Referat fra studieophold i London 24. maj 2011 til den 28. maj 2011.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra studieophold i London 24. maj 2011 til den 28. maj 2011."

Transkript

1 Referat fra studieophold i London 24. maj 2011 til den 28. maj Udvalgets studieophold, havde fokus på inspiration og erfaringsindsamling i relation til indsatsen på det socialpsykiatriske område. Onsdag 25. maj 2011: Center for Mental Health Borough High Street London SE1 1LB Center for Mental Health er en uafhængig Non Government Organization, som som har eksisteret i 25 år. Der er ansatte. Formålet med organisationen er at arbejder på at skabe lige muligheder for, og forbedre livskvaliteten for sindslidende, gennem at påvirke politikere og politikker inden for området. Centret har 3 programmer; Beskæftigelse Kriminalitet og sindslidelser Recovery Recovery-projektet udvikles for Department of Mental Health. Velkomst og kort historisk rids ved Professor Geoff Shepheard. Der er sket store forandringer indenfor psykiatrien i England siden 2. verdenskrig. Groft sagt fra asyler til hospitaler og lokalsamfund. Ved at nedlægge sengepladserne i asylerne og udvikle til lokalsamfunds teams, blev der frigjort penge til at udvikle de teams man arbejdede med i dag. Hvordan kan vi arbejde Recovery-orienteret? Tidligere arbejde man meget symptom fokuseret. Psykiaterens metode er, at arbejde med de symptomer patienten taler om. I stedet må man se patienten og sygdommen i en social kontekst. En person som har diabetes lever jo med det, og indretter ikke hele sin tilværelse med afsæt i sin sygdom, det må også være muligt for en person med psykisk sygdom.

2 Supporting Recovery konsekvenser for organisation og medarbejdere ved; Dr. Jed Boardman Recovery går hånd i hånd med borgerens selvbestemmelse. En stor del af teorien i Recovery og elementerne i arbejdet, har sit udspring i brugernes, erfaringer og fortalte historier. De tre nøgleord er; håb, kontrol over livet og at få indflydelse på selv at tilrettelægge den støtte man skal have. Når man arbejder med metoden, er man som behandler holder of hope, dvs man støtter og hjælper og holder fast i, at det kan lykkes. I det daglige arbejde, skal man (som medarbejder) spørge sig selv: Hjælper jeg med at udvikle brugerens håb? Hjælper jeg med at udvikle deres egen kontrol over livet? Giver jeg den nødvendige indflydelse? Det er ikke behandleren, som kan helbrede brugeren, men man kan støtte i processen. Det er ikke en egentlig metode, men de professionelle kan facilitere processen, - eller rejsen. Recovery handler i bund og grund om at lytte til brugerne. Det handler også om at finde frem til de kompetencer og færdigheder det kræver hos medarbejderne. I den forbindelse er det også centralt, at indtænke de særlige ressourcer medarbejdere med egne levede erfaringer har. Disse ressourcer skal være repræsenteret i organisationen. Jed Boardman understreger, at man skal være kritisk i egen organisation, hvis man vil arbejde med recovery. Hans erfaring, fra deres egen udviklingsproces er, at alle sagde og havde en opfattelse af, at de arbejdede Recovery orienteret. Men det viste sig, at der var et behov for at få en fælles definition af, hvad det indebar at arbejde med recovery. For at finde frem til den Engelske udgave af Recovery iværksatte man derfor en proces, hvor fagprofessionelle fra England blev samlet i grupper og til workshops. Resultatet var, at man fandt frem til en skræddersyet Engelsk model, som der er konsensus om. Man var opmærksom på, at der ville være modstand fra psykiaterne i behandlingssektoren mfl. derfor blev der brugt tid og kræfter på at få dem med i processen, da de også var en nødvendig del af løsningen. Da man begyndte udviklingsarbejdet ifht. recovery, var systemet i England meget lig det system vi har Danmark, hvor behandlingssektoren er regional og socialpsykiatrien kommunal. Udviklingen de sidste 20 år har betydet, at hospitalerne og lokalsamfundet er kommet tættere på hinanden, og i dag arbejder de sammen i partnerskaber, hvilket har fremmet samarbejdet. Jed Boardmans råd er, at vi i Danmark bør øge samarbejdet på tværs. Han gør opmærksom på, at vi skal huske det 4. ben til stolen, de pårørende. Det er erfaringen, at det at arbejde med recovery kræver ændringer af praksis, organisationens kultur, ledelse, medarbejder kompetencer, herunder ansættelse af medarbejdere med brugererfaring. Hvis vi vil arbejde med

3 Recovery i Ballerup, skal vi arbejde efter de 10 tips, ellers er det ikke Recovery! Der er ti centrale organisatioriske udfordringer 1 Organisationerne skal ændre tilrettelæggelsen og kvaliteten af den daglige interaction med borgeren. 2 Der skal tilbydes omfattende brugerledede uddannelses og træningsprogrammer. 3 Etablering af et recovery uddannelsescenter til at drive og udvikle uddannelsen 4 Sikre opbakning til at skabe den nye og nødvendige kultur. 5 Øget individualisering og valgmuligheder 6 Ændring af tilgangen til risikovurdering og styring 7 Redefinering af brugerinddragelse 8 Tilpasning af arbejdsstyrken 9 Støtte til medarbejderen i deres recovery rejse 10 Øgede muligheder for at opbygge et liv ud over sygdommen Terapeuten skal ikke fortælle brugeren, hvad hun skal gøre, men skal have en lærende tilgang. Isoleret træning er ikke nok. I England arbejder man med Recovery Colleges som et symbol, hvor brugere og behandlere undervises/lærer sammen. En organisation, som vil arbejde med Recovery, skal gennemgå alle politikker, arbejdsgange, dokumentationssystemer og procedure, for at se om det understøtter Recovery. Selv om Jed Boardman erkender, at der nok er nogle grænser, ikke alt kan tilpasses. Der arbejdes med WRAP Work Plan Forms. WRAP 1 er et system hvor borgeren har sin egen omsorgs og udviklingsplan. En form for handleplan de selv fører. Det er vigtigt, hele tiden at reviderer støtten. Hvor mange ressourcer har brugeren brug for nu? Rachel Perkins fortalte en historie om et hold Bingodamer, som havde mødtes gennem mange år. Pga. forskellige omstændigheder, skulle de fremover mødes alene, altså uden medarbejdere. Og selv om de sagtens kunne dette, teoretisk set, var det uhyre svært for dem, at se muligheden, uden medarbejderressourcer. Mental Health Service reform i England, samt rammer for recovery ved Professor Geoff Shepheard. IMROC (implementing Recovery,- organisational change) er et projekt, som er igangsat i april behandlingsorganisationer er udvalgt, svarer til 50% af den samlede gruppe i England. Disse organisationer er inddelt i 3 kategorier ifht., hvor langt de selv var kommet i processen med at indfører Recovery, demonstrations sites, pilots sites og network sites. 2 WRAP Work Plan Forms

4 Organisationerne får hjælp til at udarbejde en plan for implementeringen og for hvordan træningen skal ske lokalt. Spørgsmålet om hvor mange medarbejdere med brugerbaggrund og professionelle med levede erfaringer der er i organisationen, og hvordan deres særlige kvalifikationer inddrages, samt hvilke medarbejderkvalifikationer er der i organisationen, men også attitude og værdier gennemarbejdes. Der stilles spørgsmålet; hvilket mål vil bringe organisationen længst i udviklingen af at arbejde på en ny måde. Er det f. eks at beslutte ikke længere at anvende tvangsmedicinering og fastspænding det der vil udfordre organisationen maximalt, kan man vælge det. I modsætning til kun at turde mindre justeringer. The role of service users in organisational change ved Dr. Rachel Perkins, (Rollen, som brugere i organisatoriske forandringer ved Dr. Rachel Perkins) Rachel Perkins indleder med at beskrive udviklingen fra, da hun startede som psykiater, hvor tilgangen var medicinsk, og til i dag hvor mødet mellem den professionelles faglige tilgang til sindslidelsen og brugerens levede erfaringer, mødes i delte erfaringer. Når behandlingen startes, er der ingen de reelt ved, om behandlingen vil virke og hvor man havner. I dag er der tale om co produktion i stedet for at reparere brugerne. Det påpeges dog, at terapien og de andre tekniske behandlingsmetoder ikke skal opgives, de er stadige værdifulde og nødvendige. Fiona Jenkins, medarbejder med brugerbaggrund på Mental Health Service Recovery College. Hun og Rachel fortæller i fællesskab om arbejdet der. Recovery College udbyder kurser for alle. Ideen er at det er på hold, hvor både sindslidende, pårørende, medarbejdere, ikke syge deltager på lige fod, som elever. Der er både kurser i psykoeducation, kurser om eksistentielle emner, spirituelle emner, (erfaringen er, at mange skizofrene gerne vil tale om deres hallunicationer i et spirituelt kontekst), træningskurser i at fortælle sin egen historie, og ikke bare være en læges journalbeskrivelse. Disse kurser, som har en bred deltagerkreds, fungere godt. Fiona er underviser, hun starter kurserne med at fortælle om egen sygdom. Ideologien er, at man ikke har brugeinvolvering, men i stedet partnerskab. Brugeinvolvering medfører ofte, at brugeren bliver en slags gidsel, bliver heller ikke altid hørt, men mest er med for at det ser rigtigt ud. Recovery and employment How do they fit together? How to deliver effective services? v/ Dr Rachel Perkins og Professor Geoff Shepherd. ( Recovery og beskæftigelse Hvordan passer de sammen? Hvordan levers det bedst? v / Dr. Rachel Perkins og Professor Geoff Shepherd.)

5 Centret har udviklet IPS Individuel Placement and Support (individuelle placering og støtte). Dette program retter sig både mod gruppen af unge og de voksne sindslidende. Erfaringen er, at de unge har svært ved Recovery. Yes, I would like a job but (ja, jeg vil gerne have et job, men... ) Her er metoden af bygge på jaèt, og arbejde på at minimere menèt. Her bygger arbejdet på research om og med den unge. Man skal sætte sig et mål, hvilket job ønsker den unge. Måske kan de ikke få lige det job, men noget der ligner. Man skal placere den unge i job så hurtigt som muligt, og så fylde kompetencer på samtidigt, og ikke først giver dem kompetencerne og først derefter finde jobbet. Det er vigtigt med et tæt samarbejdet mellem behandlerteamet og den medarbejder der arbejder med at finde job, og fastholde borgeren i job. 1. Arbejde mod at få borgeren i konkurrencedygtigt beskæftigelse 2. Et tilbud til alle, der ønsker at et arbejde 3. Formålet er at søge at skaffe borgeren et job, indenfor deres interesseområde 4. Hurtig effekt 5. Samarbejde mellem jobcenter medarbejdere og sundhedesmedarbejdere 6. Der tilbydes tidsubegrænset og individuelt støtte til både borger og arbejdsgiver 7. Der tilbydes også rådgivning om sociale ydelser og støtte Spørgsmål og diskussion Læs evt. mere på Torsdag den 26. maj 2011 The Hertfordshire Partnership NHS Foundation Trust, St. Albans Anne Markwick Director of Recovery bød os velkommen, præsenterede dagens program Stanly J. Indledte med en introduktion til organisationen, som driver tilbud inden for psykiatri og det sociale område i hele regionen, Hertfordshire. Hertfordshire er en region lige nord for London, med en lang række større og mindre byer og i alt 1,2 mil. Indbyggere. Organisationen råder over ca. 110

6 hospitalssenge. Der er medarbejdere og det årlige budget er på mere end 185(? )mil. pund. Midlerne stammer både fra sundhedsområdet og det sociale område. The Hertfordshire Partnership driver i alt 106 tilbud til alvorligt sindslidende, demente og udviklingshæmmede med behov for specialiserede tilbud mfl. Der er tale om en bred vifte af tilbud, både kortvarige tilbud og tilbud af mere permanent art. Recovery in Hertfordshire ved Anne Markwick Recovery er helt integreret i arbejdet, det fundamentale er optimisme. Der er ikke kun tale om en struktur man arbejder efter, men det er det man gør! Brugernes historier har stor betydning. Det at læse eller høre om, at andre, som har været syge, i dag har det bedre, det er simpelthen det der virker. Anne fortæller, at det har betydet et stort skift for dem som organisation, at begynde at arbejde med Recovery. Recovery tilhører brugerne og ikke organisationen. Det er vigtigt at vi som medarbejdere både lytter til det vi kan lide brugerne siger, men også til det vi ikke lige synes så godt om. Vi skal aflære meget af det vi har lært om god pleje og god risk management. Risk management er egentligt i modstrid med Recovery. Da risk management går ud på ikke at tage chancer/risiko. Recovery kommer af håb og optimisme. For 4-5 år siden besluttede The Hertfordshire Partnership at arbejde med recovery. Det er ikke noget extra vi gør, men det gennemsyrer alt det vi gør. En sådan omlægning kræver en stor indsats og en ændring af hele kulturen i organisationen. The Hertfordshire Partnership er tvillingeorganisation med Slotsvænget 2 i Danmark. Anne fortæller, at Slotsvænget har brugt The Hertfordshire Partnerships brugeres historier mv. til at uddanne medarbejderne i hvad der virker og ikke virker. Anne gennemgår hvordan de arbejder med: De ti centrale organisatioriske udfordringer 1 Organisationerne skal ændre tilrettelæggelsen og kvaliteten af den daglige interaction med borgeren. Vi gør ikke brugerne dårligere end de er, vi støtter dem, men ikke for meget. Vi får feed back fra brugeren om, hvordan støtten, og medarbejderen virker. Samtaler mellem brugeren og medarbejdere med brugerbaggrund er fundamentalt, da der kommer andre vinkler på, end når det er en professionel. For at forebygge, at brugeren skal flytte i et tilbud, men bliver længst muligt i eget hjem, anvendes aflastningsplejefamilier. 2 Slotsvænget et døgntilbud for sindslidende i Lyngby-Taarbæk Kommune

7 2 Der skal tilbydes omfattende brugerledede uddannelses og træningsprogrammer. En lokal forening støtter medarbejdere med brugerbaggrund i at være i stand til at give brugerledet psykoedukation. Medarbejdere får også brugerledet psykoedukation i deres introduktionsforløb som nyansatte. 3 Etablering af et recovery uddannelsescenter til at drive og udvikle uddannelsen af medarbejdere Der arbejdes pt. på at etablere et uddannelsescenter. Det er ikke besluttet helt hvordan, tanken er at det skal ligge i den tredje sektor, da man er af den overbevisning, at det vil være forkert at have det in-house. 4 Sikre opbakning til at skabe den nye og nødvendige kultur. Det der er allervigtigst her, er at alle vil det, og alle bakker op. 5 Øget individualisering og valgmuligheder Her er det specielt vigtigt, at også den personlige pleje og omsorg er individuelt og personligt tilrettelagt, og at det er brugeren der sidder i førersædet. 6 Ændring af tilgangen til risikovurdering og styring Her er en af de store udfordringer, som man i The Hertfordshire Partnership Ikke har fundet løsningen på. 7 Redefinering af brugerinddragelse Brugerne skal i centrum og de skal fortælle hvad de ønsker, her skal de turde gøre det, og medarbejderne skal ville lytte. 8 Tilpasning af arbejdsstyrken Hvis man skal arbejde med Recovery, skal man tage nye medarbejdergrupper ind. Det er ekstremt vigtigt at ansætte medarbejdere med brugererfaringer. 9 Støtte til medarbejderen i deres recovery rejse Personalet skal have lov til/støttes i, at fortælle om egne levede erfaringer. 10 Øgede muligheder for at opbygge et liv ud over sygdommen Se personen og ikke den sindslidende, se de mange andre kompetencer brugeren har mor, kontorassistent, drageflyver. Sally Hickmann Social care and self directed support Sally Hickman er den øverste leder inden for det sociale område. Som tidligere lå i kommunen, men som nu er en del af Trusten/regionen. Her arbejdes der med indflydelse på egen plan. Hvis brugerens mål er at få et job, så er det det man arbejder mod. Man vil helst finde muligheder for brugeren i normalsamfundet dvs. man bruger helst ikke særlige tilbud for sindslidende, men en praktik eller lignende et almindeligt sted.

8 Man arbejder med personlige budgetter, som er en form for plan, hvor pengene følger borgeren. Borgeren tildeles det beløb han er berettiget til. Han kan så selv bestemme hvad beløbet skal bruges til. Vil han gå i kunstklasse, eller gå på Pub for at lære at omgås folk socialt. Det betyder, at borgeren bevarer kontrollen over sit liv og sin recovery-proces. Der aflægges regnskab for pengene, og stoppes ved misbrug. En meget vigtig del af programmet er, at brugerne støttes af rollemodeller, som fungerer som en slags støttekontaktpersoner. Disse rollemodeller er selv brugere af programmet. Andrew Lyddon og Jane Stovold Employment and vocational services Andrew og Jane arbejder begge med IPS Individuel Placement and Support. Dette program er udviklet af Center for Mental Health. Rachel Perkins og Geoff Sheperd fortalte om programmet på studieturens første dag. Andrew Lyddon og Jane Stovold arbejder med dette program i praksis bl.a. i Jobcenterregi. IPS 1. Arbejde mod at få borgeren i konkurrencedygtigt beskæftigelse 2. Et tilbud til alle, der ønsker at et arbejde 3. Formålet er at søge at skaffe borgeren et job, indenfor deres interesseområde 4. Hurtig effekt 5. Samarbejde mellem jobcenter medarbejdere og sundhedesmedarbejdere 6. Der tilbydes tidsubegrænset og individuelt støtte til både borger og arbejdsgiver Der tilbydes også rådgivning om sociale ydelser og, støtte Erfaringen er, at det er vigtigt, at medarbejderen har få sager, Jobcentermedarbejderen har 25 sager, således at det er muligt at prioritere den direkte indsats for og sammen med brugeren, så brugeren får den individuelle støtte der er brug for. Nogen har brug for en samtale 1x ugentligt andre 1 x månedlig. Støtten holder først op, når borgeren er parat til at klare sig selv. Brugeren har også mulighed for at få psykolog støtte og kognitiv støtte. Det der virker bedst er at give brugeren et rigtigt arbejde, langtidstræning virker ikke. Det er vigtigt at tage udgangspunkt i, hvad brugeren ønsker af job. Hvis ikke det kan blive det han ønsker, skal det være noget der ligner det. Brugeren behøver ikke at være arbejdsparat, men kan måske starter med frivilligt arbejde. En vigtig pointe er, at brugeren i hele forløbet skal have adgang til vejledning om sociale ydelser, så der ikke opstår usikkerhed og bekymring om forsørgelse m.v. B. Kelly Time to Change Anti Stigma initiatives Time to Change er en 4-årig landsdækkende antistigma-kampagne i England.

9 Der er tale om et meget ambitiøst projekt. Kampagnen har opstillet følgende vision, mission og 5 hovedmål: Vision At øge menneskers livskvalitet ved at bekæmpe diskrimination af mennesker, med sindslidelse. Mission At inspirere til samarbejde om at bekæmpe diskriminering af mennesker med sindslidelse. Mål Kampagnen har opstillet 5 mål: 1. Opnå en positiv holdningsændring til psykisk sygdom i befolkningen på 5% 2. Nedbringe diskrimination med 5 % inden Forbedre mulighederne for at takle diskrimination for mennesker med psykiske problemer 4. Engagere over mennesker i fysiske aktiviteter 5. Etablere en bred vidensbase om, hvad der virker Mrs Kelly viser mange forskellige kampagnematerialer frem. Det var oprindeligt planen, at kampagnemateriale skulle distribueres til cafeer og pubber, men det viste sig umuligt at komme ind der, da cafeer og pubber er bundet af aftaler med bryggerier mv., i stedet satser man på frisører. Ideen er, at kunderne læser i materialet mens de er hos frisøren, hvor der er tid til at snakke. Det forventes at dette vil have en positiv effekt. Eftermiddagen blev brugt på et besøg på to botilbud; Sovereign House and 2 Bowlers Green. Fredag 27. maj 2011: Rethink Head Office 89 Albert Embankment London SE1 7TP Rethink arbejder for at hjælpe alle, der er ramt af alvorlig psykisk sygdom, med at få et bedre liv. Rethink søger at facilitere håb og empowerment gennem støtte til de der har brug for dette, og arbejder for at skabe bedre vilkår for mennesker med sindslidelse ved at bidrage til større kendskab, viden og forståelse i omliggende samfund. Værter for besøget i Rethink er Sally Gomme og John Larsen. John er leder af Rethink Research Department (undersøgelse, evaluering) og leder her evalueringsstrategien for Rethink. John har en baggrund indenfor antropologi og sociologi. Sally Gomme er leder af Rethinks Personal Recovery Training.

10 De indledte med at fortælle om Rethink. Rethink blev etableret i 1970èrne af pårørende, som en slags støtte til familier og skizofrene. Der er stadig meget fokus på støtte til brugerens familie, men det er ikke det primære mål for organisationen i dag. Rethink har ansatte medarbejdere i 350 tilbud rundt omkring i England. Der er medlemmer af Rethink, både pårørende, sindslidende og professionelle. John Larsen beskriver Rethink som en taburet med tre ben; medlemmerne, kampagnerne og indsatstserne/tilbudene. 81 % af indtægterne er fra det offentlige, både fra socialministeriet og fra sundhedsministeriet. Rethink er ikke offentlig eller privat, men den 3. sektor. Rethink konkurrer med lokale organisationer som f.eks. Get together, som også driver botilbud. Mind som er en paraplyorganisation på området. Rethink koordinerer lokale og nationale events Sally og Johns vurdering, at der er en forskel på tilgange i arbejdet i hhv. UK og DK. I Danmark er der meget fokus på psykiatrien og medicinen, i England er der mere fokus på den sociale del, det er her medarbejdernes identitet ligger. Desuden ligger hele den tidlige indsats hos psykologerne, og ikke som i Danmark hos psykiaterne. I England er der ikke så meget fokus på hvilken diagnose borgeren har. Man er meget optaget af den tidlige indsats. IAPT, som står for forbedring af adgangen til terapi. Er et tilbud i Rethink regi. Der er tale om et primært telefonbaseret tilbud. Hvor sindslidende med ikke alvorlige lidelser, som depression, angst og lignende, kan få telefonisk rådgivning/terapi, tidligt i forløbet. Der er tale om 6 sessions. Formålet vil typisk være at søge at redde tilknytningen til arbejde og familie. Programmet er solgt til Norge. Der er stor fokus på mulighederne, og på at udfordre den tidligere opfattelse af, at det kun kan blive værre. I dag er der fokus på personen og ikke på symptomerne. Det er desuden vigtigt, at medicinen ikke kommer for meget i fokus. Rethink har udarbejdet LINK Der er tale om en træningsressource, et produkt man kan købe i Rethink. Link handler om, hvordan man som medarbejder kan kommunikerer med de pårørende, i respekt for tavshedspligten. Vi, i Ballerup, må bruge det link som John Larsen har sendt os, som giver adgang til dele af programmet. Personal Recovery Training : ved Sally Gomme. Personlig træning af Recovery : ved Sally Goome) Personale og organisation kan være en barriere, når man skal begynde at arbejde Recovery orienteret. Det er vigtigt at tage diskussionen, men den er svær, da personalet selvfølgeligt vil det bedste, og mener at de gør det bedste. Problemet er, at vi/personalet definere hvad der er problemet og ikke borgeren. Hvis der arbejdes med Recovery, er det borgeren der definerer hvad problemet er, og hvad målet er.

11 En vigtig opgave er, at ændre kulturen og få medarbejderne til at føle ejerskab. Personalet kan ofte stille spørgsmål ved, om man er professionel, når man skal arbejde så personligt med borgerne, og når den psykiatriske faglige viden man har, ikke længere er vigtigt. Sally fortæller, at en måde at gribe det an på, er at lade det fremgå af stillingsopslag, at det er værdifuldt, og en kompetence at kunne arbejde recovery orienteret. Personalet vil opleve, at de vil komme i konflikt med samarbejdspartnere, f.eks. psykiateren om medicinen, hvis f.eks borgeren afslår medicinen, og psykiateren anbefaler dette, hvad gør man så som medarbejder? Her er det vigtigt, at holde fast i at det er borgeren der bestemmer, også selv om vi tror det g

Mini-ordbog Ord du kan løbe ind i, når du arbejder med peer-støtte

Mini-ordbog Ord du kan løbe ind i, når du arbejder med peer-støtte Peer-Støtte i Region Hovedstaden Erfaringer, der gør en forskel Mini-ordbog Ord du kan løbe ind i, når du arbejder med peer-støtte Her kan du blive klogere på hvad peer-støtte er, og læse om de begreber

Læs mere

Psykiatri. INFORMATION til pårørende

Psykiatri. INFORMATION til pårørende Psykiatri INFORMATION til pårørende VELKOMMEN Som pårørende til et menneske med psykisk sygdom er du en vigtig person både for patienten og for os som behandlere. For patienten er du en betydningsfuld

Læs mere

Rehabilitering, recovery, menneskesyn og værdier

Rehabilitering, recovery, menneskesyn og værdier Rehabilitering, recovery, menneskesyn og værdier Et perspektiv fra arbejdet med sindslidende i England John Larsen Head of Evaluation, Rethink Mental Illness, UK Rehabilitering i praksis de mange virkeligheder,

Læs mere

Mennesker med psykiske vanskeligheder. findes i alle målgrupper. Workshop 2 Årsmøde 2015. Socialt tilsyn. Finn Blickfeldt Juliussen Socialstyrelsen

Mennesker med psykiske vanskeligheder. findes i alle målgrupper. Workshop 2 Årsmøde 2015. Socialt tilsyn. Finn Blickfeldt Juliussen Socialstyrelsen Mennesker med psykiske vanskeligheder. findes i alle målgrupper Workshop 2 Årsmøde 2015. Socialt tilsyn Finn Blickfeldt Juliussen Socialstyrelsen fju@socialstyrelsen.dk Oplæggets pointer Alle målgrupper

Læs mere

Brug brugernes / patienternes ekspertise gevinster og læring fra peer-to-peer-arbejde i den kommunale og regionale psykiatri

Brug brugernes / patienternes ekspertise gevinster og læring fra peer-to-peer-arbejde i den kommunale og regionale psykiatri Brug brugernes / patienternes ekspertise gevinster og læring fra peer-to-peer-arbejde i den kommunale og regionale psykiatri Agnete Neidel, Socialstyrelsen WORKSHOP Hvad vil det sige at inddrage erfaringsekspertise

Læs mere

Rødovre Kommunes politik for socialt udsatte borgere. Vi finder løsninger sammen

Rødovre Kommunes politik for socialt udsatte borgere. Vi finder løsninger sammen Rødovre Kommunes politik for socialt udsatte borgere Vi finder løsninger sammen Forord Det er en stor glæde at kunne præsentere Rødovre Kommunes første politik for udsatte borgere. Der skal være plads

Læs mere

Temadag KL Herlev 27.02.2012 Socialpsykiatrileder Høje Tåstrup kommune Mogens Seider

Temadag KL Herlev 27.02.2012 Socialpsykiatrileder Høje Tåstrup kommune Mogens Seider Plads til alle Temadag KL Herlev 27.02.2012 Socialpsykiatrileder Høje Tåstrup kommune Mogens Seider Hvordan bliver vi gearet til at arbejde med recovery. - fokusere på de ledelsesmæssige udfordringer og

Læs mere

Introduktion til kurset CTI på hjemløseområdet

Introduktion til kurset CTI på hjemløseområdet Introduktion til kurset CTI på hjemløseområdet Odense, den 16. og 17. april 2015 Formål med kurset og Kort om udbredelse af hjemløsestrategien 1 Program for CTI - kompetenceudvikling Torsdag den 16.april

Læs mere

Psykiatri Forskningsenheden, Psykiatrisk Center København Individuel Planlagt job med Støtte

Psykiatri Forskningsenheden, Psykiatrisk Center København Individuel Planlagt job med Støtte Psykiatri Forskningsenheden, Psykiatrisk Center København Individuel Planlagt job med Støtte Forskningsoverlæge, ph.d. Lene Falgaard Eplov Baggrund De fleste med psykiske lidelser er i stand til at komme

Læs mere

Nordisk Psykiatritopmøde

Nordisk Psykiatritopmøde Nordisk Psykiatritopmøde 6. november 2015 Session 5: De professionelles rolle Oplæg: Hjælp via indsatser, der samarbejder NAPHA (Natjonalt Kompetensecenter for Psykisk Helsearbeid), oplægsholder er Trond

Læs mere

Psykiatri- og misbrugspolitik

Psykiatri- og misbrugspolitik Psykiatri- og misbrugspolitik l Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 1 Forord I et debatmøde i efteråret 2012 med deltagelse af borgere, medarbejdere, foreninger, organisationer, samarbejdspartnere

Læs mere

R: Hurtigere og bedre hjælp til sårbare børn og unge nu!

R: Hurtigere og bedre hjælp til sårbare børn og unge nu! 09-11-2017 R: Hurtigere og bedre hjælp til sårbare børn og unge nu! Flere børn og unge kæmper med psykiske problemer eller får konstateret en alvorlig psykisk lidelse. Det betyder, at alt for mange ikke

Læs mere

Recovery Ikast- Brande Kommune

Recovery Ikast- Brande Kommune Recovery Ikast- Brande Kommune Individuelle forløb og gruppeforløb i Socialpsykiatrien I dette hæfte vil man kunne læse om de individuelle forløb og gruppeforløb, der vil kunne tilbydes i socialpsykiatrien

Læs mere

Dialogforum. 23. november 2015

Dialogforum. 23. november 2015 Dialogforum 23. november 2015 Projektleder Marie Løkke og underviser med brugererfaring Mads Lange Skolen for Recovery, Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Ballerup Hvor kommer Skolen for

Læs mere

Brugeren som samarbejdspartner

Brugeren som samarbejdspartner Velkommen til temadagen: Brugeren som samarbejdspartner 20. November 2013 Velkommen Søren Bredkjær Vicedirektør i Psykiatrien, Region Sjælland Dagens program Input Hvad synes I? Velkomst Dialog under fest

Læs mere

Praktiksteds beskrivelse for pædagogstuderende i 3. Praktikperiode. Socialpsykiatri Næstved kommune. Bo og Netværk Næstved, Døgn boligerne.

Praktiksteds beskrivelse for pædagogstuderende i 3. Praktikperiode. Socialpsykiatri Næstved kommune. Bo og Netværk Næstved, Døgn boligerne. Praktiksteds beskrivelse for pædagogstuderende i 3. Praktikperiode. Socialpsykiatri Næstved kommune. Bo og Netværk Næstved, Døgn boligerne. Organisatoriske forhold for Bo og Netværk. Struktur. Oversigt

Læs mere

Pårørende - en rolle i forandring. Oplæg af Annette Wandel Chefkonsulent i Danske Patienter

Pårørende - en rolle i forandring. Oplæg af Annette Wandel Chefkonsulent i Danske Patienter Pårørende - en rolle i forandring Oplæg af Annette Wandel Chefkonsulent i Danske Patienter www.vibis.dk 9. oktober 2012 Mit oplæg 1. Hvilke roller har de pårørende? 2. Hvad ved vi om de pårørendes behov?

Læs mere

Bilag 1. Program for Socialudvalgets studietur til Boston og New York 5.8. - 13.8.2007

Bilag 1. Program for Socialudvalgets studietur til Boston og New York 5.8. - 13.8.2007 Dato: 01-03-2007 Sagsnr.: 1101-317759 Dok.nr.: 2007-61763 Bilag 1. Program for Socialudvalgets studietur til Boston og New York 5.8. - 13.8.2007 Søndag d. 5. august 2007 7.00 Mødetid Københavns Lufthavn,

Læs mere

Nærværende er en kort status for projektet og udkast til oplæg til de elementer det kan være relevant at lade indgå i et sådant forsøg.

Nærværende er en kort status for projektet og udkast til oplæg til de elementer det kan være relevant at lade indgå i et sådant forsøg. NOTAT Statusnotat/udkast til projektoplæg: Integreret psykiatri i Region Sjælland (Trieste-projekt) Region Sjælland har i Budget 2014 afsat 2 mio.kr. til forberedelse af et forsøg med etablering af integreret

Læs mere

Skolen for Recovery. Vi skaber rum for gensidig læring mellem patienter, pårørende og personale

Skolen for Recovery. Vi skaber rum for gensidig læring mellem patienter, pårørende og personale Skolen for Recovery Vi skaber rum for gensidig læring mellem patienter, pårørende og personale Region Hovedstadens Psykiatri Kompetencecenter for Rehabilitering og Recovery, Psykiatrisk Center Ballerup

Læs mere

De bærende principper for psykiatriomra det i Viborg Kommune

De bærende principper for psykiatriomra det i Viborg Kommune De bærende principper for psykiatriomra det i Viborg Kommune Notat til drøftelse og kvalificering i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, Handicaprådet og FagMED HPU, marts/april 2014. Formål med kapacitetsanalysen

Læs mere

Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Udkast april 2016

Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Udkast april 2016 Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik Udkast april 2016 1 1. Forord og vision for politikken Velkommen til Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Som navnet siger, er

Læs mere

DemensCentrums organisering

DemensCentrums organisering DemensCentrums organisering Demenschef Specialister Særlig indsats Personale, IT, økonomi, teknik Specialboliger, Graham Bells Vej Indretningsarkitekt Demens Caféen Service, Serviceleder Plejeboligafsnit

Læs mere

Nye veje i de socialpsykiatriske tilbud

Nye veje i de socialpsykiatriske tilbud Nye veje i de socialpsykiatriske tilbud Når vi lykkes, hvad kræver det af samarbejdspartnere, medarbejdere, sagsbehandlere, ledelse og ikke mindst af borgerne? Henrik Suhr, Centerleder, Center for Socialpsykiatri

Læs mere

Bostedet Welschsvej. V.F. Welschsvej 11, 13, 15 og 17, samt Sportsvej 6-8 7500 Holstebro

Bostedet Welschsvej. V.F. Welschsvej 11, 13, 15 og 17, samt Sportsvej 6-8 7500 Holstebro Bostedet Welschsvej V.F. Welschsvej 11, 13, 15 og 17, samt Sportsvej 6-8 7500 Holstebro Klinisk underviser er Kirsten Kienke Mikkelsen, tlf. 9611 4719. Klinisk undervisning på Bostedet Welschsvej foregår

Læs mere

lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune

lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune 2017-2022 Sundhed handler om at have det så godt fysisk, socialt og mentalt, at alle borgere er i stand til at leve det liv, de gerne

Læs mere

Psykiatri- og misbrugspolitik

Psykiatri- og misbrugspolitik Psykiatri- og misbrugspolitik l Godkendt af Byrådet den 25. april 2016 1 Forord Psykiatri- og misbrugspolitikken tager afsæt i fire politiske standpunkter, som hver især tilkendegiver de politiske holdninger

Læs mere

Rehabilitering i et Recovery perspektiv

Rehabilitering i et Recovery perspektiv Rehabilitering i et Recovery perspektiv Torsdag den 26. november 2015 Ved overlæge Annette Gosvig OPTe og TI Psykiatrien i Region Syddanmark Hvorfor beskæftige sig med det? Forskningsmæssig fokus og lovende

Læs mere

Peer støtte - Gevinster og udfordringer. Løn eller frivillighed? Agnete Neidel, Socialstyrelsen

Peer støtte - Gevinster og udfordringer. Løn eller frivillighed? Agnete Neidel, Socialstyrelsen Peer støtte - Gevinster og udfordringer. Løn eller frivillighed? Agnete Neidel, Socialstyrelsen Et par centrale begreber Levede erfaringer: Erfaringer med psykiske vanskeligheder, (evt) med livet som bruger

Læs mere

Rehabilitering og recovery. Et skridt videre?

Rehabilitering og recovery. Et skridt videre? Rehabilitering og recovery Et skridt videre? Lone Petersen, psykolog, ph.d., MPG Kompetencecenter for Rehabilitering og Recovery, Psykiatrisk Center Ballerup Resultat og proces Klinisk forskning/opfølgningsundersøgelser

Læs mere

Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune

Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune Hvorfor en politik for socialt udsatte? Socialt udsatte borgere udgør som gruppe et mindretal i landets kommuner. De kan derfor lettere blive overset, når

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE. [ str. 8,5x8,5] VÆRDIGHEDSPOLITIK

ALLERØD KOMMUNE. [ str. 8,5x8,5] VÆRDIGHEDSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE [ str. 8,5x8,5] VÆRDIGHEDSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE 2016-2019 Indhold INDHOLD... 2 FORORD... 3 INDLEDNING... 3 VÆRDIGRUNDLAG... 4 VISION... 4 INDSATSOMRÅDER... 5 1. LIVSKVALITET... 5 2. SELVBESTEMMELSE...

Læs mere

Værdighedspolitik, Vejle Kommune

Værdighedspolitik, Vejle Kommune Værdighedspolitik, Vejle Kommune 1 Indledning Det er vigtigt for Vejle Kommune at fremme et værdigt ældreliv og sikre en værdig hjælp, støtte og omsorg til kommunens ældre, hvilket også kommer til udtryk

Læs mere

Psykiatri. Skolen for Recovery. Kursuskatalog Efterår 2015. Psykiatrisk Center Ballerup Maglevænget 2 2750 Ballerup

Psykiatri. Skolen for Recovery. Kursuskatalog Efterår 2015. Psykiatrisk Center Ballerup Maglevænget 2 2750 Ballerup Psykiatri Skolen for Recovery Kursuskatalog Efterår 2015 Psykiatrisk Center Ballerup Maglevænget 2 2750 Ballerup Indholdsfortegnelse Velkommen til Skolen for Recovery... 4 Praktiske oplysninger... 6 Oversigt

Læs mere

Styrket sammenhæng i borgerforløb. Demokrati og medborgerskab. Mere for mindre. Strategisk kompetenceudvikling. sundhed

Styrket sammenhæng i borgerforløb. Demokrati og medborgerskab. Mere for mindre. Strategisk kompetenceudvikling. sundhed Styrket sammenhæng i borgerforløb Demokrati og medborgerskab Mere for mindre Frivillighed Mental sundhed Strategisk kompetenceudvikling Åben dialog Recovery Indsats i lokale miljøer Opkvalificering til

Læs mere

Et indspark: Sindslidendes tilknytning til arbejdsmarkedet mennesker med sindslidelser - depression, angst, med mere.

Et indspark: Sindslidendes tilknytning til arbejdsmarkedet mennesker med sindslidelser - depression, angst, med mere. Michael Petterson Arbejdsmarkedschef/Vejle kommune Et indspark: Sindslidendes tilknytning til arbejdsmarkedet mennesker med sindslidelser - depression, angst, med mere. Kommer omkring. Ø Hvordan er billedet

Læs mere

Dagens mål Individuel læringsaftale Kobling til praksis. Tema: Mål:

Dagens mål Individuel læringsaftale Kobling til praksis. Tema: Mål: Kursusprogram, Opkvalificering, Forløb for ledige, SUF Undervisning 8.30-15.55 Dagens forløb Mandag d. 11. August 2014. Medvirken ved lægemiddelbrug i omsorgsarbejdet (47258) Underviser Tine Sørensen Tirsdag

Læs mere

Center for Socialpsykiatri, Roskilde Kommune:

Center for Socialpsykiatri, Roskilde Kommune: Center for Socialpsykiatri, Roskilde Kommune: Den faglige tilgang og de konkrete tilbud Indledning Center for Socialpsykiatri (CfS) arbejder ud fra nedenstående faglige rehabiliterings-tilgang: Psykosocial

Læs mere

Peer-to-peer. - støtte fra nogen der har været der selv. Agnete Neidel, Socialt Udviklingscenter SUS

Peer-to-peer. - støtte fra nogen der har været der selv. Agnete Neidel, Socialt Udviklingscenter SUS Peer-to-peer - støtte fra nogen der har været der selv Agnete Neidel, Socialt Udviklingscenter SUS Uddannelsesseminar, Center fro Frivilligt Socialt Arbejde, 13. November 2017 Hvad? Hvorfor? Hvordan? Hvad?

Læs mere

Et kærligt hjem til alle børn

Et kærligt hjem til alle børn SOS Børnebyerne programpolitik Et kærligt hjem til alle børn SOS Børnebyernes programpolitik 2 programpolitik SOS Børnebyerne Indhold 1. Den danske programpolitik... 3 2. Del af en international strategi...

Læs mere

Ældrepolitik. Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013

Ældrepolitik. Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 Ældrepolitik l Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 Forord Fremtiden byder på nye udfordringer inden for ældreområdet og de mest markante er, at der bliver flere ældre og flere demente, hvoraf en

Læs mere

Recoveryskolen Psykiatriens Hus Randers Kursuskatalog

Recoveryskolen Psykiatriens Hus Randers Kursuskatalog Recoveryskolen Psykiatriens Hus Randers Kursuskatalog Forår/sommer 2016 Velkommen til Recoveryskolen Hvad? Recovery handler om, at man kan komme sig helt eller delvist fra psykisk sygdom. Recovery handler

Læs mere

Bilag 1: Ramme for beskrivelse og udvikling af peer-støttemodeller

Bilag 1: Ramme for beskrivelse og udvikling af peer-støttemodeller Bilag 1: Ramme for beskrivelse og udvikling af peer-støttemodeller Puljens midler skal finansiere udvikling, afprøvning og implementering af et antal peer-støtte modeller, herunder: Rekruttering og uddannelse

Læs mere

Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune

Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune 2018-2021 Forord Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har det politiske ansvar for psykiatri- og rusmiddelområdet, der organisatorisk er en del af Sundhedsafdelingen.

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Center for bostøtte i eget hjem i består af 4 centre i hhv. Syd, Nord, Vest og Centrum, der har fælles ledelse ved centerleder

Læs mere

Har man haft psykiske problemer igennem længere tid, kan det være vanskeligt at vende direkte tilbage til et arbejde eller en uddannelse.

Har man haft psykiske problemer igennem længere tid, kan det være vanskeligt at vende direkte tilbage til et arbejde eller en uddannelse. Vision Visionen i Regnbuehuset er at skabe et arbejdsmæssigt og socialt fællesskab, hvor psykisk sårbare bliver medlemmer af huset, i stedet for at være patienter, klienter, borgere eller brugere og hvor

Læs mere

POLITIK FOR BRUGERINDDRAGELSE FOR ÆLDRE, BØRN, BØRNEFAMILIER OG VOKSNE MED SÆRLIGE BEHOV

POLITIK FOR BRUGERINDDRAGELSE FOR ÆLDRE, BØRN, BØRNEFAMILIER OG VOKSNE MED SÆRLIGE BEHOV POLITIK FOR BRUGERINDDRAGELSE FOR ÆLDRE, BØRN, BØRNEFAMILIER OG VOKSNE MED SÆRLIGE BEHOV Vores vej // Politik for brugerinddragelse // Side 1 EN DEL AF VORES VEJ - SAMLEDE POLITIKKER I HELSINGØR KOMMUNE

Læs mere

Danske Handicaporganisationers frivilligpolitik

Danske Handicaporganisationers frivilligpolitik Dokument oprettet 09. juli 2014 Sag 10-2014-00390 Dok. 166248/kp_dh Danske Handicaporganisationers frivilligpolitik Indledning Frivillighed har i de seneste år haft en fremtrædende rolle i den generelle

Læs mere

Psykiatri. INFORMATION til pårørende til børn og unge

Psykiatri. INFORMATION til pårørende til børn og unge Psykiatri INFORMATION til pårørende til børn og unge VELKOMMEN Som forælder til et barn eller en ung med psykisk sygdom har du et naturligt ansvar for din datter eller søn, og du er samtidig en betydningsfuld

Læs mere

26. oktober 2015. Line Hjøllund Pedersen Projektleder

26. oktober 2015. Line Hjøllund Pedersen Projektleder 26. oktober 2015 Line Hjøllund Pedersen Projektleder VIBIS Etableret af Danske Patienter Samler og spreder viden om brugerinddragelse Underviser og rådgiver Udviklingsprojekter OPLÆGGET Brugerinddragelse

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse for døgntilbud

Ydelsesbeskrivelse for døgntilbud Ydelsesbeskrivelse for døgntilbud Administration Visborggaard Allè 39 9560 Hadsund www.visborggaard.rn.dk Tlf. 97645110 1. april 2015 Ydelsesbeskrivelser Stamoplysninger Navn: Socialpsykiatrisk Boform

Læs mere

Sammenhængende patientforløb set fra et kommunalt perspektiv. v/heidi Juul Madsen Sundhedssekretariatet, Odense Kommune

Sammenhængende patientforløb set fra et kommunalt perspektiv. v/heidi Juul Madsen Sundhedssekretariatet, Odense Kommune Sammenhængende patientforløb set fra et kommunalt perspektiv v/heidi Juul Madsen Sundhedssekretariatet, Odense Kommune 1 Økonomiudvalget Direktørgruppen Direktør sundhedsområdet Sundhedssekretariat Strategisk

Læs mere

Kompetencemodel for socialpsykiatriske sygeplejersker i Specialsektoren, Region Nordjylland. Kærvang

Kompetencemodel for socialpsykiatriske sygeplejersker i Specialsektoren, Region Nordjylland. Kærvang Kompetencemodel for socialpsykiatriske sygeplejersker i Specialsektoren, Region Nordjylland Kærvang Kompetenceprofilens formål Medarbejderne er den vigtigste ressource i Specialsektoren. Det er afgørende

Læs mere

Københavns Kommunes pårørendepolitik. Området for borgere med sindslidelser

Københavns Kommunes pårørendepolitik. Området for borgere med sindslidelser Københavns Kommunes pårørendepolitik Området for borgere med sindslidelser HØRINGSUDGAVE AF 12. MARTS 2008 2 Indhold 1. Indledning 3 Indflydelse 3 Politikkens rammer 4 2. Det socialpsykiatriske perspektiv

Læs mere

Pårørendesamarbejde i Opus. Lis Andersen Sygeplejerske i Opus Hvidovre lis.01.andersen@regionh.dk

Pårørendesamarbejde i Opus. Lis Andersen Sygeplejerske i Opus Hvidovre lis.01.andersen@regionh.dk Pårørendesamarbejde i Opus Lis Andersen Sygeplejerske i Opus Hvidovre lis.01.andersen@regionh.dk Hvad er Opus kort sagt Opus er et 2 årigt behandlingstilbud: Med tidlig indsats til unge, der oplever psykosesymptomer.

Læs mere

BESKÆFTIGELSE OG MENTAL SUNDHED

BESKÆFTIGELSE OG MENTAL SUNDHED BESKÆFTIGELSE OG MENTAL SUNDHED SUND BY NETVÆRKETS TEMADAG OM SUNDHED PÅ TVÆRS BESKÆFTIGELSES- OG SUNDHEDSOMRÅDET KOLDING FREDAG DEN 23. AUGUST V. ANNA PALDAM FOLKER, KONST. ANALYSECHEF, APF@PSYKIATRIFONDEN.DK

Læs mere

NORDDJURS KOMMUNES SOCIALPOLITIK

NORDDJURS KOMMUNES SOCIALPOLITIK SOCIALPOLITIK NORDDJURS KOMMUNES SOCIALPOLITIK I Norddjurs Kommune er der en gruppe borgere med svære sammensatte problemstillinger i forhold til helbred, økonomi, bolig, beskæftigelse, familie og netværk

Læs mere

Temaplan for psykisk sundhed

Temaplan for psykisk sundhed Temaplan for psykisk sundhed 2016-2024 Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen E-mail: post@vejen.dk www.vejen.dk Foto: Colourbox Udarbejdelse: Social & Ældre Lay out og tryk: Vejen Kommune Udgivet:

Læs mere

Temaplan for psykisk sundhed

Temaplan for psykisk sundhed Temaplan for psykisk sundhed 2016-2024 Vision Temaplaner Drifts- og udviklingsplaner Den overordnede vision er, at Vejen Kommune vil være en attraktiv erhvervsog bosætningskommune, der skaber rammer og

Læs mere

SERVICEDEKLARATION MENTORSTØTTE

SERVICEDEKLARATION MENTORSTØTTE SERVICEDEKLARATION MENTORSTØTTE Vestmanna Allé 8 Telefon: 5087 5248 Afdelingsleder: Inger Thorup Jensen E-mail: inger.thorup.jensen@99454545.dk Præsentation af tilbuddet: Mentorstøtten er et individuelt

Læs mere

Politik for borgere med særlige behov. Social inklusion og hjælp til selvhjælp

Politik for borgere med særlige behov. Social inklusion og hjælp til selvhjælp Politik for borgere med særlige behov Social inklusion og hjælp til selvhjælp 2 Politik for borgere med særlige behov Forord Borgere med særlige behov er borgere som alle andre borgere. De har bare brug

Læs mere

Filosofien bag Recovery i en Housing first kontekst

Filosofien bag Recovery i en Housing first kontekst Modul 1 Dan Hermann Helle Thorning Filosofien bag Recovery i en Housing first kontekst 1 Housing First - grundprincipperne Boligen som en basal menneskeret Respekt, varme og medmenneskelighed over for

Læs mere

Udvalgsplan for Velfærds- og Sundhedsudvalget

Udvalgsplan for Velfærds- og Sundhedsudvalget Udvalgsplan 2014-2017 for Velfærds- og Sundhedsudvalget FØRSTEBEHANDLING VELFÆRD OG SUNDHED Forord Velfærds- og Sundhedsudvalgets ønsker, at børn, unge og voksne i Horsens Kommune skal leve gode og aktive

Læs mere

Temaplan for psykisk sundhed

Temaplan for psykisk sundhed Temaplan for psykisk sundhed Den overordnede vision er, at Vejen Kommune vil være en attraktiv erhvervs- og bosætningskommune, der skaber rammer og muligheder for trivsel, kvalitet og vækst. Derfor laver

Læs mere

Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje

Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje april 2016 Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje 1. Forord Værdighedspolitikken skal sikre bevarelse af værdighed i ældreplejen, og er den politisk besluttede ramme om alle indsatser og indgår

Læs mere

Udvalgsplan Velfærds- og Sundhedsudvalget. Web udgave VELFÆRD OG SUNDHED

Udvalgsplan Velfærds- og Sundhedsudvalget. Web udgave VELFÆRD OG SUNDHED Udvalgsplan 2014-2017 Velfærds- og Sundhedsudvalget VELFÆRD OG SUNDHED Forord Velfærds- og Sundhedsudvalget ønsker, at børn, unge og voksne i Horsens Kommune skal leve gode og aktive liv. Horsens Kommune

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Tabel 1. Budget for 2016 fordelt på områder Kr. Samlet beløb Livskvalitet Selvbestemmelse Kvalitet, tværfaglighed og

Tabel 1. Budget for 2016 fordelt på områder Kr. Samlet beløb Livskvalitet Selvbestemmelse Kvalitet, tværfaglighed og Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i 2016 Kommune: Sønderborg Kommune Tilskud: 16.308.000 kr. i 2016 Link til værdighedspolitik: http://sonderborgkommune.dk/vaerdighedspolitik

Læs mere

Ringsted Kommunes Ældrepolitik

Ringsted Kommunes Ældrepolitik Ringsted Kommunes Ældrepolitik 2 Indhold: Indledning...3 Vision: Omsorgskommunen Ringsted...4 Dialogmodellen...5 Tryghed og kvalitet...6 Deltagelse, fællesskab og ansvar... 7 Forskellige behov...8 Faglighed

Læs mere

Temamøde om nye forløbsprogrammer (kræftrehabilitering, depression, lænderygsmerter)

Temamøde om nye forløbsprogrammer (kræftrehabilitering, depression, lænderygsmerter) Temamøde om nye forløbsprogrammer (kræftrehabilitering, depression, lænderygsmerter) Sundhed og omsorgsudvalgsmøde 19. august 2013 v/ stabsleder Hanne Linnemann Eksisterende forløbsprogrammer På nuværende

Læs mere

HER & NU DET VIGTIGSTE

HER & NU DET VIGTIGSTE Til Region og kommuner i Region Hovedstaden 2015 HER & NU DET VIGTIGSTE Når man på en arbejdsplads står overfor at skulle ansætte en recovery-medarbejder, vil der i medarbejdergruppen altid opstå en række

Læs mere

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Workshop Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Kirkens Korshær i Aarhus og Diakonhøjskolen indbyder til en ny, årlig konference om kirkens sociale ansvar. Konferencen henvender sig til alle

Læs mere

Inspirationsoplæg til drøftelse af udredning på socialpsykiatriske botilbud

Inspirationsoplæg til drøftelse af udredning på socialpsykiatriske botilbud Inspirationsoplæg til drøftelse af udredning på socialpsykiatriske botilbud Knud Ramian, Mette Gubi Axelsen og Christina Laugesen, Center for Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland og arbejdsgruppen for

Læs mere

Peer-projektet - Et partnerskab mellem Psykiatrifonden og Vejle Kommune

Peer-projektet - Et partnerskab mellem Psykiatrifonden og Vejle Kommune Peer-projektet - Et partnerskab mellem Psykiatrifonden og Vejle Kommune Jeg er blevet Ole Henriksen-glad af at være med i det her projekt (Karina, peer) Begrebsafklaring: peer-støtte: definition (Socialstyrelsen)

Læs mere

Politik for en værdig ældrepleje i Lolland Kommune 2016

Politik for en værdig ældrepleje i Lolland Kommune 2016 Politik for en værdig ældrepleje i Lolland Kommune 2016 Værdighed mangfoldigheden af det levede liv Forventningerne til et værdigt seniorliv er ligeså mangfoldige, som til det liv, borgeren har levet.

Læs mere

Motionsfremmende aktiviteter på Værestedet Stenbruddet

Motionsfremmende aktiviteter på Værestedet Stenbruddet Ansøgningsskema til satspuljeprojekter under Kulturministeriet 2015 Ansøgningen vedrører (sæt kryds ): Idræt for udsatte grupper Alternative idrætsformer for børn og unge Projektoverskrift Motionsfremmende

Læs mere

Region Hovedstaden. Visioner for FREMTIDENS PSYKIATRI

Region Hovedstaden. Visioner for FREMTIDENS PSYKIATRI Region Hovedstaden Visioner for FREMTIDENS PSYKIATRI FORORD Region Hovedstaden har ansvaret for at diagnosticere, behandle og rehabilitere mennesker med psykisk sygdom. Det er et meget kompliceret sundhedsvidenskabeligt

Læs mere

Psykiatri- og misbrugspolitik

Psykiatri- og misbrugspolitik Psykiatri- og misbrugspolitik l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Hans Nissen (A) Formand, Social- og Sundhedsudvalget 2 Indledning Det er Fredensborg Kommunes ambition at borgere med psykosociale handicap

Læs mere

IPS. Individuelt planlagt job med støtte

IPS. Individuelt planlagt job med støtte IPS Individuelt planlagt job med støtte 1 Hvad er IPS: Beskæftigelsesindsats til personer med en alvorlig psykisk sygdom. IPS er udviklet i USA i starten af 90 erne og afprøvet i lang række lande. Evidensbasseret

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013

Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013 Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013 Indhold Opgaverne og målgruppen i socialpædagogisk vejledning... 3 Værdier og Målsætning... 3 Målsætning... 3 Personale og pædagogisk tilgang...

Læs mere

1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren

1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren Den rehabiliterende tilgang beskrevet i Sundhedsaftalen 1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren Vi skal møde borgeren som en ansvarlig samarbejdspartner, der bidrager til og er medbestemmende

Læs mere

Følgende er forvaltningens redegørelse for ansvarsfordelingen.

Følgende er forvaltningens redegørelse for ansvarsfordelingen. KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Til Socialudvalget Orientering om ansvarsfordeling for psykiatri, alkohol- og misbrugsbehandling mellem kommuner og regioner På socialudvalgsmødet d. 18. maj 2016 blev Socialforvaltningen

Læs mere

Demenspolitik Hedensted Kommune. Senior Service Marts 2011.

Demenspolitik Hedensted Kommune. Senior Service Marts 2011. Demenspolitik Hedensted Kommune Senior Service Marts 2011. Overordnede mål for demensindsatsen: Den overordnede målsætning for hjælpen og støtten til demensramte borgere i Hedensted Kommune: at understøtte

Læs mere

Helle Schultz Psykiatri og handicapchef, Social og Senior

Helle Schultz Psykiatri og handicapchef, Social og Senior Helle Schultz Psykiatri og handicapchef, Sønderborg Kommune: 76.000 indbyggere Socialpsykiatrien: 550 borgere + væresteder ca.150 borgere Rehabiliteringsstrategi Grundlæggende antagelser: Sønderborg Kommune

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for kvalitetsmodellens standard for indflydelse på eget liv

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for kvalitetsmodellens standard for indflydelse på eget liv Juli 2016 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Regionale retningslinjer for kvalitetsmodellens standard for indflydelse på eget liv Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne

Læs mere

PSYKIATRI AMU-UDDANNELSER INDHOLD OG TEMAER SIGNALEMENT AF DET SOCIALPSYKIATRISKE OMRÅDE MED KENDTE OG NYE UD- FRA PATIENT TIL PERSON

PSYKIATRI AMU-UDDANNELSER INDHOLD OG TEMAER SIGNALEMENT AF DET SOCIALPSYKIATRISKE OMRÅDE MED KENDTE OG NYE UD- FRA PATIENT TIL PERSON PSYKIATRI Titel: Psykiatri Varighed: 24 dage AMU-UDDANNELSER 42685 Socialpsykiatri fagligt samarbejde (10 dage) Eller 40597: Recovery (10 dage) Eller 46835: Støtte ved kognitiv behandling (10 dage) Plus

Læs mere

En værdig ældrepleje. Værdighedspolitik, Hørsholm Kommune

En værdig ældrepleje. Værdighedspolitik, Hørsholm Kommune En værdig ældrepleje Værdighedspolitik, Hørsholm Kommune Indhold 1. Baggrund... 1 2. Udarbejdelse af værdighedspolitik... 1 3. Værdig ældrepleje i Hørsholm Kommune... 1 4. Flere varme hænder i ældreplejen

Læs mere

- Et samarbejdsprojekt mellem København på Tværs Bedre Psykiatri-landsforeningen for pårørende og Københavns Kommune

- Et samarbejdsprojekt mellem København på Tværs Bedre Psykiatri-landsforeningen for pårørende og Københavns Kommune Vores vej - Et samarbejdsprojekt mellem København på Tværs Bedre Psykiatri-landsforeningen for pårørende og Københavns Kommune Pårørendeforeningen København på Tværs Bedre Psykiatri-landsforeningen for

Læs mere

Holbæk Kommunes. turismepolitik. Et ældreliv med udgangspunkt i ressourcer og behov

Holbæk Kommunes. turismepolitik. Et ældreliv med udgangspunkt i ressourcer og behov Holbæk Kommunes erhvervs- ældrepolitik og turismepolitik Et ældreliv med udgangspunkt i ressourcer og behov Indhold side 4 side 6 side 8 Forord Fremtidens muligheder og udfordringer på ældreområdet Ældrepolitikken

Læs mere

Information om PSYKOTERAPI

Information om PSYKOTERAPI Til voksne Information om PSYKOTERAPI Psykiatri og Social psykinfomidt.dk INDHOLD 03 Hvad er psykoterapi? 03 Hvad er kognitiv terapi? 04 Hvem kan få kognitiv terapi? 04 Den kognitive diamant 06 Hvordan

Læs mere

Indledning. Ældrepolitikken retter sig både

Indledning. Ældrepolitikken retter sig både Ældrepolitik 2 blank Indhold: Indledning...4 Vision Omsorgskommunen Ringsted...6 Dialogmodellen...7 Tryghed og kvalitet...8 Pejlemærkerne Deltagelse, fællesskab og ansvar...9 Forskellige behov...10 Faglighed

Læs mere

Aktiv hele livet. Indledning. Beskrivelse af omstillingens indhold. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18. Motivation og hovedbudskab

Aktiv hele livet. Indledning. Beskrivelse af omstillingens indhold. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18. Motivation og hovedbudskab Indledning Motivation og hovedbudskab Aktiv hele livet Fremtidens velfærd er ikke blot et spørgsmål om de indsatser, vi som kommune leverer til vores borgere. Fremtidens velfærd skabes i fællesskabet mellem

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

SUNDHEDSCOACHING SKABER

SUNDHEDSCOACHING SKABER SUNDHEDSCOACHING SKABER FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME v/ Rikke Ager sundhedscoach snart PCC certificeret, medlem af ICF global tidligere sygeplejerske forfatter til bogen Den helbredende patientsamtale

Læs mere

KURSUSTILBUD forår 2015

KURSUSTILBUD forår 2015 KURSUSTILBUD forår 2015 Om os Rådgivningsafdelingen Rådgivningsafdelingen er en afdeling under Autismecenter Nord-Bo. Vi udbyder autismefaglig rådgivning, supervision, vejledning og undervisning både internt

Læs mere

Udkast maj 2013. Ældrepolitik

Udkast maj 2013. Ældrepolitik Udkast maj 2013 Ældrepolitik Vision Omsorgskommunen Ringsted Ældrepolitikken sætter rammen og afstikker retningen for initiativer og indsatser på ældre og sundhedsområdet i Ringsted Kommune og har sit

Læs mere

Samarbejde om og i psykoterapi

Samarbejde om og i psykoterapi Samarbejde om og i psykoterapi Konstitueret centerchef Peter Koefoed og brugere af PC Stolpegård 26.10.12 Disposition Hvad er psykoterapi? Hvad er recovery? Samarbejde om psykoterapi.. Mellem interessenter

Læs mere