Biofag. Nr.3 August 2008

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Biofag. Nr.3 August 2008"

Transkript

1 Biofag Nr.3 August 2008

2 Biofag Medlemsblad for Foreningen af danske Biologer, FaDB Udkommer 5 gange årligt. Deadlines: 20/1, 20/3, 20/6, 20/8, 20/10 Redaktion: Jesper Ruggaard Mebus (ansv.) Erik Frausing Svend Erik Nielsen Forsidefoto: Når vi går i frø Erik Frausing 2008 Grafisk tilrettelæggelse: Indtryk, ISSN Oplag eksemplarer Biofag trykkes på Cyclus 100 % dansk genbrugspapir. Det er tilladt at citere Biofag med tydelig kildeangivelse. Meninger, der kommer til udtryk i Biofag, deles ikke nødvendigvis af redaktionen eller foreningens bestyrelser. Redaktionen afsluttet 28/ Adresse: Biofag Lundingsgade Aarhus C Tlf Annoncer Annoncer sendes elektronisk både til redaktionen og trykkeren Annoncepriser 1/1 side (22 x 15 cm ) kr /2 side (11 x 15 cm) kr /4 side kr 750. Særlig pris aftales for annonce på bagsiden eller indlagt løst annoncemateriale. Det skal ske efter aftale med redaktionen senest 14 dage før deadline. Alle priser er ekskl. moms. Indlæg Redaktionen modtager gerne indlæg til Biofag. Indlæg sendes til Den anvendte tekstbehandling skal være umiddelbar kompatibel til Word. Fotos leveres som tiff- eller jpg- filer med god opløsning f.eks. 300 dpi. Illustrationer skal være tegnet med sort streg. Husk figurtekster og kildeangivelser. Redaktionen forbeholder sig ret til at afkorte indlæg og at læse korrektur på indlæg. Adresseændringer Meddelelser om adresseændringer sendes til Nucleus mærket FaDB sekretariatet, eller det sendes på mail til Foreningen af Danske Biologer Fællesbestyrelsen Kirsten Hede Kasserer Lisbeth Bødker Nielsen Øvrige bestyrelsesmedlemmer Lene Beck Mikkelsen Jesper Ruggaard Mebus Revisor Benny Silvert

3 Biofags indhold: 4 Nyt fra bestyrelsen 5 Generalforsamlingsindkaldelse 8 De studerende i klimadebatten 10 FaDB regnskab 12 Masseeksperiment 14 Errata 19 Flaskehaven 2 23 Anmeldelse: Mennesket Anmeldelse: Feltbiologi Regionssekretærer 3

4 Nyt fra bestyrelsen Af Jesper Ruggaard Mebus Formand FaDB Skriftlige prøveopgaver Det var med stor spænding, at de skriftlige opgaver til studentereksamen på a-niveau blev offentliggjort i forbindelse med de første biologi-a-studenters eksamen den 20/5. Opgaverne var ud fra en overordnet betragtning rigtigt gode og lå fint op ad de faglige mål der er beskrevet i læreplanen. Specielt det anvendelsesorienterede og det eksperimentelle var i fokus, og eleverne fik rig mulighed for at vise deres eksperimentelle kompetencer på mange måder inden for hver opgave. Man kan dog konstatere, at ikke alle elever var forberedt på denne eksamensform, hvilket i nogen grad skyldes, at Undervisningsministeriet kun har udgivet ganske få opgavesæt, som eleverne har haft at øve sig på, hvor de nye kompetencemål har været i fokus, og derfor har eleverne været en smule solgt. Som censor kan jeg sige, at man skal indprente sine elever at de skal: Læse opgaven til ende inden de begynder at skrive, svare på spørgsmålene kort og præcist og lade være med at bruge copy-paste til opgaverne. Eksempelvis står der i opgave 1 om fotosyntese, at eleverne skal nævne 2 abiotiske faktorer det er vigtigt at holde konstante ved det skitserede forsøg. Mange elever skriver så (op til flere sider) om fotosyntesens mørke- og lysprocesser, og til sidst kan der så stå temperatur og lys uden en egentlig forklaring, og det er en forkert anvendelse af tidsressourcerne ved eksamen. Det bliver spændende at læse censorkommentarerne til eksamen i år, og se hvad opgavekommissionen får ud af det. Adgangskrav Der har i den forløbende tid været skrevet meget i pressen om adgangskravene til de videregående uddannelser, ligesom også de elektroniske medier har viderebragt historier om elever, der kommer i klemme med de nye adgangskrav. Det er forbløffende, at man fra Videnskabsministeriet, Undervisningsministeriet og universiteterne ikke kan blive enige om adgangskrav der modsvarer gymnasiereformens anderledes opbygning og dermed et anderledes output end det universiteterne er vant til fra før reformen. Det er som om, denne treenighed ikke kan huske, hvordan man vælger studie. Har man i 9. klasse ikke besluttet sig til at søge ind på den rigtige linje er al naturvidenskabelig interesse der herefter er kommet til, lige meget i forhold til adgangskrav, specielt hvis den naturvidenskabelige interesse er skabt i biologi. Bestyrelsen følger med spænding optagelserne her til sommer og følger op på kravene om (også) biologi som adgangsgivende fag. Sommer Der skal også fra bestyrelsen lyde et til lykke med at være nået gennem gymnasiereformen og have klækket de første reformerte studenter. Vi fortjener sommerferien, og vi må være bedre rustet til at klare de tværfaglige forløb til næste år. 4

5 Generalforsamling i FaDB s 1. fraktion Der indkaldes til generalforsamling i FaDB s 1. fraktion, biologilærerne ved de gymnasiale uddannelser: Mandag d. 6. oktober 2008 kl Helnan Aarslev Hotel Silkeborgvej Brabrand Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent 2. Fraktionsbestyrelsens beretning 3. Fællesbestyrelsens beretning b) Beretning fra Nucleus 4. Fremlæggelse af regnskab for 2007 til godkendelse (se nærmere i bladet) 5. Budget 2009, herunder fastsættelse af kontingent 6. Behandling af indkomne forslag 7 Valg af fraktionsbestyrelsen inkl. Suppleanter og valg af revisor 8. Eventuelt Forslag til generalforsamlingen skal være formanden Jesper Mebus i hænde senest 15. september Beretningen mv. bringes i Biofag nr. 4 Følgende er på valg: Jane Sundbæk Johansen Kirsten Hede Svend Erik Nielsen Lisbeth Bødker Nielsen Alle er villige til genvalg Jesper Mebus 5

6 Miljøproblemer er vores udfordringer Institut for Vand og Miljøteknologi inviterer din klasse på besøg! Besøg med tilknyttede laboratorieforsøg (1 eller 2 hele dage) Spildevandsrensning i Danmark (forsøg med andemad/bakterier) Giftige kemikalier i økosystemer (forsøg med dafnier/bakterier) NOx-forurening i Danmark (eleverne måler ved tra kerede veje) Besøg med foredrag uden laboratorieforsøg (½ dag) Spildevandsrensning i Danmark Giftige kemikalier i økosystemer Forurening fra andefodring Road-shows på gymnasier (2 timer) Få et relevant fagligt foredrag og intro til miljøingeniørstudiet Besøgene indeholder tværfaglighed indenfor biologi, kemi og matematik. De este aktiviteter kan efter nærmere aftale tilpasses jeres besøgsmuligheder. Hvis du vil vide mere under Undervisning på DTU Miljø og Aktiviteter for gymnasier PR-koordinator Kåre Press-Kristensen på el. tlf

7 Biokonference 2008 Cellen Pressen skrev for nylig om de danske forskere fra Molekylærbiologisk Institut, der ryddede forsiden af Nature med deres banebrydende artikler om pumper i cellemembranen. Se f.eks. Foreningen af danske biologer afholder i år Biokonference i Århus. Her vil bl.a. den nyeste forskning inden for cellebiologi blive præsenteret i samarbejde med Molekylærbiologisk Institut, Århus Universitet. Der vil være oplæg om ionpumper, genekspression og cellekommunikation ved Poul Nissen, Torben Holck Jensen og Jens Stougaard. Desuden oplæg om videnskabsteori og bioinformatik ved Kresten Cæsar Torp samt status og information om de nye eksamensformer i biologi ved fagkonsulent Anne Krarup. Den årlige generalforsamling afholdes på Årslev kro i forbindelse med Biokonferencen. Tid: Mandag d. 6/10 kl Tirsdag d.7/10 kl Sted: Årslev Kro Silkeborgvej 900, 8220 Brabrand & Molekylærbiologiske Institut AU C.F. Møllers Allé Århus C Pris: kr. inkl. overnatning kr. ekskl. overnatning Tilmelding: senest d. 7. september 7

8 De studerende på ungdomsuddannelserne skal høres i klimadebatten Som optakt til klimatopmødet i 09, har elever især på Stx og Htx i det kommende skoleår fået mulighed for at blive blandt de bedst klimaoplyste unge i landet Af Helle Rimmer Experimetarium DI Energibranchen, Dansk Energi, Energy- Minds og Experimentarium har sammen netop lanceret et nyt og spændende formidlingsprojekt, Climate Minds, som lægger op til tværfaglig undervisning, eksperimenter og debat mellem klimaeksperter og elever. For eleverne bliver der god chance for at blive klog på nutidens klimaudfordringer og for at bidrage med egne synspunkter i klimadebatten. Climate Minds Climate Minds er først og fremmest et ressourcerum til lærerne. En samling af materialer til undervisningen om klima og energi. Til ressourcerummet hører adskillige sæt af undervisningsmaterialer, case-opgaver og eksperimenter til fri afbenyttelse på uddannelsesstederne. Som et spændende supplement til undervisningsdelen tilbyder vi eleverne yderligere et forløb: Science con Sensus. Science con Sensus delen har til formål at tvinge de unge til at tage aktiv stilling til klimadebattens dilemmaer og til at komme med konkrete anbefalinger til landets politikere. Climate Minds har netop åbnet for tilmeldinger for det kommende skoleår. Materialer i res- 8

9 sourcerummet vil være tilgængeligt fra januar 09.» Se: Undervisningsminister Bertel Haarder siger - Projektet Climate Minds er et flot tilbud til ungdomsuddannelserne. Det lægger op til debat mellem de unge og miljøeksperter, ligesom projektet også tilbyder undervisningsmaterialer om emnet. Det lyder som et rigtig godt initiativ, der vil være med til at sætte klima på skoleskemaet. For mere information kontakt: Experimentarium: Tlf: Dansk Energi og EnergyMinds: Tlf: Anmelder søges! Redaktionen har modtaget: Gymnasie BIOS grundbog 1 Gymnasie BIOS grundbog 2 Interesserede anmeldere kan henvende sig til redaktionen for at anmelde bøgerne venligst: 9

10 FaDB regnskab

11 Status d

12 masseeksperiment Smag og behag forskning for alle klassetrin Dansk Naturvidenskabsfestival præsenterer igen i 2008 et storstilet masseeksperiment for alle klassetrin fra 0. klasse til 3.g Bliv klog på jeres smagssans og hjælp forskerne I årets masseeksperiment får skole og gymnasieelever i hele Danmark mulighed for at undersøge deres smagssans. Samtidig bidrager de med deres resultater til, at forskere kan skabe ny viden. Dansk Naturvidenskabsformidling har indgået samarbejde med Institut for Fødevarevidenskab på Det Biovidenskabelige fakultet ved Københavns Universitet og portalen om at udvikle årets masseeksperiment. Indblik i forskning Med årets masseeksperiment kan eleverne få indblik i, hvordan forskere arbejder. De får mulighed for at prøve kræfter med forsøgsplanlægning, eksperimentelt udstyr og rapportskrivning. Masseeksperimentet skaber forskning i smag På baggrund af deltagernes resultater, vil forskere fra Institut for Fødevarevidenskab ved Københavns Universitet udarbejde en forskningsrapport. Forskerne vil analysere resultaterne og måske kommer der helt ny og spændende viden om børn og unges smagssans og præferencer. Formål med masseeksperimentet Eleverne bidrager til et fælles landsdækkende projekt som skaber ny viden. Eleverne får hands on indblik i forskningens metoder. Læreren kan på en konkret og nem måde undervise i naturvidenskabens metoder. Forskere får ny viden, som er skabt af skole- og gymnasieelever. Målgruppe Alle elever fra 0. klasse til 3.g kan deltage i årets masseeksperiment. Gennemførelse Masseeksperimentet gennemføres i de deltagende klasser i uge 38, 39 eller 40. Eksperimentet kan gennemføres på den samme dag i løbet af ca. 2-3 lektioner alt afhængig af klassetrin. 12

13 Forsøgskit Hver deltagende klasse får tilsendt gratis forsøgskit til eksperimentet. I forsøgskittet er der materialer til 25 elever. Læreren skal selv sørge for nogle få ting, fx vægt (som kan veje med 1 decimal), litermål, sukker og evt. frugtfarve. Masseeksperiment i undervisningen Til masseeksperimentet udarbejdes en lærervejledning, som er nem at gå til. Forsøget er simpelt og er ikke i sig selv tidskrævende, men der er mulighed for mange interessante diskussioner og undervisningsforløb i forbindelse med forsøget. Det er lærerens opgave at tilpasse eksperimentet til undervisningen på det pågældende klassetrin. Her på siden vil der være links til baggrundsmaterialer og andet undervisningsmateriale som kan bruges til at bygge et undervisningsforløb op omkring eksperimentet. Masseeksperimentet vil især indeholde fagene matematik og biologi. Find allerede nu baggrundsviden på Tilmelding En lærer kan tilmelde max tre klasser. Tilmeld din klasse Der lukkes for tilmelding den 25. august eller når deltagerbegrænsningen på 1000 klasser er nået. Kontakt Har du spørgsmål til masseeksperimentet, er du velkommen til at kontakte projektleder Pernille Vils Axelsen, tlf Masseeksperiment 2007 Læs om sidste års masseeksperiment: Bakterier i drikkevand Masseeksperiment 2008 er udviklet i et samarbejde mellem Dansk Naturvidenskabsformidling, Det Biovidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet samt portalen www. foodoflife.dk, hvor man både før, under og efter eksperimentet kan få sikker og letforståelig viden om fødevarer og sundhed samt ideer til undervisningsforløb inden for disse emner. 13

14 Errata Forkert titel Sætternissen har været på spil, og den samme bog er derfor angivet 2 gange i anmeldelserne i sidste nummer, selvom det tydeligt fremgår at det handler om to forskellige bøger. De rigtige informationer om bogen Infektionssygdomme og mikrobiologi er: Titel: Infektionssygdomme og mikrobiologi Forfattere: Keld Kjeldsen, Lars Peter Nielsen, Niels Anker Peterslund og Michael Tvede (red.) Forlag: Akademisk Forlag 399 Kr. 440 sider Lis Olesen Larsen om sukker Redaktionen er blevet bedt om at præcisere følgende: I artiklen i Biofag fra april, side 13-15, nævner jeg, at sukkerholdige drikke kan føre til hypoglykæmi, der bliver mere markant, hvis der er alkohol i en sådan drik. Der burde stå sekundær hypoglykæmi. Selvfølgelig er der primært en hyperglykæmi, men den kan efterfølges af en hypoglykæmi, der skyldes en for kraftig sekretion af insulin. Det er nok her, at alkohol spiller en forstærkende rolle. Lis Olesen Larsen Fejl i Eske Brunns artikel april 2008 I Eske Brunns artikel bringes ved en fejl førsteudkastet til artiklen i stedet for den gennemarbejdede og korrekturlæste brødtekst. Denne fejl skyldes alene redaktionen. Vi har strammet op ved at sørge for ekstra korrektur inden bladet trykkes. Den rigtige tekst findes på Eskes hjemmeside: dk/mettebruun/ebb/index-eb.htm 14

15 Studieretningsprojekt - på Institut for Vand og Miljøteknologi ved DTU Som et forsøg vil Institut for Vand og Miljøteknologi på DTU lade udvalgte HTX eller gymnasieelever skrive deres studieretningsprojekt i samarbejde med instituttet. Instituttet vil bidrage med forsøgs- og laboratoriefaciliteter samt miljøtekniske modeller. Vi vil derfor gerne i kontakt med studerende, som både nærer stor interesse for natur, miljø og forureningsproblematikken. 1) Første emne for studieretningsprojekt har overskriften: Giftige kemikalier Første dag på DTU Miljø (første dag i opgaveperioden) Præsentation om kemikalier og giftighed samt valg af testkemikalier. Økotoksikologiske forsøg med forskellige kemikalier påbegyndes i laboratoriet. Anden dag på DTU Miljø (anden dag i opgaveperioden) Resultater fra økotoksikologiske forsøg med kemikalier a æses i laboratoriet. Fortolkning og diskussion af forsøgsresultater samt beregning af grænseværdier. 2) Andet emne for studieretningsprojekt har overskriften: Hvor giftig er luften? Forud for dagene på DTU Miljø sendes prøvetagningsudstyr til eleverne, hvorefter de selv skal hænge udstyret op på steder, hvor luftforureningen skal måles f.x. langs tra kerede veje. I København kan EUs grænseværdi for NO 2 f.x. ikke overholdes på 95 % af de store veje. Første dag på DTU Miljø (første dag i opgaveperioden) Præsentation om luftforureningen med fokus på den giftige gas kvælstofdioxid (NO 2 ). Laboratorieanalyser af de prøver som er indsamlet dvs. måling af NO 2. Anden dag på DTU Miljø (tredje dag i opgaveperioden) Fortolkning og diskussion af resultater og vurdering af, om EU s grænseværdi overholdes på de målte vejstrækninger samt sundheds- og miljøproblemer knyttet til en overskridelse. OBS: Studieretningsprojekterne gennemføres kun såfremt det lykkedes af få ca.10 tilmeldinger pr. emne samme uge. Meld derfor gerne hurtigt tilbage med antal interesserede elever. Spørgsmål rettes til Kåre Press-Kristensen: eller tlf

16 BØGER TIL B- OG A-NIVEAU Natursyn, 2. udgave. Økologibog med vand som gennemgående tema. På findes supplerende materiale om Plantebeskyttelse og økotoksikologi og et kapitel om Havet og natursyn. 152 sider, kr Genetikbogen. Genetisk viden, genteknologi og evolution. Bogen er tildelt Undervisningsministeriets undervisningsmiddelpris som et undervisningsmateriale af bemærkelsesværdig høj kvalitet. 136 sider, kr Tilmelding til Bogservice og Nyhedsbrev på 16

17 FIGURER PÅ NUCLEUS.DK Fysiologibogen. Traditionen ligger i bogens kapitelopbygning... Fornyelsen ligger i en lang række fremragende figurer og valg af nye synsvinkler og delemner i de enkelte afsnit. (Vagn Rasmussen i Biofag). 238 sider, kr Biokemibogen. Det er en flot og fremragende bog til B-niveau. (Jesper Ruggaard Mebus i Biofag). Udvalgt blandt årets bedste bogarbejder 2007 af Forening for Boghåndværk. På findes animationer, supplerende materialer om bioinformatik og uddybende figurer til A-niveau. 204 sider, kr NUCLEUS FORLAG Lundingsgade Århus C

18 BIOLOGI C OG BIOLOGI C+B KLAR TALE OG INSPIRERENDE ILLUSTRATIONER NYT GRUNDBOGSSYSTEM TIL BIOLOGI PÅ C- OG B- NIVEAU PÅ STX, HF OG HTX Fleksibel opbygning i korte moduler Mange detaljerede og pædagogiske illustrationer Klart sprog Rummer både kernestof og supplerende stof Biologi C udgør en delmængde af Biologi C + B, så det er let at opgradere fra C- til B-niveau. Bøgerne er en bearbejdelse og videreudvikling af webudgivelsen BioAktivator og kan bruges sammen med websitet. Bøgerne er skrevet af erfarne undervisere. Troels Wolf, Henning Troelsen, Chris Østergaard, Annette Balle Sørensen, Peder K. Gasbjerg, Gunnar S. Jensen, Tina Riis Mikkelsen, Henrik Falkenberg, Lis Ravnsted-Larsen. Bog s. 180 kr Biologi C (udkommer primo august) Troels Wolf, Henning Troelsen, Chris Østergaard, Annette Balle Sørensen, Peder K. Gasbjerg, Gunnar S. Jensen, Tina Riis Mikkelsen, Henrik Falkenberg, Bodil Junker Pedersen, Lis Ravnsted-Larsen, Torben Skou. Bog s. 300 kr. 260 Biologi C + B (udkommer primo august) Primo juli kan pdf af bøgerne rekvireres fra forlaget til inspiration. Begge bøger kan også lejes ring til Systime og hør mere. Priserne er ekskl. moms og gælder ved køb hos Systime. LÆS SKRIV RING DELTAG TLF: BLOG.SYSTIME.DK 20juni_BiologiCog C-B.indd :24:28

19 Flaskehaven på forskellige niveauer 2 Af Eske Bruun Kompensationspunktet og temperaturen Kompensationspunktet kan estimeres i eksperimentet, når kuldioxidkoncentrationen begynder at falde som funktion af øget belysning om morgenen. CO2-kurvens vendetanfigur 1 I sidste nummer af BIOFAG, april 2008 skrev jeg en indledning til eksperimenter med flaskehaven. Desværre blev den forkerte foreløbelige version trykt i bladet den var ment som en orientering til redaktionen, det beklager både jeg og redaktionen. Den rigtige version kan ses på min hjemmeside Kan man fodre planter med CO2? Ved at fylde plantehaven med udåndingsluft kan man få indtryk af, hvad en stor koncentration af CO2 betyder for planternes assimilation. På figur 1 vises et forløb over 6 dage. I løbet af 1.dag falder CO2 niveauet fra ca ppm til ca ppm. I de følgende dage opbruges næsten alt kuldioxiden i flaske- haven om dagen. Der må her være tale om en begrænsende faktor for produktionen. Selve planteproduktionen kan beregnes jævnfør BIOFAG nr. 2, april Udover oplysningerne over planternes respiration og fotosynteseaktivitet kan man ligeledes få indtryk af temperaturforskellene inde i og uden for systemet, dvs. drivhuseffekten. CO2 toppen, der ses på dag et ved daggry (fig. 1), kan jeg ikke umiddelbart forklare. 19

20 gent kan anvendes til at plotte punktet. På fig. 2 ses kompensationspunktet som funktion af 10 og 20 C, og på fig. 3 ses resultatet af forsøgene. Metabolismen øges med temperaturen (Q10=2), men oxygeneringsraten øges mere med temperaturen end carboxyleringsraten. Øget temperatur øger derfor fotorespiration i forhold til carboxylering. Selve forsøgsopstillingen skal naturligvis være tæt. På plastakvariets kant er der klæbet en figur 3 figur 2 gummitætningsliste. Denne er yderligere vædet med madolie for at sikre tætheden. Plastlåget med huller til CO2- og temperatursensor er sat på med klemmer. I nogle færdigmonterede akvariesæt med låg er der desuden monteret en lille mølle for at skabe luftcirkulation. Den er efter min mening overflødig, da diffusionen over de tidsrum eksperimenterne forløber er tilstrækkelig til at registrere ændringerne i systemet. Udpluk af vores mange NYHEDER... Pasco fotosyntesebeholder Slip for store akvarier og halve løsninger Anvendes denne beholder med Pasco Xplorer GLX samt opløst ilt sensor, fås en rigtig god opstilling til fotosynteseforsøg. Se hvad der sker med iltindholdet i vandet, når vandplanter udsættes for lys/mørke osv. Pasco fotosyntesebeholder (nr ) Pris pr. stk kr. 699,00 ekskl. moms Bemærk STORT PRISFALD på Pasco Xplorer GLX nu kun 2.145,00 ekskl. moms Gundlach A/S Tlf Silkeborgvej Brabrand Fax

21 21

22 Miljøproblemer er vores udfordringer DTU Miljø er en af verdens førende forskningsinstitutioner indenfor miljøteknologi. Kom og fortæl os, hvordan vi forbedrer samarbejdet med gymnasier og HTX. Lektor Anders Baun præsenterer nanomaterialers miljørisici som inspiration til den nye tværfaglige bog Nanoteknologiske Horisonter, der netop er udsendt til alle gymnasier. Program: Tilmelding til Kåre Press-Kristensen på senest d. 29 september : Morgenmad og præsentationsrunde : Nanomaterialers miljøpåvirkninger og risici Aktiviteter på DTU Miljø : Frokost : Rundtur i instituttets laboratorier : Workshop om samarbejdsmuligheder : Afrunding og evaluering Buffet og networking Arrangementet løber af staben torsdag d. 2. oktober kl hos DTU Miljø. DTU Miljø forsker og underviser i vandressourcer, drikkevandteknologi, kloak- og spildevandsteknologi, affaldshåndtering, økotoksikologi og miljøkemi, mikrobiologi, jord- og grundvandsforurening, luftforurening og kulbrinteressourcer. DTU Miljø er base for en række af landets førende miljøeksperter og uddanner ca. 80 civilingeniører årligt, der er godt rustet til at løse lokale og globale miljøproblemer. DTU Miljø ligger i bygning 113 på Miljøvej, 2800 Lyngby. Se: Spørgsmål, input og ønsker til programmet sendes til Kåre Press-Kristensen: Danmarks Tekniske Universitet Miljøvej, bygning Kgs. Lyngby 22

23 anmeldelse Mennesket det hypersociale dyr Af Jesper Ruggaard Mebus Titel: Mennesket det hypersociale dyr Forfatter: Jill Byrnit Forlag: Dansk psykologisk Forlag, 2007 Pris: 298,00 kr. Sidetal: 253 sider, heraf 16 siders henvisninger Jill Byrnit har begået en bog der omhandler mennesket set i sammenligning med aber. Det giver nogle spændende perspektiver på vores egen egenart og på, hvorledes hjernens udvikling er central for os som mennesker. Dette gengives ved mange eksempler på forskelle på abers og menneskers (forskellige) forståelse af sig selv og omverdenen. Bogens formål er at vise og behandle noget af det der gør mennesket unikt i forhold til andre dyr specielt (menneske)aberne, hvor adskillige myter om abers formåen bogen igennem punkteres. Samtidig formår bogen også at skelne mellem, hvad aber formår i forhold til, hvad andre dyr formår. Denne evolutionære tilgang til hjernens udvikling er meget spændende fortalt, og giver en grundig forståelse af, hvorledes hjernes udvikling er centralt på den del af stamtræet, hvortil vi selv hører. Begreber som Theory of Mind som forståelse for, at vi kan sætte os ind i, hvad andre tænker, og hvorledes det netop er unikt for mennesket gennemgås med eksempler, og det sættes i relief til abernes tankemåde. Bogen sprudler af gode historier om netop dette fænomen og som underviser og biolog, synes jeg, netop at den slags historier er gode fortællinger om, hvorledes udviklingslæren kan være interessant og vedkommende for elever. Bogen er fortalt i medlevende og farverigt sprog der bevirker, at den aldrig er kedelig at læse ligesom bogen røde tråd er bevaret gennem hele bogen, der begynder med en fascination af JR fra tv-serien Dallas, som et eksempel på ren manipulation og ondskab. Med ham som baggrund for hypersocialitet og Theory of Mind føres læseren frem til sidste afsnit der handler om tillid, og at vi alle sammen kun klarer os ved at udvise tillid (evolutionært betinget), er bogen i sig selv en fin opbyggelig historie. Med de tværfaglige temaer vi bruger i undervisningen i dag er netop en bog af denne slags, en bog der kan knytte an til et samarbejde mellem psykologi og biologi. Jeg har selv haft den lånt ud til en 3.g-elev, der skrev at-synopsis om hjernes udvikling, og bogen formår netop at ramme ned i det samarbejde der i den forbindelse kunne etableres mellem psykologi og biologi. Det er en fin bog, der er hurtigt læst og som har en god evne til at sammenfatte megen viden når man (som ikke-adfærdsbiolog) skal begive sig ud i et nyt emne. Denne anmelder har nydt bogen og moret sig ind i mellem. 23

24 anmeldelse Feltbiologi Af Jesper Ruggaard Mebus Titel: Feltbiologi Forfatter: Esbern Warncke Forlag: Gyldendal, 2008 Pris: 199,00 kr. Sidetal: 304 sider. At anmelde en felthåndbog for biologer kan være svært, og man skal nok holde sig for øje at bogen er skrevet med lærerseminarernes linjefagseksamen i biologi som reference og ikke ud fra universitetsuddannede biologers viden om feltundersøgelser. Bogen går ud for at være et vigtigt værktøj for alle, der arbejder med undersøgelser i naturen Bogen redegør for, hvordan man tilrettelægger og gennemfører en feltundersøgelse af de enkelte organismer, de biologiske samfund og økosystemerne med brug af grundlæggende metodikker, herunder elektronisk dataopsamlingsudstyr. Der er lagt vægt på indsamling og beskrivelser af data, men også formidling af resultater og erfaringer behandles. Dette er der ikke tvivl om at bogen rent faktisk gør, og jeg vil da også anbefale, at man har et enkelt eksemplar stående i biologidepotet til opslag specielt hvis man har elever der skal lave noget selvstændigt projektarbejde, der involverer feltbiologi. Mange steder i bogen virker det dog meget banalt, idet alt for meget er taget med, efter min smag. Og en meget stor anke i forhold til undersøgelser er den ensidige fokusering på Pasco-instrumenter uden den faglige diskussion, der bør være af forskelligt dataopsamlingsudstyr, probernes kvalitet mv. F.eks. foreslås strømhastigheder målt med et plastik -flowmeter og ikke med Ott-Kemptens fremragende vingemålere. Dermed kommer bogen ind i mellem til at virke som et reklamefremstød i bogform mange af billederne er også de billeder vi kender fra katalogerne. Bogens kapitel 7 om organismerne er i sig selv hele bogen værd, hvor emnerne population, formering, spredning og biodiversitet gennemgås på en rigtig god måde. Både med hensyn til indhold, omfang og billedvalg virker dette kapitel som en helstøbt enhed, med et klart fokus, og det skal forfatteren have stor ros for. Ligeledes er appendikserne om planternes nyere indvandringshistorie, plantebiokemi og sekundære stofskifteprodukter og naturforvaltningen i Danmark interessante emner som også virker fornuftige at medtage. Den samlede konklusion bliver derfor et broget billede med en dataopsamlingsdel, som jeg finder tyndbenet og kommerciel, og nogle interessante og velfungerende kapitler/afsnit som bestemt er værd at læse. Er man nybegynder i dataopsamling og har man kun et meget beskedent budget til indkøb af udstyr er bogen en god inspirationskilde, og som sådan kan den anbefales. 24

25 enkelte ledige pladser Inspirationsseminar i biofysik Indhold Undervisningsministeriet har givet midler til at opdyrke feltet biofysik for at fremme det faglige samspil mellem biologi og fysik. På inspirationsseminaret vil der være oplæg af forskere i emner inden for bio +fysik, samt efterfølgende mulighed for at indgå i arbejdsgrupper til udvikling af eksemplariske undervisningsforløb med eksperimenter inden for biofysik. Program Ankomst og morgenkaffe Dykkerfysik og fysiologi (Overlæge Hans Ole Bisgård) Betingelser for liv (Lektor Anja C. Andersen) Fysikken ind i biologien: fra gener til kylling og fra fedtstoffer til hjerner og om hvorfor en fysiker laver sushi og spiser tang (Prof.dr.scient. Ole G. Mouritsen) Frokost Visioner og muligheder Gruppearbejde og planlægning af videre forløb. Tid og sted Onsdag den 27/ fra kl Frederiksberg Gymnasium, Falkoner Plads 2, 2000 Frederiksberg C. Pris 350 kr. Tilmelding til Erik Frausing, Frederiksberg Gymnasium 25

26 Tværfagligt kursus Sundhedsfremme med særlig vægt på kost og fysisk aktivitet Tidspunkt: november 2008 Ankomst kl (6/11), afrejse kl (7/11) Sted: Hotel Storebælt, Østerøvej 121, 5800 Nyborg (www.sinatur.dk) Tilmelding til: Gitte Gjedsted, Ankerhus, Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. Kursusledelse: Svend Erik Nielsen, Helle Storm og Gitte Gjedsted Kursusafgift: kr Betalingsfrist: 15. august 2008 Udbydes i samarbejde mellem: Undervisningsministeriet, Ernæring og sundhed, Ankerhus, UC Sjælland Foreningen af danske biologer. Målgruppe: Kurset henvender sig primært til undervisere i biologi, geografi, kemi og idræt i de gymnasiale uddannelser og er udviklet i samarbejde mellem undervisere i biologi, geografi, idræt og kemi på Frederiksborg Gymnasium og HF og Ernæring og sundhedsuddannelsen, Ankerhus, UC Sjælland. Kurset er et tværfagligt kursuskoncept og vil umiddelbart kunne anvendes i den naturvidenskabelig faggruppe i HF i samarbejde med idræt, i gymnasiets naturvidenskabelige grundforløb, nv og i almen studieforberedelse i gymnasiet, at. 26

27 Formål: At inspirere til tværfagligt samarbejde i sundhedsfremme med særligt fokus på fysisk aktivitet og ernæring. Kurset har særligt fokus på metoder til at fremme elevernes handlekompetencer indenfor sundhedsfremme både individuelt og som elevgruppe. Indhold: Ankomst Kaffe Velkomst Sundhedsfremme hvordan? Oplæg ved Chris Mac Donald Frokost Sundhedsfremme og handlekompetencer. Oplæg ved Bjarne Bruun Jensen Kaffe og walk and talk Erfaringer og inspiration fra pilotprojekt på Frederiksborg Gymnasium og HF Planlægning, praksis (øvelser, undervisning, ekskursioner, projektperiode) evaluering, eksamen (eksamensspørgsmål) Aftensmad Sundhedsfremme, udvikling af undervisningsforløb Socialt samvær Morgenmad Sundhedsfremme, udvikling af undervisningsforløb Evaluering og netværksaftaler Frokost og afrejse 27

28 )''/ JD8> F> DXjj\\bjg\i`d\ek\k )''/ bxe jbfc\$ f^ ^pdexj`\\c\m\i g Xcc\ DXjj\\bjg\i`d\ek\k )''/ m`c \c\m\i g Xcc\ bcxjj\ki`e blee\ le[\ijµ^\ le[\ijµ^\ [\i\j jdx^jjxej1?xi [i\e^\ f^ g`^\i ]fijb\cc`^ jdx^jjxej# f^ [\i\j jdx^jjxej1?xi [i\e^\ f^ g`^\i ]fijb\cc`^ jdx^jjxej# f^ _mfi dxe^\ _mfi dxe^\ jdx^jcµ^ _Xi m`6 ;\k \i ble \e Yiµb[\c X] [\ jgµi^jd c# \c\m\i$ jdx^jcµ^ _Xi m`6 ;\k \i ble \e Yiµb[\c X] [\ jgµi^jd c# \c\m\ie\ m`c ] jmxi e\ m`c ] jmxi g le[\i [\k cxe[j[ bb\e[\ \bjg\i`d\ek# [\i \i `m ibjxk X] g le[\i [\k cxe[j[ bb\e[\ \bjg\i`d\ek# [\i \i `m ibjxk X] ;Xejb EXkli$ m`[\ejbxyj]fid`[c`e^ ` jxdxiy\a[\ d\[ ;\k 9`fm`[\ejbXY\c`^\ =Xblck\k m\[ ;Xejb EXklim`[\ejbXYj]fid`[c`e^ ` jxdxiy\a[\ d\[ ;\k 9`fm`[\ejbXY\c`^\ BµY\e_Xmej Le`m\ij`k\k% =Xblck\k m\[ BµY\e_Xmej Le`m\ij`k\k% =FI 8L>LJK C i\im\ac\[e`e^ k`c \bjg\i`$ d\ek\k bxe [fnecfx[\j g nnn%dxjj\\bjg\i`d\ek%[b <K = CC<J GIFA<BK DXjj\\bjg\i`d\ek\k )''/ \i cxe[j[ bb\e[\# f^ _Xm[\ j`[jk\ i.)' DXjj\\bjg\i`d\ek\k )''/ \i cxe[j[ bb\e[\ f^ _Xm[\ j`[jk\ i.)' bcxjj\i bcxjj\i k`cd\c[k% <c\m\ie\ ] i dlc`^_\[ ]fi Xk j\ [\i\j i\jlckxk\i ` \k d\^\k k`cd\c[k% <c\m\ie\ ] i dlc`^_\[ ]fi Xk j\ [\i\j i\jlckxk\i ` \k d\^\k jkµii\ jkµii\ g\ijg\bk`m# [X Xcc\ [XkX cµy\e[\ `e[kxjk\j f^ m`j\j g DXjj\\bjg\$ g\ijg\bk`m# [X Xcc\ [XkX cµy\e[\ `e[kxjk\j f^ m`j\j g DXjj\\bjg\i`d\ek\kj i`d\ek\kj _a\dd\j`[\% G [\e d [\ bxe Y [\ c i\i\ f^ \c\m\i ]µc^\ d\[ ` _a\dd\j`[\% G [\e d [\ bxe Y [\ c i\i\ f^ \c\m\i ]µc^\ d\[ ` Xe[i\ jbfc$ Xe[i\ jbfc\ij i\jlckxk\i% K`c jclk Yc`m\i Xcc\ [XkX jxdc\k ` \e ]fijbe`e^jixg$ \ij i\jlckxk\i% K`c j`[jk Yc`m\i Xcc\ [XkX jxdc\k ` \e ]fijbe`e^jixggfik% <c\m\i$ gfik% <c\m\ie\j i\jlckxk\i \i Xckj d\[ k`c Xk jbxy\ ep m`[\e fd Yµie f^ e\j i\jlckxk\i \i Xckj d\[ k`c Xk jbxy\ ep m`[\e fd Yµie f^ le^\j jdx^jjxej% le^\j jdx^jjxej% Fd DXjj\\bjg\i`d\ek\k )''. jx^[\ c i\ie\ YcXe[k Xe[\k1 Fd DXjj\\bjg\i`d\ek\k )''. jx^[\ c i\ie\ YcXe[k Xe[\k1 ),% 8L>LJK J`[jk\ ]i`jk ]fi k`cd\c[`e^% L>< *. =fijµ^jb`k j\e[\j l[% L>< */# *0# +' <bjg\i`d\ek\k l[]µi\j g jbfc\ie\% ('% FBKF9<I BcXjj\ej i\jlckxk\i jbxc m i\ ;\ j`[jk\ i\jlckxk\i jbxc m i\ `e[kxjk\k% `e[kxjk\k% $ ;\k \i dfk`m\i\e[\# Xk \c\m\ie\j i\jlckxk\i `bb\ YXi\ cxm\j ]fi c i\i\ej jbpc[# $ ;\k \i dfk`m\i\e[\# Xk \c\m\ie\j i\jlckxk\i `bb\ YXi\ cxm\j ]fi c i\i\ej jbpc[# d\e bxe d\e bxe Yil^\j X] Xe[i\% Yil^\j X] Xe[i\% $ 9µie\e\ jpek\j# [\k mxi jafmk Xk É]fijb\É Æ f^ ^c\dd\i `bb\ i\jlckxk\ie\ $ 9µie\e\ jpek\j# [\k mxi jafmk Xk É]fijb\É Æ f^ ^c\dd\i `bb\ i\jlckxk\ie\% =FIJ ><K ;<:<D9<I =fijbe`e^jixggfik\e f]]\ekc`^$ ^µi\j <bjg\i`d\ek\k bxe ^\ee\d]µi\j g )$* c\bk`fe\i# f^ bxe e\dk k`cgxjj\j le[\im`je`e^\e% 8cc\ k`cd\c[k\ bcxjj\i ] i ` l^\ *. k`cj\e[k \k ]fijµ^jb`k d\[ \e c i\im\ac\[e`e^ f^ `e^i\[`\ej\i k`c ]fijµ^\e\% DwC>ILGG< ;<K <I 8K ;<CK8>< 8cc\ bcxjj\ki`e ]ix '% bcxjj\ k`c 8cc\ bcxjj\ki`e ]ix '%bcxjj\ ` ^ile[jbfc\e k`c *%^ ` ^pdexj`\k% *%^ ` ^pdexj`\k% ;\k bfjk\i `bb\ ef^\k Xk [\ckx^\ ` DXjj\\bjg\i`d\ek\k% K`c ^\e^ c[ ]fim\e$ ;\k bfjk\i `bb\ ef^\k Xk [\ckx^\ ` DXjj\\bjg\i`d\ek\k% K`c ^\e^ c[ ]fim\e$ k\i ;Xejb EXklim`[\ejbXYj]fid`[c`e^ f^ ;\k 9`fm`[\ejbXY\c`^\ =Xblck\k# Xk k\i ;Xejb EXklim`[\ejbXYj]fid`[c`e^ f^ ;\k 9`fm`[\ejbXY\c`^\ =Xblck\k# Xk \c\m\ie\j [XkX Yc`m\i `e[kxjk\k# j [\k \i dlc`^k ]fi fj Xk m`[\i\y\_xe[c\ \c\m\ie\j [XkX Yc`m\i `e[kxjk\k# j [\k Yc`m\i dlc`^k ]fi fj Xk m`[\i\y\_xe[c\ a\i\j f^ YX^^ile[jm`[\e bxe ]`e[\j g nnn%dxjj\$ \bjg\i`d\ek%[b f^ g nnn% ]ff[f]c`]\%[b K`cd\c[`e^ ]fi\^ i \c\bkife`jb g nnn%dxjj\\bjg\i`d\ek%[b% 9<>I EJ<K BFEK8BK <e c i\i bxe k`cd\c[\ fg k`c ki\ bcxjj\i# f^ \i _\i\]k\i XejmXi$ c`^ ]fi `e[kxjke`e^ X] \c\m\ie\j i\jlckxk\i g _a\dd\j`[\e% ;\i clbb\j ]fi k`cd\c[`e^ m\[ (''' k`cd\c[k\ bcxjj\i%?xi [l jgµi^jd c k`c dxjj\\bjg\i`d\ek\k )''/# \i [l m\cbfdd\e k`c Xk bfe$ kxbk\ gifa\bkc\[\i G\ie`cc\ M`cj 8o\cj\e# gx7]fid`[c`e^%[b# kc]%.' )' /- )'% <I <E ;<C 8= ;8EJB E8KLI$ <I <E )''/ ;<C 8= ;8EJB E8KLI$ DXjj\\bjg\i`d\ek\k )''/ \i l[m`bc\k ` jxdxiy\a[\ d\cc\d ;Xejb EXklim`[\ejbXYj]fid`[c`e^ f^ ;\k DXjj\\bjg\i`d\ek )''/ \i l[m`bc\k ` jxdxiy\a[\ d\cc\d ;Xejb EXklim`[\ejbXYj]fid`[c`e^ f^ ;\k 9`fm`[\ejbXY\c`^\ =Xblck\k m\[ BµY\e_Xmej Le`m\ij`k\k jxdk gfikxc\e 9`fm`[\ejbXY\c`^\ =Xblck\k m\[ BµY\e_Xmej Le`m\ij`k\k jxdk gfikxc\e bxe dxe?\i bxe dxe Y [\ ]µi# le[\i f^ \]k\i \bjg\i`d\ek\k ] j`bb\i f^ c\k]fijk \c`^ m`[\e fd ]µ[\mx$ Y [\ ]µi# le[\i f^ \]k\i \bjg\i`d\ek\k ] j`bb\i f^ c\k]fijk \c`^ m`[\e fd ]µ[\mxi\i f^ jle[_\[ jxdk i\i f^ jle[_\[ jxdk `[\\i k`c le[\im`je`e^j]ficµy `e[\e ]fi \de\k% `[\\i k`c le[\im`je`e^j]ficµy `e[\e]fi [`jj\ \de\i% )''/ C j d\i\ g 1 C j d\i\ g 1 nnn%exklim`[\ejbxyj]\jk`mxc% nnn%exklim`[\ejbxyj]\jk`mxc%[b [b '/ JD8> F> 9<?8> Logo: CMYK Logo: CMYK 0/73/100/80 0/73/100/80 '/ JD8> F> 9<?8> Faculty of Life Sciences Det Biovidenskabelige Fakultet for Fødevarer, Veterinærmedicin og Naturressourcer 0/0/0/70 0/0/0/70 BC8JJ< Gw nnn%dxjj\\bjg\i`d\ek%[b, 28 A4 størrelse A4 størrelse (tekst version: Adobe Garamond Pro - kapitæler) A4 size A4 size (text version: Adobe Garamond Pro - small caps)

29 kursus Naturvidenskabeligt Grundforløb Fællesfaglige eksperimenter, dataopsamling og matematik. Kursusudbyder Matematiklærerforeningen Kurset laves i samarbejde med... Fysiklærerforeningen, Foreningen af Danske Biologer, Kemilærerforeningen, Geografilærerforeningen. Formål At afprøve og justere eksperimentelle og appellerende forløb til Naturvidenskabeligt Grundforløb. Indhold Konkrete afprøvede undervisningsforløb fremlægges med fokus på eksperimenter. Forløbene kombinerer alle NV-fag parvis eller i tre fag. Anvisning på muligheder for inddragelse af dataopsamling og matematik. Arbejdsform Kurset forløber dels som oplæg med eksperimenter, dels workshop. Målgruppe Alle der arbejder med Naturvidenskabeligt Grundforløb og ønsker eksperimenter med inddragelse af dataopsamling og matematik. Undervisere To oplægsholdere, som har deltaget i UVM-støttet udviklingsarbejde i Naturvidenskabeligt Grundforløb. Tid og sted Mandag den 15. september 2008, kl , nær Høje Tåstrup, København. Mandag den 22. september 2008, kl , nær Vejle, Trekantområdet. Pris 750 kr. Tilmelding Senest mandag den 1. september 2008 til Morten Gjeddebæk på 29

30 Regionssekretærer Opdateret Nr Område Kontaktperson Ansættelsessted Tlf 1 Nordjylland Ole Kunnerup Dronninglund Gymnasium Viborg Knud Otto Andersen Viborg Gymnasium og HF Ringkøbing Carsten Christiansen Ikast Gymnasium og HF Århus Joan Ilsøe Sørensen Egå Gymnasium Vejle Jette Rostved Rosborg Gymnasium og HF Ribe Henrik Falkenberg Vejen Gymnasium og HF Sønderjylland Pt. ingen sekretær 8 Fyn Maria Schandorf Hansen Nordfyns Gymnasium 9 Storstrøms Amt Leif Andersen Nykøbing Katedralskole Vestsjælland Jette Abraham Næstved Gymnasium og HF Roskilde Bjarne Nielsen Roskilde Amtsgymnasium Frederiksborg Kristine Rask Raae Espergærde Gymnasium Aurehøj Amtsgymnasium København Stina Herskind Kbh. og Frederiksberg Pt. ingen sekretær 16 Kurser i Kbh. Pt. ingen sekretær 17 HTX Øst Anja Bochardt Roskilde Tekniske Gymnasium HTX Vest Anette Nielsen Teknisk Gymnasium Risskov

31 Biologer ved gymnasier og HF (1. fraktion) til hele Bestyrelsen: Formand: Jesper Ruggaard Mebus, EMU Biologi s hjemmeside Jørgen Wilhelmsen, Hjemmeside-adresse: Kontakt til videregående uddannelser: Jane Sundbæk Johansen (AU) Claudia Girnth-Diamba (KU) Jesper Ruggaard Mebus (SDU) Biologer ved Universiteter og De Højere Læreranstalter, samt Biologer i administration og erhverv: (3. fraktion) Ole Djuurhus Rydtoften Ballerup Tlf Næstformand: Kirsten Hede, Kasserer: Lisbeth Bødker Nielsen, Øvrige bestyrelsesmedlemmer: Svend Erik Nielsen, Erik Frausing, Claudia Girnth-Diamba, Claus Borre, Jane Sundbæk Johansen, Fagkonsulent for Gymnasiale uddannelser Anne Krarup, Kontakt til GL/Pædagogisk samarbejdsudvalg (PS): Jesper Ruggaard Mebus Regional kontakt: Kirsten Hede Jane Sundbæk Johansen VOLVOX: Dorthe Hammelev Claudia Girnth-Diamba Kontakt til IBO Lisbeth Bødker Nielsen Claus Borre Kontakt til Dansk Industri: Svend Erik Nielsen Nordisk Biologisk Råd: Marianne Borch, FaDB-kurser: Svend Erik Nielsen (formand) Erik Frausing Claus Borre Jesper Ruggaard Mebus Lærerseminariernes Biologilærere: (2, fraktion) Formand: Lene Beck Mikkelsen, Næstformand: Nicolai Munksby Øvrige bestyrelsesmedlemmer: Steffen Elmose Anders Petersen Suppleant Ulla Hjøllund Linderoth Suppleant Anders Thomsen Fagligt Forum: Lene Beck Mikkelsen Forlag Nucleus s bestyrelse: Formand: Peter Abildgaard Andersen (fællesbestyrelsen) Tlf Øvrige bestyrelsesmedlemmer: Jane Sundbæk Johansen (1. fraktion) Jette Kruse (1. fraktion) Lene Beck Mikkelsen (2. Fraktion) Kirsten Hede (1. fraktion) Niels Jørgensen (3.fraktion) Nucleus Foreningen af Danske Biologers Forlag Aps Lundingsgade Århus C. Tlf Fax: dgl hjemmeside-adresse: Henvendelser vedrørende optagelse som medlem af foreningen samt adresseændring bedes rettet til: Nucleus - FaDB, Lundingsgade Århus C Tlf

32 ØKOTOKSIKOLOGI biologitema ØKOTOKSIKOLOGI Om PCB, bromerede flammehæmmere og klorerede opløsningsmidler Carsten Bagge Jensen Temabogen er meget velegnet til tværfagligt samarbejde med kemi, geografi og samfundsfag. Økotoksikologi Om PCB, bromerede flammehæmmere og klorerede opløsningsmidler, er inddelt i fire kapitler: - Afsender: Biofag c /o Nucleus Forlag ApS Lundingsgade Århus C

Undervisningsbeskrivelse. Termin maj-juni 12/13. Uddannelse. Inger Klit Schierup (IS) Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Undervisningsbeskrivelse. Termin maj-juni 12/13. Uddannelse. Inger Klit Schierup (IS) Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Undervisningsbeskrivelse Termin maj-juni 12/13 Institution Favrskov Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold stx Biologi B Inger Klit Schierup (IS) 3biB1 Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Læs mere

Biofag Nr. 4 September 2008

Biofag Nr. 4 September 2008 Biofag Nr. 4 September 2008 Biofag Medlemsblad for Foreningen af Danske Biologer FaDB Udkommer 5 gange årligt Deadlines: 20/1, 20/3, 20/6, 20/8, 20/10 Redaktion: Jesper Ruggaard Mebus (ansv.) Erik Frausing

Læs mere

Referat fra PS-mødet den 17. september 2014

Referat fra PS-mødet den 17. september 2014 www.gl.org Referat fra PS-mødet den 17. september 2014 Foreløbig dagsorden: 1. Endelig dagsorden 2. Referat fra sidste møde tirsdag den 8. april 2014 3. Seminar for de faglige foreningers bestyrelser marts

Læs mere

UNDERVISNINGSBESKRIVELSE

UNDERVISNINGSBESKRIVELSE UNDERVISNINGSBESKRIVELSE Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni, 14/15 Institution Horsens HF og VUC Uddannelse HF 2-årigt Fag og niveau Naturfag Biologi C Lærer(e)

Læs mere

3.g Titel 7 Infektionsbiologi, antibiotika, allergi og autoimmune sygdomme/diabetes

3.g Titel 7 Infektionsbiologi, antibiotika, allergi og autoimmune sygdomme/diabetes Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2014 juni 2016 Institution Københavns tekniske Skole Htx-Vibenhus Uddannelse Htx Fag og niveau Valgfag

Læs mere

Udviklingsprojekter 2009/2010

Udviklingsprojekter 2009/2010 5. maj 2009/CPK Udviklingsprojekter 2009/2010 I skoleåret 2009-2010 udbyder Danske Science Gymnasier fire udviklingsprojekter 1 : Nye veje i statistik og sandsynlighedsregning Matematik, fysik og kemi

Læs mere

Sukkertoppen og Vibenhus 2013/14

Sukkertoppen og Vibenhus 2013/14 Sukkertoppen og Vibenhus 2013/14 Htx kort og kontant Htx er en af de tre muligheder, du har for at tage en studentereksamen. De to andre hedder hhx og stx. Htx giver adgang til alle videregående uddannelser

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2015 Institution Marie Kruses Skole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Stx Biologi C Ditte H. Carlsen

Læs mere

Lærervejledning Til internet-spillet Kræftkampen og undervisningshæftet Hvorfor opstår kræft? Biologi 8.-9. klasse

Lærervejledning Til internet-spillet Kræftkampen og undervisningshæftet Hvorfor opstår kræft? Biologi 8.-9. klasse kraeftkampen.dk Kræftens Bekæmpelse Lærervejledning Til internet-spillet Kræftkampen og undervisningshæftet Hvorfor opstår kræft? Biologi 8.-9. klasse Hvorfor arbejde med Kræft? Erhvervsskolernes Forlag

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIK- LINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOM- RÅDET I REGION SJÆLLAND 2009

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIK- LINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOM- RÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIK- LINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOM- RÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes gerne på mail: uddannelsekultur@regionsjaelland.dk eller med post

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 15 Institution VUC Vest, Esbjerg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf/hfe Biologi C Anna Muff

Læs mere

Natur/teknik i naturen fra haver til maver. Ole Haubo ohc@nts Centeret.dk

Natur/teknik i naturen fra haver til maver. Ole Haubo ohc@nts Centeret.dk Natur/teknik i naturen fra haver til maver ohc@nts Centeret.dk Natur/teknik i naturen fra haver til maver 9.00 Kaffe/te og rundstykker 9.10 Velkomst 9.10 Naturfagene i folkeskolereformen ved Christensen,

Læs mere

Afrapportering projekt Regn og Design

Afrapportering projekt Regn og Design DET NATUR- OG BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET 27.SEPTEMBER 2013 Afrapportering projekt Regn og Design SCIENCE KOMMUNIKATION BÜLOWSVEJ 17 1870 FREDERIKSBERG C TLF 353 34042 DIR 353 32387

Læs mere

Fagdidaktisk kursus i. Datalogi-C (stx/hf), Multimedier-C (hhx) Informationsteknologi-C (hhx-gux) Vejle Center Hotel

Fagdidaktisk kursus i. Datalogi-C (stx/hf), Multimedier-C (hhx) Informationsteknologi-C (hhx-gux) Vejle Center Hotel Fagdidaktisk kursus i Datalogi-C (stx/hf), Multimedier-C (hhx) Informationsteknologi-C (hhx-gux) 09.09.14 ( kl 14.00) 11.09.14 ( kl 16.00) Vejle Center Hotel Willy Sørensens Plads 3, 7100 Vejle ( Modul

Læs mere

Studievalg og videregående uddannelse. Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland

Studievalg og videregående uddannelse. Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland Studievalg og videregående uddannelse Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland Hvem er jeg? Charlotte Høygaard Hansen Vejleder, Studievalg Nordjylland Uddannelse: Student Hjørring Gymnasium og HF Cand.mag.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2013/2014 Institution Marie Kruses Skole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Stx Biologi A Ditte H. Carlsen

Læs mere

GENERALFORSAMLING OG MEDLEMSARRANGEMENT

GENERALFORSAMLING OG MEDLEMSARRANGEMENT GENERALFORSAMLING OG MEDLEMSARRANGEMENT KEMI & LIFE SCIENCE Torsdag den 19. marts 2015 NYBORG STRAND, ØSTERØVEJ 2, 5800 NYBORG VIGTIGT! Der er vigtige vedtægtsændringer til afstemning på generalforsamlingen

Læs mere

Dansk Naturvidenskabsfestival

Dansk Naturvidenskabsfestival EVALUERING AF DANSK NATURVIDENSKABS- FESTIVAL 2013 Dansk Naturvidenskabsfestival Dansk Naturvidenskabsfestival bliver afholdt hvert år i uge 39. Festivalen er non-kommerciel og koordineres af festivalsekretariatet

Læs mere

Københavns åbne Gymnasium

Københavns åbne Gymnasium Københavns åbne Gymnasium Info om AT -Almen studieforberedelse Redaktion Nina Jensen Almen studieforberedelse Generel og overordnet beskrivelse. AT er et tværfagligt fag, hvor man undersøger en bestemt

Læs mere

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole Generalforsamling i Efterskolerne i Sydøstjylland (EIS) Tirsdag den 1.10.2013 på Elbæk Efterskole 1. Valg af dirigent og referant Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant 2.

Læs mere

Konferencen finder sted mandag den 16. september kl. 10-16 på Syddansk Universitet, Campusvej 55, Odense

Konferencen finder sted mandag den 16. september kl. 10-16 på Syddansk Universitet, Campusvej 55, Odense Invitation til konferencen VUC deler viden 2013 VUC Videnscenters første konference VUC deler viden 2013 viser resultater og deler viden om vigtige udviklingstendenser og projekter i og omkring VUC. Konferencen

Læs mere

3 årig STX uddannelse

3 årig STX uddannelse 3 årig STX uddannelse Forår 2010 Efter 9. klasse afgangsprøve i: OPTAGELSESKRAV til gymnasiet Fem bundne prøver dansk (mundtlig og skriftlig) matematik (skriftlig) engelsk (mundtlig) fysik (mundtlig) To

Læs mere

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08.

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. 1.Velkomst Susanne bød velkommen og der var et specielt velkommen til vores nye kasserer, Erik. 2. Valg af dirigent, referent samt næste møde. Dirigent:

Læs mere

Studieretninger 2012-2015 Rungsted Gymnasium. Globalt - socialt - udfordrende

Studieretninger 2012-2015 Rungsted Gymnasium. Globalt - socialt - udfordrende Studieretninger 2012-2015 Rungsted Gymnasium 2. fremmedsprog: fransk fortsætter B, tysk fortsætter B, japansk begynder A, spansk begynder A, kinesisk begynder A Kunstnerisk fag: Inden gymnasiet skal du

Læs mere

Højere Forberedelseseksamen

Højere Forberedelseseksamen Forside Højere Forberedelseseksamen 2-årig HF-uddannelse for unge med autismespektrumforstyrrelser på Aalborg Katedralskole i samarbejde med Autismecenter Nord-Bo. Skolestart: August 2016 1 d Indhold Forside...

Læs mere

EG Bestyrelsesmøde. Mødet afholdes d. 10/12 2014 kl. 18.00 til ca. 21.00 på lærerværelset. Espergærde Gymnasium og HF Gymnasievej 2 3060 Espergærde

EG Bestyrelsesmøde. Mødet afholdes d. 10/12 2014 kl. 18.00 til ca. 21.00 på lærerværelset. Espergærde Gymnasium og HF Gymnasievej 2 3060 Espergærde Espergærde Gymnasium og HF Gymnasievej 2 3060 Espergærde EG Bestyrelsesmøde Mødet afholdes d. 10/12 2014 kl. 18.00 til ca. 21.00 på lærerværelset. Der vil være en let anretning i forbindelse med mødet.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 13/14 Institution Herning HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Naturvidenskabelig

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Kære alle, Så er det påske, mærkeligt, når påsken falder så tidligt, så kan man slet ikke nå at følge med.

Kære alle, Så er det påske, mærkeligt, når påsken falder så tidligt, så kan man slet ikke nå at følge med. TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV APRIL 2015 Kære alle, Så er det påske, mærkeligt, når påsken falder så tidligt, så kan man slet ikke nå at følge med. I mit sommerland hvor jeg bor, så har

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin Maj-juni, 2014/15 Institution Thy-Mors HF & VUC, Thisted afdelingen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF Naturvidenskabelig faggruppe- toårigt hf, niveau C Rene Günter,

Læs mere

NGG Studieretning X: MA-FY-KE

NGG Studieretning X: MA-FY-KE Studieretning NGG Studieretning X: MA-FY-KE Matematik A - Fysik B - Kemi B Disse sider indeholder en række links til uddannelsessteder og bekendtgørelser etc. Derfor ligger de også på skolens hjemmeside.

Læs mere

TILBUD TIL DIG OG DINE ELEVER PÅ NATURVIDENSKAB

TILBUD TIL DIG OG DINE ELEVER PÅ NATURVIDENSKAB SCIENCE AND TECHNOLOGY AARHUS UNIVERSITET TILBUD TIL DIG OG DINE ELEVER PÅ NATURVIDENSKAB Jens Holbech, Science and Technology 1 Klaus Mølmers bog Kvantemekanik atomernes vilde verden Jesper Nymann Madsen

Læs mere

Eksempler på erfaringer med nf-læreplanen på Ribe Katedralskole

Eksempler på erfaringer med nf-læreplanen på Ribe Katedralskole Eksempler på erfaringer med nf-læreplanen på Ribe Katedralskole Feltkursus Afslutning på emnet vand Oplæg til evalueringsopgave Tanja S. Kjær & Annemette V. Witt 3 dages feltkursus i emnet Vand SDU feltstation

Læs mere

Biofag. Nr.5 Novem ber 2009

Biofag. Nr.5 Novem ber 2009 Biofag Nr.5 Novem ber 2009 Biofag Medlemsblad for Foreningen af Danske Biologer FaDB Udkommer 5 gange årligt Deadlines: 20/1, 20/3, 20/6, 20/8, 20/10 Redaktion: Jesper Ruggaard Mebus (ansv.) Erik Frausing

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Klassikerforeningen 22.-23. august 2014 Fredag den 22. august Til stede: Mette, Sophie, Christel, Rasmus, George, Lasse, Jesper,

Bestyrelsesmøde i Klassikerforeningen 22.-23. august 2014 Fredag den 22. august Til stede: Mette, Sophie, Christel, Rasmus, George, Lasse, Jesper, Bestyrelsesmøde i Klassikerforeningen 22.-23. august 2014 Fredag den 22. august Til stede: Mette, Sophie, Christel, Rasmus, George, Lasse, Jesper, Katri (bestyrelsen). Fra kl 15: Hans (Logos) og Margit,

Læs mere

TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING HTX TEKNISK GYMNASIUM HJØRRING 2015. eucnord.dk

TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING HTX TEKNISK GYMNASIUM HJØRRING 2015. eucnord.dk TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING HTX TEKNISK GYMNASIUM HJØRRING 2015 eucnord.dk Velkommen til HTX Hjørring Studieforberedelse og almendannelse Teknisk Gymnasium tilbyder et fællesskab, hvor aktiviteterne

Læs mere

Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) - i dansk på hf

Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) - i dansk på hf Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) - i dansk på hf Alle elever har dansk på A-niveau i de gymnasiale uddannelser. Det er et af de fag, der siden 2005 har gennemgået nogle af de største forandringer.

Læs mere

Formidlingsstrategi 2008-2009 for Det Naturvidenskabelige Fakultet

Formidlingsstrategi 2008-2009 for Det Naturvidenskabelige Fakultet Formidlingsstrategi 2008-2009 for Det Naturvidenskabelige Fakultet Dokumentet består af tre dele: Første del er selve formidlings/rekrutteringsstrategien for fakultetet. Denne strategi er igen opdelt i

Læs mere

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN:

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I DANSK TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Fakta og myter om stx

Fakta og myter om stx Fakta og myter om stx Fakta og myter om stx Hvordan kan det være et problem, at omkring 30 procent af en ungdomsårgang får en studentereksamen (stx), når regeringens målsætning om, at 95 procent af en

Læs mere

Drejebog fra Projekt Samspil mellem Uddannelse og Erhverv. Uddannelse: Folkeskole / STX. Erhverv:Biolog

Drejebog fra Projekt Samspil mellem Uddannelse og Erhverv. Uddannelse: Folkeskole / STX. Erhverv:Biolog Drejebog fra Projekt Samspil mellem Uddannelse og Erhverv Uddannelse: Folkeskole / STX Erhverv:Biolog 1 Drejebog i projekt Samspil mellem uddannelse og erhverv Generel beskrivelse af samspillet Fag Hvilke(t)

Læs mere

Biofag. Nr.4 September 2009

Biofag. Nr.4 September 2009 Biofag Nr.4 September 2009 Biofag Medlemsblad for Foreningen af Danske Biologer FaDB Udkommer 5 gange årligt Deadlines: 20/1, 20/3, 20/6, 20/8, 20/10 Redaktion: Jesper Ruggaard Mebus (ansv.) Erik Frausing

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin maj-juni 13/14 Institution Favrskov Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer stx bic Hans Jørgen Madsen Hold 2.s Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Titel 1 Titel

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Generalforsamling 19. november 2014

Generalforsamling 19. november 2014 Generalforsamling 19. november 2014 Nappedam Bådelaug 1. Valg af dirigent Dagsorden i henhold til vedtægter 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år, samt fremlæggelse af planer for det kommende år.

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDET 26. MARTS, 2014

REFERAT AF BESTYRELSESMØDET 26. MARTS, 2014 REFERAT AF BESTYRELSESMØDET 26. MARTS, 2014 DELTAGERE Til stede: Knud Erik Bang, Flemming Heiberg, Søren Kristensen, Huno K. Jensen, Anette Raaby, Helle Risvig Nielsen, Niels Ole Holck Andersen, Erik Olesen,

Læs mere

efteruddannelse Bygningsreglementet Efterisolering Energibehov/Be10 Fugt Fundering Lydisolering Radonsikring Tilgængelighed Vandinstallationer

efteruddannelse Bygningsreglementet Efterisolering Energibehov/Be10 Fugt Fundering Lydisolering Radonsikring Tilgængelighed Vandinstallationer Bygningsreglementet Efterisolering Energibehov/Be10 Fugt Fundering Lydisolering Radonsikring Tilgængelighed Vandinstallationer efteruddannelse HørsHolm, lyngby, odense & Vejle Vinter/forår 2012 bygningers

Læs mere

Studieplan for Naturvidenskabelig Faggruppe, 2015-16

Studieplan for Naturvidenskabelig Faggruppe, 2015-16 Studieplan for Naturvidenskabelig Faggruppe, 2015-16 Forløb 1: Intro & Metode Introduktion til Naturvidenskabelig Faggruppe, naturvidenskabelig metode og til fagene. Hvordan arbejder man naturvidenskabeligt?

Læs mere

Tradium Teknisk Gymnasium

Tradium Teknisk Gymnasium 2013-2014 it dna kreativitet teknologi kommunikation naturvidenskab fremtid Tradium Teknisk Gymnasium htx - viden, videre, verden 2 htx - viden, videre, verden Vil du vide mere? Om verden og virkeligheden.

Læs mere

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet!

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015 Fastelavnsholdet 2015 Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg Hjemstavns Folkedanserne

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 4. november kl. 13.00. Afholdt på Hindsgavl Slot, Hindsgavl Alle 7, 5500 Middelfart

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 4. november kl. 13.00. Afholdt på Hindsgavl Slot, Hindsgavl Alle 7, 5500 Middelfart Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 4. november kl. 13.00 Afholdt på Hindsgavl Slot, Hindsgavl Alle 7, 5500 Middelfart Undertegnede erklærer referatet godkendt. Dato Henning Moritzen

Læs mere

Det Tekniske Gymnasium

Det Tekniske Gymnasium Bliv godt rustet til både erhvervslivet og en videregående uddannelse på det innovative gymnasium: Det Tekniske Det Tekniske Det Tekniske er opbygget på samme måde som det almene gymnasium og handelsgymnasiet.

Læs mere

1. november 2007 Carl P. Knudsen Deltagere! Region Hovedstaden " Allerød Gymnasium " Helsingør Gymnasium " Gl. Hellerup Gymnasium " Nærum Gymnasium " Rungsted Gymnasium " Rysensteen Gymnasium " Teknisk

Læs mere

Biofag. Nr.1 Februar 2009

Biofag. Nr.1 Februar 2009 Biofag Nr.1 Februar 2009 Biofag Medlemsblad for Foreningen af Danske Biologer FaDB Udkommer 5 gange årligt Deadlines: 20/1, 20/3, 20/6, 20/8, 20/10 Redaktion: Jesper Ruggaard Mebus (ansv.) Erik Frausing

Læs mere

Hvem er vi? Joan Gjerlev Eriksen Uddannelsesleder HF. Pernille Dahl Uddannelsesleder 1.g

Hvem er vi? Joan Gjerlev Eriksen Uddannelsesleder HF. Pernille Dahl Uddannelsesleder 1.g Velkommen til BG Hvem er vi? Joan Gjerlev Eriksen Uddannelsesleder HF Pernille Dahl Uddannelsesleder 1.g STX og HF Skræddersyede studieretninger og hf-toninger Målrettet forberedelse til videre uddannelse

Læs mere

Biologi-bioteknologi. Kombiner teori og praksis med mange valgmuligheder. det natur- og biovidenskabelige fakultet københavns universitet

Biologi-bioteknologi. Kombiner teori og praksis med mange valgmuligheder. det natur- og biovidenskabelige fakultet københavns universitet det natur- og biovidenskabelige fakultet københavns universitet Biologi-bioteknologi Kombiner teori og praksis med mange valgmuligheder Biologi-bioteknologi 1 2 LÆS BIOLOGI-BIOTEKNOLOGI PÅ KØBENHAVNS UNIVERSITET

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Skoleår 14/15, eksamen maj-juni 15 Institution Kolding HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF

Læs mere

Bilagskompendium til BM Bestyrelsesmøde 15. November 2012. 11/8/2012 Danske Gymnasielevers Sammenslutning

Bilagskompendium til BM Bestyrelsesmøde 15. November 2012. 11/8/2012 Danske Gymnasielevers Sammenslutning 1 2 3 4 5 6 7 Bilagskompendium til BM Bestyrelsesmøde 15. November 2012 11/8/2012 Danske Gymnasielevers Sammenslutning - 8 9 10 11 12 13 14 Contents Dagsorden...3 Økonomi (B)... 5 Bestyrelsens Rolle under

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj-juni 2012 ZBC Ringsted

Læs mere

Annex til Rekruttering af Studerende fra Danmark

Annex til Rekruttering af Studerende fra Danmark Annex til Rekruttering af Studerende fra Danmark 24 marts 2006 Vi har fremsendt forslag udarbejdet sammen med kommunikationskontoret om at sluttidspunktet for færdiggørelse af protalen skal være d. 1/9-06.

Læs mere

Gymnasium. Osteproduktion. Lærervejledning

Gymnasium. Osteproduktion. Lærervejledning Osteproduktion Vejledning Generelt vedrørende lærervejledningen en herunder er beskrevet tværfagligt for fagene kemi, biologi og bioteknologi. Som udgangspunkt er forløbets niveau tænkt som C-niveau for

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Kalender for offentliggørelse, vejledning og udarbejdelse af synopsis

Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Kalender for offentliggørelse, vejledning og udarbejdelse af synopsis Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Det sidste AT-forløb i 3.g indebærer, at du skal udarbejde en synopsis, der skal være oplæg til den mundtlige eksamen i AT. Der er

Læs mere

Studieretninger 2014-2017

Studieretninger 2014-2017 Studieretninger 2014-2017 Studieretninger 2014 2017 Naturvidenskabelige studieretninger: Matematik A Fysik B Kemi B.. side 2-3 Biologi A Idræt B Kemi B Matematik B... side 4-5 Samfundsvidenskabelig studieretning:

Læs mere

Generalforsamling Allerupgaard Rideklub AGR d. 28/2-2011

Generalforsamling Allerupgaard Rideklub AGR d. 28/2-2011 Generalforsamling AGR d. 28/2-2011 1. Valg af dirigent Susanne Eder blev valgt som dirigent og konstaterede at generalforsamlingen var lovlig og rettidig indkaldt. 2. Formandens beretning for året 2010

Læs mere

Tilmelding til faglæreruddannelse

Tilmelding til faglæreruddannelse Ayoub Saidi Københavns Tekniske Skole Rebslagervej 11 2400 København NV onsdag 24-06-2015 00:00 GF 2 Workshop torsdag 25-06-2015 00:00 Digitale undervisningsmaterialer Jens Larsen Københavns Tekniske Skole

Læs mere

ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM. Studenterkursus

ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM. Studenterkursus ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM Studenterkursus Hvad er Århus Akademi? Århus Akademi er et af de få steder i landet, hvor du kan tage en studentereksamen, STX, på 2 år. Vi starter 2-3

Læs mere

Onsdag, den 21.3.2012, klokken 19.30

Onsdag, den 21.3.2012, klokken 19.30 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Biografsalen i Kulturhuset Furesø Kommune har kontaktet grundejerforeningen om et planlagt forsøg med 4-kammer affaldsbeholdere. Kommunen planlægger at gennemføre

Læs mere

Vi holder kurserne lørdag den 22. marts kl 15 16.30 og søndag den 13. april kl 14.30 16.00. Husk at tilmelde dig i kalenderen

Vi holder kurserne lørdag den 22. marts kl 15 16.30 og søndag den 13. april kl 14.30 16.00. Husk at tilmelde dig i kalenderen Kære medlem Brush up kursus for frigivne roere og turpas Hvis du ikke har fået roet ret meget siden frigivelsen eller måske slet ikke, og er utryg ved at skulle i en kajak til foråret. Så er her et tilbud

Læs mere

Bliv klog på dit klima

Bliv klog på dit klima 1 Energitjenesten Nordjylland Gugvej 146B, 1 sal 9210 Aalborg SØ 2 Energitjenesten Midtjylland Klosterport 4E, 1.sal 8000 Aarhus C 3 Energitjenesten Midtjylland Lokalafdeling Bredgade 108 6900 Skjern 4

Læs mere

Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund

Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad vælger du? På VHG kan du vælge mellem 7 forskellige studieretninger.

Læs mere

Fleksibel uddannelse. Spændende studiemiljø. Hf-enkeltfag GSK. 2-årigt hf. Almen Voksenuddannelse. Flex- og fjernundervisning

Fleksibel uddannelse. Spændende studiemiljø. Hf-enkeltfag GSK. 2-årigt hf. Almen Voksenuddannelse. Flex- og fjernundervisning Almen Voksenuddannelse Flex- og fjernundervisning Forberedende Voksenundervisning Hf-enkeltfag GSK Spændende studiemiljø Undervisning for ordblinde 2-årigt hf Læs mere på www.vuctm.dk Fleksibel uddannelse

Læs mere

Velkommen. Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den...

Velkommen. Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den... Velkommen Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den... Hej Elevrådsformanden siger... Hjerteligt velkommen til Nykøbing Katedralskole! At gå fra folkeskolen til stx eller HF er

Læs mere

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Se bankens annonce. Tilmelding på tlf. 97 37 62 48 senest fredag den 15. februar. Vi kan max være 40 i alt, så det er først-til-mølle-princippet, der gælder. Evt.

Læs mere

MARTS 2014 NYHEDSBREV

MARTS 2014 NYHEDSBREV MARTS 2014 NYHEDSBREV Siden sidst: Her havde jeg håbet at kunne skrive en hel masse om vores arbejdsweekend. Desværre blev den aflyst på grund af sygdom blandt andet. Vi håber at vi snarest kan få arrangeret

Læs mere

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 Referat af : Ordinær generalforsamling torsdag den 19. februar 2015 kl. 20.15 i Spejderhuset, Mariesmindevej 4. Dagsorden: 1 Valg af

Læs mere

Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017

Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017 Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017 2-årig STX på Voksenuddannelsescenter Frederiksberg (VUF) Vil du have en gymnasial uddannelse? Er du seriøs, engageret og målrettet? Så er 2-årig

Læs mere

Biofag. Nr.4 september 2012

Biofag. Nr.4 september 2012 Biofag Nr.4 september 2012 Biofag Medlemsblad for Foreningen af Danske Biologer FaDB Udkommer 5 gange årligt Deadlines: 20/1, 20/3, 20/6, 20/8, 20/10 Redaktion: Jesper Ruggaard Mebus (ansv.) Erik Frausing

Læs mere

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013 De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013 UNI C Statistik & Analyse har opgjort årets eksamensresultater for de gymnasiale uddannelser i dette notat. Eksamensresultatgennemsnittene er desuden

Læs mere

Dansk Træforenings Generalforsamling 8. maj 2014. DANSK TRÆFORENING Danish Timber Trade Federation

Dansk Træforenings Generalforsamling 8. maj 2014. DANSK TRÆFORENING Danish Timber Trade Federation Dansk Træforenings Generalforsamling 8. maj 2014 DANSK TRÆFORENING Danish Timber Trade Federation 1. Valg af dirigent Dagsorden 2. Bestyrelsens beretning 3. Årsregnskab til godkendelse 4. Bestyrelsens

Læs mere

UURS Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland Lærerhæfte

UURS Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland Lærerhæfte Kørekort til ungdomsuddannelserne UURS Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland Lærerhæfte 1 Forord Kære klasselærer. UURS ( UU Region Sjælland) har udarbejdet et materiale til dig og din klasse.

Læs mere

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Studieretningsplan Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj 2013 Teknisk Gymnasium

Læs mere

Dagsorden BESTYRELSESMØDE. Sted: Havneholmen 22/Kbh V Dato: 6. april 2013

Dagsorden BESTYRELSESMØDE. Sted: Havneholmen 22/Kbh V Dato: 6. april 2013 BESTYRELSESMØDE Sted: Havneholmen 22/Kbh V Dato: 6. april 2013 Deltagere: Ikke mødt: Afbud: Referent: Mikkel Gundersen, Niels Kyhn, Steen Slot-Nielsen, Anette Svendsen, Lindis Mikkelsen Ingen Uffe Witt,

Læs mere

Gymnasieskolernes Lærerforening JOB I GYMNASIET. Tlf. 33 29 09 00 gl@gl.org www.gl.org

Gymnasieskolernes Lærerforening JOB I GYMNASIET. Tlf. 33 29 09 00 gl@gl.org www.gl.org Gymnasieskolernes Lærerforening JOB I GYMNASIET Tlf. 33 29 09 00 gl@gl.org www.gl.org Gymnasiejobbet Ansættelsesmuligheder Kompetencekrav Pædagogikum Hvad gør jeg, hvis jeg gerne vil ansættes i gymnasiet?

Læs mere

www.gsdanmark.dk 2009 / 2010 Gymnasial Supplering

www.gsdanmark.dk 2009 / 2010 Gymnasial Supplering www.gsdanmark.dk 2009 / 2010 Gymnasial Supplering Gymnasial Supplering Mangler du ét eller flere fag på bestemte niveauer for at komme ind på ønskestudiet, eller skal du have forbedret karakteren i et

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2014 Institution Vuc Vejle Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Naturvidenskabelig faggruppe

Læs mere

DIREKTE ADGANG TIL VIDEREGÅENDE UDDANNELSER DATATEKNIKER VIL DU OGSÅ HA LIDT EKSTRA?

DIREKTE ADGANG TIL VIDEREGÅENDE UDDANNELSER DATATEKNIKER VIL DU OGSÅ HA LIDT EKSTRA? DIREKTE ADGANG TIL VIDEREGÅENDE UDDANNELSER DATATEKNIKER VIL DU OGSÅ HA LIDT EKSTRA? GODE SPØRGSMÅL AT STILLE HVAD ER EUX? EUX Datatekniker giver dig det bedste fra erhvervsuddannelsernes verden med gymnasiets

Læs mere

Referat for bestyrelsesmøde nr. 9,

Referat for bestyrelsesmøde nr. 9, Referat for bestyrelsesmøde nr. 9, Tirsdag den 15. februar 2011 kl. 15.00-18.00 på Hilton, København Deltagere: Brian Krog Christensen, Randi Brinckmann, Nils O. Andersen, Wenche Erlien. Lene Beck Mikkelsen

Læs mere

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Fremmødte: 74 Stemmeberettigede: 53 heraf fuldmagter: 2 Dagsorden 1. Valg af dirigent a. Tommy Due Jensen foreslås som dirigent. Tommy blev valgt. Generalforsamlingen

Læs mere

Matema10k. Matematik for gymnasiet. Bind 3 A-niveau. af Thomas Jensen, Claus Jessen og Morten Overgård Nielsen

Matema10k. Matematik for gymnasiet. Bind 3 A-niveau. af Thomas Jensen, Claus Jessen og Morten Overgård Nielsen Matema10k Matematik for gymnasiet Bind 3 A-niveau af Thomas Jensen, Claus Jessen og Morten Overgård Nielsen 4 Thomas Jensen, Claus Jessen og Morten Overgård Nielsen Matema10k Matematik for stx. Bind 3.

Læs mere

Referat af stiftende generalforsamling i Danish Water Forum den 31. oktober 2002

Referat af stiftende generalforsamling i Danish Water Forum den 31. oktober 2002 Referat af stiftende generalforsamling i Danish Water Forum den 31. oktober 2002 Mødet afholdtes på DHI Institut for Vand og Miljø s adresse, Agern Alle 11, 2970 Hørsholm. Torkil Jønch-Clausen bød velkommen

Læs mere

HF Enkeltfag. Fagpakker En hel HF

HF Enkeltfag. Fagpakker En hel HF HF Enkeltfag Fagpakker En hel HF Uddannelsesprogram 2015-2016 HF-enkeltfag, pakker eller en hel HF-eksamen på Voksenuddannelsescenter Frederiksberg Kursusstart er i uge 34 (17. -21. august 2015) eller

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Pædagogisk Filosofisk Forening lørdag den 8. november 2014

Referat af Generalforsamling i Pædagogisk Filosofisk Forening lørdag den 8. november 2014 Referat af Generalforsamling i Pædagogisk Filosofisk Forening lørdag den 8. november 2014 Deltagere: 22 personer (inklusiv siddende bestyrelse) var mødt op til generalforsamlingen. Dagsorden: 1. Valg af

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00.

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Dagsorden i følge lovene: 1: valg af dirigent 2: valg af referent 3: valg af 2 stemmetællere 4: Godkendelse

Læs mere

Bestyrelsesmøde 26-27. juni 2013 i Nyborg

Bestyrelsesmøde 26-27. juni 2013 i Nyborg 5. juli 2013 Bestyrelsesmøde 26-27. juni 2013 i Nyborg Deltagere: Roland Rasmussen (RR) Anette Jensen (ANE) Helle Lunding-Møller (HLM) Poul Erik Kristoffersen (PEK) Bente Rands Mortensen (BRM) Helle Schou

Læs mere