BLICHERNOTER MEDDELELSER FRA BLICHER- SELSKABET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BLICHERNOTER MEDDELELSER FRA BLICHER- SELSKABET"

Transkript

1 Nyt fra Blichermuseerne: Blichermuseet på Herningsholm: Ring til administrationen for Midtjyllandmuseet og aftal besøg. Museumsgade 32, 7400 HerningTlf.: Blicheregnens museum: Udstillinger: STICKNING - ett hantverk att utveckla Maj-sept. man.- fre , lør. - søn For resten af året se hjemmesiden el. ring Malvinas Hus Spentrup: Udstillinger 1. april - 1. okt. lør. og søn. kl juni -11. aug. + tir. og ons tlf E Bindstouw i Lysgaard: Selskabets bøger kan købes på museerne Dette billede tilsendt af Kristian Nielsen viser Blichers segl på et brev til Ingemann I 1800-tallet var det ganske almindeligt at forsyne breve med segl. Embedsbreve skulle altid forsynes med segl. I dag er det ikke mere så almindeligt, men jeg mindes stadig at have set min far forsyne enkelte vigtige breve med segl. Så blev der tændt et lys og lakken blev varmet op og smeltet ud over bagklappen på brevet og så blev der stemplet. Hvis der var flere dokumenter trak man en snor gennem papirerne og snoren blev heftet med lakken. 12 Bestyrelsen for Blicher-Selskabet Formand: Operasanger Erik Harbo Næstformand: Lektor Helle Frisman Sekretær og kasserer: Kursusleder James Lerche Skuespiller Paul Hüttel Museumsdirektør Bent Bang Larsen Lektor Henrik Ljungberg Lektor Dorrit Færk Møller Fuldmægtig Peder Porse Lektor Thorkild Holm Adjunkt Anders Gjesing Antal medl.: ca. 400 husstande Medlemsskab: Husstand 150 kr. Udland 175 kr. Institutioner: 200 kr. Giro-nr (reg. nr. 9570) Blicher-Selskabets adresse: Havelodden 64, 4000 Roskilde Tlf mail: udgives 3 gange årligt ISSN Arrangementer og kurser 2013 Onsdag 10. april 2013 (forventelig) Forårsmøde og generalforsamling, Kompagnisalen, Lærerstandens Brandforsikring. Lørdag den 10. august Bogdag på Hald Hovedgård Tirsdag 24. september Klassikerdagen: Gustav Wied Seminar på Folkeuniversitetscentret Skærum Mølle, fredag den 27. til søndag den 29. september 2013 i samarbejde med B.S.Ingemann-Selskabet BLICHERNOTER indeholder 1/ Formanden har ordet 2/ Hans Kruse: Fra Helligbrøde til Ærkeengel. Anmeldelse ved Helle Frisman 3/ Henrik Ljungberg: Fra morgenstund til den mørke nat 4/ Helle Frisman: Ordets dag i Formanden har ordet Blicher-Selskabets årsfest blev en meget dejlig dag i Teatermuseet i Hofteatret, ikke mindst for mig som formand for selskabet. Når jeg udtrykker en særlig glæde ved arrangementet, er det fordi jeg fik lov til at planlægge hele arrangementetm, så det stod i poesiens tegn. Dette følges nu op af årsgaven, som vi udsender sammen med disse noter. Referat af aftenen følger i næste nummer. Næste gang vi holder et arrangement er ved vores forårsmøde med generalsamling i april måned. Der indkaldes til dette møde i martsnummeret af Noter, 1 BLICHERNOTER MEDDELELSER FRA BLICHER- SELSKABET November 2012 redigeret af Erik Harbo Brug hjemmesiden Randers, oktober / Erik Harbo: To årgange af Brudstykker 6/ James Lerche: En Indbydelse 7/ Årsgaven. Om E Bindstouw 8/ Om maleren Hans Smidth 9/ er på vej 10/ Museer, arrangementer m.m. men en foreløbig dato er ansat til den 10.april. Forberedelserne til næste års udgivelse er i fuld gang. Det bliver en udgave af Blichers 2. rejse Vestlig Profil af den cimbriske Halvøe, Blichers rejse fra Hamburg til Skagen illustreret af kunstneren Jens Mathiesen. Forberedelserne til det kombinerede Ingemann/ Blicherseminar på Skærum Mølle går også i gang nu ved selskabets bestyrelsesmøde den 16. nov. Billedet her på forsiden er af Hans Smidth til Mowns i E Bindstouw. Se artikel.

2 Hans Kruse: FRA HELLIGBRØ- DE TIL ÆRKEENGEL Anmeldelse ved Helle Frisman. I 2011 redigerede Hans Kruse den fornemme udgave af Blichers to værker om rejsen til Sverige i Lige før sin død her i 2012 nåede han at læse korrektur på en sidste udgivelse, nemlig et meget fint lille leksikon med titlen: FRA HELLIGBRØDE TIL ÆR- KEENGEL. Den lille handy bog består af et alfabetisk ordnet leksikon og Hans Kruses egne tegnede illustrationer. Bogen er således meget pædagogisk og nem at orientere sig i. Vi kan f. eks. se, hvordan ca. 50 forskellige korsvariationer tager sig ud. Hvordan ser et malteserkors ud? Et Andreaskors? Et keltisk kors? Ja det ser vi på tegningerne, og baggrunden for, at de ser ud som de gør, får vi en kort forklaring på i leksikonet. Mange figurer fra kalkmalerier er gengivet i stregtegning, og selvfølgelig har denne anmelder hæftet sig ved, at korbuemaleriet fra Spentrup af synagoga og ecclesia er med og selvfølgelig med forklaring af allegorien i leksikonet. Har man glemt, hvad apostlene hed, kan den mangel udbedres her, og man får anført, hvilke attributter de typisk er udstyret med, Peter og nøglen og den slags. Små kirkehistoriske oplysninger er også med, lige fra aflad og klosterordner til reformation, grundtvigianisme og sognebåndsløsning. Et skema over helligdage i tallet og reduktionen af disse i 1770 kan man også finde. Arkitekturbegreber leder man heller ikke forgæves efter, hverken når det gælder stilarter eller bygningsdele. Også teologiske kernebegreber kan man orientere sig om, f. eks. syndefald og absolution. Her savner jeg dog det helt centrale begreb AGAPE. Men under alle omstændigheder er det en meget fin lille koncentreret bog, som man altid kan have ved hånden, når man besøger kirker hjemme og ude. Den vejledende pris er beskedne 100 kroner. Ordet Agape er det oldgræske substantiv for guddommelig kærlighed og for kærlighed til medmennesket. Desuden betyder det som udsagnsord "elske". Forlaget HIKUIN Illustration fra bogen. Tegning Hans Kruse er på vej! Billedet viser en pakkedag hos formanden. Arbejdet foregår tre gange om året i marts, september og november på Havelodden 64 i Roskilde. Forinden tilrettelægges i aftale med bestyrelsen, medlemslisten justeres i aftale med sekretæren, hvorpå formanden står for redigeringsopgaven og trykket på den store, trofaste Affcio kopimaskine. Forinden har formandens kone læst den nødvendige korrektur og der er indkøbt papir til tryk af 500 eksemplarer. Vi er ikke gået over til farve, selv om der af og til udtrykkes ønske om dette. Det største arbejde foregår i november, hvor årets boggave skal ekspederes. Bøger fylder ret meget. Så er det altid spændende, nogle vil kalde det kedeligt, at se hvor mange forsendelser der kommer retur, enten pga. postvæsenets manglende fantasi eller fordi et medlem er flyttet og ikke har givet besked. I gamle dage huskede postvæsenet en adresse i 3 måneder, men det gør man ikke mere. Desværre kommer breve jo også retur efter dødsfald. Vores praksis er, at hvis et medlem ikke har betalt sit kontingent modtager han/hun en rykker i september. Hvis indbetalingen herefter ikke finder sted, slettes man som medlem. Når pakkearbejdet er overstået inviterer formanden og hans kone på et stykke mad. På billedet ses James Lerche, Flemming Henriksen, Gertrud Lerche, Bente og Erik Harbo, som er det nuværende pakkehold. Men mange andre har gennem årene givet en hånd med under mottoet Hvad gør man ikke for Blicher 2 11

3 Erik Harbo: Om maleren Hans Smidth 10 Jeg forsætter den lille serie om Blicherillustratorer med denne gang at fortælle lidt om Hans Smidth. Der er god grund til at vælge Smidth, når vi udgiver E Bindstouw, for selvom det var Carl Thomsen, der fik æren af at illustrere E Bindstouw-udgaven i 100-året for Blichers fødsel en opgave han løste fremragende (nogle af billederne findes i bookletten), så har andre kunstnere med stort held illustreret historien. I serien Billeder af danske Kunstnere 3. hefte udgivet af Foreningen Fremtiden i 1886 er det Smidth, der bliver pålagt opgaven at udføre 6 tegninger til sangen Mowns, Po trej Bien humper e Hælhejst astej, sangen som Kjæn Pæster synger (se forsiden). I bogen Blicher Illustratorer udgivet af Blicher-Selskabet i 1976, fortæller forfatteren H.P. Rohde om Hans Smidth, som efter hans mening var stærkt undervurderet i sin egen tid. Han blev født i 1839 og levede en stor del af sit liv i Jylland. Han var en beskeden mand, der ved rejser havde sat sig ind i folks levevis på Blichers tid, en god forudsætning for at illustrere Blicher. Rohde omtaler den senere direktør for Kunstmuseet, kunstkritiker Karl Madsens indsats for Hans Smidth. I en artikel i 1882 tager han afstand fra Thomsens Blicherillustrationer til E Bindstouw og fremhæver Smidth. Det blev redaktøren F. Henriksen, der udgav Ude og Hjemme, der sørgede for at Smidth fik smør på brødet, idet han lod ham illustrere ugebladet og sørgede for, at han fik en indbydelse til at tegne til udgivelsen af Mowns. Siden malede Smidth sine kendte billeder til En Landsbydegns Dagbog i den såkaldte gråt i gråt stil. En udstilling i år 1900 gjorde den 61- årige Hans Smidth berømt. Karl Madsen siger at Tegnepennen var et Materiale, som faldt ham noget ubekvemt i Haanden og han kun sjældent forstod at anvende med synderlig Behændighed. De malede Toner lod ham lettere indvinde den tilsigtede Virkning. Han har i disse Graat i Graat malte Billeder faaet saa megen Farve som der i saadanne kan opnaas, tilmed en Behandling, der er frisk, sikker, smuk, næsten elegant. Fremstillingerne er nøje afstemte efter Fortællingens troskyldige Tone, Opfattelsen lige saa jævn og ligetil som inderlig og sjælfuld. I vores tid har Hans Smidth opnået stor anerkendelse og der foreligger en række bøger om ham. Bl.a. kan man fremhæve Hans Edvard Nørregaard-Nielsens bog Hedebilleder udgivet af Kunstcentret Silkeborg Bad 1997, hvor mange af Smidths billeder er gengivet. Blicher-Selskabet har ofte anvendt billeder af Smidth, bl.a. til forsiden af bogen Blicher-Blicher 2006 og i Evighedskalenderen fra Henrik Ljungberg: Fra morgenstund til den mørke nat (Fra causeri anvendt ved selskabets årsfest 2012) Tidens gang er et gennemgående motiv i St.St. Blichers forfatterskab: tragisk turneret i Brudstykker af en Landsbydegns Dagbog, komisk i Ak! hvor forandret! begge velkendte novelletitler. I Blichers lyrik findes en lignende spænding i opfattelsen af dagens gang, årets gang, livets gang. Ouverturen til digtsamlingen Trækfuglene begynder Det er hvidt herude. Digtet fik melodi af Thomas Laub i 1914, men Laub udelod en strofe fordi den ikke passede ind i hans melankolske iscenesættelse. Laub lyttede kun til den elegiske tone i digtet, tabets tone, han hørte ikke den boblende forventning der er i Blichers poesi altid. Strofen han udelod, var den om hanen, tamfuglen, der svinger sig op på hovedet af en snemand (Blicher), klasker med vingerne og galer - og så spørger ouverturens lyriske jeg: Hvad monstroe han vil den Praler? Hvis endda om Tøe han spaaer! Ja, det gør han, for det gør Blicher altid. Blicher var en kristen præst og samtidig et meget jordisk menneske, en digter. Han ser altid på vejrudsigten. Altid på tabet som vilkåret og morgendagen som muligheden. Efterår og forår i Danmark. Blicher har været i Sverige om sommeren, og erindringens lys lever i ham. I prologen til digtsamlingen Svithiod (det oldnordiske navn for Sverige) skildrer han en Efterårs-Blicher der står i sit landskab: Hvad flaggred hist bag Espens tynde Grene? 3 En fremmed Fugl? Jeg er dog ei alene En Reisende maaskee? Hvorfra? hvorhen? Dit Navn? Morkulla Ah! Min svenske Ven! Det er sneppen. Fuglen som trækker gennem Danmark fra nord til syd. Nu. Nu ser han den og længes efter det tidlige forår hvor sneppen igen rejser gennem det jyske landskab på vej mod det Sverige som Blicher er blevet fortrolig med en fortrolighed og livsglæde som sneppen bliver symbol på; forårets offer: Tys, tys, tys! hvad hører jeg? Hvad er det, som rører sig Hisset i Haslen Med Raslen? Med klapprende Vinger Sig svinger? Ja, ved Sanct Hubertus! der har vi den jo! Nu bliver der hverken Rist eller Ro. Tirez haut! tirez haut! Hvilken stærk Magie Ligger i Disse mystiske Ord: Er det ej, som om virkelig foer Et electrisk Stød gjennem Jægerens Bryst Ved den tryllende Røst? Fra Morgenstund Til den mørke Nat Tirez haut er fransk og betyder skyd højt. Skyd højt hele den lange forårsdag fra morgenstund til den mørke nat. Det er nuets udsagn livsglædens og Blicher slutter sit sneppedigt og sin jagtdag med ordene: Og Jægeren hænger sin Bøsse hen; Mon jeg er med, naar det hedder igjen: Tirez! tirez haut! Sneppen i Svithiod (1837) og sneppen i Trækfuglene (1838) pusler i det jyske krat og trækker over den jyske himmel i gråvejr og lysvejr. Og jægeren/ digteren nåede at være med flere år endnu.

4 Erik Harbo: Brudstykker fra Blicheregnen Blicheregnens Museumsforening har gennem 32 år udgivet Brudstykker fra Blicheregnen som foreningens årbog til de 450 medlemmer i samarbejde med Blicheregnens lokalhistoriske Arkiv. Det overordnede ansvar har bestyrelsen og den nedsatte redaktionskomite og forfatterne til artiklerne er både fra egnen og udefra. Samtidig har foreningen nydt godt af samarbejdet med museets ansatte og her er grund til at nævne Hans Kruse, tidligere museumsleder, død i 2012, og Inger Michelsen, museumsassistent. Hertil kommer foreningens tidligere formand Eigil Overby, død i 2012, og Bente Sørensen, den nuværende formand foruden en mængde navne, som der ikke kan blive plads til at nævne her. Når det gælder Blicher er det klart, at der jævnlig er fremkommet artikler om ham og hans tid i Thorning Brudstykker er tidligere blevet omtalt i, men her vil jeg nøjes med at omtale årgangene 2010 og 2011 for at give Blicher-Selskabets medlemmer et indtryk af denne interessante udgivelse. Også i andre jyske Blicheregne har man haft tradition for at holde kendskabet til Blicher vedlige gennem lignende udgivelser, og det vil blive omtalt i det næste nummer af Noter. Det er ikke småting, der er blevet fortalt i Brudstykker om livet i Thorning og omegn. Ofte rørende skildringer der har mange år på bagen, men som også giver indtryk af, hvilken levende egn vi befinder os i. Titelbladets foto i årgang 10 viser en affotografering af O.J. Rawerts billede af 4 Pavillonen på Haga, der minder os om den prægtige tur som Hans Kruse arrangerede for Blicher-Selskabets medlemmer og Foreningen Norden for Viborg i Fra Blichers tid finder vi en glimrende beretning af Anne Sofie V. Christensen om en pige, Elle, der var forlovet med en soldat, der faldt ved slaget på Rheden Da hun var meget fattig og også ventede barn med soldaten, søgte hun om tilskud først til barnet, og da det døde 3 mdr. gammelt, om enkepension, der også blev bevilget. De omtalte arkivalier stammer fra Rigsarkivet, og man ser igennem disse, hvilken vigtig rolle præsterne har haft i den slags sager. For den sags skyld kunne det næsten have været Blicher eller hans far der skulle have taget sig af sagen. Nu blev det Steens formand i embedet, der hjalp til. Esben Overgaard Jensen skriver om Hosekræmmeren i Over Simmelkjær. Hvem var Hosekræmmeren? Overgaard Jensen er ud af slægten, der har ejet den såkaldte Hosekræmmergård i Simmelkjær. Han er dog lige så usikker som mange andre, om det nu er den gård, Blicher har ladet sig inspirere af. Han slutter med nogle meget indviklede familieudredninger og omtaler Aakjærs sagn om den myrdede hosekræmmer i romanen Bondens søn. Tilbage er der blot at sige, at Hosekræmmeren er en novelle, det er fiktion, huset kan ligge uendelig mange steder, for huset er nemlig også fiktion. Vi finder også James Lerches artikel om En indbydelse til et selskab (Aftrykt på side 7). Erik Harbo: Om E Bindstouw I cd-bookletten er der en indholdsfortegnelse, hvoraf fremgår hvornår Blicher skrev de forskellige fortællinger og sange, samt hvilken dialekt han valgte. Enkelte oplysningerne er taget fra udgaven 1982, hvor der medfulgte et teksthefte, hvor professor Peter Skautrup havde gjort rede for historien bag E Bindstouw. 9 Historien. I Midt- og Vestjylland strikkede (bandt) man uldtøj formodentlig gennem flere hundrede år, dvs. strømper, undertøj, underskjorter. Alle bandt både tidligt og silde, hvor man gik og stod. Indtægterne fra denne industri havde stor betydning i disse bindeegne. Man mødtes i de lange vinteraftner for at binde sammen. Det er denne situation Blicher beskriver med sin sædvanlige genialitet. Man mødes i skolestuen i Lysgaard hos degnen Kræn Koustrup, og forbilledet for denne degn er Mogens Andersen, der var lærer her i Niels Blichers tid som præst i Vium (skildret i Topographie over Vium Præstekald). Lokaliterne, der omtales, ligger næsten alle ved Lysgaard og nærmeste sogne. Om aftenen var der stadig varme i skolestuen, og det kunne man så udnytte. Man bænkede sig om bordskiven, målte garnet af og fik det op om krogen i loftet, og så var man klar til at binde om kap. Blichers personer er alle ældre, oprindeligt har det nok været de unge mennesker, der samledes om aftenen. I Thorning har der siden 1932 været tradition for at opføre E Bindstouw. I programmet redegør Verner Vad for hvornår E Bindstouw er blevet opført i Thorning. Det var Landbrugskonsulent J. Finderup Jakobsen, der samlede nogle Blicher-interesserede. Første forestilling opførtes i Thorning forsamlingshus på digterens 150 års fødselsdag, 11. okt Opførelse blev en stor succes. Disse Thorningfolk fik i de følgende år meget travlt; der var bud efter dem fra snart alle egne af landet og man tog på turne til København. For det nye hold der på opfordring af bl.a. Verner Vad gik i gang igen, var de gamle kulisser, rekvisitter og tøj stadig tilstede. Også denne gruppe af Thorningfolk udførte forestillingen mange gange gennem en række år. De medvirkende var som på cd en: se bookletten I bookletten er der en gennemgang af personernes historier, ligesom der er gode muligheder for at opsøge historien på hvor Blicher-selskabets udgave fra (fire bd.) er stillet til rådighed for Det kgl. Bibliotek. Man kan downloade en udgave med oversættelse til rigsdansk. Ill. Fra Mowns af Hans Smidth

5 8 skillige effekter fra Blicher, bl.a. hans autograf. Den er klippet ud af et dokument, så indholdet af brevet eller attesten kender jeg ikke. Min morfar har noteret:»fra en Attest i Familien Boldtsens eje«. Det er derfor tænkeligt, at det også er her, min morfar har fundet og fået»indbydelsen«. En anden mulighed er, at den stammer fra en af de tre omtalte aviser: Randers Amtsavis, Jyllands-Posten eller Den Viborger Samler. Jeg har forsøgt, men det er ikke lykkedes mig, at opspore andre eksemplarer af denne indbydelse. I den store Blicher-bibliografi som Danmarks Biblioteksskole og Blicher-Selskabet udgav, står opført som nr. 867 Bekendtgørelse og nr. 869 Artikel, som omhandler indbydelsen, men det lader ikke til at være et selvstændigt ark. Formentlig er indbydelsen sendt til en udvalgt kreds, som man har håbet ville være med. Ved siden af denne direkte henvendelse er teksten så indrykket i avisen. Festen på Himmelbjerget 1842 Det år blev festen holdt efter samme mønster som de tidligere fester i 1839, -40 og -41. Men der var færre deltagere, kun Blicher holdt tre af talerne:»en Tale om den rigtige Landevej«,»Conservativ et prosaisk Foredrag«, og en tale for la Cour:»Endnu en Frelse i Nøden en Gang i Døden«, og så læste han redningsdigtet:»det var en stadselig Vinterdag«, og senere digtene»margrethe Ulfeld«,»Eleonore Ulfeld«og»Soven og Drømmen«. To nye sange havde han også skrevet. Til festen underholdt danske og svenske studentersangere med flerstemmig sang, og Randers Regiments-Musikkorps spillede. Det følgende år var Blicher ikke med i festkomiteen, men leverede alligevel en række taler og sange. Ved festen i 1844 talte Blicher også, men kun én gang. Det blev den sidste fest, for komiteen nedlagde sig selv. Blicher forsøgte på egen hånd at genoplive festen, men uden held. Heller ikke hans tanker om en fest på Hohøj ved Mariager blev til noget. I stedet besøgte han fester på Sjælland og på Skamlingsbanken. Jeg tror, det ville have glædet min morfar at se indbydelsen overdraget til Blicheregnens Museum. Ved lejlighed kommer også et lille trefarvet grønt/ blåt/hvidt stykke stof, som var adgangstegn ved himmelbjergfesterne. Det stammer fra Nordisk folkefest 1939 i anledning af 100-året for den første af festerne. Erik Harbo har i sin bog:»st. St. Blicher og Himmelbjerget, 1999«refereret Blichers forklaring på farverne:»blaat er Havet. Blaa er Himlen. Blaa er Nattens Himmelhvælving. Hvidt er Nordens Vinterfarve. Hvidt betyder Uskyld, Sjælens og Hjertets Renhed. Grøn er Forårets festlige Dragt, Ungdommens farve, Håbets og Glædens Farve. Årsgave I Erik Harbo synger sange af Blicher I sidste nummer af Noter er der gjort rede for indholdet på cd en. Årsgave II E Bindstouw Det er med stor glæde at Blicheregnens Museumsforening og Blicher-Selskabet kan præsentere denne ny-digitaliserede udgave af E Bindstouw. Se også bogliste Brudstykker 2011 indeholder i Blichersammenhæng et par spændende og oplysende artikler. Titelbladet afbilder herregården Palstrup, som Blicher bl.a. bruger i Røverstuen. I forordet citerer formanden Bente Sørensen Blichers sidste digt fra Nytår 1848 (Randers Avis) Så er et Aar da atter gjemt med den sigende begyndelse: Det onde maa du tåle og senere Det gode maa du nyde og til sidst Ej bedre kan den gamle Mand Dig raade. Edvin Sevelsted skriver om Tange ås fire vandmøller, møller som Blicher må have kendt, og hvor der stadig er huse og bygninger tilbage. Det drejer sig om Kærsholm, Humle, Hørup og Højbjerg møller. Lise Kærgaard Andersen har fat i en væsentlig beretning om Hosekræmmerfamilien Keller, Thorning. Af de personer i Thorning, som Blicher har omtalt mest, bærer sognefoged Johs. Keller prisen, i dag kendt fra breve og små beretninger. Blicher fandt hos 5 Helle Frisman: Ordets dag i Randers lørdag den 27. oktober 2012 Lørdag den 27. oktober afholdtes Ordets dag i Randers. Efter nogle begyndervanskeligheder de første to år synes arrangementet nu at have fundet sin form. Dog er mængden af aktiviteter i forhold til tidsrammen stadig for stor. Omdrejningspunktet er hvert år tildelingen af Karin Michaëlis Prisen. Blandt 6 nominerede gik prisen i år til Henriette E. Møller for romanen Danskerheld, hvis hovedperson er med hold 9 i Irak. Ud over præsentationer af flere nulevende forfattere med tilknytning til Randers var St. St. Blicher årets tema. Der var et foredrag om Blichers lyrik ved undertegnede, og et andet, hvor foredragsholderen journalist Christian Degn sammenlignede Blichers novelle Hosekræmmeren med nutidens fjernsynsportrætter af mennesker i krisesituationer. Endelig sang Ejnar Gaardmand tre digte af Blicher, nemlig Snedkervisen, uddrag af Min Svanesang og den lystige Jeg havde mig en Kæreste fra Kærlighed paa Dagvognen. Melodierne var komponeret af Sven Foged, der også akkompagnerede. Alt i alt tegner Ordets Dag til at blive en fast institution i årets gang i Randers. ham de oplysninger, han skulle bruge til sine indberetninger til kancelliet om egnens hosebinderi. Blicher beretter også, at Keller var en dygtig mand, der som den første gjorde brug af at mergle sine marker (apropos: der siges, at der lå en dynge aldrig udbragt mergel ved Thorning præstegård, da Blicher rejste). Keller blev født i Der fortælles en fantastisk historie om den vævekoloni på 476 vævere med koner og børn, som Bernstorff fik til Danmark først i erne. Først til Odense, dernæst til Taasinge. Kellerslægten søgte om tilladelse til at slå sig ned ved Randbøldal og endte i kolonien på Frederikshede. Den unge Johannes begyndte nu som hosekræmmer og slog sig ned i Thorning, hvor han købte gården Kauersgaard. Han søgte samtidig viden og oplysning, hvor han kunne finde den, og lånte bøger, ikke mindst hos Blicher. Han siger selv, at der blev knyttet et direkte venskab med Blicherfamilien, et venskab, der forsatte

6 selvom Blicher flyttede til Spentrup. En lang række breve mellem Johs. Keller og sønnen Chr. Bach (moderens efternavn), der var i lære i en klædehandel i København, er bevaret. Keller døde i 1851 og blev begravet på Thorning kirkegård. Senere tiders ufornuft tillod at graven blev sløjfet i 1944!! Eigil Overby skriver om Matthias Wilhelm Mohr. De drejer sig om den gårdejer og forpagter, som er omtalt meget grundigt i den dagbog som den 16-årige Severin Weiersøe skrev, da han i 1830 blev ansat som huslærer på Mohrs gård Klausholm, Levring sogn ved Viborg. Knud Sørensen har skrevet en udførlig bog om Weiersøe. I artiklen omtales Weiersøes betagelse af Mohr, men også hans oplevelse af Blichers Brudstykker af en Landsbydegns Dagbog, som han fik lov at læse. Vi ved, at han opfattede historien som sand, sådan som Blicher forsøgte at bilde folk ind ved den første udgivelse i Læsefrugter Mohrs liv fik en tragisk ende. Han tog sit eget liv plaget af sygdom (koldbrand, der gav ulidelige smerter). Han efterlod sig kone og ganske små børn. Denne artikel blev Overbys sidste. Hans indsats har ifølge Bente Sørensen været uvurderlig for foreningen. Sidst i bogen fortæller Grethe Bo Madsen om en Blicherfamilie, der i generationer (7) har opkaldt barn nr. 2 efter den gamle tip,tip oldefader. De problemer, der følger med at bære så kendt et navn, er også beskrevet. Faktum er, at traditionen nu er brudt, og den sidst ankomne toer er blevet døbt William. Jeg vil til slut anbefale vore medlemmer at læse de relevante artikler, og måske kunne jeg forstille mig et udvidet samarbejde mellem Blicher-Selskabet og de foreninger, der beskæftiger sig med Blicherstof. Vi ønsker Brudstykker rigtig mange leveår fremover. Årbøgerne kan købes på museet. James Lerche: Indbydelse til et selskab Den 5. april 1842 udsendte Blicher sammen med 10 andre en indbydelse til dannelse af»et fast Himmelbjerg-Selskab«. Tanken var, at medlemmerne skulle tegne sig for et årligt bidrag på en Rbd., og med denne fond kunne en komite så arrangere festerne, uden at de selv skulle risikere noget økonomisk. Den lille trykte indbydelse har jeg fra min morfar, Holger Hjersing ( ). Han kom i købmandslære i Grenå, giftede sig 1899 i Randers og etablerede sig få år senere i Hadsund som tømmerhandler. Allerede dengang blev han optaget af Blicher. Hans kone min mormor var en meget smuk lille dame, måske lidt som Ernestine. Morfar var et naturmenneske, og min mor har fortalt, at han næsten hver dag klokken 17 prompte lukkede forretningen, og så tog han sin elskede hund med på en lang vandretur på heden. Ofte kom han sent hjem, hvor konen ventede måske ikke ligefrem med»krabasken«, men hun havde ingen forståelse for hans liv på heden. Det har ikke været et rosenrødt ægteskab, men min morfar fandt gennem Blicher en»lidelsesfælle«. Med flid og begejstring læste han alle Blichers noveller og begyndte tidligt at samle på Blicherskrifter. Han korresponderede med samtidens største Blicher-kendere. Breve og hilsner er gemt fra blandt andre Johannes Nørvig og Jeppe Aakjær. I et brev fra Aakjær kan læses, at min morfar har spurgt efter førstetryk af Blicher. Min mor har også fortalt, hvordan hun som ganske lille pige ofte var ude at gå tur med sin far. Så bankede de på hos folk i omegnen og spurgte, om de havde nogle bøger af Blicher, som han måtte få eller købe. Som 60-årig i 1927 afhændede han sin tømmerhandel og flyttede med familien (sin kone og tre døtre) til Randers. Min morfar var nu en inkarneret Blichersamler. Adskillige timer hver dag tilbragte han i arkiverne på Randers Amtsavis, hvor han afskrev alt hvad der stod i avisen om og af Steen Steensen Blicher fra 1810 og frem. Han indså, at en genvej til forståelse af Blicher gik gennem faderen Niels Blicher, og derfor omfattedes også han af morfars interesse og undersøgelser. Det kom blandt andet Jesper Langballe til gode i forbindelse med hans bog»niels Blicher. En 1700-tals præst«. Morfars optegnelser, som nu er hos mig, supplerede Jesper Langballes egen fortegnelse over Niels Blichers skrifter med yderligere 50. Morfars undersøgelser er også foregået på Jyllands- Posten og på Den Viborger Samler. På Statsbiblioteket i Århus har min morfar haft et frugtbart venskab med overbibliotekar Bendtsen. Herfra erhvervede han dubletter i bibliotekets samling af Blichers førsteudgaver mod at overdrage en udgave af sine skriftlige optegnelser af og om både Niels og Steen St. Blicher til biblioteket. Sådan kunne man godt handle dengang. Morfars mange håndskrevne bøger findes stadig på Statsbiblioteket i Århus. I Randers har min morfars vennekreds omfattet grossererfamilien Boldtsen. Og denne familie har haft en vis tilknytning til Blicher. Fra dem har min morfar ad- 6 7

Hosekræmmeren LETTE KLASSIKERE. Før du læser bogen. Instruktion: Kig på maleriet på bogens forside. 1. Hvornår tror du maleriet er fra? 2. Hvorfor?

Hosekræmmeren LETTE KLASSIKERE. Før du læser bogen. Instruktion: Kig på maleriet på bogens forside. 1. Hvornår tror du maleriet er fra? 2. Hvorfor? OPGAVER TIL Hosekræmmeren NAVN: Før du læser bogen OPGAVE 1 Instruktion: Kig på maleriet på bogens forside. 1. Hvornår tror du maleriet er fra? 2. Hvorfor? 3. Hvad tror du, den unge kvinde kigger efter?

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det måtte ikke være for let. For så lignede det ikke virkeligheden.

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

RANDERS AMTS HISTORISKE SAMFUND. ARRANGEMENTER forår 2018

RANDERS AMTS HISTORISKE SAMFUND. ARRANGEMENTER forår 2018 RANDERS AMTS HISTORISKE SAMFUND ARRANGEMENTER forår 2018 Tirsdag den 23. januar kl. 19.00 i Helligåndshusets store sal Kalø Slot i 700 år. Foredrag ved Vilfred Friborg Hansen, cand. mag i historie, tidligere

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Ø-LEJREN PÅ LYØ 1970 I 40 ÅR 2010

Ø-LEJREN PÅ LYØ 1970 I 40 ÅR 2010 Ø-LEJREN PÅ LYØ 1970 I 40 ÅR 2010 Udstilling på Lyø Kultur- og Besøgscenter 27. juni 8. august 2010 DET HELE STARTEDE MED MØLLEN PÅ LYØ Når man får Lyø ind i sjælen! 1970 gav Kulturministeriet tilskud

Læs mere

I havde fejret Rickys 18 ars fødselsdag derhjernme i lørdags. Ricky er død. Ricky døde natten til søndag.

I havde fejret Rickys 18 ars fødselsdag derhjernme i lørdags. Ricky er død. Ricky døde natten til søndag. Ricky er død. Ricky døde natten til søndag. I havde fejret Rickys 18 ars fødselsdag derhjernme i lørdags. Om aftenen tog Ricky til fest sammen med sine venner. Festen endte i tragedie. En tragedie, I der

Læs mere

Professoren. - flytter ind! Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til:

Professoren. - flytter ind! Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til: 1 Professoren - flytter ind! 2015 af Kim Christensen Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til: Shelley - for at bringe ideen på bane Professor - opdrætter - D. Materzok-Köppen

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Parti fra Hudevad 2009/1 Siden sidst. Udflugt til Ladbyskibet d. 13. 9. 2008 En dejlig solrig lørdag i september drog 15 personer til Ladby. Det blev en oplivende

Læs mere

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Mel.: Barn Jesus 1 Den første julenat på jord, da kongesønnen fødtes. En stjerne klar på himlen stor

Læs mere

HUSK 13. NOVEMBER 2013 FOREDRAG OM MALEREN OLUF HØST MUSEUMSDIREKTØR JENS ERIK SANDBERG

HUSK 13. NOVEMBER 2013 FOREDRAG OM MALEREN OLUF HØST MUSEUMSDIREKTØR JENS ERIK SANDBERG MEDLEMSBLADET 24. SEPTEMBER 2013 HUSK UDEN FOR MYLDRETID MØD KUNSTNERNE BAG UDSTILLINGEN HUSK 6. OKTOBER 2013 EKSKURSION TIL KUNSTHALLE I HAMBURG DANSK KUNST FRA ECKERSBERG TIL HAMMERSHØI 2. NOVEMBER 2013

Læs mere

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til?

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? - Ja, en.

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909.

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Disse kort og breve har jeg fået lov til at afskrive og offentliggøre af Gert Sørensen, som har fået dem af

Læs mere

Jesus, tager Peter, Jakob og Johannes med op på et højt bjerg.

Jesus, tager Peter, Jakob og Johannes med op på et højt bjerg. Prædiken til sidste s. e. Hellig3konger 2011 Ved kyndelmisse som vi fejrede den 2. februar var vi halvvejs gennem vinteren. Og jeg tror, at længslen efter lys og forår gælder de fleste af os. Og netop

Læs mere

BILLEDER AF LORENZ FRØLICH

BILLEDER AF LORENZ FRØLICH BILLEDER AF LORENZ FRØLICH UDVALGTE FOR UNGDOMMEN OG FORSYNEDE MED TEKST AF POUL WIENE UDGIVET AF SKOLEBIBLIOTEKSFORENINGEN AF 1917 Egil Skallegrimsen finder Sønnens Lig. C. A. REITZEL, BOGHANDEL. INDEH.

Læs mere

Special-pædagogisk forlag OPGAVER TIL. H.C. Andersens liv

Special-pædagogisk forlag OPGAVER TIL. H.C. Andersens liv E T E R OPGAVER TIL H.C. Andersens liv NAVN: Før du læser bogen OPGAVE 1 Instruktion: Hvad ved du om H.C. Andersen? Skriv stikord til de fire overskrifter i cirklen. Se eksemplet. P E R S O N E R T I N

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

C a r l N. l s e n. i e. J e a n S i be. E d v a r d G r. i e g. l i u s. Nordiske fortællinger

C a r l N. l s e n. i e. J e a n S i be. E d v a r d G r. i e g. l i u s. Nordiske fortællinger C a r l N i e l s e n E d v a r d G r i e g J e a n S i be l i u s Nordiske fortællinger m u s i k k e n i s k o l e t j e n e s t e n Nordiske fortællinger I dette hæfte skal du arbejde med tre nordiske

Læs mere

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Tekst: Es 45,5-12;1. kor 1,18-25; Mark 4,26-32 Og Jesus sagde:»med Guds rige er det ligesom

Læs mere

Hakon Holm. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Hakon Holm. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

- Håndarbejde, Taskeflet, Madlavning for mænd, Sløjd, holdene kører fint.

- Håndarbejde, Taskeflet, Madlavning for mænd, Sløjd, holdene kører fint. ( BERETNING 19 MARTS 2014.) Eget hus?? Ja, hvad skal jeg sige! Kommunen har skrevet de skal spare 180 mill. Kr. - Vi prøvede om vi kunne få et ben indenfor Centrumhuset, men det er for de unge og deres

Læs mere

SMÅNYT. Kalenderen. 36. ÅRGANG NR. 3 Oktober 2014. Registrering I anden halvdel af 2014 mødes vi følgende aftener kl.19.

SMÅNYT. Kalenderen. 36. ÅRGANG NR. 3 Oktober 2014. Registrering I anden halvdel af 2014 mødes vi følgende aftener kl.19. Adresselabels 12 Kalenderen ISSN 1602 9577 1 Den 26. oktober kl. 13.30 Tur til Københavns Rådhus Sted: Foran Københavns Rådhus (Rådhuspladsen) Den 13. november kl. 19.30 Foredrag om Rakkerne Ved Mette

Læs mere

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32.

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32. Fredag den 10. juli vil Vibeke Vang og Jan Kristoffersen sige ja til hinanden. Det sker i Roskilde Frikirke kl. 15.00. Kom og være med til denne vigtige begivenhed i Vibekes og Jans liv. Efter vielsen

Læs mere

SKULDERBLADET. I lyst og nød. 23. Årgang nr marts - 1. april 2013 IS

SKULDERBLADET. I lyst og nød. 23. Årgang nr marts - 1. april 2013 IS 23. Årgang nr. 3 1. marts - 1. april 2013 IS 0906-6519 SKULDERBLADET for Nørre Søby og omegn I lyst og nød Når man i denne tid passerer det gamle plejehjem Humlehaven, bliver man let lidt trist til mode

Læs mere

HVEM ER GUD? KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET

HVEM ER GUD? KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET HVEM ER GUD? KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET TROENS PRAKSIS TRO OG TVIVL»Tro er fast tillid til det, der håbes på, overbevisning om det, der ikke ses«, står der i Bibelen (Hebræerbrevet 11,1). Troen på Gud forhindrer

Læs mere

Historie vedr. Anker Wolfgang Duelund slægten

Historie vedr. Anker Wolfgang Duelund slægten Historie vedr. Anker Wolfgang Duelund slægten Forord Dette dokument er udarbejdet af Georg Brandt Christensen, Ørnebakken 47, 2840 Holte. Hjemmeside: www.igbc.dk. På denne web kan man også se en stamtavle

Læs mere

Sebastian og Skytsånden

Sebastian og Skytsånden 1 Sebastian og Skytsånden af Jan Erhardt Jensen Sebastian lå i sin seng - for han var ikke rask og havde slet ikke lyst til at lege. Mor var blevet hjemme fra arbejde, og hun havde siddet længe hos ham,

Læs mere

MIN OLDEFAR STYRMAND OG FISKER - PEDER ANDREAS ANDERSEN

MIN OLDEFAR STYRMAND OG FISKER - PEDER ANDREAS ANDERSEN MIN OLDEFAR STYRMAND OG FISKER - PEDER ANDREAS ANDERSEN Skrevet af Ingrid Bonde Nielsen 2012 DEN MANDLIGE LINIE FARFARS FARS GREN GENETISK SET Hvordan beskrive en forfars liv og levned - ja man kan jo

Læs mere

Luftfoto fra Laurine og Hans Laurits ejendom

Luftfoto fra Laurine og Hans Laurits ejendom Luftfoto fra Laurine og Hans Laurits ejendom 2016-2 1 Siden sidst. Tirsdag den 19. januar: Foredrag på friskolen i samarbejde med Nutidens Husmødre, Foreningen Norden, Friskolen og Lokalhistorisk Forening.

Læs mere

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud Dåb: DDS 448: Fyldt af

Læs mere

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C Trøjborg 29. juni 2009 Kære 9. årgang. En tøjklemme. Ja, sådan ser den ud den er blevet lidt gammel og grå lidt angrebet af vejr og vind den er blevet brugt meget. I kender alle sammen tøjklemmer, nogle

Læs mere

Det blev vinter det blev vår mange gange.

Det blev vinter det blev vår mange gange. 1 Hortensia Der var engang den yndigste lille pige. De første mange måneder af hendes liv, levede hun i en blomst. Den skærmede hende og varmede hende. Hun blev født en solrig majdag, hvor anemonerne lige

Læs mere

SAMTALE MED GUD KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET

SAMTALE MED GUD KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET SAMTALE MED GUD KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET TROENS PRAKSIS FADERVOR Den vigtigste kristne bøn er Fadervor. Det er en bøn, som Jesus lærte sine disciple. I den bøn bliver det tydeligt, at vi kan bede til

Læs mere

MEDLEMSBLADET. CCcCC HANS J. WEGNER ET NORDISK DESIGNIKON FRA TØNDER

MEDLEMSBLADET. CCcCC HANS J. WEGNER ET NORDISK DESIGNIKON FRA TØNDER MEDLEMSBLADET CCcCC HANS J. WEGNER ET NORDISK DESIGNIKON FRA TØNDER HUSK DET ÅRLIGE KONTINGENT C HVAD GÅR PENGENE TIL? Gennem dit medlemskab af foreningen Venner af Kunstmuseet i Tønder medvirker du for

Læs mere

1. søndag efter Trinitatis 2014, Hurup og Gettrup Lukas 12, 13-21

1. søndag efter Trinitatis 2014, Hurup og Gettrup Lukas 12, 13-21 1. søndag efter Trinitatis 2014, Hurup og Gettrup Lukas 12, 13-21 Lad verden ej med al sin magt os rokke fra vor dåbes pagt men giv at al vor længsel må til dig, til dag alene stå. AMEN Han var en samvittighedsfuld

Læs mere

Konfirmationsprædiken af Signe Høg d. 12. (7.b) og 14. maj (7.c) 2017

Konfirmationsprædiken af Signe Høg d. 12. (7.b) og 14. maj (7.c) 2017 Konfirmationsprædiken af Signe Høg d. 12. (7.b) og 14. maj (7.c) 2017 (Evangelietekst Johannesevangeliet kapitel 15, 1-12) (Det sande vintræ v1 Jeg er det sande vintræ, og min fader er vingårdsmanden.

Læs mere

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Lad os alle rejse os og høre biblens tale om Guds omsorg

Læs mere

Referat af generalforsamling kl på Blære Skole

Referat af generalforsamling kl på Blære Skole Referat af generalforsamling 20-01-2016 kl. 19.00 på Blære Skole 1. Valg af dirigent: Børge Degn bliver valgt, og konstaterer at generalforsamlingen er lovligt indkaldt. Formandens beretning 2015 Velkommen

Læs mere

Krogshave/Krushave slægtsfest i Hjallerup. lørdag d. 29. juli 2006

Krogshave/Krushave slægtsfest i Hjallerup. lørdag d. 29. juli 2006 Krogshave/Krushave slægtsfest i Hjallerup lørdag d. 29. juli 2006 Mit navn er Leif Bruhn Andersen. Jeg er barnebarn af Ane Marie s storebror, bedst kendt som Snedker Peter Andersen Postadresse: Krogshave

Læs mere

Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke:

Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke: 1 Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke: Af Svend Aage Nielsen. Forløb efter salmeblad: Præludium-indgangsbøn-94-kollektlæsning-104-- forløb på prædikestolen. Apostolsk velsignelse. Solo:

Læs mere

Johanne og Claus Clausen

Johanne og Claus Clausen Johanne og Claus Clausen 9. maj 2013 Denne historie handler om min kone Inger Clausens forældre Johanne og Claus Clausen. Johannes fødsel Johanne blev født den 30. januar 1917 i Skive. Hendes forældre

Læs mere

Kakerlakker om efteråret

Kakerlakker om efteråret lydia davis Kakerlakker om efteråret oversat af karen margrethe adserballe forlaget vandkunsten FVA_Davis_Sats_(06)_09.indd 2-3 18/05/10 12.50 indhold Fortælling 7 Fru Orlandos bekymringer 12 Liminal:

Læs mere

Hjemmesiden har modtaget følgende julehilsner: SlægtsID 6.7.2. Hans Eigil Jensen skriver:

Hjemmesiden har modtaget følgende julehilsner: SlægtsID 6.7.2. Hans Eigil Jensen skriver: Hjemmesiden har modtaget følgende julehilsner: SlægtsID 6.7.2. Hans Eigil Jensen skriver: Tak for jeres arbejde med at ajourføre slægtsregnskabet. Jeg kan fortælle, at vores mor 6.7. Else Kirstine (Stinne)

Læs mere

Den lukkede bog LETTE KLASSIKERE. Før du læser bogen. Instruktion: Læs teksten på bagsiden af bogen.

Den lukkede bog LETTE KLASSIKERE. Før du læser bogen. Instruktion: Læs teksten på bagsiden af bogen. OPGAVR TIL Den lukkede bog NAVN: Før du læser bogen OPGAV 1 Instruktion: Læs teksten på bagsiden af bogen. OPGAV 2 Instruktion: Læs her om de vigtigste personer i første del. Personerne: Frederikke Romanens

Læs mere

Ernst C. K. Gelardi. Blot et liv. John Lykkegaard. Erindringer. Skrevet af. Forlaget mine erindringer

Ernst C. K. Gelardi. Blot et liv. John Lykkegaard. Erindringer. Skrevet af. Forlaget mine erindringer Ernst C. K. Gelardi Blot et liv Erindringer Skrevet af John Lykkegaard Forlaget mine erindringer Ernst C. K. Gelardi Blot et liv udgivet marts 2008 e-bog udgivet september 2011 Forside: Maleri af af det

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 30. Emne: Venner HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 30 Emne: Venner side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 30. Emne: Venner HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 30 Emne: Venner side 1 Uge 30 Emne: Venner Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 30 Emne: Venner side 1 HIPPY HippHopp Uge30_venner.indd 1 06/07/10 11.45 Uge 30 l Venner Det er blevet sommer. Solen skinner,

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 7.APRIL AASTRUP KIRKE KL SEP. Tekster: Sl. 8, Joh. 20,19-31 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 7.APRIL AASTRUP KIRKE KL SEP. Tekster: Sl. 8, Joh. 20,19-31 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 7.APRIL AASTRUP KIRKE KL. 10.00 1.SEP. Tekster: Sl. 8, Joh. 20,19-31 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Thomas er væk! Peter var kommet styrtende ind i klassen og havde

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening 2007

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening 2007 Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening 2007 Fra turen til Sanderumgård d. 15-6-2007 2007/2 Fredag d. 8 januar var der lokalhistorisk aften i Ferritslev Fritidshus, hvor tidligere borgmester i Årslev kommune

Læs mere

På sporet af julen og Grundtvig

På sporet af julen og Grundtvig December i København På sporet af julen og Grundtvig jul 2009 N.F.S. Grundtvig er en vigtig skikkelse i DR s julekalender Pagten, hvor hans salmer og tanker om menneske og fællesskab spiller en rolle.

Læs mere

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni 2013-2 Siden sidst Onsdag den 16. januar var der foredrag på Ferritslev Friskole. Sognepræst ved Brahetrolleborg, Øster Hæsinge og Krarup Kirker, Ole Buhl Hansen, fortalte om,hvordan vi ved hjælp af humoren

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571

Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571 1 Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen.

Læs mere

Hosekræmmeren. Genre: Genren er epik, som man kan kende på, at der er en tekst med en handling, der foregår i ukendt tid og sted. Der er en fortæller.

Hosekræmmeren. Genre: Genren er epik, som man kan kende på, at der er en tekst med en handling, der foregår i ukendt tid og sted. Der er en fortæller. Hosekræmmeren Forfatter: Forfatteren er Steen Steensen Blicher og har dermed skrevet fortællingen. 1 Steen Steensen Blicher blev født den 11. oktober 1782 og døde den 16. marts 1848. Han var dansk præst

Læs mere

som gamle mennesker sukkende kan sige når de har været til endnu en begravelse.. For sådan er det jo også. At nogen af os får lov at sige farvel

som gamle mennesker sukkende kan sige når de har været til endnu en begravelse.. For sådan er det jo også. At nogen af os får lov at sige farvel Juledag 2014 Af sognepræst Kristine S. Hestbech Livet har en begyndelse og en ende. Sådan er det, når man ikke tror på reinkarnation hvor alt går i ring, men tror på at livet er så ukrænkeligt og værdigt

Læs mere

19. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 14. oktober 2012 kl Salmer: 26/434/335/417//164/439/421/569 Uddelingssalme: se ovenfor: 421

19. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 14. oktober 2012 kl Salmer: 26/434/335/417//164/439/421/569 Uddelingssalme: se ovenfor: 421 1 19. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 14. oktober 2012 kl. 10.00. Salmer: 26/434/335/417//164/439/421/569 Uddelingssalme: se ovenfor: 421 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens

Læs mere

Du må være med! -1. Den, der altid kommer for sent

Du må være med! -1. Den, der altid kommer for sent Du må være med! -1 Den, der altid kommer for sent Mål: Det er ubehageligt at blive holdt udenfor. Men Jesus holder ingen udenfor. Han inkluderer hvert eneste menneske. Børnene må komme til den overbevisning,

Læs mere

Spørgsmål til Karen Blixen

Spørgsmål til Karen Blixen Spørgsmål til Karen Blixen Af Dorte Nielsen Karen Blixen afsnit 1 1. Hvor ligger Rungstedlund? 2. Hvornår blev Karen Blixen født? 3. Hvor mange år var hun i Afrika? 4. Hvornår udkom hendes første bog?

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 16,19-31

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 16,19-31 1 1.søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 7. juni 2015 kl. 10.00. Koret Voices fra Sct. Pauli kyrka, Göteborg medvirker. Salmer: 745/434/685,v.4/614,v.1-5// 614,v.6-9/439/41/13. Åbningshilsen Hjertelig

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 16. Emne: Eventyr HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 16 Emne: Eventyr side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 16. Emne: Eventyr HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 16 Emne: Eventyr side 1 Kursusmappe Uge 16 Emne: Eventyr Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 16 Emne: Eventyr side 1 HIPPY HippHopp Uge16_Eventyr.indd 1 06/07/10 12.05 Uge 16 l Eventyr Det har sneet, og alt er hvidt. Hipp

Læs mere

Men det var altså en sommerdag, som mange andre sommerdage med højt til himlen og en let brise. Aksene stod skulder ved skulder og luftes tørhed fik

Men det var altså en sommerdag, som mange andre sommerdage med højt til himlen og en let brise. Aksene stod skulder ved skulder og luftes tørhed fik 16. søndag efter trinitatis I Høstgudstjeneste i Jægersborg med Juniorkoret Salmer: Syng for Gud, 729, vinter er nær, 15, 730, 752 4-5, velsignelsen, 730, sensommervisen. I dag fejrer vi høstgudstjeneste

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Man vil blive sat til at deltage i nogle praktiske opgaver, f.eks. borddækning, udskæring af salater mv.

Man vil blive sat til at deltage i nogle praktiske opgaver, f.eks. borddækning, udskæring af salater mv. Den 23/6 2011 vil der blive afholdt Skt. Hans fest i kirken. Grillen vil blive tændt og der vil være forskelligt tilbehør at spise til det grillede kød. Man skal selv medbringe det kød man vil grille og

Læs mere

GUD BLEV MENNESKE KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET

GUD BLEV MENNESKE KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET GUD BLEV MENNESKE KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET TROENS PRAKSIS GUD ÅBENBARER SIG FOR OS Kristne tror, at den treenige Gud til alle tider giver sig til kende for mennesker, og at han helt og fuldt har vist

Læs mere

Alssund Y s Men s Club

Alssund Y s Men s Club Alssund Y s Men s Club Årgang 2015 2016 Udgivelsesdag den 14. oktober nummer: 4 Redaktør Inger-Lise Hansen E-mail: inger-lise@ilos.dk Jeg vil gerne modtage indlæg til bladet Hvornår var det nu det var?

Læs mere

Tale til vinderen af PLCF s Børnebogspris 2017

Tale til vinderen af PLCF s Børnebogspris 2017 Tale til vinderen af PLCF s Børnebogspris 2017 Du, Mis, har du nogensinde følt dig ensom og håbet på, at der et eller andet sted i verden var en ven, som syntes, at du var god nok, som du var? spurgte

Læs mere

Anden pinsedag II. Sct. Pauls kirke 28. maj 2012 kl. 10.00. Salmer: 290/434/283/291//294/298 Uddelingssalme: 723

Anden pinsedag II. Sct. Pauls kirke 28. maj 2012 kl. 10.00. Salmer: 290/434/283/291//294/298 Uddelingssalme: 723 1 Anden pinsedag II. Sct. Pauls kirke 28. maj 2012 kl. 10.00. Salmer: 290/434/283/291//294/298 Uddelingssalme: 723 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. Glædelig pinse. Den

Læs mere

Hvad sker der med kærligheden efter brylluppet?

Hvad sker der med kærligheden efter brylluppet? 1 Hvad sker der med kærligheden efter brylluppet? I en højde af 30.000 fod et eller andet sted mellem Buffalo og Dallas stak han bladet i stolelommen foran mig, vendte sig mod mig og spurgte:»hvad arbejder

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Sådan lå landet LETTE KLASSIKERE. Før du læser de tre noveller

Sådan lå landet LETTE KLASSIKERE. Før du læser de tre noveller OPGAVER TIL Sådan lå landet NAVN: Før du læser de tre noveller OPGAVE 1 Instruktion: Hvad kommer du til at tænke på, når du læser novellernes fælles titel Sådan lå landet? OPGAVE 2 Instruktion: Orienter

Læs mere

Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan

Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan Beretningen om Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan 25. februar 2009-1. udgave Af Feltpræst Oral Shaw, ISAF 7 Tormod Trampeskjælver får en ny ven Det var tidlig morgen, og den danske viking

Læs mere

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Anders blev født 3 jan 1884 på Langemark i Sæby sogn, Holbæk amt, søn af landarbejder og skomager Hans Sørensen og hustru Karen Marie Jørgensen.

Læs mere

Natur og livsglæde At høre hjemme hjemme

Natur og livsglæde At høre hjemme hjemme Natur og livsglæde At høre hjemme For nogle år siden blev jeg præst på Østerbro i København, og bosat i en lejlighed lige rundt om hjørnet fra Kirken. Fra mine vinduer kunne jeg ikke se så meget som et

Læs mere

2. interview. Bilag 2. Interview med Bente, ca. 50, pædagog. Så kunstværket Helena på Trapholt ved udstillingen i 2000.

2. interview. Bilag 2. Interview med Bente, ca. 50, pædagog. Så kunstværket Helena på Trapholt ved udstillingen i 2000. 2. interview Interview med Bente, ca. 50, pædagog. Så kunstværket Helena på Trapholt ved udstillingen i 2000. Briefing: Der er ikke nogen forkerte svar. Er du kunstinteresseret? Ja, meget. Jeg arbejder

Læs mere

25. søndag efter trinitatis II I sommer blev Jægersborg kirke malet. Vi lukkede kirken og lod håndværkerene forvandle rummet, så det nu igen er

25. søndag efter trinitatis II I sommer blev Jægersborg kirke malet. Vi lukkede kirken og lod håndværkerene forvandle rummet, så det nu igen er 25. søndag efter trinitatis II I sommer blev Jægersborg kirke malet. Vi lukkede kirken og lod håndværkerene forvandle rummet, så det nu igen er strålende hvidt. Alt der kunne tages ned blev båret ud af

Læs mere

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM Peter Hansen: Kai Nielsen modellerer Mads Rasmussen, 1913 UNDERVISNINGSMATERIALE FOR 4.-6. KLASSE MADS RASMUSSEN OG FAABORG MUSEUM I begyndelsen af 1910 fik konservesfabrikant

Læs mere

Salmer: Rødding 9.00 736 Den mørke nat 518 På Guds nåde (mel. Herrens røst) 370 Menneske, din (mel. Egmose) 522 Nåden (mel.

Salmer: Rødding 9.00 736 Den mørke nat 518 På Guds nåde (mel. Herrens røst) 370 Menneske, din (mel. Egmose) 522 Nåden (mel. 2 Mos 20,1-17, Rom 3,23-28, Matt 19,16-26 Salmer: Rødding 9.00 736 Den mørke nat 518 På Guds nåde (mel. Herrens røst) 370 Menneske, din (mel. Egmose) 522 Nåden (mel. Martin Elmquist) Lihme 10.30 5 O, havde

Læs mere

På jagt efter historiske fortællinger i. Den Fynske Landsby årgang. Billederne er hentet fra wikipedia

På jagt efter historiske fortællinger i. Den Fynske Landsby årgang. Billederne er hentet fra wikipedia På jagt efter historiske fortællinger i Den Fynske Landsby 5.- 6.årgang Billederne er hentet fra wikipedia Velkommen I Den Fynske landsby ser det ud på samme måde, som der kan have set ud i 1800-tallet.

Læs mere

Nr.4. april. 2015. Kl. 14.00. Kl. 16.00. Kl. 19.00. Kl. 19.00. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl.

Nr.4. april. 2015. Kl. 14.00. Kl. 16.00. Kl. 19.00. Kl. 19.00. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.4. april. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Søndag den 29. marts Palmesøndag Kl. 10.30 Birgit Lundholm, Onsdag den 1. april Kirkevært i kirken Kl.

Læs mere

Januar 2006. Medlemsblad for

Januar 2006. Medlemsblad for Januar 2006. Medlemsblad for Allinge-Sandvig Byforenings Bestyrelse. Formand: Anders Koefoed Larsen, Kampeløkken 9, 3770 Allinge, tlf. 56 48 06 17, e-mail: akl@vip.cybercity.dk Næstformand: Richardt Bendtsen,

Læs mere

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det.

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det. De 2 sten. Engang for længe siden helt ude, hvor jorden ender, ved havet lå 2 store sten. De var så smukke, helt glatte af bølgerne, vindens og sandets slid. Runde og lækre. Når de var våde skinnede de,

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Hovgaard Hougaard slægten af Ring, Hammer Sogn, Hammer Herred.

Hovgaard Hougaard slægten af Ring, Hammer Sogn, Hammer Herred. Hovgaard Hougaard slægten af Ring, Hammer Sogn, Hammer Herred. Om slægtens forfader Hans Hovgaard (født 1645, død 1728) bonde på Hovgaarden i Ring siden 1669. Historier og citater om slægten. I det følgende

Læs mere

St. Hans i overraskende tørvejr Tekst og billede N.M. Schaiffel-Nielsen

St. Hans i overraskende tørvejr Tekst og billede N.M. Schaiffel-Nielsen St. Hans i overraskende tørvejr Tekst og billede N.M. Schaiffel-Nielsen Aftenens taler ved Randbøldal Borgerforenings Skt. Hans Bål, var pastor ved Randbøl Kirke, Helle Pahus, der her forøger at få styr

Læs mere

Talepunkter: Bramsen-festen 28/8 2011

Talepunkter: Bramsen-festen 28/8 2011 Talepunkter: Bramsen-festen 28/8 2011 Jeg hedder Charlotte Jeg er fra Aage-grenen - I kan læse mere om mig på side 346 Jeg hedder Camilla Jeg er også fra Aage-grenen, men jeg er også fra Ludvig-grenen

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

Prædiken til 1. søndag efter påske, Joh 21,15-19. 2. tekstrække

Prædiken til 1. søndag efter påske, Joh 21,15-19. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 27. april 2014 kl. 10.00 Konfirmation Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 1. søndag efter påske, Joh 21,15-19. 2. tekstrække Salmer og sange DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud

Læs mere

Sjove Klip For Børn Klip der er lette at lave

Sjove Klip For Børn Klip der er lette at lave Gratis prøve Agnes Ingersen Sjove Klip For Børn Klip der er lette at lave Foto Claus Eliasen Denne bog er dedikeret min far der døde 5 dage før færdiggørelsen af bogen. Forlaget Ingersen www.forlagetingersen.dk

Læs mere

HVAD BETYDER ORDET ARKIV?

HVAD BETYDER ORDET ARKIV? ARKIV I DAG Arkivfoto, arkivklip Lydarkiv DRs digitale arkiv Politikens avisarkiv O.s.v. Et broget landskab, hvor vi i vores verden nok bedst kender Statens Arkiver, lokalarkiver og 7-arkiver HVAD BETYDER

Læs mere

Nyhedsbrev for Historisk Samfund for Sydøstjylland Præsentation af årets årbog

Nyhedsbrev for Historisk Samfund for Sydøstjylland Præsentation af årets årbog Nyhedsbrev for Historisk Samfund for Sydøstjylland Præsentation af årets årbog Reception for årbog 2017 Det er med stor glæde, at vi igen kan invitere vores medlemmer til reception torsdag d. 5. oktober

Læs mere

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen Ideer til undervisningen Læs bogen og brug den Lad eleverne sætte mere dialog til følgende passager: da Klaus gerne vil se kongen, og moderen siger nej da kongen stopper op og snakker med Klaus da kongen

Læs mere

20. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. oktober 2013 kl. 10.00. Salmer: 754/434/303/385//175/439/571/475 Uddelingssalme: se ovenfor: 571

20. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. oktober 2013 kl. 10.00. Salmer: 754/434/303/385//175/439/571/475 Uddelingssalme: se ovenfor: 571 1 20. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. oktober 2013 kl. 10.00. Salmer: 754/434/303/385//175/439/571/475 Uddelingssalme: se ovenfor: 571 Åbningshilsen Også denne søndag følges højmessen og

Læs mere

Andet kapitel 14. juni 2017 Så blev det "dagen før", og prøver og samtaler er overstået. Det blev oplyst, at der var sat fem timer af til operationen i morgen - synes det er ret lang tid... Vi når så desværre

Læs mere

Hvem er Serafim? Serafim er en lille engel, som kommer til

Hvem er Serafim? Serafim er en lille engel, som kommer til Forord Små historier, som jeg har hørt fra Serafim Hvem er Serafim? Serafim er en lille engel, som kommer til mig i nattens stille timer og fortæller alle de historier, som jeg skriver. Det er ikke mine

Læs mere

Formandens sidste beretning

Formandens sidste beretning LEDER Da kunstmuseet i Tønder for ca. 8 år siden fik stiftet sin venneforening fik den betegnelsen Sønderjyllands Kunstmuseums Venner. Senere måtte foreningen, som følge af den store museumsfusion Museum

Læs mere

En Vogterdreng. Af Freja Gry Børsting

En Vogterdreng. Af Freja Gry Børsting En Vogterdreng Af Freja Gry Børsting Furesø Museer 2016 1 En Vogterdreng Forfatter: Freja Gry Børsting Illustration: Allan Christian Hansen Forfatteren og Furesø Museer Trykkeri: XL Print Aps ISBN: 87-91140-27-7

Læs mere

Brev fra P.C. Skovgaard til hans datter Susette Cathrine Skovgaard

Brev fra P.C. Skovgaard til hans datter Susette Cathrine Skovgaard Brev fra P.C. Skovgaard til hans datter Susette Cathrine Skovgaard Himmelbjerget 20. August 1867 Min kjære Katrine! [sic] Min egen Tullebasse, tak for Dit Brev, har Du selv sagt til Joakim, hvad han skulde

Læs mere