Dirigent: Der er udsendt en skriftlig redegørelse, og nu har vi fået et mundtligt tillæg.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dirigent: Der er udsendt en skriftlig redegørelse, og nu har vi fået et mundtligt tillæg."

Transkript

1 Referat fra ekstraordinær generalforsamling Sommerbyen Rønhøjgård Kl. 19:00 Tapeten, Ballerup Susanne Voss, Gerd Larsen, Møde indkaldt af Annette Christensen, Frank Andersen Mødetype Referent Deltagere bestyrelse Deltagende bestyrelse (skype) Ekstraordinær generalforsamling Helle Pedersen Susanne Voss, Gerd Larsen, Frank Andersen Annette Christensen Formanden byder velkommen, og der vælges en dirigent for aftenen. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen har peget på Annette Nordstrøm, have 232, som vælges enstemmigt. Dirigenten Paragraf 10.4 se indkaldelse. Dirigenten konstaterer, at bestyrelsen ikke er på 7 eller 9 medlemmer. Vedtægterne siger ikke noget om varsel for indkaldelse af ekstraordinær generalforsamling. Det konstateres, at generalforsamlingen er lovligt indkaldt. Der er 81 haver til stede = 162 stemmer. 2. Valg af stemmeudvalg 2 haver meldte sig som stemmeudvalg. Bente Lykkegaard, have 158. Bodil Büchert, have Kort redegørelse fra formanden Redegørelse vedlagt. Der er kun 3 bestyrelsesmedlemmer tilstede. Annette er lige blevet opereret og er med på Skype. Bestyrelsen har ikke kunnet finde nogen kandidater til at indtræde i bestyrelsen. Det betyder, at bestyrelsen skal findes blandt de tilstedeværende. Formanden opridser bestyrelsens opgaver og fortæller, at vi går en stille periode i møde, og der er mange, der gerne vil sætte nye bestyrelsesmedlemmer ind i opgaverne. It-kendskab er en fordel. Som bestyrelsesmedlem har man kontakt med mange mennesker, og det skal man have lysten til. Er der nogen, der har lyst? Ordet gives til dirigenten. Dirigent: Der er udsendt en skriftlig redegørelse, og nu har vi fået et mundtligt tillæg. Dirigenten giver ordet til Anna-Grethe Jensen, have : Jeg vil venligst anmode om, at alt det, jeg siger her, bliver ført til referat. Det er ikke korrekte oplysninger, der står i indkaldelsen til denne ekstraordinære generalforsamling. 1 For at citere de lange indlæg fra medlemmerne korrekt, har de fremsendt kopier af deres indlæg til brug for referatet. 3. oktober

2 Punkt 1: Som sekretær trådte jeg ikke ud af bestyrelsen i maj, men den 2. juli EFTER BESTYRELSESMØDET. Punkt 2: Min begrundelse for at udtræde af bestyrelsen var ikke, som I skriver, at jeg havde svært ved at skrive referater fra bestyrelsesmøderne, når bestyrelsesmedlemmerne talte hurtigt og i munden på hinanden. Det nævnte jeg ikke med ét eneste ord. Generalforsamlingen får her den korrekte begrundelse, og der hører naturligvis en forhistorie til. Jeg vil blot nævne nogle få ting, så I får en bedre forståelse for hele forløbet. På det konstituerende møde gav formanden det tidligere bladudvalg samt fest- og fritidsudvalget nye navne til henholdsvis medieudvalget og aktivitetsudvalget uden først at spørge de personer, der var i udvalgene, om de syntes, det var en god ide. Bestyrelsen blev heller ikke spurgt. På flere bestyrelsesmøder var det svært at få lov til at udtrykke egne holdninger, og i det hele taget var det svært at få ordet, da formanden på de fleste møder tog ordet det meste af tiden. Da Rønbladet skulle skrives, var der intet møde med udvalget i forvejen. Ingen dialog hverken personlig eller telefonisk. Jeg satte bladet op ud fra de oplysninger og indlæg, jeg havde fået, og sendte bladet til udvalget for korrektur. Jeg fik en mail retur fra formanden med utallige ændringer næsten på hver side. Stadig ingen dialog, men kun diktater pr. mail fra formanden. Formanden glemte vist, at vi var 4 personer i udvalget, og så måtte jeg jo tage det valg at sætte bladet op, som flertallet i udvalget var enige i. På bestyrelsesmødet den 4. juni havde jeg fået ordet for at få godkendt et punkt til referatet. Det vil sige, at jeg var i færd med at læse det op. Formanden tog uden videre ordet og talte med kassereren om noget, der var helt uvedkommende for dette punkt til referatet. Jeg prøvede at få ordet tilbage, men fik i bogstavelig forstand en løftet pegefinger og den klare besked: VENT! På et ekstraordinært bestyrelsesmøde i juni var der valg af suppleant til at indtræde i bestyrelsen, da formanden for byggeudvalget var udtrådt af bestyrelsen. Det skal her bemærkes, at bestyrelsens begrundelse for, at første-suppleanten trak sig p.g.a. sygdom, kun er den halve sandhed. Formanden meddelte, at første-suppleanten, Katalin Cservenka, skulle indtræde i driftsudvalget og i byggeudvalget og endda som formand for byggeudvalget. 3. oktober

3 Katalin sagde, at hun ikke vidste noget om byggesager, men formanden slog fast, at sådan skulle det være. Katalin skulle selvfølgelig afløse det udtrædende medlem og varetage de poster, han havde haft. Da Katalin ikke kan være til stede i dag, har hun bedt mig om at tage punktet op. Jeg spurgte formanden, om ikke det var lidt urimeligt, når Katalin intet kendskab havde til byggesager, hvortil formanden svarede mig med meget hævet stemme: Citat: Ved jeg måske noget om at være formand, og ved du måske noget om at skrive referat. Sådan er det bare. Citat slut. Jeg mener stadig, at der på dette bestyrelsesmøde kunne have været lavet en ny konstituering, hvis viljen havde været der. Så kunne man have forebygget, at Katalin kort efter dette bestyrelsesmøde trak sig fra bestyrelsen. Vedtægter og ordensregler fra 2007 til generalforsamlingen i marts skulle jeg redigere, og på et bestyrelsesmøde blev det aftalt og godkendt, at et udvalg på 3 personer skulle læse korrektur. Det endelige resultat blev godkendt af udvalget og sendt til tryk. Der skete desværre en opsætningsfejl hos trykkeriet, og de ville udarbejde et nyt oplag uden beregning. Dette orienterede jeg bestyrelsens om pr mail. Derefter var der en del korrespondance med formanden, som nu gav udtryk for, at hun ville have set opsætningen, før det blev sendt til trykkeren til trods for at hun ikke var med i korrekturudvalget og til trods for, at udvalget havde godkendt rettelserne på et bestyrelsesmøde. Jeg modtog nogle mails med kritik som for øvrigt var uberettiget. Formanden skrev blandt andet til mig: Citat: rettelserne er dit ansvar Anna-Grethe, du var tovholder på opgaven og kan så ikke blot læne dig tilbage og give skylden videre, da du jo må se tingen igennem før du sender Citat slut. Det følte jeg som en løftet pegefinger til en skoleelev. Denne mail var jeg meget uforstående overfor, da fejlen hos trykkeren var rettet, og det havde jeg jo meldt tilbage til bestyrelsen pr. mail. Havde formanden ringet til mig, er jeg helt sikker på, at vi kunne have fået tingene på plads. På bestyrelsesmødet dagen efter den 2. juli viste formanden det første og det forkerte tryk for hele bestyrelsen og penslede meget ud, hvor forkert det var. Da jeg endelig fik ordet, orienterede jeg formanden om, at det hun lige havde vist frem, var det første og forkerte tryk altså en gammel sag, som der for længst var taget hånd om. 3. oktober

4 Dette blev støttet af andre i bestyrelsen. Formanden gik hurtigt videre til næste punkt uden kommentarer. Det var nogle få punkter til orientering og nu tilbage til min begrundelse for at udtræde af bestyrelsen ved bestyrelsesmødets afslutning den 2. juli: Der var 2 episoder, der fik bægeret til at flyde over. Da vi kom til det sidste punkt Eventuelt, proklamerede formanden, at der ikke var noget til dette punkt, så hun rejste sig (som den eneste). Jeg bekendtgjorde, at jeg havde noget, og min ordlyd var sådan: For det første: På sidste bestyrelsesmøde blev jeg frataget ordet og endda med en løftet pegefinger fra formanden. For det andet: Nu er jeg også blevet hængt ud over for bestyrelsen for at læne mig tilbage og ikke tage ansvar. Det er der aldrig nogen, der tidligere har beskyldt mig for tværtimod. Det vil jeg simpelthen ikke finde mig i, så jeg forlader bestyrelsen i dag. Der var ingen kommentarer fra formanden. Jeg tilbød at skrive referatet fra dette møde. Formanden var stadig tavs. Jeg spurgte endnu engang, om jeg skulle lade mine notater ligge, eller jeg skulle skrive referatet. Stadig ingen svar fra formanden, men kassereren sagde ja tak til skrivning af referat. Referatet blev sendt til bestyrelsen i samme uge, hvor bestyrelsesmødet blev afholdt, og det undrer mig så, at det først kom på hjemmesiden en måned efter. Faktisk havde jeg forventet at blive kontaktet for en dialog efterfølgende, så jeg kunne forklare nærmere, og at formanden så måske fik øjnene op for realiteterne: At der er valgt en bestyrelse på demokratisk vis, og at formanden ikke er enerådig i alle henseender. Dirigenten går på og giver ordet til Berit Erikssson, have : Jeg vil også gerne fortælle jer lejere i Rønhøjgård, hvorfor jeg er gået i utide efter 7 år i bestyrelsen. Den forklaring, der står i indkaldelsen, er kun en lille del af det, der er foregået. Siden formandsskiftet i april er beslutningerne sket hen over hovedet på mig. Kontakten mellem formanden og mig har stort set været ikke eksisterende. Det vil sige formanden kun få gange har kontaktet mig for at høre, hvordan vi tidligere har arbejdet. 2 For at citere de lange indlæg fra medlemmerne korrekt, har de fremsendt kopier af deres indlæg til brug for referatet. 3. oktober

5 Der blev blandt andet truffet en økonomisk beslutning uden, at jeg var orienteret, godt nok var jeg på ferie, men læste både mail og SMS, og har også svaret tilbage på en mail den 2. juli 2013, så man kunne sagtens kontakte mig, hvis man ville. Det frustrerende er, at jeg hørte fra en havelejer om beslutningen allerede dagen efter min ferie var slut. Men der skulle gå hele 9 dage fra min feries ophør, til jeg hørte om beslutningen på et bestyrelsesmøde. En beslutning, som var truffet alene af formand og kasser, sagen fremgår heller ikke af nogen referater. Beslutningen blev truffet uden om resten af bestyrelsen, ligesom flere andre beslutninger ikke engang har været drøfter i bestyrelsen, førend de trådte i kraft. Der har på intet tidspunkt været oplyst, hvad det økonomisk ville koste foreningen. Dette er først oplyst i indkaldelsen til denne generalforsamling. Men det primære i denne sag er, at man er egenrådig og går uden om resten af bestyrelsen. Nye tiltag uden om bestyrelsen er bl.a., at der blev indført en ny form for referat, vi var flere der syntes, at den var forvirrende, og at gamle ikke afsluttede sager forsvandt fra referaterne. (Disse kom dog på senere). Jeg mailede til sekretæren og spurgte, hvorfor referatformen var ændret og fik det svar, at det havde medieudvalget besluttet, heraf 2 personer fra bestyrelsen, altså igen uden om resten af bestyrelsen. Ligeledes blev en ny elektronisk logbog indført i stedet for papirudgaven, som vi brugte i kontoret, når medlemmerne henvendte sig. På bestyrelsesmøderne var jeg ofte af den opfattelse, at ting var besluttet på forhånd. Det samme gælder for Rønhøjgårds hjemmeside, hvor 2 personer ændrede hele sæt-oppet. Rønhøjgårds gamle logo og jubilæumssten blev fjernet og erstattet af en slyngplante, efter 6 måneder virker hjemmesiden stadig ikke optimalt, fordi det var mere interessant at Rønhøjgård kom på Facebook, og hvor mange af vores medlemmer kikker på Facebook frem for vores egen hjemmeside. Min opfattelse af bestyrelsesarbejde er samarbejde, hvilke har fungeret fint med de fleste medlemmer i den oprindelige bestyrelse i de 4 måneder, jeg sad i denne periode. Dirigenten går på og giver ordet til Betty, have : Jeg vil blot kommentere, at jeg har været medlem af bestyrelsen i forgangne periode og supplerer Berits indlæg. Kan medlemmerne ikke håndtere opgaverne eller kan formanden ikke håndtere medlemmerne, der må jo være noget galt, når så mange bestyrelsesmedlemmer går fra en bestyrelse på så kort tid? Mht. salg af den omtalte have, drøftede jeg det med Susanne på et tidspunkt. Susanne fortalte, at havelejeren ville tage foreningen i retten, da huset var købt sådan, hvortil jeg sagde at nu måtte hun træde i karakter som ny formand og ikke lade sig true. 3 For at citere de lange indlæg fra medlemmerne korrekt, har de fremsendt kopier af deres indlæg til brug for referatet. 3. oktober

6 Derfor blev der ikke indkaldt til ekstra bestyrelsesmøde, fordi Susanne vidste, at jeg ikke var enig, og derfor ikke kunne få sit forslag igennem. Bestyrelsen blev heller ikke orienteret om dette, før vi af omveje fik besked. Nu kan alle i foreningen komme til bestyrelsen og få deres ulovligheder betalt, det er åbnet for kassen. I det hele taget er den fremsendte beretning omskrevet en hel del og holder sig ikke til sandheden. Mht. det i beretningen omhandlede mistillidsvotum har Gertrud svaret, da jeg ikke var til stede på dette tidspunkt. Jeg havde forladt bestyrelsesmødet. Bestyrelsen kan ikke træffe beslutninger, idet der er 3 medlemmer + formanden, og ifølge 10.9 skal der være 4 medlemmer + formand. Dirigenten går på og giver ordet til Allan, have 649: Er medlem af Aktivitetsudvalget, som er kraftigt beskåret. Formanden for udvalget er her ikke. Efter et møde i forretningsudvalget får aktivitetsudvalget et p ålæg om at aflægge regnskab to gange i sæsonen. Budgettet er på kr ,- Foreningens kasserer har et budget på millioner og aflægger regnskab 2 gange på et år. Bente Lykkegård har trukket sig fra udvalget på grund af kravet om regnskab. Allan fortsætter indtil videre. Da Bente aflægger regnskab, er tilbagemeldingen, at der er brugt for mange penge på en sæsonafslutning for medlemmerne af aktivitetsudvalget og deres ægtefæller. Aktivitetsudvalget har været på restaurant Ankara med sine hjælpere i løbet af året. Beløbet for aftenen svarer til præmiefest. Kr for medlem + ægtefæller = kr. 6000,- som stryges af bestyrelsen. I år kr. 679,-. Bestyrelsen stryger, hvad der passer dem og ødelægger ting, der fungerer. Leif, have 833: Samarbejdet i bestyrelsen halter åbenbart, og jeg forstår ikke, at de mennesker, der er udtrådt af bestyrelsen ikke stillede mistillidsvotum. Vil man ikke? Eller ved man det ikke? Men jeg opfordrer til at undgå mundhuggeri. Der er altid to sider af en sag, og hvis man er uenig i noget, bør man trække sig fra posten. Bestyrelsesmedlem Frank Andersen. På omtalte møde blev der sagt til de udtrådte bestyrelsesmedlemmer, at de skulle stille mistillidsvotum. Men det valgte de u dtrådte bestyrelsesmedlemmer ikke at gøre. Helle Pedersen, Have 162: Jeg har kortvarigt været medlem af bestyrelsen, og jeg er udtrådt af helt andre årsager end dem, vi taler om i dag. Men jeg vil gerne sige, at jeg synes, at Susanne er en 3. oktober

7 kompetent formand, som man ved, hvor man har. Hun har sine meningers mod, og hun holder sig til vedtægterne. Hun er en formand, foreningen er godt tjent med. Gertrud, have 602: Har set på indkaldelsen. På side 3 har formanden skrevet, at driftsformanden trak sig fra sin bestyrelsespost, hvilket fik formanden til at foreslå, at driftsudvalgsformanden i stedet stillede et mistillidsvotum til formanden. Herefter trak Berit Eriksson og Betty sig. Suppleant Gertrud rejste sig på bestyrelsesmødet og kommenterede, at hun ikke mente, at det var til Betty forslaget om mistillidsvotum til formanden blev stillet. Formanden: Tak for ordene. Hvorfor sagde I ikke de her ting på bestyrelsesmøderne? Vi har fået ryddet op i nogle ting. Jeg beklager over for Anna-Grethe Jensen, at der en forkert dato for hendes udtrædelse af bestyrelsen. Selv om vi har læst korrektur på redegørelsen, har vi ikke fanget den. Hvis I ønsker, at jeg skal gå, så går jeg. Hvis I ønsker at jeg bliver, så bliver jeg. Jeg sidder ikke klinet til taburetten. Dennis have 131: Ikke mere mundhuggeri. Det giver ingen indsigt. Hvad sker der, hvis vi ikke får konstitueret 3 bestyrelsesmedlemmer. Dirigenten tager ordet: Talt med Kirsten (kredsformanden), som har viden, om hvad vi kan gøre, hvis vi ikke får en ny bestyrelse. Ønsker nogen at stille mistillidsvotum, er det nu. I så fald har vi ikke en best yrelse. Så må vi indkalde til ny generalforsamling. Men det bliver nok også svært at få en ny bestyrelse der, og så overgår administrationen af haveforeningen til Kolonihaveforbundet. Selv om der ikke er en bestyrelse, skal foreningen stadig betale regninger mv. Overgår dette til kredsformanden? Det er ikke ønskeligt at få administrationen lagt ud, men skal bestyrelsen gå af? Eller fortsætte til næste ordinære generalforsamling? Evt. suppleret op. Hvis nogen er uenig, så sig det nu. Det drejer sig om vores fælles haveforening. Er der kommentarer til procedure? Hvis I er enige? Mistillidsvotum? Leif, have 833: Hvad siger forretningsordenen? 3. oktober

8 Vibe, have 234: Hvis en formand får et mistillidsvotum, er det vel næstformanden der træder til. Der må være noget galt, når 11 mennesker går fra bestyrelsen. Vi kan ikke bare supplere op, hvis ingen vil arbejde med formanden. Kirsten Holm, have 144: Kirsten er også kredsformand. Kemien er ikke ok i bestyrelsen. Handler det om andet? Har de resterende bestyrelsesmedlemmer foretaget sig noget ulovligt? Forbundet kører på lovliggørelse i øjeblikket, men det har vist sig, at retssager tabes af haveforeninger. Aben kan ikke sidde på sidste køber, hvis det har stået på i flere år. Foreningen valgte en pragmatisk og billig løsning. Selvfølgelig skal bestyrelsen, der består af frivillig arbejdskraft, også sørge for, at alle kan se sig selv i bestyrelsen og drage omsorg for godt samarbejde. Hvis I giver formanden et mistillidsvotum, må forretningsbestyrelsen fortsætte og betale regninger, salg osv. Spørgsmålet er, om vi kan få landet denne generalforsamling i noget, der kan køre videre efter næste generalforsamling. Stiller ingen mistillidsvotum, så kører vi videre med supplering til bestyrelsen. Og så må vi se på det til ordinær generalforsamling. Vi har kasserer + Gerd som næstformand + et bestyrelsesmedlem. Kan vi løfte bestyrelsen videre? Dirigenten spørger: skal redegørelsen til afstemning? Hvis der ikke er indvendinger, stemmer vi om redegørelsen. Afstemning: For = 28 Imod = 82 Undlader at stemme = 35 Redegørelsen er forkastet. Formanden tager ordet. Vi er enige i bestyrelsen om, at det mistillidsvotum er til hele bestyrelsen, som trækker sig. Det bliver forretningsbestyrelsen, der driver foreningen indtil næste generalforsamling. Dirigenten: Det betyder, at det kun er de mest nødvendige opgaver, der bliver løst i den kommende periode. Og der skal vælges helt ny bestyrelse til marts. Bestyrelsen har trukket sig og arbejder som forretningsudvalg indtil ordinær generalforsamling i marts. Nogen går vel i gang med at finde kandidater til marts. Det er vores alle samens forpligtelse over for vores forening. Gerd, have 029: Vi er endt i en meget kedelig situation. Der er blevet sagt meget her i aften både rigtigt og forkert. Til Allans kommentar om beløb til at gå ud at spise for i aktivitetsudvalget. Vi havde møde i foråret, efter jeg var blevet kontaktet af aktivitetsudvalget, der mente, at de havde præmiefestpenge til gode for Det blev forklaret, at de ikke havde noget til gode. 3. oktober

9 Aktivitetsudvalget havde været ud at spise for mere end det, som præmiefesten har kostet pr. person + partner i Der blev aftalt, at de i år ville få kr. 699,- pr. kuvert til rådighed som sidste år, da præmiefesten blev afholdt på samme sted. Udvalget bestemmer selv, om de vil deltage i præmiefesten eller få beløbet overført. Jeg har knoklet for foreningen i 6 år, og jeg har aldrig været ude for noget lignende. Da Susanne kom til som formand, skete der mange nye ting. Det vidste vi ville ske, Susanne var til møde med hele bestyrelsen, inden vi valgte hende som formand og hun fortalte, hvilken slags formand hun ville blive. Nu har I valgt vi går af og kan ikke afslutte salg, kloakering eller administrere foreningen. Hvad gør vi? Leif, have 833: Det kan ikke være rigtigt, at foreningen går i stå. Nogen må kunne gøre noget. Kirsten må fortælle, hvornår vi kan købe og sælge. Dirigenten tager ordet som havelejer: Når forretningsudvalget skal køre foreningen videre, skal kun helt nødvendige opgaver løses. Der tages ikke nye initiativer. Man kan ikke definere køb og salg og kloak som andet end driftsopgaver. Jeg kan godt forstå, at I er skuffede. På afstand er det meget svært at vurdere, hvad der er rigtigt og forkert, men der er samarbejdsvanskeligheder, og driftsopgaverne må løses. Det håber jeg, at I vil, når I har sundet jer. Kirsten, have 144: Annette (dirigenten) har stort set sagt det, som jeg ville sige. Vurderingsudvalget går vel ikke af, så de kan udføre de vurderinger, der må blive anmodet om frem til kommende generalforsamling. Årsregnskab vil ligge hos forretningsudvalget sammen med afslutning af regnskab for kloakering. Nogen/alle fra foreningen kan træde ind i ad hoc udvalg. Det er vores alle samens forening. Og det er ikke en lille forretning. Nogen må hjælpe til. Jeg kan sige, at jeg sidder som kredsformand. Og jeg har ikke det daglige driftsarbejde, men jeg ved, at bestyrelsen gør et kæmpe arbejde. Det ved alle, der har været med i bestyrelsen gennem årerne. Ærgerligt, at det er gået skævt. Dennis have 131: Vi er endt, hvor vi er. Jeg håber, at I kæmper. Til alle andre beder jeg om, at I tænker over det til næste generalforsamling, om nogen vil stille op. Det kan være en kamp at få en bestyrelse, og det skal vores forening have for at køre videre. Helle Pedersen, have 162: Jeg vil gerne sige, at det ikke var nemt at komme ind som nyt bestyrelsesmedlem. Det virkede som om, en del af bestyrelsen ikke var så villig til at tage imod nye medlemmer. Men derud over har jeg også oplevet, at medlemmerne i haveforeningen kræver hurtig løsning af deres problemer. Men vi skal huske, at bestyrelsen består af frivillige, der bruger deres fritid på arbejdet her i foreningen. Måske kunne nogle opgaver blive løst hurtigere, hvis man selv kommer med forslag eller oplæg til løsningsforslag af sine sager. Desuden synes jeg, at der er en tendens til at man holder strengt på sin ret og ikke er særlig imødekommende over for dem, der skal hjælpe en. Og hvis man er utilfreds med noget, kan man jo melde til sig ny bestyrelse og være en del af løsningen. 3. oktober

10 Konklusion: Forretningsudvalget vil prøve at løfte de nødvendige opgaver og må sortere i opgaverne, så salg, vurdering, regninger og kloak kører. Træk på dem I kan. Generalforsamlingen slutter ca. kl. 20:15. Dirigenten takker for god ro og orden. Vi ses i marts måned oktober

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Referat fra den ekstraordinære generalforsamling den 29. Maj 2010.

Referat fra den ekstraordinære generalforsamling den 29. Maj 2010. Referat fra den ekstraordinære generalforsamling den 29. Maj 2010. Der var mødt 32 stemmeberettede medlemmer op til generalforsamlingen. Tilstede er Keld Løvqvist fra Singlerock.dk. 2 & 3 valg af dirigent,

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR IKAST OG OMEGNS MOTOR KLUB

FORRETNINGSORDEN FOR IKAST OG OMEGNS MOTOR KLUB FORRETNINGSORDEN FOR IKAST OG OMEGNS MOTOR KLUB Bestyrelsen. 1. Valg af bestyrelse. a. Valg til bestyrelse sker i henhold til bestemmelserne i klubbens vedtægter. b. Suppleanter indtræder i bestyrelsen

Læs mere

4. Årsregnskabet med eventuel revisionsberetning. 5. Driftsbudgettet for det kommende år

4. Årsregnskabet med eventuel revisionsberetning. 5. Driftsbudgettet for det kommende år Referat at ordinær Generalforsamling i Sydgrænsen Mandag den 23. marts 2015. Formand Helle Stauning bød velkommen til generalforsamlingen og bad om 1 minuts stilhed for 3 medlemmer som ikke er hos os mere.

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 9. marts 2007 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 9. marts 2007 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 9. marts 2007 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende dagsorden:

Læs mere

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 1 REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 Formanden bød velkommen. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog formanden for Kreds 2, Jens Krumholt,

Læs mere

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet.

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. Vedtægter for Spejderne i Ringsted 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. 2: FORMÅL Samrådets formål er at varetage de tilsluttede enheders

Læs mere

Referat af generalforsamling for Kastaniehøj Grundejerforening og Vandværk

Referat af generalforsamling for Kastaniehøj Grundejerforening og Vandværk Referat af generalforsamling for Kastaniehøj Grundejerforening og Vandværk Mødet blev afholdt d. 18. marts 2012 kl. 14.00 i Gundsølille Hallen. Der var fremmødt 31 stemmeberettiget og bestyrelsen havde

Læs mere

Forretningsorden for Ravnshøjs bestyrelse

Forretningsorden for Ravnshøjs bestyrelse Forretningsorden for Ravnshøjs bestyrelse Indholdsfortegnelse Formål med forretningsordenen... 1 Konstituering af bestyrelsen... 1 Formands- og næstformandsposten... 1 Kassereren... 2 Sekretæren... 2 Øvrige

Læs mere

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8 Vedtægter 1/8 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er. Foreningen har hjemsted i Slagslunde by i Egedal Kommune. Foreningens vedtægter og ændringer til disse skal godkendes af Egedal Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Haarby Boldklub

Vedtægter for Haarby Boldklub Vedtægter for Haarby Boldklub REPRÆSENTANTSKABET Navn 1 Klubbens navn er Haarby Boldklub (H.B.). Stiftet den 6. juni 1918. Klubben har følgende specialafdelinger: Fodboldafdelingen Håndboldafdelingen Volleyballafdelingen

Læs mere

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægter for Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægt for Grundejerforeningen Vrold Bakker Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Vrold Bakker. 2 Foreningens hjemsted er Skanderborg

Læs mere

Ekstraordinær Generalforsamling 21.04.2015 Gladsaxe Gymnasium

Ekstraordinær Generalforsamling 21.04.2015 Gladsaxe Gymnasium Dagsorden: 26. april 2015 1. Valg af dirigent(er) 2. Valg af stemmeudvalg. 3. Bestyrelsens endelige forslag ændringer af vedtægt som det blev forelagt og besluttet på den ordinære generalforsamling tirsdag

Læs mere

Nørresundby Boldklub. Vedtægter. Klubben på toppen

Nørresundby Boldklub. Vedtægter. Klubben på toppen Vedtægter VEDTÆGTER FOR NØRRESUNDBY BOLDKLUB.... 2 Navn og formål... 2 Medlemmer... 2 Bestyrelsen er bemyndiget til... 2 Ledelse... 2 Bestyrelse... 4 Foreningens øvrige organer... 4 Øvrige bestemmelser...

Læs mere

Forretningsorden gældende for bestyrelsen i Grundejerforeningen for Agger nordre sommerhusområde

Forretningsorden gældende for bestyrelsen i Grundejerforeningen for Agger nordre sommerhusområde Forretningsorden gældende for bestyrelsen i Grundejerforeningen for Agger nordre sommerhusområde 1 Forretningsordenens hjemmel og formål Forretningsordenen er fastsat af bestyrelsen, og er kun gældende

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen.

Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen. Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent. Generalforsamlingen valgte Arne

Læs mere

Vedtægt for Kolonihaveforbundets Odense Kreds.

Vedtægt for Kolonihaveforbundets Odense Kreds. ODENSE KREDS Vedtægt for Kolonihaveforbundets Odense Kreds. 1. Kredsens navn og stiftelse. 1.1. Kredsens navn er Kolonihaveforbundet, Odense Kreds. Kredsen består af haveforeninger beliggende i Odense

Læs mere

1. Navn. 1. Navn. Foreningens navn er Skjold Birkerød Fodbold. 2. Hjemsted. Foreningens navn er Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold.

1. Navn. 1. Navn. Foreningens navn er Skjold Birkerød Fodbold. 2. Hjemsted. Foreningens navn er Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold. Nuværende vedtægter VEDTÆGTER FOR Skjold Birkerød Fodbold. 1. Navn Foreningens navn er Skjold Birkerød Fodbold. 2. Hjemsted Foreslået ændringer Vedtægter for Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold 1.

Læs mere

Referat af generalforsamling 24. marts 2014

Referat af generalforsamling 24. marts 2014 Referat af generalforsamling 24. marts 2014 1. Valg af dirigent Tim er valgt som dirigent Der er indkaldt efter vedtægterne 2. Valg af referent Rikke Andersen er valgt som referent 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling A/B Sadolinparken 2 Ejd.nr.: 1-598 Dato: 21. marts 2013 Referat af ordinær generalforsamling År 2013, den 21. marts kl. 17.20, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Sadolinparken 2 i Kvarterhuset,

Læs mere

Vedtægter for foreningen Alea

Vedtægter for foreningen Alea 1 - Navn og hjemsted Stk. 1 - Foreningens navn er Alea. Stk. 2 - Foreningen er hjemmehørende i Århus kommune. 2 - Foreningens formål Stk. 1 - Foreningen arbejder kulturelt og socialt for at udbrede kendskabet

Læs mere

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen Indhold Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemskreds 4 Arrangementer 5 Bestyrelsens sammensætning og konstitution 6 Foreningens daglige drift 7 Bestyrelsesmøder.

Læs mere

Vedtægter for Enhedslisten Middelfart

Vedtægter for Enhedslisten Middelfart 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Vedtægter for Enhedslisten Middelfart 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Enhedslisten Middelfart. Foreningen

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

Referat. Mammen Friskole

Referat. Mammen Friskole Referat af ordinær generalforsamling 2005 på Mammen Friskole tirsdag den 12. april kl. 19.00 Der var i alt 29 stemmeberettigede deltagere. 1. Valg af dirigent og stemmetællere Kristian Jensen blev valgt

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Holme den 14. marts 2010 Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Dato: Den 10. marts 2010 kl. 19.00 Sted: Lokalcenter Holme 1. Valg af dirigent og referent Formand Poul Erik

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4.

År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4. GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2005 År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4. Formanden Frank Vælum bød velkommen. 1.

Læs mere

Vedtægter for Skive Søsports Havn

Vedtægter for Skive Søsports Havn Vedtægter for Skive Søsports Havn Vedtægter for Skive Søsports Havn 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Skive Søsports Havn. Foreningens hjemsted er Skive kommune. Foreningens adresse er

Læs mere

Grundejerforeningen Stagebjergparken. Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30

Grundejerforeningen Stagebjergparken. Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30 Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30 1.Valg af dirigent Søren Krab blev valgt. 2. Formandens beretning om det forløbne år Formanden berettede: Bestyrelsen har i det forløbne

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Haveselskab Kolonihaveforbundets Roskilde Kreds

Vedtægter for Roskilde Haveselskab Kolonihaveforbundets Roskilde Kreds Vedtægter for Roskilde Haveselskab Kolonihaveforbundets Roskilde Kreds 1. Kredsens navn og stiftelse 1. Kredsens navn er Roskilde Haveselskab. Kredsen består af haveforeninger beliggende i Roskilde kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014

Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014 Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014 Søndag den 30. marts kl. 11:00 i selskabslokalerne Præstevangsvej 10A, 8210 Aarhus V 49 haver repræsenteret (60 personer) l. Valg af dirigent Anette, have

Læs mere

Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag)

Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag) Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag) Disse vedtægter træder i kraft ved sammenlægning af Rudersdal Skakklub og Hørsholm Skakklub. De erstatter hidtidige vedtægter for Sjælsø Skakklub. 1 - Navn og formål.

Læs mere

Forretningsorden for Grundejerforeningen Buresø Senest opdateret d. 07.10.2013 (Kan opdateres løbende og efter behov) Vedtaget den: 07.10.

Forretningsorden for Grundejerforeningen Buresø Senest opdateret d. 07.10.2013 (Kan opdateres løbende og efter behov) Vedtaget den: 07.10. Forretningsorden for Grundejerforeningen Buresø Senest opdateret d. 07.10.2013 (Kan opdateres løbende og efter behov) Vedtaget den: 07.10.2013 Retningslinjer 1: Forretningsordenens hjemmel og formål Stk.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935.

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN 1 NAVN OG HJEMSTED. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. Korpset er en selvejende institution og er hjemmehørende i Roskilde

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i H/F Brandhøj, søndag d. 15. marts 2009

Referat fra ordinær generalforsamling i H/F Brandhøj, søndag d. 15. marts 2009 Referat fra ordinær generalforsamling i H/F Brandhøj, søndag d. 15. marts 2009 Inden generalforsamlingen blev kolonihaveforbundets havepræmier for 2008 uddelt. Præmierne gik til: 3. præmie: Have 112. Der

Læs mere

Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken.

Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken. Referat fra Garantloekkens generalforsamling Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken. Referat Indledning: Rigtig

Læs mere

Bestyrelsesmøde referat nr. 124 21-03-2010

Bestyrelsesmøde referat nr. 124 21-03-2010 Mødet blev afholdt hos Christa Islin Tilstede var: Christa Islin Claus Ole Jørgensen Stefan Garvig Michael Munch-Olsen Inger Lise Kaurin Jens Christensen Fraværende var: Susanne Brown Thomsen Frank le

Læs mere

Ændringsforslag: Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus. uændret. uændret. Ændringsforslag: udlades.

Ændringsforslag: Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus. uændret. uændret. Ændringsforslag: udlades. Gældende love. Forslag til ændringer. LOVE FOR ÅBYSKOV FORSAMLINGSHUS Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus 1 Foreningens navn er Åbyskov Forsamlingshus, Åbyskovvej 39, 5881 Skårup. uændret 2 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Frederiksborg Biavlerforening Hillerød

Vedtægter for Frederiksborg Biavlerforening Hillerød Vedtægter for Frederiksborg Biavlerforening Hillerød Vedtaget på generalforsamlingen den 1.oktober 2009 Revideret på generalforsamling 3.oktober 2013 1 1 Navn og adresse 1.1 Foreningens navn er Frederiksborg

Læs mere

Gentofte Hospital Sportsforeningen - love og vedtægter. Love

Gentofte Hospital Sportsforeningen - love og vedtægter. Love Gentofte Hospital Sportsforeningen - love og vedtægter. 1. Navn og tilslutning: Love Foreningens navn er Gentofte hospitals sportsforening Foreningen er stiftet den 13. august 1946. På ny igen ved generalforsamling

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Afdelingsbestyrelsen kan jf. BABs vedtægter 19 stk.10, fastlægge en forretningsorden for udførelsen af sit hverv. Afdelingsbestyrelsen holder møde

Læs mere

Formanden Gunnar Weber bød velkommen til de 39 fremmødte medlemmer, og bestyrelsen foreslog Werner Jensen som dirigent.

Formanden Gunnar Weber bød velkommen til de 39 fremmødte medlemmer, og bestyrelsen foreslog Werner Jensen som dirigent. Referat af generalforsamling mandag den 25. marts 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning. 3. Aflæggelse af det reviderede regnskab. 4. Indkomne forslag. 5. Fastsættelse

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen V E D T Æ G T E R for Foreningen Liv i Landsbyen - et socialøkonomisk projekt ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Foreningen Liv i Landsbyen

Læs mere

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013.

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 1. Navn og Hjemsted: Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 2. Formål: Foreningen har til formål at give studerende-

Læs mere

Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011

Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011 Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er samtaleboblen og hjemsted Odense Formål 2 Foreningens virke bygger på et tredelt fundament: 1) Folkeoplysning -

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014.

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Peter Dahl nr. 80. der blev valgt uden modkandidater. Peter kunne

Læs mere

Informationsmøde. AGU og AB. Vedrørende planerne for sammenlægning af. Den 20 januar 2011

Informationsmøde. AGU og AB. Vedrørende planerne for sammenlægning af. Den 20 januar 2011 Informationsmøde Vedrørende planerne for sammenlægning af AGU og AB Den 20 januar 2011 Agenda for mødet Velkomst Præsentation af dirigent Præsentation af sammenlægningsplanerne Spørgsmål til planerne Kaffe/te/øl/vand

Læs mere

Vedtægter for Kolonihaveforbundets Sydøstjyllands kreds.

Vedtægter for Kolonihaveforbundets Sydøstjyllands kreds. Vedtægter for Kolonihaveforbundets Sydøstjyllands kreds. 1. Kredsens navn og stiftelse.(obligatorisk i sin helhed) 1.1. Kredsens navn er Kolonihaveforbundet, Sydøstjyllands kreds. Kredsen består af haveforeninger

Læs mere

Grundejerforeningen Lynge Nord

Grundejerforeningen Lynge Nord Love for Grundejerforeningen Lynge Nord som ændret på foreningens generalforsamling den 28. april 1977. Navn, hjemsted, omfang og formål. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Lynge Nord. Dens hjemsted

Læs mere

Jeg har med tak modtaget din mail. Jeg er ved - at samle trådende endnu engang og ser at man den, 24.04.2013 - holdte repræsentantskabsmøde.

Jeg har med tak modtaget din mail. Jeg er ved - at samle trådende endnu engang og ser at man den, 24.04.2013 - holdte repræsentantskabsmøde. 1 PFH Materialeindsamling til PFH responsum 4. kapitel 30 Korsør den, 03.10.2013 Kære Lisbeth Huohvanainen Jeg har med tak modtaget din mail. Jeg er ved - at samle trådende endnu engang og ser at man den,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII 1. Foreningens navn og formål: 1.1 Foreningens navn er beboerforeningen Mølledammen Område VII, med hjemsted i Slangerup Kommune og med værneting ved

Læs mere

Grundejerforeningen Løvsangerparken

Grundejerforeningen Løvsangerparken Generalforsamling den 12. marts 2008 Til stede personligt: nr. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 19, 21, 23, 25, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 46, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 64, 66, 68, 70, 72, 74,

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde. Terslev den 9. oktober 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde. I henhold til grundejerforeningens vedtægter 8, indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling onsdag den

Læs mere

Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle På den ordinær generalforsamling lørdag den 27. marts 2010 i Trans-Danmark blev der vedtaget en ny vedtægt, der vises herunder. Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

Læs mere

REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING

REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING J.nr. 955-0489 UT/JM REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Lyngby Boldklubs Oldboys Afdeling lørdag d. 31. marts 2012. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning om det forgangne

Læs mere

FORENINGEN AF TJENESTEMÆND VED STATENS SAMLINGER AFD. 7 UNDER FFT. Generalforsamlingsreferat, lørdag d. 2/11 2013

FORENINGEN AF TJENESTEMÆND VED STATENS SAMLINGER AFD. 7 UNDER FFT. Generalforsamlingsreferat, lørdag d. 2/11 2013 FORENINGEN AF TJENESTEMÆND VED STATENS SAMLINGER AFD. 7 UNDER FFT Generalforsamlingsreferat, lørdag d. 2/11 2013 Dagsorden: 1. Generalforsamlingens åbning 2. Valg af dirigent, sekretær(er) og stemmeudvalg

Læs mere

herning motorflyveklub

herning motorflyveklub herning Referat af ordinær generalforsamling i Herning Motorflyveklub Afholdt den 23. februar 2013 kl. 10:00 Skinderhoimvej 25, 7400 Herning. 1) VALG AF DIRIGENT Dagsorden ifølge vedtægter 1, Valg af dirigent

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i. Ejerlauget Krogengen. den 17. marts 2015 kl. 19:00

Referat af ordinær generalforsamling i. Ejerlauget Krogengen. den 17. marts 2015 kl. 19:00 Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlauget Krogengen den 17. marts 2015 kl. 19:00 Fremmødte: 17 husstande, heraf 2 ved fuldmagt. Bestyrelsen var repræsenteret af: Formand Kristian Kruse-Birch (nr.

Læs mere

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab År 2010, den 17. maj blev der afholdt ordinær generalforsamling i med følgende dagsorden: E/F Nordlyset 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning for det senest forløbne

Læs mere

FCKFC generalforsamling 26. marts 2008 kl. 19.00 PARKEN. Referat

FCKFC generalforsamling 26. marts 2008 kl. 19.00 PARKEN. Referat Side 1 af 5 Referat Dagsorden 1. Valg af dirigent bestyrelsen indstiller Carsten Mollerup 2. Årsberetning bestyrelsens beretning v/formanden 3. Regnskab gennemgang og godkendelse af regnskab for 2007 v/kassereren

Læs mere

F O D B O L D A F D E L I N G E N

F O D B O L D A F D E L I N G E N AFDELINGSREGULATIV FOR F O D B O L D A F D E L I N G E N UNDER POLITIETS IDRÆTSFORENING, KØBENHAVN. 2 1: FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED: Foreningens navn er POLITIETS IDRÆTSFORENING, KØBENHAVN, FODBOLDAFDE-

Læs mere

Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015

Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015 Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015 Kolding Dame Roklub Gl. Strandvej 3, 6000 Kolding Vedtægter: 1 Navn og formål Klubbens navn er Kolding Dame- Roklub med hjemsted i Kolding Kommune. Klubbens stander

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

DAMGÅRDEN VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DAMGÅRDEN. Dato: 14.04.2014. www.damgaarden3000.dk

DAMGÅRDEN VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DAMGÅRDEN. Dato: 14.04.2014. www.damgaarden3000.dk VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DAMGÅRDEN Dato: 14.04.2014 Indhold 1. Foreningens navn 2. Formål 3. Samarbejde 4. Medlemmer 5. Revisorer 6. Optagelse af andre foreninger 7. Bestyrelse 8. Driftsleder 9. Regnskabsføring

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

HVORDAN AFHOLDES VALG TIL

HVORDAN AFHOLDES VALG TIL HVORDAN AFHOLDES VALG TIL FORÆLDRERÅD OG DAGTILBUDSBESTYRELSER? EN VEJLEDNING Århus Kommune Børn og Unge FORORD Byrådet har vedtaget en ny styrelsesvedtægt for de kommunale dagtilbud, hvor rammerne for

Læs mere

VEDTÆGTER. For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911

VEDTÆGTER. For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911 VEDTÆGTER For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911 1 1. NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED, MEDLEMSKAB. 1.1 NAVN: Aalborg Tegnsprogsforening (skiftet navn fra Aalborg Døveforening d. 18.

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse?

DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse? Hellerup 10.01.2008 DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse? Kære afdelingsbestyrelse DUAB s organisationsbestyrelse

Læs mere

Vedtægter for Kollegianerforeningen ved Aalborghus Kollegiet i Aalborg

Vedtægter for Kollegianerforeningen ved Aalborghus Kollegiet i Aalborg Vedtægter for Kollegianerforeningen ved Aalborghus Kollegiet i Aalborg NAVN OG FORMÅL 1 Navnet er Kollegianerforeningen, Aalborghus Kollegiet i Aalborg, som forkortes: K.A.K. Under Kollegianerforeningen

Læs mere

Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vedtægter

Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vedtægter Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune Vedtægter VEDTÆGTER for Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune,

Læs mere

Andelsboligforeningen Hampeland

Andelsboligforeningen Hampeland . Andelsboligforeningen Hampeland Side 2 af 6 Ordinær generalforsamling Tirsdag den 15. maj 2007 kl. 18:30 i fælleshuset 22 boliger var repræsenteret. Nr. 16,18 og 19a deltog ikke i generalforsamlingen

Læs mere

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 1.0 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Hadsund Jagtforening. 1.2 Foreningens hjemsted er Mariagerfjord kommune. 2.0 Forholdet til Danmarks Jægerforbund.

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtaget på kredsgeneralforsamlingen Den. 16. februar 2015 1 Kredsrådet Kredsrådets medlemmer er de enkelte lokalforeninger i kredsen. Kredsrådets opgave er at - samle

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården Referat af ordinær generalforsamling 2013 i A/B Blidahlund & Esperancegården Afholdt d. 23. april kl. 18.00 på biblioteket, Ahlmanns alle 6, 2900 Hellerup. Med følgende dagsorden: 1) Valg af dirigent og

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Grundejerforeningen Melsted Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent bestyrelsen foreslår Jørgen Steen Jensen, Snorrebakken 15 2. Formandens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Søparken

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Søparken Referat af ordinær generalforsamling i A/B Søparken Torsdag, den 4. oktober 2012 kl. 18.30, afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Søparken i foreningens fælleslokale med følgende dagsorden: 1. Valg

Læs mere

REFERAT. Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen.

REFERAT. Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen. REFERAT Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Preben Salling. Preben

Læs mere

Bibliotekarforbundet 5. januar 2015 Standardvedtægter for faggrupper. Gældende fra den 1. januar 2015.

Bibliotekarforbundet 5. januar 2015 Standardvedtægter for faggrupper. Gældende fra den 1. januar 2015. Nuværende vedtægter for Faggruppen Bibliotek & Uddannelse: Der er sket ændringer i flg. paragraffer i Standardsvedtægten: Bibliotekarforbundet 5. januar 2015 Standardvedtægter for faggrupper Gældende fra

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i H/F Lilletoften 2012

Referat af generalforsamlingen i H/F Lilletoften 2012 Referat af generalforsamlingen i H/F Lilletoften 2012 Generalforsamlingen blev afholdt i Kolonihavehave forbundets lokaler i Odense, mandag den 27. februar 2012. 63 stemmeberettigede var fremmødt, samt

Læs mere

2 Foreningens formål

2 Foreningens formål Vedtægt for Rytmekoret Slagelse 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Rytmekoret Slagelse. Foreningens hjemsted er Slagelse Kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er, at udøve rytmisk kormusik

Læs mere

VEDTÆGTER FOR Haveforeningen SUNDBO Hammelstrupvej Valbyparken 2450 København SV Anlagt af Københavns Kommune i Valbyparken den 25.

VEDTÆGTER FOR Haveforeningen SUNDBO Hammelstrupvej Valbyparken 2450 København SV Anlagt af Københavns Kommune i Valbyparken den 25. Side 1 VEDTÆGTER FOR Haveforeningen SUNDBO Hammelstrupvej Valbyparken 2450 København SV Anlagt af Københavns Kommune i Valbyparken den 25. november 1947 Vedtægter vedtaget ved generalforsamlingen den 2.

Læs mere

Referat af Generalforsamling Sommerbyen Brøndgården 2009

Referat af Generalforsamling Sommerbyen Brøndgården 2009 Referat af Generalforsamling Sommerbyen Brøndgården 2009 Formand Ib Storm Pedersen bød velkommen. Der blev afholdt 1 minuts stilhed til ære for de medlemmer der var afgået ved døden det forgangne år. Forretningsorden

Læs mere

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling AIB Lille Odinshøj Den 24. april 2012 afholdtes ordinær generel forsamling på A/B Lille Odinshøj i ejendommens selskabslokaler. Repræsenteret/tilstede på generalforsamlingen

Læs mere

1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Working School. Foreningen har hjemsted i Århus kommune.

1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Working School. Foreningen har hjemsted i Århus kommune. VEDTÆGTER for Foreningen Working School. 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Working School. Foreningen har hjemsted i Århus kommune. 2. Formål. Foreningen Working School er en humanitær hjælpeorganisation.

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter $1 Foreningens navn: Foreningens navn er Styregruppens Støtter (SGS) $2 Formål og pligter: Foreningens formål er at bistå Styregruppen, der arbejder for en sydlig linjeføring af en kommende Rute A26, som

Læs mere

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning.

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning. VEDTÆGTER Resumé: Foreningen er ukommerciel, ejet af medlemmerne og gængs demokratisk. Hensigten er ikke at knække singlestatistikken, men at synliggøre den. Og i en tidssvarende form. Ordinær årlig generalforsamling

Læs mere

Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub

Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub 1. Navn og hjemsted Stk. 1.2.Klubbens navn er Østjyllands Sportsløbehjul Klub. Stk. 1.1 Klubbens hjemmeside er www.run4you.dk/dsk_g/dsk_g.html Stk. 2. Klubbens

Læs mere

Vedtægter for DKK Esbjerg

Vedtægter for DKK Esbjerg Vedtægter for DKK Esbjerg 1 Lokalafdelingen 1) Lokalafdelingens navn er DKK Esbjerg og er hjemmehørende i Esbjerg Kommune. 2) Lokalafdelingen er en del af landsforeningen Dansk Kennel Klub (DKK). 3) Dansk

Læs mere

Bilag til dagsordenens pkt. 4.a Bestyrelsens forslag til nye vedtægter

Bilag til dagsordenens pkt. 4.a Bestyrelsens forslag til nye vedtægter Bilag til dagsordenens pkt. 4.a Bestyrelsens forslag til nye vedtægter Vedtægter for grundejerforeningen Hedelyhaven/Søagerparken 7-201 Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap.

Læs mere

Københavns Motorbådsklub

Københavns Motorbådsklub Københavns Motorbådsklub København d. 25. marts 2015 Referat af ordinær generalforsamling i KMK 22. marts 2015 kl. 10.00 Referent: Anders Carstensen Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Årsberetning 3. Årsregnskab

Læs mere

Referat fra generalforsamling

Referat fra generalforsamling Referat fra generalforsamling På Rønbækskolen, lokale 151 Tirsdag den 18. juni 2009 kl. 19.30 Dagsorden: Antenneforeningen Rønege www.roenege.dk 1. Valg af dirigent A. Optælling af stemmeberettigede medlemmer

Læs mere