Tele Radio T70 Jaguar

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tele Radio T70 Jaguar"

Transkript

1 Tele Radio T0 Jaguar INSTALLATIONSVEJLEDNING RX2-A, RX-A, TX2-A, TX2-B, TX2-E, TX1-C DANSK/ DANISH IM-T0-RX00-A0-DA

2 DRIFTSFREKVENS CHANNEL FREQ.BANK 1 OPTION CHANNEL FREQ.BANK OPTION CHANNEL FREQ.BANK 2 OPTION CHANNEL FREQ.BANK 4 OPTION

3 INHOLD... Indstillingsdokument 6 SÅDAN KOMMER DU I GANG Sikkerhedsinstruktioner Tekniske data 8 Modtager strømforsyning 8 Tilslutning af modtageren 8 Installation af modtager og antenne 9 Isætning af batterier i senderen 10 Genanvendelse af batterier 10 Sender-id-kode 10 SENDERINDSTILLINGER 11 Start/slukning af senderen 11 Indstillinger for automatisk slukning 12 Ændring af automatisk slukketid 12 Frekvensindstillinger 14 Ændring af driftstilstand efter registrering af en sender 26 Ændring af LED, der tændes under opstarten 1 Registrering af senderen i modtageren 6 MODTAGERINDSTILLINGER 22 Operating Mode/ driftstilstand 24 Valg af Operating mode 26 Latching/ Holderelæfunktion 4 Interlocking/ synkroniserings-relæfunktion 5 Master reset af modtagerindstillingerne Replace/ udskiftning af sendere 9 Garanti 41 Serviceeftersyn og reparation 41 Driftsretningslinjer 41 Direktiver og standarder 41 IC-mærkning 41

4 MODTAGER T0RX-09SB (RX2-A) T0RX-15SB (RX-A) den gule power supply-led 2. den røde CODE STORING-LED. den gule LATCH-LED VAC VAC/DC Power supply VAC 4-5 Power supply VAC/DC C NO NC 4. den grønne INTERLOCKING- LED 5. LOGIN/LOGOUT-LED 6. modtagerkontakt. antennetilslutning 8. FUNCTION-knap 9. SELECT-knap RELAY 1 RELAY 2 RELAY RELAY 4 RELAY 5 RELAY 6 RELAY RELAY 8 RELAY VAC VAC/DC C NO NC 1-2 Power supply VAC 4-5 Power supply VAC/DC 4

5 SENDER ON OFF START 6 8 START 6 T0TX-06TTB (TX1-C) 1. rød LED 2. ON-knap. OFF-knap T0TX-08ERB (TX2) 1. gummiafdækning 2. STOP-knap. gul LED1 4. rød/grøn LED 5. gul LED 2 6. knap START-knap. knap 8 START-knap 5

6 TELE RADIO INDSTILLINGSDOKUMENT Hent en printervenlig version på: SENDER(E) SENDER 1 Art.nr.: Serienr.: ID-kode (TX2): Automatisk slukning: Operating Mode/ driftstilstand: Function Selection/ funktionsvalg: 1 2 SENDER 2 Art.nr.: Serienr.: ID-kode (TX2): Automatisk slukning: Operating Mode/ driftstilstand: Function Selection/ funktionsvalg: 1 2 SENDER Art.nr.: Serienr.: ID-kode (TX2): Automatisk slukning: Operating Mode/ driftstilstand: Function Selection/ funktionsvalg: 1 2 MODTAGER(E) MODTAGER 1 Art.nr.: Serienr.: Holderelæer: Synkroniserende relæer: Registrerede sendere. Serienr. for TX1-C/ID-kode for TX2: MODTAGER 1 Art.nr.: Serienr.: Holderelæer: Synkroniserende relæer: Registrerede sendere. Serienr. for TX1-C/ID-kode for TX2:

7 SÅDAN KOMMER DU I GANG LÆS INSTRUKTIONERNE OMHYGGELIGT, FØR DU SAMLER, INSTALLERER OG PROGRAMMERER TELE RADIO-PRODUKTER. Tele Radio hæfter ikke for eventuelle skader eller andre fejl, som forårsages af at instruktionerne ikke følges. Tilsidesættelse af instruktionerne kan medføre, at garantien bortfalder. DET ER DIT ANSVAR AT SÆTTE DIG IND I DE REGLER OG REGULATIVER, DER MÅTTE VÆRE GÆLDENDE I DIT LAND/OMRÅDE! SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Dette produkt må kun installeres af kvalificeret personel. Afbryd strømforsyningen til modtageren, før udstyret tilsluttes. Sluk for senderen, når den ikke er i brug. Sørg for at have et godt overblik over arbejdsområdet. Benyt ubeskadigede kabler. Sørg for, at kablerne ikke hænger løst. Undgå at installere produktet på steder, der udsættes for kraftige vibrationer. Kun kvalificeret personel må kunne få adgang til senderen. Efterlad ikke senderen uovervåget. Kontakt forhandleren i forbindelse med reparationer og vedligeholdelsesarbejde på produktet. Gem instruktionerne med henblik på fremtidig reference og til genprogrammering af systemet. Hvis manualen ikke dækker alle dine behov, kan du besøge vores websted og læse FAQ og de seneste oplysninger:

8 TEKNISKE DATA SYSTEMET BESKYTTELSESGRAD: IP 65 DRIFTSFREKVENS: 4,05-44,650 MHz. KANAL: 64 (opdelt på 4 områder) KANALSEPARATION: 25 khz. MODTAGER T0RX-09SB (R2-A) T0RX-15SB (R-B) VÆGT: 9 relæer 15 relæer (med udvidelseskort) 00 gram (15 relæer) SENDER T0TX-08ERB(TX2) STØRRELSE: 95 x 185 mm (inkl. gummi/ afdækning) VÆGT: 00 gram (inkl. batterier) SENDER T0TX-06TTB (TX1-C) STØRRELSE: VÆGT: 11 x 66 x 5 mm. 120 gram (inkl. batterier) ON OFF MODTAGER STRØMFORSYNING Strømforsyning Strømforbrug Strømforbrug (MIN.) (MAX.) 12 V DC 0 ma 00 ma 24 V DC 15 ma 200 ma 24 V AC 12 ma 150 ma 48 V AC ma 100 ma 115 V AC ma 50 ma 20 V AC ma 0 ma 8

9 TILSLUTNING AF MODTAGEREN Kontrollér, at strømforsyningen er sluttet til den korrekte tilslutningsklemme. Vær opmærksom på, at alle relæer er potentialefrie, hvilket betyder at du skal levere forsyningsspænding for at få strøm ud af relæet (f.eks. via en tilslutningsforgrening). INSTALLATION AF MODTAGER OG ANTENNE Godt beskyttet imod vind, luftfugtighed og vand. Med kabelholderne og udluftningspropperne vendt nedad så det forhindres, at der trænger vand ind (se billedet). Hvis modtageren skal monteres på et sted, hvor den er vanskeligt tilgængelig, anbefales det at færdiggøre indstillingerne i modtageren, før den monteres. Så højt over jorden som muligt. Positionen skal være så fri som muligt. Hold god afstand til metalgenstande som f.eks. metaldragere, højspændingsledninger og andre antenner. Kontrollér, at der er god forbindelse mellem antennen og materialet, den er monteret på, f.eks. efter genlakering af chassiset. Kontrollér, at antennen og eventuelle koaksialkabler er ubeskadigede. Kontrollér, at antennen vender opad i en vinkel på 45. 9

10 ISÆTNING AF BATTERIER I SENDEREN TX1-C-SENDEREN 1. Fjern clipsen (2 skruer). 2. Fjern batteridækslet (2 skruer).. Isæt batterierne. 4. Sæt batteridækslet på plads igen (2 skruer). 5. Sæt clipsen på igen (2 skruer). Optimal ydeevne opnås med alkaline-batterier. BEMÆRK! Hvis det er nødvendigt at skifte frekvensområde, anbefales det at gøre dette, før batteridækslet og clipsen sættes på plads. TX2-SENDEREN 1. Fjern batteridækslet (2 skruer). 2. Isæt batterierne.. Sæt batteridækslet på plads igen (2 skruer). ID code Optimal ydeevne opnås med alkaline-batterier. GENANVENDELSE AF BATTERIER Brugte batterier skal altid genanvendes. Kontakt de lokale myndigheder eller forhandleren for at få flere oplysninger om korrekt genbrug af batterier i dit lokalområde. B A T T E R Y B A T T E R Y SENDER-ID-KODE TX2-SENDEREN Noter senderens id-kode i dokumentet Indstillinger. Mærkatens placering fremgår af billedet ovenfor. Mærkaten sidder under gummidækslet. 10

11 SENDERINDSTILLINGER START/SLUKNING AF SENDEREN START AF TX1-C 1. Tryk på knappen ON i mindst 1 sekund. ON Når senderen er aktiv, blinker sender-led en rødt. Når senderen sender, lyser sender-led en kontinuerligt rødt. SLUKNING AF TX1-C F S 1. Tryk på OFF-knappen. Sender-LED en går ud. START AF TX2 1. Træk STOP-knappen ud. 2. Tryk på START-knapperne og 8 i mindst 1 sekund. 8 Hvis sender-led en blinker rødt, er STOP-knappen ikke trukket ud. Når senderen er aktiv, blinker sender-led en grønt. Når senderen sender, lyser sender-led en kontinuerligt grønt. BEMÆRK! Hvis sender-led en lyser eller blinker rødt i stedet for grønt, er batterierne muligvis ved at være flade. Kontrollér batterierne. SLUKNING AF TX2 1. Tryk på STOP-knappen. Senderen er nu slukket. 11

12 INDSTILLINGER FOR AUTOMATISK SLUKNING TX1-C-SENDER Senderen slukker efter minutters inaktivitet. Dette kan ikke justeres. TX2-SENDER Den automatiske slukning betyder, at senderen slukker af sig selv, hvis der i minutters ikke trykkes på en af knapperne (dette tidsinterval kan indstilles i henhold til nedenstående tabel). Senderen logger ikke af modtageren, når den slukkes automatisk. FUNKTION TID 1 Ingen automatisk slukning 2 1 minut minutter 4 6 minutter 5 12 minutter ÆNDRING AF AUTOMATISK SLUKKETID 1. Start senderen ved at trykke på START-knapperne og 8 i mindst 1 sekund Hold 8-knappen trykket ind. Slip knappen. 8. Slip knappen 8. Inden for 0, sekunder: Tryk på knappen. Den gule sender-led 2 tændes, og den grønne sender-led begynder at blinke. Hvis tidsintervallet på 0, sekunder overskrides, forlader senderen programmeringstilstanden og vil i stedet starte op. 12

13 4. Angiv sikkerhedskoden 1, 2,, 4 (op til 4 sekunder imellem hvert tal) Sender-LED en begynder at blinke grønt, og den gule sender-led 2 går ud. 5. Angiv dit valg 1-5: 1= ingen automatisk slukning 2= 1 minut = minutter 4= 6 minutter 5= 12 minutter 0 min. 1 min. min. 6 min. 12 min. Den gule sender-led 1 blinker gange, når tidsindstillingen er ændret. 6. Sørg for at notere det nye tidsinterval for automatisk slukning i dokumentet Indstillinger Genstart senderen ved at trykke på START-knapperne og 8 i mindst 1 sekund. 1

14 1 N 1 FREKVENSINDSTILLINGER Hvis produktet skal anvendes i et område med meget ringe risiko for forstyrrelser fra andet radiostyret udstyr, kan dette afsnit springes over. Frekvensen kan om nødvendigt skiftes på et senere tidspunkt. (Frekvenstabellen fremgår af de første sider i vejledningen.) ÆNDRING AF FREKVENSOMRÅDE PÅ TX1-C BEMÆRK! Hvis det er nødvendigt at skifte frekvensområde, anbefales det, at dette gøres, inden batteridækslet og klemmen sættes på plads. Foretag INDSTILLINGER af frekvensområdet, før senderen registreres i modtageren. Hvis du vil skifte frekvensområde efter at have registreret senderen i modtageren, skal du slette senderen fra modtageren, skifte frekvensområde og derefter registrere senderen i modtageren igen. 1. Fjern clipsen og batteridækslet bag på senderen ved hjælp af en skruetrækker. Fjern eventuelle isatte batterier. Tag senderens sorte hus af. 2. Vælg frekvensområde (se nedenstående tabel) på printpladens to kontakter bag batterierne. Standardindstillingen er kanal 1i frekvensområde 1.. Sørg for at notere det nye frekvensområde i dokumentet Indstillinger. OFF ON OFF ON ON 1 ON 1 ON switch 1 switch 2 SWITCH 1 SWITCH 2 FREQUENCY BANK OFF OFF 1 ON OFF 2 OFF ON ON ON 4 14

15 FLYTNING OPAD OG NEDAD INDEN FOR ET FREKVENSOMRÅDE PÅ TX1-C Brugeren kan flytte opad og nedad inden for et frekvensområde under brugen af senderen. Dette kan være nyttigt, hvis der er stor risiko for forstyrrelser i arbejdsområdet. Standardindstillingen er kanal 1 i frekvensområde 1. Senderen skal være tændt. 1. Tryk på OFF-knappen, og hold den inde. OFF 2. Inden for sekunder: Tryk på ON uden at slippe OFF. Sender-LED en blinker i 5 sekunder.. Slip ON og OFF. ON OFF 4. Flyt NEDAD i frekvens ved at trykke på 1. (1 tryk = 1 trin i tabellen). 1 Flyt OPAD i frekvens ved at trykke på knappen. (1 tryk = 1 trin i tabellen). Sender-LED en blinker gange. Senderen slukker. Næste gang senderen startes, startes den med den nye frekvens. BEMÆRK! Næste gang modtageren aktiveres ved tryk på en knap på senderen, kan det tage op til sekunder for modtageren at få forbindelse med senderen. 15

16 ÆNDRING MED MERE END ÉT TRIN PÅ TX1-C Hvis der skal rykkes flere trin i frekvensen, skal senderen genstartes efter hvert trin. Her er det imidlertid ikke nødvendigt at afvente, at modtageren får forbindelse med senderen. Når bunden af frekvenstabellen er nået, vil det næste trin være forfra fra toppen. Når toppen af frekvenstabellen er nået, vil det næste trin være forfra fra bunden. ÆNDRING AF FREKVENSOMRÅDE PÅ TX2 BEMÆRK! Foretag INDSTILLINGER af frekvensområde, før senderen registreres i modtageren. Hvis det bliver nødvendigt at skifte frekvensområde, efter at senderen er registreret i modtageren, skal du slette senderen fra modtageren, skifte frekvensområde og derefter registrere senderen i modtageren igen. 1. Start senderen ved at trykke på START-knapperne og 8 i mindst 1 sekund Hold 8-knappen trykket ind. Slip knappen. 8. Slip knappen 8. Inden for 0, sekunder: Tryk på knappen 2. 2 Den gule LED 2 tændes, og den grønne LED blinker. Hvis intervallet på 0, sekunder overskrides, forlader senderen programmeringstilstanden og starter op. 16

17 4. Angiv sikkerhedskoden 1, 2,, 4 (op til 4 sekunder imellem hvert tal) Den grønne LED blinker, og den gule LED 2 går ud. 5. Angiv det -cifrede tal for OPTION (Frekvenstabellen fremgår af de første sider i vejledningen.) Den gule sender-led 1 blinker gange, når indstillingen er foretaget. CHANNEL FREQ.BANK 1 OPTION Sørg for at notere det nye frekvensområde i dokumentet Indstillinger.. Genstart senderen ved at trykke på START-knapperne og 8 i mindst 1 sekund. 8 1

18 INDSTILLINGER FOR FLYTNING OPAD OG NEDAD INDEN FOR ET FREKVENSOMRÅDE I TX2 Fastslå, hvordan der skal flyttes opad og nedad inden for et frekvensområde. Spring over dette afsnit, hvis du ikke vil ændre standardindstillingerne. 1. REGISTRERING AF NY FREKVENS (Standardindstilling). Når brugeren flytter opad eller nedad inden for et frekvensområde, gemmer senderen den nye frekvens og bruger den, næste gang den startes op. 2. MIDLERTIDIG FLYTNING Når brugeren flytter opad og nedad inden for et frekvensområde, gemmer senderen ikke den nye frekvens. Den nye frekvens benyttes kun, indtil senderen genstartes.. OFF Brugere er ikke i stand til at flytte opad eller nedad inden for et frekvensområde. 1. Start senderen ved at trykke på START-knapperne og 8 i mindst 1 sekund Slip knappen. Hold 8-knappen trykket ind. 8. Slip knappen 8. Inden for 0, sekunder: Tryk på knappen 2. 2 Den gule sender-led 2 tændes, og sender-led en begynder at blinke grønt. Hvis intervallet på 0, sekunder overskrides, forlader senderen programmeringstilstanden og starter op. 18

19 4. Angiv sikkerhedskoden 4, 6,, 5 (op til 4 sekunder imellem hvert tal) Sender-LED en blinker grønt. Den gule sender-led 2 tændes. 5. Angiv dit valg: 1. REGISTRERING AF NY FREKVENS 2. MIDLERTIDIG FLYTNING. OFF 1 2 Senderen slukker. Den gule sender-led 2 går ud. 6. Genstart senderen ved at trykke på START-knapperne og 8 i mindst 1 sekund. 8 FLYTNING OPAD OG NEDAD INDEN FOR ET FREKVENSOMRÅDE I TX2 Det kan være nyttigt at tillade brugerne at flytte opad og nedad inden for et frekvensområde, hvis der er stor risiko for forstyrrelser i arbejdsområdet (se foregående afsnit). 1. Start senderen ved at trykke på START-knapperne og 8 i mindst 1 sekund. 8 19

20 2. Slip knappen. Hold 8-knappen trykket ind. 8 a. 1a. Hold 8-knappen trykket ind. Tryk på 1 for at flytte NEDAD inden for frekvensen. Den gule sender-led 1 tændes b. Hold 8-knappen trykket ind. Tryk på 2 for at flytte OPAD inden for frekvensområdet. Den gule sender-led 2 tændes. b. 2 8 BEMÆRK! Når bunden af frekvenstabellen er nået, vil det næste trin være forfra fra toppen. Når toppen af frekvenstabellen er nået, vil det næste trin være forfra fra bunden. 2. Slip alle knapperne. Frekvensindstillingen er nu ændret. Afhængigt af indstillingerne vil ændringerne muligvis ikke være gældende, før senderen slukkes, eller før frekvensen skiftes igen. KONTROL AF DEN AKTUELLE FREKVENS PÅ SENDEREN PÅ TX2 Det er muligt at benytte senderen til at finde ud af, hvilken frekvens den i øjeblikket er indstillet til at sende med. 1. Start senderen ved at trykke på START-knapperne og 8 i mindst 1 sekund Slip knappen. Hold 8-knappen trykket ind. 8 20

21 . Slip knappen 8. Inden for 0, sekunder: Tryk på knappen 2. 2 Den gule sender-led 2 tændes, og sender-led en blinker grønt. Hvis intervallet på 0, sekunder overskrides, forlader senderen programmeringstilstanden og starter op. 4. Angiv sikkerhedskoden, 4, 4, (op til 4 sekunder imellem hvert tal). 4 4 Den grønne sender-led begynder at blinke. Den gule sender-led 2 tændes. 1. FREKVENSOMRÅDE 1-4: Sender-LED en lyser grønt + den gule sender-led 2 blinker 1-4 gange afhængigt af, hvilket FREKVENSOMRÅDE senderen sender i. 2. FREKVENSKANAL 1-16: Sender-LED en lyser rødt + den gule sender-led 2 blinker 1-16 gange afhængigt af, hvilken FREKVENSKANAL senderen sender på. Blinksekvensen gentages, indtil senderen slukkes. 21

22 MODTAGERINDSTILLINGER FUNCTION SELECTION 1 och 2 Du kan træffe en række valg for at fastlægge, hvordan systemet skal bruges. Nogle af indstillingerne foretages på senderen, mens andre foretages på modtageren. I dette afsnit kan du læse om de funktionsvalgmuligheder, der er tilgængelige til din sender. Derefter følger indstillingerne, der kan foretages på modtageren. Læs de følgende afsnit omhyggeligt, før du vælger funktionsmuligheder. TX1-C-SENDEREN Denne sender er udviklet til at styre én modtager. Standardindstillingen er derfor funktionsvalg 1, hvilket ikke kan ændres. Find ud af, hvordan systemet fungerer, i afsnittet FUNCTION SELECTION 1. TX2-SENDEREN Hvis du vil bruge din sender til at styre en enkelt modtager, behøver du ikke at gøre noget. Standardindstillingen er funktionsvalg 1, hvilket muliggør styring af én modtager. Hvis du vil styre 2 modtagere samtidig eller én ad gangen, skal du vælge FUNCTION SELECTION 2. DE GULE LED ER PÅ TX2 Når senderknap 8 er indstillet på funktionsvalg 2, kan du afhængigt af den gule LED s forudindstillede opstartstilstand styre senderens 2 gule LED er ved at rulle (ændring af den forudindstillede opstartstilstand er beskrevet i afsnittet Indstilling af de gule LED er på senderen ved opstart) /10 5/11 6/12 /1 8/14 9/15 FUNCT. SELECT. VÆLG FUNCTION SELECTION 1 ELLER 2 PÅ TX2 1. Start senderen ved at trykke på START-knapperne og 8 i mindst 1 sekund. 8 22

23 2. Slip knappen. Hold 8-knappen trykket ind. 8. Slip knappen 8. Inden for 0, sekunder: Tryk på 1. Den gule sender-led 2 tændes. Sender-LED en blinker grønt Angiv sikkerhedskoden 1,2,,4 (op til 4 sekunder imellem tallene) Sender-LED en begynder at blinke grønt, og den gule sender-led 2 går ud Angiv dit foretrukne funktionsvalg FUNCTION SELECTION 1 eller 2. Den gule sender-led 1 blinker gange Genstart senderen ved at trykke på START-knapperne og 8 i mindst 1 sekund. 8 2

24 OPERATING MODE/ DRIFTSTILSTAND Der fås to modtagermodeller (se billederne på de første sider i vejledningen): T0RX-09SB- 9 relæer T0RX-15SB- 15 relæer (med udvidelseskort) Med senderen TX2 kan du ændre systemets funktionalitet ved at vælge en af de forudindstillede driftstilstande, OPERATING MODES, (se oversigten på næste side). Indstillingerne ændres ved hjælp af modtagerkontakten. STOP-knappen Hvis senderen er aktiv, og der trykkes på STOP-knappen, slås alle relæerne fra. Sådan fungerer relæerne Relæerne 4-9 eller 4-15 (med udvidelseskort) er funktionsrelæer. Relæ 1- fungerer som beskrevet i næste afsnit: RELÆ 1 Aktiveres, når senderen tændes. Deaktiveres, når der ikke har været trykket på senderknapperne 1- i de seneste 6 minutter. Deaktiveres ikke, før relæerne, der er udstyret med holdefunktion, er sat tilbage i OFF-positionen. BEMÆRK! Modtagerkontakt i ON-position gør relæ 1 konstant aktiv. Tryk på STOP-knappen for at frakoble relæ 1, når senderen tændes. Vi anbefaler, at man ikke stiller modtagerknap i ON-positionen, når den bruges i systemer, der kræver et højt sikkerhedsniveau. RELÆ 2 Aktiveres altid, når der trykkes på knapperne 1-6 på senderen. Relæet deaktiveres ikke, før relæerne, der er udstyret med holdefunktion, er sat tilbage i OFF-positionen (gælder ikke relæ ). BEMÆRK! Ikke i OPERATING MODE/ driftstilstand. RELÆ Aktiveres, når der trykkes på -knappen på senderen. BEMÆRK! Ikke i OPERATING MODE/ driftstilstand. LOGOUT-funktionen Ikke tilgængelig på TX1-C-senderen. LOGOUT er aktiveret i alle OPERATING MODES/ driftstilstand på TX2-senderen. (Se afsnittet Sender-LOGOUT). Totrinsknapper Hvis der er vist to tal på den samme knap (se billedet), angiver det første tal det relæ, der styres, når knappen trykkes halvvejs ind, mens det andet tal angiver relæet, der styres, når knappen trykkes helt ind. 4/5 6/ 8/10 9/10 11/12 12/1 FUNCT. SELECT Tidsforsinkelse imellem knaptrin I bestemte driftstilstande kan der programmeres en senderknapforsinkelse på 0,5 sekunder. Forsinkelsen ligger imellem en knaps øverste og nederste trin. Indstil kontakt 6 til positionen ON. Gælder OPERATING MODE, 4, 5, 6 og 8.

25 ON OFF Operating Mode RELAYS RECEIVERS FUNCT. SELECT. LATCHING INTER- LOCKING OP. MODE _ 9 or 15 1 No programmable programmable OP. MODE 2 _ 1-9 or or 2 programmable programmable OP. MODE _ 1-9 or or 2 automatic automatic OP. MODE 4 _ automatic automatic OP. MODE 5 _ or 2 automatic automatic OP. MODE 6 _ automatic automatic OP. MODE _ not possible not possible OP. MODE 8 _ not possible automatic 25

26 VALG AF OPERATING MODE VÆLG OPERATING MODE, FØR SENDEREN REGISTRERES! 1. Åbn modtageren (4 skruer). 2. Angiv indstillingerne på receiver switch for hver OPERATING MODE i overensstemmelse med det viste billede. I visse OPERATING MODES kan du afhængigt af de ønskede funktioner på modtageren vælge, om swichen skal stå i ON- eller OFF-positionen. Receiver switches, der kan ændres, er vist i både ON- og OFF-positionen på billedet. De funktioner, der er tilgængelige ved flytning af switchen, er vist ved siden af billedet af receiver switch. ÆNDRING AF DRIFTSTILSTAND EFTER REGISTRERING AF EN SENDER Hvis du vil skifte OPERATING MODE efter at have registreret en eller flere sendere, skal du slette alle de foregående indstillinger som beskrevet nedenfor: 1. Åbn modtageren (4 skruer). 2. Foretag en hovednulstilling (se afsnittet Hovednulstilling), hvorved alle indstillinger, du har foretaget på modtageren, slettes (synkroniserings- og holdefunktioner, der ikke er automatiske, samt registrering af senderen). Vælg FUNCTION SELECTION 1 eller 2, vælg OPERATING MODE, og registrer senderen eller senderne igen. OPERATING MODE 1 SENDER: MODTAGERE: TX1-C 1 modtager med 9/15 relæer ANTAL SENDERE: 1-2 LATCHING: Tilgængelig på relæ INTERLOCKING: Tilgængelig på relæ 4/5, 6/, 8/9, 10/11, 12/1 og 14/ OFF OFF SENDER 1 SENDER 2 aktiverer relæ 4-9 aktiverer relæ RECEIVER DIPSWITCH ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON 26 OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF

27 OPERATING MODE 2 SENDER: TX2 MODTAGERE: 1-2 modtager(e) med 9/15 relæer ANTAL SENDERE: 1- LATCHING: Tilgængelig på relæ 4-15 INTERLOCKING: Tilgængelig på relæ 4/5, 6/, 8/9, 10/11, 12/1 og 14/15. FUNCTION SELECT. 1: Ja. Senderknap 8 uden funktion. FUNCTION SELECT. 2: Ja. Vælg FUNCTION SELECTION 2 på senderen. Senderknap 8 styrer 2 modtagere via de gule sender- LED er. LED ernes funktion afhænger af, hvordan senderne er registreret (se afsnittet Registrering af sendere). 4/10 5/11 6/12 /1 8/14 9/15 FUNCT. SELECT. 2 RECEIVER DIPSWITCH ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OPERATING MODE SENDER: TX2 MODTAGERE: 1-2 modtager(e) med 9/15 relæer ANTAL SENDERE: 1- LATCHING: Tilgængelig på relæ 14 INTERLOCKING: Automatisk på relæ 4/5/10/11, 6//12/1, 8/9/14/15. TILSTANDSSPECIFIKT: Relæ 1 benyttes ikke FUNCTION SELECT. 1: Ja. Switch 5 i ONpositionen: Senderknap 8 aktiverer relæ 14 og 15 (se billedet). FUNCTION SELECT. 2: 4/6 /9 10/12 11/12 Ja. Vælg FUNCTION SELECTION 2 på senderen. Senderknap 8 styrer 2 modtagere via de gule sender-led er. LED ernes funktion afhænger af, hvordan senderne er registreret (se afsnittet Registrering af sendere). 5/6 8/ FUNC.SELECT. 1 4/6 /9 10/12 11/12 5/6 8/9 FUNCT. SELECT. 2 FUNC.SELECT. 2 RECEIVER DIP-SWITCH 5 RECEIVER DIPSWITCH ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF ON Ingen funktion på relæ 14 og 15. Relæ 14: holdefunktion på senderknap 8. Relæ 15: øjebliksfunktion på senderknap 8. 2

28 OPERATING MODE 4 SENDER: TX2 MODTAGERE: 1 modtager med 15 relæer ANTAL SENDERE: 1- LATCHING: Tilgængelig på relæ 14 og 15 INTERLOCKING: Automatisk på relæ 4/5/6, /8/9 og 10/11/12 TILSTANDSSPECIFIK: Relæ 1 benyttes ikke FUNCTION SELECT. 1: Ikke mulig FUNCTION SELECT. 2: Ja. Vælg FUNCTION SELECTION 2 på senderen. DE GULE SENDER-LED ER 4/6 /9 10/12 11/12 5/6 8/9 FUNCT. SELECT. 2 LED 1 LED 2 LED 1 & 2 aktiverer relæ 14 relæ 15 relæ RECEIVER DIPSWITCH ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OPERATING MODE 5 SENDER: TX2 MODTAGERE: 1-2 receiver(s) med 15 relæer ANTAL SENDERE: 1- LATCHING: Tilgængelig på relæ14 INTERLOCKING: Automatisk på relæ 4/5/6/, 8/9/10 og 11/12/1 FUNCTION SELECT. 1: Ja. Switch 5= ON: Senderknap 8 aktiverer relæ 14 og 15 (se billedet). 8/10 9/10 11/1 12/1 FUNCTION SELECT. 2: Ja. Vælg FUNCTION SELECTION 2 på senderen. Senderknap 8 styrer 2 modtagere via de gule sender-led er. LED ernes funktion afhænger af, hvordan senderne er registreret (se afsnittet Registrering af sendere). 4/5 6/ /5 8/10 9/10 11/1 12/1 6/ FUNCT. SELECT. 2 FUNC.SELECT. 1 FUNC.SELECT. 2 RECEIVER DIP-SWITCH 5 RECEIVER DIP-SWITCH 6 28 RECEIVER DIPSWITCH ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF ON Ingen funktion på relæ 14 og 15. Relæ 14: holdefunktion på senderknap 8. Relæ 15: øjebliksfunktion på senderknap 8. OFF ON Ingen forsinkelse mellem høj- og lavhastighedsfunktionerne. En forsinkelse på 0,5 sekunder mellem høj- og lavhastighedsfunktionerne.

29 OPERATING MODE 6 SENDER: TX2 MODTAGERE: 1 modtager med 15 relæer ANTAL SENDERE: 1- LATCHING: Tilgængelig på relæ 14 and 15 INTERLOCKING: Automatisk på relæ 4/5/6/, 8/9/10 og 11/12/1 FUNCTION SELECT. 1: Ikke mulig FUNCTION SELECT. 2: Ja. Vælg FUNCTION SELECTION 2 på senderen. Senderknap 8 styrer modtageren via de gule sender-led er. LED ernes funktion afhænger af, hvordan senderne er registreret (se afsnittet Registrering af sendere). DE GULE SENDER-LED ER 4/5 8/10 11/12 12/1 6/ 9/10 FUNCT. SELECT. 2 LED 1 LED 2 LED 1 & 2 aktiverer relæ 14 relæ 15 relæ RECEIVER DIPSWITCH ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF RECEIVER DIP-SWITCH 6 OFF ON Ingen forsinkelse mellem høj- og lavhastighedsfunktionerne. En forsinkelse på 0,5 sekunder mellem høj- og lavhastighedsfunktionerne. OPERATING MODE SENDER: TX2 MODTAGERE: 1 modtager med 9 relæer. ANTAL SENDERE: 1- LATCHING: Ikke mulig INTERLOCKING: Ikke mulig FUNCTION SELECT. 1: Ja. FUNCTION SELECTION 1 skal vælges på senderen. FUNCTION SELECT. 2: Ikke mulig Receiver switch 8=OFF Receiver switch 8=ON RECEIVER DIPSWITCH ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF RECEIVER DIP-SWITCH 8 OFF ON Relæ 1: STOP funktionen i 6 min. eller indtil der trykkes på STOP-knappen. Relæ 1 og 2: STOP funktionen i 6 min. eller indtil der trykkes på STOP-knappen. 29

30 OPERATING MODE 8 SENDER: TX2 MODTAGERE: 1 modtager med 15 relæer ANTAL SENDERE: 1- LATCHING: Ikke mulig INTERLOCKING: Tilgængelig på relæ 4/5/6, /8/9, 10/11/12 og 1/14/15 FUNCTION SELECT. 1: Ikke mulig FUNCTION SELECT. 2: Ja. Vælg FUNCTION SELECTION 2 på senderen. Senderknap 8 styrer modtageren via de gule sender-led er. 4/6 5/6 1/15 14/15 4+1/ / 6+15 /9 8/9 /9 8/9 /9 8/9 10/12 11/12 10/12 11/12 10/12 11/12 FUNCT. SELECT. 2 FUNCT. SELECT. 2 FUNCT. SELECT. 2 LED 1 LED 2 LED 1 & 2 RECEIVER DIP-SWITCH 6 RECEIVER DIPSWITCH ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF ON Ingen forsinkelse mellem høj- og lavhastighedsfunktionerne. En forsinkelse på 0,5 sekunder mellem høj- og lavhastighedsfunktionerne. 0

31 ÆNDRING AF LED, DER TÆNDES UNDER OPSTARTEN TX1-C-SENDEREN Senderen er ikke udstyret med denne funktion. TX2-SENDEREN Gælder for TX2 med FUNCTION SELECTION 2. Du kan vælge, hvordan de gule LED er på senderen skal tændes, når du starter senderen. Med standardindstillingen tændes den gule LED 1, når senderen startes. Hvis du vil bevare standardindstillingen, skal du springe over dette afsnit. 1. Ingen gule LED er tændes ved opstart 2. Den gule LED 1 tændes ved opstart. Den gule LED 2 tændes ved opstart 4. De gule LED er tændes ved opstart 1. Start senderen ved at trykke på START-knapperne og 8 i mindst 1 sekund Slip knappen. Hold 8-knappen trykket ind 8. Slip knappen 8. Inden for 0, sekunder: Tryk på 1. Den gule LED 2 tændes. LED en begynder at blinke grønt. 1 1

32 4. Angiv sikkerhedskoden, 4, 8, (op til 4 sekunder imellem tallene). 4 8 Den grønne LED begynder at blinke, og den gule LED 2 går ud. 5. Angiv dit valg: 1. Ingen gul LED tændes 2. Den gule LED 1 tændes. Den gule LED 2 tændes 4. De gule LED er tændes Den gule LED 1 blinker gange. 6. Genstart senderen ved at trykke på START-knapperne og 8. 8 STRØMBESPARELSE TIL DE GULE SENDER-LED ER TX1-C-SENDEREN Senderen er ikke udstyret med denne funktion. TX2-SENDEREN Gælder for TX2 med FUNCTION SELECTION 2. Når senderen er i standby-tilstand (dvs. den sender ikke), er de valgte gule LED er med standardindstillingen tændt kontinuerligt. Du kan ved at ændre indstillingerne få LED erne til at blinke for at spare på batterierne. Hvis du vil bevare standardindstillingen, skal du springe over dette afsnit. 1. De valgte gule LED er tændes kontinuerligt 2

33 2. De valgte LED er blinker 1. Start senderen ved at trykke på START-knapperne og 8 i mindst 1 sekund Slip knappen. Hold 8-knappen trykket ind. 8. Slip knappen 8. Inden for 0, sekunder: Tryk på 1. Den gule LED 2 tændes. LED en begynder at blinke grønt Angiv sikkerhedskoden, 5, 4, 5 (op til 4 sekunder imellem tallene) Den grønne LED begynder at blinke, og den gule LED 2 går ud Angiv dit valg (1 eller 2). Den gule LED 1 blinker gange. 2

34 6. Genstart senderen ved at trykke på START-knapperne og 8 i mindst 1 sekund. 8 LATCHING/ HOLDERELÆFUNKTION I visse OPERATING MODES/ driftstilstand er det muligt at knytte en holdefunktion, LATCHING, til bestemte relæer (se beskrivelsen af OPERATING MODES). Holdefunktionen, LATCHING, medfører, at relæet aktiveres, hver gang der trykkes på en knap, men forbliver aktivt, indtil der trykkes på knappen igen. Dette kan indstilles på modtageren ved hjælp af FUNCTION-knappen og SELECT-knappen. 1. Brug FUNCTION-knappen til at skifte imellem de funktions-led er: 1. den røde CODE STORING-LED 2. den gule LATCH-LED. den grønne INTERLOCKING-LED Stop ved den gule LATCH-LED, og vælg den ved at ved hjælp af SELECT-knappen. Den gule LATCH-LED går ud. Den røde LED over relæ 4 tændes. F S. Brug SELECT-knappen til at vælge det relæ, der skal tilknyttes en holdefunktion. Tryk på FUNCTION-knappen for at tænde den gule LATCH-LED. Hvis den gule LATCH-LED allerede er tændt, og den røde LED over et relæ tændes, er det pågældende relæ allerede tilknyttet en holdefunktion. Hvis du vil fjerne holdefunktionen fra et relæ, skal du trykke på FUNCTION-knappen én gang, så den gule LATCH-LED går ud. F S 4. Hvis du vil knytte en holdefunktion til flere relæer, skal du bruge SELECT-knappen til at vælge det næste relæ, der skal tilknyttes en holdefunktion. Modtageren forlader koderegistreringstilstanden efter 10 sekunders inaktivitet. F S 4

35 INTERLOCKING/ SYNKRONISERINGS- RELÆFUNKTION I visse OPERATING MODES/ driftstilstand kan du knytte en synkroniseringsfunktion til bestemte relæer (se beskrivelsen af OPERATING MODES). Synkroniseringen, INTERLOCKING, betyder, at du kan forhindre udvalgte relæer i at blive aktiveret samtidig, selv om der evt. trykkes på de tilhørende knapper samtidig, f.eks. ved bevægelse opad og nedad. Hvis to relæer er synkroniseret, interlocked, sker der ingenting, selv om brugeren trykker på begge knapper samtidig. Dette kan indstilles på modtageren ved hjælp af FUNCTION-knappen og SELECT-knappen. 1. Brug FUNCTION-knappen til at skifte imellem de funktions-led er: 1. den røde CODE STORING-LED 2. den gule HOLDE-LED. den grønne INTERLOCKING-LED Stop ved den grønne INTERLOCKING-LED, og vælg den ved hjælp af knappen SELECT. Den grønne INTERLOCKING-LED går ud. De røde LED er over relæ 4 og 5 tændes. F S. Tryk på FUNCTION-knappen for at tænde den grønne IN- TERLOCKING-LED. Hvis den grønne INTERLOCKING-LED allerede er tændt, og de røde LED er over et relæpar tændes, er det pågældende relæpar allerede tilknyttet en synkroniseringsfunktion. Hvis du vil fjerne synkroniseringsfunktion fra et relæpar, skal du trykke på FUNCTION-knappen én gang, så den grønne INTERLOCKING-LED går ud. F S 4. Hvis du vil knytte en synkroniseringsfunktion til flere relæpar, skal du bruge SELECT-knappen til at vælge det næste relæpar, som du vil knytte en synkroniseringsfunktion. Modtageren forlader koderegistreringstilstanden efter 10 sekunders inaktivitet. F S 5

36 REGISTRERING AF SENDEREN I MODTAGEREN BEMÆRK! Registrer ikke senderen i modtageren, før du har valgt OPERATING MODE. Afhængigt af modtagermodel kan du registrere 1- sendere. Hvis det maksimale antal sendere allerede er registreret, skal samtlige sendere slettes, før du kan registrere de ønskede sendere. Hvis der benyttes flere sendere sammen med én modtager, skal de alle sammen arbejde i samme frekvensområde. 1. Start senderen, der skal registreres. ON 8 BEMÆRK! Hvis du vil registrere senderen i 2 modtagere med FUNCTION SELECTION 2, skal du sørge for at aktivere den korrekte gule sender-led under registreringen af senderen 2. Tryk på senderknapperne på samme tid. Hold dem inde, indtil alle trin er udført.. Tryk på modtagerknappen FUNCTION indtil den røde LED for koderegistrering lyser på modtageren. F S 4. Tryk på modtagerknappen SELECT indtil alle røde relæ- LED er lyser. Modtageren begynder at søge efter og oprette forbindelse til senderen. Når senderen er registreret, blinker de røde relæ-led er på modtageren gange. 5. Slip senderknapperne Senderen er nu registreret i modtageren. F S 6

37 SLETNING AF SENDERE 1. Tryk på modtagerens FUNCTION-knap i mere end 0, sekunder. Den røde CODE STORING-LED på modtageren tændes. F S. Tryk på SELECT-knappen. Alle de røde relæ-led er tændes. Hold SELECT-knappen inde i mere end 4 sekunder. 4. Alle de røde relæ-led er på modtageren går ud, når samtlige sendere er slettet. F S MASTER RESET AF MODTAGERINDSTILLINGERNE Hvis det bliver nødvendigt at slette indstillingerne, der er foretaget på modtageren (registrering af sendere samt synkroniserings- og latching relæfunktioner), kan du foretage en MASTER RESET. OPERATING MODES slettes ikke. Hvis du vil skifte OPERATING MODE skal du ændre positionerne på receiver switch Tryk på både FUNCTION-knappen og SELECT-knappen. F S Alle tre funktions-led er (den røde CODE STORING-LED, den gule LATCH- LED og den grønne INTERLOCKING--LED) tændes. 2. Hold FUNCTION-knappen og SELECT-knappen inde i mere end 4 sekunder. Efter 4 sekunder er modtagerens hukommelse slettet. SENDER-LOGOUT TX1-C-SENDEREN Der findes ingen LOGOUT-funktion på denne sender. TX2-SENDEREN Hvis du vil benytte mere end én registreret sender sammen med din modtager, skal du logge den senest benyttede sender af ved hjælp af LOGOUT-funktionen. Der er måder at gennemføre LOGOUT af en sender på:

38 LOGOUT 1 1. Start senderen, du vil gennemføre LOGOUT med Tryk på senderens STOP-knap.. Når den røde sender-led begynder at blinke, skal du trykke på knappen inden for 2 sekunder. Den gule sender-led 1 begynder at blinke. 4. Senderen er nu logget af. Den slukkes, når den gule sender-led holder op med at blinke. Du kan nu logge på modtageren med en anden allerede registreret sender. LOGOUT 2 KUN HVIS KNAPPEN IKKE BENYTTES TIL EN HØJRISIKOFUNKTION 1. Start senderen, der skal logges af Tryk på -knappen. 8

39 . Tryk på STOP-knappen uden at slippe knappen. Den røde sender-led tændes i 1 sekund. Den gule sender-led 1 blinker. 4. Senderen er nu logget af og slukker automatisk. Du kan nu logge på modtageren med en anden allerede registreret sender. LOGOUT HVIS SENDEREN IKKE KAN BRUGES 1. Tryk på SELECT-knappen mindst 4 sekunder. Den grønne LOG ON/OFF-LED på modtageren går ud. 2. Du kan nu logge på modtageren med en anden registreret sender. F S REPLACE/ UDSKIFTNING AF SENDERE TX1-C-SENDEREN Der er ingen udskiftningsmulighed med denne sender. TX2-SENDEREN Du kan udskifte en bortkommet eller beskadiget sender med en ny uden at skulle ændre på modtageren. Dette kræver helt enkelt, at du benytter den nye sender til alle knapbetjeninger. BEMÆRK! Den nye sender skal benytte det samme frekvensområde som den sender, den erstatter. 1. Start den nye sender. 8 9

40 2. Tryk på den nye senders STOP-knap.. Sender-LED en lyser rødt. Inden for 2 sekunder: Tryk på knapperne 5 og 6. Den gule sender-led 1 tændes Angiv ID-koden for den sender, der skal slettes. Sender-LED en lyser rødt. Den gule sender-led 2 blinker. Den nye sender kan nu benyttes sammen med modtageren. ID code 40

41 GARANTI Tele Radios produkter er omfattet af en garanti, som dækker fejl i materialer, konstruktion og fremstilling. I garantiperioden kan Tele Radio vælge at udskifte produktet eller fejlbehæftede komponenter med nye. Arbejde i forbindelse med garanti skal udføres af Tele Radio eller af et autoriseret servicecenter, der er udpeget af Tele Radio. Nedenstående fejl er ikke omfattet af garantien: Fejl som følge af normal slitage. Dele, der har karakter af forbrugsstoffer. Produkter, der har været udsat for uautoriserede modifikationer. Fejl som følge af fejlagtig installation eller brug. Fugt- eller vandskader. DIREKTIVER OG STANDARDER Dette produkt overholder gældende europæiske direktiver og standarder. Overensstemmelseserklæring kan hentes på: IC- MÆRKNING TX1-C 068 TX2 SERVICEEFTERSYN OG REPARATION I C L A B E L I C L A Sørg for, at reparationer og vedligeholdelse kun udføres af kvalificeret personel. Benyt kun reservedele fra Tele Radio. Kontakt forhandleren, hvis du ønsker at klage over et produkt eller har brug for anden service. Hav altid følgende oplysninger parat, hvis du kontakter en forhandler vedr. en klage eller servicespørgsmål: Navnet på systemet og modellen samt en beskrivelse af problemet. Hvis du har brug for at returnere et produkt, skal fakturanummeret og leveringsdatoen medfølge. DRIFTSRETNINGS- LINJER Opbevar produktet på et tørt, rent sted. Sørg for, at kontakter og antenner holdes rene. Fjern støv ved hjælp af en let fugtet, ren klud. Benyt aldrig rengøringsopløsninger eller vand under højt tryk. B E L 41

42

43

44 TELE RADIO AB Sweden, Main office Tel. +46 (0) TELE RADIO SVERIGE Sweden Tel. +46 (0) TELE RADIO GmbH Germany Tel. +49 (0) TELE RADIO ASIA China Tel. +86-(0) TELE RADIO LTD England Tel. +44 (0) TELE RADIO OÜ Estonia Tel TELE RADIO BV Benelux Tel. +1-(0) TELE RADIO TURKEY Turkey Tel TELE RADIO LLC North America & Latin America Tel. +1 (05) TELE RADIO AS Norway Tel

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 BRUGERMANUAL 1 VIGTIG INFORMATION DENNE VEJLEDNING ER UDELUKKENDE RETTET MOD KVALIFICEREDE INSTALLATØRER. DISSE OPLYSNINGER MÅ IKKE UDLEVERES TIL SLUTBRUGERE. LÆS

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info

VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info DLP 241- og 841 M00 0SE SEITRON TRÅDLØS STYREENHED

Læs mere

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Tele Radio T50 Cheetah

Tele Radio T50 Cheetah Tele Radio T50 Cheetah INSTALLATIONSVEJLEDNING T50-02AGSM DANSK/ DANISH IM-T50-RX001-A03-DA DANSK Produktbeskrivelse...1 Forberedelser...2 Modtager...4 Programmering af modtager...7 Styring af relæudgange...

Læs mere

NEO GSM nødkaldeapparat. Betjeningsvejledning

NEO GSM nødkaldeapparat. Betjeningsvejledning NEO GSM nødkaldeapparat Betjeningsvejledning Kidde Danmark A/S Kidde Danmark A/S Industriholmen 17-19 Viborgvej 798 2650 Hvidovre 8471 Sabro 3686 9600 8694 8711 info@kidde-danmark.dk info@kidde-danmark.dk

Læs mere

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO INDHOLD Funktioner... 3 Produkt beskrivelse... 4 DAB Tilstand... 4 FM Tilstand... 7 Alarm indstilling... 8 Standby... 10 2 Funktioner 1 STAND BY Tænd / Sluk radioen ON or

Læs mere

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING Vi, undertegnede, Firma: Adresse: TE-Group NV Kapelsestraat 61, 2950 Kapellen - BELGIEN erklære, at følgende udstyr: Produktnavn: Produkt Type: Mr. Handsfree Blue Easy Bluetooth

Læs mere

Manual Simatek Filterstyring GFC 32

Manual Simatek Filterstyring GFC 32 Manual Original brugsanvisning 1400004_DK Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 6 7. Fjernbetjenings-funktion

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Manual Simatek Filterstyring GFC 16

Manual Simatek Filterstyring GFC 16 Manual Original brugsanvisning 1400003_DK Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 5 7. Fjernbetjenings-funktion

Læs mere

Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012

Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012 Brugermanual, Duplex 312, Side 1 Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012 Sådan virker Duplex 312 Funktionsoversigt Brugermanual, Duplex 312, Side 2 GSM styring og

Læs mere

2014-09. TC06 Brugermanual

2014-09. TC06 Brugermanual 2014-09 TC06 Brugermanual 1. Isæt SIM kort Inden SIM kort isættes bør du sikre at PIN kode ikke er aktiveret. Dette gøres ved at sætte kortet i en telefon. Kortet skydes ind fra siden, med guld-kontakterne

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Trådløs Bevægelsessensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 4 Montering af væg-/loftbeslaget... 4 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST

Læs mere

TM100 Brugermanual 2014-07

TM100 Brugermanual 2014-07 TM100 Brugermanual 2014-07 1. Pakkens indhold GPS enhed Relæ Manual Kabel 1. SIM kort Inden SIM-kort isættes bør du sikre at PIN kode ikke er aktiveret. Dette gøres ved at sætte kortet i en telefon. Kortets

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk Trådløs Dørsensor Optisk Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST AF DØRSENSOREN... 5 RESET TIL FABRIKSINDSTILLINGER...

Læs mere

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia babyalarm 3333 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig

Læs mere

Overvågningskamera Model 2470-2471

Overvågningskamera Model 2470-2471 Overvågningskamera Model 2470-2471 Vi takker Dem for købet af dette L-protect overvågningskamera, som ved rigtig brug kan give Dem og Deres familie tryghed i mange år fremover. For at sikre dette er det

Læs mere

TIGRIS AHC 8007/8014 styring

TIGRIS AHC 8007/8014 styring Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560864 / 150408 Installationsvejledning for Klik dig ind på www.wavin.dk eller kontakt Wavin på 86962000, hvis du har brug for gode råd og vejledning omkring

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

1. Bluetooth Speakerphone

1. Bluetooth Speakerphone 1. Bluetooth Speakerphone Denne Bluetooth speakerphone i mini-størrelse er designet til at du kan nyde maksimal frihed ved trådløs kommunikation med den avancerede S.S.P-løsning med Ekko- og støjreduktioner,

Læs mere

Brugsanvisning. Dansk. Comfort Digisystem Micro Receiver DT20

Brugsanvisning. Dansk. Comfort Digisystem Micro Receiver DT20 Brugsanvisning Dansk Comfort Digisystem Micro Receiver DT20 Brugsanvisning Indhold Side Introduktion til Comfort Digisystem 3 Funktioner - Micro Receiver DT20 4 Kontrollér høreapparatets indgang 5 Sådan

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. living connect. Installations- og Brugervejledning. Danfoss Heating Solutions

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. living connect. Installations- og Brugervejledning. Danfoss Heating Solutions MAKING MODERN LIVING POSSIBLE living connect Installations- og Brugervejledning Danfoss Heating Solutions 2 living connect Tak fordi du købte et Danfoss produkt Danfoss Heating Solutions 3 Indhold 1. Systemoversigt....5

Læs mere

Vejledning til GSM alarm sender

Vejledning til GSM alarm sender 1 Vejledning til GSM alarm sender SSIHuset Svane Electronic 2 Sikkerheds tips Brug kun dette produkt som foreskrevet her i vejledningen. Installer ikke senderen tæt på vand, fugt eller direkte varme. Forbind

Læs mere

Brugervejledning Trådløs Gulvvarmeregulering, 24V, 4 og 8 kanals basisenhed Trådløs Gulvvarmeregulering, 230V, 8 kanals basisenhed

Brugervejledning Trådløs Gulvvarmeregulering, 24V, 4 og 8 kanals basisenhed Trådløs Gulvvarmeregulering, 230V, 8 kanals basisenhed Brugervejledning Trådløs Gulvvarmeregulering, 24V, 4 og 8 kanals basisenhed Trådløs Gulvvarmeregulering, 230V, 8 kanals basisenhed Rev. 5 01.01.03 Indhold 1. SYSTEMETS ANVENDELSE...3 2. FUNKTION...3 2.1

Læs mere

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD VEDLIGEHOLD FJERNBETJENING Fjernbetjeningen indeholder elektroniske komponenter og skal beskyttes mod slag og fugt. Derfor: Skil ikke fjernbetjeningshuset ad undtaget for at skifte batterier. Fjernbetjeningens

Læs mere

Trip 1 & Trip 4W Brugermanual. DANSK

Trip 1 & Trip 4W Brugermanual. DANSK Trip 1 & Trip 4W Brugermanual. DANSK VELKOMMEN. Tak, fordi du har købt en Bontrager Trip - computer. Vi håber, at denne computer vil give dig mange kilometers fornøjelser. Din Trip-computer indeholder

Læs mere

Trip 2, 2L, 3 og 5W Brugermanual. DANSK

Trip 2, 2L, 3 og 5W Brugermanual. DANSK Trip 2, 2L, 3 og 5W Brugermanual. DANSK VELKOMMEN. Tak, fordi du har købt en Bontrager Trip - computer. Vi håber, at denne computer vil give dig mange kilometers fornøjelser. Din Trip-computer indeholder

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

Installation kun fase og mellemledning

Installation kun fase og mellemledning BRUGERVEJLEDNING ACelTIMER IP20 MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET EL-INSTALLATØR Installation kun fase og mellemledning Installation af en ACelTIMER Venligst sluk strømmen inden installationen KUN af

Læs mere

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator 088U0240 / 088U0245 DK Vejledning til 2 Danfoss Heating Solutions VIUHK701 Danfoss 03/2011 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 4 2. CF2 + Systemoversigt (fig. 1)....................................................

Læs mere

Montagevejledning LK Cq

Montagevejledning LK Cq Montagevejledning LK Cq UDFØRELSE LK Rumtermostat Cq (sender) regulerer temperaturen i den respektive zone (f.eks. et rum) ved hjælp af radiosignaler til modtagerenheden, der er monteret ved varmekredsfordeleren.

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Comfort Digisystem Brugsanvisning. SecureStream Technology. Receiver DE10. Dansk

Comfort Digisystem Brugsanvisning. SecureStream Technology. Receiver DE10. Dansk Comfort Digisystem Brugsanvisning SecureStream Technology Receiver DE10 Dansk Brugsanvisning Indholdsfortegnelse Side Introduktion Comfort Digisystem 3 Præsentation af Receiver DE10 3 Funktioner Receiver

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

Quick guide til evolution wireless serie 100

Quick guide til evolution wireless serie 100 Quick guide til evolution wireless serie 100 Tillykke med dit nye evolution wireless sæt. Nedenfor finder du en Quick-guide, som sætter dig istand til at anvende dit evolution wireless sæt meget hurtigt.

Læs mere

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af elforbrugsmåleren. ADVARSEL! Forbind IKKE 2

Læs mere

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brandventilation Komfortventilation 24VDC max. 24/32A 2 aktuatorudgange 1 brandventilationsgruppe, 2 komfortgrupper Tilslutning

Læs mere

Webstech Trådløs Sensor Overvågning. Brugervejledning

Webstech Trådløs Sensor Overvågning. Brugervejledning Webstech Trådløs Sensor Overvågning Brugervejledning Besøg venligst vores hjemmeside for senest opdaterede udgave eller for hjælp Support Dato Version Ændringer 1. Januar 2013 1.0 Nyt layout for 2013 kunder

Læs mere

HomeBox til dig med telefoni og bredbånd. Installationsvejledning

HomeBox til dig med telefoni og bredbånd. Installationsvejledning til dig med telefoni og bredbånd Installationsvejledning Velkommen til en verden af muligheder Indholdsfortegnelse Du har bestilt et nyt produkt og har i den forbindelse fået tilsendt en. en giver dig

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

2 UDENDØRS STIKDÅSER

2 UDENDØRS STIKDÅSER 2 UDENDØRS STIKDÅSER med skumringssensor på jordspyd Type: EMP701MD Betjeningsvejledning DK 2 udendørs stikdåser med skumringssensor på jordspyd Indholdsfortegnelse 1. Hensigtsmæssig anvendelse 2. Funktioner

Læs mere

QUICKVEJLEDNING. Montering

QUICKVEJLEDNING. Montering QUICKVEJLEDNING Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet vendes som vist nedenfor.

Læs mere

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB DAB+/DAB, FM Digital Radio Betjeningsvejledning IKR2111DAB 1 Introduktion Tillykke med købet af dette produkt, som er designet til at give dig den største nydelse mange år frem i tiden. Du er måske allerede

Læs mere

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W Vejledning 1. BESKRIVELSE 2. FORBINDELSER Den røde ledning forbindes fra batteriets plusklemme til omformerens plusklemme (rød forbindelse)

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED Side 1 til centralenhed Introduktion Centralenheden styres og indstilles via det online kontrolpanel. Det er centralenheden, som sender og modtager signaler fra alle sensorerne,

Læs mere

Brugervejledning Dansk. Alarmenhed og Sensorplaster

Brugervejledning Dansk. Alarmenhed og Sensorplaster Brugervejledning Dansk Alarmenhed og Sensorplaster Brugervejledning Alarmenhed og Sensorplaster Dansk version 2008 Redsense Medical AB Box 287 SE-301 07 Halmstad Sverige www.redsensemedical.com RM-1-RM028

Læs mere

ZTH-.. som MP-Bus tester

ZTH-.. som MP-Bus tester ZTH-VAV og ZTH-GEN juster- og diagnoseværktøj som MP-Bus tester. Tilslutning i tavle eller samledåse Tester Kort beskrivelse MP-Bus tester er ikke velegnet til kabel-test. Anvendelse Tilslutning og forsyningsspænding

Læs mere

Installationsvejledning Countertop ict250eg

Installationsvejledning Countertop ict250eg Installationsvejledning Countertop ict250eg Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18 Vare nr.: R336-0120 1. Indledning Før

Læs mere

ERHVERV. Telia Quickguide. Technicolor TG799vn

ERHVERV. Telia Quickguide. Technicolor TG799vn ERHVERV Telia Quickguide Technicolor TG799vn Technicolor TG799vn ERHVERV Kom godt i gang med Telia Bredbånd Bredbåndspakken Med quickguiden i hånden kommer du nemt og hurtigt igennem installationen af

Læs mere

Ændring af indstillinger s. 3. Parkering i lande med andre regler s. 4. Parkering i land med anden tidszone s. 7. Tilbage til fabriksindstilling s.

Ændring af indstillinger s. 3. Parkering i lande med andre regler s. 4. Parkering i land med anden tidszone s. 7. Tilbage til fabriksindstilling s. INDHOLDSFORTEGNELSE Indstilling af P-Watch s. 2 Ændring af indstillinger s. 3 Parkering i lande med andre regler s. 4 Parkering i land med anden tidszone s. 7 Tilbage til fabriksindstilling s. 8 Parkering,

Læs mere

UPPLEVA Tv og lydsystem

UPPLEVA Tv og lydsystem 27_015 UPPLEVA Tv og lydsystem Livet i hjemmet stiller store krav til tv og lydsystemer hver dag. UPPLEVA er testet i henhold til standarderne ved privat brug i hjemmet og opfylder de høje krav, vi stiller

Læs mere

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Brugs- og installationsanvisning til Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Lynguide 3 Brugsanvisning 4 Indledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde smart control - hovedmenu

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

Montagevejledning. LK Trådløs Rumregulering Cq (NO) UDFØRELSE FORUDSÆTNINGER

Montagevejledning. LK Trådløs Rumregulering Cq (NO) UDFØRELSE FORUDSÆTNINGER ontagevejledning LK Trådløs Rumregulering Cq (NO) UDFØRELSE LK Rumtermostat Cq (sender) regulerer temperaturen i den respektive zone (f.eks. et rum) ved hjælp af radiosignaler til modtagerenheden, der

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang Download appen Hent izettle-appen helt gratis i App Store eller Google Play. Opret en izettle-konto Du kan oprette en konto i appen eller på izettle.com. Opsæt din butik Tilføj dine

Læs mere

A LED Santiago 16W HF sensor og Master / Slave

A LED Santiago 16W HF sensor og Master / Slave A LED Santiago 16W HF sensor og Master / Slave A LED Santiago LED lampe med soft dæmp er forsynet med HF sensor og master/slave funktion. Santiago kan trådløst kommunikere mellem Master og Slave.aled.dk

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

indream SmartCar GPS tracker

indream SmartCar GPS tracker indream SmartCar GPS tracker REV 2.4-27-05-2015 Specifikationer Type Lokationshastighed GPS / GSM antenne Forsyningsspænding indream SmartCar Hot start < 2 sekunder (Åben himmel) Kold start < 38 sekunder

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote

Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote Alarmsystemets fjernbetjening Indstillingsvejledning - Danish Kære kunde, I denne vejledning finder du oplysninger og handlinger, der er nødvendige for

Læs mere

Funktion Spændvidde Nøjagtighed Luftfugtighed 0,0 til 100 % RF ± 3,0 % RF (40-60 %) ± 5,0 % RF (0-20 % og 80-100 %)

Funktion Spændvidde Nøjagtighed Luftfugtighed 0,0 til 100 % RF ± 3,0 % RF (40-60 %) ± 5,0 % RF (0-20 % og 80-100 %) Brugsanvisning Datalogger Model RHT10 Dataloggeren måler og gemmer op til 16.000 luftfugt- og temperaturmålinger fra 0-100 % RF og i temperaturområdet fra -40 til 70 ºC. Målefrekvens, alarm og start indstilles

Læs mere

G TECTA 4GP Personlig multigasdetektor

G TECTA 4GP Personlig multigasdetektor G TECTA 4GP Personlig multigasdetektor DK Lynvejledning 2 DK Indhold Sikkerheds- og advarselsoplysninger 2 Kassens indhold 3 Produktoversigt 3 Produktegenskaber 3 Batterikontrol 4 Tænding 4 Startsekvens

Læs mere

FLYTNING AF P-WATCH SPØRGSMÅL

FLYTNING AF P-WATCH SPØRGSMÅL FLYTNING AF P-WATCH Hvis du overvejer at flytte parkerings-uret til en ny bil, kontakt da venligst Teknisk Hotline eller et autoriseret værksted, idet udviklingen af nye biler kan stille nye krav til montering.

Læs mere

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 2 Hvad indeholder denne pakke? 1 1 2 2 3 Hvad har jeg ellers brug for? 9V 1-9 Fugtsensor (valgfri) DC IP68 AC IP65 Brugermanual M i r a c l

Læs mere

HOME. Elektronisk dørlås. Monterings- og Brugsanvisning. Genialt sikker. Genialt enkel. www.burg.biz

HOME. Elektronisk dørlås. Monterings- og Brugsanvisning. Genialt sikker. Genialt enkel. www.burg.biz Elektronisk dørlås HOME Genialt sikker. Genialt enkel. BA/MA TSE Set 4001 dp/mri/dn 01/2013 Monterings- og Brugsanvisning BURG-WÄCHTER KG Altenhofer Weg 15 58300 Wetter Germany www.burg.biz Opbygning Illustrationer

Læs mere

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-L

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-L Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-L Kosan Gas varenr. 24210 (Juni 2011) 1 Brugsvejledning Inden test sikres, at alle bordhaner er lukket. Denne laboratorietester er udviklet

Læs mere

Hurtig brugervejledning

Hurtig brugervejledning Hurtig brugervejledning Før du starter Om denne vejledning Parrot foretrækker at lægge brugervejledningerne ud online i stedet for at få dem trykt for at begrænse papirforbruget og af hensyn til miljøet.

Læs mere

+ / CHANNEL / ALARM ON OFF + / KANAL / ALARM TIL FRA

+ / CHANNEL / ALARM ON OFF + / KANAL / ALARM TIL FRA Brugervejledning til K0382 Trådløst inden og udendørstermometer ur med vejrstation Figure English Danish FRONT VIEW PM INDICATOR TIME DATE / MONTH MAXIMUM / MINIMUM ICONS LOW BATTERY OF OUTDOOR SENSOR

Læs mere

HomeBox til dig med bredbånd og enten fastnet eller bredbåndstelefoni

HomeBox til dig med bredbånd og enten fastnet eller bredbåndstelefoni HomeBox til dig med bredbånd og enten fastnet eller bredbåndstelefoni Installationsvejledning 78. Wholesale, Installationsvejledning HGW.indd /0/.5 Velkommen til en verden af muligheder Du har bestilt

Læs mere

Pakken, som du modtager / har modtaget til din ADSL-forbindelse, har følgende indhold:

Pakken, som du modtager / har modtaget til din ADSL-forbindelse, har følgende indhold: ADSL installationsvejledning Udstyr Pakken, som du modtager / har modtaget til din ADSL-forbindelse, har følgende indhold: 1 stk. Siemens Speedstream 4100 ADSL-modem 1 stk. strømforsyning med ledning 2

Læs mere

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560878 / 010908 TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Installationsvejledning for TIGRIS AHC 8000 TRÅDLØS PROGRAMMERBAR RUMTERMOSTAT Klik dig ind

Læs mere

Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro

Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro 1. Adgang til kablerne. A. Skruen i bunden løsnes og fjernes. B. Drej dækslet i bunden mod uret for at få adgang til kabler. 2. Montering af antenne. Fjern beskyttelseskappen

Læs mere

FR-100 HÅND HOLDT RADIO SCANNER. 5 BÅND KOMMUNIKATIONS MODTAGER BRUGSANVISNING

FR-100 HÅND HOLDT RADIO SCANNER. 5 BÅND KOMMUNIKATIONS MODTAGER BRUGSANVISNING FR-100 HÅND HOLDT RADIO SCANNER. 5 BÅND KOMMUNIKATIONS MODTAGER BRUGSANVISNING INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE FUNKTIONER... 4 -DISPLAY... 4 -TOP AF SCANNER... 5 -SIDE OG BAGSIDE AF SCANNER...6 -FRONT PANEL.....

Læs mere

Bredbånd. Installationsvejledning - WGW BOX

Bredbånd. Installationsvejledning - WGW BOX Bredbånd Installationsvejledning - WGW BOX Introduktion og din ordre WGW Box ADSL stik og lamper Denne vejledning hjælper dig med at installere din bredbåndsforbindelse Tændt/ slukket DSL Internet Telefon

Læs mere

G TECTA SG Enkeltgasdetektor af høj kvalitet

G TECTA SG Enkeltgasdetektor af høj kvalitet G TECTA SG Enkeltgasdetektor af høj kvalitet DK Lynvejledning 2 DK Indhold Sikkerheds- og advarselsoplysninger 2 Kassens indhold 3 Produktoversigt 3 Produktegenskaber 3 Batterikontrol 4 Tænding 4 G-TECTA

Læs mere

TC06 Brugermanual 2014-07

TC06 Brugermanual 2014-07 TC06 Brugermanual 2014-07 1. Isæt SIM kort Inden SIM kort isættes bør du sikre at PIN kode ikke er aktiveret. Dette gøres ved at sætte kortet i en telefon. Kortet skydes ind fra siden, med guld-kontakterne

Læs mere

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.)

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Manual KlimaC SMS Box Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Opstart Isætning af SIM kort: SIM-kortet SKAL være uden Pin-kode, koden fjernes nemmest ved at isætte SIM-kortet

Læs mere

INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR TIGRIS AHC STYRING. Gulvvarmesystemer. Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation

INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR TIGRIS AHC STYRING. Gulvvarmesystemer. Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560864 / 040208 TIGRIS AHC 8007/8014 TIGRIS AHC 8000 rumtermostat INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR TIGRIS AHC STYRING Klik dig ind på www.wavin.dk eller kontakt

Læs mere

Veria Control T45. Installation guide. Installationsanleitung. Installasjonsveiledning. Installationsguide. Asennusopas. Installationsvejledning

Veria Control T45. Installation guide. Installationsanleitung. Installasjonsveiledning. Installationsguide. Asennusopas. Installationsvejledning Veria Control T45 Installation guide Installationsanleitung Installasjonsveiledning Installationsguide Asennusopas Installationsvejledning EN DE NO SE FI DK Indholdsfortegnelse Introduktion Introduktion

Læs mere

Manual SMARTCD.G2 02.2015

Manual SMARTCD.G2 02.2015 02.2015 2 / 14 1 Anvendelsesområde... 3 2 Sikkerhedsanvisninger... 4 3 Leverancens omfang... 5 4 Tilslutning til PC/laptop... 6 5 Opladning af batterier... 7 6 Idrifttagning... 8 7 Konfiguration af Bluetooth

Læs mere

088U0200 / 088U0205 GB

088U0200 / 088U0205 GB 088U0200 / 088U0205 GB Instruction CF-MC Master Controller D Instruktion CF-MC Hauptregler DK Vejledning F Instruction Régulateur principal CF-MC SE Bruksanvisning PL Instrukcja obsługi regulatora CF-MC

Læs mere

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Model: MCI-3000V1 Funktioner: Metal tastatur. Robust anti-vandal enhed. Rustfrit stål dørstation. Nem installation kun fire ledninger. Anti-Vandal højttaler

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING P W A T C H ELEKTRONISK PARKERINGS-UR

BRUGERVEJLEDNING P W A T C H ELEKTRONISK PARKERINGS-UR Font: Franklin Gothic Medium Condensed 26 pt Blue Colour: # 196085 White Colour: # FFFFFF Grey Colour: # 808185 Line Stroke: 1 pt Colour mode: CMYK BRUGERVEJLEDNING P W A T C H ELEKTRONISK PARKERINGS-UR

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE Kosan Gas varenr. 24213 (Juni 2011) 1 Brugsvejledning Inden test sikres, at alle bordhaner er lukket. Denne laboratorietester er udviklet

Læs mere

GSM telefonsender tale/sms besked

GSM telefonsender tale/sms besked 1 GSM telefonsender tale/sms besked Installation manual til GSM sender med mobiltelefon FVK 41 EZS SSIHuset Svane Electronic 2 Indhold: 1. Grundlæggende oplysninger... 3 1.1 Beskrivelse af enheden... 3

Læs mere

Effektforbrug Drift Kabeldimensionering

Effektforbrug Drift Kabeldimensionering eknisk datablad Kommunikations- og styrerenhed til brandspjæld. Kan styre og overvåge op til brandspjældsmotorer med strømforsyningsmodul. Registrerer spjældposition og enhver fejl på de tilsluttede motorer.

Læs mere

Everhome. Installationsguide til alarmchip-læser

Everhome. Installationsguide til alarmchip-læser :7 LRMCHIP-LÆSER Installationsguide til alarmchip-læser Med denne guide kan du nemt tilslutte alarmchip-læseren til dit GS Everhome trådløse alarmsystem. Det er en god idé at læse den igennem, før du går

Læs mere

STYKLISTE AP 500 MANUAL 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG

STYKLISTE AP 500 MANUAL 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG STYKLISTE # ANTAL BESKRIVELSE 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG 5.2 3 WIRE BESKYTTER 5.3 1 KABELHOLDER 5.4 1 SPÆNDESKIVE 5.5 1 WIRETRÆK

Læs mere

APA 100. Installationsmanual

APA 100. Installationsmanual APA 100 Side 2 1. Generelt... 3 2. Sender... 3 2.1 Ledninger - stik ben 1-8... 3 2.2 Kaldeknap på senderenheden... 3 2.3 Hvid ledning IGN - Tænding... 3 3. Modtager... 4 3.1 Tænd/sluk knap på siden af

Læs mere

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores.

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. I den følgende vejledning er der mulighed for, at lære din nye varmepumpestyring meget bedre at kende. Der findes også en meget forenklet vejledning,

Læs mere