Søg job - evner i fokus. Inspiration til virksomheder, jobcentre og personer med handicap

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Søg job - evner i fokus. Inspiration til virksomheder, jobcentre og personer med handicap"

Transkript

1 Søg job - evner i fokus Inspiration til virksomheder, jobcentre og personer med handicap

2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse og fakta...2 Indledning...3 Det virker, når alle stiller skarpt på kompetencerne...4 Kampagnen Søg job evner i fokus i tal...5 Fik job ved at være på forkant...6 Ansætter gode medarbejdere med og uden handicap...8 Tips og tricks Anna Grete er på vej tilbage på arbejdsmarkedet...12 Kampagnens parter...14 Mere viden...15 Fakta Ca danskere i alderen år har et handicap eller et længerevarende helbredsproblem. Knap halvdelen af dem er i beskæftigelse. Til sammenligning er tre ud af fire danskere uden handicap i beskæftigelse. Hvis beskæftigelsesandelen for personer med handicap skulle være lige så høj som den øvrige befolknings, skulle yderligere personer med handicap i beskæftigelse. 23 procent af de personer med handicap, som er i beskæftigelse, er ansat på særlige vilkår, fx fleksjob og skånejob. De øvrige 77 procent er ansat på ordinære vilkår. (Handicap og Beskæftigelse, SFI 2011) Pjecen uddeles på konferencen Sæt evner i fokus den 18. januar Pjecen kan downloades fra Udarbejdet af Cabi for Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering Redaktion: Carsten Kjærgaard og Gitte Dreier Jacobsen fra Cabi og journalist Jesper Kjems Grafisk tilrettelæggelse: Campfire & co Arkivbilleder fra Danske Handicaporganisationer og Cabi. Samt kampagne elementer fra Advice A/S Oplag: 250 stk. Januar

3 Opskriften på job: Fokusér på evnerne Godt personer med handicap arbejder på ganske almindelige vilkår på det danske arbejdsmarked. De er hverken i fleksjob eller skånejob. De udfører deres arbejde på lige fod med kollegaerne. Nogle gange er der brug for tiltag for at kompensere for handicappet. Men når det er lykkedes at finde de rette løsninger hvad enten det er en kørestolsrampe, en mentorordning eller mulighed for hvil i løbet af arbejdsdagen er vejen banet for et arbejdsliv, hvor der er fokus på ressourcer og kompetencer i stedet for handicappets begrænsninger. I 2011 lancerede Beskæftigelsesministeriet kampagnen Søg job evner i fokus for at få flere personer med handicap ud på arbejdsmarkedet og vise, hvad de kan. For deres egen og virksomhedernes skyld. Kampagnen blev gennemført i et samarbejde mellem Specialfunktionen Job & Handicap, Danske Handicaporganisationer, VirksomhedsForum for Socialt Ansvar og Virksomhedsnetværk for socialt ansvar. I dag er 46 procent af alle personer med handicap på arbejdsmarkedet. Det tilsvarende tal blandt personer uden handicap er 77 procent (Handicap og Beskæftigelse, SFI 2011). Kampagnens mål var at vise, at det kan lade sig gøre at ændre på denne store forskel og at finde konkrete løsninger på, hvordan flere ledige med handicap kommer ud på arbejdsmarkedet. Alle de mange initiativer i kampagnen handlede om at fokusere på evnerne og kompetencerne, uanset om man selv har et handicap, er en virksomhed på jagt efter nye medarbejdere, eller er en jobkonsulent, der skal hjælpe med at bane vejen. Kampagnen viste, at mange virksomheder gerne vil ansætte flere jobsøgere med handicap. Faktisk er virksomhederne ikke specielt optaget af handicap. De har blikket rettet mod ansøgernes kompetencer. Og hvis de er til stede, er handicappet ingen hindring. Kampagnen viste også, at der er stor interesse i jobcentrene for at samarbejde med arbejdsmarkedet om at skabe mere beskæftigelse til personer med handicap. Endelig var det helt tydeligt, at deltagerne i kampagnen jobsøgende med handicap er motiverede og gerne vil i arbejde. Alt i alt var det tydeligt i kampagnen, at samarbejde er vejen til at ændre holdninger og skabe mere viden om, hvordan jobsøgende med handicap kan stå stærkere på arbejdsmarkedet. Der er ikke nogen snuptagsløsning. Mange gange er der brug for en håndholdt indsats. Og der er fortsat behov for holdningsændringer hos alle parter. Men kampagnen udstak retningen, og den pegede på, at det kan lade sig gøre. I denne pjece kan du læse to historier om personer med handicap, der har brugt kampagnen som et springbræt videre, og et interview med Trygs CSR-chef, der ser en sammenhæng mellem mangfoldighed og bundlinje. Pjecen fortæller også om kampagnens resultater. Og den giver konkrete tips til den fremtidige indsats for, hvordan ledige med handicap kan komme i job. 3

4 Det virker, når alle stiller skarpt på kompetencerne I kampagnen Søg job evner i fokus samarbejdede jobcentre, virksomheder, organisationer og personer med handicap med et fælles mål om at fokusere på ressourcer og kompetencer. Filosofien var enkel: Det drejer sig om at finde fælles fodslaw frem for at pege fingre. Kun gennem et samarbejde kommer flere jobsøgende med handicap i arbejde. Hvis kampagnens mål skal nås, skal personer med handicap banke på ude hos virksomhederne og vise, at de kan tilføre værdi. Virksomhederne skal åbne døren, se på de jobsøgendes kompetencer og gemme deres tvivl og usikkerhed væk om, hvad det vil sige at have en person med handicap ansat. Jobcentrene skal skabe forbindelse mellem personerne med handicap og det rigtige arbejdsmarked og være med til at skabe gode forudsætninger for succes i jobbet. Og sidst men ikke mindst skal alle parter samarbejde om at fokusere på kompetencer. Det var budskaberne og målene i kampagnen, hvor bygge klodserne var: 1) Kurser og arrangementer, der gav personer med handicap værktøjer til at søge job og skabe netværk til virksomhederne. 2) Inspiration til virksomhederne om, hvordan de åbner døren for personer med handicap, og hvilke muligheder der er i lovgivningen. 3) Møder med alle landets jobcentre om, hvordan de kan være med til at bane vejen til arbejdsmarkedet. Først og sidst handlede kampagnen om at skabe den rette synergi: Ledige med handicap søger flere job, hvis virksomhederne tydeligt signalerer, at de betragter mangfoldighed som en ressource. Når jobsøgende med handicap og virksomhederne møder hinanden, aflives myterne, og der opstår et fælles fokus på, hvad man kan bruge hinanden til. Jobkonsulenterne kan lave en bedre indsats, når virksomhederne rent faktisk efterspørger kompetente medarbejdere med handicap. Når jobsøgende med handicap målrettet arbejder på at komme ud på arbejdsmarkedet, lægger det et produktivt pres på medarbejderne i jobcentrene. Det handler om arbejde, ikke kun om skånehensyn. Evalueringen af kampagnen viser, at det lykkedes. Både jobsøgende, virksomheder og jobcentre siger samstemmende, at de fik masser af ny, brugbar viden om handicap og job. Og deltagerne fik konkrete værktøjer i deres jobsøgning, så de kan stille skarpt på ressourcerne. Næste skridt er, at flere ledige med handicap rent faktisk kommer i job og får brugt deres kompetencer. 4

5 gitte mark Hofman, kundeservicechef Lemvigh-müller Anders Lyngbye, produktionsleder Post Danmark Hos os kan Du godt HAve et fysisk hand icap og samtidig Løfte store opgaver DINE Hos os kan Du godt HAve et fysisk hand icap og samtidig Løfte store opgaver DINE mange personer med handicap søger ikke job, fordi de tror, at deres handicap sorterer dem fra. men søg bare. for på jobbet er dine kvalifikationer det vigtigste. se mere på evnerifokus.dk DINE DINE mange personer med handicap søger ikke job, fordi de tror, at deres handicap sorterer dem fra. men søg bare. for på jobbet er dine kvalifikationer det vigtigste. se mere på evnerifokus.dk Arne nygaard, produktionsleder grundfos Hos os kan Du godt HAve et psykisk hand icap og samtidig HoLDe hovedet koldt DINE DINE mange personer med handicap søger ikke job, fordi de tror, at deres handicap sorterer dem fra. men søg bare. for på jobbet er dine kvalifikationer det vigtigste. se mere på evnerifokus.dk Lotte Andersen, kvalitets, miljø og CsR chef iss Hos os kan Du godt HAve et psykisk hand icap og samtidig HoLDe hovedet koldt DINE mange personer med handicap søger ikke job, fordi de tror, at deres handicap sorterer dem fra. men søg bare. for på jobbet er dine kvalifikationer det vigtigste. se mere på evnerifokus.dk DINE Kampagnen Søg job evner i fokus i tal 484 personer deltog i 10 karrieredage i 10 virksomheder. 68 procent oplevede, at de fik god inspiration til job og jobsøgning. 601 personer med handicap deltog i 15 todages inspirationsmøder og 12 skræddersyede temadage, som Danske Handicaporganisationer arrangerede. Over halvdelen mente, at arrangementerne øgede deres motivation til jobsøgning. 161 personer med handicap deltog i tre jobsøgningsworkshops, og over halvdelen var mere motiveret til jobsøgning bagefter. 553 personer med handicap deltog i 20 inspirationsmøder og kurser, som DH s medlemsorganisationer arrangerede. Over 70 procent fik mere viden og nye metoder til jobsøgning. Der var over 200 deltagere i 6 fyraftensmøder for virksomheder, som Virksomhedsnetværk for socialt ansvar afholdt. 7 ud af 10 deltagere fik øget deres kendskab til at ansætte personer med handicap jobcentermedarbejdere deltog i 80 informationsmøder afholdt af Specialfunktionen Job & Handicap. 61 procent fik øget bevidstheden om brugen af de handicapkompenserende ordninger. 5

6 Fik job ved at være på forkant Karrieredagen bekræftede Rikke i, hvor vigtigt det er at være proaktiv og forberede sig ordentligt, når du søger job og har et handicap. I dag arbejder hun som rådgiver for sygemeldte borgere. I denne artikel hedder hun bare Rikke. Efternavnet vil hun ikke have med, og det er et bevidst led i hendes strategi om at være på forkant med, hvad kommende arbejdsgivere finder om hende, når de googler hendes navn. Det er jo ikke hemmeligt, men det er en del af min strategi, at jeg selv bestemmer, hvad der bliver kommunikeret om min funktions siger Rikke. Rikke arbejder i dag som rådgiver i Frederiksberg Kommune. nedsættelse. På min linkedin profil står der heller ikke med store bogstaver, at jeg har en funktionsnedsættelse, Vejen til jobbet startede, da hun i 2011 blev fyret fra sin tidligere arbejdsplads sammen med 2/ 3 af medarbejderne. Finanskrisen havde fjernet to af firmaets største kunder. Hun er uddannet cand.comm. i psykologi og kommunikation og har funktionsnedsættelse i arme og skuldre, der gør, at hun eksemmus, hun styrer med øjnene. pelvis ikke kan skrive på tastatur eller køre bil. Hun kan bruge en almindelig computer ved hjælp af talegengivelsessoftware og en Karrieredage inspirerede og bekræftede Efter fyringen kom Rikke via sin virksomhedskonsulent i jobcenselv er hørehæmmet, og Michael Wichmann fra ISS, som fortalte tret med på to inspirationsmøder og en karrieredag i kampagnen Evner i fokus, hvor hun hørte oplæg med Thomas Wibling, som om, hvordan de ansætter personer med handicap. HJÆLP TIL AT ARRANGERE EN KARRIEREDAG DH og VFSA har opsamlet erfaringerne fra kampagnens 10 karrieredage for personer med handicap i to drejebøger med en samling af gode råd, der er målrettet jobcentre og virksomheder. Drejebøgerne er en skridt-forskridt vejledning til jobcentre og til virksomheder, der ønsker at lægge hus til fremtidige karrieredage for ledige med handicap. Karrieredagskonceptet ligger på under fokusområder. Det var inspirerende at høre en fyr som Thomas fortælle om, hvordan han selv har gjort karriere på trods af hans handicap, og fantastisk at finde ud af, at organisationer som ISS engagerer sig i de her initiativer, fortæller Rikke. 6

7 Oplæggene fra virksomhederne bekræftede hende i, at hun selv skulle ud og opsøge virksomhederne og finde løsninger på sin funktionsnedsættelse i forhold til det konkrete job. Finder selv løsninger inden jobsamtalen Rikke fortalte alle i sit netværk, at hun var på udkig efter et job, og i hendes datters børnehave stødte hun på en anden forælder, der netop havde forladt et job i Frederiksberg Kommune. Hun opfordrede Rikke til at sende en uopfordret ansøgning. Det gjorde Rikke, men selvom jobbet indebar en del skrivearbejde ved computeren, skrev hun ikke noget om sit behov for hjælpemidler ved computeren. I stedet har hun sammen med en virksomhedskonsulent sikret sig, at der er penge til specielt it-udstyr til hende, så hun kan fungere ved computeren på trods af sit handicap. Når jeg kommer ind til jobsamtalen med løsninger under armen, føles det jo ikke mere besværligt for arbejdsgiveren at ansætte mig end en normalt fungerende person, forklarer hun. Rikke fik jobbet Ansøgningen til Frederiksberg Kommune gav pote, og efter et par samtaler fik hun jobbet som rådgiver i en afklarings- og beskæftigelsesenhed, hvor hun blandt andet arbejder med kompetenceudvikling for sygemeldte borgere. Fagligt bruger hun både sin uddannelse og sin HR-erfaring fra sit tidligere arbejde. Men hun bruger også sin erfaring fra dengang, hun i teenageårene fik konstateret sin sygdom. I nogle job giver handicappet en fordel Man kan ikke umiddelbart se på Rikke, at hun har en funktionsnedsættelse, og derfor nævner hun udelukkende de ting i sine ansøgninger, som har betydning for arbejdssituationen. Hun har eksempelvis søgt stillinger, hvor hun skulle arbejde med personer med handicap. Her lagde hun vægt på, hvordan hendes eget handicap gør, at hun kan sætte sig ind i målgruppens problemer. De udfordringer, hun har med sit handicap privat, holder hun for sig selv, da hun ikke ønsker at få arbejdsgiveren til at fokusere på problemer, der ikke har nogen betydning for jobbet. Det er lidt ligesom, når man beder folk om ikke at tænke på en blå elefant. Hvad er det så, de tænker på?, spørger hun retorisk. Hun ville dog vælge en anden strategi, hvis hendes handicap var mere synligt. Hvis eksempelvis jeg sad i en kørestol, ville jeg aldrig holde det hemmeligt, så arbejdsgiveren ikke er forberedt på, at der kommer en person, der eksempelvis skal kunne komme ind i mødelokalet. Eller bare for at sikre mig, at han ikke bliver befippet, siger hun. Rikkes målrettede arbejde hen imod hendes nuværende job viser, at det virker at fokusere på ressourcerne og selv finde løsninger på sine begrænsninger. Hun har to råd til andre jobsøgere med handicap: Vær proaktiv og et skridt foran. Og træn dig i at formidle dit handicap positivt, så det ikke kommer til at virke som et problem for virksomheden. Jeg har jo selv prøvet, når livet pludselig vender 180 grader. Så når vi får folk ind her i en lignende situation, er jeg god til at sætte mig ind i deres frustrationer. Modelfoto 7

8 Ansætter gode medarbejdere med og uden handicap Tryg vil ansætte flere personer med handicap, fordi det giver bedre produkter, kundebetjening og i sidste ende en bedre bundlinje. Det er receptionisten Maj, der tager imod, når du træder ind i receptionen hos Tryg i Ballerup. Maj er ifølge CSR-chef, Birgitte Kofoed Olsen, dygtig til sit arbejde. Hun er også ordblind, har dansk som andetsprog og sidder i kørestol. Hos Tryg er de i gang med en større indsats, der skal gøre blandt andet personer med handicap til en naturlig del af medarbejderstaben. Personer med handicap gør os attraktive Birgitte Kofoed Olsen fortæller, at virksomheden bliver mere attraktiv for potentielle jobsøgere, når de ansætter flere medarbejdere med handicap. Når virksomheden sender et signal om, at der er plads til forskellighed, er der simpelthen flere og bedre medarbejdere, der ønsker at arbejde i virksomheden. På samme måde ønsker Tryg at ansætte personer med forskellig religion, etnicitet, alder, køn og seksuel orientering, så det bliver naturligt, at de ansatte i virksomheden er forskellige. Vi har en tro på, at hvis du kommer på arbejde, uden at du behøver at skjule eksempelvis dit handicap eller din religion, så trives og performer du bedre, fortæller Birgitte. De ansatte skal være ligesom kunderne procent af kunderne hos Tryg har en eller anden form for handicap. Lige nu er Birgitte ved at undersøge, om virksomheden kan servicere disse kunder bedre ved at bruge medarbejdere, der selv har et handicap. Inspirationen kommer fra erfaringer med at lade medarbejdere med anden etnisk baggrund end dansk betjene kunder, der også har anden etnisk baggrund end dansk. Vi kan høre fra de etniske medarbejdere, der eksempelvis kan tale tyrkisk, at de har en bedre kundekontakt, og kan forklare vores produkter på en anden måde. Det kan jo være, det samme gør sig gældende for handicappede, siger hun. Ved at ansætte personer med handicap får Tryg også en bedre indsigt i netop denne kundetypes behov, så de i fremtiden kan udvikle produkter, der passer til personer med handicap. Virksomheder og jobsøgende skal forholde sig til fordomme I Tryg skal samtlige medarbejdere igennem en workshop på halvanden time, hvor de lærer at arbejde sammen med folk, der er forskellige fra dem selv. På kurserne bliver medarbejderne konfronteret med deres egne fordomme overfor kollegaer og kunder med handicap. Jeg har eksempelvis en kollega, der er synshandicappet, som fortæller, at folk taler meget højt til ham. Og kørestolsbrugere fortæller, at de bliver talt ned til, som om de også er dumme, fortæller hun. Søg først og fremmest jobbet Birgitte arrangerede i forbindelse med projektet Søg job - Evner i fokus en karrieredag, hvor jobsøgere 8

9 kunne møde repræsentanter fra både virksomheden og jobcentret. Her lærte deltagerne, hvordan personer med handicap lige som alle andre jobsøgere først og fremmest skal lægge vægt på, hvordan de kan udfylde jobbet bedst muligt. Det handler om at lave en god ansøgning og træne jobsamtalen, så virksomheden kan se, at ansøgeren vil være den bedste til at varetage jobbet. Personer med handicap er dog også nødt til at forholde sig til de fordomme, der eksisterer omkring deres handicap. Når man er spastiker, kan man jo fortælle inden en jobsamtale, at man eksempelvis ikke kan give hånden, men at du i stedet bare kan give et klap på skulderen. Den har jeg selv siddet med, og der var det fedt for mig som arbejdsgiver at få at vide på forhånd, hvad jeg skulle gøre, når jeg nu ikke kunne give jobsøgeren hånden, som jeg plejer, fortæller hun. Birgitte har ikke fastlagte skabeloner for, hvor meget personer med handicap skal fortælle om deres handicap i en ansøgning. Men personligt vil hun gerne nøjes med de ting, der har praktisk betydning for arbejdet. Bordtennismester med tre fingre På karrieredagen kunne deltagerne tage et slag bordtennis med forsvarende verdensmester og paraolympisk mester, Peter Rosenmeier. Peter mangler halvdelen af højre ben, halvdelen af højre arm og tre fingre på venstre hånd. Peter var jo et meget konkret eksempel på, at man har nogle muligheder som handicappet - og dem havde han udnyttet til fulde, siger Birgitte. For samfundets og bundlinjens skyld Arbejdet med at inkludere forskellige mennesker i Tryg rækker også helt ud til kunderne og samfundet generelt. Birgitte håber, at deres arbejde kan inspirere flere til at blive bedre til at inkludere mennesker, der ikke er ligesom os selv. Det drejer sig om, at man skal opføre sig ordentligt både som borger og som stor virksomhed, men faktisk også om at forbedre bundlinjen. Hvis folk ude i samfundet føler sig inkluderet, er der simpelthen ikke så mange skader, slutter hun. Modelfoto 9

10 PERSONER MED HANDICAP Strategi: Lav en plan for din jobsøgning. Få hjælp fra jobcentret, hvis du er i tvivl om, hvordan du gør. Kompetencer: Fokuser på dine evner og dine kompetencer. Træn jobsamtalen: Lær at oversætte dig selv til arbejdsgiverens behov. Formidl dine kompetencer, så virksomheden kan forstå, hvordan du kan hjælpe med at opfylde deres behov. Tips og tricks Spark døren ind til virksomheden: Ring og vær nysgerrig både når du søger opfordret og uopfordret. Sæt dig ind i, hvad virksomheden kan have brug for, og hvordan du kan hjælpe dem. Salg: Øv dig i at sælge dine evner gerne på folk, som du kender. Balancen: Fokuser først på ressourcer og kompetencer, og fortæl derefter arbejdsgiveren så klart som muligt om nødvendige skånehensyn og behovet for hjælpemidler. Fortæl arbejdsgiveren præcist, hvad dit handicap betyder på jobbet. Og giv konkrete opskrifter på løsninger. Kom virksomhedens betænkeligheder i forkøbet. Få hjælp, hvis det er svært, f.eks. fra dit jobcenter, en relevant handicaporganisation eller andre i dit netværk. Tilskud og støtte: Sæt dig ind i tilskuds- og støttemuligheder og fortæl arbejdsgiveren om det, hvis der er brug for det. Få eventuelt hjælp fra jobcentret. Men sælg dig først og fremmest på det, du kan. 10

11 VIRKSOMHEDEN Udvid ansøgerfeltet: Skriv handicap ingen hindring i jobannoncerne. Den bedste til jobbet: Fokuser først og fremmest på evner og kompetencer, som hos alle andre medarbejdere. Kompensation: De kompencerende ordninger giver personer med handicap mulighed for at deltage på lige fod. Jobcentret kan hjælpe jer, så det ikke er et problem at ansætte en person med handicap. Tilgængelighed: Indret virksomheden, så den er tilgængelig. Økonomisk støtte: Søg økonomisk støtte og rådgivning i jobcentret. Viden nedbryder barrierer: Informer i samarbejde med medarbejderen, som har et handicap, de nærmeste kollegaer, hvis der er behov for støtte og hensyn. Kom myter i forkøbet: Snak åbent om, hvad handicappet konkret betyder for hverdagen i virksomheden. Brug mentor: Udpeg evt. en kollega som mentor for den nye medarbejder. Karrieredag: Hold en årlig karrieredag for personer med handicap, eventuelt i samarbejde med andre virksomheder eller det lokale jobcenter. JOBCENTRET Find individuelle løsninger: Personer med handicap er lige så forskellige som alle andre ledige. Brug nøglepersonen: I dit jobcenter er der en kollega, som bl.a. kender til brugen af de handicapkompenserende ordninger. Brug ham/ hende. Jobsøgning: Hjælp den jobsøgende til selv at tage ansvar for sin jobsøgning. Det virker bedst, når personen selv kontakter virksomhederne og skriver sine ansøgninger. Jobkonsulenten er først og fremmest en hjælper, der coacher, rådgiver, åbner døre, motiverer og hjælper med den indledende kontakt til og dialog med arbejdsgiver. Dialog: Hjælp virksomheden og borgeren med at fokusere på løsningerne og skræddersy jobbet, så medarbejderen kan udføre arbejdet på lige fod med sine kollegaer. Brug virksomhedspraktik: Skab kontakt mellem den ledige og virksomheden ved hjælp af virksomhedspraktik. Personer med handicap får en god chance for at sælge sig selv i et praktikforløb. Fjern forhindringer: Virksomheden og den jobsøgende kan i stedet koncentrere sig om mulighederne. Lovgivningen giver mange muligheder. Brug først de normale værktøjer til at hjælpe den jobsøgende med at finde et job. Som udgangspunkt er ordinært job målet og midlerne de samme som for alle andre jobsøgere. Vær dog opmærksom på, om der er behov for handicapkompenserende ordninger, f.eks. mentorordning eller personlig assistance samt hjælpemidler. 11

12 Anna Grete er på vej tilbage på arbejdsmarkedet To karrieredage hos ISS og Tryg gav Anna Grete Telesford lyst til og tro på at komme tilbage på arbejdsmarkedet. Det var især oplægsholderen Thomas Wibling, der gav Anna Grete lyst til at søge job igen. Thomas havde jo en masse spændende inputs, og så var det let for mig at relatere til, fordi han har skabt sig en karriere på trods af hans handicap som hørehæmmet, fortæller Anna Grete. Anna Grete fik i en sen alder konstateret Aspergers syndrom. Det betyder, at hun er god til at dykke ned i detaljer, når hun eksempelvis læser korrektur. På karrieredagen tilmeldte hun sig Thomas Wiblings nyhedsbrev og opdagede en række småfejl i teksten. Hun skrev til ham og spurgte, om ikke hun skulle hjælpe ham med at læse korrektur. Kampagnen handler jo om, at vi skal fokusere på, hvad vi kan gøre for virksomhederne, så det var jo oplagt at tilbyde min hjælp til Thomas også, smiler hun. Ud til mennesker Anne Grete læser også korrektur og oversætter på freelancebasis for hjemmesiden alun.dk, der giver gode råd om kost og motion. Arbejdet passer godt til Anne Grete, fordi hun kan sidde derhjemme og koncentrere sig om en ting ad gangen. Manden bag siden hedder Alun Biggart, og han lægger ikke mærke til Anne Gretes handicap. For ham er det vigtigste, at hun er både præcis og hurtig til at oversætte og kan hjælpe på freelance basis. Hun er jo super dygtig til det, hun gør, og så gør hun det med et smil. Så jeg klager ikke, siger Alun Biggart. Modelfoto 12

13 Modelfoto Modelfoto Anna Grete oversætter sidens nyhedsbrev, som når ud til mennesker, og det betyder meget for hende, at der er nogen, der bruger hendes kompetencer. Det gør mig ret glad, at det er mig, der sørger for, at de kan kommunikere med så mange mennesker, fortæller hun og forklarer, at selvom hun er god til at læse korrektur og oversætte, er det svært for hende at søge de jobs, der bliver slået op. Jeg kunne skrive fra første klasse, men ude i arbejdslivet er det svært kun at komme med en enkelt kompetence. Der skal man hellere være sådan allround. Vil af med sin førtidspension Anna Grete fik sent i livet tilkendt en førtidspension. Jobcentret blev ved med at fortælle hende, at hun havde en masse kompetencer og gå-på-mod, så det var bare om at finde det rigtige job. Det er jo rigtigt nok, at jeg er sådan en, der bliver ved med at prøve, men det var frustrerende, fordi jeg blev så stresset hver gang, jeg forsøgte i et normalt job. Og den der stress kunne jeg ikke gøre noget ved, siger hun. Hun har stadig en drøm om at komme af med sin førtidspension, og karrieredagene har givet hende energien til at komme tilbage på arbejdsmarkedet. Her lærte hun, at mange virksomheder har brug for en, der er god til få ting, som eksempelvis at læse korrektur eller oversætte. De dage lærte mig, at jeg ikke skal ud og have et normalt job, men i stedet finde de opgaver, hvor jeg kan bruge mine små nicher til noget. ISS kan bruge folk med Aspergers Karrieredagene handlede også om, at Anna Grete kunne udvide sit netværk og møde virksomheder, der er interesserede i at ansætte personer med handicap. Specielt ISS gjorde indtryk, fordi de ikke bare var positive, men faktisk havde nogle specialiserede opgaver, som folk med Aspergers var bedre til at løse end folk uden handicap. Det betyder jo simpelthen, at man ikke føler sig sat på standby, og at man er en vigtig del af samfundet, mener Anna Grete. Vil gerne have hjælp til at kontakte virksomheden Det er en del af Anna Gretes Aspergers syndrom, at hun ikke er særlig god til at skabe kontakt. Så hvor meget hun end gerne ville gøre det selv, har hun brug for hjælp fra jobcentret til at skabe den første kontakt til virksomhederne. Jeg har prøvet at sidde til en jobsamtale, hvor min stemme fuldstændig forsvandt, og det er jo ikke det bedste signal at sende, når man søger job, slutter Anna Grete. Hun råder derfor jobcentrene til at tage sig tid til at snakke med den jobsøgende for at få afdækket ressourcerne og finde individuelle løsninger på folks handicap. 13

14 Kampagnens aktører Kampagnen blev lanceret af Beskæftigelsesministeriet. Virksomhedsforum for socialt ansvar: VFSA består af en række danske erhvervsledere der bl.a. rådgiver beskæftigelsesministeren om virksomheders sociale engagement. Karrieredagene nedbryder fordomme. Både hos virksomhederne, som får indblik i rekrutteringspotentiale hos personer med handicap, og hos de ledige, som både får et indblik i, hvordan virksomhederne fungerer, og de jobmuligheder, der kan være. Christina Schultz, sekretariatsleder, VFSA. Virksomhedsnetværk for socialt ansvar: Vinsa er et netværk for over små og mellemstore virksomheder. Udgangspunktet for Vinsa er, at socialt ansvar skaber værdi for virksomhederne. Mennesker med nedsat arbejdsevne tilfører virksomheden nye og andre kompetencer end personer, der er fuldt funktionsdygtige. Og så flytter man fokus over til, at det ikke bare er en selvfølge at gå på arbejde, så arbejdsglæden simpelthen bliver større hos alle medarbejderne. Kurt Holm, netværkschef for Vinsa. Specialfunktionen Job & Handicap: SJH er en specialenhed under Beskæftigelsesministeriet, der yder rådgivende, informerende og udviklende støtte til landets jobcentre og andre aktører på beskæftigelsesområdet. Jobcentrenes samarbejde med virksomhederne er helt centralt, når flere personer med funktionsnedsættelser skal i arbejde. Og brugen af virksomhedspraktik, løntilskudsforløb og de kompenserende ordninger er rigtig gode redskaber i dette samarbejde. Bente Ellegaard, afdelingsleder SJH. Danske Handicaporganisationer: DH er en paraplyorganisation for 32 medlemsorganisationer med over medlemmer og dækker alle typer handicap. Det er afgørende at kende sine ressourcer og kompetencer, når man søger job. Men lige så afgørende er det at kunne formidle sit handicap konstruktivt og positivt til potentielle arbejdsgivere Malene Eskildsen, konsulent i DH. 14

15 Mere viden Læs mere om kampagnen Søg job evner i fokus karrieredagskonceptet Læs mere om handicap og job: Modelfoto 15

16 Denne pjece fortæller om resultaterne fra kampagnen Søg job evner i fokus. Kampagnen handlede om, hvordan flere personer med handicap kan komme i job. Pjecen giver inspiration til jobsøgning, og den rummer gode råd til jobcentermedarbejdere og til virksomheder. Jeg kan ikke love jer et job. Men jeg kan love jer, at alle med de rette faglige og personlige kompetencer har en chance, når vi besætter ledige stillinger Citat virksomhed, der var vært ved en af karrieredagene. Synshandicappet men ikke blind for nye udfordringer Overskriften i en ansøgning, der balancerer kompetencer og information om handicappet Det der med, at man hører, at det kan lade sig gøre for andre, det er altså godt. Kurset har givet mig et spark til at åbne øjnene ud mod nye retninger Citat deltager i inspirationsmøderække Man skal simpelthen have styr på løsningerne allerede inden, man træder ind ad døren i virksomheden Citat deltager i kampagnen Jeg tror, at det var jobsøgningsworkshoppen, der gav mig et skub i den rigtige retning. Der blev sat ord på, hvordan man kan formidle sit handicap på en hensigtsmæssig måde Citat deltager i jobsøgningsworkshop I må lære at se og sælge jeres kompetencer. Hvis I ikke kan fortælle, hvad I kan, hvordan kan I så forvente, at en arbejdsgiver vil ansætte jer? Citat af Thomas Wibling, coach, oplægsholder på inspirationsmøder og hørehæmmet Det er en god idé, at emnet bliver taget op løbende i jobcentrene Citat fra jobcentermedarbejder Jeg tror nok det bedste, jeg fik med fra karrieredagene, var følelsen af at gå derfra med håb. At der faktisk er virksomheder, der er villige til at gøre en indsats fra at gå fra flotte målsætninger om mangfoldighed og inklusion til konkret handling Citat deltager i Karrieredag 16