TO MÆND DER I ENHVER HENSEENDE VAR ENS (Sørensen 1984:145)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TO MÆND DER I ENHVER HENSEENDE VAR ENS (Sørensen 1984:145)"

Transkript

1 FOLIA SCANDINAVICA VOL. 11 POZNAŃ 2010 TO MÆND DER I ENHVER HENSEENDE VAR ENS (Sørensen 1984:145) - SYMBOLERS BETYDNING I VILLY SØRENSENS NOVELLE DE TO TVILLINGER BARBARA PRZYBECKA Adam Mickiewicz University, Poznań ABSTRACT. The tragic times of the nazi regime and the Cold War showed that modern pluralism cannot be overcome. This problem is reflected in the symbolism of Villy Sørensen s short stories, which present the sphere of the unattainable and the plural nature of the world, and as such constitute an attempt to overcome the pluralism. Sørensen assigns new meanings to symbols by placing them in modern contexts, which makes the stories universal. The leitmotif of Strange Stories ( Sære historier, 1953) and Harmless Tales ( Ufarlige historier, 1955) includes: loss, disintegration, solitude, absurdity as well as the protagonist s pursuit of the desired goal. Sørensen s protagonists pursue the unattainable and the lost, a goal which in itself is both destructive and circular, however dependent on the protagonists choices. Consequently, Sørensen s protagonists gain the status of modern homines viatoris in complicated times. A close reading analysis of The Two Twins ( De to tvillinger, 1952) shows how Sørensen s approach towards the concept of a symbol is used to express the most fundamental problems of his times. A further analysis focuses on the universality of the story and examines the relevance of its symbolism within the context of current problems. PROVOKATIV (POST)MODERNE ABSURDITET Den sidste fortælling fra samlingen "Sære historier" skrev Sørensen i sommeren "De to tvillinger" behandler som mange

2 To mænd der i enhver henseende var ens (Sørensen 984:145) - Symbolers betydning 37 andre tekster, fx "Duo" eller "Silvanus af Nazareth" fra samme bind, Sørensens centrale spaltningsmotiv. Således kan man sige, at novellen vedrører ontologiske og psykologiske spørgsmål. Historien "De to tvillinger" er desuden frem for alt, som andre Sørensens historier, præget af PROVOKATIV (POST)MODERNE ABSURDITET. Af den grund fremhæver jeg også novellens æstetiske og eksperimentelle aspekt. Det er et træk, som ingen af de kendte litteraturforskere for alvor har lagt vægt på. Min næranalyse af novellen viser, at den kan læses ved hjælp af dens symboler og andre elementer som meget mere end bare en action-historie eller magisk konstruktion. Sørensen betragtede symbolkategorien på en moderne måde, ved at genoplive symboler i nye kontekster. Således er teksten både udtryk for ET MODERNE HOMO VIATOR i komplicerede tider og for forfatterens sproglige behændighed. Anledningen til fortællingen var undtagelsesvis ikke forfatterens drømmeverden, men hans tidligere notits, der skulle være en parodi på Søren Kierkegaards "Collisioner", dvs. frygtelige moralsk-religiøse konflikter (Sørensen 2000:69). Sørensens Collision, som han har noteret, handler om en slags sisyfosarbejde forbundet med at flytte cykelstativer. Novellen viser tydeligt, at han byggede den direkte på denne skitse, fra tid til anden ved at bruge præcist de samme formuleringer fra skitsen. Så kan man med rette sige, at kun den sidst skrevne af de sære historier, [...] ses at gå tilbage til en "idé" (Sørensen 2000:69). "De to tvillinger" udmærker sig ved en fremragende sproglig konstruktion, som selve titlen henviser til. Selv om Sørensen ikke bruger et utal af symboler i sine historier, fremhæves de særligt, især i denne fortælling, ved hjælp af deres stadige gentagelse. Ved disse gentagelser danner forfatteren EN NETAGTIG STRUKTUR. På denne vis bliver symbolerne i fortællingen "De to tvillinger" til en formidler af en overordnet betydning. Den sidstnævnte kan man betegne som en myte (der er en sammenblanding af symboler og arketyper) om en (tabt) verdens ur-enhed og om en dybt savnet individuation. Novellens struktur er - omvendt end i "Det ukendte træ" fra samme bind eller "Den gamle ejendom" fra "Ufarlige historier" (1955) - udelukkende præget af det horisontale. Den horisontale struktur kommer ikke mindst til udtryk i den symbolske vej, som hovedpersonerne bevæger sig på. Vejen modsvarer karakterernes liv, som består af fire etaper. Den udadtil enormt simple handling skildrer en næsten symbiotisk sameksistens af tvillingerne, der i hver henseende ligner hinanden til forveksling - de har det samme navn og deres liv beskrives i teksten følgende: [...] det blev siden deres skæbne at blive blandet sammen (Sørensen 1984: 137). Protagonisternes anden og afgørende livsfase begynder med en scene, hvor de udveksler billeder af hinanden og tager afsked på grund af deres triste erfaring: de kunne nemlig ikke finde arbejde som DOBBELTGÆNGERE. I den triste, ensomme virkelighed bliver den første tvillingebror

3 38 Barbara Przybecka cykelstativflyttemand (Sørensen 1984: 139), hvorimod den anden, der arbejder som regnvandsmåler, finder en damepung på gaden. Efter at have længe ventet på at møde ejeren, giver han hende damepungen tilbage. På den måde bliver den pæne kvinde (der hedder Fanny) fra et fotografi, som han fandt i pungen, hans forlovede. De flytter efter hendes ønske til byen, hvor hans bror lever. Den fjerde og kulminerende fase begynder med tvillingernes sammentræf, der resulterer i en konflikt. Det forekommer læseren, at konflikten mildnes om natten, som alle tre karakterer tilbringer sammen i et værelse (de forlovede for første gang). Om morgenen opdager en af tvillingerne dog, at hans forlovede ved en fejltagelse kysser den anden. Derpå går hadefyldte tvillingebrødre ud og skyder hinanden i en tvekamp ihjel. Ved sammenfletningen af protagonisternes veje lukker Sørensen tekstens struktur på en horisontal vis. Det er dog frem for alt den sproglige side, der danner en så konsekvent struktur på teksten og løsriver læseren fra sin sædvanlige tankegang (Barlyng & Jensen 2002:61). SPALTNING SOM ET GRUNDLÆGGENDE MØNSTER FOR ALLE SØRENSENS NOVELLER "De to tvillinger" er den strukturelle akse af teksten. Det centrale symbol to, der allerede i titlen optræder to gange 1, bruges først som pleonasme og fungerer som et ordspil, der også skal stimulere til eftertanke. Det betyder fordobling, deling, modsætning, konflikt eller ligevægt. To kan desuden stå for bevægelse, der sætter udvikling i gang. Tvillinger symboliserer på denne vis dualisme af den menneskelige identitet. Forfatteren henviser således fra begyndelsen af til, at novellen handler om et splittet individ, hvis indre splittelse bevæger det frem mod en selvudvikling. Samtidig forhindrer splittelsen dog en overvindelse af konflikten. Både titelen og novellens motiver henviser til folkeeventyret "Tvillingbrødrene", fra senmiddelalderen (Brøgger 1997:28). Tvillingernes fælles navn Otto understreger det ledende motiv af IDENTITETS DUALISME, og ikke af tvillingernes fordobling, der ville have vist sig problematisk allerede fra begyndelsen af. Spaltninsmotivet bliver endnu tydeligere, når man trækker paralleller tilbage til Andersens roman "O.T." (1836). Romanens hovedperson Otto Thostrup forælsker sig i to søstre af hans ven Vilhelm. Hans navn minder ud over det om kombinationen Wilhelm- Vilhelmine fra Sørensens anden novelle med SPALTNINGSTEMA: "Duo". Otto Thostrup er et splittet menneske, præcist som Sørensens protagonist fra "De to tvillinger". Navnet Otto, der er et palindrom (som Fif fra "Tigrene"), tyder på, at brødrene er en og samme person, hvilket bekræftes flere steder i selve 1 Mere sigtbar i den gammeldanske form tve (here: tve tvillinge), der stadigvæk findes i nogle ord, fx tvekamp, tvetydig etc.

4 To mænd der i enhver henseende var ens (Sørensen 984:145) - Symbolers betydning 39 teksten: Otto havde rejst sig og lige over for hinanden stod to mænd der i enhver henseende var ens (Sørensen 1984:145). Som Jørgen Bonde Jensen peger på, bliver navnet Otto desuden læst fra midten til toto (Brøgger 1997:28). I handlingsforløbet præsenteres dette emne meget tydeligt (jo "længere" i handlingsforløbet, des tydeligere bliver emnet) ved hjælp af attributter, adverbier og substantiver som: to, tvillinge, bægge (Sørensen 1984:143), ens, samme, hinanden, lige, både og, dobbelt, sammen, tilfælles, der optræder på næsten hver side af novellen (tit flere gange på en side) i alle mulige kombinationer. Et godt eksempel er en sætning med to af de ovennævnte figurer, der gentages fire gange efter hinanden og to andre af disse figurer (hinanden og bægge) lyder: Og som det var at vente af de to der jo altid havde været hinandens ligemand, ramte de bægge lige godt og segnede lige døde om (Sørensen 1984:148, fremhævet af B.P.). På spaltningsmotivet peger Sørensen alene med ordene to og bægge 41 gange i novellen (derunder med bægge to tre gange), hvorimod to og bægge alene optræder på den anden side 9 gange. I handlingsforløbet viser det sig betydningsfuldt, hvilke afsnit der er mest præget af de ovennævnte ord. I tvillingernes samværscener, hvor der er mange af disse figurer, kommer spaltningen således tydeligst til syne. Dette STILISTISKE GREB markerer desuden alle overgangsfaser i teksten: i brødrenes afskedsscene vises spaltningen for eksempel ikke kun på det kompositionelle, men også på det stilistiske plan og på selve handlingsniveauet: [...] forærede de hinanden et billede af sig selv, derpå sagde de bægge farvel, ti de sagde jo altid det samme, og gik hver til sit verdenshjørne, dog vendte de sig endnu adskillige gange om for at vinke til hinanden og det på nøjagtig de samme tidspunkter (Sørensen 1984:138). I beskrivelsen af to midterfaser af protagonisternes liv bruges de før anførte figurer derimod næsten ikke (i Otto-Fanny scenen overhovedet ikke). I overført betydning understreger det protagonistens stræben efter selvudvikling der også sker ved hjælp af kærlighed og distancering fra hans "dobbeltgænger". Hvor svært det er at opfylde dette ønske, viser en enorm stærk binding af den "gamle" Ottos natur til den nye, som forfatteren fremstiller ved at lade protagonisten gentage hele sætninger i træk. Særlig stærkt - og konsekvent indtil den sidste scene - hænger den ensomme Otto på sin "gamle" natur: [...] skønt han meget sagtmodigt sagde, to gange, i erindringen om sin tvillingebror: Undskyld, det var cykelstativet, undskyld, det var cykelstativet (Sørensen 1984:139). Det tragiske indhold korresponderer med den perfekt opbyggede struktur. Derfor er kulmineringen på spaltningsproblemet i sidste afsnit på samme tid en begyndelse og en udgang af den splittede eksistens (og selve novellen). Udtrykket de to tvillinger fra første sætning, der erstattes i 2. og 3. protagonisternes livsfase med tvillinger, brødre eller Otto, optræder igen først i sidste afsnit i den næstsidste sætning. Udtrykket bliver således til et symbol på en mislykket individuationsproces.

5 40 Barbara Przybecka Individet kommer i sidste ende på trods af alle sine krampagtige forsøg på at blive selvstændig tilbage til den fatale urtilstand. Denne gang afløses den dog totalt. Spaltning er ikke kun et grundmotiv for denne fortælling, men et grundlæggende mønster for alle Sørensens noveller. Spaltningen skal komme til udtryk i værkets komposition, tematik, handling og sprog kun på denne vis dannes en forudsætning for en autentisk virkelighedsoplevelse. Således bliver splittelsen paradoksalt til en struktur, der danner harmoni og afbilder en ur-enhed. Som sagt findes der ikke noget alternativ til spaltningen: protagonisten oplever således kun en tilnærmelse til det efterstræbte. Hver af de symbolske tvillinger står for en anden menneskelig natur. Dog er de ikke direkte modsætninger som det gode og det onde. Det kan forstås som en omsætning af Sørensens teori om nødvendigheden af at modsætte sig alle forenklinger og fordomme fra den dogmatiske tankemåde. I begyndelsen virker tvillingebrødrene helt identiske: de er lige stærke, de siger altid det samme på samme øjeblik og har oven i købet de samme tanker. [...] og det blev altid siden deres skæbne at blive blændet sammen står der allerede i den første sætning. Begge to betegnes som meget anstændige og beskedne og er for en vis periode lige sky. Den første tvillingebror siger undskyld flere gange i træk til alle kunder, den anden (i det følgende betegner jeg ham som Otto 2) opfører sig meget forlegent ved det første møde med Fanny, han har ventet så længe på: [...] det blev blødende rødt for hans øjne. Mon det ikke er Deres pung? stammede han og slog øjnene ned for ikke helt at miste dem (Sørensen 1984:141). Selv på vendingspunktet i protagonisternes liv findes der en forenende enhed. Det er rejsen, som de begiver sig på. Rejsen symboliserer søgning efter lykken (der viser sig at være et forskelligt begreb for hver tvilling), sandheden og udødeligheden. En vej, der er rejsens forudsætning, står også for en stræben efter forandringer, opdagelser eller initiation og det er netop INDIVIDUATIONSPROCESSEN, der tvillingerne sætter i gang med at gå hver til sit verdenshjørne (Sørensen 1984:138, fremhævet af B.P.). Faktisk er det en nødvendig overvindelses- og afgrænsningsproces, som Otto 2 skal igennem for at afskæres fra Otto og således fra hans uønskede alter ego. Det sidste element, som tvillingebrødrene har tilfælles, er deres slet lønnede og ubehagelige arbejde (Sørensen 1984:139 og 140) og det (elskede) tvillingebrors billede, der for begge to var den eneste luksusgenstand (Sørensen 1984:140), de havde hver i sit eneværelse. I samme scene kommer deres mentale forskelle dog allerede til udtryk: Otto betragter billedet gennem tårer (Sørensen 1984:140), som symboliserer det nostalgiske, drømmeriske og feminin-passive. I modsætning til det står en stræben efter det uopnåelige og det maskulin-aktive som et resultat af Otto 2.s beskæftigelse (regnvandsmåler), der er forbundet med den symbolske regn og således med himlen. Protagonisten udtrykker også disse tendenser med sin stadige søgning efter det

6 To mænd der i enhver henseende var ens (Sørensen 984:145) - Symbolers betydning 41 nye og med sin ambition: Jeg tror jeg søger en helt anden stilling (Sørensen 1984:142). Protagonistens individuationsproces sættes i gang ved indtrædelsen af det kvindelig-erotiske og livgivende vandets natursymbol, som er en ny erfaring i hans liv. Efter at have fundet en damepung, afgrænser Otto 2 sig fra hele sin fortid og således også fra Otto: billedet nævner han fra nu af med en vis distance fotografiet og erstatter billedet på en symbolsk måde med et billede af en ung pige (Sørensen 1984:140). I samme afsnit optræder for første gang navnet Otto i stedet for tvillingebror, som senere bruges samtidig om begge Ottoer. Otto 2 viser mere og mere distance: Da tog han [Otto, tilf. af B.P.] sin tilflugt til deres fælles erindringer fra deres svundne, men lykkelige barndomstid: [...] Jeg har tit tænkt på at jeg måske er dig og du bare mig. [Otto 2]: - Blir du aldrig voksen? (Sørensen 1984:140). Det understreger Otto 2.s bestræbelser på at blive selvstændig. Han ser sin lykke i den symbolske damepung, der faktisk er et hjerte (Sørensen 1984:146): det stod i Indien også for det absolutte, for intuitionen og visdommen. Derimod ser Otto ihærdig kun sin lykke i samvær med sin tvillingebror: [Otto 2.s distancerede ord] var ham så uforståelige at de føltes som et sår oven i hans hjærne. Han lod arme synke og så sig rådvild om (Sørensen 1984:145). Otto 2 forsøger tydeligt at virke meget rationale og myndig, selv i den mest absurde situation: [...] sagde han hårdnakket: - Jeg siger på forhånd: det er upraktisk! Og hele det sidste stykke vej tilbagelagde han kun ved at gå tre skridt tilbage hvergang han gik to frem (Sørensen 1984:143). I forbindelse med Otto taler Otto 2 altid noget irriteret, hårdt, bistert eller endog skamfuldt (Sørensen 1984:144ff), hvilket igen bekræfter hans uafbrudte stræben efter selvstændighed og fuldstændig afgrænsning fra sin feminine natur. Med udviklingen af handlingsforløbet bliver det dog mere og mere tydeligt, at dette ønske er uopfyldeligt på grund af protagonistens spaltning. Otto 2 opfører sig nemlig ikke sjældent på en modsat vis: pludselig begynder han at græde eller gå på en helt grotesk måde, som citeret ovenfor. Den vigtigste, men ikke endnu kulminerende afbildning af hans individuationsstræben er en høj symbolsk scene forbundet med tvillingernes billeder, hvor Otto 2 svarer på sin broders lykkelige udbrud: - Jeg er kommet for at give dig dette billede tilbage, sagde Otto og trak virkelig broderens billede frem af sin lomme og stillede det på bordet, hvor der fra nu af stod to billeder der så ens ud (Sørensen 1984:146).

7 42 Barbara Przybecka - VI LEJER ET PAR PISTOLER OG SKYDER PÅ LIV OG DØD, BRØLEDE DEN FØRSTE. - JA, VI LEGER VI HAR PISTOLER, STAMMEDE DEN ANDEN (SØRENSEN 1984:148) Alle vigtige symboler henviser til en tragisk afslutning: allerede den lille lyserøde damepung fra novellens anden betydningsdel (Sørensen 1984:141) står som farve for kærlighed eller had og (i det Gamle Egypten) for det onde og tilintetgørende. Allerede på dette vendingspunkt begynder således Otto 2.s forandring, som har sit højdepunkt i en kærlighedsscene. Scenen indføres med et kort billede af kvinden, der i måneskin ser på hver side af sig selv den samme sovende mand (Sørensen 1984:147). Månen symboliserer det feminine, milde, frugtbarhed og dannelse, men også forgængelighed. Så bliver kærlighedsscenen til en mindelse om den MYTISKE FORBINDELSE MELLEM EROS OG THANATOS den korte opfyldelse går med dagens frembrud til det alt tilintetgørende had over. Heksefiguren, der havde tryllet Fannys hjerte om til en pung er et eventyragtigt sindbillede af både de gode og de onde kræfter, således også et symbol på en afgørende fase i heltenes oplevelser. Først fortæller den rationelle kvinde: de siger hun er heks, men jeg tror ikke på hekse, men så siger hun direkte det modsatte, nemlig at Hun sagde at jeg skulle tabe pungen og gifte mig med den mand der bragte mig den igen. Kom, Otto, kirken har vist åbent nu! (Sørensen 1984:141). På denne vis understreger symbolet skæbnens magt og vigtigheden af individuationsprocessen. Samtidig understreger det dog også lignende til hjertesymbolet tvetydigheden på denne proces. Således bliver kvinden forandringens bevæggrund. Fannys mand erkender nemlig totalt sin spaltning gennem hende og bestemmer sig til definitivt at bekæmpe den. Samtidig er hun dog en forhindring af denne proces. Tallet ni, der optræder ved Fannys og Otto 2.s første møde (ni jomfruer, Sørensen 1984:144), står for fuldkommenhed, fuldendelse og død, men også for dødsrige og helvede. Ni hentyder til den uafvendelige udgang, på samme måde som den symbolske dør, ud ad hvilken tvillingerne for sidste gang går ud. Det konventionelle sindbillede dør står for en stadigvæk åben mulighed, der kun afhænger af et valg, såvel som for en overgang til en anden sfære, fx død eller sacrum. Ved hjælp af dette symbol viser Sørensen, hvor markant den næstsidste scene er: den lukkede dør står nemlig for et forbud og en skjult hemmelighed. Når Otto 2 åbner døren for at gå ud til tvekamp (med sin "anden natur") bliver det således klart, at han overskrider den vigtigste grænse. For det første bryder han en slags socialt forbud, der forhindrer individet at gennemgå individuationsprocessen. Samtidig afslører han derudover den før skjulte hemmelighed og opdager på denne vis den tragiske sandhed: han er et splittet (og ikke dobbelt) individ. Det sidste meningsfulde symbol er søvn, som danner

8 To mænd der i enhver henseende var ens (Sørensen 984:145) - Symbolers betydning 43 den allersidste etape af protagonistens udvikling, hvilken de facto også betyder fald. Denne proces må han gennemgå præcist som i begyndelsen helt alene: Kun Fanny kunne umuligt falde i søvn (Sørensen 1984:147). Den græske søvns gud HYPNOS henviser gennem sine brødre (Eros og Thanatos) til den afgørende scene af kærlighed til kvinden opstår begge brødrenes død, fordi det at være dobbelt udelukker individets udvikling. Det tragiske afsluttende billede symboliserer desuden et mislykket liv af et splittet individ i samfundet. Det føres tilbage til protagonistens manglende evne til at være knyttet til kvinden med virkelige, faste bånd. På grund af hende og igen af selve spaltningen må således begge tvillinger dø: de to mand stod lige over for hinanden med ild i øjnene. Det nytter ikke vi slås, brølede den ene, ti vi har altid været lige stærke (Sørensen 1984:148). Også den afgørende scene konstruerer forfatteren ved hjælp af groteske sproglige elementer, der igen henviser til spaltningsmotivet: - Vi lejer et par pistoler og skyder på liv og død, brølede den første. - Ja, vi leger vi har pistoler, stammede den anden (Sørensen 1984:148). Absurde sproglige figurer, som fortællingen vrimler med, viser både Sørensens evne til at opbygge en perfekt konstrueret novelle og hans forkærlighed for at bruge moderne, absurde og i dette tilfælde tragikomiske indskud, der uafbrudt skaber distance til selve handlingen og protagonisterne. Det muliggør at kalde novellen eksperimental. Disse moderne greb lader novellens afsluttende, meningsfulde ord komme til udtryk med dobbelt kraft: [...] hun satte sig midt imellem de to tvillinger og gav sig til, stykke for stykke, at rive sin kjole i stykker. - De dræbte hinanden for min skyld begge to, sagde hun henrykt til alle der tilfældigvis kom forbi (Sørensen 1984:148). Novellen "De to tvillinger" skildrer således en mislykket selvudvikling og eksistentiel tragik af den menneskelige eksistens. Selv om Otto modig tilstræber fuldendelsen og oplever sin erotiske opfyldelse, må han tabe i kampen om kærlighed og samtidig imod sin destruktive "anden natur", for hans spaltning er hverken afvendelig eller overvindelig. Ved at ødelægge en del af sig selv, tilintetgør den moderne antihelt hele sin eksistens. Ud over det symboliserer fortællingen et krampagtigt forsøg på at slå sig til tåls med den moderne virkelighed. Alternativet for ensomhed, som er den hæmmende afhængighed af den problematiske "anden", viser sig til sidst at være modstridende i sig selv og således tragisk. Sørensen understregede ofte, at kunst ikke kun skal formidle det æstetiske, men også det etiske. Det er altså både formen (det æstetiske udtryk) og indholdet (det etiske), der danner litteratur af høj kvalitet. Sådan er netop Sørensens litteratur, fordi den stimulerer modtageren til at sætte

9 44 Barbara Przybecka spørgsmålstegn ved forskellige begreber i en eksistentiel sammenhæng. I hans tekster bliver symboler til et virkeligt kommunikationsmiddel. "De to tvillinger" er et eksempel på, hvordan symboler kan genoplives i usædvanlige, moderne kontekster. Således får de en ny, inspirerende betydning. Disse greb viser Sørensens evne til at integrere det gamle i det nye, hvilket nutidigt er ifølge forfatteren meget sjældent. Det er muligt i litterær form ved hjælp af symboler. LITTERATURHENVISNINGER Andersen Michael Bruun & Peter Holst (Red.) Dansk litteraturhistorie. Bd.8. Anden del I. Den tavse generation og den nye tid. København: Gyldendal. Barlyng, Marianne & Jørgen Bonde Jensen (Red.) Både frem og tilbage. Portræt af Villy Sørensens forfatterskab. Hellerup: Spring. Battistini, Matilde Symbole i alegorie. Warszawa: Arkady. Bauer, Wolfgang et al. (Red.) Lexikon der Symbole. Mythen, Symbole und Zeichen in Kultur, Religion, Kunst und Alltag. München: Wilhelm Heyne Verlag. Bredsdorff, Thomas Sære fortaellere: hovedtræk af den ny danske prosakunst i tiåret omkring København: Gyldendal. Brøgger, Morten Cyklen i Villy Sørensens skønlitterære forfatterskab. Belyst ved kritisk anvendelse af den fænomenologiske metode. Odense: Cand.-mag.- speciale. Burzyńska, Anna & Michał Paweł Markowski Teorie literatury XX wieku. Podręcznik. Kraków: Znak. Christensen, Peter Fiktionens åbenhed. Samtaler med 11 danske forfattere. Charlottenlund: Dråben. Nielsen, Henrik Skov et al. (Red.) Selvskreven - om litterær selvfremstilling. Århus: Århus Universitetsforlag. Svensen, Åsfrid Orden og kaos : virkelighet og uvirkelighet i fantastisk litteratur. Oslo: Aschehoug. Sørensen, Villy Forløb. Dagbøger København: Gyldendal. Sørensen, Villy Perioder. Dagbøger København: Gyldendal.. Sørensen, Villy På egne veje. Erindring, kommentar, polemik. København: Gyldendal. Sørensen, Villy Sære historier, Viborg: Gyldendal. Sørensen, Villy Talt. Et interview ved Finn Hauberg Mortensen. København: Gyldendal. Sørensen, Villy Tilløb. Dagbøger København: Gyldendal.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

726-452-447-598 487-696 6.s.e.Trin. 15/7-07. 10.00. Matt. 5,20-26. Jørgen Christensen I dag vil min prædiken koncentrere sig om, hvad det betyder,

726-452-447-598 487-696 6.s.e.Trin. 15/7-07. 10.00. Matt. 5,20-26. Jørgen Christensen I dag vil min prædiken koncentrere sig om, hvad det betyder, 726-452-447-598 487-696 6.s.e.Trin. 15/7-07. 10.00. Matt. 5,20-26. Jørgen Christensen I dag vil min prædiken koncentrere sig om, hvad det betyder, når Jesus siger: Når du derfor bringer din gave til alteret

Læs mere

3. s. i fasten II 2016 Ølgod 9.00, Bejsnap , 473 til nadver

3. s. i fasten II 2016 Ølgod 9.00, Bejsnap , 473 til nadver Vi er i denne vidner til en hård kamp mellem vinteren og foråret. Bedst som vi troede, foråret havde vundet, bedst som vi vejrede forårsluft og følte forårsstemningen brede sig, og begyndte at fantasere

Læs mere

Alle Helgen B Matt 5,13-16 Salmer: Alle Helgen er en svær dag. Det er en stærk dag. Alle Helgen er en hård dag.

Alle Helgen B Matt 5,13-16 Salmer: Alle Helgen er en svær dag. Det er en stærk dag. Alle Helgen er en hård dag. Alle Helgen 2016. B Matt 5,13-16 Salmer: 754-571-552 321-551-574 Alle Helgen er en svær dag. Det er en stærk dag. Alle Helgen er en hård dag. Ja, Alle Helgen opleves forskelligt. Det er en stor mærkedag,

Læs mere

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14.

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. 1 Julen var noget, der skete engang. Et barn blev født I Betlehem et menneske, der blev til fryd og fred for alle, selv for os, der lever i dag. Julen er en drøm. En drøm

Læs mere

BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER

BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER PÅ JAGT Igennem de seneste år er det blevet mere og mere åbenlyst, hvor vigtigt det er at arbejde med læseforståelse, når vi snakker om indholdet i vores læseundervisning.

Læs mere

Barndommens gade (1942) af Tove Ditlevsen (1917-1976)

Barndommens gade (1942) af Tove Ditlevsen (1917-1976) Barndommens gade (1942) af Tove Ditlevsen (1917-1976) Roman: kom 1943 Sat musik til (Anne Linnet) + filmatisering af romanen 1986 Strofer: 7 a 4 vers ialt 28 vers/verslinjer Krydsrim: Jeg er din barndoms

Læs mere

som gamle mennesker sukkende kan sige når de har været til endnu en begravelse.. For sådan er det jo også. At nogen af os får lov at sige farvel

som gamle mennesker sukkende kan sige når de har været til endnu en begravelse.. For sådan er det jo også. At nogen af os får lov at sige farvel Juledag 2014 Af sognepræst Kristine S. Hestbech Livet har en begyndelse og en ende. Sådan er det, når man ikke tror på reinkarnation hvor alt går i ring, men tror på at livet er så ukrænkeligt og værdigt

Læs mere

0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08. 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt.

0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08. 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt. 0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt. 2 Tjene penge og leve godt. Det var 10:01:14:00 10:01:20:0 min drøm.

Læs mere

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde.

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde. Side 1 En farlig leg historien om tristan og isolde Side 2 Personer: Tristan Isolde Isolde Kong Mark Side 3 En farlig leg historien om Tristan og isolde 1 En kamp på liv og død 4 2 Isolde den skønne 6

Læs mere

25. søndag efter trinitatis II I sommer blev Jægersborg kirke malet. Vi lukkede kirken og lod håndværkerene forvandle rummet, så det nu igen er

25. søndag efter trinitatis II I sommer blev Jægersborg kirke malet. Vi lukkede kirken og lod håndværkerene forvandle rummet, så det nu igen er 25. søndag efter trinitatis II I sommer blev Jægersborg kirke malet. Vi lukkede kirken og lod håndværkerene forvandle rummet, så det nu igen er strålende hvidt. Alt der kunne tages ned blev båret ud af

Læs mere

Vi er en familie -4. Stå sammen i sorg

Vi er en familie -4. Stå sammen i sorg Vi er en familie -4 Stå sammen i sorg Mål: Børn lærer, at det er godt at stå sammen, når tingene er svære. De opmuntres til at tage hensyn, vise omsorg for og til at trøste andre. De opmuntres også til

Læs mere

Side 3.. Håret. historien om Samson.

Side 3.. Håret. historien om Samson. Side 3 Håret historien om Samson 1 Englen 4 2 En stærk dreng 6 3 Løven 8 4 Hæren 12 5 Porten 14 6 Samsons styrke 16 7 Dalila 18 8 Et nyt reb 20 9 Flet håret 22 10 Skær håret af 24 11 Samson bliver slave

Læs mere

YASMIN Jeg har noget jeg er nødt til at sige til dig. YASMIN Mine forældre har bestemt, at jeg skal giftes med min fætter.

YASMIN Jeg har noget jeg er nødt til at sige til dig. YASMIN Mine forældre har bestemt, at jeg skal giftes med min fætter. Forbudt kærlighed Manuskript 2. gennemskrivning 1 EXT - BÆNKEN. Yasmin og Oliver griner og er lykkelige Forårsaften Kl. 17:49, i en park med buske og træer i baggrunden Yasmin og Oliver sidder og holder

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 21-06-2015 Prædiken til 3.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 3.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 15,1-10.

Lindvig Osmundsen Side 1 21-06-2015 Prædiken til 3.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 3.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 15,1-10. Lindvig Osmundsen Side 1 21-06-2015 Prædiken til 3.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 15,1-10. Hvem elsker det sorte får? Hvem elsker den uregerlige dreng som aldrig kan gøre som han skal. Hvem

Læs mere

Kærligheden kommer indtil hinanden Kapitel 1 Forvandlingen Forfattere: Børnene i Børnegården

Kærligheden kommer indtil hinanden Kapitel 1 Forvandlingen Forfattere: Børnene i Børnegården Kærligheden kommer indtil hinanden Kapitel 1 Forvandlingen Forfattere: Børnene i Børnegården Der var engang et stort slot, hvor der boede en prinsesse, en konge, en dronning og en sød tjenestepige. Lige

Læs mere

7. søndag efter Trinitatis 2014, Helligsø og Hurup Mattæus 10, 24-31. Herre, lær mig at leve, mens jeg gør Lær mig at elske, mens jeg tør det, AMEN

7. søndag efter Trinitatis 2014, Helligsø og Hurup Mattæus 10, 24-31. Herre, lær mig at leve, mens jeg gør Lær mig at elske, mens jeg tør det, AMEN 7. søndag efter Trinitatis 2014, Helligsø og Hurup Mattæus 10, 24-31 Herre, lær mig at leve, mens jeg gør Lær mig at elske, mens jeg tør det, AMEN Som tiden dog går! siger vi tit. Nu er det allerede fire

Læs mere

(18) Lod og del. Om gåden og kærligheden

(18) Lod og del. Om gåden og kærligheden (18) Lod og del Om gåden og kærligheden TEKST: FØRSTE KORINTHERBREV 13 DER ER to ting, man ikke skal tale for meget om: glæde og kærlighed. At tale om dem kunne udvande øjeblikket. For når glæde og kærlighed

Læs mere

Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571

Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571 1 Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen.

Læs mere

Læsning. Prædikeren kap 3.

Læsning. Prædikeren kap 3. 02-01-2015 side 1 Prædiken til midnatsgudstjeneste 2014. Christianshede Læsning. Prædikeren kap 3. Alting har en tid, for alt, hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt. En tid til at fødes, en tid

Læs mere

Den buddhistiske tilflugt

Den buddhistiske tilflugt Den buddhistiske tilflugt Af Merete Boe Nielsen Tilflugt handler om, hvor vi søger vores lykke, og begrebet er grundlæggende i buddhismen. Det gælder for alle buddhister, ligegyldig hvilken buddhistisk

Læs mere

Surrealisme - Drømmen om en overvirkelighed

Surrealisme - Drømmen om en overvirkelighed Surrealisme - Drømmen om en overvirkelighed Undervisningsmateriale 8.-10. klasse Malerier på grænsen mellem verdener En gruppe kunstnere i 1920ernes Paris troede fuldt og fast på, at man igennem kunsten

Læs mere

Bruger Side Prædiken til Pinsedag Prædiken til Pinsedag Tekst. Johs. 14,

Bruger Side Prædiken til Pinsedag Prædiken til Pinsedag Tekst. Johs. 14, Bruger Side 1 15-05-2016. Tekst. Johs. 14, 15-21. Der er altid noget overstadigt over Pinsesøndags gudstjeneste. Det er så let at synge og i al sin glans stråler livslyset over Guds nåde. Det er centrum

Læs mere

6.s.e.trin. A. 2015. Matt 5,20-26 Salmer: 392-396-691 496-502-6 Det er hårde ord at forholde sig til i dag. Det handler om at forlige os med vores

6.s.e.trin. A. 2015. Matt 5,20-26 Salmer: 392-396-691 496-502-6 Det er hårde ord at forholde sig til i dag. Det handler om at forlige os med vores 6.s.e.trin. A. 2015. Matt 5,20-26 Salmer: 392-396-691 496-502-6 Det er hårde ord at forholde sig til i dag. Det handler om at forlige os med vores bror, det handler om tilgivelse. Og der bliver ikke lagt

Læs mere

En dag skinner solen også på en hunds røv Af Sanne Munk Jensen

En dag skinner solen også på en hunds røv Af Sanne Munk Jensen En dag skinner solen også på en hunds røv Af Sanne Munk Jensen Peter Thrane Indhold: 1. Titlen side 2 2. Sproget side 2 3. Tiden side 2 4. Forholdet til moren side 3 5. Venskabet til Julie side 3 6. Søsteren

Læs mere

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde helbredelser og skal overveje, hvad betydning den har for os

Læs mere

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig?

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Sådan finder du ud af om din nye kæreste er den rigtige for dig. Mon han synes jeg er dejlig? Ringer han ikke snart? Hvad vil familien synes om ham? 5. november

Læs mere

Du færdiggjorde det sidste år af folkeskolen og startede på gymnasiet. Der har du gået i to år nu, og det har langt fra gjort dit liv lettere.

Du færdiggjorde det sidste år af folkeskolen og startede på gymnasiet. Der har du gået i to år nu, og det har langt fra gjort dit liv lettere. Drengen 1 Du blev født. Du voksede op. Du havde en lykkelig barndom i naiv forventning om, at hele verden ville dig det godt, og at livet altid ville forblive trygt og dejligt. Så blev dine forældre skilt,

Læs mere

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil.

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil. Post 1 Velkommen til... I skal nu på et dilemmaløb, hvor I vil opleve, hvordan det er at være dreng i Afrika. I får her starten på en historie. Læs den højt for hinanden og beslut derefter i fællesskab,

Læs mere

Undervisningsmateriale 5.-7. klasse. Drømmen om en overvirkelighed. Engang mente man, at drømme havde en. stor betydning. At der var et budskab at

Undervisningsmateriale 5.-7. klasse. Drømmen om en overvirkelighed. Engang mente man, at drømme havde en. stor betydning. At der var et budskab at Drømme i kunsten - surrealisme Hvilken betydning har drømme? Engang mente man, at drømme havde en Undervisningsmateriale 5.-7. klasse stor betydning. At der var et budskab at Drømmen om en overvirkelighed

Læs mere

I den litterære artikel skal du analysere og fortolke en (eller flere) skønlitterære tekster samt perspektivere den/dem.

I den litterære artikel skal du analysere og fortolke en (eller flere) skønlitterære tekster samt perspektivere den/dem. Litterær artikel I den litterære artikel skal du analysere og fortolke en (eller flere) skønlitterære tekster samt perspektivere den/dem. Din litterære artikel skal bestå af tre dele: 1. Indledning 2.

Læs mere

Tekster: Job 5,8-16, 1 Kor 15,1-10a, Luk 18,9-14. 739 Rind nu op 54 Hvad mener I om Kristus 365 Guds kærlighed ej grænse ved 7 Herre Gud

Tekster: Job 5,8-16, 1 Kor 15,1-10a, Luk 18,9-14. 739 Rind nu op 54 Hvad mener I om Kristus 365 Guds kærlighed ej grænse ved 7 Herre Gud Tekster: Job 5,8-16, 1 Kor 15,1-10a, Luk 18,9-14 Salmer: Lem Kirke kl 9.00 739 Rind nu op 54 Hvad mener I om Kristus 365 Guds kærlighed ej grænse ved 7 Herre Gud Rødding Sognehus kl 10.30 739 Rind nu op

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13.

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. 1 Konfirmation 2015. Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. For mange år siden var der nogle unge fra en kirkelig forening, der havde lavet en plakat med teksten Jesus er

Læs mere

I blev gamle sammen, men det var fint, for I havde stadig hinanden. Så blev hun syg. Du passede hende, indtil hun døde. Og så var du pludselig alene.

I blev gamle sammen, men det var fint, for I havde stadig hinanden. Så blev hun syg. Du passede hende, indtil hun døde. Og så var du pludselig alene. Den Gamle Mand 1 Du blev født. Du voksede op. Du fik en uddannelse som lærer. Du fik en god stilling. Du blev gift. Du fik børn. Du holdt af dit arbejde. Du elskede rollen som ægtefælle og som far. Børnene

Læs mere

Bare et andet liv Jim Haaland Damgaard

Bare et andet liv Jim Haaland Damgaard Bare et andet liv Jim Haaland Damgaard Bog et af serien: Wow Hvad sker der her Side 1/6 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 : Godhed kommer efter...3 Kapitel 2 : Rigtig kærlighed er svær at finde...4 Kapitel

Læs mere

16. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 5. oktober 2014 kl Salmer: 754/434/560/217//224/439/538/536

16. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 5. oktober 2014 kl Salmer: 754/434/560/217//224/439/538/536 1 16. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 5. oktober 2014 kl. 10.00. Salmer: 754/434/560/217//224/439/538/536 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen. Første søndag i

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

Mikkel Christian Rahbek, 3.y, Gammel Hellerup Gymnasium Pandoras Æske

Mikkel Christian Rahbek, 3.y, Gammel Hellerup Gymnasium Pandoras Æske Pandoras Æske For mere end 2000 år siden skrev Hesoid sit værk Værker og Dage, der bl.a. indeholdt myten om Pandoras Æske. Denne myte har spillet en særlig rolle igennem senere europæisk idehistorie, hvor

Læs mere

Tekster: 1 Mos 11,1-9, ApG 2,1-11, Joh 14,22-31 Salmer: Pinsedag kl 9.00 synger vi

Tekster: 1 Mos 11,1-9, ApG 2,1-11, Joh 14,22-31 Salmer: Pinsedag kl 9.00 synger vi Tekster: 1 Mos 11,1-9, ApG 2,1-11, Joh 14,22-31 Salmer: Pinsedag kl 9.00 synger vi I Rødding 290 I al sin glans 286 Var I ikke 282 Apostlene 294 Talsmand 291 Du som går ud Kl 10.30 synger vi i Lihme: 290

Læs mere

YDMYGHEDENS OG STOLTHEDENS ATTITUDER

YDMYGHEDENS OG STOLTHEDENS ATTITUDER Luk 18,9-14 s.1 Prædiken af Morten Munch 11. s. e. trinitatis / 11. august 2013 Tekst: Luk 18,9-14 YDMYGHEDENS OG STOLTHEDENS ATTITUDER En karikatur? På bjerget Montmartre (martyrbjerget) i Paris finder

Læs mere

Selvkontrol. Annie Besant. www.visdomsnettet.dk

Selvkontrol. Annie Besant. www.visdomsnettet.dk 1 Selvkontrol Annie Besant www.visdomsnettet.dk 2 Selvkontrol Af Annie Besant Fra Theosophy in New Zealand (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Hvad er det i mennesket, som det ene øjeblik

Læs mere

P.E. OG Q. Jeg ved godt at min kærlighed til Q handler om mig

P.E. OG Q. Jeg ved godt at min kærlighed til Q handler om mig P.E. 1 P.E. OG Q Q er min verden Hun er derude et sted. Alene. Hun er nødt til at være alene. Jeg vil ikke kunne håndtere det, hvis hun ikke er alene. Savnet brænder i mig. En dødelig lille stjerne af

Læs mere

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes Påskedag Det er påskemorgen, det er glædens dag vi samles i kirken for at markere kristendommens fødsel. For det er hvad der sker i de tidlige morgentimer kristendommen fødes ud af gravens mørke og tomhed.

Læs mere

Prædiken søndag d. 6. november Metodistkirken i Odense. Thomas Risager, D.Min. Tekster: Luk 6, & Åb 21,3-5.

Prædiken søndag d. 6. november Metodistkirken i Odense. Thomas Risager, D.Min. Tekster: Luk 6, & Åb 21,3-5. 1 af 6 Prædiken søndag d. 6. november 2016. Metodistkirken i Odense. Thomas Risager, D.Min. Tekster: Luk 6, 20-31 & Åb 21,3-5. Alle Helgen Salige er I som græder, Salige er I som er fattige, Salige er

Læs mere

Opgaveskyen.dk. Kunsteventyr og folkeeventyr. Navn: Klasse:

Opgaveskyen.dk. Kunsteventyr og folkeeventyr. Navn: Klasse: Kunsteventyr og folkeeventyr Navn: Klasse: Dette forløb er opbygget i følgende rækkefølge: Opgaveskyen.dk Mål Introduktion Genrebeskrivelse Kendetegn for eventyr Analysér et eventyr Skriv dit eget eventyr

Læs mere

Løsenordet ophævede forbandelsen og gav håbet liv, og livet blev fyldt af kærlighed. Kraften lå i løsenordet, men uden den

Løsenordet ophævede forbandelsen og gav håbet liv, og livet blev fyldt af kærlighed. Kraften lå i løsenordet, men uden den Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 5. november 2017 Kirkedag: Allehelgensdag/A Tekst: Es 60,18-22; Åb 7,1-17; Matt 5,1-12 Salmer: SK & LL: 402 * 568 * 571 * 566 * 784 I 1800-tallet skrev

Læs mere

ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES

ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES 20 PSYKOLOG NYT Nr. 20. 2004 HISTORIE Marianne er kronisk anorektiker. I snart 30 år har hun kæmpet forgæves for at slippe fri af sin sygdom. Fire gange har hun

Læs mere

6. s. e. Trin juli 2014 Haderslev Hertug Hans Kirke 8.30 & Domkirken / Christian de Fine Licht Dette hellige

6. s. e. Trin juli 2014 Haderslev Hertug Hans Kirke 8.30 & Domkirken / Christian de Fine Licht Dette hellige 6. s. e. Trin. - 27. juli 2014 Haderslev Hertug Hans Kirke 8.30 & Domkirken 10.00 754 691 392 / 385 472 655 Christian de Fine Licht Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus (19, 16 26): Og

Læs mere

Salmer: 614 Far, verden, far vel (dansk visemel.)

Salmer: 614 Far, verden, far vel (dansk visemel.) Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31 Salmer: 614 Far, verden, far vel (dansk visemel.) 307 Gud Helligånd, vor igenføder 696 Kærlighed er lysets kilde 321 O kristelighed 438 Hellig, hellig,

Læs mere

Genre Folkeeventyr Kunsteventyr

Genre Folkeeventyr Kunsteventyr Som præsten, historiefortælleren og tænkeren Johannes Møllehave forklarer i et essay med titlen "Om gæstevenskab" fra: "...når eventyret begynder med de ord: Der var engang - så følger der gerne en fortælling

Læs mere

Alle Helgens Dag. Salmevalg. 717: I går var hveden moden 571: Den store hvide flok vi se 549: Vi takker dig for livet 732: Dybt hælder året i sin gang

Alle Helgens Dag. Salmevalg. 717: I går var hveden moden 571: Den store hvide flok vi se 549: Vi takker dig for livet 732: Dybt hælder året i sin gang Alle Helgens Dag Salmevalg 717: I går var hveden moden 571: Den store hvide flok vi se 549: Vi takker dig for livet 732: Dybt hælder året i sin gang Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus

Læs mere

5. s.e.påske I 2017 Ølgod 9.00, Strellev (guldkonfirmation) 743/ /

5. s.e.påske I 2017 Ølgod 9.00, Strellev (guldkonfirmation) 743/ / Jeg ved, hvilke planer jeg har lagt for jer, siger Herren, planer om lykke, ikke om ulykke, om at give jer en fremtid og et håb. Råber I til mig, og går i hen og beder til mig, vil jeg høre jer. Søger

Læs mere

Tekster: Sl 27,1-5, Rom 3,19-22a, Matt 2,13-23

Tekster: Sl 27,1-5, Rom 3,19-22a, Matt 2,13-23 Tekster: Sl 27,1-5, Rom 3,19-22a, Matt 2,13-23 Salmer: 122 Den yndigste 117 En rose så jeg 114 Hjerte løft 125 Mit hjerte altid vanker (438 Hellig) Kun i Vejby 109.5-6 (Som natten aldrig) 103 Barn Jesus

Læs mere

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet Jalousi Jalousi er en meget stærk følelse, som mange mennesker ikke ønsker at vedkende sig, men som alle andre følelser kan den være med til at give vækst, men den kan også være destruktiv, når den tager

Læs mere

Fra problem til fortælling Narrative samtaler. www.dispuk.dk anetteholmgren@dispuk.dk

Fra problem til fortælling Narrative samtaler. www.dispuk.dk anetteholmgren@dispuk.dk Fra problem til fortælling Narrative samtaler www.dispuk.dk anetteholmgren@dispuk.dk Denne dag er ambitiøs Forskellene (post-strukturalistisk filosofi) Fortællingen (Narrativ teori) Traumet (Hukommelse

Læs mere

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849.

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849. Taarup, 18. Maj 1849. Kære elskede Kone! Dit Brev fra den 11. modtog jeg den 16., og det glæder mig at se, at I er ved Helsen. Jeg er Gud ske Lov også ved en god Helsen, og har det for tiden meget godt,

Læs mere

Åbningshistorie. kend kristus: Teenagere

Åbningshistorie. kend kristus: Teenagere Studie 1 Guds ord 9 Åbningshistorie Jeg stod bagerst i folkemængden i indkøbscentret og kiggede på trylleshowet. Men min opmærksomhed blev draget endnu mere mod den lille pige ved siden af mig end mod

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

Kærlighed er vejen ind

Kærlighed er vejen ind Forord Denne bog er ment som en indføring i Kierkegaards tænkning med udgangspunkt i hans begreb om kærlighed. Jeg har skrevet for mennesker, som ikke kender meget til Kierkegaard på forhånd, men som gerne

Læs mere

Man kan kun se rigtigt, med hjertet!

Man kan kun se rigtigt, med hjertet! Man kan kun se rigtigt, med hjertet! Mark 2,1-12 Salmer: 3-31-423-667-439/412-587 Kollekt: Johansen, s. 155 Som vintergrene i afmagt rækker mod dagens rum, ber vi om glæde og lys fra Guds evangelium I

Læs mere

4. søndag efter Trinitatis

4. søndag efter Trinitatis 4. søndag efter Trinitatis Salmevalg 747: Lysets engel går med glans 302: Gud Helligånd, o kom 276: Dommer over levende og døde 688: Skal kærlighed sin prøve stå 696: Kærlighed er lysets kilde Dette hellige

Læs mere

Prædiken til 12. s. e. trin kl. 10.00 og Engesvang. Dåb.

Prædiken til 12. s. e. trin kl. 10.00 og Engesvang. Dåb. 1 Prædiken til 12. s. e. trin kl. 10.00 og Engesvang. Dåb. 749 I østen stiger solen op 448 fyldt af glæde 396 Min mund og mit hjerte 443 Op til Guds hus vi gå Knud Jeppesen 468 v. 45 af O Jesus på din

Læs mere

Lene Kaslov: Systemisk terapi

Lene Kaslov: Systemisk terapi Lene Kaslov: Systemisk terapi 'at tænke systemisk' - vil sige at tænke i helheder, relationer og sammenhænge; - at et problem kun kan forstås ud fra den sammenhæng, hvor det forekommer eller er en del

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 16,19-31

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 16,19-31 1 1.søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 7. juni 2015 kl. 10.00. Koret Voices fra Sct. Pauli kyrka, Göteborg medvirker. Salmer: 745/434/685,v.4/614,v.1-5// 614,v.6-9/439/41/13. Åbningshilsen Hjertelig

Læs mere

Danske kongesagn Ragnhild Bach Ølgaard

Danske kongesagn Ragnhild Bach Ølgaard 1 Danske kongesagn Ragnhild Bach Ølgaard 2 Dan Sagnet fortæller, at en konge ved navn Dan, jog sine fjender mod syd. Han var en stærk konge, og folk gav hans land navn efter ham. På den måde fik Danmark

Læs mere

øjnene som ens egne kvaliteter: rettidig omhu, dristighed, intelligens, energi osv.

øjnene som ens egne kvaliteter: rettidig omhu, dristighed, intelligens, energi osv. Tekster: Ordsp 3,27-35, 1 Joh 1,5-2,2, Luk 16,1-9 Lihme 10.30 736 Den mørke nat 313 Kom regn af det høje (mel. Hartmann) 696 Kærlighed er lysets kilde 685 Vor Gud er idel kærlighed (mel. Strassburg 1525)

Læs mere

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække.

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 1. april 2013 kl. 11.00. Egil Hvid-Olsen Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. Salmer. DDS 234 Som forårssolen morgenrød. DDS 241 Tag det sorte kors fra graven!.

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

Kristi liv. Det tror vi

Kristi liv. Det tror vi Studie 1 Guds ord 9 Åbne spørgsmål Har du nogensinde skullet sende en besked til en anden, hvor det ikke er lykkedes pga. en kommunikationsfejl? Hvordan føltes det? Del historien. Forestil dig, at du har

Læs mere

Om myter. Et undervisningsforløb for overbygningen

Om myter. Et undervisningsforløb for overbygningen Om myter Et undervisningsforløb for overbygningen 1 Definitioner af myten Kraftigt virkende, tidløse historier med magt til at forme og styre vores liv og således enten inspirere os eller ødelægge vores

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det måtte ikke være for let. For så lignede det ikke virkeligheden.

Læs mere

Men det er samtidigt Guds svar. Bøn er på én gang at råbe sin glæde og sin fortvivlelse ud til Gud og samtidigt, i det, at høre hvad han har at sige.

Men det er samtidigt Guds svar. Bøn er på én gang at råbe sin glæde og sin fortvivlelse ud til Gud og samtidigt, i det, at høre hvad han har at sige. Søndag d. 10. maj 2015, kl. 10.00, Gottorp Slots Kirke, Slesvig 5. s. e. påske, Johs. 16, 23b-28 I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. Jeg vil bede Jer rejse Jer og høre evangeliet til i dag,

Læs mere

Tre måder at lyve på

Tre måder at lyve på Tre måder at lyve på Skrevet af Ghita Makowska Rasmussen Sted: Café Blomsten i Nyhavn Personer: Et forhold fra fortiden Tid: ns fødselsdag 1 Scene En mand ankommer på en café. Tjekker. Går igen. Kommer

Læs mere

Det er blevet Allehelgens dag.. den dag i året, hvor vi mindes de kære elskede, som ikke er hos os længere!

Det er blevet Allehelgens dag.. den dag i året, hvor vi mindes de kære elskede, som ikke er hos os længere! ALLEHELGEN 2012 HA. Der er dage, hvor jeg slet ikke har lyst til at stå ud af sengen Jeg tænker på hende hele tiden. Der er ikke noget, der er, som det var før. Sådan udtrykte en mand sig. Han havde mistet

Læs mere

EN HÅNDSRÆKNING. Prædiken af Morten Munch 4 s e hellig3konger / 2. feb. 2014 Tekst: Matt 14,22-33

EN HÅNDSRÆKNING. Prædiken af Morten Munch 4 s e hellig3konger / 2. feb. 2014 Tekst: Matt 14,22-33 Matt 14,22-33, s.1 Prædiken af Morten Munch 4 s e hellig3konger / 2. feb. 2014 Tekst: Matt 14,22-33 EN HÅNDSRÆKNING På dybt vand I salmen, som vi lige har sunget, sang vi: 'halleluja for hånden' (DDS 479,v5).

Læs mere

For denne fantastiske historie som vi hører i dag, handler om døden. Døden.

For denne fantastiske historie som vi hører i dag, handler om døden. Døden. Prædiken til 16. Søndag efter trinitatis 2016, Vor Frue Kirke - Københavns Domkirke Stine Munch I tirsdags på personalemødet besluttede vi, at drengekoret skulle stå nede i koret i dag. Så kan vi både

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 27-08-2015 Prædiken til 12. s.e.trinitatis 2015.docx

Lindvig Osmundsen Side 1 27-08-2015 Prædiken til 12. s.e.trinitatis 2015.docx Lindvig Osmundsen Side 1 Prædiken til 12. søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Mark. 7,31-37. Kan du høre mig? Jeg kan ikke høre dig. Når man bliver over 60 så får lyden på fjernsynet en ekstra streg eller

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 11.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 11. søndag efter trinitatis 2016 Tekst.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 11.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 11. søndag efter trinitatis 2016 Tekst. 07-08-2016 side 1 Prædiken til 11. søndag efter trinitatis 2016 Tekst. Lukas 7,36-50 Jeg tror at vi mennesker ofte bliver angrebet af comparatitis. Jeg kunne ikke finde et godt dansk ord til denne lidelse,

Læs mere

1. Ta mig tilbage. Du er gået din vej Jeg kan ik leve uden dig men du har sat mig fri igen

1. Ta mig tilbage. Du er gået din vej Jeg kan ik leve uden dig men du har sat mig fri igen Steffan Lykke 1. Ta mig tilbage Du er gået din vej Jeg kan ik leve uden dig men du har sat mig fri igen Her er masser af plads I mit lille ydmyg palads men Her er koldt og trist uden dig Men hvor er du

Læs mere

Prædiken til Mariæ bebudelse 22. marts. kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til Mariæ bebudelse 22. marts. kl. 10.00 i Engesvang Prædiken til Mariæ bebudelse 22. marts. kl. 10.00 i Engesvang 108 - Lovet være du Jesus Krist 448 - Fyldt af glæde 71 Nu kom der bud fra englekor 115 - lad det klinge sødt i sky Nadververs 101 v. 3 af

Læs mere

747 Lysets engel 678 Guds fred er glæden (mel. Görlitz) 164 Øjne I var lykkelige (mel. Egmose til 675) 522 Nåden er din dagligdag (mel.

747 Lysets engel 678 Guds fred er glæden (mel. Görlitz) 164 Øjne I var lykkelige (mel. Egmose til 675) 522 Nåden er din dagligdag (mel. Tekster: Gal 2,16-21, Luk 10,23-37 Salmer: 8 kl 9.00 i Lihme 747 Lysets engel 678 Guds fred er glæden (mel. Görlitz) 164 Øjne I var lykkelige (mel. Egmose til 675) 522 Nåden er din dagligdag (mel. Elmquist)

Læs mere

Eksempel på en god litterær artikel, 3g. To Verdener

Eksempel på en god litterær artikel, 3g. To Verdener Eksempel på en god litterær artikel, 3g To Verdener Den 3. november 1871 tager Georg Brandes med sin forelæsning, omkring hovedstrømninger i det nittende århundredes litteratur, første skridt på vejen

Læs mere

På en og samme tid drømmer man, og frygter, at man ikke kan indfri den andens drømme, eller for den sags skyld sine egne.

På en og samme tid drømmer man, og frygter, at man ikke kan indfri den andens drømme, eller for den sags skyld sine egne. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 22. marts 2015 Kirkedag: Mariæ bebudelse/a Tekst: Luk 1,26-38 Salmer: SK: 106 * 441 * 71 * 72 * 80,1 * 9,7-10 LL: 106 * 71 * 72 * 80,1 * 9,7-10 Der findes

Læs mere

Trinitatis Søndag. Salmevalg

Trinitatis Søndag. Salmevalg Trinitatis Søndag Salmevalg 355: Gud har fra evighed givet sin søn os til Herre 417: Herre Jesus, vi er her 69: Du fødtes på jord 364: Al magt på jorden og i himlen 375: Alt står i Guds Faderhånd Dette

Læs mere

De sande værdier (2) Sø d. 18. september

De sande værdier (2) Sø d. 18. september De sande værdier (2) Sø d. 18. september Forvaltning af værdierne Luk 16:2 Så tilkaldte han forvalteren og spurgte: Hvad er det, jeg hører om dig? Aflæg regnskab for din forvaltning Resumé: Time og dag

Læs mere

Eksempler på alternative leveregler

Eksempler på alternative leveregler Eksempler på alternative leveregler 1. Jeg skal være afholdt af alle. NEJ, det kan ikke lade sig gøre! Jeg ville foretrække at det var sådan, men det er ikke realistisk for nogen. Jeg kan jo heller ikke

Læs mere

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Lad os alle rejse os og høre biblens tale om Guds omsorg

Læs mere

Af sognepræst Kristine S. Hestbech. Salmer: 290, 302, 31, 725, 724

Af sognepræst Kristine S. Hestbech. Salmer: 290, 302, 31, 725, 724 Man kan sige, at Gud tilbyder den eneste kærlighed, der varer evigt, nemlig troen på at vi er så elsket, at døden og dermed ensomheden ophæves i det evige liv. Prædiken til søndag den 1.juni 2014, dagen

Læs mere

19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE

19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE 120 SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 2 I SORGSTØTTE 19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE For nogle efterladte kan fællesskabet i en sorggruppe få afgørende betydning og hjælpe til at

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3.s.e.påske 2015, konfirmation..docx

Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3.s.e.påske 2015, konfirmation..docx Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3. s. e. påske 20. Konfirmation Bording kirke. Tekst: Johs. 14,1-11. En vej gennem livet. I dag er vi samlet til konfirmation, i glæde, forventning og med

Læs mere

Billedbog. og andre alvorligt syge børn og deres familier. I denne periode har jeg været meget inspireret af at læse FOTOS: CHILI/ÅRHUS

Billedbog. og andre alvorligt syge børn og deres familier. I denne periode har jeg været meget inspireret af at læse FOTOS: CHILI/ÅRHUS Billeder Af Lise Hansen Lises Billedbog FOTOS: CHILI/ÅRHUS Rød er energi, lilla jager syge celler ud. Lise Hansen er psykolog og har erfaring fra flere års arbejde med kræftsyge børn. I sin terapi udnytter

Læs mere

er der næstekærlighedsbuddet og på den anden side muligheden eller mangel på samme for at yde hjælp.

er der næstekærlighedsbuddet og på den anden side muligheden eller mangel på samme for at yde hjælp. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 30. august 2015 Kirkedag: 13.s.e.Trin/A Tekst: Luk 10,23-37 Salmer: SK: 754 * 370 * 488 * 164,4 * 697 LL: 754 * 447 * 674,1-2+7 * 370 * 488 * 164,4 * 697

Læs mere

Bruger Side Prædiken til 6.s.e.påske Prædiken til 6.s.e.påske 2016 Tekst: Johs. 17,

Bruger Side Prædiken til 6.s.e.påske Prædiken til 6.s.e.påske 2016 Tekst: Johs. 17, Bruger Side 1 08-05-2016 Tekst: Johs. 17, 20-26. Dette er en usædvanlig og helt speciel tekst, som vi lige har hørt. Et medhør ind i Guds eget lønkammer. Gud Fader og Gud søn taler sammen. Vi kalder kap

Læs mere

12. søndag efter Trinitatis

12. søndag efter Trinitatis 12. søndag efter Trinitatis Salmevalg 743: Nu rinder solen op af østerlide 417: Herre Jesus, vi er her 414: Den Mægtige finder vi ikke 160: Jeg tror det, min genløser 418: Herre Jesus, kom at røre Dette

Læs mere

Enøje, Toøje og Treøje

Enøje, Toøje og Treøje Enøje, Toøje og Treøje Fra Grimms Eventyr Der var engang en kone, som havde tre døtre. Den ældste hed Enøje, fordi hun kun havde et øje midt i panden, den anden havde to øjne som andre mennesker og hed

Læs mere

Forfatter Romantikken Genre og art Fortællere

Forfatter Romantikken Genre og art Fortællere Hosekræmmeren Forfatter Steen Steensen Blicher er forfatteren af Hosekræmmeren. Han skrev novellen Hosekræmmeren i 1829. St. St. Blicher blev født d. 11 oktober 1782 og døde d. 26 marts 1848. Han var en

Læs mere

Philip, 17 år. Om Philip. En ung mand. Jeg møder Philip på produktionsskolens tømrerværksted.

Philip, 17 år. Om Philip. En ung mand. Jeg møder Philip på produktionsskolens tømrerværksted. Philip, 17 år En ung mand Jeg møder Philip på produktionsskolens tømrerværksted. Det er hans lærer, der kalder på ham, og Philip kommer imod mig fra det fjerneste hjørne i værkstedet, hvor der står en

Læs mere

Det uerstattelige får også liv og opstandelse i ord til de kære efterlevende

Det uerstattelige får også liv og opstandelse i ord til de kære efterlevende Det uerstattelige får også liv og opstandelse i ord til de kære efterlevende prædiken til Påskedag den 27/3 2016 i Bejsnap Kirke II: Matt 28,1-8. Ved Jens Thue Harild Buelund. Da Hans Barrøy dør, bliver

Læs mere

LADY OG OTTO. En historie hvor lykken ikke er lunefuld, glæden ikke så forbandet kort, kærligheden til at stole på.

LADY OG OTTO. En historie hvor lykken ikke er lunefuld, glæden ikke så forbandet kort, kærligheden til at stole på. LADY OG OTTO En historie hvor lykken ikke er lunefuld, glæden ikke så forbandet kort, kærligheden til at stole på.... og livet alt andet end meningsløst hårdt. Natural Born Holmers, 2005 En novelle for

Læs mere