Din brugermanual BLAUPUNKT LUCCA 5.3 EUROPE SCR

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Din brugermanual BLAUPUNKT LUCCA 5.3 EUROPE SCR http://da.yourpdfguides.com/dref/3305465"

Transkript

1 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i BLAUPUNKT LUCCA 5.3 EUROPE SCR i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd, størrelse, tilbehør osv.). Detaljeret instruktioner er i Brugerguiden. Brugsanvisning BLAUPUNKT LUCCA 5.3 EUROPE SCR Betjeningsvejledning BLAUPUNKT LUCCA 5.3 EUROPE SCR Brugervejledning BLAUPUNKT LUCCA 5.3 EUROPE SCR Brugermanual BLAUPUNKT LUCCA 5.3 EUROPE SCR Brugsvejledning BLAUPUNKT LUCCA 5.3 EUROPE SCR Din brugermanual BLAUPUNKT LUCCA 5.3 EUROPE SCR

2 Manual abstract: < Batteridæksel = GPS-antenneindgang 3 Indholdsfortegnelse Lucca-navigationssystemets dele...7 Sikkerhedsanvisninger....7 Korrekt brug Sikkerhedsanvisninger til navigationssystemet. 7 Sikkerhedsanvisninger for anvendelse af Lucca-navigationssystemet..7 Anvisninger for anvendelse af dvd'en... 8 Første ibrugtagning af Luccanavigationssystemet...8 Beskyttelsesfolie og afdækninger.. 8 Opladning af batteri.8 Indstilling af sprog Montering i bilen...9 Montering af holder Afmontering af holder...9 Anbringelse af cradlen Anbringelse af Lucca-navigationssystemet i cradlen..

3 ...10 Udtagning af Lucca-navigationssystemet...10 Tænding og slukning Første aktivering...10 Tænd Aktivering af dvaletilstand.10 Slukning Reset...10 Betjeningselementer Basisskærmknapper...11 Tastatur Liste...

4 .11 Opsætning af grundindstillinger Indstilling af tidszone.12 Aktivering af PIN-forespørgsel Ændring af PIN-kode Kompas Navigation Generelle oplysninger vedrørende navigation Start af navigation Indtastning af en destinationsadresse...14 Indtastning via tastaturet Indtastning med stemmen Valg af en af de seneste destinationer 16 Valg af destination fra Favoritter..16 Valg af destination fra Favoritter til destinationsføring Indtastning af en særlig destination Valg af en særlig destination Valg af en særlig destination i området..17 Valg af en særlig destination i destinationsområdet...

5 18 Valg af en særlig destination i en by 18 Rejseguide.19 Valg af et rejsemål Valg af et rejsemål i området Valg af en rejsedestination i destinationsområdet Valg af et rejsemål i en by Hurtigsøgning Valg af destination fra kortet.. 21 Flytning og skalering af kort 21 Valg af destination fra kortet...22 Definition af ruteoptioner. 22 Destinationsføring.23 Start af destinationsføring Forstyrrelse af GPS-modtagelsen.. 23 Stemmevejledning...23 Afslutning af destinationsføring Ankomst til destination Lagring af destinationsadresse Lagring af aktuel position..

6 24 4 Indholdsfortegnelse Administration af destination.24 Omdøbning af destination (kun Favoritter) Sletning af en destination...25 Sletning af alle destinationer (kun seneste byer) Ruteplanlægning med etaper Indtastning af startpunkt Tilføjelse af yderligere rutepunkter Sletning af rutepunkt Optimering af rækkefølge...26 Ændring af rækkefølge Start af destinationsføring.. 26 Rutesimulation..26 Funktioner under simulationen Kortvisning samtidig med destinationsføring Navigationshjælp Ruteinformationer...27 Hastighedsbegrænsninger Bluetooth-forbindelse...27 Arbejde med kortet...

7 .28 Visning af kort Flytning og skalering af kort 28 Tryk på kort..28 Ekstra funktioner Ændring af kortindstillinger Ekstra funktioner ved destinationsføring Spærring af strækningsafsnit Rutebeskrivelse.29 Gå til et bestemt sted på kortet TMC-funktion Tilslutning af TMC-antenne Ændring af TMC-indstillinger Søgning efter TMC-sender..30 Omkørsel ved kø Visning af kømeldinger Manuel omkørsel ved kø Konfiguration af Lucca-navigationssystemet.

8 .31 Enhedsindstillinger Sprog Klokkeslæt Fremstilling..32 Standardindstillinger Berøringsfølsom skærm (Touchscreen)...33 Produktinformation Natvisning Tyverisikring Tastelyd.. 33 Audio/video

9 .33 Indstillinger for navigationen Hastighedsbegrænsninger.. 34 Fremstilling..34 TMC-sender Lydstyrke Kategori for hurtigsøgning.. 35 Foretrukne benzinstationer.35 Tastatur Valg af kort...35 Måleenheder Kortvisning Dataoverførsel Anvendelse af vejkort på SD-/ MMC-kortet..

10 ...36 Anvendelse af mediedata på SD-/ MMC-kortet Bluetooth-funktion...37 Start af Bluetooth-applikation Oprettelse af forbindelse Forbindelse af Lucca-navigationssystemet med en mobiltelefon..38 Oprettelse og afbrydelse af Bluetoothforbindelse Ring til særlig destination Indholdsfortegnelse Brug af telefonen...38 Opkald Modtagelse og afvisning af opkald..39 Indstilling af ringetonens lydstyrke Lydoverførsel Aktivering og deaktivering af Bluetoothfunktion Frakobling af mobiltelefoner...39 Media Player...

11 ...40 Isætning af SD-/MMC-kort Start af Media Player...40 Afspilning af musikfiler Navigering gennem musikfilerne Skift til musik-browseren Afspilning af musikfiler gentagne gange (Repeat)..40 Tilfældig afspilning af musikfiler (Shuffle) Visning af billedfiler Navigering gennem billedfilerne Visning af billedmappe Rotering af billedfiler Skift til billed-browseren Konfigurering af slideshow Start på slideshow...41 Afspilning af videofiler Stop af afspilning...

12 41 Tilslutning af ekstern audio-/ video-kilde.42 Afslutning af medieafspilning Udtagning af SD-/MMC-kort Lucca-navigationssystemets software...42 Geninstallation af navigationssoftware Opdatering af navigationssoftware Active Cradle Tilbehør Stikbenstilslutning D-Sub Active Cradle Tekniske data. 45 Bortskaffelse af gammelt udstyr...46 Service Garanti..

13 ...46 Ofte stillede spørgsmål (FAQ)...47 Problemafhjælpningstabel Medfølgende dele Sikkerhedsanvisninger Lucca-navigationssystemets dele Følgende dele medfølger: Lucca-navigationssystem Sugekopholder Ladekabel til cigarettænder Netoplader USB-kabel Antenne til TMC-modtagelse Betjeningsvejledning (korte version) Dvd med vejkort og betjeningsvejledninger (lang version), program til systemgendannelse (recovery) Cradle (Active Cradle fås som ekstratilbehør) Bemærk: Vi anbefaler, at du anvender originalt Blaupunkt-tilbehør. Sikkerhedsanvisninger til navigationssystemet Vigtigt: Betjen aldrig Lucca-navigationssystemet, mens du kører, da det kan medføre risiko for uheld! Kig kun på displayet under sikre trafikforhold! Vejføring og vejskiltning har forrang for navigationssystemets anvisninger. Følg kun Lucca-navigationssystemets anvisninger, når omstændighederne og færdselsreglerne tillader det! kan også gøre brug af systemet. Særlige oplysninger d. De skal afleveres på den kommunale genbrugsstation. Montering i bilen Lucca-navigationssystemet kan monteres midlertidigt på bilens forrude med den medfølgende holder med sugekop. Vigtigt: Lucca-navigationssystemet skal monteres, så det ikke hindrer førerens udsyn eller afleder førerens opmærksomhed fra trafikken. Lucca-navigationssystemet må ikke monteres i airbaggens udløsningsfelt. Din brugermanual BLAUPUNKT LUCCA 5.3 EUROPE SCR

14 Lucca-navigationssystemet skal monteres, så det ikke er til fare for eventuelle passagerer i bilen ved en nødopbremsning. Indstilling af sprog Når du tager Lucca-navigationssystemet i brug den første gang, skal du indstille dit foretrukne sprog for menuerne og stemmevejledningen. u Tryk på Tænd-/sluk-knappen under displayet for at ster, som begynder med de indtastede bogstaver. Gør følgende for at vise en liste med yderligere passende punkter: Tryk på symbolet. u Listen med resultater vises. u Tryk på det punkt på listen, som du vil vælge. Listeelementet vælges, og indtastningsmenuen vises igen. Bemærk: Hvis en liste indeholder mere end 5 elementer, viser rullepanelet, hvor på listen du er. Tastatur Når der skal indtastes tekst, vises et virtuelt tastatur på displayet. På denne kan du foretage alle indtastninger ved at trykke på det pågældende symbol med en finger. Du kan kun indtaste store bogstaver. Der skal ikke indtastes specialtegn og omlyd ved indtastning af by- eller gadenavne. Lucca-navigationssystemet tilføjer automatisk disse tegn for dig. Endvidere finder du disse taster på tastaturet: Slet det sidste tegn Indsæt bindestreg Indsæt mellemrum Skift til tastatur med alternative bogstaver Åbn det numeriske tastatur f. eks. for at indtaste et husnummer Åbn bogstavtastaturet 11 Opsætning af grundindstillinger Opsætning af grundindstillinger Inden du begynder at anvende Lucca-navigationssystemet, skal du indstille den tidszone, der gælder for din position, så du får vist korrekte ankomsttider under navigationen. Endvidere har du med PIN-forespørgslen mulighed for at spærre for, at en uvedkommende bruger Lucca-navigationssystemet. u Tryk på skærmknappen Format for at skifte mellem 12-timers og 24-timers visning. u Tryk på skærmknappen OK. Menuen Settings (Indstillinger) vises. Aktivering af PIN-forespørgsel Med PINforespørgslen har du mulighed for at spærre for, at et uvedkommende bruger Luccanavigationssystemet. Bemærk: Du har tre forsøg til at indtaste den korrekte PIN-kode, derefter har du tre forsøg til at indtaste den korrekte PUK-kode. Hvis du indtaster en forkert PUK-kode tre gange, spærres systemet. u Tryk på skærmknappen i menuen Settings (Indstillinger). Den anden side af menuen vises. Indstilling af tidszone u Tryk på symbolet i Lucca-navigationssystemets hovedmenu. Menuen Settings (Indstillinger) vises. u Tryk på symbolet. Menuen Time (Klokkeslæt) vises. u Tryk på skærmknappen Time Zone (Tidszone). Der vises en liste over mulige tidszoner. u Tryk på den gældende tidszone (GMT uden sommertid) på listen. Bemærk: Listen angiver hovedstæder, hvor den pågældende tidszone er gældende, for at gøre det lettere for dig at vælge. u Tryk på skærmknappen OK. u Tryk på skærmknappen Daylight Saving Time (Sommertid) for at aktivere sommertid (TIL) eller deaktivere (FRA). Bemærk: Hvis der skiftes mellem sommer- og vintertid der, hvor du p.t. befinder dig, eller hvis du kører ind i en anden tidszone, skal du tilpasse systemets indstillinger. u Tryk på symbolet. Menuen Anti Theft Protection (Tyverisikring) vises. u Tryk på skærmknappen Protection Setup (Konfigurer tyverisikring). u Følg anvisningerne, og indtast en PIN-kode efter eget valg. u Tryk på skærmknappen OK. Efter den første indstilling af PIN-koden følger en opfordring til at indtaste en PUK-kode. PUK-koden bruges til at ophæve spærringen af Lucca-navigationssystemet, hvis du har glemt PIN-koden. u Følg anvisningerne, og indtast en PUK-kode efter eget valg. 12 Opsætning af grundindstillinger Kompas Gør følgende for at opbevare din PUK-kode sikkert: u Til det formål skal du registrere dig på puk.blaupunkt.com og følge anvisningerne. Ændring af PIN-kode u Tryk i menuen Anti Theft Protection (Tyverisikring) på skærmknappen Change PIN Code (Skift PIN). u Følg anvisningerne, og indtast en ny PIN-kode efter eget valg. u Tryk på skærmknappen OK. Kompas Menuen Compass (Kompas) indeholder informationer om nuværende position og aktuel hastighed. Tryk på symbolet i Lucca-navigatiu onssystemets hovedmenu. Menuen Navigation Menu vises. Tryk på skærmknappen. u Kortet vises. Tryk på symbolet i kortvisningen. u Menuen Display (Fremstilling) vises. u Tryk på symbolet. Menuen Compass (Kompas) vises. Antal modtagne GPS-satelitter (bjælke øverst til højre) HDOP (Horizontal Dilution of Precision): Kvalitet af GPS-modtagelse (værdier fra 0 til 50). Jo mindre værdien er, desto mere nøjagtig er positionsbestemmelsen (værdi 0 = ingen afvigelse fra den faktiske position). Værdier op til 8 er acceptable til navigation. Kompasset: Kørselsretning (pålidelig angivelse fra ca. 5 km/h) Speed (Hastighed): Bilens aktuelle hastighed. Altitude (Højde): Aktuel højde over havoverfladen. Latitude/Longitude (Bredde-/længdegrad): Aktuel position på østlig længdeog nordlig breddegrad 13 Navigation Navigation Generelle oplysninger vedrørende navigation Vigtigt: Betjen aldrig Lucca-navigationssystemet, mens du kører, da det kan medføre risiko for uheld! Kig kun på displayet under sikre trafikforhold! Vejføring og vejskiltning har forrang for navigationssystemets anvisninger. Følg kun Lucca-navigationssystemets anvisninger, når omstændighederne og færdselsreglerne tillader det! For at kunne gøre brug af de mange navigationsfunktioner i Lucca-navigationssystemet skal du foretage grundindstillingerne før den første navigation (kap. "Opsætning af grundindstillinger"). u Tryk på symbolet. Menuen Select Destination (Destinationsindtastning) vises. Du har følgende muligheder: Indtast en ny destination via tastaturet eller med stemmen ("Indtastning af en destinationsadresse") Indtast en særlig destination ("Indtastning af en særlig destination") Vælg en sidste destination (ikke ved første destinationsindtastning) Vælg en destination blandt favoritterne (kun når der er gemt mindst 1 destination) Start af navigation u Tryk på symbolet i Luccanavigationssystemets hovedmenu. Indtastning af en destinationsadresse u Tryk på symbolet i menuen Select Destination (Destinationsindtastning). Menuen Postcode (Postnummer) vises. Din brugermanual BLAUPUNKT LUCCA 5.3 EUROPE SCR

15 - eller Tryk på symbolet i menuen Select u Destination (Destinationsindtastning). Menuen Town (By) vises. Destinationsindtastningen anvender det senest valgte land. u Tryk på flagsymbolet i venstre øverste hjørne for at vælge et andet land. Der vises en liste over de tilgængelige lande. u Tryk på det land på listen, som du vil vælge. Landet bliver valgt. Du kan foretage den videre destinationsindtastning via tastaturet eller med stemmen. Menuen Navigation Menu vises. 14 Navigation Indtastning via tastaturet u Indtast en by i menuen Town (By) eller et postnummer i menuen Postcode (Postnummer). Når du bruger tastaturet, vises der under indtastningen op til tre mulige resultater, der passer til din indtastning. u Tryk på den ønskede mulighed. - eller Tryk på symbolet. u Listen med resultater vises. u Tryk på den ønskede mulighed. Menuen Road (Vej) vises. Du kan indtaste en vej eller navigere til byens centrum eller til en særlig destination i byen: u Tryk på skærmknappen Centre (Til centrum) for at navigere til centrum. - eller u Tryk på skærmknappen Points of Interest (Særlige destinationer) for derefter at angivet en særlig destination. - eller u Indtast en vej. Når du bruger tastaturet, vises der under indtastningen op til tre mulige resultater, der passer til din indtastning. u Tryk på den ønskede mulighed. - eller Tryk på symbolet. u Listen med resultater vises. u Tryk på den ønskede mulighed. Menuen House Number (Husnummer) vises. Du kan indtaste et husnummer eller navigere til midten af vejen: u Tryk på knappen Middle of the Road (Midten af vejen) for at navigere til midten af vejen. - eller u Indtast et husnummer. u Tryk på skærmknappen Proceed (Fortsæt). Menuen Detailed Information (Detaljeret information) vises. Som kontrol vises den indtastede destination. Du har følgende muligheder: Start af destinationsføring (se "Start af destinationsføring") Lagring af destination som favorit (se "Lagring af destinationsadresse") Visning af destination på kort (se "Visning af kort") Indstilling af ruteoptioner (se "Definition af ruteoptioner") Indtastning med stemmen Indtastning med stemmen er muligt i Tyskland, Østrig, England, Spanien, Frankrig og Italien på det pågældende modersmål (i Østrig kun på tysk). u Tryk i menuen Town (By) eller i menuen Postcode (Postnummer) på skærmknappen Voice Entry (Indtastning med stemme). u Sig navnet på byen eller postnummeret højt og tydeligt. Listen med resultater vises. u Tryk på den ønskede mulighed. u Sig vejens navn højt og tydeligt. Listen med resultater vises. u Tryk på den ønskede mulighed. u Sig husnummeret højt og tydeligt. Listen med resultater vises. u Tryk på den ønskede mulighed. Menuen Detailed Information (Detaljeret information) vises. Som kontrol vises den indtastede destination. Du har følgende muligheder: Start af destinationsføring (se "Start af destinationsføring") Lagring af destination som favo rit (se "Lagring af destinationsadresse") Visning af destination på kort (se "Visning af kort") Indstilling af ruteoptioner (se "Definition af ruteoptioner") 15 Navigation Valg af en af de seneste destinationer De seneste destinationer, der er anvendt i navigationen, gemmes automatisk på listen Last Locations (Seneste byer). De tre seneste destinationer vises i menuen Select Destination (Destinationsindtastning) og kan vælges direkte. Tryk på symbolet i Lucca-navigatiu onssystemets hovedmenu. Menuen Navigation Menu vises. Tryk på symbolet. u Menuen Select Destination (Destinationsindtastning) vises. Kun bestemte særlige destinationer (f.eks. hospital, hotel): Ring til destination (kap. "Bluetooth-funktion", "Ring til særlig destination") Valg af destination fra Favoritter Under Favoritter finder du alle de destinationer, som du har gemt i menuen Detailed Information (Detaljeret information). Valg af destination fra Favoritter til destinationsføring Tryk på symbolet i Lucca-navigatiu onssystemets hovedmenu. Menuen Navigation Menu vises. Tryk på symbolet. u Menuen Select Destination (Destinationsindtastning) vises. Tryk på symbolet. u Menuen Favourites (Favoritter) vises. u Tryk på den ønskede destination. Menuen Detailed Information (Detaljeret information) vises. Som kontrol vises den indtastede destination. Du har følgende muligheder: Start af destinationsføring (se "Start af destinationsføring") Visning af destination på kort (se "Visning af kort") Indstilling af ruteoptioner (se "Definition af ruteoptioner") Kun bestemte særlige destinationer (f.eks. hospital, hotel): Ring til destination (kap. "Bluetooth-funktion", "Ring til særlig destination") u Tryk på en af de 3 seneste destinationer. - eller u Tryk ud for de 3 seneste destinationer på skærmknappen Last Locations (Seneste byer). Menuen Last Locations (Seneste byer) vises. u Tryk på den ønskede destination. Menuen Detailed Information (Detaljeret information) vises. Som kontrol vises den indtastede destination. Du har følgende muligheder: Start af destinationsføring (se "Start af destinationsføring") Lagring af destination som favo rit (se "Lagring af destinationsadresse") Visning af destination på kort (se "Visning af kort") Indstilling af ruteoptioner (se "Definition af ruteoptioner") 16 Navigation Indtastning af en særlig destination Til de særlige destinationer forkortet POI (Points of Interest) hører konkrete steder såsom hoteller, parkeringsmuligheder og benzinstationer. Disse særlige destinationer er lagret på kortmaterialet og kan anvendes som navigationsmål. Valg af en særlig destination Tryk på symbolet i Lucca-navigatiu onssystemets hovedmenu. Menuen Navigation Menu vises. Tryk på symbolet. u Menuen Select Destination (Destinationsindtastning) vises. u Tryk på skærmknappen Points of Interest (Særlige destinationer). Menuen Points of Interest (Særlige destinationer) vises. Du kan nu vælge en af de følgende særlige destinationer: Hoteller Parkeringsmuligheder Benzinstationer Hospitaler Restauranter Bemærk: Tryk på skærmknappen Display More Special Destinations (Viser flere særlige destinationer) for at hente flere særlige destinationer, f. Din brugermanual BLAUPUNKT LUCCA 5.3 EUROPE SCR

16 eks. turistattraktioner. De vælger den ønskede særlige destination ved at trykke på knappen. Tryk på skærmknappen MERIAN Scout Guide (MERIAN Scoutrejseguide) for at komme til rejseguiden. (Kap. "Rejseguide") u Tryk på et symbol efter eget valg for at åbne en kategori af særlige destinationer. Du kan nu vælge, om du vil navigere til en særlig destination i området omkring dig, i nærheden af destinationen eller i en bestemt by. Valg af en særlig destination i området Gør følgende, hvis du vil navigere til en særlig destination i nærheden: Tryk på symbolet for at vælge en u særlig destination i nærheden af din aktuelle position. Bemærk: Hvis der ikke modtages noget GPS-signal, går Lucca-navigationssystemet ud fra den senest kendte position. Menuen Name (Søgebegreb) vises. Du kan indtaste en særlig destination eller få vist alle særlige destinationer: Indtast en særlig destination eller en del u af betegnelsen, og tryk derefter på symbolet. - eller u Tryk på skærmknappen Display All... (Vis alle...). I begge tilfælde vises resultatlisten. u Tryk på den ønskede mulighed. Menuen Detailed Information (Detaljeret information) vises. Til kontrol vises den indtastede destination samt yderligere oplysninger. Du har følgende muligheder: Start af destinationsføring (se "Start af destinationsføring") Lagring af destination som favo rit (se "Lagring af destinationsadresse") Visning af destination på kort (se "Visning af kort") Indstilling af ruteoptioner (se "Definition af ruteoptioner") Kun bestemte særlige destinationer (f.eks. hospital, hotel): Ring til destination (kap. "Bluetooth-funktion", "Ring til særlig destination") 17 Navigation Valg af en særlig destination i destinationsområdet Gør følgende, hvis du vil navigere til en særlig destination i destinationsområdet: Tryk på symbolet for at vælge en u særlig destination i nærheden af destinationen. Bemærk: Denne funktion er kun tilgængelig, hvis du allerede har indtastet en destination og har startet destinationsføringen. Menuen Name (Søgebegreb) vises. Du kan indtaste en særlig destination eller få vist alle særlige destinationer: Indtast en særlig destination eller en del u af betegnelsen, og tryk derefter på symbolet. - eller u Tryk på skærmknappen Display All... (Vis alle...). I begge tilfælde vises resultatlisten. u Tryk på den ønskede mulighed. Menuen Detailed Information (Detaljeret information) vises. Til kontrol vises den indtastede destination samt yderligere oplysninger. Du har følgende muligheder: Start af destinationsføring (se "Start af destinationsføring") Lagring af destination som favo rit (se "Lagring af destinationsadresse") Visning af destination på kort (se "Visning af kort") Indstilling af ruteoptioner (se "Definition af ruteoptioner") Kun bestemte særlige destinationer (f.eks. hospital, hotel): Ring til destination (kap. "Bluetooth-funktion", "Ring til særlig destination") Valg af en særlig destination i en by Gør følgende, hvis du vil navigere til en særlig destination i en bestemt by: Tryk på symbolet for at vælge en særu lig destination i en bestemt by. Menuen Town (By) vises. Destinationsindtastningen anvender det senest valgte land. u Tryk på flagsymbolet i venstre øverste hjørne for at vælge et land. Der vises en liste over de tilgængelige lande. u Tryk på det land på listen, som du vil vælge. Landet vælges, og menuen Town (By) vises igen. Vælg nu en by: u Angiv by via tastaturet eller med stemmen som beskrevet i afsnittet "Indtastning af en destinationsadresse". u Indtast navnet på en særlig destination via tastaturet. - eller u Tryk på skærmknappen Display All... (Vis alle...). De tilgængelige særlige destinationer i denne kategori vises på en liste. u Tryk på den særlige destination, du vil navigere til. Menuen Detailed Information (Detaljeret information) vises. Til kontrol vises den indtastede destination samt yderligere oplysninger. Du har følgende muligheder: Start af destinationsføring (se "Start af destinationsføring") Lagring af destination som favo rit (se "Lagring af destinationsadresse") Visning af destination på kort (se "Visning af kort") Indstilling af ruteoptioner (se "Definition af ruteoptioner") 18 Navigation Kun bestemte særlige destinationer (f.eks. hospital, hotel): Ring til destination (kap. "Bluetooth-funktion", "Ring til særlig destination") Rejseguide Med rejseguiden kan du målrettet navigere til en turistattraktion på en ferierejse. Valg af et rejsemål Tryk på symbolet i Lucca-navigatiu onssystemets hovedmenu. Menuen Navigation Menu vises. Tryk på symbolet. u Menuen Select Destination (Destinationsindtastning) vises. u Tryk på skærmknappen Points of Interest (Særlige destinationer). Menuen Points of Interest (Særlige destinationer) vises. u Tryk på skærmknappen MERIAN Scout Guide (MERIAN Scout-rejseguide). Menuen MERIAN Scout Guide (MERIAN Scoutrejseguide) vises. Du kan nu vælge et af de følgende rejsemål: Restaurant Shopping Golf Fritid Seværdighed I den anden side af menuen finder du desuden disse rejsedestinationer: Gå ud Hotel u Tryk på den ønskede rejsedestination. Du kan nu vælge, om du vil navigere til en rejsedestination i nærheden af dig, i nærheden af destinationen eller i en bestemt by. Valg af et rejsemål i området Gør følgende, hvis du vil navigere til en rejsedestination i nærheden af dig: Tryk på symbolet for at vælge en reju sedestination i nærheden af din aktuelle position. Bemærk: Hvis der ikke modtages noget GPS-signal, går Lucca-navigationssystemet ud fra den senest kendte position. Menuen Name (Søgebegreb) vises. Du kan indtaste en rejsedestination eller få vist alle rejsedestinationer: Indtast først en rejsedestination eller en u del af betegnelsen, og tryk derefter på symbolet. - eller u Tryk på skærmknappen Display All... (Vis alle...). I begge tilfælde vises resultatlisten. Din brugermanual BLAUPUNKT LUCCA 5.3 EUROPE SCR

17 u Tryk på den ønskede mulighed. Menuen Detailed Information (Detaljeret information) vises. Til kontrol vises den indtastede destination samt yderligere oplysninger. Du har følgende muligheder: Start af destinationsføring (se "Start af destinationsføring") Lagring af destination som favo rit (se "Lagring af destinationsadresse") Visning af destination på kort (se "Visning af kort") Indstilling af ruteoptioner (se "Definition af ruteoptioner") Kun bestemte særlige destinationer (f.eks. hospital, hotel): Ring til destination (kap. "Bluetooth-funktion", "Ring til særlig destination") 19 Navigation Valg af en rejsedestination i destinationsområdet Gør følgende, hvis du vil navigere til en rejsedestination i destinationsområdet: Tryk på symbolet for at vælge en u rejsedestination i destinationsområdet. Bemærk: Denne funktion er kun tilgængelig, hvis du har indtastet en destination og har startet destinationsføringen. Menuen Name (Søgebegreb) vises. Du kan indtaste en rejsedestination eller få vist alle særlige destinationer: Indtast en rejsedestination eller en del u af betegnelsen, og tryk derefter på symbolet. - eller u Tryk på skærmknappen Display All... (Vis alle...). I begge tilfælde vises resultatlisten. u Tryk på den ønskede mulighed. Menuen Detailed Information (Detaljeret information) vises. Til kontrol vises den indtastede destination samt yderligere oplysninger. Du har følgende muligheder: Start af destinationsføring (se "Start af destinationsføring") Lagring af destination som favo rit (se "Lagring af destinationsadresse") Visning af destination på kort (se "Visning af kort") Indstilling af ruteoptioner (se "Definition af ruteoptioner") Kun bestemte særlige destinationer (f.eks. hospital, hotel): Ring til destination (kap. "Bluetooth-funktion", "Ring til rejsedestination") Valg af et rejsemål i en by Gør følgende, hvis du vil navigere til et rejsemål i en bestemt by: Tryk på symbolet for at vælge en reju sedestination i en bestemt by. Menuen Town (By) vises. Destinationsindtastningen anvender det senest valgte land. u Tryk på flagsymbolet i venstre øverste hjørne for at vælge et land. Der vises en liste over de tilgængelige lande. u Tryk på det land på listen, som du vil vælge. Landet vælges, og menuen Town (By) vises igen. Vælg nu en by: u Angiv by via tastaturet eller med stemmen som beskrevet i afsnittet "Indtastning af en destinationsadresse". u Indtast navnet på en rejsedestination via tastaturet. - eller u Tryk på skærmknappen Display All... (Vis alle...). De tilgængelige rejsedestinationer i denne kategori vises på en liste. u Tryk på det rejsemål, du vil navigere til. Menuen Detailed Information (Detaljeret information) vises. Til kontrol vises den indtastede destination samt yderligere oplysninger. Du har følgende muligheder: Start af destinationsføring (se "Start af destinationsføring") Lagring af destination som favo rit (se "Lagring af destinationsadresse") Visning af destination på kort (se "Visning af kort") Indstilling af ruteoptioner (se "Definition af ruteoptioner") 20 Navigation Kun bestemte særlige destinationer (f.eks. hospital, hotel): Ring til destination (kap. "Bluetooth-funktion", "Ring til særlig destination") Kun bestemte særlige destinationer (f.eks. hospital, hotel): Ring til destination (kap. "Bluetooth-funktion", "Ring til særlig destination") Hurtigsøgning Med hurtigsøgningen kan du direkte få adgang til en bestemt kategori af særlige destinationer. I menuen Fast Retrieval (Kategori for hurtigsøgning) kan du fastlægge kategorien for hurtigsøgningen. (Kap. "Indstillinger for navigationen") u Tryk på symbolet i Lucca-navigationssystemets hovedmenu. Menuen Navigation Menu vises. Valg af destination fra kortet Med denne funktion kan du vælge destination for navigationen direkte på kortet. På denne måde kan du ud over byer og gader også hurtigt vælge særlige destinationer. Tryk på symbolet i Lucca-navigatiu onssystemets hovedmenu. Menuen Navigation Menu vises. Tryk på skærmknappen. u Kortet vises. u Tryk på symbolet. Der vises en liste over kategorierne for særlige destinationer. u Tryk på den ønskede destination. Menuen Detailed Information (Detaljeret information) vises. Som kontrol vises den indtastede destination. Du har følgende muligheder: Start af destinationsføring (se "Start af destinationsføring") Lagring af destination som favo rit (se "Lagring af destinationsadresse") Visning af destination på kort (se "Visning af kort") Indstilling af ruteoptioner (se "Definition af ruteoptioner") Tryk på kortet, og flyt det i den ønskede retning. Bemærk: Når du flytter kortet, vises symbolet i den nederste displaylinje til venstre. Tryk på symbolet for at vende tilbage til din aktuelle position. 21 Navigation Valg af destination fra kortet u Tryk på den by (eller den gade/den særlige destination), som du vil definere som destination. Byen markeres, og dens navn vises i den øverste displaylinje. Hvis flere veje er markeret, vises desuden piletaster. Tryk på piletasterne for at træffe et valg. I den nederste displaylinje til højre vises dette symbol: u Tryk på symbolet (flag) for at vælge byen som destination. Destinationsføringen startes. u u u u u Tryk på symbolet for at skifte mellem køretøjsprofilerne. Tryk på symbolet for at tillade færger (flueben) eller undgå dem (intet flueben). Tryk på symbolet for at tillade motorveje (flueben) eller undgå dem (intet flueben). Tryk på symbolet for at tillade betalingsveje (flueben) eller undgå dem (intet flueben). Tryk på symbolet for at skifte ruteberegningsmåde: Fast Route (Hurtig rute): Den tidsmæssigt korteste rute beregnes. Short Route (Kort rute): Den kilometermæssigt korteste rute beregnes. Economic Route (Økonomisk rute): Kombination af korteste og hurtigste rute. Både afstand og tid tages i betragtning. Tryk på symbolet for at fastlægge omkørsel ved kø (kap. Din brugermanual BLAUPUNKT LUCCA 5.3 EUROPE SCR

18 "TMC-funktion"): Automatic By-pass (Automatisk omkørsel ved kø): Lucca-navigationssystemet ændrer automatisk destinationsføringen, så snart det modtager oplysninger om trafikforstyrrelser. Manual By-pass (Manuel omkørsel ved kø): Ved trafikforstyrrelser vises køsymbolet til højre på kortet: Hvis du trykker på symbolet, åbnes kødetaljevisningen, hvor du kan få beregnet en alternativ rute. No Congestion By-pass (Ingen omkørsel ved kø): Lucca-navigationssystemet ændrer ikke destinationsføringen, heller ikke når du modtager oplysninger om trafikforstyrrelser. Definition af ruteoptioner I menuen Routing Settings (Ruteoptioner) kan du definere din bils hastighedsprofil, definere rutetypen og udelukke bestemte typer gader fra beregningerne. Ruteoptionerne gælder for alle efterfølgende destinationsføringer. u Tryk på symbolet i Lucca-navigationssystemets hovedmenu. Menuen Navigation Menu vises. u Tryk på symbolet. Menuen Route Settings (Ruteoptioner) vises. - eller (efter destinationsindtastning) Tryk på symbolet i menuen Detailed u Information (Detaljeret information). Menuen Route Settings (Ruteoptioner) vises. u 22 Navigation Destinationsføring Start af destinationsføring Tryk efter destinationsindtastning på u skærmknappen i menuen Detailed Information (Detaljeret information). Ruten beregnes, og kortet vises. Bemærk: Hvis du befinder dig i et lukket rum, skal du gå ud i det fri. Lucca-navigationssystemet benytter så vidt muligt frit udsyn lodret i retning af himlen. Hvis der er forstyrrelser i GPS-modtagelsen under destinationsføringen, stopper navigationen. Så snart GPS-modtagelse er retableret, registrerer navigationssystemet automatisk, om bilens position har ændret sig, og foretager i så fald en ny beregning af ruten. Derefter kan du fortsætte navigationen. Stemmevejledning Hvis du ikke forstår en stemmevejledning eller ikke er sikker på, hvad du skal gøre i det næste vejkryds, kan du få gentaget stemmevejledningen: u Tryk på den nederste displaylinje (ruteinformationer). Afslutning af destinationsføring Tryk på symbolet i kortvisningen. u Menuen Navigation Menu vises. u u - eller u Tryk på symbolet på den første side i menuen Navigation Menu for at starte en anden applikation, f.eks. Music Player. Hovedmenuen vises. Hvis du afslutter destinationsføringen, inden du er nået frem til destinationen, åbnes menuen Navigation Menu. Du kan da indlæse en ny destination eller fortsætte navigationen til den oprindelige destination ved at vælge denne igen på listen over "Seneste destinationer". Tryk på skærmknappen. Den anden side af menuen vises. Tryk på symbolet for at afslutte destinationsføringen. Kortet vises. Carsor: Den aktuelle position markeres med en blå trekant. Ruten er markeret med en blå streg. Kompas: Peger altid mod nord (orienteringshjælp) Bemærk: Ruten beregnes med de indstillinger for ruteberegning. De indtastede destinationer gemmes automatisk som Last Locations (Seneste byer) i menuen Select Destination (Destinationsindtastning). ("Indtastning af en destinationsadresse") Forstyrrelse af GPS-modtagelsen Hvis der efter destinationsindtastningen ikke modtages et tilstrækkeligt kraftigt GPS-signal, spørger Lucca-navigationssystemet, om systemet skal beregne ruten ud fra den senest kendte position. u Tryk på skærmknappen for at beregne ruten. - eller u Tryk på skærmknappen for at afbryde ruteberegningen og starte forfra. 23 Navigation Ankomst til destination Når du ankommer til destinationen, giver systemet meldingen "Du er nået frem til destinationen". På kortet vises derefter kun den aktuelle position. Lagring af destinationsadresse Enhver destination, som du angiver, og destinationerne på listen Last Destinations (Seneste destinationer), kan du gemme i Favourites (Favoritter). Denne funktion er særligt fordelagtig, hvis det er en destination, der anvendes ofte. Forudsætning: Målindtastning Tryk på symbolet i menuen Detailed u Information (Detaljeret information). Tastaturet vises. u Indtast et navn for destinationen. Tryk på symbolet. u Destinationsadressen gemmes med det valgte navn i menuen Favourites (Favoritter). Gør følgende for at vælge en lagret destinationsadresse: u Tryk i menuen Select Destination (Destinationsindtastning) på skærmknappen Favourites (Favoritter), og vælg den ønskede destinationsadresse. Dato og klokkeslæt registreres som standard. Dette kan ændres: u Indtast et andet navn. u Tryk på skærmknappen. Den aktuelle position gemmes med det valgte navn i menuen Favourites (Favoritter). Administration af destination Systemet omfatter 2 lister, hvor de forskellige destinationer lagres: I Favourites (Favoritter) På listen Last Locations (Seneste byer) Du kan omdøbe destinationer fra Favourites (Favoritter). Destinationerne kan også slettes fra de to lister. Tryk på symbolet i Lucca-navigatiu onssystemets hovedmenu. Menuen Navigation Menu vises. Tryk på skærmknappen. u Den anden side af menuen vises. Tryk på symbolet. u Menuen Manage Destinations (Administration af destinationer) vises. Omdøbning af destination (kun Favoritter) Du kan omdøbe en gemt destination i Favoritter: Tryk på symbolet i menuen Manage u Destinations (Administration af destinationer). Menuen Rename Favourite (Omdøb favorit) vises. u Tryk på den destination, du vil omdøbe. Systemet viser nu en menu, hvor du kan indtaste et navn. u Indtast et nyt navn for destinationen. Tryk på symbolet. u Lagring af aktuel position Du kan gemme din aktuelle position og anvende den senere som destination for navigationen. Forudsætning: GPS-modtagelse Tryk på symbolet i kortvisningen. u Menuen Navigation Menu vises. u u Tryk på skærmknappen. Den anden side af menuen vises. Tryk på symbolet. Systemet viser nu en menu, hvor du kan indtaste et navn. 24 Navigation Sletning af en destination Du kan slette en gemt destination i Favoritter eller en af de seneste destinationer: Tryk på symbolet i menuen Manage u Destinations (Administration af destinationer). Menuen Delete Favourite (Slet favorit) vises. - eller Tryk på symbolet i menuen Manage u Destinations (Administration af destinationer). Menuen Delete One Last Location (Slet en seneste by) vises. u Tryk på den destination, du vil slette. Tryk på symbolet. u Sletning af alle destinationer (kun seneste byer) Du kan slette alle de seneste destinationer: Tryk på symbolet i menuen Manage u Destinations (Administration af destinationer). Din brugermanual BLAUPUNKT LUCCA 5.3 EUROPE SCR

19 Systemet viser en bekræftelsesmenu. Tryk på symbolet for at slette listen. u - eller u Tryk på symbolet for ikke at slette listen. Indtastning af startpunkt Tryk på symbolet i Lucca-navigatiu onssystemets hovedmenu. Menuen Navigation Menu vises. Tryk på symbolet. u Menuen Route Planning (Ruteplanlægning) vises. Ruteplanlægning med etaper Du kan også foretage ruteplanlægningen uden GPS-modtagelse, eksempelvis derhjemme, og på den måde få et overblik over ferieturen. Ruten kan ikke gemmes. Med den planlagte rute kan du: Starte en simulation (se "Rutesimulation") Få vist rutebeskrivelsen (se "Rutebeskrivelse") Gå til et bestemt sted på kortet (se "Gå til et bestemt sted på kortet") Bemærk: Du kan indtaste en rute med maks. 5 rutepunkter og en samlet længde på 5000 km. Startpunktet er den senest kendte position, men kan også ændres: Tryk på symbolet for at ændre startu punktet. Menuen Select Destination (Destinationsindtastning) vises. u Indtast rutepunktet ligesom ved destinationsindtastning. Yderligere oplysninger finder du i kapitlet "Indtastning af en destinationsadresse". Tryk på symbolet i menuen Detailed u Information (Detaljeret information). Menuen Route Planning (Ruteplanlægning) vises igen. Den indtastede destination vises som startpunkt. Tilføjelse af yderligere rutepunkter Du kan tilføje et rutepunkt i menuen Route Planning (Ruteplanlægning) eller direkte på kortet: Tryk på symbolet i menuen Route u Planning (Ruteplanlægning). Menuen Select Destination (Destinationsindtastning) vises. u Indtast endnu et rutepunkt. Tryk på symbolet i menuen Detailed u Information (Detaljeret information). Menuen Route Planning (Ruteplanlægning) vises igen. Den indtastede destination vises som rutepunkt. 25 Navigation u Gentag de ovenstående trin for alle yderligere (maks. 5) destinationer, der skal tilføjes til ruten. Bemærk: Efter beregning af ruten kan du direkte på kortet tilføje en vilkårlig by som rutepunkt: Tryk på en by på kortet og derefter på symbolet. Ruten beregnes igen. Sletning af rutepunkt u Tryk i menuen Route Planning (Ruteplanlægning) på det rutepunkt, som du vil slette. u Tryk på symbolet. Rutepunktet slettes. Optimering af rækkefølge u Tryk i menuen Route Planning (Ruteplanlægning) på symbolet for at skifte mellem symbolerne. Tryk på symbolet for automatisk at u bringe rutepunkterne i en optimal rækkefølge. Startpunktet bevares. Ændring af rækkefølge u Tryk i menuen Route Planning (Ruteplanlægning) på det rutepunkt, som du vil flytte. u Tryk på symbolet for at skifte mellem symbolerne. u Tryk på symbolet for at flytte rutepunktet opad. u Tryk på symbolet for at flytte rutepunktet nedad. Rutesimulation Forudsætning: Ruteplanlægning og destinationsføring er startet Tryk på symbolet i Lucca-navigatiu onssystemets hovedmenu. Menuen Navigation Menu vises. Tryk på skærmknappen. u Den anden side af menuen vises. Tryk på symbolet. u Kortet vises, og simulationen starter. Under simulationen vises de samme informationer og de samme stemmevejledninger høres som under en destinationsføring ("Kortvisning samtidig med destinationsføring"). Funktioner under simulationen Under en simulation er disse skærmknapper til tilgængelige: Stop Simulation (Afslut simulation) Next Manoeuvre (Næste manøvre): Udelad næste rutepunkt, og kør mod den efterfølgende destination Start af destinationsføring u Tryk i menuen Route Planning (Ruteplanlægning) på skærmknappen Start Navigation. Ruten beregnes, og kortet vises. Hvis du har ændret startpunktet, vises dette symbol øverst på kortet: u Tryk på symbolet. Destinationsføringen startes. 26 Navigation Kortvisning samtidig med destinationsføring Under navigation vises der sammen med kortet forskellige typer navigationshjælp og ruteinformationer. Du kan også skifte til pilevisning (kap. "Arbejde med kortet", "Ekstra funktioner") Vigtigt Oplysningerne på de digitale vejkort kan være misvisende på grund af midlertidige ændringer (vejarbejde osv.)! Yderligere oplysninger, f.eks. hastighedsbegrænsning, kan kun vises, når de er indeholdt i kortmaterialet. Den aktuelle trafikforhold og kørselsretningsinformation har forrang for informationerne fra Luccanavigationssystemet. Navigationshjælp På kortet vises følgende navigationshjælp: Ruteinformationer I den nederste displaylinje vises følgende ruteinformationer: Forventet ankomsttid Forventet resterende køretid Resterende afstand til destination Aktuel hastighed Bemærk: I menuen Trip Info vises yderligere informationer, f.eks. gennemsnitshastigheden. ("Ekstra funktioner" i dette kapitel) Hastighedsbegrænsninger I højre område af kortet vises hastighedsbegrænsningen. Bemærk: Denne information vises kun, hvis den er aktiveret i navigationsindstillingerne. (Kap. Konfiguration af Lucca-navigationssystemet", "Indstillinger for navigationen") Bluetooth-forbindelse Hvis du har forbundet en mobiltelefon med Luccanavigationssystemet, vises dette symbol på kortet: Hvis du trykker på symbolet, åbnes menuen Bluetooth Menu. Yderligere oplysninger finder du i kapitlet "Bluetooth-funktion". Carsor: Din position (vises altid midt på kortet) Kompas: Peger altid mod nord (orienteringshjælp) Feltet foroven: Navnet på næste by og kørselsretningsinformation Handlingspil: Næste handling og afstanden til denne. Når du nærmer dig stedet for den næste handling yderligere, vises en bjælke til højre. Navigation Menu vises. Tryk på skærmknappen. u Kortet vises. vises. Tryk på kortet, og flyt det i den ønskede retning. markeres, og dens navn vises i den øverste displaylinje. Hvis flere veje er markeret, vises desuden piletaster. Tryk på piletasterne for at træffe et valg. Display (Fremstilling) vises. / Tryk på symbolet for at u skifte mellem 2D- og 3Dvisning. Tryk på symbolet for at få vist køinforu mation. (Kap. "Ekstra funktioner ved destinationsføring") Tryk på symbolet for at få vist ruteinformationer, f.eks. på skærmknappen for at forlade pilevisningen igen. Din brugermanual BLAUPUNKT LUCCA 5.3 EUROPE SCR

20 Menuen Navigation Menu vises. u Tryk på skærmknappen. Den anden side af menuen vises. Tryk på symbolet. u Menuen Avoid Route (Spær rute) vises. spærrede strækning markeres med symbolet. Du kan angive lige så mange spærringer, du vil. Antallet af spærringer vises i den nederste displaylinje. Rutebeskrivelse Du kan få vist beskrivelsen af din rute. Menuen Display (Fremstilling) vises. u Tryk på symbolet. Menuen Navigation Menu vises. u u Tryk på skærmknappen. Den anden side af menuen vises. Tryk på symbolet. Menuen Go to... Settings (Indstillinger) vises. Tryk på symbolet. modtagelsen forringes, søges der ikke automatisk efter en ny sender. Frequency Selection (Frekvens valg): Søg efter en TMC-sender i intervaller på 100 khz. u Tryk på en skærmknap for at vælge indstilling. Omkørsel ved kø Du kan vælge imellem manuel eller automatisk omkørsel ved kø. Tryk på symbolet i menuen TMC u Transmitter (TMC-sender). Du kan foretage følgende indstillinger: Automatic By-pass (Automatisk omkørsel ved kø): Lucca-navigationssystemet ændrer automatisk destinationsføringen, så snart det modtager oplysninger om trafikforstyrrelser. Manual By-pass (Manuel omkørsel ved kø): Ved trafikforstyrrelser vises køsymbolet til højre på kortet: Hvis du trykker på symbolet, åbnes kødetaljevisningen, hvor du kan få beregnet en alternativ rute. No Congestion By-pass (Ingen omkørsel ved kø): Luccanavigationssystemet ændrer ikke destinationsføringen, heller ikke når du modtager oplysninger om trafikforstyrrelser. u Tryk på en skærmknap for at vælge indstilling. Visning af kømeldinger u u Tryk på symbolet i kortvisningen. Menuen Display (Fremstilling) vises. Tryk på symbolet. Trafikmeldingerne vises. u Tryk på pilesymbolerne for at skifte mellem meldingerne. u Tryk på skærmknappen TMC for at få vist menuen TMC Transmitter (TMC-sender) og ændre TMC-indstillingerne. Manuel omkørsel ved kø Hvis du har valgt manuel omkørsel ved kø, skal du få beregnet en alternativ rute: Tryk på symbolet. u Kødetaljevisningen vises. u - eller u Tryk på skærmknappen for at forlade menuen uden at beregne en alternativ rute. Tryk på skærmknappen for at beregne en alternativ rute. 31 Konfiguration af Lucca-navigationssystemet Konfiguration af Luccanavigationssystemet Lucca-navigationssystemet har to menuer, hvor du kan foretage indstillinger: Enhedsindstillinger: Her indstiller du enhedens egenskaber. Indstilling for navigationen: Her indstiller du navigationens egenskaber. Sprog I menuen Sprog kan du indstille, hvilket sprog menuerne i Lucca-navigationssystemet skal vises på. Med én undtagelse: Menusproget for multimedia-applikationen og Bluetooth-funktionen er engelsk. Stemmevejledningerne sker ligeledes på det indstillede sprog. Tryk på symbolet. u Der vises en liste over mulige sprog. u Tryk på det sprog på listen, som skal anvendes i menuer og til stemmevejledning. u Tryk på skærmknappen OK. Sprogversionen installeres, og hovedmenuen vises. Klokkeslæt u Tryk på symbolet. Menuen Time (Klokkeslæt) vises. u Tryk på skærmknappen Time Zone (Tidszone). Der vises en liste over mulige tidszoner. u Tryk på den gældende tidszone (GMT uden sommertid) på listen. Bemærk: Listen angiver hovedstæder, hvor den pågældende tidszone er gældende, for at lette valget. u Tryk på skærmknappen OK. Sådan skiftes til sommertid: u Tryk i menuen Time (Klokkeslæt) på skærmknappen Daylight Saving Time (Sommertid) for at skifte mellem indstillingerne ON (TIL) og OFF (FRA). Bemærk: Hvis der skiftes mellem sommer- og vintertid der, hvor du p.t. befinder dig, eller hvis du kører ind i en anden tidszone, skal du tilpasse systemets indstillinger. u Tryk på skærmknappen Format for at skifte mellem 24-timers og 12-timers visning. u Tryk på skærmknappen OK. Enhedsindstillinger I menuen Settings (Indstillinger) for Lucca-navigationssystemet kan du definere indstillinger for følgende områder: Sprog Klokkeslæt Fremstilling Standardindstillinger Berøringsfølsom skærm (Touchscreen) I den anden side af menuen finder du desuden disse indstillinger: Produktinformation Natvisning Tyverisikring Tastelyd (lyd fra skærmknapperne) Audio/video Tryk på symbolet i hovedmenuen. u Menuen Settings (Indstillinger) vises. u Tryk på skærmknappen for at bladre i denne menu. u Når du har foretaget ændringer af indstillingerne, kan du trykke på skærmknappen OK for at gemme de ændrede indstillinger. på symbolet. u Menuen Representation (Fremstilling) vises. på symbolet. u Menuen Factory Settings (Standardindstillinger) vises. begge tilfælde vises en forespørgsel. MTP: Media Transfer-protokol. MSD: Mass Storage Device. Lucca-navigationssystemet registreres som masselager. på symbolet. u Systemet beder dig om en bekræftelse. u Tryk på skærmknappen Yes (Ja), og følg anvisningerne på displayet for at kalibrere den berøringsfølsomme skærm. Produktinformation Tryk på symbolet på anden side i u menuen Settings (Indstillinger). Produktinformation vedrørende Lucca-navigationssystemet, f.eks. version af det anvendte kort og navigationssoftwaren, vises. Natvisning Du kan skifte manuelt mellem dag-/natvisning eller indstille, at det skal ske automatisk. Ved natvisning anvendes din indstilling i menuen Representation (Fremstilling). Tryk på symbolet på anden side i u menuen Settings (Indstillinger). Menuen Night Mode (Natvisning) vises. u Tryk på skærmknappen Day (Dag) for at aktivere (flueben) eller deaktivere (intet flueben) dagvisning. u Tryk på skærmknappen Night (Nat) for at aktivere (flueben) eller deaktivere (intet flueben) natvisning. u Tryk på skærmknappen Automatic With Car-Connectivity (Automatisk med forbindelse til bilen) for at aktivere (flueben) eller deaktivere (intet flueben) funktionen. Hvis du aktiverer funktionen, skifter Lucca-navigationssystemet automatisk til nattilstand, når du tænder lyset på køretøjet. Bemærk: Automatikken kræver, at Active Cradle er forbundet med bilradioen via Smart Cable. Din brugermanual BLAUPUNKT LUCCA 5.3 EUROPE SCR