Intern medicin: Endokrinologi...2 Intern medicin: Gastroenterologi og Hepatologi...3 Intern medicin: Kardiologi...4 Intern Medicin: Lungesygdomme...

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Intern medicin: Endokrinologi...2 Intern medicin: Gastroenterologi og Hepatologi...3 Intern medicin: Kardiologi...4 Intern Medicin: Lungesygdomme..."

Transkript

1 Intern medicin: Endokrinologi...2 Intern medicin: Gastroenterologi og Hepatologi...3 Intern medicin: Kardiologi...4 Intern Medicin: Lungesygdomme...5 Intern Medicin: Infektionsmedicin...6 Intern Medicin: Geriatri...7 Intern Medicin: Reumatologi...8 Intern medicin: efrologi...9 Intern medicin: Hæmatologi...10 Kirurgi...11 Karkirurgi...12 Plastikkirurgi...13 Urologi...14 Ortopædisk kirurgi...15 Gynækologi og obstetrik...16 Oto-rhino-laryngologi...17 Oftalmologi...18 Tand-mund-kæbe kirurgi...19 eurologi...20 Klinisk Onkologi...23 Pædiatri...24 Dermatologi og venerologi...25 Arbejds- og Miljømedicin...27 Anæstesiologi...28 Diagnostisk radiologi...29 Klinisk biokemi...30 Klinisk mikrobiologi...31 Klinisk fysiologi og nuklearmedicin...32 Klinisk patologi og cytologi...33 Klinisk immunologi...34 Psykiatri...35 Børne- og ungdomspsykiatri...36

2 De funktioner, som fremover af Sundhedsstyrelsen er rubriceret som regionsfunktioner, varetages i dag flere steder i Region Sjælland, jf. skema nedenfor. Regionsfunktioner æstved Køge Slagelse ykøbing F. Diabetes mellitus Gravide med insulinbehandlet gestational diabetes mellitus Diagnostik af behandlingskrævende hypoglykæmi Insulinpumper hos voksne og børn Thyreoideasygdomme Svær thyreoideaassocieret oftalmopati (TAO) Diagnostik af thyreoideacancer Recidivstruma Gravide med svært traktabel stofskiftesygdom Kalciummetaboliske Medicinsk behandling sygdomme af primær hyperparathyreoidisme Familiær hypocalcurisk hypercalciæmi Mb. Paget Osteoporose hos mænd < 60 år Sjældne former for osteoporose Hypofysesygdomme Udredning, medicinsk behandling og opfølgning ved hypofysesygdomme Binyre- og Mb. Addison gonadesygdomme Diagnostik af Fæokromocytom Mb. Conn Cushing syndrom Klinefelters syndrom Kallmann syndrom Ernæringsrelaterede sygdomme Andre sygdomme Diagnostik m. henblik på operation for fedme Avitaminoser Malnutrition ME (Multiple endokrine eoplasier) 2

3 ogle af de funktioner, som fremover af Sundhedsstyrelsen er rubriceret som regionsfunktioner, varetages i dag flere steder i Region Sjælland, jf. skema nedenfor. Regionsfunktioner Køge Slagelse yk.f. Patienter med Patienter, som ikke umiddelbart inflammatorisk tarmsygdom responderer på standardbehandling Sjældne ekstraintestinale komplikationer Crohns sygdom og komplicerede fistler Gravide, hvis tarmsygdom ikke responderer tilfredsstillende efter max 3 dages systemisk steroid behandling Dobbelt ballonendoskopi ved diagnostik af kronisk gastointestinal blødning, inflammatorisk tarmsygdom og tyndtarmstumorer Antiviral behandling af kronisk hepatitis B og C Diagnostik med henblik på operation for fedme 3

4 De funktioner, som fremover af Sundhedsstyrelsen er rubriceret som regionsfunktioner, varetages i dag flere steder i Region Sjælland, jf. skema nedenfor. Regionsfunktioner Roskilde Slagelse Køge æstved Iskæmisk hjertesygdom Koronararteriografi (KAG) Hjerteklapsygdom Vurdering af hjerteklapfejl med henblik på henvisning til operation samt efterkontrol og eventuelt behandling af svære tilfælde Endokarditis: Uafklaret mistanke om infektiøs endokarditis mhp. diagnostik samt postoperativ behandling af endokarditis. Hjerterytmeforstyrrelser Almindelig 1 og 2 kammer pacemakere Arvelige hjertesygdomme Synkopediagnostik: Multidisciplinære teams/klinikker mhp. koordineret diagnostik Kliniske slægtningeundersøgelser Almindelig blodprøveanalyse Genetisk blodprøveanalyse Arbejdstest, MR-skanning, signal averaged EKG Genetisk rådgivning Perikardiepunktur Elektiv og akut perkutan perikardiepunktur 4

5 De funktioner, som fremover af Sundhedsstyrelsen er rubriceret som regionsfunktioner, varetages i dag flere steder i Region Sjælland, jf. skema nedenfor. Regionsfunktioner Roskilde æstved Holbæk Astma og allergiske sygdomme Svær astma med behov for immunmodulerende terapi Komplicerede allergiske sygdomme med behov for tværfaglig vurdering og provokationsundersøgelser, herunder anafylaktiske reaktioner, insektgift- og lægemiddelallergi og erhvervsbetingede allergiske sygdomme Lungekræft Den videre udredning af patienter med begrundet mistanke om lungekræft Infektionssygdomme Svære akutte, subakutte og og tuberkulose kroniske lungeinfektioner (fx kompliceret empyem og lungeabsces) Tuberkulose, herunder den samlede smitteopsporing og miljøundersøgelser Atypiske mycobakterier Sygdomme i pleura, Interstitielle lungesygdomme pleurodese Kompliceret sarkoidose - bortset fra fremskredne tilfælde, der kræver immunmodulerende behandling Idiopatisk lungefibrose af typen simpel idiopatisk lungefibrose (UIP) 5

6 De funktioner, som fremover af Sundhedsstyrelsen er rubriceret som regionsfunktioner, varetages i dag flere steder i Region Sjælland, jf. skema nedenfor. Der er en specialiseret infektionsmedicinsk funktion på Roskilde Sygehus. Regionsfunktioner Akut febril sygdom Langvarige, komplicerede, bakterielle infektioner Importerede infektionssygdomme Kronisk virale infektioner Infektioner hos personer med nedsat immunforsvar Diagnostik af langvarig feber Infektioner med svær organpåvirkning, fx svære septikæmier med organkomplikationer og svære pneumonier med respiratorisk påvirkning Alvorlige infektioner i centralnervesystemet, dvs. purulent meningitis, viral encefalitis og abscesser i hjerne og spinalkanal Komplicerede multifaktorielle infektioner, fx visse streptokok/stafylokokinfektioner i led, knogler eller bløddele samt diagnostik af endocarditis Tuberkulose hos patienter med HIV og/eller tuberkulose i CS Atypiske mycobakterier hos patienter med HIV Sjældne seksuelt overførte sygdomme, fx syfilis og multiresistent gonoré euroborreliose Importerede parasitære, bakterielle og virale infektioner, fx malaria, amøbiasis, tyfus, paratyfus, bacillær dysenteri, dengue og gul feber Mistanke om særligt smitsomme eller alvorlige sygdomme, der ikke normalt forekommer i Danmark, fx difteri, pest, kolera, rabies, brucellose og Q-feber Infektioner med multiresistente mikroorganismer, hvor særlig isolation eller observation er påkrævet, fx patienter med mistanke om importerede multiresistente bakterier HIV-inficerede voksne AIDS-definerede sygdomme hos HIVinficerede, herunder tuberkulose og andre mycobakterioser Antiviral behandling af kronisk hepatitis B og C Post-exposure HIV-profylaktisk behandling Kontrol og behandling af infektionsmedicinske problemer hos patienter med kongenit eller erhvervet immundefekt, fx agammaglobulinæmi, transplanterede patienter og patienter behandlet med biologiske lægemidler og cancerkemoterapi Udover de ovenfor nævnte diagnoser og tilstande bør andre alvorlige tilstande henvises til regionsfunktionsniveau, fx ved febris causa ignota, særligt vanskelige behandlingsforløb eller ved ekstremt sjældne tilstande med immunologisk eller infektiøs baggrund. Roskilde 6

7 Der er ingen selvstændige regionsfunktioner i intern medicin: Geriatri, men for at sikre fortsat udvikling, forskning og uddannelse inden for specialet anbefaler Sundhedsstyrelsen samling i hver Region inden for følgende områder: Specialiseret diagnostik og behandling af patienter med faldproblemer, herunder synkoper. Diagnostik og behandling af synkoper varetages i et tæt samarbejde med intern medicin: kardiologi og neurologi. Specialiseret diagnostik og behandling af demens, som varetages i et tæt samarbejde med neurologi og psykiatri. Specialiseret diagnostik og behandling af demens er en specialfunktion i neurologi og psykiatri. 7

8 Regionsfunktioner, som varetages i dag De fleste af regionsfunktionerne, som fremover af Sundhedsstyrelsen er rubriceret som regionsfunktioner, varetages i dag flere steder i Region Sjælland, jf. skema nedenfor. Regionsfunktioner æstved Slagelse Køge Holbæk Inflammatoriske led- Reumatoid artrit, spondylitis og bindevævssygdomme ankylopoietika og psoriasis artrit ved kompliceret, behandlingsrefraktær sygdom og/eller alvorlige komplikationer som fx reumatoid vaskulit Primære vakulitsygdomme i små kar i rolig fase, svære kutane vaskulitter og morbus Behcet Systemisk lupus erythematosus med komplikationer som fx serosit og let nefropati Andre inflammatoriske bindevævssygdomme som fx systemisk sklerodermi, polymyositis/dermatomyositis, mixed connective tissue disease, primær morbus Sjögren og essentiel kryoglubulinæmi Kompliceret sarkoidose (undtagen sarkoidose på højt specialiseret niveau) on-inflammatoriske rygsygdomme Smerte- og dysfunktionstilstande i bevægeapparatet Svære rygsygdomme, som ikke bedres efter gængs tværfaglig behandling i løbet af 6 uger Idrætsskader og andre belastningsrelaterede sygdomme, som ikke bedres efter gængs behandling 8

9 De funktioner, som fremover af Sundhedsstyrelsen er rubriceret som regionsfunktioner, varetages i dag flere steder i Region Sjælland, jf. skema nedenfor. Regionsfunktion Roskilde Holbæk ykøbing F. Patienter m. akut nyreinsufficiens eller akut nefrotisk syndrom. Akut diagnostik og behandling. Intermitterende hæmodialyse på patienter i intensivt regi (ikke vedvarende hæmodialyse) Diagnostik, hvor der ikke foretages nyrebiopsi, samt start af evt. medicinsk immunosuppressiv behandling v. nefrotisk syndrom eller non-vaskulit glomerulonefritis Senkontrol af ukomplicerede voksne nyretransplanterede Tilsyn med multiorgansyge patienter med nyresvigt Behandling af vanskelige vaskulære adgangsveje Diagnostik og behandling af calciummetaboliske tilstande Diagnostik og behandling af nyremanifestationer v. kroniske systemiske bindevævssygdomme 9

10 De funktioner, som fremover af Sundhedsstyrelsen er rubriceret som regionsfunktioner, varetages i dag både på Roskilde og æstved Sygehus, jf. skema nedenfor. Regionsfunktioner Roskilde æstved Malignt lymfom Behandling af Hodgkin lymfom, Burkitt lymfom og CS-lymfom 2. linje (recidiv) og efterfølgende behandlinger af lavmalignt lymfom, højmalignt lymfom, og højrisiko kronisk lymfatisk leukæmi patienter a, men ikke højrisiko lymfatisk leukæmi patienter Myelomatose hos yngre patienter Akutte leukæmier/fremskreden myelodysplastisk syndrom (MDS) Kroniske myeloide sygdomme Følge af behandlingen af malign hæmatologisk sygdom Specialiseret hæmatologisk cancerbehandling Let-moderat trombofili og hæmofili Aplastisk anæmi Benigne hæmatologiske sygdomme 1. linje (primær) og 2. linie (recidiv) behandling af myelomatose og amyloidose 1. og 2. linje behandling af ALL hos ikke-yngre og AML/fremskreden MDS a til 1. linje, men nej til 2. linje myelomatose og amyloidose 2. og 3. linje behandling af kronisk myeloid leukæmi, ikke fremskredent myelodysplastisk syndrom og kronisk myelomonocytleukæmi / Periodisk og langvarigt knoglemarvssvigt med deraf følgende risiko for livstruende infektioner med udvikling af multiorgansvigt Kompleks og intensiv kemoterapi i henhold til nøje definerede behandlingsalgoritmer Radioimmunterapi Opsamling af perifere stamceller (leukaferese) Højdosis kemoterapi med stamcellestøtte, tidligere kaldet autolog knoglemarvstransplantation (fraset amyloidose) Von Willebrand sygdom Blødning som følge af erhvervet mangel på koagulationsfaktorer og eller dysfungerende trombocytter Aplastisk anæmi, som ikke kræver højt specialiseret behandling 1. linje behandling af paroksystisk nokturn hæmoglobinuri og trombotisk trombocytopenisk purpura 10

11 2.1 Regionsfunktioner varetages i dag på følgende måde De funktioner som fremover af Sundhedsstyrelsen er rubriceret som regionsfunktioner, varetages i dag flere steder i Region Sjælland, jf. skema nedenfor. Regionsfunktion Roskilde Køge æstved Holbæk Slagelse Ringsted Stentanlæggelse Endoskopisk submukøs dissektion (ESD) Operation for fedme Diafragma og gastro-oesophageal refluks Reservoir (tyndtarm) Crohns sygdom komplicerede tilfælde Hereditær non-polypøs kolorektal cancer (HPCC) Endoskopiske procedurer med fjernelse af tumorer Sakralnerve stimulation Kapselenteroskopi Ballon-endoskopi EUS (endoskopisk ultralyd) Splenektomi, hæmatologiske milte Thyreoidea (benigne) Parathyreoidea Operationer for cancer mammae inkl. rekonstruktion (herunder operation for recidiv) Mammakirurgi uden behov for rekonstruktion 11

12 Den karkirurgiske afdeling på Slagelse Sygehus varetager elektive og subakutte patienter inden for 3 af i alt 6 regionsfunktioner. Regionsfunktioner Carotis/subclaviakirurgi Åben operation for perifer okklusiv sygdom (akut og kronisk) Åben operation for aortaaneurismer Operativ behandling for juxtarenale aortaaneurismer Dialyseadgange Endovaskulære behandlinger for infrarenal okklusiv arteriesygdom samt subclaviastenoser Slagelse 12

13 2.1 Regionsfunktioner varetages i dag på følgende måde Af de funktioner som fremover af Sundhedsstyrelsen er rubriceret som regionsfunktioner, varetages i dag 5 ud af 6I regionen varetages pt. 5 ud af de 6 regionsfunktioner for specialet. Regionsfunktioner Onkologisk plastikkirurgi Onkologisk plastikkirurgi, der ikke kan varetages på hovedfunktionsniveau grundet kompleksitet og behov for samarbejdende specialer eller hvor der er behov for frysemikroskopi Sekundær brystrekonstruktion med implantat og eller stilkede lapper Onkoplastisk mammakirurgi (herunder primær brystrekonstruktion) Malignt melanom med sentinel node diagnostik Metastaserende malignt melanom Roskilde Speciel plastikkirurgi Mindre komplicerede traumer 13

14 De funktioner som fremover af Sundhedsstyrelsen er rubriceret som regionsfunktioner, varetages i dag flere steder i Region Sjælland, jf. skema nedenfor. Regionsfunktion æstved Roskilde ykøbing Holbæk Kræft Behandling af nyrecancer (åben og laparoskopisk kirurgi) Urinvejssten ESWL-behandling (trykbølgeknusning)* Transluminal nefroskopi Perkutan stenfjernelse yreinsufficiens Dialyseadgange () Urologi på børn Udredninge metaboliske årsager til urinvejssten, børn Urodynamiske undersøgelser på børn * Region Sjælland har indgået kontrakt om mobil nyrestensknusning med firmaet MLT. 14

15 Der varetages på nuværende tidspunkt specialiserede funktioner på flere af regionens sygehuse, men ingen af sygehusene varetager alle regionsfunktioner, jf. nedenfor. Regionsfunktioner Køge æstved Holbæk yk.f. Slagelse Hofte- og Revisionsknæalloplastik knæalloplastik Knænære ostetomier og unikompartmentale knæalloplastikker Artroskopisk kirurgi og Revisionskirurgi på forreste korsbånd sportstraumatologi Artroskopisk kirurgi i hofteleddet Håndkirurgi Sekundær rekonstruktion af flexorsener, senetransfereringer og behandling af nervelæsioner på underarm Reumakirurgi og alloplastikker Højtryksinjektioner med vævstoksiske materialer Recidiv ved Dupuytrens kontraktur Carpale luksationer/carpal instabilitet, carpale frakturer, distal radio-ulnar-leds instabilitet, ulnocarpal impingement Kirurgisk behandling af scaphoideumfraktur samt operativ behandling af carpale frakturer Fod-ankelkirurgi Tå-alloplastikker Bagfodskirurgi (calcaneusosteotomier, tripleatrodeser, ankelatrodeser, ligamentrekonstruktioner) Kombination af artrodeser, osteotomier og senetranspositioner Skulder-albue Rotator cuff rekonstruktion kirurgi Skulderinstabilitet og kontraktur Primær skulderalloplastik på baggrund af degenerativ ledsygdom Rygkirurgi Lumbale degenerative ryglidelser kombineret med mindre deformiteter; f.eks. spondylolistese grad I-II (dekompression og spondylodeser > 3 niveauer) hos voksne Konservativ behandling af deformiteter hos børn og voksne Børneortopædi Seneforlængelser ved cerebral parese Simple kongenitte foddeformiteter og aldersbetingede fysiologiske variationer Kongenitte hoftedysplasier 15

16 De funktioner, som fremover af Sundhedsstyrelsen er rubriceret som regionsfunktioner, varetages i dag flere steder i Region Sjælland, jf. skema nedenfor. Regionsfunktioner æstved Roskilde Holbæk Almen Vulvodyni gynækologi Center til modtagelse af /gynækologisk endokrinologi voldtægtsofre Urogynækologi Behandling af urininkontinens * med TVT, TVT-O operationer samt bulking Diagnostik og behandling af recidiver af uterovaginal prolaps * Kolpopeksi, abdominalt eller * vaginalt Sårbare gravide Gravide med misbrug og/eller med behov for psykiatrisk behandling udover SSRI i graviditeten Vurdering/kontrol /behandling /indlæggelse øvrige gravide Udviklingshæmmede Gravide med gestationel diabetes mellitus, let immunisering, thyreoideasygdomme og/eller epilepsi Gravide med monochoriotiske gemelli eller truende for tidlig fødsel Gravide med svær tarminflammatorisk lidelse (IBD), som ikke umiddelbart responderer på systemisk steroidbehandling, eller som får tilbagefald under graviditeten *Udføres som udefunktion på ykøbing F. sygehus. 16

17 De funktioner, som fremover af Sundhedsstyrelsen er rubriceret som regionsfunktioner, varetages i dag to steder i Region Sjælland, jf. skemaet nedenfor. Afdelingerne i Syd har fælles afdelingsledelse, idet en samling af afdelingen i Slagelse er under planlægning. Regionsfunktioner Køge Slagelse/æstved Audiologi og vestibulogi euro-otologisk funktion til diagnostisk og behandling af længerevarende svimmelhed / Audiologisk forberedelse / og opfølgning af patienter med cochlear implant Otokirurgi: Ydre øre/øregang Aquisit øregangsatresi/meatoplastik Øregangscholesteatom / / Otokirurgi: Stapedotomi / Trommehinde/mellemøre Glomus tympanicum / Børnecholesteatomer / Mellemørekirurgi på only / hearing ear Akut mastoidektomi hos børn / Knogleforankret / høreapparat Otokirurgi: Indre øre Gentamycin-behandling af / medicinresistent Mb. Menière Rhinologi Computerassisteret / bihulekirurgi (CAS FESS) Kirurgi af invert papillom / Ydre næsekorrektioner / Lukning af naso-kranielle / fistler (liqour-fistler) Behandling af medfødt / ukompliceret aflukning til næsesvælget (choanalatresi) Laryngologi Larynxpapillomer / Laryngoplastikker / Anvendelse af voiceanalyser / m.v. til diagnostik af stemmelidelser Hoved-halskirurgi Thyreoidea- og / (benign) parathyreoideakirurgi Spytkirtelkirurgi og skopi / Kongenitte cyster og / fistler Botulinumbehandling af / Freys syndrom Zenkers divertikel / Diagnostisk mediastinoskopi / 17

18 De funktioner, som fremover af Sundhedsstyrelsen er rubriceret som regionsfunktioner, varetages i dag på æstved, Roskilde Sygehus og Holbæk Sygehus (Afdelingerne i Roskilde og i Holbæk har fælles afdelingsledelse), jf. skema nedenfor. Regionsfunktioner æstved Roskilde Kirurgisk behandling af grøn stær Perforerende øjentraumer i øjets forreste afsnit kirurgisk behandling a, ved behov Kirurgisk behandling af de sygdomme i glaslegeme og nethinde, som ikke kræver højt specialiseret indsats Uveitis i øjets bagre afsnit (årehindebetændelse) diagnostik og behandling Tårevejskirurgi (i samarbejde m. ØH) Højdeskelen kirurgisk behandling eurooftalmologi - specialdiagnostik og initiering af behandling Børne- og handicapoftalmologi diagnostik og behandling, som ikke er højt specialiseret 18

19 De funktioner, som fremover af Sundhedsstyrelsen er rubriceret som regionsfunktioner, varetages i dag på æstved Sygehus, jf. skema nedenfor. Regionsfunktioner Ekstrem vækstbetinget kæbeanomali Rekonstruktiv kæbekirurgi Kæbefrakturer Sanering af infektiøse foci i tænder og kæber Odontogent betingede infektioner med påvirket almentilstand Mundslimhindelidelser og oral medicin Kæbeledslidelser Dentoalveolær kirurgi Diagnostik og kombineret ortodontisk-kirurgisk behandling af ekstrem vækstbetingede kæbeanomalier Vanskelige tilfælde af rekonstruktion af tab af kæbeknogle Diagnostik, behandlingsplanlægning og kirurgisk behandling af kæbefrakturer hvor der ikke samtidigt er behov for tværfaglig og akut indsats Fjernelse af ikke bevaringsværdige tænder før organtransplantation, hjerteklapkirurgi, kemo- og stråleterapi mm diagnostik og behandling af patienter med påvirkning af almen tilstand med mistanke om odontogen fokus Diagnostik og behandling af forandringer i mundslimhinden Diagnostik samt mindre invasive procedurer som artrocentese og artroskopi Diagnostik og behandling af patienter der ikke kan behandles i primærsektoren æstved 19

20 ogle af de funktioner, som fremover er rubriceret af Sundhedsstyrelsen som regionsfunktioner, varetages i dag på æstved og Roskilde Sygehus, hvor der er etableret selvstændige neurologiske afdelinger. Regionsfunktioner æstved Roskilde Multipel (dissemineret) sklerose Opfyldning af Baklofenpumper Behandling af komplicerede tilfælde af spasticitet med botulinumtoxin Sygdomme i rygmarv, Myastenia gravis. Diagnostik nerverødder, nervetråde og og behandling af lette til muskler moderate tilstande europati. Diagnostik af moderate til svære tilstande Akut polyradikulitis (GBS), diagnostik og behandling Muskelsygdomme. Elektrofysiologisk og evt. genetisk diagnostik Amyotrofisk lateral sklerose (ALS). Klinisk og elektrofysiologisk diagnostik, Bevægeforstyrrelser: Parkinsons sygdom Bevægeforstyrrelser: Dystoni Demens Epilepsi behandling og opfølgning Diagnostik og behandling af patienter med parkinsonisme, hvor diagnosen er uklar eller med komplekse problemstillinger Diagnostik og behandling af atypisk parkinsonisme (MSA, PSP, CBD) Diagnostik og behandling af patienter i senstadiet af Parkinsons sygdom med apomorfinpumpe (subcutan indgift) eller duodopapumpe (intestinal indgift) Dystonibehandling med botulinumtoxin (EMG vejledt behandling). Undtaget herfra er laryngeal og oromandibulær dystoni Botulinumtoxin behandling af svære dystonier og hemifaciale spasmer med funktionshæmning og symptomer > 1 år Diagnostik, behandling og opfølgning af særligt svære tilfælde af demens fx diagnostisk uafklaret demens, fronto-temporale demensformer og svære adfærdsforstyrrelser Døgn video EEG under indlæggelse af patienter med svære eller uafklarede anfald eller funktionshæmning som følge af månedlige anfald Diagnostik og særlig medicinsk behandling af patienter med fortsatte anfald og bivirkninger 2-3 år efter 20

21 Hovedpinesygdomme. Diagnostik, behandling og rehabilitering af sværere hovedpinetilstande, hvor funktionsevnen er truet eurogene smertetilstande Søvnsygdomme Klinisk neurofysiologi diagnosetidspunktet Diagnostik og behandling af patienter med kompliceret status epilepticus Diagnostik og særlig medicinsk behandling af patienter med kombineret udviklingshæmning og epilepsi Tværfaglig diagnostik og behandling af patienter med vedvarende psykogene nonepileptiske anfaldsfænomener Behandling og kontrol af komplicerede gravide epilepsipatienter. Kontrol og justering af vagusstimulator i vedligeholdelsesfasen Hyppig migræne eller spændingshovedpine Klyngehovedpine Medicin- og overdoseringshovedpine Symptomatiske hovedpiner Trigeminusneuralgi Diagnostik, behandling og rehabilitering af svære centrale neurogene smerter, hvor funktionsevnen er truet Diagnostik, behandling og rehabilitering af svære perifere neurogene smerter, hvor funktionsevnen er truet - herunder CRPS (refleksdystrofi) Diagnostik og behandling af ukompliceret narkolepsi og andre hypersomnier hos voksne Diagnostik og behandling af almindelige parasomnier Diagnostik og behandling af søvnrelaterede bevægesygdomme (restless legs, periodiske benbevægelser etc.), almindelige døgnrytmesygdomme og almindelig kroniske insomnier Elektromyeografi (EMG), nerveledningsundersøgelse og specielle teknikker for neuromuskulære sygdomme EMG vejledt botulinumtoksin behandling af fokale dystonier og spasticitet Døgn video EEG ved kompliceret epilepsi Specielle evoked potential undersøgelser og andre teknikker for bl.a. multipel sclerose og rygmarvsskade samt overvågning under operationer Polysomnografi og multipel søvnlatens test for narkolepsi og andre søvnsygdomme 21

22 Elektroencephalografi (EEG) Elektroneuronografi (EG) for nerveafklemning og screening for nervebetændelse Visuel og somatosensorisk evoked potential (VEP og SEP) undersøgelse for dissemineret sclerose og rygmarvsskade Cardiorespiratorisk undersøgelse for søvnapnø eurorehabilitering: Erhvervet hjerneskade efter kranietraumer eller tilgrænsende sygdomme (inkl. anoxisk hjerneskade) Moderate hovedtraumer (særligt indrettede neurorehabiliteringscentre) Særlige kognitive og psykiske problemstillinger efter erhvervede hjerneskader eurorehabilitering: Apoplexi Svære tilfælde af apopleksi, evt. med kognitive forstyrrelser eller svær spasticitet med behov for gipsning, botulinumtoksin eller baklofenpumpebehandling eurorehabilitering: Andre kroniske neurologiske sygdomme Rehabilitering af svære neuropatier, herunder Guillain Barrés sygdom (GBS) eurogenetik Identifikation af patienter/familier med mulig arvelig neurologisk sygdom 22

23 2.1. Regionsfunktioner varetages i dag på følgende måde De funktioner, som fremover af Sundhedsstyrelsen er rubriceret som regionsfunktioner, varetages i dag flere steder i Region Sjælland, jf. skema nedenfor. I æstved er der en strålefunktion, som er planlagt udbygget. Regionsfunktioner Roskilde æstved Lungekræft, strålebehandling Brystkræft, strålebehandling Endetarmskræft, strålebehandling og konkommittant medicinsk behandling Prostatacancer, strålebehandling og medicinsk behandling/kemoterapi fraset hormonmodulerende ikkekurative behandling Kræft i urinblæren, strålebehandling og medicinsk behandling Hudcancer, strålebehandling Alle kræftformer, palliativ strålebehandling Bugspytkirtelkræft, medicinsk behandling Æggestoks- og livmoderkræft, medicinsk behandling og strålebehandling Hoved- og halskræft (ekskl. skjoldbruskkirtelkræft), strålebehandling og medicinsk behandling (nonkonkommitant) Maligne hæmatologiske sygdomme, strålebehandling Kræft i hjernen, strålebehandling og medicinsk kræftbehandling (non-konkommitant) 23

24 ogle af de regionsfunktioner, som fremover af Sundhedsstyrelsen er rubriceret som regionsfunktioner, varetages i dag flere steder i Regionen, jf. skemaet nedenfor. Regionsfunktioner Roskilde æstved Holbæk Intensiv terapi (PICU) til børn efter neonatalperioden Intensiv terapi til børn (2-10 år) i kortere tid (forventet intensiv behandlingstid < 72 timer) Overvågning af og intensiv terapi til i øvrigt stabile børn < 2 år i kortere tid (forventet intensiv behandlingstid < 24 timer) eonatalogi Respiratorbehandling i kortere tid Gastroenterologi Crohns sygdom Colitis ulcerosa m sår (ikke kirurgi) Malabsorption Efterbehandling af medfødte misdannelser i mavetarm kanalen Hepatologi Akut leverbetændelse Kronisk leverbetændelse Hæmatologi on-maligne anæmier Immunologi Immundefekt med overvejende antistofmangel Infektionssygdomme Tuberkulose Tropemedicinske infektionssygdomme Pulmonologi Anden åndedrætssygdom Medfødte misdannelser af strubehoved efrologi Recidiverende kronisk nyrebækkenbetændelse og nefrotisk syndrom, nyrebetændelse uden behov for kirurgi og nyrebiopsi Reumatologi uvenil idiopatisk arthritis uden komplikationer Socialpædiatri Børn af gravide/mødre m. alkohol og stofmisbrug 24

25 De funktioner, som fremover af Sundhedsstyrelsen er rubriceret som regionsfunktioner, varetages i dag alle på afdelingen på Roskilde Sygehus. Regionsfunktioner Arvelige hudsygdomme Bindevævssygdomme - sværere eller hurtigt progredierende tilfælde, evt. med organpåvirkning Infektionssygdomme i huden Inflammatoriske hudsygdomme Erhvervsbetingede hudsygdomme Fotodermatoser Vasculære læsioner Seksuelt overførte sygdomme Psoriasis ogle arvelige hudsygdomme, fx genodermatoser, som kræver særlig diagnostisk diagnostik og behandling og/eller samarbejde med flere specialer Sklerodermi Lupus erythematosus Dermatomyositis Mixed connective tissue disease Infektioner med sjældnere mikroorganismer Infektioner med almindelige mikroorganismer hos patienter med sjældne sygdomme. Fx eczema herpeticum eller svære former for staphylococcal scalded skin syndrome Acne fulminans med sværhedsgrad, som kræver indlæggelse til intensiv hudpleje og systemisk terapi Kompliceret intraktabel atopisk dermatitis, som ikke responderer som forventet på gængs lokalbehandling, herunder smørebehandlinger og lysbehandling og ikke har responderet på to forskellige systemiske behandlinger Kompliceret kontakteksem, som ikke responderer som forventet på gængs behandling, og hvor der er behov for specialviden om kemi, testning med vanskeligt tilgængelige materialer, kortlægning af komplekse ekspositionsforhold eller diagnostik, som bedst foregår under indlæggelse Hudsygdomme med formodet type I allergi, hvis der skal testes med substanser, hvor en anafylaktisk reaktion kunne forventes Erhvervsbetingede hudsygdomme, som ikke responderer som forventet på gængs behandling, hvor der er behov for specialviden om kemi, testning med vanskeligt tilgængelige materialer, kortlægning af komplekse ekspositionsforhold eller diagnostik, som bedst foregår under indlæggelse Sværere fotodermatoser (abnorm hudreaktion efter eksposition for sol eller solarium), som ikke responderer på gængs behandling Kompliceret nævus flammeus, som ikke er højt specialiseret Komplicerede kutane hæmangiomer, som ikke er højt specialiseret Komplekse eller sjældne seksuelt overførte sygdomme fx sensyfilis og HIV Behandling af kondylomer med CO2- laser Psoriasis, som ikke responderer som forventet på gængs lokalbehandling, lys eller systemisk behandling, og hvor biologisk behandling overvejes. Generaliseret pustuløs psoriasis Børn med sværere psoriasis Roskilde 25

26 Problemsår Tumorer Psoriasispatienter med sværere hud- og ledsymptomer Problemsår, som ikke har vist tegn på opheling efter nogle måneders gængs behandling, fx pyoderma gangraenosum og vaskulitsår Carcinoma spinocellulare, hvor behandling er vanskelig, ved gentagne recidiver efter gængs behandling, eller hvor der er behov for specialbehandling Malignt melanom Dysplastisk nævussyndrom med forekomst af malignt melanom i familien Kutane lymfomer (<IIb) 26

27 De funktioner, som fremover af Sundhedsstyrelsen er rubriceret som regionsfunktioner, varetages i dag flere steder i Region Sjælland, jf. skema nedenfor. Regionsfunktioner Slagelse Køge ykøbing F. Komplicerede Dokumentation af arbejdsmedicinske undersøgelser eksponering ved inspektion, videooptagelser med opmålinger eller målinger i miljøet eller af prøvemateriale opsamlet i miljøet eller i biologisk materiale Specialiserede parakliniske undersøgelser, herunder monitorering af kliniske og biologiske data samt provokationsundersøgelser Undersøgelser af persongrupper, virksomheder eller fag/brancher Øvrige Sjældne tilfælde af bevægeapparatlidelser Sjældne tilfælde af toksisk og allergisk håndeksem, nældefeber, fotodermatitis og maligne hudsygdomme Sjældnere biomekaniske eller toksiske påvirkninger af perifere nerver samt hjerneskader som fælge af udsætttelse for organiske opløsningsmidler, bly, mangan, kviksølv eller andre sjældent forekommende neurotoksiske stoffer Sjældnere erhvervsrelaterede årsager til medfødte misdannelser og udviklingsforstyrrelser samt til nedsat forplantningsevne Kræftsygdomme der kan sættes i relation til ualmindelige eksponeringer Andre sjældne tilstande, fx arbejdsmedicinske vurderinger ved duft- og kemikalieintolerance (MCS), barotraumer samt subakutte og kroniske forgiftningstilstande og følgevirkninger heraf på lever, nyrer og hjerte 27

28 De funktioner, som fremover af Sundhedsstyrelsen er rubriceret som regionsfunktioner, varetages i dag flere steder i Region Sjælland, jf. skema nedenfor. Regionsfunktioner æstved Roskilde Slagelse Holbæk yk.f. Køge Anæstesi Anæstesi til større kirurgi, patienter med svær komorbiditetet eller andre større interventioner eller diagnostiske procedurer Anæstesi (udover kortvarig maskeanæstesi) til børn <2 år og ASA<2 til akutte og elektive mindre operative indgreb (knivtid<2 timer) Intensiv medicinsk terapi Intensiv terapi til børn >2 år i kortere tid (forventet intensiv behandlingstid <72 timer) Overvågning af og intensiv terapi til i øvrigt stabile børn <2 år i kortere tid (forventet intensiv behandlingstid <24 timer) ved enkelte tilstande j 28

29 De funktioner, som fremover af Sundhedsstyrelsen er rubriceret som regionsfunktioner, varetages i dag flere steder i Region Sjælland, jf. skema nedenfor. Interventionel radiologi Muskuloskeleta l-radiologi Abdominal radiologi Urogenital radiologi Onkoradiologi High resolution CT scanning (HRCT) af lunger Perifer percutan transluminal angioplastik (PTA) og stentanlæggel-se Perifer perkutan endovaskulær protesebehandling Simpel embolisering bortset fra CS, embolisering af sjældne og/ eller avancerede AV malformationer, pulmonale AV malformationer, fistler og angiomatøse tumorer, uterus fibrom embolisering (UFE) og partiel embolisering af hyperplastisk milt hos børn RF behandling af osteide osteomer Perkutan transhepatisk cholangiografi (PTC) Perkutan stentanlæggelse i galdeveje Regionsfunktioner æstved Roskilde Slagelse Køge ykøbing Holbæk euroradiologi Specielle CT- og MR scanninger af hjerne og spinalkanal inkl. CT- og MR angiografi Thoraxradiologi Lunge- og pleurabiopsi mhp. histologi og cytologi. Delvistforetages i lunge- medicin MR abdomen???? CT af urinveje og CTurografi MR-skanninger af nyrer, binyrer, urinveje, inkl. angiografi, perfu-sion og spektroskopi UL- eller CT-vejledte procedurer, herunder anlæggelse af nefrosto-mi og ureterstents Radiologisk staging før behandling Kontrol under pågående behandling Efterkontroller Billedvejledte biopsier og drænager 29

30 De funktioner, som fremover af Sundhedsstyrelsen er rubriceret som regionsfunktioner, varetages i dag flere steder i Region Sjælland, jf. skema nedenfor. Regionsfunktioner Roskilde Køge Slagelse* æstved* ykøbing F.* Trombofili og blødningsdiagnostik. Rådgivning og fortolkning i forbindelse med trombofili og blødningsdiagnostik (Indledende basal blødningsdiagnostik) Paraproteinæmi og myelomatose. Screening og kvantitering (undtaget undersøgelse af knoglemarvstransplanterede patienter) Medikamentmonitorering ved specielle, sjældent anvendte psykofarmaka/antiepileptika Sjældne antistofanalyser Delvist ved autoimmune sygdomme * Afdelingerne har fælles ledelse. 30

31 Regionsfunktioner Konfirmatorisk hæmoparasitologisk diagnostik Regional koordinerende enhed for MRSA (på sygehusniveau og i praksis) HIV, kvantitativ virologisk behandlingsmonitorering Hepatitis, kvantitativ virologisk behandlingsmonitorering CMV, Kvantitativ virologisk behandlingsmonitorering Slagelse 31

32 Der varetages i dag ingen regionsfunktion i regionen. 32

33 Regionsfunktioner Roskilde æstved og Slagelse Diagnostik af nefrologiske sygdomme med nyrebiopsi Hæmatopatologisk diagnostik Diagnostik af interstitielle lungesygdomme (dvs. medicinske, ikkekræftrelaterede sygdomme Diagnostik af hepatologiske sygdomme (ikke kræftrelaterede) undtagen transplantationspatologi Inflammatoriske og degenerative muskelsygdomme Foster- og spædbarnsobduktioner 33

34 Regionsfunktioner Blodbankvirksomhed og transfusionsmedicin Celle- og vævsbankvirksomhed Immunologisk diagnostik Transplantationsmedicin, herunder vævstypebestemmelse 6-ansvar i henhold til Blodforsyningsloven af 2005 Fremstilling af blodkomponenter Blodtypebestemmelse og smitteundersøgelser af donorblod Analyse og tolkning af standardiserede immunhæmatologiske undersøgelser (antistofidentifikation, DAT) Immunhæmatologiske specialundersøgelser (udredning af AIHA mm.) Analyse og tolkning af hæmostase (fx trombelastografi) Transfusionsmedicinsk rådgivning Bankvirksomhed vedr. knogle og blodstamceller HIV- og hepatitisdiagnostik af patienter Blodtypebestemmelse af gravide (inkl. HBsAgscreening) Genomisk blodtypebestemmelse af patienter og donorer Genomisk blodtypebestemmelse på maternelt plasma Kvantitering og monitorering af føetomaternel blødning og vejledning om profylakse mod alloimmunisering Autoimmunanalyser Trombocyt- og granulocytantistoffer Trombocyt- og granulocyttypebestemmelse Terapeutisk aferese Flowcytometrisk behandlingsmonitorering Allergologisk diagnostik Knoglemarvsdonorer og transfusionspatienter Familieundersøgelser HLA-Antistoffer æstved ej, men er pt. i en projektfase, og vil blive varetaget af flere specialer. a i tæt samarbejde med ortopædkirurger. a, undtagen patienter fra Køge og Roskilde ej, men er et udviklingsprojekt ej, men er et udviklingsprojekt a. Kvantitering af foetomaternel blødning foretages på RH. ej. Varetages i nogen grad af nefrologi i Roskilde. 34

35 Regionsfunktioner Slagelse Roskilde Vording borg Holbæk ykøbing S Køge Dianalund Komplicerede psykiatriske problemstillinger hos ældre herunder kompliceret demens Kompliceret skizofreni og andre psykoser, herunder behandlingsresistent skizofreni i kombination med misbrug samt gravide med skizofreni Komplicerede affektive lidelser, herunder affektive lidelser i kombination med misbrug samt gravide med affektive lidelser Komplicerede angst- og tvangslidelser Komplicerede somotoforme lidelser og dissociative lidelser (liaison-psykiatri) Komplicerede spiseforstyrrelser Komplicerede personlighedsforstyrrelser Sexologisk lidelse Retspsykiatrisk funktion for patienter med svær sygdomsgrad og/eller høj farlighed Oligofrene med psykisk lidelse Transkulturelle psykiatriske patienter, herunder kompliceret psykiatrisk sygdom hos etniske minoriteter Traumatiserede flygtninge Selvmordsforebyggelse for ikke-psykisk syge og lettere psykisk syge 35

36 Hovedfunktionen varetager i dag størstedelen af regionsfunktionsopgaverne, jf. skemaet nedenfor. Regionsfunktioner æstved Holbæk Roskilde Opsøgende virksomhed og tidlig intervention over for unge med skizofreni (OPUS og/eller TIPS) Psykotiske tilstande med komorbide udviklingsforstyrrelser (mental retardering, autismespektrumlidelser) og svært udafreagerende patienter Komplekse diagnostiske tilstande inden for affektive lidelser, ADHD, autismespeklret, OCD og/(eller Tourettesyndrom, hvor den diagnostiske vurdering ikke kan afklares på hovefunktionsniveau, eller hvor den psykofamakologiske behandling er særligt kompliceret Patienter med spiseforstyrrelser og behov for døgnindlæggelse Spæd- og småbørnspsykiatri (0-3 årige) Børn (under 13 år) med behov for døgnindlæggelse Primær vurdering af surrogatfængslede Selvmordsforebyggelse hos børn og unge 36