Vi har fået udarbejdet vedhæftet skitseforslag på vores ejendom på Måløv Stationsplads som vi vil sende ind i forbindelse med høring af lokalplan 135.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vi har fået udarbejdet vedhæftet skitseforslag på vores ejendom på Måløv Stationsplads som vi vil sende ind i forbindelse med høring af lokalplan 135."

Transkript

1 Mail fra Jeudan til By, Kultur og Erhverv, sendt fredag :10 Hej Claus, Vi har fået udarbejdet vedhæftet skitseforslag på vores ejendom på Måløv Stationsplads som vi vil sende ind i forbindelse med høring af lokalplan 135. Jeg håber at i vil syntes om forslaget som stemmer meget godt over ens med de indsigelser jeg har kunnet læse på hjemmesiden. God weekend. Med venlig hilsen LARS HOFFMANN PROJEKTCHEF JEUDAN A/S SANKT ANNÆ PLADS KØBENHAVN K JEUDAN.DK T D M Jeudan bygger på mere end 110 års erfaring med at eje og vedligeholde nogle af Københavns mest markante ejendomme, og tilbyder i Jeudan Servicepartner et bredt udbud af rådgivnings- og serviceydelser.

2 MÅLØV DETAILHANDEL 3D ILLUSTRATION_MÅLØV DETAILHANDEL SET FRA NORDVEST

3 DIAGRAMMER_ANALYSE AF SAMMENHÆNG MELLEM ERHERVSOMRÅDE OG MÅLØV BY DIAGRAM 1_Eksisterende forhold DIAGRAM 2_Fremtidig situationsplan jf. Forslag til Lokalplan 135 Områdets forskellige typologier som de ser ud i dag. Er det rigtigt at placere et stort detailbyggeri klods op af et boligområde? Dette vil i så fald kræve at man nedriver et eksisterende parcelhus og etablerer et større parkeringsområde til det nye detailcenter. DIAGRAM 3_Alternativ til placering DIAGRAM 4_Fremtidig urban integration Det vil give mere mening at placere den nye detailhandel på sydsiden af Måløv Byvej så bygningen placeres i en kontekst hvor den passer ind i den eksisterende typologi. Den nye detailhandel ligger i tæt relation til boligområdet nord for Måløv Byvej og er med til, at skabe forbindelse mellem den lille skala af boliger og det nye større detailhandelsområde.

4 SITUATIONSPLAN - 1:1000 / EKSISTERENDE FORHOLD

5 SITUATIONSPLAN - 1:1000 FREMTIDIGE FORHOLD

6 ETAGEPLAN - STUEETAGEN 1:500

7 ETAGEPLAN - 1.SALSPLAN 1:500

8 EKSISTERENDE - LUFTFOTO

9 3D ILLUSTRATION - VIEW #1

10 3D ILLUSTRATION - VIEW #2

11 AREALOPGØRELSE Sag: Z-0310_Jeudan_Måløv_detailhandel Emne: Arealopgørelse for bebyggelse på Matr. Nr.: 12bg Dato: Rev. dato: Initial: USR AREALOPGØRELSE FOR BEBYGGELSE PÅ MATR. NR.: 12BG FUNKTIONSOPDELING - DIAGRAM Arealer & Bebyggelsesprocent K Grundareal m2 Incl. areal erhvervet mod jernbane m2 Stueetage Navn Areal Detail Dagligv. Kontor Lager Areal Detailhandelsvirksomhed A, B & D m2 x NOTE: Areal jf. BBR for bygning nr. 15 Areal Detailhandelsvirksomhed E & F m2 x NOTE: Areal jf. tegningsgrundlag Areal Dagligvarehandler G m2 x NOTE: Areal jf. tegningsgrundlag Areal Dagligvarehandler H m2 x NOTE: Areal jf. tegningsgrundlag Areal Detailhandelsvirksomhed I 684 m2 x NOTE: Areal jf. tegningsgrundlag Areal Kontor J (stueetage) 405 m2 x NOTE: Areal jf. tegningsgrundlag Areal Håndværkerhotel - lager (stueetage) m2 x NOTE: Areal jf. BBR for bygning nr. 2 Areal Håndværkerhotel - kontor 716 m2 x NOTE: Areal jf. BBR for bygning nr. 13 A,B,D E,F Håndv. hotel J Samlet bruttoetageareal for stueetagen m2 1.Sal Navn Areal Detail Dagligv. Kontor Lager Areal Kontor J (1.sal) 405 m2 x NOTE: Areal jf. tegningsgrundlag Lager K (1.sal) 471 m2 x NOTE: Areal jf. tegningsgrundlag Areal Håndværkerhotel - lager (1.sal) 293 m2 x NOTE: Areal jf. tegningsgrundlag Samlet bruttoetageareal for 1. sal m2 Samlet bruttoareal Samlet bruttoetageareal - Detailhandelsvirksomhed m2 Samlet bruttoetageareal - Dagligvarehandler m2 Samlet bruttoetageareal - Lager m2 Samlet bruttoetageareal - kontor m2 Samlet Bruttoetageareal Bebyggelsesprocent m2 Bebyggelsesprocent ( m² grund) 51 % NOTE: Max tilladt BP jf. Lokalplansforslag 118 er 70 % Detailhandelsvirksomhed Dagligvarehandler Kontorer Lager Håndv. hotel G Håndv. hotel H I J N Parkering Krav til parkering Krav jf. forslag til Lokalplan Detailhandelsvirksomhed 1 pp. pr. 75 m2 NOTE: Detailhandelsvirksomhed jf. Lokalplansforslag 118 Krav jf. forslag til Lokalplan Lager 1 pp. pr. 50 m2 NOTE: Fremstillings og lagervirksomhed jf. Lokalplansforslag 118 Dagligvarehandler 1 pp. pr. 25 m2 NOTE: Erfaringstal Krav jf. forslag til Lokalplan Kontorer 1 pp. Pr. 30 m2 NOTE: Administrations- og servicevirksomhed jf.lokalplansforslag 118 Parkering jf. udleveret tegningsmateriale i terræn Eksisterende parkering i terræn - indenfor matr. Nr. 12bg 146 pp Parkering i terræn - udenfor matr. Nr. 12bg 32 pp NOTE: Jf. tegningsgrundlag men ikke etableret Eksisterende parkering i terræn - Total 178 pp Parkeringsdækning - fremtidige forhold Parkeringsdækning - Detailhandelsvirksomhed 58 pp Parkeringsdækning - Lager 40 pp Parkeringsdækning - Dagligvarehandler 92 pp Parkeringsdækning - Kontor 51 pp Parkeringsdækning i alt 240 pp Behov for etablering af parkeringspladser (pp) 62 pp (Ikke opfyldt) Friarealer Samlet bruttoetageareal Friareal i terræn m2 Friareal i terræn m2 NOTE: Jf. tegningsmaterialet Friarealer i alt 26 %