16. september 2008 TEM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "16. september 2008 TEM"

Transkript

1 16. september 2008 TEM Referat af landsmøde i Dragt- og tekstilpuljen september 2008 Museum Sønderjylland: Tønder Museum og Sønderborg Slot Referent: Tove Engelhardt Mathiassen Fotograf: Ida E. Hansen Kære alle! Mange tak til værterne for landsmødet, Inger Lauridsen og Hanne Hjerrild Smedemark, som havde sammensat et fagligt inspirerende og meget varieret program. Tak også til indlægsholderne, som indbød til faglige diskussioner samt til beslutninger for det videre arbejde i puljen. Inger Lauridsen startede dagen med at vise rundt i Drøhses Hus i Tønder, hvor der hvert år afholdes flere særudstillinger. I øjeblikket Kirsten Lindbergs viftesamling i stueetagen og udstillingen Dåbstøj Kristenklæder på 1.sal. Sidstnævnte var i fokus i dagens program. I 2006 skrev et af dragtpuljens medlemmer Anni Bloch bogen af samme titel. Inspireret af bogen kontaktede Inger Lauridsen efterfølgende Anni Bloch med henblik på at etablere en 1

2 repræsentativ udstilling af dåbstøj fra hele Danmark, specielt kristentøj. Tønder Museum har suppleret med få ting herunder huer, som ikke er med i bogen. Her var blandt andet perlestrikkede dåbshuer i tyndt garn. Inger havde valgt udvasket, ubleget bomuldslærred på montrernes bunde for at tage så lidt opmærksomhed som muligt fra de ekstraordinære genstande. Det ene rum var koncentreret om svøbning, fordi man skal kende svøbning af spædbørn for at forstå kristentøjernes faconer. Her var spændende dagligdags svøbelister fra Sønderborg Slot og fine svøbelister med broderi og anden udsmykning, de absolut fineste fra Roskilde Museum. Inger pegede på flere interessante kristentøj i sin omvisning. I flæng skal nævnes: Brorson-familiens dragt fra slutningen af 1600tallet med sølvbroderi i nedlagt syning formodentlig fra et borddække (Kunstindustrimuseets samling) to ens eksempler på Lyon-silketapeter med løver og blomstermotiver genbrugt i kristentøj i Roskilde og Værløse Museums samlinger. fra Tønder Museums egen samling 1600tals silkestof kantet af en 1600tals knipling. fra Kunstindustrimuseet en empire dåbskjole i silkestof med applikerede rokokodamer, kinesere og fugle måske fra et sengeomhæng. Inger pegede ligeledes på de forskellige faconer: Ganske korte poser fra Vestsjælland, Amager og samme form anvendtes i Sydsverige. På Amager også svøb sammen med dåbstrøje og ingen pose. I Sønderjylland næsten kun lange, smalle poser med afvigende bagstykke. Desuden pegede Inger på variationerne korthættede og langhættede dragter, i sidstnævnte ligger barnet i hætten, som monteres med en smæk a la brystsmæk. Udstillingen kan ses frem til 30. december Efter frokost viste Inger Lauridsen rundt på Tønder Museum. Et af Tønder Museums fokusområder er knipling, og Inger varierer hvert år museets udstilling heraf. I 2008 under overskriften Knipleskrin, kniplebræt, kniplepinde om kniplerskernes arbejdsredskaber og arbejdsmetoder, desuden var der en udstilling af Helene Karbergs udenlandske kniplinger. Karbergs samling er indsamlet i midten af 1800tallet. I udstillingen viste Inger 2

3 sin tese om udviklingen fra syskrin med skråtstillet låg og med systensfunktioner til knipleskrin. Sidstnævnte har en stor plade - større end skuffedariet underneden. Pladen er belagt med en tæt og hård stopning af enghø, betrukket med blårlærred og forsynet med det såkaldte skrævl, arbejdsstedet af læder, hvor kniplepindene falder til under arbejdet. Skrævl et er ofte pænt præget og holdes på plads på pladens nederste halvdel med pinde. I hver side er knipleskrinet forsynet med sidebreve til at holde orden på grupper/bundter af kniplepinde. Til en binche-knipling er det ikke ualmindeligt med 300 kniplepinde, der skal holdes orden på. Knipling kom ind i Danmark omkring 1600 formodentlig via handel med Nederlandene. 1590erne har den første skriftlige kilde om Tønder-område som knipleområde: En rådmand i Ribe sendte sin datter til Tønder for at lære knipling. I udstillingen findes den ældste afbildning af knipling på dansk grund: Et glas fra 1741 med indgraverede personer, herunder kniplersken med sit knipleskrin på stander og kniplingshandleren. De sidstnævnte havde ingen udgifter til kniplerskernes produktionsmidler nemlig skrinet med sit tilbehør samt nåle, kniplepinde, saks mv. Prikkebrevet med det indprikkede mønster var hans ejendom, de ældste var af pergament, senere anvendtes vokset pap. Tråden blev ligeledes skaffet af kniplingshandleren især som import fra Flandern. Inger gav et tankevækkende regnskab: 1 pund hør kostede rigsdaler, 1 pund kniplinger havde en værdi af omkring 2000 rigsdaler og kniplerskerne tjente 7-10 skilling pr. dag på en slags akkord % af alle kvinder i Tønderområdet kniplede fra ca. 11 års alderen til de ikke kunne se mere. Cirka i 50 års alderen måtte de fleste skifte til mønstre med tykkere tråd på grund af synet. Under preussertiden var der opbrud i forlagsvirksomheden og dermed kom direkte bestillinger til kniplerskerne, som herefter anvendte prikkebreve monteret på små såkaldte madrasser, så man nemt kunne skifte mønster efter indløbne bestillinger. Endelig omtalte Inger de forskellige arbejdsredskaber kniplingskrin og kniplebræt med valse samt Hansigne Lorenzens Ballum-Valse, hvor de to systemer kombineres, nemlig med en nedsænket valse i knipleskin. Kniplebræt med valse: Fortløbende prikkebrev monteret rundt om, men dårlig arbejdsstilling. Skrin: Ulempe at skulle flytte den igangværende knipling hver 5-6 cm, men bedre arbejdsstilling. Inger omtalte til slut Ebba Buschs store forskningsarbejde om knipling i 1960erne og 1970erne. Arbejdet skulle have resulteret i en disputats, som aldrig blev fuldført. Ester Grølsted har Ebba Buschs værkliste om knipling. Hun sender den til puljesekretæren, så den kan blive lagt på Om aftenen 3. september startede dragtpuljemødet på Sønderborg Slot med dragtnyt og nyt fra arbejdsgrupperne: 3

4 Nyt om orddatabasen ved puljesekretæren: Augustinusfonden støttede i 2007 arbejdet. Farumgårdfonden og to af Kongehusets fonde har givet tilsagn om støtte. Det samme gælder Erna Lorenzens tekstilfond, som vel at mærke er en fond, som ikke kan søges. Arbejdsgruppen er inde i ny ansøgningsrunde Gruppen får moralsk og praktisk støtte fra direktøren for Dansk Sprognævn Sabine Kirchmeier-Andersen, som var med til det seneste møde, hvor hun udtalte, at projektet er banebrydende og kan danne model for fremtidige projekter. Projektet skal fremlægges på seminar 20. november 2008 på Syddansk Universitetscenter. Invitation er rundsendt til alle. Nyt om bogen om industrialismens tøj ved puljesekretæren: Marie Riegels-Melchior har sendt følgende nyt: Antologien skrider frem og teksterne er så godt som i hus og der er læst korrektur på de fleste og dermed et manuskript næsten klart til at overlade til Museum Tusculanums Forlag. Herligt! Birthe Jensen: At klæde sig på et internetprojekt på Vendsyssel Historiske Museum. Projektet er et formidlingsprojekt henvendt til børn. Vendsyssel Historiske Museum har en stor dragtsamling og med dette projekt kan skolebørn besøge museet uden at komme der fysisk. Museet søgte til et halvt års arbejde og fik bevilget kr. af Kulturarvsstyrelsen. Museet samarbejder med Landsforeningen af danske Folkedansere, som i 2007 afholdt sit landstævne i regionen og dermed en stor dragtudstilling på Sæbygård med 600 dragtstykker. I projektets planlægning har man fulgt fagmålene for håndarbejde (den tekstile designproces) herunder den måde, som man via håndarbejdslæreruddannelsen opbygger en undervisning/proces i fire faser: Idé, planlægning, udførelse, evaluering. Denne firedeling har dannet model for opbygning af siden. Den primære målgruppe er skoler. Medlemmerne er velkomne til at kigge med på linket Annette Herbst fortalte om sit arbejde i firmaet Historicum, der løser opgaver for forskellige museer. Det kan dreje sig om dragtløsninger; men også om andre formidlingsspørgsmål/eksperimenter herunder diverse lerperler, parfumerede samt med guldfiligran. Annette nævnte forskellige kunder blandt andre Sønderborg Slot, Koldinghus, Rosenborg, Kronborg m.fl. Kirsten Gravesen, Industrimuseet fortalte om to projekter: projektet Tråd, som er et samarbejde under Kulturministeriet og Kulturregion Østjysk Vækstbånd. Temaet er det tekstile håndværks betydning. Viborg Håndarbejdsseminarium og Silkeborg Museum er tovholdere på projektet, og følgende partnere indgår: Kulturhistorisk Museum Randers, Skandinavisk Designhøjskole, Industrimuseet samt Blicheregnens Museum (nu under Silkeborg Museum). Se link samt projektets elektroniske kalender på Industrimuseet. Den vedhæftes sammen med referatet. udstillingen Mor syr på Industrimuseet. En af problemstillingerne i arbejdet med udstillingen er hjemmesyet eller ej, hvordan afgør man det? Kirsten havde et eksempel med: En gul kjole fra 1940erne, som puljens medlemmer kom med deres bud på. Konklusionen var, at det var en konfektionsvare med hjemmesyede omsyninger. Nyt om Dragtjournalen ved puljesekretæren: 4

5 For deltagerne i arbejdsgruppen vedr. Dragtjournalen er der ikke afsat tid til projektet i arbejdstiden, så det foregår som fritidsarbejde. Fra starten har gruppen arbejdet med en flad struktur og med en intention om, at redaktørposten skulle gå på skift. Camilla Luise Dahl har på seneste arbejdsgruppemøde påtaget sig hvervet som ansvarshavende redaktør. Kitt B. Jensen overgår til at arbejde med faglig redaktion, pressearbejde og Dragtjournalens kontaktflade. Ellen Elisabeth Jensen vil gerne læse korrektur og skrive boganmeldelser. Thomas Meldgaard fra Arbejdermuseet vil indgå i arbejdet med anmeldelser. Vedr. boganmeldelser: Dragtjournalen kan evt. indlede samarbejde med en kompetent bibliotekar, som i forvejen udarbejder lister over nye udgivelser på feltet. Gruppen kan arbejde med kortere omtaler og ikke deciderede faglige anmeldelser. Forskellige modeller kan kombineres for eksempel 1-2 anmeldelser pr. nummer og resten kun en liste eller kortere omtaler. Redaktionen skal håndhæve artikellængderne i forfattervejledningen, så enkeltnumrene ikke bliver for lange. Det blev besluttet at holde et årligt møde med puljesekretæren, hvor temaet er de strukturelle beslutninger. De øvrige redaktionsmøder/ arbejdsgruppemøder holdes ad hoc. Arbejdsgruppen efterlyser følgende: a. Faglige medredaktører indenfor områderne nyere tid, arkæologiske tekstiler samt bevaring. Det skal pointeres, at interesserede kun skal melde sig til arbejdet for et nummer af gangen. b. Anonym læsere, som vil give faglig kritik af artikler. Videnskabelige publikationer fordrer anonyme læsere. Målsætningen er at arbejde med blandede numre, hvor nogle artikler vil blive læst af en anonym, faglig læser. Dette skal fremgå af kolofonen. Meld jer til begge opgaver til puljesekretæren. Fra salen lød positiv respons på Dragtjournalen. Lis Slottved oplyser, at kataloget "Tekstil funktionalisme Væveren Hanne Vedel" nu er til salg til nedsat pris. Nyt fra Københavner-gruppen ved puljesekretæren Helle Leilund fra Arbejdermuseet har sendt følgende nyt: I løbet af efteråret åbner vi en ganske lille dragtudstilling, som meget gerne må annonceres på mødet. En designstuderende fra Kolding udstiller sit bachelorprojekt hos os, dvs tøjkollektion, skitser, ideer modelfotos mv. Hun har taget udgangspunkt i sin egen modsætningsfyldte familiehistorie (far arbejderdreng fra Kbh i 50erne - mor datter af velhavende fabrikant). Alle modsætningerne mellem det rige og det fattige, det nye og det slidte, det grove og det fine, modetøj og arbejdstøj er arbejdet ind i hver enkelt beklædningsdel. Udover sin familie har hun brugt genstande fra Arbejdermuseet i kollektionen. Meget interessant og relevant for os som museum at vise hvordan vores udstillingsgenstande og arbejderhistorien kan indgå i nyt design. Næste møde i Københavner-gruppen bliver et arrangement i forbindelse med denne udstilling. Dato følger senere pr. . Esther Grølsted fortalte, at Grundvigs Hus er åbent på Kulturnatten 10. oktober Esther vil den aften fortælle om Rud-Petersens store fresko med 77 bønder i dragter. Den blev udført i 1908 med hjælp fra kollegerne Niels Larsen Stevns, Johan Thomas Skovgaard og Troels Trier (den ældre). Ny arbejdgruppe blev foreslået, nemlig en gruppe som vil arrangere fyraftensmøder vest for Storebælt. Vil du deltage i arbejdsgruppen, så meld ind til puljesekretæren. Aftaler om næste landsmøde i uge 22. 5

6 Flere forslag kom frem: Textilforum i Herning vil gerne vente med at være værter til 2012, hvor en helt ny udstilling er åbnet. Falsters Minder og Fanø. Begge blev noteret som mulige emner til senere møder. Medlemmerne besluttede, at næste landsmøde bliver et en-dagsmøde i Vejle, hvor Vejle Museum vil være vært. Kirsten Rykind-Eriksen arbejder i øjeblikket på en udstilling om farverivirksomhed, som puljens medlemmer vil kunne se ved besøget. Sensommermødet i 2009 kan evt. bliver et to-dagsmøde i Århus. På det tidspunkt har Den Gamle By en udstilling om fest og festtøj i 100 år i anledning af museets 100 års jubilæum. Kirsten Gravesen foreslog, at der på ene mødedag bliver arrangeret som et kursus for registratorer på Kvindemuseet, hvor Bente Larsen m.fl. kunne undervise. Inge Adriansen startede dag 2 med at præsentere Tove Slettebo og Ellen Weis, som begge har bidraget til den fine samling af tekstiler og dragt på Sønderborg Slot. Museum Sønderjylland har nu organiseret sig således at Inger Lauridsen har det overordnede ansvar for tekstiler og dragt i regionen. Sønderborg Slot fejrer sit 100 års jubilæum i år, idet der allerede i 1908 blev startet et hjemstavsmuseum for både de tyske og de danske i området. Først efter Genforeningen i 1920 blev selve slottet købt af den sidste hertug og hjemstavnmuseet flyttede ind, så det er nu et regionalt museum på lejemål i statens slot. Efter en stor restaurering i 1964 blev de fine, flamske gobeliner fra begyndelsen af 1700tallet ca indkøbt på en fynsk herregård til venstre forgemak til den store festsal. Dernæst introducerede Inge udstillingen Nationale tekstiler via dias. Hun tog udgangspunkt i Muhammed-krisen og reaktionerne på afbrænding af Dannebrog, fordi sangen Den tapre landsoldat netop rummer dette tema: Forhånelsen af flaget. Motiver fra Den tapre landsoldat er gået igen i trykte og vævede mindeklude også i form af tysk latterliggørelse af de danske soldater. Dannebrog har været et stærkt symbol på danskhed og dansksindethed, og det har haft raffinerede udformninger som for eksempel broderede bogmærker til konfirmationsgave med dobbelheden kors/flag. Samtidig har den nationale signalgivning også udmøntet sig brug af de holstenske farver for eksempel i Frederiksstad, hvor piger i blå, hvid, rød kjole spadserede foran kommandantens bolig. Modtræk: At invitere den blåklædte pige til te, så spadsereturen i stedet viste Dannebrogs farver. Såvel på tysk 6

7 som på dansk side har nationalismen vist sig i tekstiler. Det sidste markante eksempel på broderi i den genre er det broderi, der blev tegnet i 1948 og forhandlet af Clara Wæver med den onde og den gode side under besættelsen. Inge konkluderede med at sige, at det i dag er relevant at indsamle T-shirts med budskaber, fordi det er en markant signalgivning i nutiden. Herefter viste Inge, suppleret af Hanne Hjerrild Smedemark og Inger Lauridsen rundt på slottet, hvor medlemmerne så de faste tekstiludstillinger opstillet i 1976 med tekstilproduktion og brug af tekstilerne blandt andet monteret på giner og i form af en brudekiste med udstyr, der aldrig var blevet brugt samt et udstillingsafsnit om Scherrebek tæpperne. Sønderborg Slot havde en større særudstilling om disse tæpper for nogle år siden. Og naturligvis viste Inge rundt i udstillingen Nationale tekstiler, som det ses på billedet herover. Hanne Hjerrild Smedemark fortsatte dagens program og indledte med at sige, at det er væsentligt at huske de gode ting, som er i museernes samlinger, at tage dem frem, at forske og at udstille dem. Et eksempel herpå var stoppestrømper fra et husmandssted på Als. De vidner om den yderste nøjsomhed og kan mere end ord fortælle om nogle menneskers livsvilkår. To andre eksempler stammer fra en slægt fra Ketting på Als, nemlig to 7

8 1700tals brudekjoler. Den første kom til Sønderborg Slot i 1990, den anden i dette forår Den ældste kjole indgik senest, nemlig Anne Kristine Vangs brudekjole fra 1756, da hun - slagterens datter i Ketting - blev gift med kromandens søn, som var lakaj på Augustenborg. Måske derfor kunne en slagterdatter have en kjole i så eksklusiv silke i tiden for luksusforordningerne. Stoffet er forbavsende uslidt. Sammen med kjolerne hører et fabelagtigt skriftligt kildemateriale med slægtens historie blandt andet belyst med brevvekslinger. Lisbeth Green nævnte, at Horsens Museum har en kjole i et næsten tilsvarende blåt silkestof, som Lisbeth vil tage initiativ til at få rundsendt et billede, så medlemmerne kan sammenligne disse 1700tals-stoffer. Hanne viste endnu en kjole fra den samme slægt fra 1790, her var det Anne Kristine Vangs søn, som blev gift med en kvinde, der hørte til en mindre herregård. Kjolen er en andendagsbrudekjole. Forhåbentlig publicerer Hanne Hjerrild Smedemark og Inger Lauridsen en artikel om disse spændende kjoler. Ida E. Hansen fortalte i samme forbindelse, at Textilforum har en fjerdedel af en dragt i brocheret silke. Den er blevet delt i forbindelse med arv. Ida vil orientere mere om denne del af en dragt til næste landsmøde. 8

9 Kjolen fra Til det næste punkt tog Hanne Hjerrild Smedemark udgangspunkt i dans og dansekonkurrencer som et aktuelt emne i nutiden. Samtidig har mange barndomserindringer om at gå til dans, for Hannes vedkommende på Fru Sjøgrens danseskole i Bryrup med den lille Kim Sjøgren som en del af 9

10 musikledsagelsen. Sønderborg Slot har en spændende samling af afdansningskjoler fra Evita Vinterskovs Danseskole, som eksisterende fra Hanne havde taget kjolerne frem fra magasin, så puljens medlemmer kunne se dem i monteret stand. Allerede Evita Vinterskovs farfar startede danseskole i 1880, så hun fortsatte slægtens tradition. Sammen med kjolerne havde museet modtaget fotoalbums fra familien og Evita Vinterskovs danseinstrukser fra De blev i en grøn kasse sammen med rejsegrammofonen sendt med tog fra by til by, mens danselærerinde selv cyklede mellem de 8-10 forskellige steder, hvor hun holdt danseskole i de mindre byer. Ellen Weis fortalte, at museets afholdt en udstilling af kjolerne, da de indkom til museet og mange tidligere danseskoleelever mødte frem. Herefter fortsatte dragtpuljemødet: Forespørgsel om skospænder ved puljesekretæren: Steen Nottelmann fra Royal Copenhagen Museum interesserer sig originale mandssko af læder fra perioden 1770 til 1810 specifikt for at finde ud af hvordan man har båret skospænderne. Steen beder mig lufte sin interesse for mandeskoene med spænder og problematikken om, hvorvidt alle(s) sko var symmetriske eller om fine folk havde en læst til hver fod. Har nogen af medlemmerne kendskab til bevarede mandssko af læder fra denne periode? Jeg skal nævne, at Steen allerede har set de rester af sko, der blev fundet på Esplanaden. Meld ind til puljesekretæren, hvis du har kendskab til dette emne. Lisbeth Green og Ida E. Hansen orienterede om arbejdet i arbejdsgruppen, som tager sig af forbedringer til Regin og de særlige udfordringer, der er ved registreringen af tekstiler. Ida fremlagde en tegning til kvindeligt målskema. Der var tilfredshed og forslag om enkelte ændringer og suppleringer. Vi ønsker os, at målskemaet skal kunne printes ud, når vi kommer så langt. Enkelte mål kunne tilføjes (vidde forneden og skulderbredde). Desuden skal der laves lay-out på skemaet + tilføjes en rubrik til museumsnummer. Puljen enedes om at gå efter det bedst mulige, nemlig tre målskemaer: mand, kvinde, barn samt at opdele henvendelsen til KUAS i to dele. Dels målskema dels undergrupper til Regin. Lisbeth fremlagde arbejdet med undergrupper til Regin. Rubrikken med genstandsbetegnelser er den mest varierede og svarer groft sagt til de overskrifter, som man vil bruge på et registreringskort. For eksempel de tre genstandsbetegnelser: frakke, slag, kåbe, som alle tre kan puttes ind i samme undergruppe: Overtøj. Undergrupperne er således enklere og mere rummelige end genstandsbetegnelserne. Arbejdet i gruppen går fra det komplicerede, genstandsbetegnelserne, til overblikket, undergrupperne. Betegnelsen undergruppe stammer fra Regins brugervejledning, og arbejdet udføres på opfordring fra KUAS. Puljerne opfordres til at enes om et overskueligt antal, fagligt definerede undergrupper. Konklusion: Alle puljens medlemmer opfordres til at udarbejde lister over de genstandsbetegnelser, de bruger, for at gøre skemaet så godt og dækkende som muligt. Lisbeth arbejder videre med skemaet, som rundsendes, når hun er klar. 10

11 Arbejdet hænger i nogen grad sammen med det arbejde, der gøres i orddatabasegruppen. På længere sigt er det optimalt at knytte de to gruppers arbejde sammen. Endnu engang tak for et godt møde. Med venlig hilsen Tove Engelhardt Mathiassen Museumsinspektør og puljesekretær 11

12 Deltagere i landsmødet i dragt- og tekstilpuljen september 2008 Annett Laursen-Skjelsager, Farum Annette Herbst, Historicum Bente Larsen, Kvindemuseet Birthe Jensen, Vendsyssel Historiske Museum Ellen Weis, Sønderborg Slot (kun 4. sep.) Esther Grølsted, Nationalmuseet Hanne Hjerrild Smedemark, Sønderborg Slot Hanne Schaumburg Sørensen, Kulturhistorisk Museum Randers (kun 3. sep.) Ida E. Hansen, Textilforum Ina Damgaard Holst, Horsens Museum Inga Jornil, Sønderborg Slot Inge Christiansen, Køge Museum Inge-Margrethe Davidsen, Gilleleje Museum Inger Lauridsen, Tønder Museum Inger Michelsen, Blicheregnens Museum Ingrid Mortensen, Viborg Stiftsmuseum Karen Woer, Den Gamle By Karin Becker, Padborg Karin Grønning, Fredericia Museum Kirsten Gravesen, Industrimuseet, Horsens Kirsten Leer, Viborg Kirsten Rykind-Eriksen, Vejle Museum (kun 3. sep.) Kirsten Schmidt, Søllerød Museum Lene Sørensen, Kulturhistorisk Museum Randers (kun 3. sep.) Linda Regine, Historicum Lis Slottved, Aabenraa Lisbeth Green, Horsens Tove Slettebo, Sønderborg Slot (kun 4. sep.) Tove Engelhardt Mathiassen, Den Gamle By og puljesekretær 12

29. maj 2009 TEM. Kære alle!

29. maj 2009 TEM. Kære alle! 29. maj 2009 TEM Referat af landsmøde i De danske museers dragt- og tekstilpulje På Vejle Museum og Konserveringscentret i Vejle 27. maj 2009 Referent: Tove Engelhardt Mathiassen Fotograf: Mette Havsteen-Eriksen

Læs mere

24. juni 2010 Fotos: Kirsten Schmidt, Lis Slottved og Ida M. Hansen. Referent: Tove Engelhardt Mathiassen

24. juni 2010 Fotos: Kirsten Schmidt, Lis Slottved og Ida M. Hansen. Referent: Tove Engelhardt Mathiassen 24. juni 2010 Fotos: Kirsten Schmidt, Lis Slottved og Ida M. Hansen. Referent: Tove Engelhardt Mathiassen Referat for landsmøde i De danske Museers dragt- og tekstilpulje 25.-26. maj 2010 Lolland-Falster

Læs mere

13. september 2006 TEM. Referat af landsmøde i Dragt- og tekstilpuljen Holbæk Museum, 7. september 2006. Kære alle!

13. september 2006 TEM. Referat af landsmøde i Dragt- og tekstilpuljen Holbæk Museum, 7. september 2006. Kære alle! 13. september 2006 TEM Referat af landsmøde i Dragt- og tekstilpuljen Holbæk Museum, 7. september 2006 Kære alle! Mange tak til værter og indlægsholdere for en spændende dag og til alle for en god mødestemning.

Læs mere

Referat dragtpuljen workshop

Referat dragtpuljen workshop Referat dragtpuljen workshop Dag 1 Kort introduktion til workshopforløb ved Marie Mønster Døllner Vi har været fire i en arbejdsgruppe, som har planlagt en lille workshop. Tove stopper til nytår og vi

Læs mere

6. oktober 2009 TEM. Tak til indlægsholdere og værter for et godt landsmøde.

6. oktober 2009 TEM. Tak til indlægsholdere og værter for et godt landsmøde. 6. oktober 2009 TEM Referat for landsmøde i dragtpuljen 23. 24. september 2009 Værtsmuseer: Kvindemuseet og Den Gamle By Referent Tove Engelhardt Mathiassen Fotografer: Ida E. Hansen, Kvindemuseet, Lis

Læs mere

Mødet havde flere primære temaer, og referatet er struktureret efter tema.

Mødet havde flere primære temaer, og referatet er struktureret efter tema. 17. juni 2004 TEM Referat af arbejdsgruppemøde i Dragt- og tekstilpuljen vedrørende forskning og undersøgelser under temaet industrialismens tøj (dragt/tekstil) 17. juni 2004 Referent: Tove Engelhardt

Læs mere

Mange tak for sidst til deltagerne i dragtpuljemødet på Tøjhusmuseet og Nationalmuseet og ikke mindst tusind tak til værter og indlægsholdere.

Mange tak for sidst til deltagerne i dragtpuljemødet på Tøjhusmuseet og Nationalmuseet og ikke mindst tusind tak til værter og indlægsholdere. Referat fra dragtpuljemøde 17.-18. april 2002 Mange tak for sidst til deltagerne i dragtpuljemødet på Tøjhusmuseet og Nationalmuseet og ikke mindst tusind tak til værter og indlægsholdere. Onsdag 17. april:

Læs mere

Designeventyr Lær og leg med Nanna Ditzels design

Designeventyr Lær og leg med Nanna Ditzels design Designeventyr Lær og leg med Nanna Ditzels design Tekst: Karen Grøn, Sys Matthiesen Illustration og layout: Stine Sørensen Redaktør: Thomas B. Wilckens Bogen er sat med Arial Designeventyr Lær og leg med

Læs mere

Bagefter viste Inge rundt i udstillingen, hvor hun blandt havde haft det held at indlåne to privatejede malerier af Brendekilde.

Bagefter viste Inge rundt i udstillingen, hvor hun blandt havde haft det held at indlåne to privatejede malerier af Brendekilde. 29. maj 2013 Puljesekretæren Referat for landsmøde i Dragtpuljen 20. marts 2013 Kære alle. Tusind tak til værterne på Køge Museum og indlægsholderne for et godt landsmøde. Inge Christiansen bød os velkommen

Læs mere

S 4487 - Offentligt. Folketingets Lovsekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K. 29. maj 2007

S 4487 - Offentligt. Folketingets Lovsekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K. 29. maj 2007 S 4487 - Offentligt Folketingets Lovsekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K Kulturministeren Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf. : 33 92 33 70 Fax : 33 91 33 88 E-mail :

Læs mere

Tørklæder Udstillingsnr.: 137

Tørklæder Udstillingsnr.: 137 Tørklæder Tørklædet blev brugt af både mænd og kvinder. Hos mændene blev det bundet omkring skjortekraven som halsklud, og hos kvinderne blev det lagt over skuldrene og puttet ned i bullens åbning foran.

Læs mere

Bånd Udstillingsnr.: 212

Bånd Udstillingsnr.: 212 Bånd Udstillingsnr.: 212 Museums nr.: FMN 199b/1913 Hjemsted: Sydfalster Materiale: Silkebånd Tidsperiode: 1830-1850 Beskrivelse: Overbindebånd syet i sort damask vævet silkebånd. 261 Brudehovedtøj I den

Læs mere

Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt

Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt SGHNAVN_uaar_p50 DRG SGH SGHNAVN 0312 1501 Gentofte Hospital 0312 2000 Hospitalerne i Nordsjælland 0312 3000 Sygehus Vestsjælland

Læs mere

Jysk IT-netværksgruppemøde den 10/09 2007 kl. 9-15 på cvu vita, Sygeplejerskeuddannelsen Viborg Toldbodgade 12 8800 Viborg.

Jysk IT-netværksgruppemøde den 10/09 2007 kl. 9-15 på cvu vita, Sygeplejerskeuddannelsen Viborg Toldbodgade 12 8800 Viborg. Jysk IT-netværksgruppemøde den 10/09 2007 kl. 9-15 på cvu vita, Sygeplejerskeuddannelsen Viborg Toldbodgade 12 8800 Viborg 04/09-2007 Dagsorden Fremmødte: Kim Jacobsen JCVU Sygeplejerskeuddannelsen - Randers

Læs mere

Slotsbanken blev undersøgt og restaureret i af Nationalmuseet, og arbejdet blev en manifestation af en national interesse og selvbevidsthed i

Slotsbanken blev undersøgt og restaureret i af Nationalmuseet, og arbejdet blev en manifestation af en national interesse og selvbevidsthed i Rejsen til Ribe Danskstudiets klassiker, rejsen til Ribe for 1. årgang, fandt i år sted 13.10-15.10 2005. I Ribe vandrer man rundt imellem forskellige tidsaldres kunst, arkitektur og bylandskab og gør

Læs mere

Id Genstand nr.:dragtdel Studieegnet Materiale Sted Herred Amt 20 001X020 korsklæde knipling. 21 001X021 korsklæde knipling

Id Genstand nr.:dragtdel Studieegnet Materiale Sted Herred Amt 20 001X020 korsklæde knipling. 21 001X021 korsklæde knipling Id Genstand nr.:dragtdel Studieegnet Materiale Sted Herred Amt 20 001X020 korsklæde knipling 21 001X021 korsklæde knipling 22 001X022 korsklæde blonde (maskin) 23 001X023 korsklæde m. broderi 24 001X024

Læs mere

Den mundtlige beretning

Den mundtlige beretning Den mundtlige beretning Planer for det fremtidige arbejde i 2012 Vi havde i april 2010 et fællesmøde, hvor regionsledelsen havde inviteret træningskoordinatorerne, udvalgsmedlemmerne og andre, der har

Læs mere

Når skoven bliver grøn

Når skoven bliver grøn OPGAVER TIL Når skoven bliver grøn NAVN: Før du læser bogen OPGAVE 1 Instruktion: Læs teksten på bagsiden af bogen. Kig på billedet på forsiden af bogen. Hvem tror du, de tre personen på billedet er? 1

Læs mere

Tekstiler fra 200 år

Tekstiler fra 200 år Tekstiler fra 200 år Hvad dragkisten gemte Onsdage og fredage kl. 15-17, i juli og august Den gamle Købmandsgård i Ballen Kornmagasinet indgang fra Strandvejen Arrangeret af Firmaet L. Rasmussen og Købmandsgårdens

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Kulturparaplyen

Referat af Generalforsamling i Kulturparaplyen Referat af Generalforsamling i Kulturparaplyen Torsdag 27. marts 2014 1. Valg af mødeleder. Jørn P. Madsen blev valgt som mødeleder, og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 2. Registrering

Læs mere

Lærerprofession.dk et site om lærerpraksis og professionsudvikling november 2012 folkeskolen.dk

Lærerprofession.dk et site om lærerpraksis og professionsudvikling november 2012 folkeskolen.dk Bærbare Bøger Et undervisningsforløb i håndarbejde som valgfag i 8.-9.-klasse om»mærkelige og uvirkelige ting«. Af Liv Berger Madsen I forbindelse med mit bachelorprojekt om kreativitet i håndarbejde og

Læs mere

På kortet er 23 byer i Danmark markeret med en tom firkant. Skriv det bogstav i firkanten som passer til byens navn.

På kortet er 23 byer i Danmark markeret med en tom firkant. Skriv det bogstav i firkanten som passer til byens navn. Navn: Klasse: A: Kolding B: Næstved C: Svendborg D: København E: Odense F: Helsingør G: Frederikshavn H: Aarhus I: Herning J: Ålborg K: Silkeborg L: Randers M: Fredericia N: Hillerød O: Køge P: Horsens

Læs mere

På kortet er 23 byer i Danmark markeret med en tom firkant. Skriv det bogstav i firkanten som passer til byens navn.

På kortet er 23 byer i Danmark markeret med en tom firkant. Skriv det bogstav i firkanten som passer til byens navn. Navn: Klasse: A: Køge B: Holstebro C: Ålborg D: Frederikshavn E: Vejle F: Horsens G: Viborg H: Aarhus I: Silkeborg J: Hillerød K: Herning L: Sønderborg M: Næstved N: Roskilde O: Kolding P: Helsingør Q:

Læs mere

Erik Fage-Pedersen Fung. Formand for Danmarks-Samfundet Ved mødet i Askebjerghus Fredag den 23. maj 2014 kl. 16.00

Erik Fage-Pedersen Fung. Formand for Danmarks-Samfundet Ved mødet i Askebjerghus Fredag den 23. maj 2014 kl. 16.00 Må tidligst offentliggøres, når talen er holdt Det talte ord gælder Erik Fage-Pedersen Fung. Formand for Danmarks-Samfundet Ved mødet i Askebjerghus Fredag den 23. maj 2014 kl. 16.00 Først vil jeg takke

Læs mere

Manual til Groupcare: Indhold, formål og brug

Manual til Groupcare: Indhold, formål og brug Manual til Groupcare: Indhold, formål og brug Indledning Groupcare er en elektronisk, internetbaseret kommunikationsform som vi bruger i forbindelse med din DOL-uddannelse. Grundlæggende set er Groupcare

Læs mere

83 Odense Bys Museer nr. 1979/95 Hjemsted: Drejø Beskrivelse: Korsklæde, snip. Det består af en trekant af fint lærred, dertil er syet et 10 cm bredt stykke fint mønstret bomuld med en 5 cm bred kant af

Læs mere

vision 2020 for VejleMuseerne

vision 2020 for VejleMuseerne vision 2020 for VejleMuseerne Det vi gør Vi skaber ny viden om kunst- og kulturarven, bevarer den og formidler den for at skabe identitet og selvforståelse. Det vi vil Vi vil være et museum, der er førende

Læs mere

Fælleskommunale midler på området for erhvervet hjerneskade

Fælleskommunale midler på området for erhvervet hjerneskade Fælleskommunale midler på området for erhvervet hjerneskade Prinsens Allé 5 DK-8800 Viborg Deltagere: Karin Holland, Helle Ibsen, Birgit Munk Hansen, Tina Morgen Kristensen, Charlotte Brøndum, Anni Søby

Læs mere

Røsnæs Udvikling & Beboerforening For nemheds skyld har jeg forkortet foreningens navn til RUB i dette referat.

Røsnæs Udvikling & Beboerforening For nemheds skyld har jeg forkortet foreningens navn til RUB i dette referat. Røsnæs Udvikling & Beboerforening For nemheds skyld har jeg forkortet foreningens navn til RUB i dette referat. Bestyrelsesmøde tirsdag den 24. april 2012 kl. 19.00 i klubhuset Konstituering: Valg af formand

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

Ordinær generalforsamling. 21. marts 2007

Ordinær generalforsamling. 21. marts 2007 Ordinær generalforsamling 21. marts 2007 William Rentzmann bød velkommen til de fremmødte, specielt bød han velkommen til de to foredragsholdere, Martina Henze og Henning Nørbæk. Han henviste til den udsendte

Læs mere

Erhvervskvinder Trekantområdet Februar 2012, nr. 2

Erhvervskvinder Trekantområdet Februar 2012, nr. 2 Erhvervskvinder Trekantområdet Februar 2012, nr. 2 Velkommen til februarmødet. Tirsdag, den 21. februar kl. 18:00 Kom og hør Lisbeth Gade Mikkelsens historie Vi mødes på Hotel Comwell i Kolding Program

Læs mere

MED BILLEDHUGGERENS ØJNE

MED BILLEDHUGGERENS ØJNE MED BILLEDHUGGERENS ØJNE Undervisningsmateriale til særudstillingen ILDSJÆL Anne Marie Carl-Nielsen 150 år BRANDTS, Jernbanegade 13, Odense ( tidligere Fyns Kunstmuseum ) Kære underviser De fire opgaver

Læs mere

Indkaldelse til landsmøde og seminar i Dragt- og tekstilnetværk. Tema om vask og efterbehandlinger

Indkaldelse til landsmøde og seminar i Dragt- og tekstilnetværk. Tema om vask og efterbehandlinger Indkaldelse til landsmøde og seminar i Dragt- og tekstilnetværk mandag og tirsdag den 19.-20. september 2016 på Museum Amager Tema om vask og efterbehandlinger Glittet ungkonehue (Hjort; Jansen; Møller,

Læs mere

Erhvervskvinder Trekantområdet Januar 2011, nr. 1

Erhvervskvinder Trekantområdet Januar 2011, nr. 1 Erhvervskvinder Trekantområdet Januar 2011, nr. 1 Velkommen til januarmødet. Tirsdag, den 17. januar kl. 18:00 på hotel Comwell, Kolding Tankefelt terapi effektiv behandling mod f.eks. præsentationsangst

Læs mere

REFERAT. Møde i Museumsudvalget for Kunsthistorie. 13. maj 2014 kl Referat. 20. juni 2014

REFERAT. Møde i Museumsudvalget for Kunsthistorie. 13. maj 2014 kl Referat. 20. juni 2014 REFERAT Kulturstyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 3373 3373 Telefax 3391 7741 20. juni 2014 muse@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Møde i Museumsudvalget for Kunsthistorie

Læs mere

Referat reg syd møde i Middelfart tirsdag den 21. januar 2014

Referat reg syd møde i Middelfart tirsdag den 21. januar 2014 Referat reg syd møde i Middelfart tirsdag den 21. januar 2014 Orientering fra Per Andersen Team Genbrugspladser Esbjerg kommune Fra d. 1 januar 2014 har medarbejderne på Team Genbrugspladser Esbjerg kommune

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Hovedtøj fra det nordlige område Lin Udstillingsnr.: 182

Hovedtøj fra det nordlige område Lin Udstillingsnr.: 182 Hovedtøj fra det nordlige område Hovedtøjet består af flere dele. Inderst blev lagt et strygebånd til at holde håret på plads. Derover kom det meget store stivede lin med knipling eller tylsbroderi i kanten,

Læs mere

December 2014. Nyhedsbrev. Protektor for BROEN Danmark. Fattigdom i Danmark. Kære alle.

December 2014. Nyhedsbrev. Protektor for BROEN Danmark. Fattigdom i Danmark. Kære alle. December 2014 Nyhedsbrev Kære alle. Julen og dermed afslutningen på 2014 nærmer sig. Det har været et spændende år med mange forskellige arrangementer i foreningerne. Nye foreninger er kommet til, og rigtig

Læs mere

Alssund Y s Men s Club

Alssund Y s Men s Club Alssund Y s Men s Club Årgang 2015 2016 Udgivelsesdag den 14. oktober nummer: 4 Redaktør Inger-Lise Hansen E-mail: inger-lise@ilos.dk Jeg vil gerne modtage indlæg til bladet Hvornår var det nu det var?

Læs mere

Den yndigste rose er funden

Den yndigste rose er funden Den yndigste rose er funden Messehagelens tilblivelse i billeder og tekst. (Farvegengivelsen på billederne er ikke alle steder helt korrekt.) Projektet med messehagelen startede med en studietur til København.

Læs mere

29. april 2004 TEM. Referat af møde i dragt- og tekstilpuljen. 23.-24. marts 2004. Referenter: Tove E. Mathiassen og Birka R.

29. april 2004 TEM. Referat af møde i dragt- og tekstilpuljen. 23.-24. marts 2004. Referenter: Tove E. Mathiassen og Birka R. 29. april 2004 TEM Referat af møde i dragt- og tekstilpuljen 23.-24. marts 2004 Referenter: Tove E. Mathiassen og Birka R. Bitsch OBS: Første gruppemøde for forskning/undersøgelser under temaet industrialismens

Læs mere

Oversigt over statsstøttede kunstmuseer***

Oversigt over statsstøttede kunstmuseer*** Oversigt over statsstøttede kunstmuseer*** Offentlige tilskud (EU, stat, amtskommune og Ikke offentlige tilskud Museum kommune) Af samlede (fonde, sponsorater mm.) Kr. indtægter Kr. Arken 2008 32.698.308

Læs mere

Denne blanket SKAL udfyldes og vedhæftes din optagelses opgave.

Denne blanket SKAL udfyldes og vedhæftes din optagelses opgave. Birk Centerpark 5 Tel. +45 87 55 05 00 teko@viauc.dk DK-7400 Herning CVR 30 77 30 47 www. Viauc.dk/teko Specialevalgs skema Denne blanket SKAL udfyldes og vedhæftes din optagelses opgave. Navn: Ida Leerbæk

Læs mere

En dag i Maries liv. Undervisningsmateriale 5.-7. klasse. Morgen på sengestuen: Formiddagens beskæftigelse

En dag i Maries liv. Undervisningsmateriale 5.-7. klasse. Morgen på sengestuen: Formiddagens beskæftigelse En dag i Maries liv Undervisningsmateriale 5.-7. klasse Morgen på sengestuen: Klokken er 6, og Marie vækkes af en sygeplejerske, der banker på døren, stikker hovedet ind og siger godmorgen. Marie strækker

Læs mere

En af tæppeklubbens stiftere fortæller om sin interesse for tæppekunsten

En af tæppeklubbens stiftere fortæller om sin interesse for tæppekunsten Tæpper: en videnskab og en lidenskab En af tæppeklubbens stiftere fortæller om sin interesse for tæppekunsten Tekst & foto: JAN ANDERSEN Det er en videnskab og en lidenskab. Så kort kan kærligheden til

Læs mere

Referat fra den 6. december 2006

Referat fra den 6. december 2006 Referat fra den 6. december 2006 Mødested: Grindsted sygehus røntgenafdelingen. Engparken 1, 7200 Grindsted den 6. Dec. 2006 kl. 09.00-14.00 Fremmødte: Christian, Lars, Dorthe, Anne-Grethe, Pica, Maria

Læs mere

Jeg er vokset op omkring Mariager Fjord.

Jeg er vokset op omkring Mariager Fjord. Jeg er vokset op omkring Mariager Fjord. Det er smukke omgivelser med å og fjord, med dale og bakker, som er omgivet af bøgeskove, der tidligt om foråret har et bunddække af poesiens blå blomst, som består

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Canadian American Friendship Society of Denmark Møde Generalforsamling Dato 26. marts 2009 Sted Deltagere HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 30 fremmødte, heraf 18 stemmeberettigede

Læs mere

Id Genstand n Dragtdel Stud Materiale Område Opbevaring X020 korsklæde knipling Sjælland Lis Sonne Svendsen

Id Genstand n Dragtdel Stud Materiale Område Opbevaring X020 korsklæde knipling Sjælland Lis Sonne Svendsen Kasse-oversigt Id Genstand n Dragtdel Stud Materiale Område Opbevaring 20 001X020 korsklæde knipling Sjælland Lis Sonne 21 001X021 korsklæde knipling Sjælland Lis Sonne 22 001X022 korsklæde blonde (maskin)

Læs mere

Det giver dig mere indsigt Nyhedsbrev

Det giver dig mere indsigt Nyhedsbrev Det giver dig mere indsigt Nyhedsbrev September 2011 Fredag den 30. fejres frivilligheden Politiker i praktik Røde Kors indsamlingen nærmer sig Cathrine Lindberg Bak Frivilligt PR-team klar til landsindsamlingen

Læs mere

NYHEDSBREV. Det er et temmelig langt Nyhedsbrev denne gang. Der er meget, som skal læses igennem.

NYHEDSBREV. Det er et temmelig langt Nyhedsbrev denne gang. Der er meget, som skal læses igennem. NR. 3, 2016 NYHEDSBREV Nr. 1, 222014- Det er et temmelig langt Nyhedsbrev denne gang. Der er meget, som skal læses igennem. Vores udstilling er lige om hjørnet, så det er nu, vi skal se at blive færdige

Læs mere

Skolelæreren har ingen søster og hedder derfor ikke Hansen. Skolelæreren hedder heller ikke Sørensen, så skolelæreren hedder Jensen.

Skolelæreren har ingen søster og hedder derfor ikke Hansen. Skolelæreren hedder heller ikke Sørensen, så skolelæreren hedder Jensen. 1. Hansen, Jensen og Sørensen er enten læge, advokat eller skolelærer. Skolelæreren, der er enebarn, tjener færrest penge. Sørensen, der er gift Hansen's søster, tjener mere end advokaten. Hvilket arbejde

Læs mere

Skriv en artikel. Korax Kommunikation

Skriv en artikel. Korax Kommunikation Skriv en artikel Indledningen skal vække læserens interesse og få ham eller hende til at læse videre. Den skal altså have en vis appel. Undgå at skrive i kronologisk rækkefølge. Det vækker ofte større

Læs mere

ErhvervsKvindenyt Herning januar 2010

ErhvervsKvindenyt Herning januar 2010 ErhvervsKvindenyt Herning januar 2010 Kære ErhvervsKvinde 2010.. Er helt nyt år står for døren. Tilbage ligger 2009 med alle de oplevelser, glæder, sorger og erfaringer det gav os. Foran os ligger 365

Læs mere

Beslutningsreferat af LOKKs generalforsamling lørdag den 25. marts 2017

Beslutningsreferat af LOKKs generalforsamling lørdag den 25. marts 2017 Beslutningsreferat af LOKKs generalforsamling lørdag den 25. marts 2017 Deltagere: Følgende krisecentre:bornholm, Danner, Dansk Kvinde Samfund Krisecenter, Esbjerg, Fredericia, Frederiksværk, Haderslev,

Læs mere

Historien om gåsen Vandreudstilling fra Greve Museum

Historien om gåsen Vandreudstilling fra Greve Museum Historien om gåsen Vandreudstilling fra Greve Museum Beskrivelse Greve Museums vandreudstilling Historien om gåsen handler om gåsen som husdyr og dens betydning for mennesket fra 1700-tallet og frem til

Læs mere

SAMARBEJDE. De danske museers puljer. Udgivet af Organisationen Danske Museer

SAMARBEJDE. De danske museers puljer. Udgivet af Organisationen Danske Museer SAMARBEJDE De danske museers puljer Udgivet af Organisationen Danske Museer SAMARBEJDE De danske museers puljer Redigeret af Jørgen Burchardt og Kirsten Rykind-Eriksen Udgivet af Organisationen Danske

Læs mere

Indkaldelse til landsmøde og seminar i Dragt- og tekstilnetværk. Tema om vask og efterbehandlinger

Indkaldelse til landsmøde og seminar i Dragt- og tekstilnetværk. Tema om vask og efterbehandlinger Indkaldelse til landsmøde og seminar i Dragt- og tekstilnetværk mandag og tirsdag den 19.-20. september 2016 på Museum Amager Tema om vask og efterbehandlinger Glittet ungkonehue (Hjort; Jansen; Møller,

Læs mere

Undervisningsmateriale til udskolingen med digitalt værktøj: Adobe Voice

Undervisningsmateriale til udskolingen med digitalt værktøj: Adobe Voice Undervisningsmateriale til udskolingen med digitalt værktøj: Adobe Voice Samfundsfag: Færdighedsmål: Eleven kan tage stilling til og handle i forhold sociale og kulturelle sammenhænge og problemstillinger.

Læs mere

21. november 2005 TEM. Referat for landsmøde i Dragt- og tekstpuljen Odense 8. september 2005 Kl. 10-15.45 Referent: Tove Engelhardt Mathiassen

21. november 2005 TEM. Referat for landsmøde i Dragt- og tekstpuljen Odense 8. september 2005 Kl. 10-15.45 Referent: Tove Engelhardt Mathiassen 21. november 2005 TEM Referat for landsmøde i Dragt- og tekstpuljen Odense 8. september 2005 Kl. 10-15.45 Referent: Tove Engelhardt Mathiassen Kære alle! Allerførst tak til værter og indlægsholdere, som

Læs mere

Dragværk. På billedet kan du se en pige eller kvinde, der står på ryggen af en hane. Pigen er syet i dragværk. Det er et lille motiv på en knædug.

Dragværk. På billedet kan du se en pige eller kvinde, der står på ryggen af en hane. Pigen er syet i dragværk. Det er et lille motiv på en knædug. Dragværk Fra anden halvdel af 1700-tallet er tekstiler med såkaldt dragværk bevaret. Her trak kvinderne i brede borter tråde ud i hele stoffets bredde og syede derefter figurer som f.eks. dyr og træer

Læs mere

Huekoner i Nordsjælland

Huekoner i Nordsjælland Huekoner i Nordsjælland ebogen: Huekoner i Nordsjælland fortæller kort om nogle af de professionelle huekoner, der i perioden ca. 1830-1900 syede de fine guld- og sølvnakker, der på grund af deres skønhed

Læs mere

5. juli 2013. Bekendtgørelsen findes sidst i dokumentet. Panelet og de tre udvalgs opgaver fremgår af bekendtgørelsen. Det strategiske panel

5. juli 2013. Bekendtgørelsen findes sidst i dokumentet. Panelet og de tre udvalgs opgaver fremgår af bekendtgørelsen. Det strategiske panel Kulturstyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 3373 3373 Telefax 3391 7741 post@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk 5. juli 2013 Sammensætning af personer i Kulturstyrelsens

Læs mere

Fig. 1. Paryk eller hue med krus? Camilla Luise Dahl & Dorothy Jones

Fig. 1. Paryk eller hue med krus? Camilla Luise Dahl & Dorothy Jones Paryk eller hue med krus? Camilla Luise Dahl & Dorothy Jones Igennem omtrent et års tid har denne lille artikels forfattere arbejdet sammen omkring et projekt om krusede kanter i kvindehovedtøjer i middelalder

Læs mere

Referat af generalforsamling i kunstforeningen Skråningen mandag den 5. oktober 2015

Referat af generalforsamling i kunstforeningen Skråningen mandag den 5. oktober 2015 SKRÅNINGEN Referat af generalforsamling i kunstforeningen Skråningen mandag den 5. oktober 2015 Der deltog 72 medlemmer i generalforsamlingen og 67 i spisningen. Inden generalforsamlingen fortalte Berit

Læs mere

Finesser / kanter / aflukninger / 2-farvet rib ved Bodil Munch

Finesser / kanter / aflukninger / 2-farvet rib ved Bodil Munch Årsplan 2016 Januar Onsdag 6. i Vejle Beregninger oppefra og ned v. Hanne Torsdag 7. i Viborg Holstebro Onsdag 13. i Århus? Vi ser på hvilke nye strikkebøger som der er kommet ind i julen. Eller hvis du

Læs mere

AUGUST 2015. Ateljé Margaretha - Postboks 252-6330 Padborg. Tel. 70 20 22 50 www.margaretha.dk E-mail: kundeservice@margaretha.dk

AUGUST 2015. Ateljé Margaretha - Postboks 252-6330 Padborg. Tel. 70 20 22 50 www.margaretha.dk E-mail: kundeservice@margaretha.dk AUGUST 2015 Ateljé Margaretha - Postboks 252-6330 Padborg. Tel. 70 20 22 50 www.margaretha.dk E-mail: kundeservice@margaretha.dk Kære Klubmedlem! Her kommer folderen for august med herlige broderier og

Læs mere

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 36. årgang nr. 1 September 2009. Billedet er fra opvisningen på Solbjerg Plads - Foreningernes Dag

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 36. årgang nr. 1 September 2009. Billedet er fra opvisningen på Solbjerg Plads - Foreningernes Dag Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 36. årgang nr. 1 September 2009 Billedet er fra opvisningen på Solbjerg Plads - Foreningernes Dag 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg Hjemstavns Folkedanserne

Læs mere

Et langt liv med tæpper. Tekst og fotos: JAN ANDERSEN. Tæpperne har været hans liv i mere end 60 år.

Et langt liv med tæpper. Tekst og fotos: JAN ANDERSEN. Tæpperne har været hans liv i mere end 60 år. Et langt liv med tæpper Tekst og fotos: JAN ANDERSEN Tæpperne har været hans liv i mere end 60 år. Erling Wiinstedt, 94, er æresmedlem af Selskabet for Orientalsk Tæppekunst og han driver trods sine høje

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 258 Offentligt

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 258 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 258 Offentligt Tabel 1 Genindlæggelser af, 2004 Region Nordjylland 5.966 76 1,3 Sygehus Thy - Mors 701 8 1,1 Aalborg Universitetshospital

Læs mere

20. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 18. oktober 2015 kl. 10.00. Salmer: 730/434/303/385//175/439/320/475 Åbningshilsen

20. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 18. oktober 2015 kl. 10.00. Salmer: 730/434/303/385//175/439/320/475 Åbningshilsen 1 20. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 18. oktober 2015 kl. 10.00. Salmer: 730/434/303/385//175/439/320/475 Åbningshilsen Den sidste søndag i efterårsferien. Frokost bagefter. Det er blevet

Læs mere

Amy og Alice Design Ilse Funch

Amy og Alice Design Ilse Funch Amy og Alice Design Ilse Funch Dukkerne Sidse og Amy er strikket efter samme opskrift: Tyndt hudfarvet garn, som passer til pinde nr. 2,5. Gule nuancer garn til hår. Nogle rester broderegarn eller andet

Læs mere

Id kasse egngenstand n Dragtdel Stud Materiale Område 41 SE X041 tørklæde bomuldsstof Danmark. 42 SE X042 tørklæde silke Ukendt

Id kasse egngenstand n Dragtdel Stud Materiale Område 41 SE X041 tørklæde bomuldsstof Danmark. 42 SE X042 tørklæde silke Ukendt Id kasse egngenstand n Dragtdel Stud Materiale Område 41 SE-08 001X041 tørklæde bomuldsstof Danmark 42 SE-08 001X042 tørklæde silke Ukendt 43 SE-08 001X043 tørklæde silke Ukendt 44 SE-08 001X044 tørklæde

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Skolenyt uge 46 www.ørdingfriskole.dk

Skolenyt uge 46 www.ørdingfriskole.dk Skolenyt uge 46 www.ørdingfriskole.dk Ugens højdepunkter Denne uge står den jo i festens tegn og med en spændende emneuge op til. Vi har hver morgen hørt gode historier om konger og desuden på de enkelte

Læs mere

Id Genstand nr.: Dragtdel Studieegnet Materiale Sted Herred Amt 56 001X056 håndlinning hørlærred. 57 001X057 krave hørlærred

Id Genstand nr.: Dragtdel Studieegnet Materiale Sted Herred Amt 56 001X056 håndlinning hørlærred. 57 001X057 krave hørlærred Id Genstand nr.: Dragtdel Studieegnet Materiale Sted Herred Amt 56 001X056 håndlinning hørlærred 57 001X057 krave hørlærred 58 001X058 krave hørlærred 59 001X059 krave hørlærred 60 001X060 krave hørlærred

Læs mere

Afsluttende opgave. Navn: Lykke Laura Hansen. Klasse: 1.2. Skole: Roskilde Tekniske Gymnasium. Fag: Kommunikation/IT

Afsluttende opgave. Navn: Lykke Laura Hansen. Klasse: 1.2. Skole: Roskilde Tekniske Gymnasium. Fag: Kommunikation/IT Afsluttende opgave Navn: Lykke Laura Hansen Klasse: 1.2 Skole: Roskilde Tekniske Gymnasium Fag: Kommunikation/IT Opgave: Nr. 2: Undervisningsmateriale Afleveres: den 30. april 2010 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Rosenbladet Juni - juli 2015

Rosenbladet Juni - juli 2015 Rosenbladet Juni - juli 2015 Kære beboer og pårørende Rosenbladet informerer om de praktiske ting og aktiviteter, man kan deltage i på hjemmet, desuden bringer vi billeder, og beskrivelser af arrangementer

Læs mere

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88 historier LOGO historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 IDAS ENGEL 1 IDAS ENGEL historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 2 3 Ida skulle i skole. For første gang. Det

Læs mere

Om at samle erfaringerne fra de senere års dansk-albanske samarbejde

Om at samle erfaringerne fra de senere års dansk-albanske samarbejde Miqësia - dansk-albansk forening http://miqesia.dk Erfaringsprojektet 12.01.2005 Til de institutioner, organisationer, firmaer og enkeltpersoner der i de senere år har været involveret i dansk-albansk

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Fokusgruppeinterview. Gruppe 1

Fokusgruppeinterview. Gruppe 1 4 Fokusgruppeinterview Gruppe 1 1 2 3 4 Hvorfor? Formålet med et fokusgruppeinterview er at belyse et bestemt emne eller problemfelt på en grundig og nuanceret måde. Man vælger derfor denne metode hvis

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvinder Herning er kommet godt fra start i dette nye år. Hvad kan lokke friske og aktive kvinder ud i sne, frost, kulde og... fra en håndboldkamp? - Det kunne

Læs mere

Nr. 100 - Persillekræmmeren 2014. Krigen 1848-50

Nr. 100 - Persillekræmmeren 2014. Krigen 1848-50 Nr. 100 - Persillekræmmeren 2014 Krigen 1848-50 Krigen blev udkæmpet fra 1848 til 1850 mellem Danmark og tyske stater om herredømmet over hertugdømmerne Slesvig og Holsten. Hertugdømmerne var delvis selvstændige

Læs mere

46 Odense Bys Museer nr.1979/93 Hjemsted: Drejø Materialer: Hvergarn, tværstribet i rød, grøn og smalle striber i flere farver. Foer af hørlærred og

46 Odense Bys Museer nr.1979/93 Hjemsted: Drejø Materialer: Hvergarn, tværstribet i rød, grøn og smalle striber i flere farver. Foer af hørlærred og 46 Odense Bys Museer nr.1979/93 Hjemsted: Drejø Materialer: Hvergarn, tværstribet i rød, grøn og smalle striber i flere farver. Foer af hørlærred og ryg af sort glittet hørlærred. Mønstrede metalknapper.

Læs mere

NB. Hvis du kommer efter kl. 14.00 bedes du ringe på mobil 28633403, så kommer vi og lukker dig ind.

NB. Hvis du kommer efter kl. 14.00 bedes du ringe på mobil 28633403, så kommer vi og lukker dig ind. Årgang 23 Nr.3/2014. Medlemsblad for foreningen Legetøjets venner Næste møde: Torsdag den 6. marts 2014 kl. 14.30 Lyshøjgårdsvej 103, kælderen 2500 Valby Månedens emne: Køretøjer af alle slags NB. Hvis

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus

Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus Til stede: Hanne, Patricia, Michael, Bente Fraværende: Allan og Pia skulle have været med på Skype, men internettet fungerede ikke. Linda blev i København,

Læs mere

ARBEJSOPGAVER TIL DIG OG DIN NORDISKE FAMILIE

ARBEJSOPGAVER TIL DIG OG DIN NORDISKE FAMILIE ARBEJSOPGAVER TIL DIG OG DIN NORDISKE FAMILIE 1) SLÆGT OG FAMILIE 2) NORDEN OG DENS GEOGRAFI 3) MARGRETE 1.S LIV 4) PERSPEKTIVERING Indledende øvelse: Før I går i gang med at arbejde med Historiedystens

Læs mere

SMÅNYT. Kalenderen. 36. ÅRGANG NR. 3 Oktober 2014. Registrering I anden halvdel af 2014 mødes vi følgende aftener kl.19.

SMÅNYT. Kalenderen. 36. ÅRGANG NR. 3 Oktober 2014. Registrering I anden halvdel af 2014 mødes vi følgende aftener kl.19. Adresselabels 12 Kalenderen ISSN 1602 9577 1 Den 26. oktober kl. 13.30 Tur til Københavns Rådhus Sted: Foran Københavns Rådhus (Rådhuspladsen) Den 13. november kl. 19.30 Foredrag om Rakkerne Ved Mette

Læs mere

DaFU kalenderen: Bestyrelsen har løbende opfordret repræsentantskabsgrupperne til at fremsende deres årsaktiviteter til for snarlig indl

DaFU kalenderen: Bestyrelsen har løbende opfordret repræsentantskabsgrupperne til at fremsende deres årsaktiviteter til for snarlig indl DaFU BESTYRELSENS ÅRSBERETNING 2010 Denne årsberetning er oplistet i de nedenstående kategorier, som DaFUbestyrelsen har drøftet og har arbejdet med i det forgangne år 2010: Afholdte møder: Bestyrelsen

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Ford V8 Nyt. Nr. 23 september 2012

Ford V8 Nyt. Nr. 23 september 2012 Kære Medlemmer i Dansk Ford V8 Klub. Som de fleste af jer sikkert har erfaret, så er klubbladet udeblevet. Dette skyldes at vores formand og redaktør, Hans Pedersen har valgt at trække sig helt ud af klubben

Læs mere

Mit forslag var, at vi skrev et eventyr baseret på hans ækle af slagsen, men den 15. november 2012 skrev Rune til mig: Jeg er ikke så glad for Ækle

Mit forslag var, at vi skrev et eventyr baseret på hans ækle af slagsen, men den 15. november 2012 skrev Rune til mig: Jeg er ikke så glad for Ækle Forord Som tegneserienørd har jeg naturligvis altid vidst, hvem Rune T. Kidde var. Jeg så også godt, at han fik en profil på Facebook for nogle år siden, men jeg ville ikke tilføje ham som ven, for jeg

Læs mere

Indhold Formål... 1 Referat:... 2 Deltagerliste... 6 Regnskab... 6

Indhold Formål... 1 Referat:... 2 Deltagerliste... 6 Regnskab... 6 NOTAT Studietur til Napoli i forbindelse med Ny Trelleborg Center for Kultur og Fritid Jesper Rønn Kristiansen jespr@slagelse.dk 9. Maj 2012 Indhold Formål... 1 Referat:... 2 Deltagerliste... 6 Regnskab...

Læs mere

$!!#! %%&'%() "%#! + #,,#"! $#!!-! #.%!!!! "'! "/0 10 1 2 3! %%%!%! # "!, "!% "! #!! 6 # " %, # 7%, 7% # %(, " 8, %%" 5%,!!/ 8 % 5!"!

$!!#! %%&'%() %#! + #,,#! $#!!-! #.%!!!! '! /0 10 1 2 3! %%%!%! # !, !% ! #!! 6 #  %, # 7%, 7% # %(,  8, %% 5%,!!/ 8 % 5!! !" $!!! %%&'%() $!"%!*+ "%! + "! $!!-! "% " '!.%!!!! "'! "/0 10 1 % 2 3! %%%!%! "! "!% %0 &""4! 5%/ 5% 0()$ "!!! 6 " " &!/ 7% % 7% 7% %( " 8 %%" 5%!!/ 8 % 5!"!% % 5%!%" *" % " % 9 ()$ %:" & "!/ ' " " ;'

Læs mere

Dansk Contender Klub Generalforsamling 31. august 2013 i Aarhus Referat

Dansk Contender Klub Generalforsamling 31. august 2013 i Aarhus Referat Dansk Contender Klub Generalforsamling 31. august 2013 i Aarhus Referat 1. Valg af ordstyrer og referent a. Søren Winther blev valgt som ordstyrer og Jon Møgelhøj blev valgt som referent. 2. Formandens

Læs mere

Sådan lå landet LETTE KLASSIKERE. Før du læser de tre noveller

Sådan lå landet LETTE KLASSIKERE. Før du læser de tre noveller OPGAVER TIL Sådan lå landet NAVN: Før du læser de tre noveller OPGAVE 1 Instruktion: Hvad kommer du til at tænke på, når du læser novellernes fælles titel Sådan lå landet? OPGAVE 2 Instruktion: Orienter

Læs mere