Biofag. Nr.3 August 2008

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Biofag. Nr.3 August 2008"

Transkript

1 Biofag Nr.3 August 2008

2 Biofag Medlemsblad for Foreningen af danske Biologer, FaDB Udkommer 5 gange årligt. Deadlines: 20/1, 20/3, 20/6, 20/8, 20/10 Redaktion: Jesper Ruggaard Mebus (ansv.) Erik Frausing Svend Erik Nielsen Forsidefoto: Når vi går i frø Erik Frausing 2008 Grafisk tilrettelæggelse: Indtryk, ISSN Oplag eksemplarer Biofag trykkes på Cyclus 100 % dansk genbrugspapir. Det er tilladt at citere Biofag med tydelig kildeangivelse. Meninger, der kommer til udtryk i Biofag, deles ikke nødvendigvis af redaktionen eller foreningens bestyrelser. Redaktionen afsluttet 28/ Adresse: Biofag Lundingsgade Aarhus C Tlf Annoncer Annoncer sendes elektronisk både til redaktionen og trykkeren Annoncepriser 1/1 side (22 x 15 cm ) kr /2 side (11 x 15 cm) kr /4 side kr 750. Særlig pris aftales for annonce på bagsiden eller indlagt løst annoncemateriale. Det skal ske efter aftale med redaktionen senest 14 dage før deadline. Alle priser er ekskl. moms. Indlæg Redaktionen modtager gerne indlæg til Biofag. Indlæg sendes til Den anvendte tekstbehandling skal være umiddelbar kompatibel til Word. Fotos leveres som tiff- eller jpg- filer med god opløsning f.eks. 300 dpi. Illustrationer skal være tegnet med sort streg. Husk figurtekster og kildeangivelser. Redaktionen forbeholder sig ret til at afkorte indlæg og at læse korrektur på indlæg. Adresseændringer Meddelelser om adresseændringer sendes til Nucleus mærket FaDB sekretariatet, eller det sendes på mail til Foreningen af Danske Biologer Fællesbestyrelsen Kirsten Hede Kasserer Lisbeth Bødker Nielsen Øvrige bestyrelsesmedlemmer Lene Beck Mikkelsen Jesper Ruggaard Mebus Revisor Benny Silvert

3 Biofags indhold: 4 Nyt fra bestyrelsen 5 Generalforsamlingsindkaldelse 8 De studerende i klimadebatten 10 FaDB regnskab 12 Masseeksperiment 14 Errata 19 Flaskehaven 2 23 Anmeldelse: Mennesket Anmeldelse: Feltbiologi Regionssekretærer 3

4 Nyt fra bestyrelsen Af Jesper Ruggaard Mebus Formand FaDB Skriftlige prøveopgaver Det var med stor spænding, at de skriftlige opgaver til studentereksamen på a-niveau blev offentliggjort i forbindelse med de første biologi-a-studenters eksamen den 20/5. Opgaverne var ud fra en overordnet betragtning rigtigt gode og lå fint op ad de faglige mål der er beskrevet i læreplanen. Specielt det anvendelsesorienterede og det eksperimentelle var i fokus, og eleverne fik rig mulighed for at vise deres eksperimentelle kompetencer på mange måder inden for hver opgave. Man kan dog konstatere, at ikke alle elever var forberedt på denne eksamensform, hvilket i nogen grad skyldes, at Undervisningsministeriet kun har udgivet ganske få opgavesæt, som eleverne har haft at øve sig på, hvor de nye kompetencemål har været i fokus, og derfor har eleverne været en smule solgt. Som censor kan jeg sige, at man skal indprente sine elever at de skal: Læse opgaven til ende inden de begynder at skrive, svare på spørgsmålene kort og præcist og lade være med at bruge copy-paste til opgaverne. Eksempelvis står der i opgave 1 om fotosyntese, at eleverne skal nævne 2 abiotiske faktorer det er vigtigt at holde konstante ved det skitserede forsøg. Mange elever skriver så (op til flere sider) om fotosyntesens mørke- og lysprocesser, og til sidst kan der så stå temperatur og lys uden en egentlig forklaring, og det er en forkert anvendelse af tidsressourcerne ved eksamen. Det bliver spændende at læse censorkommentarerne til eksamen i år, og se hvad opgavekommissionen får ud af det. Adgangskrav Der har i den forløbende tid været skrevet meget i pressen om adgangskravene til de videregående uddannelser, ligesom også de elektroniske medier har viderebragt historier om elever, der kommer i klemme med de nye adgangskrav. Det er forbløffende, at man fra Videnskabsministeriet, Undervisningsministeriet og universiteterne ikke kan blive enige om adgangskrav der modsvarer gymnasiereformens anderledes opbygning og dermed et anderledes output end det universiteterne er vant til fra før reformen. Det er som om, denne treenighed ikke kan huske, hvordan man vælger studie. Har man i 9. klasse ikke besluttet sig til at søge ind på den rigtige linje er al naturvidenskabelig interesse der herefter er kommet til, lige meget i forhold til adgangskrav, specielt hvis den naturvidenskabelige interesse er skabt i biologi. Bestyrelsen følger med spænding optagelserne her til sommer og følger op på kravene om (også) biologi som adgangsgivende fag. Sommer Der skal også fra bestyrelsen lyde et til lykke med at være nået gennem gymnasiereformen og have klækket de første reformerte studenter. Vi fortjener sommerferien, og vi må være bedre rustet til at klare de tværfaglige forløb til næste år. 4

5 Generalforsamling i FaDB s 1. fraktion Der indkaldes til generalforsamling i FaDB s 1. fraktion, biologilærerne ved de gymnasiale uddannelser: Mandag d. 6. oktober 2008 kl Helnan Aarslev Hotel Silkeborgvej Brabrand Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent 2. Fraktionsbestyrelsens beretning 3. Fællesbestyrelsens beretning b) Beretning fra Nucleus 4. Fremlæggelse af regnskab for 2007 til godkendelse (se nærmere i bladet) 5. Budget 2009, herunder fastsættelse af kontingent 6. Behandling af indkomne forslag 7 Valg af fraktionsbestyrelsen inkl. Suppleanter og valg af revisor 8. Eventuelt Forslag til generalforsamlingen skal være formanden Jesper Mebus i hænde senest 15. september Beretningen mv. bringes i Biofag nr. 4 Følgende er på valg: Jane Sundbæk Johansen Kirsten Hede Svend Erik Nielsen Lisbeth Bødker Nielsen Alle er villige til genvalg Jesper Mebus 5

6 Miljøproblemer er vores udfordringer Institut for Vand og Miljøteknologi inviterer din klasse på besøg! Besøg med tilknyttede laboratorieforsøg (1 eller 2 hele dage) Spildevandsrensning i Danmark (forsøg med andemad/bakterier) Giftige kemikalier i økosystemer (forsøg med dafnier/bakterier) NOx-forurening i Danmark (eleverne måler ved tra kerede veje) Besøg med foredrag uden laboratorieforsøg (½ dag) Spildevandsrensning i Danmark Giftige kemikalier i økosystemer Forurening fra andefodring Road-shows på gymnasier (2 timer) Få et relevant fagligt foredrag og intro til miljøingeniørstudiet Besøgene indeholder tværfaglighed indenfor biologi, kemi og matematik. De este aktiviteter kan efter nærmere aftale tilpasses jeres besøgsmuligheder. Hvis du vil vide mere under Undervisning på DTU Miljø og Aktiviteter for gymnasier PR-koordinator Kåre Press-Kristensen på el. tlf

7 Biokonference 2008 Cellen Pressen skrev for nylig om de danske forskere fra Molekylærbiologisk Institut, der ryddede forsiden af Nature med deres banebrydende artikler om pumper i cellemembranen. Se f.eks. Foreningen af danske biologer afholder i år Biokonference i Århus. Her vil bl.a. den nyeste forskning inden for cellebiologi blive præsenteret i samarbejde med Molekylærbiologisk Institut, Århus Universitet. Der vil være oplæg om ionpumper, genekspression og cellekommunikation ved Poul Nissen, Torben Holck Jensen og Jens Stougaard. Desuden oplæg om videnskabsteori og bioinformatik ved Kresten Cæsar Torp samt status og information om de nye eksamensformer i biologi ved fagkonsulent Anne Krarup. Den årlige generalforsamling afholdes på Årslev kro i forbindelse med Biokonferencen. Tid: Mandag d. 6/10 kl Tirsdag d.7/10 kl Sted: Årslev Kro Silkeborgvej 900, 8220 Brabrand & Molekylærbiologiske Institut AU C.F. Møllers Allé Århus C Pris: kr. inkl. overnatning kr. ekskl. overnatning Tilmelding: senest d. 7. september 7

8 De studerende på ungdomsuddannelserne skal høres i klimadebatten Som optakt til klimatopmødet i 09, har elever især på Stx og Htx i det kommende skoleår fået mulighed for at blive blandt de bedst klimaoplyste unge i landet Af Helle Rimmer Experimetarium DI Energibranchen, Dansk Energi, Energy- Minds og Experimentarium har sammen netop lanceret et nyt og spændende formidlingsprojekt, Climate Minds, som lægger op til tværfaglig undervisning, eksperimenter og debat mellem klimaeksperter og elever. For eleverne bliver der god chance for at blive klog på nutidens klimaudfordringer og for at bidrage med egne synspunkter i klimadebatten. Climate Minds Climate Minds er først og fremmest et ressourcerum til lærerne. En samling af materialer til undervisningen om klima og energi. Til ressourcerummet hører adskillige sæt af undervisningsmaterialer, case-opgaver og eksperimenter til fri afbenyttelse på uddannelsesstederne. Som et spændende supplement til undervisningsdelen tilbyder vi eleverne yderligere et forløb: Science con Sensus. Science con Sensus delen har til formål at tvinge de unge til at tage aktiv stilling til klimadebattens dilemmaer og til at komme med konkrete anbefalinger til landets politikere. Climate Minds har netop åbnet for tilmeldinger for det kommende skoleår. Materialer i res- 8

9 sourcerummet vil være tilgængeligt fra januar 09.» Se: Undervisningsminister Bertel Haarder siger - Projektet Climate Minds er et flot tilbud til ungdomsuddannelserne. Det lægger op til debat mellem de unge og miljøeksperter, ligesom projektet også tilbyder undervisningsmaterialer om emnet. Det lyder som et rigtig godt initiativ, der vil være med til at sætte klima på skoleskemaet. For mere information kontakt: Experimentarium: Tlf: Dansk Energi og EnergyMinds: Tlf: Anmelder søges! Redaktionen har modtaget: Gymnasie BIOS grundbog 1 Gymnasie BIOS grundbog 2 Interesserede anmeldere kan henvende sig til redaktionen for at anmelde bøgerne venligst: 9

10 FaDB regnskab

11 Status d

12 masseeksperiment Smag og behag forskning for alle klassetrin Dansk Naturvidenskabsfestival præsenterer igen i 2008 et storstilet masseeksperiment for alle klassetrin fra 0. klasse til 3.g Bliv klog på jeres smagssans og hjælp forskerne I årets masseeksperiment får skole og gymnasieelever i hele Danmark mulighed for at undersøge deres smagssans. Samtidig bidrager de med deres resultater til, at forskere kan skabe ny viden. Dansk Naturvidenskabsformidling har indgået samarbejde med Institut for Fødevarevidenskab på Det Biovidenskabelige fakultet ved Københavns Universitet og portalen om at udvikle årets masseeksperiment. Indblik i forskning Med årets masseeksperiment kan eleverne få indblik i, hvordan forskere arbejder. De får mulighed for at prøve kræfter med forsøgsplanlægning, eksperimentelt udstyr og rapportskrivning. Masseeksperimentet skaber forskning i smag På baggrund af deltagernes resultater, vil forskere fra Institut for Fødevarevidenskab ved Københavns Universitet udarbejde en forskningsrapport. Forskerne vil analysere resultaterne og måske kommer der helt ny og spændende viden om børn og unges smagssans og præferencer. Formål med masseeksperimentet Eleverne bidrager til et fælles landsdækkende projekt som skaber ny viden. Eleverne får hands on indblik i forskningens metoder. Læreren kan på en konkret og nem måde undervise i naturvidenskabens metoder. Forskere får ny viden, som er skabt af skole- og gymnasieelever. Målgruppe Alle elever fra 0. klasse til 3.g kan deltage i årets masseeksperiment. Gennemførelse Masseeksperimentet gennemføres i de deltagende klasser i uge 38, 39 eller 40. Eksperimentet kan gennemføres på den samme dag i løbet af ca. 2-3 lektioner alt afhængig af klassetrin. 12

13 Forsøgskit Hver deltagende klasse får tilsendt gratis forsøgskit til eksperimentet. I forsøgskittet er der materialer til 25 elever. Læreren skal selv sørge for nogle få ting, fx vægt (som kan veje med 1 decimal), litermål, sukker og evt. frugtfarve. Masseeksperiment i undervisningen Til masseeksperimentet udarbejdes en lærervejledning, som er nem at gå til. Forsøget er simpelt og er ikke i sig selv tidskrævende, men der er mulighed for mange interessante diskussioner og undervisningsforløb i forbindelse med forsøget. Det er lærerens opgave at tilpasse eksperimentet til undervisningen på det pågældende klassetrin. Her på siden vil der være links til baggrundsmaterialer og andet undervisningsmateriale som kan bruges til at bygge et undervisningsforløb op omkring eksperimentet. Masseeksperimentet vil især indeholde fagene matematik og biologi. Find allerede nu baggrundsviden på Tilmelding En lærer kan tilmelde max tre klasser. Tilmeld din klasse Der lukkes for tilmelding den 25. august eller når deltagerbegrænsningen på 1000 klasser er nået. Kontakt Har du spørgsmål til masseeksperimentet, er du velkommen til at kontakte projektleder Pernille Vils Axelsen, tlf Masseeksperiment 2007 Læs om sidste års masseeksperiment: Bakterier i drikkevand Masseeksperiment 2008 er udviklet i et samarbejde mellem Dansk Naturvidenskabsformidling, Det Biovidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet samt portalen www. foodoflife.dk, hvor man både før, under og efter eksperimentet kan få sikker og letforståelig viden om fødevarer og sundhed samt ideer til undervisningsforløb inden for disse emner. 13

14 Errata Forkert titel Sætternissen har været på spil, og den samme bog er derfor angivet 2 gange i anmeldelserne i sidste nummer, selvom det tydeligt fremgår at det handler om to forskellige bøger. De rigtige informationer om bogen Infektionssygdomme og mikrobiologi er: Titel: Infektionssygdomme og mikrobiologi Forfattere: Keld Kjeldsen, Lars Peter Nielsen, Niels Anker Peterslund og Michael Tvede (red.) Forlag: Akademisk Forlag 399 Kr. 440 sider Lis Olesen Larsen om sukker Redaktionen er blevet bedt om at præcisere følgende: I artiklen i Biofag fra april, side 13-15, nævner jeg, at sukkerholdige drikke kan føre til hypoglykæmi, der bliver mere markant, hvis der er alkohol i en sådan drik. Der burde stå sekundær hypoglykæmi. Selvfølgelig er der primært en hyperglykæmi, men den kan efterfølges af en hypoglykæmi, der skyldes en for kraftig sekretion af insulin. Det er nok her, at alkohol spiller en forstærkende rolle. Lis Olesen Larsen Fejl i Eske Brunns artikel april 2008 I Eske Brunns artikel bringes ved en fejl førsteudkastet til artiklen i stedet for den gennemarbejdede og korrekturlæste brødtekst. Denne fejl skyldes alene redaktionen. Vi har strammet op ved at sørge for ekstra korrektur inden bladet trykkes. Den rigtige tekst findes på Eskes hjemmeside: dk/mettebruun/ebb/index-eb.htm 14

15 Studieretningsprojekt - på Institut for Vand og Miljøteknologi ved DTU Som et forsøg vil Institut for Vand og Miljøteknologi på DTU lade udvalgte HTX eller gymnasieelever skrive deres studieretningsprojekt i samarbejde med instituttet. Instituttet vil bidrage med forsøgs- og laboratoriefaciliteter samt miljøtekniske modeller. Vi vil derfor gerne i kontakt med studerende, som både nærer stor interesse for natur, miljø og forureningsproblematikken. 1) Første emne for studieretningsprojekt har overskriften: Giftige kemikalier Første dag på DTU Miljø (første dag i opgaveperioden) Præsentation om kemikalier og giftighed samt valg af testkemikalier. Økotoksikologiske forsøg med forskellige kemikalier påbegyndes i laboratoriet. Anden dag på DTU Miljø (anden dag i opgaveperioden) Resultater fra økotoksikologiske forsøg med kemikalier a æses i laboratoriet. Fortolkning og diskussion af forsøgsresultater samt beregning af grænseværdier. 2) Andet emne for studieretningsprojekt har overskriften: Hvor giftig er luften? Forud for dagene på DTU Miljø sendes prøvetagningsudstyr til eleverne, hvorefter de selv skal hænge udstyret op på steder, hvor luftforureningen skal måles f.x. langs tra kerede veje. I København kan EUs grænseværdi for NO 2 f.x. ikke overholdes på 95 % af de store veje. Første dag på DTU Miljø (første dag i opgaveperioden) Præsentation om luftforureningen med fokus på den giftige gas kvælstofdioxid (NO 2 ). Laboratorieanalyser af de prøver som er indsamlet dvs. måling af NO 2. Anden dag på DTU Miljø (tredje dag i opgaveperioden) Fortolkning og diskussion af resultater og vurdering af, om EU s grænseværdi overholdes på de målte vejstrækninger samt sundheds- og miljøproblemer knyttet til en overskridelse. OBS: Studieretningsprojekterne gennemføres kun såfremt det lykkedes af få ca.10 tilmeldinger pr. emne samme uge. Meld derfor gerne hurtigt tilbage med antal interesserede elever. Spørgsmål rettes til Kåre Press-Kristensen: eller tlf

16 BØGER TIL B- OG A-NIVEAU Natursyn, 2. udgave. Økologibog med vand som gennemgående tema. På findes supplerende materiale om Plantebeskyttelse og økotoksikologi og et kapitel om Havet og natursyn. 152 sider, kr Genetikbogen. Genetisk viden, genteknologi og evolution. Bogen er tildelt Undervisningsministeriets undervisningsmiddelpris som et undervisningsmateriale af bemærkelsesværdig høj kvalitet. 136 sider, kr Tilmelding til Bogservice og Nyhedsbrev på 16

17 FIGURER PÅ NUCLEUS.DK Fysiologibogen. Traditionen ligger i bogens kapitelopbygning... Fornyelsen ligger i en lang række fremragende figurer og valg af nye synsvinkler og delemner i de enkelte afsnit. (Vagn Rasmussen i Biofag). 238 sider, kr Biokemibogen. Det er en flot og fremragende bog til B-niveau. (Jesper Ruggaard Mebus i Biofag). Udvalgt blandt årets bedste bogarbejder 2007 af Forening for Boghåndværk. På findes animationer, supplerende materialer om bioinformatik og uddybende figurer til A-niveau. 204 sider, kr NUCLEUS FORLAG Lundingsgade Århus C

18 BIOLOGI C OG BIOLOGI C+B KLAR TALE OG INSPIRERENDE ILLUSTRATIONER NYT GRUNDBOGSSYSTEM TIL BIOLOGI PÅ C- OG B- NIVEAU PÅ STX, HF OG HTX Fleksibel opbygning i korte moduler Mange detaljerede og pædagogiske illustrationer Klart sprog Rummer både kernestof og supplerende stof Biologi C udgør en delmængde af Biologi C + B, så det er let at opgradere fra C- til B-niveau. Bøgerne er en bearbejdelse og videreudvikling af webudgivelsen BioAktivator og kan bruges sammen med websitet. Bøgerne er skrevet af erfarne undervisere. Troels Wolf, Henning Troelsen, Chris Østergaard, Annette Balle Sørensen, Peder K. Gasbjerg, Gunnar S. Jensen, Tina Riis Mikkelsen, Henrik Falkenberg, Lis Ravnsted-Larsen. Bog s. 180 kr Biologi C (udkommer primo august) Troels Wolf, Henning Troelsen, Chris Østergaard, Annette Balle Sørensen, Peder K. Gasbjerg, Gunnar S. Jensen, Tina Riis Mikkelsen, Henrik Falkenberg, Bodil Junker Pedersen, Lis Ravnsted-Larsen, Torben Skou. Bog s. 300 kr. 260 Biologi C + B (udkommer primo august) Primo juli kan pdf af bøgerne rekvireres fra forlaget til inspiration. Begge bøger kan også lejes ring til Systime og hør mere. Priserne er ekskl. moms og gælder ved køb hos Systime. LÆS SKRIV RING DELTAG TLF: BLOG.SYSTIME.DK 20juni_BiologiCog C-B.indd :24:28

19 Flaskehaven på forskellige niveauer 2 Af Eske Bruun Kompensationspunktet og temperaturen Kompensationspunktet kan estimeres i eksperimentet, når kuldioxidkoncentrationen begynder at falde som funktion af øget belysning om morgenen. CO2-kurvens vendetanfigur 1 I sidste nummer af BIOFAG, april 2008 skrev jeg en indledning til eksperimenter med flaskehaven. Desværre blev den forkerte foreløbelige version trykt i bladet den var ment som en orientering til redaktionen, det beklager både jeg og redaktionen. Den rigtige version kan ses på min hjemmeside Kan man fodre planter med CO2? Ved at fylde plantehaven med udåndingsluft kan man få indtryk af, hvad en stor koncentration af CO2 betyder for planternes assimilation. På figur 1 vises et forløb over 6 dage. I løbet af 1.dag falder CO2 niveauet fra ca ppm til ca ppm. I de følgende dage opbruges næsten alt kuldioxiden i flaske- haven om dagen. Der må her være tale om en begrænsende faktor for produktionen. Selve planteproduktionen kan beregnes jævnfør BIOFAG nr. 2, april Udover oplysningerne over planternes respiration og fotosynteseaktivitet kan man ligeledes få indtryk af temperaturforskellene inde i og uden for systemet, dvs. drivhuseffekten. CO2 toppen, der ses på dag et ved daggry (fig. 1), kan jeg ikke umiddelbart forklare. 19

20 gent kan anvendes til at plotte punktet. På fig. 2 ses kompensationspunktet som funktion af 10 og 20 C, og på fig. 3 ses resultatet af forsøgene. Metabolismen øges med temperaturen (Q10=2), men oxygeneringsraten øges mere med temperaturen end carboxyleringsraten. Øget temperatur øger derfor fotorespiration i forhold til carboxylering. Selve forsøgsopstillingen skal naturligvis være tæt. På plastakvariets kant er der klæbet en figur 3 figur 2 gummitætningsliste. Denne er yderligere vædet med madolie for at sikre tætheden. Plastlåget med huller til CO2- og temperatursensor er sat på med klemmer. I nogle færdigmonterede akvariesæt med låg er der desuden monteret en lille mølle for at skabe luftcirkulation. Den er efter min mening overflødig, da diffusionen over de tidsrum eksperimenterne forløber er tilstrækkelig til at registrere ændringerne i systemet. Udpluk af vores mange NYHEDER... Pasco fotosyntesebeholder Slip for store akvarier og halve løsninger Anvendes denne beholder med Pasco Xplorer GLX samt opløst ilt sensor, fås en rigtig god opstilling til fotosynteseforsøg. Se hvad der sker med iltindholdet i vandet, når vandplanter udsættes for lys/mørke osv. Pasco fotosyntesebeholder (nr ) Pris pr. stk kr. 699,00 ekskl. moms Bemærk STORT PRISFALD på Pasco Xplorer GLX nu kun 2.145,00 ekskl. moms Gundlach A/S Tlf Silkeborgvej Brabrand Fax

21 21

22 Miljøproblemer er vores udfordringer DTU Miljø er en af verdens førende forskningsinstitutioner indenfor miljøteknologi. Kom og fortæl os, hvordan vi forbedrer samarbejdet med gymnasier og HTX. Lektor Anders Baun præsenterer nanomaterialers miljørisici som inspiration til den nye tværfaglige bog Nanoteknologiske Horisonter, der netop er udsendt til alle gymnasier. Program: Tilmelding til Kåre Press-Kristensen på senest d. 29 september : Morgenmad og præsentationsrunde : Nanomaterialers miljøpåvirkninger og risici Aktiviteter på DTU Miljø : Frokost : Rundtur i instituttets laboratorier : Workshop om samarbejdsmuligheder : Afrunding og evaluering Buffet og networking Arrangementet løber af staben torsdag d. 2. oktober kl hos DTU Miljø. DTU Miljø forsker og underviser i vandressourcer, drikkevandteknologi, kloak- og spildevandsteknologi, affaldshåndtering, økotoksikologi og miljøkemi, mikrobiologi, jord- og grundvandsforurening, luftforurening og kulbrinteressourcer. DTU Miljø er base for en række af landets førende miljøeksperter og uddanner ca. 80 civilingeniører årligt, der er godt rustet til at løse lokale og globale miljøproblemer. DTU Miljø ligger i bygning 113 på Miljøvej, 2800 Lyngby. Se: Spørgsmål, input og ønsker til programmet sendes til Kåre Press-Kristensen: Danmarks Tekniske Universitet Miljøvej, bygning Kgs. Lyngby 22

23 anmeldelse Mennesket det hypersociale dyr Af Jesper Ruggaard Mebus Titel: Mennesket det hypersociale dyr Forfatter: Jill Byrnit Forlag: Dansk psykologisk Forlag, 2007 Pris: 298,00 kr. Sidetal: 253 sider, heraf 16 siders henvisninger Jill Byrnit har begået en bog der omhandler mennesket set i sammenligning med aber. Det giver nogle spændende perspektiver på vores egen egenart og på, hvorledes hjernens udvikling er central for os som mennesker. Dette gengives ved mange eksempler på forskelle på abers og menneskers (forskellige) forståelse af sig selv og omverdenen. Bogens formål er at vise og behandle noget af det der gør mennesket unikt i forhold til andre dyr specielt (menneske)aberne, hvor adskillige myter om abers formåen bogen igennem punkteres. Samtidig formår bogen også at skelne mellem, hvad aber formår i forhold til, hvad andre dyr formår. Denne evolutionære tilgang til hjernens udvikling er meget spændende fortalt, og giver en grundig forståelse af, hvorledes hjernes udvikling er centralt på den del af stamtræet, hvortil vi selv hører. Begreber som Theory of Mind som forståelse for, at vi kan sætte os ind i, hvad andre tænker, og hvorledes det netop er unikt for mennesket gennemgås med eksempler, og det sættes i relief til abernes tankemåde. Bogen sprudler af gode historier om netop dette fænomen og som underviser og biolog, synes jeg, netop at den slags historier er gode fortællinger om, hvorledes udviklingslæren kan være interessant og vedkommende for elever. Bogen er fortalt i medlevende og farverigt sprog der bevirker, at den aldrig er kedelig at læse ligesom bogen røde tråd er bevaret gennem hele bogen, der begynder med en fascination af JR fra tv-serien Dallas, som et eksempel på ren manipulation og ondskab. Med ham som baggrund for hypersocialitet og Theory of Mind føres læseren frem til sidste afsnit der handler om tillid, og at vi alle sammen kun klarer os ved at udvise tillid (evolutionært betinget), er bogen i sig selv en fin opbyggelig historie. Med de tværfaglige temaer vi bruger i undervisningen i dag er netop en bog af denne slags, en bog der kan knytte an til et samarbejde mellem psykologi og biologi. Jeg har selv haft den lånt ud til en 3.g-elev, der skrev at-synopsis om hjernes udvikling, og bogen formår netop at ramme ned i det samarbejde der i den forbindelse kunne etableres mellem psykologi og biologi. Det er en fin bog, der er hurtigt læst og som har en god evne til at sammenfatte megen viden når man (som ikke-adfærdsbiolog) skal begive sig ud i et nyt emne. Denne anmelder har nydt bogen og moret sig ind i mellem. 23

24 anmeldelse Feltbiologi Af Jesper Ruggaard Mebus Titel: Feltbiologi Forfatter: Esbern Warncke Forlag: Gyldendal, 2008 Pris: 199,00 kr. Sidetal: 304 sider. At anmelde en felthåndbog for biologer kan være svært, og man skal nok holde sig for øje at bogen er skrevet med lærerseminarernes linjefagseksamen i biologi som reference og ikke ud fra universitetsuddannede biologers viden om feltundersøgelser. Bogen går ud for at være et vigtigt værktøj for alle, der arbejder med undersøgelser i naturen Bogen redegør for, hvordan man tilrettelægger og gennemfører en feltundersøgelse af de enkelte organismer, de biologiske samfund og økosystemerne med brug af grundlæggende metodikker, herunder elektronisk dataopsamlingsudstyr. Der er lagt vægt på indsamling og beskrivelser af data, men også formidling af resultater og erfaringer behandles. Dette er der ikke tvivl om at bogen rent faktisk gør, og jeg vil da også anbefale, at man har et enkelt eksemplar stående i biologidepotet til opslag specielt hvis man har elever der skal lave noget selvstændigt projektarbejde, der involverer feltbiologi. Mange steder i bogen virker det dog meget banalt, idet alt for meget er taget med, efter min smag. Og en meget stor anke i forhold til undersøgelser er den ensidige fokusering på Pasco-instrumenter uden den faglige diskussion, der bør være af forskelligt dataopsamlingsudstyr, probernes kvalitet mv. F.eks. foreslås strømhastigheder målt med et plastik -flowmeter og ikke med Ott-Kemptens fremragende vingemålere. Dermed kommer bogen ind i mellem til at virke som et reklamefremstød i bogform mange af billederne er også de billeder vi kender fra katalogerne. Bogens kapitel 7 om organismerne er i sig selv hele bogen værd, hvor emnerne population, formering, spredning og biodiversitet gennemgås på en rigtig god måde. Både med hensyn til indhold, omfang og billedvalg virker dette kapitel som en helstøbt enhed, med et klart fokus, og det skal forfatteren have stor ros for. Ligeledes er appendikserne om planternes nyere indvandringshistorie, plantebiokemi og sekundære stofskifteprodukter og naturforvaltningen i Danmark interessante emner som også virker fornuftige at medtage. Den samlede konklusion bliver derfor et broget billede med en dataopsamlingsdel, som jeg finder tyndbenet og kommerciel, og nogle interessante og velfungerende kapitler/afsnit som bestemt er værd at læse. Er man nybegynder i dataopsamling og har man kun et meget beskedent budget til indkøb af udstyr er bogen en god inspirationskilde, og som sådan kan den anbefales. 24

25 enkelte ledige pladser Inspirationsseminar i biofysik Indhold Undervisningsministeriet har givet midler til at opdyrke feltet biofysik for at fremme det faglige samspil mellem biologi og fysik. På inspirationsseminaret vil der være oplæg af forskere i emner inden for bio +fysik, samt efterfølgende mulighed for at indgå i arbejdsgrupper til udvikling af eksemplariske undervisningsforløb med eksperimenter inden for biofysik. Program Ankomst og morgenkaffe Dykkerfysik og fysiologi (Overlæge Hans Ole Bisgård) Betingelser for liv (Lektor Anja C. Andersen) Fysikken ind i biologien: fra gener til kylling og fra fedtstoffer til hjerner og om hvorfor en fysiker laver sushi og spiser tang (Prof.dr.scient. Ole G. Mouritsen) Frokost Visioner og muligheder Gruppearbejde og planlægning af videre forløb. Tid og sted Onsdag den 27/ fra kl Frederiksberg Gymnasium, Falkoner Plads 2, 2000 Frederiksberg C. Pris 350 kr. Tilmelding til Erik Frausing, Frederiksberg Gymnasium 25

26 Tværfagligt kursus Sundhedsfremme med særlig vægt på kost og fysisk aktivitet Tidspunkt: november 2008 Ankomst kl (6/11), afrejse kl (7/11) Sted: Hotel Storebælt, Østerøvej 121, 5800 Nyborg (www.sinatur.dk) Tilmelding til: Gitte Gjedsted, Ankerhus, Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. Kursusledelse: Svend Erik Nielsen, Helle Storm og Gitte Gjedsted Kursusafgift: kr Betalingsfrist: 15. august 2008 Udbydes i samarbejde mellem: Undervisningsministeriet, Ernæring og sundhed, Ankerhus, UC Sjælland Foreningen af danske biologer. Målgruppe: Kurset henvender sig primært til undervisere i biologi, geografi, kemi og idræt i de gymnasiale uddannelser og er udviklet i samarbejde mellem undervisere i biologi, geografi, idræt og kemi på Frederiksborg Gymnasium og HF og Ernæring og sundhedsuddannelsen, Ankerhus, UC Sjælland. Kurset er et tværfagligt kursuskoncept og vil umiddelbart kunne anvendes i den naturvidenskabelig faggruppe i HF i samarbejde med idræt, i gymnasiets naturvidenskabelige grundforløb, nv og i almen studieforberedelse i gymnasiet, at. 26

27 Formål: At inspirere til tværfagligt samarbejde i sundhedsfremme med særligt fokus på fysisk aktivitet og ernæring. Kurset har særligt fokus på metoder til at fremme elevernes handlekompetencer indenfor sundhedsfremme både individuelt og som elevgruppe. Indhold: Ankomst Kaffe Velkomst Sundhedsfremme hvordan? Oplæg ved Chris Mac Donald Frokost Sundhedsfremme og handlekompetencer. Oplæg ved Bjarne Bruun Jensen Kaffe og walk and talk Erfaringer og inspiration fra pilotprojekt på Frederiksborg Gymnasium og HF Planlægning, praksis (øvelser, undervisning, ekskursioner, projektperiode) evaluering, eksamen (eksamensspørgsmål) Aftensmad Sundhedsfremme, udvikling af undervisningsforløb Socialt samvær Morgenmad Sundhedsfremme, udvikling af undervisningsforløb Evaluering og netværksaftaler Frokost og afrejse 27

28 )''/ JD8> F> DXjj\\bjg\i`d\ek\k )''/ bxe jbfc\$ f^ ^pdexj`\\c\m\i g Xcc\ DXjj\\bjg\i`d\ek\k )''/ m`c \c\m\i g Xcc\ bcxjj\ki`e blee\ le[\ijµ^\ le[\ijµ^\ [\i\j jdx^jjxej1?xi [i\e^\ f^ g`^\i ]fijb\cc`^ jdx^jjxej# f^ [\i\j jdx^jjxej1?xi [i\e^\ f^ g`^\i ]fijb\cc`^ jdx^jjxej# f^ _mfi dxe^\ _mfi dxe^\ jdx^jcµ^ _Xi m`6 ;\k \i ble \e Yiµb[\c X] [\ jgµi^jd c# \c\m\i$ jdx^jcµ^ _Xi m`6 ;\k \i ble \e Yiµb[\c X] [\ jgµi^jd c# \c\m\ie\ m`c ] jmxi e\ m`c ] jmxi g le[\i [\k cxe[j[ bb\e[\ \bjg\i`d\ek# [\i \i `m ibjxk X] g le[\i [\k cxe[j[ bb\e[\ \bjg\i`d\ek# [\i \i `m ibjxk X] ;Xejb EXkli$ m`[\ejbxyj]fid`[c`e^ ` jxdxiy\a[\ d\[ ;\k 9`fm`[\ejbXY\c`^\ =Xblck\k m\[ ;Xejb EXklim`[\ejbXYj]fid`[c`e^ ` jxdxiy\a[\ d\[ ;\k 9`fm`[\ejbXY\c`^\ BµY\e_Xmej Le`m\ij`k\k% =Xblck\k m\[ BµY\e_Xmej Le`m\ij`k\k% =FI 8L>LJK C i\im\ac\[e`e^ k`c \bjg\i`$ d\ek\k bxe [fnecfx[\j g nnn%dxjj\\bjg\i`d\ek%[b <K = CC<J GIFA<BK DXjj\\bjg\i`d\ek\k )''/ \i cxe[j[ bb\e[\# f^ _Xm[\ j`[jk\ i.)' DXjj\\bjg\i`d\ek\k )''/ \i cxe[j[ bb\e[\ f^ _Xm[\ j`[jk\ i.)' bcxjj\i bcxjj\i k`cd\c[k% <c\m\ie\ ] i dlc`^_\[ ]fi Xk j\ [\i\j i\jlckxk\i ` \k d\^\k k`cd\c[k% <c\m\ie\ ] i dlc`^_\[ ]fi Xk j\ [\i\j i\jlckxk\i ` \k d\^\k jkµii\ jkµii\ g\ijg\bk`m# [X Xcc\ [XkX cµy\e[\ `e[kxjk\j f^ m`j\j g DXjj\\bjg\$ g\ijg\bk`m# [X Xcc\ [XkX cµy\e[\ `e[kxjk\j f^ m`j\j g DXjj\\bjg\i`d\ek\kj i`d\ek\kj _a\dd\j`[\% G [\e d [\ bxe Y [\ c i\i\ f^ \c\m\i ]µc^\ d\[ ` _a\dd\j`[\% G [\e d [\ bxe Y [\ c i\i\ f^ \c\m\i ]µc^\ d\[ ` Xe[i\ jbfc$ Xe[i\ jbfc\ij i\jlckxk\i% K`c jclk Yc`m\i Xcc\ [XkX jxdc\k ` \e ]fijbe`e^jixg$ \ij i\jlckxk\i% K`c j`[jk Yc`m\i Xcc\ [XkX jxdc\k ` \e ]fijbe`e^jixggfik% <c\m\i$ gfik% <c\m\ie\j i\jlckxk\i \i Xckj d\[ k`c Xk jbxy\ ep m`[\e fd Yµie f^ e\j i\jlckxk\i \i Xckj d\[ k`c Xk jbxy\ ep m`[\e fd Yµie f^ le^\j jdx^jjxej% le^\j jdx^jjxej% Fd DXjj\\bjg\i`d\ek\k )''. jx^[\ c i\ie\ YcXe[k Xe[\k1 Fd DXjj\\bjg\i`d\ek\k )''. jx^[\ c i\ie\ YcXe[k Xe[\k1 ),% 8L>LJK J`[jk\ ]i`jk ]fi k`cd\c[`e^% L>< *. =fijµ^jb`k j\e[\j l[% L>< */# *0# +' <bjg\i`d\ek\k l[]µi\j g jbfc\ie\% ('% FBKF9<I BcXjj\ej i\jlckxk\i jbxc m i\ ;\ j`[jk\ i\jlckxk\i jbxc m i\ `e[kxjk\k% `e[kxjk\k% $ ;\k \i dfk`m\i\e[\# Xk \c\m\ie\j i\jlckxk\i `bb\ YXi\ cxm\j ]fi c i\i\ej jbpc[# $ ;\k \i dfk`m\i\e[\# Xk \c\m\ie\j i\jlckxk\i `bb\ YXi\ cxm\j ]fi c i\i\ej jbpc[# d\e bxe d\e bxe Yil^\j X] Xe[i\% Yil^\j X] Xe[i\% $ 9µie\e\ jpek\j# [\k mxi jafmk Xk É]fijb\É Æ f^ ^c\dd\i `bb\ i\jlckxk\ie\ $ 9µie\e\ jpek\j# [\k mxi jafmk Xk É]fijb\É Æ f^ ^c\dd\i `bb\ i\jlckxk\ie\% =FIJ ><K ;<:<D9<I =fijbe`e^jixggfik\e f]]\ekc`^$ ^µi\j <bjg\i`d\ek\k bxe ^\ee\d]µi\j g )$* c\bk`fe\i# f^ bxe e\dk k`cgxjj\j le[\im`je`e^\e% 8cc\ k`cd\c[k\ bcxjj\i ] i ` l^\ *. k`cj\e[k \k ]fijµ^jb`k d\[ \e c i\im\ac\[e`e^ f^ `e^i\[`\ej\i k`c ]fijµ^\e\% DwC>ILGG< ;<K <I 8K ;<CK8>< 8cc\ bcxjj\ki`e ]ix '% bcxjj\ k`c 8cc\ bcxjj\ki`e ]ix '%bcxjj\ ` ^ile[jbfc\e k`c *%^ ` ^pdexj`\k% *%^ ` ^pdexj`\k% ;\k bfjk\i `bb\ ef^\k Xk [\ckx^\ ` DXjj\\bjg\i`d\ek\k% K`c ^\e^ c[ ]fim\e$ ;\k bfjk\i `bb\ ef^\k Xk [\ckx^\ ` DXjj\\bjg\i`d\ek\k% K`c ^\e^ c[ ]fim\e$ k\i ;Xejb EXklim`[\ejbXYj]fid`[c`e^ f^ ;\k 9`fm`[\ejbXY\c`^\ =Xblck\k# Xk k\i ;Xejb EXklim`[\ejbXYj]fid`[c`e^ f^ ;\k 9`fm`[\ejbXY\c`^\ =Xblck\k# Xk \c\m\ie\j [XkX Yc`m\i `e[kxjk\k# j [\k \i dlc`^k ]fi fj Xk m`[\i\y\_xe[c\ \c\m\ie\j [XkX Yc`m\i `e[kxjk\k# j [\k Yc`m\i dlc`^k ]fi fj Xk m`[\i\y\_xe[c\ a\i\j f^ YX^^ile[jm`[\e bxe ]`e[\j g nnn%dxjj\$ \bjg\i`d\ek%[b f^ g nnn% ]ff[f]c`]\%[b K`cd\c[`e^ ]fi\^ i \c\bkife`jb g nnn%dxjj\\bjg\i`d\ek%[b% 9<>I EJ<K BFEK8BK <e c i\i bxe k`cd\c[\ fg k`c ki\ bcxjj\i# f^ \i _\i\]k\i XejmXi$ c`^ ]fi `e[kxjke`e^ X] \c\m\ie\j i\jlckxk\i g _a\dd\j`[\e% ;\i clbb\j ]fi k`cd\c[`e^ m\[ (''' k`cd\c[k\ bcxjj\i%?xi [l jgµi^jd c k`c dxjj\\bjg\i`d\ek\k )''/# \i [l m\cbfdd\e k`c Xk bfe$ kxbk\ gifa\bkc\[\i G\ie`cc\ M`cj 8o\cj\e# gx7]fid`[c`e^%[b# kc]%.' )' /- )'% <I <E ;<C 8= ;8EJB E8KLI$ <I <E )''/ ;<C 8= ;8EJB E8KLI$ DXjj\\bjg\i`d\ek\k )''/ \i l[m`bc\k ` jxdxiy\a[\ d\cc\d ;Xejb EXklim`[\ejbXYj]fid`[c`e^ f^ ;\k DXjj\\bjg\i`d\ek )''/ \i l[m`bc\k ` jxdxiy\a[\ d\cc\d ;Xejb EXklim`[\ejbXYj]fid`[c`e^ f^ ;\k 9`fm`[\ejbXY\c`^\ =Xblck\k m\[ BµY\e_Xmej Le`m\ij`k\k jxdk gfikxc\e 9`fm`[\ejbXY\c`^\ =Xblck\k m\[ BµY\e_Xmej Le`m\ij`k\k jxdk gfikxc\e bxe dxe?\i bxe dxe Y [\ ]µi# le[\i f^ \]k\i \bjg\i`d\ek\k ] j`bb\i f^ c\k]fijk \c`^ m`[\e fd ]µ[\mx$ Y [\ ]µi# le[\i f^ \]k\i \bjg\i`d\ek\k ] j`bb\i f^ c\k]fijk \c`^ m`[\e fd ]µ[\mxi\i f^ jle[_\[ jxdk i\i f^ jle[_\[ jxdk `[\\i k`c le[\im`je`e^j]ficµy `e[\e ]fi \de\k% `[\\i k`c le[\im`je`e^j]ficµy `e[\e]fi [`jj\ \de\i% )''/ C j d\i\ g 1 C j d\i\ g 1 nnn%exklim`[\ejbxyj]\jk`mxc% nnn%exklim`[\ejbxyj]\jk`mxc%[b [b '/ JD8> F> 9<?8> Logo: CMYK Logo: CMYK 0/73/100/80 0/73/100/80 '/ JD8> F> 9<?8> Faculty of Life Sciences Det Biovidenskabelige Fakultet for Fødevarer, Veterinærmedicin og Naturressourcer 0/0/0/70 0/0/0/70 BC8JJ< Gw nnn%dxjj\\bjg\i`d\ek%[b, 28 A4 størrelse A4 størrelse (tekst version: Adobe Garamond Pro - kapitæler) A4 size A4 size (text version: Adobe Garamond Pro - small caps)

29 kursus Naturvidenskabeligt Grundforløb Fællesfaglige eksperimenter, dataopsamling og matematik. Kursusudbyder Matematiklærerforeningen Kurset laves i samarbejde med... Fysiklærerforeningen, Foreningen af Danske Biologer, Kemilærerforeningen, Geografilærerforeningen. Formål At afprøve og justere eksperimentelle og appellerende forløb til Naturvidenskabeligt Grundforløb. Indhold Konkrete afprøvede undervisningsforløb fremlægges med fokus på eksperimenter. Forløbene kombinerer alle NV-fag parvis eller i tre fag. Anvisning på muligheder for inddragelse af dataopsamling og matematik. Arbejdsform Kurset forløber dels som oplæg med eksperimenter, dels workshop. Målgruppe Alle der arbejder med Naturvidenskabeligt Grundforløb og ønsker eksperimenter med inddragelse af dataopsamling og matematik. Undervisere To oplægsholdere, som har deltaget i UVM-støttet udviklingsarbejde i Naturvidenskabeligt Grundforløb. Tid og sted Mandag den 15. september 2008, kl , nær Høje Tåstrup, København. Mandag den 22. september 2008, kl , nær Vejle, Trekantområdet. Pris 750 kr. Tilmelding Senest mandag den 1. september 2008 til Morten Gjeddebæk på 29

30 Regionssekretærer Opdateret Nr Område Kontaktperson Ansættelsessted Tlf 1 Nordjylland Ole Kunnerup Dronninglund Gymnasium Viborg Knud Otto Andersen Viborg Gymnasium og HF Ringkøbing Carsten Christiansen Ikast Gymnasium og HF Århus Joan Ilsøe Sørensen Egå Gymnasium Vejle Jette Rostved Rosborg Gymnasium og HF Ribe Henrik Falkenberg Vejen Gymnasium og HF Sønderjylland Pt. ingen sekretær 8 Fyn Maria Schandorf Hansen Nordfyns Gymnasium 9 Storstrøms Amt Leif Andersen Nykøbing Katedralskole Vestsjælland Jette Abraham Næstved Gymnasium og HF Roskilde Bjarne Nielsen Roskilde Amtsgymnasium Frederiksborg Kristine Rask Raae Espergærde Gymnasium Aurehøj Amtsgymnasium København Stina Herskind Kbh. og Frederiksberg Pt. ingen sekretær 16 Kurser i Kbh. Pt. ingen sekretær 17 HTX Øst Anja Bochardt Roskilde Tekniske Gymnasium HTX Vest Anette Nielsen Teknisk Gymnasium Risskov

31 Biologer ved gymnasier og HF (1. fraktion) til hele Bestyrelsen: Formand: Jesper Ruggaard Mebus, EMU Biologi s hjemmeside Jørgen Wilhelmsen, Hjemmeside-adresse: Kontakt til videregående uddannelser: Jane Sundbæk Johansen (AU) Claudia Girnth-Diamba (KU) Jesper Ruggaard Mebus (SDU) Biologer ved Universiteter og De Højere Læreranstalter, samt Biologer i administration og erhverv: (3. fraktion) Ole Djuurhus Rydtoften Ballerup Tlf Næstformand: Kirsten Hede, Kasserer: Lisbeth Bødker Nielsen, Øvrige bestyrelsesmedlemmer: Svend Erik Nielsen, Erik Frausing, Claudia Girnth-Diamba, Claus Borre, Jane Sundbæk Johansen, Fagkonsulent for Gymnasiale uddannelser Anne Krarup, Kontakt til GL/Pædagogisk samarbejdsudvalg (PS): Jesper Ruggaard Mebus Regional kontakt: Kirsten Hede Jane Sundbæk Johansen VOLVOX: Dorthe Hammelev Claudia Girnth-Diamba Kontakt til IBO Lisbeth Bødker Nielsen Claus Borre Kontakt til Dansk Industri: Svend Erik Nielsen Nordisk Biologisk Råd: Marianne Borch, FaDB-kurser: Svend Erik Nielsen (formand) Erik Frausing Claus Borre Jesper Ruggaard Mebus Lærerseminariernes Biologilærere: (2, fraktion) Formand: Lene Beck Mikkelsen, Næstformand: Nicolai Munksby Øvrige bestyrelsesmedlemmer: Steffen Elmose Anders Petersen Suppleant Ulla Hjøllund Linderoth Suppleant Anders Thomsen Fagligt Forum: Lene Beck Mikkelsen Forlag Nucleus s bestyrelse: Formand: Peter Abildgaard Andersen (fællesbestyrelsen) Tlf Øvrige bestyrelsesmedlemmer: Jane Sundbæk Johansen (1. fraktion) Jette Kruse (1. fraktion) Lene Beck Mikkelsen (2. Fraktion) Kirsten Hede (1. fraktion) Niels Jørgensen (3.fraktion) Nucleus Foreningen af Danske Biologers Forlag Aps Lundingsgade Århus C. Tlf Fax: dgl hjemmeside-adresse: Henvendelser vedrørende optagelse som medlem af foreningen samt adresseændring bedes rettet til: Nucleus - FaDB, Lundingsgade Århus C Tlf

32 ØKOTOKSIKOLOGI biologitema ØKOTOKSIKOLOGI Om PCB, bromerede flammehæmmere og klorerede opløsningsmidler Carsten Bagge Jensen Temabogen er meget velegnet til tværfagligt samarbejde med kemi, geografi og samfundsfag. Økotoksikologi Om PCB, bromerede flammehæmmere og klorerede opløsningsmidler, er inddelt i fire kapitler: - Afsender: Biofag c /o Nucleus Forlag ApS Lundingsgade Århus C

Hurtigt overblik Strækker sig fra biokemi og cellelære til sundhed og økologi.

Hurtigt overblik Strækker sig fra biokemi og cellelære til sundhed og økologi. Bioteknologi BioAktivator 1. udgave, 2014 ISBN 13 9788761635846 Forfatter(e) Troels Wolf, Henrik Falkenberg, Peder K. Gasbjerg, Henning Troelsen, Annette Balle Sørensen, Chris Østergaard, Bodil Junker

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 11/12 Institution VUC Holstebro-Lemvig-Struer Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Biologi B

Læs mere

Gennem tre undervisningsfilm på hver 15 min åbnes der op for historien om bæredygtig vandhåndtering og infrastruktur.

Gennem tre undervisningsfilm på hver 15 min åbnes der op for historien om bæredygtig vandhåndtering og infrastruktur. Lærervejledning 0 Overblik Livets Vand er en visuel undervisningsportal, der med afsæt i vandknaphed retter fokus mod nye vandteknologier og ideer i forbindelse med bæredygtig vandhåndtering. Det overordnede

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes Maj-juni 2010 Teknisk Gymnasium Grenaa HTX-student Biologi C Ejner Læsøe Madsen

Læs mere

Kursuskatalog efteråret 2010

Kursuskatalog efteråret 2010 P. E. Eriksensvej 1-8850 Bjerringbro www.nvhus.dk Kursuskatalog efteråret 2010 Hvad skal jeg i natur og teknik? Bioteknologi i grundskolen Edvotek Anvendelsesorienteret bioteknologi i gymnasiet Arbejdsmåder

Læs mere

Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4

Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 MØDEREFERAT Mødedato og tid 31. August 2010 Sted Arlafoods Kruså Mejeri Mødedeltagere Fra Ole O. Madsen Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Rundvisning på Kruså

Læs mere

Afrapportering projekt Regn og Design

Afrapportering projekt Regn og Design DET NATUR- OG BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET 27.SEPTEMBER 2013 Afrapportering projekt Regn og Design SCIENCE KOMMUNIKATION BÜLOWSVEJ 17 1870 FREDERIKSBERG C TLF 353 34042 DIR 353 32387

Læs mere

Sukkertoppen og Vibenhus 2013/14

Sukkertoppen og Vibenhus 2013/14 Sukkertoppen og Vibenhus 2013/14 Htx kort og kontant Htx er en af de tre muligheder, du har for at tage en studentereksamen. De to andre hedder hhx og stx. Htx giver adgang til alle videregående uddannelser

Læs mere

Redigeret af Inge Kaufmann og Søren Rud Keiding

Redigeret af Inge Kaufmann og Søren Rud Keiding Redigeret af Inge Kaufmann og Søren Rud Keiding Aarhus Universitetsforlag Viden om Vand en lærebog om vand alle vegne... Viden om Vand en lærebog om vand alle vegne... Redigeret af Inge Kaufmann og Søren

Læs mere

Læseplan for faget biologi

Læseplan for faget biologi Læseplan for faget biologi Undervisningen i biologi bygger bl.a. på de kundskaber og færdigheder, som eleverne har erhvervet sig i natur/teknik. De centrale kundskabs- og færdighedsområder er: De levende

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for: 1bib13u 0812 Biologi B, STX

Undervisningsbeskrivelse for: 1bib13u 0812 Biologi B, STX Undervisningsbeskrivelse for: 1bib13u 0812 Biologi B, STX Fag: Biologi B, STX Niveau: B Institution: VUC Fredericia (607247) Hold: Biologi 0-B enkeltfag uniform Termin: Juni 2013 Uddannelse: STX Lærer(e):

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse. Termin maj-juni 12/13. Uddannelse. Inger Klit Schierup (IS) Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Undervisningsbeskrivelse. Termin maj-juni 12/13. Uddannelse. Inger Klit Schierup (IS) Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Undervisningsbeskrivelse Termin maj-juni 12/13 Institution Favrskov Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold stx Biologi B Inger Klit Schierup (IS) 3biB1 Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Læs mere

Side 1 af 7. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Side 1 af 7. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Skoleåret 2016/2017, eksamen maj/juni 2017 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Kolding HF &

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni, 2011 Institution Sukkertoppen, KTS Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold htx Biologi B Thomas Haack

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni skoleår 15/16 Institution Marie Kruses Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Stx. Biologi

Læs mere

Program for erhvervspraktik på Science and Technology Uge 44, 2016 Hold D

Program for erhvervspraktik på Science and Technology Uge 44, 2016 Hold D Erhvervs praktik Program for erhvervspraktik på Science and Technology Uge 44, 2016 Hold D MANDAG BIOLOGI 9.00 Registrering i Vandrehallen og derefter møde i holdets stamlokale D2 9.05 9.40 Introduktion

Læs mere

Dyr i bevægelse. Rapport vedr. J.nr. 2008-7.42.04-0018. Naturhistorisk Museum Århus

Dyr i bevægelse. Rapport vedr. J.nr. 2008-7.42.04-0018. Naturhistorisk Museum Århus Dyr i bevægelse Rapport vedr. J.nr. 2008-7.42.04-0018 Naturhistorisk Museum Århus 2 Indhold Dyr i bevægelse...4 Udvikling og sammenhæng...5 Lige ind i fællesmål og de fire naturlige delkompetencer...5

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2013 juni 2014 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Københavns tekniske Skole Htx-Vibenhus

Læs mere

VELKOMMEN TIL DET RULLENDE UNIVERSITET

VELKOMMEN TIL DET RULLENDE UNIVERSITET VELKOMMEN TIL DET RULLENDE UNIVERSITET Velkomst og præsentation af Det rullende Universitet v. Jeppe Bergh Torp og 14 15.00: INTRODUKTION til DrU Konceptet: Universitetsstuderende overtager undervisning

Læs mere

Grundbog: Falkenberg, H. m.fl. 2014. BioAktivator (i-bog). Systime, 1. udg., 1. opl.

Grundbog: Falkenberg, H. m.fl. 2014. BioAktivator (i-bog). Systime, 1. udg., 1. opl. Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Skoleåret 2015/2016, eksamen maj/juni 2016 Institution Kolding HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Konferencen finder sted mandag den 16. september kl. 10-16 på Syddansk Universitet, Campusvej 55, Odense

Konferencen finder sted mandag den 16. september kl. 10-16 på Syddansk Universitet, Campusvej 55, Odense Invitation til konferencen VUC deler viden 2013 VUC Videnscenters første konference VUC deler viden 2013 viser resultater og deler viden om vigtige udviklingstendenser og projekter i og omkring VUC. Konferencen

Læs mere

Udviklingsprojekter 2009/2010

Udviklingsprojekter 2009/2010 5. maj 2009/CPK Udviklingsprojekter 2009/2010 I skoleåret 2009-2010 udbyder Danske Science Gymnasier fire udviklingsprojekter 1 : Nye veje i statistik og sandsynlighedsregning Matematik, fysik og kemi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2006 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Marie

Læs mere

Personlige og sociale kompetencer: Eleverne skal være bevidste om og kunne håndtere egne læreprocesser med relevans for faget.

Personlige og sociale kompetencer: Eleverne skal være bevidste om og kunne håndtere egne læreprocesser med relevans for faget. Biologi B 1. Fagets rolle Biologi er læren om det levende og om samspillet mellem det levende og det omgivende miljø. Biologi er et naturvidenskabeligt fag med vægt på eksperimentelle arbejdsmetoder såvel

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 11/12 Institution VUC Holstebro-Lemvig-Struer Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Naturvidenskabelig

Læs mere

Afrapportering af Rollemodeller møde mellem elev og forsker ved Aarhus Universitet projektnummer 119856

Afrapportering af Rollemodeller møde mellem elev og forsker ved Aarhus Universitet projektnummer 119856 Afrapportering af Rollemodeller møde mellem elev og forsker ved Aarhus Universitet projektnummer 119856 Formål Formålet med projektet er at skabe veje til og fora for mange elever til at møde forskere

Læs mere

Efteruddannelsestilbud

Efteruddannelsestilbud Efteruddannelsestilbud GLOBALE GYMNASIERS 2015/2016 Interkulturel kommunikation sprog og medier Ved deltagelse af 10 hold à to lærere og to elever er prisen pr. hold 40.000 kr. Over tre adskilte kursusdage

Læs mere

Bacchus - en temabog om vin 1. udgave, 2002

Bacchus - en temabog om vin 1. udgave, 2002 Biologi Bacchus - en temabog om vin 1. udgave, 2002 ISBN 13 9788761606167 Forfatter(e) Kim Bruun, Ole Frost Nielsen, Birgit Lund Henriksen Giver en introduktion til de økologiske aspekter ved vindyrkning

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Referat til bestyrelsesmøde i Religionslærerforeningen

Referat til bestyrelsesmøde i Religionslærerforeningen Referat til bestyrelsesmøde i Religionslærerforeningen Fredag d. 17. Januar 2014 0. Til stede: Signe Elise Bro, Gunnar Lundsgaard, Peter Jensen, Kirsten Falkesgaard Slot og Sine Camilla Jensen. Afbud:

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIK- LINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOM- RÅDET I REGION SJÆLLAND 2009

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIK- LINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOM- RÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIK- LINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOM- RÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes gerne på mail: uddannelsekultur@regionsjaelland.dk eller med post

Læs mere

Nyt fra fagkonsulenten

Nyt fra fagkonsulenten Nyt fra fagkonsulenten Kære kolleger Siden det meget beskedne nyt jeg udsendte i august-nummeret af Noter, er der sket lidt, der gør det relevant med et opfølgende nyhedsbrev, der ikke kan vente til at

Læs mere

Slutrapport til Region Hovedstaden

Slutrapport til Region Hovedstaden 14. februar 2013 Slutrapport til 1. Fakta om projektet Projektets navn: Bioteknologi i gymnasiet i Projektperiode: 1. januar 2009 til 31. december 2012 Projektets finansiering: Tilskud fra : 9,65 mio.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj juni 2011-2012 Institution VUC Holstebro Lemvig - Struer Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe Psykologi

Læs mere

Referat fra PS-mødet den 17. september 2014

Referat fra PS-mødet den 17. september 2014 www.gl.org Referat fra PS-mødet den 17. september 2014 Foreløbig dagsorden: 1. Endelig dagsorden 2. Referat fra sidste møde tirsdag den 8. april 2014 3. Seminar for de faglige foreningers bestyrelser marts

Læs mere

FIP-arbejdsmøde om international økonomi Netadgang: Havea9ce10me. Marts 2017

FIP-arbejdsmøde om international økonomi Netadgang: Havea9ce10me. Marts 2017 FIP-arbejdsmøde om international økonomi Netadgang: Havea9ce10me Marts 2017 Dagsorden for i dag 9.30-10.00 Morgenkaffe 10.00-11.00 Opsamling fra sidst - Kort oplæg om de nye læreplaner til faget. Claus

Læs mere

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN:

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I DANSK TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Naturvidenskabelig grundforløb

Naturvidenskabelig grundforløb Naturvidenskabelig grundforløb Den naturvidenskabelige revolution 1500-1750 ISBN 13 9788761613813 Forfatter(e) Marie Sørensen, Nanna Dissing Bay Jørgensen Følger de fem videnskabsmænd Kopernikus, Brahe,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2008 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Silkeborg Tekniske Skole Htx Biologi B - valgfag

Læs mere

Program for erhvervspraktik på Science and Technology Uge 44, 2016 Hold C

Program for erhvervspraktik på Science and Technology Uge 44, 2016 Hold C Erhvervs praktik Program for erhvervspraktik på Science and Technology Uge 44, 2016 Hold C MANDAG FYSIK 9.00 Registrering i Vandrehallen og derefter møde i holdets stamlokale D1 9.00 9.30 Ankomst i Fysisk

Læs mere

Den nye hf-faglighed - samspil og samarbejde

Den nye hf-faglighed - samspil og samarbejde Samspilskursus for hf d. 20.-22. januar 2014 Program, hjemmeopgaver og litteraturliste Den nye hf-faglighed - samspil og samarbejde Kursussted: Hotel LEGOLAND, Aastvej 10, DK-7190 Billund, Tel. + 45 7533

Læs mere

Lærervejledning Til internet-spillet Kræftkampen og undervisningshæftet Hvorfor opstår kræft? Biologi 8.-9. klasse

Lærervejledning Til internet-spillet Kræftkampen og undervisningshæftet Hvorfor opstår kræft? Biologi 8.-9. klasse kraeftkampen.dk Kræftens Bekæmpelse Lærervejledning Til internet-spillet Kræftkampen og undervisningshæftet Hvorfor opstår kræft? Biologi 8.-9. klasse Hvorfor arbejde med Kræft? Erhvervsskolernes Forlag

Læs mere

Biologi A stx, juni 2010

Biologi A stx, juni 2010 Biologi A stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Biologi er læren om det levende og om samspillet mellem det levende og det omgivende miljø. Biologi er et naturvidenskabeligt fag med vægt

Læs mere

Naturfag i spil. Create a difference VIA University College

Naturfag i spil. Create a difference VIA University College Create a difference VIA University College Få viden til at vælge VIA Center for Undervisningsmidler Naturfagskonference Naturfag i spil Bliv opdateret og klar til den fælles naturfagsprøve 23. november

Læs mere

Kemi-lærerdag. 5 April 2013

Kemi-lærerdag. 5 April 2013 Kemi-lærerdag 5 April 2013 Program 9:45 Registrering 10:00 Velkomst. Frank Jensen, Institut for Kemi 10:15 Skyer i jordens atmosfære Merete Bilde, Professor, Institut for Kemi 11:00 Kaffe 11:30 På sporet

Læs mere

Fremtidens naturfag i folkeskolen

Fremtidens naturfag i folkeskolen MONA 2006 1 109 Fremtidens naturfag i Undervisningsminister Bertel Haarder nedsatte pr. 1. november 2005 et udvalg med opgaven at udarbejde et oplæg til regeringens handlingsplan for naturfagene i. Udvalget

Læs mere

Naturvidenskabelig faggruppe på HF:

Naturvidenskabelig faggruppe på HF: Rapport til projekt om negativ social arv 2009. Naturvidenskabelig faggruppe på HF: Deltagere: Lotte Dalgaard Frederiksborg Gymnasium og HF, Mette Pedersen (VUCFyn Svendborg Langeland), Jens Korsbæk Jensen

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk Februar 2007 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk Sidste tilmelding til Foredrag onsdag den 28. februar FOREDRAG Kostkompasset mandag den 5. marts kl. 19.00 Generalforsamling torsdag den 15. marts kl. 19.30

Læs mere

Anvendelsesorientering opsamling på den tværgående analyse

Anvendelsesorientering opsamling på den tværgående analyse Anvendelsesorientering opsamling på den tværgående analyse Lærke Bang Jacobsen Institut for Naturfagenes Didaktik De deltagende skoler/universiteter N. Zahles Gymnasieskole (runde 2) Johannesskolen (runde

Læs mere

Vordingborg Gymnasium & HF

Vordingborg Gymnasium & HF Orientering om uddannelser 2008-2009 Vordingborg Gymnasium & HF Det almene Gymnasium (STX) * Højere Forberedelseskursus (HF) Åbent Hus Mandag den 28. januar 2008 kl. 19.00 indbyder Vordingborg Gymnasium

Læs mere

Natur/teknik i naturen fra haver til maver. Ole Haubo ohc@nts Centeret.dk

Natur/teknik i naturen fra haver til maver. Ole Haubo ohc@nts Centeret.dk Natur/teknik i naturen fra haver til maver ohc@nts Centeret.dk Natur/teknik i naturen fra haver til maver 9.00 Kaffe/te og rundstykker 9.10 Velkomst 9.10 Naturfagene i folkeskolereformen ved Christensen,

Læs mere

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013 DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Billede taget og udlånt af Sejlfoto.dk Besøg Dansk Accent Klub på internettet www.accent26.dk

Læs mere

Geovidenskab. university of copenhagen DEPARTMENT OF SCIENCE EDUCATION. En undersøgelse af de første studenter

Geovidenskab. university of copenhagen DEPARTMENT OF SCIENCE EDUCATION. En undersøgelse af de første studenter university of copenhagen DEPARTMENT OF SCIENCE EDUCATION Geovidenskab En undersøgelse af de første studenter Rie Hjørnegaard Malm & Lene Møller Madsen IND s skriftserie nr. 41, 2015 Udgivet af Institut

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Socialpædagogerne Lillebælt d. 28. oktober 2013

Referat fra generalforsamling i Socialpædagogerne Lillebælt d. 28. oktober 2013 Referat fra generalforsamling i Socialpædagogerne Lillebælt d. 28. oktober 2013 Dagsorden: Velkomst af kredsformand Hanne Ellegaard 1. Valg af dirigenter 2. Valg af referenter 3. Valg af stemmetællere

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2015 Institution Herning HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF Biologi B Elisabeth

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014.

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014. NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2014. I dette nummer: Bestyrelsen Indkaldelse til generalforsamling Regnskab 2013 Budget 2014 Året i billede og tekst af Bente. Kalenderen Formandens side Bestyrelsen: Formand:

Læs mere

Naturvidenskab, niveau G

Naturvidenskab, niveau G Forsøgslæreplan 2017 Naturvidenskab, niveau G 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Undervisningsfaget naturvidenskab er såvel almendannende som studieforberedende. Det tilbyder et fagsprog, der gør det

Læs mere

Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret. Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller indscanne

Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret. Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller indscanne Almen Studieforberedelse En forståelsesramme, en værktøjskasse og en opgavegennemgang Henning Sørensen Almen studieforberedelse En forståelsesramme, en værktøjskasse og en opgavegennemgang Frydenlund

Læs mere

UNDERVISNINGSBESKRIVELSE

UNDERVISNINGSBESKRIVELSE UNDERVISNINGSBESKRIVELSE Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni, 14/15 Institution Horsens HF og VUC Uddannelse HF 2-årigt Fag og niveau Naturfag Biologi C Lærer(e)

Læs mere

Fagdidaktisk kursus i. Datalogi-C (stx/hf), Multimedier-C (hhx) Informationsteknologi-C (hhx-gux) Vejle Center Hotel

Fagdidaktisk kursus i. Datalogi-C (stx/hf), Multimedier-C (hhx) Informationsteknologi-C (hhx-gux) Vejle Center Hotel Fagdidaktisk kursus i Datalogi-C (stx/hf), Multimedier-C (hhx) Informationsteknologi-C (hhx-gux) 09.09.14 ( kl 14.00) 11.09.14 ( kl 16.00) Vejle Center Hotel Willy Sørensens Plads 3, 7100 Vejle ( Modul

Læs mere

Almen kemi Miljøkemi Medicinalkemi Grøn og bæredygtig kemi Gymnasierettet kemi

Almen kemi Miljøkemi Medicinalkemi Grøn og bæredygtig kemi Gymnasierettet kemi københavns universitet science - det natur- og biovidenskabelige fakultet Almen kemi Miljøkemi Medicinalkemi Grøn og bæredygtig kemi Gymnasierettet kemi Læs kemi på Københavns Universitet Kemi 1 2 SCIENCE

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2012/2013 Institution Marie Kruses Skole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Stx Biologi C Skjalm A. Biba/

Læs mere

Hvad er erfaringen, nu da den første årgang gennem to år har prøvet reformen på egen krop?

Hvad er erfaringen, nu da den første årgang gennem to år har prøvet reformen på egen krop? Niels Hartling 1 Er gymnasiereformen en succes? Eleverne i gymnasiet vælger som bekendt ikke længere mellem de to linjer, den sproglige og den matematiske. De går derimod på en såkaldt studieretning, som

Læs mere

Program for erhvervspraktik på Science and Technology Uge 44, 2015 Hold D

Program for erhvervspraktik på Science and Technology Uge 44, 2015 Hold D Erhvervs praktik Program for erhvervspraktik på Science and Technology Uge 44, 2015 Hold D MANDAG - BIOLOGI 9.00 Registrering i Vandrehallen og derefter møde i holdets stamlokale D2 9.05 9.40 Introduktion

Læs mere

Fra elev til student 2010

Fra elev til student 2010 Fra elev til student 2010 Optagelse Når du har afsluttet 9. eller 10. klasse, har du krav på at blive optaget i gymnasiet, hvis du l har udarbejdet en uddannelsesplan l har søgt om optagelse i umiddelbar

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Januar 2007 Institution Marie Kruses Skole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Stx Biologi C Dorte Gedde,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 2012 Skive

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 15 Institution VUC Vest, Esbjerg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf/hfe Biologi C Anna Muff

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2013-juli 2014 Institution Favrskov Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) stx Biologi c-niveau

Læs mere

Program for erhvervspraktik på Science and Technology Uge 44, 2016 Hold B

Program for erhvervspraktik på Science and Technology Uge 44, 2016 Hold B Erhvervs praktik Program for erhvervspraktik på Science and Technology Uge 44, 2016 Hold B MANDAG DATALOGI/IT 9.00 9.35 Registrering i Vandrehallen og derefter møde i holdets stamlokale G2 Vi følges herefter

Læs mere

Til kommende elever 2013

Til kommende elever 2013 Til kommende elever 2013 Velkommen til Roskilde Gymnasium Faglighed Forskellighed Fællesskab STX Gymnasiet er en 3-årig gymnasial uddannelse, der er studieforberedende og giver adgang til alle videregående

Læs mere

Få styr på TEKNOLOGIENS BETYDNING FOR MENNESKER

Få styr på TEKNOLOGIENS BETYDNING FOR MENNESKER Få styr på TEKNOLOGIENS BETYDNING FOR MENNESKER Kursusbeskrivelse Fra skoleåret 2016-17 skal man i naturfagene på 7. 9. klassetrin samarbejde om mindst seks fællesfaglige fokusområder. Samtidig indføres

Læs mere

Nyt fra Center for frivilligt socialt arbejde

Nyt fra  Center for frivilligt socialt arbejde Nyt fra www.frivillighed.dk Center for frivilligt socialt arbejde Nyt fra Center for frivilligt socialt arbejde - Foreningshøjskole nyt tilbud til foreningerne i 2008 - Dokumentation og effektmåling af

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 13/14 Institution Favrskov Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) stx Biologi C Liat Romme Thomsen

Læs mere

Referat fra UIGs aktivitetsmøde 23. oktober 2011

Referat fra UIGs aktivitetsmøde 23. oktober 2011 Referat fra UIGs aktivitetsmøde 23. oktober 2011 UIG: Anne-Mette Lund (formand) AML, Marianne Hulgaard MHU, Ralf Petersen RPE, Henning Johansen HJO, Camilla Møntegaard (CMA) og Ditte Vadsgaard (DVA). Dirigent:

Læs mere

Biofag Nr. 4 September 2008

Biofag Nr. 4 September 2008 Biofag Nr. 4 September 2008 Biofag Medlemsblad for Foreningen af Danske Biologer FaDB Udkommer 5 gange årligt Deadlines: 20/1, 20/3, 20/6, 20/8, 20/10 Redaktion: Jesper Ruggaard Mebus (ansv.) Erik Frausing

Læs mere

Højere Forberedelseseksamen

Højere Forberedelseseksamen HF 2009 Højere Forberedelseseksamen HF 2009 Hf er en almen, gymnasial uddannelse, som er studieforberedende og giver adgang til videregående uddannelser. Hf giver dig en bred og alsidig viden, og du lærer

Læs mere

Få styr på DEN ENKELTE OG SAMFUNDETS UDLEDNING AF STOFFER

Få styr på DEN ENKELTE OG SAMFUNDETS UDLEDNING AF STOFFER Få styr på DEN ENKELTE OG SAMFUNDETS UDLEDNING AF STOFFER Kursusbeskrivelse Fra skoleåret 2016-17 skal man i naturfagene på 7. 9. klassetrin samarbejde om mindst seks fællesfaglige fokusområder. Samtidig

Læs mere

Årsplan for Biologi for 8. klasse år 2006/07:

Årsplan for Biologi for 8. klasse år 2006/07: Årsplan for Biologi for 8. klasse år 2006/07: Generelt for undervisningen i biologi skoleåret 2006/07: Der tages udgangspunkt i bogsystemet BIOS, grundbog A, Gyldendal 2005. Til hvert modul hører feltundersøgelser

Læs mere

GENERALFORSAMLING OG MEDLEMSARRANGEMENT

GENERALFORSAMLING OG MEDLEMSARRANGEMENT GENERALFORSAMLING OG MEDLEMSARRANGEMENT KEMI & LIFE SCIENCE Torsdag den 19. marts 2015 NYBORG STRAND, ØSTERØVEJ 2, 5800 NYBORG VIGTIGT! Der er vigtige vedtægtsændringer til afstemning på generalforsamlingen

Læs mere

Udviklingsprojekter 2007/2008

Udviklingsprojekter 2007/2008 Udviklingsprojekter 2007/2008 I skoleåret 2007/2008 fortsætter de fem udviklingsprojekter, der startede i 2006/2007: CAS i matematikundervisningen Dataopsamling og databehandling Jordobservationer nedtagning

Læs mere

Titel 1 Celler opbygning og funktion 15. Titel 2 Genetik livets kode 16. Titel 3 Gæring 11. Titel 4 Sundhed og kost 18

Titel 1 Celler opbygning og funktion 15. Titel 2 Genetik livets kode 16. Titel 3 Gæring 11. Titel 4 Sundhed og kost 18 Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2014/2015 Institution Marie Kruses Skole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Stx Bioteknologi A Ditte H.

Læs mere

TILBUD TIL DIG OG DINE ELEVER PÅ NATURVIDENSKAB

TILBUD TIL DIG OG DINE ELEVER PÅ NATURVIDENSKAB SCIENCE AND TECHNOLOGY AARHUS UNIVERSITET TILBUD TIL DIG OG DINE ELEVER PÅ NATURVIDENSKAB Jens Holbech, Science and Technology 1 Klaus Mølmers bog Kvantemekanik atomernes vilde verden Jesper Nymann Madsen

Læs mere

De femårige gymnasieforløb

De femårige gymnasieforløb GENTOFTE KOMMUNE De femårige gymnasieforløb i Gentofte Kommune Forord I Gentofte Kommune er vi ambitiøse og det er derfor med stor glæde, at vi sender dette tilbud ud til alle 7. klasses elever. Vi kan

Læs mere

MONA Matematik- og Naturfagsdidaktik tidsskrift for undervisere, forskere og formidlere

MONA Matematik- og Naturfagsdidaktik tidsskrift for undervisere, forskere og formidlere MONA Matematik- og Naturfagsdidaktik tidsskrift for undervisere, forskere og formidlere 2007-1 MONA Matematik- og Naturfagsdidaktik tidsskrift for undervisere, forskere og formidlere MONA udgives af Det

Læs mere

Biologi. 8 og 9. kl. Indhold. 8. klasse. De levende organismer og deres omgivende natur

Biologi. 8 og 9. kl. Indhold. 8. klasse. De levende organismer og deres omgivende natur Biologi 8 og 9. kl. Formålet med undervisningen i biologi er, at eleverne tilegner sig viden om de levende organismer og den omgivende natur, om miljø og sundhed samt om anvendelse af biologi. Der skal

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 13/14 Institution Herning HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Naturvidenskabelig

Læs mere

Studievalg og videregående uddannelse. Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland

Studievalg og videregående uddannelse. Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland Studievalg og videregående uddannelse Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland Hvem er jeg? Charlotte Høygaard Hansen Vejleder, Studievalg Nordjylland Uddannelse: Student Hjørring Gymnasium og HF Cand.mag.

Læs mere

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole Generalforsamling i Efterskolerne i Sydøstjylland (EIS) Tirsdag den 1.10.2013 på Elbæk Efterskole 1. Valg af dirigent og referant Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant 2.

Læs mere

De kreative fag: samarbejde de kreative fag imellem. Udveksling.

De kreative fag: samarbejde de kreative fag imellem. Udveksling. Generalforsamling Dramatiklærerforeningen d. 4/11 2011 Referent: Torben Ibsgaard Ordstyrer: Lene Bredsten Til stede: Lene Bredsten: Nørre Gymnasium, Sven Engelbrecht: Gl. Hellerup Gymnasium, René A. Christoffersen:

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2015 Institution Marie Kruses Skole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Stx Biologi C Ditte H. Carlsen

Læs mere

a d e m i e t Program for foråret 2011 Akademiet for Talentfulde Unge

a d e m i e t Program for foråret 2011 Akademiet for Talentfulde Unge A k a d e m i e t Program for foråret 2011 Årgang Akademiet Mørkhøjvej 78 2700 Brønshøj Tlf: 4454 4736 info@ungetalenter.dk www.ungetalenter.dk Akademiet er støttet af Region Hovedstaden Forår 1.g Akademisk

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 11/12 Institution VUC Holstebro-Lemvig-Struer Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hfe Biologi

Læs mere

Generalforsamling d. 12.11.09

Generalforsamling d. 12.11.09 Generalforsamling d. 12.11.09 Til stede: Jytte Kjærgaard Isaksen, Stine Kjær, Anne-Mette Veber, Annesofie Ishøy Nielsen, Rikke Vang, Mille Hess, Maria Nauta, Bjarne Dammsbo Nissen, Ellen Lomholt, Lene

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Pædagogisk Filosofisk Forening lørdag den 8. november 2014

Referat af Generalforsamling i Pædagogisk Filosofisk Forening lørdag den 8. november 2014 Referat af Generalforsamling i Pædagogisk Filosofisk Forening lørdag den 8. november 2014 Deltagere: 22 personer (inklusiv siddende bestyrelse) var mødt op til generalforsamlingen. Dagsorden: 1. Valg af

Læs mere

Analyse af kultur og sprog. En arbejdsbog til kultur- og sprogområdet i SO1 på hhx. 1. udgave, 2015

Analyse af kultur og sprog. En arbejdsbog til kultur- og sprogområdet i SO1 på hhx. 1. udgave, 2015 Studieområdet Analyse af kultur og sprog. En arbejdsbog til kultur- og sprogområdet i SO1 på hhx. 1. udgave, 2015 ISBN 13 9788761683557 Forfatter(e) Barbara Kjær-Hansen, Kasper Asklund Analyse af kultur

Læs mere