SAMFUNDSREGNSKAB BRØNDBY IF

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SAMFUNDSREGNSKAB 2007-2008 BRØNDBY IF"

Transkript

1 SAMFUNDSREGNSKAB BRØNDBY IF

2 SAMFUNDSREGNSKAB BRØNDBY IF Brøndbyernes IF Fodbold A/S - Cvr.nr Brøndbyernes IF - Cvr.nr

3 2

4 Kære læser Velkommen til Brøndby IF s samfundsregnskab for 2007 og Samfundsansvar eller Corporate Social Responsibility (CSR) har i mange år været en integreret del af virksomheden og foreningen Brøndby IF, og vi har udgivet samfundsregnskaber siden Det har vi gjort, da det er en af vores grundlæggende værdier gennem vores engagement og passion også at være socialt ansvarlige. UNICEF-aftalen er unik i dansk fodbold og indeholder ud over værdifuld eksponering på klubbens spilletrøje en aftale om et kontant bidrag fra Brøndby IF til UNICEF på to millioner kr. årligt, adgang til fundraising på Brøndby Stadion, en dedikeret UNICEF-ambassadør fra vores spillertrup, der aktivt deltager i dedikerede UNICEF-projekter for at øge offentlighedens kendskab til samme samt særarrangementer, hvor overskuddet går direkte til UNICEFs arbejde for børns betingelser. Derfor er det også glædeligt at observere, at der i de senere år har været stigende fokus på bæredygtig produktion og ansvarlig adfærd generelt og særligt i virksomheder. Faktisk viser det sig nu, at virksomheder tænker CSR ind i deres strategiudvikling, kommunikation og dermed rapportering, ligesom børsnoterede selskaber fra 1. januar 2009 skal oplyse om deres CSR indsats. For Brøndby IF er det altid målet at levere store sportslige præstationer og oplevelser, men det er ligeså vigtigt at være en integreret del af det omgivende samfund, hvor vi aktivt ønsker at bidrage til en positiv udvikling. Vores fokus har naturligt været på nærmiljøet eksemplicificeret ved integrationsprojektet Fra Bænken til Banen, opstart af et gymnasium (Brøndby Gymnasium), vores støtte til børneafdelinger på forskellige hospitaler, bidrag til velgørenhed i stort og småt, vores store fokus på at skaffe både medlemmer og frivillige til Brøndby Idrætsforening samt generel fokus på talentudvikling kombineret med faglig uddannelse. I løbet af 2008 har vi tillige fået en enestående mulighed for også uden for nærområdet at bidrage positivt til børns levevilkår gennem en femårig aftale med UNICEF. Aftalen er indgået mellem Brøndby IF og UNICEF, og der skal lyde en stor tak til Jesper Nielsen fra KasiGroup, der har gjort dette muligt. I 2005 tog Brøndby IF og Brøndby Kommune initiativ til at etablere den selvejende institution Brøndby Gymnasium. I 2007 flyttede Brøndby Gymnasium ind i nye lokaler på Brøndby Stadion og i 2008 blev det første hold studenter fra gymnasiet udklækket. Der foregår et tæt samarbejde mellem Brøndby IF og Brøndby Gymnasium, med elevernes uddannelse som det helt centrale. Ydermere har vi i 2008 påbegyndt arbejdet med at oprette en idrætsefterskole, der skal starte i august I tråd med vores værdier og samfundsansvar vil skolen både fokusere på bredde og elite. Målet med skolen er at udvikle hele mennesker, og der vil derfor blive fokuseret på både undervisning, træning og socialt fællesskab. God læselyst! 3

5 Dette samfundsregnskab er udarbejdet for at synliggøre den indsats og værdi, som Brøndby IF bidrager med i det omkringliggende samfund. Brøndbyernes Idrætsforening (moderklubben og amatørdelen) og Brøndbyernes IF Fodbold A/S (aktieselskabet og de professionelle hold) omtales i samfundsregnskabet som en samlet enhed og benævnes Brøndby IF. Samfundsregnskabet er en opgørelse af Brøndby IF s samfundsengagement i form af det frivillige arbejde og den sociale ansvarlighed, som mange mennesker i og omkring Brøndby IF udøver gennem deres engagement i Brøndby IF. Regnskabet belyser den værdi, Brøndby IF har for de involverede og lokalsamfundet samt værdien af de ressourcer, som gør aktiviteterne mulige. Fokusområder I lighed med de seneste år fokuserer Brøndby IF på: Integration Motion frem for medicin Det er derfor fortsat Brøndby IF s mål at: Træner- og ledersammensætningen på sigt skal afspejle medlems-sammensætningen, dvs. at cirka 30 % af medlemmerne skal have anden etnisk baggrund end dansk Flere ældre fortsætter med at spille fodbold og dyrke motion frem for at tage medicin I samfundsregnskabet for 2007 og 2008 er udviklingen kendetegnet ved: Brøndby IF s samlede samfundsbidrag var i 2008 på 68,4 mio. kr. og i ,1 mio. kr (samlet 115,5 mio. kr), hvilket repræsenterer en væsentlig stigning i begge år i forhold til 2006, hvor samfundsbidraget var på 26,0 mio. kr medlemmer i 2008 (2007: 1.739), hvoraf de er aktive (2007: 1.173), hvilket svarer til et mindre fald i medlemsskaren i både 2007 og Medlemstallet i 2008 er derfor på nogenlunde samme niveau som i frivillige i 2008 (2007: 524) fordelt på sportslige ledere, andre ledere, kontrollører og bodfolk Arbejdsindsatsen fra de frivillige svarer til henholdsvis 83 fuldtidsstillinger i 2008 og 86 i 2007 Fortsat succes for Brøndby Gymnasium, som har udklækket sine første studenter og fortsat kører med fuld belægning Samarbejde med eksterne partnere om sociale aktiviteter, især kendetegnet med et unikt sponsorat med UNICEF, hvor Brøndby IF yder både økonomisk støtte og giver UNICEF en enestående markedsføringsplatform Derudover viser samfundsregnskabet, hvordan Brøndby IF medvirker til at håndtere nogle af de problemstillinger og dilemmaer, der præger Brøndby IF, lokalsamfundet og samfundet generelt, heriblandt integration af nydanskere. Integration Mange nydanskere kommer fra lande, hvor foreningskulturen, som den er kendt i Danmark, ikke eksisterer. Kombineret med en erhvervskultur bestående af relativt mange selvstændige erhvervsdrivende gør det rekrutteringen af nydanske trænere og ledere sværere end for danskere. Den trend der opleves er, at de fleste nydanske forældre følger deres børn til fodbold, når de er små, men at det ophører i det øjeblik børnene når en alder, hvor de bliver mere selvbærende/ selvstændige. Brøndby IF forventer, at den generation af spillere, som har fået deres opvækst i Danmark og via fodboldspillet i Brøndby IF er blevet en del af den danske foreningskultur, i langt højere grad vil være åbne for at deltage i det frivillige arbejde. Processen med at rekruttere nydanske trænere og ledere vil i de kommende år blive systematiseret yderligere i forbindelse med en generel strategi for træner- og lederrekruttering. Motion frem for medicin Jo flere ældre der dyrker motion, desto færre medicinudgifter for samfundet, hvilket er tankegangen bag dette af Brøndby IF s fokusområder. Samtidigt viser forskningsresultater fra Institut for Idræt på Københavns Universitet, at fodbold er den bedste motionsidræt. Der er udarbejdet en strategi for, hvordan Brøndby IF kan facilitere, at flere ældre dyrker motion frem for at tage medicin; det står klart, at Brøndby IF har de menneskelige og fysiske ressourcer til at kunne drive projektet, men p.t. mangler der en afklaring på finansieringen af projektet. 4

6 Brøndby IF forening, forretning, fællesskab Værdien af Brøndby IF s samfundsbidrag Brøndbyernes Idrætsforening er i dag en af Danmarks største fodboldklubber med (2007: 1.739) medlemmer, heraf en stor ungdomsafdeling. Brøndby IF har som stor idrætsklub i Storkøbenhavn gennem mange år opbygget et godt samspil med lokalsamfundet. For Brøndby IF spiller de mange mennesker, der yder en stor frivillig indsats samt Brøndby IF s kommercielle samarbejdspartnere og Brøndby Kommunes engagement og støtte til Brøndby IF, en afgørende rolle. Samtidig nyder både aktive fodboldspillere, trænere, ledere og fans godt af Brøndby IF s aktiviteter. Med gode idrætsfaciliteter er Brøndby IF med til at styrke fællesskabet og sammenholdet i lokalområdet. De sportslige resultater ti Danmarksmesterskaber og seks pokalsejre taler for sig selv og har været med til at forstærke Brøndby IF s betydning for lokalsamfundet. De sportslige præstationer i Danmark og Europa har gjort Brøndby IF kendt og respekteret både nationalt og internationalt. Bag de sportslige resultater gemmer sig et stort arbejde både på og uden for banen for at skabe en succesrig fodboldklub og bane vejen for Brøndby IF s elitespillere. Det arbejde er i stor udstrækning udført på frivillig basis. Disse menneskers frivillige indsats og engagement har afgørende betydning for Brøndby IF s fortsatte eksistens og succes. Ser man alene på de økonomiske resultater, er de færreste idrætsklubber i Danmark gode forretninger. Alligevel har idrætsklubber stor betydning og spiller en vigtig rolle i samfundet. Det er alment anerkendt, at foreningsaktivitet fører til øget tolerance, bedre integration, bedre sundhed og fysisk velvære for den enkelte samt større selvværd og ansvar for egne handlinger. I Brøndby IF er værdier som lighed, gensidig anerkendelse og en grundlæggende ansvarlighed for egen situation og omgivende samfund nogle af de bærende principper i uddannelsen af fodboldspillere. Idræt og motion er også med til at øge den enkeltes sundhed og livsglæde, og foreningslivet er med til at skabe et fællesskab og netværk for den enkelte. Der er altså mange positive effekter for den enkelte ved at deltage i foreningsaktiviteter, som også er til gavn for samfundet som helhed. Ovennævnte fordele for den enkelte og samfundet er svære at kvantificere, men dele af foreningsarbejdet kan dog opgøres, hvilket er forsøgt i nedenstående tabel. Tabellen viser, at Brøndby IF er en forretning, som bidrager til samfundet med arbejdspladser og betaler skatter og afgifter. Værdien af de mange frivilliges indsats kan estimeres ved at omregne deres tidsforbrug til en given timesats. Samtidig modtager Brøndby IF tilskud til aktiviteterne fra Brøndby Kommune, og ved afvikling af fodboldkampe på Brøndby Stadion spiller politiet en rolle, hvilket derfor fratrækkes i bidraget til samfundet. I nedenstående tabel er ikke medregnet de millionbeløb som Brøndby IF årligt støtter blandt andet UNICEF med. 5

7 mio.kr Brøndbyernes IF Fodbold A/S Kontante bidrag Moms og afgifter 10,3 18,1-9,9 5,9 22,3 A-skat og AM-bidrag fra lønnet personale og spillere 16,9 20,2 22,1 26,6 30,9 Selskabets samlede bidrag til samfundet 27,2 38,3 12,2 32,5 53,2 Brøndbyernes Idrætsforening (amatørklubben) Kontante bidrag Moms og afgifter 0,7 0,9 0,9 0,8 0,8 A-skat og AM-bidrag fra lønnede trænere, spillere og integrationsmedarbejdere m.v. 0,8 0,6 1,1 1,4 1,4 Fradrag for kontant tilskud til idrætsformål fra Brøndby Kommune -0,7-0,7-0,7-0,8-0,8 0,8 0,8 1,3 1,4 1,4 Foreningens kontante bidrag til samfundet Værdi af lederes, træneres, kontollørers og bodfolks frivillige arbejde 14,8 18,3 19,0 20,5 20,7 Fradrag for kontante personaleudgifter, lejeudgifter, ejendomsskatter m.v. til drift af klubhus og baner, afholdt af Brøndby Kommune -6,8-6,9-6,1-6,9-6,5 Fradrag for anlægsinvesteringer afholdt af Brøndby Kommune 0,0-0,1 0,0 0,0 0,0 Fradrag for værdien af Glostrup Politis arbejde ved 1. holdets fodboldkampe (skønnet tal) -0,3-0,4-0,4-0,4-0,4 Andre nettobidrag til samfundet 7,7 10,9 12,5 13,2 13,8 Selskabets og foreningens samlede bidrag til samfundet 35,7 50,0 26,0 47,1 68,4 6

8 Grundlaget for de talmæssige opgørelser Brøndby Cares Regnskabet er opstillet på grundlag af information fra de økonomiske årsregnskaber for henholdsvis Brøndbyernes Idrætsforening og Brøndbyernes IF Fodbold A/S, analyse af medlemstal i Brøndbyernes Idrætsforening primo 2009, interview med ledere og medarbejdere fra Brøndby IF samt talmateriale fra en række af Brøndby IF s nøgleinteressentgrupper, herunder Brøndby Kommune. På den baggrund er de kontante beløb i opgørelsen opgjort rimeligt præcist, mens opgørelse over tidsforbrug og værdien heraf for ledere, trænere, kontrollører og bodfolk indeholder skøn. I opgørelsen over tidsforbrug for de frivillige indgår træning, turnering, stævner, træningslejre samt deltagelse i kurser, møder, udvalg m.v. Følgende er ikke medregnet: Trænernes forberedelse, ad hoc-opgaver omkring Brøndby Stadion, dommerarbejde, rundvisninger og foredrag, speakertjeneste, Brøndby Kids og arbejde vedr. Brøndbyernes Idrætsforenings website, dk, samt forældrekørsel til og fra kampe, stævner m.v. Tidsforbruget er i samfundsregnskabet indregnet med en timesats på 129 kr. for 2008 og 124 for 2007 (2006: 116). Brøndby Kommunes omkostninger, herudover, til drift og vedligeholdelse af Brøndbyernes Idrætsforenings lokaler og baner dækker kommunens kontante udgifter og er opgjort med udgangspunkt i kommunens budgetter. Lejeværdi af baner og klubhus indgår ikke i opgørelsen. Der er tale om meget betydelige bidrag til samfundet både fra Brøndbyernes IF Fodbold A/S og fra Brøndbyernes Idrætsforening, både målt i kontante betalinger og i værdi af frivillig arbejdsindsats. Den frivillige arbejdsindsats i Brøndbyernes Idrætsforening svarer således til 83 fuldtidsstillinger i 2008 og 86 i 2007 (2006: 85) fuldtidsjob, baseret på et gennemsnit på 6 timer/uge pr. frivillig (samme sats i alle årene). Selskabet har et stort fokus på ansvarlighed over for samfundet og alle dets interessenter. Som et vigtigt led i dette har Brøndby IF etableret Brøndby Cares, som er den samlende betegnelse for Brøndby IF s engagement i samfundet. Udgangspunktet er det sociale arbejde som foregår i Brøndbyernes Idrætsforening og det samarbejde som selskabet har med forskellige sociale, kulturelle og humanitære organisationer. Princippet bag Brøndby Cares er care2care - samfundsengagementets svar på business2business - hvor virksomheder, organisationer og mennesker hjælper hinanden med at hjælpe. Målet er således, at Brøndby IF ikke blot støtter de forskellige organisationer, men at organisationerne kommer til at samarbejde på kryds og tværs. En del af Brøndby Cares filosofi handler om, at arbejde med velgørenhed som en naturlig del af dagligdagen. I 2007 og 2008 har Brøndby IF således bidraget til blandt andet Kræftens Bekæmpelse, Børns Vilkår, Generation Gi, Røde Kors, Familier med Kræftramte børn, Børneprojekt Danmark. Derudover har Brøndby IF i 2008 indgået et unikt samarbejde med UNICEF, som er blevet tildelt sponsorpladsen på brystet af Brøndby IF s spillertrøje. Derudover støtter Brøndby IF UNICEF med et årligt millionbeløb, ligesom UNICEF kan gøre brug af Brøndby Stadion til eksempelvis fundraising. Brøndby IF har desuden bidraget med indsamling og afsending af fodboldudstyr til projekter i Uganda, Gambia og Afghanistan, ligesom der i samarbejde med L Athletique d Haiti er igangsat en større indsamling af tøj, bolde og udstyr til sportsaktiviteter for de mindst bemidlede børn og unge i ghettoen i Port au Prince, Haiti. Københavns Vestegns Politi Brøndby IF og Københavns Vestegns Politi samarbejder for at sikre tilskuere på Brøndby Stadion positive fodboldoplevelser. Samarbejdet indebærer, at repræsentanter fra Brøndby IF s kontrollørkorps og Politiet mødes flere gange årligt og på disse møder drøfter det løbende samarbejde og evaluerer den fælles strategi. Dette giver en konstruktiv, fornuftig dialog og er udtryk for Brøndby IF s ønske om at indgå i en aktiv dialog med det omgivende samfund. Læs mere om Brøndby Cares på Det er Københavns Vestegns Politis ansvar at sikre ro og orden ved fodboldkampe, hvor SAS Liga-holdet deltager. Desuden sender Københavns Vestegns Politi ved udekampe i reglen enkelte betjente til at understøtte det lokale politis indsats. Københavns Vestegns Politi har ikke haft mulighed for at oplyse timeforbruget i forbindelse med aktiviteter på Brøndby Stadion. Brøndby IF har derfor foretaget et estimat på baggrund af tidligere års tal samt aktivitetsniveauet på Brøndby Stadion. 7

9 Integration Et af de områder, hvor Brøndby IF kan spille en rolle for samfundet, er integration. Cirka 30 % af ungdomsspillerne i Brøndby IF er af anden etnisk herkomst end dansk. For at styrke Brøndby IF s arbejde med integration har Brøndby Kommune bevilliget tilskud til to integrationsmedarbejdere, hvilket har til formål at støtte Brøndby IF med at tage hånd om den lokale integration. Målet er dels at støtte de frivillige trænere og ledere med integrationsindsatsen og bidrage til at løse de problematikker, der kan dukke op, dels at integrere flere forældre til medlemmer med anden etnisk baggrund i Brøndby IF ved at skabe en tættere relation til forældre og etablere et forældrenetværk. Udover at fokusere på medlemmerne er det hensigten, at også forældrene skal have et samlingspunkt og inddrages aktivt i Brøndby IF. Herved kan der opnås gensidig forståelse og et stærkere sammenhold indbyrdes på holdene og mellem alle forældregrupper og Brøndby IF som helhed. Det er Brøndby IF s mål, at sammensætningen af trænere og ledere med tiden bedre skal afspejle medlemssammensætningen. Det betyder, at der skal gøres en ekstra indsats for at rekruttere frivillige trænere og ledere med anden etnisk baggrund end dansk. Af konkrete initiativer kan nævnes: Forældremøder for forældre af anden etnisk baggrund Temaaftener for samtlige trænere og ledere om integration Velkomstfolder på tre sprog som fortæller om det at være medlem i en frivillig forening I arbejdet med udviklingen af talenter tilstræbes at udvikle hele mennesker, idet der også vil være et liv efter fodboldkarrieren. Brøndby IF opfordrer bl.a. de unge talenter til sideløbende med fodboldkarrieren at tage en uddannelse. For at understøtte dette har Brøndby IF været med til at starte Brøndby Gymnasium i 2005, og i 2009 vil Brøndby IF også have hjulpet Brøndby Idrætsefterskole i gang. I 2008 er fem spillere i U-21 truppen under uddannelse, mens fem allerede har færdiggjort en ungdomsuddannelse. På U-19 og U-17 holdene er stort set alle spillerne under uddannelse ved siden af fodbolden. Brøndby Gymnasium Erfaringer fra førende europæiske fodboldklubber viser, at et tæt samspil mellem skole og klub har afgørende betydning for talentudviklingen. Jo større fleksibilitet i forhold til træning og skolegang, desto bedre fodboldspillere bliver der udviklet i en tidligere alder, fordi de unge spillere dermed kommer tættere på den træningsmængde som professionelle spillere oplever. I 2005 tog Brøndby IF og Brøndby Kommune initiativ til at etablere det selvejende Brøndby Gymnasium, der er en privat, selvejende institution, der tilbyder unge en 3-årig gymnasial uddannelse og henvender sig særligt til unge eliteidrætsudøvere med højt kvalificerede trænere knyttet til gymnasiets linjeidræt i håndbold og fodbold. Brøndby Gymnasiums kultur og traditioner hviler på frihed, ligeværd og demokrati. Brøndby Gymnasium er et lokalt gymnasium med internationalt udsyn. Gymnasiet flyttede i januar 2007 ind i en topmoderne bygning på Brøndby Stadion. Talentudvikling uddannelse af fodboldspillere Ungdomsarbejdet er højt prioriteret i Brøndby IF og et centralt element i Brøndby IF s politik. I den forbindelse udgør talentafdelingen en hjørnesten. Her arbejdes der ihærdigt og målrettet med talentfulde fodboldspillere. Målet er at producere egne, dygtige fodboldspillere i stedet for at købe færdiguddannede spillere af andre klubber. Dette styrker klubsammenholdet og skaber en utrolig glæde og entusiasme, når Brøndbyspillere af egen avl har potentiale til at spille sig ind i truppen af fuldtidsprofessionelle spillere og endda opnå landsholdsstatus. Det er Brøndby IF s vision, at have den bedste talentudvikling i Danmark, der på sigt skal være medvirkende til at 30 % af spillerne i klubbens A-trup er af egen avl. I den forbindelse er der de seneste år fokuseret på, at flere og flere spillere i udviklingstruppen reelt er fuldtidsansatte evt. under sideløbende ungdomsuddannelse samt at alle i den tilknyttede stab er fuldtidsansatte. Dette mål er efterhånden opfyldt. - Vi er et ungt gymnasium med unge lærere. Vi samarbejder på kryds og tværs, og for de fleste er idrætten et omdrejningspunkt også selv om ikke alle har idræt som en del af deres hverdag på gymnasiet. Vores fokus på it giver eleverne nogle kompetencer oveni de klassiske gymnasiekompetencer til at navigere i en verden præget af it, og endelig har vi en meget mere professionaliseret tilgang til idrætsundervisningen, end man almindeligvis finder, fortæller rektor Pia Sadolin om Brøndby Gymnasiums styrker. Undervisningen på Brøndby Gymnasium er en kombination af netbaseret og almindelig faglig undervisning. De studerende tilrettelægger delvist selv deres studie, hvilket giver muligheder for andre aktiviteter under studiet - i dette tilfælde sport. Alle lektioner er it-baserede - måske lige med undtagelse af idrætsundervisningen og linjeidrætten - så it er et integreret værktøj i gymnasiets praksis. - Den virtuelle undervisning fremmer de studerendes selvstændighed, ansvarlighed og selvdisciplin, hvilket er nogle af de bærende elementer i talentudviklingsarbejdet i Brøndby IF. Ved hjælp af netbaseret undervisning og gennem fleksibel tilrettelæg- 8

10 gelse af skoleåret samt af prøver og eksaminer, kan de studerende følge undervisningen, også selv om de er involveret i topidræt og skal kombinere træning, rejser og internationale stævner med deres uddannelse, fortæller Brøndby IF s talentchef, Kim Vilfort. Brøndby Gymnasium har i dag ca. 240 studerende fordelt på tre årgange. Brøndby Idrætsefterskole Brøndby IF har i en årrække arbejdet målrettet på, at området omkring Brøndby Stadion udvides med aktiviteter hvor sport, sundhed og uddannelse er i fokus. Dette medførte som ovenfor nævnt, at Brøndby Gymnasium blev etableret, og klubben har også valgt at etablere Brøndby Idrætsefterskole, hvor det at blande elite og bredde falder naturligt, idet klubben er en af de største aktører på amatørsiden i dansk fodbold og samtidig har en markant professionel profil. Brøndby IF og medlemmerne Brøndby IF har i 2008 haft medlemmer (2007: 1.739), heraf (2007: 1.173) aktive, hvorfor dette antal er nogenlunde på højde med tallet i 2004 på trods af, at der generelt i samfundet opleves en tendens med faldende medlemstal i lokale idrætsklubber. Medlemmer i amatørklubben Idrætsefterskolen placeres i Gildhøj Centret i Brøndby Kommune, tæt på Brøndby Stadion, i bygningerne fra en tidligere folkeskole, som senere er ombygget til hotel- og konferencecenter. Medlemssammensætning 1163 Skolen har lige store forpligtelser i forhold til idrætten, undervisningen og samværet, og skolen ønsker at sætte overliggeren højt, når det gælder udøvelsen af alle tre discipliner. Aktive Passive Det er vigtigt at påpege, at Brøndby Idrætsefterskole tilbyder andre idrætslinjer end fodbold, og at der tilstræbes en ligelig kønsfordeling i undervisningen, hvor 9. og 10. og årgang vil være repræsenteret. Sportslige ledere Div. ledere Brøndby Idrætsefterskole har udarbejdet et værdigrundlag som er udgangspunktet for skolens virksomhed: Kontrollører Brøndby Idrætsefterskole bygger sit grundlag på vilje, ambitioner og engagement og vil i sit daglige virke give eleverne mulighed for at udleve disse værdier både i forhold til deres idræt, deres skolegang og det sociale fællesskab Brøndby Idrætsefterskole skal udvise troværdighed, tydelighed og nærvær, således at elever og forældre føler sig trygge ved skolens virksomhed Brøndby Idrætsefterskole skal anspore eleverne til åbenhed, nysgerrighed og dialog til gavn for den demokratiske proces og fællesskabet Brøndby Idrætsefterskole ønsker at udvikle dygtige idrætsudøvere, som tilegner sig de faglige, sociale og demokratiske kompetencer, der sætter dem i stand til at yde positivt i forhold til dem selv, deres familie og venner, og senere som voksne samfundsborgere Brøndby Idrætsefterskole får initialt plads til 104 idrætsglade piger og drenge. Bodfolk De sportsaktive fordeles i 2008 med 812 i ungdomsafdelingen og 267 seniorer. Mænd/drenge er i klart overtal og udgør 82%. Brøndby IF har ultimo marts hold, heraf 86 hold i ungdomsrækkerne. Udover de sportsaktive fordeles de resterende medlemmer i 2008 i følgende kategorier: 25 passive medlemmer, 297 sportslige ledere, 48 andre ledere, 140 kontrollører og 27 bodfolk. Flere personer er med i flere kategorier og er derfor kun nævnt i deres primære kategori. 9

11 Mænd Kvinder Drenge Piger Fordeling af aktive medlemmer Der er udarbejdet et koncept for ungdomsafdelingen, som omfatter nogle klare krav til træning, faciliteter og sociale aktiviteter samt faciliteter. Brøndby IF fokuserer også på det sociale miljø og tilbyder eksempelvis andre aktiviteter end de rent sportslige til børn og unge. Klubhuset rummer bl.a. trivselsrum med pc er, playstation, billard, bordtennis og fodboldspil til fri afbenyttelse for Brøndby IF s ungdomsmedlemmer. Brøndby IF driver desuden talentprojektet Hurtige Fødder som er navnet på den frivillige tekniske træning for Brøndby IF s ungdomsspillere. Projektet har været en overvældende succes, og børnene elsker den store fokus på teknik og flere boldberøringer. Målet er at udvikle mere komplette fodboldspillere. Trænerne For at Brøndby IF kan forblive en succesrig klub på det sportslige plan og have et nærende socialt miljø, er det afgørende med en kvalificeret og engageret trænerstab. Her spiller menneskelige egenskaber og sportslige kvalifikationer en central rolle. Selskabet Brøndbyernes IF Fodbold A/S havde i 2008 i gennemsnit 119 medarbejdere, hvoraf der pr. 31. december 2008 var ansat 84 kontraktsfodboldspillere (inkl. kvinder og stab), heraf 36 fuldtidsprofessionelle. Ungdomsafdelingen I kraft af Brøndby IF s størrelse og succes i landets bedste liga har Brøndby IF indflydelse på børn og unges normer og holdninger i Brøndby Kommune og de omkringliggende nabokommuner. Det gælder først og fremmest de børn og unge der er medlem af Brøndby IF, men også de børn og unge, der ikke er medlemmer. Dem har Brøndby IF indirekte et ansvar for via fremtræden og adfærd. Dette gælder særligt SAS Liga-holdet, som er omgærdet af stor mediebevågenhed. I Brøndby IF lærer børn og unge foreningskulturen at kende. Samværet gennem fodboldspillet giver børn og unge relationer, der er med til at opbygge deres karakter og personlighed og bidrager til at fremme en social og ansvarlig indstilling. Der skabes netværk på tværs af sociale lag og etniske grupper, hvilket kan være med til at holde disse børn og unge væk fra gaden og i yderste konsekvens fra kriminalitet. Brøndby IF er meget bevidst om den positive sociale og identitetsskabende funktion, Brøndby IF kan have for børn og unge. Derfor gøres en stor indsats for dels at skabe de rette betingelser for udøvelse af idrætten i ungdomsrækkerne, herunder at skabe trygge rammer om fodbolden, sætte fokus på fairplay og nedtone konkurrenceelementet især for de yngste årgange, betone god opførsel, respekt for andre samt at den enkelte skal have i tankerne, at han/hun repræsenterer Brøndby IF. Der er 297 frivillige trænere og ledere i Brøndby IF. Alle trænere tilbydes trænerkurser i DBU-regi, og derudover afholdes interne kurser for trænerne. Der lægges stor vægt på, at trænerne får den nødvendige opbakning og støtte fra Brøndby IF s side. Bl.a. at den enkelte træner er klædt ordentligt på og er indforstået med Brøndby IF s værdier og leveregler, træningsmiljø, konkurrencementalitet osv. Eksempelvis samles trænerne for de enkelte afdelinger én gang om måneden for at koordinere og planlægge træning, kampe m.v. samt for at drøfte hvordan det går på holdene. For de yngste hold (mikroput og miniput) er trænerens menneskelige egenskaber det vigtigste. Pædagogik og forståelse for spillernes udviklingstrin er væsentligt. Legen er det afgørende element i træningen, og trænerens fodboldmæssige færdigheder behøver derfor ikke være i top. Forældre er derfor meget velegnede som trænere for disse hold, og der er da også en del forældre, der bliver trænere for disse aldersgrupper. Et emne som diskuteres meget i medierne, er pædofili. Brøndby IF tager problemstillingen alvorligt og tager klart afstand fra overgreb på børn og unge. Brøndby IF har derfor udformet en politik på området som er tilgængelig på Forældrene Mange års erfaring med ungdomsarbejde i Brøndby IF viser, at god kontakt mellem klub og ungdomsholdenes forældre er af afgørende betydning for det enkelte holds sammenhold, trivsel og sportslige succes. Samtidig er forældrenes engagement utrolig vigtigt for, at Brøndby IF kan fungere. 10

12 Brøndby IF er afhængig af at forældrene til de yngre ungdomshold engagerer sig fx som trænere og til at køre børnene til og fra kampe, stævner m.v. Brøndby IF har traditionelt et fremragende samarbejde med forældrene. Brøndby IF har imidlertid i de senere år oplevet vanskeligheder ved at etablere den samme tætte kontakt til forældre til medlemmer med anden etnisk baggrund end dansk. Et indsatsområde de kommende år er derfor at styrke relationen til denne forældremålgruppe. Brøndby IF har som nævnt andetsteds intensiveret kontakten til disse forældre bl.a. gennem målrettet information. Forældrene har et samlingspunkt i Brøndby IF s forældreforening, Forældre-BIF, som bl.a. afholder bankospil til fordel for ungdomsarbejdet i Brøndby IF. De frivillige Fundamentet for arbejdet i Brøndbyernes Idrætsforening er det frivillige arbejde, som udføres af de 512 forskellige frivillige i klubben (2007: 529), herunder 140 (2007: 171) frivillige kontrollører. Kontrollørkorpset afholder egne interne kurser om sikkerhed for stadionkontrollører inspireret af DBU s kurser, herunder gennemgang af alarmerings- og beredskabsplan for Brøndby Stadion. Kontrollørerne gennemgår alle de sikkerhedskurser der afvikles af DBU i samarbejde med politiet. Brøndby IF s sikkerhedhedschef har derudover et tæt samarbejde med Vestegnens Politi. Sammen med bodfolkene, som bemander Brøndby Stadions udsalgssteder for mad og drikke, yder kontrollørerne og de øvrige frivllige en stor indsats for Brøndby IF gennem deres arbejde på Brøndby Stadion til både kamp og træning. Nøgletal: Lars Birch, Controller Tekst: Steen Laursen, kommunikationschef, Palle Nordahl, finansdirektør og forretningsfører Michael B. Espersen, Amatørafdelingen Kilder: Brøndby Kommune, Brøndbyernes Idrætsforening, Brøndbyernes IF Fodbold A/S Årsrapport

13

14 SUPRA SOCIETATEM NEMO Brøndbyernes IF Fodbold A/S Brøndby Stadion Brøndby brondby.com

Brøndby IF og samfundet

Brøndby IF og samfundet Brøndby IF og samfundet Det er andet år, at vi laver et samfundsregnskab i Brøndby IF. Regnskabet omfatter Brøndbyernes Idrætsforening og Brøndbyernes IF Fodbold A/S, der i det følgende omtales Brøndby

Læs mere

VISIONER, MÅL OG STRATEGI FOR FODBOLDAFDELINGEN FREM SKØRPING

VISIONER, MÅL OG STRATEGI FOR FODBOLDAFDELINGEN FREM SKØRPING VISIONER, MÅL OG STRATEGI FOR FODBOLDAFDELINGEN FREM SKØRPING Revideret september 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 3 Visioner 4 Mål 5 Strategi - ungdomsafdelingen 6-8 Strategi - seniorafdelingen 9

Læs mere

Frederiksværk Fodbold Klub (FFK) blev stiftet i november 2004 som en fusion mellem Frederiksværk Boldklub og Brederød Idrætsforening.

Frederiksværk Fodbold Klub (FFK) blev stiftet i november 2004 som en fusion mellem Frederiksværk Boldklub og Brederød Idrætsforening. Præsentation Frederiksværk Fodbold Klub (FFK) blev stiftet i november som en fusion mellem Frederiksværk Boldklub og Brederød Idrætsforening. Selvom FFK er en forholdsvis ny klub, der bygger på fornyelse,

Læs mere

STRATEGIPLAN. Dalum IF

STRATEGIPLAN. Dalum IF STRATEGIPLAN Dalum IF Revideret Februar 2013 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Præsentation af Dalum IF 3. Bærende principper i Dalum IF 4. Strategier i Dalum IF 5. Mål og Handlingsplaner i Dalum IF

Læs mere

Derfor opfordres både medlemmer og deres forældre til at støtte foreningen aktivt, der hvor de kan.

Derfor opfordres både medlemmer og deres forældre til at støtte foreningen aktivt, der hvor de kan. VELKOMMEN TIL BRØNDBY IF TIL MEDLEMMER OG DERES FORÆLDRE Historie Brøndbyernes Idrætsforening blev stiftet den 3. december 1964 ved en sammenslutning af fodboldklubberne Brøndbyøster Idrætsforening (stiftet

Læs mere

Grundlæggende rammer

Grundlæggende rammer Grundlæggende rammer 2 Kære læser! Fodbolden er blevet kaldt verdens bedste legetøj. Det kan vi godt skrive under på, men for at fodbolden også i regi af SSIF Fodbold skal være verdens bedste legetøj,

Læs mere

VRI Fodbold DEN GULE TRÅD

VRI Fodbold DEN GULE TRÅD VRI Fodbold DEN GULE TRÅD Politik for VRI Fodbold... 2 Den gule tråd i arbejdet med VRI-børnefodbold og VRI B&U... 3 Holdninger, mål og temaer... 4 Årgangene U5, U6 og U7... 4 Årgangene U8 og U9... 5 Årgangene

Læs mere

Slagslunde-Ganløse Idrætsforening

Slagslunde-Ganløse Idrætsforening SGIF fodbold. Vision, mål, strategi og handlingsplan 2012-2015. Godkendt af bestyrelsen d. 3. oktober 2012. Vision: SGIF fodbold skal være den mest succesrige idrætsforening i Egedal målt på følgende 4

Læs mere

SPONSORKONCEPT 2015/2016

SPONSORKONCEPT 2015/2016 SPONSORKONCEPT 2015/2016 At skabe et lokalt samlingspunkt for erhvervslivet med udgangspunkt i herreelitefodbold. Rishøj Boldklub vil brande Køge by og Køge kommune nationalt gennem sportslige resultater.

Læs mere

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold Velkommen til Næstved IF - Fodbold VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF - FODBOLD På vegne af Næstved IF - Fodbold (NIF - Fodbold) byder jeg dig og din familie velkommen til NIF Fodbold. Samtidig udtrykker jeg min

Læs mere

Stensballe IK vil være den mest attraktive fodboldklub i Horsens og omegn. Vi er en aktiv sportsklub for alle, uanset evner og ambitioner.

Stensballe IK vil være den mest attraktive fodboldklub i Horsens og omegn. Vi er en aktiv sportsklub for alle, uanset evner og ambitioner. Stensballe IK vil være den mest attraktive fodboldklub i Horsens og omegn. Vi er en aktiv sportsklub for alle, uanset evner og ambitioner. www.stensballe-ik.dk Side 1 af 11 Sportslige ambitioner Kvalificerede

Læs mere

SPONSORKONCEPT 2015/2016

SPONSORKONCEPT 2015/2016 SPONSORKONCEPT 2015/2016 "Virksomheder, der har udgifter til sponsorering af fx sportsklubber og kulturelle foreninger, modtager ofte reklameydelser i form af omtale af virksomhedens navn og logo på bandereklamer,

Læs mere

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold Velkommen til Næstved IF - Fodbold VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF - FODBOLD På vegne af Næstved IF - Fodbold (NIF - Fodbold) byder jeg dig og din familie velkommen til NIF Fodbold. Samtidig udtrykker jeg min

Læs mere

NIF FODBOLD Sponsor Koncept 2010

NIF FODBOLD Sponsor Koncept 2010 NIF FODBOLD Sponsor Koncept 2010 VELKOMMEN TIL NIF FODBOLD Næstved IF Fodbold amatørafdeling, er omdrejningspunkt for fodbolden på hele Sydsjælland. Klubben rækker langt ud over regionens grænser. Vi arbejder

Læs mere

Visionen for basketballsporten i Danmark er en sportsgren, som i enhver henseende kan betegnes som sund.

Visionen for basketballsporten i Danmark er en sportsgren, som i enhver henseende kan betegnes som sund. Vision, værdier og strategi Vision Basketball den sunde sport i alle led Visionen for basketballsporten i Danmark er en sportsgren, som i enhver henseende kan betegnes som sund. Basketballsporten i Danmark

Læs mere

Fodbold: En folkebevægelse i forandring

Fodbold: En folkebevægelse i forandring v/bent Clausen, formand for Fodbold: En folkebevægelse i forandring Idrættens største udfordringer II Vejen Idrætscenter 30. 31. maj 2012 Vision 2015: At være den mest attraktive sport for Aktive spillere

Læs mere

Holdninger & Handlinger. Krav. Retningslinier. Visioner Værdier. Roller. Missioner. Målsætninger. Børnefodbold 2009. Udarbejdet af Fodbold-udvalget

Holdninger & Handlinger. Krav. Retningslinier. Visioner Værdier. Roller. Missioner. Målsætninger. Børnefodbold 2009. Udarbejdet af Fodbold-udvalget Holdninger & Handlinger Retningslinier Krav Visioner Værdier Missioner Roller Målsætninger Børnefodbold 2009 Udarbejdet af Fodbold-udvalget 1 1. Præsentation af Klubben. 1.1. Mission: IF62 Fodbold skal

Læs mere

BREDDESTRATEGI FOR TFC

BREDDESTRATEGI FOR TFC 1. ERFARINGER Hvad har klubben gjort indenfor breddeområdet indtil nu? Hvad har erfaringerne været? (fokusé at klubben har arbejdet med bredden? List i punktform. r på fakta) Hvad har betinget, Træningstid

Læs mere

Vision at stå stærkere sammen

Vision at stå stærkere sammen AaB Talentcenter udvikling via samarbejde Gældende fra og med maj 2015 Vision at stå stærkere sammen Vi vil styrke elitepigefodbolden i Nordjylland ved at samle og give de mest ambitiøse og talentfulde

Læs mere

Retningslinjer for Ungdomsafdelingen. 1. udgave, 2013

Retningslinjer for Ungdomsafdelingen. 1. udgave, 2013 Retningslinjer for Ungdomsafdelingen 1. udgave, 2013 Holluf Pile - Tornbjerg Idrætsforening (HPTI) Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ www.hpti.dk Stiftet 27. juni 1980 Børnefodbold og træning af børn:

Læs mere

Koldings nye flagskib. Kolding Boldklub / Nr. Bjært Strandhuse - Elite

Koldings nye flagskib. Kolding Boldklub / Nr. Bjært Strandhuse - Elite Koldings nye flagskib Kolding Boldklub / Nr. Bjært Strandhuse - Elite Kvindefodbolden i rivende udvikling Danmark har altid været med fremme i kvindefodboldens historie, og vi er fortsat med helt i toppen.

Læs mere

FRA MUDDERHUL TIL TRÆNINGSANLÆG - MED PLADS TIL ALLE ANSØGNING OM STØTTE TIL OPFØRSEL AF KUNSTSTOFBANE OG MULTIBANE I VIBORG NØRREMARKEN, NUGF

FRA MUDDERHUL TIL TRÆNINGSANLÆG - MED PLADS TIL ALLE ANSØGNING OM STØTTE TIL OPFØRSEL AF KUNSTSTOFBANE OG MULTIBANE I VIBORG NØRREMARKEN, NUGF FRA MUDDERHUL TIL TRÆNINGSANLÆG - MED PLADS TIL ALLE ANSØGNING OM STØTTE TIL OPFØRSEL AF KUNSTSTOFBANE OG MULTIBANE I VIBORG NØRREMARKEN, NUGF Nedslidt sandbane Klubhus Sumpet femmands træningsbane Nedslidt

Læs mere

ØG Eliteidræt. Eliteidræt, faglighed og fællesskab

ØG Eliteidræt. Eliteidræt, faglighed og fællesskab ØG Eliteidræt Eliteidræt, faglighed og fællesskab Eliteidræt, faglighed og fællesskab vildmedfoto.dk På Øregård brænder vi for idræt. Og vi vil skabe de bedste rammer for vores elever både fagligt og socialt,

Læs mere

Idræt med børn - for børnenes skyld. 10 bud på bedre børneidræt

Idræt med børn - for børnenes skyld. 10 bud på bedre børneidræt Idræt med børn - for børnenes skyld 10 bud på bedre børneidræt Vi vil være bedre; og vi har lagt en plan Idræt er danske børns vigtigste fritidsaktivitet. Ni ud af ti danske børn under 12 år er medlem

Læs mere

VK Det bedste fundament for uddannelse

VK Det bedste fundament for uddannelse 2014 VK Det bedste fundament for uddannelse 1 Stephanie, 2.g og rytter Dét at være Team Danmark elev på VK, gør at jeg ikke er nødsaget til at gå på kompromis med min sport pga. min uddannelse, eller omvendt.

Læs mere

HLIF Fodbold. Info-folder til trænere, hjælpetrænere og holdledere

HLIF Fodbold. Info-folder til trænere, hjælpetrænere og holdledere HLIF Fodbold Info-folder til trænere, hjælpetrænere og holdledere Velkommen til HLIF Denne brochure er tænkt som et nyttigt arbejdsredskab for alle de personer, der hvert år lægger en kæmpe frivillig arbejdsindsats

Læs mere

Uddannelse vejen til den gode træning

Uddannelse vejen til den gode træning Hold kurset i klubben Alle DGI Fodbolds kurser kan arrangeres i klubben Der behøves kun 8 deltagere for at gennemføre et trænerkursus, inspirationsdag eller klubkursusaktivitet. DGI idræt & fællesskab

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HERLEV IDRÆTSFORENING FODBOLD

VEDTÆGTER FOR HERLEV IDRÆTSFORENING FODBOLD VEDTÆGTER FOR HERLEV IDRÆTSFORENING FODBOLD 1. Formål 1.1 Det er Herlev Idrætsforening - Fodbolds formål at tilbyde fodboldinteresserede mulighed for at dyrke fodbold på et niveau, der er betinget af den

Læs mere

Bjerringbro IF - Fodbold

Bjerringbro IF - Fodbold Bjerringbro IF - Fodbold Bjerringbro IF - Fodbold I Bjerringbro IF har vi en vision om at tilbyde fodbold og fællesskab for alle. For at nå det har vi nogle værdier, vi ønsker at arbejde ud fra i Bjerringbro

Læs mere

Tune Idrætsforening. Tune IF Idrætsfritidsklub

Tune Idrætsforening. Tune IF Idrætsfritidsklub Tune IF Idrætsfritidsklub 1. Indledning: Tune IF har, i forbindelse med vor visionsudarbejdelse for alle vore aktiviteter, igen drøftet mulighederne for at etablere en Tune IF Idrætsfritidsklub. Tune IF

Læs mere

[1] ELITETALENT I ESAA U-18

[1] ELITETALENT I ESAA U-18 [1] ELITETALENT I ESAA U-18 [2] Elitetalent i ESAA U-18 U-18 Elitetalent i Aarhus - Fra talent til ligaspiller Aarhusiansk basketball sætter ressourcer ind på at udvikle U-18 talenter med tekniske, taktiske,

Læs mere

unge og fodbold Kolde kendsgerninger om

unge og fodbold Kolde kendsgerninger om Kolde kendsgerninger om unge og fodbold Her kan du finde hurtige genveje til den store mængde af dokumentation om unges bevæggrunde for at til og fravælge fodbold og idræt i det hele taget. Tekst: Mads

Læs mere

Brøndbyernes IF-beretning 2013. Følgende klubfolk er afgået ved døden siden sidste generalforsamling:

Brøndbyernes IF-beretning 2013. Følgende klubfolk er afgået ved døden siden sidste generalforsamling: Brøndbyernes IF-beretning 2013 Følgende klubfolk er afgået ved døden siden sidste generalforsamling: Jørn Sørensen Bente Fryland John Pedersen Arne Nielsen Rudolf Larsen Æret være deres minde.. Året 2013

Læs mere

Børne- og ungdomsfodbolden i Tuse IF

Børne- og ungdomsfodbolden i Tuse IF Børne- og ungdomsfodbolden i Tuse IF Forord Fodbold er den største idrætsgren i Danmark. Dette betyder, at spillet og klubberne har en stor samfundsmæssig betydning i forhold til hvordan børn og unge udvikler

Læs mere

VELKOMMEN. Fodbold Fodboldfitness Gymnastik Zumba. Herstedøster IC

VELKOMMEN. Fodbold Fodboldfitness Gymnastik Zumba. Herstedøster IC VELKOMMEN Fodbold Fodboldfitness Gymnastik Zumba Herstedøster IC Herstedøster Idræts Club - eller blot HIC i daglig tale - blev stiftet den 14. Maj 1920, og er dermed den ældste idrætsforening i Albertslund

Læs mere

At der skal sikres trænings- og instruktionsmuligheder for talenter og eliteidrætsudøvere.

At der skal sikres trænings- og instruktionsmuligheder for talenter og eliteidrætsudøvere. Team Danmark og Århus Kommune, herefter parterne, er blevet enige om denne samarbejdsaftale, som har til formål at fremme vilkårene for eliteidræt og herunder i særdeleshed talentudvikling i Århus Kommune.

Læs mere

Sådan får jeres klub et godt idrætsmiljø for børn!

Sådan får jeres klub et godt idrætsmiljø for børn! Sådan får jeres klub et godt idrætsmiljø for børn! Danmarks Idræts-Forbund Stil skarpt på klubbernes vigtigste råstof: Børnene. Kvalitet er nøgleordet Børnene Konkurrencen er hård Tilbud til børn er der

Læs mere

Talentudvikling i sportens verden

Talentudvikling i sportens verden Talentudvikling i sportens verden Konference 22.9.2008 Michael Andersen, direktør man@teamdanmark.dk tlf: 43 26 25 00 eller 51 26 60 62 Kort præsentation - MA Cand. mag. (samfundsfag idræt) Adjunkt og

Læs mere

Fodbold Samarbejde Nordsjælland

Fodbold Samarbejde Nordsjælland Fodbold Samarbejde Nordsjælland FSN netværket Fodbold Samarbejde Nordsjælland (FSN) er et netværk bestående af 61 samarbejdsklubber med mere end 15.000 ungdomsmedlemmer. FC Nordsjælland koordinerer samarbejdet,

Læs mere

DBU Lolland-Falster. på vej mod 2015. Fodbold, udvikling, sund konkurrence og samarbejde

DBU Lolland-Falster. på vej mod 2015. Fodbold, udvikling, sund konkurrence og samarbejde DBU Lolland-Falster på vej mod 2015 Fodbold, udvikling, sund konkurrence og samarbejde 1 Hvorfor projekt Fodbold, udvikling, sund konkurrence og samarbejde 2 DBU Lolland-Falster ønsker at udarbejde og

Læs mere

Valby boldklub. Mere end fodbold. Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold

Valby boldklub. Mere end fodbold. Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold Valby boldklub Mere end fodbold Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold Den blå tråd i Valby Boldklub Formanden har bolden M ange mennesker tænker nok, at alle fodboldklubber er ens. Men

Læs mere

Renovering/Ombygning af klubhus - FREM Ansøger

Renovering/Ombygning af klubhus - FREM Ansøger Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Klubhuspuljen Ansøgningsskema Projekttitel Projektets navn Renovering/Ombygning af klubhus - FREM Ansøger Forening

Læs mere

UNGDOMSARBEJDE. En vitamin-indsprøjtn

UNGDOMSARBEJDE. En vitamin-indsprøjtn UNGDOMSARBEJDE En vitamin-indsprøjtn 14 ing Med den hidtil største satsning inden for klubudvikling er JBU netop nu i færd med at understøtte børne- og ungdomsarbejdet i 29 jyske fodboldklubber. Indsatsen

Læs mere

Social Frivilligpolitik

Social Frivilligpolitik Social Frivilligpolitik 2 Forord Det frivillige sociale arbejde i Aalborg Kommune bygger på en meget værdifuld indsats, som et stort antal frivillige hver dag udfører i Aalborg Kommune. Indsatsen er meningsfuld

Læs mere

Frivilligt Socialt Arbejde April 2014. Birthe Funk

Frivilligt Socialt Arbejde April 2014. Birthe Funk Frivilligt Socialt Arbejde April 2014 Birthe Funk Disposition Udkants eller Vandkantsdanmark? Hvad er Frivilligt Socialt arbejde Om Frivilligcenter Lolland Det værdifulde frivillige arbejde frivilligt

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

Blå Tråd for børnefodbold i Ringe Boldklub

Blå Tråd for børnefodbold i Ringe Boldklub Blå Tråd for børnefodbold i Ringe Boldklub Udgangspunktet for Den Blå Tråd er: Ringe Boldklubs værdigrundlag og målsætning DBU s Holdninger og Handlinger Aldersrelateret træning koncept (ATK) DBUs Børnetræningsmanual

Læs mere

DBU Breddestrategi. v/bent Clausen Medlem af DBUs bestyrelse Formand for DBU Jylland. DHF Breddeseminar Nyborg 2. februar 2013

DBU Breddestrategi. v/bent Clausen Medlem af DBUs bestyrelse Formand for DBU Jylland. DHF Breddeseminar Nyborg 2. februar 2013 DBU Breddestrategi v/bent Clausen Medlem af DBUs bestyrelse Formand for DBU Jylland DHF Breddeseminar Nyborg 2. februar 2013 Passion, udvikling og fællesskab - Strategi for videreudviklingen af dansk fodbold

Læs mere

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Ishøjs frivilligpolitik DIALOG Kultur og fritid LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Miljøområdet DIALOG LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE ÅBENHED ÅBENHED OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE Det sociale område OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik 1 Demokratiforståelse og aktivt medborgerskab Folkeoplysningsloven af 2011 forpligter alle kommuner til at udfærdige en politik for Folkeoplysningsområdet gældende fra 1. januar

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C.

ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C. ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C. Ansøger (forening/navn) Ubberud Hallen i samarbejde med Ubberud Idrætsforening Cvr. nr. 26157705

Læs mere

Eliteidræt og uddannelse. For Team Danmark og øvrige eliteidrætselever. Virum Gymnasium. Vi rummer mere... VG - Elite Idræt

Eliteidræt og uddannelse. For Team Danmark og øvrige eliteidrætselever. Virum Gymnasium. Vi rummer mere... VG - Elite Idræt Malene Degn på vej mod VM sølv på MT B Eliteidræt og uddannelse For Team Danmark og øvrige eliteidrætselever Virum Gymnasium Vi rummer mere... 1 Forord til Elite og udannelse Team Danmark ordningen for

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Dette oplæg skitserer de krav og muligheder, der er i at blive udviklingscenter. Det er både sportsligt, organisatorisk og økonomisk.

Dette oplæg skitserer de krav og muligheder, der er i at blive udviklingscenter. Det er både sportsligt, organisatorisk og økonomisk. KONCEPT FOR UDVIKLINGSCENTRE I DANSK TAEKWONDO FORBUND INDLEDNING Etablering af udviklingscentre er et af de første skridt i implementering af DTaFs talent- og elitestrategi, som blev færdiggjort i juni

Læs mere

Tid til talent? BAGSVÆRD KOSTSKOLE & GYMNASIUM

Tid til talent? BAGSVÆRD KOSTSKOLE & GYMNASIUM Tid til talent? Har du talent for sport, og vil du gerne have tid til at udvikle det samtidig med, at skolegangen passes? Bagsværd Kostskole & Gymnasium tilbyder fra 7. kl. et skema, der gør det muligt

Læs mere

Årets gang 2007. 2007 Årgang 98, Miniput Yngste:

Årets gang 2007. 2007 Årgang 98, Miniput Yngste: 2007 Årgang 98, Miniput Yngste: Årets gang 2007 Årgang 98, Miniput Yngste: Årgang 98 har haft en meget flot sæson, hvor hovedmålet var at lære at spille den rigtige fodbold a la AB, og helst i den bedste

Læs mere

Vision 2020 ELITE OG BREDDE HÅND I HÅND

Vision 2020 ELITE OG BREDDE HÅND I HÅND Vision 2020 ELITE OG BREDDE HÅND I HÅND VISION 2020 ELITE OG BREDDE HÅND I HÅND Elite Resursegruppen BREDDE Kvinder 19+ år (elite) Kvinder 19+ år (bredde) Piger 13-19 år (elite) Piger 13-19 år (bredde)

Læs mere

ÅRETS LOKALOMRÅDE 2013

ÅRETS LOKALOMRÅDE 2013 Lokalområde der søger Viborg Nordbyen Ansøger Viborg Nørremarkens initiativgruppe Nordbyen i bevægelse Kontaktperson: Erik Ejlersen Adresse: Hermodsvej 23 Telefon: 21778811 Mail: erik.ejlersen@mail.dk

Læs mere

Information om IDRÆTSklasserne på Brøndbyvester Skole

Information om IDRÆTSklasserne på Brøndbyvester Skole Information om IDRÆTSklasserne på Brøndbyvester Skole Principper for idrætsklasserne Idrætsklasserne på Brøndbyvester Skole er et tilbud om at kombinere uddannelse og talentidræt. Dette tiltag har til

Læs mere

FAQ. Retningslinier. for. sportslige afdelinger. Taastrup FC. Ver. 1.0

FAQ. Retningslinier. for. sportslige afdelinger. Taastrup FC. Ver. 1.0 FAQ Og Retningslinier for sportslige afdelinger i Taastrup FC Ver. 1.0 Nedenstående forsøger i alfabetisk orden at besvare mange af de spørgsmål der opstår i hverdagen samt udstikke rammer for arbejdet

Læs mere

At der skal sikres en forsvarlig udvikling af talenter og eliteidrætsudøvere, fysisk, personligt

At der skal sikres en forsvarlig udvikling af talenter og eliteidrætsudøvere, fysisk, personligt Team Danmark og Randers Kommune, herefter parterne, er blevet enige om denne samarbejdsaftale, som har til formål at fremme vilkårene for eliteidræt og herunder i særdeleshed talentudvikling i Randers

Læs mere

Processen. Efterår 2014. Dialogmøder om talentarbejdet med LU. Efterår 2014. Åbent dialogmøde om talentarbejdet

Processen. Efterår 2014. Dialogmøder om talentarbejdet med LU. Efterår 2014. Åbent dialogmøde om talentarbejdet Processen Efterår 2014 Dialogmøder om talentarbejdet med LU Efterår 2014 Åbent dialogmøde om talentarbejdet Januar/februar 2015 2 workshops (kl. 10-16) udarbejdelse af talentpolitik og strategi Høringsproces

Læs mere

SponsoraftalER. Herning kfum fodbold

SponsoraftalER. Herning kfum fodbold Stor eksponering gennem herning kfum fodbold Få maksimalt udbytte af dit sponsorat med over 1.000 besøgende hver uge - bliv erhvervssponsor i Herning KFUM Fodbold Herning kfum fodbold SponsoraftalER s

Læs mere

Værdigrundlag for Korsager Skole og Frithuset

Værdigrundlag for Korsager Skole og Frithuset Værdigrundlag for Korsager Skole og Frithuset Hos os er det værdifuldt at opleve: Ligeværd og dialog Arbejdsglæde Samarbejde Tillid Succes Engagement Hvor ser vi værdierne! Ligeværd og dialog oplever vi,

Læs mere

Formandens beretning om foreningen i det forløbne år

Formandens beretning om foreningen i det forløbne år Formandens beretning om foreningen i det forløbne år ved formand Peter Würtz Madsen Greve Fodbold Ordinær generalforsamling Indledning 2014 har for Greve Fodbold været et helt igennem fantastisk og begivenhedsrigt

Læs mere

Talentudvikling er Brøndbys DNA

Talentudvikling er Brøndbys DNA Talentudvikling er Brøndbys DNA Gennem årtier har klubben udviklet en lang række store talenter, der har gjort karriere på Brøndby Stadion, i udlandet og på U- og A-landshold. Det at udvikle og bruge egne

Læs mere

Maj 2013. Børneuniverset Fjelsted Harndrup

Maj 2013. Børneuniverset Fjelsted Harndrup Maj 2013 Børneuniverset Fjelsted Harndrup Børneuniverset Fjelsted Harndrup Børneuniverset Fjelsted Harndrup er: Børnehaven Regnbuen, Fjelsted Harndrup Skole (0.-6. klasse) og SFO Valhalla med fælles ledelse

Læs mere

I den kommende sæson spiller Michael Maze og Finn Tugwell i den danske elitedivision, og der kommer meget mere TV dækning.

I den kommende sæson spiller Michael Maze og Finn Tugwell i den danske elitedivision, og der kommer meget mere TV dækning. Bliv en del af succesen Støt Hillerød G.I. Bordtennis koncept www.hgibordtennis.dk Velkommen til Hillerød G.I. Bordtennis I den kommende sæson spiller Michael Maze og Finn Tugwell i den danske elitedivision,

Læs mere

PA R TNER SKAB. Skab en stærk C SR profil for din virksomhed med DBU København som partner. Foto: Per Kjærbye

PA R TNER SKAB. Skab en stærk C SR profil for din virksomhed med DBU København som partner. Foto: Per Kjærbye PA R TNER SKAB Skab en stærk C SR profil for din virksomhed med DBU København som partner Foto: Per Kjærbye Indhold 03 04 05 06 08 09 12 13 14 15 16 17 Om DBU København Partnerskaber og formidlingen De

Læs mere

Nyhedsbrev FC Roskilde ungdom

Nyhedsbrev FC Roskilde ungdom August 2011 Nyhedsbrev i FC Roskilde ungdom Velkommen til et nyt tiltag i FC Roskilde ungdom. Som noget nyt vil FC Roskilde ungdom 4 gange om året udsende et nyhedsbrev. Nyhedsbrevet skal bruges til at

Læs mere

Det handler om ildsjæle

Det handler om ildsjæle Det handler om ildsjæle Talentudvikling, Holdsport & Erhvervsnetværk Et sponsorat skal være et dynamisk samarbejde til glæde og gavn for begge parter derfor er vores sponsorer ikke bare sponsorer men samarbejdspartnere

Læs mere

TALENT- OG ELITESTRATEGI FOR HOLBÆK BADMINTON

TALENT- OG ELITESTRATEGI FOR HOLBÆK BADMINTON 1. Erfaringer med talent- og elitearbejde i klubben Hvad har klubben gjort indenfor talent- og eliteområdet indtil nu? Hvad har erfaringerne været? (fokusér på fakta) List tingene i punktform. Hvad har

Læs mere

Debat i Hovedbestyrelsen den 30. august 2014 om Efterskolen DUI-LEG og VIRKE Bisnapgård

Debat i Hovedbestyrelsen den 30. august 2014 om Efterskolen DUI-LEG og VIRKE Bisnapgård Punkt 7 Hovedbestyrelsesmøde d. 30. august 2014 Debat i Hovedbestyrelsen den 30. august 2014 om Efterskolen DUI-LEG og VIRKE Bisnapgård Hvorfor denne diskussion i Hovedbestyrelsen? Ungdomsårgangene falder

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

Værdisæt for talentudvikling i dansk idræt talenthuset

Værdisæt for talentudvikling i dansk idræt talenthuset Værdisæt for talentudvikling i dansk idræt talenthuset Indledning og baggrund Dette værdisæt indeholder værdier for talentudviklingen i Danmark med en række tilknyttede handlingsanvisninger, samt definitioner

Læs mere

Vi udvikler nye standarder for individuel udvikling af ungdomselitehåndboldspillere!

Vi udvikler nye standarder for individuel udvikling af ungdomselitehåndboldspillere! Vi udvikler nye standarder for individuel udvikling af ungdomselitehåndboldspillere! ELITESPORT HANDLER OM: AT DRØMME ELITESPORT HANDLER OM: AT TURDE GÅ EFTER MÅLET ELITESPORT HANDLER OM: AT VÆLGE DET

Læs mere

Strategi Dansk Volleyball Forbund

Strategi Dansk Volleyball Forbund Strategi Dansk Volleyball Forbund DVBF s strategier vedtages på repræsentantskabsmødet i overensstemmelse med DVBF s loves 12. I DVBF s loves 1 er Dansk Volleyball Forbund defineret som en sammenslutning

Læs mere

HHX ELITESPORT HHX - KOMBINER SPORT OG UDDANNELSE WWW.HHXAALBORG.DK FOR DIG, DER DYRKER SPORT PÅ ELITENIVEAU

HHX ELITESPORT HHX - KOMBINER SPORT OG UDDANNELSE WWW.HHXAALBORG.DK FOR DIG, DER DYRKER SPORT PÅ ELITENIVEAU HHX ELITESPORT HHX - KOMBINER SPORT OG UDDANNELSE FOR DIG, DER DYRKER SPORT PÅ ELITENIVEAU WWW.HHXAALBORG.DK KOMBINER SPORT OG UDDANNELSE ELITESPORT PÅ HANDELSGYMNASIET På Handelsgymnasiet Aalborg kan

Læs mere

STYRK SAMSPILLET KLUB KOMMUNE DBU

STYRK SAMSPILLET KLUB KOMMUNE DBU EN DEL AF NOGET STØRRE STYRK SAMSPILLET KLUB KOMMUNE DBU Inspiration og gode råd til et styrket samarbejde mellem klubber, kommuner og DBU Med strategien vil vi over de næste fire år kridte banen op til

Læs mere

Fodbold for alle hele året hele livet!

Fodbold for alle hele året hele livet! Mundtlig beretning 2015 Endnu et fodbold år er gået med spændende aktiviteter og udfordringer. Vi skal være opmærksomme på megatrends i samfundet omkring os. Sikre tendenser, der vil påvirke fodbolden,

Læs mere

Referat af Generalforsamling i TIF Torsdag d. 7. april 2011, kl. 20.00

Referat af Generalforsamling i TIF Torsdag d. 7. april 2011, kl. 20.00 Referat af Generalforsamling i TIF Torsdag d. 7. april 2011, kl. 20.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Formandens beretning. 4. Kassererens beretning og godkendelse af regnskab

Læs mere

Livskraft hele livet Seniorpolitikken for Høje-Taastrup Kommune

Livskraft hele livet Seniorpolitikken for Høje-Taastrup Kommune Livskraft hele livet Seniorpolitikken for Høje-Taastrup Kommune 18.11.2011 Godkendt i Ældreudvalget 29.11.2011 Forord v/michael Ziegler Det skal være godt at blive gammel i Høje-Taastrup Kommune. Kommunen

Læs mere

Tilbud til dig, som har talent og viljen til at blive en af de bedste. Afprøv dit talent og ambitioner på eliteniveau. www.holstebroelitesport.

Tilbud til dig, som har talent og viljen til at blive en af de bedste. Afprøv dit talent og ambitioner på eliteniveau. www.holstebroelitesport. Tilbud til dig, som har talent og viljen til at blive en af de bedste. Afprøv dit talent og ambitioner på eliteniveau. www.holstebroelitesport.dk Baggrund for elitesamarbejde www.holstebroelitesport.dk

Læs mere

Bliv sponsor for klubben

Bliv sponsor for klubben STUBBEKØBING BOLDKLUB Bliv sponsor for klubben Det skal være sjovt at spille fodbold i, men det kræver at omgivelserne og rammerne er tilfredsstillende og helt i top. Det gælder alt lige fra klubhuset

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Avedøre IF - fodbold

Avedøre IF - fodbold Avedøre IF - fodbold Avedøre IF blev stiftet i 1932 I dag har klubben ca. 350 medlemmer Klubben har hold i de fleste rækker fra "poder" til og med superveteraner Klubbens målsætning er at forblive i Danmarksserien

Læs mere

Målsætninger & holdninger

Målsætninger & holdninger Udarbejdet af SVIF Samarbejdsudvalget November 2012 Side 1 08-02-2015 Dette dokument er tiltænkt trænere, holdledere, forældre, spillere og andre med interesse for arbejdet i SVIF. SVIF s Formål At fremme

Læs mere

DIF IDRÆTSMILJØ FOR UNGE - ET FORENINGSPROJEKT MED DE 13-19 ÅRIGE I FOKUS

DIF IDRÆTSMILJØ FOR UNGE - ET FORENINGSPROJEKT MED DE 13-19 ÅRIGE I FOKUS DIF IDRÆTSMILJØ FOR UNGE - ET FORENINGSPROJEKT MED DE 13-19 ÅRIGE I FOKUS Ingen selvfølge at unge dyrker sport Det første store dyk på frafaldsbarometret ses i de tidlige teenageår. Her mærker foreningerne

Læs mere

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Forord Med denne Børne- og Ungepolitik 2013-2017 ønsker vi at beskrive rammerne for det gode børne- og ungeliv i Frederikssund Kommune de kommende

Læs mere

Børnepolitik for Tårnby Kommune

Børnepolitik for Tårnby Kommune Børnepolitik for Tårnby Kommune 154037-14_v1_Udkast til Børnepolitik pr. 1.1.2015.DOCX181 Forord Tårnby Kommunes børnepolitik er vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 19.12.2006 og gældende fra 1.1.2007.

Læs mere

TEAM Haderslev KFUM Vision 2020 Vision 2020

TEAM Haderslev KFUM Vision 2020 Vision 2020 TEAM Haderslev KFUM har et levende klubmiljø og er en klub, hvor der tages vare om det sportslige og det sociale. Klubben formår at tiltrække nye og fastholde eksisterende spillere, trænere og ledere.

Læs mere

Indholdsplanen for Nibe Skoles Dusser. Personalets røde tråd.

Indholdsplanen for Nibe Skoles Dusser. Personalets røde tråd. Indholdsplanen for Nibe Skoles Dusser. Aalborg Skolevæsen har udarbejdet seks indsatsområder for at sikre en vis ensartethed i det daglige arbejde med børnene. De 6 indsatsområder er: - Personlig udvikling

Læs mere

Hvordan rekrutteres frivillige med etnisk minoritetsbaggrund til foreningerne? Høje Taastrup Kommune

Hvordan rekrutteres frivillige med etnisk minoritetsbaggrund til foreningerne? Høje Taastrup Kommune Hvordan rekrutteres frivillige med etnisk minoritetsbaggrund til foreningerne? Høje Taastrup Kommune IDAN Idrættens største udfordringer III 4. september 2013 Om Høje-Taastrup Kommune 48.000 borgere en

Læs mere

Job og personprofil for relationsmedarbejder Dato

Job og personprofil for relationsmedarbejder Dato Den boligsociale helhedsplan 2014-2018 Job og personprofil for relationsmedarbejder Dato 1. Indledning Du ansættes i områdesekretariatet, som varetager det praktiske arbejde med at sikre den løbende fremdrift

Læs mere

Bliv en del af det I samarbejde med DBU og 3F Liga

Bliv en del af det I samarbejde med DBU og 3F Liga Bliv en del af det I samarbejde med DBU og 3F Liga På billedet : Annika Overby Hansen og Majbritt Henningsen i kamp (3F Liga) Elite og bredde hånd i hånd DBU havde en drøm Drømmen blev et erklæret mål

Læs mere

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Indledning I Horsens Kommune er der en lang tradition for at løfte i flok på social- og sundhedsområdet. Mange borgere i Horsens Kommune bruger en del

Læs mere

Et særligt tilbud til unge talenter Skoleåret 2010-2011. Eliteidrætsklasser for 7., 8. og 9. årgang i Aalborg

Et særligt tilbud til unge talenter Skoleåret 2010-2011. Eliteidrætsklasser for 7., 8. og 9. årgang i Aalborg Et særligt tilbud til unge talenter Skoleåret 2010-2011 Eliteidrætsklasser for 7., 8. og 9. årgang i Aalborg 2 Velkommen i eliteidrætsklasserne! I august 2008 tog Sønderbroskolen i Aalborg for første gang

Læs mere

Formanden har ordet. Tak!

Formanden har ordet. Tak! NYHEDS maj brev 2014 Formanden har ordet Tillad mig at starte nyhedsbrevet med at kigge tilbage på 2013. Som alle vidst har erfaret, så gik Thurø Boldklub ind i 2013 med en meget dårlig økonomi. Kassen

Læs mere

1. Organisation. Den nærmere organisering af Holstebro Elitesport er beskrevet i bilag 1.

1. Organisation. Den nærmere organisering af Holstebro Elitesport er beskrevet i bilag 1. Team Danmark og Holstebro Kommune, herefter parterne, er blevet enige om denne samarbejdsaftale, som har til formål at fremme vilkårene for eliteidræt og herunder i særdeleshed talentudvikling i Holstebro

Læs mere