Intern medicin: Endokrinologi...2 Intern medicin: Gastroenterologi og Hepatologi...3 Intern medicin: Kardiologi...4 Intern Medicin: Lungesygdomme...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Intern medicin: Endokrinologi...2 Intern medicin: Gastroenterologi og Hepatologi...3 Intern medicin: Kardiologi...4 Intern Medicin: Lungesygdomme..."

Transkript

1 Intern medicin: Endokrinologi...2 Intern medicin: Gastroenterologi og Hepatologi...3 Intern medicin: Kardiologi...4 Intern Medicin: Lungesygdomme...5 Intern Medicin: Infektionsmedicin...6 Intern Medicin: Geriatri...7 Intern Medicin: Reumatologi...8 Intern medicin: efrologi...9 Intern medicin: Hæmatologi...10 Kirurgi...11 Karkirurgi...12 Plastikkirurgi...13 Urologi...14 Ortopædisk kirurgi...15 Gynækologi og obstetrik...16 Oto-rhino-laryngologi...17 Oftalmologi...18 Tand-mund-kæbe kirurgi...19 eurologi...20 Klinisk Onkologi...23 Pædiatri...24 Dermatologi og venerologi...25 Arbejds- og Miljømedicin...27 Anæstesiologi...28 Diagnostisk radiologi...29 Klinisk biokemi...30 Klinisk mikrobiologi...31 Klinisk fysiologi og nuklearmedicin...32 Klinisk patologi og cytologi...33 Klinisk immunologi...34 Psykiatri...35 Børne- og ungdomspsykiatri...36

2 De funktioner, som fremover af Sundhedsstyrelsen er rubriceret som regionsfunktioner, varetages i dag flere steder i Region Sjælland, jf. skema nedenfor. Regionsfunktioner æstved Køge Slagelse ykøbing F. Diabetes mellitus Gravide med insulinbehandlet gestational diabetes mellitus Diagnostik af behandlingskrævende hypoglykæmi Insulinpumper hos voksne og børn Thyreoideasygdomme Svær thyreoideaassocieret oftalmopati (TAO) Diagnostik af thyreoideacancer Recidivstruma Gravide med svært traktabel stofskiftesygdom Kalciummetaboliske Medicinsk behandling sygdomme af primær hyperparathyreoidisme Familiær hypocalcurisk hypercalciæmi Mb. Paget Osteoporose hos mænd < 60 år Sjældne former for osteoporose Hypofysesygdomme Udredning, medicinsk behandling og opfølgning ved hypofysesygdomme Binyre- og Mb. Addison gonadesygdomme Diagnostik af Fæokromocytom Mb. Conn Cushing syndrom Klinefelters syndrom Kallmann syndrom Ernæringsrelaterede sygdomme Andre sygdomme Diagnostik m. henblik på operation for fedme Avitaminoser Malnutrition ME (Multiple endokrine eoplasier) 2

3 ogle af de funktioner, som fremover af Sundhedsstyrelsen er rubriceret som regionsfunktioner, varetages i dag flere steder i Region Sjælland, jf. skema nedenfor. Regionsfunktioner Køge Slagelse yk.f. Patienter med Patienter, som ikke umiddelbart inflammatorisk tarmsygdom responderer på standardbehandling Sjældne ekstraintestinale komplikationer Crohns sygdom og komplicerede fistler Gravide, hvis tarmsygdom ikke responderer tilfredsstillende efter max 3 dages systemisk steroid behandling Dobbelt ballonendoskopi ved diagnostik af kronisk gastointestinal blødning, inflammatorisk tarmsygdom og tyndtarmstumorer Antiviral behandling af kronisk hepatitis B og C Diagnostik med henblik på operation for fedme 3

4 De funktioner, som fremover af Sundhedsstyrelsen er rubriceret som regionsfunktioner, varetages i dag flere steder i Region Sjælland, jf. skema nedenfor. Regionsfunktioner Roskilde Slagelse Køge æstved Iskæmisk hjertesygdom Koronararteriografi (KAG) Hjerteklapsygdom Vurdering af hjerteklapfejl med henblik på henvisning til operation samt efterkontrol og eventuelt behandling af svære tilfælde Endokarditis: Uafklaret mistanke om infektiøs endokarditis mhp. diagnostik samt postoperativ behandling af endokarditis. Hjerterytmeforstyrrelser Almindelig 1 og 2 kammer pacemakere Arvelige hjertesygdomme Synkopediagnostik: Multidisciplinære teams/klinikker mhp. koordineret diagnostik Kliniske slægtningeundersøgelser Almindelig blodprøveanalyse Genetisk blodprøveanalyse Arbejdstest, MR-skanning, signal averaged EKG Genetisk rådgivning Perikardiepunktur Elektiv og akut perkutan perikardiepunktur 4

5 De funktioner, som fremover af Sundhedsstyrelsen er rubriceret som regionsfunktioner, varetages i dag flere steder i Region Sjælland, jf. skema nedenfor. Regionsfunktioner Roskilde æstved Holbæk Astma og allergiske sygdomme Svær astma med behov for immunmodulerende terapi Komplicerede allergiske sygdomme med behov for tværfaglig vurdering og provokationsundersøgelser, herunder anafylaktiske reaktioner, insektgift- og lægemiddelallergi og erhvervsbetingede allergiske sygdomme Lungekræft Den videre udredning af patienter med begrundet mistanke om lungekræft Infektionssygdomme Svære akutte, subakutte og og tuberkulose kroniske lungeinfektioner (fx kompliceret empyem og lungeabsces) Tuberkulose, herunder den samlede smitteopsporing og miljøundersøgelser Atypiske mycobakterier Sygdomme i pleura, Interstitielle lungesygdomme pleurodese Kompliceret sarkoidose - bortset fra fremskredne tilfælde, der kræver immunmodulerende behandling Idiopatisk lungefibrose af typen simpel idiopatisk lungefibrose (UIP) 5

6 De funktioner, som fremover af Sundhedsstyrelsen er rubriceret som regionsfunktioner, varetages i dag flere steder i Region Sjælland, jf. skema nedenfor. Der er en specialiseret infektionsmedicinsk funktion på Roskilde Sygehus. Regionsfunktioner Akut febril sygdom Langvarige, komplicerede, bakterielle infektioner Importerede infektionssygdomme Kronisk virale infektioner Infektioner hos personer med nedsat immunforsvar Diagnostik af langvarig feber Infektioner med svær organpåvirkning, fx svære septikæmier med organkomplikationer og svære pneumonier med respiratorisk påvirkning Alvorlige infektioner i centralnervesystemet, dvs. purulent meningitis, viral encefalitis og abscesser i hjerne og spinalkanal Komplicerede multifaktorielle infektioner, fx visse streptokok/stafylokokinfektioner i led, knogler eller bløddele samt diagnostik af endocarditis Tuberkulose hos patienter med HIV og/eller tuberkulose i CS Atypiske mycobakterier hos patienter med HIV Sjældne seksuelt overførte sygdomme, fx syfilis og multiresistent gonoré euroborreliose Importerede parasitære, bakterielle og virale infektioner, fx malaria, amøbiasis, tyfus, paratyfus, bacillær dysenteri, dengue og gul feber Mistanke om særligt smitsomme eller alvorlige sygdomme, der ikke normalt forekommer i Danmark, fx difteri, pest, kolera, rabies, brucellose og Q-feber Infektioner med multiresistente mikroorganismer, hvor særlig isolation eller observation er påkrævet, fx patienter med mistanke om importerede multiresistente bakterier HIV-inficerede voksne AIDS-definerede sygdomme hos HIVinficerede, herunder tuberkulose og andre mycobakterioser Antiviral behandling af kronisk hepatitis B og C Post-exposure HIV-profylaktisk behandling Kontrol og behandling af infektionsmedicinske problemer hos patienter med kongenit eller erhvervet immundefekt, fx agammaglobulinæmi, transplanterede patienter og patienter behandlet med biologiske lægemidler og cancerkemoterapi Udover de ovenfor nævnte diagnoser og tilstande bør andre alvorlige tilstande henvises til regionsfunktionsniveau, fx ved febris causa ignota, særligt vanskelige behandlingsforløb eller ved ekstremt sjældne tilstande med immunologisk eller infektiøs baggrund. Roskilde 6

7 Der er ingen selvstændige regionsfunktioner i intern medicin: Geriatri, men for at sikre fortsat udvikling, forskning og uddannelse inden for specialet anbefaler Sundhedsstyrelsen samling i hver Region inden for følgende områder: Specialiseret diagnostik og behandling af patienter med faldproblemer, herunder synkoper. Diagnostik og behandling af synkoper varetages i et tæt samarbejde med intern medicin: kardiologi og neurologi. Specialiseret diagnostik og behandling af demens, som varetages i et tæt samarbejde med neurologi og psykiatri. Specialiseret diagnostik og behandling af demens er en specialfunktion i neurologi og psykiatri. 7

8 Regionsfunktioner, som varetages i dag De fleste af regionsfunktionerne, som fremover af Sundhedsstyrelsen er rubriceret som regionsfunktioner, varetages i dag flere steder i Region Sjælland, jf. skema nedenfor. Regionsfunktioner æstved Slagelse Køge Holbæk Inflammatoriske led- Reumatoid artrit, spondylitis og bindevævssygdomme ankylopoietika og psoriasis artrit ved kompliceret, behandlingsrefraktær sygdom og/eller alvorlige komplikationer som fx reumatoid vaskulit Primære vakulitsygdomme i små kar i rolig fase, svære kutane vaskulitter og morbus Behcet Systemisk lupus erythematosus med komplikationer som fx serosit og let nefropati Andre inflammatoriske bindevævssygdomme som fx systemisk sklerodermi, polymyositis/dermatomyositis, mixed connective tissue disease, primær morbus Sjögren og essentiel kryoglubulinæmi Kompliceret sarkoidose (undtagen sarkoidose på højt specialiseret niveau) on-inflammatoriske rygsygdomme Smerte- og dysfunktionstilstande i bevægeapparatet Svære rygsygdomme, som ikke bedres efter gængs tværfaglig behandling i løbet af 6 uger Idrætsskader og andre belastningsrelaterede sygdomme, som ikke bedres efter gængs behandling 8

9 De funktioner, som fremover af Sundhedsstyrelsen er rubriceret som regionsfunktioner, varetages i dag flere steder i Region Sjælland, jf. skema nedenfor. Regionsfunktion Roskilde Holbæk ykøbing F. Patienter m. akut nyreinsufficiens eller akut nefrotisk syndrom. Akut diagnostik og behandling. Intermitterende hæmodialyse på patienter i intensivt regi (ikke vedvarende hæmodialyse) Diagnostik, hvor der ikke foretages nyrebiopsi, samt start af evt. medicinsk immunosuppressiv behandling v. nefrotisk syndrom eller non-vaskulit glomerulonefritis Senkontrol af ukomplicerede voksne nyretransplanterede Tilsyn med multiorgansyge patienter med nyresvigt Behandling af vanskelige vaskulære adgangsveje Diagnostik og behandling af calciummetaboliske tilstande Diagnostik og behandling af nyremanifestationer v. kroniske systemiske bindevævssygdomme 9

10 De funktioner, som fremover af Sundhedsstyrelsen er rubriceret som regionsfunktioner, varetages i dag både på Roskilde og æstved Sygehus, jf. skema nedenfor. Regionsfunktioner Roskilde æstved Malignt lymfom Behandling af Hodgkin lymfom, Burkitt lymfom og CS-lymfom 2. linje (recidiv) og efterfølgende behandlinger af lavmalignt lymfom, højmalignt lymfom, og højrisiko kronisk lymfatisk leukæmi patienter a, men ikke højrisiko lymfatisk leukæmi patienter Myelomatose hos yngre patienter Akutte leukæmier/fremskreden myelodysplastisk syndrom (MDS) Kroniske myeloide sygdomme Følge af behandlingen af malign hæmatologisk sygdom Specialiseret hæmatologisk cancerbehandling Let-moderat trombofili og hæmofili Aplastisk anæmi Benigne hæmatologiske sygdomme 1. linje (primær) og 2. linie (recidiv) behandling af myelomatose og amyloidose 1. og 2. linje behandling af ALL hos ikke-yngre og AML/fremskreden MDS a til 1. linje, men nej til 2. linje myelomatose og amyloidose 2. og 3. linje behandling af kronisk myeloid leukæmi, ikke fremskredent myelodysplastisk syndrom og kronisk myelomonocytleukæmi / Periodisk og langvarigt knoglemarvssvigt med deraf følgende risiko for livstruende infektioner med udvikling af multiorgansvigt Kompleks og intensiv kemoterapi i henhold til nøje definerede behandlingsalgoritmer Radioimmunterapi Opsamling af perifere stamceller (leukaferese) Højdosis kemoterapi med stamcellestøtte, tidligere kaldet autolog knoglemarvstransplantation (fraset amyloidose) Von Willebrand sygdom Blødning som følge af erhvervet mangel på koagulationsfaktorer og eller dysfungerende trombocytter Aplastisk anæmi, som ikke kræver højt specialiseret behandling 1. linje behandling af paroksystisk nokturn hæmoglobinuri og trombotisk trombocytopenisk purpura 10

11 2.1 Regionsfunktioner varetages i dag på følgende måde De funktioner som fremover af Sundhedsstyrelsen er rubriceret som regionsfunktioner, varetages i dag flere steder i Region Sjælland, jf. skema nedenfor. Regionsfunktion Roskilde Køge æstved Holbæk Slagelse Ringsted Stentanlæggelse Endoskopisk submukøs dissektion (ESD) Operation for fedme Diafragma og gastro-oesophageal refluks Reservoir (tyndtarm) Crohns sygdom komplicerede tilfælde Hereditær non-polypøs kolorektal cancer (HPCC) Endoskopiske procedurer med fjernelse af tumorer Sakralnerve stimulation Kapselenteroskopi Ballon-endoskopi EUS (endoskopisk ultralyd) Splenektomi, hæmatologiske milte Thyreoidea (benigne) Parathyreoidea Operationer for cancer mammae inkl. rekonstruktion (herunder operation for recidiv) Mammakirurgi uden behov for rekonstruktion 11

12 Den karkirurgiske afdeling på Slagelse Sygehus varetager elektive og subakutte patienter inden for 3 af i alt 6 regionsfunktioner. Regionsfunktioner Carotis/subclaviakirurgi Åben operation for perifer okklusiv sygdom (akut og kronisk) Åben operation for aortaaneurismer Operativ behandling for juxtarenale aortaaneurismer Dialyseadgange Endovaskulære behandlinger for infrarenal okklusiv arteriesygdom samt subclaviastenoser Slagelse 12

13 2.1 Regionsfunktioner varetages i dag på følgende måde Af de funktioner som fremover af Sundhedsstyrelsen er rubriceret som regionsfunktioner, varetages i dag 5 ud af 6I regionen varetages pt. 5 ud af de 6 regionsfunktioner for specialet. Regionsfunktioner Onkologisk plastikkirurgi Onkologisk plastikkirurgi, der ikke kan varetages på hovedfunktionsniveau grundet kompleksitet og behov for samarbejdende specialer eller hvor der er behov for frysemikroskopi Sekundær brystrekonstruktion med implantat og eller stilkede lapper Onkoplastisk mammakirurgi (herunder primær brystrekonstruktion) Malignt melanom med sentinel node diagnostik Metastaserende malignt melanom Roskilde Speciel plastikkirurgi Mindre komplicerede traumer 13

14 De funktioner som fremover af Sundhedsstyrelsen er rubriceret som regionsfunktioner, varetages i dag flere steder i Region Sjælland, jf. skema nedenfor. Regionsfunktion æstved Roskilde ykøbing Holbæk Kræft Behandling af nyrecancer (åben og laparoskopisk kirurgi) Urinvejssten ESWL-behandling (trykbølgeknusning)* Transluminal nefroskopi Perkutan stenfjernelse yreinsufficiens Dialyseadgange () Urologi på børn Udredninge metaboliske årsager til urinvejssten, børn Urodynamiske undersøgelser på børn * Region Sjælland har indgået kontrakt om mobil nyrestensknusning med firmaet MLT. 14

15 Der varetages på nuværende tidspunkt specialiserede funktioner på flere af regionens sygehuse, men ingen af sygehusene varetager alle regionsfunktioner, jf. nedenfor. Regionsfunktioner Køge æstved Holbæk yk.f. Slagelse Hofte- og Revisionsknæalloplastik knæalloplastik Knænære ostetomier og unikompartmentale knæalloplastikker Artroskopisk kirurgi og Revisionskirurgi på forreste korsbånd sportstraumatologi Artroskopisk kirurgi i hofteleddet Håndkirurgi Sekundær rekonstruktion af flexorsener, senetransfereringer og behandling af nervelæsioner på underarm Reumakirurgi og alloplastikker Højtryksinjektioner med vævstoksiske materialer Recidiv ved Dupuytrens kontraktur Carpale luksationer/carpal instabilitet, carpale frakturer, distal radio-ulnar-leds instabilitet, ulnocarpal impingement Kirurgisk behandling af scaphoideumfraktur samt operativ behandling af carpale frakturer Fod-ankelkirurgi Tå-alloplastikker Bagfodskirurgi (calcaneusosteotomier, tripleatrodeser, ankelatrodeser, ligamentrekonstruktioner) Kombination af artrodeser, osteotomier og senetranspositioner Skulder-albue Rotator cuff rekonstruktion kirurgi Skulderinstabilitet og kontraktur Primær skulderalloplastik på baggrund af degenerativ ledsygdom Rygkirurgi Lumbale degenerative ryglidelser kombineret med mindre deformiteter; f.eks. spondylolistese grad I-II (dekompression og spondylodeser > 3 niveauer) hos voksne Konservativ behandling af deformiteter hos børn og voksne Børneortopædi Seneforlængelser ved cerebral parese Simple kongenitte foddeformiteter og aldersbetingede fysiologiske variationer Kongenitte hoftedysplasier 15

16 De funktioner, som fremover af Sundhedsstyrelsen er rubriceret som regionsfunktioner, varetages i dag flere steder i Region Sjælland, jf. skema nedenfor. Regionsfunktioner æstved Roskilde Holbæk Almen Vulvodyni gynækologi Center til modtagelse af /gynækologisk endokrinologi voldtægtsofre Urogynækologi Behandling af urininkontinens * med TVT, TVT-O operationer samt bulking Diagnostik og behandling af recidiver af uterovaginal prolaps * Kolpopeksi, abdominalt eller * vaginalt Sårbare gravide Gravide med misbrug og/eller med behov for psykiatrisk behandling udover SSRI i graviditeten Vurdering/kontrol /behandling /indlæggelse øvrige gravide Udviklingshæmmede Gravide med gestationel diabetes mellitus, let immunisering, thyreoideasygdomme og/eller epilepsi Gravide med monochoriotiske gemelli eller truende for tidlig fødsel Gravide med svær tarminflammatorisk lidelse (IBD), som ikke umiddelbart responderer på systemisk steroidbehandling, eller som får tilbagefald under graviditeten *Udføres som udefunktion på ykøbing F. sygehus. 16

17 De funktioner, som fremover af Sundhedsstyrelsen er rubriceret som regionsfunktioner, varetages i dag to steder i Region Sjælland, jf. skemaet nedenfor. Afdelingerne i Syd har fælles afdelingsledelse, idet en samling af afdelingen i Slagelse er under planlægning. Regionsfunktioner Køge Slagelse/æstved Audiologi og vestibulogi euro-otologisk funktion til diagnostisk og behandling af længerevarende svimmelhed / Audiologisk forberedelse / og opfølgning af patienter med cochlear implant Otokirurgi: Ydre øre/øregang Aquisit øregangsatresi/meatoplastik Øregangscholesteatom / / Otokirurgi: Stapedotomi / Trommehinde/mellemøre Glomus tympanicum / Børnecholesteatomer / Mellemørekirurgi på only / hearing ear Akut mastoidektomi hos børn / Knogleforankret / høreapparat Otokirurgi: Indre øre Gentamycin-behandling af / medicinresistent Mb. Menière Rhinologi Computerassisteret / bihulekirurgi (CAS FESS) Kirurgi af invert papillom / Ydre næsekorrektioner / Lukning af naso-kranielle / fistler (liqour-fistler) Behandling af medfødt / ukompliceret aflukning til næsesvælget (choanalatresi) Laryngologi Larynxpapillomer / Laryngoplastikker / Anvendelse af voiceanalyser / m.v. til diagnostik af stemmelidelser Hoved-halskirurgi Thyreoidea- og / (benign) parathyreoideakirurgi Spytkirtelkirurgi og skopi / Kongenitte cyster og / fistler Botulinumbehandling af / Freys syndrom Zenkers divertikel / Diagnostisk mediastinoskopi / 17

18 De funktioner, som fremover af Sundhedsstyrelsen er rubriceret som regionsfunktioner, varetages i dag på æstved, Roskilde Sygehus og Holbæk Sygehus (Afdelingerne i Roskilde og i Holbæk har fælles afdelingsledelse), jf. skema nedenfor. Regionsfunktioner æstved Roskilde Kirurgisk behandling af grøn stær Perforerende øjentraumer i øjets forreste afsnit kirurgisk behandling a, ved behov Kirurgisk behandling af de sygdomme i glaslegeme og nethinde, som ikke kræver højt specialiseret indsats Uveitis i øjets bagre afsnit (årehindebetændelse) diagnostik og behandling Tårevejskirurgi (i samarbejde m. ØH) Højdeskelen kirurgisk behandling eurooftalmologi - specialdiagnostik og initiering af behandling Børne- og handicapoftalmologi diagnostik og behandling, som ikke er højt specialiseret 18

19 De funktioner, som fremover af Sundhedsstyrelsen er rubriceret som regionsfunktioner, varetages i dag på æstved Sygehus, jf. skema nedenfor. Regionsfunktioner Ekstrem vækstbetinget kæbeanomali Rekonstruktiv kæbekirurgi Kæbefrakturer Sanering af infektiøse foci i tænder og kæber Odontogent betingede infektioner med påvirket almentilstand Mundslimhindelidelser og oral medicin Kæbeledslidelser Dentoalveolær kirurgi Diagnostik og kombineret ortodontisk-kirurgisk behandling af ekstrem vækstbetingede kæbeanomalier Vanskelige tilfælde af rekonstruktion af tab af kæbeknogle Diagnostik, behandlingsplanlægning og kirurgisk behandling af kæbefrakturer hvor der ikke samtidigt er behov for tværfaglig og akut indsats Fjernelse af ikke bevaringsværdige tænder før organtransplantation, hjerteklapkirurgi, kemo- og stråleterapi mm diagnostik og behandling af patienter med påvirkning af almen tilstand med mistanke om odontogen fokus Diagnostik og behandling af forandringer i mundslimhinden Diagnostik samt mindre invasive procedurer som artrocentese og artroskopi Diagnostik og behandling af patienter der ikke kan behandles i primærsektoren æstved 19

20 ogle af de funktioner, som fremover er rubriceret af Sundhedsstyrelsen som regionsfunktioner, varetages i dag på æstved og Roskilde Sygehus, hvor der er etableret selvstændige neurologiske afdelinger. Regionsfunktioner æstved Roskilde Multipel (dissemineret) sklerose Opfyldning af Baklofenpumper Behandling af komplicerede tilfælde af spasticitet med botulinumtoxin Sygdomme i rygmarv, Myastenia gravis. Diagnostik nerverødder, nervetråde og og behandling af lette til muskler moderate tilstande europati. Diagnostik af moderate til svære tilstande Akut polyradikulitis (GBS), diagnostik og behandling Muskelsygdomme. Elektrofysiologisk og evt. genetisk diagnostik Amyotrofisk lateral sklerose (ALS). Klinisk og elektrofysiologisk diagnostik, Bevægeforstyrrelser: Parkinsons sygdom Bevægeforstyrrelser: Dystoni Demens Epilepsi behandling og opfølgning Diagnostik og behandling af patienter med parkinsonisme, hvor diagnosen er uklar eller med komplekse problemstillinger Diagnostik og behandling af atypisk parkinsonisme (MSA, PSP, CBD) Diagnostik og behandling af patienter i senstadiet af Parkinsons sygdom med apomorfinpumpe (subcutan indgift) eller duodopapumpe (intestinal indgift) Dystonibehandling med botulinumtoxin (EMG vejledt behandling). Undtaget herfra er laryngeal og oromandibulær dystoni Botulinumtoxin behandling af svære dystonier og hemifaciale spasmer med funktionshæmning og symptomer > 1 år Diagnostik, behandling og opfølgning af særligt svære tilfælde af demens fx diagnostisk uafklaret demens, fronto-temporale demensformer og svære adfærdsforstyrrelser Døgn video EEG under indlæggelse af patienter med svære eller uafklarede anfald eller funktionshæmning som følge af månedlige anfald Diagnostik og særlig medicinsk behandling af patienter med fortsatte anfald og bivirkninger 2-3 år efter 20

21 Hovedpinesygdomme. Diagnostik, behandling og rehabilitering af sværere hovedpinetilstande, hvor funktionsevnen er truet eurogene smertetilstande Søvnsygdomme Klinisk neurofysiologi diagnosetidspunktet Diagnostik og behandling af patienter med kompliceret status epilepticus Diagnostik og særlig medicinsk behandling af patienter med kombineret udviklingshæmning og epilepsi Tværfaglig diagnostik og behandling af patienter med vedvarende psykogene nonepileptiske anfaldsfænomener Behandling og kontrol af komplicerede gravide epilepsipatienter. Kontrol og justering af vagusstimulator i vedligeholdelsesfasen Hyppig migræne eller spændingshovedpine Klyngehovedpine Medicin- og overdoseringshovedpine Symptomatiske hovedpiner Trigeminusneuralgi Diagnostik, behandling og rehabilitering af svære centrale neurogene smerter, hvor funktionsevnen er truet Diagnostik, behandling og rehabilitering af svære perifere neurogene smerter, hvor funktionsevnen er truet - herunder CRPS (refleksdystrofi) Diagnostik og behandling af ukompliceret narkolepsi og andre hypersomnier hos voksne Diagnostik og behandling af almindelige parasomnier Diagnostik og behandling af søvnrelaterede bevægesygdomme (restless legs, periodiske benbevægelser etc.), almindelige døgnrytmesygdomme og almindelig kroniske insomnier Elektromyeografi (EMG), nerveledningsundersøgelse og specielle teknikker for neuromuskulære sygdomme EMG vejledt botulinumtoksin behandling af fokale dystonier og spasticitet Døgn video EEG ved kompliceret epilepsi Specielle evoked potential undersøgelser og andre teknikker for bl.a. multipel sclerose og rygmarvsskade samt overvågning under operationer Polysomnografi og multipel søvnlatens test for narkolepsi og andre søvnsygdomme 21

22 Elektroencephalografi (EEG) Elektroneuronografi (EG) for nerveafklemning og screening for nervebetændelse Visuel og somatosensorisk evoked potential (VEP og SEP) undersøgelse for dissemineret sclerose og rygmarvsskade Cardiorespiratorisk undersøgelse for søvnapnø eurorehabilitering: Erhvervet hjerneskade efter kranietraumer eller tilgrænsende sygdomme (inkl. anoxisk hjerneskade) Moderate hovedtraumer (særligt indrettede neurorehabiliteringscentre) Særlige kognitive og psykiske problemstillinger efter erhvervede hjerneskader eurorehabilitering: Apoplexi Svære tilfælde af apopleksi, evt. med kognitive forstyrrelser eller svær spasticitet med behov for gipsning, botulinumtoksin eller baklofenpumpebehandling eurorehabilitering: Andre kroniske neurologiske sygdomme Rehabilitering af svære neuropatier, herunder Guillain Barrés sygdom (GBS) eurogenetik Identifikation af patienter/familier med mulig arvelig neurologisk sygdom 22

23 2.1. Regionsfunktioner varetages i dag på følgende måde De funktioner, som fremover af Sundhedsstyrelsen er rubriceret som regionsfunktioner, varetages i dag flere steder i Region Sjælland, jf. skema nedenfor. I æstved er der en strålefunktion, som er planlagt udbygget. Regionsfunktioner Roskilde æstved Lungekræft, strålebehandling Brystkræft, strålebehandling Endetarmskræft, strålebehandling og konkommittant medicinsk behandling Prostatacancer, strålebehandling og medicinsk behandling/kemoterapi fraset hormonmodulerende ikkekurative behandling Kræft i urinblæren, strålebehandling og medicinsk behandling Hudcancer, strålebehandling Alle kræftformer, palliativ strålebehandling Bugspytkirtelkræft, medicinsk behandling Æggestoks- og livmoderkræft, medicinsk behandling og strålebehandling Hoved- og halskræft (ekskl. skjoldbruskkirtelkræft), strålebehandling og medicinsk behandling (nonkonkommitant) Maligne hæmatologiske sygdomme, strålebehandling Kræft i hjernen, strålebehandling og medicinsk kræftbehandling (non-konkommitant) 23

24 ogle af de regionsfunktioner, som fremover af Sundhedsstyrelsen er rubriceret som regionsfunktioner, varetages i dag flere steder i Regionen, jf. skemaet nedenfor. Regionsfunktioner Roskilde æstved Holbæk Intensiv terapi (PICU) til børn efter neonatalperioden Intensiv terapi til børn (2-10 år) i kortere tid (forventet intensiv behandlingstid < 72 timer) Overvågning af og intensiv terapi til i øvrigt stabile børn < 2 år i kortere tid (forventet intensiv behandlingstid < 24 timer) eonatalogi Respiratorbehandling i kortere tid Gastroenterologi Crohns sygdom Colitis ulcerosa m sår (ikke kirurgi) Malabsorption Efterbehandling af medfødte misdannelser i mavetarm kanalen Hepatologi Akut leverbetændelse Kronisk leverbetændelse Hæmatologi on-maligne anæmier Immunologi Immundefekt med overvejende antistofmangel Infektionssygdomme Tuberkulose Tropemedicinske infektionssygdomme Pulmonologi Anden åndedrætssygdom Medfødte misdannelser af strubehoved efrologi Recidiverende kronisk nyrebækkenbetændelse og nefrotisk syndrom, nyrebetændelse uden behov for kirurgi og nyrebiopsi Reumatologi uvenil idiopatisk arthritis uden komplikationer Socialpædiatri Børn af gravide/mødre m. alkohol og stofmisbrug 24

25 De funktioner, som fremover af Sundhedsstyrelsen er rubriceret som regionsfunktioner, varetages i dag alle på afdelingen på Roskilde Sygehus. Regionsfunktioner Arvelige hudsygdomme Bindevævssygdomme - sværere eller hurtigt progredierende tilfælde, evt. med organpåvirkning Infektionssygdomme i huden Inflammatoriske hudsygdomme Erhvervsbetingede hudsygdomme Fotodermatoser Vasculære læsioner Seksuelt overførte sygdomme Psoriasis ogle arvelige hudsygdomme, fx genodermatoser, som kræver særlig diagnostisk diagnostik og behandling og/eller samarbejde med flere specialer Sklerodermi Lupus erythematosus Dermatomyositis Mixed connective tissue disease Infektioner med sjældnere mikroorganismer Infektioner med almindelige mikroorganismer hos patienter med sjældne sygdomme. Fx eczema herpeticum eller svære former for staphylococcal scalded skin syndrome Acne fulminans med sværhedsgrad, som kræver indlæggelse til intensiv hudpleje og systemisk terapi Kompliceret intraktabel atopisk dermatitis, som ikke responderer som forventet på gængs lokalbehandling, herunder smørebehandlinger og lysbehandling og ikke har responderet på to forskellige systemiske behandlinger Kompliceret kontakteksem, som ikke responderer som forventet på gængs behandling, og hvor der er behov for specialviden om kemi, testning med vanskeligt tilgængelige materialer, kortlægning af komplekse ekspositionsforhold eller diagnostik, som bedst foregår under indlæggelse Hudsygdomme med formodet type I allergi, hvis der skal testes med substanser, hvor en anafylaktisk reaktion kunne forventes Erhvervsbetingede hudsygdomme, som ikke responderer som forventet på gængs behandling, hvor der er behov for specialviden om kemi, testning med vanskeligt tilgængelige materialer, kortlægning af komplekse ekspositionsforhold eller diagnostik, som bedst foregår under indlæggelse Sværere fotodermatoser (abnorm hudreaktion efter eksposition for sol eller solarium), som ikke responderer på gængs behandling Kompliceret nævus flammeus, som ikke er højt specialiseret Komplicerede kutane hæmangiomer, som ikke er højt specialiseret Komplekse eller sjældne seksuelt overførte sygdomme fx sensyfilis og HIV Behandling af kondylomer med CO2- laser Psoriasis, som ikke responderer som forventet på gængs lokalbehandling, lys eller systemisk behandling, og hvor biologisk behandling overvejes. Generaliseret pustuløs psoriasis Børn med sværere psoriasis Roskilde 25

26 Problemsår Tumorer Psoriasispatienter med sværere hud- og ledsymptomer Problemsår, som ikke har vist tegn på opheling efter nogle måneders gængs behandling, fx pyoderma gangraenosum og vaskulitsår Carcinoma spinocellulare, hvor behandling er vanskelig, ved gentagne recidiver efter gængs behandling, eller hvor der er behov for specialbehandling Malignt melanom Dysplastisk nævussyndrom med forekomst af malignt melanom i familien Kutane lymfomer (<IIb) 26

27 De funktioner, som fremover af Sundhedsstyrelsen er rubriceret som regionsfunktioner, varetages i dag flere steder i Region Sjælland, jf. skema nedenfor. Regionsfunktioner Slagelse Køge ykøbing F. Komplicerede Dokumentation af arbejdsmedicinske undersøgelser eksponering ved inspektion, videooptagelser med opmålinger eller målinger i miljøet eller af prøvemateriale opsamlet i miljøet eller i biologisk materiale Specialiserede parakliniske undersøgelser, herunder monitorering af kliniske og biologiske data samt provokationsundersøgelser Undersøgelser af persongrupper, virksomheder eller fag/brancher Øvrige Sjældne tilfælde af bevægeapparatlidelser Sjældne tilfælde af toksisk og allergisk håndeksem, nældefeber, fotodermatitis og maligne hudsygdomme Sjældnere biomekaniske eller toksiske påvirkninger af perifere nerver samt hjerneskader som fælge af udsætttelse for organiske opløsningsmidler, bly, mangan, kviksølv eller andre sjældent forekommende neurotoksiske stoffer Sjældnere erhvervsrelaterede årsager til medfødte misdannelser og udviklingsforstyrrelser samt til nedsat forplantningsevne Kræftsygdomme der kan sættes i relation til ualmindelige eksponeringer Andre sjældne tilstande, fx arbejdsmedicinske vurderinger ved duft- og kemikalieintolerance (MCS), barotraumer samt subakutte og kroniske forgiftningstilstande og følgevirkninger heraf på lever, nyrer og hjerte 27

28 De funktioner, som fremover af Sundhedsstyrelsen er rubriceret som regionsfunktioner, varetages i dag flere steder i Region Sjælland, jf. skema nedenfor. Regionsfunktioner æstved Roskilde Slagelse Holbæk yk.f. Køge Anæstesi Anæstesi til større kirurgi, patienter med svær komorbiditetet eller andre større interventioner eller diagnostiske procedurer Anæstesi (udover kortvarig maskeanæstesi) til børn <2 år og ASA<2 til akutte og elektive mindre operative indgreb (knivtid<2 timer) Intensiv medicinsk terapi Intensiv terapi til børn >2 år i kortere tid (forventet intensiv behandlingstid <72 timer) Overvågning af og intensiv terapi til i øvrigt stabile børn <2 år i kortere tid (forventet intensiv behandlingstid <24 timer) ved enkelte tilstande j 28

29 De funktioner, som fremover af Sundhedsstyrelsen er rubriceret som regionsfunktioner, varetages i dag flere steder i Region Sjælland, jf. skema nedenfor. Interventionel radiologi Muskuloskeleta l-radiologi Abdominal radiologi Urogenital radiologi Onkoradiologi High resolution CT scanning (HRCT) af lunger Perifer percutan transluminal angioplastik (PTA) og stentanlæggel-se Perifer perkutan endovaskulær protesebehandling Simpel embolisering bortset fra CS, embolisering af sjældne og/ eller avancerede AV malformationer, pulmonale AV malformationer, fistler og angiomatøse tumorer, uterus fibrom embolisering (UFE) og partiel embolisering af hyperplastisk milt hos børn RF behandling af osteide osteomer Perkutan transhepatisk cholangiografi (PTC) Perkutan stentanlæggelse i galdeveje Regionsfunktioner æstved Roskilde Slagelse Køge ykøbing Holbæk euroradiologi Specielle CT- og MR scanninger af hjerne og spinalkanal inkl. CT- og MR angiografi Thoraxradiologi Lunge- og pleurabiopsi mhp. histologi og cytologi. Delvistforetages i lunge- medicin MR abdomen???? CT af urinveje og CTurografi MR-skanninger af nyrer, binyrer, urinveje, inkl. angiografi, perfu-sion og spektroskopi UL- eller CT-vejledte procedurer, herunder anlæggelse af nefrosto-mi og ureterstents Radiologisk staging før behandling Kontrol under pågående behandling Efterkontroller Billedvejledte biopsier og drænager 29

30 De funktioner, som fremover af Sundhedsstyrelsen er rubriceret som regionsfunktioner, varetages i dag flere steder i Region Sjælland, jf. skema nedenfor. Regionsfunktioner Roskilde Køge Slagelse* æstved* ykøbing F.* Trombofili og blødningsdiagnostik. Rådgivning og fortolkning i forbindelse med trombofili og blødningsdiagnostik (Indledende basal blødningsdiagnostik) Paraproteinæmi og myelomatose. Screening og kvantitering (undtaget undersøgelse af knoglemarvstransplanterede patienter) Medikamentmonitorering ved specielle, sjældent anvendte psykofarmaka/antiepileptika Sjældne antistofanalyser Delvist ved autoimmune sygdomme * Afdelingerne har fælles ledelse. 30

31 Regionsfunktioner Konfirmatorisk hæmoparasitologisk diagnostik Regional koordinerende enhed for MRSA (på sygehusniveau og i praksis) HIV, kvantitativ virologisk behandlingsmonitorering Hepatitis, kvantitativ virologisk behandlingsmonitorering CMV, Kvantitativ virologisk behandlingsmonitorering Slagelse 31

32 Der varetages i dag ingen regionsfunktion i regionen. 32

33 Regionsfunktioner Roskilde æstved og Slagelse Diagnostik af nefrologiske sygdomme med nyrebiopsi Hæmatopatologisk diagnostik Diagnostik af interstitielle lungesygdomme (dvs. medicinske, ikkekræftrelaterede sygdomme Diagnostik af hepatologiske sygdomme (ikke kræftrelaterede) undtagen transplantationspatologi Inflammatoriske og degenerative muskelsygdomme Foster- og spædbarnsobduktioner 33

34 Regionsfunktioner Blodbankvirksomhed og transfusionsmedicin Celle- og vævsbankvirksomhed Immunologisk diagnostik Transplantationsmedicin, herunder vævstypebestemmelse 6-ansvar i henhold til Blodforsyningsloven af 2005 Fremstilling af blodkomponenter Blodtypebestemmelse og smitteundersøgelser af donorblod Analyse og tolkning af standardiserede immunhæmatologiske undersøgelser (antistofidentifikation, DAT) Immunhæmatologiske specialundersøgelser (udredning af AIHA mm.) Analyse og tolkning af hæmostase (fx trombelastografi) Transfusionsmedicinsk rådgivning Bankvirksomhed vedr. knogle og blodstamceller HIV- og hepatitisdiagnostik af patienter Blodtypebestemmelse af gravide (inkl. HBsAgscreening) Genomisk blodtypebestemmelse af patienter og donorer Genomisk blodtypebestemmelse på maternelt plasma Kvantitering og monitorering af føetomaternel blødning og vejledning om profylakse mod alloimmunisering Autoimmunanalyser Trombocyt- og granulocytantistoffer Trombocyt- og granulocyttypebestemmelse Terapeutisk aferese Flowcytometrisk behandlingsmonitorering Allergologisk diagnostik Knoglemarvsdonorer og transfusionspatienter Familieundersøgelser HLA-Antistoffer æstved ej, men er pt. i en projektfase, og vil blive varetaget af flere specialer. a i tæt samarbejde med ortopædkirurger. a, undtagen patienter fra Køge og Roskilde ej, men er et udviklingsprojekt ej, men er et udviklingsprojekt a. Kvantitering af foetomaternel blødning foretages på RH. ej. Varetages i nogen grad af nefrologi i Roskilde. 34

35 Regionsfunktioner Slagelse Roskilde Vording borg Holbæk ykøbing S Køge Dianalund Komplicerede psykiatriske problemstillinger hos ældre herunder kompliceret demens Kompliceret skizofreni og andre psykoser, herunder behandlingsresistent skizofreni i kombination med misbrug samt gravide med skizofreni Komplicerede affektive lidelser, herunder affektive lidelser i kombination med misbrug samt gravide med affektive lidelser Komplicerede angst- og tvangslidelser Komplicerede somotoforme lidelser og dissociative lidelser (liaison-psykiatri) Komplicerede spiseforstyrrelser Komplicerede personlighedsforstyrrelser Sexologisk lidelse Retspsykiatrisk funktion for patienter med svær sygdomsgrad og/eller høj farlighed Oligofrene med psykisk lidelse Transkulturelle psykiatriske patienter, herunder kompliceret psykiatrisk sygdom hos etniske minoriteter Traumatiserede flygtninge Selvmordsforebyggelse for ikke-psykisk syge og lettere psykisk syge 35

36 Hovedfunktionen varetager i dag størstedelen af regionsfunktionsopgaverne, jf. skemaet nedenfor. Regionsfunktioner æstved Holbæk Roskilde Opsøgende virksomhed og tidlig intervention over for unge med skizofreni (OPUS og/eller TIPS) Psykotiske tilstande med komorbide udviklingsforstyrrelser (mental retardering, autismespektrumlidelser) og svært udafreagerende patienter Komplekse diagnostiske tilstande inden for affektive lidelser, ADHD, autismespeklret, OCD og/(eller Tourettesyndrom, hvor den diagnostiske vurdering ikke kan afklares på hovefunktionsniveau, eller hvor den psykofamakologiske behandling er særligt kompliceret Patienter med spiseforstyrrelser og behov for døgnindlæggelse Spæd- og småbørnspsykiatri (0-3 årige) Børn (under 13 år) med behov for døgnindlæggelse Primær vurdering af surrogatfængslede Selvmordsforebyggelse hos børn og unge 36

Ansøgning om varetagelse af specialfunktioner i dermato-venerologi

Ansøgning om varetagelse af specialfunktioner i dermato-venerologi TIL REGION MIDTJYLLAND BILAG TIL GENERELT GODKENDELSESBREV Ansøgning om varetagelse af specialfunktioner i dermato-venerologi Hermed følger s afgørelse vedr. ansøgning om varetagelse af specialfunktioner

Læs mere

Administrationens uddybende bemærkninger til sagsfremstillingen om flytning af regionsfunktioner

Administrationens uddybende bemærkninger til sagsfremstillingen om flytning af regionsfunktioner Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.regionmidtjylland.dk Administrationens uddybende bemærkninger til sagsfremstillingen

Læs mere

Sundhedsstyrelsen skal gøre opmærksom på følgende ændringer i beskrivelsen af specialfunktionerne:

Sundhedsstyrelsen skal gøre opmærksom på følgende ændringer i beskrivelsen af specialfunktionerne: TIL REGION MIDTJYLLAND BILAG TIL GENERELT GODKENDELSESBREV Ansøgning om varetagelse af specialfunktioner i neurologi Hermed følger s afgørelse vedr. ansøgning om varetagelse af specialfunktioner i ovennævnte

Læs mere

Bilag 4 Samarbejde om specialiserede funktioner

Bilag 4 Samarbejde om specialiserede funktioner Bilag 4 Samarbejde om specialiserede funktioner Heri beskrives Region Sjællands samarbejde om specialiserede funktioner. A. Region Sjællands samarbejde med Region Hovedstaden Region Sjælland og Region

Læs mere

Ekstrem vækstbetinget kæbeanomali (580 procedurer/år) - Diagnostik og kombineret ortodontisk-kirurgisk behandling af ekstrem

Ekstrem vækstbetinget kæbeanomali (580 procedurer/år) - Diagnostik og kombineret ortodontisk-kirurgisk behandling af ekstrem TIL REGION MIDTJYLLAND BILAG TIL GENERELT GODKENDELSESBREV Ansøgning om varetagelse af specialfunktioner i tand-, mund-, og kæbekirurgi Hermed følger s afgørelse vedr. ansøgning om varetagelse af specialfunktioner

Læs mere

Sundhedsstyrelsen skal gøre opmærksom på følgende ændringer i beskrivelsen af specialfunktionerne:

Sundhedsstyrelsen skal gøre opmærksom på følgende ændringer i beskrivelsen af specialfunktionerne: TIL REGION MIDTJYLLAND BILAG TIL GENERELT GODKENDELSESBREV Ansøgning om varetagelse af specialfunktioner i intern medicin: lungesygdomme Hermed følger s afgørelse vedr. ansøgning om varetagelse af specialfunktioner

Læs mere

Specialevejledning for intern medicin: infektionsmedicin

Specialevejledning for intern medicin: infektionsmedicin Specialevejledning for intern medicin: infektionsmedicin Specialevejledningen indeholder en kort beskrivelse af hovedopgaverne i specialet samt den faglige og organisatoriske tilrettelæggelse af specialet.

Læs mere

Forslag til specialfunktioner udvalgt til detaljeret statusrapport 2013

Forslag til specialfunktioner udvalgt til detaljeret statusrapport 2013 Forslag til specialfunktioner udvalgt til detaljeret statusrapport 2013 Speciale/område Funktion Begrundelse og forventninger til status 2013 Kirurgi Mavesæk og tolvfingertarm, benign øvre kirurgi Mavesæk

Læs mere

Specialeansøgning for Ortopædisk kirurgi Offentlig: Privat:

Specialeansøgning for Ortopædisk kirurgi Offentlig: Privat: Specialeansøgning for Ortopædisk kirurgi Offentlig: Privat: Regionshospitalet Holstebro SOR ID: 6081000016005 CVR: Geografisk lokalitet: 171000016912 P R: Kravopfyldelse for funktioner Formaliseret Placering

Læs mere

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Neurologi. Dato: 12. juni 2009

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Neurologi. Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Neurologi Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning for Region Sjælland vedr. speciale Neurologi 1 1 Generelle overvejelser i forhold

Læs mere

Ortopædisk kirurgi samt samhørende funktioner i plastikkirurgi, patologisk anatomi og diagnostisk radiologi

Ortopædisk kirurgi samt samhørende funktioner i plastikkirurgi, patologisk anatomi og diagnostisk radiologi TIL REGION MIDTJYLLAND BILAG TIL GENERELT GODKENDELSESBREV Ortopædisk kirurgi samt samhørende funktioner i plastikkirurgi, patologisk anatomi og diagnostisk radiologi Bilag til s generelle svar på ansøgning

Læs mere

Revideret specialevejledning for intern medicin: gastroenterologi og hepatologi (version til ansøgning)

Revideret specialevejledning for intern medicin: gastroenterologi og hepatologi (version til ansøgning) Revideret specialevejledning for intern medicin: gastroenterologi og hepatologi (version til ansøgning) 24-11-2015 Sagsnr. 4-1012-45/9 Reference DGO T 7222 7563 Specialevejledningen er udarbejdet som led

Læs mere

Sundhedsstyrelsen skal gøre opmærksom på følgende ændringer i beskrivelsen af specialfunktionerne:

Sundhedsstyrelsen skal gøre opmærksom på følgende ændringer i beskrivelsen af specialfunktionerne: TIL REGION MIDTJYLLAND BILAG TIL GENERELT GODKENDELSESBREV Ansøgning om varetagelse af specialfunktioner i intern medicin: kardiologi Hermed følger s afgørelse vedr. ansøgning om varetagelse af specialfunktioner

Læs mere

Specialevejledning for intern medicin: infektionsmedicin

Specialevejledning for intern medicin: infektionsmedicin j.nr. 7-203-01-90/15 Specialevejledning for intern medicin: infektionsmedicin Specialebeskrivelse Intern medicin: infektionsmedicin omfatter forebyggelse, diagnostik, medicinsk behandling, palliation og

Læs mere

$ % Jf. hospitalsplan for Region Midtjylland indgår IM: Lungemedicin i Region Midtjyllands planer for fælles akutmodtagelser.

$ % Jf. hospitalsplan for Region Midtjylland indgår IM: Lungemedicin i Region Midtjyllands planer for fælles akutmodtagelser. ! ""# $ % $ &'% Jf. hospitalsplan for Region Midtjylland indgår IM: Lungemedicin i Region Midtjyllands planer for fælles akutmodtagelser. Med Hospitalsplan for Region Midtjylland er det besluttet, at der

Læs mere

Specialevejledning for dermato-venerologi

Specialevejledning for dermato-venerologi Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Bilag 255 Offentligt j.nr. 7-203-01-90/10 Specialevejledning for dermato-venerologi Sundhedsplanlægning Islands Brygge 67 2300 København S Specialebeskrivelse Dermato-venerologi

Læs mere

Kodning af behandlingsniveau på Neurologisk Afd. OUH

Kodning af behandlingsniveau på Neurologisk Afd. OUH Kodning af behandlingsniveau på Neurologisk Afd. OUH Diagnoser Regionsfunktion: AZAC3 Højt specialiseret funktion: AZAC4 Apopleksi og hjernekarsygdomme Epilepsi Trombolyse: Patienter som vurderes af trombolyse

Læs mere

Sundhedsstyrelsen skal gøre opmærksom på følgende ændringer i beskrivelsen af specialfunktionerne:

Sundhedsstyrelsen skal gøre opmærksom på følgende ændringer i beskrivelsen af specialfunktionerne: TIL REGION MIDTJYLLAND BILAG TIL GENERELT GODKENDELSESBREV Ansøgning om varetagelse af specialfunktioner i kirurgi Hermed følger s afgørelse vedr. ansøgning om varetagelse af specialfunktioner i ovennævnte

Læs mere

Revideret specialevejledning for dermatovenerologi (version til ansøgning)

Revideret specialevejledning for dermatovenerologi (version til ansøgning) 25-11-2015 Revideret specialevejledning for dermatovenerologi (version til ansøgning) Specialevejledningen er udarbejdet som led i Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning, jf. sundhedslovens 208, som omhandler

Læs mere

Specialeansøgning for IM: endokrinologi Offentlig: Privat:

Specialeansøgning for IM: endokrinologi Offentlig: Privat: Specialeansøgning for IM: endokrinologi Offentlig: Privat: Regionshospitalet Herning SOR ID: 6081000016005 CVR: Område Hypofyse og hypothalamus sygdomme Ernæringsrelaterede sygdomme Funktion Regionsfunktioner

Læs mere

Anæstesiologi Regionsfunktioner Anæstesi til børn ( 2 år og < 10 år) og større kirurgi (kirurgi med knivtid > 2 timer) og ASA 2

Anæstesiologi Regionsfunktioner Anæstesi til børn ( 2 år og < 10 år) og større kirurgi (kirurgi med knivtid > 2 timer) og ASA 2 Oversigt over ansøgte funktioner, opsamlende ansøgningsrunde, Marts 2011, det somatiske område. Område Funktion Ønskes funktionen varetaget på Sygehusenhed Odense Universitetshospital Ønskes funktionen

Læs mere

Sundhedsstyrelsen skal med dette brev anmode regioner og private sygehuse om at afgive statusrapport.

Sundhedsstyrelsen skal med dette brev anmode regioner og private sygehuse om at afgive statusrapport. E-POST BLF@SST.DK FØLGEBREV Statusrapporter i specialeplanlægningen for 2011 I følge Sundhedslovens 208 stk. 5 skal regioner og private sygehuse årligt afgive en statusrapport til Sundhedsstyrelsen om

Læs mere

Specialet varetager desuden forskning, udvikling og uddannelse inden for specialets

Specialet varetager desuden forskning, udvikling og uddannelse inden for specialets Specialevejledning for klinisk immunologi Specialevejledningen indeholder en kort beskrivelse af hovedopgaverne i specialet samt den faglige og organisatoriske tilrettelæggelse af specialet. Dernæst følger

Læs mere

Specialfunktioner udvalgt til detaljeret statusrapport 2012

Specialfunktioner udvalgt til detaljeret statusrapport 2012 Specialfunktioner udvalgt til detaljeret statusrapport 2012 Speciale/område Funktion Begrundelse og forventninger til status 2012 Ortopædisk kirurgi Regionsfunktioner Hofte- og knæalloplastik Fod-ankelkirurgi

Læs mere

Dimensioneringsplan 2008-2012. Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen

Dimensioneringsplan 2008-2012. Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen Dimensioneringsplan 2008-2012 Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen Juli 2007 Hoveduddannelsesforløb 2008-2012 Bemærkninger Almen medicin 240 Udvidelse forudsætter, at der kan

Læs mere

Regionsfunktionen: Transluminal nefroskopi er ændret til: Transluminal nefroskopi (endoskopisk undersøgelse af nyrebækken)

Regionsfunktionen: Transluminal nefroskopi er ændret til: Transluminal nefroskopi (endoskopisk undersøgelse af nyrebækken) TIL REGION MIDTJYLLAND BILAG TIL GENERELT GODKENDELSESBREV Ansøgning om varetagelse af specialfunktioner i urologi Hermed følger s afgørelse vedr. ansøgning om varetagelse af specialfunktioner i ovennævnte

Læs mere

Specialeansøgning for IM: hæmatologi/roskilde Offentlig:

Specialeansøgning for IM: hæmatologi/roskilde Offentlig: Specialeansøgning for IM: hæmatologi/roskilde Offentlig: SOR ID: Geografisk lokalitet: Placering og erfaring Aktuel volumen for funktionen Forventet Forventet antal nye patienter per år (tal) Aktuelt antal

Læs mere

2003 Intern medicin: hæmatologi hæmatologi

2003 Intern medicin: hæmatologi hæmatologi Specialegruppering af nuværende og udgåede læge Tabellen viser hvorledes de oprindelige er grupperet, og dermed præsenteret, efter de nuværende samt specialet intern medicin. Udgåede er grupperet sammen

Læs mere

Specialevejledning for oto-rhino-laryngologi

Specialevejledning for oto-rhino-laryngologi j.nr. 4-1012-14/30 Specialevejledning for oto-rhino-laryngologi Specialevejledningen indeholder en kort beskrivelse af hovedopgaverne i specialet samt den faglige og organisatoriske tilrettelæggelse af

Læs mere

Specialevejledning for intern medicin: lungesygdomme

Specialevejledning for intern medicin: lungesygdomme Specialevejledning for intern medicin: lungesygdomme Specialevejledningen indeholder en kort beskrivelse af hovedopgaverne i specialet samt den faglige og organisatoriske tilrettelæggelse af specialet.

Læs mere

Volumen for funktionen. Befolkningsunderlag. funktionen

Volumen for funktionen. Befolkningsunderlag. funktionen Bilag 2b, Ansøgning vedr. specialiserede funktioner: planlægning per Region og dato: Region Midtjylland 12. maj 2009 Sygehus samt afdeling: Regionshospitalet Viborg, Øre-, næse-, halsafdelingen Afdelingens

Læs mere

Sundhedsstyrelsen skal gøre opmærksom på følgende ændringer i beskrivelsen af specialfunktionerne:

Sundhedsstyrelsen skal gøre opmærksom på følgende ændringer i beskrivelsen af specialfunktionerne: TIL REGION MIDTJYLLAND BILAG TIL GENERELT GODKENDELSESBREV Ansøgning om varetagelse af specialfunktioner i gynækologi og obstetrik Hermed følger s afgørelse vedr. ansøgning om varetagelse af specialfunktioner

Læs mere

Specialevejledning for klinisk immunologi

Specialevejledning for klinisk immunologi j.nr. 7-203-01-90/17 Specialevejledning for klinisk immunologi Sundhedsplanlægning Islands Brygge 67 2300 København S Tlf. 72 22 74 00 Fax 72 22 74 19 E-post info@sst.dk Specialebeskrivelse Klinisk immunologi

Læs mere

Bilag 3.1. Forslag til specialeplan Region Sjælland

Bilag 3.1. Forslag til specialeplan Region Sjælland Bilag 3.1 Forslag til specialeplan Region Sjælland Revideret 12. maj 2009 1 Særlig bemærkning om denne høringsudgave. Der er her tale om 2. udgave af Forslag til specialeplan, der d. 27. april 2009 blev

Læs mere

Specialeansøgning for IM: hæmatologi

Specialeansøgning for IM: hæmatologi Specialeansøgning for IM: hæmatologi Offentlig: SOR ID: Geografisk lokalitet: Placering og erfaring Aktuel volumen for funktionen Forventet volumen for Område Funktion Regionsfunktioner Ønskes funktionen

Læs mere

Specialevejledning for tand-, mund- og kæbekirurgi

Specialevejledning for tand-, mund- og kæbekirurgi Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Bilag 255 Offentligt j.nr. 7-203-01-90/25 Specialevejledning for tand-, mund- og kæbekirurgi Sundhedsplanlægning Islands Brygge 67 2300 København S Specialebeskrivelse

Læs mere

Dimensioneringsplan 2013-2017. Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen

Dimensioneringsplan 2013-2017. Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen Dimensioneringsplan 2013-2017 Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen Dimensioneringsplan 2013-2017 Version: december 2011 Kategori: Faglig rådgivning Hoveduddannelsesforløb 2013-2017

Læs mere

Revideret specialevejledning for intern medicin: hæmatologi (version til ansøgning)

Revideret specialevejledning for intern medicin: hæmatologi (version til ansøgning) Revideret specialevejledning for intern medicin: hæmatologi (version til ansøgning) Specialevejledningen er udarbejdet som led i Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning, jf. sundhedslovens 208, som omhandler

Læs mere

Specialevejledning for neurologi

Specialevejledning for neurologi j.nr. 7-203-01-90/20 Specialevejledning for neurologi Specialebeskrivelse Neurologi omfatter forebyggelse, diagnostik, medicinsk behandling, specialiseret genoptræning (neurorehabilitering) og palliation

Læs mere

Dimensioneringsplan INTRODUKTIONS- OG HOVEDUDDANNELSESFORLØB I SPECIALLÆGEUDDANNELSEN

Dimensioneringsplan INTRODUKTIONS- OG HOVEDUDDANNELSESFORLØB I SPECIALLÆGEUDDANNELSEN Dimensioneringsplan 2018-2020 INTRODUKTIONS- OG HOVEDUDDANNELSESFORLØB I SPECIALLÆGEUDDANNELSEN 2017 Dimensioneringsplan 2018-2020, introduktions- og hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

Sundhedsstyrelsen skal gøre opmærksom på følgende ændringer i beskrivelsen af specialfunktionerne:

Sundhedsstyrelsen skal gøre opmærksom på følgende ændringer i beskrivelsen af specialfunktionerne: TIL REGION MIDTJYLLAND BILAG TIL GENERELT GODKENDELSESBREV Ansøgning om varetagelse af specialfunktioner i intern medicin: nefrologi Hermed følger s afgørelse vedr. ansøgning om varetagelse af specialfunktioner

Læs mere

Sygdomslære Hånden på hjertet

Sygdomslære Hånden på hjertet Sygdomslære Hånden på hjertet Kapitel 1 Side 33 Side 33 Side 38 Side 38 Basal sygdomslære Quiz om vækstændringer, celledegeneration og nekrose Arbejdsspørgsmål om vækstændringer, celledegeneration og nekrose

Læs mere

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Diagnostisk radiologi. Dato: Maj 2009

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Diagnostisk radiologi. Dato: Maj 2009 Specialeansøgning Region/privat udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Diagnostisk radiologi Dato: Maj 2009 Specialeansøgning for Region Syddanmark vedr. Diagnostisk radiologi 1 1 Generelle overvejelser

Læs mere

Specialevejledning for urologi

Specialevejledning for urologi Specialevejledning for urologi Specialevejledningen indeholder en kort beskrivelse af hovedopgaverne i specialet samt den faglige og organisatoriske tilrettelæggelse af specialet. Dernæst følger Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Sygdomslære indgår med i alt 14 ECTS point i uddannelsen. Heraf går de 8,5 ECTS til somatisk sygdomslære.

Sygdomslære indgår med i alt 14 ECTS point i uddannelsen. Heraf går de 8,5 ECTS til somatisk sygdomslære. FAGBESKRIVELSE SOMATISK SYGDOMSLÆRE Fagbeskrivelsen skal ses i sammenhæng med Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i ergoterapi, BEK nr. 832 af 13/08/2008. Der opnås størst sammenhæng

Læs mere

# $ Anæstesiologi med intensiv afdeling niveau 2 Diagnostisk radiologi Klinisk biokemi

# $ Anæstesiologi med intensiv afdeling niveau 2 Diagnostisk radiologi Klinisk biokemi !!" # $ # %&$ Jf. Hospitalsplan for Region Midtjylland vil der være reumatologisk speciallægedækning på samtlige hospitaler med fælles akutmodtagelse, enten i form af en egentlig afdeling/funktion eller

Læs mere

Revideret specialevejledning for intern medicin: lungesygdomme (version til ansøgning)

Revideret specialevejledning for intern medicin: lungesygdomme (version til ansøgning) 25-11-2015 Revideret specialevejledning for intern medicin: lungesygdomme (version til ansøgning) Specialevejledningen er udarbejdet som led i Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning, jf. sundhedslovens

Læs mere

Revideret specialevejledning for intern medicin: endokrinologi (version til ansøgning)

Revideret specialevejledning for intern medicin: endokrinologi (version til ansøgning) Revideret specialevejledning for intern medicin: endokrinologi (version til ansøgning) Specialevejledningen er udarbejdet som led i Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning, jf. sundhedslovens 208, som omhandler

Læs mere

Specialeansøgning for Neurologi Offentlig: Privat:

Specialeansøgning for Neurologi Offentlig: Privat: Specialeansøgning for eurologi Offentlig: Privat: Regionshospitalet Hammel eurocenter SOR ID: 6081000016005 CVR: Geografisk lokalitet: 921000016914 P R: Kravopfyldelse for funktioner Formaliseret Placering

Læs mere

Studieplan Sygdomsdomslære

Studieplan Sygdomsdomslære Studieplan Sygdomsdomslære 2. semester Tema Sygepleje - klinisk beslutningstagen i stabile og komplekse pleje- og Behandlingsforløb Genstandsområde Semesterets teoretiske del retter sig særligt mod sygepleje

Læs mere

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Gynækologi og obstetrik. Dato: 12. juni 2009

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Gynækologi og obstetrik. Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Gynækologi og obstetrik Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning for Region Sjælland vedr. Gynækologi og Obstetrik 1 1 Generelle overvejelser

Læs mere

Status på revision af specialeplanen 2015

Status på revision af specialeplanen 2015 Status på revision af specialeplanen 2015 Revisionen af den eksisterende specialeplan har taget det afsæt, at planen i vid udstrækning fungerer godt, og hensigten med revision af specialeplan har således

Læs mere

Specialevejledning for neurokirurgi

Specialevejledning for neurokirurgi Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Bilag 255 Offentligt Specialevejledning for neurokirurgi Specialebeskrivelse Neurokirurgi omfatter forebyggelse, diagnostik, behandling, palliation og rehabilitering

Læs mere

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Anæstesiologi. Dato: 12. juni 2009

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Anæstesiologi. Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Anæstesiologi Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning for Region Sjælland vedr. Anæstesiologi 1 1 Generelle overvejelser i forhold

Læs mere

Revideret specialevejledning for intern medicin: infektionsmedicin (version til ansøgning)

Revideret specialevejledning for intern medicin: infektionsmedicin (version til ansøgning) Revideret specialevejledning for intern medicin: infektionsmedicin (version til ansøgning) Specialevejledningen er udarbejdet som led i Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning, jf. sundhedslovens 208, som

Læs mere

Specialevejledning for diagnostisk radiologi

Specialevejledning for diagnostisk radiologi j.nr. 7-203-01-90/32 Specialevejledning for diagnostisk radiologi Specialevejledningen indeholder en kort beskrivelse af hovedopgaverne i specialet samt den faglige og organisatoriske tilrettelæggelse

Læs mere

I de fælles akutmodtagelser foregår en bred og tværfaglig indledende og evt. endelig diagnostik og behandling af akutte og uselekterede patienter.

I de fælles akutmodtagelser foregår en bred og tværfaglig indledende og evt. endelig diagnostik og behandling af akutte og uselekterede patienter. !!!""# $ % &'()*+, $ -'.% Hospitaler med fælles akutmodtagelse varetager behandlingen på hovedfunktionsniveau. Det gælder akut kirurgisk og medicinsk behandling og planlagt behandling. I forlængelse heraf

Læs mere

Atlas over Regionernes Fælles Virksomhedsarkitektur. version 1.0

Atlas over Regionernes Fælles Virksomhedsarkitektur. version 1.0 Atlas over Regionernes Fælles Virksomhedsarkitektur version 1.0 Patientens sundhedsvæsen Familielægen er din tovholder i sundhedsvæsenet Du får rådgivning over afstand eller ambulant... Vi følger dig helt

Læs mere

Specialevejledning. Oversigt over: Regionsfunktion/højt spec. funktion i Region Sjælland. Samarbejdssygehuse med regionsfunktion (udenregionalt)

Specialevejledning. Oversigt over: Regionsfunktion/højt spec. funktion i Region Sjælland. Samarbejdssygehuse med regionsfunktion (udenregionalt) Specialevejledning Oversigt over: s/ i Samarbejdse med Samarbejdse med Kvalitet og Udvikling Side 1 af 72 Indholdsfortegnelse Forord...3 Anæstesiologi...4 Arbejdsmedicin...6 Børne- og ungdomspsykiatri...6

Læs mere

Specialevejledning for neurologi

Specialevejledning for neurologi Specialevejledning for neurologi Specialevejledningen indeholder en kort beskrivelse af hovedopgaverne i specialet samt den faglige og organisatoriske tilrettelæggelse af specialet. Dernæst følger Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Ændringer til specialevejledninger til ansøgning

Ændringer til specialevejledninger til ansøgning Dato 25-11-2015 specialeplanlaegning@sst.dk Sagsnr. 4-1012-44/1 Ændringer til specialevejledninger til ansøgning Sundhedsstyrelsen modtager løbende kommentarer til de udgivne specialevejledninger til ansøgning.

Læs mere

x FS x FS x x FS FS FS x x x FS x x FS x x FS x

x FS x FS x x FS FS FS x x x FS x x FS x x FS x Placeringen er godkendt Placeringen er afvist Bem til den konkrete funktion Speciale: Ortopædisk kirurgi Specialets specialiserede funktioner (regionsfunktioner og Område Funktion AUH Århus Sygehus Placering

Læs mere

Specialevejledning for neurologi

Specialevejledning for neurologi j.nr. 7-203-01-90/20 Specialevejledning for neurologi Specialevejledningen indeholder en kort beskrivelse af hovedopgaverne i specialet samt den faglige og organisatoriske tilrettelæggelse af specialet.

Læs mere

Specialevejledning for psykiatri

Specialevejledning for psykiatri j.nr. 7-203-01-90/19 Specialevejledning for psykiatri Specialebeskrivelse Psykiatri omfatter forebyggelse, diagnostik, behandling, opfølgning og rehabilitering af patienter med psykotiske og ikke-psykotiske

Læs mere

I det følgende bilag er de enkelte specialer oplistet. Under hvert speciale findes:

I det følgende bilag er de enkelte specialer oplistet. Under hvert speciale findes: TIL REGION SYDDANMARK s samlede svar på ansøgning, indsigelser og bemærkninger vedr. placering af specialfunktioner udmeldte den 26. februar 2010 placeringen af specialfunktioner i 35 lægelige specialer.

Læs mere

Specialevejledning for intern medicin: reumatologi

Specialevejledning for intern medicin: reumatologi j.nr. 7-203-01-90/6 Specialevejledning for intern medicin: reumatologi Specialebeskrivelse Intern medicin: reumatologi omfatter forebyggelse, diagnostik og behandling af patienter med medfødte og erhvervede

Læs mere

Specialer/funktioner/geografier Næstved Slagelse Holbæk Roskilde Køge Nykøbing Psykiatri B&U

Specialer/funktioner/geografier Næstved Slagelse Holbæk Roskilde Køge Nykøbing Psykiatri B&U Specialer/funktioner/geografier Næstved Slagelse Holbæk Roskilde Køge Nykøbing Psykiatri B&U (x) = senere varetagelse på Køge/Slagelse x = funktioner som ikke tidligere har været varetaget i Region Sjælland/på

Læs mere

Specialevejledning for intern medicin: lungesygdomme

Specialevejledning for intern medicin: lungesygdomme Specialevejledning for intern medicin: lungesygdomme Denne specialevejledning er udarbejdet som led i Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning, jf. sundhedslovens 208, som omhandler organiseringen og varetagelsen

Læs mere

Hermed følger Sundhedsstyrelsens afgørelse vedr. ansøgning om varetagelse af specialfunktioner i den opsamlende ansøgningsrunde.

Hermed følger Sundhedsstyrelsens afgørelse vedr. ansøgning om varetagelse af specialfunktioner i den opsamlende ansøgningsrunde. BILAG TIL SUNDHEDSSTYRELSENS GENERELLE SVAR PÅ ANSØGNING OM VARETAGELSE AF SPE- CIALFUNKTIONER REGION NORDJYLLAND j.nr. 7-203-01-93/5 s afgørelse vedr. specialfunktioner i den Hermed følger s afgørelse

Læs mere

Dimensioneringsplan 2013-2017. Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen

Dimensioneringsplan 2013-2017. Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen Dimensioneringsplan 2013-2017 Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen Titel Dimensioneringsplan 2013-2017, introduktions- og hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

Specialevejledning for intern medicin: geriatri

Specialevejledning for intern medicin: geriatri j.nr. 7-203-01-90/21 Specialevejledning for intern medicin: geriatri Sundhedsplanlægning Islands Brygge 67 2300 København S Tlf. 72 22 74 00 Fax 72 22 74 19 E-post info@sst.dk Specialebeskrivelse Intern

Læs mere

Specialevejledning for klinisk immunologi

Specialevejledning for klinisk immunologi j.nr. 7-203-01-90/17 Specialevejledning for klinisk immunologi Specialebeskrivelse Klinisk immunologi er et tværgående speciale, der dækker blodbankvirksomhed, transfusionsmedicin, vævsbankvirksomhed,

Læs mere

Specialevejledning for Dermato-venerologi

Specialevejledning for Dermato-venerologi Specialevejledning for Dermato-venerologi Specialevejledningen er udarbejdet som led i Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning, jf. sundhedslovens 208, som omhandler organiseringen og varetagelsen af specialfunktioner

Læs mere

$ % $'!!%( Århus Universitetshospital, Skejby varetager desuden enkelte højtspecialiserede funktioner, se afsnit 4.

$ % $'!!%( Århus Universitetshospital, Skejby varetager desuden enkelte højtspecialiserede funktioner, se afsnit 4. !""# $ % $!&% Der vil fortsat kun være én afdeling i Region Midtjylland, som varetager såvel højtspecialiserede funktioner som regions- og hovedfunktioner inden for plastikkirurgien. Afdelingen er placeret

Læs mere

Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 514 Offentligt

Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 514 Offentligt Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 514 Offentligt file://c:\documents and Settings\sumenr\Lokale indstillinger\temporary Internet File... Page 1 of 1 19-05-2010 Fra: Specialeplanlægning

Læs mere

Orientering om Region Syddanmarks specialeplan

Orientering om Region Syddanmarks specialeplan Fremtidens Sygehuse fra plan til virkelighed Orientering om Region Syddanmarks specialeplan 1 Møde i Sundhedsbrugerrådet 14. maj 2009 Specialeplan hvad er det? Handler om at fordele opgaver mellem forskellige

Læs mere

Bilag: Sundhedsstyrelsens svar på statusrapporter 2012

Bilag: Sundhedsstyrelsens svar på statusrapporter 2012 Til Bilag: Sundhedsstyrelsens svar på statusrapporter 2012 Nedenfor følger Sundhedsstyrelsens kommentarer til de indsendte statusrapporter for de enkelte specialfunktioner opdelt specialevis. Der henvises

Læs mere

Specialevejledning for neurokirurgi

Specialevejledning for neurokirurgi Specialevejledning for neurokirurgi Specialevejledningen indeholder en kort beskrivelse af hovedopgaverne i specialet samt den faglige og organisatoriske tilrettelæggelse af specialet. Dernæst følger s

Læs mere

NOTAT Flere korttidsindlæggelser blandt ældre patienter

NOTAT Flere korttidsindlæggelser blandt ældre patienter November 2016 NOTAT Flere korttidsindlæggelser blandt ældre patienter Antallet af korttidsindlæggelser på max. 12 timer er steget kraftigt fra 2009 til 2015, hvor der blandt alle patienter ses en stigning

Læs mere

Revideret specialevejledning for urologi (version til ansøgning)

Revideret specialevejledning for urologi (version til ansøgning) 01-06-2015 Revideret specialevejledning for urologi (version til ansøgning) Sagsnr. 4-1012-44/38 Reference ksa T 7222 7400 E syb@sst.dk Specialevejledningen er udarbejdet som led i Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning,

Læs mere

Specialevejledning for karkirurgi

Specialevejledning for karkirurgi Specialevejledning for karkirurgi j.nr. 7-203-01-90/11 Specialebeskrivelse Karkirurgi omfatter forebyggelse, diagnostik, behandling, palliation og rehabilitering af patienter med sygdomme, skader og medførte

Læs mere

Revideret specialevejledning for neurokirurgi (version til ansøgning)

Revideret specialevejledning for neurokirurgi (version til ansøgning) Revideret specialevejledning for neurokirurgi (version til ansøgning) Specialevejledningen er udarbejdet som led i Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning, jf. sundhedslovens 208, som omhandler organiseringen

Læs mere

I samtlige fem fælles akutmodtagelser i Region Midtjylland vil følgende specialer være repræsenteret. $'!!%(

I samtlige fem fælles akutmodtagelser i Region Midtjylland vil følgende specialer være repræsenteret. $'!!%( !""# $ % $!&% Der vil som hidtil være én neurokirurgisk afdeling i regionen, som varetager de højt specialiserede funktioner inden for neurokirurgien. Afdelingen er placeret på Århus Universitetshospital,

Læs mere

Revideret specialevejledning for arbejdsmedicin (version til ansøgning)

Revideret specialevejledning for arbejdsmedicin (version til ansøgning) Revideret specialevejledning for arbejdsmedicin (version til ansøgning) Specialevejledningen er udarbejdet som led i Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning, jf. sundhedslovens 208, som omhandler organiseringen

Læs mere

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Plastikkirurgi. Dato: 12. juni 2009

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Plastikkirurgi. Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Plastikkirurgi Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning for Region Sjælland vedr. plastikkirurgi 1 1 Generelle overvejelser i forhold

Læs mere

Sygehusprofiler 2012-2020

Sygehusprofiler 2012-2020 Dato: 3. juli 2012 Brevid: 1797711 Sygehusprofiler 2012-2020 Den vedtagne sygehusplan 2010 er baseret på en sygehusstruktur bestående af akutsygehuse i henholdsvis Holbæk, Slagelse, Nykøbing Falster og

Læs mere

Specialeansøgning. Region udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Oto-rhino-laryngologi. Dato: 15. maj 2009

Specialeansøgning. Region udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Oto-rhino-laryngologi. Dato: 15. maj 2009 Specialeansøgning Region udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Oto-rhino-laryngologi Dato: 15. maj 2009 Specialeansøgning for Region Syddanmark vedr. Oto-rhino-laryngologi 1 1 Generelle overvejelser

Læs mere

Specialevejledning for diagnostisk radiologi

Specialevejledning for diagnostisk radiologi Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Bilag 255 Offentligt j.nr. 7-203-01-90/32 Specialevejledning for diagnostisk radiologi Sundhedsplanlægning Islands Brygge 67 2300 København S Specialebeskrivelse Diagnostisk

Læs mere

Specialevejledning for Intern medicin: gastroenterologi og hepatologi

Specialevejledning for Intern medicin: gastroenterologi og hepatologi Specialevejledning for Intern medicin: gastroenterologi og hepatologi Specialevejledningen er udarbejdet som led i Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning, jf. sundhedslovens 208, som omhandler organiseringen

Læs mere

Specialevejledning for Intern medicin: Infektionsmedicin

Specialevejledning for Intern medicin: Infektionsmedicin Specialevejledning for Intern medicin: Infektionsmedicin Specialevejledningen er udarbejdet som led i Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning, jf. sundhedslovens 208, som omhandler organiseringen og varetagelsen

Læs mere

af speciale og det aktuelle

af speciale og det aktuelle !!"# "#$!% "%# Psykiatri omfatter forebyggelse, diagnostik, behandling, opfølgning og rehabilitering af patienter med psykotiske og ikke-psykotiske lidelser samt psykiske lidelser kombineret med misbrug

Læs mere

Svar I vedhæftede bilag anmodes der om flytning af regionsfunktionen fra Vejle Sygehus til Middelfart Sygehus.

Svar I vedhæftede bilag anmodes der om flytning af regionsfunktionen fra Vejle Sygehus til Middelfart Sygehus. Område: Sundhedsområdet Afdeling: Planlægning og Udvikling Journal nr.: 13/15476 Dato: 11. november 2013 Notat på Sundhedsstyrelsens bemærkninger til Statusrapporter 2012 Anæstesiologi Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Speciale: Anæstesiologi

Speciale: Anæstesiologi Speciale: Anæstesiologi Specialets specialiserede funktioner (regionsfunktioner og højt specialiserede funktioner) Område Hovedfunktioner Regionsfunktioner Anæstesi Funktion AUH, Aarhus AUH, Skejby RH

Læs mere

Dimensioneringsplan 2008-2012. Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen

Dimensioneringsplan 2008-2012. Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen Dimensioneringsplan 2008-2012 Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen Juli 2007 Hoveduddannelsesforløb 2008-2012 Bemærkninger Almen medicin 240 Udvidelse forudsætter, at der kan

Læs mere

Implementering af specialiserede funktioner i Region Sjælland proces, indhold og tidsplan.

Implementering af specialiserede funktioner i Region Sjælland proces, indhold og tidsplan. Implementering af specialiserede funktioner i Region Sjælland proces, indhold og tidsplan. I forlængelse af Sundhedsstyrelsens godkendelse af de ansøgte specialiserede funktioner skal udarbejdes en implementeringsplan

Læs mere

1 a. Antal speciallæger med og uden bibeskæftigelse

1 a. Antal speciallæger med og uden bibeskæftigelse 5 45 4 35 3 25 2 15 1 5 1 a. Antal speciallæger med og uden bibeskæftigelse Antallet af speciallæger Antal speciallæger med bibeskæftigelse hvortil der er knyttet oplysningsforpligtigelse 1 b. Andel af

Læs mere

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Endokrinologi. Dato: 12. juni 2009

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Endokrinologi. Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Endokrinologi Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning for Region Sjælland vedr. endokrinologi 1 1 Generelle overvejelser i forhold

Læs mere

Befolkningsunderlag funktionen. Volumen for. Kræft Behandling af nyrecancer (åben og laparoskopisk kirurgi) j j 170 0,6 mio N 7 j j j j j N

Befolkningsunderlag funktionen. Volumen for. Kræft Behandling af nyrecancer (åben og laparoskopisk kirurgi) j j 170 0,6 mio N 7 j j j j j N Sø Bilag 2b, Ansøgning vedr. specialiserede funktioner: planlægning per speciale Region Syddanmark Region/privathospital og dato: SHS Kirurgisk afdeling Sygehus samt afdeling: 5001 06 Afdelingens SKS-kode

Læs mere

Revideret specialevejledning for intern medicin: geriatri (version til ansøgning)

Revideret specialevejledning for intern medicin: geriatri (version til ansøgning) Revideret specialevejledning for intern medicin: geriatri (version til ansøgning) Specialevejledningen er udarbejdet som led i Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning, jf. sundhedslovens 208, som omhandler

Læs mere

Forslag til specialenavne på baggrund af test

Forslag til specialenavne på baggrund af test Forslag til specialenavne på baggrund af test Speciale Anæstesiologi Arbejdsmedicin Børne- og ungdomspsykiatri Diagnostisk Radiolog Gynækologi - Obstetrik Intern Medicin Endokrinologi Gastroenterologi

Læs mere