1.0 FORMELLE KRAV HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2"

Transkript

1 SRO-opgaven - opbygning, formalia, ideer og gode råd Indhold 1.0 FORMELLE KRAV HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING OPBYGNING/STRUKTUR FORSIDE INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING PROBLEMFORMULERING METODE OPGAVENS HOVEDDEL Redegørelse Analyse Vurdering Konklusion Litteraturliste Bilag NOTER ABSTRACT GODE RÅD OG IDÉER

2 1.0 Formelle krav Omfang: 5-7 sider (ca anslag med mellemrum pr. side) Forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste, tekstbilag og illustrationer samt det engelske resumé tæller ikke med i opgavens omfang, heller ikke når de er placeret i teksten. Opgaven skrives på dansk. Opgaven skal indeholde et engelsk resumé på linjer. 2.0 HVORDAN opgavens opbygning 2.1 Opbygning/struktur Opgaven skal indeholde: 1. Forside 2. Engelsk resumé / abstract 3. Indholdsfortegnelse 4. Indledning (skal bl.a. indeholde problemformulering) 5. Et afsnit om metode 6. Opgavens hoveddel som bygger på redegørelse, analyse og vurdering/diskussion 7. Konklusion / afslutning 8. Litteraturliste 9. Bilag 2.2 Forside Som forside kan du anvende den blanket, du får udleveret af skolen. Du kan også vælge at udarbejde din egen forside, som præsenterer din besvarelse. På denne forside skal du angive: fag, niveau, klasse, vejlederne, område, opgaveformulering, dit navn, skolens navn, måned og år. Hvis du har din egen forside, skal blanketten med opgaveformuleringen indsættes efter forsiden. 2

3 2.3 Indholdsfortegnelse Husk at bruge automatisk indholdsfortegnelse. Den ligger under Referencer i værktøjslinjen. F.eks: 1.0 Abstract..s Indledning....s Problemformulering...s Metode...s. 4 Osv. 2.4 Indledning Introducerer emnet en slags indgang til emnet. Indledningen skal oplyse din læser om, hvad du skriver om, og vække læserens interesse. I indledningen skal du vise din idé med og dit fokus i opgaven. Du kan f.eks. starte med et vigtigt citat, påstand, et eksempel eller et spørgsmål. Undgå at begynde opgaven med: Jeg har fået til opgave Indledningen skriver man på under hele forløbet. Man gør den først færdig til sidst, hvor man har overblik over hele opgaven. 2.5 Problemformulering Problemformuleringen (= titlen) udarbejdes af dine vejledere. Det er vigtigt, at det er problemformuleringen, der styrer og bestemmer, hvilke afsnit du har i opgaven. Du skal ikke i din indledning bare ordret gengive problemformuleringen: du skal forklare, hvordan du har forstået den udleverede problemformulering. 2.6 Metode Hvilke begreber, teorier og metoder vil du bruge fra fagene til at belyse din problemstilling og dit materiale? Dvs.: Hvordan vil du komme fra din problemformulering til din konklusion? 2.7 Opgavens hoveddel Det er vigtigt, at du husker at bevæge dig på de forskellige taksonomiske niveauer: redegøre, analysere, vurdere / diskutere. 3

4 2.7.1 Redegørelse - Gengiv de vigtigste punkter indenfor emnet / teksten Analyse - At opdele emnet i mindre dele og finde sammenhænge imellem dem. - Husk at have et fokus i din analyse, så du viser, at du har en idé om, hvor du skal hen Vurdering - Her tager du stilling til det område, du arbejder med. Det er her, du samler trådene fra din analyse og forholder dig til det, du finder ud af. - Det er her, du skal være selvstændig og vise din evne til at forholde dig til problemet på et højere niveau. Husk at opgavens hoveddel skal følge spørgsmålene i problemformuleringen Konklusion - Opsummér afsnittenes pointer. Det skal være ganske kort, så du bare lige ridser pointerne op og så konkluderer på dem (alle forklaringerne og argumenterne er jo kommet i selve opgaven). - Det er vigtigt at du sammenligner din problemformulering og din konklusion. På den måde kan du se, om du får svaret på de spørgsmål, du stiller i problemformuleringen, og se, om du har fået det hele med. - Undgå at skrive noget om, hvad du personligt har fået ud af emnet. - Ligesom indledningen er konklusionen noget, man arbejder på under hele forløbet Litteraturliste - Litteraturlisten skal have en side for sig selv. - Den skal indeholde en liste over alle de kilder, du har anvendt. - Del op i bøger, tidsskrifter, internet, cd-rom, film osv. og stil op i alfabetisk rækkefølge. Kilder kan være mange forskellige slags: Bøger: Nævn forfatter, titel, forlag, udgivelsessted og år. Avisartikler, anmeldelser o. l.: Nævn forfatternavn (hvis det findes), overskrift, avisens eller tidsskriftets navn, dato og evt. sidetal eller sektion. Film, tv-udsendelser, lydbånd: Nævn evt. instruktør/forfatter/tilrettelægger, produktionsår eller lignende. Internet: Angiv den præcise adresse - og husk også datoen. Hvis der er tale om sider, som du 4

5 bygger væsentlige dele af din opgave på, så skriv dem ud og vedlæg dem som bilag. Brochurer: Nævn brochurens titel, udgiveren, årstal. Billeder, grafer, statistikker og lignende som illustrerer din opgave: Nævn hvor de kommer fra (bog, avis, blad,...). Skriv det under illustrationen eller lav en liste i slutningen af opgaven Bilag Til sidst i opgaven anbringer du de nummererede bilag du vil have med i opgaven. Der skal være henvisninger til de enkelte bilag i din opgave, og de skal fremgå af indholdsfortegnelsen. 3.0 Noter - Når du citerer eller bruger en kilde, skal du lave en fodnote. - Anvend det automatiske notesystem i Word (under referencer i værktøjslinjen). - Du kan også bruge noter til at give supplerende oplysninger eller uddybende kommentarer, som falder lidt uden for sammenhængen. 4.0 Abstract - Du skal udarbejde et resumé/abstract på engelsk på linjer. - Formålet er kort at beskrive hvad projektet går ud på og hvad du er kommet frem til og hvordan. - Selvom resumeet er placeret forrest, skriver du det som det allersidste. Du skal jo have lavet opgaven først, før du kan skrive det samlede resume. 5.0 Gode råd og idéer - Skriv først din indledning og konklusion helt færdig til sidst. Det er vigtigt, at der er overensstemmelse mellem det, du lover i indledningen og problemformuleringen og det, du rent faktisk gør i opgaven og det du konkluderer til sidst. - Læs altid indledning og konklusion igennem nogle gange og sammenlign dem (disse afsnit er meget vigtige) - Der skal være læst korrektur på opgaven (dvs. du skal rette stavefejl og sætte punktum og komma). Det er en god ide at få en anden til at læse opgaven igennem. 5