Praktisk vejledning til skoler

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Praktisk vejledning til skoler"

Transkript

1 Praktisk vejledning til skoler Vedrørende: Skrevet af: Indberetning af antal elever og undervisningstimetal til Undervisningsministeriet UNI C Styrelsen for It og Læring Hvilke skoler skal indberette?... 2 Hvor finder indberetningen sted?... 2 Hvornår finder indberetningen sted?... 2 Hvad skal indberettes?... 2 Uddybning... 2 Beregningseksempler... 3 Spørgsmål vedr. indberetningen... 4 Godkend... 4 Kvittering... 5 Offentliggørelse af data... 5 Denne vejledning indeholder praktisk information vedr. skolernes indberetning af antal elever og undervisningstimetal for skoleåret 2013/14.

2 Side 2 af 5 Hvilke skoler skal indberette? Alle folkeskoler, efterskoler, specialskoler for børn, kommunale dagbehandlingstilbud samt ungdomsskoler med heltidsundervisning skal indberette. Ungdomsskoler uden heltidsundervisning skal logge ind og angive Skolen varetager ikke heltidsundervisning. Hvor finder indberetningen sted? Indberetningen foregår på https://statistik.uni-c.dk/grundskoleindberetning/. Her logger skolen på med det 6-cifrede institutionsnummer og den adgangskode, der er tilsendt fra UNI-C til skolens officielle mailadresse medio september. Hvis skolen har mistet sin adgangskode, benyttes glemt adgangskode funktionen, som findes på indberetningssiden. Hvornår finder indberetningen sted? Indberetningen finder sted i perioden den 23. september til den 4. oktober Hvad skal indberettes? Folkeskoler skal indberette oplysninger om antal elever fordelt på klassetrin. Derudover skal det planlagte undervisningstimetal fordelt på fag og klassetrin indberettes. NYT! Der skal ligeledes indberettes et årligt timetal til pauser og frikvarterer pr. klassetrin samt det årlige antal åbningstimer i en eventuel lektiecafé pr. klassetrin. Efterskoler skal indberette oplysninger om antal elever fordelt på klassetrin. Ungdomsskoler skal indberette oplysninger om antal elever fordelt på klassetrin. Det er frivilligt for ungdomsskoler at indberette undervisningstimetallet. Specialskoler og dagbehandlingstilbud skal indberette oplysninger om antal elever fordelt på alderssvarende klassetrin. Derudover skal det samlede undervisningstimetal i specialklasser indberettes. Uddybning Det er det planlagte timetal i normalklasser, der skal opdeles på fag, opgjort pr. 5. september. Undervisningstimetallet indberettes som klokketimer á 60 minutter. Timetallene indberettes som et gennemsnit pr. klassetrin. Specialundervisning i specialklasser indberettes som et samlet timetal for hvert klassetrin. Selvom elever i specialklasser modtager en del af deres undervisning i normalklasser (fx idræt), skal disse timer indberettes som specialundervisning.

3 Side 3 af 5 Elever på 11. klassetrin indberettes som 10. klasses elever. Projektundervisning og tværfaglig undervisning indberettes 1) enten som det normale skema 2) eller som de fag, projektundervisningen dækker. Timer til håndarbejde/sløjd/hjemkundskab indberettes som et gennemsnit af de tre fag pr. klassetrin. Skoler, der er med i forsøgsordningen med faget Håndværk og Design, indberetter timerne under Håndarbejde/sløjd/hjemkundskab Beregningseksempler Nedenfor er vist en række beregningseksempler. Beregning af årligt timetal Det årlige timetal beregnes således: Årligt timetal = (ugentlige lektioner*antal minutter pr. lektion*antal skoleuger pr. år) / 60 minutter Årligt timetal = (2 lektioner*45 minutter pr. lektion * 40 skoleuger pr. år) / 60 minutter = 60 timer Beregning af gennemsnitligt timetal pr. klassetrin Antal klokketimer = (sum(antal planlagte klokketimer pr. klasse))/(antal klasser på klassetrinnet) Eksempel med to klasser: 1.A og 1.B har begge 60 timers idræt om året: Antal klokketimer = (60 timer + 60 timer) / 2 klasser = 60 timer Beregning af gennemsnitligt timetal til valgfag Antal klokketimer = (sum(antal planlagte klokketimer pr. fag))/(antal valgfag på klassetrinnet) Eleverne på 9. klassetrin kan vælge mellem tre valgfag: Antal klokketimer = (120 timer timer timer) / 3 fag = 126,7 timer Beregning af timer til håndarbejde/sløjd/hjemkundskab Ved indberetning af fagene håndarbejde/sløjd/hjemkundskab skal kun indberettes ét samlet tal. Det, der skal indberettes, er et gennemsnit af de årlige klokketimer i det enkelte fag summeret over de tre fag, jf. nedenstående eksempel:

4 Side 4 af 5 Eksempel 1: Skolen udbyder til 5.a og 5.b 60 årlige klokketimer i sløjd og 60 årlige klokketimer i hjemkundskab. Under håndarbejde/sløjd/hjemkundskab skal der indtastes: = 120 årlige klokketimer 2 klasser 2 klasser Eksempel 2: Halvdelen af 5. klasserne har 60 årlige klokketimer i sløjd, mens den anden halvdel af 5. klasserne har 60 årlige klokketimer i hjemkundskab. Under håndarbejde/sløjd/hjemkundskab skal der indtastes: 60årlige klokketimer i sløjd + 60årlige klokketimer i hjemkundskab = 60årligeklokketimer 2klasser NYT! Beregning af timetal til pauser Det årlige timetal til pauser beregnes på samme måde som det årlige timetal til et givet fag. På 1. klassetrin har eleverne hver dag pauser og frikvarter i 20 minutter om formiddagen og derefter en spisepause på 35 minutter. Årligt timetal = (20 min + 35 min) / 60 min pr. time * 5 dage * 40 uger = 183,3 timer NYT! Timetal til lektiecafé Det årlige timetal til lektiecaféen skal i princippet angive, hvor mange timer den enkelte elev har mulighed for at benytte sig af tilbuddet. I indberetningen skal timerne til lektiecafé dog angives pr. klassetrin. Hvis to lærere er sammen om at tilbyde hjælp i en lektiecafé, der henvender sig til elever på 4. til 9. klassetrin i to timer, to dage om ugen, så beregnes det årlige timetal pr. klassetrin således: Årligt timetal = 2 timer * 2 dage * 40 uger = 160 timer Da det er alle elever på de nævnte klassetrin, der kan benytte sig af tilbuddet, skal der angives 160 timer for hvert klassetrin. Spørgsmål vedr. indberetningen Har du spørgsmål, som vejledningerne ikke giver svar på, kan du kontakte Tlf: (telefontid man-fre: 9-14)

5 Side 5 af 5 Godkend Når indberetningen er færdig, skal den godkendes. Det sker via menupunktet Godkend indberetninger. Kvittering Hvis skolen har brug for en kopi af de indberettede tal, skal skolen selv sørge for at udskrive den via menupunktet Udskriv kvittering eller ved at tage et skærmprint. Når indberetningssiden lukkes, er der ikke længere adgang til se de indberettede oplysninger for skolen. Offentliggørelse af data Data offentliggøres på skole- og kommuneniveau i timetalsdatabaserne på ministeriets hjemmeside. Her offentliggøres også de beregnede tre-årige minimumstimetal for folkeskoler. Data bliver endvidere brugt til en række notater, der ligeledes offentliggøres på ministeriets hjemmeside. Sidste års notater og timetalsdatabaserne findes her: