Betjenings og sikkerhedsmanual Denne vejledning skal til enhver tid opbevares sammen med maskinen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Betjenings og sikkerhedsmanual Denne vejledning skal til enhver tid opbevares sammen med maskinen."

Transkript

1 Betjenings og sikkerhedsmanual Denne vejledning skal til enhver tid opbevares sammen med maskinen. Model 4017 Revideret Juni 10, 2005 Dutch - Operator & Safety

2 Revisionsliste Revisionsliste REVISIONSLISTE 10 september 2004 Original udgave af manual 28 oktober B- Revideret sider 2-5, 4-14 & juni C- Revideret sider 2-7, 2-23, 4-12 igennem 4-14, 4-16, 4-18, 4-20, 6-2, 6-3, 6-8, 6-10, 6-12 igennem 6-16, 7-1 & 8-1. a

3 Læs dette først Læs dette først Denne manual er et meget vigtigt værktøj! Den skal til enhver tid opbevares sammen med maskinen. Hensigten med denne manual er at oplyse ejere, brugere, operatører, udlejere og lejere om de forholdsregler og betjeningsmetoder, der er nødvendige for, at maskinen kan bruges på sikker og korrekt måde til det tiltænkte formål. På grund af konstante produktforbedringer forbeholder JLG Industries, Inc. sig ret til at ændre specifikationerne uden forudgående varsel. Ret henvendelse til JLG Industries, Inc. for at få ajourført information. Operatørens kvalifikationer Maskinens operatør må ikke betjene maskinen før denne manual er gennemlæst, oplæring er udført, og betjening af maskinen er gennemført under opsyn af en erfaren og kvalificeret operatør. Til betjening i USA kræves oplæring ifølge OSHA Operatører af dette udstyr skal være i besiddelse af et gyldigt kørekort, være ved godt helbred både fysisk og psykisk, have normale reflekser og reaktionstid, samt have et godt syn, god afstandsbedømmelse og normal hørelse. Operatøren må ikke anvende medikamenter, der kan påvirke hans arbejdsevner, eller være under indflydelse af alkohol eller andre rusmidler under arbejdet. Operatøren skal derforuden læse, forstå og efterkomme instruktionerne i det følgende materiale leveret med produktet: Denne Betjenings- og sikkerhedsmanual Teleskoplæsserens sikkerhedsmanual Alle oplysende mærkater og plader Alle andre leverede udstyrsinstruktioner Operatøren skal ligeledes læse, forstå og efterkomme alle gældende arbejdsgiver-, industri- og lovmæssige regler, standarder og regulativer. Modifikationer Enhver modifikation på denne maskine skal godkendes af JLG. b

4 Læs dette først Dette produkt skal være i overensstemmelse med alle sikkerhedsrelaterede meddelelser. Ret henvendelse til JLG Industries, Inc. eller den lokale autoriserede JLG repræsentant og få information om de sikkerhedsrelaterede meddelelser, der kan være udgivet vedrørende dette produkt. JLG Industries, Inc. sender sikkerhedsrelaterede meddelelser til den registrerede ejer af denne maskine. Kontakt JLG Industries, Inc. for at sikre, at registreringen for den nuværende ejer er ajourført og korrekt. JLG Industries, Inc. skal straks orienteres om alle tilfælde, hvor et JLG-produkt indgik i en ulykke, hvor der forekom personskade eller dødsfald, eller som medførte ejendomsskade eller beskadigelse af JLG-produktet. FOR: Anmeldelse af ulykke og meddelelser om produktsikkerhed Ajourføring af nuværende ejer Spørgsmål vedrørende produktanvendelser og sikkerhed Information om overensstemmelse med standarder og regulativer Spørgsmål vedrørende produktmodifikationer KONTAKT: Product Safety and Reliability Department JLG Industries, Inc. 1 JLG Drive McConnellsburg, PA eller det lokale JLG kontor (Adresser findes bag på omslaget) Inde USA: Lyde Befri: 877-JLG-SAFE ( ) Yderside USA: Sproglyd: Andre publikationer Servicemanual Illustreret reservedelskatalog c

5 Inholdsfortegnelse INHOLDSFORTEGNELSE Inholdsfortegnelse Revisionsliste Læs dette først Operatørens kvalifikationer...b Modifikationer...b Andre publikationer... c Inholdsfortegnelse Afsnit 1 - Almindelig sikkerhedspraksis 1.1 Generelle forholdsregler Fareklassificeringssystem Sikkerhedsadvarselssystem og sikkerhedsbetegnelser Arbejdssikkerhed Elektriske farer Fare for at vælte Fare under kørsel Fare for at tabe lasten Løftning af mandskab Fare ved kørsel på skrænter Fare for at komme i klemme eller blive knust Fare for at falde af Kemiske farer Afsnit 2 - Før-start og styreenheder 2.1 Før-start eftersyn og inspektion Sikkerhedsmærkater Førerkabine Styreenheder Instrumentpanel Displayskærm Tyverisikringsanordning Tænding Parkeringsbremse Parkeringsprocedure Gearstang Greb til vinduesvisker, lygter og afviserblink Ratstammens justering Joystick Belastningsmomentets indikator (LMI) Styre- og indikatorpanel Kontrolenheder for varmeapparat og aircondition (ekstraudstyr) Styreindstillinger Førersæde i

6 Inholdsfortegnelse Justeringer Sikkerhedssele Spejle og ruder Kabinedørens rude Bagrude Spejle Motorhjelm Afsnit 3 - Betjening 3.1 Opvarmnings- og funktionstjek Motor Start af motor Start med batterikabler Normal betjening af motor Procedure for nedslukning Betjening med belastning Løft lasten på sikker måde Inden opsamling af en last Transport af last Nivelleringsprocedure Placering af last Aflevering af last Vejkørsel Læsning og sikring for transport Afsnit 4 - Redskaber 4.1 Godkendte redskaber Ikke-godkendte redskaber Teleskoplæsser/redskabs/ gaffelkapacitet Brug af kapacitetsskema Placeringer af kapacitetsindikatorer Eksempel på kapacitetsskema Eksempel Installation af redskab Mekanisk Quick-Switch-anordning Hydraulisk Quick-Switch-anordning Hydraulikdrevet redskab Justering/bevægelse af gaflerne Betjening af redskab Stol m/gafler Udligger Flytbar stol Skovl Gaffelforlængelse Gaffelkrog ii

7 Inholdsfortegnelse Afsnit 5 - Nødprocedurer 5.1 Bugsering af et sammenbrudt produkt5-1 Flytning over korte afstande Flytning over længere afstande Sænkning af bommen i nødstilfælde Svigt i elektronisk styreenhed Motorsvigt Førerkabinens nødudgang Afsnit 6 - Smøring og vedligeholdelse 6.1 Indledning Beklædning og sikkerhedsudstyr Generelle instruktioner om vedligeholdelse Service- og vedligeholdelsesskemaer og første 50 timers vedligeholdelsesskema , 250 og 500 timers vedligeholdelsesskema og 1500 timers vedligeholdelsesskema Smøreskemaer timers smøreskema timers smøreskema Instruktioner om vedligeholdelse for operatør Brændstofsystem Luftindtagssystem Motorolie Hydraulikolie Dæk Bremsesystem Transmissionsolie Motorens kølesystem Batteri Afsnit 7 - Andre eftersyn 7.1 Test af indikator for belastningsmoment7-1 Afsnit 8 - Specifikationer 8.1 Produktspecifikationer Kapaciteter for væsker og smøremidler Dæk Ydelse Dimensioner Støjniveau Vibrationer i teleskoplæsser Index iii

8 Afsnit 1 - Almindelig sikkerhedspraksis AFSNIT 1 - ALMINDELIG SIKKERHEDSPRAKSIS 1.1 GENERELLE FORHOLDSREGLER ADVARSEL Læs og forstå denne manual inden betjening. Overholdes de heri nævnte sikkerhedsforanstaltninger ikke, kan det resultere i skade på udstyr, ejendomsskade, personskade eller dødsulykker. 1.2 FAREKLASSIFICERINGSSYSTEM Sikkerhedsadvarselssystem og sikkerhedsbetegnelser FARE indikerer en umiddelbar farlig situation som, hvis den ikke afværges, vil medføre alvorlig personskade eller dødsfald. ADVARSEL indikerer en potentielt farlig situation som, hvis den ikke afværges, kan medføre alvorlig personskade eller dødsfald. FORSIGTIG indikerer en potentielt farlig situation som, hvis den ikke afværges, kan medføre mindre eller moderat personskade. 1-1

9 Afsnit 1 - Almindelig sikkerhedspraksis 1.3 ARBEJDSSIKKERHED Elektriske farer 3 m 10 FT 10 ft (3 M) OW0040 Denne maskine er ikke isoleret og yder ingen beskyttelse mod kontakt med eller nærhed til elektricitet. Teleskoplæsseren må ALDRIG betjenes på et område med luftledninger, overhængende eller underjordiske kabler, eller hvor der findes andre strømkilder, uden først at sikre at elforsyningsværket har afbrudt ledningerne. Kontrollér altid om der er strømførende ledninger inden bommen hæves. 1-2

10 Fare for at vælte Afsnit 1 - Almindelig sikkerhedspraksis OW0050 Brug aldrig et redskab uden at have det rigtige kapacitetsskema fra JLG installeret på teleskoplæsseren. Den nominelle løftekapacitet må IKKE overskrides. Vær sikker på at jordforholdene kan bære maskinen. OW0060 Kør ALDRIG med en hævet bom. Brug kun forhjulsstyring (hvis der kan vælges styreindstilling) til kørsel med høj hastighed. OW0080 Bommen må IKKE løftes, medmindre rammen er i niveau (0 grader). 1-3

11 Afsnit 1 - Almindelig sikkerhedspraksis 1,2 4 FT m (1,2 4 ft M) OW0100 Maskinen må IKKE nivelleres med bommen/redskabet over 1,2 m (4 ft). OW0150 Hold lasten så lavt som muligt. Fastgør ophængt last for at forhindre bevægelse. Forstå hvordan kapacitetsskemaerne, der sidder i førerkabinen, skal anvendes (se side 4-3). Vægten af alle rigninger (slynger, osv.) skal inkluderes som en del af lasten. Foretag start, kørsel, drejning og standsning langsomt for at undgå at lasten begynder at svinge. Vær opmærksom på vinden. Vinden kan få en hængende last til at svinge og forårsage farlige sidebevægelser - selv med styrereb. Forsøg ALDRIG at bruge teleskoplæsserens rammenivellering til at kompensere for en svingende last. Hold den tungeste del af lasten nærmest til redskabet. Lasten må aldrig trækkes, løft den lodret op. 1-4

12 Afsnit 1 - Almindelig sikkerhedspraksis OH2291 OPRETHOLD altid de korrekte dæktryk. Maskinen kan vælte, hvis der ikke opretholdes korrekte dæktryk. Se producentens specifikationer angående korrekte oppumpningsforhold og trykbehov for dæk med ballast. OH20911 Benyt altid sikkerhedsselen. Hold altid hele kroppen inklusiv hoved, arme, hænder og ben inde i førerkabinen. OH2221 Hvis teleskoplæsseren begynder at vælte: LAD VÆRE MED AT HOPPE UD HOLD FAST og BLIV PÅ MASKINEN BEHOLD SIKKERHEDSSELEN PÅ HOLD GODT FAST LÆN DEM VÆK FRA FALDEPUNKTET Et forsøg på at komme væk fra en maskine der vælter, kan resultere i dødsfald eller alvorlige kvæstelser. 1-5

13 Afsnit 1 - Almindelig sikkerhedspraksis Fare under kørsel 4-hjulstyring Drejestyring OW0120 Styringens karakteristikker er ikke ens for teleskoplæssere med firehjulsstyring og drejestyring som vist ovenfor. Se efter hvilken teleskoplæsser De betjener og hvilke andre der er på arbejdspladsen. Vær sikker på at der er tilstrækkelig plads mellem både bagendesving og forgaffelsving. En teleskoplæsser med drejestyring drejer ikke som en almindelig firehjulsstyret teleskoplæsser, men drejer baghjulene i en større cirkel end forhjulene. Vær opmærksom på andet mandskab, maskineri og andre køretøjer på området. Brug en medhjælper hvis De IKKE har tydeligt udsyn. Se efter at vejen er klar og brug hornet inden maskinen sættes i bevægelse. Træk bommen ind og hold bommen/redskabet så lavt som muligt under kørslen mens der opretholdes klart udsyn i spejlene og maksimalt udsyn med kørselsruten. Se altid i kørselsretningen. Kontrollér altid bommens frigang omhyggeligt, inden der køres under overhængende forhindringer. Placér redskabet/lasten så det/den er fri af forhindringerne. 1-6

14 Fare for at tabe lasten Afsnit 1 - Almindelig sikkerhedspraksis OW0130 Hæng aldrig lasten fra gaflerne eller andre dele af stolen. Der må IKKE brændes eller bores huller i gaflerne. Gaflerne skal være centrerede under lasten og sat så langt fra hinanden som muligt. 1-7

15 Afsnit 1 - Almindelig sikkerhedspraksis Løftning af mandskab OW0170 BRUG KUN en JLG fremstillet mandskabsplatform med det korrekte kapacitetsskema fremvist i førerkabinen til løftning af mandskab. OW0190 Maskinen må ALDRIG køres fra førerkabinen, når der er mandskab på platformen. Brug ALDRIG mandskabsplatformen før De har studeret og forstået kapacitetsskemaet. Hvis teleskoplæsseren ikke har det korrekte kapacitetsskema i mandskabsplatformen, skal De anmode Deres supervisor om at få et, inden De benytter redskabet. 1-8

16 Forberedelse og opsætning Afsnit 1 - Almindelig sikkerhedspraksis 1. Kontrollér for at sikre at mandskabsplatformen er forsvarligt fastgjort ved Quick Switch. Følg installationsproceduren på side Sørg for at teleskoplæsseren står på et fast underlag og er i niveau. 3. Aktivér parkeringsbremsen. Vi anbefaler også at der lægges stopklodser under hjulene. 4. Niveller platformen både fra side til side (rammesvajning) og for til bag (redskabstipning). 5. Hold mandskabet væk under platformen. 6. Skovlen og gaflerne må IKKE bruges til at løfte eller bære mandskab. Er der mandskab på platformen må platformen aldrig tippes fremad eller bagud og maskinen må ikke svaje. Dette kan medføre alvorlig tilskadekomst med døden til følge. 1-9

17 Afsnit 1 - Almindelig sikkerhedspraksis Fare ved kørsel på skrænter OW0200 Kørsel på skrænter skal foretages på denne måde for at bibeholde tilstrækkelig trækkraft og bremseevne: 1. Uden last er maskinens bagende den tunge ende. Kør med gaflerne så de peger ned ad bakke. 2. Med last er maskinens forende den tunge ende. Kør med gaflerne så de peger op ad bakke. Skift til et lavere gear og brug håndbremsen efter behov til at opretholde en langsom hastighed og dermed undgå at motoren og transmissionen kører med overhastighed ned ad skrænter. Der må ALDRIG skiftes til neutral og køres i frigear ned ad bakke. Undgå for stejle skrænter eller ustabile underlag. Kør IKKE under nogen omstændigheder på tværs af alt for stejle skrænter, da maskinen kan vælte. Undgå vendinger på skrænter. Aktivér aldrig nykning eller skiftning til neutral mens der køres ned ad bakke. Parkér ALDRIG på en skrænt. 1-10

18 Afsnit 1 - Almindelig sikkerhedspraksis Fare for at komme i klemme eller blive knust Hold afstand fra punkter og fra roterende dele på teleskoplæsseren hvor De kan komme i klemme. OW0210 Hold afstand fra dele i bevægelse mens motoren er i gang. OW0220 Hold afstand fra styrende hjul og ramme eller andre dele. OW0230 Gå ikke ind under bommen. 1-11

19 Afsnit 1 - Almindelig sikkerhedspraksis OW0240 Hold afstand fra bommens huller. OW0250 Hold arme og hænder væk fra redskabets tippecylinder. OW0260 Hold hænder og fingre væk fra stolen og gaflerne. OW0960 Hold andre folk på afstand under arbejdet. 1-12

20 Fare for at falde af Afsnit 1 - Almindelig sikkerhedspraksis OW0280 Brug de dertil indrettede gelændere og trin til indstigningen. Oprethold altid trevejskontakt ved ind- og udstigning. Tag aldrig fat i styregrebene eller rattet ved ind- eller udstigning. Stå IKKE af maskinen før afbrydelsesproceduren på side 3-4 er udført. OW0290 Der må IKKE køres med passagerer. Passagererne kan falde af maskinen hvilket igen kan medføre dødsfald eller alvorlig tilskadekomst. 1-13

21 Afsnit 1 - Almindelig sikkerhedspraksis Kemiske farer Udstødningsgasser Maskinen må ALDRIG betjenes på et lukket område uden god ventilation. Maskinen må IKKE bruges i farlige omgivelser, medmindre der foreligger godkendelse fra JLG og stedets ejer til det pågældende formål. Gnister fra det elektriske system og fra motorens udstødning kan forårsage en eksplosion. Brandfarligt brændstof OW0300 Brændstoftanken må IKKE fyldes og brændstofsystemet må IKKE efterses i nærheden af åben ild, gnister og tændte cigaretter eller lignende. Brændstoffet er brandfarligt og kan forårsage brand og/eller eksplosion. Hydraulikvæske OW0950 Der må IKKE gøres forsøg på at reparere eller stramme hydraulikslanger og fittings mens motoren er i gang, eller når hydrauliksystemet er under tryk. Stop motoren og aflast trykket. Væsken i hydrauliksystemet er under tryk stort nok til at væsken kan gennemtrænge huden. Brug ALDRIG hænderne til at se efter utætheder. Brug et stykke pap eller papir til at søge efter utætheder. Benyt handsker til at beskytte hænderne mod væskesprøjt. 1-14

22 Afsnit 2 - Før-start og styreenheder AFSNIT 2 - FØR-START OG STYREENHEDER 2.1 FØR-START EFTERSYN OG INSPEKTION Bemærk: Udfør al nødvendig vedligeholdelse inden maskinen tages i brug. ADVARSEL FARE FOR AT FALDE AF. Udvis største forsigtighed ved eftersyn af dele der er uden for normal armlængde. Brug en godkendt stige. Tilsidesættelse af disse instruktioner kan medføre dødsfald eller alvorlig tilskadekomst. Der skal udføres en rundgangsinspektion ved begyndelsen af hvert arbejdsskift eller når der skiftes operatør. Se efter at alle sikkerhedsmærkater kan læses og sidder på plads. Rengør eller udskift efter behov. Se Sikkerhedsmærkater på side 2-4. Tør smuds og fedt væk fra indgangene inden påfyldningsdæksler eller påfyldningsstudse tages af. Hvis der kommer smuds ind i disse porte, kan det kraftigt reducere komponentens holdbarhed. Hvis der behøves gnistfangere, skal disse være på plads og i god arbejdstilstand. Se afsnittet om smøring i denne manual, når der skal påfyldes væsker, for at afgøre den korrekte type og de rette intervaller. 2-1

23 Afsnit 2 - Før-start og styreenheder OZ0400 Begynd rundgangsinspektionen ved del nr. 1 som vist nedenfor. Fortsæt til højre (mod uret som set ovenfra) og efterse hver del i rækkefølge. INSPEKTIONSBEMÆRKNING: Udover andre nævnte kriterier skal De være sikker på at der ikke findes løse eller manglende dele på nogen komponenter, at de alle er forsvarligt fastgjorte og ikke har synlige utætheder eller for stor slidtage. Efterse alle strukturelle led inklusiv redskab for revner, for stor korrosion eller andre skader. 1. Bomafsnit og lift, tipning, udskydning/indtrækning, kompensationscylindre (slave) - Se efter at slidpuderne foran, øverst, på siden og bagpå har tilstrækkelig fedt. Se efter at drejetapperne sidder fast; hydraulikslangerne er ubeskadigede, ingen utætheder. Se efter at udskydnings-/indtrækningskæderne og justeringsblokkene har tilstrækkelig spænding. 2. Forreste arbejdslygter - Rene, ubeskadigede og fungerer som de skal. 2-2

24 Afsnit 2 - Før-start og styreenheder 3. Venstre støtteben - Stifterne sidder fast; hydraulikslanger og cylindre er ubeskadigede, ingen utætheder. 4. Foraksel - Styrecylindre ubeskadigede, ingen utætheder, drejetappe sidder fast; hydraulikslanger er ubeskadigede, ingen utætheder. 5. Hjul/dækmontage - Ingen løse eller manglende hjulmøtrikker, korrekt dæktryk. 6. Førerkabine og elektricitet - Helhedsudseende, ingen synlige skader; korrekte belastningsskemaer og gældende Betjenings- og sikkerhedsmanual i opbevaringsboksen. Vinduesglas ubeskadigede og rene. Målere, kontakter, styregreb (joystick), fodkontrolenheder, parkeringsbremse og horn virker. Se efter skader på sikkerhedsselen. Udskift selen hvis den er flosset, beskåret, eller spænderne er beskadigede eller har løst isenkram. Kontrollér bremsevæskeniveau og efterfyld efter behov. 7. Hydraulikbeholder - Anbefalet væskeniveau i skueglas (smøremidlet skal være koldt), påfyldningsstuds-/åndedæksel sidder fast og virker. 8. Hjul/dækmontage - Ingen løse eller manglende hjulmøtrikker, korrekt dæktryk. 9. Bagaksel - Styrecylindre ubeskadigede, ingen utætheder, drejetappe sidder fast; hydraulikslanger er ubeskadigede, ingen utætheder. 10. Bageste arbejdslygter - Rene, ubeskadigede og fungerer som de skal. 11. Brændstoftank - Kontrollér væskeniveau, fyld op efter behov, påfyldningsdæksel sidder godt fast. 12. Hjul/dækmontage - Ingen løse eller manglende hjulmøtrikker, korrekt dæktryk. 13. Motorrum - Motors krumtaphus og køler, kontrollér niveauer og fyld op efter behov. Drivremme, efterse tilstand og udskift efter behov. Luftfilterelementets tilstandsindikator, se efter tilstopninger. Udskift elementet efter behov. Hovedstyreventil, se inspektionsbemærkning. Batterikabler er stramme, ingen synlige skader eller korrosion. Motorhjelmen er lukket og fastlåst. 14. Spejle - Rene, ubeskadigede og fungerer som de skal. 15. Hjul/dækmontage - Ingen løse eller manglende hjulmøtrikker, korrekt dæktryk. 16. Svingcylinder - Stifterne sidder fast; hydraulikslanger er ubeskadigede, ingen utætheder. 17. Højre støtteben - Stifterne sidder fast; hydraulikslanger og cylindre er ubeskadigede, ingen utætheder. 18. Redskab - Installeret korrekt, se Installation af redskab på side

25 Afsnit 2 - Før-start og styreenheder 2.2 SIKKERHEDSMÆRKATER Se efter at alle FARE, ADVARSEL, FORSIGTIG og oplysende mærkater og korrekte kapacitetsskemaer kan læses og sidder hvor de skal. Rengør og udskift efter behov A (optional) (ekstraudstyr) A (ekstraudstyr) (optional) OZ0860 UDSNIT A-A 2-4

26 Afsnit 2 - Før-start og styreenheder (ekstraudstyr) (optional) OZ

27 P/N P/N P/N P/N m m G 70 G F E F D E C P/N P/N P/N P/N D B C A B A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A V ESX A/C Fusecard _b Afsnit 2 - Før-start og styreenheder BELASTNINGS SKEMAER kg 4017 EN 1459 B (1998) B EN 1459 B (1998) 500kg 1.000kg 1.500kg 2.000kg 2.500kg 3.000kg 3.500kg 4.000kg 400kg 750kg 1.300kg 1.500kg 2.000kg 2.500kg 3.000kg 3.500kg 4.000kg OIL ATF Dexron D L WA 106dB h 100% Load Moment Indicator TEST 8h UDSNIT AF BAGRUDE UDSNIT AF BELASTNINGSMOMENTETS INDIKATOR UDSNIT AF PARKERINGSBREMSEGREB OZ

28 2.3 FØRERKABINE Afsnit 2 - Før-start og styreenheder Teleskoplæsseren er udstyret med en lukket FOPS/ROPS førerkabine (førerværn). ADVARSEL Brug aldrig teleskoplæsseren hvis førerværnet og førerkabinens struktur ikke er i god tilstand. Enhver ændring på denne maskine skal godkendes af JLG for at sikre overensstemmelse med FOPS/ROPS certificeringen for denne førerkabine/ maskine-konfiguration. FØRERKABINEN KAN IKKE REPARERES hvis den bliver beskadiget. Den skal UDSKIFTES. 2-7

29 Afsnit 2 - Før-start og styreenheder 2.4 STYREENHEDER 1. Parkeringsbremse: Se side 2-17 for detaljer. 2. Gaspedal: Et tryk på gaspedalen øger motorens og hydraulikkens hastighed. 3. Driftsbremsepedal: Jo mere pedalen trykkes ned, jo langsommere bliver kørehastigheden. 4. Ratstammens justering: Se side 2-21 for detaljer. 5. Vinduesviskere, lygter, afvisergreb: Se side 2-20 for detaljer. 6. Gearstang: Se side 2-18 for detaljer. 7. Runde ventilationshuller: Tre individuelt justérbare runde ventilationshuller. 2-8

30 Afsnit 2 - Før-start og styreenheder 8. Bremsevæskebeholder: Bremsevæskens niveau skal stå mellem mærkerne MIN og MAX. Skueglasset sidder på venstre side af beholderen. 9. Luftspjæld: Fire individuelt justérbare luftspjæld. 10. Instrumentpanel: Kontrollerer og indikerer visse af maskinens funktioner og viser maskinens ydelse. Se side 2-10 for detaljer. 11. Niveauindikator: Giver operatøren mulighed for at afgøre teleskoplæsserens venstre til højre niveauforhold. Se side 2-25 for detaljer. 12. Brændstofmåler: Måler for dieselbrændstoftanken. 13. Indikator for belastningsmoment: Se side 2-24 for detaljer. 14. Motorens temperaturmåler: Ved høje arbejdsbelastninger må kølevæsken ikke overstige den kritiske temperatur på 102 C (221 F). Stop omgående og lad motoren køre i tomgang for at køle af. (Se motormanualen.) 15. Styre- og indikatorpanel: Se side 2-25 for detaljer. 16. Katastrofeblink: Tryk på knappen for henholdsvis at aktivere og deaktivere dem. 17. Tænding: Nøglen er aktiveret. Se side 2-16 for detaljer. 18. Joystick: Se side 2-22 for detaljer. 19. Knap til konstant betjening af hydraulikdrevet redskab: Tryk på knappen for at opnå konstant betjening af et hydraulikdrevet redskab. Se afsnit 4 - Redskaber for godkendte redskaber og styreinstruktioner. 20. Hjælpehydraulikkens kredsløb/hydraulikkens Quick-Switch-knap: Tryk på knappen for at vælge det ønskede hjælpehydraulikkredsløb. Se afsnit 4 - Redskaber for godkendte redskaber og styreinstruktioner volt stikkontakt: Leverer strøm til bærbar computer, lys, osv. 22. Styreenheder til varmeapparat og aircondition: Se side 2-26 for detaljer. 2-9

31 Afsnit 2 - Før-start og styreenheder Instrumentpanel C OK ! OZ Valg af styreindstilling Lysdioden er tændt mens den er aktiveret. Blinker når der skiftes til en anden styreindstilling. Se side 2-27 for detaljer. 2. C-knap Returnerer brugerinterfacet til et niveau under navigering og sletter brugerindlæsninger. 3. Op/ned-pile Ruller op og ned gennem brugerinterfacet. 4. OK-knap Bekræfter brugerinterfacets indlæsninger. 5. Tilsidesættelse af overbelastningsbeskyttelse Når kontakten aktiveres tænder lysdioden og brummeren lyder. Den automatiske overbelastningsbeskyttelsesfunktion (se side 2-24) deaktiveres. ADVARSEL FARE FOR AT VÆLTE. Hvis teleskoplæsserens løftekapacitet overstiges, kan udstyret tage skade og/eller maskinen kan vælte, hvilket kan medføre alvorlig tilskadekomst eller dødsfald. 6. Afbrydelse af frakobling Når lysdioden ikke er tændt, er transmissionen i neutral, og al kraft ledes til det hydrauliske system, når der trykkes på driftsbremsen. Funktionen er deaktiveret, når lysdioden er tændt. 2-10

32 Afsnit 2 - Før-start og styreenheder 7. Vejkørsel Lysdioden er tændt under aktivering: Stabilisatoren, bommen, sving- og hjælpehydrauliksystemer er frakoblet. Ingen af funktionerne kan betjenes med joysticken. Frakoblingsafbrydelsen er ikke tændt og forhjulsstyringsindstillingen skal være aktiv for at skifte til vejkørsel. Bemærk: Aktivér denne funktion inden kørsel på offentlig vej. Se Vejkørsel på side Advarselsindikator Den RØDE lysdiode tændes for problemer med høj prioritet. Motorolietryk Motortemperatur Transmissionstemperatur Luftfilter Hydraulikoliefilter CAN Bus Motorhastighedssensor Hydraulikpumpetryk Hovedstyreventil til kortslutning Bomvinkelsensor FORSIGTIG UDSTYRSDEFEKT. Når den røde lysdiode tænder og der høres en advarselstone, skal maskinen omgående standses, bommen og redskabet skal sænkes til jorden, og motoren skal stoppes. Find årsagen inden arbejdet fortsættes. 9. Indikator for hjælpehydraulik Redskabshydrauliksystemet er i indstillingen for konstant betjening, når lysdioden er tændt (fx gadefejemaskine). 10. Displayskærm Viser betjeningsstatus, fejlkoder og servicekoder. Se side 2-12 for detaljer. 11. Tyverisikringsindikator Lysdioden er tændt under aktivering: Indlæs tyverisikringskoden. Se side 2-15 for detaljer. 12. Serviceindikator Indikerer et vedligeholdelsesinterval, når lysdioden er tændt. Service nødvendig. 2-11

33 Afsnit 2 - Før-start og styreenheder Displayskærm 1 2 0km/h P min OZ Displayskærmen er inddelt i fem afsnit: 1. Hastighedsindikator (km/h) 2. Symboldisplay 3. Motorhastighedsindikator (o/m) 4. Indikator for driftstimer (Bh) 5. Bomvinkel, hjælpehydraulik og display for almindelige meddelelser Symboldisplay (afsnit 2) a. Parkeringsbremse Vises konstant når parkeringsbremsen er aktiveret (se side 2-17). Parkeringsbremsen skal være aktiveret for at motoren kan startes. Symbolet vil blinke, når parkeringsbremsen ikke er aktiveret og der gøres forsøg på at starte motoren. b. Glødeindikator Vises når tændingsnøglen er i position 1, forvarmning af motor. Symbolet vises indtil starttemperaturen er nået. Når symbolet slukker kan motoren startes, men start ikke før det slukker. c. Motorolietryk Symbolet vises og brummeren lyder, når olietrykket er lavt. Stop omgående motoren. d. Motortemperatur Symbolet vises og brummeren lyder, når motorens olietemperatur er for høj. Stop omgående motoren. P OH2480 OU0040 OT1010 OZ

34 Afsnit 2 - Før-start og styreenheder e. Transmissionstemperatur Symbolet vises og brummeren lyder, når transmissionstemperaturen er for høj. Stop omgående motoren. f. Luftfilter Symbolet vises og brummeren lyder, når luftfilteret er tilstoppet. Stop omgående motoren. g. Hydraulikoliefilter Symbolet vises når hydraulikoliefilteret skal gøres rent. Stop omgående motoren. h. CAN Bus Symbolet vises når der foreligger et komponentsvigt. Stop omgående motoren. i. Motorhastighedssensor Symbolet vises, når motorhastigheden er for lav (forkert motorhastighedssignal). Stop omgående motoren. j. Hovedhydraulikpumpetryk Symbolet vises, når hydraulikolietrykket er lavt. Det er kun muligt at benytte nødstyring. Stop omgående motoren. k. Hovedstyreventil til kortslutning Symbolet vises og brummeren lyder, når spændingen til hovedstyreventilen er uden for område. Stop omgående motoren. l. Bomvinkelsensor Symbolet vises og brummeren lyder, når bomvinklen er lavere eller højere end den tilladte værdi. Sammentræk og sænk bommen omgående. OT0990 OZ0260 OT1030 OZ0270 OZ0250 OZ0290 OZ0310 OZ

35 Afsnit 2 - Før-start og styreenheder Bomvinkel, hjælpehydraulik og meddelelsesvindue (afsnit 5) a. Bomvinkelindikator Bomvinklen vises i grader. (0 grader indikerer vandret) OZ0330 b. Hjælpehydraulik Når den konstante hjælpehydraulikfunktion er aktiv, viser displayet procentværdien (-100 til +100 %) af hjælpehydraulikken i 30 sekunder. Vises også i 30 sekunder for hver ændring. Se Afsnit 4 - Redskaber for detaljer. c. Meddelelsesvindue Kodeindlæsning - Tyverisikring: Føreren skal indlæse en firecifret kode efter systemets start. Se side 2-15 for detaljer. Hardwareudskift: Efter der er foretaget en udskiftning af en hardware, vises hardware-displayet i 30 sekunder. Ved at trykke på OK-knappen inden for disse 30 sekunder kan der fås adgang til hardware-udskiftningsmenuen. Service: Servicemeddelelser vises i 30 sekunder efter opstart, når et givet serviceinterval kommer op. Ved at trykke på OK-knappen inden for disse 30 sekunder kan føreren bekræfte om den pågældende service er udført. Brugerinterface - Niveau 1 Hold OK-tasten nede i 2 sekunder for at komme ind på menuen. Sprog Tyverisikringsanordning Betjeningsindstillinger Fejlfinding Fejlhukommelse Servicedisplay Køretøjets data Bemærk: Der forlanges adgangsautorisation (en numerisk kode) for at se niveau 2 og

36 Tyverisikringsanordning Afsnit 2 - Før-start og styreenheder Tyverisikringsanordningen kræver indlæsning af en numerisk kode ved betjening for at forhindre uautoriseret anvendelse. Knapværdier C OK! OZ0350 Ændring af tyverisikringskode Tyverisikringsanordningen er indstillet med en numerisk kode på 0000 når den leveres fra fabrikken. Denne kode bør ændres ved første anvendelse for at forhindre uautoriseret anvendelse. 1. Tænd for tændingsnøglen og vent indtil lysdioden slukker. 2. Tryk på OK-knappen i 2 sekunder for at få adgang til brugerinterface. 3. Brug pileknapperne for at flytte til og vælge menu-emnet Tyverisikringsanordning. Vælg ændring af kode. 4. Indlæs den gamle kode. (fx 0000) og indlæs den nye kode inden for 30 sekunder (fx 7777). Bekræft med OK-knappen. Bemærk: Glem ikke den nye kode. Uden adgangskoden vil De få brug for hjælp fra JLG kundeservice for at kunne starte teleskoplæsseren. Tyverisikringsanordningens aktivering og deaktivering 1. Tænd for tændingsnøglen og vent indtil lysdioden slukker. 2. Tryk på OK-knappen i 2 sekunder for at få adgang til brugerinterface. 3. Brug pileknapperne til at flytte til og vælge Køretøjets data. 4. Vælg display 5. Vælg konfiguration. 6. Brug pileknapperne til at vælge tyverisikringsanordningen. Aktivér eller deaktivér tyverisikringen efter ønske. Bekræft valget med OK-knappen. 7. Forlad menuen ved at holde på OK-knappen. 2-15

37 Afsnit 2 - Før-start og styreenheder Tænding OZ0050 Position 0 - Motor afbrudt Position 1 - Motorforvarmning ved temperaturer under 0 C. Vent indtil symbolet på displayskærmen slukker. Position 2 - Forhindrer at nøglekontakten drejes til position 3 i tilfælde af, at motoren ikke starter. Drej nøglen til position 0 og tilbage til position 3 for at genaktivere starteren. Position 3 - Motorstart. 2-16

38 Parkeringsbremse Afsnit 2 - Før-start og styreenheder Parkeringsbremsegrebet (4) styrer anvendelsen og udløser parkeringsbremsen. Træk tilbage for at aktivere. Tryk fremad for at deaktivere. ADVARSEL FARE FOR AT MASKINEN RULLER. Flyt altid parkeringsbremsen til AKTIVERET, sænk bommen til jorden og stop motoren inden førerkabinen forlades. Hvis maskinen ruller kan det medføre dødsfald eller alvorlig tilskadekomst. ADVARSEL FARE FOR KNUSNING. Når motoren slukkes aktiveres parkeringsbremsen. Hvis parkeringsbremsen aktiveres eller motoren slukkes under kørslen, vil det stoppe maskinen med et ryk, og dette kan medføre tab af lasten, alvorlig tilskadekomst eller dødsfald. Hver af disse funktioner kan bruges i nødsituationer. Parkeringsprocedure 1. Brug driftsbremsen til at standse teleskoplæsseren på en passende parkeringsplads. 2. Følg Procedure for nedslukning på side

39 Afsnit 2 - Før-start og styreenheder Gearstang Valg af kørselsretning OZ0060 Dette greb (1) aktiverer kørslen fremad og baglæns. Skub grebet fremad (2) til kørsel fremad, træk grebet tilbage (3) til kørsel baglæns. Den midterste position er Neutral. Der kan vælges fremad eller baglæns kørsel fra et hvilket som helst gear. Mens der køres baglæns vil bak-alarmen automatisk lyde. Kør baglæns og drej kun ved langsomme hastigheder. Motorens hastighed må ikke øges med gearstangen i fremad eller bak og driftsbremsen trykket ned i et forsøg på at få hurtigere hydraulikydelser. Det kan medføre uventede maskinbevægelser. ADVARSEL FARE FOR AT VÆLTE/ BLIVE KNUST. Bring teleskoplæsseren til et fuldstændigt stop inden der skiftes med gearstangen. En pludselig ændring af kørselsretningen kan nedsætte stabiliteten og/eller resultere i at lasten flytter sig eller falder af. Tilsidesættelse af disse instruktioner kan medføre dødsfald eller alvorlig tilskadekomst. 2-18

40 Valg af gear Afsnit 2 - Før-start og styreenheder 4 OZ0070 Gearvalget sidder på det drejelige greb (4) på gearstangen. Vælg gear ved at dreje på grebet. Vælg det gear, der passer til det arbejde der udføres. Brug et lavere gear når en last skal transporteres. Brug kun et højere gear, når der køres uden last over længere afstande. Sæt farten ned inden der skiftes gear. Skift aldrig ned i mere end et gear ad gangen. Neutrallåsegreb OZ0080 Gearstangen låses i neutral position ved at stille gearstangen i neutral og flytte neutrallåsegrebet (5) til position N (6). Åbn låsen ved at flytte neutrallåsegrebet til position D (7). 2-19

41 Afsnit 2 - Før-start og styreenheder Greb til vinduesvisker, lygter og afviserblink 1. Overhalingsblink: Træk grebet hele vejen bagud. Fjernlysets indikator vil lyse. 2. Fjern-/nærlys: Når lyset er tændt, bruges grebet til at skifte mellem nær- og fjernlys. Fjernlysets indikator vil lyse, mens fjernlyset er tændt. 3. Venstre afviserblink: Tryk grebet fremad. 4. Højre afviserblink: Træk grebet bagud. 5. Horn: Tryk på knappen. 6. Vinduesvasker: Skub midterstykket mod ratstammen. 7. Vinduesvisker: Drej midterstykket i den ønskede retning, O -Fra, J -Interval eller T -Konstant. 2-20

42 Ratstammens justering Afsnit 2 - Før-start og styreenheder Følg Procedure for nedslukning på side 3-4. Løsn knoppen (8). Placér ratstammen i den ønskede stilling. Stram knoppen til igen. ADVARSEL FARE FOR AT VÆLTE/ BLIVE KNUST. Bring teleskoplæsseren til et fuldstændigt stop og afbryd motoren inden ratstammen justeres. En pludselig ændring af kørselsretningen kan nedsætte stabiliteten og/eller medføre at lasten flytter sig eller falder af. Tilsidesættelse af disse instruktioner kan medføre dødsfald eller alvorlig tilskadekomst. 2-21

43 Afsnit 2 - Før-start og styreenheder Joystick Joysticken (1) kontrollerer bommen, redskabet og støttebensfunktionerne. Bomfunktioner Flyt joysticken bagud for at løfte bommen, flyt den forud for at sænke bommen, flyt joysticken til højre for at skyde bommen ud, flyt den til venstre for at trække bommen ind. Bomfunktionernes hastighed afhænger af joystickens vandring i den tilsvarende retning. Øget motorhastighed vil også øge funktionshastigheden. Flyt joysticken til mellem kvadranterne for to bomfunktioner på samme tid. Flyt for eksempel joysticken fremad og til venstre for at sænke og trække bommen ind på samme tid. ADVARSEL FARE FOR AT VÆLTE/ BLIVE KNUST. Hurtig, stødvis betjening af kontrolfunktionerne vil give hurtig, stødvis bevægelse af lasten. Sådanne bevægelser kan forskubbe lasten eller den kan falde ned og blive skyld i at maskinen vælter. Tilsidesættelse af disse instruktioner kan medføre dødsfald eller alvorlig tilskadekomst. 2-22

44 Redskabsfunktioner Afsnit 2 - Før-start og styreenheder Redskabstipningen kontrolleres med vippekontakten (2). Tryk vippekontakten op for at tippe redskabet fremad (ned), tryk vippekontakten ned for at tippe redskabet tilbage (op). Knap til hjælpehydraulik (ekstraudstyr) (6) styrer redskabsfunktioner, der har brug for hydraulikforsyning for at fungere. Se afsnit 4 - Redskaber for godkendte redskaber og styreinstruktioner. Støttebensfunktioner Knappen (3) kontrollerer det venstre støtteben. Tryk og hold på knappen, flyt joysticken fremad for at sænke støttebenet, flyt joysticken bagud for at løfte støttebenet. Knappen (5) kontrollerer det højre støtteben. Tryk og hold på knappen, flyt joysticken fremad for at sænke støttebenet, flyt joysticken bagud for at løfte støttebenet. Knappen (4) kontrollerer begge støtteben på samme tid. Tryk og hold på knappen, flyt joysticken fremad for at sænke støttebenene, flyt joysticken bagud for at løfte støttebenene. ADVARSEL FARE FOR AT VÆLTE. Støttebenene øger kun stabiliteten og belastningskapaciteten hvis de bruges korrekt. Hvis støttebenene bruges på blød jord kan teleskoplæsseren vælte, hvilket kan medføre alvorlig tilskadekomst eller dødsfald. Se altid efter at jorden kan understøtte teleskoplæsseren og belastningen. 2-23

45 Afsnit 2 - Før-start og styreenheder Belastningsmomentets indikator (LMI) Indikatoren for belastningsmomentet (1) giver en visuel indikation om begrænsningerne til fremad-stabiliteten. Alle fem lysdioder (2) vil tænde (tre grønne, en gul og en rød) og advarselsbrummeren vil lyde når teleskoplæsseren når begrænsningen for sin fremad-stabilitet. Når den røde lysdiode er tændt, er den automatiske overbelastningsbeskyttelsesfunktion aktiveret. Bomudskydnings-, bomsænknings- og støttebensfunktionerne er deaktiveret. Afprøv belastningsmomentets indikator (3) hver dag inden arbejdet påbegyndes. Se afsnit 7 - Andre eftersyn. 2-24

46 Styre- og indikatorpanel Afsnit 2 - Før-start og styreenheder Kontrollerer og indikerer teleskoplæsserens elektriske udstyr. 4. Indikator for fjernlys: Lyser når fjernlyset er tændt. 5. Indikator til batteriladning: Lyser når batteriet er lavt. 6. Teleskoplæsserens indikator for afviserblink 7. Indikator for anhængers afviserblink (ekstraudstyr) 8. Kontakt til bageste arbejdslygte 9. Kontakt til arbejdslygte på bom 10. Kontakt til bagrudevisker: Tryk og hold i 2 sekunder eller mere for at tænde. Er tændt indtil knappen slippes. 11. Kontakt til roterende taglygte (ekstraudstyr): Placér den roterende taglygtes magnetbundplade på førerkabinens tag. Strømmen fås fra en 12 volt stikkontakt bagtil til venstre ved førerkabinens tag. 12. Svajning af ramme: Kontrollerer rammens svajning fra venstre til højre. Der sidder en niveauindikator (15) til venstre for LMI på panelet hvormed operatøren kan afgøre om teleskoplæsserens ramme er i niveau. Tryk på venstre side af kontakten for at dreje rammen til venstre, tryk på højre side af kontakten for at dreje rammen til højre. Bemærk: Rammesvajning fungerer ikke, hvis bomvinklen er større en 20 grader. 13. Kontakt til forreste arbejdslygte (ekstraudstyr) 14. Kontakt til kørelys 2-25

47 Afsnit 2 - Før-start og styreenheder Kontrolenheder for varmeapparat og aircondition (ekstraudstyr) 1. Ventilatorhastighed: Drejekontakt med tre stillinger for varmeapparat og aircondition. 2. Temperaturkontrol: Justérbar drejekontakt. 3. Aircondition (ekstraudstyr): Tænd/sluk-kontakt. 4. Recirkulation (ekstraudstyr): Brug tænd/sluk-kontakten for at opnå optimal aircondition-ydelse. I denne stilling vil der ikke blive trukket luft ind i førerkabinen udefra. 5. Runde ventilationshuller 6. Luftspjæld Varmeapparat Drej termostaten til den ønskede temperatur og indstil ventilatorhastigheden. Justér luftstrømmen gennem luftspjældene og de runde ventilationshuller. Aircondition (ekstraudstyr) Tænd airconditionen og indstil ventilatorhastigheden. Aktivér recirkulationskontrollen for at køle førerkabinen hurtigt ned. Justér luftstrømmen gennem luftspjældene og de runde ventilationshuller. Bemærk: Hvis ruderne er dugget til, så kør både airconditionen og varmeapparatet på samme tid. Afrimning Send luften gennem luftspjældene og det venstre forreste runde ventilationshul mod ruden. Luk de to andre runde ventilationshuller. 2-26

48 2.5 STYREINDSTILLINGER Afsnit 2 - Før-start og styreenheder Stop teleskoplæsseren inden der skiftes styreindstillinger. En lysdiode vil indikere den valgte styreindstilling. Styring på alle hjul C OZ0180 Forhjulsstyring Bemærk: Det er den stilling, der skal bruges til kørsel på offentlig vej. C OZ0190 Sidelænsstyring C OZ

49 Afsnit 2 - Før-start og styreenheder 2.6 FØRERSÆDE Justeringer OZ0830 Justér sædet til en komfortabel stilling på følgende måde inden motoren startes: Frem og tilbage Brug håndtaget (1) til at flytte sædet frem og tilbage. Højde Brug knappen (2) til at justere sædets højde. Affjedring Brug knappen (3) til at justere affjedringen til den bedste vægtindstilling (4). Ryglæn Brug knappen (5) til at justere ryglænets vinkel. Sikkerhedssele Brug altid sikkerhedsselen (6) under arbejdet. 2-28

50 Sikkerhedssele Afsnit 2 - Før-start og styreenheder OH20912 Fastgør sikkerhedsselen således: 1. Tag fat i begge ender af selen og se efter at selen ikke er snoet eller krydset. 2. Sid med ret ryg og stik den udtagelige ende af remmen ind i stikket (spændet) på selen. 3. Placér selens spænde så lavt på kroppen som muligt og træk den udtagelige ende af selen væk fra spændet indtil selen er strammet til over skødet. 4. Udløs selelåsen ved at trykke på den røde knap på spændet og træk selen ud af spændet. 2-29

51 Afsnit 2 - Før-start og styreenheder 2.7 SPEJLE OG RUDER Hold alle ruder og spejle rene og utildækkede. Kabinedørens rude 1 2 OZ0210 Ruden skal enten være åben og fastgjort eller lukket under arbejdet. Luk kabinedørens rude op (1) og hold det fast med låsen. Tryk på udløsningsknappen i førerkabinen (2) for at udløse rudens lås. Bagrude 4 3 OZ0220 Løft grebet (3) og skub bagruden åben (4). Løft grebet og træk ruden til for at lukke den. 2-30

52 Spejle Afsnit 2 - Før-start og styreenheder 5 OZ0820 Justér spejlene (5) efter behov for optimalt udsyn inden og under arbejdet. 2-31

53 Afsnit 2 - Før-start og styreenheder 2.8 MOTORHJELM Skub gascylinderlåsen (1) til den ene side for at lukke motorhjelmen. Luk motorhjelmen og fastgør den. 2-32

54 AFSNIT 3 - BETJENING 3.1 OPVARMNINGS- OG FUNKTIONSTJEK Afsnit 3 - Betjening Dette afsnit forklarer den kontrol, der skal udføres ved begyndelsen af hvert arbejdsskift, eller når der skiftes operatør. Under opvarmningsperioden, kontrollér: 1. Varmeapparat, defroster og vinduesvisker (hvis udstyret hermed). 2. Tjek alle lygtesystemer (hvis udstyret hermed) for korrekt funktion. ADVARSEL FARE FOR SNITNING/KNUSNING/FORBRÆNDING. Hold motorhjelmen lukket mens motoren er i gang, undtagen når transmissionens olieniveau og hydraulikfilterets tilstandsindikator skal efterses (hvis udstyret hermed). Tilsidesættelse af disse instruktioner kan medføre dødsfald eller alvorlig tilskadekomst. Når motoren er varm, skal dette kontrolleres: 1. Transmissionens væskeniveau. 2. Driftsbremsens og parkeringsbremsens funktion. 3. Fremad- og bakkørslen. 4. Hvert gear. 5. Styringen i begge retninger med motoren ved lav tomgang (styring fra lås til lås opnås ikke). Tjek i hver styreindstilling. 6. Horn og bak-alarm. Skal kunne høres i førerkabinen, mens motoren er i gang. 7. Alle bom- og redskabsfunktioner skal fungere nemt og korrekt. 8. Udfør alle yderligere tjek som beskrevet i afsnit

55 Afsnit 3 - Betjening 3.2 MOTOR Start af motor Denne maskine kan bruges i temperaturer fra -20 til +40 C (0 til 104 F). Forhør hos JLG om brug uden for dette omfang. 1. Tænd for batteriets afbryder (hvis udstyret hermed) der er placeret i motorrummet. 2. Vær sikker på at alle styreenheder er i Neutral og alle elektriske komponenter (lygter, varmeapparat, defroster, osv.) er slukket. Aktivér parkeringsbremsen. 3. Drej tændingsnøglen til forvarmningsposition. Indlæs tyverisikringskoden hvis tyverisikringsanordningen er aktiveret. Vent indtil forvarmningssymbolet på displayet forsvinder. 4. Drej tændingsnøglen til position 3 for at starte motoren. Slip nøglen så snart motoren starter. Hvis motoren ikke starter inden for 20 sekunder, så slip nøglen og lad startermotoren køle af i et par minutter inden der forsøges igen. 5. Hvis olietrykket ikke stiger inden for mere end ti sekunder efter motoren er kommet i gang, vises symbolet for motorolietrykket på displayskærmen og brummeren vil lyde. Stands motoren og find årsagen inden motoren startes igen. Se mindstetryk ved driftstemperatur i motormanualen. 6. Varm motoren op ved ca. 1/2 gas. Bemærk: Motoren vil ikke starte medmindre gearstangen er i Neutral og parkeringsbremsen er aktiveret. ADVARSEL FARE FOR UVENTEDE BEVÆGELSER. Sørg altid for at gearstangen er i neutral og driftsbremsen er aktiveret inden parkeringsbremsen udløses. Udløsning af parkeringsbremsen i enten fremad eller bak-stilling kan få maskinen til at bevæge sig med et ryk, hvilket kan medføre alvorlig tilskadekomst eller dødsfald. FORSIGTIG MOTOREKSPLOSION. Der må ikke sprøjtes æter ind i luftindtaget ved start i koldt vejr. Tilsidesættelse af disse instruktioner kan medføre dødsfald eller alvorlig tilskadekomst. 3-2

56 Start med batterikabler Afsnit 3 - Betjening OW0530 Hvis det er nødvendigt at bruge startkabler (jumpstart), gøres det på følgende måde: Køretøjerne må aldrig røre ved hinanden. Tilslut det positive (+) startkabel med den positive (+) pol på det afladede batteri. Tilslut den modsatte ende af det positive (+) startkabel med den positive (+) pol på startbatteriet. Tilslut det negative (-) startkabel med den negative (-) pol på startbatteriet. Tilslut den modsatte ende af det negative (-) startkabel til en jordforbindelse på maskinen på afstand af det afladede batteri. Følg de almindelige startprocedurer. Tag kablerne af i modsat rækkefølge når maskinen er kommet i gang. ADVARSEL FARE FOR BATTERIEKSPLOSION. Et frosset batteri må aldrig startes med kabler eller oplades, da det kan eksplodere. Hold gnister, åben ild, tændte cigaretter og lignende væk fra batteriet. Blyakkumulatorer genererer eksplosive gasser, når de oplades. Brug sikkerhedsbriller. Tilsidesættelse af disse instruktioner kan medføre dødsfald eller alvorlig tilskadekomst. 3-3

57 Afsnit 3 - Betjening Normal betjening af motor Hold hele tiden øje med målere og displayskærmen for at sikre, at alle motorens systemer fungerer som de skal. Vær opmærksom på usædvanlige lyde eller vibrationer. Hvis der opstår unormale tilstande skal maskinen parkeres på et sikkert sted og nedslukningsprocedurerne skal udføres. Se Procedure for nedslukning på side 3-4. Giv den overordnede eller vedligeholdelsespersonalet meddelelse om tilstanden. Undgå tomgang i længere tid. Sluk for motoren hvis den ikke bruges. Procedure for nedslukning Når teleskoplæsseren skal parkeres, skal det ske på jævn, lige grund og væk fra andet udstyr og/eller trafikerede områder. 1. Aktivér parkeringsbremsen. 2. Skift gearstangen til Neutral. 3. Sænk gaflerne eller redskabet til jorden. 4. Kør motoren ved lav tomgang i 3-5 minutter. Motoren må IKKE overkøres. 5. Sluk for motoren og fjern tændingsnøglen. 6. Forlad teleskoplæsseren på den rigtige måde. 7. Afbryd den elektriske hovedkontakt (hvis udstyret hermed). 8. Blokér hjulene (om nødvendigt). 3-4

58 Afsnit 3 - Betjening 3.3 BETJENING MED BELASTNING Løft lasten på sikker måde De skal kende vægten og lastcenteret på hver last De løfter. Er De ikke sikker på vægten og lastcenteret, så ret henvendelse til Deres overordnede eller til materialets leverandør. ADVARSEL FARE FOR AT VÆLTE. Hvis teleskoplæsserens løftekapacitet overstiges, kan udstyret tage skade og/eller maskinen kan vælte, hvilket kan medføre alvorlig tilskadekomst eller dødsfald. Kend teleskoplæsserens nominelle belastningskapaciteter (se afsnit 4) for at afgøre betjeningsområdet i hvilket De med sikkerhed kan løfte, transportere og placere en last. Inden opsamling af en last Læg mærke til terrænforholdene. Justér kørehastigheden og nedsæt lastens størrelse, hvis forholdene byder det. Undgå at løfte lasten i dobbeltlag. Vær sikker på at lasten er fri af nærliggende forhindringer. Justér gaflernes afstand så de griber pallen eller lasten med maksimal bredde. Se Justering/bevægelse af gaflerne på side Kør langsomt og helt lige op til lasten med gaffelenderne lige og i niveau. Forsøg ALDRIG at løfte lasten med kun én gaffel. Brug ALDRIG teleskoplæsseren uden at have et korrekt og tydeligt kapacitetsskema i førerkabinen for den teleskoplæsser/redskabskombination, der anvendes. 3-5

59 Afsnit 3 - Betjening Transport af last OW0540 Når lasten er løftet og hviler mod bagsiden, tippes lasten tilbage så den kan transporteres. Kør i overensstemmelse med de krav der er stillet i afsnit 1 - Almindelig sikkerhedspraksis og afsnit 4 - Redskaber. Nivelleringsprocedure 1. Stil maskinen på det bedst egnede sted for løftning og placering af lasten. 2. Aktivér parkeringsbremsen og stil gearstangen i NEUTRAL. 3. Sænk bommen/redskabet til 1,2 m (4 ft) over jorden. 4. Hold øje med niveauindikatoren for at afgøre om maskinen skal nivelleres og nivellér maskinen med kontakten, se side 2-25 for detaljer. Husk disse vigtige ting: Løft aldrig bommen/redskabet til mere end 1,2 m (4 ft) over jorden medmindre teleskoplæsseren er i niveau. Kombinationen af sidehældning og belastning kan få teleskoplæsseren til at vælte. Teleskoplæsseren er konstrueret til at tillade en hældning på 9 til venstre eller højre for at kompensere for ujævn grund. 3-6

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugervejledning Side 3 Brugsanvisning Side 4 Tilpasning af cyklen & tilbehør Side 5 og 6 Det elektriske system Side 7 Fejlmelding Side 8 Periodisk eftersyn af cyklen Side 9 3 BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

Teleskoplæsser 450/ 550/ 570

Teleskoplæsser 450/ 550/ 570 45% load indicator 85 % 00 % TEST 2 0 Førerplatform Teleskoplæsser 450/ 550/ 570 Advarselsblink Kombi-Instrument Hældningsindstilling- Ratstamme Styrearm Redskab åbent Inchpedal/ Kørepedal Lastindikator

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

load indicator 85 % 100% 45% TEST

load indicator 85 % 100% 45% TEST 45% load indicator 85 % 100% TEST 3 2 1 0 Førerplatform Kombi-Instrument Kørekontroller Hældningsindstilling- Ratstamme Advarselsblink Teleskoplæsser 870 Lastindikator (load indicator) Tændingslås Redskab

Læs mere

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER HYDRAULISKE STENUDLØSER Version: 01 10 MEPV INDEX INDEX... 1 ORDLISTE... 2 NOTE... 2 INTRODUKTION... 3 1. SIKKERHEDS INSTRUKTION... 4 1.1 Hydraulisk system...

Læs mere

Ford Ranger brugervejledning

Ford Ranger brugervejledning Ford Ranger brugervejledning Model Aldersgrænse Bæreevne Ford Ranger 37-96 måneder 30kg Oversigt over dele Del Antal Del Antal Karosseri 1 Kølerhjelm 1 Lys 4 Forhjul 2 Hjulkapsler 4 Baghjul 2 Forrude 1

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

OPERATØRHÅNDBOG. Denne håndbog er til model 316 Hydraulisk gravemaskine ADVARSEL RISIKO FOR PERSONSKADE ELLER LIVSFARE

OPERATØRHÅNDBOG. Denne håndbog er til model 316 Hydraulisk gravemaskine ADVARSEL RISIKO FOR PERSONSKADE ELLER LIVSFARE OPERATØRHÅNDBOG Denne håndbog er til model 316 Hydraulisk gravemaskine RISIKO FOR PERSONSKADE ELLER LIVSFARE Brug aldrig maskinen uden vejledning. Læs maskinskilte, Betjenings- og vedligeholdelsesvejledning

Læs mere

2-HJULET UNIVERSALTRAKTOR GF2 BRUGERMANUAL

2-HJULET UNIVERSALTRAKTOR GF2 BRUGERMANUAL 2-HJULET UNIVERSALTRAKTOR GF2 BRUGERMANUAL 0 Dette symbol vises ved tekst og instruktioner i brugerhåndbogen og på selve maskinen og indikerer potentiel fare; hensynstagen for at sikre din egen og andres

Læs mere

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning ALU RAMPER Manual og brugsvejledning Specifikationer på Grenes aluramper Foto Varenuer Betegnelse Mål og max Godkendelse 2991 HPS202010 Alurampe lige med boltesæt, 200 2000 x 220 Max 400 kg Testet og afprøvet

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. Indholdsfortegnelse Brugsanvisning Side 2 Brugervejledning Side 3 Din første tur Side 4 Tilpasning af cyklen Side 4 Justering af sadel Side 5 Justering af ryglæn Side 5 Justering af ryglænets stabilitet

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

2005/1 TEXAS. Motor ECF 26-36. Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 www.texas.dk post@texas.

2005/1 TEXAS. Motor ECF 26-36. Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 www.texas.dk post@texas. 2005/1 TEXAS Motor ECF 26-36 Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse...2 2. Identifikation af symboler

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro ApS Hydevadvej 48 Hydevad 6230 Rødekro Tlf. 74 66 92 42 Fax 74 66 92 94 www.ji.dk iversen@ji.dk - 1 -

Jørn Iversen Rødekro ApS Hydevadvej 48 Hydevad 6230 Rødekro Tlf. 74 66 92 42 Fax 74 66 92 94 www.ji.dk iversen@ji.dk - 1 - - 1 - Indholdsfortegnelse Brugsanvisning 3 Brugervejledning 4 Før du kører ud på din første tur 4 Din første tur 5 Tilpasning af din cykel 6 Justering af sadel 6 Lås 6 Justering af styr 7 Håndbremse og

Læs mere

GOES 520 4* * *4 MAX Model

GOES 520 4* * *4 MAX Model GOES 520 4*2 520 4*4 520 4*4 MAX Model Vedligeholdelsesinformation og -foranstaltninger Definition: Ekstraordinær belasting af køretøjer Hyppig kørsel / kørsel i mudder, vand eller sand Racing eller racing-lignende

Læs mere

Sikkerhed note: Når du når den maksimale hastighed af scooteren lyder et advarselssignal og du bør selv reducere din hastighed for at undgå et fald.

Sikkerhed note: Når du når den maksimale hastighed af scooteren lyder et advarselssignal og du bør selv reducere din hastighed for at undgå et fald. Indhold 1. Indledning... 2 2. Sikkerhed... 2 SIKKERHED Generel information...2 Sikkerhed... 2 Sikkerhedsfunktioner...4 Beskyttelsesudstyr... 4 Idriftsættelse...... 4 Batteri... 5 Opladning af batteriet...

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. - 1 - Indholdsfortegnelse Brugsanvisning 3 Brugervejledning 4 Før du kører ud på din første tur 4 Din første tur 5 Tilpasning af din cykel 6 Justering af sadel 6 Lås 6 Justering af styr 7 Håndbremse og

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

Brugsmanual Stama mini truck

Brugsmanual Stama mini truck Brugsmanual Stama mini truck Saturnvej 17, DK-8700 Horsens Tel 7564 3611 - Fax 7564 5320 - E-mail: stensballe@gmr.dk * Copyright - GMR maskiner a/s - Horsens 1995 - Eftertryk uden tilladelse forbudt. Læs

Læs mere

ALFA 56. Tips til sikker kørsel Side 1-2. Oversigt over kørestolen Side 3-4. Justeringer Side 5-6. Brugervejledning Side 7-8

ALFA 56. Tips til sikker kørsel Side 1-2. Oversigt over kørestolen Side 3-4. Justeringer Side 5-6. Brugervejledning Side 7-8 ALFA 56 Indholdsfortegnelse Tips til sikker kørsel Side 1-2 Oversigt over kørestolen Side 3-4 Justeringer Side 5-6 Brugervejledning Side 7-8 Opladning af batterier.. Side 9 Bemærk følgende Side 10 Vedligeholdelse

Læs mere

Manual HN 8564 - Foldbar rampesæt Model: FSR-2/FSR-2SL

Manual HN 8564 - Foldbar rampesæt Model: FSR-2/FSR-2SL Manual HN 8564 - Foldbar rampesæt Model: FSR-2/FSR-2SL ADVARSEL Læs hele manualen inden brug. Følges sikkerhedsvejledning og manualen ikke, kan det resulterer i skader. side 1/6 Dine nye ramper vil være

Læs mere

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R Betjeningsvejledning 1. Både 2-vejs fjernbetjeningen og alarmenheden kan afgive alarmsignal. Du kan både bruge den 2 vejs fjernbetjening og den almindelige fjernbetjening til at overvåge motorcyklen. 2.

Læs mere

Brugsanvisning (dansk oversættelse)

Brugsanvisning (dansk oversættelse) Brugsanvisning (dansk oversættelse) ISRI 6830KA/880 Sadolinsvej 14 DK - 8600 Silkeborg Tlf. +45 87 22 52 22 Fax +45 86 80 33 63 seats@broendum.com www.broendumseats.com Generelt Læs brugsanvisningen før

Læs mere

Litium-ion batterimanual. Ebike Elcykler

Litium-ion batterimanual. Ebike Elcykler Litium-ion batterimanual Ebike Elcykler Rev 30-12-2008 Litium ion batteriet Funktion Batteriet der forsyner elcyklen med strøm er et såkaldt litium ion batteri (Spænding: 36 Volt (V), Kapacitet: 10 Ampere

Læs mere

Titan 4 el-scooter Ergonomisk el-scooter. Sammenklappelig og adskillelig model. Nem at transportere.

Titan 4 el-scooter Ergonomisk el-scooter. Sammenklappelig og adskillelig model. Nem at transportere. Titan 4 el-scooter Ergonomisk el-scooter. Sammenklappelig og adskillelig model. Nem at transportere. Let at klappe sammen uden at skulle bøje sig Lav transporthøjde Nem adskillelse, uden brug af værktøj

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

ÅBNING AF MOTORHJELM DONKRAFT OG HJULNØGLER. Donkraften er placeret i motorrummet ved siden af akkumulatoren.

ÅBNING AF MOTORHJELM DONKRAFT OG HJULNØGLER. Donkraften er placeret i motorrummet ved siden af akkumulatoren. II TD5 HS ÅBNING AF MOTORHJELM DONKRAFT OG HJULNØGLER Donkraften er placeret i motorrummet ved siden af akkumulatoren. Løsn og fjern beskyttelsesdækslet, og udtag donkraften. På indersiden af varerummets

Læs mere

SimPal-T4. GSM Stikkontakt. SimPal T4 GSM stikkontakt. Den korte opstart

SimPal-T4. GSM Stikkontakt. SimPal T4 GSM stikkontakt. Den korte opstart 1 SimPal-T4 GSM Stikkontakt Den korte opstart SimPal T4 GSM stikkontakt 2 Tak, fordi du har købt SimPal-T4. SimPal T4 GSM stikkontakt er en fjernbetjent stikdåse, der består af et GSM modul. Strømforsyningen

Læs mere

MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING

MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedsforanstaltninger.....1 Nødvendigt værktøj...1 Montering af garageportåbneren...2-6 Montering af skinnerne..7-8 Stramning af

Læs mere

Brugervejledning Fun2Go

Brugervejledning Fun2Go Brugervejledning Fun2Go Jørn Iversen Rødekro ApS Hydevadvej 48 DK-6230 Rødekro Tlf: +45 74 66 92 42 iversen@ji.dk www.ji.dk Indholdsfortegnelse Bemærk Introduktion Tekniske data Inden første cykeltur Tilpasning

Læs mere

Havetraktor PANTHER. AJ110 4x4, 4x2. Brugermanual

Havetraktor PANTHER. AJ110 4x4, 4x2. Brugermanual Havetraktor PANTHER AJ110 4x4, 4x2 DK Brugermanual For STARJET AJ102/AJ102 4 4/AJ110/AG122 havetraktorer er brugermanualen blevet udvidet og tilpasset i de følgende kapitler: 1.2 HAVETRAKTORENS HOVEDDELE

Læs mere

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter.

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Dansk Dansk Keepower Lader Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Læs betjeningsvejledningen inden opladning.

Læs mere

MINI SANDBLÆSER 4100-405

MINI SANDBLÆSER 4100-405 MINI SANDBLÆSER 4100-405 BRUGERMANUAL Beskrivelse 4100-450 Mini-blæsekabinet er designet til at rense, polere og overfladebehandle mindre dele, KUN ved brug af tørt blæsemiddel. Teknisk data: Kapacitet,

Læs mere

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT BR/BM Vibreringsskinner VEJLEDNING OG RESERVEDELSKATALOG BR/BM - IS - 10529-4 - DA SIKKERHEDSFORSKRIFTER - FOR MASKINER UDSTYRET MED : Elektrisk, tryklufts-,benzin-eller dieselmotor.

Læs mere

MX 19. Bruger manual. Sikkerheds regler og brugerinstruktioner. Sikkerheds regler og brugerinstruktioner ADVARSEL SIKKERHEDS REGLER

MX 19. Bruger manual. Sikkerheds regler og brugerinstruktioner. Sikkerheds regler og brugerinstruktioner ADVARSEL SIKKERHEDS REGLER Bruger manual MX 19 SIKKERHEDS REGLER Fare for fald Fare for at liften Fare for at liften Fare for vælter vælter elektrisk stød Kollisionsfare Fare for elektrisk stød ADVARSLER, FORBUD OG PÅMINDELSER BRUG

Læs mere

Introduktion side 3. Før du kører ud på din første tur side 4. Brugervejledning side 5. Justering af sadelhøjde side 7. Justering af kæde side 7

Introduktion side 3. Før du kører ud på din første tur side 4. Brugervejledning side 5. Justering af sadelhøjde side 7. Justering af kæde side 7 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion side 3 Før du kører ud på din første tur side 4 Brugervejledning side 5 Justering af sadelhøjde side 7 Justering af kæde side 7 Justering af styrhøjde side 8 Justering

Læs mere

MODEL MT 1440 PRIVILEGE MT 1840 PRIVILEGE

MODEL MT 1440 PRIVILEGE MT 1840 PRIVILEGE Side 1 af 12 BRUGERMANUAL FOR MODEL MT 1440 PRIVILEGE MT 1840 PRIVILEGE Side 2 af 12 Denne manual Denne manual tilhører. og skal opbevares hos/ved.. Firma Serienummer.. Købsdato Garanti udløbsdato. Leverandør.

Læs mere

Eurodumper 700. Brugervejledning. 100 % made in Denmark.

Eurodumper 700. Brugervejledning. 100 % made in Denmark. Eurodumper 700 Brugervejledning www.fl-i.dk 100 % made in Denmark FL Industries A/S Mimersvej 9 8722 Hedensted +45 7692 9092 +45 2492 9092 E-mail: ps@fl-i.dk Indholdsfortegnelse 1 Eurodumper 700 beskrivelse

Læs mere

GOES 625 I og 625 I max

GOES 625 I og 625 I max GOES 625 I og 625 I max Vedligeholdelsesinformation og -foranstaltninger Definition: Ekstraordinær belasting af køretøjer Hyppig kørsel / kørsel i mudder, vand eller sand Racing eller racing-lignende kørsel

Læs mere

Manual. Transportabel energistation. Opbevar denne vejledning til fremtidig brug.

Manual. Transportabel energistation. Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Manual Transportabel energistation Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER Dette elektriske produkt må kun anvendes til de formål der er i overensstemmelse med disse

Læs mere

BRUGSANVISNING & GARANTI / SERVICE BEVIS SKY800

BRUGSANVISNING & GARANTI / SERVICE BEVIS SKY800 BRUGSANVISNING & GARANTI / SERVICE BEVIS SKY800 . Kørsel Kontrol inden start: 1. Tjek batteri kapaciteten. (Hvis du skal køre langt, skal batteriet være fuldt opladet) 2.. Sædet kan køres frem og tilbage

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side: Brugsanvisning 2. Før du kører ud på din første tur 3. Tilpasning af din cykel 5. Vedligeholdelse og rengøring 7

Indholdsfortegnelse. Side: Brugsanvisning 2. Før du kører ud på din første tur 3. Tilpasning af din cykel 5. Vedligeholdelse og rengøring 7 1 Indholdsfortegnelse Side: Brugsanvisning 2 Brugervejledning 3 Før du kører ud på din første tur 3 Din første tur 4 Tilpasning af din cykel 5 Justering af sadel 5 Justering af ryglæn 5 Justering af styr

Læs mere

Brugervejledning. AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem

Brugervejledning. AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem Brugervejledning AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem . Copyright 2014 QleanAir Scandinavia 2 KAPITEL 1 Sikkerhedsoplysninger 1.1. Indledning Dette kapitel indeholder oplysninger om sikkerhed.

Læs mere

Læs denne vejledning først!

Læs denne vejledning først! Læs denne vejledning først! Det kan spare Dem både tid og penge. Ved bestilling af reservedele: HUSK altid at opgive maskintype og maskinnummer samt reservedelsnummer. Reklamationskupon Brugsmanual multitruck

Læs mere

VÆR OPMÆRKSOM! Denne maskine er produceret efter gældende EU-overensstemmelseserklæring i henhold til EU-direktiv 89/392/EØF.

VÆR OPMÆRKSOM! Denne maskine er produceret efter gældende EU-overensstemmelseserklæring i henhold til EU-direktiv 89/392/EØF. BRUGERMANUAL Dette symbol vises ved tekst og instruktioner i brugerhåndbogen og på selve maskinen og indikerer potentiel fare; hensynstagen for at sikre din egen og andres sikkerhed som er i nærheden af

Læs mere

Brugsmanual Stama el-multitruck

Brugsmanual Stama el-multitruck Brugsmanual Stama el-multitruck Saturnvej 17, DK-8700 Horsens Tel 7564 3611 - Fax 7564 5320 - E-mail: stensballe@gmr.dk * Copyright - GMR maskiner a/s - Horsens 1995 - Eftertryk uden tilladelse forbudt.

Læs mere

Husk altid at have strøm på batteriet. Ved vinteropbevaring oplad batteriet en time hver 2. måned

Husk altid at have strøm på batteriet. Ved vinteropbevaring oplad batteriet en time hver 2. måned Batteri manual LiFePO4 batterier til Ebike Elcykler Husk altid at have strøm på batteriet. Ved vinteropbevaring oplad batteriet en time hver 2. måned Rev 5-4-2011 Litium jernfosfat batteriet Funktion Batteriet

Læs mere

Praktiskprøve TLF. 40 54 32 41

Praktiskprøve TLF. 40 54 32 41 Praktiskprøve TLF. 40 54 32 41 Husk til køreprøven at medbringe: Ansøgning om kørekort, din lektionsplan, dit pas og evt. din dåbsattest. Har du opholdstilladelse, evt. tidligere udstedt kørekort, eller

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen

Læs mere

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W ART NR 330335 EAN NR 5709133330293 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder.

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder. ADVARSEL SIKKERHED a) Kanttrimmerem må ikke overlades til børn eller umyndige unge, bortset fra unge, som er i lære og under opsyn af fagfolk. b) Der må ikke komme nogen indenfor en radius af 5 meter,

Læs mere

Sulkystregmaler. Betjeningsvejledning. Form No Rev A. Modelnr og højere. Registrer dit produkt på

Sulkystregmaler. Betjeningsvejledning. Form No Rev A. Modelnr og højere. Registrer dit produkt på Form No. 3355 Rev A Sulkystregmaler 00 Modelnr. 403 6000000 og højere Betjeningsvejledning Registrer dit produkt på www.toro.com. Oversættelse af originalen (DA) Indholdsfortegnelse Side Indledning..................................

Læs mere

Brugervejledning Velo Plus

Brugervejledning Velo Plus Brugervejledning Velo Plus Jørn Iversen Rødekro ApS Hydevadvej 48 DK-6230 Rødekro Tlf: +45 74 66 92 42 iversen@ji.dk www.ji.dk Indholdfortegnelse Værd at vide... 3 Inden første cykeltur... 4 Din første

Læs mere

Betjenings- og sikkerhedsvejledning

Betjenings- og sikkerhedsvejledning Betjenings- og sikkerhedsvejledning Originale instruktioner Denne vejledning skal til enhver tid opbevares sammen med maskinen. Modeller 3508PS, 3509PS, 3512PS, 3513PS, 4008PS, 4009PS, 4012PS, 4013PS,

Læs mere

Brugsanvisning til Elexo badetoilet stol

Brugsanvisning til Elexo badetoilet stol Brugsanvisning til Elexo badetoilet stol INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning 2 Sikkerhed 2 Stand-by mode 2 Bremser 2 Aktivering 3 Sidde ned 3 Armlæn 3 Aktivering af hejs 3 Sænkning af stolen 4 Brug af bækken

Læs mere

ComfortControl 01 VIPPELÅS 02 VIPPEMODSTAND 05 SIDDEHØJDE 03 SÆDEDYBDE 06 RYGLÆNSVINKEL 04 RYGLÆNSHØJDE 07 ARMLÆNSHØJDE 08 ARMLÆNSBREDDE

ComfortControl 01 VIPPELÅS 02 VIPPEMODSTAND 05 SIDDEHØJDE 03 SÆDEDYBDE 06 RYGLÆNSVINKEL 04 RYGLÆNSHØJDE 07 ARMLÆNSHØJDE 08 ARMLÆNSBREDDE Trin 1: Lås stolen op. 01 VIPPELÅS Trin 2: Justér stolen efter din krop. 02 VIPPEMODSTAND 03 SÆDEDYBDE 04 RYGLÆNSHØJDE Trin 3: Justér stolen til din arbejdsmåde. 05 SIDDEHØJDE 06 RYGLÆNSVINKEL 07 ARMLÆNSHØJDE

Læs mere

1: Batteriindikator 2: Tændingsnøgle 3: Stik til oplader 4: Kontakt til højt og lavt gear 5: Speeder til fremad kørsel 6: Blink til venstre

1: Batteriindikator 2: Tændingsnøgle 3: Stik til oplader 4: Kontakt til højt og lavt gear 5: Speeder til fremad kørsel 6: Blink til venstre Tillykke med din nye scooter fra Lindebjerg Vi hos Lindebjerg vil gerne sige tak fordi dit valgt faldt på netop et af vores produkter. Vi håber din nye scooter vil leve op til dine forventninger og give

Læs mere

Version 1. september Manual Q12. Pegasus-Mobility A/S. Nørregade Otterup Telefon Serienummer: Salgsdato/garantidato:

Version 1. september Manual Q12. Pegasus-Mobility A/S. Nørregade Otterup Telefon Serienummer: Salgsdato/garantidato: Version 1. september 2017 Manual Q12 Pegasus-Mobility A/S Nørregade 7 5450 Otterup Telefon 70 27 27 18 Serienummer: Salgsdato/garantidato: 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Indhold INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 INTRO TIL

Læs mere

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W ART NR 330347 EAN NR 5709133330415 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

Betjeningsvejledning. LivingBike 369

Betjeningsvejledning. LivingBike 369 DK Betjeningsvejledning LivingBike 369 Moreland A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Version 14.1 Tel. +45 7022 7292 - www.moreland.dk - post@moreland.dk Identifikation af dele (ID) Illustrationer

Læs mere

Brugermanual til Reflex Lux badetoilet stol

Brugermanual til Reflex Lux badetoilet stol Brugermanual til Reflex Lux badetoilet stol Scan QR koden og læs mere om produktet INDHOLDSFORTEGNELSE Side Indledning 2 Sikkerhed 2 Bremser 3 Aktivering 3 Elektronisk stop knap/nødstop 3 Sidde ned / stå

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

BOBY 730 SELVKØRENDE SÅMASKINE FOR INSTRUKTIONSBOG FOR BOBY 730

BOBY 730 SELVKØRENDE SÅMASKINE FOR INSTRUKTIONSBOG FOR BOBY 730 FOR SELVKØRENDE SÅMASKINE BOBY 730 IMPORTØR: SØNDERUP MASKINHANDEL A/S TLF. 98 65 32 55 FAX 98 65 33 00 www.ferrarimaskiner.dk - www.bcsmaskiner.dk 1 INDHOLDSFORTEGNELSE CE... 3 INTRODUKTION... 3 1.0 FORHINDRING

Læs mere

Independence Jogger. Brugervejledning. Dette produkt er CE godkendt

Independence Jogger. Brugervejledning. Dette produkt er CE godkendt - Få balance i kroppen Brugervejledning A Division of The Baby Jogger Company Independence Jogger Dette produkt er CE godkendt Læs denne vejledning grundigt før joggeren benyttes og opbevar brugervejledningen

Læs mere

DAR-35-E BUKKEMASKINE

DAR-35-E BUKKEMASKINE DAR-35-E BUKKEMASKINE GENEREL INFORMATION 1.1 De er indehaver af en ALBA Automatisk Bukkemaskine. Denne instruktion skal følge maskinen og være tilgængelig for de personer, som skal betjene maskinen. Personer,

Læs mere

FEJEMASKINE KOMBI. 2 i 1 6.5 HK

FEJEMASKINE KOMBI. 2 i 1 6.5 HK FEJEMASKINE KOMBI 2 i 1 6.5 HK Art.nr.: 90000350 EAN NR: 5709133900243 1 BRUGER & VEDLIGEHOLDELSES INSTRUKTIONER FOR AT FOREBYGGE RISIKOEN FOR ALVORLIGE SKADER, SKAL DENNE MANUAL OMHYGGELIGT GENNEMLÆSES

Læs mere

Falsemaskine IDEAL 8305

Falsemaskine IDEAL 8305 Falsemaskine IDEAL 8305 Sikkerhedsforskrifter Læs denne brugsanvisning igennem inden maskinen tages i brug og vær opmærksom på sikkerhedsforskrifterne. Lad ikke børn betjene maskinen! - 2 - Sikkerhedsforskrifter

Læs mere

Stama diesel-multi-truck

Stama diesel-multi-truck Brugsmanual Stama diesel-multi-truck Saturnvej 17, DK-8700 Horsens Tel 7564 3611 - Fax 7564 5320 - E-mail: stensballe@gmr.dk * Copyright - GMR maskiner a/s - Horsens 1995 - Eftertryk uden tilladelse forbudt.

Læs mere

J55T El-scooter. Brugervejledning. OBS. Gult Greb Op = Frigear Ned = KØR. Læs denne vejledning grundigt, før du tager din el-scooter i brug

J55T El-scooter. Brugervejledning. OBS. Gult Greb Op = Frigear Ned = KØR. Læs denne vejledning grundigt, før du tager din el-scooter i brug J55T El-scooter Brugervejledning OBS. Gult Greb Op = Frigear Ned = KØR Læs denne vejledning grundigt, før du tager din el-scooter i brug 0 Indholdsfortegnelse 1.INTRODUKTION... 1 2. SPECIFIKATIONER...

Læs mere

50 TON PRESSER Installation, drift & vedligeholdelsesmanual

50 TON PRESSER Installation, drift & vedligeholdelsesmanual 50 TON PRESSER Installation, drift & vedligeholdelsesmanual Vare nr. 10054001 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugerens data... 3 Installations data... 4 Montagevejledning... 5 Før første brug... 5 Betjeningsvejledningen...

Læs mere

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIOER LÆS OG FØLG INSTRUKTIONERNE VIGTIGT: Først når bundsugeren er helt under vand tilsluttes en til strømstikket og der tændes

Læs mere

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 1 2 3 4 5 2 6 K 7 J G H J I 8 9 S R T Q 10 11 C D E, F A F J B K 3 DA DANSK 1 GENERELT Dette symbol betyder ADVARSEL. Personskade

Læs mere

SICE S45 DÆKSKIFTER MANUAL DK. > FLEX1ONE A/S Ladelundvej 37-39 6650 Brørup 76 15 25 00 mail: salg@flex1one.dk

SICE S45 DÆKSKIFTER MANUAL DK. > FLEX1ONE A/S Ladelundvej 37-39 6650 Brørup 76 15 25 00 mail: salg@flex1one.dk DÆKSKIFTER MANUAL DK > FLEXONE A/S Ladelundvej 37-39 6650 Brørup 76 5 25 00 mail: salg@flexone.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Introduktion............ s. 03 Generel brug og sikkerhed............. s. 03 Generelle

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

DK..... Light Assist

DK..... Light Assist DK... Light Assist Light Assist er en flytbar motor til hjælp for assisterende personer, der skubber en manuel kørestol. Dens rolle er at gøre dagligdagens kørsel på fortove, gader og stier lettere. Den

Læs mere

Set forfra: 1. Teleskophåndtag 2. Håndtag 3. Frakoblingsstopknap 4. Søjle 5. Glidedel til batteri. 6. Krog 7. Fastspændingsskrue til ring 8.

Set forfra: 1. Teleskophåndtag 2. Håndtag 3. Frakoblingsstopknap 4. Søjle 5. Glidedel til batteri. 6. Krog 7. Fastspændingsskrue til ring 8. DK... Light Drive Light Drive er en monterbar strømforsyningsenhed, som omdanner din manuelle kørestol til en elektrisk letvægtskørestol. Den er designet til hjælpe dig med at komme omkring indendørs,

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg Model FCTB Gulv-/ væg- og loftmodel - indedel (kun køling) BETJENINGSVEJLEDNING Læs denne vejledning grundigt igennem og opbevar den til senere brug.

Læs mere

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45 Instruktions- og betjeningsmanual SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-0, CEL-0-M, CEL-5, CEL-40 & CEL-45 Indholdsfortegnelse. Håndtering & transport Side. Montering / samling Side. Opstilling

Læs mere

FAQ for jump starteren

FAQ for jump starteren 511025 Før betjening af denne enhed, bør du læse vejledningen omhyggeligt. Denne vejledning vil informere brug af jump starteren, specifikationer og korrekte procedurer, sikkerheds-, advarsels- og andre

Læs mere

BATTERIOPLADER 6 V / 12 V, GEL, WET & AGM

BATTERIOPLADER 6 V / 12 V, GEL, WET & AGM BATTERIOPLADER 6 V / 12 V, GEL, WET & AGM Art nr 78000020 EAN nr 5709133780043 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG! FØLG OMHYGGELIGT SIKKERHEDSINSTRUKTIONERNE FOR AT UNDGÅ SKADER PÅ PERSONE OG UDSTYR! SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

Læs mere

Brugsanvisning. Brændekløver 10 T, Lodret 8 HK benzin Varenr.:

Brugsanvisning. Brændekløver 10 T, Lodret 8 HK benzin Varenr.: Brugsanvisning Brændekløver 10 T, Lodret 8 HK benzin Varenr.: 90 36 653 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden

Læs mere

CYKELHOLDER TIL MONTAGE PÅ TRÆKKROG

CYKELHOLDER TIL MONTAGE PÅ TRÆKKROG BRUGERMANUAL CYKELHOLDER TIL MONTAGE PÅ TRÆKKROG ART NR 17500955 EAN NR 5709133170271 LÆS VENLIGST DENNE MANUAL FØR BRUG! 1 INDHOLD 1. Sikkerhed 2. Godkendelse 3. Værktøj til samling 4. Leveringsomfang

Læs mere

Monteringsvejledning COMPACT

Monteringsvejledning COMPACT Monteringsvejledning COMPACT INDLEDNING Pro-User Compact cykelholder er fremstillet af Tradekar Benelux BV. Sikker og pålidelig foldning og vippe cykelholder til transport af to cykler Egnet til næsten

Læs mere

Brændesav m/hårdmetalklinge

Brændesav m/hårdmetalklinge MODEL: LOG SAW 400 Art.: 75107625 Brændesav m/hårdmetalklinge LÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT IGENNEM INDEN MASKINEN ANVENDES 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsinstruktioner...2 3. Saven i

Læs mere

VÆR OPMÆRKSOM! Denne maskine er produceret efter gældende EU-overensstemmelseserklæring i henhold til EU-direktiv 89/392/EØF.

VÆR OPMÆRKSOM! Denne maskine er produceret efter gældende EU-overensstemmelseserklæring i henhold til EU-direktiv 89/392/EØF. BRUGERMANUAL 0 Dette symbol vises ved tekst og instruktioner i brugerhåndbogen og på selve maskinen og indikerer potentiel fare; hensynstagen for at sikre din egen og andres sikkerhed som er i nærheden

Læs mere

Bruger- og monteringsvejledning Installation and user manual Installatie- en gebruikershandleiding... 17

Bruger- og monteringsvejledning Installation and user manual Installatie- en gebruikershandleiding... 17 Bruger- og monteringsvejledning... 3 Installation and user manual... 10 Installatie- en gebruikershandleiding... 17 Les instructions et le manuel... 24 www.kronings.com - next generation caravan equipment

Læs mere

AL 140 AL 240 / AL 340

AL 140 AL 240 / AL 340 AL 140 - Hydrostatisk fremdrift - Differential spærre 45% låsning (begge aksler) - Hurtigskifte (SAE) - Flydestilling på læsser - Let trin-løs tilkobling af hydraulikslanger til ekstern hydraulik - Mulighed

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

Brugervejledning. 1T folde motorkran. Model Nr. JA1060EC

Brugervejledning. 1T folde motorkran. Model Nr. JA1060EC Brugervejledning T folde motorkran Model Nr. JA060EC Læs venligst disse instruktioner nøje for at sikre sikkerhed og effektiv brug af dette værktøj. SIKKERHEDS INSTRUKTIONER Læs disse instruktioner omhyggeligt

Læs mere

MT 625 T. Løftehøjde : 5.85 m Kapacitet : 2500 kg Højde : 1.92 m Bredde : 1.82 m 2 trins hydrostatisk transmission

MT 625 T. Løftehøjde : 5.85 m Kapacitet : 2500 kg Højde : 1.92 m Bredde : 1.82 m 2 trins hydrostatisk transmission MT 625 T Løftehøjde : 5.85 m Kapacitet : 2500 kg Højde : 1.92 m Bredde : 1.82 m 2 trins hydrostatisk transmission Kompakt DU HAR BRUG FOR AT HAVE ADGANG OVERALT Bliver dine arbejdsforhold stadig mere krævende,

Læs mere

2006/1. Golfvogn G180-F. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2006/1. Golfvogn G180-F. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2006/1 DK Betjeningsvejledning Golfvogn G180-F Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforeskrifter...3

Læs mere

Brugermanual for Reck MOTOmed viva1

Brugermanual for Reck MOTOmed viva1 1. Generel information 2. Indstigning og sikring af ben 3. Betjeningsguide 4. Ben indstigningshjælp 5. Symmetritræning 6. Start/stop for bentræner 7. Hastighed 8. Motor styrke 9. Aktiv tilstand 10. Træningsperiode

Læs mere

Brugervejledning. Autostol. Art.nr.: EAN NR: Læs venligst brugervejledning før brug!

Brugervejledning. Autostol. Art.nr.: EAN NR: Læs venligst brugervejledning før brug! Brugervejledning Autostol Art.nr.: 162000008 EAN NR: 5709133165666 Læs venligst brugervejledning før brug! 1 VIGTIG INFORMATION Læs brugervejledningen omhyggeligt før autostolen tages i brug. Vær forberedt

Læs mere

Garagedonkraft i aluminium/stål

Garagedonkraft i aluminium/stål EU Konformitets erklæring Importør: Davidsen A/S, Industriparken 1, DK-6500 Vojens. Producent: Changshu Tongrun Auto Accessory Co. Ltd, Kina. Varenummer 9137909 Davidsen A/S bekræfter at konstruktion og

Læs mere

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING Model: CL-338H 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Beskrivelse af det motoriserede rullegardin med fjernbetjening... 3 1.1 Generelle egenskaber...

Læs mere

BRUGSANVISNING RESERVEDELSFORTEGNELSE PN UNIVERSAL MÅLFLYTTER

BRUGSANVISNING RESERVEDELSFORTEGNELSE PN UNIVERSAL MÅLFLYTTER BRUGSANVISNING RESERVEDELSFORTEGNELSE PN UNIVERSAL MÅLFLYTTER INTRODUKTION Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye PN Universal Målflytter og takker Dem fordi de valgte et af vores produkter. PN Universal

Læs mere

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret)

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret) Kære Kunde Vi takker for valget af vores system, og vi kan oplyse, at dette produkt er et teknisk avanceret alarmsystem, der lever op til de ydelsesmæssige standarder, som er fastsat af bilproducenterne,

Læs mere

Brugsanvisning. Føntørrer

Brugsanvisning. Føntørrer Brugsanvisning Føntørrer DK 8 1 7 6 2 3 4 5 2 DK Føntørrer El-tilslutning Apparatet bør kun tilsluttes et stik, der er beskyttet mod jordfejl og installeret i overensstemmelse med el-regulativet. Vær opmærksom

Læs mere