TO MÆND DER I ENHVER HENSEENDE VAR ENS (Sørensen 1984:145)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TO MÆND DER I ENHVER HENSEENDE VAR ENS (Sørensen 1984:145)"

Transkript

1 FOLIA SCANDINAVICA VOL. 11 POZNAŃ 2010 TO MÆND DER I ENHVER HENSEENDE VAR ENS (Sørensen 1984:145) - SYMBOLERS BETYDNING I VILLY SØRENSENS NOVELLE DE TO TVILLINGER BARBARA PRZYBECKA Adam Mickiewicz University, Poznań ABSTRACT. The tragic times of the nazi regime and the Cold War showed that modern pluralism cannot be overcome. This problem is reflected in the symbolism of Villy Sørensen s short stories, which present the sphere of the unattainable and the plural nature of the world, and as such constitute an attempt to overcome the pluralism. Sørensen assigns new meanings to symbols by placing them in modern contexts, which makes the stories universal. The leitmotif of Strange Stories ( Sære historier, 1953) and Harmless Tales ( Ufarlige historier, 1955) includes: loss, disintegration, solitude, absurdity as well as the protagonist s pursuit of the desired goal. Sørensen s protagonists pursue the unattainable and the lost, a goal which in itself is both destructive and circular, however dependent on the protagonists choices. Consequently, Sørensen s protagonists gain the status of modern homines viatoris in complicated times. A close reading analysis of The Two Twins ( De to tvillinger, 1952) shows how Sørensen s approach towards the concept of a symbol is used to express the most fundamental problems of his times. A further analysis focuses on the universality of the story and examines the relevance of its symbolism within the context of current problems. PROVOKATIV (POST)MODERNE ABSURDITET Den sidste fortælling fra samlingen "Sære historier" skrev Sørensen i sommeren "De to tvillinger" behandler som mange

2 To mænd der i enhver henseende var ens (Sørensen 984:145) - Symbolers betydning 37 andre tekster, fx "Duo" eller "Silvanus af Nazareth" fra samme bind, Sørensens centrale spaltningsmotiv. Således kan man sige, at novellen vedrører ontologiske og psykologiske spørgsmål. Historien "De to tvillinger" er desuden frem for alt, som andre Sørensens historier, præget af PROVOKATIV (POST)MODERNE ABSURDITET. Af den grund fremhæver jeg også novellens æstetiske og eksperimentelle aspekt. Det er et træk, som ingen af de kendte litteraturforskere for alvor har lagt vægt på. Min næranalyse af novellen viser, at den kan læses ved hjælp af dens symboler og andre elementer som meget mere end bare en action-historie eller magisk konstruktion. Sørensen betragtede symbolkategorien på en moderne måde, ved at genoplive symboler i nye kontekster. Således er teksten både udtryk for ET MODERNE HOMO VIATOR i komplicerede tider og for forfatterens sproglige behændighed. Anledningen til fortællingen var undtagelsesvis ikke forfatterens drømmeverden, men hans tidligere notits, der skulle være en parodi på Søren Kierkegaards "Collisioner", dvs. frygtelige moralsk-religiøse konflikter (Sørensen 2000:69). Sørensens Collision, som han har noteret, handler om en slags sisyfosarbejde forbundet med at flytte cykelstativer. Novellen viser tydeligt, at han byggede den direkte på denne skitse, fra tid til anden ved at bruge præcist de samme formuleringer fra skitsen. Så kan man med rette sige, at kun den sidst skrevne af de sære historier, [...] ses at gå tilbage til en "idé" (Sørensen 2000:69). "De to tvillinger" udmærker sig ved en fremragende sproglig konstruktion, som selve titlen henviser til. Selv om Sørensen ikke bruger et utal af symboler i sine historier, fremhæves de særligt, især i denne fortælling, ved hjælp af deres stadige gentagelse. Ved disse gentagelser danner forfatteren EN NETAGTIG STRUKTUR. På denne vis bliver symbolerne i fortællingen "De to tvillinger" til en formidler af en overordnet betydning. Den sidstnævnte kan man betegne som en myte (der er en sammenblanding af symboler og arketyper) om en (tabt) verdens ur-enhed og om en dybt savnet individuation. Novellens struktur er - omvendt end i "Det ukendte træ" fra samme bind eller "Den gamle ejendom" fra "Ufarlige historier" (1955) - udelukkende præget af det horisontale. Den horisontale struktur kommer ikke mindst til udtryk i den symbolske vej, som hovedpersonerne bevæger sig på. Vejen modsvarer karakterernes liv, som består af fire etaper. Den udadtil enormt simple handling skildrer en næsten symbiotisk sameksistens af tvillingerne, der i hver henseende ligner hinanden til forveksling - de har det samme navn og deres liv beskrives i teksten følgende: [...] det blev siden deres skæbne at blive blandet sammen (Sørensen 1984: 137). Protagonisternes anden og afgørende livsfase begynder med en scene, hvor de udveksler billeder af hinanden og tager afsked på grund af deres triste erfaring: de kunne nemlig ikke finde arbejde som DOBBELTGÆNGERE. I den triste, ensomme virkelighed bliver den første tvillingebror

3 38 Barbara Przybecka cykelstativflyttemand (Sørensen 1984: 139), hvorimod den anden, der arbejder som regnvandsmåler, finder en damepung på gaden. Efter at have længe ventet på at møde ejeren, giver han hende damepungen tilbage. På den måde bliver den pæne kvinde (der hedder Fanny) fra et fotografi, som han fandt i pungen, hans forlovede. De flytter efter hendes ønske til byen, hvor hans bror lever. Den fjerde og kulminerende fase begynder med tvillingernes sammentræf, der resulterer i en konflikt. Det forekommer læseren, at konflikten mildnes om natten, som alle tre karakterer tilbringer sammen i et værelse (de forlovede for første gang). Om morgenen opdager en af tvillingerne dog, at hans forlovede ved en fejltagelse kysser den anden. Derpå går hadefyldte tvillingebrødre ud og skyder hinanden i en tvekamp ihjel. Ved sammenfletningen af protagonisternes veje lukker Sørensen tekstens struktur på en horisontal vis. Det er dog frem for alt den sproglige side, der danner en så konsekvent struktur på teksten og løsriver læseren fra sin sædvanlige tankegang (Barlyng & Jensen 2002:61). SPALTNING SOM ET GRUNDLÆGGENDE MØNSTER FOR ALLE SØRENSENS NOVELLER "De to tvillinger" er den strukturelle akse af teksten. Det centrale symbol to, der allerede i titlen optræder to gange 1, bruges først som pleonasme og fungerer som et ordspil, der også skal stimulere til eftertanke. Det betyder fordobling, deling, modsætning, konflikt eller ligevægt. To kan desuden stå for bevægelse, der sætter udvikling i gang. Tvillinger symboliserer på denne vis dualisme af den menneskelige identitet. Forfatteren henviser således fra begyndelsen af til, at novellen handler om et splittet individ, hvis indre splittelse bevæger det frem mod en selvudvikling. Samtidig forhindrer splittelsen dog en overvindelse af konflikten. Både titelen og novellens motiver henviser til folkeeventyret "Tvillingbrødrene", fra senmiddelalderen (Brøgger 1997:28). Tvillingernes fælles navn Otto understreger det ledende motiv af IDENTITETS DUALISME, og ikke af tvillingernes fordobling, der ville have vist sig problematisk allerede fra begyndelsen af. Spaltninsmotivet bliver endnu tydeligere, når man trækker paralleller tilbage til Andersens roman "O.T." (1836). Romanens hovedperson Otto Thostrup forælsker sig i to søstre af hans ven Vilhelm. Hans navn minder ud over det om kombinationen Wilhelm- Vilhelmine fra Sørensens anden novelle med SPALTNINGSTEMA: "Duo". Otto Thostrup er et splittet menneske, præcist som Sørensens protagonist fra "De to tvillinger". Navnet Otto, der er et palindrom (som Fif fra "Tigrene"), tyder på, at brødrene er en og samme person, hvilket bekræftes flere steder i selve 1 Mere sigtbar i den gammeldanske form tve (here: tve tvillinge), der stadigvæk findes i nogle ord, fx tvekamp, tvetydig etc.

4 To mænd der i enhver henseende var ens (Sørensen 984:145) - Symbolers betydning 39 teksten: Otto havde rejst sig og lige over for hinanden stod to mænd der i enhver henseende var ens (Sørensen 1984:145). Som Jørgen Bonde Jensen peger på, bliver navnet Otto desuden læst fra midten til toto (Brøgger 1997:28). I handlingsforløbet præsenteres dette emne meget tydeligt (jo "længere" i handlingsforløbet, des tydeligere bliver emnet) ved hjælp af attributter, adverbier og substantiver som: to, tvillinge, bægge (Sørensen 1984:143), ens, samme, hinanden, lige, både og, dobbelt, sammen, tilfælles, der optræder på næsten hver side af novellen (tit flere gange på en side) i alle mulige kombinationer. Et godt eksempel er en sætning med to af de ovennævnte figurer, der gentages fire gange efter hinanden og to andre af disse figurer (hinanden og bægge) lyder: Og som det var at vente af de to der jo altid havde været hinandens ligemand, ramte de bægge lige godt og segnede lige døde om (Sørensen 1984:148, fremhævet af B.P.). På spaltningsmotivet peger Sørensen alene med ordene to og bægge 41 gange i novellen (derunder med bægge to tre gange), hvorimod to og bægge alene optræder på den anden side 9 gange. I handlingsforløbet viser det sig betydningsfuldt, hvilke afsnit der er mest præget af de ovennævnte ord. I tvillingernes samværscener, hvor der er mange af disse figurer, kommer spaltningen således tydeligst til syne. Dette STILISTISKE GREB markerer desuden alle overgangsfaser i teksten: i brødrenes afskedsscene vises spaltningen for eksempel ikke kun på det kompositionelle, men også på det stilistiske plan og på selve handlingsniveauet: [...] forærede de hinanden et billede af sig selv, derpå sagde de bægge farvel, ti de sagde jo altid det samme, og gik hver til sit verdenshjørne, dog vendte de sig endnu adskillige gange om for at vinke til hinanden og det på nøjagtig de samme tidspunkter (Sørensen 1984:138). I beskrivelsen af to midterfaser af protagonisternes liv bruges de før anførte figurer derimod næsten ikke (i Otto-Fanny scenen overhovedet ikke). I overført betydning understreger det protagonistens stræben efter selvudvikling der også sker ved hjælp af kærlighed og distancering fra hans "dobbeltgænger". Hvor svært det er at opfylde dette ønske, viser en enorm stærk binding af den "gamle" Ottos natur til den nye, som forfatteren fremstiller ved at lade protagonisten gentage hele sætninger i træk. Særlig stærkt - og konsekvent indtil den sidste scene - hænger den ensomme Otto på sin "gamle" natur: [...] skønt han meget sagtmodigt sagde, to gange, i erindringen om sin tvillingebror: Undskyld, det var cykelstativet, undskyld, det var cykelstativet (Sørensen 1984:139). Det tragiske indhold korresponderer med den perfekt opbyggede struktur. Derfor er kulmineringen på spaltningsproblemet i sidste afsnit på samme tid en begyndelse og en udgang af den splittede eksistens (og selve novellen). Udtrykket de to tvillinger fra første sætning, der erstattes i 2. og 3. protagonisternes livsfase med tvillinger, brødre eller Otto, optræder igen først i sidste afsnit i den næstsidste sætning. Udtrykket bliver således til et symbol på en mislykket individuationsproces.

5 40 Barbara Przybecka Individet kommer i sidste ende på trods af alle sine krampagtige forsøg på at blive selvstændig tilbage til den fatale urtilstand. Denne gang afløses den dog totalt. Spaltning er ikke kun et grundmotiv for denne fortælling, men et grundlæggende mønster for alle Sørensens noveller. Spaltningen skal komme til udtryk i værkets komposition, tematik, handling og sprog kun på denne vis dannes en forudsætning for en autentisk virkelighedsoplevelse. Således bliver splittelsen paradoksalt til en struktur, der danner harmoni og afbilder en ur-enhed. Som sagt findes der ikke noget alternativ til spaltningen: protagonisten oplever således kun en tilnærmelse til det efterstræbte. Hver af de symbolske tvillinger står for en anden menneskelig natur. Dog er de ikke direkte modsætninger som det gode og det onde. Det kan forstås som en omsætning af Sørensens teori om nødvendigheden af at modsætte sig alle forenklinger og fordomme fra den dogmatiske tankemåde. I begyndelsen virker tvillingebrødrene helt identiske: de er lige stærke, de siger altid det samme på samme øjeblik og har oven i købet de samme tanker. [...] og det blev altid siden deres skæbne at blive blændet sammen står der allerede i den første sætning. Begge to betegnes som meget anstændige og beskedne og er for en vis periode lige sky. Den første tvillingebror siger undskyld flere gange i træk til alle kunder, den anden (i det følgende betegner jeg ham som Otto 2) opfører sig meget forlegent ved det første møde med Fanny, han har ventet så længe på: [...] det blev blødende rødt for hans øjne. Mon det ikke er Deres pung? stammede han og slog øjnene ned for ikke helt at miste dem (Sørensen 1984:141). Selv på vendingspunktet i protagonisternes liv findes der en forenende enhed. Det er rejsen, som de begiver sig på. Rejsen symboliserer søgning efter lykken (der viser sig at være et forskelligt begreb for hver tvilling), sandheden og udødeligheden. En vej, der er rejsens forudsætning, står også for en stræben efter forandringer, opdagelser eller initiation og det er netop INDIVIDUATIONSPROCESSEN, der tvillingerne sætter i gang med at gå hver til sit verdenshjørne (Sørensen 1984:138, fremhævet af B.P.). Faktisk er det en nødvendig overvindelses- og afgrænsningsproces, som Otto 2 skal igennem for at afskæres fra Otto og således fra hans uønskede alter ego. Det sidste element, som tvillingebrødrene har tilfælles, er deres slet lønnede og ubehagelige arbejde (Sørensen 1984:139 og 140) og det (elskede) tvillingebrors billede, der for begge to var den eneste luksusgenstand (Sørensen 1984:140), de havde hver i sit eneværelse. I samme scene kommer deres mentale forskelle dog allerede til udtryk: Otto betragter billedet gennem tårer (Sørensen 1984:140), som symboliserer det nostalgiske, drømmeriske og feminin-passive. I modsætning til det står en stræben efter det uopnåelige og det maskulin-aktive som et resultat af Otto 2.s beskæftigelse (regnvandsmåler), der er forbundet med den symbolske regn og således med himlen. Protagonisten udtrykker også disse tendenser med sin stadige søgning efter det

6 To mænd der i enhver henseende var ens (Sørensen 984:145) - Symbolers betydning 41 nye og med sin ambition: Jeg tror jeg søger en helt anden stilling (Sørensen 1984:142). Protagonistens individuationsproces sættes i gang ved indtrædelsen af det kvindelig-erotiske og livgivende vandets natursymbol, som er en ny erfaring i hans liv. Efter at have fundet en damepung, afgrænser Otto 2 sig fra hele sin fortid og således også fra Otto: billedet nævner han fra nu af med en vis distance fotografiet og erstatter billedet på en symbolsk måde med et billede af en ung pige (Sørensen 1984:140). I samme afsnit optræder for første gang navnet Otto i stedet for tvillingebror, som senere bruges samtidig om begge Ottoer. Otto 2 viser mere og mere distance: Da tog han [Otto, tilf. af B.P.] sin tilflugt til deres fælles erindringer fra deres svundne, men lykkelige barndomstid: [...] Jeg har tit tænkt på at jeg måske er dig og du bare mig. [Otto 2]: - Blir du aldrig voksen? (Sørensen 1984:140). Det understreger Otto 2.s bestræbelser på at blive selvstændig. Han ser sin lykke i den symbolske damepung, der faktisk er et hjerte (Sørensen 1984:146): det stod i Indien også for det absolutte, for intuitionen og visdommen. Derimod ser Otto ihærdig kun sin lykke i samvær med sin tvillingebror: [Otto 2.s distancerede ord] var ham så uforståelige at de føltes som et sår oven i hans hjærne. Han lod arme synke og så sig rådvild om (Sørensen 1984:145). Otto 2 forsøger tydeligt at virke meget rationale og myndig, selv i den mest absurde situation: [...] sagde han hårdnakket: - Jeg siger på forhånd: det er upraktisk! Og hele det sidste stykke vej tilbagelagde han kun ved at gå tre skridt tilbage hvergang han gik to frem (Sørensen 1984:143). I forbindelse med Otto taler Otto 2 altid noget irriteret, hårdt, bistert eller endog skamfuldt (Sørensen 1984:144ff), hvilket igen bekræfter hans uafbrudte stræben efter selvstændighed og fuldstændig afgrænsning fra sin feminine natur. Med udviklingen af handlingsforløbet bliver det dog mere og mere tydeligt, at dette ønske er uopfyldeligt på grund af protagonistens spaltning. Otto 2 opfører sig nemlig ikke sjældent på en modsat vis: pludselig begynder han at græde eller gå på en helt grotesk måde, som citeret ovenfor. Den vigtigste, men ikke endnu kulminerende afbildning af hans individuationsstræben er en høj symbolsk scene forbundet med tvillingernes billeder, hvor Otto 2 svarer på sin broders lykkelige udbrud: - Jeg er kommet for at give dig dette billede tilbage, sagde Otto og trak virkelig broderens billede frem af sin lomme og stillede det på bordet, hvor der fra nu af stod to billeder der så ens ud (Sørensen 1984:146).

7 42 Barbara Przybecka - VI LEJER ET PAR PISTOLER OG SKYDER PÅ LIV OG DØD, BRØLEDE DEN FØRSTE. - JA, VI LEGER VI HAR PISTOLER, STAMMEDE DEN ANDEN (SØRENSEN 1984:148) Alle vigtige symboler henviser til en tragisk afslutning: allerede den lille lyserøde damepung fra novellens anden betydningsdel (Sørensen 1984:141) står som farve for kærlighed eller had og (i det Gamle Egypten) for det onde og tilintetgørende. Allerede på dette vendingspunkt begynder således Otto 2.s forandring, som har sit højdepunkt i en kærlighedsscene. Scenen indføres med et kort billede af kvinden, der i måneskin ser på hver side af sig selv den samme sovende mand (Sørensen 1984:147). Månen symboliserer det feminine, milde, frugtbarhed og dannelse, men også forgængelighed. Så bliver kærlighedsscenen til en mindelse om den MYTISKE FORBINDELSE MELLEM EROS OG THANATOS den korte opfyldelse går med dagens frembrud til det alt tilintetgørende had over. Heksefiguren, der havde tryllet Fannys hjerte om til en pung er et eventyragtigt sindbillede af både de gode og de onde kræfter, således også et symbol på en afgørende fase i heltenes oplevelser. Først fortæller den rationelle kvinde: de siger hun er heks, men jeg tror ikke på hekse, men så siger hun direkte det modsatte, nemlig at Hun sagde at jeg skulle tabe pungen og gifte mig med den mand der bragte mig den igen. Kom, Otto, kirken har vist åbent nu! (Sørensen 1984:141). På denne vis understreger symbolet skæbnens magt og vigtigheden af individuationsprocessen. Samtidig understreger det dog også lignende til hjertesymbolet tvetydigheden på denne proces. Således bliver kvinden forandringens bevæggrund. Fannys mand erkender nemlig totalt sin spaltning gennem hende og bestemmer sig til definitivt at bekæmpe den. Samtidig er hun dog en forhindring af denne proces. Tallet ni, der optræder ved Fannys og Otto 2.s første møde (ni jomfruer, Sørensen 1984:144), står for fuldkommenhed, fuldendelse og død, men også for dødsrige og helvede. Ni hentyder til den uafvendelige udgang, på samme måde som den symbolske dør, ud ad hvilken tvillingerne for sidste gang går ud. Det konventionelle sindbillede dør står for en stadigvæk åben mulighed, der kun afhænger af et valg, såvel som for en overgang til en anden sfære, fx død eller sacrum. Ved hjælp af dette symbol viser Sørensen, hvor markant den næstsidste scene er: den lukkede dør står nemlig for et forbud og en skjult hemmelighed. Når Otto 2 åbner døren for at gå ud til tvekamp (med sin "anden natur") bliver det således klart, at han overskrider den vigtigste grænse. For det første bryder han en slags socialt forbud, der forhindrer individet at gennemgå individuationsprocessen. Samtidig afslører han derudover den før skjulte hemmelighed og opdager på denne vis den tragiske sandhed: han er et splittet (og ikke dobbelt) individ. Det sidste meningsfulde symbol er søvn, som danner

8 To mænd der i enhver henseende var ens (Sørensen 984:145) - Symbolers betydning 43 den allersidste etape af protagonistens udvikling, hvilken de facto også betyder fald. Denne proces må han gennemgå præcist som i begyndelsen helt alene: Kun Fanny kunne umuligt falde i søvn (Sørensen 1984:147). Den græske søvns gud HYPNOS henviser gennem sine brødre (Eros og Thanatos) til den afgørende scene af kærlighed til kvinden opstår begge brødrenes død, fordi det at være dobbelt udelukker individets udvikling. Det tragiske afsluttende billede symboliserer desuden et mislykket liv af et splittet individ i samfundet. Det føres tilbage til protagonistens manglende evne til at være knyttet til kvinden med virkelige, faste bånd. På grund af hende og igen af selve spaltningen må således begge tvillinger dø: de to mand stod lige over for hinanden med ild i øjnene. Det nytter ikke vi slås, brølede den ene, ti vi har altid været lige stærke (Sørensen 1984:148). Også den afgørende scene konstruerer forfatteren ved hjælp af groteske sproglige elementer, der igen henviser til spaltningsmotivet: - Vi lejer et par pistoler og skyder på liv og død, brølede den første. - Ja, vi leger vi har pistoler, stammede den anden (Sørensen 1984:148). Absurde sproglige figurer, som fortællingen vrimler med, viser både Sørensens evne til at opbygge en perfekt konstrueret novelle og hans forkærlighed for at bruge moderne, absurde og i dette tilfælde tragikomiske indskud, der uafbrudt skaber distance til selve handlingen og protagonisterne. Det muliggør at kalde novellen eksperimental. Disse moderne greb lader novellens afsluttende, meningsfulde ord komme til udtryk med dobbelt kraft: [...] hun satte sig midt imellem de to tvillinger og gav sig til, stykke for stykke, at rive sin kjole i stykker. - De dræbte hinanden for min skyld begge to, sagde hun henrykt til alle der tilfældigvis kom forbi (Sørensen 1984:148). Novellen "De to tvillinger" skildrer således en mislykket selvudvikling og eksistentiel tragik af den menneskelige eksistens. Selv om Otto modig tilstræber fuldendelsen og oplever sin erotiske opfyldelse, må han tabe i kampen om kærlighed og samtidig imod sin destruktive "anden natur", for hans spaltning er hverken afvendelig eller overvindelig. Ved at ødelægge en del af sig selv, tilintetgør den moderne antihelt hele sin eksistens. Ud over det symboliserer fortællingen et krampagtigt forsøg på at slå sig til tåls med den moderne virkelighed. Alternativet for ensomhed, som er den hæmmende afhængighed af den problematiske "anden", viser sig til sidst at være modstridende i sig selv og således tragisk. Sørensen understregede ofte, at kunst ikke kun skal formidle det æstetiske, men også det etiske. Det er altså både formen (det æstetiske udtryk) og indholdet (det etiske), der danner litteratur af høj kvalitet. Sådan er netop Sørensens litteratur, fordi den stimulerer modtageren til at sætte

9 44 Barbara Przybecka spørgsmålstegn ved forskellige begreber i en eksistentiel sammenhæng. I hans tekster bliver symboler til et virkeligt kommunikationsmiddel. "De to tvillinger" er et eksempel på, hvordan symboler kan genoplives i usædvanlige, moderne kontekster. Således får de en ny, inspirerende betydning. Disse greb viser Sørensens evne til at integrere det gamle i det nye, hvilket nutidigt er ifølge forfatteren meget sjældent. Det er muligt i litterær form ved hjælp af symboler. LITTERATURHENVISNINGER Andersen Michael Bruun & Peter Holst (Red.) Dansk litteraturhistorie. Bd.8. Anden del I. Den tavse generation og den nye tid. København: Gyldendal. Barlyng, Marianne & Jørgen Bonde Jensen (Red.) Både frem og tilbage. Portræt af Villy Sørensens forfatterskab. Hellerup: Spring. Battistini, Matilde Symbole i alegorie. Warszawa: Arkady. Bauer, Wolfgang et al. (Red.) Lexikon der Symbole. Mythen, Symbole und Zeichen in Kultur, Religion, Kunst und Alltag. München: Wilhelm Heyne Verlag. Bredsdorff, Thomas Sære fortaellere: hovedtræk af den ny danske prosakunst i tiåret omkring København: Gyldendal. Brøgger, Morten Cyklen i Villy Sørensens skønlitterære forfatterskab. Belyst ved kritisk anvendelse af den fænomenologiske metode. Odense: Cand.-mag.- speciale. Burzyńska, Anna & Michał Paweł Markowski Teorie literatury XX wieku. Podręcznik. Kraków: Znak. Christensen, Peter Fiktionens åbenhed. Samtaler med 11 danske forfattere. Charlottenlund: Dråben. Nielsen, Henrik Skov et al. (Red.) Selvskreven - om litterær selvfremstilling. Århus: Århus Universitetsforlag. Svensen, Åsfrid Orden og kaos : virkelighet og uvirkelighet i fantastisk litteratur. Oslo: Aschehoug. Sørensen, Villy Forløb. Dagbøger København: Gyldendal. Sørensen, Villy Perioder. Dagbøger København: Gyldendal.. Sørensen, Villy På egne veje. Erindring, kommentar, polemik. København: Gyldendal. Sørensen, Villy Sære historier, Viborg: Gyldendal. Sørensen, Villy Talt. Et interview ved Finn Hauberg Mortensen. København: Gyldendal. Sørensen, Villy Tilløb. Dagbøger København: Gyldendal.

Mikkel Christian Rahbek, 3.y, Gammel Hellerup Gymnasium Pandoras Æske

Mikkel Christian Rahbek, 3.y, Gammel Hellerup Gymnasium Pandoras Æske Pandoras Æske For mere end 2000 år siden skrev Hesoid sit værk Værker og Dage, der bl.a. indeholdt myten om Pandoras Æske. Denne myte har spillet en særlig rolle igennem senere europæisk idehistorie, hvor

Læs mere

Genre Folkeeventyr Kunsteventyr

Genre Folkeeventyr Kunsteventyr Som præsten, historiefortælleren og tænkeren Johannes Møllehave forklarer i et essay med titlen "Om gæstevenskab" fra: "...når eventyret begynder med de ord: Der var engang - så følger der gerne en fortælling

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Eksempel på en god litterær artikel, 3g. To Verdener

Eksempel på en god litterær artikel, 3g. To Verdener Eksempel på en god litterær artikel, 3g To Verdener Den 3. november 1871 tager Georg Brandes med sin forelæsning, omkring hovedstrømninger i det nittende århundredes litteratur, første skridt på vejen

Læs mere

Barske. billedbøger. VIA Center for Undervisningsmidler

Barske. billedbøger. VIA Center for Undervisningsmidler Barske billedbøger VIA Center for Undervisningsmidler Barske billedbøger en vanskelig virkelighed i et billedbogsunivers Materialekassen Barske billedbøger en vanskelig virkelighed i et billedbogsunivers

Læs mere

Barndommens gade (1942) af Tove Ditlevsen (1917-1976)

Barndommens gade (1942) af Tove Ditlevsen (1917-1976) Barndommens gade (1942) af Tove Ditlevsen (1917-1976) Roman: kom 1943 Sat musik til (Anne Linnet) + filmatisering af romanen 1986 Strofer: 7 a 4 vers ialt 28 vers/verslinjer Krydsrim: Jeg er din barndoms

Læs mere

BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER

BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER PÅ JAGT Igennem de seneste år er det blevet mere og mere åbenlyst, hvor vigtigt det er at arbejde med læseforståelse, når vi snakker om indholdet i vores læseundervisning.

Læs mere

Den vandrette og den lodrette akse.

Den vandrette og den lodrette akse. Den vandrette og den lodrette akse. En tilgang til tilværelsen, som måske kan gøre det lettere at blive bevidst om forskellige aspekter af livet, er ved at se på den vandrette og den lodrette akse. Det

Læs mere

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig?

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Sådan finder du ud af om din nye kæreste er den rigtige for dig. Mon han synes jeg er dejlig? Ringer han ikke snart? Hvad vil familien synes om ham? 5. november

Læs mere

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres.

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. En workbook dit kærlighedsliv vil elske. De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. 1 Om Christiane Jeg hjælper mennesker med at overkomme frygt og

Læs mere

Læsning. Prædikeren kap 3.

Læsning. Prædikeren kap 3. 02-01-2015 side 1 Prædiken til midnatsgudstjeneste 2014. Christianshede Læsning. Prædikeren kap 3. Alting har en tid, for alt, hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt. En tid til at fødes, en tid

Læs mere

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække.

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 1. april 2013 kl. 11.00. Egil Hvid-Olsen Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. Salmer. DDS 234 Som forårssolen morgenrød. DDS 241 Tag det sorte kors fra graven!.

Læs mere

YDMYGHEDENS OG STOLTHEDENS ATTITUDER

YDMYGHEDENS OG STOLTHEDENS ATTITUDER Luk 18,9-14 s.1 Prædiken af Morten Munch 11. s. e. trinitatis / 11. august 2013 Tekst: Luk 18,9-14 YDMYGHEDENS OG STOLTHEDENS ATTITUDER En karikatur? På bjerget Montmartre (martyrbjerget) i Paris finder

Læs mere

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14.

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. 1 Julen var noget, der skete engang. Et barn blev født I Betlehem et menneske, der blev til fryd og fred for alle, selv for os, der lever i dag. Julen er en drøm. En drøm

Læs mere

Du bliver hvad du tænker SELVVÆRD SELVINDSIGT SELVTILLID SUCCES

Du bliver hvad du tænker SELVVÆRD SELVINDSIGT SELVTILLID SUCCES Du bliver hvad du tænker SELVVÆRD SELVINDSIGT SELVTILLID SUCCES Indholdsfortegnelse Forord 4 1. Selvindsigt en gave du selv skal finde! 7 2. Mentale principper for dine tanker og handlinger 10 Princippet

Læs mere

04.05.2012 INTERVIEW MED MICHAEL WÜRTZ OVERBECK_MODTAGER AF PUBLIKUMSPRISEN 2012

04.05.2012 INTERVIEW MED MICHAEL WÜRTZ OVERBECK_MODTAGER AF PUBLIKUMSPRISEN 2012 04.05.2012 INTERVIEW MED MICHAEL WÜRTZ OVERBECK_MODTAGER AF PUBLIKUMSPRISEN 2012 Michael Würtz Overbeck VINDEREN AF PUBLIKUMSPRISEN 2012 PÅ ÅRHUS Michael Würtz Overbeck modtog onsdag d. 25. april Publikumsprisen

Læs mere

En kamp mod tiden - analyse af S. U. Thomsens digt uden titel, her betegnet For hver rose vi om natten føjer til livet

En kamp mod tiden - analyse af S. U. Thomsens digt uden titel, her betegnet For hver rose vi om natten føjer til livet En kamp mod tiden - analyse af S. U. Thomsens digt uden titel, her betegnet For hver rose vi om natten føjer til livet For hver rose vi om natten føjer til livet, / trækker dagen en sorgløs fortolkning

Læs mere

Det eksistentielle perspektiv

Det eksistentielle perspektiv Det eksistentielle perspektiv 'Det eksistentielle' handler om at være til. Det kan lyde banalt: enten er man vel til eller også er man ikke? Men vi er ikke bare, vi har det altid på bestemte måder. Dels

Læs mere

Debat mellem professor Peter Gøtzsche og psykiater Henrik Day Poulsen. Markeringen "..." angiver at sætningen bliver afbrudt eller fortsat senere.

Debat mellem professor Peter Gøtzsche og psykiater Henrik Day Poulsen. Markeringen ... angiver at sætningen bliver afbrudt eller fortsat senere. Debat mellem professor Peter Gøtzsche og psykiater Henrik Day Poulsen Skrevet af Johnny Boesen http://www.bedremedicin.dk/ Det følgende er en afskrift at en debat mellem Peter

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13.

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. 1 Konfirmation 2015. Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. For mange år siden var der nogle unge fra en kirkelig forening, der havde lavet en plakat med teksten Jesus er

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække Salmer DDS 68: Se, hvilket menneske DDS 649: Skal fri og frelst

Læs mere

Hvilke ord 'trigger' dine kunder?

Hvilke ord 'trigger' dine kunder? Hvilke ord 'trigger' dine kunder? Af Rikke Moos, Webskribenten Du kender talemåden: vælg dine ord med omhu. Et fornuftigt råd, der er værd at følge, hvis du vil undgå at blive misforstået af andre. Men

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

Fra problem til fortælling Narrative samtaler. www.dispuk.dk anetteholmgren@dispuk.dk

Fra problem til fortælling Narrative samtaler. www.dispuk.dk anetteholmgren@dispuk.dk Fra problem til fortælling Narrative samtaler www.dispuk.dk anetteholmgren@dispuk.dk Denne dag er ambitiøs Forskellene (post-strukturalistisk filosofi) Fortællingen (Narrativ teori) Traumet (Hukommelse

Læs mere

Pige med mobil. Introduktion

Pige med mobil. Introduktion Titel: Pige med mobil Instruktion: Anja Kvistgaard Produktionsår: 2005 Længde: 38 min. Målgruppe: Folkeskolens mellemtrin Undervisningstimer: 2 3 Pige med mobil Af Bettina Buch Introduktion Pige med Mobil

Læs mere

Så blev det aften og det blev morgen, den sjette dag.

Så blev det aften og det blev morgen, den sjette dag. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 16/3-14 Kirkedag: 3.s.i fasten/b Tekst: Mk 9,14-29 Salmer: SK: 28 * 388 * 182 * 660 * 192,9 * 670,1+4 LL: 28 * 182 * 660 * 192,9 * 670,1+4 Så blev det

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

TIR NAN OG DØDEN SOM EN OVERGANG

TIR NAN OG DØDEN SOM EN OVERGANG Tir Nan Og Punkt 1 Se filmen Punkt 2 Tal om filmen i gruppen TIR NAN OG DØDEN SOM EN OVERGANG Punkt 3 Læs om forskellige opfattelser af hvad der sker, når vi dør i teksterne nedenfor. Svar på de spørgsmål,

Læs mere

Salmer: 614 Far, verden, far vel (dansk visemel.)

Salmer: 614 Far, verden, far vel (dansk visemel.) Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31 Salmer: 614 Far, verden, far vel (dansk visemel.) 307 Gud Helligånd, vor igenføder 696 Kærlighed er lysets kilde 321 O kristelighed 438 Hellig, hellig,

Læs mere

Skab virksomhedens autentiske identitet gennem medarbejderne

Skab virksomhedens autentiske identitet gennem medarbejderne Skab virksomhedens autentiske identitet gennem medarbejderne 4 5 Skab virksomhedens autentiske identitet gennem medarbejderne Når en buschauffør begynder at bruge sin egen person bag rattet, skaber han

Læs mere

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes Påskedag Det er påskemorgen, det er glædens dag vi samles i kirken for at markere kristendommens fødsel. For det er hvad der sker i de tidlige morgentimer kristendommen fødes ud af gravens mørke og tomhed.

Læs mere

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation.

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Du og jeg, Gud 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Den grund, du har i dåben lagt, dit stærke ja til svage, bekræfter du, skal stå ved magt i dag og alle dage. Evangelieteksten til 1.søndag efter

Læs mere

Vis respekt for hinandens grundlæggende behov og forskelle. Tag begge ansvar for relationen, såvel som for opståede konflikter

Vis respekt for hinandens grundlæggende behov og forskelle. Tag begge ansvar for relationen, såvel som for opståede konflikter Par Hvad kan vi selv gøre? I det følgende er givet en række eksempler og retningslinjer for, hvad I selv kan gøre for at forebygge typiske problematikker i jeres parforhold. Blot det, at efterleve nogen

Læs mere

Den gode overgang om at komme godt afsted og sikkert frem. Af Cand. Psych. Inge Schoug Larsen

Den gode overgang om at komme godt afsted og sikkert frem. Af Cand. Psych. Inge Schoug Larsen Den gode overgang om at komme godt afsted og sikkert frem Af Cand. Psych. Inge Schoug Larsen Kære Nicolai Nu kan jeg ikke lege med dig mere, for jeg er startet herovre på fritidsordningen. Ha det godt

Læs mere

Ishøj Teaters tilbud om dramaundervisning i indskolingen

Ishøj Teaters tilbud om dramaundervisning i indskolingen Ishøj Teaters tilbud om dramaundervisning i indskolingen 3 workshops der handler om sociale kompetencer, empati, følelser og forskellige udtryksformer. Teatereventyr er en fortælleform der inddrager børnene

Læs mere

Grundbogen til Sidste Søndag

Grundbogen til Sidste Søndag Hvad er rollespil I dette kapitel vil vi forklare lidt omkring hvad rollespil er. Først vil vi forsøge at definere rollespil (en svær opgave), og derefter har vi et afsnit skrevet specielt til forældrene

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

Kristuskransen forklaring på perlerne

Kristuskransen forklaring på perlerne Kristuskransen forklaring på perlerne Gudsperlen Guds perlen, er Kristuskransens start. Guds perlen er den store guldfarvede perle. Guds perlen er Kristuskransens start og slutning. Du har måske allerede

Læs mere

TIR NAN OG DØDEN SOM EN OVERGANG

TIR NAN OG DØDEN SOM EN OVERGANG DØDEN SOM EN OVERGANG OPGAVE TIL: TIR NAN OG PUNKT 3 Hvad sker der, når vi dør? Døden er fravær af liv. Livet er en forudsætning for døden. Det, der ikke er eller har været i live, kan heller ikke dø.

Læs mere

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C Trøjborg 29. juni 2009 Kære 9. årgang. En tøjklemme. Ja, sådan ser den ud den er blevet lidt gammel og grå lidt angrebet af vejr og vind den er blevet brugt meget. I kender alle sammen tøjklemmer, nogle

Læs mere

En refleksionsøvelse om identitet og normer bl.a. med diskussion af en tegnefilm, der handler om at vokse op og være tro mod sig selv.

En refleksionsøvelse om identitet og normer bl.a. med diskussion af en tegnefilm, der handler om at vokse op og være tro mod sig selv. 1 At være sig selv Materielle Tid Alder A8 45 min 10-12 Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, normer, skolemiljø Indhold En refleksionsøvelse om identitet og normer bl.a. med diskussion af en tegnefilm, der

Læs mere

Kristi liv. Det tror vi

Kristi liv. Det tror vi Studie 1 Guds ord 9 Åbne spørgsmål Har du nogensinde skullet sende en besked til en anden, hvor det ikke er lykkedes pga. en kommunikationsfejl? Hvordan føltes det? Del historien. Forestil dig, at du har

Læs mere

dit selvværd Guide Sådan styrker du Guide: Guide: 5 veje til et bedre selvværd Vil du læse mere? sider

dit selvværd Guide Sådan styrker du Guide: Guide: 5 veje til et bedre selvværd Vil du læse mere? sider Foto: Iris Guide Maj 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 16 sider Guide: Sådan styrker du dit selvværd Guide: 5 veje til et bedre selvværd Vil du læse mere? Styrk dit selvværd INDHOLD I DETTE

Læs mere

Målet med projektet er tredelt:

Målet med projektet er tredelt: Forord Denne antologi er et led i et større»giv dig rig«-projekt, som har været to år undervejs, og som søsættes i 2010. Forhåbentlig sætter projektet og dets elementer sig længerevarende spor. Jesus udfordrer

Læs mere

Ilse Wilmot. Ilse Wilmot. over LEVE MED EN ALKOHOLIKER. - mit liv med Jacob Haugaard GADS FORLAG

Ilse Wilmot. Ilse Wilmot. over LEVE MED EN ALKOHOLIKER. - mit liv med Jacob Haugaard GADS FORLAG Ilse Wilmot AT over LEVE MED EN ALKOHOLIKER GADS FORLAG Ilse Wilmot AT over LEVE MED EN ALKOHOLIKER - mit liv med Jacob Haugaard Ilse Wilmot At overleve med en alkoholiker mit liv med Jacob Haugaard Bogen

Læs mere

Ilse Sand. Sig ordentligt. farvel

Ilse Sand. Sig ordentligt. farvel Ilse Sand Sig ordentligt farvel 1 Sig ordentligt farvel! Denne vejledning må gerne kopieres og foræres til familie og venner. Forord Mange problemer skyldes brudte relationer, som man ikke har fået sagt

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

INDHOLD. I INTRO side 2

INDHOLD. I INTRO side 2 INDHOLD I INTRO side 2 II DIGTETS KENDETEGN side 3 Digtet side 4 Digtets indhold side 5 Digtets fortæller side 5 Digtets form side 6 Digtets lyd side 8 Digtets sprog side 19 Digtets helhed side 24 III

Læs mere

Hvem skal lede fællesskaberne? Af Cand phil Kirstine Andersen

Hvem skal lede fællesskaberne? Af Cand phil Kirstine Andersen Kompashuset ApS, Klavs Nebs Vej 25, 2830 Virum Tlf 45 83 92 83, ka@kompashuset.dk, www.kompashuset.dk Kronik JP 8 juni 05 Hvem skal lede fællesskaberne? Af Cand phil Kirstine Andersen Den danske ligheds-

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil.

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil. Post 1 Velkommen til... I skal nu på et dilemmaløb, hvor I vil opleve, hvordan det er at være dreng i Afrika. I får her starten på en historie. Læs den højt for hinanden og beslut derefter i fællesskab,

Læs mere

Nu! Den mest ambitiøse og mægtige af fyrsterne er uden tvivl den skrupelløse prins Dheluu...

Nu! Den mest ambitiøse og mægtige af fyrsterne er uden tvivl den skrupelløse prins Dheluu... Meirrion, galaksens hovedstad og handelscentrum, er nu overtaget af Trebanden bestående af førende handelsfyrster... Herfra kontrolleres tilværelsen for milliarder af intelligensvæsner... Den mest ambitiøse

Læs mere

I landet med den store ordfabrik

I landet med den store ordfabrik I landet med den store ordfabrik Af Agnés de Lestrade og Valeria Docampo På dansk v/dal Michaelsen En meget poetisk billedbog, der sætter fokus på sprog og ord. Den får os til at tænke over alt det, der

Læs mere

Gør din tekst klar Fremgangsmåde Mads Marius GØR DIN TEKST KLAR FREMGANGSMÅDE. Skrevet af: Mads Marius

Gør din tekst klar Fremgangsmåde Mads Marius GØR DIN TEKST KLAR FREMGANGSMÅDE. Skrevet af: Mads Marius GØR DIN TEKST KLAR FREMGANGSMÅDE Skrevet af: Mads Marius Credits går til: Christina Pontoppidan for informationerne fra sin bog Gør Teksten Klar 1 Indholdsfortegnelse Inden du skriver... s. 3 Første møde

Læs mere

G UDDRA m ø b e r g s f o r l a g

G UDDRA m ø b e r g s f o r l a g m ø b e r g s f o r l a g UDDRAG Indhold forord 7 INDLEDNING 9 12 Fællestræk 15 Er du også særligt sensitiv? 16 Forskningen bag Overstimulering 17 18 Hvad er stimulering? 18 Tilpas stimulering 21 Kilder

Læs mere

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede):

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til fredskultur Første eksempel Anna på 5 år kommer stormende ind til

Læs mere

Beck Depression Inventory (BDI)

Beck Depression Inventory (BDI) Psykiatrisk Forskningsenhed Hillerød Beck Depression Inventory (BDI) På følgende liste skal De i hver gruppe fra 1 til 21 finde det udsagn, der passer bedst til Deres tilstand for øjeblikket og sætte kryds

Læs mere

Jeg blev meget, meget stille

Jeg blev meget, meget stille Artikel, Sophia og Phillip, Familier med kræftramte børn, familieportræt, søskendevinkel Rettet Jeg blev meget, meget stille Søskende til børn der har fået kræft kan ende med at gøre sig selv usynlige.

Læs mere

Seksuelle krænkeres barrierer

Seksuelle krænkeres barrierer Seksuelle krænkeres barrierer - mod at gennemføre et seksuelt overgreb på et barn Af psykolog Kuno Sørensen / Red Barnet Fire forhåndsbetingelser Det er en udbredt misforståelse, at seksuelle overgreb

Læs mere

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så Vi skal ud og sejle Det har regnet meget de sidste par dage, og især i nat er der kommet meget vand, sagde far ved middagsbordet. Selv om det ikke regner nu, beslutter jeg mig for at blive inde og lege.

Læs mere

Appendiks 6: Universet som en matematisk struktur

Appendiks 6: Universet som en matematisk struktur Appendiks 6: Universet som en matematisk struktur En matematisk struktur er et meget abstrakt dyr, der kan defineres på følgende måde: En mængde, S, af elementer {s 1, s 2,,s n }, mellem hvilke der findes

Læs mere

Gid han var død af noget andet

Gid han var død af noget andet Gid han var død af noget andet Gid han var død af noget andet. Sådan havde jeg det. Som om jeg ikke havde ret til at sørge og græde, fordi min stedfar havde drukket sig selv ihjel, og ikke var død af en

Læs mere

NORDEN I BIO 2007 FILM: FÖRÄLDRAMÖTET (Sverige, 2003) DANSK TEXT

NORDEN I BIO 2007 FILM: FÖRÄLDRAMÖTET (Sverige, 2003) DANSK TEXT Sidan 1 av 12 NORDEN I BIO 2007 FILM: FÖRÄLDRAMÖTET (Sverige, 2003) DANSK TEXT 0 1 FORÆLDREMØDET 2 Man løser ikke problemerne ved at stikke af. Man må tale om det. 3 Selv om det kan være hårdt. 4 - Gør

Læs mere

6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00

6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00 6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00 Salmer: Hinge kl.8.30: 422-417/ 488-372 Vinderslev kl.9.30: 422-417- 515/ 488-428- 372 Thorning kl.11: 422-417-

Læs mere

Nina Christensen Hvad er det børnelitteraturen kan?

Nina Christensen Hvad er det børnelitteraturen kan? Nina Christensen Hvad er det børnelitteraturen kan? Kursus for bogstartbiblioteker 4. november Høje Taastrup 6. november Randers 1.Forskning 2.Formidling 3.Forfatterskole 4.Bibliotek Master i Børnelitteratur

Læs mere

appendix Hvad er der i kassen?

appendix Hvad er der i kassen? appendix a Hvad er der i kassen? 121 Jeg går meget op i, hvad der er godt, og hvad der ikke er. Jeg er den første til at træde til og hjælpe andre. Jeg kan godt lide at stå i spidsen for andre. Jeg kan

Læs mere

Genreforløb Gentofte bibliotekerne

Genreforløb Gentofte bibliotekerne Genreforløb Gentofte bibliotekerne Eventyr: Vi læste Prinsessen på ærten og Pandekagen (remseeventyr) Eventyr kan opdeles i 2 grupper: Folke-eventyr og kunst-eventyr: Folkeeventyr har eksisteret i flere

Læs mere

ROLLE AF MARIANNE HARTZ THOMAS OG DORTHE LA COUR

ROLLE AF MARIANNE HARTZ THOMAS OG DORTHE LA COUR ROLLE AF MARIANNE HARTZ THOMAS OG DORTHE LA COUR Det er først for nylig, at mænd er beg yndt at reflektere over deres køn. Drenge og mænd er historisk set ikke opdraget til at skulle tale om maskulinitet,

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

Dramaøvelser. -Workshop for lærere i forbindelse med Projekt Fata Morgana

Dramaøvelser. -Workshop for lærere i forbindelse med Projekt Fata Morgana Dramaøvelser -Workshop for lærere i forbindelse med Projekt Fata Morgana Af Henriette Rosenbeck, skuespiller og teaterlærer. Følgende er et forsøg på at beskrive en række øvelser og dialogprocesser til

Læs mere

4 trin der styrker dit Personlige & Faglige Selvværd.

4 trin der styrker dit Personlige & Faglige Selvværd. 4 trin der styrker dit Personlige & Faglige Selvværd. Hjælp til Selvhjælp til Professionel Selvudvikling Mette Alleslev 2011 Alle rettigheder er forbeholdt SamtaleAkademiet 1 Forord Om Professionelt Selvværd

Læs mere

- Få mest muligt ud af opgaveskrivningen!

- Få mest muligt ud af opgaveskrivningen! - Få mest muligt ud af opgaveskrivningen! En eksamensopgave Forarbejdet Opgaveformuleringen Disposition og layout Dokumentation Selvstændighed Abstract Vurderingskriterier Alle regler står i pjecen om

Læs mere

Svend Wiig Hansen rå figur Undervisningsmateriale 3.-7. klasse. Introduktion

Svend Wiig Hansen rå figur Undervisningsmateriale 3.-7. klasse. Introduktion Svend Wiig Hansen rå figur Undervisningsmateriale 3.-7. klasse Introduktion Svend Wiig Hansen er en dansk kunstner, som arbejdede med skulptur og maleri. Han blev født i 1922 og døde i 1997. I 1953 blev

Læs mere

Motiverende samtaler af cand. psych. Morten Hesse

Motiverende samtaler af cand. psych. Morten Hesse 1 Motiverende samtaler af cand. psych. Morten Hesse Indhold: Motiverende samtaler - hvad er det?... 1 Hvilke metoder anvender man?...3 At tale om samtalepartnerens oplevelser og følelser.... 3 At forøge

Læs mere

DET PERFEKTE LIV - EN KONFERENCE OM UNGES

DET PERFEKTE LIV - EN KONFERENCE OM UNGES DET PERFEKTE LIV - EN KONFERENCE OM UNGES FORTÆLLINGER KONFERENCE SCANDIC ODENSE 29.01.2015 KURSER & KONFERENCER KURSEROGKONFERENCER.DK DET PERFEKTE LIV - EN KONFERENCE OM UNGES FORTÆLLINGER Ungdomslivet

Læs mere

UNDERVISNINGSMATERIALE MED ØVELSER

UNDERVISNINGSMATERIALE MED ØVELSER MOBBET.DK Mobbet.dk har til formål at tilbyde en række værktøjer til modvirning af mobning i alle dens afskygninger. Projektet er støttet af Ministeriet for Børn og Undervisning. UNDERVISNINGSMATERIALE

Læs mere

Forelsket i den forkerte.

Forelsket i den forkerte. Forelsket i den forkerte. Guds gode gave Enhver der har prøvet at være forelsket véd, at det er en følelse og en stemning ud over det almindelige. Triste og grå dage bliver pludselig til dage med solskin.

Læs mere

Præstens hemmelighed

Præstens hemmelighed Den lå på bordet. Pia vidste, hun ikke måtte røre den, men det trak i hver en fiber i hendes krop for at kigge i den. Den var hendes fars og han havde udtrykkeligt fortalt, at ingen måtte åbne den, for

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

SCL - 90 -R. Navn: Eksempel på afkrydsning. Vejledning:

SCL - 90 -R. Navn: Eksempel på afkrydsning. Vejledning: SCL - 9 -R Navn: Vejledning: I skemaet er der anført en række problemer og gener, som man undertiden kan have. Læs punkterne igennem ét ad gangen og sæt derefter et kryds ved det tal, der bedst beskriver

Læs mere

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet Jalousi Jalousi er en meget stærk følelse, som mange mennesker ikke ønsker at vedkende sig, men som alle andre følelser kan den være med til at give vækst, men den kan også være destruktiv, når den tager

Læs mere

KAPTAJNEN I BLOMMETRÆET Bodil Bredsdorff

KAPTAJNEN I BLOMMETRÆET Bodil Bredsdorff Pædagogisk vejledning til KAPTAJNEN I BLOMMETRÆET Bodil Bredsdorff Udarbejdet af pædagogisk konsulent Sara Sejrskild Rejsenhus TIL LÆREREN Litteraturundervisning på mellemtrinnet skal fokuserer på genre,

Læs mere

Hvad gør du? Hvad gør du efterfølgende? Hvad siger du under samtalen til forældrene?

Hvad gør du? Hvad gør du efterfølgende? Hvad siger du under samtalen til forældrene? Du har en samtale med forældrene til Sofie på tre år. Under samtalen fortæller familien, at det altid er faderen, som bader Sofie. Faderen forguder Sofie og tiltaler hende som sin lille kæreste. Når han

Læs mere

Rosa Lund (Enhedslisten MF) 2014

Rosa Lund (Enhedslisten MF) 2014 Tale til 8. Marts Tak for invitationen. I morges hørte jeg i radioen at i dag er kvindernes dag. Kvindernes dag? nej i dag er kvindernes internationale kampdag! Jeg synes også at I dag, er en dag, hvor

Læs mere

Om at forstå ting, der er vanskelige at forstå

Om at forstå ting, der er vanskelige at forstå Om at forstå ting, der er vanskelige at forstå (under udgivelse i Døvblindenyt (Dk), aprilnummeret) Flemming Ask Larsen 2004, kognitiv semiotiker MA, rådgiver ved Skådalen Kompetansesenter, Oslo. e-mail:

Læs mere

At påvirke negative tankemønstre

At påvirke negative tankemønstre Side 1 af 6 Synopsis UEV Modul 1 At påvirke negative tankemønstre 1.Overvejelser omkring min vejlederrolle, vejledningsmetode, etik og kontrakt Vi er to vejledere, der i april måned afholder et kursus

Læs mere

SKOLEMATERIALE til teaterforestillingen Et Mærkeligt Skib

SKOLEMATERIALE til teaterforestillingen Et Mærkeligt Skib SKOLEMATERIALE til teaterforestillingen Et Mærkeligt Skib Dette skolemateriale er tænkt som et oplæg til at arbejde videre med forestillingen i fagene dansk, drama og billedkunst. Det består af nogle korte

Læs mere

Læsevejledning til Den etiske fordring, Kap. X,1(Instansen i fordringen) og XII (Fordringens uopfyldelighed og Jesu forkyndelse)

Læsevejledning til Den etiske fordring, Kap. X,1(Instansen i fordringen) og XII (Fordringens uopfyldelighed og Jesu forkyndelse) Læsevejledning til Den etiske fordring, Kap. X,1(Instansen i fordringen) og XII (Fordringens uopfyldelighed og Jesu forkyndelse) I kap. X,1 hævder Løgstrup, at vor tilværelse rummer en grundlæggende modsigelse,

Læs mere

Måske er det frygten for at miste sit livs kærlighed, der gør, at nogle kvinder vælger at blive mor, når manden gerne vil have børn, tænker

Måske er det frygten for at miste sit livs kærlighed, der gør, at nogle kvinder vælger at blive mor, når manden gerne vil have børn, tænker BØRN ER ET VALG Har det været nemt for jer at finde kærester og mænd, der ikke ville have børn? spørger Diana. Hun er 35 år, single og en af de fire kvinder, jeg er ude at spise brunch med. Nej, det har

Læs mere

RYGESTOP - 5 ting du kan gøre selv

RYGESTOP - 5 ting du kan gøre selv RYGESTOP - 5 ting du kan gøre selv www.karinnilsson.dk Trin 1 Kod din indre GPS Start med at gøre dig klart, hvad du gerne vil opnå. De fleste der kommer til mig ved alt om, hvad de gerne vil være FRI

Læs mere

Nye foredrag med Peter Lundberg KAN BOOKES NU

Nye foredrag med Peter Lundberg KAN BOOKES NU Nye foredrag med Peter Lundberg KAN BOOKES NU LIDT OM PETER LUNDBERG Billedkunstner, forfatter og foredragsholder. (F: 1955) Peter Lundbergs billedkunstneriske karriere startede i 1969, og i mange år blev

Læs mere

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Pigen, der havde blinket til mig, stod og ventede på mig ved døren. Jeg ved, at vi tilhører den samme tradition, sagde hun. Jeg hedder Brida. Jeg er ikke

Læs mere

(Critiquing på enkelsk bør ikke oversættes til kritik men til evaluering. Kritik er på engelsk criticism)

(Critiquing på enkelsk bør ikke oversættes til kritik men til evaluering. Kritik er på engelsk criticism) Billede kritik Eller nærmer billede evaluering, da kritik er negativt ladet på dansk. Man kan også kalde det billede bedømmelse der er mere dansk (Critiquing på enkelsk bør ikke oversættes til kritik men

Læs mere

Indvielsens Port. Vejen til den 3. Indvielse. Lucindra ~ 1 ~

Indvielsens Port. Vejen til den 3. Indvielse. Lucindra ~ 1 ~ Indvielsens Port Vejen til den 3. Indvielse Lucindra ~ 1 ~ Forsidebillede: Foto taget af Lucindra Udgivet september 2014. Hjemmeside: www.lucindra.dk Andre e-bøger af Lucindra: De Tre Grale - en spirituel

Læs mere

I LYSETS TJENESTE. nye religiøse og spirituelle grupper i Danmark RENÉ DYBDAL PEDERSEN

I LYSETS TJENESTE. nye religiøse og spirituelle grupper i Danmark RENÉ DYBDAL PEDERSEN I LYSETS TJENESTE nye religiøse og spirituelle grupper i Danmark RENÉ DYBDAL PEDERSEN I N D H O L D Forord.............................................................5 1. At definere det nye...........................................11

Læs mere

Konflikthåndtering. - Inspiration fra en anden kultur. Af Else Tranberg

Konflikthåndtering. - Inspiration fra en anden kultur. Af Else Tranberg Konflikthåndtering - Inspiration fra en anden kultur Af Else Tranberg I oktober måned deltog to konsulenter fra Cubion i et seminar i Kenya. Temaet var tilgange til konfliktarbejde og konflikthåndtering.

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere