Brandfolkenes Organisation nr.2 / April 2008 / årgang 86

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brandfolkenes Organisation nr.2 / April 2008 / årgang 86"

Transkript

1 Brandfolkenes Organisation nr.2 / April 2008 / årgang 86

2 LEDER INDHOLD: Side 4: Leder Side 5: Redderuddannelsen Side 6: De faglige klubber Af: Jesper Broneè Formand Brandfolkenes Organisation Formandens ord, skriftlige aftaler og sammenhold Brandmesterklubben har på en afstemning den 7. april 2008 besluttet, at man ikke længere ønsker at være en del af Brandfolkenes Organisation. Jeg skal ønske de medlemmer, som nu flytter væk fra BO, held og lykke med dette. Side 8: Overenskomsten 2008 Side 9: Se hvad jeg har Midten: De Grå Sider Side 12: Skal fagforeningen splittes Side 15: Dødsbrand på Nørrebro Side 16: Seniornyt Side 19: BI-nyt Forsidefoto: Læs resten på side 4 Mindre ildløs i tag efter tagarbejde. Den 1. April kl blev en standardudrykning sendt til Ålholmvej 6. Bygningen var under renovering og tagdækkere havde forladt bygningen kl. ca en times tid efter steg der sort røg op fra taget og brandvæsenet blev rekvireret. Det viste sig at være en mindre ildløs i tagkonstruktionen som hurtigt kunne slukkes med 1 HT er. Pionererne skar taget op omkring branden og ved denne lejlighed fandt mandskabet en fuglekirkegård fugleskeletter lå under tagkonstruktionen og på billedet ses et komplet fugleskelet. Foto: Videogruppen Udgivet af: Brandfolkenes Organisation Vilhelm Thomsens Alle Valby Tlf Fax Ansvarlig efter Medieansvarsloven: Jesper Broneé Formand for Brandfolkenes Organisation Mail adr.: Redaktør: Tommy Kjær Telefon: Mail adr: Fotograf: Gert Jensen (PF/DJ) Mobiltelefon: Økonomiansvarlig: Per Keldsen Konstitoeret Næstformand Brandfolkenes Organisation Mail adr: Administration & abonnement: Sanne Henriksen Telefon Mail adr.: Annoncesalg: Tommy Kjær Telefon: Mail adr: Løssalg kr. 30,00 Årsabonnement kr. 166,00 Deadline: Næste nummer 31/ Næste nummer udkommer i uge: 25

3 PERSONALIA Københavns Brandvæsen. Ansættelse: Brandmand 329 Per Christensen er ansat som overchauffør pr. 01. april Brandmand 947 Jes Haugaard Borchersen er ansat som brandmester pr. 01. april Redder 684 Stefan Dahl Langstrup er pr 01. marts 2008 blevet genansat. Brandmand 107 Nicolaj Krogstrup er pr. 01. marts blevet genansat. Brandmand 844 Kelly Hansen er ansat som overchauffør pr. 01. marts Afgang: Brandmand 645 Kim Christensen er afgået med udgangen af marts måned STT-assistent 653 Lars Kalstrup afgår med udgangen af maj måned Ambulancemester 787 Carsten von Holstein er afgået med udgangen af februar måned. Brandmester 258 Keld Børge Hansen afgår med udgangen af april måned Brandmand 282 Erik Bergstrøm afgår med udgangen af maj måned Brandmand 235 Tom Vagn Mikkelsen er afgået med udgangen af februar måned Vestegnens Brandvæsen. Jubilæum: Underbrandmester 27 Benny Olsen har 25 års jubilæum den 1/ Frederiksberg Brandvæsen. Følgende har 20 års jubilæum den 01. maj Michael Aggergård 5103 Mads Nielsen 5104 Niels Søndergård 5106 Per Bech 5109 Kenneth Nagel 5112 Michael Svenssson Jan Idorn har 25 års jubilæum den 01. juni 2008

4 LEDER FORTSAT Denne beslutning betyder imidlertid en masse ændringer i BO, idet jeg som formand har det svært med, at FOA og Afd. 1 s underskrifter åbenbart ikke betyder noget, når der indgås aftaler med dele af FOA s medlemmer, i dette tilfælde brandfolkene. Der ligger i FOA en aftale mellem FOA1 og BO, som er underskrevet af begge parter (Ken Petersson og Bo A. Jensen), og denne aftale taler om branchens (BO) suverænitet. Jeg tolker disse ord på en måde, som betyder, at BO har alle brandfolk ansat i de brandvæsener, som vi forhandler med, som selvskrevne medlemmer. Men det betyder ordene imidlertid ikke alligevel. Mestergruppen i København har haft held og dygtighed til at forfølge egne mål, og det er et godt mål at sætte sig. Desværre betyder dette, at man også klart tilkendegiver, at man har nogle mål, som ikke alle i brandvæsenerne skal nyde godt af. Når jeg kigger hen over disse linjer, har jeg meget svært ved at se, hvordan fagforeningerne skal overleve, som vi kender dem i dag, i fremtiden. FOA1 s formand havde et mål om at imødekomme nogle medlemmers ide om en overflytning, vel vidende at dette stred imod en aftale, som er underskrevet af to parter (bl.a. ham selv). Mestergruppen valgte at gå efter egne mål og dermed forlade fællesskabet i BO og sætte sig over på ledernes side i det daglige. Hvad gør BO nu? Jeg er af den overbevisning, at repræsentantskabet i BO skal se på, hvilke muligheder der ellers byder sig i vores omgivelser i forhold til det faglige ståsted, for er vi det rette sted længere? Jeg har haft en tro på, at fællesskabet gjorde stærk; men dele af medlemmerne mener noget andet. Nu skal repræsentantskabet så se på, hvilke andre muligheder der er, for jeg har svært ved at se, at FOA nødvendigvis er det rette sted for os. Vi har dog fået klar besked om, at såfremt vi vælger andre fysiske faciliteter, betragter man os som gul fagforening, idet vi ikke bor i Afd. 1, som vi har en samarbejdsaftale med. Til gengæld har jeg haft svært ved at se, hvor Teknik- og Servicesektoren har været henne, da der skulle kæmpes for at beholde medlemmerne i BO. Men det er også af mindre betydning, når begge grupper er en del af TSS. Solidariteten er væk! Aftaler, som kun gælder den ene vej, er vel ikke det, som man i en overenskomstperiode skal være stolte af. Derfor håber jeg nu, at medlemmerne bakker op om de valgte, som sidder i BO, og bakker op om de beslutninger, som disse tager. Formand Jesper Broneè

5 Redderuddannelse Version 2.0 Torsdag d. 10/4-08 kom de sidste detaljer på plads, omkring den nye redderuddannelse. Strukturen er bevaret fra den oprindelige uddannelse, men alligevel er meget ændret. Jeg vil prøve at give et overblik de ting der er ændret, og hvad det kommer til at betyde for elever og fastansatte. For at opnå større fleksibilitet, og øget indtag, på erhvervsuddannelserne, besluttede undervisningsministeriet at trindele uddannelserne. Brancheudvalget Redder i Transporterhvervets Uddannels Råd, besluttede at opdele den eksisterende redderuddannelse i 2. Redder med speciale ambulance, og redder med speciale autohjælp. Den nye uddannelse passer bedre til de behov der er i branchen, både for de kommunale brandvæsenernes vedkommende, men også for Falck, der er begyndt at specialisere deres reddere i langt højere grad. Uddannelsen til redder med speciale ambulance, kommer til at indeholde de almene skolefag, grunduddannelse indsats(brand), redning og selvfølgelig ambulancetekniske og teoretiske fag. Længden af uddannelsen bliver 115 uger, cirka 2 år og 3 måneder, hvilket er et halvt år mindre end den oprindelige uddannelse. Det skyldes at funktionsuddannelse indsats og autohjælp er pillet ud, hvilket både afkorter skoleuddannelsen og praktikken. Sosu modulet og ambulancefagene er uændret, dog er praktikken gjort mere fleksibel i 2.modul, så målene nemmere kan nås. Ungdomseleverne i den nye uddannelse, bliver fritaget for at gå på grundforløb. Kravene for at starte direkte på uddannelsen bliver, at man er fyldt 21 år, har kørekort og har gennemgået en anden ungdomsuddannelse. Det bliver dejligt for eleverne, at de ikke skal spilde et halvt år af deres liv på en grunduddannelse, som er irrelevant, hvis man skal ud og køre ambulance. Fordi uddannelsen er mindre krævende for praktikvirksomhederne, er der kommet flere aktører på banen, hvilket er en meget glædelig nyhed. Frederiksberg Brandvæsen, Roskilde Brandvæsen og Gentofte Brandvæsen er blevet godkendt som praktikvirksomheder. At flere entreprenører tager ansvar for at uddanne elever, betyder at uddannelsen bliver beriget med kultur fra flere aktører, og det skaber flere praktikpladser, hvilket der er stort behov for. Version 2 af redderuddannelsen starter op d. 1/8-08. Dette sker på Hamlet, Hillerøds Tekniske Erhvervsskole, og på Humanica, Sosuskolen i Hillerød. TEC ønskede ikke at forlænge deres skolegodkendelse til redderuddannelsen. Dette skete efter lang tids hårdt økonomisk pres på uddannelsen, som i større og større omfang begyndte at gå ud over kvaliteten af undervisningen. Alle der har kendskab til uddannelsen, ved at der har været meget kritik og samarbejdsproblemer med TEC. Derfor ser jeg positivt på, at den nye uddannelse starter op i et miljø, der godt nok ikke har den store erfaring, men til gengæld engagement og et ønske om at få uddannelsen sat godt i gang. I skrivende stund er det ikke helt afklaret, hvordan overdragelsen af uddannelsen, fra TEC til Hamlet finder sted, men vi forsøger at løse udfordringen på bedste vis. 5 Just Kielberg Faglig sekretær Ambulance BO.

6 ORIENTERING FRA D Brandfolkenes klub Frederiksberg BKF Konstitueret Formand: Jan Hemmingsen 5082 Intet nyt fra BKF Telefon: Brandfolkenes klub Gentofte GBK Formand: Henrik Poulsen 09 Intet nyt fra GBK Telefon Brandfolkenes klub København BKK Formand: Lars Ousen 355 Fælledvej Brandstaton Fælledvej 20A, 1th 2200 København N Telefon Intet nyt fra BKK Brandmandskluben Rudersdal Hørsholm BRH Formand: Torben Blomberg 10 Telefon Intet nyt fra BRH

7 7 E FAGLIGE KLUBBER Intet nyt fra Tårnby Den faste klub Tårnby Formand: Jan Jørgensen 04 Telefon Udskiftningen og gennemgangen af personale på Thule Basen fortsætter. Siden den 23. januar og frem til maskinen den 16. april, har der været en udskiftning på omkring 33% af styrken. Ud over dette, så er der ikke sket det helt store heroppe, men det er jo også voldsomt nok i sig selv. Så alle ønskes et rigtigt godt forår. Jørgen Wegeberg Thule air base Formand: Jørgen Wegeberg Mobil Dk: Mobil GL: Intet nyt fra Vestegnen Brandfolkenes klub Vestegnen Formand: Michael Schou 54 Telefon

8 Overenskomstområde /nettokroner/OK2008/jb Antal dec 07 OK 2008 Netto-kroner Bruttoløn dec 07 Års bruttoløn Stigning 12,22 % Stigning i kr. Nettoløn dec 07 Års nettoløn Stigning 12,22 % 1.215, Til nedenstående tabel: Hertil skal lægges 1.819,- til alle ikke-ledere om året. Bruttoløn er incl. alle tillæg og pension, men uden overarbejde. OVERENSKOMSTEN 2008 Beredsk.pers. i basis-og mesterstill , Beredskabsassistenter 235, Beredskabsmestre 95, Brandmestre, grundløn 24 51, Brandmestre, grundløn 25 21, Brandmænd 529, Overbrandmestre 42, Overchauffører 30, Reddere, erhvervsuddannede 79, Underbrandmestre, grundløn 23 17, Vagtcentralmestre 9, Vagtcentralmestre (stormestre) 5, Vagtcentralpersonale 58, Viceberedskabsmestre 15, Vicebrandinspektører 14,

9 SE HVAD JEG HAR Brandmand 66 Lars Rasmussen har en fortid i Gentofte Brandvæsen, som ambulancebehandler og brandmand, hvor han startede den 1. august Den 1. maj 2003 startede han i Vestegnens Brandvæsen i Hvidovre, hvor han blandt andet har taget kursus i frigørelse, så han i Vestegnen nu også kan kalde sig pioner. Da Vestegnen ikke driver ambulancetjeneste er Lars, med sin baggrund på ambulancen i Gentofte god at»støtte«sig til på et skadested med patienter. Iøvrigt er Lars en habil badminton spiller og»tæver«gerne kollegaerne på vagt i motionstiden. Flere kollegaer har i tidens løb sagt til mig, at de kunne tænke sig en side i Brandmanden, hvor man kan sælge eller købe ting og sager, der er relateret til brandvæsen. Så det vil jeg prøve at opfylde. Du må også bare vise det frem du har, hvis det er lidt specielt og kan en lille sjov historie om det. Tag et billede, skriv prisen eller historien og mail det til mig. Alle brandmænd i hele landet er velkommen. Redaktøren 9 Gammel Brandalarm fra Kastrupvej 170 sælges for 5.000,-. Prisen kan forhandles, så kom med et bud. Henvendelse til tidligere 720 Anders Bertelsen. Tlf Mobil Lars fra Vestegnen, st. Hvidovre Side 9

10 »DE GRÅ Jeg vil gerne sige tusind tak for opmærksomheden i forbindelse med min fødselsdag den 7. februar til Københavns Brandvæsen og Seniorklubben. Med venlig hilsen tidl. 139 Kurt Nielsen En stor tak til Jan Axlev, brandvæsnet og til stiftelsesforeningen, for opmærksomheden ved min 70 års fødselsdag d. 9 marts. - Det var dejligt, at vide, at nogen tænker på en selv om det går den vej hønsene skraber. tdl. 352 Knoblauch, kendt som lilleknob Problemer med Alkohol? -Her kan du få hjælp Har du problemer med alkohol kan du ringe til Anonyme Alkoholikere (AA) på tfl eller til Ib Frøby på tlf Hendvendelse kan ske anomymt. Alle er velkomne Anomyme Alkoholikere har også en hjemmeside på Internettet: Husk det er ikke en skam at være alkoholiker, det er en skam ikke at gøre noget ved det!

11 SIDER«På marts holdets 1983 og egne vegne vil jeg gerne takke alle Jer der var med til, at gøre vores 25 års jubilæum til en uforglemmelig dag d. 3 marts. En stor tak til musikforeningen for deres dejlige musik i remisen, tak til de to søde damer der passede buffeten, og en stor tak til Formeren og Kurt for deres hyggelige underholdning. Ingen nævnt ingen glemt, tak skal I have. På holdets vegne 822 Peer Harpsøe. Tak til Københavns brandvæsen og seniorklubben for opmærksomheden ved min 80 års fødselsdag. Forhenværende Nr.8 Egon Thomsen Afgik som Obmr INDLÆG TIL»DE GRÅ SIDER«MAILES TIL :

12 SKAL FAGFORENINGEN SPLITTES? I den senere tid har der været en del debat blandt medlemmerne i Brandfolkenes Organisation (BO) en debat om, hvem der er mellemledere, og hvor mellemlederne skal være organiseret. Som det ser ud i dag, er alle, som er omfattet af overenskomsten for brand- og ambulancepersonale, organiseret i BO, uanset om man betragter sig selv som mellemleder. Hele debatten udspringer af, at Brandmesterklubben (i Københavns Brandvæsen) ikke mener, at der bliver taget nok hensyn til brandmestrenes ønsker. Man udnævner derfor selvbestaltet klubben til talsmand for alle de øvrige brandvæseners mellemledere og i stedet for at forsøge at rette op på de problemer, man mener, der er, vender man ryggen til alle forsøg på samarbejde og leder febrilsk efter en måde at bryde ud af BO på. Set i lyset af, at 3 ud af de sidste 5 formænd for BO var fra mestergruppen og at BO s repræsentantskab flere gange i de sidste år har haft et flertal netop af mellemlederne så er det lidt pudsigt at lytte til, at mellemlederne ikke har indflydelse. At påstå, det er manglende indflydelse, må vel nærmest kunne betegnes som klynk. Hvis man forestillede sig en opdeling mellem mellemlederne og dem på gulvet, så ville der være en hel række af problemstillinger, man skulle have på plads først. Bl.a. kan nævnes: Hvem og hvad definerer, hvem der er mellemledere? Skal mellemledere repræsenteres på A-siden (ledersiden) eller B-siden (medarbejdersiden) i forhold til MED-udvalg (samarbejds- og sikkerhedsudvalg, red.)? Hvem skal repræsentere brandpersonalet i forbindelse med overenskomstforhandling? Hvis begge parter sidder ved bordet og ikke er enige, så er der frit valg for arbejdsgiveren. Vil man fremover skulle have fælles køkken og opholdsrum på stationerne eller bliver det nødvendigt med opdelte faciliteter? Dette er blot nogle få, men meget vigtige, problemstillinger. I BO er der en mangeårig tradition for, at brandmestergruppen og brandfolkene står sammen. Alt andet ville også være tåbeligt, for man skal jo løse en fælles opgave, og dagligdagen på stationerne fungerer også bedst, når man føler sig som medspillere i stedet for modspillere. Så opfordringen fra sidelinjen må være, at Brandmesterklubben finder en plads i BO-regi, hvor man kan føle sig mere sikker på direkte indflydelse. På BO s netop afholdte generalforsamling blev der vedtaget et forslag, som udvider repræsentantskabet i BO med 2 medlemmer, som vælges af og blandt brandmestrene. Så kan man da i hvert fald ikke komme tættere på beslutningerne. Faktaboks Sven Præst valgt til BO s daglige ledelse valgt som formand for BO 2003? valgt som formand i Seniorklubben Bo A. Jensen valgt til BO s daglige ledelse valgt som formand for BO Den måde, utilfredsheden fra Brandmesterklubben indtil nu har været grebet an på, er helt hen i vejret og overhovedet ikke noget, der foreningsteknisk holder i byretten. For at belyse det er det nødvendigt med en kort historisk gennemgang. nr. 2 / April 2007 /

13 SKAL FAGFORENINGEN SPLITTES? Brandmesterklubben I Københavns Brandvæsen har man for mange år siden oprettet en brandmesterklub. Da man i 1992 oprettede Brandfolkenes Klub København (BKK), blev Brandmesterklubben naturligvis også en integreret klub i klubben. Brandmesterklubbens formand fik fast plads i bestyrelsen for BKK og fik tildelt den ene af BKK s to pladser i BO s repræsentantskab. Sådan har brandmestrene i København været sikret indflydelse, indtil der i 2007 opstod samarbejdsproblemer mellem Brandmesterklubben og BKK. Brandmesterklubben valgte da at trække sig ud af BKK s bestyrelse og med den beslutning mistede man også pladsen i BO s repræsentantskab, idet man jo sad på den ene af BKK s pladser. Efterfølgende har Brandmesterklubben arbejdet ihærdigt på at løsrive sig fra BO. Rent teknisk ønsker man, at gruppen af mellemledere i alle brandvæsener i BO s område bliver overført til sekretariatet for arbejdsledere i FOA 1. Klubben har da også haft held til at få FOA 1 til at afholde en urafstemning i den gruppe af BO s medlemmer, som FOA 1 og Brandmesterklubben i fællesskab har udpeget som mellemledere. Der er efter vores mening tale om en afstemning, som ikke alene strider mod BO s love og den samarbejdsaftale, som BO har med FOA 1 den strider også mod hele intensionen i oprettelsen af FOA 1. FOA 1 bliver til Sidst i 1980 erne begyndte FOA, primært pga. en decentralisering af a-kassen, at debattere, hvor små enhederne kunne være, når a-kassen flyttede sammen med de faglige afdelinger. Debatten tog fart i starten af 1990 erne, og fra starten af 1996 blev afdeling 1 (senere FOA 1) en realitet. Afdelingen blev stiftet af 8 tidligere små og mellemstore FOA-afdelinger, heriblandt BO. De 8 afdelinger kom i den nye afdeling til at hedde brancher. I fællesskab oprettede de 8 brancher den fælles afdeling 1, som varetog opgaverne, der gik på tværs af samtlige brancher. De 8 brancher fik hver sin (enslydende) samarbejdsaftale med afdeling 1, som beskrev bl.a. arbejdsfordelingen mellem branchen og afdelingen. Den egentlige sagsbehandling skulle foregå i brancherne, og nye medlemmer blev fordelt mellem brancherne ud fra, hvilken overenskomst de arbejdede under. Medlemmer under overenskomsten for brand- og ambulancepersonale bliver således placeret i BO. I dag er BO den eneste af de oprindelige brancher, som stadig fungerer som selvstændig branche med en samarbejdsaftale idet de 7 andre i løbet af årene siden 1996 enten har valgt at sammenlægge sig eller nedlægge sig. 13 Samarbejdsaftalen I samarbejdsaftalen, som senest er revideret i 2003, står der bl.a. beskrevet: Om branchens suverænitet: Afdelingen forestår på branchens foranledning videreførelse og eventuel viderebringelse af sager. Branchen fastlægger egne love. Branchens medlemmer indgår ikke i afdelingens besluttende organer.

14 SKAL FAGFORENINGEN SPLITTES? Om opsigelse af samarbejdsaftalen: Samarbejdsaftalen kan opsiges af begge parter med et års varsel. Opsigelse indebærer, at branchens medlemmer enten kollektivt forlader afdelingen, eller branchen opløses, således at medlemmerne indgår i afdelingen. Der er således ingen slinger i valsen: FOA 1 må ifølge samarbejdsaftalen kun beskæftige sig med brancheanliggender, i det omfang branchen ønsker det og der er heller ikke tvivl om, hvorvidt BO s love er gældende. BO s love Samarbejdsaftalen slår altså fast, at BO som branche fastlægger egne love. I disse love står der bl.a., at: Intet medlem må uden daglig ledelses sanktion forhandle om sager af fælles interesse. Urafstemning kan finde sted, hvis repræsentantskabet skønner det fornødent, eller mindst 10% af medlemmerne fremsætter skriftlig begæring herom. Repræsentantskabet skal arrangere urafstemningen og stemmerne skal optælles af de valgte bilagskontrollører og næstformanden/kassereren. Urafstemningen Brandmesterklubben har altså, uden om de sædvanlige beslutningsprocesser og imod BO s love rettet henvendelse til FOA 1 s formand, som imod sin egen samarbejdsaftale med BO arrangerer en ulovlig urafstemning blandt en udvalgt gruppe af BO s medlemmer med det formål at forsøge at overføre denne gruppe medlemmer fra BO til FOA 1. Det er fuldstændig utroværdigt, og indtil nu også uhørt, at en FOA-afdeling på den måde går på strandhugst blandt andre FOA-medlemmer. Det ville svare til, at BO forsøgte at rekruttere brandfolk fra nogle af de øvrige FOA-afdelinger ude i landet et ønske, vi flere gange har modtaget fra nogle af provinsbrandfolkene, men pænt takket nej til. Enhver, som har arbejdet med foreningsteknik i mere end 14 dage, burde også vide, at urafstemninger kun er vejledende, medmindre bestyrelsen har besluttet at følge resultatet. Og når nu vi er ved resultatet af afstemningen kan man så overhovedet stole på det resultat, der bliver offentliggjort af FOA 1, når man åbenbart ikke kan stole på, at FOA 1 overholder en samarbejdsaftale, som formanden har underskrevet? Sidst, men ikke mindst: En gruppe af BO s medlemmer kan ikke kollektivt udmeldes af BO. Indmeldelse i BO er sket individuelt, hvilket i sagens natur også kræver en individuel udmeldelse. Myten om lønstigning I hele debatten om brandmestrenes tilhørsforhold har nogle brandmestre fortalt, at man er blevet lovet en lønstigning på mellem og kr. om måneden, hvis man bare blev overflyttet til mellemlederne i FOA 1. Ifølge et opslag fra Brandmesterklubben er der 103 mellemledere alene i Københavns Brandvæsen. Forestiller man sig, at disse 103 mellemledere hver især skulle have bare kr. pr. måned, så skulle lønbudgettet i Københavns Brandvæsen tilføres kr. årligt, ekskl. pension og ekskl. feriepenge. De penge skulle kommunen altså bevillige, blot mellemledergruppen skiftede fra BO til mellemlederne i FOA 1. Vi tror, det er en myte hvad tror du?

15 15 DØDSBRAND PÅ NØRREBRO Person indebrændt ved voldsom lejlighedsbrand Den 3. april kl. kvart i tre blev brandvæsenet sendt ild i lejlighed på Nørrebrogade 175. Ved fremkørsel orienterede VC om, at der formentlig var personer i lejligheden og at lejligheden formentlig var overtændt. Disse oplysningen viste sig at være korrekte. Ilden stod ud af to vinduer i lejligheden på 3. sal og da mandskabet trængte ind i det brændende rum, fandt de en person med kraftige brandskader, der var uforeneligt med liv. Branden blev slukket med 1 HT er og der blev udlagt endnu en HT er da der var meget røg i tagetagen. Røgdykkerne kunne dog hurtigt meddele, at der ikke var ildløs i tagetagen og at der blot skulle luftes ud. Drejestigen fra st. H blev rejst for nedtagning af skifferplader på taget. Flammerne fra branden i lejligheden havde påvirket kanten af taget og som sikkerhed blev tagpladerne fjernet for et eftersyn. Nørrebrogade var afspærret ca. halvanden time mens brandvæsenet arbejdede på stedet. Foto: Videogruppen

16 SENIORNYT Generalforsamlingen 2008 blev afholdt tirsdag den 12. februar i Amager Selskabslokaler. Her var 75 friske fyre, som havde trodset vind og vejr, mødt op til denne årlige begivenhed. Det er dejligt at se, at selv medlemmer, der bor i den anden ende af landet, også møder op. Ejgil Nielsen blev igen i år valgt som dirigent, og han ledede med hård men retfærdig hånd generalforsamlingen igennem dagsordenen. På forespørgsel til generalforsamlingen, om der skulle findes andet lokale til afholdelse af efterårsfesten, idet der kun deltog 62 sidste år, var der ingen kommentarer. Vi vil igen forsøge, om vi kan få plads i Amager Selskabslokaler til årets efterårsfest. Valg til bestyrelse og bilagskontrollanter var hurtigt overstået alle blev genvalgt uden modkandidater. Efter formandens beretning var der på dagsordenen afsat tid til formanden for Brandfolkenes Organisation, Jesper Bronée. Han ville gerne igen i år komme og give forsamlingen en orientering om, hvad der rører sig i de lokale brandvæsener. Men Jesper kom ikke han var pludselig blevet forhindret af et andet møde i fagforeningen. Efter generalforsamlingen var Seniorklubben vært ved et par stykker smørrebrød, en øl og en snaps, og så var der rigtig tid til at snakke om de gode, gamle dage. nr. 6 / december 2003 /

17 SENIORNYT Arken museet for moderne kunst har en stor udstilling af Skagensmalerne, som Seniorklubben besøgte onsdag den 27. februar. Det var et arrangement med ledsager, og der havde tilmeldt sig 57 personer. Vi blev mødt af to meget kunstinteresserede unge mennesker, som delte os op i to grupper, hvorefter vi fik en rigtig god, detaljeret forklaring og rundvisning, som varede ca. en time. Efter rundvisningen havde alle en time til på egen hånd at beskue udstillingen inden frokosten, som blev indtaget i Ishøj havn i restaurant Hummeren. Her blev der serveret 3 stykker smørrebrød samt en øl og en snaps. Kurt Wilken havde i dagens anledning taget sin guitar med og underholdt efter spisningen med et par viser, så vi fik også musikalsk kunst med i arrangementet. Sommerudflugten 2008 Tirsdag den 3. juni går turen til Gyrstinge Skovkro. Vi mødes på hjørnet af Istedgade og Ingerslevsgade ved DGI-byen senest kl Der starter busserne med retning mod Fjenneslev ved Sorø. På vej til Gyrstinge Skovkro vil der naturligvis blive et stop, idet vi forventer, at vejret er med os den dag, så solen står højt på himmelen, og det er varmt. Her vil der være mulighed for at klare de små fornødenheder og få en forfriskning, så legemet igen kan komme ned i nærheden af de 37 grader. Programmet for udflugten udsendes først i maj måned. 17

18 SENIORNYT Fredagsmøderne er slut for denne sæson, og bestyrelsen siger tak for den gode tilslutning, der er til disse møder. Fredag den 17. oktober er første møde i den nye sæson. Derefter er møderne fredag den 14. november og fredag den 12. december. Runde fødselsdage i maj: 6. maj 2008: Harry Andersen, Rørsangervej 15, 2680 Solrød, 90 år 7. maj 2008: Gunner Godballe, Rønnebærhaven 18, 3200 Helsinge, 75 år 11. maj 2008: Bent Wenneberg, Brogade 7, 5. mf., 4300 Holbæk, 75 år Der er ingen runde fødselsdage i juni i år! Dødsfald: Overbrandmester Henrik Ulrik Hansen (Søløven) 338 er død den 28. februar Husk at give besked til kassereren, hvis adresse eller telefonnummer ændres, og får I en ny -adresse, så send den venligst til Sven Præst Bestyrelsen, som den ser ud efter generalforsamlingen i februar 2008: fra venstre formand Sven Præst, næstformand Erik Christensen, kasserer Bent Wenneberg, sekretær Bent Nielsen, bestyrelsesmedlem Palle Rosenvard og suppleant Erling Salhauge. 8 nr. 2 / April 2008 /

19 Badminton Bjergklub Cykling Dykkerklub Ergometerroning Floorball Fodbold Golf Kajak Motion MTB Orientering Skiklub Skydning Svømning - Triatlon SPORT Leveret af BI-news Redaktør: 834 Henrik Ø. Hansen, tlf , BI-news i Brandmanden BI-news fortsætter med en fast side i Brandmanden i hvert nummer gennem hele året. Her vil blive bragt uddrag af tidligere artikler af BI-news, samt evt. kommende store arrangementer i BI regi Alle artikler kan læses på Bjergklubben Tyveri af udstyr!!!! Bjergklubben har før jul mistet en masse udstyr til klippeklatring for ca kr. Det er fjernet fra det skab på Vesterbro Brandstation, hvor det normalt opbevares. Da der ikke er kvitteret for lån af udstyr og ingen fra bestyrelsen har hørt noget, må vi gå ud fra, at det er væk. Hvem der har taget det vides ikke, men da man skal have kode eller bruge nøgle for at komme ind, må man jo desværre tænke sit. Skulle man nu have noget liggende, som man har glemt at aflevere, bedes man aflevere det hurtigst muligt. Skytteafdelingen Feltskydning i Halk Skydeterræn, Sønderjylland Den juni 2008 Læs om hele arrangementet i BI-news nr. 192 Bjergklubben Bjergklubben på High Rope actiondag. Vi var endnu en gang taget til det gamle B&W. Her fik afprøvet vores psyke og kræfter i det tyndere luftlag. I op til 50 meters højde klatrede vi op ad diverse rebstiger, lavede samarbejdsøvelser, sprang ud i fri luft og skulle gribe en trapets, og ikke mindst udspring fra Læs det hele i BI-news nr. 192 Venlig hilsen Henrik 834, BI-news redaktør NYT fra Bestyrelsen Brand go i d r æ t juni 2008 Aalborg Startskuddet til Brand go idræt lød i 2001, med afholdelse af det første landstævne i København. Et stævne med en række forskellige idrætsarrangementer og efterfølgende fest om aftenen, hvor det sociale samvær imellem kollegaer fra det meste af landet var i højsædet en tradition var startet! Sports gren e: Ergometerafdelingen C2-Cup afd. Vinder af 5. afd. blev 181 John Busk, som præsterede en virkelig god tid og satte ny personlig rekord på de 5000 m med 18.02,6 min. I den samlede stilling blev det som ventet 198 Torben Kristiansen, som løb med den samlede sejr og bliver ny ejer af C2-Cup Vandrepokalen det næste år. 19 Det var så slut for C2-Cup Igen blev det til ny rekord hvad Guldmedalje: 198 Torben Kristiansen 72 point. Sølvmedalje: 181 John Busk 69 point. Bronzemedalje: 829 Jan Ruby 65 point. Pokal og medaljer vil blive uddelt til den store BI- fest i Parken den 29. marts. angår Bordtennis - C y k elløb-bowling Golf-Løb5& 10 km-4 mands hock ey Læs det hele i BI-news nr. 189 Læs det hele i BI-news nr man dsfo dbold-minigolf NYT fra Bestyrelsen Tilmeld dig og støt Foreningen Vi er blevet tilmeldt KlubSupport, der er et koncept, som gør det muligt for os at tjene penge til Foreningen når vi e-handler. Du har derfor nu mulighed for at støtte os, når du køber tøj, rejser, CD er, bøger, dagligvarer og en helt masse andet på nettet UDEN at det koster dig ekstra! Det eneste du skal gøre er at tilmelde dig som supporter på Læs det hele i BI-news nr. 190

20 Brandfolkenes Organisation Vilhelm Thomsens Allè Valby ID nr BO s generalforsamling. Foto: Kenneth Meyer Et lille udvalg af bilafbrande under urolighederne i bl.a. København Foto: Kenneth Meyer Foto: Kenneth Meyer Foto: Gert Jensen Set af fotograf Gert Jensen Foto: Gert Jensen

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Startet kl. 20.25 afsluttet kl. 21.10. Der var 21 medlemmer der deltog, inklusiv medlemmerne i bestyrelsen. Valg af dirigent Per Larsen Beretninger Formand

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG SUPERVETERANERNE NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG 6 Så gik den første halvdel af sæsonen, og det er blevet til flere nederlag end sejre, men en stigende formkurve fortæller os, at vi i efteråret helt sikkert vil

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling

Indkaldelse til generalforsamling Brandfolkenes Organisation Information nr. 2/2012 Udsendt den 20. marts 2012 Indkaldelse til generalforsamling Brandfolkenes Organisation afholder ordinær generalforsamling tirsdag den 27. marts 2012 klokken

Læs mere

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke!

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke! BERETNING 2009 Sportsligt har vi haft et godt år på senior siden, hvor serie 3 har formået at holde sig i netop serie 3. I foråret skulle vi afslutte den sidste hele sæson. Inden forårets kampe lå vi lige

Læs mere

Vi ønsker alle en glædelig jul Samt et godt nytår. Julehilsner alle de søde i Værestedet Liv.

Vi ønsker alle en glædelig jul Samt et godt nytår. Julehilsner alle de søde i Værestedet Liv. December 2016/ Januar 2017 Vi ønsker alle en glædelig jul Samt et godt nytår. Julehilsner alle de søde i Værestedet Liv. Årsplan 2017 for værestedet Liv 1. Møde i værestedet om kommende arrangementer

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 23 juni 2016 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 17 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

FORÅRSPROGRAM. Seniorklubben

FORÅRSPROGRAM. Seniorklubben FORÅRSPROGRAM Seniorklubben Kære medlemmer Så er vi i gang med foråret, og der er mange dage, som vi skal udnytte. Det er nemlig tid til at modtage programmet for det første halve år af 2015. Vi håber

Læs mere

Her følger 3 dokumenter 1) Dagsorden ved stiftende generalforsamling i web-lystfiskerforeningen. (side 1) 2) Vedtægter for Fisketips Forening (side 2-4) 3) Praktiske retningslinier for generalforsamling

Læs mere

Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen

Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen Onsdag d. 25. marts 2015, kl. 17.00 UCH, Døesvej, 7500 Holstebro Dagsorden: 1. Velkomst 2. Valg af dirigenter 3. Valg af stemmeudvalg 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5

MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5 Nyhedsbladet MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5 Det sker i Tegnsprogshuset Onsdag den 11.05.2011 kl.19.00 Netcafe Onsdag den 18.05.2011 kl.19.00 Mini Banko Onsdag den 25.05.2011 kl.19.00 Netcafe Søndag den 29.05.2011

Læs mere

side 9 manden Portræt af en gammel kæmpe, Jan Skytte fra Århus,som desværre har måttet stoppe i branchen

side 9 manden Portræt af en gammel kæmpe, Jan Skytte fra Århus,som desværre har måttet stoppe i branchen StilladsInformation nr. 77- november 2005 side 9 manden Portræt af en gammel kæmpe, Jan Skytte fra Århus,som desværre har måttet stoppe i branchen For første gang i StilladsInformations historie har vi

Læs mere

KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN

KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Nr. 1 Februar 2013 44. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Midlertidig adresse: Georg Hansens Ager 7, 2640 Hedehusene Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

DIVISIONSDOMMERFORENINGEN

DIVISIONSDOMMERFORENINGEN Referat af Generalforsamlingen Lyngby. i den 11. april 2010 kl. 1000 i Formanden indledte generalforsamlingen og bød velkommen til de fremmødte deltagere. Pkt. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog

Læs mere

Dette nummer af Københavner-Nyt indeholder blandt andet:

Dette nummer af Københavner-Nyt indeholder blandt andet: Nr. 2 August 2009 39. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt 07. jun 2014 Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt R E F E R A T fra ordinært repræsentantskabsmøde 06. maj 2014 Kl. 1900 Side 1 Til stede var 14 repræsentanter med stemmeret. Heraf 1 dirigent

Læs mere

25-års jubilarer i københavn - 2009 Af: StilladsInformation

25-års jubilarer i københavn - 2009 Af: StilladsInformation 25-års jubilarer i københavn - 2009 Af: StilladsInformation Torsdag den 3. december 2009 blev der igen holdt jubilæumsreception for 25-års jubilarer i Stilladsarbejdernes Brancheklub af 1920 i København.

Læs mere

Brandfolkenes Organisation nr.5 / Oktober 2007 / årgang 85

Brandfolkenes Organisation nr.5 / Oktober 2007 / årgang 85 Brandfolkenes Organisation nr.5 / Oktober 2007 / årgang 85 Leder INDHOLD: Side 4: Dagsprøjten Side 5: BI anno 2007 OVERENSKOMST 2008 Af: Jesper Broneè Formand Brandfolkenes Organisation Onsdag den 10.

Læs mere

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET Rigtig godt nytår til alle vore medlemmer. Vi bliver stadig flere. Vi har nu registreret 989 medlemmer, og bestyrelsen håber, at vi når 1000 inden generalforsamlingen onsdag den 21. marts 2012 (se nærmere

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009

Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009 Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009 Velkommen til generalforsamlingen 2009, dejligt at se så mange er mødt op. Dette er mit første år som formand efter jeg overtog den tunge arv efter den

Læs mere

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent.

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent. Referat af generalforsamling for Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afholdt torsdag d. 26. marts 2009 kl. 1700 hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen, Sankt Knudsvej 2, 3., 1903 Frederiksberg

Læs mere

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland.

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland. MØDEREFERAT Mødedato og tid 28. August 2013 Sted Rødekro-kro Mødedeltagere Fra Emne Ole O. Madsen Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Bestyrelsen afholdte et lille

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet.

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens

Læs mere

Oktober 2013 INDHOLD I DETTE NUMMER

Oktober 2013 INDHOLD I DETTE NUMMER Oktober 2013 INDHOLD I DETTE NUMMER Vellykket loppemarked i Lyset SOS børnebyerne fik overskuddet... Glimt fra sommerfest og loppemarked Renovering af hovedtrappe Valby Kino Indkaldelse til generalforsamling

Læs mere

Brandfolkenes Organisation nr.2 / April 2007 / årgang 85

Brandfolkenes Organisation nr.2 / April 2007 / årgang 85 Brandfolkenes Organisation nr.2 / April 2007 / årgang 85 Leder INDHOLD: Side 8: Fagligt fra BKK Side 9: Fagligt fra GBK Af: Jesper Broneè Formand Brandfolkenes Organisation Midten: De Grå Sider Side 12:

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 9. maj 2009 kl. 10,00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014 Side 12 Sindklubben: Fælleskab og store oplevelser. Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97220172 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt!

Læs mere

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 Frivillighedsformidlingen Aagade 26, Gudumholm, 9280 Storvorde Tlf.: 98 31 69 99 E-mail: formidling@mail.tele.dk Web: www.frivillighedsformidlingen.dk

Læs mere

Beretning Generalforsamling den 23-01-2015

Beretning Generalforsamling den 23-01-2015 Beretning Generalforsamling den 23-01-2015 Velkommen til den årlige generalforsamling. Sang nummer? Jeg vil starte med at ønske tillykke til Erik Scherdetzki med 40 år og optagelse som æresmedlem, Morten

Læs mere

: afg. Holger Madsen. afg. Jan Hansen. Gunner spurgte om der var nogle indvendinger mod generalforsamlingens

: afg. Holger Madsen. afg. Jan Hansen. Gunner spurgte om der var nogle indvendinger mod generalforsamlingens Afholdt den. 22-02-16 i Munkebo forsamlingshus Antal fremmødte: 66 + 5 bestyrelsesmedlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Aflæggelse af foreningens reviderede regnskab. 4.

Læs mere

Vedtægter for Boldklubben Søborg 6/

Vedtægter for Boldklubben Søborg 6/ Vedtægter for Boldklubben Søborg 6/3-2015. 1: NAVN BOLDKLUBBEN SØBORG, hjemmehørende i Gladsaxe kommune, stiftet den 14. april 1972, er tilsluttet Danmarks Idrætsforbund under Dansk Håndbold Forbund og

Læs mere

Nr. 1 januar 2013. Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944

Nr. 1 januar 2013. Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 Nr. 1 januar 2013 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 24.11.2015 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning formand Per Nørgaard Klaus Rasmussen blev valgt

Læs mere

Brandfolkenes Organisation nr.1 / Febraur 2007 / årgang 85

Brandfolkenes Organisation nr.1 / Febraur 2007 / årgang 85 Brandfolkenes Organisation nr.1 / Febraur 2007 / årgang 85 Leder INDHOLD Side 4: Ildløs i autoværksted Side 5: Røgfrit»hensyn«Side 6: De faglige klubber Af: Jesper Broneè Formand Brandfolkenes Organisation

Læs mere

Generalforsamling i henhold til dagsordenen.

Generalforsamling i henhold til dagsordenen. Køge og Omegns Garderforening. Referat af den ordinære generalforsamling den 7. marts 2016. Generalforsamlingen blev afholdt i Køge Boldklubs Restaurant. Generalforsamling i henhold til dagsordenen. Formand

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 31 marts / april 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar, marts,

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen 21 marts 2006

Referat fra Generalforsamlingen 21 marts 2006 Referat fra Generalforsamlingen 21 marts 2006 Sted: Aalborg 3F Søndergade 62, 4 sal. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af stemmeudvalg. 3. Bestyrelsens beretning. 4. Forelæggelse af revideret regnskab.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 45 haver var repræsenteret på generalforsamlingen på pladsen, hvor formand Kurt Bisgaard (have 64) bød velkommen. Kurt anmodede om et øjebliks stilhed,

Læs mere

Struer jernbaneklub. Januar Mh 304 ved Struer MR center vest d samt formanden Egon.

Struer jernbaneklub. Januar Mh 304 ved Struer MR center vest d samt formanden Egon. Struer jernbaneklub Januar 2005 Mh 304 ved Struer MR center vest d.2004-09-18 samt formanden Egon. Bestyrelsen: Formand: Egon Petersen 97407433 Kasserer: Erik Linaa 97840687 Bestyrelsesmedlemmer: Kim Hansen

Læs mere

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. Tirsdag d. 17. april 2012 kl. 19:30

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. Tirsdag d. 17. april 2012 kl. 19:30 Aalborg Kommunale Kunstforening Referat af ordinær generalforsamling Tirsdag d. 17. april 2012 kl. 19:30 I Teknik- & Miljøforvaltningens & Forsyningsvirksomhedernes kantine på Stigsborg Brygge 5, Nørresundby

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Træ og Møbelgruppen Torsdag den 7. februar 2013, 3F Midtjylland, Birk Centerpark 4, i Herning.

Referat fra generalforsamling i Træ og Møbelgruppen Torsdag den 7. februar 2013, 3F Midtjylland, Birk Centerpark 4, i Herning. Referat fra generalforsamling i Træ og Møbelgruppen Torsdag den 7. februar 2013, 3F Midtjylland, Birk Centerpark 4, i Herning. Dagsorden: 1. Velkomst v/gruppeformand Hans Jessen 2. Godkendelse af forretningsorden

Læs mere

MCC-Nordsjælland Bikernyt...

MCC-Nordsjælland Bikernyt... Årgang 8, Nummer 48 Grå i toppen kør med MCC-Nordsjælland MCC-Nordsjælland Bikernyt... Oktober 2008 I dette nummer: Redaktøren 1 Rørsnæs 1-2 Flygrakan 2-3 Bakken Lukket 3-4 Bestyrrelsen 5 Malerklemmen

Læs mere

1 Klubbens navn er Amager Triatlon Klub, og er stiftet i 2013, med tilhørsforhold til Københavns kommune.

1 Klubbens navn er Amager Triatlon Klub, og er stiftet i 2013, med tilhørsforhold til Københavns kommune. 1 Klubbens navn er Amager Triatlon Klub, og er stiftet i 2013, med tilhørsforhold til Københavns kommune. 2 Klubbens formål er at skabe en platform hvor triatlon interesserede på alle niveauer, kan finde

Læs mere

HK HOVEDSTADEN SENIOR MØDER OG SPÆNDENDE TURE JERES FÆLLESSKAB I KLUBBEN ALLE SAMLET I ET FÆLLES BLAD

HK HOVEDSTADEN SENIOR MØDER OG SPÆNDENDE TURE JERES FÆLLESSKAB I KLUBBEN ALLE SAMLET I ET FÆLLES BLAD HK HOVEDSTADEN 1 SENIOR Program foråret 2016 MØDER OG SPÆNDENDE TURE JERES FÆLLESSKAB I KLUBBEN / Hvad sker der i din afdeling / Medlemsmøder / Hvornår er den næste generalforsamling / Tilmeld dig de nyeste

Læs mere

Brandfolkenes Organisation nr.2 / April 2009 / årgang 87

Brandfolkenes Organisation nr.2 / April 2009 / årgang 87 Brandfolkenes Organisation nr.2 / April 2009 / årgang 87 Leder INDHOLD: Side 4: De faglige klubber Side 7: Udbud og fremtid Midten: De Grå Sider Hvad blev der af OK? Af: Jesper Bronée Formand Brandfolkenes

Læs mere

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG Broarbejde Det store projekt skrider godt frem og de nye flydebroer ligger allerede og flyder i havnen. Ikke på den rigtige plads men vi kan da se

Læs mere

Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1. Nr: 1, 2015 23. Årgang. www.horsensdykkerklub.dk

Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1. Nr: 1, 2015 23. Årgang. www.horsensdykkerklub.dk Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1 Klubblad Nr: 1, 2015 23. Årgang Dyk sikkert Dyk organiseret www.horsensdykkerklub.dk I dette nummer: Bestyrelse:... 1 Kontaktpersoner i klubbens udvalg:... 1 Kære

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 1. Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslog Erik Sørensen (ES) som blev enstemming valgt. Bestyrelsen foreslog Morten

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014 Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014 1. Valg af dirigent. Freddy Christensen blev valgt til dirigent 2. Bestyrelsens beretning for det forgangne år. Formand Kenn P. Korsager

Læs mere

Nyheder fra Hovedstadens Jernbane-Idræt

Nyheder fra Hovedstadens Jernbane-Idræt Nyheder fra Hovedstadens Jernbane-Idræt Nyhedsbrev nr. 88. Generalforsamling i Hovedstadens Jernbane-Idræt 2016 Onsdag den 24. februar 2016. Kl. 19:00 i foreningens lokaler på Gl. Ellebjerg St.. Dagsorden:

Læs mere

Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004

Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004 Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004 Den 30. nov. kl. 19.30 blev der holdt generalforsamling i klubhuset, Edvard bød velkommen til de fremmødte, hvorefter man gik over til punkterne

Læs mere

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND I FORENINGENS NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn Stk. 1. Foreningens navn er GA Østjylland. 2 Foreningens formål Stk. 1. Foreningens formål er gennem organisatorisk fællesskab

Læs mere

Vedtægter for. BRANDVÆSENETS IDRÆTSFORENING Medlem af Firmaidræt Storkøbenhavn Medlem af specialforbund under Danmarks Idrætsforbund.

Vedtægter for. BRANDVÆSENETS IDRÆTSFORENING Medlem af Firmaidræt Storkøbenhavn Medlem af specialforbund under Danmarks Idrætsforbund. Vedtægter for BRANDVÆSENETS IDRÆTSFORENING Medlem af Firmaidræt Storkøbenhavn Medlem af specialforbund under Danmarks Idrætsforbund Side 1 af 6 1. Foreningens navn og hjemsted 1.1. Foreningens navn er:

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

Schroeder-Løhndorf. Bestyrelsesmedlem i 1920-klubben,Kbh.

Schroeder-Løhndorf. Bestyrelsesmedlem i 1920-klubben,Kbh. StilladsInformation nr. 84 - september 2007 side 9 manden Navn: Bopæl: Olaf Tysker Schroeder-Løhndorf Nær Nykøbing Falster men forhåbentlig snart i København Alder: 39 Nuværende firma: AC Stilladser, Hvidovre

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 1. marts 2010.

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 1. marts 2010. 2010 Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 1. marts 2010. 1) Valg af dirigent. Som dirigent blev valgt Karsten Andersen, der kunne konstatere at generalforsamlingen var indkaldt med

Læs mere

Grundejerforeningen. Digevang

Grundejerforeningen. Digevang Grundejerforeningen Digevang Referat af grundejerforeningen Digevangs årlige generalforsamling, der tirsdag den 26. februar 2013 kl. 19.00 blev afholdt i mødelokaltet på 1. sal i Nøragersmindecenteret.

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Referat af fællesmøde mellem Dommerklubberne og DU d. 05.11.14 Referat af DU-møde onsdag d. 05.11.14 Deltagere: Erik Christensen (SVD), Danny Nielsen

Referat af fællesmøde mellem Dommerklubberne og DU d. 05.11.14 Referat af DU-møde onsdag d. 05.11.14 Deltagere: Erik Christensen (SVD), Danny Nielsen Referat af fællesmøde mellem Dommerklubberne og DU d. 05.11.14 Referat af DU-møde onsdag d. 05.11.14 Deltagere: Erik Christensen (SVD), Danny Nielsen (NVH), Bent Bengtson, Michael Claesen, Aage Bak Christensen,

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 25 juni 2015 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 14 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Badmintonudvalgets beretning sæson 2013/14

Badmintonudvalgets beretning sæson 2013/14 Badmintonudvalgets beretning sæson 2013/14 Indledningsvis bemærkes det, at denne beretning ikke behandles som et selvstændigt emne på aktivitetsmødets dagsorden. Spørgsmål, kommentarer og uddybninger til

Læs mere

Foreningens navn er Copenhagen Business School Sport (CBS Sport). CBS Sports hjemsted er Frederiksberg Kommune.

Foreningens navn er Copenhagen Business School Sport (CBS Sport). CBS Sports hjemsted er Frederiksberg Kommune. Vedtægter for CBS Sport Frederiksberg, 27. oktober 2015 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Copenhagen Business School Sport (CBS Sport). CBS Sports hjemsted er Frederiksberg Kommune. 2 Formål CBS Sport

Læs mere

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Punkt 1: Valg af a) Dirigent b) Referent c) Bisidder d) 2 stemmetællere Inger Christensen, formand for Aalborg Tegnsprogsforening

Læs mere

1. Valg af dirigent. 2. Valg af stemmeudvalg. 3. Protokol. 4. Beretning. 5. Årsregnskab. 6. Fastsættelse af kontingent. 7.

1. Valg af dirigent. 2. Valg af stemmeudvalg. 3. Protokol. 4. Beretning. 5. Årsregnskab. 6. Fastsættelse af kontingent. 7. Telefonstandens Pensionistforening af 1950 afholder ordinær generalforsamling i lokalet Immerkær 42, Rødovre den 11. april 2017 kl.10.00, med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg

Læs mere

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk April 2009 Læs i dette nummer: Ny konstituering Ny hjemmeside mm. Arbejdsopgaver Tilskudsmuligheder Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk Side 1 Den nyvalgte bestyrelsen har på

Læs mere

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt 21. maj 2015 Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt R E F E R A T fra ordinært repræsentantskabsmøde 12. maj 2015 Kl. 1900 Side 1 Til stede var 11 repræsentanter med stemmeret. Heraf 1 dirigent

Læs mere

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning 1 Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 13. ordinære generalforsamling.

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

Jeg vil gerne starte med at oplyse jer om, hvad programmet er for i dag:

Jeg vil gerne starte med at oplyse jer om, hvad programmet er for i dag: Tale ved Standerhejsningen den 2. maj 2015. På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde jer alle velkommen her i dag på en meget flot forårsdag, hvor træerne står lysegrønne og banerne står klar til brug.

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Mødet blev afholdt kl. 19.00 i Samlingssalen, H. C. Andersens vej 24, Næstved. Formand Jesper Poulsen bød velkommen til

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 36. årgang nr. 2 November 2009. Dyb koncentration på Eksperimentariet i forbindelse med 100-kroners turen

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 36. årgang nr. 2 November 2009. Dyb koncentration på Eksperimentariet i forbindelse med 100-kroners turen Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 36. årgang nr. 2 November 2009 Dyb koncentration på Eksperimentariet i forbindelse med 100-kroners turen 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg Hjemstavns Folkedanserne

Læs mere

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013 Velkommen Herreklubben Nivå Golf Klub Generalforsamling 2013 NCC 2013-04-18 1 Agenda Velkommen & Indskrivning Generalforsamling Spisning NCC 2013-04-18 2 Dirigent / Beretning 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN FODBOLDAFDELINGEN.

POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN FODBOLDAFDELINGEN. PI Fodbold POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN FODBOLDAFDELINGEN. Medlemsmøde i fodboldafdelingen lørdag d. 30. januar 2016 kl. 1415 i Valby hallen. DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af stemmeudvalg.

Læs mere

Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program:

Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program: Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program: Kl. 14.00 Kaffe og kage kan købes i Onsdagsklubbens store kaffebod. Kl. 14.30 Aktiviteter:

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i VTK

Referat fra Generalforsamling i VTK Referat fra Generalforsamling i VTK Dato Tirsdag d. 13. marts 2014 Indkaldt af Sted Palle Klubbens lokaler Deltagere Antal stemme berettigede 12 Referent Palle Punkt 1.Valg af dirigent Dirigent Indkaldelse

Læs mere

Beretning til VIF s generalforsamlingen 2014

Beretning til VIF s generalforsamlingen 2014 Beretning til VIF s generalforsamlingen 2014 Fredag den 7. juli 1939 var startskuddet til det vi er en del af i dag. I år er året, hvor Vivild Idrætsforening fylder 75 år. Oprettelsen af VIF var et billede

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Velkommen til den årlige generalforsamling i Jegum Ferieland og tak til alle jer som er mødt frem i dag.

Velkommen til den årlige generalforsamling i Jegum Ferieland og tak til alle jer som er mødt frem i dag. Grundejerforeningen JEGUM FERIELAND V/ Formand Carsten Christensen Birkealle 7, 6710 Esbjerg V. Grundejerforeningen Jegum Ferieland. Bestyrelsens beretning 2015 Velkommen til den årlige generalforsamling

Læs mere

DANSK FOLKEBÅDSKLUB KLUBBENS LOVE

DANSK FOLKEBÅDSKLUB KLUBBENS LOVE Navn og formål 1 Klubbens navn er Dansk Folkebådsklub, forkortet DFK. Klubben er ikke knyttet til et geografisk hjemsted, men afholder årlige generalforsamlinger, hvor bestyrelsen skønner, der gives mulighed

Læs mere

Vedtægter for Foreningen White Water Viborg

Vedtægter for Foreningen White Water Viborg Foreningen White Water Viborg Vedtægter for Foreningen White Water Viborg 1 Navn Foreningens navn er Foreningen White Water Viborg 2 Hjemsted Foreningens hjemsted er Viborg Kommune 3 Foreningens formål

Læs mere

Lystfiskerforeningen Waders GENERALFORSAMLING 2014

Lystfiskerforeningen Waders GENERALFORSAMLING 2014 GENERALFORSAMLING 2014 Fredag den 31 januar 2014 Ovenpå biblioteket i Byrådssalen Hobrovej 90 Støvring Formanden bød velkommen Referent: Trine Thomsen Valg af dirigent: Jesper Mølholt Generalforsamling

Læs mere

FLYTNING TIL NY ADRESSE

FLYTNING TIL NY ADRESSE FLYTNING TIL NY ADRESSE Kære medlemmer Så sker det! I oktober flytter vi til den nye adresse, Immerkær 42 i Hvidovre, til lokaler i Teleforeningen af 2003`s nye hus. Man kommer dertil med toget til Rødovre

Læs mere

Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011.

Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011. Region Hovedstaden Årsberetning 2011. Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011. Regionsårsmødet i kreds Vestegnen fredag den 23. marts 2012. Så har Region Hovedstaden været i gang

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i CMO

Referat af ordinær generalforsamling i CMO Referat af ordinær generalforsamling i CMO Afholdt lørdag den 1. februar i selskabslokalerne hos Alfred og Camilla på Rugårdsvej På grund af stor tilslutning til generalforsamlingen, 50 tilmeldte ud af

Læs mere

Brandfolkenes Organisation nr.1 / Februar 2009 / årgang 87

Brandfolkenes Organisation nr.1 / Februar 2009 / årgang 87 Brandfolkenes Organisation nr.1 / Februar 2009 / årgang 87 Leder INDHOLD: Side 4: De faglige klubber Midten: De Grå Sider Side 12: Det er da løgn Af: Jesper Broneè Formand Brandfolkenes Organisation Den

Læs mere

september oktober november december

september oktober november december september oktober november december 2014 www.fotoklubnegativ.dk Foto: Gunnar Pedersen Nyt program - ny plan - ny fotoklub Så er vi startet op med et nyt program i vores fotoklub. Meget er ændret, og vi

Læs mere

Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter

Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter Grøn overstregning = tilføjelse/ændring. Gul overstregning = kommentar, som ikke skal med i selve vedtægterne. Rød overstregning = bortfalder. 1 NAVN OG HJEMSTED Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter

Læs mere

Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) 1 Navn og hjemsted. Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK).

Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) 1 Navn og hjemsted. Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK). Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) Formatted: Font: Verdana 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK). Klubben, der har hjemsted i Birkerød Rudersdal Kommune og er stiftet

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Brejning Lystbådehavn M. B. A.

Vedtægter for Foreningen Brejning Lystbådehavn M. B. A. Vedtægter for Foreningen Brejning Lystbådehavn M. B. A. 1 Foreningens navn Foreningens navn er Foreningen Brejning Lystbådehavn M. B. A. (forkortet FBL) 2 Hjemsted Foreningens hjemsted er Brejning Strand

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 89 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere

Læs mere

Følgende dagsordenen i følge vedtægterne 8:

Følgende dagsordenen i følge vedtægterne 8: Referat af generalforsamling afholdt d. 16. november 2014 kl. 13.30 i Restaurant Marina med ca. 80 deltagere. (repræsentanter for vinterbaderne er inviteret med). Følgende dagsordenen i følge vedtægterne

Læs mere

Februar og marts 2013

Februar og marts 2013 Februar og marts 2013 Ved julefrokosten fik en repræsentant fra hver afdeling en konvolut med indhold fra Lyngparkens Venner så de kunne julehygge sig sammen med beboerne. Aktiviteter på Lyngparken i Februar

Læs mere

Efterårsudsendelse 2015

Efterårsudsendelse 2015 Efterårsudsendelse 2015 Indhold 1. Indkaldelse til generalforsamling Generalforsamlingen afholdes lørdag d. 30. januar 2016 i Den Grimme Ælling, Hans Jensens Stræde 1, Odense BEMÆRK at mødet er i januar

Læs mere

Nyhedsbrev fra MIK fodbold

Nyhedsbrev fra MIK fodbold Nyhedsbrev fra MIK fodbold Sommeren er i fuld gang og for en stund er fodbolden erstattet af ferie og afslapning. Dette skal dog ikke forhindre MIK fodbold i at gøre status over forårets bedrifter og kigge

Læs mere

SÆSON 2014-2015. Aalborg Bridgehus Revlingbakken 33B, st. tv., 9000 Aalborg. BK-Nord Hjemmeside: www.bknord.dk Mail: BKNord@BKNord.

SÆSON 2014-2015. Aalborg Bridgehus Revlingbakken 33B, st. tv., 9000 Aalborg. BK-Nord Hjemmeside: www.bknord.dk Mail: BKNord@BKNord. Kørevejledning til Aalborg Bridgehus BK-Nord Hjemmeside: www.bknord.dk Mail: BKNord@BKNord.dk Aalborg Bridgehus Revlingbakken 33B, st. tv., 9000 Aalborg SÆSON 2014-2015 1. Følg Motorvej E45 2. Drej fra

Læs mere