Dirigent: Der er udsendt en skriftlig redegørelse, og nu har vi fået et mundtligt tillæg.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dirigent: Der er udsendt en skriftlig redegørelse, og nu har vi fået et mundtligt tillæg."

Transkript

1 Referat fra ekstraordinær generalforsamling Sommerbyen Rønhøjgård Kl. 19:00 Tapeten, Ballerup Susanne Voss, Gerd Larsen, Møde indkaldt af Annette Christensen, Frank Andersen Mødetype Referent Deltagere bestyrelse Deltagende bestyrelse (skype) Ekstraordinær generalforsamling Helle Pedersen Susanne Voss, Gerd Larsen, Frank Andersen Annette Christensen Formanden byder velkommen, og der vælges en dirigent for aftenen. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen har peget på Annette Nordstrøm, have 232, som vælges enstemmigt. Dirigenten Paragraf 10.4 se indkaldelse. Dirigenten konstaterer, at bestyrelsen ikke er på 7 eller 9 medlemmer. Vedtægterne siger ikke noget om varsel for indkaldelse af ekstraordinær generalforsamling. Det konstateres, at generalforsamlingen er lovligt indkaldt. Der er 81 haver til stede = 162 stemmer. 2. Valg af stemmeudvalg 2 haver meldte sig som stemmeudvalg. Bente Lykkegaard, have 158. Bodil Büchert, have Kort redegørelse fra formanden Redegørelse vedlagt. Der er kun 3 bestyrelsesmedlemmer tilstede. Annette er lige blevet opereret og er med på Skype. Bestyrelsen har ikke kunnet finde nogen kandidater til at indtræde i bestyrelsen. Det betyder, at bestyrelsen skal findes blandt de tilstedeværende. Formanden opridser bestyrelsens opgaver og fortæller, at vi går en stille periode i møde, og der er mange, der gerne vil sætte nye bestyrelsesmedlemmer ind i opgaverne. It-kendskab er en fordel. Som bestyrelsesmedlem har man kontakt med mange mennesker, og det skal man have lysten til. Er der nogen, der har lyst? Ordet gives til dirigenten. Dirigent: Der er udsendt en skriftlig redegørelse, og nu har vi fået et mundtligt tillæg. Dirigenten giver ordet til Anna-Grethe Jensen, have : Jeg vil venligst anmode om, at alt det, jeg siger her, bliver ført til referat. Det er ikke korrekte oplysninger, der står i indkaldelsen til denne ekstraordinære generalforsamling. 1 For at citere de lange indlæg fra medlemmerne korrekt, har de fremsendt kopier af deres indlæg til brug for referatet. 3. oktober

2 Punkt 1: Som sekretær trådte jeg ikke ud af bestyrelsen i maj, men den 2. juli EFTER BESTYRELSESMØDET. Punkt 2: Min begrundelse for at udtræde af bestyrelsen var ikke, som I skriver, at jeg havde svært ved at skrive referater fra bestyrelsesmøderne, når bestyrelsesmedlemmerne talte hurtigt og i munden på hinanden. Det nævnte jeg ikke med ét eneste ord. Generalforsamlingen får her den korrekte begrundelse, og der hører naturligvis en forhistorie til. Jeg vil blot nævne nogle få ting, så I får en bedre forståelse for hele forløbet. På det konstituerende møde gav formanden det tidligere bladudvalg samt fest- og fritidsudvalget nye navne til henholdsvis medieudvalget og aktivitetsudvalget uden først at spørge de personer, der var i udvalgene, om de syntes, det var en god ide. Bestyrelsen blev heller ikke spurgt. På flere bestyrelsesmøder var det svært at få lov til at udtrykke egne holdninger, og i det hele taget var det svært at få ordet, da formanden på de fleste møder tog ordet det meste af tiden. Da Rønbladet skulle skrives, var der intet møde med udvalget i forvejen. Ingen dialog hverken personlig eller telefonisk. Jeg satte bladet op ud fra de oplysninger og indlæg, jeg havde fået, og sendte bladet til udvalget for korrektur. Jeg fik en mail retur fra formanden med utallige ændringer næsten på hver side. Stadig ingen dialog, men kun diktater pr. mail fra formanden. Formanden glemte vist, at vi var 4 personer i udvalget, og så måtte jeg jo tage det valg at sætte bladet op, som flertallet i udvalget var enige i. På bestyrelsesmødet den 4. juni havde jeg fået ordet for at få godkendt et punkt til referatet. Det vil sige, at jeg var i færd med at læse det op. Formanden tog uden videre ordet og talte med kassereren om noget, der var helt uvedkommende for dette punkt til referatet. Jeg prøvede at få ordet tilbage, men fik i bogstavelig forstand en løftet pegefinger og den klare besked: VENT! På et ekstraordinært bestyrelsesmøde i juni var der valg af suppleant til at indtræde i bestyrelsen, da formanden for byggeudvalget var udtrådt af bestyrelsen. Det skal her bemærkes, at bestyrelsens begrundelse for, at første-suppleanten trak sig p.g.a. sygdom, kun er den halve sandhed. Formanden meddelte, at første-suppleanten, Katalin Cservenka, skulle indtræde i driftsudvalget og i byggeudvalget og endda som formand for byggeudvalget. 3. oktober

3 Katalin sagde, at hun ikke vidste noget om byggesager, men formanden slog fast, at sådan skulle det være. Katalin skulle selvfølgelig afløse det udtrædende medlem og varetage de poster, han havde haft. Da Katalin ikke kan være til stede i dag, har hun bedt mig om at tage punktet op. Jeg spurgte formanden, om ikke det var lidt urimeligt, når Katalin intet kendskab havde til byggesager, hvortil formanden svarede mig med meget hævet stemme: Citat: Ved jeg måske noget om at være formand, og ved du måske noget om at skrive referat. Sådan er det bare. Citat slut. Jeg mener stadig, at der på dette bestyrelsesmøde kunne have været lavet en ny konstituering, hvis viljen havde været der. Så kunne man have forebygget, at Katalin kort efter dette bestyrelsesmøde trak sig fra bestyrelsen. Vedtægter og ordensregler fra 2007 til generalforsamlingen i marts skulle jeg redigere, og på et bestyrelsesmøde blev det aftalt og godkendt, at et udvalg på 3 personer skulle læse korrektur. Det endelige resultat blev godkendt af udvalget og sendt til tryk. Der skete desværre en opsætningsfejl hos trykkeriet, og de ville udarbejde et nyt oplag uden beregning. Dette orienterede jeg bestyrelsens om pr mail. Derefter var der en del korrespondance med formanden, som nu gav udtryk for, at hun ville have set opsætningen, før det blev sendt til trykkeren til trods for at hun ikke var med i korrekturudvalget og til trods for, at udvalget havde godkendt rettelserne på et bestyrelsesmøde. Jeg modtog nogle mails med kritik som for øvrigt var uberettiget. Formanden skrev blandt andet til mig: Citat: rettelserne er dit ansvar Anna-Grethe, du var tovholder på opgaven og kan så ikke blot læne dig tilbage og give skylden videre, da du jo må se tingen igennem før du sender Citat slut. Det følte jeg som en løftet pegefinger til en skoleelev. Denne mail var jeg meget uforstående overfor, da fejlen hos trykkeren var rettet, og det havde jeg jo meldt tilbage til bestyrelsen pr. mail. Havde formanden ringet til mig, er jeg helt sikker på, at vi kunne have fået tingene på plads. På bestyrelsesmødet dagen efter den 2. juli viste formanden det første og det forkerte tryk for hele bestyrelsen og penslede meget ud, hvor forkert det var. Da jeg endelig fik ordet, orienterede jeg formanden om, at det hun lige havde vist frem, var det første og forkerte tryk altså en gammel sag, som der for længst var taget hånd om. 3. oktober

4 Dette blev støttet af andre i bestyrelsen. Formanden gik hurtigt videre til næste punkt uden kommentarer. Det var nogle få punkter til orientering og nu tilbage til min begrundelse for at udtræde af bestyrelsen ved bestyrelsesmødets afslutning den 2. juli: Der var 2 episoder, der fik bægeret til at flyde over. Da vi kom til det sidste punkt Eventuelt, proklamerede formanden, at der ikke var noget til dette punkt, så hun rejste sig (som den eneste). Jeg bekendtgjorde, at jeg havde noget, og min ordlyd var sådan: For det første: På sidste bestyrelsesmøde blev jeg frataget ordet og endda med en løftet pegefinger fra formanden. For det andet: Nu er jeg også blevet hængt ud over for bestyrelsen for at læne mig tilbage og ikke tage ansvar. Det er der aldrig nogen, der tidligere har beskyldt mig for tværtimod. Det vil jeg simpelthen ikke finde mig i, så jeg forlader bestyrelsen i dag. Der var ingen kommentarer fra formanden. Jeg tilbød at skrive referatet fra dette møde. Formanden var stadig tavs. Jeg spurgte endnu engang, om jeg skulle lade mine notater ligge, eller jeg skulle skrive referatet. Stadig ingen svar fra formanden, men kassereren sagde ja tak til skrivning af referat. Referatet blev sendt til bestyrelsen i samme uge, hvor bestyrelsesmødet blev afholdt, og det undrer mig så, at det først kom på hjemmesiden en måned efter. Faktisk havde jeg forventet at blive kontaktet for en dialog efterfølgende, så jeg kunne forklare nærmere, og at formanden så måske fik øjnene op for realiteterne: At der er valgt en bestyrelse på demokratisk vis, og at formanden ikke er enerådig i alle henseender. Dirigenten går på og giver ordet til Berit Erikssson, have : Jeg vil også gerne fortælle jer lejere i Rønhøjgård, hvorfor jeg er gået i utide efter 7 år i bestyrelsen. Den forklaring, der står i indkaldelsen, er kun en lille del af det, der er foregået. Siden formandsskiftet i april er beslutningerne sket hen over hovedet på mig. Kontakten mellem formanden og mig har stort set været ikke eksisterende. Det vil sige formanden kun få gange har kontaktet mig for at høre, hvordan vi tidligere har arbejdet. 2 For at citere de lange indlæg fra medlemmerne korrekt, har de fremsendt kopier af deres indlæg til brug for referatet. 3. oktober

5 Der blev blandt andet truffet en økonomisk beslutning uden, at jeg var orienteret, godt nok var jeg på ferie, men læste både mail og SMS, og har også svaret tilbage på en mail den 2. juli 2013, så man kunne sagtens kontakte mig, hvis man ville. Det frustrerende er, at jeg hørte fra en havelejer om beslutningen allerede dagen efter min ferie var slut. Men der skulle gå hele 9 dage fra min feries ophør, til jeg hørte om beslutningen på et bestyrelsesmøde. En beslutning, som var truffet alene af formand og kasser, sagen fremgår heller ikke af nogen referater. Beslutningen blev truffet uden om resten af bestyrelsen, ligesom flere andre beslutninger ikke engang har været drøfter i bestyrelsen, førend de trådte i kraft. Der har på intet tidspunkt været oplyst, hvad det økonomisk ville koste foreningen. Dette er først oplyst i indkaldelsen til denne generalforsamling. Men det primære i denne sag er, at man er egenrådig og går uden om resten af bestyrelsen. Nye tiltag uden om bestyrelsen er bl.a., at der blev indført en ny form for referat, vi var flere der syntes, at den var forvirrende, og at gamle ikke afsluttede sager forsvandt fra referaterne. (Disse kom dog på senere). Jeg mailede til sekretæren og spurgte, hvorfor referatformen var ændret og fik det svar, at det havde medieudvalget besluttet, heraf 2 personer fra bestyrelsen, altså igen uden om resten af bestyrelsen. Ligeledes blev en ny elektronisk logbog indført i stedet for papirudgaven, som vi brugte i kontoret, når medlemmerne henvendte sig. På bestyrelsesmøderne var jeg ofte af den opfattelse, at ting var besluttet på forhånd. Det samme gælder for Rønhøjgårds hjemmeside, hvor 2 personer ændrede hele sæt-oppet. Rønhøjgårds gamle logo og jubilæumssten blev fjernet og erstattet af en slyngplante, efter 6 måneder virker hjemmesiden stadig ikke optimalt, fordi det var mere interessant at Rønhøjgård kom på Facebook, og hvor mange af vores medlemmer kikker på Facebook frem for vores egen hjemmeside. Min opfattelse af bestyrelsesarbejde er samarbejde, hvilke har fungeret fint med de fleste medlemmer i den oprindelige bestyrelse i de 4 måneder, jeg sad i denne periode. Dirigenten går på og giver ordet til Betty, have : Jeg vil blot kommentere, at jeg har været medlem af bestyrelsen i forgangne periode og supplerer Berits indlæg. Kan medlemmerne ikke håndtere opgaverne eller kan formanden ikke håndtere medlemmerne, der må jo være noget galt, når så mange bestyrelsesmedlemmer går fra en bestyrelse på så kort tid? Mht. salg af den omtalte have, drøftede jeg det med Susanne på et tidspunkt. Susanne fortalte, at havelejeren ville tage foreningen i retten, da huset var købt sådan, hvortil jeg sagde at nu måtte hun træde i karakter som ny formand og ikke lade sig true. 3 For at citere de lange indlæg fra medlemmerne korrekt, har de fremsendt kopier af deres indlæg til brug for referatet. 3. oktober

6 Derfor blev der ikke indkaldt til ekstra bestyrelsesmøde, fordi Susanne vidste, at jeg ikke var enig, og derfor ikke kunne få sit forslag igennem. Bestyrelsen blev heller ikke orienteret om dette, før vi af omveje fik besked. Nu kan alle i foreningen komme til bestyrelsen og få deres ulovligheder betalt, det er åbnet for kassen. I det hele taget er den fremsendte beretning omskrevet en hel del og holder sig ikke til sandheden. Mht. det i beretningen omhandlede mistillidsvotum har Gertrud svaret, da jeg ikke var til stede på dette tidspunkt. Jeg havde forladt bestyrelsesmødet. Bestyrelsen kan ikke træffe beslutninger, idet der er 3 medlemmer + formanden, og ifølge 10.9 skal der være 4 medlemmer + formand. Dirigenten går på og giver ordet til Allan, have 649: Er medlem af Aktivitetsudvalget, som er kraftigt beskåret. Formanden for udvalget er her ikke. Efter et møde i forretningsudvalget får aktivitetsudvalget et p ålæg om at aflægge regnskab to gange i sæsonen. Budgettet er på kr ,- Foreningens kasserer har et budget på millioner og aflægger regnskab 2 gange på et år. Bente Lykkegård har trukket sig fra udvalget på grund af kravet om regnskab. Allan fortsætter indtil videre. Da Bente aflægger regnskab, er tilbagemeldingen, at der er brugt for mange penge på en sæsonafslutning for medlemmerne af aktivitetsudvalget og deres ægtefæller. Aktivitetsudvalget har været på restaurant Ankara med sine hjælpere i løbet af året. Beløbet for aftenen svarer til præmiefest. Kr for medlem + ægtefæller = kr. 6000,- som stryges af bestyrelsen. I år kr. 679,-. Bestyrelsen stryger, hvad der passer dem og ødelægger ting, der fungerer. Leif, have 833: Samarbejdet i bestyrelsen halter åbenbart, og jeg forstår ikke, at de mennesker, der er udtrådt af bestyrelsen ikke stillede mistillidsvotum. Vil man ikke? Eller ved man det ikke? Men jeg opfordrer til at undgå mundhuggeri. Der er altid to sider af en sag, og hvis man er uenig i noget, bør man trække sig fra posten. Bestyrelsesmedlem Frank Andersen. På omtalte møde blev der sagt til de udtrådte bestyrelsesmedlemmer, at de skulle stille mistillidsvotum. Men det valgte de u dtrådte bestyrelsesmedlemmer ikke at gøre. Helle Pedersen, Have 162: Jeg har kortvarigt været medlem af bestyrelsen, og jeg er udtrådt af helt andre årsager end dem, vi taler om i dag. Men jeg vil gerne sige, at jeg synes, at Susanne er en 3. oktober

7 kompetent formand, som man ved, hvor man har. Hun har sine meningers mod, og hun holder sig til vedtægterne. Hun er en formand, foreningen er godt tjent med. Gertrud, have 602: Har set på indkaldelsen. På side 3 har formanden skrevet, at driftsformanden trak sig fra sin bestyrelsespost, hvilket fik formanden til at foreslå, at driftsudvalgsformanden i stedet stillede et mistillidsvotum til formanden. Herefter trak Berit Eriksson og Betty sig. Suppleant Gertrud rejste sig på bestyrelsesmødet og kommenterede, at hun ikke mente, at det var til Betty forslaget om mistillidsvotum til formanden blev stillet. Formanden: Tak for ordene. Hvorfor sagde I ikke de her ting på bestyrelsesmøderne? Vi har fået ryddet op i nogle ting. Jeg beklager over for Anna-Grethe Jensen, at der en forkert dato for hendes udtrædelse af bestyrelsen. Selv om vi har læst korrektur på redegørelsen, har vi ikke fanget den. Hvis I ønsker, at jeg skal gå, så går jeg. Hvis I ønsker at jeg bliver, så bliver jeg. Jeg sidder ikke klinet til taburetten. Dennis have 131: Ikke mere mundhuggeri. Det giver ingen indsigt. Hvad sker der, hvis vi ikke får konstitueret 3 bestyrelsesmedlemmer. Dirigenten tager ordet: Talt med Kirsten (kredsformanden), som har viden, om hvad vi kan gøre, hvis vi ikke får en ny bestyrelse. Ønsker nogen at stille mistillidsvotum, er det nu. I så fald har vi ikke en best yrelse. Så må vi indkalde til ny generalforsamling. Men det bliver nok også svært at få en ny bestyrelse der, og så overgår administrationen af haveforeningen til Kolonihaveforbundet. Selv om der ikke er en bestyrelse, skal foreningen stadig betale regninger mv. Overgår dette til kredsformanden? Det er ikke ønskeligt at få administrationen lagt ud, men skal bestyrelsen gå af? Eller fortsætte til næste ordinære generalforsamling? Evt. suppleret op. Hvis nogen er uenig, så sig det nu. Det drejer sig om vores fælles haveforening. Er der kommentarer til procedure? Hvis I er enige? Mistillidsvotum? Leif, have 833: Hvad siger forretningsordenen? 3. oktober

8 Vibe, have 234: Hvis en formand får et mistillidsvotum, er det vel næstformanden der træder til. Der må være noget galt, når 11 mennesker går fra bestyrelsen. Vi kan ikke bare supplere op, hvis ingen vil arbejde med formanden. Kirsten Holm, have 144: Kirsten er også kredsformand. Kemien er ikke ok i bestyrelsen. Handler det om andet? Har de resterende bestyrelsesmedlemmer foretaget sig noget ulovligt? Forbundet kører på lovliggørelse i øjeblikket, men det har vist sig, at retssager tabes af haveforeninger. Aben kan ikke sidde på sidste køber, hvis det har stået på i flere år. Foreningen valgte en pragmatisk og billig løsning. Selvfølgelig skal bestyrelsen, der består af frivillig arbejdskraft, også sørge for, at alle kan se sig selv i bestyrelsen og drage omsorg for godt samarbejde. Hvis I giver formanden et mistillidsvotum, må forretningsbestyrelsen fortsætte og betale regninger, salg osv. Spørgsmålet er, om vi kan få landet denne generalforsamling i noget, der kan køre videre efter næste generalforsamling. Stiller ingen mistillidsvotum, så kører vi videre med supplering til bestyrelsen. Og så må vi se på det til ordinær generalforsamling. Vi har kasserer + Gerd som næstformand + et bestyrelsesmedlem. Kan vi løfte bestyrelsen videre? Dirigenten spørger: skal redegørelsen til afstemning? Hvis der ikke er indvendinger, stemmer vi om redegørelsen. Afstemning: For = 28 Imod = 82 Undlader at stemme = 35 Redegørelsen er forkastet. Formanden tager ordet. Vi er enige i bestyrelsen om, at det mistillidsvotum er til hele bestyrelsen, som trækker sig. Det bliver forretningsbestyrelsen, der driver foreningen indtil næste generalforsamling. Dirigenten: Det betyder, at det kun er de mest nødvendige opgaver, der bliver løst i den kommende periode. Og der skal vælges helt ny bestyrelse til marts. Bestyrelsen har trukket sig og arbejder som forretningsudvalg indtil ordinær generalforsamling i marts. Nogen går vel i gang med at finde kandidater til marts. Det er vores alle samens forpligtelse over for vores forening. Gerd, have 029: Vi er endt i en meget kedelig situation. Der er blevet sagt meget her i aften både rigtigt og forkert. Til Allans kommentar om beløb til at gå ud at spise for i aktivitetsudvalget. Vi havde møde i foråret, efter jeg var blevet kontaktet af aktivitetsudvalget, der mente, at de havde præmiefestpenge til gode for Det blev forklaret, at de ikke havde noget til gode. 3. oktober

9 Aktivitetsudvalget havde været ud at spise for mere end det, som præmiefesten har kostet pr. person + partner i Der blev aftalt, at de i år ville få kr. 699,- pr. kuvert til rådighed som sidste år, da præmiefesten blev afholdt på samme sted. Udvalget bestemmer selv, om de vil deltage i præmiefesten eller få beløbet overført. Jeg har knoklet for foreningen i 6 år, og jeg har aldrig været ude for noget lignende. Da Susanne kom til som formand, skete der mange nye ting. Det vidste vi ville ske, Susanne var til møde med hele bestyrelsen, inden vi valgte hende som formand og hun fortalte, hvilken slags formand hun ville blive. Nu har I valgt vi går af og kan ikke afslutte salg, kloakering eller administrere foreningen. Hvad gør vi? Leif, have 833: Det kan ikke være rigtigt, at foreningen går i stå. Nogen må kunne gøre noget. Kirsten må fortælle, hvornår vi kan købe og sælge. Dirigenten tager ordet som havelejer: Når forretningsudvalget skal køre foreningen videre, skal kun helt nødvendige opgaver løses. Der tages ikke nye initiativer. Man kan ikke definere køb og salg og kloak som andet end driftsopgaver. Jeg kan godt forstå, at I er skuffede. På afstand er det meget svært at vurdere, hvad der er rigtigt og forkert, men der er samarbejdsvanskeligheder, og driftsopgaverne må løses. Det håber jeg, at I vil, når I har sundet jer. Kirsten, have 144: Annette (dirigenten) har stort set sagt det, som jeg ville sige. Vurderingsudvalget går vel ikke af, så de kan udføre de vurderinger, der må blive anmodet om frem til kommende generalforsamling. Årsregnskab vil ligge hos forretningsudvalget sammen med afslutning af regnskab for kloakering. Nogen/alle fra foreningen kan træde ind i ad hoc udvalg. Det er vores alle samens forening. Og det er ikke en lille forretning. Nogen må hjælpe til. Jeg kan sige, at jeg sidder som kredsformand. Og jeg har ikke det daglige driftsarbejde, men jeg ved, at bestyrelsen gør et kæmpe arbejde. Det ved alle, der har været med i bestyrelsen gennem årerne. Ærgerligt, at det er gået skævt. Dennis have 131: Vi er endt, hvor vi er. Jeg håber, at I kæmper. Til alle andre beder jeg om, at I tænker over det til næste generalforsamling, om nogen vil stille op. Det kan være en kamp at få en bestyrelse, og det skal vores forening have for at køre videre. Helle Pedersen, have 162: Jeg vil gerne sige, at det ikke var nemt at komme ind som nyt bestyrelsesmedlem. Det virkede som om, en del af bestyrelsen ikke var så villig til at tage imod nye medlemmer. Men derud over har jeg også oplevet, at medlemmerne i haveforeningen kræver hurtig løsning af deres problemer. Men vi skal huske, at bestyrelsen består af frivillige, der bruger deres fritid på arbejdet her i foreningen. Måske kunne nogle opgaver blive løst hurtigere, hvis man selv kommer med forslag eller oplæg til løsningsforslag af sine sager. Desuden synes jeg, at der er en tendens til at man holder strengt på sin ret og ikke er særlig imødekommende over for dem, der skal hjælpe en. Og hvis man er utilfreds med noget, kan man jo melde til sig ny bestyrelse og være en del af løsningen. 3. oktober

10 Konklusion: Forretningsudvalget vil prøve at løfte de nødvendige opgaver og må sortere i opgaverne, så salg, vurdering, regninger og kloak kører. Træk på dem I kan. Generalforsamlingen slutter ca. kl. 20:15. Dirigenten takker for god ro og orden. Vi ses i marts måned oktober

Sådan fungerer afdelingsmødet

Sådan fungerer afdelingsmødet Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 12 til afdelingsbestyrelserne: Sådan fungerer afdelingsmødet Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Rønhøjgård

Referat fra bestyrelsesmøde i Rønhøjgård 1 Referat fra bestyrelsesmøde i Rønhøjgård 09-04-2013 17.00 20.30 Foreningshuset Møde indkaldt af Mødetype Referent Deltagere bestyrelse Deltagere suppleanter Susanne Voss Bestyrelsesmøde Anna-Grethe Jensen

Læs mere

Fra: Susanne Voss, tidligere formand for Haveforeningen Rønhøjgård Til: Medlemmer af Haveforeningen Rønhøjgård

Fra: Susanne Voss, tidligere formand for Haveforeningen Rønhøjgård Til: Medlemmer af Haveforeningen Rønhøjgård Fra: Susanne Voss, tidligere formand for Haveforeningen Rønhøjgård Til: Medlemmer af Haveforeningen Rønhøjgård Hvis du har læst referatet fra den ekstraordinære generalforsamling med indlæggene fra Anna-Grethe

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

ROSKILDE HAVESELSKAB KOLONIHAVEFORBUNDETS ROSKILDE KREDS Referat består af 5 sider

ROSKILDE HAVESELSKAB KOLONIHAVEFORBUNDETS ROSKILDE KREDS Referat består af 5 sider ROSKILDE HAVESELSKAB KOLONIHAVEFORBUNDETS ROSKILDE KREDS Referat består af 5 sider Referat af Ordinært Kredsrepræsentantskabsmøde afholdt på Håndværkeren den 10. marts 2016 kl. 18.00 Grønne Kolonihaver

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Rønhøjgård

Referat fra bestyrelsesmøde i Rønhøjgård 1 Referat fra bestyrelsesmøde i Rønhøjgård 07-05-2013 17.00 21.30 Foreningshuset Møde indkaldt af Mødetype Referent Deltagere bestyrelse Deltagere suppleanter Fraværende med afbud Susanne Voss 1. Valg

Læs mere

G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/ Referat

G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/ Referat G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/3-2009 Referat Generalforsamlingen blev afholdt på restaurant Lanterna og grundejerforeningen bød på kaffe/te med hjemmebag samt øl og vand. Fremmødet var større

Læs mere

Referat fra stiftende generalforsamling

Referat fra stiftende generalforsamling Referat fra stiftende generalforsamling Referat af stiftende generalforsamling i Andelsforeningen Askø Købmandshandel den 12. juni 2010 på Askø Skole. Lisa Mulvad (LM) bød på arbejdsgruppens vegne de mange

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Referat fra den ekstraordinære generalforsamling den 29. Maj 2010.

Referat fra den ekstraordinære generalforsamling den 29. Maj 2010. Referat fra den ekstraordinære generalforsamling den 29. Maj 2010. Der var mødt 32 stemmeberettede medlemmer op til generalforsamlingen. Tilstede er Keld Løvqvist fra Singlerock.dk. 2 & 3 valg af dirigent,

Læs mere

Retningslinje nr. 12 til afdelingsbestyrelserne

Retningslinje nr. 12 til afdelingsbestyrelserne Retningslinje nr. 12 til afdelingsbestyrelserne Sådan fungerer beboermødet I denne retningslinje vil vi beskrive, hvordan beboermødet (også kaldet afdelingsmødet i DUAB regi) fungerer og hvilket ansvar

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i LAG-Ringsted

Forretningsorden for bestyrelsen i LAG-Ringsted Forretningsorden for bestyrelsen i LAG-Ringsted Konstituering og afholdelse af bestyrelsesmøder: 1 Umiddelbart efter afholdelse af en ordinær generalforsamling eller en ekstraordinær generalforsamling,

Læs mere

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Punkt 1: Valg af a) Dirigent b) Referent c) Bisidder d) 2 stemmetællere Inger Christensen, formand for Aalborg Tegnsprogsforening

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR IKAST OG OMEGNS MOTOR KLUB

FORRETNINGSORDEN FOR IKAST OG OMEGNS MOTOR KLUB FORRETNINGSORDEN FOR IKAST OG OMEGNS MOTOR KLUB Bestyrelsen. 1. Valg af bestyrelse. a. Valg til bestyrelse sker i henhold til bestemmelserne i klubbens vedtægter. b. Suppleanter indtræder i bestyrelsen

Læs mere

Referat fra Avlegård Grundejerforenings ordinære generalforsamling søndag den 14. juni 2015 kl. 10:00 i Vejby Forsamlingshus

Referat fra Avlegård Grundejerforenings ordinære generalforsamling søndag den 14. juni 2015 kl. 10:00 i Vejby Forsamlingshus Referat fra Avlegård Grundejerforenings ordinære generalforsamling søndag den 14. juni 2015 kl. 10:00 i Vejby Forsamlingshus Formanden Kell Iisager bød velkommen. 22 stemmeberettigede (inkl. fuldmagter)

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende dagsorden:

Læs mere

Formanden Gunnar Weber bød velkommen til de 39 fremmødte medlemmer, og bestyrelsen foreslog Werner Jensen som dirigent.

Formanden Gunnar Weber bød velkommen til de 39 fremmødte medlemmer, og bestyrelsen foreslog Werner Jensen som dirigent. Referat af generalforsamling mandag den 25. marts 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning. 3. Aflæggelse af det reviderede regnskab. 4. Indkomne forslag. 5. Fastsættelse

Læs mere

Forretningsorden for VA s bestyrelse Juni 2010

Forretningsorden for VA s bestyrelse Juni 2010 Forretningsorden for VA s bestyrelse Juni 2010 Kap. 1. Organisationsbestyrelsens beføjelser 1. Bestyrelsens sammensætning Bestyrelsen består at 7 medlemmer. Ethvert medlem er stemmeberettiget. Derudover

Læs mere

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. Generalforsamling E/F Rubinsøen den 14. maj 2009 1. Aflæggelse af årsberetning for det senest forløbende år 2. Forelæggelse til godkendelse af årsregnskab med påtegning af revisor. 3. Forelæggelse af budget

Læs mere

Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014

Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014 Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014 Søndag den 30. marts kl. 11:00 i selskabslokalerne Præstevangsvej 10A, 8210 Aarhus V 49 haver repræsenteret (60 personer) l. Valg af dirigent Anette, have

Læs mere

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 Referat fra hovedgeneralforsamling Tirsdag den 24. marts 2009 kl. 19.00 i klubhuset Dagsorden:

Læs mere

ATLETKLUBBEN VIKING KASTRUP. Stiftet 20. november 1951 Medlem af Dansk Vægtløftningsforbund & Danmarks Idrætsforbund

ATLETKLUBBEN VIKING KASTRUP. Stiftet 20. november 1951 Medlem af Dansk Vægtløftningsforbund & Danmarks Idrætsforbund Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling tirsdag den 8. april 2008, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formanden beretning 3. Regnskab 2007 samt

Læs mere

FORSLAG TIL VEDTÆGT FOR FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER

FORSLAG TIL VEDTÆGT FOR FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER FORSLAG TIL VEDTÆGT FOR FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER Som en hjælp til nye foreninger, har Center for Kultur, Idræt og Sundhed udarbejdet et forslag til, hvordan en foreningsvedtægt kan opbygges.

Læs mere

Fight Center Herning. 1. Foreningens navn er Fight Center Herning. Foreningens undertitel er Foreningen for Mixed Martial Arts.

Fight Center Herning. 1. Foreningens navn er Fight Center Herning. Foreningens undertitel er Foreningen for Mixed Martial Arts. Fight Center Herning Vedtægter 1 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Fight Center Herning. Foreningens undertitel er Foreningen for Mixed Martial Arts. 2. Foreningen er hjemmehørende i Herning. Sandagervej

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Falen af 1973

Vedtægter for Grundejerforeningen Falen af 1973 Vedtægter for Grundejerforeningen Falen af 1973 Som vedtaget den 26. april 2014 1 Navn og hjemsted Stk. 1: Foreningens navn er Grundejerforeningen Falen af 1973 Stk. 2: Foreningen har hjemsted Falen i

Læs mere

Generalforsamling HF Egebæk, Februar 2017 Referat Referent: Bestyrelsesmedlem og sekretær Niels Høg

Generalforsamling HF Egebæk, Februar 2017 Referat Referent: Bestyrelsesmedlem og sekretær Niels Høg Generalforsamling HF Egebæk, Februar 2017 Referat Referent: Bestyrelsesmedlem og sekretær Niels Høg 1.Valg af dirigent: Ejner Christiansen, Have 3 blev valgt 1a. Forretningsorden for generalforsamlingen

Læs mere

Vedtægter. for. Toftegaardens grundejerforening. Navn & hjemsted

Vedtægter. for. Toftegaardens grundejerforening. Navn & hjemsted Vedtægter for Toftegaardens grundejerforening 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er: Toftegårdens Grundejerforening. Dens hjemsted er Mørkhøj by, Mørkhøj Sogn, Gladsaxe politikreds, og dens stiftelsesdag

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN med følgende dagsorden:

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i KMK Københavns MotorbådsKlub KRAFTVÆRKSVEJ KØBENHAVN S, 26. marts 2017

Referat af ordinær generalforsamling i KMK Københavns MotorbådsKlub KRAFTVÆRKSVEJ KØBENHAVN S, 26. marts 2017 Referat af ordinær generalforsamling i KMK Københavns MotorbådsKlub KRAFTVÆRKSVEJ 20 2300 KØBENHAVN S, 26. marts 2017 Generalforsamlingen startede kl. 10:20. Der var 53 medlemmer repræsenteret 1. Valg

Læs mere

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling AIB Lille Odinshøj Den 24. april 2012 afholdtes ordinær generel forsamling på A/B Lille Odinshøj i ejendommens selskabslokaler. Repræsenteret/tilstede på generalforsamlingen

Læs mere

Til stede fra bestyrelsen: Mikael Andersen (MA), Freddy Johansen (FJ) og Jesper Kristiansen (JK) Øvrige: 24 personer

Til stede fra bestyrelsen: Mikael Andersen (MA), Freddy Johansen (FJ) og Jesper Kristiansen (JK) Øvrige: 24 personer Referat af generalforsamlingen den 19. november 2015 Til stede fra bestyrelsen: Mikael Andersen (MA), Freddy Johansen (FJ) og Jesper Kristiansen (JK) Øvrige: 24 personer 1. Valg af dirigent Johnny Eriksen

Læs mere

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen Indhold Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemskreds 4 Arrangementer 5 Bestyrelsens sammensætning og konstitution 6 Foreningens daglige drift 7 Bestyrelsesmøder.

Læs mere

A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014

A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014 A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014 År 2014, tirsdag den 29. april, kl. 19.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Halgreensgade 9, fælleslokalet i gadeplan. For generalforsamlingen

Læs mere

4. Årsregnskabet med eventuel revisionsberetning. 5. Driftsbudgettet for det kommende år

4. Årsregnskabet med eventuel revisionsberetning. 5. Driftsbudgettet for det kommende år Referat at ordinær Generalforsamling i Sydgrænsen Mandag den 23. marts 2015. Formand Helle Stauning bød velkommen til generalforsamlingen og bad om 1 minuts stilhed for 3 medlemmer som ikke er hos os mere.

Læs mere

Forretningsorden for Vejle Rideklubs bestyrelse

Forretningsorden for Vejle Rideklubs bestyrelse Forretningsorden for Vejle Rideklubs bestyrelse 1. Konstituering I forbindelse med første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig med næstformand, kasserer og sekretær, jf.

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR AFDELINGSMØDET

FORRETNINGSORDEN FOR AFDELINGSMØDET FORRETNINGSORDEN FOR AFDELINGSMØDET 1 Introduktion Denne forretningsorden fastlægger reglerne for arbejdet på afdelingsmødet på Birkerød Kollegiet. Forretningsordenen er underordnet DUAB s vedtægter og

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKIVE SØSPORTS HAVN

VEDTÆGTER FOR SKIVE SØSPORTS HAVN VEDTÆGTER FOR SKIVE SØSPORTS HAVN 1 FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er "SKIVE SØSPORTS HAVN". Foreningens hjemsted er Skive Kommune. Foreningens adresse er Strandvejen 26, 7800 Skive. 2 FORENINGENS

Læs mere

Forretningsorden for Ravnshøjs bestyrelse

Forretningsorden for Ravnshøjs bestyrelse Forretningsorden for Ravnshøjs bestyrelse Indholdsfortegnelse Formål med forretningsordenen... 1 Konstituering af bestyrelsen... 1 Formands- og næstformandsposten... 1 Kassereren... 2 Sekretæren... 2 Øvrige

Læs mere

BILAG 1 HAVESELSKABET ENGEN SKRIFTLIG BERETNING 2013. Den 14. september blev Henny Christensen valgt ind som formand. VANDÅBNING

BILAG 1 HAVESELSKABET ENGEN SKRIFTLIG BERETNING 2013. Den 14. september blev Henny Christensen valgt ind som formand. VANDÅBNING På generalforsamlingen februar 2013: BILAG 1 HAVESELSKABET ENGEN SKRIFTLIG BERETNING 2013 Valgte formand Henny Christensen, at trække sig formand, idet Kasserer Nina Ziegler og næstformand ikke ønskede

Læs mere

Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015

Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015 Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015 Kolding Dame Roklub Gl. Strandvej 3, 6000 Kolding Vedtægter: 1 Navn og formål Klubbens navn er Kolding Dame- Roklub med hjemsted i Kolding Kommune. Klubbens stander

Læs mere

Bilag 1 til retningslinje nr. 2: Eksempel på en forretningsorden

Bilag 1 til retningslinje nr. 2: Eksempel på en forretningsorden Bilag 1 til retningslinje nr. 2: Eksempel på en forretningsorden Forretningsorden for bestyrelsen i (AFDELINGENS NAVN) Indledning Denne forretningsorden fastlægger reglerne for arbejdet i bestyrelsen som

Læs mere

Referat af møde: mellem bestyrelsen i Kerteminde Helse-og Sportsforening og medlemmerne i Kerteminde Helse-og Sportsforening.

Referat af møde: mellem bestyrelsen i Kerteminde Helse-og Sportsforening og medlemmerne i Kerteminde Helse-og Sportsforening. Kerteminde den 15.08.2016 Referat af møde: mellem bestyrelsen i Kerteminde Helse-og Sportsforening og medlemmerne i Kerteminde Helse-og Sportsforening. Der var ikke nogen dagsorden, men aftenen forløb

Læs mere

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet.

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. Vedtægter for Spejderne i Ringsted 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. 2: FORMÅL Samrådets formål er at varetage de tilsluttede enheders

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING tirsdag den 3. april 2012 KL. 19.00 i Amager Kulturpunkt Loftet

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING tirsdag den 3. april 2012 KL. 19.00 i Amager Kulturpunkt Loftet ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING tirsdag den 3. april 2012 KL. 19.00 i Amager Kulturpunkt Loftet Med

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014.

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Peter Dahl nr. 80. der blev valgt uden modkandidater. Peter kunne

Læs mere

Forretningsorden gældende for bestyrelsen i Grundejerforeningen for Agger nordre sommerhusområde

Forretningsorden gældende for bestyrelsen i Grundejerforeningen for Agger nordre sommerhusområde Forretningsorden gældende for bestyrelsen i Grundejerforeningen for Agger nordre sommerhusområde 1 Forretningsordenens hjemmel og formål Forretningsordenen er fastsat af bestyrelsen, og er kun gældende

Læs mere

Vedtægt for Dansk Vegetarforening

Vedtægt for Dansk Vegetarforening s.1 Vedtægt for Dansk Vegetarforening Vedtaget på den ordinære generalforsamling 9. april 2011. Seneste ændringer vedtaget 25. april 2015. 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Dansk Vegetarforening (DVF).

Læs mere

Grundejerforeningen Søndertoften

Grundejerforeningen Søndertoften Grundejerforeningen Søndertoften Referat af Generalforsamling 25/11-2013 Søndertoften, den 10. januar 2014 Dagsorden: 1. Valg af dirigent Bestyrelsen indstillede advokat Simone Voergaard 258, som blev

Læs mere

Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag)

Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag) Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag) Disse vedtægter træder i kraft ved sammenlægning af Rudersdal Skakklub og Hørsholm Skakklub. De erstatter hidtidige vedtægter for Sjælsø Skakklub. 1 - Navn og formål.

Læs mere

1. Navn. 1. Navn. Foreningens navn er Skjold Birkerød Fodbold. 2. Hjemsted. Foreningens navn er Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold.

1. Navn. 1. Navn. Foreningens navn er Skjold Birkerød Fodbold. 2. Hjemsted. Foreningens navn er Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold. Nuværende vedtægter VEDTÆGTER FOR Skjold Birkerød Fodbold. 1. Navn Foreningens navn er Skjold Birkerød Fodbold. 2. Hjemsted Foreslået ændringer Vedtægter for Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold 1.

Læs mere

IDA Nordvestsjællands Afdeling

IDA Nordvestsjællands Afdeling IDA Nordvestsjællands Afdeling Referat af Generalforsamlingen 24. februar 2011. Laugstuen, Alleen 1, Sorø Antal deltagere 10. (deltagerliste se bilag 2) Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Forelæggelse

Læs mere

Andelshaveforeningen Engvang Referat af ordinær generalforsamling Torsdag d. 30. september 2010 kl. 19.30 Sted: Foreningshuset, have 63

Andelshaveforeningen Engvang Referat af ordinær generalforsamling Torsdag d. 30. september 2010 kl. 19.30 Sted: Foreningshuset, have 63 Referat: 1. Formandens velkomst Formanden bød velkommen 2. Valg af dirigent Dan Jønsson have 71, blev valgt til dirigent. Det blev konstateret at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 3. Protokol og

Læs mere

Stk. 1. Generalforsamlingen er udvalgets højeste myndighed.

Stk. 1. Generalforsamlingen er udvalgets højeste myndighed. Vedtægter SAND Fyn 1 Navn Stk. 1. Foreningens navn er SAND Fyn Stk. 2. SAND udvalget er medlem af SAND De hjemløses landsorganisation, og er forpligtet til at arbejde inden for rammerne af de vedtægter,

Læs mere

Referat af generalforsamlingen lørdag den 18. april 2009.

Referat af generalforsamlingen lørdag den 18. april 2009. Referat af generalforsamlingen lørdag den 18. april 2009. Generalforsamlingen startede med 1 minuts stilhed for Svend Erik Hansen, Karsevænget 4. 1. Valg af dirigent. Morten Christiansen blev valgt. 2.

Læs mere

Bestyrelsesmøde referat nr. 124 21-03-2010

Bestyrelsesmøde referat nr. 124 21-03-2010 Mødet blev afholdt hos Christa Islin Tilstede var: Christa Islin Claus Ole Jørgensen Stefan Garvig Michael Munch-Olsen Inger Lise Kaurin Jens Christensen Fraværende var: Susanne Brown Thomsen Frank le

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 9. marts 2011

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 9. marts 2011 Der var fremmødt 63 stemmeberettigede medlemmer, og der blev medbragt 7 gyldige fuldmagter. (Bestyrelsen ønsker i den forbindelse at bemærke, at jvnf. foreningens vedtægter kan hver husstand der møder

Læs mere

Birgit Nielsen og Niels Ove Pedersen blev foreslået som dirigent. Birgit blev ved håndsoprækning valgt med 14 stemmer mod 12 til Niels Ove.

Birgit Nielsen og Niels Ove Pedersen blev foreslået som dirigent. Birgit blev ved håndsoprækning valgt med 14 stemmer mod 12 til Niels Ove. Referat af ekstraordinær generalforsamling i Højelse Landsbylaug afholdt 11. april 2007, kl. 19.00-22.30 i Højelse SFO Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Behandling af indkomne forslag

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

VEDTÆGTER FOR E.I.F. SVØMMEAFDELING

VEDTÆGTER FOR E.I.F. SVØMMEAFDELING VEDTÆGTER FOR E.I.F. SVØMMEAFDELING 1. Navn og tilhørsforhold Foreningens navn er E.I.F. SVØMMEAFDELING, hjemhørende i Syddjurs Kommune. Klubben er stiftet torsdag den 28. august 1980. Formål 2. Foreningens

Læs mere

Referat af generalforsamling 2012 i Dansk Selskab for Ergoterapeutisk Forskning den 16. marts 2012 (kl. 13.30)

Referat af generalforsamling 2012 i Dansk Selskab for Ergoterapeutisk Forskning den 16. marts 2012 (kl. 13.30) Referat af generalforsamling 2012 i Dansk Selskab for Ergoterapeutisk Forskning den 16. marts 2012 (kl. 13.30) Mette Leth, Sonja Vinkler, Eva Ejlersen Wæhrens, Lisa Østergård, Helle Dreier, Kirsten Petersen,

Læs mere

Vedtægter for Virum- Sorgenfri Handels- og Borgerforening

Vedtægter for Virum- Sorgenfri Handels- og Borgerforening Vedtægter for Virum- Sorgenfri Handels- og Borgerforening 1. Navn og hjemsted Virum-Sorgenfri Handels- og Borgerforening 2830 Virum 2. Formål a. Foreningen har til formål at sikre borgernes, virksomhedernes,

Læs mere

Referat. 1. Valg af dirigent Ingen melder sig. Martin Pedersen påtager sig opgaven, og ingen protesterer.

Referat. 1. Valg af dirigent Ingen melder sig. Martin Pedersen påtager sig opgaven, og ingen protesterer. Referat Emne: Formål med mødet: Generalforsamling Ordinær generalforsamling Referent: Connie Sorth Dato: 11. oktober 2012 Sted: Svogerslev Kro Tilstedeværende: Antal deltagere: 20 husstande var repræsenteret.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38,

Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38, 1 Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38, der blev afholdt tirsdag den 24. november 2009 kl. 19.00 i Willemoesgade 53, kælderen. Der var følgende dagsorden: Dagsorden 1. valg af dirigent

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling afholdt fredag den 19. april, 2013 kl. 18.00. i Cafe Fortegården Ellebjergvej 14 K, 8240 Risskov

Referat af ordinær generalforsamling afholdt fredag den 19. april, 2013 kl. 18.00. i Cafe Fortegården Ellebjergvej 14 K, 8240 Risskov Referat af ordinær generalforsamling afholdt fredag den 19. april, 2013 kl. 18.00. i Cafe Fortegården Ellebjergvej 14 K, 8240 Risskov Hans Egedes Vej: 34,36,38,42,50,52,54,56,60,62,64,66,68 Fridtjof Nansens

Læs mere

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab År 2010, den 17. maj blev der afholdt ordinær generalforsamling i med følgende dagsorden: E/F Nordlyset 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning for det senest forløbne

Læs mere

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægter for Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægt for Grundejerforeningen Vrold Bakker Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Vrold Bakker. 2 Foreningens hjemsted er Skanderborg

Læs mere

Vedr. Forslag til vedtægtsændringer

Vedr. Forslag til vedtægtsændringer Vedr. Forslag til vedtægtsændringer På den nys overståede generalforsamling, var der ikke mødt de nødvendige 2/3 af medlemmerne frem, så forsamlingen var ikke beslutningsdygtig. Forslaget til vedtægter

Læs mere

Standardvedtægt for Epilepsiforeningens kredse

Standardvedtægt for Epilepsiforeningens kredse Standardvedtægt for Epilepsiforeningens kredse 1 Navn Kredsens navn er: Epilepsiforeningen Kredsen er stiftet den under navnet: Kredsens geografiske område er kommuner Kredse under Epilepsiforeningen er

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i H/F Dahlia den 2. maj 2007

Referat fra ordinær generalforsamling i H/F Dahlia den 2. maj 2007 Referat fra ordinær generalforsamling i H/F Dahlia den 2. maj 2007 Der afholdtes ordinær generalforsamling på Avedøre Bibliotek med følgende dagsorden: Ad 1. Valg af dirigent. 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Indstilling til nye vedtægter

Indstilling til nye vedtægter Indstilling til nye vedtægter Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen at vedtage nye vedtægter for foreningen Danske Journaliststuderende RUC. Baggrund: Foreningens vedtægter er efterhånden mange

Læs mere

www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014

www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014 www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014 Læs: Indkaldelse Dagsorden Bestyrelsens forslag til ændringer og justeringer i foreningens Vedtægter og Formål Regnskab 2013 og Budgetforslag

Læs mere

Referat Generalforsamling i H/F Oldhøjen Søndag den 25.marts 2012 kl. 11.00

Referat Generalforsamling i H/F Oldhøjen Søndag den 25.marts 2012 kl. 11.00 Referat Generalforsamling i H/F Oldhøjen Søndag den 25.marts 2012 kl. 11.00 62 medlemmer fra i alt 46 haver deltog i generalforsamlingen. Generalforsamlingen fandt sted i selskabslokalerne Præstevangsvej

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N. for. PTO s bestyrelse & forretningsudvalg

F O R R E T N I N G S O R D E N. for. PTO s bestyrelse & forretningsudvalg F O R R E T N I N G S O R D E N for PTO s bestyrelse & forretningsudvalg Nedenstående reguleringsgrundlag for PTO s forretningsorden omfatter såvel forretningsudvalget (FU), som bestyrelsen. Under det

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII 1. Foreningens navn og formål: 1.1 Foreningens navn er beboerforeningen Mølledammen Område VII, med hjemsted i Slangerup Kommune og med værneting ved

Læs mere

Vedtægter for Enhedslisten Middelfart

Vedtægter for Enhedslisten Middelfart 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Vedtægter for Enhedslisten Middelfart 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Enhedslisten Middelfart. Foreningen

Læs mere

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8 Vedtægter 1/8 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er. Foreningen har hjemsted i Slagslunde by i Egedal Kommune. Foreningens vedtægter og ændringer til disse skal godkendes af Egedal Kommune.

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN DØNNERGÅRDEN Til medlemmerne November 2012

GRUNDEJERFORENINGEN DØNNERGÅRDEN Til medlemmerne November 2012 phermed fremsendes referat fra generalforsamlingen den 27. november 2012. Den ny bestyrelse har konstitueret sig som følger: Formand Bo Brahtz Christensen DA 217 43 94 81 61 Næstformand Henrik Marker DA

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Tirsdag d. 25.01.2010 kl. 19.00 Deltagere: Klubben har pt. 24 medlemmer. Heraf deltog 17 medlemmer i generalforsamlingen. Dagsorden. Der var

Læs mere

Vedtægter for Strandmølleskolens Venner

Vedtægter for Strandmølleskolens Venner Vedtægter for Strandmølleskolens Venner 1 1 Foreningens navn er: Strandmølleskolens Venner. Foreningens hjemsted er Assens Kommune. 2 Foreningens formål er at støtte den private institution Strandmølleskolen

Læs mere

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN. Padborg Ride Club

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN. Padborg Ride Club BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN Padborg Ride Club 1. Konstituering Se gældende vedtægter for PRC 2. Bestyrelsesmøder Afholdes normalt 1 gang månedlig. (fastsættes efter 1. bestyrelsesmøde efter generalforsamling

Læs mere

Beretning støtteforeningen for Bakke-hallen tirsdag den 28. februar 2012.

Beretning støtteforeningen for Bakke-hallen tirsdag den 28. februar 2012. Referat fra generalforsamling i støttegruppen for Bakkehallen tirsdag den 28. februar kl. 19.00 på Hejnsvig skole. Valg af dirigent: Lauritz Heick foreslået og valgt Fremlæggelse af årets beretning: V/

Læs mere

Forretningsorden. for. bestyrelsen XXX A/S. CVR-nr. XXXXXXXX. 1. Bestyrelsens første møde

Forretningsorden. for. bestyrelsen XXX A/S. CVR-nr. XXXXXXXX. 1. Bestyrelsens første møde Forretningsorden for bestyrelsen i XXX A/S CVR-nr. XXXXXXXX 1. Bestyrelsens første møde Bestyrelsen afholder sit første (konstituerende) møde umiddelbart efter generalforsamlingen. Mødet ledes af det bestyrelsesmedlem,

Læs mere

Forretningsorden for Haderslev Ungdomsråd

Forretningsorden for Haderslev Ungdomsråd Haderslev Ungdomsråd Haderslev Kommune Haderslev Ungdomsråd 6100 Haderslev haderslevungdomsraad.dk ungdomsraad@haderslev.dk Forretningsorden for Haderslev Ungdomsråd 1 Organisering af arbejdet i Ungdomsrådet

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERLAUGET KROGENGEN

VEDTÆGTER FOR EJERLAUGET KROGENGEN VEDTÆGTER FOR EJERLAUGET KROGENGEN Stiftet den 27/6-2002 Oversigt: Ejerlaugets Navn Medlemsskab og stemmeret Ejerlaugets formål Generalforsamling Bestyrelsen Konstituering m.v. Tegningsret Regnskab og

Læs mere

Vedtægter for foreningen Alea

Vedtægter for foreningen Alea 1 - Navn og hjemsted Stk. 1 - Foreningens navn er Alea. Stk. 2 - Foreningen er hjemmehørende i Århus kommune. 2 - Foreningens formål Stk. 1 - Foreningen arbejder kulturelt og socialt for at udbrede kendskabet

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STRANDGAARDENS GRUNDEJERFORENING

VEDTÆGTER FOR STRANDGAARDENS GRUNDEJERFORENING VEDTÆGTER FOR STRANDGAARDENS GRUNDEJERFORENING 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er STRANDGAARDENS GRUNDEJERFORENING, og dens hjemsted er Veddinge Bakker, 4550 Asnæs. Holbæk er foreningens hjemting,

Læs mere

VEDTÆGTER. For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911

VEDTÆGTER. For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911 VEDTÆGTER For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911 1 1. NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED, MEDLEMSKAB. 1.1 NAVN: Aalborg Tegnsprogsforening (skiftet navn fra Aalborg Døveforening d. 18.

Læs mere

Vedr. Forslag til vedtægtsændringer

Vedr. Forslag til vedtægtsændringer Vedr. Forslag til vedtægtsændringer På generalforsamlingen i 2016 blev bestyrelsen opfordret til at komme med forslag til en modernisering af vedtægterne, så de kom i overensstemmelse med det vi faktisk

Læs mere

FCKFC generalforsamling 26. marts 2008 kl. 19.00 PARKEN. Referat

FCKFC generalforsamling 26. marts 2008 kl. 19.00 PARKEN. Referat Side 1 af 5 Referat Dagsorden 1. Valg af dirigent bestyrelsen indstiller Carsten Mollerup 2. Årsberetning bestyrelsens beretning v/formanden 3. Regnskab gennemgang og godkendelse af regnskab for 2007 v/kassereren

Læs mere

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve Dagsorden. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til

Læs mere

Vedtægter for Danske Populær Autorer

Vedtægter for Danske Populær Autorer Vedtægter for Danske Populær Autorer 1. FORENINGENS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1.1. Foreningens navn er Danske Populær Autorer (DPA). 1.2. DPA er en interesseorganisation for ophavsmænd m/k til værker inden

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Haveselskab Kolonihaveforbundets Roskilde Kreds

Vedtægter for Roskilde Haveselskab Kolonihaveforbundets Roskilde Kreds Vedtægter for Roskilde Haveselskab Kolonihaveforbundets Roskilde Kreds 1. Kredsens navn og stiftelse 1. Kredsens navn er Roskilde Haveselskab. Kredsen består af haveforeninger beliggende i Roskilde kommune.

Læs mere

www.gyvelkaeden.dk Lørdag den 10. marts 2007

www.gyvelkaeden.dk Lørdag den 10. marts 2007 GYVELPOSTEN www.gyvelkaeden.dk Lørdag den 10. marts 2007 Til medlemmerne. Bestyrelsen har nu afholdt sit første møde. På mødet konstituerede bestyrelsen sig som følger: Formand Ole Bjarno, Syrenkæden 8.

Læs mere

Vedtægter for Dansk Disc Golf Union

Vedtægter for Dansk Disc Golf Union Vedtægter for Dansk Disc Golf Union 1 Unionens grundlag Unionens navn er Dansk Disc Golf Union. Unionens geografiske område er Danmark. Unionens hjemsted er Danmark med formandens bopæl som postadresse.

Læs mere

VEDTÆGTER. For beboer repræsentationen Vestervang 2A-6B, Roskilde vej 185A-185B og Valby Langgade 258 og 260

VEDTÆGTER. For beboer repræsentationen Vestervang 2A-6B, Roskilde vej 185A-185B og Valby Langgade 258 og 260 VEDTÆGTER For beboer repræsentationen Vestervang 2A-6B, Roskilde vej 185A-185B og Valby Langgade 258 og 260 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Vesterled beboerrepræsentation efterfølgende kaldet Foreningen.

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Afdelingsbestyrelsen kan jf. BABs vedtægter 19 stk.10, fastlægge en forretningsorden for udførelsen af sit hverv. Afdelingsbestyrelsen holder møde

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING mandag den 17. marts 2008 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING mandag den 17. marts 2008 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING mandag den 17. marts 2008 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Gentofte Hospital Sportsforeningen - love og vedtægter. Love

Gentofte Hospital Sportsforeningen - love og vedtægter. Love Gentofte Hospital Sportsforeningen - love og vedtægter. 1. Navn og tilslutning: Love Foreningens navn er Gentofte hospitals sportsforening Foreningen er stiftet den 13. august 1946. På ny igen ved generalforsamling

Læs mere