Tele Radio T70 Jaguar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tele Radio T70 Jaguar"

Transkript

1 Tele Radio T0 Jaguar INSTALLATIONSVEJLEDNING RX2-A, RX-A, TX2-A, TX2-B, TX2-E, TX1-C DANSK/ DANISH IM-T0-RX00-A0-DA

2 DRIFTSFREKVENS CHANNEL FREQ.BANK 1 OPTION CHANNEL FREQ.BANK OPTION CHANNEL FREQ.BANK 2 OPTION CHANNEL FREQ.BANK 4 OPTION

3 INHOLD... Indstillingsdokument 6 SÅDAN KOMMER DU I GANG Sikkerhedsinstruktioner Tekniske data 8 Modtager strømforsyning 8 Tilslutning af modtageren 8 Installation af modtager og antenne 9 Isætning af batterier i senderen 10 Genanvendelse af batterier 10 Sender-id-kode 10 SENDERINDSTILLINGER 11 Start/slukning af senderen 11 Indstillinger for automatisk slukning 12 Ændring af automatisk slukketid 12 Frekvensindstillinger 14 Ændring af driftstilstand efter registrering af en sender 26 Ændring af LED, der tændes under opstarten 1 Registrering af senderen i modtageren 6 MODTAGERINDSTILLINGER 22 Operating Mode/ driftstilstand 24 Valg af Operating mode 26 Latching/ Holderelæfunktion 4 Interlocking/ synkroniserings-relæfunktion 5 Master reset af modtagerindstillingerne Replace/ udskiftning af sendere 9 Garanti 41 Serviceeftersyn og reparation 41 Driftsretningslinjer 41 Direktiver og standarder 41 IC-mærkning 41

4 MODTAGER T0RX-09SB (RX2-A) T0RX-15SB (RX-A) den gule power supply-led 2. den røde CODE STORING-LED. den gule LATCH-LED VAC VAC/DC Power supply VAC 4-5 Power supply VAC/DC C NO NC 4. den grønne INTERLOCKING- LED 5. LOGIN/LOGOUT-LED 6. modtagerkontakt. antennetilslutning 8. FUNCTION-knap 9. SELECT-knap RELAY 1 RELAY 2 RELAY RELAY 4 RELAY 5 RELAY 6 RELAY RELAY 8 RELAY VAC VAC/DC C NO NC 1-2 Power supply VAC 4-5 Power supply VAC/DC 4

5 SENDER ON OFF START 6 8 START 6 T0TX-06TTB (TX1-C) 1. rød LED 2. ON-knap. OFF-knap T0TX-08ERB (TX2) 1. gummiafdækning 2. STOP-knap. gul LED1 4. rød/grøn LED 5. gul LED 2 6. knap START-knap. knap 8 START-knap 5

6 TELE RADIO INDSTILLINGSDOKUMENT Hent en printervenlig version på: SENDER(E) SENDER 1 Art.nr.: Serienr.: ID-kode (TX2): Automatisk slukning: Operating Mode/ driftstilstand: Function Selection/ funktionsvalg: 1 2 SENDER 2 Art.nr.: Serienr.: ID-kode (TX2): Automatisk slukning: Operating Mode/ driftstilstand: Function Selection/ funktionsvalg: 1 2 SENDER Art.nr.: Serienr.: ID-kode (TX2): Automatisk slukning: Operating Mode/ driftstilstand: Function Selection/ funktionsvalg: 1 2 MODTAGER(E) MODTAGER 1 Art.nr.: Serienr.: Holderelæer: Synkroniserende relæer: Registrerede sendere. Serienr. for TX1-C/ID-kode for TX2: MODTAGER 1 Art.nr.: Serienr.: Holderelæer: Synkroniserende relæer: Registrerede sendere. Serienr. for TX1-C/ID-kode for TX2:

7 SÅDAN KOMMER DU I GANG LÆS INSTRUKTIONERNE OMHYGGELIGT, FØR DU SAMLER, INSTALLERER OG PROGRAMMERER TELE RADIO-PRODUKTER. Tele Radio hæfter ikke for eventuelle skader eller andre fejl, som forårsages af at instruktionerne ikke følges. Tilsidesættelse af instruktionerne kan medføre, at garantien bortfalder. DET ER DIT ANSVAR AT SÆTTE DIG IND I DE REGLER OG REGULATIVER, DER MÅTTE VÆRE GÆLDENDE I DIT LAND/OMRÅDE! SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Dette produkt må kun installeres af kvalificeret personel. Afbryd strømforsyningen til modtageren, før udstyret tilsluttes. Sluk for senderen, når den ikke er i brug. Sørg for at have et godt overblik over arbejdsområdet. Benyt ubeskadigede kabler. Sørg for, at kablerne ikke hænger løst. Undgå at installere produktet på steder, der udsættes for kraftige vibrationer. Kun kvalificeret personel må kunne få adgang til senderen. Efterlad ikke senderen uovervåget. Kontakt forhandleren i forbindelse med reparationer og vedligeholdelsesarbejde på produktet. Gem instruktionerne med henblik på fremtidig reference og til genprogrammering af systemet. Hvis manualen ikke dækker alle dine behov, kan du besøge vores websted og læse FAQ og de seneste oplysninger:

8 TEKNISKE DATA SYSTEMET BESKYTTELSESGRAD: IP 65 DRIFTSFREKVENS: 4,05-44,650 MHz. KANAL: 64 (opdelt på 4 områder) KANALSEPARATION: 25 khz. MODTAGER T0RX-09SB (R2-A) T0RX-15SB (R-B) VÆGT: 9 relæer 15 relæer (med udvidelseskort) 00 gram (15 relæer) SENDER T0TX-08ERB(TX2) STØRRELSE: 95 x 185 mm (inkl. gummi/ afdækning) VÆGT: 00 gram (inkl. batterier) SENDER T0TX-06TTB (TX1-C) STØRRELSE: VÆGT: 11 x 66 x 5 mm. 120 gram (inkl. batterier) ON OFF MODTAGER STRØMFORSYNING Strømforsyning Strømforbrug Strømforbrug (MIN.) (MAX.) 12 V DC 0 ma 00 ma 24 V DC 15 ma 200 ma 24 V AC 12 ma 150 ma 48 V AC ma 100 ma 115 V AC ma 50 ma 20 V AC ma 0 ma 8

9 TILSLUTNING AF MODTAGEREN Kontrollér, at strømforsyningen er sluttet til den korrekte tilslutningsklemme. Vær opmærksom på, at alle relæer er potentialefrie, hvilket betyder at du skal levere forsyningsspænding for at få strøm ud af relæet (f.eks. via en tilslutningsforgrening). INSTALLATION AF MODTAGER OG ANTENNE Godt beskyttet imod vind, luftfugtighed og vand. Med kabelholderne og udluftningspropperne vendt nedad så det forhindres, at der trænger vand ind (se billedet). Hvis modtageren skal monteres på et sted, hvor den er vanskeligt tilgængelig, anbefales det at færdiggøre indstillingerne i modtageren, før den monteres. Så højt over jorden som muligt. Positionen skal være så fri som muligt. Hold god afstand til metalgenstande som f.eks. metaldragere, højspændingsledninger og andre antenner. Kontrollér, at der er god forbindelse mellem antennen og materialet, den er monteret på, f.eks. efter genlakering af chassiset. Kontrollér, at antennen og eventuelle koaksialkabler er ubeskadigede. Kontrollér, at antennen vender opad i en vinkel på 45. 9

10 ISÆTNING AF BATTERIER I SENDEREN TX1-C-SENDEREN 1. Fjern clipsen (2 skruer). 2. Fjern batteridækslet (2 skruer).. Isæt batterierne. 4. Sæt batteridækslet på plads igen (2 skruer). 5. Sæt clipsen på igen (2 skruer). Optimal ydeevne opnås med alkaline-batterier. BEMÆRK! Hvis det er nødvendigt at skifte frekvensområde, anbefales det at gøre dette, før batteridækslet og clipsen sættes på plads. TX2-SENDEREN 1. Fjern batteridækslet (2 skruer). 2. Isæt batterierne.. Sæt batteridækslet på plads igen (2 skruer). ID code Optimal ydeevne opnås med alkaline-batterier. GENANVENDELSE AF BATTERIER Brugte batterier skal altid genanvendes. Kontakt de lokale myndigheder eller forhandleren for at få flere oplysninger om korrekt genbrug af batterier i dit lokalområde. B A T T E R Y B A T T E R Y SENDER-ID-KODE TX2-SENDEREN Noter senderens id-kode i dokumentet Indstillinger. Mærkatens placering fremgår af billedet ovenfor. Mærkaten sidder under gummidækslet. 10

11 SENDERINDSTILLINGER START/SLUKNING AF SENDEREN START AF TX1-C 1. Tryk på knappen ON i mindst 1 sekund. ON Når senderen er aktiv, blinker sender-led en rødt. Når senderen sender, lyser sender-led en kontinuerligt rødt. SLUKNING AF TX1-C F S 1. Tryk på OFF-knappen. Sender-LED en går ud. START AF TX2 1. Træk STOP-knappen ud. 2. Tryk på START-knapperne og 8 i mindst 1 sekund. 8 Hvis sender-led en blinker rødt, er STOP-knappen ikke trukket ud. Når senderen er aktiv, blinker sender-led en grønt. Når senderen sender, lyser sender-led en kontinuerligt grønt. BEMÆRK! Hvis sender-led en lyser eller blinker rødt i stedet for grønt, er batterierne muligvis ved at være flade. Kontrollér batterierne. SLUKNING AF TX2 1. Tryk på STOP-knappen. Senderen er nu slukket. 11

12 INDSTILLINGER FOR AUTOMATISK SLUKNING TX1-C-SENDER Senderen slukker efter minutters inaktivitet. Dette kan ikke justeres. TX2-SENDER Den automatiske slukning betyder, at senderen slukker af sig selv, hvis der i minutters ikke trykkes på en af knapperne (dette tidsinterval kan indstilles i henhold til nedenstående tabel). Senderen logger ikke af modtageren, når den slukkes automatisk. FUNKTION TID 1 Ingen automatisk slukning 2 1 minut minutter 4 6 minutter 5 12 minutter ÆNDRING AF AUTOMATISK SLUKKETID 1. Start senderen ved at trykke på START-knapperne og 8 i mindst 1 sekund Hold 8-knappen trykket ind. Slip knappen. 8. Slip knappen 8. Inden for 0, sekunder: Tryk på knappen. Den gule sender-led 2 tændes, og den grønne sender-led begynder at blinke. Hvis tidsintervallet på 0, sekunder overskrides, forlader senderen programmeringstilstanden og vil i stedet starte op. 12

13 4. Angiv sikkerhedskoden 1, 2,, 4 (op til 4 sekunder imellem hvert tal) Sender-LED en begynder at blinke grønt, og den gule sender-led 2 går ud. 5. Angiv dit valg 1-5: 1= ingen automatisk slukning 2= 1 minut = minutter 4= 6 minutter 5= 12 minutter 0 min. 1 min. min. 6 min. 12 min. Den gule sender-led 1 blinker gange, når tidsindstillingen er ændret. 6. Sørg for at notere det nye tidsinterval for automatisk slukning i dokumentet Indstillinger Genstart senderen ved at trykke på START-knapperne og 8 i mindst 1 sekund. 1

14 1 N 1 FREKVENSINDSTILLINGER Hvis produktet skal anvendes i et område med meget ringe risiko for forstyrrelser fra andet radiostyret udstyr, kan dette afsnit springes over. Frekvensen kan om nødvendigt skiftes på et senere tidspunkt. (Frekvenstabellen fremgår af de første sider i vejledningen.) ÆNDRING AF FREKVENSOMRÅDE PÅ TX1-C BEMÆRK! Hvis det er nødvendigt at skifte frekvensområde, anbefales det, at dette gøres, inden batteridækslet og klemmen sættes på plads. Foretag INDSTILLINGER af frekvensområdet, før senderen registreres i modtageren. Hvis du vil skifte frekvensområde efter at have registreret senderen i modtageren, skal du slette senderen fra modtageren, skifte frekvensområde og derefter registrere senderen i modtageren igen. 1. Fjern clipsen og batteridækslet bag på senderen ved hjælp af en skruetrækker. Fjern eventuelle isatte batterier. Tag senderens sorte hus af. 2. Vælg frekvensområde (se nedenstående tabel) på printpladens to kontakter bag batterierne. Standardindstillingen er kanal 1i frekvensområde 1.. Sørg for at notere det nye frekvensområde i dokumentet Indstillinger. OFF ON OFF ON ON 1 ON 1 ON switch 1 switch 2 SWITCH 1 SWITCH 2 FREQUENCY BANK OFF OFF 1 ON OFF 2 OFF ON ON ON 4 14

15 FLYTNING OPAD OG NEDAD INDEN FOR ET FREKVENSOMRÅDE PÅ TX1-C Brugeren kan flytte opad og nedad inden for et frekvensområde under brugen af senderen. Dette kan være nyttigt, hvis der er stor risiko for forstyrrelser i arbejdsområdet. Standardindstillingen er kanal 1 i frekvensområde 1. Senderen skal være tændt. 1. Tryk på OFF-knappen, og hold den inde. OFF 2. Inden for sekunder: Tryk på ON uden at slippe OFF. Sender-LED en blinker i 5 sekunder.. Slip ON og OFF. ON OFF 4. Flyt NEDAD i frekvens ved at trykke på 1. (1 tryk = 1 trin i tabellen). 1 Flyt OPAD i frekvens ved at trykke på knappen. (1 tryk = 1 trin i tabellen). Sender-LED en blinker gange. Senderen slukker. Næste gang senderen startes, startes den med den nye frekvens. BEMÆRK! Næste gang modtageren aktiveres ved tryk på en knap på senderen, kan det tage op til sekunder for modtageren at få forbindelse med senderen. 15

16 ÆNDRING MED MERE END ÉT TRIN PÅ TX1-C Hvis der skal rykkes flere trin i frekvensen, skal senderen genstartes efter hvert trin. Her er det imidlertid ikke nødvendigt at afvente, at modtageren får forbindelse med senderen. Når bunden af frekvenstabellen er nået, vil det næste trin være forfra fra toppen. Når toppen af frekvenstabellen er nået, vil det næste trin være forfra fra bunden. ÆNDRING AF FREKVENSOMRÅDE PÅ TX2 BEMÆRK! Foretag INDSTILLINGER af frekvensområde, før senderen registreres i modtageren. Hvis det bliver nødvendigt at skifte frekvensområde, efter at senderen er registreret i modtageren, skal du slette senderen fra modtageren, skifte frekvensområde og derefter registrere senderen i modtageren igen. 1. Start senderen ved at trykke på START-knapperne og 8 i mindst 1 sekund Hold 8-knappen trykket ind. Slip knappen. 8. Slip knappen 8. Inden for 0, sekunder: Tryk på knappen 2. 2 Den gule LED 2 tændes, og den grønne LED blinker. Hvis intervallet på 0, sekunder overskrides, forlader senderen programmeringstilstanden og starter op. 16

17 4. Angiv sikkerhedskoden 1, 2,, 4 (op til 4 sekunder imellem hvert tal) Den grønne LED blinker, og den gule LED 2 går ud. 5. Angiv det -cifrede tal for OPTION (Frekvenstabellen fremgår af de første sider i vejledningen.) Den gule sender-led 1 blinker gange, når indstillingen er foretaget. CHANNEL FREQ.BANK 1 OPTION Sørg for at notere det nye frekvensområde i dokumentet Indstillinger.. Genstart senderen ved at trykke på START-knapperne og 8 i mindst 1 sekund. 8 1

18 INDSTILLINGER FOR FLYTNING OPAD OG NEDAD INDEN FOR ET FREKVENSOMRÅDE I TX2 Fastslå, hvordan der skal flyttes opad og nedad inden for et frekvensområde. Spring over dette afsnit, hvis du ikke vil ændre standardindstillingerne. 1. REGISTRERING AF NY FREKVENS (Standardindstilling). Når brugeren flytter opad eller nedad inden for et frekvensområde, gemmer senderen den nye frekvens og bruger den, næste gang den startes op. 2. MIDLERTIDIG FLYTNING Når brugeren flytter opad og nedad inden for et frekvensområde, gemmer senderen ikke den nye frekvens. Den nye frekvens benyttes kun, indtil senderen genstartes.. OFF Brugere er ikke i stand til at flytte opad eller nedad inden for et frekvensområde. 1. Start senderen ved at trykke på START-knapperne og 8 i mindst 1 sekund Slip knappen. Hold 8-knappen trykket ind. 8. Slip knappen 8. Inden for 0, sekunder: Tryk på knappen 2. 2 Den gule sender-led 2 tændes, og sender-led en begynder at blinke grønt. Hvis intervallet på 0, sekunder overskrides, forlader senderen programmeringstilstanden og starter op. 18

19 4. Angiv sikkerhedskoden 4, 6,, 5 (op til 4 sekunder imellem hvert tal) Sender-LED en blinker grønt. Den gule sender-led 2 tændes. 5. Angiv dit valg: 1. REGISTRERING AF NY FREKVENS 2. MIDLERTIDIG FLYTNING. OFF 1 2 Senderen slukker. Den gule sender-led 2 går ud. 6. Genstart senderen ved at trykke på START-knapperne og 8 i mindst 1 sekund. 8 FLYTNING OPAD OG NEDAD INDEN FOR ET FREKVENSOMRÅDE I TX2 Det kan være nyttigt at tillade brugerne at flytte opad og nedad inden for et frekvensområde, hvis der er stor risiko for forstyrrelser i arbejdsområdet (se foregående afsnit). 1. Start senderen ved at trykke på START-knapperne og 8 i mindst 1 sekund. 8 19

20 2. Slip knappen. Hold 8-knappen trykket ind. 8 a. 1a. Hold 8-knappen trykket ind. Tryk på 1 for at flytte NEDAD inden for frekvensen. Den gule sender-led 1 tændes b. Hold 8-knappen trykket ind. Tryk på 2 for at flytte OPAD inden for frekvensområdet. Den gule sender-led 2 tændes. b. 2 8 BEMÆRK! Når bunden af frekvenstabellen er nået, vil det næste trin være forfra fra toppen. Når toppen af frekvenstabellen er nået, vil det næste trin være forfra fra bunden. 2. Slip alle knapperne. Frekvensindstillingen er nu ændret. Afhængigt af indstillingerne vil ændringerne muligvis ikke være gældende, før senderen slukkes, eller før frekvensen skiftes igen. KONTROL AF DEN AKTUELLE FREKVENS PÅ SENDEREN PÅ TX2 Det er muligt at benytte senderen til at finde ud af, hvilken frekvens den i øjeblikket er indstillet til at sende med. 1. Start senderen ved at trykke på START-knapperne og 8 i mindst 1 sekund Slip knappen. Hold 8-knappen trykket ind. 8 20

21 . Slip knappen 8. Inden for 0, sekunder: Tryk på knappen 2. 2 Den gule sender-led 2 tændes, og sender-led en blinker grønt. Hvis intervallet på 0, sekunder overskrides, forlader senderen programmeringstilstanden og starter op. 4. Angiv sikkerhedskoden, 4, 4, (op til 4 sekunder imellem hvert tal). 4 4 Den grønne sender-led begynder at blinke. Den gule sender-led 2 tændes. 1. FREKVENSOMRÅDE 1-4: Sender-LED en lyser grønt + den gule sender-led 2 blinker 1-4 gange afhængigt af, hvilket FREKVENSOMRÅDE senderen sender i. 2. FREKVENSKANAL 1-16: Sender-LED en lyser rødt + den gule sender-led 2 blinker 1-16 gange afhængigt af, hvilken FREKVENSKANAL senderen sender på. Blinksekvensen gentages, indtil senderen slukkes. 21

22 MODTAGERINDSTILLINGER FUNCTION SELECTION 1 och 2 Du kan træffe en række valg for at fastlægge, hvordan systemet skal bruges. Nogle af indstillingerne foretages på senderen, mens andre foretages på modtageren. I dette afsnit kan du læse om de funktionsvalgmuligheder, der er tilgængelige til din sender. Derefter følger indstillingerne, der kan foretages på modtageren. Læs de følgende afsnit omhyggeligt, før du vælger funktionsmuligheder. TX1-C-SENDEREN Denne sender er udviklet til at styre én modtager. Standardindstillingen er derfor funktionsvalg 1, hvilket ikke kan ændres. Find ud af, hvordan systemet fungerer, i afsnittet FUNCTION SELECTION 1. TX2-SENDEREN Hvis du vil bruge din sender til at styre en enkelt modtager, behøver du ikke at gøre noget. Standardindstillingen er funktionsvalg 1, hvilket muliggør styring af én modtager. Hvis du vil styre 2 modtagere samtidig eller én ad gangen, skal du vælge FUNCTION SELECTION 2. DE GULE LED ER PÅ TX2 Når senderknap 8 er indstillet på funktionsvalg 2, kan du afhængigt af den gule LED s forudindstillede opstartstilstand styre senderens 2 gule LED er ved at rulle (ændring af den forudindstillede opstartstilstand er beskrevet i afsnittet Indstilling af de gule LED er på senderen ved opstart) /10 5/11 6/12 /1 8/14 9/15 FUNCT. SELECT. VÆLG FUNCTION SELECTION 1 ELLER 2 PÅ TX2 1. Start senderen ved at trykke på START-knapperne og 8 i mindst 1 sekund. 8 22

23 2. Slip knappen. Hold 8-knappen trykket ind. 8. Slip knappen 8. Inden for 0, sekunder: Tryk på 1. Den gule sender-led 2 tændes. Sender-LED en blinker grønt Angiv sikkerhedskoden 1,2,,4 (op til 4 sekunder imellem tallene) Sender-LED en begynder at blinke grønt, og den gule sender-led 2 går ud Angiv dit foretrukne funktionsvalg FUNCTION SELECTION 1 eller 2. Den gule sender-led 1 blinker gange Genstart senderen ved at trykke på START-knapperne og 8 i mindst 1 sekund. 8 2

24 OPERATING MODE/ DRIFTSTILSTAND Der fås to modtagermodeller (se billederne på de første sider i vejledningen): T0RX-09SB- 9 relæer T0RX-15SB- 15 relæer (med udvidelseskort) Med senderen TX2 kan du ændre systemets funktionalitet ved at vælge en af de forudindstillede driftstilstande, OPERATING MODES, (se oversigten på næste side). Indstillingerne ændres ved hjælp af modtagerkontakten. STOP-knappen Hvis senderen er aktiv, og der trykkes på STOP-knappen, slås alle relæerne fra. Sådan fungerer relæerne Relæerne 4-9 eller 4-15 (med udvidelseskort) er funktionsrelæer. Relæ 1- fungerer som beskrevet i næste afsnit: RELÆ 1 Aktiveres, når senderen tændes. Deaktiveres, når der ikke har været trykket på senderknapperne 1- i de seneste 6 minutter. Deaktiveres ikke, før relæerne, der er udstyret med holdefunktion, er sat tilbage i OFF-positionen. BEMÆRK! Modtagerkontakt i ON-position gør relæ 1 konstant aktiv. Tryk på STOP-knappen for at frakoble relæ 1, når senderen tændes. Vi anbefaler, at man ikke stiller modtagerknap i ON-positionen, når den bruges i systemer, der kræver et højt sikkerhedsniveau. RELÆ 2 Aktiveres altid, når der trykkes på knapperne 1-6 på senderen. Relæet deaktiveres ikke, før relæerne, der er udstyret med holdefunktion, er sat tilbage i OFF-positionen (gælder ikke relæ ). BEMÆRK! Ikke i OPERATING MODE/ driftstilstand. RELÆ Aktiveres, når der trykkes på -knappen på senderen. BEMÆRK! Ikke i OPERATING MODE/ driftstilstand. LOGOUT-funktionen Ikke tilgængelig på TX1-C-senderen. LOGOUT er aktiveret i alle OPERATING MODES/ driftstilstand på TX2-senderen. (Se afsnittet Sender-LOGOUT). Totrinsknapper Hvis der er vist to tal på den samme knap (se billedet), angiver det første tal det relæ, der styres, når knappen trykkes halvvejs ind, mens det andet tal angiver relæet, der styres, når knappen trykkes helt ind. 4/5 6/ 8/10 9/10 11/12 12/1 FUNCT. SELECT Tidsforsinkelse imellem knaptrin I bestemte driftstilstande kan der programmeres en senderknapforsinkelse på 0,5 sekunder. Forsinkelsen ligger imellem en knaps øverste og nederste trin. Indstil kontakt 6 til positionen ON. Gælder OPERATING MODE, 4, 5, 6 og 8.

25 ON OFF Operating Mode RELAYS RECEIVERS FUNCT. SELECT. LATCHING INTER- LOCKING OP. MODE _ 9 or 15 1 No programmable programmable OP. MODE 2 _ 1-9 or or 2 programmable programmable OP. MODE _ 1-9 or or 2 automatic automatic OP. MODE 4 _ automatic automatic OP. MODE 5 _ or 2 automatic automatic OP. MODE 6 _ automatic automatic OP. MODE _ not possible not possible OP. MODE 8 _ not possible automatic 25

26 VALG AF OPERATING MODE VÆLG OPERATING MODE, FØR SENDEREN REGISTRERES! 1. Åbn modtageren (4 skruer). 2. Angiv indstillingerne på receiver switch for hver OPERATING MODE i overensstemmelse med det viste billede. I visse OPERATING MODES kan du afhængigt af de ønskede funktioner på modtageren vælge, om swichen skal stå i ON- eller OFF-positionen. Receiver switches, der kan ændres, er vist i både ON- og OFF-positionen på billedet. De funktioner, der er tilgængelige ved flytning af switchen, er vist ved siden af billedet af receiver switch. ÆNDRING AF DRIFTSTILSTAND EFTER REGISTRERING AF EN SENDER Hvis du vil skifte OPERATING MODE efter at have registreret en eller flere sendere, skal du slette alle de foregående indstillinger som beskrevet nedenfor: 1. Åbn modtageren (4 skruer). 2. Foretag en hovednulstilling (se afsnittet Hovednulstilling), hvorved alle indstillinger, du har foretaget på modtageren, slettes (synkroniserings- og holdefunktioner, der ikke er automatiske, samt registrering af senderen). Vælg FUNCTION SELECTION 1 eller 2, vælg OPERATING MODE, og registrer senderen eller senderne igen. OPERATING MODE 1 SENDER: MODTAGERE: TX1-C 1 modtager med 9/15 relæer ANTAL SENDERE: 1-2 LATCHING: Tilgængelig på relæ INTERLOCKING: Tilgængelig på relæ 4/5, 6/, 8/9, 10/11, 12/1 og 14/ OFF OFF SENDER 1 SENDER 2 aktiverer relæ 4-9 aktiverer relæ RECEIVER DIPSWITCH ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON 26 OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF

27 OPERATING MODE 2 SENDER: TX2 MODTAGERE: 1-2 modtager(e) med 9/15 relæer ANTAL SENDERE: 1- LATCHING: Tilgængelig på relæ 4-15 INTERLOCKING: Tilgængelig på relæ 4/5, 6/, 8/9, 10/11, 12/1 og 14/15. FUNCTION SELECT. 1: Ja. Senderknap 8 uden funktion. FUNCTION SELECT. 2: Ja. Vælg FUNCTION SELECTION 2 på senderen. Senderknap 8 styrer 2 modtagere via de gule sender- LED er. LED ernes funktion afhænger af, hvordan senderne er registreret (se afsnittet Registrering af sendere). 4/10 5/11 6/12 /1 8/14 9/15 FUNCT. SELECT. 2 RECEIVER DIPSWITCH ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OPERATING MODE SENDER: TX2 MODTAGERE: 1-2 modtager(e) med 9/15 relæer ANTAL SENDERE: 1- LATCHING: Tilgængelig på relæ 14 INTERLOCKING: Automatisk på relæ 4/5/10/11, 6//12/1, 8/9/14/15. TILSTANDSSPECIFIKT: Relæ 1 benyttes ikke FUNCTION SELECT. 1: Ja. Switch 5 i ONpositionen: Senderknap 8 aktiverer relæ 14 og 15 (se billedet). FUNCTION SELECT. 2: 4/6 /9 10/12 11/12 Ja. Vælg FUNCTION SELECTION 2 på senderen. Senderknap 8 styrer 2 modtagere via de gule sender-led er. LED ernes funktion afhænger af, hvordan senderne er registreret (se afsnittet Registrering af sendere). 5/6 8/ FUNC.SELECT. 1 4/6 /9 10/12 11/12 5/6 8/9 FUNCT. SELECT. 2 FUNC.SELECT. 2 RECEIVER DIP-SWITCH 5 RECEIVER DIPSWITCH ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF ON Ingen funktion på relæ 14 og 15. Relæ 14: holdefunktion på senderknap 8. Relæ 15: øjebliksfunktion på senderknap 8. 2

28 OPERATING MODE 4 SENDER: TX2 MODTAGERE: 1 modtager med 15 relæer ANTAL SENDERE: 1- LATCHING: Tilgængelig på relæ 14 og 15 INTERLOCKING: Automatisk på relæ 4/5/6, /8/9 og 10/11/12 TILSTANDSSPECIFIK: Relæ 1 benyttes ikke FUNCTION SELECT. 1: Ikke mulig FUNCTION SELECT. 2: Ja. Vælg FUNCTION SELECTION 2 på senderen. DE GULE SENDER-LED ER 4/6 /9 10/12 11/12 5/6 8/9 FUNCT. SELECT. 2 LED 1 LED 2 LED 1 & 2 aktiverer relæ 14 relæ 15 relæ RECEIVER DIPSWITCH ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OPERATING MODE 5 SENDER: TX2 MODTAGERE: 1-2 receiver(s) med 15 relæer ANTAL SENDERE: 1- LATCHING: Tilgængelig på relæ14 INTERLOCKING: Automatisk på relæ 4/5/6/, 8/9/10 og 11/12/1 FUNCTION SELECT. 1: Ja. Switch 5= ON: Senderknap 8 aktiverer relæ 14 og 15 (se billedet). 8/10 9/10 11/1 12/1 FUNCTION SELECT. 2: Ja. Vælg FUNCTION SELECTION 2 på senderen. Senderknap 8 styrer 2 modtagere via de gule sender-led er. LED ernes funktion afhænger af, hvordan senderne er registreret (se afsnittet Registrering af sendere). 4/5 6/ /5 8/10 9/10 11/1 12/1 6/ FUNCT. SELECT. 2 FUNC.SELECT. 1 FUNC.SELECT. 2 RECEIVER DIP-SWITCH 5 RECEIVER DIP-SWITCH 6 28 RECEIVER DIPSWITCH ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF ON Ingen funktion på relæ 14 og 15. Relæ 14: holdefunktion på senderknap 8. Relæ 15: øjebliksfunktion på senderknap 8. OFF ON Ingen forsinkelse mellem høj- og lavhastighedsfunktionerne. En forsinkelse på 0,5 sekunder mellem høj- og lavhastighedsfunktionerne.

29 OPERATING MODE 6 SENDER: TX2 MODTAGERE: 1 modtager med 15 relæer ANTAL SENDERE: 1- LATCHING: Tilgængelig på relæ 14 and 15 INTERLOCKING: Automatisk på relæ 4/5/6/, 8/9/10 og 11/12/1 FUNCTION SELECT. 1: Ikke mulig FUNCTION SELECT. 2: Ja. Vælg FUNCTION SELECTION 2 på senderen. Senderknap 8 styrer modtageren via de gule sender-led er. LED ernes funktion afhænger af, hvordan senderne er registreret (se afsnittet Registrering af sendere). DE GULE SENDER-LED ER 4/5 8/10 11/12 12/1 6/ 9/10 FUNCT. SELECT. 2 LED 1 LED 2 LED 1 & 2 aktiverer relæ 14 relæ 15 relæ RECEIVER DIPSWITCH ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF RECEIVER DIP-SWITCH 6 OFF ON Ingen forsinkelse mellem høj- og lavhastighedsfunktionerne. En forsinkelse på 0,5 sekunder mellem høj- og lavhastighedsfunktionerne. OPERATING MODE SENDER: TX2 MODTAGERE: 1 modtager med 9 relæer. ANTAL SENDERE: 1- LATCHING: Ikke mulig INTERLOCKING: Ikke mulig FUNCTION SELECT. 1: Ja. FUNCTION SELECTION 1 skal vælges på senderen. FUNCTION SELECT. 2: Ikke mulig Receiver switch 8=OFF Receiver switch 8=ON RECEIVER DIPSWITCH ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF RECEIVER DIP-SWITCH 8 OFF ON Relæ 1: STOP funktionen i 6 min. eller indtil der trykkes på STOP-knappen. Relæ 1 og 2: STOP funktionen i 6 min. eller indtil der trykkes på STOP-knappen. 29

30 OPERATING MODE 8 SENDER: TX2 MODTAGERE: 1 modtager med 15 relæer ANTAL SENDERE: 1- LATCHING: Ikke mulig INTERLOCKING: Tilgængelig på relæ 4/5/6, /8/9, 10/11/12 og 1/14/15 FUNCTION SELECT. 1: Ikke mulig FUNCTION SELECT. 2: Ja. Vælg FUNCTION SELECTION 2 på senderen. Senderknap 8 styrer modtageren via de gule sender-led er. 4/6 5/6 1/15 14/15 4+1/ / 6+15 /9 8/9 /9 8/9 /9 8/9 10/12 11/12 10/12 11/12 10/12 11/12 FUNCT. SELECT. 2 FUNCT. SELECT. 2 FUNCT. SELECT. 2 LED 1 LED 2 LED 1 & 2 RECEIVER DIP-SWITCH 6 RECEIVER DIPSWITCH ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF ON Ingen forsinkelse mellem høj- og lavhastighedsfunktionerne. En forsinkelse på 0,5 sekunder mellem høj- og lavhastighedsfunktionerne. 0

31 ÆNDRING AF LED, DER TÆNDES UNDER OPSTARTEN TX1-C-SENDEREN Senderen er ikke udstyret med denne funktion. TX2-SENDEREN Gælder for TX2 med FUNCTION SELECTION 2. Du kan vælge, hvordan de gule LED er på senderen skal tændes, når du starter senderen. Med standardindstillingen tændes den gule LED 1, når senderen startes. Hvis du vil bevare standardindstillingen, skal du springe over dette afsnit. 1. Ingen gule LED er tændes ved opstart 2. Den gule LED 1 tændes ved opstart. Den gule LED 2 tændes ved opstart 4. De gule LED er tændes ved opstart 1. Start senderen ved at trykke på START-knapperne og 8 i mindst 1 sekund Slip knappen. Hold 8-knappen trykket ind 8. Slip knappen 8. Inden for 0, sekunder: Tryk på 1. Den gule LED 2 tændes. LED en begynder at blinke grønt. 1 1

32 4. Angiv sikkerhedskoden, 4, 8, (op til 4 sekunder imellem tallene). 4 8 Den grønne LED begynder at blinke, og den gule LED 2 går ud. 5. Angiv dit valg: 1. Ingen gul LED tændes 2. Den gule LED 1 tændes. Den gule LED 2 tændes 4. De gule LED er tændes Den gule LED 1 blinker gange. 6. Genstart senderen ved at trykke på START-knapperne og 8. 8 STRØMBESPARELSE TIL DE GULE SENDER-LED ER TX1-C-SENDEREN Senderen er ikke udstyret med denne funktion. TX2-SENDEREN Gælder for TX2 med FUNCTION SELECTION 2. Når senderen er i standby-tilstand (dvs. den sender ikke), er de valgte gule LED er med standardindstillingen tændt kontinuerligt. Du kan ved at ændre indstillingerne få LED erne til at blinke for at spare på batterierne. Hvis du vil bevare standardindstillingen, skal du springe over dette afsnit. 1. De valgte gule LED er tændes kontinuerligt 2

33 2. De valgte LED er blinker 1. Start senderen ved at trykke på START-knapperne og 8 i mindst 1 sekund Slip knappen. Hold 8-knappen trykket ind. 8. Slip knappen 8. Inden for 0, sekunder: Tryk på 1. Den gule LED 2 tændes. LED en begynder at blinke grønt Angiv sikkerhedskoden, 5, 4, 5 (op til 4 sekunder imellem tallene) Den grønne LED begynder at blinke, og den gule LED 2 går ud Angiv dit valg (1 eller 2). Den gule LED 1 blinker gange. 2

34 6. Genstart senderen ved at trykke på START-knapperne og 8 i mindst 1 sekund. 8 LATCHING/ HOLDERELÆFUNKTION I visse OPERATING MODES/ driftstilstand er det muligt at knytte en holdefunktion, LATCHING, til bestemte relæer (se beskrivelsen af OPERATING MODES). Holdefunktionen, LATCHING, medfører, at relæet aktiveres, hver gang der trykkes på en knap, men forbliver aktivt, indtil der trykkes på knappen igen. Dette kan indstilles på modtageren ved hjælp af FUNCTION-knappen og SELECT-knappen. 1. Brug FUNCTION-knappen til at skifte imellem de funktions-led er: 1. den røde CODE STORING-LED 2. den gule LATCH-LED. den grønne INTERLOCKING-LED Stop ved den gule LATCH-LED, og vælg den ved at ved hjælp af SELECT-knappen. Den gule LATCH-LED går ud. Den røde LED over relæ 4 tændes. F S. Brug SELECT-knappen til at vælge det relæ, der skal tilknyttes en holdefunktion. Tryk på FUNCTION-knappen for at tænde den gule LATCH-LED. Hvis den gule LATCH-LED allerede er tændt, og den røde LED over et relæ tændes, er det pågældende relæ allerede tilknyttet en holdefunktion. Hvis du vil fjerne holdefunktionen fra et relæ, skal du trykke på FUNCTION-knappen én gang, så den gule LATCH-LED går ud. F S 4. Hvis du vil knytte en holdefunktion til flere relæer, skal du bruge SELECT-knappen til at vælge det næste relæ, der skal tilknyttes en holdefunktion. Modtageren forlader koderegistreringstilstanden efter 10 sekunders inaktivitet. F S 4

35 INTERLOCKING/ SYNKRONISERINGS- RELÆFUNKTION I visse OPERATING MODES/ driftstilstand kan du knytte en synkroniseringsfunktion til bestemte relæer (se beskrivelsen af OPERATING MODES). Synkroniseringen, INTERLOCKING, betyder, at du kan forhindre udvalgte relæer i at blive aktiveret samtidig, selv om der evt. trykkes på de tilhørende knapper samtidig, f.eks. ved bevægelse opad og nedad. Hvis to relæer er synkroniseret, interlocked, sker der ingenting, selv om brugeren trykker på begge knapper samtidig. Dette kan indstilles på modtageren ved hjælp af FUNCTION-knappen og SELECT-knappen. 1. Brug FUNCTION-knappen til at skifte imellem de funktions-led er: 1. den røde CODE STORING-LED 2. den gule HOLDE-LED. den grønne INTERLOCKING-LED Stop ved den grønne INTERLOCKING-LED, og vælg den ved hjælp af knappen SELECT. Den grønne INTERLOCKING-LED går ud. De røde LED er over relæ 4 og 5 tændes. F S. Tryk på FUNCTION-knappen for at tænde den grønne IN- TERLOCKING-LED. Hvis den grønne INTERLOCKING-LED allerede er tændt, og de røde LED er over et relæpar tændes, er det pågældende relæpar allerede tilknyttet en synkroniseringsfunktion. Hvis du vil fjerne synkroniseringsfunktion fra et relæpar, skal du trykke på FUNCTION-knappen én gang, så den grønne INTERLOCKING-LED går ud. F S 4. Hvis du vil knytte en synkroniseringsfunktion til flere relæpar, skal du bruge SELECT-knappen til at vælge det næste relæpar, som du vil knytte en synkroniseringsfunktion. Modtageren forlader koderegistreringstilstanden efter 10 sekunders inaktivitet. F S 5

36 REGISTRERING AF SENDEREN I MODTAGEREN BEMÆRK! Registrer ikke senderen i modtageren, før du har valgt OPERATING MODE. Afhængigt af modtagermodel kan du registrere 1- sendere. Hvis det maksimale antal sendere allerede er registreret, skal samtlige sendere slettes, før du kan registrere de ønskede sendere. Hvis der benyttes flere sendere sammen med én modtager, skal de alle sammen arbejde i samme frekvensområde. 1. Start senderen, der skal registreres. ON 8 BEMÆRK! Hvis du vil registrere senderen i 2 modtagere med FUNCTION SELECTION 2, skal du sørge for at aktivere den korrekte gule sender-led under registreringen af senderen 2. Tryk på senderknapperne på samme tid. Hold dem inde, indtil alle trin er udført.. Tryk på modtagerknappen FUNCTION indtil den røde LED for koderegistrering lyser på modtageren. F S 4. Tryk på modtagerknappen SELECT indtil alle røde relæ- LED er lyser. Modtageren begynder at søge efter og oprette forbindelse til senderen. Når senderen er registreret, blinker de røde relæ-led er på modtageren gange. 5. Slip senderknapperne Senderen er nu registreret i modtageren. F S 6

37 SLETNING AF SENDERE 1. Tryk på modtagerens FUNCTION-knap i mere end 0, sekunder. Den røde CODE STORING-LED på modtageren tændes. F S. Tryk på SELECT-knappen. Alle de røde relæ-led er tændes. Hold SELECT-knappen inde i mere end 4 sekunder. 4. Alle de røde relæ-led er på modtageren går ud, når samtlige sendere er slettet. F S MASTER RESET AF MODTAGERINDSTILLINGERNE Hvis det bliver nødvendigt at slette indstillingerne, der er foretaget på modtageren (registrering af sendere samt synkroniserings- og latching relæfunktioner), kan du foretage en MASTER RESET. OPERATING MODES slettes ikke. Hvis du vil skifte OPERATING MODE skal du ændre positionerne på receiver switch Tryk på både FUNCTION-knappen og SELECT-knappen. F S Alle tre funktions-led er (den røde CODE STORING-LED, den gule LATCH- LED og den grønne INTERLOCKING--LED) tændes. 2. Hold FUNCTION-knappen og SELECT-knappen inde i mere end 4 sekunder. Efter 4 sekunder er modtagerens hukommelse slettet. SENDER-LOGOUT TX1-C-SENDEREN Der findes ingen LOGOUT-funktion på denne sender. TX2-SENDEREN Hvis du vil benytte mere end én registreret sender sammen med din modtager, skal du logge den senest benyttede sender af ved hjælp af LOGOUT-funktionen. Der er måder at gennemføre LOGOUT af en sender på:

38 LOGOUT 1 1. Start senderen, du vil gennemføre LOGOUT med Tryk på senderens STOP-knap.. Når den røde sender-led begynder at blinke, skal du trykke på knappen inden for 2 sekunder. Den gule sender-led 1 begynder at blinke. 4. Senderen er nu logget af. Den slukkes, når den gule sender-led holder op med at blinke. Du kan nu logge på modtageren med en anden allerede registreret sender. LOGOUT 2 KUN HVIS KNAPPEN IKKE BENYTTES TIL EN HØJRISIKOFUNKTION 1. Start senderen, der skal logges af Tryk på -knappen. 8

39 . Tryk på STOP-knappen uden at slippe knappen. Den røde sender-led tændes i 1 sekund. Den gule sender-led 1 blinker. 4. Senderen er nu logget af og slukker automatisk. Du kan nu logge på modtageren med en anden allerede registreret sender. LOGOUT HVIS SENDEREN IKKE KAN BRUGES 1. Tryk på SELECT-knappen mindst 4 sekunder. Den grønne LOG ON/OFF-LED på modtageren går ud. 2. Du kan nu logge på modtageren med en anden registreret sender. F S REPLACE/ UDSKIFTNING AF SENDERE TX1-C-SENDEREN Der er ingen udskiftningsmulighed med denne sender. TX2-SENDEREN Du kan udskifte en bortkommet eller beskadiget sender med en ny uden at skulle ændre på modtageren. Dette kræver helt enkelt, at du benytter den nye sender til alle knapbetjeninger. BEMÆRK! Den nye sender skal benytte det samme frekvensområde som den sender, den erstatter. 1. Start den nye sender. 8 9

40 2. Tryk på den nye senders STOP-knap.. Sender-LED en lyser rødt. Inden for 2 sekunder: Tryk på knapperne 5 og 6. Den gule sender-led 1 tændes Angiv ID-koden for den sender, der skal slettes. Sender-LED en lyser rødt. Den gule sender-led 2 blinker. Den nye sender kan nu benyttes sammen med modtageren. ID code 40

41 GARANTI Tele Radios produkter er omfattet af en garanti, som dækker fejl i materialer, konstruktion og fremstilling. I garantiperioden kan Tele Radio vælge at udskifte produktet eller fejlbehæftede komponenter med nye. Arbejde i forbindelse med garanti skal udføres af Tele Radio eller af et autoriseret servicecenter, der er udpeget af Tele Radio. Nedenstående fejl er ikke omfattet af garantien: Fejl som følge af normal slitage. Dele, der har karakter af forbrugsstoffer. Produkter, der har været udsat for uautoriserede modifikationer. Fejl som følge af fejlagtig installation eller brug. Fugt- eller vandskader. DIREKTIVER OG STANDARDER Dette produkt overholder gældende europæiske direktiver og standarder. Overensstemmelseserklæring kan hentes på: IC- MÆRKNING TX1-C 068 TX2 SERVICEEFTERSYN OG REPARATION I C L A B E L I C L A Sørg for, at reparationer og vedligeholdelse kun udføres af kvalificeret personel. Benyt kun reservedele fra Tele Radio. Kontakt forhandleren, hvis du ønsker at klage over et produkt eller har brug for anden service. Hav altid følgende oplysninger parat, hvis du kontakter en forhandler vedr. en klage eller servicespørgsmål: Navnet på systemet og modellen samt en beskrivelse af problemet. Hvis du har brug for at returnere et produkt, skal fakturanummeret og leveringsdatoen medfølge. DRIFTSRETNINGS- LINJER Opbevar produktet på et tørt, rent sted. Sørg for, at kontakter og antenner holdes rene. Fjern støv ved hjælp af en let fugtet, ren klud. Benyt aldrig rengøringsopløsninger eller vand under højt tryk. B E L 41

42

43

44 TELE RADIO AB Sweden, Main office Tel. +46 (0) TELE RADIO SVERIGE Sweden Tel. +46 (0) TELE RADIO GmbH Germany Tel. +49 (0) TELE RADIO ASIA China Tel. +86-(0) TELE RADIO LTD England Tel. +44 (0) TELE RADIO OÜ Estonia Tel TELE RADIO BV Benelux Tel. +1-(0) TELE RADIO TURKEY Turkey Tel TELE RADIO LLC North America & Latin America Tel. +1 (05) TELE RADIO AS Norway Tel

TELE RADIO. PANTHER Quick Guide PN-T19-2, PN-R15-1, PN-R15-2

TELE RADIO. PANTHER Quick Guide PN-T19-2, PN-R15-1, PN-R15-2 TELE RADIO PANTHER Quick Guide PN-T19-2, PN-R15-1, PN-R15-2 INDHOLD Advarsler og begrænsninger Side 1 Basiskortmodtager Side 2 Klemrække til indgangsspænding på basiskort Side 3 Funktions-LED ernes indikationer

Læs mere

Quick Guide TG-T12-20, TG-T12-21

Quick Guide TG-T12-20, TG-T12-21 Quick Guide TG-T12-20, TG-T12-21 INDHOLD Advarsler og begrænsninger Side 1 Tekniske data Side 2 TG-R4-6-Modtager med relæudvidelseskort Side 3 Beskrivelse af sender Side 8 Installationsvejledning Side

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning T20TX-01NKL, T20TX-01NKM, T20/T60RX-01APL, T20/T60RX-01ARL, T60TX-01STL, T60TX-01STM, T60TX-02STM, T60TX-02STL, T20TX-02NKL, T20TX-02NKM, T20RX-02AKM, T20RX-02AKL, T20TX-03NKL,

Læs mere

Trådløs Radio modtager

Trådløs Radio modtager Trådløs Radio modtager Installations vejledning for type: RRA85-C2V, 2 relæer, 230VAC RRA85-C2P, 2 relæer, 12/24 AC/DC RRA85-C4V, 4 relæer, 230VAC RRA85-C4P, 4 relæer, 12/24 AC/DC IP 44 DanZafe 1 I. PRODUKTBESKRIVELSE

Læs mere

Tele Radio 860. Manual. Rev. IM-860-001-A3

Tele Radio 860. Manual. Rev. IM-860-001-A3 Tele Radio 860 Manual Rev. IM-860-001-A3 1 860 TX 1= Yellow LED 1 2= Yellow LED 2 3= Red/ Green LED 3 1 2 3 860 TX 4= Charge connector Only 12V DC 1 2 3 4 5 7 1 2 6 8 9 Start Start X 0 Only 12V DC 4 2

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning Omfatter et separat kapitel til slutbrugere TG-R4-1 (TG-RX-MNL7), TG-R4-6 (TG-RX-MDL17), TG-T9-1 (TG-TX-MNL8), TG-T11-5 (TG-TX-MXL12) SPROG: Dansk (oversættelse fra engelsk) IM-TG2-RX001-A07-DA

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning Omfatter en separat vejledning til slutbrugere TG-R4-1 (TG-RX-MNL7), TG-R4-6 (TG-RX-MDL17), TG-T9-2 (TG-TX-MNL6), TG-T11-4 (TG-TX-MDL10) SPROG: Dansk (oversættelse fra engelsk)

Læs mere

Quick Guide TG-T9-2, TG-T11-4

Quick Guide TG-T9-2, TG-T11-4 Quick Guide TG-T9-2, TG-T11-4 INDHOLD Opladning af batteriet Side 1 Forholdsregler i forbindelse med batterier Side 2 Tekniske data Side 3 TG-R4-6 -Basiskortmodtager med relæudvidelseskort Side 6 Login/logout

Læs mere

Dansk El-montage manual Portautomatik

Dansk El-montage manual Portautomatik Dansk El-montage manual Portautomatik (med fysiske ende stop) Terminaler: Power Portstyring 1 2 Power input 220/230Vac. Kabeldim. 3x1.5 PVIKJ eller lign. 3 4 Advarselslampe. Udgang 230Vac/20W. Signalet

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 BRUGERMANUAL 1 VIGTIG INFORMATION DENNE VEJLEDNING ER UDELUKKENDE RETTET MOD KVALIFICEREDE INSTALLATØRER. DISSE OPLYSNINGER MÅ IKKE UDLEVERES TIL SLUTBRUGERE. LÆS

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning Omfatter et separat kapitel til slutbrugere TG-R4-1 (TG-RX-MNL7), TG-R4-6 (TG-RX-MDL17), TG-T12-20 (TG-TX-JDL20), TG-T12-21 (TG-TX-JDL21), TG-T12-22 (TG-TX-JDL22),TG-T12-23 (TG-TX-JDL23),

Læs mere

ELEKTRONISK OVERLASTSIKRING

ELEKTRONISK OVERLASTSIKRING ELEKTRONISK OVERLASTSIKRING VETEC WT1-N / WT2-N / WT2-N-SL INSTALLATIONS MANUAL FOR WT1N-WT2-N WT2-N-SL 1 VIGTIG INFORMATION Denne vejledning er udelukkende rettet mod kvalificerede installatører. Disse

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

Tele Radio Tiger GRUNDLÆGGENDE INSTRUKTIONER FOR 10-KNAPS SENDER

Tele Radio Tiger GRUNDLÆGGENDE INSTRUKTIONER FOR 10-KNAPS SENDER Tele Radio Tiger GRUNDLÆGGENDE INSTRUKTIONER FOR 10-KNAPS SENDER INSTALLER, START, SLUK, LOG IND, LOG UD, REGISTRER, SLET, FEJLFINDING, UDSÆDVANLIGE SITUATIONER DANSK (OVERSÆTTELSE) ARTICLE CODE: RX1-A,

Læs mere

VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info

VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info DLP 241- og 841 M00 0SE SEITRON TRÅDLØS STYREENHED

Læs mere

DK Brugsanvisning TIMER

DK Brugsanvisning TIMER DK Brugsanvisning TIMER 1 2 ON/OFF 3 CALC 6 4 TIMER 5 7 2 Læs sikkerheds- og brugsanvisningen omhyggeligt igennem før brug Sikkerhedsanvisninger: Sørg for, at strømforsyningen i din husstand svarer til

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 4 Montering af væg-/loftbeslaget... 4 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION

Læs mere

Brugervejledning for Man Down sender MD900

Brugervejledning for Man Down sender MD900 Brugervejledning for Man Down sender MD900 SW 2.1-1 - Indhold: KNOP ELEKTRONIK A/S Tilsigtet anvendelse af MD900 side 2 Fabriksvej 20 DK-7600 Struer knop@knop.dk www.knop.dk Tlf: +45 97840444 Fax: +45

Læs mere

Tele Radio T60. Manual. Rev. IM-T60-001-A4

Tele Radio T60. Manual. Rev. IM-T60-001-A4 Tele Radio T60 Manual Rev. IM-T60-001-A4 CONTENTS 3-21........... 22-40.......... 41-59.......... 60-80.......... 81-101......... 102-123........ 124-145........ 146-164........ 165-186......... 187-194.........

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 1 21.11.2010 Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 Ny version December 2010 Med variabel kode længde SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk www.svane-el.dk

Læs mere

Tele Radio T20/T60 INSTALLATIONSVEJLEDNING DANSK/DANISH IM-T20_T60-RX001-A04-DA

Tele Radio T20/T60 INSTALLATIONSVEJLEDNING DANSK/DANISH IM-T20_T60-RX001-A04-DA Tele Radio T20/T60 INSTALLATIONSVEJLEDNING DANSK/DANISH IM-T20_T60-RX001-A04-DA Det vigtigt, at du giver dig tid til at gennemlæse manualen, før du begynder at installere/programmere dit udstyr. Sendere

Læs mere

MEGAPRO GULVVARME STYRING

MEGAPRO GULVVARME STYRING MEGAPRO GULVVARME STYRING Tlf. 58 85 60 00 1 Indholdsfortegnelse MEGAPRO GULVVARME...1 Trådløs rumtermostat...3 Rumtermostaten DTP F85 BC0 0SE...4 Teknisk data...6 Fejlsøgning...7 Trådløs Styreenhed...8

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Trådløs Bevægelsessensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 4 Montering af væg-/loftbeslaget... 4 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 Version 3.00 Inkl. PC program: ENG110 Version 3.00 Betjeningsvejledning 1/11 Generelt: ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 er et microprocessor styret instrument til

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: VIP2502EW) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af trådløs tv-boks 4 Anden del Placering af trådløs tv-boks 5 Tredje del

Læs mere

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Danish DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder

Læs mere

Betjeningsvejledning. Fingerprint-læseenhed 2607..

Betjeningsvejledning. Fingerprint-læseenhed 2607.. Betjeningsvejledning Fingerprint-læseenhed 607.. Indhold Produktbeskrivelse...4 Produktoversigt...5 Anvendelsesområder...6 Betjening...8 Bekræftelsessignaler...9 Gennemførelse af ibrugtagning...10 Tilslutningsklemmer...11

Læs mere

Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1. 4 kanals timer med 18 funktioner

Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1. 4 kanals timer med 18 funktioner Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1 4 kanals timer med 18 funktioner 2000.2238 Vi sikrer en høj kvalitet sammen med vores samarbejdes partnere! Vi udveksler

Læs mere

SEITRON TRÅDLØS STYREENHED

SEITRON TRÅDLØS STYREENHED SEITRON TRÅDLØS STYREENHED DLP 241 og 841 M00 0SE SEITRON TRÅDLØS STYREENHED Sammenkoblings muligheder af styreenheder, med op til 80 kanaler. Frostsikring. Mulighed for tilslutning af pumpestyring. Kan

Læs mere

NEO GSM nødkaldeapparat. Betjeningsvejledning

NEO GSM nødkaldeapparat. Betjeningsvejledning NEO GSM nødkaldeapparat Betjeningsvejledning Kidde Danmark A/S Kidde Danmark A/S Industriholmen 17-19 Viborgvej 798 2650 Hvidovre 8471 Sabro 3686 9600 8694 8711 info@kidde-danmark.dk info@kidde-danmark.dk

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

SEITRON TRÅDLØS STYREENHED

SEITRON TRÅDLØS STYREENHED SEITRON TRÅDLØS STYREENHED Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring med analog rumtermostat Opstart af gulvvarmestyring

Læs mere

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING Model: CL-338H 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Beskrivelse af det motoriserede rullegardin med fjernbetjening... 3 1.1 Generelle egenskaber...

Læs mere

minipocket Brugsanvisning Høresystemer

minipocket Brugsanvisning Høresystemer minipocket Brugsanvisning Høresystemer Indhold Din fjernbetjening 4 Komponenter 5 Tastaturlås 6 Sådan parres høreapparaterne 7 Funktionsoversigt 11 Yderligere oplysninger 13 Rengøring 13 Udskiftning af

Læs mere

S26 MOTOR Original brugermanual

S26 MOTOR Original brugermanual S26 MOTOR Original brugermanual Indhold 1. Indledning 1 2. Liste over nødvendigt værktøj 1 3. Sikkerhedspåbud 1 4. Motor montering 2 4.1. Instruktion før montering 2 4.2. Samling af skinne 3 4.3. Opsætning

Læs mere

P4000. DK Brugervejledning

P4000. DK Brugervejledning DK Brugervejledning Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 OVERSIGT OG FRONT- OG BAGPANEL 06 TILSLUTNING AF DIN RADIO 06 BETJENING AF DIN RADIO DAB 07 VALG AF EN STATION DAB 07 INFORMATIONSTJENESTER DAB

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk Trådløs Dørsensor Optisk Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST AF DØRSENSOREN... 5 RESET TIL FABRIKSINDSTILLINGER...

Læs mere

OVERVÅGNINGSSYSTEM FICO-64» MONTAGEANVISNING

OVERVÅGNINGSSYSTEM FICO-64» MONTAGEANVISNING FIRE SAFETY AIR MANAGEMENT OVERVÅGNINGSSYSTEM» MONTAGEANVISNING 2 1 TILSLUTNING 1.5 RØGDETEKTOR 1 eller 2 røgdetektorer (se DIP indstillinger) kan vælges. 1.1 GENERELT Styreenheden SOC8-S2 indeholder elektroniske

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW med VAP2404E)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW med VAP2404E) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: VIP2502EW med VAP2404E) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af trådløs tv-boks 4 Anden del Placering af trådløs tv-boks

Læs mere

1. Bluetooth Speakerphone

1. Bluetooth Speakerphone 1. Bluetooth Speakerphone Denne Bluetooth speakerphone i mini-størrelse er designet til at du kan nyde maksimal frihed ved trådløs kommunikation med den avancerede S.S.P-løsning med Ekko- og støjreduktioner,

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk 29.9.2015 Vejledning for brug og installation GSM dørklokke med mobil samtale SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk 1 Sikkerheds

Læs mere

DK BRUGERMANUAL. Læs venligst denne manual før ibrugtagning af motoren og gem. manualen til senere brug.

DK BRUGERMANUAL. Læs venligst denne manual før ibrugtagning af motoren og gem. manualen til senere brug. DK BRUGERMANUAL Læs venligst denne manual før ibrugtagning af motoren og gem manualen til senere brug. Indholdsfortegnelse GENEREL INFORMATION RÅD OM LEDNINGSNET OG BATTERI SIKKERHEDSINFORMATION FØRSTE

Læs mere

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO INDHOLD Funktioner... 3 Produkt beskrivelse... 4 DAB Tilstand... 4 FM Tilstand... 7 Alarm indstilling... 8 Standby... 10 2 Funktioner 1 STAND BY Tænd / Sluk radioen ON or

Læs mere

2014-09. TC06 Brugermanual

2014-09. TC06 Brugermanual 2014-09 TC06 Brugermanual 1. Isæt SIM kort Inden SIM kort isættes bør du sikre at PIN kode ikke er aktiveret. Dette gøres ved at sætte kortet i en telefon. Kortet skydes ind fra siden, med guld-kontakterne

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

TM100 Brugermanual 2014-07

TM100 Brugermanual 2014-07 TM100 Brugermanual 2014-07 1. Pakkens indhold GPS enhed Relæ Manual Kabel 1. SIM kort Inden SIM-kort isættes bør du sikre at PIN kode ikke er aktiveret. Dette gøres ved at sætte kortet i en telefon. Kortets

Læs mere

Startpakke-small Dansk manual. Startpakke-small-dansk-2015-v01 Side 01

Startpakke-small Dansk manual. Startpakke-small-dansk-2015-v01 Side 01 Startpakke-small Dansk manual Startpakke-small-dansk-2015-v01 Side 01 Denne startpakke indeholder: Væskebeholder m. udskiftelig brænder USB oplader 650mah Batteri Vægoplader 1 x væskebeholder m. udskiftelig

Læs mere

Elektronisk timer TT 34 U P. Comadan A/S, Messingvej 60, 8940 Randers SV, tlf: Frontpanel:

Elektronisk timer TT 34 U P. Comadan A/S, Messingvej 60, 8940 Randers SV, tlf: Frontpanel: Elektronisk timer TT 34 Frontpanel: SET CNT TT 34 28.58 4 3 U P TT 34 er en programmerbar timer med en eller to udgange. Instrumentet kan programmeres med op til 3 forskellige setpunkt-tider, 5 funktionsmuligheder

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

Mini Power Backup Unit med 5-minutters kit

Mini Power Backup Unit med 5-minutters kit Mini Power Backup Unit med 5-minutters kit Teknisk brugervejledning 2017.11.20 604308 2 Teknisk brugervejledning 1 Produktbeskrivelse... 3 2 Montagevejledning... 3 2.1 Elektrisk tilslutning... 3 2.2 Montage/tilslutning

Læs mere

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser Tak, fordi du har købt denne stråle detektor, læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt før installation. Forsøg aldrig at adskille eller reparere produktet.

Læs mere

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361)

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC-Positioner Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC 1.0/1.2 Positioner DiSEqC-omformer, som gør at man kan styre en parabolmotor 36-Volts type med alle digital modtagere som har standard

Læs mere

Brugermanual. Wireless

Brugermanual. Wireless Brugermanual Wireless Æskens indhold 4 1. Unimouse 2. Dongle (trådløs modtager) 3. USB 2.0 kabeladapter 4. USB til Micro USB-kabel 5. Brugervejledning 2 3 5 1 /1 Unimouse funktioner Naviger tilbage Scrollhjul

Læs mere

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere.

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere. GENERELLE SPECIFIKATIONER FOR LCD FJERNBETJENINGEN Fjernbetjeningen har en transmissionsfrekvens på 434,5 MHz. Den strømforsynes med 3 AAA batterier på følgende måde: fjern dækslet til batterirummet ved

Læs mere

UniLock System 10. Manual til T550 Secure Radiomodtager og håndsender. Version 2.0 Revision 140220

UniLock System 10. Manual til T550 Secure Radiomodtager og håndsender. Version 2.0 Revision 140220 UniLock System 10 Manual til T550 Secure Radiomodtager og håndsender Projekt PRJ124 Version 2.0 Revision 140220 T550 Secure er en højsikker trådløs UHF-læser der benyttes, hvor det ønskes at oplåse på

Læs mere

trådløs dørklokke brugervejledning yderligere information på www.phonicear.dk

trådløs dørklokke brugervejledning yderligere information på www.phonicear.dk trådløs dørklokke DK brugervejledning yderligere information på www.phonicear.dk indholdsfortegnelse DETECT DOOR funktion.......................... 1 DETECT DOOR indstillinger....................... 2

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER

BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER Side 1 til signalforstærker Introduktion Signalforstærkeren fra LOCKON bruges til at forlænge og forstærke det trådløse signal fra centralenheden ud til de forskellige

Læs mere

SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT

SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT TRÅDLØS RUMTERMOSTAT SAS816WHB-O-RF SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT SAS816WHB-0-RF er en ikke-programmerbar termostat, Den kan erstatte de mest almindelige termostater i boligen og er konstrueret til

Læs mere

Installationsvejledning Danfoss Link Hydronic Controller

Installationsvejledning Danfoss Link Hydronic Controller MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Installationsvejledning Danfoss Link Hydronic Controller Danfoss heating solutions Indhold. Kvik-guide til installation.................................................. 4.

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

MANUAL V-COM V45/V55

MANUAL V-COM V45/V55 MANUAL V-COM V45/V55 Indholdsfortegnelse Delenes navne og funktioner 1 Isætning og fjernelse af batteriet 3 Isætning af batteriet 3 Fjernelse af batteriet 3 Opladning af batteriet 3 Beskrivelse af symboler

Læs mere

WOOF it. Brugermanual

WOOF it. Brugermanual WOOF it Brugermanual Tak! Tak fordi du har valgt WOOFit højttaleren fra SACKit! Vi beder dig læse denne manual grundigt, før du tager din nye højttaler i brug. Vi er ikke ansvarlige for personeller produktskader

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: ISB2201)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: ISB2201) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: ISB0) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af tv-boksen 4 Anden del Placering af tv-boksen 5 Tredje del Tilslutning af tv-boksen

Læs mere

ELCANIC A/S Counter Type CNT150 Version 2.00 Inkl. PC programmet: Cnt150 Version 3.00 Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S Counter Type CNT150 Version 2.00 Inkl. PC programmet: Cnt150 Version 3.00 Betjeningsvejledning ELCANIC A/S Counter Type CNT150 Version 2.00 Inkl. PC programmet: Cnt150 Version 3.00 Betjeningsvejledning Generelt: ELCANIC A/S COUNTER Type CNT150 er en microprocessor baseret tæller. Specielt designet

Læs mere

Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012

Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012 Brugermanual, Duplex 312, Side 1 Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012 Sådan virker Duplex 312 Funktionsoversigt Brugermanual, Duplex 312, Side 2 GSM styring og

Læs mere

Brugervejledning. Trådløs HD Sender & Modtager Sæt

Brugervejledning. Trådløs HD Sender & Modtager Sæt Brugervejledning Trådløs HD Sender & Modtager Sæt Indholdsfortegnelse Functions and features... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Package contents... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 1. Product overview...

Læs mere

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD VEDLIGEHOLD FJERNBETJENING Fjernbetjeningen indeholder elektroniske komponenter og skal beskyttes mod slag og fugt. Derfor: Skil ikke fjernbetjeningshuset ad undtaget for at skifte batterier. Fjernbetjeningens

Læs mere

Dansk Brugermanual DAB Radio Adapter. Model: Q0057

Dansk Brugermanual DAB Radio Adapter. Model: Q0057 Dansk Brugermanual DAB Radio Adapter Model: Q0057 INDHOLD Indhold Sidenr. Indhold -----------------------------2 Sikkerhedsinstruktioner ---------3 Frontpanel--------------------------4 Fjernbetjeningen

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING DK 45 KABEL CTEK COMFORT CONNECT KNAPPEN RESET FEJLLAMPE OPLADERKABEL STRØMLAMPE. CTEK COMFORT CONNECT eyelet M6

BRUGERVEJLEDNING DK 45 KABEL CTEK COMFORT CONNECT KNAPPEN RESET FEJLLAMPE OPLADERKABEL STRØMLAMPE. CTEK COMFORT CONNECT eyelet M6 BRUGERVEJLEDNING TILLYKKE med købet af din nye professionelle switch mode-batterilader. Denne oplader indgår i en serie af professionelle opladere fra CTEK SWEDEN AB og repræsenterer den nyeste teknologi

Læs mere

Alarmsender. Brugervejledning. yderligere information på www.phonicear.dk

Alarmsender. Brugervejledning. yderligere information på www.phonicear.dk Alarmsender DK Brugervejledning yderligere information på www.phonicear.dk indholdsfortegnelse DETECTs funktion.............................. 1 DETECT indstillinger............................ 2 DETECT

Læs mere

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIOER LÆS OG FØLG INSTRUKTIONERNE VIGTIGT: Først når bundsugeren er helt under vand tilsluttes en til strømstikket og der tændes

Læs mere

Brunata Net GateReceiver 3.1 Bruger- og monteringsguide

Brunata Net GateReceiver 3.1 Bruger- og monteringsguide Bruger- og monteringsguide Brunata a/s Vesterlundvej 14 2730 Herlev 77 77 70 00 brunata@brunata.dk www.brunata.dk Side 1 Indhold 1. Introduktion... 2 2. ESD-retningslinjer... 2 3. Boksen... 2 4. Kablet...

Læs mere

Installationsvejledning Countertop ict220e

Installationsvejledning Countertop ict220e Installationsvejledning Countertop ict220e Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-08). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0118 1. Indledning Før

Læs mere

Wireless Smoke Alarm FERION 5000 OW

Wireless Smoke Alarm FERION 5000 OW Wireless Smoke Alarm FERION 5000 OW da Wireless Smoke Alarm Indholdsfortegnelse da 3 Indholdsfortegnelse 1 Graphics 4 2 Indledning 6 3 Montering 7 4 Radionetværk 9 5 Vedligeholdelse 13 6 Tekniske data

Læs mere

Amplicomms TV 2400 FM system til TV/radio. Med indbygget mikrofon. Brugervejledning

Amplicomms TV 2400 FM system til TV/radio. Med indbygget mikrofon. Brugervejledning Amplicomms TV 2400 FM system til TV/radio Med indbygget mikrofon Brugervejledning Modtager 1. Øretelefoner højre/venstre 2. Styrkekontrol 3. Indikator for tænd/sluk 4. Tænd/sluk rummikrofon 5. Tænd/sluk

Læs mere

Falsemaskine IDEAL 8305

Falsemaskine IDEAL 8305 Falsemaskine IDEAL 8305 Sikkerhedsforskrifter Læs denne brugsanvisning igennem inden maskinen tages i brug og vær opmærksom på sikkerhedsforskrifterne. Lad ikke børn betjene maskinen! - 2 - Sikkerhedsforskrifter

Læs mere

Trip 2, 2L, 3 og 5W Brugermanual. DANSK

Trip 2, 2L, 3 og 5W Brugermanual. DANSK Trip 2, 2L, 3 og 5W Brugermanual. DANSK VELKOMMEN. Tak, fordi du har købt en Bontrager Trip - computer. Vi håber, at denne computer vil give dig mange kilometers fornøjelser. Din Trip-computer indeholder

Læs mere

Amplicomms. TV 2410 FM system til TV/radio Med indbygget mikrofon. Brugervejledning

Amplicomms. TV 2410 FM system til TV/radio Med indbygget mikrofon. Brugervejledning Amplicomms TV 2410 FM system til TV/radio Med indbygget mikrofon Brugervejledning Modtager: Sender: Til brug med høreapparater med telespole Modtager: 1. Mikrofonknap til rumaflytning 2. 3,5 mm Audio udgang

Læs mere

Indeks. Brugervejledning... 40. living connect

Indeks. Brugervejledning... 40. living connect Indeks 1. Systemoversigt...... 31 2. Oversigt over display og knapper... 31 3. Installation - trin for trin... 32 3.1 Indledende trin...32 3.2 Montering af... 32 3.3 Konfiguration af Danfoss Link TM CC...

Læs mere

HN 2985 ULTRASONISK RENSER HB2818B BRUGERVEJLEDNING

HN 2985 ULTRASONISK RENSER HB2818B BRUGERVEJLEDNING HN 2985 ULTRASONISK RENSER HB2818B BRUGERVEJLEDNING Sørg for at læse og forstå denne vejledning inden brug af apparatet. Gem denne vejledning til senere reference VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER ADVARSEL

Læs mere

DENVER CR-918BLACK DANSK KNAPPER OG KONTROLLER

DENVER CR-918BLACK DANSK KNAPPER OG KONTROLLER DENVER CR-918BLACK DANSK 14 15 KNAPPER OG KONTROLLER 1. / TUNE - (tilbage / fast station ned) 2. TIME SET MEM/MEMORY+ (indstil ur / hukommelse) 3. SNOOZE / SLEEP (autosluk) 4. ON / OFF (tænd / sluk) 5.

Læs mere

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia babyalarm 3333 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig

Læs mere

Quick guide til evolution wireless serie 100

Quick guide til evolution wireless serie 100 Quick guide til evolution wireless serie 100 Tillykke med dit nye evolution wireless sæt. Nedenfor finder du en Quick-guide, som sætter dig istand til at anvende dit evolution wireless sæt meget hurtigt.

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

PMR Radio Bruger Manual. electronic

PMR Radio Bruger Manual. electronic PMR Radio Bruger Manual electronic Antenne TOT: Tryk og Tal Knap Tryk og hold inde for at sende Tænd/Sluk Knap Tryk og hold inde, for at tænde eller slukke for PRM Radioen LCD Display Viser hvilke kanal

Læs mere

A LED Santiago 16W HF sensor og Master / Slave

A LED Santiago 16W HF sensor og Master / Slave A LED Santiago 16W HF sensor og Master / Slave A LED Santiago LED lampe med soft dæmp er forsynet med HF sensor og master/slave funktion. Santiago kan trådløst kommunikere mellem Master og Slave.aled.dk

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless ID er for trådløse sensorer: Fjernbetjening: Bevægelsessensor: Vandsensor Landstrømsensor: Dørsensor: Temperatursensor: Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse

Læs mere

TRUST WIRELESS VIDEO & DVD VIEWER

TRUST WIRELESS VIDEO & DVD VIEWER TRUST WIRELESS VIDEO & DVD VIEWER Brugervejledning Version 1.0 1 1. Æskens indhold Kontroller venligst æskens indhold. Den skal indeholde følgende: 1. Transmitter (sender) 2. Modtager 3. Strømforsyning

Læs mere

Tele Radio T50 Cheetah

Tele Radio T50 Cheetah Tele Radio T50 Cheetah INSTALLATIONSVEJLEDNING T50-02AGSM DANSK/ DANISH IM-T50-RX001-A03-DA DANSK Produktbeskrivelse...1 Forberedelser...2 Modtager...4 Programmering af modtager...7 Styring af relæudgange...

Læs mere

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG TV Formålet med denne guide Læs dette først Inden du kan anvende dine høreapparater sammen med Connectline Tv-adapter, skal adapteren først tilsluttes fjernsynet og en

Læs mere

MANUAL CARITEL 1000: Trådløst dørtelefonsystem

MANUAL CARITEL 1000: Trådløst dørtelefonsystem MANUAL CARITEL 1000: Trådløst dørtelefonsystem DK Copyright KEFOCOM ApS, 2000 KEFOCOM ApS: Hindbærvangen 75, 2765 Smørum. - Tlf.: 44 66 06 46 - Fax: 44 66 36 63 e-mail: kefocom@kefocom.dk - http://www.kefocom.dk

Læs mere