Årsplan Dansk (7) Materiale. Oversigt. Mål. Andre ressourcer. Aktiviteter. Dansk. 7. klasse Der arbejdes med følgende materialer:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsplan Dansk (7) Materiale. Oversigt. Mål. Andre ressourcer. Aktiviteter. Dansk. 7. klasse 2013-2014. Der arbejdes med følgende materialer:"

Transkript

1 Dansk Årsplan Dansk (7) 7. klasse Oversigt Dansk i 6/7 klasse er planlagt differentieret efter niveau og timeantallet er: 3 * 90 min. Det første modul vil 7 kl. Modtage klasseundervisning, mens 6. Klasse arbejder selvstændigt med en relevant opgave. Næste modul vil holdene bytte. Det tredje modul undervises i fællesskab og tilpasses således, at både 6. Og 7. Klasse kan få mest udbytte af undervisningen og den enkelte tilgodeses. Hvert modul starter med min. Fri læsning. Mål Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer som kilder til udvikling af personlig og kulturel identitet. Faget skal fremme elevernes indlevelsesevne og deres æstetiske, etiske og historiske forståelse. Aktiviteter Undervisningen indeholder som regel selvstændige moduler, så eleverne bliver ansvarlig for egen læring. Hovedparten af undervisningen foregår som samlet klasseundervisning, hvor opgaver vil være tilpasset den enkelte elev. I forbindelse med relevante udstillinger e.l. vil vi sigte hen imod udflugter og ekskursioner til undervisningsrelevante steder og seværdigheder. Materiale Der arbejdes med følgende materialer: Stavevejen 6 + digitale undervisningsmaterialer og egne noter. Andre ressourcer Undervisningen vil bære stor præg af digitale læremidler, IT og interaktive tavler. Eleverne bliver opfordret til at holde deres adresser og deres forældres adresser ajourført. Årsplan Dansk (7) 1

2 Uge Fag Emne Materialer 33 Dansk 34 Dansk 35 Dansk Ulla Ryum: I sommers. 36 Dansk Kim Fupz Aakeson: Jomfruen. 37 Dansk Erling Kagge: Alene til Sydpolen. 38 Dansk Steffen Jakobsen: Råen. 39 Dansk Digte Forløb med digtanalyse og omfattende workshop i genren lyrik 40 Dansk Maja Lisa Engelhardt: Dagbogsnotater. 41 Dansk Ellen Bick Meier: Slangens historie. 42 Efterårsferie 43 Dansk Bjarne Reuter: En kannibal i Brønshøj. 44 Dansk Hanne Dam: Vi har glemt at sport er leg 45 Dansk 46 Dansk 47 Dansk Anna SophieSeidelin: Babelstårnet. Årsplan Dansk (7) 2

3 48 Dansk Rushy Rashid: Mellem to kulturer. 49 Dansk Fabler Forløb med fokus på fabler, analyse, opbygning og workshop i fabler. 50 Dansk + billedanalyse 51 Dansk 52 Juleferie 53 Juleferie 1 Dansk Irene Nørgaard: Så bliver det 16,50 - tak! 2 Dansk Katrine Marie Guldager: Naboerne. 3 Dansk Svend Åge Madsen: Døden i Intercity toget. 4 Dansk H.C. Andersen: Nattergalen. 5 Dansk Tom Kristensen: Kinesisk høflighed. 6 Dansk Helle Vibeke Jensen: Så er der serveret! 7 Dansk Flicka från Karlstad skriver dagbog. 8 Vinterferie 9 Dansk Dennis Jürgensen: Snemanden. 10 Dansk Rebecca Bailey: Fem tekster om at dreje rundt. Årsplan Dansk (7) 3

4 11 Dansk Den store forstening. 12 Dansk Jørn Riel: Vådeskuddet. 13 Dansk Svenske historier Forløb m. Svenske tekster og historier/sagn om og med sverige og det svenske sprog. 14 Dansk 15 Dansk 16 Påskeferie 17 Dansk Januar for altid 18 Dansk Peter Adolphsen: Avispapirbyen 19 Dansk Henrik Pontoppidan: En Fiskerrede. 20 Dansk Heðin Brú: Alene på Lille Dimon. 21 Dansk Grammatik Forløb med intesivkursus i grammatik og tekstproduktion. 22 Dansk 23 Dansk William Heinesen: Landet fundet og forsvundet. 24 Dansk Litteraturkendskab og forfatterkendskab. 25 Dansk 26 Dansk 27 Sommerferie Årsplan Dansk (7) 4

5 Det talte sprog tale forståeligt, klart og varieret i en form, der passer til situationen anvende et nuanceret og sikkert ord- og begrebsforråd udtrykke sig i en sammenhængende og disponeret form forstå og beherske sprogets samspil med andre udtryksmidler læse klart og flydende op og udtrykke en personlig forståelse af det læste lytte aktivt i samtale og være åbne og analytiske, når de vurderer deres egen og andres mundtlige fremstilling beherske samspillet mellem stemme og kropssprog afpasset efter genre og situation lytte til norsk og svensk med forståelse. Det skrevne sprog læse læse sikkert og hurtigt med forståelse og indlevelse beherske forskellige læseteknikker afpasse læsemåde efter formål, genre og medie fastholde det væsentlige af det læste i mundtlig og skriftlig form forholde sig analytisk og reflekteret til tekster og andre udtryk fra forskelligartede medier bruge læsning af digitale og trykte tekster samt grafiske udtryk som redskab til omverdensforståelse vurdere eget udbytte af det læste forstå og bruge forskellige kilder målrettet og kritisk læse norske og svenske tekster med forståelse. Det skrevne sprog skrive styre skriveprocessen fra ide til færdig tekst udtrykke sig i en sammenhængende og disponeret form skrive forståeligt, klart og varieret i en form, der passer til genre og situation beherske et sikkert sprog med korrekt stavning og kunne læse korrektur på egne og andres tekster præsentere en tekst i samspil med andre grafiske udtryksmidler beherske en læselig, personlig og sammenbundet håndskrift anvende computeren som redskab og bruge informationsteknologi hensigtsmæssigt som kommunikationsmiddel og i forskellige skriveforløb bruge skriftsproget som støtte for tænkning og som et praktisk redskab i hverdagen. Årsplan Dansk (7) 5

6 Sprog, litteratur og kommunikation erhverve viden om sprog og sprogbrug, om sprogets forskellige funktioner, variation, opbygning og grammatik udvikle og udvide ordforråd og begrebsverden gøre rede for samspillet mellem sprog, indhold, genre og situation karakterisere og anvende forskellige genrer, stilarter og de vigtigste regler for sprogrigtighed demonstrere et analytisk beredskab over for ældre og nyere dansk og udenlandsk litteratur og andre udtryksformer gøre rede for og anvende forskellige genrer, fremstillingsformer, fortælleteknikker og virkemidler gøre rede for og vurdere etiske, æstetiske og historiske aspekter i litterære tekster og andre udtryksformer forholde sig til litterær og kulturel tradition og udvikling, som den kommer til udtryk gennem litteraturhistorisk læsning og i Dansk litteraturs kanon, jf. bilag 1 forholde sig analytisk, vurderende og produktivt til sagprosa og andre udtryksformer udtrykke sig i billeder, lyd og tekst i komplekse produktioner anvende informationsteknologi og elektroniske mediers muligheder bevidst og hensigtsmæssigt anvende informationsteknologi til søgning og kommunikation indgå i et mangesproget samfund og tilegne sig andre sprog. Årsplan Dansk (7) 6