SAMFUNDSREGNSKAB BRØNDBY IF

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SAMFUNDSREGNSKAB 2007-2008 BRØNDBY IF"

Transkript

1 SAMFUNDSREGNSKAB BRØNDBY IF

2 SAMFUNDSREGNSKAB BRØNDBY IF Brøndbyernes IF Fodbold A/S - Cvr.nr Brøndbyernes IF - Cvr.nr

3 2

4 Kære læser Velkommen til Brøndby IF s samfundsregnskab for 2007 og Samfundsansvar eller Corporate Social Responsibility (CSR) har i mange år været en integreret del af virksomheden og foreningen Brøndby IF, og vi har udgivet samfundsregnskaber siden Det har vi gjort, da det er en af vores grundlæggende værdier gennem vores engagement og passion også at være socialt ansvarlige. UNICEF-aftalen er unik i dansk fodbold og indeholder ud over værdifuld eksponering på klubbens spilletrøje en aftale om et kontant bidrag fra Brøndby IF til UNICEF på to millioner kr. årligt, adgang til fundraising på Brøndby Stadion, en dedikeret UNICEF-ambassadør fra vores spillertrup, der aktivt deltager i dedikerede UNICEF-projekter for at øge offentlighedens kendskab til samme samt særarrangementer, hvor overskuddet går direkte til UNICEFs arbejde for børns betingelser. Derfor er det også glædeligt at observere, at der i de senere år har været stigende fokus på bæredygtig produktion og ansvarlig adfærd generelt og særligt i virksomheder. Faktisk viser det sig nu, at virksomheder tænker CSR ind i deres strategiudvikling, kommunikation og dermed rapportering, ligesom børsnoterede selskaber fra 1. januar 2009 skal oplyse om deres CSR indsats. For Brøndby IF er det altid målet at levere store sportslige præstationer og oplevelser, men det er ligeså vigtigt at være en integreret del af det omgivende samfund, hvor vi aktivt ønsker at bidrage til en positiv udvikling. Vores fokus har naturligt været på nærmiljøet eksemplicificeret ved integrationsprojektet Fra Bænken til Banen, opstart af et gymnasium (Brøndby Gymnasium), vores støtte til børneafdelinger på forskellige hospitaler, bidrag til velgørenhed i stort og småt, vores store fokus på at skaffe både medlemmer og frivillige til Brøndby Idrætsforening samt generel fokus på talentudvikling kombineret med faglig uddannelse. I løbet af 2008 har vi tillige fået en enestående mulighed for også uden for nærområdet at bidrage positivt til børns levevilkår gennem en femårig aftale med UNICEF. Aftalen er indgået mellem Brøndby IF og UNICEF, og der skal lyde en stor tak til Jesper Nielsen fra KasiGroup, der har gjort dette muligt. I 2005 tog Brøndby IF og Brøndby Kommune initiativ til at etablere den selvejende institution Brøndby Gymnasium. I 2007 flyttede Brøndby Gymnasium ind i nye lokaler på Brøndby Stadion og i 2008 blev det første hold studenter fra gymnasiet udklækket. Der foregår et tæt samarbejde mellem Brøndby IF og Brøndby Gymnasium, med elevernes uddannelse som det helt centrale. Ydermere har vi i 2008 påbegyndt arbejdet med at oprette en idrætsefterskole, der skal starte i august I tråd med vores værdier og samfundsansvar vil skolen både fokusere på bredde og elite. Målet med skolen er at udvikle hele mennesker, og der vil derfor blive fokuseret på både undervisning, træning og socialt fællesskab. God læselyst! 3

5 Dette samfundsregnskab er udarbejdet for at synliggøre den indsats og værdi, som Brøndby IF bidrager med i det omkringliggende samfund. Brøndbyernes Idrætsforening (moderklubben og amatørdelen) og Brøndbyernes IF Fodbold A/S (aktieselskabet og de professionelle hold) omtales i samfundsregnskabet som en samlet enhed og benævnes Brøndby IF. Samfundsregnskabet er en opgørelse af Brøndby IF s samfundsengagement i form af det frivillige arbejde og den sociale ansvarlighed, som mange mennesker i og omkring Brøndby IF udøver gennem deres engagement i Brøndby IF. Regnskabet belyser den værdi, Brøndby IF har for de involverede og lokalsamfundet samt værdien af de ressourcer, som gør aktiviteterne mulige. Fokusområder I lighed med de seneste år fokuserer Brøndby IF på: Integration Motion frem for medicin Det er derfor fortsat Brøndby IF s mål at: Træner- og ledersammensætningen på sigt skal afspejle medlems-sammensætningen, dvs. at cirka 30 % af medlemmerne skal have anden etnisk baggrund end dansk Flere ældre fortsætter med at spille fodbold og dyrke motion frem for at tage medicin I samfundsregnskabet for 2007 og 2008 er udviklingen kendetegnet ved: Brøndby IF s samlede samfundsbidrag var i 2008 på 68,4 mio. kr. og i ,1 mio. kr (samlet 115,5 mio. kr), hvilket repræsenterer en væsentlig stigning i begge år i forhold til 2006, hvor samfundsbidraget var på 26,0 mio. kr medlemmer i 2008 (2007: 1.739), hvoraf de er aktive (2007: 1.173), hvilket svarer til et mindre fald i medlemsskaren i både 2007 og Medlemstallet i 2008 er derfor på nogenlunde samme niveau som i frivillige i 2008 (2007: 524) fordelt på sportslige ledere, andre ledere, kontrollører og bodfolk Arbejdsindsatsen fra de frivillige svarer til henholdsvis 83 fuldtidsstillinger i 2008 og 86 i 2007 Fortsat succes for Brøndby Gymnasium, som har udklækket sine første studenter og fortsat kører med fuld belægning Samarbejde med eksterne partnere om sociale aktiviteter, især kendetegnet med et unikt sponsorat med UNICEF, hvor Brøndby IF yder både økonomisk støtte og giver UNICEF en enestående markedsføringsplatform Derudover viser samfundsregnskabet, hvordan Brøndby IF medvirker til at håndtere nogle af de problemstillinger og dilemmaer, der præger Brøndby IF, lokalsamfundet og samfundet generelt, heriblandt integration af nydanskere. Integration Mange nydanskere kommer fra lande, hvor foreningskulturen, som den er kendt i Danmark, ikke eksisterer. Kombineret med en erhvervskultur bestående af relativt mange selvstændige erhvervsdrivende gør det rekrutteringen af nydanske trænere og ledere sværere end for danskere. Den trend der opleves er, at de fleste nydanske forældre følger deres børn til fodbold, når de er små, men at det ophører i det øjeblik børnene når en alder, hvor de bliver mere selvbærende/ selvstændige. Brøndby IF forventer, at den generation af spillere, som har fået deres opvækst i Danmark og via fodboldspillet i Brøndby IF er blevet en del af den danske foreningskultur, i langt højere grad vil være åbne for at deltage i det frivillige arbejde. Processen med at rekruttere nydanske trænere og ledere vil i de kommende år blive systematiseret yderligere i forbindelse med en generel strategi for træner- og lederrekruttering. Motion frem for medicin Jo flere ældre der dyrker motion, desto færre medicinudgifter for samfundet, hvilket er tankegangen bag dette af Brøndby IF s fokusområder. Samtidigt viser forskningsresultater fra Institut for Idræt på Københavns Universitet, at fodbold er den bedste motionsidræt. Der er udarbejdet en strategi for, hvordan Brøndby IF kan facilitere, at flere ældre dyrker motion frem for at tage medicin; det står klart, at Brøndby IF har de menneskelige og fysiske ressourcer til at kunne drive projektet, men p.t. mangler der en afklaring på finansieringen af projektet. 4

6 Brøndby IF forening, forretning, fællesskab Værdien af Brøndby IF s samfundsbidrag Brøndbyernes Idrætsforening er i dag en af Danmarks største fodboldklubber med (2007: 1.739) medlemmer, heraf en stor ungdomsafdeling. Brøndby IF har som stor idrætsklub i Storkøbenhavn gennem mange år opbygget et godt samspil med lokalsamfundet. For Brøndby IF spiller de mange mennesker, der yder en stor frivillig indsats samt Brøndby IF s kommercielle samarbejdspartnere og Brøndby Kommunes engagement og støtte til Brøndby IF, en afgørende rolle. Samtidig nyder både aktive fodboldspillere, trænere, ledere og fans godt af Brøndby IF s aktiviteter. Med gode idrætsfaciliteter er Brøndby IF med til at styrke fællesskabet og sammenholdet i lokalområdet. De sportslige resultater ti Danmarksmesterskaber og seks pokalsejre taler for sig selv og har været med til at forstærke Brøndby IF s betydning for lokalsamfundet. De sportslige præstationer i Danmark og Europa har gjort Brøndby IF kendt og respekteret både nationalt og internationalt. Bag de sportslige resultater gemmer sig et stort arbejde både på og uden for banen for at skabe en succesrig fodboldklub og bane vejen for Brøndby IF s elitespillere. Det arbejde er i stor udstrækning udført på frivillig basis. Disse menneskers frivillige indsats og engagement har afgørende betydning for Brøndby IF s fortsatte eksistens og succes. Ser man alene på de økonomiske resultater, er de færreste idrætsklubber i Danmark gode forretninger. Alligevel har idrætsklubber stor betydning og spiller en vigtig rolle i samfundet. Det er alment anerkendt, at foreningsaktivitet fører til øget tolerance, bedre integration, bedre sundhed og fysisk velvære for den enkelte samt større selvværd og ansvar for egne handlinger. I Brøndby IF er værdier som lighed, gensidig anerkendelse og en grundlæggende ansvarlighed for egen situation og omgivende samfund nogle af de bærende principper i uddannelsen af fodboldspillere. Idræt og motion er også med til at øge den enkeltes sundhed og livsglæde, og foreningslivet er med til at skabe et fællesskab og netværk for den enkelte. Der er altså mange positive effekter for den enkelte ved at deltage i foreningsaktiviteter, som også er til gavn for samfundet som helhed. Ovennævnte fordele for den enkelte og samfundet er svære at kvantificere, men dele af foreningsarbejdet kan dog opgøres, hvilket er forsøgt i nedenstående tabel. Tabellen viser, at Brøndby IF er en forretning, som bidrager til samfundet med arbejdspladser og betaler skatter og afgifter. Værdien af de mange frivilliges indsats kan estimeres ved at omregne deres tidsforbrug til en given timesats. Samtidig modtager Brøndby IF tilskud til aktiviteterne fra Brøndby Kommune, og ved afvikling af fodboldkampe på Brøndby Stadion spiller politiet en rolle, hvilket derfor fratrækkes i bidraget til samfundet. I nedenstående tabel er ikke medregnet de millionbeløb som Brøndby IF årligt støtter blandt andet UNICEF med. 5

7 mio.kr Brøndbyernes IF Fodbold A/S Kontante bidrag Moms og afgifter 10,3 18,1-9,9 5,9 22,3 A-skat og AM-bidrag fra lønnet personale og spillere 16,9 20,2 22,1 26,6 30,9 Selskabets samlede bidrag til samfundet 27,2 38,3 12,2 32,5 53,2 Brøndbyernes Idrætsforening (amatørklubben) Kontante bidrag Moms og afgifter 0,7 0,9 0,9 0,8 0,8 A-skat og AM-bidrag fra lønnede trænere, spillere og integrationsmedarbejdere m.v. 0,8 0,6 1,1 1,4 1,4 Fradrag for kontant tilskud til idrætsformål fra Brøndby Kommune -0,7-0,7-0,7-0,8-0,8 0,8 0,8 1,3 1,4 1,4 Foreningens kontante bidrag til samfundet Værdi af lederes, træneres, kontollørers og bodfolks frivillige arbejde 14,8 18,3 19,0 20,5 20,7 Fradrag for kontante personaleudgifter, lejeudgifter, ejendomsskatter m.v. til drift af klubhus og baner, afholdt af Brøndby Kommune -6,8-6,9-6,1-6,9-6,5 Fradrag for anlægsinvesteringer afholdt af Brøndby Kommune 0,0-0,1 0,0 0,0 0,0 Fradrag for værdien af Glostrup Politis arbejde ved 1. holdets fodboldkampe (skønnet tal) -0,3-0,4-0,4-0,4-0,4 Andre nettobidrag til samfundet 7,7 10,9 12,5 13,2 13,8 Selskabets og foreningens samlede bidrag til samfundet 35,7 50,0 26,0 47,1 68,4 6

8 Grundlaget for de talmæssige opgørelser Brøndby Cares Regnskabet er opstillet på grundlag af information fra de økonomiske årsregnskaber for henholdsvis Brøndbyernes Idrætsforening og Brøndbyernes IF Fodbold A/S, analyse af medlemstal i Brøndbyernes Idrætsforening primo 2009, interview med ledere og medarbejdere fra Brøndby IF samt talmateriale fra en række af Brøndby IF s nøgleinteressentgrupper, herunder Brøndby Kommune. På den baggrund er de kontante beløb i opgørelsen opgjort rimeligt præcist, mens opgørelse over tidsforbrug og værdien heraf for ledere, trænere, kontrollører og bodfolk indeholder skøn. I opgørelsen over tidsforbrug for de frivillige indgår træning, turnering, stævner, træningslejre samt deltagelse i kurser, møder, udvalg m.v. Følgende er ikke medregnet: Trænernes forberedelse, ad hoc-opgaver omkring Brøndby Stadion, dommerarbejde, rundvisninger og foredrag, speakertjeneste, Brøndby Kids og arbejde vedr. Brøndbyernes Idrætsforenings website, dk, samt forældrekørsel til og fra kampe, stævner m.v. Tidsforbruget er i samfundsregnskabet indregnet med en timesats på 129 kr. for 2008 og 124 for 2007 (2006: 116). Brøndby Kommunes omkostninger, herudover, til drift og vedligeholdelse af Brøndbyernes Idrætsforenings lokaler og baner dækker kommunens kontante udgifter og er opgjort med udgangspunkt i kommunens budgetter. Lejeværdi af baner og klubhus indgår ikke i opgørelsen. Der er tale om meget betydelige bidrag til samfundet både fra Brøndbyernes IF Fodbold A/S og fra Brøndbyernes Idrætsforening, både målt i kontante betalinger og i værdi af frivillig arbejdsindsats. Den frivillige arbejdsindsats i Brøndbyernes Idrætsforening svarer således til 83 fuldtidsstillinger i 2008 og 86 i 2007 (2006: 85) fuldtidsjob, baseret på et gennemsnit på 6 timer/uge pr. frivillig (samme sats i alle årene). Selskabet har et stort fokus på ansvarlighed over for samfundet og alle dets interessenter. Som et vigtigt led i dette har Brøndby IF etableret Brøndby Cares, som er den samlende betegnelse for Brøndby IF s engagement i samfundet. Udgangspunktet er det sociale arbejde som foregår i Brøndbyernes Idrætsforening og det samarbejde som selskabet har med forskellige sociale, kulturelle og humanitære organisationer. Princippet bag Brøndby Cares er care2care - samfundsengagementets svar på business2business - hvor virksomheder, organisationer og mennesker hjælper hinanden med at hjælpe. Målet er således, at Brøndby IF ikke blot støtter de forskellige organisationer, men at organisationerne kommer til at samarbejde på kryds og tværs. En del af Brøndby Cares filosofi handler om, at arbejde med velgørenhed som en naturlig del af dagligdagen. I 2007 og 2008 har Brøndby IF således bidraget til blandt andet Kræftens Bekæmpelse, Børns Vilkår, Generation Gi, Røde Kors, Familier med Kræftramte børn, Børneprojekt Danmark. Derudover har Brøndby IF i 2008 indgået et unikt samarbejde med UNICEF, som er blevet tildelt sponsorpladsen på brystet af Brøndby IF s spillertrøje. Derudover støtter Brøndby IF UNICEF med et årligt millionbeløb, ligesom UNICEF kan gøre brug af Brøndby Stadion til eksempelvis fundraising. Brøndby IF har desuden bidraget med indsamling og afsending af fodboldudstyr til projekter i Uganda, Gambia og Afghanistan, ligesom der i samarbejde med L Athletique d Haiti er igangsat en større indsamling af tøj, bolde og udstyr til sportsaktiviteter for de mindst bemidlede børn og unge i ghettoen i Port au Prince, Haiti. Københavns Vestegns Politi Brøndby IF og Københavns Vestegns Politi samarbejder for at sikre tilskuere på Brøndby Stadion positive fodboldoplevelser. Samarbejdet indebærer, at repræsentanter fra Brøndby IF s kontrollørkorps og Politiet mødes flere gange årligt og på disse møder drøfter det løbende samarbejde og evaluerer den fælles strategi. Dette giver en konstruktiv, fornuftig dialog og er udtryk for Brøndby IF s ønske om at indgå i en aktiv dialog med det omgivende samfund. Læs mere om Brøndby Cares på Det er Københavns Vestegns Politis ansvar at sikre ro og orden ved fodboldkampe, hvor SAS Liga-holdet deltager. Desuden sender Københavns Vestegns Politi ved udekampe i reglen enkelte betjente til at understøtte det lokale politis indsats. Københavns Vestegns Politi har ikke haft mulighed for at oplyse timeforbruget i forbindelse med aktiviteter på Brøndby Stadion. Brøndby IF har derfor foretaget et estimat på baggrund af tidligere års tal samt aktivitetsniveauet på Brøndby Stadion. 7

9 Integration Et af de områder, hvor Brøndby IF kan spille en rolle for samfundet, er integration. Cirka 30 % af ungdomsspillerne i Brøndby IF er af anden etnisk herkomst end dansk. For at styrke Brøndby IF s arbejde med integration har Brøndby Kommune bevilliget tilskud til to integrationsmedarbejdere, hvilket har til formål at støtte Brøndby IF med at tage hånd om den lokale integration. Målet er dels at støtte de frivillige trænere og ledere med integrationsindsatsen og bidrage til at løse de problematikker, der kan dukke op, dels at integrere flere forældre til medlemmer med anden etnisk baggrund i Brøndby IF ved at skabe en tættere relation til forældre og etablere et forældrenetværk. Udover at fokusere på medlemmerne er det hensigten, at også forældrene skal have et samlingspunkt og inddrages aktivt i Brøndby IF. Herved kan der opnås gensidig forståelse og et stærkere sammenhold indbyrdes på holdene og mellem alle forældregrupper og Brøndby IF som helhed. Det er Brøndby IF s mål, at sammensætningen af trænere og ledere med tiden bedre skal afspejle medlemssammensætningen. Det betyder, at der skal gøres en ekstra indsats for at rekruttere frivillige trænere og ledere med anden etnisk baggrund end dansk. Af konkrete initiativer kan nævnes: Forældremøder for forældre af anden etnisk baggrund Temaaftener for samtlige trænere og ledere om integration Velkomstfolder på tre sprog som fortæller om det at være medlem i en frivillig forening I arbejdet med udviklingen af talenter tilstræbes at udvikle hele mennesker, idet der også vil være et liv efter fodboldkarrieren. Brøndby IF opfordrer bl.a. de unge talenter til sideløbende med fodboldkarrieren at tage en uddannelse. For at understøtte dette har Brøndby IF været med til at starte Brøndby Gymnasium i 2005, og i 2009 vil Brøndby IF også have hjulpet Brøndby Idrætsefterskole i gang. I 2008 er fem spillere i U-21 truppen under uddannelse, mens fem allerede har færdiggjort en ungdomsuddannelse. På U-19 og U-17 holdene er stort set alle spillerne under uddannelse ved siden af fodbolden. Brøndby Gymnasium Erfaringer fra førende europæiske fodboldklubber viser, at et tæt samspil mellem skole og klub har afgørende betydning for talentudviklingen. Jo større fleksibilitet i forhold til træning og skolegang, desto bedre fodboldspillere bliver der udviklet i en tidligere alder, fordi de unge spillere dermed kommer tættere på den træningsmængde som professionelle spillere oplever. I 2005 tog Brøndby IF og Brøndby Kommune initiativ til at etablere det selvejende Brøndby Gymnasium, der er en privat, selvejende institution, der tilbyder unge en 3-årig gymnasial uddannelse og henvender sig særligt til unge eliteidrætsudøvere med højt kvalificerede trænere knyttet til gymnasiets linjeidræt i håndbold og fodbold. Brøndby Gymnasiums kultur og traditioner hviler på frihed, ligeværd og demokrati. Brøndby Gymnasium er et lokalt gymnasium med internationalt udsyn. Gymnasiet flyttede i januar 2007 ind i en topmoderne bygning på Brøndby Stadion. Talentudvikling uddannelse af fodboldspillere Ungdomsarbejdet er højt prioriteret i Brøndby IF og et centralt element i Brøndby IF s politik. I den forbindelse udgør talentafdelingen en hjørnesten. Her arbejdes der ihærdigt og målrettet med talentfulde fodboldspillere. Målet er at producere egne, dygtige fodboldspillere i stedet for at købe færdiguddannede spillere af andre klubber. Dette styrker klubsammenholdet og skaber en utrolig glæde og entusiasme, når Brøndbyspillere af egen avl har potentiale til at spille sig ind i truppen af fuldtidsprofessionelle spillere og endda opnå landsholdsstatus. Det er Brøndby IF s vision, at have den bedste talentudvikling i Danmark, der på sigt skal være medvirkende til at 30 % af spillerne i klubbens A-trup er af egen avl. I den forbindelse er der de seneste år fokuseret på, at flere og flere spillere i udviklingstruppen reelt er fuldtidsansatte evt. under sideløbende ungdomsuddannelse samt at alle i den tilknyttede stab er fuldtidsansatte. Dette mål er efterhånden opfyldt. - Vi er et ungt gymnasium med unge lærere. Vi samarbejder på kryds og tværs, og for de fleste er idrætten et omdrejningspunkt også selv om ikke alle har idræt som en del af deres hverdag på gymnasiet. Vores fokus på it giver eleverne nogle kompetencer oveni de klassiske gymnasiekompetencer til at navigere i en verden præget af it, og endelig har vi en meget mere professionaliseret tilgang til idrætsundervisningen, end man almindeligvis finder, fortæller rektor Pia Sadolin om Brøndby Gymnasiums styrker. Undervisningen på Brøndby Gymnasium er en kombination af netbaseret og almindelig faglig undervisning. De studerende tilrettelægger delvist selv deres studie, hvilket giver muligheder for andre aktiviteter under studiet - i dette tilfælde sport. Alle lektioner er it-baserede - måske lige med undtagelse af idrætsundervisningen og linjeidrætten - så it er et integreret værktøj i gymnasiets praksis. - Den virtuelle undervisning fremmer de studerendes selvstændighed, ansvarlighed og selvdisciplin, hvilket er nogle af de bærende elementer i talentudviklingsarbejdet i Brøndby IF. Ved hjælp af netbaseret undervisning og gennem fleksibel tilrettelæg- 8

10 gelse af skoleåret samt af prøver og eksaminer, kan de studerende følge undervisningen, også selv om de er involveret i topidræt og skal kombinere træning, rejser og internationale stævner med deres uddannelse, fortæller Brøndby IF s talentchef, Kim Vilfort. Brøndby Gymnasium har i dag ca. 240 studerende fordelt på tre årgange. Brøndby Idrætsefterskole Brøndby IF har i en årrække arbejdet målrettet på, at området omkring Brøndby Stadion udvides med aktiviteter hvor sport, sundhed og uddannelse er i fokus. Dette medførte som ovenfor nævnt, at Brøndby Gymnasium blev etableret, og klubben har også valgt at etablere Brøndby Idrætsefterskole, hvor det at blande elite og bredde falder naturligt, idet klubben er en af de største aktører på amatørsiden i dansk fodbold og samtidig har en markant professionel profil. Brøndby IF og medlemmerne Brøndby IF har i 2008 haft medlemmer (2007: 1.739), heraf (2007: 1.173) aktive, hvorfor dette antal er nogenlunde på højde med tallet i 2004 på trods af, at der generelt i samfundet opleves en tendens med faldende medlemstal i lokale idrætsklubber. Medlemmer i amatørklubben Idrætsefterskolen placeres i Gildhøj Centret i Brøndby Kommune, tæt på Brøndby Stadion, i bygningerne fra en tidligere folkeskole, som senere er ombygget til hotel- og konferencecenter. Medlemssammensætning 1163 Skolen har lige store forpligtelser i forhold til idrætten, undervisningen og samværet, og skolen ønsker at sætte overliggeren højt, når det gælder udøvelsen af alle tre discipliner. Aktive Passive Det er vigtigt at påpege, at Brøndby Idrætsefterskole tilbyder andre idrætslinjer end fodbold, og at der tilstræbes en ligelig kønsfordeling i undervisningen, hvor 9. og 10. og årgang vil være repræsenteret. Sportslige ledere Div. ledere Brøndby Idrætsefterskole har udarbejdet et værdigrundlag som er udgangspunktet for skolens virksomhed: Kontrollører Brøndby Idrætsefterskole bygger sit grundlag på vilje, ambitioner og engagement og vil i sit daglige virke give eleverne mulighed for at udleve disse værdier både i forhold til deres idræt, deres skolegang og det sociale fællesskab Brøndby Idrætsefterskole skal udvise troværdighed, tydelighed og nærvær, således at elever og forældre føler sig trygge ved skolens virksomhed Brøndby Idrætsefterskole skal anspore eleverne til åbenhed, nysgerrighed og dialog til gavn for den demokratiske proces og fællesskabet Brøndby Idrætsefterskole ønsker at udvikle dygtige idrætsudøvere, som tilegner sig de faglige, sociale og demokratiske kompetencer, der sætter dem i stand til at yde positivt i forhold til dem selv, deres familie og venner, og senere som voksne samfundsborgere Brøndby Idrætsefterskole får initialt plads til 104 idrætsglade piger og drenge. Bodfolk De sportsaktive fordeles i 2008 med 812 i ungdomsafdelingen og 267 seniorer. Mænd/drenge er i klart overtal og udgør 82%. Brøndby IF har ultimo marts hold, heraf 86 hold i ungdomsrækkerne. Udover de sportsaktive fordeles de resterende medlemmer i 2008 i følgende kategorier: 25 passive medlemmer, 297 sportslige ledere, 48 andre ledere, 140 kontrollører og 27 bodfolk. Flere personer er med i flere kategorier og er derfor kun nævnt i deres primære kategori. 9

11 Mænd Kvinder Drenge Piger Fordeling af aktive medlemmer Der er udarbejdet et koncept for ungdomsafdelingen, som omfatter nogle klare krav til træning, faciliteter og sociale aktiviteter samt faciliteter. Brøndby IF fokuserer også på det sociale miljø og tilbyder eksempelvis andre aktiviteter end de rent sportslige til børn og unge. Klubhuset rummer bl.a. trivselsrum med pc er, playstation, billard, bordtennis og fodboldspil til fri afbenyttelse for Brøndby IF s ungdomsmedlemmer. Brøndby IF driver desuden talentprojektet Hurtige Fødder som er navnet på den frivillige tekniske træning for Brøndby IF s ungdomsspillere. Projektet har været en overvældende succes, og børnene elsker den store fokus på teknik og flere boldberøringer. Målet er at udvikle mere komplette fodboldspillere. Trænerne For at Brøndby IF kan forblive en succesrig klub på det sportslige plan og have et nærende socialt miljø, er det afgørende med en kvalificeret og engageret trænerstab. Her spiller menneskelige egenskaber og sportslige kvalifikationer en central rolle. Selskabet Brøndbyernes IF Fodbold A/S havde i 2008 i gennemsnit 119 medarbejdere, hvoraf der pr. 31. december 2008 var ansat 84 kontraktsfodboldspillere (inkl. kvinder og stab), heraf 36 fuldtidsprofessionelle. Ungdomsafdelingen I kraft af Brøndby IF s størrelse og succes i landets bedste liga har Brøndby IF indflydelse på børn og unges normer og holdninger i Brøndby Kommune og de omkringliggende nabokommuner. Det gælder først og fremmest de børn og unge der er medlem af Brøndby IF, men også de børn og unge, der ikke er medlemmer. Dem har Brøndby IF indirekte et ansvar for via fremtræden og adfærd. Dette gælder særligt SAS Liga-holdet, som er omgærdet af stor mediebevågenhed. I Brøndby IF lærer børn og unge foreningskulturen at kende. Samværet gennem fodboldspillet giver børn og unge relationer, der er med til at opbygge deres karakter og personlighed og bidrager til at fremme en social og ansvarlig indstilling. Der skabes netværk på tværs af sociale lag og etniske grupper, hvilket kan være med til at holde disse børn og unge væk fra gaden og i yderste konsekvens fra kriminalitet. Brøndby IF er meget bevidst om den positive sociale og identitetsskabende funktion, Brøndby IF kan have for børn og unge. Derfor gøres en stor indsats for dels at skabe de rette betingelser for udøvelse af idrætten i ungdomsrækkerne, herunder at skabe trygge rammer om fodbolden, sætte fokus på fairplay og nedtone konkurrenceelementet især for de yngste årgange, betone god opførsel, respekt for andre samt at den enkelte skal have i tankerne, at han/hun repræsenterer Brøndby IF. Der er 297 frivillige trænere og ledere i Brøndby IF. Alle trænere tilbydes trænerkurser i DBU-regi, og derudover afholdes interne kurser for trænerne. Der lægges stor vægt på, at trænerne får den nødvendige opbakning og støtte fra Brøndby IF s side. Bl.a. at den enkelte træner er klædt ordentligt på og er indforstået med Brøndby IF s værdier og leveregler, træningsmiljø, konkurrencementalitet osv. Eksempelvis samles trænerne for de enkelte afdelinger én gang om måneden for at koordinere og planlægge træning, kampe m.v. samt for at drøfte hvordan det går på holdene. For de yngste hold (mikroput og miniput) er trænerens menneskelige egenskaber det vigtigste. Pædagogik og forståelse for spillernes udviklingstrin er væsentligt. Legen er det afgørende element i træningen, og trænerens fodboldmæssige færdigheder behøver derfor ikke være i top. Forældre er derfor meget velegnede som trænere for disse hold, og der er da også en del forældre, der bliver trænere for disse aldersgrupper. Et emne som diskuteres meget i medierne, er pædofili. Brøndby IF tager problemstillingen alvorligt og tager klart afstand fra overgreb på børn og unge. Brøndby IF har derfor udformet en politik på området som er tilgængelig på Forældrene Mange års erfaring med ungdomsarbejde i Brøndby IF viser, at god kontakt mellem klub og ungdomsholdenes forældre er af afgørende betydning for det enkelte holds sammenhold, trivsel og sportslige succes. Samtidig er forældrenes engagement utrolig vigtigt for, at Brøndby IF kan fungere. 10

12 Brøndby IF er afhængig af at forældrene til de yngre ungdomshold engagerer sig fx som trænere og til at køre børnene til og fra kampe, stævner m.v. Brøndby IF har traditionelt et fremragende samarbejde med forældrene. Brøndby IF har imidlertid i de senere år oplevet vanskeligheder ved at etablere den samme tætte kontakt til forældre til medlemmer med anden etnisk baggrund end dansk. Et indsatsområde de kommende år er derfor at styrke relationen til denne forældremålgruppe. Brøndby IF har som nævnt andetsteds intensiveret kontakten til disse forældre bl.a. gennem målrettet information. Forældrene har et samlingspunkt i Brøndby IF s forældreforening, Forældre-BIF, som bl.a. afholder bankospil til fordel for ungdomsarbejdet i Brøndby IF. De frivillige Fundamentet for arbejdet i Brøndbyernes Idrætsforening er det frivillige arbejde, som udføres af de 512 forskellige frivillige i klubben (2007: 529), herunder 140 (2007: 171) frivillige kontrollører. Kontrollørkorpset afholder egne interne kurser om sikkerhed for stadionkontrollører inspireret af DBU s kurser, herunder gennemgang af alarmerings- og beredskabsplan for Brøndby Stadion. Kontrollørerne gennemgår alle de sikkerhedskurser der afvikles af DBU i samarbejde med politiet. Brøndby IF s sikkerhedhedschef har derudover et tæt samarbejde med Vestegnens Politi. Sammen med bodfolkene, som bemander Brøndby Stadions udsalgssteder for mad og drikke, yder kontrollørerne og de øvrige frivllige en stor indsats for Brøndby IF gennem deres arbejde på Brøndby Stadion til både kamp og træning. Nøgletal: Lars Birch, Controller Tekst: Steen Laursen, kommunikationschef, Palle Nordahl, finansdirektør og forretningsfører Michael B. Espersen, Amatørafdelingen Kilder: Brøndby Kommune, Brøndbyernes Idrætsforening, Brøndbyernes IF Fodbold A/S Årsrapport

13

14 SUPRA SOCIETATEM NEMO Brøndbyernes IF Fodbold A/S Brøndby Stadion Brøndby brondby.com

Brøndby IF og samfundet

Brøndby IF og samfundet Brøndby IF og samfundet Det er andet år, at vi laver et samfundsregnskab i Brøndby IF. Regnskabet omfatter Brøndbyernes Idrætsforening og Brøndbyernes IF Fodbold A/S, der i det følgende omtales Brøndby

Læs mere

Brøndby IF Samfundsregnskab 2004

Brøndby IF Samfundsregnskab 2004 Brøndby IF Samfundsregnskab 2004 Brøndbyernes IF Fodbold A/S Brøndbyernes Idrætsforening Brøndby IF og samfundet Formålet med dette samfundsregnskab er at synliggøre, at Brøndby IF bidrager med andet end

Læs mere

Samfundsregnskab 2005

Samfundsregnskab 2005 Brøndby IF og samfundet Samfundsregnskab 2005 Brøndbyernes IF Fodbold A/S & Brøndbyernes IF Brøndby IF og samfundet 2005 Formålet med dette samfundsregnskab er at synliggøre, at Brøndby IF bidrager med

Læs mere

STRATEGIPLAN. Dalum IF

STRATEGIPLAN. Dalum IF STRATEGIPLAN Dalum IF Revideret Februar 2013 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Præsentation af Dalum IF 3. Bærende principper i Dalum IF 4. Strategier i Dalum IF 5. Mål og Handlingsplaner i Dalum IF

Læs mere

VISIONER, MÅL OG STRATEGI FOR FODBOLDAFDELINGEN FREM SKØRPING

VISIONER, MÅL OG STRATEGI FOR FODBOLDAFDELINGEN FREM SKØRPING VISIONER, MÅL OG STRATEGI FOR FODBOLDAFDELINGEN FREM SKØRPING Revideret september 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 3 Visioner 4 Mål 5 Strategi - ungdomsafdelingen 6-8 Strategi - seniorafdelingen 9

Læs mere

profil Fodbold Historie Historie mission Mission Vision Vision Målsætning

profil Fodbold Historie Historie mission Mission Vision Vision Målsætning Ringkøbing Idrætsforening Fodbold Historie Historie mission Mission Vision Vision Frivillige Frivillige Stadion Stadion Elite Elite Klub1900 Klub1900 Sponsorer Sponsorer profil Historie Historie Vision

Læs mere

VRI Fodbold DEN GULE TRÅD

VRI Fodbold DEN GULE TRÅD VRI Fodbold DEN GULE TRÅD Politik for VRI Fodbold... 2 Den gule tråd i arbejdet med VRI-børnefodbold og VRI B&U... 3 Holdninger, mål og temaer... 4 Årgangene U5, U6 og U7... 4 Årgangene U8 og U9... 5 Årgangene

Læs mere

HIF Fodbold. Årgangsbog for U4 & U5

HIF Fodbold. Årgangsbog for U4 & U5 HIF Fodbold Årgangsbog for U4 & U5 Det blå bånd & den Røde tråd! HIF s fodboldafdelings formål Foreningens formål er gennem fodboldspil og almindeligt socialt samvær for børn og voksne, at fremme kammeratskab

Læs mere

Slagslunde-Ganløse Idrætsforening

Slagslunde-Ganløse Idrætsforening SGIF fodbold. Vision, mål, strategi og handlingsplan 2012-2015. Godkendt af bestyrelsen d. 3. oktober 2012. Vision: SGIF fodbold skal være den mest succesrige idrætsforening i Egedal målt på følgende 4

Læs mere

Uddannelse vejen til den gode træning

Uddannelse vejen til den gode træning Hold kurset i klubben Alle DGI Fodbolds kurser kan arrangeres i klubben Der behøves kun 8 deltagere for at gennemføre et trænerkursus, inspirationsdag eller klubkursusaktivitet. DGI idræt & fællesskab

Læs mere

Den lyseblå tråd i FCKG Esbjerg

Den lyseblå tråd i FCKG Esbjerg Den lyseblå tråd i FCKG Esbjerg Baggrund Igennem flere år har der i bestyrelsen i FC King George været en drøm om at starte en børne- og ungdomsfodbold afdeling i klubben, og 2013 er året, hvor denne drøm

Læs mere

Skive fh Holdningshæfte

Skive fh Holdningshæfte Indholdsfortegnelse Vision:... 2 Breddeidræt:... 2 Eliteidræt:... 2 Branding:... 2 Skive fh ønsker:... 3 Dette kræver:... 3 Målsætning:... 3 Samarbejde med lokale skoler og ungdomsuddannelser:... 3 Skive

Læs mere

Frederiksværk Fodbold Klub (FFK) blev stiftet i november 2004 som en fusion mellem Frederiksværk Boldklub og Brederød Idrætsforening.

Frederiksværk Fodbold Klub (FFK) blev stiftet i november 2004 som en fusion mellem Frederiksværk Boldklub og Brederød Idrætsforening. Præsentation Frederiksværk Fodbold Klub (FFK) blev stiftet i november som en fusion mellem Frederiksværk Boldklub og Brederød Idrætsforening. Selvom FFK er en forholdsvis ny klub, der bygger på fornyelse,

Læs mere

Hvordan skaber vi et fællesskab på tværs af foreninger og institutioner?

Hvordan skaber vi et fællesskab på tværs af foreninger og institutioner? Hvordan skaber vi et fællesskab på tværs af foreninger og institutioner? Peter Würtz Madsen, Greve fodbold Helle Jørgensen, Grundejerforeningen Eriksminde Agenda 1 Om Greve Fodbold og Grundejerforeningen

Læs mere

Grundlæggende rammer

Grundlæggende rammer Grundlæggende rammer 2 Kære læser! Fodbolden er blevet kaldt verdens bedste legetøj. Det kan vi godt skrive under på, men for at fodbolden også i regi af SSIF Fodbold skal være verdens bedste legetøj,

Læs mere

Fodbold: En folkebevægelse i forandring

Fodbold: En folkebevægelse i forandring v/bent Clausen, formand for Fodbold: En folkebevægelse i forandring Idrættens største udfordringer II Vejen Idrætscenter 30. 31. maj 2012 Vision 2015: At være den mest attraktive sport for Aktive spillere

Læs mere

FAIRPLAY KØBENHAVNS VESTEGNS OGSÅ UDENFOR BANEN

FAIRPLAY KØBENHAVNS VESTEGNS OGSÅ UDENFOR BANEN KØBENHAVNS VESTEGNS FAIRPLAY OGSÅ UDENFOR BANEN PARTNERSKAB MELLEM: Brøndbyernes IF Fodbold A/S Brøndby Kommune Brøndby Support Alpha Brøndby Vestegnens politi Partnerskab for Fairplay - også udenfor banen

Læs mere

Virum-Sorgenfri Håndboldklub Vision 2020

Virum-Sorgenfri Håndboldklub Vision 2020 Virum, September 2014 Vision 2020 Forord I VSH er vi fokuserede på vores mål. Vi vil levere tophåndbold og talentudvikling på højt plan. Målet er topplaceringer og hold i de bedste rækker for såvel vores

Læs mere

Sponsor i DALUM IF. Din klub - dit lokalområde

Sponsor i DALUM IF. Din klub - dit lokalområde Sponsor i Din klub - dit lokalområde Kære tidligere og kommende sponsorer Har du nogen gange valgt at bruge lørdag eller søndag formiddag til at lægge vejen forbi Dalum stadion? Her vrimler det med børn

Læs mere

Holdninger & Handlinger. Krav. Retningslinier. Visioner Værdier. Roller. Missioner. Målsætninger. Børnefodbold 2009. Udarbejdet af Fodbold-udvalget

Holdninger & Handlinger. Krav. Retningslinier. Visioner Værdier. Roller. Missioner. Målsætninger. Børnefodbold 2009. Udarbejdet af Fodbold-udvalget Holdninger & Handlinger Retningslinier Krav Visioner Værdier Missioner Roller Målsætninger Børnefodbold 2009 Udarbejdet af Fodbold-udvalget 1 1. Præsentation af Klubben. 1.1. Mission: IF62 Fodbold skal

Læs mere

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK 2017-2029 Foto Uber Images Das Büro Per Heegaard STT Foto Flemming P. Nielsen Udarbejdelse Gentofte Kommune Layout: Operate A/S Tryk Bording A/S Oplag:1000

Læs mere

Randers Herre Håndbold - på vej mod Ligaen. Randers HH A/S mail: as@randershh.dk

Randers Herre Håndbold - på vej mod Ligaen. Randers HH A/S mail: as@randershh.dk Randers Herre Håndbold - på vej mod Ligaen Randers HH A/S mail: as@randershh.dk HVEM ER RANDERS HERRE HÅNDBOLD? Randers Herre Håndbold er en overbygning på 4 af byens gamle håndboldklub ber; Randers Freja,

Læs mere

VISION OG KERNEVÆRDI

VISION OG KERNEVÆRDI VISION OG KERNEVÆRDI Brøndby IF - det handler om os alle sammen For Brøndby IF handler det om fodbold. Om at inkludere og bringe folk sammen på tværs af kulturelle bånd og geografi. Om fællesskabet, der

Læs mere

RETNINGSLINJER & ANSVARSOMRÅDER FOR TRÆNERE & LEDERE

RETNINGSLINJER & ANSVARSOMRÅDER FOR TRÆNERE & LEDERE SPORTSLIG STRUKTUR PÅ VEJ MOD 2020 RETNINGSLINJER & ANSVARSOMRÅDER FOR TRÆNERE & LEDERE BORUP FODBOLD Borup fodbold ønsker at være en attraktiv og rummelig klub for hele lokalområdet. Vi ønsker at være

Læs mere

Stensballe IK vil være den mest attraktive fodboldklub i Horsens og omegn. Vi er en aktiv sportsklub for alle, uanset evner og ambitioner.

Stensballe IK vil være den mest attraktive fodboldklub i Horsens og omegn. Vi er en aktiv sportsklub for alle, uanset evner og ambitioner. Stensballe IK vil være den mest attraktive fodboldklub i Horsens og omegn. Vi er en aktiv sportsklub for alle, uanset evner og ambitioner. www.stensballe-ik.dk Side 1 af 11 Sportslige ambitioner Kvalificerede

Læs mere

Værdi-og styringsgrundlag Varde IF

Værdi-og styringsgrundlag Varde IF Værdi-og styringsgrundlag Varde IF BESTYRELSENS OG SPORTSUDVALGENES FORSLAG TIL NY MISSION, VÆRDIER, VISION OG VISIONSKORT BESTYRELSENS OG SPORTSUDVALGENES FORSLAG TIL MISSION, VÆRDIER, VISION OG VISIONSKORT

Læs mere

Høje-Taastrup Kommunes Idræts- og Bevægelsespolitik 2011-15

Høje-Taastrup Kommunes Idræts- og Bevægelsespolitik 2011-15 Høje-Taastrup Kommunes Idræts- og Bevægelsespolitik 2011-15 Idræt for alle Idræt og bevægelse er glæde, udfordring og fællesskab. Vi ønsker i Høje-Taastrup Kommune at skabe de bedst mulige rammer for et

Læs mere

Nykøbing FC sætter dialog og samarbejde i centrum både i forhold til omverdenen og medlemmerne.

Nykøbing FC sætter dialog og samarbejde i centrum både i forhold til omverdenen og medlemmerne. 0 Nykøbing FC sætter dialog og samarbejde i centrum både i forhold til omverdenen og medlemmerne. Præcis, troværdig og målrettet kommunikation er en forudsætning for at leve op til vores mål, og derfor

Læs mere

Skive fh Holdningshæfte

Skive fh Holdningshæfte Indholdsfortegnelse Vision:... 2 Breddeidræt:... 2 Eliteidræt:... 2 Branding:... 2 Skive fh ønsker:... 3 Dette kræver:... 3 Målsætning:... 3 Samarbejde med lokale skoler og ungdomsuddannelser:... 3 Skive

Læs mere

Talent strategi for talentarbejdet i dansk sejlsport

Talent strategi for talentarbejdet i dansk sejlsport Talent 2016-20 - strategi for talentarbejdet i dansk sejlsport Baggrund Talentstrategi 2016-20 beskriver målene for udvikling af talentarbejdet i dansk sejlsport og de områder, som talentarbejdet har særlig

Læs mere

Kultur skaber identitet. Det handler om mennesker. - hele mennesker - hele livet!

Kultur skaber identitet. Det handler om mennesker. - hele mennesker - hele livet! Kultur skaber identitet. Det handler om mennesker. - hele mennesker - hele livet! Når vi mennesker mødes, opstår kultur. Vi skaber i fællesskab værdier og bånd, som gennem livet er bestemmende for vore

Læs mere

Nordsjællands foretrukne elitesvømmeklub Strategi 2012 2020

Nordsjællands foretrukne elitesvømmeklub Strategi 2012 2020 Nordsjællands foretrukne elitesvømmeklub Strategi 2012 2020 Opsummering af samlet strategidokument HILLERØD SVØMMEKLUB December 1, 2012 HDP Vision Nordsjællands foretrukne elitesvømmeklub Visionen for

Læs mere

Fra Ælling til Svane. Børneafdelingen Køge Boldklub

Fra Ælling til Svane. Børneafdelingen Køge Boldklub Fra Ælling til Svane Børneafdelingen Køge Boldklub 1 Indholdsfortegnelse Værdier og målsætninger... 3 Rammer og organisation... 4 Legepladsen... 5 Byggepladsen 3:3... 5 Forældreopgaver... 6 Principper

Læs mere

Derfor opfordres både medlemmer og deres forældre til at støtte foreningen aktivt, der hvor de kan.

Derfor opfordres både medlemmer og deres forældre til at støtte foreningen aktivt, der hvor de kan. VELKOMMEN TIL BRØNDBY IF TIL MEDLEMMER OG DERES FORÆLDRE Historie Brøndbyernes Idrætsforening blev stiftet den 3. december 1964 ved en sammenslutning af fodboldklubberne Brøndbyøster Idrætsforening (stiftet

Læs mere

Vision at stå stærkere sammen

Vision at stå stærkere sammen AaB Talentcenter udvikling via samarbejde Gældende fra og med maj 2015 Vision at stå stærkere sammen Vi vil styrke elitepigefodbolden i Nordjylland ved at samle og give de mest ambitiøse og talentfulde

Læs mere

Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik

Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik 2017-2021 Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik 2017-2021 Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik 2017-2021 er vedtaget af Byrådet 21. juni 2017.

Læs mere

Dansk Softball Forbund. Frivillighedsstrategi 2015-2017

Dansk Softball Forbund. Frivillighedsstrategi 2015-2017 Dansk Softball Forbund Frivillighedsstrategi 2015-2017 Dansk Softball Forbund har en lang tradition for at engagerede frivillige kræfter yder en utrolig stor indsats. De frivillige ildsjæle spiller en

Læs mere

Maj 2013. Børneuniverset Fjelsted Harndrup

Maj 2013. Børneuniverset Fjelsted Harndrup Maj 2013 Børneuniverset Fjelsted Harndrup Børneuniverset Fjelsted Harndrup Børneuniverset Fjelsted Harndrup er: Børnehaven Regnbuen, Fjelsted Harndrup Skole (0.-6. klasse) og SFO Valhalla med fælles ledelse

Læs mere

NIF FODBOLD Sponsor Koncept 2010

NIF FODBOLD Sponsor Koncept 2010 NIF FODBOLD Sponsor Koncept 2010 VELKOMMEN TIL NIF FODBOLD Næstved IF Fodbold amatørafdeling, er omdrejningspunkt for fodbolden på hele Sydsjælland. Klubben rækker langt ud over regionens grænser. Vi arbejder

Læs mere

VELKOMMEN I FREMAD AMAGER

VELKOMMEN I FREMAD AMAGER VELKOMMEN I FREMAD AMAGER Velkommen i Fremad Amager - Øens fodboldklub For at du kan føle dig ordentligt informeret om alle de praktiske ting, du skal tænke på og som gælder, når du kommer som ny i Fremad

Læs mere

Hvilke udfordringer har fodboldklubberne i dag?

Hvilke udfordringer har fodboldklubberne i dag? Hvilke udfordringer har fodboldklubberne i dag? Organiser Jer 2 eller 3 og drøft dette Herefter fremlæggelse / diskussion Konklusion efter ophængte stickers! I skal hurtigt i gang. Hvilke udfordringer

Læs mere

Holdninger til børneidræt

Holdninger til børneidræt Thyholm Idrætsforening Holdninger til børneidræt 3-10 år Forord Denne folder er ment som en vejledning til forældre, for at tilkendegive klubbens holdninger og give informationer om børneidræt 3-10 årige.

Læs mere

Tune Idrætsforening. Tune IF Idrætsfritidsklub

Tune Idrætsforening. Tune IF Idrætsfritidsklub Tune IF Idrætsfritidsklub 1. Indledning: Tune IF har, i forbindelse med vor visionsudarbejdelse for alle vore aktiviteter, igen drøftet mulighederne for at etablere en Tune IF Idrætsfritidsklub. Tune IF

Læs mere

BREDDESTRATEGI FOR TFC

BREDDESTRATEGI FOR TFC 1. ERFARINGER Hvad har klubben gjort indenfor breddeområdet indtil nu? Hvad har erfaringerne været? (fokusé at klubben har arbejdet med bredden? List i punktform. r på fakta) Hvad har betinget, Træningstid

Læs mere

Holdninger til børnefodbold

Holdninger til børnefodbold Holdninger til børnefodbold Information Holdninger til Børnefodbold i KHIF Forord I KHIF er børne- og ungdomsfodbold højt prioriteret og ungdomsudvalget har derfor udarbejdet en børne- og ungdomspolitik,

Læs mere

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold Velkommen til Næstved IF - Fodbold VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF - FODBOLD På vegne af Næstved IF - Fodbold (NIF - Fodbold) byder jeg dig og din familie velkommen til NIF Fodbold. Samtidig udtrykker jeg min

Læs mere

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Herlev Kommune Børne- og Kulturforvaltningen Telefon 44 52 70 00 Telefax 44 91 06 33 Direkte telefon 44 52 55 28 Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Dato Journal nr. 15.3.04 17.01.10P22 Visionen

Læs mere

Engagement og ansvarlighed

Engagement og ansvarlighed årsplan 01-016 Værdier Det der bestemmer og motiverer vores holdninger, handlinger og vurderinger Glæde og mod Rummelighed og respekt Engagement og ansvarlighed Mission Formålsbeskrivelse - hvad vi vil

Læs mere

Værdigrundlag for Korsager Skole og Frithuset

Værdigrundlag for Korsager Skole og Frithuset Værdigrundlag for Korsager Skole og Frithuset Hos os er det værdifuldt at opleve: Ligeværd og dialog Arbejdsglæde Samarbejde Tillid Succes Engagement Hvor ser vi værdierne! Ligeværd og dialog oplever vi,

Læs mere

Amerikansk fodbold giver unge anderledes succesoplevelser

Amerikansk fodbold giver unge anderledes succesoplevelser Amerikansk fodbold giver unge anderledes succesoplevelser En forening får gennem skolesamarbejdet mulighed for at give børn og unge anderledes succesoplevelser. Foreningen introducerer amerikansk fodbold

Læs mere

2015/ 2016. For dig, der vil dyrke din idræt på højt niveau

2015/ 2016. For dig, der vil dyrke din idræt på højt niveau 2015/ 2016 For dig, der vil dyrke din idræt på højt niveau AMBITIONER? Idrætslinjen giver dig mulighed for: At udvikle dig i et idrætsmiljø sammen med andre talentfulde idrætsudøvere og med kvalificerede

Læs mere

Talentudvikling i sportens verden

Talentudvikling i sportens verden Talentudvikling i sportens verden Konference 22.9.2008 Michael Andersen, direktør man@teamdanmark.dk tlf: 43 26 25 00 eller 51 26 60 62 Kort præsentation - MA Cand. mag. (samfundsfag idræt) Adjunkt og

Læs mere

VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF FODBOLD

VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF FODBOLD VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF FODBOLD På vegne af Næstved IF - Fodbold (NIF - Fodbold) byder jeg dig og din familie velkommen til NIF Fodbold. Samtidig udtrykker jeg min glæde over, at du har valgt at spille

Læs mere

DBU Lolland-Falster. på vej mod 2015. Fodbold, udvikling, sund konkurrence og samarbejde

DBU Lolland-Falster. på vej mod 2015. Fodbold, udvikling, sund konkurrence og samarbejde DBU Lolland-Falster på vej mod 2015 Fodbold, udvikling, sund konkurrence og samarbejde 1 Hvorfor projekt Fodbold, udvikling, sund konkurrence og samarbejde 2 DBU Lolland-Falster ønsker at udarbejde og

Læs mere

Vedtægter For Herlev Idrætsforening Fodbold

Vedtægter For Herlev Idrætsforening Fodbold Vedtægter For Herlev Idrætsforening Fodbold 1. Formål og målsætning 1.1 Det er Herlev Idrætsforening (HI) Fodbolds formål at tilbyde alle interesserede mulighed for at dyrke fodbold på et niveau, der ser

Læs mere

Koldings nye flagskib. Kolding Boldklub / Nr. Bjært Strandhuse - Elite

Koldings nye flagskib. Kolding Boldklub / Nr. Bjært Strandhuse - Elite Koldings nye flagskib Kolding Boldklub / Nr. Bjært Strandhuse - Elite Kvindefodbolden i rivende udvikling Danmark har altid været med fremme i kvindefodboldens historie, og vi er fortsat med helt i toppen.

Læs mere

Dette oplæg skitserer de krav og muligheder, der er i at blive udviklingscenter. Det er både sportsligt, organisatorisk og økonomisk.

Dette oplæg skitserer de krav og muligheder, der er i at blive udviklingscenter. Det er både sportsligt, organisatorisk og økonomisk. KONCEPT FOR UDVIKLINGSCENTRE I DANSK TAEKWONDO FORBUND INDLEDNING Etablering af udviklingscentre er et af de første skridt i implementering af DTaFs talent- og elitestrategi, som blev færdiggjort i juni

Læs mere

Talent- og Eliteidrætspolitik

Talent- og Eliteidrætspolitik Talent- og Eliteidrætspolitik Baggrund og formål Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget besluttede mødet den 2. december 2014 at igangsætte arbejdet med at formulere en politik indenfor talent- og eliteidræt,

Læs mere

IDRÆTSPOLITIK. Vejle Kommunes Idrætspolitik Frivillige - Fællesskab - Aktivitet

IDRÆTSPOLITIK. Vejle Kommunes Idrætspolitik Frivillige - Fællesskab - Aktivitet IDRÆTSPOLITIK Vejle Kommunes Idrætspolitik 2013-2016 Frivillige - Fællesskab - Aktivitet INDHOLD 14 3 Forord 4 Indledning 5 Temaer 6 Frivillige 10 8 Idrætsfaciliteter 10 Breddeidræt 16 14 Eliteidræt I

Læs mere

VELKOMMEN I FREMAD AMAGER

VELKOMMEN I FREMAD AMAGER VELKOMMEN I FREMAD AMAGER Velkommen i Fremad Amager - Øens fodboldklub For at du kan føle dig ordentligt informeret om alle de praktiske ting, du skal tænke på og som gælder, når du kommer som ny i Fremad

Læs mere

Vision Forventninger

Vision Forventninger Team Favrskov Ha ndbold Vision Forventninger Indhold Indledning / formål... 3 Vision... 4 Forventninger... 5 Hold... 5 Spillere... 5 Trænere... 5 Forældre... 5 Klubben... 6 Primære værdier... 7 Trivsel...

Læs mere

Social Frivilligpolitik

Social Frivilligpolitik Social Frivilligpolitik 2 Forord Det frivillige sociale arbejde i Aalborg Kommune bygger på en meget værdifuld indsats, som et stort antal frivillige hver dag udfører i Aalborg Kommune. Indsatsen er meningsfuld

Læs mere

Visionen for basketballsporten i Danmark er en sportsgren, som i enhver henseende kan betegnes som sund.

Visionen for basketballsporten i Danmark er en sportsgren, som i enhver henseende kan betegnes som sund. Vision, værdier og strategi Vision Basketball den sunde sport i alle led Visionen for basketballsporten i Danmark er en sportsgren, som i enhver henseende kan betegnes som sund. Basketballsporten i Danmark

Læs mere

Ansøgning om midler fra den kommunale sponsorpulje

Ansøgning om midler fra den kommunale sponsorpulje Ansøgning om midler fra den kommunale sponsorpulje Hvidovre IF Håndbold ønsker at få del i den kommunale sponsorpulje og ansøger hermed om 50.000,- kr. Hvad skal pengene bruges til? Beløbet skal anvendes

Læs mere

Høringsmateriale. Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2014

Høringsmateriale. Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2014 Høringsmateriale Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2014 FORORD Fællesskabets børn morgendagens samfund Jeg er meget stolt af, at kunne præsentere Struer Kommunes sammenhængende børne- og ungepolitik,

Læs mere

SLAGELSE HÅNDBOLDKLUB SPONSOR KONCEPT

SLAGELSE HÅNDBOLDKLUB SPONSOR KONCEPT Vision Det er Slagelse Håndboldklubs vision at være den mest attraktive håndboldklub i lokalområdet for såvel ledere, spillere og forældre. Sportslig målsætning Damer: Avancement til 2. division i 19/20

Læs mere

1. Organisation. Elitekoordinatoren er medlem af Team Danmarks elitekoordinator-netværk og deltager i de regelmæssige

1. Organisation. Elitekoordinatoren er medlem af Team Danmarks elitekoordinator-netværk og deltager i de regelmæssige Team Danmark og Svendborg Kommune, herefter parterne, er blevet enige om denne samarbejdsaftale, som har til formål at fremme vilkårene for talentudvikling og eliteidræt i Svendborg Kommune. Parterne som

Læs mere

Information om IDRÆTSklasserne på Brøndbyvester Skole

Information om IDRÆTSklasserne på Brøndbyvester Skole Information om IDRÆTSklasserne på Brøndbyvester Skole Principper for idrætsklasserne Idrætsklasserne på Brøndbyvester Skole er et tilbud om at kombinere uddannelse og talentidræt. Dette tiltag har til

Læs mere

VK Det bedste fundament for uddannelse

VK Det bedste fundament for uddannelse 2014 VK Det bedste fundament for uddannelse 1 Stephanie, 2.g og rytter Dét at være Team Danmark elev på VK, gør at jeg ikke er nødsaget til at gå på kompromis med min sport pga. min uddannelse, eller omvendt.

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold Velkommen til Næstved IF - Fodbold VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF - FODBOLD På vegne af Næstved IF - Fodbold (NIF - Fodbold) byder jeg dig og din familie velkommen til NIF Fodbold. Samtidig udtrykker jeg min

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Arbejdstitel: Egedal

Arbejdstitel: Egedal Oplæg til fusion mellem seniorafdelingerne i Stenløse Boldklub og Ølstykke Fodbold Club af 1918 Arbejdstitel: Egedal Indledning Oplæg til etablering af fusion mellem seniorafdelingerne i Stenløse Boldklub

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HERLEV IDRÆTSFORENING FODBOLD

VEDTÆGTER FOR HERLEV IDRÆTSFORENING FODBOLD VEDTÆGTER FOR HERLEV IDRÆTSFORENING FODBOLD 1. Formål 1.1 Det er Herlev Idrætsforening - Fodbolds formål at tilbyde fodboldinteresserede mulighed for at dyrke fodbold på et niveau, der er betinget af den

Læs mere

EN DEL AF NOGET STØRRE. - vi styrker samspillet

EN DEL AF NOGET STØRRE. - vi styrker samspillet - vi styrker samspillet PROGRAM Goddag og hvorfor er vi her? Borgmester & udvalgsformand DBU Sjælland & DBU Hvordan gør vi fodbolden i Allerød bedre? Gruppe- og plenumdrøftelse Tanker og muligheder oplæg

Læs mere

Velkommen til GBK. Information til ungdomsspillere og deres forældre. Gentofte Badminton Klub. USU Velkomstfolder Publiceret: september 2014

Velkommen til GBK. Information til ungdomsspillere og deres forældre. Gentofte Badminton Klub. USU Velkomstfolder Publiceret: september 2014 Velkommen til GBK Information til ungdomsspillere og deres forældre. Gentofte Badminton Klub. Ved Stadion 4, 2820 Gentofte. Tel: +45 3965 0400 - gbk@gbk.dk. Side 1 af 6 Velkommen Ungdomsspillerudvalget

Læs mere

Indholdsplanen for Nibe Skoles Dusser. Personalets røde tråd.

Indholdsplanen for Nibe Skoles Dusser. Personalets røde tråd. Indholdsplanen for Nibe Skoles Dusser. Aalborg Skolevæsen har udarbejdet seks indsatsområder for at sikre en vis ensartethed i det daglige arbejde med børnene. De 6 indsatsområder er: - Personlig udvikling

Læs mere

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi?

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? VSON: DYBDE, BEVÆGELSE & BREDDE Hummeltofteskolen er et aktivt fællesskab, hvor elever, lærere, pædagoger og forældre bringer viden, kompetencer og relationer i

Læs mere

Frivillighed i Frederikssund Kommune. en strategisk ramme

Frivillighed i Frederikssund Kommune. en strategisk ramme Frivillighed i Frederikssund Kommune en strategisk ramme Indholdsfortegnelse Frivillighed er fri vilje og villighed til at tilbyde...3 Fokus på frivillighed...5 Frivillighed i Frederikssund Kommune...7

Læs mere

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune.

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. HOLSTEBRO KOMMUNES DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 Indledning Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik 2015-2018 at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. Byrådet

Læs mere

Beskrivelse af idrætsklasserne for talenter

Beskrivelse af idrætsklasserne for talenter Beskrivelse af idrætsklasserne for talenter Målsætning og værdigrundlag for talentidrætsklasser på Skolen på Sønderager (TIK-klasser) Skolen på Sønderager tilbyder i samarbejde med Herning Elite og idrætsforeninger

Læs mere

Målgruppen for den fremadrettede indsats, er børn og unge fra 5. til 10. klasse samt deres forældre.

Målgruppen for den fremadrettede indsats, er børn og unge fra 5. til 10. klasse samt deres forældre. Social- og Sundhedsforvaltningen og Skole- og Kulturforvaltningen 2009 Indledning Formålet med at opdatere den eksisterende handleplan er at sikre, at indsatsten lever op til krav og forventninger, der

Læs mere

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag Ullerup Bæk Skolen skal være en tryg og lærerig folkeskole, hvor børnenes selvværdsfølelse, fællesskab, selvstændighed, ansvarlighed, evne til at samarbejde

Læs mere

VELKOMMEN. Fodbold Fodboldfitness Gymnastik Zumba. Herstedøster IC

VELKOMMEN. Fodbold Fodboldfitness Gymnastik Zumba. Herstedøster IC VELKOMMEN Fodbold Fodboldfitness Gymnastik Zumba Herstedøster IC Herstedøster Idræts Club - eller blot HIC i daglig tale - blev stiftet den 14. Maj 1920, og er dermed den ældste idrætsforening i Albertslund

Læs mere

Dagens program 1. Inspirationsoplæg v/ Louise Fredbo Nielsen. Mail louise@futurenavigator.dk Fremtidsscenarie

Dagens program 1. Inspirationsoplæg v/ Louise Fredbo Nielsen. Mail louise@futurenavigator.dk Fremtidsscenarie [1] Vojens d. 25. oktober 2014 Vision for breddeidrætten i Haderslev Kommune Dagens program 1. Inspirationsoplæg v/ Louise Fredbo Nielsen. Mail louise@futurenavigator.dk Fremtidsscenarie 2. Indsatsområder

Læs mere

FRIVILLIGHEDSRÅDET I BALLERUP KOMMUNE ARBEJDSPLAN FOR 2016 og 2017 Indsatsområder, mål og handlinger

FRIVILLIGHEDSRÅDET I BALLERUP KOMMUNE ARBEJDSPLAN FOR 2016 og 2017 Indsatsområder, mål og handlinger FRIVILLIGHEDSRÅDET I BALLERUP KOMMUNE ARBEJDSPLAN FOR 2016 og 2017 Indsatsområder, mål og handlinger Kommissorium for Frivillighedsrådet Formål og opgaver Kommissorium: Kommissorium gældende for Frivillighedsrådet

Læs mere

Velkommen til Stavnsholtskolen

Velkommen til Stavnsholtskolen Velkommen til Stavnsholtskolen 1 Velkommen til Stavnsholtskolen Jeg vil sammen med skolens personale byde velkommen til en folkeskole i rivende udvikling. Stavnsholtskolen er en visionær skole, hvor alle

Læs mere

Skole-hjemsamarbejdet på Rødovre Skole

Skole-hjemsamarbejdet på Rødovre Skole Skole-hjemsamarbejdet på Rødovre Skole Skole-hjemsamarbejdet er afgørende for at eleverne udvikler sig mest muligt. Derfor har Rødovre Skole udarbejdet følgende retningslinjer, der beskriver: 1. Princip

Læs mere

isi.dk Lev drømmen ISI Idrætsefterskole ISI.DK ISI Idrætsefterskole ISI Idrætshøjskole ISI.DK ISI Idrætshøjskole

isi.dk Lev drømmen ISI Idrætsefterskole ISI.DK ISI Idrætsefterskole ISI Idrætshøjskole ISI.DK ISI Idrætshøjskole isi.dk Lev drømmen ISI.DK ISI Idrætsefterskole Velkommen til en oplevelse for livet På ISI elsker vi idræt. Her har du chancen for at udvikle dig - som person og inden for den idræt, du brænder for. Rammerne

Læs mere

Udkast - Frivillighed i Frederikssund Kommune. en strategisk ramme

Udkast - Frivillighed i Frederikssund Kommune. en strategisk ramme Udkast - Frivillighed i Frederikssund Kommune en strategisk ramme Indholdsfortegnelse Frivillighed er frihed til at vælge og villighed til at tilbyde...3 Fokus på frivillighed...5 Frivillighed i Frederikssund

Læs mere

unge og fodbold Kolde kendsgerninger om

unge og fodbold Kolde kendsgerninger om Kolde kendsgerninger om unge og fodbold Her kan du finde hurtige genveje til den store mængde af dokumentation om unges bevæggrunde for at til og fravælge fodbold og idræt i det hele taget. Tekst: Mads

Læs mere

Morten Marstrand. Træningsmiljø Triton Ballerup

Morten Marstrand. Træningsmiljø Triton Ballerup Morten Marstrand Træningsmiljø Triton Ballerup Morten Marstrand Elitechef Triton Ballerup siden August 2013. Tidligere cheftræner Hillerød Svømmeklub i 6 år. Uddannet pædagog 2003 Arbejdet i flere år med

Læs mere

Fodbold Samarbejde Nordsjælland

Fodbold Samarbejde Nordsjælland Fodbold Samarbejde Nordsjælland FSN netværket Fodbold Samarbejde Nordsjælland (FSN) er et netværk bestående af 61 samarbejdsklubber med mere end 15.000 ungdomsmedlemmer. FC Nordsjælland koordinerer samarbejdet,

Læs mere

Skive fh Holdningshæfte

Skive fh Holdningshæfte Contents Vision:... 2 Breddeidræt:... 2 Eliteidræt:... 2 Branding:... 2 Skive fh ønsker:... 3 Dette kræver:... 3 Målsætning:... 3 Samarbejde med lokale skoler og ungdomsuddannelser:... 3 Skive Sportscollege

Læs mere

Holstebro Kommunes integrationspolitik

Holstebro Kommunes integrationspolitik Page 1 of 9 Holstebro Kommunes integrationspolitik Vedtaget på byrådsmødet den 7. oktober 2008 Page 2 of 9 Indhold Indledning Holstebro Kommunes vision Integrationspolitikkens tilblivelse Vision, værdier

Læs mere

EVALUERING AF ELITESPORTSAFTALER FODBOLD

EVALUERING AF ELITESPORTSAFTALER FODBOLD EVALUERING AF ELITESPORTSAFTALER FODBOLD Resultatmæssigt har vi løftet os for alle vores ungdomshold fra en plads omkring top 60 i Danmark, til at være top 20 for alle vores årgange (U14-U19). Dette på

Læs mere

Værdierne ind under huden... 2. Overensstemmelse mellem værdier og adfærd... 2. Vi sætter ord på værdierne... 3

Værdierne ind under huden... 2. Overensstemmelse mellem værdier og adfærd... 2. Vi sætter ord på værdierne... 3 Vore værdier Indholdsfortegnelse Brug indholdsfortegnelsen til at komme hurtigt frem til et bestemt afsnit ved at klikke på den ønskede linie. Fra de enkelte sider kommer du hurtigt tilbage til indholdsfortegnelsen

Læs mere

Frivillighedspolitik. Bo42

Frivillighedspolitik. Bo42 Frivillighedspolitik Bo42 Vedtaget på repræsentantskabsmøde afholdt den 4. juni 2013 Forord En af Bo42 s bestyrelses fornemste opgaver er at være med til at skabe og udvikle gode rammer og muligheder for

Læs mere

ØG Eliteidræt. Eliteidræt, faglighed og fællesskab

ØG Eliteidræt. Eliteidræt, faglighed og fællesskab ØG Eliteidræt Eliteidræt, faglighed og fællesskab Eliteidræt, faglighed og fællesskab vildmedfoto.dk På Øregård brænder vi for idræt. Og vi vil skabe de bedste rammer for vores elever både fagligt og socialt,

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere