Dansk Selskab for Rejsemedicin Danish Society of Travel Medicine

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk Selskab for Rejsemedicin Danish Society of Travel Medicine"

Transkript

1 Dansk Selskab for Rejsemedicin Danish Society of Travel Medicine NYHEDSBREV # 15 April 2010 Læs om: Et nyt flavivirus er dukket op i baghaven Vaccination mod Tick-Borne Encephalitis Transfusion-Related Transmission of Yellow Fever Vaccine Virus

2 NYHEDSBREV Dansk Selskab for Rejsemedicin Danish Society of Travel Medicine # 15 April 2010 Redaktionsgrupperne April Speciallæge i almen medicin Karin Stausholm, Birkerød Speciallæge i almen medicin Niels Jacob Nielsen, Rønne Medlemsinfo Modtag nyhedsbrevet via Alle medlemmer opfordres til at sende deres adresse til sekretær Nina Christensen: Desuden opfordres alle medlemmer til jævnligt at logge ind på foreningens hjemmeside: Speciallæge i almen medicin Peter Winge, Birkerød Speciallæge lunge-, infektionsog intern medicinske sygdomme Torben Seefeldt, Århus Overlæge dr.med. i infektionsmedicin Eskild Petersen, Århus Speciallæge i almen medicin Lis Andersen Sidsel Böcher Ph.D, SSI og Speciallæge i infektions- og tropemedicin Pascal Magnussen, DBL-Centre for Health Research and Development, LIFE, Københavns Universitet August Overlæge dr. med. Mads R. Buhl, Infektionsmedicinsk Afd. Q, Skejby Sygehus, Brendstrupgårdvej 100, 8200 Århus N. Speciallæge i almen medicin Anette Marboe, Kongensgade 18, 1, 6700 Esbjerg. Reservelæge Steen Villumsen, Statens Serum Institut, Afdeling for Bakteriologi, Mykologi og Parasitologi, Artillerivej 5, 2300 København S Speciallæge i alm. medicin Mogens Rishøj, Rejseklinikken Ordrupvej 60, 4. sal, 2920 Charlottenlund. Den vil fremover være mere aktiv, og der vil være mulighed for at stille rejsemedicinske spørgsmål og forhåbentlig få kvalificeret svar på disse spørgsmål. Debat & kommentarer Er åben for alle medlemmers ucensurerede meninger om næsten alt. Det der gives udtryk for i debat og kommentarer er ikke nødvendigvis et udtryk for bestyrelsens eller redaktørernes mening og bringes på forfatterens eget ansvar. Bemærkninger fra læserne vedrørende emnet vil blive gengivet ordret i den følgende udgave hvis fremsendt til inden deadline. Forsidefoto Claus Bohn Christiansen Deadline Indlevering af stof til nyhedsbrevet er 14 dage før udgivelse. Næste nyhedsbrev Næste nummer af nyhedsbrevet udkommer Grafisk tilrettelægning: Anette Bonde December Overlæge, dr. med. Carsten Schade Larsen Infektionsmedicinsk afdeling Q Skejby Sygehus Overlæge, dr. med. Ida Gjørup Medicinsk afdeling Q 107 KAS Herlev Speciallæge i almen medicin Claus Boss Madvigsgade Svaneke Speciallæger i almen medicin Steffen og Lise Jarlov Hovmosevej Hillerød HUSK! Næste nyhedsbrev udkommer Artikler/debat/kommentarer kan sendes pr. til: 2 Dansk Selskab for Rejsemedicin Nyhedsbrev # 15 Tema: TBE

3 TEMA-ARTIKEL Et nyt flavivirus er dukket op i baghaven! Claus Bohn Christiansen 1, Anders Fomsgaard 2, Rene Bødker 3 Flåtbåren hjernebetændelse Tick-borne encephalitis, TBE, eller centraleuropæisk hjernebetændelse blev beskrevet første gang i 1931, hvor Schneider havde bemærket en sæsonvariation i forekomsten af aseptisk meningoencephalitits i Østrig. I 1939 fandt russeren Zilber ud af at sygdommen blev overført med flåter. I 1947 fandt en anden russer Pavlovsky ud af der foregik en zoonotisk transmission mellem flåter og pattedyr. TBE har været kendt på Bornholm siden 1950 erne hvor det blev påvist første gang i Danmark beskrevet af Freundt i Der kunne påvises TBE-antistof i blod- donorer (1,4%) og blandt skovarbejdere (30%). I en periode glemte man sygdommen på Bornholm der blev ikke sendt prøver til undersøgelse for TBE, men i starten af 2000 blev sygdommen genopdaget og siden 2001 er der påvist 1-8 tilfælde om året af TBE erhvervet på Bornholm, svarende til en incidens på 4/ TBE-virus tilhører flavivirusfamilien TBE skyldes et flavivirus på engelsk benævnt Tick-borne encephalitis virus,tbev. Der findes tre undertyper europæisk kaldet TBEV-eu, sibirisk TBEV-si og fjernøsten TBEV-fe. Der forekommer ca tilfælde om året af TBE i Europa. Epidemiologi TBEV-eu overføres med skovflåten (Ixodes ricinus) dens vigtigste reservoir er små gnavere, mens mennesker og hjorte kan opfattes som tilfældige værter. TBEVsi og TBEV-fe overføres hovedsageligt med Ixodes ricinus, og taigaflåten (Ixodes persulcatus). En række andre blodsugende flåter kan også transmittere de tre TBEV-typer. Foto: Claus Bohn Christiansen Dansk Selskab for Rejsemedicin Nyhedsbrev # 15 Tema: TBE 3

4 Smitten til mennesker er hyppigst i junijuli og september-oktober p.g.a. flåtens livscyklus, men kan ske fra april til november. Skovflåten er blind med kan lugte kuldioxid, og ammoniak, samt sanse temperatur og bevægelser. Skovflåten gennemgår stadierne fra æg larve nymfe voksen. Virus kan inficere alle stadier og kan også overføres transovarielt. Patogenese og patologi Den mest almindelige smitte sker med flåtbid, men TBEV kan også overføres med upasteuriseret mælk. Replikationen af virus vil starte lokalt ved bidstedet og fortsætte i lymfeknuderne. Efterfølgende føres virus med blodbanen til hjernen. Fra patienter med letalt forløb kan der påvises diffus infiltration med lymfocytter og leukocytter i meninges. Der kan ses mikroskopiske læsioner i alle dele af central nerve systemet, men specielt i medulla oblongata, pons, cerebellum, hjernestammen, basal ganglierne, thalamus, og spinalkanalen. Læsionerne er lokaliseret til den grå substans og består af lymfocytære perivasculære infiltrationer med akkumulering af gliaceller, nekrose af nerveceller og neuronophagia. Der ses ofte infiltration i purkinjecellerne i cerebellum og i det anteriore horn i spinalkanalen. Foto: Claus Bohn Christiansen Forandringer i cerebrale cortex ses langt overvejende i det motoriske område med degeneration og nekrose af de pyramidale celler og med akkumulation af lymfocytter og proliferation af gliale celler. Klinisk forløb Ikke alle patienter med TBE kan berette om et flåtbid og kun ca. 1/3 af dem der får et bid af en TBEV-inficeret flåt udvikler symptomgivende sygdom. Inkubationstiden kan være kort ned til fire dage det mest almindelige er 7 10 dage men det kan tage op til 28 dage før der kommer symptomer. Mænd udvikler TBE dobbelt så hyppigt som kvinder. Der ses ofte et bifasisk forløb, men 25% af patienter med TBE debuterer med meningitis eller encephalitis. I den første fase ses influenzalignende symptomer med let feber, hovedpine, opkastning, træthed, muskel- og ledsmerter. Denne fase varer fra 2-7 dage og feberen er kun let forhøjet op til 39 o C. Paraklinisk kan der være trombopeni, leukopeni og forhøjede leverenzymer. Herefter er der hos de patienter der progredierer til den mere alvorlige form en asymptomatisk periode der varer 2 10 dage hvorefter 50% udvikler meningitis, 40% meningoencephalitis og 10% meningoencephalomyelitis. Alle patienter har pleocytose i spinalvæsken. Patienter med meningitis har høj feber, hovedpine, kvalme, opkastning og svimmelhed. Der kan være nakke-rygstivhed. Patienter med encephalitis fremviser påvirkning af bevidsthedsniveauet med træthed, og evt. coma. Der kan være rastløshed og hyperkinesi af ansigtsmuskulaturen eller armene og benene mere hyppigt er ataxi af armene eller benene. Der kan udvikles delir eller psykose. Den sværeste form er meningoencephalomyelitis hvor der kan ses parese af lemmer hyppigst af armene og der er svære muskelsmerter. I sjældne tilfælde udvikles myelitis evt. som eneste alvorlige symptom. Børn bliver mindre syge af TBE end voksne og ældre. Hos børn op til 15 år vil ca. 2/3 udvikle meningtis, mens 1/3 vil udvikle encephalitis. I aldersgruppen over 60 år vil lidt mere end 50 % udvikle encephalitis, mens kun 10-20% vil udvikle meningitis resten vil udvikle myelitis. Der ses ofte sequelae fx med neuropsykiatriske mén. Diagnostik Virus kan i mange tilfælde påvises i blod i den første fase af det bifasiske forløb med PCR. I anden fase er det derimod sjældent muligt at påvise TBEV, hverken i blod eller i spinalvæsken. I blodprøven kan påvises IgM og IgG. Spinalvæsken kan indeholde specifikke antistoffer, men ikke altid. Diagnosen vil kunne konfirmeres med opfølgende blodprøve 6-8 uger efter flåtbid der indeholder neutraliserende antistoffer rettet mod TBEV. Der kan ses krydsreaktion med antistoffer efter vaccination mod andre flavivirus som japansk hjernebetændelse og gul feber, men det vil mest være af IgG-typen. Også her kan TBE-antistof neutralisationstesten være nødvendig. To tilfælde i Tokkekøb Hegn Pt. 1 går til egen læge i juli 2009 med feber, led-og muskelsmerter samt influenzalignede symptomer. Der tages blodprøve til undersøgelse for parvovirus B19 og borrelia. Der blev ikke påvist akut infektion og symptomerne svandt igen. Efter en uge debut med høj feber og hovedpine indlægges på hospital og lumbalpunkteres. Spinalvæsken viser let forhøjet celletal, overvejende mononukleære celler, 4 Dansk Selskab for Rejsemedicin Nyhedsbrev # 15 Tema: TBE

5 let forhøjet CSV-protein og normalt CSVglucose. Der kommer negative resultater for HSV-, VZV- og Enterovirus PCR samt Borrelia IgM intrathekaltest men svag pos IgG intrathekaltest,. Behandles for borrelia i 2 uger. Tilstanden forværres og pt. 1 overflyttes til et andet hospital. Han har meget kraftig hovedpine og kan ikke spise eller drikke. Udskrives i bedring efter 10 dages indlæggelse. Undervejs i forløbet beder Claus Bohn Christiansen (CBC) kollegerne på Statens Serum Institut Virologisk afd. om at undersøge for TBEV, da pt. 1 er en af CBC s bekendte og derfor vidste at pt. 1 arbejdede som skovarbejder og også boede i skoven. I starten efter udskrivelsen var pt.1 generet af svimmelhed og træthed, men han fik det gradvist bedre og kunne genoptage arbejdet efter 1 måned. CBC fik resultaterne af TBEV-analyserne og både IgM og IgG var positiv i blod - CBC talte med pt.1 og fortalte ham at han var overbevidst om at der var tale om TBEV-infektion, men vi skulle være helt sikre, så der skulle laves udvidede undersøgelser. Resultaterne indløb og de var ikke opløftende spinalvæsken var negativ for TBEV med PCR og der var ingen specifikke antistoffer. Anders Fomsgaard sendte resterende prøvemateriale til medlemmer af ENVID på Robert Koch Instituttet i Berlin og vi var nødt til at vente. Pt.1 fortalte CBC at han havde hørt om et lignende tilfælde året før hvor det heller ikke var lykkedes at finde en diagnose. Det lykkedes CBC at få fat på pt. 2 gennem hans tidligere arbejdsplads. Pt. 2 arbejdede i en skovbørnehave som pædagogmedhjælper. Får flere flåtbid i 2008 sæsonen op til to om ugen. Bliver efter kort tid med feber og influenzalignede symptomer indlagt i oktober Har udviklet høj feber og hovedpine. Der udføres lumbalpunktur og udføres borrelia intrathekal test, HSV, VZV og enterovirus samt almindelige dyrkning alle analyser er negative. Pt. 2 udskrives efter 10 dages indlæggelse. Pt. 2 er ret medtaget af sygdommen og kan ikke fortage sig særligt meget i de første måneder efter udskrivelsen - er meget træt, og har nedsat kraft i højre arm. CBC beder igen kollegerne på Statens Serum Institut virologisk afd. om at analysere de tidligere indsendte prøver for TBEV efter at have indhentet tilladelse fra pt. 2. Foto: Claus Bohn Christiansen Pt. 2 har også TBEV-IgM og IgG i sin blodprøve fra oktober Det er ikke muligt at påvise TBEV eller specifikke antistoffer i spinalvæsken. Igen må prøverne sendes til Robert Koch Instituttet i Berlin. På begge patienter tages opfølgende blodprøver der også sendes til Robert Koch Instituttet. Da det ikke var muligt at påvise TBEV i prøverne fra de to patienter foreslog Anders Fomsgaard fra SSI at vi skulle lede efter virus i skovflåter (Ixodes ricinus) og kontaktede Rene Bødker fra Veterinærinstituttet på DTU. CBC taler med pt. 1 der oplyser at han i ugen op til at han blev syg havde holdt ferie og fået fire flåtbid i sin egen have det var en stor fordel at vi ikke skulle undersøge et større skovområde. Rene Bødker indsamlede skovflåter d. 20. august fra fire lokaliteter og umiddelbart omkring haven og sorterede dem i pools af nymfer, voksne hanner og hunner. Tætheden af flåter var størst i en 4 meter bred bræmme af højt græs mellem havens slåede græsplæne og skovbrynet. Anders Fomsgaard kørte en TBEV-PCR på alle pools og kun én pool med nymfer var positiv. Indsamlingen blev gentaget 16. september. Denne gang blev to pools af Dansk Selskab for Rejsemedicin Nyhedsbrev # 15 Tema: TBE 5

6 hver 10 nymfer fundet positive for TBEV ud af pools med sammenlagt 270 nymfer, 29 voksne flåter. Fra samme periode blev undersøgt 219 larver, 63 nymfer og 2 hanner fra tre områder i Dyrehaven uden der blev fundet TBEV. Næsten samtidigt indløb konfirmerende nyheder fra Robert Koch Instituttet. Der var påvist neutraliserende TBEV-antistof i opfølgende prøver først fra pt. 2 og efterfølgende også fra pt. 1. Så var sagen klar der var TBE-virus i skovflåter i Tokkekøb Hegn to patienter var blevet alvorligt syge og havde udviklet Tick-borne encephalitis gad vide hvor mange der har haft et mildt forløb? Anders Fomsgaard undersøgte efterfølgende 200 blodprøver og spinalvæsker fra patienter i Nordsjælland mistænkt for borrelia. Prøverne var fra sommer og sensommer i perioden Der blev kun fundet ét enkelt tilfælde af TBE og patienten havde været på Bornholm. Dette tyder ikke på udbredt TBE udenfor Bornholm og Tokkekøb Hegn, men det er vigtigt at følge udviklingen og at være opmærksom på denne sygdoms spredning. Referencer og supplerende læsning: 1) Freundt EA. The incidence of antibodies to the Russian Spring-Summer encephalitis complex og viruses in man and animals on Bornholm. Acta Pathol Microbiol Scand 1962 suppl 154: ) Freundt EA: Endemic occurrence in Bornholm of Central European virus meningo-encephalitis transmitted by ticks. Ugeskr Læger 1963;125: ) Laursen K, Knudsen JD: Tick-borne encephalitits: A retrospective study of clinical cases in Bornholm, Denmark. Scand J Infect Dis 2003;35: ) Lindquist L, Vapalahti O: Tick-borne encephalitis. Lancet 2008, 371: ) Kaiser R. Tick-borne encephalitis. Infect Dis Clin North Am 2008, 22: ) Kristensen K. TBE in Denmark in particular on Bornholm. Int J Microbiol 2002, suppl 33; Klinisk mikrobiologisk afd., Rigshospitalet 2 Virologisk afd, Statens Serum Institut 3 Epidemiolog, Veterinærinstituttet, DTU Foto: Claus Bohn Christiansen 6 Dansk Selskab for Rejsemedicin Nyhedsbrev # 15 Tema: TBE

7 VACCINATION Vaccination mod Tick-Borne Encephalitis Kåre Mølbak, Statens Serum Institut, Epidemiologisk afd. Tick-Borne Encephalitis forårsages af et flavivirus (TBE-virus) og overføres ved bid af skovflåt inden for få minutter og undtagelsesvist gennem upasteuriseret mælk. Sygdommen forekommer i dele af Skandinavien, Vest- og Central Europa, Rusland og dele af Asien, Figur 1. Der er flere typer af TBE-virus, og den fjernøstlige type (type 1) giver mere alvorlig sygdom end den centraleuropæiske (type 2). Blandt kliniske tilfælde forårsaget af den fjernøstlige type kan op til 50% udvikle neurologiske symptomer, og dødeligheden kan være 20%. I modsætning hertil er dødeligheden 1-2% som følge af den centraleuropæiske type (1). I Europa er der to vacciner, der er markedsført til anvendelse mod TBE: Encepur (Novartis) og TicoVac (Baxter). Det aktive antigen er hel dræbt virus, inaktiveret med formaldehyd, og begge vacciner indeholder aluminiumsalt som adjuvans (hjælpestof). Virus er dyrket i cellelinjer fra kyllinger (2). De to vacciner findes i voksen og børnedosis. Statens Serum Institut lagerfører i øjeblikket TicoVac 0,5 ml til personer over 16 år og TicoVac Junior 0,25 ml til børn mellem 1 og 16 år. Beskyttelsen er anslået til at være omkring 90% efter to vaccinationer, og > 95% efter en endt vaccinationsserie på tre doser. Såfremt man ønsker en beskyttelse ud over ca. tre år, bør den primære vaccinationsserie følges op med revaccinationer. I en nylig undersøgelse af effekt efter 5 eller 6 års booster blev det fundet beskyttende antistofniveau i 86-96% af vaccinerede; beskyttelsen var dårligst hos de ældre (3). Fra Sverige er nyligt publiceret en case-serie af 27 patienter med vaccinationssvigt, og 70% af disse var over 50 år gamle (4). I Østrig, som er højendemisk, har et intensivt vaccinationsprogram resulteret i et fald af det årlige antal tilfælde fra omkring 700 tilfælde til 60 tilfælde (2). Ved serologisk testning kan krydsreaktivitet med præ-eksisterende antistoffer som følge af naturlig udsættelse eller tidligere vaccination mod andre flavivira (f.eks. japansk encephalitis, gul feber, Dengue virus) give falsk positive resultater. Samlet må konkluderes, at der findes sikre og effektive vacciner, men at vaccinationer sjældent giver 100% garanti for forebyggelse. Det gælder også TBE-vacciner, hvor vaccinationssvigt især forekommer blandt de ældre, der er i størst risiko for alvorlig sygdom. Dermed overflødiggør vaccination ikke de almene råd om at forebygge flåtbid og så hurtigt som muligt fjerne flåter fra tøj og krop. Det er desuden vigtigt i en rådgivningssituation at oplyse om behovet for regelmæssige revaccinationer. Kontraindikationer Vaccine skal ikke gives til personer, der har overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne eller restsubstanser fra fremstillingen (formaldehyd, neomycin, gentamicin, protaminsulfat). Alvorlig overfølsomhed overfor æg- og hønseproteiner (anafylaktisk reaktion efter oral indtagelse af æggeprotein) er også en kontraindikation. I tilfælde af en akut feberinfektion bør TBEvaccination udsættes. Der er ikke relevante data vedr. vaccination af gravide, så derfor bør vaccine kun gives til gravide på en tvingende indikation. Figur 1. Forekomst af tick-borne encephalitis virus. Det gule område indikerer den centraleuropæiske type, mens det røde den fjernøstlige type. I det orange kan begge typer forekomme. Fra Rendi-Wagner, 2008 (2). Dansk Selskab for Rejsemedicin Nyhedsbrev # 15 Tema: TBE 7

8 Vaccinationsråd i Danmark Vaccination kan overvejes til personer, der er fastboende eller har fast sommerresidens i områder, hvor TBE findes, og som jævnligt færdes uden for stier i skov og krat. Hvis der er tale om en adfærd med særlig stor smitterisiko, fx skovarbejde, eller hvor skoven er det faste tilholdssted for leg, sport eller hobbyaktiviteter, kan vaccination også overvejes. For praktiske formål kan man vælge kun at vaccinere fra 7 år og opefter, hvor TBE-vaccination i øvrigt skønnes indiceret. For fx skovbørnehaver i områder hvor det vides, at TBE er endemisk, kan man vælge at tilbyde vaccinen til medarbejdere, mens børnene ikke behøver at blive vaccineret. Korttidsturister til Bornholm med nogle ugers ophold foreslås almindeligvis ikke vaccineret. Dette gælder fx ved almindelige lejrskoleophold. Bivirkninger til vaccinen i form af feber er hyppigere hos mindre børn, og risikoen for alvorlig TBE-infektion er meget lille. For børn over 1 år og voksne vil der sjældent være grund til at fraråde vaccinen, såfremt der foreligger et udtalt ønske om vaccination. Bør sjællændere vaccineres? På trods af, at TBE-virus i 2009 blev påvist i Tokkekøb hegn ved Allerød i Nordsjælland, vurderes Bornholm stadig som det vigtigste område for TBE i Danmark. Det er uvist, om virus har etableret sig permanent i Nordsjælland. Mange faktorer spiller en rolle i dette. Dynamikken mellem og antallet af inficerede flåter og deres værter (fx gnavere og rådyr), modtageligheden blandt de eksponerede værter, klimatiske forhold samt dyr og menneskers adfærd er alle faktorer af betydning. Derfor er det kun gennem fremtidig overvågning og undersøgelser, at det kan afklares, om der på Sjælland vil blive et permanent TBE-fokus, og om dette eventuelt vil brede sig, eller om virus ikke vil få succes med at etablere sig på Sjælland. Den kolde vinter 2009/10 har ikke givet gunstige vilkår (set fra virus synspunkt) for at opretholde et smittetryk. Dette betyder, at evt. tilbud om vaccination af sjællandske skovarbejdere, jægere med videre mest sker ud fra et forsigtighedsprincip end ud fra en konkret viden om fortsat risiko smitte. Der er på nuværende tidspunkt ingen viden, der støtter mere udbredt vaccination af skovbrugere på Sjælland (uden for Tokkekøb hegn) eller andre lokaliteter udenfor Bornholm. Vaccinationsråd ved udlandsrejse Rådgivning i forhold til udlandsrejse afhænger naturligvis af den geografiske destination, men også årstid for rejse, varighed af ophold og den forventede udsættelse for flåter. Risikoen er størst i forbindelse med ophold i mindst tre-fire uger i skov og krat i højendemiske områder. Aktiv ferie som vandreture uden for stier, orienteringsløb, jagt, campering i skov, bær- eller svampeplukning indebærer en øget udsættelse for smitte. For jægere, ornitologer, orienteringsløbere og så videre, der ofte rejser til endemiske områder i fx Baltikum, Østrig og Tjekkiet kan det være en god ide at være vaccineret. Det begynder at blive populært at afholde aktiv ferie i dele af Østeuropa og Rusland hvor de fjernøstlige eller sibiriske varianter af TBE findes, og da disse er mere virulente end den centraleuropæiske bør tærsklen for at tilbyde vaccination være lavere her. Det skal understreges, at forekomsten af TBE-virus i de endemiske områder kan være meget ujævn fra egn til egn, og at det er en god ide at søge informationer inden planlægning af et længere ophold som indebærer brug af naturen udenfor veje og stier. Åland er fx et kendt område med høj incidens. I Sverige er det især området omkring Mäleren, Stockholms skærgård og visse andre områder langs den sydlige østkyst som er endemiske (5). I Norge er der konstateret TBE i de kystnære kommuner i Sydnorge, og der anbefales nu vaccinationer til personer, som færdes meget i skov og mark i disse bestemte lokaliteter, og som erfaringsmæssigt hyppigt bliver bidt af flåter (6). Vaccinationsforløb Statens Serum Institut lagerfører i øjeblikket to vacciner mod TBE: TicoVac 0,5 ml til personer over 16 år og TicoVac Junior 0,25 ml til børn mellem 1 og 16 år. Alternativ mulighed er Encepur adult 0.5 ml til personer over 11 år og Encepur children til børn mellem 1 og 11 år. Der gives i alt tre doser med et anbefalet interval på 1 til 3 mdr. mellem første og anden dosis. Hvis der er behov for at opnå et hurtigt immunsvar, kan anden dosis Ticovac gives to uger efter første dosis. Tredje dosis er en booster, som gives mellem 5 og 12 måneder efter anden vaccination. For Encepur kan hurtigt immunsvar opnås ved tre doser: 0, 7 og 21 dage. For at opnå immunitet inden skovflåtsæsonen starter, bør første og anden dosis helst gives i vintermånederne og tredje dosis inden næste sæson. Løbende revaccinationer bør gives med 3-5 års intervaller, se produktresumé på (7) 1. Heyman DL. Control of communicable diseases manual, 19th ed. Washington 2008: American Public Health Association 2. Rendi-Wagner P. Advances in vaccination against tick-borne encephalitis. Expert Rev Vaccines 2008:7; Paulke-Korinek M, Rendi-Wagner P, Kundi M, Laaber B, Wiedermann U, Kollaritsch H. Booster vaccinations against tick-borne encephalitis: 6 years follow-up indicates long-term protection.vaccine. 2009;27: Andersson CR, Vene S, Insulander M, Lindquist L, Lundkvist A, Günther G. Vaccine failures after active immunisation against tick-borne encephalitis. Vaccine. 2010;28: sjukdomar/tbe/ 6. Nye anbefalinger for bruk av vaksine mot skogflått encefalitt. Folkehelseinstituttet MSIS-rapport 2010; 38: 6. pdf Dansk Selskab for Rejsemedicin Nyhedsbrev # 15 Tema: TBE

9 MMWR Morbidity and Mortality Weekly Report Transfusion-Related Transmission of Yellow Fever Vaccine Virus California, 2009 In the United States, yellow fever (YF) vaccination is recommended for travelers and active duty military members visiting endemic areas of sub-saharan Africa and Central/South America (1,2). The American Red Cross recommends that recipients of YF vaccine defer blood product donation for 2 weeks because of the theoretical risk for transmission from a viremic donor (3). On April 10, 2009, a hospital blood bank supervisor learned that, on March 27, blood products had been collected from 89 U.S. active duty trainees who had received YF vaccine 4 days before donation. This report summarizes the subsequent investigation by the hospital and CDC to identify lapses in donor deferral and to determine whether transfusion-related transmission of YF vaccine virus occurred. The investigation found that a recent change in the timing of trainee vaccination had occurred and that vaccinees had not reported recent YF vaccination status at time of donation. Despite a prompt recall, six units of blood products were transfused into five patients. No clinical evidence or laboratory abnormalities consistent with a serious adverse reaction were identified in four recipients within the first month after transfusion; the fifth patient, who had prostate cancer and end-stage, transfusion-dependent, B-cell lymphoma, died while in hospice care. Three of the four surviving patients had evidence of serologic response to YF vaccine virus. This report provides evidence that transfusion-related transmission of YF vaccine virus can occur and underscores the need for careful screening and deferral of recently vaccinated blood donors. On April 10, 2009, during a routine record review in connection with a subsequent blood drive, the blood bank supervisor learned of a breach in the deferral protocol for blood products collected from trainees. Further investigation revealed that the blood obtained in the previous drive was from trainees who had been vaccinated with YF vaccine 4 days before the drive. All of those blood products already had been processed and incorporated into the inventory at the hospital s blood bank. The blood bank supervisor reviewed blood bank records and identified 87 whole blood units and three apheresis platelet units obtained from the recently vaccinated trainees. Blood products that had been released for transfusion were tracked forward to identify the patients who had received the implicated blood products. Remaining unused blood products were identified and destroyed. During April 20 30, investigators reviewed inpatient and outpatient records of patients who received the potentially infected blood products. A data collection tool was developed to capture demographic information, underlying medical conditions, blood product received, and information on previous YF vaccine doses. Because YF vaccine has been recognized to cause serious adverse events in persons who are immunocompromised or aged >60 years (1), information was collected on potential adverse events (e.g., fever, meningismus, mental status changes, elevated transaminases, or multisystem organ failure) that might have occurred during the 1 month after receipt of the blood products. All blood product recipients were notified in writing of the potential exposure to YF vaccine virus, and serum samples from the recipients were tested by enzyme-linked immunosorbent assay for immunoglobulin M (IgM) antibodies against YF virus (YFV). Samples testing positive for YFV-specific IgM antibodies were evaluated using the plaque reduction neutralization test, with a 90% cutoff value for neutralizing antibody titers against YFV (the standard evaluation at CDC for determining serologic response to YF vaccine virus). Additional testing for West Nile virus and St. Louis encephalitis virus IgM and IgG antibodies was performed using enzyme immunoassays to evaluate for possible crossreactive flaviviral antibodies. Blood Product Recipients During March 31 April 9, five patients had received six blood products (three platelets, two fresh frozen plasmas, and one packed red cell unit) from six of the trainees. These six trainees had no previous history of vaccination or travel history consistent with exposure to wild-type YFV. In the month after the transfusion, one blood product recipient had died. The decedent was a man aged 82 years who was in hospice care for terminal prostate cancer and end-stage, transfusion-dependent, B-cell lymphoma. He died 20 days after receiving one of the implicated MMWR 59;2 January 22, 2010 Dansk Selskab for Rejsemedicin Nyhedsbrev # 15 Tema: TBE 9

10 MMWR Morbidity and Mortality Weekly Report platelet units. No autopsy was performed, and no premortem blood specimens were available for testing. The other four recipients of blood products had no documented laboratory abnormalities or symptoms attributable to YF vaccine (Table). Residual blood products from the six transfusions had units. been No autopsy discarded. was performed, Testing for and pretransfusion no pre- platelet mortem blood specimens were available for testing. serologic status of the blood product recipients could The other four recipients of blood products had no documented not be performed laboratory because abnormalities banked or sera symptoms were not available. However, to YF vaccine serum (Table). samples drawn days attributable posttransfusion Residual blood indicated products that from three the six of transfusionents had been YFV-IgM discarded. antibodies Testing for confirmed pretransfusion by plaque the four recipi- serologic reduction status neutralization of the blood product test. Testing recipients for cross-reactive could not be performed because banked sera were not available. However, serum samples drawn days flaviviral infection by IgM and IgG antibodies was posttransfusion negative for indicated all four that recipients. three of the Testing four recipients transcription polymerase had YFV-IgM antibodies confirmed chain reaction by plaque or culture by reverse reduction for the presence neutralization of YF test. vaccine Testing for virus cross-reactive in the surviving flaviviral recipients infection was not by IgM performed and IgG because antibodies samples was were negative obtained for when all four viremia recipients. would Testing no longer by reverse be expected transcription polymerase chain reaction or culture for if transfusion-related the presence of YF vaccine transmission virus in the had surviving occurred. The recipients patient without was not performed YFV-specific because antibodies samples were was a premature when infant viremia who received would no longer multiple be expected aliquots of red obtained if blood transfusion-related cells from one transmission donor. had Of occurred. the three The recipients patient demonstrating without YFV-specific YFV-IgM antibodies, was two a premature infant who received multiple aliquots of red had been previously vaccinated with YF vaccine at least 20 years blood cells from one donor. Of the three recipients demonstrating earlier. A booster YFV-IgM response antibodies, was identified two had been in these two previously vaccinated with donor YF vaccine recipients at least 20 by years the presence earlier. A booster response was identified in these two previously vaccinated donor recipients by the presence MMWR Morbidity and Mortality Weekly Report of YFV-IgM antibodies and high neutralizing antibody titers (160 and 40,960, respectively). Public Health Response A review of records associated with the blood product donations confirmed that, in accordance with standard blood bank screening procedures, each trainee had been questioned regarding recent vaccinations on the day of donation. However, none reported having received YF vaccine 4 days earlier. To prevent a similar event in the future, personnel at the military training center now provides the blood bank with immunization records of all trainees at least 1 week before the blood drive, and just before donation, staff members ask each donor individually about his or her vaccination history. of YFV-IgM antibodies and high neutralizing antibody titers (160 and 40,960, respectively). Public Health Response A review of records associated with the blood product donations confirmed that, in accordance with standard blood bank screening procedures, each trainee had been questioned regarding recent vaccinations on the day of donation. However, none reported having received YF vaccine 4 days earlier. To prevent a similar event in the future, personnel at the military training center now provides the blood bank with immunization records of all trainees at least 1 week before the blood drive, Reported and just by before donation, staff E Lederman, members ask MD, each T donor Warkentien, individually MD, M Bavaro, MD, about his or J Arnold, her vaccination MD, D DeRienzo, history. MD, US Navy. JE Staples, MD, M Fischer, MD, JJ Laven, OL Kosoy, RS Lanciotti, PhD, Reported by Div of Vector-Borne Infectious Diseases, National Center for E Lederman, MD, T Warkentien, MD, M Bavaro, MD, Emerging and Zoonotic Infectious Diseases, CDC. J Arnold, MD, D DeRienzo, MD, US Navy. JE Staples, MD, M Fischer, MD, JJ Laven, OL Kosoy, RS Lanciotti, PhD, Div of Vector-Borne Infectious Diseases, Editorial National Center Notefor Emerging and Zoonotic Infectious Diseases, CDC. This investigation documents, for the first time, serologic Editorial evidence Note for transmission of YF vaccine This investigation documents, for the first time, serologic evidence for transmission of YF vaccine TABLE. Selected characteristics, clinical outcomes, and laboratory findings of five patients exposed to blood products from donors recently vacci with yellow fever vaccine California, 2009* TABLE. Selected characteristics, clinical outcomes, and laboratory findings of five patients exposed to blood products from donors recently vaccinated with yellow fever vaccine California, 2009* Serologic evaluation Previous Symptoms Serologic evaluation Yellow fever No. of Age yellow fever Blood product received and laboratory virus IgM po Previous Symptoms Yellow fever Sex vaccine (year) (quantity) Underlying medical conditions abnormalities No. of days yellow fever Blood product received and laboratory virus IgM posttransfusion ELISA / PRNT transf Age Premature infant SexFemale vaccine No (year) (quantity) Irradiated red blood Underlying cells medical Prematurity, conditions intraventricular abnormalities ELISA None / PRNT Negative / 3 Premature (24 wks infant estimated Female No Irradiated (4 red aliquots; blood cells 30 cc Prematurity, total) intraventricular hemorrhage None Negative / Not 37 done (24 gestational wks estimated age) (4 aliquots; 30 cc total) hemorrhage Not done gestational age) yrs Male No Irradiated platelets Wilm s tumor (relapsed), recent 6 yrs Male No Irradiated platelets Wilm s tumor (relapsed), recent None (1 unit) (1 unit) chemotherapy chemotherapy None Positive / 160 Positive / yrs yrs Male MaleYes (1964) Yes (1964) Platelets Platelets Kidney/liver transplant Kidney/liver (2005) transplant, None (2005), Positive None / 160 Positive 33 / (1 unit) (1 unit) diabetes, history diabetes, of alcohol history abuse of alcohol abuse 58 yrs Male MaleYes Yes Fresh frozen Fresh plasma frozen plasma Chronic renal Chronic insufficiency, renal insufficiency, None Positive None / 40,960 Positive 26 / 40,960 2 (1975, 1986) (2 units) peritoneal and pulmonary (1975, 1986) (2 units) peritoneal and pulmonary tuberculosis, psoriasis (received infliximab >2 mos tuberculosis, before) psoriasis (received infliximab >2 mos before) 82 yrs Male Yes Irradiated platelets Diffuse large B cell lymphoma Deceased** Premortem 82 yrs Male(1959, Yes 1965) (1 unit) Irradiated platelets s/p chemotherapy Diffuse and large radiation B cell lymphoma specimen Deceased** not Premortem (1959, 1965) (1 unit) treatment, prostate s/p chemotherapy carcinoma and radiation available for specimen not treatment, prostate carcinoma testing available for * Based on electronic medical record review. testing In the 30 days after blood product transfusion (e.g., fever, rigors, headache, meningismus, paralysis, and mental status changes, and abnormalities in white blood * cell Based count, on transaminases, electronic medical or cerebral record spinal review. fluid [if clinically indicated]). Immunoglobulin In the 30 days M after enzyme-linked blood product immunosorbent transfusion assay (e.g., result fever, and rigors, plaque reduction headache, neutralization meningismus, test titer. paralysis, and mental status changes, and abnormalities in white Received cell count, blood transaminases, products during or days cerebral 2, 4, 6, and spinal 9 of fluid life. [if clinically indicated]). ** Patient Immunoglobulin was discharged M to enzyme-linked inpatient hospice immunosorbent for underlying malignancy assay result and died and 20 plaque days after reduction receiving neutralization blood products. test An autopsy titer. was not performed. Received blood products during days 2, 4, 6, and 9 of life. ** Patient was discharged to inpatient hospice for underlying malignancy and died 20 days after receiving blood products. An autopsy was not performed. MMWR 59;2 January 22, MMWR 59;2 January 22, Dansk Selskab for Rejsemedicin Nyhedsbrev # 15 Tema: TBE

11 MMWR Morbidity and Mortality Weekly Report What is already known on this topic? Blood donor centers temporarily defer donation from persons receiving live virus vaccines because of a theoretical risk for viral transmission to the blood product recipient. What is added by this report? Transfusion-related transmission of yellow fever vaccine virus is documented for the first time. What are the implications for public health practice? Blood donation centers should identify recipients of live virus vaccines to recommend the appropriate timeframe for deferral, which varies depending upon the timeframe for expected postvaccination viremia. virus through infected blood products. Before this report, the risk for transmitting YF vaccine virus through blood products was only theoretical. From this investigation, various blood products, including irradiated platelets, appear capable of transmitting the YF vaccine virus. Although irradiation can minimize transfusion-associated graft-versus-host disease, the dose is inadequate to kill YF vaccine virus (A. Barrett, University of Texas Medical Branch, personal communication, 2009). Of the four surviving blood product recipients, three had YFV-IgM and neutralizing antibodies. The one surviving recipient who did not have serologic evidence of exposures was a preterm infant. Two potential reasons for the lack of detectable levels of YFV-IgM antibodies in the preterm infant are the infant s immune system was not mature enough to mount an adequate immune response and lower levels of YF vaccine virus were present in red blood cells compared with other serum-containing products. Despite evidence of transmission of YF vaccine virus, no adverse events attributable to the transfused virus were identified in the blood recipients. In addition, these blood recipients were not ideal candidates for YF vaccination because of age or compromised immune status. Persons receiving their first dose of YF vaccine often will develop a low-level viremia within 3 7 days after vaccination that persists for 1 3 days (4). As neutralizing antibody develops, viremia resolves. Neutralizing antibody develops in 90% of recipients within 10 days of vaccination and in 99% of recipients within 30 days (5). Immunity lasts for at least 10 years (1). Persons receiving subsequent doses typically do not develop viremia but might have an elevation in IgM antibodies if several years have passed since their last vaccination (6). YFV-IgM antibodies detected in the recipients might represent passive immunization (i.e., transfer of antibodies formed in the donor) rather than transmission of vaccine virus via blood product. However, this explanation is unlikely because all the donors were primary vaccine recipients, and they would be expected to have viremia with low or nonexistent levels of IgM antibodies at 4 days postvaccination, when the blood donation occurred (7,8). Detection of YF vaccine virus in the original blood products or acute sera from recipients could have confirmed vaccine virus transmission, but samples were unavailable to perform such testing. Two of the three recipients with positive YFV-IgM antibody titers had been vaccinated previously with YF vaccine more than 20 years earlier likely had an anamnestic response to the vaccine virus in the blood products. This immunologic response is consistent with reports that YFV-IgM antibodies can reform after a booster dose of the vaccine, particularly with longer time between vaccinations (6,8). Transfusion-related transmission of attenuated YF vaccine virus is preventable. Health-care providers should inform persons receiving live vaccines about the temporary deferral for blood donation. Providing additional checks and balances is especially important when blood product donors receive several vaccinations within a short period (e.g., in the case of active duty military personnel or travelers). If feasible, occupational health personnel at military training facilities should collaborate with the organizers of blood drives targeting military trainees to coordinate a minimum 2-week interval separating receipt of live vaccines and collection of blood products. All potential blood donors should be individually screened for a recent history of receipt of vaccines containing live virus during the month before donation, and temporary deferment should be based upon the expected post-vaccination period of viremia. Most temporary deferments due to receipt of live vaccines are 2 weeks; however, recipients of measles, mumps, and rubella vaccines and varicella vaccines should be deferred for 4 weeks because of the theoretical risk for prolonged viremia. MMWR 59;2 January 22, 2010 Dansk Selskab for Rejsemedicin Nyhedsbrev # 15 Tema: TBE 11

12 MMWR Morbidity and Mortality Weekly Report References 1. CDC. Yellow fever. In: CDC health information for international travel Atlanta, GA: US Department of Health and Human Services, Public Health Service; Available at yellow-fever.aspx. Accessed January 14, Grabenstein JD, Pittman PR, Greenwood JT, Engler RJM. Immunization to protect the US armed forces: heritage, current practice, and prospects. Epidemiol Rec 2006;28: American Red Cross. Donating blood: eligibility requirements. Available at eligibility-requirements/eligibility-criteria-alphabetical-listing. Accessed January 14, Monath TP, McCarthy K, Bedford P, et al. Clinical proof of principle for ChimeriVax : : recombinant live, attenuated vaccines against flavivirus infections. Vaccine 2002;20: Barnett ED. Yellow fever: epidemiology and prevention. Clin Infect Dis 2007;44: Reinhardt B, Jaspert R, Niedrig M, Kostner C, L age-stehr J. Development of viremia and humoral and cellular parameters of immune activation after vaccination with yellow fever virus strain 17D: a model of human flavivirus infection. J Med Virol 1998;56: Monath TP. Neutralizing antibody responses in the major immunoglobulin classes to yellow fever 17D vaccination of humans. Am J Epidemiol 1971;93: Bennevie-Nielsen V, Heron I, Monath TP, Calisher. Lymphocytic 2, 5 oligoadenylate synthetase activity increases prior to the appearance of neutralizing antibodies and immunoglobulin M and immunoglobulin G antibodies after primary and secondary immunization with yellow fever vaccine. Clin Diagn Lab Immunol 1995;2: MMWR 59;2 January 22, Dansk Selskab for Rejsemedicin Nyhedsbrev # 15 Tema: TBE

TBE-fund i Danmark. Claus Bohn Christiansen Klinisk mikrobiologisk afd. Rigshospitalet, København, Danmark

TBE-fund i Danmark. Claus Bohn Christiansen Klinisk mikrobiologisk afd. Rigshospitalet, København, Danmark TBE-fund i Danmark Claus Bohn Christiansen Klinisk mikrobiologisk afd. Rigshospitalet, København, Danmark Første tilfælde af TBE i DK 1953 Ugeskrift for læger 125:32:1098-1104 (1963) Baggrund for Freundts

Læs mere

Medicinske komplikationer efter hofte- og knæalloplastik (THA and KA) med fokus på trombosekomplikationer. Alma B. Pedersen

Medicinske komplikationer efter hofte- og knæalloplastik (THA and KA) med fokus på trombosekomplikationer. Alma B. Pedersen Medicinske komplikationer efter hofte- og knæalloplastik (THA and KA) med fokus på trombosekomplikationer Alma B. Pedersen Outline Introduction to epidemiology of THA and KA Epidemiology of medical complications:

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Alkohol og Methotrexate - en sikker cocktail?

Alkohol og Methotrexate - en sikker cocktail? Alkohol og Methotrexate - en sikker cocktail? Janni Lisander Larsen, projektsygeplejerske, Cand.Cur., Phd. studerende Henrik Nordin M.D. Afdeling for Infektions sygdomme og Reumatologi, Rigshospitalet

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Er det økonomisk forsvarligt at indføre sikkerhedsprodukter? Kjeld Møller Pedersen Syddansk Universitet kmp@sam.sdu.dk

Er det økonomisk forsvarligt at indføre sikkerhedsprodukter? Kjeld Møller Pedersen Syddansk Universitet kmp@sam.sdu.dk Seminar om implementeringen af EU direktivet 2910/32/EU af 10. maj 2010 Er det økonomisk forsvarligt at indføre sikkerhedsprodukter? Kjeld Møller Pedersen Syddansk Universitet kmp@sam.sdu.dk Skal forbedringer

Læs mere

Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn

Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn Disposition: Flere fødselskomplikationer hos kvinder der har anvendt

Læs mere

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview World Health Organization 2010 All rights reserved. Based on the Composite International

Læs mere

Guide. Beskyt dig mod det. Flåt-alarm. sider. Tips: Hold dig flåtfri. Maj 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus.

Guide. Beskyt dig mod det. Flåt-alarm. sider. Tips: Hold dig flåtfri. Maj 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. Foto: Scanpix Guide Maj 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Flåt-alarm 14 sider Beskyt dig mod det farlige bid Tips: Hold dig flåtfri Beskyt dig mod det farlige bid INDHOLD: Forskere slår

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

FLÅTBÅRNE SYGDOMME. RISIKO FOR OVERFØRSEL AF SMITSOMME SYGDOMME MED SKOVFLÅT

FLÅTBÅRNE SYGDOMME. RISIKO FOR OVERFØRSEL AF SMITSOMME SYGDOMME MED SKOVFLÅT FLÅTBÅRNE SYGDOMME. RISIKO FOR OVERFØRSEL AF SMITSOMME SYGDOMME MED SKOVFLÅT Danmarks skove og natur besøges årligt ca. 150 mio. gange. Ud af disse mange besøg udvikler 6 7000 mennesker en behandlingskrævende

Læs mere

Godkender modtagelse af donation. Kontoansvarlig hospitalsperson. Centerdirektør. Centerdirektør Johannes Jakobsen. Johannes Jakobsen.

Godkender modtagelse af donation. Kontoansvarlig hospitalsperson. Centerdirektør. Centerdirektør Johannes Jakobsen. Johannes Jakobsen. Aktivitet, projektnavn Fellow/Scolarship program hospital/ Projektansvarlig hospitalsperson Kontoansvarlig hospitalsperson Godkender modtagelse af donation Type af aktivitet/projekt/ udstyr/enhed Tidshorisont

Læs mere

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Healthcare Apps OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Jesper Lakman Senior Consultant Digital InnovaGon (4 employees) IT Department (140 employees)

Læs mere

Håndhygiejne: Nye løsninger på et gammelt problem?

Håndhygiejne: Nye løsninger på et gammelt problem? Håndhygiejne: Nye løsninger på et gammelt problem? v/ Professor, overlæge dr.med. Jens Kjølseth Møller Klinisk mikrobiologisk afdeling, Sygehus Lillebælt, Vejle Sygehus Hvad ved vi om Håndhygiejne og Adfærd?

Læs mere

BØRNEVACCINATIONER DE ENKELTE VACCINER. Nils Strandberg Pedersen Direktør, dr.med. Statens Serum Institut

BØRNEVACCINATIONER DE ENKELTE VACCINER. Nils Strandberg Pedersen Direktør, dr.med. Statens Serum Institut 1 BØRNEVACCINATIONER Nils Strandberg Pedersen Direktør, dr.med. Statens Serum Institut De danske sundhedsmyndigheder anbefaler, at børn vaccineres mod mod difteri, tetanus (stivkrampe), kighoste, polio,

Læs mere

Dansk Selskab for Rejsemedicin Danish Society of Travel Medicine

Dansk Selskab for Rejsemedicin Danish Society of Travel Medicine Dansk Selskab for Rejsemedicin Danish Society of Travel Medicine NYHEDSBREV # 19 April 2012 Læs om: Japansk hjernebetændelse Den 8. Europæiske Kongres for Tropemedicin og International Sundhed Infectious

Læs mere

Translation and Cross-Cultural Adaptation of the Danish Version of the Hip Dysfunction and Osteoarthritis Outcome Score 2.0 (HOOS 2.

Translation and Cross-Cultural Adaptation of the Danish Version of the Hip Dysfunction and Osteoarthritis Outcome Score 2.0 (HOOS 2. Translation and Cross-Cultural Adaptation of the Danish Version of the Hip Dysfunction and Osteoarthritis Outcome Score 2.0 (HOOS 2.0) Nina Beyer 1, Kristian Thorborg 2, Anders Vinther 3. 1 Department

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

Svine-MRSA i RegionHovedstaden MRSA Knowledge Center Department of Clinical Microbiology Hvidovre Hospital University of Copenhagen Denmark

Svine-MRSA i RegionHovedstaden MRSA Knowledge Center Department of Clinical Microbiology Hvidovre Hospital University of Copenhagen Denmark Svine-MRSA i RegionHovedstaden MRSA Knowledge Center Department of Clinical Microbiology Hvidovre Hospital University of Copenhagen Denmark Helle Neustrup, Heidi Meiniche, Ulla Kehlet, Mette Bartels, Henrik

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet DKK siden august og fremover 2.5 2 1.5 1 0.5 August 2013 NU Vores forventning til renteniveauet om 1 år

Læs mere

Arbejdskraftundersøgelsen

Arbejdskraftundersøgelsen Arbejdskraftundersøgelsen Indholdsfortegnelse Hvad er Arbejdskraftundersøgelsen (AKU)?... 1 Resultaterne... 2 Hvilke ad-hoc moduler er der i AKU?... 2 Serviceopgaver og tillægsundersøgelser... 3 Deltager

Læs mere

LEGO og C-TPAT CUSTOMS-TRADE PARTNERSHIP AGAINST TERRORISM. TØF GODSKONFERENCE 2005 Jørgen Eeg Sørensen

LEGO og C-TPAT CUSTOMS-TRADE PARTNERSHIP AGAINST TERRORISM. TØF GODSKONFERENCE 2005 Jørgen Eeg Sørensen LEGO og C-TPAT CUSTOMS-TRADE PARTNERSHIP AGAINST TERRORISM LEGO og C-TPAT Baggrunden 11. september 2001 Homeland Security US Customs & Border Protection C-TPAT Hvordan vi har gjort i LEGO Gruppen Baggrunden

Læs mere

Tilladelse til vævscenter til håndtering af humane væv og celler Authorisation of tissue establishment for the handling of human tissues and cells

Tilladelse til vævscenter til håndtering af humane væv og celler Authorisation of tissue establishment for the handling of human tissues and cells Tilladelse til vævscenter til håndtering af humane væv og celler Authorisation of tissue establishment for the handling of human tissues and cells Sundhedsstyrelsen godkender hermed, at: The Danish Health

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

DANSKE MÆNDS SÆDKVALITET - EN OPDATERING

DANSKE MÆNDS SÆDKVALITET - EN OPDATERING DANSKE MÆNDS SÆDKVALITET - EN OPDATERING Niels Jørgensen Afdeling for Vækst og Reproduktion Rigshospitalet Sædkvalitet Lavere end 2-3 generationer siden I Europæiske lande Kun 25% har optimal sædkvalitet

Læs mere

TIL LÆGER OG SUNDHEDSPLEJERSKER

TIL LÆGER OG SUNDHEDSPLEJERSKER TIL LÆGER OG SUNDHEDSPLEJERSKER Børnevaccinationer De danske sundhedsmyndigheder anbefaler, at børn vaccineres mod difteri, tetanus (stivkrampe), kighoste, polio, invasiv Hæmophilus influenzae type b (Hib)-infektion,

Læs mere

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Hvorfor skal hunden VACCINERES?

Hvorfor skal hunden VACCINERES? Hvorfor skal hunden VACCINERES? Derfor skal hunden vaccineres Hunden skal vaccineres for at beskytte den mod alvorlige sygdomme, som man ikke har nogen effektiv behandling imod, hvis den bliver smittet.

Læs mere

Underkrops fødsler vaginalt - er pendulet ved at svinge tilbage?

Underkrops fødsler vaginalt - er pendulet ved at svinge tilbage? Underkrops fødsler vaginalt - er pendulet ved at svinge tilbage? TVÆRFAGLIGT OBSTETRISK FORUM 12. NOVEMBER 2010 Hanne Wielandt Sygehus Lillebælt, Kolding 4-5% AF FØDSLER I DANMARK ER MED FOSTER I UNDERKROPSPRÆSENTATION

Læs mere

Diagnostik af pneumonier - og hvad med den kolde

Diagnostik af pneumonier - og hvad med den kolde Diagnostik af pneumonier og hvad med den kolde Klinisk Mikrobiologisk Afdeling Odense Universitetshospital Pneumoni Diagnosen: HOSPITAL: Stilles på klinik og bekræftes af røntgenundersøgelse af thorax

Læs mere

Coalitions and policy coordination

Coalitions and policy coordination Coalitions and policy coordination This page intentionally left blank Mikkel Mailand Coalitions and policy coordination Revision and impact of the European Employment Strategy DJØF Publishing Copenhagen

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

3 PRRS-STABILE SOHOLD LEVEREDE HVER 10 HOLD PRRS-FRI SMÅGRISE

3 PRRS-STABILE SOHOLD LEVEREDE HVER 10 HOLD PRRS-FRI SMÅGRISE 3 PRRS-STABILE SOHOLD LEVEREDE HVER 10 HOLD PRRS-FRI SMÅGRISE ERFARING NR. 1404 Tre besætninger producerede hver 10 hold PRRS-fri smågrise, selvom soholdet var PRRS-positivt. Dette var muligt på trods

Læs mere

Effekter af eksportfremme for danske virksomheder. Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee

Effekter af eksportfremme for danske virksomheder. Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee Effekter af eksportfremme for danske virksomheder Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee Hvad ved vi om eksportfremme? De fleste lande bruger betydelige ressourcer på

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

CLAIMFORM ILLNESS/CONDITION

CLAIMFORM ILLNESS/CONDITION CLAIMFORM ILLNESS/CONDITION HEALTH INSURANCE - PSYCHOLOGIST Danica Pension Parallelvej 17 DK-2800 Kgs. Lyngby Denmark Telephone +45 70 11 25 25 Policy Name CPR. Address Tel. Mobile To be filled in by the

Læs mere

VETERINÆRT SUNDHEDSCERTIFIKAT / VETERINARY HEALTH CERTIFICATE

VETERINÆRT SUNDHEDSCERTIFIKAT / VETERINARY HEALTH CERTIFICATE VETERINÆRT SUNDHEDSCERTIFIKAT / VETERINARY HEALTH CERTIFICATE for eksport af ikke-humane primater af zoo-oprindelse fra Danmark til Sydafrika/ for export of zoo-origin non-human primates from Denmark to

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

Mobile Hospitals. A world on wheels

Mobile Hospitals. A world on wheels Mobile Hospitals A world on wheels 01 HMK bilcon presentation history, products, facts 02 Mobile Blood Donation Units 3D film Examples Standard specifications Fully custom made solutions Film preparing

Læs mere

Medlemmer. Strategi og handling Loyalitet og fastholdelse Rekruttering. Medlemmet i centrum

Medlemmer. Strategi og handling Loyalitet og fastholdelse Rekruttering. Medlemmet i centrum Medlemmer Strategi og handling Loyalitet og fastholdelse Rekruttering Medlemmet i centrum Lidt om os Kort runde Hvilken organisation kommer I fra? Hvor mange medlemmer har I? Hvordan arbejder I med loyalitet?

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Amning HIV, Herpes og Hepatitis. Nina Weis Overlæge, klinisk lektor, ph.d. Infektionsmedicinsk afdeling Hvidovre Hospital

Amning HIV, Herpes og Hepatitis. Nina Weis Overlæge, klinisk lektor, ph.d. Infektionsmedicinsk afdeling Hvidovre Hospital Amning HIV, Herpes og Hepatitis Nina Weis Overlæge, klinisk lektor, ph.d. Infektionsmedicinsk afdeling Hvidovre Hospital Amning Menneskeret Sundt for barnet Giver moderen styrke Den bedste investering

Læs mere

Danske erfaringer med hjemme-niv

Danske erfaringer med hjemme-niv Danske erfaringer med hjemme-niv Gentofte Hospital Torgny Wilcke Lungemedicinsk afdeling Y Gentofte Hospital Ingen interesse konflikter i forhold til aktuelle emne Princip i Non Invasiv Ventilation To

Læs mere

User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication

User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication with Nets Danmark A/S P. 1-9 Index General information... 3 Introduction... 3 Rights... 3 Limitations... 3 Prerequisites... 3 Preparations...

Læs mere

Clostridium difficile - CD

Clostridium difficile - CD Clostridium difficile - CD Tarmbakterie Sporedannende Reservoir Tarmflora Omgivelser Kontaktsmitte Fæko-orale rute Forekomst CD forekommer i normal tarmflora hos Børn < 2 år 50 % Raske voksne 3 % Hos indlagte

Læs mere

Hvordan går det danske patienter med testis cancer?

Hvordan går det danske patienter med testis cancer? Hvordan går det danske patienter med testis cancer? Landsdækkende database for patienter med germinalcelle tumorer (GCC) Databasen dækker patienter behandlet i perioden 1984-2007 Mere end 230 variable

Læs mere

Skadeanmeldelse. Claims form. Hesteforsikring. Equine Insurance Accident/Illness

Skadeanmeldelse. Claims form. Hesteforsikring. Equine Insurance Accident/Illness First Horse Nytorv 3 1450 København K Skadeanmeldelse Claims form Hesteforsikring Equine Insurance Accident/Illness Det er vigtigt, at De udfylder anmeldelse så udførligt som muligt. Er anmeldelsen udfyldt

Læs mere

Modtagelse af svært tilskadekomne.

Modtagelse af svært tilskadekomne. Modtagelse af svært tilskadekomne. Siden 1996 har vi på Odense Universitetshospital haft en særlig registrering af svært tilskadekomne, både fra trafikuheld og fra øvrige ulykker. Disse registreringer

Læs mere

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk 1. Introduction Web: www.citygods.dk City Gods Certificeret E-mail: citygods@btf.kk.dk 2. The City Goods ordinance - main target City Goods ordinance: Vans and lorries over 2.500kg totalweigt must be 60%

Læs mere

Havefrø. Specialiseret frøproduktion en niche i dansk fødevarenetværk. Specialized seed production a niche in the danish food network

Havefrø. Specialiseret frøproduktion en niche i dansk fødevarenetværk. Specialized seed production a niche in the danish food network Specialiseret frøproduktion en niche i dansk fødevarenetværk Specialized seed production a niche in the danish food network Lise C. Deleuran Institut for Agroøkologi Aarhus Universitet Havefrø Research

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions EVENT DESCRIPTION RES-e Regions Title: Visions for Solar Energy & Sustainable Energy Systems for Cities Date & location: 18 April 2007, Copenhagen Organizer: SolarCity Copenhagen and DTI Number of Participants:

Læs mere

4. Oktober 2011 EWIS

4. Oktober 2011 EWIS 4. Oktober 2011 EWIS EWIS 1.Hvad betyder EWIS 2.Historien bag bestemmelserne 3.Implementering i Part M / 145 4.Konklusion Hvad er EWIS Electrical Wiring Interconnection System Men i denne sammenhæng: Særlig

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Family Group Record for Jens Nielsen Page 1 (1 of 4) Husband Jens Nielsen Born. Maren Pedersen

Family Group Record for Jens Nielsen Page 1 (1 of 4) Husband Jens Nielsen Born. Maren Pedersen Family Group Record for Jens Nielsen Page 1 (1 of 4) Husband Jens Nielsen Born Grønnegadehuse, Blovstrød, Frederiksborg, Denmark 1 Christened 22 Sep 1771 Blovstrød, Frederiksborg, Denmark 2 Died 14 Nov

Læs mere

Bloddonorer, aids og leverbetændelse. Vigtig meddelelse til alle bloddonorer om virussmitte med blod

Bloddonorer, aids og leverbetændelse. Vigtig meddelelse til alle bloddonorer om virussmitte med blod Bloddonorer, aids og leverbetændelse 2014 Vigtig meddelelse til alle bloddonorer om virussmitte med blod læs dette før du giver blod (se erklæring til underskrift) Du må ikke give blod, hvis du inden for

Læs mere

OSAS CPAP behandling Hvor meget er nok? Ole Hilberg Lungemedicinsk afdeling Århus Universitetshospital

OSAS CPAP behandling Hvor meget er nok? Ole Hilberg Lungemedicinsk afdeling Århus Universitetshospital OSAS CPAP behandling Hvor meget er nok? Ole Hilberg Lungemedicinsk afdeling Århus Universitetshospital Evolutionen Adherence - historie Hippokrates tid: Effekten af diverse miksturer bliver noteret! 1979:

Læs mere

(Text with EEA relevance)

(Text with EEA relevance) 24.4.2015 EN Official Journal of the European Union L 106/79 COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2015/646 of 23 April 2015 pursuant to Article 3(3) of Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament

Læs mere

Skriveøvelse 2. Indledning. Emil Kirkegaard. Årskortnr. 20103300. Hold nr. 10

Skriveøvelse 2. Indledning. Emil Kirkegaard. Årskortnr. 20103300. Hold nr. 10 Navn: Emil Kirkegaard Årskortnr. 20103300 Hold nr. 10 Det stillede spørgsmål 1. Redegør for forholdet mellem det vellykkede liv (eudaimonia) og menneskelig dyd eller livsduelighed (areté) i bog 1 og bog

Læs mere

Tilladelse til engrosforhandling af lægemidler indenfor EU/EØS

Tilladelse til engrosforhandling af lægemidler indenfor EU/EØS Tilladelse til engrosforhandling af lægemidler indenfor EU/EØS Wholesale Distribution Authorisation regarding Medicinal Products within the EC/EEA Sundhedsstyrelsen godkender hermed, at The Danish Health

Læs mere

Efter login får man en side med følgende symptom- diagnoser i bogstavsrækkefølge.

Efter login får man en side med følgende symptom- diagnoser i bogstavsrækkefølge. Swiss Emergency Protocols Emergency Standards 1. Baggrund Prof. Roland Bingisser, Head Emergency Department, University Hospital Basel har sendt DASEM et link til en hjemmeside med de schweiziske retningslinjer

Læs mere

Milepæle på kronikerområdet de seneste 10 år

Milepæle på kronikerområdet de seneste 10 år Milepæle på kronikerområdet de seneste 10 år Anne Frølich, overlæge, Forskningslederfor kroniske sygdomme, Bispebjerg hospital, Ekstern lektor, PhD, Københavns Universitet Anne.Froelich.01@regionh.dk Forekomsten

Læs mere

Bedømmelse af kliniske retningslinjer

Bedømmelse af kliniske retningslinjer www.cfkr.dk Bedømmelse af kliniske retningslinjer - CLEARINGHOUSE Preben Ulrich Pedersen, professor, phd Center for kliniske retningslinjer er placeret ved. Institut for Sundhedsvidenskab og Teknologi,

Læs mere

Substitutionsbehandling med Immunglobulin Hotel Kong Arthur 14/11-12

Substitutionsbehandling med Immunglobulin Hotel Kong Arthur 14/11-12 Substitutionsbehandling med Immunglobulin Hotel Kong Arthur 14/11-12 Helle Vibeke Jensen Sygeplejerske, infektionsmedicinsk afdeling Q Århus universitetshospital, skejby Disposition Præsentation. Generelt

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Kære folketingsmedlem, medlem af Europaudvalget Hver gang vi har haft EU parlamentsvalg har det lydt: nu skal vi have borgerne til at interessere

Læs mere

Copenhagen, Copenhagen, Denmark; Clinical Biomechanics, University of Southern Denmark, Odense, Denmark. Frederiksberg, Copenhagen, Denmark.

Copenhagen, Copenhagen, Denmark; Clinical Biomechanics, University of Southern Denmark, Odense, Denmark. Frederiksberg, Copenhagen, Denmark. The Copenhagen Hip and Groin Outcome Score (HAGOS): development and validation according to the COSMIN checklist K Thorborg, 1 P Hölmich, 1 R Christensen, 2,3 J Petersen, 1 EM Roos, 2 1 Arthroscopic Centre

Læs mere

Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis

Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis Mads Lind Ingeman & Peter Vedsted Mads Lind Ingeman Speciallæge i Almen Medicin, Ph.D.-studerende Center for Cancerdiagnostik i Praksis CaP

Læs mere

What s Love Got to Do With It?

What s Love Got to Do With It? What s Love Got to Do With It? Gram Grid Present Continuous Vi sætter verberne i ing-form, når vi vil beskrive at noget er i gang. Der er fire hovedkategorier af ing-form: 1 Den almindelige form (common

Læs mere

Spørgeskema vedr. flåtbårne infektioner i Danmark (oversat og tilpasset fra et Skotsk oplæg)

Spørgeskema vedr. flåtbårne infektioner i Danmark (oversat og tilpasset fra et Skotsk oplæg) Spørgeskema vedr. flåtbårne infektioner i Danmark (oversat og tilpasset fra et Skotsk oplæg) Dette spørgeskema er beregnet for alle folk, som mener at have pådraget sig Borreliose og evt. anden flåtbåren

Læs mere

Forebyggelse af livmoderhalskræft ved vaccination og screening

Forebyggelse af livmoderhalskræft ved vaccination og screening Generel information Forebyggelse af livmoderhalskræft ved vaccination og screening Information om HPV og livmoderhalskræft udarbejdet af: Professor, overlæge, dr. med. Susanne Krüger Kjær, Rigshospitalet/

Læs mere

Det Medicinske Selskab i København. > Efterår 2015

Det Medicinske Selskab i København. > Efterår 2015 Det Medicinske Selskab i København > Efterår 2015 > Sæsonprogram for efterår 2015 Møderne afholdes i Domus Medica, Kristianiagade 12 Tirsdag den 22. september kl. 20.00: Tirsdag den 6. oktober kl. 20.00:

Læs mere

Referat fra hold 35s konference Organdonation til dig fra mig Gi livet videre

Referat fra hold 35s konference Organdonation til dig fra mig Gi livet videre Referat fra hold 35s konference Organdonation til dig fra mig Gi livet videre Dato: Den 23. februar 2012 kl. 09.30 14.00 Sted: Referenter: Deltagere: Handelsfagskolen i Skåde Tina Rindahl Petersen, Jane

Læs mere

BILAG III ÆNDRINGER TIL RELEVANTE AFSNIT AF PRODUKTRESUME, ETIKETTERING OG INDLÆGSSEDDEL

BILAG III ÆNDRINGER TIL RELEVANTE AFSNIT AF PRODUKTRESUME, ETIKETTERING OG INDLÆGSSEDDEL BILAG III ÆNDRINGER TIL RELEVANTE AFSNIT AF PRODUKTRESUME, ETIKETTERING OG INDLÆGSSEDDEL Note: Produktresume og indlægsseddel vil muligvis blive ændret efterfølgende af den nationale myndighed, evt. i

Læs mere

Curriculum. Publications

Curriculum. Publications Kirubakaran Balasubramaniam PhD Student Research Unit of General Practice J.B. Winsløws Vej 9, indgang B, 1. Sal 5000 Odense C Denmark E-mail: kiruba@health.sdu.dk Direct phone: 65503739 Curriculum Født

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

KEA The sky is the limit 20. November 2013

KEA The sky is the limit 20. November 2013 KEA The sky is the limit 20. November 2013 Agenda Kort om Dansk Standard og standarder Dansk Standard er den nationale standardiseringsorganisation i Danmark Omsætning DKK 194 mio.kr. 160 medarbejdere

Læs mere

PERSPECTIVES ON MARKETING OF GREEN ELECTRICITY:

PERSPECTIVES ON MARKETING OF GREEN ELECTRICITY: PERSPECTIVES ON MARKETING OF GREEN ELECTRICITY: MODELING CONSUMER ADOPTION, CHOICE BEHAVIOR AND CONSUMER SWITCHING By Yingkui Yang THESIS SUBMITTED IN PARTIAL FULFILLMENT OF THE REQUIREMENTS FOR THE DEGREE

Læs mere

LÆR DANSK / LEARN DANISH. Danskundervisning for voksne udlændinge i København / Danish courses for adult foreign citizens in Copenhagen

LÆR DANSK / LEARN DANISH. Danskundervisning for voksne udlændinge i København / Danish courses for adult foreign citizens in Copenhagen LÆR DANSK / LEARN DANISH Danskundervisning for voksne udlændinge i København / Danish courses for adult foreign citizens in Copenhagen november 2014 / november 2014 LÆR DANSK Udenlandske statsborgere,

Læs mere

Social ulighed i Sundhed: Empiri og årsager

Social ulighed i Sundhed: Empiri og årsager Social ulighed i Sundhed: Empiri og årsager Faglig Dag Esbjerg 10. september 2008 Jacob Nielsen Arendt, Lektor Sundhedsøkonomi Syddansk Universitet Kort oversigt Baggrund Ulighed i Sundhed i Danmark Forklaringsmodeller

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

guide Foto: Iris Juli 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Guide: HPV-vaccine eller ej? sider

guide Foto: Iris Juli 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Guide: HPV-vaccine eller ej? sider Foto: Iris guide Juli 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Guide: HPV-vaccine eller ej? 16 sider HPV-vaccinen INDHOLD I DETTE HÆFTE: HPV-vaccinen kan give dig alvorlige bivirkninger... 4 To

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009. Pressemøde. Peter Straarup. Ordførende direktør. Tonny Thierry Andersen. Koncernøkonomidirektør. 4. februar 2010

ÅRSREGNSKAB 2009. Pressemøde. Peter Straarup. Ordførende direktør. Tonny Thierry Andersen. Koncernøkonomidirektør. 4. februar 2010 ÅRSREGNSKAB 2009 Pressemøde 4. februar 2010 Peter Straarup Ordførende direktør Tonny Thierry Andersen Koncernøkonomidirektør Årets resultat 2009: Overskud trods den største realøkonomiske tilbagegang i

Læs mere

Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012

Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012 Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012 Af Kontorchef Brian Wessel Program Status på gennemførelsen af reglerne i DK Udfordringerne og svar herpå Erhvervsstyrelsens

Læs mere

Jeg har modtaget en vare/service, som ikke var som beskrevet eller var defekt

Jeg har modtaget en vare/service, som ikke var som beskrevet eller var defekt Jeg har modtaget en vare/service, som ikke var som beskrevet eller var defekt Du kan gøre indsigelse, hvis du har modtaget en vare/service, som er ikke som beskrevet eller er defekt ved modtagelsen. Når

Læs mere

Bestyrelser og revisors rolle. Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet

Bestyrelser og revisors rolle. Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet Bestyrelser og revisors rolle Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet Antallet af pengeinstitutter før og efter krisen 160 140 120 100 80 60 40 20 Øvrige ophørte institutter Ophørt efter FT kapitalkrav

Læs mere

Hvilke regulatoriske krav er der til kliniske forsøg, når børn udgør patientgruppen?

Hvilke regulatoriske krav er der til kliniske forsøg, når børn udgør patientgruppen? Hvilke regulatoriske krav er der til kliniske forsøg, når børn udgør patientgruppen? Lone Ekstrøm Ragn, RA/QA Konsulent Tirsdag den 17. juni 2014, 17.10 17.30 Ragn Regulatory Consulting Børn som forsøgsdeltagere

Læs mere

Det Medicinske Selskab i København. > Efterår 2014

Det Medicinske Selskab i København. > Efterår 2014 Det Medicinske Selskab i København > Efterår 2014 > Sæsonprogram for efterår 2014 Møderne afholdes i Domus Medica, Kristianiagade 12 Tirsdag den 23. september kl. 20.00: Tirsdag den 7. oktober kl. 20.00:

Læs mere

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet IP/8/899 Bruxelles, den 9 december 8 EU vedtager et nyt program, som med millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet EU får et nyt program for forbedring af sikkerheden på internettet

Læs mere

Lungebetændelse/ Pneumoni

Lungebetændelse/ Pneumoni Lungebetændelse/ Pneumoni Information til patienter Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center Sengeafsnit M1/M2/M3 Hvad er lungebetændelse? Du er indlagt med en lungebetændelse/pneumoni, som er en

Læs mere

Pilot Study: Risk Limiting Audits Denmark 99.9% Carsten Schürmann DemTech (joined work with Philip Stark, Berkeley, Daniel Gustafsson, ITU)

Pilot Study: Risk Limiting Audits Denmark 99.9% Carsten Schürmann DemTech (joined work with Philip Stark, Berkeley, Daniel Gustafsson, ITU) Pilot Study: Risk Limiting Audits Denmark 99.9% Carsten Schürmann DemTech (joined work with Philip Stark, Berkeley, Daniel Gustafsson, ITU) Facts Country: Denmark Election: EU Parliament Election 2014

Læs mere

Dansk Selskab for Rejsemedicin Danish Society of Travel Medicine. Læs om:

Dansk Selskab for Rejsemedicin Danish Society of Travel Medicine. Læs om: Dansk Selskab for Rejsemedicin Danish Society of Travel Medicine NYHEDSBREV # 17 December 2010 Læs om: Den ultimative fødselsdagsgave Golden Burma Hepatitis E en rejserelateret sygdom? Nyt om vacciner:

Læs mere

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form)

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Au Pairs International Sixtusvej 15, DK-2300 Copenhagen S Tel: +45 3284 1002, Fax: +45 3284 3102 www.aupairsinternational.com,

Læs mere

Lithium Batterier til transport; perspektiver og status

Lithium Batterier til transport; perspektiver og status Lithium Batterier til transport; perspektiver og status Poul Norby Department of Energy Conversion and Storage Technical University of Denmark Norge: Mest solgte bil i: oktober 2013: Nissan Leaf september

Læs mere

Hvad er en biobank? Hvad skal vi forvente af regionernes biobanker? Hvorfor har og får de en rolle?

Hvad er en biobank? Hvad skal vi forvente af regionernes biobanker? Hvorfor har og får de en rolle? Hvad er en biobank? Hvad skal vi forvente af regionernes biobanker? Hvorfor har og får de en rolle? Estrid Høgdall Regionernes Biobank Sekretariat Patologiafdelingen, Herlev Hospital Biobank har en rolle

Læs mere

Den gode User Experience. Michelle Andreassen ITAddiction Blogs: QED.dk

Den gode User Experience. Michelle Andreassen ITAddiction Blogs: QED.dk Den gode User Experience Mathilde Hoeg mathildehoeg Michelle Andreassen ITAddiction Blogs: QED.dk Agenda Hvad er brugeroplevelse (UX)? Hvad er en user experience designer? Hvad er brugervenlighed(usability)?

Læs mere

Hvilke HPV tests siger evidensen, at vi skal anvende?

Hvilke HPV tests siger evidensen, at vi skal anvende? Dansk Cytologiforenings Årsmøde Odense, 8. marts 2014 Hvilke HPV tests siger evidensen, at vi skal anvende? Elsebeth Lynge, Matejka Rebolj, Sarah Preisler, Ditte Ejegod, Carsten Rygaard og Jesper Bonde

Læs mere