Grundejerforeningen. Digterparken. December Godt beboerinitiativ Skybrud i Digterparken Stadion i Digterparken

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grundejerforeningen. Digterparken. December 2007. Godt beboerinitiativ Skybrud i Digterparken Stadion i Digterparken"

Transkript

1 Grundejerforeningen Digterparken December 2007 Godt beboerinitiativ Skybrud i Digterparken Stadion i Digterparken

2 Leder Generalforsamling 2007 Optakten til den årlige generalforsamling i Grundejerforeningen Digterparken blev en anderledes oplevelse. Borupgaards Gymnasium var booket som sædvanlig. Der var aftalt sædvanlig procedure og pris på udskænkning af øl og vand, men da tiden nærmede sig og grundejerne dukkede op var Gymnasiet lukket og låst. Trods mange opringninger og kreative forsøg på at komme ind i bygningen måtte der tænkes alternativt. En delegation blev ekspres sendt til Hotel Lautrup Park, hvor det lykkedes at få husly. Lidt forsinket ca kunne Generalforsamlingen starte Næste dag lå der en besked på min telefonsvarer: Goddag det er pedellen på Borupgaard Gymnasium...jeg troede det var i dag undskyld det skal aldrig ske mere (det håber vi så, i år er der en ny pedel ) : ) Kære læser Året 2007 huskes nok af de fleste som et år med en usædvanlig våd sommer. Nye fænomener som oversvømmelser af kældre er blevet samtaleemner. Året har også budt på en stor stigning af boliger til salg i Digterparken. Ifølge lokale ejendomsmæglere er det blevet sværere at sælge huse i vores område. Husene og kvarteret er stadig et af Ballerups mest attraktive, men det tager simpelthen længere tid at sælge. Ifølge de samme kilder er vores område mindre berørt end mange andre kvarterer. Med udviklingen på boligområdet in mente, er det i alles interesse at de grønne fælles områder fremstår attraktive og velholdte. Andre tilbud som legepladser, tennisbane og vores sociale arrangementer, er måske lige det, der gør at potentielle købere vælger vores område og vil betale prisen! Der er store opgaver i vente i Afgørelsen om motorvejen ventes med spænding, vores hovedvej skal have en ordentlig asfalt, og hvordan skal regnvand håndteres i fremtiden? Disse spørgsmål er nogle blandt flere, som bestyrelsen skal have afklaret på et møde med Ballerup Kommune først i det nye år. Når der er nyt at fortælle vil information blive lagt ud på vores hjemmeside: Bestyrelsen og undertegnede ønsker alle beboere i Digterparken en glædelig jul og et godt nytår. Med venlig hilsen Teddy Gerberg Formand Forsidefoto Børge Varberg Referat af ordinær generalforsamling afholdt tirsdag, den 24. april 2007 kl på Hotel Lautrup Park 9, Ballerup (Pedellen på Borupgaard Amtsgymnasium dukkede ikke op) 64 parceller var repræsenteret, heraf 3 ved fuldmagt. Det svare til 12% af det samlede antal grundejere i Digterparken. 1. Valg af dirigent Teddy Gerberg foreslog Jacob Goltermann, der blev valgt. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Teddy Gerberg redegjorde for årets gang i Digterparken. Der var en række, overvejende positive, kommentarer til beretningen. Bestyrelsen blev i forbindelse med en eventuel fremtidig renovering af tennisbanen opfordret til at overveje belægningen, dels af hensyn til risikoen for skader på brugerne, dels af hensyn til støj fra basketballbanen. I relation til vedligeholdelse af stien, der forbinder Axel Juels Alle med Ring 4, blev det oplyst, at den tilhører Toms fabrikker, som således også har vedligeholdelsespligten. 3. Godkendelse af den reviderede årsrapport for 2006 Jens Bredo fremlagde det reviderede årsregnskab for Grundejerforeningen og Beboerhusfonden. Regnskaberne blev godkendt. 1 grundejer stemte imod. 4. Indkomne forslag a. Forslag om plantning af træer på alléerne. 2 grundejere stemt for, forslaget forkastet. b. Forslag om etablering af kunstfond. Generalforsamlingen tilkendegav med stemmerne 26 mod 22, at der ikke var interesse for at arbejde videre med etablering af en kunstfond i Digterparken. b. Forslag om opsætning af decentrale støjværn i Digterparken. 1 grundejer stemte for, forslaget forkastet. 5. Fastsættelse af honorar til bestyrelsen for 2007/2008 Honorarerne blev i overensstemmelse med hidtidig praksis vedtaget pristalsreguleret, hvorefter formand og kasserer modtager hver kr og de enkelte bestyrelsesmedlemmer hver kr Godkendelse af budget for 2007 samt fastsættelse af kontingent for 2008 Budget for 2007 blev godkendt 1 grundejer stemte imod. Kontingent for 2008 blev fastsat til kr grundejer stemte imod. 7. Valg af: a. Formand - Teddy Gerberg blev genvalgt for en 1-årig periode b. Kasserer - Jens Bredo blev genvalgt for en 1-årig periode c. 2 bestyrelsesmedlemmer - Lisette Mørup Carlsson og Henning Pedersen blev begge genvalgt for en 2 års periode d. 2 bestyrelsessuppleanter Dorte Faurby og Jacob Goltermann blev nyvalgt e. Revisor Deloitte, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab blev genvalgt 8. Eventuelt Bestyrelsen blev opfordret til at sikre sig, at søerne bliver holdt rene samt, at man søger medindflydelse når der på et tidspunkt skal sættes nye gadelamper op i Digterparken De enkelte grundejere blev opfordret til at være hensynsfulde omkring græsslåning og anden støjende adfærd, specielt i weekenderne, ligesom alle blev opfordret til at køre hensynsfuldt i området Jens Bredo (referent) Jacob Goltermann (dirigent)

3 Hærværk vi betaler prisen! Igennem det seneste år, har Digterparken været ramt af uforståeligt hærværk. Postkassen har fået buler, et træ ved legepladsen er knækket og spraymaling er også synlig. Andre kvarterer er hårdere ramt end vores, men det skal standses før det udvikler sig. Det er i alles interesse at anmelde eventuelle observationer om hærværk, eller adfærd der medføre det. I sidste ende kommer vi alle til at betale prisen for udbedring. 121 m Skolesti er blevet offentlig Godt beboerinitiativ I august måned modtog jeg en mail med følgende ordlyd: Vi er ni parceller, alle med grunde og udsigt ud mod Digtersøen eller Kanalsøen, som gerne vil bidrage til at forskønne vores allesammens dejlige område. Vi synes det er ærgerligt som søbredden vokser til i ukrudt, og at denne skønne del af vores natur fremstår uplejet i forhold til områdets øvrige plejeniveau. Vi har derfor et ønske om, som der tidligere har været tradition for i Digterparken, at samles en times tid eller to og få ryddet op og fjernet affald, så søbredden kan fremstå smuk og velplejet, og så man kan nyde vandspejlet og åkander når man spadserer rundt. Ud over det har et socialt sigte tjener det også det formål, at vi får tingene vedligeholdt uden at det medfører omkostning for foreningens medlemmer. De ni parceller har derfor aftalt, at mødes et par gange årligt, forår/sommer, hvor vi vil holde ukrudtet i ave. Første arbejdsmøde forventes afholdt søndag d. 2. sep kl Målet er som nævnt alene, at holde bevoksningen af ukrudt nede mellem de store træer så vi sikrer at søbredden ikke vokser helt til, og at plejeniveauet på søbredden fremstår på linie med det øvrige terræn. Det kunne være hyggeligt hvis du har tid til at kigge forbi vi lover en kold øl eller en varm kop kaffe afhængigt af vejret. Tanken var at lade det fældede ukrudt ligge og formulde på bredden, ligesom om vinteren, men kønnere vil det jo blive hvis vi kunne lave en aftale med Allan om, at han kunne køre det væk eller lignende. Bestyrelsen kunne umiddelbart støtte dette gode forslag. Der har igennem tiden været lignende nabo aktiviteter flere steder i Digterparken og vi syntes at en sådan aktivitet både er med til at forskønne området og det sociale sammenhold. Tilsyn med beskæringen udføres af bestyrelsen og der er givet tilsagn om bortkørsel af affald 2 gange om året mod at grundejerne selv læsser affaldet. Tak til Kim Faurby og naboer. Det stykke asfalt, der forbinder Skolestien til Digterparkens grønne fælles-areal og afsluttes ved Viggo Barfoeds Alle, er blevet udskilt til offentlig sti. Herved overgår vedligeholdelse og snerydnings forpligtigelse til Ballerup Kommune. Det er KUN asfalt arealet der er udskilt. Gravearbejde Bestyrelsen har taget initiativ til, at få informationer fra DONG og Ballerup Kommune i forbindelse med planlagte gravearbejder i vores område. Når oplysninger er tilgængelige vil informationen blive lagt ud på vores hjemmeside. Husk at hvis der opserveres sætningsskader i veje og fortove efter gravearbejde, skal bestyrelsen kontaktes. Det er vigtigt at placere ansvar, så vi ikke selv skal betale udbedring. 3

4 Ny højklasset vej i Frederikssundsfingeren Stadion i Digterparken? Seneste nyt: (24. oktober) Vejdirektoratet har behandlet høringssvarene fra den offentlige høring om den supplerende VVM - redegørelse. Der har været stor interesse for høringen, hvor i alt ca borgere deltog i de tre borgermøder som blev afholdt i Skovlundehallen, Ølstykkehallen og Ledøje-Smørumhallen. Læs referater af borgermøderne. Der er indkommet ca. 320 høringssvar og Vejdirektoratet har endvidere modtaget underskriftindsamlinger med indsigelser mod en udbygning af Frederikssundsvej. Vejdirektoratet har nu gennemgået og behandlet de mange høringssvar. Høringsnotat og en indstilling forventes at foreligge inden længe. Indstillingen fremsendes til transport- og energiministeren med henblik på en politisk stillingtagen Læs mere: Tennisbane renovering eller? Vores tennisbane trænger til en renovering. Asfalten er slidt med revner og ujævnheder. Stregerne er flere steder forsvundet. Der skal en betydelig investering til hvis banen skal renoveres. Bestyrelsen har indhentet forskellige tilbud, hvor priserne svinger fra ca kr. til kr. afhængig af hvilket materiale der vælges. Asfalt er billigst og gummibelægning er dyrest. På Generalforsamlingen 2007 blev bestyrelsen opfordret til, nøje at overveje belægning i forhold til støj og muligheden for skader. Forskellige forslag til renovering af tennisbanen, vil af Bestyrelsen blive fremlagt til afgørelse på Generalforsamlingen i Fastelavn Digterparken Vejrguderne var med grundejerforeningen til dette års fastelavnsfest. Selvom temperaturerne ikke just var forårsagtige var det tørvejr og vindstille. I år var fastelavnsbollerne ankommet til tiden og arrangementet tilført musik og mulighed for at hører hvad der rent faktisk foregik ved tønderne. Flere hundrede børn, forældre og bedsteforældre fik en god times tøndeslagning med fantasifuldt udklædte unger som ivrige deltagere. Der blev gået til tønderne, nogle gange koncentreret, andre gange med rå fysisk kraft. Efter en times tid var tønderne slået ned og kattekongerne/dronningerne i de enkelte årgange fundet. Det var i år en svær opgave at vælge dem blandt børnene, der var bedst udklædt. Standarden var bedre en længe, men det lykkedes at finde seks deltagere, som efter juryens mening var specielt kreative. Tak til alle for en god dag og specielt tak til den gode nabo der sørgede for at der var strøm til musikanlægget. Af Henning Petersen Som du sikkert har bemærket er der nu opsat 2 mål på græsarealet ved naturlegepladsen, hvordan er det nu gået til? skal vi nu pludselig til at have et stadion i Digterparken? - eller hvad er ideen med det? Der vil helt sikkert være delte meninger for og imod fodboldmål på de grønne områder i Digterparken. Historien er den, at vores initiativrige entreprenør var forbi genbrugsstation, hvor han faldt over de 2 mål, hvorfor han tænkte nå ja dem kan vi måske bruge her i Digterparken. Dette er forklaringen på de 2 nye mål på græsarealet ved naturlegepladsen. Her i vintermånederne vil målene blive sat på tennisbanen. Til foråret kan vi så tage stilling til, om vi skal kunne spille bold ved naturlegepladsen eller om de skal blive på tennisbanen. Brugen af de grønne områder er beskrevet i Deklarationen, og vi vil derfor lade det være op til beboerne, at komme med holdninger og ønsker til opsætning af mål på de grønne områder ved den førstkommende generalforsamling. Sol, sommer og softice Forventningens glæde lyste ud af øjnene på en stor flok unger som var på vej mod legepladsen. Har I set der er en anakonda...sejt men første skal vi prøve sumobrydning sådan forløb en samtale mellem to knægte ca. 8-9 år. Sommervejret var med arrangementet som grundejerforeningen Digterparkens festudvalg havde lagt meget energi i. Allerede fra kl summede pladsen af børn, voksne og bedsteforældre og der blev hoppet og jublet til den store guldmedalje. I festteltet havde bestyrelsesmedlemmer godt hjulpet af flittige børn travlt med at lange softice, sodavand, popcorn og candyfloss over disken. I lighed med sidste år var der live musik med en flok ungersvende som på fremragende vis fik moderne toner ud i Digterparken. Desværre måtte rideskolen melde fra i sidste øjeblik, så en ridetur må vente til næste år. Stor tak til Lisette Mørup Carlsson og aktivitetsudvalget. 4

5 Skybrud i Digterparken Sommeren 2007 blev som de fleste nok ved en våd affære. Flere gange blev vores område ramt af skybrud med meget kraftige regnbyger. En del beboere oplevede vand i kældrene og enkelte deciderede oversvømmelser. I sådanne situationer er det naturligt at undersøge om vores vandaflednings kapacitet i Digterparken er tilstrækkelig. En grundejer sendte følgende mail (redigeret): I aftes kom der et skybrud over Digterparken og vi var desværre ret uheldige i denne omgang, idet vores kælder blev oversvømmet. Nabofamilien måtte træde til, med at hjælpe med at holde alt det vand ude. Vi bor på en skrående vej, som får ALT vand fra tilstødende sideveje. Vi vil gerne vide, hvordan vi bør forholde os, idet der skal gøres noget ved vandnettet nede hos os, således at vandet kan ledes væk - det skulle være muligt, idet bagerste del af Digterparken ligger lavere end vores hus. Jeg tror, at andre huse end os har problemer i Digterparken især dem som har en placering ved siden af en vejbrønd og som ligger lavere end vejbrønden. Vi har tidligere kontaktet Grundejerforeningen om problemet med overfyldte vejbrønde. Grundejeren havde selv kontaktet Ballerup Kommune og forelagt det skete. Svaret fra kommunen lød: Vejen er en fælles privat vej og bliver derfor ikke vedligeholdt af Ballerup Kommune, men af grundejerforeningen. Vejbrønde og ledningerne fra vejbrøndene til hovedledningen er en del af vejanlægget og driften af dette anlæg tilhører derfor også grundejerforeningen. Du skal derfor kontakte grundejerforeningen og høre, hvad de vil gøre ved dit problem. Hovedregnvandsledningen i vejen er ejet af Ballerup Kommune. Ledningen ligger med en stor hældning og kan derfor transportere meget vand, så jeg vil ikke vurdere at problemet ligger i hovedledningen. Det er grundejerforeningens ansvar at vores vejbrønde er i god stand. De vedligeholdes ved at der med jævne mellemrum spules og renses med slamsuger. Hvis beboer konstaterer at vejbrøndene ikke fungerer efter hensigten på grund af forstoppelse skal bestyrelsen kontaktes. Der er meget der tyder på at skybrud og store regnmængder er noget vi skal indstille os på i fremtiden. Dimensioneringen af vejbrønde og tilslutning til hovedledningen er fortaget i forbindelse med den oprindelige udstykning i Digterparken og der bekræftes fra eksperter at de regnmængder vi har modtaget i sommer ganske enkelt er større end systemet er bygget til. Bestyrelsen vil på et møde med Teknisk Forvaltning i Ballerup kommune fremlægge problematikken og afkræve et svar om hvad der skal ske i fremtiden Grus til glatte veje Som tidligere år er der blevet placeret grusbunker rundt i Digterparken primært på steder hvor mange relativt let kan afhente det. Formålet er at beboerne kan hente nogle spande med grus så vi undgår brug af for meget salt som er hårdt ved vores SF-sten. Gruset er ikke beregnet til at lægge under fliser : ) 5

6 Info til nye grundejere Juletræet Af Jens Bredo Velkommen til Digterparken. Vi håber I må blive rigtig glade for at bo her. Digterparken er et unikt område, hvilket skyldes de store grønne arealer og søer samt, at området er underlagt en særlig deklaration, der er væsentlig mere restriktiv end den normale byggelovgivning. Det anbefales derfor at undersøge deklarationen i forbindelse med til- eller ombygning, etablering af hæk, plankeværk mv. Grundejerforeningens, og dermed bestyrelsens, vigtigste opgave er at forestå vedligeholdelsen af 6-meter vejene (sf-stens veje) og de grønne områder samt at påse, at ovennævnte deklaration overholdes. Herudover afholdes normalt fastelavn, Skt. Hans og i august en sommerfest primært for børn. Grundejerforeningen forestår endvidere snerydning i området. Dette er alene en hjælp for Grundejerne og fritager ikke den enkelte Grundejer for sine forpligtelser jf. Lov om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje. Den årlige generalforsamlingen afholdes i april måned, og eventuelle forslag til behandling skal være bestyrelsen i hænde senest den 15. marts. Kontingentet opkræves en gang årligt og forfalder i starten af januar. Det er muligt at tilmelde kontingentopkrævningen til Betalingsservice. Besøg for en lang række yderligere oplysninger om området og dets historie. Her findes også et debatforum til brug for Grundejerforeningens medlemmer. Bestyrelsen 6 Vel besøgt Sankt Hans Af Henning Ryder Petersen Igen i år havde mange hundrede beboere og gæster fundet vej til bålpladsen i Digterparken. Som noget nyt var arrangementet flyttet til lidt senere på aftenen og kl startede musikken udført af orkestret Party Brass. Musikerne underholdte med festlig messingsuppe og med et musikalsk eventyr for de mindste. Kl blev bålet forsøgt tændt. Så længe faklerne kunne brænde så det ud som om det skulle lykkedes at få ild i bålet. MEN...grønt hækaffald, græs og andet vådt affald brænder meget dårligt. Til trods for skiltning om at tilførsel til bålet var forbudt, var der grundejere der helt op til lørdag formiddag, smed aldeles ikke brændbart materiale på bålet. Det hjalp selvfølgelig heller ikke at der i dagene op til lørdag faldt minimum 50 mm. regn. Næste år vil bålet blive overdækket og bestyrelsen vil tage stilling til om vi skal bygge et rigtigt garanteret brandbart bål. Af Flemming Vangsgaard Da vi på et bestyrelses møde i november 2006 kom på ideen at sætte lys på det store grantræ for enden af Axel Juels Allé, havde ingen i bestyrelsen forestillet sig hvor stor opmærksomhed det ville få Der gik ikke mange dage før de første positive henvendelser kom, om hvor hyggeligt det var, og at det var første gang i Digterparkens historie, med et juletræ. Det var derfor med stor sorg, at vi i løbet af sommeren under en af vores ture i området konstaterede at træet var dødt, nålene var brune, og rystede du en gren, faldt de af. I første omgang var det ikke ideen at plante et nyt træ, men da vi stadig kunne høre hvor skuffede flere af beboerne var da træet blev fældet, og udsigten til ikke at have et træ i december med lys på måtte vi finde på noget. Så i starten af oktober blev den gamle rod fjernet, og en Serbisk søjle gran (Picea omorika) på 4,5 m blev plantet, det var det største vi kunne få. Træet er et stedsegrønt træ med en slank, opret vækstform som kan blive op til m. Stammen er lige og gennemløbende til toppen. Grenene hænger nedad i buer med spidser, der bøjer opad. Kvistene hænger lodret ned. Barken er først rødbrun og lidt furet, træet vokser cm pr. år Så kommer vi til prisen, det var ikke så dyrt som vi havde troet, fjernelse af det gamle, plantning af nyt og ny lyskæde, blev ca. kr ,-. Nu arbejdes der på om vi skal bruge et af de eksistere træer ved Ludvig Holsteins Allé, og hvordan vi får strøm til det. Det skal vi nok løse, så vi til jul næste år måske kan have to juletræer med lys på.

7 Digterparken december 2007 Snerydningsstrategi i Digterparken Ved snerydning tages først og fremmest hensyn til gående, herefter de cyklende og til sidst de motoriserende trafikanter. Der tages stilling til den samlede mængde færdsel i Digterparken, hvorfor der først renholdes fra udkørslen til Skovvej, herefter indadgående sluttende ved Viggo Barfoeds Alle. Prioritet ved større snefald (over 7 cm.) 1 Fortove/stier samt adgange til skolestien nord for kælkebakken dvs. stikveje i bunden af Ludvig Holsteins Alle, Thøger Larsens Alle og Viggo Barfoeds Alle som alle leder cyklende og gående til skolesti-systemet. 2 Alle 10-meterveje startende med Kai Hoffmanns Alle, Ludvig Holsteins Alle, Axel Juels Alle, Aage Berntsens Alle, alle sidevejene til Digterparken (de stejle over for kirken),viggo Barfoeds Alle, Storfyrstinde Olgas Alle og Knuds Minde Alle såfremt Digterparken ikke er blevet renholdt fortages der ligeledes et par kørsler på denne når tiden passer ind, dvs. fx under forskydning fra en 10- metervej til en anden. 3 Når således alle 10-metervejene er ryddet for sne så køres der på alle 6metervejene i samme prioritets rækkefølge som nævnt under punkt 2 Prioritet ved mindre snefald såfremt vejrudsigten for de kommende døgn ikke lover mere sne 1 Fortove/stier samt adgange til skolestien nord for kælkebakken dvs. stikveje i bunden af Ludvig Holsteins Alle, Thøger Larsens Alle og Viggo Barfoeds Alle som alle leder cyklende og gående til skolesti-systemet. vi selv har en stor medbestemmelse på om sneen skal lægges i en bræmme i begge vejsider eller (som der har været tilfældet ved vedvarende/større mængder sne) om der skal opmagasineres sne på det ene fortov. Dette bevirker, at der kan holdes to vognbaner fri til motorkøretøjer samt et fortov til fodgængere/cykler, frem for to fortov og kun én vognbane, hvor div. Motorkøretøjer, pga. mængden af sne i begge vejbaner, ikke kan passere hinanden. 2 Alle 6-meterveje startende med Kai Hoffmanns Alle, Ludvig Holsteins Alle, Axel Juels Alle, Aage Berntsens Alle, alle sidevejene til Digterparken (de stejle over for kirken), Viggo Barfoeds Alle, Storfyrstinde Olgas Alle og Knuds Minde Alle Ved snefald natten mellem tirsdag og onsdag prioriteres snerydning på 6-metervejene først, idet der hentes dagrenovation i Digterparken. Ved større snefald bemærkes det om kommunen kører i vores område på 10-metervejene. Såfremt de ikke kører, er det et prioritets spørgsmål om der skal være renholdt på 6-meterveje og ikke 10-meterveje eller om man, når der køres med traktoren alligevel, også skal ryddes på 10-metervejene. I praksis er der blevet ryddet for sne, idet 7

8 Grundejerforeningen Digterparken Bestyrelsen Teddy Gerberg Jens Bredo Flemming Vangsgaard Formand Teddy Gerberg Kai Hoffmanns Alle 9 Tlf Medieudvalg Kasserer Jens Bredo Viggo Barfoeds Alle 46 Tlf Vintervagt Flemming Vangsgaard Kai Hoffmanns Alle 37 Tlf Aktivitetsudvalget Lisette Mørup Carlsson Digterparken 10 A Tilsyn med grønne områder Aktivitetsudvalget Ane Poulsen Ludvig Holstein Alle 66 Tlf Aktivitetsudvalget Medieudvalg Kjeld Neumann Viggo Barfoeds Alle 85 Tlf Tilsyn med veje Vintervagt Lisette Mørup Carlsson Ane Poulsen Kjeld Neumann Henning Petersen Henning Petersen Viggo Barfoeds Alle 73 Tlf: Tilsyn med grønne områder Rotter i Digterparken! Som skrevet på vores hjemmeside har der i den senere tid været konstateret nærkontakt med nogle af Digterparkens mere uønskede beboer. Det er velkendt at der er rotter i kloaksystemerne i det ganske land og også i Digterparken, men når de kommer op til overfladen er det et problem. Læs Digterparken.dk. I forbindelse med artiklen på hjemmesiden kom der blandt andre følgende mail: For ca. 1 måneds tid siden, ville vi etablere en håndvask til vores datter, så det gamle bidét afløb der havde stået tomt i flere år, skulle tages i anvendelse. Afløbet har kun været dækket til med en plastic kop, for at der ikke kunne ryge ting ned i, men at der skulle komme noget den anden vej havde vi ikke lige forventet. Min dejlige kone beskyldte mig for at være et sjuskehoved med plastic koppen, og jeg lignede jo bare et stort spørgsmålstegn. Hun fik mistanke, og tapede plastikdutten fast med gaffatape,... - og den sad fast, skal jeg lige indskyde. Ovenpå blev sat en glaskrukke med en 2-kilo sandsæk på. Et par dage senere råbte hun hjerteskærende efter mig, mens hun var på potten, og vi kunne begge høre at der var noget der gnavede i plastic koppen fra neden. Efter henvendelse til kommunen om problemet, og hvorledes jeg skulle forholde mig i flg. loven, fik jeg på det nærmeste at vide at det var vores eget problem. Vi har siden set et stort hul i ølflaske størrelse gravet i vort bed, samt hørt den gnave i vor brændestabel. Jeg havde forleden besøg af DONG, og teknikerne stoppede op, da de hørte lyden fra brændet, og sagde i munden på hinanden du skal da vist lige kontakte kommunen, mon ikke. Hvorledes de er ankommet, skal jeg ikke gøre mig klog på, men kommunen har via lovgivningen en pligt til at tage affære. Bestyrelsen i grundejerforeningen vil fremlægge problematikken for Ballerup kommune fordi at der kræves en koordineret indsats fra Digterparkens beboere og kommunen. Fra gamle dage Digterparken 1960 Foto Børge Varberg Kender du ansigterne?

Grundejerforeningen. Digevang

Grundejerforeningen. Digevang Grundejerforeningen Digevang Referat af grundejerforeningen Digevangs årlige generalforsamling, der tirsdag den 26. februar 2013 kl. 19.00 blev afholdt i mødelokaltet på 1. sal i Nøragersmindecenteret.

Læs mere

Referat Af 42. generalforsamling I Grundejerforeningen Højgårdstoften

Referat Af 42. generalforsamling I Grundejerforeningen Højgårdstoften Referat Af 42. generalforsamling I Grundejerforeningen Højgårdstoften 2. Referat af den 42. ordinære generalforsamling afholdt den 24. april 2012 i Kulturcentret. Kulturcentrets båndoptager gået i udu,

Læs mere

Grundejerforeningen Stagebjergparken. Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30

Grundejerforeningen Stagebjergparken. Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30 Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30 1.Valg af dirigent Søren Krab blev valgt. 2. Formandens beretning om det forløbne år Formanden berettede: Bestyrelsen har i det forløbne

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i GRUNDEJERFORENINGEN DAMGÅRDENS JORDER, mandag den 7. marts 2005 i Fårup-Sabro Sognegård.

Referat fra Generalforsamling i GRUNDEJERFORENINGEN DAMGÅRDENS JORDER, mandag den 7. marts 2005 i Fårup-Sabro Sognegård. Referat fra Generalforsamling i GRUNDEJERFORENINGEN DAMGÅRDENS JORDER, mandag den 7. marts 2005 i Fårup-Sabro Sognegård. Verny Thomsen bød velkommen og takkede for det store fremmøde. Dagsorden jf. vedtægternes

Læs mere

G/F Drøsselbjerg Klint afholdt sin årlige generalforsamling den 9.maj kl. 10.00 i Drøsselbjerg forsamlingshus med følgende dagsorden:

G/F Drøsselbjerg Klint afholdt sin årlige generalforsamling den 9.maj kl. 10.00 i Drøsselbjerg forsamlingshus med følgende dagsorden: 20. Maj 2010 Referat fra generalforsamlingen, søndag den 9. maj 2010. G/F Drøsselbjerg Klint afholdt sin årlige generalforsamling den 9.maj kl. 10.00 i Drøsselbjerg forsamlingshus med følgende dagsorden:

Læs mere

Grundejerforeningen. Digterparken. Juni 2011. Belysningssagen kører stadig. Digterparken fylder 50 år. Fællesarealerne erklæret forureningsfri

Grundejerforeningen. Digterparken. Juni 2011. Belysningssagen kører stadig. Digterparken fylder 50 år. Fællesarealerne erklæret forureningsfri Grundejerforeningen Juni 2011 fylder 50 år Belysningssagen kører stadig Fællesarealerne erklæret forureningsfri juni 2011 juni 2011 Leder Ny formand i Grundejerforeningen Generalforsamling 2011 Privatisering

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Græsslåning ved STV er den største post. Har været lidt mindre på grund af mindre behov.

Græsslåning ved STV er den største post. Har været lidt mindre på grund af mindre behov. Referat af generalforsamlingen Grf. Kærlodden 5-161 den 13.4.2011 Deltagere: 26 fremmødte, en husstand ved fuldmagt. Punkt 1: Valg af dirigent: Henning (157) Valg af referent: Per (147) Punkt 2: Beretning

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011

Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011 Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011 Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 1, Augustas Vænge og Elisabeths Vænge Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 1, Augustas Vænge og Elisabeths Vænge

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 19. FEBRUAR 2008

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 19. FEBRUAR 2008 REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 19. FEBRUAR 2008 Fremmødte Nr. 1 (2 fremmødte) nr. 3 (2 fremmødte) nr. 4 (1 fremmødt) nr. 6 (1 fremmødt) nr. 8 (1 fremmødt) nr. 9 (1 fremmødt) nr. 10 (2 fremmødte) nr. 11

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 29. marts 2011

Referat af generalforsamlingen den 29. marts 2011 Hornslet den 13. april 2010 Referat af generalforsamlingen den 29. marts 2011 Til årets generalforsamling var mødt 19 personer, der repræsenterede 16 husstande. Formanden bød velkommen. Dagsorden; 1. Valg

Læs mere

Generalforsamling 2015

Generalforsamling 2015 Generalforsamling 2015 GF Sølodden Tirsdag d.14 april 20l5 Sognegården, Måløv Dagsorden i henhold til vedtægterne: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år. 3. Aflæggelse af regnskab

Læs mere

Generalforsamlingen 2010. Grundejerforeningen Svenstruphøj

Generalforsamlingen 2010. Grundejerforeningen Svenstruphøj Generalforsamlingen 2010 Grundejerforeningen Svenstruphøj Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning om det forløbne år samt godkendelse heraf 3. Forelæggelse af revideret regnskab for 2009

Læs mere

Generalforsamling 2013 Afholdt den 17. august kl. 16.00 i parken i foreningens partytelt. 19 fremmødte (ca. 13 husstande).

Generalforsamling 2013 Afholdt den 17. august kl. 16.00 i parken i foreningens partytelt. 19 fremmødte (ca. 13 husstande). Generalforsamling 2013 Afholdt den 17. august kl. 16.00 i parken i foreningens partytelt. 19 fremmødte (ca. 13 husstande). Formanden, Simon Pinnau, bød alle medlemmer velkommen. 1) Valg af dirigent og

Læs mere

Generalforsamling i Grundejerforeningen Bredekæret 15. april 2015

Generalforsamling i Grundejerforeningen Bredekæret 15. april 2015 Generalforsamling i Grundejerforeningen Bredekæret 15. april 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Aflæggelse af regnskab 4. Indkomne forslag 5. Budget, herunder fastsættelse

Læs mere

Generalforsamlingen 2012. Grundejerforeningen Svenstruphøj

Generalforsamlingen 2012. Grundejerforeningen Svenstruphøj Generalforsamlingen 2012 Grundejerforeningen Svenstruphøj Hvad sker der af byudvikling i Svenstrup de næste 5 til 10 år? Velkommen til Karl Erik Hansen fra Grøn Gruppe under Svenstrup Samråd 2 Generalforsamlingen

Læs mere

Grundejerforeningen Toftegården Referat af generalforsamling Onsdag den 22. november 2006 på Avedøre Skole.

Grundejerforeningen Toftegården Referat af generalforsamling Onsdag den 22. november 2006 på Avedøre Skole. Grundejerforeningen Toftegården Referat af generalforsamling Onsdag den 22. november 2006 på Avedøre Skole. Generalforsamlingen indledtes kl. 19.30 af formand Henriette Agtved. 30 grundejere er fremmødt

Læs mere

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013 41 fremmødte 1. Valg af dirigent K140. Vælges enstemmigt Dirigenten takker for valget og konstaterer at generalforsamlingen

Læs mere

Grundejerforeningen Lindegården. Referat af generalforsamling 2012 i Grundejerforeningen Lindegården

Grundejerforeningen Lindegården. Referat af generalforsamling 2012 i Grundejerforeningen Lindegården Referat af generalforsamling 2012 i Grundejerforeningen Lindegården Fremmøde: Der var fremmøde af 28 personer fra 26 husstande svarende til 30 stemmer, inkl. 3 fra bestyrelsen. Der blev ikke uddelt stemmesedler

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset Se også grundejerforeningens hjemmeside: www.helsingenord.dk 1. Valg af dirigent Formanden bød velkommen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Beretning 2015. Bestyrelsen

Beretning 2015. Bestyrelsen Beretning 2015 Bestyrelsen Vi har i bestyrelsen haft et spændende år, nu kender vi jo hinanden og ved hvad hver især står for og kan derfor supplere hinanden omkring de forskellige opgaver der forekommer

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007

Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007 Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007 1.Valg af dirigent, referent og stemmetæller. Som dirigent blev Eigil Obling (nr. 35) valgt, referent blev Marianne Olufson (nr.

Læs mere

Kalleruphuse Grundejerforening

Kalleruphuse Grundejerforening Kalleruphuse Grundejerforening Gelskovvænget. Tybrindvænget. Ølstedgårdvej. Odense M. CVR-nr 12 94 40 39 www.kalleruphuse.dk e-mail: post@kalleruphuse.dk MEDLEMSINFORMATION BESTYRELSEN: Bestyrelsen har

Læs mere

Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014

Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014 Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014 Referat af generalforsamling d. 19-02-2014 Fremmødt: 21 parceller og 4 fuldmagter. Formanden bød velkommen til mødet, og orienterede om, der var indkommet 2

Læs mere

Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30.

Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30. Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30. Der var i alt repræsenteret 25 husstande på generalforsamlingen ud af grundejerforeningens 44. 1. Som

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassererens fremlæggelse af

Læs mere

2.2. Referat af 2. Ordinære generalforsamling Tirsdag den 20.10.2009 OKTOBER

2.2. Referat af 2. Ordinære generalforsamling Tirsdag den 20.10.2009 OKTOBER 2.2 Referat af 2. Ordinære generalforsamling Tirsdag den 20.10.2009 2009 OKTOBER 2 2. Ordinære generalforsamling 2009 - Referat Kommentarer til referatet: Det vil fremgå af det efterstående referat, at

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN. Referat GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN. Referat GENERALFORSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN Referat GENERALFORSAMLING Tid : Tirsdag den 28. april 2009 kl. 19.00. Sted : Medborgerhuset, 4760 Vordingborg. Formand Preben Schou bød velkommen. A: VALG AF DIRIGENT Poul

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ordinær generalforsamling mandag den 4. marts 2013

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ordinær generalforsamling mandag den 4. marts 2013 Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ordinær generalforsamling mandag den 4. marts 2013 Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Jørgen Lykke BA 32 og han blev enstemmigt valgt. Generalforsamling

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014.

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Peter Dahl nr. 80. der blev valgt uden modkandidater. Peter kunne

Læs mere

Grundejerforeningen Skovparken referat fra generalforsamlingen 2015.

Grundejerforeningen Skovparken referat fra generalforsamlingen 2015. Haraldsvej 66 8960 Randers SØ Til ejere og beboere af ejendomme i Skovparken 8240 Risskov E-mail: Web: Knud Jakobsen Mobil 2465 7805 knud@dapd.dk www.dapd.dk Randers 31. maj 2015 Grundejerforeningen Skovparken

Læs mere

Grundejerforeningen Kirkeager

Grundejerforeningen Kirkeager Grundejerforeningen Kirkeager Referat generalforsamling marts 2014 Referat: Generalforsamling i Grundejerforeningen Kirkeager (GF), Beder 11. marts 2014 Marianne Grønbæk indtrådte som suppleant for Finn

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Grf. Tingparken, tirsdag den 16. august 2011.

Referat af generalforsamlingen i Grf. Tingparken, tirsdag den 16. august 2011. Formand: Martin Larsen, Frodesvej 51. Kasserer: Mogens E. Knudsen Frodesvej 39. Tlf. 41 91 83 93. Tlf. 21 44 93 10 Bestyrelsesmedlemmer: Alma Jensen nr. 1. Liselotte Knudsen nr. 39. Aksel Mikkelsen nr.

Læs mere

Grundejerforeningen Risager Pilumvej - Lillebro

Grundejerforeningen Risager Pilumvej - Lillebro Referat fra Generalforsamling afholdt den 2. marts 2011 Sted: Aastruphus, Aastrup Allé 73, 6100 Haderslev Fremmødt: 34 stemmeberettiget. Deraf var der 5 fuldmagter. Pkt. 1. Velkomst. Pkt.2. Valg af dirigent:

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Ca. 55 grundejere inkl. bestyrelsen var fremmødt Velkomst v. formanden og præsentation af bestyrelsen v. de enkelte medlemmer

Læs mere

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar.

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar. Generalforsamling i Vængerne 29. marts 2011 Antal fremmødte: 22 fremmødte + 6 bestyrelsesmedlemmer, 3 uden stemmeret Valg af dirigent Steen valg t Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15.

Læs mere

Vængernes Beboerlaug. Referat fra generalforsamlingen den 23.oktober 2013.

Vængernes Beboerlaug. Referat fra generalforsamlingen den 23.oktober 2013. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 23.oktober 2013. Den 23. oktober 2013 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

Dagsorden ifølge vedtægter

Dagsorden ifølge vedtægter Grundejerforeningen Skærbo Referat fra Generalforsamlingen d. 25. februar 2015 Den årlige generalforsamling blev afholdt i Skæring Kirke. Følgende husstande var mødt frem: 21, 25, 27, 33, 35, 39, 43, 55,

Læs mere

Generalforsamling onsdag d. 26.03.14 i Ottestrup forsamlingshus

Generalforsamling onsdag d. 26.03.14 i Ottestrup forsamlingshus Generalforsamling onsdag d. 26.03.14 i Ottestrup forsamlingshus Henrik (formand) byder velkommen! 1) Valg af dirigent: Peter Filtenborg. Konstaterer at generalforsamlingen er lovlig og beslutningsdygtig,

Læs mere

Grundejerforeningen Garbogård Referat af den ordinære generalforsamling 26. marts 2008 1. Valg af dirigent.

Grundejerforeningen Garbogård Referat af den ordinære generalforsamling 26. marts 2008 1. Valg af dirigent. Grundejerforeningen Garbogård Referat af den ordinære generalforsamling 26. marts 2008 Sekretæren Peter Cowland bød velkommen til grundejerforeningens ordinære generalforsamling 2008. 1. Valg af dirigent.

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2013 i Grundejerforeningen Bodshøjgaard.

Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2013 i Grundejerforeningen Bodshøjgaard. Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2013 i Grundejerforeningen Bodshøjgaard. Tid og sted: Tirsdag d. 14/5-2013 på Restaurant Bondestuen, Jyllinge Dirigent: Per Nonboe, Bogfinkevej 6 Referenter:

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset.

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Lone bød velkommen, og deltagerne startede med at ære de 3, Mogens, Keld og Ulla,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i GF Sølodden d. 14-01-2015.

Referat af bestyrelsesmøde i GF Sølodden d. 14-01-2015. Referat af bestyrelsesmøde i GF Sølodden d. 14-01-2015. Tilstede: Torben (51), Henrik (65), Klaus (79), Ole (7), Connie (41), Dan (75) og (67) 1. VALG AF REFERANT (67) er referent til mødet. 2. GODKENDELSE

Læs mere

Formandens beretning for året 2014

Formandens beretning for året 2014 Formandens beretning for året 2014 Velkommen. Så gik der endnu et år. Og dette har budt på nye udfordringer. Selvfølgelig har de sidste detaljer vedr. overtagelsen fyldt meget, da den er en vigtig del

Læs mere

Grundejerforeningen Vasegården

Grundejerforeningen Vasegården Grundejerforeningen Vasegården Dato for møde: 18. marts 2015 Tidspunkt: Kl. 19.30 Sted: Solrød Bibliotek lok. 25 A + 25 B Ansvarlig: Bestyrelsen Referat udarbejdet af: Bjarni Raj Mortensen (10) Fremmødte

Læs mere

Grundejerforeningen Løvsangerparken

Grundejerforeningen Løvsangerparken Generalforsamling den 12. marts 2008 Til stede personligt: nr. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 19, 21, 23, 25, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 46, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 64, 66, 68, 70, 72, 74,

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015

Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015 05-08-2015 Søernes Grundejerforening, Tikøb Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015 Pkt. 1 Pkt. 2 Pkt. 3 Valg af dirigent Henning Kabel blev valgt som dirigent. Henning konstaterede, at alle formalia

Læs mere

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Fremmødte: 16 Referent: Bolette Toft Mødedato: 2. april 2014 Mødested: Stubhuset; kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 30. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling 2. april 2014 Der var til generalforsamlingen fremmødt 17 medlemmer samt 6 fra bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Referat. generalforsamling. Grundejerforeningen Østerby. 8310 Tranbjerg J. Sognegården Kirketorvet. onsdag den 25. september 2013.

Referat. generalforsamling. Grundejerforeningen Østerby. 8310 Tranbjerg J. Sognegården Kirketorvet. onsdag den 25. september 2013. Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Østerby i Sognegården Kirketorvet onsdag den 25. september 2013. Antal fremmødte 45 Antal stemmer 62 Dagsorden 1. Valg af dirigent Bent Homann blev valgt

Læs mere

Postfunktionærernes Andels Boligforening

Postfunktionærernes Andels Boligforening 8. oktober 2010 Referat fra ordinært årsmøde mandag den 27. september 2010. Velkomst Otto Wois bød velkommen til afdelingens ordinære årsmøde, specielt til: Formand for PAB Preben Bansemer, næstformand

Læs mere

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 143 medlemmer (inkl. bestyrelsen) deltog i generalforsamlingen, heraf var 135 stemmeberettigede i Grundejerforeningen og 124 var stemmeberettigede i

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013.

Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013. Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013. Bestyrelsen: Formand Jesper Krogh, Kasserer Anni Olsen, Ib Christensen, Carsten Rishøj,

Læs mere

Grundejerforeningen Krebsen 21-04-2014

Grundejerforeningen Krebsen 21-04-2014 Referat fra Ordinær Generalforsamling i Grundejerforeningen Krebsen onsdag den 9. april 2014 kl. 19 Deltagere Tilstede var beboere fra følgende husstande på krebsen, nr.: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 12, 13, 14,

Læs mere

Grundejerforeningen Udlejreparken. Referat Generalforsamling 2010

Grundejerforeningen Udlejreparken. Referat Generalforsamling 2010 Sted: Ølstykke bibliotek Tidspunkt: 14-4-2010 kl. 20.00 (Numre i parentes angiver husnummer på Emilsvej) Grundejerforeningen Udlejreparken Referat Generalforsamling 2010 Stemmeberettigede tilstedeværende:

Læs mere

Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014. Dagsorden. Referat

Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014. Dagsorden. Referat Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014 Dagsorden 1) Valg af dirigent 2) Formandens beretning 3) Regnskab og budget 4) Indkomne forlag 5) Valg af bestyrelse 6) Valg af suppleanter 7) Valg

Læs mere

Ordensregler for Grundejerforeningen Over Holluf Toften/Over Holluf vej

Ordensregler for Grundejerforeningen Over Holluf Toften/Over Holluf vej Ordensregler for Grundejerforeningen Over Holluf Toften/Over Holluf vej Gældende fra 01 12 2012 Ordensregler for Grundejerforeningen Over Holluf Toften/Over Holluf vej Foruden efterfølgende regler gældende

Læs mere

Grundejerforeningen Slagslunde Syd

Grundejerforeningen Slagslunde Syd Mødedato: Tirsdag 18. august 2009 Kl.: 19.00 Mødested: Zetnye Rasmussen, Bellisvej 7 Deltagere i mødet: Bestyrelsesmedlemmer: Mødt Forhindret Zetnye Rasmussen Flemming Toft Bent Holm Ditte Walther Jensen

Læs mere

Grundejerforeningen Kildevangen Referat fra generalforsamling tirsdag den 25. november 2014 kl. 19.30 i Melhøjstuen, Hinnerup Bibliotek og Kulturhus

Grundejerforeningen Kildevangen Referat fra generalforsamling tirsdag den 25. november 2014 kl. 19.30 i Melhøjstuen, Hinnerup Bibliotek og Kulturhus Grundejerforeningen Kildevangen Referat fra generalforsamling tirsdag den 25. november 2014 kl. 19.30 i Melhøjstuen, Hinnerup Bibliotek og Kulturhus Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Grundejerforeningen Lodskovvad

Grundejerforeningen Lodskovvad Grundejerforeningen Lodskovvad Referat af ordinær generalforsamling lørdag den 19. april 2014. Generalforsamlingen afholdtes ifølge vedtægterne på Ålbæk Gl. Kro påskelørdag kl. 10.00. Formanden bød velkommen

Læs mere

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassereren fremlæggelse

Læs mere

Indhold : En opfordring fra bestyrelsen: Hundeluftning i bebyggelsen.

Indhold : En opfordring fra bestyrelsen: Hundeluftning i bebyggelsen. Ørenlyd Grundejerforeningen Øresundsparken informerer Nr. 147 21 årgang 21. oktober 2011 Indhold : Hundeluftning i bebyggelsen Side 1 Regnskab for første halvår 2011 Side 2 Kommende arbejder Side 2 Antenne

Læs mere

--------------------------------------

-------------------------------------- GRUNDEJERFORENINGEN M0LLEBAKKEN \J '\ -. REFERAT AF GENERALFORSAMLING 10/10-1983 -------------------------------------- Pkt.1: VALG AF DIRIGENT Peer Ludvigsen valgtes. Pkt. 2:GODKENDELSE AF REFERAT Referatet

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 3. juni 2002 Referat af den ordinære generalforsamling 22. maj 2002. Der var fremmødt 37 medlemmer inklusiv bestyrelsen. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent Efter indstilling fra

Læs mere

1. Valg af dirigent, forslag? 2. Bestyrelsens beretning årets gang- foreningens udvalg 3. Behandling af indkomne forslag, modtages senest d.12.5.

1. Valg af dirigent, forslag? 2. Bestyrelsens beretning årets gang- foreningens udvalg 3. Behandling af indkomne forslag, modtages senest d.12.5. Søndag den: 26.05.2013 kl.10: Referat fra ordinær generalforsamling i Sønderballe Ejerlavs Beboerforening sted: Lejrskolen Sønderballe Gåsevig der serveres morgenbrød! Dagsorden: 1. Valg af dirigent, forslag?

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015.

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015. Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015. 1. Valg af dirigent. Lars Bryde Frederiksvej 3 foreslås og vedtages. Lars fastslår, at indkaldelsen

Læs mere

Referent: SyP 27. marts 2011

Referent: SyP 27. marts 2011 Referat Grundejerforeningen Thorsvænge Rødvig Møde: Ordinær generalforsamling i grundejerforeningen Thorsvænge Rødvig Dato for møde: 2011-03-23 Deltagere: 34 parceller var repræsenteret Referent: SyP 27.

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN Havremarken/Rugmarken/Majsmarken/Græsmarken

GRUNDEJERFORENINGEN Havremarken/Rugmarken/Majsmarken/Græsmarken Generalforsamling Afholdt: Onsdag d. 19.03.2013 Afholdt på: Dalum Landbrugsskole Referat i henhold til dagsorden på indkaldelse. Dagsorden: 1. Valg af dirigent Sven-Erik Peterson blev valgt som dirigent.

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING 6 GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING Lørdag den 4. april 2015 kl. 13.00 på Fårup Skovhus Formanden bød velkommen til Generalforsamlingen, og derefter var der egen præsentation af deltagerne.

Læs mere

Grundejerforeningen Slagslunde Syd

Grundejerforeningen Slagslunde Syd Mødedato: tirsdag 27.02.2007 Kl.: 19.00 Mødested: Hans Arne Jensen, Valmuevej 3 Deltagere i mødet Bestyrelsesmedlemmer Mødt Forhindret Zetnye Rasmussen Flemming Toft Bent Holm Hans Arne Jensen Per Aagaard,

Læs mere

Bestyrelsen har påklaget afgørelsen til Vejdirektorat. Som klagepunkter har bestyrelsen anført:

Bestyrelsen har påklaget afgørelsen til Vejdirektorat. Som klagepunkter har bestyrelsen anført: Skriftlig beretning 2012-13 Kørebaner og fortove På generalforsamlingen i april 1999 blev en 15-årig genopretningsplan for kørebaner og fortove vedtaget. På generalforsamlingen i april 2005 blev der fremlagt

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Skovledet d. 28. maj 2008

Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Skovledet d. 28. maj 2008 Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Skovledet d. 28. maj 2008 Tilstede: Margrethe og Torben nr. 7, Nicolai nr. 8, Sisse nr. 9, Jesper nr. 13, Anders nr. 14, Jens nr. 16, Ole nr. 20, Niels

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ Stk.1: Foreningens navn er Grundejerforeningen FÆRGEBAKKERNE. Dens hjemsted er Orø, Holbæk Kommune. 1 Stk. 2: Grundejerforeningens formål er at varetage

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir. GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.dk Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen

Læs mere

Grundejerforeningen Lille Grundet

Grundejerforeningen Lille Grundet Grundejerforeningen Lille Grundet Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 26. april 2006 i Kobbelhusenes fælleshus Ringdams Kobbel. 1. Velkomst og valg af dirigent og referent Formand Finn Lindgaard

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Onsdag den 1. marts 2006 kl.19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Onsdag den 1. marts 2006 kl.19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 1 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Onsdag den 1. marts 2006 kl.19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år. 3. Fremlæggelse

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tunehøj Torsdag d. 22. november 2012 kl. 19.00 i Tune Hallens mødelokale.

Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tunehøj Torsdag d. 22. november 2012 kl. 19.00 i Tune Hallens mødelokale. Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tunehøj Torsdag d. 22. november 2012 kl. 19.00 i Tune Hallens mødelokale. Dagsorden i henhold til vedtægterne: Ad 1. Valg af dirigent. Claus Nielsen

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling onsdag d. 17. marts 2010 i Sognegården, Kirkebakken

Referat fra ordinær generalforsamling onsdag d. 17. marts 2010 i Sognegården, Kirkebakken Referat fra ordinær generalforsamling onsdag d. 17. marts 2010 i Sognegården, Kirkebakken Formand Henrik K. Sivertsen bød forsamlingen velkommen. Der var fremmødt 52 stemmeberettigede medlemmer, heraf

Læs mere

Grundejerforeningen Ryvangens Villakvarter 2014 FAKTURA. Vejbidrag for 2014 kr. 1.400,00

Grundejerforeningen Ryvangens Villakvarter 2014 FAKTURA. Vejbidrag for 2014 kr. 1.400,00 Grundejerforeningen Ryvangens Villakvarter 2014 FAKTURA Vejbidrag for 2014 kr. 1.400,00 (Vejbidraget for 2014 på 1.400 kr. består af normalt vejbidrag på 650 kr. plus extraordinært bidrag på 750 kr. i

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Damgårdens Jorder Mandag den 19. marts 2012 i Fårup-Sabro Sognegård.

Referat fra Grundejerforeningen Damgårdens Jorder Mandag den 19. marts 2012 i Fårup-Sabro Sognegård. Hjemmeside: www.damgaardens-jorder.dk Referat fra Grundejerforeningen Damgårdens Jorder Mandag den 19. marts 2012 i Fårup-Sabro Sognegård. 1. Valg af dirigent Efter formandens velkomst blev Poul Øxenholt

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i

Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i - 1 - Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i Harboøre Centret Lemvigvej 9A, 7673 Harboøre Lørdag den 9. juni 2012 kl. 14.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning

Læs mere

ekstraordinær generalforsamling afstemning

ekstraordinær generalforsamling afstemning Grundejerforeningen Ølstykke september 2013 Kildeholm IV www.kildeholm.dk Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling med afstemning om istandsættelse af stier i grundejerforeningen Dagsorden er vedhæftet

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009 REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009 Fra bestyrelsen deltog Vibeke(K91), Klaus(K81) og Torben(S81). Der var afbud fra Ingelise (J14) og Per (S18). Der var ved mødets begyndelse 37 fremmødte.

Læs mere

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Værebro å søndag d. 30 marts 2014.

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Værebro å søndag d. 30 marts 2014. Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Værebro å søndag d. 30 marts 2014. Valg af dirigent og referent. Som dirigent valgtes Christian Laursen og som referent Gitte Sørensen. Dirigenten takkede

Læs mere

Konfirmandstuen ved Præstegården

Konfirmandstuen ved Præstegården Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2003 Konfirmandstuen ved Præstegården tirsdag, den 25. marts 2003 kl. 18.30 Inden generalforsamlingen vil der være indlæg ved Mette Rønne fra Det Danske Haveselskab

Læs mere

Grundejerforeningen Saloparken af 1998

Grundejerforeningen Saloparken af 1998 Grundejerforeningen Saloparken af 1998 Årsberetning for året 2003 I 2003 har bestyrelsens arbejde især koncentreret sig om 2 mærkesager. Vi har afholdt 4 ordinære møder og et ekstraordinært det vender

Læs mere

Generalforsamling i G/F Valby Have

Generalforsamling i G/F Valby Have Onsdag den 30. juni 2010 kl. 19:00 22:00 i S1, K1, K2 & K3 s fælleslokale. Første punkt var valg af ordstyrer og referent. Ordstyre blev Mie Sand G/F Kirsebærparken 3, referent blev Rasmus Anker G/F Kirsebærparken

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ny-ordinær generalforsamling torsdag den 16. april 2009

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ny-ordinær generalforsamling torsdag den 16. april 2009 Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ny-ordinær generalforsamling torsdag den 16. april 2009 Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Jørgen BA 32 som enstemmigt blev valgt Axel MA 4 mener ikke,

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde

Referat Bestyrelsesmøde Grundejerforeningen Vistoftgårdens Jorder V/ Jørgen Lakjer Ranunkelvej 171 8471 Sabro Tlf.: 75 53 31 39 Mobil: 30 70 31 39 E-mail: jorgen.lakjer@mail.dk Sabro, Referat Nr. 005-11 5. oktober 2011 Referat

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde - kladde

Referat af bestyrelsesmøde - kladde Referat af bestyrelsesmøde - kladde Bestyrelsesmøde Tid: Tirsdag 21. januar 2014, kl. 19 Sted Frede Kjær, Møllestykket 16 Deltagere: Jan Magleby (Formand) Frede Kjær Hanne Gleitze, (Kasserer) Torben Toldam-Andersen

Læs mere

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A Vedtægter for grundejerforeningen Marienlyst Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

Bestyrelsen startede med en uformel snak inden det ordinære møde.

Bestyrelsen startede med en uformel snak inden det ordinære møde. Referat af bestyrelsesmøde i grundejerforeningen Søgården d. 29. januar 2015 Deltagere: Henrik (100) Henning (114) Børge (116) Per (138) Flemming (128) Afbud: Ingen Sted: Per (138) Referent: Flemming (128)

Læs mere

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar kvartal, og indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 ugers skriftlig varsel.

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar kvartal, og indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 ugers skriftlig varsel. Vedtægter for: Grundejerforeningen Møllely Indholdsoversigt: Foreningens navn Foreningens hjemsted Foreningens medlemmer Foreningens formål Kontingent og vejbidrag Regnskab Generalforsamling Generalforsamlingens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MESTERVEJENE

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MESTERVEJENE VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MESTERVEJENE NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. 1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN MESTERVEJENE. Dens hjemsted er Næstved Kommune. Foreningens vedtægter skal godkendes af

Læs mere

Grundejerforeningen Store Vangen

Grundejerforeningen Store Vangen Grundejerforeningen Store Vangen Generalforsamling 8. Apr. 2009 Referat Formanden bød velkommen til generalforsamlingen og meddelte foreningen det triste budskab om Henrik Boesvig Nielsens bortgang. 1.

Læs mere