Intern medicin: Endokrinologi...2 Intern medicin: Gastroenterologi og Hepatologi...3 Intern medicin: Kardiologi...4 Intern Medicin: Lungesygdomme...

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Intern medicin: Endokrinologi...2 Intern medicin: Gastroenterologi og Hepatologi...3 Intern medicin: Kardiologi...4 Intern Medicin: Lungesygdomme..."

Transkript

1 Intern medicin: Endokrinologi...2 Intern medicin: Gastroenterologi og Hepatologi...3 Intern medicin: Kardiologi...4 Intern Medicin: Lungesygdomme...5 Intern Medicin: Infektionsmedicin...6 Intern Medicin: Geriatri...7 Intern Medicin: Reumatologi...8 Intern medicin: efrologi...9 Intern medicin: Hæmatologi...10 Kirurgi...11 Karkirurgi...12 Plastikkirurgi...13 Urologi...14 Ortopædisk kirurgi...15 Gynækologi og obstetrik...16 Oto-rhino-laryngologi...17 Oftalmologi...18 Tand-mund-kæbe kirurgi...19 eurologi...20 Klinisk Onkologi...23 Pædiatri...24 Dermatologi og venerologi...25 Arbejds- og Miljømedicin...27 Anæstesiologi...28 Diagnostisk radiologi...29 Klinisk biokemi...30 Klinisk mikrobiologi...31 Klinisk fysiologi og nuklearmedicin...32 Klinisk patologi og cytologi...33 Klinisk immunologi...34 Psykiatri...35 Børne- og ungdomspsykiatri...36

2 De funktioner, som fremover af Sundhedsstyrelsen er rubriceret som regionsfunktioner, varetages i dag flere steder i Region Sjælland, jf. skema nedenfor. Regionsfunktioner æstved Køge Slagelse ykøbing F. Diabetes mellitus Gravide med insulinbehandlet gestational diabetes mellitus Diagnostik af behandlingskrævende hypoglykæmi Insulinpumper hos voksne og børn Thyreoideasygdomme Svær thyreoideaassocieret oftalmopati (TAO) Diagnostik af thyreoideacancer Recidivstruma Gravide med svært traktabel stofskiftesygdom Kalciummetaboliske Medicinsk behandling sygdomme af primær hyperparathyreoidisme Familiær hypocalcurisk hypercalciæmi Mb. Paget Osteoporose hos mænd < 60 år Sjældne former for osteoporose Hypofysesygdomme Udredning, medicinsk behandling og opfølgning ved hypofysesygdomme Binyre- og Mb. Addison gonadesygdomme Diagnostik af Fæokromocytom Mb. Conn Cushing syndrom Klinefelters syndrom Kallmann syndrom Ernæringsrelaterede sygdomme Andre sygdomme Diagnostik m. henblik på operation for fedme Avitaminoser Malnutrition ME (Multiple endokrine eoplasier) 2

3 ogle af de funktioner, som fremover af Sundhedsstyrelsen er rubriceret som regionsfunktioner, varetages i dag flere steder i Region Sjælland, jf. skema nedenfor. Regionsfunktioner Køge Slagelse yk.f. Patienter med Patienter, som ikke umiddelbart inflammatorisk tarmsygdom responderer på standardbehandling Sjældne ekstraintestinale komplikationer Crohns sygdom og komplicerede fistler Gravide, hvis tarmsygdom ikke responderer tilfredsstillende efter max 3 dages systemisk steroid behandling Dobbelt ballonendoskopi ved diagnostik af kronisk gastointestinal blødning, inflammatorisk tarmsygdom og tyndtarmstumorer Antiviral behandling af kronisk hepatitis B og C Diagnostik med henblik på operation for fedme 3

4 De funktioner, som fremover af Sundhedsstyrelsen er rubriceret som regionsfunktioner, varetages i dag flere steder i Region Sjælland, jf. skema nedenfor. Regionsfunktioner Roskilde Slagelse Køge æstved Iskæmisk hjertesygdom Koronararteriografi (KAG) Hjerteklapsygdom Vurdering af hjerteklapfejl med henblik på henvisning til operation samt efterkontrol og eventuelt behandling af svære tilfælde Endokarditis: Uafklaret mistanke om infektiøs endokarditis mhp. diagnostik samt postoperativ behandling af endokarditis. Hjerterytmeforstyrrelser Almindelig 1 og 2 kammer pacemakere Arvelige hjertesygdomme Synkopediagnostik: Multidisciplinære teams/klinikker mhp. koordineret diagnostik Kliniske slægtningeundersøgelser Almindelig blodprøveanalyse Genetisk blodprøveanalyse Arbejdstest, MR-skanning, signal averaged EKG Genetisk rådgivning Perikardiepunktur Elektiv og akut perkutan perikardiepunktur 4

5 De funktioner, som fremover af Sundhedsstyrelsen er rubriceret som regionsfunktioner, varetages i dag flere steder i Region Sjælland, jf. skema nedenfor. Regionsfunktioner Roskilde æstved Holbæk Astma og allergiske sygdomme Svær astma med behov for immunmodulerende terapi Komplicerede allergiske sygdomme med behov for tværfaglig vurdering og provokationsundersøgelser, herunder anafylaktiske reaktioner, insektgift- og lægemiddelallergi og erhvervsbetingede allergiske sygdomme Lungekræft Den videre udredning af patienter med begrundet mistanke om lungekræft Infektionssygdomme Svære akutte, subakutte og og tuberkulose kroniske lungeinfektioner (fx kompliceret empyem og lungeabsces) Tuberkulose, herunder den samlede smitteopsporing og miljøundersøgelser Atypiske mycobakterier Sygdomme i pleura, Interstitielle lungesygdomme pleurodese Kompliceret sarkoidose - bortset fra fremskredne tilfælde, der kræver immunmodulerende behandling Idiopatisk lungefibrose af typen simpel idiopatisk lungefibrose (UIP) 5

6 De funktioner, som fremover af Sundhedsstyrelsen er rubriceret som regionsfunktioner, varetages i dag flere steder i Region Sjælland, jf. skema nedenfor. Der er en specialiseret infektionsmedicinsk funktion på Roskilde Sygehus. Regionsfunktioner Akut febril sygdom Langvarige, komplicerede, bakterielle infektioner Importerede infektionssygdomme Kronisk virale infektioner Infektioner hos personer med nedsat immunforsvar Diagnostik af langvarig feber Infektioner med svær organpåvirkning, fx svære septikæmier med organkomplikationer og svære pneumonier med respiratorisk påvirkning Alvorlige infektioner i centralnervesystemet, dvs. purulent meningitis, viral encefalitis og abscesser i hjerne og spinalkanal Komplicerede multifaktorielle infektioner, fx visse streptokok/stafylokokinfektioner i led, knogler eller bløddele samt diagnostik af endocarditis Tuberkulose hos patienter med HIV og/eller tuberkulose i CS Atypiske mycobakterier hos patienter med HIV Sjældne seksuelt overførte sygdomme, fx syfilis og multiresistent gonoré euroborreliose Importerede parasitære, bakterielle og virale infektioner, fx malaria, amøbiasis, tyfus, paratyfus, bacillær dysenteri, dengue og gul feber Mistanke om særligt smitsomme eller alvorlige sygdomme, der ikke normalt forekommer i Danmark, fx difteri, pest, kolera, rabies, brucellose og Q-feber Infektioner med multiresistente mikroorganismer, hvor særlig isolation eller observation er påkrævet, fx patienter med mistanke om importerede multiresistente bakterier HIV-inficerede voksne AIDS-definerede sygdomme hos HIVinficerede, herunder tuberkulose og andre mycobakterioser Antiviral behandling af kronisk hepatitis B og C Post-exposure HIV-profylaktisk behandling Kontrol og behandling af infektionsmedicinske problemer hos patienter med kongenit eller erhvervet immundefekt, fx agammaglobulinæmi, transplanterede patienter og patienter behandlet med biologiske lægemidler og cancerkemoterapi Udover de ovenfor nævnte diagnoser og tilstande bør andre alvorlige tilstande henvises til regionsfunktionsniveau, fx ved febris causa ignota, særligt vanskelige behandlingsforløb eller ved ekstremt sjældne tilstande med immunologisk eller infektiøs baggrund. Roskilde 6

7 Der er ingen selvstændige regionsfunktioner i intern medicin: Geriatri, men for at sikre fortsat udvikling, forskning og uddannelse inden for specialet anbefaler Sundhedsstyrelsen samling i hver Region inden for følgende områder: Specialiseret diagnostik og behandling af patienter med faldproblemer, herunder synkoper. Diagnostik og behandling af synkoper varetages i et tæt samarbejde med intern medicin: kardiologi og neurologi. Specialiseret diagnostik og behandling af demens, som varetages i et tæt samarbejde med neurologi og psykiatri. Specialiseret diagnostik og behandling af demens er en specialfunktion i neurologi og psykiatri. 7

8 Regionsfunktioner, som varetages i dag De fleste af regionsfunktionerne, som fremover af Sundhedsstyrelsen er rubriceret som regionsfunktioner, varetages i dag flere steder i Region Sjælland, jf. skema nedenfor. Regionsfunktioner æstved Slagelse Køge Holbæk Inflammatoriske led- Reumatoid artrit, spondylitis og bindevævssygdomme ankylopoietika og psoriasis artrit ved kompliceret, behandlingsrefraktær sygdom og/eller alvorlige komplikationer som fx reumatoid vaskulit Primære vakulitsygdomme i små kar i rolig fase, svære kutane vaskulitter og morbus Behcet Systemisk lupus erythematosus med komplikationer som fx serosit og let nefropati Andre inflammatoriske bindevævssygdomme som fx systemisk sklerodermi, polymyositis/dermatomyositis, mixed connective tissue disease, primær morbus Sjögren og essentiel kryoglubulinæmi Kompliceret sarkoidose (undtagen sarkoidose på højt specialiseret niveau) on-inflammatoriske rygsygdomme Smerte- og dysfunktionstilstande i bevægeapparatet Svære rygsygdomme, som ikke bedres efter gængs tværfaglig behandling i løbet af 6 uger Idrætsskader og andre belastningsrelaterede sygdomme, som ikke bedres efter gængs behandling 8

9 De funktioner, som fremover af Sundhedsstyrelsen er rubriceret som regionsfunktioner, varetages i dag flere steder i Region Sjælland, jf. skema nedenfor. Regionsfunktion Roskilde Holbæk ykøbing F. Patienter m. akut nyreinsufficiens eller akut nefrotisk syndrom. Akut diagnostik og behandling. Intermitterende hæmodialyse på patienter i intensivt regi (ikke vedvarende hæmodialyse) Diagnostik, hvor der ikke foretages nyrebiopsi, samt start af evt. medicinsk immunosuppressiv behandling v. nefrotisk syndrom eller non-vaskulit glomerulonefritis Senkontrol af ukomplicerede voksne nyretransplanterede Tilsyn med multiorgansyge patienter med nyresvigt Behandling af vanskelige vaskulære adgangsveje Diagnostik og behandling af calciummetaboliske tilstande Diagnostik og behandling af nyremanifestationer v. kroniske systemiske bindevævssygdomme 9

10 De funktioner, som fremover af Sundhedsstyrelsen er rubriceret som regionsfunktioner, varetages i dag både på Roskilde og æstved Sygehus, jf. skema nedenfor. Regionsfunktioner Roskilde æstved Malignt lymfom Behandling af Hodgkin lymfom, Burkitt lymfom og CS-lymfom 2. linje (recidiv) og efterfølgende behandlinger af lavmalignt lymfom, højmalignt lymfom, og højrisiko kronisk lymfatisk leukæmi patienter a, men ikke højrisiko lymfatisk leukæmi patienter Myelomatose hos yngre patienter Akutte leukæmier/fremskreden myelodysplastisk syndrom (MDS) Kroniske myeloide sygdomme Følge af behandlingen af malign hæmatologisk sygdom Specialiseret hæmatologisk cancerbehandling Let-moderat trombofili og hæmofili Aplastisk anæmi Benigne hæmatologiske sygdomme 1. linje (primær) og 2. linie (recidiv) behandling af myelomatose og amyloidose 1. og 2. linje behandling af ALL hos ikke-yngre og AML/fremskreden MDS a til 1. linje, men nej til 2. linje myelomatose og amyloidose 2. og 3. linje behandling af kronisk myeloid leukæmi, ikke fremskredent myelodysplastisk syndrom og kronisk myelomonocytleukæmi / Periodisk og langvarigt knoglemarvssvigt med deraf følgende risiko for livstruende infektioner med udvikling af multiorgansvigt Kompleks og intensiv kemoterapi i henhold til nøje definerede behandlingsalgoritmer Radioimmunterapi Opsamling af perifere stamceller (leukaferese) Højdosis kemoterapi med stamcellestøtte, tidligere kaldet autolog knoglemarvstransplantation (fraset amyloidose) Von Willebrand sygdom Blødning som følge af erhvervet mangel på koagulationsfaktorer og eller dysfungerende trombocytter Aplastisk anæmi, som ikke kræver højt specialiseret behandling 1. linje behandling af paroksystisk nokturn hæmoglobinuri og trombotisk trombocytopenisk purpura 10

11 2.1 Regionsfunktioner varetages i dag på følgende måde De funktioner som fremover af Sundhedsstyrelsen er rubriceret som regionsfunktioner, varetages i dag flere steder i Region Sjælland, jf. skema nedenfor. Regionsfunktion Roskilde Køge æstved Holbæk Slagelse Ringsted Stentanlæggelse Endoskopisk submukøs dissektion (ESD) Operation for fedme Diafragma og gastro-oesophageal refluks Reservoir (tyndtarm) Crohns sygdom komplicerede tilfælde Hereditær non-polypøs kolorektal cancer (HPCC) Endoskopiske procedurer med fjernelse af tumorer Sakralnerve stimulation Kapselenteroskopi Ballon-endoskopi EUS (endoskopisk ultralyd) Splenektomi, hæmatologiske milte Thyreoidea (benigne) Parathyreoidea Operationer for cancer mammae inkl. rekonstruktion (herunder operation for recidiv) Mammakirurgi uden behov for rekonstruktion 11

12 Den karkirurgiske afdeling på Slagelse Sygehus varetager elektive og subakutte patienter inden for 3 af i alt 6 regionsfunktioner. Regionsfunktioner Carotis/subclaviakirurgi Åben operation for perifer okklusiv sygdom (akut og kronisk) Åben operation for aortaaneurismer Operativ behandling for juxtarenale aortaaneurismer Dialyseadgange Endovaskulære behandlinger for infrarenal okklusiv arteriesygdom samt subclaviastenoser Slagelse 12

13 2.1 Regionsfunktioner varetages i dag på følgende måde Af de funktioner som fremover af Sundhedsstyrelsen er rubriceret som regionsfunktioner, varetages i dag 5 ud af 6I regionen varetages pt. 5 ud af de 6 regionsfunktioner for specialet. Regionsfunktioner Onkologisk plastikkirurgi Onkologisk plastikkirurgi, der ikke kan varetages på hovedfunktionsniveau grundet kompleksitet og behov for samarbejdende specialer eller hvor der er behov for frysemikroskopi Sekundær brystrekonstruktion med implantat og eller stilkede lapper Onkoplastisk mammakirurgi (herunder primær brystrekonstruktion) Malignt melanom med sentinel node diagnostik Metastaserende malignt melanom Roskilde Speciel plastikkirurgi Mindre komplicerede traumer 13

14 De funktioner som fremover af Sundhedsstyrelsen er rubriceret som regionsfunktioner, varetages i dag flere steder i Region Sjælland, jf. skema nedenfor. Regionsfunktion æstved Roskilde ykøbing Holbæk Kræft Behandling af nyrecancer (åben og laparoskopisk kirurgi) Urinvejssten ESWL-behandling (trykbølgeknusning)* Transluminal nefroskopi Perkutan stenfjernelse yreinsufficiens Dialyseadgange () Urologi på børn Udredninge metaboliske årsager til urinvejssten, børn Urodynamiske undersøgelser på børn * Region Sjælland har indgået kontrakt om mobil nyrestensknusning med firmaet MLT. 14

15 Der varetages på nuværende tidspunkt specialiserede funktioner på flere af regionens sygehuse, men ingen af sygehusene varetager alle regionsfunktioner, jf. nedenfor. Regionsfunktioner Køge æstved Holbæk yk.f. Slagelse Hofte- og Revisionsknæalloplastik knæalloplastik Knænære ostetomier og unikompartmentale knæalloplastikker Artroskopisk kirurgi og Revisionskirurgi på forreste korsbånd sportstraumatologi Artroskopisk kirurgi i hofteleddet Håndkirurgi Sekundær rekonstruktion af flexorsener, senetransfereringer og behandling af nervelæsioner på underarm Reumakirurgi og alloplastikker Højtryksinjektioner med vævstoksiske materialer Recidiv ved Dupuytrens kontraktur Carpale luksationer/carpal instabilitet, carpale frakturer, distal radio-ulnar-leds instabilitet, ulnocarpal impingement Kirurgisk behandling af scaphoideumfraktur samt operativ behandling af carpale frakturer Fod-ankelkirurgi Tå-alloplastikker Bagfodskirurgi (calcaneusosteotomier, tripleatrodeser, ankelatrodeser, ligamentrekonstruktioner) Kombination af artrodeser, osteotomier og senetranspositioner Skulder-albue Rotator cuff rekonstruktion kirurgi Skulderinstabilitet og kontraktur Primær skulderalloplastik på baggrund af degenerativ ledsygdom Rygkirurgi Lumbale degenerative ryglidelser kombineret med mindre deformiteter; f.eks. spondylolistese grad I-II (dekompression og spondylodeser > 3 niveauer) hos voksne Konservativ behandling af deformiteter hos børn og voksne Børneortopædi Seneforlængelser ved cerebral parese Simple kongenitte foddeformiteter og aldersbetingede fysiologiske variationer Kongenitte hoftedysplasier 15

16 De funktioner, som fremover af Sundhedsstyrelsen er rubriceret som regionsfunktioner, varetages i dag flere steder i Region Sjælland, jf. skema nedenfor. Regionsfunktioner æstved Roskilde Holbæk Almen Vulvodyni gynækologi Center til modtagelse af /gynækologisk endokrinologi voldtægtsofre Urogynækologi Behandling af urininkontinens * med TVT, TVT-O operationer samt bulking Diagnostik og behandling af recidiver af uterovaginal prolaps * Kolpopeksi, abdominalt eller * vaginalt Sårbare gravide Gravide med misbrug og/eller med behov for psykiatrisk behandling udover SSRI i graviditeten Vurdering/kontrol /behandling /indlæggelse øvrige gravide Udviklingshæmmede Gravide med gestationel diabetes mellitus, let immunisering, thyreoideasygdomme og/eller epilepsi Gravide med monochoriotiske gemelli eller truende for tidlig fødsel Gravide med svær tarminflammatorisk lidelse (IBD), som ikke umiddelbart responderer på systemisk steroidbehandling, eller som får tilbagefald under graviditeten *Udføres som udefunktion på ykøbing F. sygehus. 16

17 De funktioner, som fremover af Sundhedsstyrelsen er rubriceret som regionsfunktioner, varetages i dag to steder i Region Sjælland, jf. skemaet nedenfor. Afdelingerne i Syd har fælles afdelingsledelse, idet en samling af afdelingen i Slagelse er under planlægning. Regionsfunktioner Køge Slagelse/æstved Audiologi og vestibulogi euro-otologisk funktion til diagnostisk og behandling af længerevarende svimmelhed / Audiologisk forberedelse / og opfølgning af patienter med cochlear implant Otokirurgi: Ydre øre/øregang Aquisit øregangsatresi/meatoplastik Øregangscholesteatom / / Otokirurgi: Stapedotomi / Trommehinde/mellemøre Glomus tympanicum / Børnecholesteatomer / Mellemørekirurgi på only / hearing ear Akut mastoidektomi hos børn / Knogleforankret / høreapparat Otokirurgi: Indre øre Gentamycin-behandling af / medicinresistent Mb. Menière Rhinologi Computerassisteret / bihulekirurgi (CAS FESS) Kirurgi af invert papillom / Ydre næsekorrektioner / Lukning af naso-kranielle / fistler (liqour-fistler) Behandling af medfødt / ukompliceret aflukning til næsesvælget (choanalatresi) Laryngologi Larynxpapillomer / Laryngoplastikker / Anvendelse af voiceanalyser / m.v. til diagnostik af stemmelidelser Hoved-halskirurgi Thyreoidea- og / (benign) parathyreoideakirurgi Spytkirtelkirurgi og skopi / Kongenitte cyster og / fistler Botulinumbehandling af / Freys syndrom Zenkers divertikel / Diagnostisk mediastinoskopi / 17

18 De funktioner, som fremover af Sundhedsstyrelsen er rubriceret som regionsfunktioner, varetages i dag på æstved, Roskilde Sygehus og Holbæk Sygehus (Afdelingerne i Roskilde og i Holbæk har fælles afdelingsledelse), jf. skema nedenfor. Regionsfunktioner æstved Roskilde Kirurgisk behandling af grøn stær Perforerende øjentraumer i øjets forreste afsnit kirurgisk behandling a, ved behov Kirurgisk behandling af de sygdomme i glaslegeme og nethinde, som ikke kræver højt specialiseret indsats Uveitis i øjets bagre afsnit (årehindebetændelse) diagnostik og behandling Tårevejskirurgi (i samarbejde m. ØH) Højdeskelen kirurgisk behandling eurooftalmologi - specialdiagnostik og initiering af behandling Børne- og handicapoftalmologi diagnostik og behandling, som ikke er højt specialiseret 18

19 De funktioner, som fremover af Sundhedsstyrelsen er rubriceret som regionsfunktioner, varetages i dag på æstved Sygehus, jf. skema nedenfor. Regionsfunktioner Ekstrem vækstbetinget kæbeanomali Rekonstruktiv kæbekirurgi Kæbefrakturer Sanering af infektiøse foci i tænder og kæber Odontogent betingede infektioner med påvirket almentilstand Mundslimhindelidelser og oral medicin Kæbeledslidelser Dentoalveolær kirurgi Diagnostik og kombineret ortodontisk-kirurgisk behandling af ekstrem vækstbetingede kæbeanomalier Vanskelige tilfælde af rekonstruktion af tab af kæbeknogle Diagnostik, behandlingsplanlægning og kirurgisk behandling af kæbefrakturer hvor der ikke samtidigt er behov for tværfaglig og akut indsats Fjernelse af ikke bevaringsværdige tænder før organtransplantation, hjerteklapkirurgi, kemo- og stråleterapi mm diagnostik og behandling af patienter med påvirkning af almen tilstand med mistanke om odontogen fokus Diagnostik og behandling af forandringer i mundslimhinden Diagnostik samt mindre invasive procedurer som artrocentese og artroskopi Diagnostik og behandling af patienter der ikke kan behandles i primærsektoren æstved 19

20 ogle af de funktioner, som fremover er rubriceret af Sundhedsstyrelsen som regionsfunktioner, varetages i dag på æstved og Roskilde Sygehus, hvor der er etableret selvstændige neurologiske afdelinger. Regionsfunktioner æstved Roskilde Multipel (dissemineret) sklerose Opfyldning af Baklofenpumper Behandling af komplicerede tilfælde af spasticitet med botulinumtoxin Sygdomme i rygmarv, Myastenia gravis. Diagnostik nerverødder, nervetråde og og behandling af lette til muskler moderate tilstande europati. Diagnostik af moderate til svære tilstande Akut polyradikulitis (GBS), diagnostik og behandling Muskelsygdomme. Elektrofysiologisk og evt. genetisk diagnostik Amyotrofisk lateral sklerose (ALS). Klinisk og elektrofysiologisk diagnostik, Bevægeforstyrrelser: Parkinsons sygdom Bevægeforstyrrelser: Dystoni Demens Epilepsi behandling og opfølgning Diagnostik og behandling af patienter med parkinsonisme, hvor diagnosen er uklar eller med komplekse problemstillinger Diagnostik og behandling af atypisk parkinsonisme (MSA, PSP, CBD) Diagnostik og behandling af patienter i senstadiet af Parkinsons sygdom med apomorfinpumpe (subcutan indgift) eller duodopapumpe (intestinal indgift) Dystonibehandling med botulinumtoxin (EMG vejledt behandling). Undtaget herfra er laryngeal og oromandibulær dystoni Botulinumtoxin behandling af svære dystonier og hemifaciale spasmer med funktionshæmning og symptomer > 1 år Diagnostik, behandling og opfølgning af særligt svære tilfælde af demens fx diagnostisk uafklaret demens, fronto-temporale demensformer og svære adfærdsforstyrrelser Døgn video EEG under indlæggelse af patienter med svære eller uafklarede anfald eller funktionshæmning som følge af månedlige anfald Diagnostik og særlig medicinsk behandling af patienter med fortsatte anfald og bivirkninger 2-3 år efter 20

21 Hovedpinesygdomme. Diagnostik, behandling og rehabilitering af sværere hovedpinetilstande, hvor funktionsevnen er truet eurogene smertetilstande Søvnsygdomme Klinisk neurofysiologi diagnosetidspunktet Diagnostik og behandling af patienter med kompliceret status epilepticus Diagnostik og særlig medicinsk behandling af patienter med kombineret udviklingshæmning og epilepsi Tværfaglig diagnostik og behandling af patienter med vedvarende psykogene nonepileptiske anfaldsfænomener Behandling og kontrol af komplicerede gravide epilepsipatienter. Kontrol og justering af vagusstimulator i vedligeholdelsesfasen Hyppig migræne eller spændingshovedpine Klyngehovedpine Medicin- og overdoseringshovedpine Symptomatiske hovedpiner Trigeminusneuralgi Diagnostik, behandling og rehabilitering af svære centrale neurogene smerter, hvor funktionsevnen er truet Diagnostik, behandling og rehabilitering af svære perifere neurogene smerter, hvor funktionsevnen er truet - herunder CRPS (refleksdystrofi) Diagnostik og behandling af ukompliceret narkolepsi og andre hypersomnier hos voksne Diagnostik og behandling af almindelige parasomnier Diagnostik og behandling af søvnrelaterede bevægesygdomme (restless legs, periodiske benbevægelser etc.), almindelige døgnrytmesygdomme og almindelig kroniske insomnier Elektromyeografi (EMG), nerveledningsundersøgelse og specielle teknikker for neuromuskulære sygdomme EMG vejledt botulinumtoksin behandling af fokale dystonier og spasticitet Døgn video EEG ved kompliceret epilepsi Specielle evoked potential undersøgelser og andre teknikker for bl.a. multipel sclerose og rygmarvsskade samt overvågning under operationer Polysomnografi og multipel søvnlatens test for narkolepsi og andre søvnsygdomme 21

22 Elektroencephalografi (EEG) Elektroneuronografi (EG) for nerveafklemning og screening for nervebetændelse Visuel og somatosensorisk evoked potential (VEP og SEP) undersøgelse for dissemineret sclerose og rygmarvsskade Cardiorespiratorisk undersøgelse for søvnapnø eurorehabilitering: Erhvervet hjerneskade efter kranietraumer eller tilgrænsende sygdomme (inkl. anoxisk hjerneskade) Moderate hovedtraumer (særligt indrettede neurorehabiliteringscentre) Særlige kognitive og psykiske problemstillinger efter erhvervede hjerneskader eurorehabilitering: Apoplexi Svære tilfælde af apopleksi, evt. med kognitive forstyrrelser eller svær spasticitet med behov for gipsning, botulinumtoksin eller baklofenpumpebehandling eurorehabilitering: Andre kroniske neurologiske sygdomme Rehabilitering af svære neuropatier, herunder Guillain Barrés sygdom (GBS) eurogenetik Identifikation af patienter/familier med mulig arvelig neurologisk sygdom 22

23 2.1. Regionsfunktioner varetages i dag på følgende måde De funktioner, som fremover af Sundhedsstyrelsen er rubriceret som regionsfunktioner, varetages i dag flere steder i Region Sjælland, jf. skema nedenfor. I æstved er der en strålefunktion, som er planlagt udbygget. Regionsfunktioner Roskilde æstved Lungekræft, strålebehandling Brystkræft, strålebehandling Endetarmskræft, strålebehandling og konkommittant medicinsk behandling Prostatacancer, strålebehandling og medicinsk behandling/kemoterapi fraset hormonmodulerende ikkekurative behandling Kræft i urinblæren, strålebehandling og medicinsk behandling Hudcancer, strålebehandling Alle kræftformer, palliativ strålebehandling Bugspytkirtelkræft, medicinsk behandling Æggestoks- og livmoderkræft, medicinsk behandling og strålebehandling Hoved- og halskræft (ekskl. skjoldbruskkirtelkræft), strålebehandling og medicinsk behandling (nonkonkommitant) Maligne hæmatologiske sygdomme, strålebehandling Kræft i hjernen, strålebehandling og medicinsk kræftbehandling (non-konkommitant) 23

24 ogle af de regionsfunktioner, som fremover af Sundhedsstyrelsen er rubriceret som regionsfunktioner, varetages i dag flere steder i Regionen, jf. skemaet nedenfor. Regionsfunktioner Roskilde æstved Holbæk Intensiv terapi (PICU) til børn efter neonatalperioden Intensiv terapi til børn (2-10 år) i kortere tid (forventet intensiv behandlingstid < 72 timer) Overvågning af og intensiv terapi til i øvrigt stabile børn < 2 år i kortere tid (forventet intensiv behandlingstid < 24 timer) eonatalogi Respiratorbehandling i kortere tid Gastroenterologi Crohns sygdom Colitis ulcerosa m sår (ikke kirurgi) Malabsorption Efterbehandling af medfødte misdannelser i mavetarm kanalen Hepatologi Akut leverbetændelse Kronisk leverbetændelse Hæmatologi on-maligne anæmier Immunologi Immundefekt med overvejende antistofmangel Infektionssygdomme Tuberkulose Tropemedicinske infektionssygdomme Pulmonologi Anden åndedrætssygdom Medfødte misdannelser af strubehoved efrologi Recidiverende kronisk nyrebækkenbetændelse og nefrotisk syndrom, nyrebetændelse uden behov for kirurgi og nyrebiopsi Reumatologi uvenil idiopatisk arthritis uden komplikationer Socialpædiatri Børn af gravide/mødre m. alkohol og stofmisbrug 24

25 De funktioner, som fremover af Sundhedsstyrelsen er rubriceret som regionsfunktioner, varetages i dag alle på afdelingen på Roskilde Sygehus. Regionsfunktioner Arvelige hudsygdomme Bindevævssygdomme - sværere eller hurtigt progredierende tilfælde, evt. med organpåvirkning Infektionssygdomme i huden Inflammatoriske hudsygdomme Erhvervsbetingede hudsygdomme Fotodermatoser Vasculære læsioner Seksuelt overførte sygdomme Psoriasis ogle arvelige hudsygdomme, fx genodermatoser, som kræver særlig diagnostisk diagnostik og behandling og/eller samarbejde med flere specialer Sklerodermi Lupus erythematosus Dermatomyositis Mixed connective tissue disease Infektioner med sjældnere mikroorganismer Infektioner med almindelige mikroorganismer hos patienter med sjældne sygdomme. Fx eczema herpeticum eller svære former for staphylococcal scalded skin syndrome Acne fulminans med sværhedsgrad, som kræver indlæggelse til intensiv hudpleje og systemisk terapi Kompliceret intraktabel atopisk dermatitis, som ikke responderer som forventet på gængs lokalbehandling, herunder smørebehandlinger og lysbehandling og ikke har responderet på to forskellige systemiske behandlinger Kompliceret kontakteksem, som ikke responderer som forventet på gængs behandling, og hvor der er behov for specialviden om kemi, testning med vanskeligt tilgængelige materialer, kortlægning af komplekse ekspositionsforhold eller diagnostik, som bedst foregår under indlæggelse Hudsygdomme med formodet type I allergi, hvis der skal testes med substanser, hvor en anafylaktisk reaktion kunne forventes Erhvervsbetingede hudsygdomme, som ikke responderer som forventet på gængs behandling, hvor der er behov for specialviden om kemi, testning med vanskeligt tilgængelige materialer, kortlægning af komplekse ekspositionsforhold eller diagnostik, som bedst foregår under indlæggelse Sværere fotodermatoser (abnorm hudreaktion efter eksposition for sol eller solarium), som ikke responderer på gængs behandling Kompliceret nævus flammeus, som ikke er højt specialiseret Komplicerede kutane hæmangiomer, som ikke er højt specialiseret Komplekse eller sjældne seksuelt overførte sygdomme fx sensyfilis og HIV Behandling af kondylomer med CO2- laser Psoriasis, som ikke responderer som forventet på gængs lokalbehandling, lys eller systemisk behandling, og hvor biologisk behandling overvejes. Generaliseret pustuløs psoriasis Børn med sværere psoriasis Roskilde 25

26 Problemsår Tumorer Psoriasispatienter med sværere hud- og ledsymptomer Problemsår, som ikke har vist tegn på opheling efter nogle måneders gængs behandling, fx pyoderma gangraenosum og vaskulitsår Carcinoma spinocellulare, hvor behandling er vanskelig, ved gentagne recidiver efter gængs behandling, eller hvor der er behov for specialbehandling Malignt melanom Dysplastisk nævussyndrom med forekomst af malignt melanom i familien Kutane lymfomer (<IIb) 26

27 De funktioner, som fremover af Sundhedsstyrelsen er rubriceret som regionsfunktioner, varetages i dag flere steder i Region Sjælland, jf. skema nedenfor. Regionsfunktioner Slagelse Køge ykøbing F. Komplicerede Dokumentation af arbejdsmedicinske undersøgelser eksponering ved inspektion, videooptagelser med opmålinger eller målinger i miljøet eller af prøvemateriale opsamlet i miljøet eller i biologisk materiale Specialiserede parakliniske undersøgelser, herunder monitorering af kliniske og biologiske data samt provokationsundersøgelser Undersøgelser af persongrupper, virksomheder eller fag/brancher Øvrige Sjældne tilfælde af bevægeapparatlidelser Sjældne tilfælde af toksisk og allergisk håndeksem, nældefeber, fotodermatitis og maligne hudsygdomme Sjældnere biomekaniske eller toksiske påvirkninger af perifere nerver samt hjerneskader som fælge af udsætttelse for organiske opløsningsmidler, bly, mangan, kviksølv eller andre sjældent forekommende neurotoksiske stoffer Sjældnere erhvervsrelaterede årsager til medfødte misdannelser og udviklingsforstyrrelser samt til nedsat forplantningsevne Kræftsygdomme der kan sættes i relation til ualmindelige eksponeringer Andre sjældne tilstande, fx arbejdsmedicinske vurderinger ved duft- og kemikalieintolerance (MCS), barotraumer samt subakutte og kroniske forgiftningstilstande og følgevirkninger heraf på lever, nyrer og hjerte 27

28 De funktioner, som fremover af Sundhedsstyrelsen er rubriceret som regionsfunktioner, varetages i dag flere steder i Region Sjælland, jf. skema nedenfor. Regionsfunktioner æstved Roskilde Slagelse Holbæk yk.f. Køge Anæstesi Anæstesi til større kirurgi, patienter med svær komorbiditetet eller andre større interventioner eller diagnostiske procedurer Anæstesi (udover kortvarig maskeanæstesi) til børn <2 år og ASA<2 til akutte og elektive mindre operative indgreb (knivtid<2 timer) Intensiv medicinsk terapi Intensiv terapi til børn >2 år i kortere tid (forventet intensiv behandlingstid <72 timer) Overvågning af og intensiv terapi til i øvrigt stabile børn <2 år i kortere tid (forventet intensiv behandlingstid <24 timer) ved enkelte tilstande j 28

29 De funktioner, som fremover af Sundhedsstyrelsen er rubriceret som regionsfunktioner, varetages i dag flere steder i Region Sjælland, jf. skema nedenfor. Interventionel radiologi Muskuloskeleta l-radiologi Abdominal radiologi Urogenital radiologi Onkoradiologi High resolution CT scanning (HRCT) af lunger Perifer percutan transluminal angioplastik (PTA) og stentanlæggel-se Perifer perkutan endovaskulær protesebehandling Simpel embolisering bortset fra CS, embolisering af sjældne og/ eller avancerede AV malformationer, pulmonale AV malformationer, fistler og angiomatøse tumorer, uterus fibrom embolisering (UFE) og partiel embolisering af hyperplastisk milt hos børn RF behandling af osteide osteomer Perkutan transhepatisk cholangiografi (PTC) Perkutan stentanlæggelse i galdeveje Regionsfunktioner æstved Roskilde Slagelse Køge ykøbing Holbæk euroradiologi Specielle CT- og MR scanninger af hjerne og spinalkanal inkl. CT- og MR angiografi Thoraxradiologi Lunge- og pleurabiopsi mhp. histologi og cytologi. Delvistforetages i lunge- medicin MR abdomen???? CT af urinveje og CTurografi MR-skanninger af nyrer, binyrer, urinveje, inkl. angiografi, perfu-sion og spektroskopi UL- eller CT-vejledte procedurer, herunder anlæggelse af nefrosto-mi og ureterstents Radiologisk staging før behandling Kontrol under pågående behandling Efterkontroller Billedvejledte biopsier og drænager 29

30 De funktioner, som fremover af Sundhedsstyrelsen er rubriceret som regionsfunktioner, varetages i dag flere steder i Region Sjælland, jf. skema nedenfor. Regionsfunktioner Roskilde Køge Slagelse* æstved* ykøbing F.* Trombofili og blødningsdiagnostik. Rådgivning og fortolkning i forbindelse med trombofili og blødningsdiagnostik (Indledende basal blødningsdiagnostik) Paraproteinæmi og myelomatose. Screening og kvantitering (undtaget undersøgelse af knoglemarvstransplanterede patienter) Medikamentmonitorering ved specielle, sjældent anvendte psykofarmaka/antiepileptika Sjældne antistofanalyser Delvist ved autoimmune sygdomme * Afdelingerne har fælles ledelse. 30

31 Regionsfunktioner Konfirmatorisk hæmoparasitologisk diagnostik Regional koordinerende enhed for MRSA (på sygehusniveau og i praksis) HIV, kvantitativ virologisk behandlingsmonitorering Hepatitis, kvantitativ virologisk behandlingsmonitorering CMV, Kvantitativ virologisk behandlingsmonitorering Slagelse 31

32 Der varetages i dag ingen regionsfunktion i regionen. 32

33 Regionsfunktioner Roskilde æstved og Slagelse Diagnostik af nefrologiske sygdomme med nyrebiopsi Hæmatopatologisk diagnostik Diagnostik af interstitielle lungesygdomme (dvs. medicinske, ikkekræftrelaterede sygdomme Diagnostik af hepatologiske sygdomme (ikke kræftrelaterede) undtagen transplantationspatologi Inflammatoriske og degenerative muskelsygdomme Foster- og spædbarnsobduktioner 33

34 Regionsfunktioner Blodbankvirksomhed og transfusionsmedicin Celle- og vævsbankvirksomhed Immunologisk diagnostik Transplantationsmedicin, herunder vævstypebestemmelse 6-ansvar i henhold til Blodforsyningsloven af 2005 Fremstilling af blodkomponenter Blodtypebestemmelse og smitteundersøgelser af donorblod Analyse og tolkning af standardiserede immunhæmatologiske undersøgelser (antistofidentifikation, DAT) Immunhæmatologiske specialundersøgelser (udredning af AIHA mm.) Analyse og tolkning af hæmostase (fx trombelastografi) Transfusionsmedicinsk rådgivning Bankvirksomhed vedr. knogle og blodstamceller HIV- og hepatitisdiagnostik af patienter Blodtypebestemmelse af gravide (inkl. HBsAgscreening) Genomisk blodtypebestemmelse af patienter og donorer Genomisk blodtypebestemmelse på maternelt plasma Kvantitering og monitorering af føetomaternel blødning og vejledning om profylakse mod alloimmunisering Autoimmunanalyser Trombocyt- og granulocytantistoffer Trombocyt- og granulocyttypebestemmelse Terapeutisk aferese Flowcytometrisk behandlingsmonitorering Allergologisk diagnostik Knoglemarvsdonorer og transfusionspatienter Familieundersøgelser HLA-Antistoffer æstved ej, men er pt. i en projektfase, og vil blive varetaget af flere specialer. a i tæt samarbejde med ortopædkirurger. a, undtagen patienter fra Køge og Roskilde ej, men er et udviklingsprojekt ej, men er et udviklingsprojekt a. Kvantitering af foetomaternel blødning foretages på RH. ej. Varetages i nogen grad af nefrologi i Roskilde. 34

35 Regionsfunktioner Slagelse Roskilde Vording borg Holbæk ykøbing S Køge Dianalund Komplicerede psykiatriske problemstillinger hos ældre herunder kompliceret demens Kompliceret skizofreni og andre psykoser, herunder behandlingsresistent skizofreni i kombination med misbrug samt gravide med skizofreni Komplicerede affektive lidelser, herunder affektive lidelser i kombination med misbrug samt gravide med affektive lidelser Komplicerede angst- og tvangslidelser Komplicerede somotoforme lidelser og dissociative lidelser (liaison-psykiatri) Komplicerede spiseforstyrrelser Komplicerede personlighedsforstyrrelser Sexologisk lidelse Retspsykiatrisk funktion for patienter med svær sygdomsgrad og/eller høj farlighed Oligofrene med psykisk lidelse Transkulturelle psykiatriske patienter, herunder kompliceret psykiatrisk sygdom hos etniske minoriteter Traumatiserede flygtninge Selvmordsforebyggelse for ikke-psykisk syge og lettere psykisk syge 35

36 Hovedfunktionen varetager i dag størstedelen af regionsfunktionsopgaverne, jf. skemaet nedenfor. Regionsfunktioner æstved Holbæk Roskilde Opsøgende virksomhed og tidlig intervention over for unge med skizofreni (OPUS og/eller TIPS) Psykotiske tilstande med komorbide udviklingsforstyrrelser (mental retardering, autismespektrumlidelser) og svært udafreagerende patienter Komplekse diagnostiske tilstande inden for affektive lidelser, ADHD, autismespeklret, OCD og/(eller Tourettesyndrom, hvor den diagnostiske vurdering ikke kan afklares på hovefunktionsniveau, eller hvor den psykofamakologiske behandling er særligt kompliceret Patienter med spiseforstyrrelser og behov for døgnindlæggelse Spæd- og småbørnspsykiatri (0-3 årige) Børn (under 13 år) med behov for døgnindlæggelse Primær vurdering af surrogatfængslede Selvmordsforebyggelse hos børn og unge 36

Ekstrem vækstbetinget kæbeanomali (580 procedurer/år) - Diagnostik og kombineret ortodontisk-kirurgisk behandling af ekstrem

Ekstrem vækstbetinget kæbeanomali (580 procedurer/år) - Diagnostik og kombineret ortodontisk-kirurgisk behandling af ekstrem TIL REGION MIDTJYLLAND BILAG TIL GENERELT GODKENDELSESBREV Ansøgning om varetagelse af specialfunktioner i tand-, mund-, og kæbekirurgi Hermed følger s afgørelse vedr. ansøgning om varetagelse af specialfunktioner

Læs mere

Kodning af behandlingsniveau på Neurologisk Afd. OUH

Kodning af behandlingsniveau på Neurologisk Afd. OUH Kodning af behandlingsniveau på Neurologisk Afd. OUH Diagnoser Regionsfunktion: AZAC3 Højt specialiseret funktion: AZAC4 Apopleksi og hjernekarsygdomme Epilepsi Trombolyse: Patienter som vurderes af trombolyse

Læs mere

Specialevejledning for tand-, mund- og kæbekirurgi

Specialevejledning for tand-, mund- og kæbekirurgi Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Bilag 255 Offentligt j.nr. 7-203-01-90/25 Specialevejledning for tand-, mund- og kæbekirurgi Sundhedsplanlægning Islands Brygge 67 2300 København S Specialebeskrivelse

Læs mere

Dimensioneringsplan 2013-2017. Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen

Dimensioneringsplan 2013-2017. Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen Dimensioneringsplan 2013-2017 Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen Dimensioneringsplan 2013-2017 Version: december 2011 Kategori: Faglig rådgivning Hoveduddannelsesforløb 2013-2017

Læs mere

Specialevejledning. Oversigt over: Regionsfunktion/højt spec. funktion i Region Sjælland. Samarbejdssygehuse med regionsfunktion (udenregionalt)

Specialevejledning. Oversigt over: Regionsfunktion/højt spec. funktion i Region Sjælland. Samarbejdssygehuse med regionsfunktion (udenregionalt) Specialevejledning Oversigt over: s/ i Samarbejdse med Samarbejdse med Kvalitet og Udvikling Side 1 af 72 Indholdsfortegnelse Forord...3 Anæstesiologi...4 Arbejdsmedicin...6 Børne- og ungdomspsykiatri...6

Læs mere

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Gynækologi og obstetrik. Dato: 12. juni 2009

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Gynækologi og obstetrik. Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Gynækologi og obstetrik Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning for Region Sjælland vedr. Gynækologi og Obstetrik 1 1 Generelle overvejelser

Læs mere

Sygdomslære indgår med i alt 14 ECTS point i uddannelsen. Heraf går de 8,5 ECTS til somatisk sygdomslære.

Sygdomslære indgår med i alt 14 ECTS point i uddannelsen. Heraf går de 8,5 ECTS til somatisk sygdomslære. FAGBESKRIVELSE SOMATISK SYGDOMSLÆRE Fagbeskrivelsen skal ses i sammenhæng med Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i ergoterapi, BEK nr. 832 af 13/08/2008. Der opnås størst sammenhæng

Læs mere

Sygehusprofiler 2012-2020

Sygehusprofiler 2012-2020 Dato: 3. juli 2012 Brevid: 1797711 Sygehusprofiler 2012-2020 Den vedtagne sygehusplan 2010 er baseret på en sygehusstruktur bestående af akutsygehuse i henholdsvis Holbæk, Slagelse, Nykøbing Falster og

Læs mere

På de fem hospitaler med fælles akutmodtagelse er følgende specialer repræsenteret:

På de fem hospitaler med fælles akutmodtagelse er følgende specialer repræsenteret: !"#!$$% & '#(& Der er 7 fødesteder i regionen: Regionshospitalet Holstebro, Regionshospitalet Herning, Regionshospitalet Viborg, Regionshospitalet Randers, Regionshospitalet Silkeborg, Regionshospitalet

Læs mere

Specialevejledning for intern medicin: gastroenterologi og hepatologi

Specialevejledning for intern medicin: gastroenterologi og hepatologi Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Bilag 255 Offentligt Specialevejledning for intern medicin: gastroenterologi og hepatologi Specialebeskrivelse Intern medicin: gastroenterologi og hepatologi omfatter

Læs mere

PATIENTER SKAL SIKRES DEN BEDST MULIGE BEHANDLING. - om arbejdet med specialeplanlægningen i Sundhedsstyrelsen, regionerne og de faglige miljøer

PATIENTER SKAL SIKRES DEN BEDST MULIGE BEHANDLING. - om arbejdet med specialeplanlægningen i Sundhedsstyrelsen, regionerne og de faglige miljøer PATIENTER SKAL SIKRES DEN BEDST MULIGE BEHANDLING - om arbejdet med specialeplanlægningen i Sundhedsstyrelsen, regionerne og de faglige miljøer Patienterne skal sikres den bedst mulige behandling - om

Læs mere

Undervisning i lægefaglig sprogtolkning af stud.med. Shahid Qamar Manan. Almen om Tolkning

Undervisning i lægefaglig sprogtolkning af stud.med. Shahid Qamar Manan. Almen om Tolkning Almen om Tolkning - Vær så præcis som mulig - hvis noget ikke giver mening for dig, så gør det hellere ikke for pt. pas på sort snak (oversættelse ord for ord). - Omtal ikke patienten i 3. person. Pt.

Læs mere

Specialevejledning for psykiatri

Specialevejledning for psykiatri j.nr. 7-203-01-90/19 Specialevejledning for psykiatri Specialevejledningen indeholder en kort beskrivelse af hovedopgaverne i specialet samt den faglige og organisatoriske tilrettelæggelse af specialet.

Læs mere

01.03.2014. Ændringer siden sidst er markeret med gult. Fællesvisitationer i Region Sjælland Allergologi i Region Sjælland

01.03.2014. Ændringer siden sidst er markeret med gult. Fællesvisitationer i Region Sjælland Allergologi i Region Sjælland 01.03.2014 Dette er en liste over Region Sjællands modtagere af elektronisk henvisning, og/eller korrespondancer. NB! Laboratorier, patologiafdelinger og røntgenafdelinger kan IKKE modtage korrespondancer.

Læs mere

Specialevejledning for ortopædisk kirurgi

Specialevejledning for ortopædisk kirurgi Specialevejledning for ortopædisk kirurgi Specialevejledningen indeholder en kort beskrivelse af hovedopgaverne i specialet samt den faglige og organisatoriske tilrettelæggelse af specialet. Dernæst følger

Læs mere

Specialevejledning for thoraxkirurgi

Specialevejledning for thoraxkirurgi Specialevejledning for thoraxkirurgi Specialevejledningen indeholder en kort beskrivelse af hovedopgaverne i specialet samt den faglige og organisatoriske tilrettelæggelse af specialet. Dernæst følger

Læs mere

Specialet varetager desuden forskning, udvikling og uddannelse inden for specialets

Specialet varetager desuden forskning, udvikling og uddannelse inden for specialets 24. januar 2014 Specialevejledning for oftalmologi Specialevejledningen indeholder en kort beskrivelse af hovedopgaverne i specialet samt den faglige og organisatoriske tilrettelæggelse af specialet. Dernæst

Læs mere

Specialevejledning for oftalmologi

Specialevejledning for oftalmologi Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Bilag 255 Offentligt Specialevejledning for oftalmologi Specialebeskrivelse Oftalmologi omfatter forebyggelse, diagnostik, behandling, palliation og rehabilitering

Læs mere

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Kirurgi. Dato: 12. juni 2009

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Kirurgi. Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Kirurgi Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning for Region Sjælland vedr. kirurgi 1 1 Generelle overvejelser i forhold til specialet

Læs mere

at forøge andelen af patienter med knogleproblemer relateret til cancer, medicinske lidelser og alment aldersrelaterede forhold.

at forøge andelen af patienter med knogleproblemer relateret til cancer, medicinske lidelser og alment aldersrelaterede forhold. ! "!#$#%%& ' ( ' )( I akutplanen for Region Midtjylland er det fastlagt, at der vil være fælles akutmodtagelser 5 steder i Region Midtjylland. Regionshospitalet Randers, Regionshospitalet Horsens, Regionshospitalet

Læs mere

Risikofaktorer, genetiske faktorer, miljøfaktorer og kulturelle faktorer samt patientens livshistorie (den røde farve)

Risikofaktorer, genetiske faktorer, miljøfaktorer og kulturelle faktorer samt patientens livshistorie (den røde farve) Begrebskort: Rollen som medicinsk ekspert medicin og neurologi Med blå baggrund viser begrebskortet de mange symptomer, som patienterne henvender sig med inden for medicin og neurologi. Urskiven symboliser,

Læs mere

Stillings- og funktionsbeskrivelse for overlæge med speciale i kardiologi ved Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Horsens og Brædstrup

Stillings- og funktionsbeskrivelse for overlæge med speciale i kardiologi ved Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Horsens og Brædstrup 1 Stillings- og funktionsbeskrivelse for overlæge med speciale i kardiologi ved Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Horsens og Brædstrup Stillingens art, organisatoriske indplacering, kompetence og ansvar

Læs mere

Erhvervsmæssige kvalifikationer

Erhvervsmæssige kvalifikationer Spørgsmål til bestemmelse af erhvervet Valg af erhverv 1. 1. 1 Er erhvervet [${Profession}] lovreguleret i jeres medlemsland? - Ja - Nej 1. 1. 2 Hvilke erhvervsmæssige aktiviteter er omfattet af erhvervet

Læs mere

Modtagelse af elektroniske henvisninger og korrespondancer i Region Sjællands sygehuse 20.03.2013

Modtagelse af elektroniske henvisninger og korrespondancer i Region Sjællands sygehuse 20.03.2013 Modtagelse af elektroniske henvisninger og korrespondancer i Region Sjællands sygehuse 20.03.2013 Dette er en liste over Region Sjællands modtagere af elektronisk henvisning, og/eller korrespondancer.

Læs mere

Bilag 1a til kontrakt vedrørende ambulant behandling i voksenpsykiatrien

Bilag 1a til kontrakt vedrørende ambulant behandling i voksenpsykiatrien Økonomi- og Planlægningsafdelingen BILAG 1A Kristineberg 3 2100 København Ø. Telefon 38 64 00 01 Direkte 38 64 00 72 Fax 38 64 00 07 Mail psykiatri@regionh.dk Web www.psykiatri-regionh.dk Ref.: Micalla

Læs mere

Den lægelige videreuddannelse og karrierevejledning

Den lægelige videreuddannelse og karrierevejledning Den lægelige videreuddannelse og karrierevejledning v/ Mads Skipper Formand for Lægeforeningens Udvalg for Uddannelse og Forskning (UUF) KU, 26. september 2012 Karriereafklaring - hvorfor Dagens program

Læs mere

Besvarelsen af dette skema indgår som en del af planlægningsgrundlaget ifm. revision af HOPP 2020 og betragtes ikke som et internt dokument.

Besvarelsen af dette skema indgår som en del af planlægningsgrundlaget ifm. revision af HOPP 2020 og betragtes ikke som et internt dokument. Anæstesiologi Spørgeskema til specialespecifikke sundhedsfaglige råd samt hospitalsdirektioner Indgår som en del af plangrundlaget ifm. revision af HOPP 2020, efterår 2014 Besvarelsen af dette skema indgår

Læs mere

Alle patienter i Sygehus Lillebælts optageområde. Alle henv. skal sendes til lokationsnummer 5790002010637.

Alle patienter i Sygehus Lillebælts optageområde. Alle henv. skal sendes til lokationsnummer 5790002010637. Visitation af AKUTTE MEDICINSKE og NEUROLOGISKE patienter i Sygehus Lillebælts optageområde (START 03.03.14 KL. 08.00) CNS: Apopleksi obs., ikke trombolysekandidat Lammelse/følelsesløshed udviklet over

Læs mere

Specialfunktioner i Danmark et overblik

Specialfunktioner i Danmark et overblik Specialfunktioner i Danmark et overblik Netværk for Forskning og Kvalitetssikring i Psykoterapi 8. april 2011 Vicedirektør Peter Treufeldt, Region Hovedstadens Psykiatri Specialfunktioner den formelle

Læs mere

Kræftdiagnostik i almen praksis også din indsats er vigtig! Rikke Pilegaard Hansen, Praktiserende læge, ph.d.

Kræftdiagnostik i almen praksis også din indsats er vigtig! Rikke Pilegaard Hansen, Praktiserende læge, ph.d. Kræftdiagnostik i almen praksis også din indsats er vigtig! Rikke Pilegaard Hansen, Praktiserende læge, ph.d. Denne seance Hvem? Hvad? Hvorfor? Hvem? Hvad skal vi nå? Fakta om kræft Ventetider Symptomer

Læs mere

Brugen af privatpraktiserende speciallæger

Brugen af privatpraktiserende speciallæger Brugen af privatpraktiserende speciallæger En deskriptiv kortlægning af brugen af privatpraktiserende speciallæger i 2008 Notat til Danske Regioner Eskild Klausen Fredslund Jannie Kilsmark Claus Rebien

Læs mere

Komorbiditet og kræftoverlevelse: En litteraturgennemgang

Komorbiditet og kræftoverlevelse: En litteraturgennemgang Komorbiditet og kræftoverlevelse: En litteraturgennemgang Mette Søgaard, Klinisk Epidemiologisk Afdeling Aarhus Universitetshospital Danmark E-mail: mette.soegaard@ki.au.dk 65+ årige runder 1 million i

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 7. Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse.

Modulbeskrivelse. Modul 7. Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Modulbeskrivelse Modul 7 Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling II. Somatiske og psykiatriske problemstillinger November 2014 HGN og ASBS / TRHJ

Læs mere

Folketinget. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15. november 2014. Professor, overlæge, dr.med.

Folketinget. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15. november 2014. Professor, overlæge, dr.med. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 SUU Alm.del Bilag 134 Offentligt Folketinget Per Per Hove Hove Thomsen Sundheds-og forebyggelsesudvalget, november 2014 Børne-og Ungdomspsykiatri anno 2014 Følgende

Læs mere

Kræft. Symptomer Behandling Forløb. Jon Kroll Bjerregaard ph.d. læge Thea Otto Mattsson stud. ph.d. læge

Kræft. Symptomer Behandling Forløb. Jon Kroll Bjerregaard ph.d. læge Thea Otto Mattsson stud. ph.d. læge Kræft Symptomer Behandling Forløb Jon Kroll Bjerregaard ph.d. læge Thea Otto Mattsson stud. ph.d. læge Hvad vil vi Basis Baggrund - Basisviden Opsummering Hudkræft Praksis Kræft - Forløb Bivirkninger Symptomer

Læs mere

akut myeloid leukæmi Børnecancerfonden informerer

akut myeloid leukæmi Børnecancerfonden informerer akut myeloid leukæmi i AML (akut myeloid leukæmi) 3 Biologi Ved leukæmi fortrænges den normale knoglemarv af de syge celler, som vokser uhæmmet, og som følge heraf kommer der tegn på knoglemarvssvigt.

Læs mere

Overordnet målsætning for OSCE delen på klinisk Biomekanik

Overordnet målsætning for OSCE delen på klinisk Biomekanik Overordnet målsætning for OSCE delen på klinisk Biomekanik Målsætning i Arbejdsmedicin OSCE 3B De studerende skal med udgangspunkt i den problem baserede undervisning samt i mindre grad forelæsning undervises

Læs mere

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI Behandlingsvejledning ved depression i Collabri Denne behandlingsvejledning vedr. social fobi i Collabri er udarbejdet med baggrund i Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Oversigt over prioriterede databaser i regi af RKKP, samt 2015-midler udmøntet til udgifter i regi af databaserne.

Oversigt over prioriterede databaser i regi af RKKP, samt 2015-midler udmøntet til udgifter i regi af databaserne. Oversigt over prioriterede databaser i regi af RKKP, samt 2015-midler udmøntet til udgifter i regi af databaserne. Behandlingen af ansøgninger om støtte fra Regionernes Udviklingspulje for Klinisk Kvalitet

Læs mere

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING 2012 Årsrapport 2011: Second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København

Læs mere

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI Behandlingsvejledning ved panikangst i Collabri Denne behandlingsvejledning vedr. panikangst i Collabri er udarbejdet med baggrund i Sundhedsstyrelsens

Læs mere

1. FORORD... 3 2. LOGBOG FOR HOVEDUDDANNELSEN I INTERN MEDICIN : NEFROLOGI... 4 3. BEVIS OVER GENNEMGÅEDE OG GODKENDTE KURSER...

1. FORORD... 3 2. LOGBOG FOR HOVEDUDDANNELSEN I INTERN MEDICIN : NEFROLOGI... 4 3. BEVIS OVER GENNEMGÅEDE OG GODKENDTE KURSER... Portefølje for hoveduddannelsen i Intern Medicin: Nefrologi Udarbejdet af Dansk Nefrologisk Selskab 2013 Indholdsfortegnelse 1. FORORD... 3 2. LOGBOG FOR HOVEDUDDANNELSEN I INTERN MEDICIN : NEFROLOGI...

Læs mere

Fødeplan for Region Sjælland

Fødeplan for Region Sjælland 11. februar 2011. Fødeplan for Region Sjælland Region Sjællands fødeplan er udfærdiget med baggrund i dels de af Regionsrådet politisk besluttede rammer dels faglige rammer udstukket af Sundhedsstyrelsen.

Læs mere

Information om Multipel Sclerose

Information om Multipel Sclerose Information om Multipel Sclerose - til den praktiserende læge Hvad er Multipel Sclerose Side 2 Sygdomsforløb ved Multipel Sclerose Side 3 Typiske symptomer ved Multipel Sclerose Side 4 Medicinske behandlingsmuligheder

Læs mere

Specialet varetager endvidere immunologiske undersøgelser, herunder forligelighedsundersøgelser

Specialet varetager endvidere immunologiske undersøgelser, herunder forligelighedsundersøgelser !"!##$ % & % '& Hospitaler med fælles akutmodtagelse varetager behandling på hovedfunktionsniveau. Det gælder akut kirurgisk og medicinsk behandling og planlagt behandling. I forlængelse heraf er de nødvendige

Læs mere

Erfaringer fra Region Hovedstadens Indvandrermedicinsk Klinik

Erfaringer fra Region Hovedstadens Indvandrermedicinsk Klinik Erfaringer fra Region Hovedstadens Indvandrermedicinsk Klinik Helge J. Kjersem 26/11-2014: Særlige Sundhedsydelser for Migranter: Hvad er behovet og hvad kan IMK? Region Hovedstadens Indvandrermedicinske

Læs mere

HELBREDSSPØRGESKEMA MÆND

HELBREDSSPØRGESKEMA MÆND HELBREDSSPØRGESKEMA MÆND Navn: Dato: Adresse: Personnummer: Telefonnummer: Postnummer og By: E-mailadresse: Du skal udfylde og indsende helbredsspørgeskemaet også selv om du tidligere har gjort det! Når

Læs mere

Status for implementering af Hospitalsplanen og Psykiatriplanen

Status for implementering af Hospitalsplanen og Psykiatriplanen Region Hovedstaden Status for implementering af Hospitalsplanen og Psykiatriplanen Maj 2010 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Gennemførte ændringer fra december 2009 til maj 2010...4 3. Planlagte

Læs mere

Forslag til justeringer af specialevejledning fra Dansk Kirurgisk Selskab

Forslag til justeringer af specialevejledning fra Dansk Kirurgisk Selskab Forslag til justeringer af specialevejledning fra Dansk Kirurgisk Selskab Til første møde i specialearbejdsgruppen vil vi bede Selskabet om en status for specialet. Derfor vil I blive bedt om at komme

Læs mere

Epilepsihospitalets fremtidige opgaver

Epilepsihospitalets fremtidige opgaver Epilepsihospitalets fremtidige opgaver April 2012 Indhold 1. Indledning og baggrund 3 2. Overordnet beskrivelse af Epilepsihospitalet 4 3. Aktuelle specialiserede behandlingstilbud på Epilepsihospitalet

Læs mere

Vederlagsfri fysioterapi kan efter lægehenvisning gives til børn og voksne med enten

Vederlagsfri fysioterapi kan efter lægehenvisning gives til børn og voksne med enten Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 16.december 2014 VISITATIONSRETNINGSLINJER 2.4.3 VEDERLAGSFRI FYSIOTERAPI Hvem kan få vederlagsfri fysioterapi Vederlagsfri fysioterapi kan efter

Læs mere

Kirurgisk uddannelsesprogram. for hoveduddannelse i almen medicin. kirurgisk afdeling Køge Roskilde

Kirurgisk uddannelsesprogram. for hoveduddannelse i almen medicin. kirurgisk afdeling Køge Roskilde Kirurgisk uddannelsesprogram for hoveduddannelse i almen medicin kirurgisk afdeling Køge Roskilde Forord. Den kirurgiske del af uddannelsen i Almen Medicin skal sikre opfyldelsen af den tilhørende del

Læs mere

Overordnede diagnostiske strategier for lidelser i bevægeapparatet

Overordnede diagnostiske strategier for lidelser i bevægeapparatet Overlæge Michel Bach Hellfritzsch Radiologisk afd., Nørrebrogade Aarhus Universitetshospital Overordnede diagnostiske strategier for lidelser i bevægeapparatet 1 2 Diagnostiske strategier for muskuloskeletal

Læs mere

Medicinsk uforklarede symptomer og funktionelle lidelser

Medicinsk uforklarede symptomer og funktionelle lidelser Medicinsk uforklarede symptomer og funktionelle lidelser Program 10.30-12.30 12.30 Definitioner Udredning og behandling af MUS Refleksion Pause Om stepped care og socialmedicin Håndtering af svære funktionelle

Læs mere

Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus

Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Diagnostisk Radiologi Ved Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus Sygehus Syd Region Sjælland 2012 Uddannelsesprogrammet er udfærdiget i samarbejde med Uddannelsesrådet

Læs mere

Beskrivelse af fagområdet Hoftealloplastik

Beskrivelse af fagområdet Hoftealloplastik Beskrivelse af fagområdet Hoftealloplastik Indledning/baggrund Definition Fagområdet hoftekirurgi dækker forebyggelse, diagnostik, behandling, rehabilitering og evt. palliation af patienter med medfødte,

Læs mere

Medicinske mave-tarmsygdomme. Lukasz Damian Kamionka Modul 7, efteråret 2011

Medicinske mave-tarmsygdomme. Lukasz Damian Kamionka Modul 7, efteråret 2011 Medicinske mave-tarmsygdomme Lukasz Damian Kamionka Modul 7, efteråret 2011 1 Ulcussygdom Hvad skal vi snakke om? Kronisk inflammatoriske tarmsygdomme 2 3 Anatomi 4 Fysiologi Synkesmerter/-stop Ræben Hoste

Læs mere

Sygdomslære Hjerteinsufficiens og kardiogent shock

Sygdomslære Hjerteinsufficiens og kardiogent shock Hjerteinsufficiens og kardiogent shock Redegøre for symptomer i forbindelse med de enkelte sygdomme Beskrive undersøgelser og behandlingsprincipper for de enkelte sygdomme Redegøre for organismens reaktioner/kompensationsmuligheder

Læs mere

Retningslinjer for visitation og henvisning på fedmeområdet udsendes til relevante parter

Retningslinjer for visitation og henvisning på fedmeområdet udsendes til relevante parter 17-12-2010 Retningslinjer for visitation og henvisning på fedmeområdet udsendes til relevante parter Indenrigs- og Sundhedsministeriet og Danske Regioner har konstateret en markant stigning i antallet

Læs mere

Center for Rygkirurgi. Et videns- og behandlingscenter for patienter med problemer i ryg og nakke

Center for Rygkirurgi. Et videns- og behandlingscenter for patienter med problemer i ryg og nakke Center for Rygkirurgi Et videns- og behandlingscenter for patienter med problemer i ryg og nakke Vores patienter går efter eksperterne Kvalitet gennem specialisering Center for Rygkirurgi er det første

Læs mere

Hvad kan den psykologiske undersøgelse? Hvornår er det relevant at inddrage psykologen?

Hvad kan den psykologiske undersøgelse? Hvornår er det relevant at inddrage psykologen? Hvad kan den psykologiske undersøgelse? Hvornår er det relevant at inddrage psykologen? Faglig temadag d. 2. marts 2010 Ledende psykolog Joanna Wieclaw Psykolog Rikke Lerche Psykolog Finn Vestergård www.socialmedicin.rm.dk

Læs mere

DØDSÅRSAGSREGISTERET 2008

DØDSÅRSAGSREGISTERET 2008 DØDSÅRSAGSREGISTERET 2008 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2009 : 6 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsdokumentation Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail: DOKU@sst.dk

Læs mere

personlighedsforstyrrelser

personlighedsforstyrrelser Danske Regioner 29-10-2012 Personlighedsforstyrrelser voksne (DF60.3, DF60.6) Samlet tidsforbrug: 27 timer Pakkeforløb for personlighedsforstyrrelser Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere en række

Læs mere

Visionsplan 2020 for dansk nefrologi

Visionsplan 2020 for dansk nefrologi Visionsplan 2020 for dansk nefrologi Kronisk nyresygdom For højt blodtryk Akut nyresvigt Autoimmune nyresygdomme Transplantation Dialyse Medicinsk behandling og lindring af nyresvigt Medfødte og arvelige

Læs mere

Børnecancerfonden informerer. transplantation af bloddannende stamceller hos børn

Børnecancerfonden informerer. transplantation af bloddannende stamceller hos børn i transplantation af bloddannende stamceller hos børn transplantation af bloddannende stamceller hos børn Fra de danske børnekræftafdelinger i Aalborg, Århus, Odense og København, januar 2012. Princippet

Læs mere

Om smertebehandling med rygmarvsstimulation Juni 2015 Tværfagligt Smertecenter Rigshospitalet. Smertebehandling med rygmarvsstimulation

Om smertebehandling med rygmarvsstimulation Juni 2015 Tværfagligt Smertecenter Rigshospitalet. Smertebehandling med rygmarvsstimulation Om smertebehandling med rygmarvsstimulation Juni 2015 Tværfagligt Smertecenter Rigshospitalet. Smertebehandling med rygmarvsstimulation 2 Målgruppe Denne information er primært rettet til dig som patient

Læs mere

Social ulighed i kræftbehandling

Social ulighed i kræftbehandling Social ulighed i kræftbehandling 1 Hvad ved vi om social positions betydning for overlevelse efter en kræftsygdom i Danmark Resultater baseret på data fra kliniske kræftdatabaser Susanne Oksbjerg Dalton

Læs mere

Oto-rhino-laryngologi inkl. Audiologi

Oto-rhino-laryngologi inkl. Audiologi Oto-rhino-laryngologi inkl. Audiologi Spørgeskema til specialespecifikke sundhedsfaglige råd samt hospitalsdirektioner Indgår som en del af plangrundlaget ifm. revision af HOPP 2020, efterår 2014 Besvarelsen

Læs mere

01.04.2015. A. Generelle forhold for flere specialer.

01.04.2015. A. Generelle forhold for flere specialer. N O T A T 01.04.2015 Specialeaftale og tro & loveerklæring vedr. operation for fedme inkl. de akutte komplikationer dertil på regionsfunktion under specialet: kirurgi under det udvidede frie sygehusvalg

Læs mere

ALT OM SMERTER. www.almirall.com. Solutions with you in mind

ALT OM SMERTER. www.almirall.com. Solutions with you in mind ALT OM SMERTER www.almirall.com Solutions with you in mind HVAD ER DET? Smerter er beskrevet som en ubehagelig sensorisk og følelsesmæssig oplevelse, der er forbundet med en skadelig stimulus. Smerter

Læs mere

MR-skanninger af højeste kvalitet. Center for Rygkirurgi tilbyder skanning af: Hovedet, ryggen, led og muskler samt de indre organer

MR-skanninger af højeste kvalitet. Center for Rygkirurgi tilbyder skanning af: Hovedet, ryggen, led og muskler samt de indre organer MR-skanninger af højeste kvalitet Center for Rygkirurgi tilbyder skanning af: Hovedet, ryggen, led og muskler samt de indre organer En hurtig og sikker vej til den rigtige diagnose Center for Rygkirurgi

Læs mere

KARRIEREVEJ TIL NEUROLOGI. Anne-Mette Hejl Postgraduat lektor i neurologi Overlæge på Rigshospitalet, phd. Anne-mette.hejl@regionh.

KARRIEREVEJ TIL NEUROLOGI. Anne-Mette Hejl Postgraduat lektor i neurologi Overlæge på Rigshospitalet, phd. Anne-mette.hejl@regionh. KARRIEREVEJ TIL NEUROLOGI Anne-Mette Hejl Postgraduat lektor i neurologi Overlæge på Rigshospitalet, phd. Anne-mette.hejl@regionh.dk Lidt om neurologi Ca. 300 neurologer i Danmark De fleste på sygehuse,

Læs mere

MR-skanning. Udgivet af Privathospitalet Valdemar, Billeddiagnostisk Enhed

MR-skanning. Udgivet af Privathospitalet Valdemar, Billeddiagnostisk Enhed MR-skanning Udgivet af Privathospitalet Valdemar, Billeddiagnostisk Enhed S P E C I A L I S T E R I B E V Æ G E L S E MR-skanning giver en sikker og hurtig udredning af sygdomme i kroppen Privathospitalet

Læs mere

DSPR Dansk Selskab for Plastik- og Rekonstruktionskirurgi

DSPR Dansk Selskab for Plastik- og Rekonstruktionskirurgi Struktureret vejledersamtale 1 Ansættelse 1.1.1 Demonstrere kendskab til plastikkirurgiens internationale og nationale historie. Kunne redegøre for udviklingen af fagets nuværende gængse behandlingsprincipper

Læs mere

Indledning. I det følgende beskrives de fokuserede ophold, som består af ophold på følgende typer afdelinger (minimumsvarighed anført i parentes):

Indledning. I det følgende beskrives de fokuserede ophold, som består af ophold på følgende typer afdelinger (minimumsvarighed anført i parentes): Bilag 2 Anbefalede fokuserede ophold Fokuserede ophold i den urologiske speciallægeuddannelse Indledning De fokuserede ophold indgår som obligatoriske læringsmetoder i speciallægeuddannelsen (jvf målbeskrivelsen).

Læs mere

periodisk depression

periodisk depression Danske Regioner 29-10-2012 Periodisk depression voksne (DF33) Samlet tidsforbrug: 18 timer Pakkeforløb for periodisk depression Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere en række store udfordringer

Læs mere

angst og social fobi

angst og social fobi Danske Regioner 29-10-2012 Angst og social fobi voksne (DF41 og DF40) Samlet tidsforbrug: 15 timer Pakkeforløb for angst og social fobi DANSKE REGIONER 2012 / 1 Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere

Læs mere

VOKSNE AMBULANTE PATIENTER

VOKSNE AMBULANTE PATIENTER VOKSNE AMBULANTE PATIENTER REGION HOVEDSTADEN (VOKSNE AMBULANTE PATIENTER) PC Amager Distriktspsykiatrisk team 1 31 63 Distriktspsykiatrisk team 2 29 54 Distriktspsykiatrisk team 3 23 41 Gerontopsykiatrisk

Læs mere

Samarbejdsformer og afklaring. Lars Merinder, Robert Elbrønd Team for Misbrugspsykiatri, Afd. N, Universitetshospitalet,Risskov

Samarbejdsformer og afklaring. Lars Merinder, Robert Elbrønd Team for Misbrugspsykiatri, Afd. N, Universitetshospitalet,Risskov Misbrug af rusmidler og psykisk sygdom Samarbejdsformer og afklaring Lars Merinder, Robert Elbrønd Team for Misbrugspsykiatri, Afd. N, Universitetshospitalet,Risskov Hvad er dobbeltdiagnose? Psykisk sygdom

Læs mere

ANALYSE AF FØDSELSOMRÅDET

ANALYSE AF FØDSELSOMRÅDET Bilag 1 - Side -1 af 29 Center for Sundhed Enhed for Hospitalsplanlægning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød ANALYSE AF FØDSELSOMRÅDET Opgang Blok B Telefon 38 66 50 00 Direkte 38 66 60 20 Web www.regionh.dk

Læs mere

UDREDNING AF LUNGECANCER Pia Holland Gjørup Afdelingslæge. Den 2. og 3. juni 2014

UDREDNING AF LUNGECANCER Pia Holland Gjørup Afdelingslæge. Den 2. og 3. juni 2014 UDREDNING AF LUNGECANCER Pia Holland Gjørup Afdelingslæge Den 2. og 3. juni 2014 Lungekræft > 80% skyldes rygning Rammer typisk i mellem 50 og 70 års-alderen 3900 ny tilfælde årligt 1800 kvinder 2100 mænd

Læs mere

De hæmatologiske nationale kliniske retningslinier. Hvad har vi lært?

De hæmatologiske nationale kliniske retningslinier. Hvad har vi lært? De hæmatologiske nationale kliniske retningslinier. Hvad har vi lært? Henrik Frederiksen Overlæge, ph.d. Hæmatologisk afd X, OUH henrik.frederiksen@rsyd.dk De hæmatologiske DMCG er - og databaser Hæmatologisk

Læs mere

Pakkeforløb for på hjertesygdomme. hjerteområdet. Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om. hjerteklapsygdom

Pakkeforløb for på hjertesygdomme. hjerteområdet. Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om. hjerteklapsygdom Pakkeforløb for på hjertesygdomme hjerteområdet Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om hjerteklapsygdom Pakkeforløb - I denne pjece findes en generel og kort beskrivelse af, hvad et pakkeforløb

Læs mere

Uddannelsesprogram for Hoveduddannelse i dermato-venerologi

Uddannelsesprogram for Hoveduddannelse i dermato-venerologi 1 Uddannelsesprogram for Hoveduddannelse i dermato-venerologi 1. Indledning Det dermato-venerologiske speciale varetager forebyggelse, diagnostik, behandling og forskning inden for hudsygdomme samt seksuelt

Læs mere

Vicedirektør. til. Helsingør Hospital

Vicedirektør. til. Helsingør Hospital Lundgaard Konsulenterne rekrutterer til Helsingør Hospital Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen 2. Ansættelsesvilkår 3. Helsingør Hospital Forventningerne 4. ens

Læs mere

Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet plastikkirurgi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning

Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet plastikkirurgi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning N O T A T 01.05.2015 Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet plastikkirurgi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning A. Generelle forhold for flere specialer.

Læs mere

Esbønderup Sygehus Helsingør Sygehus

Esbønderup Sygehus Helsingør Sygehus LOHFERT & LOHFERT Esbønderup Helsingør Hillerød Hørsholm Dokumentation Nr. 667 Frederikssund FREDERIKSBORG AMT Sundhedsvision Nordsjælland Supplerende analyse 26.08.2003 Projekt 05.931/03/Notat 18 26.08.2003

Læs mere

Ja-Nej-klinikker. Hvad skal vi have med til Kræftplan IV? 5. marts - DMCG/KB 2015. Peter Vedsted Professor

Ja-Nej-klinikker. Hvad skal vi have med til Kræftplan IV? 5. marts - DMCG/KB 2015. Peter Vedsted Professor Ja-Nej-klinikker Hvad skal vi have med til Kræftplan IV? 5. marts - DMCG/KB 2015 Peter Vedsted Professor Center for Forskning i Kræftdiagnostik i Praksis CaP Forskningsenheden for Almen Praksis Aarhus

Læs mere

Mette Friberg Hitz. speciallæge i endokrinologi overlæge, ph.d osteoporose enheden hvidovre hospital

Mette Friberg Hitz. speciallæge i endokrinologi overlæge, ph.d osteoporose enheden hvidovre hospital OSTEOPOROSE WORK-SHOP KØGE 20.05.2014 Nyt om osteoporose... Mette Friberg Hitz speciallæge i endokrinologi overlæge, ph.d osteoporose enheden hvidovre hospital HVAD ER OSTEOPOROSE HVAD SKER DER I KNOGLERNE,

Læs mere

Psykiatri og søfart. - om lægeundersøgelse af søfolk og fiskere og psykiske lidelser

Psykiatri og søfart. - om lægeundersøgelse af søfolk og fiskere og psykiske lidelser Psykiatri og søfart - om lægeundersøgelse af søfolk og fiskere og psykiske lidelser Oplægeholder: Ledende embedslæge, Ph.D., Henrik L Hansen Lægefaglig sagkyndig i Ankenævnet for Søfartsanliggender MSSM

Læs mere

Høring vedrørende Sundhedsstyrelsens Anbefalinger for sundhedspersonalets

Høring vedrørende Sundhedsstyrelsens Anbefalinger for sundhedspersonalets Til adressaterne på den vedlagte liste over høringsparter j.nr. 7-203-02-516/6/CIU Høring vedrørende s Anbefalinger for sundhedspersonalets møde med pårørende til alvorligt syge Hermed udsender Anbefalinger

Læs mere

FYSISK HANDIKAPPEDE PERSONERS ADGANG TIL VEDERLAGSFRI FYSIOTERAPI

FYSISK HANDIKAPPEDE PERSONERS ADGANG TIL VEDERLAGSFRI FYSIOTERAPI FYSISK HANDIKAPPEDE PERSONERS ADGANG TIL VEDERLAGSFRI FYSIOTERAPI 2006 Fysisk handikappede personers adgang til vederlagsfri fysioterapi Fysisk handikappede personers adgang til vederlagsfri fysioterapi

Læs mere

Sundhed og sygdom hos mennesker med udviklingshæmning

Sundhed og sygdom hos mennesker med udviklingshæmning Sundhed og sygdom hos mennesker med udviklingshæmning EN TVÆRFAGLIG INDSATS - TIL GAVN FOR ALLE - KAN GODT BETALE SIG! Tidlig Opsporing af Kritisk Sygdom (TOKS) kan forebygge indlæggelser og stoppe skaden.

Læs mere

AL Amyloidose. sygeplejerske info om myelomatose

AL Amyloidose. sygeplejerske info om myelomatose AL Amyloidose Dette kapitel gennemgår de med myelomatose beslægtede tilstande, der med en samlet betegnelse hedder amyloidose. Hovedvægten er lagt på AL Amyloidose herunder symtomer, diagnosticering, behandling

Læs mere

Evaluering af central visitation i Region Hovedstaden - Afrapportering af spørgeskemaundersøgelse om central visitation Juni 2012

Evaluering af central visitation i Region Hovedstaden - Afrapportering af spørgeskemaundersøgelse om central visitation Juni 2012 Region Hovedstaden Evaluering af central visitation i Region Hovedstaden - Afrapportering af spørgeskemaundersøgelse om central visitation Juni 2012 Udarbejdet af Enhed for Hospitals- og Psykiatriplanlægning

Læs mere

LUP. Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

LUP. Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser LUP Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Baggrund LUP er en årlig spørgeskemaundersøgelse foretaget blandt indlagte og ambulante patienter. Den omfatter alle hospitalsforløb, både private og

Læs mere

ALT OM TRÆTHED. www.almirall.com. Solutions with you in mind

ALT OM TRÆTHED. www.almirall.com. Solutions with you in mind ALT OM TRÆTHED www.almirall.com Solutions with you in mind HVAD ER DET? Træthed defineres som en følelse af mangel på fysisk og/eller psykisk energi, hyppigt oplevet som udmattelse eller træthed. Det er

Læs mere

HELBREDSSKEMA FOR PERSONER OVER 75 ÅR

HELBREDSSKEMA FOR PERSONER OVER 75 ÅR Personer, der er fyldt 75 år på afrejsetidspunktet eller fylder 75 år på rejsen, skal indsende medicinske oplysninger inden hver rejse. Selskabets lægekonsulenter afgør, om der kan udstedes forhåndstilsagn

Læs mere

Mere om MS (multipel sklerose)

Mere om MS (multipel sklerose) Mere om MS (multipel sklerose) EXT-11/2008-15 EX.1498 www.novartis.dk Mere om MS (multipel sklerose) Indhold Hvordan kommer jeg videre? 4 Hvad er MS? 5 Almindelige typer af MS 6 Attakvis MS (RRMS) 6 Sekundær-progressiv

Læs mere