16. september 2008 TEM

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "16. september 2008 TEM"

Transkript

1 16. september 2008 TEM Referat af landsmøde i Dragt- og tekstilpuljen september 2008 Museum Sønderjylland: Tønder Museum og Sønderborg Slot Referent: Tove Engelhardt Mathiassen Fotograf: Ida E. Hansen Kære alle! Mange tak til værterne for landsmødet, Inger Lauridsen og Hanne Hjerrild Smedemark, som havde sammensat et fagligt inspirerende og meget varieret program. Tak også til indlægsholderne, som indbød til faglige diskussioner samt til beslutninger for det videre arbejde i puljen. Inger Lauridsen startede dagen med at vise rundt i Drøhses Hus i Tønder, hvor der hvert år afholdes flere særudstillinger. I øjeblikket Kirsten Lindbergs viftesamling i stueetagen og udstillingen Dåbstøj Kristenklæder på 1.sal. Sidstnævnte var i fokus i dagens program. I 2006 skrev et af dragtpuljens medlemmer Anni Bloch bogen af samme titel. Inspireret af bogen kontaktede Inger Lauridsen efterfølgende Anni Bloch med henblik på at etablere en 1

2 repræsentativ udstilling af dåbstøj fra hele Danmark, specielt kristentøj. Tønder Museum har suppleret med få ting herunder huer, som ikke er med i bogen. Her var blandt andet perlestrikkede dåbshuer i tyndt garn. Inger havde valgt udvasket, ubleget bomuldslærred på montrernes bunde for at tage så lidt opmærksomhed som muligt fra de ekstraordinære genstande. Det ene rum var koncentreret om svøbning, fordi man skal kende svøbning af spædbørn for at forstå kristentøjernes faconer. Her var spændende dagligdags svøbelister fra Sønderborg Slot og fine svøbelister med broderi og anden udsmykning, de absolut fineste fra Roskilde Museum. Inger pegede på flere interessante kristentøj i sin omvisning. I flæng skal nævnes: Brorson-familiens dragt fra slutningen af 1600tallet med sølvbroderi i nedlagt syning formodentlig fra et borddække (Kunstindustrimuseets samling) to ens eksempler på Lyon-silketapeter med løver og blomstermotiver genbrugt i kristentøj i Roskilde og Værløse Museums samlinger. fra Tønder Museums egen samling 1600tals silkestof kantet af en 1600tals knipling. fra Kunstindustrimuseet en empire dåbskjole i silkestof med applikerede rokokodamer, kinesere og fugle måske fra et sengeomhæng. Inger pegede ligeledes på de forskellige faconer: Ganske korte poser fra Vestsjælland, Amager og samme form anvendtes i Sydsverige. På Amager også svøb sammen med dåbstrøje og ingen pose. I Sønderjylland næsten kun lange, smalle poser med afvigende bagstykke. Desuden pegede Inger på variationerne korthættede og langhættede dragter, i sidstnævnte ligger barnet i hætten, som monteres med en smæk a la brystsmæk. Udstillingen kan ses frem til 30. december Efter frokost viste Inger Lauridsen rundt på Tønder Museum. Et af Tønder Museums fokusområder er knipling, og Inger varierer hvert år museets udstilling heraf. I 2008 under overskriften Knipleskrin, kniplebræt, kniplepinde om kniplerskernes arbejdsredskaber og arbejdsmetoder, desuden var der en udstilling af Helene Karbergs udenlandske kniplinger. Karbergs samling er indsamlet i midten af 1800tallet. I udstillingen viste Inger 2

3 sin tese om udviklingen fra syskrin med skråtstillet låg og med systensfunktioner til knipleskrin. Sidstnævnte har en stor plade - større end skuffedariet underneden. Pladen er belagt med en tæt og hård stopning af enghø, betrukket med blårlærred og forsynet med det såkaldte skrævl, arbejdsstedet af læder, hvor kniplepindene falder til under arbejdet. Skrævl et er ofte pænt præget og holdes på plads på pladens nederste halvdel med pinde. I hver side er knipleskrinet forsynet med sidebreve til at holde orden på grupper/bundter af kniplepinde. Til en binche-knipling er det ikke ualmindeligt med 300 kniplepinde, der skal holdes orden på. Knipling kom ind i Danmark omkring 1600 formodentlig via handel med Nederlandene. 1590erne har den første skriftlige kilde om Tønder-område som knipleområde: En rådmand i Ribe sendte sin datter til Tønder for at lære knipling. I udstillingen findes den ældste afbildning af knipling på dansk grund: Et glas fra 1741 med indgraverede personer, herunder kniplersken med sit knipleskrin på stander og kniplingshandleren. De sidstnævnte havde ingen udgifter til kniplerskernes produktionsmidler nemlig skrinet med sit tilbehør samt nåle, kniplepinde, saks mv. Prikkebrevet med det indprikkede mønster var hans ejendom, de ældste var af pergament, senere anvendtes vokset pap. Tråden blev ligeledes skaffet af kniplingshandleren især som import fra Flandern. Inger gav et tankevækkende regnskab: 1 pund hør kostede rigsdaler, 1 pund kniplinger havde en værdi af omkring 2000 rigsdaler og kniplerskerne tjente 7-10 skilling pr. dag på en slags akkord % af alle kvinder i Tønderområdet kniplede fra ca. 11 års alderen til de ikke kunne se mere. Cirka i 50 års alderen måtte de fleste skifte til mønstre med tykkere tråd på grund af synet. Under preussertiden var der opbrud i forlagsvirksomheden og dermed kom direkte bestillinger til kniplerskerne, som herefter anvendte prikkebreve monteret på små såkaldte madrasser, så man nemt kunne skifte mønster efter indløbne bestillinger. Endelig omtalte Inger de forskellige arbejdsredskaber kniplingskrin og kniplebræt med valse samt Hansigne Lorenzens Ballum-Valse, hvor de to systemer kombineres, nemlig med en nedsænket valse i knipleskin. Kniplebræt med valse: Fortløbende prikkebrev monteret rundt om, men dårlig arbejdsstilling. Skrin: Ulempe at skulle flytte den igangværende knipling hver 5-6 cm, men bedre arbejdsstilling. Inger omtalte til slut Ebba Buschs store forskningsarbejde om knipling i 1960erne og 1970erne. Arbejdet skulle have resulteret i en disputats, som aldrig blev fuldført. Ester Grølsted har Ebba Buschs værkliste om knipling. Hun sender den til puljesekretæren, så den kan blive lagt på Om aftenen 3. september startede dragtpuljemødet på Sønderborg Slot med dragtnyt og nyt fra arbejdsgrupperne: 3

4 Nyt om orddatabasen ved puljesekretæren: Augustinusfonden støttede i 2007 arbejdet. Farumgårdfonden og to af Kongehusets fonde har givet tilsagn om støtte. Det samme gælder Erna Lorenzens tekstilfond, som vel at mærke er en fond, som ikke kan søges. Arbejdsgruppen er inde i ny ansøgningsrunde Gruppen får moralsk og praktisk støtte fra direktøren for Dansk Sprognævn Sabine Kirchmeier-Andersen, som var med til det seneste møde, hvor hun udtalte, at projektet er banebrydende og kan danne model for fremtidige projekter. Projektet skal fremlægges på seminar 20. november 2008 på Syddansk Universitetscenter. Invitation er rundsendt til alle. Nyt om bogen om industrialismens tøj ved puljesekretæren: Marie Riegels-Melchior har sendt følgende nyt: Antologien skrider frem og teksterne er så godt som i hus og der er læst korrektur på de fleste og dermed et manuskript næsten klart til at overlade til Museum Tusculanums Forlag. Herligt! Birthe Jensen: At klæde sig på et internetprojekt på Vendsyssel Historiske Museum. Projektet er et formidlingsprojekt henvendt til børn. Vendsyssel Historiske Museum har en stor dragtsamling og med dette projekt kan skolebørn besøge museet uden at komme der fysisk. Museet søgte til et halvt års arbejde og fik bevilget kr. af Kulturarvsstyrelsen. Museet samarbejder med Landsforeningen af danske Folkedansere, som i 2007 afholdt sit landstævne i regionen og dermed en stor dragtudstilling på Sæbygård med 600 dragtstykker. I projektets planlægning har man fulgt fagmålene for håndarbejde (den tekstile designproces) herunder den måde, som man via håndarbejdslæreruddannelsen opbygger en undervisning/proces i fire faser: Idé, planlægning, udførelse, evaluering. Denne firedeling har dannet model for opbygning af siden. Den primære målgruppe er skoler. Medlemmerne er velkomne til at kigge med på linket Annette Herbst fortalte om sit arbejde i firmaet Historicum, der løser opgaver for forskellige museer. Det kan dreje sig om dragtløsninger; men også om andre formidlingsspørgsmål/eksperimenter herunder diverse lerperler, parfumerede samt med guldfiligran. Annette nævnte forskellige kunder blandt andre Sønderborg Slot, Koldinghus, Rosenborg, Kronborg m.fl. Kirsten Gravesen, Industrimuseet fortalte om to projekter: projektet Tråd, som er et samarbejde under Kulturministeriet og Kulturregion Østjysk Vækstbånd. Temaet er det tekstile håndværks betydning. Viborg Håndarbejdsseminarium og Silkeborg Museum er tovholdere på projektet, og følgende partnere indgår: Kulturhistorisk Museum Randers, Skandinavisk Designhøjskole, Industrimuseet samt Blicheregnens Museum (nu under Silkeborg Museum). Se link samt projektets elektroniske kalender på Industrimuseet. Den vedhæftes sammen med referatet. udstillingen Mor syr på Industrimuseet. En af problemstillingerne i arbejdet med udstillingen er hjemmesyet eller ej, hvordan afgør man det? Kirsten havde et eksempel med: En gul kjole fra 1940erne, som puljens medlemmer kom med deres bud på. Konklusionen var, at det var en konfektionsvare med hjemmesyede omsyninger. Nyt om Dragtjournalen ved puljesekretæren: 4

5 For deltagerne i arbejdsgruppen vedr. Dragtjournalen er der ikke afsat tid til projektet i arbejdstiden, så det foregår som fritidsarbejde. Fra starten har gruppen arbejdet med en flad struktur og med en intention om, at redaktørposten skulle gå på skift. Camilla Luise Dahl har på seneste arbejdsgruppemøde påtaget sig hvervet som ansvarshavende redaktør. Kitt B. Jensen overgår til at arbejde med faglig redaktion, pressearbejde og Dragtjournalens kontaktflade. Ellen Elisabeth Jensen vil gerne læse korrektur og skrive boganmeldelser. Thomas Meldgaard fra Arbejdermuseet vil indgå i arbejdet med anmeldelser. Vedr. boganmeldelser: Dragtjournalen kan evt. indlede samarbejde med en kompetent bibliotekar, som i forvejen udarbejder lister over nye udgivelser på feltet. Gruppen kan arbejde med kortere omtaler og ikke deciderede faglige anmeldelser. Forskellige modeller kan kombineres for eksempel 1-2 anmeldelser pr. nummer og resten kun en liste eller kortere omtaler. Redaktionen skal håndhæve artikellængderne i forfattervejledningen, så enkeltnumrene ikke bliver for lange. Det blev besluttet at holde et årligt møde med puljesekretæren, hvor temaet er de strukturelle beslutninger. De øvrige redaktionsmøder/ arbejdsgruppemøder holdes ad hoc. Arbejdsgruppen efterlyser følgende: a. Faglige medredaktører indenfor områderne nyere tid, arkæologiske tekstiler samt bevaring. Det skal pointeres, at interesserede kun skal melde sig til arbejdet for et nummer af gangen. b. Anonym læsere, som vil give faglig kritik af artikler. Videnskabelige publikationer fordrer anonyme læsere. Målsætningen er at arbejde med blandede numre, hvor nogle artikler vil blive læst af en anonym, faglig læser. Dette skal fremgå af kolofonen. Meld jer til begge opgaver til puljesekretæren. Fra salen lød positiv respons på Dragtjournalen. Lis Slottved oplyser, at kataloget "Tekstil funktionalisme Væveren Hanne Vedel" nu er til salg til nedsat pris. Nyt fra Københavner-gruppen ved puljesekretæren Helle Leilund fra Arbejdermuseet har sendt følgende nyt: I løbet af efteråret åbner vi en ganske lille dragtudstilling, som meget gerne må annonceres på mødet. En designstuderende fra Kolding udstiller sit bachelorprojekt hos os, dvs tøjkollektion, skitser, ideer modelfotos mv. Hun har taget udgangspunkt i sin egen modsætningsfyldte familiehistorie (far arbejderdreng fra Kbh i 50erne - mor datter af velhavende fabrikant). Alle modsætningerne mellem det rige og det fattige, det nye og det slidte, det grove og det fine, modetøj og arbejdstøj er arbejdet ind i hver enkelt beklædningsdel. Udover sin familie har hun brugt genstande fra Arbejdermuseet i kollektionen. Meget interessant og relevant for os som museum at vise hvordan vores udstillingsgenstande og arbejderhistorien kan indgå i nyt design. Næste møde i Københavner-gruppen bliver et arrangement i forbindelse med denne udstilling. Dato følger senere pr. . Esther Grølsted fortalte, at Grundvigs Hus er åbent på Kulturnatten 10. oktober Esther vil den aften fortælle om Rud-Petersens store fresko med 77 bønder i dragter. Den blev udført i 1908 med hjælp fra kollegerne Niels Larsen Stevns, Johan Thomas Skovgaard og Troels Trier (den ældre). Ny arbejdgruppe blev foreslået, nemlig en gruppe som vil arrangere fyraftensmøder vest for Storebælt. Vil du deltage i arbejdsgruppen, så meld ind til puljesekretæren. Aftaler om næste landsmøde i uge 22. 5

6 Flere forslag kom frem: Textilforum i Herning vil gerne vente med at være værter til 2012, hvor en helt ny udstilling er åbnet. Falsters Minder og Fanø. Begge blev noteret som mulige emner til senere møder. Medlemmerne besluttede, at næste landsmøde bliver et en-dagsmøde i Vejle, hvor Vejle Museum vil være vært. Kirsten Rykind-Eriksen arbejder i øjeblikket på en udstilling om farverivirksomhed, som puljens medlemmer vil kunne se ved besøget. Sensommermødet i 2009 kan evt. bliver et to-dagsmøde i Århus. På det tidspunkt har Den Gamle By en udstilling om fest og festtøj i 100 år i anledning af museets 100 års jubilæum. Kirsten Gravesen foreslog, at der på ene mødedag bliver arrangeret som et kursus for registratorer på Kvindemuseet, hvor Bente Larsen m.fl. kunne undervise. Inge Adriansen startede dag 2 med at præsentere Tove Slettebo og Ellen Weis, som begge har bidraget til den fine samling af tekstiler og dragt på Sønderborg Slot. Museum Sønderjylland har nu organiseret sig således at Inger Lauridsen har det overordnede ansvar for tekstiler og dragt i regionen. Sønderborg Slot fejrer sit 100 års jubilæum i år, idet der allerede i 1908 blev startet et hjemstavsmuseum for både de tyske og de danske i området. Først efter Genforeningen i 1920 blev selve slottet købt af den sidste hertug og hjemstavnmuseet flyttede ind, så det er nu et regionalt museum på lejemål i statens slot. Efter en stor restaurering i 1964 blev de fine, flamske gobeliner fra begyndelsen af 1700tallet ca indkøbt på en fynsk herregård til venstre forgemak til den store festsal. Dernæst introducerede Inge udstillingen Nationale tekstiler via dias. Hun tog udgangspunkt i Muhammed-krisen og reaktionerne på afbrænding af Dannebrog, fordi sangen Den tapre landsoldat netop rummer dette tema: Forhånelsen af flaget. Motiver fra Den tapre landsoldat er gået igen i trykte og vævede mindeklude også i form af tysk latterliggørelse af de danske soldater. Dannebrog har været et stærkt symbol på danskhed og dansksindethed, og det har haft raffinerede udformninger som for eksempel broderede bogmærker til konfirmationsgave med dobbelheden kors/flag. Samtidig har den nationale signalgivning også udmøntet sig brug af de holstenske farver for eksempel i Frederiksstad, hvor piger i blå, hvid, rød kjole spadserede foran kommandantens bolig. Modtræk: At invitere den blåklædte pige til te, så spadsereturen i stedet viste Dannebrogs farver. Såvel på tysk 6

7 som på dansk side har nationalismen vist sig i tekstiler. Det sidste markante eksempel på broderi i den genre er det broderi, der blev tegnet i 1948 og forhandlet af Clara Wæver med den onde og den gode side under besættelsen. Inge konkluderede med at sige, at det i dag er relevant at indsamle T-shirts med budskaber, fordi det er en markant signalgivning i nutiden. Herefter viste Inge, suppleret af Hanne Hjerrild Smedemark og Inger Lauridsen rundt på slottet, hvor medlemmerne så de faste tekstiludstillinger opstillet i 1976 med tekstilproduktion og brug af tekstilerne blandt andet monteret på giner og i form af en brudekiste med udstyr, der aldrig var blevet brugt samt et udstillingsafsnit om Scherrebek tæpperne. Sønderborg Slot havde en større særudstilling om disse tæpper for nogle år siden. Og naturligvis viste Inge rundt i udstillingen Nationale tekstiler, som det ses på billedet herover. Hanne Hjerrild Smedemark fortsatte dagens program og indledte med at sige, at det er væsentligt at huske de gode ting, som er i museernes samlinger, at tage dem frem, at forske og at udstille dem. Et eksempel herpå var stoppestrømper fra et husmandssted på Als. De vidner om den yderste nøjsomhed og kan mere end ord fortælle om nogle menneskers livsvilkår. To andre eksempler stammer fra en slægt fra Ketting på Als, nemlig to 7

8 1700tals brudekjoler. Den første kom til Sønderborg Slot i 1990, den anden i dette forår Den ældste kjole indgik senest, nemlig Anne Kristine Vangs brudekjole fra 1756, da hun - slagterens datter i Ketting - blev gift med kromandens søn, som var lakaj på Augustenborg. Måske derfor kunne en slagterdatter have en kjole i så eksklusiv silke i tiden for luksusforordningerne. Stoffet er forbavsende uslidt. Sammen med kjolerne hører et fabelagtigt skriftligt kildemateriale med slægtens historie blandt andet belyst med brevvekslinger. Lisbeth Green nævnte, at Horsens Museum har en kjole i et næsten tilsvarende blåt silkestof, som Lisbeth vil tage initiativ til at få rundsendt et billede, så medlemmerne kan sammenligne disse 1700tals-stoffer. Hanne viste endnu en kjole fra den samme slægt fra 1790, her var det Anne Kristine Vangs søn, som blev gift med en kvinde, der hørte til en mindre herregård. Kjolen er en andendagsbrudekjole. Forhåbentlig publicerer Hanne Hjerrild Smedemark og Inger Lauridsen en artikel om disse spændende kjoler. Ida E. Hansen fortalte i samme forbindelse, at Textilforum har en fjerdedel af en dragt i brocheret silke. Den er blevet delt i forbindelse med arv. Ida vil orientere mere om denne del af en dragt til næste landsmøde. 8

9 Kjolen fra Til det næste punkt tog Hanne Hjerrild Smedemark udgangspunkt i dans og dansekonkurrencer som et aktuelt emne i nutiden. Samtidig har mange barndomserindringer om at gå til dans, for Hannes vedkommende på Fru Sjøgrens danseskole i Bryrup med den lille Kim Sjøgren som en del af 9

10 musikledsagelsen. Sønderborg Slot har en spændende samling af afdansningskjoler fra Evita Vinterskovs Danseskole, som eksisterende fra Hanne havde taget kjolerne frem fra magasin, så puljens medlemmer kunne se dem i monteret stand. Allerede Evita Vinterskovs farfar startede danseskole i 1880, så hun fortsatte slægtens tradition. Sammen med kjolerne havde museet modtaget fotoalbums fra familien og Evita Vinterskovs danseinstrukser fra De blev i en grøn kasse sammen med rejsegrammofonen sendt med tog fra by til by, mens danselærerinde selv cyklede mellem de 8-10 forskellige steder, hvor hun holdt danseskole i de mindre byer. Ellen Weis fortalte, at museets afholdt en udstilling af kjolerne, da de indkom til museet og mange tidligere danseskoleelever mødte frem. Herefter fortsatte dragtpuljemødet: Forespørgsel om skospænder ved puljesekretæren: Steen Nottelmann fra Royal Copenhagen Museum interesserer sig originale mandssko af læder fra perioden 1770 til 1810 specifikt for at finde ud af hvordan man har båret skospænderne. Steen beder mig lufte sin interesse for mandeskoene med spænder og problematikken om, hvorvidt alle(s) sko var symmetriske eller om fine folk havde en læst til hver fod. Har nogen af medlemmerne kendskab til bevarede mandssko af læder fra denne periode? Jeg skal nævne, at Steen allerede har set de rester af sko, der blev fundet på Esplanaden. Meld ind til puljesekretæren, hvis du har kendskab til dette emne. Lisbeth Green og Ida E. Hansen orienterede om arbejdet i arbejdsgruppen, som tager sig af forbedringer til Regin og de særlige udfordringer, der er ved registreringen af tekstiler. Ida fremlagde en tegning til kvindeligt målskema. Der var tilfredshed og forslag om enkelte ændringer og suppleringer. Vi ønsker os, at målskemaet skal kunne printes ud, når vi kommer så langt. Enkelte mål kunne tilføjes (vidde forneden og skulderbredde). Desuden skal der laves lay-out på skemaet + tilføjes en rubrik til museumsnummer. Puljen enedes om at gå efter det bedst mulige, nemlig tre målskemaer: mand, kvinde, barn samt at opdele henvendelsen til KUAS i to dele. Dels målskema dels undergrupper til Regin. Lisbeth fremlagde arbejdet med undergrupper til Regin. Rubrikken med genstandsbetegnelser er den mest varierede og svarer groft sagt til de overskrifter, som man vil bruge på et registreringskort. For eksempel de tre genstandsbetegnelser: frakke, slag, kåbe, som alle tre kan puttes ind i samme undergruppe: Overtøj. Undergrupperne er således enklere og mere rummelige end genstandsbetegnelserne. Arbejdet i gruppen går fra det komplicerede, genstandsbetegnelserne, til overblikket, undergrupperne. Betegnelsen undergruppe stammer fra Regins brugervejledning, og arbejdet udføres på opfordring fra KUAS. Puljerne opfordres til at enes om et overskueligt antal, fagligt definerede undergrupper. Konklusion: Alle puljens medlemmer opfordres til at udarbejde lister over de genstandsbetegnelser, de bruger, for at gøre skemaet så godt og dækkende som muligt. Lisbeth arbejder videre med skemaet, som rundsendes, når hun er klar. 10

11 Arbejdet hænger i nogen grad sammen med det arbejde, der gøres i orddatabasegruppen. På længere sigt er det optimalt at knytte de to gruppers arbejde sammen. Endnu engang tak for et godt møde. Med venlig hilsen Tove Engelhardt Mathiassen Museumsinspektør og puljesekretær 11

12 Deltagere i landsmødet i dragt- og tekstilpuljen september 2008 Annett Laursen-Skjelsager, Farum Annette Herbst, Historicum Bente Larsen, Kvindemuseet Birthe Jensen, Vendsyssel Historiske Museum Ellen Weis, Sønderborg Slot (kun 4. sep.) Esther Grølsted, Nationalmuseet Hanne Hjerrild Smedemark, Sønderborg Slot Hanne Schaumburg Sørensen, Kulturhistorisk Museum Randers (kun 3. sep.) Ida E. Hansen, Textilforum Ina Damgaard Holst, Horsens Museum Inga Jornil, Sønderborg Slot Inge Christiansen, Køge Museum Inge-Margrethe Davidsen, Gilleleje Museum Inger Lauridsen, Tønder Museum Inger Michelsen, Blicheregnens Museum Ingrid Mortensen, Viborg Stiftsmuseum Karen Woer, Den Gamle By Karin Becker, Padborg Karin Grønning, Fredericia Museum Kirsten Gravesen, Industrimuseet, Horsens Kirsten Leer, Viborg Kirsten Rykind-Eriksen, Vejle Museum (kun 3. sep.) Kirsten Schmidt, Søllerød Museum Lene Sørensen, Kulturhistorisk Museum Randers (kun 3. sep.) Linda Regine, Historicum Lis Slottved, Aabenraa Lisbeth Green, Horsens Tove Slettebo, Sønderborg Slot (kun 4. sep.) Tove Engelhardt Mathiassen, Den Gamle By og puljesekretær 12

13. september 2006 TEM. Referat af landsmøde i Dragt- og tekstilpuljen Holbæk Museum, 7. september 2006. Kære alle!

13. september 2006 TEM. Referat af landsmøde i Dragt- og tekstilpuljen Holbæk Museum, 7. september 2006. Kære alle! 13. september 2006 TEM Referat af landsmøde i Dragt- og tekstilpuljen Holbæk Museum, 7. september 2006 Kære alle! Mange tak til værter og indlægsholdere for en spændende dag og til alle for en god mødestemning.

Læs mere

Mange tak for sidst til deltagerne i dragtpuljemødet på Tøjhusmuseet og Nationalmuseet og ikke mindst tusind tak til værter og indlægsholdere.

Mange tak for sidst til deltagerne i dragtpuljemødet på Tøjhusmuseet og Nationalmuseet og ikke mindst tusind tak til værter og indlægsholdere. Referat fra dragtpuljemøde 17.-18. april 2002 Mange tak for sidst til deltagerne i dragtpuljemødet på Tøjhusmuseet og Nationalmuseet og ikke mindst tusind tak til værter og indlægsholdere. Onsdag 17. april:

Læs mere

Referat dragtpuljen workshop

Referat dragtpuljen workshop Referat dragtpuljen workshop Dag 1 Kort introduktion til workshopforløb ved Marie Mønster Døllner Vi har været fire i en arbejdsgruppe, som har planlagt en lille workshop. Tove stopper til nytår og vi

Læs mere

Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt

Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt SGHNAVN_uaar_p50 DRG SGH SGHNAVN 0312 1501 Gentofte Hospital 0312 2000 Hospitalerne i Nordsjælland 0312 3000 Sygehus Vestsjælland

Læs mere

Jysk IT-netværksgruppemøde den 10/09 2007 kl. 9-15 på cvu vita, Sygeplejerskeuddannelsen Viborg Toldbodgade 12 8800 Viborg.

Jysk IT-netværksgruppemøde den 10/09 2007 kl. 9-15 på cvu vita, Sygeplejerskeuddannelsen Viborg Toldbodgade 12 8800 Viborg. Jysk IT-netværksgruppemøde den 10/09 2007 kl. 9-15 på cvu vita, Sygeplejerskeuddannelsen Viborg Toldbodgade 12 8800 Viborg 04/09-2007 Dagsorden Fremmødte: Kim Jacobsen JCVU Sygeplejerskeuddannelsen - Randers

Læs mere

29. april 2004 TEM. Referat af møde i dragt- og tekstilpuljen. 23.-24. marts 2004. Referenter: Tove E. Mathiassen og Birka R.

29. april 2004 TEM. Referat af møde i dragt- og tekstilpuljen. 23.-24. marts 2004. Referenter: Tove E. Mathiassen og Birka R. 29. april 2004 TEM Referat af møde i dragt- og tekstilpuljen 23.-24. marts 2004 Referenter: Tove E. Mathiassen og Birka R. Bitsch OBS: Første gruppemøde for forskning/undersøgelser under temaet industrialismens

Læs mere

Id Genstand nr.:dragtdel Studieegnet Materiale Sted Herred Amt 20 001X020 korsklæde knipling. 21 001X021 korsklæde knipling

Id Genstand nr.:dragtdel Studieegnet Materiale Sted Herred Amt 20 001X020 korsklæde knipling. 21 001X021 korsklæde knipling Id Genstand nr.:dragtdel Studieegnet Materiale Sted Herred Amt 20 001X020 korsklæde knipling 21 001X021 korsklæde knipling 22 001X022 korsklæde blonde (maskin) 23 001X023 korsklæde m. broderi 24 001X024

Læs mere

Tekstiler fra 200 år

Tekstiler fra 200 år Tekstiler fra 200 år Hvad dragkisten gemte Onsdage og fredage kl. 15-17, i juli og august Den gamle Købmandsgård i Ballen Kornmagasinet indgang fra Strandvejen Arrangeret af Firmaet L. Rasmussen og Købmandsgårdens

Læs mere

Oversigt over statsstøttede kunstmuseer***

Oversigt over statsstøttede kunstmuseer*** Oversigt over statsstøttede kunstmuseer*** Offentlige tilskud (EU, stat, amtskommune og Ikke offentlige tilskud Museum kommune) Af samlede (fonde, sponsorater mm.) Kr. indtægter Kr. Arken 2008 32.698.308

Læs mere

Efterår 2014 29. årg. nr. 2

Efterår 2014 29. årg. nr. 2 Efterår 2014 29. årg. nr. 2 Uldkredsen Vestfyn Styregruppen Kasserer Connie Søgaard Basselundvej 9 5620 Glamsbjerg Tlf.: 6445 1815/20448015 Mail: connie.soegaard@mail.dk Gunhild Berg Bodebjergvej 37, Køng

Læs mere

Om Frivilligafdelingen

Om Frivilligafdelingen Frivillighåndbog Om Frivilligafdelingen Indhold Frivilligafdelingens opgaver... 3 Værktøjsmapper... 4 Frivilligafdelingen består af... 6 Mødrehjælpens lokalforeninger... 7 Mødrehjælpens fondsbutikker...

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Kulturparaplyen

Referat af Generalforsamling i Kulturparaplyen Referat af Generalforsamling i Kulturparaplyen Torsdag 27. marts 2014 1. Valg af mødeleder. Jørn P. Madsen blev valgt som mødeleder, og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 2. Registrering

Læs mere

Erhvervskvinder Trekantområdet Januar 2011, nr. 1

Erhvervskvinder Trekantområdet Januar 2011, nr. 1 Erhvervskvinder Trekantområdet Januar 2011, nr. 1 Velkommen til januarmødet. Tirsdag, den 17. januar kl. 18:00 på hotel Comwell, Kolding Tankefelt terapi effektiv behandling mod f.eks. præsentationsangst

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

Dit, mit & vores museum

Dit, mit & vores museum Kulturstyrelsens Museumsårsmøde Radisson Blu H.C. Andersen Hotel 21. og 22. maj 2012 Dit, mit & vores museum Stærke museumstilbud i enkle rammer VELKOMMEN Vi har gennem længere tid drøftet anbefalinger

Læs mere

Erhvervskvinder Trekantområdet Februar 2012, nr. 2

Erhvervskvinder Trekantområdet Februar 2012, nr. 2 Erhvervskvinder Trekantområdet Februar 2012, nr. 2 Velkommen til februarmødet. Tirsdag, den 21. februar kl. 18:00 Kom og hør Lisbeth Gade Mikkelsens historie Vi mødes på Hotel Comwell i Kolding Program

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Dansk Sociologforening d. 24. februar 2007

Referat fra Generalforsamling i Dansk Sociologforening d. 24. februar 2007 Referat fra Generalforsamling i Dansk Sociologforening d. 24. februar 2007 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning 5. Budget for foreningen 2005,

Læs mere

Fredag den 24. april 2015 kl. 12.30-15.30

Fredag den 24. april 2015 kl. 12.30-15.30 Referat Repræsentantskabsmøde i Landsorganisationen OK-Klubberne i Danmark: Fredag den 24. april 2015 kl. 12.30-15.30 Dirigent: Paul Erik Weidemann Deltagere: Bestyrelsesmedlemmer: Erik Demant OK-Kolding

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvinder Herning er kommet godt fra start i dette nye år. Hvad kan lokke friske og aktive kvinder ud i sne, frost, kulde og... fra en håndboldkamp? - Det kunne

Læs mere

Id Genstand nr.: Dragtdel Studieegnet Materiale Sted Herred Amt 56 001X056 håndlinning hørlærred. 57 001X057 krave hørlærred

Id Genstand nr.: Dragtdel Studieegnet Materiale Sted Herred Amt 56 001X056 håndlinning hørlærred. 57 001X057 krave hørlærred Id Genstand nr.: Dragtdel Studieegnet Materiale Sted Herred Amt 56 001X056 håndlinning hørlærred 57 001X057 krave hørlærred 58 001X058 krave hørlærred 59 001X059 krave hørlærred 60 001X060 krave hørlærred

Læs mere

Røsnæs Udvikling & Beboerforening For nemheds skyld har jeg forkortet foreningens navn til RUB i dette referat.

Røsnæs Udvikling & Beboerforening For nemheds skyld har jeg forkortet foreningens navn til RUB i dette referat. Røsnæs Udvikling & Beboerforening For nemheds skyld har jeg forkortet foreningens navn til RUB i dette referat. Bestyrelsesmøde tirsdag den 24. april 2012 kl. 19.00 i klubhuset Konstituering: Valg af formand

Læs mere

Referat Generalforsamling i Tribadernes Net den 2015.03.01

Referat Generalforsamling i Tribadernes Net den 2015.03.01 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af stemmetællere 4. Koordinationsgruppens og øvrige gruppers beretning 5. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab og budget 6. Visioner, aktiviteter

Læs mere

Per Brunsgård fra Tim ved Ringkøbing DK

Per Brunsgård fra Tim ved Ringkøbing DK Per Brunsgård fra Tim ved Ringkøbing DK Fotografering af de kongelige har jeg som hobby. Begivenhederne vælges fra den kongelige kalender på Internettet eller fra dagspressen. For at komme tæt på, ved

Læs mere

Generalforsamling 22.03.2013

Generalforsamling 22.03.2013 Generalforsamling 22.03.2013 Mødeart: Mødested: Generalforsamling - Single Rock Cafe Horsens. Vestergade 7B, 8700 Horsens. Mødedato: Fredag d. 22.03.2013 kl. 18.00. Referatdato: 22.03.2013. Deltagere:

Læs mere

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08.

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. 1.Velkomst Susanne bød velkommen og der var et specielt velkommen til vores nye kasserer, Erik. 2. Valg af dirigent, referent samt næste møde. Dirigent:

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere

Tilsyn med fortidsminder

Tilsyn med fortidsminder Tilsyn med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen overtager tilsynet med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen har det nationale ansvar for vores ca. 30.000 fortidsminder. nordjyllands historiske museet for thy

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus

Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus Til stede: Hanne, Patricia, Michael, Bente Fraværende: Allan og Pia skulle have været med på Skype, men internettet fungerede ikke. Linda blev i København,

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Hanne Buchholdt, Jesper

Læs mere

Forretningsmøde Kvindenetværket 25. juli 2014 under Sommerstævnet på Lindenborg.

Forretningsmøde Kvindenetværket 25. juli 2014 under Sommerstævnet på Lindenborg. Forretningsmøde Kvindenetværket 25. juli 2014 under Sommerstævnet på Lindenborg. Indledning og velkomst v Karin Christiansen Karin bød især velkommen til Didi Oprenova fra Bulgarien, som taler til et seminar

Læs mere

AUGUST 2015. Ateljé Margaretha - Postboks 252-6330 Padborg. Tel. 70 20 22 50 www.margaretha.dk E-mail: kundeservice@margaretha.dk

AUGUST 2015. Ateljé Margaretha - Postboks 252-6330 Padborg. Tel. 70 20 22 50 www.margaretha.dk E-mail: kundeservice@margaretha.dk AUGUST 2015 Ateljé Margaretha - Postboks 252-6330 Padborg. Tel. 70 20 22 50 www.margaretha.dk E-mail: kundeservice@margaretha.dk Kære Klubmedlem! Her kommer folderen for august med herlige broderier og

Læs mere

3. Hvorfor fangede man nogle kvinder, tog tøjet af dem og klippede alt håret af dem på gaden?

3. Hvorfor fangede man nogle kvinder, tog tøjet af dem og klippede alt håret af dem på gaden? Før læsning: Introduktion til årtiet Gruppearbejde: Se på billederne i bogen side 3. Hvad kender I? Hvad tænker I? Hvad tror I kapitlet handler om? Hvad ved I om dette årti i jeres eget hjemland / verden

Læs mere

DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012

DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012 DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012 Kulturstyrelsen Museer H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon: 33 74 51 00 E-mail: jba@kulturstyrelsen.dk Vejledning Du kan få vejledende

Læs mere

Nr. 100 - Persillekræmmeren 2014. Krigen 1848-50

Nr. 100 - Persillekræmmeren 2014. Krigen 1848-50 Nr. 100 - Persillekræmmeren 2014 Krigen 1848-50 Krigen blev udkæmpet fra 1848 til 1850 mellem Danmark og tyske stater om herredømmet over hertugdømmerne Slesvig og Holsten. Hertugdømmerne var delvis selvstændige

Læs mere

Kulturarvsstyrelsens Museumsmøde 2011 Nyborg Strand Hotel og Konferencecenter 27. 28. april. Museumslandskabet i forandring

Kulturarvsstyrelsens Museumsmøde 2011 Nyborg Strand Hotel og Konferencecenter 27. 28. april. Museumslandskabet i forandring Kulturarvsstyrelsens Museumsmøde 2011 Nyborg Strand Hotel og Konferencecenter 27. Museumslandskabet i forandring KulturArVsstYrelsen 27. april Dagens moderator: Thomas Buch-Andersen, P1 9.30 Ankomst og

Læs mere

ICOM Danmark. Referat af ICOM Danmarks generalforsamling onsdag d.05.05. 2015 kl. 13.00-16.00 Sted: Møntergården, Odense Bys Museer

ICOM Danmark. Referat af ICOM Danmarks generalforsamling onsdag d.05.05. 2015 kl. 13.00-16.00 Sted: Møntergården, Odense Bys Museer ICOM Danmark Referat af ICOM Danmarks generalforsamling onsdag d.05.05. 2015 kl. 13.00-16.00 Sted: Møntergården, Odense Bys Museer Til stede fra bestyrelsen: Vinnie Nørskov (formand), Mille Gabriel (sekretær),

Læs mere

Formandens Årsberetning juni 2012

Formandens Årsberetning juni 2012 Formandens Årsberetning juni 2012 Har man spørgsmål til årsberetningen, er man velkommen til at sende en email til skolebestyrelsen eller til Keld Rask. Skolebestyrelsen skal i henhold til folkeskolelovens

Læs mere

Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129

Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129 1 Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129 Advokater udpeget af MIDTJYLLAND: Advokat Dorte Guldbrøn Advokatfirmaet Guldbrøn Toldboden 3, 1. sal th., D 8800

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling d. 15. marts 2014 Fredericia Tegnsprogsforening

Referat fra ordinær generalforsamling d. 15. marts 2014 Fredericia Tegnsprogsforening Referat fra ordinær generalforsamling d. 15. marts 2014 Fredericia Tegnsprogsforening 1. a. Valg af dirigent Christian Høybye blev foreslået af bestyrelsen og blev valgt. b. Valg af referent Tine Lind

Læs mere

Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn

Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn Tekst og affotografering N.M. Schaiffel-Nielsen Kunstmaler Axel Marinus Sørensen. Han ville så gerne have heddet Randbøl til efternavn, men det ville myndighederne

Læs mere

UDPLUK FRA BEDSTEMORS BARSELSKURV!

UDPLUK FRA BEDSTEMORS BARSELSKURV! UDPLUK FRA BEDSTEMORS BARSELSKURV! OPSKRIFTER PÅ LIDT AF HVERT TIL DEN NYFØDTE. Jeg håber at du må få glæde af dette udpluk af OPSKRIFTSBOGen og ønsker dig god fornøjelse. Med venlig hilsen JETTE STEEN

Læs mere

NYHEDSBREV marts - april 2006

NYHEDSBREV marts - april 2006 NYHEDSBREV marts - april 2006 I dette nyhedsbrev kan du læse om hvad der er sket i projektet i marts og april. SIDEN SIDST Steen og Lotte har været i Göttingen, hvor de har deltaget i et kick-off seminar,

Læs mere

Søstrene Knudsen Damernes Magasin i Thyregod

Søstrene Knudsen Damernes Magasin i Thyregod Søstrene Knudsen Damernes Magasin i Thyregod Å r s s k r i f t 1 0 v. museumsinspektør Mette Vibjerg Hansen, Give-Egnens Museum Sammenligningen mellem Søstrene Knudsens forretning i Thyregod og den danmarkskendte

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i DBSK søndag d. 10/5 2015. Tilstede: Gitte Nielsen, Heidi Dahl Jensen, Karin Nielsen, Lise Kjær og Hanne Bank Pedersen.

Referat fra bestyrelsesmøde i DBSK søndag d. 10/5 2015. Tilstede: Gitte Nielsen, Heidi Dahl Jensen, Karin Nielsen, Lise Kjær og Hanne Bank Pedersen. Referat fra bestyrelsesmøde i DBSK søndag d. 10/5 2015 Tilstede: Gitte Nielsen, Heidi Dahl Jensen, Karin Nielsen, Lise Kjær og Hanne Bank Pedersen. Afbud: Frank Andersen og Louise Hoff Kloster Lauridsen.

Læs mere

ISBN: 978 87 7674 858 6. Et lyst værelse er trykt med støtte fra Landsdommer V. Gieses Legat og Overretssagfører L. Zeuthens Mindelegat

ISBN: 978 87 7674 858 6. Et lyst værelse er trykt med støtte fra Landsdommer V. Gieses Legat og Overretssagfører L. Zeuthens Mindelegat ET LYST VÆRELSE ET LYST VÆRELSE Empati, rumopfattelse, kunstnerisk selvspejling og æstetik i kvindelige danske forfatteres og billedkunstneres værker i perioden 1930-90 Forfatteren og Syddansk Universitetsforlag

Læs mere

FORÅRSPROGRAM 2015 Kolding Lærerkreds - Fraktion 4 Pensionistudvalget

FORÅRSPROGRAM 2015 Kolding Lærerkreds - Fraktion 4 Pensionistudvalget FORÅRSPROGRAM 2015 Kolding Lærerkreds - Fraktion 4 Pensionistudvalget Alle tilmeldinger sendes til Bodil Kjestrup niels.kjestrup@gmail.com Tilmeldingen er bindende, og er kun gældende ved samtidig indbetaling

Læs mere

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Fransklærerforeningen lørdag d. 8. september 2012 hos Lisbeth Verstraete-Hansen

Referat af bestyrelsesmøde i Fransklærerforeningen lørdag d. 8. september 2012 hos Lisbeth Verstraete-Hansen Referat af bestyrelsesmøde i Fransklærerforeningen lørdag d. 8. september 2012 hos Lisbeth Verstraete-Hansen Mødt: Merete Bagger, Annette Gregersen, Lisbeth Verstraete-Hansen, Kathrine Henriksen, Anne

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS 4. DECEMBER 2008 LEDELSESSEKRETARIATET Skovbogade 3 4000 Roskilde Jour.nr.: 1200-10219-00061-08 Telefon: 46 35 14 48 Beslutningsreferat af møde nr. 4-2008 i Kredsrådet for Midt-

Læs mere

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner Bekendtgørelse nr. 1120 af 19. december 2001 Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner I medfør af 7, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 554 af 31.

Læs mere

December 2014. Nyhedsbrev. Protektor for BROEN Danmark. Fattigdom i Danmark. Kære alle.

December 2014. Nyhedsbrev. Protektor for BROEN Danmark. Fattigdom i Danmark. Kære alle. December 2014 Nyhedsbrev Kære alle. Julen og dermed afslutningen på 2014 nærmer sig. Det har været et spændende år med mange forskellige arrangementer i foreningerne. Nye foreninger er kommet til, og rigtig

Læs mere

Inspiration. abstracts, posters. mundtlig præsentation. til ud ar bej del se af. Fagligt Selskab for Kræftsygeplejersker

Inspiration. abstracts, posters. mundtlig præsentation. til ud ar bej del se af. Fagligt Selskab for Kræftsygeplejersker Inspiration til ud ar bej del se af abstracts, posters og mundtlig præsentation Fagligt Selskab for Kræftsygeplejersker Indledning Denne pjece er tænkt som inspiration til dig, der skal formidle resultater,

Læs mere

Skriv en artikel. Korax Kommunikation

Skriv en artikel. Korax Kommunikation Skriv en artikel Indledningen skal vække læserens interesse og få ham eller hende til at læse videre. Den skal altså have en vis appel. Undgå at skrive i kronologisk rækkefølge. Det vækker ofte større

Læs mere

Få garderoben i topform. (og drop så de lagersalg!) TRIN FOR TRIN-GUIDE

Få garderoben i topform. (og drop så de lagersalg!) TRIN FOR TRIN-GUIDE Smid-ud-bunken når en betragtelig størrelse... Alt er sorteret og klar, da Christina Wedel ankommer. Har du også liiiiidt for meget tøj i klædeskabet, du aldrig får på? Så vil du sandsynligvis genkende

Læs mere

24. maj 2012. Bestyrelsesmøde 22-23 maj 2012 i Silkeborg. Sted: Hotel Dania, Silkeborg.

24. maj 2012. Bestyrelsesmøde 22-23 maj 2012 i Silkeborg. Sted: Hotel Dania, Silkeborg. 24. maj 2012 Bestyrelsesmøde 22-23 maj 2012 i Silkeborg. Sted: Hotel Dania, Silkeborg. Deltagere Roland Rasmussen (RR) Kolding Jørgen Veisig (JV) Faxe Anette Jensen (ANE) SAMKOM Bente Rands Mortensen (BRM)

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 4. november kl. 13.00. Afholdt på Hindsgavl Slot, Hindsgavl Alle 7, 5500 Middelfart

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 4. november kl. 13.00. Afholdt på Hindsgavl Slot, Hindsgavl Alle 7, 5500 Middelfart Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 4. november kl. 13.00 Afholdt på Hindsgavl Slot, Hindsgavl Alle 7, 5500 Middelfart Undertegnede erklærer referatet godkendt. Dato Henning Moritzen

Læs mere

NB. Hvis du kommer efter kl. 14.30 bedes du ringe på mobil 28633403, så kommer vi og lukker dig ind.

NB. Hvis du kommer efter kl. 14.30 bedes du ringe på mobil 28633403, så kommer vi og lukker dig ind. Årgang 23 Nr.4/2014. Medlemsblad for foreningen Legetøjets venner Næste møde: Torsdag den 3. april 2014 kl. 14.30 Lyshøjgårdsvej 103, kælderen 2500 Valby Månedens emne: Generalforsamling og loppetorv NB.

Læs mere

Handel og vandel i 1600-1700-tallet Det danske Vadehav og Holland

Handel og vandel i 1600-1700-tallet Det danske Vadehav og Holland Handel og vandel i 1600-1700-tallet Det danske Vadehav og Holland Mette Guldberg, ph.d. Center for Maritime og Regionale Studier Fiskeri- og Søfartsmuseet/Syddansk Universitet Vadehavsforskning 2015 Syddansk

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Inspiration. til udarbejdelse af abstracts, posters. mundtlig præsentation

Inspiration. til udarbejdelse af abstracts, posters. mundtlig præsentation Inspiration til udarbejdelse af abstracts, posters og mundtlig præsentation FAGLIG SAMMENSLUTNING AF SYGEPLEJERSKER BESKÆFTIGET MED KRÆFTPATIENTER FS13 Indledning Dette materiale er tænkt som inspiration

Læs mere

Sponsorater og branding

Sponsorater og branding Branding og Sponsorater Vi tilbyder mange muligheder for branding og sponsorater, så kontakt os gerne så sætter vi den helt rigtige pakke sammen til jer således I sikrer jer en perfekt profilering både

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling 21. februar 2015

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling 21. februar 2015 Mødt: ca. 60 medlemmer inkl. bestyrelsen. Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling lørdag den 21. februar 2015, Sønderborg. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning.

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

En Smuk Bog. Unge der har mistet. Michelle Dettmer

En Smuk Bog. Unge der har mistet. Michelle Dettmer En Smuk Bog Unge der har mistet Michelle Dettmer og Matilde, Ditte, Steffan, Rikke, Martin, Martin, Louise, Nicklas, Ida, Line, Camilla, Camilla, Johannes, Sofie, Martin, Tina, Malene, Ann og Karin 5 Michelle

Læs mere

Manual til Groupcare: Indhold, formål og brug

Manual til Groupcare: Indhold, formål og brug Manual til Groupcare: Indhold, formål og brug Indledning Groupcare er en elektronisk, internetbaseret kommunikationsform som vi bruger i forbindelse med din DOL-uddannelse. Grundlæggende set er Groupcare

Læs mere

MED BILLEDHUGGERENS ØJNE

MED BILLEDHUGGERENS ØJNE MED BILLEDHUGGERENS ØJNE Undervisningsmateriale til særudstillingen ILDSJÆL Anne Marie Carl-Nielsen 150 år BRANDTS, Jernbanegade 13, Odense ( tidligere Fyns Kunstmuseum ) Kære underviser De fire opgaver

Læs mere

Feldborg Skole samarbejder med HEART/undervisning: Hvordan kom samarbejdet i stand?

Feldborg Skole samarbejder med HEART/undervisning: Hvordan kom samarbejdet i stand? Feldborg Skole samarbejder med HEART/undervisning: UNDERVISNING HEART HERNING MUSEUM OF CONTEMPORARY ART BIRK CENTERPARK 8 DK 7400 HERNING WWW.HEARTMUS.DK Hvordan kom samarbejdet i stand? Outreach-projekt

Læs mere

Det geriatriske landkort

Det geriatriske landkort Nord Ålborg Overlæge Ole B.F. Nielsen Midt Århus Else Marie Damsgaard Randers Ubesat stilling Horsens Overlæge Ishay Barat sengeafdeling (16), ambulatorium, team Antal speciallæger: 3 2 sengeafsnit, udgående

Læs mere

Julie, Klemens faster

Julie, Klemens faster Julie, Klemens faster Julie er Klemens faster og er mellemleder i socialforvaltningen i Stormstrøms amt. Hun har meget lidt til overs for hendes familie, især Klemens forældrene og sørgede da også for

Læs mere

Danske UngdomsSKoleelevers Netværk - DUSK-NET

Danske UngdomsSKoleelevers Netværk - DUSK-NET August 2014 Danske UngdomsSKoleelevers Netværk - DUSK-NET UNGDOMSSKOLERNES FÆLLES FORUM FOR DEMOKRATI Danske Ungdomsskoleelevers netværk (DUSK- net) samler unge fra hele landet 3 gange årligt forskellige

Læs mere

Nyhedsbrev. Garnindkøbsforeningen af 1998 april 2014. #1 Væver Pia Jensen har sammenlignet indfarvningen af Tæppegarnet med indfarvning af Åkleog

Nyhedsbrev. Garnindkøbsforeningen af 1998 april 2014. #1 Væver Pia Jensen har sammenlignet indfarvningen af Tæppegarnet med indfarvning af Åkleog Nyhedsbrev Garnindkøbsforeningen af 1998 april 2014 Udvalgte vævere har fået udfordringen at afprøve det nye tæppegarn fra garnkort 2013. 14-006 Tæppegarn Uld Råhvid www.yarn.dk/product/14-006-taeppegarn-uld-raahvid-566/

Læs mere

Skåne. - og de dansk/svenske relationer i fortid og nutid. Danske Senior Agronomer

Skåne. - og de dansk/svenske relationer i fortid og nutid. Danske Senior Agronomer Skåne - og de dansk/svenske relationer i fortid og nutid Danske Senior Agronomer Kursus på Den Internationale Højskole 4. august - 10. august 2013 Kære Danske Senior Agronomer Det er en stor glæde at byde

Læs mere

Uddannet på Det Kongelige Danske Kunstakademi - København : 1978-1986. Uddannet cand.fil fra Kunstakademiet - København : 1984-1986.

Uddannet på Det Kongelige Danske Kunstakademi - København : 1978-1986. Uddannet cand.fil fra Kunstakademiet - København : 1984-1986. CV Sonny Tronborg (født 1953 i København, død 2009) Sonny Tronborg. Født 1953 i København N. Uddannet på Det Kongelige Danske Kunstakademi - København : 1978- Uddannet cand.fil fra Kunstakademiet - København

Læs mere

Slesvigske Vognsamling Nyhedsbrev august 2011

Slesvigske Vognsamling Nyhedsbrev august 2011 Slesvigske Vognsamling Nyhedsbrev august 2011 Indhold Rekonstruktioner af kanonlavet med forstilling Kørsel med borgmester Konservering / restaurering af sociable Sommerkoncerter Opfordring Forstilling

Læs mere

Patienters oplevelser på landets sygehuse

Patienters oplevelser på landets sygehuse Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Patienters oplevelser på landets sygehuse Spørgeskemaundersøgelse blandt 26.045 indlagte patienter 2006 tabelsamling Enheden for Brugerundersøgelser

Læs mere

Denne blanket SKAL udfyldes og vedhæftes din optagelses opgave.

Denne blanket SKAL udfyldes og vedhæftes din optagelses opgave. Birk Centerpark 5 Tel. +45 87 55 05 00 teko@viauc.dk DK-7400 Herning CVR 30 77 30 47 www. Viauc.dk/teko Specialevalgs skema Denne blanket SKAL udfyldes og vedhæftes din optagelses opgave. Navn: Ida Leerbæk

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning Maj - Juni 2012

ErhvervsKvindeNyt Herning Maj - Juni 2012 ErhvervsKvindeNyt Herning Maj - Juni 2012 Kære ErhvervsKvinder Herning. Sommerferien står for døren og det betyder, at ErhvervsKvinder Herning holder pause i 2 måneder med arrangementer. Vi mødes igen

Læs mere

RIBE KUNST MUSEUM RIBE KUNSTFORENING. August. Paula Modersohn-Becker

RIBE KUNST MUSEUM RIBE KUNSTFORENING. August. Paula Modersohn-Becker RIBE KUNST MUSEUM 2005 August Paula Modersohn-Becker RIBE KUNSTFORENING 2 ARRANGEMENTSKALENDER 14. maj 6. november 2005 Udstillingen Hvad med en god historie? Den helt store satsning i sommeren 2005 er

Læs mere

Kommunikations- og tegnsprogskurserne afholdes atter dette efterår. Folderen om disse kurser kan ligeledes findes på hjemmesiden.

Kommunikations- og tegnsprogskurserne afholdes atter dette efterår. Folderen om disse kurser kan ligeledes findes på hjemmesiden. Nyhedsbrev November 2013 SPK, Langelinieskolen Kontaktoplysninger vedr. Langelinieskolens specialtilbud Spk Skolens kontor,, 2100 Ø, mail@spk.kk.dk, tlf 2621 2663 Afdelingsleder for skolen, Hanne Staugaard,

Læs mere

Denne dagbog tilhører Norah

Denne dagbog tilhører Norah Denne dagbog tilhører Norah Den lille bog, du står med i hænderne nu, er en dagbog fra en russisk pige. Hun hedder Norah og er 12 år gammel. Dagbogen handler om hende og hendes familie. De var russiske

Læs mere

Historisk Bibliotek. Grundloven 1849. Thomas Meloni Rønn

Historisk Bibliotek. Grundloven 1849. Thomas Meloni Rønn Historisk Bibliotek Grundloven 1849 Thomas Meloni Rønn Forlaget Meloni 2009 Serie: Historisk Bibliotek Forfatter: Thomas Meloni Rønn Redaktør: Henning Brinckmann Serieredaktører: Henning Brinckmann & Lars

Læs mere

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 Til den ordinære genrealforsamling var mødt 19 personer incl hovedbestyrelsen undtagen Karen Nielsen, som havde meldt afbud. Derudover deltog repræsentanter

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL INITIATIVSTØTTEN

ANSØGNINGSSKEMA TIL INITIATIVSTØTTEN ANSØGNINGSSKEMA TIL INITIATIVSTØTTEN Inden du udfylder ansøgningsskemaet, så tjek at Aktiviteten er ny i forhold til jeres tidligere aktiviteter, og hvad der almindeligvis kan forventes, at I laver Børn

Læs mere

IDA Nordvestsjællands Afdeling

IDA Nordvestsjællands Afdeling IDA Nordvestsjællands Afdeling Referat af Generalforsamlingen 26. februar 2015 kl. 17:30 Værkerne, Frederiksvej 27, Sorø Antal deltagere 11 (deltagerliste se bilag 2). Dagsorden: 1. Valg af dirigent og

Læs mere

Livet på kanten. viden og debat om socialt arbejde 17. 23. juni 2012

Livet på kanten. viden og debat om socialt arbejde 17. 23. juni 2012 Livet på kanten viden og debat om socialt arbejde 17. 23. juni 2012 Livet på kanten viden og debat om socialt arbejde 17. 23. juni 2012 I samarbejde med Kirkens Korshær, der kan fejre 100 års jubilæum

Læs mere

Dagsorden: 11.00 - Ankomst og kort præsentation 11.00-11.45 - Niels Hartvig, direktør i UMBRACO- http://umbraco.com/aboutus.aspx

Dagsorden: 11.00 - Ankomst og kort præsentation 11.00-11.45 - Niels Hartvig, direktør i UMBRACO- http://umbraco.com/aboutus.aspx NR 2 MARTS 2013 Kære Steinerskoler lærere, elever, bestyrelser, forældre og venner af skolerne Vi arbejder i øjeblikket på at få Sammenslutningens nye hjemmeside færdig, hvorfra det også vil blive muligt

Læs mere

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer Dansk Pædagogisk Historisk tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasd Forening Rapport : Projektet "Børneinstitutionerne en

Læs mere

Logistikken omkring Danmarks største nødudgravning i det middelalderlige Ribe

Logistikken omkring Danmarks største nødudgravning i det middelalderlige Ribe Logistikken omkring Danmarks største nødudgravning i det middelalderlige Ribe Af Lis Andersen, museumsinspektør, Den antikvariske Samling Ribe - Danmarks ældste by - gemmer på meget store mængder af vores

Læs mere

2004/2005 Listen Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen.dk Andersen Hübertz Kirkhoff, statsautoriseret

Læs mere

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds 2, d. 23.02.2015 Mødet startede med en præsentationsrunde, da mange af lokalforeningerne

Læs mere

Stadig flere elever går på privatskole

Stadig flere elever går på privatskole Procent Stadig flere elever går på privatskole Et ud af seks børn eller 16,5 pct., der netop har startet det nye skoleår, går på privatskole. Det er en stigning på 36,4 pct. siden 2. Tendensen er landsdækkende.

Læs mere

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR Transportudvalget 2011-12 L 78 Bilag 5 Offentligt Bevarlandtaxaernes landsdækkende undersøgelse af land- og bytaxier i Danmark NY UNDERSØGELSE OM UDKANTSDANMARK: HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM

Læs mere

KURSUSKATALOG Velkommen på kursus for genbrugsfrivillige!

KURSUSKATALOG Velkommen på kursus for genbrugsfrivillige! KATALOG Velkommen på kursus for genbrugsfrivillige! Vi er glade for at kunne tilbyde jer en række kurser. Kurserne vil forhåbentlig give jer ny inspiration til den daglige drift af butikken og motivation

Læs mere

Museum Lolland-Falster

Museum Lolland-Falster Museum Lolland-Falster Forskningsstrategi Version: Oktober 2014 Indledning Museum Lolland-Falster er Guldborgsund og Lolland Kommunes statsanerkendte kulturhisto-riske museum med forskningsforpligtelse

Læs mere

Nyhedsbrev. Kære alle i Kolding Provstis Menighedspleje. Set og sket i Menighedsplejen. 1. august 2015 [KOLDING PROVSTIS MENIGHEDSPLEJE]

Nyhedsbrev. Kære alle i Kolding Provstis Menighedspleje. Set og sket i Menighedsplejen. 1. august 2015 [KOLDING PROVSTIS MENIGHEDSPLEJE] Kære alle i Kolding Provstis Menighedspleje Så er det august og dermed tid til nyhedsbrevet med tilbageblik, samt en kalender for det kommende halve år i Menighedsplejen så alle kan få booket det ind i

Læs mere

»Udstillingen LoveMePlease består af spam tekst broderier. Værkerne er små skarpe udpluk af spam mails Kit har modtaget, og de er blev foreviget af

»Udstillingen LoveMePlease består af spam tekst broderier. Værkerne er små skarpe udpluk af spam mails Kit har modtaget, og de er blev foreviget af »Udstillingen LoveMePlease består af spam tekst broderier. Værkerne er små skarpe udpluk af spam mails Kit har modtaget, og de er blev foreviget af Kits fine nål. Kit har gjort det digitale analogt. Det

Læs mere

Aktiviteter Forår 2015 Annebergcentret Annebergvej 6 9000 Aalborg Tlf: 9931 6850 Tlf: Cafe 9931 6853

Aktiviteter Forår 2015 Annebergcentret Annebergvej 6 9000 Aalborg Tlf: 9931 6850 Tlf: Cafe 9931 6853 Grundplan Anneberg centret Medlemmer af Centerrådet: Blandt brugerne vælges hvert år et Centerråd. Centerrådet er medansvarlig for alt hvad der foregår i det daglige. Formand: Kasserer: Revisor: Suppleant:

Læs mere

Emne: De gode gamle dage

Emne: De gode gamle dage Afsnit 1 Et uægte barn Emne: De gode gamle dage Folk siger tit, at alt var bedre i gamle dage. Men det kan jo ikke passe. Selvfølgelig er der nogen ting, der er bedre i dag. Men verden er ikke den samme

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

Bygning, hjem, museum

Bygning, hjem, museum Bygning, hjem, museum arkitektur på Ordrupgaard Undervisningsmateriale til udskolingen Arkitektur er bygninger. Bygninger til at leve i, til at opleve, til at lære i eller til at arbejde i. Arkitektur

Læs mere