Brandfolkenes Organisation nr.2 / April 2008 / årgang 86

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brandfolkenes Organisation nr.2 / April 2008 / årgang 86"

Transkript

1 Brandfolkenes Organisation nr.2 / April 2008 / årgang 86

2 LEDER INDHOLD: Side 4: Leder Side 5: Redderuddannelsen Side 6: De faglige klubber Af: Jesper Broneè Formand Brandfolkenes Organisation Formandens ord, skriftlige aftaler og sammenhold Brandmesterklubben har på en afstemning den 7. april 2008 besluttet, at man ikke længere ønsker at være en del af Brandfolkenes Organisation. Jeg skal ønske de medlemmer, som nu flytter væk fra BO, held og lykke med dette. Side 8: Overenskomsten 2008 Side 9: Se hvad jeg har Midten: De Grå Sider Side 12: Skal fagforeningen splittes Side 15: Dødsbrand på Nørrebro Side 16: Seniornyt Side 19: BI-nyt Forsidefoto: Læs resten på side 4 Mindre ildløs i tag efter tagarbejde. Den 1. April kl blev en standardudrykning sendt til Ålholmvej 6. Bygningen var under renovering og tagdækkere havde forladt bygningen kl. ca en times tid efter steg der sort røg op fra taget og brandvæsenet blev rekvireret. Det viste sig at være en mindre ildløs i tagkonstruktionen som hurtigt kunne slukkes med 1 HT er. Pionererne skar taget op omkring branden og ved denne lejlighed fandt mandskabet en fuglekirkegård fugleskeletter lå under tagkonstruktionen og på billedet ses et komplet fugleskelet. Foto: Videogruppen Udgivet af: Brandfolkenes Organisation Vilhelm Thomsens Alle Valby Tlf Fax Ansvarlig efter Medieansvarsloven: Jesper Broneé Formand for Brandfolkenes Organisation Mail adr.: Redaktør: Tommy Kjær Telefon: Mail adr: Fotograf: Gert Jensen (PF/DJ) Mobiltelefon: Økonomiansvarlig: Per Keldsen Konstitoeret Næstformand Brandfolkenes Organisation Mail adr: Administration & abonnement: Sanne Henriksen Telefon Mail adr.: Annoncesalg: Tommy Kjær Telefon: Mail adr: Løssalg kr. 30,00 Årsabonnement kr. 166,00 Deadline: Næste nummer 31/ Næste nummer udkommer i uge: 25

3 PERSONALIA Københavns Brandvæsen. Ansættelse: Brandmand 329 Per Christensen er ansat som overchauffør pr. 01. april Brandmand 947 Jes Haugaard Borchersen er ansat som brandmester pr. 01. april Redder 684 Stefan Dahl Langstrup er pr 01. marts 2008 blevet genansat. Brandmand 107 Nicolaj Krogstrup er pr. 01. marts blevet genansat. Brandmand 844 Kelly Hansen er ansat som overchauffør pr. 01. marts Afgang: Brandmand 645 Kim Christensen er afgået med udgangen af marts måned STT-assistent 653 Lars Kalstrup afgår med udgangen af maj måned Ambulancemester 787 Carsten von Holstein er afgået med udgangen af februar måned. Brandmester 258 Keld Børge Hansen afgår med udgangen af april måned Brandmand 282 Erik Bergstrøm afgår med udgangen af maj måned Brandmand 235 Tom Vagn Mikkelsen er afgået med udgangen af februar måned Vestegnens Brandvæsen. Jubilæum: Underbrandmester 27 Benny Olsen har 25 års jubilæum den 1/ Frederiksberg Brandvæsen. Følgende har 20 års jubilæum den 01. maj Michael Aggergård 5103 Mads Nielsen 5104 Niels Søndergård 5106 Per Bech 5109 Kenneth Nagel 5112 Michael Svenssson Jan Idorn har 25 års jubilæum den 01. juni 2008

4 LEDER FORTSAT Denne beslutning betyder imidlertid en masse ændringer i BO, idet jeg som formand har det svært med, at FOA og Afd. 1 s underskrifter åbenbart ikke betyder noget, når der indgås aftaler med dele af FOA s medlemmer, i dette tilfælde brandfolkene. Der ligger i FOA en aftale mellem FOA1 og BO, som er underskrevet af begge parter (Ken Petersson og Bo A. Jensen), og denne aftale taler om branchens (BO) suverænitet. Jeg tolker disse ord på en måde, som betyder, at BO har alle brandfolk ansat i de brandvæsener, som vi forhandler med, som selvskrevne medlemmer. Men det betyder ordene imidlertid ikke alligevel. Mestergruppen i København har haft held og dygtighed til at forfølge egne mål, og det er et godt mål at sætte sig. Desværre betyder dette, at man også klart tilkendegiver, at man har nogle mål, som ikke alle i brandvæsenerne skal nyde godt af. Når jeg kigger hen over disse linjer, har jeg meget svært ved at se, hvordan fagforeningerne skal overleve, som vi kender dem i dag, i fremtiden. FOA1 s formand havde et mål om at imødekomme nogle medlemmers ide om en overflytning, vel vidende at dette stred imod en aftale, som er underskrevet af to parter (bl.a. ham selv). Mestergruppen valgte at gå efter egne mål og dermed forlade fællesskabet i BO og sætte sig over på ledernes side i det daglige. Hvad gør BO nu? Jeg er af den overbevisning, at repræsentantskabet i BO skal se på, hvilke muligheder der ellers byder sig i vores omgivelser i forhold til det faglige ståsted, for er vi det rette sted længere? Jeg har haft en tro på, at fællesskabet gjorde stærk; men dele af medlemmerne mener noget andet. Nu skal repræsentantskabet så se på, hvilke andre muligheder der er, for jeg har svært ved at se, at FOA nødvendigvis er det rette sted for os. Vi har dog fået klar besked om, at såfremt vi vælger andre fysiske faciliteter, betragter man os som gul fagforening, idet vi ikke bor i Afd. 1, som vi har en samarbejdsaftale med. Til gengæld har jeg haft svært ved at se, hvor Teknik- og Servicesektoren har været henne, da der skulle kæmpes for at beholde medlemmerne i BO. Men det er også af mindre betydning, når begge grupper er en del af TSS. Solidariteten er væk! Aftaler, som kun gælder den ene vej, er vel ikke det, som man i en overenskomstperiode skal være stolte af. Derfor håber jeg nu, at medlemmerne bakker op om de valgte, som sidder i BO, og bakker op om de beslutninger, som disse tager. Formand Jesper Broneè

5 Redderuddannelse Version 2.0 Torsdag d. 10/4-08 kom de sidste detaljer på plads, omkring den nye redderuddannelse. Strukturen er bevaret fra den oprindelige uddannelse, men alligevel er meget ændret. Jeg vil prøve at give et overblik de ting der er ændret, og hvad det kommer til at betyde for elever og fastansatte. For at opnå større fleksibilitet, og øget indtag, på erhvervsuddannelserne, besluttede undervisningsministeriet at trindele uddannelserne. Brancheudvalget Redder i Transporterhvervets Uddannels Råd, besluttede at opdele den eksisterende redderuddannelse i 2. Redder med speciale ambulance, og redder med speciale autohjælp. Den nye uddannelse passer bedre til de behov der er i branchen, både for de kommunale brandvæsenernes vedkommende, men også for Falck, der er begyndt at specialisere deres reddere i langt højere grad. Uddannelsen til redder med speciale ambulance, kommer til at indeholde de almene skolefag, grunduddannelse indsats(brand), redning og selvfølgelig ambulancetekniske og teoretiske fag. Længden af uddannelsen bliver 115 uger, cirka 2 år og 3 måneder, hvilket er et halvt år mindre end den oprindelige uddannelse. Det skyldes at funktionsuddannelse indsats og autohjælp er pillet ud, hvilket både afkorter skoleuddannelsen og praktikken. Sosu modulet og ambulancefagene er uændret, dog er praktikken gjort mere fleksibel i 2.modul, så målene nemmere kan nås. Ungdomseleverne i den nye uddannelse, bliver fritaget for at gå på grundforløb. Kravene for at starte direkte på uddannelsen bliver, at man er fyldt 21 år, har kørekort og har gennemgået en anden ungdomsuddannelse. Det bliver dejligt for eleverne, at de ikke skal spilde et halvt år af deres liv på en grunduddannelse, som er irrelevant, hvis man skal ud og køre ambulance. Fordi uddannelsen er mindre krævende for praktikvirksomhederne, er der kommet flere aktører på banen, hvilket er en meget glædelig nyhed. Frederiksberg Brandvæsen, Roskilde Brandvæsen og Gentofte Brandvæsen er blevet godkendt som praktikvirksomheder. At flere entreprenører tager ansvar for at uddanne elever, betyder at uddannelsen bliver beriget med kultur fra flere aktører, og det skaber flere praktikpladser, hvilket der er stort behov for. Version 2 af redderuddannelsen starter op d. 1/8-08. Dette sker på Hamlet, Hillerøds Tekniske Erhvervsskole, og på Humanica, Sosuskolen i Hillerød. TEC ønskede ikke at forlænge deres skolegodkendelse til redderuddannelsen. Dette skete efter lang tids hårdt økonomisk pres på uddannelsen, som i større og større omfang begyndte at gå ud over kvaliteten af undervisningen. Alle der har kendskab til uddannelsen, ved at der har været meget kritik og samarbejdsproblemer med TEC. Derfor ser jeg positivt på, at den nye uddannelse starter op i et miljø, der godt nok ikke har den store erfaring, men til gengæld engagement og et ønske om at få uddannelsen sat godt i gang. I skrivende stund er det ikke helt afklaret, hvordan overdragelsen af uddannelsen, fra TEC til Hamlet finder sted, men vi forsøger at løse udfordringen på bedste vis. 5 Just Kielberg Faglig sekretær Ambulance BO.

6 ORIENTERING FRA D Brandfolkenes klub Frederiksberg BKF Konstitueret Formand: Jan Hemmingsen 5082 Intet nyt fra BKF Telefon: Brandfolkenes klub Gentofte GBK Formand: Henrik Poulsen 09 Intet nyt fra GBK Telefon Brandfolkenes klub København BKK Formand: Lars Ousen 355 Fælledvej Brandstaton Fælledvej 20A, 1th 2200 København N Telefon Intet nyt fra BKK Brandmandskluben Rudersdal Hørsholm BRH Formand: Torben Blomberg 10 Telefon Intet nyt fra BRH

7 7 E FAGLIGE KLUBBER Intet nyt fra Tårnby Den faste klub Tårnby Formand: Jan Jørgensen 04 Telefon Udskiftningen og gennemgangen af personale på Thule Basen fortsætter. Siden den 23. januar og frem til maskinen den 16. april, har der været en udskiftning på omkring 33% af styrken. Ud over dette, så er der ikke sket det helt store heroppe, men det er jo også voldsomt nok i sig selv. Så alle ønskes et rigtigt godt forår. Jørgen Wegeberg Thule air base Formand: Jørgen Wegeberg Mobil Dk: Mobil GL: Intet nyt fra Vestegnen Brandfolkenes klub Vestegnen Formand: Michael Schou 54 Telefon

8 Overenskomstområde /nettokroner/OK2008/jb Antal dec 07 OK 2008 Netto-kroner Bruttoløn dec 07 Års bruttoløn Stigning 12,22 % Stigning i kr. Nettoløn dec 07 Års nettoløn Stigning 12,22 % 1.215, Til nedenstående tabel: Hertil skal lægges 1.819,- til alle ikke-ledere om året. Bruttoløn er incl. alle tillæg og pension, men uden overarbejde. OVERENSKOMSTEN 2008 Beredsk.pers. i basis-og mesterstill , Beredskabsassistenter 235, Beredskabsmestre 95, Brandmestre, grundløn 24 51, Brandmestre, grundløn 25 21, Brandmænd 529, Overbrandmestre 42, Overchauffører 30, Reddere, erhvervsuddannede 79, Underbrandmestre, grundløn 23 17, Vagtcentralmestre 9, Vagtcentralmestre (stormestre) 5, Vagtcentralpersonale 58, Viceberedskabsmestre 15, Vicebrandinspektører 14,

9 SE HVAD JEG HAR Brandmand 66 Lars Rasmussen har en fortid i Gentofte Brandvæsen, som ambulancebehandler og brandmand, hvor han startede den 1. august Den 1. maj 2003 startede han i Vestegnens Brandvæsen i Hvidovre, hvor han blandt andet har taget kursus i frigørelse, så han i Vestegnen nu også kan kalde sig pioner. Da Vestegnen ikke driver ambulancetjeneste er Lars, med sin baggrund på ambulancen i Gentofte god at»støtte«sig til på et skadested med patienter. Iøvrigt er Lars en habil badminton spiller og»tæver«gerne kollegaerne på vagt i motionstiden. Flere kollegaer har i tidens løb sagt til mig, at de kunne tænke sig en side i Brandmanden, hvor man kan sælge eller købe ting og sager, der er relateret til brandvæsen. Så det vil jeg prøve at opfylde. Du må også bare vise det frem du har, hvis det er lidt specielt og kan en lille sjov historie om det. Tag et billede, skriv prisen eller historien og mail det til mig. Alle brandmænd i hele landet er velkommen. Redaktøren 9 Gammel Brandalarm fra Kastrupvej 170 sælges for 5.000,-. Prisen kan forhandles, så kom med et bud. Henvendelse til tidligere 720 Anders Bertelsen. Tlf Mobil Lars fra Vestegnen, st. Hvidovre Side 9

10 »DE GRÅ Jeg vil gerne sige tusind tak for opmærksomheden i forbindelse med min fødselsdag den 7. februar til Københavns Brandvæsen og Seniorklubben. Med venlig hilsen tidl. 139 Kurt Nielsen En stor tak til Jan Axlev, brandvæsnet og til stiftelsesforeningen, for opmærksomheden ved min 70 års fødselsdag d. 9 marts. - Det var dejligt, at vide, at nogen tænker på en selv om det går den vej hønsene skraber. tdl. 352 Knoblauch, kendt som lilleknob Problemer med Alkohol? -Her kan du få hjælp Har du problemer med alkohol kan du ringe til Anonyme Alkoholikere (AA) på tfl eller til Ib Frøby på tlf Hendvendelse kan ske anomymt. Alle er velkomne Anomyme Alkoholikere har også en hjemmeside på Internettet: Husk det er ikke en skam at være alkoholiker, det er en skam ikke at gøre noget ved det!

11 SIDER«På marts holdets 1983 og egne vegne vil jeg gerne takke alle Jer der var med til, at gøre vores 25 års jubilæum til en uforglemmelig dag d. 3 marts. En stor tak til musikforeningen for deres dejlige musik i remisen, tak til de to søde damer der passede buffeten, og en stor tak til Formeren og Kurt for deres hyggelige underholdning. Ingen nævnt ingen glemt, tak skal I have. På holdets vegne 822 Peer Harpsøe. Tak til Københavns brandvæsen og seniorklubben for opmærksomheden ved min 80 års fødselsdag. Forhenværende Nr.8 Egon Thomsen Afgik som Obmr INDLÆG TIL»DE GRÅ SIDER«MAILES TIL :

12 SKAL FAGFORENINGEN SPLITTES? I den senere tid har der været en del debat blandt medlemmerne i Brandfolkenes Organisation (BO) en debat om, hvem der er mellemledere, og hvor mellemlederne skal være organiseret. Som det ser ud i dag, er alle, som er omfattet af overenskomsten for brand- og ambulancepersonale, organiseret i BO, uanset om man betragter sig selv som mellemleder. Hele debatten udspringer af, at Brandmesterklubben (i Københavns Brandvæsen) ikke mener, at der bliver taget nok hensyn til brandmestrenes ønsker. Man udnævner derfor selvbestaltet klubben til talsmand for alle de øvrige brandvæseners mellemledere og i stedet for at forsøge at rette op på de problemer, man mener, der er, vender man ryggen til alle forsøg på samarbejde og leder febrilsk efter en måde at bryde ud af BO på. Set i lyset af, at 3 ud af de sidste 5 formænd for BO var fra mestergruppen og at BO s repræsentantskab flere gange i de sidste år har haft et flertal netop af mellemlederne så er det lidt pudsigt at lytte til, at mellemlederne ikke har indflydelse. At påstå, det er manglende indflydelse, må vel nærmest kunne betegnes som klynk. Hvis man forestillede sig en opdeling mellem mellemlederne og dem på gulvet, så ville der være en hel række af problemstillinger, man skulle have på plads først. Bl.a. kan nævnes: Hvem og hvad definerer, hvem der er mellemledere? Skal mellemledere repræsenteres på A-siden (ledersiden) eller B-siden (medarbejdersiden) i forhold til MED-udvalg (samarbejds- og sikkerhedsudvalg, red.)? Hvem skal repræsentere brandpersonalet i forbindelse med overenskomstforhandling? Hvis begge parter sidder ved bordet og ikke er enige, så er der frit valg for arbejdsgiveren. Vil man fremover skulle have fælles køkken og opholdsrum på stationerne eller bliver det nødvendigt med opdelte faciliteter? Dette er blot nogle få, men meget vigtige, problemstillinger. I BO er der en mangeårig tradition for, at brandmestergruppen og brandfolkene står sammen. Alt andet ville også være tåbeligt, for man skal jo løse en fælles opgave, og dagligdagen på stationerne fungerer også bedst, når man føler sig som medspillere i stedet for modspillere. Så opfordringen fra sidelinjen må være, at Brandmesterklubben finder en plads i BO-regi, hvor man kan føle sig mere sikker på direkte indflydelse. På BO s netop afholdte generalforsamling blev der vedtaget et forslag, som udvider repræsentantskabet i BO med 2 medlemmer, som vælges af og blandt brandmestrene. Så kan man da i hvert fald ikke komme tættere på beslutningerne. Faktaboks Sven Præst valgt til BO s daglige ledelse valgt som formand for BO 2003? valgt som formand i Seniorklubben Bo A. Jensen valgt til BO s daglige ledelse valgt som formand for BO Den måde, utilfredsheden fra Brandmesterklubben indtil nu har været grebet an på, er helt hen i vejret og overhovedet ikke noget, der foreningsteknisk holder i byretten. For at belyse det er det nødvendigt med en kort historisk gennemgang. nr. 2 / April 2007 /

13 SKAL FAGFORENINGEN SPLITTES? Brandmesterklubben I Københavns Brandvæsen har man for mange år siden oprettet en brandmesterklub. Da man i 1992 oprettede Brandfolkenes Klub København (BKK), blev Brandmesterklubben naturligvis også en integreret klub i klubben. Brandmesterklubbens formand fik fast plads i bestyrelsen for BKK og fik tildelt den ene af BKK s to pladser i BO s repræsentantskab. Sådan har brandmestrene i København været sikret indflydelse, indtil der i 2007 opstod samarbejdsproblemer mellem Brandmesterklubben og BKK. Brandmesterklubben valgte da at trække sig ud af BKK s bestyrelse og med den beslutning mistede man også pladsen i BO s repræsentantskab, idet man jo sad på den ene af BKK s pladser. Efterfølgende har Brandmesterklubben arbejdet ihærdigt på at løsrive sig fra BO. Rent teknisk ønsker man, at gruppen af mellemledere i alle brandvæsener i BO s område bliver overført til sekretariatet for arbejdsledere i FOA 1. Klubben har da også haft held til at få FOA 1 til at afholde en urafstemning i den gruppe af BO s medlemmer, som FOA 1 og Brandmesterklubben i fællesskab har udpeget som mellemledere. Der er efter vores mening tale om en afstemning, som ikke alene strider mod BO s love og den samarbejdsaftale, som BO har med FOA 1 den strider også mod hele intensionen i oprettelsen af FOA 1. FOA 1 bliver til Sidst i 1980 erne begyndte FOA, primært pga. en decentralisering af a-kassen, at debattere, hvor små enhederne kunne være, når a-kassen flyttede sammen med de faglige afdelinger. Debatten tog fart i starten af 1990 erne, og fra starten af 1996 blev afdeling 1 (senere FOA 1) en realitet. Afdelingen blev stiftet af 8 tidligere små og mellemstore FOA-afdelinger, heriblandt BO. De 8 afdelinger kom i den nye afdeling til at hedde brancher. I fællesskab oprettede de 8 brancher den fælles afdeling 1, som varetog opgaverne, der gik på tværs af samtlige brancher. De 8 brancher fik hver sin (enslydende) samarbejdsaftale med afdeling 1, som beskrev bl.a. arbejdsfordelingen mellem branchen og afdelingen. Den egentlige sagsbehandling skulle foregå i brancherne, og nye medlemmer blev fordelt mellem brancherne ud fra, hvilken overenskomst de arbejdede under. Medlemmer under overenskomsten for brand- og ambulancepersonale bliver således placeret i BO. I dag er BO den eneste af de oprindelige brancher, som stadig fungerer som selvstændig branche med en samarbejdsaftale idet de 7 andre i løbet af årene siden 1996 enten har valgt at sammenlægge sig eller nedlægge sig. 13 Samarbejdsaftalen I samarbejdsaftalen, som senest er revideret i 2003, står der bl.a. beskrevet: Om branchens suverænitet: Afdelingen forestår på branchens foranledning videreførelse og eventuel viderebringelse af sager. Branchen fastlægger egne love. Branchens medlemmer indgår ikke i afdelingens besluttende organer.

14 SKAL FAGFORENINGEN SPLITTES? Om opsigelse af samarbejdsaftalen: Samarbejdsaftalen kan opsiges af begge parter med et års varsel. Opsigelse indebærer, at branchens medlemmer enten kollektivt forlader afdelingen, eller branchen opløses, således at medlemmerne indgår i afdelingen. Der er således ingen slinger i valsen: FOA 1 må ifølge samarbejdsaftalen kun beskæftige sig med brancheanliggender, i det omfang branchen ønsker det og der er heller ikke tvivl om, hvorvidt BO s love er gældende. BO s love Samarbejdsaftalen slår altså fast, at BO som branche fastlægger egne love. I disse love står der bl.a., at: Intet medlem må uden daglig ledelses sanktion forhandle om sager af fælles interesse. Urafstemning kan finde sted, hvis repræsentantskabet skønner det fornødent, eller mindst 10% af medlemmerne fremsætter skriftlig begæring herom. Repræsentantskabet skal arrangere urafstemningen og stemmerne skal optælles af de valgte bilagskontrollører og næstformanden/kassereren. Urafstemningen Brandmesterklubben har altså, uden om de sædvanlige beslutningsprocesser og imod BO s love rettet henvendelse til FOA 1 s formand, som imod sin egen samarbejdsaftale med BO arrangerer en ulovlig urafstemning blandt en udvalgt gruppe af BO s medlemmer med det formål at forsøge at overføre denne gruppe medlemmer fra BO til FOA 1. Det er fuldstændig utroværdigt, og indtil nu også uhørt, at en FOA-afdeling på den måde går på strandhugst blandt andre FOA-medlemmer. Det ville svare til, at BO forsøgte at rekruttere brandfolk fra nogle af de øvrige FOA-afdelinger ude i landet et ønske, vi flere gange har modtaget fra nogle af provinsbrandfolkene, men pænt takket nej til. Enhver, som har arbejdet med foreningsteknik i mere end 14 dage, burde også vide, at urafstemninger kun er vejledende, medmindre bestyrelsen har besluttet at følge resultatet. Og når nu vi er ved resultatet af afstemningen kan man så overhovedet stole på det resultat, der bliver offentliggjort af FOA 1, når man åbenbart ikke kan stole på, at FOA 1 overholder en samarbejdsaftale, som formanden har underskrevet? Sidst, men ikke mindst: En gruppe af BO s medlemmer kan ikke kollektivt udmeldes af BO. Indmeldelse i BO er sket individuelt, hvilket i sagens natur også kræver en individuel udmeldelse. Myten om lønstigning I hele debatten om brandmestrenes tilhørsforhold har nogle brandmestre fortalt, at man er blevet lovet en lønstigning på mellem og kr. om måneden, hvis man bare blev overflyttet til mellemlederne i FOA 1. Ifølge et opslag fra Brandmesterklubben er der 103 mellemledere alene i Københavns Brandvæsen. Forestiller man sig, at disse 103 mellemledere hver især skulle have bare kr. pr. måned, så skulle lønbudgettet i Københavns Brandvæsen tilføres kr. årligt, ekskl. pension og ekskl. feriepenge. De penge skulle kommunen altså bevillige, blot mellemledergruppen skiftede fra BO til mellemlederne i FOA 1. Vi tror, det er en myte hvad tror du?

15 15 DØDSBRAND PÅ NØRREBRO Person indebrændt ved voldsom lejlighedsbrand Den 3. april kl. kvart i tre blev brandvæsenet sendt ild i lejlighed på Nørrebrogade 175. Ved fremkørsel orienterede VC om, at der formentlig var personer i lejligheden og at lejligheden formentlig var overtændt. Disse oplysningen viste sig at være korrekte. Ilden stod ud af to vinduer i lejligheden på 3. sal og da mandskabet trængte ind i det brændende rum, fandt de en person med kraftige brandskader, der var uforeneligt med liv. Branden blev slukket med 1 HT er og der blev udlagt endnu en HT er da der var meget røg i tagetagen. Røgdykkerne kunne dog hurtigt meddele, at der ikke var ildløs i tagetagen og at der blot skulle luftes ud. Drejestigen fra st. H blev rejst for nedtagning af skifferplader på taget. Flammerne fra branden i lejligheden havde påvirket kanten af taget og som sikkerhed blev tagpladerne fjernet for et eftersyn. Nørrebrogade var afspærret ca. halvanden time mens brandvæsenet arbejdede på stedet. Foto: Videogruppen

16 SENIORNYT Generalforsamlingen 2008 blev afholdt tirsdag den 12. februar i Amager Selskabslokaler. Her var 75 friske fyre, som havde trodset vind og vejr, mødt op til denne årlige begivenhed. Det er dejligt at se, at selv medlemmer, der bor i den anden ende af landet, også møder op. Ejgil Nielsen blev igen i år valgt som dirigent, og han ledede med hård men retfærdig hånd generalforsamlingen igennem dagsordenen. På forespørgsel til generalforsamlingen, om der skulle findes andet lokale til afholdelse af efterårsfesten, idet der kun deltog 62 sidste år, var der ingen kommentarer. Vi vil igen forsøge, om vi kan få plads i Amager Selskabslokaler til årets efterårsfest. Valg til bestyrelse og bilagskontrollanter var hurtigt overstået alle blev genvalgt uden modkandidater. Efter formandens beretning var der på dagsordenen afsat tid til formanden for Brandfolkenes Organisation, Jesper Bronée. Han ville gerne igen i år komme og give forsamlingen en orientering om, hvad der rører sig i de lokale brandvæsener. Men Jesper kom ikke han var pludselig blevet forhindret af et andet møde i fagforeningen. Efter generalforsamlingen var Seniorklubben vært ved et par stykker smørrebrød, en øl og en snaps, og så var der rigtig tid til at snakke om de gode, gamle dage. nr. 6 / december 2003 /

17 SENIORNYT Arken museet for moderne kunst har en stor udstilling af Skagensmalerne, som Seniorklubben besøgte onsdag den 27. februar. Det var et arrangement med ledsager, og der havde tilmeldt sig 57 personer. Vi blev mødt af to meget kunstinteresserede unge mennesker, som delte os op i to grupper, hvorefter vi fik en rigtig god, detaljeret forklaring og rundvisning, som varede ca. en time. Efter rundvisningen havde alle en time til på egen hånd at beskue udstillingen inden frokosten, som blev indtaget i Ishøj havn i restaurant Hummeren. Her blev der serveret 3 stykker smørrebrød samt en øl og en snaps. Kurt Wilken havde i dagens anledning taget sin guitar med og underholdt efter spisningen med et par viser, så vi fik også musikalsk kunst med i arrangementet. Sommerudflugten 2008 Tirsdag den 3. juni går turen til Gyrstinge Skovkro. Vi mødes på hjørnet af Istedgade og Ingerslevsgade ved DGI-byen senest kl Der starter busserne med retning mod Fjenneslev ved Sorø. På vej til Gyrstinge Skovkro vil der naturligvis blive et stop, idet vi forventer, at vejret er med os den dag, så solen står højt på himmelen, og det er varmt. Her vil der være mulighed for at klare de små fornødenheder og få en forfriskning, så legemet igen kan komme ned i nærheden af de 37 grader. Programmet for udflugten udsendes først i maj måned. 17

18 SENIORNYT Fredagsmøderne er slut for denne sæson, og bestyrelsen siger tak for den gode tilslutning, der er til disse møder. Fredag den 17. oktober er første møde i den nye sæson. Derefter er møderne fredag den 14. november og fredag den 12. december. Runde fødselsdage i maj: 6. maj 2008: Harry Andersen, Rørsangervej 15, 2680 Solrød, 90 år 7. maj 2008: Gunner Godballe, Rønnebærhaven 18, 3200 Helsinge, 75 år 11. maj 2008: Bent Wenneberg, Brogade 7, 5. mf., 4300 Holbæk, 75 år Der er ingen runde fødselsdage i juni i år! Dødsfald: Overbrandmester Henrik Ulrik Hansen (Søløven) 338 er død den 28. februar Husk at give besked til kassereren, hvis adresse eller telefonnummer ændres, og får I en ny -adresse, så send den venligst til Sven Præst Bestyrelsen, som den ser ud efter generalforsamlingen i februar 2008: fra venstre formand Sven Præst, næstformand Erik Christensen, kasserer Bent Wenneberg, sekretær Bent Nielsen, bestyrelsesmedlem Palle Rosenvard og suppleant Erling Salhauge. 8 nr. 2 / April 2008 /

19 Badminton Bjergklub Cykling Dykkerklub Ergometerroning Floorball Fodbold Golf Kajak Motion MTB Orientering Skiklub Skydning Svømning - Triatlon SPORT Leveret af BI-news Redaktør: 834 Henrik Ø. Hansen, tlf , BI-news i Brandmanden BI-news fortsætter med en fast side i Brandmanden i hvert nummer gennem hele året. Her vil blive bragt uddrag af tidligere artikler af BI-news, samt evt. kommende store arrangementer i BI regi Alle artikler kan læses på Bjergklubben Tyveri af udstyr!!!! Bjergklubben har før jul mistet en masse udstyr til klippeklatring for ca kr. Det er fjernet fra det skab på Vesterbro Brandstation, hvor det normalt opbevares. Da der ikke er kvitteret for lån af udstyr og ingen fra bestyrelsen har hørt noget, må vi gå ud fra, at det er væk. Hvem der har taget det vides ikke, men da man skal have kode eller bruge nøgle for at komme ind, må man jo desværre tænke sit. Skulle man nu have noget liggende, som man har glemt at aflevere, bedes man aflevere det hurtigst muligt. Skytteafdelingen Feltskydning i Halk Skydeterræn, Sønderjylland Den juni 2008 Læs om hele arrangementet i BI-news nr. 192 Bjergklubben Bjergklubben på High Rope actiondag. Vi var endnu en gang taget til det gamle B&W. Her fik afprøvet vores psyke og kræfter i det tyndere luftlag. I op til 50 meters højde klatrede vi op ad diverse rebstiger, lavede samarbejdsøvelser, sprang ud i fri luft og skulle gribe en trapets, og ikke mindst udspring fra Læs det hele i BI-news nr. 192 Venlig hilsen Henrik 834, BI-news redaktør NYT fra Bestyrelsen Brand go i d r æ t juni 2008 Aalborg Startskuddet til Brand go idræt lød i 2001, med afholdelse af det første landstævne i København. Et stævne med en række forskellige idrætsarrangementer og efterfølgende fest om aftenen, hvor det sociale samvær imellem kollegaer fra det meste af landet var i højsædet en tradition var startet! Sports gren e: Ergometerafdelingen C2-Cup afd. Vinder af 5. afd. blev 181 John Busk, som præsterede en virkelig god tid og satte ny personlig rekord på de 5000 m med 18.02,6 min. I den samlede stilling blev det som ventet 198 Torben Kristiansen, som løb med den samlede sejr og bliver ny ejer af C2-Cup Vandrepokalen det næste år. 19 Det var så slut for C2-Cup Igen blev det til ny rekord hvad Guldmedalje: 198 Torben Kristiansen 72 point. Sølvmedalje: 181 John Busk 69 point. Bronzemedalje: 829 Jan Ruby 65 point. Pokal og medaljer vil blive uddelt til den store BI- fest i Parken den 29. marts. angår Bordtennis - C y k elløb-bowling Golf-Løb5& 10 km-4 mands hock ey Læs det hele i BI-news nr. 189 Læs det hele i BI-news nr man dsfo dbold-minigolf NYT fra Bestyrelsen Tilmeld dig og støt Foreningen Vi er blevet tilmeldt KlubSupport, der er et koncept, som gør det muligt for os at tjene penge til Foreningen når vi e-handler. Du har derfor nu mulighed for at støtte os, når du køber tøj, rejser, CD er, bøger, dagligvarer og en helt masse andet på nettet UDEN at det koster dig ekstra! Det eneste du skal gøre er at tilmelde dig som supporter på Læs det hele i BI-news nr. 190

20 Brandfolkenes Organisation Vilhelm Thomsens Allè Valby ID nr BO s generalforsamling. Foto: Kenneth Meyer Et lille udvalg af bilafbrande under urolighederne i bl.a. København Foto: Kenneth Meyer Foto: Kenneth Meyer Foto: Gert Jensen Set af fotograf Gert Jensen Foto: Gert Jensen

Brandfolkenes Organisation nr.5 / Oktober 2007 / årgang 85

Brandfolkenes Organisation nr.5 / Oktober 2007 / årgang 85 Brandfolkenes Organisation nr.5 / Oktober 2007 / årgang 85 Leder INDHOLD: Side 4: Dagsprøjten Side 5: BI anno 2007 OVERENSKOMST 2008 Af: Jesper Broneè Formand Brandfolkenes Organisation Onsdag den 10.

Læs mere

Brandfolkenes Organisation nr.2 / April 2007 / årgang 85

Brandfolkenes Organisation nr.2 / April 2007 / årgang 85 Brandfolkenes Organisation nr.2 / April 2007 / årgang 85 Leder INDHOLD: Side 8: Fagligt fra BKK Side 9: Fagligt fra GBK Af: Jesper Broneè Formand Brandfolkenes Organisation Midten: De Grå Sider Side 12:

Læs mere

Brandfolkenes Organisation nr.2 / April 2009 / årgang 87

Brandfolkenes Organisation nr.2 / April 2009 / årgang 87 Brandfolkenes Organisation nr.2 / April 2009 / årgang 87 Leder INDHOLD: Side 4: De faglige klubber Side 7: Udbud og fremtid Midten: De Grå Sider Hvad blev der af OK? Af: Jesper Bronée Formand Brandfolkenes

Læs mere

Brandfolkenes Organisation nr.1 / Februar 2009 / årgang 87

Brandfolkenes Organisation nr.1 / Februar 2009 / årgang 87 Brandfolkenes Organisation nr.1 / Februar 2009 / årgang 87 Leder INDHOLD: Side 4: De faglige klubber Midten: De Grå Sider Side 12: Det er da løgn Af: Jesper Broneè Formand Brandfolkenes Organisation Den

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

1 Klubbens navn er Amager Triatlon Klub, og er stiftet i 2013, med tilhørsforhold til Københavns kommune.

1 Klubbens navn er Amager Triatlon Klub, og er stiftet i 2013, med tilhørsforhold til Københavns kommune. 1 Klubbens navn er Amager Triatlon Klub, og er stiftet i 2013, med tilhørsforhold til Københavns kommune. 2 Klubbens formål er at skabe en platform hvor triatlon interesserede på alle niveauer, kan finde

Læs mere

Brandfolkenes Organisation nr.6 / December 2007 / årgang 85

Brandfolkenes Organisation nr.6 / December 2007 / årgang 85 Brandfolkenes Organisation nr.6 / December 2007 / årgang 85 Leder INDHOLD: Side 5: En politisk brandmand Side 6: De Faglige Klubber Af: Jesper Broneè Formand Brandfolkenes Organisation OK 2008 I oktober

Læs mere

25-års jubilarer i københavn - 2009 Af: StilladsInformation

25-års jubilarer i københavn - 2009 Af: StilladsInformation 25-års jubilarer i københavn - 2009 Af: StilladsInformation Torsdag den 3. december 2009 blev der igen holdt jubilæumsreception for 25-års jubilarer i Stilladsarbejdernes Brancheklub af 1920 i København.

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Klublove. Social- og Sundhedsassistentklubben Århus

Klublove. Social- og Sundhedsassistentklubben Århus 1 Klubbens navn Klublove Social- og Sundhedsassistentklubben Århus Klubbens navn er Social og sundhedsassistentklubben i Århus 2 Formål At medvirke til at løse opgaver i forhold til medlemmerne efter regler,

Læs mere

Generalforsamling CC 95 Herfølge

Generalforsamling CC 95 Herfølge Generalforsamling CC 95 Herfølge Dato: Mandag 26/1 2015 KL 19:30 i Herfølge Hallerne Tilstede: 50 deltagende medlemmer inkl. bestyrelse 1. Valg af dirigent Leo Støchkel (revisor) blev valgt 2. Valg af

Læs mere

Brandfolkenes Organisation nr.3 / Juni 2007 / årgang 85

Brandfolkenes Organisation nr.3 / Juni 2007 / årgang 85 Brandfolkenes Organisation nr.3 / Juni 2007 / årgang 85 Leder INDHOLD: Side 4: Ambulancer redder liv Side 5: Svar fra PenSam Hvad er samarbejde? Af: Jesper Broneè Formand Brandfolkenes Organisation Vi

Læs mere

FLYTNING TIL NY ADRESSE

FLYTNING TIL NY ADRESSE FLYTNING TIL NY ADRESSE Kære medlemmer Så sker det! I oktober flytter vi til den nye adresse, Immerkær 42 i Hvidovre, til lokaler i Teleforeningen af 2003`s nye hus. Man kommer dertil med toget til Rødovre

Læs mere

Formanden forklarede at det tomme sæde i bestyrelsen med at Holger Schmidt som vi er bekendt med, er flyttet til Jylland.

Formanden forklarede at det tomme sæde i bestyrelsen med at Holger Schmidt som vi er bekendt med, er flyttet til Jylland. Referat af ordinær generalforsamling i Greve Brandmandsforening den 5. februar 2015 Formanden startede med at byde velkommen til den ordinære generalforsamling, særlig velkommen til foreningens æresmedlem

Læs mere

!"#$"%&'()*' TELE ØST TELE ØST. 2015 September nr 2. Bestyrelsen 2015/2016

!#$%&'()*' TELE ØST TELE ØST. 2015 September nr 2. Bestyrelsen 2015/2016 Generalforsamlingenblevafholdtd. 4.februar2015.128stemmeberettigede medlemmervarmødtop. TELE ØST TELE ØST JørgenWenzelblevvalgttildirigentog ledteslagetsgangpåsinlunemåde. Formandensberetningogregnskabblev

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

Klublove for TSM - Teknik og skole

Klublove for TSM - Teknik og skole Klublove for TSM - Teknik og skole 1 Klubbens navn Klubbens navn er TSM Teknik og skole under FOA Århus afdeling Klubben skal til enhver tid overholde afdelingens og forbundets love og bestemmelser. Foretager

Læs mere

DIVISIONSDOMMERFORENINGEN

DIVISIONSDOMMERFORENINGEN Referat af Generalforsamlingen Lyngby. i den 11. april 2010 kl. 1000 i Formanden indledte generalforsamlingen og bød velkommen til de fremmødte deltagere. Pkt. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere

Vedtægter for Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk.

Vedtægter for Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk. Vedtægter for Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk. 1. Foreningens navn. Foreningens navn er: Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk (L.F.D.B.). Foreningens formål er at arbejde for fælles regler

Læs mere

Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) 1 Navn og hjemsted. Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK).

Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) 1 Navn og hjemsted. Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK). Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) Formatted: Font: Verdana 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK). Klubben, der har hjemsted i Birkerød Rudersdal Kommune og er stiftet

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag)

Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag) Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag) Disse vedtægter træder i kraft ved sammenlægning af Rudersdal Skakklub og Hørsholm Skakklub. De erstatter hidtidige vedtægter for Sjælsø Skakklub. 1 - Navn og formål.

Læs mere

Brandfolkenes Organisation nr.4 / Oktober 2008 / årgang 86

Brandfolkenes Organisation nr.4 / Oktober 2008 / årgang 86 Brandfolkenes Organisation nr.4 / Oktober 2008 / årgang 86 Leder INDHOLD: Side 4: Kære Gert Side 5: Seniornyt Side 6: De faglige klubber F O R S I D E N 2 Af: Jesper Broneè Formand Brandfolkenes Organisation

Læs mere

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG Broarbejde Det store projekt skrider godt frem og de nye flydebroer ligger allerede og flyder i havnen. Ikke på den rigtige plads men vi kan da se

Læs mere

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Stilladsinformation nr. 64 - december 2001 side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Navn: Ib Hansen Bopæl: albertslund Alder: 55 Start i branchen: 1975 Firma: Tillidspost: Herlev Stilladser Fanebærersuppleant

Læs mere

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND I FORENINGENS NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn Stk. 1. Foreningens navn er GA Østjylland. 2 Foreningens formål Stk. 1. Foreningens formål er gennem organisatorisk fællesskab

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 9. maj 2009 kl. 10,00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED 1. NAVN. Foreningens navn er Aalborg Kaserners Idrætsforening (AKIF). Dens hjemsted er Aalborg Kaserner, 9400 Nørresundby. Foreningen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 1. Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslog Erik Sørensen (ES) som blev enstemming valgt. Bestyrelsen foreslog Morten

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

VEDTÆGTER. Foreningen Afsavn

VEDTÆGTER. Foreningen Afsavn VEDTÆGTER Foreningen Afsavn 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er: Stk. 2. Foreningens hjemsted er: Foreningen Afsavn 8300 Odder 2. foreningens formål: Stk.1 a) At tilbyde støtte, vejledning

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

VEDTÆGTER for. Kolding Herreds Landbrugsforening

VEDTÆGTER for. Kolding Herreds Landbrugsforening VEDTÆGTER for Kolding Herreds Landbrugsforening LANDBRUGSFORENING Kolding Herreds Landbrugsforening Niels Bohrs Vej 2-6000 Kolding - Tlf. 76 34 17 00 - www.khl.dk 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er:

Læs mere

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG Jeg en arbejder Jeg en arbejder, er Lilian Nordana s betegnelse af sig selv. I en alder hvor de 80 år for længst er passeret, er Lilian og Ove Jørgensen

Læs mere

Foreningens formål er at samle fysisk handicappede til udøvelse af idræt og at udbrede interessen for handicapidræt

Foreningens formål er at samle fysisk handicappede til udøvelse af idræt og at udbrede interessen for handicapidræt VEDTÆGTER FOR HANDICAP IDRÆTSFORENINGEN LAVIA VIBORG Senest rettet 13. 3. 2008 Medlem af D.H.I.F, DGI og Viborg Sport 1 Foreningens Navn er LAVIA (Lad alle være i Aktivitet) VIBORG Foreningens hjemsted

Læs mere

Brandfolkenes Organisation nr.4 / August 2006 / årgang 84

Brandfolkenes Organisation nr.4 / August 2006 / årgang 84 Brandfolkenes Organisation nr.4 / August 2006 / årgang 84 Leder INDHOLD Side 4: 5 år med fysioterapeut Side 5: Gigantøvelse i Barenshavet Af: Jesper Broneè Konstitueret formand Brandfolkenes Organisation

Læs mere

Kalleruphuse Grundejerforening

Kalleruphuse Grundejerforening Kalleruphuse Grundejerforening Gelskovvænget. Tybrindvænget. Ølstedgårdvej. Odense M. CVR-nr 12 94 40 39 www.kalleruphuse.dk e-mail: post@kalleruphuse.dk MEDLEMSINFORMATION BESTYRELSEN: Bestyrelsen har

Læs mere

Vedtægter for Idrætsforeningen "Skjold" Skævinge Tilsluttet DGI som 32. Kreds, samt medlem af DIF

Vedtægter for Idrætsforeningen Skjold Skævinge Tilsluttet DGI som 32. Kreds, samt medlem af DIF Vedtægter for Idrætsforeningen "Skjold" Skævinge Tilsluttet DGI som 32. Kreds, samt medlem af DIF Foreningens Navn 1 stk. 1 Foreningens navn er: Idrætsforeningen "SKJOLD" Skævinge. Foreningens hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB

VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Klubbens navn er Hedeland Golfklub. Stk. 2. Dens hjemmested er Hedehusene, Høje-Taastrup kommune. Stk. 3. Klubben er stiftet den 27. maj 1980.

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Formandens beretning 1.4.2014 31.3.2015

Formandens beretning 1.4.2014 31.3.2015 Formandens beretning 1.4.2014 31.3.2015 Borgmesterfrokost og generalforsamling den 23. marts 2015 på Gladsaxe Rådhus, Rådhuskælderen. Sidste års frokost med borgmesteren, og den efterfølgende generalforsamling

Læs mere

Vedtægter for foreningen "BumbleBees"

Vedtægter for foreningen BumbleBees Vedtægter for foreningen "BumbleBees" 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn: BumbleBees (underafdelinger Mini og Biografklub) Stk. 2. Foreningen er stiftet den 24. januar 2014. Stk. 3. Foreningens

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Vedtægter for SSF-1910

Vedtægter for SSF-1910 Vedtægter for SSF-1910 1 Navn og hjemsted Foreningen Søllerød Skytteforening der har hjemsted i Rudersdal kommune, er stiftet den 6. maj 1910 under navnet Vedbæk Skytteforening. Foreningens adresse er

Læs mere

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG SUPERVETERANERNE NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG 6 Så gik den første halvdel af sæsonen, og det er blevet til flere nederlag end sejre, men en stigende formkurve fortæller os, at vi i efteråret helt sikkert vil

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Skytteforeningen Kimbrerne. Referat af Generalforsamling i Skf. Kimbrerne onsdag den 13. marts 2013.

Skytteforeningen Kimbrerne. Referat af Generalforsamling i Skf. Kimbrerne onsdag den 13. marts 2013. Referat af Generalforsamling i Skf. Kimbrerne onsdag den 13. marts 2013. DAGSORDEN 1. Valg af dirigent. 2. Beretning. 3. Regnskab. 4. Indkomne forslag. 5. Fastsættelse af kontingent. 6. Valg af formand.

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Stavgang generelt:

Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Stavgang generelt: Side 1 af 5 Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Bestyrelsesmøder: Alle planlagte bestyrelsesmøder har været afholdt.

Læs mere

VMJK klubblad 1. kvartal 2012

VMJK klubblad 1. kvartal 2012 VMJK klubblad 1. kvartal 2012 Side 1 Nu er vi kommet godt ind i 2012, og jeg ønsker alle har haft en god jul med mange gode tog gaver og er kommet godt ind i 2012. På klubplan er vi kommet et godt stykke

Læs mere

Vedtægter for Foreningen White Water Viborg

Vedtægter for Foreningen White Water Viborg Foreningen White Water Viborg Vedtægter for Foreningen White Water Viborg 1 Navn Foreningens navn er Foreningen White Water Viborg 2 Hjemsted Foreningens hjemsted er Viborg Kommune 3 Foreningens formål

Læs mere

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013.

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 1. Navn og Hjemsted: Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 2. Formål: Foreningen har til formål at give studerende-

Læs mere

Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling

Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling Beretning for lokalafdelingens arbejde 2014 Et år er gået, og det er tid til at se tilbage på, hvad har året bragt. Generalforsamlingen står for døren. Der er masser

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt 07. jun 2014 Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt R E F E R A T fra ordinært repræsentantskabsmøde 06. maj 2014 Kl. 1900 Side 1 Til stede var 14 repræsentanter med stemmeret. Heraf 1 dirigent

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 45 haver var repræsenteret på generalforsamlingen på pladsen, hvor formand Kurt Bisgaard (have 64) bød velkommen. Kurt anmodede om et øjebliks stilhed,

Læs mere

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk April 2009 Læs i dette nummer: Ny konstituering Ny hjemmeside mm. Arbejdsopgaver Tilskudsmuligheder Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk Side 1 Den nyvalgte bestyrelsen har på

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Haarby Boldklub

Vedtægter for Haarby Boldklub Vedtægter for Haarby Boldklub REPRÆSENTANTSKABET Navn 1 Klubbens navn er Haarby Boldklub (H.B.). Stiftet den 6. juni 1918. Klubben har følgende specialafdelinger: Fodboldafdelingen Håndboldafdelingen Volleyballafdelingen

Læs mere

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015 Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015 1. Velkomst: Afdelings formand Christian Vestergaard bød velkommen til alle fremmødte beboere, teamleder Stefan Rask Knudsen, Thorkild

Læs mere

Oktober 2010. Oktober 2010. Oktober 2010. Bliver indhentet af fortiden. besøgte vi selvfølgelig også Højerup Gamle Kirke, den lokale

Oktober 2010. Oktober 2010. Oktober 2010. Bliver indhentet af fortiden. besøgte vi selvfølgelig også Højerup Gamle Kirke, den lokale Oktober 2010 Oktober 2010 Oktober 2010 Bliver indhentet af fortiden. Da Kirsten R. og Bliver jeg var indhentet på rekognoscering, af fortiden. sommerturen 2010, besøgte vi selvfølgelig også Højerup Gamle

Læs mere

Love og vedtægter. Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv Terapi (The Danish Society of Intensive Care Medicine).

Love og vedtægter. Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv Terapi (The Danish Society of Intensive Care Medicine). Love og vedtægter for Dansk Selskab for Intensiv Terapi 1. Navn Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv Terapi (The Danish Society of Intensive Care Medicine). Stk. 2. Sekretariatets adresse angiver

Læs mere

Vedtægter for Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS)

Vedtægter for Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS) Vedtægter for Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS) 1. Navn Kredsens navn er Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS). Kredsen er en virksomhedskreds under Finansforbundet i henhold til denne organisations

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

SÆSON 2014-2015. Aalborg Bridgehus Revlingbakken 33B, st. tv., 9000 Aalborg. BK-Nord Hjemmeside: www.bknord.dk Mail: BKNord@BKNord.

SÆSON 2014-2015. Aalborg Bridgehus Revlingbakken 33B, st. tv., 9000 Aalborg. BK-Nord Hjemmeside: www.bknord.dk Mail: BKNord@BKNord. Kørevejledning til Aalborg Bridgehus BK-Nord Hjemmeside: www.bknord.dk Mail: BKNord@BKNord.dk Aalborg Bridgehus Revlingbakken 33B, st. tv., 9000 Aalborg SÆSON 2014-2015 1. Følg Motorvej E45 2. Drej fra

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010 NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2010 Nødebo Nimbus Klub Nødebo Nimbus Klub er en af de gamle lokalklubber for Nimbus i Danmark, startet i 1976 som en gruppe af MC-ejere med interesse for den dansk producerede

Læs mere

Brandfolkenes Organisation nr.1 / Februar 2008 / årgang 86

Brandfolkenes Organisation nr.1 / Februar 2008 / årgang 86 Brandfolkenes Organisation nr.1 / Februar 2008 / årgang 86 Leder INDHOLD: Side 4: Brand i rygekabine Side 5: Fra ide til virklighed Side 6: De faglige klubber Af: Jesper Broneè Formand Brandfolkenes Organisation

Læs mere

BO s hjemmeside www.brandfolk.dk

BO s hjemmeside www.brandfolk.dk Brandfolkenes Organisation nr.4 / September 2009 / årgang 87 BO s hjemmeside www.brandfolk.dk Leder INDHOLD: FORSIDEN Af: Jesper Bronée Formand Brandfolkenes Organisation Nye tider Den 1. juli 2009 stoppede

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00.

Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00. Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00. 1. Valg af dirigent og stemmetællere. Til dirigent blev valgt Gert Meyer Madsen, og han kunne erklære

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC

Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC 1 Navn og Hjemsted Stk. 1. Foreningens navn Copenhagen Tomahawks AFC. Stk. 2. Foreningen er stiftet den 30. oktober 2002. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns

Læs mere

Vedtægter for Motionsklubben Amager

Vedtægter for Motionsklubben Amager Vedtægter for Motionsklubben Amager 1. Foreningens navn Foreningens navn er Motionsklubben Amager. Initialer: MA Stiftelse: 13. september 2001 2. Foreningens hjemsted Foreningen er hjemmehørende i Tårnby

Læs mere

Generalforsamling 12. april 2015 kl. 11.00 Skolestuen, Græse Gl. Skole

Generalforsamling 12. april 2015 kl. 11.00 Skolestuen, Græse Gl. Skole Generalforsamling 12. april 2015 kl. 11.00 Skolestuen, Græse Gl. Skole Tilstede: Niels Sander Jeanette Johnsen Thøger Kristoffersen Ulla Kristoffersen Daniel Kristoffersen Gitte Flindt Gert Flindt Jan

Læs mere

Grundejerforeningen Pilevangen Generalforsamling lørdag d. 11. juli 2015

Grundejerforeningen Pilevangen Generalforsamling lørdag d. 11. juli 2015 Punkt 1: Valg af ordstyrer Bestyrelsen foreslår Per Therkelsen, som vælges. Han konstaterer, at generalforsamlingen er lovligt varslet i henhold til foreningens vedtægter. Punkt 2: Formandens beretning

Læs mere

Referat af KHFR`s landsmøde Lørdag d. 16. maj 2009.

Referat af KHFR`s landsmøde Lørdag d. 16. maj 2009. Ishøj d.19.05.2009. Referat af KHFR`s landsmøde Lørdag d. 16. maj 2009. Dagsorden. Pkt. nr. 1. Valg af dirigent. Pkt. nr. 2. Valg af stemmetællere. Pkt. nr. 3. Formandens beretning. Pkt. nr. 4. Regnskab.

Læs mere

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 1. Valg af dirigent. 2. Valg af 2 stemmetællere. Agenda: 3. Formandens beretning. 4. Revideret regnskab forelægges til godkendelse 5. Indkomne forslag

Læs mere

1.1 Klubbens navn er Amager Boldklub Tårnby i daglig tale AB Tårnby. 1.2 Klubbens binavne er: Amager Boldklub af 1970 og Tårnby Boldklub.

1.1 Klubbens navn er Amager Boldklub Tårnby i daglig tale AB Tårnby. 1.2 Klubbens binavne er: Amager Boldklub af 1970 og Tårnby Boldklub. Udkast version 1.3, 10-08-08 Amaliegade 31 DK-1256 København K Tel +45 33 32 20 12 Fax +45 33 32 24 74 Mail lrlaw@lrlaw.dk www.lassenricard.dk Advokataktieselskab Cvr 16725641 V E D T Æ G T E R F O R [

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti.

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. 1. Navn.. Klubbens navn er Forsæti, udtales fårsaiti. Forsæti var balders søn og den som guderne gik til når de var uenige og skulle have tvister løst.. Foreningen

Læs mere

Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn

Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn 1 Selskabets navn er: De danske Forsvarsbrødre for Silkeborg og Omegn Selskabets hjemsted er Silkeborg Selskabet er upolitisk Selskabet

Læs mere

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet.

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens

Læs mere

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Der var mødt 21 medlemmer til mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning fastsættelse

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004

Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004 Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004 Den 30. nov. kl. 19.30 blev der holdt generalforsamling i klubhuset, Edvard bød velkommen til de fremmødte, hvorefter man gik over til punkterne

Læs mere

Schroeder-Løhndorf. Bestyrelsesmedlem i 1920-klubben,Kbh.

Schroeder-Løhndorf. Bestyrelsesmedlem i 1920-klubben,Kbh. StilladsInformation nr. 84 - september 2007 side 9 manden Navn: Bopæl: Olaf Tysker Schroeder-Løhndorf Nær Nykøbing Falster men forhåbentlig snart i København Alder: 39 Nuværende firma: AC Stilladser, Hvidovre

Læs mere

Samuelsgården. Skolevænget 19 6840 Oksbøl

Samuelsgården. Skolevænget 19 6840 Oksbøl Årgang 24. År 2011 Samuelsgården. Skolevænget 19 6840 Oksbøl Telefon: 79 94 73 44 3 kl. besked/telefonsvare 79 94 73 43 Fax nummer: 79 94 73 36 Hjemmeside: www.samuelsgaarden.dk E-mail: Samuelsgaarden@varde.dk

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

SAKSKØBING - SLEMMINGE HÅNDBOLDKLUB SSHK

SAKSKØBING - SLEMMINGE HÅNDBOLDKLUB SSHK - Som er ændret: SAKSKØBING - SLEMMINGE HÅNDBOLDKLUB Ved generalforsamling den 29 januar 1980. Ved generalforsamling den 17 april 1986. Ved generalforsamling den 15 april 1991. Ved generalforsamling den

Læs mere

LEDEREN JOHNNY REITZ.

LEDEREN JOHNNY REITZ. LEDEREN Så blev det tid til at skrive igen, der er ikke sket så meget siden sidste blad udkom. Vi mangler aktive folk som gerne vil stå for nogle af de udvalg som er ledige, så hvis der er nogle der har

Læs mere

1: Navn og hjemsted. 2. Formål

1: Navn og hjemsted. 2. Formål Esbjerg City Taekwondoklub Klub Kongensgade 120, 6700 Esbjerg Tlf. 75 13 48 13, Fax. 75 13 48 09 -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

ARENDSE NYT Juni 2013

ARENDSE NYT Juni 2013 ARENDSE NYT Juni 2013 Sankt Hans 23. juni 2013 Indholdsfortegnelse Juni 2013 Forside Indholdsfortegnelse Forstanders indlæg Nye Priser Velkommen til nye medarbejdere Fødselsdage Referat af beboermøde April

Læs mere

september oktober november december

september oktober november december september oktober november december 2014 www.fotoklubnegativ.dk Foto: Gunnar Pedersen Nyt program - ny plan - ny fotoklub Så er vi startet op med et nyt program i vores fotoklub. Meget er ændret, og vi

Læs mere

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt 21. maj 2015 Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt R E F E R A T fra ordinært repræsentantskabsmøde 12. maj 2015 Kl. 1900 Side 1 Til stede var 11 repræsentanter med stemmeret. Heraf 1 dirigent

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Seglet Online. Vi har brug for ekstra hænder!! Til alle ledere i Absalon divison. Weekenden den 4.-6.november. I dette nummer

Seglet Online. Vi har brug for ekstra hænder!! Til alle ledere i Absalon divison. Weekenden den 4.-6.november. I dette nummer Årgang 4, nummer 5 Dato: 5. Oktober Vi har brug for ekstra hænder!! Weekenden den 4.-6.november. Opgaven er, at vi skal have malet trappeopgangen i forhuset på H.C. Ørstedsvej, samt køre nogle ting på

Læs mere

1. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 6 januar 2014 kl. 19.00

1. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 6 januar 2014 kl. 19.00 1. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 6 januar 2014 kl. 19.00 Inviterede: Bestyrelsen: Ole, Bent, Kim, Søren, Erik, Marianne Fra afdelingerne: Lars, Ole, Rikke, Solveig, Birger, og Hanne Østergaard.

Læs mere