VEJLEDNING TIL SUPERKRAFTIGE, REAKTIONSFRI SKRALDENØGLER, MODEL 111 OG 111 -EU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEJLEDNING TIL SUPERKRAFTIGE, REAKTIONSFRI SKRALDENØGLER, MODEL 111 OG 111 -EU"

Transkript

1 Al korrespondance bedes stilet til Ingersoll -Rands nærmeste kontor eller distributør. Ingersoll -Rand Company 2001 Trykt i USA Formular P Udgave August, 2001 VEJLEDNING TIL SUPERKRAFTIGE, REAKTIONSFRI SKRALDENØGLER, MODEL 111 OG 111 -EU BEMÆRK 3/8 -reaktionsfri skraldenøgle model 111 og 111 -EU er designet til arbejde på lydpotter og støddæmpere, udskiftning af vandpumper, kølere og aircondition -enheder, samt andet forefaldende reparationsarbejde i autobranchen. Ingersoll -Rand påtager sig intet ansvar for eventuelle ændringer af værktøjer udført af brugeren i forbindelse med anvendelsesområder, som Ingersoll -Rand ikke på forhånd er blevet konsulteret om. ADVARSEL! INDEHOLDER VIGTIG SIKKERHEDSINFORMATION. DENNE VEJLEDNING SKAL LÆSES FØR BETJENING AF VÆRKTØJET. DET ER ARBEJDSGIVERENS ANSVAR AT SØRGE FOR, AT INDHOLDET AF DENNE VEJLEDNING BRINGES TIL OPERATØRENS KUNDSKAB. MANGLENDE IAGTTAGELSE AF DISSE ADVARSLER KAN RESULTERE I PERSONSKADE. IBRUGTAGNING AF VÆRKTØJET Dette værktøj skal altid betjenes, kontrolleres og vedligeholdes i overensstemmelse med de gældende lokale og nationale regler for manuelle trykluftværktøjer. Af sikkerhedshensyn og for at opnå den bedst mulige ydelse og levetid for værktøjskomponenterne, skal værktøjet bruges ved et maksimalt indgangslufttryk på 6,2 bar og med en lufttilførselsslange, der har en indvendig diameter på 8 mm. Der skal altid lukkes for lufttilførslen, og lufttilførselsslangenskalafmonteresførinstallation, afmontering eller justering af tilbehør til dette værktøj, eller før der udføres vedligeholdelsesarbejde på værktøjet. Der må ikke bruges beskadigede, flossede eller nedslidte luftslanger og tilbehør. Det skal sikres, at alle slanger og alt tilbehør er af den korrekte størrelse og er sikkert monteret. Se tegning TPD905-1, som viser en typisk rørføring. Der skal altid bruges ren, tør luft ved et maksimalt lufttryk på 6,2 bar. Støv, korroderende dampe og/eller for høj fugtighed kan ødelægge motoren i et trykluftværktøj. Værktøjer må ikke smøres med brændbare eller flygtige væsker så som petroleum, dieselolie eller flybrændstof. Mærkater må ikke fjernes. Eventuelt beskadigede mærkater skal udskiftes. ANVENDELSE AF VÆRKTØJET Der skal altid bruges beskyttelsesbriller under betjening eller vedligeholdelse af dette værktøj. Der skal altid bruges høreværn under betjening af dette værktøj. Hænder, løstsiddende tøj og langt hår skal holdes borte fra den roterende ende af værktøjet. Omskifterhåndtagets placering skal altid noteres før betjening af værktøjet, så man ved hvilken retning værktøjet roterer i, når det startes. Under opstart og betjening af trykluftværktøjer, skal man forsøge at forudse og være særdeles opmærksom over for pludselige bevægelsesændringer. Der skal hele tiden holdes en kropsstilling med god balance og godt fodgreb. Som operatør skal man undgå at strække sig for langt under brug af dette værktøj. Der kan forekomme voldsomme reaktionsmomenter ved eller under det anbefalede lufttryk. BEMÆRK Værktøjets aksel kan fortsætte med at rotere et kort stykke tid, efter man har sluppet håndtaget. Trykluftværktøjer kan vibrere under brug. Vibration, hyppigt gentagne bevægelser og ubekvemme stillinger kan være skadelige for operatørens hænder og arme. Brug af værktøjet bør ophøre, hvis man føler nogen form for gener, en snurrende fornemmelse i kroppen eller smerter. Der skal søges lægehjælp, før brug af værktøjet genoptages. Der må kun bruges tilbehør, som anbefales af Ingersoll-Rand. Der må kun bruges krafttoppe og tilbehør. Der må ikke bruges (krom)toppe eller tilbehør til manuel betjening. En skraldenøgle er ikke en momentnøgle. Tilspændinger, der kræver et bestemt moment, skal efter fastspænding med en skraldenøgle kontrolleres ved hjælp af en momentmåler. Ved installering eller flytning af skraldeanordningens hoved, skal tangentarmens placering justeres, så reaktionskræfterne ikke kan påvirke eller aktivere tangentaftrækkeren. Dette værktøj er ikke designet til brug i eksplosive arbejdsmiljøer. Dette værktøj er ikke isoleret mod elektriske stød. Forebyggelse af risici ved udsættelse for og indånding afhelbredsskadeligtstøvogpartiklerfrabrugaf trykluft- og elværktøj: Visse typer støv fra pudsning, savning, slibning, boring og andet byggearbejde med trykluftsværktøj eller elværktøj indeholder kemikalier, som vides at forårsage kræft, fødselsdefekter og andre skader i forbindelse med menneskers forplantningsevne. Eksempler på disse kemikalier omfatter: - bly fra blyholdig maling, - krystallinsk siliciumdioxid fra mursten, cement og andre murværksmaterialer, samt - arsenik og chrom fra kemisk behandlet tømmer. Risikoen, du udsættes for fra disse kemikalier, varierer, afhængig af hvor ofte du udfører denne type arbejde. Du kan reducere risikoen ved udsættelse for disse kemikalier som følger: arbejd i områder med god udluftning, og arbejd med godkendt sikkerhedsudstyr, herunder støvmasker, der er specielt fremstillet til at bortfiltrere mikroskopiske partikler. Brug af reservedele, som ikke er originale Ingersoll-Rand produkter, kan resultere i sikkerhedsrisici, forringet værktøjsydelse samt ekstra vedligeholdelse, og kan gøre alle garantier ugyldige. Reparationsarbejde må kun udføres af autoriseret og korrekt uddannet personale. Kontakt venligst det nærmeste autoriserede Ingersoll-Rand servicecenter. DK

2 ADVARSELSMÆRKATER ADVARSEL! MANGLENDE IAGTTAGELSE AF DISSE ADVARSLER KAN RESULTERE I PERSONSKADE. ADVARSEL! ADVARSEL! ADVARSEL! Der skal altid bruges beskyttelsesbriller under betjening eller vedligeholdelse af værktøjet. Der skal altid bruges høreværn under betjening af dette værktøj. Der skal altid lukkes for lufttilførslen, og luftslangen skal afmonteres før installation, afmontering eller justering af tilbehør til dette værktøj, eller før der udføres vedligeholdelsesarbejdepåværktøjet. ADVARSEL! Trykluftværktøjer kan vibrere under brug. Vibration, hyppigt gentagne bevægelser og ubekvemme stillinger kan være skadelige for operatørens hænder og arme. Brug af værktøjet bør ophøre, hvis man føler nogen form for gener, en snurrende fornemmelse i kroppen eller smerter. Der skal søges lægehjælp, før brug af værktøjet genoptages. ADVARSEL! Der skal hele tiden holdes en kropsstilling med god balance og godt fodgreb. Som operatør skal man undgå at strække sig for langt under brug af dette værktøj. 90 psig (6,2bar/620kPa) ADVARSEL! Værktøjet må ikke løftes i luftslangen. ADVARSEL! Lufttrykket må ikke overstige 6,2 bar under brug af dette værktøj. ADVARSEL! Der må ikke bruges beskadigede, flossede eller nedslidte luftslanger og tilbehør. International advarselsmærkat: Bestillingsnr. IBRUGTAGNING AF VÆRKTØJET SMØRING Med regelmæssige mellemrum skal der sprøjtes adskillige dråber olie af typen Ingersoll -Rand nr. 50 ind mellem (31) og (36) for at smøre (35). Ingersoll -Rand nr. 50 Til skraldenøglehuset Ingersoll -Rand nr. 68 Til hammermekanismen: Ingersoll -Rand nr. 67 Der skal altid bruges luftledningssmøring til disse værktøjer. Vi anbefaler følgende filter-, smøreanordnings- og reguleringsenhed: Internationalt - nr. C28-C4-FKG0 I USA - nr. C F K G 0-28 Hvis der ikke kan installeres en permanent smøreanordning, skal der hældes ca. 1,5 kubikcentimeter olie af typen Ingersoll-Rand nr. 50 i lufttilslutningen ved hver arbejdsdags ophør. Herefter startes værktøjet og holdes i gang længe nok til, at de indvendige dele belægges med olie. Efter 25 timers uafbrudt brug, eller hyppigere om nødvendigt, skal der sprøjtes en mængde fedt af typen Ingersoll -Rand nr. 67 ind i smøreanordningen (33), som svarer til 2-3 tryk på håndtaget på fedtpistolen. Der må ikke indsprøjtes for meget fedt. HOVEDRØR 3 GANGE SÅ STORT SOM VÆRKTØJETS LUFTTILSLUTNING TIL LUFT - SYSTEM TIL TRYKLUFT - VÆRKTØJ SMØREANORDNING REGULATOR FILTER GRENRØR DOBBELT SÅ STORT SOM VÆRKTØJETS LUFTTILSLUTNING REGELMÆSSIG DRÆNING KOMPRESSOR (Tegning TPD905-1) SPECIFIKATIONER Model Firkant Fri hastighed Momentområde GLydniveau db (A) Vibrationsniveau o/min. ft-lb Nm Tryk Effekt m/s 2 111, 111 -EU 3/ ,5-67,8 89,6 102,6 5,6 G Afprøvet i overensstemmelse med ANSI S ved fri hastighed Afprøvet i overensstemmelse med ISO8662-1, belastet med friktionsbremse til 9 o./min. ISO3744 2

3 FABRIKATIONSERKLÆRING Vi Ingersoll-Rand, Co. (leverandørens navn) Swan Lane, Hindley Green, Wigan WN2 4EZ, U.K. (adresse) erklærer som eneansvarlig, at nedenstående produkt, Superkraftige, reaktionsfri skraldenøgler, model 111-EU som denne erklæring vedrører, overholder bestemmelserne i følgende direktiver, 98/37/EF ved at være i overensstemmelse med følgende hovedstandard(er): ISO8662 Serienr. (1994 ) XUA XXXXX D. Vose Patrick Livingston Ansvarliges navn og underskrift Ansvarliges navn og underskrift August, 2001 August, 2001 Dato Dato BEMÆRK DENNE VEJLEDNING BØR GEMMES. MÅ IKKE DESTRUERES. Efter værktøjets levetid anbefales det at demontere og affedte værktøjet, og opdele de adskilte komponenter ud fra materialetypen, så de kan genbruges. 3

4 ANVISNINGAR FÖR REAKTIONSFRI SPÄRRNYCKEL, MODELL 111 OCH 111 -EU Blankett P Utgåva 7 Augusti, 2001 OBS! Den reaktionsfria 3/8 tum spärrnyckeln, modell 111 och 111 -EU är avsedd för arbeten på ljud - och stötdämpare, utbyte av vattenpumpar, kylare och luftkonditioneringsaggregat samt för allmänna bilreparationsarbeten. Ingersoll -Rand är inte ansvarigt för verktyg som har modifierats av kunden för att anpassas till andra användningar, om inte kunden har konsulterat Ingersoll -Rand. VARNING VIKTIG SÄKERHETSINFORMATION MEDFÖLJER. LÄS DENNA HANDBOK INNAN VERKTYGET ANVÄNDS. DET ÅLIGGER ARBETSGIVAREN ATT SE TILL ATT DE ANSTÄLLDA SOM SKALL ANVÄNDA VERKTYGEN ÄR FÖRTROGNA MED HANDBOKENS INNEHÅLL. UNDERLÅTELSE ATT IAKTTAGA VARNINGARNA I DETTA INSTRUKTIONSHÄFTE KAN MEDFÖRA PERSONSKADOR. INNAN VERKTYGET ANVÄNDS Användning, inspektion och underhåll av verktyget skall alltid ske i enlighet med på användningsplatsen rådande myndigheters gällande regler för handhållna pneumatiska verktyg. För säkerhet, bästa effektivitet och maximal varaktighet bör detta verktyg användas med ett maximalt lufttryck på 6,2 bar/620 kpa (90 pund/tum 2 ) vid intaget och med en matarslang med en innerdiameter på 8 mm (5/16 tum). Stäng alltid av lufttillförseln och koppla bort matarslangen innan du monterar, avlägsnar eller justerar några tillbehör till detta verktyg och innan du utför service på verktyget. Använd aldrig skadade, slitna eller trasiga luftslangar och kopplingar. Se till att alla slangar och kopplingar är av rätt storlek och ordentligt fastsatta. Se bild TPD905-1 för en typisk installation. Använd alltid ren, torr luft och ett maximalt lufttryck på 6,2 bar/620 kpa (90 pund/tum 2 ). Damm, frätande ångor och/eller för mycket fuktighet kan förstöra motorn på tryckluftsverktyg. Smörj aldrig verktygen med lättantändliga eller flyktiga vätskor, som t.ex. fotogen, diesel- eller flygbränsle. Avlägsna ej etiketterna. Byt ut skadade etiketter. VERKTYGETS ANVÄNDNING Använd alltid skyddsglasögon när du använder eller utför service på detta verktyg. Använd alltid hörselskydd när du använder detta verktyg. Håll händer, lösa kläder och långt hår på avstånd från den roterande verktygsdelen. Lägg märke till reverseringsvredets läge innan du startar verktyget, så att du känner till rotationsriktningen när verktyget startas. Förutse och var uppmärksam på plötsliga rörelseförändringar vid start och drift av alla motordrivna verktyg. Stå stadigt, med god balans. Sträck dig inte för långt över verktyget när du arbetar. Höga OBS! reaktionsvridmoment kan inträffa vid det rekommenderade lufttrycket. Verktygsaxeln kan fortsätta att rotera en kort stund efter det att pådraget släpps. Tryckluftsdrivna verktyg kan vibrera under användningen. Vibrationer, monotona rörelser eller en obekväm ställning kan vara skadligt för händer och armar. Upphör att använda ett verktyg om det börjar sticka eller värka i händer och armar. Sök läkare innan du åter använder verktyget. Använd sådana tillbehör som rekommenderats av Ingersoll-Rand. Använd endast hylsor och tillbehör avsedda för spärrnycklar. Använd inte hylsor eller tillbehör som är kromade. Spärrnycklar är ej momentnycklar. Förband som kräver ett visst vridmoment måste kontrolleras med en momentmätare efter montering med en spärrnyckel. När vinkelhuvudet monteras eller justeras, skall startpådraget riktas så att det ej påverkas av handen på grund av reaktionskraften. Detta verktyg är ej avsett att användas i explosiv atmosfär. Detta verktyg är ej isolerat mot elektrisk chock. Undvik att andas in skadligt damm som kan uppstå vid arbete med verktygen: Vissa typer av damm som uppstår vid slipning, sågning, borrning och andra liknande aktiviteter innehåller ämnen som orsakar cancer, födelseskador och andra reproducerbara skador. Exempel på sådana kemikalier är: - bly från blybaserade lackfärger, - kristallint kisel från tegelstenar, cement och andra murningsprodukter - arsenik och krom från impregnerat virke. Hälsorisken på grund av denna exponering varierar, beroende på hur ofta du utför dessa arbeten. Minska din exponering för dessa kemikalier genom att arbeta i välventilerade utrymmen och med godkänd säkerhetsutrustning, till exempel andningsskydd med specialfilter för mikroskopiska partiklar. Om andra reservdelar än de från Ingersoll-Rand används, kan detta medföra en säkerhetsrisk, minskad verktygsprestanda och ett ökat servicebehov. Det kan dessutom få till följd att alla garantier blir ogiltiga. Reparationer får endast utföras av auktoriserad, utbildad personal. Rådfråga närmaste auktoriserade Ingersoll-Rand servicecenter. S Alla förfrågningar bör ske till närmaste Ingersoll -Rand kontor eller distributör. Ingersoll -Rand Company 2001 Tryckt in U.S.A.

5 IDENTIFIERING AV VARNINGSETIKETTER VARNING UNDERLÅTELSE ATT IAKTTAGA FÖLJANDE VARNINGAR KAN MEDFÖRA PERSONSKADA. VARNING VARNING VARNING Använd alltid skyddsglasögon när du använder eller utför service på detta verktyg. Använd alltid hörselskydd när du använder detta verktyg. Stäng alltid av lufttillförseln och koppla bort matarslangen innan du installerar, avlägsnar eller justerar några av verktygets tillbehör samt innan du utför service. VARNING Luftdrivna verktyg kan vibrera vid användning. Vibrationer, upprepade rörelser eller en obekväm ställning, kan vara skadligt för händer och armar. Sluta att använda ett verktyg om det sticker eller värker i händer och armar. Sök läkare innan du åter använder verktyget. VARNING Stå stadigt med god balans. Sträck dig inte för långt över verktyget när du arbetar. 90 psig (6.2bar/620kPa) VARNING Bär inte verktyget i slangen. VARNING Max arbetstryck 6,2 bar/620 kpa (90 pund/tum 2 ). VARNING Användaldrigskadade, slitna eller trasiga luftslangar och kopplingar. Internationell varningsetikett: Beställningsnummer INNAN VERKTYGET ANVÄNDS SMÖRJNING Ingersoll -Rand nr. 50 För spärrhuset: Ingersoll -Rand nr. 68 För slagmekanismen: Ingersoll -Rand nr. 67 Använd alltid en tryckluftssmörjare med dessa verktyg. Vi rekommenderar följande filtersmörjarregulator: Internationellt - nr. C28-C4-FKG0 I USA - nr. C F K G 0-28 Om en permanent smörjare ej kan installeras, skall cirka 1,5 cm 3 Ingersoll-Randolja nr. 50 hällas i luftintaget vid varje arbetsdags slut. Kör verktyget tillräckligt länge för att de interna delarna skall beläggas med olja. Efter varje 25 timmars drift, eller oftare om det behövs, skall 2-3 slag Ingersoll -Randsmörjmedel nr. 67 sprutas in i (33). Smörj ej för mycket. Då och då, skall flera droppar Ingersoll -Randolja nr. 50 sprutas in mellan (31) och (36) för att smörja (35). MATARLEDNINGAR, TRE GÅNGER SÅ STORA SOM LUFTVERKTYGETS IN- TAG TILL LUFT SYSTEMET TILL LUFT VERKTYGET SMÖRJARE REGULATOR FILTER FÖRGRENINGAR, DUBBELT SÅ STORA SOM LUFTVERKTYGETS INTAG TÖM REGELBUNDET KOMPRESSOR (Bild TPD905-1) SPECIFIKATIONER Modell Fyrkantstapp Fri hastighet Momentområde HLjudstyrkenivå db (A) Vibrationsnivå tum varv/min. Nm fot-pund Tryck Kraft m/s 2 111, 111 -EU 3/ ,5-67, ,6 102,6 5,6 H Testad i enlighet med ANSI S vid fri hastighet. Testad till ISO laddad med friktionsbroms till 9 varv/min. ISO3744 5

6 FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE Vi Ingersoll-Rand, Co. (leverantörens namn) Swan Lane, Hindley Green, Wigan WN2 4EZ, U.K. (adress) intygar härmed, i enlighet med vårt fullständiga ansvar, att produkten, Reaktionsfri spärrnyckel, modell 111-EU som detta intyg avser, uppfyller kraven i 98/37/EG Direktiven. Genom att använda följande principstandard: ISO8662 Serienummer, mellan: (1994 ) XUA XXXXX D. Vose Patrick Livingston Auktoriserade personers namn och underskrift Auktoriserade personers namn och underskrift Datum Augusti, 2001 Augusti, 2001 Datum OBS! SPARA ANVISNINGARNA. FÅR EJ FÖRSTÖRAS. Då verktyget är utslitet, rekommenderar vi att det tas isär och avfettas, samt att de olika delarna sorteras för återvinning. 6

7 Formular P utgave August, 2001 INSTRUKSJONERFOR SUPERKRAFTIG REAKSJONSFRI SPERREMUTTERTREKKER, MODELL 111 OG 111 -EU MERK Reaksjonsfri sperremuttertrekker, modellen 111 og 111 -EU er konstruert for arbeid med eksosanlegg og støtdempere, utskifting av vannpumper, radiatorer og klimaannlegg og vanlige bilreparasjoner. Ingersoll -Rand er ikke ansvarlig for verktøymodifikasjoner utført av kunden uten at Ingersoll -Rand var rådspurt. ADVARSEL INNEHOLDER VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON. LES DENNE INSTRUKSJONSHÅNDBOKEN FØR VERKTØYET TAS I BRUK. DET ER ARBEIDSGIVERENS PLIKT Å GI INFORMASJONEN I DENNE INSTRUKSJONSBOKEN TIL BRUKEREN. PERSONSKADER KAN OPPSTÅ HVIS IKKE FØLGENDE ADVARSLER BLIR FULGT. FØRSTEGANGSBRUK AV VERKTØY Bruk, inspiser og vedlikehold alltid verktøyet i følge eksisterende lokale og nasjonale forskrifter for håndholdt/håndbetjent trykkluftverktøy. Oppnå best sikkerhet, topp ytelse og maksimal levetid på deler ved å bruke dette verktøyet ved maksimalt lufttrykk på 6,2 bar/620 kpa (90 psig) målt ved luftinntaket når en 8 mm (5/16 tomme) innvendig diameter trykkslange brukes. Steng alltid av lufttilførselen og koble fra lufttilførselslangen før installering, fjerning eller justering av tilbehør, eller før vedlikehold blir utført på dette verktøyet. Bruk ikke en skadet, sprukket eller slitt luftslange/kobling. Sørg for at alle slanger og koblinger er av riktig størrelse og er tette. Se tegning TPD905-1 for et typisk koblingsarrangement. Bruk alltid ren, tørr luft ved maksimalt lufttrykk på 6,2 bar/620 kpa (90 psig). Støv, etsende gasser og/eller for mye fuktighet kan ødelegge motoren på et trykkluftverktøy. Smør ikke verktøyene med brennbare eller ustabile væsker som parafin, diesel eller flybensin. Fjern ikke noen identifikasjonsmerker. Skift ut skadete merker. BRUK AV VERKTØY Bruk alltid vernebriller under arbeid med eller vedlikehold av dette verktøyet. Bruk alltid hørselvern under arbeid med dette verktøyet. Hold hender, løse klær og langt hår unna rotasjonsdelen på verktøyet. Legg merke til posisjonen på reverseringsspaken før bruk, slik at man vet hvilken vei rotasjonen går når verktøyet startes. Forutse og vær forberedt på plutselige bevegelsesforandringer ved oppstart og bruk av ethvert trykkluftverktøy. Hold kroppen i en balansert og stødig stilling. Len deg ikke for langt forover under bruken av dette verktøyet. Høye reaksjonsmomenter kan forekomme ved lavere lufttrykk enn det som er anbefalt. MERK Verktøyspindelen kan fortsette å rotere etter at av/på -håndtaket er sluppet. Trykkluftverktøy kan vibrere under bruk. Vibrasjon, gjentatte bevegelser eller ubekvemme stillinger kan være skadelig for hender og armer. Stans bruken av ethvert verktøy ved ubehag, stikkende følelser eller hvis du får smerter. Søk råd fra lege før videre arbeid gjenopptas. Bruk tilbehør som er anbefalt av Ingersoll-Rand. Benytt kun kraftpiper og tilbehør. Bruk ikke forkrommete piper og tilbehør beregnet for håndbruk. Muttertrekkereerikkedreiemomentutstyr. Festeelementer som har bestemte krav til dreiemoment må sjekkes med passende momentnøkler etter installasjon hvor en muttertrekker er blitt brukt. Hver gang skrallehodet installeres eller plasseres i en ny stilling, skal gasspaken plasseres slik at reaksjonsmomentet ikke holder igjen gassen i ON -stilling ( PÅ -stilling). Dette verktøyet er ikke beregnet til bruk på steder der det er fare for eksplosjon. Dette verktøyet er ikke isolert mot elektriske støt. Unngå eksponering for og innånding av helsefarlig støv og partikler ved bruk av el- og trykkluftverktøy: Enkelte typer støv fra pussing, saging, sliping, boring og andre byggeaktiviteter inneholder kjemikalier som er kjent for å forårsake kreft, fødselsskader eller andre forplantningsskader. Her er noen eksempler på disse kjemikaliene: - bly fra blyholdig maling, - krystallinsk silisiumoksid fra murstein og sement og andre murprodukter, og - arsen og krom fra kjemisk behandlet trelast. Din risiko når det gjelder slik eksponering varierer, avhengig av hvor ofte du utfører denne typen arbeid. Slik reduserer du eksponeringen for slike kjemikalier: Sørg for god ventilasjon på arbeidsplassen, og bruk godkjent verneutstyr som støvmasker spesielt konstruert for å filtrere bort mikroskopiske partikler. Bruk av andre deler enn originale Ingersoll-Rand reservedeler kan føre til sikkerhetsrisiko, redusert verktøy-ytelse og økt vedlikehold, og kan føre til at garantien blir ugyldig. Reparasjoner bør bare utføres av godkjent personell. Spør hos ditt nærmeste godkjente Ingersoll-Rand verksted. N Henvendelser skal rettes til nærmeste Ingersoll -Rand avdeling eller forhandler. Ingersoll -Rand Company 2001 Trykt i USA

8 VARSELSYMBOLER ADVARSEL ALVORLIGE PERSONSKADER KAN OPPSTÅ HVIS IKKE FØLGENDE ADVARSLER BLIR TATT TIL FØLGE. ADVARSEL ADVARSEL ADVARSEL Bruk alltid vernebriller under arbeid med, eller vedlikehold av dette verktøy. Bruk alltid hørselvern under arbeid med dette verktøyet. Steng alltid av lufttilførselen og koble fra slangen for lufttilførselen før installering, fjerning eller justering av tilbehør, eller før vedlikehold blir utført på dette verktøyet. ADVARSEL Trykkluftverktøy kan vibrere under bruk. Vibrasjon, gjentatte bevegelser eller ubekvemme stillinger kan være skadelig for hender og armer. Stans bruken av ethvert verktøy ved ubehag, stikkende følelser eller hvis du får smerter.søkrådfralegeførvidere arbeid gjenopptas. ADVARSEL Hold kroppen i en balansert og stødig stilling. Len deg ikke for langt forover under bruken av dette verktøy. 90 psig (6.2bar/620kPa) ADVARSEL Bær ikke verktøyet etter luftslangen. ADVARSEL Brukes ved 6,2 bar/620 kpa (90 psig) maksimalt lufttrykk. ADVARSEL Bruk ikke skadete, sprukne eller slitte luftslanger/ koblinger. Internasjonalt varselsymbol: Bestill delenummer SMØRING FØRSTEGANGSBRUK AV VERKTØY HOVEDRØRET ER 3 GANGER STØRRE ENN INNTAKET TIL VERKTØYET Ingersoll-Rand nr. 50 For sperrehuset Ingersoll -Rand nr. 68 For slagmekanismen Ingersoll -Rand nr. 67 Bruk alltid et rørmontert smøreapparat med disse verktøyene. Vi anbefaler den følgende filter-smøre-regulator: Internasjonalt -nr. C28 -C4 -FKG0 USA- nr.c28-04-fkg0-28 Hvis ikke et permanent smøreapparat kan installeres, fyll ca 1,5 cm 3 med olje nr. 50 fra Ingersoll -Rand inn i luftinntaket på slutten av hver arbeidsdag. Bruk verktøyet lenge nok til at alle interne deler blir dekket med olje. Etter hver 25 timers kontinuerlig bruk, eller oftere hvis nødvendig, injiser 2-3 støt med fett nr. 67 fra Ingersoll -Rand inn i (33). Oversmør ikke. Periodevis, injiser noen dråper med olje nr. 50 fra Ingersoll -Rand mellom (31) og (36) for å smøre (35). TIL LUFTKRETSEN TIL VERKTØYET SMØREENHET REGULATOR FILTER AVGRENINGSRØR ER 2 GANGER STØRRE ENN INNTAKET TIL VERKTØYET DRENER MED JEVNE MELLOMROM KOMPRESSOR (Tegning TPD905-1) SPESIFIKASJONER Modell Firkant Fri hastighet Momentområde HLydynivå db (A) Vibrasjonsnivå tomme o/min Nm fot-pund Trykk Styrke m/s 2 111, 111 -EU 3/ ,5-67, ,6 102,6 5,6 H Testet i følge ANSI S ved fri hastighet Testet i følge ISO belastning med friksjonsbremse til 9 o/min ISO3744 8

9 KONFORMITETSERKLÆRING Vi Ingersoll-Rand, Co. (leverandørens navn) Swan Lane, Hindley Green, Wigan WN2 4EZ, U.K. (adresse) erklærer som eneansvarlig at produktet, Modell 111-EU reaksjonsfri sperremuttertrekker som denne erklæringen gjelder for, oppfyller bestemmelsene i EU -direktivene: 98/37/CE ved å bruke følgende prinsipielle standarder: ISO8662 Serienr.: (1994 ) XUA XXXXX D. Vose Patrick Livingston Navn og underskrift til autoriserte personer Navn og underskrift til autoriserte personer Dato August, 2001 August, 2001 Dato MERK OPPBEVAR DISSE INSTRUKSJONENE. ØDELEGG DEM IKKE. Når verktøyet ikke lenger er brukbart, anbefales det at verktøyet blir demontert, rengjort for olje og sortert etter materialer i gjenvinningsøyemed. 9

10 Kaavake P Versio 7 Elokuu, 2001 OHJEITA JA 111 -EU - SARJAN ERIKOISVAHVOIHIN REAKTIOVOIMATTOMIIN RÄIKKÄAVAIMIIN HUOMAA ja 111 -EU -sarjan räikkäavaimet on tarkoitettu käytettäväksi autojen pakoputkistojen ja iskunvaimentimien huoltoon ja korjaukseen liittyvissä töissä, vesipumppujen vaihdossa, jäähdyttimien ja ilmastointiyksiköiden korjauksessa ja huollossa sekä yleisissä auton huoltoon liittyvissä korjaustöissä. Ingersoll -Rand ei ole vastuussa työkalujen mahdollisista modifikaatioista muihin sovelluksiin, joista Ingersoll -Randille ei ole tiedoitettu. VAROITUS OHJEISSA ON MUKANA TÄRKEITÄ TURVAOHJEITA. LUE TÄMÄ OHJEKIRJA ENNEN KUIN ALAT KÄYTTÄÄ TYÖKALUJA. TYÖNANTAJAN VELVOLLISUUS ON SAATTAA TÄMÄ OHJEKIRJA TYÖNTEKIJÖIDEN TIETOON. SEURAAVIEN VAROITUSTEN LAIMINLYÖMINEN SAATTAA JOHTAA VAMMAUTUMISEEN. TYÖKALUJEN KÄYTTÖÖNOTTO Työkalun akseli saattaa jatkaa pyörivää liikettään Käytä, tarkasta ja huolla tätä työkalua aina vielä jonkin aikaa käynnistimestä irti päästön kaikkien käsikäyttöisiin ilmanpaineella toimiviin jälkeenkin. työkaluihin liittyvien säännösten mukaisesti Paineilmatyökalut voivat täristä toimiessaan. (Työturvallisuuslaitoksen määräykset yms.) Tärinä, toistuvat liikesarjat tai epämiellyttävät Käytä työkalua enintään 6,2 barin työpaineella ja asennot saattavat olla vahingollisia käsillesi ja liitä se 8 mm (5/16 tuumaa) paineilmaletkuun, jotta käsivarsillesi. Lopeta työkalun käyttö, jos alat työkalu toimisi mahdollisimman tehokkaasti, tuntea kihelmöintiä ja kipua. Käänny lääkärin turvallisesti ja pitkäikäisesti. puoleen ennen kuin jatkat työkalun käyttöä. Kytke paineilma aina pois päältä ja irroita Käytä Ingersoll -Randin suosittelemia lisälaitteita. paineilmaletku ennen kuin asennat, poistat tai Käytä ainoastaan iskutyökaluihin tarkoitettuja säädät mitään tämän työkalun lisälaitetta tai ennen hylsyjä ja lisäosia. Älä käytä käsityökaluihin kuin alat huoltaa työkalua. tarkoitettuja (kromattuja) hylsyjä ja lisäosia. Älä käytä vahingoittuneita, hankautuneita tai Räikkäavaimet eivät ole momenttityökaluja. kuluneita paineilmaletkuja tai -liittimiä. Liitokset, jotka vaativat tiettyä Varmistu, että kaikki paineilmaletkut ja -liittimet kiristysvääntömomenttia tulee tarkastaa ovat oikeaa kokoa ja ne ovat tiiviisti kiinni. Katso momenttiavaimella räikkäavaimella tehdyn kuvasta TPD905-1 kaaviota tavanomaisesta esikiristyksen jälkeen. paineilmakytkennästä. Aina kun asennat räikkäpään tai muutat sen Käytä aina puhdasta, kuivaa paineilmaa, jonka kulmaa, käynnistysvipu täytyy asemoida niin, että paine on enintään 6,2 bar. Pöly, ruostehöyryt ja/tai reaktiovääntövoima ei pyri pitämään liika kosteus saattavat vahingoittaa työkalun käynnistysvipua ON-asennossa. paineilmamoottoria. Tämä työkalu ei ole suunniteltu käytettäväksi Älä voitele työkalua tulenaroilla tai helposti räjähdysalttiissa ympäristöissä. haihtuvilla nesteillä, kuten dieselöljyllä, kerosiinilla Tämä työkalu ei ole eristetty sähköiskujen varalta. tai Jet-A-polttoaineella. Vältä altistuminen haitalliselle pölylle ja Älä poista mitään työkalussa olevia tarroja. Vaihda hiukkasille sekä pölyn ja hiukkasten hengittäminen vahingoittuneet tarrat. käyttäessäsi koneita: Hiottaessa, sahattaessa, porattaessa ja TYÖKALUN KÄYTTÖ käsiteltäessä muuten rakennusmateriaaleja Käytä aina suojalaseja työkalua käyttäessäsi tai vapautuu pölyä, jonka sisältävien kemikaalien huoltaessasi. tiedetään aiheuttavan syöpää, syntymävikoja Käytä aina kuulosuojaimia työkalua käyttäessäsi. ja muita lisääntymishäiriöitä. Esimerkkejä Pidä kädet, irtonainen vaatetus ja hiukset loitolla tällaisista kemikaaleista: työkalun pyörivästä päästä. - lyijyperustaisten maalien lyijy, Pistä merkille suunnanvaihtokytkimen asento - silikaatti tiilistä, sementistä ja muista ennen kuin käytät käynnistysvipua jotta voit kivituotteista A ennakoida kumpaan suuntaan työkalu alkaa - aseeni ja kromi kemiallisesti käsitellystä pyöriä. puutavarasta. Ennakoi ja varo työkalun käynnistyksen ja käytön Altistusriski vaihtelee sen mukaan, kuinka aikana työkalun liikkeiden ja voimien äkkinäisiä usein tällaista työtä tekee. Suojaudu tällaisilta muutoksia. kemikaaleilta: työskentele hyvin tuuletetussa Seiso tukevassa asennossa hyvässä tasapainossa. tilassa. Käytä hyväksyttyjä suojaimia, Älä kurkota käyttäessäsi työkalua. Työkaluun esimerkiksi pölynaamareita, jotka on saattaa yllättäen tulla voimakkaita vääntöliikkeitä nimenomaisesti suunniteltu suodattamaan sekä suositellulla ilmanpaineella että sitä mikroskooppiset hiukkaset. pienemmällä paineella toimittaessa. HUOMAA Muiden kuin Ingersoll-Randin alkuperäisvaraosien käyttö saattaa johtaa vaaratilanteisiin, heikentyneisiin työkalun suoritusarvoihin, kasvavaan huollontarpeeseen ja se saattaa mitätöidä kaikki takuut. Ainoastaan valtuutetun, koulutetun henkilöstön tulisi korjata työkalua. Lisätietoja saat lähimmästä Ingersoll-Randin merkkihuoltokeskuksesta. FIN Osoita mahdollinen kirjeenvaihto lähimpään Ingersoll -Randin toimistoon tai jälleenmyyjälle. Ingersoll -Rand Company 2001 Painettu Amerikan Yhdysvalloissa

11 VAROITUSTARROJEN TULKINTAOHJEITA VAROITUS SEURAAVIEN VAROITUSTEN LAIMINLYÖMINEN SAATTAA JOHTAA VAMMAUTUMISEEN. VAROITUS VAROITUS VAROITUS Käytä aina suojalaseja työkalua käyttäessäsi tai huoltaessasi. Käytä aina kuulosuojaimia työkalua käyttäessäsi. Kytke paineilma aina pois päältä ja irroita paineilmaletku ennen kuin asennat, poistat tai säädät mitään tämän työkalun lisälaitetta tai ennen kuin alat huoltaa työkalua. VAROITUS Paineilmatyökalut voivat täristä toimiessaan. Tärinä, toistuvat liikesarjat tai epämiellyttävät asennot saattavat olla vahingollisia käsillesi ja käsivarsillesi. Lopeta työkalun käyttö jos alat tuntea kihelmöintiä ja kipua. Käänny lääkärin puoleen ennen kuin jatkat työkalun käyttöä. VAROITUS Seiso tukevassa asennossa hyvässä tasapainossa. Älä kurkota käyttäessäsi työkalua. 90 psig (6.2bar/620kPa) VAROITUS Älä kanna työkalua paineilmaletkusta. VAROITUS Käytä enintään 6,2 barin ilmanpaineella. VAROITUS Älä käytä vahingoittuneita, hankautuneita tai kuluneita paineilmaletkuja tai -liittimiä. Kansainvälinen varoitustarra: Osanumero TYÖKALUN KÄYTTÖÖNOTTO VOITELU Ruiskuta säännöllisesti useita pisaroita Ingersoll-Rand 50 -öljyä osan numero 31 ja osan numero 36 väliin, jotta näin voisit voidella osan numero 35. Ingersoll -Rand 50 Vääntiön kotelon voitelua varten: Ingersoll -Rand 68 Iskumekanismin voitelua varten: Ingersoll -Rand 67 Käytä aina paineilmavoitelua työkalujen yhteydessä. Suosittelemme seuraavaa suodatin-voitelu-paineensäätöyhdistelmälaitetta: Kansainvälisessä käytössä - C28-C4-FKG0 Käytössä Amerikan Yhdysvalloissa - C28-04-FKG0-28 Tiloissa, joissa ei ole mahdollista asentaa kiinteää paineilmavoitelua, kaada noin 1,5 cm 3 Ingersoll -Rand 50 -öljyä paineilman tuloaukkoon aina kunkin työpäivän päätyttyä. Käytä työkalua tämän toimenpiteen suorittamisen jälkeen sen verran, että sen kaikki sisäiset osaiset tulevat hyvin öljyllä peitetyiksi. Ruiskuta 2-3 ruiskausta Ingersoll -Rand 67 -rasvaa osaan numero 33 aina 25 yhtäjaksoisen käyttötunnin jälkeen tai useamminkin, jos se jostain syystä näyttää tarpeelliselta. PÄÄPAINEILMALINJA LÄPIMITALTAAN KOLME KERTAA PAINEILMATYÖKALUN LIITINAUKON KOKOINEN PAINEILMAJÄRJESTELMÄÄN PAINEILMA - TYÖKALUUN VOITELUYKSIKKÖ PAINEENSÄÄDIN SUODATIN PAINEILMAN HAARALINJA LÄPIMITALTAAN KAKSI KER- TAA PAINEILMATYÖKALUN LIITINAUKON KOKOINEN TYHJENNÄ SÄÄNNÖLLISESTI KOMPRESSORI (Kuva TPD905-1) ERITTELY Malli Vääntiö Vapaa nopeus Vääntömomenttialue HMelutaso db (A) Värinä tuumaa 1/min Nm ft-lb Paine Teho m/s 2 111, 111 -EU 3/ ,5-67, ,6 102,6 5,6 H Koestettu ANSI S mukaisesti vapaalla kierrosnopeudella Koestettu ISO mukaisesti kuormitettuna kitkajarrulla 9 1/min saakka. ISO

12 VAKUUTUS NORMIEN TÄYTTÄMISESTÄ Me Ingersoll-Rand, Co. (toimittajan nimi) Swan Lane, Hindley Green, Wigan WN2 4EZ, U.K. (osoite) vakuutamme ja kannamme yksin täyden vastuun siitä, että tuote 111-EU -sarjan erikoisvahvat reaktiovoimattomat räikkäavaimet johon tämä vakuutus viittaa, täyttää direktiiveissä 98/37/EY esitetyt vaatimukset seuraavia perusnormeja käytettäessä: ISO8662 Sarjanumerot: (1994 ) XUA XXXXX D. Vose Patrick Livingston Autorisoidun henkilön nimi ja allekirjoitus Autorisoidun henkilön nimi ja allekirjoitus Päiväys Elokuu, 2001 Elokuu, 2001 Päiväys HUOMAA SÄÄSTÄ NÄMÄ OHJEET. ÄLÄ TUHOA NIITÄ. Kun tämän työkalun käyttöikä on loppunut, suosittelemme työkalun purkamista, puhdistusta rasvasta ja eri materiaalien erittelyä kierrätystä varten. 12

13 Envie toda a correspondência ao Escritório ou Distribuidor Ingersoll -Rand mais próximo. Ingersoll -Rand Company 2001 Impresso nos E.U.A Formulário P Edição 7 Agosto, 2001 INSTRUÇÕES PARA FERRAMENTAS PNEUMÁTICAS REGULÁVEIS PARA TRABALHOS PESADOS MODELOS 111 E 111 -EU AVISO As Ferramentas Pneumáticas Reguláveis Modelos 111 e 111 -EU sáo concebidas para trabalhos de oficina de pará -choques e amortecedores, remoçáo ou substitução de radiadores, velas, unidades de ar condicionado e bombas d água em aplicações ligeiras. A Ingersoll -Rand não é responsável por modificaçãões feitas pelo cliente em ferramentas nas quais a Ingersoll -Rand não tenha sido consultada. ADVERTÊNCIA INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA EM ANEXO. LEIA ESTE MANUAL ANTES DE OPERAR A FERRAMENTA. É DA RESPONSABILIDADE DO EMPREGADOR COLOCAR A INFORMAÇÃO DESTE MANUAL NAS MÃOS DO OPERADOR. ANÃOCUMPRIMENTODASSEGUINTESADVERTÊNCIASPODRESULTAREMFERIMENTOS. COLOCANDO A FERRAMENTA EM FUNCIONAMENTO Opere, inspeccione e mantenha esta ferramenta de acordo com todos os regulamentos (local, estadual, federal e pais) que possam se aplicar a ferramentas pneumáticas portáteis e manuais. Para segurança, máximo desempenho e máxima durabilidade das peças, opere esta ferramenta com uma de ar máxima de 6,2 bar/620 kpa (90 psig) na entrada da mangueira de alimentação de ar com diâmetro interno de 8 mm (5/16 ). Desligue sempre a alimentação de ar e desconecte a mangueira de alimentação de ar antes de instalar, remover ou ajustar qualquer acessório nesta ferramenta, ou antes de executar qualquer serviço de manutenção nesta ferramenta. Não utilize mangueiras de ar ou adaptadores danificados, gasto ou deteriorados. Certifique -se de que todas as mangueiras e acessórios sãodadimensãocorrectaequeestãoseguros firmemente. Consulte o Des. TPD905-1 para uma disposição de tubos típica. Utilize sempre ar limpo e seco a uma pressão máxima de 6,2 bar/620 kpa (90 psig). Pó, fumos corrosivos e/ou humidade excessiva podem destruir o motor de uma ferramenta pneumática. Não lubrifique a ferramenta com líquidos inflamáveis ou voláteis como querosene, gasóleo ou combustível para jactos. Não remova nenhum rótulo. Reponha qualquer rótulo danificado. UTILIZAÇÃO DA FERRAMENTA Use sempre protecção para os olhos ao operar ou fazer manutenção nesta ferramenta. Use sempre protecção auricular ao operar esta ferramenta. Mantenha as mãos, partes do vestuãrio soltas e cabelos compridos afastados da extremidade em rotação. Observe qual é a posição da alavanca que reverte o sentido de rotação antes de operar esta ferramenta de modo a estar atento ao sentido de rotação quando operar o regulador de pressão. Antecipe e esteja alerta a mudanças repentinas no movimento quando ligar e operar qualquer ferramenta motorizada. Mantenha a posição do corpo equilibrade e firme. Não exagere quando operar esta ferramenta. Torques de reacção elevados podem ocorrer na ou abaixo da pressão de ar recomendada. AVISO O eixo da ferramenta pode continuar a girar brevemente após a pressão tenha sido aliviada. Ferramentas accionadas pneumãticamente podem vibar em uso. Vibração, movimentos repetitivos ou posições desconfortávelis podem ser prejudiciais ás máose aos braços. Pare de usar a ferramenta caso ocorra algum deconforto, sensaço de formigueriro ou dor. Procure assisténcia médica antes de retornar ao trabalho. Use os acessórios recomendados pela Ingersoll-Rand. Use apenas caixas e acessórios de percusão. Não use caixas e acessórios manuais (cromo). Ferramentas Pneumáticas reguláveis não são aparelhos de controlo de torque. Apertos com requisitos de torque específícos devem ser verificados com aparelhos de medição de torque adequados depois da instalação de uma chave dinamométrica. Sempre que a Cabeça de Roquete for instalada ou substituída, a Alavanca Reguladora de Pressão deve ser posicionada de tal modo que o binário de reacção não tenha tendência de reter a posição LIGADO na alavanca reguladora de pressão. Esta ferramenta não é concebida para funcionar em atmosferas explosivas. Esta ferramenta não é isolada contra choque eléctrico. Evite expor -se e respirar as poeiras e partículas nocivas criadas pela utilização de ferramentas motorizadas: Algumas poeiras criadas por operações motorizadas de lixar, serrar, rectificar, perfurar e outras actividades de construção contêm produtos químicos conhecidos por causarem cancro, malformações congénitas e terem efeitos nocivos na reprodução. Alguns exemplos desses produtos químicos são: - chumbo de tintas à base de chumbo, - sílica cristalina de tijolos e cimento e outros produtos de alvenaria e - arsénico e crómio de madeira tratada quimicamente Os riscos dessas exposições varia, dependendo de com que frequência faz esse tipo de trabalho. Para reduzir a sua exposição a esses produtos químicos: trabalhe numa área bem ventilada e com equipamento de segurança aprovado, como as máscaras contra a poeira que são especialmente projectadas para filtrar partículas microscópicas. A utilização de qualquer peça sobresselente que não seja Ingersoll-Rand genuína pode resultar em riscos para a segurança, em desempenho reduzido da ferramenta e mais necessidade de manutenção, e pode invalidar todas as garantias. As reparações só devem ser feitas por pessoal autorizado e com formação adequada. Consulte o Representante Autorizado Ingersoll-Rand mais próximo. P

14 IDENTIFICAÇÃO DAS ETIQUETAS DE ADVERTÊNCIA ADVERTÊNCIA A NÃO OBEDIÊNCIA ÀS ADVERTÊNCIAS SEGUINTES PODERÁ RESULTAR EM LESÕES PESSOAIS. ADVERTÊNCIA ADVERTÊNCIA ADVERTÊNCIA Use sempre protecção para os olhos ao operar ou fazer manutenção nesta ferramenta. Use sempre protecção auricular ao operar esta ferramenta. Desligue sempre a alimentação de ar e a mangueira de alimentação de ar antes de instalar, remover ou ajustar um acessório desta ferramenta, ou antes de fazer manutenção na mesma. ADVERTÊNCIA As ferramentas pneumáticas podem vibrar durante a utilização. Vibração, movimentos repetitivos ou posições desconfortáveis podem ser nocivos às suas mãos e braços. Pare de utilizar qualquer ferramenta se ocorrer desconforto, sensação de formigueiro ou dor. Procure assistência médica antes de reiniciar a utilização. ADVERTÊNCIA Mantenha o corpo numa posição equilibrada e firme. Não estique o corpo ao operar esta ferramenta. 90 psig (6.2bar/620kPa) ADVERTÊNCIA Não transporte a ferramenta pela mangueira. ADVERTÊNCIA Opere a uma pressão de ar máxima de 90 psig (6,2 bar/ 620 kpa). ADVERTÊNCIA Não utilize mangueiras de ar e acessórios danificados, puídos ou deteriorados. Etiqueta Internacional de Advertência: Nº de Peça para Encomenda COLOCAÇÃO DA FERRAMENTA EM SERVIÇO LUBRIFICAÇÃO Periodicamente, injecte várias gotas de Óleo Ingersoll -Rand Nº 50 entre o (31) e (36) para lubrificar (35). Ingersoll -Rand Nº 50 Para as Engrenagens - Ingersoll -Rand Nº 68 Para a Caixa de Roquete Ingersoll -Rand Nº 67 PARA O SISTEMA DE AR LINHAS PRINCIPAIS - 3 VEZES A DIMENSÃO DA ADMISSÃO DA FERRAMENTA PNEUMÁTICA Utilize sempre um lubrificador de linha de ar com estas ferramentas. Recomendamos a seguinte Unidade Filtro-Lubrificador- Regulador: Para E.U.A. - Nº C28-C4-FKG0 Para Internacional - Nº C28-04-FKG0-28 Quando um lubrificador permanente não pode ser instalado, injecte cerca de 1,5 cc de Óleo Ingersoll-Rand Nº 50 na entrada de ar no fim de cada dia de trabalho. Opere esta ferramenta o tempo suficiente para revestir as peças internas com óleo. Depois de 25 horas de uso contínuo ou mais frequentemente se necessário, injecte de 2 a 3 medidas de Massa Lubrificadora Ingersoll -Rand No. 67 no Adaptador (33). Náo lubrique com exagero. PARA A FERRAMENTA PNEUMÁTICA LUBRIFICADOR REGULADOR FILTRO LINHA SECUNDÁRIA - 2 VEZES A DIMENSÃO DA ADMISSÃO DA FERRAMENTA PNEUMÁTICA DRENAR REGULARMENTE COMPRESSOR (Des. TPD905-1) ESPECIFICAÇÕES Modelo Comando Velocidade Livre Intervalo de Torque Recomendado HNível de Ruido db (A) Nível de Vibrações rpm Nm (pés-lb.) Pressão SPotência m/s 2 111,111 -EU 3/ ,5-67, ,6 102,6 5,6 H S Testada de acordo com a ANSI S com velocidade livre Testada de acordo com ISO com freios a fricçáo a 9 RPM ISO

15 DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE Nós Ingersoll-Rand, Co. (nome do fornecedor) Swan Lane, Hindley Green, Wigan WN2 4EZ, U.K. (endereço) declaramos sob a nossa exclusiva responsabilidade que o produto, Ferramentas Pneumáticas Reguláveis Modelo 111-EU ao qual se refere a presente declaração, está de acordo com as prescrições das Directivas 98/37/CE observando as seguintes Normas Principais: ISO8662 Gama de N os de Série (1994 ) XUA XXXXX D. Vose Patrick Livingston Nome e assinatura das pessoas autorizadas Nome e assinatura das pessoas autorizadas Data Agosto, 2001 Agosto, 2001 Data AVISO GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES. NÃO AS DESTRUA. Quando a ferramenta não mais funcionar eficazmente, recomenda -se que a mesma seja desmontada, limpa e que as suas peças sejam separadas por tipo de material para poderem ser recicladas. 15

16 VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING SKÖTSELRÅD VEDLIKEHOLDSINSTRUKSJONER HUOLTO- OHJEET INSTRUÇÕES DE MANUTENÇÃO 1A (TPB947-1) BESTILLINGSNUMMER BESTÄLLNINGSNUMMER BESTILLINGSNUMMER OSANUMERO TILAUSTA VARTEN NÚMERO DA PEÇA PARA ENCOMENDAS 1 Motor Housing Assembly 28 Thrust Bearing A-723 * for A40 29 Coupling Sleeve Assembly A-A107 for 111-EU EU - A40 30 Coupling Nut A Warning Label 31 Ratchet Housing Assembly A-A322 * for Crankshaft Bearing(2) for 111-EU... EU Grease Fitting... D0F Muffler Crankshaft Throttle Lever Pin Drive Bushing Throttle Lever Ratchet Yoke Inlet Bushing A Reverse Button A-38 6 Valve Screw Assembly A229A 38 Reverse Button Spring Valve Screw O-ring Reverse Button Pin Throttle Valve Spring Ratchet Lock Pin A-49 9 Valve Spring Seat Lock Pin Spring A Throttle Valve Assembly A Ratchet Pawl A Throttle Valve O-ring Pawl Retaining Pin Rear Rotor Bearing Cap Ratchet Anvil Rear Rotor Bearing Detent Spring(2) Rear End Plate Detent Ball(2) Rotor Thrust Washer (upper) Vane Packet (set of 4 Vanes) Thrust Washer(lower) Cylinder Assembly A3 49 Anvil Retaining Ring Cylinder Dowel * Motor Tune -up Kit (includes 19 Front End Plate illustrated items 7, 8, 9, 11, 13, 20 Front Rotor Bearing and 20) TK1 21 Motor Clamp Washer A-18 * Impact Mechanism Tune-up Kit 22 Mechanism Housing (includes illustrated items 23, 23 Cam Ball [2]and 26) A-THK1 24 Mechanism Anvil * Ratchet Mechanism Kit (includes 25 Anvil Pin(2) illustrated items 37, 38, 39, 40, 26 Anvil Spring A , 42, 43, 44, 45 [2], 46 [2], 47, 27 Mechanism Cover A and 49) TRK1 * Not illustrated. 16

17 Servicentre Servicecenter Servicesenter Huoltokeskus Centros de Assistência Técnica Ingersoll--Rand Nederland Produktieweg PB Zoeterwoude Nederland Tel: (31) Fax: (31) Ingersoll--Rand Company 510 Hester Drive White House, TN USA Tel: (615) Fax: (615) Ingersoll--Rand Sales Company Limited Chorley New Road Horwich, Bolton Lancashire BL6 6JN England -- UK Tel: (44) Fax: (44) Ingersoll--Rand Equipements de Production 111 Avenue Roger Salongro BP 59 F Sin Le Noble France Tel: (33) Fax: (33) Ingersoll--Rand GmbH Gewerbeallee Mülhelm/Ruhr Deutschland Tel: (49) Fax: (49) Ingersoll--Rand Italiana SpA Casella Postale Milano Italia Tel: (39) Fax: (39) Ingersoll--Rand Camino de Rejas 1, B1S Coslada (Madrid) España Tel: (34) Fax: (34) Ingersoll--Rand Company SA PO Box 3720 Alrode 1451 South Africa Tel: (27) Fax: (27) Ingersoll--Rand Scandinavian Operations Kastruplundgade 221 DK Kastrup Danmark Tel: (45) Fax: (45) Ingersoll--Rand SA The Alpha Building Route des Arsenaux 9 CH Fribourg Schweiz/Suisse Tel: (41) Fax: (41) Ingersoll--Rand Company Kuznetsky Most 21/5 Entrance Moscow Russia CIS Tel: (7) Fax: (7) Ingersoll--Rand Company 16 Pietro Ul Stawki 2 PL Warsaw Poland Tel: (48) Fax: (48)

18 18

19 19

20

VEJLEDNING TIL SLIBEMASKINER, MODEL 308 OG 308 -EU

VEJLEDNING TIL SLIBEMASKINER, MODEL 308 OG 308 -EU Al korrespondance bedes stilet til Ingersoll -Rands nærmeste kontor eller distributør. Ingersoll -Rand Company 2001 Trykt i USA VEJLEDNING TIL SLIBEMASKINER, MODEL 308 OG 308 -EU BEMÆRK 03533429 Formular

Læs mere

VEJLEDNING TIL VINKELSLIBERE, MODEL 302 OG 302 -EU

VEJLEDNING TIL VINKELSLIBERE, MODEL 302 OG 302 -EU 03534393 VEJLEDNING TIL VINKELSLIBERE, MODEL 302 OG 302 -EU Formular P6768-2 7. Udgave August, 2001 BEMÆRK Vinkelslibere model 302 og 302 -EU er designet til slibning, hulskæring, polering, afgratning

Læs mere

VEJLEDNING TIL MEJSELHAMRE, SERIE 115, 115 -EU, 116, 116 -EU, 117 OG 117 -EU

VEJLEDNING TIL MEJSELHAMRE, SERIE 115, 115 -EU, 116, 116 -EU, 117 OG 117 -EU 03539525 VEJLEDNING TIL MEJSELHAMRE, SERIE 115, 115 -EU, 116, 116 -EU, 117 OG 117 -EU Formular P7080-2 5. Udgave September, 2001 BEMÆRK Mejselhamre af serie 115, 115 -EU, 116, 116 -EU, 117 og 117 -EU er

Læs mere

VEJLEDNING TIL 3/4 -TOMME STANDARD SLAGNØGLER TIL AUTOBRANCHEN, 252, 252 -EU, OG EU

VEJLEDNING TIL 3/4 -TOMME STANDARD SLAGNØGLER TIL AUTOBRANCHEN, 252, 252 -EU, OG EU 03541927 Formular P7265-2 5. Udgave September, 2001 VEJLEDNING TIL 3/4 -TOMME STANDARD SLAGNØGLER TIL AUTOBRANCHEN, 252, 252 -EU, OG 252-3 -EU DK BEMÆRK Slagnøgler 252, 252 -EU, og 252-3 -EU er designet

Læs mere

VEJLEDNING TIL EKSTRA KRAFTIGE SLAGNØGLER TIL AUTOBRANCHEN, MODEL 231 OG 231-2

VEJLEDNING TIL EKSTRA KRAFTIGE SLAGNØGLER TIL AUTOBRANCHEN, MODEL 231 OG 231-2 Al korrespondance bedes stilet til Ingersoll -Rands nærmeste kontor eller distributør. Ingersoll -Rand Company 2001 Trykt i USA 03526092 VEJLEDNING TIL EKSTRA KRAFTIGE SLAGNØGLER TIL AUTOBRANCHEN, MODEL

Læs mere

Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder

Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder 19-1555 Manual 130815.indd 2013-08-15, 11.38.45 Art. 19-1555 Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42

Læs mere

Bänkplåtsax 5" BRUKSANVISNING Läs denna anvisning noggrant före användning.

Bänkplåtsax 5 BRUKSANVISNING Läs denna anvisning noggrant före användning. SE Bänkplåtsax 5" BRUKSANVISNING Läs denna anvisning noggrant före användning. 1. Användning Denna bänkplåtsax är avsedd för klippning av stålplåt och rundstål. Den kan även användas för klippning av icke-järnmetall

Læs mere

DANSK 4 NORSK 6 SUOMI 8 SVENSKA 10

DANSK 4 NORSK 6 SUOMI 8 SVENSKA 10 SY DANSK 4 NORSK 6 SUOMI 8 SVENSKA 10 DANSK Sådan smøres symaskinen ADVARSEL! Sluk altid for symaskinen, og træk stikket ud af stikkontakten, før du smører den. 1 Brug altid smøreolie til symaskinen.

Læs mere

TVÄTTSTÄLLSBLANDARE SERVANTBATTERI PESUALLASHANA HÅNDVASKARMATUR

TVÄTTSTÄLLSBLANDARE SERVANTBATTERI PESUALLASHANA HÅNDVASKARMATUR 86-568 manual 121213.indd 2012-12-13, 09.55.19 Art. 86-568 TVÄTTSTÄLLSBLANDARE SERVANTBATTERI PESUALLASHANA HÅNDVASKARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0856-12 VA 1.42/18583 PS 1379 2012-12-13 Biltema Nordic Services

Læs mere

TRAKTOR TRAKTORI med lastare/med laster/jossa etukuormaaja. Art. 37-056

TRAKTOR TRAKTORI med lastare/med laster/jossa etukuormaaja. Art. 37-056 TRAKTOR TRAKTORI med lastare/med laster/jossa etukuormaaja SE TRAKTOR MED LASTARE OBS! Innan traktorlastaren börjar användas, läs noga igenom denna manual. Den visar hur du skall montera och leka med traktorlastaren

Læs mere

DUMPER KIPPIAUTO LASTBIL MED TIPPELAD. Art. 37-055

DUMPER KIPPIAUTO LASTBIL MED TIPPELAD. Art. 37-055 DUMPER KIPPIAUTO LASTBIL MED TIPPELAD SE DUMPER OBS! Innan dumpern börjar användas, läs noga igenom denna manual. Den visar hur du skall montera och leka med dumpern på rätt sätt, för att undvika skador.

Læs mere

HAVESPRØJTE HAVESPRØJTE HAVESPRØJTE HAVESPRØJTE

HAVESPRØJTE HAVESPRØJTE HAVESPRØJTE HAVESPRØJTE MODEL NR. 5000 GARDEN 1 SPRAYER INSTRUCTION MANUAL DK Havesprøjte 2 Brugsanvisning NO Hagesprøyte 4 Bruksanvisning Fremstillet i P.R.C. EU-Importør H.P. Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark. SE Trädgårdsspruta

Læs mere

PARAPLYVAGN PARAPLYTRILLE SATEENVARJORATTAAT PARAPLYVOGN

PARAPLYVAGN PARAPLYTRILLE SATEENVARJORATTAAT PARAPLYVOGN PARAPLYVAGN PARAPLYTRILLE SATEENVARJORATTAAT PARAPLYVOGN Biltema, Garnisonsgatan 26, 2nd FL, SE-254 66 Helsingborg. www.biltema.com 2017-08-24 Biltema Nordic Services AB SE PARAPLYVAGN VARNING! Plocka

Læs mere

VERKTYGSSATS VERKTØYSETT TYÖKALUSARJA VÆRKTØJSSÆT

VERKTYGSSATS VERKTØYSETT TYÖKALUSARJA VÆRKTØJSSÆT VERKTYGSSATS kompakthjullager VERKTØYSETT kompakthjullager TYÖKALUSARJA kompaktilaakereita varten VÆRKTØJSSÆT kompakthjullejer Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 6, 54 66 Helsingborg. Tel:

Læs mere

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0852-12 VA 1.42/18586 PS 1380 1 2012-12-13 Biltema Nordic Services AB SE KÖKSBLANDARE ÖVERSIKTSBILD 2012-12-13 Biltema Nordic Services

Læs mere

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0854-09 VA 1.42/18585 PS 1380 1 2012-12-12 Biltema Nordic Services AB SE KÖKSBLANDARE ÖVERSIKTSBILD 2012-12-12 Biltema Nordic Services

Læs mere

Halogenramp Halogenarmatur Halogeeniramppi Halogenskinne

Halogenramp Halogenarmatur Halogeeniramppi Halogenskinne Halogenramp Halogenarmatur Halogeeniramppi Halogenskinne Art. 35-568 2 x 20 W max 3 x 20 W max Halogenramp BRUKSANVISNING 1. Slå av strömmen innan installation. 2. Armaturen får inte vara öppen vid installation.

Læs mere

Enhjuling 20" Yksipyöräinen 20"

Enhjuling 20 Yksipyöräinen 20 Yksipyöräinen 20" Ethjulet cykel 20" Original manual 2010 Biltema Nordic Services AB Rekommenderad kroppslängd: 145 180 cm. Delar Innan du monterar din enhjuling, se till att förpackningen innehåller delarna

Læs mere

IP54. Halogenstrålkastare med stativ Halogenlyskaster med stativ Halogeenivalonheitin ja teline Halogenspot med stativ 500 W. 1,0 m. Art.

IP54. Halogenstrålkastare med stativ Halogenlyskaster med stativ Halogeenivalonheitin ja teline Halogenspot med stativ 500 W. 1,0 m. Art. Halogenstrålkastare med stativ Halogenlyskaster med stativ Halogeenivalonheitin ja teline Halogenspot med stativ 500 W 1,0 m 1 SE Halogenstrålkastare med stativ Max 500 W 230 V Viktig information före

Læs mere

STIGA FREECLIP 8211-2204-02

STIGA FREECLIP 8211-2204-02 STIG FREECLIP 82-2204-02 S SVENSK 6 5 3 4 4 2 2 2 2 E B C B C. 9x (M6) 2. 4x(M6x30mm) 3. x(m6x35mm) 4. 2x(M6x28mm) 5. x(m6x73mm) 6. x(m6x63mm) 2 DNSK DK SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs instruktionerne omhyggeligt

Læs mere

GOKART. Brugsanvisning Bruksanvisning. Importeret af Harald Nyborg A/S. Model: CT008 Best.nr. 8197

GOKART. Brugsanvisning Bruksanvisning. Importeret af Harald Nyborg A/S. Model: CT008 Best.nr. 8197 GOKART Importeret af Harald Nyborg A/S Brugsanvisning Bruksanvisning Model: CT008 Best.nr. 8197 Tillykke med deres nye gokart! De bedes læse denne brugsanvisning grundigt, før De samler gokarten eller

Læs mere

Termostatblandare dusch cc 160. dusj cc 160. suihku cc 160. bruser cc 160

Termostatblandare dusch cc 160. dusj cc 160. suihku cc 160. bruser cc 160 Termostatblandare dusch cc 160 Termostatbatteri dusj cc 160 Termostaattihana suihku cc 160 Termostatblandingsbatteri bruser cc 160 SC 0419-09 1 2012-12-13 Biltema Nordic Services AB Installation OBS! Termostatblandaren

Læs mere

VÄGGFÄSTE VEGGFESTE SEINÄKIINNIKE VÆGBESLAG

VÄGGFÄSTE VEGGFESTE SEINÄKIINNIKE VÆGBESLAG VÄGGFÄSTE VEGGFESTE SEINÄKIINNIKE VÆGBESLAG 32" 65" Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf:

Læs mere

2a. Montering av väggfästet (betong eller tegel) Montera väggfästet på väggen med hjälp av medföljande tre skruvar och tre brickor (se fig. 2a).

2a. Montering av väggfästet (betong eller tegel) Montera väggfästet på väggen med hjälp av medföljande tre skruvar och tre brickor (se fig. 2a). IR-värmare, 1300 W MONTERINGSINSTRUKTIONER 1a. Montering av fästbygeln Med hjälp av två 5 mm bultar, två gummibrickor och två stålbrickor monteras fästbygeln på lamphuset (se fig.1a). Fig. 1a 2a. Montering

Læs mere

Automatisk slangeopruller. Automaattinen letkukela

Automatisk slangeopruller. Automaattinen letkukela Automatisk slangupprullare Automatisk slangeoppruller Automaattinen letkukela Automatisk slangeopruller 2009 Biltema Nordic Services AB SE Automatisk slangupprullare OBS! Läs och förstå hela manualen före

Læs mere

Optisk glykol- och vätskeprovare Optisk glykol- og væskemåler Optinen glykoli- ja nestekoetin Optisk glykol- og væskeprøver

Optisk glykol- och vätskeprovare Optisk glykol- og væskemåler Optinen glykoli- ja nestekoetin Optisk glykol- og væskeprøver Art. 3-200 Optisk glykol- och vätskeprovare Optisk glykol- og væskemåler Optinen glykoli- ja nestekoetin Optisk glykol- og væskeprøver SE Art. 3-200 Optisk glykol- och vätskeprovare Detaljbeskrivning.

Læs mere

LED-BLIXTLJUS LED-BLITSLYS LED-VILKKUVA VALO LED-BLINKLYS

LED-BLIXTLJUS LED-BLITSLYS LED-VILKKUVA VALO LED-BLINKLYS LED-BLIXTLJUS LED-BLITSLYS LED-VILKKUVA VALO LED-BLINKLYS Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier.

Læs mere

Brugsvejledning. Basso A34/100-A2/A4.

Brugsvejledning. Basso A34/100-A2/A4. Brugsvejledning. Basso A34/100-A2/A4. Hitachi Power Tools Norway AS forbeholder sig retten til at ændre på produktet uden varsel. Produktbilledet kan afvige fra produktet og er ment som illustration. Sikkerhedsinstruktioner:

Læs mere

HP-LIGHT SYSTEM BRUGERVEJLEDNING HAVE - GÅRDLAMPE

HP-LIGHT SYSTEM BRUGERVEJLEDNING HAVE - GÅRDLAMPE BRUGERVEJLEDNING HAVE - GÅRDLAMPE Side 2 Indholdsfortegnelse Forside 1 Indholdsfortegnelse 2 Dansk 3-4 Suomi 5-6 Svenska 7-8 Ce-erklæring 9 Ã Side 3 DANSK Have gårdlampe. Installering og ibrugtagning af

Læs mere

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning ALU RAMPER Manual og brugsvejledning Specifikationer på Grenes aluramper Foto Varenuer Betegnelse Mål og max Godkendelse 2991 HPS202010 Alurampe lige med boltesæt, 200 2000 x 220 Max 400 kg Testet og afprøvet

Læs mere

Art. 45-612 SE - ARMRINGAR FI - KÄSIVARSIKELLUKKEET

Art. 45-612 SE - ARMRINGAR FI - KÄSIVARSIKELLUKKEET rt. 45-612 SE - RMRINGR OBS! För barn över 3 år som väger 18 30 kg. Ska sitta på överarmarna som stöd vid simträning. nvänd endast under vuxens konstanta överseende. Skölj av och torka efter användning.

Læs mere

VINKELSLBER INSTRUKTIONSMANUAL

VINKELSLBER INSTRUKTIONSMANUAL NAG -A 05 / Vinkelsliber instruktionsmanual NPK Luftværktøj NAG -A 05 VINKELSLBER INSTRUKTIONSMANUAL AMP-TEKNIK A/S * GLENTEVEJ 33 * 4600 KØGE * TLF: 4883089 2 NAG -A 05 / Vinkelsliber instruktionsmanual

Læs mere

TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED

TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge

Læs mere

Vinkelslipmaskin, mini

Vinkelslipmaskin, mini SE Vinkelslipmaskin, mini TEKNISKA SPECIFIKATIONER Varvtal................................ 18000 rpm Anslutningsgänga......................... 1/4 NPT Rekommenderat arbetstryck................... 6 bar

Læs mere

Anvisning för kompressor AC ANV156 SV

Anvisning för kompressor AC ANV156 SV Anvisning för kompressor AC SV De kompressorer vi säljer levereras med en liten mängd leveransolja som ska tömmas ur och ersättas med rätt typ och mängd enligt fordonstillverkarens rekommendationer. Följande

Læs mere

Anvisning till vattenpump RE

Anvisning till vattenpump RE Anvisning till vattenpump SV Vattenpump Låsring och vattenpumpsinstallationsverktyg bild 1 bild 2 1. Rensa vattenpumpshuset från smuts och o-ringsrester. 2. Placera låsringen i låsringsspåret på vattenpumpen,

Læs mere

Brugervejledning. Dustcontrol Støvsuger. DC 2700c

Brugervejledning. Dustcontrol Støvsuger. DC 2700c Med forbehold for trykfejl og produktændringer. Brugervejledning Dustcontrol Støvsuger DC 2700c 1 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsinstruktioner... 2 Tekniske data... 3 Beskrivelse... 3 Betjeningsvejledning...

Læs mere

Fogskumspistol Fugeskumpistol Saumausvaahtopistooli Fugeskumpistol

Fogskumspistol Fugeskumpistol Saumausvaahtopistooli Fugeskumpistol Fogskumspistol Saumausvaahtopistooli PRO Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 6, 66 Helsingborg. Tel: +6-600 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 7, 0 Lier. Tlf: +7-8 9 0. Maahantuoja/Importör:

Læs mere

TERRASSTVÄTT PC 3 TERRASSEVASKER PC 3 TERASSINPESULAITE PC 3 TERRASSERENSER PC 3

TERRASSTVÄTT PC 3 TERRASSEVASKER PC 3 TERASSINPESULAITE PC 3 TERRASSERENSER PC 3 TERRASSTVÄTT TERRASSEVASKER TERASSINPESULAITE TERRASSERENSER Original manual 2009 Biltema Nordic Services AB TERRASSTVÄTT MONTERING INTRODUKTION Läs manualen före användning och förvara den på en säker

Læs mere

vägledning / vejledning / veiledning Rutmönstrad merinoull Merino-uld i tern/rutemønstret merinoull

vägledning / vejledning / veiledning Rutmönstrad merinoull Merino-uld i tern/rutemønstret merinoull vägledning / vejledning / veiledning 600313 Rutmönstrad merinoull Merino-uld i tern/rutemønstret merinoull Du behöver Konstsiden (fodertyg) Merinoull Gammal handduk Resårband Dänkflaska Torktumlare Börja

Læs mere

+/-2:00. Montering. Assembly instruction. Ohjeet. Samlevejledning. Montering. 142/154 x 89 x 163 cm. Metal firewood shelter.

+/-2:00. Montering. Assembly instruction. Ohjeet. Samlevejledning. Montering. 142/154 x 89 x 163 cm. Metal firewood shelter. GB Assembly instruction NO Montering DK Samlevejledning FI Ohjeet SE Montering Shed-in-a-Box 1,8 x 1,8 x 1,8 m #70389 MIDLERTIDIG KONSTRUKTION TILLFÄLLIG KONSTRUKTION TEMPORARY STRUCTURE = Nyttig information

Læs mere

SVENSKA. SVENSKA Användningsområden/Indikationer Patellar tendinitis, Osgood-Schlatters sjukdom, Chondromalacia Patella.

SVENSKA. SVENSKA Användningsområden/Indikationer Patellar tendinitis, Osgood-Schlatters sjukdom, Chondromalacia Patella. PatellaVator SVENSKA Användningsområden/Indikationer Patellar tendinitis, Osgood-Schlatters sjukdom, Chondromalacia Patella. Kontraindikationer Inga kända. PATELLAVATOR KNÄORTOS Läs noga igenom dessa

Læs mere

Model 33017. Brugsanvisning Bruksanvisning

Model 33017. Brugsanvisning Bruksanvisning Model 33017 Brugsanvisning Bruksanvisning BÅNDPUDR Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af din nye båndpudser, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning og de vedlagte sikkerhedsforskrifter,

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

Industrivej 3-9 DK-9460 Brovst Danmark Tel.: +45 98 23 60 88 Fax.: +45 98 23 61 44. SCANTOOL Manual pladevalse MBR-modeller

Industrivej 3-9 DK-9460 Brovst Danmark Tel.: +45 98 23 60 88 Fax.: +45 98 23 61 44. SCANTOOL Manual pladevalse MBR-modeller Industrivej 3-9 DK-9460 Brovst Danmark Tel.: +45 98 23 60 88 Fax.: +45 98 23 61 44 SCANTOOL Manual pladevalse MBR-modeller EU overensstemmelseserklæring SCANTOOL A/S Industrivej 3-9 9460 Brovst www.scantool.dk

Læs mere

Adapter för oljegivare Adapter for oljegivere Öljyantureiden sovitin Adapter til oliesensor

Adapter för oljegivare Adapter for oljegivere Öljyantureiden sovitin Adapter til oliesensor Art. -00 Adapter för oljegivare Adapter for oljegivere Öljyantureiden sovitin Adapter til oliesensor 00 Biltema Nordic Services AB SE Art. -00 Adapter för oljegivare Adapter för oljetrycksgivare, oljetempgivare

Læs mere

MANUAL. for LUFTHYDRAULISK DONKRAFT

MANUAL. for LUFTHYDRAULISK DONKRAFT MANUAL for LUFTHYDRAULISK DONKRAFT MODEL 25-2(TH) (25 t / 10 t) MODEL 50-2(TH) (50 t / 25 t) 280605/DK Manual for lufthydrauliske donkrafte model 25-2 og 50-2 ADVARSLER - SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER 1.

Læs mere

Model 77737. Brugsanvisning Bruksanvisning

Model 77737. Brugsanvisning Bruksanvisning Model 77737 Brugsanvisning Bruksanvisning HÅNLIPPER Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af din nye håndklipper, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning og de vedlagte sikkerhedsforskrifter,

Læs mere

Sulkystregmaler. Betjeningsvejledning. Form No Rev A. Modelnr og højere. Registrer dit produkt på

Sulkystregmaler. Betjeningsvejledning. Form No Rev A. Modelnr og højere. Registrer dit produkt på Form No. 3355 Rev A Sulkystregmaler 00 Modelnr. 403 6000000 og højere Betjeningsvejledning Registrer dit produkt på www.toro.com. Oversættelse af originalen (DA) Indholdsfortegnelse Side Indledning..................................

Læs mere

1 2 3 1 2 3 1 NO: Brukertips GymMats TRENING Ved bruk av Abilica GymMats til trening anbefales det, av hygeniske årsaker, å benytte et håndkle som underlag oppå matten. Mattene kan også brukes i vann

Læs mere

AROS Manuel Pumpe CARPU1001

AROS Manuel Pumpe CARPU1001 AROS Manuel Pumpe CARPU1001 Teknisk Manual 10057010 V1.0 2012 12 04 DK enriching urban life Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 INTRODUKTION...3 PRODUKTKOMPONENTER...4 SIKKERHEDSINFORMATIONER...5

Læs mere

Skärmaskin, liten Skjæremaskin, liten Leikkuri, pieni Skæremaskine, lille

Skärmaskin, liten Skjæremaskin, liten Leikkuri, pieni Skæremaskine, lille 28-380 manual.indd 2012-05-4, 16.43.55 Art. 28-380 Skärmaskin, liten Skjæremaskin, liten Leikkuri, pieni Skæremaskine, lille Original manual 2012-05-04 Biltema Nordic Services AB Skärmaskin, liten 1. Förvaring

Læs mere

SKA MONTERAS AV EN VUXEN SKAL MONTERES AV EN VOKSEN PERSON SKAL SAMLES AF EN VOKSEN AIKUISEN KOOTTAVA

SKA MONTERAS AV EN VUXEN SKAL MONTERES AV EN VOKSEN PERSON SKAL SAMLES AF EN VOKSEN AIKUISEN KOOTTAVA MEDDELANDE TILL FÖRÄLDRAR: MODELLERA INNEHÅLLER VETE MELDING TIL FORELDRE: INNEHOLDER HVETE OPLYSNING TIL FORÆLDRE: INDEHOLDER HVEDE HUOMAUTUS VANHEMMILLE: MUOVAILUMASSA SISÄLTÄÄ VEHNÄÄ SKA MONTERAS AV

Læs mere

Læses før ibrugtagning

Læses før ibrugtagning Læses før ibrugtagning Side 1 af 5 Følg venligst denne vejledning hver gang de tager dette anlæg i brug, herved sikre de, lang levetid for udstyret og sparer dem selv for unødige ærgrelser. Adskillelse,

Læs mere

SANDBLÆSEKABINE SBC420

SANDBLÆSEKABINE SBC420 SANDBLÆSEKABINE SBC420 BETJENINGSVEJLEDNING SPECIFIKATIONER Udv. dimensioner: L: 132 x B: 88 x H: 170cm Rist dimensioner: L: 122 x B: 60cm Vægt: 1 5 0 k g. L u f t f o r b r u g : 3 5 0-5 2 0 l t r. /

Læs mere

MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol

MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol,! Advarsel: Inden dette værktøj tages i brug er det vigtigt, at alle der skal betjene værktøjet læser manualen omhyggeligt. Manualen bør opbevares sammen med værktøjet.

Læs mere

Arbetsbelysning, lågenergi Arbeidslampe, lavenergi. Arbejdsbelysning,

Arbetsbelysning, lågenergi Arbeidslampe, lavenergi. Arbejdsbelysning, rbetsbelysning, lågenergi rbeidslampe, lavenergi Työvalaisin energiansäästölampulla rbejdsbelysning, lavenergi 1 2008 iltema Nordic Services rbetsbelysning, lågenergi Säkerhetsföreskrifter Läs instruktionerna

Læs mere

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE DENNE VEJLEDNING BØR OMHYGGELIGT GENNEMLÆSES OG FØLGES INDHOLD 1. Symboler 2. Advarsler 3. Miljøhensyn 4. Beskrivelse af produktet 5. Isætning og udskiftning af batteri

Læs mere

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24 31833137.fm Page 1 Friday, July 9, 2004 2:37 PM ITALLATIOBLAD Minsta tillåtna avstånd från olika typer av spisar: 65 cm (elektrisk spis), 75 cm (gasspis, gasolspis eller koleldad spis). Följ givna anvisningar

Læs mere

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT BR/BM Vibreringsskinner VEJLEDNING OG RESERVEDELSKATALOG BR/BM - IS - 10529-4 - DA SIKKERHEDSFORSKRIFTER - FOR MASKINER UDSTYRET MED : Elektrisk, tryklufts-,benzin-eller dieselmotor.

Læs mere

Røreværk EHR 20 / 2.4S

Røreværk EHR 20 / 2.4S Røreværk EHR 20 / 2.4S 88.1406.700 Brugsanvisning Vigtige sikkerheds instruktioner Brugsvejledning Vigtige instruktioner og advarsler er lokaliseret på maskinen ved hjælp af symboler: Under arbejdet bør

Læs mere

TREHJULING TREHJULING KOLMIPYÖRÄ TREHJULER

TREHJULING TREHJULING KOLMIPYÖRÄ TREHJULER KOLMIPYÖRÄ TREHJULER Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 2 66 Helsingborg. Tel: +6-2 600 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 7, 301 Lier. Tlf: +7-32 8 91 10. Maahantuoja/Importör:

Læs mere

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare.

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare. INFRAVARMER FOR UTE OG INNENDØRS BRUK INFRAVÄRMARE FÖR ANVÄNDNING UTOM- OCH INOMHUS INFRAVARMER TIL UDENDØRS OG INDENDØRS BRUG INFRAPUNALÄMMITIN ULKO- JA SISÄKÄYTTÖÖN NO: TEKNISK BESKRIVELSE & BRUKSANVISNING

Læs mere

SEMET 11390-0104 XB 50/180. Bruksanvisning Handdriven sickmaskin. Brugsanvisning Håndbetjent sikkemaskine

SEMET 11390-0104 XB 50/180. Bruksanvisning Handdriven sickmaskin. Brugsanvisning Håndbetjent sikkemaskine SEMET SE DK Bruksanvisning Handdriven sickmaskin Brugsanvisning Håndbetjent sikkemaskine 11390-0104 XB 50/180 1. BESKRIVNING OCH ANVÄNDNING AV MASKINEN Maskinen är avsedd för falsning, krympning, rundning,

Læs mere

LIMENTE Smart 100 asennusohje, assembling instructions, monteringsanvisning, monteringsvejledning, monteringsveiledning

LIMENTE Smart 100 asennusohje, assembling instructions, monteringsanvisning, monteringsvejledning, monteringsveiledning 07 LIMENTE asennusohje, assembling instructions, monteringsanvisning, monteringsvejledning, monteringsveiledning Tekniset tiedot ovat paketin päällä Technical data is printed on package Teknisk information

Læs mere

Drawing No. Spare Part Art. No. EAN Package Name - GB Drawing No. Spare Part Art. No. EAN Package Name - GB S1 EG980905013 2999809050133 Tap S21 EX23685 4893973236851 Door Hinge Bracket S2 EG980905014

Læs mere

Tips & Idéer. Ullfigurer/Uldfigurer

Tips & Idéer. Ullfigurer/Uldfigurer Tips & Idéer Ullfigurer/Uldfigurer 603056 SE Du behöver filtnålar och nålplatta. Den vita nålplattan används som underlag för att skydda bordet och nålen. Tänk på att nålarna är vassa. Längst ut på nålspetsen

Læs mere

LASERVATERPAS LASERVATERPAS. Brugsanvisning LASERVATERPASS. Bruksanvisning. Bruksanvisning LASERVATTENPASS LASERVESIVAAKA. Käyttöohje LASERVESIVAAKA

LASERVATERPAS LASERVATERPAS. Brugsanvisning LASERVATERPASS. Bruksanvisning. Bruksanvisning LASERVATTENPASS LASERVESIVAAKA. Käyttöohje LASERVESIVAAKA MODEL 53592 LASER ANGEL LEVEL INSTRUCTION MANUAL DK Brugsanvisning S N Bruksanvisning 2 3 Bruksanvisning Fremstillet i P.R.C. EU-Importør Produsert i P.R.C. EU-importør Tillverkad i P.R.C. EU-importör

Læs mere

Skruemaskine Skruvdragare

Skruemaskine Skruvdragare Skruemaskine Skruvdragare Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af dit nye værktøj, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning og de vedlagte sikkerhedsforskrifter, før du tager det i brug.

Læs mere

Anvisning till servostyrningssats ANV209 SV

Anvisning till servostyrningssats ANV209 SV Anvisning till servostyrningssats SV 1. Montera oljetank/behållare. 2. Montera hydraulpump tillsammans med o-ring. 3. Montera infästningskonsol mot motorkropp. 4. Montera styrcylinder (ventil och cylinder)

Læs mere

Fitness Ball. NO: Øvelser. SE: Övningar. DK: Øvelser

Fitness Ball. NO: Øvelser. SE: Övningar. DK: Øvelser Fitness Ball NO: Øvelser Med Abilica FitnessBall kan du trene hele kroppen. Utfør øvelsene rolig og med fokus på å ha kontroll på mage og korsrygg, så får du med maksimal effekt av kjernemuskulaturen.

Læs mere

Toddler Roller NXT90 B

Toddler Roller NXT90 B Toddler Roller NXT90 B Brugsanvisning SE DK NO DE UK FI Kassens Indhold 4 stk. ETP 5mm skruer 1 stk. Ståbræt pedal 1 stk. Pedal feste Instruktionsmanaul för, Brugsanvisning for, Bruksanvisning for, Gebrauchsanweisung

Læs mere

Fettpump Fettpumpe Rasvapumppu Fedtpumpe

Fettpump Fettpumpe Rasvapumppu Fedtpumpe Fettpump Fettpumpe Rasvapumppu Fedtpumpe tryckluftsdriven/trykkluftdrevet paineilmakäyttöinen/trykluftdrevet 2009 Biltema Nordic Services AB Fettpump tryckluftsdriven EGENSKAPER Lufttrycksdriven motor,

Læs mere

MANUAL TJEP TP45 tagpappistol

MANUAL TJEP TP45 tagpappistol MANUAL TJEP TP45 tagpappistol?,!advarsel: Inden dette værktøj tages i brug er det vigtigt at alle der skal betjene værktøjet læser manualen omhyggeligt. Manualen bør opbevares sammen med værktøjet. Ved

Læs mere

28V Robotoplader til plæneklipper

28V Robotoplader til plæneklipper WA3744 1 2 a b A B C 1. Strømadapter 2. Tilslutningsstik Illustreret eller beskrevet tilbehør er kun delvis indeholdt i leverancen. Det anbefales, at alt udstyr købes i samme butik som maskinen. Vælg

Læs mere

Adapter för oljegivare Adapter for oljegivere Sovitin öljymittarille Adapter til olieføler

Adapter för oljegivare Adapter for oljegivere Sovitin öljymittarille Adapter til olieføler -00 manual.indd 0-0-,.. Art. -00 Adapter för oljegivare Adapter for oljegivere Sovitin öljymittarille Adapter til olieføler 0-0- Biltema Nordic Services AB Art. -00 Adapter för oljegivare Adapter för oljetrycksgivare,

Læs mere

Klipning af plæne De bedste klipperesultater får du ved at overlappe på den afklippede bane.

Klipning af plæne De bedste klipperesultater får du ved at overlappe på den afklippede bane. Cylinderplæneklipper SELEKTA 38 brugervejledning Læs denne manual omhyggelig før brug. Følg sikkerhedsinstruktionerne. Opbevar denne manual til senere brug/reference. Sikkerhed - Pas på klipperens skarpe

Læs mere

Hydraulisk Borehammer HRD20

Hydraulisk Borehammer HRD20 Hydraulisk Borehammer HRD20 Fra serienr. 3195 Revideret 03.11.2014 Før brug Vi takker for Deres valg af en HYCN borehammer. For at sikre problemfri drift og varig ydelse af Deres nye værktøj, anbefaler

Læs mere

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 BRUGERMANUAL 1 VIGTIG INFORMATION DENNE VEJLEDNING ER UDELUKKENDE RETTET MOD KVALIFICEREDE INSTALLATØRER. DISSE OPLYSNINGER MÅ IKKE UDLEVERES TIL SLUTBRUGERE. LÆS

Læs mere

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk 76600018 ADVARSEL! For at reducere risikoen for brand, elektrisk stød og personlig skade under installation og anvendelse af din pumpe, anbefales

Læs mere

TJEP. TJEP T-64C kombi MANUAL

TJEP. TJEP T-64C kombi MANUAL TJEP TJEP T-64C kombi MANUAL Advarsel: Inden dette værktøj tages i brug er det vigtigt at alle der skal betjene værktøjet læser manualen omhyggeligt. Manualen bør opbevares sammen med værktøjet. Ved spørgsmål,

Læs mere

Introduktion. 5 års ombytningsgaranti

Introduktion. 5 års ombytningsgaranti Limpistol Limpistol Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af dit nye værktøj, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning og de vedlagte sikkerhedsforskrifter, før du tager det i brug. Vi anbefaler

Læs mere

EXCENTERSLIPMASKIN Ø 125 MM EKSENTERSLIPER Ø 125 MM EPÄKESKOHIOMAKONE Ø 125 MM EXCENTERSLIBER Ø 125 MM

EXCENTERSLIPMASKIN Ø 125 MM EKSENTERSLIPER Ø 125 MM EPÄKESKOHIOMAKONE Ø 125 MM EXCENTERSLIBER Ø 125 MM 17-397 Manual.indd 2011-11-21, 14.38.54 Art. 17-397 EXCENTERSLIPMASKIN Ø 125 MM EKSENTERSLIPER Ø 125 MM EPÄKESKOHIOMAKONE Ø 125 MM EXCENTERSLIBER Ø 125 MM Originalmanual 2011 Biltema Nordic Services AB

Læs mere

FLÅMASKINE LIGHT OLIE/LUFT

FLÅMASKINE LIGHT OLIE/LUFT BETJENINGSVEJLEDNING FLÅMASKINE LIGHT OLIE/LUFT Tlf. 7589 1244 * Fax. 7589 1180 C:\Gol\manualer\Flåmaskine.doc Flåmaskine 2 / 13 FLÅMASKINE TYPE: MASKIN NR.: ÅR: KUNDE: FORHANDLER: Typeskilt 7 TYPE: 270

Læs mere

Brændesav m/hårdmetalklinge

Brændesav m/hårdmetalklinge MODEL: LOG SAW 400 Art.: 75107625 Brændesav m/hårdmetalklinge LÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT IGENNEM INDEN MASKINEN ANVENDES 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsinstruktioner...2 3. Saven i

Læs mere

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Brugervejledning Rørventilator Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Læs venligst manualen grundigt igennem inden brug. Må kun installeres af en autoriseret elinstallatør. Sikkerheds instruktioner ADVARSEL

Læs mere

Brugsanvisning til HS-68B

Brugsanvisning til HS-68B Pladevibrator HS-68B m/honda motor Fremstillet i PRC EU-importør: Primus Industrivej 31 7080 Børkop Danmark Introduktion: For at du kan få mest mulig glæde af din nye pladevibrator, beder vi dig gennemlæse

Læs mere

Beta Care Puslebord 70 Brugermanual

Beta Care Puslebord 70 Brugermanual Beta Care Puslebord 70 Brugermanual Udgave 1.3 Juni 2013 Beta Care ApS, Tlf. (+45) 41420421, www.betacare.dk Indholdsfortegnelse: Forord 2 Generelt 2 Tilsigtet produktanvendelse 2 Leverandørens produktansvar

Læs mere

NBE PELVAC MANUAL. Version 3.000001. RTB - Ready To Burn

NBE PELVAC MANUAL. Version 3.000001. RTB - Ready To Burn DK NBE PELVAC MANUAL Version 3.000001 RTB - Ready To Burn INDHOLD: Kære kunde. Tak fordi du har købt dette NBE-produkt, som er designet og fremstillet efter de højeste standarder i EU. Vi anbefaler, at

Læs mere

Anvisning för p-boxbyte på Grålle ANV132 SV

Anvisning för p-boxbyte på Grålle ANV132 SV Anvisning för p-boxbyte på Grålle 38054 ANV132 SV Sats 38054, för byte av p-box till bakaxel utan att demontera gamla tätningen. Detta kit gör att man slipper demontera gamla yttre p-boxen (14) vid läckage.

Læs mere

Husvandværk. DAVIDSENshop.dk. Industrivej 36 DK-6580 Vamdrup Tlf.: 78 77 48 00 e-mail: mail@davidsenshop.dk

Husvandværk. DAVIDSENshop.dk. Industrivej 36 DK-6580 Vamdrup Tlf.: 78 77 48 00 e-mail: mail@davidsenshop.dk Husvandværk 9135943 DAVIDSENshop.dk Industrivej 36 DK-6580 Vamdrup Tlf.: 78 77 48 00 e-mail: mail@davidsenshop.dk GARDEN PUM Kære kunde, Tak fordi du købte dette hus vandværk! Før installering skal du

Læs mere

H A R D D I S K A D A P T E R I D E / S A T A T O U S B 3. 0 O N E T O U C H B A C K U P

H A R D D I S K A D A P T E R I D E / S A T A T O U S B 3. 0 O N E T O U C H B A C K U P H A R D D I S K A D A P T E R I D E / S A T A T O U S B 3. 0 O N E T O U C H B A C K U P M A N U A L A I - 7 0 7 9 4 5 D A N S K H A R D D I S K A D A P T E R I D E / S A T A T O U S B 3. 0 O N E T O U

Læs mere

MANUAL TJEP D15/50 dykkerpistol

MANUAL TJEP D15/50 dykkerpistol MANUAL TJEP D15/50 dykkerpistol?,!advarsel: Inden dette værktøj tages i brug er det vigtigt at alle der skal betjene værktøjet læser manualen omhyggeligt. Manualen bør opbevares sammen med værktøjet. Ved

Læs mere

ALASKA slim. Brugervejledning

ALASKA slim. Brugervejledning ALASKA slim Brugervejledning Kort introduktion Dette produkt er lavet af førsteklasses materiale. Brug af antirust-materiale og speciel spraymaling til at forbedre kvaliteten. Brug af metalfiltrene Dette

Læs mere

Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556

Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556 Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556 DK Brugsanvisning Slagboremaskine 710W 1. Sikkerhedsanvisninger Vi takker for Deres tillid til valget af denne maskine. For at opnå et tilfredsstillende resultat, bør denne

Læs mere

Elektronisk brandskab

Elektronisk brandskab MODEL L 81090 90 1 ELEKTRONISK BRANDSKAB INSTRUCTION MANUAL DK 2 Brugsanvisning NO Elektronisk brannskap 3 Bruksanvisning Elektronisk Bruksanvisning brannskap Fremstillet i P.R.C. EU-Importør SE 4 SF 5

Læs mere

MINI COMPRESSOR INSTRUCTION MANUAL MINIKOMPRESSOR MINIKOMPRESSOR MINIKOMPRESSOR MINIKOMPRESSORI. Brugsanvisning. Bruksanvisning

MINI COMPRESSOR INSTRUCTION MANUAL MINIKOMPRESSOR MINIKOMPRESSOR MINIKOMPRESSOR MINIKOMPRESSORI. Brugsanvisning. Bruksanvisning MODEL 596 9617 MINI COMPRESSOR INSTRUCTION MANUAL DK Brugsanvisning 2 N Bruksanvisning 3 Fremstillet i P.R.C. EU-Importør 7080 Børkop Danmark. S FI Bruksanvisning I Käyttöohje 4 5 Produsert i P.R.C. EU-importør

Læs mere

Installation guide 1a

Installation guide 1a Installation guide 1a Prelude 24 / Prelude Sixty 2 + Mineral board Edge A / E24 / D2 (FI) Asennusopas. (SE) Monteringsanvisningar. (NO) Monteringsveiledning. (DK) Monteringsvejledning. Summary 1 Tools

Læs mere

HH10/HH10RV hydraulisk hammer

HH10/HH10RV hydraulisk hammer Før brug HH10/HH10RV hydraulisk hammer HH10 fra serienummer 1451 HH10RV fra serienummer 2741 Revideret 30.08.2011 Vi takker for Deres valg af en HYCON hammer. For at sikre problemfri drift og varig ydelse

Læs mere

Slangupprullare 1/4" Slangeoppruller 1/4" Letkukela, 1/4" Slangeopruller 1/4"

Slangupprullare 1/4 Slangeoppruller 1/4 Letkukela, 1/4 Slangeopruller 1/4 Slangupprullare 1/4" Slangeoppruller 1/4" Letkukela, 1/4" Slangeopruller 1/4" 2009 Biltema Nordic Services AB SE Slangupprullare 1/4" Tekniska data Modell: Slangupprullare 1/4" Montering: Vägg Svängbar:

Læs mere