TEMANUMMER OM UDDANNELSE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TEMANUMMER OM UDDANNELSE"

Transkript

1 TEMANUMMER OM UDDANNELSE Leder: Den nye struktur... 2 Nyt fra sekretariatet... 3 Nyt tilbud om idræt og leg for børn med autisme... 7 Værnepligt og Aspergers syndrom... 8 Gode nyheder til unge med autisme som gerne vil på efterskole eller i uddannelse... 9 Pionerer med»jysk overmod«bag Uddannelsescenter Hilltop Socialrådgiveren: Undervisningstilbud efter Folkeskoleloven Forældre kursus på Sofieskolen I Julemandens Tjeneste SIKON: Sommerhøjskolen BOING: Om autisme Kredsforeningerne Kredsforeninger og udvalg Inklusion: Uanstændigt ikke at give hjælpe efter behov Af Eva Isager... 4 Malerværkstedet på Sommerhøjskolen i Vigsø 2007 Voxpop... 6 Nr. 7 September 2007 Landsforeningen Autisme Medlemsblad

2 Medlemsbladet udgives af Landsforeningen Autisme Ansvarshavende redaktør: Morten Carlsson, Redaktion: Elisabeth Sandell Layout: Annette Lund Dreyer Tryk: Als Offset ApS Oplag: stk. ISSN: Internet: Bladet sendes gratis til Landsforeningen Autismes medlemmer Bestyrelse Morten Carlsson...Tlf (fast træffetid tirsdag fra kl ) Næstformand, Lars Grønlund...Tlf Næstformand: Winnie Skjødt...Tlf Aage Sinkbæk...Tlf Bernd Weibeck...Tlf Heidi Lassen...Tlf Karen Prætorius...Tlf Mads Christensen...Tlf Pernille Saxtrup...Tlf Peter K. Nielsen...Tlf Tine Heerup...Tlf Leder: Den nye struktur Lars Grønlnd, næstformand LA Kommunalreformen har givet anledning til mange meningstilkendegivelser i denne lederspalte. Og det skal I ikke snydes for i dette nr. af medlemsbladet. Men denne gang handler det om de interne ting, som der er sket og skal ske i Landsforeningen i forbindelse med omlægningen af det kommunale Danmarkskort. Organisationsudvalget blev nedsat af Landsforeningen Autismes generalforsamling i Formålet var at gennemgå foreningens struktur og arbejdsgange i forbindelse med, at politikerne havde store planer om en kommunalreform. Hvor er vi på vej hen? Foreningen er ved at udvikle sig i en mere professionel retning. Med ansættelsen af en socialrådgiver, samt styrkelse af vores kursusog konferenceafdeling SIKON, har vi nu nogle redskaber til at støtte og hjælpe medlemmerne og vi er også i disse dage ved at starte Autismeforlaget, som vil udgive autismerelevant litteratur. Vi prøver hele tiden at finde nye veje og indgangsvinkler til arbejdet. Ting som alle sammen i sidste ende gerne skal blive til gavn for vores børn, unge og voksne med autisme. Fakta Landsforeningens øverste myndighed er et repræsentantskab, hvor de af kredsforeningerne valgte medlemmer i regionsrådet, udgør repræsentantskabet sammen med Hovedbestyrelsen samt Landsformanden. 5 af HB s medlemmer vælges af regionsrådene de øvrige 5 vælges på repræsentantskabsmødet. Herudover er Landsforeningen opdelt med 15 kredsforeninger, Grønland og Færøerne samt tilknyttede foreninger. Endvidere findes der 5 regionsråd samt nogle kommunalforeninger Sekretariat Elisabeth Sandell Herlev Hovedgade 199, 2730 Herlev Tlf Fax Landsforeningen var opbygget med en landsorganisation samt lokalforeninger, der dækkede de gamle amter, samt en lokalforening for henholdsvis Grønland og Færøerne. Nyt fra sekretariatet SIKON Landsforeningen Autismes Kurser og Konference Ulla Møller-Christensen, Tlf SIKON Projektmedarbejder Allan Jensen, Tlf Telefonrådgivning v/foreningens socialrådgiver Ulla Kjer, Tlf Fælles telefontider Mandag, torsdag og fredag kl samt tirsdag kl Center for Autisme...Tlf Videnscenter for Autisme.Tlf Udgivelsesdatoer for de kommende blade i 2007 Nr. 8 udkommer i uge 43 Sidste frist for indsendelse af artikler m.m. er tirsdag den 18. september Nr. 9 udkommer i uge 47 Sidste frist for indsendelse af artikler m.m. er tirsdag den 23. oktober Hvordan har den nye struktur så virket? Ja, som med kommunalreformen, så har der været ting, der har været vanskelige i overgangsperioden, men vi synes selv at vi har været klædt ordentlig på til den nye kommunale virkelighed. Men der er ting der kunne have været gjort anderledes. F.eks. vil Organisationsudvalget, foreslå på et ekstraordinært repræsentantskabsmøde i efteråret at repræsentantskabsmøderne for fremtiden bliver afholdt i oktober måned. Ligeledes vil repræsentantskabsmødet diskutere, en mere hensigtsmæssig måde at vælge Hovedbestyrelsesmedlemmer på. Ændringen af strukturen skulle gerne betyde at Landsforeningen bliver styrket rent handicappolitisk, ligesom ændringen også sigter på, at give en mere jævn arbejdsfordeling i foreningens sekretariat. I forbindelse med Landsforeningens flytning til nye lokaler på Herlev Hovedgade 199 har sekretariatet flyttet informationsafdelingen til Langvadbjerg, Herning. Det betyder at vi har måttet sige farvel til Gitte Jespersen som de seneste to år har haft ansvaret for at foreningens informationsmateriale er nået ud til forældre, skoler, sygehuse, biblioteker og mange andre steder. Vi ønsker Gitte god vind fremover. Informationsafdelingen kan stadig kontaktes på tlf samt Postadresse: Langvadbjerg, Ringkøbingvej 108 A, 7400 Herning Landsforeningen Autismes Nyhedsbrev Hold ikke dig selv tilbage få nyhederne»kørt«direkte til din mailbox! Vigtige afgørelser inden for autismeområdet Radio- & TV-indslag Kurser og meget mere. Hvis du gerne vil have disse nyheder skal du blot tilmelde dig på Landsforeningens hjemmeside. Såfremt du ikke længere ønsker at modtage nyhedsbrevet går du ind på hjemmesiden og framelder dig. 2 Nr. 7 September 2007 Landsforeningen Autisme Medlemsblad Nr. 7 September 2007 Landsforeningen Autisme Medlemsblad 3

3 ...tema-artikel! TEMA Uanstændigt ikke at give hjælp efter behov Inklusion kontra specialtilbud blev debatteret mellem forældre og fagfolk på temadag i Vejle Eva Isager, journalist Dagens største bifald på Landsforeningens temadag i Vejle om inklusion i folkeskolen tilfaldt hverken den ene eller anden af de indkaldte fagpersoner. Bifaldet gik til foreningens næstformand Winnie Skjødt, da hun uden indpakning gjorde repræsentanten for Kommunernes Landsforening (KL) klart, at kommunerne interesserer sig for mere for deres økonomi end for forældrenes problemer med at få det rigtige undervisningstilbud til deres børn.»jeg kan godt forstå, at forældrene har svært ved at samarbejde med kommunerne, for kommunerne tænker snævert på deres økonomi,«sagde Winnie Skjødt.»Vi forholder os ikke til de rent faglige ting i kommunerne, det må vi ikke,«lød svaret fra chefkonsulent i KL, Nils Jørgensen. Svaret faldt tydeligvis ikke i god jord hos forældrene, som i mange tilfælde kan fortælle personlige historier om uheldige forløb af inklusion i folkeskolen. Landsformand Morten Carlsson har fra sin plads i Klagenævnet for Vidtgående Specialundervisning sine egne erfaringer med, hvordan kommunerne tackler inklusion.»mange af klagerne handler om, at kommunerne beskærer timetallet til støttetimer. Forældrene har ikke kræfter til at vente på en klagesag, og det går ud over børnene,«sagde formanden. En mors erfaringer Men hvornår er inklusion godt, og er det i det hele taget godt? Det gav Birgitte Bjørn, mor til to drenge på 10 og 14 år med autisme spektrum forstyrrelser (ASF), sit bud på:»politikernes udlægning af inklusion er ofte ensbetydende med en anbringelse på en lokal folkeskole, hvor det handicappede barn skal tilpasse sig. Men det skal være en skole, som kan rumme barnet, og hvor barnet er glad for at være og kan udvikle sig. Normalskolen lægger vægt på selvforvaltning og faglighed, og det er i kontrast til barnets behov for struktur, tydelighed, pauser, social træning og kommunikation. Desuden lærer vores børn ikke af normale børn.besparelser i kommunerne kan koste dyrt rent menneskeligt. Det er uanstændigt ikke at give børn med ASF hjælp efter behov,«fastslog Birgitte Bjørn og efterlyste højt specialiserede tilbud tilpasset den enkelte elev på tværs af kommunerne. Vi ved intet Professor i specialpædagogik ved Danmarks Pædagogiske Universitet Niels Egelund erklærede, at man stort set intet ved om, hvilke specialpædagogiske tilbud der virker bedst. Det skal flere undersøgelser rette op på, og foreløbig er et pilotstudium sat i gang for at afdække praksis og resultater rundt om i landet. De første erfaringer ventes om et års tid. Allerede i dag ved man dog, at jo kortere afstand til en specialskole, jo mere bruger kommunen den, men det har ifølge Niels Egelund intet med pædagogik at gøre.»jeg er meget bekymret for indsatsen i kommunerne efter strukturreformen,«sagde Niels Egelund, som mente, at en høj grad af inklusion i folkeskolen kan lade sig gøre, forudsat at der findes en positiv holdning til barnets forskelligheder, og at skolen og klassen er tilstrækkelig fleksibel. Og mere end ét barn med svære problemer pr. klasse fungerer ikke. TEMA Specialskoler ikke altid bedst Formanden for De Samvirkende Invalideorganisationer (DSI), Stig Langvad, advarede forældre mod at tro, at specialskoler altid er det bedste til deres børn.»ikke alle specialskoler er specielt gode. Vi skal nå frem til, at børn får det tilbud, som er det bedste for dem, og som sætter barnets behov i højsædet. Det er indholdet i tilbudet, der er vigtigt,«sagde Stig Langvad. Chefen for Videncenter for Rådgivning og Specialpædagogik i Århus Kommune, Jan Kirkegaard, var inde på samme emne, da han talte om diagnosens betydning:»forældre mener ofte, at en diagnose om en gennemgribende udviklingsforstyrrelse giver adgang til specialtilbud, men det er ikke diagnosen, som afgør placeringen. Det gør derimod de sociale forhold for barnet. Trives barnet der, hvor det går nu? Behovene kan ændre sig i barnets liv, så inklusion er ikke et enten-eller, men et både-og,«mente Jan Kirkegaard. 4 Nr. 7 September 2007 Landsforeningen Autisme Medlemsblad Nr. 7 September 2007 Landsforeningen Autisme Medlemsblad 5

4 ...det mener jeg! Inklusion i folkeskolen hvad mener forældrene? Jens Peder Østergaard, Viborg Er inklusion i folkeskolen en god idé? Inklusion er i de fleste tilfælde næppe en god løsning, da folkeskolens begrænsede ressourcer kombineret med»ansvar for egen læring«og de store sociale krav vil gøre det vanskeligt for de fleste børn med autisme at trives og udvikle sig. Hvordan kan man indrette folkeskolen, så den kan rumme børn med ASF? Rummeligheden skal selvfølgelig være større, og det forudsætter mere viden, flere voksenressourcer, færre elever i klassen og i det hele taget struktur og overskuelighed for elever med ASF. Hvor går dit barn selv i skole? Min søn, Toke på 15 med diagnosen Aspergers syndrom, går på specialskolen Krabbeshus Heldagsskole i Skive, fordi den lever op til ovennævnte forudsætninger. De første tre skoleår gik han i en almindelig folkeskole, hvor der hverken var ressourcer til at støtte ham eller tage særlige hensyn overhovedet. Ulla Juhl Overgaard, Rødkærsbro Hvad er din holdning til inklusion i folkeskolen? Jeg mener som udgangspunkt, at børn med ASF har bedst af at komme i en almindelig folkeskole, så de Af Eva Isager, journalist kan bruge og kopiere de så at sige»normale«børns adfærd og den måde, de gebærder sig på i bl.a. dagligdagens sociale samspil og i forbindelse med konfliktløsninger. Men den pågældende skole skal være gearet til at yde barnet støtte og vejledning, hvis»kæden hopper af«. En mindre skole med få elever vil være en god løsning. Hvad skal der til, for at folkeskolen kan blive gearet til børn med ASF? Folkeskolen skal holde et møde med forældrene til det enkelte barn med ASF, så barnets problemer konkretiseres for skolen og klasselæreren. Hvilke områder har barnet særligt vanskeligt ved? I forbindelse med f.eks. frit emne eller fri leg, kunne skolen anvise barnet et emne, foreslå en bestemt leg eller aktivitet. Det er jo ofte valget og det at være i»frit rum«, der kan gøre situationen uoverskuelig for barnet. Det er også vigtigt, at barnets tavshed tages alvorligt, og at læreren forhører sig om, hvad barnet har i tankerne. Der kan være en enkelt tanke eller flere på tværs, som barnet har brug for at få sat ord på eller besvaret for at kunne komme videre til næste opgave. Nyt tilbud om idræt og leg for børn med autisme Hvem vil være med til at genoplive dette tilbud til vores børn. Vi har tidligere kunne tilbyde denne aktivitet og vil gerne kunne gøre det igen med det indhold som vi finder passer til de børn som vil deltage. Dette tilbud blev for 6 år siden oprettet i Ballerup Handicap Idræts Club. Forud for tilbudet lå et projekt betalt af Ballerup Kommune med træning af instruktører og en ganske omfattende drejebog:»alle mine kyllinger«. Efter de to år hvor Ballerup Kommune betalte, blev aktiviteten afhængig af støtte fra børnenes bopælskommuner. Kommunerne har ikke ville betale til denne aktivitet trods, at der ikke mangler interesserede børn og forældre. Ballerup Kommune, BHIC og forældrene som har været med hele vejen beklager dette og er skuffede over, at kommunerne måske p.g.a. Hvor går dit eget barn i skole og hvorfor? Vores søn, Uffe, 8 år, går i en almindelig folkeskole, hvor de kun er 15 elever i klassen. Han klarer dagen fint, når han får en opskrift på, hvordan han skal gribe en opgave an, og de er på skolen gode til at foreslå ham, hvad han kan lave, når han er uden for undervisningen. Hvis han havner i en konflikt, har han fået tildelt én bestemt person, som han har tillid til, og som han ved, at han kan gå til. Denne kontaktperson skal gerne være meget konkret i sin måde at tackle ham på. kommune sammenlægningerne og almindeligt bureaukrati ikke ville betale for børnenes deltagelse. Ballerup Kommune har åbnet op for at betale for børn fra andre kommuner og håber derved at andre kommuner vil gøre det samme. Idéen er, at børn med et handicap skal have samme mulighed for at dyrke idræt som alle andre børn. Der er forholdsvis få børn i hver kommune med et specifikt handicap så vi er fuldstændig afhængige af, at vi kan få tilbud op at stå på tværs af kommune-grænserne. Er du interesseret så kontakt Frank Blinkenberg BHIC Mail: 6 Nr. 7 September 2007 Landsforeningen Autisme Medlemsblad Nr. 7 September 2007 Landsforeningen Autisme Medlemsblad 7

5 Hanne Veje, Efterskoleudvalget Gode nyheder til unge med autisme som gerne vil på efterskole eller i uddannelse Værnepligt og Aspergers syndrom Mie Ravn Ca. 4 ud af 10 bliver hvert år fritaget for værnepligt af den ene eller anden årsag. Nogle sygdomme og handikaps medfører automatisk fritagelse, heriblandt Aspergers syndrom. Når Forsvarets Dag nærmer sig (det, der tidligere hed session), modtager den værnepligtige bl.a. et helbredsspørgeskema, som skal udfyldes og returneres, og er man diagnosticeret med Aspergers syndrom, skal man oplyse det enten på skemaet eller under en samtale med lægen på Forsvarets Dag. Man skal også oplyse, hvor diagnosen er stillet. Forsvaret indhenter herefter dokumentation for diagnosen og sender derefter et brev til den unge om, at han er blevet fritaget for værnepligt. Der er selvfølgelig svære og lette tilfælde af Aspergers syndrom, men hovedreglen er at det medfører uegnethed til værnepligt. Ønsker man ikke at blive fritaget, kan man i første omgang anmode om at få afgørelsen taget op af en anden sessionslæge. Hvis den anden sessionslæge kommer til samme afgørelse, kan man klage til Værnepligtsnævnet, som er en uvildig instans. Det har kun været muligt siden den 1. januar 2006, at de værnepligtige kan klage over sessionsafgørelser om en persons egnethed, og der har ikke været afgørelser vedrørende værnepligtige med Aspergers syndrom. I helbredsspørgeskemaet stilles forskellige Ja/Nej-spørgsmål, hvorunder man har mulighed for at skrive, man har Aspergers syndrom: 1. Fejler du noget? 2. Medfødte sygdomme/misdannelser? 3. Psykisk sygdom? For nogle unge kan det være noget af en overvindelse at oplyse om sin AS under et hvilket som helst af disse 3 spørgsmål, særligt hvis man er meget velfungerende, ikke anser det for at være noget problem, eller føler sig overbevist om at diagnosen ikke er rigtig. Fejler man noget, når man har AS?? Okay, AS er godt nok medfødt, men det er da ikke en sygdom. Og slet ikke en psykisk sygdom! Men det er vigtigt ikke at fortie det.»tillid til værnepligtige er en vigtig forudsætning og derfor meget højt prioriteret«, siger koordinerende sessionslæge Peer Winberg.»Åbenheden om de helbredsmæssige forhold skal sikre den enkeltes helbred og sikkerhed under værnepligtstjenesten.«koordinerende sessionslæge Peer Winberg kan træffes gennem Forsvarets Rekruttering på tlf Flere oplysninger om Forsvarets Dag (session) og værnepligt findes på hvor også helbredsspørgeskemaet kan downloades. Slagelse Byråd vedtog enstemmigt den 27. august et forslag om en tre-årig ungdomsuddannelse og et efterskolelignende tilbud til personer med autisme. Den tre-årige ungdomsuddannelse etableres efter den nye lov om ungdomsuddannelse til unge med særlige behov og der bliver mulighed for at gennemføre uddannelsen som kostelev. Der findes kun én tilsvarende uddannelse med kostafdeling, som er målrettet personer med autisme (red.: Hilltop i Skive). Det efterskolelignende tilbud bliver det eneste af sin art i Danmark. Det vil efterkomme et stort behov for, at unge folkeskoleelever med autisme også får mulighed for at gennemføre efterskoleforløb tilpasset de særlige behov, som personer med autisme har. Tilbuddene er nyskabelser på handicapområdet. De vil give nye muligheder for at unge med autisme, der ikke kan følge normale efterskoler og ungdomsuddannelser. Med de to tilbud tages der udgangspunkt i de særlige behov, som unge med autisme har. For mange af dem vil det helt sikkert også betyde, at de på sigt kan få en erhvervsuddannelse eller dele heraf. Herved forbedres deres muligheder for at få en plads på arbejdsmarkedet, udtaler formanden for Udvalget for Handicap og Socialpsykiatri i Slagelse, Jørgen Andersen. Uddannelserne skal drives i tilknytning til Autismecenter Vestsjælland (ACV), der i forvejen drives af Slagelse Kommune. Uddannelserne placeres på det tidligere Hotel Niels Juel i Slagelse, der lejes af Selandia, Center for Erhvervsrettet Uddannelse. Det forventes, at Selandia skal være en aktiv medspiller særligt i forhold til den treårige ungdomsuddannelse. Hotellet har indtil for nyligt fungeret som kokke-skolehjem og er både hyggelige og optimale rammer. Praktisk information Den 3-årige ungdomsuddannelse starter allerede den 1. oktober 2007 kontakt ACV for opskrivning eller nærmere oplysninger: Tlf Det efterskolelignende tilbud starter i august Kontakt vedr. opskrivning og informationer vil først være muligt fra den 1. november Det efterskolelignende tilbud er blevet til i samarbejde med Landsforeningens efterskoleudvalg, som fortsat kan kontaktes på tlf (bedst efter kl ). 8 Nr. 7 September 2007 Landsforeningen Autisme Medlemsblad Nr. 7 September 2007 Landsforeningen Autisme Medlemsblad 9

6 Pionerer med»jysk overmod«bag Uddannelsescenter Hilltop Merete Just, Kredsforening Viborg få minutter, og vi kan hermed overlade alt det svære til personalet og eleverne. Glæden var til at få øje på, da 200 fremmødte fredag den 24. august indviede Uddannelsescenter Hilltop i Skive. Indvielsen var den foreløbige kulmination på arbejdet for et treårigt tilbud, hvor unge med Autisme Spektrum Forstyrrelse (ASF) kan bo og samtidig få den ungdomsuddannelse, som samtlige partier i Folketinget i 2006 åbnede mulighed for. Bag det nye tilbud står skoleleder Kaj Kristiansen, Krabbeshus Heldagsskole og Kredsforening Viborg ved formand Peter K. Nielsen, der siden de første uger af 2006 har kæmpet for det nye, lokale ungdomstilbud. Selv slipper Peter K. Nielsen ikke tøjlerne helt. Han er blevet formand for bestyrelsen for Uddannelsescenter Hilltop. Og inden Skives bogmester Flemming Eskildsen klippede snoren, udtrykte han sin glæde over de frivillige kræfter, der har arbejdet for det nye tilbud:»det har været imponerende at følge disse bestræbelser, lød borgmesterens anerkendelse.«efterfølgende fik en anden af idémændene bag Uddannelsescenter Hilltop, Kaj Kristiansen, lejlighed til at sætte ord på sin begejstring: på blot ni måneder at etablere tilbuddet, blev fremhævet af dagens talere. Kaj Kristian sen bemærkede, at Jeppe Hansen lagde grundstenene til sin senere ansættelse som forstander for Uddannelsescenter Hilltop ved at kaste sig ind i kampen for det nye tilbud med unik energi og vilje. Og formanden for Landsforeningen Autisme, Morten Carlsson, oplevede indvielsen som»en bevæget dag«. De første elever på Uddannelsescenter Hilltop»Jeg må blankt erkende, at jeg så planerne som jysk overmod. Andre steder ville man have diskuteret i dagevis, men her sagde de bare»nå, men så gør vi det«. Og det skete vel og mærke med udgangspunkt i menneskelige værdier og en målsætning om et bedre liv til unge med autisme. Det kan I godt være stolte af!«efter talerne blev der budt på rundvisninger i det tidligere hotel, som ligger i gå-afstand fra den lokale busterminal og jernbanestation. Uddannelsescenter Hilltops fysiske rammer betegnes som helt optimale med umiddelbar nærhed til andre, lokale uddannelsesinstitutioner og med bar, IT-café og»slyngelstue«i kælderen. En arbejdsgruppe på fire personer fik formu le ret visioner om at det kommende uddan nelsessted skulle være båret af lokal forankring, være et landsdækkende skoleog bo-tilbud og i øvrigt fungere som en selvejende institution. Samtlige mål er nået og det fik Peter K. Nielsen til i sin velkomst ikke blot rette en tak til sine nærmeste samarbejdspartnere, men også at takke medspillerne i Skive Kommune:»Vi har trukket store veksler på politikere og embedsmænd. Nu står vi så her i dag den»nemme del af arbejdet«er overstået.«skødet er underskrevet det tog kun 10 minutter. Personalet er ansat det tog kun få dage. Styregruppen er nedlagt det tog 30 sekunder. Bestyrelsen er nedsat det tog kun»autisme-området er blevet lidt rigere i dag. Skive Kommune har fået endnu et tilbud til den store vifte af uddannelsestilbud. Det tidligere Hotel Hilltop er overtaget, de nødvendige godkendelser er i hus, der er dannet en bestyrelse, der er ansat personale og næsten alle elevpladser er besat!«han betegnede de første elever, lærere, forældre og frivillige kræfter som»pionerer«. Talerne ved indvielsen glædede sig også over økonomiske håndsrækninger fra en lang række sponsorer og fonde med Egmont Fonden og Poul Due Jensens Fond som de mest pengestærke som støttede op, mens lovgivningen trak ud. Også Jeppe Hansen, der i november 2006 trådte til som projektleder med opdrag om 10 Nr. 7 September 2007 Landsforeningen Autisme Medlemsblad Nr. 7 September 2007 Landsforeningen Autisme Medlemsblad 11

7 Undervisningstilbud efter Folkeskoleloven Ulla Kjer, socialrådgiver kan gives ved brug af undervisningsdifferentiering og holddannelse inden for rammerne af den almindelige undervisning. Kommunerne overtog pr det fulde ansvar for undervisningen, også den specialundervisning, som amterne tidligere varetog. Det har desværre tilsyneladende medført, at et stigende antal børn ikke får det undervisningstilbud, som forældrene finder der er behov for, eller som PPR-afdelingerne indstiller til. Der har i foråret og forsommeren været et rekordstort antal klager til Undervisningsministeriets Klagenævn for den vidtgående specialundervisning, ligesom nogle kommuner åbent har erkendt, at de ikke har penge til specialundervisning. Det er en udvikling, som Landsforeningen Autisme følger i tæt samarbejde med DSI (De Samvirkende Invalideorganisationer, som pr skifter navn til DH Danske Handicaporganisationer). Jeg finder det derfor relevant efterfølgende kort at skitsere, hvilke regler, der er gældende på området, da det er min erfaring, at mange forældre ikke får de fornødne oplysninger eller bliver tilstrækkeligt inddraget. Lovgivningen Kommunen skal ifølge Folkeskolelovens 3 stk. 2 sørge for, at børn, hvis udvikling kræver en særlig hensyntagen eller støtte, får specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand (det gælder også for førskolebørn). Bekendtgørelse nr af præciserer, at det gælder, hvis støtten ikke alene Denne pligt gælder overfor alle børn og unge under 18 år, som bor og opholder sig i kommunen. Hvordan ydes specialundervisning Specialundervisning/specialpædagogisk bistand kan gives på flere forskellige måder: 1. Eleven bevarer tilhørsforholdet til den almindelige klasse og deltager i den almindelige undervisning, men således, at eleven modtager støtte i nogle eller alle timer. 2. Eleven bevarer tilhørsforholdet til den almindelige klasse, men således at eleven modtager særligt tilrettelagt undervisning i et eller flere fag uden for den almindelige undervisningstid. 3. Elevens modtager al sin undervisning i en specialklasse, der er placeret på en almindelig folkeskole, på en specialskole eller på et regionalt undervisningstilbud. 4. Eleven har et tilhørsforhold til enten en almindelig klasse eller en specialklasse, men modtager undervisning i begge disse klasseformer. 5. Eleven undervises i et dagbehandlingstilbud eller i et anbringelsessted. Der skal gøres opmærksom på, at der kun er få regionale undervisningstilbud. Det drejer sig om de meget specialiserede som Døvblindecentret, Fredericiaskolen (for døve børn), Geelsgaardskolen (for svært fysisk handicappede), Kolonien Filadelfia (for personer med epilepsi), Refsnæsskolen (for blinde børn) og Ålborgskolen. Hvad skal der til for at få specialpædagogisk bistand Inden der iværksættes specialpædagogisk bistand, skal der foreligge en pædagogiskpsykologisk vurdering, som foretages af den kommunale PPR-afdeling i samarbejde med forældre og elev. Klasselæreren eller børnehaveklasselederen for elever i børnehaveklassen, den kommunale sundhedstjeneste, skolens leder samt forældre eller elev kan anmode om en pædagogisk-psykologisk vurdering. Forældrene har ret til en kopi af denne vurdering samt indstillingen om, hvilken indsats der foreslås iværksat. Den pædagogisk-psykologiske vurdering skal efter samråd med forældrene suppleres med udtalelser med andre sagkyndige i fornødent omfang, herunder sagkyndige fra andre kommuner. I de mest specialiserede og komplicerede tilfælde kan der indhentes bistand fra den nationale videns- og specialrådgivningsorganisation (VISO) (læs evt. Charlotte Holmer Jørgensens artikel om VISO fra medlemsblad nr. 4. september 2006). Det er skolelederen, der skal iværksætte den specialpædagogiske bistand på skolen, og der skal ifølge bekendtgørelsen lægges betydelig vægt på forældrenes ønsker med hensyn til den nærmere tilrettelæggelse af den specialpædagogiske bistand. Kommunalbestyrelsen (ofte uddelegeret til ledelsen af PPR) kan henvise til undervisning i anden skole end distriktsskolen, herunder specialklasser eller specialskoler i andre kommuner. Forældrenes og elevens ønske med hensyn til den skolemæssige placering så vidt muligt skal følges jfr. bekendtgørelsen. Opfølgning Der skal en gang årligt følges op på specialundervisningen (revisitation), og forældrene har også her ret til at få kopi af indstillingen. Der er tradition for, at denne revisitation foregår i foråret, så kommunerne bedre kan tilrettelægge næste skoleårs specialundervisning. Imidlertid fremgår det ingen steder i hverken Folkeskoleloven eller bekendtgørelsen, at der ikke kan træffes afgørelser om specialundervisning på alle tider af året. Klagenævnet for vidtgående specialundervisning har således tidligere truffet afgørelser i sager herom og bemærker, at det alene er en konkret pædagogisk vurdering af elevens vanskeligheder i et skoleår, der afgør spørgsmålet om henvisning til specialundervisning. Det er heller ingen betingelse, at der foreligger en diagnose, idet det alene er barnets behov, der er afgørende for støtten. Der kan læses mere om klagenævnets afgørelser på: Flytning Hvis en elev, der har brug for specialundervisning/specialpædagogisk bistand, flytter, skal kommunen sørge for, at den nye kommune underrettes inden 4 uger og får rapport om den specialpædagogiske indsats. Forældre har ifølge Folkeskolelovens 36 krav på frit at kunne vælge en folkeskole i egen eller anden kommune, under forudsætning af, at det kan ske inden for de rammer, skolekommunen har fastsat. Man har dog ikke krav på at få en evt. transportudgift dækket. 11. skoleår Der kan tilbydes elever, hvis udvikling kræver en særlig vidtgående hensynstagen eller støtte, undervisning i 11 år ud over børnehaveklassen jfr. Folkeskolelovens 4 stk. 2. Klageadgang: Man har altid ret til at få en skriftlig afgørelse, hvor det samtidig skal oplyses, hvilken klage- 12 Nr. 7 September 2007 Landsforeningen Autisme Medlemsblad Nr. 7 September 2007 Landsforeningen Autisme Medlemsblad 13

8 adgang, der er i den konkrete afgørelse. Når det drejer sig om afgørelser om henvisning, afslag på henvisning og tilbagekaldelse af henvisning til specialundervisning for børn og unge, hvis udvikling stiller krav om særlige hensyntagen eller støtte m.v., kan afgørelsen påklages til Klagenævnet for vidtgående specialundervisning jfr. Folkeskolelovens 51 stk. 3. Der skal klages inden 4 uger, efter afgørelsen er modtaget fra kommune/region. Det er muligt for forældre at møde i Klagenævnet og mundtligt at fremsætte kommentarer, men ikke at overvære voteringen. Nogle forældre oplever, at de ikke kan få en skriftlig afgørelse, og det derfor kan være svært at handle. Hvis det er forældrenes opfattelse, at deres barn har brug for specialundervisning eller specialskole, har de trods den manglende skriftlighed mulighed for at kontakte Klagenævnet for vidtgående specialundervisning og klage herover. Jeg har jævnligt kontakt med forældre, som er usikre på at skrive en klage, men en klage skal ikke udføres på en bestemt måde (og skal slet ikke fylde flere sider), og man kan ringe til Klagenævnet (tlf ) og bede om hjælp til at formulere klagen. Klagenævnet sørger for at indhente de relevante oplysninger fra kommunen. Forælder kursus afholdes på Sofieskolen Mandag den 26. onsdag den 28. november 2007 kl alle dage Målgruppe: Kurset henvender sig til forældre, som har børn med Autisme Spektrum Forstyrrelser. Indhold: På kurset vil der blive lagt vægt på sammenhængen mellem den karakteristiske tankegang og læringsstil hos børn med Autisme Spektrum Forstyrrelser og den strukturerede, visualiserede pædagogik. Der vil ligeledes være en grundig gennemgang af de vigtigste begreber og»redskaber«i pædagogikken med konkrete eksempler til illustration. Kurset vil udforme sig som en vekslen mellem teori (oplæg) og praksis med vægt på kursusdeltagernes aktive medvirken. Kursusleder: Susanne Stampe, psykolog på Sofieskolen samt et team af trænere fra SAMRÅDETS institutioner. Tilmelding: Skal foretages via Samrådets hjemmeside inden mandag den 15. oktober Kursuspris er kr ,- incl. frokost m.m. Eventyrteatrets julemusical for hele familien I Julemandens Tjeneste Lørdag den 1. december 2007 kl. 12 i Glassalen i Tivoli Juleforestillingen i Glassalen er blevet en af Landsforeningen Autismes traditioner. For fjerde gang har vi købt forestillingen til kun vores medlemmer. Eventyrteatrets juleforestilling»i Julemandens tjeneste«er en times forrygende familieunderholdning med musik, dans og sang. Forestillingen er et nutidigt musikalsk eventyr for børn og voksne skrevet specielt til Eventyrteatret. Hvis du endnu ikke er kommet i julestemning, så kommer du det med garanti, når du har fulgt julemandens sjove og seje agentnisser, og deres kamp for at redde julen, og bekæmpe Dr. No-Christmas. Billetten giver også adgang til Tivolis smukke juleudstilling og julemarked. Hele Tivoli er i julestemning og der er mængder af boder, udstillinger, lys og farver. Alle restauranter er åbne plus de fleste attraktioner. De tidligere år har familier fra hele landet deltaget i festlighederne, og vi opfordrer derfor til, at du kontakter din kredsforening og hører om der eventuelt kan arrangeres fælles transport. På gensyn til juleshowet Billetsalg Der åbnes for billetsalget den 1. oktober på Landsforeningens hjemmeside: Der kan også bestilles billetter på tlf eller pr. brev til sekretariatet. Landsforeningens hovedbestyrelse har ydet tilskud til denne store familieoplevelse og derfor er billetprisen kun: Kr. 80,- for voksne kr. 40,- for børn t.o.m. 17 år Ekspeditionsgebyr kr. 25,- pr. bestilling kommer til. Normalpris for forestillingen er kr. 135,- for børn og voksne. Af praktiske hensyn sælges alle 950 billetter unummererede. NB! Såfremt der er brug for plads til kørestol bedes dette oplyst ved bestillingen da der kun er et begrænset antal pladser for disse. 14 Nr. 7 September 2007 Landsforeningen Autisme Medlemsblad Nr. 7 September 2007 Landsforeningen Autisme Medlemsblad 15

9 Sommerhøjskolen 2007 Ulla Møller-Christensen 3 år har vi nu afholdt sommerhøjskole i FolkeFerie.dk s Center i Vigsø ved Hanstholm i den første uge af skolernes sommerferie. Igen i år gik der ikke mere end 14 dage før alle pladser var udsolgt, da vi annoncerede højskolen i januar måned. Det er vi jo både glade for, da vi dermed ved vi rammer ind i et behov hos familierne, men vi er jo meget kede af, at vi ikke kan få alle med, som gerne vil. Men forsøg igen næste år pladserne bliver besat efter først til mølle-princippet. I de sidste 2 år har der været en god blanding af familier der har været med tidligere og nye. Denne blanding er vigtig, da nye kan lære af dem der har været med tidligere Landsforeningens kursussekretariat udbyder primært kurser for forældre og pårørende samt i begrænset omfang for fagfolk. ikke mindst i det sociale samvær på sommerhøjskolen. At møde andre familier, med de samme dagligdags udfordringer både voksne og børn, ikke mindst søskende, er givende og giver ny inspiration og energi at vende hjem med efter en uge i det Nordjyske. Dagene er ellers delt op med et formiddagsprogram med kursus for forældrene, samtidig med aktiviteter for børn og unge. Eftermiddagene er familiernes egen, men der er tilbud om fællesaktiviteter og om aftenen tændes op i den fælles grill som i år, på trods af, at vejret ikke viste sig fra sin sødeste side alligevel lokkede mange til. Kursusprogrammet bød på en blanding af fællesoplæg og 2 dage med workshops. I år var vi så heldige at vi fik lokket Demetrious Haracopos, Leder af Center for Autisme helt til Vigsø. Han fortalte om adfærdsproblema- tikker, angst, fobier og tvangshandlinger. Desværre havde vi ikke nok tid med ham (hvornår har man nogen sinde det!) så nu må vi se om vi kan lokke ham igen til næste år. Ellers stod programmet i løbet af ugen på workshops med Dorthe Holm om pædagogik i hverdagen, bl.a. sociale historier. Linda Bjerg fra Vejle havde Claus med, som fortalte om at være en ung mand med Aspergers syndrom og hvordan han har klaret sig gennem livet, uden at fortælle sine omgivelser om sit handicap. Et oplæg der gav anledning til mange spørgsmål fra deltagerne. Eva Mortensen satte familien på dagsordenen, så et par familier måtte ud og gå en tur, da workshoppen satte gang i tanker og følelser. Socialrådgiver Ulla Kjer guidede deltagerne gennem den kommunale servicelov og fortalte om handleplaner og klagemuligheder. Landsforeningens formand, Morten Carlsson tog sig af samarbejdet mellem forældre og fagfolk den professionelle familie og havde mange gode råd til, hvordan vi skal sætte krav til de fagfolk, som har med vores børn og unge at gøre i hverdagen. Han fortalte også om den ny ungdomsuddannelseslov, som forpligter kommunerne til at give alle unge mellem år et 3-årigt uddannelsestilbud uanset handicap og funktionsniveau. Hvordan ugen ellers forløb vil vi lade billerne herunder fortælle og slutte af med at takke vores sponsorer: LEGO, som har sendt os 3 store kasser med alverdens LEGO byggesæt til stor fornøjelse for ikke mindst Lasse, som ved alt hvad der er værd at vide om LEGO. Tak til Lasse, hans lillebror og ikke mindst hans forældre for hjælpen i LEGO værkstedet. Østergaard Biler, som for 2. år har stillet bus til rådighed. Bussen bruges til at afhente familier der kommer med toget til Thisted, og i løbet af ugen har vi stor gavn af bussen både til indkøb og ikke mindst til at køre børne/ unge grupperne på diverse udflugter. Der har bl.a. været hold afsted til Bunkermuseet i Hanstholm, byture til Thisted og Ungdomslejren var på fisketur. Demitrious fortæller om angst, forbier og andre adfærdsproblemer Lasse med blot én af sine mange LEGO-konstruktioner Vi spiste sammen ved grillen, trods regnen silede ned Fællestur til stranden, hvor vejret viste sig fra sine pæne side 16 Nr. 7 September 2007 Landsforeningen Autisme Medlemsblad Nr. 7 September 2007 Landsforeningen Autisme Medlemsblad 17

10 Hilsen fra Pernille hjælper for Erik og med på sommerhøjskolen for 3. år. Mange tak for sidst! Jeg vil meget gerne skrive et par linjer i forbindelse med sommerhøjskolen, som fra min side var en vellykket oplevelse for tredje gang. Det er både spændende og lærerigt at være med, som såvel hjælper for Erik, samt ved deltagelse i de forskellige foredrag. Personligt synes jeg i år det var virkelig godt at høre den unge mand med Aspergers syndroms livshistorie. Hans fortælling og beretning om livets vanskeligheder, glæder og succesoplevelser. Hvert år når jeg har fået papirerne i hånden om årets program har jeg tænkt: Hold op hvor bliver det spændende, og jeg er aldrig taget skuffet hjem. I har virkelig gjort et fantastisk stykke arbejde. tak for det. Netcaféen var som ventetgodt besøgt Vi havde vores egen fodbolddommer faktisk to! Michael og Richardt Ungdomslejren I forbindelse med sommerhøjskolen, for familier med handicappede børn, bliver der arrangeret en ungdomslejr bestående af unge mellem år (primært søskende, men også velfungerende unge med diagnose). I sommeren 2007 var der ca. 20 unge og 4 ledere. Programmet er planlagt i forvejen, og lederne sørger for at alle er med! Forskellige eksempler på programmet kunne være; fodbold, strandtur, motor cross, dragebygning, bål og snobrød, klatretårnet, byture og selvfølgelig en tur i vandlandet! Ungdomslejren har deres egen hytte og en telt lejr. Hytten blev hovedsageligt brugt som samlingssted for måltiderne, men ud over det mødes de unge, ofte på eget initiativ om aftenen, hvor hytten var til fri afbenyttelse! De unge står alle i samme situation; de er påvirket af et handicap på en eller anden måde. Det kan være et familiemedlem, eller dem selv der har diagnosen. Alle kan snakke sammen om det, og det er spændende at høre om det fra en andet perspektiv. I år er folk gået her fra med mange nye oplevelser og tanker en ting er sikkert, de vil alle komme igen til næste år! Sofie Vilhelmsen, Storesøster Også en stor»hyldest«skal lyde til pædagoger og hjælpere for børnegrupperne. Jeg synes også fællesmiddagene er en utrolig god ting, med mulighed for at spise sammen og mødes familier imellem. Kreativiteten var stor i malerværkstedet Ikke mindst RIGTIG godt med mulighed for nedenunder, at sidde i mindre forældregrupper for familier med behov for dette. Håber i får en masse god feedback. Endnu engang mange tak for tre gode år på sommerhøjskole. Tobias, Marco og Edin gav den hele armen Unge fra lejren gik deres egen tur 18 Nr. 7 September 2007 Landsforeningen Autisme Medlemsblad Nr. 7 September 2007 Landsforeningen Autisme Medlemsblad 19

11 Region Hovedstaden BOING...Børne- & ungesiden! Om autisme... Sara Damgaard Stefansen, Thorsøe Jeg ved, hvor svært er. Jeg har 2 brødre, der er autister. Det er svært nogle gange at forstå dem. Den ene var 7 år inden han rigtig fik sprog. De er 26 år og 11 år i dag. Ham på 11 år bliver nemt sur og hidsig. Nogle gange bliver han ked af det. Han går på en autist skole. Han er også i aflastning nogle gange. Det er han glad for. Ham på 26 år bor i fællesskab sammen med andre autister. Og han har fået et flexjob 4 timer om dagen i Rema Nogen gange er det rigtigt svært at være søster til to brødre, der er autister. Jeg har også en bror på 25 år, der ikke er autist. Kærlig hilsen Sara, lillesøster 9 år Region Hovedstaden Tema aften om ABA metoden Arrangør: Region Hovedstaden Sted: Lyngby Bibliotek Stadsbibliotekssalen Dato: 24. oktober 2007 Foreløbigt program: Kl ABA (Anvendt adfærdsanalyse) Teori og praksis Oplæg v/anja Hansen, ABA pædagog og supervisor Kl Pause Kl ABA Personlige erfaringer Oplæg v/tina Lope mor til Max, der deltager i Københavns Kommunes ABA inspirerede heldagstilbud (børnehave). Kredsforeningen Fyn Kl Spørgsmål og afrunding Panel bestående af oplægsholdere samt Caroline Skotte Hansen ABA Supervisor på Freja Skolens kompetencecenter KBH Kommune samt Martin W. Andersen far til barn i KBH Kommunes ABA inspirerede heldagstilbud (skole). Arrangementet er gratis, men vi beder om tilmelding til. Kreds København/Frederiksberg Tlf (telefontid onsdage fra kl ) Se alle vores arrangementer på hjemmesiden Kredsforeningen Sønderjylland Reminder om arrangementerne i oktober Vi vil gerne minde jer om vores forestående arrangement med Landsforeningens socialrådgiver Ulla Kjer. Det foregår på Fjordskolen den 3. oktober fra kl Torsdag den 11. oktober holder vi»hyggeaften med rødvin og ost«, hvor der er mulighed for at oprette netgrupper m.v. Begge arrangementer er gratis, så bare mød op! Nærmere beskrivelse på Vi vil gerne opfordre jer til at følge med på vores hjemmeside om kommende arrangementer. Desuden vil vi igen opfordre jer til at vi får jeres adresser, da det er meget tidskrævende og dyrt for os at skrive almindelige breve. Her en appetitvækker om nogle af vores kommende arrangementer: I ugen, hvor bladet udkommer, lørdag den 29. september afholder vi»grøn aften«for forældre til nydiagnosticerede børn. I november holder vi temaaften om skolevalg I februar danner vi nye netværksgrupper. Efter succesen sidste gentager vi»autisme for begyndere«. Tidspunktet annonceres på hjemmesiden: 20 Nr. 7 September 2007 Landsforeningen Autisme Medlemsblad Nr. 7 September 2007 Landsforeningen Autisme Medlemsblad 21

12 Kredsforeningen Færøerne Áheitan úr Føroyum Vit hava brúk fyri tínum hugskoti Landsfelagið fyri fólk við autismu veit, at tað eru fleiri limir, sum ynskja, at skeið, temadagur ella fyrilestur innan autismubreiddarøki verða hildin. Fyri at kenna tørvin, vilja vit fegin frætta, hvat tit ynskja. Hvør er tørvurin?? Skal tað verða: Grundskeið fyri foreldur? Systkinaskeið? Skeið fyri avvarandi? Ella okkurt heilt annað? Far inn á heimasíðu okkara og send onkrum í nevndini ein teldupost ella ring til okkum og sig, hvør tørvur tykkara er! Indmeldelse i foreningen! Som medlemmer kan optages forældre og pårørende til børn, unge og voksne med autisme spektrum forstyrrelse (ASF) og andre interesserede, herunder firmaer, skoler, bo- og aktivitetssteder og foreninger, der ønsker at støtte foreningens formål. Medlemsskabet er personligt, men man er velkommen til at melde flere familie-medlemmer ind. Årligt kontingent til Landsforeningen Autisme 200,- kr. De 100,- kr. går til det lokale arbejde i kredsforeningerne. Indmeldelse kan også foretages via foreningens hjemmeside: Ja, jeg vil gerne være medlem af Landsforeningen Autisme: Kredsforeningen Aarhus Temaaften: Ph.d.-projekt om sprog og ansigtsaflæsning ved autisme Tid: Onsdag den , kl Sted: DE9 Foreninger for pårørende til psykisk syge i Midtjylland Skovagervej 2, 8240 Risskov Århus Universitetshospital, Risskov, Bygning 23, st. På denne temaaften vil Cecilia Brynskov fortælle om et ph.d.-projekt, som hun netop har påbegyndt på Psykologisk Institut ved Aarhus Universitet. Projektet handler om autisme og om de særlige kendetegn, der er ved børn med autisme og deres måde at opfatte talesprog og ansigter på. I oplægget vil hun give en letforståelig introduktion til den viden, vi i dag har om sprog og ansigtsaflæsning hos mennesker med autisme. Hun vil i den forbindelse præsentere en mulig forklaring på det paradoks, at mange børn og voksne med autisme på den ene side har så usædvanligt gode evner, når det gælder opfattelsen af detaljer i lyde og billeder, mens de på den anden side ofte har svært ved at tilegne sig sprog (som jo netop kræver god lydopfattelse) og ved at aflæse ansigter (som jo netop kræver god visuel opfattelsesevne). Til sidst vil hun komme ind på, hvilken sammenhæng der kan tænkes at være mellem de særlige opfattelsesevner, der kendetegner mange mennesker med autisme, og det faktum, at børn med autisme har en usædvanlig stor hjernevækst i de første leveår. Der vil være rigelig tid til spørgsmål og diskussion. Foreningen giver kaffe og småkager. Tilmelding: Marianne Banner, eller tlf Navn: Adresse: Postnr. og by: Telefon: EAN-nummer: Jeg er forælder til: Navn: Jeg har selv diagnosen Jeg er fagperson Kommentarer: Blanketten sendes til: Mobil: pårørende til: født år: og er født år: Andet Landsforeningen Autisme, Att. Sekretariatet, Herlev Hovedgade 199, 2730 Herlev Hvis du ikke ønsker at klippe i bladet, kan du tage en fotokopi! 22 Nr. 7 September 2007 Landsforeningen Autisme Medlemsblad Nr. 7 September 2007 Landsforeningen Autisme Medlemsblad 23

13 Magasinpost ID-nummer B Portoservice Postboks Pandrup Kredsforeninger og udvalg Kredsforeningen København/ Frederiksberg: Rebecca Rant... Tlf Tine Heerup... Tlf Kredsforeningen Nordjylland: Jørn Poulsen... Tlf Bente Jessen... Tlf Kredsforeningen Ribe: Bo Plet... Tlf Kredsforeningen Roskilde: Uffe Mohrsen... Tlf Kirsten Christensen... Tlf Kredsforeningen Storkøbenhavn: Kontaktperson: Torben Riis-Nielsen... Tlf Kredsforeningen Bornholm: Max Kjær... Tlf Susanne Sonne... Tlf Kredsforeningen Frederiksborg: Allan Jensen... Tlf Charlotte Sloth Jensen. Tlf Kredsforeningen Fyn: Else Worm Jørgensen... Tlf Kredsforeningen Færøerne: Landsfelagið fyri fólk við autismu...tlf Maiken Skardenni...Tlf Kredsforeningen Grønland: Ando Møller...Tlf Kredsforeningen Herning: Søren Dalgaard... Tlf Kredsforeningen Storstrøm: Alice Seldal... Tlf Kredsforeningen Sønderjylland: Annette Lund Dreyer... Tlf Lene Ravnsgaard... Tlf Kredsforeningen Vejle: Kollektiv ledelse, kontaktperson: Inge Frisgaard... Tlf Kredsforeningen Vestsjælland: Thomas Fabricius... Tlf Kredsforeningen Viborg: Peter K. Nielsen... Tlf Birgit Flæng Jørgensen Tlf Kredsforeningen Århus: Marianne Banner... Tlf Børne Elsebeth Pii Svane... Tlf Voksen Jane Hellkvist... Tlf Aspergerforeningen: Kontaktperson: Aage Sinkbæk...Tlf NLD-gruppen: Kontaktperson: Katrine Hald Kjeldsen...Tlf Karen Prætorius...Tlf Efterskoleudvalg: Kontaktperson: Hanne Veje...Tlf Retssikkerhedsudvalget: (AS-repr. = Aspergerrepræsentant i kredsforeningen) 24 Nr. 7 September 2007 Landsforeningen Autisme Medlemsblad