Analyse: God stemning i klasseværelset er afgørende for børns læring

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Analyse: God stemning i klasseværelset er afgørende for børns læring"

Transkript

1 Analyse: God stemning i klasseværelset er afgørende for børns læring Jeg lærer mere, hvis der er en god stemning i klassen Ni ud af ti elever i folkeskolens udskoling er enige i, at de lærer mere, hvis der er en god stemning i klassen. Det viser en undersøgelse, som Børnerådet har gennemført blandt udskolingselever i Roskilde Kommune. For langt størstedelen af børnene i undersøgelsen er god trivsel i klassen vigtig, for at de kan lære noget. Undersøgelsen viser, at børn, der oplever skolen som lærerig, også i højere grad oplever at have flere venner, og at det er rart at gå i skole. Børnenes oplevelse af at social trivsel og læring går hånd i hånd, er vigtig viden forud for en stor reform af folkeskolen. Undersøgelsen sender et vigtigt signal om, at skolen ikke kun må opfattes som et fagligt projekt: Faglighed og trivsel kan ikke skilles ad. Undersøgelsen hovedresultater: 87 pct. af børnene i udskolingen er enige eller meget enige i, at de lærer mere, hvis der er en god stemning i klassen. 71 pct. af de børn, der altid er glade for at gå i skole, oplever skolen som lærerig. Kun 22 pct. af de børn, som sjældent eller aldrig er glade for at gå i skole, oplever skolen som lærerig. 63 pct. at de børn, der har mange venner i klassen, oplever skolen som lærerig. Det oplever kun 49 pct. af de børn, der har få eller ingen gode venner i klassen. 72 pct. af børnene peger på gode venner, og 62 pct. peger på lærerigt som det, der passer bedst til oplevelsen af at gå i skole. 58 pct. af de børn, der mener, de er dygtige til alle eller de fleste fag, synes, at skolen er sjov. Det gælder kun for 40 pct. af de elever, som mener, de er dygtige til få eller ingen fag. 71 pct. af de børn, der altid er glade for at gå i skole, mener, de er dygtige til alle eller de fleste fag. Det gælder kun for 36 pct. af de børn, som sjældent eller aldrig er glade for at gå i skole. Statistikken bag: Du kan læse mere om undersøgelsens data sidst i notatet. Læring og trivsel går hånd i hånd Langt de fleste børn i udskolingen mener, at de lærer mere, hvis der er god stemning i klassen (figur 1). Hele 87 pct. svarer, at de er enige eller meget enige i udsagnet Jeg lærer mere, hvis der er god stemning i klassen. 1

2 Figur 1 Jeg lærer mere, hvis der er god stemning i klassen 1% 1% 11% Meget uenig 52% 35% Uenig Hverken enig eller uenig Enig Meget enig Antal svar: Skolen er både et sted, hvor man har venner og lærer noget De fleste børn har et positivt billede af skolen. Som det fremgår af figur 2, peger de fleste børn på gode venner, lærerigt og sjovt, når vi spørger, hvilke ord der passer bedst til deres oplevelse af at gå i skole. Det fortæller os, at skolen langt hen ad vejen lykkes med at være et sted med gode relationer, trivsel og læring i hvert fald for flertallet af eleverne. En betydelig gruppe svarer dog også, at skolen er svær, mens en lidt mindre gruppe mener, at skolen er spild af tid. Det er kendetegnende for disse elever, at de ikke synes, at de har nogen venner. Fx synes 34 pct. af de børn, som har få eller ingen gode venner i klassen, at skolen er svær. Det er der kun 17 pct. af de børn, der har mange gode venner, som synes. Figur 2 Hvilke ord passer bedst til dine oplevelser af at gå i skole? (sæt gerne flere kryds) Gode venner 72 Lærerigt 62 Sjovt 55 Spændende 32 Kedeligt 31 Svært 20 Andre ord 10 Spild af tid 7 Ensomt 6 Antal svar: Gode venner og sjove skoleoplevelser giver faglig selvtillid 58 pct. af de børn, som synes, at de er fagligt dygtige, oplever også skolen som sjov (figur 3). Skoleglæden er sværere at få øje på blandt de børn, der ikke føler sig fagligt stærke her er det kun 40 pct., der synes, at det er sjovt at gå i skole. 2

3 Figur 3 Oplevelse af skolen som sjov fordelt på faglig selvtillid Dygtig til alle eller de fleste fag Dygtig til nogle fag Dygtig til få eller ingen fag* Antal svar: Børn, der har mange venner i klassen, har også højere faglig selvtillid. Det fremgår af figur 4, at 62 pct. af de børn, der har mange gode venner i klassen, selv synes, at de er dygtige til alle eller de fleste fag. Figur Sociale relationer fordelt på faglig selvtillid Mange gode venner i klassen En del gode venner i klassen Dygtig til alle eller de fleste fag Dygtig til nogle fag Dygtig til få eller ingen fag * Få eller ingen gode venner i klassen* * Inkl ved ikke. Antal svar: De børn, som er glade for at gå i skole, føler sig i højere grad dygtige end de andre børn. Fx mener 71 pct. af de børn, der altid er glade for at gå i skole, at de er dygtige til alle eller de fleste fag i skolen (figur 5). Kun 36 pct. af de børn, der sjældent eller aldrig er glade for at gå i skole, mener, at de er dygtige til alle eller de fleste fag. 3

4 Figur 5 Skoleglæde fordelt på faglig selvtillid Sjældent eller aldrig* Nogle gange Ja, for det meste Dygtig til de fleste eller alle fag Dygtig til nogle fag Dygtig til få eller ingen fag* Ja, altid,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0 * Inkl. ved ikke. Antal svar: Social trivsel hænger sammen med oplevelsen af skolen som lærerig Jo gladere børnene er, jo større er sandsynligheden for, at de oplever skolen som lærerig. Som figur 6 viser, svarer 71 pct. af de børn, der altid er glade for at gå i skole, at de oplever skolen som lærerig. Det gælder kun for 22 pct. af dem, som sjældent eller aldrig er glade for at gå i skole. Figur 6 Skoleglæde fordelt på oplevelser af skolen som lærerig Altid glad for at gå i skole For det meste glad for at gå i skole Nogle gange glad for at gå i skole Sjældent eller aldrig er glad for at gå i skole*,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 %-del, som synes, at skolen er lærerig * Inkl. ved ikke. Antal svar:

5 %-del, som synes, at skolen er lærerig Når skolen er sjov, er den typisk også lærerig for børnene: Figur 8 viser, at 71 pct. af dem, som synes, skolen er sjov, også oplever, at den er lærerig. Blandt de børn, som ikke synes, at skolen er sjov, er det kun 50 pct., som synes, at skolen er lærerig. Figur Oplevelser af skolen som lærerig fordelt på skolen som sjov Antal svar: Betegner ikke på skolen som sjov Betegner skolen som sjov Om undersøgelsen Undersøgelsen består af en spørgeskemaundersøgelse, der er gennemført i efteråret og vinteren 2012/2013 blandt elever i Roskilde Kommune. Data består af svar fra elever i klasse på i alt 18 ud af 19 folkeskoler i Roskilde Kommune. De besvarelser indgår i en større undersøgelse, der indeholder svar fra i alt børn og unge mellem 12 og 19 år fra udskolingen, gymnasiale uddannelser, erhvervsskoler og produktionsskoler i Roskilde Kommune. Undersøgelsen har en svarprocent på 70. Undersøgelsen kan ikke bevise, at der er en entydig sammenhæng mellem social trivsel og oplevelse af læring. Det kan meget vel være, at læring og faglig selvtillid kan være med til at styrke børnenes oplevelser af sociale trivsel. Social trivsel og oplevelse af læring påvirker formentlig hinanden. Denne analyse bygger på børnenes egne udsagn om, at de lærer mere, hvis der er god stemning klassen. Der er selvfølgelig mange andre faktorer end social trivsel, der har betydning for børns læring og faglighed. Vi har her valgt at zoome ind på netop denne sammenhæng, fordi børnene selv har peget på den i en række interview og workshops. 5

6 Om Drenge Uddannelse Roskilde Som led i målet for at nå regeringens målsætning om, at 95 pct. af en ungdomsårgang skal tage en ungdomsuddannelse i 2015, har Roskilde Kommune iværksat det såkaldte DUR-program. Projektet sætter fokus på drenge i uddannelsessystemet og har som målsætning at påvirke den kønslige skævhed, hvor drenge og unge mænd er underrepræsenterede på ungdomsuddannelserne. Det overordnede formål med projektet er at finde veje og metoder til at styrke drengenes muligheder for at gennemføre en ungdomsuddannelse. Børnerådet har samarbejdet med Roskilde Kommune ved at gennemføre en spørgeskemaundersøgelse blandt unge på de deltagende uddannelsesinstitutioner. Projektet er del-finansieret af Kirke- og Ligestillingsministeriet. Repræsentativitet og generalisering Undersøgelsens resultater giver et solidt indblik i mange unge udskolingselevers oplevelser og holdninger i en tilnærmelsesvis gennemsnitlig kommune, som ligger socio-økonomisk lidt over landsgennemsnittet. Det viser kommunale nøgletal og tal fra Danmarks Statistik. Resultaterne i undersøgelsen kan ikke med sikkerhed siges at være repræsentative for skoleelever generelt. Der skal tages forbehold for geografiske, sociale, økonomiske og kulturelle forskelle kommunerne imellem. Alle sammenhænge i analysen er statistisk signifikante Roskilde Kommune: En stor velstående middelklassekommune Med indbyggere er Roskilde den 14. største kommune i landet. Kommunen kan på nogle punkter ses som en gennemsnitskommune, men størrelsesmæssigt og socioøkonomisk ligger den dog en anelse over gennemsnittet. Fx har 30 pct. af borgerne i Roskilde Kommune en videregående uddannelse mod 26 pct. på landsplan. Samtidig er andelen af modtagere af førtidspension og kontanthjælp under gennemsnittet. Roskilde Kommunes udgifter til uddannelse ligger lidt over det kommunale gennemsnit. Den gennemsnitlige folkeskole i Roskilde har lidt flere elever end landsgennemsnittet, mens klassekvotienten er en anelse lavere. Hvis man vil sammenholde undersøgelsens tal med andre kommuner, bør man tage højde for disse forskelle. Derudover kan det være relevant at være opmærksom på eventuelle lokale sociale og pædagogiske tiltag, som også kan have betydning for børn og unges oplevelser af uddannelsessystemet. Størstedelen af de unge i undersøgelsen kommer fra Roskilde eller oplandet nogle få kommer fra forstæder til København. Den organisatoriske- og socio-økonomiske profil for Roskilde siger ikke noget om de unge, der går i skole i Roskilde, men bor udenfor. Der er dog ikke grund til at tro, at disse unge adskiller sig fra andre unge på andre tilsvarende uddannelsesinstitutioner. Unge, der bor i Ringsted, men går på erhvervsskole i Roskilde, har formentlig ikke meget anderledes oplevelser af deres skole end andre unge på skolen. 6

BØRNEINDBLIK 3/14 JEG TROR BARE, FACEBOOK ER DET, MAN GØR SOM UNG

BØRNEINDBLIK 3/14 JEG TROR BARE, FACEBOOK ER DET, MAN GØR SOM UNG BØRNEINDBLIK 3/14 ANALYSENOTAT FRA BØRNERÅDET NR. 3/2014 1. ÅRGANG 4. APRIL 2014 ANALYSE: 13-ÅRIGES LIV PÅ SOCIALE MEDIER JEG TROR BARE, FACEBOOK ER DET, MAN GØR SOM UNG Næsten alle 13-årige er aktive

Læs mere

Unges uddannelsesvalg i tal

Unges uddannelsesvalg i tal Unges uddannelsesvalg i tal - Midtvejsrapport i forsøgs- og udviklingsprojektet Fremtidens Valg og Vejledning Tilde Mette Juul og Mette Pless Center for Ungdomsforskning Institut for Læring og Filosofi

Læs mere

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ Youth Forum I ILULISSAT 2011 12:12 Else Christensen 12:12 NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ YOUTH FORUM I ILULISSAT 2011 ELSE CHRISTENSEN KØBENHAVN 2012

Læs mere

Niende klasse og hvad så?

Niende klasse og hvad så? Mette Pless og Noemi Katznelson Niende klasse og hvad så? - en midtvejsrapport om unges uddannelsesvalg og overgang fra grundskole til ungdomsuddannelse og arbejde Center for Ungdomsforskning 2005 Forord

Læs mere

Kontakt Frank Skov, analysechef T. 41 77 45 78 E. fs@cevea.dk. Notat Tema: Ulighed Publiceret d. 12-04-2015

Kontakt Frank Skov, analysechef T. 41 77 45 78 E. fs@cevea.dk. Notat Tema: Ulighed Publiceret d. 12-04-2015 Stor ulighed i skolebørns trivsel på Sjælland De danske skolebørn trives heldigvis generelt godt. Der er dog forskel på trivslen fra kommune til kommune. Blandt andet er der i nogle kommuner cirka 9 ud

Læs mere

Evaluering af VUC VUC-kursister

Evaluering af VUC VUC-kursister Evaluering af VUC VUC-kursister Marts 2005 Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning... 1 2 Indledning... 3 2.1 Formål med undersøgelsen... 3 2.2 Målgruppe... 3 2.3 Undersøgelsens gennemførelse... 5 2.4 Undersøgelsens

Læs mere

Hvorfor bliver unge mænd boende på landet? En undersøgelse blandt unge mænd på Horne Land

Hvorfor bliver unge mænd boende på landet? En undersøgelse blandt unge mænd på Horne Land Hvorfor bliver unge mænd boende på landet? En undersøgelse blandt unge mænd på Horne Land Rapporten er udarbejdet af Rådgivende Sociologer ApS med støtte fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets Landdistriktspulje

Læs mere

HVAD GIVER DIG LYST TIL AT LÆRE? Undersøgelse af danske skolebørns lyst til læring

HVAD GIVER DIG LYST TIL AT LÆRE? Undersøgelse af danske skolebørns lyst til læring HVAD GIVER DIG LYST TIL AT LÆRE? Undersøgelse af danske skolebørns lyst til læring Hvad giver dig lyst til at lære? Analyse af danske skolebørns lyst til læring 1. BAGGRUND Vi giver ordet til skolebørnene

Læs mere

Ny lærer. En evaluering af nyuddannede læreres møde med folkeskolen DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Ny lærer. En evaluering af nyuddannede læreres møde med folkeskolen DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Ny lærer En evaluering af nyuddannede læreres møde med folkeskolen 2011 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Ny lærer 2011 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Rosendahls - Schultz Grafisk Eftertryk med kildeangivelse

Læs mere

Økonomi 'i de her tider handler alt om penge'

Økonomi 'i de her tider handler alt om penge' Økonomi 'i de her tider handler alt om penge' En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel Oktober 2010 Redaktion Søren Gade Hansen, Børnerådets sekretariat Tekst og analyse Trine Krab Nyby, Børnerådets

Læs mere

Ondt i muskler og led Spørgeskemaundersøgelse om arbejde og smerter i muskler og led

Ondt i muskler og led Spørgeskemaundersøgelse om arbejde og smerter i muskler og led Ondt i muskler og led Spørgeskemaundersøgelse om arbejde og smerter i muskler og led Videncenter for Arbejdsmiljø 2011 Ondt i muskler og led Spørgeskemaundersøgelse om arbejde og smerter i muskler og led

Læs mere

Regler og medbestemmelse i børnehaven

Regler og medbestemmelse i børnehaven Regler og medbestemmelse i børnehaven En undersøgelse i Børnerådets Minibørnepanel BØRNERÅDETS Minibørnepanel Regler og medbestemmelse i børnehaven 1 2 Børnerådets Minibørnepanel Indhold Indledning / 3

Læs mere

Social kapital og sundhed. analyser fra Nordjylland

Social kapital og sundhed. analyser fra Nordjylland Social kapital og sundhed analyser fra Nordjylland 2 Indhold Forord... 3 Social kapital og sundhed - Analyser fra Nordjylland Udgivet i oktober 2013 Manuskript: Claus D. Hansen, Institut for Sociologi

Læs mere

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Pigerne er generelt bedre end drengene til at bryde den sociale arv. Og mens pigerne er blevet bedre til at bryde den sociale arv i løbet af de seneste

Læs mere

Elevernes stemme i inklusion

Elevernes stemme i inklusion ELEVEVALUERING JUNI 2013 Elevernes stemme i inklusion Elevevaluering projekt Alle børn har lyst til at lære Udgiver: Udarbejdet af: Grafi sk kommunikation & design: Forlag: Tryk: Marselisborg Center for

Læs mere

Profilmodel 2013 - Ungdomsuddannelser

Profilmodel 2013 - Ungdomsuddannelser Profilmodel 213 - Ungdomsuddannelser En fremskrivning af hvor stor en andel af en niende klasse årgang, der forventes at få mindst en ungdomsuddannelse Profilmodel 213 er en fremskrivning af, hvordan en

Læs mere

Selvskadende adfærd blandt unge mellem 13-19 år

Selvskadende adfærd blandt unge mellem 13-19 år Agnieszka Konieczna, Lone Rask, Lilian Zøllner 2013 Selvskadende adfærd blandt unge mellem 13-19 år Del 1 Medicinforgiftning, støtte, mistrivsel og forældres skilsmisse Center for Selvmordsforskning Medicinforgiftning,

Læs mere

INDSATSER FOR TOSPROGEDE ELEVER

INDSATSER FOR TOSPROGEDE ELEVER INDSATSER FOR TOSPROGEDE ELEVER KORTLÆGNING OG ANALYSE 12:11 Dines Andersen Vibeke Jakobsen Vibeke Myrup Jensen Sarah Sander Nielsen Kristine Cecilie Zacho Pedersen Dorte Stage Petersen Katja Munch Thorsen

Læs mere

Frafald på læreruddannelsen. En undersøgelse af årsager til frafald

Frafald på læreruddannelsen. En undersøgelse af årsager til frafald Frafald på læreruddannelsen En undersøgelse af årsager til frafald Frafald på læreruddannelsen En undersøgelse af årsager til frafald 2013 Frafald på læreruddannelsen 2013 Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere

4 Hvorfor efterskole og hvorfor ikke?

4 Hvorfor efterskole og hvorfor ikke? 4 Hvorfor efterskole og hvorfor ikke? 5 Hvorfor efterskole og hvorfor ikke? Rapporten er udarbejdet af: Katja Krabbe, cand.scient.soc Louise Dam, stud.comm Nikolaj Stagis, mdd, stud.md AnneMarie Herold

Læs mere

Se med forældrenes øjne. Introduktion

Se med forældrenes øjne. Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Tekst Helene Brochmann Solvej Mose Mailund Design BGRAPHIC Foto Mette Bendixsen Hung Tien Vu

Læs mere

Hvordan gør det en forskel? Evaluering af Din tro, min tro, og hvad vi sammen tror

Hvordan gør det en forskel? Evaluering af Din tro, min tro, og hvad vi sammen tror Hvordan gør det en forskel? Evaluering af Din tro, min tro, og hvad vi sammen tror Kirsten Grube Center for Ungdomsstudier (CUR) November 2011 1 Hvordan gør det en forskel? Evaluering af Din Tro, min tro,

Læs mere

Skolen - set fra børnehaven Børns forventninger til og forestillinger om skolen

Skolen - set fra børnehaven Børns forventninger til og forestillinger om skolen Skolen - set fra børnehaven Børns forventninger til og forestillinger om skolen BØRNERÅDETS Minibørnepanel Skolen set fra børnehaven 1 2 Børnerådets Minibørnepanel Indhold Forord / 3 Fra børnehave til

Læs mere

FRITIDSJOB FOR FREMTIDEN

FRITIDSJOB FOR FREMTIDEN FRITIDSJOB FOR FREMTIDEN EN UNDERSØGELSE AF EFFEKTEN AF TIDLIGE ERHVERVSERFARINGER PÅ UDDANNELSE, BESKÆFTIGELSE OG KRIMINALITET BLANDT UNGE FORENINGEN NYDANSKER SANKT PEDERS STRÆDE 28C, 4. SAL 1453 KØBENHAVN

Læs mere

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser - en undersøgelse af frafald på de gymnasiale institutioner foretaget i foråret 2009. Version 1 Af Hanne Bech (projektleder),

Læs mere

Lighed gennem uddannelse - hvordan er det gået?

Lighed gennem uddannelse - hvordan er det gået? Lighed gennem uddannelse - hvordan er det gået? Indholdsfortegnelse Side Hovedresultater og perspektiver 2 Afgrænsning 6 Hvem kom i restgruppen 2001? - de enkelte baggrundsfaktorer 8 Udviklingen 1981-2001

Læs mere

Børn skal favnes i fællesskab

Børn skal favnes i fællesskab Center for Dagtilbud og Skole Børn skal favnes i fællesskab - om inklusion i Furesø Kommune BØRN SKAL FAVNES I FÆLLESSKAB 2 FORORD Alle børn og unge har brug for at indgå i et fællesskab med forældre,

Læs mere

Mellem hjem og børnehave

Mellem hjem og børnehave Mellem hjem og børnehave En undersøgelse i Børnerådets Minibørnepanel BØRNERÅDETS Minibørnepanel Mellem hjem og børnehave 1 2 Børnerådets Minibørnepanel Indhold Indledning / 3 Resultater af undersøgelsen

Læs mere

Hvem er de unge ledige?

Hvem er de unge ledige? Hvem er de unge ledige? Unge uden uddannelse og arbejde i Faxe Kommune Anne Görlich, Mette Pless, Noemi Katznelson og Pia Olsen Hvem er de unge ledige? Unge uden uddannelse og arbejde i Faxe Kommune Hvem

Læs mere

Notat om unge med god trivsel

Notat om unge med god trivsel Notat om unge med god trivsel MIPI - Videnscenter om børn og unge Paarisa - Folkesundhedsafdelingen Statens Institut for Folkesundhed Inger Dahl-Petersen Cecilia Petrine Pedersen Peter Bjerregaard Indholdfortegnelse

Læs mere