BYGNINGER & SKYBRUD - FOREBYGGELSE OG AKUTINDSATS. Foto: Svendborg Vand.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BYGNINGER & SKYBRUD - FOREBYGGELSE OG AKUTINDSATS. Foto: Svendborg Vand."

Transkript

1 BYGNINGER & SKYBRUD - FOREBYGGELSE OG AKUTINDSATS KONFERENCE ONSDAG DEN 13. JUNI 2012, TEKNOLOGISK INSTITUT, TAASTRUP STRATEGI-WORKSHOP TORSDAG DEN 14. JUNI 2012, TEKNOLOGISK INSTITUT, TAASTRUP Materialer og metoder best practice og nyt på vej Bliv opdateret på løsninger til Lokal Afledning af Regnvand (LAR) Få styr på forsikringen dækning og finansiering af skybrudsskader Udbedring og forebyggelse af senskader Risk Management i et Facilities Management perspektiv Foto: Svendborg Vand. Key note: Kasper Guldager Jørgensen, arkitekt, leder af GXN, partner i 3XN og i bestyrelsen for Dansk Selskab for Materialeteknologi Hør cases fra: KAB og Novo Nordisk nye domicil: Sådan forbereder vi os! Besøg s laboratorier: Hands on i beton - og skimmellaboratorierne I samarbejde med

2 KONFERENCE - FORMIDDAG 08:30 09:00 09:15 Indtjekning og morgenbuffet Velkomst og indledning Bygninger & Skybrud når regnen stopper begynder problemerne Marie Lundberg Hansen, BYENS NETVÆRK Skybruddet 2011, og hvordan vi er forberedte til et nyt! Få historien om, hvad boligorganisationen og frontløberen KAB gjorde, da skybruddet brød løs; hvad det har givet af erfaringer, og hvad det har kævet af mandetimer, skadeudbedring, investeringer og inddragelse af beboerforeningerne. Margrete Pump, kundedirektør, KAB 11:55 12:40 -Hvem kan i fremtiden ikke få boliglån, fordi boligen ikke kan forsikres? Torben Weiss Garne, underdirektør, Forsikring & Pension Forebyggelse og beredskabsplaner i Novo Nordisk nye domicil Få indblik i, hvordan Novo Nordisk har arbejdet med skybrud i forbindelse med projektering af det nye domicil i Bagsværd. Byggeriet består bl.a. af et bebygget areal på m2, underjordisk parkering og et grønt område i forskellige niveauer. Robert Blom Andersen, Senior Project Manager, Novo Nordisk A/S Frokost 10:00 10:45 11:10 Materialer og metoder best practice og nyt på vej Hør, hvordan DI arbejder med at åbne og modne markedet for miljøteknologiske produkter (også de, som ikke er født miljøteknologiske), få indblik i State of the art og hvordan byggeriet forbereder sig på skybryd og fremtidens løsninger også til gavn for eksporten. Christina Busk, konsulent, Dansk Industri Pause med forfriskninger Forsikringsforhold dækning og finansiering af skybrudsskader - Q&A -Forsikringsforhold Hvad lærte forsikringsbranchen af skybruddet den 2. juli? -Forsikringsbranchens ændrede betingelser som følge af klimaændringer hvilke betydning får det for dig? -Hvem har ansvaret, og hvem skal betale, herunder krav til forebyggelse og skadebegrænsning? 13:40 14:20 Metoder til Lokal Afledning af Regnvand (LAR) og deres effektivitet Større og hyppigere regnmængder betyder, at der må findes alternative løsninger til at håndtere regnvand end at lede det direkte til kloakken: Regnvandet må transporteres på overfladen eller betragtes som en ressource, der forsinkes, opmagasineres, nedsives eller fordampes. Hør om udfordringer og metoder til at gribe det an. - Klimaændringernes betydning for kloaksystemet - Få overblik over LAR metoder og deres effektivitet - Hør om nye projekter samt igangværende forskning, herunder et klima koncept om håndtering af regn kombineret med energi Hanne Kjær Jørgensen, seniorkonsulent, Kort pause med forfriskninger Tilmeld dig på

3 KONFERENCE - EFTERMIDDAG 14:30 WORKSHOPS Risk Management i et Facilities Management perspektiv Hør, hvordan du får overblik og styr på bygninger og deres anlægskomponenter, så du kan udarbejde en risikoanalyse som baggrund for både en forebyggelses- og en beredskabsplan ved oversvømmelse og skybrud. På workshoppen gennemgås bygningernes indretning og disponering med primær fokus på anvendelse og placering af funktioner og udstyr ud fra en Space Management og Risk Management betragtning. Preben Gramstrup, indehaver fm3.dk WORKSHOPS send gerne forslag til bygningscases ind på forhånd - dog senest fredag den 1. juni 2012 Beton-laboratoriet - hands on nye belægninger -Få overblik over typer af vandafledende belægninger; deres anvendelsesmuligheder og begrænsninger -Hands on nye belægninger, herunder permeable stenbelægninger og permeable in-situ belægninger med stenskeletter i variable farver og graderinger -Hør, hvad der karakteriserer de nye belægninger og hvordan de anvendes i praksis -Incitament, vedligehold, anvendelse i nybyg og gennemgribende renovering få svar på dine spørgsmål af beton-eksperterne Thomas Pilegaard Madsen, konsulent Bygningens risikoområder og skadeservice - forebyggelse og udbedring Skimmelsvamp er en typisk skade efter skybrud, men også mindre iøjnefaldende vandskader som følge af mere og hyppigere regn. Besøg Skimmellaboratoriet og få indblik i: -Fra kælder til tag hvor gemmer problemerne sig? -Håndtering og forebyggelse af fugtfølsomhed i materiale og konstruktion -Skimmels livscyklus hvad skal du være obs på? Kathrine Birkemark Olesen, teamleder og Carsten Johansen, seniorkonsulent 15:50 Pause med forfriskninger, netværk og besøg på udstillingen 16:20 Få visionære og spektakulære bud på nye måder at anvende materialer på, som sikrer en grøn og bæredygtig udvikling inden for byggeriet - Hør og se eksempler fra danske og internationale bygningsværker om nye måder at anvende materialer på, som sikrer en grøn og bæredygtig udvikling inden for byggeriet og på oplevelser med fokus på brug af vand - Få et glimt af, hvad fremtidens arkitektur byder på og hvilke rolle vand spiller. Kasper Guldager Jørgensen, arkitekt, leder af GXN, partner 3XN og i bestyrelsen for Dansk Selskab for Materialeteknologi GXN er tegnestuen 3XNs innovationsenhed, som udvikler og innoverer arkitekturen med nye overflader og materialer og med teknologier som nanoteknologi og biomimicry og Kasper er dertil en internationalt anerkendt kapacitet når det handler om integration af nye materialer og teknologier, klimatilpasning og bæredygtighed. 17:00 Dirigentens afrunding 17:10 Farvel og tak for i dag Tilmeld dig på

4 STRATEGI-WORKSHOP 08:30 09:00 WORKSHOP OM STRATEGI OG 12:30 BEREDSKABSPLAN FOR SKYBRUD Workshoppen giver dig den nødvendige 13:30 viden og indsigt som du skal have med i en strategi for forebyggelse, akutindsats og opfølgning på skybrud og oversvømmelse, så du kan gå hjem og udarbejde en færdig strategi ud fra tjeklister o.a.. Morgenbuffet Hvad skal med i en beredskabsstrategi for bygninger? Fokus på materialer og konstruktion - Hvilke muligheder har du? Gennemgang af bygningscases fra kælder til tag STRATEGI- - Kortlægning og afhjælpning af fugt- og skimmelskader - Gode råd i forbindelse med konstruktionsopbygning og materialevalg - Forebyggelse og skadesbegrænsning af fugt- og skimmelskader ved nybyggeri og renoveringer 16:00 WORKSHOP Kathrine Birkemark Olesen, teamleder og Carsten Johansen, seniorkonsulent Byggeri Frokost Beredskabsplaner i forsikringsperspektiv bør og skal Få styr på krav til indhold ud fra en forsikringspolitisk vinkel, både såvidt angår det praktiske som det juridiske: - Indhold i en beredskabsplan i masseskade situationer som skybrud - Hvilke krav er lovmæssige og for hvem (er der forskel på privat/offentlig)? - Hvad skal rapporteres og hvordan? - Hvad kan og skal du som forsikret selv gøre og hvad skal der gives godkendelser til? - Hvilke ressourcer stiller forsikringsselskaberne til rådighed og til hvilken pris? Brian Wahl Olsen, skadedirektør, Claus Elmquist-Clausen, advokat, Alm. Brand Farvel og tak for i dag Der indlægges pauser formiddag og eftermiddag med kaffe, te og forfriskninger Hvad skal med i en beredskabsstrategi for afledning af regnvand? - Hvordan bliver vi bedre til at håndtere regnvand under skybrud? - Hvilke muligheder er der inden for LAR, herunder faskiner, regnbede, grønne tage mv.? - Merværdien af LAR-løsninger, herunder regnvand som ressource Ulrik Hindsberger, centerchef, Rørcentret Tilmeld dig på

5 SUPPLIER RELATIONSHI MANAGEMENT BYGNINGER & SKYBRUD Konference Heftige skybrud med monsunlignende regn forventes fremover at blive procent kraftigere. Få viden, inspiration og redskaber til, hvordan du forbereder dig på vandet, og få et indblik i, hvilke løsninger man arbejder med fremadrettet. På konferencen tager eksperter, bygherrer, rådgivere og facilities management fat på strategi, viden og forståelse for sammenhænge, forebyggelse, akutplaner og på workshopdagen får du lejlighed til at komme i dybden med de faktorer, som en strategiplan for dine bygninger skal og bør indeholde. Forsikring & Pension opdaterer dig med forsikringsbranchens ændrede betingelser som følge af de øgede vandmasser hvem har hvilke ansvar, hvem skal betale og hvilke bygninger vil i fremtiden ikke kunne få boliglån, fordi ingen vil forsikre bygningen? Mød Dansk Industri, som arbejder med State of the art -løsninger, og med løsninger, der gør eksisterende produkter miljøteknologiske også til gavn for eksporten! Rørcentret opdaterer med alternative løsninger til at håndtere regnvand, med metoder til transport af regnvandet på overfladen, forsinkelse, opmagasinering, nedsivning eller fordampning, og hvordan vand som ressource tænkes ind i et klimakoncept kombineret med energi! Novo Nordisk og KAB inspirerer til strategi. Boligorganisationen og frontløberen KAB havde truffet forholdsregler for skybruddet men blev alligevel voldsomt ramt. Få historien og hør, hvordan man forbereder sig på kommende skybrud og monsterregn. Også i Novo Nordisk nye domicil i Bagsværd tager man højde for skybrud og monsterregn i forbindelse med projektering af byggeriet, som i øvrigt er tegnet af Henning Larsen Architects. Besøg s laboratorier, f.eks. Skimmellaboratoriet, hvor du bl.a. får viden om, hvordan du forebygger, skadeudbedrer og spotter skader, der først viser sig efter flere måneder eller halve år. Du kan også vælge at besøge Betoncentret og oplev forskellige typer af vandafledende belægninger, høre om deres anvendelsesmuligheder og begrænsninger og blive introduceret til nye belægninger som permeable stenbelægninger og permeable in-situ belægninger med stenskeletter i variable farver og graderinger. SUPPLIER Og bliv blæst væk af Kasper Guldager Jørgensen, når den internationalt anerkendte kapacitet, hvad angår integration af nye materialer og teknologier, klimatilpasning og bæredygtighed og leder af 3XN s innovationsafdeling GXN, sætter skybrud og monsterregn ind i klimakonteksten og tager dig på en tur rundt i verden for at se, hvordan overflader og vand kan spille en helt særlig rolle for bygningerne. Workshop Når regnen stopper begynder problemerne... Direktøren for Alm. Brands skadecenter og afdelingsleder af juridiske afdeling, samt eksperter fra giver dig på workshoppen den nødvendige viden og indsigt, som du skal have med i en strategi for forebyggelse, akutindsats og opfølgning på skybrud og oversvømmelse, så du kan gå hjem og udarbejde en færdig strategi. Gå ikke glip af denne unikke workshop særskilt tilmelding på k72726 Læs mere og tilmeld dig på

6 RELATIONSHI PRAKTISKE OPLYSNINGER Tid og sted Konference onsdag den 13. juni 2012, Strategi-Workshop torsdag den 14. juni 2012, Gregersensvej, 2630 Taastrup Telefon Pris for konferencen er kr ,- pr. deltager (plus moms). for workshop er kr ,- per deltager (plus moms) Tilmeld dig begge arrangementer til en samlet pris på 5.990,- (plus moms) Prisen inkluderer forplejning og materiale. Bekræftelse sendes efter modtagelse af tilmelding. Rabat Ved fire eller flere samtidige tilmeldinger fra samme virksomhed opnår I 10 % rabat. Rabatterne kan ikke kombineres. Særrabatter for medlemmer af Byens Netværk 15 %. Sådan tilmelder du dig lettest Telefon Konference: Workshop: NB! Tilmelding er bindende Afbestillingsbetingelser Afmelding skal ske skriftligt. Ved flytning eller afmelding senere end 2 uger før kursusstart betales et gebyr på 15 % af kursusprisen. Ved flytning eller afmelding senere end 2 uger før betales hele kursus prisen. Såfremt du bliver forhindret, er du naturligvis altid velkommen til at sende en anden deltager fra virksomheden. Yderligere oplysninger Anne Kristine Busch, NYHED Modtag nyheder om kurser og konferencer pr. fremfor fysisk post: