Flere konkurser i marts

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Flere konkurser i marts"

Transkript

1 PRESSEMEDDELELSE Flere konkurser i marts 2.april 2009 I marts måned har 486 danske virksomheder drejet nøglen om, hvilket er en stigning på 132,5 pct. i forhold til marts sidste år, hvor 209 virksomheder gik konkurs. Årets første måneder har budt på en stigning i antallet af konkurser, og stort set alle brancher og landsdele rammes. Det viser en ny konkursstatistik fra Experian. Antallet af konkurser har aldrig været højere over en seks-måneders-periode siden Experian startede med at måle på konkurser i Med 486 konkurser i marts måned er antallet af konkurser steget de seneste to måneder, og der er således ikke tegn på, at sundhedstilstanden blandt danske virksomheder er i bedring. Udviklingen over de seneste måneder viser, at konkurstallene toppede i sidste kvartal af Så oplevede vi et fald i januar, men siden er det månedlige antal konkurser steget igen, fortæller kommunikationschef Camilla Rose fra Experian. I forhold til marts sidste år kan stort set alle brancher melde om et generelt højere niveau for antallet af konkurser. Branchen fast ejendom er dog den hårdest ramte. Seks virksomheder i branchen gik konkurs i marts 2008, mens den forgangne måned har budt på 34 konkurser i branchen. En stigning på 466 pct., der betyder, at branchen har oplevet den højeste stigning i konkursstatistikkerne. Branchen pengeinstitutter og finans samt transportbranchen er også hårdt ramt med stigninger på henholdsvis 233,3 og 181,8 pct. sammenlignet med marts måned 2008 (se bilag for tal og udvikling delt op på brancher). Over hele landet melder langt de fleste regioner om en stigning i konkurstallene i forhold til marts sidste år. Midtog Vestjylland samt Østjylland har over de seneste 12 måneder oplevet den største relative stigning. I de første tre måneder af 2009 er virksomheder gået konkurs og ved en simpel fremskrivning vil 2009 ende med konkurser. For yderligere oplysninger kontakt venligst: Kommunikationschef Camilla Rose, Experian, tlf , Du kan fremover modtage Experians nyhedsbrev med de seneste statistikker og analyser. Nyhedsbrevet udkommer hvert kvartal. Tilmeld dig ved at klikke her. 1

2 Om Experian Experian hjælper virksomheder og organisationer med at øge deres indtjening. Det gør Experian ved at stille viden og værktøjer til rådighed, der øger salget, målretter markedsføringen og reducerer risikoen for tab. Experian i Danmark består bl.a. af Experian RKI, som er Danmarks største register over dårlige betalere, Experian KOB, som er Danmarks største erhvervsdatabase samt Experian Decision Analytics (tidligere Experian Scorex), som leverer en unik kombination af dataintelligente teknologier og konsulentbaserede, skræddersyede løsninger til virksomheder inden for Risk Management. Experian er markedsledende i Danmark og er et datterselskab af det børsnoterede Experian, som er repræsenteret over det meste af verden. Læs mere om Experian på 2

3 FAKTAARK Kommentarer til regionale konkurser 2.april 2009 Der har i marts 2008 været 486 konkurser, hvilket er en markant stigning på 132,5 pct. i forhold til marts 2008, hvor der var 209 konkurser. Det er Nordjylland og Sjælland, som har oplevet de relativt største stigninger. Bornholm og Færøerne er de eneste områder, der har haft fald i konkurserne. Set over en 12-måneders periode, har der været en stigning på 87,8 pct., så det samlede antal konkurser for de seneste 12 måneder er Midt- og Vestjylland og Østjylland har over de seneste 12 måneder haft den største relative stigning. I de første tre måneder af 2009 har der været konkurser, og ved en simpel fremskrivning vil 2009 ende med konkurser. Marts Marts Difference Apr/Mar Apr/Mar Difference Område % 07/08 08/09 % Midt- Vest , ,4 Øst Jylland , ,1 Bornholm , ,0 Sjælland , ,0 Fyn , ,8 Syd Jylland , ,2 Hovedstaden , ,1 Nord Jylland , ,1 Færøerne , ,0 Lolland - Falster , ,2 Grønland ,0* ,4 Ialt , ,8 Kilde: Statstidende * Tilnærmet størrelse. Kommentarer til konkurserne fordelt på brancher Det er brancherne fast ejendom og pengeinst. & finans, som har haft de relativt største stigninger i antallet af konkurser sammenlignet med marts Kun brancherne andre serviceydelser og inform. & kommunikation har haft et fald i antallet af konkurser. Når der ses på de seneste 12 måneder, er det fast ejendom, Forsyningsvirksomheder og Transport, der har haft de største relative stigninger. Som bemærkning til nedenstående branchestatistik, skal nævnes at Danmark pr. 1/ har fået en ny brancheopdeling kaldet DB07. Sammenligningstallene for Apr/Mar 07/08 bygger på konstruerede konverteringer fra de gamle koder, så disse størrelser skal tages med et forbehold. 3

4 Marts Marts Difference Apr/Mar Apr/Mar Difference Branche % 07/08 08/09 % Fast ejendom , ,6 Forsyningsvirk. mm 1 1 0, ,0 Transport , ,0 Adm. tjenesteydelser , ,5 Råstofindvinding 0 0 0, ,0 Pengeinst. & Finans , ,5 Landbrug, fisk., mm , ,0 Bygge og anlæg , ,6 Liberal service mm , ,9 Handel , ,7 Overnat. & Restauration , ,0 Andre serviceydelser , ,0 Inform. & Kommunikation , ,6 Fremstillingsvirk , ,4 Kultur, Foryst. Sport 3 3 0, ,4 Undervisning , ,4 Sundhedsvæsen mm ,0* ,7 ikke oplyst 6 6 0, ,0 I alt , ,8 Kilde: Statstidende * Tilnærmet størrelse. Kommentar til udvikling i de løbende gennemsnit Marts måneds 486 konkurser betyder, at tre-måneders gennemsnittet falder lidt. 6- og 12-måneders gennemsnittet stiger derimod stadig, så de kommer op i det højeste niveau, der er målt i de år Experian A/S har målt på disse størrelser tilbage til

5 Kommentar til udviklingen i nyetablerede selskaber Nye selskaber dækker over alle virksomheder, der får et CVR-nummer hos Erhvervs & Selskabsstyrelsen, og vil typisk være af formen A/S, ApS, I/S og AMBA. De er således ikke et udtryk for etableringen af alle virksomheder i Danmark. Antal nyetablerede selskaber I alt Vækst % 20,2 22,7 22,4 9,5-8,6-27,3* *Kun 3 måneder. % angiver estimeret vækst for hele året. Kilde: Erhvervs & Selskabsstyrelsen Antallet af nyetablerede selskaber i marts 2009 er 1591, hvilket er en fortsættelse af nedgangen i etableringer som har været kendetegnet på de første måneder af I forhold til marts 2008 er det et fald på 15,4 pct.. For hele året er der et estimeret fald på 27,3 pct. i forhold til 2008, men det er beregnet ud fra en simpel fremskrivning af de tre første måneders tal, og skal derfor med et vist forbehold. For yderligere oplysninger kontakt venligst: Kommunikationschef Camilla Rose, tlf

6 Branchedefinitioner til konkursstatistik* NAVN LANDBRUG, FISK MM. RÅSTOFINDVINDING INDHOLD AF BRANCHEN I HOVEDTRÆK Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri. Indvinding af mineraler i fast-, flydende- og luftform:.olie, gas, kul, sten, ler, kridt, kalk, tørv, jern m.m. FREMSTILLINGSVIRKSIMHED Fremstilling af fødevarer, tobak, tekstiler, beklædning, læder, træ, papir, kemisk fremstilling,maskiner, IT-udstyr, medicinsk udstyr, transportmidler, møbler mm. FORSYNINGSVIRKSOMHED MM. El, gas, vand & varmeforsyning, produktion og salg. BYGGE & ANLÆGSINDUSTRI Bygge & anlægsindustri generelt. Herunder alle typer af håndværksvirksomhed. HANDEL TRANSPORT OVERNATNING & RESTAURATION INFORMATION & KOMMUNIKATION PENGEINST. & FINANS FAST EJENDOM LIBERAL SERVICE MM. ADM. TJENESTEYDELSER OFFENTLIG FORVALTNING OG ADM. UNDERVISNING SUNDHEDSVÆSEN MM. Detailhandel og engroshandel generelt. Transport og godshåndtering. Passager- og godstransport på land, i luften og på søen. Hotel & restaurationsvirksomhed generelt, inkl. f.eks. campingpladser og cateringvirksomhed. Produktion og formidling af information. Salg af midler til udsendelse eller formidling af disse produkter samt data-, kommunikation-, it-, databehandlings- og informationsvirksomhed. Pengeinstitutter, finansiering, realkreditinstitutioner, forsikringsselskaber. Finansielle holdingselskaber og investeringsvirksomheder er også i denne branche. Virksomhed ifm. fast ejendom, udlejning, salg og administration. Herunder også mæglere. Specialiserede liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser. F.eks. advokater, revisorer, reklamevirk., dyrlæger mm Ikke specialiserede tjenesteydelser. F.eks. Udlejning og leasing af materielle og ikke-finansielle immaterielle aktiver, Rejsebureauer, vagtvirksomhed Medtages ikke Både offentlige og private undervisningsinstitutioner, kursusvirksomhed m.m. Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger. Indeholder offentlige som private sundhedsvirksomheder, som f.eks. hospitaler, læger, tandlæ- 6

7 ger terapeuter m.m., og sociale institutioner, som f.eks. vuggestuer, børnehaver og dagcentre. KULTUR, FORLYST. & SPORT Drift af museer, spillevirksomhed, sport og fritidsaktiviteter. ANDRE SERVICEYDELSER PRIVATE HUSHOLDNINGER En opsamlingsbranche der omfatter: Organisationer, reparation af bl.a. computere, husholdningsmaskiner mm. Og personlige serviceydelser, som frisør. Medtages ikke EKSTRATERRITORIALE ORG. Medtages ikke UOPLYSTE Ingen information om brancheforhold *brancherne bygger på EUs brancheklassifikation. 7