AlfaNordic Magazine #05

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AlfaNordic Magazine #05"

Transkript

1 Al AlfaNordic Magazine Maj 2015 Indhold Tema Medical Devices - Et nyt område i AlfaNordic A/S Focus på Medical Devices: Jytte Hjelmsmark og Helle Nygård Nyheder Intern træning med Blachman, AlfaNordics nye hjemme side, nye ansatte m.m. #05 Interview, foto, grafik og layout af Kim Blidorf.

2 AlfaNordic har traditionelt været et kompetencehus med fokus på rådgivning indenfor GMP. GMP er stadig kerneområdet, men nu bliver banen kridtet større op med et nyt stort område, med råd givning inden for medical devices. Henrik Linnemann er den nuværende leder af om rådet, men planen er, at han kun skal være en kickstarter. Her introducerer Henrik området, men hvad er egentlig idéen med det hele fremover? Den naturlige vej for os Medical devices 2

3 Hvordan ser AlfaNordics medical devices-afdeling ud? Den består af 6-7 folk - nogen mere hardcore end andre, så det er allerede en fuldblodsafdeling med rådgivere og den skal vokse mere, for den matcher endnu ikke markedet. Vi har gode folk, som kan gå ud og rådgive om, hvad der er vigtigt at have i fokus. De fleste kan træne både internt og eksternt. Vi laver selv meget intern træning, for at blive endnu skarpere på det her område. Vi har hele tiden antennerne ude, og vi er godt i gang med at ansætte endnu flere. Det var sådan set netværkssalg, der satte det hele i gang. De først opgaver fik vi gennem netværket, og vi havde folk, der kunne råd give inden for medical devices. Derefter be gyndte vi også at ansætte flere. Hvorfor skal AlfaNordic ind og rådgive ift. medical devices nu? Medical devices er en stor branche herhjemme, som også er stærkt reguleret, og den lapper ind over GMP-området, som er vores kernekompetence. Der er et helt krydsfelt der, så det er meget naturligt, vi bevæger os derhen. Ellers frasiger vi jo os jo i teorien samtidig en del af GMP-branchen. Vi sidder med en masse folk, der kan både det ene og det andet, som har erfaringen fra både medical devices- og pharma-området. Der pågår løbende ændringer af regulativerne for device-området, som betyder at dele af området regulatorisk bevæger sig mod den regulering, vi kender fra pharma. Når nye ændringer træder i kraft, vil det for mange virksomheder være en udfordring at tolke, hvad skal der til, hvad der er nok osv. Her er det vores mission, at komme ind og hjælpe med de kompetencer, vi besidder. Medical devices direktivet er pt. ved at blive opdateret. Det er ikke endeligt godkendt, men man snakker f.eks. om en QP (Qualified Person) - altså en, der frigiver. Noget vi ken der fra lægemiddelbranchen. Det kan blive et af de nye krav. Der er mange krav til, hvordan sådan en faglig person skal være, og så opstår der en masse spørgsmål: Hvordan skal vi implementere det? Skal vi nu til at opfinde noget nyt? Her kan vi komme ind og facilitere processer og hjælpe, for nu har vi et område - en gruppe, som er velbevandret i det her og følger meget med i det. Det er jo ikke fordi, der er sket en markedsrevolution, men vi har 3

4 som firma bevæget os, ved at få mange brede kompetencer ind, så det giver rigtig god mening, at vi også udbyder rådgivning indenfor medical devices nu. Hvorfor er det dig, der leder medical devices? Jeg var fortaler for at pushe det, og desuden er jeg selv gammel valideringshaj, siger Henrik med et glimt i øjet. Og så jeg har arbejdet med medical devices tidligere. Når det er sagt, så har jeg jo normalt et andet fokus, så det er meningen, at der skal komme en leder ind og overtage min position. Hvad skal der ske med AlfaNordics device-område i år? Vi skal have skabt en større bevidsthed omkring, at vi rådgiver indenfor medical devices. Vi har sat gang i en masse nye initiativer. Vi får bl.a. kontakt til en masse nye virksomheder, som tidligere ikke har haft noget pharma og biotek, og som derfor ikke kender os. Ligeledes skal gruppen blive større og bedre. Vi sigter mod at finde den rigtige person, til at drive området videre. Hvis den person sidder derude et sted og tænker: Det er da lige mig, så vil jeg meget gerne høre fra ham eller hende. Det behøver faktisk ikke være en, som er super specialist indenfor medical devices. Man er jo mere en leder og salgsperson end specialist. Selvfølgelig skal personen kunne tale med om tingene, men man behøver ikke være i det samme detaljeniveau, som super specialisterne. Det er vigtigere, man er i stand til at gå ud og sælge til kunderne og pleje de folk, man ansætter. AlfaNordics tagline er jo Excellence in GMP. Bliver det et problem nu? Nej, jeg tror, det er en styrke, at vi er profileret på GMP. Der er jo som sagt mange steder, områderne er tæt knyttet. Det er bare et udtryk for god synergi - og bliver området stort nok, så kan det jo være, medical devices skal have sin egen tagline, slutter Henrik med et smil. Hvem er den rigtige person? En som har forståelse for at være konsulent ift. at være fastansat. Der er nogle forskelle i arbejdsrutiner, og der er nogle forskelle i personlighed. Det skal også være en med forretningsforståelse. Når man sidder på spidsen af et område, så har man budget og man har an svar for at det lykkes. Man står for insourcing - altså for at hyre de rigtige personligheder og man skal vide, hvad det er for typer mennesker, der er brug for. Hvordan er markedet ift. de mennesker, der skal operere i det? Det her område kan blive stort for os, så det skal være en, der har ambitionerne, og den virketrang der skal til. 4

5 QA er med stort Q Jytte Hjelmsmark er gift, har 3 voksne børn og et gammelt hus - som hun selv maler og pudser på, og hun skal snart være mormor. Hun løber, svømmer og dyrker yoga. Det sidste er rigtig godt, når man sidder så meget ned ved skrivebordet, som hun gør. Jytte er lige nu i gang som QA er i en virksomhed, der producerer IVD-produkter. Hun startede i virksomheden i et FDA-program. Det er Jyttes første opgave for AlfaNordic. Jytte har efterhånden været i nærkontakt med FDA nogle gange, og ved hvad der skal til, når de kommer. Hun har bl.a. været med til at få løftet et warning letter, som godt kan være en omfattende opgave, når man skal eftervise, at man har fået styr på alle afvigelser. 5

6 Hvad betyder det, når man får et warning letter fra FDA? Det betyder jo, at man ikke har levet op til kravene, for man har fået nogle afvigelser, som man ikke har fået løst. Når FDA påpeger af vigelser, så forventer de, at virksomheden får løst og løftet de opgaver, så man kan se, at man er i compliance hele vejen rundt. Hvis man ikke får løst det, som FDA forventer det, så kan det udløse et warning letter. Hvis man så stadig ikke får det løst, kan det medføre et import stop, så man ikke længere kan eksportere til USA. Det kan der så være andre markeder, der kigger på. Så det er ret alvor ligt. Det betyder også, at man ikke får lov til at implementere nye produkter på det amerikanske marked, så længe man har et warning letter, der ikke er lukket. Hvordan får man det lukket? Man skal helt konkret ned og finde årsagen til de specifikke afvigelser, og vise hvordan man vil lukke for dem her og nu. Desuden skal man demonstrere, hvordan man på sigt vil undgå, at de opstår igen. Det kan i nogen tilfælde være et kæmpe projekt, men det er det, der skal til. Hvordan bliver FDA opmærksomme på afvigelser? Typisk ved en inspektion. Hvordan foregår en FDA-inspektion? Der kommer normalt én person i f.eks. 4-5 dage og gennemgår produktion og dokumentation. FDA benytter QSIT modellen (Quality System Inspection Technique), som de går frem efter. Det gælder reklamationer, CAPA er (Corrective And Preventive Actions), og de skal se systemer og produktion. QSIT modellen er beskrevet på FDAs hjemmeside, så man kan sætte sig ned og læse op på forlods. Det kan være en god ide, at have et lokale klar til vedkommende, som er strippet for alt, så der ikke er noget, han eller hun kan sidde og falde over. Desuden bør virksomheden udvælge en eller flere personer, der er dedikeret til denne inspector i de dage. Inspector går frem fra QSITmodellen og ved afslutnings mødet modtager virksomheden eventuelle findings på en Form 483, og her aftales svartider. Svarene sendes rettidigt, til det kontor der skal vurdere og godkende dem. FDA er meget nøje med dokumentationen. En kvindelig inspector bad på et tidspunkt om 10 batch-rapporter. Ved en fejl fik hun kun 9. Det udløste en skideballe af rang og vi måtte hurtigt frembringe endnu en rapport. Det gør man kun én gang. Er det en stikprøve eller går de alt igennem? Det er jo en stikprøve. De beder f.eks. tit om en reklamationsliste. Så vælger de ud, hvad de vil se nærmere på. De går meget op i reklamationer og CAPA er; hvordan håndterer man dem osv. En kvindelig inspector bad på et tidspunkt om 10 batchrapporter. Ved en fejl fik hun kun 9. Det udløste en skideballe af rang og vi måtte hurtigt frembringe endnu en rapport. Tænker du over, at du efterlader noget som konsulent i en virksomhed? Der hvor jeg er nu, efterlader jeg f.eks. nogle FMEA-analyser, der kan danne grundlag for at ændre på nogle processer, og dem har jeg hørt, de vil bruge fremadrettet. Så der har de noget basisdokumentation, som kan bruges. Jeg har også lavet en rapport over batch- og råvare-review, som jeg ved, allerede er blevet brugt som argument i nogle CAPA er. Om de kommer til at bruge rapporten efterfølgende, ved jeg ikke. Pt. hjælper jeg med review og frigivelse af deres produkter i forbindelse med en stor back order-situation. Hvordan foregår en review i praksis? Batch review kan være at se på, om der er hændelser, der ikke er oprettet som NCR/CAPA eller deviation - eller om oprettede hændelser står i forkert status. Efterfølgende kigger man f.eks. råvaredokumentationen igennem for en bestemt måned og følger igennem fra modtagelse til opbevaring. 6

7 I et særligt tilfælde, gik reviewet modsat fra nogle klasse-3 produkter, tilbage til modtagelsen og indgangskontrollen, for at se om de var kommet rigtigt ind i huset. Det er meget GDP det hele. Man ser om alt batchdokumentationen lever op til FDA og om de overholder ISO13485 og de gældende direktiver. Hvornår viste du, du ville lave noget med medical devices? Det er kommet snigende sammen med de generelle kvalitetskrav indenfor laboratorieverdenen, og pludselig var det her, at udfordringerne lå. At det er medical devices er en tilfældighed, men en god en af slagsen. Jeg er i sin tid uddannet laborant og efterfølgende laboratorietekniker. Jeg har bl.a. været ansat inden for fødevareministeriet, på et akkrediteret-/ reference-laboratorie. Her var der - ligesom ved kvalitetsafdelingen ved Rigshospitalets Apotek, høje krav til kvalitet, og jeg blev trænet i inspektioner; hvordan skal doku mentationen være, hvordan skal man gøre ift. laboratorietest, udstyr, og hvordan skal det dokumenteres. Det er både GMP og dokumentation og overholdelse af regulatoriske- og standardkrav. Det er en væsentlig erfaring, som jeg har benyttet som kvalitetschef hos CODAN Medical ApS i det daglige arbejde og ved kunde- såvel som regulatoriske audits. CODAN producerer sprøjter primært til eksport og omkring halvdelen går til USA. CODAN Medical ApS og deres produkter er registreret hos FDA og jeg var Official Correspondent. Derudover er CODAN certificeret i forhold til ISO13485 og MDD(CEmærke). I den forbindelse var jeg ledelsens repræsentant. Hvordan har overgangen fra fastansat til konsulent været for dig? I modsætning til tidligere, så har jeg ikke et ansvar som værende chef. Jeg har selvfølgelig et fagligligt ansvar overfor virksomheden, og det de ønsker sig. Det er nok mest en mental forskel. Man har ikke helt det samme tilhørsforhold til virksomheden, som hvis man er fastansat. Det betyder jo også, at jeg laver det, som QPR / QA gerne vil have, jeg laver. Jeg opfylder deres ønsker, så at sige. Jeg går jo ikke ind og siger, at jeg godt kunne tænke mig at lave det og det, som man måske ville gøre som fastansat. Som konsulent er der lidt mere ro til at for dybe sig i en opgave, for der er mere fokus. Hvis man er fastansat er det hele mere rutiner. Der er andre ting, man skal tage sig af samtidig. Desuden er konsulentopgaverne afgrænsede. Man ved, der er den her opgave fra nu af og en måned frem. Den næste er to måneder osv. Det giver afveksling. Det er spændende, når man kommer ud som konsulent og skal finde en masse ting frem i virksomheden. Det står ikke klar til en, for man kommer jo, fordi der er behov for, at man kommer. Er du blevet accepteret? I starten lavede jeg nogle opgaver, som ingen andre lavede, så på den måde var jeg lidt anderledes, men nu er jeg kommet ind i det her frigivelses-team, som jeg er en del af. Så ja. 7

8 Helle Nygård Portræt Helle Nygård er vokset op på Amager. Nu bor hun i Frederikssund. Hun er vild med teknik. Hun ved, hvad der er værd at vide om pumper og ventiler. Hun har kedelpasser certifikat og kan køre med destillationsanlæg. For tiden arbejder Helle med en validerings opgave hos Novo Nordisk, hvor hun sidder med al doku mentation på en hætteglaslinje og skal være med helt til første batch er kørt. Helle startede som konsulent hos AlfaNordic den 1. december Ud over at arbejde med validering indenfor GMP, så er Helle en erfaren QA er inden for medical devices. Hvor længe har du været konsulent? Før jeg kom til AlfaNordic, var jeg fastansat, så det er ret nyt. Jeg ser det som en stor udfordring at være konsulent. Når man sidder som fastansat i en af de helt store virksomheder, kan man godt blive placeret lidt i en bås. Som konsulent er der helt andre muligheder. Har du altid vist, du ville lave noget med pharma? Da jeg var ung, var jeg hestepige. Så i starten ville jeg være dyrlæge, men så faldt jeg over farmaceutuddannelsen og så var det det, jeg gik efter. Jeg fik min bachelor og læste videre til kemotekniker. Jeg prøvede lidt forskelligt for at finde min rette hylde. Det har vist sig at være QA-arbejde i forskellige former. Så de sidste år har jeg været indenfor QA-området. Hvad var dit første job? Da jeg blev færdig som kemotekniker, kom jeg hurtigt ind i udviklingsafdelingen hos Ferrosan, hvor jeg var med til at udvikle velsmagende vitamintabletter, men også selv skulle stå ved maskinerne. Det var 14 dage efter jeg var nyuddannet. Efter Ferrosan kom jeg til Haldor Topsøe, hvor jeg kørte med ammoniakanlæg til katalysatorer. Der kunne jeg virkelig bruge 8

9 det tekniske, som altid har interesseret mig meget. Derefter kom jeg til Ferring. Jeg har også arbejdet med hydraulikstationer til vindmøller hos PMC og partikelterapi hos Siemens. Mit sidste job før AlfaNordic, var hos ConvaTec, som producerer urinposer og katetere. Der sad jeg i en QA-stilling og havde kontakt med leverandører og kunder med videresalg. Som QA er man vel meget alsidig? Ja, kvalitet er jo kvalitet. Det var også derfor, jeg kunne tage et job hos PMC, selvom det ikke havde noget med pharma eller medical devices at gøre. Hvornår er noget et medical device? Et medical device er mere en fysisk ting, hvor medicin er noget man f.eks. spiser, og så bliver det inde i kroppen. Medical devices er urinposer, pacemakere, medier osv. Noget man bruger som hjælpemiddel i en medicinsk proces. Er medical devices på vej mod GMP? Der kommer et nyt direktiv i år, men ellers har der hele tiden været en løbende udvikling. Før i tiden var der mange garagevirksomheder, der lavede medical devices. Det blev sat i system med ISO Medical devices læner sig mere og mere op ad medicin nu. Det er jo to ting, der ligner hinanden, så det er ikke to vidt forskellige verdener. Det er bare to forskellige sæt regler. Før kunne der indenfor medical devices måske være nogen, der tænkte: Det går jo nok. Det er jo bare en dims, men nu bliver man nødt til at optimere. Man får besøg af FDA, hvis man vil eksporterer til USA. Det er de samme hårde krav, som ved medicin, så det nytter ikke noget, at man siger: Det er jo bare et kateter, så de får et nyt, hvis det ikke virker. Det er nødt til at være i orden, så man må køre sin kvalitetssikring igennem. Hvad er nogen af forskellene? Ved medical devices kigger man mere på det Fortsættes s. 10 9

10 endelige produkt, hvor man i GMP-verdenen kigger meget på produktionen, bygningen osv. Hvis man allerede producerer noget inden for medical devices, kan man få re-certificeret sit scope. Måske ligger det allerede i ens scope, hvis man var klar over, man på et tidspunkt ville lave noget andet, og tænkte det ind i forvejen. Ved GMP er det en større proces at indføre et nyt produkt. Det er også mere gradueret indenfor medical devices. Der er stor forskel på at lave en pacemaker ift. en urinpose. Man skal være meget uheldig for at komme til skade eller dø pga. af en forkert urinpose, men ved en forkert produceret pacemaker, kan man sagtens forestille sig, det kan gå galt. Hvordan passer AlfaNordic ind i den ændring, der sker? AlfaNordic rådgiver inden for begge områder. Det betyder, at man har en viden, man kan bruge på tværs. Hvis man sidder med medical devices, så kan man underbygge det med sin viden fra GMP. Det kan nogle gange være en fordel - særligt hvis man forventer, at FDA står der en dag. Nogen gange er det bare fint, at man lige får en ekstra gradbøjning, en ekstra statistik på og det er jo den, man tit har med fra GMP-verdenen. jo meget praktisk med en konsulent, der også kan træde til mere hands-on ved f.eks. test af en linje eller noget, siger Helle med et smil. Hvad laver du, når du ikke er konsulent? Jeg har jo store børn, så dem bruger jeg en del tid med. Min ene datter har hest, så den tager jeg mig af, når hun skal passe studiet. Jeg tager med til stævner, kører trailer og alt det der følger med som hestepasser. Jeg har selv været konkurrencerytter i mange år. Det var dressur, som jo er præcisionsridning. Samhørigheden mellem hesten og jeg er en stor del af det. Det er en fed fornemmelse, at få det samspil med et dyr. Jeg har selv tit haft rå heste, som jeg har trænet op fra bunden. Og så har jeg en hund, som jeg går til hundetræning med. Jeg vil helst være udenfor. Overrasker det ikke folk, at du er så hands-on og erfaren med det tekniske? Jo, men jeg tror, det faktisk var det, der bl.a. solgte mig ind på min nuværende opgave. Jeg havde en gammel bil, der lavede en del fejl, og jeg havde jo ikke tid til at stå og vente på vejhjælp hver gang, så jeg var nødt til at finde ud af, hvordan jeg kunne løse det. Det viste sig at være et gasspjæld, der tit satte sig. Jeg fandt ud af, hvordan jeg selv kunne pille motorskjoldet af og løsne gasspjældet, så den kunne køre. Jeg kørte aldrig nogen steder uden en 10 er nøgle og en skruetrækker. Henrik (Henrik Linnemann, Senior Partner, red.) så mig en dag stå og rode med det, og så brugte han det, til at sælge mig ind til en opgave, for det er 10

11 Kundefokuseret adfærd AlfaNordic har i april afholdt en stor kursusdag. Et af dagens indslag var tilrettelagt af Henrik Kont fra konsulent firmaet Blachman og omhandlede kunde fokuseret adfærd. Blachman har eksisteret siden 1999 og består af 5 konsulenter, der alle kommer med en salgsog ledelsesmæssig baggrund. Vi optog et videointerview med Henrik Kont. Et lille uddrag kan læses her, og ellers kan hele interviewet ses på vores hjemmeside. Hvad er det, I kan? Vi arbejder med at udvikle adfærd - at blive bedre til at have den kundefokuserede adfærd. Det kan være kommerciel adfærd i ledelsesøjemed. Det kan være decideret salgsadfærd. Det kan være samarbejdsadfærd. Hvad handler dagen i dag om? I dag er en kickstart på et forløb med AlfaNordic. I bund og grund handler det om, at være med til at udvikle kunderne i fælleskab (kunden og AlfaNordic), at få skabt endnu stærkere relationer og udløse det potentiale, der ligger i at intensivere et samarbejde. Konsulenter vil jo altid gerne hjælpe kunderne. Hvor ligger udfordringen i det? Den største udfordring for AlfaNordic i den her sammenhæng er jo, at konsulenterne ikke vil opfattes som kanonsælgere. Det kommer de heller aldrig til. De har en relation og de er kendt for at skabe værdi. Det der kommer til at 11

12 ske, når konsulenterne kommer lidt tættere på kunderne (ved forbedret kommunikation), det er at kunderne bliver endnu gladere for dem. Når folk som ikke har en decideret salgsrolle, bliver udfordret på at skulle tilbyde kunderne noget, så er det første, der dukker op, tanken om den sælger, der ringer midt i maden og vil sælge et avis abonnement eller noget andet, og det er jo ikke den verden, vi befinder os i ift. at skulle skabe merværdi for vores kunder. Det vores erfaringer er ift. at arbejde med specialister i en kommerciel rolle, det er, at de rigtig gerne vil skabe mer værdi for kunden. Det vores erfaringer er ift. at arbejde med specialister i en kommerciel rolle, det er, at de rigtig gerne vil skabe merværdi for kunden. Det er salg på den rigtige måde, og det skaber værdi for både kunden og - i det her tilfælde, AlfaNordic. Hvad får konsulenterne med hjem efter en dag som i dag? Det som folk har fået med sig hjem idag, det er en masse aha -oplevelser. De har fået nogle bekræftelser på, hvem de er, og hvem de arbejder sammen med - og også nogle simple værktøjer, til at kunne forbedre kommunikationen med hinanden (og dermed også samarbejdet). Og til at få synliggjort kommunikationen med kunderne derude, som kræves, hvis man skal ændre nogle ting. 12

13 Nyheder Velkommen til AlfaNordic Siden sidste nyhedsbrev har vi budt velkommen til følgende nye konsulenter: Henrik Broberg Fält. Henrik er ansat som konsulent i Validation. Henrik er uddannet ingeniør med solid erfaring fra pharma inden for QA og validering af udstyr og processer, inkl. IT/ Automation. Henrik kommer fra en stilling som QA Validation Chemist i Novo Nordisk, hvor han været ansat i ca. 10 år. Rune Platou. Rune er tilknyttet som konsulent i Validation. Han er uddannet ingeniør med erfaring fra projektledelse og validering af nyt udstyr & processer i produktion, lean mv., bl.a. fra Novo Nordisk. Patrick A. Grimaud. Patrick er fastansat i Project Management & Process. Patrick er bygningsingeniør, med solid erfaring inden for projektledelse og QA, og har tidligere arbejdet for bl.a. Biogen og Novo Nordisk. Mads G. Vest. Mads er fastansat i QA/QC. Han har siden 2013 været løst tilknyttet som studenter medhjælper, og har netop afsluttet sin uddannelse som kemiingeniør. Ny Director for QA/QC Paul Orlien (POR) er ansat som Director for QA/QC. Paul har mangeårig erfaring fra QA, herunder som leder, og har siden efteråret 2014 været tilknyttet AlfaNordic som konsulent. Ansættelsen af Paul Orlien sker som et led i AlfaNordics vækststrategi for at styrke indsatsen på QA-området. Tram Petersen. Tram er tilknyttet som konsulent på en opgave for SSI indtil udgangen af Tram er uddannet mejeriingeniør med solid QA-erfaring fra bl.a. Novo Nordisk. Anders Widov. Anders er tilknyttet som konsulent i Project Management & Process. Anders er kemiingeniør med solid erfaring som projektleder inden for pharma. AlfaNordic har afholdt personalemøde Mandag d. 18. maj blev der afholdt personalemøde, hvor nye features i vores interne kvalitetssystem blev gennemgået. Frank Winther- Hinge holdt et oplæg om brugen af LinkedIn og den nye hjemmeside blev præsenteret m.m. 13

14 AlfaNordic kursus i Medical Devices AlfaNordic har afholdt kursus i Medical Devices. Nyeste regler, ISO13485-standarden og produktklassificering blev gennemgået. Kurset indeholdt overblik over produkt godkendelsesprocesser, Quality Managementsystemer, dokumentationseksempler og Medical Devices-processer. AlfaNordic har fået ny hjemmeside AlfaNordic har lanceret ny hjemmeside med masser af informationer og nyt spændende layout med interaktive funktioner. Du kan bl.a. få et overblik over vores kompetenceområder og organisation. Du kan læse nyheder og artikler eller downloade relevant materiale, samt se aktuelle stillingsopslag. AlfaNordic kursus i QRM AlfaNordic har afholdt kursus i Quality Risk Management (QRM) og gennemgået nye regler og standarder. QRM-processer blev trænet sammen med AlfaNordics FMECA-model. 14

15 AlfaNordic A/S Islevdalvej 214 DK-2610 Rødovre P: E: CVR:

AlfaNordic Magazine #04

AlfaNordic Magazine #04 AlfaNordic Magazine December 2014 Indhold Årsberetning Interview med Christian Ilsøe, Henrik Linnemann & Thomas Meldgaard Petersen Portræt af Director for Strategic Compliance and Risk Management, Frank

Læs mere

FeF Chemicals A/S Københavnsvej 216 DK 4600 Køge Denmark. Annual Product Review / Product Quality Review / Årsgennemgang

FeF Chemicals A/S Københavnsvej 216 DK 4600 Køge Denmark. Annual Product Review / Product Quality Review / Årsgennemgang FeF Chemicals A/S Københavnsvej 216 DK 4600 Køge Denmark Annual Product Review / Product Quality Review / Årsgennemgang Præsentationen vil dække: Kort præsentation af FeF Chemicals A/S. Gennemgang af FeF

Læs mere

Curriculum Vitae. Lone Cleveland Andersen. Kurser

Curriculum Vitae. Lone Cleveland Andersen. Kurser Curriculum Vitae Lone Cleveland Andersen Kurser Kurser og efteruddannelse er opdelt efter emner. GMP kurser Afvigelser og CAPA API Non Conformities Handling, internt Novo Nordisk kursus, 1 dag Introduction

Læs mere

Preben Werther FULL CIRCLE. Et stærkt personligt udviklingsprogram i naturlig ledelse

Preben Werther FULL CIRCLE. Et stærkt personligt udviklingsprogram i naturlig ledelse Preben Werther FULL CIRCLE Et stærkt personligt udviklingsprogram i naturlig ledelse Hvorfor FULL CIRCLE? Full Circle programmet adresserer de grundlæggende forudsætninger for personlig og organisatorisk

Læs mere

Nogle af vores kunder

Nogle af vores kunder Cases 1 Nogle af vores kunder 2 Reference - Forandringsledelse Reference: DONG Forandringsledelse "Jeg har anvendt Connection Management A/S i forbindelse med et management & leadership kursus. Instruktørerne

Læs mere

DEN GODE KONSULENTPROFIL

DEN GODE KONSULENTPROFIL DEN GODE KONSULENTPROFIL C O M P L I A N C E S E R V I C E S F O R L I F E S C I E N C E S COMPLIANCE SERVICES FOR LIFE SCIENCES Kort om Genau & More: Vi er en konsulentvirksomhed der yder højt specialiseret

Læs mere

Et bud på regulatorisk strategi og niveau(er) for nye MedTech virksomheder

Et bud på regulatorisk strategi og niveau(er) for nye MedTech virksomheder Presentation title 1 Et bud på regulatorisk strategi og niveau(er) for nye MedTech virksomheder Peter Bøge Senior Controls manager, Novo Nordisk; Formand for Medicoindustriens ekspertgruppe for Safety

Læs mere

Etik og relationer fra et kommunalt perspektiv

Etik og relationer fra et kommunalt perspektiv Etik og relationer fra et kommunalt perspektiv Nyhedsbrev nr. 2 November 2012 Relationel etik en grundsten til moderne personaleledelse En blæsende og smuk efterårsdag ved de vestsjællandske kyster mødes

Læs mere

NYT DET FRIE LIV KONSULENT. Hvordan forbereder. på 2009?

NYT DET FRIE LIV KONSULENT. Hvordan forbereder. på 2009? BLADET FOR DE TUNGE DRENGE! NR.18 / 2009 KONSULENT NYT Hvordan forbereder du dig bedst på 2009? Repræsentanter for Microsoft, Sun og Oracle giver deres bud på de vigtigste IT-tendenser i 2009 DET FRIE

Læs mere

På besøg hos studenterambassadøren Jingyu She

På besøg hos studenterambassadøren Jingyu She Portræt 25 På besøg hos studenterambassadøren Jingyu She Som studerende kan du kontakte studenterambassadøren, hvis du er kommet i klemme i administrative sager om fx snyd eller dispensation. Tina er uddannet

Læs mere

Den klassiske Mini MBA fra IME

Den klassiske Mini MBA fra IME Den klassiske Mini MBA fra IME Som den eneste Mini MBA i Danmark er IME Mini MBA baseret på samme faglige struktur som den klassiske MBA-uddannelse IME Mini MBA IME Mini MBA er som den eneste Mini MBA

Læs mere

AIC B 39/12 10 DEC 2012. AIC B 39/12. Minimumskrav til procedurer og dokumentation for Compliance Audit* under Part M og Part 145.

AIC B 39/12 10 DEC 2012. AIC B 39/12. Minimumskrav til procedurer og dokumentation for Compliance Audit* under Part M og Part 145. AIC B 39/12 AIM/Aeronautical Information Management, Edvard Thomsensvej 14, DK-2300 Copenhagen S, Denmark TEL: +45 7221 8800, FAX: +45 7221 8888, E-mail: ais@trafikstyrelsen.dk, Internet: www.trafikstyrelsen.dk

Læs mere

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004 NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004 Kære læser! Som leder har man de medarbejdere, man fortjener. For nogle vil det virke provokerende for andre vil det være en selvfølge. Den første artikel i dette nyhedsbrev uddyber

Læs mere

ISO9001:2015 Konsekvenserne Nyhedsbrev: August 2015

ISO9001:2015 Konsekvenserne Nyhedsbrev: August 2015 ISO9001:2015 Konsekvenserne Nyhedsbrev: August 2015 1 Nu varer det ikke længe ISO9001:2015 er lige på trapperne. Final Draft blev udgivet den 9. juli 2015 og medio september 2015 udgives både 9001 og 14

Læs mere

IBC Innovationsfabrikken Salg. Bliv skarp på salg

IBC Innovationsfabrikken Salg. Bliv skarp på salg IBC Innovationsfabrikken Bliv skarp på salg Er du klar til at gå fra nul til hundrede og få værktøjer til at skabe resultater med dit salg? Bliv skarp på salget med forløb, der er målrettet dig. IBC Innovationsfabrikken

Læs mere

Fik drømmejobbet på et wildcard

Fik drømmejobbet på et wildcard Karriere Fik drømmejobbet på et wildcard Den nybagte farmaceut Grith Agth Høgh søgte i foråret 2011 en løntilskudsstilling på Glostrup Hospital for at overbevise medicinsk afdeling M om, at de måtte have

Læs mere

Bryd vanen, bøj fisken og få en uddannelse!

Bryd vanen, bøj fisken og få en uddannelse! Bryd vanen, bøj fisken og få en uddannelse! 2 dages top-motiverende seminar samt personligt coachingforløb, der giver dig energi, glæde, effektive værktøjer og nye indsigter, der vil bane vejen til din

Læs mere

Kommunikations-/SEO-praktikant Lær om SEO samt resultatskabende online kommunikation og -markedsføring.

Kommunikations-/SEO-praktikant Lær om SEO samt resultatskabende online kommunikation og -markedsføring. AW Media ApS Høffdingsvej 34 2500 Valby 7070 2870 info@aw-media.dk www.aw-media.dk Kommunikations-/SEO-praktikant Lær om SEO samt resultatskabende online kommunikation og -markedsføring. AW Media søger

Læs mere

Hvorfor E-business løsninger ofte ikke lever op til forventningerne og hvordan man kan undgå det

Hvorfor E-business løsninger ofte ikke lever op til forventningerne og hvordan man kan undgå det ARTIKEL De svageste led Hvorfor E-business løsninger ofte ikke lever op til forventningerne og hvordan man kan undgå det Dato: 24 aug 2000 Ver.: Draft Rev.: 11 Forfatter: Anders Munck I den seneste tids

Læs mere

En del af holdet med det samme

En del af holdet med det samme 2 En del af holdet med det samme Som kunde hos har du adgang til dygtige medarbejdere og til en lang række opgaver og funktioner på kontoret. Det kan være, når du skal bruge flere ressourcer i forbindelse

Læs mere

Workshop B: Lær at bruge LinkedIn

Workshop B: Lær at bruge LinkedIn Workshop B: Lær at bruge LinkedIn LinkedIn oplæg ved Dansk Journalistforbund Kreds 4 Østjylland (Netværkscafé) Hvad er Linkedin Socialt medie + meget mere! Professionelt netværk, pt. ca. 1.800.000 profiler

Læs mere

75% 213% 278% SKRUER OP FOR SALGET. Nyhedsbrevstilmeldingerne. new-biz kundeopkald blev til møder. steg med

75% 213% 278% SKRUER OP FOR SALGET. Nyhedsbrevstilmeldingerne. new-biz kundeopkald blev til møder. steg med NAVNET HOLDER, HVAD DET LOVER... 75% new-biz kundeopkald blev til møder Besøgstallet for relevante besøgende på hjemmeside steg med 278% Nyhedsbrevstilmeldingerne steg med 213% 4 potentielle kunder i pipelinen

Læs mere

Nå mere og arbejd mindre

Nå mere og arbejd mindre Nå mere og arbejd mindre Mark Mayland www.personligworkflow.com mm@personligworkflow.com 26 74 59 71 1 Hvem har gavn af Personlig Workflow? Vi har alle brug for mere overskud i hverdagen, til at udføre

Læs mere

Hvad er stress? Er lidt stress godt? Kan man dø af det? Smitter det? Hvem har ansvaret for stress på arbejdspladsen?

Hvad er stress? Er lidt stress godt? Kan man dø af det? Smitter det? Hvem har ansvaret for stress på arbejdspladsen? Krise er en voldsom hændelse, der ændrer den berørtes opfattelse af sin omverden. Det være sig sorg, følelsen af tab ved f.eks. skilsmisse, sygdom eller en trafikulykke. Hvad er stress? Er lidt stress

Læs mere

Fra udfordringer til muligheder. Overvejelser og krav ved udvikling af sundhedsteknologi

Fra udfordringer til muligheder. Overvejelser og krav ved udvikling af sundhedsteknologi Fra udfordringer til muligheder Overvejelser og krav ved udvikling af sundhedsteknologi Den effektive vej til markedet - i en firkantet verden Ideen Er idéen god? Er det en genial løsning, ydelse eller

Læs mere

Præsentationsteknik med gennemslagskraft

Præsentationsteknik med gennemslagskraft Præsentationsteknik med gennemslagskraft Præsentationsteknik med gennemslagskraft Brænd igennem, og gør indtryk på dine tilhørere Kom igennem med dit budskab At få folk med sig og skabe opbakning er en

Læs mere

Lad os klare din Facility Service, så du kan bruge tiden på din kerneforretning. - vi efterlader altid et smil

Lad os klare din Facility Service, så du kan bruge tiden på din kerneforretning. - vi efterlader altid et smil Lad os klare din Facility Service, så du kan bruge tiden på din kerneforretning Forenede - vi efterlader altid et smil Service SPAR 25% PÅ OMKOSTNINGERNE UDEN AT GÅ PÅ KOMPROMIS MED KVALITETEN Styrk jeres

Læs mere

It-trends i regulerede industrier

It-trends i regulerede industrier It-trends i regulerede industrier - Din automationsløsning skal være fleksibel for at kunne håndtere komplekse og skiftende krav Velkommen Leif Poulsen - NNE Pharmaplan A/S - Konferenceansvarlig for Dau

Læs mere

Margit Schrøder, Projektleder Pernille Van Randwijk, Koordinerende klinisk vejleder Mette Olsen, nyuddannet sygeplejerske

Margit Schrøder, Projektleder Pernille Van Randwijk, Koordinerende klinisk vejleder Mette Olsen, nyuddannet sygeplejerske Margit Schrøder, Projektleder Pernille Van Randwijk, Koordinerende klinisk vejleder Mette Olsen, nyuddannet sygeplejerske Fremtidens kliniske uddannelse, marts 2011 Sygeplejestuderende modul 11-12 Afd.

Læs mere

Studieforløbsbeskrivelse, Tek-Sam Uddannelsen

Studieforløbsbeskrivelse, Tek-Sam Uddannelsen Studieforløbsbeskrivelse, Tek-Sam Uddannelsen (hæftes sammen med forsideblanketten) Nedenstående spørgsmål besvares for at give din personlige beskrivelse af dine mål med uddannelsen, de studieaktiviteter

Læs mere

Ansøgning gode råd. Følgende er et eksempel, som du kan lade dig inspirere af.

Ansøgning gode råd. Følgende er et eksempel, som du kan lade dig inspirere af. Ansøgning gode råd Din ansøgning skal i bund og grund være et argument for, hvorfor netop du skal inviteres ind til en samtale. I ansøgningen har du mulighed for at give et indtryk af din personlighed

Læs mere

Udfordringen med at fastholde branchens unge. Til kamp for bedre retshjælp. Advokater viser vejen til vækst. Skud fra Borgen

Udfordringen med at fastholde branchens unge. Til kamp for bedre retshjælp. Advokater viser vejen til vækst. Skud fra Borgen # 2 Maj 2013 MAGASIN FOR ADVOKATVIRKSOMHEDER Til kamp for bedre retshjælp Advokater viser vejen til vækst Skud fra Borgen MF Ole Birk Olesen: Når det koster at vinde Outsourcing af juristarbejde påvirker

Læs mere

Asset management - hvad er det og hvad kan det?

Asset management - hvad er det og hvad kan det? TØF - hvad er det og hvad kan det? Erik Helms Nielsen, direktør En ingeniør krydser sit spor 1 Copyright Reliasset A/S, 2013 1 TØF En ingeniør krydser sit spor 2 En ingeniør krydser sit spor 3 Copyright

Læs mere

Branche. Sådan tiltrækker man 525 nye arbejdspladser

Branche. Sådan tiltrækker man 525 nye arbejdspladser Branche Sådan tiltrækker man 525 nye arbejdspladser 10 pharma november 2013 pharma november 2013 11 Branche Foto Liselotte Plenov 12 pharma november 2013 Af Kenneth Grothe Toustrup Danmark har høje lønninger,

Læs mere

Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere

Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Skab resultater med større power og personlig gennemslagskraft Personlig gennemslagskraft styrker dine forhandlinger

Læs mere

Young Talented Lawyers

Young Talented Lawyers Young Talented Lawyers -et talentudviklingsprogram for advokatbranchen Detail program for Young Talented Lawyers Modul 1 - Maj (uge 21), fredag den 24 lørdag den 25. maj Akkvisition, forretning & branding

Læs mere

Strategi, vækst og lederskab

Strategi, vækst og lederskab Strategi, vækst og lederskab Strategi, vækst og lederskab Virkelighedsnær sparring på dit lederskab og fokus på strategisk ledelse Selv de dygtigste ledere kan blive bedre Trænger du til ny inspiration

Læs mere

FULL SCREEN: CTR+L LUK FULL SCREEN: ESC

FULL SCREEN: CTR+L LUK FULL SCREEN: ESC Afstem forventningerne Vi ved det, og det er så simpelt. Lyt til din kunde og afstem forventningerne - og alligevel går det galt - kunden klager og er ikke tilfreds med den forventede kvalitet. Sådan kan

Læs mere

Enestående service stiller krav om dynamisk innovation

Enestående service stiller krav om dynamisk innovation Enestående service stiller krav om dynamisk innovation Ansvar for forandringer er et vilkår for langt de fleste ledere i dag. Men hvordan skal du kommunikere med dine medarbejdere om forandringerne? Og

Læs mere

Outsourcing af test. Your Flexible Outsourcing Partner

Outsourcing af test. Your Flexible Outsourcing Partner Outsourcing af test Your Flexible Outsourcing Partner Outsourcing typer Der er overordnet 2 måder at outsource på: Hænder og hoveder: Du køber en remote ansat alt er dit ansvar Kræver at du har en velfungerende

Læs mere

Hjælp til at opstille kompetencelæringsmål

Hjælp til at opstille kompetencelæringsmål 1 Hjælp til at opstille kompetencelæringsmål Dette skal hjælpe til at udstationeringer kan blive så målrettede som muligt. Vi definerer først begreberne kompetence og kompetenceudvikling. Derefter præsenterer

Læs mere

Projektledelse. Uddrag af artikel trykt i Projektledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Projektledelse. Uddrag af artikel trykt i Projektledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Projektledelse Uddrag af artikel trykt i Projektledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste

Læs mere

Salg med LinkedIn Online kursus 2. Del

Salg med LinkedIn Online kursus 2. Del Salg med LinkedIn Online kursus 2. Del Leadgenerering Kursus : Salg med LinkedIn nr. 2 Dato: oktober 2012 linkedin.com/in/olebachandersen Introduktion til kurset det praktiske 4 frokost webinars af30 min

Læs mere

Lean Six Sigma Black Belt-uddannelse

Lean Six Sigma Black Belt-uddannelse Lean Six Sigma For dig, der arbejder med meget komplekse problemstillinger og derfor har behov for et højt kompetenceniveau til at udføre komplekse forbedringsprojekter, der involverer store mængder data

Læs mere

Situationsbestemt ledelse

Situationsbestemt ledelse Situationsbestemt ledelse Af VS (januar 2014) I kapitel 6 kan du lære om forskellige kendte ledelsestyper og ledelsesformer, og om hvordan udelegering af opgaver kan foregå. I kapitel 7 gennemgås lederens

Læs mere

Oracle teknologi. Projekt-, og løsningssalg. Test Management. Life Science

Oracle teknologi. Projekt-, og løsningssalg. Test Management. Life Science Firmapræsentation Vidste du det? Scott er navnet på en Oracle-bruger, der som standard installeres i Oracle databaser Opkaldt efter Bruce Scott, der var en af de første ansatte i Oracle, og som var med

Læs mere

Opgrader til nyeste Dynamics AX version og profiter af løbende opdateringer

Opgrader til nyeste Dynamics AX version og profiter af løbende opdateringer INDLÆG 13 : DYNAMICS AX Opgrader til nyeste Dynamics AX version og profiter af løbende opdateringer Tonny Bybæk, Lau Bøgelund Larsen Opgrader til nyeste Dynamics AX version og profiter af løbende opdateringer

Læs mere

Interview November 2013. Indhold GDP Case Story: Norpharma Konsulentinterview: Sten Gyldendal-Melberg Konsulentportræt: Mai-Britt Olafsson #01

Interview November 2013. Indhold GDP Case Story: Norpharma Konsulentinterview: Sten Gyldendal-Melberg Konsulentportræt: Mai-Britt Olafsson #01 Interview November 2013 Indhold GDP Case Story: Norpharma Konsulentinterview: Sten Gyldendal-Melberg Konsulentportræt: Mai-Britt Olafsson #01 Kvalitet hos Norpharma Catarina Hammerstrøm er registreringschef

Læs mere

FREMTIDENS ARBEJDSMARKED

FREMTIDENS ARBEJDSMARKED FREMTIDENS ARBEJDSMARKED En undersøgelse af projektdrevne virksomheders og organisationers erfaringer med krav til konsulentbemanding, effektivitet og specialisering. April 9 Interim Competence Jobmarkedets

Læs mere

Virksomhedsprofil Brandbook

Virksomhedsprofil Brandbook Virksomhedsprofil Brandbook KTerhvervsbyg A/S Ryttervangen 18 7323 Give Telefon: 7573 3366 www.klaebel-design.dk www.www.kterhvervsbyg.dk VIRKSOMHEDS- IDENTITET Vision & Mission Vision KTerhvervsbyg A/S

Læs mere

VIL du VÆRE vores NYE advokatfuldmægtig?

VIL du VÆRE vores NYE advokatfuldmægtig? VIL du VÆRE vores NYE advokatfuldmægtig? Løft blikket TM 3 EN uddannelse MED ansvar OG udfordringer Som fuldmægtig hos os kommer du til at prøve kræfter med udfordrende advokatarbejde inden for flere

Læs mere

EMUC Network Meeting 26/11-2014

EMUC Network Meeting 26/11-2014 EMUC Network Meeting 26/11-2014 Agenda Historik Hvordan udvikler A2SEA ISM systemerne i Crew bådene? Hvordan auditerer A2SEA deres ISM system ombord op skibene? Hvordan implementeres ISM / i skibene med

Læs mere

VIRKSOMHEDSPROFIL EN MERE EFFEKTIV HVERDAG

VIRKSOMHEDSPROFIL EN MERE EFFEKTIV HVERDAG VIRKSOMHEDSPROFIL EN MERE EFFEKTIV HVERDAG Gennem vores markedsviden og indsigt i den enkelte kundes behov, implementerer vi løsninger, der sikrer en mere effektiv forretning SELSKABET, FIRMAET & PARTNEREN

Læs mere

#30DageMedBranding. Guiden er under løbende evaluering og opdatering og du kan downloade nye versioner her. Henrik G. Qvottrup

#30DageMedBranding. Guiden er under løbende evaluering og opdatering og du kan downloade nye versioner her. Henrik G. Qvottrup #30DageMedBranding Følgende er en enkel guide til et bedre personligt brand på internettet. Processen løber over 30 dage og hver dag skal du gøre en ny ting. Nogen gange vil du blive nødt til at udskyde,

Læs mere

Alle brander sig om de vil eller ej du kan lige så godt sætte det i system.

Alle brander sig om de vil eller ej du kan lige så godt sætte det i system. Alle brander sig om de vil eller ej du kan lige så godt sætte det i system. Black Network hjælper virksomheder og organisationer med at blive bedre til at brande sig selv. Vi har udviklet en praktisk og

Læs mere

EXPERTS WITHOUT BOUNDARIES. CapTech CapSourcing CapAssist

EXPERTS WITHOUT BOUNDARIES. CapTech CapSourcing CapAssist EXPERTS WITHOUT BOUNDARIES CapTech CapSourcing CapAssist 2 Experts without boundaries Om CapWorks CapWorks er skabt som et stærkt alternativ til de store etablerede konsulenthuse. Vi har specialiseret

Læs mere

Har du lyst til en alsidig karriere...

Har du lyst til en alsidig karriere... Har du lyst til en alsidig karriere...... så har du alle muligheder hos os! Dansk Landbrug Sydhavsøerne - Det naturlige valg DLS rådgiver årligt 1.200 kunder inden for fagområderne økonomi, ejendomshandel,

Læs mere

VIRKSOMHEDSPROFIL EN MERE EFFEKTIV HVERDAG

VIRKSOMHEDSPROFIL EN MERE EFFEKTIV HVERDAG VIRKSOMHEDSPROFIL EN MERE EFFEKTIV HVERDAG Gennem vores markedsviden og indsigt i den enkelte kundes behov, implementerer vi løsninger, der sikrer en mere effektiv forretning SELSKABET, FIRMAET & PARTNERNE

Læs mere

VIL du VÆRE vores NYE erhvervsjuridiske fuldmægtig?

VIL du VÆRE vores NYE erhvervsjuridiske fuldmægtig? VIL du VÆRE vores NYE erhvervsjuridiske fuldmægtig? Løft blikket TM 3 EN uddannelse MED ansvar OG udfordringer Som fuldmægtig hos os får du en uddannelse med ansvar og udfordringer og kommer til at prøve

Læs mere

LEANNETVÆRK MED FOKUS PÅ EFFEKT!

LEANNETVÆRK MED FOKUS PÅ EFFEKT! LEANNETVÆRK MED FOKUS PÅ EFFEKT! Formålet med Lean Få styr på planlægningen Reducere spild Sikre flow og undgå flaskehalse Reducere overflødige processer Få løbende forbedringer At være på forkant Formål

Læs mere

Personlig vækst og gennemslagskraft

Personlig vækst og gennemslagskraft Personlig vækst og gennemslagskraft Personlig vækst og gennemslagskraft Styrk dit mentale overskud, og giv din kommunikation ny kraft Hold hovedet koldt, og bevar overblikket Kan du gå i sort, når det

Læs mere

INFLUENCERS. Nemt igang på internettet. Kom hurtigt igang med det du er god til. Klar, start! w w w. i n f l u e n c e r s. d k

INFLUENCERS. Nemt igang på internettet. Kom hurtigt igang med det du er god til. Klar, start! w w w. i n f l u e n c e r s. d k INFLUENCERS Nemt igang på internettet Kom hurtigt igang med det du er god til Klar, start! w w w. i n f l u e n c e r s. d k STOR effekt - billig løsning Hej, jeg hedder Anders Søndergaard, og jeg er selvstændig

Læs mere

Forhandling, der skaber resultater

Forhandling, der skaber resultater Forhandling, der skaber resultater Forhandling, der skaber resultater Giv dig selv et forspring til at nå dine forhandlingsmål Forhandling med gennemslagskraft Alt er under forandring og derfor er alt

Læs mere

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt Konkurrencer NONSTOP Nye konkurrencer Hver dag Motivation & problemfelt Dette er et oplæg til den mundtlige eksamen i Innovation & Markedsføring. I det følgende vil jeg beskrive forretningsplanen for Konkurrencer

Læs mere

LEVERANDØR TIL FLY-, RUM- FARTS- OG FORSVARSINDUSTRIEN

LEVERANDØR TIL FLY-, RUM- FARTS- OG FORSVARSINDUSTRIEN Bureau Veritas Netværksgruppe LEVERANDØR TIL FLY-, RUM- FARTS- OG FORSVARSINDUSTRIEN Vil du: Have indsigt i, hvordan andre virksomheder arbejder med deres kunders krav inden for disse brancher? Vide mere

Læs mere

Young Talented Lawyers

Young Talented Lawyers Young Talented Lawyers -et talentudviklingsprogram for advokatbranchen Detail program for Young Talented Lawyers Modul 1 Akkvisition, forretning & branding Velkomst og ramme for forløbet ved Rikke Stürup

Læs mere

EF-typegodkendelse af køretøjer En introduktion

EF-typegodkendelse af køretøjer En introduktion EF-typegodkendelse af køretøjer En introduktion Version 1 / 30. september 2014 Indhold Hvorfor typegodkendelse? Hvem berører det? CoC og CoP De tre alternativer Forpligtelser og ansvar VBG GROUP SALES

Læs mere

Argumentation der overbeviser

Argumentation der overbeviser Argumentation der overbeviser Argumentation der overbeviser Vær skarpere i din argumentation Overbevisende og målrettet argumentation Mange virksomhedspræsentationer har en uklar argumentation. Det kan

Læs mere

INVITATION. graphic art & communication. dalhoff group ApS

INVITATION. graphic art & communication. dalhoff group ApS INVITATION Præsentation Mit navn er Henning Dalhoff og jeg har mere end 25 års erfaring som grafisk designer og illustrator og har igennem årene opbygget stor erfaring med at udvikle grafiske løsninger

Læs mere

Performance Coaching. Den effektive vej til ekstraordinære resultater ÅBEN COACHINGUDDANNELSE

Performance Coaching. Den effektive vej til ekstraordinære resultater ÅBEN COACHINGUDDANNELSE ÅBEN COACHINGUDDANNELSE Udbydes i samarbejde med ErhvervsAkademi Sjælland ved Roskilde Handelsskole, under lov om åben uddannelse. Det er derfor muligt at søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) Performance

Læs mere

SoftEyes. - mere end teambuilding

SoftEyes. - mere end teambuilding SoftEyes - mere end teambuilding Hos SoftEyes skræddersyr vi produkter til dine behov - fra enkle stærke oplevelser til længere kompetenceudviklende forløb Events Vi er specialister i at tilpasse rammer

Læs mere

Få Succes med dit salg!

Få Succes med dit salg! Breaking Rules Få Succes med dit salg! Challenger Sale & Rule Breaking Strategy Lise Grevenkop-Castenskiold og Nicolai Jacques Sørensen hos BrainsBusiness 11/2/2015 Sådan får du succes med dit salg 09.00-09.45

Læs mere

Case 3: Leder Hans Case 1: Medarbejder Charlotte

Case 3: Leder Hans Case 1: Medarbejder Charlotte Case 3: Leder Hans Case 1: Medarbejder Charlotte Du er 35 år, og ansat som skrankeansvarlig på apoteket. Du har været her i 5 år og tidligere været meget stabil. På det sidste har du haft en del fravær

Læs mere

Referat fra TeamGym seminar Dato: 02.06.12 Tid: 13.00 17.30 sted: Odense idrætscenter

Referat fra TeamGym seminar Dato: 02.06.12 Tid: 13.00 17.30 sted: Odense idrætscenter Referat fra TeamGym seminar Dato: 02.06.12 Tid: 13.00 17.30 sted: Odense idrætscenter 1. Velkomst ved Anders. Vi vil gerne høre hvad I mener inden vi beslutter noget 2. Forslag om nye aldersinddelinger

Læs mere

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud s kommunikationsstrategi forberedt på skybrud Januar2014 Indhold Hvad går KLIKOVAND ud på?... 3 Målsætninger for kommunikationen... 3 Hvad vil vi sige?... 4 Hvem vil vi sige det til? (Målgrupperne)...

Læs mere

Forandringskommunikation

Forandringskommunikation Forandringskommunikation Sådan påvirker du holdninger og adfærd med din kommunikation Fagligt selskab for Sygeplejersker der arbejder med udvikling og forskning den 20. marts 2013 Kort om mig Erhvervsforsker,

Læs mere

Hvordan effektiviserer I jeres processer

Hvordan effektiviserer I jeres processer Tryksag 541-643 Hvis I vil vide mere Kom godt i gang med standarder I er velkomne til at kontakte vores erfarne konsulenter inden for kvalitetsledelse og andre ledelsessystemer på telefon 39 96 61 01 eller

Læs mere

Fra festmåltid til hverdagskost

Fra festmåltid til hverdagskost Fra festmåltid til hverdagskost Mange organisationers udfordring i leanarbejde ligger i overgangen fra projektstatus til reel forbedringskultur. Det handler om at gøre arbejdet med forbedringer til en

Læs mere

Offentlig Privat Innovation og fremme af velfærdsteknologiske løsninger FOPS 1. marts 2011

Offentlig Privat Innovation og fremme af velfærdsteknologiske løsninger FOPS 1. marts 2011 Offentlig Privat Innovation og fremme af velfærdsteknologiske løsninger FOPS 1. marts 2011 Fælles sterilcentral i Region Hovedstaden Karsten Nielsen, NNE Pharmaplan A/S Indhold NNE Pharmaplan kort intro

Læs mere

SOMMER-SYMPOSIUM GRAFISK FACILITERING: VIDENDELING, TRÆNING OG INSPIRATION 29. JUNI OG 30. JUNI. Forslag til overnatning.

SOMMER-SYMPOSIUM GRAFISK FACILITERING: VIDENDELING, TRÆNING OG INSPIRATION 29. JUNI OG 30. JUNI. Forslag til overnatning. SOMMER-SYMPOSIUM GRAFISK FACILITERING: VIDENDELING, TRÆNING OG INSPIRATION 29. JUNI OG 30. JUNI. Du er inviteret til to dages sommer-symposium - en fordybelse i feltet grafisk facilitering. Dagene bliver

Læs mere

ansvarlighed ipvision samler al din kommunikation i én integreret løsning info hosted pbx mobiltelefoni fibernetværk ip-telefoni internet sikkerhed

ansvarlighed ipvision samler al din kommunikation i én integreret løsning info hosted pbx mobiltelefoni fibernetværk ip-telefoni internet sikkerhed visamlertrådene ipvision samler al din kommunikation i én integreret løsning ansvarlighed én leverandør, der samler trådene og skaber synergi De fleste ved, at der kan være meget at spare ved at samle

Læs mere

ERP. Uddrag af artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

ERP. Uddrag af artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. ERP Uddrag af artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste vidensog udviklingsklub.

Læs mere

Skru op for mulighederne Graduate i Energinet.dk

Skru op for mulighederne Graduate i Energinet.dk Skru op for mulighederne Graduate i Energinet.dk Skru op for...... mulighederne Et graduateforløb i Energinet.dk varer to år, hvor du er i turnus i tre forskellige afdelinger. Du deltager i det daglige

Læs mere

Bilag 3. YWC Sports Aps. Fakta om iværksættervirksomheden

Bilag 3. YWC Sports Aps. Fakta om iværksættervirksomheden Bilag 3 YWC Sports Aps Følgende beskrivelse af iværksættervirksomheden YWC Sports har jeg skrevet dels under og på grundlag af mit praksisforløb i efteråret 2011. Beskrivelserne af virksomheden og aktørerne

Læs mere

Design- og branding guidelines

Design- og branding guidelines AlfaNordic Design- og branding guidelines Corporate Visuel Identitet Indhold Indledning AlfaNordics logo Det primære logo Det sekundære logo Gengivelse af logoet Grafiske guidelines Farver Typografi Taglines

Læs mere

SPOT PÅ SPILLERAGENTER

SPOT PÅ SPILLERAGENTER SPOT PÅ SPILLERAGENTER Af Martin Bager & Lean Bach - bragt i Spillernyt, marts 2011 Agenter fylder mere og mere på den danske håndboldscene på godt og ondt. Martin Bager og Lean Bach er suppleanter i Håndbold

Læs mere

Direktørens beretning 2015

Direktørens beretning 2015 Traditionelt set, så bruges en beretning oftest til at kigge tilbage på det forgangne år, og fremhæve de resultater der er opnået, men som formanden nævnte i sin beretning, så har udviklingen af en ny

Læs mere

At bygge bro mellem systemer, processer og mennesker

At bygge bro mellem systemer, processer og mennesker At bygge bro mellem systemer, processer og mennesker Introduktion Anders Reinhardt Cand. Polit 8 år hos VELUX 2002 Rapportering og analyse til VELUX koncernledelse samt bestyrelse 2005 2008 Ansvarlig for

Læs mere

Kommunikations-/SEO-praktikant Lær om SEO samt resultatskabende online kommunikation og -markedsføring.

Kommunikations-/SEO-praktikant Lær om SEO samt resultatskabende online kommunikation og -markedsføring. AW Media ApS Høffdingsvej 34 2500 Valby Kommunikations-/SEO-praktikant Lær om SEO samt resultatskabende online kommunikation og -markedsføring. AW Media søger praktikant med talent for kommunikation til

Læs mere

Partnerstyringsmodeller KURSER. MAGASIN FOR ADVOKATVIRKSOMHEDER 4 december 2012. - Interwiev med Peter Appel om vejen til partnerskabet

Partnerstyringsmodeller KURSER. MAGASIN FOR ADVOKATVIRKSOMHEDER 4 december 2012. - Interwiev med Peter Appel om vejen til partnerskabet Erhvervsjurister i Advokatbranchen - tre bud på vejen ind Rating Systemet - pro et kontra Dialogmøder - reportage fra Næstved Bestyrelsesmedlemmerne fortæller - tanker om bestyrelsesarbejdet Reportage

Læs mere

DEN BLÅ HR KONFERENCE. DFDS presentation. Intern kommunikation. Gert Jakobsen, DFDS, 5. november 2008

DEN BLÅ HR KONFERENCE. DFDS presentation. Intern kommunikation. Gert Jakobsen, DFDS, 5. november 2008 DEN BLÅ HR KONFERENCE DFDS presentation June 2008 Information til11 medarbejderne Intern kommunikation Gert Jakobsen, DFDS, 5. november 2008 Spørgsmål - Hvordan skaber man korpsånd, sammenhold, formidling

Læs mere

PowerPoints i verdensklasse

PowerPoints i verdensklasse PowerPoints i verdensklasse PowerPoints i verdensklasse Lær at lave effektive og inspirerende præsentationer Effektiv formidling gennem PowerPointpræsentationer De fleste kan genkende, hvordan det føles

Læs mere

Hvor aktiv var du inden du blev syg? Hvordan var det pludselig ikke at kunne træne?

Hvor aktiv var du inden du blev syg? Hvordan var det pludselig ikke at kunne træne? Hvor aktiv var du inden du blev syg? Før jeg fik konstateret brystkræft trænede jeg ca. fire gange om ugen. På daværende tidspunkt, bestod min træning af to gange løbetræning, to gange yoga og noget styrketræning

Læs mere

Full Circle. stærkt personligt udviklingsprogram i naturlig ledelse

Full Circle. stærkt personligt udviklingsprogram i naturlig ledelse Udvikling... der sætter spor Full Circle Et stæ stærkt personligt udviklingsprogram i naturlig ledelse Udbyder: Samarbejde mellem Preben Werther, Wolfway ApS og VINGSTED hotel & konferencecenter Hvorfor

Læs mere

Q-S systemet har ikke taget stilling til, at den nye GMP B2 (2010) ligner B1 væsentligt mere end tidligere.

Q-S systemet har ikke taget stilling til, at den nye GMP B2 (2010) ligner B1 væsentligt mere end tidligere. Nyheder fra Bureau Veritas kursusafdeling FODER NYHEDER Seneste nyt fra Q-S opdateringskursus fra ledende auditor Inge Dorthe Hansen, Bureau Veritas Certification Det årlige opdateringskursus i Q-S foderstof

Læs mere

Gratis hjemmeside. til alle klubber og hold. Inviter spillere / medlemmer enormt simpelt!

Gratis hjemmeside. til alle klubber og hold. Inviter spillere / medlemmer enormt simpelt! Gratis hjemmeside til alle klubber og hold NY gratis SERVICE! gratis hjemmesider til alle hold og klubber. Inviter spillere / medlemmer enormt simpelt! Vi vil gerne have lov til at introducere en helt

Læs mere

Elektroniske løsninger der nemt tilpasses dine behov

Elektroniske løsninger der nemt tilpasses dine behov IPW eregistrering Elektroniske løsninger der nemt tilpasses dine behov Statistik og rapportering Det skal være nemt at opsamle fakta om de fejl, som sker i virksomheden for at kunne konstatere, om fastlagte

Læs mere

VIRTUELLE PLATFORME. Working Virtual 2014 SUCCES MED VIRTUELLE MØDER!

VIRTUELLE PLATFORME. Working Virtual 2014 SUCCES MED VIRTUELLE MØDER! VIRTUELLE PLATFORME Working Virtual 2014 SUCCES MED VIRTUELLE MØDER! OM WORKING VIRTUAL Working Virtual er en konsulentvirksomhed med speciale i virtuelt samarbejde. Vi mener, at udnyttelse af det virtuelle

Læs mere