nr november 2008 INDHOLD

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "nr. 14 4. november 2008 INDHOLD"

Transkript

1 CHANGE! - Kan skolen tage ordet? Statsministeren sagde ikke noget om grundskolen i sin åbningstale, da Folketinget 7. oktober kom tilbage fra sommerferie. Det er en nyhed! Ingen nedgøring af pædagogiske rundkredse, ingen ambitioner om verdens bedste skole i en globaliseret verden, ingen løfter om renovering af nedslidte bygninger, ingen nye test. Den værdipolitiske retorik var død i hvert fald med hensyn til skolen. På lovgivningsfronten er der også blevet stille. Hvor undervisningsministeriet i de foregående år har lanceret mange nye og ganske omfattende initiativer er der kun annonceret ganske få og meget lidt indgribende forslag til fremlæggelse i det kommende folketingsår. Puh, ha - får vi så fred? Nej, da, verden går jo ikke i stå, blot fordi regeringen er gået i stå. Hvad bliver næste styringsfilosofi? Lad mig vove et postulat: Efter mange år, hvor den statslige styring har været præget af tankesættet bag New Public Management befinder vi os nu en efter-new-public-management tid. Hvad den kommer til at indeholde, hvilke styringsfilosofier der vil blive dominerende, skal jeg ikke kunne sige; men når man lytter både til ministeren og til hvad der sker fx i England, så er det klart at forandringer er på vej. Det virker simpelthen som om staten er blevet usikker på hvilke styringsstrategier man skal lægge sig efter og regeringen er løbet før for ambitioner på skolens vegne. Hvis det er rigtigt, og det tror jeg det er, så opstår der et tomt rum, som skolen har en chance for at fylde på en anden måde! Heri ligger en udfordring for bestyrelsen, ledelsen og medarbejderne. Det er en udfordring indadtil og det er en udfordring udadtil. Plads til læringseksperten Indadtil kommer det blandt andet til at handle om at skolens medarbejdere har det faglige grundlag i orden og modet til at stå frem som eksperter i læring. Det kræver til gengæld noget af ledelsen, at skabe de rette rammer for medarbejderne. Selvfølgelig er der ikke noget nyt i at ledelsen skal fokusere på medarbejderne og de fysiske rammer for undervisningen her ligger nøglen til en god skole! Problemet kan være at få tid og overskud til at gøre det blandt alle de andre opgaver, der trænger sig på. Vi kan håbe, at skolerne vil opleve at presset fra nye regler og kontrolforanstaltninger vil aftage. Det kunne lette og gøre det nemmere at prioritere til fordel for kerneydelsen: Undervisning og dannelse hvor læringseksperterne kan folde sig ud. Udadtil er kravet, at skolen kan dokumentere det den gør. Muligheden ligger i at skolen holder op med kun at dokumentere det staten beder den om at dokumentere, men går skridtet videre og selv stiller spørgsmålene og besvarer dem ved at vise værdien for eleverne af det skolens indsats indenfor undervisning og dannelse. Viden og værdier Viden og evnen til at formidle de levede og ønskede værdier bliver i denne optik helt centrale. Det tager vi blandt andet fat i på bestyrelsestræffet marts 2009 i Ebeltoft så hold øje med programmet der kommer senere i denne måned. Venlig hilsen Torben Berg formand INDHOLD LIGE TIL SAGEN: Find den rette ansøger med cases Cases er et nyt værktøj i ansættelsesproceduren, som nu er på vej ind i skolerne. Læs om erfaringer fra andre sektorer og en skoleleders og en bestyrelsesformands overvejelser (s. 2-5) Lokale løntillæg i vækst Statistikken viser, at lilleskolerne er godt med og forventes at ligger over gennemsnittet af frie skoler med hensyn til lokale løntillæg ved udgangen af Lederlønningerne er næsten i top, men på HK området er der ingen statistik (s. 6-7) Specialundervisning Undervisningsminister Bertel Haarder udtaler sig om dilemmaerne mellem økonomisk rammestyring og elevernes behov (s. 8-9) KORT NYT bl.a. om - Hundige Lille Skole 40 år - Ny skoleleder på Skolen på Slotsvænget - Sekretærkursus - Specialundervisningstræf - Regionsmøder - Ledermøde 4. december - Plustid dyrere end overtidsbetaling - Overenskomsttekster udsendt - Ny TR-aftale Kalender BESTYRELSESTRÆF og REPRÆSENTANTSKABSMØDE marts 2009 i Ebeltoft Side 1 af 1

2 Lige til sagen: Find den rette ansøger med cases Når man skal ansætte en ny medarbejder på en skole, kræver det mange ressourcer og forberedelse fra alle sider. Der er rift om de gode medarbejdere, og det handler om at tiltrække og finde den helt rigtige til jobbet. Et nyt værktøj vinder indpas i forbindelse med jobsamtaler og endelig udvælgelse - anvendelse af cases en konkret problemstilling relateret til skolen, som ansøgerne skal komme med konkrete løsningsmuligheder til Tekst: Per Vinther / Periskop Mange skoler har prøvet at ansatte den forkerte, som ikke passede til skolens profil og daglige pædagogik og undervisning. Så skal man hele møllen igennem en gang til med annoncering, formulering af jobopslag, diskutere i både bestyrelse og lærergruppe, hvad det er, man gerne vil have. Det der dyrt at ansætte ikke blot koster annonceringen penge, og der bruges mange ressourcer på det - det tager lang tid, inden den nyansatte er kørt ind og bidrager 100 procent til organisationens drift og udvikling. Processen koster i både økonomi og energi hele vejen rundt. Både af hensyn til skolen og ansøgeren er det derfor vigtigt at få så godt indtryk som overhovedet muligt af, om ansøgeren og skolen er et godt match. Jobsamtaler skal derfor optimeres ved hjælp af værktøjer og metoder, så man ikke kun snakker løst og fast om, hvad ansøgeren kan, og hvem han eller hun er for en person. Personlighedstests er efterhånden ganske udbredt, men brug af cases er stadig noget ganske nyt på landets skoler. Andre fag og erhverv har imidlertid brugt cases i lang tid med stor succes. Susanne Højgaard Jensen er bestyrelsesformand på Hørsholm Lille Skole, og hun arbejder på Helsingør Hospital, hvor de har arbejdet med at bruge cases i ansættelser. Det vil hun gerne introducere på Hørsholm Lille Skole, hvor de skal til at ansætte ny leder. Hun har rigtig gode erfaringer med anvendelse af cases i jobsamtaler. Jeg er med til samtalerne på hospitalet, og der bruger vi cases med gode resultater. Cases Susanne Højgaard Jensen, bestyrelsesformand på Hørsholm Lille Skole ridser konkrete problemstillinger op, som er tæt på virkeligheden, og i den sidste ende får vi den bedste til jobbet, pointerer hun. Cases får ansøgerne til at forholde sig til en konkret problemstilling på deres eventuelt kommende arbejdsplads. Ansøgerne takler det meget forskelligt, og det afslører mange ting. Hvad er vigtigt og ikke vigtigt, hvordan formidler de det, nogle laver en god case, andre ikke. Det sætter fokus på det vigtige, siger Susanne Højgaard Jensen. På Hørsholm Lille Skole vil de bruge cases til både første og anden runde. Ansøgerne får så en halv time til tre kvarter til at forberede sig. Det er et godt værktøj, fordi samtalen så tager afsæt i casen. Og vi får spændende forslag til, hvad man skal gøre konkret. Men det kræver forberedelse fra begge sider. Jo bedre case, jo bedre samtale, understreger hun. Hendes indtryk er, at folk i skoleverdenen ikke har prøvet det før. Men opfordrer til at bruge det som et godt værktøj i ansættelsen. Hun har sammen med næstformanden givet input til skolelederen om, hvad de anvendte cases skal indeholde og bestå af. Det er ret åbne cases, vi vil bruge her, og det er ret åbne spørgsmål. Det skal det være. Får de så en bedre skoleleder på denne måde? Det er svært at sige, men det hjælper med til at afgøre, hvem den rigtige er. Det giver en mulighed for at se, hvad vi får, og det kvalificerer vores udvælgelse. Som ansættende part er vi Side 2 af 2

3 interesseret i at få et så nuanceret et billede af kandidaten som muligt, både mht. faglige og personlige kompetencer. Cases siger faktisk noget om begge dele. At kunne tackle noget uforudset - som indholdet af casen er - giver et indblik i, hvordan vedkommende reagerer på at skulle præstere uden at kunne forberede sig på noget konkret. Hørsholm Lille Skole starter altså på bar grund og har ikke spurgt andre skoler om anvendelse af cases. Det er heller ikke deres indtryk, at andre skoler bruger dette værktøj. Men det kommer de til. På skoler er jeg sikker på, at det bliver et fremtidigt værktøj ved jobsamtaler, mener Susanne Højgaard Jensen. At finde den rigtige Bjørn Godt-Hansen er skoleleder på Hørsholm Lille Skole. Han er 65 år, og går af næste sommer. Derfor skal der findes en ny leder, og Bjørn Godt-Hansen har udformet de cases, der skal bruges i ansættelsen af en ny skoleleder. Jeg har været skoleleder i 37 år og har nemt ved at skrive, så jeg laver cases til samtalerne med input fra bestyrelsen og kolleger. Jeg har hørt om det før, Bjørn Godt-Hansen, skoleleder på Hørsholm Lille Skole men brug af cases ved ansættelser er nyt i skolekredse. Men det er også et naturligt værktøj til jobsamtaler i fremtiden, mener han. Han nævner også videofilm på Youtube, der er eksempler på problemstillinger og situationer, som man så kan bede ansøgerne om at forholde sig til. Filmene varer 5-6 minutter, og dem kan man så tage afsæt i. Bjørn Godt-Hansen har i sit lederliv nok ansat 200 mennesker, så han har prøvet en del jobsamtaler. Det tager en halv time på den normale, gammeldags facon. Han ser cases som en måde at komme et spadestik dybere ned i forhold til ansøgerne. Og på den måde lære dem bedre at kende i forhold til det konkrete job. Med cases kommer der nuancer og løsningsforslag i besvarelserne. Vi kommer tættere på ansøgerne og dermed tættere på at finde den rigtige. Det giver fagligt indhold i samtalerne, det viser ansøgernes kreative tankegang og noget om, hvordan man er til at fremlægge, mener Bjørn Godt-Hansen, og tilføjer: Der kommer noget med ved brug af cases, som ikke kommer i en almindelig jobsamtale. Er man heldig kommer der en meget anderledes løsning på en konkret problemstilling. Han har formuleret nogle cases, som man kan nikke genkendende til, hvis man arbejder på en skole. Han forventer, at de vil bruge det fremover. Vi skal udvikle cases i jobsamtalen, og bestyrelsesmedlemmerne har haft meget fokus på brug af cases. Det har jeg hørt på, og to af mine kolleger har også sagt god for dem. Jeg har ikke hørt om cases fra vores område, men jeg havde hørt om det i forvejen. Cases er andre steder brugt i mange sammenhænge, og de er gode, fordi de tager afsæt i virkeligheden, mener Bjørn Godt-Hansen. Slapper af ved samtalen Christian Steffensen var indtil 1. november fuldmægtig i Frie Grundskoles Fællesråd, og han er lige begyndt i et nyt job som administrativ leder af to folkeskoler, Skovboskolen og Gørslev Skole. Han blev valgt på baggrund af, at der blev brugt cases ved udvælgelsen. Jeg mødte op til jobsamtale og fik udleveret en case med mange problemstillinger. Problemer relateret til arbejdet og arbejdsfunktionen, så derfor var det meget relevant. Casen var beskrevet på halvanden A4 side, og jeg fik så 45 minutter til at lave en Powerpoint præsentation af mine løsninger, fortæller han. Det er første gang, han har hørt om det og prøvet det. Det var spændende og meget konkret at forholde sig til, og det er Christian Steffensen mere afslappende end Side 3 af 3

4 en almindelig samtale, hvor man skal fortælle om sig selv. Gennem fremlæggelsen af ens løsningsforslag får man en god måde at præsentere sig selv på. Jeg gik lige på casen, da jeg kom ind, og heldigvis er jeg hjemme i Powerpoint. Det fik mig til at slappe af, fordi det var så konkret, siger Christian Steffensen. Med cases som værktøj fremhæver han det som et godt konkret afsæt til at tale om noget relevant. I stedet for at sidde og tale om en selv. Det bliver nemlig meget det samme. En case giver en faglig indgangsvinkel, og der er ingen tvivl om, at det er et værktøj i fremtiden, fordi det giver et andet og bedre udgangspunkt for samtalen. Man tester fagligheden på denne måde, og det gik jo fint for mig - jeg fik jo jobbet! Klogere på hinanden Hans Jørgen Wulff er 1. november begyndt i et nyt job i Magistrenes A-kasse. Før det var han ansat på Handelsskolen København Nord, hvor han var Kvalitets- og kommunikationschef, og han blev valgt efter en ansættelsesrunde, hvor der blev brugt case i udvælgelsen. Han havde heller aldrig prøvet casestories ved ansættelse før. Men han har også 26 år på bagen i samme job, og har derfor ikke søgt mange job. Det var en positiv oplevelse, og min løsning af de to cases var åbenbart den bedste, siger han. Han fik allerede at vide i 1. runde, at der skulle bruges konkrete cases til den endelige udvælgelse. De skitserede i det hele taget forløbet godt, og de var meget åbne omkring, hvad der skulle ske. I 2. runde var det en kombination af personlighedstest på nettet og så en samtale med HR konsulent, ansøgerne blev udsat for. I 3. runde var vi to udvalgte - ud af i alt 90 ansøgere fra starten - og vi skulle så fremlægge vores løsning på de to cases. Vi fik en time til forberedelse og en computer Hans Jørgen Wulff kun med Word på. Det var lang tid siden, jeg havde været til eksamen, men case-opgaven var jo både for at teste os på tidspresset og så konkret i forhold til jobbet, fortæller Hans Jørgen Wulff. Han synes rigtig godt om cases som værktøj. I mit tilfælde afgjorde løsningen af de konkrete cases det afgørende valg. De får et dybere indtryk af mine kernekompetencer, og hvordan det mundtlige supplerer det skriftlige. Det var godt og udslagsgivende for mig, og jeg fik jo jobbet. Han fremhæver, at brug af cases giver en afklaring hos begge parter, og jo mere man kan afstemme det, jo mere sikrer man sig, at man får det rigtige job, og de får den rigtige medarbejder. Jeg blev klogere på, hvad jobbet konkret indebar, og jeg skulle løse en opgave omkring deres intranet, og det er noget af det første, jeg skal i gang med i jobbet, fortæller Hans Jørgen Wulff. Se eksempel på en case til en ansættelsessamtale tale på næste side. Side 4 af 4

5 CASE til ansættelsessamtale af en (skole)leder Skolebiblioteket Skolebiblioteket på din skole står foran en gennemgribende renovering. Det er hårdt tiltrængt, og det er nu økonomisk muligt at gennemføre renoveringen. I forbindelse med planlægningen har du fået bistand af en ekstern byggesagkyndig. Hun koster selvfølgelig en del, men det gør hele projektet, og fejltagelser kan være dyre. På baggrund af projektets natur har du haft en del kollegaer ind over, og der er på nuværende tidspunkt allerede blevet brugt en del resurser på projektet. I har blandt andet brugt en del tid på at diskutere jer frem til hvilke funktioner biblioteket skal dække. I har ikke haft råd til det hele, men har forsøgt at skabe nogle rammer som kan udvides og udvikles efterhånden som I får råd til det. I slutningen af marts var der generalforsamling, og der kom 3 nye medlemmer ind i bestyrelsen (hvor der i alt er 5 medlemmer med stemmeret). Det var efter forventning. De afgående medlemmers børn var gået ud. Ved konstitueringen blev den tidligere formand genvalgt af en enig bestyrelse. På det sidste bestyrelsesmøde, det i oktober, gav ét af de nye medlemmer udtryk for den opfattelse at renoveringen af biblioteket både syntes at være meget dyr og måske overflødig. I dag er det mandag. Torsdag i næste uge skal der igen være bestyrelsesmøde. De 3 nye medlemmer har bedt dig om at sætte et punkt på bestyrelsens dagsorden. De foreslår at skolen i stedet for renoveringen af biblioteket ganske enkelt nedlægger det. De penge som var sat af til renoveringen foreslår de bliver brugt til at renovere skolekøkkenet så det kan bruges som centrum for en skolemadsordning. De argumenterer med at Internettet og det lokale kommunebibliotek sammen med Centralen for Undervisningsmidler sagtens kan udfylde den rolle biblioteket har. Og computere skal I alligevel snart nyinvestere i. De synes at en madordning er langt mere fremadrettet. Alle forældre har travlt, og det vil komme alle børn til gode at de hver dag kan få et måltid mad på skolen. Økonomisk mener de at det kan hænge sammen ved at skolen bruger pengene til renoveringen af biblioteket til at renovere køkkenet. Og personalemæssigt ved at skolen ikke behøver en bibliotekar, men har brug for en økonoma. Her står du. Dagsordenen til det kommende bestyrelsesmøde skal ud senest den kommende mandag. Hvordan kunne du forestille dig at du ville håndtere situationen? BESTYRELSESTRÆF marts i Ebeltoft sæt kryds i kalenderen Side 5 af 5

6 Lokale løntillæg i vækst Lilleskolerne er godt med Det gennemsnitlige lokalt aftalte løntillæg på medlemsskolerne androg kr. pr. lærerårsværk målt den 3. oktober 2008, hvilket er en stigning på knap 9 % siden sidste måling i april måned, hvor gennemsnittet lå på kr. pr. lærerårsværk. Inden årets udgang forventes niveauet at stige yderligere til omkring kr. årligt i gennemsnit pr. lærerårsværk. Lilleskolerne er godt med, når det gælder lokalt aftalte løntillæg, idet gennemsnittet for alle frie grundskoler lå på kr. pr. april 2008, hvilket fremgår af en statistik, som FSL har offentliggjort. Lilleskolerne har fulgt udviklingen i lokalt aftalte løntillæg tæt i nogen tid. De seneste målinger viser: kr. pr. lærerårsværk i gennemsnit for alle medlemsskoler 30/4-07: kr. (gnmst. for frie grundskoler ca kr.) 5/9-2007: kr. 22/2-2008: kr. (gnmst. for frie grundskoler, ca kr. pr. april 2008) 3/ : kr. forventet ult ca kr. (gnmst. for frie grundskoler forventes at nå ca ult. 2008) Skolerne har den 28. oktober modtaget statistikker over lokalt aftalte løntillæg for lærere og børnehaveklasseledere, samt en statistik over lederlønninger. Lønstatistikkerne kan rekvireres hos sekretariatet. Om 2,7 % kravet pr. oktober Pr. 1. oktober i år skal de lokalt aftalte tillæg udgøre mindst 2,7 % af lønsummen til lærere og børnehaveklasseledere ifølge overenskomstaftalen for perioden Værdien af dette krav udgør ifølge Frie Skolers Lærerforening knap kr. i gennemsnit pr. fuldtidsstilling. Der er naturligvis forskelle fra skole til skole, afhængig af den gennemsnitlige anciennitet og den geografiske beliggenhed. Ifølge statistikken havde en del medlemsskoler ikke nået 2,7 % kravet ved målingen 3. oktober. Det behøver imidlertid ikke at betyde at skolerne ikke har opfyldt aftalerne statistikken viser nemlig kun de data skolerne har tastet ind; og typisk taster man først løndata ind når udbetalingen er sket hvilket jo først sker efter at aftalerne er indgået. Skæringsdatoen for aftalerne var som nævnt 1. oktober udbetalingstidspunktet kan ligge senere. Der mangler at blive registreret udmøntning af lokalt aftalt løn for ca. 1,1 mio. kr. for at alle medlemsskoler har opfyldt kravet om mindst 2,7 % af lønsummen i lokalt aftalte krav. Hermed vil den samlede sum af lokalt aftalte løntillæg på medlemsskolerne passere 10 mio. kr. årligt svarende til mindst kr. pr. lærerårsværk i gennemsnit. Til sammenligning udgør undervisningstillæggene på medlemsskolerne i alt 8,7 mio. kr. svarende til kr. pr. lærerårsværk målt primo oktober Lederlønninger næsten i top Ledernes løn aftales mellem lederen og skolens bestyrelse og består af en aftalt løn der skal holdes indenfor et løninterval hvis størrelse afhænger af skolens elevtal. Herudover kan der aftales tillæg. Statistikken over lederlønninger på medlemsskolerne pr. 3. oktober i år viser, at den aftalte løn ligger i den øverste halvdel af intervallerne. De gennemsnitlige tillæg udgør knap pr. år. Hermed bliver den samlede aflønning af intervalløn og tillæg højere end intervallets top. HK-området. En pejling på lønniveauet Aflønningen på HK-området fastsættes som en grundløn, der eventuelt suppleret med lokalt aftalte til- Side 6 af 6

7 læg. Derfor er lønstatistikker efterspurgt af såvel ledelsen som medarbejderne med henblik på at indkredse et hensigtsmæssigt og tilfredsstillende lønniveau. Der findes imidlertid ingen lønstatistik for HKområdet på medlemsskolerne, fordi der ikke indsamles løndata fra skolerne. Lilleskolerne har imidlertid forsøgt at efterkomme ønsket om lønstatistik ved at udsende et materiale, der giver en pejling på lønniveauet. Materialet består dels af uddrag af nogle statistikker dels af et uddrag af HK s overenskomst på statens område, hvor der er indført ny løn og hvor lønindplaceringen sættes i relation til stillings indhold og kravene til medarbejderen. Pejlingen er udsendt til skolerne 28. oktober og kan rekvireres på Lilleskolernes sekretariat. Lønninger kr. pr. måned ekskl. pension og tillæg HK - Lilleskolerne overenskomst HK Staten overenskomst 0 4 år anciennitet kr. Ansatte med uddannelse* - alm. kontor, sats I - kvalificeret, sats II Provins - hovedstad år anciennitet Over 9 år anciennitet kr kr. Specialister og ledere * - selvstændig, stor specialviden, sats I - selvstændig afgørelseskompetence/ ledelsesopgaver, sats II - større områder, sats III - store områder, sats IV Provins - hovedstad Pensionsbidrag 17,3 % Pensionsbidrag: 12,5 % pr. 1. oktober 2008 ændret til15 % * Læs mere om stillingskategorierne i uddrag af overenskomst på HK-stat vedhæftet. Moms af skolemad herunder fra eksterne leverandører Mad leveret til elever af af eksterne leverandører mod særskilt betaling er momspligtig og eleverne skal betale moms af købet. Derimod er madordninger hvor skolen leverer/sælger mad til eleverne momsfritaget fordi disse anses for at være i nær tilknytning til undervisningen som er momsfri. Det fremgår af et svar til Folketingets Uddannelsesudvalg i en sag om forskelsbehandling mellem elever på kommunale skoler og frie grundskoler. Sagen, der er rejst på foranledning af en af vore medlemsskoler, drejer sig om, at en leverandør af skolemad har tilbudt, at elever i folkeskolen kunne købe skolemad uden at betale momsen, mens elever i frie grundskoler skulle betale moms. Dette forhold fremgik eksplicit af prislisterne på leverandørens hjemmeside - Skolekantinen, som firmaet kalder sig. Grunden til at dette kunne lade sig gøre var, at madsalget gik via skolen, som så benyttede den kommunale momsrefusionsordning til at afløfte momsen på den mad eleverne købte. Nu har Undervisningsministeriet slået fast, at der skal betales moms af madsalget til elever både i de frie grundskoler og i de kommunale skoler. Undervisningsministeriet oplyser, at den kommunale momsrefusion er lavet for at sikre, at kommunerne ikke har en økonomisk fordel ved selv, og dermed momsfrit, at lave egenproduktion (f.eks. skolemad) frem for at købe varer og ydelser fra momspligtige erhvervsvirksomheder. Derfor skal brugere, som f. eks. elever der køber skolemad, også betale moms, idet kommunen betaler købsmoms. Side 7 af 7

8 Specialundervisning Flytning af administrationen kræver enighed Ønsket om at flytte administrationen af specialundervisningstilskud fra SU-Styrelsen til Fordelingssekretariatet blev ikke opfyldt i første omgang. Anmodningen er blandt andet er motiveret i ønsket om at sikre en stabil administration af tilskuddene efter et år med kaotiske tilstande på området. I første omgang har FGF, Frie Grundskolers Fællesråd, fremsendt anmodningen om flytningen i et brev til Undervisningsministeriet. Tanken om en flytning nyder bred støtte blandt skoleforeningerne; men der er ikke enighed hele vejen rundt, og den manglende enighed bruger Undervisningsministeriet som begrundelse for at afvise ønsker. Dansk Friskoleforening har givet udtryk for, at visse forudsætninger skal være opfyldt, blandt andet, at der på forhånd skal være aftalt en entydig juridisk forståelse af mulighederne for bevillingens anvendelse, og at de fordelingsmæssige principper skal være afklaret i en ny administrationsmodel. Men Dansk Friskoleforening afviser dog ikke en overflytning af administrationen. Lilleskolerne forventer derfor, at der arbejdes på at afklare de udestående spørgsmål, således at spørgsmålet igen kan tages op overfor ministeriet. Men det vigtige er naturligvis, at administrationen fungerer og løser opgaven effektivt og sikkert således, at skolerne kan modtage tilskud rettidigt og på grundlag af en saglig administration, der også holder forsvarligt hus med bevillingen. Dette er første prioriteten hvem der i praksis står for administrationen kommer naturligvis i anden række. Dilemmaer mellem økonomisk ø rammestyring, elevernes behov og skolens ansvar ministeren arbejdet på at indføre undervisningsassistenter Undervisningsminister Bertel Haarder har i et åbent samråd med Folketingets Uddannelsesudvalg om udviklingen i specialundervisningen kommenteret dilemmaet mellem de begrænsede økonomiske midler på den ene side og elevernes behov og skolens ansvar for undervisningen på den anden side. Ministerens udtalelser er møntet på folkeskolen, men er bestemt også relevante for de frie grundskoler, som dels skal give en undervisning, der står mål med folkeskolens herunder efterleve bestemmelserne om specialundervisning, dels oplever det samme dilemma mellem store behov hos eleverne og manglende økonomiske bevillinger og ressourcer. I samrådet omtalte ministeren også, at han har taget initiativ til at indføre undervisningsassistenter i folkeskolen, samt at han ønsker, at særligt intensive læseundervisningsforløb i folkeskolens ældste klasse, såkaldt turbo-dansk. Centrale dele af ministerens talepapir til samrådet gengives nedenfor. DOKUMENTATION: UDDRAG af Undervisningsminister Bertel Haarders talepapir til åbent samråd i Folketingets Uddannelsesudvalg 22. oktober Er KL s budgetvejledning i overensstemmelse med Folkeskolelovens 3 stk. 2? Jeg er ikke bekendt med, at KL s budgetvejledning skulle indeholde anbefalinger om reduktion af bevillingstildelingen til specialundervisning. Jeg kan oplyse, at KL på embedsmandsniveau har tilkendegivet, at der ikke i budgetvejledningen for 2009 ses at være givet anvisninger på, hvordan elevernes ret til specialundervisning kan begrænses alene ud fra økonomiske hensyn. Af folkeskolelovens 3 stk. 2 fremgår, at der skal gives specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand til børn, hvis udvikling kræver en særlig hensyntagen eller støtte. Det betyder, at dis- Side 8 af 8

9 se elever skal have et relevant undervisningstilbud, hvis de har behov for det, men det indebærer ikke en ret til et tilbud til en bestemt udgift. Retskravet vedrører retten til et fagligt funderet relevant tilbud, der er realisabelt inden for rammerne af de afsatte bevillinger. På den anden side indebærer det også, at tilbud ikke kan afvises alene med henvisning til, at der ikke er flere midler til rådighed. Det er kommunalbestyrelsens ansvar, at der er tilstrækkelig fleksibilitet i budgettet til at håndtere dette. Bevillingerne til specialundervisning gives ofte som en rammestyret bevilling til skolerne, hvor den konkrete anvendelse og det samlede forbrug må afstemmes inden for denne ramme. Rammestyring er et vigtigt redskab til at sikre overensstemmelse mellem forbrug, bevilling og finansiering, navnlig på områder med decentrale og borgernære beslutninger. Graden af decentralisering inden for de enkelte kommuner kan være meget forskellig, men tilførsel af bevillinger i løbet af året anvendes netop på svært styrbare udgiftsområder. Og skolelederen må anmode de kommunale myndigheder om hjælp, hvis han ikke med de givne rammer mener at kunne imødekomme elevernes behov for støtte. Med den nødvendige fleksibilitet er der ingen modsætning mellem rammestyring og specialundervisningens behovsorienterede tilbud. På specialundervisningsområdet, når der ses bort fra den specialundervisning, der gives på den almindelige folkeskole, har regnskabstallene siden 2000 generelt været større end budgettallene, idet forskellen har udgjort mellem 0,0 og 0,3 mia. kr. Som nævnt er det kommunalbestyrelsen, der er ansvarlig for, at der er tilstrækkelig bevilling til rådighed og fleksibilitet i anvendelsen, så lovens forudsætninger kan overholdes. Der er derfor ingen uoverensstemmelse mellem rammestyring og folkeskolelovens forudsætninger på specialundervisningsområdet og KL s budgetvejledning står ikke over folkeskoleloven. Men folkeskoleloven er ikke til hinder for rammemæssig budgetstyring eller for budgetsamarbejdet mellem stat og kommuner, ligesom den ikke er til hinder for, at kommunernes interesseorganisation vælger at informere og rådgive dens medlemmer om bestemte fremgangsmåder, fx netop for opnå bedre budgetstyring. Samtidig vil jeg gerne understrege, at hverken den enkelte skole eller en kommune kan afvise at henvise til specialundervisning alene med henvisning til manglende økonomi. Der skal gives et kvalificeret specialundervisningstilbud. Hvis forældrene ikke er tilfredse med skolens tilbud, kan de klage til kommunalbestyrelsen, og hvis der er tale om mere omfattende specialundervisning, kan de klage over kommunalbestyrelsens beslutninger til Klagenævnet for vidtgående specialundervisning.. Det er også for mig meget vigtigt, at alle unge får en relevant uddannelse både af hensyn til den enkelte selv og til samfundet, men det er jo ikke et mål i sig selv at bruge så mange penge som muligt. En fornuftig ressourcestyring er grundlaget for, at der også fremadrettet kan gives de relevante undervisningstilbud, men gør det selvfølgelig ikke alene. I den forbindelse vil jeg gerne fremhæve, at et væsentligt middel til at opnå bedre styring af specialundervisningen er ved at styrke normalundervisningen, så behovet for henvisning reduceres. En række af de initiativer, regeringen har iværksat på folkeskoleområdet tjener netop dette formål. Det gælder flere undervisningstimer i dansk og matematik, styrket læseundervisning navnlig i indskolingen, indførelse af trinmål for de enkelte fag på de enkelte klassetrin og gennemførelse af nationale test m.v. Jeg har derudover taget initiativ til beskrivelse af anvendelsen af undervisningsassistenter i folkeskolen og til mere intensive undervisningsforløb i læsning (turbo-dansk) i folkeskolens ældste klasser. Disse initiativer skulle gerne medvirke til at gøre specialundervisningen mere effektiv og mindre omkostningstung. Jeg vil også pege på, at bedre undervisningsdifferentiering og mere holddannelse kan mindske behovet for specialundervisning. Det fremgår ikke af budgetterne, hvorledes udviklingen er på disse felter, men mindre specialundervisning betyder ikke nødvendigvis dårligere undervisningstilbud. Det er et sundt princip, at den instans, der beslutter en foranstaltning, også har budgetansvar, således at der løbende er fuld opmærksomhed på sammenhængen mellem omkostningerne og de resultater, der opnås. Regeringen og jeg ønsker ikke at ændre den decentrale beslutningsstruktur på de store borgernære kommunale serviceområder. Side 9 af 9

10 KORT NYT om lilleskoler og frie grundskoler Hundige Lille Skole 40 år Lørdag den 1. november på Lilleskolens Dag fejrede Hundige Lille Skole sit 40 års jubilæum. I invitationen til receptionen fremhæves skolens udvikling de seneste 10 år: - Elevtallet er steget fra 135 til Der er opført ny administrationsbygning og idrætshal som er sammenbygget med musiklokalet - Den gamle bygningsmasse er moderniseret bl.a. til billedkunst og fysik - Afdelingsstrukturen (0.-3. kl., kl. og kl.) er fuldt implementeret - Udvikling af rejseaktivitet med samarbejde med skoler i Danmark, Sydslesvig, Polen, Ungarn, New Zealand og USA med besøg og genbesøg samarbejdspartnerne imellem Skolen på Slotsvænget Lisbet Søndergård er tiltrådt som ny skoleleder 1. november. Lisbet Søndergård kommer fra en ledende stilling i PPR og afløser Lea Østergaard, der fratrådte i marts måned. I perioden fra marts til oktober har skolens viceinspektør, Lis Thordal, været konstitueret som skoleleder. Sekretærkursus i Vejle En gruppe skolesekretærer har igennem nogle år med succes arrangeret kursusdage i Vejle. Nu er koncept udviklet og LILLESKOLERNE har engageret sig i kurset ved at tage sig af administrationen, mens tilrettelægningen klares af et udvalg bestående af Lene Clausen fra Roskilde Lille Skole og Maryannne Karansky fra Ryparken Lille Skole. Specialundervisningstræf Igen i år er der stor søgning til specialundervisningstræffet, der afholdes november i Holbæk med 41 tilmeldt fra 21 skoler. Deltagerliste og endeligt program sendes til deltagerne senere i denne uge. Ledermøde 4. december er Ledermødet fokuserer på specialundervisning og tager tråden op fra en tilsvarende konference sidste år. Der vil være indlæg fra en folketingspolitiker, en forsker og fra Undervisningsministeriet. Desværre går det lidt langsomt med tilmeldingerne. Dags dato har vi registreret 29 tilmeldte fra 18 skoler. Herudover er der tilmeldt deltagere fra Skolestyrelsen og andre skoleforeninger. På baggrund af sidste års konference om specialundervisning som dette møde tager tråden op fra har det været vores forventning at der vil være omkring 60 deltagere. LINK til program: ermode_ pdf Flere end 50 til regionsmøder Der var 29 tilmeldt til Regionsmødet i onsdags i Holbæk og der er 29 tilmeldt til det tilsvarende møde på onsdag i Viborg. Temaet for møderne er det gode bestyrelsesmøde og det gode bestyrelsesår. Der veksles mellem korte oplæg og drøftelser i mindre grupper på tværs af skolerne. I oplæggene præsenteres erfaringer fra skoler. Plustid dyrere end overtidsbetaling Plustid udløser ekstra ferie, særlige feriedage og pensionsbidrag Plustid er dyrere for skolen end almindelig overtidsbetaling. Ifølge Frie Skolers Lærerforening koster Plustid 58 % mere pr. time, mens overtid koster 50 %. Det står klart efter at det er slået fast at der optjenes såvel ekstra ferie, særlige feriedage som pensionsbidrag af plustiden. Plustid er en mulighed for at aftale arbejdstid udover gennemsnitligt 37 timer om ugen uden at skolen skal betale den den sædvanlige overtidsbetaling på 50 %. Til gengæld skal skolen Side 10 af 10

11 altså udrede pension, ferie og særlige feriedage og forhøjelse af egentiden, hvilket alt i alt koster mere mere end 50 % ekstra. Reglerne for plustid er behandlet i publikationen PLUSTID En ny mulighed, som Personalestyrelsen netop har udgivet. Publikationen er udsendt til skolerne med Skoleposten den 21. oktober. Personalestyrelsens publikation indeholder også eksempler på aftale om iværksættelse af plustid på skolen og aftale om plustid for en medarbejder. Regneark til beregning af garantiløn pr. 1. april 2009 FGF (Frie Grundskolers Fællesråd) har i samråd med FSL (Frie Skolers Lærerforening) udarbejdet et regneark, der kan anvendes til beregning af garantilønnen for lærere og børnehaveklasseledere, som træder i kraft 1 april næste år. Garantilønnen er det såkaldte tekniske trin 4, som opnås efter mindst 12 års anciennitet. Garantilønnen er et af elementerne i de ganske store lønstigninger der udløses pr. 1. april Udover det det tekniske trin 4, forhøjes de basislønningerne. Hertil kommer den almindelige lønstigning der forventes at blive ca. 2,27 %. Regnearket er udsendt til skolerne og tilgængelig på Obligatorisk brug af optagelse.dk Men ikke til 10. klasse på frie grundskoler Undervisningsministeriet har med skrivelse af 14. oktober til skolerne orienteret om, at det fremover er obligatorisk at anvende portalen optagelse.dk i forbindelse med elevernes overgang til ungdomsuddannelserne; blandt andet skal skolerne fremover kunne håndtere digitale uddannelsesplaner. Der henvises til en ændring af Procedurebekendtgørelsen, som træder i kraft 15. oktober 2008 se link. Af brevet kan man på indtryk af, at skolerne skal kunne modtage elektroniske ansøgninger til 10. klasse. Det er ikke tilfældet! I bekendtgørelsens 12 hedder det, at ansøgning om optagelse i 10. klasse på en fri grundskole, sker ved direkte ansøgning til skolen. Ansøgningen foretages efter regler fastsat af skolen. Overenskomsterne officielt udsendt Undervisningsministeriet har den 3. november udsendt de forskellige overenskomsttekster, som tilsammen udgør overenskomsten for lærere, ledere og børnehaveklasseledere. Det drejer sig om Finansministeriets cirkulærer om: - Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og bl.a. Lærernes Centralorganisation den såkaldte COII/LC/OCfællesoverenskomst. - Organisationsaftalen for ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler samt efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler med tilhørende protokollater. - Arbejdstidsaftalen for ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler. Undervisningsministeriet har tillige udsendt en vejledning. Det hele er sendt pr. mail til skolerne og teksterne vil naturligvis også være tilgængelig på nettet. Overenskomstfornyelsen trådte som bekendt i kraft 1. april Der vil senere på året blive udsendt en Overenskomsthåndbog, hvor teksterne er samlet i en mere overskuelig form. TR-aftalen fornyet Længere opsigelsesvarsler og bedre kontorforhold for tillidsrepræsentanter er konsekvensen af forårets overenskomstaftaler på tillidsrepræsentantområdet. Aftalen er nu udmøntet i et cirkulære om tillidsrepræsentanter, gældende fra 1. oktober Cirkulæret afløser det tilsvarende cirkulære af 27. juni Skolen er fremover forpligtet til at anvise tillidsrepræsentanten et passende lokale med adgang til telefon og it-udstyr, der kan anvendes ved udførelsen af tillidsrepræsentantens opgaver. Der er ikke krav om, at der skal være tale om et enkeltmandskontor, ligesom der er åbnet for at parterne kan finde en anden løsning, hvis særlige forhold er til hinder for, at der kan anvises et lokale. Opsigelsesvarslet er ændret i de tilfælde hvor opsigelsen ikke er begrundet i arbejdsmangel, således at varslet er vedkommendes sædvanlige overenskomstmæssige varsel tillagt 3 måneder. Side 11 af 11

12 KALENDER Arrangementer henvendt til bestyrelsesmedlemmer er fremhævet med blåt 5. november: Regionsmøder på Friskolen i Viborg, kl for bestyrelsesmedlemmer og ledere over temaet Det gode bestyrelsesmøde og bestyrelsesår nov. Specialundervisningstræf december Ledermøde 3. februar 2009 Ledermøde marts 2009 Bestyrelsestræf og Repræsentantskab 2009 i Ebeltoft 23. april 2009 Ledermøde april Sekretærkursus i Vejle 27. maj 2009 Intromøde for nyvalgte bestyrelsesmedlemmer i Jylland 3. juni 2009 Intromøde for nyvalgte bestyrelsesmedlemmer på Sjælland Side 12 af 12

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne Undervisningsministeriet 27. maj 2014 Udkast Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne I medfør af 10 g i lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv samt pligt

Læs mere

OK 2015 resultat for lærere, ledere og børnehaveklasseledere

OK 2015 resultat for lærere, ledere og børnehaveklasseledere OK 2015 Ekstra: 10.03.2015 OK 2015 Orientering om CFU-aftalen af 6. Februar og Organisationsaftale af 9. marts. OK 2015 resultat for lærere, ledere og børnehaveklasseledere Mandag formiddag nåede Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

Koblingsprocenten falder og det kommunal bidrag stiger

Koblingsprocenten falder og det kommunal bidrag stiger Lilleskolerne - en sammenslutning af frie grundskoler Skole nr. 240 24. august 2010 Indhold Forslag til finanslov for 2011 Tilskud til lederuddannelse stadig en mulighed men varer det ved? Erik Clausen

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen ved Bagsværd Kostskole og Gymnasium

Forretningsorden for bestyrelsen ved Bagsværd Kostskole og Gymnasium Forretningsorden for bestyrelsen ved Bagsværd Kostskole og Gymnasium 1. Rammer for bestyrelsens arbejde a. Bestyrelsen skal varetage Bagsværd Kostskole og Gymnasiums interesser inden for de rammer, der

Læs mere

Statsforvaltningen Midtjyllands udtalelse af 29. oktober 2008

Statsforvaltningen Midtjyllands udtalelse af 29. oktober 2008 Statsforvaltningen Midtjyllands udtalelse af 29. oktober 2008 29-10- 2008 Vedr. Tilskud til efterskoleophold. A har ved brev af 23. oktober 2006, på vegne af B og C rettet henvendelse til Statsamtet Århus.

Læs mere

Lockouten gav et sammenhold, som intet teambuildings kursus kunne have gjort bedre. Det sammenhold må vi prøve at holde fast i.

Lockouten gav et sammenhold, som intet teambuildings kursus kunne have gjort bedre. Det sammenhold må vi prøve at holde fast i. Kære alle i kreds 3 Horsens den 31. maj 2013 Så er hverdagen ved at vende tilbage til skolerne. Alle har travlt med at nå at indhente forskellige gøremål og det bliver sikkert ikke helt godt igen, før

Læs mere

Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat. omkring lokalløndannelse i. Kommuner, Regioner og Staten

Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat. omkring lokalløndannelse i. Kommuner, Regioner og Staten Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat omkring lokalløndannelse i Kommuner, Regioner og Staten 1/ Retningslinjer til Tillidsrepræsentant og konsulenter i sekretariat: 2/

Læs mere

Arbejdstid mv. for ledere, lærere og børnehaveklasseledere

Arbejdstid mv. for ledere, lærere og børnehaveklasseledere Cirkulære om protokollater om Arbejdstid mv. for ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler 2014 Cirkulære af 24. marts 2014 Modst.nr. 012-14 PKAT nr. 0223, 0237 J.nr. 12-333/51-60 2

Læs mere

Fakta Skolens værdigrundlag

Fakta Skolens værdigrundlag Job- og personprofilen Job- og personprofilen er udarbejdet på grundlag af samtaler mellem en række nøglepersoner blandt personalet og bestyrelsen samt tidligere udarbejdet materiale. Job- og personprofilen

Læs mere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere 1. Parterne Undertegnede skole: Skolens navn ansætter herved: Adresse, cvr. nr. og tlf. nr. Lærerens navn fra den Adresse, cpr. nr. og

Læs mere

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Udgivet oktober 2008 Udgivet af Personalestyrelsen Publikationen er kun udgivet elektronisk. Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske

Læs mere

Ansættelsesbrev. Adresse og telefon. Medarbejderens fulde navn. Ansættelsesforholdets begyndelsestidspunkt

Ansættelsesbrev. Adresse og telefon. Medarbejderens fulde navn. Ansættelsesforholdets begyndelsestidspunkt Ansættelsesbrev For ledere, lærere og børnehaveklasseledere, der er ansat på en skole oprettet i henhold til Lov om friskoler og private grundskoler m.v. Dette ansættelsesbrev anbefales af Dansk Friskoleforening

Læs mere

Organisationsaftale (forhåndsaftale om løn) indgået mellem Gribskov Kommune og DLF/Kreds 34. Gældende for overenskomstperioden 01.04.15-31.03.

Organisationsaftale (forhåndsaftale om løn) indgået mellem Gribskov Kommune og DLF/Kreds 34. Gældende for overenskomstperioden 01.04.15-31.03. Organisationsaftale (forhåndsaftale om løn) indgået mellem Gribskov Kommune og DLF/Kreds 34 Gældende for overenskomstperioden 01.04.15-31.03.2018 1. Aftalens område Denne aftale har hjemmel i og supplerer

Læs mere

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 Danmarks Lærerforening i Lejre Kommune

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 Danmarks Lærerforening i Lejre Kommune Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 Danmarks Lærerforening i Lejre Kommune KREDSINFORMATION Juni 2014. Denne kredsinformation indeholder bl.a. orientering om: God sommerferie Din løn pr. 1.8.2014 Lejre Lærerforening

Læs mere

Anvendelsen af bevillingsbeløbet besluttes af Børne- og Skoleudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring.

Anvendelsen af bevillingsbeløbet besluttes af Børne- og Skoleudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring. REGNSKAB 2013 Udvalg Børne- og Skoleudvalget Bevillingsområde 30.33. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Udvalgets sammenfatning og vurdering Årets samlede regnskabsresultat på ramme 30.33 lyder på et mindreforbrug

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Borgmesterbrev IX - Folkeskolen skal udvikles via kommunale beslutninger

Borgmesterbrev IX - Folkeskolen skal udvikles via kommunale beslutninger Borgmesteren Kommunalbestyrelsen Kommunaldirektøren Økonomidirektøren Direktøren for skoleområdet HR-direktøren Direktøren for kommunikation Borgmesterbrev IX - Folkeskolen skal udvikles via kommunale

Læs mere

Opgørelse af arbejdstid i forbindelse med overgang til nye arbejdstidsregler pr. 1. august 2014

Opgørelse af arbejdstid i forbindelse med overgang til nye arbejdstidsregler pr. 1. august 2014 Vejledning 19. maj 2014 Opgørelse af arbejdstid i forbindelse med overgang til nye arbejdstidsregler pr. 1. august 2014 Den 1. august 2014 træder de nye arbejdstidsregler i kraft for lærere omfattet af

Læs mere

Nyhedsbrev. Sektionen af VUC-lærere. Sektionsbestyrelsen 2014-17. Sidste nyt. Kære tillidsrepræsentant!

Nyhedsbrev. Sektionen af VUC-lærere. Sektionsbestyrelsen 2014-17. Sidste nyt. Kære tillidsrepræsentant! Kære tillidsrepræsentant! Så er det tid til endnu et TR-nyhedsbrev fra mig, sektionsbestyrelsen og sekretariatet. Kursusåret er forbi, før vi ser os om, og med det er vi kommet igennem det første år med

Læs mere

Specialpædagogik. I. Spillet om resurser og specialpædagogikkens sorte hul. Politiske initiativer og tendenser

Specialpædagogik. I. Spillet om resurser og specialpædagogikkens sorte hul. Politiske initiativer og tendenser Specialpædagogik I. Spillet om resurser og specialpædagogikkens sorte hul II. Politiske initiativer og tendenser III. Specialpædagogikkens position i den inkluderende skole Specialpædagogik: Spillet om

Læs mere

Ledernes Logbog til Lønforhandling

Ledernes Logbog til Lønforhandling Ledernes Logbog til Lønforhandling Lønhjul Lønsamtale Forberedelse af selve lønsamtalen Evaluering af lønsamtalen Noter dine succeser Opstil mål for det kommende år Noter løbende ændringer i ansvarsområde

Læs mere

Med udgangs punkt i de fire slides fra Danske Fysioterapeuter har vi en god snak om lokal løn dannelse og lønforhandling:

Med udgangs punkt i de fire slides fra Danske Fysioterapeuter har vi en god snak om lokal løn dannelse og lønforhandling: Referat Referat af møde i: Dato for møde: TR møde i region sjælland 28. november 2012 Dagsorden Kort præsentations runde af de tilstedeværende Med udgangs punkt i de fire slides fra Danske Fysioterapeuter

Læs mere

Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem uddannelser og erhvervs- og jobmuligheder

Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem uddannelser og erhvervs- og jobmuligheder Før, under og efter erhvervspraktik Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 8. - 9. klasse Faktaboks Kompetenceområde: Fra uddannelse til job Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem uddannelser

Læs mere

Tilkendegivelse. faglig voldgift: Lærernes Centralorganisation. (advokat Peter Breum) mod. Finansministeriet, Personalestyrelsen

Tilkendegivelse. faglig voldgift: Lærernes Centralorganisation. (advokat Peter Breum) mod. Finansministeriet, Personalestyrelsen 1 Tilkendegivelse i faglig voldgift: Lærernes Centralorganisation (advokat Peter Breum) mod Finansministeriet, Personalestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) -------------------------------------------------------------

Læs mere

NOTAT. Forenklet model for tilskud til BPA

NOTAT. Forenklet model for tilskud til BPA NOTAT Forenklet model for tilskud til BPA Indledning Kommunerne har administrative byrder ved sagsbehandling i sager vedr. borgerstyret personlig assistance (BPA). Tilsvarende oplever borgerne, der modtager

Læs mere

Forhandling af specialiststillinger Efter OK-11 En vejledning til kredsene om. skolepsykologer skolekonsulenter tale-hørelærere

Forhandling af specialiststillinger Efter OK-11 En vejledning til kredsene om. skolepsykologer skolekonsulenter tale-hørelærere Forhandling af specialiststillinger Efter OK-11 En vejledning til kredsene om skolepsykologer skolekonsulenter tale-hørelærere Indhold: Konklusion side 2 Indledning side 2 Overenskomst 2011 side 4 Specialistanalysen

Læs mere

Videreuddannelse i praksis.?

Videreuddannelse i praksis.? nr. 30 Videreuddannelse i praksis.? INDHOLD Nye elevtalskrav og filialer ved internationale skoler. Folketinget har ændret friskoleloven og blandet andet bestemt at der skal være mindst 3 elever i gennemsnit

Læs mere

Nyansat - og hvad så? september 2014

Nyansat - og hvad så? september 2014 Nyansat - og hvad så? september 2014 Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere,

Læs mere

Jeg synes egentlig, at det er fint nok, de har sat den der procentgrænse på vores skole. Dreng 17 år. Dreng 17 år

Jeg synes egentlig, at det er fint nok, de har sat den der procentgrænse på vores skole. Dreng 17 år. Dreng 17 år en guide til Klar alkoholpolitik Jeg sidder faktisk og undrer mig lidt over, at vi slet ikke har fået noget at vide på forhånd om, hvad skolen forventer, eller hvad reglerne om alkohol er her på vores

Læs mere

Arbejdsmarkedskonsulenter i staten

Arbejdsmarkedskonsulenter i staten Cirkulære om organisationsaftale for Arbejdsmarkedskonsulenter i staten 2008 Cirkulære af 8. september 2008 Perst. nr. 049-08 PKAT nr. 0063 J.nr. 07-333/06-6 Dataark PKAT med specifikation 0063 - Arbejdsmarkedskonsulenter

Læs mere

Hvad siger folkeskoleloven?

Hvad siger folkeskoleloven? Hvad siger folkeskoleloven? af læsepædagog og jurist Niels Ole Sølberg, 20. maj 2000 Alle børn i den undervisningspligtige alder har ret til fri undervisning i folkeskolen. Det står i grundlovens 76. Denne

Læs mere

Frederiksberg Kommunelærerforening

Frederiksberg Kommunelærerforening Notat vedr. Partnerskab om effektiv anvendelse af lærernes arbejdstid Efter at have læst KL s rapport Partnerskab om effektiv anvendelse af lærernes arbejdstid Frederiksberg Kommune har vi i Frederiksberg

Læs mere

HER OG NU s tredje e-mail udgave i 2004 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s tredje e-mail udgave i 2004 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU Juni 2004. HER OG NU s tredje e-mail udgave i 2004 er på gaden med højaktuel information om: Individuelle lønsamtaler pr. 1. april 2004 Beklædningsordninger FTF-A frivillig forsikring giver

Læs mere

Nyansat og hvad så? august 2013

Nyansat og hvad så? august 2013 august 2013 Nyansat og hvad så? Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere, børnehaveklasseledere

Læs mere

Organisationsplan for Hundige Lille Skole

Organisationsplan for Hundige Lille Skole Organisationsplan for Hundige Lille Skole Indledning og formål Formålet med denne organisationsplan er at fremme Hundige Lille Skoles mål og virke og derved sikre gode arbejdsforhold for alle ansatte på

Læs mere

Kvalitetsrapport for skoleåret 2013/2014 forslag til opbygning

Kvalitetsrapport for skoleåret 2013/2014 forslag til opbygning Kvalitetsrapport for skoleåret 2013/2014 forslag til opbygning Baggrund Siden 2006 har det været lovpligtigt at udarbejde kvalitetsrapporter en gang om året. Rapporten er en del af Kommunalbestyrelsens

Læs mere

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE 1 INTRO DE FØRSTE SKRIDT er en ny måde at drive a-kasse på. Fra at være a-kassen, der bestemmer, hvor, hvordan og hvornår den ledige skal være i kontakt med a-kassen,

Læs mere

Ajourføring af Ansættelsesregistret

Ajourføring af Ansættelsesregistret April 2015 Pr. 30. april 2015 Vejledning om Ajourføring af Ansættelsesregistret pr. 30. april 2015 1 0. Indledning... 3 1. Hvilke ansættelser?... 3 2. Hvor ajourføres oplysningerne?... 4 3. Ajourføring

Læs mere

FORORD. De øvrige folder omhandler emnerne: Fastholdelse af medarbejderne Personalehåndbog Medarbejderudviklingssamtalen Uddannelsesplanlægning

FORORD. De øvrige folder omhandler emnerne: Fastholdelse af medarbejderne Personalehåndbog Medarbejderudviklingssamtalen Uddannelsesplanlægning FORORD Denne lille guide om rekruttering er en af fem foldere der tilsammen dækker en større del af HR-området. Folderne er tænkt, dels som et værktøj og dels til inspiration til at arbejde struktureret

Læs mere

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL DANSKE SLAGTERMESTRE Ansættelseskontrakt for medarbejdere inden for HK/HANDEL s område For ansættelsesforholdet gælder overenskomsten mellem DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL Undertegnede virksomhed Navn:

Læs mere

Indhold. side 2 Praktiske oplysninger

Indhold. side 2 Praktiske oplysninger Ergoterapeutforeningens TR-kursuskatalog 2014 I 2014 kan Etf s tillidsrepræsentanter, TR, fællestillidsrepræsentanter, FTR, og arbejdsmiljørepræsentanter, AMiR, vælge mellem uddannelse, kurser og workshops

Læs mere

LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST

LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST Rejsehold til dit arbejdsmiljø Minipensionen stiger Større købekraft Nu 7 ugers barsel til far Fortsat fokus på kompetenceudvikling LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST OG DELTAG I URAFSTEMNINGEN [SENEST 9. APRIL]

Læs mere

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning mellem XX (driftsoverenskomstpart) og VUC Aarhus vedrørende ordblindeundervisning Overenskomsten består af nærværende overenskomst med tilhørende bilag og danner rammen om parternes rettigheder og forpligtelser.

Læs mere

Ans Skole. Kvalitetsrapport for skoleåret 2008/09

Ans Skole. Kvalitetsrapport for skoleåret 2008/09 Kvalitetsrapport for Ans Skole, skoleåret 2008/09 : Ans Skole Kvalitetsrapport for skoleåret 2008/09 Dette er Ans Skoles kvalitetsrapport for skoleåret 2008/09. Her præsenteres skolens vurdering af, hvad

Læs mere

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet.

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. Vedtægter for Spejderne i Ringsted 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. 2: FORMÅL Samrådets formål er at varetage de tilsluttede enheders

Læs mere

Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 26. marts kl. 16.00 19.00.

Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 26. marts kl. 16.00 19.00. Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 26. marts kl. 16.00 19.00. Afbud: Torben Busk, Helle Lindkvist Kjeldsen. Statsautoriseret revisor Helle Lorenzen fra YE deltager ved punkt

Læs mere

Kvalitetsrapporten 2009/10 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Løkkemarkskolen

Kvalitetsrapporten 2009/10 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Løkkemarkskolen Kvalitetsrapporten 2009/10 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Løkkemarkskolen Opgaven: Skolen skal verificere de fremsendte data, og indtaste de manglende data (tomme felter). Grundskoler (0. til 6. klassetrin)

Læs mere

Mammen Friskole Mammen Byvej 69 8850 Bjerringbro Tlf. 86685850

Mammen Friskole Mammen Byvej 69 8850 Bjerringbro Tlf. 86685850 REFERAT af åbent bestyrelsesmøde tirsdag den 11. marts 2008. I mødet deltog følgende: Dynes Skovkjær Sand (skoleleder deltog fra kl. 18.20), Ole Pedersen, pædagog (deltog ikke under punkt 6 og 7), Helle

Læs mere

Til alle efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler

Til alle efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler Til alle efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail ktst@ktst.dk www.ktst.dk CVR nr.

Læs mere

Lønstatistik for begyndere. en introduktion

Lønstatistik for begyndere. en introduktion en introduktion en introduktion 1. Indledning I forbindelse med en forhandling har du brug for at kunne præsentere lønudviklingen blandt sygeplejersker i din egen (amts)kommune fra 2001 til 2002. Lønudviklingen

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 99 Folketinget 2013-14. Fremsat den 12. december 2013 af undervisningsministeren (Christine Antorini) til

Forslag. Lovforslag nr. L 99 Folketinget 2013-14. Fremsat den 12. december 2013 af undervisningsministeren (Christine Antorini) til Lovforslag nr. L 99 Folketinget 2013-14 Fremsat den 12. december 2013 af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. og lov om

Læs mere

Repræsentantskabsmøde 2011 referat Sammen med referatet udsendes slides fra formandens mundtlige beretning, samt fra oplægsholdernes præsentationer.

Repræsentantskabsmøde 2011 referat Sammen med referatet udsendes slides fra formandens mundtlige beretning, samt fra oplægsholdernes præsentationer. Lilleskolerne - en sammenslutning af frie grundskoler Bestyrelses nr. 43, maj 2011 Lilleskolerne Ny Kongensgade 10 1. 1472 København K Tlf. 3330 7920 Fax 7020 2643 Repræsentantskabsmøde 2011 referat Sammen

Læs mere

en privatskole i storbyen med gamle rødder

en privatskole i storbyen med gamle rødder Klostermarksskolen en privatskole i storbyen med gamle rødder 368 Friskolebladet vil besøge et par frie grundskoler fra de andre skoleforeninger for at se på deres baggrund og virke. Fælles for dem er,

Læs mere

Decemberbrev til forældrene på Søndre Skole

Decemberbrev til forældrene på Søndre Skole Decemberbrev til forældrene på Søndre Skole Tiden går hurtigt, og at vi allerede skal holde juleferie, kan vi næsten ikke forstå. Der er sket meget i løbet af det først halve skoleår, fra børnene mødte

Læs mere

Lønpolitik Sct. Knuds Skole, Fredericia

Lønpolitik Sct. Knuds Skole, Fredericia Lønpolitik Sct. Knuds Skole, Fredericia Decentral løn Det nye lønsystem skaber grundlag for en mere målrettet og fleksibel løndannelse, der kan understøtte skolens mål og værdier i sammenhæng med skolens

Læs mere

Referat af Metroklubmøde d.11/10 I BJMF Mølle Alle 26 Referart af Jakob

Referat af Metroklubmøde d.11/10 I BJMF Mølle Alle 26 Referart af Jakob Referat af Metroklubmøde d.11/10 I BJMF Mølle Alle 26 Referart af Jakob Dagsorden: 1) Ferie penge. 2) Jul. 3) Løn aftale. 4) Arbejdstid aftale. 5) Jan. 6) EVT. 1) Ferie Penge Noget tyder på at det er et

Læs mere

Taksten for 25, stk. 1 er pr. 1. januar 2011 549,70 kr. pr. uge. Taksten reguleres årligt pr. 1. januar.

Taksten for 25, stk. 1 er pr. 1. januar 2011 549,70 kr. pr. uge. Taksten reguleres årligt pr. 1. januar. Tilskud til specialundervisning 25, stk. 1: Staten yder tilskud til specialundervining med en takst pr. årselev. Eleven er generelt velfungerende, men har behov for lidt støtte. Eksempelvis lettere indlæringsvanskeligheder.

Læs mere

Hovedopgaven består i at vurdere, om undervisningen i friskolen står mål med undervisningen i folkeskolen.

Hovedopgaven består i at vurdere, om undervisningen i friskolen står mål med undervisningen i folkeskolen. Tilsynserklæring for: Margrethelyst Friskole Persievej 2 8300 Odder Telefon: 77348529 www.margrethelyst.dk Email:info@margrethelyst.dk Skolekode:280214 Tilsynsførende: Pædagogisk konsulent ML- Consult

Læs mere

Velkommen til nye nyhedsbreve

Velkommen til nye nyhedsbreve Side 1 21.05.14 Nr. 1 INDHOLD Velkommen til nye nyhedsbreve Administrative nyheder 1. Nye krav til ligestilling 2. Hvordan udregnes feriegodtgørelse? 3. Ferievejledning 2014 4. Mulighed for at søge støtte

Læs mere

10. juni 2013. Pr. 1. august 2013 består lønsystemet af: Pensionsgivende basisløn for lærere og børnehaveklasseledere: Enighed om et nyt lønsystem

10. juni 2013. Pr. 1. august 2013 består lønsystemet af: Pensionsgivende basisløn for lærere og børnehaveklasseledere: Enighed om et nyt lønsystem 1. juni 213 Vejledning om lønsystemet for lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler samt efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler, herunder beregning af trin 4-tillæg Enighed om et

Læs mere

OK13 - Hvad sker der hvis du skal i konflikt?

OK13 - Hvad sker der hvis du skal i konflikt? OK13 - Hvad sker der hvis du skal i konflikt? IDA er i fuld gang med at forhandle de offentlige overenskomster. Ved fornyelse af enhver overenskomst er der altid en risiko for konflikt. Denne vejledning

Læs mere

Tips og tricks til jobsøgning

Tips og tricks til jobsøgning Tips og tricks til jobsøgning Hvordan søger du målrettet et job? Opstil dine jobmål : Tænk på indhold, branche, arbejdstid, geografi. Brug internettet HK Jobformidling har sin egen database på www.mithk.dk.

Læs mere

Brænder du for dit fag - og kan du brænde igennem?

Brænder du for dit fag - og kan du brænde igennem? Hvis du vil vide mere På www.rektorforeningen.dk kan du finde gymnasieskolernes webadresser, så du kan læse mere om den enkelte skole. På www.gymnasiejob.dk kan du se alle ledige stillinger på gymnasierne

Læs mere

Til folkeskoler, kommuner og amter

Til folkeskoler, kommuner og amter Til folkeskoler, kommuner og amter Dette er det første af de nyhedsbreve, Undervisningsministeriet har planlagt at udsende i forbindelse med udmøntningen af ændringen af folkeskoleloven. Målet med nyhedsbrevene

Læs mere

Arbejdstid mv. for ledere og lærere ved efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler

Arbejdstid mv. for ledere og lærere ved efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler Cirkulære om protokollater om Arbejdstid mv. for ledere og lærere ved efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler 2014 Cirkulære af 24. marts 2014 Modst.nr. 013-14 PKAT nr. 0223, 0230, 0237, 0241

Læs mere

Vejledning af 1. august 2013 om ansættelses- og aflønningsforhold for timelønnede studerende HK og timelønnede PROSA.

Vejledning af 1. august 2013 om ansættelses- og aflønningsforhold for timelønnede studerende HK og timelønnede PROSA. Vejledning af 1. august 2013 om ansættelses- og aflønningsforhold for timelønnede studerende HK og timelønnede PROSA. De nærmere regler om ansættelse af timelønnede studerende HK og timelønnede PROSA findes

Læs mere

LANDSOVERENSKOMST. Lærervikarer

LANDSOVERENSKOMST. Lærervikarer 2010 2012 LANDSOVERENSKOMST Lærervikarer O V E R E N S K O M S T mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Lærernes Centralorganisation (LC) for lærervikarer 2010 2012 INDHOLD 1 Overenskomstens område... 3

Læs mere

Referat. 2. Godkendelse af referat fra mødet den 25. november 2013 Referatet blev godkendt og underskrevet.

Referat. 2. Godkendelse af referat fra mødet den 25. november 2013 Referatet blev godkendt og underskrevet. Referat 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt med tilføjelse af 2 punkter. Et orienteringspunkt om tidligere indsamling af statistik på produktionsskoleområdet. 2. Godkendelse af referat

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde den 24. august 2012

Referat fra bestyrelsesmøde den 24. august 2012 Referat fra bestyrelsesmøde den 24. august 2012 Deltagere: Fraværende med afbud: Jeppe Kofod Roar Bendtsen Schou Ingolf Lind-Holm Kirsa Ahlebæk Nils Pedersen Michael Dam Steen Colberg Jensen Karen Bladt

Læs mere

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom.

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Vejledninger omkring sygefravær fra kommunens infonet: Sygefravær Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Har du brug for yderligere oplysninger, er du velkommen til

Læs mere

Tips og tricks til jobsøgning

Tips og tricks til jobsøgning Tips og tricks til jobsøgning Hvordan søger du målrettet et job? Opstil dine jobmål Tænk på indhold, branche, arbejdstid og geografi. Lav grundig research Søg viden om jobbet og virksomheden. Brug internettet

Læs mere

Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011

Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011 Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011 Overenskomsten indgås mellem [DRIFTSOVERENSKOMSTPART] og VUC Storstrøm om ordblindeundervisning for voksne. I denne overenskomst forstås ved:

Læs mere

LEDIGHED OG VEJEN TIL JOB.

LEDIGHED OG VEJEN TIL JOB. LEDIGHED OG VEJEN TIL JOB. Indhold. Jobsøgning. 5 Regler for ledige. 9 3 KOM I SPIL PÅ JOBMARKEDET. Jobsøgning er en svær kunst at mes tre. Der findes ingen standardløsninger på, hvordan du skriver den

Læs mere

Specialundervisning i forbindelse med højskoleophold

Specialundervisning i forbindelse med højskoleophold Specialundervisning i forbindelse med højskoleophold Lovgivning og eksempler 2011 Tilskud til specialundervisning 25, stk. 1: Staten yder tilskud til specialundervisning med en takst pr. årselev. Eleven

Læs mere

Dagsorden og referat fra stort forældremøde på GKF den 15. januar 2015

Dagsorden og referat fra stort forældremøde på GKF den 15. januar 2015 Dagsorden og referat fra stort forældremøde på GKF den 15. januar 2015 1. Sang og velkomst 2. Orientering fra skolen v. Palle Fogh 3. Orientering fra bestyrelsen v. Marie N. 4. Præsentation af Marietta,

Læs mere

(Tidlig vejledning i folkeskolen, mentorordning, brobygning og forøget opsøgende vejledning m.v.)

(Tidlig vejledning i folkeskolen, mentorordning, brobygning og forøget opsøgende vejledning m.v.) LOV nr 559 af 06/06/2007 (Gældende) Lov om ændring af lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv og forskellige andre love og om ophævelse af lov om brobygningsforløb til ungdomsuddannelserne (Tidlig

Læs mere

DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER LÆRERNES CENTRALORGANISATION (LC)

DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER LÆRERNES CENTRALORGANISATION (LC) OVERENSKOMST for Lærervikarer 2014 2017 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER OG LÆRERNES CENTRALORGANISATION (LC) Indhold 1 Overenskomstens område 4 2 Arbejdstid 5 3 Løn 5 4 Specialundervisning og vidtgående

Læs mere

Holme SKole på vej mod nye udfordringer. - velkommen til skoleåret 2013-14

Holme SKole på vej mod nye udfordringer. - velkommen til skoleåret 2013-14 Holme SKole på vej mod nye udfordringer - velkommen til skoleåret 2013-14 2 Velkommen til det nye skoleår Velkommen tilbage til Holme Skole efter en forhåbentlig dejlig sommerferie. Vi har lagt et turbulent

Læs mere

Visitationsprocedure til et segregeret undervisningstilbud.

Visitationsprocedure til et segregeret undervisningstilbud. Visitationsprocedure til et segregeret undervisningstilbud. Grundlag. Grundlaget for visitationsproceduren er: Bekendtgørelse nr. 693 af 20/06/2014 om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk

Læs mere

GRUNDSKOLEN. 9. august 2004. Af Søren Jakobsen

GRUNDSKOLEN. 9. august 2004. Af Søren Jakobsen 9. august 2004 Af Søren Jakobsen GRUNDSKOLEN Det gennemsnitlige tilskud pr. elev på grundskoleniveauet er faldet med 1,6 procent eller med 750 kr. fra 2001 til 2004 i gennemsnit (2004 prisniveau). Den

Læs mere

2) Mindsteløn KAF: 110,50 kr. for alle 3F: Faglærte gastronomer 125,23 kr., ufaglærte gast.114,42 kr., tjenere 139,66 kr. og medhjælpere 112,39 kr.

2) Mindsteløn KAF: 110,50 kr. for alle 3F: Faglærte gastronomer 125,23 kr., ufaglærte gast.114,42 kr., tjenere 139,66 kr. og medhjælpere 112,39 kr. Sammenligning på hotel- og restaurationsområdet mellem de to overenskomster pr. 1 marts 2012: KAF-KRIFA og Horesta-3F (juni 2012) De 46 punkter er gennemgået med Kristelig Arbejdsgiverforening (KAF) og

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6,

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6, Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6, Torsdag den 17. juni 2010 på Experimentarium kl. 15.00 18.00 Deltagere: Nils O. Andersen, Randi Brinckmann Wencke, Claus Hviid Christensen og Wenche Erlien, Gitte Bailey

Læs mere

NÆSTVED KOMMUNE. Casebeskrivelse

NÆSTVED KOMMUNE. Casebeskrivelse NÆSTVED KOMMUNE Casebeskrivelse 70 Overblik Region: Sjælland Kommunestørrelse: 81.163 Socioøkonomisk indeks: Middel Antal folkeskoler: 17 Antal elever: Total: 10505 Heraf kommunale folkeskoler: 8858 Gennemsnitlig

Læs mere

Stillings- og personprofil. Sekretariatschef Danske SOSU-skoler

Stillings- og personprofil. Sekretariatschef Danske SOSU-skoler Stillings- og personprofil Sekretariatschef Danske SOSU-skoler Marts 2015 Opdragsgiver Danske SOSU-skoler Adresse Danske SOSU-skoler Ny Vestergade 17, 2. sal 1471 København K Telefon: 42 41 35 01 Email:

Læs mere

Stensnæsskolen. Rammebetingelser. Elever der modtager specialpædagogisk bistand 3

Stensnæsskolen. Rammebetingelser. Elever der modtager specialpædagogisk bistand 3 Rammebetingelser Elevtal i normalklasser: klasser 1 elever 2 Gennemsnitlig klassekvotient Elever der modtager specialpædagogisk bistand 3 Elever der modtager undervisning i dansk som andetsprog 4 Elever

Læs mere

Sekretariatet. OK13-lockout/boykot af undervisere: Betydning for AC'ere

Sekretariatet. OK13-lockout/boykot af undervisere: Betydning for AC'ere Sekretariatet OK13-lockout/boykot af undervisere: Betydning for AC'ere Med virkning fra 1. april 2013 har hhv. Finansministeriet og KL varslet konflikt overfor en række lærergrupper. Der er ikke varslet

Læs mere

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster Barselsregler For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster 25-05-2009 Indhold 1. Lovgrundlag... 3 2. Orlovsperioder - en

Læs mere

Med henblik på disse overvejelser har ministeriet udarbejdet nedenstående vejledning.

Med henblik på disse overvejelser har ministeriet udarbejdet nedenstående vejledning. Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Pædagogiske ledere - vejledning I forbindelse med OK 08 blev

Læs mere

Henvendelsen fra Evald Krog, formand for Muskelsvindfonden til sundhedsminister Astrid Krag om respirationsbehandlingen i Region Hovedstaden lyder:

Henvendelsen fra Evald Krog, formand for Muskelsvindfonden til sundhedsminister Astrid Krag om respirationsbehandlingen i Region Hovedstaden lyder: Koncernøkonomi Indkøb POLITIKERSPØRGSMÅL Spørgsmål nr.: 192 Dato: 23. oktober 2012 Stillet af: Susanne Langer (Ø) Besvarelse udsendt den: 1. november 2012 Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra Puljen til Styrket uddannelsesindsats på sikrede institutioner 15.75.18.60

Vejledning til ansøgning om støtte fra Puljen til Styrket uddannelsesindsats på sikrede institutioner 15.75.18.60 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra Puljen til Styrket uddannelsesindsats på sikrede institutioner 15.75.18.60 Ansøgningsfrist d. 23.

Læs mere

Organisationsaftale (forhåndsaftale om løn) indgået mellem Gribskov Kommune og DLF/Kreds 34. Gældende for overenskomstperioden 01.04.13-31.03.

Organisationsaftale (forhåndsaftale om løn) indgået mellem Gribskov Kommune og DLF/Kreds 34. Gældende for overenskomstperioden 01.04.13-31.03. Organisationsaftale (forhåndsaftale om løn) indgået mellem Gribskov Kommune og DLF/Kreds 34 Gældende for overenskomstperioden 01.04.13-31.03.2015 1. Aftalens område Denne aftale har hjemmel i og supplerer

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

Skolebestyrelsen. Møde tirsdag den 12. juni 2012 kl. 18.00. Sted: Mødelokalet Nivå Skole Vest. Dagsorden: Referat: X

Skolebestyrelsen. Møde tirsdag den 12. juni 2012 kl. 18.00. Sted: Mødelokalet Nivå Skole Vest. Dagsorden: Referat: X Møde tirsdag den 12. juni 2012 kl. 18.00 Sted: Mødelokalet Nivå Skole Vest Dagsorden: Referat: X Deltagere: Annemette Ottesen, Charlotte Kirkegaard, Dorthe Runge-Dalager, Flemming Sylvest Larsen, Morten

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

Forhåndsaftale for lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne fra 1. august 2015

Forhåndsaftale for lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne fra 1. august 2015 Forhåndsaftale Forhåndsaftale for lærere m.fl. i og ved specialundervisning for voksne fra 1. august 2015 Kontakt Susanne Lyngsie Personalekonsulent Center for Økonomi og Personale Løn og Personale Tlf.

Læs mere

Boligadministratorerne informerer

Boligadministratorerne informerer Boligadministratorerne informerer Hermed følger Boligadministratorernes nyhedsbrev nr. 3 i 2013. Hvis der er spørgsmål eller kommentarer til nyhedsbrevet, kan man henvende sig til ens sædvanlige kontaktperson

Læs mere

Afholdelse af omsorgsdage...3

Afholdelse af omsorgsdage...3 Omsorgsdage - vejledning Finansforbundet Indledning... 2 Hvem er omfattet af bestemmelserne... 2 A. Generelt... 2 B. Hvilke medarbejdere har ret til omsorgsdage... 2 Erhvervelse af ret til omsorgsdage...

Læs mere

Gode spørgsmål om skolepolitikken Åbne spørgsmål til politikerne

Gode spørgsmål om skolepolitikken Åbne spørgsmål til politikerne 1. Emne: Klassekvotient Fakta: Vi ved, at en høj klassekvotient giver mere uro i klassen, mindre lærerkontakt, mindre tid til samtale, dårligere indeklima og undervisningsmiljø og flere konflikter - men

Læs mere

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2011-12

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2011-12 Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2011-12 Velkommen Frie Skolers Lærerforening byder alle nyvalgte tillidsrepræsentanter velkommen til en grunduddannelse med mulighed for bl.a. en faglig indsigt

Læs mere

Dansk Avis Omdeling indbringer herved for Pressenævnet DR's afslag på anmodning om genmæle.

Dansk Avis Omdeling indbringer herved for Pressenævnet DR's afslag på anmodning om genmæle. Pressenævnet Gyldenløvesgade 11, 4. 1600 København V 25. marts 2008 Klage over afslag på anmodning om genmæle Dansk Avis Omdeling indbringer herved for Pressenævnet DR's afslag på anmodning om genmæle.

Læs mere