OSCE eksamen spørgsmål

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OSCE eksamen spørgsmål"

Transkript

1 Look // See // Do Studieteknik OSCE eksamen spørgsmål Medicin 9. Semester / KU

2 Formål/baggrund OSCE eksamenssæt offentliggjort oktober 2013 Disse noter indeholder: -statistik med overblik og frekvensoptælling -Top 50 spørgsmål sorteret I kategori med de væsentligste oplysninger

3 Agenda Statistik Spørgsmål -Medicin -Kirurgi -Anæstesi -Farma -Andre

4 Frekvens af eksamensspørgsmål 1/2 Spørgsmål KIR MED ANÆ FAR RAD PAT Rektaleksploration 7 Skulderluksation 6 Mamma u/s 6 Hoftefraktur 5 UE sår 4 Anlæg kateter 3 Anlæggelse af venflon 3 Colles fraktur 3 UL abdomen: aorta 2 Steril afdækning + sutur 2 Claudicatio intermittens anamnese 2 Colon Ileus 2 Mek ileus anam & US 2 Hæmaturi, monosymptomatisk 2 Hæmatemese 2 Abdominalsmerter 2 Abdominalundersøgelse 1 DVT 1 2 CT abdomen: miltlæsion 1 CT + UL abdomen 3 TB anamnese 1 Dicillin post-op 1 Mononukleose anamnese, U/S, plan 3 Rygundersøgelse 3 Diabetes 2 Anæmiudredning 1 Somnolent med feber 1 EKG 7 Thyroidea information om prøvesvar 2

5 Frekvens af eksamensspørgsmål 2/2 Spørgsmål KIR MED ANÆ FAR RAD PAT Gastroskopi 1 CT abdomen 5 Give patologi svar 2 Patient info efter TUR-B 1 Væskeregnskab 2 Rtg tx / CT tx 2 Hjertestop og HL-redning 4 Skrive recept 8 Bivirkninger ved ramipril 4 Smerte patient 5 Blodtransfusion 2 A-punktur 7 Brandsår 2 TB: patologi 1 Kronisk lungesygdom 3 Colon resektat og -skopi 2 Larynxmaske (+A-punktur) 6 UVI medicin info 1 C. pancreas patologi 4 Cirrhose 5 H/L stetoskopi og EKG 4

6 Agenda Statistik Spørgsmål -Medicin -Kirurgi -Anæstesi -Farma -Patologi -Radiologi Spørgsmål Frekvens EKG 7 Cirrhose 5 H/L stetoskopi og EKG 4 Mononukleose anamnese, U/S, plan 3 Kronisk lungesygdom 3 Rygundersøgelse 3 Diabetes 2 Thyroidea information om prøvesvar 2 DVT 2 Blodtransfusion 2 TB anamnese 1 Somnolent med feber 1 Anæmiudredning 1 Brandsår 1

7 Medicin #1: EKG optagelse og fortolkning SITUATIONEN Du er reservelæge i en skadestue på et mindre hospital, hvor en 60-årig mand henvender sig med et par timers varende brystsmerter. Patienten behandles for type 2 diabetes samt hypertension, men anser sig i øvrigt for rask. DIN OPGAVE 1.Du skal på tegningen af patienten placerer magneterne sv.t. de prækordielle afledninger ved et EKG (elektrokardiogram). 2.Du får udleveret et EKG, som du skal beskrive (grundrytme, PQ interval, QRS-kompleks, ST-stykket). 3.Angiv mulige kliniske diagnoser, og anfør hvilken klinisk diagnose du i dette tilfælde finder mest sandsynlig. 4.Beskriv den behandling du vil tilbyde i forhold til din rolle som reservelæge på et mindre hospital. 5.Informer patienten om hvad den medicinske plan er.

8 Medicin #1: EKG optagelse og fortolkning

9 Medicin #1: EKG optagelse og fortolkning - Checkliste 1. Ekg-optagelse: Placering af prækordialelektroder (se bilag om placeringen) 2. Ekg-beskrivelse - Anføre SR (fordi der kun er en P-tak foran hvert QRSkompleks og den er positiv i II), frekvens (mellem 50 og 100), normal PQ-interval (AV-overledningen) samt QRSkompleks (ventriklernes depolarisering). ST segment med signifikante elevationer (iskæmi). - Anføre i hvilke prækordielle afledninger der er Stelevationer (V1-V5). 3. Om ST-elevationer/depressioner - ST-elevationer farligere end ST-depressioner. Regler for mm af ST-elevationer i forhold til ekg-afledninger og patientens køn (ST-elevation i mindst 2 naboafledn, mindst 2mm hos mænd og 1,5 mm hos kvinder i V2-V3, mindst 1 mm i øvrige afledn.) 4.Diagnoser: Mest sandsynlige diagnose er: forvægs-stemi 5. Behandling: - Ring 112 med henblik på primær PCI på vagthavende invasive kardiologisk center. - Arrytmiovervågning (EKG) Almen medicin: P.n. morfin, ilt, anlægge venflon, give p.n. nitroglycerin og engangsdosis 300mg Acetylsyre (MONAprincippet) Speciel medicin: 600mg Clopidogrel og IE højmolekylært Heparin i.v. - Information til pt om den medicinske plan (mistænkte diagnose, indlæggelse på kardiologisk afdeling samt om hjertekaterisationen)

10 Medicin #2: CIRRHOSE SITUATIONEN Dette er en skriftlig station. Du skal svare på følgende spørgsmål angående cirrhose. 1.Nævn tre årsager til cirrhose: 2.Hvordan behandles alkoholisk cirrose? Nævn tre tiltag: 3.Nævn to andre komplikationer til cirrhose end portal hypertension, ascites og øsophagusvaricer: 4.Nævn tre behandlinger, der kan standse blødende øsofagusvaricer: 5.Nævn en anden vigtig årsag til ascites end cirrhose: 6.Nævn to komplikationer til ascites 7.Nævn tre behandlinger af ascites

11 Medicin #2: CIRRHOSE - Checkliste 1. Alkohol, autoimmune leversygdomme, cholestatiske leversygdomme (primær biliær cirrhose), kronisk hepatitis B&C samt sjældne metaboliske sygdomme 2. Alkoholabstinens, antabus, ernæringstilskud, vitamintilskud, levertransplantation, seponering af levertoxiske medikamenter 3. Hepatisk encephalopati ; hepatorenalt syndrom 4. Vasopressin (glypressin), somatostatinanalog (octreotid), endoskopisk ligering el. sklerosering, Sengstaken-sonde, TIPS(transvenøs intrahepatisk portosystemisk shunt) 5. Malignitet eller hjerteinsuficens 6. Spontan bakteriel peritonitis; hydrothorax 7. Salt/væske restriktion, diuretika(spironolacton, loopdiuretika), terapeutisk ascitestapning(laparocentese), peritovenøs shunt, TIPS.

12 Medicin #3: St. C & P samt EKG SITUATIONEN En tidligere rask mand (ikke ryger) på 57 år henvender sig i skadestuen på grund af forværring af ugers varende lufthunger i forbindelse med let fysisk anstrengelse, nu kulminerende med hviledyspnø. Patienten, der er afebril, har endvidere haft episodisk optrædende hjertebanken uden brystsmerter. Du hører krepitation over begge lungebagflader ved lungestetoskopi. Ved hjertestetoskopi høres, med maximum over apex og projektion til venstre axil, den lyd, der afspilles i høretelefonerne. DIN OPGAVE 1.Hvad er den mest sansynlige diagnose af det lungestetoskopiske fund? 2.Hvad er den mest sansynlige diagnose af det hjertestetoskopiske fund? Patienten udvikler i skadestuen pludselig hurtig hjertebanken. Blodtrykket er 150/105. Der bliver optaget det EKG som ligger fremme 3.Hvilken hjerterytme ses på EKG? 4.Hvilke 2 yderligere undersøgelser vil du foretage?

13 Medicin #3: St. C & P samt EKG

14 Medicin #3: St. C & P samt EKG 1. Venstresidig hjerteinsufficiens / lungestase / lungeødem 2. Mitralinsufficiens 3. Atrieflimmer (der gives 1 point for supraventrikulær takykardi) 4.A Røntgen af thorax 4.B Ekkokardiografi

15 Medicin #4: Mononukleose SITUATIONEN Du er læge i et medicinsk ambulatorium, hvortil en 22-årig mand er henvist af egen læge på grund af feber, ondt i halsen kombineret med negativ Strep-A-test, forhøjede leukocytter samt leverpåvirkning. Henvisningsdiagnose er obs. mononukleose. Patienten har tonsilsvulst og hvidlige belægninger i fauces. Der er flere forstørrede lymfeknuder bilateralt på hals, i axiller og i lyskerne. Abdomen er uøm og uden organomegali. DIN OPGAVE Svar på spørgsmål fra eksaminator Du har 13 minutter (dobbeltstation)

16 Medicin #4: Mononukleose - checkliste Dataindsamling: 1.På hvilke punkter ønsker du uddybende anamnese? (Ekspositioner, risikoadfærd, rejser, forløbet, vægttab, nattesved, øvrige organsystemer) 2.Hvilke dele af obj. undersøgelse vil du foretage og hvad vil du specifikt søge efter? (Almentilstand, us. af hud, sclerae, cavum oris, lymfeknuder, st.p et c., us. af abdomen) Analyse sammenfatning og vurdering: 3.Formuler en tentativ diagnose og evt. Differential diagnoser (EBV/Mononukleose, evt. m. superinfektion, anden tonsilit/pharyngit, CMV, viral hepatit, HIV, toxoplasmose, sarkoidose, difteri, lymfom) Syntese strategi og plan: 4.Stil forslag til overordnet undersøgelsesplan i store træk (Tp, BT, P, Strep-A, podning. Blodprøver: leukocytter+diff., Monospot, CRP, Hb, væsketal, HbsAg, HBc-total, IgM-antistof, HCV-titer, evt. IgG, IgM og CMV, evt. UL af abdomen, evt lymfeknudebiopsi) 5.Giv forslag til behandlingsplan (Antibiotika v. superinfektion, analgetika, evt. væsketerapi) 6.Forklar, hvordan der skal følges op på undersøgelses og behandlingsplan (hvis..., så...) (relevant svar på opfølgning af de bestilte undersøgelser/på behandlingen) 7.Formuler vigtig information og instruktion til patienten (Roligt regime, ingen kontaktsport, analgetika, information om faresignaler, sikkerhedsnet) Læring: 8.Har du nogle specifikke spørgsmål til læge vedr. håndtering af denne patient? 9.(konkrete spørgsmål til casen f.eks. hvad afgør, hvornår en patient med mononukleose skal indlægges) 10.Kan du formulere, hvad du vil opsøge af yderligere viden i litteraturen vedr. generelle emner relateret til denne case? 11.(Generelle spørgsmål f.eks. Infektiøse årsager til forhøjede levertal)

17 Medicin #5: Kronisk lungesygdom SITUATIONEN Du er læge på medicinsk afdeling. Din patient har en kronisk lungesygdom. DIN OPGAVE 1.Du skal optage anamnese på patienten. Anamnesen skal fokusere på lungesygdommen. 2.Du vil blive bedømt på både det lægefaglige indhold og kommunikationen med patienten.

18 Medicin #5: Kronisk lungesygdom - Checkliste 1. Præsenterer sig med navn og titel og sikrer sig patientens identitet 2. Indleder anamneseoptag med at spørge til aktuelle klager og omstændigheder vedr. henvisningen 3. Spørger om tidligere lungesygdomme og dyspnø 4. Spørger om nuværende funktionsdyspnø 5. Spørger om hoste/opspyt 6. Spørger om tobaksanamnese 7. Spørger om cardielle symptomer (herunder brystsmerter) 8. Spørger om tidligere hjertesygdomme 9. Spørger om medicinforbrug 10. Foretager opsummering af indhentet information

19 Medicin #6: Rygundersøgelse SITUATIONEN En patient henvender sig med ondt i lænderyggen. Smerterne opstod for 5 uger siden i forbindelse med et tungt løft. Smerterne stråler ud i venstre ben. Patienten har tidligere haft lændesmerter i forbindelse med løft, dog ikke så langvarigt. DIN OPGAVE Du skal udføre en objektiv undersøgelse, der fokuserer på lændesmerterne. Fortæl undervejs patienten hvad du gør. Du vil blive bedømt på både det lægefaglige indhold og kommunikationen med patienten. Du skal ikke supplere anamnesen yderligere. Til sidst skal du komme med en mulig diagnose.

20 Medicin #6: Rygundersøgelse - Checkliste 1. Præsenterer sig for patienten. 2. Informerer patienten og inddrager patienten i undersøgelsen. 3. Vurderer columnas krumninger. 4. Vurderer columnas bevægelighed (med patienten stående). 5. Udfører hudfoldetest. 6. Udfører strakt benløfttest. 7. Reflekser: I. Undersøger patellarrefleks. II. Undersøger achillesrefleks. III. Undersøger plantarrefleks. IV. Undersøger for krafttab over hofte, knæ, ankel og tå. V. Undersøger sensibilitet. VI. Perkutterer over processus spinosi. 8. Angiver at ville udføre rektaleksploration. 9. Angive mulig diagnose (Discusprolaps L5/S1).

21 Medicin #7: Diabetes stuegang SITUATIONEN Du er læge på medicinsk afdeling og går stuegang. En 61-årig kvinde er indlagt af egen læge grundet dysreguleret type 2 diabetes og nyrepåvirkning. Patienten er i behandling med tablet Metformin 1 g x 2 samt injektion insulin Lantus (Glargine, langsomtvirkende insulinanalog) 30 IE nocte. Pt. er normalvægtig. HbA1c ved indlæggelsen 8,7 %. P- creatinen 193 mmol/l (70 100) DIN OPGAVE 1.Se blodsukkermålingerne for de første 2 dage. Hvilke ændringer vil du foreslå i diabetesbehandlingen? Angiv hvilke(n) type(r) Insulin og perorale antidiabetika, du vil foreslå. Tidspunkterne for administrationerne og omtrentlige dose(r) bedes angivet. 2.Efter 3 dage tilser du patienten igen, og bliver spurgt om eventuelle justeringer af den glykæmiske behandling. Hvilke insulinjusteringer vil du foreslå?

22 Medicin #7: Diabetes stuegang

23 Medicin #7: Diabetes stuegang - Checkliste 1. Stuegang Seponering af Metformin grundet nyrepåvirkning Forslag til behandling: Hurtigtvirkende Insulin til måltiderne. Blandingsinsulin morgen og aften accepteres, men studenten korrigeres til ovenstående. Nævne muligt præparat og rimelig dosis: IE morgen IE frokost IE aften 2. Stuegang Justering i hurtigtvirkende Insulin, uændret Lantus Øgning i morgeninsulin og nedjustering aften. Evt mindre ændring middag.

24 Medicin #8: Thyroidea prøvesvar SITUATIONEN Du er læge i medicinsk ambulatorium. En 51-årig patient er henvist fra egen læge, efter at der er palperet en forstørret glandula thyroidea. I de mellemliggende 2 uger er der foretaget blodprøver og thyroidea scintigrafi. DIN OPGAVE 1.Fortæl eksaminator om dine tentative diagnoser ud fra blodprøvesvarene og scintigrammet. 2.Fortæl eksaminator om dine forslag til behandling. 3.Informer patienten om diagnosen og behandlingen. Du skal IKKE optage anamnese eller foretage objektiv undersøgelse.?

25 Medicin #8: Thyroidea prøvesvar

26 Medicin #8: Thyroidea prøvesvar - Checkliste 1. Diagnose Diagnose ud fra blodprøvesvar: Thyrotoksikose/Hyperthyreose/Hyperthyroidisme Diagnose ud fra scintigram: Multinodulær toksisk struma. 2. Behandling Forslag til behandling: Antithyroid medicin (thiamazol eller thycapzol eller methimazol eller propylthiouracil godkendes som ligeværdige) Efterfulgt af radioaktivt iod (svares kirurgi spørges efter andre muligheder). 3. Informationssamtale Sætter rammen for samtalen, og sikrer formålet med samtalen: Opsummerer forløbet indtil nu. Eksplorerer patientens egne tanker på, hvad det kan være. Orienterer om prøvesvarene. Informerer om sygdommen og behandlingen på en kortfattet og forståelig måde. Eksplorerer patientens følelser til sygdommen. Drøfter planen og laver en aftale med patienten om videre forløb. Afslutter med et åbent spørgsmål.

27 Medicin #9: DVT SITUATIONEN Dette er en skriftlig station. Alle billeder er på samme patient. 60-årig kvinde som 2 dage efter højresidig knæoperation har udviklet rødme, hævelse og ømhed af hele højre underekstremitet. DIN OPGAVE 1.Angiv en tentativ diagnose samt en differentialdiagnose? 2.Hvilke blodprøver vil du ordinere? 3.Hvilken billeddiagnostik vil du ordinere? Efterfølgende udvikler patienten åndenød og der foretages undersøgelsen vist i figur 1. 4.Hvilken undersøgelse repræsenterer de to billeder til venstre i figur 1? 5.Hvilken undersøgelse kunne alternativt udføres? 6.Hvad viser undersøgelsen i figur 1? 7.Hvad er diagnosen? 8.Hvilke behandlinger skal patienten tilbydes?

28 Medicin #9: DVT

29 Medicin #9: DVT - Checkliste 1. DVT (=1 point), + differentialdiagnose erysipelas (=2 point) 2. D-dimer, CRP, leukocytter (D-dimer = 1 point, D-dimer + yderligere = 2 point) 3. Ultralydsskanning af UE 4. Lungescintigrafi eller SPECT/CT = 1point + Alternativ undersøgelse: CT med kontrast = 2 point 5. Misforhold/mismatch mellem perfusion og ventilation med flere perfusionsdefekter = 2p 6. Lungeemboli(er) 7. Heparin og AK-behandling (1p for et eller begge svar) + Kompressionsstrømpe giver 2 point 8. Thrombolysebehandling = 1p

30 Medicin #10: Blodtransfusion SITUATIONEN En patient skal have en blodtransfusion. Du bliver som reservelæge på afdelingen tilkaldt for at iværksætte dette. Patienten har en venflon. Du skal ikke sættet blodet op. DIN OPGAVE Du skal gennemgå proceduren for en blodtransfusion og udfylde de relevante ark. Eksaminator vil til sidst stille dig et par spørgsmål.

31 Medicin #10: Blodtransfusion - Checkliste 1. Eksaminanden skal bede om en kontrollant. (kontrolproceduren (pkt. 2 8) udføres af 2 personer). 2. Sikre patientens identitet (navn+cpr-nr) 3. Sikre sig at blodposens blodtype stemmer overens med den identificerede patients blodtype på blodtypesvaret i transfusionsjournalen 4. Sikre sig at den identificerede patients navn og personnummer stemmer overens med det navn og personnummer, som er angivet på blodkomponentens følgeseddel 5. Sikre sig at der på følgesedlen er anført gyldig BAS-test, (eller at der er fundet forligelighed mellem den pågældende patients blod og donorblodet) 6. Sikre sig at tappenumre og blodtype på blodkomponent og følgeseddel er identiske 7. Sikre sig at blodkomponentens uddateringsdato ikke er overskredet 8. Følgesedlen signeres for de udførte kontrolforanstaltninger 9. Blodproduktets type (SAG-M) og mængde noteres i patientens transfusionsjournal, tappenummeret indklæbes og tidspunktet (dato og klokkeslæt) for transfusionen og initialer for den person, som har opsat og tilkoblet blodkomponenten noteres. 10.Hvad er indikationerne for transfusion af SAG-M? Svar: Anæmi eller Blødning (1 point per rigtigt svar) 11.Hvad er bivirkningerne til transfusion af SAG-M? Svar: Feber, anafylaksi, hæmolyse, viralinfektion

32 Medicin #11: TB anamnese SITUATIONEN En patient med feber, åndenød, hoste, blodigt opspyt Egen læge har bestilt blodprøver, rtg. thorax, samt henvist til lungemedicinsk ambulatorium. Du er læge i ambulatoriet. DIN OPGAVE Du skal optage en anamnese, der fokuserer på det aktuelle problem. Beskriv for eksaminator, hvilke ting du vil lægge vægt på ved den objektive undersøgelse. Du vil blive bedømt på ba de det lægefaglige indhold og kommunikationen med patienten.

33 Medicin #11: TB anamnese - chekliste Anamnese: ekspositioner, risikoadfærd, rejser, vaccinationer, forløbet, vægttab, nattesved, øvr. organer. Objektivt: almen tilstand, stet. p., perifere lymfeknuder, hud, undersøgelse af abdomen) Tentativ diagnose og evt. differentialdiagnoser: lungebetændelse, HIV, malign sygdom. Forslag til overordnet undersøgelsesplan i store træk: - Temperatur, puls, blodtryk, respirationsfrekvens, saturation. - Blodprøver: hgb, leukocytter+diff., CRP, væsketal, HIV, rtg. af thorax. - Senere: ekspektorat til syrealkoholfaste stave, Mantoux, Quantiferon, evt. ventrikelskyl Forslag til behandlingsplan: 4-stof-behandling.

34 Medicin #12: Somnolent med feber SITUATIONEN Midaldrende mand, som har været sengeliggende i 2 dage med op til 39 grader i feber. Opfattede selv tilstanden som influenza og har ikke forsøgt at kontakte læge. De seneste timer: tiltagende utilpas med hovedpine og tiltagende uklar og fuldemandsagtig, hvorefter familien ringer 112. Du modtager patienten i medicinsk akutmodtagelse, hvor der er registreret følgende værdier: BT = 125/80 mmhg Puls = 92/minut Temperatur = 39,8 C Saturation = 0,93 DIN OPGAVE Du skal foretage en relevant initial undersøgelse af patienten. Du skal ikke tage tøjet af patienten. Na r du har undersøgt patienten, skal du oplyse eksaminator om din forslag til diagnostisk undersøgelse.

35 Medicin #12: Somnolent med feber - Checkliste Undersøger for nakkestivhed Undersøgelser for sideforskelle i ekstremiteternes bevægelighed Undersøger for sideforskelle i reflekser Hvis man afklædte patienten ville det være relevant at lede efter petekkier Foresla r lumbalpunktur Der skal ikke oftalmoskoperes eller foretages CT- scanning af cerebrum før lumbalpunktur Tegn pa bakteriel meningitis: skyet eller plumret spinalvæske Klassiske fund: >800 leukocytter, >80% polymorfnukleære celler, lav glukose (<2/3 af blodglukose, ofte meget lavt) Behandling: antibiotika (ceftriaxon og ampicillin eller penicillin, dexametason) Hyppigste a rsager: meningokokker og pneumokokker Hvem vil du informere: principielt bør embedslægen telefonisk orienteres

36 Medicin #13: Anæmiudredning SITUATIONEN Du er læge i et medicinsk ambulatorium og skal forholde dig til henvisningen fra praktiserende læge vedrørende Hans Jensen CPR nr.: DIN OPGAVE Hvordan tolker du blodprøvesvarene fra lægen? Du skal fortælle eksaminator om hvad du vil spørge patienten om, samt lægge en plan for den videre udredning.

37 Medicin #13: Anæmiudredning

38 Medicin #13: Anæmiudredning - checkliste 1. Karakteriserer anæmien (mikrocytær, hypokrom) 2. Kronologisk beskrivelse af symptomerne, specielt anamnese - blødningskilde (hæmoptyse, hæmatemese, blod per rectum, melaena,hæmatori) - ernæring (kost, vægttab) - medicin (NSAID, AK-behandling, thrombose profylakse (hjertemagnyl), steroid etc.) - Misbrug (specielt alkohol) 3. Klassifikation af anæmien (jern mangel: lav jern, forhøjet transferrin, lav transferrin mætning, og lav ferritin) 4. Blødnings udredning 1. Faeces for blod 2. Gastroskopi 3. Sigmoideoskopi/coloskopi 4. Urin stix

39 Medicin #14: Brandsår SITUATIONEN Du er læge i skadestuen på et lokalsygehus, hvor du modtager en patient, der har tabt en gryde med kogende suppe over sit ben. Pt. har skyndt sig til sygehuset uden at have foretaget sig yderligere. DIN OPGAVE Optage en kort relevant skadeanamnese Beskrive såret Gøre rede for den initiale og efterfølgende behandling I hvilket regi skal behandlingen foregå? (Skadeambulatorium, egen læge, lokalt sygehus, brandsårsafdeling).

40 Medicin #14: Brandsår Checkliste Anamnese Spørger til om såret er skyllet med køligt vand Spørger til smerter og smertescore Spørger til tidligere tetanusvaccine Spørger til tiden fra forbrænding og til henv i skadestuen Objektiv undersøgelse Beskriver såret mht størrelse (< 5%), udseende, ødem, bullae og grad (2) samt sårdybde. Beskrive ophelingspotentiale (cirkulation, pulsforhold) Analyse tentative diagnoser og diff. diagnoser Grad 2 overfladisk eller dyb Kunne adskille grad 2 fra grad 1 (rødme) samt fra grad 3 (vævsdestruktion ned i subcutis) Beskrive at den overfladiske grad 2 opheler og den dybe grad 2 skal opereres. Kunne klinisk adskille de 2 former (overfladisk heler på under 14 dage). Uforsørgede brandsår efter 14 dage er fejlbehandlet. Syntese Strategi og plan Skylles med køligt vand til smertefrihed, vaselinegaze, sugende forbinding, tetanusprofylakse, Overvejelser om amb/lokal indlæggelse/henv. Til brandsårsafd. Man kan overveje enten lokal indlæggelse eller ambulant behandling. Operation (excision evt med delhudstransplantat) hvis såret ikke er helet på 14 dage

41 Agenda Statistik Spørgsmål -Medicin -Kirurgi -Anæstesi -Farma -Patologi -Radiologi Spørgsmål Total Rektaleksploration 7 Skulderluksation 6 Mamma u/s 6 Hoftefraktur 5 UE sår 4 Anlæggelse af venflon 3 Anlæg kateter 3 Colles fraktur 3 Mek ileus anam & US 2 Claudicatio intermittens anamnese 2 Steril afdækning + sutur 2 Abdominalsmerter 2 UL abdomen: aorta 2 Hæmatemese 2 Colon Ileus 1 Abdominalundersøgelse 1 DVT 1 Brandsår 1 Hæmaturi, monosymptomatisk 1

42 Kirurgi #1: Rektaleksploration SITUATIONEN Du arbejder i ambulatoriet på kirurgisk afdeling. En 70 årig mand er blevet henvist til udredning for frisk blødning per rektum flere gange indenfor de sidste 3 måneder. DIN OPGAVE Du skal udføre en grundig rektalundersøgelse på fantomet. Beskriv undervejs, hvad du gør og svar på eksaminators spørgsmål.

43 Kirurgi #1: Rektaleksploration - Checkliste Tager handsker på Udfører inspektion for (Spørg evt. om dette): Marisker og hæmorrhoider, Fissurer, Fistelåbninger, (Analcancer), Andre forandringer (eczem etc.) Anvender eksplorationsgel. (fortæl eksaminden at de ikke behøver anvende dette på dukken) Angiver at vurdere sphinctertonus. Eksplorerer med pegefingerpulpa (roterer hånden hele vejen rundt). Lokaliserer prostata fortil i rectum Angiver om overkanten af prostata kan nås og palperer prostata mht. konsistent og bevaret midterfure. Palperer prostata mht. afgrænsning og evt. vingedannelse. Eksplorerer resten af rectum systematisk. Angiver at ville inspicere handsken for blod, fæces, slim. Spørg: Hvordan ville du beskrive lokalisationen af evt. positive fund? Svar: - Lokalisation i cm fra anus og på en urskive eller evt. hø/ve/fortil/bagtil. - Tumors konsistens og forskydelighed/fiksation samt om der er passage for finger.

44 Kirurgi #2: Skulderluksation SITUATIONEN 43-årig kvinde indbragt med ambulance efter at være væltet på cykel og har taget for sig med begge hænder. Hun har stærke smerter i venstre skulder, men har ikke slået sig andre steder og har ikke tidligere haft problemer med venstre skulder. Der er ikke symptomer fra det øvrige bevægeapparat eller andre organsystemer. Bortset fra uheldet er hun rask, og får ingen medicin til daglig. DIN OPGAVE 1. Anfør typiske kliniske fund som du ser på fotoet (Fig 1.): 2. Hvad vil du som minimum undersøge for, udover inspektion, inden røntgenundersøgelse? 3. Røntgendiagnose: 4. Hvilken behandling vil du tilbyde patienten i skadestuen. 5. Hvilke undersøgelser/observationer vil du som minimum foretage efter behandlingen. 6. Efterbehandling af patienten: A. Angiv efterbehandlingen ved fortsat konservativ behandling af skaden. B. Hvilke behandlingstiltag er mulige for at undgå at skaden ved et mindre traume opstår igen.

45 Kirurgi #2: Skulderluksation - Checkliste 1. Den normale skulderrunding på venstre side er forsvundet således at acromion bliver mere fremtrædende (epaulet-skulder) og caput humeri er synligt beliggende fortil. 2. Bedømmelse af overekstremitetens neuro-vaskulære status. 3. Venstresidig forreste skulderluksation, hvor caput ses displaceret foran og medialt for cavitas. 4. I rus (f.eks. morfin + stesolid intravenøst) reposition med en af følgende metoder: Buglejemetoden (hængende arm), Hippokrates metode eller Kochers metode. 5. Undersøgelse/observationer efter behandlingen - Bedømmelse af overekstremitetens neuro-vaskulære status. - Kontrolrøntgen af venstre skulder - Kontrol af respiration og bevidsthedsniveau samt almen tilstand (puls og blodtryk) 6. Efterbehandling af patienten - Fikseret mitella i 2-3 uger og herefter genoptræning hos fysioterapeut. - Operativ behandling med sutur af kapsellæsion eller kapselafrivning.

46 Kirurgi #3: Mammae undersøgelse SITUATIONEN En patient henvender sig, fordi hun har mærket en knude i sit ene bryst. DIN OPGAVE Du skal foretage en objektiv undersøgelse af mamma. Fortæl højt undervejs, hvad du undersøger for, og hvad du finder - både positive og negative fund. Hvilke andre fokuserede objektive undersøgelser vil du foretage.

47 Kirurgi #3: Mammae undersøgelse - Checkliste 1. Ser efter hudforandringer 2. Ser efter papilforandringer 3. Palperer mamma systematisk og finder tumor 4. Angiver omtrentlig størrelse af tumor 5. Angiver at undersøge om tumor er fikseret til huden 6. Angiver at undersøge om tumor er fikseret i dybden 7. Beskriver lokalisation af tumor 8. Angiver at ville palpere kontralaterale mamma 9. Angiver at ville palpere mammae i både siddende og liggende stilling. 10.Angiver at ville inspicere om mammae er symmetriske 11.Angiver at ville udføre bilateral axil-, hals- og periklavikulærpalpationv

48 Kirurgi #4: Hofte fraktur SITUATIONEN Du arbejder på en skadestue. En ældre kvinde er faldet og har smerter fra hoften. Hun kan ikke støtte på benet og kan ikke løfte benet fra lejet. Patienten er i øvrigt rask. Der er foretaget en røntgenundersøgelse af patientens hofte og bækken. DIN OPGAVE 1. Vurdér røntgenbilledet og angiv den mest præcise diagnose. 2. Du skal klassificere det radiologiske fund efter type. Hvilken type ses på billedet? 3. Angiv den kirurgiske behandling du ville tilbyde, hvis patienten var yngre (under 75 år) og mobil. 4. Angiv den kirurgisk behandling du mener denne patient skal tilbydes, hvis hun er ældre (over 75 år) og immobil. 5. Angiv 2 blodprøver, der som minimum skal foreligge forud for en mellemstor ortopædkirurgisk operation. 6. Nævn 4 komplikationer (tidlige og/eller sene) til en operation for den type skade, der ses på røntgenbilledet. 7. Hvordan er faste- og tørstereglerne forud for anæstesi?

49 Kirurgi #4: Hofte fraktur - Checkliste 1. Fractura colli femoris sinister. 2. Garden type Hos de yngre mobile patienter: 4. Reposition og osteosyntese (med 2-3 kanylerede skruer/søm eller evt. glideskrue (dynamisk hofteskrue)). 5. Hos de ældre immobile patienter: Hemialloplastik. 6. Blodtype og BAS-test - Svar: Aseptisk caputnekrose Infektion Frakturskred Pseudoartrose Dyb venetrombose Refraktur Blødning Pneumoni 4 rigtige = 2 points. 2-3 rigtige = 1 point. 0-1 rigtig = 0 point 7. Faste 6 timer og tørste 2 timer før operation.

50 Kirurgi #5: UE sår (NB: der findes andre variationer af dette spm.) SITUATIONEN Du er praksisreservelæge i en almen lægepraksis, hvor en 60- årig patient henvender sig med et fodsår. Patienten behandles for type 2 diabetes samt hypertension, men anser sig i øvrigt for rask. DIN OPGAVE 1. Relateret til ovenstående skal du optage en kort fokuseret anamnese. Hvad vil du specifikt spørge patienten om? 2. Foretag en fokuseret objektiv undersøgelse af såret og underekstremiteten. 3. Angiv mulige diagnoser, og analyser hvilken du i dette tilfælde finder mest sandsynlig. 4. Stil forslag til overordnet undersøgelsesplan i store træk. 5. Beskriv behandlingsmulighederne afhængig af diagnosen.

51 Kirurgi #5: UE sår - Checkliste 1. Anamnese Varighed, evt. traume, anden årsag Smerter i såret, rødme af såromgivelser, feber, claudicatio gener, ændret følesans, blodregulation 2. Objektiv undersøgelse Angive om der er rødme, beskrive sårstørrelse, sårdybde evt. relation til knogle, beskrive evt hyperkallositeter (hård hud i fodsålen) Beskrive sensibilitet, vibrationssans, pulsforhold, 3. Analyse tentative diagnoser og diff. diagnoser Mulige årsager: Iskæmi, neuropati, infektion Mest sandsynlige årsag er neuropatisk betinget sår 4. Syntese Strategi og plan Kontrol af blodglucose og HbA1c, distal blodtryksmåling, ultralydsscanning af UE, infektionsparametre (leuko, CRP) 5. Behandling: Neuropatisk: Aflastende fodtøj og regulering af blodglucose Iskæmisk: Henvisning til karkirurg Infektiøst: Antibiotika

52 Kirurgi #6: Anlæg venflon SITUATIONEN En patient, Mads Madsen, cpr. nr skal have en infusion af NaCl 0,9% i.v., 250mL DIN OPGAVE Du skal anlægge venflon på patienten og opstarte infusionen. Fortæl højt undervejs hvad du gør.

53 Kirurgi #6: Anlæg venflon - Checkliste 1. Identifikation af patienten vha. armbånd 2. Anlæggelse af stase 3. Desinficerer området omkring punktursted 4. Anvender handsker 5. Holder kateter og kanylespids sterile under 6. proceduren 7. Løsnen af staseslangen før fjernelse af kanyle 8. Kontrol af intravasal beliggenhed af kateter 9. Fiksation af venflon 10.Kobling af dropsæt til droppose 11.Fyldning af dråbekammer 12.Tømning af dropslange for luft 13.Tilkobling af dropslange til venflon 14.Eksaminanden udviser sikker adfærd gennem proceduren

54 Kirurgi #7: Anlæg kateter á demeure SITUATIONEN En patient på din afdeling har urinretention. DIN OPGAVE Du skal anlægge et kateter à demeure (KAD). Eksaminator kan assistere dig, hvis du har brug for det.

55 Kirurgi #7: Anlæg kateter - Checkliste 1. Afdækker sterilt og pakker katetersæt sterilt ud. 2. Hælder saltvand over vat i kop 3. Tager handskerne sterilt ud af pakken og tager dem på sterilt 4. Griber om penis med den ene hånd og holder denne usterile hånd på penis indtil kateter er anlagt 5. Afvasker glans med cirkulære bevægelser startende ved urethra 6. Sprøjter urethralgel langsomt i urethra 7. Indfører kateter korrekt og helt op i blæren 8. Holder kateterhånden steril under anlæggelsen 9. Kobler kateteret til posen. 10.Fylder 5-15mL sterilt vand i kateterballonen og trækker kateteret tot mod blærehalsen. 11.Eksaminanden udviser en sikker adfærd gennem proceduren

56 Kirurgi #8: Colles fraktur SITUATIONEN Du er læge på en skadestue. En patient henvender sig efter at være faldet på gaden og have taget fra med hænderne. Patienten klager over smerter svarende til venstre håndled. DIN OPGAVE Du skal først foretage en objektiv undersøgelse som fokuserer på de nuværende smerter. Derefter skal du angive hvilke undersøgelser, ud over den objektive undersøgelse, du ønsker foretaget. Til sidst skal du angive, hvordan du vil foretage den primære behandling og kontrol af patienten. Vis og fortæl undervejs, hvad du gør

57 Kirurgi #8: Colles fraktur - Checkliste 1. Inspicerer for fejlstilling, hæmatom, åbent brud 2. Undersøger for cutan sensorisk funktion 3. Undersøger pulsforhold 4. Palperer albueleddet 5. Palperer håndrodsknogler 6. Foretager undersøgelsen under hensyntagen til mulig fraktur 7. Angiver Colles fraktur ud fra røntgenoptagelse 8. Angiver forkortning af radius 9. Angiver kipning/forskydning af distale radiusfragment 10.Beskriver anlæggelse af lokalanalgesi sv.t. frakturhæmatomet inkl. processus styloideus ulnae 11.Angiver at ville vente min eller til smertefrihed før reponeringsforsøg 12.Angiver at ville reponere og anlægge dorsal mgipsskinne 13.Angiver kontrol af neurovaskulære forhold efter reponering 14.Angiver røntgenkontrol efter reponering samt efter 1-2 uger

58 Kirurgi #9: Mekanisk Ileus 1/2 SITUATIONEN Du er reservelæge på kirurgisk afdeling, hvor en 62-årig kvinde indlægges med diagnosen "abdominalia acutae" pga 3 døgn med varende smerter i abdomen. Hun har for 15 år siden fået fjernet livmoderen pga. fibromer. Ellers er hun rask bortset fra velbehandlet lettere hypertension. DIN OPGAVE Du skal optage en kort anamnese relateret til diagnosen "abdominalia acutae" på patienten. På baggrund af anamnese skal du angive den sandsynligste tentative diagnose På baggrund af anamnese og tentativ diagnose skal du beskrive hvordan du vil foretage en fokuseret objektiv undersøgelse. >>DOBBELTSTATION<<

59 Kirurgi #9: Mekanisk ileus Checkliste 1/2 1. Anamnese: Spørger om: Smertens karakter (konstant eller turvis) Smertelokalisation (diffus eller lokaliseret) Opkastninger/kvalme Afføringsmønster: Afførings- og flatusstop, evt. diare Har pt. bemærket udspilet abdomen Feber Tidligere haft lignende tilfælde 2. Angiver som tentativ diagnose: Mekanisk ileus 3. Objektiv undersøgelse, angiver fund Ser/undersøger: Hydreringstilstand Ser: Meteoristisk/udspilet abdomen Ser efter inkarcereret hernie - specielt inquinalt Palperer: Diffus abdominal ømhed Vil undersøge for peritoneal reaktion Lytter: Mekaniske/Turvise tarmlyde ved stetoskopi Rektaleksploration

60 Kirurgi #9: Mekanisk ileus 2/2 SITUATIONEN Dette er anden del af en mundtlig dobbelt station. Vi siger, at den tentative diagnose er "Mekanisk ileus". Der er ikke peritoneal reaktion ved palpation DIN OPGAVE Du skal informere patienten om den tentative diagnose og de mest sandsynlige årsager hertil. Du skal informere patienten om hvilke umiddelbare parakliniske undersøgelser du vil foretage. Du skal informere patienten om hvilke umiddelbare behandlinger, du vil foretage. Herefter vil eksaminator stille dig yderligere spørgsmål, som du skal svare på. >>DOBBELTSTATION<<

61 Kirurgi #9: Mekanisk ileus Checkliste 2/2 1. Informerer patienten om den tentative diagnose (mekanisk tyndtarmsileus), samt angiver at de to hyppigste årsager hertil er Adhærencer og incarcereret hernie 2. Angiver følgende undersøgelser overfor pt.: BT, puls og Tp Blodprøver (elektrolytter, keratinin, Hgb, infektionsparametre) Type og forlig moversigt over abdomen eller CT abdomen 3. Angiver umiddelbare behandlingsmæssige tiltag overfor pt.: - Anlæggelse af nasogastrisk sonde til svagt sug - Faste - Lægger iv drop - Påbegynder iv væske behandling - Påbegynder iv smertebehandling - dog ikke mere end at pt. fortsat kan vurderes for smerter 4. Eksaminator fremviser rtg. billeder og spørger: hvad er det for en rtg. undersøgelse og hvad er rtg. diagnosen - Oversigt over abdomen - stående - Mekanisk tyndtarmsileus 5. Eksaminator siger: beskriv billederne - Dilaterede tyndtarmsslynger - Væskespejl i forskellig højde i tyndtarmene - Manglende luft i colon

62 Kirurgi #10: Claudicatio intermittens SITUATIONEN Du skal modtage en patient, som er henvist pga. smerter i højre ben ved gang. DIN OPGAVE Du skal optage en anamnese, som fokuserer på den aktuelle nproblemstilling, samt komme med forslag til diagnose og udredning.

63 Kirurgi #10: Claudicatio intermittens Checkliste 1. Eksaminanden præsenterer sig for patienten og finder ud af dennes navn 2. Indleder anamneseoptag med at spørge til aktuellen klager - Spørger til hvornår smerterne opstod - Spørger til hvordan smerterne har udviklet sig - Spørger til smerternes lokalisation - Spørger efter smerternes karakter - Spørger efter smerternes styrke 3. Opnår information om tidligere sygdomme 4. Opnår information om medicinforbrug 5. Opnår information om rygning 6. Opnår information om familiær disposition 7. Diagnose: claudicatio intermittens 8. Udredning, nævn 2 undersøgelser (distalt BT, UL, Agrafi, gangtest, MR)

64 Kirurgi #11: Steril afdækning og sutur SITUATIONEN En patient henvender sig i skadestuen. Han har for 2 timer siden skåret sig med en køkkenkniv i underarmen. Du har konstateret, at der ikke er tegn til sene-, nerve- eller karlæsion. Du har anlagt lokalanalgesi, renset såret og vasket hele området. Du har vasket hænder og sprittet dem grundigt af. Sygeplejersken har dækket sterilt bord samt udpakket sterilt sutursæt. DIN OPGAVE Du skal foretage steril afdækning og udpakning af remedier samt suturere læsionen Du skal fortælle hvad du vil spørge og informere patienten om inden patienten forlader skadestuen. Du skal herefter fjerne suturerne, som du ville gøre efter at læsionen er helet. Eksaminator kan assistere dig, hvis du har brug for det. Fortæl højt, hvad du gør.

65 Kirurgi #11: Steril afdækning og sutur Checkliste 1. Udpakker remedier sterilt 2. Tager handskerne sterilt ud af pakken og tager dem sterilt på 3. Pålægger hulstykket sterilt omkring læsionen 4. Hvilken suturtype vil du vælge i forbindelse med hudsutur (resorberbar eller nonresorberbar)? 5. Tager nålen ud af pakningen med nåleholderen og holder korrekt om nålen med nåleholderen (vinkelret, ikke helt ved enden af nålen) 6. Håndtering af instrumenter 7. Placerer sutur hensigtsmæssigt (symmetrisk, ca ½cm fra sårranden, vinkelret på sårranden) 8. Roterer nålen gennem vævet 9. Anvender kirurgisk knudeteknik 10.Spørger om tetanusbeskyttelse 11.Informerer om infektionstegn 12.Informerer om suturfjernelse hos egen læge efter ca. 10 dage 13.Fjernelse af sutur (klipper hudnært)

66 Kirurgi #12: Abdominalsmerter SITUATIONEN Du er læge på en kirurgisk afdeling, hvor du skal optage anamnese på en patient akut indlagt med mavesmerter. DIN OPGAVE Anamnesen skal fokusere på den aktuelle sygdom. Der skal ikke foretages objektiv undersøgelse. Du skal angive en tentativ diagnose og efterfølgende opstille et undersøgelsesprogram og orientere patienten om din plan herunder hvad du vil give som smertestillende.

67 Kirurgi #12: Abdominalsmerter Checkliste 1. Spørger til aktuelle klager og omstændigheder vedr. indlæggelsen 2. Spørger til smertelokalisation og form (turevis/konstante) og udstråling 3. Spørger til varighed og hyppighed af anfald 4. Spørger til provokerende/lindrende faktorer 5. Spørger til ledsagesymptomer (kvalme, opkastning, gulsot, lys afføring, mørk urin, feber) 6. Udlandsrejser, familieanamnese 7. Foretager opsummering af indhentet information og afslutter med åbent spørgsmål. F.eks.: Er der noget mere jeg skal vide? 8. Mest oplagte diagnose er cholecystolithiasis 9. Plan radiologisk: ultralyd af øvre abdomen og evt. gastroskopi mhp. Differentialdiagnosen ulcus. 10.Plan biokemisk: levertal, elektrolytter, nyrefunktion, hgb 11.Informerer pt. om at det sandsynligvis drejer sig om galdesten, og at ultralyd samt blodprøver vil bringe diagnosen nærmere. 12.Smertebehandling (NSAID og/eller morfin)

68 Kirurgi #13: UL Abdomen aorta SITUATIONEN Du skal demonstrere hvordan man foretager en ultralydskanning af abdomen ved at visualisere aorta og vena cava i tværsnit og længdesnit. DIN OPGAVE 1. Du skal vise hvordan du vil foretage en ultralydsskanning på figuranten. Du skal visualisere aorta og vena cava i længde og tværsnit. Fortæl hvad du gør undervejs. 2. Eksaminator vil stille dig nogle spørgsmål undervejs. 3. Til sidst vil du få udleveret et screenshot af et abdominalt ultralydsbillede som du skal beskrive.

69 Kirurgi #13: UL Abdomen aorta Checkliste 1. Anvender gel ved skanningen. 2. Hvad kan hindre indblik? - Luft, adipositas og knogle 3. Hvad kan lette indblik? - Mere gel, fast tryk med transduceren eller løft af hovedgærde samt omlejring af pt. kan lette indblik 4. Hvordan orienterer man sig på skærmen? - Tværskanning: højre på pt er venstre på skærmen. - Længdeskanning: opad på pt er venstre på skærmen. 5. Nævn og vis hvilke knapper man kan optimere billedet med! På opfordring må eksaminator/figurant hjælpe med at finde gain, fokus, dybde/størrelse og frekvens, som er de 4 funktioner der hentydes til. 6. Er det et længde eller et tværsnit? 7. Udpeg aorta og vena cava 8. Hvordan kender man på scanningen forskel på arterie og vene? (Kompressibel eller ej) 9. I hvilken dybde ligger aorta? (5-6 cm) 10.Hvad er diameteren af aorta? (knap 2 cm) (Der er målangivelse sv til ordinaten). Hvad er grænsen for normal aorta/aneurysme? (4-5 cm).

70 Kirurgi #14: Hæmatemese SITUATIONEN Du er reservelæge på kirurgisk afdeling, hvor en ca. 50-årig patient indlægges på det akutte modtageafsnit med hæmatemese. Patienten er alment påvirket. DIN OPGAVE Du skal optage en kort fokuseret anamnese (3 minutter). Du skal forklare hvad du umiddelbart vil foretage og hvilke undersøgelse du vil bestille (2 minutter). Du skal ikke foretage en regelret objektiv undersøgelse. Til slut vil eksaminator stille et spørgsmål på grundlag af et billede (1 minut). OBS! Eksaminator vil styre tiden.

71 Kirurgi #14: Hæmatemese Checkliste Anamnese Spørger til mængden af hæmatemese Spørger om der er melæna (sort glinsende afføring) Spørger om der er smerter i epigastriet (dyspepsi) Spørger om tidligere lignende tilfælde Spørger om tidligere mavesår (ulcus) Spørger om patienten har skrumpelever el. varicer Spørger om patienten tager blodfortyndende medicin Spørger om patienten tager NSAID præparater Umiddelbare tiltag og undersøgelser Angiver at undersøge A, B, C Angiver at ville måle BT, puls, sat og resp. frekvens Angiver at tage Blodprøver (Hgb, elektrolytter, kreatinin,inr, levertal) type og forlig - BAS-test (type og forlig skal angives for God/korrekt) Angiver at anlægge 2 venflons, at infundere isotonisk NaCl, at patienten skal holdes fastende evt. at anlægge nasogastrisk sonde til svagt sug Angiver at der skal udføres akut gastroskopi Under anæstesiovervågning og monitorering

72 Kirurgi #16: Colon ileus SITUATIONEN Du er reservelæge på kirurgisk afdeling, hvor en midaldrende kvinde Indlægges med diagnosen "abdominalia acutae". Hun har tidligere fået fjernet livmoderen pga. fibromer. Ellers er hun rask bortset fra velbehandlet hypertension. Sygeplejersken har talt med patienten inden du kom og kan fortælle at: Patienten oplyser at have turvise mavesmerter i hele bugen gennem de sidste 3 dage. har haft kvalme og talrige opkastninger. føler at "maven" er blevet mere udspilet. ikke haft afføring de sidste 3 dage - kun lidt diare og kun haft meget sparsom afgang af luft. oplever at maven rumler. ikke har haft feber. havde et lignende tilfælde for ½ år siden, som spontant gik i ro. DIN OPGAVE Fortæl eksaminator hvad din umiddelbare arbejdshypotese/diagnose er? Fortæl eksaminator hvad du forventer at finde ved en abdominalundersøgelsen og hvad du vil se efter. På baggrund af oplysningerne fra sygeplejersken og objektive fund, skaldu in formere patienten om hvad der er den sandsynligste diagnose? Du skal informere pt. om hvilke undersøgelser vil du bestille og hvorfor. Du skal informere pt. om hvilke umiddelbare behandlingsmæssige tiltag vil du udføre i ventetiden før undersøgelserne er udført? Herefter vil eksaminator stille dig tre spørgsmål. Hvad vil du til slut informere patienten om? Afslutningsvis får du et spørgsmål fra eksaminator.

73 Kirurgi #15: Colon ileus Checkliste Tentativ diagnose: Mekanisk ileus Objektiv undersøgelse, angiver fund - Meteoristisk/udspilet abdomen - Diffus abdominal ømhed - Turvise tarmlyse ved stetoskopi - Ser efter inkarcereret hernie (evt. peritoneal reaktion) Angiver følgende undersøgelser overfor pt.: - Blodprøver (elektrolytter) - Type og forlig - Oversigt over abdomen eller CT abdomen Angiver umiddelbare behandlingsmæssige tiltag overfor pt.: - Anlægge af nasogastrisk sonde til svagt sug - Iv-væskebehandling - Iv-smertebehandling - Faste Eksaminator spørger: Hvad viser rtg. billederne? (Svar: Mekanisk colonileus). Eksaminator spørger: Vil du foretage yderligere rtg-undersøgelser for at verificere diagnosen og hvorfor? (Svar: Colon indhældning differentialdiagnose paralytisk ileus)

74 Kirurgi #16: Abdominal undersøgelse SITUATIONEN Du er læge på en kirurgisk afdeling. En mand i 20 erne skal udredes for abdominalsmerter. DIN OPGAVE Du skal optage en kort fokuseret anamnese samt udføre en grundig objektiv undersøgelse af abdomen. Du skal ikke udføre rektal- eller vaginaleksploration. Oplys til eksaminator hvad du undersøger for. Til sidst skal du nævne mulige diagnoser ud fra anamnese og de objektive fund.

75 Kirurgi #16: Abdominalundersøgelse Checkliste 1. Anamneseoptagelsen 2. Pt undersøges liggende fladt på ryggen med armene ned langs siden 3. Der inspiceres for symmetri samt synlige ændringer herunder opdrevet abdomen og evt tarmrejsning 4. Der inspiceres for ar efter tidligere operationer 5. Palpation begyndes med let palpation væk fra angivet ømhed 6. Der foretages perkussion af abdomen 7. Der undersøges for evt. peritoneal reaktion (defence) 8. Der foretages dyb palpation for udfyldninger + organsvulst. 9. Nyreloger palperes bimanuelt 10.Angiver at ville undersøge lyskeregioner for hernier 11.Der foretages auskultation og det angives at der lyttes efter tarmlyde. 12.Mulige diagnoser: F.eks. Gastroenteritis, inflam tarmlidelse

76 Kirurgi #17: DVT SITUATIONEN Du er læge i skadestuen, hvor du modtager en ca. 60-årig mand, der netop er kommet hjem fra en 7 timer lang busrejse. Lige efter ankomst til København bemærker patienten, at højre underben gør ondt og er hævet. Den følgende morgen er smerterne og hævelsen forværret. DIN OPGAVE Hvad vil du se efter ved inspektion? Hvad vil du undersøge ved palpation? Hvilke kliniske undersøgelser vil du foretage? Hvilke blodprøver vil du tage? Give et diagnoseforslag og differentialdiagnoser. Du vil herefter få en række spørgsmål fra eksaminatoren.fund.

77 Kirurgi #17: DVT Checkliste 1. Inspektion: Størrelse ift modsidige UE, farve. 2. Palpation: Varme, pulsforhold (lyske, knæ, fod), sensibilitet, motorik (både kredsløb og neurologi skal berøres i svaret for acceptabel). 3. Kliniske undersøgelser: BT, P, temp, lungestetoskopi, Doppler (ultralyd) af vener, EKG 4. Blodprøver: Hgb, leuco, trombo, CRP, D-dimer 5. Diagnose: Dyb venetrombose (DVT). 6. Differentialdiagnoser (erysipelas, artrosegener fra knæ/ankel, tendinitis, artritis urica, Bakercyste, fibersprængning) Nu skal du oplyse eksaminanden om (uanset hvad denne tidligere har svaret, at der er udkommet et D-dimer på 4,7 (reference: <0,50 mg/l FEU). 7. Styrker eller afkræfter det diagnosemistanken om DVT? (Bekræfter). 8. Hvad er den initiale behandling af DVT? Heparinbehandling og kompressionstrømper. Evt trombolyse. Evt trombektomi. (Heparin og kompression skal nævnes for acceptabel). 9. Hvad er den langsigtede behandling, og hvor længe? AK-behandling i 3-6 måneder samt kompressionsstrømper. 10.Akutte komplikationer: Lungemboli. 11.Kroniske: kronisk venøs insufficiens, Posttrombotisk syndrom incl bensår.

78 Kirurgi #18: Hæmaturi, monosymptomatisk SITUATIONEN Du arbejder i ambulatoriet på urologisk afdeling. Du skal se en 62-årig mand der er henvist pga. 2 episoder med synligt blod i urinen. Manden har desuden haft slappere stråle gennem 2 år og natlig vandladning x 1. Han er i øvrigt rask og tager ingen medicin. DIN OPGAVE Før konsulationen skal du overfor din bagvagt (eksaminator) angive hvilke urologiske sygdomme du vil udrede for. Derefter angive hvilke undersøgelser du vil lave på det 1. ambulante besøg. Dernæst skal du angive et udredningsprogram, med angivelse af undersøgelser.

79 Kirurgi #18: Hæmaturi, monosymptomatisk Checkliste 1. Generelt skal betændelse, urinvejssten og kræftsvulster udelukkes/påvises besøg: Urin-stix,+/-, D+R for at påvise betændelse. 3. Tolkning af urinstix: Urinstix tyder ikke på infektion, men viser mikroskopisk hæmaturi besøg: Rektal ekspl. samt undersøgelse af ydre genitalier. 5. S-creatinin skal foreligge før urografi, samt PSA, INR og Hbg. 6. CT-urografi eller i.v.urografi (scanning/rtg. Med kontraststof) til diagnostik af øvre urinveje. 7. Cystoskopi (kikkertundersøgelse) til diagnostik i blæren, da billeddiagnostik ikke er god nok til sikker diagnose her. 8. Cytologi: us. af celler afstødt fra slimhinden i urinvejene. Kan afsløre forandringer, som ikke er set ved de andre undersøgelser. 9. Ved forandringer i øvre urinveje, ureteroskopi.

80 Agenda Statistik Spørgsmål -Medicin -Kirurgi -Anæstesi -Farma -Patologi -Radiologi Spørgsmål Frekvens A-punktur 7 Hjertestop og HL-redning 4 Larynxmaske (+A-punktur) 6 Smerte patient 5 Væskeregnskab 2

81 Anæstesi #1: Blodgas SITUATIONEN Du er tilkaldt til en intensiv afdeling for at foretage en blodgasanalyse Patienten er Laila Andersen Patienten har før indlæggelsen haft tiltagende åndenød gennem 1 uge og er nu indlagt med kvalme og opkastninger. Patienten fremtræder alment sløj. Respirationsfrekvensen er 35/min Der er herefter målt en iltsaturation på 94% med 5 liter ilt. Patienten har BT 125/55, puls 98 DIN OPGAVE Du skal tage en arterie-punktur og efterfølgende beskrive og fortolke blodprøvesvaret Anvend den sprøjte og kanyle, der er lagt frem. Sprøjten vil fylde sig med lyserød væske, når du punkterer arterien Når du har taget blodprøven, får du et blodprøveanalysesvar Beskriv de værdier, der er på svaret. Fortæl, hvordan du fortolker svaret Angiv mulige generelle årsager/diagnoser

82 Anæstesi #1: Blodgas

83 Anæstesi #1: Blodgas - Checkliste 1. Kontrollerer patient-id 2. Klargør remedier (arteriesprøjte med kanyle, hætte, spritswab, vat-dut, tape) 3. Palperer arteria radialis proximalt for håndled 4. Desinficerer området med spritswab 5. Punkterer med sprøjten vinklet 30-45o mod huden, indfører kanylen til der kommer 'blod' i kanylen og fylder til stemplet 6. Overholder sikkerhedsprocedure vedr. handsker og håndtering af kanyle 7. Plaster/Vattampon på punkturstedet og angiver flere minutters kompression 8. Sætter patientlabel med ID på sprøjten 9. Beskriver blodgasværdier og syre-baseforhold 10. Bemærker den lave hæmoglobin og den forhøjede kaliumværdi samt det normale blodsukker 11. Fortolkning: Metabolisk acidose 12. Angiver mulig diagnose nyreinsufficienc, uræmi, shock/kredsløbsinsufficiens med laktatacidose, forgiftning med fx acetylsalicylsyre, svær diare men kalium vil da ofte være lav, diabetisk ketoacidose men blodsukkeret vil da være forhøjet

84 Anæstesi #2: Hjertestop og HLR SITUATIONEN Du er kaldt til den fælles akutmodtagelse/skadestuen, hvor en 64 årig tidligere rask mand netop har henvendt sig med pludseligt opståede brystesmerter Patienten bliver pludselig ukontaktbar, netop som du kommer ind på stuen. DIN OPGAVE Du skal vurdere patienten og starte den akutte behandling Gør noget! Fortæl undervejs hvad du gør.

85 Anæstesi #2: Hjertestop og HLR - Checkliste 1. Undersøger bevidstehedsniveau (tal, rusk, smertestimuler) 2. Skaber frie luftveje (inspicer svælg og løft kæben op) 3. Undersøger for respiration (se, lyt, føl) max 10 sekunder 4. Undersøger for puls i carotis max 10 sekunder 5. Tilkalder hjælp / kalder hjertestop 6. Giv hjertemassage med frekvens på 100 per minut (ikke under 90 og ikke over 120) 7. Anvender korrekt tryksted dvs midt på eller nederste tredjedel af sternum (ikke på costae og abdomen) 8. Anvender trykdybde 4-5 cm 9. Maskeventilerer 2 gange ad gangen, så thorax løfter sig 10. Ventilerer med ilt tilsluttet (iltslange tilsluttet ventilationspose eller angiver dette) 11. Giver ventilationer over 1 sekund (max 2) 12. Undgår hyperventilation (dvs ventilation til thorax lige netop hæver sig og ikke blot tømme ventilationsposen hver gang) 13. Har minimal hands-off tid, dvs korte skift mellem massage og ventilation 14. Spørgsmål: hvor længe vil du fortsætte? Svar: indtil defibrillator ankommer 15. Spørgsmål: hvad er næste trin i behandlingsalgoritmen, når defibrillator ankommer? Svar: at vurdere om der er en stødbar rytme eller ikke-stødbar rytme 16. Spørgsmål: nævn to stødbare rytmer Svar: ventrikelflimmer og pulsløs ventrikulær tachycardi 17. Spørgsmål: hvilken energi (bifasisk defibrillator) vil du som udgangspunkt vælge at støde med hos en voksen? Svar: J afhængig af fabrikantens anbefaling. Ved tvivl 200J.

86 Anæstesi #3: Larynxmaske SITUATIONEN Du skal være med til en anæstesi og du skal ventilere en 66-årig mand, der skal have foretaget kontrolcystoskopi. Patienten er fastende og bedøvet og skal nu ventileres via larynxmaske. DIN OPGAVE Du skal nu anlægge larynxmasken. Fortæl højt og tydeligt undervejs, hvad du gør. Klargør dit udstyr. Anlæg larynxmasken og ventiler patienten. Vis og fortæl, hvordan du vil kontrollere, at larynxmasken ligger korrekt og fungerer korrekt. Eksaminator vil til sidst stille dig nogle spørgsmål, som du skal besvare.

87 Anæstesi #3: Larynxmaske - Checkliste 1. Kontrollerer om larynxmasken er tæt med en cuffsprøjte. 2. Kontrollerer, at ventilationspose er tilstede. 3. Tømmer cuffen for luft, smører ydersiden med olie. 4. Løfter patientens hage frem og åbner patientens mund. 5. Anvender korrekt teknik ved indførelse af larynxmasken og fører den i bund. 6. Fylder cuffen med luft. 7. Begynder at ventilere, ser på thoraxbevægelser og lytter efter evt utætheder. 8. Spørgsmål: "Hvordan vil du kontrollere at patienten ventileres korrekt? Svar: kontrollere at thorax hæver sig. Svar: Kontrol ved stetoskopi (lunger og epigastriet). Svar: Kontrol ved stigning i iltsaturationen. Svar: Kontrol ved måling af end-tidal CO2 (capnografi). 10. OVERORDNET: Sikkerhed i udførelse af proceduren.

88 Anæstesi # 4: Smerte patient SITUATIONEN Du går stuegang på en kirurgisk afdeling. Patienten har i går fået foretaget en åben elektiv hysterektomi i kombineret generel- og epidural anæstesi. Epiduralkateteret er faldet ud om natten. I alt har patienten over natten fået 20 mg morfin IV med god effekt. Patienten har nu smerter. DIN OPGAVE 1. Du skal gennemføre en smerteanamnese. 2. Du skal beskrive en smerteplan med konkrete præparater og dosis. 3. Du skal informere patienten om planen for smertebehandlingen og hvorfor god smertebehandling er vigtigt, samt muligheder for eventuelle bivirkninger.

89 Anæstesi # 4: Smerte patient - Checkliste Anamnese Præsenterer sig med navn og titel for patienten Spørger til smerternes lokalisation Spørger til smerternes intensitet i hvile og ved aktivitet, herunder om patient kan sove for smerterne og kvantiterer smerterne på en VAS-skala (1-10) Smerteplan Spørger om kendt allergi Spørger om evt gastrit eller ulcus-anamnese Spørger om tidl erfaringer med analgetika (paracetamol, NSAID, morfika) Opstiller smerteplan i lighed med: Fast ordination: Tabl paracetamol 1 g x 4, Tabl ibuprofen 400mg x 4 eller tilsvarende NSAIDpræparat, Evt tabl morfin mg x 4 Hvis patienten fortsat har smerter er dosis for lille eller intervallet for langt. Evt supplerende: iv morfin dosis bør optitreres i refrakte doser a 2,5-5 mg med 30 min mellemrum til patienten er smertefri, herefter gentages den kummulerede dosis lige når pt. begynder at få smerter. Patient information Orienterer patienten om planen og sikrer sig forståelse Forklarer at ringe smertebehandling kan medføre forsinket mobilisering af patienten, med risiko for tromboemboliske episoder. Orienterer patienten om hyppigt forekommende bivirkninger: kvalme, opkastning, hudkløe, risiko for gastrit/ulcus og evt behandling af disse.

90 Anæstesi # 5: Væskeregnskab Du skal ordinere iv-væske til 1. postoperative døgn til en nyopereret patient. Patienten indtager intet per os, men du skal IKKE ordinere ernæring. Patienten fremtræder upåfaldende, er normohydreret og har diurese. P-K+ 3,5 mmol/l og P-Na+ 150 mmol/l. På det vedlagte væskeskema er de forventede tab angivet. Du skal ordinere døgnets væskebehandling således at: - Væske indgift bliver lig tab (0-balance) - Natriumbalancen bliver 100 mmol (negativ balance) - Kaliumbalancen bliver +50 mmol (positiv balance) 2 Du skal ordinere iv-væske til en nyindlagt normohydreret patient på 70 kg med normal nyrefunktion og P-K+ 2,5 mmol/l. Målet er P-K+ 4,0 mmol/l. Til begge opgaver har du følgende iv-væsker til rådighed: Natriumklorid. En liter indeholder 154 mmol Na+ og 154 mmol Cl- Natrium-kalium-klorid. En liter indeholder 100 mmol Na+, 50 mmol K+ og 150 mmol Cl- Kaliumklorid-glukose. En liter indeholder 50 mmol K+, 50 mmol Cl- og 190 mmol glukose Glukose. En liter indeholder 290 mmol glukose

91 Anæstesi # 5: Væskeregnskab Du har følgende IV-væsker til rådighed: Natriumklorid. En liter indeholder 154 mmol Na og 154 mmol Cl Natrium-kalium-klorid. En liter indeholder 100 mmol Na, 50 mmol K og 150 mmol Cl Kaliumklorid-glukose. En liter indeholder 50 mmol K, 50 mmol Cl og 190 mmol glukose Glukose. En liter indeholder 290 mmol glukose Spørgsmål. Brug væskeskemaet ovenfor 1. Hvor meget væske skal der ordineres for at opnå 0-balance? 2. Hvor meget Na+ skal der ordineres for at få negativ Na+-balance (-100 mmol)? 3. Hvor meget K+ skal der ordineres for at få positiv K+-balance (+50 mmol)? 4. Ved hvilken sammensætning af iv-væsker opnås dette?

92 Anæstesi # 5: Væskeregnskab - Checkliste 1a 3000 ml væske ordineret til 0-balance 1b 0 mmol natrium ordineret til neg natrium-balance 1c 100 mmol kalium ordineret til pos kalium-balance 2a 100 (el. helt præcist 105) mmol kalium ordineret 2b 2000 ml K-glukose/Na-K-Klorid ordineret 2c <0,5 mmol/kg/t eller <35 mmol/t for denne patient GENEREL VURDERING Samlet vurdering af eksaminandens præstation i forhold til, hvad man kan forvente af en 3. semester kandidat studerende.

93 Agenda Statistik Spørgsmål -Medicin -Kirurgi -Anæstesi -Farma -Patologi -Radiologi Spørgsmål Total Skrive recept 8 Bivirkninger ved ramipril 4 UVI medicin info 1 Dicillin post-op 1

94 Farma #1: Skrive recept SITUATIONEN Dette er en skriftlig opgave. Du skal løse nedenstående opgave. Du er stuelæge Niels Nielsen på afdeling MK1001 på Rigshospitalet. Du skal skrive recepter til to patienter, der skal udskrives i dag. DIN OPGAVE 1. Du skal skrive en recept på behandling med Dolol Retard depotkapsler 50mg (aktivt indholdsstof er tramadol) 2 kapsler dagligt til Lisa Hansen cpr , som har cancersmerter. Hun skal have til ca. 25 dages behandling. 2. Du skal skrive en recept på behandling med Chloramphenicol øjensalve 1% til Peter Petersen, CPR , som lider af en øjeninfektion. Han skal have til 5 dages behandling., samt muligheder for eventuelle bivirkninger.

95 Farma #1: Skrive recept Recept nummer 1: 1 Anvender alm. blanket 2 Depotkapsler Dolol Retard 3 50 mg 4 No 50 (eller romertal L) 5 1 kapsel(tablet) morgen og en kapsel(tablet) aften 6... mod (svære) smerter... 7 Dato 8 Underskrift Recept nummer 2: 9 Anvender almindelig blanket 10 Øjensalve 11 Chloramphenicol 1% 12 5mL 13 Øjensalve 3-6 gange dagligt i begge øjne mod betændelse 15 i 5 dage 16 Dato 17 Underskrift

96 Farma #2: Bivirkninger ved ramipril SITUATIONEN Du sidder i hypertensionsambulatoriet. En ældre mand møder til kontrol efter at have fået ordineret ny medicin 4 uger tidligere (Ramipril). En sygeplejerske har netop målt blodtrykket, som er normalt. Patientdata: Hans Hansen, Nørrevej 2, 2000 Frederiksberg CPR: Du har fået udleveret patientens medicinliste. Du er: Læge Mads Hansen, Hypertensionambulatoriet DIN OPGAVE 1. Du skal spørge patienten om virkning og bivirkninger af det nye præparat, som han har prøvet i 4 uger 2. Hvis du mener patienten skal have en anden behandling skal du skrive en recept på denne samt orientere fyldestgørende om det nye præparat 3. Du skal IKKE fokusere på yderligere problemstillinger i forbindelse med patientens behandling 4. På bordet findes relevante kopier fra Lægemiddelkataloget

97 Farma #2: Bivirkninger ved ramipril Medicinliste 1. Eksaminanden spørger ind til virkning og bivirkninger af ramipril 2. Eksaminanden informerer om at årsagen til pt har hoste højst sandsynligt skyldes Ramipril Information om behandlingen 3. Eksaminanden seponerer Ramipril og fortæller pt at han/hun skal have et nyt præparat 4. Eksaminanden fortæller om virkning og bivirkninger af det nye præparat samt administationsformer Kommunikationen med patienten 5. Eksaminandens kommunikation med patienten 6. Skriver en recept på medicin som ikke giver hoste, men med stort set samme virkning

98 Farma #3: UVI medicin SITUATIONEN En yngre kvinde blev indlagt højfebril med akut cystitis og umiddelbart sat i intravenøs behandling med cefuroxim (bredspektret antibiotika). Patienten er nu afebril og i bedring, og kan udskrives. Dyrkningssvaret viser følsomhed for nitrofurantoin, som patienten nu skal skiftes over til i forbindelse med udskrivelsen. Behandlingen skal vare 10 dage. Patientdata: Lisa Hansen, Nørrevej 2, 2000 Frederiksberg CPR: Du er lægen på den medicinske afdeling, som skal udskrive Patienten DIN OPGAVE Du skal indhente relevant information fra patienten, inden du skriver recepten. Informér patienten om behandling og relevante bivirkninger til medicinen. Udfyld recept til patienten. Du skal IKKE fokusere på yderligere problemstillinger i forbindelse med behandlingen eller udskrivelsen.

99 Farma #3: UVI medicin 1. Sikre sig patientens identitet Kontraindikationer 2. Eksaminanden spørger til tidligere brug af præparatet samt om allergi 3. Eksaminanden spørger til nyrefunktionen 4. Eksaminanden spørger til graviditet og amning Information om behandlingen 5. Eksaminanden informerer om at tabletterne skal indtages 3 eller 4 gange fordelt over døgnet i 10 dage, at tabletterne skal indtages med et måltid Information om bivirkninger 6. Eksam. informerer om bivirkninger: Kvalme, diarre, opkastninger, nedsat appetit, hududslæt, blæresmerter Kommunikationen med patienten 7. Hvordan er eksaminandens kommunikation med patienten Recepten 8. Tabl. Nitrofurantoin 50mg no. 100 stk evt 30 stk 9. Ds. 1 tablet 4 gange dagligt i 10 dage, mod urinvejsinfektion (evt. 3 gange dagligt i 10 dage) 10.Skriver dato og underskrift samt tjekke navn og CPR på patienten

100 Farma #4: Recept: Staph Aur SITUATIONEN Du genser en ortopædkirurgisk patient (eksaminator), hvor du har podet et skinnebenssår for 3 dage siden. Nu foreligger svaret: Det er meticillinresistente staph aureus bakterier. - du skal vælge et af 3 præparater. Patientdata: Hans Hansen, Nørrevej 2, 2000 Frederiksberg CPR: Du er: Læge NN, Ortopædkirurgisk afdeling, Rigshospitalet. DIN OPGAVE Du skal indhente relevant information fra patienten samt forklare om behandlingen. Du skal skrive en recept til patienten. Du skal IKKE fokusere på yderligere problemstillinger i forbindelse med patientens udskrivelse. Du vil blive vurderet både på din kommunikation med patienten, valget af præparat samt udfærdigelsen af recepten.

101 Farma #4: Recept: Staph Aur - Checkliste 1. Kontraindikationer (penicillinallergi) 2. Valg af præparat (Dicillin) 3. Information om behandlingen (dosis, behandlingslængde, administration ift. måltider, kapslen skal sluges hel) 4. Information om bivirkninger (kvalme, diare, udslæt) 5. Kommunikationen med patienten (Information om at tage medicinen udenfor måltiderne, de skal sluges hele, hvor længe skal medicinen tages og hvor mange tbl. dagligt) 6. Receptskrivning (dato, underskrift, dosis er enten mg x 3-4 dagligt i 7-10 dage. Antal tbl skal afstemmes ift. doseringen. Ordinationen skal være mod infektion )

102 Agenda Statistik Spørgsmål -Medicin -Kirurgi -Anæstesi -Farma -Patologi -Radiologi Spørgsmål Total C. pancreas patologi 4 Colon resektat og -skopi 2 Give patologi svar 2 Patient info efter TUR-B 1 TB: patologi 1 Gastroskopi 1

103 Patologi #1: Pancreas cancer SITUATIONEN En 52 årig kvinde, tidligere opereret for malignt melanom, henvises til udredning for icterus og utilsigtet vægttab. Der udføres ultralydundersøgelse af abdomen, som viser et tumorsuspekt område i caput pancreatis. Grovnålsbiopsi fra dette område viser adenokarcinoma pancreatis. DIN OPGAVE Du skal svare på nedenstående skriftlige spørgsmål vedrørende patienten. 1. Hvilket af de to billeder, hhv. Fig. IA og Fig. IB er foreneligt med diagnosen adenokarcinoma pancreatis? 2. Nævn den hyppigste kliniske og patologiske differentialdiagnose til cancer pancreatis. Under stadie-udredningen af ovenstående patient, finder man en 3 cm. tumor i leveren. Biopsi fra denne tumor ses i Fig. II. 3. Hvad er de to væsentligste differentialdiagnoser? 4. Hvilken patologisk undersøgelse vil kunne hjælpe med at stille en endelig diagnose?

104 Patologi #1: Pancreas cancer - Checkliste 1. Figur IB 2. Kronisk pancreatitis 3. Metastase fra malignt melanom, Metastase fra adenokarcinoma pancreatis 4. Immunhistokemisk undersøgelse

105 Patologi #2: Colon resektat SITUATIONEN 67-årig mand, indlægges med vægttab og blodig afføring. Ved colonoskopi påvises proces 40 cm fra analkanalen (billede 1). DIN OPGAVE 1. Nævn 2 differentialdiagnoser til det endoskopiske billede (billede 1) sammenholdt med patientens anamnese 2. Billede 2 viser et colonresektat fra en anden patient. Hvis du til patologisk undersøgelse af dette colonresektat skulle udtage et vævssnit til vurdering af T-stadium (TNMklassifikation), ville du da tage det ved markering A, B eller C? 3. Ved den patologiske undersøgelse af dette præparat viste det sig, at tumor vokser igennem tunica muscularis, men ikke igennem serosaoverfladen. Man identificerede 14 lymfeknuder og i 1 af disse fandtes metastase. Præoperativt kunne man ikke påvise fjernmetastaser. Hvad ville TNM-klassifikationen på denne patient være? (Sæt ring om det rigtige svar) A:T1N2M0 B:T1N3M0 C:T3N1M0

106 Patologi #2: Colon resektat - Checkliste Rigtige svar: 1. Adenom, benign colontumor, godartet colontumor, karcinom, coloncancer, adenokarcinom Scoring: 2 rigtige = 2 points, 1 rigtig = 1 point. 2. B 3. C

107 Patologi #3: Give patologi svar SITUATIONEN Patienten kommer til kontrol for en kronisk hepatitis C. Sidste kontrol viste to gange forhøjet ASAT og ALAT samt normal basisk fosfatase, samt en leverbiopsi med kronisk hepatitis fibrose stadium I uden aktivitet. Der var lav virus load på kvantitativ RNA-PCR af type 3. Aktuelt har patienten haft et 7 kg. ufrivilligt vægttab over 8 måneder og ukarakteristiske smerter under højre kurvatur. Ellers ingen symptomer. Ultralyd af lever-galdeveje viser en 2 cm tumor i højre leverlap ellers ia. Der tages en 2.0 mm histologisk nålebiopsi fra tumor i leveren. Patienten er informeret om tumoren i leveren. Patienten skal nu have svar på den patologiske undersøgelse af leverbiopsien, og vil stille dig en række spørgsmål undervejs. Patientdata: Hanne Madsen, CPR: DIN OPGAVE Du skal, på baggrund af patologibesvarelsen, informere patienten om svaret samt besvare patientens spørgsmål.

108 Patologi #3: Give patologi svar

109 Patologi #3: Give patologi svar - Checkliste Det første minut: Eksaminanden præsenterer sig, og gør det klart, hvad konsultationen går ud på. (Du skal have svar på biopsien fra tumoren i din lever). Når der er gået præcis 1 min skal du stille følgende spørgsmål til eksaminanden: Er det resultatet af MIN mikroskopi du sidder med? Eksaminanden skal sikre sig, at du er den person, han har på sit prøvesvar, samt at du angiver korrekt navn og CPR nummer. Du er Hanne Madsen, CPR: Har tumoren i leveren noget med min leverbetændelse at gøre? Svar: Nej den har intet at gøre med din leverbetændelse (hepatitis). Det er spredning (metastase) fra et andet organ. Kan du se hvor tumoren i leveren kommer fra og om jeg skal igennem flere undersøgelser? Svar: Ja, det er højst sandsynlig spredning fra en kræftkunde i dit bryst. Vi bliver derfor nød til at undersøge dine bryster for kræft. Kan du se om jeg kan få medicinsk behandling for min tumor i leveren og i så fald hvad slags? Svar: Ja, du kan tilbydes medicinske behandling. Det kan både dreje sig om antihormonel terapi og anti-stof terapi (Trastuzumab (Herceptin)). Kan du se om min leverbetændelse er blevet værre eller bedre? Svar: Det er svært at sige, da din biopsi er taget i relation til en tumor, men det ser ud til at din leverbetændelse er uforandret. Til sidst skal du vurdere eksaminandens kommunikation: Eksaminanden anvender et sprog der er til at forstå.

110 Patologi #4: Pt. info efter TUR-B SITUATIONEN Patienten har for 3 år siden fået fjernet en urothelcelle tumor ved transurethral resektion (TUR-B). Aktuelt har patienten igen været indlagt til TUR-B pga. en 15 mm. polypøs tumor i blærebunden. Der er samtidig udført random-bioptering af den øvrige blæreslimhinde. Patienten skal nu have svar på den patologiske undersøgelse af det fjernede væv. Patientdata: Janne Hansen, CPR nr.: DIN OPGAVE Du skal, på baggrund af patologibesvarelsen, informere patienten om svaret samt besvare patientens spørgsmål.

Kræft. Symptomer Behandling Forløb. Jon Kroll Bjerregaard ph.d. læge Thea Otto Mattsson stud. ph.d. læge

Kræft. Symptomer Behandling Forløb. Jon Kroll Bjerregaard ph.d. læge Thea Otto Mattsson stud. ph.d. læge Kræft Symptomer Behandling Forløb Jon Kroll Bjerregaard ph.d. læge Thea Otto Mattsson stud. ph.d. læge Hvad vil vi Basis Baggrund - Basisviden Opsummering Hudkræft Praksis Kræft - Forløb Bivirkninger Symptomer

Læs mere

Undervisning i lægefaglig sprogtolkning af stud.med. Shahid Qamar Manan. Almen om Tolkning

Undervisning i lægefaglig sprogtolkning af stud.med. Shahid Qamar Manan. Almen om Tolkning Almen om Tolkning - Vær så præcis som mulig - hvis noget ikke giver mening for dig, så gør det hellere ikke for pt. pas på sort snak (oversættelse ord for ord). - Omtal ikke patienten i 3. person. Pt.

Læs mere

SPØRGESKEMA ADIPOSITAS

SPØRGESKEMA ADIPOSITAS Side 1 af 10 navnemærkat Endokrinologisk afdeling M, Enheden for Klinisk Ernæring Odense Universitetshospital Tlf. 6541 1710 SPØRGESKEMA ADIPOSITAS Du er henvist til undersøgelse, vurdering og behandling

Læs mere

Lungebetændelse/ Pneumoni

Lungebetændelse/ Pneumoni Lungebetændelse/ Pneumoni Information til patienter Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center Sengeafsnit M1/M2/M3 Hvad er lungebetændelse? Du er indlagt med en lungebetændelse/pneumoni, som er en

Læs mere

HVORNÅR ER KOMMUNIKATION RELEVANT? KIROPRAKTOR

HVORNÅR ER KOMMUNIKATION RELEVANT? KIROPRAKTOR HVORNÅR ER KOMMUNIKATION RELEVANT? LÆGE KIROPRAKTOR HVORNÅR? Kommunikation mellem kiropraktoren og den praktiserende læge er vigtig, når patienten har et parallelt forløb, som gør en tværgående indsats

Læs mere

INFORMATION OM SPINALSTENOSE I LÆNDERYGGEN

INFORMATION OM SPINALSTENOSE I LÆNDERYGGEN INFORMATION OM SPINALSTENOSE I LÆNDERYGGEN Jægersborgvej 64-66B, 2800 Lyngby Telefon: 45 933 933 Telefax: 45 935 550 www.kbhprivat.dk OM SPINALSTENOSE I LÆNDERYGGEN Degenerative forandringer i rygsøjlen

Læs mere

Overordnede diagnostiske strategier for lidelser i bevægeapparatet

Overordnede diagnostiske strategier for lidelser i bevægeapparatet Overlæge Michel Bach Hellfritzsch Radiologisk afd., Nørrebrogade Aarhus Universitetshospital Overordnede diagnostiske strategier for lidelser i bevægeapparatet 1 2 Diagnostiske strategier for muskuloskeletal

Læs mere

PICC-LINE. Patientinformation. Vejledning til skift af forbinding. Onkologisk Ambulatorium

PICC-LINE. Patientinformation. Vejledning til skift af forbinding. Onkologisk Ambulatorium Patientinformation PICC-LINE Vejledning til skift af forbinding Onkologisk Ambulatorium En PICC-line (perifert indsat central kateter) er et tyndt polyuretan-kateter der sidder i en vene i overarmen. Kateteret

Læs mere

Den Multitraumatiserede Patient. Mikael Boesen Radiologisk Klinik Rigshospitalet

Den Multitraumatiserede Patient. Mikael Boesen Radiologisk Klinik Rigshospitalet Den Multitraumatiserede Patient Mikael Boesen Radiologisk Klinik Rigshospitalet ATLS Advanced Trauma and Life Support Den Multitraumatiserede Patient Efter akut fysisk traume har : Umiddelbart livstruende

Læs mere

HJERTESVIGT. (Nedsat pumpefunktion af hjertet) VEJLEDNING TIL PATIENTER

HJERTESVIGT. (Nedsat pumpefunktion af hjertet) VEJLEDNING TIL PATIENTER HJERTESVIGT (Nedsat pumpefunktion af hjertet) VEJLEDNING TIL PATIENTER Pjecen Hjertesvigt er tilegnet patienter med nedsat pumpefunktion af hjertet. Vi håber, den kan være med til at afdramatisere sygdommen

Læs mere

Til dig, der har født ved kejsersnit

Til dig, der har født ved kejsersnit Hillerød Hospital Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Til dig, der har født ved kejsersnit Råd og vejledning fra sygeplejersken og fysioterapeuten Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Hillerød Hospital Når du

Læs mere

Alle patienter i Sygehus Lillebælts optageområde. Alle henv. skal sendes til lokationsnummer 5790002010637.

Alle patienter i Sygehus Lillebælts optageområde. Alle henv. skal sendes til lokationsnummer 5790002010637. Visitation af AKUTTE MEDICINSKE og NEUROLOGISKE patienter i Sygehus Lillebælts optageområde (START 03.03.14 KL. 08.00) CNS: Apopleksi obs., ikke trombolysekandidat Lammelse/følelsesløshed udviklet over

Læs mere

Patientinformation. Kræft i livmoderen. Operation hvor livmoderen fjernes ved et "bikinisnit" Gynækologisk Obstetrisk Afdeling D

Patientinformation. Kræft i livmoderen. Operation hvor livmoderen fjernes ved et bikinisnit Gynækologisk Obstetrisk Afdeling D Patientinformation Kræft i livmoderen Operation hvor livmoderen fjernes ved et "bikinisnit" Endometriecancer Gynækologisk Afsnit D6 Gynækologisk Obstetrisk Afdeling D Du skal have fjernet din livmoder

Læs mere

Sutur af hudsår med instrumenter

Sutur af hudsår med instrumenter Sutur af hudsår med instrumenter INDIKATION Når såret ikke er potentielt kontamineret (ikke svært forurenede sår, bidsår o.lign), skal det sutureres inden 6 timer fra skadestidspunktet. Dette kaldes primær

Læs mere

Meniskoperation Patientinformation. Hospitalsenheden Horsens Ortopædkirurgisk Afdeling

Meniskoperation Patientinformation. Hospitalsenheden Horsens Ortopædkirurgisk Afdeling Meniskoperation Patientinformation Hospitalsenheden Horsens Ortopædkirurgisk Afdeling Menisk Et knæled indeholder 2 menisker - en indre og ydre menisk Ydre Indre Menisken er kileformet med sin tykkeste

Læs mere

Medicinske mave-tarmsygdomme. Lukasz Damian Kamionka Modul 7, efteråret 2011

Medicinske mave-tarmsygdomme. Lukasz Damian Kamionka Modul 7, efteråret 2011 Medicinske mave-tarmsygdomme Lukasz Damian Kamionka Modul 7, efteråret 2011 1 Ulcussygdom Hvad skal vi snakke om? Kronisk inflammatoriske tarmsygdomme 2 3 Anatomi 4 Fysiologi Synkesmerter/-stop Ræben Hoste

Læs mere

Patientinformation. Pacemakeroperation. Velkommen til Vejle Sygehus. Hjertemedicinsk Afdeling

Patientinformation. Pacemakeroperation. Velkommen til Vejle Sygehus. Hjertemedicinsk Afdeling Patientinformation Pacemakeroperation Velkommen til Vejle Sygehus Hjertemedicinsk Afdeling 1 2 Information om pacemakeroperation Hvorfor pacemaker? Pacemakerbehandling anvendes ved: langsom puls som følge

Læs mere

PROHIP Kompetenceudviklingsprogram: Skema 1 Screening af sygepleje/vård aktiviteter til patienter med ny hoftealloplastik inden udskrivning.

PROHIP Kompetenceudviklingsprogram: Skema 1 Screening af sygepleje/vård aktiviteter til patienter med ny hoftealloplastik inden udskrivning. PROHIP Kompetenceudviklingsprogram: Skema 1 Screening af sygepleje/vård aktiviteter til patienter med ny hoftealloplastik inden udskrivning. April maj juni (juli) 2012 1 Vejledning til Screening: 1. Alle

Læs mere

Smerter under graviditet 30-10-2009 LH 1

Smerter under graviditet 30-10-2009 LH 1 Smerter under graviditet 30-10-2009 LH 1 Smerter under graviditet Graviditetsrelateret Ikke graviditetsrelateret 30-10-2009 LH 2 Case 1 29-årig grav.1 Menostasi 9 uger + 6 dage Pletblødning Tiltagende

Læs mere

Lever-og pankreassygdomme. Lukasz Damian Kamionka Modul 6, foråret 2011

Lever-og pankreassygdomme. Lukasz Damian Kamionka Modul 6, foråret 2011 Lever-og pankreassygdomme Lukasz Damian Kamionka Modul 6, foråret 2011 1 Disposition Lever fysiologi Hepatitis Cirrose Pankreas fysiologi Pankreatit 2 3 Leverfysiologi Vores største organ/kirtel Funktion

Læs mere

Brud på anklen. -operativ behandling. Regionshospitalet Silkeborg. Center for Planlagt Kirurgi

Brud på anklen. -operativ behandling. Regionshospitalet Silkeborg. Center for Planlagt Kirurgi Brud på anklen -operativ behandling Regionshospitalet Silkeborg Center for Planlagt Kirurgi Generel vejledning Det er blevet konstateret, at du har et brud i dit ankelled, som kræver operation. Formålet

Læs mere

Overrivning af achillessenen. -operativ behandling. Regionshospitalet Silkeborg. Center for Planlagt Kirurgi Kirurgisk Terapiafsnit

Overrivning af achillessenen. -operativ behandling. Regionshospitalet Silkeborg. Center for Planlagt Kirurgi Kirurgisk Terapiafsnit Overrivning af achillessenen -operativ behandling Regionshospitalet Silkeborg Center for Planlagt Kirurgi Kirurgisk Terapiafsnit Generel vejledning Overrivning af achillessenen Lægmuskulaturen samles

Læs mere

3. udgave. 1. oplag. 2010. Foto: Linda Hansen. Produktion: Datagraf. Bestillingsnr. 225

3. udgave. 1. oplag. 2010. Foto: Linda Hansen. Produktion: Datagraf. Bestillingsnr. 225 3. udgave. 1. oplag. 2010. Foto: Linda Hansen. Produktion: Datagraf. Bestillingsnr. 225 ENDOKARDIT Betændelse i hjertet SYMPTOMER PÅ ENDOKARDIT Symptomerne på endokardit kan variere fra person til person.

Læs mere

Tværfaglig dag for studerende

Tværfaglig dag for studerende Tværfaglig dag for studerende Sygeplejerske Lynda Kl. diætist Anne Marie Udd. Konsulent Heidi Radiograf Vibeke Fysioterapeut Lena Jordemoder Lotte Bioanalytiker Carin De studerende.. Mål: At de studerende

Læs mere

INFORMATION OM HOFTEATROSKOPISK OPERATION

INFORMATION OM HOFTEATROSKOPISK OPERATION INFORMATION OM HOFTEATROSKOPISK OPERATION Jægersborgvej 64-66B, 2800 Lyngby Telefon: 45 933 933 Telefax: 45 935 550 www.kbhprivat.dk Du får udleveret denne pjece, fordi vi gerne vil give dig en grundig

Læs mere

Anamnese 1-5 år sammenfatning fra vidensdelingsdag 2014

Anamnese 1-5 år sammenfatning fra vidensdelingsdag 2014 Anamnese 15 år sammenfatning fra vidensdelingsdag 2014 Hvilke symptomer: Årsag hvilke symptomer Debut og varighed Forværrende faktorer Forbedrende faktorer Tidligere lignende Traumer Døgnvariation Har

Læs mere

Fjernelse af galdeblæren ved galdesten

Fjernelse af galdeblæren ved galdesten Hillerød Hospital Kirurgisk Afdeling Fjernelse af galdeblæren ved galdesten Patientinformation September 2012 Forfatter: Overlæge Lisbeth Dammegaard, Kirurgisk Afdeling IntraNord Hillerød Hospital Kirurgisk

Læs mere

Kræft i livmoderhalsen

Kræft i livmoderhalsen Patientinformation Kræft i livmoderhalsen Om operationen hvor livmoderen fjernes gennem et snit i maveskindet Cervixcancer Gynækologisk Afsnit D6 Gynækologisk Obstetrisk Afdeling D Du skal have fjernet

Læs mere

Spørg din læge eller specialisten på hospitalet, hvis du er bekymret over disse undersøgelser eller ønsker mere information.

Spørg din læge eller specialisten på hospitalet, hvis du er bekymret over disse undersøgelser eller ønsker mere information. Diagnose af prostatakræft Hvordan diagnosticeres prostatakræft? Der findes ikke nogen enkelt test til diagnosticering af prostatakræft, men der er nogle få undersøgelser, som din praktiserende læge kan

Læs mere

OPERATION FOR DISKUSPROLAPS I LÆNDERYGGEN

OPERATION FOR DISKUSPROLAPS I LÆNDERYGGEN OPERATION FOR DISKUSPROLAPS I LÆNDERYGGEN Jægersborgvej 64-66B, 2800 Lyngby Telefon: 45 933 933 Telefax: 45 935 550 www.kbhprivat.dk OM DISKUSPROLAPS I LÆNDERYGGEN Diskus er betegnelsen for den elastiske

Læs mere

Mit liv efter HPV Vaccinen.

Mit liv efter HPV Vaccinen. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2012-13 SUU Alm.del Bilag 474 Offentligt Lone Busk Pedersen Mit liv efter HPV Vaccinen. 1. Jeg er en kvinde på 32 år, jeg bor i Randers samme med min Familie. Jeg er

Læs mere

Førstehjælp til søs. Ømhed direkte og indirekte, løshed, hævelse og blåmisfarvning

Førstehjælp til søs. Ømhed direkte og indirekte, løshed, hævelse og blåmisfarvning Indholdsfortegnelse Formål...1 Førstehjælpskassen...1 Skadebehandling...1 Sårbehandling...2 Brandsår...3 Ætsninger...3 Solskoldning...3 Søsyge...4 Hjernerystelse...4 Afkøling...4 Genoplivning ved hjertestop...4

Læs mere

Diagnostik af pneumonier - og hvad med den kolde

Diagnostik af pneumonier - og hvad med den kolde Diagnostik af pneumonier og hvad med den kolde Klinisk Mikrobiologisk Afdeling Odense Universitetshospital Pneumoni Diagnosen: HOSPITAL: Stilles på klinik og bekræftes af røntgenundersøgelse af thorax

Læs mere

Jumpers Knee (Springer knæ)

Jumpers Knee (Springer knæ) Jumpers Knee (Springer knæ) 2 Indholdsfortegnelse 1. Hvad er springer knæ?... 4 2. Medicin... 5 3. Behandlingsdagen... 6 3.1 Forberedelse til behandlingen... 6 3.2 Selve operationen... 6 4. Udskrivelse...

Læs mere

Patientvejledning. Fjernelse af kolesteatom. Mastoidectomi Benæder

Patientvejledning. Fjernelse af kolesteatom. Mastoidectomi Benæder Patientvejledning Fjernelse af kolesteatom Mastoidectomi Benæder Hvad er kolesteatom / benæder? I forbindelse med kronisk mellemørebetændelse bliver trommehinden tynd og uelastisk, og hvis en svækket trommehinde

Læs mere

Tips og tricks i thoraxradiologi. Anna Kalhauge Rigshospitalet

Tips og tricks i thoraxradiologi. Anna Kalhauge Rigshospitalet Tips og tricks i thoraxradiologi Anna Kalhauge Rigshospitalet Hvordan fremkommer et thorax-billede Røntgenstrålerne passerer forskellige væv, strålerne svækkes i forskellig grad og billedet udgøres af

Læs mere

Substitutionsbehandling med Immunglobulin Hotel Kong Arthur 14/11-12

Substitutionsbehandling med Immunglobulin Hotel Kong Arthur 14/11-12 Substitutionsbehandling med Immunglobulin Hotel Kong Arthur 14/11-12 Helle Vibeke Jensen Sygeplejerske, infektionsmedicinsk afdeling Q Århus universitetshospital, skejby Disposition Præsentation. Generelt

Læs mere

Gruppe A Diabetesmidler

Gruppe A Diabetesmidler Vibeke Rønnebech Skift farvedesign Gå til Design i Topmenuen Vælg dit farvedesign fra de seks SOPU-designs Vil du have flere farver, højreklik på farvedesignet og vælg Applicér på valgte slides Gruppe

Læs mere

Utilsigtede hændelser hos patienter med sepsis

Utilsigtede hændelser hos patienter med sepsis Utilsigtede hændelser hos patienter med sepsis I 2008 og første halvdel af 2009 er der vedrørende patienter med sepsis (blodforgiftning) rapporteret nogle alvorlige utilsigtede hændelser (faktuel SAC-score

Læs mere

Operation med pandeløft. - information til patienter

Operation med pandeløft. - information til patienter Operation med pandeløft - information til patienter Pandeløft Ved et pandeløft løftes panden ved et kirurgisk indgreb. Afhængig af ønsket resultat kan operationen udføres på forskellige måder. Ønskes

Læs mere

Kikkertundersøgelse af knæ (artroskopi)

Kikkertundersøgelse af knæ (artroskopi) Kikkertundersøgelse af knæ (artroskopi) 2 Indholdsfortegnelse 1. Kikkertundersøgelse af knæ...4 2. Medicin...6 3. Undersøgelsesdagen...7 3.1 Forberedelse...7 3.2 Kikkertundersøgelsen/operationen...7 4.

Læs mere

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om syning af løftesenen (rotatorcuff-ruptur)

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om syning af løftesenen (rotatorcuff-ruptur) Viborg Privathospital - Patientinformation Alt hvad du bør vide om syning af løftesenen (rotatorcuff-ruptur) Velkommen til Viborg Privathospital Denne vejledning er tænkt som en kort information om sygdommen,

Læs mere

Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Somatik Faxe Kommune

Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Somatik Faxe Kommune Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Somatik Kommune Med udgangspunkt i nøgletalsrapporten for aktivitetsbestemt medfinansiering til Social- og Sundhedsudvalget i juni måned er nedenstående

Læs mere

Patientvejledning. Leddegigt. I hånd- og fingerled

Patientvejledning. Leddegigt. I hånd- og fingerled Patientvejledning Leddegigt I hånd- og fingerled Leddegigt er en alvorlig sygdom, der påvirker mange led, ikke mindst i hånden og fingrene. Ofte angribes mange af kroppens led af en betændelses lignende

Læs mere

Behandling med Enbrel

Behandling med Enbrel Gentofte Hospital Medicinsk Afdeling C Niels Andersens Vej 65 2900 Hellerup Patientinformation Behandling med Enbrel Hvad er Enbrel? Enbrel indeholder stoffet Etanercept og er et af de såkaldte biologiske

Læs mere

Værd at vide om Bedøvelse ved operation. Patientinformation. Anæstesi / Operation Afdeling Z

Værd at vide om Bedøvelse ved operation. Patientinformation. Anæstesi / Operation Afdeling Z Værd at vide om Bedøvelse ved operation Patientinformation Anæstesi / Operation Afdeling Z Før bedøvelsen Før du skal opereres, skal du tale med en anæstesilæge om den forestående bedøvelse. Ved denne

Læs mere

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om slidgigt mellem kraveben og skulderblad

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om slidgigt mellem kraveben og skulderblad Viborg Privathospital - Patientinformation Alt hvad du bør vide om slidgigt mellem kraveben og skulderblad Velkommen til Viborg Privathospital Denne vejledning er tænkt som en kort information om sygdommen,

Læs mere

Information om planlagt kejsersnit Indsæt titel - Verdana 26

Information om planlagt kejsersnit Indsæt titel - Verdana 26 Information om planlagt kejsersnit Indsæt titel - Verdana 26 Dato for kejsersnit: Side 16 Juni 2015 Hospitalsenheden Vest Svangre-barsel og studieafsnittet, Herning Indhold Planlagt kejsersnit 3 Hvis fødslen

Læs mere

ACL rekonstruktion. Patientinformation. Forreste korsbåndsskade

ACL rekonstruktion. Patientinformation. Forreste korsbåndsskade ACL rekonstruktion Patientinformation Forreste korsbåndsskade En forreste korsbåndsskade er en meget almindelig idrætsskade. Årligt diagnosticeres ca. 4.500 nye korsbåndsskader i Danmark, hvoraf ca. 3.000

Læs mere

Operation for ufrivillig vandladning

Operation for ufrivillig vandladning Hillerød Hospital Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Operation for ufrivillig vandladning Anlæggelse af proleneslynge T.V.T. (Tensionsfri vaginaltape) Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Hillerød Hospital Operation

Læs mere

Fald. Faldklinikken, Geriatrisk afdeling, Århus sygehus. Oprindeligt et 3 års projekt mellem Region Midt og Århus Kommune

Fald. Faldklinikken, Geriatrisk afdeling, Århus sygehus. Oprindeligt et 3 års projekt mellem Region Midt og Århus Kommune Fald Faldklinikken, Geriatrisk afdeling, Århus sygehus Oprindeligt et 3 års projekt mellem Region Midt og Århus Kommune Der foretages en tværfaglig udredning og efterfølgende træning ved fysioterapeuter

Læs mere

Fælles information lægevagten ny akutaftale 4. september 2012

Fælles information lægevagten ny akutaftale 4. september 2012 Fælles information lægevagten ny akutaftale 4. september 2012 Akutaftalens 2. del med enstrenget visitation og udvidet samarbejde i akutafdelinger implementeres nu. I denne information finder du generel

Læs mere

varskrivelse 131 praktiserende læg Gode råd hvis nogen i familien har en luftvejsinfektion Patientinformation

varskrivelse 131 praktiserende læg Gode råd hvis nogen i familien har en luftvejsinfektion Patientinformation Patientinformation Gode råd hvis nogen i familien har en luftvejsinfektion varskrivelse 131 praktiserende læg Et europæisk projekt for praktiserende læger LUFTVEJSINFEKTIONER I ALMEN PRAKS Virus eller

Læs mere

Operation ved hjælp af robot

Operation ved hjælp af robot Patientinformation Operation ved hjælp af robot Robotassisteret kikkertoperation for kræft i livmoderen Laparoskopi corpuscancer Gynækologisk Afsnit D6 Gynækologisk Obstetrisk Afdeling D I denne folder

Læs mere

Smerter hos gravide. Anders Thomsen. Niels Uldbjerg. 4 hyppige årsager. 4 alvorlige årsager. Plukkeveer Bækkenløsning Fibromnekrose

Smerter hos gravide. Anders Thomsen. Niels Uldbjerg. 4 hyppige årsager. 4 alvorlige årsager. Plukkeveer Bækkenløsning Fibromnekrose Smerter hos gravide Niels Uldbjerg Typisk > uge 22 +0 Smerter (Blødning) Hypertoni, irritabel Typisk uge 15 25 Distinkt øm plukkeveer 24 10 2014 Smerter hos gravide 4 Lokalisation Peritoneal reaktion When

Læs mere

Bedøvelse Fuld bedøvelse er nødvendigt for at kunne gennemføre indgrebet uden smerte og ubehag.

Bedøvelse Fuld bedøvelse er nødvendigt for at kunne gennemføre indgrebet uden smerte og ubehag. Kikkertoperation af underlivet gennem maveskindet (laparoskopi) Ved hjælp af en kikkertoperation kan man foretage forskellige indgreb, for eksempel åbning af æggeleder og fjernelse af æggeleder og æggestokke,

Læs mere

Kimberly-Clark Mic-Key udskiftningssonde

Kimberly-Clark Mic-Key udskiftningssonde Kimberly-Clark Mic-Key udskiftningssonde Trouble shooter Indholdsfortegnelse Spørgsmål vedr. brug og pleje Side Mic-Key sonden 1. Det er svært at få Mic-Key knappen sat i igen, hvorfor?... 2 2. Skal Mic-Key

Læs mere

FØRSTEHJÆLP TIL HESTEN

FØRSTEHJÆLP TIL HESTEN FØRSTEHJÆLP TIL HESTEN Birkerød Rideforening Mandag den 14. januar 2008 Hans-Christian Matthiesen KOLIK Hvad er kolik? Årsager til kolik Typer af kolik Symptomer Hvad gør man, når hesten har kolik? Behandling

Læs mere

Ansigtsløft. - information til patienter

Ansigtsløft. - information til patienter Ansigtsløft - information til patienter Ansigtsløft Ved et ansigtsløft opstrammes løs hud på siden af munden, langs kæben og under hagen. Samtidig opstrammes underliggende bindevæv og overflødigt fedt

Læs mere

Vejledning til kvinder der ønsker at donere æg

Vejledning til kvinder der ønsker at donere æg Telefonnummer direkte: 35 45 83 24 (Elisabeth Larsen) E-mail: elisabeth.clare.larsen@rh.regionh.dk Vejledning til kvinder der ønsker at donere æg Baggrund: Rigshospitalets Fertilitetsklinik tilbyder ægdonation

Læs mere

Pakkeforløb for på hjertesygdomme. hjerteområdet. Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om. hjerteklapsygdom

Pakkeforløb for på hjertesygdomme. hjerteområdet. Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om. hjerteklapsygdom Pakkeforløb for på hjertesygdomme hjerteområdet Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om hjerteklapsygdom Pakkeforløb - I denne pjece findes en generel og kort beskrivelse af, hvad et pakkeforløb

Læs mere

Principper for sårbehandling og sårtyper

Principper for sårbehandling og sårtyper Principper for sårbehandling og sårtyper Mia Lund Produktspecialist/sygeplejerske Mölnlycke Health Care Wound Care Division Principper for sårbehandling Find årsagen til såret diagnose Primær behandling

Læs mere

Fjernelse af et stykke af endetarmen og med anlæggelse af midlertidig ileostomi

Fjernelse af et stykke af endetarmen og med anlæggelse af midlertidig ileostomi Patientinformation Fjernelse af et stykke af endetarmen og med anlæggelse af midlertidig ileostomi - Rectum resektion med loop-ileostomi Velkommen til Vejle Sygehus Organkirurgisk Afdeling Rev. apr. 2008

Læs mere

Slidgigt Værd at vide om slidgigt

Slidgigt Værd at vide om slidgigt Patientinformation Slidgigt Værd at vide om slidgigt Ortopædkirurgisk Ambulatorium Forord Vi får alle slidgigt. Slidgigt er den hyppigste ledsygdom. Symptomer på slidgigt er smerter, hævede og/eller stive

Læs mere

1. Hvad er åreknuder?... 4 2. Medicin... 4 3. Behandlingsdagen... 5 4. Udskrivelse... 7

1. Hvad er åreknuder?... 4 2. Medicin... 4 3. Behandlingsdagen... 5 4. Udskrivelse... 7 Åreknuder 2 Indholdsfortegnelse 1. Hvad er åreknuder?... 4 2. Medicin... 4 3. Behandlingsdagen... 5 3.1 Forberedelse til behandlingen... 5 3.2 Faste... 6 3.3 Selve operationen... 6 3.4 Efter operationen...

Læs mere

Undersøgelse af skulderen og palpation af regio axillaris

Undersøgelse af skulderen og palpation af regio axillaris Undersøgelse af skulderen og palpation af regio axillaris Ved undersøgelse af skulderen og palpation af axillen er der to grundlæggende overskrifter. Sammenligning af begge sider og du skal kunne se hvad

Læs mere

Analyser i Blodbanken

Analyser i Blodbanken Analyser i Blodbanken Version 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Blod Info 2 Allohæmagglutininer 2 Antistofscreentest 2 Antistoftitrering 2 BAS-test 3 BF-test (forligelighedsprøve) 3 Blodtypebestemmelse 4 DAT (Direkte-Antihumanglobulin-Test)

Læs mere

BLODTRANSFUSION til beboere på Hospice Søndergård

BLODTRANSFUSION til beboere på Hospice Søndergård Udarbejdet af:vst dato: Marts 2011 dato: Revideret af:vst dato: Febr. 2014 Godkendt af:lan,san dato: Febr. 2014 dato:okt.2012 Revideres igen: om max 2 år BLODTRANSFUSION til beboere på Hospice Søndergård

Læs mere

Information og optræning efter pladsgørende operation i skulderen

Information og optræning efter pladsgørende operation i skulderen Information og optræning efter pladsgørende operation i skulderen (Dekompression og AC-resection) Regionshospitalet Randers Fysioterapien Du har i dag fået lavet en kikkertoperation pga. smerter i skulderen.

Læs mere

kikkertundersøgelse af tyktarmen

kikkertundersøgelse af tyktarmen Patientinformation om kikkertundersøgelse af tyktarmen (koloskopi) Regionshospitalet Randers Kirurgisk afdeling Hvad er en koloskopi? Koloskopi er en kikkertundersøgelse af tyktarmen. Ved undersøgelsen

Læs mere

FRA L E V E RFORE NINGE N

FRA L E V E RFORE NINGE N OPLYSNING OM LEVERCIRROSE FRA L E V E RFORE NINGE N Leverforeningen Landsforeningen for levertransplanterede og andre med sjældne leversygdomme. Leverforeningen er en patientforening, der blev startet

Læs mere

Du kan tage Panodil mod svage smerter, f.eks. hovedpine, menstruationssmerter, tandpine, muskelog ledsmerter samt for at nedsætte feber.

Du kan tage Panodil mod svage smerter, f.eks. hovedpine, menstruationssmerter, tandpine, muskelog ledsmerter samt for at nedsætte feber. Indlægsseddel: Information til brugeren Panodil 500 mg filmovertrukne tabletter paracetamol Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer. Du kan få Panodil uden recept. For at

Læs mere

Patient information vedr. forreste korsbåndsskader

Patient information vedr. forreste korsbåndsskader Sportsmedicin Region Midt Patient information vedr. forreste korsbåndsskader En forreste korsbåndsskade er en meget almindelig idrætsskade. Årligt diagnosticeres ca. 4.500 nye korsbåndsskader i Danmark,

Læs mere

Behandling af brystkræft

Behandling af brystkræft information DBCG 2010-neo-b Behandling af brystkræft Behandling af brystkræft omfatter i de fleste tilfælde en kombination af lokalbehandling (operation og eventuel strålebehandling) samt medicinsk behandling.

Læs mere

Antibiotika? kun når det er nødvendigt!

Antibiotika? kun når det er nødvendigt! Antibiotika? kun når det er nødvendigt! Brug af antibiotika kan føre til, at bakterierne bliver modstandsdygtige over for antibiotika. Det kan dermed blive sværere at få bugt med en ny infektion. Antibiotika

Læs mere

Børn der skal hjerteopereres

Børn der skal hjerteopereres Foto og layout: Informationsafdelingen, Århus Universitetshospital, Skejby Børn der skal hjerteopereres Forældreinformation Århus Universitetshospital Skejby Center for Medfødte Hjertesygdomme cmh.skejby.dk

Læs mere

Projektbeskrivelse, KIH-projekt. Gravide med komplikationer.

Projektbeskrivelse, KIH-projekt. Gravide med komplikationer. Projektbeskrivelse, KIH-projekt. Gravide med komplikationer. Projektet inkluderer gravide med en, eller flere af følgende graviditetskomplikationer: Gravide med aktuelle- eller øget risiko for hypertensive

Læs mere

Socialsygeplejerske på Bispebjerg Hospital Den årlige patientstøttedag 2014

Socialsygeplejerske på Bispebjerg Hospital Den årlige patientstøttedag 2014 Socialsygeplejerske på Bispebjerg Hospital Den årlige patientstøttedag 2014 Disposition: Socialsygeplejersken historie Formål Arbejdsform Netværk Case 1 Case 2 Case 3 Socialsygeplejerskens historie Region

Læs mere

ØDEM (væskeophobning) ved PWS

ØDEM (væskeophobning) ved PWS ØDEM (væskeophobning) ved PWS Af Linda M Gourash, Pittsburg, USA, børnelæge, medlem af PWS-USA kliniske fagråd Oversat af Susanne Blichfeldt, børnelæge, fagrådet i Landsforeningen for PWS i DK Væskeophobning

Læs mere

Funktionsattest ASK 230 Nakke/hals

Funktionsattest ASK 230 Nakke/hals Funktionsattest ASK 230 Nakke/hals afgivet i henhold til Lov om arbejdsskadesikring 35 og 37 Udfyldes af rekvirenten Navn på tilskadekomne:........ Cpr.nr.:.. -. Adresse:.. Postnr.: By:.. Stilling eller

Læs mere

Patientvejledning. Fillers. Ikke-permanente (Hyaluronsyre ) mod rynker Cosmetic

Patientvejledning. Fillers. Ikke-permanente (Hyaluronsyre ) mod rynker Cosmetic Patientvejledning Fillers Ikke-permanente (Hyaluronsyre ) mod rynker Cosmetic Fillers kan give din hud ny volumen og spændstighed. Ung hud er jævn og elastisk. Den inde holder bl.a. meget hyaluronsyre,

Læs mere

07-09-2015. What to look for!!!!!! Elementerne i billeddiagnostik. 90% af manglende og fejldiagnoser. Klinisk og radiologisk diagnostik

07-09-2015. What to look for!!!!!! Elementerne i billeddiagnostik. 90% af manglende og fejldiagnoser. Klinisk og radiologisk diagnostik 90% af manglende og fejldiagnoser Klinisk og radiologisk diagnostik Diagnose Alder, køn Anamnese Henvisning Anatomisk lokalisation Anamnese Klinisk undersøgelse Klinisk undersøgelse Konklusion?? What to

Læs mere

Såfremt der skal foretages flere korrektioner, vil rækkefølgen besluttes her.

Såfremt der skal foretages flere korrektioner, vil rækkefølgen besluttes her. Fjernelse af overskydende hud, efter massivt vægttab Forberedelse forundersøgelse Med denne patientinformation vil vi informere dig om forløbet i forbindelse med fjernelse af hudoverskud. Det er meget

Læs mere

Udskrivelse efter kar-operation

Udskrivelse efter kar-operation Til patienter og pårørende Udskrivelse efter kar-operation Vælg billede Vælg farve Karkirurgisk afdeling 2 På Karkirurgisk Afdeling er du nylig blevet opereret for: Hvad sker der efter operationen? Fra

Læs mere

DISKUSPROLAPS Hos os kan vi hjælpe dig lige fra undersøgelse, behandling og til genoptræning...

DISKUSPROLAPS Hos os kan vi hjælpe dig lige fra undersøgelse, behandling og til genoptræning... DISKUSPROLAPS Hos os kan vi hjælpe dig lige fra undersøgelse, behandling og til genoptræning... Maj - 3 ½ måned senere Januar Januar Maj - 3 ½ måned senere Operation kan ofte undgås, hvis en diskusprolaps

Læs mere

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om stivgørende operation i ryg (deseoperation)

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om stivgørende operation i ryg (deseoperation) Viborg Privathospital - Patientinformation Alt hvad du bør vide om stivgørende operation i ryg (deseoperation) Velkommen til Viborg Privathospital Denne vejledning er tænkt som en kort information om sygdommen,

Læs mere

Information om strålebehandling efter operation for brystkræft

Information om strålebehandling efter operation for brystkræft Information om strålebehandling efter operation for brystkræft Denne information er et supplement til vores mundtlige information om behandlingen. I pjecen har vi samlet de vigtigste informationer om strålebehandling

Læs mere

HÅNDEN. Tenosynovitis af 1 kulisse (de Quervain s tendinit)

HÅNDEN. Tenosynovitis af 1 kulisse (de Quervain s tendinit) HÅNDEN Tenosynovitis af 1 kulisse (de Quervain s tendinit) Tenosynovit lokaliseret til 1. dorsale kulisse som indeholder abductor pollicis longus og extensor pollicis brevis senerne. Lidelsen er hyppigst

Læs mere

Knogleskørhed og prostatakræft

Knogleskørhed og prostatakræft Mads Hvid Poulsen, Læge, Ph.d. Knogleskørhed og prostatakræft Urinvejskirurgisk forskningsenhed, Urologisk Afdeling, Odense Universitets Hospital Folderen er udarbejdet på baggrund af eksisterende litteratur

Læs mere

Kommunikation kiropraktor-læge. Baggrund Aftaler Praktik Eksempler

Kommunikation kiropraktor-læge. Baggrund Aftaler Praktik Eksempler Baggrund Aftaler Praktik Eksempler Fordele - Praktiske fordele i patientforløb Kvalitet Service Faglig profilering Økonomi For at styrke kvaliteten i patientbehandlingen er RLTN og DKF enige om at

Læs mere

Tolkning af EKG: En diagnostisk samt eksamensfokuseret tilgang til EKG.

Tolkning af EKG: En diagnostisk samt eksamensfokuseret tilgang til EKG. Tolkning af EKG: En diagnostisk samt eksamensfokuseret tilgang til EKG. Udarbejdet af Stud.Med Mohamed Ebrahim Københavns Universitet Juli 2014 Forord: Da jeg læste kardiologi på 8 semester, erfarede jeg

Læs mere

Utilsigtede hændelser i sektorovergange

Utilsigtede hændelser i sektorovergange Utilsigtede hændelser i sektorovergange Eksempler, april 2010 Eksemplerne er baseret på virkelige hændelser, der her fremlægges som resumeer og i redigeret form. Uagtet, at der er tale om borgere, beboere,

Læs mere

UDREDNING AF LUNGECANCER Pia Holland Gjørup Afdelingslæge. Den 2. og 3. juni 2014

UDREDNING AF LUNGECANCER Pia Holland Gjørup Afdelingslæge. Den 2. og 3. juni 2014 UDREDNING AF LUNGECANCER Pia Holland Gjørup Afdelingslæge Den 2. og 3. juni 2014 Lungekræft > 80% skyldes rygning Rammer typisk i mellem 50 og 70 års-alderen 3900 ny tilfælde årligt 1800 kvinder 2100 mænd

Læs mere

Patientvejledning. Slidgigt i fingrene. Stivgørende operation eller ledprotese

Patientvejledning. Slidgigt i fingrene. Stivgørende operation eller ledprotese Patientvejledning Slidgigt i fingrene Stivgørende operation eller ledprotese Slidgigt i fingrene er meget almindeligt. Oftest er det tommelens rodled, der påvirkes, men også fingrenes yderled og mellemled

Læs mere

Rapport Internt survey Hospitalsenheden Vest Januar 2014

Rapport Internt survey Hospitalsenheden Vest Januar 2014 Hospitalsenheden Vest Holstebro Staben Kvalitet og Udvikling Lægårdvej 12 DK-7500 Holstebro Tel. +45 7843 8700 kvalitetogudvikling@vest.rm.dk www.vest.rm.dk Rapport Internt survey Hospitalsenheden Vest

Læs mere

Viral hepatitis. Hepatitis C

Viral hepatitis. Hepatitis C Hepatitis og hiv 1 Hepatitis og hiv Denne folder giver en introduktion til hepatitis (leverbetændelse) forårsaget af hepatitis A, B og C virus samt hiv infektion. Informationsmaterialet er primært rettet

Læs mere

Socialsygeplejerskens. hverdag 15-11-2010 1

Socialsygeplejerskens. hverdag 15-11-2010 1 Socialsygeplejerskens hverdag 15-11-2010 1 Praktiske oplysninger 4 projektstillinger i 22 måneder Bispebjerg og Hvidovre Hospital PC Glostrup og Hillerød Ansat i KABS 15-11-2010 2 Projekt Socialsygepleje

Læs mere

Embolisering af uterus fibromer Patientinformation

Embolisering af uterus fibromer Patientinformation Embolisering af uterus fibromer Patientinformation Interventionel Radiologi: Dit alternativ til åben kirurgi www.dfir.dk Dansk Forening for Interventionel Radiologi www.cirse.org Cardiovascular and Interventional

Læs mere

CT-undersøgelse Patienten er en 77 årig kvinde, som kommer til kontrol i forbindelse med palliativ behandling for småcellet lungecancer.

CT-undersøgelse Patienten er en 77 årig kvinde, som kommer til kontrol i forbindelse med palliativ behandling for småcellet lungecancer. Cases Patientologi Følgende cases er udarbejdet af lektor Lissi Askholm Larsen. De er hver især baseret på observationer i to forskellige radiologiske afdelinger i Region Syddanmark som et led i empiriindsamling

Læs mere

Aarhus Universitetshospital. Information vedrørende rekonstruktion af indvendige sideledbånd. Forundersøgelse

Aarhus Universitetshospital. Information vedrørende rekonstruktion af indvendige sideledbånd. Forundersøgelse Ved forvridning af knæleddet ses hyppigst beskadigelse af indvendige sideledbånd. Beskadigelsen kan være ledsaget af meniskskade eller læsion af øvrige ledbånd eller korsbånd. Skaden vil dog ofte være

Læs mere