Bestyrelsesmøde Ikast KFUM Volley. Mandag den kl hos Anja, HC Lumbyesvej 57, Ikast.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelsesmøde Ikast KFUM Volley. Mandag den 12-01-2015 kl 19-22.00 hos Anja, HC Lumbyesvej 57, Ikast."

Transkript

1 Bestyrelsesmøde Ikast KFUM Volley Mandag den kl hos Anja, HC Lumbyesvej 57, Ikast. Indkaldte: Johannes Elbæk (afbud), Anja Kjærsgaard, Lisa Gramkow Østergaard (referent), Erik Kreuzfeldt, Poul Kastbjerg, Tony Lauge Sand (afbud) (lokaler følger rækkefølgen ovenfor) Dagsorden: Punkt: 1. Godkendelse af dagsorden og referat (fast punkt) 2. Opfølgning på sidste referat (fast punkt) 3. Generalforsamling Ny vision for klubben/ungdom 5. Idrætsprofilskole på Nordre Uddybning/beslutning Godkendt. Pizzavolley dato: kl Lisa bestiller og indsamler tilmeldinger, Poul og Erik har ansvaret på dagen. Person til bogføring: Per Nielsen har sagt ja, Anja kontakter ham. Ny revisor skal findes, Erik spørger. Planlægning, kommunikation: Lisa ligger dato på facebook. Når dagsorden er klar, lægges den også på. Der sendes også besked rundt via Conventus. Budget: Anja laver oplæg til næste møde. Regnskab: Anja laver færdigt til næste gang. Kontingentfastsættelse: Kids stiger 50 kroner. Formandens beretning (se evt. opsamling fra sidste generalforsamling i bilag 1): Drøftet med enkelte input. Handlingsplan se pkt. 4. Bestyrelsens sammensætning og formand. Ungedeltagere. Drøftet Erik hører dem ad. Revisor: Erik hører ad. Projektor: Lisa spørger Jørgen. Se oplæg fra Mats, Peter Kjellerup og Peder Dahl i bilag 2 Se oplæg fra Thomas Lau vedr. kids i bilag 3 Oplægget ift. generalforsamlingen Bestyrelsen er positiv overfor oplægget, men der er nogle rammebetingelser, der skal være på plads, for at det kan lykkes. Der skal derfor udarbejdes en tidsplan for de første måneder. Erik snakker med Mats og Peter om indholdet i et oplæg til generalforsamlingen. Oplægget erstatter den traditionelle handlingsplan. Klubbens rolle Den sportslige grunduddannelse: https://www.ikastbrande.dk/borger/familie,-boern-og-unge/skole-ogfritidstilbud/sportslig-grunduddannelse Orientering blev givet. Der bliver sikkert ikke volleyspillere, men vi er samarbejdsvillige, hvis der opstår 1

2 muligheder. 6. Trænere næste sæson Der er kommet en ny træner til herrerne. 7. Børneattester Lisa og Anja tjekker adgang til post 8. Ny elitepulje i kommunen For at kunne komme i betragtning skal foreningen som minimum kunne dokumentere at - foreningen har hold, der deltager i den bedste række / division inden for sporten for medlemmer over 15 år, eller - foreningen har individuelle udøvere over 15 år, som deltager i officielle mesterskaber (DM, EM, VM eller OL) Formålet med tilskuddet er at fastholde foreningens eliteaktiviteter for medlemmer over 15 år. Tilskuddet kan anvendes til forøget træningsindsats, udstyr, deltagelse i stævner, uddannelse, netværksdannelse eller udviklingsinitiativer under forudsætning af, at der ikke er tale om normale driftsudgifter, og at tilskuddet er målrettet eliteaktiviteterne/ eliteudøverne i foreningen. Ansøgningsfrist Vi vil prøve at ansøge om betaling for morgentræning af vores elite/landsholdsspillere på ISI. 9. PR (fast punkt) v. EK Intet nyt. 10. Nyt fra Ungeudvalget Intet nyt. (fast punkt) v. TLS 11. Sponsorarbejde v. JE Intet nyt. (fast punkt) 12. Opfølgning på generalforsamling 2014 (fast punkt se bilag 1) 13. Nyt fra ungdomsudvalget v. PK og TLS (fast punkt) 14. Nyt fra kidsudvalget v. AK (fast punkt) 15. Økonomi (fast punkt) 16. Eventuelt og næste møde (fast punkt) Intet nyt. Intet nyt. Pokalfestival om 14 dage. Mange spillere. Det går godt. Næste møde: kl hos Poul, Annalyst 204, Ikast. 2

3 Bilag 1: Huskere fra generalforsamlingen (mere) faste regler omkring kørselsgodtgørelse for trænere og evt. spillere. systematisere skoleturneringer og bruge penge på det, idet det er godt til rekruttering. Der er dog også skolereformen at tage hensyn til. Hensigtserklæring: Bestyrelsen kigger muligheden for at have egen bus, så vi kan køre med (kids)spillere. Der blev dog ikke truffet egentlig besluttet på generalforsamlingen om at foretage indkøb. Input til klubbens jubilæumsfest efteråret 2014: Buffet Stylet fest Billeder af klubben gennem tiden Kage (også glutenfri) Sommergrillfest m. beachvolleyturnering Fælles volleyarrangement for alle m. pizza og is. Dagsforløb: Fodboldgolfturnering (hjem til Ikast mixhold i alle aldre). Forskellige former for udfordringer (tovtrækning, flødebollespisning, riesenkaramel, spisning kun med munden osv.). Fest om aftenen m. en form for spisning og underholdning v. unge/senior Sommerfest grill-havefest. Beachturnering Bål Aftenaktiviteter Volleyweekend Popcorn Sodavand (Faxe) 3

4 Årshjul Januarmøde: Planlægning af evt. DM i marts. Planlægning af påskecamp. Kontingentfastsættelse og budget (og regnskab) som forberedelse til generalfors. Trænere næste sæson Februarmøde: Planlægning af generalforsamling. Regnskab og budget. Indstilling af årets et-ellerandet på generalforsamling. - Aktivitetstilskud: Ansøgningsfrist: 31. marts (incl. årsregnskab, medlemstal, børneattest. - Lokaletilskud: Frist 31. marts. (børneattest) - Tildeling af lokaler: Frist 15/3. Tilmeldingsmail vedr. TC-camp i påsken. Planlægning af hjælpere til samme. Forslag til MJVB vedr. støtte til talentcenter fra kredsen. (undersøge deadline for forslag) Martsmøde: Konstituering af bestyrelsen: Formand, næstformand, kasserer og sekretær samt opgavefordeling i øvrigt. Ungdomsafslutning Opfølgning på beslutninger til generalforsamlingen Aprilmøde: Planlægning af TC-summercamp sidste uge i juni. Trænere den kommende sæson Invitation af efterskoler til Ikast CUP? Majmøde: Trænere den kommende sæson. Planlægning af overnatningsweekend for kids. Indstilling af ildsjæl til kommunen eller idrætspræstation (august-arrangement) Tilmeldingsmail vedr. TC-summercamp primo juli. Annonce i avisen vedr. sæsonstart før sommerferien af hensyn til forældrenes planlægning. Sæsonopstart. Junimøde: Planlægning af Ikast Volley Cup i september (booket 14-15/9-2013): Rekruttering af tjanser, mad-damer, stævneansvarlig, præmier, t-shirts (OBS tilmelding senest 14 dage før ellers ingen t-shirts), annoncering, priser, ISI-sponsering, plakat/infostander, svineri/oprydning giv besked til trænerne, affald, bus. Udfordre os til at gøre det anderledes til Ikast Cup: Reklamer med halv pris hvis tilmelding før sommer, drikkedunk, vand på bordene (kande indkøbes), diplom med holdbillede. Præmiesponsorater til slik. Dyr bus kan vi servere frokost på anden vis? FOU: Indstilling til årets træner el. lign.? Sæsonopstart: Afsat kr. i budget til PR. Trænere næste sæson: Jørgen og Mats (Peder) inviteres med til mødet. Augustmøde: Pizzavolleydato efterår. Årsplan. Ungdomsstævner, mixstævner, seniorkampe, kidsstævner. Ikast volley cup, aftale med ISI om aftenarrangement. Sedler til trænerne: Tilmelding/kontingent (HUSK tilskud til fattige børn), 4

5 kalender, tilmelding til Ikast Cup. Trænermøde:Børneattester for den kommende sæson, reklameseddel til kammeraterne. Septembermøde: Tilmeldingsstatus fordeling af hold. Buspriser undersøges v. Anja (jf. april-mødet) Oktobermøde: Lederuddannelse: ansøgningsfrist 1. november. Ansøgning om DM til forbundet senest 1. november Kommunens julefrokost Decembermøde: Planlægning af generalforsamling ca. februar. Pizzavolleydato forår. Faste punkter: Godkendelse af dagsorden og referat Opfølgning på sidste referat Økonomi Sponsorarbejde Nyt fra ungdomsudvalget/hvervegruppen Eventuelt og næste møde 5

6 Bilag 2 - oplæg fra Mats, Peder og Peter: Ikast KFUM Volleyball Volley for Life Med Ungdommen i Centrum Mission - At tilbyde volleyballaktiviteter for alle byens voksne, børn og unge samt tilflyttende elever på byens efterskole, college og idrætsprofilfolkeskole. - At aktiviteterne planlægges på en måde, så at de unge inspireres til at fortsætte med volleyball gennem hele ungdomsperioden og ind i seniorperioden. Vision - At skabe et volleyballmiljø der med målrettede aktiviteter, er sportsligt og socialt attraktivt for o KIDS o Ungdom o Senior uden at der altid skal være masser af ungdom involveret - At skabe et udviklende træningsmiljø der rummer gode tilbud til alle, uanset hvilken ambition det enkelte har eller hvor meget tid hun vælger at bruge på volleyball - At skabe et stærkt klubsammenhold på tværs af køn, alder og niveau - At medlemmerne fortsætter med at spille, være træner/leder hele livet Volley for Life! Strategiske mål Sportslige - At der er hold i begge køn i alle årgange fra Lev 2, 3, 4, U14, U16, U18, U21 - At der er minimum 1 seniorhold pr. køn og tilbud om MIX-volleyball - At deltage i DM semifinalerne i 6 af følgende 8 rækker DU14, DU16, DU18 og DU21, HU14, HU16, HU18, HU21 inden 5 år og derefter - At seniorhold deltager i den eksisterende turneringsform under DVBF og MJVB - At ungdomsholdene spiller kampe i stævneform (UGP, Weekendstævner, Stævner i udlandet) 6

7 - At ungdomsholdene spiller altid om at kvalificere sig til DM - At seniorspillere er dem der spiller på klubbens divisions- og seriehold - At U14 spillere deltager i U14 og evt. U16, men ikke U18, U21 og division - At U16 spillere deltager i U16 og evt. U18 og U21, men ikke division - At U18 spillere deltager i U18 og evt. U21, men ikke division - At U21 spillere deltager i U21 og evt. division - At tilknytte mange volleyspillere til Nordres Idrætsspor, ISI og Sportstar College, både tilflyttere og lokale elever - At udnytte maj, juni, juli, august og september til volley i langt højere grad end nu - At opfordre spillerne til at deltage i alle Talentcenter Vest aktiviteter, inklusive Talenthold - At udtage spillere efter træningsindsats og mindre efter evner - At alle spillere skal kunne spille alle positioner på banen - At vi tilbyder 3 gange ugentlig træning, men at de maksimalt (træning + kampe) bruger 4 dage om ugen (Kids 3 gange ugentlig). I de frie weekender kan der være dobbelttræning om fredagen - At vi med ungdomsholdene træner så tidligt som muligt på dagen - At vi tilbyder morgentræning for dem der gerne vil - At ungdomsholdene træner mandag, onsdag, fredag med morgentræning mandag, tirsdag og torsdag for at have så få dobbeltpas som muligt i ugen - At bold eller fysisk træning for ungdomsholdene skal foregå udendørs mindst en gang pr. måned - At seniorhold fortrinsvis træner torsdag og dem der træner mere, træner også mandag Strategiske mål Ledere og trænere - At der er én voksen rutineret ansvarlig træner til alle hold - At der er én eller flere unge hjælpetrænere til kids, U14 og U16 hold - At der til alle weekendture er en chef de mission der ikke er træner (praktisk/trivsel) - At der er et uddannet korps af kidscoaches, der kan assistere trænerne til stævner - At der er én træner i kids-afdelingen der ugentligt kommer på 1 eller flere skoler - At der på hvert køn er én træner på U14-U16 der ugentligt kommer på 1 eller flere skoler - At der på hvert køn er én træner på U18-U21 der er tilknyttet ISI og College - At der er en person ansat på timebasis til at lave rekrutteringsarbejde - At vi bruger trænere der hvor de har deres spidskompetencer - At der bliver afholdt månedlige opfølgning og planlægningsmøder for både trænere og ledere Strategiske mål Social/sammenhold 7

8 - At klubfølelsen er tilstede fordi der er fokus på intern kommunikation, ens træningstøj, alle ved hvorfor de er med og hvad de skal hvornår - At der arrangeres sociale arrangementer for spillerne 4 gange pr. sæson på tværs af alder, køn og niveau - At forældre er aktive i fundraising og klubarbejde - At der gennemføres ét forældremøde i starten af sæsonen - At der arrangeres én social forældre aktivitet i slutningen af sæsonen Strategiske mål Rekruttering - At blive mindst 20 nettomedlemmer under 21 år flere hver år de næste 5 år - At vi hvert forår rekrutterer nye trænere og hjælpetrænere - At kunne tage imod spillere hele sæsonen, men primært i august/september - At arrangere skoleturneringer/gæstetræning på alle byens skoler på alle klassetrin - At hvert år finde og pleje lærerkontakter på skolerne ift. markedsføring - At ramme de idrætssvage med et tilbud - At hvert år foretage en husstandsomdeling af Volley for Life! flyers - At hvert år bearbejde de sociale medier relativt aggressivt ift. at rekruttere - At hvert år arrangere vennevolley, hvor alle slæber deres venner med - At hvert år være opsøgende på hjem vendere fra efterskoler, samt markedsføre volley på ungdomsuddannelserne - At være synlige i den lokale presse vedrørende volleytilbuddene - At det er muligt at gå til sommervolley for alle uanset niveau Strategiske mål Øvrige - At være vært for flest mulige ungdomsaktiviteter - At alle spillerne er aktive i klubarbejdet (vælg selv: hjælpetræner, stævnedommer, leder) - Vi ønsker kun at deltage i et ligaprojekt i fremtiden, hvis det kan bidrage med økonomi og resurser til ungdomsarbejdet Implementeringsplan Skabe en konsensus omkring hvilken vej vi vil gå! Vedrørende KIDS henvises til Thomas oplæg. Her er vores bud på det der skal ske allerede til sæsonen 2015/2016: Hvordan vi spiller: Damerne 8

9 1. divisionsholdet som det kendes i dag nedlægges, så at der forbliver et 2. divisionshold, bestående af Ikastspillere i senioralderen (ISI-spillere og Ikastungdomsspillere under U21 alderen, forventes ikke deltage på dette hold) Fastholde Gymnasiepigernes JS/DS hold Herrerne Beholde 2./3. division, bestående af Ikastspillere i senioralder (ISI-spillere og Ikastungdomsspillere U21 alderen, forventes ikke deltage på dette hold) Oprette et 2. hold i JS/DS i løbet af sæsonen MIX Uændret Ungdom Alle ungdomsspillere U14-U21, spiller UGP, DM-kval + evt DM-finaler, U-stævner i indland (5-6) og udland (2) Udvalgte talentfulde ungdomsspillere, spiller på DVBF Talenthold i 2. division Koncept for stævner September Ikast Volley Cup U21 Oktober 3-kungaslaget, Göteborg November VK Vestsjælland U21 December Fortuna Julestævne December Appeldorn, Holland (flytter tc camp til 1. weekend i januar) Januar Februar Elitetræf DHV Kop U21 9

10 April/Maj DM Maj Nyt invitationsstævne i Ikast Pinse Cup Hele sæsonen UGP + DM-Kval 3-kungaslaget Sverige Oktober Appeldorn December Hvordan vi træner: Damerne + Gymnasiepigerne torsdag +/eller evt. mandag Herrerne torsdag +/eller evt. mandag MIX torsdag Ungdom mandag, onsdag, fredag med fredag som ekstra tilbud til dem der har lysten KIDS mandag, onsdag, fredag + måske de helt små ude på skolerne (fx Nordre) Mandag Onsdag Torsdag Fredag KIDS HyA HU HyA DU HyA SEN HyB KIDS HyB DU ISI ISI U14/ HyB HU HyB ISI tiden kunne byttes mod tiden i HyB! KIDS HyB U14/ HyB DU HyB HU HyB SEN HyB SEN HyB Måske bytte noget af dette mod noget mandag eller onsdag. U ISI/NO U ISI/NO Dobbelttræning X antal gange pr år Vores ultimative ønske: i 1 hal i 1 hal KIDS bånd KIDS bånd KIDS bånd 10

11 U14/16 Bånd DU bånd HU bånd U14/16 Bånd HU bånd DU bånd HU bånd / DU bånd Aftale tid på ISI og Nordre fredag. Tilbyde håndbold tiden på ISI onsdag mod tiden i hal B Tilbyde gymnastik tiden torsdag i hal B mod mandag i hal B eller Forhandle med Badminton om deling af hal A onsdag fra 16-17?? Brainstorm trænere Ansvarlige Hjælpere Kids Thomas Lau, Marie D, Anja K. Natasja, Pernille DU14?? HU14 DU HU DU18-21 Bredde HU18-21 Bredde Mix Herre division Jakob Østergaard, Peter Kjellerup Frederik Kreuzfeldt Peder Dahl, Mats Björkman Peter Kjellerup, Jakob Østergaard Jeppe Bjerg Jørgen Donslund Verner Borg Jørgen Donslund, Tove Mogensen Kjeld Bitsch Dame division?? Træneremner Tenna Donslund?? Ditte Fenger?? Signe Eriksen?? Natasja Winther?? 11

12 Samuel Bilkerdük?? Bjørn Pedersen?? Jeppe Bjerg?? Økonomi Forøgede udgifter til stævnedeltagelse og kids skoleansvarlig. Mindre udgifter til turneringsgebyrer og dommere. Der skal søges projektstøtte til skoleansvarlig, udenlandsture og ungdomstalentprojekt. Alle kontingenter udover mix stiger med et mindre beløb for at imødekomme ekstra udgifter. Rekrutteringsplan Stor fokus på rekruttering af trænere, ledere og spillere fra foråret Rekruttering skal foregå hele sæsonen, men fokuseres på august/september, Januar samt april/maj - Rekruttering af teen/kids fra folkeskolerne (sedler, besøg i idrætstimer, skoleturneringer) - Rekruttering af bredde spillere på ungdomsuddannelserne (sedler, besøg i idrætstimer) - Rekruttering af mixspillere (sedler på lærerværelser Nordre, Vestre, Østre, Hyldgaard) - Rekruttering af seniorspillere (22-30 år) til divisions og seriehold (sociale medier, ) - Rekruttering af spillere der har været på efterskole (kan vi kontakte dem april/maj mens på efterskole Tidsplan December 2014 Januar 2015 Beskrivelse af projektet Drøftelse i bestyrelse 12

13 Februar 2015 Marts 2015 Godkendelse på generalforsamling Rekruttering af nye trænere/ledere til projektet April 2015 Endelig planlægning af trænere og træningstider Maj/juni 2015 Åbne sommeraktiviteter (indendørs + beach) Målgruppe Klasse Fokus: Synlighed på skolerne August 2015 Oktober 2015 Rekruttering på HHX, STX Skoleturneringer på alle 4 skoler Rekruttering klasse 13

14 Bilag 3 oplæg fra Thomas Lau vedr. kids: Ikast KFUM - Kidsvolley Mission - At aflevere en DU14 & HU14 årgang hvert eneste år. - Spillerne skal ved aflevering være motorisk, styrkemæssigt og teknisk klar til 6- mandsvolley. Rekruttering: - Skoleturneringen i kidsvolley hvor alle 4 (7 Bording, Isenvad og Nordre Profil?) skoler deltager på 2., 3., og 4. klassetrin. - Kidstrænere træner med skoleklasserne i idræt inden turnering. - Opfordre til at kidspillerne tager venner med. Trænerrekruttering / klubholdning: - Alle ungdomsspillere skal tilbydes trænerkurser og dem der har potentialet SKAL AFSTED og SKAL være trænere, så må de selv træne mindre hvis de ikke har tid. - At rekruttere trænere blandt forældre og sende dem på trænerkurser. - At rekruttere trænere fra ungdomsholdene til kids. - Skal vi måske aflønne trænere og hjælpetrænere bedre? Vision: - At kunne tilbyde kidsvolley for børn i (0.-1.?) klasse. - De større kidspillere (3.-5. klasse, level 2-4) skal tilbydes tre træninger om ugen. - At de større kidspillere (3.-5. klasse, level 2-4) deltager i mindst et udenbys overnatningsstævne pr. sæson. - At tilknytte mange volleyspillere til Nordre Profil. - At have en voksen rutineret træner pr børn suppleret med en hjælpetræner. - At inddrage forældre i fundraising og klubarbejde. - At udnytte maj, juni og juli til volley i langt højere grad end nu. - Kidsvolley Sommercamp? - Ikast Kidsvolley Cup? - At skabe fælles klubfølelse via sociale arrangementer og påklædning. - At skabe fælles klubfølelse / frynsegoder for trænerne ved at trænere og hjælpetrænere skal have klub tøj. Værdier/Holdninger - Der skal være plads til alle uanset spillemæssigt niveau. - Kidspillerne skal udvikle sig motorisk, styrkemæssigt og volleyteknisk. 14

15 Målsætning - Levere 10 spillere til henholdsvis DU14 & HU14 hvert år inden for 3 år. - Levere en god træning hvor alle bliver set, så vi kan fastholde børnene og trænerne. 15

16 Træningstider (ønsker) Morgen Mandag Onsdag Torsdag eller fredag Eftermiddag/aften Level 2-4 (eftermiddag) Hyldgård Level 0-4 (sen eftermiddag) Hyldgård Level 2-4 (eftermiddag) Hyldgård (Af hensyn til hjælpetrænere og nogen at se op til kunne det være fedt hvis U14 & U16 træner lige efter) 16

17 Nogle tanker omkring udfordringerne ved visionen: Setup i dag: Førskolebørn klasse børn på 5 baner (6 trænere + forældre, der er hjælpetrænere en gang i mellem). Hvis vi skal levere 10 drenge og 10 piger hvert år til U14 skal vi nok satse på at have 10 piger og 10 drenge i hver årgang i klasse. Det er 80 børn! Og så kommer der 0. og 1. klasse (level 0) oveni, hvor vi ikke laver decideret rekrutteringsarbejde men måske 10-15, hvis der kommer mange. Så lander vi på børn. Det vil kræve dobbelt op på trænere og dobbelt op på halkapacitet. Dertil kommer ønsket om at vi vil træne mere. Vision / konsekvens af vision og mission: Løsningsforslag 1: Onsdagstræning (sen eftermiddag): børn klasse træner 1 gang om ugen sammen baner, 2 Haller evt. også gymnastik salen. Minimum trænere hjælpetrænere. Mandag og fredagstræning (eftermiddag): 60 børn klasse træner alene 2 gange om ugen. 6 baner, 1 Hal + 1 bane (evt. gym.-salen). 17

18 6 trænere hjælpetrænere. Løsningsforslag 2: Vi tilbyder ikke noget 0. og 1. klasse (level 0). Onsdagstræning (sen eftermiddag): 80 børn klasse træner 1 gang om ugen sammen. 8-9 baner, 2 Haller. Minimum 8-9 trænere hjælpetrænere. Mandag og fredagstræning (eftermiddag): 60 børn klasse træner alene 2 gange om ugen. 6 baner, 1 Hal + 1 bane (evt. gym.-salen). 6 trænere hjælpetrænere. 18

19 Timer/ressourcer til rekruttering / skolekidsvolley: På Østre er der brugt omtrent følgende tid: Tid pr. årgang til koordinering med idrætslærere og salgsarbejde: 2 timer. I alt 6 timer. Træningstid i idræt pr. årgang: 5 timer. I alt 15 timer. Afvikling af Skoleturneringen pr. årgang: 5 timer. I alt 15 timer. Alt i alt: 36 timer. Beregningseksempler ud fra ovenstående: 4 skoler, 3 årgange: 4x3x2 = 24 timer på salg og koordinering. 4x3x5 = 60 timer på træningstid. 3x5x2 = 30 timer på afvikling af stævner. Dobbelt op fordi det nok kræver at der er 2 fra klubben med så mange børn, stævnet skal afvikles i begge haller. I alt 114 timer. 7 skoler, 3 årgange (Østre, Vestre, Hyldgård, Nordre, Isenvad, Bording og Nordre Profil): 7x3x2 = 42 timer på salg og koordinering. 7x3x5 = 105 timer på træningstid. 3x5x2 = 30 timer på afvikling af stævner. Dobbelt op fordi det nok kræver at der er 2 fra klubben med så mange børn, stævnet skal afvikles i begge haller. I alt 177 timer. Det vil klart være en fordel at det er en kidstræner der udfører træningerne på skolen Men når det er sagt har vi Samuel & Mathilde på Vestre, de har mig bekendt kun op til 2. klasse? 19

20 Camilla og Lars Bo på Hyldgård. Jeg ved ikke hvilke årgange de har, men det var kun 2. klasse, der var repræsenteret fra Hylde til årets skoleturneringer? 3. klasse er ikke afviklet endnu, men han lover at de kommer med? Anja har en masse børn i indskolingen på Hylde nogle år endnu Jørgen har nævnt at han måske kan tage Nordre Nordre profil kommer måske med penge til bordet hvis vi skal ind og tage idrætstimer dernede. Tenna Donslund og Mathias Overby er lærervikarer på østre og Thomas & Marie har en masse børn i indskolingen nogle år endnu Dertil kommer småudgifter til lidt salgsgas til skolekidsspillerne: DVBF leverer diplomer og pokaler. (I år har DVBF også leveret gummiarmbånd, postkort og papirsposer) Vi har givet frugt med i poserne. Vi har givet vores fine flyer med i poserne. (Har du modtaget faktura Anja?) Vi kan nok ikke forvente at DVBF sponsorerer poser igen næste år? Så der kommer også lidt der hvis vi gør det på samme måde igen? Vedr. uddybning af bilag 3 fra Thomas: Men jeg talte lige kort med Anja her til aften og kort sagt er det et spørgsmål om vi kan skaffe haltider og trænere nok. Vi kan stort set ikke rumme flere som det er nu! (ca. 50 børn til træning) Step 1: Hal lobbyisterne (hvem så de er?) skal først på banen. Step 2: Rekruttering, oplæring og kurser til forældre og unge trænere. Step 3: Fuld skrue på rekruttering via skoleturnering. Peder: Uanset forløbet vil jeg stadig gerne høre om vi kan skaffe en hal-tid på hylde om fredagen til de der gerne vil træne lidt mere... 20