Indholdsplan 2014 / 15

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsplan 2014 / 15"

Transkript

1 Indholdsplan 2014 / 15 1

2 Indhold Skolens værdigrundlag... 1 Hovedsigte... 1 Gymnastik- og Idrætsefterskole... 2 Samvær... 2 Årsplan & ferier... 3 Almindelige uger... 4 Weekender... 4 Opstarten på et skoleår på VGIE:... 4 Efterskolernes Dag... 4 Projektopgaven i 9. Klasse... 4 Obligatorisk Selvvalgt Opgave (OSO)... 5 Julemåneden... 5 Skitur... 5 Linjetur... 5 Terminsprøver... 6 Gymnastikuge... 6 Bedsteforældredag... 6 Ishockeydag... 6 Skriftlige og mundtlige prøver... 6 Tønder stævnet... 6 Afslutningsugen... 7 Morgenløb... 7 Måltider... 7 Køkkenarbejde... 7 Samling... 8 Ugentlig og daglig rengøring... 8 Aften på VGIE... 8 Kulturaftener... 9 Tilsyn... 9 Kontaktlærerfunktion... 9 Trivselssamtaler/eftermiddage... 9 Forældredøgn Forældresamtaler Karakterer/udtalelser Skolevejledning i 9. og 10. klasse Brobygning Fagbeskrivelser Boglige fag Fagdage Obligatorisk Gymnastikundervisning Opvisninger på VGIE Trampolin på VGIE Rytmisk gymnastik Springgymnastik Fodbold Fodbold-Spring

3 Håndbold Badminton Skøjtning Spring Træ og metal Motorlære Tekstil Rundt om bolden Idrætsskader Smykker Musik Foto - Video Anderledes bevægelse Madlavning Fagfordeling Dagsstruktur Valgblokke Årskalender Skemaer

4 Skolens værdigrundlag Vojens Gymnastik- & Idrætsefterskole er en boglig efterskole med gymnastik og idræt, hvor især gymnastik har en central placering. På skolen møder eleverne faste holdninger, hvor kærlighed, krav og konsekvens er til stede i dagligdagen. Der arbejdes for at gøre skolen til et godt sted at være for elever og personale. Dagligdagen er præget af trygge rammer, hvor kostskolelivet er det centrale omdrejningspunkt. Her leves det forpligtende fællesskab, som er en bærende kraft i skolelivet. Alle har deres plads i dette forpligtende fællesskab, hvor undervisning og samvær går hånd i hånd. Elevens personlige udvikling og modning er i centrum. Det tilstræbes at skabe et læringsmiljø, der bygger på gensidig respekt og tillid. Mangfoldighed og forskellighed betragtes som en kvalitet. Vi mener, at det er bedre at blive til nogen end kun at blive til noget. Gennem almen livsoplysning bidrager skolen til elevens almene dannelse. Det er vigtigt, at eleven gennem sit ophold på skolen styrker sit livsmod. Skolen tager sit udgangspunkt i dansk kristen tradition. Drivkraften i skolelivet er glæde, begejstring og engagement. Igennem livsoplysning, forundring, fordybelse og udfoldelse tilstræbes det, at personalet tager hånd om hver enkelt elev som et unikt og helt menneske Hovedsigte Af efterskolelovens 1 fremgår, at de frie kostskoler, såvel som folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler som håndarbejdsskoler tilbyder undervisning og samvær på kurser, hvis hovedsigte er livsoplysning, folkelig oplysning og demokratisk dannelse. På Vojens Gymnastik- og Idrætsefterskole opfylder vi lovens hovedsigte, ved at tilrettelægge vores undervisning og samværsaktiviteter således at eleverne oplever den nævnte oplysning og dannelse. Mere specifikt arbejder vi med disse begreber: Livsoplysning. Morgensamlinger vi ser TV2 s nyheder og samtaler med eleverne om dette. Fællesaftner foredrag, fortælling, livs eksistentielle debatter. Især kristendomsundervisningen. Etiske og moralske dilemmaer. Projekt A temadage med et klart budskab omkring nutidige problemstillinger. Folkelig oplysning. I rigtig mange af skolens aktiviteter arbejdes i større og mindre fællesskaber. Fællesskab er et vigtigt begreb i skolens værdigrundlag, men et forpligtende fællesskab, hvor vi lærer eleverne det vigtige i fællesskab, spillereglerne og ansvaret. Vi arbejder også meget med det individuelle i forhold til fællesskabet. I samværet såvel som undervisningen er dette begreber som der arbejdes seriøst og målrettet med. Fællesskab på afdelinger, kontaktgrupper, klasser og idrætshold for blot at nævne nogle få. Men også den enkeltes plads i fællesskabet holdet klassen. Betydningen og ansvaret for den enkelte. 1

5 Demokratisk dannelse. Der arbejdes med begrebet i den daglige kontakt til eleverne, i timerne indflydelse på indhold og arbejdsformer der arbejdes meget med at motivere eleverne til meningsdannelse og argumentation, i planlægningen af aktiviteter elevaktiviteter til fællesaftner. Et godt alternativ Vojens Gymnastik- & Idrætsefterskole er et godt alternativ til folkeskolen. Her vil man opleve en helt anden skoleform, hvor begreber som ansvarsbevidsthed, ligeværdighed, tolerance, tillid, ærlighed, fællesskab og frihed får et virkeligt indhold. Her færdes elever og lærere mellem hinanden i alle døgnets timer, hvilket giver helt andre muligheder for undervisning, oplevelser og fællesskab. Her vil man opleve en kvalificeret, engageret og vedkommende undervisning, som giver gode muligheder for personlig udvikling og modning. Kostskolemiljøet kræver, at den enkelte forstår at tage hensyn til helheden. Vi arbejder ud fra mottoet "Frihed under ansvar". Skolen er en blanding af tradition og fornyelse. Vi tilstræber, at vi til stadighed skal være i udvikling. Men samtidig ønsker vi at fastholde vore gode traditioner, der er skabt igennem årtiers skolearbejde. Skolen ønsker at være dynamisk og at leve op til de krav samfundet, forældrene og eleverne stiller til skolen. Vojens Gymnastik- & Idrætsefterskole fremtræder som en moderne og veludbygget skole, der kan leve op til fremtidens udfordringer. I årenes løb har det flere gange været nødvendigt med udbygning og nybyggeri. I dag råder skolen derfor over tidssvarende og veludstyrede fag- og værkstedslokaler. Der er gode idrætsfaciliteter med stor gymnastiksal, idrætshal, spejlsal og springcenter, samt gode faciliteter i øvrigt til brug i undervisning og fritid. Skolen tilbyder et 42 ugers kursus for drenge og piger i 9. og 10. klasse. Der er mulighed for at gå op til folkeskolens afgangsprøve (FSA) efter 9. og 10. klasse, samt til folkeskolens 10. klasse prøve (FS10) efter 10. klasse. Gymnastik- og Idrætsefterskole Vores profil som gymnastik- og Idrætsefterskole forpligter. Der er forpligtelser både for eleven og for skolen. Skolen forpligter sig til at tilbyde mange gymnastik- og idrætstimer, med et højt fagligt niveau. Dog et niveau som kan tilgodese alle deltagere. Eleverne forpligter sig til at deltage i disse timer. Der gælder her de samme regler for udeblivelse, som i den boglige undervisning. Alle elever har ca. 5 lektioners obligatorisk gymnastik om ugen. Herudover skal man vælge et linjefag i Rytmisk gymnastik, Springgymnastik, Fodbold, Fodbold-Spring, Badminton, Håndbold eller Skøjtning. Alle linjefag er 3 gange 1,5 times undervisning om ugen. Man kan også i perioder vælge idrætslige hobbyfag på 1,5 time om ugen. Samvær Det helt specielle ved et efterskoleophold er, at unge mennesker bor sammen, går i skole sammen, undervises sammen og i det hele taget oplever et samvær 24 timer i døgnet. Ofte 7 dage om ugen. Det er netop tanken bag et efterskoleår. At den enkelte oplever en helhed i tilværelsen. 2

6 Kostskoleformen giver os en unik mulighed for, at lade eleverne opleve skolen, som mere end blot et sted hvor der undervises. I planlægningen af året er vi meget bevidste om denne helhedsbetragtning; men når aktiviteterne anskues i detaljer inddeler vi dem i tre former: Undervisning (UV) Når læreren er den hovedansvarlige for en fællesaktivitet, der har til hensigt at bibringe eleverne holdninger, færdigheder og viden om den verden vi lever i, betragter vi dette som undervisning. Aktiviteten er planlagt, målrettet og fremadskridende. Læreren forbereder aktiviteten og sørger for den efterfølgende evaluering. Undervisningen finder ikke nødvendigvis sted i et klasselokale, foran en tavle, men på mange andre måder og steder. Vi kan for eksempel nævne den undervisning, der finder sted under ekskursioner, lejrskoleophold, emneuger, brobygningsuger og projektuger. Vi har en del anderledes uger i skoleåret; også i disse uger er undervisningen integreret i aktiviteterne. Pædagogisk tilrettelagt samvær (PTS) Her taler vi også om aktiviteter, der er planlagte, målrettede og fremadskridende for eleverne. Aktiviteten sigter, gennem socialt samvær, på læring for deltagerne. Vi betragter ikke rene rutineopgaver for læringsprocesser; men derimod er aktiviteterne præget af læringen i samvær/samarbejde med andre. Eksempelvis kan vi nævne: deltagelse i afdelingsmøder, medvirken ved arrangementer på skolen, deltagelse i forældredøgn, og øvrige familiedage. Øvrigt samvær Og så er der alt det andet. Den del af skoleopholdet, der ikke falder inden for ovenstående definitioner betragter vi som øvrigt samvær. Vi definerer det som pædagogisk virksomhed i forbindelse med selve kostskoleformen. Som eksempler på dette kan nævnes: måltider og pligter i forbindelse hermed, hyggearrangementer, lektietime og lektiecafé. Desuden betragtes dagligdagens rutineopgaver så som rengøring og måltider som almindelig samvær. Alle de timer, hvor vi bare er sammen. Mange af opgaverne/aktiviteterne er selvfølgelig planlagte og fremadskridende, men de anses ikke som undervisning eller pædagogisk tilrettelagt samvær. Forudsætningen for et vellykket efterskoleophold baserer sig således på disse tre former på samvær. Hver enkelt form er og skal ikke betragtes særskilt, men som hver sin del af et helt ophold. Årsplan & ferier Se skolens årskalender Skolen følger i det store og hele folkeskolernes planlægning hvad angår ferier. I uge 42 er skolen lukket grundet efterårsferien. Juleferien er afhængig af hvordan kalenderen ser ud i den periode; men typisk sluttes undervisningen omkring d. 22. dec. og starter igen omkring d. 2. jan. Vinterferie i uge 7. Sommerferien begynder efter de mundtlige prøver er afsluttede; typisk omkring sidste lørdag i juni. 3

7 Almindelige uger Skoleåret varer 42 uger og heraf er der almindeligt skema i ca af disse uger. Resten består af forskellige andre tiltag: terminsprøver, instruktørdage, emneuger, OSO/projektopgave, brobygning og meget andet. I en almindelig uge møder eleverne søndag inden kl og har fri fredag kl Eleverne er altid velkommen til at blive på skolen i weekenderne. Weekender I weekenderne kan der være forskellige arrangementer. Flere weekender har forskellige temaer - andre weekender er eleverne selv med til at planlægge. Der vil også være tid til at lave lektier i weekenderne. Eleverne deltager ofte i madlavningen i weekenderne. Hvis man melder sig til at være på skolen i en weekend, forventer vi, at man er der hele weekenden og deltager i de arrangementer der foregår i løbet af weekenden. Opstarten på et skoleår på VGIE: Formål: At lette overgangen fra hjem til VGIE. At give tryghed i det at være et nyt sted At få eleverne integreret på skolen så hurtigt som muligt. I løbet af den første uge på VGIE laves et specielt program der tager udgangspunkt i overstående formål. Det indeholder følgende aktiviteter der er fokus på Introduktion til skolen. Livet på VGIE Anderledes aktiviteter som f. eks. Idræt, leg, cykeltur, folkedans m.m. Aktiviteter der tager udgangspunkt i at lære hinanden at kende. Introduktion til de boglige fag/undervisning. Introduktion til linjefagene. I løbet af en af de første uger i skoleåret tager vi på en kort introduktionstur. Oftest af et par dages varighed. Formål og indhold er som for resten af opstarten. Efterskolernes Dag På Efterskolernes dag er alle eleverne på skolen og deltager i modtagelse og rundvisning af gæster. Derudover er elever aktive på deres respektive linjer, hvor de viser eksempler på hvad undervisningen kan indeholde. Elevernes rundvisning og herunder deres formidling af skolens værdier og beskrivelse af vores hverdag spiller en vigtig rolle. Projektopgaven i 9. Klasse Under henvisning til folkeskolelovens 13, stk. 5 udarbejder eleverne på 9. klassetrin enkeltvis eller gruppevis som en del af undervisningen en obligatorisk projektopgave. Formålet er at videreudvikle projektarbejdsformen og give eleven mulighed for at få en bredere vurdering af sit arbejde med et tværgående emne med problemstilling og for at tage udgangspunkt i egne behov og forudsætninger. 4

8 En uge er afsat til arbejdet og eleverne er gruppevis tilknyttet to eller tre lærere, som fungerer som vejledere, og som ved afslutningen af forløbet vurderer elevernes proces og fremlæggelse med en skriftlig udtalelse. Elevens forældre inviteres ofte til denne fremlæggelse. Obligatorisk Selvvalgt Opgave (OSO) På 10. klassetrin udarbejder eleverne en obligatorisk selvvalgt opgave, der træder i stedet for den obligatoriske projektopgave. Den selvvalgte opgave vil ligesom projektopgaven blive bedømt med en skriftlig udtalelse og, hvis eleven ønsker det, med en karakter. Den obligatoriske selvvalgte opgave skal vise, at eleverne kan arbejde selvstændigt med et givent emne, og at der ved løsningen af opgaven anvendes varierede arbejdsmetoder og udtryksformer. Den selvvalgte opgave skal resultere i et konkret produkt, hvor udtryksformen vælges af eleven. Den obligatoriske selvvalgte opgave skal i modsætning til projektopgaven have sammenhæng med uddannelsesplanen, perspektivere elevens uddannelsesønsker og dermed pege frem mod den efterfølgende ungdomsuddannelse. Den obligatoriske selvvalgte opgave er en opgave, alle elever skal udarbejde som en del af undervisningen. Den er derfor ikke en del af 10.-klasse-prøven og udarbejdes ikke under prøvelignende betingelser. Julemåneden På VGIE holder vi fast i nogle af juletraditionerne. For eksempel går nogle elever Lucia, vi har en julehyggedag, og den sidste aften inden ferien afholdes den store julemiddag, hvor der kræses om maden, danses om juletræet m.m. En af de sidste dage besøges Vojens kirke. Vi bruger også weekends på julepynt og julegaver. Alle elever får i midten af nov. 10 kr. til at købe en pakke til en fælles pakkekalender, som bliver udtrukket hver middag. Vi afholder den sidste dag en julegymnastikopvisning for forældre som en god start på ferien. Skitur Fælles ture er med til at skabe et godt sammenhold blandt eleverne, så derfor, en gang om året, som regel i januar, tager skolen på skitur med alle elever og så vidt muligt hele lærerpersonalet. Turene er de senere år gået til Østrig, Frankrig eller nordpå til vores nabolande. I skoleåret går skituren til Kaprun i Østrig. Formålet er, at eleverne stilles over for andre udfordringer end dem, den daglige undervisning tilbyder. Her tænkes også på udfordringer af personlig karakter, idet mange af eleverne for første gang via skolen får denne oplevelse. Her er chancen for at udfolde sig, også på det personlige plan; idet skiundervisningen udfordrer eleven på flere planer. Pludselig kan man måske se meningen med at skulle tilegne sig fremmede sprog, samt måle sig i forhold til andre. Linjetur Hvor skituren er en tur, hvor det store fællesskab er i centrum, er linjeturen en tur hvor fællesskabet på linjen er i højsædet. Herudover har linjeturen til formål at sætte en international dimension på linjeundervisningen. Træning og kamp/opvisning vil være en del af turen, men der bliver også - gennem skolebesøg eller lignende - sat fokus på at møde andre unge mennesker, der deler samme interesse som vores linjeelever. Der er endvidere fokus på den sproglige- og den kulturelle dimension. 5

9 Terminsprøver Vi afholder terminsprøver i skriftlig matematik, engelsk og dansk og tysk. Formålet er at give forældre og elever mulighed for at se på hvilket niveau, eleven befinder sig. Resultaterne af prøverne bruges også i forbindelse med forældresamtaler bl.a. med henblik på en kommende uddannelse. Terminsprøverne anvendes ligeledes som forberedelse til de skriftlige afgangsprøver. Gymnastikuge Gymnastikugen er en uge hvor vi har tid til at gå mere i dybden med alle de ting vi har planlagt at have med i vores opvisningsprogram. Det er en uge hvor eleverne bliver presset fysisk såvel som mentalt, de skal lære meget nyt og det kræver stor koncentration og samarbejde fra deres side. Ugen afsluttes med elevholdets første rigtige hele opvisning på 30 minutter. Bedsteforældredag Vi vil gerne give bedsteforældre en mulighed for at besøge deres børnebørn og give dem et indblik i deres hverdag. På samme tid håber vi at kunne være med til at styrke forholdet mellem eleven og hans/hendes bedsteforældre. En dag i foråret inviteres alle elevernes bedsteforældre til en dag en hyggelig eftermiddag på VGIE med følgende program: Velkomst Rundvisning ved eleverne Gymnastikopvisning Fællessang Folkedans Fælles kaffe Ishockeydag For at lade eleverne opleve en sportsgren lidt ud over det sædvanlige på egen krop, arrangeres en hel dag i ishockeyhallen, hvor eleverne i fuldt udstyr spiller kampe mod hinanden. Skriftlige og mundtlige prøver Skolen følger Bekendtgørelsen om prøver og eksamen i folkeskolen mv. Formålet med prøverne er, at eleverne får mulighed for at afprøve deres opnåede færdigheder i de boglige fag. Tillige kan de dokumentere i hvilken grad de opfylder de mål og krav, der er fastsat for de enkelte fag. I perioderne mellem de mundtlige prøver veksler dagligdagen imellem prøveforberedende perioder og fysiske aktiviteter. Vær opmærksom på at vi ikke tilbyder semesterprøver. Tønder stævnet Skolen planlægger/gennemfører/evaluerer hvert år vores deltagelse i Tønder stævnet, som er en social/sportslig oplevelse sammen med andre efterskoler. Alle elever + lærere tager af sted tidligt om morgenen, dyrker mange alsidige idrætsaktiviteter hele formiddagen, har fælles middag/hygge 6

10 og fortsætter de idrætslige aktiviteter hele eftermiddagen. Stævnet slutter med en samling på stadion til det traditionsrige stafetløb, hvorefter turen går hjem til Vojens igen. Formålet med vores deltagelse i stævnet er at give eleverne et ekstra sportsligt tilbud med aktiviteter, som skolen ikke selv umiddelbart tilbyder. Samtidig byder dagen på en sammenkomst med andre skoler og elever og har dermed også en social funktion for både lærere og elever. Afslutningsugen Formålet med afslutningsugen er, at eleverne får afsluttet deres skoleår på VGIE på en god måde. Det er vigtigt både for elever og skolens personale at få en festlig og seriøs finale. En afslutningsuge kan have følgende indhold: En triatlon, hvor lærere og elever deltager aktivt. En afsluttende festmiddag med dans. En god afrunding med kontaktlærerne. Et stort fælles morgenarrangement, og endelig en festlig og rørende afslutning med skolens personale, eleverne og elevernes familie. Hverdagen og samvær Morgenløb En af morgenens rutiner er morgenløb. Morgenløb har til hensigt at give eleverne en god og aktiv start på dagen. Det er vores erfaring at eleverne er langt mere opvakte til de første timer, og får meget mere med fra den boglige undervisning i de tidlige dagtimer, når de får frisk luft om morgenen. Vi lægger stor vægt på motion som en del af hverdagen, og derfor er dette et godt supplement til resten af hverdagen, som er præget af megen idræt. Måltider Der er tre hovedmåltider om dagen, til hvilke der er mødepligt: Morgenmad, som fungerer efter cafeteriaprincippet, dvs. eleverne, inden for en halv time, skal sørge for at få spist morgenmad efter de har været på morgenløb. Dette i erkendelse af, at alle ikke er lige hurtige gennem ruten, og for at lade eleverne bestemme, om de vil bruge meget tid på at bade og gøre sig klar eller være hurtige og have god tid til morgenmaden. Middags- og aftenmåltidet er fælles og bruges som en del af socialiseringsprocessen, herunder læring af f.eks. god bordskik. Derudover udnyttes, at alle er samlede til at give beskeder og meddelelser. Ud over de tre hovedmåltider tilbydes eleverne forfriskning, bestående af f.eks. frugt og brød, formiddag, eftermiddag og aften. Køkkenarbejde Som i ethvert andet hjem skal de unge selvfølgelige hjælpe til med rengøringen. Dette gælder også efter dagens måltider og forfriskninger. Eleverne får i løbet af skoleåret tildelt en tjans i køkkenet. Disse tjanser udføres i umiddelbar forlængelse af måltiderne og kræver ca. ½ times indsats. Typisk er tjanseperioden 3 uger, og dette arbejde udføres altid i friperioder, hvor eleven ikke har undervisning. 7

11 Samling Formålet med samlingen er at mødes i det store fællesskab, i faste rammer, og hvor hovedindholdet følger en vis tradition. Samlingen indeholder et par fællessange/salmer med et mellemliggende fadervor. At synge sammen er en samværsform med dybe rødder i den danske skoletradition, og falder således fint i tråd med skolens værdigrundlag. Dagens nyheder ses på storskærm, og indslag kan, hvor det er relevant, følges af uddybende kommentar. Således får eleverne en bredere viden om, og indsigt i den verden de selv er en del af. Særlige begivenheder kan markeres ved samlingerne; og mundtlig information om dagligdagen eller aktiviteter kan gives. Ugentlig og daglig rengøring Sidst på ugen skal eleverne gøre hovedrent på værelserne og områderne. De arbejder sammen to og to på henholdsvis værelset og det pågældende område, de har fået tildelt. Afdelingslæreren er de første gange sammen med sin egen gruppe og lærer eleverne de grundlæggende forhold i forbindelse med rengøringen. Eleverne får ligeledes en grundig introduktion i de rengøringsmidler, der anvendes. Ligeledes skal de have indsigt i og lære om betydningen af, at de sorterer deres affald i henhold til miljømæssige forhold Dagligt skal eleverne ordne egne værelser og afdelinger. Rengøringen kontrolleres af afdelingslæreren ved ugens afslutning. Dagligt udføres kontrollen af de lærer der har tjek. Aften på VGIE Om aftenen er der til hverdag nogle faste rutiner. Aftenvagterne møder ind og spiser aftensmad sammen med eleverne. Herefter er der stilletime og lektiecafe. Stilletimen på VGIE finder sted hver aften mellem kl og med mindre, der afholdes et arrangement. I dette tidsrum har eleven to muligheder: enten befinder de sig på deres eget værelse, hvor der skal være arbejdsro - eller de befinder sig i vores lektiecafe. I løbet af lektietimen vil mindst en af aftenvagterne komme rundt på alle værelser og der er mulighed for at få hjælp til lektierne eller bare at få en hyggelig sludder. I lektiecafeen, vil der være en lærer, der vil være behjælpelig med lektierne. Det er frivilligt om man vil læse lektier på værelset eller i lektiecafeen - men nogle elever vil have godt af at være faste "kunder" i cafeen. Aftenaktivitet dækker over de muligheder, som elever har på almindelige hverdagsaftner. Så vidt det er muligt, vil der være en gymnastik- eller/og idrætslærer til stede. Disse vil ofte tilbyde styrede aktiviteter/træning mv. Grundlæggende har eleverne mulighed for at benytte alle skolens værksteder om aftenen. Ofte vil værkstedslærerne også være at finde i værkstederne på deres vagtaftner. Af sikkerhedsmæssige årsager vil der være sikkerhedskurser i de fleste værksteder, som eleven skal have gennemgået for at få lov til at benytte værkstedet. Hen på aftenen er der valgfri aftenforfriskning til eleverne. Kl rengøring i fællesområder. Efter skal eleverne være på egen afdeling og kl går lærerne rundt og siger godnat. En vagtlærer sover på skolen, så man kan altid få fat i en lærer. 8

12 Kulturaftener Kulturaftener dækker over forskellige arrangementer på VGIE. Både arrangementer, hvor forældrene er inviteret og arrangementer kun for eleverne. Disse arrangementer vil oftest blive afholdt om aftenen og der er mødepligt til disse arrangementer. Vi bestræber os på at give eleverne oplevelser, som de ikke umiddelbart ville få. Af tidligere arrangementer kan nævnes: Speed the Strings (irsk folkemusik), Zoe Speaks (Amerikansk singer-songwriter + fortælling), Blues Mob (Georgisk konservatorieuddannet bluesband), morsom opera på dansk, afrikansk danse- og musikgruppe plus diverse foredrag; bl.a. Mogens Stryhn, Peter Ålbæk, Troels Kløvedal. Tilsyn Tilsynet med eleverne er fordelt mellem samtlige af skolens lærere. På VGIE har vi lærere på skolen døgnet rundt. Bemandingen ser således ud: Morgenvagt Morgenvagt Middagsvagt Eftermiddagsvagt Aftenvagt Aftenvagt Aftenvagt Aften/Natvagt I perioden mellem kl. 8 og 16 er der tale om et kollektivt tilsyn, hvor de tilstedeværende lærere dækker behovet. Morgenvagterne sørger for, at alle elever gennemfører morgenløbet, at tilse de syge, samt være til morgenmad. Middagsvagten har middagsmaden og gennemfører de forskellige dele af middagen, dvs. spisning, elevbeskeder og omdeling af elevpost. Aftenvagterne tjekker rengøring, har aftensmaden og hjælper med lektier i stilletimen. De tilbyder aktiviteter om aftenen efter behag, og er selvfølgelig tilstede når der er behov. Se Dagsstruktur Kontaktlærerfunktion Skolen planlægger/gennemfører/evaluerer hvert år kontakten til eleverne. Den mere dybdegående og individuelle kontakt til den enkelte elev skabes gennem kontaktlærerfunktionen. Her har den enkelte elev + forældre én bestemt lærer som kontaktlærer. Denne kontakt kan være medvirkende til at skabe ekstra tryghed i et miljø med mange mennesker. Eleven + forældre har derfor sikkerhed for at kunne henvende sig et bestemt sted med praktiske problemer, sociale problemer og eventuelle faglige problemer, som kontaktlæreren kan tage op i lærer fagteamet. Trivselssamtaler/eftermiddage I løbet af skoleåret har vi nogle fastlagte samtaler med eleverne. Formålet med disse samtaler er at få åbnet op for evt. problemer, som fylder meget i skolens hverdag, og som eleverne ikke formår at løse ved egen hjælp. Ved hjælp af samtaler kan lærere og elever få en god snak om disse ting, evt. løse dem her og nu eller åbne op for en mulig løsning af problemet/problemerne. 9

13 Forældredøgn Formål: Der er tre overordnede mål med at invitere vores elevers forældre til at besøge skolen et døgn. Vi vil gerne give dem en bedre fornemmelse af, hvordan deres børns hverdag er. Skolens personale vil gerne møde forældrene til vores elever. Det er også ønsket at give forældrene mulighed for at møde forældre til de kammerater som deres børn omgås på skolen. Afvikling: Forældrene inviteres til forældredøgn i september måned. Den ene halvdel af forældrene er på skolen fredag/lørdag og den anden halvdel lørdag/søndag. De indkvarteres i deres egne børns værelser, mens eleverne overnatter i spejlsalen. Program: Ankomst sidst på eftermiddagen Aftensmad Boglige fag Folkedans Morgenløb og tjek Linjefag Afrejse ved middagstid. Forældresamtaler To gange om året, - en gang i oktober og en gang i februar, afholdes der forældresamtaler, hvor forældre med deres barn kommer til samtale med de af skolens lærere, som de selv ønsker. På et hjemsendt skema afkrydser forældrene sammen med deres barn, hvem de ønsker at tale med og derefter laver man så en plan over de indgåede ønsker og opfylder alle de krav, der overhovedet er mulige. Ønsker man at tale med en lærer, som ikke har mulighed for at snakke med eleven pga. overbookning, indsamler kontaktlæreren notater om eleven, så man kan give et indtryk af, hvordan det går eleven i det pågældende fag. I den anden samtale indgår som et vigtigt led, hvad eleven skal i det kommende skoleår, og hvad muligheder eleven har. Desuden kommer man her ind på, hvad eleven skal arbejde ekstra med. Ud over det faglige snakker man også om, hvordan eleven trives rent socialt og i skolens hverdag. Der er desuden altid mulighed for at kontakte lærerne via Forældreintra, skolens mail system eller telefonisk. Karakterer/udtalelser Ved afslutningen af et skoleår på Vojens Gymnastik og Idrætsefterskole gives standpunktskarakterer til de elever, der vælger at gå til afgangsprøverne. Eleverne får i løbet af skoleåret karakterer for deres mundtlige og skriftlig præstationer, formålet med disse er at give elever og forældre mulighed for at se den enkeltes arbejdsindsats karaktererne danner også grundlag for optagelse på visse ungdomsuddannelser. I h. t. Lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne m.v. af 06/06/2002 er gennemsnittet af karakterer for elevernes præstationer offentliggjort på internettet via skolens hjemmeside. 10

14 Ved afslutning af et skoleår kan eleverne få en udtalelse. I udtalelsen kan man læse om elevens arbejdsindsats, flid, interesser og væremåde. Udtalelserne udarbejdes af elevens kontaktlærer i samarbejde med skolens øvrige lærer. Skolevejledning i 9. og 10. klasse Formålet med skolevejledningen er, at den enkelte elev tilegner sig et bredt kendskab til uddannelses- og erhvervsmuligheder og indser værdien af at gennemføre en uddannelse. Vejledning i forskellige emner skal give eleven et godt grundlag til at træffe et uddannelsesvalg og senere et erhvervsvalg. Eleven skal forstå at valget træffes på grundlag af en række personlige forudsætninger, behov, holdninger og de samfundsmæssige muligheder. Personlig vejledning skal medvirke til, at eleven opnår erkendelse af egne forventninger og forudsætninger, og derigennem kan udarbejde en personlig uddannelsesplan. Vejledningen sker i samarbejde med det lokale Ungdommens Uddannelsescenter. Indhold Arbejde med en personlig plan som danner grundlag for mindst 2 samtaler med skolevejlederen. Udarbejde en uddannelsesplan, der medsendes til en senere ungdomsuddannelse. Erhverve kendskab til uddannelsessystemet med fokus på ungdomsuddannelserne. Undervises i brug af informationssøgning ved brug af databaseprogrammer og internet. Vejledes i udfyldning af FTU-skema. ( Fælles Tilmelding til Ungdomsuddannelse). Udarbejde en selvvalgt opgave i 10.klasse med udgangspunkt i uddannelsesplanen. Brobygning I flg. den gældende folkeskolelov, skal 10. klasses elever i 5 dages obligatorisk brobygning. Der skal brobygges til mindst 2 forskellige uddannelser. Vi sender typisk eleverne i brobygning i Haderslev, men Aabenraa og andre byer kan også komme på tale. Eleverne bor på skolen i brobygningsugen og vi afholder udgifter til transport. Fagbeskrivelser På skolen arbejder vi med tre faglige områder: boglige fag, linjefag og hobbyfag. Boglige fag Vi vil gerne, at eleverne oplever det enkelte fag som et middel til at opnå viden og færdigheder, og vi forsøger på at skabe en tydelig forbindelse mellem skolens værdigrundlag og undervisningen i de enkelte fag. Da skolen ønsker at give eleverne mindst de samme muligheder, som de kan få i den offentlige skole tilbyder vi eleverne en sådan undervisning, at de kan deltage i folkeskolens afgangsprøver og 10. klasses prøver. Dette indebærer at undervisningen og prøverne lever fuldt op til de af undervisningsministeriet udsendte love, bekendtgørelser og læseplaner. Se Fællesmål 11

15 Ligeledes tilstræber vi også at få et solidt fagligt indhold i de forskellige projekt og emneuger m.m. vi afholder i årets løb. For at styrke den enkelte elevs indlæring har vi valgt at danne niveaudelte hold i nogle af fagene. P.t. er fagene engelsk, tysk og matematik niveaudelt på begge årgange. Følgende fag er obligatoriske for 9. klasserne: Dansk Matematik Engelsk Tysk Fysik/kemi Geografi Biologi Samfundsfag Historie Kristendomskundskab Følgende fag er obligatoriske for 10. Klasserne: Dansk Matematik Engelsk Tysk Fysik/kemi Da ovenstående fag alle er prøvefag, følger undervisningsindholdet i hovedtrækkene de af undervisningsministeriet udsendte bekendtgørelser, vejledninger m.m. Læs nærmere fra ministeriet Se endvidere skolens Fagfordeling og Skema Fagdage For at højne fleksibiliteten i undervisningen samt give rum for fordybelse har vi indført en ugentlig fagdag. På fagdagen er det muligt fleksibelt at planlægge det respektive fag i mindre eller større lektionstal. Det betyder, at man eksempelvis kan have en hel dag med ét fag og på den måde får mulighed for at fordybe sig i faget, tage på ekskursion m.m. Obligatorisk Gymnastikundervisning Formålet med undervisningen er at eleven motiveres for fysisk aktivitet, og at deres fysiske, psykiske og sociale kompetencer udvikles. Eleverne skal gennem gymnastikken opleve et forpligtende fællesskab og selv lære at deltage aktivt i dette fællesskab. Her igennem skal eleverne have oplevelser og erfaringer, som er fælles for alle. Eleverne skal dygtiggøre og udvikle sig inden for de grundgymnastiske og springmæssige færdigheder. Dette sker gennem opvarmning, leg og grundtræning, hvor eleven opøver sin fysiske 12

16 form, oplever glæden ved fysisk aktivitet samt lærer at indgå i en træningssituation sammen med andre. Skolens gymnastikopvisning udarbejdes hovedsagligt i den obligatoriske gymnastikundervisning. Dette kræver at eleverne udviser respekt, tålmodighed og vedholdenhed, da der i denne proces kræves fordybelse og mange gentagelser af det indlærte materiale. Rytmisk gymnastik: Den rytmiske gymnastik foregår hovedsageligt i skolen spejlsal og indeholder undervisning i følgende færdigheder: Grundtræning (kondition, bevægelighed, muskelstyrke, udholdenhed) Motorisk træning (koordination, spændstighed mm.) Sammensatte sekvenser Leg Udtryk Håndredskaber Musik- / rytmeforståelse Spring over gulv Fejlretning Spring: I spring arbejdes der på at udvikle elevernes grundlæggende springfærdigheder ud fra en bred vifte af hjælpeopstillinger. Undervisningen foregår hovedsagligt i skolens springsal og der undervises i følgende færdigheder: Afsæt og landing Rotationer om begge akser (salto- og skruebevægelser) Kropskontrol, kropspænding og styrke Håndstand og stem Diverse redskabsspring Sammensatte spring Gymnastikken er obligatorisk for alle elever, hver elev har 5 lektioner á 45 minutter om ugen: 1 lektion á 90 minutter pige-/drengegymnastik 1 lektion á 45 minutter pige-/drengegymnastik 1 lektion á 90 minutter fællesgymnastik (alle elever samlet) Skolen deltager i opvisninger årligt med et ca. 30 minutters program, hvori alle elever deltager. Ud over den obligatoriske gymnastikundervisning udbydes gymnastik som liniefag, hhv. i rytmiskog springgymnastik. Ydermere udbydes spring som hobbyfag. I disse fag sammensættes også enkeltstående elementer, som indgår i skolens opvisning. Opvisninger på VGIE Her på VGIE prioriterer vi opvisninger meget højt, det vil sige at man IKKE kan få fri fra disse opvisninger. Vi laver ca. 30 opvisninger på et skoleår, hvor de tre første er for forældre. Den første er i efteråret, en før juleferien og den tredje lige efter gymnastikugen. Alle weekender i marts er 13

17 der mellem 4-5 opvisninger så disse 4 weekender skal prioriteres. Vi tager også en weekend væk fra skolen på en gymnastiktur, hvor vi laver opvisninger på f. eks. Fyn og længere oppe nordpå. Formålet med disse opvisninger er at give eleverne en fælles oplevelse i samarbejde, tryghed og samvær. Det er også her vi kan mærke at det rykker i fællesskabet. Trampolin på VGIE Da man i 2009 vedtog en lov, som giver efterskoler lov til at bruge trampolin i undervisningen, åbnede der sig mange muligheder. Her på VGIE har vi 5 stortrampoliner, samt trampetter i forbindelse med vores springhal, som vi gerne bruger i undervisningen. Med denne nye lov kom også krav om en del sikkerhedsforanstaltninger. 1.) De af skolens lærere, der ønsker at benytte trampolinerne til undervisning og på eksempelvis vagter, skal gennemgå og bestå et nyt sikkerhedskursus kaldet udvidet kompetenceniveau i modtagning og brug af trampolin. - Vores gymnastiklærere har bestået dette kursus 2.) Skolens ansvarsforsikring skal dække særlige aktiviteter - Hvilket den gør 3.) Skolen skal opfordre forældrene til at have en ulykkesforsikring - Hvilket vi gør 4.) Skolen skal sikre at det kun er når der er en ansvarlig uddannet lærer tilstede at trampolinerne kan benyttes. - Dette gøres ved at samtlige trampoliner er aflåst og kun kan åbnes med en nøgle. 5.) Skolen skal have forældreaccept, før man må bruge trampolinerne. - Denne accept gives i skolekontrakten 6.) Skolen skal tydeligt i sin indholdsplan skilte med at man benytter trampolin. - Hvilket hermed er gjort! 7.) Skolen skal have en procedure for jævnligt eftersyn af trampolinerne. - Vi har eftersyn hvert år 14

18 Linjefag Rytmisk gymnastik Her arbejdes videre på det grundgymnastiske fundament, som eleven tilegner sig i den obligatoriske gymnastikundervisning. Eleven får lejlighed til at fordybe sig i forskellige genrer inden for den rytmiske gymnastik samt til at stifte bekendtskab med flere forskellige håndredskaber og udtryk. Formålet er at give den enkelte elev en bred gymnastisk erfaring samt at sætte fokus på personlig dygtiggørelse. I faget undervises der primært i: Sammensatte sekvenser Udtryk Håndredskaber Musik- / rytmeforståelse Forskellige dansegenrer Spring over gulv Fejlretning Undervisningen foregår i skolen spejlsal, så eleverne kan bruge spejlene mest muligt som redskab til selvevaluering. Faget udbydes 3x90 minutter ugentligt. Springgymnastik Her arbejdes videre på det grundgymnastiske fundament, som eleven tilegner sig i den obligatoriske gymnastikundervisning. Eleven får lejlighed til at fordybe og dygtiggøre sig på et højere plan end i den obligatoriske gymnastik. Vi arbejder meget med trappe-princippet dvs. at vi ved brug af forskellige opstillinger bygger op fra rulle/kolbøtte til dobbelte rotationer, måske endda med skruer. Linjefaget spring er for alle, forudsætningerne er kun arrangement og lyst til at udfordre og dygtiggøre sig selv. Vi arbejder med: Styrketræning for at give eleven bedre forudsætninger for at lære nye spring. Koordinationstræning for at styrke det center i hjernen, hvor koordinering foregår. Videoforsinkelse så gymnasten har mulighed for at se, hvad han eller hun reelt gør oppe i luften. Tekniktræning hvor et spring deles op i små dele. Der arbejdes specifikt med de enkelte dele for opnå det helt optimale udgangspunkt for at sætte nye spring sammen. Fodbold Skolen planlægger/gennemfører/evaluerer linjefaget Fodbold, som tilbydes som linjefag i 9./10. klasse med holdstørrelser fra ca elever 3x2 timer ugentligt. Undervisningen er baseret på grundtanken om at skabe hele fodboldspillere, hvor den enkelte spiller gennemgår en løbende, personlig udvikling i et fællesskab med andre, og samtidig med løbende fokus på de individuelle teknisk/taktiske færdigheder. Undervisningen foregår 11-mands 15

19 banerne ved Vojens Fritidscenter. I vinterhalvåret anvendes skolens egne haller eller Vojens hallerne. Eleverne på fodboldlinjen deltager i diverse turneringer, hvor det mere konkurrenceprægede miljø kan dyrkes med spillere på samme faglige niveau. Fodbold-Spring Fodbold-Spring er et kombinationslinjefag der kombinerer de to linjefag Fodbold og Spring. Fodbold - Spring tilbydes som linjefag i 9./10. klasse med holdstørrelse på elever og gennemføres med 2x2 lektioner ugentlig, hvor eleverne følger henholdsvis de elever der har linjefaget fodbold og linjefaget spring. Den fodboldmæssige del af undervisningen er baseret på grundtanken om at skabe hele fodboldspillere, hvor den enkelte spiller gennemgår en løbende, personlig udvikling i et fællesskab med andre, og samtidig med løbende fokus på de individuelle teknisk/taktiske færdigheder. Undervisningen foregår på 11-mands banerne ved Vojens Fritidscenter. I vinterhalvåret anvendes skolens egne haller eller Vojens hallerne. I springundervisningen arbejdes videre på det grundgymnastiske fundament, som eleven tilegner sig i den obligatoriske gymnastikundervisning. Eleven får lejlighed til at fordybe og dygtiggøre sig på et højere plan end i den obligatoriske gymnastik. Vi arbejder meget med trappe-princippet dvs. at vi ved brug af forskellige opstillinger bygger op fra rulle/kolbøtte til dobbelte rotationer, måske endda med skruer. Eleverne på fodbold-springlinjen deltager i diverse fodboldturneringer, hvor det mere konkurrenceprægede miljø kan dyrkes med spillere på samme faglige niveau. Håndbold Formål At give eleverne mulighed for at videreudvikle deres færdigheder inden for håndboldspillet. Gennem samvær med andre at udvikle sociale og faglige kompetencer. At give elever lysten til at fortsætte efter opholdet i deres respektive lokalforeninger, enten som spillere og/eller som trænere. Indhold Dagligdagen vil forme sig som pt. 3 gange 2 timers undervisning / træning pr. uge. Drenge og piger træner hver for sig. Denne træning vil i vid udstrækning ligne en træning i en klub, hvor der lægges vægt på personlig, faglig udvikling. Gennem tilbud af trænerkursus, udvikle lysten til evt. senere at træne hold i lokalforeningen. Skolen deltager i forskellige turneringer i f. eks. efterskoleregi, DGI eller JHF. VGIE vil give alle mulighed for at deltage på et hold. 16

20 Badminton Formål: Formålet for linjefaget badminton er grundlæggende, at udøve fysisk aktivitet med fokus på et hyggeligt samvær, hvor badmintons tekniske og taktiske kvalifikationer også forbedres: Udvikling og forbedring af tekniske basisfærdigheder Udvikling og forbedring af de fysiske elementer Udvikling og forbedring af taktiske elementer Målsætning: Udøve fysisk aktivitet med fokus på forbedringer af de tekniske og taktiske færdigheder. At spillerne bliver fortrolige med badmintonspillets facetter i et forpligtende fællesskab. Alle kan deltage i spillet - undervisningsdifferentiering Udvise respekt for hinanden og faciliteter/materialer Forudsætninger: Ingen specielle krav dog skal eleven have lyst til en masse timers sjov med badminton-bolden i et hyggeligt samvær Der skal medbringes en god ketcher hjemmefra vi har boldene. Turneringer/stævner: Deltagelse i interne turneringer på skolen (Single/double) Stævner ude af huset. Vi forventer 2 stævner før jul, 2 stævner efter jul, samt træningskampe mod andre efterskoler. Der trænes 3 gange om ugen a 2 lektioner: Deltagelse i kvalifikationen til DM for efterskoler Faciliteter: VGIE har egne haller med 10 badmintonbaner, hvor der trænes hver gang. Skøjtning På skøjtelinjen kan man kombinere kunstskøjteløb på højt niveau med det at gå på efterskole - noget som hidtil ikke har været muligt, da vi er den første efterskole i Danmark med dette tilbud. Eleverne er koblet sammen med skolens rytmelinje, og de træner sammen med denne linje to gange om ugen. I rytmisk gymnastik arbejdes videre på det grundgymnastiske fundament, som eleven tilegner sig i den obligatoriske gymnastikundervisning. Eleven får lejlighed til at fordybe sig i forskellige genrer inden for den rytmiske gymnastik samt til at stifte bekendtskab med flere forskellige håndredskaber og udtryk. Formålet er at give den enkelte elev en bred gymnastisk erfaring samt at sætte fokus på personlig dygtiggørelse. I faget undervises der primært i: Sammensatte sekvenser 17

21 Udtryk Håndredskaber Musik- / rytmeforståelse Forskellige dansegenrer Spring over gulv Fejlretning Rytmeundervisningen foregår i skolens spejlsal, så eleverne kan bruge spejlene mest muligt som redskab til selvevaluering. På skøjtelinjen er der - ud over de to træningspas med rytmelinjen - fire skøjtetræningspas på isen i Vojens Skøjtehal (SE-Arena). Disse træningspas gennemføres i samarbejde med Vojens Skøjteløber Klub og er af ca. 1,5 times varighed. Herudover er der mulighed for at træne med VSK i weekenden, hvis man vælger at være på skolen i en weekend. Eleverne bliver trænet af VSK s professionelle træner i alle træningspas. Ud over de seks træningspas på skøjtelinjen har man - sammen med de andre elever - obligatorisk gymnastik. Her arbejder man med opvisningsprogrammet til forårets opvisninger. Konkurrencer: Der vil være mulighed for at deltage i konkurrencer. Vi arbejder på at lave en klub på efterskolen, så man kan stille op for skolen i konkurrencer, men ellers vil man kunne stille op for sin hjemklub eller evt. VSK. Skolen vil være behjælpelig med tilmelding og frihed, så man kan deltage i de ønskede konkurrencer. Hobbyfag Spring Tag dig i agt! - for her bliver du dygtig. I dette hobbyfag er der udfordringer til både begyndere og øvede. Der er altid to undervisere på holdene, således at eleven bliver undervist på sit eget niveau. Vi koncentrerer os om at eleverne får de grundlæggende og teknisk korrekte springteknikker, således at eleven vil kunne magte både salto, flik-flak, kraftspring og baglæns salto. Efterhånden som man magter disse færdigheder, skal springene sammensættes og der sættes skruer på saltoerne. Selve træningen foregår under sikre forhold i og omkring springsalens 6 x 6 meter springgrav og på de nyeste redskaber, dvs. team-track, flik bungy, fiberspringbræt, MEGA+-springbane og nedbyggede trampoliner. Motivationen for den enkelte er udover personlig dygtiggørelse, at de spring eleven lærer bliver en del af billedet, når skolens opvisning sammensættes. 18

22 Træ og metal Formålet med undervisningen er, at eleven udvider sin sans for værktøj, form og funktion og ligeledes finder glæden ved at mestre færdigheder inden for et håndværk, og se det færdige resultat. Når eleven arbejder med værktøj, materialer form og funktioner vil han/hun opleve at det personlige udtryk komme frem i arbejdet. Indhold/Metode: Undervisningen foregår ved at der med passende mellemrum bliver gennemgået forskellige nye teknikker, hvor der vil være oplæg som inspiration. På den måde vil eleven opleve mange af jern og træs muligheder eleven får lov til at afprøve og udforske disse. Den enkelte elev vil få mulighed for at arbejde både individuelt og i grupper, og få udfordringer i forhold til sin kunnen. Der vil løbende blive lavet mindre udstillinger, således at skolens øvrige elever også får mulighed for at se, hvad der er blevet lavet. Eleven har ligeledes efter ønske mulighed for at benytte værkstedet i sin fritid. Motorlære Som hobbyfag kan vælges motorlære, hvor knallerter, gokarts og hjemmekonstruerede køretøjer har deres plads i værkstedet. Formålet er, at eleverne gennem praktiske forløb med at skille motorer og køretøjer ad, renovere og samle igen opnår erfaringer med motorers og transportmidlers betydning i dagligdagen. Et forløb med gokarter ender med kørsel på banen i Vojens og her er der gode muligheder for at udfolde sig under sikre forhold. Tekstil Formålet er at gøre eleverne interesseret i tekstilfaget. At planlægge og udføre forskellige former for beklædning, brugstekstiler, billeder og skulpturer. At give eleverne en teoretisk og praktisk undervisning hvor der tages stilling til form, farve, materialer, redskaber og teknikker. Eleverne arbejder meget individuelt, men der vil i løbet af kurset være fælles opgaver. Der kan blive lagt relevante studieture ind. Når kurset er afsluttet, skal alle der har deltaget kunne designe og fremstille deres egne produkter. Rundt om bolden Formålet er at præsentere eleverne for forskellige former for boldspil, der bruger bolde i alle afskygninger. Gennem praktisk udøvelse af spillene at lære at udføre dem, samt få kendskab til reglerne. Formålet er desuden at vække interesse for spil, de måske ellers ikke ville have mulighed at udføre. Der kræves ingen boldspilsmæssige forudsætninger for at deltage i faget. Idrætsskader Undervisningen fokuseres primært omkring på typiske idrætsskader inden for skolens linjer håndbold, fodbold, badminton, spring og rytmisk gymnastik. Eleverne vil få forståelse for anatomien og fysiologien omkring den enkelte skade, blive undervist i akut skadeshåndtering, subakut skadeshåndtering samt genoptræning. 19

23 Undervisningen vil primært foregå i skolens træningssal, hvor der vil være undervisning i brug af træningsmaskiner og redskaber. Derudover vil eleven få kendskab til kroppens reaktioner på både kredsløbstræning og styrketræning specifikt omhandlende idrætsskader. Smykker Der vil blive undervist i grundlæggende teknikker som er nødvendige for at kunne løse opgaverne. Eleverne skal lære at bruge mindre maskiner så som slibemaskiner, poleremaskiner og slaglodning. Kendskab til værktøj, materialer og arbejdsfaciliteter er en vigtig del af forløbet. Der vil blive lagt vægt på følgende emner: Bukke og bøje teknikker i sølv/metal. Save teknikker. Emalje arbejde. Fremstilling af fingerring i sølv. Dekorationsteknik. Arbejde med perler og lignende. Smykker af alternative materialer f.eks plastik og gummi. Der vil også blive arbejdet med andre emner som er mindre krævende. Musik Formålet med undervisningen er, at udvikle elevens evne til at opleve og udtrykke sig indenfor musikken. Gennem aktiv deltagelse at udvikle elevens koncentrationsevne, motorik samt følelsesmæssige bevidsthed. Trinmål: Sammenspil og stemmetræning Arbejde med intonation og klang Følge og holde en puls Fremme elevernes forståelse af musikgenre og historie Indøve en vis færdighed på diverse instrumenter Forstå vigtigheden af den enkeltes rolle i samspil Forberede musik til åres musical. Slutmål: At den enkelte elev deltager aktivt i et musikalsk fællesskab. Derudover vil vi arbejde frem mod forskellige optrædener bl.a. musik til bålaftener og særlige arrangementer. Undervisningen i musik foregår både individuelt og fælles for hele værkstedet. Gennem den fælles undervisning vil eleverne lære færdigheder som rytmik, samspil og stemmetræning. Foto - Video Formal: At give eleverne elementær viden om fotografering og om de fotografiske materialer og processer. Indhold: Der arbejdes med digital kameraer/video samt sort/hvid film-24-36mm på lignende områder: 1. Betjening af kamera 2. Brug af pc er 3. Brug af redigerings programmer 20

24 4. Videre brug af billeder i det elektroniske medie, herunder lagring og komprimering 5. Fremkaldelse af s/h film. Herunder vurdering af negativer. 6. Fremkaldelse af positiver. Herunder high line, soft line, partiel belysning, maskning og ændring af billedlinjer. 7. Billedekomposition. Herunder linjer, det gyldne snit, optagelses position, Portrætfotografering og stilleben. Hjælpemidler: Eleverne lærer at bruge digital-, analoge kameraer af typerne sir og fast søger, samt digitale videokameraer. Til digital behandling forefindes positiv- og negativ scannere af såvel papirpositiver som 24/36 negativer og positiver. Til fremstilling af forstørrelser bruges apparater med opallamper og enkeltkondensator. Anderledes bevægelse Formålet med hobbyfaget Anderledes bevægelse er at stifte bekendtskab med forskellige sportsgrene eller én specifik sportsgren, der ikke tilbydes på linje. Anderledes bevægelse er et fysisk hobbyfag, men også et fag hvor du får en teoretisk viden om sporten vi gennemgår. Anderledes bevægelse kunne eksempelvis være faget Yoga eller Pilates men kan også være en kombination af flere forskellige fag, der har det til fælles at de ikke tilbydes som linjefag. Vi bruger hovedsageligt tid på nye former for idræt, som er kommet til de senere år. Ud over de nævnte fag kunne fagene eksempelvis være styrketræning, massage og forskellige former for dans. Anderledes bevægelse er for alle der vil prøve noget nyt inden for idræt. Madlavning Formål: At give eleverne elementær viden om madlavning og om de grundlæggende elementer i ernæring. Indhold: Der arbejdes med let madlavning og grundlæggende regler for hygiejne og korrekt brug af redskaber i køkkenet, herunder: 1. Bedømmelse af råvarer 2. Korrekt brug af køkkenredskaber 3. Sammensætning af måltider 4. Glæden ved at lave mad helt fra bunden med en kritisk holdning over for madens bestanddele. Eleven skal opnå en glæde ved at fremstille og spise mad med et stort indhold af de grundlæggende og ernæringsmæssige vigtige dele. Denne indholdsplan er opdateret og godkendt inden begyndelsen af skoleåret Der vil dog løbende ske ændringer i indholdsplanen således, at den til enhver tid svarer til de faktiske planer for skoleåret. Juni 2014 Tommy Mikkelsen Tilbage 21

25 Fagfordeling Tilbage 1

26 Dagsstruktur man tir - tor fre Morgenløb Morgenløb 7.15 Fælles morgenmad Morgenmad Morgenmad Blok :05 BLOK Lek Blok Lek Forfriskning Forfrisk Lærermøde/rengøring Forfrisk Samling Afd./omr. tjek TJEK TJEK Middag Lek Lek Fælles gymnastik Lek Lek Middag Middag Lek Lek Lek Lek Lek Lek Forfrisk Forfrisk Lek Lek Lek Lek Aftensmad Aftensmad Stilletime Stilletime Fri Fri Reng. Omr Reng. Omr godnat godnat Tilbage 2

27 Blokstruktur BLOK 1 BLOK 2 BLOK 3 BLOK 4 BLOK 5 BLOK 6 BLOK 7 1. og 3. peri Man 1-2 Man 8-9 Tirs 8-9 Ons 8-9 Tor 8-9 Fre 1-2 Fre 2-3 Hal VGIE 1 hånd-d hånd-d HH hånd -p hånd-d Hal VGIE 2 hånd-p Badm BM RM Badm AH Badm AH/BM hånd-p Springsal spri JP/JB AP JB/JP spring JB/JP spri JP Spejlsal rytme LK rytme LI rytme LK/LI krea ÅH EJ krea IS krea EO IS krea Linje fod-spri JB/JP fod APspri fod-spri JP/JB fod AP-spri Linje fod-p LA fod-p LA fod -p LA Linje fod-d1rm fod-d1 RM fod-d1 Linje fod-d2 AA fod-d2 AA fod-d2 BLOK 1 BLOK 2 BLOK 3 BLOK 4 BLOK 5 BLOK 6 BLOK 7 2.periode Man 1-2 Man 8-9 Tirs 8-9 Ons 8-9 Tor 8-9 Hal VGIE 1 Hal VGIE 2 Vojenshal? Springsal spri JP/JB spri JP/JB Spejlsal rytme LK rytme LI krea krea krea krea Linje Linje Linje se struktur andetsteds Tilbage 3

28 Årskalender For sidste nyt se skolens hjemmeside / forældreintra Tilbage 4

Indholdsplan 2015 / 16

Indholdsplan 2015 / 16 Indholdsplan 2015 / 16 1 Indhold Skolens værdigrundlag... 1 Hovedsigte... 1 Gymnastik- og Idrætsefterskole... 2 Samvær... 2 Årsplan & ferier... 3 Almindelige uger... 4 Weekender... 4 Opstarten på et skoleår

Læs mere

Indhold Skolens værdigrundlag... 1 Hovedsigte... 1 Gymnastik- og Idrætsefterskole... 2 Samvær... 2 Årsplan & ferier... 3 Alm. uger... 4 Weekender...

Indhold Skolens værdigrundlag... 1 Hovedsigte... 1 Gymnastik- og Idrætsefterskole... 2 Samvær... 2 Årsplan & ferier... 3 Alm. uger... 4 Weekender... Indholdsplan 2011 / 2012 1 Indhold Skolens værdigrundlag... 1 Hovedsigte... 1 Gymnastik- og Idrætsefterskole... 2 Samvær... 2 Årsplan & ferier... 3 Alm. uger... 4 Weekender... 4 Opstarten på et skoleår

Læs mere

Indholdsplan. Bernstorffsminde Efterskole 13/14. Anderledes dage og uger

Indholdsplan. Bernstorffsminde Efterskole 13/14. Anderledes dage og uger Indholdsplan Bernstorffsminde Efterskole 13/14 Anderledes dage og uger Indhold ANDERLEDES DAGE OG UGER... 3 Introdage... 3 DOSO... 3 Efterårs- og vintermøde... 4 Gallafest... 4 Musicaluge... 5 Skitur...

Læs mere

Anderledes dage og uger i 2014 2015 Indhold

Anderledes dage og uger i 2014 2015 Indhold Anderledes dage og uger i 2014 2015 Indhold 2014 Morgensang/Morgensamling Hver morgen hele året mødes elever og morgentilsynslærerne til en morgensamling. Her synges 2 sange samt bedes fadervor. Dette

Læs mere

10.kl. 2010/2011. Nordstrandskolen. Dragør

10.kl. 2010/2011. Nordstrandskolen. Dragør 10.kl. 2010/2011 Nordstrandskolen Dragør Til dig og dine forældre 9. klasse og hva så? Du er snart færdig med 9. klasse og står nu over for at skulle tage en beslutning om, hvad der skal ske efter 9. klasse.

Læs mere

NYHEDSBREV FRA VINDE HELSINGE EFTERSKOLE - 8. FEBRUAR 2012

NYHEDSBREV FRA VINDE HELSINGE EFTERSKOLE - 8. FEBRUAR 2012 EFTERNYT NYHEDSBREV FRA VINDE HELSINGE EFTERSKOLE - 8. FEBRUAR 2012 Så kommer der endnu et lille nyhedsbrev om tiden fremover. Vær specielt opmærksom på, at vi har indlagt endnu en gymnastikopvisning og

Læs mere

10. KlasseCentret. Dronninglund 2015-16. 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse!

10. KlasseCentret. Dronninglund 2015-16. 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! 10. KlasseCentret Dronninglund 2015-16 2 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! 10. klasse - dit valg! Hvad skal du efter 9. klasse? Der er mange muligheder, og valget kan være svært. Dronninglund

Læs mere

VVE Indholds- og aktivitetsplan

VVE Indholds- og aktivitetsplan VVE Indholds- og aktivitetsplan Generelt VVE er normeret til 80 års elever. Eleverne søges fordelt på lige mange drenge og piger. Skolen søger at målrette sig primært velfungerende grønlandske elever,

Læs mere

Tilbudsfag 2012-13. Prøveforberedende fag til FSA eller FS10 Tysk. Fransk 3 t. Fysik/Kemi. Ikke prøveforberedende fag Ekstra Dansk.

Tilbudsfag 2012-13. Prøveforberedende fag til FSA eller FS10 Tysk. Fransk 3 t. Fysik/Kemi. Ikke prøveforberedende fag Ekstra Dansk. Tilbudsfag 2012-13 Prøveforberedende fag til FSA eller FS10 Tysk 3 t Fransk 3 t. Fysik/Kemi Ikke prøveforberedende fag Ekstra Dansk Vi arbejder her med nogle af dine svage sider i dansk såsom læsetræning,

Læs mere

Faglighed Fællesskab Kristendom. Udfordringer

Faglighed Fællesskab Kristendom. Udfordringer Faglighed Fællesskab Kristendom Kreativitet Udfordringer På Nøvlingskov Efterskole kan man være sig selv Martin V skoleåret 14/15 Det bedste ved Nøv er, at man altid kan finde nogle at snakke med Kathrine

Læs mere

Formå lsbeskrivelser ålternåtive årrångementer/uger 2014-15

Formå lsbeskrivelser ålternåtive årrångementer/uger 2014-15 Dans på tværs Dans på tværs er et obligatorisk fællesarrangement, som foregår i aftentimerne en gang om måneden. Det varierer mellem forskellige pardanse, folkedanse samt andre fællesdanse. Hovedformålet

Læs mere

Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag

Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag Definition: De praktisk-musiske musiske fag omfatter fagene sløjd, billedkunst, håndarbejde, hjemkundskab og musik. Formålet med undervisningen er, at eleverne

Læs mere

Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse

Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse 10.Vest Østergade 63 Tlf.: 74722910 www.10vest.dk 6270 Tønder Fax.: 74722919 10vest@10vest.dk Hvilken linje - og hvorfor?

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Indhold : Intro side 3 Velkomst side 4 Afklaring, kundskaber og profil side 5 Skolens hverdag side 6 Brobygning, OSO, Paktik, Vejledning side 7

Indhold : Intro side 3 Velkomst side 4 Afklaring, kundskaber og profil side 5 Skolens hverdag side 6 Brobygning, OSO, Paktik, Vejledning side 7 HNX Hjørring Ny 10. Indhold : Intro side 3 Velkomst side 4 Afklaring, kundskaber og profil side 5 Skolens hverdag side 6 Brobygning, OSO, Paktik, Vejledning side 7 Dramaprojekt side 7 Obligatoriske fag

Læs mere

10. klasse 2015-16 Dragør Kommune

10. klasse 2015-16 Dragør Kommune 10. klasse 2015-16 Dragør Kommune Tilbudsfag 2015-16 Prøveforberedende fag til FSA eller FS10 Tysk Fysik 3 t Ikke prøveforberedende fag Ekstra Dansk Vi arbejder her med nogle af dine svage sider i dansk

Læs mere

Få en lærerig oplevelse for livet

Få en lærerig oplevelse for livet Få en lærerig oplevelse for livet UNDERVISNINgen Eleverne siger om linjefagene... Er godt pga. de mange valgmuligheder. Er godt, fordi man selv har valgt det. Er meget seriøse og man lærer meget. Fedt

Læs mere

Indhold. Quick info. Altid online og opdateret www.solgaarden.dk. Hvorfor valgte du Efterskolen Solgården? Mange højdepunkter Mange valgmuligheder

Indhold. Quick info. Altid online og opdateret www.solgaarden.dk. Hvorfor valgte du Efterskolen Solgården? Mange højdepunkter Mange valgmuligheder Vi vil dig noget Efterskolelivet på Solgården Mange højdepunkter Mange valgmuligheder Praktisk info Tjek mere på www.solgaarden.dk Quick info Efterskolen Solgården blev oprettet i 1978 af Luthersk Mission

Læs mere

Indholdsplan Den Rytmiske Efterskole. 2014/2015 Henrik Vejsig

Indholdsplan Den Rytmiske Efterskole. 2014/2015 Henrik Vejsig Indholdsplan Den Rytmiske Efterskole 2014/2015 Henrik Vejsig Indhold Fag og timetal Fællesskabet Studievejledning Skema Boglige fag Dansk Matematik Engelsk Tysk Fransk Fysik/kemi Naturfag(9.kl.) Medborgerskab(9.kl.)

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommunes 10. klasse 2012-2013. Information om 10. klasse Ringkøbing Skole

Ringkøbing-Skjern Kommunes 10. klasse 2012-2013. Information om 10. klasse Ringkøbing Skole Ringkøbing-Skjern Kommunes 10. klasse 2012-2013 Information om 10. klasse Ringkøbing Skole Ringkøbing-Skjern Kommunes 10. klasse Velkommen til en skole, hvor du bliver rustet til din kommende uddannelse.

Læs mere

INDHOLDSPLAN FOR SPORTSEFTERSKOLEN SJÆLSØLUND S/E/S

INDHOLDSPLAN FOR SPORTSEFTERSKOLEN SJÆLSØLUND S/E/S INDHOLDSPLAN FOR SPORTSEFTERSKOLEN SJÆLSØLUND S/E/S Indholdsplan gældende til 31. juli 2015 A. Lov om frie kostskoler herunder hovedsigte B. Vores målsætninger i relation til loven C. Værdigrundlag D.

Læs mere

Information om IDRÆTSklasserne på Brøndbyvester Skole

Information om IDRÆTSklasserne på Brøndbyvester Skole Information om IDRÆTSklasserne på Brøndbyvester Skole Principper for idrætsklasserne Idrætsklasserne på Brøndbyvester Skole er et tilbud om at kombinere uddannelse og talentidræt. Dette tiltag har til

Læs mere

Indholdsplan. Bernstorffsminde Efterskole 15/16. Indledning Kostskolepolitik Pædagogisk tilrettelagt samvær

Indholdsplan. Bernstorffsminde Efterskole 15/16. Indledning Kostskolepolitik Pædagogisk tilrettelagt samvær Indholdsplan Bernstorffsminde Efterskole 15/16 Indledning Kostskolepolitik Pædagogisk tilrettelagt samvær Indledning Skoleåret 2015 2016 består af 42 uger med start søndag d. 9. august 2015 og afslutning

Læs mere

Vejledning om indholdsplaner for frie kostskoler

Vejledning om indholdsplaner for frie kostskoler Vejledning om indholdsplaner for frie kostskoler Indledning På folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie kostskoler) skal der, inden et kursus begynder, foreligge en indholdsplan.

Læs mere

Skolereform din og min skole

Skolereform din og min skole Skolereform din og min skole Information til forældre April 2014 Natur og Udvikling Folkeskolereform i trygge rammer Når elever landet over i august 2014 tager hul på et nyt skoleår, siger de goddag til

Læs mere

10. klasse er et valgfrit skoleår

10. klasse er et valgfrit skoleår Afklaring Jeg ved ikke, hvilken ungdomsuddannelse jeg skal vælge Personlig udvikling Jeg skal blive mere moden 10. klasse er et valgfrit skoleår Personlig udfordring Jeg vil sige noget mere og være mere

Læs mere

Sundeved Efterskole Indholdsplan for skoleåret 2013/14. Sundeved Efterskole. Indholdsplan for skoleåret 2013/14

Sundeved Efterskole Indholdsplan for skoleåret 2013/14. Sundeved Efterskole. Indholdsplan for skoleåret 2013/14 Sundeved Efterskole Sundeved Efterskole Bovrup Storegade 5, Bovrup 6200 Åbenrå Tlf. 74680311 Fax: 74680916 E-mail: kontor@sundeved-efterskole.dk Hjemmeside: www.sundeved-efterskole.dk - 1 - Indholdsfortegnelse

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Uddannelse vejen til den gode træning

Uddannelse vejen til den gode træning Hold kurset i klubben Alle DGI Fodbolds kurser kan arrangeres i klubben Der behøves kun 8 deltagere for at gennemføre et trænerkursus, inspirationsdag eller klubkursusaktivitet. DGI idræt & fællesskab

Læs mere

- en vifte af muligheder

- en vifte af muligheder - en vifte af muligheder Velkommen Til et spændende og anderledes skoleår på 10. klasseskolen Øresund. Vi giver dig mulighed for: At komme i brobygning på en ungdomsuddannelse. At aflægge 10. klasseprøven

Læs mere

Velkommen til Ulstrup Efterskole

Velkommen til Ulstrup Efterskole V Velkommen til Ulstrup Efterskole Værdigrundlag Ulstrup Efterskoles værdier bygger på en gensidig ansvarlighed, arbejdsfællesskab og respekt for forskelligheden, således at den enkelte elev, gennem praktiske

Læs mere

HANDLEPLAN FOR IDRÆT OG BEVÆGELSE FOR GENTOFTE SKOLE

HANDLEPLAN FOR IDRÆT OG BEVÆGELSE FOR GENTOFTE SKOLE BAUNGÅRDSVJ KILDSKOVSVJ B R G N T V D A LL GNTOFT KOMMUNS SKOLVÆSN GNTOFT SKOL BAUNGÅRDSVJ 33 TLF.: + 45 39 65 02 28 DK 2820 GNTOFT FAX: + 45 39 65 13 19 HJMMSID: www.gentofte-skole.dk MAIL: gentofte.skole@gentofte.dk

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN Følgende opridser de mål og planer for børnenes læring, vi arbejder med i Mariehønen. Vi inspireres af Daniels Sterns formuleringer omkring barnesynet med udgangspunkt

Læs mere

www.vgie.dk vgie@vgie.dk 74541129 - #1 for kontor #2 for lærerværelse

www.vgie.dk vgie@vgie.dk 74541129 - #1 for kontor #2 for lærerværelse www.vgie.dk vgie@vgie.dk 74541129 - #1 for kontor #2 for lærerværelse Når så mange mennesker er samlet på et sted, opstår der naturligt et behov for et sæt regler. Vi forsøger at begrænse antallet af regler;

Læs mere

Fokus på Vordingborgskolens indholdsplan optimerer brugen af denne som styringsredskab for den pædagogiske gøremåls-praksis.

Fokus på Vordingborgskolens indholdsplan optimerer brugen af denne som styringsredskab for den pædagogiske gøremåls-praksis. Vordingborgskolens selvevaluring 2014/2015. Tese: Fokus på Vordingborgskolens indholdsplan optimerer brugen af denne som styringsredskab for den pædagogiske gøremåls-praksis. Def. på gøremål: Ud af huset

Læs mere

SÆSON 2013-2014 VELKOMMEN!

SÆSON 2013-2014 VELKOMMEN! SÆSON 2013-2014 VELKOMMEN! Velkommen til sæsonen 2012/2013 i Taastrup Gymnastik Forening Det er allerede blevet tid til at gøre klar til en ny sæson i TGF. En sæson der sikkert bliver lige så begivenhedsrig

Læs mere

Morgenåbning: I forbindelse med morgenåbning, tilbyder vi sund morgenmad. Dette er muligt indtil kl. 7.15. Kl. 7.45 sendes alle børnene i skole.

Morgenåbning: I forbindelse med morgenåbning, tilbyder vi sund morgenmad. Dette er muligt indtil kl. 7.15. Kl. 7.45 sendes alle børnene i skole. Kastaniehuset Vi vil her på Kastaniehusets hjemmeside dels komme med en del praktiske oplysninger men også fortælle lidt om institutionens historie, vores pædagogik, bevægelsespolitik m.v.. Hvor er vi:

Læs mere

Linjefag på pædagoguddannelsen

Linjefag på pædagoguddannelsen Linjefag på pædagoguddannelsen Som pædagogstuderende skal du vælge ét af følgende linjefag: Sundhed, krop og bevægelse Udtryk, musik og drama Værksted, natur og teknik Du kan læse mere om indholdet i linjefagene

Læs mere

Vejledning om krav til offentliggørelse af oplysninger på efterskolers hjemmesider

Vejledning om krav til offentliggørelse af oplysninger på efterskolers hjemmesider Sagsnr.: 146.10K.271 Vejledning om krav til offentliggørelse af oplysninger på efterskolers hjemmesider Denne vejledning gennemgår kravene til offentliggørelse af oplysninger på efterskolernes hjemmeside

Læs mere

Indholdsplan for Engelsk FS10+

Indholdsplan for Engelsk FS10+ Indholdsplan for Engelsk FS10+ Intro: På engelsk FS10+ holdene tales der engelsk hele tiden, bortset fra når vi arbejder med grammatik. Det forventes, at eleverne har et højt engagement i faget, at de

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 2 af 9. januar 2009 om evaluering og dokumentation i folkeskolen

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 2 af 9. januar 2009 om evaluering og dokumentation i folkeskolen Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 2 af 9. januar 2009 om evaluering og dokumentation i folkeskolen I henhold til 17, stk. 4, og 18, stk. 1-3, i landstingsforordning nr. 8 af 21. maj 2002 om folkeskolen,

Læs mere

Informationsaftener: Torsdag d. 8. januar Mandag d. 19. januar Begge aftener kl. 19.00

Informationsaftener: Torsdag d. 8. januar Mandag d. 19. januar Begge aftener kl. 19.00 Ølstykke 10. klasse Center Ølstykke 10. klasse Center blev indrettet i 2001 i den gamle Jørlunde Sogneskole. Her har der siden været en skole udelukkende for elever på 10. årgang. Den ligger ved hovedvejen

Læs mere

Beskrivelse af skoledagens aktiviteter:

Beskrivelse af skoledagens aktiviteter: Kort beskrivelse af 1a s læringsmiljø: Undervisningen og skoledagen er inspireret af TEACCH. Således er klassen indrettet med fællesbord samt et arbejdsbord til hver elev, som er afskærmet for at opnå

Læs mere

10. KLASSE Tårnby Kommune US10 2015-2016

10. KLASSE Tårnby Kommune US10 2015-2016 10. KLASSE Tårnby Kommune 2015-2016 forord Du er snart færdig med 9. klasse og står nu over for at skulle tage en beslutning om, hvad der skal ske. Hvis du overvejer 10. klasse, bør du læse brochuren grundigt

Læs mere

Hornes Faglige Identitet HORNE EFTERSKOLE 2013-14

Hornes Faglige Identitet HORNE EFTERSKOLE 2013-14 Hornes Faglige Identitet HORNE EFTERSKOLE 2013-14 Hornes faglige identitet I det følgende gennemgås Hornes faglige identitet, og herunder Faglighed på Horne Efterskole er at få en ny chance Inklusion Mentorordning

Læs mere

Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen

Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen På Hindholm Privatskole er evaluering en naturlig del af undervisningen. Den foregår dels løbende og i forskellig form - dels på fastlagte tidspunkter

Læs mere

Brøderup Efterskole. sætter spor. Karlshøj 40 4733 Tappernøje. Tlf.: 55 56 41 33 www.brøderupefterskole.dk kontoret@befs.dk www.facebook.

Brøderup Efterskole. sætter spor. Karlshøj 40 4733 Tappernøje. Tlf.: 55 56 41 33 www.brøderupefterskole.dk kontoret@befs.dk www.facebook. Brøderup Efterskole Karlshøj 40 4733 Tappernøje Tlf.: 55 56 41 33 www.brøderupefterskole.dk kontoret@befs.dk www.facebook.com/broederup Brøderup Efterskole sætter spor Brøderup Efterskole er grundlagt

Læs mere

Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner

Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner Hvad er Fælles Mål? Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner De bindende fælles nationale mål i form af fagformål, centrale kundskabs- og færdighedsområder

Læs mere

10. klasse. på Tingagerskolen. - et godt udgangspunkt! skolen 10. klasse

10. klasse. på Tingagerskolen. - et godt udgangspunkt! skolen 10. klasse 10. klasse på Tingagerskolen rbejde I sama msngdo u d e m skolen 10. klasse - et godt udgangspunkt! Er du klar til 10. klasse? Faglige udfordringer Kompetent uddannelsesvejledning Oplevelser for livet

Læs mere

Begynder med skoleåret 14/15

Begynder med skoleåret 14/15 FREMTIDENS Begynder med skoleåret 14/15 Fremtiden Baggrund Kære forældre Hermed en orientering om de nye vigtige tiltag, som igangsættes efter sommerferien 2014. Grundskolereformen Som I sikkert alle ved,

Læs mere

Selvevaluering af StruerSkolens værdigrundlag 2012-2014

Selvevaluering af StruerSkolens værdigrundlag 2012-2014 Selvevaluering af StruerSkolens værdigrundlag 2012-2014 Evalueringen foretages på baggrund af lovkrav i henhold til Bekendtgørelse af lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler

Læs mere

Indholdsplan / KursusCenter Struer. August 2015 December 2015

Indholdsplan / KursusCenter Struer. August 2015 December 2015 splan / KursusCenter Struer August 2015 December 2015 Om KursusCenter Struer (KCS) KCS er en del af Struerskolen. Vores kursister er i aldersgruppen, 16 år og op efter. Vi driver sundhedskurser inden for

Læs mere

Bøvling Friskole. Skolens navn, hjemsted og formål

Bøvling Friskole. Skolens navn, hjemsted og formål Bøvling Friskole Skolens navn, hjemsted og formål 1. Bøvling Fri- og Idrætsefterskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution med hjemsted i Bøvlingbjerg, Lemvig Kommune, Region Midtjylland.

Læs mere

Overbygningen på Hærvejsskolen

Overbygningen på Hærvejsskolen Overbygningen på Hærvejsskolen Overbygningen er en selvstændig afdeling, der består af 7., 8. og 9. årgang samt specialklasser. Overbygningen har den samme vision som resten af Hærvejsskolen: Vi lægger

Læs mere

Første uge på Brejninggaard Efterskole

Første uge på Brejninggaard Efterskole Første uge på Brejninggaard Efterskole August 2015 Søndag d. 9/8 14.00 Skolen åbner for indkvartering efter sengeredning og udpakning er der kaffe i Hallen 15.30 Velkomst i hallen 16.30 Første møde med

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne Undervisningsministeriet 27. maj 2014 Udkast Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne I medfør af 10 g i lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv samt pligt

Læs mere

Udskolingen på Holme Skole. - selvstændighed & faglighed

Udskolingen på Holme Skole. - selvstændighed & faglighed Udskolingen på Holme Skole - selvstændighed & faglighed Profil for udskolingen på Holme Skole 2 KÆRE FORÆLDRE I denne pixiudgave kan I læse om, hvordan vi organiserer og vægter undervisningen i udskolingen

Læs mere

Beskrivelse af udskolingen på Som det allerførste i folkeskoleloven hedder det: Folkeskolen skal i samarbejde med forældrene give eleverne kundskaber og færdigheder, der: forbereder dem til videre uddannelse

Læs mere

I hverdagen på Hylleholt tilstræber vi at arbejde med selvpsykologiens fire dimensioner på følgende måde.

I hverdagen på Hylleholt tilstræber vi at arbejde med selvpsykologiens fire dimensioner på følgende måde. I hverdagen på Hylleholt tilstræber vi at arbejde med selvpsykologiens fire dimensioner på følgende måde. Anerkendelse/omsorg: I anerkendelsesdimensionen er det vigtigt: At føle sig ok som man er: - Vi

Læs mere

Information om IDRÆTSklasserne på Brøndbyvester Skole

Information om IDRÆTSklasserne på Brøndbyvester Skole Information om IDRÆTSklasserne på Brøndbyvester Skole Principper for idrætsklasserne Idrætsklasserne på Brøndbyvester Skole er et tilbud om at kombinere uddannelse og talentidræt. Dette tiltag har til

Læs mere

SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER

SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER 1 NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE Denne folder er en oversigt over, hvilke linjer, du som elev kan vælge imellem,

Læs mere

Årsplan for 6.- 7. C. Skoleåret 2010 2011 Udarbejdet september 2010 af Gitta Ølgård. Skoleåret 2010 2011 - 1 -

Årsplan for 6.- 7. C. Skoleåret 2010 2011 Udarbejdet september 2010 af Gitta Ølgård. Skoleåret 2010 2011 - 1 - Årsplan for 6.- 7. C - 1 - Status Årsplan for 6.- 7. C Klassen består af seks elever, tre piger og tre drenge i alderen 12 til 13 år. Fire elever går i syvende klasse og to elever går i sjette klasse.

Læs mere

Linjemodellen IDEKATALOG - SKOLERNE

Linjemodellen IDEKATALOG - SKOLERNE Linjemodellen IDEKATALOG - SKOLERNE Forord Med Vordingborg Kommunes Fokus på folkeskolen og beslutning om en ny skolestruktur er målsætningen, at alle elever skal lære mere. Vi betragter udskolingen i

Læs mere

Desuden vægtes en bred vifte af valgfag, hvor ikke mindst kropslig og kreativ udfoldelse har høj prioritet.

Desuden vægtes en bred vifte af valgfag, hvor ikke mindst kropslig og kreativ udfoldelse har høj prioritet. Indholdsplan for Gødvad Efterskole Skoleår 2015-2016 Indenfor rammerne af loven om de frie kostskoles og dennes hovedsigte om livsoplysning, folkelig oplysning og demokratisk dannelse driver Gødvad Efterskole

Læs mere

Læreplaner for børnehaven Østergade

Læreplaner for børnehaven Østergade Indledning: Børnehavens værdigrundlag: Tryghed: Tillid: Nærvær: Det er vigtigt at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i børnehaven, og at vi som personale er trygge ved at komme på arbejde.

Læs mere

AFK - Ungdom Yngst Målsætninger og udførelse

AFK - Ungdom Yngst Målsætninger og udførelse Mission At tiltrække, udvikle og fastholde flest mulige spillere i AFK UY frem til overgang til AFK UÆ. At udvikle hver spillers fodboldmæssige færdigheder bedst muligt under hensyntagen til den enkelte

Læs mere

Folkeskolerne i Lolland Kommune

Folkeskolerne i Lolland Kommune Lolland Kommune Skolesektoren Jernbanegade 7 4930 Maribo Telefon: 54676767 lolland@lolland.dk www.lolland.dk Folkeskolerne i Lolland Kommune - en pjece specielt henvendt til forældre til børn med et andet

Læs mere

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU.

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. AT LEGE ER AT LÆRE Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. Med udgangspunkt i Pandrup kommunes mål vedr. læreplaner, der skal tage højde for

Læs mere

BILAGSRAPPORT. Ringe Fri- og Efterskole Faaborg-Midtfyn Kommune (Privatskoler) Termometeret

BILAGSRAPPORT. Ringe Fri- og Efterskole Faaborg-Midtfyn Kommune (Privatskoler) Termometeret BILAGSRAPPORT Ringe Fri- og Efterskole Faaborg-Midtfyn Kommune (Privatskoler) Termometeret Læsevejledning Bilagsrapporten viser elevernes samlede beelser af de enkelte spørgsmål, som indgår i undersøgelsen.

Læs mere

10. klasse et anderledes skoleår 2015/2016 På Hadsten Skole i Hadsten eller. På Skovvangsskolen i Hammel

10. klasse et anderledes skoleår 2015/2016 På Hadsten Skole i Hadsten eller. På Skovvangsskolen i Hammel 10. klasse et anderledes skoleår 2015/2016 På Hadsten Skole i Hadsten eller På Skovvangsskolen i Hammel 1 o Ønsker du afklaring på din uddannelsesretning? o Har du brug for et år med både faglige og sociale

Læs mere

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG.

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG. Børnehuset Vandloppens værdigrundlag: I Børnehuset Vandloppen har alle medarbejdere gennem en længerevarende proces arbejdet med at finde frem til de grundlæggende værdier/holdninger, som danner basis

Læs mere

12-13 ALBERTSLUND 10.-KLASSESKOLE SKOLEÅRET ELEMENT

12-13 ALBERTSLUND 10.-KLASSESKOLE SKOLEÅRET ELEMENT ELEMENT SKOLEÅRET 12-13 ALBERTSLUND 10.-KLASSESKOLE Hvorfor vælge Det 10. Element? Det 10. Element er starten på din ungdomsuddannelse: - du bliver mere afklaret om din fremtid - du styrkes fagligt og

Læs mere

For elever der går i 4. klasse til og med 6. klasse gælder følgende priser:

For elever der går i 4. klasse til og med 6. klasse gælder følgende priser: Åbningstider. Mandag til torsdag fra kl. 14.00-17.00. Fredag fra kl. 14.00-16.00. Mandag til fredag har SFO åben om morgenen fra kl. 6.30-8.00. Udvidet SFO. Fra august er det muligt for elever fra 4. årgang

Læs mere

Som tilsynsførende på Køng Idrætsfriskole har vores opgave været at føre tilsyn med:

Som tilsynsførende på Køng Idrætsfriskole har vores opgave været at føre tilsyn med: Tilsynets opgave Som tilsynsførende på Køng Idrætsfriskole har vores opgave været at føre tilsyn med: 1:Elevernes standpunkt i dansk, regning/matematik, engelsk og idræt. 2: At skolens samlede undervisningstilbud,

Læs mere

Fremtidens skole i Gug

Fremtidens skole i Gug Click here to enter text. Anders «edocaddresscivilcode» Fremtidens skole i Gug Eleven i centrum Linjer i overbygningen Gug Skole Solhøjsvej 2 9635 2300 9210 Aalborg SØ Elevorganisation Overordnede mål

Læs mere

Brøndby modellen Idræt

Brøndby modellen Idræt Brøndby modellen Idræt På Brøndby Gymnasium har vi organiseret undervisningen, så særligt idrætsaktive elever kan gennemføre studentereksamen på 3 år, med et tilfredsstillende resultat og en fuld gymnasieoplevelse.

Læs mere

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig Gode råd & observationer fra nuværende grønlandske efterskoleelever til kommende grønlandske elever Tanker før afgang: Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af

Læs mere

Valgfag skoleåret 2014-15

Valgfag skoleåret 2014-15 Valgfag skoleåret 2014-15 Kære elever og forældre Det er med stor glæde, at vi igen i år kan præsentere en valgfagsfolder, hvori vi kan tilbyde en række spændende, kreative og udfordrende undervisningstilbud

Læs mere

Gymnastiksæsonen 2009/2010 V/H mix starter uger 37 Øvrige hold starter uge 38

Gymnastiksæsonen 2009/2010 V/H mix starter uger 37 Øvrige hold starter uge 38 Gymnastiksæsonen 2009/2010 V/H mix starter uger 37 Øvrige hold starter uge 38 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 16.30 17.30 Krudtuglerne 16.00 17.00 2. kl. + 3. kl. 17.00 18.00 0. kl. + 1. kl. 17.30

Læs mere

TØNDER 10. 2014 / 2015 Campus Tønder velkommen til 2015 / 2016. Tønder10 Martin Hammerichsvej 2 dk-6270 Tønder

TØNDER 10. 2014 / 2015 Campus Tønder velkommen til 2015 / 2016. Tønder10 Martin Hammerichsvej 2 dk-6270 Tønder sæson 2015 / 2016 2014 / 2015 Campus Tønder velkommen til TØNDER 10 Campus Tønder Tønder10 Martin Hammerichsvej 2 dk-6270 Tønder T: 74928399 M: admin@toender10.dk www.toender10.dk M a r t i n H a mm e

Læs mere

Selvevaluering 2014/2015:

Selvevaluering 2014/2015: Selvevaluering 2014/2015: Værdigrundlag: Gør vi det, vi siger, vi gør? Kan vi gøre det bedre? Undervisning på niveau: - Holddannelse Skolen arbejder i disse år med 3 klasser i et skoleår. Der er 1 x 9.

Læs mere

10. klasse FJORDSKOLEN

10. klasse FJORDSKOLEN Bemærk! Du er først tilmeldt 10. klasse, når du har indleveret denne tilmeldingsseddel! Navn 10. klasse FJORDSKOLEN CPR nr. Adresse Telefon Forældre/værge Telefon Nuværende Skole Underskrift forældre/værge

Læs mere

Praktiske forhold håndbog

Praktiske forhold håndbog Praktiske forhold håndbog Afdelingslærer/ Kontaktlærer: Hver afdeling har to kontaktlærere. Det er kontaktlæreren, der har den primære kontakt til både elev og forældre. Afdelingsture: Hver afdeling tager

Læs mere

Sommerkurser 2016. 5 forrygende kursusuger på sommerhøjskole

Sommerkurser 2016. 5 forrygende kursusuger på sommerhøjskole Sommerkurser 2016 5 forrygende kursusuger på sommerhøjskole - Friluftsliv og bevægelse (2 uger) - Cirkus, teater og musik (1 uge) - Musik og kunsthåndværk (1 uge) - Det gode liv (1 uge) Vil du være med?

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Den følgende beskrivelse er et supplement til informationsmødet afholdt på skolen d. 16. juni 2014. >Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder

Læs mere

Linjefag på Hillerødsholmskolen

Linjefag på Hillerødsholmskolen Linjefag på Hillerødsholmskolen Et godt sted at lære - et godt sted at være Linjefagsinformation Skoleåret 2015/2016 Velkommen tilvalg af linjefag Siden skoleåret 2011/2012 har Hillerødsholmskolen haft

Læs mere

Sådan bliver dit barns skoledag. En fagligt stærk folkeskole med tid til fordybelse og udforskning. gladsaxe.dk

Sådan bliver dit barns skoledag. En fagligt stærk folkeskole med tid til fordybelse og udforskning. gladsaxe.dk Sådan bliver dit barns skoledag En fagligt stærk folkeskole med tid til fordybelse og udforskning gladsaxe.dk Efter sommerferien møder eleverne ind til en ny og anderledes skoledag med flere stimer, mere

Læs mere

Introduktion til læseplan for idrætsfagets bidrag til sundhedsundervisning i FMK

Introduktion til læseplan for idrætsfagets bidrag til sundhedsundervisning i FMK Introduktion til læseplan for idrætsfagets bidrag til sundhedsundervisning i FMK Det virker umiddelbart indlysende at idrætsundervisningen i skolen skal være en del af sundhedsundervisningen. Det er alment

Læs mere

Indskolingen Næsby Skole 2014/2015

Indskolingen Næsby Skole 2014/2015 Indskolingen Næsby Skole 2014/2015 Indskolingens læringssyn Læring er individets bestræbelser på at forstå og mestre verden. Børn og læring ser vi som en dynamisk proces, der involvere børn og voksne.

Læs mere

Samværets betydning på højskolen. Oplæg til debat og udvikling på skolerne

Samværets betydning på højskolen. Oplæg til debat og udvikling på skolerne Samværets betydning på højskolen Oplæg til debat og udvikling på skolerne Introduktion På disse slides finder I ideer til, hvordan I på højskolen kan tage fat på drøftelser og udvikling vedrørende samværet

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse Saksild SFO

Mål og indholdsbeskrivelse Saksild SFO Mål og indholdsbeskrivelse Saksild SFO Dokumentnr.: 727-2011-32291 side 1 Mål og indholdsbeskrivelsen er skrevet på baggrund af en i Folketinget vedtaget ændring af folkeskoleloven, som medfører, at kommunalbestyrelserne

Læs mere

Indholdsplan for Balle Friskole, Balle Musik- & Idrætsefterskole! Redigeres løbende

Indholdsplan for Balle Friskole, Balle Musik- & Idrætsefterskole! Redigeres løbende Indholdsplan for Balle Friskole, Balle Musik- & Idrætsefterskole! Redigeres løbende Formål: I henhold til skolens vedtægter er det BALLEs formål at drive skole indenfor gældende lovgivning. Værdigrundlag:

Læs mere

International dimension. Sct. Hans Skole

International dimension. Sct. Hans Skole International dimension Sct. Hans Skole Fælles for skolen International uge International dimension i fagene, i årsplaner, på dagsordener Internationalt udvalg Klasseprojekter BHKL i kontakt med Wales

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup Alsidig personlig udvikling Pædagogiske læreplaner Børnene skal opleve, at de bliver mødt af engagerede og anerkendende voksne og at blive inviteret ind i det kulturelle fællesskab. Børnene skal have mulighed

Læs mere

Valgfag for 7.-9. klasse

Valgfag for 7.-9. klasse Baggesenskolen Beskrivelse af skolens valgfag Valgfag for 7.-9. klasse Boldspil Event Engelsk Fashion, Art & Design Fransk Få dit 12-tal i matematik Hjemkundskab med fokus på sund kost og motion Outdoor

Læs mere

Engagement Troværdighed Anerkendelse - Rummelighed

Engagement Troværdighed Anerkendelse - Rummelighed Koloni Den første uge i hvert skoleår tager Semaiskolen på koloni. Alle børn og unge indskrevet i Semaiskolens interne skole deltager. Alle skolelærere og alt pædagogisk personale deltager, som udgangspunkt,

Læs mere

Velkommen til Bankagerskolens SFO Delfinen

Velkommen til Bankagerskolens SFO Delfinen Velkommen til Bankagerskolens SFO Delfinen Bankagerskolens SFO Delfinen Bankagervej 99 8700 Horsens Tlf. 76 29 33 50 Velkommen SFO Delfinen er en funktionsopdelt skolefritidsordning, der er en del af Bankagerskolen.

Læs mere

Hovedopgaven består i at vurdere, om undervisningen i friskolen står mål med undervisningen i folkeskolen.

Hovedopgaven består i at vurdere, om undervisningen i friskolen står mål med undervisningen i folkeskolen. Tilsynserklæring for: Margrethelyst Friskole Persievej 2 8300 Odder Telefon: 77348529 www.margrethelyst.dk Email:info@margrethelyst.dk Skolekode:280214 Tilsynsførende: Pædagogisk konsulent ML- Consult

Læs mere

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. Vesthimmerlands Gymnasium & HF. ... mange års erfaring gør en forskel!

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. Vesthimmerlands Gymnasium & HF. ... mange års erfaring gør en forskel! HF i Aars... på den almindelige måde eller med sport og film Vesthimmerlands Gymnasium & HF... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad kan en HF-eksamen bruges til? En HF-eksamen kan bruges til alle

Læs mere

Folkeskolen (Brorsonskolen) fra 1. august 2014

Folkeskolen (Brorsonskolen) fra 1. august 2014 Folkeskolen (Brorsonskolen) fra 1. august 2014 Tre overordnede mål Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige de kan Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold

Læs mere