Redaktion Bent Harpøth Kristensen. Tegner Philip Ytournel. Adresse Danmarks Statistik Sejrøgade København Ø.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Redaktion Bent Harpøth Kristensen. Tegner Philip Ytournel. Adresse Danmarks Statistik Sejrøgade 11 2100 København Ø. www.dst.dk dst@dst."

Transkript

1

2 Statistisk talt Udgivet af Danmarks Statistik Januar 2010 ISBN Trykt udgave ISBN Internet-version Oplag: Tryk: Rosendahls Fihl Jensen Redaktion Bent Harpøth Kristensen Tegner Philip Ytournel Adresse Danmarks Statistik Sejrøgade København Ø Telefon Tidligere Udgivelser StatiStikpiller 2000 StatisTics 2005 Elektronisk udgave kan hentes direkte på Danmarks Statistik 2010

3 Forord Tal tæller mere end ord i statistik, men ord fortæller mere end tal, og med denne udgivelse lader vi andre give deres kommentar om statistik. Statistik har den forunderlige virkning, at den gerne kommenteres og undertiden med en vis ironisk distance. I denne nye samling af aforismer, citater og anekdoter om statistik og statistikere kan man fornøje sig med, hvad andre har sagt om tal og statistik. Udgaven er en ny version af StatistikPiller, som Danmarks Statistik udgav første gang i Samlingen vil sikkert vække gensynsglæde med kendte og tidligere citater, men denne udgave indeholder flere nye citater om statistik og tal. Og for at gøre udvalget bredere er der medtaget citater, som rækker lidt ud over statistikkens verden. Enkelte af citaterne har vi valgt at bibeholde på engelsk, da en oversættelse efter vores skøn ville miste noget af forlæggets umiddelbare fyndighed. Vi har fået tegneren Philip Ytournel til at bidrage til bogen, og tegningerne er hans selvstændige kommentarer til statistik og tal. Mange af citaterne optræder i talrige varianter og med mere eller mindre pålidelig kildeangivelse. Vi har redigeret og sorteret med kærlig hånd og fastholdt kildeangivelsen, hvis vi anså den for pålidelig. Danmarks Statistik, januar 2010 Jan Plovsing / Leon Østergaard

4 Indhold: side Statistik er ifølge ordbogen 3 Statistik er for andre 3 Mere om statistik 4 En statistiker er 7 Mere om statistikere 8 Statistik kan bruges til meget 11 Statistikere er noget for sig selv 14 Anekdoter om statistik 16 Gennemsnitsstatistik 19 Tal er roden til al statistik 21 Løgn eller statistik 22 Fakta og kendsgerninger 24 Mere eller mindre sandsynligt 26 Tal og tilfældigheder 28 Hoved og hale på tal 29 Ønsketænkning 30 Uden statistik går det ikke 31 Statistik fortæller ikke alt 33 Statistisk videnskab og metode 35 2

5 Statistik er ifølge ordbogen: Læren om metodisk indsamling og systematisering af talmateriale, fx med henblik på sandsynlighedsberegning eller udarbejdelse af prognoser. Metodisk indsamlet og systematiseret talmateriale, fx i form af en tabel. - Den Danske Ordbog Statistik er for andre... den videnskab, der kan bevise alt undtagen nytten af statistik. - Evan Esar tal brugt som argumenter. - Leonard Louis Levinsen indsamling, analyse og tolkning af numeriske data på en sådan måde, at de kan forstås af computere og misforstås af alle andre. - Edmund H. Volkhart som en bikini: Den viser noget interessant og skjuler noget væsentligt. - Aaron Levenstein etc. 3

6 ligesom mennesker: Hvis du mishandler dem nok, vil de fortælle dig hvad som helst. som fortæppet i et teater. Det spændende er, hvad der gemmer sig bag det. - Lars Erik Skovgaard den videnskab, som ud fra pålidelige tal producerer upålidelige fakta. - Evan Esar Mere om statistik... Jeg har hovedet fyldt med statistik, for jeg har bemærket, at man ikke kan bevise noget uden statistik. - Mark Twain En klog mand bruger ikke statistik for at få viden, men for at undgå at blive påduttet uvidenhed. - Thomas Carlyle For år tilbage kunne en statistiker hævde, at statistik drejer sig om behandling af data. Nutidens statistiker ville nok snarere sige, at statistik drejer sig om beslutningstagen trods usikkerhed. - H. Chernoff & L. E. Moses 4

7 Statistics are human beings with the tears wiped off. - Paul Brodeur 5

8 The sign of a truly educated man is to be deeply moved by statistics. - George Bernard Shaw Statistik, mode og alskens oversigter resumerer utrætteligt vores tilværelse, skærer gårsdagen af lige bag os, og vi genkender den jublende. - Per Højholt En enkelt død er en tragedie, en million døde er statistik. - Josef Stalin Statistik er den kvantitative metodes triumf, og den kvantitative metode er det steriles og dødens sejr. - Hilaire Belloc Det er nu uimodsigeligt bevist, at rygning er én af hovedårsagerne til statistik. Historien er fortløbende statistik, statistik stillestående historie. - August Ludwig von Schlözer Man kan ikke fodre de sultne med statistik. - David Lloyd George 6

9 En statistiker er... en person, som med en masse tal kan forklare, hvorfor den forrige statistik ikke holdt. en person, der med matematisk nøjagtighed trækker en linje fra en ubekræftet antagelse til en forhastet slutning. en matematiker fordelt på alder og køn. en person, som har nogle vage ideer om diamanter, fanger et glimt af simili og ender med et stykke kul. en person, som fastholder at det usikre er sikkert. en person, hvis livsdrøm er kun at tage fejl 5 pct. af tiden. en person, hvis ambition livet igennem er at være vis på uvisheden. en specialist, som samler data sammen og derpå leder dem på afveje. - Evan Esar 7

10 en person, som ikke har nok personlighed til at blive revisor. en person, som mener, at tal ikke lyver, men indrømmer, at hvis man analyserer dem, er de heller ikke nødvendigvis sande. - Evan Esar en rent-faktisk specialist - Evan Esar Mere om statistikere... Ni gode grunde til at blive statistiker enhver afvigelse betragtes som normal de er fuldkomne og sig selv nok de er gennemsnitlige elskere statistikere gør det diskret og kontinuert de har ret 95 pct. af tiden de er måske ikke normale, men de er fleksible de behøver aldrig at sige noget med sikkerhed de er helt signifikant anderledes ingen andre vil have deres job Der er ingen, som er mere skeptiske over for statistik end statistikere. - Claus Moser Hvis tre statistikere er medlemmer af samme komité, vil resultatet blive fire mindretalsudtalelser. 8

11 Undertiden synes jeg, at statistikere ikke helt fortjener alle de hårde ord, der siges om dem. Det forventes, at de er kolde, ufølsomme, blodløse og har stålblik. Men i virkeligheden er vi alle statistikere, hvad enten vi bryder os om det eller ej, eller vi er statistikkens råmateriale. - Josiah Stamp 9

12 Statistikeren selv er nok den eneste, som aldrig fuldt ud erkender begrænsningerne i sit arbejde. Gamle statistikere dør aldrig, de bliver bare ikke-signifikante. De ordner livet og standardiserer kaos, og alt det sker mens døden ordner det hele. - Inger Christensen Forskellen mellem økonomer og statistikere er, at folk tror på hvad økonomer siger om fremtiden, men ikke hvad statistikere siger om fortiden. Hvorfor mon statistikeren blev statistiker? Han fandt bogføring alt for ophidsende! Statisticians must stay away from children s toys because they regress so easily. Han inddelte folk i statistikere, folk der kendte til statistik, og folk der ikke gjorde. Han kunne bedst lide den midterste gruppe. Han brød sig ikke om rigtige statistikere, fordi de argumenterede med ham, og han opfattede folk, der ikke kendte til statistik som primitive. - Nigel Balchin 10

13 Hvorfor mon en læge nyder langt større anseelse end en statistiker? Fordi lægen kan lave en analyse af et komplekst sygdomstilfælde, mens statistikeren kan gøre dig syg med en kompleks analyse. En erhvervsmæssig risiko, som vi statistikere udsættes for, kan opstå i sociale sammenhænge, måske ved et middagsselskab. Lad os sige, jeg sidder ved siden af en charmerende kvinde, som jeg lige har mødt, og for at bryde isen vender hun sig med et vindende smil mod mig og spørger: "Nå, fortæl mig, hvad De laver? "Man skal selvfølgelig sige sandheden, så jeg svarer, at jeg er statistiker. Dette ødelægger i reglen en god samtale, for i 8,6 tilfælde ud af 10 forsvinder kvindens smil, og hun vender sig mod min rival på hendes anden side, mens jeg angriber den stegte kylling i ensom, misforstået værdighed. - William Kruskal Statistik kan bruges til meget Jeg kan bevise Gud statistisk. - George Gallup Han bruger statistik som en fulderik en lygtepæl - til støtte snarere end til oplysning. - Andrew Lang m.fl. Statistikken viser, at der hvert andet minut laves en ny statistik. Ikke alt, der kan tælles, tæller, og ikke alt, der tæller, kan tælles. - Albert Einstein 11

14 Fordi noget kan tælles, behøver det ikke nødvendigvis at blive talt. - Harold L. Enarson Statistikken viser, at meget få af dem, der tillægger sig den vane at spise, vil overleve. - Wallace Irwin En statistisk teori går ud på, at hvis man gav en million aber skrivemaskiner og satte dem til at taste, ville de til sidst have frembragt Shakespeares komplette værker. Takket være internettet ved vi nu, at dette er ikke sandt. - Ian Hart Statistikker beviser, at kvinder er bedre bilister end mænd. Der ser man endnu engang, hvordan man kan lyve med tal. - Carlo Franchi At sige det med statistik er at sige, at du aldrig er sikker. - Erich Segal Det er bevist, at det er sundt at fejre fødselsdag! Statistikken viser, at de mennesker, der fejrer flest fødselsdage, bliver ældst. - S. den Hartog Statistik kan bruges til støtte for alt - især for statistikere. Franklin P. Jones 12

15 Intet menneskes hjerne er i fuldt omfang i stand til at begribe nogen betragtelig mængde numeriske data. - Ronald L. Fisher 13

16 For jeg er en af de ikke-værdsatte, ubelønnede millioner, uden hvem statistikken ville være en falleret videnskab. Det er os, som fødes, gifter os og dør som trofaste nøgletal. - Logan Pearsall Smith Jeg er kvinde. Jeg er en sort kvinde. Jeg er en fattig kvinde. Jeg er en fed kvinde. Og jeg er på støtten. Hvis man her i landet er blot en af disse ting, tæller man for mindre end et menneske. Hvis du er alle disse ting, tæller man overhovedet ikke - undtagen i statistikken. - Johnnie Tillmon Statistikere er noget for sig selv Og så var der statistikeren, som blev spurgt, hvordan hendes mand var, og som svarede: "Sammenlignet med hvem?" En statistiker og hans kone var strandet på en øde ø. Da konen spurgte, hvordan de skulle slippe bort fra øen og komme hjem, svarede statistikeren: "Lad os antage, vi har en båd...". En statistikers kone fik tvillinger. Han var glad og ringede til præsten, som sagde: "Kom hen i kirken på søndag, så jeg kan døbe dem." "Nej", svarede statistikeren. "Døb den ene. Vi har tænkt os at beholde den anden som kontrol." 14

17 Tre mænd i en varmluftsballon opdager, at de er faret vild i en fjern dal. Den ene siger: "Jeg har fået en god idé. Hvis vi råber om hjælp vil ekkoet bære vores stemmer langt omkring". Og han råber: "Haaalllooo! Hvooor eeer viii?" De hører ekkoet af råbet mange gange. Da der er gået et kvarters tid, hører de ekkoet svare: "Haaalllooo! I er faret vild!" "Det må have været en statistiker", konstaterer en af mændene. Forvirret spørger en anden: "Hvorfor tror du det?" og svaret lyder: " Af tre grunde: For det første var han længe om at svare, for det andet havde han fuldstændig ret og for det tredje var svaret ganske ubrugeligt." Og så var der statistikprofessoren, der altid trykkede speederen i bund gennem vej-kryds og derpå tog farten af, så snart han var kommet over krydset. En dag spurgte en passager, som forståeligt nok var ganske lammet af skræk, hvorfor han kørte så hurtigt igennem alle vejkryds. Professoren svarede: "Joh, statistisk set er du mest udsat for at komme ud for en ulykke i et kryds, så derfor sikrer jeg mig, at jeg tilbringer så kort tid som muligt der." En fysiker, en biolog og en statistiker ser to personer gå ind i et hus og snart efter tre personer forlade det igen. Fysikerens reaktion er: "Min første observation må have været forkert". Biologens: "Det er da indlysende, at de to må have formeret sig", mens statistikerens konklusion er: "Nå ja, hvis endnu en person går ind i huset, så vil der ikke være nogen derinde!" Hvad kalder en statistiker det, når hovedet bliver hugget af ti rotter og én overlever? Ikke-signifikant! 15

18 En politiker på rejse i Skotland sad og kiggede ud af vinduet og så en flok sorte får. "Det er interessant", sagde han, "alle skotske får er sorte." "Nej, nej", advarede hans sekretær ham. "Lav endelig ikke sådanne positive udsagn. Det er bedre at sige: Nogle skotske får er sorte. Er det ikke rigtig, Jan?" Jan, der var statistiker, svarede: " Jo, for så vidt, men det eneste, du med sikkerhed kan sige, er, at nogle skotske får er sorte - på den ene side." En statistiker, der tit rejste med fly, var meget bekymret for, at der skulle være en bombe ombord. Han beregnede sandsynligheden og kom frem til, at den var meget lille, men ikke lille nok for ham. Så derfor medbringer han nu altid selv en bombe i sin mappe, når han flyver. Han ræsonnerer nemlig, at sandsynligheden for, at der skulle være to bomber ombord, ville være uendelig lille. Tre statistikere er på jagt i de svenske skove og møder en elg. Den første statistiker skyder, men rammer en meter ved siden af, til venstre. Den anden statistiker skyder, men rammer en meter ved siden af, til højre. Den tredje statistiker skyder ikke, men råber: "Vi fik den - vi fik den!!" Anekdoter om statistik Hun sad på en bænk og læste en statistik over fødte og døde. Pludselig vendte hun sig til en herre ved siden af og sagde: "Er du klar over, at hver gang jeg trækker vejret, dør en mand?" "Meget interessant", svarede han, "har du prøvet med tandpasta?" - Jacob M. Braude 16

19 "Pardon me for staring", said Milo after he had been staring for some time, "but I ve never seen half a child before." "It s.58 to be precise," replied the child from the left side of his mouth (which happened to be the only side of his mouth). "I beg your pardon?" said Milo. "It s.58," he repeated; "it s a little bit more than a half." "Oh, we re just an average family", he said thoughtfully; "mother, father, and 2,58 children and, as I explained, I m the.58." - Norton Juster 17

20 Mine forældre mente, at fuldstændig ærlighed over for børn var en god ting. Jeg husker spørgsmål som: "Far, tror du, jeg skal dø i aften?" og svar som: "Sandsynligvis ikke, men der er altid en statistisk risiko. - Lars von Trier En statistikstuderende var helt ude af den til sin afsluttende eksamen. Det var en ja - nej test, så han besluttede at slå plat og krone om svarene. Statistikprofessoren iagttog den studerende, mens han skiftevis slog plat og krone og skrev svaret. Efter to timer havde alle andre end denne studerende forladt eksamenslokalet. Professoren gik hen til hans bord og afbrød den studerende: Hør, jeg har set, at du ikke har forberedt dig til denne statistiktest, du har ikke engang kigget på eksamensopgaverne. Hvis du slår plat og krone om dine svar, hvorfor tager det så længe? Studenten vrissede, mens han stadig slog plat og krone: Shhh! Jeg kontrollerer mine svar! En kvinde hører fra sin læge, at hun kun har et halvt år at tilbage at leve i. Lægen anbefaler hende at gifte sig med en statistiker og bosætte sig i South Dakota. Kvinden spørger, Vil dette helbrede min sygdom? Lægen svarer, Nej, men det halve år vil føles temmelig langt. Du har en hård opgave foran dig, fortalte chefen den nyansatte i forskningsafdelingen. Vores direktør respekterede den fyr, du erstatter, og havde stor tillid til hans prognoser. Var han statistiker? spurgte medarbejderen. På en måde. Han plejede at holde til i frokoststuen og læse i kaffegrums. - Michael C. Thomsett 18

21 "Jeg har forstået, unge mand, at du ønsker at blive medlem af parlamentet. Den første lektion du skal lære er, at når jeg ønsker statistik om børnedødelighed, så vil jeg have et bevis på, at der døde færre spædbørn, da jeg var premierminister, end under nogen anden premierminister. Det er politisk statistik." - Winston Churchill Gennemsnitsstatistik De fleste mennesker synes, at de er bedre end gennemsnittet. - Monty Python The average person thinks he isn't. - Larry Lorenzoni Ifølge de fleste undersøgelser, frygter folk allermest at holde taler. Næstmest frygter de døden. Men kan det være rigtigt? Det betyder jo, at den gennemsnitlige deltager i en begravelse hellere vil være i kisten end at holde ligtalen. - Jerry Seinfeld En statistiker kan have sit hoved i en ovn og sine fødder i isvand, og han vil sige, at han ud fra en gennemsnitsbetragtning har det godt. Den bedste måde at forøge gennemsnitsintelligensen hos videnskabsmænd på ville være at reducere deres antal. - Alexis Carrel 19

22 Kendskabet til gennemsnitsværdien er af ringe informationsværdi. - Francis Galton 20

23 Har du hørt om statistikeren, som druknede i en sø med en gennemsnitlig dybde på 10 cm? Halvdelen af befolkningen er under middel intelligens. Langt over halvdelen af befolkningen er over gennemsnittet. Dette skyldes, at der er en grænse for menneskelig intelligens, men ingen grænse for menneskelig dumhed....the question How many legs does a normal man have? should be answered by finding a statistical average. And since some men have only one leg, or none, this would lead inevitably to the conclusion that a normal man is equipped with one and some fraction legs. - Joseph Wood Krutch Tal er roden til al statistik 79,48 pct. af al statistik er lavet på stedet. - John A. Paulos Statistikken over sindslidelser viser, at en ud af fire lider af en eller anden mental sygdom. Tænk på dine tre bedste venner. Hvis de ikke fejler noget, så er det dig. - Rita Mae Brown 10 pct. af alle biltyve er kejthåndede. Alle isbjørne er kejthåndede. Så hvis din bil bliver stjålet, er der 10 pct. chance for, at den er stjålet af en isbjørn! 21

24 "Flerbørnsfødsler er hyppige i større familier", erklærer en statistiker. De er ikke nemme at snyde, de statistikere! 39 pct. af arbejdsløse mænd går med briller. 80 pct. af mænd i beskæftigelse går med briller. Arbejde ødelægger synet! Statistikken viser, at 10 pct. af alle ulykker forårsages af folk, der har drukket. Det vil altså sige, at 90 pct. af alle ulykker skyldes mennesker, der IKKE har drukket. Jamen, er det ikke det bedste bevis på, hvor farlige disse afholdsfolk er? Så for sikkerhedens skyld: DRIK! Over hele verden åbnes der konservesdåser i sekundet. 10 babyer bliver undfanget hvert sekund. Så hver gang du åbner en dåse, er chancen 1 til 400, for at du bliver gravid. Løgn eller statistik I gamle dage fandtes der ingen statistik, derfor måtte man slå sig til tåls med løgn. - Stephen Leacock... tilbedelsen af statistik har haft det særligt uheldige resultat at gøre livet nemmere for den simple, direkte løgner. - Tom Burnam 22

25 Jeg kan bevise alt ved hjælp af statistik, bortset fra sandheden. - Georg Canning 23

26 De to mest karakteristiske egenskaber ved statistikkens sprog er, at det først beskriver ting i kvantitative termer og derefter giver denne beskrivelse et skær af nøjagtighed og præcision. - Ely Devons Der findes tre slags løgne: almindelige løgne, forbandede løgne og statistik. - Benjamin Disraeli m.fl. Statistik er hokuspokus med tal. - Audrey Habera & Richard P. Runyon Med statistik kan man bevise alt - også det modsatte. - James Callaghan Man kan kun have tiltro til en statistik, når man selv har forfalsket den. - Winston Churchill Det betaler sig at være lysvågen, når man aflæser en figur. Det ser så enkelt, så ærligt, og så tiltalende ud, at den uforsigtige let bliver narret. - M.J. Moroney Lovparagraffer er som statistikker. Hvis man manipulerer tilstrækkeligt med dem, kan man bevise hvad som helst. - Arthur Hailey Fakta og kendsgerninger Kendsgerninger taler tydeligere end statistik. - Justice Streatfield 24

27 Kendsgerninger er stædige, men statistik er mere bøjelig. - Mark Twain Det er en statistisk kendsgerning, at den onde arbejder hårdere for at komme i helvede end den retfærdige gør for at komme i himlen. - Josh Billings Personligt har jeg aldrig interesseret mig for fiktion eller fortællinger. Hvad jeg gerne vil læse om er fakta og statistik af enhver slags. - Mark Twain Du beklager, at din rapport bliver tør. Jo tørrere desto bedre. Statistik bør være den tørreste af al form for læsning. - William Farr Vi kan kun være helt sikre på de ting, vi ikke forstår. - Eric Hofter Der er intet mere vildledende end en indlysende kendsgerning. - Sherlock Holmes (Arthur Conan Doyle) Nogle fakta er så utrolige, at de straks bliver troet, for ingen kunne på nogen mulig måde have opfundet dem. - Arthur C. Clarke De krævede fakta fra ham, som om kendsgerninger kunne forklare noget som helst. - Joseph Conrad Nu skal du ikke forplumre sagen ved at trække fakta ind i den! - Groucho Marx 25

28 Årsag og virkning er to sider af én kendsgerning. - Ralph Waldo Emerson Mere eller mindre sandsynligt Reality is not always probable, or likely. - Jorge Luis Borges Forudsigelser er meget vanskelige, især om fremtiden. - Edgar R. Fiedler (Storm P. er uberettiget blevet tillagt et lignende citat) The essence of life is statistical improbability on a colossal scale. - Richard Dawkins Det irrationelle er undertiden ikke så irrationelt endda, for det er sandsynligt, at der også kan ske noget usandsynligt. - Aristoteles Alle sandsynligheder er 50%. Enten sker det, eller også sker det ikke. Hvis du overhovedet ikke ved noget om et emne, så lav en prognose ved at spørge en omhyggelig udvalgt stikprøve på 300 ud af en population, som heller ikke kender svaret. - Edgar R. Fiedler Hvis der er en fifty-fifty risiko for, at noget kan gå galt, så sker det 9 gange ud af Paul Harvey 26

29 Sandsynlige umuligheder er at foretrække frem for usandsynlige muligheder. - Aristoteles 27

30 Komplekse usandsynlige ting er ifølge deres natur vanskeligere at forklare end simple sandsynlige ting. - Richard Dawkins Tal og tilfældigheder Det er pudsigt med nullerne. De betyder ingenting, og så er det alligevel dem der tæller. - Robert Storm Pedersen I can, if the worst comes to worst, still realize that God may have created a world in which there are no natural laws. In short, a chaos. But that there should be statistical laws with definite solutions, i.e., laws which compel God to throw the dice in each individual case, I find highly disagreeable. - Albert Einstein Tilfældige indbyggeres tilfældige liv tilfældige død registreret, analyseret, omsat i tal og tabeller, i kvantitativ statistik. På et passende stort tilfældighedsgrundlag, og med en passende stor materialeophobning af irrationelle elementers liv, død bliver det muligt at give illusionen en logisk form. - Inger Christensen Intet er så fremmed for den menneskelige tanke som tanken om tilfældighed. - John Cohen Statistik er den eneste videnskab, der gør det muligt for forskellige eksperter at drage forskellige konklusioner ud fra de samme tal. - Evan Esar 28

31 Murphy's analyselov: 1. I en samling data vil de indlysende tal vise sig at være forkerte. 2. Det er almindeligt, at flere decimaler er forkert placeret. 3. En fejl, der kan snige sig ind i en beregning, vil gøre det og altid i den retning, der forårsager mest skade på beregningen. - G.C. Deakly Hoved og hale på tal Der er noget ganske forunderligt ved tal, de ved hvad de vil og gør hvad de skal. - Piet Hein Selv det stærkeste tal har brug for nullernes støtte. - Zarko Petan Nuller står altid til højre, hvis de vil blive til noget. - Johannes Rau I politik er de nuller, der står forrest, farligst I økonomien de nuller, der står bagest. - Ronald Searle Statistik kan ikke erstatte dømmekraft. - Henry Clay Mine data var meget utilstrækkelige, men denne metode at håndtere dem på fik alt det gode frem de indeholdt. - Francis Galton 29

32 Nogle hævder, at hvis alverdens statistikere blev lagt på jorden i en lang række hoved ved fod, ville det være en god ting - andre bemærker, at så ville to tredjedele ligge under vand. Selv de mest raffinerede statistikker er intet andet end abstraktioner. - Walter Lippmann Ønsketænkning Ligesom drømme er statistik en slags ønsketænkning. - Jean Baudrillard Det hjælper altid at kende svaret, når man leder efter løsningen på et problem. Man bør se efter, hvad der er, og ikke efter, hvad man mener, der bør være... - Albert Einstein 30

33 Uden statistik går det ikke Vi har allerede fremtidens statistik: den voksende forurening, overbefolkning og ørkendannelse. Fremtiden er lige her. - Günther Grass 31

34 Statistik er kernen i demokratiet. - Simeon Strunsky Demokrati er misbrug af statistik. - Jorge Luis Borges Der synes at være slående ligheder mellem den rolle, som økonomisk statistik spiller i vores samfund, og nogle af de funktioner, som magi og overtro har i primitive samfund. - Ely Devons Der er mere end et gran af sandhed i den forestilling, at i samfund, hvor statistikere trives, kan man forvente, at frihed og individualitet bliver stækket. - M.J. Moroney Statistisk tankegang vil en dag være lige så nødvendig for at være borger i et samfund som evnen til at læse og skrive. - H.G. Wells Statistiske love gør det muligt for forsikringsselskabet at fungere og give overskud til dets aktionærer. Men hvad gør statistik for forsikringstagerne? Ikke et hak! - Raymond F. Jones Historisk set er statistik ikke andet end "statsregning". Et beregningssystem, ifølge hvilket forskelle mellem individer bliver elimineret ved at tage et gennemsnit. Det har været brugt - og bliver stadig brugt - til at sætte magthaverne i stand til at vide, hvor langt de med sikkerhed kan gå i at stjæle fra den enkeltes lommer. - M. J. Moroney 32

35 I ordets oprindelige betydning var "statistik" videnskaben om statsmandskunst. For den politiske matematiker i det 18. århundrede var dens funktion at være den centrale regerings øjne og ører. - Ronald A. Fisher Statistikken opfattes af dens ivrige dyrkere som en art alt omfattende topvidenskab, i hvis spids den menneskelige viden om samtiden løber op, den uundværlige vejleder for den oplyste statsmand og den nyttige samfundsborger. - Axel Holck Et menneske, som ikke har information, kan ikke tage ansvaret. Et menneske, som har information, kan ikke undgå at tage ansvaret. - Jan Carlzon Statistik fortæller ikke alt Livet er ikke kun en række beregninger og statistiske opgørelser, det handler om erfaring, det handler om deltagelse, det er noget mere kompliceret og mere interessant end det indlysende. - Daniel Libeskind Vores videnskabelige tidsalder kræver, at vi kommer med definitioner, målinger og statistikker for at blive taget alvorligt. Men de fleste af de vigtige ting i livet kan ikke defineres eller måles præcist. Kan vi definere eller måle kærlighed, skønhed, venskab, eller anstændighed, for eksempel? - Dennis Prager 33

36 34

37 Statistisk videnskab og metode There are two kinds of statistics, the kind you look up and the kind you make up. - Rex Stout Når vi ikke kan bevise vores pointer ved brug af sund fornuft, falder vi tilbage til statistisk mumbojumbo for at forvirre og demoralisere vores modstandere. - Audrey Habera & Richard P. Runyon... statistical techniques are tools of thought, and not substitutes for thought. - Abraham Kaplan For en teori er der kun to muligheder - enten er den rigtig eller også er den forkert. En model har en tredje mulighed: den kan være rigtig, men irrelevant. - Manfred Eigen I samme øjeblik du laver en prognose, ved du, at du vil gå forkert. Du ved bare ikke i hvilken retning. - Edgar R. Fiedler Hvis du ikke har heldet med dig i første omgang, så transformer dit datasæt. Forvent altid at finde mindst én fejl, når du læser korrektur på din egen statistik. Hvis du ikke gør det, laver du sandsynligvis den samme fejl to gange. - Cheryl Russell 35

38 The double analysis kills the single analysis, and the treble kills the double, until at last a sufficiency of statistics comes very near to common sense. - Hilaire Belloc Du kan ikke undslippe den statistiske metode, så du kan lige så godt blive venner med den. Du synes, den er kold og umenneskelig og upersonlig, men det er en kendsgerning, at den er mere levende og mere menneskelig end halvdelen af denne verdens litteratur. - Josiah Stamp Hvis dit eksperiment behøver statistik, burde du have lavet et bedre eksperiment. - Ernest Rutherford 36

39

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet

15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet 15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet Pengene eller livet det er det, det handler om i dag. Ingen kan tjene to herrer. Han vil enten hade den ene og elske den anden eller holde sig til den ene

Læs mere

Påstand: Et foster er ikke et menneske

Påstand: Et foster er ikke et menneske Påstand: Et foster er ikke et menneske Hvad svarer vi, når vi møder denne påstand? Af Agnete Maltha Winther, studerende på The Animation Workshop, Viborg Som abortmodstandere hører vi ofte dette udsagn.

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Disse tips hjalp mig til at blive en haj til Fup eller Fakta, både i fjernsynet og i virkelighedens chokolademousse-version.

Disse tips hjalp mig til at blive en haj til Fup eller Fakta, både i fjernsynet og i virkelighedens chokolademousse-version. Studie 1 Guds ord 9 Åbningshistorie Da jeg var barn, var tv-programmet Fup eller Fakta i lige så høj anseelse hos mig som is, fodbold og fyrværkeri. Jeg var vild med det, fordi det var let for mig at udpege

Læs mere

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Jørgen Goul Andersen (email: goul@ps.au.dk) & Henrik Lolle (email: lolle@dps.aau.dk) Måling af lykke eksploderer!

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Barndommens gade (1942) af Tove Ditlevsen (1917-1976)

Barndommens gade (1942) af Tove Ditlevsen (1917-1976) Barndommens gade (1942) af Tove Ditlevsen (1917-1976) Roman: kom 1943 Sat musik til (Anne Linnet) + filmatisering af romanen 1986 Strofer: 7 a 4 vers ialt 28 vers/verslinjer Krydsrim: Jeg er din barndoms

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Hvad er ateisme? Hvordan bliver man ateist? Dansk Ateistisk Selskab. Ateisme er kort og godt fraværet af en tro på nogen guddom(me).

Hvad er ateisme? Hvordan bliver man ateist? Dansk Ateistisk Selskab. Ateisme er kort og godt fraværet af en tro på nogen guddom(me). Dansk Ateistisk Selskab Hvad er ateisme? Ateisme er kort og godt fraværet af en tro på nogen guddom(me). Meget mere er der sådan set ikke i det. Der er ingen dogmatisk lære eller mystiske ritualer og netop

Læs mere

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget TAL MED EN VOKSEN hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op

Læs mere

Skriveøvelse 2. Indledning. Emil Kirkegaard. Årskortnr. 20103300. Hold nr. 10

Skriveøvelse 2. Indledning. Emil Kirkegaard. Årskortnr. 20103300. Hold nr. 10 Navn: Emil Kirkegaard Årskortnr. 20103300 Hold nr. 10 Det stillede spørgsmål 1. Redegør for forholdet mellem det vellykkede liv (eudaimonia) og menneskelig dyd eller livsduelighed (areté) i bog 1 og bog

Læs mere

Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27. Svar nummer 3: Meningen med livet er at føre slægten videre 41

Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27. Svar nummer 3: Meningen med livet er at føre slægten videre 41 Indhold Hvorfor? Om hvorfor det giver mening at skrive en bog om livets mening 7 Svar nummer 1: Meningen med livet er nydelse 13 Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27 Svar nummer 3: Meningen

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

To BE i NUTID. we are vi er

To BE i NUTID. we are vi er To BE i NUTID. To be = at være. Bøjning i nutid. Ental Flertal 1.person I am jeg er we are vi er 2.person you are du er you are I (De) er 3.person he is han er they are de er she is hun er it is den/det

Læs mere

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C Trøjborg 29. juni 2009 Kære 9. årgang. En tøjklemme. Ja, sådan ser den ud den er blevet lidt gammel og grå lidt angrebet af vejr og vind den er blevet brugt meget. I kender alle sammen tøjklemmer, nogle

Læs mere

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13.

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. 1 Konfirmation 2015. Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. For mange år siden var der nogle unge fra en kirkelig forening, der havde lavet en plakat med teksten Jesus er

Læs mere

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op og

Læs mere

Jeg er vejen, sandheden og livet

Jeg er vejen, sandheden og livet Jeg er vejen, sandheden og livet Sang PULS nr. 170 Læs Johannesevangeliet 14,1-11 Jeg er vejen, sandheden og livet. Sådan siger Jesus i Johannes-evangeliet. Men hvad betyder det egentlig? Hvad mener han?

Læs mere

6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00

6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00 6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00 Salmer: Hinge kl.8.30: 422-417/ 488-372 Vinderslev kl.9.30: 422-417- 515/ 488-428- 372 Thorning kl.11: 422-417-

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

Guide: Utroskab - sådan kommer du videre

Guide: Utroskab - sådan kommer du videre Guide: Utroskab - sådan kommer du videre Ingen af os har lyst til, at vores partner er os utro. Det får os til at føle os fravalgt, nedprioriteret og svigtet og gør rigtig ondt. Alligevel er utroskab udbredt

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10 1 7. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 19. juli 2015 kl. 10.00. Salmer: 30/434/436/302//3/439/722/471 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen. Vel mødt i kirke denne

Læs mere

Pinsedag, Thurø. Salmer: 290 674 291 294-284

Pinsedag, Thurø. Salmer: 290 674 291 294-284 1 Pinsedag, Thurø Salmer: 290 674 291 294-284 Vi forstår kun sandheden i glimt. Også om vort eget liv. gaverne vi har fået rakt, truslen omkring os, livet og døden, dybden går kun kort op for os, som når

Læs mere

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far.

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far. Kapitel 1 Der var engang en dreng, der gemte sig. Bjergene rejste sig høje og tavse omkring ham. En lille busks lysegrønne blade glitrede i solen. To store stenblokke skjulte stien, der slyngede sig ned

Læs mere

Studie. Døden & opstandelsen

Studie. Døden & opstandelsen Studie 13 Døden & opstandelsen 73 Åbningshistorie Et gammelt mundheld om faldskærmsudspring siger, at det er ikke faldet, der slår dig ihjel, det er jorden. Døden er noget, de færreste mennesker glæder

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet IP/8/899 Bruxelles, den 9 december 8 EU vedtager et nyt program, som med millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet EU får et nyt program for forbedring af sikkerheden på internettet

Læs mere

Hvordan kan rygning være et personligt anliggende, når røgen er fælleseje?

Hvordan kan rygning være et personligt anliggende, når røgen er fælleseje? a f o r i s m e r Hvordan kan rygning være et personligt anliggende, når røgen er fælleseje? Introduktion Rygestop? Du kan tro, du kan! er en opdatering af den oprindelige samling aforismer, som udkom

Læs mere

Jeg vil se Jesus -2. Natanael ser Jesus

Jeg vil se Jesus -2. Natanael ser Jesus Jeg vil se Jesus -2 Natanael ser Jesus Mål: Skab forventning til Jesus i børnene. Gennem undervisningen vil vi se på, hvordan Natanael møder Jesus, og hvad det gør i ham, og vi vil se på, hvordan vi kan

Læs mere

Som mentalt og moralsk problem

Som mentalt og moralsk problem Rasmus Vincentz 'Klimaproblemerne - hvad rager det mig?' Rasmus Vincentz - November 2010 - Som mentalt og moralsk problem Som problem for vores videnskablige verdensbillede Som problem med økonomisk system

Læs mere

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil.

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil. Post 1 Velkommen til... I skal nu på et dilemmaløb, hvor I vil opleve, hvordan det er at være dreng i Afrika. I får her starten på en historie. Læs den højt for hinanden og beslut derefter i fællesskab,

Læs mere

Du bliver hvad du tænker SELVVÆRD SELVINDSIGT SELVTILLID SUCCES

Du bliver hvad du tænker SELVVÆRD SELVINDSIGT SELVTILLID SUCCES Du bliver hvad du tænker SELVVÆRD SELVINDSIGT SELVTILLID SUCCES Indholdsfortegnelse Forord 4 1. Selvindsigt en gave du selv skal finde! 7 2. Mentale principper for dine tanker og handlinger 10 Princippet

Læs mere

2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11.

2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11. 2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11. 1 Juleaften hører vi om glæden for hele folket og så kan skeptikerne tilføje: - hvis man da ellers kan tro på nogle overtroiske hyrder. I fasten hører vi om Jesu

Læs mere

kære forældre, søskende og bedsteforældre, kære medarbejdere og sidst men ikke mindst kære dimittender. Tillykke med overstået - eller tør jeg sige

kære forældre, søskende og bedsteforældre, kære medarbejdere og sidst men ikke mindst kære dimittender. Tillykke med overstået - eller tør jeg sige kære forældre, søskende og bedsteforældre, kære medarbejdere og sidst men ikke mindst kære dimittender. Tillykke med overstået - eller tør jeg sige VELoverstået - eksamen. Vi skaber succeser. Det er vores

Læs mere

Prædiken til Fastelavnssøndag 15. februar kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til Fastelavnssøndag 15. februar kl. 10.00 i Engesvang 1 Prædiken til Fastelavnssøndag 15. februar kl. 10.00 i Engesvang 29 - Spænd over os 448 - Fyldt af glæde 674 - Sov sødt, barnelille 441 - Alle mine kilder skal være hos dig Nadver: 192 v. 3: Kærligheden,

Læs mere

Intuition og inspiration

Intuition og inspiration Intuition og inspiration Jeg havde en følelse af skæbne, at selv om jeg var blevet tildelt livet af skæbnen, så havde jeg noget, jeg skulle opfylde. Det gav mig en indre sikkerhed. Ofte havde jeg den følelse,

Læs mere

Grundbogen til Sidste Søndag

Grundbogen til Sidste Søndag Hvad er rollespil I dette kapitel vil vi forklare lidt omkring hvad rollespil er. Først vil vi forsøge at definere rollespil (en svær opgave), og derefter har vi et afsnit skrevet specielt til forældrene

Læs mere

Denne dagbog tilhører Norah

Denne dagbog tilhører Norah Denne dagbog tilhører Norah Den lille bog, du står med i hænderne nu, er en dagbog fra en russisk pige. Hun hedder Norah og er 12 år gammel. Dagbogen handler om hende og hendes familie. De var russiske

Læs mere

BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov4 KH-57-03-297-DA-C

BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov4 KH-57-03-297-DA-C BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov4 14 16 KH-57-03-297-DA-C BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov1 Flyv, smukke svaler, flyv! Europa-Kommissionen BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov2 Denne publikation udgives

Læs mere

Salmer: 725, 713, I Danmark er jeg født. Ensemblet medvirker: Midsommersang og Jeg gik mig ud en sommerdag

Salmer: 725, 713, I Danmark er jeg født. Ensemblet medvirker: Midsommersang og Jeg gik mig ud en sommerdag Appetizer: Simon Spies blev engang spurgt om han foretrak at være fattig eller rig, og han svarede: Ja, livet kommer jo ikke an på penge, og jeg har prøvet begge dele, men jeg vil til enhver tid foretrække

Læs mere

Eva Krarup Steensens tale til studenterne ved translokationen 27.juni 2015

Eva Krarup Steensens tale til studenterne ved translokationen 27.juni 2015 Kære studenter For godt en måneds tid siden holdt vi jeres sidste skoledag. I holdt middag for jeres lærere med taler, quiz og billeder fra jeres tre år på GG. Jeg var rundt i alle klasser og det var skønt

Læs mere

Nina Ekman og Stine Reintoft. Mindfulness. for dig som mor med det lille barn

Nina Ekman og Stine Reintoft. Mindfulness. for dig som mor med det lille barn Nina Ekman og Stine Reintoft Mindfulness for dig som mor med det lille barn Mindfulness for dig som mor med det lille barn Nina Ekman og Stine Reintoft Mindfulness for dig som mor med det lille barn Mindfulness

Læs mere

Roskilde Tekniske Gymnasium. Eksamensprojekt. Programmering C niveau

Roskilde Tekniske Gymnasium. Eksamensprojekt. Programmering C niveau Roskilde Tekniske Gymnasium Eksamensprojekt Programmering C niveau Andreas Sode 09-05-2014 Indhold Eksamensprojekt Programmering C niveau... 2 Forord... 2 Indledning... 2 Problemformulering... 2 Krav til

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede):

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til fredskultur Første eksempel Anna på 5 år kommer stormende ind til

Læs mere

Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015. Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11

Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015. Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11 Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015 Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11 Kære konfirmander. Så er vi omsider nået frem til den store

Læs mere

FØRTIDERNE. På dansk kan vi danne førtider med både at have og at være! Verber der betegner bevægelse, begyndelse og ophør bøjes med at være.

FØRTIDERNE. På dansk kan vi danne førtider med både at have og at være! Verber der betegner bevægelse, begyndelse og ophør bøjes med at være. FØRTIDERNE FORM Nutid (præsens) og datid (imperfektum) er simple tider, men førnutid (perfektum) og førdatid (pluskvamperfektum) er sammensatte tider. Det vil sige at de dannes ved hjælp af et hjælpeudsagnsord

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Baggrund for dette indlæg

Baggrund for dette indlæg Baggrund for dette indlæg For nogle år siden skrev jeg op til et valg nogle læserbreve; mest om de ideologiske forskelle mellem Socialdemokraterne og Venstre. Jeg skrev en hel serie af læserbreve om dette

Læs mere

SPILLET INDEHOLDER 1 spilleplade 6 spillefigurer 1 terning Spilleregler

SPILLET INDEHOLDER 1 spilleplade 6 spillefigurer 1 terning Spilleregler SPILLET INDEHOLDER 1 spilleplade 6 spillefigurer 1 terning Spilleregler SPILLETS GANG The Brætgame kan spilles af 2-6 spillere. Inden spillets start vælger hver spiller en spillefigur (Fritz, Hansi, Gynther,

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København.

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Stine Munch. Kristus - opstanden og evig nær - Vi takker dig for denne morgens nye håb, der rækker ned i grave og ind i mørke sind. Vi beder dig: Læg

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta. Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

Prædiken tl konfrmaton Bededag den 1. maj 2015. Skrøbelige lerkrukker. Salmer: 754 260 192 // 369 752 v.4-5 11

Prædiken tl konfrmaton Bededag den 1. maj 2015. Skrøbelige lerkrukker. Salmer: 754 260 192 // 369 752 v.4-5 11 Prædiken tl konfrmaton Bededag den 1. maj 2015 Skrøbelige lerkrukker Salmer: 754 260 192 // 369 752 v.4-5 11 Læsninger: Rom. 12,9-17, 2. Kor. 4,6-7 og Luk. 18,9-14 Kære konfrmander. Det er i dag jeres

Læs mere

og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om.

og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om. Prædiken Pinse på Herrens Mark 2. pinsedag. og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om. Rikke: Sådan tror jeg egentlig,

Læs mere

Åbningshistorie. kend kristus: Teenagere

Åbningshistorie. kend kristus: Teenagere Studie 1 Guds ord 9 Åbningshistorie Jeg stod bagerst i folkemængden i indkøbscentret og kiggede på trylleshowet. Men min opmærksomhed blev draget endnu mere mod den lille pige ved siden af mig end mod

Læs mere

Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31. 615.1-9 (dansk visemel.) Far verden 696 Kærlighed er 615.10-15 (dansk visemel.) 2 Lover den Herre

Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31. 615.1-9 (dansk visemel.) Far verden 696 Kærlighed er 615.10-15 (dansk visemel.) 2 Lover den Herre Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31 Salmer: Lihme 9.00 615.1-9 (dansk visemel.) Far verden 696 Kærlighed er 615.10-15 (dansk visemel.) 2 Lover den Herre Rødding 10.30 615.1-9 (dansk visemel.)

Læs mere

Evaluering af SSP dagen elev 1

Evaluering af SSP dagen elev 1 Evaluering af SSP dagen elev 1 1. Hvorfor hedder SSP dagen Det er sejt at sige nej Det gør det fordi at det er godt at sige nej til noget dumt fx: at ryge, at stjæle og andre dumme ting. 2. Hvad lærte

Læs mere

19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE

19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE 120 SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 2 I SORGSTØTTE 19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE For nogle efterladte kan fællesskabet i en sorggruppe få afgørende betydning og hjælpe til at

Læs mere

Hvad er det, du siger -3

Hvad er det, du siger -3 Hvad er det, du siger -3 Alt, hvad Djævelen siger, er falsk og forkert. Mål: Børn indser, at ting, som ser godt ud, ikke altid behøver at være godt. Hvis vi vil holde os til det, som er sandt og godt,

Læs mere

PÅ OPDAGELSE I SPROGET:

PÅ OPDAGELSE I SPROGET: PÅ OPDAGELSE I SPROGET: Sprogfilosofisk tema Til læreren Som vejledende tidsforbrug er dette tema sat til at fylde 3 moduler á to lektioner det kan dog afhænge af fordybelsesgraden ved de forskellige opgaver.

Læs mere

Mental Træning og om at Score

Mental Træning og om at Score Mental Træning og om at Score Af Finn Havaleschka Mental Træning og om at Score. Finn Havaleschka, Garuda Research Institute. Dit Mentale Scorekort Det mentale scorekort handler ikke om at score det andet

Læs mere

FREMTIDSFORSKNING: SÅDAN LÆRER DU AT FORUDSE, FORVENTE OG SKABE FREMTIDEN AF FUTURE NAVIGATOR

FREMTIDSFORSKNING: SÅDAN LÆRER DU AT FORUDSE, FORVENTE OG SKABE FREMTIDEN AF FUTURE NAVIGATOR FREMTIDSFORSKNING: SÅDAN LÆRER DU AT FORUDSE, FORVENTE OG SKABE FREMTIDEN AF FUTURE NAVIGATOR KURSUS I FREMTIDSFORSKNING 1 VELKOMMEN - TIL DIN MENINGSFULDE FREMTID Kapitel 1, som du sidder med, byder på

Læs mere

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation.

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Du og jeg, Gud 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Den grund, du har i dåben lagt, dit stærke ja til svage, bekræfter du, skal stå ved magt i dag og alle dage. Evangelieteksten til 1.søndag efter

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Grindsted Kirke. Onsdag d. 24. december 2014 kl. 16.30. Egil Hvid-Olsen.

Grindsted Kirke. Onsdag d. 24. december 2014 kl. 16.30. Egil Hvid-Olsen. 1 Grindsted Kirke. Onsdag d. 24. december 2014 kl. 16.30. Egil Hvid-Olsen. Prædiken til juleaften, Luk. 2,1-14, 1. tekstrække. Forløb Klokkeringning. Præludium. Indgangsbøn. 1. salme: DDS 94 Det kimer

Læs mere

Brugerdreven innovation

Brugerdreven innovation Det innovative potentiale Brugerdreven innovation Hvad er det, brugere kan se? Hvordan optager organisationer brugerviden? Om at skære ud i pap Cases: Fjernvarmeanlæg, rensningsanlæg, indeklima Jacob Buur

Læs mere

KOMMUNIKATION/IT. Eksamensprojekt MARCUS NIEBUHR OG CHRISTOFFER A. BREVADT. ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM Klasse 1.1

KOMMUNIKATION/IT. Eksamensprojekt MARCUS NIEBUHR OG CHRISTOFFER A. BREVADT. ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM Klasse 1.1 KOMMUNIKATION/IT Eksamensprojekt MARCUS NIEBUHR OG CHRISTOFFER A. BREVADT ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM Klasse 1.1 Introduktion Vi har valgt at tage udgangspunkt i case 2 affaldshåndtering, og som fokuspunkt

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Den vandrette og den lodrette akse.

Den vandrette og den lodrette akse. Den vandrette og den lodrette akse. En tilgang til tilværelsen, som måske kan gøre det lettere at blive bevidst om forskellige aspekter af livet, er ved at se på den vandrette og den lodrette akse. Det

Læs mere

NORDEN I BIO 2007 FILM: FÖRÄLDRAMÖTET (Sverige, 2003) DANSK TEXT

NORDEN I BIO 2007 FILM: FÖRÄLDRAMÖTET (Sverige, 2003) DANSK TEXT Sidan 1 av 12 NORDEN I BIO 2007 FILM: FÖRÄLDRAMÖTET (Sverige, 2003) DANSK TEXT 0 1 FORÆLDREMØDET 2 Man løser ikke problemerne ved at stikke af. Man må tale om det. 3 Selv om det kan være hårdt. 4 - Gør

Læs mere

Personlig stemmeafgivning

Personlig stemmeafgivning Ib Michelsen X 2 -test 1 Personlig stemmeafgivning Efter valget i 2005 1 har man udspurgt en mindre del af de deltagende, om de har stemt personligt. Man har svar fra 1131 mænd (hvoraf 54 % har stemt personligt

Læs mere

Tillidsstigen når unge og forældre kommunikerer om risiko og alkohol

Tillidsstigen når unge og forældre kommunikerer om risiko og alkohol Tillidsstigen når unge og forældre kommunikerer om risiko og alkohol Formidlingsdag, Center for Rusmiddelforskning Jakob Demant (jd@cf.au.dk) Signe Ravn (sr@crf.au.dk) Projekt Unge og alkohol (PUNA) December

Læs mere

HENRIK - I kan slet ikke gøre noget, uden at holde jer inde, indtil videre.

HENRIK - I kan slet ikke gøre noget, uden at holde jer inde, indtil videre. (Henrik - Leander, Octavius, begge drukne, især Octavius). HENRIK - Herre! LEANDER - Hvad vil du? HENRIK - Jeg, og I... LEANDER - Hvad Jeg og I? Hvad skal det sige? HENRIK - Nu er det altså sket. LEANDER

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

Spilstrategier. 1 Vindermængde og tabermængde

Spilstrategier. 1 Vindermængde og tabermængde Spilstrategier De spiltyper vi skal se på her, er primært spil af følgende type: Spil der spilles af to spillere A og B som skiftes til at trække, A starter, og hvis man ikke kan trække har man tabt. Der

Læs mere

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres.

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. En workbook dit kærlighedsliv vil elske. De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. 1 Om Christiane Jeg hjælper mennesker med at overkomme frygt og

Læs mere

Sidste aften med min far

Sidste aften med min far Sidste aften med min far En sygeplejerske kommer ind og spørger, om hun skal stille en seng op til mig og min mor. På min fars stue. På stue fem. Det vil vi gerne. Min far sover allerede. Eller rettere

Læs mere

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30.

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. 9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. Salmer: Hinge kl.8.00: 744-302/ 692-372 Vinderslev kl.9.30: 744-373- 302/ 692-321,v.6-372

Læs mere

Et afgørende valg året 2007

Et afgørende valg året 2007 Et afgørende valg året 2007 Det er gået fint. Du havde otte flotte æg. Vi har befrugtet dem med din mands sæd, og de har alle delt sig. Tre af dem har delt sig i fire. Du kan få sat to af de æg op i dag.

Læs mere

Blå pudder. Et manuskript af. 8.A, Lundebjergskolen

Blå pudder. Et manuskript af. 8.A, Lundebjergskolen Blå pudder Et manuskript af 8.A, Lundebjergskolen Endelig gennemskrivning, 16. Sept. 2010 SC 1. INT. I KØKKENET HOS DAG (14) sidder på en stol ved et to mands bord i køkkenet. Hun tager langsomt skeen

Læs mere

UTILFREDS?? Her, så tag et stykke med steg Gris på gaflen, gris på gaflen, Det sku ku stoppe kæften på dig!

UTILFREDS?? Her, så tag et stykke med steg Gris på gaflen, gris på gaflen, Det sku ku stoppe kæften på dig! UTILFREDS?? Her, så tag et stykke med steg Gris på gaflen, gris på gaflen, Det sku ku stoppe kæften på dig! Jørgen Goul Andersen Institut for Statskundskab, Aalborg Universitet goul@dps.aau.dk Dansk Selskab

Læs mere

Taldata 1. Chancer gennem eksperimenter

Taldata 1. Chancer gennem eksperimenter Taldata 1. Chancer gennem eksperimenter Indhold 1. Kast med to terninger 2. Et pindediagram 3. Sumtabel 4. Median og kvartiler 5. Et trappediagram 6. Gennemsnit 7. En statistik 8. Anvendelse af edb 9.

Læs mere

Man skal være god til at spørge

Man skal være god til at spørge Artikel fra Muskelkraft nr. 1, 2002 Man skal være god til at spørge Som handicaphjælper er Klaus parat med praktisk bistand og psykisk støtte til sin brugers sexliv. Misforståelser kunne være undgået,

Læs mere

Skolelæreren har ingen søster og hedder derfor ikke Hansen. Skolelæreren hedder heller ikke Sørensen, så skolelæreren hedder Jensen.

Skolelæreren har ingen søster og hedder derfor ikke Hansen. Skolelæreren hedder heller ikke Sørensen, så skolelæreren hedder Jensen. 1. Hansen, Jensen og Sørensen er enten læge, advokat eller skolelærer. Skolelæreren, der er enebarn, tjener færrest penge. Sørensen, der er gift Hansen's søster, tjener mere end advokaten. Hvilket arbejde

Læs mere

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 Indsamling til FKN Salmer: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 754, Se, nu stiger solen 698, Kain, hvor er din bror 123,7 613, Herre, du vandrer forsoningens vej Prædiken om at misunde og unde: Inde i mit

Læs mere

Studie. Kristi liv, død & opstandelse

Studie. Kristi liv, død & opstandelse Studie 9 Kristi liv, død & opstandelse 54 Åbningshistorie I den grønlandske vinters hårde mørke vil en ung modig inuit måske vandre ud i den bitre kulde for at søge efter mad til sin landsby. Kun bevæbnet

Læs mere

ET SPØRGSMÅL OM ORDEN - Et system perspektiv - DET INDLYSENDE - Et cognitions perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM UDVIKLING - Et forandrings perspektiv -

ET SPØRGSMÅL OM ORDEN - Et system perspektiv - DET INDLYSENDE - Et cognitions perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM UDVIKLING - Et forandrings perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM ORDEN - Et system perspektiv - DET INDLYSENDE - Et cognitions perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM UDVIKLING - Et forandrings perspektiv - DET SOCIALE EKSPERIMENT - Et lærings perspektiv - ET SPØRGSMÅL

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

Snak om filmens begyndelse. Prøv at læse teksten herunder og se, om I forstår de ord, som er streget under.

Snak om filmens begyndelse. Prøv at læse teksten herunder og se, om I forstår de ord, som er streget under. Filmens optakt (læs og forstå) Snak om filmens begyndelse. Prøv at læse teksten herunder og se, om I forstår de ord, som er streget under. Lars Hansen er en ung mand. Han har ikke nogen kæreste. Han er

Læs mere

Læsning. Prædikeren kap 3.

Læsning. Prædikeren kap 3. 02-01-2015 side 1 Prædiken til midnatsgudstjeneste 2014. Christianshede Læsning. Prædikeren kap 3. Alting har en tid, for alt, hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt. En tid til at fødes, en tid

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere