Køb af andelslejlighed i A/B Jæger spørgsmål og svar

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Køb af andelslejlighed i A/B Jæger spørgsmål og svar"

Transkript

1 Køb af andelslejlighed i A/B Jæger - Spørgsmål og svar (Sidst redigeret: Maj 2010, version 1.3) Her har vi samlet en lang række spørgsmål, som vi ofte får stillet af kommende andelshavere i A/B Jæger. Svarene er kun vejledende og er ikke juridisk bindende. KØB AF LEJLIGHED Hvad koster det om måneden at bo i A/B Jæger? 1 Hvad betyder de forskellige punkter i de månedlige udgifter? 2 Hvorfor er boligafgiften så lav? 2 Hvad er forskellen på den månedlig udgift før skat og efter skat? 2 Hvad er et rentefradrag og hvordan benytter jeg det? 3 Kan jeg fortryde et køb? 3 Hvornår skal jeg betale for lejligheden? 3 Hvornår kan jeg flytte ind? 3 Hvorfor har A/B Jæger tvungen byggesag? 3 Hvorfor og hvornår skal der sikres mod råd og svamp? 3 Hvorfor skal der laves bad med tungt gulv? 4 Hvad er en andelskrone? 4 Kan boligafgiften stige? 4 Er A/B Jægers økonomi sund? 4 Hvad er A/B Jæger? 4 Hvad er en andelsboligforening og hvad er en andelslejlighed? 4 Hvem bestemmer i en andelsboligforening? 5 Kan vi være to på andelsbeviset? 5 HISTORIK: 5 Hvad koster det om måneden at bo i A/B Jæger? Som andelshaver i A/B Jæger er der en række faste månedlige udgifter: Boligafgift kr. 16,68 pr. m2 pr. mnd Dørtelefon og trappelys kr. 55,00 A conto varme og vand kr. 10,34 pr. m2 pr. mnd Omdeling kr. 5,50 Internet og telefonabonnement kr. 60,00 EKSEMPEL: Sammenregnet for en andelslejlighed på 45 m2: Boligafgift: 45 x 16,68 = kr. 750,60 Dørtelefon og trappelys kr. 55,00 A conto varme 45 x 10,34 = kr. 466,20 Omdeling kr. 5,50 Internet og telefonabonnement kr. 60,00 I alt kr. 1337,30 Hertil kommer eventuelt forbrug på vaskekort og eventuelle afdrag og renter på købslån og naturligvis betaling for el og gas til Københavns Energi og DONG, som ikke opkræves af A/B Jæger. Jægersborggade 32-34, 2200 København N 1 af 5

2 Bemærk at boligafgiften i det ovenstående kun gælder lejligheder i Jægersborggade. A/B Jæger-andelslejligheder beliggende på Ndr. Fasanvej, i Taastrup og i Hedehusene har en lidt højere boligafgift. Hvad betyder de forskellige punkter i de månedlige udgifter? Boligafgift Boligafgiften dækker fælles udgifter til administration, vicevært, varmemester og afdrag på fælles gæld. Fælles gæld er optaget for at kunne gennemføre større renoveringsarbejder såsom tag-arbejde, maling af trappeopgange og fugtsikring. Dørtelefon og trappelys Etablering af dørtelefonanlæg og nye trappelys finansieres ved en månedlig betaling. A conto varme og vand Der er i alle lejligheder fjernvarme og koldt og varmt vand. Der er placeret målere på alle radiatorer og vandrør. Forbrug af varme og vand aflæses en gang årligt og a conto beløbet er udregnet som et gennemsnit af alle andelshavernes forbrug de foregående år. Omdeling Udsending af girokort takseres efter Post Danmarks gældende takster. Internet og telefonabonnement A/B Jæger er medlem af Parknet som forsyner alle lejligheder med en internet med frit forbrug og abonnement på telefon. Telefonen er samtidig dørtelefon og der kan ringes gratis mellem andre Parknet-telefoner. Forbrug vaskekort Vaskekortet kan benyttes i A/B Jægers vaskeri og i badeanstalten. Forbruget opkræves hver måned. Hvorfor er boligafgiften så lav? I 2006 blev det på generalforsamlingen besluttet af alle andelshavere skulle indbetale et ekstraordinært indskud på kr ,- pr. m2. Dvs. at andelskronen steg med kr ,- pr. m2. Det ekstraordinære indskud betød at foreningen fik en tilførsel af midler, som gjorde det muligt at omlægge flere store og dyre lån. Herved blev fællesudgifterne til afdrag på fælleslån meget mindre og derfor kunne boligafgiften sættes drastisk ned. Yderlige information om A/B Jægers økonomi kan findes på Hvad er forskellen på den månedlig udgift før skat og efter skat? Afdrag og renter på et lån opgøres ofte som udgifter før og efter skat. Dette kaldes også brutto og netto. Brutto er det konkrete beløb som man skal indbetale hver måned. Nettobeløbet er den månedlige udgift hvor rentefradraget er indregnet. Netto er således beløbet efter skat og den egentlige udgift du har ved din lejlighed. Jægersborggade 32-34, 2200 København N 2 af 5

3 Hvad er et rentefradrag og hvordan benytter jeg det? Når man optager et lån skal der betales renter. Renterne kan trækkes fra i skat og det mærkes ved, at man får mere af sin løn udbetalt. Du bør søge vejledning i bank, hos FI eller hos SKAT, om hvad det betyder for din personlige økonomi. Kan jeg fortryde et køb? Ja. Som køber har du mulighed for at fortryde inden 6 hverdage. Dette medfører dog at du skal betale 1% af købsprisen Hvornår skal jeg betale for lejligheden? På salgsdagen skal køber underskrive købsaftalen og får udleveret et girokort til betaling indenfor 8 dage. Girokortet vil lyde på den samlede købssum som fremgår af salgsopstillingen. Det er muligt for køber og sælger at indgå en aftale om senere betaling af købssummen. I alle tilfælde vil betalingsdatoen fremgå af købsaftalen. Hvornår kan jeg flytte ind? Overdragelsesdatoen aftales mellem køber og sælger. Overtagelsesdatoen er den tidligst mulige dato du kan få nøgle og flytte ind. Bemærk at du skal betale boligafgift fra overtagelsesdagen. Må jeg bygge bad/nyt køkken i lejligheden Ja. Men du skal være opmærksom på at de områder i lejligheden som du bygger om/renoverer skal sikres mod råd og svamp, inden du bygger nyt køkken/bad. Se desuden næste punk tom råd og svampesikring. Hvorfor og hvordan skal der sikres mod råd og svamp? Generalforsamlingen i 2001 besluttede, at der ved alle overdragelser sikres mod råd og svamp i lejlighederne. Indtil 2008 blev alle lejligheder som blev solgt gennemrenoveret igennem en tvungen byggesag. På grund af udviklingen i boligmarkedet er der blevet besluttet at dispensere fra denne regel, og købere kan nu vælge at flytte ind, uden at renovere køkken/bad og gulve. Baggrunden for generalforsamlingsbeslutningen er, at for at vores ejendomme kan forsikres mod råd og svamp er det nødvendigt at sikre hver enkel lejlighed. Dette sker gradvis når en lejlighed overdrages. Den gradvise sikring af råd og svamp i alle vores lejligheder er en betingelse for vores låneforhold. De er en nødvendig vedligeholdelse af vores boligmasse, samt en sikring for at vi bor i sunde bygninger med et godt indeklima. Baggrunden for at der nu dispenseres for reglen er at en tvungen byggesag, vil gøre lejlighederne for dyre, i forhold til den gennerelle prisudvikling på boligmarkedet. Bemærk: Hvis du vælger at etablere bad, bygge køkkenet om eller lave andre større istandsættelser SKAL der råd- og svampesikres i de områder af lejligheden som ombygges. Jægersborggade 32-34, 2200 København N 3 af 5

4 Råd- og svampesikring betyder at gulve og paneler, i de områder som ombygges/renoveres, bliver fjernet og bortskaffet. Afhængig af ombygningens omfang kan også brystningerne under vinduerne blive taget ned. Alt træværk undersøges af biologer for råd- og svampeangreb. Angrebet træværk udskiftes og indskuddet i etageadskillelsen udskiftes. A/B Jæger betaler for den biologiske undersøgelse og for udskiftning af angrebne områder. Køber skal betale for nye gulve, brystninger og paneler, som bliver en forbedring af andelen. Bemærk: Hvis du bygger nyt bad/køkken eller anden større ombygninger, uden at der bliver råd- og svampesikret, vil din investering i kunne blive regnet som en forbedring når du sælger lejligheden. Hvorfor skal der laves bad med tungt gulv? For at sikre vores ejendomme med råd og svamp har generalforsamlingen besluttet at bade som bygges i A/B Jæger skal have tungt gulv. Tunge gulve er støbt i beton og er den bedste sikkerhed for at der ikke trænger vand ind i etagedækket og ned til underboen. Hvad er en andelskrone? Andelskronen bestemmer hvad en andelslejlighed handles til. Andelskronen fastsættes af generalforsamlingen på baggrund af anbefaling fra bestyrelsen/revisor og med udgangspunkt i enten den offentlige vurdering eller en valuarvurdering. Andelskronen er udtryk for hvor stor en del af den fælles formue som er lagt ud til andelshaverne. Kan boligafgiften stige? De faste udgifter ved administration/drift af A/B Jæger og de fælles arealer (tage, mure, opgange, kældre, baggårde osv) kan stige så meget, at en boligafgiftstigning bliver nødvendig. En eventuel boligafgiftstigning skal vedtages på generalforsamlingen. Er A/B Jægers økonomi sund? Du kan danne dig et billede af A/B Jægers økonomi i årsregnskabet. Årsregnskabet kan du finde på Hvad er A/B Jæger? A/B Jæger blev stiftet i 1993 da lejerne i Jægersborggade gik sammen om at købe gadens udlejningsejendomme. I dag består A/B Jæger af ca. 500 lejligheder i Jægersborggade på Nørrebro, på Ndr. Fasanvej 138 på Frederiksberg, i Vesterkøb i Hedehusene og på Taastrup Hovedgade 132 A-C i Taastrup. Læs mere om A/B Jæger i Andelshaver i A/B Jæger. Hvad er en andelsboligforening og hvad er en andelslejlighed? I en andelsboligforening er andelshaverne fælles om at eje hele bygningsmassen. En andelshaver ejer derfor i princippet en lille del af samtlige lejligheder, lofter og kældre i andelsboligforeningens ejendomme. Det betyder, at andelshaveren ejer brugsretten til sin lejlighed men ikke selve lejligheden som hvis det havde været en ejerlejlighed. Når en andelshaver laver forbedringer i den lejlighed han ejer brugsretten over, så ejer han naturligvis disse forbedringer og kan sælge forbedringerne sammen med brugsretten. At eje brugsretten til en andelslejlighed betyder Jægersborggade 32-34, 2200 København N 4 af 5

5 også, at man kan tage pantelån i brugsretten. Det kan være nødvendigt at tage lån i andelen når man køber den og/eller når man vil lave forbedringer i den. Hvem bestemmer i en andelsboligforening? Det gør du, og alle de andre andelshavere 25 i A/B Jægers vedtægter: Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af juni. Alle andelshavere har ret til at møde op på generalforsamlingen, stille forslag til behandling, stille op til bestyrelsen og til at vælge bestyrelsen. Generalforsamlingen vælger en bestyrelse jf. 29 i vedtægterne: Generalforsamlingen vælger en bestyrelse til at varetage den daglige ledelse af foreningen og udføre generalforsamlingens beslutninger. Alle andelshavere kan stille op til bestyrelsen. Arbejdet i bestyrelsen er frivilligt og ulønnet. Bestyrelsen nedsætter desuden en række udvalg som ikke-bestyrelsesmedlemmer også kan deltage i. Kan vi være to på andelsbeviset? Ifølge A/B Jægers vedtægter kan man ved køb kun skrive en person på andelsbeviset. Først efter 2 år samliv og dermed 2 års fælles folkeregisteradresse og bopæl, kan en samlever/ægtefælle komme på andelsbeviset. Historik: Version 1.2 (Maj 2010): Afsnit og finansiering fjernet og afsnit om byggesager og råd/svampesikring uddybet. Afsnit om boligafgift og fællesudgifter opdateret: Sara Tougaard og Rune Sø. Version 1.1 (August 2008): Afsnit om FI tilrettet. Sara Tougaard og Rune Sø. Version 1.0 (februar 2008): ST Oprindelig version udarbejdet af Sara Tougaard, Nicolai Ebsen, Helle Sø og Rune Sø. Jægersborggade 32-34, 2200 København N 5 af 5