Bilag. Region Midtjylland. Orientering om Danske Regioners nøgletalsrapport 2007 på psykiatriområdet. til Regionsrådets møde den 20.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag. Region Midtjylland. Orientering om Danske Regioners nøgletalsrapport 2007 på psykiatriområdet. til Regionsrådets møde den 20."

Transkript

1 Midtjylland Orientering om Danske ers nøgletalsrapport på psykiatriområdet Bilag til srådets møde den 2. august 28 Punkt nr. 34

2 ernes økonomi og aktiviteter på psykiatriområdet i

3 ernes økonomi og aktiviteter på psykiatriområdet i Danske er, juni 28 Tryk: Danske er Oplag: 6 ISBN tryk ISBN elektr PUBL: 8568

4 ernes økonomi og aktiviteter på psykiatriområdet i Juni 28

5 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Kapitel 1. Den samlede udvikling i psykiatrien Den økonomiske udvikling Udvikling i aktiviteter 5 Kapitel 2. Sygehus- og ambulant psykiatri De samlede udgifter Børne- og ungeområdet Voksenområdet Enestuer Personale 15 Kapitel 3. Privatpraktiserende psykologer og psykiatere Børn og unge Voksne 19 Appendiks Appendiks 2. 27

6 Indledning Med nærværende rapport "ernes økonomi og aktiviteter på psykiatriområdet " præsenterer Danske er sammenlignelige nøgletal for regionernes aktiviteter på psykiatriområdet. Publikationen er en fortsættelse af sidste års nøgletalsrapport. Rapporten bygger på data indberettet af de fem regioner på baggrund af aktivitets- og regnskabstal for og. De fem regioner baserer opgørelsen af aktiviteter på tal fra Center for Psykiatrisk Forskning i Århus. De anførte opgørelser over ventelister og ventetider er opgjort pr. 1. april 28. For en nærmere gennemgang af opgørelses- og metodedefinitioner henvises til appendiks 2. Ved at præsentere en række faktiske oplysninger om regionernes indsats på psykiatriområdet muliggøres en sammenligning af aktiviteter og økonomi på tværs af regionerne, og Danske er håber med rapporten at yde et konstruktivt bidrag til en kvalificeret debat om prioriteringerne og udviklingen af psykiatriområdet. I forhold til de drøftelser, som rapporten måtte give anledning til, skal det understreges, at kvalificerede og valide sammenligninger ofte forudsætter et mere nuanceret indblik i lokale forhold for at finde årsagssammenhængene. Der er eksempelvis stor forskel på de enkelte regioners udgifter til forskning. Disse og andre faktorer kan give anledning til forskelle i de sammenlignelige tal. Sammenligninger mellem tallene fra og, bør desuden tages med forbehold, på grund af opgørelsesvanskeligheder i som følge af omlægningen fra amter til regioner. Rapporten kan rekvireres eller downloades på Danske ers hjemmeside: Indledning 3

7 Kapitel 1. Den samlede udvikling i Psykiatrien 1.1 Den økonomiske udvikling Figur 1.1.1: ernes samlede nettodriftsudgifter (1. kr., PL) 7.. I alt Sygehuspsykiatri Privatpraktiserende psykologer og psykiatere Tabel 1.1.1: ernes samlede udgifter i og udgiften pr. 1. indbyggere (1. kr.) Udgift Pr.1. indbyggere Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland I alt Den økonomiske udvikling 4

8 1.2 Udviklingen i aktiviteter Figur 1.2.1: ernes aktiviteter i indeks 1-tal (1998=1) 18 Antal enestuer Antal ydelser - privatpraktiserende psykologer og psykiatere Antal ambulante ydelser 1 8 Antal normerede sengepladser Figur 1.2.2: Antal normerede sengepladser og antal enestuer Antal normerede sengepladser 3.5 Antal enestuer Udvikling i aktiviteter 5

9 Figur 1.2.3: Antal ambulante ydelser I alt Voksne Børn & unge Figur 1.2.4: Antal ydelser - privatpraktiserende psykologer og psykiatere I alt Voksne Børn & unge Udvikling i aktiviteter 6

10 Kapitel 2. Sygehus- og ambulant psykiatri 2.1 De samlede udgifter Figur 2.1.1: Nettodriftsudgifter pr. 1. indbyggere (1. kr., PL) kr (1.968) (1.75) Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland Figur 2.1.2: Udgift pr. borger i behandling (1. kr., PL) kr (54) (55) Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland 2.1 De samlede udgifter 7

11 2.2 Børne- og ungeområdet Figur 2.2.1: Normerede sengepladser i børne- og ungepsykiatrien pr. 1. indbyggere i alderen -17 2,5 2, 1,5 1, 1,98 2,1 1,58 1,58 1,77 1,77 1,94 1,94 (1,73),5,62,62 (1,72), Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland Figur 2.2.2: Antal ambulante besøg i børne- og ungepsykiatrien pr. 1. indbyggere i alderen (647) (654) Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland 2.2 Børne- og ungeområdet 8

12 Figur 2.2.3: Børn og unge i behandling pr. 1. indbyggere i alderen , 14, 12, 1, 8, 6, 4, 2, (126) (111), Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland Figur 2.2.4: Nettodriftsudgifter for børne- og ungepsykiatrien pr. 1. indbyggere i alderen -17 (1. kr., PL) kr (6.229) (5.691) Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland 2.2 Børne- og ungeområdet 9

13 Figur 2.2.5: Antal børn og unge med aktuelt behov for behandling/undersøgelse, på venteliste pr. 1. april 28 I alt 28: Over 2 måneder 28: Antal ventende Under 2 måneder 28: 1.42 I alt : Hovedstaden Sjælland Hovedstaden 28 Sjælland 28 Syddanmark Syddanmark 28 Midtjylland Midtjylland Nordjylland Nordjylland 28 Over 3 måneder : Under 3 måneder : Note: I ventetidsopgørelsen er tidsintevallet ændret fra over og under 3 mdr. () til over og under 2 måneder (28) Note: En del af de ventende er tilbudt udredning som følge af udredningspligten. 2.2 Børne- og ungeområdet 1

14 2.3 Voksenområdet Figur 2.3.1: Normerede sengepladser i voksenpsykiatrien pr. 1. indbyggere i alderen ,32 11,7 6,4 5,83 5,84 5,84 5,26 5,13 6,1 6,1 (7,3) (7,5) Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland Figur 2.3.2: Antal ambulante besøg i voksenpsykiatrien pr. 1. indbyggere i alderen (1.738) (1.731) Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland 2.3 Voksenområdet 11

15 Figur 2.3.3: Borgere i behandling pr. 1. indbyggere i alderen (223) (215) Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland Figur 2.3.4: Nettodriftsudgifter for voksenpsykiatrien pr. 1. indbyggere i alderen 17+ (1. kr., PL) kr (12.38) (12.23) Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland 2.3 Voksenområdet 12

16 Figur 2.3.5: Antal færdigbehandlede indlagte voksne sindslidende på venteliste til et tilbud i socialsektoren pr. 1. april I alt 28: 126 Antal ventende Over 2 måneder 28: 74 Under 2 måneder 28: 52 I alt : Over 3 måneder : 76 Hovedstaden 28 Hovedstaden Sjælland Sjælland 28 Syddanmark Syddanmark 28 Midtjylland Midtjylland 28 Nordjylland Nordjylland 28 Under 3 måneder : 113 Figur 2.3.6: Antal voksne med aktuelt behov for behandling/undersøgelse på venteliste pr. 1. april 28 Antal ventende I alt 28: Over 2 måneder 28 : Under 2 måneder 28: I alt : 4.52 Over 3 måneder : 988 Hovedstaden Hovedstaden 28 Sjælland Sjælland 28 Syddanmark Midtjylland Syddanmark 28 Midtjylland 28 Nordjylland Nordjylland 28 Under 3 måneder : 3.64 Note: I ventetidsopgørelsenrne er tidsintevallet ændret fra over og under 3 mdr. () til over og under 2 måneder (28) Note: En del af de ventende er tilbudt udredning som følge af udredningspligten. 2.3 Voksenområdet 13

17 2.4 Enestuer Figur 2.4.1: Andelen af enestuer i forhold til det samlede antal sengepladser 12% 1% 8% 6% 4% 77% 82% 89% 9% 9% 97% 1% 1% 83% 87% (89%) 2% (85%) % Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland 2.4 Andelen af enestuer 14

18 2.5 Personale Figur 2.5.1: Antallet af fuldtidsstillinger i psykiatrien fordelt på stillingskategorier Total Nordjylland Midtjylland Syddanmark Sjælland Hovedstaden Læger Psykologer Sygeplejersker Plejere, social- /sundhedsassistenter & sygehjælpere Socialrådgivere Pædagoger Fysio- og ergoterapeuter Andet sundhedsfagligt personale I alt Personale 15

19 Figur 2.5.2: Antallet af læger i introduktionsstillinger i psykiatrien (25) (19) Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland 3 Nordjylland Figur 2.5.3: Antallet af læger i hoveduddannelsesstillinger i psykiatrien (34) Hovedstaden 16 Sjælland 48 Syddanmark 32 Midtjylland 1 Nordjylland 2.5 Personale 16

20 Kapitel 3. Privatpraktiserende psykologer og psykiatere 3.1 Behandling af børn og unge Tabel Honorarer til børn og unge i alderen -19 år hos privatpraktiserende psykologer og psykiatere (1. kr., PL) Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland I alt Kilde: Sygesikringsstatistikken Tabel Antallet af ydelser til børn og unge i alderen -19 år hos privatpraktiserende psykologer og psykiatere Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland I alt Kilde: Sygesikringsstatistikken 3.1 Priv. praktiserende, B&U 17

21 Figur 3.1.1: Honorarer til privatpraktiserende psykologer og psykiatere pr. 1. børn og unge i alderen -19 (1. kr., PL) kr (263) (267) Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland Figur 3.1.2: Ydelser hos privatpraktiserende psykologer og psykiatere pr. 1. børn og unge i alderen kr (553) (548) Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland 3.1 Priv. praktiserende, B&U 18

22 3.2 Behandling af voksne hos privatpraktiserende psykologer og psykiatere Tabel 3.2.1: Honorarer til voksne hos privatpraktiserende psykologer og psykiatere (1. kr., PL) Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland I alt Kilde: Sygesikringsstatistikken Tabel 3.2.2: Antallet af ydelser til voksne hos privatpraktiserende psykologer og psykiatere Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland I alt Kilde: Sygesikringsstatistikken 3.2 Priv. praktiserende, Voksne 19

23 Figur 3.2.1: Honorarer til privatpraktiserende psykologer og psykiatere pr. 1. voksne i alderen 2+ (1. kr., PL) kr (685) (697) Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland Figur 3.2.2: Ydelser hos privatpraktiserende psykologer og psykiatere pr. 1. voksne i alderen kr (1.64) (1.644) Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland 3.2 Priv. praktiserende, Voksne 2

24 Appendiks 1 A1: Borgere i behandling på børne- og ungdomspsykiatriske afdelinger Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland I alt A2: Ambulante besøg på børne- og ungdomspsykiatriske afdelinger Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland I alt A3: Sengedage på børne- og ungdomspsykiatriske afdelinger Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland I alt Appendiks 1 21

25 A4: Udskrivninger på børne- og ungdomspsykiatriske afdelinger Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland 7 77 I alt A5: Normerede sengepladser på børne- og ungdomspsykiatriske afdelinger Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland 8 8 I alt A6: lig belægningsprocent på børne- og ungdomspsykiatriske afdelinger Hovedstaden 96% 95% Sjælland 71% 81% Syddanmark 84% 87% Midtjylland 82% 92% Nordjylland 82% 86% Appendiks 1 22

26 A7: Borgere i behandling på voksenpsykiatriske afdelinger Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland I alt A8: Ambulante besøg på voksenpsykiatriske afdelinger Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland I alt A9: Sengedage på voksenpsykiatriske afdelinger Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland I alt Appendiks 1 23

27 A1: Udskrivninger på voksenpsykiatriske afdelinger Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland I alt A11: Normerede sengepladser på voksenpsykiatriske afdelinger Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland I alt A12: lig belægningsprocent på voksenpsykiatriske afdelinger Hovedstaden 93% 94% Sjælland 92% 84% Syddanmark 91% 93% Midtjylland 94% 87% Nordjylland 95% 96% Appendiks 1 24

28 A13: Antal psykiatriske skadestuer, ultimo Hovedstaden 9 9 Sjælland 2 2 Syddanmark 3 3 Midtjylland 2 2 Nordjylland 1 1 I alt A14: Ydelser til børn og unge fra privatpraktiserende psykologer og psykiatere Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland I alt Kilde: Sygesikringsstatistikken A15: Honorarer til privatpraktiserende psykologer og psykiater for ydelser til børn og unge (1. kr., PL) Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland I alt Kilde: Sygesikringsstatistikken Appendiks 1 25

29 A16: Ydelser til voksne fra privatpraktiserende psykologer og psykiatere Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland I alt Kilde: Sygesikringsstatistikken A17: Honorarer til privatpraktiserende psykologer og psykiatere for ydelser til voksne (1. kr., PL) Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland I alt Kilde: Sygesikringsstatistikken A18: Samlede udgifter til psykiatrien (1. kr., PL) Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland I alt Appendiks 1 26

30 Appendiks 2 De indberettede tal kan inddeles i fire overordnede grupper; kapacitet, aktivitet, ventetider og økonomi. Kapacitet: Her indberettes antallet af normerede heldøgnssengepladser, det gennemsnitlige antal disponible sengepladser og den gennemsnitlige belægningsprocent på alle afdelinger. Aktiviteter: Aktiviteterne opgøres som antallet af ydelser på de psykiatriske afdelinger og i distriktspsykiatrien, der tilfalder regionens borgere - både de, regionen selv leverer og de ydelser, regionen køber i andre regioner. I børne- og ungdomspsykiatrien har regionerne forskellige aldersgrænser og aktiviteterne er derfor opgjort for de -17 årige og ikke på afdelingsbasis for at muliggøre sammenligninger på tværs af regionerne. I opgørelsen af aktiviteter pr 1. indbyggere, er beregningerne foretaget i forhold til antallet af indbyggere i dette år. I appendiks 1 er aktiviteterne opgjort for hele børne- og ungdomspsykiatrien og indeholder derfor også aktiviteter for unge over 17 år. Ventetider: Ventetiderne opgøres pr. 1 april i indeværende år. Ventetiderne opgøres både for personer, som venter på undersøgelse/behandling i sygehus- og distriktspsykiatrien og for færdigbehandlede patienter, der afventer et tilbud i socialsektoren. Økonomi: Økonomien opgøres som regionernes samlede nettoudgift på konto 4.2. Fællesudgifterne såsom administration, serviceydelser og kliniske ydelser mv. indgår i beregningen. Hvor psykiatrien ligger på et sygehus, der også omfatter somatiske afdelinger, foretages et skøn over andelen af fællesudgifter, der kan tilskrives psykiatrien. : tet i de figurer der viser aktiviteter pr. 1. indb. er beregnet ud fra det samlede antal aktiviteter for alle regioner, delt med det samlede antal indbyggere i 1., og er dermed ikke et udtryk for et gennemsnit af tallene i hver søjle. Tallene vedrørende privatpraktiserende psykologer og psykiatere er trukket fra sygesikringens statistikdatabase. Til forskel fra sygehuspsykiatrien er børn og unge her opgjort for aldersintervallet -19 år. Alle økonomital i pjecen er i pris- og lønniveau. De opgjorte økonomital for er således fremskrevet til pris- og lønniveau. Appendiks 2 27

31 Dampfærgevej 22 Postboks København Ø T F E

32 Kommentarer til Danske ers nøgletalsrapport på psykiatriområdet shuset Viborg søkonomi Budget & Analyse Psykiatri og Social Skottenborg 26 DK-88 Viborg Tel Formål Formålet med følgende notat er at knytte enkelte uddybende kommentarer til Danske ers nøgletalsrapport om regionernes økonomi og aktiviteter på psykiatriområdet i. Notatet vil præsentere rapportens hovedkonklusioner for Midtjylland. Indledende vil der blive anført kommentarer omkring forbehold og eventuelle fejlkilder, som indvirker på de konklusioner, der er mulige at drage af rapporten. I bilag 1 vil nøgletalsfigurer og tabeller blive gennemgået mere detaljeret. Dato Peter Devantier Sønderskov Tel Side 1 2. Rapportens hovedkonklusioner Forbehold Danske ers nøgletalsrapport bør læses med en række forbehold in mente. I nøgletalsrapporten anvendes en aldersafgrænsning i børne- og ungdomspsykiatrien på -17 år. I de fem regioner eksisterer der forskellige aldersafgrænsninger i børne- og ungdomspsykiatrien, og den anvendte aldersafgrænsning i rapporten anvendes også i nogle regioner. I Midtjylland anvendes i stedet en aldersafgrænsning, som også inkluderer personer i alderen år. Denne forskel i aldersafgrænsningen bevirker, at der i opgørelsen af nettodriftsudgifter pr. 1. indbyggere (figur 2.2.4) indgår en mindre population (personer -17 år) end der bør gøre i forhold til nettodriftsudgifterne i børne- og ungdomspsykiatrien i Midtjylland (nettodriftsudgifter i Midtjylland er baseret på -19-årige). Forskellen i aldersafgrænsningen har også effekt på antal normerede sengepladser pr. 1. indbyggere (figur ). Også her bliver populationen for lille. For at give et mere reelt billede i forhold til de fem regioners nettodriftsudgifter pr. 1. indbyggere bør den anvendte population på -17-årige korrigeres op med ca. 5 %. Dette er et vurderet gennemsnit under hensyntagen til de forskelle i aldersafgrænsninger, som eksisterer fra region til region, og som betyder, at nogle regioners nettodriftsudgifter pr. 1. indbyggere baserer sig på en po-

33 pulation med alderen -19 år. Det skal dog bemærkes, at landsgennemsnittet ville falde en smule ved en sådan korrektion. Tilsvarende bør nøgletallene for voksenpsykiatrien i afsnit 2.3. anskues ud fra en betragtning om, at den anvendte population er 1 % for høj i forhold til Midtjylland, grundet inddragelsen af borgere i alderen 18+. Aldersafgrænsningsproblematikken har ikke betydning for tabellerne i appendiks 1. Sammenligninger mellem og i nøgletalsrapporten bør ske med forbehold. For det første er nøgletallene fra påvirket af fastlæggelsen af afgrænsningen mellem regionerne ved overgangen fra amt til region. Således kan der for være medtaget aktivitet og personale i Midtjyllands opgørelse, som ved den endelige fastlæggelse af regionsafgrænsningerne er overgået til Syddanmark og Nordjylland. For det andet kan der i nogle tilfælde være anvendt forskellige opgørelsesmetoder for og. Eksempelvis er der for anvendt en forholdsmæssig fordeling i forhold til opdelingen mellem -17-årige og 18+ i børne- og ungdomspsykiatrien i Midtjylland. For er der i stedet anvendt datamateriale fra Center for Psykiatrisk Forskning, svarende til data i Landspatientregistret. Dette påvirker primært figur , idet der med de to metoder er en betydelig forskel i fordelingen af de -17-årige og de 18+. For det tredje kan den almindelige registreringspraksis, og ændringer heri, være årsag til mindre udsving mellem årene, hvilket også er vigtigt at holde sig for øje ved gennemgang af rapporten. Rapportens hovedkonklusioner En række hovedkonklusioner kan drages på baggrund af Danske ers nøgletalsrapport. Der er i konklusionerne ikke foretaget sammenligninger mellem og med henvisning til ovenstående. Der har fra 1999 til på landsplan været en tendens til en jævn realstigning i nettodriftsudgifterne på det psykiatriske område. I samme periode har der været en opadgående tendens med hensyn til ambulante ydelser, mens antallet af normerede sengepladser har haft en nedadgående tendens. Dette tegner et billede af, at der er opadgående tendens hen imod anvendelse af ambulante behandling frem for stationær behandling. De samlede nettodriftsudgifter pr. 1. indbyggere i var i Midtjylland 9,17 mio. kr. Dette var under landsgennemsnittet på 1,97 mio. kr. Udgiften pr. borger i behandling lå i på 47. kr., hvilket var under landsgennemsnittet på 54. kr. pr. borger. Aktiviteten i børne- og ungdomspsykiatrien i i Midtjylland lå generelt over det almindelige landsgennemsnit 1. Dette gjaldt for såvel borgere i behandling, ambulante besøg og antallet af sengedage. Der er dog forskel i aldersafgrænsningerne regionerne imellem. I voksenpsykiatrien i Midtjylland lå aktiviteten i enten på niveau med det almindelige landsgennemsnit eller under. Antallet af borgere i behandling lå på niveau 1 tet er et almindeligt gennemsnit og er derfor ikke vægtet i forhold til eksempelvis indbyggertal eller antal personer i alderen -17 år. Side 2

34 med landsgennemsnittet mens antallet af ambulante besøg og antallet af sengedage lå under. Personalesammensætningen i Midtjylland afviger på nogle områder i forhold til personale sammensætningen på landsplan 2. Sammenlignet med den relative fordeling på landsplan har Midtjylland relativt flere læger, psykologer og pædagoger end fordelingen på landsplan. Antallet af sygeplejersker, plejere og social- og sundhedsassistenter samt socialrådgivere er derimod lavere sammenlignet med fordelingen på landsplan. Ventelisterne i Midtjylland er generelt større end i de andre regioner. Der har i været en tendens gående i retning af en reduktion af ventelisterne, dog uden at disse er bragt ned på niveau med de resterende regioner. Der er fra til 28 sket et fald i antallet af børn og unge med akut behov for behandling på venteliste. I forlængelse af den udvidet udrednings ret er iværksat tiltag til nedbringelse af ventelisten til udredning. For bilag 1, se næste side. 2 Sammenligning er sket på baggrund af den relative personale sammensætning i Midtjylland set i forhold til den relative personale sammensætning på landsplan. Personale sammensætning i Midtjylland ser således ud: 16 % læger, 1 % psykologer, 32 % sygeplejersker, 27 % plejere og SOSU assistenter, 2 % socialrådgivere, 6 % pædagoger, 5 % fysio- og ergoterapeuter og 2 % andet sundhedsfagligt personale. Fordelingen på landsplan: 13 % læger, 6 % psykologer, 36 % sygeplejersker, 31 % plejere og SOSU assistenter, 3 % socialrådgivere, 4 % pædagoger, 5 % fysio- og ergoterapeuter og 2 % andet sundhedsfagligt personale. Side 3

35 Bilag 1. Det bør bemærkes, at der for eksisterer en hvis usikkerhed omkring registreringspraksis, både generelt men også i forhold til overgangen fra amt til region, hvor fastlæggelsen af afgrænsning kan have medført registrering af patienter og personale, som ved den endelige afgrænsning efterfølgende er overgået til enten Syddanmark eller Nordjylland. Der er i gennemgangen af rapporten anvendt sammenligninger mellem og. Disse skal tages med forbehold, jf. afsnit 2. Kilde 3 Figur 1.1. Figur Figur Tabel A3+A9 3. erne samlet ernes samlede nettodriftsudgifter og sygehusaktiviteter steg i i forhold til. Samlet har der siden 1999 været en opadgående tendens for de samlede nettodriftsudgifter og den samlede sygehusaktivitet. I kapaciteten er antallet af normerede sengepladser faldet, hvilket har været en tendens i en længere årrække. Antallet af enestuer er dog fortsat opadgående og nærmer sig 1 % af de normerede sengepladser. Samlet set for regionerne har der fra til kun været en svag stigning i antallet af ambulante ydelser. Fra - er antallet af ydelser fra privatpraktiserende psykologer og psykiatere faldet. Af appendiks 1 fremgår det, at den samlede stationære aktivitet er faldet fra til. Figur Figur Tabeller: A2,A3,A8,A9 A1,A7 Figur Midtjylland Samlet De samlede nettodriftsudgifter pr. 1. indbyggere på det psykiatriske område i Midtjylland steg i sammenlignet med. Fra til faldt udgiften pr. behandlet borger, samtidig med at aktiviteten samlet faldt (se appendiks 1 (A2+A3 og A8+A9)). Det tyder således på, at der er kommet flere borgere i behandling. Dette bekræftes af appendiks 1 (A1+A7). Den enkelte behandlede borger har dog samtidig fået færre ydelser end tilfældet var tidligere. Om dette er tilfældet, kan ikke bekræftes af nøgletalsrapporten. Antallet af enestuer udgjorde i 1 % af den samlede kapacitet i Midtjylland. Børne- og ungdomspsykiatrien I tallene for børne- og ungdomspsykiatrien er kun medtaget personer i alderen -17. Dette skyldes forskelle i aldersafgrænsninger regionerne imellem. Figur Figur Antallet af normerede sengepladser var uændret i børne- og ungdomspsykiatrien fra til. Nettodriftsudgifterne for børne- og ungdomspsykiatrien pr. 1. indbygge- 3 I kolonnen henvises der til, hvilken figur eller tabel fra nøgletalsrapporten der kommenteres. Side 4

36 re i alderen -17 steg med 582. kr. fra til. Figur Figur Tabel A1, A2 Figur Antallet af ambulante besøg pr. 1. indbyggere i alderen -17 faldt i til 547 fra 647 i. Der eksisterer dog en forskel i opgørelsen af antal ambulante -17-årige. Således har opgørelsesmetoderne været forskellige i de to år. I blev antallet af -17-årige i ambulant behandling fundet ved en forholdsmæssig fordeling, mens antallet i baserer sig på tal fra Landspatientregistret. En fastlæggelse af den fremtidige procedure vil blive påbegyndt i efteråret 28 med henblik på ensretning af opgørelsesmetode. Antallet af børn og unge i behandling pr. 1. indbyggere i alderen -17 steg fra til. Antallet af borgere i behandling i børne- og ungdomspsykiatrien i Midtjylland steg fra til. Det samlede antal ambulante ydelser i børne- og ungdomspsykiatrien steg fra også til. Dette tyder på, at flere er kommet i ambulant behandling i. Der er fra til 28 sket et fald i antallet af børn og unge med akut behov for behandling på venteliste. I forlængelse af den udvidet udrednings ret er iværksat tiltag til nedbringelse af ventelisten til udredning. Voksenpsykiatrien I voksenpsykiatrien indgår både voksenpsykiatrien og ungdomspsykiatrien (personer i alderen 18+). Dette skyldes, at aldersgrænserne varierer mellem regionerne, så personer i alderen 18+ i nogle regioner medtages i børne- og ungdomspsykiatrien (bl.a. i Midtjylland). Figur Antallet af normerede sengepladser pr. 1. indbyggere faldt fra 5,26 til 5,13 fra til. Figur Tabel A8 Antallet af ambulante besøg i voksenpsykiatrien, inklusiv personer i alderen 18+, opgjort pr. 1. indbyggere faldt fra til med 52 fra til besøg. Dette er overensstemmelse med et fald i ambulante besøg i voksenpsykiatrien og en formodet stigning i antallet af personer i alderen 18+, en stigning som dog ikke opvejer faldet i voksenpsykiatrien. Figur Figur Figur Figur Antallet af borgere i behandling i alderen 18+, opgjort pr. 1. indbyggere, steg i med 13 fra til. Stigningen kan skyldes det øgede antal personer i ungdomspsykiatrien. Nettodriftsudgiften i voksenpsykiatrien, opgjort pr. 1. indbyggere, steg fra kr. i til i. Der er sket et fald i antallet af indlagte færdigbehandlede voksne sindslidende på venteliste til et tilbud i socialsektoren i Midtjylland. Tallet inkluderer ikke personer fra ungdomspsykiatrien. Side 5

37 I antallet af voksne med aktuelt behov for behandling/undersøgelse på venteliste er der sket et mindre fald. Tallet inkluderer ikke personer fra ungdomspsykiatrien. Figur Personale Antallet af læger i psykiatrien i Midtjylland var stort set uændret i i forhold til. Antallet af psykologer steg med 2 fra til. Antallet af sygeplejersker faldt i til 514 fra 691 i. Faldet kan bl.a. skyldes den endelige fastlæggelse af regionsafgrænsninger. Antallet af plejere, SOSU assistenter og sygehjælpere faldt fra 493 til 425 fra til. Antallet af socialrådgivere faldt fra 37 til 31, mens antallet af pædagoger steg fra 94 til 96. Fysio- og ergoterapeuter faldt fra 88 til 77. Antallet af andet sundhedsfagligt personale faldt fra 67 til 25 fra til. Faldet kan formentligt delvist forklares med forskelle i opgørelsesmetoder. Det ligger ikke konkret fast, hvilke personalegrupper som bør medtages. En fastlæggelse af dette vil ske i forbindelse med fastlæggelsen af den fremtidige procedure for indsamling af nøgletal. Figur Figur Antallet af læger i introduktionsstillinger i psykiatrien steg i til 28. Stigningen falder i tråd med den gennemførte udvidelse af introduktionsstillinger med henblik på at øge antallet af hoveduddannelsesstillinger. Der var i 32 læger i hoveduddannelsesstillinger i Midtjylland. Privatpraktiserende psykologer og psykiatere Tallene er indhentet fra sygesikringens statistikdatabase. Uddybende kommentarer er derfor ikke mulige. Tabel Tabel Tabel Tabel Honorarer til børn og unge i alderen -19 hos privatpraktiserende psykologer og psykiatere faldt fra i til i. Antallet af ydelser til børn og unge i alderen -19 hos privatpraktiserende psykologer og psykiatere faldt fra i til i. Honorarer til voksne hos privatpraktiserende psykologer og psykiatere faldt fra i til i. Antallet af ydelser til voksne hos privatpraktiserende psykologer og psykiatere faldt fra i til i. Side 6

38 Tabel A1, A2, A3, A4, A5, A6 Tabel A7, A8, A9, A1, A11, A12 Tabel A1, A2, A3 Tabel A7, A8, A9 Appendiks 1 uddybende forklaring til udvalgte tabeller Der bør ved anvendelse af tabeller vedrørende børne- og ungdomspsykiatrien tages højde for, at dette for Midtjyllands vedkommende involverer personer i alderen -17 og personer 18+, som har været indlagte eller i behandling i børne- og ungdomspsykiatrien i Midtjylland. Dette har særligt betydning for tabel A1 og A2. Disse to tabeller er ikke at betragte som baggrundstabeller for figur og , som kun indeholder personer i alderen -17 år. Stigningen i tabellerne kan derfor ikke overføres til figurerne i rapporten. Tabeller vedrørende voksenpsykiatrien inkluderer ikke personer fra i alderen 17+ fra ungdomspsykiatrien. Tabellerne bør derfor tages med forbehold i forhold til de opstillede figurer i nøgletalsrapporten. Det er ikke muligt at anse tabellerne som baggrundstabeller for figurerne i rapporten. Samlet er der sket en stigning i aktiviteten i børne- og ungdomspsykiatrien i Midtjylland fra til. Antallet af borgere i behandling steg også i perioden. Antallet af borgere i behandling i voksenpsykiatrien steg med personer fra til. I samme perioden var der dog et fald i aktiviteten, i den ambulante såvel som i den stationære aktivitet. Side 7

Regionernes økonomi og aktiviteter på psykiatriområdet i 2007

Regionernes økonomi og aktiviteter på psykiatriområdet i 2007 8 4 1 2 9 2 7 4 ernes økonomi og aktiviteter på psykiatriområdet i ernes økonomi og aktiviteter på psykiatriområdet i Danske er, juni 28 Tryk: Danske er Oplag: 6 ISBN tryk 978-87-7723-568-9 ISBN elektr.

Læs mere

Regionernes økonomi og aktiviteter på psykiatriområdet i 2008

Regionernes økonomi og aktiviteter på psykiatriområdet i 2008 ernes økonomi og aktiviteter på psykiatriområdet i Maj 29 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Kapitel 1. Den samlede udvikling i psykiatrien 4 1.1 Den økonomiske udvikling.. 4 1.2 Udvikling i aktiviteter

Læs mere

En sammenligning af amternes/h:s' aktiviteter på psykiatriområdet i 2005

En sammenligning af amternes/h:s' aktiviteter på psykiatriområdet i 2005 En sammenligning af amternes/h:s' aktiviteter på psykiatriområdet i 2005 Juni 2006 Indholdsfortegnelse Indledning. 3 Kapitel 1. Den samlede udvikling i psykiatrien. 4 1.1 Den økonomiske udvikling. 4 1.2

Læs mere

Regionernes aktiviteter og ventetalsopgørelser på psykiatriområdet for 1. og 2. kvartal 2010

Regionernes aktiviteter og ventetalsopgørelser på psykiatriområdet for 1. og 2. kvartal 2010 Regionernes aktiviteter og ventetalsopgørelser på psykiatriområdet for 1. og 2. kvartal 2010 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Appendiks... 4 Kapitel 1: Aktiviteter i psykiatrien... 5 1.1 Børne- og

Læs mere

Regionernes aktiviteter og ventetalsopgørelser på psykiatriområdet for 1., 2., 3. og 4. kvartal 2010

Regionernes aktiviteter og ventetalsopgørelser på psykiatriområdet for 1., 2., 3. og 4. kvartal 2010 Regionernes aktiviteter og ventetalsopgørelser på psykiatriområdet for 1., 2., 3. og 4. kvartal 2010 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Appendiks... 4 Kapitel 1: Aktiviteter i psykiatrien... 5 1.1 Børne-

Læs mere

Bilag 2: Tabelmateriale. Bilag til rapporten Fra satspulje til psykiatri

Bilag 2: Tabelmateriale. Bilag til rapporten Fra satspulje til psykiatri Bilag 2: Tabelmateriale Bilag til rapporten Fra satspulje til psykiatri Sammenhængen imellem satspuljebevillinger, udgifter og aktivitet. Indhold REGION NORDJYLLAND... 3 1.1 Ressourcer tilført behandlingspsykiatrien...

Læs mere

Benchmarking af psykiatrien 2011

Benchmarking af psykiatrien 2011 N O T A T 04-12-2012 Benchmarking af psykiatrien 2011 1. Organisering, kapacitet og søgning til psykiatrien Side 2 Tabel 1. Normerede sengepladser i børne- ungdomspsykiatrien og voksenpsykiatrien inklusiv

Læs mere

Benchmarking af psykiatrien

Benchmarking af psykiatrien Benchmarking af psykiatrien Benchmarking af psykiatrien Dette er en opgørelse over relevante nøgletal for psykiatriområdet. Opgørelsen indeholder tal opdelt på bopælsregion for: 1. Organisering og kapacitet

Læs mere

Benchmarking af psykiatrien 2011

Benchmarking af psykiatrien 2011 N O T A T Benchmarking af psykiatrien 2011 11-11-2012 Sag nr. 12/97 Dokumentnr. 44253/12 Asger Rønn Jensen Casper Højgaard Mikkelsen Marie Bussey Rask Tel. 35298197 E-mail: Mbk@regioner.dk 1. Organisering,

Læs mere

Benchmarking af psykiatrien 1

Benchmarking af psykiatrien 1 Benchmarking af psykiatrien 1 Psykiatrisk behandling er en væsentlig del af den behandling, der foregår på sygehusene, og det er en af regionernes kerneopgaver. Den psykiatriske behandling står for cirka

Læs mere

Vidste du, at. Fakta om psykiatrien. I denne pjece kan du finde fakta om. psykiatrien

Vidste du, at. Fakta om psykiatrien. I denne pjece kan du finde fakta om. psykiatrien Vidste du, at Fakta om psykiatrien I denne pjece kan du finde fakta om psykiatrien Sygdomsgrupper i psykiatrien Vidste du, at følgende sygdomsgrupper behandles i børne- og ungdomspsykiatrien? 3% 4% 20%

Læs mere

Indledning... 3 Appendiks... 4 Kapitel 1: Aktiviteter i psykiatrien... 5. 1.1 Børne- og ungdomspsykiatrien...5 1.2 Voksenpsykiatrien...

Indledning... 3 Appendiks... 4 Kapitel 1: Aktiviteter i psykiatrien... 5. 1.1 Børne- og ungdomspsykiatrien...5 1.2 Voksenpsykiatrien... Regionernes aktiviteter og ventetalsopgørelser på psykiatriområdet for 1., 2. og 3. kvartal 2010 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Appendiks... 4 Kapitel 1: Aktiviteter i psykiatrien... 5 1.1 Børne-

Læs mere

Benchmarking af psykiatrien

Benchmarking af psykiatrien Benchmarking af psykiatrien 2015 Indhold 1. Organisering og kapacitet i psykiatrien... 2 2. Antal patienter i psykiatrisk behandling... 8 3. Aktivitet i børne- og ungdomspsykiatrien... 11 4. Aktivitet

Læs mere

Benchmarking af psykiatrien 2010

Benchmarking af psykiatrien 2010 N O T A T Benchmarking af psykiatrien 2010 07-10-2011 Sag nr. 10/424 Dokumentnr. 983102 Casper Højgaard Mikkelsen Marie Bussey Rask Asger Rønn Jensen Tel. 35 29 81 97 E-mail: mbk@regioner.dk 1. Organisering,

Læs mere

Aktivitetsbestemt kommunal medfinansiering

Aktivitetsbestemt kommunal medfinansiering Center for Sundhed & Pleje Aktivitetsbestemt kommunal medfinansiering Et indblik i modellen Et overblik over Faxe Kommune sammenlignet med det øvrige Danmark April 2015 1 Kommunal medfinansiering/finansiering

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling. August 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling. August 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling August 2012 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om voksnes adgang til psykiatrisk

Læs mere

Status på behandlingsretten september 2011

Status på behandlingsretten september 2011 Journal nr.: 11/10746 Dato: 21. september 2011 Udarbejdet af: Lone Lander Stie E mail: Lone.Lander.Stie@psyk.regionsyddanmark.dk Telefon: 76646033 Notat Status på behandlingsretten september 2011 Nærværende

Læs mere

Orientering HMU den 25. april om økonomi og besparelse på Børne og Ungdomspsykiatrisk Center og specialområde Socialpsykiatri Børn og Unge

Orientering HMU den 25. april om økonomi og besparelse på Børne og Ungdomspsykiatrisk Center og specialområde Socialpsykiatri Børn og Unge Orientering HMU den 25. april om økonomi og besparelse på Børne og Ungdomspsykiatrisk Center og specialområde Socialpsykiatri Børn og Unge www.regionmidtjylland.dk Hovedkonklusioner fra Benchmark mellem

Læs mere

Sagsbeh: SMSH Dato: 13. september Ventetid i psykiatrien på tværs af regioner, 2015

Sagsbeh: SMSH Dato: 13. september Ventetid i psykiatrien på tværs af regioner, 2015 Sagsbeh: SMSH Dato: 13. september 216 Ventetid i psykiatrien på tværs af regioner, 215 Denne opgørelse er baseret på sygehusenes indberetninger til Landspatientregisteret og omhandler patienters erfarede

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling. Oktober 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling. Oktober 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling Oktober 2010 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Benchmarking af psykiatrien

Benchmarking af psykiatrien Benchmarking af psykiatrien 2012 28-10-2013 Side 2 1. Organisering, kapacitet og søgning til psykiatrien Tabel 1. Normerede sengepladser i børne- ungdomspsykiatrien og voksenpsykiatrien i 2012 opdelt på

Læs mere

Regionernes aktiviteter på socialog specialundervisningsområdet i 2009

Regionernes aktiviteter på socialog specialundervisningsområdet i 2009 Regionernes aktiviteter på socialog specialundervisningsområdet i December Indholdsfortegnelse Indledning. 3 Kapitel 1. De samlede aktiviteter.. 4 1.1 Kapaciteten.. 4 1.2 Driftsomkostninger.. 4 1.3 Anlægsomkostninger..

Læs mere

Aktivitetsbestemt Kommunal medfinansiering

Aktivitetsbestemt Kommunal medfinansiering Center for Sundhed & Pleje Aktivitetsbestemt Kommunal medfinansiering Et indblik i modellen Et overblik over Faxe Kommune 1 Kommunal medfinansiering/finansiering Generelt om modellen bag Kommunal medfinansiering/finansiering

Læs mere

Kapitel 2. Regionernes budgetter for 2009

Kapitel 2. Regionernes budgetter for 2009 Kapitel 2. Regionernes budgetter for 2009 I efteråret 2008 vedtog regionsrådene budgetterne for 2009. Budgetterne ligger for tredje år i træk inden for den aftalte udgiftsramme med regeringen. Budgetterne

Læs mere

Patienter med type-2 diabetes kontaktforbrug i det regionale sundhedsvæsen 1

Patienter med type-2 diabetes kontaktforbrug i det regionale sundhedsvæsen 1 Synlighed om resultater i sundhedsvæsenet ASU 27. feb. 1 Kort om: Patienter med type-2 diabetes kontaktforbrug i det regionale sundhedsvæsen 1 Hovedkonklusioner Opgjort på grundlag af de foreløbige udtræksalgoritmer

Læs mere

NØGLETAL FOR AMTER OG REGIO- NER PÅ SUNDHEDSOMRÅDET SEPTEMBER 2005

NØGLETAL FOR AMTER OG REGIO- NER PÅ SUNDHEDSOMRÅDET SEPTEMBER 2005 NØGLETAL FOR AMTER OG REGIO- NER PÅ SUNDHEDSOMRÅDET SEPTEMBER 2005 2 Henvendelse kan rettes til: Indenrigs- og Sundhedsministeriet 4. økonomiske kontor Slotsholmsgade 10 1216 København K Telefon: 72 26

Læs mere

Data fra monitorering af udrednings- og behandlingsretten for psykiatriske patienter, 3. kvartal 2015

Data fra monitorering af udrednings- og behandlingsretten for psykiatriske patienter, 3. kvartal 2015 Sundheds- og Ældreministeriet Dato: 3. december 15 Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 3. kvartal 15 Data fra monitorering af udrednings- og behandlingsretten for psykiatriske patienter,

Læs mere

Budget 2014 beregning af udgifter til Psykiatriudvalgets prioriteringer

Budget 2014 beregning af udgifter til Psykiatriudvalgets prioriteringer KONCERN PLAN, UDVIKLING OG KVALITET Enhed for Hospitals- og Psykiatriplanlægning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 3866 5000 Direkte 3866 6015 Web www.regionh.dk Journal nr.: 12004541

Læs mere

MONITORERING AF TVANG I PSYKIATRIEN

MONITORERING AF TVANG I PSYKIATRIEN SEPTEMBER, 2015 MONITORERING AF TVANG I PSYKIATRIEN Halvårsopgørelse 2015 MONITORERING AF TVANG I PSYKIATRIEN Halvårsopgørelse 2015 Sundhedsstyrelsen, 2014 Du kan frit referere teksten i publikationen,

Læs mere

De aktuelle ventetider i Region Syddanmark, incl. sammenligning med de øvrige regioner ift. de diagnoser, der har de længste ventetider.

De aktuelle ventetider i Region Syddanmark, incl. sammenligning med de øvrige regioner ift. de diagnoser, der har de længste ventetider. Område: Det psykiatriske område Afdeling: Psykiatri og socialstaben Journal nr.: Dato: 15. september 2010 Notat De aktuelle ventetider i Syddanmark, incl. sammenligning med de øvrige regioner ift. de diagnoser,

Læs mere

NOTAT. Regionale nøgletal. Introduktion I dette notat præsenteres sammenligninger af nøgletal indenfor økonomi og kvalitet på regionalt niveau.

NOTAT. Regionale nøgletal. Introduktion I dette notat præsenteres sammenligninger af nøgletal indenfor økonomi og kvalitet på regionalt niveau. NOTAT Regionshuset Viborg Koncernøkonomi Sekretariat & Budget Skottenborg 26 8800 Viborg Tlf. 87 28 50 00 www.regionmidtjylland.dk Regionale nøgletal Introduktion I dette notat præsenteres sammenligninger

Læs mere

Udviklingen i sundhedsvæsenets tilbud til psykisk syge børn og unge fra 1994 2005

Udviklingen i sundhedsvæsenets tilbud til psykisk syge børn og unge fra 1994 2005 Udviklingen i sundhedsvæsenets tilbud til psykisk syge børn og unge fra 1994 August 2006 Danske Regioner 1. Indledning Siden midten af 1990 erne har indsatsen for psykisk syge børn og unge påkaldt sig

Læs mere

Data fra monitorering af udrednings- og behandlingsretten for patienter med psykiske lidelser, 4. kvartal 2015

Data fra monitorering af udrednings- og behandlingsretten for patienter med psykiske lidelser, 4. kvartal 2015 Sundheds- og Ældreministeriet Dato: 11. marts 16 Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 4. kvartal 15 Data fra monitorering af udrednings- og behandlingsretten for patienter med psykiske lidelser,

Læs mere

En sammenligning af patienter, der har fået foretaget en knæoperation, viser følgende:

En sammenligning af patienter, der har fået foretaget en knæoperation, viser følgende: N O T A T Benchmarking af behandlingspraksis for knæoperationer Regionerne har præsenteret en markant ny dagsorden for sundhedsvæsenet med fokus på kvalitet frem for kvantitet. Benchmarking er et redskab

Læs mere

Bilag 1: Metode og data. Bilag til rapporten Fra satspulje til psykiatri Sammenhængen imellem satspuljebevillinger, udgifter og aktivitet.

Bilag 1: Metode og data. Bilag til rapporten Fra satspulje til psykiatri Sammenhængen imellem satspuljebevillinger, udgifter og aktivitet. Bilag 1: Metode og data Bilag til rapporten Fra satspulje til psykiatri Sammenhængen imellem satspuljebevillinger, udgifter og aktivitet. Undersøgelsens del 1 og del 2 er nøgletalsanalyser af tilførte

Læs mere

Psykiatri og Social Administrationen. Psykiatriplanlægning Tingvej 15 Postboks 36 DK-8800 Viborg Tel

Psykiatri og Social Administrationen. Psykiatriplanlægning Tingvej 15 Postboks 36 DK-8800 Viborg Tel Psykiatri og Social Administrationen Psykiatriplanlægning Tingvej 15 Postboks 36 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 Psykiatrisocial@rm.dk www.ps.rm.dk Udeblivelser i psykiatrien Psykiatrien har gennem de

Læs mere

Opsummering af resultater fra benchmark-rapport om. kommunal medfinansiering

Opsummering af resultater fra benchmark-rapport om. kommunal medfinansiering Opsummering af resultater fra benchmark-rapport om kommunal medfinansiering 1. Indledning og sammenfatning Hvidovre Kommune har i regi af ERFA-gruppe om kommunal medfinansiering på sundhedsområdet udarbejdet

Læs mere

Forebyggelse AF indlæggelser synlige resultater

Forebyggelse AF indlæggelser synlige resultater Forebyggelse AF indlæggelser synlige resultater ResumÉ 2014 Forebyggelse af indlæggelser synlige resultater. Resumé Udarbejdet af: KL, Danske Regioner, Finansministeriet og Ministeriet for Sundhed og

Læs mere

Kommunal medfinansiering af Sundhedsområdet i Benchmarking af kommunerne i Region Hovedstaden

Kommunal medfinansiering af Sundhedsområdet i Benchmarking af kommunerne i Region Hovedstaden Kommunal medfinansiering af Sundhedsområdet i Benchmarking af kommunerne i Region Hovedstaden Uddrag af arbejdet fra ERFAgruppen om kommunal medfinansiering på sundhedsområdet i Region Hovedstaden Juni

Læs mere

Medfinansieringsrapport, 2014

Medfinansieringsrapport, 2014 Medfinansieringsrapport, 2014 Baggrund: Den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet blev indført med virkning fra 2007. Formålet med ordningen var at give kommunerne et generelt incitament til at

Læs mere

NOTAT. Sammenfatning af nødvendige tiltag på behandlingspsykiatriområdet

NOTAT. Sammenfatning af nødvendige tiltag på behandlingspsykiatriområdet NOTAT Sammenfatning af nødvendige tiltag på behandlingspsykiatriområdet Regionshuset Viborg Regionsøkonomi, Budget og Analyse Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Opgørelse over ventetider, henvisninger og aktivitet, 1. januar 31. august 2011

Opgørelse over ventetider, henvisninger og aktivitet, 1. januar 31. august 2011 Journal nr.: 11/10746 Dato: 21. september Udarbejdet af: Lone Lander Stie E mail: Lone.Lander.Stie@psyk.regionsyddanmark.dk Telefon: 76646033 Bilag Opgørelse over ventetider, henvisninger og aktivitet,

Læs mere

Orientering om økonomi og aktivitet. HMU 23. juni 2014

Orientering om økonomi og aktivitet. HMU 23. juni 2014 Orientering om økonomi og aktivitet HMU 23. juni 2014 AKTUEL ORIENTERING OM ØKONOMI OG AKTIVITET Forventede resultat 2014 i forhold til budgettet social Samlet forventes der aktuelt mindreforbrug i regnskabet

Læs mere

Alment praktiserende lægers kontakt med patienter med type-2 diabetes

Alment praktiserende lægers kontakt med patienter med type-2 diabetes Synlighed om resultater i sundhedsvæsenet ASU 27. feb. 21 Kort om: Alment praktiserende lægers kontakt med patienter med type-2 diabetes Hovedkonklusioner Almen praksis er hyppigt i kontakt med patienter

Læs mere

Nøgletal Genindlæggelser og færdigbehandlede dage

Nøgletal Genindlæggelser og færdigbehandlede dage Nøgletal Genindlæggelser og færdigbehandlede dage Center for Sundhed & Pleje Færdigbehandlede dage Når en borger er færdigbehandlet på sygehus, men ikke kan udskrives til eget hjem, er det kommunens opgave

Læs mere

Aktivitetsbestemt medfinansiering i 2012

Aktivitetsbestemt medfinansiering i 2012 Aktivitetsbestemt medfinansiering i 2012 1. Indledning Kommunerne har medfinansieret regionernes sundhedsudgifter siden finansieringsreformen trådte i kraft i 2007. Udgifter i forbindelse med den aktivitetsbaserede

Læs mere

Sammenhængende indsats i sundhedsvæsenet synlige resultater 2015 for Frederikshavn Kommune

Sammenhængende indsats i sundhedsvæsenet synlige resultater 2015 for Frederikshavn Kommune Skive Viborg Langeland Vordingborg Haderslev Hørsholm Struer Frederiksberg Syddjurs Lolland Notat med overblik over Sammenhængende indsats i sundhedsvæsenet synlige resultater 1 for Frederikshavn Kommune

Læs mere

Forebyggelige genindlæggelser

Forebyggelige genindlæggelser Forebyggelige genindlæggelser Forebyggelige genindlæggelser inden 3 dage 1) Institution Procent Procent Forebyggelige genindlæggelser inden 30 dage 2) Hele landet 3,4 10,8 Region Nordjylland 2,9 10,9 Region

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om voksnes adgang til psykiatrisk behandling. April 2010

Beretning til Statsrevisorerne om voksnes adgang til psykiatrisk behandling. April 2010 Beretning til Statsrevisorerne om voksnes adgang til psykiatrisk behandling April 2010 BERETNING OM VOKSNES ADGANG TIL PSYKIATRISK BEHANDLING Indholdsfortegnelse I. Introduktion og resultater... 1 II.

Læs mere

Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet. - en faktarapport om forebyggelige indlæggelser

Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet. - en faktarapport om forebyggelige indlæggelser Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet - en faktarapport om forebyggelige indlæggelser Regnskab 2014 Indledning Stevns Kommunes udgifter til Kommunal Medfinansiering af sundhedsvæsenet (KMF) udgjorde

Læs mere

Kommunal medfinansiering 2013

Kommunal medfinansiering 2013 Side 1 Kommunal medfinansiering 2013 Regeringen og Danske Regioner indgik den 9. juni 2012 aftale om regionernes økonomi for 2013. Den 1. januar 2012 trådte den nye ordning for kommunal medfinansiering

Læs mere

NOTAT: Nationale mål for sundhedsvæsenet - status i Roskilde Kommune 2017

NOTAT: Nationale mål for sundhedsvæsenet - status i Roskilde Kommune 2017 Social og Sundhed Sagsnr. 264341 Brevid. 2647906 Ref. TAPO Dir. tlf. 4631 7705 Tanjap@roskilde.dk NOTAT: Nationale mål for sundhedsvæsenet - status i Roskilde Kommune 2017 19. september 2017 Regeringen,

Læs mere

Bidrag til businesscase for telemedicinsk sårvurdering

Bidrag til businesscase for telemedicinsk sårvurdering Simon Feilberg NOTAT Bidrag til businesscase for telemedicinsk sårvurdering Aktiviteten på Maj 2013 Købmagergade 22. 1150 København K. tlf. 444 555 00. kora@kora.dk. www.kora.dk Regeringen, Danske er,

Læs mere

ANALYSE AF AKTIVITETEN I SYGEHUSVÆSENET

ANALYSE AF AKTIVITETEN I SYGEHUSVÆSENET ANALYSE AF AKTIVITETEN I SYGEHUSVÆSENET - Juni 2010 Indenrigs- og Sundhedsministeriet ISBN nr.: 978-87-7601-297-7 1 Indhold 1. Indledning og sammenfatning... 3 1.1 Baggrund for arbejdet og arbejdsgruppens

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om udmøntning af 5 mio. kr. i budget 2008 til uddannelse af flere anæstesisygeplejersker i Region Midtjylland

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om udmøntning af 5 mio. kr. i budget 2008 til uddannelse af flere anæstesisygeplejersker i Region Midtjylland Region Midtjylland Orientering om udmøntning af 5 mio. kr. i budget 2008 til uddannelse af flere anæstesisygeplejersker i Region Midtjylland Bilag til Forretningsudvalgets møde 8. januar 2008 Punkt nr.

Læs mere

Kommunal medfinansiering 2014

Kommunal medfinansiering 2014 Kommunal medfinansiering 2014 Denne analyse har til formål at skabe overblik over sammensætning og udvikling i medfinansieringsudgifterne i Rebild Kommune. Udfordringerne gennemgås, og det analyseres,

Læs mere

DET UDVIDEDE FRIE SYGEHUSVALG 2004 OG 2005 (foreløbig opgørelse)

DET UDVIDEDE FRIE SYGEHUSVALG 2004 OG 2005 (foreløbig opgørelse) DET UDVIDEDE FRIE SYGEHUSVALG 2004 OG 2005 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 15 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222

Læs mere

Indlæggelsestid og genindlæggelser

Indlæggelsestid og genindlæggelser Kapitel 6 57 Indlæggelsestid og genindlæggelser Den gennemsnitlige indlæggelsestid benyttes ofte som et resultatmål for sygehusbehandling, idet det opfattes som positivt, at den tid, hvor patienterne er

Læs mere

NOTAT Nedlæggelse af senge og Erik Juhl-udvalgets anbefalinger

NOTAT Nedlæggelse af senge og Erik Juhl-udvalgets anbefalinger Morten Bue Rath Marts 2013 NOTAT Nedlæggelse af senge og Erik Juhl-udvalgets anbefalinger Erik Juhl-udvalget anbefalede i deres endelige rapport, at regionerne skulle reducere antallet af senge med 20

Læs mere

Monitorering af tvang i psykiatrien

Monitorering af tvang i psykiatrien Monitorering af tvang i psykiatrien OPGØRELSE FOR PERIODEN 1. JANUAR 31. DECEMBER 2015 2016 Monitorering af tvang i psykiatrien Sundhedsstyrelsen, 2016. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

Kommunal medfinansiering

Kommunal medfinansiering Analyse juli 2007 Kommunal medfinansiering Det aktivitetsbestemte bidrag Indledning Kommunerne skal med kommunalreformen medfinansiere det regionale sundhedsvæsen med: et grundbidrag, fastlagt for 2007

Læs mere

Opgørelse af behandlere i psykiatrien

Opgørelse af behandlere i psykiatrien Opgørelse af behandlere i psykiatrien Resume De psykiatriske afdelinger har ud fra retningslinjer fra PS Økonomiafdelingen opgjort antallet af fuldtidsstillinger, der i 2014 er anvendt til ambulant behandling.

Læs mere

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET Seneste års udvikling fortsat i 213 Det er nu tredje gang, at KL publicerer en oversigt, som beskriver udviklingen af genoptræningsområdet efter sundhedsloven

Læs mere

Sag nr. 2014-006610-14 December 2014

Sag nr. 2014-006610-14 December 2014 Sag nr. 2014-006610-14 December 2014 1. Udvikling i medfinansieringsudgifterne 2010-2013 Middelfart kommune havde i 2013 en medfinansieringsudgift på 3.596 kr. per. Det er en stigning på 173 kr. siden

Læs mere

Benchmarkinganalyse af sygefravær i regionerne Baseret på data fra 2013

Benchmarkinganalyse af sygefravær i regionerne Baseret på data fra 2013 Benchmarkinganalyse af sygefravær i regionerne Baseret på data fra 2013 1 Indhold Resumé... 3 Indledning... 4 Formål... 4 Sygefravær... 4 Afgrænsning af områder... 5 sområdet... 5 Somatik, psykiatri, social

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser 2014 LUP somatik 2014 Udvidet patientgrupper Kort indlæggelsestid Nationale spørgsmål

Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser 2014 LUP somatik 2014 Udvidet patientgrupper Kort indlæggelsestid Nationale spørgsmål Dato: 7.03.01 Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser 01 Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser (LUP) er en årlig landsdækkende spørgeskemaundersøgelse af patienters oplevelser

Læs mere

Dokumentation af data for belægning

Dokumentation af data for belægning 16. august 2017 Dokumentation af data for belægning Notatet beskriver og dokumenterer de indikatorer, der er besluttet af arbejdsgruppen vedrørende indsamling af oplysninger om sengepladser. Særlige forhold

Læs mere

Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet. - en faktarapport om forebyggelige indlæggelser

Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet. - en faktarapport om forebyggelige indlæggelser Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet - en faktarapport om forebyggelige indlæggelser Regnskab 2013 Indledning Den 1. januar 2012 trådte store ændringer i den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet

Læs mere

Region Midtjylland. Udmøntning af differentierede produktivitetskrav til budget Bilag. til Regionsrådets møde den 16. januar Punkt nr.

Region Midtjylland. Udmøntning af differentierede produktivitetskrav til budget Bilag. til Regionsrådets møde den 16. januar Punkt nr. Region Midtjylland Udmøntning af differentierede produktivitetskrav til budget 2008 Bilag til Regionsrådets møde den 16. januar 2008 Punkt nr. 9 NOTAT Regionshuset Viborg Sundhedsstaben Sundhedsøkonomi

Læs mere

Udvikling i behandlingsindsatsen for patienter med skizofreni

Udvikling i behandlingsindsatsen for patienter med skizofreni Udvikling i behandlingsindsatsen for patienter med skizofreni Af Bodil Helbech Hansen, bhh@kl.dk Formålet med dette analysenotat er at afdække ændringer behandlingsindsatsen for patienter med skizofreni

Læs mere

Mange andelsboligforeninger med lav gældssætning

Mange andelsboligforeninger med lav gældssætning 18. februar 14 Mange andelsboligforeninger med lav gældssætning Historier om andelsboligforeninger i økonomiske problemer har igennem efterhånden flere år domineret nyhedsbilledet på andelsboligmarkedet.

Læs mere

Udvikling i sygefravær i regionerne

Udvikling i sygefravær i regionerne Udvikling i sygefravær i regionerne 2011-2015 1 Sygefravær i regionerne 2011 til 2015 Der er nu data for det regionale sygefravær for 2015. I nedenstående tabeller er det valgt, at sammenligne regionernes

Læs mere

1. Sammenfatning Datagrundlag Baggrund Den generelle udvikling i Greve Kommune... 4

1. Sammenfatning Datagrundlag Baggrund Den generelle udvikling i Greve Kommune... 4 Lønredegørelse 2012 1. Sammenfatning... 2 2. Datagrundlag... 3 3. Baggrund... 3 4. Den generelle udvikling i Greve Kommune... 4 4.1 ANTAL ANSATTE... 4 4.1.1 Udvikling i antal medarbejdere... 4 4.1.2 Antal

Læs mere

Slutevaluering af satspuljeprojektet Etablering af 11 psykiatriske sengepladser i hovedfunktion i Region Midtjylland, projektnr.

Slutevaluering af satspuljeprojektet Etablering af 11 psykiatriske sengepladser i hovedfunktion i Region Midtjylland, projektnr. Psykiatri og Social Administrationen Sundheds- og Ældreministeriet Att. Center for Primær Sundhed og Forebyggelse Holbergsgade 6 1057 København K Psykiatriplanlægning Tingvej 15 Postboks 36 DK-8800 Viborg

Læs mere

Resultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2014

Resultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2014 Resultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2014 August 2015 2 Indholdsfortegnelse 1. Formål og baggrund 3 2. Samlede konklusioner - Medlemmer af Lif og

Læs mere

Kommunal medfinansiering for udvalgte kommuner i hovedstadsregionen 2009-2010

Kommunal medfinansiering for udvalgte kommuner i hovedstadsregionen 2009-2010 KKR HOVEDSTADEN Kommunal medfinansiering for udvalgte kommuner i hovedstadsregionen 2009-2010 Sygdomsområders andel af kommunal medfinansiering 2010 OG andel af væksten fra 2009 til 2010 (i prisniveau

Læs mere

Kvaliteten i behandlingen af skizofreni i perioden januar 2011 december 2011

Kvaliteten i behandlingen af skizofreni i perioden januar 2011 december 2011 Kvaliteten i behandlingen af skizofreni i perioden januar 2011 december 2011 Kvaliteten i behandlingen af skizofreni er i denne rapport opgjort i forhold til de følgende indikatorer: Udredning speciallæge

Læs mere

Monitorering af tvang i psykiatrien

Monitorering af tvang i psykiatrien Monitorering af tvang i psykiatrien OPGØRELSE FOR PERIODEN 1. JULI 2015 30. JUNI 2016 2016 Monitorering af tvang i psykiatrien Sundhedsstyrelsen, 2016. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

Regionernes budgetter for 2011

Regionernes budgetter for 2011 Regionernes budgetter for 2011 I oktober 2010 vedtog samtlige regionsråd budgettet for 2011. Det var en udfordrende proces for alle regioner, da de fortsat stod i en økonomisk vanskelig situation med store

Læs mere

Kommunal medfinansiering 2016

Kommunal medfinansiering 2016 Side 1 Kommunal medfinansiering 2016 Regeringen og Danske Regioner indgik den 20. august 2015 aftale om regionernes økonomi for 2016. Denne vejledning beskriver beregningen af den forudsatte kommunale

Læs mere

Kontakter til praktiserende læger under sygesikringen 1997

Kontakter til praktiserende læger under sygesikringen 1997 Kontakter til praktiserende læger under sygesikringen 1997 Kontaktperson: Peter Kystol Sørensen, lokal 6207 I Sundhedsstyrelsen findes data fra Det fælleskommunale Sygesikringsregister for perioden 1990-1998.

Læs mere

Notat vedrørende Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren, Forskningsstatistik 1997 med særligt henblik på beregningerne vedr.

Notat vedrørende Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren, Forskningsstatistik 1997 med særligt henblik på beregningerne vedr. Notat vedrørende Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren, Forskningsstatistik 1997 med særligt henblik på beregningerne vedr. sygehusene Analyseinstitut for Forskning, 1999/2 1 Forskning og udviklingsarbejde

Læs mere

Udvikling i sygefravær i regionerne

Udvikling i sygefravær i regionerne Udvikling i sygefravær i regionerne 2011-2016 1 Sygefravær i regionerne 2011 Der er nu data for det regionale sygefravær for 2016. I nedenstående tabeller er det valgt, at sammenligne regionernes sygefravær

Læs mere

Monitorering af tvang i psykiatrien

Monitorering af tvang i psykiatrien Monitorering af tvang i psykiatrien OPGØRELSE FOR PERIODEN 1. JULI 2015 30. JUNI 2016 2016 Monitorering af tvang i psykiatrien Sundhedsstyrelsen, 2016. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

Monitorering af pakkeforløb for kræft 2.-4. kvartal 2008

Monitorering af pakkeforløb for kræft 2.-4. kvartal 2008 Sundhedsudvalget 28-9 SUU alm. del Bilag 421 Offentligt Monitorering af pakkeforløb for kræft 2.-4. kvartal 28 Monitorering af pakkeforløb for kræft, 2.-4. kvartal 28 Uddrag og citater er kun tilladt med

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-Nyt praksis nr. 048-08 Regionernes udgifter til medicintilskud juni 2008

Læs mere

Ledelsesinformation til Sundhedsudvalget. - Regionale sundhedsydelser, rehabiliteringsafdeling og træningsenheden. Ledelsesinformation Juni 2017 NOTAT

Ledelsesinformation til Sundhedsudvalget. - Regionale sundhedsydelser, rehabiliteringsafdeling og træningsenheden. Ledelsesinformation Juni 2017 NOTAT NOTAT Ledelsesinformation til Sundhedsudvalget - Regionale sundhedsydelser, rehabiliteringsafdeling og træningsenheden Ledelsesinformation Juni 2017 Ledelsesinformationens formål er at skabe overblik og

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse af patientoplevelser blandt fødende i 2014

Den Landsdækkende Undersøgelse af patientoplevelser blandt fødende i 2014 Dato 27..205 Den Landsdækkende Undersøgelse af patientoplevelser blandt fødende i 204 Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser (LUP) er en årlig landsdækkende spørgeskemaundersøgelse af patienters

Læs mere

Bilag 1: Resume af behovsanalyse. Behovet for botilbudslignende ydelser til borgere med sindslidelse 2016-2020

Bilag 1: Resume af behovsanalyse. Behovet for botilbudslignende ydelser til borgere med sindslidelse 2016-2020 Bilag 1: Resume af behovsanalyse Behovet for botilbudslignende ydelser til borgere med sindslidelse 2016-2020 Resume af behovsanalysen I budgetaftale 2015 der det besluttet, at Socialforvaltningen og Økonomiforvaltningen

Læs mere

Konsekvenser af kommunalreformen for Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Konsekvenser af kommunalreformen for Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsudvalget Bilag 6 UDVALGSINDSTILLING med sagsfremstilling Konsekvenser af kommunalreformen for Sundheds- og Omsorgsforvaltningen INDSTILLING Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Læs mere

Sundheds- og Ældreudvalget SUU Alm.del Bilag 68 Offentligt

Sundheds- og Ældreudvalget SUU Alm.del Bilag 68 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del Bilag 68 Offentligt N O T A T 10-11-2015 Sag nr. 14/123 Dokumentnr. 56006/15 Status for indsatsen på regionernes afdelinger med særligt ansvar for patienter

Læs mere

Psykiatri opfølgning på mål

Psykiatri opfølgning på mål Psykiatri opfølgning på mål Mål Indikator Mål Status november 2014 Aktuel fremdrift/ Pakkeforløb for de vigtigste diagnoser er Alle patienter med samme sygdomsbillede tilbydes samme behandlingsforløb i

Læs mere

KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut

KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut Færdigbehandlede patienter Genoptræning SUNDHEDSLOVEN 140 Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri genoptræning

Læs mere

Sundhedsstyrelsens kommentarer til monitorering af hjertepakker 2. kvartal 2014

Sundhedsstyrelsens kommentarer til monitorering af hjertepakker 2. kvartal 2014 N o t a t Sundhedsstyrelsens kommentarer til monitorering af hjertepakker 2. kvartal Dette notat indeholder Sundhedsstyrelsens kommentarer til data for den nationale moni. kvartal. Monitoreringen gør det

Læs mere

1. Generelt om almen praksis Antal praktiserende læger i

1. Generelt om almen praksis Antal praktiserende læger i PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION PLO faktaark 2016 Indhold 1. Generelt om almen praksis... 2 1.1. Antal praktiserende læger i 2016... 2 1.1. Udviklingen i antal læger i almen praksis og offentlige ansatte

Læs mere

Opgaveudvikling på psykiatriområdet

Opgaveudvikling på psykiatriområdet Sammenfatning af publikation fra : Opgaveudvikling på psykiatriområdet Opgaver og udfordringer i kommunerne i relation til borgere med psykiske problemstillinger Marie Henriette Madsen Anne Hvenegaard

Læs mere

Budgetgennemgang af serviceområde Genoptræning

Budgetgennemgang af serviceområde Genoptræning Budgetgennemgang af serviceområde Genoptræning Social og Sundhed, Roskilde Kommune, april 2010 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION... 4 FORMÅL OG MÅL... 4 KONKLUSIONER OG INDSTILLINGER... 4 TRÆNINGSOMRÅDETS

Læs mere

Notat om status for udvidelse af Center for Spiseforstyrrelser i henhold til psykiatriplanen for Region Midtjylland

Notat om status for udvidelse af Center for Spiseforstyrrelser i henhold til psykiatriplanen for Region Midtjylland Regionshuset Viborg Psykiatri og Social Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Notat om status for udvidelse af Spiseforstyrrelser i henhold til psykiatriplanen

Læs mere

Anvendelse af vikarer på sygehusene

Anvendelse af vikarer på sygehusene Kapitel 8 78 Anvendelse af vikarer på sygehusene Brug af vikarer er en naturlig del af det at drive et sygehusvæsen. Det kan være hensigtsmæssigt at bruge vikarer til for eksempel at lukke huller i forbindelse

Læs mere

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06.

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06. GLADSAXE KOMMUNE Kommunaldirektøren Rådhus Allé, 2860 Søborg Tlf.: 39 57 50 02 Fax: 39 66 11 19 E-post: csfmib@gladsaxe.dk www.gladsaxe.dk Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede

Læs mere