Salgsprospekt. Investeringsejendommen. Bredgade 13, 7470 Karup. Blandet bolig- og erhvervsejendom centralt beliggende i Karup.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Salgsprospekt. Investeringsejendommen. Bredgade 13, 7470 Karup. Blandet bolig- og erhvervsejendom centralt beliggende i Karup."

Transkript

1 Salgsprospekt Investeringsejendommen Bredgade 13, 7470 Karup Salgspris kontant: Blandet bolig- og erhvervsejendom centralt beliggende i Karup kr. Bruttoleje (Fuldt udlejet): kr. Bruttoleje (Aktuelt udlejet): kr. Startforrentning ved kontant handel (Fuldt udlejet): 8,60 % Startforrentning ved kontant handel (Aktuelt udlejet): 6,62 % Bruttoetageareal i h.t. BBR: 390 m² Grundareal i h.t. tingbog: 635 m² Sags nr Maj 2015

2 1. Introduktion 1.1 Sagsnr. / dato / Maj Beskrivelse 1.3 Historik 1.4 Lejeforhold Ejendommen er beliggende meget centralt i Karup by, tæt ved hovedvejen og butikkerne i øvrigt. Ejendommen har været i den nuværende ejers familie i to generationer. Ejendommen er delvist udlejet til to boliglejere, ligesom der står et boliglejemål ledigt. Derudover er ejendommen udlejet til frisør, bedemand og solcenter. 2. Salgspris 2.1 Salgspris Kr kontant. 2.2 Evt. finansiering clausen-erhverv.dk er behjælpelig med kontakt til fremskaffelse af finansiering. 2.3 Refusion De af lejerne indbetalte kontante deposita refunderes af sælger. Deposita andrager kr , jf. lejerfortegnelsen (bilag 1). Herudover foretages sædvanlig refusion af ejendommens indtægter og udgifter. 3. Beliggenhed 3.1 Matr.nr. 6 z Karup By, Karup 3.2 Postadresse Bredgade 13, 7470 Karup 3.3 Kommune Viborg 4. Anvendelse 4.1 Nuværende 4.2 Anden anvendelse Ejendommen anvendes til bolig og erhverv. Alternativt vil ejendommen være velegnet til anden anvendelse, f.eks. boliger uden erhverv. 5. Generel beskrivelse 5.1 Opførelsesår Ejendommen er opført i 1908, jf. BBR. 5.2 Kortfattet beskrivelse Ejendommen er bebygget med 2 bygninger med et samlet bebygget areal på 280 kvm, bruttoareal på 438 kvm, fordelt på 2 etager. Bygning 2, garagen, fremstår i en mindre god stand. Arealet af garagen indgår med 48 m 2

3 Ejendommen er opført af tegl i år Tag udført som sadeltag belagt med fibercement. Vinduer er udført med rammer i træ, isat 2-lags termoglas. 5.3 Bygningernes tilstand Fremstår i en almindelig god vedligeholdelsesmæssig stand, Dog er dette ikke gældende for garagen. 5.4 Ejendommens indretning Ejendommen er indrettet med butikker i stueetagen og boliger på 1. sal og i gården. 5.5 Udenomsarealer Udenoms arealer er udlagt til som parkering og tilkørsel, befæstet medcement. Det resterende areal er anlagt som grønne arealer med beplantning 6. Arealforhold 6.1 Samlet grundareal 635 m 2 ifølge tingbogen. Heraf vej 0 m Samlet etageareal Det samlede areal andrager ifølge BBR 390 m 2, heraf 205 m 2 boliger, medens resten er noteret som erhverv. Der er ikke anført arealer i alle lejekontrakterne. 7. Offentlige forhold og planer 7.1 Zonestatus Byzone. 7.2 Kommuneplan Ejendommen er omfattet af Kommuneplan vedtaget af Viborg Kommune. 7.3 Lokalplan Ejendommen er omfattet af lokalplan nr. 1.27

4 Pr. 1. januar 2008 vil samtlige ejendomme beliggende i byzone som udgangspunkt blive områdeklassificeret som lettere forurenet, jf. 1, i lov nr. 507 af 7. juni 2006 om ændring af lov om forurenet jord. Kommunen kan dog undtage større sammenhængende områder inden for byzoner, som den har viden om, ikke er lettere forurenede, hvilket i så fald skal ske gennem et kommunalt regulativ 8. Servitutter/Deklarationer 8.1 Servitutter Der henvises til vedhæftede uofficielle kopi af tingbogsattest af den (bilag 2). Det vurderes, at der ikke er servitutter, der er særligt byrdefulde for ejendommen. 9. Offentlig vurdering Vurdering Kr Grundværdi heraf Kr Forsikringsforhold 10.1 Forsikringsforhold Ejendommen er forsikret hos Nykredit Dækning Forsikringen dækker bygningsbrand, bygningsbeskadigelse, husejeransvar, svamp- og insekt, rørskadedækning samt huslejetab. Det påhviler køber at forsikre ejendommen fra overtagelsesdagen.

5 11. Lejeforhold 11.1 Leje Den samlede årlige leje er pr opgjort til kr ekskl. moms, jf. lejerfortegnelse (bilag 1). Udlejer afholder ejendommens skatter og afgifter, ejendomsforsikring, udvendig vedligeholdelse samt en række mindre ejendomsudgifter. Varmeregnskabet indeholder udgift til tilsyn med anlæg samt udfærdigelse af regnskab Lejere Ejendommen er delvist udlejet til bolig og erhverv i.h.t lejeroversigten Driftsbudget Årlig leje pr. 1/ i h.t. vedhæftede lejespecifikation kr Grundskyld til kommunen kr Renovation, anslået kr Ejendomsforsikring, anslået kr Udvendig vedligeholdelse 25 kr./ m2 "over jord" 390 kr Administration kr kr Driftsmæssigt overskud ved kontant handel kr Kapitalbehov Kapitalbehov (anslået): Købspris, kontant kr Registreringsafgift kr Advokat m.v. anslået kr kr Refusion deposita kr (42.900) Købers kapitalbehov ved kontant handel kr Købers startforrentning Under forudsætning af det beregnede driftsmæssige resultat før afskrivning samt det anførte kapitalbehov, vil køber i år 1 opnå en forrentning på 6,62% ved kontant handel af den investerede kapital: Startforrentning kontant handel: X 100 = 6,62%

6 15. Øvrige oplysninger 15.1 Overtagelse Ejendommen kan overtages efter nærmere aftale Gæld udenfor købesummen Ingen gæld Momsreguleringsforpligtelse Ejendommen er ikke momsregistreret Energiforhold Bygningerne opvarmes med fjernvarme 16.5 Miljøforhold Ejendommen er ikke kortlagt i henhold til jord-forureningsloven Mellemsalg Ret til mellemsalg forbeholdes Tinglysningsafgift Det forudsættes, at sælger/køber hver betaler halvdelen af tinglysningsafgiften ved udtagelse af skøde Bilag Som bilag til nærværende prospekt vedlægges: 1. Lejerfortegnelse 2. Kopi af uofficiel tingbogsattest af Fotomontage 4. Krak-kort 17. Besigtigelse Alle henvendelser vedrørende ejendommen, herunder besigtigelse, bedes efter aftale med ejeren venligst rettet til: Torben Clausen Tlf

7

8 Bredgade4 13, 7470 Karup