nr november 2008 INDHOLD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "nr. 14 4. november 2008 INDHOLD"

Transkript

1 CHANGE! - Kan skolen tage ordet? Statsministeren sagde ikke noget om grundskolen i sin åbningstale, da Folketinget 7. oktober kom tilbage fra sommerferie. Det er en nyhed! Ingen nedgøring af pædagogiske rundkredse, ingen ambitioner om verdens bedste skole i en globaliseret verden, ingen løfter om renovering af nedslidte bygninger, ingen nye test. Den værdipolitiske retorik var død i hvert fald med hensyn til skolen. På lovgivningsfronten er der også blevet stille. Hvor undervisningsministeriet i de foregående år har lanceret mange nye og ganske omfattende initiativer er der kun annonceret ganske få og meget lidt indgribende forslag til fremlæggelse i det kommende folketingsår. Puh, ha - får vi så fred? Nej, da, verden går jo ikke i stå, blot fordi regeringen er gået i stå. Hvad bliver næste styringsfilosofi? Lad mig vove et postulat: Efter mange år, hvor den statslige styring har været præget af tankesættet bag New Public Management befinder vi os nu en efter-new-public-management tid. Hvad den kommer til at indeholde, hvilke styringsfilosofier der vil blive dominerende, skal jeg ikke kunne sige; men når man lytter både til ministeren og til hvad der sker fx i England, så er det klart at forandringer er på vej. Det virker simpelthen som om staten er blevet usikker på hvilke styringsstrategier man skal lægge sig efter og regeringen er løbet før for ambitioner på skolens vegne. Hvis det er rigtigt, og det tror jeg det er, så opstår der et tomt rum, som skolen har en chance for at fylde på en anden måde! Heri ligger en udfordring for bestyrelsen, ledelsen og medarbejderne. Det er en udfordring indadtil og det er en udfordring udadtil. Plads til læringseksperten Indadtil kommer det blandt andet til at handle om at skolens medarbejdere har det faglige grundlag i orden og modet til at stå frem som eksperter i læring. Det kræver til gengæld noget af ledelsen, at skabe de rette rammer for medarbejderne. Selvfølgelig er der ikke noget nyt i at ledelsen skal fokusere på medarbejderne og de fysiske rammer for undervisningen her ligger nøglen til en god skole! Problemet kan være at få tid og overskud til at gøre det blandt alle de andre opgaver, der trænger sig på. Vi kan håbe, at skolerne vil opleve at presset fra nye regler og kontrolforanstaltninger vil aftage. Det kunne lette og gøre det nemmere at prioritere til fordel for kerneydelsen: Undervisning og dannelse hvor læringseksperterne kan folde sig ud. Udadtil er kravet, at skolen kan dokumentere det den gør. Muligheden ligger i at skolen holder op med kun at dokumentere det staten beder den om at dokumentere, men går skridtet videre og selv stiller spørgsmålene og besvarer dem ved at vise værdien for eleverne af det skolens indsats indenfor undervisning og dannelse. Viden og værdier Viden og evnen til at formidle de levede og ønskede værdier bliver i denne optik helt centrale. Det tager vi blandt andet fat i på bestyrelsestræffet marts 2009 i Ebeltoft så hold øje med programmet der kommer senere i denne måned. Venlig hilsen Torben Berg formand INDHOLD LIGE TIL SAGEN: Find den rette ansøger med cases Cases er et nyt værktøj i ansættelsesproceduren, som nu er på vej ind i skolerne. Læs om erfaringer fra andre sektorer og en skoleleders og en bestyrelsesformands overvejelser (s. 2-5) Lokale løntillæg i vækst Statistikken viser, at lilleskolerne er godt med og forventes at ligger over gennemsnittet af frie skoler med hensyn til lokale løntillæg ved udgangen af Lederlønningerne er næsten i top, men på HK området er der ingen statistik (s. 6-7) Specialundervisning Undervisningsminister Bertel Haarder udtaler sig om dilemmaerne mellem økonomisk rammestyring og elevernes behov (s. 8-9) KORT NYT bl.a. om - Hundige Lille Skole 40 år - Ny skoleleder på Skolen på Slotsvænget - Sekretærkursus - Specialundervisningstræf - Regionsmøder - Ledermøde 4. december - Plustid dyrere end overtidsbetaling - Overenskomsttekster udsendt - Ny TR-aftale Kalender BESTYRELSESTRÆF og REPRÆSENTANTSKABSMØDE marts 2009 i Ebeltoft Side 1 af 1

2 Lige til sagen: Find den rette ansøger med cases Når man skal ansætte en ny medarbejder på en skole, kræver det mange ressourcer og forberedelse fra alle sider. Der er rift om de gode medarbejdere, og det handler om at tiltrække og finde den helt rigtige til jobbet. Et nyt værktøj vinder indpas i forbindelse med jobsamtaler og endelig udvælgelse - anvendelse af cases en konkret problemstilling relateret til skolen, som ansøgerne skal komme med konkrete løsningsmuligheder til Tekst: Per Vinther / Periskop Mange skoler har prøvet at ansatte den forkerte, som ikke passede til skolens profil og daglige pædagogik og undervisning. Så skal man hele møllen igennem en gang til med annoncering, formulering af jobopslag, diskutere i både bestyrelse og lærergruppe, hvad det er, man gerne vil have. Det der dyrt at ansætte ikke blot koster annonceringen penge, og der bruges mange ressourcer på det - det tager lang tid, inden den nyansatte er kørt ind og bidrager 100 procent til organisationens drift og udvikling. Processen koster i både økonomi og energi hele vejen rundt. Både af hensyn til skolen og ansøgeren er det derfor vigtigt at få så godt indtryk som overhovedet muligt af, om ansøgeren og skolen er et godt match. Jobsamtaler skal derfor optimeres ved hjælp af værktøjer og metoder, så man ikke kun snakker løst og fast om, hvad ansøgeren kan, og hvem han eller hun er for en person. Personlighedstests er efterhånden ganske udbredt, men brug af cases er stadig noget ganske nyt på landets skoler. Andre fag og erhverv har imidlertid brugt cases i lang tid med stor succes. Susanne Højgaard Jensen er bestyrelsesformand på Hørsholm Lille Skole, og hun arbejder på Helsingør Hospital, hvor de har arbejdet med at bruge cases i ansættelser. Det vil hun gerne introducere på Hørsholm Lille Skole, hvor de skal til at ansætte ny leder. Hun har rigtig gode erfaringer med anvendelse af cases i jobsamtaler. Jeg er med til samtalerne på hospitalet, og der bruger vi cases med gode resultater. Cases Susanne Højgaard Jensen, bestyrelsesformand på Hørsholm Lille Skole ridser konkrete problemstillinger op, som er tæt på virkeligheden, og i den sidste ende får vi den bedste til jobbet, pointerer hun. Cases får ansøgerne til at forholde sig til en konkret problemstilling på deres eventuelt kommende arbejdsplads. Ansøgerne takler det meget forskelligt, og det afslører mange ting. Hvad er vigtigt og ikke vigtigt, hvordan formidler de det, nogle laver en god case, andre ikke. Det sætter fokus på det vigtige, siger Susanne Højgaard Jensen. På Hørsholm Lille Skole vil de bruge cases til både første og anden runde. Ansøgerne får så en halv time til tre kvarter til at forberede sig. Det er et godt værktøj, fordi samtalen så tager afsæt i casen. Og vi får spændende forslag til, hvad man skal gøre konkret. Men det kræver forberedelse fra begge sider. Jo bedre case, jo bedre samtale, understreger hun. Hendes indtryk er, at folk i skoleverdenen ikke har prøvet det før. Men opfordrer til at bruge det som et godt værktøj i ansættelsen. Hun har sammen med næstformanden givet input til skolelederen om, hvad de anvendte cases skal indeholde og bestå af. Det er ret åbne cases, vi vil bruge her, og det er ret åbne spørgsmål. Det skal det være. Får de så en bedre skoleleder på denne måde? Det er svært at sige, men det hjælper med til at afgøre, hvem den rigtige er. Det giver en mulighed for at se, hvad vi får, og det kvalificerer vores udvælgelse. Som ansættende part er vi Side 2 af 2

3 interesseret i at få et så nuanceret et billede af kandidaten som muligt, både mht. faglige og personlige kompetencer. Cases siger faktisk noget om begge dele. At kunne tackle noget uforudset - som indholdet af casen er - giver et indblik i, hvordan vedkommende reagerer på at skulle præstere uden at kunne forberede sig på noget konkret. Hørsholm Lille Skole starter altså på bar grund og har ikke spurgt andre skoler om anvendelse af cases. Det er heller ikke deres indtryk, at andre skoler bruger dette værktøj. Men det kommer de til. På skoler er jeg sikker på, at det bliver et fremtidigt værktøj ved jobsamtaler, mener Susanne Højgaard Jensen. At finde den rigtige Bjørn Godt-Hansen er skoleleder på Hørsholm Lille Skole. Han er 65 år, og går af næste sommer. Derfor skal der findes en ny leder, og Bjørn Godt-Hansen har udformet de cases, der skal bruges i ansættelsen af en ny skoleleder. Jeg har været skoleleder i 37 år og har nemt ved at skrive, så jeg laver cases til samtalerne med input fra bestyrelsen og kolleger. Jeg har hørt om det før, Bjørn Godt-Hansen, skoleleder på Hørsholm Lille Skole men brug af cases ved ansættelser er nyt i skolekredse. Men det er også et naturligt værktøj til jobsamtaler i fremtiden, mener han. Han nævner også videofilm på Youtube, der er eksempler på problemstillinger og situationer, som man så kan bede ansøgerne om at forholde sig til. Filmene varer 5-6 minutter, og dem kan man så tage afsæt i. Bjørn Godt-Hansen har i sit lederliv nok ansat 200 mennesker, så han har prøvet en del jobsamtaler. Det tager en halv time på den normale, gammeldags facon. Han ser cases som en måde at komme et spadestik dybere ned i forhold til ansøgerne. Og på den måde lære dem bedre at kende i forhold til det konkrete job. Med cases kommer der nuancer og løsningsforslag i besvarelserne. Vi kommer tættere på ansøgerne og dermed tættere på at finde den rigtige. Det giver fagligt indhold i samtalerne, det viser ansøgernes kreative tankegang og noget om, hvordan man er til at fremlægge, mener Bjørn Godt-Hansen, og tilføjer: Der kommer noget med ved brug af cases, som ikke kommer i en almindelig jobsamtale. Er man heldig kommer der en meget anderledes løsning på en konkret problemstilling. Han har formuleret nogle cases, som man kan nikke genkendende til, hvis man arbejder på en skole. Han forventer, at de vil bruge det fremover. Vi skal udvikle cases i jobsamtalen, og bestyrelsesmedlemmerne har haft meget fokus på brug af cases. Det har jeg hørt på, og to af mine kolleger har også sagt god for dem. Jeg har ikke hørt om cases fra vores område, men jeg havde hørt om det i forvejen. Cases er andre steder brugt i mange sammenhænge, og de er gode, fordi de tager afsæt i virkeligheden, mener Bjørn Godt-Hansen. Slapper af ved samtalen Christian Steffensen var indtil 1. november fuldmægtig i Frie Grundskoles Fællesråd, og han er lige begyndt i et nyt job som administrativ leder af to folkeskoler, Skovboskolen og Gørslev Skole. Han blev valgt på baggrund af, at der blev brugt cases ved udvælgelsen. Jeg mødte op til jobsamtale og fik udleveret en case med mange problemstillinger. Problemer relateret til arbejdet og arbejdsfunktionen, så derfor var det meget relevant. Casen var beskrevet på halvanden A4 side, og jeg fik så 45 minutter til at lave en Powerpoint præsentation af mine løsninger, fortæller han. Det er første gang, han har hørt om det og prøvet det. Det var spændende og meget konkret at forholde sig til, og det er Christian Steffensen mere afslappende end Side 3 af 3

4 en almindelig samtale, hvor man skal fortælle om sig selv. Gennem fremlæggelsen af ens løsningsforslag får man en god måde at præsentere sig selv på. Jeg gik lige på casen, da jeg kom ind, og heldigvis er jeg hjemme i Powerpoint. Det fik mig til at slappe af, fordi det var så konkret, siger Christian Steffensen. Med cases som værktøj fremhæver han det som et godt konkret afsæt til at tale om noget relevant. I stedet for at sidde og tale om en selv. Det bliver nemlig meget det samme. En case giver en faglig indgangsvinkel, og der er ingen tvivl om, at det er et værktøj i fremtiden, fordi det giver et andet og bedre udgangspunkt for samtalen. Man tester fagligheden på denne måde, og det gik jo fint for mig - jeg fik jo jobbet! Klogere på hinanden Hans Jørgen Wulff er 1. november begyndt i et nyt job i Magistrenes A-kasse. Før det var han ansat på Handelsskolen København Nord, hvor han var Kvalitets- og kommunikationschef, og han blev valgt efter en ansættelsesrunde, hvor der blev brugt case i udvælgelsen. Han havde heller aldrig prøvet casestories ved ansættelse før. Men han har også 26 år på bagen i samme job, og har derfor ikke søgt mange job. Det var en positiv oplevelse, og min løsning af de to cases var åbenbart den bedste, siger han. Han fik allerede at vide i 1. runde, at der skulle bruges konkrete cases til den endelige udvælgelse. De skitserede i det hele taget forløbet godt, og de var meget åbne omkring, hvad der skulle ske. I 2. runde var det en kombination af personlighedstest på nettet og så en samtale med HR konsulent, ansøgerne blev udsat for. I 3. runde var vi to udvalgte - ud af i alt 90 ansøgere fra starten - og vi skulle så fremlægge vores løsning på de to cases. Vi fik en time til forberedelse og en computer Hans Jørgen Wulff kun med Word på. Det var lang tid siden, jeg havde været til eksamen, men case-opgaven var jo både for at teste os på tidspresset og så konkret i forhold til jobbet, fortæller Hans Jørgen Wulff. Han synes rigtig godt om cases som værktøj. I mit tilfælde afgjorde løsningen af de konkrete cases det afgørende valg. De får et dybere indtryk af mine kernekompetencer, og hvordan det mundtlige supplerer det skriftlige. Det var godt og udslagsgivende for mig, og jeg fik jo jobbet. Han fremhæver, at brug af cases giver en afklaring hos begge parter, og jo mere man kan afstemme det, jo mere sikrer man sig, at man får det rigtige job, og de får den rigtige medarbejder. Jeg blev klogere på, hvad jobbet konkret indebar, og jeg skulle løse en opgave omkring deres intranet, og det er noget af det første, jeg skal i gang med i jobbet, fortæller Hans Jørgen Wulff. Se eksempel på en case til en ansættelsessamtale tale på næste side. Side 4 af 4

5 CASE til ansættelsessamtale af en (skole)leder Skolebiblioteket Skolebiblioteket på din skole står foran en gennemgribende renovering. Det er hårdt tiltrængt, og det er nu økonomisk muligt at gennemføre renoveringen. I forbindelse med planlægningen har du fået bistand af en ekstern byggesagkyndig. Hun koster selvfølgelig en del, men det gør hele projektet, og fejltagelser kan være dyre. På baggrund af projektets natur har du haft en del kollegaer ind over, og der er på nuværende tidspunkt allerede blevet brugt en del resurser på projektet. I har blandt andet brugt en del tid på at diskutere jer frem til hvilke funktioner biblioteket skal dække. I har ikke haft råd til det hele, men har forsøgt at skabe nogle rammer som kan udvides og udvikles efterhånden som I får råd til det. I slutningen af marts var der generalforsamling, og der kom 3 nye medlemmer ind i bestyrelsen (hvor der i alt er 5 medlemmer med stemmeret). Det var efter forventning. De afgående medlemmers børn var gået ud. Ved konstitueringen blev den tidligere formand genvalgt af en enig bestyrelse. På det sidste bestyrelsesmøde, det i oktober, gav ét af de nye medlemmer udtryk for den opfattelse at renoveringen af biblioteket både syntes at være meget dyr og måske overflødig. I dag er det mandag. Torsdag i næste uge skal der igen være bestyrelsesmøde. De 3 nye medlemmer har bedt dig om at sætte et punkt på bestyrelsens dagsorden. De foreslår at skolen i stedet for renoveringen af biblioteket ganske enkelt nedlægger det. De penge som var sat af til renoveringen foreslår de bliver brugt til at renovere skolekøkkenet så det kan bruges som centrum for en skolemadsordning. De argumenterer med at Internettet og det lokale kommunebibliotek sammen med Centralen for Undervisningsmidler sagtens kan udfylde den rolle biblioteket har. Og computere skal I alligevel snart nyinvestere i. De synes at en madordning er langt mere fremadrettet. Alle forældre har travlt, og det vil komme alle børn til gode at de hver dag kan få et måltid mad på skolen. Økonomisk mener de at det kan hænge sammen ved at skolen bruger pengene til renoveringen af biblioteket til at renovere køkkenet. Og personalemæssigt ved at skolen ikke behøver en bibliotekar, men har brug for en økonoma. Her står du. Dagsordenen til det kommende bestyrelsesmøde skal ud senest den kommende mandag. Hvordan kunne du forestille dig at du ville håndtere situationen? BESTYRELSESTRÆF marts i Ebeltoft sæt kryds i kalenderen Side 5 af 5

6 Lokale løntillæg i vækst Lilleskolerne er godt med Det gennemsnitlige lokalt aftalte løntillæg på medlemsskolerne androg kr. pr. lærerårsværk målt den 3. oktober 2008, hvilket er en stigning på knap 9 % siden sidste måling i april måned, hvor gennemsnittet lå på kr. pr. lærerårsværk. Inden årets udgang forventes niveauet at stige yderligere til omkring kr. årligt i gennemsnit pr. lærerårsværk. Lilleskolerne er godt med, når det gælder lokalt aftalte løntillæg, idet gennemsnittet for alle frie grundskoler lå på kr. pr. april 2008, hvilket fremgår af en statistik, som FSL har offentliggjort. Lilleskolerne har fulgt udviklingen i lokalt aftalte løntillæg tæt i nogen tid. De seneste målinger viser: kr. pr. lærerårsværk i gennemsnit for alle medlemsskoler 30/4-07: kr. (gnmst. for frie grundskoler ca kr.) 5/9-2007: kr. 22/2-2008: kr. (gnmst. for frie grundskoler, ca kr. pr. april 2008) 3/ : kr. forventet ult ca kr. (gnmst. for frie grundskoler forventes at nå ca ult. 2008) Skolerne har den 28. oktober modtaget statistikker over lokalt aftalte løntillæg for lærere og børnehaveklasseledere, samt en statistik over lederlønninger. Lønstatistikkerne kan rekvireres hos sekretariatet. Om 2,7 % kravet pr. oktober Pr. 1. oktober i år skal de lokalt aftalte tillæg udgøre mindst 2,7 % af lønsummen til lærere og børnehaveklasseledere ifølge overenskomstaftalen for perioden Værdien af dette krav udgør ifølge Frie Skolers Lærerforening knap kr. i gennemsnit pr. fuldtidsstilling. Der er naturligvis forskelle fra skole til skole, afhængig af den gennemsnitlige anciennitet og den geografiske beliggenhed. Ifølge statistikken havde en del medlemsskoler ikke nået 2,7 % kravet ved målingen 3. oktober. Det behøver imidlertid ikke at betyde at skolerne ikke har opfyldt aftalerne statistikken viser nemlig kun de data skolerne har tastet ind; og typisk taster man først løndata ind når udbetalingen er sket hvilket jo først sker efter at aftalerne er indgået. Skæringsdatoen for aftalerne var som nævnt 1. oktober udbetalingstidspunktet kan ligge senere. Der mangler at blive registreret udmøntning af lokalt aftalt løn for ca. 1,1 mio. kr. for at alle medlemsskoler har opfyldt kravet om mindst 2,7 % af lønsummen i lokalt aftalte krav. Hermed vil den samlede sum af lokalt aftalte løntillæg på medlemsskolerne passere 10 mio. kr. årligt svarende til mindst kr. pr. lærerårsværk i gennemsnit. Til sammenligning udgør undervisningstillæggene på medlemsskolerne i alt 8,7 mio. kr. svarende til kr. pr. lærerårsværk målt primo oktober Lederlønninger næsten i top Ledernes løn aftales mellem lederen og skolens bestyrelse og består af en aftalt løn der skal holdes indenfor et løninterval hvis størrelse afhænger af skolens elevtal. Herudover kan der aftales tillæg. Statistikken over lederlønninger på medlemsskolerne pr. 3. oktober i år viser, at den aftalte løn ligger i den øverste halvdel af intervallerne. De gennemsnitlige tillæg udgør knap pr. år. Hermed bliver den samlede aflønning af intervalløn og tillæg højere end intervallets top. HK-området. En pejling på lønniveauet Aflønningen på HK-området fastsættes som en grundløn, der eventuelt suppleret med lokalt aftalte til- Side 6 af 6

7 læg. Derfor er lønstatistikker efterspurgt af såvel ledelsen som medarbejderne med henblik på at indkredse et hensigtsmæssigt og tilfredsstillende lønniveau. Der findes imidlertid ingen lønstatistik for HKområdet på medlemsskolerne, fordi der ikke indsamles løndata fra skolerne. Lilleskolerne har imidlertid forsøgt at efterkomme ønsket om lønstatistik ved at udsende et materiale, der giver en pejling på lønniveauet. Materialet består dels af uddrag af nogle statistikker dels af et uddrag af HK s overenskomst på statens område, hvor der er indført ny løn og hvor lønindplaceringen sættes i relation til stillings indhold og kravene til medarbejderen. Pejlingen er udsendt til skolerne 28. oktober og kan rekvireres på Lilleskolernes sekretariat. Lønninger kr. pr. måned ekskl. pension og tillæg HK - Lilleskolerne overenskomst HK Staten overenskomst 0 4 år anciennitet kr. Ansatte med uddannelse* - alm. kontor, sats I - kvalificeret, sats II Provins - hovedstad år anciennitet Over 9 år anciennitet kr kr. Specialister og ledere * - selvstændig, stor specialviden, sats I - selvstændig afgørelseskompetence/ ledelsesopgaver, sats II - større områder, sats III - store områder, sats IV Provins - hovedstad Pensionsbidrag 17,3 % Pensionsbidrag: 12,5 % pr. 1. oktober 2008 ændret til15 % * Læs mere om stillingskategorierne i uddrag af overenskomst på HK-stat vedhæftet. Moms af skolemad herunder fra eksterne leverandører Mad leveret til elever af af eksterne leverandører mod særskilt betaling er momspligtig og eleverne skal betale moms af købet. Derimod er madordninger hvor skolen leverer/sælger mad til eleverne momsfritaget fordi disse anses for at være i nær tilknytning til undervisningen som er momsfri. Det fremgår af et svar til Folketingets Uddannelsesudvalg i en sag om forskelsbehandling mellem elever på kommunale skoler og frie grundskoler. Sagen, der er rejst på foranledning af en af vore medlemsskoler, drejer sig om, at en leverandør af skolemad har tilbudt, at elever i folkeskolen kunne købe skolemad uden at betale momsen, mens elever i frie grundskoler skulle betale moms. Dette forhold fremgik eksplicit af prislisterne på leverandørens hjemmeside - Skolekantinen, som firmaet kalder sig. Grunden til at dette kunne lade sig gøre var, at madsalget gik via skolen, som så benyttede den kommunale momsrefusionsordning til at afløfte momsen på den mad eleverne købte. Nu har Undervisningsministeriet slået fast, at der skal betales moms af madsalget til elever både i de frie grundskoler og i de kommunale skoler. Undervisningsministeriet oplyser, at den kommunale momsrefusion er lavet for at sikre, at kommunerne ikke har en økonomisk fordel ved selv, og dermed momsfrit, at lave egenproduktion (f.eks. skolemad) frem for at købe varer og ydelser fra momspligtige erhvervsvirksomheder. Derfor skal brugere, som f. eks. elever der køber skolemad, også betale moms, idet kommunen betaler købsmoms. Side 7 af 7

8 Specialundervisning Flytning af administrationen kræver enighed Ønsket om at flytte administrationen af specialundervisningstilskud fra SU-Styrelsen til Fordelingssekretariatet blev ikke opfyldt i første omgang. Anmodningen er blandt andet er motiveret i ønsket om at sikre en stabil administration af tilskuddene efter et år med kaotiske tilstande på området. I første omgang har FGF, Frie Grundskolers Fællesråd, fremsendt anmodningen om flytningen i et brev til Undervisningsministeriet. Tanken om en flytning nyder bred støtte blandt skoleforeningerne; men der er ikke enighed hele vejen rundt, og den manglende enighed bruger Undervisningsministeriet som begrundelse for at afvise ønsker. Dansk Friskoleforening har givet udtryk for, at visse forudsætninger skal være opfyldt, blandt andet, at der på forhånd skal være aftalt en entydig juridisk forståelse af mulighederne for bevillingens anvendelse, og at de fordelingsmæssige principper skal være afklaret i en ny administrationsmodel. Men Dansk Friskoleforening afviser dog ikke en overflytning af administrationen. Lilleskolerne forventer derfor, at der arbejdes på at afklare de udestående spørgsmål, således at spørgsmålet igen kan tages op overfor ministeriet. Men det vigtige er naturligvis, at administrationen fungerer og løser opgaven effektivt og sikkert således, at skolerne kan modtage tilskud rettidigt og på grundlag af en saglig administration, der også holder forsvarligt hus med bevillingen. Dette er første prioriteten hvem der i praksis står for administrationen kommer naturligvis i anden række. Dilemmaer mellem økonomisk ø rammestyring, elevernes behov og skolens ansvar ministeren arbejdet på at indføre undervisningsassistenter Undervisningsminister Bertel Haarder har i et åbent samråd med Folketingets Uddannelsesudvalg om udviklingen i specialundervisningen kommenteret dilemmaet mellem de begrænsede økonomiske midler på den ene side og elevernes behov og skolens ansvar for undervisningen på den anden side. Ministerens udtalelser er møntet på folkeskolen, men er bestemt også relevante for de frie grundskoler, som dels skal give en undervisning, der står mål med folkeskolens herunder efterleve bestemmelserne om specialundervisning, dels oplever det samme dilemma mellem store behov hos eleverne og manglende økonomiske bevillinger og ressourcer. I samrådet omtalte ministeren også, at han har taget initiativ til at indføre undervisningsassistenter i folkeskolen, samt at han ønsker, at særligt intensive læseundervisningsforløb i folkeskolens ældste klasse, såkaldt turbo-dansk. Centrale dele af ministerens talepapir til samrådet gengives nedenfor. DOKUMENTATION: UDDRAG af Undervisningsminister Bertel Haarders talepapir til åbent samråd i Folketingets Uddannelsesudvalg 22. oktober Er KL s budgetvejledning i overensstemmelse med Folkeskolelovens 3 stk. 2? Jeg er ikke bekendt med, at KL s budgetvejledning skulle indeholde anbefalinger om reduktion af bevillingstildelingen til specialundervisning. Jeg kan oplyse, at KL på embedsmandsniveau har tilkendegivet, at der ikke i budgetvejledningen for 2009 ses at være givet anvisninger på, hvordan elevernes ret til specialundervisning kan begrænses alene ud fra økonomiske hensyn. Af folkeskolelovens 3 stk. 2 fremgår, at der skal gives specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand til børn, hvis udvikling kræver en særlig hensyntagen eller støtte. Det betyder, at dis- Side 8 af 8

9 se elever skal have et relevant undervisningstilbud, hvis de har behov for det, men det indebærer ikke en ret til et tilbud til en bestemt udgift. Retskravet vedrører retten til et fagligt funderet relevant tilbud, der er realisabelt inden for rammerne af de afsatte bevillinger. På den anden side indebærer det også, at tilbud ikke kan afvises alene med henvisning til, at der ikke er flere midler til rådighed. Det er kommunalbestyrelsens ansvar, at der er tilstrækkelig fleksibilitet i budgettet til at håndtere dette. Bevillingerne til specialundervisning gives ofte som en rammestyret bevilling til skolerne, hvor den konkrete anvendelse og det samlede forbrug må afstemmes inden for denne ramme. Rammestyring er et vigtigt redskab til at sikre overensstemmelse mellem forbrug, bevilling og finansiering, navnlig på områder med decentrale og borgernære beslutninger. Graden af decentralisering inden for de enkelte kommuner kan være meget forskellig, men tilførsel af bevillinger i løbet af året anvendes netop på svært styrbare udgiftsområder. Og skolelederen må anmode de kommunale myndigheder om hjælp, hvis han ikke med de givne rammer mener at kunne imødekomme elevernes behov for støtte. Med den nødvendige fleksibilitet er der ingen modsætning mellem rammestyring og specialundervisningens behovsorienterede tilbud. På specialundervisningsområdet, når der ses bort fra den specialundervisning, der gives på den almindelige folkeskole, har regnskabstallene siden 2000 generelt været større end budgettallene, idet forskellen har udgjort mellem 0,0 og 0,3 mia. kr. Som nævnt er det kommunalbestyrelsen, der er ansvarlig for, at der er tilstrækkelig bevilling til rådighed og fleksibilitet i anvendelsen, så lovens forudsætninger kan overholdes. Der er derfor ingen uoverensstemmelse mellem rammestyring og folkeskolelovens forudsætninger på specialundervisningsområdet og KL s budgetvejledning står ikke over folkeskoleloven. Men folkeskoleloven er ikke til hinder for rammemæssig budgetstyring eller for budgetsamarbejdet mellem stat og kommuner, ligesom den ikke er til hinder for, at kommunernes interesseorganisation vælger at informere og rådgive dens medlemmer om bestemte fremgangsmåder, fx netop for opnå bedre budgetstyring. Samtidig vil jeg gerne understrege, at hverken den enkelte skole eller en kommune kan afvise at henvise til specialundervisning alene med henvisning til manglende økonomi. Der skal gives et kvalificeret specialundervisningstilbud. Hvis forældrene ikke er tilfredse med skolens tilbud, kan de klage til kommunalbestyrelsen, og hvis der er tale om mere omfattende specialundervisning, kan de klage over kommunalbestyrelsens beslutninger til Klagenævnet for vidtgående specialundervisning.. Det er også for mig meget vigtigt, at alle unge får en relevant uddannelse både af hensyn til den enkelte selv og til samfundet, men det er jo ikke et mål i sig selv at bruge så mange penge som muligt. En fornuftig ressourcestyring er grundlaget for, at der også fremadrettet kan gives de relevante undervisningstilbud, men gør det selvfølgelig ikke alene. I den forbindelse vil jeg gerne fremhæve, at et væsentligt middel til at opnå bedre styring af specialundervisningen er ved at styrke normalundervisningen, så behovet for henvisning reduceres. En række af de initiativer, regeringen har iværksat på folkeskoleområdet tjener netop dette formål. Det gælder flere undervisningstimer i dansk og matematik, styrket læseundervisning navnlig i indskolingen, indførelse af trinmål for de enkelte fag på de enkelte klassetrin og gennemførelse af nationale test m.v. Jeg har derudover taget initiativ til beskrivelse af anvendelsen af undervisningsassistenter i folkeskolen og til mere intensive undervisningsforløb i læsning (turbo-dansk) i folkeskolens ældste klasser. Disse initiativer skulle gerne medvirke til at gøre specialundervisningen mere effektiv og mindre omkostningstung. Jeg vil også pege på, at bedre undervisningsdifferentiering og mere holddannelse kan mindske behovet for specialundervisning. Det fremgår ikke af budgetterne, hvorledes udviklingen er på disse felter, men mindre specialundervisning betyder ikke nødvendigvis dårligere undervisningstilbud. Det er et sundt princip, at den instans, der beslutter en foranstaltning, også har budgetansvar, således at der løbende er fuld opmærksomhed på sammenhængen mellem omkostningerne og de resultater, der opnås. Regeringen og jeg ønsker ikke at ændre den decentrale beslutningsstruktur på de store borgernære kommunale serviceområder. Side 9 af 9

10 KORT NYT om lilleskoler og frie grundskoler Hundige Lille Skole 40 år Lørdag den 1. november på Lilleskolens Dag fejrede Hundige Lille Skole sit 40 års jubilæum. I invitationen til receptionen fremhæves skolens udvikling de seneste 10 år: - Elevtallet er steget fra 135 til Der er opført ny administrationsbygning og idrætshal som er sammenbygget med musiklokalet - Den gamle bygningsmasse er moderniseret bl.a. til billedkunst og fysik - Afdelingsstrukturen (0.-3. kl., kl. og kl.) er fuldt implementeret - Udvikling af rejseaktivitet med samarbejde med skoler i Danmark, Sydslesvig, Polen, Ungarn, New Zealand og USA med besøg og genbesøg samarbejdspartnerne imellem Skolen på Slotsvænget Lisbet Søndergård er tiltrådt som ny skoleleder 1. november. Lisbet Søndergård kommer fra en ledende stilling i PPR og afløser Lea Østergaard, der fratrådte i marts måned. I perioden fra marts til oktober har skolens viceinspektør, Lis Thordal, været konstitueret som skoleleder. Sekretærkursus i Vejle En gruppe skolesekretærer har igennem nogle år med succes arrangeret kursusdage i Vejle. Nu er koncept udviklet og LILLESKOLERNE har engageret sig i kurset ved at tage sig af administrationen, mens tilrettelægningen klares af et udvalg bestående af Lene Clausen fra Roskilde Lille Skole og Maryannne Karansky fra Ryparken Lille Skole. Specialundervisningstræf Igen i år er der stor søgning til specialundervisningstræffet, der afholdes november i Holbæk med 41 tilmeldt fra 21 skoler. Deltagerliste og endeligt program sendes til deltagerne senere i denne uge. Ledermøde 4. december er Ledermødet fokuserer på specialundervisning og tager tråden op fra en tilsvarende konference sidste år. Der vil være indlæg fra en folketingspolitiker, en forsker og fra Undervisningsministeriet. Desværre går det lidt langsomt med tilmeldingerne. Dags dato har vi registreret 29 tilmeldte fra 18 skoler. Herudover er der tilmeldt deltagere fra Skolestyrelsen og andre skoleforeninger. På baggrund af sidste års konference om specialundervisning som dette møde tager tråden op fra har det været vores forventning at der vil være omkring 60 deltagere. LINK til program: ermode_ pdf Flere end 50 til regionsmøder Der var 29 tilmeldt til Regionsmødet i onsdags i Holbæk og der er 29 tilmeldt til det tilsvarende møde på onsdag i Viborg. Temaet for møderne er det gode bestyrelsesmøde og det gode bestyrelsesår. Der veksles mellem korte oplæg og drøftelser i mindre grupper på tværs af skolerne. I oplæggene præsenteres erfaringer fra skoler. Plustid dyrere end overtidsbetaling Plustid udløser ekstra ferie, særlige feriedage og pensionsbidrag Plustid er dyrere for skolen end almindelig overtidsbetaling. Ifølge Frie Skolers Lærerforening koster Plustid 58 % mere pr. time, mens overtid koster 50 %. Det står klart efter at det er slået fast at der optjenes såvel ekstra ferie, særlige feriedage som pensionsbidrag af plustiden. Plustid er en mulighed for at aftale arbejdstid udover gennemsnitligt 37 timer om ugen uden at skolen skal betale den den sædvanlige overtidsbetaling på 50 %. Til gengæld skal skolen Side 10 af 10

11 altså udrede pension, ferie og særlige feriedage og forhøjelse af egentiden, hvilket alt i alt koster mere mere end 50 % ekstra. Reglerne for plustid er behandlet i publikationen PLUSTID En ny mulighed, som Personalestyrelsen netop har udgivet. Publikationen er udsendt til skolerne med Skoleposten den 21. oktober. Personalestyrelsens publikation indeholder også eksempler på aftale om iværksættelse af plustid på skolen og aftale om plustid for en medarbejder. Regneark til beregning af garantiløn pr. 1. april 2009 FGF (Frie Grundskolers Fællesråd) har i samråd med FSL (Frie Skolers Lærerforening) udarbejdet et regneark, der kan anvendes til beregning af garantilønnen for lærere og børnehaveklasseledere, som træder i kraft 1 april næste år. Garantilønnen er det såkaldte tekniske trin 4, som opnås efter mindst 12 års anciennitet. Garantilønnen er et af elementerne i de ganske store lønstigninger der udløses pr. 1. april Udover det det tekniske trin 4, forhøjes de basislønningerne. Hertil kommer den almindelige lønstigning der forventes at blive ca. 2,27 %. Regnearket er udsendt til skolerne og tilgængelig på Obligatorisk brug af optagelse.dk Men ikke til 10. klasse på frie grundskoler Undervisningsministeriet har med skrivelse af 14. oktober til skolerne orienteret om, at det fremover er obligatorisk at anvende portalen optagelse.dk i forbindelse med elevernes overgang til ungdomsuddannelserne; blandt andet skal skolerne fremover kunne håndtere digitale uddannelsesplaner. Der henvises til en ændring af Procedurebekendtgørelsen, som træder i kraft 15. oktober 2008 se link. Af brevet kan man på indtryk af, at skolerne skal kunne modtage elektroniske ansøgninger til 10. klasse. Det er ikke tilfældet! I bekendtgørelsens 12 hedder det, at ansøgning om optagelse i 10. klasse på en fri grundskole, sker ved direkte ansøgning til skolen. Ansøgningen foretages efter regler fastsat af skolen. Overenskomsterne officielt udsendt Undervisningsministeriet har den 3. november udsendt de forskellige overenskomsttekster, som tilsammen udgør overenskomsten for lærere, ledere og børnehaveklasseledere. Det drejer sig om Finansministeriets cirkulærer om: - Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og bl.a. Lærernes Centralorganisation den såkaldte COII/LC/OCfællesoverenskomst. - Organisationsaftalen for ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler samt efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler med tilhørende protokollater. - Arbejdstidsaftalen for ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler. Undervisningsministeriet har tillige udsendt en vejledning. Det hele er sendt pr. mail til skolerne og teksterne vil naturligvis også være tilgængelig på nettet. Overenskomstfornyelsen trådte som bekendt i kraft 1. april Der vil senere på året blive udsendt en Overenskomsthåndbog, hvor teksterne er samlet i en mere overskuelig form. TR-aftalen fornyet Længere opsigelsesvarsler og bedre kontorforhold for tillidsrepræsentanter er konsekvensen af forårets overenskomstaftaler på tillidsrepræsentantområdet. Aftalen er nu udmøntet i et cirkulære om tillidsrepræsentanter, gældende fra 1. oktober Cirkulæret afløser det tilsvarende cirkulære af 27. juni Skolen er fremover forpligtet til at anvise tillidsrepræsentanten et passende lokale med adgang til telefon og it-udstyr, der kan anvendes ved udførelsen af tillidsrepræsentantens opgaver. Der er ikke krav om, at der skal være tale om et enkeltmandskontor, ligesom der er åbnet for at parterne kan finde en anden løsning, hvis særlige forhold er til hinder for, at der kan anvises et lokale. Opsigelsesvarslet er ændret i de tilfælde hvor opsigelsen ikke er begrundet i arbejdsmangel, således at varslet er vedkommendes sædvanlige overenskomstmæssige varsel tillagt 3 måneder. Side 11 af 11

12 KALENDER Arrangementer henvendt til bestyrelsesmedlemmer er fremhævet med blåt 5. november: Regionsmøder på Friskolen i Viborg, kl for bestyrelsesmedlemmer og ledere over temaet Det gode bestyrelsesmøde og bestyrelsesår nov. Specialundervisningstræf december Ledermøde 3. februar 2009 Ledermøde marts 2009 Bestyrelsestræf og Repræsentantskab 2009 i Ebeltoft 23. april 2009 Ledermøde april Sekretærkursus i Vejle 27. maj 2009 Intromøde for nyvalgte bestyrelsesmedlemmer i Jylland 3. juni 2009 Intromøde for nyvalgte bestyrelsesmedlemmer på Sjælland Side 12 af 12

IKKE DIG SELV DANSKE FYSIOTERAPEUTER. Nyt job god løn

IKKE DIG SELV DANSKE FYSIOTERAPEUTER. Nyt job god løn Nyt job god løn SNYD IKKE DIG SELV DANSKE FYSIOTERAPEUTER Nyt job til den rigtige løn Danske Fysioterapeuter har valgt at sætte fokus på de muligheder og faldgruber der er, når man skal have løn og vilkår

Læs mere

Udover det i CFU-forliget aftalte, er der enighed mellem Personalestyrelsen og Lærernes Centralorganisation om følgende:

Udover det i CFU-forliget aftalte, er der enighed mellem Personalestyrelsen og Lærernes Centralorganisation om følgende: Resultat af forhandlingerne vedr. ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler samt efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler Udover det i CFU-forliget aftalte, er der enighed mellem

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne Undervisningsministeriet 27. maj 2014 Udkast Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne I medfør af 10 g i lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv samt pligt

Læs mere

Nyhedsbrev. Sektionen af VUC-lærere. Sektionsbestyrelsen 2014-17. Sidste nyt. Kære tillidsrepræsentant!

Nyhedsbrev. Sektionen af VUC-lærere. Sektionsbestyrelsen 2014-17. Sidste nyt. Kære tillidsrepræsentant! Kære tillidsrepræsentant! Så er det tid til endnu et TR-nyhedsbrev fra mig, sektionsbestyrelsen og sekretariatet. Kursusåret er forbi, før vi ser os om, og med det er vi kommet igennem det første år med

Læs mere

KOP\ Samarbejdsaftale. Korinth Efterskole - Spejderskolen. Gældende for perioden 2009 til 2011. Side l af S . :..

KOP\ Samarbejdsaftale. Korinth Efterskole - Spejderskolen. Gældende for perioden 2009 til 2011. Side l af S . :.. KOP\. :.. Samarbejdsaftale for Korinth Efterskole - Spejderskolen Gældende for perioden 2009 til 2011 Side l af S SAMARBEJDSAFTALE FOR 1 KORINTH EFTERSKOLE - SPEJDERSKOLEN 1 FORMÅL 3 BESTYRELSENS ANSVAR

Læs mere

Forberedelse til de lokale forhandlinger 2009

Forberedelse til de lokale forhandlinger 2009 Forberedelse til de lokale forhandlinger 2009 Der blev som bekendt ved OK08 afsat 0,8 % til lokal lønforhandling både i 2009 og 2010. Midlerne er afsat til Sundhedskartellets basisgrupper (ikke ledere),

Læs mere

Modtagelse af nye kolleger på skolen

Modtagelse af nye kolleger på skolen Modtagelse af nye kolleger på skolen Alle nyansatte lærere og børnehaveklasseledere skal så hurtigt som muligt efter ansættelsen vide, hvor man kan få hjælp og rådgivning. Derfor er det vigtigt, at de

Læs mere

Mange veje. mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen

Mange veje. mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen Mange veje mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen NR. 3 OKTOBER 08 Katja Munch Thorsen Områdechef, Danmarks evalueringsinstitut (EVA). En systematisk og stærk evalueringskultur i folkeskolen er blevet

Læs mere

Roskilde Kommunes kvalitetsrapport nøgletal for skoleåret

Roskilde Kommunes kvalitetsrapport nøgletal for skoleåret Roskilde Kommunes kvalitetsrapport nøgletal for skoleåret 10 11 Hvad viser kvalitetsrapportens nøgletal kort fortalt Roskilde Kommune har benyttet sig af udfordringsretten i forhold til toårige kvalitetsrapporter.

Læs mere

I dette brev følger yderligere information om lockouten og hvordan en lockout vil påvirke skolerne og dermed elever og familier på Frederiksberg.

I dette brev følger yderligere information om lockouten og hvordan en lockout vil påvirke skolerne og dermed elever og familier på Frederiksberg. NOTAT Information 2 om lockout af lærere 1. marts 2013 Sagsbehandler: Dok.nr.: 2013/0005110-1 Skoleafdelingen Kære forældre til børn i folkeskoler i Frederiksberg Kommune Forhandlingerne mellem Kommunernes

Læs mere

NOTAT undervisning i hjemmet

NOTAT undervisning i hjemmet NOTAT undervisning i hjemmet 1 Indledning Som hjemmeunderviser hører man under Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v., og man skal naturligvis sørge for, at ens undervisning, uanset

Læs mere

Lønstatistik for maj måned 2008 frie grundskoler, efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler og folkeskolen

Lønstatistik for maj måned 2008 frie grundskoler, efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler og folkeskolen Lønstatistik for maj måned 2008 frie grundskoler, efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler og folkeskolen Indhold side Teknisk vejledning... 2 Lærere ved frie grundskoler... 5 Lærere ved efterskoler

Læs mere

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2012-13

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2012-13 Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2012-13 Velkommen Frie Skolers Lærerforening byder alle nyvalgte tillidsrepræsentanter velkommen til en grunduddannelse med mulighed for bl.a. en faglig indsigt

Læs mere

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Udgivet oktober 2008 Udgivet af Personalestyrelsen Publikationen er kun udgivet elektronisk. Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske

Læs mere

TOVHOLDER GUIDE BEDRE TIL ORD, TAL OG IT

TOVHOLDER GUIDE BEDRE TIL ORD, TAL OG IT TOVHOLDER GUIDE BEDRE TIL ORD, TAL OG IT INTRODUKTION TIL GUIDEN Din kommune er blevet udvalgt til at være med i projektet Bedre til ord, tal og IT. Du får denne guide, fordi du har en bærende rolle i

Læs mere

TILLIDS- REPRÆSENTANT

TILLIDS- REPRÆSENTANT TILLIDS- REPRÆSENTANT GUIDE BEDRE TIL ORD, TAL OG IT INTRODUKTION TIL GUIDEN Din arbejdsplads er blevet udvalgt til at være med i projektet Bedre til ord, tal og IT. Du får denne guide, fordi du har en

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Organisationsaftale for slagtere og slagteriarbejdere ved erhvervsskoler

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Organisationsaftale for slagtere og slagteriarbejdere ved erhvervsskoler FINANSMINISTERIET Cirkulære om Organisationsaftale for slagtere og slagteriarbejdere ved erhvervsskoler 1999 1 INDHOLD Side CIRKULÆRE... 3 Bilag 1 ORGANISATIONSAFTALE 1. Organisationsaftalens område...

Læs mere

Bekendtgørelse om vedtægter for friskoler og private grundskoler

Bekendtgørelse om vedtægter for friskoler og private grundskoler Bekendtgørelse om vedtægter for friskoler og private grundskoler UDKAST AF 11. JUNI 2012 I medfør af 5, stk. 1, i lov om friskoler og private grundskoler m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1135 af 7. december

Læs mere

OK 2015 resultat for lærere, ledere og børnehaveklasseledere

OK 2015 resultat for lærere, ledere og børnehaveklasseledere OK 2015 Ekstra: 10.03.2015 OK 2015 Orientering om CFU-aftalen af 6. Februar og Organisationsaftale af 9. marts. OK 2015 resultat for lærere, ledere og børnehaveklasseledere Mandag formiddag nåede Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

I protokollatet anvendes betegnelsen ansat, når reglerne gælder for både lærere og børnehaveklasseledere.

I protokollatet anvendes betegnelsen ansat, når reglerne gælder for både lærere og børnehaveklasseledere. Om dette rådudkast Pr. 1. august 2014 vil de hidtidige arbejdstidsregler blive erstattet af to cirkulærer: Dels vil reglerne om Arbejdstid for tjenestemænd i staten (hent cirkulære) Dels en stærkt reduceret

Læs mere

Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat. omkring lokalløndannelse i. Kommuner, Regioner og Staten

Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat. omkring lokalløndannelse i. Kommuner, Regioner og Staten Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat omkring lokalløndannelse i Kommuner, Regioner og Staten 1/ Retningslinjer til Tillidsrepræsentant og konsulenter i sekretariat: 2/

Læs mere

Modtagelse og organisering af nye kolleger

Modtagelse og organisering af nye kolleger Modtagelse og organisering af nye kolleger Alle nyansatte lærere og børnehaveklasseledere skal så hurtigt som muligt efter ansættelsen vide, hvor man kan få hjælp og rådgivning. Derfor er det vigtigt,

Læs mere

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE 1 INTRO DE FØRSTE SKRIDT er en ny måde at drive a-kasse på. Fra at være a-kassen, der bestemmer, hvor, hvordan og hvornår den ledige skal være i kontakt med a-kassen,

Læs mere

FÆLLESTILLIDS- REPRÆSENTANT

FÆLLESTILLIDS- REPRÆSENTANT FÆLLESTILLIDS- REPRÆSENTANT GUIDE BEDRE TIL ORD, TAL OG IT INTRODUKTION TIL GUIDEN Dit område er blevet udvalgt til at være med i projektet Bedre til ord, tal og IT. Du får denne guide, fordi du har en

Læs mere

Lokallønsdannelse i Kommuner, Regioner og Staten

Lokallønsdannelse i Kommuner, Regioner og Staten Lokallønsdannelse i Kommuner, Regioner og Staten Vejledning og retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat 1) Retningslinjer til tillidsrepræsentant (TR) og konsulenter i sekretariatet 2) Vejledning

Læs mere

3. at sagen herefter fremsendes til endelig politisk behandling sammen med de indkomne høringssvar.

3. at sagen herefter fremsendes til endelig politisk behandling sammen med de indkomne høringssvar. Styrelsesvedtægt J.nr.: 17.01.00.A21 Sagsnr.: 14/2086 ANBEFALING: Skoleafdelingen anbefaler: 1. at udkast til en ny styrelsesvedtægt for folkeskoleområdet og SFO i Dragør Kommune sendes i høring i skolebestyrelserne,

Læs mere

Hvad lærer dit barn? Evaluering, test og elevplaner i folkeskolen

Hvad lærer dit barn? Evaluering, test og elevplaner i folkeskolen Hvad lærer dit barn? Evaluering, test og elevplaner i folkeskolen Evalueringskulturen skal styrkes Folketinget vedtog i 2006 en række ændringer af folkeskoleloven. Ændringerne er blandt andet gennemført

Læs mere

Koblingsprocenten falder og det kommunal bidrag stiger

Koblingsprocenten falder og det kommunal bidrag stiger Lilleskolerne - en sammenslutning af frie grundskoler Skole nr. 240 24. august 2010 Indhold Forslag til finanslov for 2011 Tilskud til lederuddannelse stadig en mulighed men varer det ved? Erik Clausen

Læs mere

Statsforvaltningen Midtjyllands udtalelse af 29. oktober 2008

Statsforvaltningen Midtjyllands udtalelse af 29. oktober 2008 Statsforvaltningen Midtjyllands udtalelse af 29. oktober 2008 29-10- 2008 Vedr. Tilskud til efterskoleophold. A har ved brev af 23. oktober 2006, på vegne af B og C rettet henvendelse til Statsamtet Århus.

Læs mere

Kære kolleger, forældre og elever på NBL

Kære kolleger, forældre og elever på NBL Kære kolleger, forældre og elever på NBL 16. december 2015 Juleferien står for døren og det er tid til ferie og samvær med familie og venner. Det er en tid som vi har ventet utålmodigt på, ikke mindst

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN BØRNESKOLEN BIFROST

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN BØRNESKOLEN BIFROST FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN BØRNESKOLEN BIFROST 1 Forretningsordenens hjemmel Nærværende forretningsorden oprettes i henhold til Undervisningsministeriets standardvedtægt for frie grundskoler (januar

Læs mere

Notat vedr. fortsættelse af studievejledningstilbud til alle i 2016 i UU-Roskilde/Lejre

Notat vedr. fortsættelse af studievejledningstilbud til alle i 2016 i UU-Roskilde/Lejre Notat vedr. fortsættelse af studievejledningstilbud til alle i 2016 i UU-Roskilde/Lejre Roskilde Kommune afsatte i Budget 2015 1 mio. kr. i ekstraordinære midler for at sikre tilbud om studievejledning

Læs mere

Månedsinformation. Skole og SFO

Månedsinformation. Skole og SFO Månedsinformation Skole og SFO Maj 2012 Siden sidst. Orientering omkring planlægningen af næste skoleår Som både skolebestyrelsen og jeg tidligere har været inde på, har det kommende skoleårs planlægning

Læs mere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere 1. Parterne Undertegnede skole: Skolens navn ansætter herved: Adresse, cvr. nr. og tlf. nr. Lærerens navn fra den Adresse, cpr. nr. og

Læs mere

Visitationsudvalget har den 9. august 2017 truffet afgørelse om skoletilbud for.

Visitationsudvalget har den 9. august 2017 truffet afgørelse om skoletilbud for. Unge- og Skoleafdelingen Iværksættelse af skoletilbud for dit barn. 23. august 2017 Visitationsudvalget har den 9. august 2017 truffet afgørelse om skoletilbud for. Afgørelse På baggrund af Psykologisk

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik UUI alm. del - Svar på Spørgsmål 3 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik UUI alm. del - Svar på Spørgsmål 3 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik UUI alm. del - Svar på Spørgsmål 3 Offentligt TALEPAPIR Dato: 12. oktober 2005 Kontor: Erhvervs- og Familiesammenføringskontoret J.nr.: 2005/4111-181 Sagsbeh.:

Læs mere

Beregninger på baggrund af indgået aftale - skolereform:

Beregninger på baggrund af indgået aftale - skolereform: Udgiftssiden - Almenområdet Flere undervisningstimer i almenundervisningen: Ifølge den indgåede aftale vil undervisningstimetallet blive udvidet med 14 lektioner mere om ugen i forhold til det nuværende

Læs mere

ROSKILDE PRIVATE REALSKOLE

ROSKILDE PRIVATE REALSKOLE Skolelederens beretning: Skoleåret 2009/2010 Indledning: I Danmark har vi en helt speciel ordning, som gør vores skolesystem til noget helt unikt. Man har mulighed for at vælge, hvilken skole ens barn

Læs mere

Undersøgelse 2017 om lokal løndannelse til lærere og engangsvederlag til ledere på efterskoler

Undersøgelse 2017 om lokal løndannelse til lærere og engangsvederlag til ledere på efterskoler Analyse af svar på Undersøgelse 2017 om lokal løndannelse til lærere og engangsvederlag til ledere på efterskoler Indledende bemærkninger Efterskoleforeningen har i foråret 2017 gennemført en undersøgelse

Læs mere

Forældrerådgivningen Skole og Forældre

Forældrerådgivningen Skole og Forældre 2013 Forældrerådgivningen Skole og Forældre ÅRSRAPPORT 2013 SKOLE OG FORÆLDRE Kvægtorvsgade 1, 1710 Kbh. V. Indhold Forord... 2 Hvor mange henvender sig til Forældrerådgivningen?... 2 Hvem henvender sig

Læs mere

Undersøgelse om lokal løndannelse til lærere og engangsvederlag til ledere på efterskoler

Undersøgelse om lokal løndannelse til lærere og engangsvederlag til ledere på efterskoler Analyse af svar på Undersøgelse om lokal løndannelse til lærere og engangsvederlag til ledere på efterskoler Indledende bemærkninger Efterskoleforeningen har i april 2015 gennemført en undersøgelse på

Læs mere

Møder til glæde og gavn i Vesthimmerlands Kommune

Møder til glæde og gavn i Vesthimmerlands Kommune Møder til glæde og gavn i Vesthimmerlands Kommune Møder til glæde og gavn? Møder, møder, møder Du kan sikkert nikke genkendende til, at en betragtelig del af din arbejdstid bruges på forskellige møder.

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Referat af Metroklubmøde d.11/10 I BJMF Mølle Alle 26 Referart af Jakob

Referat af Metroklubmøde d.11/10 I BJMF Mølle Alle 26 Referart af Jakob Referat af Metroklubmøde d.11/10 I BJMF Mølle Alle 26 Referart af Jakob Dagsorden: 1) Ferie penge. 2) Jul. 3) Løn aftale. 4) Arbejdstid aftale. 5) Jan. 6) EVT. 1) Ferie Penge Noget tyder på at det er et

Læs mere

FOA Fag og Arbejde Svendborg Når du er medlem af FOA...

FOA Fag og Arbejde Svendborg Når du er medlem af FOA... FOA Fag og Arbejde Svendborg F O A F A G O G A R B E J D E Når du er medlem af FOA... 11 løfter om den gode service, alle medlemmer af FOA skal have Vi tilbyder... at hjælpe dig med at tjekke din løn s.

Læs mere

inddrage FRIT AT UDTRYKKE DISSE SYNSPUNKTER I ALLE FORHOLD, DER VEDRØRER BARNET; BARNETS SYNSPUNKTER SKAL TILLÆGGES PASSENDE

inddrage FRIT AT UDTRYKKE DISSE SYNSPUNKTER I ALLE FORHOLD, DER VEDRØRER BARNET; BARNETS SYNSPUNKTER SKAL TILLÆGGES PASSENDE DELTAGERSTATERNE SKAL SIKRE ET BARN, DER ER I STAND TIL AT UDFORME SINE EGNE SYNSPUNKTER, RETTEN TIL FRIT AT UDTRYKKE DISSE SYNSPUNKTER I ALLE FOR- HOLD, DER VEDRØRER BARNET; BARNETS SYNSPUNKTER SKAL TILLÆGGES

Læs mere

Lokal løndannelse for lærere på frie skoler

Lokal løndannelse for lærere på frie skoler Lokal løndannelse for lærere på frie skoler Udarbejdet af Frie Skolers Lærerforening og Efterskoleforeningen Oktober 2015 Indhold 1. Indledning... 2 2. Løn- og personalepolitik... 3 3. Forhandlingen...

Læs mere

FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE

FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE VEJLEDNING TIL TRIVSELSMÅLINGEN WHO-5 2014-2016 PSYKIATRIFONDEN.DK VEJLEDNING TIL TRIVSELSMÅLINGEN WHO-5 WHO-5 Sundhedsstyrelsen skriver: WHO-5 er et mål for trivsel.

Læs mere

HER OG NU s tredje e-mail udgave i 2004 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s tredje e-mail udgave i 2004 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU Juni 2004. HER OG NU s tredje e-mail udgave i 2004 er på gaden med højaktuel information om: Individuelle lønsamtaler pr. 1. april 2004 Beklædningsordninger FTF-A frivillig forsikring giver

Læs mere

Mammen Friskole Mammen Byvej 69 8850 Bjerringbro Tlf. 86685850

Mammen Friskole Mammen Byvej 69 8850 Bjerringbro Tlf. 86685850 REFERAT af åbent bestyrelsesmøde tirsdag den 11. marts 2008. I mødet deltog følgende: Dynes Skovkjær Sand (skoleleder deltog fra kl. 18.20), Ole Pedersen, pædagog (deltog ikke under punkt 6 og 7), Helle

Læs mere

I det følgende vil vi beskrive nogle vigtige forhold omkring de igangværende afskedigelser i Forsvaret og hermed også de partshøringer i fm. hermed.

I det følgende vil vi beskrive nogle vigtige forhold omkring de igangværende afskedigelser i Forsvaret og hermed også de partshøringer i fm. hermed. Weidekampsgade 8 Box 470 0900 København C. Formand, Yvonne Nordahn, tlf. 29 78 49 66 Faglig konsulent, Thomas Lynge Madsen, tlf. 64 55 44 65 HK S T A T Juni 2013 Nyhedsbrev nr. 2/2013. Afskedigelser i

Læs mere

Det er mit håb er, at I vil gå herfra med en tiltro og opbakning til, at vi kan gøre Vangeboskolen til en skole, vi alle kan være stolte af.

Det er mit håb er, at I vil gå herfra med en tiltro og opbakning til, at vi kan gøre Vangeboskolen til en skole, vi alle kan være stolte af. Talen Kære forældre, Jeg er rigtig glad for at se, at så mange af jer er mødt op i aften. Det betyder meget for os, både ledelse, medarbejdere og bestyrelsen. Det er mit håb er, at I vil gå herfra med

Læs mere

Formålet med notatet er at give foreningens forskellige led et politisk redskab til at komme i offensiven i debatten om specialundervisningen.

Formålet med notatet er at give foreningens forskellige led et politisk redskab til at komme i offensiven i debatten om specialundervisningen. E.1 Kvaliteten af specialundervisningen efter kommunalreformen Den 17. september 2009 Emne: Kvalitet i specialundervisningen Notatet Kvalitet i specialundervisningen er et baggrundspapir til hovedstyrelsens

Læs mere

Med udgangs punkt i de fire slides fra Danske Fysioterapeuter har vi en god snak om lokal løn dannelse og lønforhandling:

Med udgangs punkt i de fire slides fra Danske Fysioterapeuter har vi en god snak om lokal løn dannelse og lønforhandling: Referat Referat af møde i: Dato for møde: TR møde i region sjælland 28. november 2012 Dagsorden Kort præsentations runde af de tilstedeværende Med udgangs punkt i de fire slides fra Danske Fysioterapeuter

Læs mere

Kvalitet i specialundervisningen

Kvalitet i specialundervisningen Dorte Lange, næstformand i Danmarks Lærerforening Kvalitet i specialundervisningen Denne artikel handler om, hvordan man i den danske folkeskole definerer og afgrænser specialpædagogik/specialundervisning.

Læs mere

Forslag til finanslov for vækst i taksterne

Forslag til finanslov for vækst i taksterne Forslag til finanslov for 2010 0-vækst i taksterne Med stigninger i taksterne på under 1 % i forhold til finansloven for 2009, er der reelt tale om 0- vækst eller rettere et reelt fald i tilskuddet til

Læs mere

Der fremgår følgende af aftale af 20. juni 2006 om fremtidens velstand og velfærd og investeringer i fremtiden:

Der fremgår følgende af aftale af 20. juni 2006 om fremtidens velstand og velfærd og investeringer i fremtiden: Aftale om 10. klasse Undervisningsministeriet 2. november 2006 Der fremgår følgende af aftale af 20. juni 2006 om fremtidens velstand og velfærd og investeringer i fremtiden: 10. klasse målrettes elever,

Læs mere

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 v/næstformand Trine Marqvard Nymann Jensen I har formentlig allerede set vores organisatoriske beretning måske har I ikke lige fået tygget jer igennem

Læs mere

Ledernes Logbog til Lønforhandling

Ledernes Logbog til Lønforhandling Ledernes Logbog til Lønforhandling Lønhjul Lønsamtale Forberedelse af selve lønsamtalen Evaluering af lønsamtalen Noter dine succeser Opstil mål for det kommende år Noter løbende ændringer i ansvarsområde

Læs mere

HØRING Folkeskolereform faglig udmøntning

HØRING Folkeskolereform faglig udmøntning www.blivhoert.kk.dk 15. januar 2014 HØRING Folkeskolereform faglig udmøntning Det er en fastslået kendsgerning, at forudsætningen for en reforms succes er medinddragelse af det berørte personale. Det bliver

Læs mere

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen Vi er nu i slutningen af skoleåret 14 15 og også inde i de sidste måneder af det 1. år for den nye skolebestyrelse, der tiltrådte i august 2014. Jeg vil give et kort rids over det sidste år og se lidt

Læs mere

Harmoniseret ramme for. elevplaner. ved Sønderborg Kommunes. folkeskoler

Harmoniseret ramme for. elevplaner. ved Sønderborg Kommunes. folkeskoler Harmoniseret ramme for elevplaner ved Sønderborg Kommunes folkeskoler Børn & Uddannelse Uddannelse Maj 2009 Sag 09/21538 /FB Indstillet af Børn & Uddannelsesudvalget 1. september 2009 Indholdsfortegnelse

Læs mere

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Uddannelsesudvalget 2010-11 UDU alm. del Bilag 240 Offentligt TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Anledning Åbent samråd Titel UDU samrådsspørgsmål AX-AZ Målgruppe Folketingets Uddannelsesudvalg Arrangør Folketingets

Læs mere

Der indkaldes hermed til Ekstraordinært Repræsentantskabsmøde den 30. maj 2015 på: Roskilde Lille Skole, Gundsølillevej 50, 4000 Roskilde.

Der indkaldes hermed til Ekstraordinært Repræsentantskabsmøde den 30. maj 2015 på: Roskilde Lille Skole, Gundsølillevej 50, 4000 Roskilde. Til medlemsskolerne Der indkaldes hermed til Ekstraordinært Repræsentantskabsmøde den 30. maj 2015 på: Roskilde Lille Skole, Gundsølillevej 50, 4000 Roskilde. Der er ankomst fra kl. 11.30 og mødet starter

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen (Ændring af censorordningen ved skriftlige afgangsprøver i folkeskolen)

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen (Ændring af censorordningen ved skriftlige afgangsprøver i folkeskolen) Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 192 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen (Ændring af censorordningen ved

Læs mere

Lederforeningen Lokalafdelingen

Lederforeningen Lokalafdelingen Lederforeningen Lokalafdelingen Vends Herreds Lærerkreds Nyhedsbrev 1 Februar 2005 OK 05 Lederdag og generalforsamling Fællesskrivelse tjenstlige sager Samarbejdsaftale mellem Vends Herreds Lærerkreds

Læs mere

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER 1. Indledning Jeg er af kommunaludvalget blevet bedt om at svare på tre spørgsmål: Spørgsmål W om, hvorvidt der set i lyset af oplysninger fra EVA s seneste rapport om kommunernes

Læs mere

Ansættelsesbrev Efterskoler For ledere

Ansættelsesbrev Efterskoler For ledere Ansættelsesbrev Efterskoler For ledere 1. Parterne Undertegnede skole: Skolens navn ansætter herved: Adresse, cvr. nr. og tlf. nr. Lederens navn fra den Adresse, cpr. nr. og tlf. nr. som Ansættelsesforholdets

Læs mere

Opgørelse af arbejdstid i forbindelse med overgang til nye arbejdstidsregler pr. 1. august 2014

Opgørelse af arbejdstid i forbindelse med overgang til nye arbejdstidsregler pr. 1. august 2014 Vejledning 19. maj 2014 Opgørelse af arbejdstid i forbindelse med overgang til nye arbejdstidsregler pr. 1. august 2014 Den 1. august 2014 træder de nye arbejdstidsregler i kraft for lærere omfattet af

Læs mere

Spørgsmål og svar til Lov om ændring af lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø og lov om folkeskolen

Spørgsmål og svar til Lov om ændring af lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø og lov om folkeskolen Spørgsmål og svar til Lov om ændring af lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø og lov om folkeskolen 1. Generelt Hvordan er mobning defineret? Loven fastsætter ikke en central, nagelfast definition

Læs mere

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Børne- og Undervisningsudvalget, Europaudvalget, Udvalget for Forskning, Innovation og Videregående Uddannels 2012-13 BUU alm. del Bilag 16, EUU alm. del Bilag 22, FIV alm. del Bilag 12 Offentligt TALEPAPIR

Læs mere

NOTAT. Forenklet model for tilskud til BPA

NOTAT. Forenklet model for tilskud til BPA NOTAT Forenklet model for tilskud til BPA Indledning Kommunerne har administrative byrder ved sagsbehandling i sager vedr. borgerstyret personlig assistance (BPA). Tilsvarende oplever borgerne, der modtager

Læs mere

Årsberetning Bøvling fri- og idrætsefterskole generalforsamling 21. April 2017

Årsberetning Bøvling fri- og idrætsefterskole generalforsamling 21. April 2017 Årsberetning Bøvling fri- og idrætsefterskole generalforsamling 21. April 2017 Så er endnu et år gået på syd området største skole. I 2016 har vi haft i alt 195,9 årselever med følgende fordeling friskolen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen 2008/1 LSF 167 (Gældende) Udskriftsdato: 15. februar 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 180.44C.021 Fremsat den 25. marts 2009 af undervisningsministeren

Læs mere

tat meddelelse 19.03.03 Erstatter: 04.02.03 J. nr. 5.1./02-05-9

tat meddelelse 19.03.03 Erstatter: 04.02.03 J. nr. 5.1./02-05-9 tat meddelelse 19.03.03 Erstatter: 04.02.03 J. nr. 5.1./02-05-9 Om: Aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte inden for Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænds

Læs mere

Bevillingsområdet omfatter samtlige driftsudgifter og driftsindtægter som Kommunalbestyrelsen

Bevillingsområdet omfatter samtlige driftsudgifter og driftsindtægter som Kommunalbestyrelsen Udvalg MÅL OG RAMMEBESKRIVELSE Skole- og uddannelsesudvalget Bevillingsområde 30.33 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter samtlige driftsudgifter

Læs mere

Samråd inddragelse af betalte fridage i statsinstitutioner

Samråd inddragelse af betalte fridage i statsinstitutioner Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 258 Offentligt Talepapir 5. januar 2017 IO Samråd inddragelse af betalte fridage i statsinstitutioner Indledende bemærkninger [Det

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de opgaver du har, når din

Læs mere

OPLÆG TIL KONTAKT FORLØBET MED NYVALGTE TR

OPLÆG TIL KONTAKT FORLØBET MED NYVALGTE TR OPLÆG TIL KONTAKT FORLØBET MED NYVALGTE TR INTRODUKTIONSFORLØB FOR NYE TILLIDSREPRÆSENTANTER SIDE: 2 Velkomstpakke til nyvalgt TR TRUS for nyvalgte Kom godt i gang (introdag) Opfølgning på TRUS for nyvalgte

Læs mere

Vedr. ny praksis for undervisning af tosprogede elever i dansk som andetsprog

Vedr. ny praksis for undervisning af tosprogede elever i dansk som andetsprog Hørsholm Kommune Rådhuset, Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Kontor for Grundskolen Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Tlf. nr.: 33 92 50 00 E-mail: stuk@stukuvm.dk

Læs mere

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Uddannelsesudvalget 2009-10 UDU alm. del Bilag 137 Offentligt TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Anledning Titel Målgruppe Arrangør Taletid Tid og sted Åbent samråd UDU alm. del, samrådsspørgsmål Z-Ø Folketingets

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisning November 2012. Høringsnotat

Ministeriet for Børn og Undervisning November 2012. Høringsnotat Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 L 96 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Børn og Undervisning November 2012 Høringsnotat Forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen (Krav til minimumsstørrelsen

Læs mere

Jordemoderforeningen søger konsulent

Jordemoderforeningen søger konsulent Jordemoderforeningen søger konsulent Job- og ansøgerprofil Inden du søger Tak for din første interesse for stillingen som konsulent i Jordemoderforeningen med opgaver på løn-, ansættelses- og forhandlingsområdet.

Læs mere

Organisationsaftale for Undervisningsassistenter ved fodterapeutuddannelsen

Organisationsaftale for Undervisningsassistenter ved fodterapeutuddannelsen Organisationsaftale for Undervisningsassistenter ved fodterapeutuddannelsen 2002 Forbundet af Offentligt Ansatte Finansministeriet Overenskomsten er forenklet, både for så vidt angår systematik og sprogbrug.

Læs mere

Forslag til ændring af skolestrukturen i Køge Kommune

Forslag til ændring af skolestrukturen i Køge Kommune Høringsmateriale Forslag til ændring af skolestrukturen i Køge Kommune Side 1/16 Indledning Ny skolestruktur Køge Kommune har med vedtagelse af Budget 2012-15 samt Budgeterklæringens punkt b ønsket at

Læs mere

Ejnar Mikkelsenila Aluarpia. fax: 99 11 32 Telefon: 36 78 60 pemo@sermersooq.gl Atuarfiup/skolens telefonnr., faxnr. og e-mailadresse.

Ejnar Mikkelsenila Aluarpia. fax: 99 11 32 Telefon: 36 78 60 pemo@sermersooq.gl Atuarfiup/skolens telefonnr., faxnr. og e-mailadresse. Ejnar Mikkelsenila Aluarpia Atuarfiup aqqa /skolens navn fax: 99 11 32 Telefon: 36 78 60 pemo@sermersooq.gl Atuarfiup/skolens telefonnr., faxnr. og e-mailadresse Postboks 504 Atuarfiup/skolens postadresse

Læs mere

3. og 4. årgang evaluering af praktik

3. og 4. årgang evaluering af praktik 3. og 4. årgang evaluering af praktik Februar 2013 52% af de spurgte har svaret 1. Hvor mange klasser har du haft timer i? Respondenter Procent 1 klasse 27 11,6% 2 klasser 73 31,3% 3 klasser 50 21,5% 4

Læs mere

Referat af møde: mellem bestyrelsen i Kerteminde Helse-og Sportsforening og medlemmerne i Kerteminde Helse-og Sportsforening.

Referat af møde: mellem bestyrelsen i Kerteminde Helse-og Sportsforening og medlemmerne i Kerteminde Helse-og Sportsforening. Kerteminde den 15.08.2016 Referat af møde: mellem bestyrelsen i Kerteminde Helse-og Sportsforening og medlemmerne i Kerteminde Helse-og Sportsforening. Der var ikke nogen dagsorden, men aftenen forløb

Læs mere

Brænder du for dit fag - og kan du brænde igennem?

Brænder du for dit fag - og kan du brænde igennem? Hvis du vil vide mere På www.rektorforeningen.dk kan du finde gymnasieskolernes webadresser, så du kan læse mere om den enkelte skole. På www.gymnasiejob.dk kan du se alle ledige stillinger på gymnasierne

Læs mere

Ans Skole. Kvalitetsrapport for skoleåret 2008/09

Ans Skole. Kvalitetsrapport for skoleåret 2008/09 Kvalitetsrapport for Ans Skole, skoleåret 2008/09 : Ans Skole Kvalitetsrapport for skoleåret 2008/09 Dette er Ans Skoles kvalitetsrapport for skoleåret 2008/09. Her præsenteres skolens vurdering af, hvad

Læs mere

Orientering om nye regler vedrørende tilskud til inklusion, tilskud til specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand samt

Orientering om nye regler vedrørende tilskud til inklusion, tilskud til specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand samt Til skolens leder (frie grundskoler) Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr. 29634750

Læs mere

CIRKEL TIL ELEV START

CIRKEL TIL ELEV START Kære elev. Herunder ser du en oversigt over, en oversigt over hele forløbet i SevenJob. Du kan følge med undervejs og samtidig følge med i, hvilke opgaver eller hvilke ting du skal huske. Rigtig god fornøjelse.

Læs mere

Udvalg Børne- og Skoleudvalget

Udvalg Børne- og Skoleudvalget REGNSKAB 2014 Udvalg Børne- og Skoleudvalget Bevillingsområde 30.33. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Udvalgets sammenfatning og vurdering Årets samlede regnskabsresultat på ramme 30.33 lyder på et mindreforbrug

Læs mere

Skole og Samfunds spørgeskemaundersøgelse 2008 -Elevplaner og kvalitetsrapporter

Skole og Samfunds spørgeskemaundersøgelse 2008 -Elevplaner og kvalitetsrapporter Skole og Samfunds spørgeskemaundersøgelse 2008 -Elevplaner og kvalitetsrapporter Sammenfatning Forældrene er glade for elevplanerne 70 % af skolebestyrelsesmedlemmerne i Skole og Samfunds undersøgelse

Læs mere

Anvendelsen af bevillingsbeløbet besluttes af Børne- og Skoleudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring.

Anvendelsen af bevillingsbeløbet besluttes af Børne- og Skoleudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring. REGNSKAB 2013 Udvalg Børne- og Skoleudvalget Bevillingsområde 30.33. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Udvalgets sammenfatning og vurdering Årets samlede regnskabsresultat på ramme 30.33 lyder på et mindreforbrug

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE Indhold Dialog, åbenhed og engagement - personalepolitik i Hvidovre Kommune Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for personalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Du sidder netop nu med

Læs mere

1. at Bestyrelsen godkender referatudkast af bestyrelsesmødet 21. marts 2013.

1. at Bestyrelsen godkender referatudkast af bestyrelsesmødet 21. marts 2013. Pkt. nr. 1. Overskrift: Protokol 1. at Bestyrelsen godkender referatudkast af bestyrelsesmødet 21. marts 2013. Referatet blev godkendt. Ingen Referat af bestyrelsesmødet 21/3 2013. Pkt. nr. 2. Overskrift:

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelserne BEK nr 440 af 13/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j. nr. 008.860.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Virupskolen søger 2 pædagogiske ledere

Virupskolen søger 2 pædagogiske ledere Virupskolen søger 2 pædagogiske ledere På Virupskolen ændrer vi skolens ledelsesstruktur pr. 1. august 2015. Vi søger derfor 2 pædagogiske ledere til at indgå i vores ledelsesteam. Vi søger en pædagogisk

Læs mere

Orientering om PPR-betjening på frie grundskoler, efterskoler og frie fagskoler fra og med skoleåret 2016/17

Orientering om PPR-betjening på frie grundskoler, efterskoler og frie fagskoler fra og med skoleåret 2016/17 Til PPR Orientering om PPR-betjening på frie grundskoler, efterskoler og frie fagskoler fra og med skoleåret 2016/17 Fra 1. august 2016 indføres et nyt tilskudssystem til specialundervisning og anden specialpædagogisk

Læs mere