Metal Hovedstaden. Nr. 5 December 2007

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Metal Hovedstaden. Nr. 5 December 2007"

Transkript

1 Metal Hovedstaden Nr. 5 December 2007 Fra orden til kaos Mellem dagpengesystemets regler om sygdom og loven om førtidspension findes et sort hul, som også for medlemmer af Dansk Metal kan forvandle orden til kaos. Udsigten til efterløn kan ende som en social katastrofe. Antallet af langtidssyge er steget med 42% i 2007.

2 »Gule«er uden tillidsrepræsentant Tillidsrepræsentanten forhandler lokalaftaler gældende for alle, men han/hun er kun tillidsrepræsentant for medlemmer af fagforeninger under CO-Industri. Denne præcisering er kommet med i Industriens nye overenskomst. 2 Forhandler tillidsrepræsentanter under Industrioverenskomsten nogle lokale forbedringer hjem til kollegerne, så vil alle være omfattet af det, da overenskomsten er en om rå - de overenskomst og ikke en med - lemsoverenskomst. Dette betyder imidlertid ikke ifølge en ny bestemmelse i Industriens Overenskomst, at tillidsrepræsentanten skal viderebringe klager fra uorganiserede. Som sådan er tillidsrepræsentanten ikke tillidsrepræsentant for uorganiserede eller gule medlemmer. Rejser uorganiserede en sag, må de henvende sig i byretten og betale en privat advokat en timeløn på kr. og opefter. I disse år er der meget fokus på de gule kopiforeninger, som for et meget lille kontingent er i stand til at tiltrække nye medlemmer. De nyder godt af de overenskomster, som LO-familien bruger store økonomiske ressourcer på at udvikle. Når uorganiserede eller gule medlemmer får arbejde på en velfungerende og overenskomstdækket arbejdsplads med tillidsrepræsentant og klubbestyrelse, er det helt normalt, at de igen organiserer sig i Dansk Metal. Det skriver aviserne ikke så meget om. Hver uge overflytter Metal Hovedstaden medlemmer fra de gule til Metal. I sandhedens navn skal det siges, at nogle gør det, fordi de føler sig pres - set til det af kollegerne. Men andre gør det også, fordi deres er faring siger dem, at Metal gør en forskel. Automatikmekaniker Jan Strøe blev den 1. november 2007 overflyttet fra Kristelige til Metal. Jeg har været medlem af Metal siden midten af 80 erne. Det sidste halve år har jeg imidlertid stået som medlem hos kristelige. Jeg havde fået et job som arbejdsleder, og da de andre var medlemmer af kristelige, skiftede jeg hertil. Nu er jeg startet hos Glenco, og her er kollegerne hos Dansk Metal, så jeg fandt det helt naturligt at skifte tilbage. Den tid jeg var hos kristelige fandt jeg dog ud af, at de ikke er med ved OK-forhandlingerne, og dermed er de jo heller ikke med til at udvikle overenskomsterne. Man kan vel godt sige, at de nasser på Metal, 3F og de andre fagforeninger. For nogle år siden var jeg på fa - milieferie på Holstebroskolen gennem Metal det var udmærket. Klejnsmed René Plum blev den 1. november 2007 overflyttet fra DLA til Dansk Metal. Jeg havde tidligere været medlem af Metal i over 10 år. Så fik jeg for et par år siden arbejde i en virksomhed uden overenskomst. Kollegerne stod organiseret alle mulige steder, hvis de overhovedet var organiseret. Tillidsmand var der ikke nogen af, så du var overladt til selv at forhandle dine forhold. I den situation valgte jeg så for et par år siden at lade mig overflytte til DLA i Esbjerg. Jeg syntes ikke, at Metal kunne hjælpe mig i den givne situation, og så kunne jeg lige så godt stå i DLA, for de kunne helt sikkert heller ikke hjælpe med noget. Nu har jeg fået arbejde hos P. Andersen & Søn i Herlev. Her er tillidsmand, og her har man valgt at stå sammen om overenskomsten, som er en lokaloverenskomst, hvor vores løn reguleres efter lønudviklingen i Metal. Så det var helt naturligt for mig at flytte tilbage til Dansk Metal. AL

3 Mere fagforening for færre penge Når du læser denne leder, er du netop gået i gang med det femte og dermed det sidste nummer af bladet Metal Hovedstaden årgang Da vi gik ind i 2007 som en ny stor afdeling, var det vores ambition, at vi skulle have et blad af en høj kvalitet, et godt værktøj, hvormed vi kunne kommunikere budskaber ud til vores medlemmer. Jeg mener, at vi er lykkedes med begge dele. Selvfølgelig er der altid plads til forbedringer, og vi i redaktionen modtager gerne forslag til forbedringer fra jer. Men hvad angår ambitionen med bladet som et værktøj til at kommunikere med, kan vores medlemsblad af logiske grunde ikke stå alene. Bladet udkommer hver tredje måned, og det er én - vejskommunikation. Derfor er en hjemmeside på Internettet af høj kvalitet ligeså vigtig som medlemsbladet, når det gælder om at komme ud med budskaber til medlemmerne. Hjemmesiden vil hele tiden være mere aktuel, LEDER når det gælder arrangementer i afdelingen, så som medlemsmøder, informationsmøder, familiearrangementer, indtastning af lønstatistik og lign. Der skal være mulighed for at tilmelde sig online, ligesom der skal være mulighed for at komme med spørgsmål eller kommentarer til de faglige medarbejdere i sekretariaterne. For at dette skal kunne lade sig gøre, er det nødvendigt, at vores hjemmeside bygges helt om og opbygges på en database over alle medlemmer i Metal Hovedstaden. Bestyrelsen besluttede på sidste møde at sætte dette arbejde i gang, og planerne for den nye hjemmeside er nu så langt fremme, at den går i luften i løbet af december måned. Det er mit håb, at hjemmesiden vil komme til at ligge under foretrukne hos mange medlemmer. Vores ambition om en bedre kommunikation med medlemmerne ser således nu ud til at være godt på vej. Til jer der måske vil sige, at hjemmesider og internettet kun er for de Af René Nielsen unge, kan jeg indskyde, at to af de største kritikere af vores hidtidige hjemmeside har været vores tid li - gere forbundsformænd Georg Poul sen og Max Bæhring. De to herrer har overfor mig benyttet flere lejligheder til at påpege nød ven - digheden af en moderne hjemme - side, så mon ikke stort set alle generationer er med på dette medie. I den nye afdeling satte vi os som bekendt også andre store mål om effektivisering. Det kommer vel ikke bag på nogen, at dette tager tid, og er en løbende proces, og skal denne målsætning også blive en succes, så kræver det en konstant fokus på struktur og effektivisering. Når en medarbejder i afdelingen stopper, gennemgår vi mulighederne for at ændre arbejdsrutinerne, så det ikke bliver nødvendigt at ansætte en ny medarbejder hver gang én stopper. Jeg vil løbende på denne plads komme ind på, hvordan det går med vores planer om mere fagforening for færre penge. I denne sammenhæng kan jeg også nævne, at vi i Metal Hovedstaden (og i Forbundet) fortsætter med et uændret medlemskontingent for Afslutningsvis vil jeg ønske alle medlemmer og deres familier en rigtig glædelig jul samt et godt nytår. I Metal Hovedstaden ser vi frem til et fortsat godt samarbejde i

4 Det sorte hul Sorte huller findes ikke blot langt ude i universet men også midt i det danske velfærdssamfund. Det sorte hul opstår, når en langtidssyg er for rask til en førtidspension og for syg til at klare ordinært arbejde. Antallet af sygedagpengemodtagere på det danske arbejdsmarked er i bekymrende vækst. I 2007 steg antallet med , og vi er nu nået niveauet, hvor der er lige så mange syge som ledige. Især er antallet af langtidssyge i vækst (stigning på 42% i 2007). Samtidig er det blevet meget mere besværligt at få tilkendt en førtidspension. Som det populært siges, skal hovedet ligge ved siden at kisten, før en person uden arbejdsevne slipper igennem nåleøjet til en førtidspension. Flere kommuner ser sig i denne situation nødsaget til at stramme administrationen omkring reglerne for modtagelse af sygedagpenge. I 52 uger modtager kommunerne statsrefusion for syge på dagpenge. Herefter går kommunerne for alvor i gang med at undersøge, hvor syg den pågældende er. Kommunernes redskaber er arbejdsprøvning, flexjob, revalidering og vi krydser fingre for, at du får det bedre. En dag smækker kommunerne kassen for modtagelse af sygedagpenge i, og henviser klienten til kontanthjælp. Såfremt vedkommende i sin husstand har en ægtefælde med en månedsindtægt på ca kr., afhængig af børn m.v., eller har en formue på over kr., lyder kontanthjælpen på stort 0 kr. Står vedkommende over for snarligt at runde de 60 år, er beskeden: Oven i hatten mister du retten til 5 års efterløn, fordi du ikke står til rådighed for arbejdsmarkedet. Oprindeligt var efterlønnen tilkendt netop gruppen af nedslidte på arbejdsmarkedet. At få lukket dette hul mellem to systemet vurderer arbejdsmarkedsordfører for Socialdemokratiet Thomas Når»de andre«er»dig«4 Naturligvis kan uheldet ramme Per og Poul men aldrig mig! Her fortæller vi kort om situationen for Per og Poul alle mangeårige medlemmer af Dansk Metal. Børge: 59 år. Indmeldt i A-kassen i1967. Afslag på førtidspension. Sygedagpenge stoppet af Københavns Kommune i november Henvist til kontanthjælp. Gift og ingen offentlig forsørgelse. 5 års efterløn mistes sandsynligvis. Tom: 60 år. Indmeldt i A-kassen i Afslag på førtidspension. Sygedagpenge stoppet efter 4 år af Tårnby Kommune. Henvist til kontanthjælp. Ingen offentlig forsørgelse. Efterlønnen og retten til den har han mistet. Ole: 52 år. Indmeldt i A-kassen i Arbejdsskadet i Sygedagpenge stoppet i 2006 af Farum Kommune. Tilkendt flexjob/flexydelse med Metals hjælp. Fratages igen flexydelsen af Farum Kommune. Henvist til kontanthjælp. Ingen offentlig forsørgelse. Måtte sælge sit hus. Efterlønnen svæver i det uvisse. Stig: 33 år. Indmeldt i A-kassen i Arbejdsskadet i Sygedagpenge stoppet i 2005 af Københavns Kommune. Modtager kontanthjælp. Arbejdsprøvet flere gange. Afslag på førtidspension med begrundelsen: Du er for ung. Ibrahim: 39 år. Indmeldt i A-kassen i Arbejdsskadet i Sygedagpenge stoppet i december 2005 af Københavns Kommune. Henvist til kontanthjælp. Gift og ingen offentlig forsørgelse. Afventer afgørelse på ansøgning om førtidspension. Knud: 54 år. Indmeldt i A-kassen i Sygemeldt i Sygedagpenge stoppet i oktober 2006 af Københavns Kommune. Henvist til kontanthjælp. Ingen offentlig forsørgelse. Efterlønnen er mistet, hvis ikke Knud bliver rask og arbejder 1924 timer.

5 Niels Frejbys tur i -junglen Velfærdssamfundets sociale sikkerhedsnet er tætmasket i Danmark ifølge pålidelige regeringskilder! Adelskov vil koste 200 mio. kr. Danmarks indsats i Irak har til dato kostet 6.5 milliarder kr., så det har Velfærdsdanmark nok ikke råd til! Maskinarbejder Niels Frejby Hansen blev optaget i Dansk Metal for 40 år siden og fylder til august næste år 60 år. I 1996 lukkede B&W Skibsværft, og Niels gik ledig i en periode. Men så var der arbejde at få på Valdemar Henriksen, og her arbejdede Niels frem til virksomhedens lukning i Endnu en ledighedsperiode blev påbegyndt, indtil Niels i november 2005 fik arbejde på Lemvigh-Müller & Munck. I marts 2006 indtraf begivenheden, som skulle ændre Niels liv. Flere blodpropper i det ene ben førte i løbet af det næste år til 5-6 hospitalsindlæggelser. Den privatpraktiserende læge fandt, at Niels havde mistet sin erhvervsevne. Forskellige speciallæger nuancerede lidt på denne vurdering. I juli 2007 søgte Niels om førtidspension, men fik allerede et afslag på selve påbegyndelsen af sagen, jf. lovparagraf ditten og datten. I november fik Niels af Københavns Kommune af vide, at der ikke var grundlag for revalidering, jf. lovparagraf ditten og datten. I samme måned fik Niels af Københavns Kommune besked om, at der ikke var grundlag for en ansættelse i flexjob, jf. lovparagraf ditten og datten. Og så kom dødsstødet. Jobcenter Københavns Sygedagpenge (...) vurderer, at der ikke er grundlag for at forlænge dagpengeperioden yderligere... Vi finder (endvidere) ikke, at der på nuværende tidspunkt er grundlag for at iværksætte yderligere foranstaltninger for at bringe dig tilbage på arbejdsmarkedet jf. retssikkerhedslovens 7a. Med andre ord: Vi vurderer, at vejen frem for dig, maskinarbejder Niels Frejby Hansen er direkte ned i det sorte hul. Du vil fremover modtage en kontanthjælp på 0 kr. om måneden og samtidig vil du 5 minutter i 12 tabe retten til fem års efterløn. Vi håber, at du med dine mange blodpropper må få en behagelig 60 års fødselsdag. Med venlig hilsen en stor flok politikere, der lige har afsluttet en valgkamp, hvor selv statsministeren havde pådraget sig et Skjold-Hansens syndrom, hvor alle bestræbte sig for at overgå hinanden i godhed og velfærdspolitik. AL Mikkel: 59 år. Indmeldt i A-kassen i Arbejdsskadet i januar Sygedagpenge stoppet i juli 2006 af Tårnby Kommune. Henvist til kontanthjælp. Gift, hus og ingen offentlig forsørgelse. Efterlønnen mistes, hvis ikke Mikkel bliver rask. Mehmet: 47 år. Indmeldt i A-kassen i Arbejdsskadet i Sygedagpenge stoppet i februar 2006 af Københavns Kommune. Henvist til kontanthjælp. Ingen offentlig forsørgelse. Afventer visitation til flexjob. Enver: 57 år. Indmeldt i A-kassen i Sygemeldt siden oktober Afslag på førtidspension i november Sygedagpenge stoppet i januar 2007 af Københavns Kommune. Henvist til kontanthjælp. Gift og ingen offentlig forsørgelse. Efterlønnen hænger i en tynd tråd, hvis ikke Enver bliver rask. Sebastian: 49 år. Indmeldt i A-kassen i Arbejdsskadet januar Sygedagpenge stoppet i oktober 2007 af Københavns Kommune. Henvist til kontanthjælp. Gift og ingen offentlig forsørgelse. Flere arbejdsprøvninger uden afgørelser. Carsten: 46 år. Indmeldt i A-kassen i Arbejdsskadet i november Afslag på førtidspension i september Sygedagpenge stoppet i februar 2007 af Københavns Kommune. Henvist til kontanthjælp. Gift, hus og ingen offentlig forsørgelse. Kim: 52 år. Indmeldt i A-kassen i Sygemeldt siden juni 1994 og i perioder arbejdet med løntilskud. Sygedagpenge stoppet i april 2006 af Albertslund Kommune. Henvist til kontanthjælp. Gift og ingen offentlig forsørgelse. Atakan: 37 år. Indmeldt i A-kassen i Sygemeldt siden april Sygedagpenge stoppet i august 2007 af Tåstrup Kommune. Henvist til kontanthjælp. Daniel: 32 år. Indmeldt i A-kassen i Arbejdsskadet i Sygedagpenge stoppet i december 2004 af Københavns Kommune. Kontanthjælp frem til juni Revalidering og i dag selvforsørgende. Daniel kom med andre ord op af det sorte hul igen. (Ovennævnte medlemmer af Dansk Metal optræder her i artiklen under andre fornavne). 5

6 Det er cool at være køletek Kølemontørbranchen er en lille branche inden for industrien. Uddannelsen ligger i Jylland, og på årsbasis uddannes der færre end branchen har brug for. Branchen i København oplever, at det er svært at trække unge til. Metal Hovedstaden er taget på virksomhedsbesøg i Københavns Nordvestkvarter for at tage temperaturen på branchen i firmaet Thor Køleanlæg. Far og søn er bænket omkring det lille mødebord for enden af kontoret. Begge brænder de for branchen og for at kunne tiltrække unge mennesker til køletekniker uddannelsen én af Metals mere end 75 uddannelsesretninger. Faderen hedder Leif Rasmussen og er direktør og ejer af det 30-årige gamle Thor Køleanlæg. Sønnen hedder Paw, og han er mentalt ved at indstille sig på at skulle overtage virksomheden, når Leif om få år vil trække sig tilbage. Paw blev for 8 år siden uddannet køletekniker. 6 Snæver branche bred uddannelse Da jeg gik på Den jyske Håndværkerskole i Hadsten, hvor uddannelsen som køletekniker er placeret, blev jeg overrasket over at erfare, at 80% af eleverne i klassen havde forældre inden for branchen, fortæller Paw. Vi lider under, at alt for mange unge slet ikke er bekendt med, at uddannelsen som køleteknikker er en 4- årig uddannelse, som er en meget bred uddannelse, der ikke må forveksles med branchens beskedne størrelse. Mange er af den opfattelse, at et køleanlæg repareres af en elektriker, der har fået et kursus i køleteknik. Det er fuldkommen forkert. Køleteknikeruddannelsen indeholder mange dele lige fra mekanik og rørarbejde til eltekniske styringsopgaver. Uddannelsesmesse i Forum Med sponsorstøtte fra AKB (Autoriserede Kølefirmaers Brancheforening) deltog vi sidste år i den store uddannelsesmesse i Forum, fortæller Leif. Vi havde en stand lige over for Dansk Metal. Jeg tror, vi havde én af de mest besøgte stande. Det skyldtes måske, at vi havde en softice-maskine stående, og medens denne flittigt blev benyttet, forsøgte vi at fortælle unge mennesker om uddannelsen som køleteknikker. Vi slog på, hvor varieret et arbejdsliv, der kunne følge med en uddannelse som kølemontør. En kølemontør arbejder med så forskellige ting som Køleskabe og køleanlæg i frysehuse Laver softice-maskiner og isfabrikker Monterer køleanlæg til supermarkeder, mejerier og slagterier Monterer køleanlæg i skøjtebaner og skibe og reparerer køle- og fryselastvogne Klimaanlæg i tog, busser, biler og kontorlokaler Faktisk forbruger køle- og frysemaskiner 15% af Danmarks energiforbrug. Som noget relativt nyt skal vi også sørge for, at alverdens servere ikke brænder sammen af varme, så ungdommen og andre fortsat kan surfe rundt på Internettet. Desværre

7 Far og søn Leif og Paw Rasmussen, Thor Køleanlæg. fik vi ingen nye lærlinge ud af vores indsats, selv om vi havde en liste med over kølefirmaer, der godt kunne bruge en lærling. Unge vælger de uddannelses - retninger, der tilbydes i lokalområdet Hvis tilgangen til en bestemt uddannelse er minimal, kan det være såvel økonomisk som uddannelsesmæssigt fornuftigt at samle uddannelsen på færre skoler måske blot på en enkelt skole i landet. Teknisk Skole som kostskole Mange unge tager 10-klasse på en efterskole placeret langt ude på landet. Det kan være med til at modne vedkommende, og samtidig betyder kostskolepræget, at der knyttes venskaber for livet. En uddannelse iker som køletekniker indebærer sammenlagt 55 uger på Den jyske Håndværkerskole i Hadsten, og det husker Paw som en fantastisk oplevelse. På mange tekniske skoler halter det sociale samvær. Der kan være lidt fredagscafe, og så er det overstået. Helt anderledes i Hadsten. Man skulle lige over den første tid, så kom man rigtig til at værdsætte kostskolepræget. Jeg fik mange nye venner, som jeg den dag i dag fortsat dyrker omgang med, og det selv om mange af mine lærlingekolleger bor i Jylland. Mine bekendte fra skolen er stærkt medvirkende til, at jeg i dag føler, at jeg har et godt kendskab til branchen, som den ser ud i hele landet. Jeg kan kun råde unge, der går håndværkervejen, til, at de giver køletekniker-uddannelsen en chance. Er man ung, og vil man gerne ud og se lidt af den store verden, byder branchen også på mange muligheder. Jeg har lige været en tur i Bangla Desh på en opgave på en meget stor fabrik inden for fødevarebranchen. Før denne tur var jeg en smut i Holland slutter Paw Rasmussen. Så det er cool at blive køleteknikker, og naturligvis skal man huske på, at 3 4 af uddannelsen ligger ude i virksomheden, hvor meget forskelligartede opgaver venter den unge i uddannelse. OW og AL Den stigende specialisering mellem landets tekniske skoler har imidlertid en bagside. Unge synes først og fremmest at vælge de uddannelsesretninger, som udbydes i lokalområdet. På Lolland-Falster delte de tekniske skoler i henholdsvis Nykøbing Falster og Nakskov for nogle år siden de forskellige smedelinier op mellem sig. Smede og industriteknikere fik Nakskov. Auto og elektronik fik Nykøbing Falster. Men med det resultat, at langt færre på Falster i dag vælger at blive smede eller industriteknikere og langt færre på Vestlolland vælger en uddannelse inden for auto og elektronik. Den samme erfaring er gjort andre steder i landet. I Fredericia tager dobbelt så mange end på landsplan en social- og sundhedshjælperuddannelse. Uddannelsen tilbydes i Fredericia. Omvendt tager halvdelen af landsgennemsnittet i samme by en tøm - Den jyske Håndværkerskole i Hadsten. Skolen ligger i Jylland, og selv om et kostskoleophold her måske vil indgå som en af ungdommens gode oplevelser, så uddanner skolen ikke tilstrækkeligt mange køleteknikere. reruddannelse. Uddannelsen tilbydes heller ikke i byen. Uddannelsesleder Ib Jensen på Den jyske Håndværkerskole afviser ikke ovennævnte problemstilling, men understreger, at 80% af køleteknikkerne bor på skolen, og de kommer fra hele landet. Vi uddanner små 30 køleteknikere om året, men branchen har behov for 50. Det er problemet. Ingen bør lade sig skræmme af, at uddannelsen for de fleste vil indebære omkring 50 ugers ophold på skolen. Det er faktisk forbundet med mange fordele. Skolen er åben 24 timer i døgnet, dvs projektarbejde med adgang til lektiehjælp, pc er og værksteder står til den enkeltes disposition døgnet rundt. 7

8 SKAT til kamp mod sund fornuft For tiden kører SKAT en kampagne mod privat kørsel med varebiler på gule plader. Dansk Metal har mange medlemmer, hvis arbejdsplads er en servicebil på gule plader. De ønsker ikke at forsvare snyd, plat og svindel, men efterlyser en lovgivning på området, som bare imødekommer sund fornuft. Der er en Madonna-koncert i Horsens, og under koncerten finder SKAT flere servicebiler på gule plader stående på parkeringspladsen. Plat og svindel og det skal ikke forsvares. Derimod er der grund til at forsvare, at medlemmer af Dansk Metal, som i bund og grund er på arbejde, når de starter servicebilen, ikke bliver pålagt store bøder for at køre privat kørsel, når de eksempelvis runder virksomheden for at hente værktøj og lign. Nul privat kørsel SKATs øgede fokus på gulpladebiler har fået mange firmaer til at kræve medarbejdernes underskrift på, at de tager skraldet, hvis servicebilen bliver taget i privat kørsel. Medarbejderne bliver afkrævet en underskrift på, at regningen for momsbetaling og bøde til virksomheden kan sendes videre til medarbejderen. Medarbejderne kan ikke nægte at underskrive, at de er blevet gjort bekendt med, at bilen ikke må bruges til privat kørsel, men Metals medlemmer advares mod, at de på forhånd påtager sig erstatningsansvaret. Et sådan ansvar kan alene rejses i henhold til erstatsningsansvarslovens regler. Lov med mange grå zoner Er en servicemontør i tvivl om, hvorvidt en bestemt kørsel kan blive udlagt som privat kørsel, er det bedste råd, at der ringes i virksomheden for godkendelse til kørslen. Usikkerheden kan bl.a. opstå i forbindelse med lejlighedsvis kørsel til virksomheden for afhentning af værktøj, varer, arbejdstegninger etc. De begrænsende bestemmelser på dette område er imod al sund fornuft. 8 Usikkerheden kan også opstå i forbindelse med den servicemontør med skiftende arbejdssteder, som midt på dagen holder ind på en kaffebar for at indtage sin frokost. De begrænsende bestemmelser på dette område er imod al sund fornuft. Virksomheden kan løse pro ble - met for en pris a 13 kr. om dagen Men for meget små penge kan firmaerne gøre det lovligt både at hente arbejdssedler hver morgen i firmaet og lade svendene smutte ind og hente barn på vej hjem fra arbejdet og lignende svinkeærinder, siger skattechef Jane Lintrup fra SKATs juridiske afdeling i Høje Taastrup, som er SKATs viden- og kompetencecenter for hele Sjælland hvad angår gulpladebiler. Firmaet skal blot betale en til lægs - afgift, populært kaldet misundelsesafgiften og en smule moms, og det løber for den typiske over 3 ton store varebil i branchen ikke op i ret mange penge om året. Så det er en billig måde at købe sig ret til at køre svinkeærinder, siger skattechef Jane Lintrup. Misundelsesafgiften bestående af en tillægsafgift samt lidt moms vil i mange situationer ikke overstige kr. om året svarende til 13 kr. om dagen. Servicemontøren vil herefter kunne køre privat i op til km om året. Det vil fremgå af et klistermærke i bagruden. Konsekvens: Mindre fleksibilitet og dyrere service Henrik Stilling er tillidsmand og servicemontør i YIT. Til Metal Hovedstaden udtaler Henrik: Når jeg om morgenen sætter mig omklædt ud i min gulplade servicebil, så er jeg på arbejde. Det er jeg også, når jeg på vej ud til en kunde runder firmaets Henrik Stilling adresse for at hente materialer, dokumentation eller eventuelt specielt værktøj. Men i SKATs øjne er det privat kørsel! Helt galt går det, hvis jeg på vej hjem fra kunden afleverer værktøj m.m. i firmaet igen. Så skal der også betales moms af bilen, fordi jeg nu flere gange har kørt direkte mellem firma-adressen og min hjem - adresse. Hvem andre end kunden er der til at betale den ekstra tid, jeg bruger på at overholde SKATs kørselsregler ved at køre midt på dagen med mere trafik, en mistet p-plads i København samt ekstra kørte kilometer? SKATs regler giver også problemer for dem i døgnvagt. Hvis jeg i en planlagt vagtuge, hvor jeg får betaling for rådighedsvagt, tager min gulplade servicebil med på et familiebesøg for at kunne reagere hurtigt, hvis jeg får et udkald, og ikke først skal hjem efter den, så bliver jeg dømt for privat brug af firmabil af SKAT. Jeg forsøger jo blot at opretholde så almindeligt et liv som muligt under en vagt uden at være bundet til mit hjem. Hvis SKATs regler betyder, at jeg skal være i mit hjem døgnet rundt hele ugen for at være ved min gulpladebil, så jeg kan reagere hurtigt på et udkald, så må prisen for en rådighedsvagt op i et helt andet niveau. Hvem skal betale for det? Firmaets kunder! Byens borgere. Politikerne burde ændre reglerne, så alle os, der kører gulpladebiler, kan få lov til at passe vores arbejde på den mest rationelle og hensigtsmæssige måde til gavn for kunderne, miljøet og servicemontørerne slutter Henrik Stilling.

9 KALENDER Autokampagne 2007 Jeg servicerer biler Metal servicerer mig. Generalforsamling 2008 Fra september 2007 til fe - bruar 2008 kører Dansk Me tal en autokampagne. Alle virksomheder vil blive kontaktet inden besøget. Kampagnen vil blive både synlig og lydhør, da der på landsplan vil blive udsendt over radiospots på en lang række radiokanaler. Alle i autobranchen har en stor interesse i, at der uddannes arbejdskraft med den rigtige indstilling og kvalitet, der passer til de store krav, der er i branchen. Dansk Metal er her en medspiller, der vil være med til at sikre unge en god uddannelse samt så fornuftige vilkår i branchen, at de unge fortsætter inden for branchen og løbende efteruddanner sig. Kampagnen har også som mål at sikre de virksomheder, der ikke er overenskomstdækket, at de bliver det, og at så mange kolleger som muligt lader sig organisere i Dansk Metal, der er branchens fagforening. Ta godt imod kampagnen, når den besøger netop din virksomhed. Jan Rasmussen Autokampagnen forsøger også at sætte spotlight på branchens arbejdsvilkår. Her er der sket en ulykke på motorvejen ved Odense, hvor en servicevogn med en automekaniker på passagersædet bliver ramt bagfra med 90 km. i timen. Til alt held havde mekanikeren drejet forhjulene ud mod rabatten, og han slap med lettere knubs. I Tyskland er det forbudt at foretage reparationer på landeveje og motorveje. Metal Hovedstaden afholder generalforsamling tirsdag den 8. april 2008 kl i Lyngsiehus, Nyropsgade 25, kælderen. Alle medlemmer har adgang. Årsmøder i branchesekretariaterne 2008 Bygge & Anlæg Mandag den 28. januar. Det offentlige Sekretariat Onsdag den 30. januar. Teknologi & Kommunikation Tirsdag den 5. februar. Transportsekretariatet Tirsdag den 26. februar. Industrisekretariatet Torsdag den 28. februar. Alle årsmøder afholdes kl. 17 i Lyngsiehus, Nyropsgade 25, kælderen. Alle branchemedlemmer har adgang. ML-priser til tre lærlinge fra transportsekretariatet Metalindustriens Lærlingeudvalg (Dansk Metal og Dansk Industri) har for femte gang uddelt ML-prisen. Begivenheden fandt sted i Den sorte Diamant den 28. september med taler af formand for Metal Thorkild E. Jensen; formand for Dansk Industri Hans Skov Christensen og undervisningsminister Bertel Haarder. ML-prisen er en landsdækkende præmieringsordning for lærlinge, der med særligt godt resultat har gennemført en uddannelse med tilknytning til Metalindustriens Lærlinge - udvalg og som af praktikvirksomheden, teknisk skole og/eller de ved svendeprøven medvirkende skuemestre vurderes at have gjort sig fortjent til en særlig anerkendelse. Tre lærlinge fra Transportsekretariatet var indstillet til årets ML-priser. Automekaniker Martin Lyderik, SMC Amager; Jens Pedersen, Bent Bekker Automobiler A/S samt entreprenør - maskinmekaniker Michael Kristensen, Pon Equip ment var indstillet af tekniske skoler og virksomheder til den fornemme pris, og det resulterede i tre flotte bronzepriser. På billedet ses Michael Kristensen. Præmien er en statuette, der tildeles i kategorierne guld, sølv og bronze. Kun lærlinge, der har opnået prøvekarakteren 11 eller 13, og som har udmærket sig som en god kollega og samarbejdspartner, kan indstilles. JR 9

10 FAGLIGE SAGER Så meget har Metal Hovedstaden skaffet i faglige sager til medlemmerne i 2007: Adecco A/S Lønsag. Mæglingsmøde afholdt den 5. november. Sagen omhandlede træk i lønnen til indbo for tre polakker. Virksomhedens modregning på kr annulleret. 1. dec. 2007: kr kr kr kr. AGL A/S Applus Danmark A/S Afskedigelsessag. Mæglingsmøde afholdt den 30. august. Sagen omhandlede manglende opsigelsesvarsel samt manglende pension. Enighed opnået med virksomhedens indbetaling af kr i pension og kr i manglende opsigelsesvarsel. Chikanesag. Mæglingsmøde afholdt den 11. oktober. Enighed omkring fremtidig procedure omkring fællestillidsmandens virke. 1. sept. 2007: kr. 1. juni 2007: kr. 1. marts 2007: kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr. 0 kr. Asøma Tand- Pensionssag. Sagen omhandlede fortolkning af ansættelseshjul A/S kontrakt. Forlig indgået ved forhandlingsmøde med en godt - gørelse på kr Auto Matic Transmission Aps Cargo Service A/S Compare Support Indmeldelse i Dansk Industri. Tilpasningsforhandlinger 6. november Fra tidligere overenskomst videreføres følgende paragraffer som lokalaftaler: Lønforhold og overarbejde. Lønsag for et medlem. Mæglingsmøde og organisationsmøde. Enighed kunne ikke opnås. Sagen afsluttet. LG-sag. Konkurs omhandlende 14 svende og 5 lærlinge. Ud over erstatningen på kr. er der udbetalt feriepenge til medlemmerne. Dansk Skibstakkel Lønsag vedr. en lærling. Enighed opnået ved et forhandlings- Fabrik møde. Lærling efterreguleret med kr Daugaard Biler A/S Desmi Pumper FDM Finn Frogne Jan Nygaard A/S København Lærlingesag. Forligsmøde afholdt den 23. oktober. Der var enighed om at fortsætte udannelsesforløbet, og lærlingen gav tilsagn om at følge gældende værkstedsregler. Såfremt dette ikke følges, indkaldes til nyt møde inden eventuelt ophævelse af uddannelsesaftalen finder sted. Lokal lønforhandling. Mæglingsmøde, som førte sagen tilbage til lokal forhandling, hvor der opnåedes enighed om årets løn - regulering. Afskedigelsessag. Mæglingsmøde afholdt den 19. oktober. Virksomheden havde opsagt et medlem af Metal i strid med gældende aftaler. Medlemmet blev fritstillet med tre måneders løn (kr ) samt en godtgørelse på kr Afskedigelsessag. Medlemmet blev bortvist fra virksomheden under en sygemelding. Virksomheden har efterfølgende accepteret at udbetale erstatning for uberettiget afskedigelse, svarende til tre måneders løn og to måneders godtgørelse. I alt kr Lærlingesag. Forligsmøde afholdt den 11. oktober. Virksomheden ophæver ensidigt uddannelsesaftalen med baggrund i årsager, der ikke ensidigt kan tillægges lærlingen. 10

11 Mercedes Bens København A/S Metalmageren Metro Service A/S Otis A/S Strax Tellabs TT Totalentreprise Lærlingesag. Forligsmøde afholdt den 26. september. Virksomheden ønskede uddannelsesaftalen for en lærling ophævet. Lærlingen får lov til at fortsætte og skal genoptage arbejdet den 27. september. Fremover følger lærlingen arbejdsgiverens an - visninger for anmeldelse af forfald. Pensionssag. Manglende indbetaling af pension til én lærling. Løst med indbetaling af kr Holdriftsag. Forhandlingsmøde afholdt den 18. september. Betaling for helligdage blev aftalt til, at man følger overenskomsten for faglærte vedrørende dagene 1. maj, 5. juni, 24. og 31. december. Aftalen har virkning fra d.d. Lønsag. Arbejdsretssag omhandlende langsommelighed ved efterregulering af lønninger fra 1. marts. Ikendt bod af Arbejdsretten på kr Lærlingesag. Manglende lønregulering ved virksomhedsoverdragelse til Powermill Service på kr Beløbet efterreguleret. Afskedigelse af sikkerhedsrepræsentant. Mæglingsmøde. Til fuld og endelig afgørelse af sagen betales en fratrædelse på tre måneders løn inkl. pension ud over den aftale, der var lavet for øvrige medarbejdere. Kr Feriepengesag. Medlemmet havde ikke modtaget feriepenge. Beløb på kr indbetalt dagen før møde i skifteretten. Region Hovedstaden inviterer på guidet rundtur i Second Life ved Innovationlab Onsdag den 16. januar 2008 kl til i Nyropsgade 25 Second Life er en virtuel 3-D verden, hvor alt skabes og ejes af beboerne. Der var i november ,4 millioner beboere. Land, ejendomme, tjenesteydelser m.v. købes og sælges for Linden Dollars, som kan veksles til virkelige US Dollars. Der serveres sandwiches og vand. Der betales ikke kørepenge til deltagerne. Tilmeld dig i dit sekreta - riat. Se mere på sw23153.asp Metal Hovedstaden Nyropsgade København V Tlf: Fax: Formand: René Nielsen Tlf: Næstformand: Ole Bundgaard Tlf: 3363 Kasserer: Søren W. Hansen Tlf: 3363 Åbningstider Metal Hovedstaden Faglig afdeling Mandag torsdag kl Fredag kl Eller efter aftale. A-kassen Mandag torsdag kl Fredag kl (* onsdage kun lettere ekspedition) Faglige sekretariater Bygge & Anlæg Brancheformand: Ole Wedderkind Tlf: 3363 Industrisekretariatet Brancheformand: Anders Laubjerg Tlf: 3363 Det offentlige sekretariat Brancheformand: Søren W. Hansen Tlf: 3363 Transportsekretariatet Brancheformand: Jan Rasmussen Tlf: 3363 Sekretariatet for Teknologi og Kommunikation: Brancheformand: Preben Christensen Tlf: 3363 Metal Hovedstaden udgives af Metal Hovedstaden i marts, juni, september og december. Deadline for indlæg er den første i udgivelsesmåneden. Redaktion: René Nielsen (ansv.) Lars Andersen Preben Christensen Tim Christensen Willy Jørgensen Anders Laubjerg Ole Wedderkind Layout: Karen Hedegaard Tryk: Kailow Graphic Fotos: Finn Svensson 11

12 BA SIDEN Jeg håber, Fogh får et varmt forår G Maskinel magasinpost ID: Af tømrer og folketingskandidat for Enhedslisten, Jens Borking Det blev et skidt valg for lønarbejdere og de mennesker, der af mange grunde er skubbet ud af arbejdslivet. Uligheden mellem de dårligst stillede og de rigeste er øget jævnt under Fogh, og min påstand er, at det nu kan komme til at gå endnu hurtigere. Den fortsat siddende, men måske vaklende regering er i gang med en fløjlsrevolution. Det kalder Claus Hjort Frederiksen det sgu. Der skal ikke laves om på de almene rettigheder over en nat. Så ville danskerne protestere, men vi skal langsomt vænnes til, at god hjælp ved sygdom, i skolen, ved ældrepleje, ved pasning af børn mere og mere vil komme til at afhænge af, om du har råd. Råd til at betale ekstra, råd til at tegne en forsikring. Der skal gives banale offentlige discount-ydelser til fattigrøvene. Andre skal gennem forsikring, betaling m.m. kunne få ekstra ydelser. Privatiseringstanken er i gang på mange planer bl.a. i sundhedsvæsnet. Der er nu mere end 200 private hospitaler og klinikker, hvor der i 1995 var 14. Nu har mere end danskere tegnet private sundhedsforsikringer, hvor udgiften er gjort fradragsberettiget. Med behandlingsgarantien, der angiveligt skulle til for patienternes skyld, overføres der en masse patienter til privathospitalerne. Disse tjener nu rigtig godt, hvor det blot for 5 år siden var en dårlig forretning. Regeringen bedyrer, at det ikke sker for at afvikle den offentlige sektor, men blot for at sikre frit valg. Danmark skal drives som et privat aktieselskab, hvor al aktivitet skal vurderes på, om der er kortsigtet fortjeneste eller ej. Brugen af udenlandsk arbejdskraft ser jeg også først om fremmest som en smart måde at trykke løn og arbejdsvilkår på. Der bliver højlydt talt om, at landet vil gå i stå, hvis vi ikke henter arbejdskraft udefra, og regeringen med Claus Hjort i spidsen bedyrer med våde øjne og bløde kinder, at det naturligvis skal ske på danske vilkår, men manden taler mod bedre vidende. Polske kolleger indenfor byggebranchen underbetales med få undtagelser groft. De brokkes sammen i små logier og får lov at betale kassen. Det er Under valgkampen støttede Metal Hoved - staden 3 københavnerpolitikere, som efter tur skriver til Bagsiden. Jens Borking opnåede ikke valg til Folketinget. også en kendsgerning, at antallet af alvorlige arbejdsulykker blandt øst - arbejdere er steget dramatisk. Under valgkampen mødte jeg samme Claus Hjort inde ved Nyhavn 7. Her havde 36 polakker boet sammen i små loftsværelser og betalt 2600 kr. hver i husleje pr. mdr. De var blevet lovet 150 kr. i timen, og af det beløb blev der trukket skat, uden at der dog blev indbetalt til skattefar. De endte med at få under 50 kr. i timen inklusive lange arbejdsdage uden overarbejdsbetaling, uden feriepenge, uden pension osv. En del af polakkerne havde i øvrigt arbejdet med at sætte en ejendom i stand for en tidligere næstformand i Dansk Arbejdsgiverforenings Københavns afdeling. Claus Hjort lød forbavset og forarget, men han er i lang tid blevet advaret om den grove behandling, mange polske kolleger udsættes for. Tag ikke fejl. De velhavende får billig arbejdskraft, og lønmodtagerne får først og fremmest lagt et enormt pres på deres faglige organisationer. Hvis vi ikke passer på, kan det ende med en masseflugt fra fagbevægelsen, når arbejdsløsheden igen sætter ind, som det skete i Tyskland, hvor de Afsender: Postboks Fredericia faglige organisationer inden for byggeriet ikke engang kan fastholde en overholdelse af kravet om mindstebetaling. Vi har hver for sig et ansvar for at forhindre en ødelæggelse af de arbejdsforhold, det har taget mere end 100 år at sikre. Regeringen sidder ikke mere sikkert, end vores passivitet tillader det. Faktisk tabte Venstre jo valget, selvom de prøvede at lyde som venlige socialdemokrater. Kun en venligsindet mand fra Færøerne og en nystartet afdeling af det radikale højre sikrer Fogh en ministerbil en stund endnu. Lad os sikre ham et varmt forår. Det kunne blive hans sidste.

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT

VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT Fagforeningen for kontorfunktionærer, laboranter og it-medarbejdere HK Stat er en del af HK. Vi er fagforeningen for kontorfunktionærer, laboranter

Læs mere

1. maj Ejner K. Holst KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER. Frihed, lighed og fællesskab

1. maj Ejner K. Holst KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER. Frihed, lighed og fællesskab KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 07.00 DET TALTE ORD GÆLDER 1. maj 2015 Ejner K. Holst Frihed, lighed og fællesskab Lad mig spørge jer om det samme, som den sang vi lige har sunget, gjorde. Frihed, lighed og

Læs mere

Hvis der sidder nogen af jer, som har haft jeres tvivl, så tvivl ikke længere. I er i dag en del af en historisk begivenhed, som vil blive husket.

Hvis der sidder nogen af jer, som har haft jeres tvivl, så tvivl ikke længere. I er i dag en del af en historisk begivenhed, som vil blive husket. KLAUSUL: DET ER DET TALTE ORD, DER GÆLDER Tale til stormøde om efterløn den 2. februar 2011 i Odense Indledning Harald Børsting Hvis der sidder nogen af jer, som har haft jeres tvivl, så tvivl ikke længere.

Læs mere

Få hjælp med det samme. Brug Health Care Rådgivningen det er en del af vores service

Få hjælp med det samme. Brug Health Care Rådgivningen det er en del af vores service Få hjælp med det samme Brug Health Care Rådgivningen det er en del af vores service Næsten 1 million danskere har i dag en privat sundhedsforsikring. Langt de fleste har forsikringen igennem deres arbejde.

Læs mere

Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen

Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen Onsdag d. 25. marts 2015, kl. 17.00 UCH, Døesvej, 7500 Holstebro Dagsorden: 1. Velkomst 2. Valg af dirigenter 3. Valg af stemmeudvalg 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Organisering på arbejdsmarkedet. A Fagforeninger og a-kasser Er I alle sammen organiseret i 3F? Kap

Organisering på arbejdsmarkedet. A Fagforeninger og a-kasser Er I alle sammen organiseret i 3F? Kap Kap.0.0 0 0 0 Organisering på arbejdsmarkedet A Fagforeninger og a-kasser Er I alle sammen organiseret i F? Stemmer du ja til overenskomstforslaget? Hvad mener man egentlig med den danske model? Husk,

Læs mere

KONTANTHJÆLP. Guide til kontanthjælp

KONTANTHJÆLP. Guide til kontanthjælp KONTANTHJÆLP Guide til kontanthjælp INDHOLD 1. Hvilke former for økonomisk hjælp?... 4 Kontanthjælp.... 4 Særlig støtte til høje boligudgifter... 4 Anden hjælp.... 4 2. Sådan får du økonomisk hjælp...5

Læs mere

Stem om din nye overenskomst

Stem om din nye overenskomst OVERENSKOMST MELLEM 3F TRANSPORT OG TA / ATV Stem om din nye overenskomst TAXICHAUFFØRER OG TURISTCHAUFFØRER 2017-2020 3F Transportgruppen forhandler din overenskomst STEM OG BESTEM Trygt arbejdsliv for

Læs mere

I fagbevægelsen tror vi ikke på noget for noget. I fagbevægelsen gør vi hver dag noget for nogen. *******

I fagbevægelsen tror vi ikke på noget for noget. I fagbevægelsen gør vi hver dag noget for nogen. ******* 1. maj 2011 / LO-formand Harald Børsting Lokale arrangementer DET TALTE ORD GÆLDER Det siges ofte, at hvis man vil nå ind til marven i den danske arbejderbevægelse, så skal man synge vores sange. Sangene

Læs mere

Stem om din nye overenskomst

Stem om din nye overenskomst FÆLLESOVERENSKOMSTEN Stem om din nye overenskomst LAGERARBEJDERE, CHAUFFØRER OG HAVNEARBEJDERE 2017-2020 3F Transportgruppen forhandler din overenskomst STEM OG BESTEM Trygt arbejdsliv for fremtiden Kære

Læs mere

Har du styr på det praktiske, i forhold til lærlinge ansættelser?

Har du styr på det praktiske, i forhold til lærlinge ansættelser? Har du styr på det praktiske, i forhold til lærlinge ansættelser? Det har vi på sekretariatet derfor har vi lavet et tillæg til deres uddannelsesaftale. For de fleste nye lærlinge er det første gang på

Læs mere

Stem om din nye overenskomst

Stem om din nye overenskomst OVERENSKOMST MELLEM 3F TRANSPORT OG ATL / DANSK ERHVERV Stem om din nye overenskomst CHAUFFØRER, LAGERARBEJDERE EKSPORTCHAUFFØRER, SKRALDEMÆND OG FLYTTEMÆND 2017-2020 3F Transportgruppen forhandler din

Læs mere

Det er det talte ord, der gælder. har lyst til at mødes og bakke op om vores 1. maj.

Det er det talte ord, der gælder. har lyst til at mødes og bakke op om vores 1. maj. 1. maj tale af LO s næstformand Lizette Risgaard. Det er det talte ord, der gælder God morgen. Godt at se Jer. Hvor er det dejligt, at så mange så tidligt har lyst til at mødes og bakke op om vores 1.

Læs mere

YDELSESSERVICE. Guide til kontanthjælp og starthjælp

YDELSESSERVICE. Guide til kontanthjælp og starthjælp YDELSESSERVICE Guide til kontanthjælp og starthjælp INDHOLD 1. Hvilke former for økonomisk hjælp?.................... 4 Kontanthjælp eller starthjælp........................... 4 Særlig støtte til høje

Læs mere

Bo Henriksen Faglig medarbejder - Roskilde Tlf.: 88 92 45 63 mobil: 40 45 09 94 Fagligt område: Transport, Lager, Vikar, Vaskeri, Industri, Post

Bo Henriksen Faglig medarbejder - Roskilde Tlf.: 88 92 45 63 mobil: 40 45 09 94 Fagligt område: Transport, Lager, Vikar, Vaskeri, Industri, Post 130115 Ole Holtse Olsen Formand Tlf.: 88 92 45 78 Mobil: 27 87 11 05 Bo Henriksen Faglig medarbejder - Tlf.: 88 92 45 63 mobil: 40 45 09 94 Fagligt område: Transport, Lager, Vikar, Vaskeri, Industri, Post

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2015

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2015 Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2015 (Det talte ord gælder talen er klausuleret indtil den påbegyndes) Kære alle sammen. Danmark er et særligt land. Vi har hinandens ryg. Solidaritet

Læs mere

1. maj-tale LO s næstformand Lizette Risgaard

1. maj-tale LO s næstformand Lizette Risgaard Den 1. maj 2009 Det talte ord gælder 1. maj-tale LO s næstformand Lizette Risgaard 1. maj tale af LO s næstformand Lizette Risgaard. Har I det godt? Det ser sådan ud. Jeg har det også godt. Det er klart,

Læs mere

Nye åbningstider i Metal Himmerland.

Nye åbningstider i Metal Himmerland. Nye åbningstider i Metal Himmerland. Nr. 1 2012 Gennem længere tid, er arbejdspresset steget i afdelingen. Vi er derfor kommet i den situation, at vi er nødt til at ændre på tingene, for at få en balance

Læs mere

SM D-28-95/dagpenge/forlængelse/arb.skade

SM D-28-95/dagpenge/forlængelse/arb.skade SM D-28-95/dagpenge/forlængelse/arb.skade SM D-28-95 Meddelelse dagpenge - forlængelse - arbejdsskade - midlertidig afgørelse - anke - revision om: Lov: dagpengeloven - lovbekendtgørelse nr. 549 af 23.

Læs mere

Vejledning om aktivering

Vejledning om aktivering Vejledning om aktivering April 2008 Indhold Forord 3 Ydelsesperiode side 4 Jobplan side 4 - Tilbud i jobplan side 6 - Vejledening og opkvalificering side 6 - SU - berettiget uddannelse side 6 - Kursus

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 11-07-2013 30-08-2013 107-13 5600577-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 11-07-2013 30-08-2013 107-13 5600577-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 11-07-2013 30-08-2013 107-13 5600577-12 Status: Gældende Principafgørelse om: sygedagpenge - ophør - varighedsbegrænsning -

Læs mere

FOA Fag og Arbejde Svendborg Når du er medlem af FOA...

FOA Fag og Arbejde Svendborg Når du er medlem af FOA... FOA Fag og Arbejde Svendborg F O A F A G O G A R B E J D E Når du er medlem af FOA... 11 løfter om den gode service, alle medlemmer af FOA skal have Vi tilbyder... at hjælpe dig med at tjekke din løn s.

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Træ og Møbelgruppen Torsdag den 7. februar 2013, 3F Midtjylland, Birk Centerpark 4, i Herning.

Referat fra generalforsamling i Træ og Møbelgruppen Torsdag den 7. februar 2013, 3F Midtjylland, Birk Centerpark 4, i Herning. Referat fra generalforsamling i Træ og Møbelgruppen Torsdag den 7. februar 2013, 3F Midtjylland, Birk Centerpark 4, i Herning. Dagsorden: 1. Velkomst v/gruppeformand Hans Jessen 2. Godkendelse af forretningsorden

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

Stem om din nye overenskomst

Stem om din nye overenskomst OVERENSKOMST MELLEM 3F TRANSPORT OG ATL / DANSK ERHVERV Stem om din nye overenskomst 3F n ndler din rha ov fo mst sko en er nsportgru Tra pp e CHAUFFØRER, LAGERARBEJDERE EKSPORTCHAUFFØRER, SKRALDEMÆND

Læs mere

1) at der ikke i virksomheden har været eller er en lokalaftale om aflønning for rejse og udearbejde, jf. Elektrikeroverenskomstens 14, stk.

1) at der ikke i virksomheden har været eller er en lokalaftale om aflønning for rejse og udearbejde, jf. Elektrikeroverenskomstens 14, stk. Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2013.0026 Dansk El Forbund (advokat Jeppe Wahl Brink) mod Tekniq for Insta A/S, Næstved (konsulent Jesper Elan Ahrenst) Uoverensstemmelsen angår, om virksomheden

Læs mere

Vi er også elektrikere!

Vi er også elektrikere! Vi sørger for Danmarks elektrikere Vi er også elektrikere! Der er en ting, der gør Dansk El-forbund til noget særligt. Vi beskæftiger os med dit fag. Faktisk har de fleste af os selv en baggrund som elektrikere.

Læs mere

I dag er det 1. maj dagen hvor fagbevægelsen fejrer Den Danske Model vores indflydelse og vores sejre.

I dag er det 1. maj dagen hvor fagbevægelsen fejrer Den Danske Model vores indflydelse og vores sejre. I dag er det 1. maj dagen hvor fagbevægelsen fejrer Den Danske Model vores indflydelse og vores sejre. Vi skal huske at fejre både de store og de små sejre - som aldrig bliver nævnt i aviserne. Som for

Læs mere

Forbundsformand Claus Jensen Metalskolen, Jørlund 1. maj-tale 2015

Forbundsformand Claus Jensen Metalskolen, Jørlund 1. maj-tale 2015 Forbundsformand Claus Jensen Metalskolen, Jørlund 1. maj-tale 2015 I år er et ekstra godt år at holde 1. maj. I år har vi nemlig virkelig noget at fejre. Vi kan fejre, at det går bedre i Danmark. Vi kan

Læs mere

Kendelse i faglig voldgift (FV ):

Kendelse i faglig voldgift (FV ): Kendelse i faglig voldgift (FV2010.0062): Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark (TIB) for A (faglig medarbejder Jannie Andersen) mod Dansk Byggeri for Johny Larsen Snedkerier A/S (konsulent Henrik Olsen)

Læs mere

SELVFORSKYLDT LEDIGHED

SELVFORSKYLDT LEDIGHED SELVFORSKYLDT LEDIGHED Selvforskyldt ledighed Side 1 Indhold 1. Indledning... 2 2. Hvad sker der, hvis du siger et arbejde op?... 2 3. Karantænen er effektiv... 3 4. Hvad er en gyldig grund til at sige

Læs mere

Dine rettigheder på Amager Bakke

Dine rettigheder på Amager Bakke Dine rettigheder på Amager Bakke Foto: Justin Hummerston Kom godt i gang Under byggeriet af Amager Bakke følger alle virksomheder den danske lovgivning og de danske overenskomstaftaler om løn og sikre

Læs mere

vær sygefra værd at vide om

vær sygefra værd at vide om sygefravær værd at vide om Når du bliver syg, kan der opstå mange spørgsmål: Hvordan ser min økonomi ud under min sygdom? Hvad gør jeg for at sikre, at jeg stadig har mit job, når jeg atter bliver rask?

Læs mere

Hårdt fysisk arbejdsmiljø fordobler risikoen for sygedagpenge

Hårdt fysisk arbejdsmiljø fordobler risikoen for sygedagpenge ONDT I ARBEJDSMILJØET Håndværkere og SOSU'er slider sig syge på jobbet Af Lærke Øland Frederiksen @LaerkeOeland Onsdag den 14. oktober 2015, 05:00 Del: Risikoen for at komme på sygedagpenge er dobbelt

Læs mere

Den onkologiske patient og den sociale lovgivning. Bente Toth Mouritzen socialrådgiver Vejle Sygehus, onkologisk afd. 01.

Den onkologiske patient og den sociale lovgivning. Bente Toth Mouritzen socialrådgiver Vejle Sygehus, onkologisk afd. 01. Den onkologiske patient og den sociale lovgivning Bente Toth Mouritzen socialrådgiver Vejle Sygehus, onkologisk afd. 01. oktober 2017 Sygedagpenge Der kan max udbetales sygedagpenge i 22 uger, med mindre

Læs mere

Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne

Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne Sygedagpengelovgivningen, Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats og Lov om Aktiv Socialpolitik er komplekse love, som indeholder forskellige tiltag og

Læs mere

NYT FRA DET TVÆR- FAGLIGE SAMARBEJDE

NYT FRA DET TVÆR- FAGLIGE SAMARBEJDE 25/02 2015 NYT FRA DET TVÆR- FAGLIGE SAMARBEJDE INDHOLD: FPU og Serviceforbundet varsler konflikt mod Ryanair... 2 Konflikt mod Cura Pleje A/S... 3 Gennembrud for den danske model på Metrobyggeriet...

Læs mere

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009.

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009. 1 Formand Bente Sorgenfreys mundtlige beretning: Vi tjener kassen - statskassen. Vi er samlet for at gøre en forskel. FTF s repræsentantskabsmøde 11. maj 2011 OBS: Det talte ord gælder. Naturligvis skal

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV ):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV ): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2010.0200): Fagligt Fælles Forbund for Murersjakket, René Bay Lodahl, Frank Lindholm og Per René Nielsen, på byggepladsen Vitus Bering i Horsens (Opmåler Jens A. Knudsen)

Læs mere

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Formandens beretning - udkast Karin Brorsen VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Velkommen til Generalforsamlingen i VikarBranchen. For anden gang står jeg nu som formand, og skal aflægge beretning

Læs mere

2/2017. Østjylland. Unge talenter til forbundet. OK 2017: Sådan kommer vi videre. Høj pensionsalder kræver bedre rammer

2/2017. Østjylland. Unge talenter til forbundet. OK 2017: Sådan kommer vi videre. Høj pensionsalder kræver bedre rammer 2/2017 Østjylland Unge talenter til forbundet OK 2017: Sådan kommer vi videre Høj pensionsalder kræver bedre rammer Flemmings leder Tilbagetrækningsalderen er stadig for høj Da det i slutningen af maj

Læs mere

Midt-Vestjylland. Tillidsrepræsentanter er klare i spyttet. Noget af en øjenåbner. Jensens køkken 4/2015. Thise Mejeri: På besøg i Polen:

Midt-Vestjylland. Tillidsrepræsentanter er klare i spyttet. Noget af en øjenåbner. Jensens køkken 4/2015. Thise Mejeri: På besøg i Polen: 4/2015 Midt-Vestjylland Thise Mejeri: Tillidsrepræsentanter er klare i spyttet På besøg i Polen: Noget af en øjenåbner Arbejdstilsynets rådgivning spares væk: Jensens køkken Kaj Andersen er fællestillidsrepræsentant

Læs mere

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden Tryghed Ung på jobbet Udvikling Rettigheder Fællesskab Respekt meld dig ind nu......vi behøver hinanden Hey...kom og vær med Jeg synes, det er rigtig sjovt at være med i ungdoms - arbejdet i min afdeling.

Læs mere

Varebiler på gule plader

Varebiler på gule plader Varebiler på gule plader Vejledningen beskriver en række regler for varebiler på gule nummerplader med en tilladt totalvægt på højst 4 tons, der ikke er fritaget for registreringsafgift. Vi har lagt vægt

Læs mere

Velkommen til 3F - din fagforening

Velkommen til 3F - din fagforening 1 Velkommen til 3F - din fagforening Overenskomst Efteruddannelse Fremtid i fællesskab Arbejdsmarkedspension Tillidsrepræsentant Arbejdsløs Strejke Forsikring Medlemskort med fordele Ulykke Ligestilling

Læs mere

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER LO-sekretær Marie Louise Knuppert 1. maj 2013, Odense kl. 15.30 KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 15.30 DET TALTE ORD GÆLDER God morgen. Det er godt at se jer sådan en forårsdag - her i Odense! Jeg skal hilse

Læs mere

Lizette Risgaard 1. maj 2014

Lizette Risgaard 1. maj 2014 Lizette Risgaard 1. maj 2014 God morgen. Dejligt at være her. Er I ved at komme i 1. maj-humør? Det håber jeg sandelig. For vi har meget at snakke om i dag. Der er på ingen måder blevet mindre brug for

Læs mere

PÆDAGOGISK ASSISTENTELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

PÆDAGOGISK ASSISTENTELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV FÅR JEG DEN RIGTIGE LØN? KAN JEG BLIVE FYRET? HVAD GØR JEG, HVIS JEG KOMMER TIL SKADE? HVILKE FORDELE FÅR JEG SOM MEDLEM? PÆDAGOGISK ASSISTENTELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

Læs mere

Dagpengegodtgørelse fra din arbejdsgiver (G-dage)

Dagpengegodtgørelse fra din arbejdsgiver (G-dage) Dagpengegodtgørelse fra din arbejdsgiver (G-dage) Politisk ansvarlig: Dennis Kristensen Redaktion: Marianne Kim Graff og Mette Wiederholt Pedersen Dato: Februar 2013 Hvis du bliver ledig, skal din arbejdsgiver

Læs mere

FORHANDLING MERE I LØN OG BEDRE VILKÅR I 2017

FORHANDLING MERE I LØN OG BEDRE VILKÅR I 2017 DIN GUIDE TIL FORHANDLING MERE I LØN OG BEDRE VILKÅR I 2017 1 SE HVAD DINE KOLLEGER I HELE LANDET FÅR I LØN! 2 DET HER SKAL DU VIDE! Blik- og Rørarbejderforbundet forhandler overenskomsterne på VVS- området,

Læs mere

Vedtægter for Klub 2000, vedtaget ved ordinær generalforsamlingen d. 2014-03-15:

Vedtægter for Klub 2000, vedtaget ved ordinær generalforsamlingen d. 2014-03-15: Vedtægter for Klub 2000, vedtaget ved ordinær generalforsamlingen d. 2014-03-15: 1 Medlemskab Stk. 1. Fællesklubben i Danfoss Power Solutions, Klub 2000 er en sammenslutning af faglige tillidsrepræsentanters

Læs mere

Velkommen hos Medarbejderne 3

Velkommen hos Medarbejderne 3 Vikarhåndbog 1 Velkommen hos Medarbejderne 3 Vikar hos Medarbejderne 4 Arbejdstid 4 Tavshedspligt 4 Sygdom 5 G-dage 5 Feriepenge 6 Ferie 6 Arbejdsskader 6 Fritvalgsordning 6 Pension 7 Lønudbetaling 7 Skattekort

Læs mere

Sammen skaber vi værdi

Sammen skaber vi værdi KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 07.00 DET TALTE ORD GÆLDER 1. maj 2015 Harald Børsting Sammen skaber vi værdi I LO vil vi gerne bruge 1. maj til at sige tak til lønmodtagerne. Tak for jeres indsats. Tak fordi

Læs mere

Kontrolgruppen. Årsberetning 2011. Indhold:

Kontrolgruppen. Årsberetning 2011. Indhold: 1 Kontrolgruppen Årsberetning 2011 Indhold: 1. Sager behandlet i kontrolgruppen, afgørelser samt klager over afgørelser. 2. Økonomisk opgørelse over gevinsten ved gruppen arbejde. 3. Sager behandlet i

Læs mere

GULPLADEVEJLEDNING. Gulpladebiler op til 3,0 tons almindelig indretning Gulpladebiler op til 3,0 tons specialindretning Gulpladebiler over 3,0 tons

GULPLADEVEJLEDNING. Gulpladebiler op til 3,0 tons almindelig indretning Gulpladebiler op til 3,0 tons specialindretning Gulpladebiler over 3,0 tons GULPLADEVEJLEDNING Gulpladebiler, og især hvordan man må bruge dem, er et af de områder, som størstedelen af landets virksomheder interesserer sig for. I april 2008 blev der indgået et forlig mellem et

Læs mere

Kære politikere i Børne- og ungdomsudvalget og i Økonomiudvalget

Kære politikere i Børne- og ungdomsudvalget og i Økonomiudvalget LFS Rosenvængets Alle 16 2100 København Ø Telefon 35 44 45 46 Telefax 35 44 45 99 E-mail: lfs@lfs.dk Web: lfs.dk Kære politikere i Børne- og ungdomsudvalget og i Økonomiudvalget Landsforeningen for Socialpædagoger

Læs mere

Det stærkeste våben, vi har i LO-fagbevægelsen, er vores sammenhold. På arbejdspladsen, i fagforeningen og i hele vores bevægelse.

Det stærkeste våben, vi har i LO-fagbevægelsen, er vores sammenhold. På arbejdspladsen, i fagforeningen og i hele vores bevægelse. /2IRUPDQG+DUDOG% UVWLQJ PDM Det stærkeste våben, vi har i LO-fagbevægelsen, er vores sammenhold. På arbejdspladsen, i fagforeningen og i hele vores bevægelse. Det er nemt at holde sammen i medgang. Det

Læs mere

SYTTEN INFO. Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED. Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3

SYTTEN INFO. Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED. Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3 SYTTEN INFO Rødovre Lærerforenings medlemsblad Årgang 18 Nr. 2 Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3 Ny strategi

Læs mere

Velkommen til Hartmanns A/S 3

Velkommen til Hartmanns A/S 3 vikarhåndbogen Indhold Velkommen til Hartmanns A/S 3 Vikar hos Hartmanns 4 Arbejdstid 4 Når du møder på arbejdspladsen 4 Tavshedspligt 5 Sygdom 5 Sygedagpenge 5 1., 2. og 3 ledighedsdag (G-dage) 6 Feriepenge

Læs mere

Rekonstruktion og konkurs

Rekonstruktion og konkurs Rekonstruktion og konkurs Teknisk Landsforbund Sidst redigeret: 13. januar 2014 Forfatter: Byrial Bjørst, Saskia Madsen-Østerbye, Charlotte Dahm-Johansen Tryk: Teknisk Landsforbund Denne pjece er at betragte

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

LO-sekretær Ejner K. Holst 1. maj 2013, Vejle

LO-sekretær Ejner K. Holst 1. maj 2013, Vejle LO-sekretær Ejner K. Holst 1. maj 2013, Vejle KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 9.30 DET TALTE ORD GÆLDER Indledning: Jeg har en vigtig historie til jer i dag. En historie om arbejdsløshed. En af den slags, som

Læs mere

Hvad får jeg for mit kontingent? FOA Randers

Hvad får jeg for mit kontingent? FOA Randers Hvad får jeg for mit kontingent? FOA Randers Østergade 12, 8900 Randers C Tlf. 4697 1900 l Email randers@foa.dk www.foa.dk/randers www.facebook.com/foaranders Hvad er mine fordele? FOA tilbyder: Sikring

Læs mere

ABAF-Nyt, nr. 11, 2009, 23. november 2009

ABAF-Nyt, nr. 11, 2009, 23. november 2009 ABAF-Nyt, nr. 11, 2009, 23. november 2009 Betaler din virksomhed til for mange fonde? Har din virksomhed tidligere været medlem af en anden arbejdsgiverforening, er det muligt at din virksomhed fortsat

Læs mere

Referat 15. marts 2012 Bestyrelsesmøde Skamlebæk Vandværk

Referat 15. marts 2012 Bestyrelsesmøde Skamlebæk Vandværk Referat 15. marts 2012 Bestyrelsesmøde Skamlebæk Vandværk Til stede: Orla Zinck ( OZ ), Carsten Lebrecht (CL), Jeanette Møltov Jepsen (JMJ), Max Engelberth ( ME ) Dagsorden: 1. Siden sidst opfølgning på

Læs mere

HER OG NU s tredje e-mail udgave i 2004 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s tredje e-mail udgave i 2004 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU Juni 2004. HER OG NU s tredje e-mail udgave i 2004 er på gaden med højaktuel information om: Individuelle lønsamtaler pr. 1. april 2004 Beklædningsordninger FTF-A frivillig forsikring giver

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0002):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0002): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0002): Fagligt Fælles Forbund for specialarbejder A (konsulent Ulrik Mayland) mod Dansk Byggeri for Øsby Entreprenør- og Kloakservice ApS (konsulent Hans Henrik

Læs mere

Skal du hæve din efterløn?

Skal du hæve din efterløn? Skal du hæve din efterløn? Hvis du har en efterlønsordning, kan du vælge at få den udbetalt allerede nu. Du har indtil 1. oktober til at træffe valget. Men hvad skal du gøre? Af Sanne Fahnøe. Redigeret

Læs mere

Tak for invitationen til at tale her i Fælledparken. Det er fantastisk at være sammen med Jer på denne særlige dag.

Tak for invitationen til at tale her i Fælledparken. Det er fantastisk at være sammen med Jer på denne særlige dag. Villy Søvndals tale 1. Maj 2011 Hej med Jer alle sammen. Tak for invitationen til at tale her i Fælledparken. Det er fantastisk at være sammen med Jer på denne særlige dag. Første maj. En festdag, hvor

Læs mere

Reglerne på det sociale område

Reglerne på det sociale område Reglerne på det sociale område Indhold Som arbejdsgiverrepræsentant i et koordinationsudvalg skal man ikke have kendskab til den sociale lovgivning i detaljer. Derimod kan det være en fordel at kende til

Læs mere

SÅDAN HJÆLPER PFA DIG, HVIS DIN ERHVERVSEVNE BLIVER NEDSAT

SÅDAN HJÆLPER PFA DIG, HVIS DIN ERHVERVSEVNE BLIVER NEDSAT SÅDAN HJÆLPER PFA DIG, HVIS DIN ERHVERVSEVNE BLIVER NEDSAT 1 Med PFA Erhvervsevne er du sikret økonomisk, hvis du bliver alvorligt syg og ikke kan arbejde. Forsikringen giver dig mulighed for at få udbetalinger,

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... Langt de fleste social- og sundhedsassistenter og -hjælpere er medlemmer af FOA. FOA har ca. 200.000 medlemmer

Læs mere

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt.

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt. 1 Folkemødetale 2015 Johanne Schmidt Nielsen Det talte ord gælder. Jeg vil gerne starte med at sige, at den her valgkamp efterhånden har udviklet sig til sådan en konkurrence om, hvem der kan banke hårdest

Læs mere

DANSK METAL MEKANIKER I DANSK METAL

DANSK METAL MEKANIKER I DANSK METAL DANSK METAL MEKANIKER I DANSK METAL Indhold I denne folder kan du se, hvilke fordele du får for dit kontingent. Du kan læse om følgende: Sådan bruges dit kontingent....................... 4 Overenskomst.................................

Læs mere

Demo udkast. Fleksjob Beskæftigelse. Wanek & Myrner. Andre relevante pjecer. Eksempel. Kontakt. Beskæftigelse Juni 2008

Demo udkast. Fleksjob Beskæftigelse. Wanek & Myrner. Andre relevante pjecer. Eksempel. Kontakt. Beskæftigelse Juni 2008 Eksempel Uffe Christiansen arbejdede som mekaniker i en bilvirksomhed, da han fik en blodprop i benet og måtte sygemeldes. Efter Uffes behandlinger og genoptræning i sygehusvæsenet ønskede han igen at

Læs mere

VÆRD AT VIDE OM OVERENSKOMSTER LÆS MERE DET FÅR DU I KRONER OG ØRER

VÆRD AT VIDE OM OVERENSKOMSTER LÆS MERE DET FÅR DU I KRONER OG ØRER VÆRD AT VIDE OM OVERENSKOMSTER LÆS MERE DET FÅR DU I KRONER OG ØRER Derfor har du brug for en overenskomst! Din overenskomst sikrer dig de mest basale rettigheder, når du er på arbejde. Uden overenskomst

Læs mere

FØRTIDSPENSION SAGSBEHANDLING

FØRTIDSPENSION SAGSBEHANDLING FØRTIDSPENSION SAGSBEHANDLING Inden du søger om førtidspension Der kan tilkendes førtidspension til personer mellem 18 år og folkepensionsalderen. En ansøgning om førtidspension vil blive behandlet i forhold

Læs mere

Den onkologiske patient og den sociale lovgivning. Bente Toth Mouritzen socialrådgiver Vejle Sygehus, onkologisk afd. 2.

Den onkologiske patient og den sociale lovgivning. Bente Toth Mouritzen socialrådgiver Vejle Sygehus, onkologisk afd. 2. Den onkologiske patient og den sociale lovgivning Bente Toth Mouritzen socialrådgiver Vejle Sygehus, onkologisk afd. 2. oktober 2014 Sygedagpenge Der kan max udbetales sygedagpenge i 22 uger, med mindre

Læs mere

De rigeste har sikret at landet er verdens 3. Mest ulige land kun overgået af Angola og Haiti

De rigeste har sikret at landet er verdens 3. Mest ulige land kun overgået af Angola og Haiti 1 Cristian Juhl, Enhedslisten 1. maj 2012 Første maj er arbejdernes INTERNATIONALE dag Den nyliberale bølge, der hærger verden, betyder: At færre står i fagforening At der bliver større forskel på rig

Læs mere

Tillæg til Beretning. Årsmøde 2009 Service- og Rengøringsassistenter.

Tillæg til Beretning. Årsmøde 2009 Service- og Rengøringsassistenter. Tillæg til Beretning Årsmøde 2009 Service- og Rengøringsassistenter. Årets Lønforhandlinger Århus kommune. For første gang er lønforhandlingerne for daginstitutionernes rengøringsassistenter i Århus Kommune

Læs mere

Skal du hæve din efterløn eller ej?

Skal du hæve din efterløn eller ej? Skal du hæve din efterløn eller ej? Netop nu sender a-kasserne brev ud til alle de medlemmer, der har betalt ind til efterlønnen. Fra 1. april og seks måneder frem har alle, der har sparet op til at kunne

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de opgaver du har, når din

Læs mere

MYTER OG FAKTA OM FLEKSJOBREFORMEN - afsløring af politisk spin og myter ved hjælp af kolde fakta

MYTER OG FAKTA OM FLEKSJOBREFORMEN - afsløring af politisk spin og myter ved hjælp af kolde fakta Beskæftigelsesudvalget 2011-12 BEU alm. del Bilag 214 Offentligt MYTER OG FAKTA OM FLEKSJOBREFORMEN MYTE 1: Fleksjobordningen er for dyr. Den koster samfundet næsten 12 mia. kr. Beskæftigelsesministeren

Læs mere

YDELSESSERVICE KØBENHAVN

YDELSESSERVICE KØBENHAVN YDELSESSERVICE KØBENHAVN Guide til kontanthjælp og starthjælp INDHOLD 1. Hvilke former for økonomisk hjælp?... 4 Kontanthjælp eller starthjælp... 4 Særlig støtte til høje boligudgifter... 4 Anden hjælp...

Læs mere

Nyt fra din skole Holmebækskolen december 2014

Nyt fra din skole Holmebækskolen december 2014 Nyt fra din skole Holmebækskolen december 2014 Kære forældre Juleferien står for døren og det første halvdel af skoleåret 2014-2015 er ved at være bragt til ende, og igen er det tid for lidt informationer

Læs mere

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har i samarbejde med jobportalen StepStone A/S taget temperaturen på vores arbejdspladser.

Læs mere

Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F

Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Orientering Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Indgåelse af aftale på Transportoverenskomsten Den 10. marts 2010 blev der mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Transport indgået

Læs mere

landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat

landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

Test din viden om overenskomst Svargennemgang. Kommentar

Test din viden om overenskomst Svargennemgang. Kommentar SVARENE Eventuelle sorte prikker ud for svarmulighederne skal I se bort fra. De betyder ikke noget i printudgaven her. Side 1 af 11 Du er omfattet af en overenskomst, der gælder for dit arbejdsområde.

Læs mere

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud FEBRUAR 2015 løntilskud A-KASSE vikararbejd ansættelse dagpengeret Aktivering For dig under 30 uddannelse aktiveringsforløb virksomhedspraktik uddannelsestilbud jobplan beskæftigelsemulighed dagpenge befordringstilskud

Læs mere

LO Rebild holdt storstilet 1. maj i Terndrup

LO Rebild holdt storstilet 1. maj i Terndrup LO Rebild holdt storstilet 1. maj i Terndrup Terndrupcentrets torv var næsten ikke stort nok, så mange var mødt frem, da formanden for LO Rebild, Allan Busk, bød velkommen til de mange fremmødte. Men der

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 1. april 2014. faglig voldgiftssag (FV2013-0161): CO-industri. for. (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 1. april 2014. faglig voldgiftssag (FV2013-0161): CO-industri. for. (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 1. april 2014 i faglig voldgiftssag (FV2013-0161): CO-industri for A (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I for Nordisk Wavin A/S (advokat Morten

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Referat reg syd møde i Middelfart tirsdag den 21. januar 2014

Referat reg syd møde i Middelfart tirsdag den 21. januar 2014 Referat reg syd møde i Middelfart tirsdag den 21. januar 2014 Orientering fra Per Andersen Team Genbrugspladser Esbjerg kommune Fra d. 1 januar 2014 har medarbejderne på Team Genbrugspladser Esbjerg kommune

Læs mere

Guide: Få styr på dine efterlønspenge

Guide: Få styr på dine efterlønspenge Guide: Få styr på dine efterlønspenge Det er NU, man skal beslutte sig for, om man vil lade efterlønspengene stå eller indkassere dem skattefrit Af Louise Kastberg, september 2012 03 Sidste udkald for

Læs mere

Tilkendegivelse af 22. juni 2017 i faglig voldgift FV : CO-industri for 3F Industrigruppen og Dansk Metal

Tilkendegivelse af 22. juni 2017 i faglig voldgift FV : CO-industri for 3F Industrigruppen og Dansk Metal Tilkendegivelse af 22. juni 2017 i faglig voldgift FV 2016.0193: CO-industri for 3F Industrigruppen og Dansk Metal (procedør: advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I v/di for Martin Professional

Læs mere

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... De fleste pædagogmedhjælpere er medlem af FOA, som med ca. 200.000 medlemmer er langt den største

Læs mere

Vil du med i kassen? Politisk ansvarlig: Dennis Kristensen Redaktion: FOAs a-kasse. Forsidefoto: Mike Kollöffel. Layout: Joe Anderson.

Vil du med i kassen? Politisk ansvarlig: Dennis Kristensen Redaktion: FOAs a-kasse. Forsidefoto: Mike Kollöffel. Layout: Joe Anderson. F O A s A K A S S E Vil du med i kassen? Vil du med i kassen? Er udgivet af Fag og Arbejde FOAs a-kasse Pjecen henvender sig til ansatte, som arbejder inden for kassens faglige områder, og som kan optages

Læs mere

EN GOD START RÅD OG VEJLEDNING TIL NYDANSKERE I DEN FINANSIELLE SEKTOR

EN GOD START RÅD OG VEJLEDNING TIL NYDANSKERE I DEN FINANSIELLE SEKTOR EN GOD START RÅD OG VEJLEDNING TIL NYDANSKERE I DEN FINANSIELLE SEKTOR Finansforbundet November 2006 Tekst og layout: Kommunikation Tryk: Datagraf Oplag: 1.000 KÆRE NYDANSKER Velkommen som medarbejder

Læs mere