Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl i Multihuset Referat

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat"

Transkript

1 Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl i Multihuset Referat Dagsorden iflg. vedtægterne: 1. Valg af ordstyrer: Tage Kristensen 2. Valg af skriftsfører: Lars Barslund 3. Formandens beretning: Formandens Beretning for Starup sogns Borgerforenings Generalforsamling 2012

2 Vi har haft et rigtig godt år i Starup Sogns Borgerforening. Medlemstallet er steget i løbet af hele året og vi ligger nu på ca. 330 medlemmer. Bestyrelsen er meget tilfreds med, at det går så godt med medlemstallet. Bestyrelsen håber og tror på, at vi kan fortsætte med denne massive opbakning i Borgerforeningen har indledt et samarbejde med NETS det tidligere PBS, om at vi udsender opkrævning på medlemskontingent. Det er meget nemmere for Borgerforeningen, fordi NETS udskriver og udsender disse kontingentregninger til de medlemmer, som på nuværende tidspunkt er kendte for Bestyrelsen. Bestyrelsen håber på at alle vil betale deres kontingent igen i år og at mange vil tilmelde sig automatisk betaling fremover. Denne tilmelding kan man gøre gennem netbank eller ved hjælp af brevet og girokortet, som kommer i januar måned. Regnskabet med Borgerforeningens udgifter og indtægter ligger nu trygt i Mikkels hænder, og vi kan være sikre på, at der er styr på indtægter og udgifter. Mikkel har nu arbejdet et helt år med regnskabet og jeg kan mærke at han har styr på det. Det vil I høre meget mere til, når han fremlægger regnskabet om lidt. I dette år har vi haft en del udlæg til de forskellige projekter, som er i gang i vores område. Det tager tid at få de beløb, vi har søgt i fonde, udbetalt. Dette er grunden til, at saldoen på Borgerforeningens konto i perioder har været lidt lavere end den plejer. Vi har sikkerhed for, at vi får udgifterne dækket ind både til Projekt Grøn Eng, til Sti-Projektet og til Projekt Legepladsen Møllesvinget. Vi aftalte i januar måned, at Borgerforeningen vil samle Borgerforeningens arkiv i Multihuset, så vi alle i bestyrelsen kan komme til det, når vi har brug for det. Det har vi ikke fået gjort endnu, men jeg vil sørge for at det sker i samarbejde med Ruth og Tage. I løbet af 2011 har Starup Sogns Borgerforeningen fundet en rigtig god løsning på hvordan vi i fællesskab holder vores by pænt i stand. Det har gennem mange år været svært for Borgerforeningen at sørge for, at vi har en pæn by både i forhold til byens borgere, men også i forhold til de gæster, som kommer på besøg eller som kører igennem byen. Vi har prøvet på mange måder at vedligeholde f.eks. tovet og stierne og nu har vi endelig fundet en holdbar løsning, ved at vi har fået oprettet Vedligeholdet, som besår af aktive pensionister i vores by. Det ser nu rigtig fint ud på torvet og på stierne, og vi kan være glade og stolte over vores Vedligehold, og at det ser så pænt ud i vores by.

3 Bestyrelsen har i løbet af året brugt meget tid på julebelysningen. Især Næstformand Lars Pedersen har brugt mange timer på at finde ud af hvordan vi takler den nye lovgivning mht. julebelysningen i Starup- Tofterup. Bestyrelsen har for nylig besluttet, at vi starter med at udskifte alle stikkene i lygtepælene, så installationen er lovlig i forhold til den nye lovgivning. Bestyrelsen håber på, at vi kan få et samarbejde med elektrikerne i byen op opsætningen og installationen og påtænker at indkalde til et møde med elektrikerne i løbet af vinteren. Nye lamper venter vi med til senere. De gamle hyggelige lamper kan sikkert holde nogle år endnu. Det er Borgerforeningens Bestyrelses hensigt, at vi hen over de kommende år vil udskifte lamperne efterhånden som de ikke kan mere. Vi er begyndt at holde faste møder med Lokalrådet. Det er rigtig godt at vi orienterer hinanden om, hvad vi arbejder med. Begge råd arbejder til Starup-Tofterups bedste, og det er vigtigt at vi trækker på samme hammel. Det er planlagt, at vi holder 2 fællesmøder om året. Starup-Tofterups hjemmeside har længe været utidssvarende. Der er ikke mange der bruger den, bortset fra forsiden. Den mangler et mere moderne tilsnit, så den kan måle sig med andre hjemmesider, så flere mennesker har lyst til at bruge den. Det skal væres således, at både borgere og fremmede, måske kommende tilflyttere kan se og læse, at vores by og egn er et dynamisk og fremtidsrettet lokalområde, som er god at bo i og som er et godt nyt sted at slå sig ned i som tilflytter til Varde Kommune. Driften i Varde Kommune er nu startet på at separere kloakvand fra regnvand på Smedebakken. Det ser ud til, at det tager lang tid, så vi må væbne os med tålmodighed. Borgerforeningen har haft et godt samarbejde med Driften i Varde Kommune, og jeg er sikker på, at det bliver godt, når gravearbejdet er færdigt om ca. 2 år. Der er endnu ikke kommet en endelig løsning på placeringen af regnvandsbassinet i Tofterup. Spejderne har foreslået Driften, at man placerede regnvandsbassinet på Metax-grunden, så de og byen undgår at spejdernes attraktive grund ud til Hovborgvej bliver brugt til dette formål. Dette var beretningen for 2011 Beretningen blev god kendt. 4. Kassererens beretning: Mikkel gennemgik regnskabet: Se regnskabet efter beretningen i dette referat. Regnskabet er enstemmigt godkendt.

4 5. Indkomne forslag (skal være bestyrelsen i hænde senest 4 dage før generalforsamlingen): Ingen forslag. 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer: Lars Pedersen Ernst Luttikhedde og Mikkel Ottosen er på valg Alle 3 modtager begge genvalg, dog ønsker Ernst ikke at stå i vejen for en borger, som ønsker at træde ind i bestyrelsen. Alle 3 blev genvalgt. Der blev ingen suppleanter valgt. Kirsten Sørensen ønsker at træde ud af bestyrelsen ved næste generalforsamling, hvor hun er på valg. Kirsten ønsker fortsat at deltage i bestyrelsesarbejdet og hun vil gerne hjælpe til med at finde et nyt bestyrelsesmedlem og hun har allerede fremsendt en liste over mulige emner til formanden. 7. Valg af revisor + revisorsuppleant Henrik er villig til at være revisor. Keld Jacobsen er valgt til revisor-suppleant 8. Eventuelt: Ilse Due: Hvad vil vi gerne kendes på? Det skal vi fortælle i borgerbladet. Ilse synes ikke at vi bør offentliggøre medlemmerne. Det er godt at skalken stadig eksisterer. Man kunne lave en skalk til hjemmesiden og den kunne indeholde andre ting, som f.eks. omtaler om virksomheder Man kunne skrive om sit særlige sted i den nye hjemmeside. Pressegruppen burde komme ind omkring det, der skrives i borgerbladet. Der bør læses korrektur på artiklerne i borgerbladet.

5 Ruth: Der skal ikke læses korrektur på det der er skrevet. Det er skrevet af almindelige mennesker til almindelige mennesker. Der er mange meninger om det er nødvendigt at læse korrektur. Vi mangler hårdt vores nye hjemmeside, men den er ikke klar endnu vi skal presse Scanitech igen. Ilse: Journalister skal være opsøgende. De skal skrive om en aktivitet, som er annonceret i Borgerbladet. Man kunne have en parallel til skalken hvor man opfordrede virksomhederne til at fortælle om sig selv. Mogens Svarrer: Der er lavet et samarbejde med kommunen om at grunden på skorreho først skal betales, når et nyt hus bliver solgt. Det er vigtigt, at vi fodrer politikerne med gode ideer og nyheder, hvis vi skal have noget igennem i kommunen. Facebook er en meget vigtig ting når vi skal markedsføre vores by og område. Ruth: Der er desværre blevet stjålet jern i gen fra jern-kontaineren. Lars Barslund takkede for den gode debat og de mange kommentarrer ved generalforsamlingen. Efter generalforsamlingen så programmet Anne som frivillig, hvor Anne hjalp til på en arbejdsdag for Vedligeholdet. Filmen skal på vores hjemmeside. Lars Barslund afleverer filmen til Ronnie, så han kan lægge den på hjemmesiden. Kis skal have DVD en retur. Derefter fik forsamlingen kaffe med brød og debatten og diskussionen fortsatte. Referat slut!

6 Driftsregnskab for perioden til Status pr. 31. Oktober 2011 Tekst: Udgifter Indtægter Aktiver: Hyttebyen , ,03 Sparekassen , ,83 Borgerblad , ,00 Sparekassen ,00 IT-Hjemmesiden 2.500,00 0,00 Udestående , ,36 PR og Markesføring 5.260,45 0,00 Telt indkøbt ,10 Telt , ,00 Afskrivning telt(10 år) , , ,10 Julebelysning 6.791,78 0,00 Lansby portaler indkøbt ,88 Tilskud til/fra andre foreninger , ,00 Afskrivning by portaler (10 år) 4.424, , ,88 Julegruppen 0,00 655,00 Hyttebyen (grundværdi 2005) , ,00 Kulturgruppen , ,00 I alt , ,17 Naturgruppen 2.445,00 0,00 Vedligeholdsgruppen ,01 219,75 Passiver: Projekt:Grøn eng ,50 0,00 Varde Kommune ,00 Legepladsen:Møllesvinget , ,00 Egenkapital , ,17 Lokalråd 5.160,00 0,00 I alt , ,17 Kontingenter 678, ,50 Generalforsamling 960,00 0,00 Afstemning af beholdning: Administration 5.696,92 204,00 Indestående pr. 1. November ,83 Renter 0,00 198,50 Årets underskud ,58 I alt , ,78 Saldo pr. 31. Oktober ,25 Årets resultat Tofterup, den nov Tofterup, den nov Mikkel Ottosen kasserer Henrik Flindt Revisor

7