Østskolen. Godkendt med tilføjelse af punkt Godkendelse af Østskolen afd. Rollo trafikpolitik som nyt pkt. 85.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Østskolen. Godkendt med tilføjelse af punkt Godkendelse af Østskolen afd. Rollo trafikpolitik som nyt pkt. 85."

Transkript

1 Kommende møder: (Afd. Karise), (Afd. Hylleholt), (Afd. Rollo), 10/ seminar, (Afd. Karise), (Afd. Hylleholt) Mødedato: kl Sted: Afdeling Rollo Skolebestyrelsen ved Østskolen REFERAT Afbud: Susanne 76. Godkendelse af dagsorden Godkendt med tilføjelse af punkt Godkendelse af Østskolen afd. Rollo trafikpolitik som nyt pkt Godkendelse af referater det seneste referat er jf. beslutning godkendt ved mailkorrespondance og er lagt ud til information. Til efterretning 78. Nyt fra elevrådene Der har været et fælleselevrådsmøde på afd. Karise i dag. Her har fokus været på antimobningstiltag, der tager form og som i den næste periode vil løbe af stablen. Fælleselevrådet skal til udvalgsmøde den 24.februar for at fortælle politikerne om det. 79. Anti mobbe politik

2 Fra referat af sidste skolebestyrelsesmøde: Østskolen Susanne og Jakob har arbejdet med trivselspolitik for Østskolen.. Der skal indarbejdes, under elevdelen, at elevrådet arbejder forebyggende med mobning. Jakob retter de få ændringer til, derefter er politikken godkendt. Erik sørger for at trivselspolitikken bliver formidlet til elever, forældre og medarbejdere via Intra. Denne trivselspolitik er den vedtagne antimobbepolitik for Østskolen. Jakob sender inden mødet det tilrettede dokument som bilag. Formålet med punktet er endelig godkendelse. Se bilag Godkendt. Erik læser korrektur og formidler som ovenfor angivet. 80. Mødestruktur og mødeledelse Ved seneste skolebestyrelsesmøde blev det besluttet at tage dette punkt på dagsordenen. Formålet med punktet er en begyndende drøftelse og evt. beslutning i forhold til struktur og mødeledelse. Thomas kom med et oplæg. Eksempelvis kan tidstager/mødeleder gå på skift og ligeledes rollen relevanstjekker. Beslutning er, at vi forsøger fra næste møde og at der på dagsorden skrives deltagere i stedet for til stede og med mulighed for at skrive evt. afbud. Ligeledes skrives i dagsorden det forventede tidsforbrug for hvert punkt. Det er hensigtsmæssigt, at der ved hvert punkt fortsat er skrevet om formålet med punktet. Under meddelelser fjernes nyt fra udvalg. 81. Tiltag, der kan kortlægge årsager til skoleskift (Torben) Formålet er, at vi fremadrettet proaktivt kan arbejde med det og med fortsat at lave god skole. Punktet tages op igen på næste møde. Erik fremskaffer materiale i forhold til tal på antal elever, der har skiftet skole et år tilbage (altså perioden 2014) Herudover er det vigtigt, at vi undersøger årsager til eventuelle skoleskift fremadrettet. Der nedsættes et udvalg bestående af Mette, Torben og Kenneth. Udvalget udarbejder til præsentation på næste SB-møde et forslag til spørgeskema ved eventuelle skoleskift. 82. Ordensregler

3 Der er nedsat et udvalg med det formål at få udarbejdet fælles ordensregler for Østskolen. Udvalget består af Lise, Mette, Annette og Kenneth. Udvalget har afholdt sit første møde. Lise har sat et sammenskriv i udsigt. Formålet med punktet er information om, hvor vi er i processen og aftaler om videre proces. Lise orienterede. Foreløbigt oplæg er fremsendt til skolebestyrelsen i dag. Skolebestyrelsen drøftede dette oplæg. Beslutning: Kommentarer til oplægget sendes til Lise. Udvalget sender det tilrettede oplæg til Erik i god tid inden næste skolebestyrelsesmøde. Erik læser korrektur. Punktet kommer på næste skolebestyrelsesmøde til endelig godkendelse. 83. Skolereform og kommunikation her og nu Fast punkt Der blev drøftet understøttende undervisning, lektiehjælp og faglig fordybelse. Siden sidste møde er der på Skoleporten og Intra lavet et menupunkt under Nyt fra folkeskolereform. Skolebestyrelsen drøftede, at det nære skolehjemsamarbejde er en forudsætning for en fælles forståelse, hvorfor skolebestyrelsen fremadrettet ønsker at revidere dette princip. Erik skriver ved vinterferie-tide kort og overordnet information til elever og forældre om status og fremadrettede tanker, ideer og planer. Punktet bliver fremover indeholdt i meddelelser. 84. Henvendelser til bestyrelsen og opfølgning på tidligere henvendelser Fast punkt Der har været en henvendelse vedrørende besparelse på papir, hæfter m.v. Erik skriver til alle medarbejdere med opfordring til, at det iværksættes. Lise svarer på henvendelsen. En anden henvendelse gik på tyveri ved afd. Rollos juleturnering.

4 Eleverne bliver i forvejen og vil fortsat blive opfordret til at tage tasker og værdigenstande med i hallen, så det ikke efterlades i de uaflåste omklædningsrum. Det er desværre ikke muligt at aflåse omklædningsrummene. Lise svarer på henvendelsen. Der er svaret på henvendelser til skolebestyrelsen behandlet på decembermødet. 85. Godkendelse af Østskolen afd. Rollo trafikpolitik Godkendt. Erik informerer om beslutningen. 86. Meddelelser a) Skolebestyrelsesformand Intet b) Skoleleder Orientering om proces i forhold til arbejdet med værdigrundlag. Se orientering på intra. Orientering om Naturlig-vis. c) Udvalg Orientering om svar på henvendelse til udvalget om klassedannelse til kommende 7.klassetrin. d) Medarbejderrepræsentanter Intet e) Medlemmer Intet 87. Eventuelt Husk punkt om linjeorganisering i udskoling på næste møde Lukket møde: 88. Meddelelser a) Formand b) Skoleleder

5 c) Udvalg e) Medlemmer 89. Eventuelt

6 Torben Thisted Susanne Jacobsen Lise Herløv Hansen Annette Bernhoff Bay Jens Mortensen Mette Dyhr Ottesen Jacob Nissen Thomas Vestergaard Kenneth Falck Hansen

7 Anne-Katrine Pruss Erik Nordentoft Linda Tadsen Claus Bentzen Elevrepræsentant _ Elevrepræsentant _ Elevrepræsentant