TEMANUMMER OM UDDANNELSE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TEMANUMMER OM UDDANNELSE"

Transkript

1 TEMANUMMER OM UDDANNELSE Leder: Den nye struktur... 2 Nyt fra sekretariatet... 3 Nyt tilbud om idræt og leg for børn med autisme... 7 Værnepligt og Aspergers syndrom... 8 Gode nyheder til unge med autisme som gerne vil på efterskole eller i uddannelse... 9 Pionerer med»jysk overmod«bag Uddannelsescenter Hilltop Socialrådgiveren: Undervisningstilbud efter Folkeskoleloven Forældre kursus på Sofieskolen I Julemandens Tjeneste SIKON: Sommerhøjskolen BOING: Om autisme Kredsforeningerne Kredsforeninger og udvalg Inklusion: Uanstændigt ikke at give hjælpe efter behov Af Eva Isager... 4 Malerværkstedet på Sommerhøjskolen i Vigsø 2007 Voxpop... 6 Nr. 7 September 2007 Landsforeningen Autisme Medlemsblad

2 Medlemsbladet udgives af Landsforeningen Autisme Ansvarshavende redaktør: Morten Carlsson, Redaktion: Elisabeth Sandell Layout: Annette Lund Dreyer Tryk: Als Offset ApS Oplag: stk. ISSN: Internet: Bladet sendes gratis til Landsforeningen Autismes medlemmer Bestyrelse Morten Carlsson...Tlf (fast træffetid tirsdag fra kl ) Næstformand, Lars Grønlund...Tlf Næstformand: Winnie Skjødt...Tlf Aage Sinkbæk...Tlf Bernd Weibeck...Tlf Heidi Lassen...Tlf Karen Prætorius...Tlf Mads Christensen...Tlf Pernille Saxtrup...Tlf Peter K. Nielsen...Tlf Tine Heerup...Tlf Leder: Den nye struktur Lars Grønlnd, næstformand LA Kommunalreformen har givet anledning til mange meningstilkendegivelser i denne lederspalte. Og det skal I ikke snydes for i dette nr. af medlemsbladet. Men denne gang handler det om de interne ting, som der er sket og skal ske i Landsforeningen i forbindelse med omlægningen af det kommunale Danmarkskort. Organisationsudvalget blev nedsat af Landsforeningen Autismes generalforsamling i Formålet var at gennemgå foreningens struktur og arbejdsgange i forbindelse med, at politikerne havde store planer om en kommunalreform. Hvor er vi på vej hen? Foreningen er ved at udvikle sig i en mere professionel retning. Med ansættelsen af en socialrådgiver, samt styrkelse af vores kursusog konferenceafdeling SIKON, har vi nu nogle redskaber til at støtte og hjælpe medlemmerne og vi er også i disse dage ved at starte Autismeforlaget, som vil udgive autismerelevant litteratur. Vi prøver hele tiden at finde nye veje og indgangsvinkler til arbejdet. Ting som alle sammen i sidste ende gerne skal blive til gavn for vores børn, unge og voksne med autisme. Fakta Landsforeningens øverste myndighed er et repræsentantskab, hvor de af kredsforeningerne valgte medlemmer i regionsrådet, udgør repræsentantskabet sammen med Hovedbestyrelsen samt Landsformanden. 5 af HB s medlemmer vælges af regionsrådene de øvrige 5 vælges på repræsentantskabsmødet. Herudover er Landsforeningen opdelt med 15 kredsforeninger, Grønland og Færøerne samt tilknyttede foreninger. Endvidere findes der 5 regionsråd samt nogle kommunalforeninger Sekretariat Elisabeth Sandell Herlev Hovedgade 199, 2730 Herlev Tlf Fax Landsforeningen var opbygget med en landsorganisation samt lokalforeninger, der dækkede de gamle amter, samt en lokalforening for henholdsvis Grønland og Færøerne. Nyt fra sekretariatet SIKON Landsforeningen Autismes Kurser og Konference Ulla Møller-Christensen, Tlf SIKON Projektmedarbejder Allan Jensen, Tlf Telefonrådgivning v/foreningens socialrådgiver Ulla Kjer, Tlf Fælles telefontider Mandag, torsdag og fredag kl samt tirsdag kl Center for Autisme...Tlf Videnscenter for Autisme.Tlf Udgivelsesdatoer for de kommende blade i 2007 Nr. 8 udkommer i uge 43 Sidste frist for indsendelse af artikler m.m. er tirsdag den 18. september Nr. 9 udkommer i uge 47 Sidste frist for indsendelse af artikler m.m. er tirsdag den 23. oktober Hvordan har den nye struktur så virket? Ja, som med kommunalreformen, så har der været ting, der har været vanskelige i overgangsperioden, men vi synes selv at vi har været klædt ordentlig på til den nye kommunale virkelighed. Men der er ting der kunne have været gjort anderledes. F.eks. vil Organisationsudvalget, foreslå på et ekstraordinært repræsentantskabsmøde i efteråret at repræsentantskabsmøderne for fremtiden bliver afholdt i oktober måned. Ligeledes vil repræsentantskabsmødet diskutere, en mere hensigtsmæssig måde at vælge Hovedbestyrelsesmedlemmer på. Ændringen af strukturen skulle gerne betyde at Landsforeningen bliver styrket rent handicappolitisk, ligesom ændringen også sigter på, at give en mere jævn arbejdsfordeling i foreningens sekretariat. I forbindelse med Landsforeningens flytning til nye lokaler på Herlev Hovedgade 199 har sekretariatet flyttet informationsafdelingen til Langvadbjerg, Herning. Det betyder at vi har måttet sige farvel til Gitte Jespersen som de seneste to år har haft ansvaret for at foreningens informationsmateriale er nået ud til forældre, skoler, sygehuse, biblioteker og mange andre steder. Vi ønsker Gitte god vind fremover. Informationsafdelingen kan stadig kontaktes på tlf samt Postadresse: Langvadbjerg, Ringkøbingvej 108 A, 7400 Herning Landsforeningen Autismes Nyhedsbrev Hold ikke dig selv tilbage få nyhederne»kørt«direkte til din mailbox! Vigtige afgørelser inden for autismeområdet Radio- & TV-indslag Kurser og meget mere. Hvis du gerne vil have disse nyheder skal du blot tilmelde dig på Landsforeningens hjemmeside. Såfremt du ikke længere ønsker at modtage nyhedsbrevet går du ind på hjemmesiden og framelder dig. 2 Nr. 7 September 2007 Landsforeningen Autisme Medlemsblad Nr. 7 September 2007 Landsforeningen Autisme Medlemsblad 3

3 ...tema-artikel! TEMA Uanstændigt ikke at give hjælp efter behov Inklusion kontra specialtilbud blev debatteret mellem forældre og fagfolk på temadag i Vejle Eva Isager, journalist Dagens største bifald på Landsforeningens temadag i Vejle om inklusion i folkeskolen tilfaldt hverken den ene eller anden af de indkaldte fagpersoner. Bifaldet gik til foreningens næstformand Winnie Skjødt, da hun uden indpakning gjorde repræsentanten for Kommunernes Landsforening (KL) klart, at kommunerne interesserer sig for mere for deres økonomi end for forældrenes problemer med at få det rigtige undervisningstilbud til deres børn.»jeg kan godt forstå, at forældrene har svært ved at samarbejde med kommunerne, for kommunerne tænker snævert på deres økonomi,«sagde Winnie Skjødt.»Vi forholder os ikke til de rent faglige ting i kommunerne, det må vi ikke,«lød svaret fra chefkonsulent i KL, Nils Jørgensen. Svaret faldt tydeligvis ikke i god jord hos forældrene, som i mange tilfælde kan fortælle personlige historier om uheldige forløb af inklusion i folkeskolen. Landsformand Morten Carlsson har fra sin plads i Klagenævnet for Vidtgående Specialundervisning sine egne erfaringer med, hvordan kommunerne tackler inklusion.»mange af klagerne handler om, at kommunerne beskærer timetallet til støttetimer. Forældrene har ikke kræfter til at vente på en klagesag, og det går ud over børnene,«sagde formanden. En mors erfaringer Men hvornår er inklusion godt, og er det i det hele taget godt? Det gav Birgitte Bjørn, mor til to drenge på 10 og 14 år med autisme spektrum forstyrrelser (ASF), sit bud på:»politikernes udlægning af inklusion er ofte ensbetydende med en anbringelse på en lokal folkeskole, hvor det handicappede barn skal tilpasse sig. Men det skal være en skole, som kan rumme barnet, og hvor barnet er glad for at være og kan udvikle sig. Normalskolen lægger vægt på selvforvaltning og faglighed, og det er i kontrast til barnets behov for struktur, tydelighed, pauser, social træning og kommunikation. Desuden lærer vores børn ikke af normale børn.besparelser i kommunerne kan koste dyrt rent menneskeligt. Det er uanstændigt ikke at give børn med ASF hjælp efter behov,«fastslog Birgitte Bjørn og efterlyste højt specialiserede tilbud tilpasset den enkelte elev på tværs af kommunerne. Vi ved intet Professor i specialpædagogik ved Danmarks Pædagogiske Universitet Niels Egelund erklærede, at man stort set intet ved om, hvilke specialpædagogiske tilbud der virker bedst. Det skal flere undersøgelser rette op på, og foreløbig er et pilotstudium sat i gang for at afdække praksis og resultater rundt om i landet. De første erfaringer ventes om et års tid. Allerede i dag ved man dog, at jo kortere afstand til en specialskole, jo mere bruger kommunen den, men det har ifølge Niels Egelund intet med pædagogik at gøre.»jeg er meget bekymret for indsatsen i kommunerne efter strukturreformen,«sagde Niels Egelund, som mente, at en høj grad af inklusion i folkeskolen kan lade sig gøre, forudsat at der findes en positiv holdning til barnets forskelligheder, og at skolen og klassen er tilstrækkelig fleksibel. Og mere end ét barn med svære problemer pr. klasse fungerer ikke. TEMA Specialskoler ikke altid bedst Formanden for De Samvirkende Invalideorganisationer (DSI), Stig Langvad, advarede forældre mod at tro, at specialskoler altid er det bedste til deres børn.»ikke alle specialskoler er specielt gode. Vi skal nå frem til, at børn får det tilbud, som er det bedste for dem, og som sætter barnets behov i højsædet. Det er indholdet i tilbudet, der er vigtigt,«sagde Stig Langvad. Chefen for Videncenter for Rådgivning og Specialpædagogik i Århus Kommune, Jan Kirkegaard, var inde på samme emne, da han talte om diagnosens betydning:»forældre mener ofte, at en diagnose om en gennemgribende udviklingsforstyrrelse giver adgang til specialtilbud, men det er ikke diagnosen, som afgør placeringen. Det gør derimod de sociale forhold for barnet. Trives barnet der, hvor det går nu? Behovene kan ændre sig i barnets liv, så inklusion er ikke et enten-eller, men et både-og,«mente Jan Kirkegaard. 4 Nr. 7 September 2007 Landsforeningen Autisme Medlemsblad Nr. 7 September 2007 Landsforeningen Autisme Medlemsblad 5

4 ...det mener jeg! Inklusion i folkeskolen hvad mener forældrene? Jens Peder Østergaard, Viborg Er inklusion i folkeskolen en god idé? Inklusion er i de fleste tilfælde næppe en god løsning, da folkeskolens begrænsede ressourcer kombineret med»ansvar for egen læring«og de store sociale krav vil gøre det vanskeligt for de fleste børn med autisme at trives og udvikle sig. Hvordan kan man indrette folkeskolen, så den kan rumme børn med ASF? Rummeligheden skal selvfølgelig være større, og det forudsætter mere viden, flere voksenressourcer, færre elever i klassen og i det hele taget struktur og overskuelighed for elever med ASF. Hvor går dit barn selv i skole? Min søn, Toke på 15 med diagnosen Aspergers syndrom, går på specialskolen Krabbeshus Heldagsskole i Skive, fordi den lever op til ovennævnte forudsætninger. De første tre skoleår gik han i en almindelig folkeskole, hvor der hverken var ressourcer til at støtte ham eller tage særlige hensyn overhovedet. Ulla Juhl Overgaard, Rødkærsbro Hvad er din holdning til inklusion i folkeskolen? Jeg mener som udgangspunkt, at børn med ASF har bedst af at komme i en almindelig folkeskole, så de Af Eva Isager, journalist kan bruge og kopiere de så at sige»normale«børns adfærd og den måde, de gebærder sig på i bl.a. dagligdagens sociale samspil og i forbindelse med konfliktløsninger. Men den pågældende skole skal være gearet til at yde barnet støtte og vejledning, hvis»kæden hopper af«. En mindre skole med få elever vil være en god løsning. Hvad skal der til, for at folkeskolen kan blive gearet til børn med ASF? Folkeskolen skal holde et møde med forældrene til det enkelte barn med ASF, så barnets problemer konkretiseres for skolen og klasselæreren. Hvilke områder har barnet særligt vanskeligt ved? I forbindelse med f.eks. frit emne eller fri leg, kunne skolen anvise barnet et emne, foreslå en bestemt leg eller aktivitet. Det er jo ofte valget og det at være i»frit rum«, der kan gøre situationen uoverskuelig for barnet. Det er også vigtigt, at barnets tavshed tages alvorligt, og at læreren forhører sig om, hvad barnet har i tankerne. Der kan være en enkelt tanke eller flere på tværs, som barnet har brug for at få sat ord på eller besvaret for at kunne komme videre til næste opgave. Nyt tilbud om idræt og leg for børn med autisme Hvem vil være med til at genoplive dette tilbud til vores børn. Vi har tidligere kunne tilbyde denne aktivitet og vil gerne kunne gøre det igen med det indhold som vi finder passer til de børn som vil deltage. Dette tilbud blev for 6 år siden oprettet i Ballerup Handicap Idræts Club. Forud for tilbudet lå et projekt betalt af Ballerup Kommune med træning af instruktører og en ganske omfattende drejebog:»alle mine kyllinger«. Efter de to år hvor Ballerup Kommune betalte, blev aktiviteten afhængig af støtte fra børnenes bopælskommuner. Kommunerne har ikke ville betale til denne aktivitet trods, at der ikke mangler interesserede børn og forældre. Ballerup Kommune, BHIC og forældrene som har været med hele vejen beklager dette og er skuffede over, at kommunerne måske p.g.a. Hvor går dit eget barn i skole og hvorfor? Vores søn, Uffe, 8 år, går i en almindelig folkeskole, hvor de kun er 15 elever i klassen. Han klarer dagen fint, når han får en opskrift på, hvordan han skal gribe en opgave an, og de er på skolen gode til at foreslå ham, hvad han kan lave, når han er uden for undervisningen. Hvis han havner i en konflikt, har han fået tildelt én bestemt person, som han har tillid til, og som han ved, at han kan gå til. Denne kontaktperson skal gerne være meget konkret i sin måde at tackle ham på. kommune sammenlægningerne og almindeligt bureaukrati ikke ville betale for børnenes deltagelse. Ballerup Kommune har åbnet op for at betale for børn fra andre kommuner og håber derved at andre kommuner vil gøre det samme. Idéen er, at børn med et handicap skal have samme mulighed for at dyrke idræt som alle andre børn. Der er forholdsvis få børn i hver kommune med et specifikt handicap så vi er fuldstændig afhængige af, at vi kan få tilbud op at stå på tværs af kommune-grænserne. Er du interesseret så kontakt Frank Blinkenberg BHIC Mail: 6 Nr. 7 September 2007 Landsforeningen Autisme Medlemsblad Nr. 7 September 2007 Landsforeningen Autisme Medlemsblad 7

5 Hanne Veje, Efterskoleudvalget Gode nyheder til unge med autisme som gerne vil på efterskole eller i uddannelse Værnepligt og Aspergers syndrom Mie Ravn Ca. 4 ud af 10 bliver hvert år fritaget for værnepligt af den ene eller anden årsag. Nogle sygdomme og handikaps medfører automatisk fritagelse, heriblandt Aspergers syndrom. Når Forsvarets Dag nærmer sig (det, der tidligere hed session), modtager den værnepligtige bl.a. et helbredsspørgeskema, som skal udfyldes og returneres, og er man diagnosticeret med Aspergers syndrom, skal man oplyse det enten på skemaet eller under en samtale med lægen på Forsvarets Dag. Man skal også oplyse, hvor diagnosen er stillet. Forsvaret indhenter herefter dokumentation for diagnosen og sender derefter et brev til den unge om, at han er blevet fritaget for værnepligt. Der er selvfølgelig svære og lette tilfælde af Aspergers syndrom, men hovedreglen er at det medfører uegnethed til værnepligt. Ønsker man ikke at blive fritaget, kan man i første omgang anmode om at få afgørelsen taget op af en anden sessionslæge. Hvis den anden sessionslæge kommer til samme afgørelse, kan man klage til Værnepligtsnævnet, som er en uvildig instans. Det har kun været muligt siden den 1. januar 2006, at de værnepligtige kan klage over sessionsafgørelser om en persons egnethed, og der har ikke været afgørelser vedrørende værnepligtige med Aspergers syndrom. I helbredsspørgeskemaet stilles forskellige Ja/Nej-spørgsmål, hvorunder man har mulighed for at skrive, man har Aspergers syndrom: 1. Fejler du noget? 2. Medfødte sygdomme/misdannelser? 3. Psykisk sygdom? For nogle unge kan det være noget af en overvindelse at oplyse om sin AS under et hvilket som helst af disse 3 spørgsmål, særligt hvis man er meget velfungerende, ikke anser det for at være noget problem, eller føler sig overbevist om at diagnosen ikke er rigtig. Fejler man noget, når man har AS?? Okay, AS er godt nok medfødt, men det er da ikke en sygdom. Og slet ikke en psykisk sygdom! Men det er vigtigt ikke at fortie det.»tillid til værnepligtige er en vigtig forudsætning og derfor meget højt prioriteret«, siger koordinerende sessionslæge Peer Winberg.»Åbenheden om de helbredsmæssige forhold skal sikre den enkeltes helbred og sikkerhed under værnepligtstjenesten.«koordinerende sessionslæge Peer Winberg kan træffes gennem Forsvarets Rekruttering på tlf Flere oplysninger om Forsvarets Dag (session) og værnepligt findes på hvor også helbredsspørgeskemaet kan downloades. Slagelse Byråd vedtog enstemmigt den 27. august et forslag om en tre-årig ungdomsuddannelse og et efterskolelignende tilbud til personer med autisme. Den tre-årige ungdomsuddannelse etableres efter den nye lov om ungdomsuddannelse til unge med særlige behov og der bliver mulighed for at gennemføre uddannelsen som kostelev. Der findes kun én tilsvarende uddannelse med kostafdeling, som er målrettet personer med autisme (red.: Hilltop i Skive). Det efterskolelignende tilbud bliver det eneste af sin art i Danmark. Det vil efterkomme et stort behov for, at unge folkeskoleelever med autisme også får mulighed for at gennemføre efterskoleforløb tilpasset de særlige behov, som personer med autisme har. Tilbuddene er nyskabelser på handicapområdet. De vil give nye muligheder for at unge med autisme, der ikke kan følge normale efterskoler og ungdomsuddannelser. Med de to tilbud tages der udgangspunkt i de særlige behov, som unge med autisme har. For mange af dem vil det helt sikkert også betyde, at de på sigt kan få en erhvervsuddannelse eller dele heraf. Herved forbedres deres muligheder for at få en plads på arbejdsmarkedet, udtaler formanden for Udvalget for Handicap og Socialpsykiatri i Slagelse, Jørgen Andersen. Uddannelserne skal drives i tilknytning til Autismecenter Vestsjælland (ACV), der i forvejen drives af Slagelse Kommune. Uddannelserne placeres på det tidligere Hotel Niels Juel i Slagelse, der lejes af Selandia, Center for Erhvervsrettet Uddannelse. Det forventes, at Selandia skal være en aktiv medspiller særligt i forhold til den treårige ungdomsuddannelse. Hotellet har indtil for nyligt fungeret som kokke-skolehjem og er både hyggelige og optimale rammer. Praktisk information Den 3-årige ungdomsuddannelse starter allerede den 1. oktober 2007 kontakt ACV for opskrivning eller nærmere oplysninger: Tlf Det efterskolelignende tilbud starter i august Kontakt vedr. opskrivning og informationer vil først være muligt fra den 1. november Det efterskolelignende tilbud er blevet til i samarbejde med Landsforeningens efterskoleudvalg, som fortsat kan kontaktes på tlf (bedst efter kl ). 8 Nr. 7 September 2007 Landsforeningen Autisme Medlemsblad Nr. 7 September 2007 Landsforeningen Autisme Medlemsblad 9

6 Pionerer med»jysk overmod«bag Uddannelsescenter Hilltop Merete Just, Kredsforening Viborg få minutter, og vi kan hermed overlade alt det svære til personalet og eleverne. Glæden var til at få øje på, da 200 fremmødte fredag den 24. august indviede Uddannelsescenter Hilltop i Skive. Indvielsen var den foreløbige kulmination på arbejdet for et treårigt tilbud, hvor unge med Autisme Spektrum Forstyrrelse (ASF) kan bo og samtidig få den ungdomsuddannelse, som samtlige partier i Folketinget i 2006 åbnede mulighed for. Bag det nye tilbud står skoleleder Kaj Kristiansen, Krabbeshus Heldagsskole og Kredsforening Viborg ved formand Peter K. Nielsen, der siden de første uger af 2006 har kæmpet for det nye, lokale ungdomstilbud. Selv slipper Peter K. Nielsen ikke tøjlerne helt. Han er blevet formand for bestyrelsen for Uddannelsescenter Hilltop. Og inden Skives bogmester Flemming Eskildsen klippede snoren, udtrykte han sin glæde over de frivillige kræfter, der har arbejdet for det nye tilbud:»det har været imponerende at følge disse bestræbelser, lød borgmesterens anerkendelse.«efterfølgende fik en anden af idémændene bag Uddannelsescenter Hilltop, Kaj Kristiansen, lejlighed til at sætte ord på sin begejstring: på blot ni måneder at etablere tilbuddet, blev fremhævet af dagens talere. Kaj Kristian sen bemærkede, at Jeppe Hansen lagde grundstenene til sin senere ansættelse som forstander for Uddannelsescenter Hilltop ved at kaste sig ind i kampen for det nye tilbud med unik energi og vilje. Og formanden for Landsforeningen Autisme, Morten Carlsson, oplevede indvielsen som»en bevæget dag«. De første elever på Uddannelsescenter Hilltop»Jeg må blankt erkende, at jeg så planerne som jysk overmod. Andre steder ville man have diskuteret i dagevis, men her sagde de bare»nå, men så gør vi det«. Og det skete vel og mærke med udgangspunkt i menneskelige værdier og en målsætning om et bedre liv til unge med autisme. Det kan I godt være stolte af!«efter talerne blev der budt på rundvisninger i det tidligere hotel, som ligger i gå-afstand fra den lokale busterminal og jernbanestation. Uddannelsescenter Hilltops fysiske rammer betegnes som helt optimale med umiddelbar nærhed til andre, lokale uddannelsesinstitutioner og med bar, IT-café og»slyngelstue«i kælderen. En arbejdsgruppe på fire personer fik formu le ret visioner om at det kommende uddan nelsessted skulle være båret af lokal forankring, være et landsdækkende skoleog bo-tilbud og i øvrigt fungere som en selvejende institution. Samtlige mål er nået og det fik Peter K. Nielsen til i sin velkomst ikke blot rette en tak til sine nærmeste samarbejdspartnere, men også at takke medspillerne i Skive Kommune:»Vi har trukket store veksler på politikere og embedsmænd. Nu står vi så her i dag den»nemme del af arbejdet«er overstået.«skødet er underskrevet det tog kun 10 minutter. Personalet er ansat det tog kun få dage. Styregruppen er nedlagt det tog 30 sekunder. Bestyrelsen er nedsat det tog kun»autisme-området er blevet lidt rigere i dag. Skive Kommune har fået endnu et tilbud til den store vifte af uddannelsestilbud. Det tidligere Hotel Hilltop er overtaget, de nødvendige godkendelser er i hus, der er dannet en bestyrelse, der er ansat personale og næsten alle elevpladser er besat!«han betegnede de første elever, lærere, forældre og frivillige kræfter som»pionerer«. Talerne ved indvielsen glædede sig også over økonomiske håndsrækninger fra en lang række sponsorer og fonde med Egmont Fonden og Poul Due Jensens Fond som de mest pengestærke som støttede op, mens lovgivningen trak ud. Også Jeppe Hansen, der i november 2006 trådte til som projektleder med opdrag om 10 Nr. 7 September 2007 Landsforeningen Autisme Medlemsblad Nr. 7 September 2007 Landsforeningen Autisme Medlemsblad 11

7 Undervisningstilbud efter Folkeskoleloven Ulla Kjer, socialrådgiver kan gives ved brug af undervisningsdifferentiering og holddannelse inden for rammerne af den almindelige undervisning. Kommunerne overtog pr det fulde ansvar for undervisningen, også den specialundervisning, som amterne tidligere varetog. Det har desværre tilsyneladende medført, at et stigende antal børn ikke får det undervisningstilbud, som forældrene finder der er behov for, eller som PPR-afdelingerne indstiller til. Der har i foråret og forsommeren været et rekordstort antal klager til Undervisningsministeriets Klagenævn for den vidtgående specialundervisning, ligesom nogle kommuner åbent har erkendt, at de ikke har penge til specialundervisning. Det er en udvikling, som Landsforeningen Autisme følger i tæt samarbejde med DSI (De Samvirkende Invalideorganisationer, som pr skifter navn til DH Danske Handicaporganisationer). Jeg finder det derfor relevant efterfølgende kort at skitsere, hvilke regler, der er gældende på området, da det er min erfaring, at mange forældre ikke får de fornødne oplysninger eller bliver tilstrækkeligt inddraget. Lovgivningen Kommunen skal ifølge Folkeskolelovens 3 stk. 2 sørge for, at børn, hvis udvikling kræver en særlig hensyntagen eller støtte, får specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand (det gælder også for førskolebørn). Bekendtgørelse nr af præciserer, at det gælder, hvis støtten ikke alene Denne pligt gælder overfor alle børn og unge under 18 år, som bor og opholder sig i kommunen. Hvordan ydes specialundervisning Specialundervisning/specialpædagogisk bistand kan gives på flere forskellige måder: 1. Eleven bevarer tilhørsforholdet til den almindelige klasse og deltager i den almindelige undervisning, men således, at eleven modtager støtte i nogle eller alle timer. 2. Eleven bevarer tilhørsforholdet til den almindelige klasse, men således at eleven modtager særligt tilrettelagt undervisning i et eller flere fag uden for den almindelige undervisningstid. 3. Elevens modtager al sin undervisning i en specialklasse, der er placeret på en almindelig folkeskole, på en specialskole eller på et regionalt undervisningstilbud. 4. Eleven har et tilhørsforhold til enten en almindelig klasse eller en specialklasse, men modtager undervisning i begge disse klasseformer. 5. Eleven undervises i et dagbehandlingstilbud eller i et anbringelsessted. Der skal gøres opmærksom på, at der kun er få regionale undervisningstilbud. Det drejer sig om de meget specialiserede som Døvblindecentret, Fredericiaskolen (for døve børn), Geelsgaardskolen (for svært fysisk handicappede), Kolonien Filadelfia (for personer med epilepsi), Refsnæsskolen (for blinde børn) og Ålborgskolen. Hvad skal der til for at få specialpædagogisk bistand Inden der iværksættes specialpædagogisk bistand, skal der foreligge en pædagogiskpsykologisk vurdering, som foretages af den kommunale PPR-afdeling i samarbejde med forældre og elev. Klasselæreren eller børnehaveklasselederen for elever i børnehaveklassen, den kommunale sundhedstjeneste, skolens leder samt forældre eller elev kan anmode om en pædagogisk-psykologisk vurdering. Forældrene har ret til en kopi af denne vurdering samt indstillingen om, hvilken indsats der foreslås iværksat. Den pædagogisk-psykologiske vurdering skal efter samråd med forældrene suppleres med udtalelser med andre sagkyndige i fornødent omfang, herunder sagkyndige fra andre kommuner. I de mest specialiserede og komplicerede tilfælde kan der indhentes bistand fra den nationale videns- og specialrådgivningsorganisation (VISO) (læs evt. Charlotte Holmer Jørgensens artikel om VISO fra medlemsblad nr. 4. september 2006). Det er skolelederen, der skal iværksætte den specialpædagogiske bistand på skolen, og der skal ifølge bekendtgørelsen lægges betydelig vægt på forældrenes ønsker med hensyn til den nærmere tilrettelæggelse af den specialpædagogiske bistand. Kommunalbestyrelsen (ofte uddelegeret til ledelsen af PPR) kan henvise til undervisning i anden skole end distriktsskolen, herunder specialklasser eller specialskoler i andre kommuner. Forældrenes og elevens ønske med hensyn til den skolemæssige placering så vidt muligt skal følges jfr. bekendtgørelsen. Opfølgning Der skal en gang årligt følges op på specialundervisningen (revisitation), og forældrene har også her ret til at få kopi af indstillingen. Der er tradition for, at denne revisitation foregår i foråret, så kommunerne bedre kan tilrettelægge næste skoleårs specialundervisning. Imidlertid fremgår det ingen steder i hverken Folkeskoleloven eller bekendtgørelsen, at der ikke kan træffes afgørelser om specialundervisning på alle tider af året. Klagenævnet for vidtgående specialundervisning har således tidligere truffet afgørelser i sager herom og bemærker, at det alene er en konkret pædagogisk vurdering af elevens vanskeligheder i et skoleår, der afgør spørgsmålet om henvisning til specialundervisning. Det er heller ingen betingelse, at der foreligger en diagnose, idet det alene er barnets behov, der er afgørende for støtten. Der kan læses mere om klagenævnets afgørelser på: Flytning Hvis en elev, der har brug for specialundervisning/specialpædagogisk bistand, flytter, skal kommunen sørge for, at den nye kommune underrettes inden 4 uger og får rapport om den specialpædagogiske indsats. Forældre har ifølge Folkeskolelovens 36 krav på frit at kunne vælge en folkeskole i egen eller anden kommune, under forudsætning af, at det kan ske inden for de rammer, skolekommunen har fastsat. Man har dog ikke krav på at få en evt. transportudgift dækket. 11. skoleår Der kan tilbydes elever, hvis udvikling kræver en særlig vidtgående hensynstagen eller støtte, undervisning i 11 år ud over børnehaveklassen jfr. Folkeskolelovens 4 stk. 2. Klageadgang: Man har altid ret til at få en skriftlig afgørelse, hvor det samtidig skal oplyses, hvilken klage- 12 Nr. 7 September 2007 Landsforeningen Autisme Medlemsblad Nr. 7 September 2007 Landsforeningen Autisme Medlemsblad 13

8 adgang, der er i den konkrete afgørelse. Når det drejer sig om afgørelser om henvisning, afslag på henvisning og tilbagekaldelse af henvisning til specialundervisning for børn og unge, hvis udvikling stiller krav om særlige hensyntagen eller støtte m.v., kan afgørelsen påklages til Klagenævnet for vidtgående specialundervisning jfr. Folkeskolelovens 51 stk. 3. Der skal klages inden 4 uger, efter afgørelsen er modtaget fra kommune/region. Det er muligt for forældre at møde i Klagenævnet og mundtligt at fremsætte kommentarer, men ikke at overvære voteringen. Nogle forældre oplever, at de ikke kan få en skriftlig afgørelse, og det derfor kan være svært at handle. Hvis det er forældrenes opfattelse, at deres barn har brug for specialundervisning eller specialskole, har de trods den manglende skriftlighed mulighed for at kontakte Klagenævnet for vidtgående specialundervisning og klage herover. Jeg har jævnligt kontakt med forældre, som er usikre på at skrive en klage, men en klage skal ikke udføres på en bestemt måde (og skal slet ikke fylde flere sider), og man kan ringe til Klagenævnet (tlf ) og bede om hjælp til at formulere klagen. Klagenævnet sørger for at indhente de relevante oplysninger fra kommunen. Forælder kursus afholdes på Sofieskolen Mandag den 26. onsdag den 28. november 2007 kl alle dage Målgruppe: Kurset henvender sig til forældre, som har børn med Autisme Spektrum Forstyrrelser. Indhold: På kurset vil der blive lagt vægt på sammenhængen mellem den karakteristiske tankegang og læringsstil hos børn med Autisme Spektrum Forstyrrelser og den strukturerede, visualiserede pædagogik. Der vil ligeledes være en grundig gennemgang af de vigtigste begreber og»redskaber«i pædagogikken med konkrete eksempler til illustration. Kurset vil udforme sig som en vekslen mellem teori (oplæg) og praksis med vægt på kursusdeltagernes aktive medvirken. Kursusleder: Susanne Stampe, psykolog på Sofieskolen samt et team af trænere fra SAMRÅDETS institutioner. Tilmelding: Skal foretages via Samrådets hjemmeside inden mandag den 15. oktober Kursuspris er kr ,- incl. frokost m.m. Eventyrteatrets julemusical for hele familien I Julemandens Tjeneste Lørdag den 1. december 2007 kl. 12 i Glassalen i Tivoli Juleforestillingen i Glassalen er blevet en af Landsforeningen Autismes traditioner. For fjerde gang har vi købt forestillingen til kun vores medlemmer. Eventyrteatrets juleforestilling»i Julemandens tjeneste«er en times forrygende familieunderholdning med musik, dans og sang. Forestillingen er et nutidigt musikalsk eventyr for børn og voksne skrevet specielt til Eventyrteatret. Hvis du endnu ikke er kommet i julestemning, så kommer du det med garanti, når du har fulgt julemandens sjove og seje agentnisser, og deres kamp for at redde julen, og bekæmpe Dr. No-Christmas. Billetten giver også adgang til Tivolis smukke juleudstilling og julemarked. Hele Tivoli er i julestemning og der er mængder af boder, udstillinger, lys og farver. Alle restauranter er åbne plus de fleste attraktioner. De tidligere år har familier fra hele landet deltaget i festlighederne, og vi opfordrer derfor til, at du kontakter din kredsforening og hører om der eventuelt kan arrangeres fælles transport. På gensyn til juleshowet Billetsalg Der åbnes for billetsalget den 1. oktober på Landsforeningens hjemmeside: Der kan også bestilles billetter på tlf eller pr. brev til sekretariatet. Landsforeningens hovedbestyrelse har ydet tilskud til denne store familieoplevelse og derfor er billetprisen kun: Kr. 80,- for voksne kr. 40,- for børn t.o.m. 17 år Ekspeditionsgebyr kr. 25,- pr. bestilling kommer til. Normalpris for forestillingen er kr. 135,- for børn og voksne. Af praktiske hensyn sælges alle 950 billetter unummererede. NB! Såfremt der er brug for plads til kørestol bedes dette oplyst ved bestillingen da der kun er et begrænset antal pladser for disse. 14 Nr. 7 September 2007 Landsforeningen Autisme Medlemsblad Nr. 7 September 2007 Landsforeningen Autisme Medlemsblad 15

9 Sommerhøjskolen 2007 Ulla Møller-Christensen 3 år har vi nu afholdt sommerhøjskole i FolkeFerie.dk s Center i Vigsø ved Hanstholm i den første uge af skolernes sommerferie. Igen i år gik der ikke mere end 14 dage før alle pladser var udsolgt, da vi annoncerede højskolen i januar måned. Det er vi jo både glade for, da vi dermed ved vi rammer ind i et behov hos familierne, men vi er jo meget kede af, at vi ikke kan få alle med, som gerne vil. Men forsøg igen næste år pladserne bliver besat efter først til mølle-princippet. I de sidste 2 år har der været en god blanding af familier der har været med tidligere og nye. Denne blanding er vigtig, da nye kan lære af dem der har været med tidligere Landsforeningens kursussekretariat udbyder primært kurser for forældre og pårørende samt i begrænset omfang for fagfolk. ikke mindst i det sociale samvær på sommerhøjskolen. At møde andre familier, med de samme dagligdags udfordringer både voksne og børn, ikke mindst søskende, er givende og giver ny inspiration og energi at vende hjem med efter en uge i det Nordjyske. Dagene er ellers delt op med et formiddagsprogram med kursus for forældrene, samtidig med aktiviteter for børn og unge. Eftermiddagene er familiernes egen, men der er tilbud om fællesaktiviteter og om aftenen tændes op i den fælles grill som i år, på trods af, at vejret ikke viste sig fra sin sødeste side alligevel lokkede mange til. Kursusprogrammet bød på en blanding af fællesoplæg og 2 dage med workshops. I år var vi så heldige at vi fik lokket Demetrious Haracopos, Leder af Center for Autisme helt til Vigsø. Han fortalte om adfærdsproblema- tikker, angst, fobier og tvangshandlinger. Desværre havde vi ikke nok tid med ham (hvornår har man nogen sinde det!) så nu må vi se om vi kan lokke ham igen til næste år. Ellers stod programmet i løbet af ugen på workshops med Dorthe Holm om pædagogik i hverdagen, bl.a. sociale historier. Linda Bjerg fra Vejle havde Claus med, som fortalte om at være en ung mand med Aspergers syndrom og hvordan han har klaret sig gennem livet, uden at fortælle sine omgivelser om sit handicap. Et oplæg der gav anledning til mange spørgsmål fra deltagerne. Eva Mortensen satte familien på dagsordenen, så et par familier måtte ud og gå en tur, da workshoppen satte gang i tanker og følelser. Socialrådgiver Ulla Kjer guidede deltagerne gennem den kommunale servicelov og fortalte om handleplaner og klagemuligheder. Landsforeningens formand, Morten Carlsson tog sig af samarbejdet mellem forældre og fagfolk den professionelle familie og havde mange gode råd til, hvordan vi skal sætte krav til de fagfolk, som har med vores børn og unge at gøre i hverdagen. Han fortalte også om den ny ungdomsuddannelseslov, som forpligter kommunerne til at give alle unge mellem år et 3-årigt uddannelsestilbud uanset handicap og funktionsniveau. Hvordan ugen ellers forløb vil vi lade billerne herunder fortælle og slutte af med at takke vores sponsorer: LEGO, som har sendt os 3 store kasser med alverdens LEGO byggesæt til stor fornøjelse for ikke mindst Lasse, som ved alt hvad der er værd at vide om LEGO. Tak til Lasse, hans lillebror og ikke mindst hans forældre for hjælpen i LEGO værkstedet. Østergaard Biler, som for 2. år har stillet bus til rådighed. Bussen bruges til at afhente familier der kommer med toget til Thisted, og i løbet af ugen har vi stor gavn af bussen både til indkøb og ikke mindst til at køre børne/ unge grupperne på diverse udflugter. Der har bl.a. været hold afsted til Bunkermuseet i Hanstholm, byture til Thisted og Ungdomslejren var på fisketur. Demitrious fortæller om angst, forbier og andre adfærdsproblemer Lasse med blot én af sine mange LEGO-konstruktioner Vi spiste sammen ved grillen, trods regnen silede ned Fællestur til stranden, hvor vejret viste sig fra sine pæne side 16 Nr. 7 September 2007 Landsforeningen Autisme Medlemsblad Nr. 7 September 2007 Landsforeningen Autisme Medlemsblad 17

10 Hilsen fra Pernille hjælper for Erik og med på sommerhøjskolen for 3. år. Mange tak for sidst! Jeg vil meget gerne skrive et par linjer i forbindelse med sommerhøjskolen, som fra min side var en vellykket oplevelse for tredje gang. Det er både spændende og lærerigt at være med, som såvel hjælper for Erik, samt ved deltagelse i de forskellige foredrag. Personligt synes jeg i år det var virkelig godt at høre den unge mand med Aspergers syndroms livshistorie. Hans fortælling og beretning om livets vanskeligheder, glæder og succesoplevelser. Hvert år når jeg har fået papirerne i hånden om årets program har jeg tænkt: Hold op hvor bliver det spændende, og jeg er aldrig taget skuffet hjem. I har virkelig gjort et fantastisk stykke arbejde. tak for det. Netcaféen var som ventetgodt besøgt Vi havde vores egen fodbolddommer faktisk to! Michael og Richardt Ungdomslejren I forbindelse med sommerhøjskolen, for familier med handicappede børn, bliver der arrangeret en ungdomslejr bestående af unge mellem år (primært søskende, men også velfungerende unge med diagnose). I sommeren 2007 var der ca. 20 unge og 4 ledere. Programmet er planlagt i forvejen, og lederne sørger for at alle er med! Forskellige eksempler på programmet kunne være; fodbold, strandtur, motor cross, dragebygning, bål og snobrød, klatretårnet, byture og selvfølgelig en tur i vandlandet! Ungdomslejren har deres egen hytte og en telt lejr. Hytten blev hovedsageligt brugt som samlingssted for måltiderne, men ud over det mødes de unge, ofte på eget initiativ om aftenen, hvor hytten var til fri afbenyttelse! De unge står alle i samme situation; de er påvirket af et handicap på en eller anden måde. Det kan være et familiemedlem, eller dem selv der har diagnosen. Alle kan snakke sammen om det, og det er spændende at høre om det fra en andet perspektiv. I år er folk gået her fra med mange nye oplevelser og tanker en ting er sikkert, de vil alle komme igen til næste år! Sofie Vilhelmsen, Storesøster Også en stor»hyldest«skal lyde til pædagoger og hjælpere for børnegrupperne. Jeg synes også fællesmiddagene er en utrolig god ting, med mulighed for at spise sammen og mødes familier imellem. Kreativiteten var stor i malerværkstedet Ikke mindst RIGTIG godt med mulighed for nedenunder, at sidde i mindre forældregrupper for familier med behov for dette. Håber i får en masse god feedback. Endnu engang mange tak for tre gode år på sommerhøjskole. Tobias, Marco og Edin gav den hele armen Unge fra lejren gik deres egen tur 18 Nr. 7 September 2007 Landsforeningen Autisme Medlemsblad Nr. 7 September 2007 Landsforeningen Autisme Medlemsblad 19

11 Region Hovedstaden BOING...Børne- & ungesiden! Om autisme... Sara Damgaard Stefansen, Thorsøe Jeg ved, hvor svært er. Jeg har 2 brødre, der er autister. Det er svært nogle gange at forstå dem. Den ene var 7 år inden han rigtig fik sprog. De er 26 år og 11 år i dag. Ham på 11 år bliver nemt sur og hidsig. Nogle gange bliver han ked af det. Han går på en autist skole. Han er også i aflastning nogle gange. Det er han glad for. Ham på 26 år bor i fællesskab sammen med andre autister. Og han har fået et flexjob 4 timer om dagen i Rema Nogen gange er det rigtigt svært at være søster til to brødre, der er autister. Jeg har også en bror på 25 år, der ikke er autist. Kærlig hilsen Sara, lillesøster 9 år Region Hovedstaden Tema aften om ABA metoden Arrangør: Region Hovedstaden Sted: Lyngby Bibliotek Stadsbibliotekssalen Dato: 24. oktober 2007 Foreløbigt program: Kl ABA (Anvendt adfærdsanalyse) Teori og praksis Oplæg v/anja Hansen, ABA pædagog og supervisor Kl Pause Kl ABA Personlige erfaringer Oplæg v/tina Lope mor til Max, der deltager i Københavns Kommunes ABA inspirerede heldagstilbud (børnehave). Kredsforeningen Fyn Kl Spørgsmål og afrunding Panel bestående af oplægsholdere samt Caroline Skotte Hansen ABA Supervisor på Freja Skolens kompetencecenter KBH Kommune samt Martin W. Andersen far til barn i KBH Kommunes ABA inspirerede heldagstilbud (skole). Arrangementet er gratis, men vi beder om tilmelding til. Kreds København/Frederiksberg Tlf (telefontid onsdage fra kl ) Se alle vores arrangementer på hjemmesiden Kredsforeningen Sønderjylland Reminder om arrangementerne i oktober Vi vil gerne minde jer om vores forestående arrangement med Landsforeningens socialrådgiver Ulla Kjer. Det foregår på Fjordskolen den 3. oktober fra kl Torsdag den 11. oktober holder vi»hyggeaften med rødvin og ost«, hvor der er mulighed for at oprette netgrupper m.v. Begge arrangementer er gratis, så bare mød op! Nærmere beskrivelse på Vi vil gerne opfordre jer til at følge med på vores hjemmeside om kommende arrangementer. Desuden vil vi igen opfordre jer til at vi får jeres adresser, da det er meget tidskrævende og dyrt for os at skrive almindelige breve. Her en appetitvækker om nogle af vores kommende arrangementer: I ugen, hvor bladet udkommer, lørdag den 29. september afholder vi»grøn aften«for forældre til nydiagnosticerede børn. I november holder vi temaaften om skolevalg I februar danner vi nye netværksgrupper. Efter succesen sidste gentager vi»autisme for begyndere«. Tidspunktet annonceres på hjemmesiden: 20 Nr. 7 September 2007 Landsforeningen Autisme Medlemsblad Nr. 7 September 2007 Landsforeningen Autisme Medlemsblad 21

12 Kredsforeningen Færøerne Áheitan úr Føroyum Vit hava brúk fyri tínum hugskoti Landsfelagið fyri fólk við autismu veit, at tað eru fleiri limir, sum ynskja, at skeið, temadagur ella fyrilestur innan autismubreiddarøki verða hildin. Fyri at kenna tørvin, vilja vit fegin frætta, hvat tit ynskja. Hvør er tørvurin?? Skal tað verða: Grundskeið fyri foreldur? Systkinaskeið? Skeið fyri avvarandi? Ella okkurt heilt annað? Far inn á heimasíðu okkara og send onkrum í nevndini ein teldupost ella ring til okkum og sig, hvør tørvur tykkara er! Indmeldelse i foreningen! Som medlemmer kan optages forældre og pårørende til børn, unge og voksne med autisme spektrum forstyrrelse (ASF) og andre interesserede, herunder firmaer, skoler, bo- og aktivitetssteder og foreninger, der ønsker at støtte foreningens formål. Medlemsskabet er personligt, men man er velkommen til at melde flere familie-medlemmer ind. Årligt kontingent til Landsforeningen Autisme 200,- kr. De 100,- kr. går til det lokale arbejde i kredsforeningerne. Indmeldelse kan også foretages via foreningens hjemmeside: Ja, jeg vil gerne være medlem af Landsforeningen Autisme: Kredsforeningen Aarhus Temaaften: Ph.d.-projekt om sprog og ansigtsaflæsning ved autisme Tid: Onsdag den , kl Sted: DE9 Foreninger for pårørende til psykisk syge i Midtjylland Skovagervej 2, 8240 Risskov Århus Universitetshospital, Risskov, Bygning 23, st. På denne temaaften vil Cecilia Brynskov fortælle om et ph.d.-projekt, som hun netop har påbegyndt på Psykologisk Institut ved Aarhus Universitet. Projektet handler om autisme og om de særlige kendetegn, der er ved børn med autisme og deres måde at opfatte talesprog og ansigter på. I oplægget vil hun give en letforståelig introduktion til den viden, vi i dag har om sprog og ansigtsaflæsning hos mennesker med autisme. Hun vil i den forbindelse præsentere en mulig forklaring på det paradoks, at mange børn og voksne med autisme på den ene side har så usædvanligt gode evner, når det gælder opfattelsen af detaljer i lyde og billeder, mens de på den anden side ofte har svært ved at tilegne sig sprog (som jo netop kræver god lydopfattelse) og ved at aflæse ansigter (som jo netop kræver god visuel opfattelsesevne). Til sidst vil hun komme ind på, hvilken sammenhæng der kan tænkes at være mellem de særlige opfattelsesevner, der kendetegner mange mennesker med autisme, og det faktum, at børn med autisme har en usædvanlig stor hjernevækst i de første leveår. Der vil være rigelig tid til spørgsmål og diskussion. Foreningen giver kaffe og småkager. Tilmelding: Marianne Banner, eller tlf Navn: Adresse: Postnr. og by: Telefon: EAN-nummer: Jeg er forælder til: Navn: Jeg har selv diagnosen Jeg er fagperson Kommentarer: Blanketten sendes til: Mobil: pårørende til: født år: og er født år: Andet Landsforeningen Autisme, Att. Sekretariatet, Herlev Hovedgade 199, 2730 Herlev Hvis du ikke ønsker at klippe i bladet, kan du tage en fotokopi! 22 Nr. 7 September 2007 Landsforeningen Autisme Medlemsblad Nr. 7 September 2007 Landsforeningen Autisme Medlemsblad 23

13 Magasinpost ID-nummer B Portoservice Postboks Pandrup Kredsforeninger og udvalg Kredsforeningen København/ Frederiksberg: Rebecca Rant... Tlf Tine Heerup... Tlf Kredsforeningen Nordjylland: Jørn Poulsen... Tlf Bente Jessen... Tlf Kredsforeningen Ribe: Bo Plet... Tlf Kredsforeningen Roskilde: Uffe Mohrsen... Tlf Kirsten Christensen... Tlf Kredsforeningen Storkøbenhavn: Kontaktperson: Torben Riis-Nielsen... Tlf Kredsforeningen Bornholm: Max Kjær... Tlf Susanne Sonne... Tlf Kredsforeningen Frederiksborg: Allan Jensen... Tlf Charlotte Sloth Jensen. Tlf Kredsforeningen Fyn: Else Worm Jørgensen... Tlf Kredsforeningen Færøerne: Landsfelagið fyri fólk við autismu...tlf Maiken Skardenni...Tlf Kredsforeningen Grønland: Ando Møller...Tlf Kredsforeningen Herning: Søren Dalgaard... Tlf Kredsforeningen Storstrøm: Alice Seldal... Tlf Kredsforeningen Sønderjylland: Annette Lund Dreyer... Tlf Lene Ravnsgaard... Tlf Kredsforeningen Vejle: Kollektiv ledelse, kontaktperson: Inge Frisgaard... Tlf Kredsforeningen Vestsjælland: Thomas Fabricius... Tlf Kredsforeningen Viborg: Peter K. Nielsen... Tlf Birgit Flæng Jørgensen Tlf Kredsforeningen Århus: Marianne Banner... Tlf Børne Elsebeth Pii Svane... Tlf Voksen Jane Hellkvist... Tlf Aspergerforeningen: Kontaktperson: Aage Sinkbæk...Tlf NLD-gruppen: Kontaktperson: Katrine Hald Kjeldsen...Tlf Karen Prætorius...Tlf Efterskoleudvalg: Kontaktperson: Hanne Veje...Tlf Retssikkerhedsudvalget: (AS-repr. = Aspergerrepræsentant i kredsforeningen) 24 Nr. 7 September 2007 Landsforeningen Autisme Medlemsblad

STØTTEMULIGHEDER EFTER LOV OM SOCIAL SERVICE

STØTTEMULIGHEDER EFTER LOV OM SOCIAL SERVICE STØTTEMULIGHEDER EFTER LOV OM SOCIAL SERVICE Landsforeningen Autisme April 2008 Støtte Inden ens barn får en diagnose indenfor Autisme Spektrum Forstyrrelse (ASF) området, har man som regel haft en fornemmelse

Læs mere

STØTTEMULIGHEDER EFTER LOV OM SOCIAL SERVICE

STØTTEMULIGHEDER EFTER LOV OM SOCIAL SERVICE STØTTEMULIGHEDER EFTER LOV OM SOCIAL SERVICE Landsforeningen Autisme August 2009 Støtte Inden ens barn får en diagnose indenfor Autisme Spektrum Forstyrrelse (ASF) området, har man som regel haft en fornemmelse

Læs mere

LANDSFORENINGEN AUTISME. Støttemuligheder efter lov om social service

LANDSFORENINGEN AUTISME. Støttemuligheder efter lov om social service LANDSFORENINGEN AUTISME Støttemuligheder efter lov om social service Inden ens barn får en diagnose indenfor Autisme Spektrum Forstyrrelse (ASF) området, har man som regel haft en fornemmelse af, at ikke

Læs mere

Historien om Anders. Hvorfor er det ikke en sygdom? Fordi Aspergers syndrom skyldes en dysfunktion i hjernen. Medicin kan ikke kurere syndromet.

Historien om Anders. Hvorfor er det ikke en sygdom? Fordi Aspergers syndrom skyldes en dysfunktion i hjernen. Medicin kan ikke kurere syndromet. ASPERGERS SYNDROM Forældrefolder Kort orientering om Aspergers syndrom Rådgivning og nyttige adresser Forældrefølelser Støttemuligheder Skole Forældregrupper Kontaktpersoner April 2008 Historien om Anders

Læs mere

Samtidig har vi efter evne bistået med rådgivning til en række medlemmer, der har henvendt sig, samt deltaget som bisiddere i en række tilfælde.

Samtidig har vi efter evne bistået med rådgivning til en række medlemmer, der har henvendt sig, samt deltaget som bisiddere i en række tilfælde. Landsforeningen Autisme Kreds København/Frederiksberg Beretning for 2016 Indledning 2016 var det tredje år, hvor vi har været repræsenteret i såvel Handicapråd, Centerrådet for Handicapcenter København

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand

Udkast til bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand Udkast til bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand I medfør af 3, stk. 3, 19 i, stk. 1, 21, stk. 5, 30 a og 51 b, stk. 3, i lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om folkeskolens specialpædagogiske bistand til børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen

Bekendtgørelse om folkeskolens specialpædagogiske bistand til børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen Bekendtgørelse om folkeskolens specialpædagogiske bistand til børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen BEK nr 356 af 24/04/2006 (Gældende) LBK Nr. 393 af 26/05/2005 Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3

Læs mere

LANDSFORENINGEN AUTISME RIBE KREDS

LANDSFORENINGEN AUTISME RIBE KREDS Ingen at lege med Vil gerne være alene LANDSFORENINGEN AUTISME RIBE KREDS Medlemsblad Maj 2007 Glad for at se dig Hav en god dag folk børn Bladredaktion: Lone Jessen Mail: jessen.54@mail..dk 12 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Beretning for Landsforeningen Autisme Kreds København/Frederiksberg. Indledning

Beretning for Landsforeningen Autisme Kreds København/Frederiksberg. Indledning Landsforeningen Autisme Kreds København/Frederiksberg Beretning for 2013 Indledning 2013 har været et travlt år. Vi har i forbindelse med kommunevalget haft travlt med at søge at gøre politikerne opmærksomme

Læs mere

AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSE (ASF) Barnet med ASF Diagnoser Behandling Rådgivning og nyttige adresser Kontaktpersoner

AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSE (ASF) Barnet med ASF Diagnoser Behandling Rådgivning og nyttige adresser Kontaktpersoner AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSE (ASF) Barnet med ASF Diagnoser Behandling Rådgivning og nyttige adresser Kontaktpersoner April 2008 Hvad er ASF? ASF er en gennemgribende udviklingsforstyrrelse. Børn med

Læs mere

Samtidig har vi efter evne bistået med rådgivning til en række medlemmer, der har henvendt sig, samt deltaget som bisiddere i en række tilfælde.

Samtidig har vi efter evne bistået med rådgivning til en række medlemmer, der har henvendt sig, samt deltaget som bisiddere i en række tilfælde. Landsforeningen Autisme Kreds København/Frederiksberg Beretning for 2015 Indledning 2015 var det andet år, hvor vi har været repræsenteret i såvel Handicapråd, Centerrådet for Handicapcenter København

Læs mere

VEDTÆGTER Landsforeningen Autisme Oktober 2013

VEDTÆGTER Landsforeningen Autisme Oktober 2013 VEDTÆGTER Landsforeningen Autisme Oktober 2013 Vedtægter Navn og hjemsted 1 Navn og hjemsted Landsforeningens navn er»landsforeningen Autisme«. 2 Landsforeningens hjemsted er Høje Taastrup. Formål 3 Landsforeningens

Læs mere

LANDSFORENINGEN AUTISME. Forældrekurser

LANDSFORENINGEN AUTISME. Forældrekurser LANDSFORENINGEN AUTISME Forældrekurser Bl.a. Grønne aftener Etablering af netværksgrupper Søskendekurser Bedsteforældre- og pårørendekursus Kend serviceloven Teenage-ramte forældre Botilbud hvor flytter

Læs mere

LANDSFORENINGEN AUTISME. Autisme Spektrum Forstyrrelse (ASF) Barnet med ASF Diagnoser Behandling Rådgivning og nyttige adresser Kontaktpersoner

LANDSFORENINGEN AUTISME. Autisme Spektrum Forstyrrelse (ASF) Barnet med ASF Diagnoser Behandling Rådgivning og nyttige adresser Kontaktpersoner LANDSFORENINGEN AUTISME Autisme Spektrum Forstyrrelse (ASF) Barnet med ASF Diagnoser Behandling Rådgivning og nyttige adresser Kontaktpersoner Hvad er ASF? ASF er en gennemgribende udviklingsforstyrrelse.

Læs mere

Kurser 2014 www.autismecenter.dk

Kurser 2014 www.autismecenter.dk Kurser 2014 www.autismecenter.dk Indhold s. 3 Autismecenter Storstrøm s. 4 Undervisere og priser s. 5 Kurser til din arbejdsplads s. 6 Grundlæggende viden om autisme og ADHD - Modul 1 s. 7 Grundlæggende

Læs mere

Visitationsudvalget har den 9. august 2017 truffet afgørelse om skoletilbud for.

Visitationsudvalget har den 9. august 2017 truffet afgørelse om skoletilbud for. Unge- og Skoleafdelingen Iværksættelse af skoletilbud for dit barn. 23. august 2017 Visitationsudvalget har den 9. august 2017 truffet afgørelse om skoletilbud for. Afgørelse På baggrund af Psykologisk

Læs mere

Hvem er vi? Hvem er i? Weekendens program

Hvem er vi? Hvem er i? Weekendens program ADHD modul 1 Familiekursus for familier med børn med nydiagnosticeret ADHD Formålsbeskrivelse Formål forældre: Forældrene får grundlæggende viden om ADHD-diagnosen, familieliv, medicinering og redskaber

Læs mere

LANDSFORENINGEN AUTISME

LANDSFORENINGEN AUTISME LANDSFORENINGEN AUTISME Aspergers syndrom Forældrefolder Kort orientering om Aspergers syndrom Rådgivning og nyttige adresser Forældrefølelser Støttemuligheder Skole Forældregrupper Kontaktpersoner Historien

Læs mere

LANDSFORENINGEN AUTISME RIBE KREDS. Medlemsblad Maj 2007

LANDSFORENINGEN AUTISME RIBE KREDS. Medlemsblad Maj 2007 LANDSFORENINGEN AUTISME RIBE KREDS Medlemsblad Maj 2007 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Køb / salg / bytte side 2 Temadag om inklusion i folkeskolen side 3 Referat fra generalforsamlingen side 4+5 Regnskab side

Læs mere

KURSUSTILBUD forår 2015

KURSUSTILBUD forår 2015 KURSUSTILBUD forår 2015 Om os Rådgivningsafdelingen Rådgivningsafdelingen er en afdeling under Autismecenter Nord-Bo. Vi udbyder autismefaglig rådgivning, supervision, vejledning og undervisning både internt

Læs mere

ASPERGERS SYNDROM HOS VOKSNE. Hvad er Aspergers syndrom? Diagnoser/udredning Rådgivning og nyttige adresser Kontaktpersoner

ASPERGERS SYNDROM HOS VOKSNE. Hvad er Aspergers syndrom? Diagnoser/udredning Rådgivning og nyttige adresser Kontaktpersoner ASPERGERS SYNDROM HOS VOKSNE Hvad er Aspergers syndrom? Diagnoser/udredning Rådgivning og nyttige adresser Kontaktpersoner April 2008 Hvad er Aspergers syndrom? Nu om dage sættes der mere og mere fokus

Læs mere

Oplæg om DUKH. Netværksmøde for specialister under VISO specialundervisning. Med fokus på henvendelser vedr. specialundervisning. den 9. nov.

Oplæg om DUKH. Netværksmøde for specialister under VISO specialundervisning. Med fokus på henvendelser vedr. specialundervisning. den 9. nov. Oplæg om DUKH Med fokus på henvendelser vedr. specialundervisning Netværksmøde for specialister under VISO specialundervisning den 9. nov. 2016 v/ socialfaglig konsulent Beth Lander Astrup Dagens program

Læs mere

BEKYMRET FOR DIT BARN?

BEKYMRET FOR DIT BARN? BEKYMRET FOR DIT BARN? PPR, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning har til opgave at tilbyde støtte, rådgivning og vejledning til forældre og personale i institutioner og skoler, i forhold til børn, hvis udvikling

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i TS-foreningen 20/5 2006

Referat af bestyrelsesmøde i TS-foreningen 20/5 2006 Referat af bestyrelsesmøde i TS-foreningen 20/5 2006 Deltagere: Liselotte W. Andersen, Pia Damgaard, Pia-Merethe Jacobsen, Randi V. Jensen, Kirsten Bertel, Susanne Pedersen og Dines Hansen Liselotte bød

Læs mere

Forældre til børn med handicap

Forældre til børn med handicap Forældre til børn med handicap - vi hjælper jer på vej. Indhold Familierådgivningen, Handicapgruppen...3 Sundhedsplejerskerne...4 Tale/hørepædagogerne, PPR...5 Ergo/Fysioterapeuterne, PPR...6 Psykologerne,

Læs mere

Disse og andre emner, vi selv bestemmer os for, tager vi fædre op i netværksgruppen. Her kan vi tale tvangsfrit og gå i dybden - hvis vi vil!

Disse og andre emner, vi selv bestemmer os for, tager vi fædre op i netværksgruppen. Her kan vi tale tvangsfrit og gå i dybden - hvis vi vil! Søndag, 30/6 Fælles oplæg Autisme og familien - 2 brødre - én diagnose v/teit og Tore Bang Heerup Oplægget fokuserer på hvordan det er at leve med autisme i familien. Som overskriften siger, handler oplægget

Læs mere

HARLØSE SKOLE KURSUSKATALOG AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER HILLERØD KOMMUNE

HARLØSE SKOLE KURSUSKATALOG AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER HILLERØD KOMMUNE HARLØSE SKOLE 2017-2018 KURSUSKATALOG AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER HILLERØD KOMMUNE Børn med særlige behov har brug for voksne med særlig viden Harløse Skole i Hillerød kommune er en specialskole for

Læs mere

Serviceniveau for specialundervisning og specialpædagogisk bistand Gladsaxe Kommune

Serviceniveau for specialundervisning og specialpædagogisk bistand Gladsaxe Kommune Serviceniveau for specialundervisning og specialpædagogisk bistand Gladsaxe Kommune Småbørnsområdet Folkeskolen tilbyder specialpædagogisk bistand til børn der endnu ikke er påbegyndt folkeskolen jf. 4

Læs mere

Den usynlige klassekammerat

Den usynlige klassekammerat Den usynlige klassekammerat om forældres indflydelse på klassens trivsel Et dialogmateriale for skolebestyrelser og forældre i folkeskolen under Undervisningsministeriets projekt Udsatte Børn Netværk:

Læs mere

FOKUS PÅ AUTISME. Mange af os går rundt med autisme-gener Af Eva Isager... 6. Nr. 8 November 2007 Landsforeningen Autisme Medlemsblad

FOKUS PÅ AUTISME. Mange af os går rundt med autisme-gener Af Eva Isager... 6. Nr. 8 November 2007 Landsforeningen Autisme Medlemsblad FOKUS PÅ AUTISME Leder: Reflektioner... 2 U3 Storkøbenhavns ungdomsuddannelse for unge med autisme og et moderat funktionsniveau... 4 VidensNetværket Handicap og beskæftigelse... 5 Hmmm... gad vide, hvor

Læs mere

Børn skal favnes i fællesskab

Børn skal favnes i fællesskab Center for Dagtilbud og Skole Børn skal favnes i fællesskab - om inklusion i Furesø Kommune BØRN SKAL FAVNES I FÆLLESSKAB 2 FORORD Alle børn og unge har brug for at indgå i et fællesskab med forældre,

Læs mere

AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER (ASF) Barnet med ASF Diagnoser Behandling Rådgivning og nyttige adresser Kontaktpersoner

AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER (ASF) Barnet med ASF Diagnoser Behandling Rådgivning og nyttige adresser Kontaktpersoner AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER (ASF) Barnet med ASF Diagnoser Behandling Rådgivning og nyttige adresser Kontaktpersoner April 2010 Hvad er ASF? Autisme Spektrum Forstyrrelser (ASF) er en gruppe af gennemgribende

Læs mere

KL`s konference: Børn og Unge med Handicap 2015 9. sep. 2015 Tværsektoriel psykoedukation

KL`s konference: Børn og Unge med Handicap 2015 9. sep. 2015 Tværsektoriel psykoedukation KL`s konference: Børn og Unge med Handicap 2015 9. sep. 2015 Tværsektoriel psykoedukation Tove Bech, ledende socialrådgiver, Region Hovedstadens Psykiatri Susanne Kragh, specialkonsulent, Københavns Kommune

Læs mere

Specialpædagogisk bistand. Odder Kommune.

Specialpædagogisk bistand. Odder Kommune. Specialpædagogisk bistand I Odder Kommune. Formål, ansvar, kompetence, visitation og tilbud. Dato: 25.10.11 Doc: 2011-152077 Den specialpædagogiske bistands formål. I henhold til bekendtgørelse om folkeskolens

Læs mere

NYHEDSBREV NYT FRA FORMANDEN JANUAR 2015 NYT FRA FORMANDEN

NYHEDSBREV NYT FRA FORMANDEN JANUAR 2015 NYT FRA FORMANDEN NYHEDSBREV JANUAR 2015 NYT FRA FORMANDEN GENERALFORSAMLINGEN NY CAFÈ +35 I ÅRS NY PÅRØRENDEGRUPPE FACEBOOKGRUPPER BØRN/UNGEGRUPPER HALVÅRLIGT PROGRAM NYT FRA FORMANDEN Kære medlemmer. Godt nytår til jer

Læs mere

Kursuskatalog 2016. Følg med! Meld dig til DFFs nyhedsbrev på. www.fibromyalgi.dk. DANSK FIBROMYALGI-FORENING Lergravsvej 53 2300 København S

Kursuskatalog 2016. Følg med! Meld dig til DFFs nyhedsbrev på. www.fibromyalgi.dk. DANSK FIBROMYALGI-FORENING Lergravsvej 53 2300 København S Følg med! Meld dig til DFFs nyhedsbrev på www.fibromyalgi.dk Kursuskatalog 2016 DANSK FIBROMYALGI-FORENING Lergravsvej 53 2300 København S Tlf.: 33235560 Mail: dff@fibromyalgi.dk Husk at melde dig til

Læs mere

Afstemninger gøres skriftlige, såfremt mindst fem repræsentanter ønsker det.

Afstemninger gøres skriftlige, såfremt mindst fem repræsentanter ønsker det. Organisationsudvalgets forslag (Organisationsudvalget består af Anja Clausen, Lars Grønlund, Kim Hansen, Tine Heerup, og Kari Overhalden) Forslag til ændringer af vedtægterne: 3 Formål ændres til: Landsforeningens

Læs mere

Årsberetning for året 2013.

Årsberetning for året 2013. Årsberetning for året 2013. Indledning. Vores landsforening har fået nyt medlemssystem og det har betydet at man har fået ryddet lidt op i medlemslisterne, så i år har vi her i Østjylland 1138 medlemmer

Læs mere

Kurser 2015. www.autismecenter.dk

Kurser 2015. www.autismecenter.dk Kurser 2015 www.autismecenter.dk Indhold s. 3 s. 4 Undervisere og priser s. 5 Kurser til din arbejdsplads s. 7 Grundlæggende viden om autisme og ADHD - Modul 1 s. 8 Grundlæggende viden om autisme og ADHD

Læs mere

Bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk

Bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk Bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand I medfør af 3, stk. 3, 19 i, stk. 1, 21, stk. 5, 22, stk. 6, 30 a og 51 b, stk. 3, i lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup,

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, 25. oktober, 2014 Referat Repræsentantskabsmøde 2014 Tid: Lørdag d. 25. oktober 2014 kl. 13.00 17.30 Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, Dagsorden ifølge vedtægterne:

Læs mere

Henvendelse vedrørende Ringsted Kommune opkrævning af betaling for taleundervisning for børn i private dagtilbud

Henvendelse vedrørende Ringsted Kommune opkrævning af betaling for taleundervisning for børn i private dagtilbud Ankestyrelsens udtalelse til en organisation 2 0 1 4-1 7 2 5 7 8 Dato: 07-06-2017 Henvendelse vedrørende Ringsted Kommune opkrævning af betaling for taleundervisning for børn i private dagtilbud A nu B

Læs mere

Velkommen i skole Indskrivning til børnehaveklasse august 2015 Fredensborg Kommune

Velkommen i skole Indskrivning til børnehaveklasse august 2015 Fredensborg Kommune Velkommen i skole Indskrivning til børnehaveklasse august 2015 Fredensborg Kommune 2 Indholdsfortegnelse Kære forældre...4 Nye oplevelser...5 Hvad lærer man i børnehaveklassen?...6 Skole-hjem-samarbejdet...7

Læs mere

Ø-posten, december 2014

Ø-posten, december 2014 Indholdsfortegnelse: Om Ø-posten 1 Træffetid og telefontid 1 VAR DET NOGET FOR DIG? (Førtidspensionistnetværk) 2 Tur går til Christiansborg 2 Sidste Torsdagscafe inden jul 2 Det er sket: - Medlesmøde om

Læs mere

LANDSFORENINGEN AUTISME RIBE KREDS. Medlemsblad Juni 2009

LANDSFORENINGEN AUTISME RIBE KREDS. Medlemsblad Juni 2009 LANDSFORENINGEN AUTISME RIBE KREDS Medlemsblad Juni 2009 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Køb / salg / bytte side 2 Tag med til Fun World - Esbjerg side 3 Referat fra generalforsamling 2009 side 4+5 Bestyrelses /

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisning November 2012. Høringsnotat

Ministeriet for Børn og Undervisning November 2012. Høringsnotat Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 L 96 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Børn og Undervisning November 2012 Høringsnotat Forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen (Krav til minimumsstørrelsen

Læs mere

Ressourcecenter Torstedskolen Skoleår 2010-2011

Ressourcecenter Torstedskolen Skoleår 2010-2011 Ressourcecenter Torstedskolen Skoleår 2010-2011 Udgangspunkt Folkeskoleloven 3. Stk. 2 Til børn, hvis udvikling kræver en særlig hensyntagen eller støtte, gives der specialundervisning og anden specialpædagogisk

Læs mere

MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5

MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5 Nyhedsbladet MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5 Det sker i Tegnsprogshuset Onsdag den 11.05.2011 kl.19.00 Netcafe Onsdag den 18.05.2011 kl.19.00 Mini Banko Onsdag den 25.05.2011 kl.19.00 Netcafe Søndag den 29.05.2011

Læs mere

Nr. 6 Juli 2008 Landsforeningen Autisme Medlemsblad

Nr. 6 Juli 2008 Landsforeningen Autisme Medlemsblad Nr. 6 Juli 2008 Landsforeningen Autisme Medlemsblad Medlemsbladet udgives af Landsforeningen Autisme Ansvarshavende redaktør: Morten Carlsson, formand@autismeforening.dk Redaktion: Elisabeth Sandell redaktion@autismeforening.dk

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand i dagbehandlingstilbud

Udkast til Bekendtgørelse om specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand i dagbehandlingstilbud Udkast til Bekendtgørelse om specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand i dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder I medfør af 3, stk. 3, 19 i, stk. 1, 20, stk. 7 og 8, 22, stk. 6, 30 a,

Læs mere

Velkommen til Dr. Alexandrines Børnehave

Velkommen til Dr. Alexandrines Børnehave Velkommen til Dr. Alexandrines Børnehave Dr. Alexandrines Børnehave er en af de institutioner i Aarhus kommune som varetager opgaven med inklusion af børn med handicap. Med denne folder ønsker vi, at byde

Læs mere

Ankestyrelsen v/specialkonsulent Birgitte Mohrsen

Ankestyrelsen v/specialkonsulent Birgitte Mohrsen Ankestyrelsen v/specialkonsulent Birgitte Mohrsen 18 år hvilke muligheder er der for hjælp efter den sociale lovgivning (efterværn og voksenbestemmelser efter serviceloven) og efter lovgivningen om særligt

Læs mere

Børne-, Unge- og Familieudvalget

Børne-, Unge- og Familieudvalget Børne-, Unge- og Familieudvalget Tillægsreferat Dato 27. september 2016 Mødetidspun kt Sted Medlemmer Fraværende 17:00 Sluttidspunkt 20:15 Mødelokale 233 - Vordingborg Rådhus Kirsten Overgaard (formand),

Læs mere

Specialklasserne på Langsøskolen

Specialklasserne på Langsøskolen Specialklasserne på Langsøskolen Videnscenter for børn med specifikke indlæringsvanskeligheder inden for AUTISME og ADHD områderne i Silkeborg. Silkeborg Kommune Heldagstilbuddet i Specialklasserne på

Læs mere

Vi har brug for at høre din mening! Til 3.000 tilfældigt udvalgte borgere i den nye Silkeborg Kommune 10. august 2006

Vi har brug for at høre din mening! Til 3.000 tilfældigt udvalgte borgere i den nye Silkeborg Kommune 10. august 2006 Til 3.000 tilfældigt udvalgte borgere i den nye Silkeborg Kommune 10. august 2006 Vi har brug for at høre din mening! Vi tillader os at skrive til dig i et vigtigt ærinde. Din nye kommune arbejder aktivt

Læs mere

Taksten for 25, stk. 1 er pr. 1. januar 2011 549,70 kr. pr. uge. Taksten reguleres årligt pr. 1. januar.

Taksten for 25, stk. 1 er pr. 1. januar 2011 549,70 kr. pr. uge. Taksten reguleres årligt pr. 1. januar. Tilskud til specialundervisning 25, stk. 1: Staten yder tilskud til specialundervining med en takst pr. årselev. Eleven er generelt velfungerende, men har behov for lidt støtte. Eksempelvis lettere indlæringsvanskeligheder.

Læs mere

Kurser 2016. www.autismecenter.dk

Kurser 2016. www.autismecenter.dk Kurser 2016 www.autismecenter.dk Indhold s. 3 s. 4 Undervisere og priser s. 5 Kurser til din arbejdsplads s. 7 Grundlæggende viden om autisme og ADHD - Modul 1 s. 8 Grundlæggende viden om autisme og ADHD

Læs mere

Specialundervisning i forbindelse med højskoleophold

Specialundervisning i forbindelse med højskoleophold Specialundervisning i forbindelse med højskoleophold Lovgivning og eksempler 2011 Tilskud til specialundervisning 25, stk. 1: Staten yder tilskud til specialundervisning med en takst pr. årselev. Eleven

Læs mere

Månedsinformation. Skole og SFO

Månedsinformation. Skole og SFO Månedsinformation Skole og SFO Maj 2012 Siden sidst. Orientering omkring planlægningen af næste skoleår Som både skolebestyrelsen og jeg tidligere har været inde på, har det kommende skoleårs planlægning

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvinder Herning er kommet godt fra start i dette nye år. Hvad kan lokke friske og aktive kvinder ud i sne, frost, kulde og... fra en håndboldkamp? - Det kunne

Læs mere

Kejserdal. Anmeldt tilsyn/brugerundersøgelse

Kejserdal. Anmeldt tilsyn/brugerundersøgelse Kejserdal Anmeldt tilsyn/brugerundersøgelse CareGroup 20-01-2011 1. Indledning... 3 1.1 Læsevejledning... 3 2. Indhold og metoder... 3 3. Samlet vurdering og anbefaling... 3 3.1. vurdering... 3 4. De unges

Læs mere

SKOVBRYNET. - Et specialpædagogisk tilbud i Aarhus Kommune for børn 0-6 år

SKOVBRYNET. - Et specialpædagogisk tilbud i Aarhus Kommune for børn 0-6 år SKOVBRYNET - Et specialpædagogisk tilbud i Aarhus Kommune for børn 0-6 år 1 OM SPECIALDAGTILBUD SKOVBRYNET Specialdagtilbud Skovbrynet er et særligt tilbud i Aarhus Kommune for børn i alderen 0-6 år. Dagtilbuddet

Læs mere

KURSUSTILBUD 1. halvår 2016

KURSUSTILBUD 1. halvår 2016 KURSUSTILBUD 1. halvår 2016 Om os Rådgivningsafdelingen Rådgivningsafdelingen er en afdeling under Autismecenter Nord-Bo. Vi udbyder autismefaglig rådgivning, supervision, vejledning og undervisning både

Læs mere

Visitationsprocedure til et segregeret undervisningstilbud.

Visitationsprocedure til et segregeret undervisningstilbud. Visitationsprocedure til et segregeret undervisningstilbud. Grundlag. Grundlaget for visitationsproceduren er: Bekendtgørelse nr. 693 af 20/06/2014 om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk

Læs mere

Specialklasserne på Langsøskolen

Specialklasserne på Langsøskolen Specialklasserne på Langsøskolen For børn med specifikke indlæringsvanskeligheder inden for AUTISME og ADHD områderne i Silkeborg. Silkeborg Kommune Heldagstilbuddet i Specialklasserne på Langsøskolen:

Læs mere

Bliv frivillig og gør en forskel for børn og unge med og uden handicap!

Bliv frivillig og gør en forskel for børn og unge med og uden handicap! Bliv frivillig og gør en forskel for børn og unge med og uden handicap! Brænder du for at lave nogle sjove og spændende aktiviteter med børn og unge med og uden handicap, og har du lyst til personlig udvikling,

Læs mere

SKOLEBESTYRELSENS BERETNING FOR SKOLEÅRET 2014/2015.

SKOLEBESTYRELSENS BERETNING FOR SKOLEÅRET 2014/2015. SKOLEBESTYRELSENS BERETNING FOR SKOLEÅRET 2014/2015. En gang om året skal skolebestyrelsen redegøre for, hvad den har beskæftiget sig med i årets løb. Referater fra de enkelte møder findes på skolens intranet

Læs mere

Nyhedsbrev Elev Skole juni 2015

Nyhedsbrev Elev Skole juni 2015 Nyhedsbrev Elev Skole juni 2015 Til alle forældre med børn på Elev Skole. Vi kan så småt skimte sommerferien i det fjerne, men inden vi når dertil et længere nyhedsbrev med stort og småt fra Elev Skole.

Læs mere

Velkommen. Uddannelse af kursusleder

Velkommen. Uddannelse af kursusleder v/ 2 Velkommen Tusinde tak for at du har valgt at blive frivillig kursusleder. Gennem dit frivillige arbejde er du med til at sikre, at forældre til børn med ADHD, voksne med ADHD og søskende til børn

Læs mere

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Tema Organisering Grundoplysninger Hasle Skole har to specialklasser. Begge begyndt som børnehaveklasse i henholdsvis 2010 og 2011. Klasserne har

Læs mere

Årsberetning 2012. Netværk og arrangementer:

Årsberetning 2012. Netværk og arrangementer: Årsberetning 2012 Netværk og arrangementer: Vi har nu 12 netværk fordelt over vores kreds, så det netop afsluttede Netværksprojekt som vi fik midler fra Socialministeriet til at lave, har båret frugt.

Læs mere

FALKEPOSTEN. Juli. F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag

FALKEPOSTEN. Juli. F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag FALKEPOSTEN Juli 2015 F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi turer ud i det blå, til havet, skoven, byen og Tivoli. En tur

Læs mere

Julearrangement med foredrag

Julearrangement med foredrag NYHEDSBREV DECEMBER 2007 Kære medlem Inden vi får set os om er det jul igen. Hver årstid har sin charme, men julen er jo noget særligt med dens stemning og glæde. Sædvanen tro inviterer Selvhjælpsgrupper

Læs mere

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G MG- U D V I K L I N G - C e n t e r f o r s a m t a l e r, d e r v i r k e r E - m a i l : v r. m g u @ v i r k e r. d k w w w. v i r k e r. d k Nyhedsbrev N u m m e r 1 2 J u l i 2 0 1 4 Velkommen I d

Læs mere

Kommunerne må gribe specialundervisningen an på nye måder

Kommunerne må gribe specialundervisningen an på nye måder Kommunerne må gribe specialundervisningen an på nye måder Udgifterne til elever med særlige behov stiger. Ofte tages pengene fra den almene undervisning. Det bliver ikke ved at gå. Men eleverne har krav

Læs mere

Scleroseforeningens Lokalafdeling Aarhus/Skanderborg

Scleroseforeningens Lokalafdeling Aarhus/Skanderborg Scleroseforeningens Lokalafdeling Aarhus/Skanderborg Efterårsprogram 2016 Arrangementer i efteråret: Frokost ved Egå Marina Stavgang ved Tangkrogen Regionalt medlemsmøde Oplæg om hjælpemidler og forbrugsgoder

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

Medlemsblad nr. 11 2008. Nordsjællands lokalafdeling

Medlemsblad nr. 11 2008. Nordsjællands lokalafdeling ADHD Medlemsblad nr. 11 2008 Nordsjællands lokalafdeling Indhold side 5 side 7 side 9-13 Gode råd før du går til socialforvaltningen 5 Kursusoversigt 7 Søskendekursus 9-13 Forælderkursus 15-19 ADHD 21

Læs mere

2009 Bestyrelsesmøde Kredsforening MidtVest, Langvadbjerg 06-01-09 Møde med Holstebro Kommune, Langvadbjerg 09-01-09 EarlyBird kursus for forældre,

2009 Bestyrelsesmøde Kredsforening MidtVest, Langvadbjerg 06-01-09 Møde med Holstebro Kommune, Langvadbjerg 09-01-09 EarlyBird kursus for forældre, KALENDER Dato 2008 EarlyBird kursus for forældre Langvadbjerg 09-01-08 Bestyrelsesmøde Langvadbjerg 09-01-08 Møde med FOF Herning Langvadbjerg 16-01-08 Forældrenetværksmøde Langvadbjerg 18-01-08 Kursus

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Specialpædagogik i praksis -

Specialpædagogik i praksis - Danmarks Specialpædagogiske Forening Vingstedkurset 2011 Specialpædagogik i praksis - En særlig indsats! 2. 4. november 2011 Økonomisk støttet af www.specialundervisere.dk kursus@specialundervisere.dk

Læs mere

HARLØSE SKOLE 2013-2014 KURSUSKATALOG AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER HILLERØD KOMMUNE

HARLØSE SKOLE 2013-2014 KURSUSKATALOG AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER HILLERØD KOMMUNE HARLØSE SKOLE 2013-2014 KURSUSKATALOG AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER HILLERØD KOMMUNE Børn med særlige behov har brug for voksne med særlig viden Harløse Skole i Hillerød kommune er en specialskole for

Læs mere

Holme skoles specialklasser. - en naturlig del af skolen

Holme skoles specialklasser. - en naturlig del af skolen Holme skoles specialklasser - en naturlig del af skolen Profil for Holme Skoles specialklasser Kære forældre I denne pjece kan du læse om, hvordan vi ser på og organiserer en samlet skoledag for dit barn

Læs mere

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01 lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk 1 Velkommen til Børnehaven Neptun Børnehaven Neptun er en almindelig børnehave som efter mange års erfaring også varetager

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Statsforvaltningen Midtjyllands udtalelse af 29. oktober 2008

Statsforvaltningen Midtjyllands udtalelse af 29. oktober 2008 Statsforvaltningen Midtjyllands udtalelse af 29. oktober 2008 29-10- 2008 Vedr. Tilskud til efterskoleophold. A har ved brev af 23. oktober 2006, på vegne af B og C rettet henvendelse til Statsamtet Århus.

Læs mere

Brugeren som samarbejdspartner

Brugeren som samarbejdspartner Velkommen til temadagen: Brugeren som samarbejdspartner 20. November 2013 Velkommen Søren Bredkjær Vicedirektør i Psykiatrien, Region Sjælland Dagens program Input Hvad synes I? Velkomst Dialog under fest

Læs mere

CdL Foreningens nyhedsbrev

CdL Foreningens nyhedsbrev CdL Foreningens nyhedsbrev nr. 2-2015 Kære medlem af CdL Foreningen. Nu sidder du med CdL Foreningens nyhedsbrev. Det er sendt til dig som medlem eller hvis du har en tilknytning til foreningen. Det er

Læs mere

26. Årgang. Maj Juni Juli. Fødselsdage: Maj. Tillykke. Tillykke. Juni. Juli. Anne Sofie 14.07

26. Årgang. Maj Juni Juli. Fødselsdage: Maj. Tillykke. Tillykke. Juni. Juli. Anne Sofie 14.07 26 Årgang 2010 Maj Juni Juli Fødselsdage: Maj Heidi Kasper Nicholai Anders D 0605 1305 1405 2405 Juni Jørn Christian Anders R Tobias Sebastian 1206 1406 1606 2306 2706 Juli Kristian 1207 Anne Sofie 1407

Læs mere

Maj God administrationspraksis for tilskud til specialundervisning

Maj God administrationspraksis for tilskud til specialundervisning Maj 2017 God administrationspraksis for tilskud til specialundervisning God administrationspraksis er en fælles forståelse for, hvordan skoler godkendt med et samlet særligt undervisningstilbud bør forholde

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Kredsforening Herning, Landsforeningen Autisme

Referat fra generalforsamling i Kredsforening Herning, Landsforeningen Autisme Referat fra generalforsamling i Kredsforening Herning, Landsforeningen Autisme Dato: 12. marts 2008 kl.19:00-22:00 på Langvadbjerg v. Herning 1. Valg af dirigent. Peder Vanghøj fra Lyne blev valgt som

Læs mere

Folkeskolerne i Lolland Kommune

Folkeskolerne i Lolland Kommune Lolland Kommune Skolesektoren Jernbanegade 7 4930 Maribo Telefon: 54676767 lolland@lolland.dk www.lolland.dk Folkeskolerne i Lolland Kommune - en pjece specielt henvendt til forældre til børn med et andet

Læs mere

Kære børn og forældre!

Kære børn og forældre! Kære børn og forældre! Torsdagsbrev den 15.september 2005 Nyt fra Dynes Nyt til Årsplanen: Torsdag den 17. november kl. 19.00: Informationsmøde om bh. klasse 06/07. Onsdag den 11. januar 2006 kl. 19.30:

Læs mere

Træning Teknik Motion Sjov Samvær

Træning Teknik Motion Sjov Samvær Judo sommerlejr 2015 Træning Teknik Motion Sjov Samvær JEON KI YOUNG KOREANSK JUDO LEGENDE 3 x VM GULD 1 X OL GULD ÅRETS GÆSTETRÆNER Søndag d. 26. juli - Lørdag d. 1. august Har du planlagt din sommerferie

Læs mere

Bliv frivillig og gør en forskel for børn og unge med og uden handicap!

Bliv frivillig og gør en forskel for børn og unge med og uden handicap! Bliv frivillig og gør en forskel for børn og unge med og uden handicap! Brænder du for at lave sjove og spændende aktiviteter med børn og unge med og uden handicap, og har du lyst til personlig udvikling

Læs mere

Idékatalog 3/3 // Pilehaveskolen. (kit, nummer 8)

Idékatalog 3/3 // Pilehaveskolen. (kit, nummer 8) Idékatalog 3/3 // Pilehaveskolen (kit, nummer 8) 1) En beskrivelse af idéen 2) Et storyboard 3) En 3D model 4) En film af hver gruppe 5) Et podie til hver gruppe Alle elementer vedrørende hver gruppe samlet

Læs mere

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Workshop Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Kirkens Korshær i Aarhus og Diakonhøjskolen indbyder til en ny, årlig konference om kirkens sociale ansvar. Konferencen henvender sig til alle

Læs mere

retsinformation.dk - BEK nr 974 af 19/07/2007

retsinformation.dk - BEK nr 974 af 19/07/2007 Side 1 af 5 BEK nr 974 af 19/07/2007 Gældende Offentliggørelsesdato: 27-07-2007 Undervisningsministeriet Udskriv dokument Vis mere... Senere ændringer til forskriften Lovgivning forskriften vedrører LOV

Læs mere

INKLUSION I GRUNDSKOLEN

INKLUSION I GRUNDSKOLEN KVALIFICERING AF LÆRERE OG PÆDAGOGER MED INKLUSIONSRETTEDE OPGAVER KURSUSCENTER BROGAARDEN 08.-09.05.2014 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK Inklusionsopgaven er for alvor landet

Læs mere

UDKAST. Kapitel 1 Bekendtgørelsens anvendelsesområde

UDKAST. Kapitel 1 Bekendtgørelsens anvendelsesområde UDKAST Bekendtgørelse om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov I medfør af 3, stk. 5, 4, stk. 5, 6, stk. 4, 9, stk. 3 og 10, stk. 2, i lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere