Din brugermanual BLAUPUNKT LUCCA 5.3 EUROPE SCR

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Din brugermanual BLAUPUNKT LUCCA 5.3 EUROPE SCR http://da.yourpdfguides.com/dref/3305465"

Transkript

1 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i BLAUPUNKT LUCCA 5.3 EUROPE SCR i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd, størrelse, tilbehør osv.). Detaljeret instruktioner er i Brugerguiden. Brugsanvisning BLAUPUNKT LUCCA 5.3 EUROPE SCR Betjeningsvejledning BLAUPUNKT LUCCA 5.3 EUROPE SCR Brugervejledning BLAUPUNKT LUCCA 5.3 EUROPE SCR Brugermanual BLAUPUNKT LUCCA 5.3 EUROPE SCR Brugsvejledning BLAUPUNKT LUCCA 5.3 EUROPE SCR Din brugermanual BLAUPUNKT LUCCA 5.3 EUROPE SCR

2 Manual abstract: < Batteridæksel = GPS-antenneindgang 3 Indholdsfortegnelse Lucca-navigationssystemets dele...7 Sikkerhedsanvisninger....7 Korrekt brug Sikkerhedsanvisninger til navigationssystemet. 7 Sikkerhedsanvisninger for anvendelse af Lucca-navigationssystemet..7 Anvisninger for anvendelse af dvd'en... 8 Første ibrugtagning af Luccanavigationssystemet...8 Beskyttelsesfolie og afdækninger.. 8 Opladning af batteri.8 Indstilling af sprog Montering i bilen...9 Montering af holder Afmontering af holder...9 Anbringelse af cradlen Anbringelse af Lucca-navigationssystemet i cradlen..

3 ...10 Udtagning af Lucca-navigationssystemet...10 Tænding og slukning Første aktivering...10 Tænd Aktivering af dvaletilstand.10 Slukning Reset...10 Betjeningselementer Basisskærmknapper...11 Tastatur Liste...

4 .11 Opsætning af grundindstillinger Indstilling af tidszone.12 Aktivering af PIN-forespørgsel Ændring af PIN-kode Kompas Navigation Generelle oplysninger vedrørende navigation Start af navigation Indtastning af en destinationsadresse...14 Indtastning via tastaturet Indtastning med stemmen Valg af en af de seneste destinationer 16 Valg af destination fra Favoritter..16 Valg af destination fra Favoritter til destinationsføring Indtastning af en særlig destination Valg af en særlig destination Valg af en særlig destination i området..17 Valg af en særlig destination i destinationsområdet...

5 18 Valg af en særlig destination i en by 18 Rejseguide.19 Valg af et rejsemål Valg af et rejsemål i området Valg af en rejsedestination i destinationsområdet Valg af et rejsemål i en by Hurtigsøgning Valg af destination fra kortet.. 21 Flytning og skalering af kort 21 Valg af destination fra kortet...22 Definition af ruteoptioner. 22 Destinationsføring.23 Start af destinationsføring Forstyrrelse af GPS-modtagelsen.. 23 Stemmevejledning...23 Afslutning af destinationsføring Ankomst til destination Lagring af destinationsadresse Lagring af aktuel position..

6 24 4 Indholdsfortegnelse Administration af destination.24 Omdøbning af destination (kun Favoritter) Sletning af en destination...25 Sletning af alle destinationer (kun seneste byer) Ruteplanlægning med etaper Indtastning af startpunkt Tilføjelse af yderligere rutepunkter Sletning af rutepunkt Optimering af rækkefølge...26 Ændring af rækkefølge Start af destinationsføring.. 26 Rutesimulation..26 Funktioner under simulationen Kortvisning samtidig med destinationsføring Navigationshjælp Ruteinformationer...27 Hastighedsbegrænsninger Bluetooth-forbindelse...27 Arbejde med kortet...

7 .28 Visning af kort Flytning og skalering af kort 28 Tryk på kort..28 Ekstra funktioner Ændring af kortindstillinger Ekstra funktioner ved destinationsføring Spærring af strækningsafsnit Rutebeskrivelse.29 Gå til et bestemt sted på kortet TMC-funktion Tilslutning af TMC-antenne Ændring af TMC-indstillinger Søgning efter TMC-sender..30 Omkørsel ved kø Visning af kømeldinger Manuel omkørsel ved kø Konfiguration af Lucca-navigationssystemet.

8 .31 Enhedsindstillinger Sprog Klokkeslæt Fremstilling..32 Standardindstillinger Berøringsfølsom skærm (Touchscreen)...33 Produktinformation Natvisning Tyverisikring Tastelyd.. 33 Audio/video

9 .33 Indstillinger for navigationen Hastighedsbegrænsninger.. 34 Fremstilling..34 TMC-sender Lydstyrke Kategori for hurtigsøgning.. 35 Foretrukne benzinstationer.35 Tastatur Valg af kort...35 Måleenheder Kortvisning Dataoverførsel Anvendelse af vejkort på SD-/ MMC-kortet..

10 ...36 Anvendelse af mediedata på SD-/ MMC-kortet Bluetooth-funktion...37 Start af Bluetooth-applikation Oprettelse af forbindelse Forbindelse af Lucca-navigationssystemet med en mobiltelefon..38 Oprettelse og afbrydelse af Bluetoothforbindelse Ring til særlig destination Indholdsfortegnelse Brug af telefonen...38 Opkald Modtagelse og afvisning af opkald..39 Indstilling af ringetonens lydstyrke Lydoverførsel Aktivering og deaktivering af Bluetoothfunktion Frakobling af mobiltelefoner...39 Media Player...

11 ...40 Isætning af SD-/MMC-kort Start af Media Player...40 Afspilning af musikfiler Navigering gennem musikfilerne Skift til musik-browseren Afspilning af musikfiler gentagne gange (Repeat)..40 Tilfældig afspilning af musikfiler (Shuffle) Visning af billedfiler Navigering gennem billedfilerne Visning af billedmappe Rotering af billedfiler Skift til billed-browseren Konfigurering af slideshow Start på slideshow...41 Afspilning af videofiler Stop af afspilning...

12 41 Tilslutning af ekstern audio-/ video-kilde.42 Afslutning af medieafspilning Udtagning af SD-/MMC-kort Lucca-navigationssystemets software...42 Geninstallation af navigationssoftware Opdatering af navigationssoftware Active Cradle Tilbehør Stikbenstilslutning D-Sub Active Cradle Tekniske data. 45 Bortskaffelse af gammelt udstyr...46 Service Garanti..

13 ...46 Ofte stillede spørgsmål (FAQ)...47 Problemafhjælpningstabel Medfølgende dele Sikkerhedsanvisninger Lucca-navigationssystemets dele Følgende dele medfølger: Lucca-navigationssystem Sugekopholder Ladekabel til cigarettænder Netoplader USB-kabel Antenne til TMC-modtagelse Betjeningsvejledning (korte version) Dvd med vejkort og betjeningsvejledninger (lang version), program til systemgendannelse (recovery) Cradle (Active Cradle fås som ekstratilbehør) Bemærk: Vi anbefaler, at du anvender originalt Blaupunkt-tilbehør. Sikkerhedsanvisninger til navigationssystemet Vigtigt: Betjen aldrig Lucca-navigationssystemet, mens du kører, da det kan medføre risiko for uheld! Kig kun på displayet under sikre trafikforhold! Vejføring og vejskiltning har forrang for navigationssystemets anvisninger. Følg kun Lucca-navigationssystemets anvisninger, når omstændighederne og færdselsreglerne tillader det! kan også gøre brug af systemet. Særlige oplysninger d. De skal afleveres på den kommunale genbrugsstation. Montering i bilen Lucca-navigationssystemet kan monteres midlertidigt på bilens forrude med den medfølgende holder med sugekop. Vigtigt: Lucca-navigationssystemet skal monteres, så det ikke hindrer førerens udsyn eller afleder førerens opmærksomhed fra trafikken. Lucca-navigationssystemet må ikke monteres i airbaggens udløsningsfelt. Din brugermanual BLAUPUNKT LUCCA 5.3 EUROPE SCR

14 Lucca-navigationssystemet skal monteres, så det ikke er til fare for eventuelle passagerer i bilen ved en nødopbremsning. Indstilling af sprog Når du tager Lucca-navigationssystemet i brug den første gang, skal du indstille dit foretrukne sprog for menuerne og stemmevejledningen. u Tryk på Tænd-/sluk-knappen under displayet for at ster, som begynder med de indtastede bogstaver. Gør følgende for at vise en liste med yderligere passende punkter: Tryk på symbolet. u Listen med resultater vises. u Tryk på det punkt på listen, som du vil vælge. Listeelementet vælges, og indtastningsmenuen vises igen. Bemærk: Hvis en liste indeholder mere end 5 elementer, viser rullepanelet, hvor på listen du er. Tastatur Når der skal indtastes tekst, vises et virtuelt tastatur på displayet. På denne kan du foretage alle indtastninger ved at trykke på det pågældende symbol med en finger. Du kan kun indtaste store bogstaver. Der skal ikke indtastes specialtegn og omlyd ved indtastning af by- eller gadenavne. Lucca-navigationssystemet tilføjer automatisk disse tegn for dig. Endvidere finder du disse taster på tastaturet: Slet det sidste tegn Indsæt bindestreg Indsæt mellemrum Skift til tastatur med alternative bogstaver Åbn det numeriske tastatur f. eks. for at indtaste et husnummer Åbn bogstavtastaturet 11 Opsætning af grundindstillinger Opsætning af grundindstillinger Inden du begynder at anvende Lucca-navigationssystemet, skal du indstille den tidszone, der gælder for din position, så du får vist korrekte ankomsttider under navigationen. Endvidere har du med PIN-forespørgslen mulighed for at spærre for, at en uvedkommende bruger Lucca-navigationssystemet. u Tryk på skærmknappen Format for at skifte mellem 12-timers og 24-timers visning. u Tryk på skærmknappen OK. Menuen Settings (Indstillinger) vises. Aktivering af PIN-forespørgsel Med PINforespørgslen har du mulighed for at spærre for, at et uvedkommende bruger Luccanavigationssystemet. Bemærk: Du har tre forsøg til at indtaste den korrekte PIN-kode, derefter har du tre forsøg til at indtaste den korrekte PUK-kode. Hvis du indtaster en forkert PUK-kode tre gange, spærres systemet. u Tryk på skærmknappen i menuen Settings (Indstillinger). Den anden side af menuen vises. Indstilling af tidszone u Tryk på symbolet i Lucca-navigationssystemets hovedmenu. Menuen Settings (Indstillinger) vises. u Tryk på symbolet. Menuen Time (Klokkeslæt) vises. u Tryk på skærmknappen Time Zone (Tidszone). Der vises en liste over mulige tidszoner. u Tryk på den gældende tidszone (GMT uden sommertid) på listen. Bemærk: Listen angiver hovedstæder, hvor den pågældende tidszone er gældende, for at gøre det lettere for dig at vælge. u Tryk på skærmknappen OK. u Tryk på skærmknappen Daylight Saving Time (Sommertid) for at aktivere sommertid (TIL) eller deaktivere (FRA). Bemærk: Hvis der skiftes mellem sommer- og vintertid der, hvor du p.t. befinder dig, eller hvis du kører ind i en anden tidszone, skal du tilpasse systemets indstillinger. u Tryk på symbolet. Menuen Anti Theft Protection (Tyverisikring) vises. u Tryk på skærmknappen Protection Setup (Konfigurer tyverisikring). u Følg anvisningerne, og indtast en PIN-kode efter eget valg. u Tryk på skærmknappen OK. Efter den første indstilling af PIN-koden følger en opfordring til at indtaste en PUK-kode. PUK-koden bruges til at ophæve spærringen af Lucca-navigationssystemet, hvis du har glemt PIN-koden. u Følg anvisningerne, og indtast en PUK-kode efter eget valg. 12 Opsætning af grundindstillinger Kompas Gør følgende for at opbevare din PUK-kode sikkert: u Til det formål skal du registrere dig på puk.blaupunkt.com og følge anvisningerne. Ændring af PIN-kode u Tryk i menuen Anti Theft Protection (Tyverisikring) på skærmknappen Change PIN Code (Skift PIN). u Følg anvisningerne, og indtast en ny PIN-kode efter eget valg. u Tryk på skærmknappen OK. Kompas Menuen Compass (Kompas) indeholder informationer om nuværende position og aktuel hastighed. Tryk på symbolet i Lucca-navigatiu onssystemets hovedmenu. Menuen Navigation Menu vises. Tryk på skærmknappen. u Kortet vises. Tryk på symbolet i kortvisningen. u Menuen Display (Fremstilling) vises. u Tryk på symbolet. Menuen Compass (Kompas) vises. Antal modtagne GPS-satelitter (bjælke øverst til højre) HDOP (Horizontal Dilution of Precision): Kvalitet af GPS-modtagelse (værdier fra 0 til 50). Jo mindre værdien er, desto mere nøjagtig er positionsbestemmelsen (værdi 0 = ingen afvigelse fra den faktiske position). Værdier op til 8 er acceptable til navigation. Kompasset: Kørselsretning (pålidelig angivelse fra ca. 5 km/h) Speed (Hastighed): Bilens aktuelle hastighed. Altitude (Højde): Aktuel højde over havoverfladen. Latitude/Longitude (Bredde-/længdegrad): Aktuel position på østlig længdeog nordlig breddegrad 13 Navigation Navigation Generelle oplysninger vedrørende navigation Vigtigt: Betjen aldrig Lucca-navigationssystemet, mens du kører, da det kan medføre risiko for uheld! Kig kun på displayet under sikre trafikforhold! Vejføring og vejskiltning har forrang for navigationssystemets anvisninger. Følg kun Lucca-navigationssystemets anvisninger, når omstændighederne og færdselsreglerne tillader det! For at kunne gøre brug af de mange navigationsfunktioner i Lucca-navigationssystemet skal du foretage grundindstillingerne før den første navigation (kap. "Opsætning af grundindstillinger"). u Tryk på symbolet. Menuen Select Destination (Destinationsindtastning) vises. Du har følgende muligheder: Indtast en ny destination via tastaturet eller med stemmen ("Indtastning af en destinationsadresse") Indtast en særlig destination ("Indtastning af en særlig destination") Vælg en sidste destination (ikke ved første destinationsindtastning) Vælg en destination blandt favoritterne (kun når der er gemt mindst 1 destination) Start af navigation u Tryk på symbolet i Luccanavigationssystemets hovedmenu. Indtastning af en destinationsadresse u Tryk på symbolet i menuen Select Destination (Destinationsindtastning). Menuen Postcode (Postnummer) vises. Din brugermanual BLAUPUNKT LUCCA 5.3 EUROPE SCR

15 - eller Tryk på symbolet i menuen Select u Destination (Destinationsindtastning). Menuen Town (By) vises. Destinationsindtastningen anvender det senest valgte land. u Tryk på flagsymbolet i venstre øverste hjørne for at vælge et andet land. Der vises en liste over de tilgængelige lande. u Tryk på det land på listen, som du vil vælge. Landet bliver valgt. Du kan foretage den videre destinationsindtastning via tastaturet eller med stemmen. Menuen Navigation Menu vises. 14 Navigation Indtastning via tastaturet u Indtast en by i menuen Town (By) eller et postnummer i menuen Postcode (Postnummer). Når du bruger tastaturet, vises der under indtastningen op til tre mulige resultater, der passer til din indtastning. u Tryk på den ønskede mulighed. - eller Tryk på symbolet. u Listen med resultater vises. u Tryk på den ønskede mulighed. Menuen Road (Vej) vises. Du kan indtaste en vej eller navigere til byens centrum eller til en særlig destination i byen: u Tryk på skærmknappen Centre (Til centrum) for at navigere til centrum. - eller u Tryk på skærmknappen Points of Interest (Særlige destinationer) for derefter at angivet en særlig destination. - eller u Indtast en vej. Når du bruger tastaturet, vises der under indtastningen op til tre mulige resultater, der passer til din indtastning. u Tryk på den ønskede mulighed. - eller Tryk på symbolet. u Listen med resultater vises. u Tryk på den ønskede mulighed. Menuen House Number (Husnummer) vises. Du kan indtaste et husnummer eller navigere til midten af vejen: u Tryk på knappen Middle of the Road (Midten af vejen) for at navigere til midten af vejen. - eller u Indtast et husnummer. u Tryk på skærmknappen Proceed (Fortsæt). Menuen Detailed Information (Detaljeret information) vises. Som kontrol vises den indtastede destination. Du har følgende muligheder: Start af destinationsføring (se "Start af destinationsføring") Lagring af destination som favorit (se "Lagring af destinationsadresse") Visning af destination på kort (se "Visning af kort") Indstilling af ruteoptioner (se "Definition af ruteoptioner") Indtastning med stemmen Indtastning med stemmen er muligt i Tyskland, Østrig, England, Spanien, Frankrig og Italien på det pågældende modersmål (i Østrig kun på tysk). u Tryk i menuen Town (By) eller i menuen Postcode (Postnummer) på skærmknappen Voice Entry (Indtastning med stemme). u Sig navnet på byen eller postnummeret højt og tydeligt. Listen med resultater vises. u Tryk på den ønskede mulighed. u Sig vejens navn højt og tydeligt. Listen med resultater vises. u Tryk på den ønskede mulighed. u Sig husnummeret højt og tydeligt. Listen med resultater vises. u Tryk på den ønskede mulighed. Menuen Detailed Information (Detaljeret information) vises. Som kontrol vises den indtastede destination. Du har følgende muligheder: Start af destinationsføring (se "Start af destinationsføring") Lagring af destination som favo rit (se "Lagring af destinationsadresse") Visning af destination på kort (se "Visning af kort") Indstilling af ruteoptioner (se "Definition af ruteoptioner") 15 Navigation Valg af en af de seneste destinationer De seneste destinationer, der er anvendt i navigationen, gemmes automatisk på listen Last Locations (Seneste byer). De tre seneste destinationer vises i menuen Select Destination (Destinationsindtastning) og kan vælges direkte. Tryk på symbolet i Lucca-navigatiu onssystemets hovedmenu. Menuen Navigation Menu vises. Tryk på symbolet. u Menuen Select Destination (Destinationsindtastning) vises. Kun bestemte særlige destinationer (f.eks. hospital, hotel): Ring til destination (kap. "Bluetooth-funktion", "Ring til særlig destination") Valg af destination fra Favoritter Under Favoritter finder du alle de destinationer, som du har gemt i menuen Detailed Information (Detaljeret information). Valg af destination fra Favoritter til destinationsføring Tryk på symbolet i Lucca-navigatiu onssystemets hovedmenu. Menuen Navigation Menu vises. Tryk på symbolet. u Menuen Select Destination (Destinationsindtastning) vises. Tryk på symbolet. u Menuen Favourites (Favoritter) vises. u Tryk på den ønskede destination. Menuen Detailed Information (Detaljeret information) vises. Som kontrol vises den indtastede destination. Du har følgende muligheder: Start af destinationsføring (se "Start af destinationsføring") Visning af destination på kort (se "Visning af kort") Indstilling af ruteoptioner (se "Definition af ruteoptioner") Kun bestemte særlige destinationer (f.eks. hospital, hotel): Ring til destination (kap. "Bluetooth-funktion", "Ring til særlig destination") u Tryk på en af de 3 seneste destinationer. - eller u Tryk ud for de 3 seneste destinationer på skærmknappen Last Locations (Seneste byer). Menuen Last Locations (Seneste byer) vises. u Tryk på den ønskede destination. Menuen Detailed Information (Detaljeret information) vises. Som kontrol vises den indtastede destination. Du har følgende muligheder: Start af destinationsføring (se "Start af destinationsføring") Lagring af destination som favo rit (se "Lagring af destinationsadresse") Visning af destination på kort (se "Visning af kort") Indstilling af ruteoptioner (se "Definition af ruteoptioner") 16 Navigation Indtastning af en særlig destination Til de særlige destinationer forkortet POI (Points of Interest) hører konkrete steder såsom hoteller, parkeringsmuligheder og benzinstationer. Disse særlige destinationer er lagret på kortmaterialet og kan anvendes som navigationsmål. Valg af en særlig destination Tryk på symbolet i Lucca-navigatiu onssystemets hovedmenu. Menuen Navigation Menu vises. Tryk på symbolet. u Menuen Select Destination (Destinationsindtastning) vises. u Tryk på skærmknappen Points of Interest (Særlige destinationer). Menuen Points of Interest (Særlige destinationer) vises. Du kan nu vælge en af de følgende særlige destinationer: Hoteller Parkeringsmuligheder Benzinstationer Hospitaler Restauranter Bemærk: Tryk på skærmknappen Display More Special Destinations (Viser flere særlige destinationer) for at hente flere særlige destinationer, f. Din brugermanual BLAUPUNKT LUCCA 5.3 EUROPE SCR

16 eks. turistattraktioner. De vælger den ønskede særlige destination ved at trykke på knappen. Tryk på skærmknappen MERIAN Scout Guide (MERIAN Scoutrejseguide) for at komme til rejseguiden. (Kap. "Rejseguide") u Tryk på et symbol efter eget valg for at åbne en kategori af særlige destinationer. Du kan nu vælge, om du vil navigere til en særlig destination i området omkring dig, i nærheden af destinationen eller i en bestemt by. Valg af en særlig destination i området Gør følgende, hvis du vil navigere til en særlig destination i nærheden: Tryk på symbolet for at vælge en u særlig destination i nærheden af din aktuelle position. Bemærk: Hvis der ikke modtages noget GPS-signal, går Lucca-navigationssystemet ud fra den senest kendte position. Menuen Name (Søgebegreb) vises. Du kan indtaste en særlig destination eller få vist alle særlige destinationer: Indtast en særlig destination eller en del u af betegnelsen, og tryk derefter på symbolet. - eller u Tryk på skærmknappen Display All... (Vis alle...). I begge tilfælde vises resultatlisten. u Tryk på den ønskede mulighed. Menuen Detailed Information (Detaljeret information) vises. Til kontrol vises den indtastede destination samt yderligere oplysninger. Du har følgende muligheder: Start af destinationsføring (se "Start af destinationsføring") Lagring af destination som favo rit (se "Lagring af destinationsadresse") Visning af destination på kort (se "Visning af kort") Indstilling af ruteoptioner (se "Definition af ruteoptioner") Kun bestemte særlige destinationer (f.eks. hospital, hotel): Ring til destination (kap. "Bluetooth-funktion", "Ring til særlig destination") 17 Navigation Valg af en særlig destination i destinationsområdet Gør følgende, hvis du vil navigere til en særlig destination i destinationsområdet: Tryk på symbolet for at vælge en u særlig destination i nærheden af destinationen. Bemærk: Denne funktion er kun tilgængelig, hvis du allerede har indtastet en destination og har startet destinationsføringen. Menuen Name (Søgebegreb) vises. Du kan indtaste en særlig destination eller få vist alle særlige destinationer: Indtast en særlig destination eller en del u af betegnelsen, og tryk derefter på symbolet. - eller u Tryk på skærmknappen Display All... (Vis alle...). I begge tilfælde vises resultatlisten. u Tryk på den ønskede mulighed. Menuen Detailed Information (Detaljeret information) vises. Til kontrol vises den indtastede destination samt yderligere oplysninger. Du har følgende muligheder: Start af destinationsføring (se "Start af destinationsføring") Lagring af destination som favo rit (se "Lagring af destinationsadresse") Visning af destination på kort (se "Visning af kort") Indstilling af ruteoptioner (se "Definition af ruteoptioner") Kun bestemte særlige destinationer (f.eks. hospital, hotel): Ring til destination (kap. "Bluetooth-funktion", "Ring til særlig destination") Valg af en særlig destination i en by Gør følgende, hvis du vil navigere til en særlig destination i en bestemt by: Tryk på symbolet for at vælge en særu lig destination i en bestemt by. Menuen Town (By) vises. Destinationsindtastningen anvender det senest valgte land. u Tryk på flagsymbolet i venstre øverste hjørne for at vælge et land. Der vises en liste over de tilgængelige lande. u Tryk på det land på listen, som du vil vælge. Landet vælges, og menuen Town (By) vises igen. Vælg nu en by: u Angiv by via tastaturet eller med stemmen som beskrevet i afsnittet "Indtastning af en destinationsadresse". u Indtast navnet på en særlig destination via tastaturet. - eller u Tryk på skærmknappen Display All... (Vis alle...). De tilgængelige særlige destinationer i denne kategori vises på en liste. u Tryk på den særlige destination, du vil navigere til. Menuen Detailed Information (Detaljeret information) vises. Til kontrol vises den indtastede destination samt yderligere oplysninger. Du har følgende muligheder: Start af destinationsføring (se "Start af destinationsføring") Lagring af destination som favo rit (se "Lagring af destinationsadresse") Visning af destination på kort (se "Visning af kort") Indstilling af ruteoptioner (se "Definition af ruteoptioner") 18 Navigation Kun bestemte særlige destinationer (f.eks. hospital, hotel): Ring til destination (kap. "Bluetooth-funktion", "Ring til særlig destination") Rejseguide Med rejseguiden kan du målrettet navigere til en turistattraktion på en ferierejse. Valg af et rejsemål Tryk på symbolet i Lucca-navigatiu onssystemets hovedmenu. Menuen Navigation Menu vises. Tryk på symbolet. u Menuen Select Destination (Destinationsindtastning) vises. u Tryk på skærmknappen Points of Interest (Særlige destinationer). Menuen Points of Interest (Særlige destinationer) vises. u Tryk på skærmknappen MERIAN Scout Guide (MERIAN Scout-rejseguide). Menuen MERIAN Scout Guide (MERIAN Scoutrejseguide) vises. Du kan nu vælge et af de følgende rejsemål: Restaurant Shopping Golf Fritid Seværdighed I den anden side af menuen finder du desuden disse rejsedestinationer: Gå ud Hotel u Tryk på den ønskede rejsedestination. Du kan nu vælge, om du vil navigere til en rejsedestination i nærheden af dig, i nærheden af destinationen eller i en bestemt by. Valg af et rejsemål i området Gør følgende, hvis du vil navigere til en rejsedestination i nærheden af dig: Tryk på symbolet for at vælge en reju sedestination i nærheden af din aktuelle position. Bemærk: Hvis der ikke modtages noget GPS-signal, går Lucca-navigationssystemet ud fra den senest kendte position. Menuen Name (Søgebegreb) vises. Du kan indtaste en rejsedestination eller få vist alle rejsedestinationer: Indtast først en rejsedestination eller en u del af betegnelsen, og tryk derefter på symbolet. - eller u Tryk på skærmknappen Display All... (Vis alle...). I begge tilfælde vises resultatlisten. Din brugermanual BLAUPUNKT LUCCA 5.3 EUROPE SCR

17 u Tryk på den ønskede mulighed. Menuen Detailed Information (Detaljeret information) vises. Til kontrol vises den indtastede destination samt yderligere oplysninger. Du har følgende muligheder: Start af destinationsføring (se "Start af destinationsføring") Lagring af destination som favo rit (se "Lagring af destinationsadresse") Visning af destination på kort (se "Visning af kort") Indstilling af ruteoptioner (se "Definition af ruteoptioner") Kun bestemte særlige destinationer (f.eks. hospital, hotel): Ring til destination (kap. "Bluetooth-funktion", "Ring til særlig destination") 19 Navigation Valg af en rejsedestination i destinationsområdet Gør følgende, hvis du vil navigere til en rejsedestination i destinationsområdet: Tryk på symbolet for at vælge en u rejsedestination i destinationsområdet. Bemærk: Denne funktion er kun tilgængelig, hvis du har indtastet en destination og har startet destinationsføringen. Menuen Name (Søgebegreb) vises. Du kan indtaste en rejsedestination eller få vist alle særlige destinationer: Indtast en rejsedestination eller en del u af betegnelsen, og tryk derefter på symbolet. - eller u Tryk på skærmknappen Display All... (Vis alle...). I begge tilfælde vises resultatlisten. u Tryk på den ønskede mulighed. Menuen Detailed Information (Detaljeret information) vises. Til kontrol vises den indtastede destination samt yderligere oplysninger. Du har følgende muligheder: Start af destinationsføring (se "Start af destinationsføring") Lagring af destination som favo rit (se "Lagring af destinationsadresse") Visning af destination på kort (se "Visning af kort") Indstilling af ruteoptioner (se "Definition af ruteoptioner") Kun bestemte særlige destinationer (f.eks. hospital, hotel): Ring til destination (kap. "Bluetooth-funktion", "Ring til rejsedestination") Valg af et rejsemål i en by Gør følgende, hvis du vil navigere til et rejsemål i en bestemt by: Tryk på symbolet for at vælge en reju sedestination i en bestemt by. Menuen Town (By) vises. Destinationsindtastningen anvender det senest valgte land. u Tryk på flagsymbolet i venstre øverste hjørne for at vælge et land. Der vises en liste over de tilgængelige lande. u Tryk på det land på listen, som du vil vælge. Landet vælges, og menuen Town (By) vises igen. Vælg nu en by: u Angiv by via tastaturet eller med stemmen som beskrevet i afsnittet "Indtastning af en destinationsadresse". u Indtast navnet på en rejsedestination via tastaturet. - eller u Tryk på skærmknappen Display All... (Vis alle...). De tilgængelige rejsedestinationer i denne kategori vises på en liste. u Tryk på det rejsemål, du vil navigere til. Menuen Detailed Information (Detaljeret information) vises. Til kontrol vises den indtastede destination samt yderligere oplysninger. Du har følgende muligheder: Start af destinationsføring (se "Start af destinationsføring") Lagring af destination som favo rit (se "Lagring af destinationsadresse") Visning af destination på kort (se "Visning af kort") Indstilling af ruteoptioner (se "Definition af ruteoptioner") 20 Navigation Kun bestemte særlige destinationer (f.eks. hospital, hotel): Ring til destination (kap. "Bluetooth-funktion", "Ring til særlig destination") Kun bestemte særlige destinationer (f.eks. hospital, hotel): Ring til destination (kap. "Bluetooth-funktion", "Ring til særlig destination") Hurtigsøgning Med hurtigsøgningen kan du direkte få adgang til en bestemt kategori af særlige destinationer. I menuen Fast Retrieval (Kategori for hurtigsøgning) kan du fastlægge kategorien for hurtigsøgningen. (Kap. "Indstillinger for navigationen") u Tryk på symbolet i Lucca-navigationssystemets hovedmenu. Menuen Navigation Menu vises. Valg af destination fra kortet Med denne funktion kan du vælge destination for navigationen direkte på kortet. På denne måde kan du ud over byer og gader også hurtigt vælge særlige destinationer. Tryk på symbolet i Lucca-navigatiu onssystemets hovedmenu. Menuen Navigation Menu vises. Tryk på skærmknappen. u Kortet vises. u Tryk på symbolet. Der vises en liste over kategorierne for særlige destinationer. u Tryk på den ønskede destination. Menuen Detailed Information (Detaljeret information) vises. Som kontrol vises den indtastede destination. Du har følgende muligheder: Start af destinationsføring (se "Start af destinationsføring") Lagring af destination som favo rit (se "Lagring af destinationsadresse") Visning af destination på kort (se "Visning af kort") Indstilling af ruteoptioner (se "Definition af ruteoptioner") Tryk på kortet, og flyt det i den ønskede retning. Bemærk: Når du flytter kortet, vises symbolet i den nederste displaylinje til venstre. Tryk på symbolet for at vende tilbage til din aktuelle position. 21 Navigation Valg af destination fra kortet u Tryk på den by (eller den gade/den særlige destination), som du vil definere som destination. Byen markeres, og dens navn vises i den øverste displaylinje. Hvis flere veje er markeret, vises desuden piletaster. Tryk på piletasterne for at træffe et valg. I den nederste displaylinje til højre vises dette symbol: u Tryk på symbolet (flag) for at vælge byen som destination. Destinationsføringen startes. u u u u u Tryk på symbolet for at skifte mellem køretøjsprofilerne. Tryk på symbolet for at tillade færger (flueben) eller undgå dem (intet flueben). Tryk på symbolet for at tillade motorveje (flueben) eller undgå dem (intet flueben). Tryk på symbolet for at tillade betalingsveje (flueben) eller undgå dem (intet flueben). Tryk på symbolet for at skifte ruteberegningsmåde: Fast Route (Hurtig rute): Den tidsmæssigt korteste rute beregnes. Short Route (Kort rute): Den kilometermæssigt korteste rute beregnes. Economic Route (Økonomisk rute): Kombination af korteste og hurtigste rute. Både afstand og tid tages i betragtning. Tryk på symbolet for at fastlægge omkørsel ved kø (kap. Din brugermanual BLAUPUNKT LUCCA 5.3 EUROPE SCR

18 "TMC-funktion"): Automatic By-pass (Automatisk omkørsel ved kø): Lucca-navigationssystemet ændrer automatisk destinationsføringen, så snart det modtager oplysninger om trafikforstyrrelser. Manual By-pass (Manuel omkørsel ved kø): Ved trafikforstyrrelser vises køsymbolet til højre på kortet: Hvis du trykker på symbolet, åbnes kødetaljevisningen, hvor du kan få beregnet en alternativ rute. No Congestion By-pass (Ingen omkørsel ved kø): Lucca-navigationssystemet ændrer ikke destinationsføringen, heller ikke når du modtager oplysninger om trafikforstyrrelser. Definition af ruteoptioner I menuen Routing Settings (Ruteoptioner) kan du definere din bils hastighedsprofil, definere rutetypen og udelukke bestemte typer gader fra beregningerne. Ruteoptionerne gælder for alle efterfølgende destinationsføringer. u Tryk på symbolet i Lucca-navigationssystemets hovedmenu. Menuen Navigation Menu vises. u Tryk på symbolet. Menuen Route Settings (Ruteoptioner) vises. - eller (efter destinationsindtastning) Tryk på symbolet i menuen Detailed u Information (Detaljeret information). Menuen Route Settings (Ruteoptioner) vises. u 22 Navigation Destinationsføring Start af destinationsføring Tryk efter destinationsindtastning på u skærmknappen i menuen Detailed Information (Detaljeret information). Ruten beregnes, og kortet vises. Bemærk: Hvis du befinder dig i et lukket rum, skal du gå ud i det fri. Lucca-navigationssystemet benytter så vidt muligt frit udsyn lodret i retning af himlen. Hvis der er forstyrrelser i GPS-modtagelsen under destinationsføringen, stopper navigationen. Så snart GPS-modtagelse er retableret, registrerer navigationssystemet automatisk, om bilens position har ændret sig, og foretager i så fald en ny beregning af ruten. Derefter kan du fortsætte navigationen. Stemmevejledning Hvis du ikke forstår en stemmevejledning eller ikke er sikker på, hvad du skal gøre i det næste vejkryds, kan du få gentaget stemmevejledningen: u Tryk på den nederste displaylinje (ruteinformationer). Afslutning af destinationsføring Tryk på symbolet i kortvisningen. u Menuen Navigation Menu vises. u u - eller u Tryk på symbolet på den første side i menuen Navigation Menu for at starte en anden applikation, f.eks. Music Player. Hovedmenuen vises. Hvis du afslutter destinationsføringen, inden du er nået frem til destinationen, åbnes menuen Navigation Menu. Du kan da indlæse en ny destination eller fortsætte navigationen til den oprindelige destination ved at vælge denne igen på listen over "Seneste destinationer". Tryk på skærmknappen. Den anden side af menuen vises. Tryk på symbolet for at afslutte destinationsføringen. Kortet vises. Carsor: Den aktuelle position markeres med en blå trekant. Ruten er markeret med en blå streg. Kompas: Peger altid mod nord (orienteringshjælp) Bemærk: Ruten beregnes med de indstillinger for ruteberegning. De indtastede destinationer gemmes automatisk som Last Locations (Seneste byer) i menuen Select Destination (Destinationsindtastning). ("Indtastning af en destinationsadresse") Forstyrrelse af GPS-modtagelsen Hvis der efter destinationsindtastningen ikke modtages et tilstrækkeligt kraftigt GPS-signal, spørger Lucca-navigationssystemet, om systemet skal beregne ruten ud fra den senest kendte position. u Tryk på skærmknappen for at beregne ruten. - eller u Tryk på skærmknappen for at afbryde ruteberegningen og starte forfra. 23 Navigation Ankomst til destination Når du ankommer til destinationen, giver systemet meldingen "Du er nået frem til destinationen". På kortet vises derefter kun den aktuelle position. Lagring af destinationsadresse Enhver destination, som du angiver, og destinationerne på listen Last Destinations (Seneste destinationer), kan du gemme i Favourites (Favoritter). Denne funktion er særligt fordelagtig, hvis det er en destination, der anvendes ofte. Forudsætning: Målindtastning Tryk på symbolet i menuen Detailed u Information (Detaljeret information). Tastaturet vises. u Indtast et navn for destinationen. Tryk på symbolet. u Destinationsadressen gemmes med det valgte navn i menuen Favourites (Favoritter). Gør følgende for at vælge en lagret destinationsadresse: u Tryk i menuen Select Destination (Destinationsindtastning) på skærmknappen Favourites (Favoritter), og vælg den ønskede destinationsadresse. Dato og klokkeslæt registreres som standard. Dette kan ændres: u Indtast et andet navn. u Tryk på skærmknappen. Den aktuelle position gemmes med det valgte navn i menuen Favourites (Favoritter). Administration af destination Systemet omfatter 2 lister, hvor de forskellige destinationer lagres: I Favourites (Favoritter) På listen Last Locations (Seneste byer) Du kan omdøbe destinationer fra Favourites (Favoritter). Destinationerne kan også slettes fra de to lister. Tryk på symbolet i Lucca-navigatiu onssystemets hovedmenu. Menuen Navigation Menu vises. Tryk på skærmknappen. u Den anden side af menuen vises. Tryk på symbolet. u Menuen Manage Destinations (Administration af destinationer) vises. Omdøbning af destination (kun Favoritter) Du kan omdøbe en gemt destination i Favoritter: Tryk på symbolet i menuen Manage u Destinations (Administration af destinationer). Menuen Rename Favourite (Omdøb favorit) vises. u Tryk på den destination, du vil omdøbe. Systemet viser nu en menu, hvor du kan indtaste et navn. u Indtast et nyt navn for destinationen. Tryk på symbolet. u Lagring af aktuel position Du kan gemme din aktuelle position og anvende den senere som destination for navigationen. Forudsætning: GPS-modtagelse Tryk på symbolet i kortvisningen. u Menuen Navigation Menu vises. u u Tryk på skærmknappen. Den anden side af menuen vises. Tryk på symbolet. Systemet viser nu en menu, hvor du kan indtaste et navn. 24 Navigation Sletning af en destination Du kan slette en gemt destination i Favoritter eller en af de seneste destinationer: Tryk på symbolet i menuen Manage u Destinations (Administration af destinationer). Menuen Delete Favourite (Slet favorit) vises. - eller Tryk på symbolet i menuen Manage u Destinations (Administration af destinationer). Menuen Delete One Last Location (Slet en seneste by) vises. u Tryk på den destination, du vil slette. Tryk på symbolet. u Sletning af alle destinationer (kun seneste byer) Du kan slette alle de seneste destinationer: Tryk på symbolet i menuen Manage u Destinations (Administration af destinationer). Din brugermanual BLAUPUNKT LUCCA 5.3 EUROPE SCR

19 Systemet viser en bekræftelsesmenu. Tryk på symbolet for at slette listen. u - eller u Tryk på symbolet for ikke at slette listen. Indtastning af startpunkt Tryk på symbolet i Lucca-navigatiu onssystemets hovedmenu. Menuen Navigation Menu vises. Tryk på symbolet. u Menuen Route Planning (Ruteplanlægning) vises. Ruteplanlægning med etaper Du kan også foretage ruteplanlægningen uden GPS-modtagelse, eksempelvis derhjemme, og på den måde få et overblik over ferieturen. Ruten kan ikke gemmes. Med den planlagte rute kan du: Starte en simulation (se "Rutesimulation") Få vist rutebeskrivelsen (se "Rutebeskrivelse") Gå til et bestemt sted på kortet (se "Gå til et bestemt sted på kortet") Bemærk: Du kan indtaste en rute med maks. 5 rutepunkter og en samlet længde på 5000 km. Startpunktet er den senest kendte position, men kan også ændres: Tryk på symbolet for at ændre startu punktet. Menuen Select Destination (Destinationsindtastning) vises. u Indtast rutepunktet ligesom ved destinationsindtastning. Yderligere oplysninger finder du i kapitlet "Indtastning af en destinationsadresse". Tryk på symbolet i menuen Detailed u Information (Detaljeret information). Menuen Route Planning (Ruteplanlægning) vises igen. Den indtastede destination vises som startpunkt. Tilføjelse af yderligere rutepunkter Du kan tilføje et rutepunkt i menuen Route Planning (Ruteplanlægning) eller direkte på kortet: Tryk på symbolet i menuen Route u Planning (Ruteplanlægning). Menuen Select Destination (Destinationsindtastning) vises. u Indtast endnu et rutepunkt. Tryk på symbolet i menuen Detailed u Information (Detaljeret information). Menuen Route Planning (Ruteplanlægning) vises igen. Den indtastede destination vises som rutepunkt. 25 Navigation u Gentag de ovenstående trin for alle yderligere (maks. 5) destinationer, der skal tilføjes til ruten. Bemærk: Efter beregning af ruten kan du direkte på kortet tilføje en vilkårlig by som rutepunkt: Tryk på en by på kortet og derefter på symbolet. Ruten beregnes igen. Sletning af rutepunkt u Tryk i menuen Route Planning (Ruteplanlægning) på det rutepunkt, som du vil slette. u Tryk på symbolet. Rutepunktet slettes. Optimering af rækkefølge u Tryk i menuen Route Planning (Ruteplanlægning) på symbolet for at skifte mellem symbolerne. Tryk på symbolet for automatisk at u bringe rutepunkterne i en optimal rækkefølge. Startpunktet bevares. Ændring af rækkefølge u Tryk i menuen Route Planning (Ruteplanlægning) på det rutepunkt, som du vil flytte. u Tryk på symbolet for at skifte mellem symbolerne. u Tryk på symbolet for at flytte rutepunktet opad. u Tryk på symbolet for at flytte rutepunktet nedad. Rutesimulation Forudsætning: Ruteplanlægning og destinationsføring er startet Tryk på symbolet i Lucca-navigatiu onssystemets hovedmenu. Menuen Navigation Menu vises. Tryk på skærmknappen. u Den anden side af menuen vises. Tryk på symbolet. u Kortet vises, og simulationen starter. Under simulationen vises de samme informationer og de samme stemmevejledninger høres som under en destinationsføring ("Kortvisning samtidig med destinationsføring"). Funktioner under simulationen Under en simulation er disse skærmknapper til tilgængelige: Stop Simulation (Afslut simulation) Next Manoeuvre (Næste manøvre): Udelad næste rutepunkt, og kør mod den efterfølgende destination Start af destinationsføring u Tryk i menuen Route Planning (Ruteplanlægning) på skærmknappen Start Navigation. Ruten beregnes, og kortet vises. Hvis du har ændret startpunktet, vises dette symbol øverst på kortet: u Tryk på symbolet. Destinationsføringen startes. 26 Navigation Kortvisning samtidig med destinationsføring Under navigation vises der sammen med kortet forskellige typer navigationshjælp og ruteinformationer. Du kan også skifte til pilevisning (kap. "Arbejde med kortet", "Ekstra funktioner") Vigtigt Oplysningerne på de digitale vejkort kan være misvisende på grund af midlertidige ændringer (vejarbejde osv.)! Yderligere oplysninger, f.eks. hastighedsbegrænsning, kan kun vises, når de er indeholdt i kortmaterialet. Den aktuelle trafikforhold og kørselsretningsinformation har forrang for informationerne fra Luccanavigationssystemet. Navigationshjælp På kortet vises følgende navigationshjælp: Ruteinformationer I den nederste displaylinje vises følgende ruteinformationer: Forventet ankomsttid Forventet resterende køretid Resterende afstand til destination Aktuel hastighed Bemærk: I menuen Trip Info vises yderligere informationer, f.eks. gennemsnitshastigheden. ("Ekstra funktioner" i dette kapitel) Hastighedsbegrænsninger I højre område af kortet vises hastighedsbegrænsningen. Bemærk: Denne information vises kun, hvis den er aktiveret i navigationsindstillingerne. (Kap. Konfiguration af Lucca-navigationssystemet", "Indstillinger for navigationen") Bluetooth-forbindelse Hvis du har forbundet en mobiltelefon med Luccanavigationssystemet, vises dette symbol på kortet: Hvis du trykker på symbolet, åbnes menuen Bluetooth Menu. Yderligere oplysninger finder du i kapitlet "Bluetooth-funktion". Carsor: Din position (vises altid midt på kortet) Kompas: Peger altid mod nord (orienteringshjælp) Feltet foroven: Navnet på næste by og kørselsretningsinformation Handlingspil: Næste handling og afstanden til denne. Når du nærmer dig stedet for den næste handling yderligere, vises en bjælke til højre. Navigation Menu vises. Tryk på skærmknappen. u Kortet vises. vises. Tryk på kortet, og flyt det i den ønskede retning. markeres, og dens navn vises i den øverste displaylinje. Hvis flere veje er markeret, vises desuden piletaster. Tryk på piletasterne for at træffe et valg. Display (Fremstilling) vises. / Tryk på symbolet for at u skifte mellem 2D- og 3Dvisning. Tryk på symbolet for at få vist køinforu mation. (Kap. "Ekstra funktioner ved destinationsføring") Tryk på symbolet for at få vist ruteinformationer, f.eks. på skærmknappen for at forlade pilevisningen igen. Din brugermanual BLAUPUNKT LUCCA 5.3 EUROPE SCR

20 Menuen Navigation Menu vises. u Tryk på skærmknappen. Den anden side af menuen vises. Tryk på symbolet. u Menuen Avoid Route (Spær rute) vises. spærrede strækning markeres med symbolet. Du kan angive lige så mange spærringer, du vil. Antallet af spærringer vises i den nederste displaylinje. Rutebeskrivelse Du kan få vist beskrivelsen af din rute. Menuen Display (Fremstilling) vises. u Tryk på symbolet. Menuen Navigation Menu vises. u u Tryk på skærmknappen. Den anden side af menuen vises. Tryk på symbolet. Menuen Go to... Settings (Indstillinger) vises. Tryk på symbolet. modtagelsen forringes, søges der ikke automatisk efter en ny sender. Frequency Selection (Frekvens valg): Søg efter en TMC-sender i intervaller på 100 khz. u Tryk på en skærmknap for at vælge indstilling. Omkørsel ved kø Du kan vælge imellem manuel eller automatisk omkørsel ved kø. Tryk på symbolet i menuen TMC u Transmitter (TMC-sender). Du kan foretage følgende indstillinger: Automatic By-pass (Automatisk omkørsel ved kø): Lucca-navigationssystemet ændrer automatisk destinationsføringen, så snart det modtager oplysninger om trafikforstyrrelser. Manual By-pass (Manuel omkørsel ved kø): Ved trafikforstyrrelser vises køsymbolet til højre på kortet: Hvis du trykker på symbolet, åbnes kødetaljevisningen, hvor du kan få beregnet en alternativ rute. No Congestion By-pass (Ingen omkørsel ved kø): Luccanavigationssystemet ændrer ikke destinationsføringen, heller ikke når du modtager oplysninger om trafikforstyrrelser. u Tryk på en skærmknap for at vælge indstilling. Visning af kømeldinger u u Tryk på symbolet i kortvisningen. Menuen Display (Fremstilling) vises. Tryk på symbolet. Trafikmeldingerne vises. u Tryk på pilesymbolerne for at skifte mellem meldingerne. u Tryk på skærmknappen TMC for at få vist menuen TMC Transmitter (TMC-sender) og ændre TMC-indstillingerne. Manuel omkørsel ved kø Hvis du har valgt manuel omkørsel ved kø, skal du få beregnet en alternativ rute: Tryk på symbolet. u Kødetaljevisningen vises. u - eller u Tryk på skærmknappen for at forlade menuen uden at beregne en alternativ rute. Tryk på skærmknappen for at beregne en alternativ rute. 31 Konfiguration af Lucca-navigationssystemet Konfiguration af Luccanavigationssystemet Lucca-navigationssystemet har to menuer, hvor du kan foretage indstillinger: Enhedsindstillinger: Her indstiller du enhedens egenskaber. Indstilling for navigationen: Her indstiller du navigationens egenskaber. Sprog I menuen Sprog kan du indstille, hvilket sprog menuerne i Lucca-navigationssystemet skal vises på. Med én undtagelse: Menusproget for multimedia-applikationen og Bluetooth-funktionen er engelsk. Stemmevejledningerne sker ligeledes på det indstillede sprog. Tryk på symbolet. u Der vises en liste over mulige sprog. u Tryk på det sprog på listen, som skal anvendes i menuer og til stemmevejledning. u Tryk på skærmknappen OK. Sprogversionen installeres, og hovedmenuen vises. Klokkeslæt u Tryk på symbolet. Menuen Time (Klokkeslæt) vises. u Tryk på skærmknappen Time Zone (Tidszone). Der vises en liste over mulige tidszoner. u Tryk på den gældende tidszone (GMT uden sommertid) på listen. Bemærk: Listen angiver hovedstæder, hvor den pågældende tidszone er gældende, for at lette valget. u Tryk på skærmknappen OK. Sådan skiftes til sommertid: u Tryk i menuen Time (Klokkeslæt) på skærmknappen Daylight Saving Time (Sommertid) for at skifte mellem indstillingerne ON (TIL) og OFF (FRA). Bemærk: Hvis der skiftes mellem sommer- og vintertid der, hvor du p.t. befinder dig, eller hvis du kører ind i en anden tidszone, skal du tilpasse systemets indstillinger. u Tryk på skærmknappen Format for at skifte mellem 24-timers og 12-timers visning. u Tryk på skærmknappen OK. Enhedsindstillinger I menuen Settings (Indstillinger) for Lucca-navigationssystemet kan du definere indstillinger for følgende områder: Sprog Klokkeslæt Fremstilling Standardindstillinger Berøringsfølsom skærm (Touchscreen) I den anden side af menuen finder du desuden disse indstillinger: Produktinformation Natvisning Tyverisikring Tastelyd (lyd fra skærmknapperne) Audio/video Tryk på symbolet i hovedmenuen. u Menuen Settings (Indstillinger) vises. u Tryk på skærmknappen for at bladre i denne menu. u Når du har foretaget ændringer af indstillingerne, kan du trykke på skærmknappen OK for at gemme de ændrede indstillinger. på symbolet. u Menuen Representation (Fremstilling) vises. på symbolet. u Menuen Factory Settings (Standardindstillinger) vises. begge tilfælde vises en forespørgsel. MTP: Media Transfer-protokol. MSD: Mass Storage Device. Lucca-navigationssystemet registreres som masselager. på symbolet. u Systemet beder dig om en bekræftelse. u Tryk på skærmknappen Yes (Ja), og følg anvisningerne på displayet for at kalibrere den berøringsfølsomme skærm. Produktinformation Tryk på symbolet på anden side i u menuen Settings (Indstillinger). Produktinformation vedrørende Lucca-navigationssystemet, f.eks. version af det anvendte kort og navigationssoftwaren, vises. Natvisning Du kan skifte manuelt mellem dag-/natvisning eller indstille, at det skal ske automatisk. Ved natvisning anvendes din indstilling i menuen Representation (Fremstilling). Tryk på symbolet på anden side i u menuen Settings (Indstillinger). Menuen Night Mode (Natvisning) vises. u Tryk på skærmknappen Day (Dag) for at aktivere (flueben) eller deaktivere (intet flueben) dagvisning. u Tryk på skærmknappen Night (Nat) for at aktivere (flueben) eller deaktivere (intet flueben) natvisning. u Tryk på skærmknappen Automatic With Car-Connectivity (Automatisk med forbindelse til bilen) for at aktivere (flueben) eller deaktivere (intet flueben) funktionen. Hvis du aktiverer funktionen, skifter Lucca-navigationssystemet automatisk til nattilstand, når du tænder lyset på køretøjet. Bemærk: Automatikken kræver, at Active Cradle er forbundet med bilradioen via Smart Cable. Din brugermanual BLAUPUNKT LUCCA 5.3 EUROPE SCR

Personal Navigation System

Personal Navigation System Personal Navigation System Brugermanual NV-U70 NV-U50T NV-U50 2005 Sony Corporation Oplysninger og data i denne dokumentation kan ændres uden forudgående varsel. Uden udtrykkeligt samtykke fra Sony Corporation

Læs mere

EASY. www.blaupunkt.com. Mobile Navigation. Betjenings- og monteringsvejledning (Lange version)

EASY. www.blaupunkt.com. Mobile Navigation. Betjenings- og monteringsvejledning (Lange version) EASY www.blaupunkt.com Mobile Navigation Betjenings- og monteringsvejledning (Lange version) Systemoversigt Systemoversigt 1 2 3 4 2 5 Systemoversigt 1 Tænd-/sluk-knap: Langt tryk (længere end 3 sekunder):

Læs mere

Din brugermanual NAVIGON MOBILENAVIGATOR 5 http://da.yourpdfguides.com/dref/1299242

Din brugermanual NAVIGON MOBILENAVIGATOR 5 http://da.yourpdfguides.com/dref/1299242 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NAVIGON MOBILENAVIGATOR 5 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Nokia 500-autonavigation Kom godt i gang

Nokia 500-autonavigation Kom godt i gang Nokia 500-autonavigation Kom godt i gang 9205371 3. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret PD-14 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante bestemmelser

Læs mere

Multimedia Navigation New York 830 New York 835

Multimedia Navigation New York 830 New York 835 www.blaupunkt.com Multimedia Navigation New York 830 New York 835 Betjeningsvejledning Navigation Tak fordi du har valgt Blaupunkt Navigation som dit navigationssystem. Du kan begynde at bruge din enhed

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugermanual. SUNGOO Mobile Navigation 35.01. Dansk

Brugermanual. SUNGOO Mobile Navigation 35.01. Dansk Brugermanual SUNGOO Mobile Navigation 35.01 Dansk Oktober 2007 Symbolet af den overstreget skraldespand på hjul betyder at produktet inden for den Europæiske Union kan afleveres på en genbrugsstation.

Læs mere

Brugermanual AVIC-S1

Brugermanual AVIC-S1 Brugermanual AVIC-S1 Version maj 2006 Impressum Informationerne og data i disse dokumenter kan ændres uden varsel. Uden udtrykkeligt skriftligt samtykke fra PIONEER Corporation må ingen del af disse dokumenter

Læs mere

MAN DriverPad. Kvikguide.

MAN DriverPad. Kvikguide. MAN DriverPad. Kvikguide. KVIKGUIDE MAN DriverPad (CN-900T) MAN DriverPad med bakkamera (CN-900R) 2 INDHOLDSFORTEGNELSE A. Oversigt... 4 B. Første ibrugtagning... 5 1. Batteri... 5 2. SD-kort... 5 Brug

Læs mere

Navigation og Multimedia system. Composition color. Volkswagen Golf 7. Brugermanual

Navigation og Multimedia system. Composition color. Volkswagen Golf 7. Brugermanual Navigation og Multimedia system Composition color - Volkswagen Golf 7 Brugermanual Kære kunde. Tillykke med dit nye system. Vi vil gerne henlede opmærksomheden på en vigtig information. Pas på det nøglekort

Læs mere

Brugermanual. MobileNavigator 6 PNA

Brugermanual. MobileNavigator 6 PNA Brugermanual MobileNavigator 6 PNA Version: December 2006 Impressum NAVIGON AG Schottmüllerstraße 20A D-20251 Hamburg Informationerne og data i disse dokumenter kan ændres uden varsel. Uden udtrykkeligt

Læs mere

Din brugermanual BLAUPUNKT BOSTON RCC45 http://da.yourpdfguides.com/dref/4225480

Din brugermanual BLAUPUNKT BOSTON RCC45 http://da.yourpdfguides.com/dref/4225480 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i BLAUPUNKT BOSTON RCC45 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Brugermanual NAVIGON 5100 5110. Dansk

Brugermanual NAVIGON 5100 5110. Dansk Brugermanual NAVIGON 5100 5110 Dansk Juni 2007 Symbolet af den overstreget skraldespand på hjul betyder at produktet inden for den Europæiske Union kan afleveres på en genbrugsstation. Dette gælder for

Læs mere

Navigation og Multimedia system. Composition Media. Volkswagen Golf 7. Brugermanual

Navigation og Multimedia system. Composition Media. Volkswagen Golf 7. Brugermanual Navigation og Multimedia system Composition Media - Volkswagen Golf 7 Brugermanual Kære kunde. Tillykke med dit nye system. Vi vil gerne henlede din opmærk- - somhed på en vigtig information. Pas på det

Læs mere

Brugervejledning Alpine Navigation

Brugervejledning Alpine Navigation Brugervejledning Alpine Navigation Navigationssoftware til Alpine INE-W920R/INE-W928R Dansk (DK) Tak fordi du har valgt Alpine-NAVI som dit navigationssystem. Du kan begynde at bruge din enhed med det

Læs mere

Brugervejledning Alpine Navigation

Brugervejledning Alpine Navigation Brugervejledning Alpine Navigation Navigationssoftware til Alpine INE-W987D/X800D-U/X800D Dansk Januar 2014, version 1.0 Tak fordi du har valgt Alpine INE-W987D/X800D-U/X800D som dit navigationssystem.

Læs mere

Din brugermanual NAVIGON SUNGOO http://da.yourpdfguides.com/dref/4290990

Din brugermanual NAVIGON SUNGOO http://da.yourpdfguides.com/dref/4290990 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NAVIGON SUNGOO i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Vejledning til Nokia N9

Vejledning til Nokia N9 Vejledning til Nokia N9 1. udgave 2 Kort og navigation Kort og navigation Kort Om Kort Med Kort kan du se, hvilke steder der er i nærheden, og blive guidet til dit bestemmelsessted. Find byer, veje og

Læs mere

GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual

GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual 08.11.2012 Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm import.dk Servicetelefon: 8748 6000 Tillykke med din 302 GPS Junior / Senior telefon med indbygget GPS Sporing.

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Brugervejledning. Dansk

Brugervejledning. Dansk F15 F25 Brugervejledning da Dansk F15/F25 Vigtige sikkerhedsoplysninger Vigtige sikkerhedsoplysninger LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR PRODUKTET INSTALLERES I BILEN Dette er et sikkerhedsadvarselssymbol.

Læs mere

Brugermanual. MobileNavigator 6 PDA

Brugermanual. MobileNavigator 6 PDA Brugermanual MobileNavigator 6 PDA Version: Marts 2007 Impressum NAVIGON AG Schottmüllerstraße 20A D-20251 Hamburg Informationerne og data i disse dokumenter kan ændres uden varsel. Uden utrykkelig skriftlig

Læs mere

Brugervejledning igo 8

Brugervejledning igo 8 Brugervejledning igo 8 Navigationssoftware til mobile devices Dansk December 2008, version 1.1 Copyright Produktet og oplysninger heri kan ændres til enhver tid uden varsel. Denne brugervejledning må hverken

Læs mere

700-serien. nüvi. Vejledning til lynstart. personlig rejseassistent

700-serien. nüvi. Vejledning til lynstart. personlig rejseassistent nüvi Vejledning til lynstart 700-serien personlig rejseassistent 2007 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber August 2007 190-00859-56 Rev. B Trykt i Taiwan ADVARSEL: Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed

Læs mere

NAVIGON 42 Essential. Brugermanual. Dansk

NAVIGON 42 Essential. Brugermanual. Dansk NAVIGON 42 Essential Brugermanual Dansk November 2011 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal anvendes. Det gælder selve enheden,

Læs mere

Din brugermanual VDO DAYTON PN 4000 TSN http://da.yourpdfguides.com/dref/3701132

Din brugermanual VDO DAYTON PN 4000 TSN http://da.yourpdfguides.com/dref/3701132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Becker MAP PILOT Betjeningsvejledning

Becker MAP PILOT Betjeningsvejledning Becker MAP PILOT Betjeningsvejledning DA_ECE_V2.5_A >>NDHOLDSFORTEGNELSE L INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Sikkerhedsanvisninger 4 Becker MAP PILOT 5 Anvendelse 5 Udpakning

Læs mere

For at begynde at bruge din telefon som en navigationsenhed, skal du trykke let på knappen TomTom i Windows Mobile-startmenuen.

For at begynde at bruge din telefon som en navigationsenhed, skal du trykke let på knappen TomTom i Windows Mobile-startmenuen. TomTom NAVIGATOR 1. Før du starter... Før du starter... Montering For at begynde at bruge din telefon som en navigationsenhed, skal du trykke let på knappen TomTom i Windows Mobile-startmenuen. Når du

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

MyWay. ios & Android

MyWay. ios & Android MyWay ios & Android MyWay Brugervejledning a2i Systems ApS Blangstedgårdsvej 8 DK-5220 Odense SØ Denmark Telefon: +45 7020 3120 Mail: support@a2i.dk Web: www.a2i.dk Det er tilladt at tage kopier af dette

Læs mere

NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS

NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS Brugermanual Dansk Juni 2010 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal anvendes. Det gælder selve

Læs mere

TomTom Urban Rider TomTom Rider Pro

TomTom Urban Rider TomTom Rider Pro TomTom Urban Rider TomTom Rider Pro 1. Æskens indhold Æsken s indhold A TomTom RIDER 1 2 3 4 1. Berøringsfølsom skærm 2. Tænd/Sluk-knap 3. Opladningsindikator 4. USB-stik B Holder C RAM Mount -monteringssæt

Læs mere

RYOM Vildtkamera. Premium med MMS/data. Manual Nr. 218-328

RYOM Vildtkamera. Premium med MMS/data. Manual Nr. 218-328 RYOM Vildtkamera Premium med MMS/data Manual Nr. 218-328 Vildtkamera Premium - nr. 218-328 ACORN LTL-5310MM KAMERA MENU OG KNAPPER: På bagsiden af kameraet er der et LCD display, 4 retningsknapper, menu

Læs mere

Brugermanual. NAVIGON 33xx 43xx max. Dansk

Brugermanual. NAVIGON 33xx 43xx max. Dansk Brugermanual NAVIGON 33xx 43xx max Dansk Januar 2009 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal anvendes. Det gælder selve enheden,

Læs mere

F10. Brugervejledning. Dansk

F10. Brugervejledning. Dansk Brugervejledning da Dansk Vigtige sikkerhedsoplysninger LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR PRODUKTET INSTALLERES I BILEN F10 Dette er et sikkerhedsadvarselssymbol. Det benyttes til at advare om potentielle

Læs mere

CM 940-F / 941-F / 942-F. Short Operating Instructions Short Programming Instructions Dansk - Version

CM 940-F / 941-F / 942-F. Short Operating Instructions Short Programming Instructions Dansk - Version CM 940-F / 941-F / 942-F O L Y MPIA Short Operating Instructions Short Programming Instructions Dansk - Version www.olympia-vertrieb.de SINCE 1903 Programmering af kassen via PC'en Du har mulighed for

Læs mere

guide til brugerflade

guide til brugerflade guide til brugerflade Baseret på opdateringen februar 2012 version 1.0 Velkommen til Zaptor Den nye Zaptor brugerflade er udviklet med henblik på at gøre det nemmere, hurtigere og mere simpelt at bruge

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host

Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Indledning... 2 2 Generelt for Håndterminalen... 3 2.1 Justering af Dato og Tid.... 3 3 Aflæsning... 6 3.1 Opstart... 6 3.1.1

Læs mere

Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC

Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC Denne vejledning beskriver kort anvendelsen af Kørebog for Pocket PC version 3.0 Programmet giver mulighed for registrering af den daglige kørsel. Registreringen

Læs mere

Håndbog. - MobilePass. Udarbejdet af: Maria Mathiesen Gældende fra: 25. februar 2015

Håndbog. - MobilePass. Udarbejdet af: Maria Mathiesen Gældende fra: 25. februar 2015 Håndbog - MobilePass Udarbejdet af: Maria Mathiesen Gældende fra: 25. februar 2015 Version Forfatter Dato Dokumentstatus 1.0 Maria Mathiesen 1. december 2014 Oprettet 1.1 Maria Mathiesen 16. december 2014

Læs mere

nüvi 1490TV lynstartvejledning

nüvi 1490TV lynstartvejledning nüvi 1490TV lynstartvejledning Sådan ser din nüvi ud Advarsel Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Tv-antenne

Læs mere

Brugervejledning. Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router

Brugervejledning. Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router Brugervejledning Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router Indholdsfortegnelse Velkommen... 3 Gør dig fortrolig med din router... 4 Klargøring af routeren... 6 Tilkobling til internettet... 7 Sådan får du adgang

Læs mere

Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket"

Lommeguide til online-afspilleren PLEXTALK Linio Pocket Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket" 1 Indstil PLEXTALK Linio Pocket 1. Vend Linio Pocket om. Sørg for, at de to små fremspring vender opad. Tryk på den firkantede knap, som sidder

Læs mere

mobilguide Brugervejledning Version 2.0

mobilguide Brugervejledning Version 2.0 mobilguide Brugervejledning Version 2.0 mobilguide INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 3 MOBILTELEFONER 3 RELEASE NOTES 4 DEFINITIONER 4 INSTALLATION & OPSTART 5 START & BRUG AF MOBIL GUIDEN 7 FUNKTIONER

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING P W A T C H ELEKTRONISK PARKERINGS-UR

BRUGERVEJLEDNING P W A T C H ELEKTRONISK PARKERINGS-UR Font: Franklin Gothic Medium Condensed 26 pt Blue Colour: # 196085 White Colour: # FFFFFF Grey Colour: # 808185 Line Stroke: 1 pt Colour mode: CMYK BRUGERVEJLEDNING P W A T C H ELEKTRONISK PARKERINGS-UR

Læs mere

Din brugermanual NAVMAN F15 http://da.yourpdfguides.com/dref/1220753

Din brugermanual NAVMAN F15 http://da.yourpdfguides.com/dref/1220753 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NAVMAN F15 i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Ændring af indstillinger s. 3. Parkering i lande med andre regler s. 4. Parkering i land med anden tidszone s. 7. Tilbage til fabriksindstilling s.

Ændring af indstillinger s. 3. Parkering i lande med andre regler s. 4. Parkering i land med anden tidszone s. 7. Tilbage til fabriksindstilling s. INDHOLDSFORTEGNELSE Indstilling af P-Watch s. 2 Ændring af indstillinger s. 3 Parkering i lande med andre regler s. 4 Parkering i land med anden tidszone s. 7 Tilbage til fabriksindstilling s. 8 Parkering,

Læs mere

210 Hurtigvejledning

210 Hurtigvejledning 210 Hurtigvejledning m Rider 210 Rider 210 er forsynet med et barometer som viser højde i realtid. Denne enhed har tre taster som bliver brugt til flere funktioner. Hovedfunktioner 1 TILBAGE ( ) Tryk for

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening OASIS BRUGER manual Til daglig betjening Blinker = alarm Konstant lys = fejl Tændt = Område A tilkoblet Tændt = Område B tilkoblet Tændt = Område C tilkoblet Konstant lys = Power OK Blinkende lys = Batteri

Læs mere

Ruko SmartAir. Updater installation

Ruko SmartAir. Updater installation Ruko SmartAir Updater installation Introduktion. Updateren er en speciel enhed som giver os mulighed for at tilføje, læse og skrive funktioner i en offline installation. Med læse og skrive funktionen kan

Læs mere

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO INDHOLD Funktioner... 3 Produkt beskrivelse... 4 DAB Tilstand... 4 FM Tilstand... 7 Alarm indstilling... 8 Standby... 10 2 Funktioner 1 STAND BY Tænd / Sluk radioen ON or

Læs mere

HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING

HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING KOMMANDOOVERSIGT TIL BRUG PÅ WINDOWS COMPUTERE MED JAWS INTRODUKTION: Brailliant displays har indbygget BlueTooth og USB. BlueTooth anvendes til at forbinde

Læs mere

NAVIGON 92 Plus NAVIGON 92 Premium

NAVIGON 92 Plus NAVIGON 92 Premium NAVIGON 92 Plus NAVIGON 92 Premium Brugermanual Dansk August 2011 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal anvendes. Det gælder

Læs mere

Sporing af demente med GPS-teknologi

Sporing af demente med GPS-teknologi Sporing af demente med GPS-teknologi Større tryghed og bevægelsesfrihed for demente Med GPS-TRACKER ved man altid, hvor den demente befinder sig. Sporing af demente med GPS-teknologi Hvorfor skulle demente

Læs mere

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave BRUGERMANUAL TIL iphone APP ØKOENERGI- OG SANITETSSYSTEMER Roth A/S Centervej 5 3600 Frederikssund Telefon: +45 47380121 Fax: +45 47380242 E-Mail: service@roth-nordic.dk

Læs mere

Brugermanual NAVIGON 7310. Dansk

Brugermanual NAVIGON 7310. Dansk Brugermanual NAVIGON 7310 Dansk Marts 2009 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal anvendes. Det gælder selve enheden, men også

Læs mere

A B. A Opladningsindikator B Tænd/Sluk-knap C Nulstillingsknap D Højttaler E USB-stik F RDS-TMC-stik. b Biloplader. c Dokumentationspakk e

A B. A Opladningsindikator B Tænd/Sluk-knap C Nulstillingsknap D Højttaler E USB-stik F RDS-TMC-stik. b Biloplader. c Dokumentationspakk e TomTom ONE 1. Æskens indhold Æskens indhold a TomTom ONE A B D E F C A Opladningsindikator B Tænd/Sluk-knap C Nulstillingsknap D Højttaler E USB-stik F RDS-TMC-stik b Biloplader c Dokumentationspakk e

Læs mere

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Model: MCI-3000V1 Funktioner: Metal tastatur. Robust anti-vandal enhed. Rustfrit stål dørstation. Nem installation kun fire ledninger. Anti-Vandal højttaler

Læs mere

montana 600-serien lynstartvejledning til brug med modellerne 600, 650, 650t Lynstartvejledning til Montana 600-serien 1

montana 600-serien lynstartvejledning til brug med modellerne 600, 650, 650t Lynstartvejledning til Montana 600-serien 1 montana 600-serien lynstartvejledning til brug med modellerne 600, 650, 650t Lynstartvejledning til Montana 600-serien 1 Sådan kommer du i gang advarsel Se guiden Vigtige produkt.- og sikkerhedsinformationer

Læs mere

Kom godt i gang med. Motorola TV boks. med harddisk

Kom godt i gang med. Motorola TV boks. med harddisk Kom godt i gang med Motorola TV boks med harddisk Tillykke med din nye TV boks med harddisk Det er nemt både at installere og indstille din nye TV boks. Følg guiden og oplev alle de spændende og nye funktioner.

Læs mere

Font: Franklin Gothic Medium Condensed 26 pt Blue Colour: # 196085 White Colour: # FFFFFF Grey Colour: # 808185 Line Stroke: 1 pt Colour mode: CMYK

Font: Franklin Gothic Medium Condensed 26 pt Blue Colour: # 196085 White Colour: # FFFFFF Grey Colour: # 808185 Line Stroke: 1 pt Colour mode: CMYK Font: Franklin Gothic Medium Condensed 26 pt Blue Colour: # 196085 White Colour: # FFFFFF Grey Colour: # 808185 Line Stroke: 1 pt Colour mode: CMYK P W A T C H Automatisk indstilling af parkeringstidspunkt

Læs mere

ELEKTRONISK P SKIVE Brugervejledning

ELEKTRONISK P SKIVE Brugervejledning ELEKTRONISK P SKIVE Brugervejledning NGE25/FS13 NGE26/FS18 Indledning PARK n GO elektronisk parkeringsskive er en elektronisk p skive, som indstiller parkeringstidspunktet uden komplicerede installationer

Læs mere

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian N E X T G E N E R A T I O N R A D I O tube Brugermanual Internet Radio tube OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian on facebook Design Indhold Oversigt...3 Front

Læs mere

Guide til opdatering af Parrot CK3100 LCD, 3200LS Color, 3200LS+ og MK6100 med en Parrot Dongle

Guide til opdatering af Parrot CK3100 LCD, 3200LS Color, 3200LS+ og MK6100 med en Parrot Dongle Hvis man bruger en Bluetooth dongle fra Parrot (Parrot Dongle), så skal man følge nedenstående guide. Guiden er baseret med opdateringssoftware, version 3.4.1.0, til Microsoft Windows XP. For at kunne

Læs mere

NISSAN NissanConnect

NISSAN NissanConnect NISSAN NissanConnect Oplev verden online: din bil en integreret del af din online livsstil. Forvent at blive begejstret Det nye NissanConnect er spækket med smarte features og utroligt nemt at bruge takket

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

FLYTNING AF P-WATCH SPØRGSMÅL

FLYTNING AF P-WATCH SPØRGSMÅL FLYTNING AF P-WATCH Hvis du overvejer at flytte parkerings-uret til en ny bil, kontakt da venligst Teknisk Hotline eller et autoriseret værksted, idet udviklingen af nye biler kan stille nye krav til montering.

Læs mere

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Tilslutning. Inden telefonen tages i brug, skal alle kabler og ledninger tilsluttes: 1. Spiralledning monteres i telefonrør og i telefon 2. Strømforsyningen tilsluttes

Læs mere

ViTal. Når ViTal er startet, kan du få læst tekst højt på flere måder - Du kan bl.a. bruge knapperne i ViTal Bjælken.

ViTal. Når ViTal er startet, kan du få læst tekst højt på flere måder - Du kan bl.a. bruge knapperne i ViTal Bjælken. ViTal Sådan læses op med ViTal Når ViTal er startet, kan du få læst tekst højt på flere måder - Du kan bl.a. bruge knapperne i ViTal Bjælken. Disse knapper er aktive, når du åbner ViTal og bruges til oplæsning

Læs mere

Trimble CFX-750 Displayet

Trimble CFX-750 Displayet Hurtig start til Trimble CFX-750 Displayet KØRESKÆRMEN Trimble CFX-750 -displayet er en trykfølsom skærm, som er konfigureret til at reagere, når man rører ved ikonerne på skærmen. Ikonerne på skærmen

Læs mere

nüvi 1690 lynstartvejledning

nüvi 1690 lynstartvejledning nüvi 1690 lynstartvejledning 0110229 Sådan ser din nüvi ud Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Tænd/sluk-knap:

Læs mere

Din brugermanual VDO DAYTON MS 2000X http://da.yourpdfguides.com/dref/3701757

Din brugermanual VDO DAYTON MS 2000X http://da.yourpdfguides.com/dref/3701757 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Ovi Kort til mobiltelefoner. 1. udgave

Ovi Kort til mobiltelefoner. 1. udgave Ovi Kort til mobiltelefoner 1. udgave Indholdsfortegnelse Kortoversigt 3 Planlægning af en rute 11 Genveje i Kort 12 Min position 3 Få vist din position og kortet 3 Kortvisning 4 Ændre kortets udseende

Læs mere

DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING

DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING DELTA S3 DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING Indholdsfortegnelse 1 Indretning 4 1.1 Isætning af batterier 6 1.2 Opsætning af telefonen 6 1.3 Indstilling af toneringer 7 1.4 Indstilling af sprog 7 1.5 Indstilling

Læs mere

maps + more Brugermanual Dansk

maps + more Brugermanual Dansk maps + more Brugermanual Dansk Oktober 2011 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal anvendes. Det gælder selve enheden, men også

Læs mere

Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote

Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote Alarmsystemets fjernbetjening Indstillingsvejledning - Danish Kære kunde, I denne vejledning finder du oplysninger og handlinger, der er nødvendige for

Læs mere

Trip 1 & Trip 4W Brugermanual. DANSK

Trip 1 & Trip 4W Brugermanual. DANSK Trip 1 & Trip 4W Brugermanual. DANSK VELKOMMEN. Tak, fordi du har købt en Bontrager Trip - computer. Vi håber, at denne computer vil give dig mange kilometers fornøjelser. Din Trip-computer indeholder

Læs mere

BRUGSANVISNING Digital Satellitmodtager

BRUGSANVISNING Digital Satellitmodtager Guide 2 BRUGSANVISNING Digital Satellitmodtager INDHOLD 2 BRUGSANVISNING INDHOLD 1 HOVEDMENU 7 1.1 PROGRAMMERING AF OPTAGELSER (1) 7 1.1.1 Videooptagelse af et kommende program 7 1.1.2 Videooptagelse af

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

Kapitel 1 Æskens indhold

Kapitel 1 Æskens indhold TomTom GO Kapitel 1 Æskens indhold Æskens indhold a TomTom GO A Udløserknap B Mikrofon C Opladningsindikator D Tænd/sluk-knap E Lyssensor F Nulstillingsknap G Højttaler H Åbning til hukommelseskort* b

Læs mere

Version 1.3. November 2006

Version 1.3. November 2006 Version 1.3 November 2006 Copyright 1993-2006 ROUTE 66. Alle rettigheder forbeholdes. ROUTE 66 og ROUTE 66 logoet er registrerede varemærker. Data copyright NAVTEQ B.V. IMPORTANT REMARK: Intet af denne

Læs mere

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0 QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100 SecVision - Quick Manual v1.0 1. System Login 1.1. Bruger Login ID: admin Password: 00000 1.2. Indstilling af dato/tid og harddisk

Læs mere

HD 2850-ST. Kom hurtigt i gang. med din HD Entertain Mini. Endnu bedre tv. 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49

HD 2850-ST. Kom hurtigt i gang. med din HD Entertain Mini. Endnu bedre tv. 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49 HD 2850-ST Kom hurtigt i gang med din HD Entertain Mini Endnu bedre tv 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49 resolution 2850 manual 1 Pakkens indhold Kontroller, at pakkens indhold er komplet,

Læs mere

Combo modtager TS 1232 CXCI

Combo modtager TS 1232 CXCI BRUGERVEJLEDNING DANSK Combo modtager TS 1232 CXCI Canal Digital TS 1232 CXCI 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Fjernbetjeningens funktioner... side 3 2. Betjening af knapper på modtagerens front... side 4 3. Installation...

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

Start her BlackBerry Curve 9300 Series

Start her BlackBerry Curve 9300 Series Velkommen til BlackBerry! Lær din nye BlackBerry Curve -smartphone at kende. Udforsk enhedens taster 2010 Research In Motion Limited. Alle rettigheder forbeholdes. BlackBerry, RIM, Research In Motion,

Læs mere

Brugervejledning til Mini DVR Alarm

Brugervejledning til Mini DVR Alarm Brugervejledning til Mini DVR Alarm Indholdsfortegnelse Information om kameraet... 3 Grundlæggende funktioner.... 3 Diagram over kameraet.. 3 Kameraets tilslutninger samt indikatorer... 4 Knapper på kameraets

Læs mere

Hurtig brugervejledning

Hurtig brugervejledning Hurtig brugervejledning Før du starter Om denne vejledning Parrot foretrækker at lægge brugervejledningerne ud online i stedet for at få dem trykt for at begrænse papirforbruget og af hensyn til miljøet.

Læs mere

TomTom GO Referencevejledning

TomTom GO Referencevejledning TomTom GO Referencevejledning Indhold Velkommen til navigation med TomTom 6 Nyheder 7 Nyt i denne version... 7 Kom i gang 8 Montering i bilen... 8 Placering af enheden... 8 Tænd og sluk... 8 Bemærkninger

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere