AlfaNordic Magazine #05

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AlfaNordic Magazine #05"

Transkript

1 Al AlfaNordic Magazine Maj 2015 Indhold Tema Medical Devices - Et nyt område i AlfaNordic A/S Focus på Medical Devices: Jytte Hjelmsmark og Helle Nygård Nyheder Intern træning med Blachman, AlfaNordics nye hjemme side, nye ansatte m.m. #05 Interview, foto, grafik og layout af Kim Blidorf.

2 AlfaNordic har traditionelt været et kompetencehus med fokus på rådgivning indenfor GMP. GMP er stadig kerneområdet, men nu bliver banen kridtet større op med et nyt stort område, med råd givning inden for medical devices. Henrik Linnemann er den nuværende leder af om rådet, men planen er, at han kun skal være en kickstarter. Her introducerer Henrik området, men hvad er egentlig idéen med det hele fremover? Den naturlige vej for os Medical devices 2

3 Hvordan ser AlfaNordics medical devices-afdeling ud? Den består af 6-7 folk - nogen mere hardcore end andre, så det er allerede en fuldblodsafdeling med rådgivere og den skal vokse mere, for den matcher endnu ikke markedet. Vi har gode folk, som kan gå ud og rådgive om, hvad der er vigtigt at have i fokus. De fleste kan træne både internt og eksternt. Vi laver selv meget intern træning, for at blive endnu skarpere på det her område. Vi har hele tiden antennerne ude, og vi er godt i gang med at ansætte endnu flere. Det var sådan set netværkssalg, der satte det hele i gang. De først opgaver fik vi gennem netværket, og vi havde folk, der kunne råd give inden for medical devices. Derefter be gyndte vi også at ansætte flere. Hvorfor skal AlfaNordic ind og rådgive ift. medical devices nu? Medical devices er en stor branche herhjemme, som også er stærkt reguleret, og den lapper ind over GMP-området, som er vores kernekompetence. Der er et helt krydsfelt der, så det er meget naturligt, vi bevæger os derhen. Ellers frasiger vi jo os jo i teorien samtidig en del af GMP-branchen. Vi sidder med en masse folk, der kan både det ene og det andet, som har erfaringen fra både medical devices- og pharma-området. Der pågår løbende ændringer af regulativerne for device-området, som betyder at dele af området regulatorisk bevæger sig mod den regulering, vi kender fra pharma. Når nye ændringer træder i kraft, vil det for mange virksomheder være en udfordring at tolke, hvad skal der til, hvad der er nok osv. Her er det vores mission, at komme ind og hjælpe med de kompetencer, vi besidder. Medical devices direktivet er pt. ved at blive opdateret. Det er ikke endeligt godkendt, men man snakker f.eks. om en QP (Qualified Person) - altså en, der frigiver. Noget vi ken der fra lægemiddelbranchen. Det kan blive et af de nye krav. Der er mange krav til, hvordan sådan en faglig person skal være, og så opstår der en masse spørgsmål: Hvordan skal vi implementere det? Skal vi nu til at opfinde noget nyt? Her kan vi komme ind og facilitere processer og hjælpe, for nu har vi et område - en gruppe, som er velbevandret i det her og følger meget med i det. Det er jo ikke fordi, der er sket en markedsrevolution, men vi har 3

4 som firma bevæget os, ved at få mange brede kompetencer ind, så det giver rigtig god mening, at vi også udbyder rådgivning indenfor medical devices nu. Hvorfor er det dig, der leder medical devices? Jeg var fortaler for at pushe det, og desuden er jeg selv gammel valideringshaj, siger Henrik med et glimt i øjet. Og så jeg har arbejdet med medical devices tidligere. Når det er sagt, så har jeg jo normalt et andet fokus, så det er meningen, at der skal komme en leder ind og overtage min position. Hvad skal der ske med AlfaNordics device-område i år? Vi skal have skabt en større bevidsthed omkring, at vi rådgiver indenfor medical devices. Vi har sat gang i en masse nye initiativer. Vi får bl.a. kontakt til en masse nye virksomheder, som tidligere ikke har haft noget pharma og biotek, og som derfor ikke kender os. Ligeledes skal gruppen blive større og bedre. Vi sigter mod at finde den rigtige person, til at drive området videre. Hvis den person sidder derude et sted og tænker: Det er da lige mig, så vil jeg meget gerne høre fra ham eller hende. Det behøver faktisk ikke være en, som er super specialist indenfor medical devices. Man er jo mere en leder og salgsperson end specialist. Selvfølgelig skal personen kunne tale med om tingene, men man behøver ikke være i det samme detaljeniveau, som super specialisterne. Det er vigtigere, man er i stand til at gå ud og sælge til kunderne og pleje de folk, man ansætter. AlfaNordics tagline er jo Excellence in GMP. Bliver det et problem nu? Nej, jeg tror, det er en styrke, at vi er profileret på GMP. Der er jo som sagt mange steder, områderne er tæt knyttet. Det er bare et udtryk for god synergi - og bliver området stort nok, så kan det jo være, medical devices skal have sin egen tagline, slutter Henrik med et smil. Hvem er den rigtige person? En som har forståelse for at være konsulent ift. at være fastansat. Der er nogle forskelle i arbejdsrutiner, og der er nogle forskelle i personlighed. Det skal også være en med forretningsforståelse. Når man sidder på spidsen af et område, så har man budget og man har an svar for at det lykkes. Man står for insourcing - altså for at hyre de rigtige personligheder og man skal vide, hvad det er for typer mennesker, der er brug for. Hvordan er markedet ift. de mennesker, der skal operere i det? Det her område kan blive stort for os, så det skal være en, der har ambitionerne, og den virketrang der skal til. 4

5 QA er med stort Q Jytte Hjelmsmark er gift, har 3 voksne børn og et gammelt hus - som hun selv maler og pudser på, og hun skal snart være mormor. Hun løber, svømmer og dyrker yoga. Det sidste er rigtig godt, når man sidder så meget ned ved skrivebordet, som hun gør. Jytte er lige nu i gang som QA er i en virksomhed, der producerer IVD-produkter. Hun startede i virksomheden i et FDA-program. Det er Jyttes første opgave for AlfaNordic. Jytte har efterhånden været i nærkontakt med FDA nogle gange, og ved hvad der skal til, når de kommer. Hun har bl.a. været med til at få løftet et warning letter, som godt kan være en omfattende opgave, når man skal eftervise, at man har fået styr på alle afvigelser. 5

6 Hvad betyder det, når man får et warning letter fra FDA? Det betyder jo, at man ikke har levet op til kravene, for man har fået nogle afvigelser, som man ikke har fået løst. Når FDA påpeger af vigelser, så forventer de, at virksomheden får løst og løftet de opgaver, så man kan se, at man er i compliance hele vejen rundt. Hvis man ikke får løst det, som FDA forventer det, så kan det udløse et warning letter. Hvis man så stadig ikke får det løst, kan det medføre et import stop, så man ikke længere kan eksportere til USA. Det kan der så være andre markeder, der kigger på. Så det er ret alvor ligt. Det betyder også, at man ikke får lov til at implementere nye produkter på det amerikanske marked, så længe man har et warning letter, der ikke er lukket. Hvordan får man det lukket? Man skal helt konkret ned og finde årsagen til de specifikke afvigelser, og vise hvordan man vil lukke for dem her og nu. Desuden skal man demonstrere, hvordan man på sigt vil undgå, at de opstår igen. Det kan i nogen tilfælde være et kæmpe projekt, men det er det, der skal til. Hvordan bliver FDA opmærksomme på afvigelser? Typisk ved en inspektion. Hvordan foregår en FDA-inspektion? Der kommer normalt én person i f.eks. 4-5 dage og gennemgår produktion og dokumentation. FDA benytter QSIT modellen (Quality System Inspection Technique), som de går frem efter. Det gælder reklamationer, CAPA er (Corrective And Preventive Actions), og de skal se systemer og produktion. QSIT modellen er beskrevet på FDAs hjemmeside, så man kan sætte sig ned og læse op på forlods. Det kan være en god ide, at have et lokale klar til vedkommende, som er strippet for alt, så der ikke er noget, han eller hun kan sidde og falde over. Desuden bør virksomheden udvælge en eller flere personer, der er dedikeret til denne inspector i de dage. Inspector går frem fra QSITmodellen og ved afslutnings mødet modtager virksomheden eventuelle findings på en Form 483, og her aftales svartider. Svarene sendes rettidigt, til det kontor der skal vurdere og godkende dem. FDA er meget nøje med dokumentationen. En kvindelig inspector bad på et tidspunkt om 10 batch-rapporter. Ved en fejl fik hun kun 9. Det udløste en skideballe af rang og vi måtte hurtigt frembringe endnu en rapport. Det gør man kun én gang. Er det en stikprøve eller går de alt igennem? Det er jo en stikprøve. De beder f.eks. tit om en reklamationsliste. Så vælger de ud, hvad de vil se nærmere på. De går meget op i reklamationer og CAPA er; hvordan håndterer man dem osv. En kvindelig inspector bad på et tidspunkt om 10 batchrapporter. Ved en fejl fik hun kun 9. Det udløste en skideballe af rang og vi måtte hurtigt frembringe endnu en rapport. Tænker du over, at du efterlader noget som konsulent i en virksomhed? Der hvor jeg er nu, efterlader jeg f.eks. nogle FMEA-analyser, der kan danne grundlag for at ændre på nogle processer, og dem har jeg hørt, de vil bruge fremadrettet. Så der har de noget basisdokumentation, som kan bruges. Jeg har også lavet en rapport over batch- og råvare-review, som jeg ved, allerede er blevet brugt som argument i nogle CAPA er. Om de kommer til at bruge rapporten efterfølgende, ved jeg ikke. Pt. hjælper jeg med review og frigivelse af deres produkter i forbindelse med en stor back order-situation. Hvordan foregår en review i praksis? Batch review kan være at se på, om der er hændelser, der ikke er oprettet som NCR/CAPA eller deviation - eller om oprettede hændelser står i forkert status. Efterfølgende kigger man f.eks. råvaredokumentationen igennem for en bestemt måned og følger igennem fra modtagelse til opbevaring. 6

7 I et særligt tilfælde, gik reviewet modsat fra nogle klasse-3 produkter, tilbage til modtagelsen og indgangskontrollen, for at se om de var kommet rigtigt ind i huset. Det er meget GDP det hele. Man ser om alt batchdokumentationen lever op til FDA og om de overholder ISO13485 og de gældende direktiver. Hvornår viste du, du ville lave noget med medical devices? Det er kommet snigende sammen med de generelle kvalitetskrav indenfor laboratorieverdenen, og pludselig var det her, at udfordringerne lå. At det er medical devices er en tilfældighed, men en god en af slagsen. Jeg er i sin tid uddannet laborant og efterfølgende laboratorietekniker. Jeg har bl.a. været ansat inden for fødevareministeriet, på et akkrediteret-/ reference-laboratorie. Her var der - ligesom ved kvalitetsafdelingen ved Rigshospitalets Apotek, høje krav til kvalitet, og jeg blev trænet i inspektioner; hvordan skal doku mentationen være, hvordan skal man gøre ift. laboratorietest, udstyr, og hvordan skal det dokumenteres. Det er både GMP og dokumentation og overholdelse af regulatoriske- og standardkrav. Det er en væsentlig erfaring, som jeg har benyttet som kvalitetschef hos CODAN Medical ApS i det daglige arbejde og ved kunde- såvel som regulatoriske audits. CODAN producerer sprøjter primært til eksport og omkring halvdelen går til USA. CODAN Medical ApS og deres produkter er registreret hos FDA og jeg var Official Correspondent. Derudover er CODAN certificeret i forhold til ISO13485 og MDD(CEmærke). I den forbindelse var jeg ledelsens repræsentant. Hvordan har overgangen fra fastansat til konsulent været for dig? I modsætning til tidligere, så har jeg ikke et ansvar som værende chef. Jeg har selvfølgelig et fagligligt ansvar overfor virksomheden, og det de ønsker sig. Det er nok mest en mental forskel. Man har ikke helt det samme tilhørsforhold til virksomheden, som hvis man er fastansat. Det betyder jo også, at jeg laver det, som QPR / QA gerne vil have, jeg laver. Jeg opfylder deres ønsker, så at sige. Jeg går jo ikke ind og siger, at jeg godt kunne tænke mig at lave det og det, som man måske ville gøre som fastansat. Som konsulent er der lidt mere ro til at for dybe sig i en opgave, for der er mere fokus. Hvis man er fastansat er det hele mere rutiner. Der er andre ting, man skal tage sig af samtidig. Desuden er konsulentopgaverne afgrænsede. Man ved, der er den her opgave fra nu af og en måned frem. Den næste er to måneder osv. Det giver afveksling. Det er spændende, når man kommer ud som konsulent og skal finde en masse ting frem i virksomheden. Det står ikke klar til en, for man kommer jo, fordi der er behov for, at man kommer. Er du blevet accepteret? I starten lavede jeg nogle opgaver, som ingen andre lavede, så på den måde var jeg lidt anderledes, men nu er jeg kommet ind i det her frigivelses-team, som jeg er en del af. Så ja. 7

8 Helle Nygård Portræt Helle Nygård er vokset op på Amager. Nu bor hun i Frederikssund. Hun er vild med teknik. Hun ved, hvad der er værd at vide om pumper og ventiler. Hun har kedelpasser certifikat og kan køre med destillationsanlæg. For tiden arbejder Helle med en validerings opgave hos Novo Nordisk, hvor hun sidder med al doku mentation på en hætteglaslinje og skal være med helt til første batch er kørt. Helle startede som konsulent hos AlfaNordic den 1. december Ud over at arbejde med validering indenfor GMP, så er Helle en erfaren QA er inden for medical devices. Hvor længe har du været konsulent? Før jeg kom til AlfaNordic, var jeg fastansat, så det er ret nyt. Jeg ser det som en stor udfordring at være konsulent. Når man sidder som fastansat i en af de helt store virksomheder, kan man godt blive placeret lidt i en bås. Som konsulent er der helt andre muligheder. Har du altid vist, du ville lave noget med pharma? Da jeg var ung, var jeg hestepige. Så i starten ville jeg være dyrlæge, men så faldt jeg over farmaceutuddannelsen og så var det det, jeg gik efter. Jeg fik min bachelor og læste videre til kemotekniker. Jeg prøvede lidt forskelligt for at finde min rette hylde. Det har vist sig at være QA-arbejde i forskellige former. Så de sidste år har jeg været indenfor QA-området. Hvad var dit første job? Da jeg blev færdig som kemotekniker, kom jeg hurtigt ind i udviklingsafdelingen hos Ferrosan, hvor jeg var med til at udvikle velsmagende vitamintabletter, men også selv skulle stå ved maskinerne. Det var 14 dage efter jeg var nyuddannet. Efter Ferrosan kom jeg til Haldor Topsøe, hvor jeg kørte med ammoniakanlæg til katalysatorer. Der kunne jeg virkelig bruge 8

9 det tekniske, som altid har interesseret mig meget. Derefter kom jeg til Ferring. Jeg har også arbejdet med hydraulikstationer til vindmøller hos PMC og partikelterapi hos Siemens. Mit sidste job før AlfaNordic, var hos ConvaTec, som producerer urinposer og katetere. Der sad jeg i en QA-stilling og havde kontakt med leverandører og kunder med videresalg. Som QA er man vel meget alsidig? Ja, kvalitet er jo kvalitet. Det var også derfor, jeg kunne tage et job hos PMC, selvom det ikke havde noget med pharma eller medical devices at gøre. Hvornår er noget et medical device? Et medical device er mere en fysisk ting, hvor medicin er noget man f.eks. spiser, og så bliver det inde i kroppen. Medical devices er urinposer, pacemakere, medier osv. Noget man bruger som hjælpemiddel i en medicinsk proces. Er medical devices på vej mod GMP? Der kommer et nyt direktiv i år, men ellers har der hele tiden været en løbende udvikling. Før i tiden var der mange garagevirksomheder, der lavede medical devices. Det blev sat i system med ISO Medical devices læner sig mere og mere op ad medicin nu. Det er jo to ting, der ligner hinanden, så det er ikke to vidt forskellige verdener. Det er bare to forskellige sæt regler. Før kunne der indenfor medical devices måske være nogen, der tænkte: Det går jo nok. Det er jo bare en dims, men nu bliver man nødt til at optimere. Man får besøg af FDA, hvis man vil eksporterer til USA. Det er de samme hårde krav, som ved medicin, så det nytter ikke noget, at man siger: Det er jo bare et kateter, så de får et nyt, hvis det ikke virker. Det er nødt til at være i orden, så man må køre sin kvalitetssikring igennem. Hvad er nogen af forskellene? Ved medical devices kigger man mere på det Fortsættes s. 10 9

10 endelige produkt, hvor man i GMP-verdenen kigger meget på produktionen, bygningen osv. Hvis man allerede producerer noget inden for medical devices, kan man få re-certificeret sit scope. Måske ligger det allerede i ens scope, hvis man var klar over, man på et tidspunkt ville lave noget andet, og tænkte det ind i forvejen. Ved GMP er det en større proces at indføre et nyt produkt. Det er også mere gradueret indenfor medical devices. Der er stor forskel på at lave en pacemaker ift. en urinpose. Man skal være meget uheldig for at komme til skade eller dø pga. af en forkert urinpose, men ved en forkert produceret pacemaker, kan man sagtens forestille sig, det kan gå galt. Hvordan passer AlfaNordic ind i den ændring, der sker? AlfaNordic rådgiver inden for begge områder. Det betyder, at man har en viden, man kan bruge på tværs. Hvis man sidder med medical devices, så kan man underbygge det med sin viden fra GMP. Det kan nogle gange være en fordel - særligt hvis man forventer, at FDA står der en dag. Nogen gange er det bare fint, at man lige får en ekstra gradbøjning, en ekstra statistik på og det er jo den, man tit har med fra GMP-verdenen. jo meget praktisk med en konsulent, der også kan træde til mere hands-on ved f.eks. test af en linje eller noget, siger Helle med et smil. Hvad laver du, når du ikke er konsulent? Jeg har jo store børn, så dem bruger jeg en del tid med. Min ene datter har hest, så den tager jeg mig af, når hun skal passe studiet. Jeg tager med til stævner, kører trailer og alt det der følger med som hestepasser. Jeg har selv været konkurrencerytter i mange år. Det var dressur, som jo er præcisionsridning. Samhørigheden mellem hesten og jeg er en stor del af det. Det er en fed fornemmelse, at få det samspil med et dyr. Jeg har selv tit haft rå heste, som jeg har trænet op fra bunden. Og så har jeg en hund, som jeg går til hundetræning med. Jeg vil helst være udenfor. Overrasker det ikke folk, at du er så hands-on og erfaren med det tekniske? Jo, men jeg tror, det faktisk var det, der bl.a. solgte mig ind på min nuværende opgave. Jeg havde en gammel bil, der lavede en del fejl, og jeg havde jo ikke tid til at stå og vente på vejhjælp hver gang, så jeg var nødt til at finde ud af, hvordan jeg kunne løse det. Det viste sig at være et gasspjæld, der tit satte sig. Jeg fandt ud af, hvordan jeg selv kunne pille motorskjoldet af og løsne gasspjældet, så den kunne køre. Jeg kørte aldrig nogen steder uden en 10 er nøgle og en skruetrækker. Henrik (Henrik Linnemann, Senior Partner, red.) så mig en dag stå og rode med det, og så brugte han det, til at sælge mig ind til en opgave, for det er 10

11 Kundefokuseret adfærd AlfaNordic har i april afholdt en stor kursusdag. Et af dagens indslag var tilrettelagt af Henrik Kont fra konsulent firmaet Blachman og omhandlede kunde fokuseret adfærd. Blachman har eksisteret siden 1999 og består af 5 konsulenter, der alle kommer med en salgsog ledelsesmæssig baggrund. Vi optog et videointerview med Henrik Kont. Et lille uddrag kan læses her, og ellers kan hele interviewet ses på vores hjemmeside. Hvad er det, I kan? Vi arbejder med at udvikle adfærd - at blive bedre til at have den kundefokuserede adfærd. Det kan være kommerciel adfærd i ledelsesøjemed. Det kan være decideret salgsadfærd. Det kan være samarbejdsadfærd. Hvad handler dagen i dag om? I dag er en kickstart på et forløb med AlfaNordic. I bund og grund handler det om, at være med til at udvikle kunderne i fælleskab (kunden og AlfaNordic), at få skabt endnu stærkere relationer og udløse det potentiale, der ligger i at intensivere et samarbejde. Konsulenter vil jo altid gerne hjælpe kunderne. Hvor ligger udfordringen i det? Den største udfordring for AlfaNordic i den her sammenhæng er jo, at konsulenterne ikke vil opfattes som kanonsælgere. Det kommer de heller aldrig til. De har en relation og de er kendt for at skabe værdi. Det der kommer til at 11

12 ske, når konsulenterne kommer lidt tættere på kunderne (ved forbedret kommunikation), det er at kunderne bliver endnu gladere for dem. Når folk som ikke har en decideret salgsrolle, bliver udfordret på at skulle tilbyde kunderne noget, så er det første, der dukker op, tanken om den sælger, der ringer midt i maden og vil sælge et avis abonnement eller noget andet, og det er jo ikke den verden, vi befinder os i ift. at skulle skabe merværdi for vores kunder. Det vores erfaringer er ift. at arbejde med specialister i en kommerciel rolle, det er, at de rigtig gerne vil skabe mer værdi for kunden. Det vores erfaringer er ift. at arbejde med specialister i en kommerciel rolle, det er, at de rigtig gerne vil skabe merværdi for kunden. Det er salg på den rigtige måde, og det skaber værdi for både kunden og - i det her tilfælde, AlfaNordic. Hvad får konsulenterne med hjem efter en dag som i dag? Det som folk har fået med sig hjem idag, det er en masse aha -oplevelser. De har fået nogle bekræftelser på, hvem de er, og hvem de arbejder sammen med - og også nogle simple værktøjer, til at kunne forbedre kommunikationen med hinanden (og dermed også samarbejdet). Og til at få synliggjort kommunikationen med kunderne derude, som kræves, hvis man skal ændre nogle ting. 12

13 Nyheder Velkommen til AlfaNordic Siden sidste nyhedsbrev har vi budt velkommen til følgende nye konsulenter: Henrik Broberg Fält. Henrik er ansat som konsulent i Validation. Henrik er uddannet ingeniør med solid erfaring fra pharma inden for QA og validering af udstyr og processer, inkl. IT/ Automation. Henrik kommer fra en stilling som QA Validation Chemist i Novo Nordisk, hvor han været ansat i ca. 10 år. Rune Platou. Rune er tilknyttet som konsulent i Validation. Han er uddannet ingeniør med erfaring fra projektledelse og validering af nyt udstyr & processer i produktion, lean mv., bl.a. fra Novo Nordisk. Patrick A. Grimaud. Patrick er fastansat i Project Management & Process. Patrick er bygningsingeniør, med solid erfaring inden for projektledelse og QA, og har tidligere arbejdet for bl.a. Biogen og Novo Nordisk. Mads G. Vest. Mads er fastansat i QA/QC. Han har siden 2013 været løst tilknyttet som studenter medhjælper, og har netop afsluttet sin uddannelse som kemiingeniør. Ny Director for QA/QC Paul Orlien (POR) er ansat som Director for QA/QC. Paul har mangeårig erfaring fra QA, herunder som leder, og har siden efteråret 2014 været tilknyttet AlfaNordic som konsulent. Ansættelsen af Paul Orlien sker som et led i AlfaNordics vækststrategi for at styrke indsatsen på QA-området. Tram Petersen. Tram er tilknyttet som konsulent på en opgave for SSI indtil udgangen af Tram er uddannet mejeriingeniør med solid QA-erfaring fra bl.a. Novo Nordisk. Anders Widov. Anders er tilknyttet som konsulent i Project Management & Process. Anders er kemiingeniør med solid erfaring som projektleder inden for pharma. AlfaNordic har afholdt personalemøde Mandag d. 18. maj blev der afholdt personalemøde, hvor nye features i vores interne kvalitetssystem blev gennemgået. Frank Winther- Hinge holdt et oplæg om brugen af LinkedIn og den nye hjemmeside blev præsenteret m.m. 13

14 AlfaNordic kursus i Medical Devices AlfaNordic har afholdt kursus i Medical Devices. Nyeste regler, ISO13485-standarden og produktklassificering blev gennemgået. Kurset indeholdt overblik over produkt godkendelsesprocesser, Quality Managementsystemer, dokumentationseksempler og Medical Devices-processer. AlfaNordic har fået ny hjemmeside AlfaNordic har lanceret ny hjemmeside med masser af informationer og nyt spændende layout med interaktive funktioner. Du kan bl.a. få et overblik over vores kompetenceområder og organisation. Du kan læse nyheder og artikler eller downloade relevant materiale, samt se aktuelle stillingsopslag. AlfaNordic kursus i QRM AlfaNordic har afholdt kursus i Quality Risk Management (QRM) og gennemgået nye regler og standarder. QRM-processer blev trænet sammen med AlfaNordics FMECA-model. 14

15 AlfaNordic A/S Islevdalvej 214 DK-2610 Rødovre P: E: CVR:

Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34

Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34 Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34 LO: Ja, men først vil vi gerne spørge om, du måske kunne beskrive en typisk hverdag her på skolen? E1: En typisk hverdag

Læs mere

Talent News. Regulatory og Quality Sommer 2012. Kelly Services telefon 33 11 70 70 ksr@kellyservices.dk www.kellyscientific.dk

Talent News. Regulatory og Quality Sommer 2012. Kelly Services telefon 33 11 70 70 ksr@kellyservices.dk www.kellyscientific.dk Talent News Regulatory og Quality Sommer 2012 Kelly Services telefon 33 11 70 70 ksr@kellyservices.dk www.kellyscientific.dk Vi har talenterne! Kelly Scientific er Europas førende rekrutterings- og vikarvirksomhed

Læs mere

Nogle af vores kunder

Nogle af vores kunder Cases 1 Nogle af vores kunder 2 Reference - Forandringsledelse Reference: DONG Forandringsledelse "Jeg har anvendt Connection Management A/S i forbindelse med et management & leadership kursus. Instruktørerne

Læs mere

AlfaNordic Magazine #04

AlfaNordic Magazine #04 AlfaNordic Magazine December 2014 Indhold Årsberetning Interview med Christian Ilsøe, Henrik Linnemann & Thomas Meldgaard Petersen Portræt af Director for Strategic Compliance and Risk Management, Frank

Læs mere

BILAG 1: Interview med den centrale studievejledning på RUC

BILAG 1: Interview med den centrale studievejledning på RUC BILAG 1: Interview med den centrale studievejledning på RUC 27.04.2015 Interviewer 1 (I1) Interviewer 2 (I2) Respondent (R) I1: Ja, vi vil jo lave en app, som skal vejlede den studerende igennem sit studieforløb.

Læs mere

Interview med LCK s videpræsident

Interview med LCK s videpræsident Interview med LCK s videpræsident 0.09-0.12 Interviewer 1: Kan du starte med at fortælle om hvad din rolle i LEO er? 0.15-0.44 Brødreskift: Altså jeg har jo været med at starte det op med Zenia. Og jeg

Læs mere

Strategi, vækst. og lederskab. Executive Lederudviklingsprogram. www.mannaz.com

Strategi, vækst. og lederskab. Executive Lederudviklingsprogram. www.mannaz.com vækst Strategi, og lederskab Executive Lederudviklingsprogram www.mannaz.com En deltager udtaler: Arbejdet med egne cases og konsulenternes inddragelse af praksiseksempler skabte en meget virkelighedsnær

Læs mere

FeF Chemicals A/S Københavnsvej 216 DK 4600 Køge Denmark. Annual Product Review / Product Quality Review / Årsgennemgang

FeF Chemicals A/S Københavnsvej 216 DK 4600 Køge Denmark. Annual Product Review / Product Quality Review / Årsgennemgang FeF Chemicals A/S Københavnsvej 216 DK 4600 Køge Denmark Annual Product Review / Product Quality Review / Årsgennemgang Præsentationen vil dække: Kort præsentation af FeF Chemicals A/S. Gennemgang af FeF

Læs mere

AlfaNordic Magazine #6.5. Short special Gazelle Edition - November 2015

AlfaNordic Magazine #6.5. Short special Gazelle Edition - November 2015 Al AlfaNordic Magazine Short special Gazelle Edition - November 2015 Indhold Fokus AlfaNordic vinder Børsen Gazelle 2015 Facts Børsen Gazelle Nyheder Ny AlfaNordic-app på vej m.m. Invitation til reception

Læs mere

Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor.

Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor. Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor. Alle mennesker har alle slags humør! Men nogen gange bliver humøret alt for dårligt

Læs mere

Workshop B: Lær at bruge LinkedIn

Workshop B: Lær at bruge LinkedIn Workshop B: Lær at bruge LinkedIn LinkedIn oplæg ved Dansk Journalistforbund Kreds 4 Østjylland (Netværkscafé) Hvad er Linkedin Socialt medie + meget mere! Professionelt netværk, pt. ca. 1.800.000 profiler

Læs mere

Transskription af interview med Chris (hospitalsklovn) den 12. november 2013

Transskription af interview med Chris (hospitalsklovn) den 12. november 2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 Bilag E Transskription af interview med Chris (hospitalsklovn) den 12. november

Læs mere

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen.

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Notater fra pilotinterview med Sofus 8. Klasse Introduktion af Eva.

Læs mere

Overblik giver øget trivsel. Nyhedsbrev juli 2012

Overblik giver øget trivsel. Nyhedsbrev juli 2012 Større trivsel, lavere sygefravær, mere tid til beboerne. Det er nogle af de ting, som Lean værktøjet PlusPlanneren har ført med sig. Den lyser op i hjørnet af kontoret med sin lysegrønne farve. Her giver

Læs mere

10 enkle trin til en personlig jobsøgningsstrategi

10 enkle trin til en personlig jobsøgningsstrategi 10 enkle trin til en personlig jobsøgningsstrategi -følg guiden trin for trin og kom i mål 1. Find ud af, hvor du befinder dig At kende sit udgangspunkt er en vigtig forudsætning for at igangsætte en succesfuld

Læs mere

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år.

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år. Interview Fokusgruppe med instruktører i alderen - år 0 0 0 0 Introduktionsrunde: I: Vil I starte med at præsentere jer i forhold til hvad I hedder, hvor gamle I er og hvor lang tid I har været frivillige

Læs mere

guide ellers går dit parforhold i stykker Få fingrene ud af navlen sider Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.

guide ellers går dit parforhold i stykker Få fingrene ud af navlen sider Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b. Foto: Iris guide Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 16 sider Få fingrene ud af navlen ellers går dit parforhold i stykker Red dit parforhold INDHOLD I DETTE HÆFTE: Når egoismen sniger

Læs mere

Tips & ideer om kommunikation

Tips & ideer om kommunikation Tips & ideer om kommunikation Hvis du gerne vil vide Hvad du er gået glip af de sidste mange måneder, så fortvivl ej. Her er et uddrag af de (helt gratis og ultra nyttige) nyhedsbreve, der hver måned lander

Læs mere

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil.

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil. Post 1 Velkommen til... I skal nu på et dilemmaløb, hvor I vil opleve, hvordan det er at være dreng i Afrika. I får her starten på en historie. Læs den højt for hinanden og beslut derefter i fællesskab,

Læs mere

Thomas Ernst - Skuespiller

Thomas Ernst - Skuespiller Thomas Ernst - Skuespiller Det er tirsdag, sidst på eftermiddagen, da jeg er på vej til min aftale med den unge skuespiller Thomas Ernst. Da jeg går ned af Blågårdsgade i København, støder jeg ind i Thomas

Læs mere

Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken

Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken BILAG H Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken Informanten var udvalgt af Sidesporets leder. Interviewet blev afholdt af afhandlingens forfattere. Interview gennemført d. 24.09.2015

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

SAS Education Services

SAS Education Services SAS Education Services Indhold SAS Datamodellering Education Service...2 Tour de SAS Education Service...3 SAS Visual Analytics Education Service...4 SAS Data Integration Education Service...6 SAS Metadata-sikkerhed

Læs mere

Videnmedarbejder. 3. april Værdi for fremtiden

Videnmedarbejder. 3. april Værdi for fremtiden Videnmedarbejder 3. april 2017 Værdi for fremtiden På agendaen Velkomst Thomas Damkjær Petersen Finn Helmer Joyce Duncan Kim Engmark Pause Brian Mikkelsen Per Bennetsen Afslutning før networking Networking

Læs mere

Præsentationsteknik med gennemslagskraft

Præsentationsteknik med gennemslagskraft Præsentationsteknik med gennemslagskraft Præsentationsteknik med gennemslagskraft Brænd igennem, og gør indtryk på dine tilhørere Kom igennem med dit budskab At få folk med sig og skabe opbakning er en

Læs mere

Ansøgningen: Skriv løs. Workshop

Ansøgningen: Skriv løs. Workshop Ansøgningen: Skriv løs Workshop Agenda Annoncer Ansøgningen Eksempler på blikfang Skriv løs Annonce analyse Læs annoncen grundigt Læs mellem linjerne Understreg vigtige ord som f.eks. kompetencer og værdier

Læs mere

Et bud på regulatorisk strategi og niveau(er) for nye MedTech virksomheder

Et bud på regulatorisk strategi og niveau(er) for nye MedTech virksomheder Presentation title 1 Et bud på regulatorisk strategi og niveau(er) for nye MedTech virksomheder Peter Bøge Senior Controls manager, Novo Nordisk; Formand for Medicoindustriens ekspertgruppe for Safety

Læs mere

Spørgsmål. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved det rigtige spørgsmål. www.5emner.dk 1. familie. Eks. Hvad laver hun? Hvad hun laver?

Spørgsmål. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved det rigtige spørgsmål. www.5emner.dk 1. familie. Eks. Hvad laver hun? Hvad hun laver? Spørgsmål familie www.5emner.dk Sæt kryds Sæt kryds ved det rigtige spørgsmål. 7 Hvad laver hun Hvad hun laver Hvor John kommer fra Hvor kommer John fra Er hun færdig med gymnasiet Hun er færdig med gymnasiet

Læs mere

SPOT PÅ SPILLERAGENTER

SPOT PÅ SPILLERAGENTER SPOT PÅ SPILLERAGENTER Af Martin Bager & Lean Bach - bragt i Spillernyt, marts 2011 Agenter fylder mere og mere på den danske håndboldscene på godt og ondt. Martin Bager og Lean Bach er suppleanter i Håndbold

Læs mere

Bilag 11. Søren: Transskriberet og kodet interview - ekstra

Bilag 11. Søren: Transskriberet og kodet interview - ekstra (Interviewer) (Informant) Bilag 11 Søren: Transskriberet og kodet interview - ekstra 00.02 Hvordan blev du første gang introduceret for TDC 2.0 00:09 er det her sådan nogle spørgsmål vi ikke fik sidste

Læs mere

DEN GODE KONSULENTPROFIL

DEN GODE KONSULENTPROFIL DEN GODE KONSULENTPROFIL C O M P L I A N C E S E R V I C E S F O R L I F E S C I E N C E S COMPLIANCE SERVICES FOR LIFE SCIENCES Kort om Genau & More: Vi er en konsulentvirksomhed der yder højt specialiseret

Læs mere

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd.

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. LEADING Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. HAR DU TALENT FOR AT UDVIKLE TALENT? DU SKAL SE DET, DER

Læs mere

Den klassiske Mini MBA fra IME

Den klassiske Mini MBA fra IME Den klassiske Mini MBA fra IME Som den eneste Mini MBA i Danmark er IME Mini MBA baseret på samme faglige struktur som den klassiske MBA-uddannelse IME Mini MBA IME Mini MBA er som den eneste Mini MBA

Læs mere

Match mellem nyuddannede højtuddannede og SMV behov. Hanne Shapiro, innovationschef- Erhvervsudvikling hsh@teknologisk.dk

Match mellem nyuddannede højtuddannede og SMV behov. Hanne Shapiro, innovationschef- Erhvervsudvikling hsh@teknologisk.dk Match mellem nyuddannede højtuddannede og SMV behov Hanne Shapiro, innovationschef- Erhvervsudvikling hsh@teknologisk.dk Oplæg Om metoden Veje til arbejdsmarkedet Den første tid i jobbet- kompetencekrav

Læs mere

Jeg har fundet ud af, at det er helt normalt

Jeg har fundet ud af, at det er helt normalt Følg Rikkes kamp for at tabe 30 kilo Jeg har fundet ud af, at det er helt normalt at sige nej til mad På trods af alle gode intentioner og et solidt team af eksperter i ryggen, har tallet på vægten ikke

Læs mere

Med Pigegruppen i Sydafrika

Med Pigegruppen i Sydafrika Med Pigegruppen i Sydafrika Fire piger fortæller om turen Af Lene Byriel, journalist I efteråret 2006 rejste 8 unge piger og tre voksne medarbejdere på en 16 dages tur til Sydafrika. Danni, Michella, Tania

Læs mere

Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere

Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Skab resultater med større power og personlig gennemslagskraft Personlig gennemslagskraft styrker dine forhandlinger

Læs mere

Rollespil it support Instruktioner til mødeleder

Rollespil it support Instruktioner til mødeleder Instruktioner til mødeleder Introduktion Med dette rollespil træner I det lærte i grundmodulet. Der skal medvirke to personer, der skal spille henholdsvis Henriette og Jesper, som er i konflikt med hinanden.

Læs mere

Bilag 2: Interviewguide

Bilag 2: Interviewguide Bilag 2: Interviewguide Tema Læsning og læsevanskeligheder Specialundervisning og itrygsæk Selvtillid/selvfølelse Praksisfællesskaber Spørgsmål 1. Hvordan har du det med at læse og skrive? 2. Hvad kan

Læs mere

Mellem Linjerne Udskrift af videosamtalerne

Mellem Linjerne Udskrift af videosamtalerne 1. Så sad jeg og lyttede, alt hvad jeg kunne Nå for søren! Man kan komme til Cuba for 6000 kr. Cæcilie: 6000? Cæcilie: Jeg var på Cuba i sommer, så betalte jeg 7000. Nå, jeg har faktisk også tænkt på at

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

AFTENSKOLERNE I KØBENHAVN

AFTENSKOLERNE I KØBENHAVN AFTENSKOLERNE I KØBENHAVN Kurser Foredrag Debat WWW.KURSERKBH.DK Pjecen er udgivet af Aftenskolernes Samråd i København. Se mere på www.kurserkbh.dk Layout og tryk: Eks-Skolens Trykkeri ApS Tak til Københavns

Læs mere

VIRKSOMHEDSPROFIL EN MERE EFFEKTIV HVERDAG

VIRKSOMHEDSPROFIL EN MERE EFFEKTIV HVERDAG VIRKSOMHEDSPROFIL EN MERE EFFEKTIV HVERDAG Gennem vores markedsviden og indsigt i den enkelte kundes behov, implementerer vi løsninger, der sikrer en mere effektiv forretning SELSKABET, FIRMAET & PARTNEREN

Læs mere

FACEBOOK MARKETING. Simple teknikker der kan booste virksomhedens salg og omsætning via Facebook.

FACEBOOK MARKETING. Simple teknikker der kan booste virksomhedens salg og omsætning via Facebook. FACEBOOK MARKETING Simple teknikker der kan booste virksomhedens salg og omsætning via Facebook. Hvorfor skal jeg bruge Facebook Marketing? Mange virksomheder spørger sig selv dette spørgsmål. Men de skal

Læs mere

Bilag 4: Elevinterview 3

Bilag 4: Elevinterview 3 Bilag 4: Elevinterview 3 Informant: Elev 3 (E3) Interviewer: Louise (LO) Interviewer 2: Line (LI) Tid: 09:01 LO: Hvordan er en typisk hverdag for dig her på gymnasiet? E3: Bare her på gymnasiet? LO: Mmm.

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

Regnskab for Mobile Storytelling. Poynter 24 januar 31 januar 2015 Marlene Zøllner

Regnskab for Mobile Storytelling. Poynter 24 januar 31 januar 2015 Marlene Zøllner Regnskab for Mobile Storytelling. Poynter 24 januar 31 januar 2015 Marlene Zøllner DR s EAN nr. er: 579 000 165 9905. Pris for kursus via DJMX: 29.500 Dette beløbdækker undervisning, flybillet og ophold.

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Har du lyst til en alsidig karriere...

Har du lyst til en alsidig karriere... Har du lyst til en alsidig karriere...... så har du alle muligheder hos os! Dansk Landbrug Sydhavsøerne - Det naturlige valg DLS rådgiver årligt 1.200 kunder inden for fagområderne økonomi, ejendomshandel,

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

PowerPoints i verdensklasse

PowerPoints i verdensklasse PowerPoints i verdensklasse PowerPoints i verdensklasse Lær at lave effektive og inspirerende præsentationer Effektiv formidling gennem PowerPointpræsentationer De fleste kan genkende, hvordan det føles

Læs mere

Projekt Forflytning. Resultat af spørgeskemaundersøgelse. Konsolideret resultat (Køge, Næstved, Roskilde & Sorø)

Projekt Forflytning. Resultat af spørgeskemaundersøgelse. Konsolideret resultat (Køge, Næstved, Roskilde & Sorø) Projekt Forflytning Resultat af spørgeskemaundersøgelse Konsolideret resultat (Køge, Næstved, Roskilde & Sorø) Antal besvarelser før-måling: 118 personer Antal besvarelser efter-måling: 106 personer APV

Læs mere

Bilag 6: Transskription af interview med Laura

Bilag 6: Transskription af interview med Laura Bilag 6: Transskription af interview med Laura Interviewet indledes med, at der oplyses om, hvad projektet handler om i grove træk, anonymitet, at Laura til enhver tid kan sige, hvis der er spørgsmål,

Læs mere

SÅDAN SCORER DU EMIL. - Et startskud til at ansætte mig. En hurtig e-bog til dig fra mig.

SÅDAN SCORER DU EMIL. - Et startskud til at ansætte mig. En hurtig e-bog til dig fra mig. SÅDAN SCORER DU EMIL - Et startskud til at ansætte mig. En hurtig e-bog til dig fra mig. VELKOMMEN Hvordan lander man det første rigtige voksenjob? Ultimo marts forsvarede jeg mit speciale om brand-aktivering

Læs mere

En del af holdet med det samme

En del af holdet med det samme 2 En del af holdet med det samme Som kunde hos har du adgang til dygtige medarbejdere og til en lang række opgaver og funktioner på kontoret. Det kan være, når du skal bruge flere ressourcer i forbindelse

Læs mere

AlfaNordic Magazine #06

AlfaNordic Magazine #06 Al AlfaNordic Magazine November 2015 Indhold Tema De 5 AlfaNordic-principper Interview Paul Orlien, director QA/QC Interview Torben Dahlfelt, director Medical Device. Nyheder Nye ansatte m.m. #06 Interview,

Læs mere

1. Fortolkning af interview med Rolf (bilag_rt)

1. Fortolkning af interview med Rolf (bilag_rt) BILAG_rf: 1. Fortolkning af interview med Rolf (bilag_rt) Forskningsspørgsmål: Hvordan forholder ældre sig til motion og hvordan kan Ældre Sagen i Rudersdal styrke inaktive medlemmers mulighed for et godt

Læs mere

Etik og relationer fra et kommunalt perspektiv

Etik og relationer fra et kommunalt perspektiv Etik og relationer fra et kommunalt perspektiv Nyhedsbrev nr. 2 November 2012 Relationel etik en grundsten til moderne personaleledelse En blæsende og smuk efterårsdag ved de vestsjællandske kyster mødes

Læs mere

Artikel i MAN:D d. 17/8-2013.

Artikel i MAN:D d. 17/8-2013. Artikel i MAN:D d. 17/8-2013. Jørgen og Fie - et makkerpar 17. august 2013 Jørgen Madsen elsker hunde og kan slet ikke få nok. Halvdelen af hans liv har han arbejdet med hunde, og hans passion for at træne

Læs mere

Rollespil Brochuren Instruktioner til mødeleder

Rollespil Brochuren Instruktioner til mødeleder Instruktioner til mødeleder Introduktion Med dette rollespil træner I det lærte i lektionen Konflikter med kunder. Der skal medvirke to personer, der skal spille henholdsvis Henrik og Lisbeth, hvor Henrik

Læs mere

30-01-2014, 10:14:53 : Linda Videregående uddannelse 30-01-2014, 10:14:54 Vejleder : Velkommen til evejledning. 30-01-2014, 10:15:31 Vejleder Vibeke:

30-01-2014, 10:14:53 : Linda Videregående uddannelse 30-01-2014, 10:14:54 Vejleder : Velkommen til evejledning. 30-01-2014, 10:15:31 Vejleder Vibeke: 30-01-2014, 10:14:53 : Linda Videregående uddannelse 30-01-2014, 10:14:54 Vejleder : Velkommen til evejledning. 30-01-2014, 10:15:31 Vejleder Vibeke: er nu klar til at chatte med dig. 30-01-2014, 10:15:37

Læs mere

Nyhedsbrev, november 2003

Nyhedsbrev, november 2003 Nyhedsbrev, november 2003 Så er det længe ventede andet nyhedsbrev i 2003 fra Den Sikre Vej på gaden. Brevet indeholder en beretning af, hvad der er sket i foreningen siden sidst og lidt nyheder fra Camino

Læs mere

... booker du dine møder

... booker du dine møder I!... booker du dine møder Kære læser... Det er vores ønske og håb at du efter at have læst og løst opgaverne i denne bog, får rigtig meget succes med at booke dine møder. Når du er klar til at få yderligere

Læs mere

Analyseresultater Graviditetsbesøg

Analyseresultater Graviditetsbesøg Analyseresultater Graviditetsbesøg Hovedkonklusion I analysearbejdet er der fokuseret på graviditetsbesøg som forældreforberedende generel indsats i forhold til primært jordemorens tilbud til vordende

Læs mere

Skru op for mulighederne Graduate i Energinet.dk

Skru op for mulighederne Graduate i Energinet.dk Skru op for mulighederne Graduate i Energinet.dk Skru op for...... mulighederne Et graduateforløb i Energinet.dk varer to år, hvor du er i turnus i tre forskellige afdelinger. Du deltager i det daglige

Læs mere

DEN SÆLGENDE KUNDESERVICE SÆT FART PÅ SALGET I KUNDESERVICE UDEN AT DEN GODE SERVICE RYGER I SVINGET

DEN SÆLGENDE KUNDESERVICE SÆT FART PÅ SALGET I KUNDESERVICE UDEN AT DEN GODE SERVICE RYGER I SVINGET DEN SÆLGENDE KUNDESERVICE SÆT FART PÅ SALGET I KUNDESERVICE UDEN AT DEN GODE SERVICE RYGER I SVINGET KRAV OPPEFRA: SÆLG SÆLG SÆLG! Detailhandlen er under pres i Danmark. Det betyder, at vi som virksomhed

Læs mere

Gid der var flere mænd som Michael, Martin og Lasse!

Gid der var flere mænd som Michael, Martin og Lasse! Gid der var flere mænd som Michael, Martin og Lasse! Det bedste ved at have en voksenven til min søn er, at han får en oprigtig interesse fra et andet voksent menneske, som vil ham det godt. 2 Så kunne

Læs mere

DE UNGES STEMME KVALITATIV EVALUERING AF DEN SOCIALE UDVIKLINGSFOND - ET SOCIALPÆDAGOGISK TILBUD TIL UNGE OG VOKSNE

DE UNGES STEMME KVALITATIV EVALUERING AF DEN SOCIALE UDVIKLINGSFOND - ET SOCIALPÆDAGOGISK TILBUD TIL UNGE OG VOKSNE DE UNGES STEMME KVALITATIV EVALUERING AF DEN SOCIALE UDVIKLINGSFOND - ET SOCIALPÆDAGOGISK TILBUD TIL UNGE OG VOKSNE AFSLUTTENDE RAPPORT - 2015 INFORMATION OM PUBLIKATIONEN Udgivetjuni2015 Udarbejdetaf:

Læs mere

VIRKSOMHEDSPROFIL EN MERE EFFEKTIV HVERDAG

VIRKSOMHEDSPROFIL EN MERE EFFEKTIV HVERDAG VIRKSOMHEDSPROFIL EN MERE EFFEKTIV HVERDAG Gennem vores markedsviden og indsigt i den enkelte kundes behov, implementerer vi løsninger, der sikrer en mere effektiv forretning SELSKABET, FIRMAET & PARTNERNE

Læs mere

Studieforløbsbeskrivelse, Tek-Sam Uddannelsen

Studieforløbsbeskrivelse, Tek-Sam Uddannelsen Studieforløbsbeskrivelse, Tek-Sam Uddannelsen (hæftes sammen med forsideblanketten) Nedenstående spørgsmål besvares for at give din personlige beskrivelse af dine mål med uddannelsen, de studieaktiviteter

Læs mere

Vejen til Noah og overdragelsen af ham!

Vejen til Noah og overdragelsen af ham! Charlotte S. Sistrup, eneadoptant og mor til Noah Truong fra Vietnam fortæller sin historie Vejen til Noah og overdragelsen af ham! Den 29. august 2004 sendte jeg ansøgningspapirerne af sted til adoptionsafsnittet,

Læs mere

Bilag 13: Transskribering af interview med Jonas. Interview foretaget d. 16. marts 2014.

Bilag 13: Transskribering af interview med Jonas. Interview foretaget d. 16. marts 2014. Bilag 13: Transskribering af interview med Jonas. Interview foretaget d. 16. marts 2014. Jonas er 15 år, går på Hårup Skole, og bor uden for byen Todbjerg. Intervieweren i dette interview er angivet med

Læs mere

Curriculum Vitae. Lone Cleveland Andersen. Kurser

Curriculum Vitae. Lone Cleveland Andersen. Kurser Curriculum Vitae Lone Cleveland Andersen Kurser Kurser og efteruddannelse er opdelt efter emner. GMP kurser Afvigelser og CAPA API Non Conformities Handling, internt Novo Nordisk kursus, 1 dag Introduction

Læs mere

Kelly Services. Talent News. Projektledere Efterår 2012. Kelly Services telefon 33 11 70 70 kbh@kellyservices.dk www.kellyservices.

Kelly Services. Talent News. Projektledere Efterår 2012. Kelly Services telefon 33 11 70 70 kbh@kellyservices.dk www.kellyservices. Kelly Services Talent News Projektledere Efterår 2012 Kelly Services telefon 33 11 70 70 kbh@kellyservices.dk www.kellyservices.dk Vi har talenterne! Vidste du, at 85% af de potentielle kandidater ikke

Læs mere

Bilag 8. Interview med Simon

Bilag 8. Interview med Simon Interview med Simon 5 10 15 20 25 30 Simon: Det er Simon. Cecilia: Hej, det er Cecilia. Simon: Hej. Cecilia: Hej. Tak fordi du havde tid til at snakke. Simon: Jamen ingen problem, ingen problem. Cecilia:

Læs mere

appendix Hvad er der i kassen?

appendix Hvad er der i kassen? appendix a Hvad er der i kassen? 121 Jeg går meget op i, hvad der er godt, og hvad der ikke er. Jeg er den første til at træde til og hjælpe andre. Jeg kan godt lide at stå i spidsen for andre. Jeg kan

Læs mere

Salg med LinkedIn Online kursus 2. Del

Salg med LinkedIn Online kursus 2. Del Salg med LinkedIn Online kursus 2. Del Leadgenerering Kursus : Salg med LinkedIn nr. 2 Dato: oktober 2012 linkedin.com/in/olebachandersen Introduktion til kurset det praktiske 4 frokost webinars af30 min

Læs mere

Flere venner - mere tid alene

Flere venner - mere tid alene Foreningsledelse > Artikler > Flere venner - mere tid alene Flere venner - mere tid alene Venner, skole, idræt og fritidsjob er blot nogle af de brikker, der skal pusles sammen for at passe ind i unges

Læs mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere - Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere Michael Svendsen har besluttet sig for at sige ja til respirator. Men den dag han ikke længere kan tale eller skrive, vil han have den slukket

Læs mere

Transskribering af interview med Nanna

Transskribering af interview med Nanna Transskribering af interview med Nanna [00:00:09.15] Interviewer 1: Der er lige noget formalia som jeg er nødt til at sige. Samtalen bliver optaget sådan så vi kan bruge det i vores speciale og du bliver

Læs mere

Forestil dig, at du kommer hjem fra en lang weekend i byen i ubeskriveligt dårligt humør. Din krop er i oprør efter to dage på ecstasy, kokain og

Forestil dig, at du kommer hjem fra en lang weekend i byen i ubeskriveligt dårligt humør. Din krop er i oprør efter to dage på ecstasy, kokain og Plads til Rosa Slåskampe, raserianfald og dårlig samvittighed. Luften var tung mellem Rosa og hendes mor, indtil Rosa fortalte, at hun tog hårde stoffer. Nu har både mor og datter fået hjælp og tung luft

Læs mere

Rygestop muligheder - og alt det der holder os tilbage

Rygestop muligheder - og alt det der holder os tilbage Rygestop muligheder - og alt det der holder os tilbage Rygestop har været og er til stadighed en stor udfordring for rigtigt mange danskere. Mænd og kvinder kæmper med at få bugt med vanen. Alle prøver

Læs mere

Passion For Unge! Første kapitel!

Passion For Unge! Første kapitel! Passion For Unge Første kapitel Kasper Schram & Tobias Rank www.passionforunge.dk - passionforunge@gmail.com Hej og tak fordi at du tog imod første kapitel af vores bog, vi ville blive meget glade hvis

Læs mere

VIL DU LÆRE HVORDAN DU SKABER SUCCESFULDE OG EFFEKTIVE FORANDRINGER?

VIL DU LÆRE HVORDAN DU SKABER SUCCESFULDE OG EFFEKTIVE FORANDRINGER? VIL DU LÆRE HVORDAN DU SKABER SUCCESFULDE OG EFFEKTIVE FORANDRINGER? Få kendskab til en enkel og effektiv værktøjskasse og struktur til forandringsledelse lær ADKAR Styrk din organisations viden og færdigheder

Læs mere

Teksten her er en tekstversion af den store projektopgave, som også ligger i en flash-udgave i Laboratoriet.

Teksten her er en tekstversion af den store projektopgave, som også ligger i en flash-udgave i Laboratoriet. Projekt Innovation: Tag ud i samfundet og gør en forskel Teksten her er en tekstversion af den store projektopgave, som også ligger i en flash-udgave i Laboratoriet. Laboratoriet Intro: Innovationsskolen

Læs mere

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen.

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen. Bilag E - Lisbeth 0000 Benjamin: Yes, men det første jeg godt kunne tænke mig at høre dig fortælle mig lidt om, det er en almindelig hverdag hvor arbejde indgår. Så hvad laver du i løbet af en almindelig

Læs mere

SOMMER-SYMPOSIUM GRAFISK FACILITERING: VIDENDELING, TRÆNING OG INSPIRATION 29. JUNI OG 30. JUNI. Forslag til overnatning.

SOMMER-SYMPOSIUM GRAFISK FACILITERING: VIDENDELING, TRÆNING OG INSPIRATION 29. JUNI OG 30. JUNI. Forslag til overnatning. SOMMER-SYMPOSIUM GRAFISK FACILITERING: VIDENDELING, TRÆNING OG INSPIRATION 29. JUNI OG 30. JUNI. Du er inviteret til to dages sommer-symposium - en fordybelse i feltet grafisk facilitering. Dagene bliver

Læs mere

I en alder, hvor andre begynder at tænke på pensionen, startede fransklærerinden og diplomatfruen Anne Wright sin egen butik med lækre øko-varer fra

I en alder, hvor andre begynder at tænke på pensionen, startede fransklærerinden og diplomatfruen Anne Wright sin egen butik med lækre øko-varer fra I en alder, hvor andre begynder at tænke på pensionen, startede fransklærerinden og diplomatfruen Anne Wright sin egen butik med lækre øko-varer fra alverdens lande. 14 IVÆRKSÆTTEREN NOVEMBER 2006 Lærerindens

Læs mere

Man skal have mod til at være sig selv! Interview med Rasmus Møller. Forældre med handicap i DHF

Man skal have mod til at være sig selv! Interview med Rasmus Møller. Forældre med handicap i DHF Forældre med handicap i DHF Man skal have mod til at være sig selv! Interview med Rasmus Møller Rasmus Møller er lærerstuderende, benamputeret og far til August på 3 år. Og Rasmus og hans kone venter en

Læs mere

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt Konkurrencer NONSTOP Nye konkurrencer Hver dag Motivation & problemfelt Dette er et oplæg til den mundtlige eksamen i Innovation & Markedsføring. I det følgende vil jeg beskrive forretningsplanen for Konkurrencer

Læs mere

Tirsdag d.5.juli Tirsdag d.5.juli ,- Torsdag d.7.juli Intensiv Driver og Jern Kursus inkl.

Tirsdag d.5.juli Tirsdag d.5.juli ,- Torsdag d.7.juli Intensiv Driver og Jern Kursus inkl. Tirsdag d.5.juli 09.00-12.00 Intensiv Short game kursus, inkl.frokost. Vi gennemgår slagene rundt om, og på green Vi spiser samlet I Café Ingolf kl.1200 Tirsdag d.5.juli 19.00-20.30 Driver og Jern Kursus

Læs mere

FREMTIDENS ARBEJDSMARKED

FREMTIDENS ARBEJDSMARKED FREMTIDENS ARBEJDSMARKED En undersøgelse af projektdrevne virksomheders og organisationers erfaringer med krav til konsulentbemanding, effektivitet og specialisering. April 9 Interim Competence Jobmarkedets

Læs mere

Forhandling, der skaber resultater

Forhandling, der skaber resultater Forhandling, der skaber resultater Forhandling, der skaber resultater Giv dig selv et forspring til at nå dine forhandlingsmål Forhandling med gennemslagskraft Alt er under forandring og derfor er alt

Læs mere

Transskriberet interview med ejeren af Indenta Clinic

Transskriberet interview med ejeren af Indenta Clinic Transskriberet interview med ejeren af Indenta Clinic Interviewlængde: 40 min. Interviewer: Shillan Saifouri Interviewperson: Helen Torkashvand ejer af Indenta Clinic Interviewet er foretaget d. 18 maj,

Læs mere

INFLUENCERS. Nemt igang på internettet. Kom hurtigt igang med det du er god til. Klar, start! w w w. i n f l u e n c e r s. d k

INFLUENCERS. Nemt igang på internettet. Kom hurtigt igang med det du er god til. Klar, start! w w w. i n f l u e n c e r s. d k INFLUENCERS Nemt igang på internettet Kom hurtigt igang med det du er god til Klar, start! w w w. i n f l u e n c e r s. d k STOR effekt - billig løsning Hej, jeg hedder Anders Søndergaard, og jeg er selvstændig

Læs mere

Nyhedsbrev februar 2012

Nyhedsbrev februar 2012 Nyhedsbrev februar 2012 Kære medlemmer, kære partnere Så viser kalenderen 2012, og endnu et halvt år er gået siden sidste nyhedsbrev fra Moment Talent. Vi håber I alle er kommet godt og sikkert ind i det

Læs mere

Hvad er stress? Er lidt stress godt? Kan man dø af det? Smitter det? Hvem har ansvaret for stress på arbejdspladsen?

Hvad er stress? Er lidt stress godt? Kan man dø af det? Smitter det? Hvem har ansvaret for stress på arbejdspladsen? Krise er en voldsom hændelse, der ændrer den berørtes opfattelse af sin omverden. Det være sig sorg, følelsen af tab ved f.eks. skilsmisse, sygdom eller en trafikulykke. Hvad er stress? Er lidt stress

Læs mere

Direktørens beretning 2015

Direktørens beretning 2015 Traditionelt set, så bruges en beretning oftest til at kigge tilbage på det forgangne år, og fremhæve de resultater der er opnået, men som formanden nævnte i sin beretning, så har udviklingen af en ny

Læs mere

Majbritt Lunds kursuskatalog

Majbritt Lunds kursuskatalog Majbritt Lunds kursuskatalog Her finder du kurser i: PR Skriv, så det bliver læst Skriv til nettet Det gode medlemsblad Stil de gode spørgsmål Hvad er et godt referat? Indholdsfortegnelse Side 3 Side 4

Læs mere