Konkurser tager pusten fra iværksætterne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Konkurser tager pusten fra iværksætterne"

Transkript

1 PRESSEMEDDELELSE 2.marts 2009 Konkurser tager pusten fra iværksætterne Antallet af konkurser stiger fortsat, og det tager pusten fra iværksætterne, der overvejer at starte ny virksomhed. Danskernes iværksætterlyst er den laveste i flere år med kun nyetablerede virksomheder i den forgangne måned. Til gengæld er 460 virksomheder gået konkurs, hvilket er en fordobling i forhold til februar sidste år. De dystre konkurstal sætter sine spor på danskernes iværksætterlyst. De nystartede virksomheder i februar er det laveste antal på en måned siden maj 2005, og udgør et fald på 30,8 pct. i forhold til februar sidste år. Stigningen i antallet af konkurser fortsætter samtidig blandt danske virksomheder. I februar måned gik 460 virksomheder konkurs mod 423 i januar. Alt tyder på, at de dystre økonomiske nøgletal herunder det høje antal konkurser sætter sine spor. Krisen har jo efterhånden været langvarig og ganske omtalt. Derfor er det kun naturligt, at den har en stærk indflydelse på lysten til at starte ny virksomhed op i en tid, hvor et stort antal virksomheder samtidig må dreje nøglen om, siger kommunikationschef Camilla Rose fra Experian. Det høje antal konkurser i dansk erhvervsliv rammer bredt og på tværs af brancher. Et kig ud over brancherne afslører, at landbrug og fiskeri samt fast ejendom er blandt de hårdest ramte i den forgangne måned. 43 virksomheder i ejendomsbranchen er gået konkurs i februar 2009 mod blot ni i februar Rundt om i landet er billedet det samme. Alle dele af landet kan melde om en stigning i konkurstallene, og set over en 12-måneders periode er det kun Grønland, der kan melde om et marginalt fald i antallet af konkurser. I februar 2009 er Færøerne, Fyn og Østjylland blandt de hårdest ramte områder med stigninger i antallet af konkurser på henholdsvis 300, 260 og 252 pct. For yderligere oplysninger kontakt venligst: Kommunikationschef Camilla Rose, Experian, tlf , Du kan fremover modtage Experians nyhedsbrev med de seneste statistikker og analyser. Nyhedsbrevet udkommer hvert kvartal. Tilmeld dig ved at klikke her. 1

2 Om Experian Experian hjælper virksomheder og organisationer med at øge deres indtjening. Det gør Experian ved at stille viden og værktøjer til rådighed, der øger salget, målretter markedsføringen og reducerer risikoen for tab. Experian i Danmark består bl.a. af Experian RKI, som er Danmarks største register over dårlige betalere, Experian KOB, som er Danmarks største erhvervsdatabase samt Experian Decision Analytics (tidligere Experian Scorex), som leverer en unik kombination af dataintelligente teknologier og konsulentbaserede, skræddersyede løsninger til virksomheder inden for Risk Management. Experian er markedsledende i Danmark og er et datterselskab af det børsnoterede Experian, som er repræsenteret over det meste af verden. Læs mere om Experian på 2

3 FAKTAARK Kommentarer til regionale konkurser Februar konkurser er gået konkurs i februar 2009, hvilket er en markant stigning på 114 pct. i forhold til februar 2008, hvor 215 virksomheder gik konkurs. Det er Færøerne og Østjylland, som har oplevet de relativt største stigninger. Midt- og Vestjylland, Lolland Falster og Sydjylland har oplevet de mindste stigninger i antallet af konkurser. Set over en 12-måneders periode, har der været en stigning på 73,1 pct., så det samlede antal konkurser for de seneste 12 måneder er Selv om Midt- og Vestjylland oplevede en relativ lille stigning i februar, har området over de seneste 12 måneder måtte konstatere den største relative stigning. Østjylland følger lige efter. Grønland har, som det eneste område, haft et marginalt fald i antallet af konkurser. Februar Februar Difference Mar/Feb Mar/Feb Difference Område % 07/08 08/09 % Midt- og Vestjylland , ,4 Østjylland , ,5 Bornholm ,0* ,0 Sjælland , ,6 Fyn , ,5 Færøerne ,0* ,6 Sydjylland , ,9 Hovedstaden , ,0 Nordjylland , ,1 Lolland - Falster , ,0 Grønland , ,7 Ialt , ,1 Kilde: Statstidende * Tilnærmet størrelse. 3

4 Kommentarer til konkurserne fordelt på brancher Det er brancherne landbrug, fisk, mm. og fast ejendom, som har haft de relativt største stigninger i antallet af konkurser sammenlignet med februar Kun brancherne andre serviceydelser og undervisning har haft et fald i antallet af konkurser. Når der ses på de seneste 12 måneder, er det ud over den lille branche forsyningsvirksomheder, fast ejendom og transport, der har oplevet de største relative stigninger. Februar Februar Difference Mar/Feb Mar/Feb Difference Branche % 07/08 08/09 % Forsyningsvirk. mm 0 0 0, ,0 Fast ejendom , ,0 Transport , ,8 Adm. tjenesteydelser , ,6 Råstofindvinding , ,0 Landbrug, fisk., mm ,0* ,9 Bygge og anlæg , ,3 Pengeinst. & Finans , ,8 Handel , ,8 Liberal service mm , ,8 Andre serviceydelser , ,4 Overnat. & Restauration , ,7 Inform. & Kommunikation , ,5 Kultur, Foryst. Sport , ,1 Fremstillingsvirk , ,3 Undervisning , ,1 Sundhedsvæsen mm , ,7 ikke oplyst , ,0 I alt , ,1 Kilde: Statstidende * Tilnærmet størrelse. Som bemærkning til nedenstående branchestatistik, skal nævnes at Danmark pr. 1/ har fået en ny brancheopdeling kaldet DB07. Sammenligningstallene for Mar/Feb 07/08 bygger på konstruerede konverteringer fra de gamle koder, så disse størrelser skal tages med et forbehold. 4

5 Kommentar til udvikling i de løbende gennemsnit De 460 konkurser i februar 2009 gør at tre-måneders gennemsnittet falder lidt, mens 6- og 12-måneders gennemsnittet stadig stiger, så de kommer op i det højeste niveau, der er målt siden Experian A/S startede med at opgøre disse tal i

6 Kommentar til udviklingen i nyetablerede selskaber Nye selskaber dækker over alle virksomheder, der får et CVR-nummer hos Erhvervs & Selskabsstyrelsen, og vil typisk være af formen A/S, ApS, I/S og AMBA. Og er således ikke et udtryk for etableringen af alle virksomheder i Danmark. Antal nyetablerede selskaber I alt Vækst % 20,2 22,7 22,4 9,5-8,6-25,9* *Kun 2 måneder. % angiver estimeret vækst for hele året. Kilde: Erhvervs & Selskabsstyrelsen Antallet af nyetablerede selskaber i februar 2009 er 1.665, hvilket er det laveste antal etableringer for en måned siden maj 2005, og et fald på 30,8 pct. i forhold til februar Den nedsatte etableringslyst fortsætter dermed i de første måneder af For hele året er der et estimeret fald på 25,9 pct. i forhold til 2008, men det er altså beregnet ud fra en simpel fremskrivning af de to første måneders tal. Estimatet er dermed behæftet med visse forbehold. 6

7 Branchedefinitioner til konkursstatistik* NAVN LANDBRUG, FISK MM. RÅSTOFINDVINDING INDHOLD AF BRANCHEN I HOVEDTRÆK Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri. Indvinding af mineraler i fast-, flydende- og luftform:.olie, gas, kul, sten, ler, kridt, kalk, tørv, jern m.m. FREMSTILLINGSVIRKSIMHED Fremstilling af fødevarer, tobak, tekstiler, beklædning, læder, træ, papir, kemisk fremstilling,maskiner, IT-udstyr, medicinsk udstyr, transportmidler, møbler mm. FORSYNINGSVIRKSOMHED MM. El, gas, vand & varmeforsyning, produktion og salg. BYGGE & ANLÆGSINDUSTRI Bygge & anlægsindustri generelt. Herunder alle typer af håndværksvirksomhed. HANDEL TRANSPORT OVERNATNING & RESTAURATION INFORMATION & KOMMUNIKATION PENGEINST. & FINANS FAST EJENDOM LIBERAL SERVICE MM. ADM. TJENESTEYDELSER OFFENTLIG FORVALTNING OG ADM. UNDERVISNING Detailhandel og engroshandel generelt. Transport og godshåndtering. Passager- og godstransport på land, i luften og på søen. Hotel & restaurationsvirksomhed generelt, inkl. f.eks. campingpladser og cateringvirksomhed. Produktion og formidling af information. Salg af midler til udsendelse eller formidling af disse produkter samt data-, kommunikation-, it-, databehandlings- og informationsvirksomhed. Pengeinstitutter, finansiering, realkreditinstitutioner, forsikringsselskaber. Finansielle holdingselskaber og investeringsvirksomheder er også i denne branche. Virksomhed ifm. fast ejendom, udlejning, salg og administration. Herunder også mæglere. Specialiserede liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser. F.eks. advokater, revisorer, reklamevirk., dyrlæger mm Ikke specialiserede tjenesteydelser. F.eks. Udlejning og leasing af materielle og ikke-finansielle immaterielle aktiver, Rejsebureauer, vagtvirksomhed Medtages ikke Både offentlige og private undervisningsinstitutioner, kursusvirksomhed m.m. 7

8 SUNDHEDSVÆSEN MM. Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger. Indeholder offentlige som private sundhedsvirksomheder, som f.eks. hospitaler, læger, tandlæger terapeuter m.m., og sociale institutioner, som f.eks. vuggestuer, børnehaver og dagcentre. KULTUR, FORLYST. & SPORT Drift af museer, spillevirksomhed, sport og fritidsaktiviteter. ANDRE SERVICEYDELSER PRIVATE HUSHOLDNINGER En opsamlingsbranche der omfatter: Organisationer, reparation af bl.a. computere, husholdningsmaskiner mm. Og personlige serviceydelser, som frisør. Medtages ikke EKSTRATERRITORIALE ORG. Medtages ikke UOPLYSTE Ingen information om brancheforhold *brancherne bygger på EUs brancheklassifikation. 8