Medarbejder. håndbog. Casa Concept ApS Parkvænget Greve Tlf: CVR: Casaconcept.dk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Medarbejder. håndbog. Casa Concept ApS Parkvænget 19 2670 Greve Tlf: 71 99 96 96 CVR: 30567420 Casaconcept.dk"

Transkript

1 Medarbejder håndbog Casa Concept ApS Parkvænget Greve Tlf: CVR: Casaconcept.dk

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Forord Velkomst Virksomhedens historie Ejerforhold Mål og strategier Kundekreds / kernekunder Kundepleje Opgavetyper Organisationsplan Funktionærer Stamoplysninger Sponsorater Løn og ansættelsesvilkår Organisationsforhold Ansættelsesbevis Ugesedler Skattekort Pension Kørepenge Militærtjeneste Akkord Akkord Opmåling Standardpriser Akkorderingssedler Tegninger Arbejdstid Daglig, ugentlig, kontortid, overarbejde Pauser Holddrift / forskudt tid Vejrlig Sygdom og barsel... 10

3 5.1. Sygdom, anmeldelse Dokumentation (tro og love, lægeerklæring, varighedsattest) Syg i løbet af dagen Barns 1. sygedag Graviditet og barsel Orlov Falck abonnement Ferie, søgnehelligdage og feriefridage Optjening og afholdelse af ferie Feriefridage Overførsel af ferie Fridage SH- og feriefridagskonto Personalegoder Køb af materialer til privat brug Lån af værksted og materiel Spisestue Sommer- og juleudflugt / julegaver Mærkedage Parkering Rygepolitik Rygepolitik... Error! Bookmark not defined. 9. Alkoholpolitik Alkoholpolitik IT-politik IT-politik Overvågning (GPS) Efter- og videreuddannelse Medarbejderudviklingssamtaler Intern information Arbejdsredskaber Arbejdstøj Nøgler Mobiltelefoner af 24

4 12.4. Værktøj Firmabiler Arbejdsmiljø Arbejdspolitik Sikkerhedsorganisation APV-risikovurdering Koordinering af sikkerhed på byggepladser Personlige værnemidler og sikkerhedshåndbog Skurforhold Stoffer og materialer Mangfoldighed, rummelighed, mindre nedslidning og mere sundhed Kvalitetskontrol Kvalitetskontrol Forsikringsforhold Forsikringsforhold Elever Elever Ansættelsesforholdets ophør Ansættelsesforholdets ophør Fratræden Bortvisningsårsager, kriminalitet, beruselse Advarsler Byggesager Kvalitetssikring Varekøb Revision af medarbejderhåndbog Revision af medarbejderhåndbogen kvittering for modtagelse af 24

5 1. Indledning 1.1. Forord Vi ønsker med denne medarbejderhåndbog at fortælle, hvilke regler og forpligtelser, der gælder i virksomheden CasaConcept ApS Vi vil naturligvis også gerne fortælle, hvilke goder vi tilbyder og hvilke rettigheder, du har som ansat hos os. Det er vigtigt, at du gennemlæser, forstår og følger medarbejderhåndbogens forskrifter, selvfølgelig af hensyn til alles velvære og sikkerhed, men også af hensyn til firmaets renomme og fortsatte udvikling. Hver medarbejder får et eksemplar af medarbejderhåndbogen udleveret. Oplever du situationer i hverdagen, hvor du ikke syntes, at det fungerer godt nok, så kontakt mester, sikkerhedsrepræsentant eller den du følger der kan hjælpe dig, således at vi kan forbedre forholdene til alles bedste. Vi opdatere håndbogen efter behov, og når det sker, vil du få et rettelsesblad ud sammen med din lønseddel Velkomst Vi byder dig velkommen i CasaConcept ApS, og håber på et godt og inspirerende samarbejde vi håber ligeledes at du vil finde dig rigtig godt til rette i virksomheden, både sammen med ledere, kollegaer, kunder og andre samarbejdspartnere. Denne personalehåndbog er tænkt som en hjælp for dig og firmaet i vores daglige samarbejde. Håndbogen er et opslagsværk, hvor du kan søge diverse oplysninger om vores virksomhedskultur, organisation, arbejdsforhold, personaleforhold, sikkerhed, miljø og mange andre forhold som har betydning for dig. Med venlig hilsen Administrerende direktør Ole Arndt 1.3. Virksomhedens historie. CasaConcept ApS Parkvænget Greve Telefon: Mobil: Mail: Website: CVR: af 24

6 Virksomheden CasaConcept ApS blev i 2005 stiftet af Ole Arndt, hvor Ole Arndt på daværende tidspunkt gjorde tjeneste i politiet som politiassistent. Ole Arndt drev virksomheden det 1. år sideløbende med politiet, men i sommeren 2006 søgte han overlov fra politiet og har siden drevet CasaConcept ApS på fuld tid. April 2007, overgik virksomheden fra at være en enkeltmandsvirksomhed til et selskab. CasaConcept ApS ansatte sin første medarbejder i 2008 og har siden i gennemsnit haft 5 medarbejdere. Vi har på nuværende tidspunkt en lærling og jævnligt praktikanter. Den daglige ledelse drives af 1. mand, murersvend, Samuel Frey og mester, Ole Arndt. Bogføring, ind- og udbetalinger, lønkørsel, div. Refusionsopgørelser m.m. varetages af firmaet Anatman v/dorrte Sommerwai, regnskabsansvarlig. Vi har kontor på adressen Søndre Ringvej 3, kld., 2600 Glostrup og lager mm. på adressen Byvej 55, Avedøre, 2650 Hvidovre Ejerforhold CasaConcept ApS er et anpartselskab, som ejes af mester, Ole Arndt 1.5. Mål og strategier Virksomheden har som mål at levere arbejde af høj håndværksmæssig standard og i en kvalitet, som bygherren og slutbrugeren er tilfreds med i mange år fremover. Vi vil bestræbe os på at overholde love, regler og normer samt være kendt som en seriøs samarbejdspartner, der levere en murerydelse i top. Vi vil går foran som det gode eksempel og være med til at trække branchen fremad og til stadighed op på et højere kvalitetsniveau, samt styrke håndværksbranchen generelt. Vi vil i primo 2015 starte en skadeservice afd. op, som skal kunne håndtere alle former for skadeservice opgaver. Endvidere vil vi specialisere os indenfor facade isolering med puds. Derudover skal vi i løbet af 2015 kunne udføre indblæsning af isolering i hulmure (hulmursisolering) 1.6. Kundekreds / kernekunder Virksomhedens kundekreds er bred: Boligejere, små og store virksomheder, institutioner, kommuner og forsikringsselskaber Kundepleje En god kundepleje fra os alle sammen er med til at sikre, at vi får arbejde en anden gang. Enten fra samme kunde eller fra en, som kunden anbefaler os til. 5 af 24

7 Derfor er det nødvendigt at du: 1.8. Opgavetyper Leverer en god service. Møder til tiden og udnytter arbejdstiden effektivt. Medbringer det du skal bruge til opgaven. Holder orden og rydder op/gør grundigt rent efter hver dag på pladsen. Fortæller kunden, hvis der sker noget uforudset, eller hvis der vil være gener på grund af en container, lift afspærring osv. Optræder høfligt og servicemindet overfor vores kunder. Værner om materialer, materiel og kundeejendele. Medvirker til, at vores lærling får en god, sund og lærerig uddannelse. Vi udleverer visitkort og pjecer til kunder, nabo/nabolag, alle som kunne have interesse nu eller senere til at få lavet murerarbejde. Hvis en kunde spørger dig om noget, som du ikke kan svare på, bør du altid henvise til en som kan eller til kontoret. Hvis du bliver bedt om at vurdere prisen på et stykke ekstraarbejde, skal du ligeledes, venligst, henvis til din nærmeste overordnede. Hvis en kunde ønsker arbejdet/ekstraarbejdet udført sort, skal du afvise det. Det modsatte kan medføre afskedigelse. Vores opgaver er mangeartede, lige fra en medtaget sokkel til opførelsen af større bygninger. Kort sagt så udføre vi alt inden for mure- og støbefaget. Derudover udføre vi også større entreprisearbejde. Hos os kan du lære om godt murearbejde udført i høj kvalitet. Du kan se udvalgte projekter på vores hjemmeside Organisationsplan. 6 af 24

8 1.10. Funktionærer Vi udleverer denne medarbejderhåndbog til alle virksomhedens medarbejdere. Der kan derfor forekomme afsnit, der ikke omfatter alle medarbejdere f.eks. kontoransatte, der er omfattet af anden lovgivning. Funktionæransattes vilkår tager udgangspunkt i deres individuelle kontrakt samt de regler, der omhandler funktionærforhold herunder funktionærloven Stamoplysninger Ved ansættelse skal du udfylde et oplysningsskema med telefonnummer, adresse, kontornr. m.v. Husk at kontakte vores administration, hvis du flytter, ændre tlf.nr. eller mail adresse. Oplysninger vil blive opbevaret i bogholderiet under stamdata Sponsorater CasaConcept ApS yder sponsorstøtte til Kræftramte børn, hvor vi tildeler kr. 100,- for hver oprettet sag over kr. 2000,- Derudover støtter vi Greve fodbold med køb af spillerudstyr til årgang drenge Løn og ansættelsesvilkår 2.1. Organisationsforhold CasaConcept ApS er medlem af Dansk Byggeri. Det betyder bl.a., at følgende overenskomster gælder i virksomheden: Bygge- og anlægsoverenskomsten med 3F (tidligere SID) Bygningsoverenskomsten 3F (tidligere TIB) Metaloverenskomsten med Dansk Metal/Blik og Rør Murer- og murerarbejdsmandsoverenskomsten med 3 F 2.2. Ansættelsesbevis Senest en måned efter ansættelsen vil du modtage et ansættelsesbevis, som vi vil bede dig underskrive. Ét eksemplar udleveres til dig, et andet eksemplar bliver opbevaret i bogholderiet, i mappen stamdata Ugesedler Du skal udfylde og mail ugeseddel hver fredag efter fyraften, dig i særlige tilfælde senest mandag morgen den følgende uge. Ugesedlen skal indeholde: Navn Uge nummer Datoer 7 af 24

9 Arbejdsadresse/kunde Timeantal på hver sag Hvad du har udført det pågældende sted Forbrug af materialer. Hvis du har haft værkstedstimer, skal du skrive, hvad du har udført, om det er oprydning generelt på værkstedet, om det er oprydning af bilerne eller det er noget i forbindelse med en sag/projekt møde etc. Hvis du afleverer dine ugesedler for sent, kan vil konsekvensen være, at du ikke får løn før næste udbetalingsperiode, da bogholderiet ikke kan nå at lave lønnen Skattekort Straks ved ansættelse skal du oplyse adresse, Cpr. nr., bankforbindelse mv. for at bogholderiet har mulighed for elektronisk at indhente dine skatteoplysninger. Såfremt personoplysningerne ikke bliver afleveret til tiden vil skattetrækket blive beregnet med 60 procent. Skatteoplysningerne for det nye år overføres elektronisk Pension Som medarbejder hos CasaConcept ApS er du omfattet af en arbejdsmarkedspensionsordning i Pension Danmark. Ordningen omfatter alle timelønnede medarbejdere, der er fyldt 18 år og elever der er fyldt 20 år og som er omfattet af Dansk Byggeris overenskomster, skal have pension, hvis de har 6 måneders erhvervserfaring. Pensionsbidraget er i øjeblikket 4,0 % (medarbejderandel) og 8,15 % (arbejdsgiverandel) af den skattepligtige lønindkomst Kørepenge For arbejder, der udføres uden for en afstand af 10 km til og med 35 km fra medarbejderens bopæl, betales pr. dag medarbejderen er mødt på arbejde, i kørselsgodtgørelse kr. 2,10 pr. påbegyndt km for såvel hen- som hjemkørsel. For arbejder, der udføres uden for en afstand af 5 km til og med 35 km fra medarbejderens bopæl, betales pr. dag medarbejderen er mødt på arbejde i kørselsgodtgørelse kr. 2,10 pr. påbegyndt km for såvel hen- som hjemkørsel. Pr. 1. Marts 2014 udgør godtgørelsen kr. 2,10 Der ydes ingen kørselsgodtgørelse i tilfælde, hvor CasaConcept ApS vederlagsfrit stiller et transportmiddel til rådighed. Afstande regnes ad nærmeste farbare vej. Kørsel udover 35 km hver vej betales kr. 1.30,- pr. kørt kilometer over de 35 km. 8 af 24

10 3. Akkord 2.7. Militærtjeneste Ved indkaldelse til militærtjeneste har du ret til fravær fra virksomheden. Senest to uger efter, du har modtaget din indkaldelse, skal du orientere din nærmeste overordnede og bogholderiet. Du optjener ikke anciennitet, mens du aftjener din militærtjenesten, men militærtjenesten afbryder ikke ancienniteten i virksomheden Akkord Alt arbejde i CasaConcept ApS udføres som udgangspunkt på akkord. I tilfælde af, at arbejdet skal udføres i akkord, vil der forud for indgåelse af akkordtildeling, blive udleveret et sæt komplette tegninger og beskrivelser over projektet til de medarbejdere, der skal arbejde på det pågældende projekt Opmåling Akkordarbejde i denne virksomhed, udføres efter de til enhver tid gældende prislister mellem organisationerne Standardpriser Alle akkorders omfang fastlægges skriftligt, før arbejdets påbegyndes. Du vil hurtigst muligt, og senest når halvdelen af arbejdet er udført, modtage virksomhedens forslag til akkordprisen Akkorderingssedler Du afleverer akkorderingssedler til arbejdslederen under arbejdets gang. Arbejdslederen godkender timelønstimer under arbejdets gang Tegninger 4. Arbejdstid Du kan rette spørgsmål i forbindelse med tegninger og beskrivelse til arbejdslederen Daglig, ugentlig, kontortid, overarbejde Den normale arbejdstid i virksomheden: Mandag torsdag: Fredag: af 24

11 4.2. Pauser Åbningstiden på kontoret: Mandag torsdag: Fredag: Der er for murersvende og elever indregnet to pauser á en halv time i løbet af dagen. Klokken 0900 og klokken Mester betaler den ene af de 2 pauser og svenden / lærlingen betaler den anden pause. Det er ikke tilladt ud over de 2 indlagte pauser klokken 0900 og 1200 at ryge i arbejdstiden Holddrift / forskudt tid 4.4. Vejrlig 5. Sygdom og barsel Når du bliver ansat hos CasaConcept ApS, må du være indstillet på, at arbejde på forskudt arbejdstid eller holddrift i henhold til overenskomsternes bestemmelser. Vi vil bestræbe os på ikke at sende dig ud på sager, hvor du skal være udendørs, hvis vi skønner at vejret hindrer arbejdets udførelse. Hvis du selv i løbet af dagen skønner, at du ikke kan arbejde videre på grund af vejrliget, skal du kontakte mester Ole Arndt eller 1. mand Samuel Frey og du vil få at vide, hvilke opgaver, du så skal overtage. Der er udleveret regntøj, som du har pligt til at medbringe på arbejdspladsen. Det skal bruges ved moderat regn. Du er selv ansvarlig for at holde din påklædning tør, medbring evt. Skiftetøj. Ved hjemsendelse, fx på grund af dårligt vejr, får du besked af din nærmeste overordnede. Du skal selv holde dig orienteret hos virksomheden om, hvornår du igen kan genoptage arbejdet. Hvis du er medlem af en A-kasse betaler CasaConcept ApS og 3. ledighedsdag (g-dage) i henhold til Lov om arbejdsløshedsforsikring Sygdom, anmeldelse Du skal melde sygdom telefonisk inden kl til mester Ole Arndt mobil eller 1. mand Samuel Frey mobil Du skal på 1. dagen for sygdommen meddele, om du regner med at vende tilbage på 2. dagen. Vender du ikke tilbage på 2. dagen, må du meddele dette, samt tidspunktet for forventet opstart efter sygdom igen. 10 af 24

12 Virksomheden udbetaler løn under sygdom i op til 4 uger overenskomsten lønsats og 2 dage med dagpengesatsen fra 1. Fraværsdag til medarbejdere, som har været ansat i mindst 3 måneder. Herefter overgår pligten til din kommune. Betalingen til løn under sygdom og tilskadekomst udgør fuld løn, dog max kr. 139,50 pr. time. Ved sygdom i de første 3 måneder ansættelse forespørges på kontoret om de gældende regler på det pågældende tidspunkt. Hvis du kommer til skade under arbejdet ydes fuld løn uanset anciennitet, dog max kr. 139,50 pr. time i op til 8 uger, hvorefter pligten overgår til din kommune. 56- aftale: Ovennævnte bestemmelser gælder ikke, hvis der er indgået en aftale mellem dig, din hjemkommune og firmaet, i henhold til bestemmelse om kronisk sygdom Dokumentation (tro og love, lægeerklæring, varighedsattest) Ved ethvert sygefravær skal du senest på 2. sygedag aflevere en tro- og loveerklæring til bogholderiet. CasaConcept ApS kan desuden bede om dokumentation for sygdommen i form af en lægeerklæring. Når CasaConcept ApS beder om en lægeerklæring, vil denne blive betalt af virksomheden Syg i løbet af dagen Hvis du bliver uarbejdsdygtig på grund af sygdom i løbet af dagen, eller hvis der sker et ulykkestilfælde i løbet af dagen, betaler CasaConcept ApS din løn for resten af dagen, dog max kr. 139, Barns 1. sygedag. Efter overenskomsten har du ret til frihed på barns 1. sygedag. Betalingen udgør fuld løn, dog maksimalt kr. 139,50 pr. time. Du skal meddele om fravær på grund af barns 1. sygedag til mester Ole Arndt på telefon nr eller til 1. mand Samuel Frey på telefon nr ved arbejdstidens begyndelse Graviditet og barsel Graviditets/barselsorlov Til medarbejdere der på det forventede fødselstidspunkt har 6 måneders beskæftigelse inden for de seneste 18 måneder, betaler virksomheden løn under fravær på grund af barsel fra 4 uger før det forventede fødselstidspunkt og indtil 14 uger efter fødslen (graviditetsorlov/barselsorlov). 11 af 24

13 Fædreorlov Under samme betingelser betales der i indtil 2 uger løn under fædreorlov. Kr. 139,50 Forældreorlov I umiddelbar forlængelse af de 14 ugers barselsorlov yder virksomheden løn under fravær i ind til 13 uger. Af disse 13 uger har hver af forældrene ret til betaling i 5 uger. Betalingen bortfalder, hvis orloven, der er reserveret til den enkelte forældre, ikke holdes. Betaling i de resterende 3 uger ydes til enten faderen eller moderen. Betalingen i de 5/8 uger svarer til den løn, den pågældende ville have oppebåret i perioden, dog maks. Kr. 139,50. Der betales ferie-og SH-godtgørelse samt pension af beløbet. Beløbet indeholder den ved lovgivning fastsatte maksimale dagpengesats. Det er en forudsætning for betalingen, at virksomheden er berettiget til refusion af maksimale dagpengesats. Såfremt refusionen måtte være mindre nedsættes betalingen til medarbejderen tilsvarende. Pligt til varsling Af hensyn til planlægningen i virksomheden skal du overholde følgende regler om varsling af fravær i forbindelse med fødsel: Virksomhedens kvindelig medarbejdere skal senest 3 måneder før forventet fødsel give besked til virksomheden om, hvornår hun forventer at barselsorloven skal begynde og om hun ønsker at benytte sin ret til graviditetsorlov fire uger før forventet fædreorlov. Senest fire uger før forventet fødsel skal virksomhedens mandlige medarbejdere oplyse virksomheden om, hvornår han forventer at holde sine to ugers fædreorlov. Senest otte uger efter fødslen skal virksomhedens kvindelige medarbejdere give meddelelse om, hvornår hun forventer at genoptage arbejdet. Senest 8 uger efter fødslen skal virksomhedens mandlige medarbejdere give meddelelse om, hvorvidt han vil gøre brug af sin ret til op til 32 ugers forældreorlov. 12 af 24

14 Senest otte uger efter fødslen skal både virksomhedens kvindelige og mandlige medarbejdere give meddelelse om, hvorvidt de ønsker at dele forældreorloven, herunder om de vil benytte retten til at udskyde eller forlænge orloven Orlov Hvis du har alvorligt syge slægtninge, skal du henvende dig til CasaConcept ApS ledelse, hvis du ønsker orlov. Andre typer orlov skal du aftale på forhånd med CasaConcept ApS ledelse og anden orlov er uden løn Falck abonnement CasaConcept ApS har tegnet følgende abonnementer med Falck: FALCK MINDRE ERHVERV BASIS. ABONNEMENTSNR Ved henvendelse til Falck skal du opgive dette nummer Ferie, søgnehelligdage og feriefridage 6.1. Optjening og afholdelse af ferie Du har efter ferieloven ret til 25 feriedage inden for ferieåret som løber fra 1. maj til 30 april. Vi vil bestræbe os på, at mindst ¾ dele af arbejdsstyrken kan afholde 2-3 ugers ferie i juli måned. Du skal inden for 2 måneder oplyse os om dine ferieplaner. For restferie aftales der med mester Ole Arndt eller 1. mand Samuel Frey, hvornår restferie kan afholdes. Du skal henvende dig herom i god tid og senest 4 uger før ønsket afholdelse. Vi holder normalt ferielukket mellem jul og nytår, hvilket vi varsler senest en måned inden ferielukningen og du skal sikre at der er feriedage tilbage for dette. Har du andre ferieønsker, vil vi bestræbe os på at opfylde dem, dog under hensynstagen til virksomhedens tarv. Kom altid i god tid med dine ferieønsker af hensyn til planlægningen i CasaConcept ApS Feriefridage Som medarbejder i CasaConcept ApS har du har ret til fem feriefridage, der betales med forskud fra SH-kontoen. Tidspunktet for afholdelse af feriefridage skal aftales med din nærmeste overordnede Overførsel af ferie 13 af 24

15 Du kan overføre ikke afviklede feriedage udover 20 dage til det følgende ferieår. Hvis du ønsker dette, skal du lave en skriftlig aftale med din nærmeste overordnede. 6.4 Fridage Den 1. maj er hel fridag uden løn og Grundlovsdag er hel fridag med søgnehelligdagsbetaling 6.6. SH- og feriefridags konto 7. Personalegoder Som timelønnet medarbejder hos CasaConcept ApS optjener du 7,6% af den ferieberettiget løn på en SH-konto. Pengene bliver udbetalt i forbindelse med søgnehelligdage og ved afholdelse af feriefridage. SH-forskuddet reguleres i overenskomsten og udgør kr. 1000,-. Hvis du ønsker et evt. restbeløb på SH-kontoen overført til din pensionsopsparing, skal du meddele det til bogholderiet senest den 30. november, ellers bliver beløbet udbetalt ved kalenderårets udgang. Ved fratræden vil SH-kontoen blive afregnet Køb af materialer til privat brug Medarbejdere hos CasaConcept ApS kan i særlige tilfælde og kun til eget brug benytte sig af firmaets leverandør af materialer. Aftale skal fra gang til gang træffes med mester Ole Arndt før købet igangsættes. Dobbeltbeskæftigelse/sort arbejde Du skal være opmærksom på, at ansættelse hos CasaConcept ApS er et fuldtidsarbejde, og at vi derfor forudsætter, at du ikke samtidig kan have væsentlig lønnet beskæftigelse hos en anden arbejdsgiver, lige som virksomheden heller ikke accepterer, at du udøver sort arbejde i din fritid Lån af værksted og materiel Du kan ikke låne CasaConcept Aps værksted og materiel til privat brug. Du kan ikke låne CasaConcept ApS varebiler til privat brug. Såfremt det finder sted vil en ophævelse af arbejdsforholdet ske med øjeblikkeligt virkning Frokoststue CasaConcept ApS har ingen frokoststue. 14 af 24

16 7.4. Sommer- og juleudflugt / julegaver Vi afholder hvert år en sommerfest og julefrokost, sted og tidspunkter aftales ca. 2 måneder før afholdelse. Ved juletid modtager alle medarbejdere en opmærksomhed fra firmaet. CasaConcept ApS trækker ved hver lønning kr. 150,- fra hver medarbejder til en fest/arrangement kasse, hvorfra pengene går til afholdelse af en hyggelig kammeratsskabsaften. Ved afskedigelse vil pengene den pgl. medarbejder har indbetalt ikke blive udbetalt. Du vil ved ansættelsen blive bedt om at underskrive et bilag på denne aftale Mærkedage Alle festligheder i forbindelse med mærkedage skal aftales på forhånd med mester Ole Arndt eller 1. Mand Samuel Frey. CasaConcept ApS accepterer ikke, at medarbejderne festligholder mærkedage uden ledernes accept Parkering 8. Rygepolitik 9. Alkoholpolitik Hvis du har behov for at parkere firmabilen på en betalingsplads i forbindelsen med udførelse af arbejdet, refunderer vi udgiften til parkering. Vi betaler ikke bøder for ulovlig parkering. CasaConcept ApS har en betalingsordning hos EasyPark Der er rygeforbud indendørs i firmaet såvel som i firmaets biler. Ved arbejde i private hjem må der heller ikke ryges indendørs. Med henvisning til Lov om røgfri miljøer, vil en overtrædelse af rygeforbudet kunne medføre en advarsel, evt efterfulgt af en ophævelse af arbejdsforholdet. Virksomheden kan risikere bøde fra Arbejdstilsynet, hvis medarbejderne ikke overholder rygeforbudet. Det er kun lovligt at ryge i løbet af arbejdsdagen i de 2 afholdte pauser klokken 0900 og klokken Alkoholpolitik CasaConcept ApS har en alkoholpolitik. Der er alkoholforbud i firmaet, og det gælder alle medarbejdere, dog kun i arbejdstiden. 15 af 24

17 10. IT-politik Ved helt specielle lejligheder, som fx jubilæer eller lignede, kan der blive serveret alkohol. Men det vil ledelsen beslutte fra gang til gang IT-politik Vi har for tiden ingen aftaler om medarbejderbredbånd Overvågning (GPS) Vi har for tiden igen overvågning af vores køretøjer 11. Efter- og videreuddannelse Hos CasaConcept ApS ligger vi vægt på, at vores medarbejdere har den fornødne opdaterede uddannelse. I forbindelse med MUS samtalen gennemgår vi dit behov for efter- og videreuddannelse. Hvis du i løbet af året bliver opmærksom på relevant efter- og videreuddannelse skal du tale med din nærmeste overordnede Medarbejderudviklingssamtaler Virksomheden har endnu ikke indført medarbejdersamtaler, men påtænker snarest at indføre, at alle medarbejdere deltager i en udviklingssamtale med den nærmeste leder mindste en gang årligt samt løbende opfølgning efter behov. De emner, som vi vil drøfte er efteruddannelses- og videreuddannelsesbehov, trivsel og arbejdssituation. CasaConcept ApS ligger vægt på, at alle medarbejdere får tilstrækkelig information om de begivenheder, som er vigtige for medarbejderen og virksomheden. Disse informationer vil blive meddelt på tavlen i CasaConcepts kontorlokaler og du har pligt til at holde dig orienteret. Såfremt der er medarbejdere på eksternt kursus, længere sygefravær eller skoleophold eller lign. Orienterer kontoret disse om ovennævnte begivenheder, møder mm Intern information CasaConcept lægger vægt på, at alle medarbejdere får tilstrækkelig information om de begivenheder, som er vigtige for virksomheden. Når der er informationer, som skal ud til alle, bliver de samlet i et nyhedsbrev, som vedlægges lønsedlen. Hvis du hellere vil have informationerne på en mail, kan du give besked i bogholderiet. 12. Arbejdsredskaber 16 af 24

18 12.1. Arbejdstøj Indkøb af arbejdstøj og sikkerhedssko sker efter behov, men aftales med kontoret. Firmaets logo skal være på arbejdstøjet Nøgler Ved ansættelsen får du udleveret en kode til nøglebox ved materielhallen, Byvej 55, 2650 Advedøre. Du får endvidere nøgle udleveret til det køretøj, som du får udleveret. Du skal aflevere nøglerne tilbage, når din ansættelse ophører Mobiltelefoner I dette afsnit bør du omtale eventuelle regler for brug af arbejdsmobiltelefoner. Ved ansættelsen hos CasaConcept får du udleveret en mobiltelefon til brug for arbejdet. Du skal holde mobiltelefonen åben i arbejdstiden og du må ikke anvende mobiltelefonen til privat brug. Hvis du bruger mobiltelefonen i strid med reglerne, kan det medføre inddragelse af telefonen. I grovere tilfælde kan det føre til afskedigelse. Mobiltelefonen skal afleveres ved fratrædelsen Værktøj Vi udleverer redskaber og værktøj i god og brugbar stand. Du skal anvende og vedligeholde værktøjet efter forskrifterne for de enkelte værktøjer. Vær opmærksom på, at hvis du behandler værktøjet skødeløst, kan du gøres ansvarlig for eventuelle skader eller bortkomst. Tyveri af og hærværk på værktøjet skal straks indberettes til kontoret. Værktøj, der udleveres til medarbejderen, skal mærkes med gravørpen, spraymaling eller lignende Firmabiler Vi stiller i passende omfang firmabil til rådighed for medarbejderne til transport mellem hjem og arbejdsplads. Du må under ingen omstændigheder anvende firmabilen til privatkørsel. 17 af 24

19 13. Arbejdsmiljø Hvis du har fået en firmabil udleveret, skal du adviserer os i god tid, når firmabilen skal til service. Du har desuden pligt til at holde bilen ren, så den altid fremstår præsentabel. Sammen med firmabilen udleverer vi et Dieselkort til SHELL. Ved fratrædelse skal du straks aflevere både firmabil og benzinkort Arbejdspolitik CasaConcept ApS ønsker en sikker arbejdsplads for alle medarbejdere. Arbejdsmiljøet har stor betydning for glæden ved at gå på arbejde. Alle skal kunne føle sig godt tilpas både psykisk og fysisk. Derfor tolererer vi ikke overtrædelse af sikkerhedsreglerne. Overtrædelse kan medføre afskedigelse. Vi har prioriteret at arbejde med følgende områder i det kommende år: Alle skal så vidt muligt undgå tunge løft. Alle skal lære at bruge Arbejdspladsvurderingen aktivt. Alle skal have en god omgangstone over for hinanden. Alle skal vide, hvor de finder relevant sikkerhedsudstyr. Alle ulykker samt nærved ulykker skal meldes til mester Ole Arndt eller 1. mand Samuel Frey. Alle skal kende medarbejderhåndbogen Alle skal huske at rose hinanden, når det går godt Sikkerhedsorganisation For øjeblikket varetages sikkerhedsarbejdet af 1. mand Samuel Frey. Vi er i øjeblikket i gang med at udvikle arbejdsmiljømapper til bilerne, materielhallen samt kontoret. Du kan altid kontakte 1. mand Samuel Frey om sikkerheds- og arbejdsmiljøproblemer. Hellere en gang for meget end en gang for lidt!!! APV-risikovurdering Der skal altid laves en APV en arbejdspladsvurdering - inden et arbejde bliver startet i virksomheden. Det betyder i praksis, at du skal vurdere risikoen ved arbejdet. Snak med din arbejdsleder om, hvordan I gør. 18 af 24

20 Vi har gode erfaringer med at lave APV. APV en betyder, at vi får planlagt arbejdet bedre og undgår skader. Derfor ser vi gerne, at du deltager aktivt i arbejdet med APV. Nye medarbejdere vil få gennemgået APV og handlingsplanen samt arbejdsmiljømappen af mester Ole Arndt el. 1. mand Samuel Frey Koordinering af sikkerhed på byggepladser Hvis du kommer på en byggeplads, hvor der er mere end ti ansatte og mere end to arbejdsgivere, skal du være opmærksom på, at sikkerheden skal koordineres mellem håndværkerne. Koordineringen sker via sikkerhedsmøder, Plan for Sikkerhed og Sundhed og sikkerhedskoordinatoren. Du skal sætte dig ind i planen og rette dig efter anvisninger fra sikkerhedskoordinatoren Personlige værnemidler og sikkerhedshåndbog Vi udleverer personlige værnemidler som høreværn, hjelm, knæbeskyttere, masker, handsker m.m. til alle medarbejdere ved ansættelse eller ved arbejdets begyndelse. Det er medarbejderens egen opgave at passe på værnemidlerne og få dem erstattet hos ledelsen, når de er slidt op. Hver medarbejder skal kvittere for modtagelsen. Vi forventer, at du bruger de værnemidler, der bliver anvist og overholder arbejdsmiljøloven. Det påhviler medarbejderen at sørge for hos ledelsen, at få suppleret op af manglende eller opbrugte værnemidler som fx masker, handsker, øjenskyl eller lign. Dette gælder ved slidtage såvel som ved bortkomst. Når øjenskyllemidler er brugt en enkelt gang skal resten kasseres og en ny anskaffes. Såfremt høreværn, beskyttelsesbriller og hjelm mistes eller ødelægges på en skødeløs måde, skal medarbejderen selv erstatte det pågældende. Sidstnævnte værnemidler påføres den pågældende medarbejders navn. Forhør dig hos ledelsen, hvordan du skal vedligeholde værnemidlerne. Vær opmærksom på slidtage og snavs. Du har pligt til at bruge de værnemidler, der bliver anvist og til at overholde arbejdsmiljøloven fx ved APV/handlingsplan eller i brugsanvisninger. OBS!! Manglende brug af værnemidler og anden overtrædelse af arbejdsmiljøloven kan medføre bortvisning Skurforhold Hvis arbejdet er kortvarigt (ikke overstiger tre dage), eller de ansattes samlede beskæftigelse er på mere end seks mandage, opstiller vi et skur. Vi ligger vægt på 19 af 24

21 at have gode skurforhold og forventer, at alle føler sig ansvarlige for at holde orden i skuret Stoffer og materialer Vi bruger de mindst farlige stoffer, vi kan finde. Men hvis der er risiko forbundet med at arbejde med et stof eller et materiale, skal du læse arbejdspladsbrugsanvisningen og følge de ting, der står. Oversigt over alle arbejdspladsbrugsanvisninger står sammen med Arbejdsmiljømappen på kontoret. Vi vil gerne have styr på de stoffer og materialer, der bruges i virksomheden, så vi undgår så mange farlige stoffer som muligt. Derfor skal du forhøre dig hos din arbejdsleder, inden du indkøber nye stoffer og materialer Mangfoldighed, rummelighed, mindre nedslidning og mere sundhed 14. Kvalitetskontrol CasaConcept ApS har fokus på sundhed og trivsel. Det betyder meget hos os, at du har det godt og er tryg under udførelse af arbejdet. Da arbejdets karakter kan give problemer med ryggen, har medarbejderne mulighed for at forebygge skader og nedslidning via motion og rygtræning. Hvis du ønsker denne mulighed bedes du kontakte din leder Kvalitetskontrol Vi lægger vægt på, at det arbejde, vi leverer, stemmer overens med de aftaler, som vi indgår med vores kunder. Vi gør derfor vort yderste for at kontrollere, at kvaliteten lever op til kundens forventning. 15. Forsikringsforhold Forsikringsforhold Arbejdsskader: Ved tilskadekomst under arbejdet skal du straks orientere kontoret, så vi kan anmelde din tilskadekomst til Arbejdstilsynet og forsikringsselskabet Codan forsikring. Ulykker: Hvis du kommer til skade uden for arbejdet har CasaConcept ApS tegnet en ulykkesforsikring, som yder erstatning til dig og din eventuelle ægtefælle og børn. Codan forsikring 20 af 24

22 Øvrige skader på ting/personer: Hvis du kommer til at påføre virksomhedens køretøjer, løsøre eller personer en skade under udførelsen af arbejdet, skal du straks orientere kontoret. CasaConcept ApS har følgende forsikringer: Produkt- og erhvervsansvarsforsikring Codan Motorkøretøjsforsikring Dansk forsikringer Helbredsforsikring CasaConcept ApS har endvidere tegnet en helbredsforsikring for alle medarbejdere. Det betyder, at medarbejderne har mulighed for hurtig hospitalsbehandling uden om det offentlige system. Codan. Der forefindes police og relevante forsikringsbetingelser på kontoret. 16. Elever Elever CasaConcept ApS deltager løbende i at uddanne elever for at sikre den faglige arbejdskraft. Vi er derfor godkendt som praktikuddannelsessted. Ansættelse af elever sker i henhold til Erhvervsuddannelsesloven. Som elev modtager du løn i hele den periode, uddannelsesaftalen dækker, inklusiv perioder med skoleundervisning, under ferie (+ 1% ferietillæg), i sygdomsperioder osv. Lønnen er fastsat i Dansk Byggeris overenskomster. Ved afslutningen af uddannelsen modtager du et feriekort for de netop afsluttede optjeningsår. 17. Ansættelsesforholdets ophør Ansættelsesforholdets ophør Du vil altid modtage en eventuel opsigelse på skrift, og du skal kvittere for modtagelsen af opsigelsen. Vi tilstræber at holde medarbejderne løbende orienteret om beskæftigelsessituationen, samt at informere om opsigelser i så god tid, som det er muligt Fratræden Ved fratræden fra CasaConcept ApS, uanset om du siger op, eller CasaConcept ApS opsiger dig, skal du møde på værkstedet den sidste arbejdsdag kl for at 21 af 24

23 aflevere CasaConcept ApS værktøj, firmabil m.m. CasaConcept ApS vil sammen med dig gennemgå det tilbageleverede ud fra udleveringslisten Bortvisningsårsager, kriminalitet, beruselse Du vil blive øjeblikkeligt bortvist fra virksomheden i tilfælde af: Tyveri Beruselse i arbejdstiden, eller anden grov overtrædelse af CasaConept ApS alkoholpolitik. Grov overtrædelse af CasaConcept ApS rygepolitik Udeblivelse Brug af euforiserende stoffer Vold eller trusler om vold Klare overtrædelser af Arbejdsmiljøloven Øvrige handlinger i arbejdstiden, som er omfattet af straffeloven Grov misligholdelse af ansættelsesforholdet Advarsler Såfremt du misligholder din ansættelseskontrakt eller bestemmelser i medarbejderhåndbogen kan du få en mundtlig eller skriftlig advarsel. En advarsels formål er at undgå tvivl om en uønsket adfærd fra din side. Den bedes betragtet som en ekstra chance for dig, til at forblive i ansættelsesforholdet og honorere de krav, som vi stiller til dig. 18. Byggesager Kvalitetssikring Til hver krævende byggesag skal der oprettes en kvalitetssikringshåndbog, som skal udfyldes og afleveres til bygherren ved aflevering af byggeriet. Kvalitetssikringshåndbogen skal udarbejdes i henhold til udbudsmaterialet. Der stilles krav om kontrol af bestemte elementer, og en fra ledelsen vil efterfølgende komme ud på de forskellige pladser for at sikre, at kontrollen bliver overholdt i henhold til det aftalte. CasaConcept ApS har sin egen norm for god kvalitet for arbejdets udførelse, som sammen med den enkelte kvalitetssikringshåndbog udgør den samlede kvalitetskontrol på arbejdsopgaverne. Forhør dig på kontoret, såfremt du ønsker at videre mere herom Varekøb Hver gang du køber noget til en sag, skal dit navn og sagens adresse oplyses. 22 af 24

24 Husk altid at få følgesedlen med og kontroller, at den er korrekt udfyldt!! Det er vigtigt, at materialer kommer på den rigtige sag, for at vi kan dokumentere, hvad der er forbrugt. Hvis du en enkelt gang ikke har en sags adresse, eller hvis du har glemt det, så bedes du få leverandøren til at notere dette. Husk at få følgesedlen med hjem, så bogholderiet har en mulighed for at sætte sags adressen på. 19. Revision af medarbejderhåndbogen Revision af medarbejderhåndbogen CasaConcept ApS reviderer løbende medarbejderhåndbogen. Når medarbejderhåndbogen er blevet revideret, vil I få et nyhedsbrev med den reviderede tekst. Teksten findes også på vores hjemmeside 23 af 24

25 20. Kvittering for modtagelse CasaConcept ApS har udleveret en medarbejderhåndbog til dig som gælder for dit ansættelsesforhold på virksomheden. Det er vigtigt, at du sætter dig grundigt ind i de ting, der står i medarbejderhåndbogen og overholder de regler, der fremgår af medarbejderhåndbogen. Jeg kvitterer hermed for at have modtaget medarbejderhåndbogen. Dato Underskrift 24 af 24

26 Medarbejder håndbog Casa Concept ApS Parkvænget Greve Tlf: CVR: Casaconcept.dk

Personalehåndbog. For LN Tømrer & Snedkermester ApS

Personalehåndbog. For LN Tømrer & Snedkermester ApS Personalehåndbog For LN Tømrer & Snedkermester ApS Udarbejdet af: Lars Nielsen og Bo Schrøder Personalehåndbog for LN Tømrer & Snedkermester ApS Skovrevlgyden 18 C 5792 Årslev Tlf. 65901777 fax 65901657

Læs mere

19-05-2015 Rev. 28-08-2015

19-05-2015 Rev. 28-08-2015 A/S JULIUS NIELSEN OG SØN Medarbejderhåndbog For A/S Julius Nielsen og søn 19-05-2015 Rev. 28-08-2015 A/S Julius Nielsen og søn Landlystvej 42 2650 Hvidovre tlf. 36 75 28 11 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Tjekliste. - til lønadministration

Tjekliste. - til lønadministration Tjekliste - til lønadministration Januar 2015 Indholdsfortegnelse Forord Indhold Når man arbejder med løn- og personaleadministration, er der mange ting at være opmærksom på. Det kan være svært, at bevare

Læs mere

Page 1 of 23 1. Indledning 1.1. Forord 1.2. Virksomhedens historie 1.3. Ejerforhold 1.4. Mål og strategier 1.5. Kundekreds / kernekunder 1.6. Kundepleje 1.7. Opgavetyper 1.8. Organisationsplan 1.9. Funktionærer

Læs mere

2 Fakta om personalehåndbogen

2 Fakta om personalehåndbogen 2 Fakta om personalehåndbogen FORORD Denne lille guide om personalehåndbogen er en af fem foldere der tilsammen dækker en større del af HRområdet. Folderne er tænkt, dels som et værktøj og dels til inspiration

Læs mere

Personalehåndbog Per Pedersen A/S

Personalehåndbog Per Pedersen A/S Personalehåndbog Per Pedersen A/S Indledning Denne personalehåndbog er tænkt som en hjælp for alle medarbejdere. Personalehåndbogen kan bruges som et opslagsværk, hvor man kan søge oplysninger om virksomheden,

Læs mere

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato Ansættelseskontrakt mellem Adresse: Telefon/E-mail: CVR-nummer: (herefter kaldet virksomheden) og Adresse: CPR-nummer: (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende ansættelsesaftale: 1. Tiltrædelsesdato

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

Danmarks Designskole

Danmarks Designskole H Danmarks Designskole 0 Denne vejledning er lavet for at give svar på nogle af de spørgsmål, der kan være fra de ansatte i forbindelse med barselsorlov for både moderen og faderen. Hvis du har flere spørgsmål,

Læs mere

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL INDHOLD Retten til fravær... 3 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 3 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene Dansk Landbrug 1 Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere ansat med kost og logi eller kost

Læs mere

Tomsagervej 23-8230 Åbyhøj - Tlf. 86 19 55. www.jskriver.dk

Tomsagervej 23-8230 Åbyhøj - Tlf. 86 19 55. www.jskriver.dk 99 Tomsagervej 23-8230 Åbyhøj - Tlf. 86 19 55 www.jskriver.dk VED ANSÆTTELSE Aflevering af hovedskattekort. Oplysning om bankkonto: reg. nr. konto nr. Rygning: Rygning er ikke tilladt på værkstedet når

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT - TIDSBEGRÆNSET ANSÆTTELSE

ANSÆTTELSESKONTRAKT - TIDSBEGRÆNSET ANSÆTTELSE Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

Hensynet til organisationens drift kan betyde, at DFH beslutter at lægge ferie på bestemte tidspunkter for enkelte afdelinger/kontorer.

Hensynet til organisationens drift kan betyde, at DFH beslutter at lægge ferie på bestemte tidspunkter for enkelte afdelinger/kontorer. VEJLEDNING OM FERIE OG ANDRE FRIDAGE Her på siden kan du finde vejledninger til ferie og andre fridage gældende for Dansk Flygtningehjælp. Vejledningen er ikke udtømmende. Yderligere information kan du

Læs mere

Malerfagets nøgletal. Danske Malermestre NØGLETAL MARTS Pr. 27. februar 2017 er overenskomstens satser som følger: Side 1/5

Malerfagets nøgletal. Danske Malermestre NØGLETAL MARTS Pr. 27. februar 2017 er overenskomstens satser som følger: Side 1/5 Side 1/5 Malerfagets nøgletal Pr. 27. februar 2017 er overenskomstens satser som følger: MALERSVENDE Akkordudbetaling/mindstebetaling pr. time kr. 123,85 SKILTEMALERE Pr. time kr. 141,75 SERVICEARBEJDERE

Læs mere

I denne pjece kan du læse de vigtigste regler for udbetaling af barselsdagpenge samt ret til frihed i forbindelse med barsel- og forældreorlov.

I denne pjece kan du læse de vigtigste regler for udbetaling af barselsdagpenge samt ret til frihed i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Barsel rettigheder for kommende forældre. I denne pjece kan du læse de vigtigste regler for udbetaling af barselsdagpenge samt ret til frihed i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Pjecen er delt

Læs mere

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden)

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (herefter

Læs mere

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr.

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. Ansættelseskontrakt 1 Parterne Imellem arbejdsgiver Navn Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: og medarbejder Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. er indgået følgende ansættelseskontrakt med

Læs mere

Retten til fravær Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel? Kan en medarbejder forlænge sin orlov?...

Retten til fravær Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel? Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... Indhold Retten til fravær... 2 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 2 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde en del af sin orlov?... 3 Kan en

Læs mere

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave Hotel, restaurant og turistområdet overenskomst mellem Horesta og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst.

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Aftale om fornyelse af Industriens Overenskomst Mindstebetalingssatser Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Minimallønsatserne pr. time for medarbejdere

Læs mere

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer O V E R E N S K O M S T mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer Indholdsfortegnelse 1 Dækningsområde... 3 2 Anciennitet, aldersgrænse...

Læs mere

LPOWER PERSONALE HÅNDBOG. Life begins at the end of your comfort zone. »You don t have to be great to start, but you have to start to be great...

LPOWER PERSONALE HÅNDBOG. Life begins at the end of your comfort zone. »You don t have to be great to start, but you have to start to be great... LPOWER PERSONALE HÅNDBOG Personalehåndbog 2015»You don t have to be great to start, but you have to start to be great...«- Zig Zagler Life begins at the end of your comfort zone You got the power Vision

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for deltidsansatte i landbruget Dansk Landbrug Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere i landbruget, der ikke er ansat på fuld tid, eller ansatte der

Læs mere

Overenskomstresultat Fællesoverenskomsten Mejeribrugets Arbejdsgiverforening

Overenskomstresultat Fællesoverenskomsten Mejeribrugets Arbejdsgiverforening Overenskomstresultat Fællesoverenskomsten Mejeribrugets Arbejdsgiverforening 1 - Arbejdstid Stk. 4 En lokalt aftalt arbejdsplan over 6 uger ændres til en lokal aftalt turnusperiode. Stk. 6 En ophængt arbejdsplan

Læs mere

Vejledning om barsel og ferie

Vejledning om barsel og ferie Vejledning om barsel og ferie Denne vejledning beskriver reglerne om optjening og afholdelse af ferie i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Vejledningen beskriver alene feriereglerne i relation til

Læs mere

Bygningsarbejdernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel

Bygningsarbejdernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel Bygningsarbejdernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel 3F BYGGEGRUPPEN Januar 2013 Indhold Når der er familieforøgelse... side 4 Indviklet puslespil... side 6 Barselsorlov til begge forældre...

Læs mere

D.O. II \ KORT UDDRAG AF. L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/ til 1/3-2017

D.O. II \ KORT UDDRAG AF. L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/ til 1/3-2017 KORT UDDRAG AF L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/3-2014 til 1/3-2017 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER og HK HANDEL BEMÆRK! Er kun gældende, hvis butikken har overenskomst med HK, eller

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT. for. butiksansatte funktionærer uden overenskomst

ANSÆTTELSESKONTRAKT. for. butiksansatte funktionærer uden overenskomst ANSÆTTELSESKONTRAKT for butiksansatte funktionærer uden overenskomst mellem [virksomhedens navn] [Vejnavn og nr.] [Postnummer - By] [CVR.nr. xxxxxxxx] (herefter kaldet Virksomheden ) og [Medarbejderens

Læs mere

Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte

Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte Teknisk Landsforbund Sidst redigeret den 5. november 2012 Forfatter: Birgitte Wenckheim Tryk: Teknisk Landsforbund

Læs mere

KONTRAKT. Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder:

KONTRAKT. Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder: KONTRAKT Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Ansætter hermed: som medarbejder Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder: Ansættelsesforholdet indgås på følgende vilkår (alle paragraffer skal

Læs mere

MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER

MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER VERENSKOMST 2015 MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER 2015 2018 Indgået mellem DI Overenskomst ll (Mejeribrugets Arbejdsgiverforening) og Foreningen af mejeri ledere og funktionærer

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt Mellem Virksomhedens navn Adresse Postnummer og by CVR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet virksomheden) og Navn Adresse Postnummer og by CPR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet medarbejderen) indgås

Læs mere

Dagpengegodtgørelse fra din arbejdsgiver (G-dage)

Dagpengegodtgørelse fra din arbejdsgiver (G-dage) Dagpengegodtgørelse fra din arbejdsgiver (G-dage) Politisk ansvarlig: Dennis Kristensen Redaktion: Marianne Kim Graff og Mette Wiederholt Pedersen Dato: Februar 2013 Hvis du bliver ledig, skal din arbejdsgiver

Læs mere

Mors barselsorlov. (Privat ansat) Hvor lang orlov har du ret til eller mulighed for. Hvor mange penge får du under orlovsperioden

Mors barselsorlov. (Privat ansat) Hvor lang orlov har du ret til eller mulighed for. Hvor mange penge får du under orlovsperioden Mors barselsorlov (Privat ansat) Her får du svar på: Hvor lang orlov har du ret til eller mulighed for Hvor mange penge får du under orlovsperioden Hvornår skal du fortælle din arbejdsgiver om graviditeten

Læs mere

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden)

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT 1. Parterne Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [medarbejderens navn], boende [medarbejderens

Læs mere

Industritekniker og Klejnsmed. Information PRAKTIK. Velkommen som skolepraktikant

Industritekniker og Klejnsmed. Information PRAKTIK. Velkommen som skolepraktikant Industritekniker og Klejnsmed Information PRAKTIK Velkommen som skolepraktikant Syddansk Erhvervsskole Tillykke med din optagelse som skolepraktikant på Syddansk Erhvervsskole Som skolepraktikelev på Syddansk

Læs mere

Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F

Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Orientering Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Indgåelse af aftale på Transportoverenskomsten Den 10. marts 2010 blev der mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Transport indgået

Læs mere

J. Bloch Auto PERSONALEHÅNDBOG

J. Bloch Auto PERSONALEHÅNDBOG Miljødrøftelse Nedenstående gælder for virksomheder med mindre end 10 ansatte. Antal ansatte opgøres som alle fastansatte, hel- eller deltid, men eks-klusiv virksomhedsleder og arbejdsleder som f. eks.

Læs mere

fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel

fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel INDHOLD Orlovsperioder 3 Forlodsret til faren 4 Forlængelse af forældreorlov 5 Udskydelse af forældreorlov 6 Genoptagelse af arbejdet under orloven 6 Varslingsregler

Læs mere

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 indhold 3 Reglerne for ferie 3 Optjening 4 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 5 Ferie med feriegodtgørelse 5 Fradrag

Læs mere

Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis

Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis Mellem undertegnede læge/lægehus (i det følgende kaldet A) Navn: Klinikadresse: og speciallæge i almen medicin (i det følgende kaldet B) Navn:

Læs mere

Forældreorlov. Barselsdagpenge. Varslingsregler. Barselsorlov BARSEL. Efter fødsel. Beskæftigelseskravet. Graviditetsorlov Ferieydelse

Forældreorlov. Barselsdagpenge. Varslingsregler. Barselsorlov BARSEL. Efter fødsel. Beskæftigelseskravet. Graviditetsorlov Ferieydelse Værd at vide om BARSEL Fravær kontra dagpenge Barselsdagpenge Beskæftigelseskravet Barselsorlov Graviditetsorlov Ferieydelse Varslingsregler Forældreorlov I denne pjece vil du få de vigtigste regler for

Læs mere

Information om overenskomsten

Information om overenskomsten F a g l i g t F æ l l e s F o r b u n d I N D U S T R I G R U P P E N S K R Æ D D E R N E Information om overenskomsten www.3f.dk OK-forhandlingerne for skrædderne Som du sikkert har læst eller hørt i

Læs mere

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Landsoverenskomsten for butik Indgåelse af aftale på butiksområdet Den 28. februar 2010 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Handel indgået aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten

Læs mere

Krogh Rasmussen Rengøring. Personalehåndbog

Krogh Rasmussen Rengøring. Personalehåndbog Krogh Rasmussen Rengøring Personalehåndbog Med denne personalehåndbog vil jeg godt byde dig velkommen i KROGH RASMUSSEN RENGØRING. For at sikre et godt arbejdsklima og gøre hverdagen lettere, er firmaets

Læs mere

landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat

landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

Reglerne for barsels- og forældreorlov kan være komplicerede denne pjece hjælper dig med at få overblik

Reglerne for barsels- og forældreorlov kan være komplicerede denne pjece hjælper dig med at få overblik Gode råd om Barsel Reglerne for barsels- og forældreorlov kan være komplicerede denne pjece hjælper dig med at få overblik Udgivet af Dansk Handel & Service i samarbejde med Den Danske Boghandlerforening

Læs mere

Skolepraktikhåndbog. Bygningsmaler. Døesvej 70 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 www.ucholstebro.dk

Skolepraktikhåndbog. Bygningsmaler. Døesvej 70 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 www.ucholstebro.dk Skolepraktikhåndbog Bygningsmaler Døesvej 70 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 www.ucholstebro.dk Indholdsfortegnelse Velkommen side 3 Det er os du møder side 3 Forskelle side 4 Ligheder side 4 Arbejdstid

Læs mere

Overenskomst mellem Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer angående mejeribestyrernes

Overenskomst mellem Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer angående mejeribestyrernes Overenskomst mellem Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer angående mejeribestyrernes lønforhold mv. 1. Mejeribestyreren er mejeriets ansvarlige leder og dets

Læs mere

Gode råd om... ferie

Gode råd om... ferie Gode råd om... ferie INDHOLD Reglerne for ferie 3 Optjening 3 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 6 Ferie med feriegodtgørelse 6 Fradrag ved ferieafholdelse

Læs mere

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver OM DIN overenskomst Må jeg arbejde hver weekend? Kan jeg få tilskud til transport? Hvor mange fridage har jeg ret til på en uge? Hvad gør jeg, hvis jeg bliver syg? sosu-elever Kære Elev Tillykke med din

Læs mere

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven!

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Gode råd om Ferie Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Udgivet af Dansk Handel & Service Ferie 2005 Gode råd om Ferie Reglerne for

Læs mere

MEDARBEJDERHÅNDBOG 2012

MEDARBEJDERHÅNDBOG 2012 MEDARBEJDERHÅNDBOG 2012 Brdr. Nørulf A/S, Stolbro Gade 23, 6430 Nordborg Tlf.: 7445 9988 Fax: 7445 8139 www.norulf.dk Forord. Vi ønsker med denne medarbejderhåndbog at fortælle, hvilke regler og forpligtelser,

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer

Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af funktionærer. Det der afgør, hvorvidt en medarbejder skal ansættes som funktionær eller ej er

Læs mere

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER Den Danske Dyrlægeforening Veterinærsygeplejerskernes Fagforening LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER A. Område De anførte bestemmelser gælder for elever, der begynder erhvervsuddannelse

Læs mere

Danske Malermestre. Værd at vide om... Personalehåndbog i malerfaget

Danske Malermestre. Værd at vide om... Personalehåndbog i malerfaget Danske Malermestre Værd at vide om... Personalehåndbog i malerfaget Personalehåndbog i Malerfaget Af Heinrich Søndengaard Nielsen 4. udgave, 1. oplag Danske Malermestre 2012 Teksterne må kun kopieres og

Læs mere

Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag

Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag Lederhåndbog side 5.5.1 Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag Lovhjemmel findes i 84, stk. 1, 90 a, stk. 3, 91, stk. 3, 101 og 102, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. jf. LBK nr. 994 af

Læs mere

En sikker arbejdsplads. - dit medansvar

En sikker arbejdsplads. - dit medansvar En sikker arbejdsplads - dit medansvar Retningslinjer for udførende November 2013 En sikker arbejdsplads - dit medansvar En sikker arbejdsplads - dit medansvar Nisgaard + Christoffersen A/S vil have et

Læs mere

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse.

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse. Ansættelseskontrakt for privatansatte - med bemærkninger 1. Mellem undertegnede Virksomhedens navn og adresse: Medarbejderens navn og adresse: indgås ansættelseskontrakt på følgende vilkår: 2. Arbejdsstedets

Læs mere

MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG

MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG 3.65.0 2014 /2017 OVERENSKOMST MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG for Brugsforeningen for Als og Sundeved og 3F Sønderborg afdeling MARTS 2014 1 Overenskomstområde Denne overenskomst omfatter al

Læs mere

Vejledning til. Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager. Side 1 af 8

Vejledning til. Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager. Side 1 af 8 Vejledning til Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager Side 1 af 8 Indledende bemærkninger: Denne kontrakt kan kun anvendes, hvis du udfører freelancearbejdet som led i et ansættelsesforhold.

Læs mere

VEJLEDNING OM SYGDOM

VEJLEDNING OM SYGDOM VEJLEDNING OM SYGDOM INDHOLD MEDARBEJDERENS PLIGT TIL AT MELDE SYGEFRAVÆR... 3 KONSEKVENS AF MEDARBEJDERENS MANGLENDE OVERHOLDELSE AF RETNINGSLINJER OM SYGEMELDING... 3 DEN LOVPLIGTIGE SYGEFRAVÆRSSAMTALE...

Læs mere

Vejledning om udbetaling for G-dage

Vejledning om udbetaling for G-dage Vejledning om udbetaling for G-dage 1. Antal G-dage, satser, betalingsfrist og skattemæssig behandling Antallet af G-dage er tre dage. Satserne for G-dage fremgår af pkt. 8.1 i mappen. Reglerne om, hvornår

Læs mere

Velkommen til SENIORVIKAR s. 7. Fordele ved at være vikar s. 8. Stabilitet og tryghed s. 9. Hvad kan du forvente af os? s. 10

Velkommen til SENIORVIKAR s. 7. Fordele ved at være vikar s. 8. Stabilitet og tryghed s. 9. Hvad kan du forvente af os? s. 10 VIKARHÅNDBOG VIKARHÅNDBOG INDHOLD Velkommen til SENIORVIKAR s. 7 Fordele ved at være vikar s. 8 Stabilitet og tryghed s. 9 Hvad kan du forvente af os? s. 10 Hvad forventer vi af dig? s. 12 Hold os informeret

Læs mere

Fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og CO-industri

Fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og CO-industri Orientering Fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og COindustri Den 12. februar 2012 indgik DI og COindustri aftale om fornyelse af Industriens Overenskomst

Læs mere

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN YNGRE LÆGER

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN YNGRE LÆGER Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN YNGRE LÆGER VEJLEDNING om vilkår for nyuddannede læger under sygdom, graviditet og barsel m.v. 2017 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. LØN UNDER SYGDOM... 3 2. LØN

Læs mere

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster Barselsregler For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster 25-05-2009 Indhold 1. Lovgrundlag... 3 2. Orlovsperioder - en

Læs mere

Afvikling af barsel - efter 1.4.2008

Afvikling af barsel - efter 1.4.2008 Afvikling af barsel - efter 1.4.2008 Aftalen omfatter tjenestemandsansatte lærere og børnehaveklasseledere samt månedslønnede lærere og børnehaveklasseledere. Man er omfattet af aftalen, så længe man er

Læs mere

Regler om sygedagpenge

Regler om sygedagpenge Regler om sygedagpenge Betingelser for at modtage sygedagpenge... side 1 Arbejdsgivers fritagelse for at betale sygedagpenge i arbejdsgiverperioden side 2 Fortielse af helbredsoplysninger... side 3 Regler

Læs mere

Den 5. marts 2012 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Privat indgået aftale om IT-overenskomsten for en 2-årig periode.

Den 5. marts 2012 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Privat indgået aftale om IT-overenskomsten for en 2-årig periode. Orientering Landsoverenskomsten for IT Indgåelse af aftale på ITområdet Den 5. marts 2012 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Privat indgået aftale om Strategiske fornyelse af overvejelser:

Læs mere

Velkommen hos Human Consulting! Fredericia-Odense-Kolding-Vejle.

Velkommen hos Human Consulting! Fredericia-Odense-Kolding-Vejle. Human Consulting. Kongensstræde 58 7000 Fredericia. Tlf. +45 22 789 112 Fredericia-Odense-Kolding-Vejle Tlf. +45 30 209 272 Mail: info@human-consulting.info PERSONALE HÅNDBOGEN Velkommen hos Human Consulting!

Læs mere

Protokollat. Arbejdstid

Protokollat. Arbejdstid 3 Arbejdstid Parterne er enige om følgende formulering af 3 stk. 3. Der kan lokalt aftales flextidsordninger. Overenskomstens bestemmelser om planlægning af arbejdstiden kan ved enighed lokalt fraviges.

Læs mere

Ophævelse af et ansættelsesforhold

Ophævelse af et ansættelsesforhold Gode råd om Ophævelse af et ansættelsesforhold - bortvisning Kend reglerne, før du bortviser en medarbejder Udgivet af Dansk Handel & Service i samarbejde med Danmarks Fotohandler Forening Ophævelse af

Læs mere

RET TIL PÅ EN UGE? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

RET TIL PÅ EN UGE? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV MÅ JEG ARBEJDE HVER WEEKEND? KAN JEG FÅ TILSKUD TIL TRANSPORT? HVOR MANGE FRIDAGE HAR JEG RET TIL PÅ EN UGE? HVAD GØR JEG, HVIS JEG BLIVER SYG? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

Læs mere

At arbejde som vikar, kan være en god mulighed for at komme ud og se forskellige arbejdspladser og få foden indenfor et sted, du længe har drømt om.

At arbejde som vikar, kan være en god mulighed for at komme ud og se forskellige arbejdspladser og få foden indenfor et sted, du længe har drømt om. Velkommen hos Vikargården! Vi er glade for at byde dig velkommen som medarbejder hos Vikargården. I den forbindelse vil vi gerne kort introducere os selv: Vikargården er en lille familieejet virksomhed,

Læs mere

Ansættelseskontrakt for funktionær

Ansættelseskontrakt for funktionær Ansættelseskontrakt for funktionær 1 Parterne Mellem virksomheden [navn], beliggende [adresse] (herefter kaldet Virksomheden) og medundertegnede [navn], CPR-nr.: [XXXXXX XXXX], boende [adresse] (herefter

Læs mere

Personalehåndbog. Spot Installation A/S.

Personalehåndbog. Spot Installation A/S. 1 Personalehåndbog. Spot Installation A/S. Uplandsgade 56 2300 København S. Telefon 35433442 2 Indholdsfortegnelse. 1. Forside. 2. Indholdsfortegnelse. 3. Velkommen. 4. Telefonliste. 5. Organisation. 6.

Læs mere

Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen

Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen Præambel Parterne er forpligtet til at fremme de bedst mulige uddannelsesvilkår for eleverne, således at praktikperioderne

Læs mere

Vejledning. - om sygdom

Vejledning. - om sygdom Vejledning - om sygdom Indhold Medarbejderens pligt til at melde sygefravær.... 3 Konsekvens af medarbejderens manglende overholdelse af retningslinjer om sygemelding... 3 Den lovpligtige sygefraværssamtale...

Læs mere

EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK

EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK 1 ARBEJDSMILJØ OG TRIVSEL Den sunde arbejdsplads...4 Arbejdsmiljøet arbejder vi hele tiden med!...5 Stress i fokus...5 Du får hjælp, hvis det går galt...7

Læs mere

Pensionsbetingelser og pension Pr. 1. marts 2011 nedsættes anciennitetskravet fra 9 måneder til 3 måneder.

Pensionsbetingelser og pension Pr. 1. marts 2011 nedsættes anciennitetskravet fra 9 måneder til 3 måneder. Orientering Landsoverenskomsten for kontor og lager Kontor og lageroverenskomstens fornyelse Den 26. marts 2010 er der fremsat mæglingsforslag, hvor kontor og lageroverenskomsten optages med et særskilt

Læs mere

Vejledning til standardkontrakt

Vejledning til standardkontrakt Vejledning til standardkontrakt Generelt Hvis du er ansat på en fysioterapeutisk klinik eller hos en anden privat virksomhed, der ikke er dækket af en overenskomst, er du ansat på en individuel kontrakt.

Læs mere

Ansættelsesbevis for funktionærer

Ansættelsesbevis for funktionærer Ansættelsesbevis for funktionærer Mellem og Arbejdsgiverforeningen KA Det bekræftes hermed, at Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nr.: Mail-adr.: Tlf.: (herefter kaldet medarbejderen ) og Virksomhedens

Læs mere

Retningslinier for en god ansættelse. værktøj2001. Er du ung i huset eller børnepasser?

Retningslinier for en god ansættelse. værktøj2001. Er du ung i huset eller børnepasser? Retningslinier for en god ansættelse værktøj2001 Er du ung i huset eller børnepasser? Er du ung i huset eller børnepasser er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Pjecen har til formål at beskrive,

Læs mere

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL- og 3F-overenskomster

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL- og 3F-overenskomster Barselsregler For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL- og 3F-overenskomster Udarbejdet af Danmarks Privatskoleforening Senest opdateret i

Læs mere

ORIENTERING. om lønforhold, ferieregler, tilskud m.v. i. TRÆFAGENES BYGGEUDDANNELSE for specialerne. Tømrer Gulvlægger ALU-Tømrer Tækkemand

ORIENTERING. om lønforhold, ferieregler, tilskud m.v. i. TRÆFAGENES BYGGEUDDANNELSE for specialerne. Tømrer Gulvlægger ALU-Tømrer Tækkemand ORIENTERING om lønforhold, ferieregler, tilskud m.v. i TRÆFAGENES BYGGEUDDANNELSE for specialerne Tømrer Gulvlægger ALU-Tømrer Tækkemand Træfagenes Byggeuddannelse Bygmestervej 5, 2. 2400 København NV

Læs mere

Vikarhåndbog. Vi er glade for at byde dig velkommen som medarbejder hos Jobagenterne.

Vikarhåndbog. Vi er glade for at byde dig velkommen som medarbejder hos Jobagenterne. Vikarhåndbog Vi er glade for at byde dig velkommen som medarbejder hos Jobagenterne. I den forbindelse vil vi gerne introducere os selv: Jobagenterne arbejder med vikarer og rekruttering kort sagt alle

Læs mere

Ledsageordningen i Høje-Taastrup Kommune

Ledsageordningen i Høje-Taastrup Kommune Ledsageordningen i Høje-Taastrup Kommune Ansættelsesforhold for kommunens ledsagere Indledning Ledsageordningen varetager praktiske ledsageopgaver i henhold til Lov om Social Service 97 og 45. Målgruppen

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar)

Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar) Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar) Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af midlertidig hjælp af maks. en måneds varighed. Skal ansættelsesforholdet løbe længere

Læs mere

Velkommen hos Kelly!

Velkommen hos Kelly! Velkommen hos Kelly! Vi er glade for at byde dig velkommen som medarbejder hos Kelly. I den forbindelse vil vi gerne kort introducere os selv: Kelly Services er en af verdens største rekrutterings- og

Læs mere

Velkommen til introduktionskursus dag 2 Personalejura & Arbejdsmiljø

Velkommen til introduktionskursus dag 2 Personalejura & Arbejdsmiljø Velkommen til introduktionskursus dag 2 Personalejura & Arbejdsmiljø Dagens program 10.00-10:15 Velkommen og aftaler om dagens forløb 10:15 12:30 Personalejura Et overblik Love, regler og aftaler på arbejdsmarkedet

Læs mere

Glarmesteruddannelsen

Glarmesteruddannelsen Glarmesteruddannelsen 1. Den daglige / ugentlige arbejdstid Stk. 1. Normal arbejdstid Den daglige arbejdstid er den samme, som er gældende for øvrige medarbejdere i samme virksomhed. Stk. 2. 1. maj 1.

Læs mere

Tillykke. med den lille. Få styr på: Regler om orlov, når du får børn Dine fordele med Industriens overenskomster

Tillykke. med den lille. Få styr på: Regler om orlov, når du får børn Dine fordele med Industriens overenskomster Tillykke med den lille Få styr på: Regler om orlov, når du får børn Dine fordele med Indhold 5 Dine rettigheder og fordele 6 52 s orlov 7 Ekstra orlov eller udskudt orlov 8 Dine pligter orienter din arbejdsgiver

Læs mere

Familiedirektoratet s Barselsorlov

Familiedirektoratet s Barselsorlov Familiedirektoratet s Barselsorlov namminersornerullutik oqartussat grønlands hjemmestyre Ilaqutariinnermut Pisortaqarfik Familiedirektoratet Indholdsfortegnelse Orlov ved graviditet og fødsel 5 Hvem har

Læs mere

Lov om Social Service 94

Lov om Social Service 94 Retningslinjer vedr. ansættelse af medarbejdere i eget hjem Lov om Social Service 94 Gældende fra 1. oktober 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Lovgivning... 3 2.1. Personkredsen, 94... 3 3.

Læs mere

Obligatorisk ansættelseskontrakt for klinikassistenter

Obligatorisk ansættelseskontrakt for klinikassistenter Obligatorisk ansættelseskontrakt for klinikassistenter Juni 2017 Mellem Adresse Cpr-nr. og arbejdsgiver Arbejdsstedets adresse er indgået følgende aftale: 1. For ansættelsen gælder overenskomsten mellem

Læs mere

Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Chili foto&arkiv

Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Chili foto&arkiv 2007-2009 Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Chili foto&arkiv Følgende overenskomst er indgået mellem Chili foto & arkiv og Dansk Journalistforbund. Overenskomsten dækker de i Chili foto &

Læs mere