GOD AKADEMISK PRAKSIS. - Sådan håndterer du kilder og undgår eksamenssnyd

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GOD AKADEMISK PRAKSIS. - Sådan håndterer du kilder og undgår eksamenssnyd"

Transkript

1 GOD AKADEMISK PRAKSIS - Sådan håndterer du kilder og undgår eksamenssnyd

2 UNDGÅ EKSAMENSSNYD SDU forudsætter, at du kan arbejde selvstændigt og at eksamen altid afspejler dit arbejde. Når du står med dit eksamensbevis i hånden, skal man kunne regne med værdien af din uddannelse. HVAD ER EKSAMENSSNYD? Eksamen er en test, der skal give bedømmeren mulighed for at bedømme lige præcist din præstation i et bestemt fag. Derfor skal bedømmeren i mindste detalje ud fra dit arbejde kunne se, hvad der er din helt individuelle indsats. Bedømmeren skal også kunne stole på, at præstationen er leveret under de rammer og betingelser, der gælder for prøven. Hvis du eller andre uretmæssigt gør noget tilsigtet eller utilsigtet der skjuler din indsats, eller hvis du leverer din indsats under andre betingelser, end forudsat, så snyder du dig til en forkert bedømmelse og så er der tale om eksamenssnyd. EKSAMENSSNYD ER ALVORLIGT! Dit eksamensbevis er en garanti for, at du har de kompetencer og kvalifikationer, som fremgår af beviset. Hvis du har snydt, mister ikke blot dit bevis sin værdi, men troværdigheden af alle andre beviser udstedt af SDU lider også skade, og det er årsagen til, at eksamenssnyd er en af de mest uacceptable handlinger i universitetsverdenen. Konsekvenserne af eksamenssnyd kan være alvorlige for dig, i værste fald kan du blive bortvist permanent fra universitetet. Det er dit eget ansvar at gøre dig bekendt med god akademisk skik og eksamensform, for uanset om overtrædelsen er sket utilsigtet eller med fuldt overlæg, så sanktioneres der.

3 Overtrædelser sanktioneres efter Regler om disciplinære foranstaltninger over for studerende ved Syddansk Universitet. Er du i tvivl, så kontakt din underviser eller din faglige vejleder. Bagerst i denne folder henvises til links, hvor du kan få mere viden om opgaveskrivning, kildehenvisning og eksamenssnyd. EKSEMPLER PÅ EKSAMENSSNYD Det skal understreges, at der er tale om eksempler, og listen er ikke udtømmende. Hvis du kommer i tvivl, så kan du stille dig følgende spørgsmål: Er det mine egne kvalifikationer, jeg viser i denne opgave eller ved denne eksamen? Hvis du fx skriver noget af fra en forfatter, der har skrevet om samme emne som dig, så viser du forfatterens kvalifikationer, og derfor er det forfatteren, der bedømmes. Holder jeg mig inden for rammerne og betingelserne? Hvis du fx bruger opslagsværker ved en eksamen uden hjælpemidler, så kan bedømmeren tro, at du har en stor paratviden, men det er opslagsværkerne, der bedømmes. PLAGIERING/AFSKRIFT Man taler om plagiering, når man efterligner eller direkte afskriver andres tekster, uden at angive kilden og gøre opmærksom på, at det drejer sig om citat eller resumerende omarbejdelse (Citat fra Hanne Leth Andersen og Jens Toftskov: Eksamen og eksamensformer. Betydning og bedømmelse. Samfundslitteratur. 2008). Plagiering er mange ting, men i en eksamenssituation betyder plagiering, at du lader en tekst, illustration, en struktur eller en idé, mv. fremstå som dit eget værk. At bruge andres tekst eller ideer er ikke i sig selv plagiering. Det er det først, når bedømmeren kan komme til at tro, at du er forfatteren. Derfor skal du være meget omhyggelig med at tydeliggøre, hvad der er dit arbejde, og hvad der er andres. Du skal anvende citationstegn, kildehenvisninger og litteraturlister der nøjagtigt

4 beskriver, hvorfra du har teksten og ideerne. Principper for citering: Direkte citat skal markeres som sådan ved fx anførselstegn eller kursiv. Fakta eller argumentation skal sættes som en note med præcis kildehenvisning. Alt materiale fra bøger, nettet, noter, utrykt materiale skal behandles efter ovennævnte regler. Genbrug af egne, tidligere opgaver skal behandles som øvrigt kildemateriale. Det er let at finde tekster på nettet, som er interessante for din opgave. Det samme kan findes i bøger, artikler og andre opgavebesvarelser også egne, tidligere opgaver. Men hvis du følger reglerne om kildebehandling, så er bedømmeren aldrig i tvivl om, hvad der er dit arbejde, og hvorfra du har dine ideer og overvejelser. Du må gerne benytte noter, som er forfattet i din læsegruppe, men fordi noterne ikke er helt dine egne, så skal du tydeligt henvise til kilden. Hvis du uden videre skriver en notattekst, som du har udarbejdet i fællesskab med andre studerende, ind i din opgave, så er der tale om plagiering. Du skal også passe på, hvis du citerer fra en lærebog, der benyttes i undervisningen. Du kan med rette mene, at her må underviser/eksaminator vide, hvor du har hentet din tekst, dit argument eller din idé men du skal alligevel overholde reglerne om kildebehandling, for en lærebog er en kilde som alle andre kilder. Hvis du skriver af direkte eller lettere omformuleret fra en andens opgavebesvarelse, fra egen tidligere opgavebesvarelse, fra internettet eller en anden kilde, uden at du gør opmærksom på dette, så er det plagiering. Der kan være gråzoner, hvor man kan komme i tvivl om nødvendigheden af kildehenvisning. Det kan være, at en model er en så banal

5 grundlærdom (fx hvis der henvises til Newtons lov eller Maslows behovspyramide), at man kan bruge denne i sin opgavebesvarelse uden nærmere henvisning, men hvis du er den mindste i tvivl, så angiv kilden. Når du helt tydeligt har gjort det klart, hvad der er dit arbejde, er der ikke tale om eksamenssnyd, uanset hvor meget du har citeret i din opgave. SAMARBEJDE Når opgaven skal løses individuelt, må du gerne diskutere de faglige problemstillinger med dine medstuderende, men opgaven skal indeholde dine egne refleksioner og formuleringer. Har du under forberedelsen udarbejdet tekstpassager sammen med en medstuderende, må du ikke anvende disse i din besvarelse, som om du individuelt/selv har udarbejdet dem. MEDVIRKEN Hvis du medvirker til andres eksamenssnyd, så overtræder du også de akademiske regler. Et eksempel kunne være, at du under en skriftlig eksamen videregiver din løsning til en medstuderende. Du skal være opmærksom på, at du kan bevæge dig ind i en gråzone, hvis du videregiver din skriftlige opgave som inspiration til en medstuderende, der eventuelt benytter denne i mere eller mindre grad uden angivelse af kilde. Bedømmeren kan ikke se hvem af jer, der oprindeligt har udarbejdet opgaven. HJÆLP UDEFRA Ved skriftlige eksaminer betragtes det også som eksamenssnyd, hvis du har kontakt med andre eksaminander/personer, også selv om denne/disse ikke yder hjælp. Hvis du til den skriftlige eksamen medbringer egen PC, og hvis du ikke må kunne være online, så er det eksamenssnyd, hvis du modtager en , også selv om

6 denne ikke er en hjælp til løsning af opgaven. Det gælder også, hvis du sender en mail. Lader du fx en medstuderende eller et familiemedlem løse en opgave for dig, så er det eksamenssnyd, uanset om det er hele opgaven eller kun dele heraf. Du må gerne diskutere faglige problemstillinger med andre så længe din opgave indeholder egne refleksioner og formuleringer. IKKE TILLADTE HJÆLPEMIDLER Hvis du går til en skriftlig eksamen under andre betingelser end de forudsatte, så bliver du bedømt på et forkert grundlag. Hvis du fx har ulovlige hjælpemidler med, så er det eksamenssnyd. Hvis du ikke må medbringe hjælpemidler overhovedet, så må du ikke have noget med, hverken en formelsamling eller en ordbog. Du må naturligvis heller ikke medbringe små noter eller gule lapper eller have skrevet små faglige guldkorn på armene. Hvis du kun må benytte en lommeregner af en bestemt type, så er det snyd at medbringe en mere avanceret lommeregner. Hvis man må have hjælpemidler med, og man anvender citater eller fakta i sin opgave, så skal man omgås kilderne som alt andet kildemateriale, dvs. man skal citere og henvise korrekt. GENBRUG AF EGNE BESVARELSER Hvis du genbruger dele af en opgave, som du selv tidligere har udarbejdet, skal du behandle denne opgave som enhver anden kilde; dvs. benytte korrekt kildehenvisning og citering. FORFALSKNING AF DATA Hvis du indsamler empiriske data, vil det være en forfalskning, hvis du opfinder data. Så hvis du skal bruge 100 svar, og det kun lykkes at indsamle 90, så er det ikke en gangbar vej at opfinde de sidste 10 svar.

7 TIDSGRÆNSER Du skal overholde de tidsgrænser, der er fastsat for eksamen, idet tidsfaktoren indgår i bedømmelsen. Hvis du arbejder videre på eksamensbesvarelsen efter eksaminationens ophør eller afleverer senere, så får du en fordel, og bedømmelsesgrundlaget bliver forkert. Hvis du efter den skriftlige eksamen arbejder videre, så begår du eksamenssnyd. Hvis det på en eller anden måde lykkes dig at rette i besvarelsen eller tilføje noget til denne efter fristens udløb, så er der også tale om eksamenssnyd. KENDSKAB TIL OPGAVEN Kender du til eksamensopgaven på forhånd, og deltager du alligevel i eksamen, så er det eksamenssnyd. Hvis du får kendskab til opgaven inden eksamen, så må du ikke deltage i denne. Hvis fejlen er SDU s, så vil du få tilbudt en ny eksamen. FREMMØDEOPLYSNINGER Ved nogle undervisningsaktiviteter er der mødepligt, og denne betragtes som en del af eksamen. Hvis du får en medstuderende til at krydse dig af, selv om du ikke er til stede, så er det eksamenssnyd. Hvis du hjælper en medstuderende med at krydse vedkommende af, hjælper du en medstuderende til eksamenssnyd, og ved en sådan handling kan du idømmes en sanktion. OVERTRÆDELSE: Overtrædelse af de akademiske regler behandles efter Regler om disciplinære foranstaltninger over for de studerende ved Syddansk Universitet. Ved mistanke om eksamenssnyd bliver sagen indberettet til rektor og der afholdes et møde med studieleder, repræsentanter fra Studiekontoret og den studerende. Herefter udarbejdes en indstilling til rektor om hvilken sanktion, der eventuelt skal tildeles.

8 Du kan læse meget mere om den akademiske værktøjskasse på disse links: Eksamenssnyd: - Klik på Information til Studerende - Eksamen Studieteknik (akademisk redelighed, opgaveskrivning, informationshåndtering): - Klik på Information til Studerende Vejledning Studieteknik UBTesten: Er din akademiske informationshåndtering i orden prøv UBTesten: Stop plagiat nu: En webtutorial for studerende om plagiering: Regler om disciplinære foranstaltninger: - Klik på Information til Studerende Eksamen - Eksamenssnyd Hvis du stadig er i tvivl kan du altid spørge din underviser, faglige vejleder eller eksaminator. Studiekontoret, juni 2011

Sådan undgår du at blive. taget for eksamenssnyd.

Sådan undgår du at blive. taget for eksamenssnyd. Studienævn for International Virksomhedskommunikation Sådan undgår du at blive taget for eksamenssnyd! Hver eneste eksamenstermin bliver nogle IVK-studerende indberettet til universitetets rektor for at

Læs mere

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Køreplan: Fredag d. 12. september: Valg af fag og ønske til vejledere udfyld spørgeskema i Lectio Vejledning tider (15 minutter) tildeles og lægges

Læs mere

Guide til tværfagligt eksamensprojekt

Guide til tværfagligt eksamensprojekt Guide til tværfagligt eksamensprojekt --------- Skriv en god synopsis --------- Den gode synopsis viser, at du kan: Fremstille et emne klart og præcist Skabe sammenhæng og struktur Vælge de vigtigste oplysninger

Læs mere

Sådan består du Prøve i dansk 3

Sådan består du Prøve i dansk 3 Sådan består du Prøve i dansk 3 Denne vejledning skal hjælpe dig med at forberede dig til Prøve i dansk 3. (Danskprøve, højt niveau). Grundlaget for vejledningen er Skapagos erfaringer med elever, der

Læs mere

FAQ om AT 1. Emne og overordnet problemstilling 2. Eleven skal vælge en sag

FAQ om AT 1. Emne og overordnet problemstilling 2. Eleven skal vælge en sag FAQ om AT 1. Emne og overordnet problemstilling Ifølge læreplanen udmelder Undervisningsministeriet emne og overordnede problemstillinger som skal danne udgangspunkt for den mundtlige prøve i almen studieforberedelse.

Læs mere

Thomas Holme Hansen Marie Lund Klujeff Henrik Kaare Nielsen VEJLEDNING I AKADEMISK OPGAVE- SKRIVNING VED INSTITUT FOR ÆSTETISKE FAG AARHUS UNIVERSITET

Thomas Holme Hansen Marie Lund Klujeff Henrik Kaare Nielsen VEJLEDNING I AKADEMISK OPGAVE- SKRIVNING VED INSTITUT FOR ÆSTETISKE FAG AARHUS UNIVERSITET Thomas Holme Hansen Marie Lund Klujeff Henrik Kaare Nielsen VEJLEDNING I AKADEMISK OPGAVE- SKRIVNING VED INSTITUT FOR ÆSTETISKE FAG AARHUS UNIVERSITET 2. udgave 2009 THOMAS HOLME HANSEN, MARIE LUND KLUJEFF,

Læs mere

EKSAMENSHÅNDBOG 1. HHX

EKSAMENSHÅNDBOG 1. HHX EKSAMENSHÅNDBOG 1. HHX Skoleåret 2012/13 Handelsgymnasiet på Roskilde Handelsskole Bestemmelser vedrørende eksamen findes i: Bekendtgørelse om uddannelse til højere handelseksamen BEK nr. 691 af 23/06/2010

Læs mere

FAQ til SO3 - DIO. Hvad kendetegner en god problemformulering?

FAQ til SO3 - DIO. Hvad kendetegner en god problemformulering? FAQ til SO3 - DIO Må skolen på vegne af en klasse eller årgang bestemme hvilke fag eleverne skal skrive i? Det er absolut ikke intentionerne i SO3, at skolen vælger fag, da det vanskeligt harmonerer med

Læs mere

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

VUC Aarhus Sådan skriver du SSO i fagene

VUC Aarhus Sådan skriver du SSO i fagene VUC Aarhus Sådan skriver du SSO i fagene Indhold Den større skriftlige opgave s.2 Forberedelse til SSO opgaven s.2 SSO i historie s.4 SSO i dansk. s.7 SSO i matematik. s.10 SSO i naturvidenskabelige fag.

Læs mere

P Æ D A G O G I S K C E N T E R S A M F U N D S V I D E N S K A B. Lær fra dig Tips & tricks til undervisning

P Æ D A G O G I S K C E N T E R S A M F U N D S V I D E N S K A B. Lær fra dig Tips & tricks til undervisning P Æ D A G O G I S K C E N T E R S A M F U N D S V I D E N S K A B KØBENHAVNS UNIVERSITET Lær fra dig Tips & tricks til undervisning Vi har valgt at samle vores tips og tricks, råd og redskaber samt gode

Læs mere

Værd at vide om eksamen

Værd at vide om eksamen Værd at vide om eksamen Om eksamen... 2 Eksamensbekendtgørelsen... 2 Beskrivelse af prøver/formalia... 2 Adgang til prøver... 2 Sygeprøve/omprøve... 2 Førsteårsprøven - erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser...

Læs mere

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv.

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv. Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv. Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du skal bruge den til at finde ud af, hvad

Læs mere

OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE

OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE ? OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE Hvorfor skal jeg overholde konkurrencereglerne? Det kan have alvorlige konsekvenser at overtræde konkurrencereglerne. Hvis du ikke ved, hvad reglerne går

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere

Gør en forskel for en ung - bliv mentor

Gør en forskel for en ung - bliv mentor Gør en forskel for en ung - bliv mentor Der er brug for virksomhederne Nogle unge er ikke klar til at starte på en ungdomsuddannelse lige efter folkeskolen. De har brug for at gå en anden vej ofte en mere

Læs mere

Studievejledning. I gang med en uddannelse 15. Yderligere henvisninger 59

Studievejledning. I gang med en uddannelse 15. Yderligere henvisninger 59 Af Kirsten Møller I gang med en uddannelse 15 Yderligere henvisninger 59 13 14 I gang med en uddannelse Al begyndelse er svær Forventninger Det er for det meste både spændende og lidt foruroligende at

Læs mere

Sikker Surf 10 Tips. - en vejledning om internettet til forældre og deres børn.

Sikker Surf 10 Tips. - en vejledning om internettet til forældre og deres børn. Sikker Surf 10 Tips - en vejledning om internettet til forældre og deres børn. I folderen finder du: 10 tips til sikker adfærd på internettet Tjekliste til dialog i familien Netikette regler Forklaring

Læs mere

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 Når et medlem melder sig syg nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 1 A-kassen er vigtig for den sygemeldtes fremtid Siden oktober 2009 har a-kasserne haft pligt til at

Læs mere

AT-EKSAMEN: HVAD ER ET TALEPAPIR?

AT-EKSAMEN: HVAD ER ET TALEPAPIR? AT-EKSAMEN: HVAD ER ET TALEPAPIR? Fra synopsis til talepapir Formålet med dette papir er at give dig en indføring i hvordan du kan forberede dig til en AT-eksamen. Der er to dele, der overlapper en smule:

Læs mere

til ulovlig praksis! Brug din ytringsfrihed

til ulovlig praksis! Brug din ytringsfrihed Sig nej 1 Brug din ytringsfrihed Kommunernes økonomi er under lup som aldrig før, og vi har set spareplaner, som ifølge juridiske eksperter er på kant med loven, fordi der formuleres så konkrete mål for

Læs mere

Projektopgaven 9. klasse

Projektopgaven 9. klasse Projektopgaven 9. klasse http://www.emu.dk/elever7-10/projektarbejde/projektopgaven/ Projektopgaven i 9. klasse Projektopgaven er en tværfaglig opgave, hvor du bruger forskellige fags indhold og metoder.

Læs mere

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm Kom godt fra start - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen Dorthe Holm Tekst: Dorthe Holm, pædagogisk vejleder, børnehaveklasseleder v/ Centerklasserne Højvangskolen, d.holm@pc.dk Udgivet af centerklasserne

Læs mere

Om brug og angivelse af kilder: Miniguide til. Skrivecenter BK, 2. udgave. August 2013

Om brug og angivelse af kilder: Miniguide til. Skrivecenter BK, 2. udgave. August 2013 Om brug og angivelse af kilder: Miniguide til APA-standard Skrivecenter BK, 2. udgave. August 2013 Om miniguiden Miniguiden her består af tre dele. I første del finder du en række helt konkrete eksempler

Læs mere

Hvad kan din virksomhed gøre for at overholde konkurrencereglerne? Vejledning om compliance

Hvad kan din virksomhed gøre for at overholde konkurrencereglerne? Vejledning om compliance Hvad kan din virksomhed gøre for at overholde konkurrencereglerne? Vejledning om compliance 2015 SIDE 2 KAPITEL 1 INDLEDNING Hvad kan din virksomhed gøre for at overholde konkurrencereglerne? Vejledning

Læs mere

Konflikt- håndtering

Konflikt- håndtering Konflikthåndtering Forord 2 Denne pjece er fra BAR Kontor til medarbejdere og ledere i kontorog administrative virksomheder. Pjecen er en del af et større undervisningsmateriale, som du finder på BAR Kontors

Læs mere

Det er et fuldtidsjob at være studerende

Det er et fuldtidsjob at være studerende Studieaktivitetsmodellen Det er et fuldtidsjob at være studerende Din arbejdsuge er på 40 timer og rummer mange forskellige studieaktiviteter Din vej til viden, færdigheder og kompetencer Mange forskellige

Læs mere