BEMÆRKNING. Hvordan blev du opmærksom på denne konference? Ib :-) DFK s medlemsblad Magasinet Kvalitet 43% Den udsendte konferenceindbydelse 26%

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BEMÆRKNING. Hvordan blev du opmærksom på denne konference? Ib :-) DFK s medlemsblad Magasinet Kvalitet 43% Den udsendte konferenceindbydelse 26%"

Transkript

1 SVARPROCENT: 85 %

2 Hvordan blev du opmærksom på denne konference? DFK s medlemsblad Magasinet Kvalitet 43% Den udsendte konferenceindbydelse 26% DFK s nyhedsbrev via mail 21% En kollega oplyste mig om konferencen 34% Så konferenceprogrammet på DFK s hjemmeside BEMÆRKNING Ib :-) Andet 2% 0% 10% 1 20% 2 30% 3 40% 4

3 Hvorfor tilmeldte du dig konferencen? Konferencens indhold som helhed 92% Mulighed for erfaringsudveksling med fagfæller 23% Andet BEMÆRKNING * Vi deltog som en gruppe af interne auditører som led i en inspirationsdag * Min chef anbefalede mig at deltage. * Andet kursus blev aflyst og jeg blev tilbudt dette ti l lavere pris 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

4 Din vurdering af konferencen som helhed Hvordan vil du bedømme helhedsindtrykket af konferencen? 16% 51% 16% 8% 2% Hvordan vurderer du som helhed det faglige udbytte af konferencen? 13% 48% 18% 10% Gav konferencen dig mulighed for erfaringsudveksling? 8% 41% 33% 1 3% 0% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Særdeles godt Godt Tilfreds stillende Acceptabelt Mindre godt Ringe

5 "Større ledelsesfokus i den nye udgave af auditstandarden ISO 19011" Senior Manager Lars Brogaard, International Affairs, Dansk Standard Det faglige indhold som helhed 33% 43% 11% 2% 0% Fik du inspiration til dit arbejde? 26% 41% 18% 2% 0% Svarede indlægget til dine forventninger? 26% 44% 1 3% 0% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Særdeles godt Godt Tilfreds stillende Acceptabelt Mindre godt Ringe Ikke relevant

6 "Større ledelsesfokus i den nye udgave af auditstandarden ISO 19011" Senior Manager Lars Brogaard, International Affairs, Dansk Standard En udemærket gennemgang af ændringerne i standarden. Yderst kompetent! Generelt må man sige der ikke er noget nyt set I forholdt til at vi arbejder med BRC, så har det været krav længe at ledelsen skal være involveret I systemet. Jeg mener ikke det er ledelsens ansvar, at søge involvering. Det har ledelsen gjort når det besluttes, at anvende ressource på at en virksomhed skal certificeres. Det er ledelsens ansvar, hvis de ansætter kvalitetschefer der ikke er i stand til at involvere ledelsen og vise dem værdien af certificeringen. Hvis det ikke lykkes at involvere ledelsen, så giver kvalitetschefen ingen eller de forkerte informationer videre. Der er mange værktøjer til involvering hvoraf audit er et af dem som man let kan anvende med stor succes. Når man videregiver relevante informationer til ledelsen er det vigtigt at tænke på ledelsens behov og kun at give en kort konklusion med info om (evt. et link til), at ledelsen kan få flere informationer, hvis de vurderer behovet er der - det korte og simple råd er at husk ledelsen er lægfolk og derfor ikke forstår lange akademiske udredninger - KISS (Keep It Simple Stupid)... Konkret. Godt med reference til ISO 9001 og QMP. God inspiration med ISO Risk Management.

7 "Gør Audit til en efterspurgt vare - gør auditoren til medspiller" Internal Auditor Eva Lyng-Nielsen, SYSTEMATIC SOFTWARE ENGINEERING A/S Det faglige indhold som helhed 10% 39% 28% 13% 0% Fik du inspiration til dit arbejde? 23% 31% 20% 1 8% 3% 0% Svarede indlægget til dine forventninger? 16% 28% 30% 11% 8% 0% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Særdeles godt Godt Tilfreds stillende Acceptabelt Mindre godt Ringe Ikke relevant

8 "Gør Audit til en efterspurgt vare - gør auditoren til medspiller Internal Auditor Eva Lyng-Nielsen, SYSTEMATIC SOFTWARE ENGINEERING A/S Gode forklaringer på hvordan Systematic ser en auditor, samt deres måde at auditere på. / Systematic har opbygget en rigtig fornuftig kultur omkring Audit og kvalitet... men viste ikke hvordan de var kommet dertil. Eva har forståelsen God inspiration. Kunne være kortere. Kunne indeholde mere reflektion over egen konstruktive form for auditering. Indholdet var alt for ukonkret. / - Kun min spinkle kendskab til Systematic gjorde indslag lidt relevant. / - Gentagelse på gentagelse af Eva Lyng-Nielsen. Intet nyskabende viden. Et meget positivt indlæg hvor man tydeligt fornemmede talerens engagement og at audit kan bruges som et godt værktøj.

9 "Hvordan bliver vi ved med at forbedre os?" Manager of Quality and Safety Henrik Lippert, DSE Airport Solutions A/S Det faglige indhold som helhed 10% 41% 28% 11% 3% 0% Fik du inspiration til dit arbejde? 1 28% 31% 11% 11% 3% 0% Svarede indlægget til dine forventninger? 1 28% 33% 16% 3% 0% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Særdeles godt Godt Tilfreds stillende Acceptabelt Mindre godt Ringe Ikke relevant

10 "Hvordan bliver vi ved med at forbedre os?" Manager of Quality and Safety Henrik Lippert, DSE Airport Solutions A/S Det lød meget som om at DSE var kørt lidt fast i deres rutiner. Der var flere spørgsmål fra Henrik Lippert om hvordan DSE kunne forbedre sig, end der var svar og løsninger. God inspiration med gruppeaudit og fokus på, at det skal skabe værdi for virksomheden. Uforberedt foredragsholder. Henrik Lippert starter indlægget med kommentaren: "Det bliver svært at fylde 50 min ud" - det kan ikke være rigtigt ifht. vi kommer rejsende og betaler forholdsvis mange penge for kursuset, at foredragsholderne ikke er velforberedte og tilpasser deres indlæg til den afsatte tid. Indholdet var generelt overfladisk - og ridser kun lidt i lakken. Alt for ukonkret. Det var et usammenhængende indlæg - jeg ved ikke helt hvad budskabet var og taleren var meget uklar/nervøs.

11 "Gruppeaudit" Quality Director Anders Randløv, COWI A/S Dit faglige udbytte af gruppedrøftelserne? 21% 21% 11% 1 11% 1 Den praktiske gennemførelse af gruppedrøftelserne? 2 16% 10% 18% 8% 18% Svarede gruppedrøftelserne til dine forventninger? 16% 21% 11% 16% 13% 16% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Særdeles godt Godt Tilfreds stillende Acceptabelt Mindre godt Ringe Ikke relevant

12 "Gruppeaudit" Quality Director Anders Randløv, COWI A/S Det var ikke særligt levende og for generaliseret COWI introducerede deres forslag på gruppeaudit.det lød mere som erfaringsudveksling og informationsdeling ude dokumentation, end som et egentligt audit. Hørte desværre kun de sidste 5 min Der må være noget galt med spørgsmålene - der var ingen gruppedrøftelser under dette indlæg - men indlægget var ikke specielt velfunderet - virkede som om man bare havde fundet en der engang for længe siden havde beskæftiget sig lidt med emnet Jeg blev lidt betaget af Anders' stafetaudit - den vinkel har jeg ikke prøvet før. Foredragsholderen havde en time til foredraget. Det blev afsluttet efter 25 min. Heldigvis kunne den næste foredragsholder udfylde den resterende tid. Var gået hjem

13 "Gruppeaudit" Quality Director Anders Randløv, COWI A/S Interessant med formen for gruppeaudit og stafetaudit. Der var ingen gruppedrøftelser. Oplægget stemte ikke overens med det beskrevede. Der var f.eks. intet om ulemper ved gruppeaudits. Nyskabende værktøj. / Men indslaget bar meget præg af, dårlig forberedelse fra foredragsholder. Heller ikke han kunne fylde hans taletid ud. / Ordentlig forberedelse og uddybende eksempler ville have bidraget til et langt mere værdiskabende indslag. Det ville have været rart med konkrete eksempler på auditspørgsmål, tjeklister, etc. Indlægget var meget kort og blev derfor overfladisk. Det var meget lidt konkret. Der var ingen gruppedrøftelse. Indlægget var som sådan interessant, men alt for kort. Jeg ville mene at der sagtens kunne have været sat mere kød på ved f.eks. brug af flere eksempler Spørgsmålene passer ikke til indlæggets indhold, vi havde da ingen gruppedrøftelser. Alt for overfladisk

14 "Om at skabe performance og engagement i audit teams" Direktør Renata Edsbjerg, edsbjerg People & Business Det faglige indhold som helhed 28% 28% 21% 8% 3% Fik du inspiration til dit arbejde? 33% 33% 11% Svarede indlægget til dine forventninger? 2 34% 16% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Særdeles godt Godt Tilfreds stillende Acceptabelt Mindre godt Ringe Ikke relevant

15 "Om at skabe performance og engagement i audit teams" Direktør Renata Edsbjerg, edsbjerg People & Business Super levende Renata og jeg havde i efterfølgende pause en samtale om at være auditor - hun kunne ikke forstå, hvorfor jeg ikke ville være "en lille genert pige" (udtalelse under foredraget) :-) Der var ikke helt fokus på målgruppen. Indlægget var ikke tilegnet audit, der var for mange almindeligheder, selvfølgeligheder. Et alm. foredrag om kommunikation. Diskussionerne i grupper 2 og 2 var efter min vurdering intetsigende. (Det ved man som auditor). Det ville have være interessant at høre lidt om konkret, hvordan man har fået LEGO til at performe - om hendes erfaringer, konkret om audit. Fantastisk inspirerende!!! Meget inspirerende foredrag. Var gået hjem Inspirerende og involverende. Super med de 5 grundlæggende behov og feedback modellen som supplement til audit og interessant med mindset løsningszone.

16 "Om at skabe performance og engagement i audit teams" Direktør Renata Edsbjerg, edsbjerg People & Business Levede ikke op til forventningerne og der var en meget ringe sammenhæng til audits. Fuldstændig irrelevant og komplet spild af tid ifht. indholdet og meningen af kursuset. Men det må også være svært for Renata Edsbjerg, som åbenlyst fortalte hun ikke anede en pind om audits. Men RE var trods alt underholdende selvom hun ikke bidrog til nogen vidensdeling mm. Fik alt for lang taletid og var slet og ret ikke tilpasset dagens emne og tilhører. Vi arbejder med at analysere problemer og deres karakter og den negative anskuelse på at være problemorienteret virkede derfor meget malplaceret (jeg er klar over at det var i sammenhæng med persontyper - men alligevel). Alt for meget snak og for lidt konkret. Meget ærgerligt at hun brugte den tid som Anders Randløv ikke kunne fylde ud. Det havde været bedre brugt på det sidste indlæg. En alt for lang salgstale. Og for dårligt at hun "stjal" den vundne tid uden hensyn til det efterfølgende indlæg. Den sidste halve time sad jeg bare og håbede hun snart ville holde kæft

17 "Kognitiv interviewteknik som redskab til korrekte informationer" Konsulent Kurt Kragh, Konsulentfirmaet Kurt Kragh. Det faglige indhold som helhed 26% 28% 18% 13% 2% 8% Fik du inspiration til dit arbejde? 28% 36% 13% 3% 8% Svarede indlægget til dine forventninger? 30% 28% 16% 8% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Særdeles godt Godt Tilfreds stillende Acceptabelt Mindre godt Ringe Ikke relevant

18 "Kognitiv interviewteknik som redskab til korrekte informationer" Konsulent Kurt Kragh, Konsulentfirmaet Kurt Kragh. Var taget afsted på dette tidspunkt. Meget underholdende indlæg, hvor det faglige måske blev nedprioriteret lidt. I bund og grund kunne Kurt også havde fået topkarakter af mig for han er enorm inspirerende. Da jeg har hørt Kurt før og ved hvor meget han har at byde på, var det ærgerligt, at der ikke var sat mere tid af til hans indlæg. Det virkede nærmest som om han havde fået at vide, at indlægget kun skulle være en appetitvækker. Mine forventninger var meget høje - havde nok forventet, at der var noget mere nyt i betragtning af, at det kun er 2 år siden han sidst var på programmet. Dette oplæg skulle have haft hele eftermiddagen. Det er et emne, der godt kunne bruges en halv dag på I min optik. En god inspirationstale og reklame for kognitiv interviewteknik. Jeg ville rigtigt gerne have haft mere tid med Kurt. Synes godt at vi kunne have afkortet det tidligere indlæg med min og taget halvdelen af kaffepausen væk, så havde der været en halv time mere med Kurt uden at sluttidspunktet blev ændret. Ville gerne have hørt mere om metode og mindre anekdoter

19 "Kognitiv interviewteknik som redskab til korrekte informationer" Konsulent Kurt Kragh, Konsulentfirmaet Kurt Kragh. God underholdningsværdi, men fagligt meget ringe: hvis han fremadrettet vælges til at give et indlæg så anbefales det at lade ham tage udgangspunkt i standarden Kurt er passioneret - men har svært ved at komme fra at for tælle anekdoter. / Sidste del blev mere relevant - håndgribelig. Jeg kan godt lide Kurts model. Ville gerne have hørt mere om emnet. Jeg synes ikke der var afsat nok taletid til dette. Disponeringen af tiden i hele konferencen kunne have været bedre. Der var mange lidt for lange pauser, og indlægget fra Renata var alt for langt. Når jeg svarer på om indlæggene svare til mine forventninger, så kan I ikke bruge svarene til ret meget. For I aner intet om mine forventninger. Emnet spændende og relevant, interessant herre at lytte til, men indslaget var ikke 'tilpasset' os og der var lidt problemer med timingen. Ellers ok. Foredraget var meget underholdende, men fokuserede meget på Kraghs tidligere job i politiet. Han havde mange slides, der blev sporadisk gennemgået på en forvirrende måde.

20 "Kognitiv interviewteknik som redskab til korrekte informationer" Konsulent Kurt Kragh, Konsulentfirmaet Kurt Kragh. Foredraget var meget underholdende, men fokuserede meget på Kraghs tidligere job i politiet. Han havde mange slides, der blev sporadisk gennemgået på en forvirrende måde. Det ville jeg gerne have hørt, men jeg vatr gået hjem, da konferencen ikke gave den forventede værdi... God inspiration med åbne spørgsmål - lytte og andet. / Oplæg manglende - måske tid - til at komme ind på, hvordan kognitiv interviewteknik adskiller sig fra anden interviewteknik. Hørte også Kurt for 2 år siden hvorefter jeg har forsøgt at anvende teknikken i audit med godt resultat. / Men jeg husker hans indlæg som bedre den gang, men måske fordi jeg havde hørt det før. Jeg deltog ikke i den sidste del. En skam at det ikke var ham der fik den ekstra tid. Meget interessant oplæg, som gav en god vinkel på auditinterviews. Irrelevant ifht. kursusets formål. / Dårlig forberedelse - Kurt Kraghs powerpoint var lavet til en anden præsentation og kunne ikke bruges i auditsammenhæng. / / Dertil skal siges at indholdet var underholdende hvilket muligvis også var det tiltænkte.

21 "Kognitiv interviewteknik som redskab til korrekte informationer" Konsulent Kurt Kragh, Konsulentfirmaet Kurt Kragh. Jeg var også til konference sidst Kurt Kragh havde et indlæg, hvilket var meget inspirerende at høre om, så jeg havde store forventninger. / Denne gang bar indlægget præ af manglende tid og at Kurt var nød til at jappe sit indlæg igennem - Det var en skam. Jeg havde hørt det samme indlæg på en DFK konference før, så det var ikke så spændende denne gang. for mange slides - rodede rundt. Slides til selve dagen var ikke lavet Utroligt spændende indlæg! Synd at han blev stoppet "af tiden". Spændende at høre om politiets forhørsmetoder, men ikke relevant som auditor. Som Kurt selv sagde flere gange så havde hans slides ikke relevans for os -?? Virkelig, virkelig ærgerligt at dagens store trækplaster fik så kort tid. Jeg kunne personligt godt have brugt en hel dag med udgangspunktet i Kurt Kragh og kognitiv interviewteknik. Vi har hørt ham før og der var ikke meget nyt og indlægget passer kun delvist til emnet audit, så det bliver lidt tænkt

22 Hvad synes du om... Konferencestedet som helhed? 43% 41% 10% 0% Lokaler, lys og lydforhold? 51% 38% 8% 2% 2% 0% Maden 44% 39% 10% 3% 3% 0% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Særdeles godt Godt Tilfreds stillende Acceptabelt Mindre godt Ringe

23 Hvad synes du om lokaler m.v. Lidt ærgerligt at det var nødvendigt at lukke dagslyset ude... Mht maden så var der noget udsolgt da jeg kom til buffeten. Ingen burgeboller, ingen laks, intet kød og intet rugbrød. Men ellers lækker mad:-). Fantastiske lokaler - synd lyset blev lukket ude en stor delt af tiden især nu, det er mørkt så mange timer i døgnet. Fantastisk dejlig mad - dog var fadende ret tomme, da vi kom op første gang. Synd, at vi lukkede ned for den fabelagtige udsigt. Dejligt sted og nemt at komme til - brug det gerne igen.

24 Jeg vil gerne skrive en artikel til Magasinet Kvalitet Det vil jeg overveje Det vil jeg da ikke afvise. Det afhænger helt af hvilket tema I har i magasinet.

25 Generelle kommentarer til konferencen Der var for meget overlap. Og der var for meget envejs kommunikation. Niveauet skal være højere rent fagligt... Det er forstyrrende for netværksarbejdet, at der står sælgere uden for døren. Jeg mener ikke man skal forstyrres af salgslir ved konferencer eller på kurser. God inspirerende konference som helhed. Lidt mere interaktion og reflektion under flere oplæg vil give et bedre udbytte

26 Forslag til tema på kommende konference Jeg vil godt høre mere om hvordan man kan påvise at afvigelser som er rettet giver firmaet værdi. Hvordan man påviser værdien og linker den til bestemte afvigelser. Eksterne audits, mere om den nye ISO 9001 og hvordan man kan i forskellige virksomheder kører risk management af leverandører, gerne med konkrete værktøjer som har givet en god effekt i virksomheden. Kapitalisering af værdien af kvalitetsledelse Hvordan sikre man sig at Management Review ikke bare er en aktivitet som udføres pga. et krav i standarden Risikobaeret audit - hvordan, hvorfor, hvordan og med hvilke formål, hvilke metoder kan benyttes og med hvilket formål? / Hvordan kan risk anvendes i andet kvalitetsarbejde ifb. med procedurer og andet. Noget om den kommende nye ISO 9001 standard, når vi kommer nærmere udgivelsesdatoen. Tema om miljø og inspiration til hvordan man kan opfylde ISO standardens krav? Gruppearbejde og dialog i mindre forum virker meget inspirerende.

27 Forslag til tema på kommende konference Der er rigtigt mange udbydere at SW til support af kvalitetsledelse, men jeg kunne godt tænke mig at hør list om de enkelte firmaers tanker, ifm hvilken approch de har haft. Er det imperativt at det er en hylde vare eller skulle de absolut ændre i applikationen. Har man gået efter en total løsning ifa et BE system, eller er det nok at de kan integreres med eksisterende systemer. Vi skal ikke høre på leverandørerne, men på projektledere fra de enkelte firmaer. Hvis I ønsker uddybende kommentarer er I velkomne til at ringe på / mvh. / Palle Ravnsted- Larsen Leverandør audits i den tredje verden Mere om kognitiv interviewteknik - gerne suppleret med indlæg om psykologi og / eller hvordan vores hjerne og sanseapperat fungerer. Præsentation af begrebet "Nudging" - hvordan vi får folk til at ændre adfærd. Hvordan håndteres Audit i en virksomhed der indføre lean. Er Kan Lean understøtte den normale audit, eller er der konflikter Evt. praktiske eksempler på en sucessfuld implementering En hel dag med Kurt Kragh og Kognitiv Interviewteknik