BLICHERNOTER MEDDELELSER FRA BLICHER- SELSKABET

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BLICHERNOTER MEDDELELSER FRA BLICHER- SELSKABET"

Transkript

1 Nyt fra Blichermuseerne: Blichermuseet på Herningsholm: Ring til administrationen for Midtjyllandmuseet og aftal besøg. Museumsgade 32, 7400 HerningTlf.: Blicheregnens museum: Udstillinger: STICKNING - ett hantverk att utveckla Maj-sept. man.- fre , lør. - søn For resten af året se hjemmesiden el. ring Malvinas Hus Spentrup: Udstillinger 1. april - 1. okt. lør. og søn. kl juni -11. aug. + tir. og ons tlf E Bindstouw i Lysgaard: Selskabets bøger kan købes på museerne Dette billede tilsendt af Kristian Nielsen viser Blichers segl på et brev til Ingemann I 1800-tallet var det ganske almindeligt at forsyne breve med segl. Embedsbreve skulle altid forsynes med segl. I dag er det ikke mere så almindeligt, men jeg mindes stadig at have set min far forsyne enkelte vigtige breve med segl. Så blev der tændt et lys og lakken blev varmet op og smeltet ud over bagklappen på brevet og så blev der stemplet. Hvis der var flere dokumenter trak man en snor gennem papirerne og snoren blev heftet med lakken. 12 Bestyrelsen for Blicher-Selskabet Formand: Operasanger Erik Harbo Næstformand: Lektor Helle Frisman Sekretær og kasserer: Kursusleder James Lerche Skuespiller Paul Hüttel Museumsdirektør Bent Bang Larsen Lektor Henrik Ljungberg Lektor Dorrit Færk Møller Fuldmægtig Peder Porse Lektor Thorkild Holm Adjunkt Anders Gjesing Antal medl.: ca. 400 husstande Medlemsskab: Husstand 150 kr. Udland 175 kr. Institutioner: 200 kr. Giro-nr (reg. nr. 9570) Blicher-Selskabets adresse: Havelodden 64, 4000 Roskilde Tlf mail: udgives 3 gange årligt ISSN Arrangementer og kurser 2013 Onsdag 10. april 2013 (forventelig) Forårsmøde og generalforsamling, Kompagnisalen, Lærerstandens Brandforsikring. Lørdag den 10. august Bogdag på Hald Hovedgård Tirsdag 24. september Klassikerdagen: Gustav Wied Seminar på Folkeuniversitetscentret Skærum Mølle, fredag den 27. til søndag den 29. september 2013 i samarbejde med B.S.Ingemann-Selskabet BLICHERNOTER indeholder 1/ Formanden har ordet 2/ Hans Kruse: Fra Helligbrøde til Ærkeengel. Anmeldelse ved Helle Frisman 3/ Henrik Ljungberg: Fra morgenstund til den mørke nat 4/ Helle Frisman: Ordets dag i Formanden har ordet Blicher-Selskabets årsfest blev en meget dejlig dag i Teatermuseet i Hofteatret, ikke mindst for mig som formand for selskabet. Når jeg udtrykker en særlig glæde ved arrangementet, er det fordi jeg fik lov til at planlægge hele arrangementetm, så det stod i poesiens tegn. Dette følges nu op af årsgaven, som vi udsender sammen med disse noter. Referat af aftenen følger i næste nummer. Næste gang vi holder et arrangement er ved vores forårsmøde med generalsamling i april måned. Der indkaldes til dette møde i martsnummeret af Noter, 1 BLICHERNOTER MEDDELELSER FRA BLICHER- SELSKABET November 2012 redigeret af Erik Harbo Brug hjemmesiden Randers, oktober / Erik Harbo: To årgange af Brudstykker 6/ James Lerche: En Indbydelse 7/ Årsgaven. Om E Bindstouw 8/ Om maleren Hans Smidth 9/ er på vej 10/ Museer, arrangementer m.m. men en foreløbig dato er ansat til den 10.april. Forberedelserne til næste års udgivelse er i fuld gang. Det bliver en udgave af Blichers 2. rejse Vestlig Profil af den cimbriske Halvøe, Blichers rejse fra Hamburg til Skagen illustreret af kunstneren Jens Mathiesen. Forberedelserne til det kombinerede Ingemann/ Blicherseminar på Skærum Mølle går også i gang nu ved selskabets bestyrelsesmøde den 16. nov. Billedet her på forsiden er af Hans Smidth til Mowns i E Bindstouw. Se artikel.

2 Hans Kruse: FRA HELLIGBRØ- DE TIL ÆRKEENGEL Anmeldelse ved Helle Frisman. I 2011 redigerede Hans Kruse den fornemme udgave af Blichers to værker om rejsen til Sverige i Lige før sin død her i 2012 nåede han at læse korrektur på en sidste udgivelse, nemlig et meget fint lille leksikon med titlen: FRA HELLIGBRØDE TIL ÆR- KEENGEL. Den lille handy bog består af et alfabetisk ordnet leksikon og Hans Kruses egne tegnede illustrationer. Bogen er således meget pædagogisk og nem at orientere sig i. Vi kan f. eks. se, hvordan ca. 50 forskellige korsvariationer tager sig ud. Hvordan ser et malteserkors ud? Et Andreaskors? Et keltisk kors? Ja det ser vi på tegningerne, og baggrunden for, at de ser ud som de gør, får vi en kort forklaring på i leksikonet. Mange figurer fra kalkmalerier er gengivet i stregtegning, og selvfølgelig har denne anmelder hæftet sig ved, at korbuemaleriet fra Spentrup af synagoga og ecclesia er med og selvfølgelig med forklaring af allegorien i leksikonet. Har man glemt, hvad apostlene hed, kan den mangel udbedres her, og man får anført, hvilke attributter de typisk er udstyret med, Peter og nøglen og den slags. Små kirkehistoriske oplysninger er også med, lige fra aflad og klosterordner til reformation, grundtvigianisme og sognebåndsløsning. Et skema over helligdage i tallet og reduktionen af disse i 1770 kan man også finde. Arkitekturbegreber leder man heller ikke forgæves efter, hverken når det gælder stilarter eller bygningsdele. Også teologiske kernebegreber kan man orientere sig om, f. eks. syndefald og absolution. Her savner jeg dog det helt centrale begreb AGAPE. Men under alle omstændigheder er det en meget fin lille koncentreret bog, som man altid kan have ved hånden, når man besøger kirker hjemme og ude. Den vejledende pris er beskedne 100 kroner. Ordet Agape er det oldgræske substantiv for guddommelig kærlighed og for kærlighed til medmennesket. Desuden betyder det som udsagnsord "elske". Forlaget HIKUIN Illustration fra bogen. Tegning Hans Kruse er på vej! Billedet viser en pakkedag hos formanden. Arbejdet foregår tre gange om året i marts, september og november på Havelodden 64 i Roskilde. Forinden tilrettelægges i aftale med bestyrelsen, medlemslisten justeres i aftale med sekretæren, hvorpå formanden står for redigeringsopgaven og trykket på den store, trofaste Affcio kopimaskine. Forinden har formandens kone læst den nødvendige korrektur og der er indkøbt papir til tryk af 500 eksemplarer. Vi er ikke gået over til farve, selv om der af og til udtrykkes ønske om dette. Det største arbejde foregår i november, hvor årets boggave skal ekspederes. Bøger fylder ret meget. Så er det altid spændende, nogle vil kalde det kedeligt, at se hvor mange forsendelser der kommer retur, enten pga. postvæsenets manglende fantasi eller fordi et medlem er flyttet og ikke har givet besked. I gamle dage huskede postvæsenet en adresse i 3 måneder, men det gør man ikke mere. Desværre kommer breve jo også retur efter dødsfald. Vores praksis er, at hvis et medlem ikke har betalt sit kontingent modtager han/hun en rykker i september. Hvis indbetalingen herefter ikke finder sted, slettes man som medlem. Når pakkearbejdet er overstået inviterer formanden og hans kone på et stykke mad. På billedet ses James Lerche, Flemming Henriksen, Gertrud Lerche, Bente og Erik Harbo, som er det nuværende pakkehold. Men mange andre har gennem årene givet en hånd med under mottoet Hvad gør man ikke for Blicher 2 11

3 Erik Harbo: Om maleren Hans Smidth 10 Jeg forsætter den lille serie om Blicherillustratorer med denne gang at fortælle lidt om Hans Smidth. Der er god grund til at vælge Smidth, når vi udgiver E Bindstouw, for selvom det var Carl Thomsen, der fik æren af at illustrere E Bindstouw-udgaven i 100-året for Blichers fødsel en opgave han løste fremragende (nogle af billederne findes i bookletten), så har andre kunstnere med stort held illustreret historien. I serien Billeder af danske Kunstnere 3. hefte udgivet af Foreningen Fremtiden i 1886 er det Smidth, der bliver pålagt opgaven at udføre 6 tegninger til sangen Mowns, Po trej Bien humper e Hælhejst astej, sangen som Kjæn Pæster synger (se forsiden). I bogen Blicher Illustratorer udgivet af Blicher-Selskabet i 1976, fortæller forfatteren H.P. Rohde om Hans Smidth, som efter hans mening var stærkt undervurderet i sin egen tid. Han blev født i 1839 og levede en stor del af sit liv i Jylland. Han var en beskeden mand, der ved rejser havde sat sig ind i folks levevis på Blichers tid, en god forudsætning for at illustrere Blicher. Rohde omtaler den senere direktør for Kunstmuseet, kunstkritiker Karl Madsens indsats for Hans Smidth. I en artikel i 1882 tager han afstand fra Thomsens Blicherillustrationer til E Bindstouw og fremhæver Smidth. Det blev redaktøren F. Henriksen, der udgav Ude og Hjemme, der sørgede for at Smidth fik smør på brødet, idet han lod ham illustrere ugebladet og sørgede for, at han fik en indbydelse til at tegne til udgivelsen af Mowns. Siden malede Smidth sine kendte billeder til En Landsbydegns Dagbog i den såkaldte gråt i gråt stil. En udstilling i år 1900 gjorde den 61- årige Hans Smidth berømt. Karl Madsen siger at Tegnepennen var et Materiale, som faldt ham noget ubekvemt i Haanden og han kun sjældent forstod at anvende med synderlig Behændighed. De malede Toner lod ham lettere indvinde den tilsigtede Virkning. Han har i disse Graat i Graat malte Billeder faaet saa megen Farve som der i saadanne kan opnaas, tilmed en Behandling, der er frisk, sikker, smuk, næsten elegant. Fremstillingerne er nøje afstemte efter Fortællingens troskyldige Tone, Opfattelsen lige saa jævn og ligetil som inderlig og sjælfuld. I vores tid har Hans Smidth opnået stor anerkendelse og der foreligger en række bøger om ham. Bl.a. kan man fremhæve Hans Edvard Nørregaard-Nielsens bog Hedebilleder udgivet af Kunstcentret Silkeborg Bad 1997, hvor mange af Smidths billeder er gengivet. Blicher-Selskabet har ofte anvendt billeder af Smidth, bl.a. til forsiden af bogen Blicher-Blicher 2006 og i Evighedskalenderen fra Henrik Ljungberg: Fra morgenstund til den mørke nat (Fra causeri anvendt ved selskabets årsfest 2012) Tidens gang er et gennemgående motiv i St.St. Blichers forfatterskab: tragisk turneret i Brudstykker af en Landsbydegns Dagbog, komisk i Ak! hvor forandret! begge velkendte novelletitler. I Blichers lyrik findes en lignende spænding i opfattelsen af dagens gang, årets gang, livets gang. Ouverturen til digtsamlingen Trækfuglene begynder Det er hvidt herude. Digtet fik melodi af Thomas Laub i 1914, men Laub udelod en strofe fordi den ikke passede ind i hans melankolske iscenesættelse. Laub lyttede kun til den elegiske tone i digtet, tabets tone, han hørte ikke den boblende forventning der er i Blichers poesi altid. Strofen han udelod, var den om hanen, tamfuglen, der svinger sig op på hovedet af en snemand (Blicher), klasker med vingerne og galer - og så spørger ouverturens lyriske jeg: Hvad monstroe han vil den Praler? Hvis endda om Tøe han spaaer! Ja, det gør han, for det gør Blicher altid. Blicher var en kristen præst og samtidig et meget jordisk menneske, en digter. Han ser altid på vejrudsigten. Altid på tabet som vilkåret og morgendagen som muligheden. Efterår og forår i Danmark. Blicher har været i Sverige om sommeren, og erindringens lys lever i ham. I prologen til digtsamlingen Svithiod (det oldnordiske navn for Sverige) skildrer han en Efterårs-Blicher der står i sit landskab: Hvad flaggred hist bag Espens tynde Grene? 3 En fremmed Fugl? Jeg er dog ei alene En Reisende maaskee? Hvorfra? hvorhen? Dit Navn? Morkulla Ah! Min svenske Ven! Det er sneppen. Fuglen som trækker gennem Danmark fra nord til syd. Nu. Nu ser han den og længes efter det tidlige forår hvor sneppen igen rejser gennem det jyske landskab på vej mod det Sverige som Blicher er blevet fortrolig med en fortrolighed og livsglæde som sneppen bliver symbol på; forårets offer: Tys, tys, tys! hvad hører jeg? Hvad er det, som rører sig Hisset i Haslen Med Raslen? Med klapprende Vinger Sig svinger? Ja, ved Sanct Hubertus! der har vi den jo! Nu bliver der hverken Rist eller Ro. Tirez haut! tirez haut! Hvilken stærk Magie Ligger i Disse mystiske Ord: Er det ej, som om virkelig foer Et electrisk Stød gjennem Jægerens Bryst Ved den tryllende Røst? Fra Morgenstund Til den mørke Nat Tirez haut er fransk og betyder skyd højt. Skyd højt hele den lange forårsdag fra morgenstund til den mørke nat. Det er nuets udsagn livsglædens og Blicher slutter sit sneppedigt og sin jagtdag med ordene: Og Jægeren hænger sin Bøsse hen; Mon jeg er med, naar det hedder igjen: Tirez! tirez haut! Sneppen i Svithiod (1837) og sneppen i Trækfuglene (1838) pusler i det jyske krat og trækker over den jyske himmel i gråvejr og lysvejr. Og jægeren/ digteren nåede at være med flere år endnu.

4 Erik Harbo: Brudstykker fra Blicheregnen Blicheregnens Museumsforening har gennem 32 år udgivet Brudstykker fra Blicheregnen som foreningens årbog til de 450 medlemmer i samarbejde med Blicheregnens lokalhistoriske Arkiv. Det overordnede ansvar har bestyrelsen og den nedsatte redaktionskomite og forfatterne til artiklerne er både fra egnen og udefra. Samtidig har foreningen nydt godt af samarbejdet med museets ansatte og her er grund til at nævne Hans Kruse, tidligere museumsleder, død i 2012, og Inger Michelsen, museumsassistent. Hertil kommer foreningens tidligere formand Eigil Overby, død i 2012, og Bente Sørensen, den nuværende formand foruden en mængde navne, som der ikke kan blive plads til at nævne her. Når det gælder Blicher er det klart, at der jævnlig er fremkommet artikler om ham og hans tid i Thorning Brudstykker er tidligere blevet omtalt i, men her vil jeg nøjes med at omtale årgangene 2010 og 2011 for at give Blicher-Selskabets medlemmer et indtryk af denne interessante udgivelse. Også i andre jyske Blicheregne har man haft tradition for at holde kendskabet til Blicher vedlige gennem lignende udgivelser, og det vil blive omtalt i det næste nummer af Noter. Det er ikke småting, der er blevet fortalt i Brudstykker om livet i Thorning og omegn. Ofte rørende skildringer der har mange år på bagen, men som også giver indtryk af, hvilken levende egn vi befinder os i. Titelbladets foto i årgang 10 viser en affotografering af O.J. Rawerts billede af 4 Pavillonen på Haga, der minder os om den prægtige tur som Hans Kruse arrangerede for Blicher-Selskabets medlemmer og Foreningen Norden for Viborg i Fra Blichers tid finder vi en glimrende beretning af Anne Sofie V. Christensen om en pige, Elle, der var forlovet med en soldat, der faldt ved slaget på Rheden Da hun var meget fattig og også ventede barn med soldaten, søgte hun om tilskud først til barnet, og da det døde 3 mdr. gammelt, om enkepension, der også blev bevilget. De omtalte arkivalier stammer fra Rigsarkivet, og man ser igennem disse, hvilken vigtig rolle præsterne har haft i den slags sager. For den sags skyld kunne det næsten have været Blicher eller hans far der skulle have taget sig af sagen. Nu blev det Steens formand i embedet, der hjalp til. Esben Overgaard Jensen skriver om Hosekræmmeren i Over Simmelkjær. Hvem var Hosekræmmeren? Overgaard Jensen er ud af slægten, der har ejet den såkaldte Hosekræmmergård i Simmelkjær. Han er dog lige så usikker som mange andre, om det nu er den gård, Blicher har ladet sig inspirere af. Han slutter med nogle meget indviklede familieudredninger og omtaler Aakjærs sagn om den myrdede hosekræmmer i romanen Bondens søn. Tilbage er der blot at sige, at Hosekræmmeren er en novelle, det er fiktion, huset kan ligge uendelig mange steder, for huset er nemlig også fiktion. Vi finder også James Lerches artikel om En indbydelse til et selskab (Aftrykt på side 7). Erik Harbo: Om E Bindstouw I cd-bookletten er der en indholdsfortegnelse, hvoraf fremgår hvornår Blicher skrev de forskellige fortællinger og sange, samt hvilken dialekt han valgte. Enkelte oplysningerne er taget fra udgaven 1982, hvor der medfulgte et teksthefte, hvor professor Peter Skautrup havde gjort rede for historien bag E Bindstouw. 9 Historien. I Midt- og Vestjylland strikkede (bandt) man uldtøj formodentlig gennem flere hundrede år, dvs. strømper, undertøj, underskjorter. Alle bandt både tidligt og silde, hvor man gik og stod. Indtægterne fra denne industri havde stor betydning i disse bindeegne. Man mødtes i de lange vinteraftner for at binde sammen. Det er denne situation Blicher beskriver med sin sædvanlige genialitet. Man mødes i skolestuen i Lysgaard hos degnen Kræn Koustrup, og forbilledet for denne degn er Mogens Andersen, der var lærer her i Niels Blichers tid som præst i Vium (skildret i Topographie over Vium Præstekald). Lokaliterne, der omtales, ligger næsten alle ved Lysgaard og nærmeste sogne. Om aftenen var der stadig varme i skolestuen, og det kunne man så udnytte. Man bænkede sig om bordskiven, målte garnet af og fik det op om krogen i loftet, og så var man klar til at binde om kap. Blichers personer er alle ældre, oprindeligt har det nok været de unge mennesker, der samledes om aftenen. I Thorning har der siden 1932 været tradition for at opføre E Bindstouw. I programmet redegør Verner Vad for hvornår E Bindstouw er blevet opført i Thorning. Det var Landbrugskonsulent J. Finderup Jakobsen, der samlede nogle Blicher-interesserede. Første forestilling opførtes i Thorning forsamlingshus på digterens 150 års fødselsdag, 11. okt Opførelse blev en stor succes. Disse Thorningfolk fik i de følgende år meget travlt; der var bud efter dem fra snart alle egne af landet og man tog på turne til København. For det nye hold der på opfordring af bl.a. Verner Vad gik i gang igen, var de gamle kulisser, rekvisitter og tøj stadig tilstede. Også denne gruppe af Thorningfolk udførte forestillingen mange gange gennem en række år. De medvirkende var som på cd en: se bookletten I bookletten er der en gennemgang af personernes historier, ligesom der er gode muligheder for at opsøge historien på hvor Blicher-selskabets udgave fra (fire bd.) er stillet til rådighed for Det kgl. Bibliotek. Man kan downloade en udgave med oversættelse til rigsdansk. Ill. Fra Mowns af Hans Smidth

5 8 skillige effekter fra Blicher, bl.a. hans autograf. Den er klippet ud af et dokument, så indholdet af brevet eller attesten kender jeg ikke. Min morfar har noteret:»fra en Attest i Familien Boldtsens eje«. Det er derfor tænkeligt, at det også er her, min morfar har fundet og fået»indbydelsen«. En anden mulighed er, at den stammer fra en af de tre omtalte aviser: Randers Amtsavis, Jyllands-Posten eller Den Viborger Samler. Jeg har forsøgt, men det er ikke lykkedes mig, at opspore andre eksemplarer af denne indbydelse. I den store Blicher-bibliografi som Danmarks Biblioteksskole og Blicher-Selskabet udgav, står opført som nr. 867 Bekendtgørelse og nr. 869 Artikel, som omhandler indbydelsen, men det lader ikke til at være et selvstændigt ark. Formentlig er indbydelsen sendt til en udvalgt kreds, som man har håbet ville være med. Ved siden af denne direkte henvendelse er teksten så indrykket i avisen. Festen på Himmelbjerget 1842 Det år blev festen holdt efter samme mønster som de tidligere fester i 1839, -40 og -41. Men der var færre deltagere, kun Blicher holdt tre af talerne:»en Tale om den rigtige Landevej«,»Conservativ et prosaisk Foredrag«, og en tale for la Cour:»Endnu en Frelse i Nøden en Gang i Døden«, og så læste han redningsdigtet:»det var en stadselig Vinterdag«, og senere digtene»margrethe Ulfeld«,»Eleonore Ulfeld«og»Soven og Drømmen«. To nye sange havde han også skrevet. Til festen underholdt danske og svenske studentersangere med flerstemmig sang, og Randers Regiments-Musikkorps spillede. Det følgende år var Blicher ikke med i festkomiteen, men leverede alligevel en række taler og sange. Ved festen i 1844 talte Blicher også, men kun én gang. Det blev den sidste fest, for komiteen nedlagde sig selv. Blicher forsøgte på egen hånd at genoplive festen, men uden held. Heller ikke hans tanker om en fest på Hohøj ved Mariager blev til noget. I stedet besøgte han fester på Sjælland og på Skamlingsbanken. Jeg tror, det ville have glædet min morfar at se indbydelsen overdraget til Blicheregnens Museum. Ved lejlighed kommer også et lille trefarvet grønt/ blåt/hvidt stykke stof, som var adgangstegn ved himmelbjergfesterne. Det stammer fra Nordisk folkefest 1939 i anledning af 100-året for den første af festerne. Erik Harbo har i sin bog:»st. St. Blicher og Himmelbjerget, 1999«refereret Blichers forklaring på farverne:»blaat er Havet. Blaa er Himlen. Blaa er Nattens Himmelhvælving. Hvidt er Nordens Vinterfarve. Hvidt betyder Uskyld, Sjælens og Hjertets Renhed. Grøn er Forårets festlige Dragt, Ungdommens farve, Håbets og Glædens Farve. Årsgave I Erik Harbo synger sange af Blicher I sidste nummer af Noter er der gjort rede for indholdet på cd en. Årsgave II E Bindstouw Det er med stor glæde at Blicheregnens Museumsforening og Blicher-Selskabet kan præsentere denne ny-digitaliserede udgave af E Bindstouw. Se også bogliste Brudstykker 2011 indeholder i Blichersammenhæng et par spændende og oplysende artikler. Titelbladet afbilder herregården Palstrup, som Blicher bl.a. bruger i Røverstuen. I forordet citerer formanden Bente Sørensen Blichers sidste digt fra Nytår 1848 (Randers Avis) Så er et Aar da atter gjemt med den sigende begyndelse: Det onde maa du tåle og senere Det gode maa du nyde og til sidst Ej bedre kan den gamle Mand Dig raade. Edvin Sevelsted skriver om Tange ås fire vandmøller, møller som Blicher må have kendt, og hvor der stadig er huse og bygninger tilbage. Det drejer sig om Kærsholm, Humle, Hørup og Højbjerg møller. Lise Kærgaard Andersen har fat i en væsentlig beretning om Hosekræmmerfamilien Keller, Thorning. Af de personer i Thorning, som Blicher har omtalt mest, bærer sognefoged Johs. Keller prisen, i dag kendt fra breve og små beretninger. Blicher fandt hos 5 Helle Frisman: Ordets dag i Randers lørdag den 27. oktober 2012 Lørdag den 27. oktober afholdtes Ordets dag i Randers. Efter nogle begyndervanskeligheder de første to år synes arrangementet nu at have fundet sin form. Dog er mængden af aktiviteter i forhold til tidsrammen stadig for stor. Omdrejningspunktet er hvert år tildelingen af Karin Michaëlis Prisen. Blandt 6 nominerede gik prisen i år til Henriette E. Møller for romanen Danskerheld, hvis hovedperson er med hold 9 i Irak. Ud over præsentationer af flere nulevende forfattere med tilknytning til Randers var St. St. Blicher årets tema. Der var et foredrag om Blichers lyrik ved undertegnede, og et andet, hvor foredragsholderen journalist Christian Degn sammenlignede Blichers novelle Hosekræmmeren med nutidens fjernsynsportrætter af mennesker i krisesituationer. Endelig sang Ejnar Gaardmand tre digte af Blicher, nemlig Snedkervisen, uddrag af Min Svanesang og den lystige Jeg havde mig en Kæreste fra Kærlighed paa Dagvognen. Melodierne var komponeret af Sven Foged, der også akkompagnerede. Alt i alt tegner Ordets Dag til at blive en fast institution i årets gang i Randers. ham de oplysninger, han skulle bruge til sine indberetninger til kancelliet om egnens hosebinderi. Blicher beretter også, at Keller var en dygtig mand, der som den første gjorde brug af at mergle sine marker (apropos: der siges, at der lå en dynge aldrig udbragt mergel ved Thorning præstegård, da Blicher rejste). Keller blev født i Der fortælles en fantastisk historie om den vævekoloni på 476 vævere med koner og børn, som Bernstorff fik til Danmark først i erne. Først til Odense, dernæst til Taasinge. Kellerslægten søgte om tilladelse til at slå sig ned ved Randbøldal og endte i kolonien på Frederikshede. Den unge Johannes begyndte nu som hosekræmmer og slog sig ned i Thorning, hvor han købte gården Kauersgaard. Han søgte samtidig viden og oplysning, hvor han kunne finde den, og lånte bøger, ikke mindst hos Blicher. Han siger selv, at der blev knyttet et direkte venskab med Blicherfamilien, et venskab, der forsatte

6 selvom Blicher flyttede til Spentrup. En lang række breve mellem Johs. Keller og sønnen Chr. Bach (moderens efternavn), der var i lære i en klædehandel i København, er bevaret. Keller døde i 1851 og blev begravet på Thorning kirkegård. Senere tiders ufornuft tillod at graven blev sløjfet i 1944!! Eigil Overby skriver om Matthias Wilhelm Mohr. De drejer sig om den gårdejer og forpagter, som er omtalt meget grundigt i den dagbog som den 16-årige Severin Weiersøe skrev, da han i 1830 blev ansat som huslærer på Mohrs gård Klausholm, Levring sogn ved Viborg. Knud Sørensen har skrevet en udførlig bog om Weiersøe. I artiklen omtales Weiersøes betagelse af Mohr, men også hans oplevelse af Blichers Brudstykker af en Landsbydegns Dagbog, som han fik lov at læse. Vi ved, at han opfattede historien som sand, sådan som Blicher forsøgte at bilde folk ind ved den første udgivelse i Læsefrugter Mohrs liv fik en tragisk ende. Han tog sit eget liv plaget af sygdom (koldbrand, der gav ulidelige smerter). Han efterlod sig kone og ganske små børn. Denne artikel blev Overbys sidste. Hans indsats har ifølge Bente Sørensen været uvurderlig for foreningen. Sidst i bogen fortæller Grethe Bo Madsen om en Blicherfamilie, der i generationer (7) har opkaldt barn nr. 2 efter den gamle tip,tip oldefader. De problemer, der følger med at bære så kendt et navn, er også beskrevet. Faktum er, at traditionen nu er brudt, og den sidst ankomne toer er blevet døbt William. Jeg vil til slut anbefale vore medlemmer at læse de relevante artikler, og måske kunne jeg forstille mig et udvidet samarbejde mellem Blicher-Selskabet og de foreninger, der beskæftiger sig med Blicherstof. Vi ønsker Brudstykker rigtig mange leveår fremover. Årbøgerne kan købes på museet. James Lerche: Indbydelse til et selskab Den 5. april 1842 udsendte Blicher sammen med 10 andre en indbydelse til dannelse af»et fast Himmelbjerg-Selskab«. Tanken var, at medlemmerne skulle tegne sig for et årligt bidrag på en Rbd., og med denne fond kunne en komite så arrangere festerne, uden at de selv skulle risikere noget økonomisk. Den lille trykte indbydelse har jeg fra min morfar, Holger Hjersing ( ). Han kom i købmandslære i Grenå, giftede sig 1899 i Randers og etablerede sig få år senere i Hadsund som tømmerhandler. Allerede dengang blev han optaget af Blicher. Hans kone min mormor var en meget smuk lille dame, måske lidt som Ernestine. Morfar var et naturmenneske, og min mor har fortalt, at han næsten hver dag klokken 17 prompte lukkede forretningen, og så tog han sin elskede hund med på en lang vandretur på heden. Ofte kom han sent hjem, hvor konen ventede måske ikke ligefrem med»krabasken«, men hun havde ingen forståelse for hans liv på heden. Det har ikke været et rosenrødt ægteskab, men min morfar fandt gennem Blicher en»lidelsesfælle«. Med flid og begejstring læste han alle Blichers noveller og begyndte tidligt at samle på Blicherskrifter. Han korresponderede med samtidens største Blicher-kendere. Breve og hilsner er gemt fra blandt andre Johannes Nørvig og Jeppe Aakjær. I et brev fra Aakjær kan læses, at min morfar har spurgt efter førstetryk af Blicher. Min mor har også fortalt, hvordan hun som ganske lille pige ofte var ude at gå tur med sin far. Så bankede de på hos folk i omegnen og spurgte, om de havde nogle bøger af Blicher, som han måtte få eller købe. Som 60-årig i 1927 afhændede han sin tømmerhandel og flyttede med familien (sin kone og tre døtre) til Randers. Min morfar var nu en inkarneret Blichersamler. Adskillige timer hver dag tilbragte han i arkiverne på Randers Amtsavis, hvor han afskrev alt hvad der stod i avisen om og af Steen Steensen Blicher fra 1810 og frem. Han indså, at en genvej til forståelse af Blicher gik gennem faderen Niels Blicher, og derfor omfattedes også han af morfars interesse og undersøgelser. Det kom blandt andet Jesper Langballe til gode i forbindelse med hans bog»niels Blicher. En 1700-tals præst«. Morfars optegnelser, som nu er hos mig, supplerede Jesper Langballes egen fortegnelse over Niels Blichers skrifter med yderligere 50. Morfars undersøgelser er også foregået på Jyllands- Posten og på Den Viborger Samler. På Statsbiblioteket i Århus har min morfar haft et frugtbart venskab med overbibliotekar Bendtsen. Herfra erhvervede han dubletter i bibliotekets samling af Blichers førsteudgaver mod at overdrage en udgave af sine skriftlige optegnelser af og om både Niels og Steen St. Blicher til biblioteket. Sådan kunne man godt handle dengang. Morfars mange håndskrevne bøger findes stadig på Statsbiblioteket i Århus. I Randers har min morfars vennekreds omfattet grossererfamilien Boldtsen. Og denne familie har haft en vis tilknytning til Blicher. Fra dem har min morfar ad- 6 7

HUSK 13. NOVEMBER 2013 FOREDRAG OM MALEREN OLUF HØST MUSEUMSDIREKTØR JENS ERIK SANDBERG

HUSK 13. NOVEMBER 2013 FOREDRAG OM MALEREN OLUF HØST MUSEUMSDIREKTØR JENS ERIK SANDBERG MEDLEMSBLADET 24. SEPTEMBER 2013 HUSK UDEN FOR MYLDRETID MØD KUNSTNERNE BAG UDSTILLINGEN HUSK 6. OKTOBER 2013 EKSKURSION TIL KUNSTHALLE I HAMBURG DANSK KUNST FRA ECKERSBERG TIL HAMMERSHØI 2. NOVEMBER 2013

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Natur og livsglæde At høre hjemme hjemme

Natur og livsglæde At høre hjemme hjemme Natur og livsglæde At høre hjemme For nogle år siden blev jeg præst på Østerbro i København, og bosat i en lejlighed lige rundt om hjørnet fra Kirken. Fra mine vinduer kunne jeg ikke se så meget som et

Læs mere

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843:

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: 1. juli 1843 Dejlig er denne Natur, og dog har jeg ikke

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn

Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn Tekst og affotografering N.M. Schaiffel-Nielsen Kunstmaler Axel Marinus Sørensen. Han ville så gerne have heddet Randbøl til efternavn, men det ville myndighederne

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Parti fra Hudevad 2009/1 Siden sidst. Udflugt til Ladbyskibet d. 13. 9. 2008 En dejlig solrig lørdag i september drog 15 personer til Ladby. Det blev en oplivende

Læs mere

Jeppe Aakjær 1866-1930 Nanna Aakjær 1874-1962 Solvejg (datter) 1908-2001 Esben (søn) 1911-1958

Jeppe Aakjær 1866-1930 Nanna Aakjær 1874-1962 Solvejg (datter) 1908-2001 Esben (søn) 1911-1958 1 TEMA: REJSER Jeppe Aakjær 1866-1930 Nanna Aakjær 1874-1962 Solvejg (datter) 1908-2001 Esben (søn) 1911-1958 Familien Aakjær rejser meget. I dette hæfte vil du få et lille indblik i hvordan først Jeppe

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken.

Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken. Referat fra Garantloekkens generalforsamling Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken. Referat Indledning: Rigtig

Læs mere

Denne dagbog tilhører Norah

Denne dagbog tilhører Norah Denne dagbog tilhører Norah Den lille bog, du står med i hænderne nu, er en dagbog fra en russisk pige. Hun hedder Norah og er 12 år gammel. Dagbogen handler om hende og hendes familie. De var russiske

Læs mere

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni 2013-2 Siden sidst Onsdag den 16. januar var der foredrag på Ferritslev Friskole. Sognepræst ved Brahetrolleborg, Øster Hæsinge og Krarup Kirker, Ole Buhl Hansen, fortalte om,hvordan vi ved hjælp af humoren

Læs mere

Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød

Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød ABF s kreds Nordsjælland, den 9. september 2014 Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød Antal fremmødte foreninger: 11, som

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

MEDLEMSBLADET. CCcCC HANS J. WEGNER ET NORDISK DESIGNIKON FRA TØNDER

MEDLEMSBLADET. CCcCC HANS J. WEGNER ET NORDISK DESIGNIKON FRA TØNDER MEDLEMSBLADET CCcCC HANS J. WEGNER ET NORDISK DESIGNIKON FRA TØNDER HUSK DET ÅRLIGE KONTINGENT C HVAD GÅR PENGENE TIL? Gennem dit medlemskab af foreningen Venner af Kunstmuseet i Tønder medvirker du for

Læs mere

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C Trøjborg 29. juni 2009 Kære 9. årgang. En tøjklemme. Ja, sådan ser den ud den er blevet lidt gammel og grå lidt angrebet af vejr og vind den er blevet brugt meget. I kender alle sammen tøjklemmer, nogle

Læs mere

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form 1983 Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form Hans og Anna Pedersen VEJEN: Selv om det sner, stormer eller regner kan man hver dag træffe ægteparret Anna og Hans Pedersen, Præstevænget

Læs mere

plus50.nu v/pia Dahl, Adelgade 41, 1. sal 4720 Præstø mobil 40553645, www.plus50.nu www.plus50.nu Faglighed. Fordybelse. Formidling.

plus50.nu v/pia Dahl, Adelgade 41, 1. sal 4720 Præstø mobil 40553645, www.plus50.nu www.plus50.nu Faglighed. Fordybelse. Formidling. 1 plus50.nu v/, Adelgade 41, 1. sal 4720 Præstø mobil 40553645, www.plus50.nu Foredrag - Fortællinger - Fællessang www.plus50.nu Faglighed. Fordybelse. Formidling. 2 Præstø, oktober 2012 Kære lokalforening

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

Sent ankomne elever i de ældste klasser-hvordan kommer vi i gang med tekstlæsning?

Sent ankomne elever i de ældste klasser-hvordan kommer vi i gang med tekstlæsning? Sent ankomne elever i de ældste klasser-hvordan kommer vi i gang med tekstlæsning? 1 Indhold Hvor dygtig skal eleven være for at kunne læse og forstå en længere tekst? Hvordan sikrer vi, at eleven forstår

Læs mere

Billund er en del af Engelsholms strøgods, der endda lå så langt fra Engelsholm, at bønderne blev fritaget for hoveriarbejdet.

Billund er en del af Engelsholms strøgods, der endda lå så langt fra Engelsholm, at bønderne blev fritaget for hoveriarbejdet. En farverig dame i Billunds historie. I flere beskrivelser af Billunds historie står der, at Knud Brahes svigermoder Anna Gjordsdatter vist har boet i Billund omkring år 1600. (John Møller, Historiske

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015. Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11

Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015. Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11 Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015 Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11 Kære konfirmander. Så er vi omsider nået frem til den store

Læs mere

Talepunkter: Bramsen-festen 28/8 2011

Talepunkter: Bramsen-festen 28/8 2011 Talepunkter: Bramsen-festen 28/8 2011 Jeg hedder Charlotte Jeg er fra Aage-grenen - I kan læse mere om mig på side 346 Jeg hedder Camilla Jeg er også fra Aage-grenen, men jeg er også fra Ludvig-grenen

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Special-pædagogisk forlag OPGAVER TIL. H.C. Andersens liv

Special-pædagogisk forlag OPGAVER TIL. H.C. Andersens liv E T E R OPGAVER TIL H.C. Andersens liv NAVN: Før du læser bogen OPGAVE 1 Instruktion: Hvad ved du om H.C. Andersen? Skriv stikord til de fire overskrifter i cirklen. Se eksemplet. P E R S O N E R T I N

Læs mere

GRÆNSER. Arbejdende ugekursus for forfattere, illustratorer og oversættere 04. - 10. oktober 2015

GRÆNSER. Arbejdende ugekursus for forfattere, illustratorer og oversættere 04. - 10. oktober 2015 GRÆNSER Arbejdende ugekursus for forfattere, illustratorer og oversættere 04. - 10. oktober 2015 Jaruplund Højskole I samarbejde med Litteratour og Dansk Forfatterforening Tør du krydse grænsen og udfordre

Læs mere

Emilius Bærentzen en portrætkunstner i guldalderens Danmark

Emilius Bærentzen en portrætkunstner i guldalderens Danmark Emilius Bærentzen en portrætkunstner i guldalderens Danmark Tale ved åbningsreception 23. Januar 2014 Peter Christensen Teilmann Direktør, Teatermuseet i Hofteatret Velkommen til jer alle. Mit navn er

Læs mere

Velkommen til H.C. Andersens Hus!

Velkommen til H.C. Andersens Hus! Velkommen til H.C. Andersens Hus! Museet er inddelt i forskellige afsnit: Tiden, Mennesket, Værket, Livet, Fødehjemmet, Raritetskabinettet, Mindehallen, Kunsten og Gallerigangen. Opgaverne her følger denne

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

NYHEDSBREV OKTOBER 2014

NYHEDSBREV OKTOBER 2014 NYHEDSBREV OKTOBER 2014 Oktober måned er budt velkommen og efteråret har givet os mange dejlige timer udenfor i solskin, regn og blæst :- ) Vi nyder at være ude, og børnene er begyndt selv at efterspørge

Læs mere

Stenløse Lokalarkivs Venner.

Stenløse Lokalarkivs Venner. Stenløse Lokalarkivs Venner. Referat af foreningens ordinære generalforsamling mandag 22. april 2013. 1. Johannes Nielsen blev valgt som ordstyrer. Han konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

GUTTERMANN KULTURPRODUKTION

GUTTERMANN KULTURPRODUKTION GUTTERMANN KULTURPRODUKTION GK Books GK Live www.guttermann-kultur.dk Skriv til os på: guttermannkultur@gmail.com Eller ring på: mobil +45 23 72 31 22, mobil +45 40 59 22 83 eller fastnet +45 33 24 02

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 15. Emne: Verden omkring mig HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 15 Emne: Verden omkring mig side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 15. Emne: Verden omkring mig HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 15 Emne: Verden omkring mig side 1 Uge 15 Emne: Verden omkring mig Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 15 Emne: Verden omkring mig side 1 HIPPY HippHopp Uge15_Verden omkring mig.indd 1 06/07/10 12.05 Uge 15 l Verden omkring

Læs mere

Bør Kristendommen afskaffes

Bør Kristendommen afskaffes Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32.

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32. Fredag den 10. juli vil Vibeke Vang og Jan Kristoffersen sige ja til hinanden. Det sker i Roskilde Frikirke kl. 15.00. Kom og være med til denne vigtige begivenhed i Vibekes og Jans liv. Efter vielsen

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Fra Rolfsted Skole 2008/1 Siden sidst. Lørdag d. 15-9-07 var der tur til Carl Nielsens Barndomshjem i Nr. Søby. Der var mødt ca. 20. Det var spændende at høre om

Læs mere

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro er en gammel stedsbetegnelse for overgangen af Skals å, i tidernes

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Lokalhistoriske. arrangementer. Sinding, 1950

Lokalhistoriske. arrangementer. Sinding, 1950 Lokalhistoriske arrangementer Sinding, 1950 Silkeborg efterår 2009 BESØG PÅ FUNDER RADIOMUSEUM Onsdag 19. august kl.19 Bjarne Jensen vil vise og fortælle om sine 1685 gamle radioer, grammofoner, fjernsyn

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Weekend højskole 2015

Weekend højskole 2015 Weekend højskole 2015 Biografier - og det der ligner Kan vi lære af andre menneskers erfaringer? Tre dages weekend-højskole om og med biografier. Fem spændende foredrag med meget forskellige tilgange til

Læs mere

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle Juleaften, domkirken 16.30 : 94 Det kimer nu, 119 Julen har bragt, 104 Et barn er født, 120 Dejlig er jorden. 1.salme, Salutation og kollekt med korsvar, Koret: "Højlovet være han som kommer i Herrens

Læs mere

Åben 1. juni til 31. August: Lørdage og søndage fra kl. 14 17. Generalforsamling, Onsdag den 28. marts 2007, kl. 19, i kontoret for Bælum Varmeværk

Åben 1. juni til 31. August: Lørdage og søndage fra kl. 14 17. Generalforsamling, Onsdag den 28. marts 2007, kl. 19, i kontoret for Bælum Varmeværk Bælum Møllelaug Åben 1. juni til 31. August: Lørdage og søndage fra kl. 14 17. Generalforsamling, Onsdag den 28. marts 2007, kl. 19, i kontoret for Bælum Varmeværk 1. Valg af en dirigent, referent og 2

Læs mere

NB. Hvis du kommer efter kl. 14.30 bedes du ringe på mobil 28633403, så kommer vi og lukker dig ind.

NB. Hvis du kommer efter kl. 14.30 bedes du ringe på mobil 28633403, så kommer vi og lukker dig ind. Årgang 23 Nr.4/2014. Medlemsblad for foreningen Legetøjets venner Næste møde: Torsdag den 3. april 2014 kl. 14.30 Lyshøjgårdsvej 103, kælderen 2500 Valby Månedens emne: Generalforsamling og loppetorv NB.

Læs mere

Sommerkursus 2014. 29. juni 5. juli 2014

Sommerkursus 2014. 29. juni 5. juli 2014 Sommerkursus 2014 29. juni 5. juli 2014 Musik og Teaterhøjskolen vil summe af livsglæde, musik, udendørsaktiviteter, foredrag og hyggeligt samvær for dig, som har lyst til at være en del af et fællesskab

Læs mere

Karen Blixen 17. april 1885-7. sept. 1962

Karen Blixen 17. april 1885-7. sept. 1962 Karen Blixen 17. april 1885-7. sept. 1962 Karen Blixen kom til verden på familiens gård Rungstedlund i Nordsjælland som Karen Christenze Dinesen, et barn af en aristokratisk+ borgerlig familie. 1 Wilhelm

Læs mere

BLICHERNOTER MEDDELELSER FRA BLICHER SELSKABET. December 2008 redigeret af Erik Harbo

BLICHERNOTER MEDDELELSER FRA BLICHER SELSKABET. December 2008 redigeret af Erik Harbo BLICHERNOTER MEDDELELSER FRA BLICHER SELSKABET December 2008 redigeret af Erik Harbo BLICHERNOTER indeholder Referat af årsfest 12. oktober 2008 Referat af seminar på Skærum Mølle september 2008 ved Helle

Læs mere

Logo er fra Pontoppidans danske atlas år 1763. - 1 -

Logo er fra Pontoppidans danske atlas år 1763. - 1 - ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Slægt & Aner ----------------------------------------------------------------------------

Læs mere

HVAD VIL DE SIGE AT BÆRE FRUGT

HVAD VIL DE SIGE AT BÆRE FRUGT UNDERVISNING FRA MIDTJYLLANDS FRIKIRKE - AUGUST 2012 Finlandsgade 53, 7430 Ikast Telefon: 40 78 78 29 Internet: www.mjkk.dk E-mail: info@mjfk.dk HVAD VIL DE SIGE AT BÆRE FRUGT Som kristen bør man have

Læs mere

Holme sogns tilblivelse.

Holme sogns tilblivelse. De følgende sider er sendt i Århus Nærradio i 1991. Udsendelsen var tilrettelagt af nu afdøde viceinspektør på Rundhøjskolen Vagn Jensen, som gennem mange år opbyggede Holme sogns lokalhistoriske arkiv

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Jkf Faaborg-Midtfyn kommune.

Jkf Faaborg-Midtfyn kommune. Referat JKF møde d. 29. august 2012. Sted: Flemmings Fiskehytte Horne Strandvej. Tilstede: Ejgil Jensen (EJ), Peter Reitz (PR), Jerrik Andersen (JA), Jesper Langfeldt (JL), Flemming Sørensen (FS) og Jens

Læs mere

25.februar: Generalforsamling.

25.februar: Generalforsamling. Viborg med.jan.1997 Kære Dantemedlem. Først naturligvis godt nytår og alt sådan noget. Nu er julekrybben gemt væk igen, og livet vil gå videre, som om intet er hændt, og det er der jo ret beset heller

Læs mere

nu titte til hinanden

nu titte til hinanden nu titte til hinanden Taget fra Børnetekstrækken, Bog 10 Udvalgt salme Nu titte til hinanden. ( Syng med, Lohse nr. 79 el. DDS nr. 750). Tekst Se Udvalgt salme Mark 10,14b. Huskeord (Vælg et af følgende

Læs mere

Fra broen ved Marius Pedersen 2012-2

Fra broen ved Marius Pedersen 2012-2 Fra broen ved Marius Pedersen 2012-2 Siden sidst Torsdag den 19 januar var der foredrag i Friskolen hvor tidligere højskolelærer Per Sonne fortalte om Frithof Nansen der krydsede Grønlands indlandsis.

Læs mere

Selvportræt Selvportræt Selvportræt Selvportræt Selvportræt. Hvem er jeg?

Selvportræt Selvportræt Selvportræt Selvportræt Selvportræt. Hvem er jeg? Mit navn Byen jeg blev født i Kirken jeg blev døbt i Min mor Min far Mine søskende Min morfar og mormor Min farfar og farmor Mit kæledyr Min adresse Min fødselsdato Min fritidsinteresse Jeg samler på Mit

Læs mere

Ilse Sand. Sig ordentligt. farvel

Ilse Sand. Sig ordentligt. farvel Ilse Sand Sig ordentligt farvel 1 Sig ordentligt farvel! Denne vejledning må gerne kopieres og foræres til familie og venner. Forord Mange problemer skyldes brudte relationer, som man ikke har fået sagt

Læs mere

Lyset og smerten. Glasskår er helhed, der er gået i stykker. I min kælder står også et gammelt, smukt glasfad, der har fået et skår.

Lyset og smerten. Glasskår er helhed, der er gået i stykker. I min kælder står også et gammelt, smukt glasfad, der har fået et skår. PRÆDIKEN ALLEHELGENS SØNDAG 2.NOVEMBER 2014 AASTRUP KL. 15 VESTER AABY KL. 17 Tekster: Es. 49,8-11; Åb.21,1-7; Matth. 5,13-16 Salmer: 573,571,552,549,787 Gud, lær os før din vinters gru Som æblerne, der

Læs mere

Johannes larsen museet

Johannes larsen museet Johannes larsen museet om glæden ved kunst og natur Tilbud til skoler Johannes Larsen museet Johannes Larsen Museet er dels et kunstnerhjem, dels et kunstmuseum med egen kunstsamling og skiftende udstillinger.

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM Peter Hansen: Kai Nielsen modellerer Mads Rasmussen, 1913 UNDERVISNINGSMATERIALE FOR 4.-6. KLASSE MADS RASMUSSEN OG FAABORG MUSEUM I begyndelsen af 1910 fik konservesfabrikant

Læs mere

YN stiftende bestyrelsesmøde d. 27.februar 2010 fra 13-20

YN stiftende bestyrelsesmøde d. 27.februar 2010 fra 13-20 YN stiftende bestyrelsesmøde d. 27.februar 2010 fra 13-20 Tilstede: Bo, Anne Katrine, Mette, Anette og Anette. Fra kl. 15-17: Anne Mette Hejl Referent: Anette M Pkt. 1: Overdragelse af dokumenter. Anne

Læs mere

Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O

Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O 1 Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O maj 2008 3. årgang nr. 7 Redaktion: Politihistorisk udvalg v/ Anton Jensen. Ansvarshavende, næstformand i selskabet Erik Juul Nielsen. Selskabets virksomhed.

Læs mere

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 1. Information om medlemsweekend år 2010 Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 Så nærmer sig tiden som mange af os har glædet os til et helt år hvor vi skal mødes igen

Læs mere

ARV. Luciaoptog. www.furbib.dk. barndommens gade skikke eventyr genkendelse traditioner. klassikere brætspil rim & remser sanglege

ARV. Luciaoptog. www.furbib.dk. barndommens gade skikke eventyr genkendelse traditioner. klassikere brætspil rim & remser sanglege Luciaoptog Nattergalen skal findes sæsonprogram børn efterår 2015 furesø bibliotek & borgerservice Zebra-ze-ze ARV Brætspilscafé Mis med de blå øjne R barndommens gade skikke eventyr genkendelse traditioner

Læs mere

1. Valg af dirigent, forslag? 2. Bestyrelsens beretning årets gang- foreningens udvalg 3. Behandling af indkomne forslag, modtages senest d.12.5.

1. Valg af dirigent, forslag? 2. Bestyrelsens beretning årets gang- foreningens udvalg 3. Behandling af indkomne forslag, modtages senest d.12.5. Søndag den: 26.05.2013 kl.10: Referat fra ordinær generalforsamling i Sønderballe Ejerlavs Beboerforening sted: Lejrskolen Sønderballe Gåsevig der serveres morgenbrød! Dagsorden: 1. Valg af dirigent, forslag?

Læs mere

MOSTER ANNA 4-5-1893: Leif den 23-04-2013 Anna 1930 Anna 1959 Harald 1959

MOSTER ANNA 4-5-1893: Leif den 23-04-2013 Anna 1930 Anna 1959 Harald 1959 MOSTER ANNA 4-5-1893: Leif den 23-04-2013 Anna 1930 Anna 1959 Harald 1959 Hej igen Uffe! I fortsættelse af behagelig telefonsamtale med dig d.d., samt din ordre til mig ( Så kære Leif: du må ta' kontakt

Læs mere

Weitemeyers Kilde. Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske

Weitemeyers Kilde. Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Søren Andreasen er kendt for at fly e ud i en jord/halmhy e om sommeren, mens han opdyrkede sit stykke land på Lamme orden. Man mener, at da Søren

Læs mere

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08.

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. 1.Velkomst Susanne bød velkommen og der var et specielt velkommen til vores nye kasserer, Erik. 2. Valg af dirigent, referent samt næste møde. Dirigent:

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 20. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 20: Jeg ser dit kunstværk,

Læs mere

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag fredag MORGENBÅND MORGENBÅND MORGENBÅND MORGENBÅND

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag fredag MORGENBÅND MORGENBÅND MORGENBÅND MORGENBÅND Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag fredag MORGENBÅND MORGENBÅND MORGENBÅND MORGENBÅND OPSAMLING STØT Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag fredag MORGENBÅND MORGENBÅND MORGENBÅND MORGENBÅND HUSK: At holde orden i klassen.

Læs mere

9. søndag efter trinitatis I Salmer: 413, 294, 692, 728, 488, 697

9. søndag efter trinitatis I Salmer: 413, 294, 692, 728, 488, 697 9. søndag efter trinitatis I Salmer: 413, 294, 692, 728, 488, 697 I det gamle testamente finder vi den store beretning om de to brødre tvillingerne Jakob og Esau. Allerede tidligt i fortællinger om de

Læs mere

Jeg bygger kirken -2

Jeg bygger kirken -2 Jeg kirken - Forkyndelse og mirakler Mål: Kirken forbindes tit med søndagsmøder, som består af sang, prædiken og bøn. Men kirken er meget mere end det.. Gennem denne undervisning prøver vi at forklare

Læs mere

JUNI 2015. Maglebrænde Sogns Beboerforening www.maglebraendeforsamlingshus.dk

JUNI 2015. Maglebrænde Sogns Beboerforening www.maglebraendeforsamlingshus.dk JUNI 2015 Maglebrænde Sogns Beboerforening www.maglebraendeforsamlingshus.dk Bestyrelsen Kaj Andersen og Henny Boch har ønsket at udtræde af bestyrelsen. I stedet er indtrådt Niels Hansen og Carl Petersen.

Læs mere

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis fredag 13. juli 2012 Hun indretter med indføling: Stylet orden Side X 70 23 15 23 jna.dk energivinduer Spar op til 35% nu kontakt os for mere info udstilling: Kratholmvej

Læs mere

VMJK klubblad for 2. kvartal 2015

VMJK klubblad for 2. kvartal 2015 VMJK klubblad for 2. kvartal 2015 Fremtidens tog En fantasi eller hvornår kommer togrejsen til at foregå sådan! Måske vil vi hellere bygge i dette tempo. Her er der jo skinner, landskab og meget andet

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Kan billedet bruges som kilde?

Kan billedet bruges som kilde? I Kildekritikkens ABC har du læst om forskellige tilgange til skriftlige kilder. I dette afsnit kan du lære mere om kildekritik ift. plakater, fotos, malerier, og andet, der kan betegnes som billeder.

Læs mere

Sjove Klip For Børn Klip der er lette at lave

Sjove Klip For Børn Klip der er lette at lave Gratis prøve Agnes Ingersen Sjove Klip For Børn Klip der er lette at lave Foto Claus Eliasen Denne bog er dedikeret min far der døde 5 dage før færdiggørelsen af bogen. Forlaget Ingersen www.forlagetingersen.dk

Læs mere

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Pigen, der havde blinket til mig, stod og ventede på mig ved døren. Jeg ved, at vi tilhører den samme tradition, sagde hun. Jeg hedder Brida. Jeg er ikke

Læs mere

ONSDAGSFOREDRAG Program for 2013/14

ONSDAGSFOREDRAG Program for 2013/14 ONSDAGSFOREDRAG Program for 2013/14 Onsdagsforedragene er et samarbejde mellem Viborg Museum Viborg Lokalhistorisk Arkiv Viborg og Omegns Amatørarkæologer Viborg Museumsforening Velkommen til en ny sæson

Læs mere

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække.

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 1. april 2013 kl. 11.00. Egil Hvid-Olsen Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. Salmer. DDS 234 Som forårssolen morgenrød. DDS 241 Tag det sorte kors fra graven!.

Læs mere

Jeg vil bruge min tale i dag til at tale om to ting:

Jeg vil bruge min tale i dag til at tale om to ting: Nyt skoleår 2015 Hvad er meningen med livet? Og med at blive designer? Tale v. Elsebeth Gerner Nielsen Velkommen til Designskolen Kolding. Velkommen til et nyt skoleår. Velkommen til nye og gamle studerende.

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Dagens program: Formanden bød velkommen til de fremmødte. En særlig velkomst til overlæge Peter Kramp, der holdt dagens foredrag samt til

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Slesvigske Vognsamling Nyhedsbrev august 2011

Slesvigske Vognsamling Nyhedsbrev august 2011 Slesvigske Vognsamling Nyhedsbrev august 2011 Indhold Rekonstruktioner af kanonlavet med forstilling Kørsel med borgmester Konservering / restaurering af sociable Sommerkoncerter Opfordring Forstilling

Læs mere