CENTER FOR FAMILIEUDVIKLING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CENTER FOR FAMILIEUDVIKLING"

Transkript

1 Evalueringsrapport angående PREP-Parkursus A06-03, 03, afholdt i Roskilde, Ungdommens Hus, marts PREP er et kursusprogram for par, der ønsker at arbejde med deres forhold. Parkurset giver praktiske redskaber til at skabe god og tryg kommunikation og konfliktløsning. PREP-parkurset blev afholdt i 2006 som et aftenkursus 5 onsdage fra kl til kl Undervisningen blev varetaget af ansatte i Center for Familieudvikling, mens vejledningen af parrene på kurset blev gennemført af både undervisere og fagfolk fra Roskilde, som er uddannede PREP-ledere. Kurset blev finansieret af Center for Familieudviklings projektmidler fra Familiestyrelsen som en del af et større rådgivningsprojekt. Det var påkrævet fra Familiestyrelsens side, at egenbetalingen til kurset skulle udgøre 300,- kr. pr. par. Tilslutning Der deltog 15 par i alderen år. Over halvdelen af deltagerne placerer sig i alderen år. Alle par har børn under 18 år, hvilket var et krav for kursusdeltagelse fra Familiestyrelsen. 9 af parrene er gift, mens 6 er samlevende. For øvrige baggrundsoplysninger se Bilag 1. Interessen for kurset har været markant. En uge efter lanceringen af kurserne i Roskilde i medierne, var over halvdelen af pladserne optagede. Kurserne blev hurtigt fyldt, og Center for Familieudvikling kunne ikke efterkomme den store efterspørgsel fuldt ud. Deltagernes evaluering af kurset Deltagerne har evalueret parkurset i et spørgeskema indrettet med henblik på kvantitative data. Deltagerne har vurderet de enkelte undervisningsmoduler på en skala fra 0-6, hvor 0 point angiver, at deltagerne intet udbytte har fået, mens 6 point indikerer rigtig meget udbytte. Det faglige indhold i modulerne og selve undervisningen er vurderet samlet i én evaluering. Deltagernes helhedsevaluering af kurset viser generelt et rimeligt udbytte af kurset. Gennemsnitligt vurderer både mandlige og kvindelige deltagere udbyttet af kurset lidt højere end besvarelsen meget udbytte. De mandlige deltagere har overordnet vurderet kurset til en score på 4,3 point ud af 6. De kvindelige deltagere har vurderet kurset til en gennemsnitlig score på 4,2 point ud af 6. Se også Bilag 2. PREP-kursus A

2 Parrenes vurdering af et før og efter kurset Vi har valgt tre væsentlige parametre ud for vurderingen af et. Det drejer sig om følgende spørgsmål i bilag 3 og 4: Enigheden om fordeling af arbejdsopgaver i hjemmet før og efter kurset (13) Vurderingen af forholdets kvalitet før og efter kurset (18) Oplevelsen af lykke før og efter kurset (31) Kommentar [JK1]: Hvornår før og efter? I forhold til fordelingen af arbejdsopgaver i hjemmet fordeler deltagerne sig på følgende måde før og efter kurset: Altid enig Næsten altid enig En gang imellem uenig Ofte uenig Altid uenig før kurset 0 % 16.7 % 43.3 % 30 % 10 % efter kurset 11.1 % 33.3 % 44.4 % 11.1 % 0 % Grafisk kan udviklingen i deltagernes besvarelser illustreres således: Fordeling af arbejdsopgaver 50% 45% 40% 35% 30% 25% før kurset efter kurset 20% 15% 10% 5% 0% Altid enig Næsten altid enig En gang imellem uenig Ofte uenig Altid uenig PREP-kursus A

3 Grafen viser, at andelen af deltagere der svarer, at de ofte eller altid er uenige er markant større før kurset, hvorimod andelen af deltagere der svarer, at det altid eller næsten altid er enige, er vokset betydeligt efter kurset. Deltagerne oplever altså en større enighed om fordelingen af arbejdsopgaver i hjemmet efter kurset. I forhold til vurderingen af ets kvalitet svarede deltagerne på følgende spørgsmål: I almindelighed, hvor ofte synes du, at forholdet mellem dig og din partner går godt? Deltagerne fordeler sig på følgende måde: Næsten Det meste En gang Sjældent Aldrig hele tiden af tiden imellem Før kurset 6.7 % 43.3 % 50 % 0 % 0 % Efter kurset 16.7 % 61.1 % 16.7 % 5.6 % 0 % Grafisk kan udviklingen i deltagernes besvarelser illustreres således: 70% 60% 50% 40% 30% Før kurset Efter kurset 20% 10% 0% Næsten hele tiden Det meste af tiden En gang imellem Sjældent Aldrig Grafen viser, at andelen af deltagere der svarer, at de det meste af tiden eller næsten hele tiden synes, at forholdet går godt, er væsentligt højere efter kurset. Mens PREP-kursus A

4 forholdet er omvendt for besvarelsen en gang i mellem. Desuden skal det bemærkes, at et enkelt par vurderer forholdets kvalitet ringere end tidligere. Overordnet set, er kursusdeltagerne blevet mere tilfredse med forholdet. Parrene er blevet bedt om at vurdere graden af lykke i deres forhold på en skala fra 0-6. Inden kurset vurderede de gennemsnitligt deres oplevede lykke til 2,1. Efter kurset vurderede de gennemsnitligt deres oplevede lykke til 3,6. Se nedenstående illustration: Gennemsnitlig vurdering af lykke på skala fra ,5 4 3,5 3 2,5 Før kursus Efter kursus 2 1,5 1 0,5 0 Før kursus Efter kursus Besvarelserne viser, at deltagerne oplever sig mere lykkelige efter kurset, end de gjorde før. Se også Bilag 3 og 4 for yderligere information om deltagernes vurderinger af forholdet før og efter kurset. PREP-kursus A

5 Kvalitativ evaluering af opfølgende samtaler A I kursustilbudet ligger en opfølgende samtale med en familieterapeut af halvanden times varighed ca. 5 uger efter kursets afslutning. Ifølge de skriftlige evalueringer kan udbyttet af den opfølgende samtale overordnet inddeles i tre områder: 1. Terapeutisk udbytte: Flere deltagere fremhæver, at terapeuten satte ord på en ikke-sprogliggjort proces. Feedback og konstruktive spørgsmål fra terapeuten får mange deltagere ledt til ny indsigt i egen og partners identitet og adfærd, skriver deltagerne. 2. Vejledende funktion: Samtalen har bidraget til øget struktur på parrenes kommunikation og planlægning af tid sammen. Ledsaget af et fokus på prioritering og aktiv indsats, har dette foranlediget nye processer. Flere deltagere ser samtalen som en udefrakommende hjælp, der har affødt nye handlemuligheder i en ellers fastlåst situation. 3. Opmuntrende funktion: Mange af evalueringerne beskriver samtalen som en reminder om den positive proces, et er i efter kurset, og beretter om fornyet energi til at arbejde med kommunikation. Flere deltagere giver udtryk for et ønske om flere samtaler af denne art. Den opfølgende samtale efter kurset havde både et terapeutisk udbytte, en vejledende og en opmuntrende funktion. Parrene oplever at der er et positivt samspil mellem kursus og opfølgning. PREP-kursus A

6 Samlet konklusion k på evalueringen Tilslutningen til kurset har været så stor, at Center for Familieudvikling ikke har kunnet imødekomme alle pars ønske om at komme på PREP-kursus. Deltagernes evaluering af kurset viste, at deltagerne generelt havde meget eller rigtig meget udbytte af kurset. Mandlige deltagere gav kursets temaer en gennemsnitlig vurdering på 4,3 point ud af 6 mulige, mens de kvindelige deltagere gennemsnitligt gav kurset 4,2 point ud af 6 mulige. I forhold til vurderingen af et før og efter kurset, vurderede mange par, at de er blevet mere enige om fordelingen af arbejdsopgaver i hjemmet. Med hensyn til ets kvalitet, viser spørgeskemaet, at en markant andel af kursusdeltagerne har fået et mere positivt syn på deres. Derudover viser besvarelserne, at deltagerne oplever sig mere lykkelige efter kurset, end de gjorde tidligere. Den opfølgende samtale efter kurset havde både et terapeutisk udbytte, en vejledende og en opmuntrende funktion, og parrene har fået et positivt udbytte af opfølgningen. PREP-kursus A

7 Bilag 1: Baggrundsoplysninger for deltagere på kurset A06-03: 03: Antal udfyldte besvarelser: 30 Mand: år år år år år O % 60 % 33.3 % 0 % 6 % Kvinde: år år år år år 6 % 66.6 % 20 % 6 % O % Antal fælles børn: eller derover 0 % 46.6 % 26.6 % 23.3 % O % O % Civilstand: Gift Samlevende Separeret 60 % 40 % O % Varighed af nuværende forhold: 0-5 år 6-10 år år år år år 31 år eller mere 26.6 % 10 % 36.6 % 16.6 % 10 % O % O % Sidste afsluttede uddannelse: 9./10. klasse Gymnasium Kort vid. Udd. Melleml vid. Udd. Lang vid. udd. 6.6 % 13.3 % 23.3 % 40 % 16.6 % Beskæftigelsesområde: Ufaglært Faglært Selvstændig Leder Andet 11.1 % 70.4 % 0 % 11.1% 7.4 % PREP-kursus A

8 Bilag 2: Evaluering af PREP-kurset A06-03: 03: Bilag 2 illustrerer deltagernes gennemsnitlige vurdering af de enkelte temaer på kurset for henholdsvis mænd og kvinder. Parrene har kunnet vurdere de forskellige temaer på en skala fra 0 6, hvor 6 svarer til rigtig meget udbytte og 0 svarer til intet udbytte. Tema Gennemsnitlig score, mænd Gennemsnitlig score, kvinder Indledning grundtanker i PREP 4,0 3,5 Forelskelse, venskab og kærlighed 3,8 3,2 Forventninger og roller 3,9 4,1 Kommunikationshindringer 4,4 4,1 4 Faresignaler 4,5 4,5 Tale-lytteteknik 4,8 5,1 Hvad er problemet 4,2 4,3 Problemløsningsmodel 4,7 5,0 Tilgivelse 4,1 4,3 Sensualitet og seksualitet 3,9 4,0 Grundværdier og livssyn 4,8 4,7 Hygge og humor 4,2 4,3 Engagement og forpligtelse 4,3 4,1 Opsummering og fremtidsperspektiv 4,1 3,9 Gennemsnitsvurdering af temaer 4,3 4,2 PREP-kursus A

9 Bilag 3: Vurdering af ets kvalitet før kurset A06-03: 03: Antal udfyldte besvarelser: 30 Altid enig Næsten altid enig En gang imellem uenig Ofte uenig Altid uenig 1 Håndtering af familiens 10 % 40 % 36.6 % 10 % 3.3 % finanser 2 Holde fri sammen 3.3 % 50 % 40 % 6.7 % 0 % 3 Religiøse følelser 33.3 % 46.7 % 13.3 % 6.7 % 0 % 4 Udvise følelser 3.6 % 25 % 35.7 % 35.7 % 0 % 5 Venner 10 % 53.3 % 23.3 % 10 % 3.3 % 6 Sex 6.7 % 13.3 % 40 % 26.7 % 13.3 % 7 Konventioner 3.3 % 16.7 % 50 % 30 % 0 % 8 Livsholdning 3.4 % 55.2 % 37,9 % 3.4 % 0 % 9 Måder at håndtere forældre 3.3 % 40 % 36.6 % 20 % 0 % og svigerforældre på 10 Formål, mål og værdier 0 % 33.3 % 40 % 26.7 % 0 % 11 Mængden af tid man skal 3.4 % 41.4 % 37.9 % 20.7 % 0 % være i hinandens selskab 12 At træffe store beslutninger 10 % 30 % 40 % 16.7 % 3.3 % 13 Fordeling af arbejdsopgaver 0 % 16.7 % 43.3 % 30 % 10 % 14 Fritidsinteresser og 13.3 % 26.7 % 30 % 26.7 % 3.3 % aktiviteter 15 Karrierebeslutninger 16.7 % 53.3 % 23.3 % 6.7 % 0 % 16 Hvor ofte diskuterer I eller har overvejet skilsmisse, separation eller at gøre for holdet forbi? 17 Hvor ofte forlader I huset efter et skænderi? Altid Det meste af tiden En gang imellem Sjældent Aldrig 0 % 6.9 % 66.7 % 23.3 % 0 % 0 % 3.4 % 34.5 % 51,7 % 10.3 % PREP-kursus A

10 Næsten Det meste En gang Sjældent Aldrig hele tiden af tiden imellem 18 I almindelighed, hvor ofte 6.7 % 43.3 % 50 % 0 % 0 % synes du, at forholdet mellem dig og din partner går godt? 19 Har du tillid til din partner? 43.3 % 36.7 % 16.7 % 3.3 % 0 % 20 Har du nogensinde fortrudt, 0 % 0 % 26.7 % 50 % 23.3 % at du har giftet dig eller at I lever sammen? 21 Hvor ofte skændes du og 3.3 % 23.3 % 66.7 % 6.7 % 0 % din partner? 22 Hvor ofte går du og din partner hinanden på nerverne? 0 % 33.3 % 56.7 % 10 % 0 % 23 Hvor ofte kysser du din partner? Hver dag Næsten En gang Sjældent Aldrig hver dag imellem 46.7 % 40 % 13.3 % 0 % 0 % 24 Engagerer du og din partner dig i interesser sammen udenfor hjemmet? Altid For det Nogle Sjældent Aldrig meste gange 3.3 % 13.3 % 40 % 26.6 % 16.7 % Aldrig Mindre end én gang om 1 eller 2 gange om 1 eller 2 gange 1 gang om Hyppigere måneden måneden om ugen dagen 25 I har en stimulerende 0 % 26.7 % 33.3 % 36.7 % 3.3 % 0 % udveksling af ideer 26 I ler sammen 0 % 6.7 % 23.3 % 33.3 % 26.7 % 10 % 27 I diskuterer et eller 3.3 % 16.6 % 30 % 36.7 % 10 % 3.3 % andet roligt 28 I arbejder sammen på et 20 % 26.7 % 30 % 20 % 3.3 % 0 % PREP-kursus A

11 projekt Har nedenstående temaer været årsag til meningsudvekslinger indenfor de sidste par uger? Ja Nej 29 Begge eller én af os har været for trætte til sex 70 % 30 % 30 Begge eller én af os har ikke vist kærlighed 60 % 40 % 31: Oplevet lykke Ekstremt Noget Lidt Lykkelig Meget Ekstrem Perfekt ulykkelig ulykkelig ulykkelig lykkelig lykkelig % 24.1 % 31.0 % 31.0 % 3.4 % 3.4 % Gennemsnitlig oplevet lykke før kurset: 2.1 ud af 6 32: Udsagn om ets fremtid: Jeg ønsker desperat, at mit skal blive en succes og vil gøre næsten hvad som helst for at det skal blive det Jeg ønsker meget, at mit skal blive en succes og vil gøre næsten hvad som helst for at det skal blive det Jeg ønsker meget, at mit skal blive en succes og vil gøre min del for, at det skal lykkes Det ville være rart, hvis mit lykkes, men jeg kan ikke gøre meget andet end det jeg gør nu, for at det skal lykkes Det ville være rart, hvis mit lykkes, men jeg nægter at gøre mere end det jeg gør nu, for at holde et i gang Mit kan aldrig lykkes, og jeg kan ikke gøre andet end det, jeg gør for at holde et i gang Mit forhold kan aldrig lykkes, og jeg har opgivet at gøre mere for at holde det i gang 6.7 % 36.7 % 53.3 % 3.3 % PREP-kursus A

12 Bilag 4: Vurdering af ets kvalitet efter kurset A06-03: 03: Antal udfyldte besvarelser: 18 Altid enig Næsten altid enig En gang imellem uenig Ofte uenig Altid uenig 1 Håndtering af familiens 27.8 % 44.4 % 37.5 % 11.1 % 0 % finanser 2 Holde fri sammen 0 % 72.2 % 27.8 % 0 % 0% 3 Religiøse følelser 35.3 % 35.3 % 29.4 % 0 % 0 % 4 Udvise følelser 16.7 % 27.8 % 44.4 % 0 % 0 % 5 Venner 22.2 % 38.9 % 38.9 % 0 % 0 % 6 Sex 16.7 % 22.2 % 38.9 % 22.2 % 0 % 7 Konventioner 0 % 33.3 % 50 % 16.7 % 0 % 8 Livsholdning 33.3 % 50 % 16.7 % 0 % 0 % 9 Måder at håndtere forældre 33.3 % 22.2 % 38.9 % 5.6 % 0 % og svigerforældre på 10 Formål, mål og værdier 22.2 % 55.6 % 22.2 % 0 % 0 % 11 Mængden af tid man skal 11.8 % 52.9 % 29.4 % 0 % 0 % være i hinandens selskab 12 At træffe store beslutninger 27.8 % 44.4 % 27.8 % 0 % 0 % 13 Fordeling af arbejdsopgaver 11.1 % 33.3 % 44.4 % 11.1 % 0 % 14 Fritidsinteresser og 16.7 % 22.2 % 61.1 % 0 % 0 % aktiviteter 15 Karrierebeslutninger 27.8 % 44.4 % 22.2 % 5.6 % 0 % 16 Hvor ofte diskuterer I eller har overvejet skilsmisse, separation eller at gøre for holdet forbi? 17 Hvor ofte forlader I huset efter et skænderi? Altid Det meste af tiden En gang imellem Sjældent aldrig 0 % 0 % 27.8 % 50 % 22.2 % 0 % 0 % 11.1 % 55.6 % 33.3 % PREP-kursus A

13 Næsten Det meste En gang Sjældent Aldrig hele tiden af tiden imellem 18 I almindelighed, hvor ofte 16.7 % 61.1 % 16.7 % 5.6 % 0 % synes du, at forholdet mellem dig og din partner går godt? 19 Har du tillid til din partner? 66.7 % 22.2 % 0 % 11.1 % 0 % 20 Har du nogensinde fortrudt, 0 % 0 % 5.6 % 50 % 44.4 % at du har giftet dig eller at I lever sammen? 21 Hvor ofte skændes du og 0 % 22.2 % 55.5 % 22.2 % 0 % din partner? 22 Hvor ofte går du og din partner hinanden på nerverne? 0 % 5.6 % 61.1 % 33.3 % 0 % 23 Hvor ofte kysser du din partner? Hver dag Næsten En gang Sjældent Aldrig hver dag imellem 83.3 % 5.5 % 5.5 % 5.5 % 0 % 24 Engagerer du og din partner dig i interesser sammen udenfor hjemmet? Altid For det Nogle Sjældent Aldrig meste gange 0 % 22.2 % 61.1 % 16.7 % 0 % Aldrig Mindre end én gang om 1 eller 2 gange om 1 eller 2 gange 1 gang om Hyppigere måneden måneden om ugen dagen 25 I har en stimulerende 0 % 11.1 % 33.3 % 33.3 % 16.7 % 5.6 % udveksling af ideer 26 I ler sammen 0 % 5.6 % 11.1 % 27.8 % 27.8 % 27.8 % 27 I diskuterer et eller 5.6 % 5.6 % 16.7 % 38.9 % 11.1 % 22.2 % andet roligt 28 I arbejder sammen på et projekt 0 % 22.2 % 27.8 % 22.2 % 11.1 % 16.7 % PREP-kursus A

14 Har nedenstående temaer været årsag til meningsudvekslinger indenfor de sidste par uger? Ja Nej 29 Begge eller én af os har været for trætte til sex 27.8 % 72.2 % 30 Begge eller én af os har ikke vist kærlighed 38.9 % 61,1 % 31: Oplevet lykke Ekstremt Noget Lidt Lykkelig Meget Ekstrem Perfekt ulykkelig ulykkelig ulykkelig lykkelig lykkelig % 0 % 11.1 % 33.3 % 44.4 % 5.6 % 5.6 % Gennemsnitlig oplevet lykke efter kurset: 3.6 ud af 6 32: Udsagn om ets fremtid: Jeg ønsker desparat, at mit skal blive en succes og vil gøre næsten hvad som helst for at det skal blive det Jeg ønsker meget, at mit skal blive en succes og vil gøre næsten hvad som helst for at det skal blive det Jeg ønsker meget, at mit skal blive en succes og vil gøre min del for, at det skal lykkes Det ville være rart, hvis mit lykkes, men jeg kan ikke gøre meget andet end det jeg gør nu, for at det skal lykkes Det ville være rart, hvis mit lykkes, men jeg nægter at gøre mere end det jeg gør nu, for at holde et i gang Mit kan aldrig lykkes, og jeg kan ikke gøre andet end det, jeg gør for at holde et i gang Mit forhold kan aldrig lykkes, og jeg har opgivet at gøre mere for at holde det i gang 11.1 % 50 % 38.9 % PREP-kursus A

CENTER FOR FAMILIEUDVIKLING

CENTER FOR FAMILIEUDVIKLING Evalueringsrapport angående PREP-Parkursus Parkursus A06-05 05, afholdt i Roskilde, Ungdommens Hus, maj 2006. Kursets form PREP er et kursusprogram for par, der ønsker at arbejde med deres forhold. Parkurset

Læs mere

1. Par med problemer i parforholdet tilbydes 5 parterapeutiske samtaler pr. par hos privatpraktiserende og autoriseret psykolog eller terapeut.

1. Par med problemer i parforholdet tilbydes 5 parterapeutiske samtaler pr. par hos privatpraktiserende og autoriseret psykolog eller terapeut. Notatark Sagsnr. 27.27.00-G01-1-14 Sagsbehandler Thomas Frank 22.9.2017 Anden evaluering september 2017 - PREP og parterapi Der opleves stigende udfordringer med problemer i parforholdet og samlivet, som

Læs mere

Evaluering Opland Netværkssted

Evaluering Opland Netværkssted Evaluering Opland Netværkssted November 2015 1 Indholdsfortegnelse Indhold Evalueringsrapportens struktur... 3 Intro til spørgeskemaundersøgelsen... 3 Antal brugere gennem Oplands første år... 3 Evaluering

Læs mere

Parforhold anno 2010. Undersøgelse udarbejdet af Institut for Krisehåndtering. Institut for Krisehåndtering november 2010 Side 1 af 13

Parforhold anno 2010. Undersøgelse udarbejdet af Institut for Krisehåndtering. Institut for Krisehåndtering november 2010 Side 1 af 13 Parforhold anno 2010 Undersøgelse udarbejdet af Institut for Krisehåndtering Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse: Forord:... 3 Formål med undersøgelsen:... 3 Analysens fakta:... 3 Hvor meget tid bruger par

Læs mere

Find værdierne og prioriteringer i dit liv

Find værdierne og prioriteringer i dit liv værdierne og prioriteringer familie karriere oplevelser tryghed frihed nærvær venskaber kærlighed fritid balance - og skab det liv du drømmer om Værktøjet er udarbejdet af Institut for krisehåndtering

Læs mere

PIXIUDGAVE af Evalueringsrapport Kursus i stresshåndtering

PIXIUDGAVE af Evalueringsrapport Kursus i stresshåndtering PIXIUDGAVE af Evalueringsrapport Kursus i stresshåndtering Det har givet en vis ro med hensyn til det faktum, at jeg ikke står alene, stress rammer i alle samfundslag og brancher og det er en trøst. Jeg

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 13-14 Første del En undersøgelse af elevers oplevede pres i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2 København NV Indhold Indledning Datagrundlag 4 5 DEL 1: Profil på alle respondenter

Læs mere

Bilag 1: Tabeller og grafer til sagsfremstilling om opfølgning på Familieiværksætterne.

Bilag 1: Tabeller og grafer til sagsfremstilling om opfølgning på Familieiværksætterne. Bilag 1: Tabeller og grafer til sagsfremstilling om opfølgning på Familieiværksætterne. Fremmøde og frafaldsstatistik Invitationerne til Familieiværksætterne udsendes kun til mødrene, der så modtager en

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 2013-14 Andel del En undersøgelse af det fysiske undervisningsmiljø i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2400 København NV Indhold Indledning Datagrundlag 3 4 AFSNIT 1: Profil på

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2013

Tilfredshedsundersøgelse 2013 Tilfredshedsundersøgelse 2013 [Institutionsnavn] Spørgeskema Erhvervsakademier Sådan udfylder du spørgeskemaet Du bedes besvare spørgeskemaet med udgangspunkt i de oplevelser og erfaringer, du har som

Læs mere

Evaluering af kursusforløb om sex og kærlighed

Evaluering af kursusforløb om sex og kærlighed Evaluering af kursusforløb om sex og kærlighed Et gruppeforløb efteråret 2012 Evalueringsrapporten er udarbejdet november 2012 af Irene Bendtsen 1 Resume 20 borgere deltager på kurset om sex og kærlighed,

Læs mere

Navn: DM505, databasedesign- og programmering, F12

Navn: DM505, databasedesign- og programmering, F12 Navn: DM505, databasedesign- og programmering, F12 Hvor mange timer om ugen har du gennemsnitligt brugt på det kursus, spørgeskemaet drejer sig om? Under 10 timer 10 52,6% 11-15 timer 3 15,8% 16-20 timer

Læs mere

Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet

Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet ARBEJDSMILJØSEKTIONEN, AARHUS UNIVERSITET Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet Analyse af AU, hovedområder og køn December 2009 2 Indholdsfortegnelse Svarprocenter...3

Læs mere

Overblik over resultatet for tjeklisten (fysiske forhold, som er blevet udfyldt for den enkelte klasse i fællesskab i klassen)

Overblik over resultatet for tjeklisten (fysiske forhold, som er blevet udfyldt for den enkelte klasse i fællesskab i klassen) I uge 47-49 gennemførte vi den lovpligtige Undervisningsmiljøvurdering (UMV) på Syvstjerneskolen. Det blev i form af en spørgeskemaundersøgelse, hvor den enkelte elev/klassen svarede på spørgsmål om undervisningen,

Læs mere

Effekt af Kursus for borgere med stress og angst. Copyright 2011 Innovi Denmark. Forord

Effekt af Kursus for borgere med stress og angst. Copyright 2011 Innovi Denmark. Forord Tlf: 7 95 Effekt af Kursus for borgere med stress og angst Copyright 11 Innovi Denmark Forord I perioden november 8 til november 9 afholdt Angstlinien 7 internatkurser a 7 dages varighed med deltagelse

Læs mere

Evaluering af 'Mindfulness '

Evaluering af 'Mindfulness ' 4. oktober 211 Evaluering af 'Mindfulness ' I perioden 13-5-211 til 16-9-211 blev kurset 'Mindfulness ' afholdt for 41 deltagere. I forbindelse med kurset er der foretaget en evaluering. Resultaterne af

Læs mere

Forældreguide til Zippys Venner

Forældreguide til Zippys Venner Forældreguide til Indledning Selvom undervisningsmaterialet bruges i skolerne af særligt uddannede lærere, er forældrestøtte og -opbakning yderst vigtig. Denne forældreguide til forklarer principperne

Læs mere

Børn med diabetes. og deres trivsel i skolen

Børn med diabetes. og deres trivsel i skolen Børn med diabetes og deres trivsel i skolen Indholdsfortegnelse Indledning Hovedresultater Baggrund..... 3 Formål....... 4 Metode og gennemførelse.... 6 Udvalgets sammensætning.... 7 Kommunikation med

Læs mere

Effekten og tilfredsheden af Fyraftensmøderne i efteråret 2012

Effekten og tilfredsheden af Fyraftensmøderne i efteråret 2012 Effekten og tilfredsheden af Fyraftensmøderne i efteråret 2012 1. Introduktion Denne rapport præsenterer de foreløbige resultater for fyraftensmøderne i Projekt Unfair. Rapporten skal redegøre for effekten

Læs mere

Kursusevaluering SIV engelsk forår 2015

Kursusevaluering SIV engelsk forår 2015 Kursusevaluering SIV engelsk forår 2015 Hvilken uddannelse går du på på dette semester? Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering, tomplads el.lign.) På hvilket semester

Læs mere

Trivselsmåling GS1 Denmark

Trivselsmåling GS1 Denmark Analyse og Rådgivning til det Gode Arbejdsliv Trivselsmåling GS1 Denmark November 2016 ARGA survey www.argasurvey.dk - info@argasurvey.dk - Hjortholms Allé 38, 2400 København NV 26 14 65 89 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kære kursusdeltager. Vi ser frem til at møde dig til kurset Praktikvejledning af PAU- og sosu elever som består af 10 kursusdage.

Kære kursusdeltager. Vi ser frem til at møde dig til kurset Praktikvejledning af PAU- og sosu elever som består af 10 kursusdage. Kære kursusdeltager. Vi ser frem til at møde dig til kurset Praktikvejledning af PAU- og sosu elever som består af 10 kursusdage. På de næste sider ser du programmet for kurset, samt støttespørgsmål for

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2010

Tilfredshedsundersøgelse 2010 Tilfredshedsundersøgelse 2010 [Institutionsnavn] Spørgeskema Sådan udfylder du spørgeskemaet Du bedes besvare spørgeskemaet med udgangspunkt i de oplevelser og erfaringer, du har som studerende på [Institutionsnavn].

Læs mere

Notat. Naboskabsundersøgelse for Det hvide snit. #JobInfo Criteria=KABside1# Notat til: Afdelingsbestyrelsen i Det hvide snit

Notat. Naboskabsundersøgelse for Det hvide snit. #JobInfo Criteria=KABside1# Notat til: Afdelingsbestyrelsen i Det hvide snit Notat til: Afdelingsbestyrelsen i Det hvide snit Kopi til: Københavns Kommune (Socialforvaltningen) Kontaktoplysninger Stine Kofod Konsulent T 38381853 sti@kab-bolig.dk Naboskabsundersøgelse for Det hvide

Læs mere

Stepping Stones programmet

Stepping Stones programmet Stepping Stones programmet Et tilbud til forældre til et barn med handicap Hvem og hvad er Stepping Stones for? Hvis I er forældre til et barn med et handicap i alderen 2-12 år, så kan Stepping Stones

Læs mere

Tryghed og trivsel for børn og voksne Faguddannelser og supervision

Tryghed og trivsel for børn og voksne Faguddannelser og supervision Tryghed og trivsel for børn og voksne Faguddannelser og supervision Til dig, der arbejder med par, forældre, børn og familier Center for Familieudvikling Tryghed og trivsel for børn og voksne Center for

Læs mere

Sådan bevarer du kraften i dit parforhold

Sådan bevarer du kraften i dit parforhold Sådan bevarer du kraften i dit parforhold Hvad enten du er eller har været i parforhold i kortere eller længere tid, kan du her søge gode råd om, hvordan du får et bedre eller bevarer dit parforhold. Vores

Læs mere

Egenevaluering - slutrapport, Glade Børn 26. februar 2015 SLUTEVALUERINGSRAPPORT FOR EGENEVALUERING PROJEKT GLADE BØRN.

Egenevaluering - slutrapport, Glade Børn 26. februar 2015 SLUTEVALUERINGSRAPPORT FOR EGENEVALUERING PROJEKT GLADE BØRN. SLUTEVALUERINGSRAPPORT FOR EGENEVALUERING PROJEKT GLADE BØRN Kolding Kommune 1 Indhold Indledning... 3 Opstart af projektet... 3 Brug af ICDP i dagligdagen... 3 Samarbejde... 5 Møder i projektgruppen...

Læs mere

KÆRLIGHED ER OGSÅ AT VILLE HINANDEN

KÆRLIGHED ER OGSÅ AT VILLE HINANDEN KÆRLIGHED ER OGSÅ AT VILLE HINANDEN Hanna og Torben Birkmose Jakobsen har fulgt nogle af de første danske kurser i PREP for at styrke deres parforhold og samliv. - Vi ville gerne investere tid og kræfter

Læs mere

Undervisningsmiljøundersøgelse årgang

Undervisningsmiljøundersøgelse årgang Side 1 af 7 Undervisningsmiljøundersøgelse 7. - 9. årgang Målgruppen for undersøgelsen var elever i 08A, 8B, 9A, 9A, 10A Undersøgelsesperiode: 16-01-2007 til 23-01-2007 Antal besvarelser ialt: Er du dreng

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse i 3g og 2./3.hf, Greve Gymnasium 2008 Undersøgelsens hovedresultater, sammenskrevet af skolens kvalitetsstyregruppe.

Spørgeskemaundersøgelse i 3g og 2./3.hf, Greve Gymnasium 2008 Undersøgelsens hovedresultater, sammenskrevet af skolens kvalitetsstyregruppe. Spørgeskemaundersøgelse i 3g og 2./3.hf, Greve Gymnasium 2008 Undersøgelsens hovedresultater, sammenskrevet af skolens kvalitetsstyregruppe. I april/maj 2008 gennemførte skolen for femte gang en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Spørgeskema. Medarbejdere. Baggrundsoplysninger. 1. Dit arbejdssted (institution/afdeling/distrikt) er :

Spørgeskema. Medarbejdere. Baggrundsoplysninger. 1. Dit arbejdssted (institution/afdeling/distrikt) er : Spørgeskema Medarbejdere Baggrundsoplysninger 1. Dit arbejdssted (institution/afdeling/distrikt) er : 2. Hvor lang er din anciennitet i dit nuværende job? 1 år eller derunder Fra 2-7 år Fra 8-14 år 15

Læs mere

I forhold til belastningen på andre kurser har din arbejdsbelastning i dette kursus været:

I forhold til belastningen på andre kurser har din arbejdsbelastning i dette kursus været: Navn DM509, efterår 2010 Hvor mange timer om ugen har du gennemsnitligt brugt på det kursus, spørgeskemaet drejer sig om? Under 10 timer 3 25,0% 11-15 timer 6 50,0% 16-20 timer 2 16,7% 21-25 timer 1 8,3%

Læs mere

APV 2015 Arbejdspladsvurdering

APV 2015 Arbejdspladsvurdering APV 215 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 215) Svarprocent: 83% (85 besvarelser ud af 13 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

EVALUERING KURSUS EVALUERING, PATIENTER

EVALUERING KURSUS EVALUERING, PATIENTER EVALUERING KURSUS Alle ansatte ved Afdeling for Rygmarvsskader i Hornbæk, Glostrup Hospital, har gennemgået kurset kommunikation med den coachende tilgang. Kurset gennemførtes fra et 2011 til vinteren

Læs mere

evaluering af 16 åben skole-piloter

evaluering af 16 åben skole-piloter evaluering 16 åben skole-piloter April 2015 indhold Resumé og evalueringens vigtigste konklusioner... 3 Om evalueringen... 4 Forløbene har indfriet forventningerne skolerne er mest tilfredse... 4 Foreningerne

Læs mere

A-kassernes. Brancheindeks Resultater for. Danske A-kasser. Brancheindeks

A-kassernes. Brancheindeks Resultater for. Danske A-kasser. Brancheindeks A-kassernes Brancheindeks 17 Resultater for Danske A-kasser A-kassernes Brancheindeks 1 MSI Research Mere end 60 medlemsbaserede organisationer har gennem tiden samarbejdet med os om at øge medlemmernes

Læs mere

Vejledning til opfølgning

Vejledning til opfølgning Vejledning til opfølgning Metoder til opfølgning: HVAD KAN VEJLEDNING TIL OPFØLGNING? 2 1. AFTALER OG PÅMINDELSER I MICROSOFT OUTLOOK 3 2. SAMTALE VED GENSIDIG FEEDBACK 4 3. FÆLLES UNDERSØGELSE GENNEM

Læs mere

Spørgeskema Undervisningsmiljø 4. 9. klasse

Spørgeskema Undervisningsmiljø 4. 9. klasse Spørgeskema Undervisningsmiljø 4. 9. klasse 25. august 2005 Før du går i gang med at udfylde skemaet, skal du læse følgende igennem: Tag dig tid til at læse både spørgsmål og svarmuligheder godt igennem.

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 2. Foto: Christian Nesgaard KURSUSMATERIALE

GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 2. Foto: Christian Nesgaard KURSUSMATERIALE GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 2 Foto: Christian Nesgaard KURSUSMATERIALE INDLEDNING Ung 2 er en opfølgende samtale på Ung 1 og henvender sig til samme målgruppe henholdsvis seniorvæbnere eller seniorer

Læs mere

INTRODUKTION. Center for Familieudvikling. Jeanette Ringkøbing Rothenborg Økonom, journalist, coach, forfatter TANKESPIN

INTRODUKTION. Center for Familieudvikling. Jeanette Ringkøbing Rothenborg Økonom, journalist, coach, forfatter TANKESPIN INTRODUKTION Jeanette Ringkøbing Rothenborg Økonom, journalist, coach, forfatter TANKESPIN Kommunikationschef, PREP-underviser Center for Familieudvikling (København) jrr@familieudvikling.dk HVORFOR SÅ

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2012 RANDERS KOMMUNE ALLE SKOLER OG SFO'ER Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Alle skoler og SFO'er/fritidshjem baseret på 5385 besvarelser

Læs mere

Resultatet af undervisningsevalueringer på økonomiuddannelsen på Det samfundsvidenskabelige Fakultet, universitetsåret 2012 2013

Resultatet af undervisningsevalueringer på økonomiuddannelsen på Det samfundsvidenskabelige Fakultet, universitetsåret 2012 2013 Resultatet af undervisningsevalueringer på økonomiuddannelsen på Det samfundsvidenskabelige Fakultet, universitetsåret 2012 2013 Hermed præsenteres for fjerde gang resultaterne af undervisningsevalueringen

Læs mere

Semesterevaluering efteråret 2013 SIV Tysk

Semesterevaluering efteråret 2013 SIV Tysk Semesterevaluering efteråret 2013 SIV Tysk Generelle oplysninger Hvilken uddannelse går du på dette semester? På hvilket semester har du fulgt undervisningen? Praktikophold Har du været på praktikophold

Læs mere

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013 Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden 3. kvartal 2013 Magnus B. Ditlev Direkte tlf.: 20 14 30 97 MagnusBrabrand.Ditlev@silkeborg.dk Staben Job- og Borgerserviceafdelingen Søvej 1, 8600 Silkeborg

Læs mere

Rapportering (undersøgelsens resultater)

Rapportering (undersøgelsens resultater) Rapportering (undersøgelsens resultater) Tilbage Vis spørgeskema Rediger spørgeskema Spørgeskemaoplysninger Titel: Ejer: APV 2013 - Det frie Gymnasium Morten Ladefoged Nichum (MNI) Udløbsdato: 22/10-2013

Læs mere

Antal besvarelser: 105 Områderapport Svarprocent: 51% Randers Ungdomsskole TRIVSELSMÅLING FOR MEDARBEJDERE 2016

Antal besvarelser: 105 Områderapport Svarprocent: 51% Randers Ungdomsskole TRIVSELSMÅLING FOR MEDARBEJDERE 2016 beelser: 5 Svarprocent: 5 TRIVSELSMÅLING FOR MEDARBEJDERE 26 SÅDAN BRUGES RAPPORTEN Modtagelse af rapport Rapporten indeholder resultater fra Trivselsmåling for medarbejdere 26 i Randers Kommune, der er

Læs mere

Du vil som kursusleder modtage et evalueringsskema samtidigt med deltagerne, som du skal udfylde og sende til kursuskoordinatoren.

Du vil som kursusleder modtage et evalueringsskema samtidigt med deltagerne, som du skal udfylde og sende til kursuskoordinatoren. Evaluering af Kurser For at vi kan tilpasse og udvikle kommende kurser har både du og vi brug for at evaluere dit kursus. Vi har udarbejdet et evalueringsskema til både deltagere og kursusledere som er

Læs mere

EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISK SYGDOM 2015

EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISK SYGDOM 2015 EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISK SYGDOM 2015 GENNEMFØRTE KURSISTER VEJEN KOMMUNE Denne rapport dækker over besvarelser fra spørgeskemaer udleveret til kursister, der har gennemført (dvs. deltaget på 4

Læs mere

Lær at leve med kronisk sygdom Opgørelse over kursister der er frafaldet kursus i løbet af 2009.

Lær at leve med kronisk sygdom Opgørelse over kursister der er frafaldet kursus i løbet af 2009. Lær at leve med kronisk sygdom Opgørelse over kursister der er frafaldet kursus i løbet af 2009. De kommunale indberetninger fra 2009 viste, at 1920 kursister havde deltaget på Lær at leve med kronisk

Læs mere

Evaluering af dagtilbudssocialrådgiverfunktionen

Evaluering af dagtilbudssocialrådgiverfunktionen Evaluering af dagtilbudssocialrådgiverfunktionen 1. Aktviteter... 3 1.1 Overordnet aktivitet... 3 1.2 Familierådgivningsforløb... 3 1.3 Konsultationer/faglig sparring... 6 2. Tilfredshed... 7 2.1 Tilfredshed

Læs mere

Et stærkt liv med kræft var i foråret 2012 andet kursus i en række af kursustilbud til kræftramte i Holstebro Kommune.

Et stærkt liv med kræft var i foråret 2012 andet kursus i en række af kursustilbud til kræftramte i Holstebro Kommune. Et stærkt liv med kræft Forår 2012 2012 Afsluttende evaluering Et stærkt liv med kræft Holstebro Sundhedscenter Støttet af Kræftens Bekæmpelse Én vej til mere balance Forord Et stærkt liv med kræft var

Læs mere

Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet

Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet Maj 2014 Region Hovedstaden Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet Klinisk Biokemisk Afdeling Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet Udarbejdet af Enhed for Evaluering

Læs mere

LÆR AT TACKLE kroniske smerter

LÆR AT TACKLE kroniske smerter LÆR AT TACKLE kroniske smerter Gennemført (har deltaget på 4-6 moduler) Kære kursist Du har deltaget i kurset LÆR AT TACKLE kroniske smerter. Vi vil bede dig om at udfylde dette skema, der indeholder spørgsmål

Læs mere

KRONISKE SMERTER 2016

KRONISKE SMERTER 2016 LÆR AT TACKLE KRONISKE SMERTER 2016 GENNEMFØRTE KURSISTER NORDDJURS KOMMUNE 1 Denne rapport dækker over besvarelser fra spørgeskemaer udleveret til kursister, der har gennemført (dvs. deltaget på 4 eller

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2016:Udredning- og rehabilitering 1 Brugerundersøgelse 2016 U&R Brugerundersøgelsen er udarbejdet

Læs mere

I høj grad I nogen grad I ringe grad Slet ikke Ved ikke

I høj grad I nogen grad I ringe grad Slet ikke Ved ikke Evaluering af kursus Kære deltager Tak fordi du tager dig tid til at besvare dette spørgeskema. Din besvarelse vil indgå i evalueringen af kurset og den samlede kursussæson for Uddannelsespuljen. For nemhedens

Læs mere

EVALUERING LÆR AT TACKLE ANGST OG DEPRESSION 2016 GENNEMFØRTE KURSISTER NORDDJURS KOMMUNE

EVALUERING LÆR AT TACKLE ANGST OG DEPRESSION 2016 GENNEMFØRTE KURSISTER NORDDJURS KOMMUNE EVALUERING LÆR AT TACKLE ANGST OG DEPRESSION 2016 GENNEMFØRTE KURSISTER NORDDJURS KOMMUNE 1 Denne rapport dækker over besvarelser fra spørgeskemaer udleveret til kursister, der har gennemført (dvs. deltaget

Læs mere

Procedure for undervisningsevaluering og offentliggørelse af evalueringsrapporter

Procedure for undervisningsevaluering og offentliggørelse af evalueringsrapporter K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Procedure for undervisningsevaluering og offentliggørelse af evalueringsrapporter 31. MARTS 2009 UDDANNELSESSERVICE UDDANNELSESSTRATEGISK Fælles procedure for

Læs mere

Lær at tackle angst og depression

Lær at tackle angst og depression Lær at tackle angst og depression Deltaget på tre eller færre moduler Kære kursist Du har deltaget på tre eller færre moduler på kurset Lær at tackle angst og depression. Vi vil bede dig om at udfylde

Læs mere

APV 2013 Arbejdspladsvurdering

APV 2013 Arbejdspladsvurdering APV 213 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 213) Svarprocent: 82% ( besvarelser ud af 98 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

PUBLIKUMS- ANALYSE 2013

PUBLIKUMS- ANALYSE 2013 1 PUBLIKUMS- ANALYSE 2013 INTRODUKTION Mangfoldighedsfest Smag Verden Københavns Kommune har hvert år siden 2003 afholdt en event, der har til formål at sætte fokus på mangfoldighed og kulturel forskellighed.

Læs mere

APV 2012 Arbejdspladsvurdering

APV 2012 Arbejdspladsvurdering APV 12 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 12) Svarprocent: % (48 besvarelser ud af 71 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG

AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG TRIVSELSUNDERSØGELSE 2012 AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG SAMLET KONKLUSION RESUME: SAMLET KONKLUSION 3518 svar giver en svarprocent på 75% - dog forskel på tværs af

Læs mere

ÅRSRAPPORT OM FORÆLDREKURSET HÅND OM BARNET I SUNDHEDSPLEJEN I AALBORG KOMMUNE

ÅRSRAPPORT OM FORÆLDREKURSET HÅND OM BARNET I SUNDHEDSPLEJEN I AALBORG KOMMUNE ÅRSRAPPORT OM FORÆLDREKURSET HÅND OM BARNET I SUNDHEDSPLEJEN I AALBORG KOMMUNE Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 SAMMENFATNING... 4 DATAGRUNDLAG... 5 FREMMØDE OG OVERORDNET UDBYTTE... 7 GRAVIDITET OG

Læs mere

Evaluering af fag og undervisningsforløb

Evaluering af fag og undervisningsforløb Evaluering af fag og undervisningsforløb Spørgeskema til studerende Evaluering af: For hold: Skemaet bedes afleveret senest: Hvorfor evaluere? Evaluering anses for at være vigtig for at vi kan forbedre

Læs mere

Meget utilfreds. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10? 1. Hvor tilfreds er du alt i alt med ^Fagmodulnavn^? Kunne ikke være længere fra.

Meget utilfreds. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10? 1. Hvor tilfreds er du alt i alt med ^Fagmodulnavn^? Kunne ikke være længere fra. Sådan udfylder du spørgeskemaet Du bedes vurdere følgende fagmodul: ^Fagmodulnavn^ Spørgeskemaet besvares med udgangspunkt i de oplevelser og erfaringer, du har haft som studerende på ^Institutionsnavn^.

Læs mere

Greve Kommune Forældretilfredshed Tune Skole

Greve Kommune Forældretilfredshed Tune Skole Greve Kommune Forældretilfredshed Tune Skole Undersøgelse af forældres tilfredshed omkring Tillid til skolen Kontakt i skole-hjemsamarbejdet Forældrenes engagement Forældremøder og skole-hjemsamtaler Skolebestyrelsen

Læs mere

Tech College. Rapport for Food-, Style & Wellness- og Dental College Indslusningsevaluering august 2015 (Campus 2)

Tech College. Rapport for Food-, Style & Wellness- og Dental College Indslusningsevaluering august 2015 (Campus 2) Tech College Rapport for Food-, Style & Wellness- og Dental College Indslusningsevaluering august 2015 (Campus 2) 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning... 3 1.1. Svarprocent... 3 1.2. Rapportens indhold

Læs mere

Semesterevaluering, Samfundsfag, 9. semester, efterår 2015 Indholdsfortegnelse

Semesterevaluering, Samfundsfag, 9. semester, efterår 2015 Indholdsfortegnelse Semesterevaluering, Samfundsfag, 9. semester, efterår 2015 Indholdsfortegnelse Semesterevaluering, Samfundsfag, 9. semester, efterår 2015... 1 Samlet status... 2 Modul 8: Verdenspolitik... 3 Modul 10:

Læs mere

Navn: DM536, E12, introduktion til programmering Dato: :16:03

Navn: DM536, E12, introduktion til programmering Dato: :16:03 Hvor mange timer om ugen har du gennemsnitligt brugt på det kursus, spørgeskemaet drejer sig om? Under 10 timer 21 36,2% 11-15 timer 17 29,3% 16-20 timer 15 25,9% 21-25 timer 3 5,2% Over 25 timer 2 3,4%

Læs mere

Lær at tackle angst og depression

Lær at tackle angst og depression Lær at tackle angst og depression Deltaget på tre eller færre moduler Kære kursist Du har deltaget på tre eller færre moduler på kurset Lær at tackle angst og depression. Vi vil bede dig om at udfylde

Læs mere

Lær at tackle kroniske smerter

Lær at tackle kroniske smerter Lær at tackle kroniske smerter National opgørelse over kursister, der har deltaget på et kursus i løbet af 2011 De kommunale indberetninger for Lær at tackle kroniske smerter viser, at i alt 662 kursister

Læs mere

Evaluering af sammenlægning af Børne- og Familiecenter og Unge- og Familiecenter

Evaluering af sammenlægning af Børne- og Familiecenter og Unge- og Familiecenter Social og Sundhed Sagsnr. 205111 Brevid. 1417478 Evaluering af sammenlægning af Børne- og Familiecenter og Unge- og Familiecenter 27. marts 2012 Baggrund Byrådet besluttede den 30. marts 2011 at samle

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING

ARBEJDSPLADSVURDERING ARBEJDSPLADSVURDERING Kortlægning KORTLÆGNING AABENRAA FRISKOLE 27. NOVEMBER 2014 Introduktion Alle virksomheder har pligt til at gennemføre en Arbejdspladsvurdering (APV) minimum hvert 3. år, der omfatter

Læs mere

Tjekliste for implementering. Oversigt over sensitiveringsmetoder. Forslag til logbogsskabelon. Skitse til program for sensitiveringsgruppe

Tjekliste for implementering. Oversigt over sensitiveringsmetoder. Forslag til logbogsskabelon. Skitse til program for sensitiveringsgruppe Kopisider På de følgende sider har vi samlet arbejdshæftets tjeklister og skemaer, som kan kopieres og anvendes til at evaluere, vurdere og efterprøve ICDP forløbets kvalitet og sandsynligheden for positiv

Læs mere

Bilag 2 Resultater af borgerundersøgelse

Bilag 2 Resultater af borgerundersøgelse Bilag 2 Resultater af borgerundersøgelse Besvaret af borgere, der har haft en sag på rehabiliteringsteammødet. Spørgeskemaet er udfyldt umiddelbart efter endt møde. 77 svar ud af 107, svarprocent 72 %

Læs mere

Et stærkt liv med kræft

Et stærkt liv med kræft Et stærkt liv med kræft Efterår 2011 Afsluttende evalueringsrapport Holstebro Sundhedscenter Støttet af Kræftens Bekæmpelse Forord Kurset Et stærkt liv med kræft var i efteråret 2011 et tilbud til kræftramte

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. Kort spørgeskema til vurderingen af det psykiske arbejdsmiljø. 2. Udgave

Psykisk arbejdsmiljø. Kort spørgeskema til vurderingen af det psykiske arbejdsmiljø. 2. Udgave Psykisk arbejdsmiljø Kort spørgeskema til vurderingen af det psykiske arbejdsmiljø. Udgave Spørgeskemaet Dette spørgeskema kan anvendes som et redskab til at kortlægge og vurdere det psykiske arbejdsmiljø.

Læs mere

Implementering af samtaleredskabet Spillerum. Et inspirationskatalog til ledere i dagtilbud

Implementering af samtaleredskabet Spillerum. Et inspirationskatalog til ledere i dagtilbud Implementering af samtaleredskabet Spillerum Et inspirationskatalog til ledere i dagtilbud Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 1.1 Hvad er inspirationskataloget for ledere 1 1.2 Kort om Spillerum 2 2.

Læs mere

EUC Syd. Vækstmodellen

EUC Syd. Vækstmodellen EUC Syd Et nyt evalueringsværktøj med succes! Grundforløbet på EUC Syds afdeling i Haderslev, bruger som et nyt evalueringsværktøj med succes! Hvad er en Vækstsamtale?? En Vækstsamtale er en del af, og

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 11 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 78% (7 besvarelser ud af 9 mulige) Enhedsrapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 5 Hvordan

Læs mere

I forhold til belastningen på andre kurser har din arbejdsbelastning i dette kursus været:

I forhold til belastningen på andre kurser har din arbejdsbelastning i dette kursus været: Navn DM507, forår 2010 Hvor mange timer om ugen har du gennemsnitligt brugt på det kursus, spørgeskemaet drejer sig om? Under 10 timer 6 30,0% 11-15 timer 5 25,0% 16-20 timer 7 35,0% 21-25 timer 2 10,0%

Læs mere

Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter

Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter Udarbejdet af Merete Hende og Mette Foss Andersen, 2014 1 Formål Dette

Læs mere

Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer

Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer af Corona 214 Resultater Der blev udsendt 6 spørgeskemaer. 4 medlemmer har besvaret spørgeskemaundersøgelsen. Dette giver en svarprocent på 83,1 procent.

Læs mere

Lær at tackle kronisk sygdom

Lær at tackle kronisk sygdom Lær at tackle kronisk sygdom Gennemført (har deltaget på 4-6 moduler) Kære kursist Du har deltaget i kurset Lær at tackle kronisk sygdom. Vi vil bede dig om at udfylde dette skema, der indeholder spørgsmål

Læs mere

Resumé af tidsudvikling ( ) i Arbejdsmiljø og Helbred

Resumé af tidsudvikling ( ) i Arbejdsmiljø og Helbred Resumé af tidsudvikling (2012-2014) i Arbejdsmiljø og Helbred Undersøgelsen Arbejdsmiljø og Helbred 2014 er baseret på en stikprøve på 50.000 beskæftigede lønmodtagere i Danmark mellem 18 og 64 år. Disse

Læs mere

Selvstændiges arbejdsmiljø De selvstændige i undersøgelsen Jobtilfredshed og stress Selvstændige ledere og arbejdsmiljø...

Selvstændiges arbejdsmiljø De selvstændige i undersøgelsen Jobtilfredshed og stress Selvstændige ledere og arbejdsmiljø... 1 Indhold Selvstændiges arbejdsmiljø... 3 De selvstændige i undersøgelsen... 3 Jobtilfredshed og stress... 5 Selvstændige ledere og arbejdsmiljø... 9 Selvstændige lederes fokus på arbejdsmiljø... 9 De

Læs mere

Medarbejdertrivselsundersøgelse Erhvervsskoler samlet. ESB Benchmarking rapport. Svarprocent: 88% (3560 besvarelser ud af 4058 mulige)

Medarbejdertrivselsundersøgelse Erhvervsskoler samlet. ESB Benchmarking rapport. Svarprocent: 88% (3560 besvarelser ud af 4058 mulige) Medarbejdertrivselsundersøgelse 2017 Svarprocent: 88% (35 besvarelser ud af 4058 mulige) ESB Benchmarking rapport Indhold Indholdsfortegnelse Introduktion 3 Information om undersøgelsen og resultatforklaring

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 59 Svarprocent: 45% PATIENTOPLEVETKVALITET 213 Patientoplevetkvalitet 213 FORORD 1 Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede

Læs mere

Lær at tackle angst og depression

Lær at tackle angst og depression Lær at tackle angst og depression Gennemført (har deltaget på 4-7 moduler) Kære kursist Du har deltaget i kurset Lær at tackle angst og depression. Vi vil bede dig om at udfylde dette skema, der indeholder

Læs mere

SIV Fransk - Hvilken uddannelse går du på på dette semester?

SIV Fransk - Hvilken uddannelse går du på på dette semester? Navn: SIV Fransk kursus F2012 Dato: 2012-05-30 09:45:33 SIV Fransk - Hvilken uddannelse går du på på dette semester? SIV Fransk - Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering,

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2012 RANDERS KOMMUNE VESTERVANGS SKOLEN Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Vestervangsskolen og Vestervangsskolens SFO baseret på

Læs mere

Brøndby Kommune. Medarbejdertrivselsundersøgelse 2008

Brøndby Kommune. Medarbejdertrivselsundersøgelse 2008 Brøndby Kommune Medarbejdertrivselsundersøgelse 2008 Høj tilfredshed og stor fastholdelsesgrad drevet af glæde ved de nærmeste forhold ved arbejdet 1.950 medarbejdere deltog fin svarprocent på 75 totalt,

Læs mere

University College Lillebælt Ergoterapeutuddannelsen

University College Lillebælt Ergoterapeutuddannelsen Marts 2015 University College Lillebælt Ergoterapeutuddannelsen Spørgeskema til studerende modul 6 og 9 Evaluering af undervisningsforløb i klinisk undervisning Klinisk uddannelsessted: Evaluering af modul:

Læs mere

I forhold til belastningen på andre kurser har din arbejdsbelastning i dette kursus været:

I forhold til belastningen på andre kurser har din arbejdsbelastning i dette kursus været: Hvor mange timer om ugen har du gennemsnitligt brugt på det kursus, spørgeskemaet drejer sig om? Under 10 timer 15 44,1% 11-15 timer 12 35,3% 16-20 timer 6 17,6% 21-25 timer 0 0,0% Over 25 timer 1 2,9%

Læs mere

Klik nu på pilen nederst i højre hjørne for at komme hen til de første spørgsmål.

Klik nu på pilen nederst i højre hjørne for at komme hen til de første spørgsmål. Kære skolepraktikant, På ARHUS TECH vil vi gerne vide, hvor tilfreds du er med skolepraktikken, og hvad du forventer af dig selv. Derfor vil vi bede dig besvare dette spørgeskema. Hver side i spørgeskemaet

Læs mere

Lær at leve med kronisk sygdom

Lær at leve med kronisk sygdom Lær at leve med kronisk sygdom National opgørelse over kursister der er frafaldet kursus i løbet af 2008. De kommunale indberetninger fra 2008 viste, at omkring 1800 kursister havde deltaget på Lær at

Læs mere

Deltagerevaluering. af auditprojektet Den ældre patient 2014

Deltagerevaluering. af auditprojektet Den ældre patient 2014 Deltagerevaluering af auditprojektet Den ældre patient 2014 1 2 Deltagerevaluering af auditprojektet Den ældre patient 2014. Der er foretaget en deltagerevaluering af projektet Faglig kvalitetsudvikling

Læs mere

Lær at tackle kroniske smerter

Lær at tackle kroniske smerter Lær at tackle kroniske smerter Deltaget på tre eller færre moduler Kære kursist Du har deltaget på tre eller færre moduler i kurset Lær at tackle kroniske smerter. Vi vil bede dig om at udfylde dette skema,

Læs mere