Grundejerforeningen. Digterparken. December Godt beboerinitiativ Skybrud i Digterparken Stadion i Digterparken

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grundejerforeningen. Digterparken. December 2007. Godt beboerinitiativ Skybrud i Digterparken Stadion i Digterparken"

Transkript

1 Grundejerforeningen Digterparken December 2007 Godt beboerinitiativ Skybrud i Digterparken Stadion i Digterparken

2 Leder Generalforsamling 2007 Optakten til den årlige generalforsamling i Grundejerforeningen Digterparken blev en anderledes oplevelse. Borupgaards Gymnasium var booket som sædvanlig. Der var aftalt sædvanlig procedure og pris på udskænkning af øl og vand, men da tiden nærmede sig og grundejerne dukkede op var Gymnasiet lukket og låst. Trods mange opringninger og kreative forsøg på at komme ind i bygningen måtte der tænkes alternativt. En delegation blev ekspres sendt til Hotel Lautrup Park, hvor det lykkedes at få husly. Lidt forsinket ca kunne Generalforsamlingen starte Næste dag lå der en besked på min telefonsvarer: Goddag det er pedellen på Borupgaard Gymnasium...jeg troede det var i dag undskyld det skal aldrig ske mere (det håber vi så, i år er der en ny pedel ) : ) Kære læser Året 2007 huskes nok af de fleste som et år med en usædvanlig våd sommer. Nye fænomener som oversvømmelser af kældre er blevet samtaleemner. Året har også budt på en stor stigning af boliger til salg i Digterparken. Ifølge lokale ejendomsmæglere er det blevet sværere at sælge huse i vores område. Husene og kvarteret er stadig et af Ballerups mest attraktive, men det tager simpelthen længere tid at sælge. Ifølge de samme kilder er vores område mindre berørt end mange andre kvarterer. Med udviklingen på boligområdet in mente, er det i alles interesse at de grønne fælles områder fremstår attraktive og velholdte. Andre tilbud som legepladser, tennisbane og vores sociale arrangementer, er måske lige det, der gør at potentielle købere vælger vores område og vil betale prisen! Der er store opgaver i vente i Afgørelsen om motorvejen ventes med spænding, vores hovedvej skal have en ordentlig asfalt, og hvordan skal regnvand håndteres i fremtiden? Disse spørgsmål er nogle blandt flere, som bestyrelsen skal have afklaret på et møde med Ballerup Kommune først i det nye år. Når der er nyt at fortælle vil information blive lagt ud på vores hjemmeside: Bestyrelsen og undertegnede ønsker alle beboere i Digterparken en glædelig jul og et godt nytår. Med venlig hilsen Teddy Gerberg Formand Forsidefoto Børge Varberg Referat af ordinær generalforsamling afholdt tirsdag, den 24. april 2007 kl på Hotel Lautrup Park 9, Ballerup (Pedellen på Borupgaard Amtsgymnasium dukkede ikke op) 64 parceller var repræsenteret, heraf 3 ved fuldmagt. Det svare til 12% af det samlede antal grundejere i Digterparken. 1. Valg af dirigent Teddy Gerberg foreslog Jacob Goltermann, der blev valgt. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Teddy Gerberg redegjorde for årets gang i Digterparken. Der var en række, overvejende positive, kommentarer til beretningen. Bestyrelsen blev i forbindelse med en eventuel fremtidig renovering af tennisbanen opfordret til at overveje belægningen, dels af hensyn til risikoen for skader på brugerne, dels af hensyn til støj fra basketballbanen. I relation til vedligeholdelse af stien, der forbinder Axel Juels Alle med Ring 4, blev det oplyst, at den tilhører Toms fabrikker, som således også har vedligeholdelsespligten. 3. Godkendelse af den reviderede årsrapport for 2006 Jens Bredo fremlagde det reviderede årsregnskab for Grundejerforeningen og Beboerhusfonden. Regnskaberne blev godkendt. 1 grundejer stemte imod. 4. Indkomne forslag a. Forslag om plantning af træer på alléerne. 2 grundejere stemt for, forslaget forkastet. b. Forslag om etablering af kunstfond. Generalforsamlingen tilkendegav med stemmerne 26 mod 22, at der ikke var interesse for at arbejde videre med etablering af en kunstfond i Digterparken. b. Forslag om opsætning af decentrale støjværn i Digterparken. 1 grundejer stemte for, forslaget forkastet. 5. Fastsættelse af honorar til bestyrelsen for 2007/2008 Honorarerne blev i overensstemmelse med hidtidig praksis vedtaget pristalsreguleret, hvorefter formand og kasserer modtager hver kr og de enkelte bestyrelsesmedlemmer hver kr Godkendelse af budget for 2007 samt fastsættelse af kontingent for 2008 Budget for 2007 blev godkendt 1 grundejer stemte imod. Kontingent for 2008 blev fastsat til kr grundejer stemte imod. 7. Valg af: a. Formand - Teddy Gerberg blev genvalgt for en 1-årig periode b. Kasserer - Jens Bredo blev genvalgt for en 1-årig periode c. 2 bestyrelsesmedlemmer - Lisette Mørup Carlsson og Henning Pedersen blev begge genvalgt for en 2 års periode d. 2 bestyrelsessuppleanter Dorte Faurby og Jacob Goltermann blev nyvalgt e. Revisor Deloitte, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab blev genvalgt 8. Eventuelt Bestyrelsen blev opfordret til at sikre sig, at søerne bliver holdt rene samt, at man søger medindflydelse når der på et tidspunkt skal sættes nye gadelamper op i Digterparken De enkelte grundejere blev opfordret til at være hensynsfulde omkring græsslåning og anden støjende adfærd, specielt i weekenderne, ligesom alle blev opfordret til at køre hensynsfuldt i området Jens Bredo (referent) Jacob Goltermann (dirigent)

3 Hærværk vi betaler prisen! Igennem det seneste år, har Digterparken været ramt af uforståeligt hærværk. Postkassen har fået buler, et træ ved legepladsen er knækket og spraymaling er også synlig. Andre kvarterer er hårdere ramt end vores, men det skal standses før det udvikler sig. Det er i alles interesse at anmelde eventuelle observationer om hærværk, eller adfærd der medføre det. I sidste ende kommer vi alle til at betale prisen for udbedring. 121 m Skolesti er blevet offentlig Godt beboerinitiativ I august måned modtog jeg en mail med følgende ordlyd: Vi er ni parceller, alle med grunde og udsigt ud mod Digtersøen eller Kanalsøen, som gerne vil bidrage til at forskønne vores allesammens dejlige område. Vi synes det er ærgerligt som søbredden vokser til i ukrudt, og at denne skønne del af vores natur fremstår uplejet i forhold til områdets øvrige plejeniveau. Vi har derfor et ønske om, som der tidligere har været tradition for i Digterparken, at samles en times tid eller to og få ryddet op og fjernet affald, så søbredden kan fremstå smuk og velplejet, og så man kan nyde vandspejlet og åkander når man spadserer rundt. Ud over det har et socialt sigte tjener det også det formål, at vi får tingene vedligeholdt uden at det medfører omkostning for foreningens medlemmer. De ni parceller har derfor aftalt, at mødes et par gange årligt, forår/sommer, hvor vi vil holde ukrudtet i ave. Første arbejdsmøde forventes afholdt søndag d. 2. sep kl Målet er som nævnt alene, at holde bevoksningen af ukrudt nede mellem de store træer så vi sikrer at søbredden ikke vokser helt til, og at plejeniveauet på søbredden fremstår på linie med det øvrige terræn. Det kunne være hyggeligt hvis du har tid til at kigge forbi vi lover en kold øl eller en varm kop kaffe afhængigt af vejret. Tanken var at lade det fældede ukrudt ligge og formulde på bredden, ligesom om vinteren, men kønnere vil det jo blive hvis vi kunne lave en aftale med Allan om, at han kunne køre det væk eller lignende. Bestyrelsen kunne umiddelbart støtte dette gode forslag. Der har igennem tiden været lignende nabo aktiviteter flere steder i Digterparken og vi syntes at en sådan aktivitet både er med til at forskønne området og det sociale sammenhold. Tilsyn med beskæringen udføres af bestyrelsen og der er givet tilsagn om bortkørsel af affald 2 gange om året mod at grundejerne selv læsser affaldet. Tak til Kim Faurby og naboer. Det stykke asfalt, der forbinder Skolestien til Digterparkens grønne fælles-areal og afsluttes ved Viggo Barfoeds Alle, er blevet udskilt til offentlig sti. Herved overgår vedligeholdelse og snerydnings forpligtigelse til Ballerup Kommune. Det er KUN asfalt arealet der er udskilt. Gravearbejde Bestyrelsen har taget initiativ til, at få informationer fra DONG og Ballerup Kommune i forbindelse med planlagte gravearbejder i vores område. Når oplysninger er tilgængelige vil informationen blive lagt ud på vores hjemmeside. Husk at hvis der opserveres sætningsskader i veje og fortove efter gravearbejde, skal bestyrelsen kontaktes. Det er vigtigt at placere ansvar, så vi ikke selv skal betale udbedring. 3

4 Ny højklasset vej i Frederikssundsfingeren Stadion i Digterparken? Seneste nyt: (24. oktober) Vejdirektoratet har behandlet høringssvarene fra den offentlige høring om den supplerende VVM - redegørelse. Der har været stor interesse for høringen, hvor i alt ca borgere deltog i de tre borgermøder som blev afholdt i Skovlundehallen, Ølstykkehallen og Ledøje-Smørumhallen. Læs referater af borgermøderne. Der er indkommet ca. 320 høringssvar og Vejdirektoratet har endvidere modtaget underskriftindsamlinger med indsigelser mod en udbygning af Frederikssundsvej. Vejdirektoratet har nu gennemgået og behandlet de mange høringssvar. Høringsnotat og en indstilling forventes at foreligge inden længe. Indstillingen fremsendes til transport- og energiministeren med henblik på en politisk stillingtagen Læs mere: Tennisbane renovering eller? Vores tennisbane trænger til en renovering. Asfalten er slidt med revner og ujævnheder. Stregerne er flere steder forsvundet. Der skal en betydelig investering til hvis banen skal renoveres. Bestyrelsen har indhentet forskellige tilbud, hvor priserne svinger fra ca kr. til kr. afhængig af hvilket materiale der vælges. Asfalt er billigst og gummibelægning er dyrest. På Generalforsamlingen 2007 blev bestyrelsen opfordret til, nøje at overveje belægning i forhold til støj og muligheden for skader. Forskellige forslag til renovering af tennisbanen, vil af Bestyrelsen blive fremlagt til afgørelse på Generalforsamlingen i Fastelavn Digterparken Vejrguderne var med grundejerforeningen til dette års fastelavnsfest. Selvom temperaturerne ikke just var forårsagtige var det tørvejr og vindstille. I år var fastelavnsbollerne ankommet til tiden og arrangementet tilført musik og mulighed for at hører hvad der rent faktisk foregik ved tønderne. Flere hundrede børn, forældre og bedsteforældre fik en god times tøndeslagning med fantasifuldt udklædte unger som ivrige deltagere. Der blev gået til tønderne, nogle gange koncentreret, andre gange med rå fysisk kraft. Efter en times tid var tønderne slået ned og kattekongerne/dronningerne i de enkelte årgange fundet. Det var i år en svær opgave at vælge dem blandt børnene, der var bedst udklædt. Standarden var bedre en længe, men det lykkedes at finde seks deltagere, som efter juryens mening var specielt kreative. Tak til alle for en god dag og specielt tak til den gode nabo der sørgede for at der var strøm til musikanlægget. Af Henning Petersen Som du sikkert har bemærket er der nu opsat 2 mål på græsarealet ved naturlegepladsen, hvordan er det nu gået til? skal vi nu pludselig til at have et stadion i Digterparken? - eller hvad er ideen med det? Der vil helt sikkert være delte meninger for og imod fodboldmål på de grønne områder i Digterparken. Historien er den, at vores initiativrige entreprenør var forbi genbrugsstation, hvor han faldt over de 2 mål, hvorfor han tænkte nå ja dem kan vi måske bruge her i Digterparken. Dette er forklaringen på de 2 nye mål på græsarealet ved naturlegepladsen. Her i vintermånederne vil målene blive sat på tennisbanen. Til foråret kan vi så tage stilling til, om vi skal kunne spille bold ved naturlegepladsen eller om de skal blive på tennisbanen. Brugen af de grønne områder er beskrevet i Deklarationen, og vi vil derfor lade det være op til beboerne, at komme med holdninger og ønsker til opsætning af mål på de grønne områder ved den førstkommende generalforsamling. Sol, sommer og softice Forventningens glæde lyste ud af øjnene på en stor flok unger som var på vej mod legepladsen. Har I set der er en anakonda...sejt men første skal vi prøve sumobrydning sådan forløb en samtale mellem to knægte ca. 8-9 år. Sommervejret var med arrangementet som grundejerforeningen Digterparkens festudvalg havde lagt meget energi i. Allerede fra kl summede pladsen af børn, voksne og bedsteforældre og der blev hoppet og jublet til den store guldmedalje. I festteltet havde bestyrelsesmedlemmer godt hjulpet af flittige børn travlt med at lange softice, sodavand, popcorn og candyfloss over disken. I lighed med sidste år var der live musik med en flok ungersvende som på fremragende vis fik moderne toner ud i Digterparken. Desværre måtte rideskolen melde fra i sidste øjeblik, så en ridetur må vente til næste år. Stor tak til Lisette Mørup Carlsson og aktivitetsudvalget. 4

5 Skybrud i Digterparken Sommeren 2007 blev som de fleste nok ved en våd affære. Flere gange blev vores område ramt af skybrud med meget kraftige regnbyger. En del beboere oplevede vand i kældrene og enkelte deciderede oversvømmelser. I sådanne situationer er det naturligt at undersøge om vores vandaflednings kapacitet i Digterparken er tilstrækkelig. En grundejer sendte følgende mail (redigeret): I aftes kom der et skybrud over Digterparken og vi var desværre ret uheldige i denne omgang, idet vores kælder blev oversvømmet. Nabofamilien måtte træde til, med at hjælpe med at holde alt det vand ude. Vi bor på en skrående vej, som får ALT vand fra tilstødende sideveje. Vi vil gerne vide, hvordan vi bør forholde os, idet der skal gøres noget ved vandnettet nede hos os, således at vandet kan ledes væk - det skulle være muligt, idet bagerste del af Digterparken ligger lavere end vores hus. Jeg tror, at andre huse end os har problemer i Digterparken især dem som har en placering ved siden af en vejbrønd og som ligger lavere end vejbrønden. Vi har tidligere kontaktet Grundejerforeningen om problemet med overfyldte vejbrønde. Grundejeren havde selv kontaktet Ballerup Kommune og forelagt det skete. Svaret fra kommunen lød: Vejen er en fælles privat vej og bliver derfor ikke vedligeholdt af Ballerup Kommune, men af grundejerforeningen. Vejbrønde og ledningerne fra vejbrøndene til hovedledningen er en del af vejanlægget og driften af dette anlæg tilhører derfor også grundejerforeningen. Du skal derfor kontakte grundejerforeningen og høre, hvad de vil gøre ved dit problem. Hovedregnvandsledningen i vejen er ejet af Ballerup Kommune. Ledningen ligger med en stor hældning og kan derfor transportere meget vand, så jeg vil ikke vurdere at problemet ligger i hovedledningen. Det er grundejerforeningens ansvar at vores vejbrønde er i god stand. De vedligeholdes ved at der med jævne mellemrum spules og renses med slamsuger. Hvis beboer konstaterer at vejbrøndene ikke fungerer efter hensigten på grund af forstoppelse skal bestyrelsen kontaktes. Der er meget der tyder på at skybrud og store regnmængder er noget vi skal indstille os på i fremtiden. Dimensioneringen af vejbrønde og tilslutning til hovedledningen er fortaget i forbindelse med den oprindelige udstykning i Digterparken og der bekræftes fra eksperter at de regnmængder vi har modtaget i sommer ganske enkelt er større end systemet er bygget til. Bestyrelsen vil på et møde med Teknisk Forvaltning i Ballerup kommune fremlægge problematikken og afkræve et svar om hvad der skal ske i fremtiden Grus til glatte veje Som tidligere år er der blevet placeret grusbunker rundt i Digterparken primært på steder hvor mange relativt let kan afhente det. Formålet er at beboerne kan hente nogle spande med grus så vi undgår brug af for meget salt som er hårdt ved vores SF-sten. Gruset er ikke beregnet til at lægge under fliser : ) 5

6 Info til nye grundejere Juletræet Af Jens Bredo Velkommen til Digterparken. Vi håber I må blive rigtig glade for at bo her. Digterparken er et unikt område, hvilket skyldes de store grønne arealer og søer samt, at området er underlagt en særlig deklaration, der er væsentlig mere restriktiv end den normale byggelovgivning. Det anbefales derfor at undersøge deklarationen i forbindelse med til- eller ombygning, etablering af hæk, plankeværk mv. Grundejerforeningens, og dermed bestyrelsens, vigtigste opgave er at forestå vedligeholdelsen af 6-meter vejene (sf-stens veje) og de grønne områder samt at påse, at ovennævnte deklaration overholdes. Herudover afholdes normalt fastelavn, Skt. Hans og i august en sommerfest primært for børn. Grundejerforeningen forestår endvidere snerydning i området. Dette er alene en hjælp for Grundejerne og fritager ikke den enkelte Grundejer for sine forpligtelser jf. Lov om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje. Den årlige generalforsamlingen afholdes i april måned, og eventuelle forslag til behandling skal være bestyrelsen i hænde senest den 15. marts. Kontingentet opkræves en gang årligt og forfalder i starten af januar. Det er muligt at tilmelde kontingentopkrævningen til Betalingsservice. Besøg for en lang række yderligere oplysninger om området og dets historie. Her findes også et debatforum til brug for Grundejerforeningens medlemmer. Bestyrelsen 6 Vel besøgt Sankt Hans Af Henning Ryder Petersen Igen i år havde mange hundrede beboere og gæster fundet vej til bålpladsen i Digterparken. Som noget nyt var arrangementet flyttet til lidt senere på aftenen og kl startede musikken udført af orkestret Party Brass. Musikerne underholdte med festlig messingsuppe og med et musikalsk eventyr for de mindste. Kl blev bålet forsøgt tændt. Så længe faklerne kunne brænde så det ud som om det skulle lykkedes at få ild i bålet. MEN...grønt hækaffald, græs og andet vådt affald brænder meget dårligt. Til trods for skiltning om at tilførsel til bålet var forbudt, var der grundejere der helt op til lørdag formiddag, smed aldeles ikke brændbart materiale på bålet. Det hjalp selvfølgelig heller ikke at der i dagene op til lørdag faldt minimum 50 mm. regn. Næste år vil bålet blive overdækket og bestyrelsen vil tage stilling til om vi skal bygge et rigtigt garanteret brandbart bål. Af Flemming Vangsgaard Da vi på et bestyrelses møde i november 2006 kom på ideen at sætte lys på det store grantræ for enden af Axel Juels Allé, havde ingen i bestyrelsen forestillet sig hvor stor opmærksomhed det ville få Der gik ikke mange dage før de første positive henvendelser kom, om hvor hyggeligt det var, og at det var første gang i Digterparkens historie, med et juletræ. Det var derfor med stor sorg, at vi i løbet af sommeren under en af vores ture i området konstaterede at træet var dødt, nålene var brune, og rystede du en gren, faldt de af. I første omgang var det ikke ideen at plante et nyt træ, men da vi stadig kunne høre hvor skuffede flere af beboerne var da træet blev fældet, og udsigten til ikke at have et træ i december med lys på måtte vi finde på noget. Så i starten af oktober blev den gamle rod fjernet, og en Serbisk søjle gran (Picea omorika) på 4,5 m blev plantet, det var det største vi kunne få. Træet er et stedsegrønt træ med en slank, opret vækstform som kan blive op til m. Stammen er lige og gennemløbende til toppen. Grenene hænger nedad i buer med spidser, der bøjer opad. Kvistene hænger lodret ned. Barken er først rødbrun og lidt furet, træet vokser cm pr. år Så kommer vi til prisen, det var ikke så dyrt som vi havde troet, fjernelse af det gamle, plantning af nyt og ny lyskæde, blev ca. kr ,-. Nu arbejdes der på om vi skal bruge et af de eksistere træer ved Ludvig Holsteins Allé, og hvordan vi får strøm til det. Det skal vi nok løse, så vi til jul næste år måske kan have to juletræer med lys på.

7 Digterparken december 2007 Snerydningsstrategi i Digterparken Ved snerydning tages først og fremmest hensyn til gående, herefter de cyklende og til sidst de motoriserende trafikanter. Der tages stilling til den samlede mængde færdsel i Digterparken, hvorfor der først renholdes fra udkørslen til Skovvej, herefter indadgående sluttende ved Viggo Barfoeds Alle. Prioritet ved større snefald (over 7 cm.) 1 Fortove/stier samt adgange til skolestien nord for kælkebakken dvs. stikveje i bunden af Ludvig Holsteins Alle, Thøger Larsens Alle og Viggo Barfoeds Alle som alle leder cyklende og gående til skolesti-systemet. 2 Alle 10-meterveje startende med Kai Hoffmanns Alle, Ludvig Holsteins Alle, Axel Juels Alle, Aage Berntsens Alle, alle sidevejene til Digterparken (de stejle over for kirken),viggo Barfoeds Alle, Storfyrstinde Olgas Alle og Knuds Minde Alle såfremt Digterparken ikke er blevet renholdt fortages der ligeledes et par kørsler på denne når tiden passer ind, dvs. fx under forskydning fra en 10- metervej til en anden. 3 Når således alle 10-metervejene er ryddet for sne så køres der på alle 6metervejene i samme prioritets rækkefølge som nævnt under punkt 2 Prioritet ved mindre snefald såfremt vejrudsigten for de kommende døgn ikke lover mere sne 1 Fortove/stier samt adgange til skolestien nord for kælkebakken dvs. stikveje i bunden af Ludvig Holsteins Alle, Thøger Larsens Alle og Viggo Barfoeds Alle som alle leder cyklende og gående til skolesti-systemet. vi selv har en stor medbestemmelse på om sneen skal lægges i en bræmme i begge vejsider eller (som der har været tilfældet ved vedvarende/større mængder sne) om der skal opmagasineres sne på det ene fortov. Dette bevirker, at der kan holdes to vognbaner fri til motorkøretøjer samt et fortov til fodgængere/cykler, frem for to fortov og kun én vognbane, hvor div. Motorkøretøjer, pga. mængden af sne i begge vejbaner, ikke kan passere hinanden. 2 Alle 6-meterveje startende med Kai Hoffmanns Alle, Ludvig Holsteins Alle, Axel Juels Alle, Aage Berntsens Alle, alle sidevejene til Digterparken (de stejle over for kirken), Viggo Barfoeds Alle, Storfyrstinde Olgas Alle og Knuds Minde Alle Ved snefald natten mellem tirsdag og onsdag prioriteres snerydning på 6-metervejene først, idet der hentes dagrenovation i Digterparken. Ved større snefald bemærkes det om kommunen kører i vores område på 10-metervejene. Såfremt de ikke kører, er det et prioritets spørgsmål om der skal være renholdt på 6-meterveje og ikke 10-meterveje eller om man, når der køres med traktoren alligevel, også skal ryddes på 10-metervejene. I praksis er der blevet ryddet for sne, idet 7

8 Grundejerforeningen Digterparken Bestyrelsen Teddy Gerberg Jens Bredo Flemming Vangsgaard Formand Teddy Gerberg Kai Hoffmanns Alle 9 Tlf Medieudvalg Kasserer Jens Bredo Viggo Barfoeds Alle 46 Tlf Vintervagt Flemming Vangsgaard Kai Hoffmanns Alle 37 Tlf Aktivitetsudvalget Lisette Mørup Carlsson Digterparken 10 A Tilsyn med grønne områder Aktivitetsudvalget Ane Poulsen Ludvig Holstein Alle 66 Tlf Aktivitetsudvalget Medieudvalg Kjeld Neumann Viggo Barfoeds Alle 85 Tlf Tilsyn med veje Vintervagt Lisette Mørup Carlsson Ane Poulsen Kjeld Neumann Henning Petersen Henning Petersen Viggo Barfoeds Alle 73 Tlf: Tilsyn med grønne områder Rotter i Digterparken! Som skrevet på vores hjemmeside har der i den senere tid været konstateret nærkontakt med nogle af Digterparkens mere uønskede beboer. Det er velkendt at der er rotter i kloaksystemerne i det ganske land og også i Digterparken, men når de kommer op til overfladen er det et problem. Læs Digterparken.dk. I forbindelse med artiklen på hjemmesiden kom der blandt andre følgende mail: For ca. 1 måneds tid siden, ville vi etablere en håndvask til vores datter, så det gamle bidét afløb der havde stået tomt i flere år, skulle tages i anvendelse. Afløbet har kun været dækket til med en plastic kop, for at der ikke kunne ryge ting ned i, men at der skulle komme noget den anden vej havde vi ikke lige forventet. Min dejlige kone beskyldte mig for at være et sjuskehoved med plastic koppen, og jeg lignede jo bare et stort spørgsmålstegn. Hun fik mistanke, og tapede plastikdutten fast med gaffatape,... - og den sad fast, skal jeg lige indskyde. Ovenpå blev sat en glaskrukke med en 2-kilo sandsæk på. Et par dage senere råbte hun hjerteskærende efter mig, mens hun var på potten, og vi kunne begge høre at der var noget der gnavede i plastic koppen fra neden. Efter henvendelse til kommunen om problemet, og hvorledes jeg skulle forholde mig i flg. loven, fik jeg på det nærmeste at vide at det var vores eget problem. Vi har siden set et stort hul i ølflaske størrelse gravet i vort bed, samt hørt den gnave i vor brændestabel. Jeg havde forleden besøg af DONG, og teknikerne stoppede op, da de hørte lyden fra brændet, og sagde i munden på hinanden du skal da vist lige kontakte kommunen, mon ikke. Hvorledes de er ankommet, skal jeg ikke gøre mig klog på, men kommunen har via lovgivningen en pligt til at tage affære. Bestyrelsen i grundejerforeningen vil fremlægge problematikken for Ballerup kommune fordi at der kræves en koordineret indsats fra Digterparkens beboere og kommunen. Fra gamle dage Digterparken 1960 Foto Børge Varberg Kender du ansigterne?

Digterparken. Motorvej i baghaven?... Nej tak! Se grundejerforeningens høringssvar. Brændeovnen er et hit Hvis den bruges rigtig! Snerydningsplan for

Digterparken. Motorvej i baghaven?... Nej tak! Se grundejerforeningens høringssvar. Brændeovnen er et hit Hvis den bruges rigtig! Snerydningsplan for Grundejerforeningen December 2006 Motorvej i baghaven?... Nej tak! Se grundejerforeningens høringssvar Brændeovnen er et hit Hvis den bruges rigtig! Snerydningsplan for Se hvornår din vej bliver ryddet

Læs mere

Grundejerforeningen. Digterparken. April 2010

Grundejerforeningen. Digterparken. April 2010 Grundejerforeningen Digterparken April 2010 Digterparken april 2010 Digterparken april 2010 Kære læser Leder Generalforsamling 2009 Referat af ordinær generalforsamling afholdt tirsdag d. 28. april 2009

Læs mere

Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse.

Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse. Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse. Stemmeberettigede: 25 incl. 1 fuldmagt. Dagsorden i

Læs mere

Grundejerforeningen. Digevang

Grundejerforeningen. Digevang Grundejerforeningen Digevang Referat af grundejerforeningen Digevangs årlige generalforsamling, der tirsdag den 26. februar 2013 kl. 19.00 blev afholdt i mødelokaltet på 1. sal i Nøragersmindecenteret.

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

Bestyrelsen gik en lille tur!

Bestyrelsen gik en lille tur! Dagsorden 8/9 2006 1 Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab for 2005 og budget for 2007. 4. Fastsættelse af kontingent. 5. Orientering om en lille aftentur

Læs mere

Generalforsamlingen 2010. Grundejerforeningen Svenstruphøj

Generalforsamlingen 2010. Grundejerforeningen Svenstruphøj Generalforsamlingen 2010 Grundejerforeningen Svenstruphøj Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning om det forløbne år samt godkendelse heraf 3. Forelæggelse af revideret regnskab for 2009

Læs mere

Grundejerforeningen Skærbo

Grundejerforeningen Skærbo Grundejerforeningen Skærbo Referat fra Generalforsamlingen onsdag d. 27. februar 2013 Den årlige generalforsamling blev afholdt i Skæring Kirke. Følgende husstande var mødt frem: 21, 25, 27, 29, 33, 37,

Læs mere

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html Til grundejerforeningens medlemmer. Til forsiden FREDAG 6. APR 2012 For dem som modtager referatet via brev følger vedlagt giro-indbetalingskort til kontingentet for 2010. For dem som modtager referatet

Læs mere

Generalforsamlingen 2012. Grundejerforeningen Svenstruphøj

Generalforsamlingen 2012. Grundejerforeningen Svenstruphøj Generalforsamlingen 2012 Grundejerforeningen Svenstruphøj Hvad sker der af byudvikling i Svenstrup de næste 5 til 10 år? Velkommen til Karl Erik Hansen fra Grøn Gruppe under Svenstrup Samråd 2 Generalforsamlingen

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011

Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011 Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011 Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 1, Augustas Vænge og Elisabeths Vænge Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 1, Augustas Vænge og Elisabeths Vænge

Læs mere

Grundejerforeningen Toftegården Referat af generalforsamling Onsdag den 22. november 2006 på Avedøre Skole.

Grundejerforeningen Toftegården Referat af generalforsamling Onsdag den 22. november 2006 på Avedøre Skole. Grundejerforeningen Toftegården Referat af generalforsamling Onsdag den 22. november 2006 på Avedøre Skole. Generalforsamlingen indledtes kl. 19.30 af formand Henriette Agtved. 30 grundejere er fremmødt

Læs mere

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar.

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar. Generalforsamling i Vængerne 29. marts 2011 Antal fremmødte: 22 fremmødte + 6 bestyrelsesmedlemmer, 3 uden stemmeret Valg af dirigent Steen valg t Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15.

Læs mere

Grundejerforeningen i Lodshaven

Grundejerforeningen i Lodshaven Dato 21. marts Side 1 af 7 Referat fra generalforsamling 18. marts 2010 Mødested Fælleshuset Referent: Per Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Forelæggelse

Læs mere

Til Grundejerforeningen Solitudes medlemmer.

Til Grundejerforeningen Solitudes medlemmer. Solitude den 27.2.2015 Til Grundejerforeningen Solitudes medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling: Tirsdag den 10. marts 2015 kl. 19:00 i Simon Peters Kirke,

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Ca. 55 grundejere inkl. bestyrelsen var fremmødt Velkomst v. formanden og præsentation af bestyrelsen v. de enkelte medlemmer

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Tømrerbakkens grundejerforening den 28/6 2014.

Referat fra generalforsamling i Tømrerbakkens grundejerforening den 28/6 2014. Referat fra generalforsamling i Tømrerbakkens grundejerforening den 28/6 2014. Tilstede: 13 stemmeberettigede parceller Dirigent: Niels Carlsson blev valgt som dirigent og konstaterede at generalforsamlingen

Læs mere

Referat Ordinær Generalforsamling 2008 Grundejerforeningen Æblehaven 39 57 onsdag den 30.04.2008 kl.19.30 hos Janne og Tonny

Referat Ordinær Generalforsamling 2008 Grundejerforeningen Æblehaven 39 57 onsdag den 30.04.2008 kl.19.30 hos Janne og Tonny Referat Ordinær Generalforsamling 2008 Grundejerforeningen Æblehaven 39 57 onsdag den 30.04.2008 kl.19.30 hos Janne og Tonny Dagsorden 1 valg af dirigent 2 bestyrelsens beretning ved formanden 3 aflæggelse

Læs mere

Generalforsamling den 28. september 2011 kl på Rødovregård (Dueslaget)

Generalforsamling den 28. september 2011 kl på Rødovregård (Dueslaget) Generalforsamling den 28. september 2011 kl. 19.30 på Rødovregård (Dueslaget) Dagsorden 1. Valg af dirigent og referent Bjørn Olsen blev valgt som dirigent og Felix Fredens som referent. Bjørn Olsen startede

Læs mere

Generalforsamling i Grundejerforeningen Bredekæret 15. april 2015

Generalforsamling i Grundejerforeningen Bredekæret 15. april 2015 Generalforsamling i Grundejerforeningen Bredekæret 15. april 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Aflæggelse af regnskab 4. Indkomne forslag 5. Budget, herunder fastsættelse

Læs mere

Referat Af 42. generalforsamling I Grundejerforeningen Højgårdstoften

Referat Af 42. generalforsamling I Grundejerforeningen Højgårdstoften Referat Af 42. generalforsamling I Grundejerforeningen Højgårdstoften 2. Referat af den 42. ordinære generalforsamling afholdt den 24. april 2012 i Kulturcentret. Kulturcentrets båndoptager gået i udu,

Læs mere

Grundejerforeningen Vestbo Jyllinge

Grundejerforeningen Vestbo Jyllinge april 2011. Referat af Generalforsamling på Hotel Søfryd den 12. april 2011. Med 55 fremmødte parceller var der over 80 personer tilstede ved årets generalforsamling. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog

Læs mere

Referat af Generalforsamling 2006 Grundejerforeningen Koglevænget

Referat af Generalforsamling 2006 Grundejerforeningen Koglevænget Referat af Generalforsamling 2006 Grundejerforeningen Koglevænget Der var indkaldt til generalforsamling i grundejerforeningen Koglevænget tirsdag den 16. maj 2006 kl. 20:00 hos Helle og Ib i nr. 17 Dagsorden:

Læs mere

Kalleruphuse Grundejerforening

Kalleruphuse Grundejerforening Kalleruphuse Grundejerforening Gelskovvænget. Tybrindvænget. Ølstedgårdvej. Odense M. CVR-nr 12 94 40 39 www.kalleruphuse.dk e-mail: post@kalleruphuse.dk MEDLEMSINFORMATION BESTYRELSEN: Bestyrelsen har

Læs mere

Referat af Generalforsamling 2014

Referat af Generalforsamling 2014 Referat af Generalforsamling 2014 Tirsdag den 29. April kl. 19:30 Grundejerforeningen Hørsholm Søpark HUSK Kontigent skal betales SENEST 31.Maj 2014 på Reg. nr.: 1551 og Kontonr.: 3170170040 Moldrupvej

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 18. maj 2008

Referat af ordinær generalforsamling 18. maj 2008 Referat af ordinær generalforsamling 18. maj 2008 53 haver var repræsenteret på generalforsamlingen på pladsen, hvor formand Jesper Hesselholdt (have 87) bød velkommen. Jesper anmodede om et øjebliks stilhed,

Læs mere

Beretning for Dagsorden ifølge vedtægter: Ad 1. Ad 2. Ad 3. Grundejerforeningen Skærbo

Beretning for Dagsorden ifølge vedtægter: Ad 1. Ad 2. Ad 3. Grundejerforeningen Skærbo Grundejerforeningen Skærbo Referat fra Generalforsamlingen onsdag d. 26. februar 2014 Den årlige generalforsamling blev afholdt i Skæring Kirke. Følgende husstande var mødt frem: 21, 25, 27, 33, 35, 55,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 8. april 2014 Grundejerforening Nørreskov Huse

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 8. april 2014 Grundejerforening Nørreskov Huse Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 8. april 2014 Grundejerforening Nørreskov Huse Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Indlæg fra Bredballe Skovpark 4. Forelæggelse af

Læs mere

Snekkersten, den 4. april Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skibsegen

Snekkersten, den 4. april Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skibsegen Grundejerforeningen Skibsegen Snekkersten, den 4. april 2006 Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skibsegen Dato: onsdag 29. marts 2006 kl. 19.45 Sted: Fælleshuset, Hans Paaskesvej, Snekkersten

Læs mere

Grundejerforeningen Slangerupgård

Grundejerforeningen Slangerupgård Grundejerforeningen Slangerupgård Referat af generalforsamlingen 19.maj 2012 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsen aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger regnskab til godkendelse. 4. Fastsættelse

Læs mere

Elstedgårde. Generalforsamling Onsdag d. 8. marts 2017 kl i Sognegården v/elsted Kirke. Velkommen. 1. Valg af dirigent og referent

Elstedgårde. Generalforsamling Onsdag d. 8. marts 2017 kl i Sognegården v/elsted Kirke. Velkommen. 1. Valg af dirigent og referent Elstedgårde Generalforsamling 2017 Onsdag d. 8. marts 2017 kl. 19.00 i Sognegården v/elsted Kirke Velkommen 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning 3. Regnskabsaflæggelse for 2016 4.

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 19. FEBRUAR 2008

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 19. FEBRUAR 2008 REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 19. FEBRUAR 2008 Fremmødte Nr. 1 (2 fremmødte) nr. 3 (2 fremmødte) nr. 4 (1 fremmødt) nr. 6 (1 fremmødt) nr. 8 (1 fremmødt) nr. 9 (1 fremmødt) nr. 10 (2 fremmødte) nr. 11

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 15. NOVEMBER 2011 - KL. 19:00

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 15. NOVEMBER 2011 - KL. 19:00 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 15. NOVEMBER 2011 - KL. 19:00 DAGSORDEN IFØLGE VEDTÆGTERNES 8 1. Valg af dirigent. Kurt Jerritslev blev valgt der konstaterede at generalforsamlingen var

Læs mere

Generalforsamlingsreferat 2014 Ulstrup Forsamlingshus 24. maj kl. 10.00

Generalforsamlingsreferat 2014 Ulstrup Forsamlingshus 24. maj kl. 10.00 Generalforsamlingsreferat 2014 Ulstrup Forsamlingshus 24. maj kl. 10.00 1. Valg af dirigent og 2 stemmetællere. a. Bestyrelsen foreslog John Westhausen som blev valgt b. Stemmetællere: Bente Jensen og

Læs mere

Referat generalforsamling 28.05.13. Gug plejehjem. Der var 30 personer og 21 parceller repræsenteret ved årets generalforsamling.

Referat generalforsamling 28.05.13. Gug plejehjem. Der var 30 personer og 21 parceller repræsenteret ved årets generalforsamling. Referat generalforsamling 28.05.13 Gug plejehjem Der var 30 personer og 21 parceller repræsenteret ved årets generalforsamling. Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent Bestyrelsen havde taget

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING 1 GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING Lørdag den 19. april 2014 kl. 13.00 på Fårup Skovhus Punkt 1 Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Victor Jørgensen, som derefter blev valgt som

Læs mere

Grundejerforeningen Garbogård Referat af den ordinære generalforsamling 15. marts 2010 1. Valg af dirigent.

Grundejerforeningen Garbogård Referat af den ordinære generalforsamling 15. marts 2010 1. Valg af dirigent. Grundejerforeningen Garbogård Referat af den ordinære generalforsamling 15. marts 2010 Formanden Frank Høg bød velkommen til grundejerforeningens ordinære generalforsamling 2010. 1. Valg af dirigent. Thomas

Læs mere

44. ordinære generalforsamling i Gevninge Forsamlingshus. torsdag den 8. april 2010 kl Bestyrelsen indbyder herved foreningens medlemmer til

44. ordinære generalforsamling i Gevninge Forsamlingshus. torsdag den 8. april 2010 kl Bestyrelsen indbyder herved foreningens medlemmer til Grundejerforeningen LILLEMARKEN Gevninge Indkaldelse til: 44. ordinære generalforsamling i Gevninge Forsamlingshus torsdag den 8. april 2010 kl. 19.30 Bestyrelsen indbyder herved foreningens medlemmer

Læs mere

Ordinær generalforsamling på Ølstykke Bibliotek Tirsdag 18. maj 2010 kl. 19.30

Ordinær generalforsamling på Ølstykke Bibliotek Tirsdag 18. maj 2010 kl. 19.30 Grundejerforeningen Ølstykke den 1. maj 2010 Kildeholm IV. www.kildeholm.dk Dagsorden jf. lovene: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Regnskabsaflæggelse. 4. Forslag til budget. Ordinær generalforsamling

Læs mere

Formandens beretning for året 2014

Formandens beretning for året 2014 Formandens beretning for året 2014 Velkommen. Så gik der endnu et år. Og dette har budt på nye udfordringer. Selvfølgelig har de sidste detaljer vedr. overtagelsen fyldt meget, da den er en vigtig del

Læs mere

Grundejerforeningen Krudthuset

Grundejerforeningen Krudthuset Grundejerforeningen Krudthuset 19. marts 2013 Ordinær generalforsamling tirsdag den 19. marts 2013 1. Valg af dirigent Bestyrelsen forslog Charlotte Simonÿ som dirigent. Charlotte Simonÿ (nr. 14) blev

Læs mere

Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Elgårdsminde Syd.

Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Elgårdsminde Syd. Søften den 28.12.2008 Til: Grundejerne i Efterfølgende til: Favrskov Kommune Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen. Bilag: 1. Referat fra ordinær generalforsamling. 2. Formandens

Læs mere

Gartnerparkens Grundejerforening

Gartnerparkens Grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling Tirsdag den 17. november 2015 kl.19.30 i Medborgerhuset Dagsorden i henhold til den omdelte indkaldelse dateret 26. oktober 2015. Fremmødte husstande (18 stk.): 2,

Læs mere

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen MØDEREFERAT Emne: Afholdt Deltagere: Dagsorden Ordinær generalforsamling Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen 30 personer til kaffebord, heraf 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 børn 1. Valg af

Læs mere

Referat. Ordinær generalforsamling den 22. marts 2016, kl Bratten Grundejerforening

Referat. Ordinær generalforsamling den 22. marts 2016, kl Bratten Grundejerforening Referat Ordinær generalforsamling den 22. marts 2016, kl. 19.00 Bratten Grundejerforening Antal deltagere ca. 95 1. Valg af dirigent Forslag Jens A. Jensen valgt. Indkaldelse godkendt. 2. Bestyrelsens

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i GRUNDEJERFORENINGEN DAMGÅRDENS JORDER, mandag den 7. marts 2005 i Fårup-Sabro Sognegård.

Referat fra Generalforsamling i GRUNDEJERFORENINGEN DAMGÅRDENS JORDER, mandag den 7. marts 2005 i Fårup-Sabro Sognegård. Referat fra Generalforsamling i GRUNDEJERFORENINGEN DAMGÅRDENS JORDER, mandag den 7. marts 2005 i Fårup-Sabro Sognegård. Verny Thomsen bød velkommen og takkede for det store fremmøde. Dagsorden jf. vedtægternes

Læs mere

Referat. GF Sømod 11. marts 2010

Referat. GF Sømod 11. marts 2010 Ordinær generalforsamling i GF Sømod torsdag den 11. marts 2010 Sted: Utterslev Kirke Menighedssal Dagsorden Referat 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Beretning 4. Regnskab 5. Arrangementer Fastelavn

Læs mere

Konfirmandstuen ved Præstegården

Konfirmandstuen ved Præstegården Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2003 Konfirmandstuen ved Præstegården tirsdag, den 25. marts 2003 kl. 18.30 Inden generalforsamlingen vil der være indlæg ved Mette Rønne fra Det Danske Haveselskab

Læs mere

Privatisering af vores veje

Privatisering af vores veje ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Nr. 3 oktober 2011 14. årgang ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Generalforsamling 2015

Generalforsamling 2015 Generalforsamling 2015 GF Sølodden Tirsdag d.14 april 20l5 Sognegården, Måløv Dagsorden i henhold til vedtægterne: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år. 3. Aflæggelse af regnskab

Læs mere

Græsslåning ved STV er den største post. Har været lidt mindre på grund af mindre behov.

Græsslåning ved STV er den største post. Har været lidt mindre på grund af mindre behov. Referat af generalforsamlingen Grf. Kærlodden 5-161 den 13.4.2011 Deltagere: 26 fremmødte, en husstand ved fuldmagt. Punkt 1: Valg af dirigent: Henning (157) Valg af referent: Per (147) Punkt 2: Beretning

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 30. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling 2. april 2014 Der var til generalforsamlingen fremmødt 17 medlemmer samt 6 fra bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Grønneled s ordinære generalforsamling, afholdt onsdag den 11. marts 2015.

Referat af Grundejerforeningen Grønneled s ordinære generalforsamling, afholdt onsdag den 11. marts 2015. Referat af Grundejerforeningen Grønneled s ordinære generalforsamling, afholdt onsdag den 11. marts 2015. Generalforsamlingen blev holdt i kantinen på Brøndbyvester Skole, Tornehøj 3, Brøndbyvester. Dagsorden:

Læs mere

Grundejerforeningen Ryhøjen

Grundejerforeningen Ryhøjen Grundejerforeningen Ryhøjen Referat fra ordinær generalforsamling den 25.2.2009 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Regnskab 4. Indkomne forslag 5. Budget og kontingentfastsættelse

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling Tirsdag den 23. april 2013 på Terslev Skole

Referat af ordinær generalforsamling Tirsdag den 23. april 2013 på Terslev Skole Referat af ordinær generalforsamling Tirsdag den 23. april 2013 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger repræsenteret: Nr.

Læs mere

Referat af generalforsamling Onsdag den 17. november 2010 på Avedøre Skole.

Referat af generalforsamling Onsdag den 17. november 2010 på Avedøre Skole. Referat af generalforsamling Onsdag den 17. november 2010 på Avedøre Skole. Generalforsamlingen indledtes kl. 19.10 af formand Dorthe Mørch. 44 stemmeberettigede grundejere er fremmødt. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken Tirsdag d. 19/2 2008 kl. 19:30 i orienteringslokalet på Søagerskolen.

Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken Tirsdag d. 19/2 2008 kl. 19:30 i orienteringslokalet på Søagerskolen. Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken Tirsdag d. 19/2 2008 kl. 19:30 i orienteringslokalet på Søagerskolen. 1. Valg af dirigent, referent og godkendelse af dagsordenen. 2.

Læs mere

Andelshaveforeningen Engvang Referat af ordinær generalforsamling Torsdag d. 30. september 2010 kl. 19.30 Sted: Foreningshuset, have 63

Andelshaveforeningen Engvang Referat af ordinær generalforsamling Torsdag d. 30. september 2010 kl. 19.30 Sted: Foreningshuset, have 63 Referat: 1. Formandens velkomst Formanden bød velkommen 2. Valg af dirigent Dan Jønsson have 71, blev valgt til dirigent. Det blev konstateret at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 3. Protokol og

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i grundejerforeningen Gjellesten Den 16. marts 2015 kl. 19.00 på Stengårdsskolen.

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i grundejerforeningen Gjellesten Den 16. marts 2015 kl. 19.00 på Stengårdsskolen. Grundejerforeningen GJELLESTEN Ølstykke den 16. marts 2015 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i grundejerforeningen Gjellesten Den 16. marts 2015 kl. 19.00 på Stengårdsskolen. Formand byder velkommen

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 10. marts 2011.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 10. marts 2011. Generalforsamlingen blev åbnet at formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Referat fra Generalforsamling d. 29. oktober 2013

Referat fra Generalforsamling d. 29. oktober 2013 Grundejerforeningen Fjordhusene Referat fra Generalforsamling d. 29. oktober 2013 1) Valg af dirigent Anders (82) blev valgt. 2) Formandens beretning v. Jacob (152), se bilag 1. Generalforsamlingen godkendte

Læs mere

Grundejerforeningen Digterparken

Grundejerforeningen Digterparken Grundejerforeningen Digterparken Referat af ordinær generalforsamling afholdt 26. april 2016 kl. 19.30 på Borupgaard Gymnasium 112 grundejere repræsenteret, heraf 18 ved fuldmagt 1. Valg af dirigent Bestyrelsen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Baunevejens Grundejerforening den 25. februar 2008

Referat af ordinær generalforsamling i Baunevejens Grundejerforening den 25. februar 2008 Referat af ordinær generalforsamling i Baunevejens Grundejerforening den 25. februar 2008 Der var 25 stemmeberettigede til stede. 1. Valg af dirigent. Forsamlingen valgte Niels Sørensen nr. 190, der kunne

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING 11 GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING Lørdag den 15. april 2017 kl. 13.00 på Fårup Skovhus Formanden bød velkommen til Generalforsamlingen og bad deltagerne rejse sig for at holde

Læs mere

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Musvågevej Ordinær generalforsamling Lørdag d. 5. marts 2016 Ålbæk gl. Kro 1 Grundejerforeningen Musvågevej 2 1 Dagsorden Lørdag d. 5. Marts 2016 Velkomst 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009

Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009 Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009 Velkommen til generalforsamlingen 2009, dejligt at se så mange er mødt op. Dette er mit første år som formand efter jeg overtog den tunge arv efter den

Læs mere

Grundejerforeningen Lindegården

Grundejerforeningen Lindegården Grundejerforeningen Lindegården Referat af generalforsamlingen 2016 i Grundejerforeningen Lindegården afholdt den 13. april 2016 i overensstemmelse med vedtægternes 13. Fremmøde: Der var fremmødt 11 husstande

Læs mere

Formandens beretning.

Formandens beretning. Frederikshavn, Maj 2015 Formandens beretning Indledning Jeg vil gerne byde velkommen til alle, der er mødt frem til generalforsamling i Suderbo 1 Vanen tro vil jeg byde en særlig velkomst til nye medlemmer

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN GRANLY NYHEDSBREV MARTS 2011 WWW.SANDKROGEN.DK

GRUNDEJERFORENINGEN GRANLY NYHEDSBREV MARTS 2011 WWW.SANDKROGEN.DK GRUNDEJERFORENINGEN GRANLY NYHEDSBREV MARTS 2011 WWW.SANDKROGEN.DK Indhold: Referat fra generalforsamlingen d. 3/3-2011 Formandens beretning 2010 Fastelavn 2011 Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen

Læs mere

Generalforsamling 2017

Generalforsamling 2017 Generalforsamling 2017 Bestyrelsen indkalder herved til Ordinær Generalforsamling. Mandag 20. februar 2017 kl. 19.00 på Lyshøjskolen Grå Aula, indgang G Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens

Læs mere

Grundejerforeningen Stagebjergparken. Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30

Grundejerforeningen Stagebjergparken. Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30 Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30 1.Valg af dirigent Søren Krab blev valgt. 2. Formandens beretning om det forløbne år Formanden berettede: Bestyrelsen har i det forløbne

Læs mere

Formandens beretning ved generalforsamlingen 25 marts 2015

Formandens beretning ved generalforsamlingen 25 marts 2015 Formandens beretning ved generalforsamlingen 25 marts 2015 JUBILÆUM OG PRAKTIK - NÅR VI I DAG IKKE ER SAMLET PÅ KARLSLUNDE SKOLE MEN I KARLSLUNDE HALLERNE MED UDSIGT TIL LIDT MAD OG DRIKKE EFTER GENERALFORSAMLINGEN,

Læs mere

G/F Drøsselbjerg Klint afholdt sin årlige generalforsamling den 9.maj kl. 10.00 i Drøsselbjerg forsamlingshus med følgende dagsorden:

G/F Drøsselbjerg Klint afholdt sin årlige generalforsamling den 9.maj kl. 10.00 i Drøsselbjerg forsamlingshus med følgende dagsorden: 20. Maj 2010 Referat fra generalforsamlingen, søndag den 9. maj 2010. G/F Drøsselbjerg Klint afholdt sin årlige generalforsamling den 9.maj kl. 10.00 i Drøsselbjerg forsamlingshus med følgende dagsorden:

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Damgårdens Jorder mandag den 16. marts 2015 i Fårup-Sabro Sognegård.

Referat fra Grundejerforeningen Damgårdens Jorder mandag den 16. marts 2015 i Fårup-Sabro Sognegård. Hjemmeside: www.damgaardens jorder.dk Referat fra Grundejerforeningen Damgårdens Jorder mandag den 16. marts 2015 i Fårup-Sabro Sognegård. 1. Valg af dirigent Efter at de fremmødte var budt velkomne af

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skovkrogen. Torsdag den 27. marts 2008.

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skovkrogen. Torsdag den 27. marts 2008. Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skovkrogen. Torsdag den 27. marts 2008. Der var repræsentanter for 37 husstande, i alt 52 personer. Joan Hansen, formand, bød velkommen. 1. Valg af dirigent:

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Højmark Mandag d. 13. april 2015 kl. 19.00 Sted: Vigerslev Kirke, Menighedslokalet

Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Højmark Mandag d. 13. april 2015 kl. 19.00 Sted: Vigerslev Kirke, Menighedslokalet Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Højmark Mandag d. 13. april 2015 kl. 19.00 Sted: Vigerslev Kirke, Menighedslokalet Formand Leif Nielsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

Velkommen til Gl. Østengaard

Velkommen til Gl. Østengaard Velkommen til Gl. Østengaard Dette er en velkomst guide til nye husejere i grundejerforeningen Gl. Østengaard samt et par nyttige informationer Indhold Velkommen... 2 Godt naboskab... 3 Oversigt over grundejerforeningen...

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Østergårdsparken, Ugelbølle afholdt den 16. marts Referat

Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Østergårdsparken, Ugelbølle afholdt den 16. marts Referat Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Østergårdsparken, Ugelbølle afholdt den 16. marts 2010. Referat Formand Steen Myrwick (nr. 21) bød velkommen, og startede med at konstatere at den ordinære

Læs mere

Grundejerforeningen. Digterparken. April 2009

Grundejerforeningen. Digterparken. April 2009 Grundejerforeningen April 2009 april 2009 april 2009 Kære læser Endnu et bestyrelses år er gået og 28. april 2009 er der generalforsamling i Grundejerforeningen. Ude i verden raser finanskrisen med usikkerhed

Læs mere

Generalforsamling 2015.

Generalforsamling 2015. Referat af Generalforsamling 2015. Velkommen: Formanden bød velkommen til de fremmødte 33 personer, repræsenterende 23 ejendomme i foreningens område. Bestyrelsen var repræsenteret ved: Ejnar Damkjær formand

Læs mere

Grundejerforeningen Nøddeboparken www.noddeboparken.dk NØDDERÅBET

Grundejerforeningen Nøddeboparken www.noddeboparken.dk NØDDERÅBET Grundejerforeningen Nøddeboparken www.noddeboparken.dk NØDDERÅBET Maj 2012 Bestyrelsen: Navn: Adresse: Telefon: Formand Lene Knudsen Ørnebo 11 43 73 33 19 Næstformand Søren Andersen Ørnebo 7 30 57 21 36

Læs mere

Referat. 1. Valg af dirigent Ingen melder sig. Martin Pedersen påtager sig opgaven, og ingen protesterer.

Referat. 1. Valg af dirigent Ingen melder sig. Martin Pedersen påtager sig opgaven, og ingen protesterer. Referat Emne: Formål med mødet: Generalforsamling Ordinær generalforsamling Referent: Connie Sorth Dato: 11. oktober 2012 Sted: Svogerslev Kro Tilstedeværende: Antal deltagere: 20 husstande var repræsenteret.

Læs mere

GRUNDEJERFORNING EN ORE STRANDPARK

GRUNDEJERFORNING EN ORE STRANDPARK GRUNDEJERFORNING EN ORE STRANDPARK Referat af generalforsamlingen søndaqden 7. august 2011 kl. 10.09 i Aastruo Forsamlinsshuå Formanden, Axel Jensen, b6d velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Beretning Legehuset på legepladsen har fået nyt tag en stor tak til Kenneth i nr. 55 for hans arbejde hermed.

Beretning Legehuset på legepladsen har fået nyt tag en stor tak til Kenneth i nr. 55 for hans arbejde hermed. Beretning 212 Vi kan se tilbage på et år, hvor udgifterne til vintervedligeholdelse har været fornuftige og på et stort set uændret niveau i forhold til 211. Vores leverandør af snerydning Anton Christensen

Læs mere

Sendt elektronisk den 29/4 2016 og omdelt i postkasser, hvor disse findes i sommerhusområdet.

Sendt elektronisk den 29/4 2016 og omdelt i postkasser, hvor disse findes i sommerhusområdet. Sendt elektronisk den 29/4 2016 og omdelt i postkasser, hvor disse findes i sommerhusområdet. Til alle medlemmer 29. april 2016 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i grundejer- foreningen Tømrerbakken.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i

Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i - 1 - Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i Harboøre Centret Lemvigvej 9A, 7673 Harboøre Lørdag den 9. juni 2012 kl. 14.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning

Læs mere

7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer - De to bestyrelsesmedlemmer på valg:

7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer - De to bestyrelsesmedlemmer på valg: Indkaldelse til generalforsamling Kære grundejer i Grundejerforeningen Regstrup Å Så er det tid til årets generalforsamling i Grundejerforeningen Regstrup Å. Vi håber meget, at rigtig mange af Jer vil

Læs mere

Beringsminde-Nyt www.beringsminde.dk 35. årgang nr. 3 September 2011

Beringsminde-Nyt www.beringsminde.dk 35. årgang nr. 3 September 2011 Beringsminde-Nyt www.beringsminde.dk 35. årgang nr. 3 September 2011 Resumé af referatet fra generalforsamling Læs hele referatet på www.beringsminde.dk Tirsdag den 26. april 2011 kl. 19.00 afholdte Grundejerforeningen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014.

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Peter Dahl nr. 80. der blev valgt uden modkandidater. Peter kunne

Læs mere

Vedtægter for Monsunvejs Vejlaug

Vedtægter for Monsunvejs Vejlaug 1 Foreningens navn og formål Foreningens navn er: Monsunvejs Vejlaug, Brøndby Strand. Foreningens formål er: at varetage medlemmernes fælles interesser i overensstemmelse med tinglyste deklarationer, offentlig

Læs mere

Referat generalforsamling 08.05.07 Gug plejehjem

Referat generalforsamling 08.05.07 Gug plejehjem Referat generalforsamling 08.05.07 Gug plejehjem Der var fremmødt 25 personer repræsenterende 18 parceller. Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent Bestyrelsen pegede på Hans Østergaard nr. 84.

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 24.11.2015 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning formand Per Nørgaard Klaus Rasmussen blev valgt

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING 6 GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING Lørdag den 4. april 2015 kl. 13.00 på Fårup Skovhus Formanden bød velkommen til Generalforsamlingen, og derefter var der egen præsentation af deltagerne.

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling Golfvængets grundejerforening 29. april 2014 Bestyrelsen fremsender hermed referat fra årets generalforsamling. Mødet blev afholdt på formandens adresse. Følgende husstande

Læs mere

2.2. Referat af 2. Ordinære generalforsamling Tirsdag den 20.10.2009 OKTOBER

2.2. Referat af 2. Ordinære generalforsamling Tirsdag den 20.10.2009 OKTOBER 2.2 Referat af 2. Ordinære generalforsamling Tirsdag den 20.10.2009 2009 OKTOBER 2 2. Ordinære generalforsamling 2009 - Referat Kommentarer til referatet: Det vil fremgå af det efterstående referat, at

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Pilegårdens generalforsamling torsdag d. 22/4-2010

Referat af Grundejerforeningen Pilegårdens generalforsamling torsdag d. 22/4-2010 Referat af Grundejerforeningen Pilegårdens generalforsamling torsdag d. 22/4-2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskab 2009 (regnskabet udsendes separat) 4. Snerydning på Blovstrød

Læs mere

Referat Generalforsamling, HF Lille Nok 24. april 2016

Referat Generalforsamling, HF Lille Nok 24. april 2016 Referat Generalforsamling, HF Lille Nok 24. april 2016 1. Godkendelse af dagsorden Der blev budt velkommen i lokalerne på Sønderbro. 27 havelejere var fremmødt. 2. Valg af dirigent Christian (have 70)

Læs mere

Referat fra generalforsamling. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær. Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19.

Referat fra generalforsamling. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær. Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19. GRUNDEJER FORENINGEN STANGKJÆR Referat fra generalforsamling Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19.00 i Kulturhuset Dagsorden ifølge vedtægterne: 1.

Læs mere