Årsberetning Handicappolitisk kamp i kommunerne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsberetning 2009 2010. Handicappolitisk kamp i kommunerne"

Transkript

1 Årsberetning Hvilket år med LOBPA! Jeg tror alle medlemmer af foreningen LOBPA er helt klar over, at vi har mødt en ualmindelig lang række udfordringer i vores lille nystartede og på mange måder skrøbelige organisation. Men lad mig også sige det med samme: De kræfter der står bag LOBPA, har udvist en helt forrygende entusiasme og energi, som alle andre må misunde os! Det gælder ikke alene bestyrelsen, men især vores direktør Jette Nielsen og medarbejderstaben, som skønt de har knoklet som bæster, har udvist en udholdenhed og vilje til at knuse de opståede problemer, der rækker langt ud over hvad nogen kunne forvente. Vi står sammen alle mand med fast overbevisning om, at vi sammen skal lykkes med vores projekt, at få skabt en unik organisation for borgere med BPA og et gedigent og solidt tilbud til dem, der ønsker at overdrage deres arbejdsgiveransvar til LOBPA. Bestyrelsen Janne Sander, Valby Formand Susanne Olsen, Værløse Næstformand Lone Barsøe, Højbjerg Medlem af forretningsudvalg Bente Rey, Sydals Jette Bertelsen, Sønderborg Jørgen Knudsen, Skive Lene Kjær, Århus Lotte Mørkhøj, Nørresundby Birgitte Libak Pedersen, Gistrup (indtrådt 2010) René Larsen, Odense (udtrådt) Sven Erik Lauridsen, Kolding (Suppleant, udtrådt) Handicappolitisk kamp i kommunerne Bestyrelsen og forretningsudvalget har mødtes en hel del flere gange end forudset, bl.a. fordi vi ret hurtigt inde i efteråret blev mødt med et uventet økonomisk krav fra Sønderborg kommune, der pludselig ville have tilbageført midler, vi allerede havde fået udbetalt for ydelser, vi har leveret til en stor gruppe medlemmer i kommunen. Sagen blev desværre til en meget uhyggelig opvisning af en kommunes totale mangel på forståelse og respekt overfor de borgere, der har allermest behov for tryghed og omsorg. Trusler om opsigelse af hjælpere, trusler og i visse tilfælde effektueringer af inddragelse af BPA ordninger og økonomiske sanktioner mod de enkelte borgere var nogle af de elementer, der blev benyttet i en meget grim kamp mod borgerne. Bestyrelsen mobiliserede de berørte borgere i Sønderborg kommune og vi fik pressens bevågenhed med på sidesporet. Uanset at vi i sidste ende fik en acceptabel løsning på konflikten, har den oplevelse efterladt os i en meget penibel situation, fordi vi har anvendt kostbar tid, økonomiske ressourcer og ikke mindst arbejdstimer på at udrede situationen. Desværre har det været vores lod at skulle anvende vores kræfter til en reel handicappolitisk kamp for at opnå de lovfæstede rettigheder vi har, men som de fleste af landets kommuner ikke opfylder. I samarbejde med Dansk Handicap Forbund og Muskelsvindfonden har vi indledt offensiv mod udvalgte kommuner, der ud over Sønderborg også tæller Århus hvor vi har rejst en tilsynssag overfor Statsforvaltningen. Derudover arbejder vi i dagligdagen med at få kommunerne til at opfylde deres forpligtigelse til at udmåle en individuel beregning af den enkelte BPA borgers bevilling. Såvel bestyrelsesmedlemmer som vores konsulenter anvender kostbar energi på at forklare regler og love til kommunerne, som ofte er venligt imødekommende, indtil vi når til at pengene skal hives op af de slunkne kommunekasser. Krisen kradser og vores BPA ordninger er desværre flere steder blevet et direkte mål for besparelsesforslag på budgetlinjerne. Helt konkret drejer det sig om beregning af både løndelen og den del der skal afsættes hvis borgeren ønsker at overdrage sit arbejdsgiveransvar til LOBPA eller anden udbyder. Her skal beregnes et administrationsgebyr ud fra en konkret individuel vurdering af hvad præcist den enkelt borger må anses at

2 have for udfordringer og sammensætning i sin BPA. KL (Kommunernes Landsforening) har udsendt en budgetmodel, som desværre er både mangelfuld og uden realisme i forhold til de udgifter, der er forbundet med opgaven. Ikke desto mindre lægger mange kommuner sig bevidstløst op af denne model uden selv at gøre deres arbejde. Resultatet er derefter. Fejlagtigt, og også mod lovens intensioner. LOBPA har derfor også haft løbende kontakt med KL, Socialministeren og Folketingets Socialudvalg, hvor vi har haft foretræde for at forklare dem situationen. Vi arbejder tæt sammen med Danske Handicaporganisationer og øvrige handicaporganisationer og koordinerer naturligvis indsatsen. Men det har indtil nu været en træls vej op ad bakke. En meget eksklusiv overenskomst! Som bekendt var LOBPA dybt involveret i overenskomsten, der blev indgået i januar 2009 mellem fagforbundet 3F og DI. Denne overenskomst blev endelig afløst i september måned af en fællesoverenskomst mellem 3F og FOA på den ene side og DI og DA på den anden. Der er altså nu en fælles overenskomst for handicaphjælpere mellem de centrale parter. LOBPA valgte at overgå til den fælles overenskomst fordi vi hele tiden har ønsket og arbejdet for et fælles udgangspunkt, så alle hjælpere får de samme løn- og arbejdsvilkår uanset hvor BPA borgeren bor. Så LOBPA hilste med glæde det samarbejde mellem parterne, som der herved blev lagt op til. Desværre har det vist sig, at kommunerne er ret ligeglade med overenskomsten, og de fleste nægter stadig at udmåle en BPA bevilling, der gør det muligt at betale hvad den koster, når alle elementer medindregnes. Og hvad værre er, så ser det ud til at LOBPA er eneste landsdækkende organisation, der har tiltrådt overenskomsten gennem vores medlemskab af DI. Ingen af landets andre store aktører på området har endnu indgået nogen overenskomst, og derfor arbejder de fleste hjælpere stadig uden de ordnede rammer fagforbundene har plæderet for i årevis. Paradoksalt nok savner vi en målrettet indsats fra netop fagforbundenes side for at få gang i sagerne og presse på i kommunerne og hos de andre aktører på markedet. LOBPA er tilsyneladende den eneste aktør, som har tiltrådt overenskomsten. Og når det er sagt, så er der også i overenskomsten knaster, vi arbejder med at jævne ud. Derfor har bestyrelsens fokus også været rettet mod DI og fagforbundene for at få dem i tale om justeringer i forbindelse med overenskomstforhandlingerne og deres rolle overfor kommunerne. Medlemmerne skal opleve ejerskab For at få udbredt kendskabet til LOBPA og ikke mindst få en dialog med medlemmerne om vores værdigrundlag, en debat vi lovede på sidste generalforsamling at føre videre ude i landet, så planlagde bestyrelsen en lang møderække i oktober / november Vi afholdt dels temamøder over en hel lørdag i Hov og Herlev og dels en række mindre aftenmøder bl.a. i Hillerød, Holstebro og Vordingborg. Det blev nogle gode møder med spændende debatter, hvor vi sammen fik rejst en hel del svære dilemmaer som ikke umiddelbart har klare og entydige svar. Nogle af de dilemmaer har vi diskuteret i bestyrelsen efterfølgende, og vi har forsøgt at tage et etisk afsæt, så fællesskabet bliver tilgodeset uden at det går ud over den enkeltes autonomi. Det er ofte svære spørgsmål, og regelsæt kan virke som stramme bånd. Det er derfor vigtigt vi alle bidrager til diskussionen og sammen afstikker den vej vi ønsker at gå. Derfor vil vi til stadighed have behov for at diskutere vores værdier, så vi kan samstemme vores værdigrundlag. Bestyrelsen har desuden, primært gennem Lone Barsøe, arbejdet med at udvikle et kursuskoncept for vore medlemmer og hjælperne. Der er indgået samarbejde med Pindstrup Centret og desuden har vi 2

3 medvirket som sparring i en FOA finansieret rapport Mellem frihed og professionalisme om handicaphjælpernes behov for kurser og uddannelse udført af New Insight. Bestyrelsen, forretningsudvalg, kautionister og vores sekretariat Bestyrelsen har haft et rigtigt godt samarbejde. Vi har fået mulighed for at lære hinanden godt at kende på de næsten månedlige møder vi har afholdt. Det har primært været de økonomiske udfordringer vi har Bestyrelsen beskæftigede sig bl.a. også med: Hjælp og støtte til individuel klagesagsbehandling (Lene Kjær) Mobilisering af massiv pressedækning i forbindelse med sag i Sønderborg (primære kræfter Lotte Mørkhøj & Bente Rey) Udarbejdelse af APV og sikkerhedsorganisation (Bente Rey) Udarbejdelse af nyt vedtægtsforslag (Susanne Olsen) diskuteret og hermed også bemandingen af sekretariatet. Projektmidlerne, vi modtog fra Socialministeriet til at opbygge organisationen indgår ikke det regnskab, hvor vi skal finde basis i en overlevelsesstrategi for LOBPA. Derfor har vi naturligvis været nødt til at etablere en kassekredit og til den del har vi fået stillet kaution fra henholdsvis Dansk Handicap Forbund, Muskelsvindfonden og Spastikerforeningen. Uden deres velvilje og tro på projektet var vi ikke i stand til at overleve. Så vi skylder en stor og helhjertet tak for deres uvurderlige støtte. Bestyrelsen har vedtaget en forretningsorden for sit arbejde og i overensstemmelse med foreningens vedtægter udpeget et medlem til forretningsudvalget, nemlig Lone Barsøe, der sammen med formand og næstformand har udgjort den daglige sparring til sekretariatet. Bestyrelsen har også haft til opgave at finde et eksternt medlem med særlig viden inden for virksomheds- og driftsøkonomi. Den opgave har vi indtil videre ikke kunnet løse. Vi har rettet henvendelse til en række personer, som vi mener, kan tilføre LOBPA den særlige ekspertise bestyrelsen savner, men endnu ikke haft held med at finde en person der kunne stille sig til rådighed. Sekretariatet holder til i Hvidovre i Danske Handicaporganisationers (DH s) hus med masser af muligheder for god kontakt med andre medarbejdere inden for vores område. Vi er glade for dette samarbejde og retter derfor også en stor tak til DH. Sekretariatet har haft en hård tid i LOBPA og det har slidt på vores ansatte. Det har været rigtigt hårdt at skulle opbygge en virksomhed fra bunden med mange praktiske og strukturelle udfordringer. Vi har i løbet af året fået vores nye hjemmeside på nettet, ligesom vi har fået igangsat det længe ventede AXPsystem, som borgere og hjælpere benytter som kunder og ansatte i LOBPA. Der har under produktionsprocessen været nedsat flere fokusgrupper bl.a. med deltagelse af velvillige medlemmer, og det ser ud til at alle vores anstrengelser nu bærer frugt. Vi har fået et super godt system, der gør det nemt og hurtigt dels at planlægge vagter i et kalendersystem og samtidig benytte dette som timeafregning med henblik på lønkørsel. Vores udgangspunkt i LOBPA er, at alle medlemmer altid skal kunne komme hurtigt og nemt i kontakt med en medarbejder. Den ambition har stillet meget store krav til medarbejderne, der har haft mange afbrydelser i deres arbejde for at besvare telefon, mails osv. Bestyrelsen anerkender den særlige indsats fra sekretariatet og retter en stor og varm tak til hver og en. Vores direktør har løftet en kæmpe opgave i et minefelt, hvor bomberne er faldet ned med sikker præcision - og det stort set fra alle kanter. Vi har alle i LOBPA ofte følt os ret ensomme med den opgave at sikre fastholdelsen af den oprindelige grundtanke bag hjælpeordningerne, men Jette Nielsen har med sin sans for detaljer og omhu haft det overblik, der har sikret os den position vi indtager i dag og som alle instanser anerkender som mest vidende, saglig og ansvarlig. Sekretariatet pr Direktør Jette Nielsen Økonomiansvarlig Jens Petersen Konsulenter Michael Reckweg Gitte Vesterskov Mark Schultz Administrative medarbejdere Marlene Hjorth Jønsson Pia Stefansen Gitte Jensen 3

4 Organisationsstruktur og mentorordning I vores første udkast til en medlemsstruktur planlagde vi en regional opbygning, fordi vi bl.a. forudså et behov for erfa-grupper, som kunne mødes i mindre geografisk afgrænsede områder. Dette behov har endnu ikke vist sig på landsdækkende plan. Bestyrelsen lægger derfor op til at regionsstrukturen afløses af en landsdækkende struktur, hvor vi vil samle vores kræfter om at fastholde de handicappolitiske og økonomiske vilkår for BPA og det værdigrundlag LOBPA bygger på, så det bliver ensartet landet over. Medlemskredsen er allerede nu oppe på mere end 350 af cirka 1200 potentielle BPA-medlemmer, og vi ser meget gerne at der opbygges lokale grupper, hvor man sammen drøfter erfaringer og udfordringer ved at være arbejdsgiver eller arbejdsleder. Bestyrelsen har taget initiativ til at oprette en mentorordning for borgere der søger vejledning om de mangeartede opgaver, der opstår med at håndtere en BPA. Det kan f.eks. være ansættelsessamtaler, Mentorkorps Ved: Lone Barsøe Lotte Mørkhøj Susanne Olsen Der er rift om LOBPA! arbejdsplaner, MUS-samtaler, samarbejde med hjælperne. Ordningen er såvel for garvede brugere af BPA, men især målrettet BPA borgere, der ønsker støtte i en opstartsfase med en nybevilling til BPA. Mentorer hentes fra medlemskredsen og de bliver støttet i arbejdet af erfarne folk, der allerede nu i anden sammenhæng virker som mentorer. Vi påregner at mentorkorpset er effektivt fra eftersommeren. I årets løb har der været en lang række møder, kurser, seminarer og konferencer, hvor LOBPA har medvirket med vores særlige kompetence. Jeg vil specielt nævne, at vores medlemmer er brugt som oplægsholdere i Servicestyrelsens kurser for borgere med BPA, på KL s kurser for sagsbehandlere i kommunerne og som oplægsholdere i mange kommunale arrangementer tilrettelagt for både borgere og kommunale medarbejdere. Vi har desuden haft møde med Kooperationen, som vandt Socialstyrelsens udbud om rådgivning til BPA-arbejdsgivere frem til år Vi har også haft møder med Socialministeriet for at bidrage til det nordiske samarbejde om BPA, der foregår gennem Nordisk Råd. Bestyrelsen har ikke formået at bidrage til det europæiske samarbejde omkring Independent Living. Men bestyrelsesmedlem Lene Kjær deltog i sommer i ULOBA s årlige generalforsamling i Norge. Vores søsterorganisationer i de nordiske lande betyder meget som inspiration for vores arbejde, og vi vil bestemt gerne prioritere et tættere samarbejde i fremtiden. I maj måned medvirkede LOBPA ved den store Rehab-messe i Bella Centret med en stand og derudover inviterede vi til en konference om værdier med BPA, der dog blev konverteret til en rundbordsdebat, hvor bl.a. andre Bjarne Bjelke, Videnscenter for Bevægelseshandicap og Peer Heitmann, Handicapchef fra Mariagerfjord Kommune deltog. Standen blev passet af bestyrelsesmedlemmer og Mark Schultz fra sekretariatet som fast makker, og de mange forbipasserende kunne her få en god snak om LOBPA s tilbud og værdisæt. Der blev udtrukket tre flotte præmier blandt de besøgende på standen, og de heldige kan se frem til ferie på Musholm Bugt Feriecenter, sommerhusophold på Samsø og en rejse til Malta. LOBPA takker for sponsorbidrag fra Spastikerforeningen, Muskelsvindfonden og Dansk Folkeferie. LOBPA både en medlemsorganisation og en arbejdsgiverorganisation for borgere med BPA I det kommende år skal vi blive langt bedre til at fortælle alle borgere der har en BPA ordning, at LOBPA er et uundværligt tilbud til dem. Vi vil som organisation sikre, at alle arbejdsgivere såvel som arbejdsledere har et fælles talerør med det klare mål at fastholde vores fulde selvbestemmelse og autonomi på trods af et 4

5 stort hjælpebehov i dagligdagen. Vi vil gennem solidarisk sammenhold påvirke det politiske miljø så det bliver tydeliggjort, at borgere med BPA er konsekvenseksperter, der bedst ved hvordan vi ønsker at leve vores liv. Deraf følger også at vi i fuld forståelse og respekt for de hjælpere vi er afhængige af, selv tilrettelægger vores dagligdag og opstiller de helt individuelle rammer for hvordan vi ønsker at modtage hjælp og af hvem. Nogle borgere tror desværre at LOBPA er på banen for udelukkende at kapre kunder til vores tilbud om at varetage arbejdsgiverdelen. Intet kunne være mere forkert. Men det er afgørende nødvendigt, at forretningen LOBPA får en god og stabil kundekreds fordi vores midler til at agere indenfor medlemsorganisationen er tæt forbundet med driften LOBPA. En kold tid vi lever i Det økonomiske klima i Danmark ser koldt ud. Der mangler penge i kommunernes kasser. Derfor er vores BPA ordninger under pres. Det er ved at blive legalt at skyde på de borgere, der fylder mest på de kommunale budgetter. Iderigdommen til at spare penge kender ingen grænser. Selvbetalte hjælpemidler, nedskæring i visiterede timetal, frakendelse af BPA ordninger, syltning af bevillinger er nogle af midlerne. Vi er nødt til at stå sammen for at fastholde og udvikle de opnåede resultater og undgå beskæringer på vores specifikke område. Presset kommer også fra andre sider. Senest har vi i dagspressen atter kunnet læse hvordan en stor fagforening har anlagt en retssag mod en enkeltstående BPA borger vedr. et ansættelsesforhold. Hvis borgeren havde valgt at overdrage sit arbejdsgiveransvar til LOBPA kunne denne ulykkelige sag have været undgået. Dermed ikke sagt, at borgere med BPA ikke kan være ansvarlige arbejdsgivere det ved vi om nogen, at de kan men vi ser igen og igen at ansatte hjælpere assisteret af fagforbundene forsøger at spinde guld på ansættelsesforhold, der fra borgerens side hviler mere på tillid mellem parterne end skriftlige formalia. Og det viser sig desværre nogle gange at være dyre lærepenge. Man skal have pinlig orden i alle forhold og sikre sig til det yderste, hvis man fortsat selv ønsker at være arbejdsgiver. Det er heldigvis sjældent det går så galt. Ud af de mange ansættelsesforhold, der findes i de mere end 1200 BPA ordninger, er det forsvindende få der udvikler sig til retsopgør. Men når uheldet er ude, uanset om retten er på BPA borgerens side eller på den ansatte hjælpers side, så er det vigtigt at have styr på de juridiske og lovpligtige regler et ansættelsesforhold er bundet op på. Vi arbejder hele tiden på at LOBPA bliver det bedste alternativ til administrativ kaos og bøvl. Vi har stadig mange udfordringer, men jeg kan med overbevisning sige, at vi gennem hele året har arbejdet hårdt og målrettet og at vi er rigtig godt på vej. Jeg skylder en stor tak til alle medlemmer, der har bidraget på forskellige måder til LOBPA s eksistens og en ganske særlig tak til bestyrelsen, som har været utrolig engageret og et stærkt og inspirerende hold at samarbejde med. Maj 2010 På bestyrelsens vegne Janne Sander Formand 5

1970 erne. LOBPA er tillid og tryghed. Kort om BPA. LOBPA gør BPA lettere ved at:

1970 erne. LOBPA er tillid og tryghed. Kort om BPA. LOBPA gør BPA lettere ved at: Medlemskab for alle 1950 erne 1970 erne 1989 1998 Aarhus Kommune indfører BPAordningens forgænger i kølvandet på polioepidemien. Cirka 30 poliopatienter får bevilliget døgnhjælp. Det bliver muligt for

Læs mere

Det handler om dig. hjælp og vejledning til din BPA. Personlig og professionel hjælp til handicappede

Det handler om dig. hjælp og vejledning til din BPA. Personlig og professionel hjælp til handicappede D A N M A R K Det handler om dig hjælp og vejledning til din BPA Personlig og professionel hjælp til handicappede Hvem er HandicapHjælp Danmark? HandicapHjælp Danmark er en privat virksomhed, som hjælper

Læs mere

Referat af LOBPAs ordinære generalforsamling

Referat af LOBPAs ordinære generalforsamling Referat af LOBPAs ordinære generalforsamling Lørdag, den 16. juni 2012 Musholm Bugt Feriecenter Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af dagsorden 3. Valg af stemmetællere 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat af LOBPAs generalforsamling onsdag den 17. juni 2015

Referat af LOBPAs generalforsamling onsdag den 17. juni 2015 Referat af LOBPAs generalforsamling onsdag den 17. juni 2015 Sted: Handicaporganisationernes Hus Blekinge Boulevard 2 2630 Taastrup 1. Valg af dirigent Generalforsamlingen vælger som dirigent Philip Rendtorff,

Læs mere

Årsberetning 2010-2011

Årsberetning 2010-2011 Årsberetning 2010-2011 Man skulle mene, at højt uddannede sagsbehandlere, jurister og hele den kommunale embedsstand var rimeligt øvede i at læse en lovtekst. Men når det gælder BPA, er det som om hverken

Læs mere

Kundetiltag konsolideres og forbedres. LOBPA er med andre ord ved at blive voksen og finde sine helt særegne ben at stå på og der står vi stabilt.

Kundetiltag konsolideres og forbedres. LOBPA er med andre ord ved at blive voksen og finde sine helt særegne ben at stå på og der står vi stabilt. Bestyrelsens beretning 2014 2015 LOBPA har vokseværk. Fra dag til dag styrkes vores sammenhold og fællesskab. Det er jeg utrolig glad for og stolt af. Ikke alene er vi den eneste landsdækkende organisation

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling lørdag den 29. maj 2010 Odense Kongrescenter

Referat fra ordinær generalforsamling lørdag den 29. maj 2010 Odense Kongrescenter Referat fra ordinær generalforsamling lørdag den 29. maj 2010 Odense Kongrescenter Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af dagsorden 3. Valg af stemmetællere 4. Bestyrelsens beretning 5. Regnskab

Læs mere

Generalforsamling den. 11. juni 2016. MUSHOLM FERIE, SPORT OG KONFERENCECENTER Musholmvej 100 4220 Korsør MØDEMATERIALE.

Generalforsamling den. 11. juni 2016. MUSHOLM FERIE, SPORT OG KONFERENCECENTER Musholmvej 100 4220 Korsør MØDEMATERIALE. Generalforsamling den 11. juni 2016 MUSHOLM FERIE, SPORT OG KONFERENCECENTER Musholmvej 100 4220 Korsør MØDEMATERIALE Generalforsamling 2016 Bilag 1 Punkt 1 Forslag til dirigent Indstilling: Generalforsamlingen

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Lokalforeningen Nordsjælland

Hjerneskadeforeningen Lokalforeningen Nordsjælland Hjerneskadeforeningen Lokalforeningen Nordsjælland Nyhedsbrev 2. Årgang nummer 3 - oktober 2008 Ligesom os har blomster sommetider en svær tilværelse, hvis de ikke finder støtte og hjælp. Lad os hjælpe

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling lørdag den 28. maj 2011 Trinity Hotel & Conference Centre

Referat fra ordinær generalforsamling lørdag den 28. maj 2011 Trinity Hotel & Conference Centre Hvidovre den 31. maj 2011 Referat fra ordinær generalforsamling lørdag den 28. maj 2011 Trinity Hotel & Conference Centre Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af dagsorden 3. Valg af stemmetællere

Læs mere

Generalforsamling 17. juni 2015

Generalforsamling 17. juni 2015 Punkt 1: Forslag til dirigent Generalforsamling 17. juni 2015 Bilag 1 Generalforsamlingen godkender Philip Rendtorff, direktør for PTU. Bilag 2 Punkt 2: Forslag til dagsorden Godkendelse af dagsorden.

Læs mere

Årsberetning

Årsberetning Årsberetning 2011-2012 Man kan tale et projekt ihjel eller tale så nedsættende om et produkt, at blot det dårlige ry ødelægger alle forudsætninger for at generere noget som helst succesfuldt. LOBPA kom

Læs mere

BPA. Dit personlige valg

BPA. Dit personlige valg BPA Dit personlige valg BRUGEREN I CENTRUM BPA Dit personlige valg Med udgangspunkt i personlige erfaringer med handicaphjælp stiftede tre iværksættere Claus, Kristian og Lasse tilbage i 2004 virksomheden

Læs mere

NOTAT. Forenklet model for tilskud til BPA

NOTAT. Forenklet model for tilskud til BPA NOTAT Forenklet model for tilskud til BPA Indledning Kommunerne har administrative byrder ved sagsbehandling i sager vedr. borgerstyret personlig assistance (BPA). Tilsvarende oplever borgerne, der modtager

Læs mere

[Det talte ord gælder]

[Det talte ord gælder] Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 439 Offentligt Tale til samråd Spørgsmål O-S (sammenfatning): På baggrund af BPA-evalueringen bedes oplyst, hvilke ændringer regeringen overvejer

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

Vedtægter for LOBPA Landsorganisationen Borgerstyret Personlig Assistance

Vedtægter for LOBPA Landsorganisationen Borgerstyret Personlig Assistance Vedtægter for LOBPA Landsorganisationen Borgerstyret Personlig Assistance NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Stk. 1. Landsorganisationen Borgerstyret Personlig Assistance, i det følgende benævnt LOBPA, er stiftet

Læs mere

BPA administration og vejledning. til sagsbehandlere i kommunen. Personlig og professionel hjælp til handicappede

BPA administration og vejledning. til sagsbehandlere i kommunen. Personlig og professionel hjælp til handicappede D A N M A R K BPA administration og vejledning til sagsbehandlere i kommunen Personlig og professionel hjælp til handicappede Hvem er HandicapHjælp Danmark? HandicapHjælp Danmark er en privat virksomhed,

Læs mere

Handleplan i forbindelse med iværksættelse af tiltag på Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - Servicelovens 96.

Handleplan i forbindelse med iværksættelse af tiltag på Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - Servicelovens 96. Handleplan i forbindelse med iværksættelse af tiltag på Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - Servicelovens 96. Indledning: Socialudvalget er den 12. august 2014 orienteret om Benchmarking-analyse

Læs mere

Årsberetning for året 2007. Så er det igen blevet tid til at kigge tilbage på endnu et NOCA år og gøre status over foreningens gøremål i 2007.

Årsberetning for året 2007. Så er det igen blevet tid til at kigge tilbage på endnu et NOCA år og gøre status over foreningens gøremål i 2007. Årsberetning for året 2007 April2008. Indledning Så er det igen blevet tid til at kigge tilbage på endnu et NOCA år og gøre status over foreningens gøremål i 2007. 2007 var et år hvor dansk erhvervsliv

Læs mere

Medlemmerne mødt. Ole Bondo Christensen (A) afbud i stedet var Lone Christensen (A) mødt.

Medlemmerne mødt. Ole Bondo Christensen (A) afbud i stedet var Lone Christensen (A) mødt. Beslutningsprotokol Forum: Furesø Handicapråd Tid: Mandag den 16.02.2009 kl. 16.30 19.00 Sted: Gedevasevang, Hestetangsvej 30 A, 3520 Farum Medlemmerne mødt. Ole Bondo Christensen (A) afbud i stedet var

Læs mere

Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Hvidovre Kommune

Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Hvidovre Kommune Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Hvidovre Kommune Ydelsens lovgrundlag Lov om Social Service 96 Behov der dækkes af ydelsen Særlige behov for en sammenhængende, fleksibel og rummelig

Læs mere

Socialudvalget 2009-10 SOU alm. del Svar på Spørgsmål 311 Offentligt. Det talte ord gælder

Socialudvalget 2009-10 SOU alm. del Svar på Spørgsmål 311 Offentligt. Det talte ord gælder Socialudvalget 2009-10 SOU alm. del Svar på Spørgsmål 311 Offentligt Det talte ord gælder Spørgsmål W: Ministeren bedes redegøre for, hvordan det går med implementeringen af de nye regler for borgerstyret

Læs mere

Kursus for Borgere med BPA

Kursus for Borgere med BPA Kursus for Borgere med BPA Kursus om Arbejdsmiljø Kursus om Ledelse, Kommunikation og Konflikthåndtering Kursus om Personalejura Kursus om Den gode ansættelsessamtale et kursus i teori og praksis Kursus

Læs mere

Faggruppen for Handicaphjælpere

Faggruppen for Handicaphjælpere Faggruppen for Handicaphjælpere Tirsdag d. 15. maj Dagsorden: Kl. 10-12 1. Velkomst til faggruppelandsmødet Præsentationsrunde Præsentation og sidste nyt 2. Godkendelse af dagsorden og evt. forretningsorden

Læs mere

BRUGER - HJÆLPER FORMIDLINGEN

BRUGER - HJÆLPER FORMIDLINGEN BRUGER - HJÆLPER FORMIDLINGEN 2 PROFIL Bruger - Hjælper Formidlingen blev etableret i 1996, og er i dag Danmarks største leverandør af personlig og praktisk hjælp til mennesker med handicap. Den daglige

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning Hensigten med folderen her er, at informere og vejlede dig der er visiteret til en BPA-ordning efter servicelovens 96. Den beskriver i hovedtræk

Læs mere

Vejledning nr. 9 af 15-2-2011. Social og Handicap

Vejledning nr. 9 af 15-2-2011. Social og Handicap Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance Lovgrundlag Servicelovens 96 Vejledning nr. 9 af 15-2-2011 Visitation Sagsbehandlingstid Målgruppe Sundhed & Omsorgs Kvalitetsmål Social og Handicap

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 95

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 95 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 95 2015 Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance Lovgrundlag Lov om social service 95. Stk. 2. En person med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk

Læs mere

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Formandens beretning - udkast Karin Brorsen VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Velkommen til Generalforsamlingen i VikarBranchen. For anden gang står jeg nu som formand, og skal aflægge beretning

Læs mere

BPA og PA hos nordiske naboer - udvikling i Danmark?

BPA og PA hos nordiske naboer - udvikling i Danmark? BPA og PA hos nordiske naboer - udvikling i Danmark? Bjarne Bjelke Jensen 1 I dag - indhold 1. Scenarie 2. Udvikling hvorfor? 3. Sverige 4. Norge 5. Hvordan: konkret eksempel et kooperativ i Norge 6. Ny

Læs mere

Referat fra møde i Dialogforum den 3. juni 2015

Referat fra møde i Dialogforum den 3. juni 2015 NOTAT KKR SYDDANMARK Referat fra møde i Dialogforum den 3. juni 2015 Den 3. juni 2015 Sags ID: SAG-2015-00642 Dok.ID: 2035424 Mødested: Scandic Kolding, Kokholm 2, 6000 Kolding Mødetid: Den 3. juni kl.

Læs mere

1. Valg af dirigent Generalforsamlingen vælger som dirigent, Philip Rendtorff, direktør for PTU.

1. Valg af dirigent Generalforsamlingen vælger som dirigent, Philip Rendtorff, direktør for PTU. Referat af LOBPAs generalforsamling lørdag den 11. juni 2016 Sted: Musholm, Ferie - Sport - Konference Musholmvej 100 4220 Korsør Dagsorden: 1. Valg af dirigent Generalforsamlingen vælger som dirigent,

Læs mere

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe.

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe. Formandens beregning i Revalideringsfaggruppen Generalforsamling 16.april 2015 i Odense 1. Velkommen til Generalforsamling i Revalideringsfaggruppen 2015 Mit navn er Hanne Poulsen. Som faggruppeformand

Læs mere

Årsberetning 2013-2014

Årsberetning 2013-2014 Årsberetning 2013-2014 Tilbageblik giver sjældent stof til fremdrift. Men det kan være fornuftigt somme tider at huske på, hvad man kommer af, så de resultater, man har skabt, kan ses i lyset af de betingelser,

Læs mere

Forandringer i et menneskes liv sker igennem dets relation til andre mennesker. Derfor er det fornuftigt - eller måske bare naturligt - at drage de

Forandringer i et menneskes liv sker igennem dets relation til andre mennesker. Derfor er det fornuftigt - eller måske bare naturligt - at drage de Frirum for forældre Hvis man rykker i den ene side af en uro, kommer hele uroen i ubalance. Sådan er det også i en familie, når familiens unge får problemer med rusmidler. Skal balancen genoprettes, giver

Læs mere

Vedr.: Høringssvar om regeringens forslag til en national demenshandlingsplan 2025 Et trygt og værdigt liv med demens.

Vedr.: Høringssvar om regeringens forslag til en national demenshandlingsplan 2025 Et trygt og værdigt liv med demens. Sundheds og ældreministeriet Holbergsgade 6 1057 København K København, den 17. oktober 2016 Vedr.: Høringssvar om regeringens forslag til en national demenshandlingsplan 2025 Et trygt og værdigt liv med

Læs mere

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 i serviceloven (UNDER REVISION)

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 i serviceloven (UNDER REVISION) Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 i serviceloven (UNDER REVISION) Lovgrundlag for ydelse Hvem kan modtage ydelsen? 96 i Lov om Social Service Borgere med betydelig og varig

Læs mere

Generalforsamling d. 12.11.09

Generalforsamling d. 12.11.09 Generalforsamling d. 12.11.09 Til stede: Jytte Kjærgaard Isaksen, Stine Kjær, Anne-Mette Veber, Annesofie Ishøy Nielsen, Rikke Vang, Mille Hess, Maria Nauta, Bjarne Dammsbo Nissen, Ellen Lomholt, Lene

Læs mere

Referat generalforsamling Sektionen for Selvstændige 1. marts 2013

Referat generalforsamling Sektionen for Selvstændige 1. marts 2013 Notat Dato 6. marts 2013 CH Side 1 af 5 Referat generalforsamling Sektionen for Selvstændige 1. marts 2013 Dagsorden 1. Valg af dirigent og referent 2. Formandens beretning v/ellen Hansen 3. Debat om vigtige

Læs mere

Ny organisering i Ungdommens Røde Kors

Ny organisering i Ungdommens Røde Kors Ny organisering i Ungdommens Røde Kors Vores nuværende struktur stammer tilbage fra 2009. I forbindelse med strategiprocessen i 2015 blev det tydeligt, at vi i Ungdommens Røde Kors havde svært ved at byde

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Bestyrelsens beretning 2015 2016 Kære alle sammen. Lad mig sige det med det samme: Det går godt for LOPBA. LOBPA har i 2015 og i den første del af 2016 været præget af meget stor tilslutning, som tilsammen

Læs mere

Styregruppen for fusionsprojektet holdt møde den Her kan du læse om mødets resultater og de næste skridt i arbejdet med at forberede fusionen.

Styregruppen for fusionsprojektet holdt møde den Her kan du læse om mødets resultater og de næste skridt i arbejdet med at forberede fusionen. Marts april 2014 5. udgave Nu tegner der sig en råskitse til en politisk organisationsmodel for en kommende afdeling. En organisation, der har fokus på at samle organisationens kræfter dér hvor det giver

Læs mere

Etik og relationer fra et kommunalt perspektiv

Etik og relationer fra et kommunalt perspektiv Etik og relationer fra et kommunalt perspektiv Nyhedsbrev nr. 2 November 2012 Relationel etik en grundsten til moderne personaleledelse En blæsende og smuk efterårsdag ved de vestsjællandske kyster mødes

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 96

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 96 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 96 2015 2 Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance 96 Lovgrundlag Lov om social service 96. Stk. 1. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde borgerstyret personlig

Læs mere

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde Fremtidsseminar 2013 Definition af frivilligt arbejde Et stykke arbejde, der er kendetegnet ved: - Ikke lønnet, dog med mulighed for kompensation - Er frivilligt, dvs. at det udføres uden fysisk, retsligt

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling Faggruppeklubben Social og Sundhedshjælpere og Hjemmehjælpere Tirsdag den 26. februar 2013 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af forretningsorden 3. Valg

Læs mere

Jeg er godt klar over, at I ikke sidder og brænder efter at høre en grundig teknisk gennemgang af lærernes nuværende arbejdstidsaftale.

Jeg er godt klar over, at I ikke sidder og brænder efter at høre en grundig teknisk gennemgang af lærernes nuværende arbejdstidsaftale. 1. maj tale Mange tak for invitationen til at tale her i dag. Det er jo ikke hvert år, at vi lærere hives ind som ekstranummer ved 1. maj festerne. Jeg er godt klar over, at I ikke sidder og brænder efter

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

Referat af faggruppelandsmøde for handicaphjælpere

Referat af faggruppelandsmøde for handicaphjælpere Social- og sundhedssektoren april 2010 Referat af faggruppelandsmøde for handicaphjælpere 1. Velkomst og præsentation. Kort runde, samt velkommen. Vi er 3 handicapledsagere og 13 handicaphjælpere samt

Læs mere

KRÆFTENS BEKÆMPELSE KAN GØRE MERE FOR DIG END DU TROR

KRÆFTENS BEKÆMPELSE KAN GØRE MERE FOR DIG END DU TROR KRÆFTENS BEKÆMPELSE KAN GØRE MERE FOR DIG END DU TROR Har du spørgsmål om kræft? Er der noget, du er i tvivl om i forbindelse med sygdommen eller livets videre forløb? Savner du nogen, der ved besked,

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om opsættende virkning i klagesager for borgere med handicap

Forslag til folketingsbeslutning om opsættende virkning i klagesager for borgere med handicap 2015/1 BSF 36 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 20. november 2015 af Karina Adsbøl (DF), Jens Henrik Thulesen Dahl (DF), Kristian Thulesen Dahl

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE (BPA)

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE (BPA) BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE (BPA) DET ER DIT VALG Med reglerne om borgerstyret personlig assistance kan du overdrage dit arbejdsgiveransvar til andre. Du kan f.eks. benytte en privat virksomhed som

Læs mere

Kære medlemmer! Klubben for Brugere og Hjælpere i Nordjylland

Kære medlemmer! Klubben for Brugere og Hjælpere i Nordjylland Klubben for Brugere og Hjælpere i Nordjylland Nr. 4 2008 Redaktion: Annette Christensen, Steen Christiansen, Lene Kaffka Schwarz og Lotte Mørkhøj nyhedsbrev@kbh-nord.dk Kære medlemmer! Sommeren er forbi

Læs mere

Er du klædt på til et bedre miljø?

Er du klædt på til et bedre miljø? Er du klædt på til et bedre miljø? MiljøForum Fyn - ellers er det om at komme ud af fjerene! 2 MiljøForum Fyn Miljø og klima står højt på den globale dagsorden, fordi det er blevet tydeligt, at måden,

Læs mere

Notat om Borgerstyret Personlig Assistance, jf. servicelovens 95 og 96.

Notat om Borgerstyret Personlig Assistance, jf. servicelovens 95 og 96. 11. februar 2010 Notat om Borgerstyret Personlig Assistance, jf. servicelovens 95 og 96. Med virkning fra 1. januar 2009 er betingelserne for at få bevilget hjælp i henhold til servicelovens 95 og 96 ændret.

Læs mere

Viborg Kommunes serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter Lov om social service 96

Viborg Kommunes serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter Lov om social service 96 Viborg Kommunes serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter Lov om social service 96 Formålet med denne fastsættelse af serviceniveauet for Borgerstyret Personlig Assistance (herefter

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Dronningavlerforeningen af 1921, beretning 2010

Dronningavlerforeningen af 1921, beretning 2010 Dronningavlerforeningen af 1921, beretning 2010 Generelt: Så er det atter blevet tid til at mødes til generalforsamling og bl.a. gøre status over det året som nu er gået.. 2011 er et lidt specielt år for

Læs mere

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Tillæg til serviceinformation

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Tillæg til serviceinformation Myndighedsafdelingen maj 2011 Myndighedsafdelingen 30 Kvalitetsstandard 2011 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Tillæg til serviceinformation Lovgrundlag Lov om Social Service 96. Formålet med en

Læs mere

- et redskab til at fastholde og udvikle den gode dagligdag

- et redskab til at fastholde og udvikle den gode dagligdag - et redskab til at fastholde og udvikle den gode dagligdag Udarbejdet i august 2010 revideret marts 2015 Vejledning til MedarbejderUdviklingsSamtalen (MUS) Som anført i vejledningen til BPA-ordningen,

Læs mere

MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET

MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET o Magasinet Arbejdsmiljø lderntet indhold eller funktionalitet. Bladnummer: 09 Årgang: 2006 arbejdsliv i udvikling MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET 23 medarbejdere på Medicinsk afdeling på Silkeborg

Læs mere

Kartellet. for industriansatte

Kartellet. for industriansatte Kartellet for industriansatte 1 Kartellet udgives af CO-industri Vester Søgade 12, 2 1790 København V Telefon 3363 8000 Fax: 3363 8099 www.co-industri.dk e-mail: co@co-industri.dk September 2013 Redaktør:

Læs mere

Kvalitetsstandard for servicelovens 95 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandard for servicelovens 95 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Udkast til: Kvalitetsstandard for servicelovens 95 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Lovgrundlag Formål Lov om Social Service 95 om borgerstyret personlig assistance (BPA) Formålet med BPA-ordningen

Læs mere

Vedtægter for OS2 - Offentligt digitaliseringsfællesskab

Vedtægter for OS2 - Offentligt digitaliseringsfællesskab Vedtægter for OS2 - Offentligt digitaliseringsfællesskab 1 Fællesskabets navn og organisation 2 Historien 3 Fællesskabets filosofi, fællesskab, licensformer og formål 4 Medlemskab 4 Kontingent for medlemskab

Læs mere

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Workshop Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Kirkens Korshær i Aarhus og Diakonhøjskolen indbyder til en ny, årlig konference om kirkens sociale ansvar. Konferencen henvender sig til alle

Læs mere

Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune

Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune Hvorfor en politik for socialt udsatte? Socialt udsatte borgere udgør som gruppe et mindretal i landets kommuner. De kan derfor lettere blive overset, når

Læs mere

Godkendt referat af møde i Muskelsvindfondens repræsentantskab den 19. september 2009

Godkendt referat af møde i Muskelsvindfondens repræsentantskab den 19. september 2009 Godkendt referat af møde i Muskelsvindfondens repræsentantskab den 19. september 2009 Til stede: Janne Sander, Isak Kornerup Houe, Niels Staghøj, Peter Balslev, Dorthe Berendt, Ole Lauth, Peter Bach Nielsen,

Læs mere

Udmåling af tilskud til borgerstyret personlig assistance (BPA) - efter servicelovens 95 & 96

Udmåling af tilskud til borgerstyret personlig assistance (BPA) - efter servicelovens 95 & 96 Udmåling af tilskud til borgerstyret personlig assistance (BPA) - efter servicelovens 95 & 96 Model 1 Baggrund Nærværende notat beskriver følgerne ved ændring af servicelovens 95 & 96. Servicelovens 95

Læs mere

Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen

Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen Vejledning Forord Frivillige har i flere år været en del af Fredensborg Kommune. Fredensborg Kommune er glade for samarbejdet med de frivillige og oplever,

Læs mere

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN Folderen er tænkt som inspiration til at få sat fokus på samarbejdet mellem jer som arbejdsmiljørepræsentant (AMR) og tillidsrepræsentant

Læs mere

Finansforbundet - Kreds Øst Revisionsprotokollat til årsregnskab 2012

Finansforbundet - Kreds Øst Revisionsprotokollat til årsregnskab 2012 Interne/kritiske revisorer Jan Olsen, SDC Mogens Pedersen, Sparekassen Sjælland Finansforbundet - Kreds Øst Revisionsprotokollat til årsregnskab 2012 Revisionsprotokollat 2012 - side 1 af 5 1. Interne/kritiske

Læs mere

Generalforsamling i Dansk Sundhed og Velfærd den 8. maj 2015. Formandens beretning

Generalforsamling i Dansk Sundhed og Velfærd den 8. maj 2015. Formandens beretning Generalforsamling i Dansk Sundhed og Velfærd den 8. maj 2015 Formandens beretning Kære kollegaer kære venner Der er ingen, der har sagt, at det skulle være let men det måtte nu godt være lidt mindre besværligt.

Læs mere

Jeg tror, at efter- og videreuddannelse kommer til at spille en central rolle i moderne fagforeninger i de kommende år.

Jeg tror, at efter- og videreuddannelse kommer til at spille en central rolle i moderne fagforeninger i de kommende år. Jeg tror, at efter- og videreuddannelse kommer til at spille en central rolle i moderne fagforeninger i de kommende år. Jeg tør påstå, at medlemmernes udvikling i endnu højere grad end nu vil være omdrejningspunkt

Læs mere

Giv volden en skalle. forebygvold.dk TEMADAG. - identifikation, forebyggelse og håndtering af vold og trusler på jobbet

Giv volden en skalle. forebygvold.dk TEMADAG. - identifikation, forebyggelse og håndtering af vold og trusler på jobbet Giv volden en skalle - identifikation, forebyggelse og håndtering af vold og trusler på jobbet TEMADAG forebygvold.dk OPSKRIFTEN PÅ EN TEMADAG OM VOLD OG TRUSLER Sæt vold og trusler på dagsordenen Vold

Læs mere

Jordemoderforeningen søger konsulent

Jordemoderforeningen søger konsulent Jordemoderforeningen søger konsulent Job- og ansøgerprofil Inden du søger Tak for din første interesse for stillingen som konsulent i Jordemoderforeningen med opgaver på løn-, ansættelses- og forhandlingsområdet.

Læs mere

En tilværelse tæt på det normale

En tilværelse tæt på det normale En tilværelse tæt på det normale Af Morten Gjerskov, Formand for Forebyggelses- og Socialudvalget Det skal være muligt for alle børn, unge og voksne med handicap, at få en tilværelse så tæt på det normale

Læs mere

Hvordan bør socialreformen hjælpe udsatte børn og unge?

Hvordan bør socialreformen hjælpe udsatte børn og unge? Socialudvalget 2012-13 SOU Alm.del Bilag 138 Offentligt Bentes Nielsens indlæg på TABUKAs og De 4 Årstiders høring den 10. dec. 2012 på Københavns Rådhus: Hvordan bør socialreformen hjælpe udsatte børn

Læs mere

LO-sekretær Ejner K. Holst 1. maj 2013, Vejle

LO-sekretær Ejner K. Holst 1. maj 2013, Vejle LO-sekretær Ejner K. Holst 1. maj 2013, Vejle KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 9.30 DET TALTE ORD GÆLDER Indledning: Jeg har en vigtig historie til jer i dag. En historie om arbejdsløshed. En af den slags, som

Læs mere

Referat. Den 7. maj 2014

Referat. Den 7. maj 2014 Den 7. maj 2014 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 6. maj 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

Referat fra DH Kolding Årsmøde den 27. marts 2014 Formand Ida Jørgensen, Autismeforeningen bød velkommen.

Referat fra DH Kolding Årsmøde den 27. marts 2014 Formand Ida Jørgensen, Autismeforeningen bød velkommen. Danske Handicaporganisationer Kolding v/ formand Ida Merethe Jørgensen Mobil: 61867915 E-mail: idjo50@hotmail.com Hjemmeside: www.handicap.dk/lokalt/kolding Referat fra DH Kolding Årsmøde den 27. marts

Læs mere

OM ENSOMHED. Mangelfulde sociale relationer

OM ENSOMHED. Mangelfulde sociale relationer OM ENSOMHED Mellem 5 og 10 procent af danske unge mellem 13 og 25 år føler sig ensomme hver dag - og det kan have alvorlige konsekvenser for dem. Deres ensomhed har mange ansigter og kan være svær at genkende,

Læs mere

Social- og Handicapcentret 11-12-2013. Referat fra møde i Udsatterådet torsdag den 5. december 2013 kl. 10.00 13.00 på Rådhuset, lokale B103

Social- og Handicapcentret 11-12-2013. Referat fra møde i Udsatterådet torsdag den 5. december 2013 kl. 10.00 13.00 på Rådhuset, lokale B103 REFERAT Social- og Handicapcentret 11-12-2013 Referat fra møde i Udsatterådet torsdag den 5. december 2013 kl. 10.00 13.00 på Rådhuset, lokale B103 Til stede: Ole Hjuler, Hans Behrendt (mødeleder), Jørgen

Læs mere

Høringssvar til Forslag til Lov om ændring af lov om social service og lov om socialtilsyn fra Olivia Danmark.

Høringssvar til Forslag til Lov om ændring af lov om social service og lov om socialtilsyn fra Olivia Danmark. 20. januar 2014 Høringssvar til Forslag til Lov om ændring af lov om social service og lov om socialtilsyn fra Olivia Danmark. Indledning 1 Om Olivia Danmark 1 Lovforslaget generelt 1 Kommentar til elementerne

Læs mere

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Det gode lokale samarbejde - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde Februar 2007 Øvrige publikationer/foldere i samme

Læs mere

Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005

Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005 Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005 Indledning Regeringens strukturreform ændrer danmarkskortet og opgavefordelingen mellem stat, amt og

Læs mere

TR s platform. Danske Fysioterapeuters pjece om at være tillidsrepræsentant

TR s platform. Danske Fysioterapeuters pjece om at være tillidsrepræsentant TR s platform Danske Fysioterapeuters pjece om at være tillidsrepræsentant 2 / TR I DANSKE FYSIOTERAPEUTER Kære tillidsrepræsentant Velkommen til og tak fordi, du vil være tillidsrepræsentant. Du er et

Læs mere

Udtalelser om ledelse og samarbejde: (fra undersøgelsen Moderne Tider )

Udtalelser om ledelse og samarbejde: (fra undersøgelsen Moderne Tider ) Udtalelser om ledelse og samarbejde: (fra undersøgelsen Moderne Tider ) For mange og for uerfarne chefer, der mere eller mindre bare "løber med" uden at have TV-indsigt. Som om de er ansat til at løbe

Læs mere

Dialogmøde Region Øst

Dialogmøde Region Øst Dialogmøde Region Øst Hotel Sørup Herregaard Sørupvej 26, 4100 Ringsted Kære deltager Vi er nu trekvart inde i tilsynsreformens første år, og i LOS er vi glade for muligheden for at kunne følge op på sidste

Læs mere

aktiviteter forår 2016 Fyn

aktiviteter forår 2016 Fyn aktiviteter forår 2016 Fyn Velkommen til et nyt spændende forår med arrangementer og kurser i ABF! Du modtager hermed en samlet oversigt over de mange arrangementer og kurser, som ABF tilbyder i Kreds

Læs mere

Ordblinde/Dysleksiforeningen i Nordjylland ORDSTIKKEN MARTS 2015. side 1

Ordblinde/Dysleksiforeningen i Nordjylland ORDSTIKKEN MARTS 2015. side 1 Ordblinde/Dysleksiforeningen i Nordjylland ORDSTIKKEN MARTS 2015 side 1 Amtsforeningens bestyrelse: Formand: Kasserer: Søren Nielsen Indutrivej 1 9640 Farsø tlf.: 2340 3690 sn.farsoetaxi@gmail.com Jytte

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 2015 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede

Læs mere

Sammen er vi stærkere. Stafet For Livet et indblik

Sammen er vi stærkere. Stafet For Livet et indblik Sammen er vi stærkere Stafet For Livet 2016 - et indblik INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning Vi fejrer Stafet For Livet 2016 3 Sammen er vi stærkere 4 Hvad betyder Stafet For Livet for Fighterne? 5 Hvad betyder

Læs mere

Flere frivillige til kirkens aktiviteter? oplæg ved Charlotte Juul Thomsen Center for frivilligt socialt arbejde

Flere frivillige til kirkens aktiviteter? oplæg ved Charlotte Juul Thomsen Center for frivilligt socialt arbejde Flere frivillige til kirkens aktiviteter? oplæg ved Charlotte Juul Thomsen Center for frivilligt socialt arbejde Hvad forventer du at få med hjem fra dette oplæg? Albanigade 54E, 1. sal 5000 Odense C

Læs mere

Velkommen til dit nye hverv som MED-repræsentant. Du er udpeget af FTF s regionsbestyrelse til at være repræsentant i et Hovedudvalg.

Velkommen til dit nye hverv som MED-repræsentant. Du er udpeget af FTF s regionsbestyrelse til at være repræsentant i et Hovedudvalg. Velkommen til dit nye hverv som MED-repræsentant Du er udpeget af FTF s regionsbestyrelse til at være repræsentant i et Hovedudvalg. Kære FTF-repræsentant Tak fordi du stiller dig til rådighed. Der venter

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus

Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus Til stede: Hanne, Patricia, Michael, Bente Fraværende: Allan og Pia skulle have været med på Skype, men internettet fungerede ikke. Linda blev i København,

Læs mere

I dag er det 1. maj dagen hvor fagbevægelsen fejrer Den Danske Model vores indflydelse og vores sejre.

I dag er det 1. maj dagen hvor fagbevægelsen fejrer Den Danske Model vores indflydelse og vores sejre. I dag er det 1. maj dagen hvor fagbevægelsen fejrer Den Danske Model vores indflydelse og vores sejre. Vi skal huske at fejre både de store og de små sejre - som aldrig bliver nævnt i aviserne. Som for

Læs mere

Kvalitetsstandard for servicelovens 96. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordningen)

Kvalitetsstandard for servicelovens 96. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordningen) 1 of 7 Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordningen) Vedtaget i byrådet: xx.xx.12 2 of 7 Lovgrundlag for ydelse Hvem kan modtage ydelsen? 96 i Lov om Social Service

Læs mere