IDÉAGENTEN. Jonas Michanek og Andréas Breiler. Brain Books EN HÅNDBOG I IDEA MANAGEMENT. 1. korrektur IDÉAGENTEN 3

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "IDÉAGENTEN. Jonas Michanek og Andréas Breiler. Brain Books EN HÅNDBOG I IDEA MANAGEMENT. 1. korrektur IDÉAGENTEN 3"

Transkript

1 IDÉAGENTEN EN HÅNDBOG I IDEA MANAGEMENT Jonas Michanek og Andréas Breiler Brain Books IDÉAGENTEN 3

2 kapitel 2 IDÉER, KREATIVITET OG INNOVATION eller hvad er det egentlig alle snakker om? IDÉAGENTEN 23

3 24 IDÉAGENTEN

4 EFTER AT HAVE LÆST DETTE KAPITEL VIL DU VÆRE I STAND TIL AT KUNNE: Forklare og problematisere ord som idé, kreativitet og innovation. Forstå den proces, man gennemgår under idéarbejdet. Sammenligne forskellige branchers arbejdsmodeller ud fra et kreativitetsperspektiv. Whatever made you successful in the past, WON T in the future. Lew Platt, fd VD Hewlett Packard Aldrig har verden været så fyldt af idéer som i dag de summer som bier i mediehavet og skaber så store stimulistorme, vi som individer ikke når at opleve en brøkdel af. Aldrig nogensinde før har der været en sådan tørst efter idéer som i dag. Dette har skabt en guldfebermentalitet, hvis form dog ligger langt fra det mentale billede af en mand, der står i en lille bæk med en si. Dagens guldfeber består i muligheden for at kunne sælge en idé for fantastiske summer til en risikovillig kapitalist. Denne tørst efter idéer på markedet har også ført til, at man på stort set alle sider af en daglig avis kan slå op (på stillingsannoncerne, på økonomisiderne eller under debatten) og finde de tre begreber, der ofte har hinanden i hånden idé, kreativitet og innovation. Organisationer slynger om sig med disse begreber, men når man spørger dem, hvilke konkrete initiativer der står bag begreberne, rødmer de ofte. Stagnationen venter på de organisationer, som ikke tager udviklingen alvorligt. For de andre, de som lærer at forstå og håndtere disse begreber, venter en lys fremtid. Idéagenten er som sagt en bog for den, der vil blive en flyvefærdig idéagent. Men inden man påtager sig den rolle, kan det være klogt at tænke lidt over de modeord, som dukker op i flere og flere sammenhænge. Lad os se lidt på disse begrebers indhold og indbyrdes relation. IDÉAGENTEN 25

5 HVAD ER EN IDÉ? Hvis man slår ordet idé op i en ordbog, så bliver man klar over, hvor centralt det er i vores samfund. Ordet idé kan betyde mange forskellige ting: mål, hensigt, tanke, mentalt billede, koncept, plan og meget mere. Lige siden Platons diskussion af den ideale og perfekte idéverden, har begrebet idé været centralt i den vestlige kultur. I vore dage er idéen blevet til den del af vores mentale virkelighed, der står i et modsætningsforhold til verdens atomer nemlig den mindste byggesten i et storartet bygningsværk. Samtidig er en idé ingenting og i hvert fald sjældent noget, man kan sætte pris på, inden idéen testes i virkeligheden. Idéer er på den måde fundamentet for fremtidens velstand, men samtidig er de umulige at sætte pris på i deres oprindelige tilstand, og derfor får de ofte heller ikke den fortjente opmærksomhed. HVAD ER KREATIVITET? Fordi idéer synes at fødes ud af kreative processer, er det sandsynligvis vigtigt for idéagenten at forstå kreativitet som begreb. Men at forsøge at definere begrebet kreativitet er som at fange en elektrisk ål. Samme konklusion kommer Roberth J. Sternberg til i sin bog, A handbook of creativity. Bogen er den mest overbevisende og fyldestgørende forskningsoversigt over emnet i dag. Forskere angriber emnet fra alle vinkler (psykologiske, organisatoriske, biologiske, samfundsvidenskabelige etc.), og de mener, at kreativiteten måske er en af vores mest fremtrædende egenskaber. Men kun få kan finde nogen konkrete beviser på, at det forholder sig sådan. Få ord har et så individuelt indhold og en så individuel funktion hos mennesker som netop kreativitet, og få ord vækker så ambivalente følelser det ene øjeblik glæde, det andet øjeblik angst. Ordet har sin oprindelse i det græske ord creos, der betyder at skabe og bringe til eksistens og netop i denne brede forståelse kommer ordet mest til sin ret. Som idéagent må man være ydmyg over for det faktum, at skaberkraften hos individer har mange ansigter og er svær at definere. Ordbøgerne hælder i to forskellige retninger enten er det en evne (noget man kan lære sig) eller også en kvalitet (noget man er). Kvalitetstanken betoner en bestemt forestilling, der siger, at enten er man kreativ eller også er man ikke. Med andre ord: Enten er man født kreativ eller også er man desværre ikke udstyret med denne egenskab. 26 IDÉAGENTEN

6 Intet er mere forkert. Alle mennesker fødes med en evne til at være kreative, men ikke alle træner eller får mulighed for at udnytte deres kreativitet og derfor bliver de ikke lige så dygtige på dette område. Forskere verden over studerer hjernens opbygning som aldrig før. En teori der næsten er blevet ophøjet til sandhed er amerikaneren Roger Sperrys tanker fra 1970 erne om hjernens funktioner i henholdsvis højre og venstre hjernehalvdel. Ifølge denne forenklede teori foregår logisk, analytisk og detaljeorienteret tænkning i venstre hjernehalvdel, mens tænkning, der er mere kreativ, intuitiv, billedlig og holistisk orienteret, foregår i den højre hjernehalvdel. At fæstne for stor tillid til denne teori vil være at gå i en fælde, men pointeringen af, at kreativitet er en menneskelig råvare, er interessant. HVAD ER INNOVATION? De seneste år er begrebet innovation blevet samfundets modeord. Hvordan hænger dette begreb sammen med de andre bløde begreber idé og kreativitet? Noget forenklet kunne man sige, at en kreativ proces fører til, at idéer skabes. Men hvad er innovation så? Elaine Dundon har i sin bog The seeds of innovation givet en meget præcis, om end meget striks, virksomhedsmæssig definition af innovation: Innovation is the profitable implementation of strategic creativity. Som virksomhed og organisation er det formodentlig dét, man vil opnå et organisatorisk, strategisk og kreativt arbejde, der i sidste ende føres ud i livet og bliver et konkret resultat, man kan måle. Hvis man skiller sætningen fra hinanden, når man frem til følgende definitioner: KREATIVITET dét, at opdage en ny idé. STRATEGI den analyse, der handler om at bestemme, hvorvidt idéen er unik og i hvilken grad den kan anvendes. IMPLEMENTERING at sætte denne unikke og anvendelige idé i bevægelse og teste den i virkeligheden. VÆRDI beregningen af den unikke og anvendelige idés sammenlagte værdi. IDÉAGENTEN 27

7 Innovation bliver brugt i mange sammenhænge, og derfor kan det være nyttigt at pointere, hvad innovation ikke er. Innovation er ifølge Dundon. Ikke kun ny teknologi. Innovation er også en ny organisationskultur, en ny salgsmetode eller en ny måde at bruge noget gammelt på. Ikke noget branchespecifikt. Innovation er ikke bare nødvendig i store industrivirksomheder eller hos de hurtigt voksende virksomheder inden for it-branchen! Innovation er også nødvendig i værkstedet eller i økonomiafdelingen. Ikke kun for forsknings- eller udviklingsafdelinger. F&U udfører normalt et godt arbejde, men en organisation, der tager innovation alvorligt, arbejder seriøst med hele organisationen. Fra samlebåndet til økonomiafdelingen. Ikke bare et kreativt legerum. Kreativitet handler om at skabe mentale og fysiske miljøer, der er mere end blot et rum med legetøj. Specialdesignede lokaler for kreativt arbejde er vigtige, og de skal skabes ud fra et funktionelt og emotionelt perspektiv. Ikke bare én gang om året. Et endagsshow, der består af en tale fra ledelse og en klovn, er ikke nok til at bringe dig ind i det næste årti! Ikke bare kreativitetstræning. At opøve den professionelle kreative evne er meget vigtigt, men glem ikke at gøre det til en del af hele innovationsstrategien. Viden skal fæstne sig og manifestere sig i hverdagen. Ikke bare helt nye produkter. At skabe nye revolutionerende produkter er en central del af innovationsarbejdet. Konstant at arbejde med forbedringer af eksisterende produkter er en anden, men lige så vigtig del. 28 IDÉAGENTEN

8 10 FORSKELLIGE TYPER AF INNOVATION Underordnet hvilken branche man arbejder i, er det vigtigt at gennemtænke, hvor i arbejdsprocessen de kreative faser forekommer, og hvordan disse faser skal struktureres. Innovation forekommer i forskellige former i forskellige dele af organisationen. Hver eneste del kræver at blive taget alvorligt, og den kreative proces må udformes med udgangspunkt i hver enkelt situation. Gennemgå listen herunder og stil spørgsmål ved, hvordan din organisation arbejder med innovation på de respektive områder. A. Produkt 1. Produktegenskaber hvordan er produktets kvalitet og funktionalitet? 2. Produktsystem hvordan knytter man produktet konceptmæssigt sammen med andre produkter og serviceydelser eksterne såvel som interne? 3. Produktservice hvor og hvilken service tilbyder organisationen kunden i relation til produktet? B. Proces 4. Kerneprocesser hvordan indretter organisationen de interne værdiskabende processer på både et maskinelt og resursemæssigt plan? 5. Eksterne processer hvordan administrerer organisationen de eksterne produktionsrammer og logiske processer? C. Marked 6. Forretningsmodel hvordan tjener organisationen penge? 7. Varemærke hvordan arbejder organisationen med kommunikation? 8. Distributionskanalen hvordan kommer produktet ud til kunden? D. Organisation 9. Netværk hvordan er organisationen og dens værdikæde struktureret? E. Oplevelse 10. Kundeoplevelse hvordan forøges og maksimeres ekstra værdier i form af oplevelser i produktet? IDÉAGENTEN 29

9 Desværre er billedet af virkeligheden som sagt ofte det, at kun forskningstunge virksomheder arbejder med innovation. Men sandheden er den, at alle niveauer i alle brancher i dag er i en konstant udvikling, og derfor burde de afsætte flere resurser til idéarbejdet. IDÉPROCESSEN De tre begreber idé, kreativitet og innovation er livsvigtige for organisationers evne til at overleve, og ofte forholder det sig også sådan, at man kan arbejde med dem på samme måde, ligegyldigt hvilken branche man arbejder i. Den indledende idéfase er den samme, uafhængigt af om du arbejder i en virksomhed, der producerer interaktive computerspil, eller om du skal skabe salgskampagner for en reklamefinansieret radiostation. Det forholder sig formodentlig sådan, at specialiseringen bliver mere tydelig, jo længere ind i processen, man kommer men den indledende fase er stort set den samme. Hvis man klarlægger alle trin i processen, føler deltagerne ofte større tryghed. De, der elsker at sprøjte idéer ud, oplever, at der er plads til dem og de, der i højere grad sætter pris på det analyserende og konkrete arbejde føler, at det også bliver deres tur. En overskuelig model kunne se ud på følgende måde: BEHOV RESULTAT IDÉGENERERING KONKRETISERING IDÉUDVIKLING OG UDVALG 30 IDÉAGENTEN

10 BEHOV I behovsfasen bestemmer man projektets grund og rammerne for det endelige resultat. Et nøje udført arbejde med problemstillingen og kriterierne for den føder fremgang. At gå fra den første fase og over til idégenereringen kan sammenlignes med at gå fra analyse over i det kreative flow. IDÉGENERERING I idégenereringsfasen anvender man metoder og teknikker for at skabe så mange idéer med så forskellige indfaldsvinkler som muligt. En inkubationstid er meget vigtig for at lade problemstillingerne absorberes. Ligeledes er det også meget vigtigt i løbet af idégenereringen at veksle mellem individuelt arbejde og gruppearbejde. IDÉUDVIKLING OG UDVALG Når man har fyldt posen op med idéer, er det tid til at skabe en oversigt og en forståelse, som kan ligge til grund for de idéer, som man så vælger. Idéudviklingsprocessen bliver efterhånden mere diskuterende, og antallet af idéer bliver færre, men deres kvalitet bliver bedre. KONKRETISERING Når kun et fåtal af idéer er tilbage, er det tid til at udvikle dem fra idé til koncept. Konkretiseringen giver ejeren af idéen tid til at fordybe sig i sin idé og føre den videre til næste niveau i form af malende beskrivelser, tanker omkring kundebehov eller grafiske illustrationer. RESULTAT Resultatet er et antal koncepter, der har gennemgået forskellige undersøgelser og studier. De sejrende koncepter skal kunne besvare spørgsmålene: Skal vi bruge resurser på at gennemføre dette, eller er tiden endnu ikke inde? Er dette noget, vi brænder for, eller er disse idéer middelmådige? IDÉAGENTEN 31

11 En gammel forestilling om forholdet mellem kaos og kreativitet er, at de to ting er sider af samme sag. Det er ikke korrekt. For at skabe resultater gennem kreativt arbejde, der leder frem til innovation, må man gå igennem en struktureret proces fra behovsfasen til leveringen af et udviklet koncept. Processen indeholder helt sikkert energi, humor og en vis del kaos, men den er også konstrueret på en logisk og resultatorienteret måde. I begyndelsen minder processen om den nysgerrige opfinder eller den fritænkende rebel, men den transformeres lige så stille om til at blive pragmatisk ligesom projektlederen. Mange tror, at idé- og forskningsarbejdet bedst kan illustreres som en lineær proces, men de, der har været involveret i et sådant arbejde, ved, at processen snarere er iterativ. De spørgsmål og løsninger, der dukker op undervejs, betyder, at hele processen looper, og man må begynde forfra og udstikke en ny kurs. Mange oplever, at udviklingsarbejdet er som en evighedsmaskine, hvis tandhjul ikke får fat i hinanden, kører fast eller bytter plads men som aldrig står stille. 32 IDÉAGENTEN

12 OLIKA BRANSCHERS IDÉPROCESSER Hvor finder man de kreative dele i forskellige organisationers og branchers arbejdsprocesser? Og har forskellige brancher forskellige idéprocesser, som kræver et differentieret design? Lad os se nogle forskellige eksempler på, hvordan man dels inden for forskellige områder kan definere sin arbejdsgang, dels hvilke problemer man møder inden for de respektive sektorer. Den kreative evne er ofte den søjle, som mange af de videnbaserede virksomheders kompetence og varemærke hviler på (fx reklameeller it-bureauer). Den kreative fase består ofte dels i at skabe en kommunikationsplatform med kunden og dels i den interne skabelse af den færdige kampagne. Den kreative proces kan i disse tilfælde være meget kort. Reklamefolk kan relativt hurtigt producere et slogan, mens det kreative grundlag for en kampagne måske kan udvikles i løbet af nogle uger. Et tilbagevendende problem for denne sektor er, at kulten omkring art directoren eller en anden effektiv idégenerator kan blive så stærk, at hele den kreative kompetence kan samle sig omkring én person. Strukturen i virksomheden er dermed ikke særlig tydelig og bliver svær at forstå for kolleger eller nyansatte, som efterfølgende bliver lukket ude fra den kreative skaberproces. På større produktionsvirksomheder kan de kreative processer derimod tage betydeligt længere tid. I produktudviklingsfasen kan VIDENBASERET VIRKSOMHED PROJEKTSPECIFIKATION KOMMUNIKATIV PLATFORM/ WORKSHOP STRATEGI KREATIV BRIEFING STORYBOARD PRODUKTIONSVIRKSOMHED MARKEDSANALYSER STRATEGI OG PLANLÆGNING BESTEMMELSE AF PRODUKTBEHOV PRODUKTIDÉER UDVALG UDVIKLINGSARBEJDE, TESTER OG PROTOTYPER TEKNISK SPECIFIKATION PRODUKTION IDÉAGENTEN 33

13 man her finde flere kreative gentagende faser, og udviklingen fra en idé på en post-it-seddel til et færdigt produkt på markedet kan tage op til ti år. Det kreative arbejde kan man her finde i den indledende idéproces, men også i måden, hvorpå man finder nye markeder eller i, hvordan man udformer den optimale salgskampagne. En produktionsvirksomhed ender ofte i den fælde, at rammerne bliver for snævre og ingeniørkunsten bliver for stiv i idégenereringsfasen. At tænke rigtigt og konkret bliver vigtigere end at tænke frit og nyt. I forskningssammenhænge består meget af det kreative arbejde ofte i at finde den rigtige problemstilling og ud fra forskellige vinkler at kunne belyse et gammelt område eller problem. For at blive en ny Einstein eller vinde en Nobelpris må man kunne finde alternative veje i formuleringsfasen og, hvis det er muligt, finde nye metoder til at finde sandheden. Et kritisk kreativt moment inden for forskningsverdenen er også at kunne finde den rigtige vej til forskellige finansieringsmuligheder og -løsninger. Folk i forskningsverdenen er ofte meget gode til at rangordne og klassificere, men deres problem er at gå fra det analyserende Hvorfor?, til det idégenererende Hvordan? FORSKNING FORBEREDELSE AF PROJEKTFORSLAG/ ANSLAGSFORSLAG SCREENING OG GODKENDELSE AF PROJEKTFORSLAG EKSPERIMENT, TEST OG/ELLER PROJEKTARBEJDE PRÆSENTATION AF RESULTATER EVALUERING OG DOKUMENTATION 34 IDÉAGENTEN

The Whole Brain Model En kort introduktion

The Whole Brain Model En kort introduktion The Whole Brain Model En kort introduktion Copyright Herrmann International Denmark. www.hbdi.dk The Whole Brain Model En metafor for hjernen Hjernen er den centrale del af en biologisk mekanisme kaldet

Læs mere

Eleverne skal kunne arbejde i team med at udvikle viden om innovative processer på virkelighedsnære problemstillinger.

Eleverne skal kunne arbejde i team med at udvikle viden om innovative processer på virkelighedsnære problemstillinger. Innovation C 1. Fagets rolle Innovation C omfatter viden inden for invention, innovation og diffusion. Innovation beskæftiger sig med innovative processer, projektstyring, projektforløb og forretningsplaner.

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte som deltager... 2 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 3 Seminarer... 3 Læringsform...

Læs mere

Corporate Communication

Corporate Communication Corporate Communication Uddrag af artikel trykt i Corporate Communication. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks

Læs mere

Mellemtrin. Verdens bedste skole

Mellemtrin. Verdens bedste skole Verdens bedste skole Verdens bedste skole Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Dagens tema Hvad er en opfindelse/ innovation? Verdens bedste skole - idéfasen Verdens bedste skole - udvikling Verdens bedste

Læs mere

Innovationens Syv Cirkler

Innovationens Syv Cirkler Innovationens Syv Cirkler Med denne gennemgang får du en kort introduktion af Innovationens Syv Cirkler, en model for innovationsledelse. Dette er en beskrivelse af hvilke elementer der er betydende for

Læs mere

FRA IDE TIL FAKTURA. Innovation i praksis

FRA IDE TIL FAKTURA. Innovation i praksis FRA IDE TIL FAKTURA Innovation i praksis INNOVATIONS BOOT CAMP Betingelsen for at blive verdensmester i innovation er innovative leder, der er i stand til at transformere deres organisationer fra produktions-

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 6. 8. 2011 juni 2012 Institution Københavns tekniske Gymnasium, Sukkertoppen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Oplevelsesøkonomi. - definitioner og afgrænsning

Oplevelsesøkonomi. - definitioner og afgrænsning Oplevelsesøkonomi - definitioner og afgrænsning Bred definition: Økonomisk værdiskabelse baseret på oplevelser, hvor oplevelsens andel af og integration i et produkt eller service kan variere En stadig

Læs mere

En kreativ og 'funtastisk' verden i konstant bevægelse venter dig!

En kreativ og 'funtastisk' verden i konstant bevægelse venter dig! En kreativ og 'funtastisk' verden i konstant bevægelse venter dig! Vores filosofi er, at vi alle sammen har brug for at blive udfordret, hvis vi vil gøre fremskridt og at den bedste måde at sætte det i

Læs mere

Innovationens syv cirkler. Skab klarhed over virksomhedens innovationspotentiale

Innovationens syv cirkler. Skab klarhed over virksomhedens innovationspotentiale Innovationens syv cirkler. Skab klarhed over virksomhedens innovationspotentiale Hvad er innovation? Innovation kan være Et nyt generisk produkt En ny procedure for fremstilling Skabelse af helt nyt marked

Læs mere

udenfor det virvar af sociale, intellektuelle og erfaringsbaserede snærende mønstre vi normalt er underlagt n

udenfor det virvar af sociale, intellektuelle og erfaringsbaserede snærende mønstre vi normalt er underlagt n Bilag 7 Den kreative platform Der er en række forudsætninger, der skal være tilstede for at en kreativ ideudviklingsproces kan finde sted Vi kan betragte et kreativt miljø som en platform, der er hævet

Læs mere

TRUE NORTH S LÆRINGSSYSTEM

TRUE NORTH S LÆRINGSSYSTEM Kompetenceudvikling indenfor klasserumsledelse, relationsopbygning og levering af faglighed, så alle lærer med engagement og glæde. Dette kursus kobler al den vigtigste og bedste viden vi har om læring,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 6. 8. 2010 juni 2011 Institution Københavns tekniske Gymnasium, Sukkertoppen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Mennesker Succes Udvikling

Mennesker Succes Udvikling Mennesker Succes Udvikling CoastZone er teambuilding og teamudvikling i hele Danmark. Vi styrker relationerne i jeres team og viser jer vejen til nyt potentiale! »Mennesker med succes skaber udvikling«c

Læs mere

KURSUS. MidtLab. Offentlig innovation på tværs - for innovatører i regioner og kommuner. Region Midtjylland. MidtLab

KURSUS. MidtLab. Offentlig innovation på tværs - for innovatører i regioner og kommuner. Region Midtjylland. MidtLab KURSUS Offentlig innovation på - for innovatører i regioner og kommuner MidtLab Region Midtjylland MidtLab Afdelingsnavn Afdelingsnavn Afdelingsnavn Kursus: Offentlig innovation på - for innovatører i

Læs mere

HÅNDVÆRK & DESIGN - et nyt fag

HÅNDVÆRK & DESIGN - et nyt fag HÅNDVÆRK & DESIGN - et nyt fag DESIGN I DIALOG MED STEDET På denne workshop skal I arbejde med, hvordan man i dialog med et udvalgt sted og andre dogmer, kan inddrage arbejdet med forskellige designparametre

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

K REATIVITET I NNOVATION E NTREPRENØRSKAB

K REATIVITET I NNOVATION E NTREPRENØRSKAB K REATIVITET I NNOVATION E NTREPRENØRSKAB MODELLEN HVAD ER KIE-MODELLEN? KIE-modellen er et pædagogisk, didaktisk redskab til planlægning af innovativ læring. Modellen kan bruges til at beskrive og styre

Læs mere

Introduktion til Kaleidoskopet - mindset og metode

Introduktion til Kaleidoskopet - mindset og metode Introduktion til Kaleidoskopet - mindset og metode Innovativt lederskab, kommunikation og idéudvikling Husker du magien i at sætte et kaleidoskop for øjet og forsvinde ind i de smukke mønstre, denne lille,

Læs mere

Innovation i branding: Bryggerier hjælper hinanden med at udvikle forretningen

Innovation i branding: Bryggerier hjælper hinanden med at udvikle forretningen #4 2014 Forskning i Branding Selvom virksomheder umiddelbart er konkurrenter, kan det godt betale sig at stå sammen som branche, som 16 fynske bryggerier har gjort. Det handler om at fremme sektoren for

Læs mere

UNDERVISNINGSMODEL I INNOVATION OG ENTREPRENØRSKAB

UNDERVISNINGSMODEL I INNOVATION OG ENTREPRENØRSKAB UNDERVISNINGSMODEL I INNOVATION OG ENTREPRENØRSKAB HVAD ER UDFORDRINGEN? PRÆSENTATION HVEM ER VI? LAVE PROTOTYPER FINDE IDEER 5-TRINS MODELLEN I EN PIXIUDGAVE INDLEDNING Innovation og entreprenørskab er

Læs mere

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015 TRACs INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM STYRK DIG SELV I ROLLEN SOM LEDER AF KREATIVE PROJEKTER INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM TRACS INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015 STYRK DIG SELV

Læs mere

Teori U - Uddannelsen

Teori U - Uddannelsen Teori U - Uddannelsen Teori U Akademiet - frisætter mennesker, forløser energi og skaber transformativ udvikling! Det er i livet og i hverdagen, det skal gøre en forskel! Teori U - Uddannelsen - deep diving!

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse Innovation C 2012-2013. Tekniske Gymnasium - Skive Tekniske Skole HTX Innovation C / Valgfag CLV og SDV 2A+2E

Undervisningsbeskrivelse Innovation C 2012-2013. Tekniske Gymnasium - Skive Tekniske Skole HTX Innovation C / Valgfag CLV og SDV 2A+2E Termin Maj 2013 Institution Uddannelse Fag og Niveau Lærer Hold Tekniske Gymnasium - Skive Tekniske Skole HTX Innovation C / Valgfag CLV og SDV 2A+2E Gennemførte Forløb 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Invention

Læs mere

Enestående service stiller krav om dynamisk innovation

Enestående service stiller krav om dynamisk innovation Enestående service stiller krav om dynamisk innovation Ansvar for forandringer er et vilkår for langt de fleste ledere i dag. Men hvordan skal du kommunikere med dine medarbejdere om forandringerne? Og

Læs mere

Masterclass i 2013. Tænk ud af boksen Idégenerering. Oplevelsesøkonomi. Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation

Masterclass i 2013. Tænk ud af boksen Idégenerering. Oplevelsesøkonomi. Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation Masterclass i 2013 Tænk ud af boksen Idégenerering Oplevelsesøkonomi Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation Kort Om RUC MasterClass Kontakt Berit Nørgaard Olesen beritn@ruc.dk - Tilmelding

Læs mere

Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 6, s. 75-87.

Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 6, s. 75-87. Side 1 af 10 Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 6, s. 75-87. At skrive At skrive er en væsentlig del af både din uddannelse og eksamen. Når du har bestået din eksamen,

Læs mere

Hvor mange. har en kundestrategi? Hvor mange. har et CRM system? Forretningssystemer 2013 Per Østergaard Jacobsen. www.efficiens.

Hvor mange. har en kundestrategi? Hvor mange. har et CRM system? Forretningssystemer 2013 Per Østergaard Jacobsen. www.efficiens. Hvor mange har en kundestrategi? Hvor mange har et CRM system? Forretningssystemer 2013 Per Østergaard Jacobsen www.efficiens.nu Det var godt, vi fik det bedre - men det havde været bedre, hvis vi havde

Læs mere

styrkebaseret ledelse

styrkebaseret ledelse Mads Bab i gang med styrkebaseret ledelse Håndbog med ideer og teknikker til at sikre mere engagement, robusthed og resultater der holder. På styrkebaseretledelse.dk følger otte videoer, værktøjer til

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta. Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

Innovation i praksis. Rikke Slot Kristensen Aalborg Tekniske Gymnasium. Studieretningen Industrielt Design [Teknologi A og design B]

Innovation i praksis. Rikke Slot Kristensen Aalborg Tekniske Gymnasium. Studieretningen Industrielt Design [Teknologi A og design B] Innovation i praksis Rikke Slot Kristensen Aalborg Tekniske Gymnasium Studieretningen Industrielt Design [Teknologi A og design B] Industrielt Design kunstnerisk konference? Underviser indenfor teknologisk

Læs mere

19-08-2014. Innovationsprocessen. Hvorfor. Hvad er innovation??

19-08-2014. Innovationsprocessen. Hvorfor. Hvad er innovation?? Innovationsprocessen Fokus på de 4 rum & metoder Hvorfor Evnen til at være innovativ skal være et grundelement i alle uddannelser fra folkeskole til ph.d. Uddannelserne spiller en central rolle for en

Læs mere

Lederpejling 8 2013: Danske Bioanalytikere

Lederpejling 8 2013: Danske Bioanalytikere Lederpejling 8 2013: Danske Bioanalytikere En delrapport til Lederpejling 8 2013, Udviklingen i FTF-lederes erfaringer med innovation, omhandlende Danske Bioanalytikeres ledere. 1 Indholdsfortegnelse Indledning

Læs mere

Guide til lektielæsning

Guide til lektielæsning Guide til lektielæsning Gefions lærere har udarbejdet denne guide om lektielæsning. Den henvender sig til alle Gefions elever og er relevant for alle fag. Faglig læsning (=lektielæsning) 5- trinsmodellen

Læs mere

Fremtiden tilhører de kreative

Fremtiden tilhører de kreative LEGO DUPLO Mekanik Fremtiden tilhører de kreative LEGO, the LEGO logo, DUPLO and the Brick configuration are trademarks of the LEGO Group. 2008 The LEGO Group. Mikro Værkstedet is an authorized LEGO Education

Læs mere

visualisering & Lær at håndtere usikkerhed 3 effektive øvelser

visualisering & Lær at håndtere usikkerhed 3 effektive øvelser visualisering & LIVS K VALI T E T Lær at håndtere usikkerhed v e d p r æ s t a t i o n e r 3 effektive øvelser p r o f e s s o r, c a n d. p syc h., d r. m e d. B o bb y Z a c h a r i a e Ro s i n a n

Læs mere

Lederpejling 8 2013: Finansforbundet

Lederpejling 8 2013: Finansforbundet Lederpejling 8 2013: Finansforbundet En delrapport til Lederpejling 8 2013, Udviklingen i FTF-lederes erfaringer med innovation, omhandlende Finansforbundets ledere. 1 Indholdsfortegnelse Indledning 3

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN DIPLOM I IT NY VIDEN - NYE KOMPETENCER itu.dk/diplom NYE KOMPETENCER PÅ DELTID Diplomuddannelsen på IT-Universitet er til dig, som gerne vil tage en kompetencegivende akademisk

Læs mere

Forandringsagenten. Efter denne lektion skal du:

Forandringsagenten. Efter denne lektion skal du: Forandringsagenten Forandringsagenten Rollemodel Krav til de enkelte roller Diffusionssystemer Forandringsplanlægning Slide no.: 1 Efter denne lektion skal du: Kende til forandringsagentens rolle og ansvar

Læs mere

Case Advodan Roskilde. Den kreative workshop

Case Advodan Roskilde. Den kreative workshop Case Advodan Roskilde Den kreative workshop 2 Den kreative workshop Roskilde Universitetscenter Foråret 2011 Frederik Aske Sønksen Sigurd Ulvedal Theis Ellegaard Jakobsen Vejleder: Peter Busch En særlig

Læs mere

Ledelse Kompetencer i maskinmesteruddannelsen

Ledelse Kompetencer i maskinmesteruddannelsen Ledelse Kompetencer i maskinmesteruddannelsen Niels Haastrup, LMM, Skibsofficer Lektor, Fredericia Maskinmesterskole Ledelse i maskinmesteruddannelsen Ledelsesfag, samlet set, dækker 20 ECTS af i alt 180

Læs mere

CERTIFICERINGER. En verden af nye muligheder på LEGOLAND Hotel & Conference.

CERTIFICERINGER. En verden af nye muligheder på LEGOLAND Hotel & Conference. MÅLET. 2+2=7 EN HIGH PERFORMANCE VIRKSOMHED ER EN VIRKSOMHED, DER KAN OVERSKUE OG MESTRE EN KOMPLEKS VIRKSOMHEDSKONTEKST OG SKABE UNIKKE RESULTATER GENNEM ANDRE, FOR ANDRE OG SAMMEN MED ANDRE. LEGO SERIOUS

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Forord... 9

INDHOLDSFORTEGNELSE. Forord... 9 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 9 Kapitel 1 Projektkompetencer... 11 Hvorfor projektkompetencer?... 11 Projektformens udbredelse... 14 Projektorganiseringens arbejdsmiljø... 19 Projektfeltets teorier...

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 9

INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 9 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 9 KAPITEL 1 PROJEKTKOMPETENCER.... 11 Hvorfor projektkompetencer?.... 11 Projektformens udbredelse... 14 Projektorganiseringens arbejdsmiljø... 19 Projektfeltets teorier...

Læs mere

TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING HTX TEKNISK GYMNASIUM HJØRRING 2015. eucnord.dk

TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING HTX TEKNISK GYMNASIUM HJØRRING 2015. eucnord.dk TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING HTX TEKNISK GYMNASIUM HJØRRING 2015 eucnord.dk Velkommen til HTX Hjørring Studieforberedelse og almendannelse Teknisk Gymnasium tilbyder et fællesskab, hvor aktiviteterne

Læs mere

There is a crack in everything, that s how the light gets in. You can add up the parts, but you won t have the sum. Leonard Cohen Anthem, 1992

There is a crack in everything, that s how the light gets in. You can add up the parts, but you won t have the sum. Leonard Cohen Anthem, 1992 There is a crack in everything, that s how the light gets in You can add up the parts, but you won t have the sum Leonard Cohen Anthem, 1992 9. Nordiske Kongres i Familieterapi Visby, Sverige Symposium:

Læs mere

Paradigmer. Hvilket paradigme holder dig fast? Hvilke nye paradigmer er du på vej hen mod?

Paradigmer. Hvilket paradigme holder dig fast? Hvilke nye paradigmer er du på vej hen mod? Paradigmer Fastlåst eller innovativ? Hvem er lyst til det første? Vi vil vel alle gerne være innovative? Alligevel kan vi opleve, at vi også selv sidder fast i nogle mønstre og har svært ved at komme ud

Læs mere

Skal alle være kreative?

Skal alle være kreative? 1 2 Dette var en forfilm til dette års Disney produktion til børn i alderen 4-6 år. Hvad sker der i filmen? Skal alle være kreative? Ja, og nej 3 4 med håbet om at lave en original impact på samfund, studerende

Læs mere

Hjerneforsker: Musik er den faglige udviklings fundament

Hjerneforsker: Musik er den faglige udviklings fundament Hjerneforsker: Musik er den faglige udviklings fundament Musik er idræt for hjernen. Grundlaget for al faglig udvikling er to fag, og det er musik og idræt. Det kan dokumenteres, så det brager", sagde

Læs mere

Fagets navn: Virksomhedsstart og iværksætteri sådan skaber du din egen business /(dok 22968/14)

Fagets navn: Virksomhedsstart og iværksætteri sådan skaber du din egen business /(dok 22968/14) Fagplan for valgfag i folkeskolen Fagets navn: Virksomhedsstart og iværksætteri sådan skaber du din egen business /(dok 22968/14) Klassetrin: 8.- 9.klassetrin Antal timer: Faget kan udbydes som 1 årigt

Læs mere

INNOVATION RAMBØLL MANAGEMENT CONSULTING. Vi skal blive bedre til at finde alle de sprækker og muligheder, der faktisk findes allerede i dag.

INNOVATION RAMBØLL MANAGEMENT CONSULTING. Vi skal blive bedre til at finde alle de sprækker og muligheder, der faktisk findes allerede i dag. Vi skal blive bedre til at finde alle de sprækker og muligheder, der faktisk findes allerede i dag. Klaus Majgaard RAMBØLL MANAGEMENT CONSULTING INNOVATION Lars Munch Svendsen Manager, Attractor Nordic

Læs mere

THE QUEST FOR OIL. Game Guide

THE QUEST FOR OIL. Game Guide Game Guide THE QUEST FOR OIL Et computerspil der har som generelt mål at give en detaljeret indføring i geografiske forhold og den globale olieindustri. Sådan vinder du i Quest for Oil Du kan både spille

Læs mere

Camp. - Idegenerering og ideudvikling i udskolingen

Camp. - Idegenerering og ideudvikling i udskolingen Camp - Idegenerering og ideudvikling i udskolingen Introduktion Dette undervisningsforløb er tilrettelagt til at vare seks timer, hvilket gør det anvendeligt til fagdage eller lignende, hvor eleverne skal

Læs mere

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015 TRACs INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM STYRK DIG SELV I ROLLEN SOM LEDER AF KREATIVE PROJEKTER INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM TRACS INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015 STYRK DIG

Læs mere

INVITATION. graphic art & communication. dalhoff group ApS

INVITATION. graphic art & communication. dalhoff group ApS INVITATION Præsentation Mit navn er Henning Dalhoff og jeg har mere end 25 års erfaring som grafisk designer og illustrator og har igennem årene opbygget stor erfaring med at udvikle grafiske løsninger

Læs mere

Skal vi tackle fremtiden, må vi selv skabe den

Skal vi tackle fremtiden, må vi selv skabe den Skal vi tackle fremtiden, må vi selv skabe den Erhvervslederes løsninger til at tackle fremtidens komplekse udfordringer ligger i deres indre - i ubevidste kreative og intuitive ressourcer - mener en af

Læs mere

DI S INNOVATIONSuddannelse

DI S INNOVATIONSuddannelse INNOVATION DI S INNOVATIONSuddannelse Bliv bedre til at skabe innovative produkter og lede innovative processer 2 DI S INNOVATIONSUDDANNELSE SKAB FORSPRING MED DINE innovative processer OG ledelseskompetencer

Læs mere

Windows 8 en ny undervisnings udfordring ved. John R. H. Rask LollandBibliotekerne

Windows 8 en ny undervisnings udfordring ved. John R. H. Rask LollandBibliotekerne Windows 8 en ny undervisnings udfordring ved. John R. H. Rask LollandBibliotekerne Er vores undervisningsaktiviteter en sekundær sag? diskussionsoplæg Windows 8 & Læring De næste 40 minutter 3 indspark

Læs mere

Public Relations. - Marketingsafdelingens lillebror? Af kommunikationsbureauet, LEAD

Public Relations. - Marketingsafdelingens lillebror? Af kommunikationsbureauet, LEAD Public Relations - Marketingsafdelingens lillebror? Af kommunikationsbureauet, LEAD Forholdet mellem public relations og marketing har i kommunikationsfaglige kredse i flere år været baseret på et klassisk

Læs mere

Øget konkurrencekraft med Supply Chain Innovation

Øget konkurrencekraft med Supply Chain Innovation Øget konkurrencekraft med Supply Chain Innovation Fredag den 25. september 2015 Jan Stentoft Ekspertviden direkte til dig Landets bedste hoveder klæder dig på. Børsen Ledelse dækker alle de emner, du som

Læs mere

SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER

SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER 1 NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE Denne folder er en oversigt over, hvilke linjer, du som elev kan vælge imellem,

Læs mere

Vi deler ikke bare viden fordi det er en god ide heller ikke i vidensamfundet

Vi deler ikke bare viden fordi det er en god ide heller ikke i vidensamfundet Vi deler ikke bare viden fordi det er en god ide Vi deler ikke bare viden fordi det er en god ide heller ikke i vidensamfundet af adjunkt Karina Skovvang Christensen, ksc@pnbukh.com, Aarhus Universitet

Læs mere

Innovation afhænger af vaner

Innovation afhænger af vaner Innovation afhænger af vaner - Bryd vanen og nå dine mål! 21. 22. september 2005 Det er ikke den stærkeste eller mest intelligente der overlever, men den der er mest forandringsvillig Charles Darwin Program

Læs mere

5 gode råd om strategisk ledelse

5 gode råd om strategisk ledelse 5 gode råd om strategisk ledelse Verden er i forandring. Bryd med traditionerne Bedre resultater med empati Alle er sælgere Branding øger potentialet Bryd med traditionerne Virksomhedsstrategi fokuserer

Læs mere

Kommunikation dialog og svære samtaler

Kommunikation dialog og svære samtaler Kommunikation dialog og svære samtaler Den ægte dialog Perspektivet forgrunden og baggrunden Vi oplever og erfarer altid i et givent perspektiv Noget kommer i forgrunden noget træder i baggrunden Vi kan

Læs mere

plus image marketing og kommunikation Image Plus Agernvej 65 DK-8330 Beder T: 2016 9010 E: cp@imageplus.dk W: www.imageplus.dk

plus image marketing og kommunikation Image Plus Agernvej 65 DK-8330 Beder T: 2016 9010 E: cp@imageplus.dk W: www.imageplus.dk marketing og kommunikation Copyright Image Plus 2003 image plus Image Plus Agernvej 65 DK-8330 Beder T: 2016 9010 E: cp@imageplus.dk W: www.imageplus.dk Image Plus Profil Image Plus ejes og profileres

Læs mere

E-mailens emnefelt: Hvordan udvikler I jeres arbejdsplads?

E-mailens emnefelt: Hvordan udvikler I jeres arbejdsplads? E-mailens emnefelt: Hvordan udvikler I jeres arbejdsplads? Kære «attnavn» Center for Offentlig Innovation er ved at udvikle verdens første statistik om offentlig innovation sammen med Danmarks Statistik

Læs mere

Præsentation af. Thomas Mathiasen. Faciliterer innovation. TM-Innovation

Præsentation af. Thomas Mathiasen. Faciliterer innovation. TM-Innovation Præsentation af Thomas Mathiasen Faciliterer innovation Personen bag - Thomas Mathiasen Mere end 20 års erfaring inden for international produktudvikling i den bio- og levnedsmiddel teknologiske industri.

Læs mere

Udvikl hver situation til fire øvelser ( formel, funktionel, anvendt spil, anvendt spil i højt tempo )

Udvikl hver situation til fire øvelser ( formel, funktionel, anvendt spil, anvendt spil i højt tempo ) BØRNEAKADEMIET Øvelsesgeneratoren: 1 2 3 4 5 6 Hvad vil du opnå med øvelsen? Hvad er målet? Opstil situationer i spillet, hvor færdigheden bruges Udvikl hver situation til fire øvelser ( formel, funktionel,

Læs mere

Simulering af stokastiske fænomener med Excel

Simulering af stokastiske fænomener med Excel Simulering af stokastiske fænomener med Excel John Andersen, Læreruddannelsen i Aarhus, VIA Det kan være en ret krævende læreproces at udvikle fornemmelse for mange begreber fra sandsynlighedsregningen

Læs mere

Oplæg til Code of Care indsats for Struer Kommunes Fleksjob værksteder

Oplæg til Code of Care indsats for Struer Kommunes Fleksjob værksteder Situation Oplæg til Code of Care indsats for Struer Kommunes Fleksjob værksteder Struer Kommune er udvalgt til forgangskommune i forbindelse med udviklingen af en model for etablering og drift af værdiskabende

Læs mere

Strategic Management of Professional Service Firms

Strategic Management of Professional Service Firms Strategic Management of Professional Service Firms Bente R. Løwendahl Strategi AALBORG UNIVERSITET Det samfundsvidenskablige fakultet HD i Organisation og Ledelse 8. semester HDO Indhold 1 Professionelle

Læs mere

Ledelse hos De grønne pigespejdere

Ledelse hos De grønne pigespejdere Ledelse hos De grønne pigespejdere De grønne pigespejderes nye ledelseskoncept baserer sig på relevante dokumenter fra organisationen, på workshopforløb samt på erfaringer fra andre lignende organisationer.

Læs mere

Skab plads til det gode arbejdsliv!

Skab plads til det gode arbejdsliv! Skab plads til det gode arbejdsliv! Kære medlem! Vi ved det godt. Det talte ord har stor betydning. Vi ved også, at der findes gode og dårlige måder at håndtere for eksempel et problem eller travlhed på.

Læs mere

Drømmer du om et job i reklamebranchen?

Drømmer du om et job i reklamebranchen? Drømmer du om et job i reklamebranchen? Reklamebranchen omfatter en lang række bureauer med forskellige funktioner hvoraf en del overlapper hinanden. Klassisk tænker man på et reklamebureau, når man taler

Læs mere

Øget konkurrencekraft med Supply Chain Innovation. Mandag den 28. september 2015 Jan Stentoft stentoft@sam.sdu.dk

Øget konkurrencekraft med Supply Chain Innovation. Mandag den 28. september 2015 Jan Stentoft stentoft@sam.sdu.dk Øget konkurrencekraft med Supply Chain Innovation Mandag den 28. september 2015 Jan Stentoft stentoft@sam.sdu.dk Ekspertviden direkte til dig Landets bedste hoveder klæder dig på. Børsen Ledelse dækker

Læs mere

Dansk Talentakademi: Vision for Campus

Dansk Talentakademi: Vision for Campus Dansk Talentakademi: Vision for Campus vedtaget af bestyrelsen September 2014 Indledning Dansk Talentakademi tilbyder undervisning til ca. 150 elever fordelt på fem linjer: Musik Kunst og Design Dans Musical

Læs mere

Skab virksomhedens autentiske identitet gennem medarbejderne

Skab virksomhedens autentiske identitet gennem medarbejderne Skab virksomhedens autentiske identitet gennem medarbejderne 4 5 Skab virksomhedens autentiske identitet gennem medarbejderne Når en buschauffør begynder at bruge sin egen person bag rattet, skaber han

Læs mere

mod på innovation INNOVATØRERNE KAN GIVE MEDARBEJDERNE OG LYST TIL AT ARBEJDE MED OM INNOVATØRUDDANNELSEN

mod på innovation INNOVATØRERNE KAN GIVE MEDARBEJDERNE OG LYST TIL AT ARBEJDE MED OM INNOVATØRUDDANNELSEN OM INNOVATØR INNOVATØRERNE KAN GIVE MEDARBEJDERNE mod på OG LYST TIL AT ARBEJDE MED innovation Følgende er en beskrivelse, af hvad I kan få ud af at uddanne jeres medarbejdere som innovatører. NÅR MEDARBEJDERE

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

8. ARBEJDSPROCESSEN FOR SKABELSEN AF ET INTERNATIONALT WWW-STED... 113

8. ARBEJDSPROCESSEN FOR SKABELSEN AF ET INTERNATIONALT WWW-STED... 113 8. ARBEJDSPROCESSEN FOR SKABELSEN AF ET INTERNATIONALT WWW-STED... 113 8.1 FORSTÅELSE AF VIRKSOMHEDENS PRODUKTER/SERVICEYDELSER OG RESSOURCER... 114 8.2 INFORMATIONSSØGNING I RELATION TIL LANDE-, KONKURRENT-

Læs mere

Organisatorisk læring

Organisatorisk læring Organisatorisk læring Kan organisationer lære? Kan de lade være? Kultur Proces Struktur 2 Beskriv den situation hvor der sidst skete læring på din arbejdsplads? Skriv ordet på karton og gå rundt og diskutér

Læs mere

Skriftlig fremstilling

Skriftlig fremstilling Skriftlig fremstilling Det at skulle formulere noget skriftligt kan være meget svært. Især hvis det er noget, man ikke gør ret tit. Hvordan skal man dog komme i gang, hvordan skal det struktureres, og

Læs mere

Åbent program Efteråret 2012 NEUROLEADERSHIP EN HJERNEBASERET UDVIKLING AF DET PERSONLIGE LEDERSKAB

Åbent program Efteråret 2012 NEUROLEADERSHIP EN HJERNEBASERET UDVIKLING AF DET PERSONLIGE LEDERSKAB Åbent program Efteråret 2012 NEUROLEADERSHIP EN HJERNEBASERET UDVIKLING AF DET PERSONLIGE LEDERSKAB NEUROLEADERSHIP NeuroLeadership er et nyt fagligt krydsfelt med fokus på at inddrage evidensbaseret viden

Læs mere

Strategisk Overensstemmelse - en kort introduktion

Strategisk Overensstemmelse - en kort introduktion Strategisk Overensstemmelse, en kort introduktion 2008 Strategisk Overensstemmelse - en kort introduktion Omgivelser (marked) Segment Segment Segment Kunde interface Strategi Enhed Enhed Enhed Værdiskabelse

Læs mere

Sundhedsteknologi Første projektarbejde Efterår 2013

Sundhedsteknologi Første projektarbejde Efterår 2013 Sundhedsteknologi Første projektarbejde Efterår 2013 Velkommen til sundhedsteknologi! Denne lille skrivelse er ment som en hjælp til at komme hurtigt i gang med det første projektarbejde i de administrativt

Læs mere

Innovation i praksis 19-01-2010. Indhold. Præsentation. Undervisning på Rørkjær skole

Innovation i praksis 19-01-2010. Indhold. Præsentation. Undervisning på Rørkjær skole Innovation i praksis Indhold Kort præsentation Business Class på Rørkjær skole Edison og camp-tanken Den innovative skole Afrunding Præsentation Læreruddannet fra Ribe Seminarium Lærer på Rørkjær skole

Læs mere

Efterskoleforeningen 20. Januar 2015

Efterskoleforeningen 20. Januar 2015 Efterskoleforeningen 20. Januar 2015 Vejle Mental sundhed og arbejdet med sårbare unge Bjarke M. Jensen, Læringskompagniet Indhold Mental sundhed Hvad er mental sundhed? Tilgang til arbejdet med mental

Læs mere

Golf og Lederudvikling!

Golf og Lederudvikling! Golf og Lederudvikling! Golf og Lederudvikling! Kan man lære om ledelse på en golfbane eller er det blot en undskyldning for en god dag væk fra kontoret? Ja, ja, ja meget endda! En forudsætning for at

Læs mere

TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN HTX TEKNISK GYMNASIUM FREDERIKSHAVN 2015. eucnord.dk

TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN HTX TEKNISK GYMNASIUM FREDERIKSHAVN 2015. eucnord.dk TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN HTX TEKNISK GYMNASIUM FREDERIKSHAVN 2015 eucnord.dk Velkommen til HTX Frederikshavn Studieforberedelse og almendannelse Teknisk Gymnasium tilbyder et fællesskab, hvor

Læs mere

APPENDIKS 5 - LÆRING OG FORANDRING INDHOLDSFORTEGNELSE A5. LÆRING OG FORANDRING... 1 5.1 LÆRING... 1 5.2 FORANDRING... 2 5.3 REFERENCER...

APPENDIKS 5 - LÆRING OG FORANDRING INDHOLDSFORTEGNELSE A5. LÆRING OG FORANDRING... 1 5.1 LÆRING... 1 5.2 FORANDRING... 2 5.3 REFERENCER... INDHOLDSFORTEGNELSE A5. LÆRING OG FORANDRING... 1 5.1 LÆRING... 1 5.2 FORANDRING... 2 5.3 REFERENCER... 7 A5. LÆRING OG FORANDRING I dette appendiks behandles teorien omkring læring og forandring. Læringsteorien

Læs mere

SUPPLY CHAIN INNOVATION

SUPPLY CHAIN INNOVATION KONKURRENCEKRAFT GENNEM SUPPLY CHAIN INNOVATION VÆRKTØJER Med afsæt i hovedrapporten har dette arbejdshæfte til formål, at belyse, hvordan danske virksomheder kan arbejde med supply chain innovation, gennem

Læs mere

Succesfuld implementering - forandring der forankres

Succesfuld implementering - forandring der forankres Succesfuld implementering - forandring der forankres Præsentationens indhold: Indledning Hvad er succesfuld implementering? Forandringscirklen Redskabskassen Fundament Hvordan kommer vi i gang? Uddrag

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte på uddannelsen... 2 Den Kreative Platform... 3 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 4 Seminarer...

Læs mere

SAMMEN SKABER VI VÆRDIFULDE FORANDRINGER I DIN VIRKSOMHED

SAMMEN SKABER VI VÆRDIFULDE FORANDRINGER I DIN VIRKSOMHED INTRODUKTION TIL 4IMPROVE SAMMEN SKABER VI VÆRDIFULDE FORANDRINGER I DIN VIRKSOMHED VI HJÆLPER DIG MED AT SKABE FORANDRING Kunder, medarbejdere og netværkspartnere oplever en intensiv og stejl læringskurve

Læs mere

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor Læringsstile er kun en del af løsningen Af Morten Stokholm Hansen, lektor Gauerslund Skole og skoleleder Magnus te Pas blev landskendt i efteråret 2008, da de forsøgte at blive en skole i verdensklasse

Læs mere

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE..og hvordan I kommer i gang Den nyeste forskning inden for organisationsudvikling og psykologi viser stærke resultater med hensyn til, hvorfor en anderledes tilgang

Læs mere