TAKSTER JAMMERBUGT KOMMUNE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TAKSTER JAMMERBUGT KOMMUNE - 2015"

Transkript

1 BORGERSERVICE: Folkeregisteroplysninger 75,00 75,00 Legitimationskort til unge 150,00 150,00 Bopælsattester 75,00 75,00 Køreprøve og kørekort 600,00 600,00 Fornyelse af kørekort for ansøgere fyldt 70 år 50,00 50,00 Pas - børn 0-11 år 115,00 115,00 Pas børn og unge år 141,00 141,00 Pas - voksne mellem 18 - og 65 år 626,00 626,00 Pas voksne over 65 år 376,00 376,00 Foto til pas og/eller kørekort 145,00 145,00 Vielser udenlandske statsborgere 500,00 500,00 Duplikatkørekort 280,00 280,00 Fornyelse af erhvervskørekort 280,00 280,00 Bus og kørelærer 280,00 280,00 Kategori C-D 135,00 135,00 Erstatningskørekort - under 70 år 280,00 280,00 Erstatningskørekort - over 70 år 50,00 50,00 Internationalt kørekort 25,00 25,00 Sundhedskort 190,00 185,00 Lægeskift 185,00 185,00 BYGGESAGSGEBYRER: Småbyggeri indenfor byggeretten 1.500,00 - Øvrige typer af byggerier (timepris pr. medgået tid) 650,00 - SIMPLE KONSTRUKTIONER 1. Lovgrundlag - Kapitel stk. 1 nr. 1-2 Garager, carporte, udhuse > 50 m² - pr. m² - 27,00 Kapitel 1.5 stk. 5 Garager, carporte, udhuse < 50 m² ,00 Kapitel 1.7 stk. 1 Nedrivning af bygninger Tilbygning til ovennævnte pr. m² - dog mindste gebyr kr ,00 ENFAMILIEHUSE 2. Lovgrundlag - Kapitel stk. 1 nr. 3-5 Fritliggende og sammenbyggede enfamiliehuse ,00 Kapitel stk. 1 nr. 1 Sammenbyggede enfamiliehuse med mere end 2 boliger med lodret lejlighedsskel - pr. enhed ,00 Sommerhuse ,00 Nedrivning af bygninger ,00 Tilbygning af ovennævnte - pr. m² - dog mindste gebyr kr ,00 Ombygning af ovennævnte, som kræver byggetilladelse ,00 INDUSTRI OG LAGERBEBYGGELSE SAMT JORDBRUGS-ERHVERVET AVLS- OG DRIFTSBYGNINGER AF BEGRÆNSET KOMPLEKSITET 3. Lovgrundlag - Kapitel 2 og kapitel 5 jfr. kapitel stk. 1 nr. 2 og 3 Industri og landbrug - pr. m² - dog mindste gebyr kr og max kr ,00 Nedrivning af bygninger ,00 Om/tilbygning til ovennævnte - pr. m² - dog mindste gebyr kr og max. kr ,00 Minkhaller - pr. m² - dog max kr ,00

2 BYGGESAGSGEBYRER: ANDRE FASTE KONSTRUKTIONER M.V. 4. Lovgrundlag - Kapitel stk. 2 Antenner, master, skiltning, minivindmøller, tribuner, legepladsredskaber, facadeskilte, udhængsskilte, fritstående skiltning (pyloner) ,00 Kapitel 1.5 stk. 1 nr. 7 Vindmøller - pr. megawatt ,00 Nedrivning af bygninger ,00 Nedsivningsanlæg ,00 Jordvarmeanlæg ,00 ØVRIGT ERHVERVS- OG ETAGEBYGGERI 5. Lovgrundlag - Kapitel 1.12 stk. 4 nr. 5 Bebyggelser, der ikke hører under de øvrige katagorier pr. m2 *-dog mindste gebyr kr. - 27,00 Kapitel Om- og tilbygninger til ovennævnte pr. m² - dog mindste gebyr kr ,00 Nedrivning af bygninger - pr. m² - 3,00 * (Eksempler herpå er boligbebyggelser med vandret lejlighedsskel, butikker, supermarkeder, kontorbygninger, sundhedsklinikker, bygninger, hvortil offentligheden eller andre end de i bygningen beskæftigede har adgang f.eks. hoteller, restauranter, biografer, teatre, udstillingsbygninger, biblioteker, museer, kirker, institutioner, skoler, sundhedsklinikker, gymnasier, idrætshaller og anlæg, svømmehaller m.v. samt de industri- og lagerbygninger og avls- og driftsbygninger, hvor kommunalbestyrelsen giver byggetilladelse vedr. alle reglementets bestemmelser) BØRNEPASNING: Dagplejen: Fuld tid - pr. måned (11 rater) 2.573, ,00 Småbørnsgrupper Fuld tid - pr. måned (11 rater) 2.925, ,00 Børnehaver: Fuld tid - 11 rater 1.604, ,00 Formiddagsplads 914,00 892,00 Eftermiddagsplads 690,00 673,00 Herudover kan komme betaling for madordninger Skolefritidsordninger: Fuld tid - 11 rater 1.522, ,00 Eftermiddagsplads 1.142, ,00 Morgenplads 381,00 377,00 EJENDOMSSKATTEOPLYSNINGER: Vurderingsattest 70,00 70,00 Vurderings- skatteattest 70,00 70,00 BBR ejer-/lejermeddelelse 70,00 70,00 Telefonforespørgsel - ESR 50,00 50,00 Ejeroplysninger, uanset antal ejendomme (hele veje/partsfordelinger) 250,00 250,00

3 FOLKEBIBLIOTEKET: Bødetakster: 1. Hjemkaldelse - børn 10,00 10,00 1. Hjemkaldelse - voksne 20,00 20,00 2. Hjemkaldelse - børn 20,00 20,00 2. Hjemkaldelse - voksne 50,00 50,00 Gebyr ved brev/regning - børn 50,00 50,00 Gebyr ved brev/regning - voksne 100,00 100,00 Blokering af låner ved gebyrer på mere end 200 kr. Blokering af låner ved erstatningsbeløb på mere end 400 kr. Servicetakster: Fax - indenrigstakst 10,00 10,00 Fax - udenrigstakst 20,00 20,00 Fotokopiering - A4 sort/hvid 2,00 2,00 Fotokopiering - A3 sort/hvid 5,00 5,00 Fotokopiering - A4 farve 5,00 5,00 Fotokopiering - A3 farve 10,00 10,00 AFFALD: DAGRENOVATION BYOMRÅDE, ugetømning, 52 tømninger pr. år 1 sæk 950,00 950, l container 1.300, , l container 1.825, , l container 2.750, , l container 3.800, , l container 4.925, ,00 LANDOMRÅDE, 2-ugers tømning, 26 tømninger pr. år 240 l container 950,00 950, l container 1.500, , l container 2.050, , l container 2.625, ,00 SOMMERHUSE Sommerordning, 30 tømninger 1 sæk 725,00 725, l container 1.200, , l container 1.525, , l container 2.500, , l container 3.150, ,00 Vinterordning, 10 tømninger 1 sæk 275,00 275, l container 425,00 425, l container 550,00 550, l container 850,00 850, l container 1.050, ,00

4 Container-håndtering m.v. 2-hjulede containere l,rabat med egen container* 60,00 60,00 4-hjulede containere l, rabat med egen container 150,00 150,00 Rengøring af tilbageleveret container (ved manglende rengøring) 150,00 150,00 Ombytning til mindre container, ud over første ændring i året 150,00 150,00 * Ingen rabat ved vinterordning ved sommerhus* Sæsontømninger beregnes ud fra årstakst inkl. leje, pr. tømning Pr. tømning 1/52 Isætning af inliner (plastpose) i container 2-hjulet container, pr. stk 5,00 5,00 Isætning af inliner (plastpose) i container 4-hjulet container, pr. stk. 10,00 10,00 Kompostbeholder, salgspris med rabat, pr. stk. 200,00 200,00 Specialafhentning ved manglende overholdelse af Arbejdstilsynets regler, pr. time 630,00 627,00 Specialafhentning ved mgl. overholdelse af Arbejdstilsynets regler, min. pr. tømning 108,00 107,00 Ekstrasække, affaldssække mærket EKSTRA, pr. stk 25,00 25,00 Ekstratømning af container på eller nær ruten, beregnes ud fra årstakst inkl. leje Pr. tømning Pr. tømning Ekstratømning af container uden for ruten - kørsel på timepris, kr. pr. time 630,00 627,00 - affaldsbehandling beregnes ud fra årstakst incl. leje, men excl. transport Medtagning af ekstra fremsat affald, beregnes efter årstakst plus kr. 40 Nøglepenge 233,00 232,00 Vippecontainere efter særlig aftale, excl. leje 52 tømninger pr. år (1 gang om ugen) Excl. leje Excl. leje 6 kbm , ,00 8 kbm , ,00 10 kbm , ,00 12 kbm , ,00 Øvrige tømningsfrekvenser beregnes ud fra 1/52 af helårstaksten Leje af vippecontainer pr. år - uanset tømningsfrekvens eller periode 6 kbm , ,00 8 kbm , ,00 10 kbm , ,00 12 kbm , ,00 Levering eller hjemtagning af container, pr. kørsel 618,00 611,00 Undergrundscontainer efter særlig aftale 3 kbm., tømmepris pr. gang 369,00 361,00 5 kbm., tømmepris pr. gang 463,00 453,00 Forbrænding af affald, pr. tons 800,00 790,00

5 ANDRE AFFALDSORDNINGER HUSHOLDNINGER, pr. boligenhed Administration og planlægning 260,00 285,00 Genbrugspladser 915,00 875,00 Storskraldsindsamling 145,00 140,00 Papirindsamling ved husstande 90,00 75,00 Bobler til glas og papir 50,00 50,00 Grundgebyr i alt 1.460, ,00 FRITIDSBOLIGER og småboliger, pr. enhed Administration og planlægning 260,00 285,00 Genbrugspladser 530,00 490,00 Bobler til glas og papir 50,00 50,00 Grundgebyr i alt 840,00 825,00 KOLONIHAVER, pr. kolonihave Administration og planlægning 130,00 142,50 Genbrugspladser 265,00 245,00 Grundgebyr i alt 395,00 387,50 ERHVERV Administration og planlægning 285,00 305,00 Miljøbil Erhverv 563,00 557,00 Papircontainer, tilvalg til blandet bolig og erhverv, 140 l 170,00 170,00 Papircontainer, tilvalg til blandet bolig og erhverv, 240 l 180,00 180,00 Papircontainer, tilvalg til blandet bolig og erhverv, 660 l 450,00 450,00 Genbrugsplads, pr. besøg med lille køretøj uden trailer 195,00 195,00 Genbrugsplads, pr. besøg med stort køretøj under kg uden trailer 390,00 390,00 Genbrugsplads, pr. besøg, ekstra for trailer 195,00 195,00 Genbrugsplads, pr. besøg, husholdningselektronik omfattet af DPA, mindre mængder 0,00 0,00 Genbrugsplads, pr. besøg, akkumulatorer og håndkøbsbatterier 0,00 0,00 Farligt affald til Affaldscenter Udholm, kr. pr. kg 8,00 8,00 AFLÆSNING ELLER OMLASTNING, Affaldscenter Udholm - pris pr. ton For affald, der køres dertil med køretøj over kg m/u trailer Minimumstakst ved indvejning. pr. vejning 32,00 32,00 Akkumulatorer 0,00 0,00 Eternit, tagplader 2.100, ,00 Blandede læs til genbrug (ikke-kildesorteret) 380,00 380,00 Forbrændingsegnet affald 800,00 800,00 Bygningsaffald - genbrug (beton, tegl m.v.) 75,00 75,00 Deponering 1.350, ,00 Elektronikskrot omfattet af DPA 0,00 0,00 Haveaffald 100,00 100,00 Ren jord (til Udholm, kun efter aftale) 0,00 0,00 Rødder (biomasse til brændselsformål) 350,00 350,00 Sorteringsgebyr - blandet affald til genbrug, tillægges affaldstakst 560,00 560,00 Sorteringsgebyr - blandet deponiaffald, tillægges affaldstakst 560,00 560,00 Affaldstyper, der ikke er nævnt herover, modtages ikke fra erhverv med køretøj over kg

6 HAVNE: Prisniveauet for Gjøl og Attrup havne er ens. Jollepladser med lav vanddybde (G-molen på Gjøl og Østmolen i Attrup) 1.865, ,00 Pris pr. lbm. (pladsbredde) bådplads 1.450, ,00 Liggeplads på land uden bådplads - ½ pris Gæstebåd (ikke medlem af frihavnsordning) 145,00 145,00 Gæstebåd (medlem af frihavnsordning) 40,00 40,00 Årskort til benyttelse af slæbested 470,00 470,00 Uden årskort, pr. gang 45,00 45,00 Brug af løftekran Attrup Havn 500,00 500,00 -taksten gælder ikke for aktivemedlemmer af Attrup bådelaug Brug af mastekran Gjøl Havn 250,00 250,00 - taksten gælder hvis man ikke har bådplads i kommunen MILJØGEBYR: Pr. ejendom / erhvervsejendom 20,00 20,00 Vandløbsregulering- og restaurering, herunder 6.383, ,00 - Regulering af vandløb - ændring af vanløbets skikkelse eller bundkote - Rørlægning af vandløb - Sækning af vandstand eller tørlægning af søer Reguleres hvert årsskifte på baggrund af nettoprisindex for november md.( 21,stk.4) MADSERVICE: Mad til pensionister (egenbetaling) Hovedret incl. udbringning (prisloft) 50,00 48,00 Servicepakken, døgnkost (plejecentre) Fuld kost pr. dag (prisloft) 101,00 105,22 OPKRÆVNINGSENHEDEN: Rykkerskrivelser 250,00 250,00 Rykkerskrivelser på krav under 500 kr. 100,00 100,00 Morarente vedrørende ejendomsskat 0,5% pr. måned 0,5% pr. måned PARKERINGSFOND: P-fond , ,00 TAXI: Behandling af ansøgning om taxibevilling 463,00 460,00 Udstedelse af tilladelse 1.521, ,00 Udstedelse af førerkort 112,00 112,00 Påtegning toldattest 158,00 158,00 Bevillingsnummerplade - fremstillingpris + 39 kr. Trafikbøger - fremstillingspris + 26 kr.

7 SKORSTENSFEJERBIDRAG: For første skorsten indtil 10 meters højde 123,16 121,31 For efterfølgende skorstene af højde indtil 10 meter på samme skorsten 96,50 95,12 For skorstene over 10 meter for hver påbegyndt meter over 10 meter yderligere 4,36 4,30 For rensning af: centralkedler 281,20 276,99 brændeovne 140,55 138,45 For skorstene og ildsteder af størrelse fra kw forhøjes foranstående gebyrer med 50%, fra ke forhøjes med 100%, og fra 232 kw forhøjes med 150%. For skorstene, der fejes hyppigere end én gang årligt, forhøjes gebyrerne med 50% yderligere fejninger, med mindre gebyret er forhøjet efter reglerne ovenfor. For resning af røgrør og rørkanaler, jf. 6 i Bygge- og Boligstyrelsens bekendtgørelse nr. 239 af 27. april 1993, betales for rør og kanaler med indtil: 35 * 35 cm indvendigt mål for første meter 65,15 64,18 for efterfølgende påbegyndt meter 31,79 31,31 for rør og kanaler med indvendigt mål på over 35 * 35 cm betales for første m. 129,91 127,96 for efterfølgende påbegyndt meter 65,15 64,18 For kanaler, der kun renses ved, at skorstensfejeren personligt går gennem kanalen, har mesteren dog lov til i stedet for gebyret at træffe aftale med brugeren om betalingen, idet der tages hensyn til afstanden til og fra det sted, hvor fejningen udføres. For tilkald til ekstra skorstensrensning samt for rensning af røgovne og røgkamre, der skal udføres uden for de sædvanlige skorstensfejninger, betales efter tidsforbrug samt befordringsgodtgørelse efter samme takst, som for statens tjenestemænd. For brandpræventivt syn, herunder syn i forbindelse med afmelding af skorsten, betales uanset antallet af skorstene på en ejendom. 123,16 121,31 For udfræsning af skorstene og tilkaldelse til skorstensild betales efter tidsforbrug den til enhver tid gældende svendetimeløn samt befordringsgodtgørelse efter samme takst, som for statens tjenestemænd. For tilmelding af nye skorstene/ildsteder, også hvis kun én af delene udskiftes 466,88 454,64 Påtegning af prøvningsattest 128,08 126,16