Bestyrelsesarbejdet i en transitionsperiode - fra styring og kontrol til udvikling og innovation

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelsesarbejdet i en transitionsperiode - fra styring og kontrol til udvikling og innovation"

Transkript

1 Bestyrelsesarbejdet i en transitionsperiode - fra styring og kontrol til udvikling og innovation Resultater af Odgers Berndtsons undersøgelse blandt bestyrelsesformænd i Danmarks største virksomheder April 2011 Odgers Berndtson er en af verdens største Executive Search virksomheder med 50 kontorer strategisk placeret rundt om i verden. I Danmark har Odgers Berndtson siden 1979 beskæftiget sig med search på bestyrelses-, topleder-, funktionsleder- og specialistniveau samt lederassessment og Leadership Development. Odgers Berndtson A/S Nyhavn 63C, DK-1051 København K Tlf.: Aberdeen Amsterdam Atlanta Barcelona Beijing Birmingham Brussels Calgary Cape Town Cardiff Chicago Copenhagen Dubai Frankfurt Glasgow Hamburg Helsinki Ho Chi Minh City Hong Kong Istanbul Johannesburg Leeds Lisbon London London City Los Angeles Madrid Manchester Miami Milan Montreal Moscow Munich New York Oslo Ottawa Paris Philadelphia Rome São Paulo Shanghai Singapore Stockholm Sydney Tokyo Toronto Vancouver Vienna Warsaw Washington DC Zurich

2 Bestyrelsesarbejdets omfang vokser fortsat Begrænsning på antallet af bestyrelsesposter for fuldtidsbeskæftigede direktører Økonomien er i bedring i de 100 største virksomheder Manglende fokus på opdatering af bestyrelsesmedlemmers viden Køn, alder og nationalitet vægtes lavt, når der udvælges nye bestyrelsesmedlemmer April 2011 Odgers Berndtson A/S har netop gennemført en anonym spørgeskemaundersøgelse blandt bestyrelsesformændene i landets 100 største virksomheder. Besvarelserne afspejler, at bestyrelserne befinder sig i en transitionsperiode oven på den økonomiske krise. Kortsigtede aktiviteter har siden 2008 overskygget strategiarbejdet, og fokus har været på kontrol. Omkostningsstyring, likviditetsstyring og effektivisering har været højt på agendaen i de fleste virksomheder og deres bestyrelser for at sikre overlevelsen. Forude venter igen anderledes udviklings- og vækstorienterede opgaver i en meget globaliseret verden. Første skridt i retningen mod udvikling og vækst er en justering af bestyrelsernes kompetencer og sammensætning, så de matcher de fremtidige udfordringer. Undersøgelsens vigtigste resultater: Økonomien er i bedring i de 100 største danske virksomheder, og bestyrelsesformændene forventer over en bred kam, at tendensen fortsætter ind i det kommende forretningsår Ændringer på det globale marked påvirker i høj grad danske bestyrelsers strategiarbejde. Mere end halvdelen af bestyrelsesformændene ser behov for at arbejde anderledes med virksomhedens strategi i fremtiden Bestyrelsesarbejdets omfang vokser fortsat. Formændene varetager gennemsnitligt 6,3 bestyrelsesposter, heraf 3,2 formandskaber. Og de bruger gennemsnitligt 26 timer månedligt per formandspost; i 2009 var det tilsvarende tal 20 timer 65% mener, det er relevant at sætte begrænsninger for, hvor mange bestyrelsesposter en fuldtidsbeskæftiget direktør må varetage 63% af bestyrelsesformændene oplyser, at der de seneste to år ikke har været taget initiativer til opdatering af bestyrelsesmedlemmernes viden/videreuddannelse af bestyrelsesmedlemmerne Bestyrelserne er bedst orienterede inden for de områder, som hører under kontrol af virksomhedsdriften og i mindre grad orienterede inden for de områder, som hører under bidrag til virksomhedernes langsigtede værdiskabelse Køn, alder og nationalitet vægtes lavt, når der udvælges nye bestyrelsesmedlemmer personlighed og specifikke kompetencer vægtes højt 62% af bestyrelsesformændene forventer bedre vækstrater for dansk erhvervsliv som helhed i 2011 God læselyst!

3 ØKONOMIEN I DE 100 STØRSTE VIRKSOMHEDER I DANMARK Den økonomiske situation i Danmarks 100 største virksomheder er generelt bedre, end den var i begyndelsen af På samme måde vil erhvervslivet i landets udkantsområder have længere udsigter til økonomisk bedring end de virksomheder, der er geografisk centralt placerede. Bestyrelsesformand: Økonomien er i svag bedring, og markederne er attraktive, specielt internationalt 17% anfører, at situationen er uændret, men ingen af de adspurgte bestyrelsesformænd oplyser, at den økonomiske situation i virksomheden er værre, end den var i begyndelsen af % forventer desuden, at virksomheden generelt vil klare sig bedre i det kommende forretningsår, 4% forventer at klare sig dårligere, og 9% forventer ingen ændringer. Langt hovedparten af bestyrelsesformændene forudser positiv eller neutral udvikling på omsætning, resultat, investeringsaktivitet og antal medarbejdere. Bestyrelsesformændene ser også lyst på udsigterne for dansk erhvervsliv som helhed i det kommende år omend i lidt mindre grad: Her forudser 71% bedre vækstrater i 2011, og 29% gør ikke. Der er med andre ord grund til optimisme. Dog med øje for, at den økonomiske krise vil være længere tid om at slippe grebet i de mindre virksomheder. Bestyrelsesformand: Nye og betydelige aktiviteter er etableret under krisen, og de vil skabe vækst og indtjening i de kommende år Bestyrelsesformand: Klimaet i slutmarkedet er bedre, og verdensmarkedet er stærkt stigende Afslutningen af en periode med modgang og ekstremt hårdt arbejde kan godt medføre en psykologisk og moralsk afmatning. Det gælder om at fastholde momentum, når modgangsperioden er omme, og i øvrigt drage fordel af al den læring, som er gjort. Odgers Berndtsons seneste bestyrelsesundersøgelse viste for eksempel, at den økonomiske krise skabte en stærk team spirit og øgede sammenhængskraften i mange virksomheder. Disse positive følgevirkninger af krisesituationen skal fastholdes og udnyttes, nu med henblik på at skabe vækst.

4 ÆNDRINGER PÅ DET GLOBALE MARKED PÅVIRKER BESTYRELSERNES STRATEGIARBEJDE Ændringer på det globale marked og den stigende globalisering komplicerer bestyrelsernes arbejde: Således har 87% revideret handlekraft og agilitet/smidighed på baggrund af den usikre økonomiske situation. Ca. 70% har ændret eksisterende/tilføjet nye styringssignaler eller early warnings. Flere bestyrelsesformænd nævner som eksempel herpå øget fokus på cash flow, hurtigere reaktion på KPI ere, og enkelte bemærker, at der gøres en stor indsats for at spore markedsændringer og anderledes forbrugeradfærd så hurtigt som muligt. Generelt har den globale virkelighed betydet, at 54% af bestyrelsesformændene i Danmarks 100 største virksomheder ser behov for at arbejde med virksomhedens strategi på en anderledes måde i fremtiden. Og formentlig har flere af de 33%, som ikke giver udtryk for samme behov, allerede tilpasset strategiarbejdet til den nye virkelighed. Under alle omstændigheder er der meget, som tyder på, at bestyrelsesarbejdet er midt i en transition fra nationalt opererende og globalt orienteret til globalt opererende og ligeledes fra krisestyring til fokus på vækst og innovation. Det er en udvikling, som har været længe undervejs; nu står de største virksomheder på dørtærsklen til den nye modus operandi, og flere har allerede taget de første skridt. 59% svarer, at virksomheden har et detaljeret kriseberedskab, som involverer bestyrelsen, hvis selskabets produkter/aktiviteter eksempelvis kommer i modvind i medierne. Vi har de seneste år set mange eksempler på virksomheder, som er blevet truet på eksistensen, fordi det værst tænkelige, eller det utænkelige, skete. I den situation er det nødvendigt at have en kriseberedskabsplan i skuffen, som kan rulles ud med det samme. Ingen kan forberede sig på det, de ikke kan tænke; således er det en væsentlig Risk Management /Scenario Planning opgave at udvide domænet for det tænkelige. Bestyrelsesformand: Vi har øget fokus på, hvordan man udnytter strategiske muligheder i forhold til markedet Bestyrelsesformand: Vi har allerede i en længere årrække arbejdet globalt i en meget konkurrencepræget branche Globaliseringen medfører et stigende behov for global erfaring og kompetence i bestyrelserne, herunder indblik i ændringer på de globale markeder. Styringssignaler og early warnings skal løbende justeres, så ændringer i markedet identificeres tidligst muligt. Bestyrelserne bør 1 til 2 gange årligt vurdere, om styringssignalerne er retvisende. Det er nødvendigt at have en kriseberedskabsplan, som kan rulles ud med det samme, hvis det værst tænkelige sker. Planen skal indbefatte en klar fordeling af opgaver og ansvar bestyrelse og ledelse imellem.

5 BESTYRELSESARBEJDETS OMFANG Bestyrelserne i de største danske virksomheder mødes mellem 4 og 10 gange årligt. Der er typisk tale om fire kvartalsmøder suppleret af et antal ekstra møder, som afholdes efter behov på relevante tidspunkter. Bestyrelsesformændene varetager gennemsnitligt 6,3 bestyrelsesposter heraf gennemsnitligt 3,2 formandskaber og de bruger i gennemsnit 26 timer månedligt per formandspost. Det sidste er en betydelig forøgelse sammenlignet med resultatet af Odgers Berndtsons seneste bestyrelsesundersøgelse, hvor formændene tilkendegav et gennemsnitligt tidsforbrug per formandspost på 20 timer. Knap 65% mener, bestyrelsesarbejdets voksende omfang gør det relevant at sætte begrænsninger for, hvor mange bestyrelsesposter en fuldtidsbeskæftiget direktør må varetage. 35% modsætter sig sådanne begrænsninger, bl.a. med begrundelserne, at kapacitet er et individuelt anliggende, og at der er stor forskel på, hvor krævende bestyrelsesposter er. Til sammenligning mener kun 50%, det er relevant at sætte begrænsninger for, hvor mange bestyrelsesposter et fuldtidsbeskæftiget, professionelt bestyrelsesmedlem må varetage. Det er med andre ord kombinationen af direktionsmedlemskab og bestyrelsesposter, som giver anledning til de største overvejelser om regulering af antal poster per direktør. Arbejdspresset på bestyrelserne og tendensen til, at magten bevæger sig opad (Odgers Berndtson Bestyrelsesrapport 2008) er altså ikke for nedadgående i kølvandet på den økonomiske krise, tværtimod ser vi et voksende pres bl.a. drevet af høje krav til Compliance og Governance. Da krisen toppede, blev der selvsagt trukket ekstra veksler på bestyrelserne og topledelserne, og nu øges ressourceforbruget yderligere i indsatsen for at ramme det ventede opsving. Odgers Berndtson forventer, at den enkelte direktør på eget initiativ i fremtiden vil påtage sig færre bestyrelsesposter som en naturlig følge af det stadig mere krævende bestyrelsesarbejde. Også som en naturlig følge af bestyrelsesarbejdets voksende omfang og meget mere aktive bestyrelser og formænd forventer vi at se større bestyrelseshonorarer i de kommende år. I forlængelse heraf skal det nævnes, at 88% finder det uhensigtsmæssigt at lade formandens honorar være betinget af virksomhedens resultater. Flere bemærker, at det kan skabe et uheldigt incitament til kortsigtede beslutninger. Bestyrelsesformand: Det kan være svært at afsætte den nødvendige tid til bestyrelsesarbejdet, hvis man samtidig er direktionsmedlem ikke mindst i krisetider Bestyrelsesformand: Der er en risiko for, at resultatorientering i honorering af formanden giver kortsigtede handlinger. Og det vil være uhensigtsmæssigt Bl.a. på grund af det relativt store spænd i bestyrelsesformændenes tidsforbrug per bestyrelsespost (fra 10 til 60 timer månedligt) er det uhensigtsmæssigt at gøre et generelt loft for antallet af poster per direktør gældende. Bestyrelsesformanden og direktøren bør i hvert enkelt tilfælde tage stilling til, om direktøren har den fornødne kapacitet til at påtage sig en given post. En rigid fastsættelse af antal poster i forbindelse med selve kontraktindgåelsen er ikke gavnlig. Hvis bestyrelseshonorarerne hæves, bør virksomheden være opmærksom på, hvordan sådanne stigninger kommunikeres til bl.a. aktionærer og medarbejdere.

6 ONBOARDING AF NYE BESTYRELSESMEDLEMMER OG SAMARBEJDE I BESTYRELSERNE 63% af bestyrelsesformændene oplyser, at deres virksomhed benytter onboarding-programmer for at sikre god introduktion af nye bestyrelsesmedlemmer til virksomheden. 47% af formændene oplyser, at der tages specielle initiativer for at sikre et godt samarbejde bestyrelsesmedlemmerne imellem. Det er fortrinsvis initiativer af social karakter, og formændenes kommentarer viser, at bestyrelserne er blevet mere opmærksomme på vigtigheden af et tæt samarbejde i bestyrelsen og den positive indflydelse, det kan have på virksomhedens resultater. Fokus på onboarding af bestyrelsesmedlemmer og det tættere samarbejde i bestyrelserne bør ses i forlængelse af de stigende krav til bestyrelsesarbejdet og tendensen til, at magten rykker opad. Onboarding-programmet består typisk af et fastsat antal møder med direktionen, hvor der informeres om virksomhedens strategi, og hvor de enkelte funktionsdirektører får lejlighed til at fortælle om udfordringerne inden for deres specifikke områder. Hertil kommer introduktionsmøder med bestyrelsesmedlemmerne og formanden. Onboardingprogrammet bør naturligvis tilpasses virksomhedens aktuelle situation og behov og tilrettelægges i forhold til det nye medlems kompetencer og erfaringsmæssige baggrund. Den siddende bestyrelse skal desuden forberedes på at byde det nye medlem velkommen i gruppen og gøre plads for vedkommendes erfaring og specifikke kompetencer i bestyrelsesarbejdet. Bestyrelsesformand: Every new member is provided the opportunity to meet with the owners, the Board and the Management Team to discuss investments, strategy, the operational change agenda and financial conditions in addition to reviewing documentation of industry studies, strategy reviews, strategic plans, and financial forecasts along with field days in the operations of the company I takt med de stigende krav til bestyrelserne bør sammensætningen af disse og selve bestyrelsessamarbejdet og samarbejdsformen prioriteres og lægges i faste rammer. Fokus på onboarding i bestyrelsesregi fremskynder det tidspunkt, hvor det nye bestyrelsesmedlem bidrager maksimalt til bestyrelsesarbejdet. Kontinuerlig dialog og regelmæssig kontakt bestyrelsesmedlemmer og formand imellem er et nyttigt supplement til de 4 til 10 årlige bestyrelsesmøder.

7 OPDATERING AF BESTYRELSESMEDLEMMERNES VIDEN / FOKUS PÅ VIDEREUDDANNELSE 2/3 af bestyrelsesformændene oplyser, at der inden for de seneste to år ikke er taget initiativ til opdatering af bestyrelsesmedlemmernes viden eller videreuddannelse af dem. Af de 63% svarer langt hovedparten, at de heller ikke overvejer sådanne initiativer fremadrettet. En stærk forbindelse til den omgivende verden er en forudsætning for, at bestyrelsen kan støtte og bidrage til virksomhedens værdiskabelse. Derfor kan det være hensigtsmæssigt at skærpe fokus på opdatering af bestyrelsesmedlemmernes viden eller decideret videreuddannelse af medlemmerne. I mange bestyrelser er den løbende vidensopdatering og videreuddannelse formentlig det enkelte medlems eget ansvar. Eftersom bestyrelsesarbejdet fortsat vokser i omfang, og tendensen til, at magten bevæger sig opad, tilsyneladende kun er stigende, forventer vi, at flere bestyrelser vil påtage sig stadig mere ansvar for opdateringen af medlemmernes viden i de kommende år. Det er afgørende, at bestyrelsen formår at bygge bro mellem bestyrelseslokalet og verden uden for, hvor virksomhedens stakeholders lever og forbruger, og pga. globaliseringen er det en opgave, som vokser i kompleksitet. Opdatering af bestyrelsesmedlemmernes viden og videreuddannelse af dem er blot én måde at løse dele af opgaven på; gevinsten er en mindre risiko for homogeniseret tænkning i bestyrelseslokalet og hermed også bedre muligheder for at fremme virksomhedens værdiskabelse og forhindre, at risks udvikler sig til reelle katastrofer for virksomheden. Opdateringen skal naturligvis tage afsæt i den enkelte virksomheds behov og alignes med de strategiske og forretningsudviklingsmæssige udfordringer bl.a. derfor er det hensigtsmæssigt at strukturere vidensopdatering og videreuddannelse for bestyrelsen som helhed frem for at lade opgaven være det enkelte medlems eget ansvar. I den forbindelse er det vigtigt at være opmærksom på, at vidensopdatering kan foregå på mange andre måder end ved formel uddannelse i form af kurser, seminarer etc. Bestyrelsesformand: Vi overvejer ikke at tage initiativer til videreuddannelse af bestyrelsesmedlemmerne. Man holder sig ajourført hele tiden, og så er der samspillet i bestyrelsen Bestyrelsesformand: Uddannelse bevilges efter anmodning og behov, som varierer stærkt mellem bestyrelsesmedlemmerne Møder med analytikere, nøglekunder, og aktionærer er én måde at sikre løbende opdatering af bestyrelsesmedlemmernes viden på. Udkommet af den type møder udgør desuden et nyttigt, eksternt supplement til virksomhedens strategiarbejde. Vi ser i stigende grad de internationale Business Schools tilbyde bestyrelsesuddannelser, som bl.a. fokuserer på den seneste forskning og analyser inden for området, herunder nye tilgange til Risk Management og komitearbejde. Uddannelserne er en mulighed for at møde internationale bestyrelsesmedlemmer og blive opdateret inden for Compliance og Governance.

8 BESTYRELSERNES VIDEN Vi bad bestyrelsesformændene tilkendegive, hvilke områder, bestyrelserne er bedst orienterede inden for. Figuren nedenfor viser resultatet. bestyrelserne ikke prioriterer områder som Politiske, lov- og samfundsmæssige forhold, Risk og Risk Management, Konkurrenter, Teknologi og innovati- Alene på grund af bestyrelsernes ansvarsområde må økonomi og strategi nødvendigvis figurere øverst. Det samme burde CEO Succession Planning gøre: En virksomheds øverste ledelse er af så vital betydning for virksomhedens succes, at den til enhver tid skal være genstand for bestyrelsens opmærksomhed. Derudover viser vores undersøgelse en tendens til, at bestyrelserne er bedre orienterede inden for de områder, som hører under kontrol af virksomhedsdriften og mindre orienterede inden for de områder, som hører under bidrag til virksomhedernes langsigtede værdiskabelse; bedre orienterede inden for de områder, som vedrører her og nu, og mindre inden for de områder, som har med udvikling at gøre. Det er eksempelvis bemærkelsesværdigt, at on samt Industritrends højere. Det er også bemærkelsesværdigt, at områder som HR og organisation og Virksomhedens talent pool tilsyneladende ikke er mere i fokus, end tilfældet er. Vi ser det som udtryk for den transition, bestyrelsesarbejdet undergår netop nu: Bestyrelserne er med andre ord i færd med i kølvandet på den økonomiske krise og som reaktion på den stigende globalisering at foretage den kompetencemæssige tilpasning, som skærper deres blik for forandring og udvikling uden for virksomhedernes mure. Det er bl.a. ved at fokusere skarpt på sammensætningen af bestyrelserne, at virksomhedernes agilitet og reaktionshastighed i en globaliseret verden og i de globale markeder øges. Bestyrelsen skal som følge af den stigende globalisering i endnu højere grad fokusere på forandring og udvikling uden for organisationen for at være i stand til at lede virksomheden i den rigtige retning. Den økonomiske krise har lært os, at Risk og Risk Management bør være et fast punkt på agendaen i en enhver virksomheds bestyrelse. Der bør i bestyrelsesmappen forefindes en køreklar plan for det tilfældes skyld, at den nuværende CEO fra den ene dag til den anden ikke længere er i stand til at lede virksomheden.

9 UDSKIFTNING I BESTYRELSERNE DE KOMMENDE ÅR 60% af de adspurgte bestyrelsesformænd forventer udskiftning af bestyrelsesmedlemmer i løbet af de kommende to år. Figuren nedenfor viser, hvilke kriterier der vægtes højt, og hvilke kriterier der vægtes mindre højt i selve udvælgelsen. Køn, anden nationalitet end dansk og alder de tre demografiske markører, der altid er i spil, når talen falder på mangfoldighed og diversitet i toppen af erhvervslivet vægtes stadigvæk meget lavt. Det er ikke i sig selv en kompetence at være kvinde, udlænding eller ung. Men kvinder, udlændinge og yngre mennesker reducerer i kraft af deres anderledes forbrugsmønstre, vaner mm. potentielt den risiko for homogeniseret gruppetænkning, som er tilstede i de bestyrelser, hvor medlemmerne er ens med hensyn til køn, alder og nationalitet. De øger muligheden for at bygge bro til de dele af det omgi- Top 5 er i hovedtræk uændret, siden Odgers Berndtson i 2007 for første gang spurgte ind til vægtningen af udvælgelseskriterier i en bestyrelsesundersøgelse. vende samfund, som de traditionelle bestyrelsesmedlemmer ikke er synkrone med i kraft af deres ensartethed. Vi forventer, at køn, anden nationalitet end dansk og alder inden for en årrække vil blive vægtet højere i udvælgelsen af nye bestyrelsesmedlemmer, end tilfældet er nu. Bestyrelsernes kompetencer og sammensætning skal matche de udfordringer, virksomhederne står over for, og her stiller globaliseringen og konkurrencesituationen krav om betydelig diversitet og mangfoldighed i en grad, som vi ikke har set tidligere. Bestyrelserne bør være bevidste om, at diversitet i bestyrelsens sammensætning øger virksomhedens konkurrencekraft i et globalt marked. Den enkelte bestyrelse kan med fordel underlægge sig selv og sine rekrutteringsprocesser strengere krav for at sikre diversiteten uden af den grund at gå på kompromis med kompetencerne.

10 BESTYRELSENS SAMARBEJDE MED DIREKTIONEN Bestyrelserne vil fremover i stigende grad påtage sig en aktiv rolle i forhold til at skabe værdi for virksomhederne. Som figuren ovenfor illustrerer, oplyser 71% af de adspurgte bestyrelsesformænd, at bestyrelsen har drøftet, hvordan den bedst skaber værdi for virksomheden. Én nødvendig forudsætning, for at bestyrelsen kan bidrage aktivt til virksomhedens værdiskabelse, er en stærk forbindelse til de stakeholders, der er afgørende for virksomhedens vækstmuligheder eksempelvis meget store kunder, leverandører og bestemte grupper af medarbejdere. Forbindelsen kan skabes enten ved at lade de afgørende stakeholders være repræsenteret i advisory boards, som føder bestyrelsen med information og viden, invitere de relevante stakeholders til at deltage på ad hoc basis i komiteer eller ved at sikre, at bestyrelserne råder over medlemmer, som i kraft af baggrund/uddannelse/erfaring etc. kan relatere til og forstå disse stakeholders. somhedens værdiskabelse. Det sker typisk i forbindelse med evaluering af bestyrelsen, og det er i nogen grad udtryk for en oprustning på bestyrelsesniveau. Oprustningen på bestyrelsesniveau kan meget vel skabe et behov for en parallel styrkelse af direktionerne i landets virksomheder. Det er omsonst at styrke bestyrelsen, hvis direktionen ikke har forudsætningerne for at bearbejde det skærpede input. Knap 18% af bestyrelsesformændene oplyser, at bestyrelsen har sit eget punkt på agendaen, som drøftes uden direktørs/direktions tilstedeværelse. Under agendapunktet drøftes typisk succession, direktionens lønforhold og evaluering af direktionen. Netop fordi en af bestyrelsens centrale opgaver er at sikre virksomhedens ledelse, er det nødvendigt at have et rum for løbende evaluering af direktionens performance. Hvis punktet er standard på bestyrelsesmødeagendaen, undgås mistillid og spekulationer bestyrelse og adm. direktør imellem. Bestyrelsesformand: Styrelsen har egna punkt på agendan en gång i året når vi forsöger at värdera vårt eget arbete samt direktionens prestationer 17% af bestyrelsesformændene fortæller, at der allerede nu måles på bestyrelsens bidrag til virk- Det bør være kutyme, at bestyrelsen har sit eget punkt på agendaen, som drøftes uden den adm. direktørs tilstedeværelse. Det giver mulighed for løbende evaluering af direktionens performance og drøftelse af Succession Planning. Bestyrelsesformanden briefer den adm. direktør, når mødet er afsluttet. Hvis der finder en oprustning sted på bestyrelsesniveau, er det fornuftigt at overveje en styrkelse/udvidelse af direktionen.

11 DEN ADM. DIREKTØR Figuren nedenfor viser, i hvilken grad bestyrelsesformændene vægter forskellige kriterier i forbindelse med rekruttering af en ny adm. direktør. ge. Et værdimæssigt og kulturelt match gør det muligt for den adm. direktør at kommunikere med ægte passion. På den måde opnår han eller hun Billedet er i hovedtræk identisk med resultaterne af vores seneste bestyrelsesundersøgelser. Gennemslagskraft og evnen til at eksekvere samt evnen til at skabe resultater scorer markant højere end de øvrige kriterier. Resultaterne viser desuden, at medlemmer af direktionen, og i særdeleshed den adm. direktør, i stadig højere grad vælges på grund af strategiske og personlige ledelseskompetencer og i mindre grad på grund af de mere funktionelle kompetencer de er en selvfølgelig del af adgangsbilletten til det øverste ledelsesteam. Evnen til at skabe resultater i en global virksomhed er tæt forbundet med evnen til at skabe optimale samarbejdsbetingelser i direktionen, således at den i videst muligt omfang bidrager til virksomhedens samlede udvikling. Derfor vil tendensen til, at den adm. direktørs personlige kompetencer vægtes højt kun stige. Fokus på det kulturelle og værdimæssige match har bidt sig fast, og det kan næppe heller overvurderes. Overensstemmelse mellem virksomhedens værdier og direktørens måde at agere på bibringer organisationen en autenticitet, som ikke kan købes for pen- betydeligt mere gennemslagskraft og skaber nemmere resultater i virksomheden. Evnen til at kommunikere og lytte samt integritet og troværdighed både i forhold til interne og eksterne stakeholders tillægges stadig større betydning. På grund af offentlighedens voksende adgang til store mængder information om selskaberne, bliver virksomhederne mere og mere transparente. Som følge heraf skærpes fokus på CSR og desuden på toplederens troværdighed som den figur, der i højeste grad tegner virksomheden. Bestyrelsesformand: Den adm. direktør må nødvendigvis 1) besidde evnen til at eksekvere en strategi, 2) have et ego af en sådan beskaffenhed, at han eller hun er i stand til at samarbejde med mange forskellige stakeholders og endelig 3) i sine personlige værdier matche virksomhedens kultur I Odgers Berndtsons Global Leadership Survey 2007 spurgte vi topledere i hele verden, hvad der kendetegner en topleder, og svarene var enslydende: Evnen til at skabe resultater er toplederfaktoren. Vi ser oftere og oftere, at bestyrelsen er involveret i alle ansættelser på direktionsniveau, og at det er bestyrelsens Nomination Commitee, som udpeger fremtidige bestyrelsesmedlemmer i samarbejde med den adm. direktør. Vi forventer, at international erfaring og multikulturel forståelse inden for en kort periode vægtes betydeligt højere, end tilfældet er nu. Begge er afgørende kompetencer i en globalt opererende virksomheds topledelse.

12 TAK FOR BESTYRELSESFORMÆNDENES BIDRAG Bestyrelsesformændene skal have tak, fordi de afså tid til at deltage i undersøgelsen og ikke mindst for de mange og nuancerede kommentarer til vores spørgsmål. En elektronisk version af denne rapport og resultater af tidligere års Odgers Berndtson undersøgelser kan downloades fra vores hjemmeside, medio maj. Konsulenterne hos Odgers Berndtson, Lis Knudsen, Carsten Hønberg, Lars Smith, Kent Jensen, Merete Ingwersen, Anne Mette Dissing-Immerkær samt Troels K. Gjerrild og Kurt Brusgaard glæder sig til at følge udviklingen i dansk erhvervsliv i Odgers Berndtson A/S Nyhavn 63C, DK-1051 København K Tlf.: Aberdeen Amsterdam Atlanta Barcelona Beijing Birmingham Brussels Calgary Cape Town Cardiff Chicago Copenhagen Dubai Frankfurt Glasgow Hamburg Helsinki Ho Chi Minh City Hong Kong Istanbul Johannesburg Leeds Lisbon London London City Los Angeles Madrid Manchester Miami Milan Montreal Moscow Munich New York Oslo Ottawa Paris Philadelphia Rome São Paulo Shanghai Singapore Stockholm Sydney Tokyo Toronto Vancouver Vienna Warsaw Washington DC Zurich

Fremtidens bestyrelsesarbejde

Fremtidens bestyrelsesarbejde Fremtidens bestyrelsesarbejde Ifølge de adm. direktører i Danmarks 100 største selskaber involverer bestyrelserne sig i stigende grad i strategiarbejdet. Men formalia fylder for meget på bestyrelsesmøderne,

Læs mere

A ABERDEEN BILLUND. FORKLARING TIL DESTINATIONSLISTE: På Rammeaftale 16.08 Flyrejser har alle leverandører/flyselskaber skulle byde ind på følgende:

A ABERDEEN BILLUND. FORKLARING TIL DESTINATIONSLISTE: På Rammeaftale 16.08 Flyrejser har alle leverandører/flyselskaber skulle byde ind på følgende: Air Canada Air France Austrian Airlines British Airways/Iberia Brussels Airlines Finnair KLM LOT Polish Airlines Lufthansa Norwegian SAS Swiss International Airlines United Airlines FORKLARING TIL DESTINATIONSLISTE:

Læs mere

Forretning før formalia

Forretning før formalia Forretning før formalia Ifølge tre ud af fire bestyrelsesformænd i de 100 største danske selskaber stjæler fokus på regeloverholdelse opmærksomheden fra innovation, forretningsmuligheder og inspiration

Læs mere

Culture fit er nøglen til C-suiten

Culture fit er nøglen til C-suiten Culture fit er nøglen til C-suiten Ifølge de adm. direktører i Danmarks 100 største virksomheder er vejen til direktionsgangen belagt med culture fit. Kejserens nye klæder duer ikke; topledelsen skal være

Læs mere

Bestyrelsesformænd på arbejde for vækst i Danmark

Bestyrelsesformænd på arbejde for vækst i Danmark Bestyrelsesformænd på arbejde for vækst i Danmark Måske kan vi takke de aktuelle økonomiske udfordringer. Måske har det altid forholdt sig sådan: Prestige og personlig økonomisk vinding er ubetydelige

Læs mere

Du kan ikke træde ned i den samme flod to gange

Du kan ikke træde ned i den samme flod to gange Du kan ikke træde ned i den samme flod to gange Både du og floden er en anden. Måske er den aktuelle økonomiske situation akkurat så kritisk som den, vi lagde arm med i 2008 og 2009. Måske får vi et Double

Læs mere

Hvordan skaber Bestyrelsen Værdi?

Hvordan skaber Bestyrelsen Værdi? Hvordan skaber Bestyrelsen Værdi? Steen Thomsen st.int@cbs.dk Copenhagen Business School http://uk.cbs.dk/ccg Bestyrelsesudvikling som nationalt projekt Bjarne Corydon på åbningskonferencen den 7. maj

Læs mere

Alexander Hughes. Management Performance Survey. Nøgletalsanalyse med sammenligningstal

Alexander Hughes. Management Performance Survey. Nøgletalsanalyse med sammenligningstal Alexander Hughes Management Performance Survey Nøgletalsanalyse med sammenligningstal Oktober 2016 Østergade 1, 2nd 1100 Copenhagen K Denmark Tel : +45 70 22 43 70 E-mail : copenhagen@alexanderhughes.com

Læs mere

Letbanen Fra opdelt til sammenhængende omegn Oktober 2016

Letbanen Fra opdelt til sammenhængende omegn Oktober 2016 www.pwc.dk Letbanen Fra opdelt til sammenhængende omegn Oktober 2016 Indhold Fokus på byerne Attraktive byer skaber økonomisk vækst s undersøgelser og målinger Indikatorer og variable Transport og infrastruktur

Læs mere

Danmark i forandring

Danmark i forandring Danmark i forandring Kommunernes syn på udvikling i landdistrikterne KL s nye strategiprojekt om Danmark i forandring Vækstplan for turisme Lokale Aktionsgrupper Grøn nedrivning Danmark i hastig forandring

Læs mere

BOARD LEADERSHIP MASTERCLASS FOR ERFARNE BESTYRELSESMEDLEMMER I FINANSIELLE VIRKSOMHEDER

BOARD LEADERSHIP MASTERCLASS FOR ERFARNE BESTYRELSESMEDLEMMER I FINANSIELLE VIRKSOMHEDER BOARD LEADERSHIP MASTERCLASS FOR ERFARNE BESTYRELSESMEDLEMMER I FINANSIELLE VIRKSOMHEDER UDBYTTE Omdrejningspunktet for uddannelsen er professionelt og værdiskabende bestyrelsesarbejde i finansielle virksomheder.

Læs mere

VÆLG DIT NETVÆRK MED OMHU

VÆLG DIT NETVÆRK MED OMHU Netværk for ejerledere VÆLG DIT NETVÆRK MED OMHU Ejerledede virksomheder udgør med god grund 85 procent af dansk erhvervsliv. Friheden til at styre sit eget arbejdsliv, forfølge sine ideer og arbejde med

Læs mere

Store forandringer en anledning til at få identificeret nye talenter og arbejde med dem.. Eva Zeuthen Bentsen Partner Odgers Berndtson September 2015

Store forandringer en anledning til at få identificeret nye talenter og arbejde med dem.. Eva Zeuthen Bentsen Partner Odgers Berndtson September 2015 Store forandringer en anledning til at få identificeret nye talenter og arbejde med dem.. Eva Zeuthen Bentsen Partner Odgers Berndtson September 2015 1 Traditionel talent og karriereudvikling Det løber

Læs mere

ODGERS BERNDTSON GROUP Ledelsens Dag, 5 Nov. 2009

ODGERS BERNDTSON GROUP Ledelsens Dag, 5 Nov. 2009 ODGERS BERNDTSON GROUP Ledelsens Dag, 5 Nov. 2009 Lars Smith Partner i Executive Search virksomheden Odgers& Berndtson A/S (BNY RisingStars udvælgelsespanel 2009, Tidens Ledelse 2009, medlem af global

Læs mere

Jyske Banks kommentarer: Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse ja/nej

Jyske Banks kommentarer: Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse ja/nej Nærværende lovpligtige redegørelse for virksomhedsledelse er en del af Jyske Banks årsrapport 2013. Redegørelsen er ikke omfattet af revisionspåtegningen af årsrapporten. Finansrådets anbefalinger om god

Læs mere

Hvor blev bestyrelsesansvaret af?

Hvor blev bestyrelsesansvaret af? Hvor blev bestyrelsesansvaret af? Poul Foss Michelsen www.foss-michelsen.dk og Merete Vangsøe Simonsen www.focus-advokater.dk Odense Rotary Klub 25. maj 2009 1 Det drejer sig ikke kun om ansvar Jeg vil

Læs mere

Strategi, vækst. og lederskab. Executive Lederudviklingsprogram. www.mannaz.com

Strategi, vækst. og lederskab. Executive Lederudviklingsprogram. www.mannaz.com vækst Strategi, og lederskab Executive Lederudviklingsprogram www.mannaz.com En deltager udtaler: Arbejdet med egne cases og konsulenternes inddragelse af praksiseksempler skabte en meget virkelighedsnær

Læs mere

Skema rapportering Finansrådets Ledelseskodeks 2014 Andelskassen Fælleskassen

Skema rapportering Finansrådets Ledelseskodeks 2014 Andelskassen Fælleskassen Skema rapportering Finansrådets Ledelseskodeks 2014 Andelskassen Fælleskassen Fælleskassens afrapportering af Finansrådets ledelseskodeks sker gennem anvendelse af Skemarapportering, udviklet af Lokale

Læs mere

Fund Governance (Anbefalinger for god ledelse af investeringsforeninger)

Fund Governance (Anbefalinger for god ledelse af investeringsforeninger) 24. april 2012 Fund Governance (Anbefalinger for god ledelse af investeringsforeninger) Amaliegade 31 DK 1256 København k, Tlf. +45 3332 2981 Fax + 45 3393 9506 E-mail: info@ifr.dk www.ifr.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Mangfoldighed i bestyrelsesarbejdet hvorfor?

Mangfoldighed i bestyrelsesarbejdet hvorfor? Mangfoldighed i bestyrelsesarbejdet hvorfor? Mangfoldighed i bestyrelsesarbejdet hvorfor? af Tove Brink, cand.merc., MBA, tb@brinkdevelopment.dk, Brink Development Aps. 1. Hvad kræver forretningen? Eksternt

Læs mere

Hvilke udfordringer står speditionsbranchen overfor?

Hvilke udfordringer står speditionsbranchen overfor? Hvilke udfordringer står speditionsbranchen overfor? Efter at have mødt mange medlemsvirksomheder af Danske Speditører på generalforsamlinger, lokalforeningsmøder og ved direkte besøg i de enkelte virksomheder,

Læs mere

Fund Governance (Anbefalinger for god ledelse af investeringsforeninger)

Fund Governance (Anbefalinger for god ledelse af investeringsforeninger) Fund Governance (Anbefalinger for god ledelse af investeringsforeninger) Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1. Generalforsamling og investorers forhold... 5 2. Bestyrelsen... 5 3. Udøvelse af stemmerettigheder/aktionærrettigheder...

Læs mere

Hvem er Aspekta? Michael Trinskjær er bestyrelsesmedlem i brancheforeningen. + 25 sogne, stifter og provstier. Januar 2015

Hvem er Aspekta? Michael Trinskjær er bestyrelsesmedlem i brancheforeningen. + 25 sogne, stifter og provstier. Januar 2015 Den kommunikerende NGO 2014 Hvem er Aspekta? PR- og kommunikationsbureau siden 2004 Hovedkontor i Malmø, kontor i København og Stockholm Kåret til Sveriges bedste PR-bureau i 2011 og 2012 Medlem af Public

Læs mere

Salgslederuddannelse. Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau. 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid

Salgslederuddannelse. Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau. 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid Salgslederuddannelse Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau IE Business School er ranket blandt top 5 over Europas bedste Business Schools af Financial

Læs mere

Bestyrelsesprofil under forandring

Bestyrelsesprofil under forandring Ledelsesevaluering og mangfoldighed Jens M. Howitz Managing Director Russell Reynolds Associates Januar 2014 Bestyrelsesprofil under forandring 1999 2013 Hvid, mand, midaldrende Homogen profil Mangfoldighed:

Læs mere

Modernisering af velfærdsstaten gennem bestyrelsen

Modernisering af velfærdsstaten gennem bestyrelsen 10 sæt anbefalinger vedr. God Selskabsledelse i Offentlige Virksomheder Årets konference for Offentlige Bestyrelser 2. Oktober 2014 Radisson Blue Scandinavia Waldemar Schmidt International businessman

Læs mere

Ledelseskompetencer for vækst: teams og bestyrelser i nye virksomheder

Ledelseskompetencer for vækst: teams og bestyrelser i nye virksomheder Ledelseskompetencer for vækst: teams og bestyrelser i nye virksomheder SKABER IVÆRKSÆTTERI VÆKST? Team-baseret virksomhedsopsta rt Opstartsår Et år efter opstart Fem år efter opstart Ti år efter opstart

Læs mere

Kvinder på topposter i it-branchen 2009. Medlemsundersøgelse af IT-Branchen og Styregruppen Kvindelige Ledere i ITB

Kvinder på topposter i it-branchen 2009. Medlemsundersøgelse af IT-Branchen og Styregruppen Kvindelige Ledere i ITB Kvinder på topposter i it-branchen 2009 Medlemsundersøgelse af IT-Branchen og Styregruppen Kvindelige Ledere i ITB marts 2009 1 Analysens hovedkonklusioner IT-Branchen (ITB) har i samarbejde med Styregruppen

Læs mere

CSR-rapport 2014/15 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a

CSR-rapport 2014/15 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a CSR-rapport 2014/15 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a PwC s forretning er betinget af vores evne til at tiltrække, udvikle og fastholde de dygtigste i branchen. 2 PwC

Læs mere

Bestyrelsesuddannelse. Få den nyeste viden om fremtidens bestyrelsesarbejde

Bestyrelsesuddannelse. Få den nyeste viden om fremtidens bestyrelsesarbejde Bestyrelsesuddannelse Få den nyeste viden om fremtidens bestyrelsesarbejde Executive Board Programme INSEAD Skab værdi i bestyrelsen og bidrag til forretningsudviklingen På vores bestyrelsesuddannelse

Læs mere

Seminar d. 19.9.2013. Klik for at redigere forfatter

Seminar d. 19.9.2013. Klik for at redigere forfatter Seminar d. 19.9.2013 Klik for at redigere forfatter M_o_R En risiko er en usikker begivenhed, der, hvis den indtræffer, påvirker en målsætning Risici kan dele op i to typer Trusler: Der påvirker målsætningen

Læs mere

Brug Mannaz i dit journalistiske arbejde. Kildebrug De gode historier

Brug Mannaz i dit journalistiske arbejde. Kildebrug De gode historier Brug Mannaz i dit journalistiske arbejde Kildebrug De gode historier www.mannaz.com/presseservice Vi er en kilde til den nyeste viden inden for ledelse, projektledelse og personlig udvikling. Har du brug

Læs mere

VÆKSTBRIEFING TEMA OM BESTYRELSE

VÆKSTBRIEFING TEMA OM BESTYRELSE VÆKSTBRIEFING TEMA OM BESTYRELSE VÆKSTBRIEFING 27. JANUAR 2017 1. Kompetencer i virksomheder med vækstambitioner 2. Stil krav til eksterne bestyrelsesmedlemmer og rådgivere 3. Hvordan og hvor? 4. Bestyrelse

Læs mere

Bestyrelsesarbejde og værdiskabelse

Bestyrelsesarbejde og værdiskabelse Bestyrelsesarbejde og værdiskabelse Jeppe Christiansen Adm. direktør 10. oktober 2014 Maj Invest Vores forretningsmodel er global Get the big picture right Økonomiske fundamentals vinder Langsigtede investeringer

Læs mere

Markant flere kvinder i ledelse og bestyrelser

Markant flere kvinder i ledelse og bestyrelser Richard B. Larsen, Chefkonsulent rbl@di.dk, 3377 3324 Rikke Rhode Nissen, stud.scient.oecon. rirn@di.dk, 3377 4635 JANUAR 2017 Markant flere kvinder i ledelse og bestyrelser I løbet af de seneste 10 år

Læs mere

Start din bestyrelseskarriere

Start din bestyrelseskarriere Start din bestyrelseskarriere Bliv klar til bestyrelsesarbejde Som medlem af en bestyrelse skal du bidrage til nytænkning og udvikling, stille kvalificerede spørgsmål og træffe hurtige beslutninger. På

Læs mere

Dialog i spændingsfeltet mellem forskning og erfaring 27-11-2013 1

Dialog i spændingsfeltet mellem forskning og erfaring 27-11-2013 1 Dialog i spændingsfeltet mellem forskning og erfaring FORENINGEN TIL UDVIKLING AF BESTYRELSESARBEJDE I I DANMARK 27-11-2013 1 Afrapportering, diskussion og perspektivering i plenum FORENINGEN TIL UDVIKLING

Læs mere

DANMARK RANGERER LAVT I KAMPEN OM VERDENS KLOGE HOVEDER

DANMARK RANGERER LAVT I KAMPEN OM VERDENS KLOGE HOVEDER November 2016 DANMARK RANGERER LAVT I KAMPEN OM VERDENS KLOGE HOVEDER Seks ud af ti unge fra udlandet har en positiv opfattelse af Danmark. Alligevel er det de færreste, der har lyst til at bo og arbejde

Læs mere

Aspector v/morten Kamp Andersen. Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case

Aspector v/morten Kamp Andersen. Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case Aspector v/morten Kamp Andersen Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case PROGRAM 1. Hvorfor er der (igen) fokus på Talent Management? 2. Hvad er Talent Management? 3. Hvad er business casen?

Læs mere

Talentudvikling på DTUs MBAuddannelse

Talentudvikling på DTUs MBAuddannelse Talentudvikling på DTUs MBAuddannelse (MMT) Torben Andersen direktør, cand.merc. og ph.d. Torben Andersen Team Copenhagen efterår 2007 1 Indhold Talent management en af tidens buzz words Den større eksterne

Læs mere

2) Foregår rekrutteringen af nye bestyrelsesmedlemmer til IT-Universitetet på en hensigtsmæssig måde?

2) Foregår rekrutteringen af nye bestyrelsesmedlemmer til IT-Universitetet på en hensigtsmæssig måde? Bilag 9 Evaluering af bestyrelsens arbejde på IT-Universitetet Bestyrelsesmedlem: Dato for samtale: Bestyrelsens størrelse og sammensætning 1) Har bestyrelsen på IT-Universitetet den rigtige størrelse?

Læs mere

PwC s Talent Survey 2015

PwC s Talent Survey 2015 www.pwc.dk s Talent Survey 2015 Revision. Skat. Rådgivning. s Talent Survey 2015 s Talent Survey tager afsæt i s tilgang til talent management. Resultaterne indeholder besvarelser fra 102 virksomheder

Læs mere

ANALYSENOTAT Hvem er fremtidens rådgiver?

ANALYSENOTAT Hvem er fremtidens rådgiver? ANALYSENOTAT Hvem er fremtidens rådgiver? AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Der tales meget om digitalisering, nye forretningsmodeller og en lang række andre forandringer og tendenser i erhvervslivet. Mange

Læs mere

Eksekvering i små og mellemstore danske virksomheder

Eksekvering i små og mellemstore danske virksomheder Eksekvering i små og mellemstore danske virksomheder www.bedrebestyrelse.dk Efteråret 2013 Eksekvering i danske SMV Formålet med undersøgelsen Undersøgelsen er fortaget som led i et projekt for VIA University

Læs mere

Strategisk ledelse i skrumpende markeder

Strategisk ledelse i skrumpende markeder Strategisk ledelse i skrumpende markeder Uanset den konkrete situation ligger ansvaret for virksomhedens fremtid hos den øverste ledelse. Her er det vigtigt at være sig bevidst, om de afgørende strategiske

Læs mere

Evaluering af organisationsbestyrelsens arbejde

Evaluering af organisationsbestyrelsens arbejde Evaluering af organisationsbestyrelsens arbejde Bestyrelsesmedlem: Dato: Organisationsbestyrelsens størrelse og sammensætning 1) Har organisationsbestyrelsen den rigtige størrelse? Ja Sæt kryds Nej 2)

Læs mere

DI s innovationsundersøgelse 2011 Stilstand er tilbagegang

DI s innovationsundersøgelse 2011 Stilstand er tilbagegang DI s innovationsundersøgelse 211 Stilstand er tilbagegang DI, Innovation November 211 1 DI s innovationsundersøgelse 211 Undersøgelsen bygger på fire temaer, og viser dele af virksomhedernes arbejde med

Læs mere

Økonomidirektøren: Fra forundring til forandring

Økonomidirektøren: Fra forundring til forandring Økonomidirektøren: Fra forundring til forandring Invitation til konference om CFO ens nye rolle Tirsdag den 17. marts 2009, kl. 9.00 14.00 Charlottehaven, København Biografier Mikael Frederiksen, CFO,

Læs mere

MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016

MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016 MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016 FORORD Dansk Byggeri har udarbejdet en ny strategi. Efter en lang periode med krise og tilpasninger ser vi nu fremad og fokuserer på udvikling. Derfor

Læs mere

Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder

Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder Juni 211 Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder Af økonomisk konsulent Nikolaj Pilgaard Der er sket en gradvis bedring i virksomhedernes oplevelse af finansieringsmulighederne

Læs mere

Komitéen for god Selskabsledelse Gå-hjem seminar 7. januar Ledelsesevaluering og mangfoldighed

Komitéen for god Selskabsledelse Gå-hjem seminar 7. januar Ledelsesevaluering og mangfoldighed Komitéen for god Selskabsledelse Gå-hjem seminar 7. januar 2014 Ledelsesevaluering og mangfoldighed Anbefalinger for god selskabsledelse i perspektiv Bestyrelsesevaluering og mangfoldighed kom med i anbefalingerne

Læs mere

Viden ind i virksomheden - skab vækst med en professionel bestyrelse. 5. Maj 2015

Viden ind i virksomheden - skab vækst med en professionel bestyrelse. 5. Maj 2015 Viden ind i virksomheden - skab vækst med en professionel bestyrelse 5. Maj 2015 Agenda 1) Hvad er virksomhedernes typiske kendetegn? 2) Hvorfor en bestyrelse? 3) Hvilke opgaver har en bestyrelse? 4) Gør

Læs mere

Indhold. Erhvervsstruktur 2006-2013 18.03.2014

Indhold. Erhvervsstruktur 2006-2013 18.03.2014 Indhold Indledning... 2 Beskæftigelse den generelle udvikling... 2 Jobudvikling i Holbæk Kommune... 2 Jobudvikling i hele landet... 4 Jobudvikling fordelt på sektor... 5 Erhvervsstruktur i Holbæk Kommune...

Læs mere

Bestyrelsesevaluering øger præstationen

Bestyrelsesevaluering øger præstationen Bestyrelsesevaluering øger præstationen Undersøgelser viser, at bestyrelsesevalueringer med stor sandsynlighed forbedrer bestyrelsens præstationer. Det drejer sig om en kontinuerlig udviklingsproces, som

Læs mere

Det danske ERP marked

Det danske ERP marked Det danske ERP marked ComputerCamp seminar 25. marts 2009 Herbert Nathan Indhold Introduktion til HerbertNathan & Co Nogle indledende system begreber ERP-markedet leverandører og trends Hvorfor anskaffe

Læs mere

It-chefernes dagsorden 2007

It-chefernes dagsorden 2007 Marts 2007 - nr. 1 It-chefernes dagsorden 2007 Baggrund: Resume: Hvert år i begyndelsen af året, gennemfører DANSK IT en undersøgelse af, hvad der står på it-chefernes dagsorden for det kommende år. Således

Læs mere

Evaluering af gældende regler og praksis på fit & proper-området er nødvendigt, før der laves ny regulering

Evaluering af gældende regler og praksis på fit & proper-området er nødvendigt, før der laves ny regulering Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København Ø Sendt til governance@ftnet.dk Evaluering af gældende regler og praksis på fit & proper-området er nødvendigt, før der laves ny regulering Høringssvar Resumé

Læs mere

VL89 Executives Changing the Game

VL89 Executives Changing the Game VL89 Executives Changing the Game VL89 Executives Changing the Game Opgradér til Leadership 2.0, den nye virkelighed "What got you here, won t get you there" Hvad er din virksomheds eksistensberettigelse

Læs mere

Årets konference for Offentlige Bestyrelser den 7. oktober 2015 Radisson Blu Scandinavia v/søren Sørensen

Årets konference for Offentlige Bestyrelser den 7. oktober 2015 Radisson Blu Scandinavia v/søren Sørensen Årets konference for Offentlige Bestyrelser den 7. oktober 2015 Radisson Blu Scandinavia v/søren Sørensen BESTYRELSES UDVIKLINGS SAMTALE HVORDAN VURDERE DU SELV DINE KOMPETENCER I FORHOLD TIL BESTYRELSESARBEJDET:

Læs mere

Corporate Governance Anbefalinger og Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision.

Corporate Governance Anbefalinger og Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision. Sparekassen skal i forbindelse med indkaldelsen til repræsentantskabet forholde sig til Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision, der knytter sig til dele af Corporate Governance

Læs mere

CHARTER FOR FORMANDSKABET KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S CVR NR

CHARTER FOR FORMANDSKABET KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S CVR NR CHARTER FOR FORMANDSKABET KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S CVR NR. 14 70 72 04 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 FORMÅL... 3 2 FORMANDSKABETS OVERORDNEDE FUNKTION... 3 3 SAMMENSÆTNING OG DIREKTIONENS DELTAGELSE... 4 4 BESLUTNINGSDYGTIGHED

Læs mere

Politik for Fund Governance Investeringsforeningen Sparinvest

Politik for Fund Governance Investeringsforeningen Sparinvest Politik for Fund Governance Investeringsforeningen Sparinvest 27. februar 2015 Indledning Bestyrelsen for Investeringsforeningen Sparinvest har valgt at følge InvesteringsForeningsRådets Fund Governance

Læs mere

Kommissorium for Nomineringsudvalget Danske Bank A/S CVR-nr

Kommissorium for Nomineringsudvalget Danske Bank A/S CVR-nr Vejledende oversættelse af Nomination Committee Charter. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem den engelske originalversion og nærværende oversættelse vil den engelske version være gældende. Kommissorium

Læs mere

Diversitets- og inklusionspolitik

Diversitets- og inklusionspolitik Diversitets- og inklusionspolitik OCTOBER 2016 1. Formål Formålet med denne politik er at beskrive indholdet af Danske Bank-koncernens politik for diversitet og inklusion samt de overordnede målsætninger

Læs mere

Bestyrelsens strategiske fodaftryk

Bestyrelsens strategiske fodaftryk 10 anbefalinger om Bestyrelsens rolle vedr strategiarbejdet Danske bestyrelsesadvokater 8. Maj 2015 Hotel Hesselet, Nyborg Waldemar Schmidt International businessman with extensive CEO and Chairman experience

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning 2. 2. Hovedresultater 2. 3. Definitioner og arbejdsgang 3. 4. Undersøgelsens resultater 4. 5.

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning 2. 2. Hovedresultater 2. 3. Definitioner og arbejdsgang 3. 4. Undersøgelsens resultater 4. 5. Gazellesurvey 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Hovedresultater 2 3. Definitioner og arbejdsgang 3 3a. Definitioner af en vækstvirksomhed og en gazellevirksomhed 3 3b. Arbejdsgang 3 4. Undersøgelsens

Læs mere

Hovedstaden. -globale udfordringer og muligheder. Vækstforum den 27. oktober 2008

Hovedstaden. -globale udfordringer og muligheder. Vækstforum den 27. oktober 2008 Hovedstaden -globale udfordringer og muligheder Vækstforum den 27. oktober 2008 Turismen i hovedstaden Vækst målt i overnatninger Overnatninger, 2000-2008* *Estimeret Størst vækst i danske overnatninger

Læs mere

Executive lederudviklingsprogram

Executive lederudviklingsprogram NO.99 Executive lederudviklingsprogram 2. har ledere fordelt på 98 hold ikke taget fejl Business Insight er et executive lederudviklingsprogram med en klar global og forretningsmæssig orientering. Det

Læs mere

Fonden følger anbefalingen. Bestyrelsen har vedtaget en åbenhedspolitik,

Fonden følger anbefalingen. Bestyrelsen har vedtaget en åbenhedspolitik, NOTAT s besvarelse af Komitéen for god fondsledelses 16 anbefalinger til god fondsledelse Fonden er omfattet af Anbefalingerne for god Fondsledelse, som er tilgængelige på Komitéen for god Fondsledelses

Læs mere

VURDERING AF BESTYRELSES & GOVERNANCE STRUKTUREN

VURDERING AF BESTYRELSES & GOVERNANCE STRUKTUREN NORDJYSKE JERNBANER NORDJYLLANDS TRAFIKSELSKAB BESTYRELSES-& GOVERNANCE STRUKTUR VURDERING AF BESTYRELSES & GOVERNANCE STRUKTUREN INDHOLD Beskrivelse af opgaven Dilemmaer Forslag til forenklet bestyrelsesstruktur

Læs mere

KRISENS SPOR. Fra før krisen i 2008 til midt i krisen 2010

KRISENS SPOR. Fra før krisen i 2008 til midt i krisen 2010 CIOViewpoint 2010 KRISENS SPOR Fra før krisen i 2008 til midt i krisen 2010 Den verserende krises nøjagtige omfang og betydning for danske virksomheder kendes formentlig først, når krisen engang er veloverstået.

Læs mere

Vi præsenterer. Talent Management

Vi præsenterer. Talent Management Vi præsenterer Talent Management Der findes desværre ikke en opskrift på vellykket Talent Management, men solidt HR-håndværk, kombineret med intelligente og effektive løsninger giver resultater. Vi deler

Læs mere

Bestyrelsesevaluering som vejen til fremtidens bestyrelsesarbejde v/ Ulrikka Brændgaard Nissen

Bestyrelsesevaluering som vejen til fremtidens bestyrelsesarbejde v/ Ulrikka Brændgaard Nissen www.pwc.dk Bestyrelsesevaluering som vejen til fremtidens bestyrelsesarbejde v/ Ulrikka Brændgaard Nissen Revision. Skat. Rådgivning. Agenda 1. Hvorfor gennemføre en bestyrelsesevaluering? 2. Bestyrelsesmindset

Læs mere

Salgslederuddannelse. Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau. 4 dage i Madrid - 2 dage i Kolding

Salgslederuddannelse. Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau. 4 dage i Madrid - 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid - 2 dage i Kolding Salgslederuddannelse Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau IE Business School er ranket blandt top 5 over Europas bedste Business Schools af Financial

Læs mere

People Test 360 Et testværktøj til at vurdere lederperformance fra alle vinkler

People Test 360 Et testværktøj til at vurdere lederperformance fra alle vinkler People Test 360 Et testværktøj til at vurdere lederperformance fra alle vinkler People Test 360 - PT360 Performance PT360 måler fokuspersonens performance på fem ledelsesmæssige ansvarsområder. Fokuspersonens

Læs mere

Samrådsspørgsmål AL. Vil ministeren redegøre for hovedemnerne på dagsordenen for Verdensbankens årsmøde i Istanbul den 6. -7. 2009?

Samrådsspørgsmål AL. Vil ministeren redegøre for hovedemnerne på dagsordenen for Verdensbankens årsmøde i Istanbul den 6. -7. 2009? Udenrigsudvalget 2009-10 URU alm. del Svar på Spørgsmål 24 Offentligt Samrådsspørgsmål AL Vil ministeren redegøre for hovedemnerne på dagsordenen for Verdensbankens årsmøde i Istanbul den 6. -7. 2009?

Læs mere

Innovationens Syv Cirkler

Innovationens Syv Cirkler Innovationens Syv Cirkler Med denne gennemgang får du en kort introduktion af Innovationens Syv Cirkler, en model for innovationsledelse. Dette er en beskrivelse af hvilke elementer der er betydende for

Læs mere

Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks. Frøslev-Mollerup Sparekasse. Gældende fra regnskabsåret 2014

Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks. Frøslev-Mollerup Sparekasse. Gældende fra regnskabsåret 2014 Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks Frøslev-Mollerup Sparekasse Gældende fra regnskabsåret 2014 1 Indledning: Det fremgår nedenfor, hvorledes Frøslev-Mollerup Sparekasse forholder sig til

Læs mere

Proaktiv og analytisk økonomifunktion

Proaktiv og analytisk økonomifunktion CFO konference 17. marts 2009: CFO ens nye rolle Proaktiv og analytisk økonomifunktion V/ Anne Broeng, direktør og CFO, PFA Pension Målet er at ændre Økonomiafdelingen fra passiv registreringsenhed til

Læs mere

Digitalisering af Dansk Turisme. Anders Boelskifte Mogensen

Digitalisering af Dansk Turisme. Anders Boelskifte Mogensen Digitalisering af Dansk Turisme Anders Boelskifte Mogensen abm@seismonaut.com Executive summary Den digitale udvikling har en stor indflydelse på turistens adfærd. Smartphonen er blevet det centrale redskab

Læs mere

Faktaark: Kvinder i bestyrelser

Faktaark: Kvinder i bestyrelser Marts 2015 Faktaark: Kvinder i bestyrelser DeFacto har analyseret udviklingen af kvinder i bestyrelser. Analysen er foretaget på baggrund af data fra Danmarks Statistiks database over bestyrelser samt

Læs mere

DANSKE KREDS STRATEGI

DANSKE KREDS STRATEGI DANSKE KREDS STRATEGI 2016 2019 30. SEPTEMBER 2016 Strategien justeret november 2017 Indledning Danske Kreds strategi for 2016-2019 er kredsbestyrelsens vurdering af, hvad der er særligt vigtigt at arbejde

Læs mere

Hjerteforeningen. LK frivilligundersøgelse 2012

Hjerteforeningen. LK frivilligundersøgelse 2012 Hjerteforeningen LK frivilligundersøgelse 2012 Indholdsfortegnelse Indledende kommentarer... 2 Fordeling på køn og alder... 2 Lokalkomiteernes aktiviteter... 2 Hvervning af nye medlemmer... 3 Konklusion

Læs mere

Hvilken betydning har en virksomheds bestyrelse for Nordea? 5. april 2011 Erhvervskundedirektør Freddy Skov

Hvilken betydning har en virksomheds bestyrelse for Nordea? 5. april 2011 Erhvervskundedirektør Freddy Skov Hvilken betydning har en virksomheds bestyrelse for Nordea? 5. april 2011 Erhvervskundedirektør Freddy Skov g Corporate Governance hvad er god selskabsledelse? Udvidet perspektiv Basis perspektiv Ledelsesniveauerne

Læs mere

Den Værdiskabende Bestyrelse 2008

Den Værdiskabende Bestyrelse 2008 Den Værdiskabende Bestyrelse 2008 Hvordan sammensættes en bestyrelse, der passer til den valgte strategi? Hvordan opstilles en behovsprofil? Hvordan findes kandidater med de ønskede kompetencer? Bestyrelseshonorar?

Læs mere

Dansk Kyst- og Naturturismes besvarelse af Komitéen for god fondsledelses 16 anbefalinger til god fondsledelse

Dansk Kyst- og Naturturismes besvarelse af Komitéen for god fondsledelses 16 anbefalinger til god fondsledelse Dansk Kyst- og Naturturismes besvarelse af Komitéen for god fondsledelses 16 anbefalinger til god fondsledelse Fonden er omfattet af Anbefalingerne for god Fondsledelse, som er tilgængelige på Komitéen

Læs mere

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 Værdigrundlag for UCH Uddannelsescenter Holstebro indgår med sine uddannelser i en værdikæde og ønsker

Læs mere

Hvordan er it-branchen rustet til at tackle fremtiden?

Hvordan er it-branchen rustet til at tackle fremtiden? Hvordan er it-branchen rustet til at tackle fremtiden? Flemming Poulfelt, CBS Mark Holst-Mikkelsen, STRATEGOS Introduktion IT-Branchen har ultimo august 2011 gennemført en undersøgelse blandt de ca. 400

Læs mere

Arbejdet med virksomhedens strategiske platform (1). Makrodrivers og makrosegmentering.

Arbejdet med virksomhedens strategiske platform (1). Makrodrivers og makrosegmentering. Arbejdet med virksomhedens strategiske platform (1). Makrodrivers og makrosegmentering. Af Rikke Skovbakke, Beacon Group. Forestil dig følgende situation: dine solide position på markedet er truet. Dine

Læs mere

Politik for mangfoldighed i bestyrelsen. Februar 2016

Politik for mangfoldighed i bestyrelsen. Februar 2016 Politik for mangfoldighed i bestyrelsen Februar 2016 Indhold 1. INDLEDNING... 3 2. GENERELT... 3 3. MANGFOLDIGHED... 3 4. KRAV TIL BESTYRELSENS KOMPETENCER, VIDEN OG ERFARING... 4 5. UDDANNELSE... 5 6.

Læs mere

Redegørelsen udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i fondens årsrapport med følgende regnskabsperiode: 1. januar 31. december 2015.

Redegørelsen udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i fondens årsrapport med følgende regnskabsperiode: 1. januar 31. december 2015. Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a Politiken-Fonden Bemærk! Redegørelsen udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i fondens årsrapport med følgende regnskabsperiode:

Læs mere

BALANCE I LEDELSE TOPLEDERNETVÆRK

BALANCE I LEDELSE TOPLEDERNETVÆRK BALANCE I LEDELSE TOPLEDERNETVÆRK HELLEROSDAHLLUND.COM TOPLEDERNETVÆRK BALANCE I LEDELSE Vi skaber resultater gennem værktøjer til balanceret ledelse baseret på viden, forskning og næste bedste praksis.

Læs mere

Selskabets CFO, Vice President for Group Accounts, samt udvalgets sekretær deltager normalt i disse møder. Ingen af disse er medlem af udvalget.

Selskabets CFO, Vice President for Group Accounts, samt udvalgets sekretær deltager normalt i disse møder. Ingen af disse er medlem af udvalget. DFDS A/S Bestyrelsesudvalg 1. Revisionsudvalg Formålet med Revisionsudvalget ( Udvalget ) er at bistå bestyrelsen med at opfylde sine forpligtelser i forbindelse med kontrol af kvaliteten og rigtigheden

Læs mere

Anbefalinger for god fondsledelse

Anbefalinger for god fondsledelse Anbefalinger for god fondsledelse Dette notat er en beskrivelse af, hvordan Fonden for Entreprenørskab imødekommer fondsloven og rammene for anbefalinger for god fondsledelse: 1. Åbenhed og kommunikation

Læs mere

Øjebliksbillede 1. kvartal 2015

Øjebliksbillede 1. kvartal 2015 Øjebliksbillede 1. kvartal 2015 DB Øjebliksbillede for 1. kvartal 2015 Introduktion Dansk økonomi ser ud til at være kommet i omdrejninger efter flere års stilstand. På trods af en relativ beskeden vækst

Læs mere

Bestyrelser skal også evaluere

Bestyrelser skal også evaluere Konferencelokalet på LO skolen Bestyrelser skal også evaluere Cand.mag og M.Sc Nina Fauerholdt www.ninafauerholdt.dk Paneldeltagere: Formand for Komitteén for god Selskabsledelse og CFO i J. Lauritzen,

Læs mere

Ledelseskvaliteten kan den måles

Ledelseskvaliteten kan den måles 9. Virksomheds 5. Processer 1. Lederskab Ledelseskvaliteten kan den måles Af Jan Wittrup, Adm. Direktør og Executive Advisor Fokus på balancerede indsatser for at skabe balancerede er et eksempel på Excellent

Læs mere

Nuværende mål for kapitalstrukturen er en egenkapitalandel på 30% excl. værdi af goodwill.

Nuværende mål for kapitalstrukturen er en egenkapitalandel på 30% excl. værdi af goodwill. Anbefalinger for god selskabsledelse Land & Leisure A/S følger i al væsentlighed Nasdaq OMX Copenhagen A/S s anbefalinger for god selskabsledelse. Land & Leisure A/S ledelse forholder sig således løbende

Læs mere