Landmaling. en introduktion. Landmåling en introduktion. Landmåling en introduktion. Nyt Teknisk Forlag. Jørgen Ullvit og Lars Fredensborg Matthiesen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Landmaling. en introduktion. Landmåling en introduktion. Landmåling en introduktion. Nyt Teknisk Forlag. Jørgen Ullvit og Lars Fredensborg Matthiesen"

Transkript

1 Er en indføring i landmåling, og er primært tiltænkt studerende på uddannelserne til bygningskonstruktør, byggetekniker og kort- og landmålingstekniker. Den vil uden tvivl også kunne finde anvendelse på andre uddannelser, hvor kendskab til land måling er påkrævet. Bogen gennemgår de grundlæggende landmålingsprincipper ved kortlægning af mindre områder. Vægten er lagt på de praktiske metoder og med formidling af god landmålingsskik for øje. For at give en grundig indføring i principperne, vises hvordan kort kan tegnes direkte på et stykke papir og af samme årsag beskrives teodolitten, selv om denne for længst er afløst af totalstationen i det daglige praktiske arbejde. Landmaling Landmåling en introduktion Landmåling en introduktion en introduktion Jørgen Ullvit og Lars Fredensborg Matthiesen Et appendiks viser hvordan bygningsafsætninger udføres, og hvordan 3D-terrænmodeller opbygges. og ev ej 6i Sn 6k 6h 10 a 10 b 10 c 10 d 10 e 6n 6m 10 f 10 g 6p ISBN q 6r Nyt Teknisk Forlag 6s

2 Landmåling

3

4 Landmåling Af Jørgen Ullvit og Lars Fredensborg Matthiesen

5 Landmåling en introduktion 1. udgave 2009 Nyt Teknisk Forlag 2009 Forlagsredaktør: Thomas Rump Omslag: Phy grafisk Tegninger: Lars Fredensborg Matthiesen Grafisk tilrettelæggelse: Phy grafisk Dtp: Phy grafisk ISBN: (e-bog) Varenummer: Bogen er sat med 10 pt. LegacySerif-Book Bogen er trykt på 100 g offset Alle rettigheder ifølge gældende lov om ophavsret forbeholdes. Kopiering fra denne bog må ikke finde sted. Nyt Teknisk Forlag Vigerslev Allé Valby Ekspedition: Erhvervsskolernes Forlag,

6 Indholdsfortegnelse Forord 7 1 Indledning Baggrund Kort som projekteringsgrundlag Topografiske kort Tekniske grundkort Situationsplaner Matrikelkortet 10 2 Landmåling generelt Jordens form og kortprojektioner Plane koordinatsystemer Højdesystemer og koter Fikspunkter Måleenheder 19 3 Geometrisk nivellement Geometrisk nivellement Nivellerinstrumentet Kikkerten, okularet og stregkorset Stativet Stadiet Libellen Opstilling af nivellerinstrumentet Aflæsninger på stadiet Kontrol af nivellerinstrumentet Hovedpunkts-, linje- og fladenivellement Typiske fejl og fejlkilder ved geometrisk nivellement 46 4 Planmåling Grundlæggende metoder Teodolitten og totalstationen Måling af retninger Måling af afstande Opstilling af teodolitten og totalstationen En simpel opmåling fra to stationer Hovedpunktsnet Ortogonal måling med vinkelprisme 67 5

7 5 Trigonometrisk nivellement 70 6 Korttegning og konstruktion Kortets målgruppe og indhold Målforhold Signaturer og grafiske variabler Generalisering Tekster Korthovedet Fremstilling af analoge kort Eksempler på situationsplaner 79 7 Konstruktion af højdekurver Generelt om konstruktion af højdekurver Konstruktion af højdekurver i analoge kort Konstruktion af højdekurver i digitale kort 84 Appendiks A: Fremstilling af analoge 3D-modeler 86 A1 Modeller 86 A2 Valg af karton 86 A3 Overførsel af højdekurver til karton 88 A4 Udskæring og limning 88 A5 Indlægning af bygninger og veje 88 Appendiks B: Bygningsafsætning 91 B1 Bygningsafsætning 91 B2 Eksempel på en afsætning 91 Appendiks C: Polarkoordinatografen 102 Appendiks D: Sikkerhed 103 Appendiks E: Opbevaring og behandling af instrumenter 105 6

8 Forord Denne bog udspringer af et behov for en lærebog om landmåling på første semester af uddannelserne til bygningskonstruktør, byggetekniker og kort- og landmålingstekniker. Den primære målgruppe for bogen er dermed studerende på disse tre uddannelser. Målet har været at give en gennemgang af de grundlæggende landmålingsprincipper ved kortlægning af mindre områder. Vægten er lagt på at give praktiske anvisninger og formidle god landmålingsskik. Bogen indeholder endvidere eksempler på, hvordan bygningsafsætninger kan gennemføres, og hvordan 3D-terrænmodeller kan udarbejdes. Selvom de fleste kort i dag udarbejdes som digitale kort har vi valgt at beskrive hvordan kort kan tegnes direkte på et stykke papir. Denne simple metode er velegnet til at give en forståelse for de grundlæggende principper. Af samme årsag beskrives teodolitten i bogen, selvom denne for længst er afløst af totalstationen i den»virkelige verden«. Enkelte af de tegninger der er gengivet i bogen er hentet fra Svend Trøst Sørensens lærebog»landmåling«fra Samme bog har endvidere virket som inspirationskilde. Vi takker Svend Trøst Sørensen for at have stillet tegningerne til rådighed til bogen. Og takker landinspektør Robert Jakobsen og landinspektør Susanne Høiberg for at læse korrektur. VIA University College Februar 2009 Jørgen Ullvit og Lars Fredensborg Matthiesen 7