Flertal vil give ledige mere i dagpenge

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Flertal vil give ledige mere i dagpenge"

Transkript

1 Flertal vil give ledige mere i dagpenge Over halvdelen af danskerne ønsker at forhøje dagpengesatsen, som i 2009 kun kompenserer den ledige for mellem 50 og 65 procent af løntabet. ANALYSE-BUREAU I ANALYSE DANMARK PUBLICERET I UGEBREVET A4 I NR.: 06/2010 DATO: LINK TIL ARTIKEL I Flertal vil give ledige mere i dagpenge Må benyttes ved tydelig kildeangivelse af Ugebrevet A4 og analyseinstituttet.

2 Faktaboks Stikprøve: Udtrukket blandt årige Repræsentativt på køn, alder og geografi (region) Antal respondenter: Dataindsamlingsperiode: til Vægtning: Data er vægtet på køn, alder og region i hht. Danmarks Statistiks fordelinger, samt stemt ved seneste folketingsvalg. Om læsning af tabellerne: Kolonnen "valid percent" angiver fordelingen af svarandele blandt de der har besvaret det enkelte spørgsmål. I de tilfælde hvor der er forskel på "percent" og "valid percent", skyldes det således at ikke alle respondenter har besvaret det pågældende spørgsmål (de der ikke har svaret, er opgjort som "missing"). Offentliggørelse: Resultaterne må ikke offentliggøres eller videregives helt eller delvis uden forudgående tilladelse. Ved offentliggørelse skal Analyse Danmark A/S angives som kilde. Analyse Danmark A/S Side 1 af 8

3 Frekvenser Hvor meget tjente du før skat inklusiv pension i 2009? Frequency Under kroner 117 8,0 8,0 8, til kroner ,9 14,9 22, til kroner ,8 18,8 41, til kroner ,0 25,0 66, til kroner ,7 12,7 79, til kroner 105 7,2 7,2 86, til kroner 41 2,8 2,8 89, til kroner 23 1,6 1,6 90, til kroner 5,4,4 91,2 Over kroner 16 1,1 1,1 92,3 Ønsker ikke at oplyse 112 7,7 7,7 100,0 100,0 Hvilket parti stemte du på ved det seneste folketingsvalg? (13. november 2007) Frequency A Socialdemokraterne ,9 21,9 21,9 B Det Radikale Venstre 64 4,4 4,4 26,3 C De Konservative 130 8,9 8,9 35,2 F Socialistisk Folkeparti ,2 11,2 46,4 K Kristendemokraterne 11,7,7 47,2 O Dansk Folkeparti ,9 11,9 59,1 V Venstre ,6 22,6 81,7 Y Ny Alliance 35 2,4 2,4 84,1 Ø Enhedslisten 27 1,9 1,9 86,0 Stemte blankt 12,8,8 86,8 Stemte ikke/havde ikke stemmeret 34 2,3 2,3 89,2 Ved ikke/ønsker ikke at oplyse ,8 10,8 100,0 100,0 Hvad er den højeste uddannelse du har gennemført? Grund-/folkeskole (til og med 6. klasse) Frequency 15 1,0 1,0 1,0 Grund-/folkeskole ( klasse) ,9 10,9 12,0 Almengymnasial uddannelse (f.eks. HF, studentereksamen eller studenterkursus) Erhvervsgymnasial uddannelse (f.eks. HTX eller HHX) Erhvervsfaglig uddannelse (f.eks. EUD, SOSU, Handel og kontor, bygge og anlæg eller landbrugsuddannelse) Kort videregående uddannelse (f.eks. laborant, datamatiker, tandplejer eller finansøkonom) Mellemlang uddannelse (f.eks. professionsbachelor eller universitetsbachelor, HD, HA eller folkeskolelærer) Lang videregående uddannelse (f.eks. kandidatgrad, Ph.d. eller MBA) ,1 10,1 22,1 66 4,5 4,5 26, ,4 20,4 47, ,7 13,7 60, ,0 28,0 88, ,3 11,3 100,0 100,0 Hvad er din primære beskæftigelse? Frequency Offentligt ansat ,4 27,4 27,4 Privat ansat ,0 39,0 66,4 Selvstændig 51 3,5 3,5 69,9 Ledig 68 4,6 4,6 74,6 Ude af erhverv (f.eks. pensionist, førtidspensionist, eller efterlønsmodtager) ,6 14,6 89,2 Under uddannelse 124 8,5 8,5 97,7 Andet 34 2,3 2,3 100,0 100,0 Analyse Danmark A/S Side 2 af 8

4 Frekvenser Hvilken A-kasse er du medlem af? Frequency Er ikke medlem af en A-kasse ,9 20,9 20,9 Akademikernes? AAK n for Journalistik, Kommunikation og Sprog 56 3,8 3,8 24,7 15 1,0 1,0 25,8 n STA 11,7,7 26,5 ASE 38 2,6 2,6 29,1 Business Danmarks A-kasse 9,6,6 29,7 Børne- og Ungdomspædagogernes Landsdækkende (BUPL-A) 21 1,5 1,5 31,2 CA a-kasse 20 1,4 1,4 32,6 DANA for selvstændige Danske Lønmodtageres (DLA) Danske Sundhedsorganisationers 4,3,3 32,8 11,7,7 33,6 44 3,0 3,0 36,6 El-Fagets 6,4,4 37,0 Faglig Fælles Akasse (3FA) 103 7,1 7,1 44,1 FOA - Fag og Arbejdes Frie Funktionærers? Tværfaglig Funktionærernes og Servicefagenes Funktionærernes og Tjenestemændenes Fælles- - FTF-A Fødevareforbundet NNF s 63 4,3 4,3 48,4 14 1,0 1,0 49,4 3,2,2 49,6 64 4,4 4,4 53, ,5 7,5 61,4 HK/Danmark 80 5,5 5,5 66,9 Ingeniørernes (IAK) 21 1,4 1,4 68,3 Kristelig a-kasse 71 4,9 4,9 73,2 Ledernes 44 3,0 3,0 76,2 Lærernes a-kasse - dlf/a 30 2,0 2,0 78,3 Magistrenes (MA) Metalarbejdernes 23 1,6 1,6 79,9 16 1,1 1,1 81,0 Prosa og Merkonomernes Socialpædagogernes Landsdækkende 12,8,8 81,7 27 1,8 1,8 83,6 Teknikernes 12,8,8 84,4 Træ-Industri-Byg s 4,2,2 84,6 Anden A-Kasse (skriv venligst): 73 5,0 5,0 89,6 Ønsker ikke at oplyse 17 1,2 1,2 90,8 Ved ikke 11,8,8 91,6 Ude af erhverv/ under uddannelse/ andet 123 8,4 8,4 100,0 100,0 Har du tegnet en tillægs-/lønforsikring? Frequency Ja 53 3,6 4,9 4,9 Nej ,6 93,3 98,2 Ved ikke 19 1,3 1,8 100, ,6 100,0 Missing System ,4 Kunne du forestille dig at tegne en tillægs-/lønforsikring? Frequency Ja 131 9,0 12,6 12,6 Nej ,5 69,7 82,4 Ved ikke ,5 17,6 100, ,9 100,0 Missing System ,1 Hvor sandsynligt er det, at du vil tegne en tillægs-/lønforsikring inden for de kommende 12 måneder? Frequency Meget sandsynligt 26 1,8 2,5 2,5 Sandsynligt 58 4,0 5,6 8,1 Usandsynligt ,5 29,0 37,1 Meget usandsynligt ,7 53,2 90,3 Ved ikke 101 6,9 9,7 100, ,9 100,0 Missing System ,1 Analyse Danmark A/S Side 3 af 8

5 Frekvenser Hvad er årsagen til at du har tegnet en tillægs-/lønforsikring? Min privatøkonomi vil ikke kunne holde til en længere periode kun på dagpenge Jeg vurderer, at der er risiko for at jeg mister mit arbejde Tillægsforsikringen er rar at have som økonomisk sikkerhedsnet 26 49,3% 12 22,7% 31 58,8% Anden årsager (skriv venligst): 1 2,0% Ved ikke ,8% Note - Flere svar pr respondent summer derfor ikke til 100% Har du været ledig i den periode, hvor du har haft en tillægs-/lønforsikring? Frequency Ja 1,1 2,8 2,8 Nej 49 3,3 97,2 100,0 50 3,4 100,0 Missing System ,6 Har du i din ledighedsperiode, fået udbetalt det forventede beløb, fra din tillægs-/lønforsikring? Frequency Ja 1,1 26,8 26,8 Nej 3,2 73,2 100,0 4,3 100,0 Missing System ,7 Hvordan vurderer du forsikringsselskabets service over for dig i forbindelse med udbetaling af tillægs-/lønforsikring? Frequency Meget god 1,1 26,8 26,8 Dårlig 1,1 32,2 58,9 Meget dårlig 0,0 10,6 69,6 Ved ikke 1,1 30,4 100,0 4,3 100,0 Missing System ,7 "Tillægsforsikring er et godt supplement for dem, der ønsker en ekstra økonomisk sikkerhed ved ledighed" Frequency Helt enig ,4 27,4 27,4 Delvist enig ,3 35,3 62,7 Hverken/eller ,4 17,4 80,0 Delvist uenig 86 5,9 5,9 85,9 Helt uenig 68 4,7 4,7 90,5 Ved ikke 138 9,5 9,5 100,0 100,0 "Tillægsforsikringer er med til at skabe større ulighed blandt lønmodtagere" Frequency Helt enig ,6 19,6 19,6 Delvist enig ,6 25,6 45,3 Hverken/eller ,3 23,3 68,6 Delvist uenig 135 9,2 9,2 77,8 Helt uenig ,2 11,2 89,0 Ved ikke ,0 11,0 100,0 100,0 Analyse Danmark A/S Side 4 af 8

6 Frekvenser "Udbredelsen af tillægsforsikringer er et skridt i retning af, at man er nødt til at forsikre sig yderligere til økonomisk tryghed i stedet for at kunne sætte sin lid til det offentlige, hvis man bliver ledig" Frequency Helt enig ,2 27,2 27,2 Delvist enig ,1 34,1 61,3 Hverken/eller ,8 17,8 79,1 Delvist uenig 97 6,7 6,7 85,8 Helt uenig 65 4,5 4,5 90,3 Ved ikke 142 9,7 9,7 100,0 100,0 "Fagforeningerne bør arbejde for, at tillægsforsikringer bliver en del af overenskomsterne, så alle sikres flere penge ved ledighed" Frequency Helt enig ,3 25,3 25,3 Delvist enig ,4 22,4 47,7 Hverken/eller ,3 19,3 67,0 Delvist uenig 136 9,3 9,3 76,3 Helt uenig ,8 13,8 90,2 Ved ikke 144 9,8 9,8 100,0 100,0 I dag kan man maksimalt få kroner om måneden i dagpenge.hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: "Jeg synes at, satserne for dagpenge bør sættes op" Frequency Helt enig ,4 27,4 27,4 Delvist enig ,7 25,7 53,1 Hverken/eller ,3 18,3 71,4 Delvist uenig ,5 12,5 83,9 Helt uenig ,8 11,8 95,7 Ved ikke 63 4,3 4,3 100,0 100,0 Jo mere man tjener, desto mindre en del af den tabte indtægt dækker dagpengene, hvis man bliver arbejdsløs (fordi der er en maksimal dagpengesats). Eksempelvis får elektrikere i gennemsnit dækket omkring 44 procent af deres løntab ved ledighed, mens lavere lønnede grupper i gennemsnit får dækket cirka 64 procent af deres løntab. Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn? "Folk med højere indkomster skal via dagpengene have dækket en lige så stor andel af deres løn, som folk med lave indkomster, hvis de bliver ledige". Frequency Helt enig ,6 20,6 20,6 Delvist enig ,9 26,9 47,6 Hverken/eller ,8 12,8 60,4 Delvist uenig ,3 15,3 75,7 Helt uenig ,2 19,2 94,8 Ved ikke 75 5,2 5,2 100,0 100,0 Analyse Danmark A/S Side 5 af 8

7 Køn Har du tegnet en tillægs-/lønforsikring? - krydset med køn Ja 23 4,0% 30 5,9% 53 4,9% Har du tegnet en tillægs- /lønforsikring? Nej ,1% ,4% ,3% Ved ikke 5,9% 14 2,8% 19 1,8% ,0% ,0% ,0% Kunne du forestille dig at tegne en tillægs-/lønforsikring? - krydset med køn Ja 61 11,2% 70 14,3% ,6% Kunne du forestille dig at tegne en tillægs-/lønforsikring? Nej ,1% ,0% ,7% Ved ikke 92 16,7% 91 18,7% ,6% ,0% ,0% ,0% Hvor sandsynligt er det, at du vil tegne en tillægs-/lønforsikring inden for de kommende 12 måneder? - krydset med køn Meget sandsynligt 13 2,4% 13 2,7% 26 2,5% Hvor sandsynligt er det, at du vil tegne en tillægs-/lønforsikring inden for de kommende 12 måneder? Sandsynligt 27 5,0% 31 6,3% 58 5,6% Usandsynligt ,9% ,1% ,0% Meget usandsynligt ,1% ,9% ,2% Ved ikke 42 7,7% 59 12,0% 101 9,7% ,0% ,0% ,0% Hvad er årsagen til at du har tegnet en tillægs-/lønforsikring? - krydset med køn Min privatøkonomi vil ikke kunne holde til en længere periode kun på dagpenge Jeg vurderer, at der er risiko for at jeg mister mit arbejde Tillægsforsikringen er rar at have som økonomisk sikkerhedsnet 12 51,2% 14 47,9% 26 49,3% 5 23,7% 7 21,9% 12 22,7% 14 60,2% 17 57,8% 31 58,8% Anden årsager (skriv venligst): 1 4,6% 1 2,0% Ved ikke ,0% ,0% ,0% Note - Flere svar pr respondent summer derfor ikke til 100% Har du været ledig i den periode, hvor du har haft en tillægs-/lønforsikring? - krydset med køn Har du været ledig i den periode, hvor du har haft en tillægs-/lønforsikring? Ja 1 6,5% 1 2,8% Nej 20 93,5% ,0% 49 97,2% ,0% ,0% ,0% Har du i din ledighedsperiode, fået udbetalt det forventede beløb, fra din tillægs-/lønforsikring? - krydset med køn Har du i din ledighedsperiode, fået udbetalt det forventede beløb, fra din tillægs-/lønforsikring? Ja 1 38,5% 1 26,8% Nej 2 61,5% 1 100,0% 3 73,2% 3 100,0% 1 100,0% 4 100,0% Analyse Danmark A/S Side 6 af 8

8 Køn Hvordan vurderer du forsikringsselskabets service over for dig i forbindelse med udbetaling af tillægs-/lønforsikring? - krydset med køn Meget god 1 38,5% 1 26,8% Hvordan vurderer du forsikringsselskabets service over for dig i forbindelse med udbetaling af tillægs-/lønforsikring? Dårlig 1 46,2% 1 32,2% Meget dårlig 0 15,3% 0 10,6% Ved ikke 1 100,0% 1 30,4% 3 100,0% 1 100,0% 4 100,0% Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn? - "Tillægsforsikring er et godt supplement for dem, der ønsker en ekstra økonomisk sikkerhed ved ledighed" - krydset med køn Helt enig ,5% ,2% ,4% Delvist enig ,7% ,8% ,3% "Tillægsforsikring er et godt supplement for dem, der ønsker en ekstra økonomisk sikkerhed ved ledighed" Hverken/eller ,6% ,1% ,4% Delvist uenig 48 6,6% 37 5,1% 86 5,9% Helt uenig 41 5,6% 27 3,7% 68 4,7% Ved ikke 59 8,0% 80 11,0% 138 9,5% ,0% ,0% % Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn? - "Tillægsforsikringer er med til at skabe større ulighed blandt lønmodtagere" - krydset med køn Helt enig ,0% ,3% ,6% Delvist enig ,0% ,3% ,6% "Tillægsforsikringer er med til at skabe større ulighed blandt lønmodtagere" Hverken/eller ,1% ,5% ,3% Delvist uenig 77 10,5% 58 8,0% 135 9,2% Helt uenig 99 13,5% 64 8,8% ,2% Ved ikke 73 9,9% 88 12,2% ,0% ,0% ,0% % Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn? - "Udbredelsen af tillægsforsikringer er et skridt i retning af, at man er nødt til at forsikre sig yderligere til økonomisk tryghed i stedet for at kunne sætte sin lid til det offentlige, hvis man bliver ledig" - krydset med køn Helt enig ,9% ,4% ,2% "Udbredelsen af tillægsforsikringer er et skridt i retning af, at man er nødt til at forsikre sig yderligere til økonomisk tryghed i stedet for at kunne sætte sin lid til det offentlige, hvis man bliver ledig" Delvist enig ,8% ,4% ,1% Hverken/eller ,3% ,4% ,8% Delvist uenig 58 7,9% 39 5,4% 97 6,7% Helt uenig 39 5,3% 26 3,6% 65 4,5% Ved ikke 57 7,8% 85 11,7% 142 9,7% ,0% ,0% % Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn? - "Fagforeningerne bør arbejde for, at tillægsforsikringer bliver en del af overenskomsterne, så alle sikres flere penge ved ledighed" - krydset med køn Helt enig ,1% ,6% ,3% Delvist enig ,2% ,7% ,4% "Fagforeningerne bør arbejde for, at tillægsforsikringer bliver en del af overenskomsterne, så alle sikres flere penge ved ledighed" Hverken/eller ,0% ,6% ,3% Delvist uenig 77 10,5% 59 8,1% 136 9,3% Helt uenig ,2% 68 9,4% ,8% Ved ikke 67 9,1% 77 10,6% 144 9,8% ,0% ,0% % Analyse Danmark A/S Side 7 af 8

9 Køn I dag kan man maksimalt få kroner om måneden i dagpenge. Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: "Jeg synes at, satserne for dagpenge bør sættes op" - krydset med køn Helt enig ,5% ,2% ,4% I dag kan man maksimalt få kroner om måneden i dagpenge. Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: "Jeg synes at, satserne for dagpenge bør sættes op" Delvist enig ,1% ,4% ,7% Hverken/eller ,9% ,7% ,3% Delvist uenig 86 11,7% 96 13,3% ,5% Helt uenig 97 13,2% 75 10,4% ,8% Ved ikke 26 3,6% 36 5,0% 63 4,3% ,0% ,0% % Jo mere man tjener, desto mindre en del af den tabte indtægt dækker dagpengene, hvis man bliver arbejdsløs (fordi der er en maksimal dagpengesats). Eksempelvis får elektrikere i gennemsnit dækket omkring 44 procent af deres løntab ved ledighed, mens lavere lønnede grupper i gennemsnit får dækket cirka 64 procent af deres løntab. Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn? "Folk med højere indkomster skal via dagpengene have dækket en lige så stor andel af deres løn, som folk med lave indkomster, hvis de bliver ledige" - krydset med køn Jo mere man tjener, desto mindre en del af den tabte indtægt dækker dagpengene, hvis man bliver arbejdsløs (fordi der er en maksimal dagpengesats). Eksempelvis får elektrikere i gennemsnit dækket omkring 44 procent af deres løntab ved ledighed, mens lavere lønnede grupper i gennemsnit får dækket cirka 64 procent af deres løntab. Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn? "Folk med højere indkomster skal via dagpengene have dækket en lige så stor andel af deres løn, som folk med lave indkomster, hvis de bliver ledige. Helt enig ,2% ,1% ,6% Delvist enig ,5% ,4% ,9% Hverken/eller 93 12,6% 94 13,0% ,8% Delvist uenig ,9% ,6% ,3% Helt uenig ,7% ,7% ,2% Ved ikke 30 4,1% 45 6,2% 75 5,2% ,0% ,0% % Analyse Danmark A/S Side 8 af 8