Gældsrapportering juni Aabenraa Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gældsrapportering juni 2015. Aabenraa Kommune"

Transkript

1 Gældsrapportering juni 2015 Aabenraa Kommune Aabenraa, den 7. juli 2015

2 [2] Indledning Gældsrapporteringen omhandler Aabenraa Kommunes lån (undtaget lån til ældreboliger) samt finansielle forretninger til renteafdækning af lånene. Låneporteføljen er oplyst af kommunens administration. I vurderingen af gældsporteføljen tager vi også udgangspunkt i Lånebekendtgørelsens bestemmelser om sluteksponering i enten DKK eller EUR samt forbud om anvendelse af finansielle forretninger med optionselementer. Aabenraa Kommunes Finanspolitik, godkendt i Økonomiudvalget den 18. november 2014 med beslutning om kommunens fordeling mellem fast og variabel rente samt beslutning om fordeling mellem DKK og EUR. Lånene optages typiske med variabel rente og herefter hvis ønsket renteafdækket med en finansiel forretning hos en finansiel samarbejdspartner. En fremgangsmåde Sydbank bifalder. Analysedatoen er den 30. juni Lån med fast rente i mere end 12 måneder indregnes i denne rapportering som fastforrentede lån. Sammenfatning Det er Sydbanks opfattelse, at den bestående gældsportefølje er i overensstemmelse med kommunens finanspolitik, sammenfattet i risikomodellen finanspolitikkens punkt 3,10 kommunen overholder reglerne i Lånebekendtgørelsens bestemmelser om sluteksponering i enten DKK eller EUR samt forbud om anvendelse af finansielle forretninger med optionselementer. kommunen naturligt har nedbragt den variable andel af gælden i forhold de nuværende markedsforhold ved optagelse af nyt lån med meget lav fast rente. kommunen bør fortsætte overvejelserne om at øge fastrenteandelen. Selvom renten henover maj er steget, må det nuværende renteniveau stadig betegnes som værende lavt og jfr. finanspolitikken ligger andelen af variabel gæld stadig i den øverste halvdel af det tilladte udsvingsbånd. Status Der er fra sidste rapportering optaget følgende 2 lån; Kr. 77,7 mio. over 25 år med fast rente 0,70% (ekskl. bidrag) de første 10 år Kr. 6,5 mio. over 10 år med variabel rente men ikke i øvrigt fortaget omlægning og/eller indgåelse af finansielle forretninger. samlet gældsportefølje på DKK 576,2 mio. sum af finansielle forretninger er DKK 216,2 mio. forretninger med fast rente har en negativ markedsværdi på DKK 14,9 mio. bevæger renten sig med +/- 1 procentpoint vil gældens værdi ændre sig med 3,11 % bevæger valutakursen på EUR sig med +/- 1 procentpoint vil gældens værdi ændre sig med DKK 0,5 mio.

3 [3] Fast/variabel rente Lån opdelt i valuta 8% 56,62% 43,38% Variabel rente Fast rente 92% Gæld i EUR Gæld i DKK Viser kommunens fordeling mellem fast rente og variable renter på hele kommunens gældsportefølje Viser kommunens finansiering fordelt på forskellige valutaer. Rentefordeling i forhold til Finanspolitik Valutafordeling i forhold til Finanspolitik 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Nuv. variabel Max. variabel rente 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Nuv. andel i EUR Max. andel i EUR Figuren viser den tilladte grænse for lån med variable renter (70 %) og den nuværende andel (43,38 %). Figuren viser den tilladte grænse for lån i EUR (50 %) og den nuværende andel (8,07%). Rentefølsomhed Likviditetsudgift i mio. DKK ved 1% rentestigning ,3 2,4 2,2 2,3 Valutafølsomhed Valutaeffekt i mio. DKK ved 1 % ændring i valutakursen Kurs Følsomhed 747,00 0,5 Viser kommunens rentefølsomhed (likviditetskrævende) på den del af gælden, der er variabelt forrentet. Bemærk 2015 viser 2 resterende kvartaler. Valutafølsomheden viser, at ændringen i kursværdien på restgælden i DKK, ved en ændring i valutakursen på EUR på 1 %, er ca. DKK 0,5 mio. Med udgangspunkt i en kurs på 746,00 svarer det til et kursfald til 738,54 eller en kursstigning til 753,46.

4 [4] Fordeling af restgælden over lånenes restløbetid (mio. DKK) Restgæld (mio. DKK) Fast rente Variabel rente Viser fordelingen i den totale gæld mellem fast og variabel rente. Lånet i EUR incl. (omregnet til kurs 746,00). Udvikling i restgæld samt årlige afdrag over de kommende 10 år (mio. DKK) Millioner ,00 600,00 500,00 400,00 300,00 200,00 100,00 0,00 Millioner Afdrag (venstre akse) Restgæld (højre akse) Viser over en periode på 10 år udviklingen i restgælden på kommunens samlede lån samt udviklingen i de årlige afdrag.

5 [5] Konklusion Sydbanks analyse viser, at Aabenraa Kommune lever op til Finanspolitikkens bestemmelser om fordeling mellem fast og variabel rente. Den væsentligste del af finansieringen er optaget og afdækket i DKK. Der er ingen bemærkninger til bestemmelserne om valuta. De indgåede finansielle forretninger (renteswaps) er uden optionselementer og er dermed i fuld overensstemmelser med lovgivningen. Anbefaling Det er Sydbanks anbefaling at den nuværende porteføljesammensætning fortsat bør revurderes. Den variable andel af gældsporteføljen stiger lidt i 2 spring; det første i løbet af 2017 fra de 43,5% til 51,0% og det andet i løbet af 2025 fra 56,6% til 80,9% Med baggrund i finanspolitikkens bestemmelser om at variere andelen af variabel rente mellem 0 og 70% sammenholdt med de nuværende markedsforventninger og det stadigt lave renteniveau, mener vi en yderligere nedbringelse af den variable renteandelen til omkring 35% er attraktiv, f.eks. i perioden fra ultimo 2017 til ultimo 2022 (5 år) hvor risikoen for en rentestigning synes latent. Evt. nye lån hjemtages som normalt hos Kommunekredit og bør hjemtages i - eller via finansielle forretninger omlægges til - fast rente med henblik også på længere sigt, at fastholde den variable renteandel inden for rammerne i Finanspolitikken.