AlfaNordic Magazine #05

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AlfaNordic Magazine #05"

Transkript

1 Al AlfaNordic Magazine Maj 2015 Indhold Tema Medical Devices - Et nyt område i AlfaNordic A/S Focus på Medical Devices: Jytte Hjelmsmark og Helle Nygård Nyheder Intern træning med Blachman, AlfaNordics nye hjemme side, nye ansatte m.m. #05 Interview, foto, grafik og layout af Kim Blidorf.

2 AlfaNordic har traditionelt været et kompetencehus med fokus på rådgivning indenfor GMP. GMP er stadig kerneområdet, men nu bliver banen kridtet større op med et nyt stort område, med råd givning inden for medical devices. Henrik Linnemann er den nuværende leder af om rådet, men planen er, at han kun skal være en kickstarter. Her introducerer Henrik området, men hvad er egentlig idéen med det hele fremover? Den naturlige vej for os Medical devices 2

3 Hvordan ser AlfaNordics medical devices-afdeling ud? Den består af 6-7 folk - nogen mere hardcore end andre, så det er allerede en fuldblodsafdeling med rådgivere og den skal vokse mere, for den matcher endnu ikke markedet. Vi har gode folk, som kan gå ud og rådgive om, hvad der er vigtigt at have i fokus. De fleste kan træne både internt og eksternt. Vi laver selv meget intern træning, for at blive endnu skarpere på det her område. Vi har hele tiden antennerne ude, og vi er godt i gang med at ansætte endnu flere. Det var sådan set netværkssalg, der satte det hele i gang. De først opgaver fik vi gennem netværket, og vi havde folk, der kunne råd give inden for medical devices. Derefter be gyndte vi også at ansætte flere. Hvorfor skal AlfaNordic ind og rådgive ift. medical devices nu? Medical devices er en stor branche herhjemme, som også er stærkt reguleret, og den lapper ind over GMP-området, som er vores kernekompetence. Der er et helt krydsfelt der, så det er meget naturligt, vi bevæger os derhen. Ellers frasiger vi jo os jo i teorien samtidig en del af GMP-branchen. Vi sidder med en masse folk, der kan både det ene og det andet, som har erfaringen fra både medical devices- og pharma-området. Der pågår løbende ændringer af regulativerne for device-området, som betyder at dele af området regulatorisk bevæger sig mod den regulering, vi kender fra pharma. Når nye ændringer træder i kraft, vil det for mange virksomheder være en udfordring at tolke, hvad skal der til, hvad der er nok osv. Her er det vores mission, at komme ind og hjælpe med de kompetencer, vi besidder. Medical devices direktivet er pt. ved at blive opdateret. Det er ikke endeligt godkendt, men man snakker f.eks. om en QP (Qualified Person) - altså en, der frigiver. Noget vi ken der fra lægemiddelbranchen. Det kan blive et af de nye krav. Der er mange krav til, hvordan sådan en faglig person skal være, og så opstår der en masse spørgsmål: Hvordan skal vi implementere det? Skal vi nu til at opfinde noget nyt? Her kan vi komme ind og facilitere processer og hjælpe, for nu har vi et område - en gruppe, som er velbevandret i det her og følger meget med i det. Det er jo ikke fordi, der er sket en markedsrevolution, men vi har 3

4 som firma bevæget os, ved at få mange brede kompetencer ind, så det giver rigtig god mening, at vi også udbyder rådgivning indenfor medical devices nu. Hvorfor er det dig, der leder medical devices? Jeg var fortaler for at pushe det, og desuden er jeg selv gammel valideringshaj, siger Henrik med et glimt i øjet. Og så jeg har arbejdet med medical devices tidligere. Når det er sagt, så har jeg jo normalt et andet fokus, så det er meningen, at der skal komme en leder ind og overtage min position. Hvad skal der ske med AlfaNordics device-område i år? Vi skal have skabt en større bevidsthed omkring, at vi rådgiver indenfor medical devices. Vi har sat gang i en masse nye initiativer. Vi får bl.a. kontakt til en masse nye virksomheder, som tidligere ikke har haft noget pharma og biotek, og som derfor ikke kender os. Ligeledes skal gruppen blive større og bedre. Vi sigter mod at finde den rigtige person, til at drive området videre. Hvis den person sidder derude et sted og tænker: Det er da lige mig, så vil jeg meget gerne høre fra ham eller hende. Det behøver faktisk ikke være en, som er super specialist indenfor medical devices. Man er jo mere en leder og salgsperson end specialist. Selvfølgelig skal personen kunne tale med om tingene, men man behøver ikke være i det samme detaljeniveau, som super specialisterne. Det er vigtigere, man er i stand til at gå ud og sælge til kunderne og pleje de folk, man ansætter. AlfaNordics tagline er jo Excellence in GMP. Bliver det et problem nu? Nej, jeg tror, det er en styrke, at vi er profileret på GMP. Der er jo som sagt mange steder, områderne er tæt knyttet. Det er bare et udtryk for god synergi - og bliver området stort nok, så kan det jo være, medical devices skal have sin egen tagline, slutter Henrik med et smil. Hvem er den rigtige person? En som har forståelse for at være konsulent ift. at være fastansat. Der er nogle forskelle i arbejdsrutiner, og der er nogle forskelle i personlighed. Det skal også være en med forretningsforståelse. Når man sidder på spidsen af et område, så har man budget og man har an svar for at det lykkes. Man står for insourcing - altså for at hyre de rigtige personligheder og man skal vide, hvad det er for typer mennesker, der er brug for. Hvordan er markedet ift. de mennesker, der skal operere i det? Det her område kan blive stort for os, så det skal være en, der har ambitionerne, og den virketrang der skal til. 4

5 QA er med stort Q Jytte Hjelmsmark er gift, har 3 voksne børn og et gammelt hus - som hun selv maler og pudser på, og hun skal snart være mormor. Hun løber, svømmer og dyrker yoga. Det sidste er rigtig godt, når man sidder så meget ned ved skrivebordet, som hun gør. Jytte er lige nu i gang som QA er i en virksomhed, der producerer IVD-produkter. Hun startede i virksomheden i et FDA-program. Det er Jyttes første opgave for AlfaNordic. Jytte har efterhånden været i nærkontakt med FDA nogle gange, og ved hvad der skal til, når de kommer. Hun har bl.a. været med til at få løftet et warning letter, som godt kan være en omfattende opgave, når man skal eftervise, at man har fået styr på alle afvigelser. 5

6 Hvad betyder det, når man får et warning letter fra FDA? Det betyder jo, at man ikke har levet op til kravene, for man har fået nogle afvigelser, som man ikke har fået løst. Når FDA påpeger af vigelser, så forventer de, at virksomheden får løst og løftet de opgaver, så man kan se, at man er i compliance hele vejen rundt. Hvis man ikke får løst det, som FDA forventer det, så kan det udløse et warning letter. Hvis man så stadig ikke får det løst, kan det medføre et import stop, så man ikke længere kan eksportere til USA. Det kan der så være andre markeder, der kigger på. Så det er ret alvor ligt. Det betyder også, at man ikke får lov til at implementere nye produkter på det amerikanske marked, så længe man har et warning letter, der ikke er lukket. Hvordan får man det lukket? Man skal helt konkret ned og finde årsagen til de specifikke afvigelser, og vise hvordan man vil lukke for dem her og nu. Desuden skal man demonstrere, hvordan man på sigt vil undgå, at de opstår igen. Det kan i nogen tilfælde være et kæmpe projekt, men det er det, der skal til. Hvordan bliver FDA opmærksomme på afvigelser? Typisk ved en inspektion. Hvordan foregår en FDA-inspektion? Der kommer normalt én person i f.eks. 4-5 dage og gennemgår produktion og dokumentation. FDA benytter QSIT modellen (Quality System Inspection Technique), som de går frem efter. Det gælder reklamationer, CAPA er (Corrective And Preventive Actions), og de skal se systemer og produktion. QSIT modellen er beskrevet på FDAs hjemmeside, så man kan sætte sig ned og læse op på forlods. Det kan være en god ide, at have et lokale klar til vedkommende, som er strippet for alt, så der ikke er noget, han eller hun kan sidde og falde over. Desuden bør virksomheden udvælge en eller flere personer, der er dedikeret til denne inspector i de dage. Inspector går frem fra QSITmodellen og ved afslutnings mødet modtager virksomheden eventuelle findings på en Form 483, og her aftales svartider. Svarene sendes rettidigt, til det kontor der skal vurdere og godkende dem. FDA er meget nøje med dokumentationen. En kvindelig inspector bad på et tidspunkt om 10 batch-rapporter. Ved en fejl fik hun kun 9. Det udløste en skideballe af rang og vi måtte hurtigt frembringe endnu en rapport. Det gør man kun én gang. Er det en stikprøve eller går de alt igennem? Det er jo en stikprøve. De beder f.eks. tit om en reklamationsliste. Så vælger de ud, hvad de vil se nærmere på. De går meget op i reklamationer og CAPA er; hvordan håndterer man dem osv. En kvindelig inspector bad på et tidspunkt om 10 batchrapporter. Ved en fejl fik hun kun 9. Det udløste en skideballe af rang og vi måtte hurtigt frembringe endnu en rapport. Tænker du over, at du efterlader noget som konsulent i en virksomhed? Der hvor jeg er nu, efterlader jeg f.eks. nogle FMEA-analyser, der kan danne grundlag for at ændre på nogle processer, og dem har jeg hørt, de vil bruge fremadrettet. Så der har de noget basisdokumentation, som kan bruges. Jeg har også lavet en rapport over batch- og råvare-review, som jeg ved, allerede er blevet brugt som argument i nogle CAPA er. Om de kommer til at bruge rapporten efterfølgende, ved jeg ikke. Pt. hjælper jeg med review og frigivelse af deres produkter i forbindelse med en stor back order-situation. Hvordan foregår en review i praksis? Batch review kan være at se på, om der er hændelser, der ikke er oprettet som NCR/CAPA eller deviation - eller om oprettede hændelser står i forkert status. Efterfølgende kigger man f.eks. råvaredokumentationen igennem for en bestemt måned og følger igennem fra modtagelse til opbevaring. 6

7 I et særligt tilfælde, gik reviewet modsat fra nogle klasse-3 produkter, tilbage til modtagelsen og indgangskontrollen, for at se om de var kommet rigtigt ind i huset. Det er meget GDP det hele. Man ser om alt batchdokumentationen lever op til FDA og om de overholder ISO13485 og de gældende direktiver. Hvornår viste du, du ville lave noget med medical devices? Det er kommet snigende sammen med de generelle kvalitetskrav indenfor laboratorieverdenen, og pludselig var det her, at udfordringerne lå. At det er medical devices er en tilfældighed, men en god en af slagsen. Jeg er i sin tid uddannet laborant og efterfølgende laboratorietekniker. Jeg har bl.a. været ansat inden for fødevareministeriet, på et akkrediteret-/ reference-laboratorie. Her var der - ligesom ved kvalitetsafdelingen ved Rigshospitalets Apotek, høje krav til kvalitet, og jeg blev trænet i inspektioner; hvordan skal doku mentationen være, hvordan skal man gøre ift. laboratorietest, udstyr, og hvordan skal det dokumenteres. Det er både GMP og dokumentation og overholdelse af regulatoriske- og standardkrav. Det er en væsentlig erfaring, som jeg har benyttet som kvalitetschef hos CODAN Medical ApS i det daglige arbejde og ved kunde- såvel som regulatoriske audits. CODAN producerer sprøjter primært til eksport og omkring halvdelen går til USA. CODAN Medical ApS og deres produkter er registreret hos FDA og jeg var Official Correspondent. Derudover er CODAN certificeret i forhold til ISO13485 og MDD(CEmærke). I den forbindelse var jeg ledelsens repræsentant. Hvordan har overgangen fra fastansat til konsulent været for dig? I modsætning til tidligere, så har jeg ikke et ansvar som værende chef. Jeg har selvfølgelig et fagligligt ansvar overfor virksomheden, og det de ønsker sig. Det er nok mest en mental forskel. Man har ikke helt det samme tilhørsforhold til virksomheden, som hvis man er fastansat. Det betyder jo også, at jeg laver det, som QPR / QA gerne vil have, jeg laver. Jeg opfylder deres ønsker, så at sige. Jeg går jo ikke ind og siger, at jeg godt kunne tænke mig at lave det og det, som man måske ville gøre som fastansat. Som konsulent er der lidt mere ro til at for dybe sig i en opgave, for der er mere fokus. Hvis man er fastansat er det hele mere rutiner. Der er andre ting, man skal tage sig af samtidig. Desuden er konsulentopgaverne afgrænsede. Man ved, der er den her opgave fra nu af og en måned frem. Den næste er to måneder osv. Det giver afveksling. Det er spændende, når man kommer ud som konsulent og skal finde en masse ting frem i virksomheden. Det står ikke klar til en, for man kommer jo, fordi der er behov for, at man kommer. Er du blevet accepteret? I starten lavede jeg nogle opgaver, som ingen andre lavede, så på den måde var jeg lidt anderledes, men nu er jeg kommet ind i det her frigivelses-team, som jeg er en del af. Så ja. 7

8 Helle Nygård Portræt Helle Nygård er vokset op på Amager. Nu bor hun i Frederikssund. Hun er vild med teknik. Hun ved, hvad der er værd at vide om pumper og ventiler. Hun har kedelpasser certifikat og kan køre med destillationsanlæg. For tiden arbejder Helle med en validerings opgave hos Novo Nordisk, hvor hun sidder med al doku mentation på en hætteglaslinje og skal være med helt til første batch er kørt. Helle startede som konsulent hos AlfaNordic den 1. december Ud over at arbejde med validering indenfor GMP, så er Helle en erfaren QA er inden for medical devices. Hvor længe har du været konsulent? Før jeg kom til AlfaNordic, var jeg fastansat, så det er ret nyt. Jeg ser det som en stor udfordring at være konsulent. Når man sidder som fastansat i en af de helt store virksomheder, kan man godt blive placeret lidt i en bås. Som konsulent er der helt andre muligheder. Har du altid vist, du ville lave noget med pharma? Da jeg var ung, var jeg hestepige. Så i starten ville jeg være dyrlæge, men så faldt jeg over farmaceutuddannelsen og så var det det, jeg gik efter. Jeg fik min bachelor og læste videre til kemotekniker. Jeg prøvede lidt forskelligt for at finde min rette hylde. Det har vist sig at være QA-arbejde i forskellige former. Så de sidste år har jeg været indenfor QA-området. Hvad var dit første job? Da jeg blev færdig som kemotekniker, kom jeg hurtigt ind i udviklingsafdelingen hos Ferrosan, hvor jeg var med til at udvikle velsmagende vitamintabletter, men også selv skulle stå ved maskinerne. Det var 14 dage efter jeg var nyuddannet. Efter Ferrosan kom jeg til Haldor Topsøe, hvor jeg kørte med ammoniakanlæg til katalysatorer. Der kunne jeg virkelig bruge 8

9 det tekniske, som altid har interesseret mig meget. Derefter kom jeg til Ferring. Jeg har også arbejdet med hydraulikstationer til vindmøller hos PMC og partikelterapi hos Siemens. Mit sidste job før AlfaNordic, var hos ConvaTec, som producerer urinposer og katetere. Der sad jeg i en QA-stilling og havde kontakt med leverandører og kunder med videresalg. Som QA er man vel meget alsidig? Ja, kvalitet er jo kvalitet. Det var også derfor, jeg kunne tage et job hos PMC, selvom det ikke havde noget med pharma eller medical devices at gøre. Hvornår er noget et medical device? Et medical device er mere en fysisk ting, hvor medicin er noget man f.eks. spiser, og så bliver det inde i kroppen. Medical devices er urinposer, pacemakere, medier osv. Noget man bruger som hjælpemiddel i en medicinsk proces. Er medical devices på vej mod GMP? Der kommer et nyt direktiv i år, men ellers har der hele tiden været en løbende udvikling. Før i tiden var der mange garagevirksomheder, der lavede medical devices. Det blev sat i system med ISO Medical devices læner sig mere og mere op ad medicin nu. Det er jo to ting, der ligner hinanden, så det er ikke to vidt forskellige verdener. Det er bare to forskellige sæt regler. Før kunne der indenfor medical devices måske være nogen, der tænkte: Det går jo nok. Det er jo bare en dims, men nu bliver man nødt til at optimere. Man får besøg af FDA, hvis man vil eksporterer til USA. Det er de samme hårde krav, som ved medicin, så det nytter ikke noget, at man siger: Det er jo bare et kateter, så de får et nyt, hvis det ikke virker. Det er nødt til at være i orden, så man må køre sin kvalitetssikring igennem. Hvad er nogen af forskellene? Ved medical devices kigger man mere på det Fortsættes s. 10 9

10 endelige produkt, hvor man i GMP-verdenen kigger meget på produktionen, bygningen osv. Hvis man allerede producerer noget inden for medical devices, kan man få re-certificeret sit scope. Måske ligger det allerede i ens scope, hvis man var klar over, man på et tidspunkt ville lave noget andet, og tænkte det ind i forvejen. Ved GMP er det en større proces at indføre et nyt produkt. Det er også mere gradueret indenfor medical devices. Der er stor forskel på at lave en pacemaker ift. en urinpose. Man skal være meget uheldig for at komme til skade eller dø pga. af en forkert urinpose, men ved en forkert produceret pacemaker, kan man sagtens forestille sig, det kan gå galt. Hvordan passer AlfaNordic ind i den ændring, der sker? AlfaNordic rådgiver inden for begge områder. Det betyder, at man har en viden, man kan bruge på tværs. Hvis man sidder med medical devices, så kan man underbygge det med sin viden fra GMP. Det kan nogle gange være en fordel - særligt hvis man forventer, at FDA står der en dag. Nogen gange er det bare fint, at man lige får en ekstra gradbøjning, en ekstra statistik på og det er jo den, man tit har med fra GMP-verdenen. jo meget praktisk med en konsulent, der også kan træde til mere hands-on ved f.eks. test af en linje eller noget, siger Helle med et smil. Hvad laver du, når du ikke er konsulent? Jeg har jo store børn, så dem bruger jeg en del tid med. Min ene datter har hest, så den tager jeg mig af, når hun skal passe studiet. Jeg tager med til stævner, kører trailer og alt det der følger med som hestepasser. Jeg har selv været konkurrencerytter i mange år. Det var dressur, som jo er præcisionsridning. Samhørigheden mellem hesten og jeg er en stor del af det. Det er en fed fornemmelse, at få det samspil med et dyr. Jeg har selv tit haft rå heste, som jeg har trænet op fra bunden. Og så har jeg en hund, som jeg går til hundetræning med. Jeg vil helst være udenfor. Overrasker det ikke folk, at du er så hands-on og erfaren med det tekniske? Jo, men jeg tror, det faktisk var det, der bl.a. solgte mig ind på min nuværende opgave. Jeg havde en gammel bil, der lavede en del fejl, og jeg havde jo ikke tid til at stå og vente på vejhjælp hver gang, så jeg var nødt til at finde ud af, hvordan jeg kunne løse det. Det viste sig at være et gasspjæld, der tit satte sig. Jeg fandt ud af, hvordan jeg selv kunne pille motorskjoldet af og løsne gasspjældet, så den kunne køre. Jeg kørte aldrig nogen steder uden en 10 er nøgle og en skruetrækker. Henrik (Henrik Linnemann, Senior Partner, red.) så mig en dag stå og rode med det, og så brugte han det, til at sælge mig ind til en opgave, for det er 10

11 Kundefokuseret adfærd AlfaNordic har i april afholdt en stor kursusdag. Et af dagens indslag var tilrettelagt af Henrik Kont fra konsulent firmaet Blachman og omhandlede kunde fokuseret adfærd. Blachman har eksisteret siden 1999 og består af 5 konsulenter, der alle kommer med en salgsog ledelsesmæssig baggrund. Vi optog et videointerview med Henrik Kont. Et lille uddrag kan læses her, og ellers kan hele interviewet ses på vores hjemmeside. Hvad er det, I kan? Vi arbejder med at udvikle adfærd - at blive bedre til at have den kundefokuserede adfærd. Det kan være kommerciel adfærd i ledelsesøjemed. Det kan være decideret salgsadfærd. Det kan være samarbejdsadfærd. Hvad handler dagen i dag om? I dag er en kickstart på et forløb med AlfaNordic. I bund og grund handler det om, at være med til at udvikle kunderne i fælleskab (kunden og AlfaNordic), at få skabt endnu stærkere relationer og udløse det potentiale, der ligger i at intensivere et samarbejde. Konsulenter vil jo altid gerne hjælpe kunderne. Hvor ligger udfordringen i det? Den største udfordring for AlfaNordic i den her sammenhæng er jo, at konsulenterne ikke vil opfattes som kanonsælgere. Det kommer de heller aldrig til. De har en relation og de er kendt for at skabe værdi. Det der kommer til at 11

12 ske, når konsulenterne kommer lidt tættere på kunderne (ved forbedret kommunikation), det er at kunderne bliver endnu gladere for dem. Når folk som ikke har en decideret salgsrolle, bliver udfordret på at skulle tilbyde kunderne noget, så er det første, der dukker op, tanken om den sælger, der ringer midt i maden og vil sælge et avis abonnement eller noget andet, og det er jo ikke den verden, vi befinder os i ift. at skulle skabe merværdi for vores kunder. Det vores erfaringer er ift. at arbejde med specialister i en kommerciel rolle, det er, at de rigtig gerne vil skabe mer værdi for kunden. Det vores erfaringer er ift. at arbejde med specialister i en kommerciel rolle, det er, at de rigtig gerne vil skabe merværdi for kunden. Det er salg på den rigtige måde, og det skaber værdi for både kunden og - i det her tilfælde, AlfaNordic. Hvad får konsulenterne med hjem efter en dag som i dag? Det som folk har fået med sig hjem idag, det er en masse aha -oplevelser. De har fået nogle bekræftelser på, hvem de er, og hvem de arbejder sammen med - og også nogle simple værktøjer, til at kunne forbedre kommunikationen med hinanden (og dermed også samarbejdet). Og til at få synliggjort kommunikationen med kunderne derude, som kræves, hvis man skal ændre nogle ting. 12

13 Nyheder Velkommen til AlfaNordic Siden sidste nyhedsbrev har vi budt velkommen til følgende nye konsulenter: Henrik Broberg Fält. Henrik er ansat som konsulent i Validation. Henrik er uddannet ingeniør med solid erfaring fra pharma inden for QA og validering af udstyr og processer, inkl. IT/ Automation. Henrik kommer fra en stilling som QA Validation Chemist i Novo Nordisk, hvor han været ansat i ca. 10 år. Rune Platou. Rune er tilknyttet som konsulent i Validation. Han er uddannet ingeniør med erfaring fra projektledelse og validering af nyt udstyr & processer i produktion, lean mv., bl.a. fra Novo Nordisk. Patrick A. Grimaud. Patrick er fastansat i Project Management & Process. Patrick er bygningsingeniør, med solid erfaring inden for projektledelse og QA, og har tidligere arbejdet for bl.a. Biogen og Novo Nordisk. Mads G. Vest. Mads er fastansat i QA/QC. Han har siden 2013 været løst tilknyttet som studenter medhjælper, og har netop afsluttet sin uddannelse som kemiingeniør. Ny Director for QA/QC Paul Orlien (POR) er ansat som Director for QA/QC. Paul har mangeårig erfaring fra QA, herunder som leder, og har siden efteråret 2014 været tilknyttet AlfaNordic som konsulent. Ansættelsen af Paul Orlien sker som et led i AlfaNordics vækststrategi for at styrke indsatsen på QA-området. Tram Petersen. Tram er tilknyttet som konsulent på en opgave for SSI indtil udgangen af Tram er uddannet mejeriingeniør med solid QA-erfaring fra bl.a. Novo Nordisk. Anders Widov. Anders er tilknyttet som konsulent i Project Management & Process. Anders er kemiingeniør med solid erfaring som projektleder inden for pharma. AlfaNordic har afholdt personalemøde Mandag d. 18. maj blev der afholdt personalemøde, hvor nye features i vores interne kvalitetssystem blev gennemgået. Frank Winther- Hinge holdt et oplæg om brugen af LinkedIn og den nye hjemmeside blev præsenteret m.m. 13

14 AlfaNordic kursus i Medical Devices AlfaNordic har afholdt kursus i Medical Devices. Nyeste regler, ISO13485-standarden og produktklassificering blev gennemgået. Kurset indeholdt overblik over produkt godkendelsesprocesser, Quality Managementsystemer, dokumentationseksempler og Medical Devices-processer. AlfaNordic har fået ny hjemmeside AlfaNordic har lanceret ny hjemmeside med masser af informationer og nyt spændende layout med interaktive funktioner. Du kan bl.a. få et overblik over vores kompetenceområder og organisation. Du kan læse nyheder og artikler eller downloade relevant materiale, samt se aktuelle stillingsopslag. AlfaNordic kursus i QRM AlfaNordic har afholdt kursus i Quality Risk Management (QRM) og gennemgået nye regler og standarder. QRM-processer blev trænet sammen med AlfaNordics FMECA-model. 14

15 AlfaNordic A/S Islevdalvej 214 DK-2610 Rødovre P: E: CVR: