Søg job - evner i fokus. Inspiration til virksomheder, jobcentre og personer med handicap

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Søg job - evner i fokus. Inspiration til virksomheder, jobcentre og personer med handicap"

Transkript

1 Søg job - evner i fokus Inspiration til virksomheder, jobcentre og personer med handicap

2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse og fakta...2 Indledning...3 Det virker, når alle stiller skarpt på kompetencerne...4 Kampagnen Søg job evner i fokus i tal...5 Fik job ved at være på forkant...6 Ansætter gode medarbejdere med og uden handicap...8 Tips og tricks Anna Grete er på vej tilbage på arbejdsmarkedet...12 Kampagnens parter...14 Mere viden...15 Fakta Ca danskere i alderen år har et handicap eller et længerevarende helbredsproblem. Knap halvdelen af dem er i beskæftigelse. Til sammenligning er tre ud af fire danskere uden handicap i beskæftigelse. Hvis beskæftigelsesandelen for personer med handicap skulle være lige så høj som den øvrige befolknings, skulle yderligere personer med handicap i beskæftigelse. 23 procent af de personer med handicap, som er i beskæftigelse, er ansat på særlige vilkår, fx fleksjob og skånejob. De øvrige 77 procent er ansat på ordinære vilkår. (Handicap og Beskæftigelse, SFI 2011) Pjecen uddeles på konferencen Sæt evner i fokus den 18. januar Pjecen kan downloades fra Udarbejdet af Cabi for Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering Redaktion: Carsten Kjærgaard og Gitte Dreier Jacobsen fra Cabi og journalist Jesper Kjems Grafisk tilrettelæggelse: Campfire & co Arkivbilleder fra Danske Handicaporganisationer og Cabi. Samt kampagne elementer fra Advice A/S Oplag: 250 stk. Januar

3 Opskriften på job: Fokusér på evnerne Godt personer med handicap arbejder på ganske almindelige vilkår på det danske arbejdsmarked. De er hverken i fleksjob eller skånejob. De udfører deres arbejde på lige fod med kollegaerne. Nogle gange er der brug for tiltag for at kompensere for handicappet. Men når det er lykkedes at finde de rette løsninger hvad enten det er en kørestolsrampe, en mentorordning eller mulighed for hvil i løbet af arbejdsdagen er vejen banet for et arbejdsliv, hvor der er fokus på ressourcer og kompetencer i stedet for handicappets begrænsninger. I 2011 lancerede Beskæftigelsesministeriet kampagnen Søg job evner i fokus for at få flere personer med handicap ud på arbejdsmarkedet og vise, hvad de kan. For deres egen og virksomhedernes skyld. Kampagnen blev gennemført i et samarbejde mellem Specialfunktionen Job & Handicap, Danske Handicaporganisationer, VirksomhedsForum for Socialt Ansvar og Virksomhedsnetværk for socialt ansvar. I dag er 46 procent af alle personer med handicap på arbejdsmarkedet. Det tilsvarende tal blandt personer uden handicap er 77 procent (Handicap og Beskæftigelse, SFI 2011). Kampagnens mål var at vise, at det kan lade sig gøre at ændre på denne store forskel og at finde konkrete løsninger på, hvordan flere ledige med handicap kommer ud på arbejdsmarkedet. Alle de mange initiativer i kampagnen handlede om at fokusere på evnerne og kompetencerne, uanset om man selv har et handicap, er en virksomhed på jagt efter nye medarbejdere, eller er en jobkonsulent, der skal hjælpe med at bane vejen. Kampagnen viste, at mange virksomheder gerne vil ansætte flere jobsøgere med handicap. Faktisk er virksomhederne ikke specielt optaget af handicap. De har blikket rettet mod ansøgernes kompetencer. Og hvis de er til stede, er handicappet ingen hindring. Kampagnen viste også, at der er stor interesse i jobcentrene for at samarbejde med arbejdsmarkedet om at skabe mere beskæftigelse til personer med handicap. Endelig var det helt tydeligt, at deltagerne i kampagnen jobsøgende med handicap er motiverede og gerne vil i arbejde. Alt i alt var det tydeligt i kampagnen, at samarbejde er vejen til at ændre holdninger og skabe mere viden om, hvordan jobsøgende med handicap kan stå stærkere på arbejdsmarkedet. Der er ikke nogen snuptagsløsning. Mange gange er der brug for en håndholdt indsats. Og der er fortsat behov for holdningsændringer hos alle parter. Men kampagnen udstak retningen, og den pegede på, at det kan lade sig gøre. I denne pjece kan du læse to historier om personer med handicap, der har brugt kampagnen som et springbræt videre, og et interview med Trygs CSR-chef, der ser en sammenhæng mellem mangfoldighed og bundlinje. Pjecen fortæller også om kampagnens resultater. Og den giver konkrete tips til den fremtidige indsats for, hvordan ledige med handicap kan komme i job. 3

4 Det virker, når alle stiller skarpt på kompetencerne I kampagnen Søg job evner i fokus samarbejdede jobcentre, virksomheder, organisationer og personer med handicap med et fælles mål om at fokusere på ressourcer og kompetencer. Filosofien var enkel: Det drejer sig om at finde fælles fodslaw frem for at pege fingre. Kun gennem et samarbejde kommer flere jobsøgende med handicap i arbejde. Hvis kampagnens mål skal nås, skal personer med handicap banke på ude hos virksomhederne og vise, at de kan tilføre værdi. Virksomhederne skal åbne døren, se på de jobsøgendes kompetencer og gemme deres tvivl og usikkerhed væk om, hvad det vil sige at have en person med handicap ansat. Jobcentrene skal skabe forbindelse mellem personerne med handicap og det rigtige arbejdsmarked og være med til at skabe gode forudsætninger for succes i jobbet. Og sidst men ikke mindst skal alle parter samarbejde om at fokusere på kompetencer. Det var budskaberne og målene i kampagnen, hvor bygge klodserne var: 1) Kurser og arrangementer, der gav personer med handicap værktøjer til at søge job og skabe netværk til virksomhederne. 2) Inspiration til virksomhederne om, hvordan de åbner døren for personer med handicap, og hvilke muligheder der er i lovgivningen. 3) Møder med alle landets jobcentre om, hvordan de kan være med til at bane vejen til arbejdsmarkedet. Først og sidst handlede kampagnen om at skabe den rette synergi: Ledige med handicap søger flere job, hvis virksomhederne tydeligt signalerer, at de betragter mangfoldighed som en ressource. Når jobsøgende med handicap og virksomhederne møder hinanden, aflives myterne, og der opstår et fælles fokus på, hvad man kan bruge hinanden til. Jobkonsulenterne kan lave en bedre indsats, når virksomhederne rent faktisk efterspørger kompetente medarbejdere med handicap. Når jobsøgende med handicap målrettet arbejder på at komme ud på arbejdsmarkedet, lægger det et produktivt pres på medarbejderne i jobcentrene. Det handler om arbejde, ikke kun om skånehensyn. Evalueringen af kampagnen viser, at det lykkedes. Både jobsøgende, virksomheder og jobcentre siger samstemmende, at de fik masser af ny, brugbar viden om handicap og job. Og deltagerne fik konkrete værktøjer i deres jobsøgning, så de kan stille skarpt på ressourcerne. Næste skridt er, at flere ledige med handicap rent faktisk kommer i job og får brugt deres kompetencer. 4

5 gitte mark Hofman, kundeservicechef Lemvigh-müller Anders Lyngbye, produktionsleder Post Danmark Hos os kan Du godt HAve et fysisk hand icap og samtidig Løfte store opgaver DINE Hos os kan Du godt HAve et fysisk hand icap og samtidig Løfte store opgaver DINE mange personer med handicap søger ikke job, fordi de tror, at deres handicap sorterer dem fra. men søg bare. for på jobbet er dine kvalifikationer det vigtigste. se mere på evnerifokus.dk DINE DINE mange personer med handicap søger ikke job, fordi de tror, at deres handicap sorterer dem fra. men søg bare. for på jobbet er dine kvalifikationer det vigtigste. se mere på evnerifokus.dk Arne nygaard, produktionsleder grundfos Hos os kan Du godt HAve et psykisk hand icap og samtidig HoLDe hovedet koldt DINE DINE mange personer med handicap søger ikke job, fordi de tror, at deres handicap sorterer dem fra. men søg bare. for på jobbet er dine kvalifikationer det vigtigste. se mere på evnerifokus.dk Lotte Andersen, kvalitets, miljø og CsR chef iss Hos os kan Du godt HAve et psykisk hand icap og samtidig HoLDe hovedet koldt DINE mange personer med handicap søger ikke job, fordi de tror, at deres handicap sorterer dem fra. men søg bare. for på jobbet er dine kvalifikationer det vigtigste. se mere på evnerifokus.dk DINE Kampagnen Søg job evner i fokus i tal 484 personer deltog i 10 karrieredage i 10 virksomheder. 68 procent oplevede, at de fik god inspiration til job og jobsøgning. 601 personer med handicap deltog i 15 todages inspirationsmøder og 12 skræddersyede temadage, som Danske Handicaporganisationer arrangerede. Over halvdelen mente, at arrangementerne øgede deres motivation til jobsøgning. 161 personer med handicap deltog i tre jobsøgningsworkshops, og over halvdelen var mere motiveret til jobsøgning bagefter. 553 personer med handicap deltog i 20 inspirationsmøder og kurser, som DH s medlemsorganisationer arrangerede. Over 70 procent fik mere viden og nye metoder til jobsøgning. Der var over 200 deltagere i 6 fyraftensmøder for virksomheder, som Virksomhedsnetværk for socialt ansvar afholdt. 7 ud af 10 deltagere fik øget deres kendskab til at ansætte personer med handicap jobcentermedarbejdere deltog i 80 informationsmøder afholdt af Specialfunktionen Job & Handicap. 61 procent fik øget bevidstheden om brugen af de handicapkompenserende ordninger. 5

6 Fik job ved at være på forkant Karrieredagen bekræftede Rikke i, hvor vigtigt det er at være proaktiv og forberede sig ordentligt, når du søger job og har et handicap. I dag arbejder hun som rådgiver for sygemeldte borgere. I denne artikel hedder hun bare Rikke. Efternavnet vil hun ikke have med, og det er et bevidst led i hendes strategi om at være på forkant med, hvad kommende arbejdsgivere finder om hende, når de googler hendes navn. Det er jo ikke hemmeligt, men det er en del af min strategi, at jeg selv bestemmer, hvad der bliver kommunikeret om min funktions siger Rikke. Rikke arbejder i dag som rådgiver i Frederiksberg Kommune. nedsættelse. På min linkedin profil står der heller ikke med store bogstaver, at jeg har en funktionsnedsættelse, Vejen til jobbet startede, da hun i 2011 blev fyret fra sin tidligere arbejdsplads sammen med 2/ 3 af medarbejderne. Finanskrisen havde fjernet to af firmaets største kunder. Hun er uddannet cand.comm. i psykologi og kommunikation og har funktionsnedsættelse i arme og skuldre, der gør, at hun eksemmus, hun styrer med øjnene. pelvis ikke kan skrive på tastatur eller køre bil. Hun kan bruge en almindelig computer ved hjælp af talegengivelsessoftware og en Karrieredage inspirerede og bekræftede Efter fyringen kom Rikke via sin virksomhedskonsulent i jobcenselv er hørehæmmet, og Michael Wichmann fra ISS, som fortalte tret med på to inspirationsmøder og en karrieredag i kampagnen Evner i fokus, hvor hun hørte oplæg med Thomas Wibling, som om, hvordan de ansætter personer med handicap. HJÆLP TIL AT ARRANGERE EN KARRIEREDAG DH og VFSA har opsamlet erfaringerne fra kampagnens 10 karrieredage for personer med handicap i to drejebøger med en samling af gode råd, der er målrettet jobcentre og virksomheder. Drejebøgerne er en skridt-forskridt vejledning til jobcentre og til virksomheder, der ønsker at lægge hus til fremtidige karrieredage for ledige med handicap. Karrieredagskonceptet ligger på under fokusområder. Det var inspirerende at høre en fyr som Thomas fortælle om, hvordan han selv har gjort karriere på trods af hans handicap, og fantastisk at finde ud af, at organisationer som ISS engagerer sig i de her initiativer, fortæller Rikke. 6

7 Oplæggene fra virksomhederne bekræftede hende i, at hun selv skulle ud og opsøge virksomhederne og finde løsninger på sin funktionsnedsættelse i forhold til det konkrete job. Finder selv løsninger inden jobsamtalen Rikke fortalte alle i sit netværk, at hun var på udkig efter et job, og i hendes datters børnehave stødte hun på en anden forælder, der netop havde forladt et job i Frederiksberg Kommune. Hun opfordrede Rikke til at sende en uopfordret ansøgning. Det gjorde Rikke, men selvom jobbet indebar en del skrivearbejde ved computeren, skrev hun ikke noget om sit behov for hjælpemidler ved computeren. I stedet har hun sammen med en virksomhedskonsulent sikret sig, at der er penge til specielt it-udstyr til hende, så hun kan fungere ved computeren på trods af sit handicap. Når jeg kommer ind til jobsamtalen med løsninger under armen, føles det jo ikke mere besværligt for arbejdsgiveren at ansætte mig end en normalt fungerende person, forklarer hun. Rikke fik jobbet Ansøgningen til Frederiksberg Kommune gav pote, og efter et par samtaler fik hun jobbet som rådgiver i en afklarings- og beskæftigelsesenhed, hvor hun blandt andet arbejder med kompetenceudvikling for sygemeldte borgere. Fagligt bruger hun både sin uddannelse og sin HR-erfaring fra sit tidligere arbejde. Men hun bruger også sin erfaring fra dengang, hun i teenageårene fik konstateret sin sygdom. I nogle job giver handicappet en fordel Man kan ikke umiddelbart se på Rikke, at hun har en funktionsnedsættelse, og derfor nævner hun udelukkende de ting i sine ansøgninger, som har betydning for arbejdssituationen. Hun har eksempelvis søgt stillinger, hvor hun skulle arbejde med personer med handicap. Her lagde hun vægt på, hvordan hendes eget handicap gør, at hun kan sætte sig ind i målgruppens problemer. De udfordringer, hun har med sit handicap privat, holder hun for sig selv, da hun ikke ønsker at få arbejdsgiveren til at fokusere på problemer, der ikke har nogen betydning for jobbet. Det er lidt ligesom, når man beder folk om ikke at tænke på en blå elefant. Hvad er det så, de tænker på?, spørger hun retorisk. Hun ville dog vælge en anden strategi, hvis hendes handicap var mere synligt. Hvis eksempelvis jeg sad i en kørestol, ville jeg aldrig holde det hemmeligt, så arbejdsgiveren ikke er forberedt på, at der kommer en person, der eksempelvis skal kunne komme ind i mødelokalet. Eller bare for at sikre mig, at han ikke bliver befippet, siger hun. Rikkes målrettede arbejde hen imod hendes nuværende job viser, at det virker at fokusere på ressourcerne og selv finde løsninger på sine begrænsninger. Hun har to råd til andre jobsøgere med handicap: Vær proaktiv og et skridt foran. Og træn dig i at formidle dit handicap positivt, så det ikke kommer til at virke som et problem for virksomheden. Jeg har jo selv prøvet, når livet pludselig vender 180 grader. Så når vi får folk ind her i en lignende situation, er jeg god til at sætte mig ind i deres frustrationer. Modelfoto 7

8 Ansætter gode medarbejdere med og uden handicap Tryg vil ansætte flere personer med handicap, fordi det giver bedre produkter, kundebetjening og i sidste ende en bedre bundlinje. Det er receptionisten Maj, der tager imod, når du træder ind i receptionen hos Tryg i Ballerup. Maj er ifølge CSR-chef, Birgitte Kofoed Olsen, dygtig til sit arbejde. Hun er også ordblind, har dansk som andetsprog og sidder i kørestol. Hos Tryg er de i gang med en større indsats, der skal gøre blandt andet personer med handicap til en naturlig del af medarbejderstaben. Personer med handicap gør os attraktive Birgitte Kofoed Olsen fortæller, at virksomheden bliver mere attraktiv for potentielle jobsøgere, når de ansætter flere medarbejdere med handicap. Når virksomheden sender et signal om, at der er plads til forskellighed, er der simpelthen flere og bedre medarbejdere, der ønsker at arbejde i virksomheden. På samme måde ønsker Tryg at ansætte personer med forskellig religion, etnicitet, alder, køn og seksuel orientering, så det bliver naturligt, at de ansatte i virksomheden er forskellige. Vi har en tro på, at hvis du kommer på arbejde, uden at du behøver at skjule eksempelvis dit handicap eller din religion, så trives og performer du bedre, fortæller Birgitte. De ansatte skal være ligesom kunderne procent af kunderne hos Tryg har en eller anden form for handicap. Lige nu er Birgitte ved at undersøge, om virksomheden kan servicere disse kunder bedre ved at bruge medarbejdere, der selv har et handicap. Inspirationen kommer fra erfaringer med at lade medarbejdere med anden etnisk baggrund end dansk betjene kunder, der også har anden etnisk baggrund end dansk. Vi kan høre fra de etniske medarbejdere, der eksempelvis kan tale tyrkisk, at de har en bedre kundekontakt, og kan forklare vores produkter på en anden måde. Det kan jo være, det samme gør sig gældende for handicappede, siger hun. Ved at ansætte personer med handicap får Tryg også en bedre indsigt i netop denne kundetypes behov, så de i fremtiden kan udvikle produkter, der passer til personer med handicap. Virksomheder og jobsøgende skal forholde sig til fordomme I Tryg skal samtlige medarbejdere igennem en workshop på halvanden time, hvor de lærer at arbejde sammen med folk, der er forskellige fra dem selv. På kurserne bliver medarbejderne konfronteret med deres egne fordomme overfor kollegaer og kunder med handicap. Jeg har eksempelvis en kollega, der er synshandicappet, som fortæller, at folk taler meget højt til ham. Og kørestolsbrugere fortæller, at de bliver talt ned til, som om de også er dumme, fortæller hun. Søg først og fremmest jobbet Birgitte arrangerede i forbindelse med projektet Søg job - Evner i fokus en karrieredag, hvor jobsøgere 8

9 kunne møde repræsentanter fra både virksomheden og jobcentret. Her lærte deltagerne, hvordan personer med handicap lige som alle andre jobsøgere først og fremmest skal lægge vægt på, hvordan de kan udfylde jobbet bedst muligt. Det handler om at lave en god ansøgning og træne jobsamtalen, så virksomheden kan se, at ansøgeren vil være den bedste til at varetage jobbet. Personer med handicap er dog også nødt til at forholde sig til de fordomme, der eksisterer omkring deres handicap. Når man er spastiker, kan man jo fortælle inden en jobsamtale, at man eksempelvis ikke kan give hånden, men at du i stedet bare kan give et klap på skulderen. Den har jeg selv siddet med, og der var det fedt for mig som arbejdsgiver at få at vide på forhånd, hvad jeg skulle gøre, når jeg nu ikke kunne give jobsøgeren hånden, som jeg plejer, fortæller hun. Birgitte har ikke fastlagte skabeloner for, hvor meget personer med handicap skal fortælle om deres handicap i en ansøgning. Men personligt vil hun gerne nøjes med de ting, der har praktisk betydning for arbejdet. Bordtennismester med tre fingre På karrieredagen kunne deltagerne tage et slag bordtennis med forsvarende verdensmester og paraolympisk mester, Peter Rosenmeier. Peter mangler halvdelen af højre ben, halvdelen af højre arm og tre fingre på venstre hånd. Peter var jo et meget konkret eksempel på, at man har nogle muligheder som handicappet - og dem havde han udnyttet til fulde, siger Birgitte. For samfundets og bundlinjens skyld Arbejdet med at inkludere forskellige mennesker i Tryg rækker også helt ud til kunderne og samfundet generelt. Birgitte håber, at deres arbejde kan inspirere flere til at blive bedre til at inkludere mennesker, der ikke er ligesom os selv. Det drejer sig om, at man skal opføre sig ordentligt både som borger og som stor virksomhed, men faktisk også om at forbedre bundlinjen. Hvis folk ude i samfundet føler sig inkluderet, er der simpelthen ikke så mange skader, slutter hun. Modelfoto 9

10 PERSONER MED HANDICAP Strategi: Lav en plan for din jobsøgning. Få hjælp fra jobcentret, hvis du er i tvivl om, hvordan du gør. Kompetencer: Fokuser på dine evner og dine kompetencer. Træn jobsamtalen: Lær at oversætte dig selv til arbejdsgiverens behov. Formidl dine kompetencer, så virksomheden kan forstå, hvordan du kan hjælpe med at opfylde deres behov. Tips og tricks Spark døren ind til virksomheden: Ring og vær nysgerrig både når du søger opfordret og uopfordret. Sæt dig ind i, hvad virksomheden kan have brug for, og hvordan du kan hjælpe dem. Salg: Øv dig i at sælge dine evner gerne på folk, som du kender. Balancen: Fokuser først på ressourcer og kompetencer, og fortæl derefter arbejdsgiveren så klart som muligt om nødvendige skånehensyn og behovet for hjælpemidler. Fortæl arbejdsgiveren præcist, hvad dit handicap betyder på jobbet. Og giv konkrete opskrifter på løsninger. Kom virksomhedens betænkeligheder i forkøbet. Få hjælp, hvis det er svært, f.eks. fra dit jobcenter, en relevant handicaporganisation eller andre i dit netværk. Tilskud og støtte: Sæt dig ind i tilskuds- og støttemuligheder og fortæl arbejdsgiveren om det, hvis der er brug for det. Få eventuelt hjælp fra jobcentret. Men sælg dig først og fremmest på det, du kan. 10

11 VIRKSOMHEDEN Udvid ansøgerfeltet: Skriv handicap ingen hindring i jobannoncerne. Den bedste til jobbet: Fokuser først og fremmest på evner og kompetencer, som hos alle andre medarbejdere. Kompensation: De kompencerende ordninger giver personer med handicap mulighed for at deltage på lige fod. Jobcentret kan hjælpe jer, så det ikke er et problem at ansætte en person med handicap. Tilgængelighed: Indret virksomheden, så den er tilgængelig. Økonomisk støtte: Søg økonomisk støtte og rådgivning i jobcentret. Viden nedbryder barrierer: Informer i samarbejde med medarbejderen, som har et handicap, de nærmeste kollegaer, hvis der er behov for støtte og hensyn. Kom myter i forkøbet: Snak åbent om, hvad handicappet konkret betyder for hverdagen i virksomheden. Brug mentor: Udpeg evt. en kollega som mentor for den nye medarbejder. Karrieredag: Hold en årlig karrieredag for personer med handicap, eventuelt i samarbejde med andre virksomheder eller det lokale jobcenter. JOBCENTRET Find individuelle løsninger: Personer med handicap er lige så forskellige som alle andre ledige. Brug nøglepersonen: I dit jobcenter er der en kollega, som bl.a. kender til brugen af de handicapkompenserende ordninger. Brug ham/ hende. Jobsøgning: Hjælp den jobsøgende til selv at tage ansvar for sin jobsøgning. Det virker bedst, når personen selv kontakter virksomhederne og skriver sine ansøgninger. Jobkonsulenten er først og fremmest en hjælper, der coacher, rådgiver, åbner døre, motiverer og hjælper med den indledende kontakt til og dialog med arbejdsgiver. Dialog: Hjælp virksomheden og borgeren med at fokusere på løsningerne og skræddersy jobbet, så medarbejderen kan udføre arbejdet på lige fod med sine kollegaer. Brug virksomhedspraktik: Skab kontakt mellem den ledige og virksomheden ved hjælp af virksomhedspraktik. Personer med handicap får en god chance for at sælge sig selv i et praktikforløb. Fjern forhindringer: Virksomheden og den jobsøgende kan i stedet koncentrere sig om mulighederne. Lovgivningen giver mange muligheder. Brug først de normale værktøjer til at hjælpe den jobsøgende med at finde et job. Som udgangspunkt er ordinært job målet og midlerne de samme som for alle andre jobsøgere. Vær dog opmærksom på, om der er behov for handicapkompenserende ordninger, f.eks. mentorordning eller personlig assistance samt hjælpemidler. 11

12 Anna Grete er på vej tilbage på arbejdsmarkedet To karrieredage hos ISS og Tryg gav Anna Grete Telesford lyst til og tro på at komme tilbage på arbejdsmarkedet. Det var især oplægsholderen Thomas Wibling, der gav Anna Grete lyst til at søge job igen. Thomas havde jo en masse spændende inputs, og så var det let for mig at relatere til, fordi han har skabt sig en karriere på trods af hans handicap som hørehæmmet, fortæller Anna Grete. Anna Grete fik i en sen alder konstateret Aspergers syndrom. Det betyder, at hun er god til at dykke ned i detaljer, når hun eksempelvis læser korrektur. På karrieredagen tilmeldte hun sig Thomas Wiblings nyhedsbrev og opdagede en række småfejl i teksten. Hun skrev til ham og spurgte, om ikke hun skulle hjælpe ham med at læse korrektur. Kampagnen handler jo om, at vi skal fokusere på, hvad vi kan gøre for virksomhederne, så det var jo oplagt at tilbyde min hjælp til Thomas også, smiler hun. Ud til mennesker Anne Grete læser også korrektur og oversætter på freelancebasis for hjemmesiden alun.dk, der giver gode råd om kost og motion. Arbejdet passer godt til Anne Grete, fordi hun kan sidde derhjemme og koncentrere sig om en ting ad gangen. Manden bag siden hedder Alun Biggart, og han lægger ikke mærke til Anne Gretes handicap. For ham er det vigtigste, at hun er både præcis og hurtig til at oversætte og kan hjælpe på freelance basis. Hun er jo super dygtig til det, hun gør, og så gør hun det med et smil. Så jeg klager ikke, siger Alun Biggart. Modelfoto 12

13 Modelfoto Modelfoto Anna Grete oversætter sidens nyhedsbrev, som når ud til mennesker, og det betyder meget for hende, at der er nogen, der bruger hendes kompetencer. Det gør mig ret glad, at det er mig, der sørger for, at de kan kommunikere med så mange mennesker, fortæller hun og forklarer, at selvom hun er god til at læse korrektur og oversætte, er det svært for hende at søge de jobs, der bliver slået op. Jeg kunne skrive fra første klasse, men ude i arbejdslivet er det svært kun at komme med en enkelt kompetence. Der skal man hellere være sådan allround. Vil af med sin førtidspension Anna Grete fik sent i livet tilkendt en førtidspension. Jobcentret blev ved med at fortælle hende, at hun havde en masse kompetencer og gå-på-mod, så det var bare om at finde det rigtige job. Det er jo rigtigt nok, at jeg er sådan en, der bliver ved med at prøve, men det var frustrerende, fordi jeg blev så stresset hver gang, jeg forsøgte i et normalt job. Og den der stress kunne jeg ikke gøre noget ved, siger hun. Hun har stadig en drøm om at komme af med sin førtidspension, og karrieredagene har givet hende energien til at komme tilbage på arbejdsmarkedet. Her lærte hun, at mange virksomheder har brug for en, der er god til få ting, som eksempelvis at læse korrektur eller oversætte. De dage lærte mig, at jeg ikke skal ud og have et normalt job, men i stedet finde de opgaver, hvor jeg kan bruge mine små nicher til noget. ISS kan bruge folk med Aspergers Karrieredagene handlede også om, at Anna Grete kunne udvide sit netværk og møde virksomheder, der er interesserede i at ansætte personer med handicap. Specielt ISS gjorde indtryk, fordi de ikke bare var positive, men faktisk havde nogle specialiserede opgaver, som folk med Aspergers var bedre til at løse end folk uden handicap. Det betyder jo simpelthen, at man ikke føler sig sat på standby, og at man er en vigtig del af samfundet, mener Anna Grete. Vil gerne have hjælp til at kontakte virksomheden Det er en del af Anna Gretes Aspergers syndrom, at hun ikke er særlig god til at skabe kontakt. Så hvor meget hun end gerne ville gøre det selv, har hun brug for hjælp fra jobcentret til at skabe den første kontakt til virksomhederne. Jeg har prøvet at sidde til en jobsamtale, hvor min stemme fuldstændig forsvandt, og det er jo ikke det bedste signal at sende, når man søger job, slutter Anna Grete. Hun råder derfor jobcentrene til at tage sig tid til at snakke med den jobsøgende for at få afdækket ressourcerne og finde individuelle løsninger på folks handicap. 13

14 Kampagnens aktører Kampagnen blev lanceret af Beskæftigelsesministeriet. Virksomhedsforum for socialt ansvar: VFSA består af en række danske erhvervsledere der bl.a. rådgiver beskæftigelsesministeren om virksomheders sociale engagement. Karrieredagene nedbryder fordomme. Både hos virksomhederne, som får indblik i rekrutteringspotentiale hos personer med handicap, og hos de ledige, som både får et indblik i, hvordan virksomhederne fungerer, og de jobmuligheder, der kan være. Christina Schultz, sekretariatsleder, VFSA. Virksomhedsnetværk for socialt ansvar: Vinsa er et netværk for over små og mellemstore virksomheder. Udgangspunktet for Vinsa er, at socialt ansvar skaber værdi for virksomhederne. Mennesker med nedsat arbejdsevne tilfører virksomheden nye og andre kompetencer end personer, der er fuldt funktionsdygtige. Og så flytter man fokus over til, at det ikke bare er en selvfølge at gå på arbejde, så arbejdsglæden simpelthen bliver større hos alle medarbejderne. Kurt Holm, netværkschef for Vinsa. Specialfunktionen Job & Handicap: SJH er en specialenhed under Beskæftigelsesministeriet, der yder rådgivende, informerende og udviklende støtte til landets jobcentre og andre aktører på beskæftigelsesområdet. Jobcentrenes samarbejde med virksomhederne er helt centralt, når flere personer med funktionsnedsættelser skal i arbejde. Og brugen af virksomhedspraktik, løntilskudsforløb og de kompenserende ordninger er rigtig gode redskaber i dette samarbejde. Bente Ellegaard, afdelingsleder SJH. Danske Handicaporganisationer: DH er en paraplyorganisation for 32 medlemsorganisationer med over medlemmer og dækker alle typer handicap. Det er afgørende at kende sine ressourcer og kompetencer, når man søger job. Men lige så afgørende er det at kunne formidle sit handicap konstruktivt og positivt til potentielle arbejdsgivere Malene Eskildsen, konsulent i DH. 14

15 Mere viden Læs mere om kampagnen Søg job evner i fokus karrieredagskonceptet Læs mere om handicap og job: Modelfoto 15

16 Denne pjece fortæller om resultaterne fra kampagnen Søg job evner i fokus. Kampagnen handlede om, hvordan flere personer med handicap kan komme i job. Pjecen giver inspiration til jobsøgning, og den rummer gode råd til jobcentermedarbejdere og til virksomheder. Jeg kan ikke love jer et job. Men jeg kan love jer, at alle med de rette faglige og personlige kompetencer har en chance, når vi besætter ledige stillinger Citat virksomhed, der var vært ved en af karrieredagene. Synshandicappet men ikke blind for nye udfordringer Overskriften i en ansøgning, der balancerer kompetencer og information om handicappet Det der med, at man hører, at det kan lade sig gøre for andre, det er altså godt. Kurset har givet mig et spark til at åbne øjnene ud mod nye retninger Citat deltager i inspirationsmøderække Man skal simpelthen have styr på løsningerne allerede inden, man træder ind ad døren i virksomheden Citat deltager i kampagnen Jeg tror, at det var jobsøgningsworkshoppen, der gav mig et skub i den rigtige retning. Der blev sat ord på, hvordan man kan formidle sit handicap på en hensigtsmæssig måde Citat deltager i jobsøgningsworkshop I må lære at se og sælge jeres kompetencer. Hvis I ikke kan fortælle, hvad I kan, hvordan kan I så forvente, at en arbejdsgiver vil ansætte jer? Citat af Thomas Wibling, coach, oplægsholder på inspirationsmøder og hørehæmmet Det er en god idé, at emnet bliver taget op løbende i jobcentrene Citat fra jobcentermedarbejder Jeg tror nok det bedste, jeg fik med fra karrieredagene, var følelsen af at gå derfra med håb. At der faktisk er virksomheder, der er villige til at gøre en indsats fra at gå fra flotte målsætninger om mangfoldighed og inklusion til konkret handling Citat deltager i Karrieredag 16

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning Er du ledig og leder efter job? Eller trænger du bare til luftforandring på en anden arbejdsplads? Jobsøgningsprocessen kan være en lang ørkenvandring - uden

Læs mere

Evaluering af kampagnen Søg job evner i fokus

Evaluering af kampagnen Søg job evner i fokus Carsten Kjærgaard og Peter Rosendal Brunø Frederiksen Copyright 2012 CABI Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats Mindre uddrag, herunder figurer, tabeller og citater er tilladt med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

Projektet er finansieret af resultatkontrakten for 2013 mellem Cabi og Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering.

Projektet er finansieret af resultatkontrakten for 2013 mellem Cabi og Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering. Fastholdelse af medarbejdere med nedsat arbejdsevne i job via de sociale kapitler som alternativ til fleksjob eller som forudsætning for evt. ansættelse i fleksjob på hidtidig arbejdsplads Projektbeskrivelse

Læs mere

Bilag til evaluering af kampagnen Søg job evner i fokus

Bilag til evaluering af kampagnen Søg job evner i fokus Carsten Kjærgaard og Peter Rosendal Brunø Frederiksen Copyright 2012 CABI Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats Mindre uddrag, herunder figurer, tabeller og citater er tilladt med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Arbejdsmarkedsstyrelsen Februar 2008 Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Denne pjece behandler spørgsmålet om, hvad

Læs mere

CSR - VIRKSOMHEDERNES SOCIALE ANSVAR Bøvl eller business

CSR - VIRKSOMHEDERNES SOCIALE ANSVAR Bøvl eller business CSR - VIRKSOMHEDERNES SOCIALE ANSVAR Bøvl eller business 18.12.2012 Side 1 Dagsorden CSR - Sådan har virksomhedernes sociale ansvar det Det kan betale sig Jobcentrenes samarbejde med virksomhederne 18.12.2012

Læs mere

KORT OG GODT OM REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR. - Guidelines til personaleansvarlige

KORT OG GODT OM REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR. - Guidelines til personaleansvarlige KORT OG GODT OM REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR - Guidelines til personaleansvarlige REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR Hensigten med denne pjece er at kvalificere jeres virksomhed

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Projekt Forskel gør en forskel

Projekt Forskel gør en forskel Projekt Forskel gør en forskel Resumé Projekt Forskel gør en forskel sigter mod at optimere processen mht. at få flere højtuddannede nydanskere i arbejde i små og mellemstore virksomheder (SMV). Det gøres

Læs mere

HVORFOR ARBEJDE MED MANGFOLDIGHED I VORES FORENING? Gode grunde og konkrete metoder til arbejdet med mangfoldig inklusion i jeres forening

HVORFOR ARBEJDE MED MANGFOLDIGHED I VORES FORENING? Gode grunde og konkrete metoder til arbejdet med mangfoldig inklusion i jeres forening 1 HVORFOR ARBEJDE MED MANGFOLDIGHED I VORES FORENING? Gode grunde og konkrete metoder til arbejdet med mangfoldig inklusion i jeres forening INDHOLD INDHOLDSFORTEGNELSE KOLOFON --- --- --- --- 3 Mangfoldig

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004 NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004 Kære læser! Som leder har man de medarbejdere, man fortjener. For nogle vil det virke provokerende for andre vil det være en selvfølge. Den første artikel i dette nyhedsbrev uddyber

Læs mere

ET MEDLEM SOM ALLE ANDRE. Kan handicappede være med i jeres forening? Hvad kan I gøre og hvordan?

ET MEDLEM SOM ALLE ANDRE. Kan handicappede være med i jeres forening? Hvad kan I gøre og hvordan? ET MEDLEM SOM ALLE ANDRE Kan handicappede være med i jeres forening? Hvad kan I gøre og hvordan? Der skal to til et møde Mennesker med handicap er sjældent medlemmer af foreningerne. Det er der mange årsager

Læs mere

Når en medarbejder bliver syg

Når en medarbejder bliver syg Når en medarbejder bliver syg Forord Jobcenter Esbjerg varetager sygedagpengesager. Med denne pjece ønsker vi at give virksomheder et indblik i, hvorledes vi arbejder med en sygedagpengesag. Hensigten

Læs mere

Virksomhedsnær aktivering. En forskel, der betaler sig

Virksomhedsnær aktivering. En forskel, der betaler sig Virksomhedsnær aktivering En forskel, der betaler sig Virksomhedsnær aktivering - En forskel, der betaler sig Hvorfor: Ved virksomhedsnær aktivering bliver borgeren aktiveret i en virksomhed. Formålet

Læs mere

Socialt ansvar betaler sig. inspiration til din virksomhed! VIRKSOMHEDSFORUM FOR SOCIALT ANSVAR VIRKSOMHEDSNETVÆRK FOR SOCIALT ANSVAR

Socialt ansvar betaler sig. inspiration til din virksomhed! VIRKSOMHEDSFORUM FOR SOCIALT ANSVAR VIRKSOMHEDSNETVÆRK FOR SOCIALT ANSVAR Socialt ansvar betaler sig 3 Hent inspiration til din virksomhed! VIRKSOMHEDSFORUM FOR SOCIALT ANSVAR Rådgiver for beskæftigelsesministeren VIRKSOMHEDSNETVÆRK FOR SOCIALT ANSVAR Fra virksomhed til virksomhed

Læs mere

Mennesker i vækst. Vil du og din virksomhed åbne dørene og hjælpe et menneske på vej til arbejdsmarkedet?

Mennesker i vækst. Vil du og din virksomhed åbne dørene og hjælpe et menneske på vej til arbejdsmarkedet? Mennesker i vækst Vil du og din virksomhed åbne dørene og hjælpe et menneske på vej til arbejdsmarkedet? indhold 04 Åbn døren 07 Hvem har brug for virksomheden? 08 Hvad tilbyder væksthuset? 11 Hvad er

Læs mere

Invitation til regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder

Invitation til regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder Invitation til regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder Region Fyn og Sydjylland Mødevært: Kristian Andersen og Torben Knudsen, Micro Matic A/S Sted: Holkebjergvej 48, 5250 Odense SV

Læs mere

Lønmodtagers rettigheder på arbejdsmarkedet

Lønmodtagers rettigheder på arbejdsmarkedet Lønmodtagers rettigheder på arbejdsmarkedet 23 Indhold Side Indledning Ikke to mennesker er ens og heldigvis for det! 5 Loven og din beskyttelse Hvad siger loven? 6 Hvad kan du selv gøre 8 Det er vores

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked. Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter

Det rummelige arbejdsmarked. Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter Det rummelige arbejdsmarked Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter 1 Forord 2 Arbejdspladsen rummer både problemet og løsningen 3 Mødet med det rummelige arbejdsmarked 4 Problemer pga. sygdom

Læs mere

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune Beskæftigelsespolitik Fredensborg Kommune 1 Forord Det er med glæde, at jeg på Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalgets vegne kan præsentere de politiske standpunkter og ambitioner for beskæftigelsesområdet

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

Partnerskabsaftaler giver tættere samarbejde

Partnerskabsaftaler giver tættere samarbejde Case: Ringsted Partnerskabsaftaler giver tættere samarbejde Et formelt samarbejde i form af partnerskabsaftaler trækker små som store virksomheder tættere på jobcentret. Det er erfaring en i Jobcenter

Læs mere

3 skridt nærmere karrieren 30. april 2013

3 skridt nærmere karrieren 30. april 2013 3 skridt nærmere karrieren 30. april 2013 Agenda Forberedelse Hvilken type af job drømmer du om træd 3 skridt tilbage Dine kompetencer - EFU-modellen Vær forberedt og på forkant Kontekst og spørgsmål

Læs mere

Rimelige tilpasninger på arbejdspladsen for mennesker med psykiske problemer

Rimelige tilpasninger på arbejdspladsen for mennesker med psykiske problemer Guide til arbejdsgivere og mellemledere Rimelige tilpasninger på arbejdspladsen for mennesker med psykiske problemer - måske er det ikke så svært, som man skulle tro! Landskampagnen for afstigmatisering

Læs mere

Kompensationsloven for borgere med et handicap i erhverv. Hvad er der af muligheder i loven?: Personlig assistance til handicappede i

Kompensationsloven for borgere med et handicap i erhverv. Hvad er der af muligheder i loven?: Personlig assistance til handicappede i Kompensationsloven for borgere med et handicap i erhverv Hvad er der af muligheder i loven?: Personlig assistance til handicappede i erhverv Personlig assistance til 3.5 handicappede under for.net Client

Læs mere

Plads til alle. Mangfoldighedspolitik for personalesammensætningen. Plads til alle - mangfoldighedspolitik for

Plads til alle. Mangfoldighedspolitik for personalesammensætningen. Plads til alle - mangfoldighedspolitik for Plads til alle Mangfoldighedspolitik for personalesammensætningen Plads til alle - mangfoldighedspolitik for personalesammensætningen I Frederikshavn Kommune ønsker vi at tilbyde vores ansatte de bedste

Læs mere

Handicap & job. - det kan lade sig gøre. Regeringen. April 2009

Handicap & job. - det kan lade sig gøre. Regeringen. April 2009 Handicap & job - det kan lade sig gøre April 2009 Regeringen indhold Forord 1 Kapitel 1 Kort og godt om strategien 4 Kapitel 2 Udfordringerne 7 Der skal være plads til alle 7 Bedre rammer for arbejdsgiverne

Læs mere

Virksomhedernes rolle i den nye reform

Virksomhedernes rolle i den nye reform Virksomhedernes rolle i den nye reform Onsdag den 4. juni 2014 Chefkonsulent Signe Tønnesen Lederne www.lederne.dk Indhold Virksomhedernes indsats Ledelse og fravær En tidlig indsats fast track Hvad siger

Læs mere

OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE

OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE Dette notat beskriver mentorfunktionen i virksomhedscentrene. Denne funktion omfatter mange andre elementer end mentorfunktionen i individuelle virksomhedsforløb

Læs mere

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs 1 of 5 Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs Virksomhedsstrategien tager udgangspunkt i 4 temaer. De 4 temaer udspringer af beskæftigelsesreformen, hvor samarbejdet med virksomhederne

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Åbn dørene for flere på arbejdsmarkedet - styrk den interne organisering for virksomhedskontakt

Åbn dørene for flere på arbejdsmarkedet - styrk den interne organisering for virksomhedskontakt Bliv en troværdig samarbejdspartner for virksomhederne, og få flere virksomheder til at rekruttere medarbejdere gennem jobcentret! Rådgivning Åbn dørene for flere på arbejdsmarkedet - styrk den interne

Læs mere

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis.

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DRs Personalepolitik På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DR HR Oktober 2008 Værdi for DRs personalepolitik Ansvar Social og professionel

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset År 2011 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Baggrund og Formål... 3 Datagrundlag... 3 Retur til Job... 4 Køn... 4... 4 Ophørsårsag...

Læs mere

projekt FRA BEHANDLING TIL BESKÆFTIGELSE psykiatrifonden.dk

projekt FRA BEHANDLING TIL BESKÆFTIGELSE psykiatrifonden.dk projekt FRA BEHANDLING TIL BESKÆFTIGELSE psykiatrifonden.dk Projekt fra behandling til beskæftigelse 2 Psykiatrifonden 2013 indhold 1. RESUME Målgruppe 2. METODE Parallelindsats Overlappet: De tre samtaler

Læs mere

Arbejdsgivers pligter på arbejdsmarkedet

Arbejdsgivers pligter på arbejdsmarkedet Arbejdsgivers pligter på arbejdsmarkedet 23 Indhold Side Indledning 5 Loven Forbuddet mod forskelsbehandling 6 Direkte og indirekte forskelsbehandling 7 Chikane og instruktion 8 Forbud mod repressalier

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Det Lokale Beskæftigelsesråd i Kolding Kommune Strategiplan for indsatsen i 2013-2016 Indledning De lokale beskæftigelsesråd skal, jvf. lovbekendtgørelse nr. 731 af 15. juni 2010 om styringen af den aktive

Læs mere

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE 1 INTRO DE FØRSTE SKRIDT er en ny måde at drive a-kasse på. Fra at være a-kassen, der bestemmer, hvor, hvordan og hvornår den ledige skal være i kontakt med a-kassen,

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2015 Indhold Beskæftigelsesplan 2015... 0 0. Resumé (tillæg 1)... 2 A. Unge uden uddannelse... 2 B. Personer på kanten af arbejdsmarkedet... 2 C. Langtidsledige...

Læs mere

Gode råd. til jobsøgning. - til medlemmer over 50 år

Gode råd. til jobsøgning. - til medlemmer over 50 år Gode råd til jobsøgning - til medlemmer over 50 år Hvorfor denne pjece? Denne pjece har til formål at formidle en række gode råd om jobsøgning til medlemmer over 50 år. Disse råd er opstået i forbindelse

Læs mere

Landmænd er eftertragtet arbejdskraft!

Landmænd er eftertragtet arbejdskraft! Landmænd er eftertragtet arbejdskraft! v/ Adm.Dir. Anne-Mette Ravn Hartmanns A/S KORT OM HARTMANNS Primære aktiviteter: Rekruttering til faste stillinger, Vikarassistance, Rådgivning af ledige, Karriererådgivning/Newplacement

Læs mere

Nye vilkår for socialt arbejde i jobcentrene? - Når rehabilitering oversættes til beskæftigelsesfremme

Nye vilkår for socialt arbejde i jobcentrene? - Når rehabilitering oversættes til beskæftigelsesfremme Nye vilkår for socialt arbejde i jobcentrene? - Når rehabilitering oversættes til beskæftigelsesfremme FORS 2013 Workshop Dorte Caswell Tanja Dall Jensen Mikkel Bo Madsen Plan Rehabiliteringstiltag i de

Læs mere

Status den 25. februar 2015. Opfølgningsbesøg i Partnerskabsvirksomhederne i 2014

Status den 25. februar 2015. Opfølgningsbesøg i Partnerskabsvirksomhederne i 2014 1 Status den 25. februar 2015 Opfølgningsbesøg i Partnerskabsvirksomhederne i 2014 (252 besvarelser ud af 339 Partnerskabsvirksomheder). At nogle virksomheder ikke har fået opfølgningsbesøg med tilhørende

Læs mere

Fri til frivilligt arbejde. Evaluering af Skandias Idéer for Livet Ambassadører

Fri til frivilligt arbejde. Evaluering af Skandias Idéer for Livet Ambassadører Fri til frivilligt arbejde Evaluering af Skandias Idéer for Livet Ambassadører November 2007 Indhold 1. Introduktion... 3 1.1 Idéer for Livet Ambassadører... 3 1.2 Skandias motivation... 4 2. Evaluering

Læs mere

Konference om Det store TTA-projekt

Konference om Det store TTA-projekt Konference om Det store TTA-projekt Resultater fra procesevalueringen Birgit Aust Seniorforsker NFA Formålet med procesevaluering HVORDAN GIK DET MED AT IMPLEMENTERE TTA-PROJEKTET I KOMMUNERNE? Hvordan

Læs mere

Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice

Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Baggrund... 2 2. Servicering og samarbejde med virksomheder... 3 2.1 Jobcenter Rebilds hensigtserklæring

Læs mere

Arbejdsplads til nye danskere

Arbejdsplads til nye danskere Arbejdsplads til nye danskere Mangfoldighedsprogram 2006-2009 Baggrund for programmet Der skal være plads til flere nydanskere på det danske arbejdsmarked. Det er en vigtig målsætning for regeringen. En

Læs mere

1 / 2 / 3 skridt til fleksjob. Guide til at finde sit eget fleksjob

1 / 2 / 3 skridt til fleksjob. Guide til at finde sit eget fleksjob Guide til at finde sit eget fleksjob Guide til at finde sit eget fleksjob 1 / skridt Hvordan kan du forberede dig til at kontakte virksomheder?.... side 4 Få inspiration til: / at afklare dine kompetencer

Læs mere

Vigtige valg - Guide til unge med handicap

Vigtige valg - Guide til unge med handicap Vigtige valg - Guide til unge med handicap Bolig Uddannelse Arbejde Fritidsaktiviteter Kolofon Vigtige valg Udgiver: Servicestyrelsen 2009 Tekst og redaktion: Janina Gaarde Rasmussen og Stine Grønbæk Jensen,

Læs mere

LEDIGHED OG VEJEN TIL JOB.

LEDIGHED OG VEJEN TIL JOB. LEDIGHED OG VEJEN TIL JOB. Indhold. Jobsøgning. 5 Regler for ledige. 9 3 KOM I SPIL PÅ JOBMARKEDET. Jobsøgning er en svær kunst at mes tre. Der findes ingen standardløsninger på, hvordan du skriver den

Læs mere

Løsninger til forandringer

Løsninger til forandringer Løsninger til forandringer Siden 1995 har Cabi rådgivet og løst opgaver for eller i samarbejde med jobcentre om deres kerneopgaver. Kontakt os, hvis I ønsker: klare mål og konkrete handlingsplaner for

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

www.karrierekampagnen.dk Du har måske hørt det før karrieren starter i studietiden

www.karrierekampagnen.dk Du har måske hørt det før karrieren starter i studietiden www.karrierekampagnen.dk Du har måske hørt det før karrieren starter i studietiden Karrierekampagnen Du har måske hørt det før karrieren starter i studietiden. DMstud. sætter nu fokus på de kompetencer

Læs mere

Rapporten i oversigt. Studieundersøgelse 2012

Rapporten i oversigt. Studieundersøgelse 2012 2012 Dimittendernes arbejdsmarked De blev færdige med deres uddannelse i 2011. Vi har spurgt de dimittender, der er kommet i job om deres vej til arbejdsmarkedet. Læs her om deres jobsøgning, forventninger

Læs mere

HG - KONTOR ELEVENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN:

HG - KONTOR ELEVENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN: 2014 HG - KONTOR ELEVENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN: Indholdsfortegnelse Jobansøgning... 2 Evaluering - Jobsøgning... 3 Virksomheden... 4 Evaluering

Læs mere

Man skal være god til at spørge

Man skal være god til at spørge Artikel fra Muskelkraft nr. 1, 2002 Man skal være god til at spørge Som handicaphjælper er Klaus parat med praktisk bistand og psykisk støtte til sin brugers sexliv. Misforståelser kunne være undgået,

Læs mere

10 tips til at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft

10 tips til at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft 10 tips til at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft af Hans Ussing Tip nr. 1 Få overblik over din arbejdskraft lige nu Gennemgå aldrene på dine medarbejdere og gruppér dem i følgende grupper:

Læs mere

Jobcenter Nordfyn. Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk

Jobcenter Nordfyn. Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk Jobcenter Nordfyn Vesterled 8 5471 Søndersø Tlf. 64 82 82 30 Fax. 64 82 82 40 jobcenter@nordfynskommune.dk www.jobnet.dk Indholdsfortegnelse Virksomhedspraktik. 1 Løntilskud i private virksomheder 2 Løntilskud

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

Demo udkast. Fleksjob Beskæftigelse. Wanek & Myrner. Andre relevante pjecer. Eksempel. Kontakt. Beskæftigelse Juni 2008

Demo udkast. Fleksjob Beskæftigelse. Wanek & Myrner. Andre relevante pjecer. Eksempel. Kontakt. Beskæftigelse Juni 2008 Eksempel Uffe Christiansen arbejdede som mekaniker i en bilvirksomhed, da han fik en blodprop i benet og måtte sygemeldes. Efter Uffes behandlinger og genoptræning i sygehusvæsenet ønskede han igen at

Læs mere

Hvordan kan din virksomhed gøre en forskel?

Hvordan kan din virksomhed gøre en forskel? Hvordan kan din virksomhed gøre en forskel? Virksomhedscenter Virksomhedspraktik Samarbejdsaftale Løntilskud Mentor Hvad er et virksomhedscenter? Et virksomhedscenter er et samarbejde mellem en virksomhed

Læs mere

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Projektleder: Pia Christensen 06-06-2014 Indholdsfortegnelse FORORD... 2

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005

NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005 NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005 Kære læser! Vi er nu oppe på mere end 1.200 abonnenter på nyhedsbrevet og vi vil gerne have flere. Derfor hvis du synes om nyhedsbrevet så anbefal det til en kollega eller

Læs mere

Sygedagpengereformens indflydelse på ledelse og arbejdsmiljø

Sygedagpengereformens indflydelse på ledelse og arbejdsmiljø Sygedagpengereformens indflydelse på ledelse og arbejdsmiljø Camilla Høholt Smith, netværks- og virksomhedsansvarlig samt seniorkonsulent Anette Hansen, seniorkonsulent AM:2014, 10. november 2014 Det

Læs mere

MANGFOLDIGHED I VORES INTERESSEPOLITISKE ARBEJDE. Gode råd og konkrete metoder til at repræsentere mangfoldigt

MANGFOLDIGHED I VORES INTERESSEPOLITISKE ARBEJDE. Gode råd og konkrete metoder til at repræsentere mangfoldigt 1 MANGFOLDIGHED I VORES INTERESSEPOLITISKE ARBEJDE Gode råd og konkrete metoder til at repræsentere mangfoldigt 2 INDHOLD INDHOLDSFORTEGNELSE 3 --- Blik for mangfoldighed i jeres interessepolitiske arbejde

Læs mere

April 2013. Vidensindsamling i 6 kommuner. Jobindsatser for førtidspensionister Notat 4 - Afklaringssamtaler

April 2013. Vidensindsamling i 6 kommuner. Jobindsatser for førtidspensionister Notat 4 - Afklaringssamtaler April 2013 Vidensindsamling i 6 kommuner Notat 4 - Afklaringssamtaler INDHOLD Indledning 3 Resultat af jobindsats i 6 kommuner efter 8 måneder 4 Profil af de jobinteresserede... 4 Førtidspensionisternes

Læs mere

Hvorfor bruger virksomhederne ikke jobnet til rekruttering?

Hvorfor bruger virksomhederne ikke jobnet til rekruttering? Hvorfor bruger virksomhederne ikke jobnet til rekruttering? Rapport fra 25 telefoninterviews Undersøgelse for Jobcenter København Wanek & Myrner 2010 Formål Nærværende undersøgelse er en ud af seks undersøgelser,

Læs mere

REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR. - Guidelines til personaleansvarlige

REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR. - Guidelines til personaleansvarlige REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR - Guidelines til personaleansvarlige REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR - Guidelines til personaleansvarlige INTRODUKTION OG OPBYGNING s. 5 INTRODUKTION OG OPBYGNING PRÆSENTATION

Læs mere

Tips og tricks til jobsøgning

Tips og tricks til jobsøgning Tips og tricks til jobsøgning Hvordan søger du målrettet et job? Opstil dine jobmål Tænk på indhold, branche, arbejdstid og geografi. Lav grundig research Søg viden om jobbet og virksomheden. Brug internettet

Læs mere

Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget

Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget Millioner på spil for kommunekassen kommune September 2009 DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 da@da.dk www.da.dk/kommunalvalg2009

Læs mere

NYHEDSBREV JUNI 2004

NYHEDSBREV JUNI 2004 NYHEDSBREV JUNI 2004 Kære læser! Så står sommerferien for døren. Næste nyhedsbrev udkommer derfor medio august, når de fleste af os er tilbage på arbejdet igen. Jeg håber, at I får brugt ferien på at læse

Læs mere

Kommunikationsværktøj

Kommunikationsværktøj Hjælp til selvhjælp Kommunikationsværktøj Gode overvejelser til projektlederen om interessenter og kommunikation o o Tænk over projektets interessenter og over kommunikationen af jeres projekt fra start

Læs mere

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud 001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud Byrådet behandlede på møde 24. juni 2015 et forslag om at tilpasse strategien for den aktive arbejdsmarkedsindsats så den i højere grad bliver virksomhedsvendt.

Læs mere

Styrk det tværfaglige samarbejde og skab resultater med de rette værktøjer

Styrk det tværfaglige samarbejde og skab resultater med de rette værktøjer Cabi tilbyder ledere og medarbejdere i kommuner og jobcentre hjælp til at styrke det tværfaglige samarbejde fra strategisk planlægning og fastlæggelse af mål til anvendelse af de tværfaglige kompetencer

Læs mere

Leder til Center for Afklaring og Beskæftigelse CAB.

Leder til Center for Afklaring og Beskæftigelse CAB. Leder til Center for Afklaring og Beskæftigelse CAB. Da vores institutionsleder for CAB har valgt at gå på efterløn, opslås der en ledig stilling til besættelse til den 1. august 2013 eller snarest derefter.

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem. Jobcenter Faxe

Partnerskabsaftale mellem. Jobcenter Faxe Partnerskabsaftale mellem og Jobcenter Faxe Partnerskabsaftale mellem Virksomhedsnavn: Adresse: Jobcenter Faxe Rådhusvej 2, 4640 Faxe Tlf.: Tlf.:56 20 35 00 E-mail: Hjemmeside: Cvr nr.: P nr.: E-mail:

Læs mere

Job og handicap Brugen af de virksomhedsrettede ordninger

Job og handicap Brugen af de virksomhedsrettede ordninger Job og handicap Brugen af de virksomhedsrettede ordninger Forord - plads til rummelighed Redaktion: Carsten Kjærgaard Anette Hansen Bente Nissen Jakob Rom Johansen Grafisk tilrettelæggelse Cameleon Reklamebureau

Læs mere

Business Case nr. I 309/02

Business Case nr. I 309/02 Business Case nr. I 309/02 Forslagets overskrift: Flere udrednings- og opkvalificeringsforløb i Beskæftigelsescenteret Forslagsstiller: Job- og SocialCenteret sudfordring (vision): Ved at erstatte midlertidige

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Projekttitel: Trivsel og Sundhed på arbejdspladsen Baggrund for projektet: Bilernes hus ønsker at have fokus på medarbejdernes trivsel. Det er et vigtigt parameter

Læs mere

Personlig assistance til personer med psykisk eller kognitiv funktionsnedsættelse

Personlig assistance til personer med psykisk eller kognitiv funktionsnedsættelse Personlig assistance til personer med psykisk eller kognitiv funktionsnedsættelse Udgiver: De Samvirkende Invalideorganisationer (fra 1.1.2008: Danske Handicaporganisationer) Redaktør: Charlotte Kirstine

Læs mere

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER Til Integrationsministeriet Dokumenttype Hovedkonklusioner Evaluering af tredje runde af Mangfoldighedsprogrammet (2009) Dato Marts, 2011 EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

Jobcenter Silkeborg Region Midtjylland LO Silkeborg-Favrskov. Samarbejdsaftale

Jobcenter Silkeborg Region Midtjylland LO Silkeborg-Favrskov. Samarbejdsaftale Samarbejdsaftale 23. november 2011 Denne aftale er indgået mellem Jobcenter Silkeborg, A-kasser/faglige organisationer under LO Silkeborg-Favrskov og FTF Region Midtjylland. 1. Aftalens formål Formålet

Læs mere

Sygefravær blandt ikke-vestlige indvandrere er markant højere end blandt danskere

Sygefravær blandt ikke-vestlige indvandrere er markant højere end blandt danskere Sygefravær blandt ikke-vestlige indvandrere er markant højere end blandt danskere Indvandrere med ikke-vestlig baggrund er sygemeldt længere og oftere end deres etnisk danske kolleger. Og når de raskmeldes,

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Nye regler pr. 1/7 2006 Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de

Læs mere

14 forslag til ændringer af lovforslag om reform af førtidspension og fleksjob

14 forslag til ændringer af lovforslag om reform af førtidspension og fleksjob 14 forslag til ændringer af lovforslag om reform af førtidspension og fleksjob (Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats,

Læs mere

Mangfoldighedspolitik

Mangfoldighedspolitik Mangfoldighedspolitik Indledning Beredskabsstyrelsens personalepolitiske værdigrundlag bygger på et grundlæggende menneskesyn, som handler om mangfoldighed. Et menneskesyn, som er væsentlig for, at Beredskabsstyrelsen

Læs mere

Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer

Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer 1 Indsatsgrupper med risiko for eller med langtidsledighed Indsatsgruppe Mål og delmål for indsatsgruppen Indsatser og tilbud Forventede effekter 1) Ved ikke

Læs mere

AM2008 - workshop. Sæt socialt engagement på dagsordenen i din virksomhed

AM2008 - workshop. Sæt socialt engagement på dagsordenen i din virksomhed AM2008 - workshop Sæt socialt engagement på dagsordenen i din virksomhed Birgitte Poulsen, CABI og Pernille Risgaard, Sekretariatet for Det Sociale Indeks Vel mødt! 13.00 Velkommen 13.10 Derfor spiller

Læs mere

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE 1 INTRO DE FØRSTE SKRIDT er en ny måde at drive a-kasse på. Fra at være a-kassen, der bestemmer, hvor, hvordan og hvornår den ledige skal være i kontakt med a-kassen,

Læs mere

Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder

Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder Indhold 1. Videnpilot 1 2. Fagpilot 2 3. Voksenlærling 3 4. Privat løntilskud 4 5. Virksomhedspraktik 5 6. Jobrotation 6 7. Mentorordning 7 8. Isbryderordning

Læs mere

pulje.kvis2.dk - registrering Skema Spørgsmål Svar Antal 1. Registrering 304 1. Borgerens højeste fuldførte uddannelse 304

pulje.kvis2.dk - registrering Skema Spørgsmål Svar Antal 1. Registrering 304 1. Borgerens højeste fuldførte uddannelse 304 Page 1 of 6 1-11-212 Forside Nyheder Dokumenter Registrering Statistik Log af Jobcenterstatistik Borgerliste Om statistikken Fra dato og til dato er valgfrie. Man kan nøjes med at angive én dato. Hvis

Læs mere

Forslag til nogle mål og delmål til arbejdet i Handicaprådet 2014-18. Tilgængelighed. Målsætning:

Forslag til nogle mål og delmål til arbejdet i Handicaprådet 2014-18. Tilgængelighed. Målsætning: 1 Forslag til nogle mål og delmål til arbejdet i Handicaprådet 2014-18 Tilgængelighed Tilgængelighed skal sikres for alle Der skal være fysisk tilgængelighed så alle borgere med handicap kan bruge boliger

Læs mere

Virksomhedernes syn på beskæftigelsesindsatsen

Virksomhedernes syn på beskæftigelsesindsatsen Virksomhedernes syn på beskæftigelsesindsatsen 1. Indledning og sammenfatning Reform af beskæftigelsesindsatsen Virksomhederne spiller en vigtig rolle Baggrund Regeringen har nedsat et ekspertudvalg med

Læs mere

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige uden kompetencegivende uddannelse Åbenlyst uddannelsesparate

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige uden kompetencegivende uddannelse Åbenlyst uddannelsesparate Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige uden kompetencegivende uddannelse Åbenlyst uddannelsesparate Ungeenheden Marts 2014 Målgruppe Unge 18-24 årige uden kompetencegivende uddannelse, der ansøger om

Læs mere

Så er du tættere på jobbet. Goddag til Boost dit CV og ansøgning

Så er du tættere på jobbet. Goddag til Boost dit CV og ansøgning Så er du tættere på jobbet Goddag til Boost dit CV og ansøgning Så er du tættere på jobbet Min historie og baggrund for at være her i dag! Bibliotekar i 14 år Forlagsredaktør og chef i 8 år FYRET og 51

Læs mere

Der er således et stort incitament til at føre en aktiv indsats i Jobcenteret for at borgeren får et konkret job og fastholdes i jobbet.

Der er således et stort incitament til at føre en aktiv indsats i Jobcenteret for at borgeren får et konkret job og fastholdes i jobbet. Ledighedsydelse over 18 måneder uden refusion. Når en borger visiteres til fleksjob, men ikke har et konkret job får vedkommende ledighedsydelse. Det samme gør sig gældende hvis en borger har været ansat

Læs mere

Mangfoldighedsindsatsen kort og godt

Mangfoldighedsindsatsen kort og godt Mangfoldighedsindsatsen kort og godt Region Midtjylland Koncern HR Udvikling og arbejdsmiljø 2 Mangfoldighedsindsatsen kort og godt FORORD Region Midtjylland ønsker, at personalesammensætningen afspejler

Læs mere