Referat fra studieophold i London 24. maj 2011 til den 28. maj 2011.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra studieophold i London 24. maj 2011 til den 28. maj 2011."

Transkript

1 Referat fra studieophold i London 24. maj 2011 til den 28. maj Udvalgets studieophold, havde fokus på inspiration og erfaringsindsamling i relation til indsatsen på det socialpsykiatriske område. Onsdag 25. maj 2011: Center for Mental Health Borough High Street London SE1 1LB Center for Mental Health er en uafhængig Non Government Organization, som som har eksisteret i 25 år. Der er ansatte. Formålet med organisationen er at arbejder på at skabe lige muligheder for, og forbedre livskvaliteten for sindslidende, gennem at påvirke politikere og politikker inden for området. Centret har 3 programmer; Beskæftigelse Kriminalitet og sindslidelser Recovery Recovery-projektet udvikles for Department of Mental Health. Velkomst og kort historisk rids ved Professor Geoff Shepheard. Der er sket store forandringer indenfor psykiatrien i England siden 2. verdenskrig. Groft sagt fra asyler til hospitaler og lokalsamfund. Ved at nedlægge sengepladserne i asylerne og udvikle til lokalsamfunds teams, blev der frigjort penge til at udvikle de teams man arbejdede med i dag. Hvordan kan vi arbejde Recovery-orienteret? Tidligere arbejde man meget symptom fokuseret. Psykiaterens metode er, at arbejde med de symptomer patienten taler om. I stedet må man se patienten og sygdommen i en social kontekst. En person som har diabetes lever jo med det, og indretter ikke hele sin tilværelse med afsæt i sin sygdom, det må også være muligt for en person med psykisk sygdom.

2 Supporting Recovery konsekvenser for organisation og medarbejdere ved; Dr. Jed Boardman Recovery går hånd i hånd med borgerens selvbestemmelse. En stor del af teorien i Recovery og elementerne i arbejdet, har sit udspring i brugernes, erfaringer og fortalte historier. De tre nøgleord er; håb, kontrol over livet og at få indflydelse på selv at tilrettelægge den støtte man skal have. Når man arbejder med metoden, er man som behandler holder of hope, dvs man støtter og hjælper og holder fast i, at det kan lykkes. I det daglige arbejde, skal man (som medarbejder) spørge sig selv: Hjælper jeg med at udvikle brugerens håb? Hjælper jeg med at udvikle deres egen kontrol over livet? Giver jeg den nødvendige indflydelse? Det er ikke behandleren, som kan helbrede brugeren, men man kan støtte i processen. Det er ikke en egentlig metode, men de professionelle kan facilitere processen, - eller rejsen. Recovery handler i bund og grund om at lytte til brugerne. Det handler også om at finde frem til de kompetencer og færdigheder det kræver hos medarbejderne. I den forbindelse er det også centralt, at indtænke de særlige ressourcer medarbejdere med egne levede erfaringer har. Disse ressourcer skal være repræsenteret i organisationen. Jed Boardman understreger, at man skal være kritisk i egen organisation, hvis man vil arbejde med recovery. Hans erfaring, fra deres egen udviklingsproces er, at alle sagde og havde en opfattelse af, at de arbejdede Recovery orienteret. Men det viste sig, at der var et behov for at få en fælles definition af, hvad det indebar at arbejde med recovery. For at finde frem til den Engelske udgave af Recovery iværksatte man derfor en proces, hvor fagprofessionelle fra England blev samlet i grupper og til workshops. Resultatet var, at man fandt frem til en skræddersyet Engelsk model, som der er konsensus om. Man var opmærksom på, at der ville være modstand fra psykiaterne i behandlingssektoren mfl. derfor blev der brugt tid og kræfter på at få dem med i processen, da de også var en nødvendig del af løsningen. Da man begyndte udviklingsarbejdet ifht. recovery, var systemet i England meget lig det system vi har Danmark, hvor behandlingssektoren er regional og socialpsykiatrien kommunal. Udviklingen de sidste 20 år har betydet, at hospitalerne og lokalsamfundet er kommet tættere på hinanden, og i dag arbejder de sammen i partnerskaber, hvilket har fremmet samarbejdet. Jed Boardmans råd er, at vi i Danmark bør øge samarbejdet på tværs. Han gør opmærksom på, at vi skal huske det 4. ben til stolen, de pårørende. Det er erfaringen, at det at arbejde med recovery kræver ændringer af praksis, organisationens kultur, ledelse, medarbejder kompetencer, herunder ansættelse af medarbejdere med brugererfaring. Hvis vi vil arbejde med

3 Recovery i Ballerup, skal vi arbejde efter de 10 tips, ellers er det ikke Recovery! Der er ti centrale organisatioriske udfordringer 1 Organisationerne skal ændre tilrettelæggelsen og kvaliteten af den daglige interaction med borgeren. 2 Der skal tilbydes omfattende brugerledede uddannelses og træningsprogrammer. 3 Etablering af et recovery uddannelsescenter til at drive og udvikle uddannelsen 4 Sikre opbakning til at skabe den nye og nødvendige kultur. 5 Øget individualisering og valgmuligheder 6 Ændring af tilgangen til risikovurdering og styring 7 Redefinering af brugerinddragelse 8 Tilpasning af arbejdsstyrken 9 Støtte til medarbejderen i deres recovery rejse 10 Øgede muligheder for at opbygge et liv ud over sygdommen Terapeuten skal ikke fortælle brugeren, hvad hun skal gøre, men skal have en lærende tilgang. Isoleret træning er ikke nok. I England arbejder man med Recovery Colleges som et symbol, hvor brugere og behandlere undervises/lærer sammen. En organisation, som vil arbejde med Recovery, skal gennemgå alle politikker, arbejdsgange, dokumentationssystemer og procedure, for at se om det understøtter Recovery. Selv om Jed Boardman erkender, at der nok er nogle grænser, ikke alt kan tilpasses. Der arbejdes med WRAP Work Plan Forms. WRAP 1 er et system hvor borgeren har sin egen omsorgs og udviklingsplan. En form for handleplan de selv fører. Det er vigtigt, hele tiden at reviderer støtten. Hvor mange ressourcer har brugeren brug for nu? Rachel Perkins fortalte en historie om et hold Bingodamer, som havde mødtes gennem mange år. Pga. forskellige omstændigheder, skulle de fremover mødes alene, altså uden medarbejdere. Og selv om de sagtens kunne dette, teoretisk set, var det uhyre svært for dem, at se muligheden, uden medarbejderressourcer. Mental Health Service reform i England, samt rammer for recovery ved Professor Geoff Shepheard. IMROC (implementing Recovery,- organisational change) er et projekt, som er igangsat i april behandlingsorganisationer er udvalgt, svarer til 50% af den samlede gruppe i England. Disse organisationer er inddelt i 3 kategorier ifht., hvor langt de selv var kommet i processen med at indfører Recovery, demonstrations sites, pilots sites og network sites. 2 WRAP Work Plan Forms

4 Organisationerne får hjælp til at udarbejde en plan for implementeringen og for hvordan træningen skal ske lokalt. Spørgsmålet om hvor mange medarbejdere med brugerbaggrund og professionelle med levede erfaringer der er i organisationen, og hvordan deres særlige kvalifikationer inddrages, samt hvilke medarbejderkvalifikationer er der i organisationen, men også attitude og værdier gennemarbejdes. Der stilles spørgsmålet; hvilket mål vil bringe organisationen længst i udviklingen af at arbejde på en ny måde. Er det f. eks at beslutte ikke længere at anvende tvangsmedicinering og fastspænding det der vil udfordre organisationen maximalt, kan man vælge det. I modsætning til kun at turde mindre justeringer. The role of service users in organisational change ved Dr. Rachel Perkins, (Rollen, som brugere i organisatoriske forandringer ved Dr. Rachel Perkins) Rachel Perkins indleder med at beskrive udviklingen fra, da hun startede som psykiater, hvor tilgangen var medicinsk, og til i dag hvor mødet mellem den professionelles faglige tilgang til sindslidelsen og brugerens levede erfaringer, mødes i delte erfaringer. Når behandlingen startes, er der ingen de reelt ved, om behandlingen vil virke og hvor man havner. I dag er der tale om co produktion i stedet for at reparere brugerne. Det påpeges dog, at terapien og de andre tekniske behandlingsmetoder ikke skal opgives, de er stadige værdifulde og nødvendige. Fiona Jenkins, medarbejder med brugerbaggrund på Mental Health Service Recovery College. Hun og Rachel fortæller i fællesskab om arbejdet der. Recovery College udbyder kurser for alle. Ideen er at det er på hold, hvor både sindslidende, pårørende, medarbejdere, ikke syge deltager på lige fod, som elever. Der er både kurser i psykoeducation, kurser om eksistentielle emner, spirituelle emner, (erfaringen er, at mange skizofrene gerne vil tale om deres hallunicationer i et spirituelt kontekst), træningskurser i at fortælle sin egen historie, og ikke bare være en læges journalbeskrivelse. Disse kurser, som har en bred deltagerkreds, fungere godt. Fiona er underviser, hun starter kurserne med at fortælle om egen sygdom. Ideologien er, at man ikke har brugeinvolvering, men i stedet partnerskab. Brugeinvolvering medfører ofte, at brugeren bliver en slags gidsel, bliver heller ikke altid hørt, men mest er med for at det ser rigtigt ud. Recovery and employment How do they fit together? How to deliver effective services? v/ Dr Rachel Perkins og Professor Geoff Shepherd. ( Recovery og beskæftigelse Hvordan passer de sammen? Hvordan levers det bedst? v / Dr. Rachel Perkins og Professor Geoff Shepherd.)

5 Centret har udviklet IPS Individuel Placement and Support (individuelle placering og støtte). Dette program retter sig både mod gruppen af unge og de voksne sindslidende. Erfaringen er, at de unge har svært ved Recovery. Yes, I would like a job but (ja, jeg vil gerne have et job, men... ) Her er metoden af bygge på jaèt, og arbejde på at minimere menèt. Her bygger arbejdet på research om og med den unge. Man skal sætte sig et mål, hvilket job ønsker den unge. Måske kan de ikke få lige det job, men noget der ligner. Man skal placere den unge i job så hurtigt som muligt, og så fylde kompetencer på samtidigt, og ikke først giver dem kompetencerne og først derefter finde jobbet. Det er vigtigt med et tæt samarbejdet mellem behandlerteamet og den medarbejder der arbejder med at finde job, og fastholde borgeren i job. 1. Arbejde mod at få borgeren i konkurrencedygtigt beskæftigelse 2. Et tilbud til alle, der ønsker at et arbejde 3. Formålet er at søge at skaffe borgeren et job, indenfor deres interesseområde 4. Hurtig effekt 5. Samarbejde mellem jobcenter medarbejdere og sundhedesmedarbejdere 6. Der tilbydes tidsubegrænset og individuelt støtte til både borger og arbejdsgiver 7. Der tilbydes også rådgivning om sociale ydelser og støtte Spørgsmål og diskussion Læs evt. mere på Torsdag den 26. maj 2011 The Hertfordshire Partnership NHS Foundation Trust, St. Albans Anne Markwick Director of Recovery bød os velkommen, præsenterede dagens program Stanly J. Indledte med en introduktion til organisationen, som driver tilbud inden for psykiatri og det sociale område i hele regionen, Hertfordshire. Hertfordshire er en region lige nord for London, med en lang række større og mindre byer og i alt 1,2 mil. Indbyggere. Organisationen råder over ca. 110

6 hospitalssenge. Der er medarbejdere og det årlige budget er på mere end 185(? )mil. pund. Midlerne stammer både fra sundhedsområdet og det sociale område. The Hertfordshire Partnership driver i alt 106 tilbud til alvorligt sindslidende, demente og udviklingshæmmede med behov for specialiserede tilbud mfl. Der er tale om en bred vifte af tilbud, både kortvarige tilbud og tilbud af mere permanent art. Recovery in Hertfordshire ved Anne Markwick Recovery er helt integreret i arbejdet, det fundamentale er optimisme. Der er ikke kun tale om en struktur man arbejder efter, men det er det man gør! Brugernes historier har stor betydning. Det at læse eller høre om, at andre, som har været syge, i dag har det bedre, det er simpelthen det der virker. Anne fortæller, at det har betydet et stort skift for dem som organisation, at begynde at arbejde med Recovery. Recovery tilhører brugerne og ikke organisationen. Det er vigtigt at vi som medarbejdere både lytter til det vi kan lide brugerne siger, men også til det vi ikke lige synes så godt om. Vi skal aflære meget af det vi har lært om god pleje og god risk management. Risk management er egentligt i modstrid med Recovery. Da risk management går ud på ikke at tage chancer/risiko. Recovery kommer af håb og optimisme. For 4-5 år siden besluttede The Hertfordshire Partnership at arbejde med recovery. Det er ikke noget extra vi gør, men det gennemsyrer alt det vi gør. En sådan omlægning kræver en stor indsats og en ændring af hele kulturen i organisationen. The Hertfordshire Partnership er tvillingeorganisation med Slotsvænget 2 i Danmark. Anne fortæller, at Slotsvænget har brugt The Hertfordshire Partnerships brugeres historier mv. til at uddanne medarbejderne i hvad der virker og ikke virker. Anne gennemgår hvordan de arbejder med: De ti centrale organisatioriske udfordringer 1 Organisationerne skal ændre tilrettelæggelsen og kvaliteten af den daglige interaction med borgeren. Vi gør ikke brugerne dårligere end de er, vi støtter dem, men ikke for meget. Vi får feed back fra brugeren om, hvordan støtten, og medarbejderen virker. Samtaler mellem brugeren og medarbejdere med brugerbaggrund er fundamentalt, da der kommer andre vinkler på, end når det er en professionel. For at forebygge, at brugeren skal flytte i et tilbud, men bliver længst muligt i eget hjem, anvendes aflastningsplejefamilier. 2 Slotsvænget et døgntilbud for sindslidende i Lyngby-Taarbæk Kommune

7 2 Der skal tilbydes omfattende brugerledede uddannelses og træningsprogrammer. En lokal forening støtter medarbejdere med brugerbaggrund i at være i stand til at give brugerledet psykoedukation. Medarbejdere får også brugerledet psykoedukation i deres introduktionsforløb som nyansatte. 3 Etablering af et recovery uddannelsescenter til at drive og udvikle uddannelsen af medarbejdere Der arbejdes pt. på at etablere et uddannelsescenter. Det er ikke besluttet helt hvordan, tanken er at det skal ligge i den tredje sektor, da man er af den overbevisning, at det vil være forkert at have det in-house. 4 Sikre opbakning til at skabe den nye og nødvendige kultur. Det der er allervigtigst her, er at alle vil det, og alle bakker op. 5 Øget individualisering og valgmuligheder Her er det specielt vigtigt, at også den personlige pleje og omsorg er individuelt og personligt tilrettelagt, og at det er brugeren der sidder i førersædet. 6 Ændring af tilgangen til risikovurdering og styring Her er en af de store udfordringer, som man i The Hertfordshire Partnership Ikke har fundet løsningen på. 7 Redefinering af brugerinddragelse Brugerne skal i centrum og de skal fortælle hvad de ønsker, her skal de turde gøre det, og medarbejderne skal ville lytte. 8 Tilpasning af arbejdsstyrken Hvis man skal arbejde med Recovery, skal man tage nye medarbejdergrupper ind. Det er ekstremt vigtigt at ansætte medarbejdere med brugererfaringer. 9 Støtte til medarbejderen i deres recovery rejse Personalet skal have lov til/støttes i, at fortælle om egne levede erfaringer. 10 Øgede muligheder for at opbygge et liv ud over sygdommen Se personen og ikke den sindslidende, se de mange andre kompetencer brugeren har mor, kontorassistent, drageflyver. Sally Hickmann Social care and self directed support Sally Hickman er den øverste leder inden for det sociale område. Som tidligere lå i kommunen, men som nu er en del af Trusten/regionen. Her arbejdes der med indflydelse på egen plan. Hvis brugerens mål er at få et job, så er det det man arbejder mod. Man vil helst finde muligheder for brugeren i normalsamfundet dvs. man bruger helst ikke særlige tilbud for sindslidende, men en praktik eller lignende et almindeligt sted.

8 Man arbejder med personlige budgetter, som er en form for plan, hvor pengene følger borgeren. Borgeren tildeles det beløb han er berettiget til. Han kan så selv bestemme hvad beløbet skal bruges til. Vil han gå i kunstklasse, eller gå på Pub for at lære at omgås folk socialt. Det betyder, at borgeren bevarer kontrollen over sit liv og sin recovery-proces. Der aflægges regnskab for pengene, og stoppes ved misbrug. En meget vigtig del af programmet er, at brugerne støttes af rollemodeller, som fungerer som en slags støttekontaktpersoner. Disse rollemodeller er selv brugere af programmet. Andrew Lyddon og Jane Stovold Employment and vocational services Andrew og Jane arbejder begge med IPS Individuel Placement and Support. Dette program er udviklet af Center for Mental Health. Rachel Perkins og Geoff Sheperd fortalte om programmet på studieturens første dag. Andrew Lyddon og Jane Stovold arbejder med dette program i praksis bl.a. i Jobcenterregi. IPS 1. Arbejde mod at få borgeren i konkurrencedygtigt beskæftigelse 2. Et tilbud til alle, der ønsker at et arbejde 3. Formålet er at søge at skaffe borgeren et job, indenfor deres interesseområde 4. Hurtig effekt 5. Samarbejde mellem jobcenter medarbejdere og sundhedesmedarbejdere 6. Der tilbydes tidsubegrænset og individuelt støtte til både borger og arbejdsgiver Der tilbydes også rådgivning om sociale ydelser og, støtte Erfaringen er, at det er vigtigt, at medarbejderen har få sager, Jobcentermedarbejderen har 25 sager, således at det er muligt at prioritere den direkte indsats for og sammen med brugeren, så brugeren får den individuelle støtte der er brug for. Nogen har brug for en samtale 1x ugentligt andre 1 x månedlig. Støtten holder først op, når borgeren er parat til at klare sig selv. Brugeren har også mulighed for at få psykolog støtte og kognitiv støtte. Det der virker bedst er at give brugeren et rigtigt arbejde, langtidstræning virker ikke. Det er vigtigt at tage udgangspunkt i, hvad brugeren ønsker af job. Hvis ikke det kan blive det han ønsker, skal det være noget der ligner det. Brugeren behøver ikke at være arbejdsparat, men kan måske starter med frivilligt arbejde. En vigtig pointe er, at brugeren i hele forløbet skal have adgang til vejledning om sociale ydelser, så der ikke opstår usikkerhed og bekymring om forsørgelse m.v. B. Kelly Time to Change Anti Stigma initiatives Time to Change er en 4-årig landsdækkende antistigma-kampagne i England.

9 Der er tale om et meget ambitiøst projekt. Kampagnen har opstillet følgende vision, mission og 5 hovedmål: Vision At øge menneskers livskvalitet ved at bekæmpe diskrimination af mennesker, med sindslidelse. Mission At inspirere til samarbejde om at bekæmpe diskriminering af mennesker med sindslidelse. Mål Kampagnen har opstillet 5 mål: 1. Opnå en positiv holdningsændring til psykisk sygdom i befolkningen på 5% 2. Nedbringe diskrimination med 5 % inden Forbedre mulighederne for at takle diskrimination for mennesker med psykiske problemer 4. Engagere over mennesker i fysiske aktiviteter 5. Etablere en bred vidensbase om, hvad der virker Mrs Kelly viser mange forskellige kampagnematerialer frem. Det var oprindeligt planen, at kampagnemateriale skulle distribueres til cafeer og pubber, men det viste sig umuligt at komme ind der, da cafeer og pubber er bundet af aftaler med bryggerier mv., i stedet satser man på frisører. Ideen er, at kunderne læser i materialet mens de er hos frisøren, hvor der er tid til at snakke. Det forventes at dette vil have en positiv effekt. Eftermiddagen blev brugt på et besøg på to botilbud; Sovereign House and 2 Bowlers Green. Fredag 27. maj 2011: Rethink Head Office 89 Albert Embankment London SE1 7TP Rethink arbejder for at hjælpe alle, der er ramt af alvorlig psykisk sygdom, med at få et bedre liv. Rethink søger at facilitere håb og empowerment gennem støtte til de der har brug for dette, og arbejder for at skabe bedre vilkår for mennesker med sindslidelse ved at bidrage til større kendskab, viden og forståelse i omliggende samfund. Værter for besøget i Rethink er Sally Gomme og John Larsen. John er leder af Rethink Research Department (undersøgelse, evaluering) og leder her evalueringsstrategien for Rethink. John har en baggrund indenfor antropologi og sociologi. Sally Gomme er leder af Rethinks Personal Recovery Training.

10 De indledte med at fortælle om Rethink. Rethink blev etableret i 1970èrne af pårørende, som en slags støtte til familier og skizofrene. Der er stadig meget fokus på støtte til brugerens familie, men det er ikke det primære mål for organisationen i dag. Rethink har ansatte medarbejdere i 350 tilbud rundt omkring i England. Der er medlemmer af Rethink, både pårørende, sindslidende og professionelle. John Larsen beskriver Rethink som en taburet med tre ben; medlemmerne, kampagnerne og indsatstserne/tilbudene. 81 % af indtægterne er fra det offentlige, både fra socialministeriet og fra sundhedsministeriet. Rethink er ikke offentlig eller privat, men den 3. sektor. Rethink konkurrer med lokale organisationer som f.eks. Get together, som også driver botilbud. Mind som er en paraplyorganisation på området. Rethink koordinerer lokale og nationale events Sally og Johns vurdering, at der er en forskel på tilgange i arbejdet i hhv. UK og DK. I Danmark er der meget fokus på psykiatrien og medicinen, i England er der mere fokus på den sociale del, det er her medarbejdernes identitet ligger. Desuden ligger hele den tidlige indsats hos psykologerne, og ikke som i Danmark hos psykiaterne. I England er der ikke så meget fokus på hvilken diagnose borgeren har. Man er meget optaget af den tidlige indsats. IAPT, som står for forbedring af adgangen til terapi. Er et tilbud i Rethink regi. Der er tale om et primært telefonbaseret tilbud. Hvor sindslidende med ikke alvorlige lidelser, som depression, angst og lignende, kan få telefonisk rådgivning/terapi, tidligt i forløbet. Der er tale om 6 sessions. Formålet vil typisk være at søge at redde tilknytningen til arbejde og familie. Programmet er solgt til Norge. Der er stor fokus på mulighederne, og på at udfordre den tidligere opfattelse af, at det kun kan blive værre. I dag er der fokus på personen og ikke på symptomerne. Det er desuden vigtigt, at medicinen ikke kommer for meget i fokus. Rethink har udarbejdet LINK Der er tale om en træningsressource, et produkt man kan købe i Rethink. Link handler om, hvordan man som medarbejder kan kommunikerer med de pårørende, i respekt for tavshedspligten. Vi, i Ballerup, må bruge det link som John Larsen har sendt os, som giver adgang til dele af programmet. Personal Recovery Training : ved Sally Gomme. Personlig træning af Recovery : ved Sally Goome) Personale og organisation kan være en barriere, når man skal begynde at arbejde Recovery orienteret. Det er vigtigt at tage diskussionen, men den er svær, da personalet selvfølgeligt vil det bedste, og mener at de gør det bedste. Problemet er, at vi/personalet definere hvad der er problemet og ikke borgeren. Hvis der arbejdes med Recovery, er det borgeren der definerer hvad problemet er, og hvad målet er.

11 En vigtig opgave er, at ændre kulturen og få medarbejderne til at føle ejerskab. Personalet kan ofte stille spørgsmål ved, om man er professionel, når man skal arbejde så personligt med borgerne, og når den psykiatriske faglige viden man har, ikke længere er vigtigt. Sally fortæller, at en måde at gribe det an på, er at lade det fremgå af stillingsopslag, at det er værdifuldt, og en kompetence at kunne arbejde recovery orienteret. Personalet vil opleve, at de vil komme i konflikt med samarbejdspartnere, f.eks. psykiateren om medicinen, hvis f.eks borgeren afslår medicinen, og psykiateren anbefaler dette, hvad gør man så som medarbejder? Her er det vigtigt, at holde fast i at det er borgeren der bestemmer, også selv om vi tror det g

Rehabilitering, recovery, menneskesyn og værdier

Rehabilitering, recovery, menneskesyn og værdier Rehabilitering, recovery, menneskesyn og værdier Et perspektiv fra arbejdet med sindslidende i England John Larsen Head of Evaluation, Rethink Mental Illness, UK Rehabilitering i praksis de mange virkeligheder,

Læs mere

Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013

Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013 Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013 Indhold Opgaverne og målgruppen i socialpædagogisk vejledning... 3 Værdier og Målsætning... 3 Målsætning... 3 Personale og pædagogisk tilgang...

Læs mere

Bilag 1. Program for Socialudvalgets studietur til Boston og New York 5.8. - 13.8.2007

Bilag 1. Program for Socialudvalgets studietur til Boston og New York 5.8. - 13.8.2007 Dato: 01-03-2007 Sagsnr.: 1101-317759 Dok.nr.: 2007-61763 Bilag 1. Program for Socialudvalgets studietur til Boston og New York 5.8. - 13.8.2007 Søndag d. 5. august 2007 7.00 Mødetid Københavns Lufthavn,

Læs mere

At give en særlig støtte til unge med psykisk sygdom giver god mening

At give en særlig støtte til unge med psykisk sygdom giver god mening At give en særlig støtte til unge med psykisk sygdom giver god mening CAFA har taget status på projekt På Vej et metodeudviklingsprojekt, der har til formål at støtte unge med psykisk sygdom i uddannelse

Læs mere

Bilag 1: Ramme for beskrivelse og udvikling af peer-støttemodeller

Bilag 1: Ramme for beskrivelse og udvikling af peer-støttemodeller Bilag 1: Ramme for beskrivelse og udvikling af peer-støttemodeller Puljens midler skal finansiere udvikling, afprøvning og implementering af et antal peer-støtte modeller, herunder: Rekruttering og uddannelse

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune

Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske Regioner

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

PSYKIATRI AMU-UDDANNELSER INDHOLD OG TEMAER SIGNALEMENT AF DET SOCIALPSYKIATRISKE OMRÅDE MED KENDTE OG NYE UD- FRA PATIENT TIL PERSON

PSYKIATRI AMU-UDDANNELSER INDHOLD OG TEMAER SIGNALEMENT AF DET SOCIALPSYKIATRISKE OMRÅDE MED KENDTE OG NYE UD- FRA PATIENT TIL PERSON PSYKIATRI Titel: Psykiatri Varighed: 24 dage AMU-UDDANNELSER 42685 Socialpsykiatri fagligt samarbejde (10 dage) Eller 40597: Recovery (10 dage) Eller 46835: Støtte ved kognitiv behandling (10 dage) Plus

Læs mere

- evidens for inddragelse af pårørende i psykiatrien

- evidens for inddragelse af pårørende i psykiatrien - evidens for inddragelse af pårørende i psykiatrien Marianne Melau, Spl., M.Sc Sc., phd-studerende Psykiatrisk Center København marianne.melau melau@regionh.dk arv/miljø debatten The schizophrenogenic

Læs mere

Psykiatri. Skolen for Recovery. Kursuskatalog Efterår 2015. Psykiatrisk Center Ballerup Maglevænget 2 2750 Ballerup

Psykiatri. Skolen for Recovery. Kursuskatalog Efterår 2015. Psykiatrisk Center Ballerup Maglevænget 2 2750 Ballerup Psykiatri Skolen for Recovery Kursuskatalog Efterår 2015 Psykiatrisk Center Ballerup Maglevænget 2 2750 Ballerup Indholdsfortegnelse Velkommen til Skolen for Recovery... 4 Praktiske oplysninger... 6 Oversigt

Læs mere

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen!

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental sundhed er langt fra er en selvfølge og desværre synes der at være en tendens til, at flere og flere danskere får vanskeligt ved selv at sikre

Læs mere

KAN PSYKOEDUKATION BIDRAGE TIL STØRRE LIVSKVALITET OG BEDRE HELBRED HOS DE PÅRØRENDE?

KAN PSYKOEDUKATION BIDRAGE TIL STØRRE LIVSKVALITET OG BEDRE HELBRED HOS DE PÅRØRENDE? KAN PSYKOEDUKATION BIDRAGE TIL STØRRE LIVSKVALITET OG BEDRE HELBRED HOS DE PÅRØRENDE? Demensdagene den 11.-12. maj 2015 Symposium 12: Husk de pårørende! Gerontopsykolog Anna Aamand, Ældrepsykologisk Klinik,

Læs mere

Politisk korrekthed eller styrkelse af kvalitetsarbejdet

Politisk korrekthed eller styrkelse af kvalitetsarbejdet Bobby Professor, dr.med Enhed for Psykoonkologi og Sundhedspsykologi Onkologisk Afd. D Aarhus Universitetshospital Politisk korrekthed eller styrkelse af kvalitetsarbejdet Årsmøde, 2015 Sundhedsvæsenet

Læs mere

Boligpolitik Dansk Epilepsiforenings mål og strategi

Boligpolitik Dansk Epilepsiforenings mål og strategi Boligpolitik Dansk Epilepsiforenings mål og strategi Vision: Med udgangspunkt i individuelle ønsker, behov og ressourcer skal mennesker med epilepsi tilbydes attraktive, fleksible og differentierede boliger/boformer.

Læs mere

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Bostøtten team Midtby Psykiatriens hus Falkevej 5 8600 Silkeborg www.socialpsykiatri-silkeborg.dk

Læs mere

LIVET MED SKIZOFRENI

LIVET MED SKIZOFRENI LIVET MED SKIZOFRENI HJÆLP OG BARRIERER PSYKIATRIFONDENS SKIZOFRENI-UNDERSØGELSE 213 PSYKIATRIFONDEN.DK UNDERSØGELSENS BAGGRUND Psykiatrifonden gennemførte i foråret 213 en spørgeskema-undersøgelse blandt

Læs mere

SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE

SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE Hvis du har udfordringer med: Livsstil - Rygning - Vægten - Kronisk sygdom Angst og depression - Smerter - KOL - Hjertet Kræft - Ryggen - Diabetes Kontakt:

Læs mere

Shared Care i psykiatrien. Evaluering af Shared Care projektet v/sara Lea Rosenmeier

Shared Care i psykiatrien. Evaluering af Shared Care projektet v/sara Lea Rosenmeier Shared Care i psykiatrien Evaluering af Shared Care projektet v/sara Lea Rosenmeier Succeskriterier for Shared Care projektet Bedre behandling for brugere af psykiatrien med en kronisk sygdom Sammenhængende

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2011-2012 KLØVERENGEN

VIRKSOMHEDSPLAN 2011-2012 KLØVERENGEN VIRKSOMHEDSPLAN 2011-2012 KLØVERENGEN 1 Kløverengens virksomhedsplan 2012-2013 Indhold Indledning... 3 Hvorfor en virksomhedsplan?... 3 Hvad er Kløverengen?... 4 Hvad er Kløverengens kerneværdier?... 4

Læs mere

IPS og Sherpa. Rehabilitering i praksis - de mange virkeligheder 30. oktober 2013 Nyborg Strand Thomas Nordahl Christensen Lone Hellström

IPS og Sherpa. Rehabilitering i praksis - de mange virkeligheder 30. oktober 2013 Nyborg Strand Thomas Nordahl Christensen Lone Hellström x IPS og Sherpa Rehabilitering i praksis - de mange virkeligheder 30. oktober 2013 Nyborg Strand Thomas Nordahl Christensen Lone Hellström IPS Individual placement and support Beskæftigelsesindsats til

Læs mere

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient BRO, November 2013, Gruppe 2 Susanne Jørgensen, Koordinerende visitator i Høje Taastrup Kommune. Uddannet sygeplejerske Steen Jensen, Social og Sundhedsassistent

Læs mere

Program for Socialudvalgets studietur til Boston og New York 5.8. - 13.8.2007

Program for Socialudvalgets studietur til Boston og New York 5.8. - 13.8.2007 Dato: 01-03-2007 Sagsnr.: 1101-317759 Dok.nr.: 2007-61763 Program for Socialudvalgets studietur til Boston og New York 5.8. - 13.8.2007 Søndag d. 5. august 2007 7.00 Mødetid Københavns Lufthavn, Terminal..

Læs mere

Helle Schultz Psykiatri og handicapchef, Social og Senior

Helle Schultz Psykiatri og handicapchef, Social og Senior Helle Schultz Psykiatri og handicapchef, Sønderborg Kommune: 76.000 indbyggere Socialpsykiatrien: 550 borgere + væresteder ca.150 borgere Rehabiliteringsstrategi Grundlæggende antagelser: Sønderborg Kommune

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Et indspark: Sindslidendes tilknytning til arbejdsmarkedet mennesker med sindslidelser - depression, angst, med mere.

Et indspark: Sindslidendes tilknytning til arbejdsmarkedet mennesker med sindslidelser - depression, angst, med mere. Michael Petterson Arbejdsmarkedschef/Vejle kommune Et indspark: Sindslidendes tilknytning til arbejdsmarkedet mennesker med sindslidelser - depression, angst, med mere. Kommer omkring. Ø Hvordan er billedet

Læs mere

projekt FRA BEHANDLING TIL BESKÆFTIGELSE psykiatrifonden.dk

projekt FRA BEHANDLING TIL BESKÆFTIGELSE psykiatrifonden.dk projekt FRA BEHANDLING TIL BESKÆFTIGELSE psykiatrifonden.dk Projekt fra behandling til beskæftigelse 2 Psykiatrifonden 2013 indhold 1. RESUME Målgruppe 2. METODE Parallelindsats Overlappet: De tre samtaler

Læs mere

JUNI 2011. Erfaringer og best practice Beskæftigelsesrettet indsats for unge med psykiske lidelser

JUNI 2011. Erfaringer og best practice Beskæftigelsesrettet indsats for unge med psykiske lidelser JUNI 2011 Erfaringer og best practice Beskæftigelsesrettet indsats for unge med psykiske lidelser Erfaringer og best practice 2 Beskæftigelsesrettet indsat for unge med psykiske lidelser Udviklingskonsulent

Læs mere

Psykiatrisk personales opfattelse af mennesker som har skizofreni, af psykiatrisk behandling og egen adfærd i relation hertil.

Psykiatrisk personales opfattelse af mennesker som har skizofreni, af psykiatrisk behandling og egen adfærd i relation hertil. 20.07.12/PV Psykiatrisk personales opfattelse af mennesker som har skizofreni, af psykiatrisk behandling og egen adfærd i relation hertil. Per Vendsborg (1), Johanne Bratbo (2), Anders Dannevang (2), Julie

Læs mere

SÆT BORGEREN I CENTRUM MOBILE PLATFORM

SÆT BORGEREN I CENTRUM MOBILE PLATFORM SÆT BORGEREN I CENTRUM MOBILE PLATFORM UDFORDRINGER FOR BRUGERINDDRAGELSE I SUNDHEDSSEKTOREN Sundhedssektoren oplever i stigende grad en række eksterne pres fra behandlere, patienter og pårørende i forhold

Læs mere

Recovery ud fra et organisationsperspektiv: Hvordan finde og bruge recovery-prosesser ved hjælp af screeningsverktøj?

Recovery ud fra et organisationsperspektiv: Hvordan finde og bruge recovery-prosesser ved hjælp af screeningsverktøj? Recovery ud fra et organisationsperspektiv: Hvordan finde og bruge recovery-prosesser ved hjælp af screeningsverktøj? Peter Boldsen Udviklingskonsulent Center for Socialfaglig Udvikling Socialforvaltningen,

Læs mere

Recovery-orientering fællesfagligt grundlag 2012

Recovery-orientering fællesfagligt grundlag 2012 Recovery-orientering fællesfagligt grundlag 2012 SOCIALFORVALTNINGEN Socialpsykiatri og Udsatte Voksne Indledning Som en del af den fortsatte faglige udvikling i Socialpsykiatri og Udsatte Voksne i Aarhus

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

Overvejer du at gøre en forskel for børn, unge eller voksne, som har brug for støtte? Så er 6 ugers introduktion til specialpædagogisk/psykiatrisk

Overvejer du at gøre en forskel for børn, unge eller voksne, som har brug for støtte? Så er 6 ugers introduktion til specialpædagogisk/psykiatrisk Overvejer du at gøre en forskel for børn, unge eller voksne, som har brug for støtte? Så er 6 ugers introduktion til specialpædagogisk/psykiatrisk område noget for dig! Vi udbyder et forløb i Ringsted

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Inspirationsmateriale til undervisning Arbejde med sindslidende med misbrug 40599 Udviklet af: Claus Lundholm Social

Læs mere

Det fælles grundlag. Pixi for den fremtidige socialpsykiatriske indsats GENTOFTE KOMMUNE

Det fælles grundlag. Pixi for den fremtidige socialpsykiatriske indsats GENTOFTE KOMMUNE Det fælles grundlag Pixi for den fremtidige socialpsykiatriske indsats GENTOFTE KOMMUNE 2 Titel: Det fælles grundlag. Pixi for den fremtidige socialpsykiatriske indsats. Planen er godkendt af Socialudvalget

Læs mere

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M Specialambulatoriet Dagtilbud Opsøgende psykiatrisk team Psykiatrisk Center Sct.

Læs mere

Demenspolitik Hedensted Kommune. Senior Service Marts 2011.

Demenspolitik Hedensted Kommune. Senior Service Marts 2011. Demenspolitik Hedensted Kommune Senior Service Marts 2011. Overordnede mål for demensindsatsen: Den overordnede målsætning for hjælpen og støtten til demensramte borgere i Hedensted Kommune: at understøtte

Læs mere

TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ

TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ Ny udgave TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ Idegrundlag Det kommunale tilbud, til mennesker med en psykisk lidelse på Ærø, bygger på den opfattelse, at enhver har ret til at være og blive

Læs mere

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv 1. Kliniske forløb Det kliniske undervisningssted kan opfylde kravene til klinisk undervisning i et eller flere af følgende moduler. Vi vil bede jer sætte kryds ved de forløb I mener at kunne dække som

Læs mere

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2015

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2015 Aftalestyring Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2015 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og bringer naturen ind i familiens hverdag

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2014-2015 FOR KLØVERENGEN

VIRKSOMHEDSPLAN 2014-2015 FOR KLØVERENGEN VIRKSOMHEDSPLAN 2014-2015 FOR KLØVERENGEN 1 Kløverengens virksomhedsplan 2014-2015 Indhold Indledning... 3 Hvad er der sket i 2013... 3 Hvorfor en virksomhedsplan?... 4 Hvad er Kløverengen?... 4 Botilbud...

Læs mere

Patienten i centrum! Ja tak - men hvordan?

Patienten i centrum! Ja tak - men hvordan? Patientsikkerhedskonferencen 2014 Patienten i centrum! Ja tak - men hvordan? Hvordan arbejde med det i klinisk praksis? 1 Susanne Lauth, Oversygeplejerske, Programchef, Onkologisk Afdeling, Vejle Sygehus

Læs mere

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov 2 Indhold: Indledning...3 Vision: Omsorgskommunen Ringsted...4 Politikkens opbygning...5 Kvalitet i hverdagen...6 Fællesskab, deltagelse, erhverv,

Læs mere

Valgfrie Specialefag. På de næste sider er der en uddybelse af indholdet i fagene

Valgfrie Specialefag. På de næste sider er der en uddybelse af indholdet i fagene Valgfrie Specialefag På trin 1 udbydes: Folkesundhed og sundhedsfremme anbefales især på T1 Kulturmødet i plejen og på arbejdspladsen Socialpædagogik anbefales især på T3 Ældrepædagogik Psykiatri På trin

Læs mere

FLERE I JOB OG UDDANNELSE

FLERE I JOB OG UDDANNELSE FLERE I JOB OG UDDANNELSE Hjørring Kommune gør en historisk stor indsats for at bringe flere ledige og sygemeldte ind på arbejdsmarkedet Oktober 2014 Afdeling: Arbejdsmarkedsforvaltningen Initialer:TB

Læs mere

Valgfrie Specialefag. Folkesundhed og sundhedsfremme. På trin 1 udbydes: Kulturmødet i plejen og på arbejdspladsen. Socialpædagogik.

Valgfrie Specialefag. Folkesundhed og sundhedsfremme. På trin 1 udbydes: Kulturmødet i plejen og på arbejdspladsen. Socialpædagogik. Valgfrie Specialefag På trin 1 udbydes: Folkesundhed og sundhedsfremme Kulturmødet i plejen og på arbejdspladsen Socialpædagogik Ældrepædagogik Psykiatri På trin 2 udbydes: Folkesundhed og sundhedsfremme

Læs mere

Sundhedsfagligt personale på alle plejehjem. altid

Sundhedsfagligt personale på alle plejehjem. altid Kommunevalg 2013 sæt demens på dagsordenen Sundhedsfagligt personale på alle plejehjem altid Vikarer og dårlig normering på plejehjem efterlader mennesker med en demenssygdom alene og uden kvalificeret

Læs mere

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie 1 Indledning. Socialministeriets krav om udarbejdelse af kvalitetsstandard for botilbud egnet til ophold er hjemlet i 139 i lov

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation 2 Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation Den Danske

Læs mere

Idræt i Socialpsykiatrien

Idræt i Socialpsykiatrien Idræt i Socialpsykiatrien Projekt Bevægelse, Krop & Sind 4 partnere: Ringsted, Slagelse og Sorø Kommune og Regionsjælland Bevægelse, Krop & Sind 1. Forankring af forståelse for idrættens muligheder som

Læs mere

Bilag 1: Resume af behovsanalyse. Behovet for botilbudslignende ydelser til borgere med sindslidelse 2016-2020

Bilag 1: Resume af behovsanalyse. Behovet for botilbudslignende ydelser til borgere med sindslidelse 2016-2020 Bilag 1: Resume af behovsanalyse Behovet for botilbudslignende ydelser til borgere med sindslidelse 2016-2020 Resume af behovsanalysen I budgetaftale 2015 der det besluttet, at Socialforvaltningen og Økonomiforvaltningen

Læs mere

Sundhedens Center Træning, Aktivitet og Rehabilitering Lindhøjvænget 1 5330 Munkebo www.kerteminde.dk

Sundhedens Center Træning, Aktivitet og Rehabilitering Lindhøjvænget 1 5330 Munkebo www.kerteminde.dk Sundhedens Center Træning, Aktivitet og Rehabilitering Lindhøjvænget 1 5330 Munkebo www.kerteminde.dk Kontakt oplysninger Leder: Trine Gisselmann Andersen Tlf.: 65 15 17 31 E-mail: tgi@kerteminde.dk Klinisk

Læs mere

KOMPLEMENTÆRE STRATEGIER. Hvad tilbyder vi?

KOMPLEMENTÆRE STRATEGIER. Hvad tilbyder vi? Introduktion til redskabet I redskabet kan det enkelt tilbud (botilbud, bostøtte m.v. ) beskrive hvordan og hvorfor I arbejder med komplementære strategier. I kan beskrive hvilken hjælp og hvilke strategier,

Læs mere

Socialpsykiatrien. Socialpsykiatrien

Socialpsykiatrien. Socialpsykiatrien Socialpsykiatrien Socialpsykiatrien Indhold Hvilke opgaver har visitatorerne?... 4 Hvem kan henvende sig?... 4 Hvilke tilbud har vi?... 4 Bostøtte... 5 Boliger... 5 Beskæftigelse...6 Øvrige tilbud...8

Læs mere

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Paraplyen 2015

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Paraplyen 2015 Aftalestyring Aftale mellem Varde Byråd og Paraplyen 2015 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og bringer naturen ind i familiens hverdag derhjemme, på arbejdet og i skoler og foreninger.

Læs mere

Det anerkendende møde Oplægsholder: Projektleder, psykolog Johanne Bratbo

Det anerkendende møde Oplægsholder: Projektleder, psykolog Johanne Bratbo Temadag: Mødet mellem mennesker Region Sjælland, den 7.november 2013 Det anerkendende møde Oplægsholder: Projektleder, psykolog Johanne Bratbo EN AF OS en kampagne for alle Disposition Meget kort om Landskampagnen

Læs mere

Et tilbud der passer. Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb

Et tilbud der passer. Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb Et tilbud der passer Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb Hospitalerne, kommunerne og de praktiserende læger i Region Hovedstaden, august 2009 Et tilbud der passer Flere lever med

Læs mere

Shared care Psykiatri og kommunale misbrugscentre. Patienter med dobbeltdiagnoser: Psykisk lidelse og rusmiddelmisbrug

Shared care Psykiatri og kommunale misbrugscentre. Patienter med dobbeltdiagnoser: Psykisk lidelse og rusmiddelmisbrug STOFMISBRUG 2020 KABS KONFERENCE 19-20 MARTS 2013. Shared care Psykiatri og kommunale misbrugscentre Patienter med dobbeltdiagnoser: Psykisk lidelse og rusmiddelmisbrug Konst. Klinikchef Mette Brandt-

Læs mere

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Udarbejdet af: AC FOA FTF KTO Sundhedskartellet Danske Regioner Dansk Sygeplejeråd Foreningen af Speciallæger HK/Kommunal LO Yngre Læger Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Juni 2010 Vi har et godt offentligt

Læs mere

Kursus i social rådgivning Kræftens Bekæmpelse. Kursus i social rådgivning af kræftpatienter

Kursus i social rådgivning Kræftens Bekæmpelse. Kursus i social rådgivning af kræftpatienter Kursus i social rådgivning Kræftens Bekæmpelse Kursus i social rådgivning af kræftpatienter Kursus i social rådgivning af kræftpatienter Fordi kommunikationen mellem kræftpatienterne og kommunen forbedres

Læs mere

Livet skal leves hele livet

Livet skal leves hele livet Social-, Børne- og Integrationsministeriet Januar 2014 Livet skal leves hele livet Regeringens politiske oplæg til opfølgning på Hjemmehjælpskommissionen I. Afsættet Hjemmehjælpskommissionen Et enigt Folketing

Læs mere

Indledning. Side 1 af 5. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18

Indledning. Side 1 af 5. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18 Indledning Motivation og hovedbudskab Alle kan bidrage på arbejdsmarkedet Vi vil have alle med i fællesskabet og vi skal sikre en ansvarlig kommunal økonomi Holbæk Kommune står overfor store økonomiske

Læs mere

RESSOURCE KONSULENTER

RESSOURCE KONSULENTER RESSOURCE KONSULENTER Projekt sundhed på arbejdsmarked Formål med projektet Projektets overordnede formål er at borgere som er sygdomsramte pga stress, angst, depression vender tilbage på arbejdsmarkedet

Læs mere

"Klik her og indsæt billede eller slet teksten" Fokusgruppe om livsstil og sundhed for borgere med særlige behov

Klik her og indsæt billede eller slet teksten Fokusgruppe om livsstil og sundhed for borgere med særlige behov "Klik her og indsæt billede eller slet teksten" Fokusgruppe om livsstil og sundhed for borgere med særlige behov En ny Sundhedspolitik I forbindelse med at Egedal Kommune er i gang med at udarbejde en

Læs mere

NYT REFUSIONSSYSTEM. Refusionssystemets indhold. Økonomiske konsekvenser. Økonomiske incitamenter

NYT REFUSIONSSYSTEM. Refusionssystemets indhold. Økonomiske konsekvenser. Økonomiske incitamenter NYT REFUSIONSSYSTEM Refusionssystemets indhold Økonomiske konsekvenser Økonomiske incitamenter FOKUS PÅ RESULTATER Skærpet fokus på få ledige i job eller uddannelse Løft i den strukturelle beskæftigelse

Læs mere

SUNDHEDSCOACHING SKABER

SUNDHEDSCOACHING SKABER SUNDHEDSCOACHING SKABER FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME v/ Rikke Ager sundhedscoach snart PCC certificeret, medlem af ICF global tidligere sygeplejerske forfatter til bogen Den helbredende patientsamtale

Læs mere

Demenspolitik Jammerbugt Kommune

Demenspolitik Jammerbugt Kommune Demenspolitik Jammerbugt Kommune Udredning og diagnosticering - Der skal findes let tilgængelige informationer for alle borgere om demens og tidlige symptomer. - Alle borgere med demenssymptomer har ret

Læs mere

Vidste du. Fysisk og psykisk vold. Så mange er udsat for vold

Vidste du. Fysisk og psykisk vold. Så mange er udsat for vold Vidste du Fysisk og psykisk vold Arbejdstilsynet skelner mellem fysisk og psykisk vold. Fysisk vold er fx bid, slag, spark, kvælningsforsøg og knivstik. Psykisk vold er fx verbale trusler, krænkelser og

Læs mere

Notat. Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune

Notat. Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune SOCIAL OG SUNDHED Sundhedshuset Dato: 17. marts 2014 Tlf. dir.: 4477 2271 E-mail: trk@balk.dk Kontakt: Tina Roikjer Køtter Notat Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune Baggrund

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Handicappolitik for studerende

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Handicappolitik for studerende UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Handicappolitik for studerende Vedtaget i Strategisk Ledelse 14. april 2015 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Handicappolitikens status... 3 1.2 Bidragydere... 3 2. Fundament...

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

periodisk depression

periodisk depression Danske Regioner 29-10-2012 Periodisk depression voksne (DF33) Samlet tidsforbrug: 18 timer Pakkeforløb for periodisk depression Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere en række store udfordringer

Læs mere

Forslag. Handicappolitik

Forslag. Handicappolitik Forslag Handicappolitik Handicappolitikken angiver Svendborg Kommunes overordnede vision og mål for indsatsen for børn, unge og voksne med funktionsnedsættelse. Politikken er en revision af den vedtagne

Læs mere

E V A L U E R I N G. Aktivitetsteamets projekt Til Sans og Samling. er støttet af TrygFonden

E V A L U E R I N G. Aktivitetsteamets projekt Til Sans og Samling. er støttet af TrygFonden Aktivitetsteamets projekt Til Sans og Samling E V A L U E R I N G Aktivitetsteamets projekt Til Sans og Samling er støttet af TrygFonden 1 Evaluering af projektet Til Sans og Samling Indledning Projektets

Læs mere

Milepæle på kronikerområdet de seneste 10 år

Milepæle på kronikerområdet de seneste 10 år Milepæle på kronikerområdet de seneste 10 år Anne Frølich, overlæge, Forskningslederfor kroniske sygdomme, Bispebjerg hospital, Ekstern lektor, PhD, Københavns Universitet Anne.Froelich.01@regionh.dk Forekomsten

Læs mere

angst og social fobi

angst og social fobi Danske Regioner 29-10-2012 Angst og social fobi voksne (DF41 og DF40) Samlet tidsforbrug: 15 timer Pakkeforløb for angst og social fobi DANSKE REGIONER 2012 / 1 Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere

Læs mere

KURSUSTILBUD forår 2015

KURSUSTILBUD forår 2015 KURSUSTILBUD forår 2015 Om os Rådgivningsafdelingen Rådgivningsafdelingen er en afdeling under Autismecenter Nord-Bo. Vi udbyder autismefaglig rådgivning, supervision, vejledning og undervisning både internt

Læs mere

Kompetencebehov i forhold til implementering og anvendelse af velfærdsteknologi. Netværksmøde. Den 25. januar 2012

Kompetencebehov i forhold til implementering og anvendelse af velfærdsteknologi. Netværksmøde. Den 25. januar 2012 + Kompetencebehov i forhold til implementering og anvendelse af velfærdsteknologi Netværksmøde Den 25. januar 2012 + VELFÆRD 2.0 Ny teknologi Nyt AMU kursus Nye kompetence behov Ny vision Nye alliancer

Læs mere

ÆLDREPOLITIK. Vision: Et godt og aktivt liv

ÆLDREPOLITIK. Vision: Et godt og aktivt liv ÆLDREPOLITIK Vision: Et godt og aktivt liv Forord til Ældrepolitikken: Der skal sikres en konstant respektfuld dialog med de ældre om hvilke ønsker og forventninger de har til livet hverdagen denne dag!

Læs mere

Tør du kysse skrubtudsen? : Naturvejledning for brugere af psykiatrien

Tør du kysse skrubtudsen? : Naturvejledning for brugere af psykiatrien Tør du kysse skrubtudsen? : Naturvejledning for brugere af psykiatrien Af naturvejleder, socialpædagog og psykoterapeut Benny Jensen, Psykiatrisk Informationscenter. Psykisk syge får både selvværd og et

Læs mere

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Virksomhedsleder Hanne Steen Tlf. 25363231 Mail: hst@cfd.dk. Stedfortræder Karina Milton Tlf. 51315343 Mail: kbn@cfd.

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Virksomhedsleder Hanne Steen Tlf. 25363231 Mail: hst@cfd.dk. Stedfortræder Karina Milton Tlf. 51315343 Mail: kbn@cfd. Lovgrundlag: Serviceloven 85 FAKTUELLE OPLYSNINGER Kontaktoplysninger Støttecenter Hovedstaden Jernbanevej 10-12 2600 Glostrup Tlf. 44391310 Fax: 44391311 Mail: hst@cfd.dk Virksomhedsleder Hanne Steen

Læs mere

Programbeskrivelse af Psykisk Førstehjælp 2015

Programbeskrivelse af Psykisk Førstehjælp 2015 Programbeskrivelse af Psykisk Førstehjælp 2015 Baggrund WHO forudser, at psykisk sygdom de kommende år vil rykke op på andenpladsen over de meste belastende sygdomme både for den enkelte og for samfundet.

Læs mere

Tilbudsdeklaration. Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter. Næstved Kommune

Tilbudsdeklaration. Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter. Næstved Kommune Tilbudsdeklaration Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter Næstved Kommune Indholdsfortegnelse: Tilbudsdeklaration... 1 Præstehaven... 1 Socialpsykiatrisk Støttecenter... 1 Næstved Kommune... 1 Indholdsfortegnelse:...

Læs mere

Samarbejde med patientforeninger. Workshop ved TR-Forum 2011

Samarbejde med patientforeninger. Workshop ved TR-Forum 2011 Samarbejde med patientforeninger Workshop ved TR-Forum 2011 Sådan går det 100 medlemmer, fra de er 20 til 65 år Pct. Mænd Kvinder Alderspension 72 72 Dødsfald 14 8 Førtidspension 14 20 Kritisk syg 18 15

Læs mere

personlighedsforstyrrelser

personlighedsforstyrrelser Danske Regioner 29-10-2012 Personlighedsforstyrrelser voksne (DF60.3, DF60.6) Samlet tidsforbrug: 27 timer Pakkeforløb for personlighedsforstyrrelser Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere en række

Læs mere

Herlev Hospital. Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS)

Herlev Hospital. Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS) Herlev Hospital Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS) Strategi og udviklingsplan 2009-2012 Mission Vision DIMS er en højt specialiseret forsknings-, udviklings- og uddannelsesenhed vedrørende

Læs mere

IMPLEMENTERING I FRONTLINJEN

IMPLEMENTERING I FRONTLINJEN DANSK IMPLEMENTERINGSNETVÆRK DIN ÅRSKONFERENCE 20. MAJ 2015 Tilmeldingsfrist 10. maj 2015 IMPLEMENTERING I FRONTLINJEN Implementering kan planlægges med de bedste intentioner, de fineste implementeringsplaner

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 2015 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede serviceniveau,

Læs mere

Psykiatriugen 2014. Birgitte Bjerregaard

Psykiatriugen 2014. Birgitte Bjerregaard Psykiatriugen 2014 Birgitte Bjerregaard Præsentation Hvorfor arbejde med stemmer? Hvordan arbejde med stemmer? Lene Mike Spørgsmål Relationen. Eks Johns historie. Tale om det, som er vigtigt! Fra fejlfinding

Læs mere

Mening og ledelse i forandring?

Mening og ledelse i forandring? Workshop i Middelfart På lederkonference for ledende fysioterapeuter. D. 2. november 2006 kl. 10-13 Mening og ledelse i forandring? Når forandring er blevet en tilstand, skal meningen skabes i håndteringen

Læs mere

IDEKATALOG TIL PATIENT- OG PÅRØRENDESAMARBEJDE

IDEKATALOG TIL PATIENT- OG PÅRØRENDESAMARBEJDE IDEKATALOG TIL PATIENT- OG PÅRØRENDESAMARBEJDE Idekatalog til patient- og pårørendesamarbejde Version 1, 3. juli 2014 Udgivet af DANSK SELSKAB FOR PATIENTSIKKERHED Juli 2014 Hvidovre Hospital Afsnit P610

Læs mere

Notat. Kvalitetsstandarder i bostøtte efter servicelovens 85 til voksne med handicap. Århus Kommune. Den 3. august 2010. Socialforvaltningen

Notat. Kvalitetsstandarder i bostøtte efter servicelovens 85 til voksne med handicap. Århus Kommune. Den 3. august 2010. Socialforvaltningen Notat Den 3. august 2010 Kvalitetsstandarder i bostøtte efter servicelovens 85 til voksne med handicap Århus Kommune Socialforvaltningen Dette notat beskriver socialpædagogisk støtte - bostøtte til voksne

Læs mere

Region Hovedstadens Psykiatri. Resultataftale 2015. Psykiatrisk Center Amager. Region Hovedstadens Psykiatri

Region Hovedstadens Psykiatri. Resultataftale 2015. Psykiatrisk Center Amager. Region Hovedstadens Psykiatri Region Hovedstadens Psykiatri Resultataftale 2015 Psykiatrisk Center Amager Region Hovedstadens Psykiatri Introduktion Denne resultataftale beskriver de driftsmål og strategiske initiativer, som Psykiatrisk

Læs mere

Koordinerende indsatsplan

Koordinerende indsatsplan Bilag 1 Koordinerende indsatsplan Udarbejdes af behandlere sammen med borgeren/patienten 1. Stamoplysninger Udarbejdes af den koordinerende/initierende behandler inden det koordinerende møde Navn Cpr.

Læs mere

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte.

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte. NOTAT Møllebjergvej 4 433 Hvalsø F 4646 4615 Tove Wetche Jobcenter, Team SDP D 4664 E towe@lejre.dk Dato: 6. juni 213 J.nr.: 13/99 Evalueringsrapport for LBR projekt Beskæftigelses-/uddannelsesindsats

Læs mere

MISBRUGSBEHANDLING. Hvem kan vi behandle? HVORDAN? >> BLIV STØRRE AGENT I EGET LIV PÅ GRANHØJEN NARRATIV

MISBRUGSBEHANDLING. Hvem kan vi behandle? HVORDAN? >> BLIV STØRRE AGENT I EGET LIV PÅ GRANHØJEN NARRATIV NARRATIV MISBRUGSBEHANDLING PÅ GRANHØJEN Hvem kan vi behandle? BLIV STØRRE AGENT I EGET LIV Mennesker, som har en psykiatrisk lidelse, har ofte også et misbrug af euforiserende stoffer. Ofte bruges misbruget

Læs mere

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS HVAD VIRKER? EVIDENS OM EFFEKTER NR. 01 2012 Artiklen bygger på denne Campbell forskningsoversigt: de Vibe, M., Bjorndal, A., Tipton, E., Hammerstrom, K., Kowalski, K.: Mindfulness Based Stress Reduction

Læs mere

Strategisk relationel ledelse om at skabe forandringskapacitet

Strategisk relationel ledelse om at skabe forandringskapacitet Strategisk relationel ledelse om at skabe forandringskapacitet Overskrifter Forskningsprojektet interesser og baggrund Inspirationen fra Relationel Koordination Next step Følg med på vores nye Blog Følg

Læs mere

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Introduktion Dette dokument beskriver aftalen mellem region og kommuner om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland.

Læs mere