Idrætslivet i erindringen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Idrætslivet i erindringen"

Transkript

1 Systime Idræt B idrætsteori Idrætshistorie Per Jørgensen 2010 Idrætslivet i erindringen I de følgende to temaer, Den lille idrætshistorie i den store og Husker du dit idrætsliv? bliver der lagt op til et mere dybtgående arbejde med idrætshistorien som fagområde, end der i første omgang blev levnet plads til i det historiske afsnit i Idræt B Idrætsteori. Da metodisk/teoretisk arbejde med historien kan være tidskrævende, er de to temaers arbejdsspørgsmål konstrueret således, at det er muligt at udelade nogle af dem eller eventuelt at nøjes med det ene tema. Temaerne har sammenhæng. Begge temaer handler overordnet set om idrætsliv genoplevet i erindringen. Desuden lægger begge op til praktisk brug af idrætshistorisk metode og teori med udgangspunkt i erindringen som kilde. Og de lægger - på hver sin måde - op til at udforske såvel den individuelle, personlige idrætshistorie ( den lille historie ) som den kollektive, samfundsmæssige idrætshistorie ( den store historie ) og sammenhængen mellem dem. Formålet med tema 1 er at arbejde konkret med en kilde, hvor det er muligt at kombinere forfatterens personlige oplevelser med centrale idrætshistoriske og samfundsmæssige temaer, som man selv kan udlede ved at undersøge kilden på tværs af den idrætshistoriske tekst i B-bogen. Formålet med tema 2 er at tage udgangspunkt i eget idrætsliv og i egne idrætslige erfaringer og via familiens tilsvarende erfaringer foretage et stykke slægtsforskning inden for det idrætslige område. Også i dette tema kan de personlige erfaringer perspektiveres ved at inddrage relevante afsnit fra den idrætshistoriske tekst i B-bogen. Tema I: Den lille idrætshistorie i den store Den følgende tekst er et uddrag fra en bog af Ove Korsgaard: Krop og kultur, Odense, 1986 (s.7-11). Teksten udspringer af erindringer Korsgaard gør sig vedrørende sin opvækst på Mors i årene omkring 1955, dvs. ca. 30 år tidligere end teksten er skrevet. Korsgaard kalder sin tekst, Sommerfugle i maven og hans idrætslige oplevelser er tekstens omdrejningspunkt. Arbejdsspørgsmål: A: Metode a) Du bedes vurdere teksten kildekritisk og herunder inddrage følgende begreber: levn eller beretning, primær eller sekundær, tendens, tidsmæssig afstand, iagttagerposition (hvem udtaler sig?)

2 b) Synes du, der er noget i den måde Korsgaard har struktureret sit stof og valgt sine emner, der peger på at: Der ved udgivelsestidspunktet i 1986 er gået ca. 30 år, siden oplevelserne fandt sted? B: Indholdsanalyse Hvilke ændringer synes du, fortælleren beskriver, når du analyserer tekstens med udgangspunkt i hans opvækst og oplevelser? Analyser i forhold til: a) Samfundsmæssige ændringer i Danmark? Stikord: land, by, landbrug, industri, tradition, moderne, medier b) Kulturelle ændringer? Stikord: gårdmandsliv, håndværkerliv, forsamlingshus, kro, håndværk, service c) Idrætslige og kropskulturelle ændringer? Stikord: gymnastik, sport, proces, produkt, stævne, kamp, dans, fest, kropsholdning C: Vurdering Kan du genkende og forstå Korsgaards oplevelser og dine egne tekstanalyser, hvis du vurderer dem i sammenhæng med teksten i kapitlet Den moderne idræts historie i Idræt B idrætsteori (s.17-72). Du skal ikke søge overensstemmelse eller forkastelse punkt for punkt, men vurdere på et overordnet plan. For overblikkets skyld er her en oversigt over centrale temaers placering i teksten i B-bogen : Gymnastik: s. 22, Sport: s. 22, Idrættens intensivering: s Eliteidræt (international): s Idræt og samfund: s , D: Perspektivering Synes du Korsgaards oplevelser i 1950-erne peger fremad mod den idræt og det samfund, vi har i dag? Sommerfugle i maven Det så da forfærdeligt ud, den måde I gik på. Hvorfor gik I så foroverbøjet?. Jeg var ramt, men lod upåvirket. Jeg troede, at denne let foroverbøjede gang ville vække beundring. De voksne karle gik jo på den måde. Eller havde jeg overdrevet, så det, der skulle virke mandigt og voksent, kom til at virke latterligt og komisk? Det mente mor, som gav denne sønderlemmende kritik af vores gymnastikopvisning i forsamlingshuset. Det var altid spændende at komme hjem efter en opvisning. Hvad ville de sige? Blev der ikke sagt noget med det samme, var det ikke gode tegn; og spørge kunne man ikke; det ville være for anmassende. En vurdering skulle være frivillig, ellers kunne man ikke fæste lid til den. Blev der ikke sagt noget, var det sikkert fordi, der ikke var noget særligt at sige. Men som regel blev der snakket ivrigt om opvisningen, om gangen, sangen, de stående øvelser, springene, påklædningen, hvem der var med osv.

3 Vi havde sommerfugle i maven, når vi stod i den lille sal, klar til indmarch i den store, hvor de sad alle sammen: far og mor, karlene og pigerne, naboerne og andre bekendte. Kunne man nu huske øvelserne og sangene udenad? Og når så kommandoen lød: alle ret, fremad gå, ét to, ét to, ja, så gik vi ind i en anden verden, hvor vi var i centrum; når lederen begyndte på I alle de riger og lande, hvorhen jeg i verden for, så prøvede vi med vore drengestemmer at få salen fyldt med sang. Fremad løb, ét to, ét to, almindelig gang, ét to, ét to, op til udrykning alle holdt fjederhop begynd, ét to tre fire, ét to tre fire, Og sådan fortsatte det stående program, indtil vi skulle begynde på springene: først de lette og til slut flyvespring med tilløb ude fra køkkenet ligesom karlene. I mit hjem diskuterede vi aldrig, om køerne skulle fodres, om vi skulle holde jul, eller om vi skulle gå til gymnastik. Det gjorde alle ordentlige mennesker. Som regel var det en af de voksne, hjemmegående sønner fra en af gårdene, der ledte os to gange om ugen i forsamlingshuset, hvor lugten af koldt trægulv med støv og sved var ligeså selvfølgelig som lugten af køer i stalden. Gymnastikopvisningerne i Hvidbjerg på Mors var festdage som fødselsdage, juledage og lignende højtidsdage. Om foråret i forsamlingshuset og om sommeren i landsbyens fælles anlæg, vor alle hold begyndte med at gå gennem landsbyen karlene og pigerne, drengene og de små piger. På pladsen blev der hilst med fanen og sjunget Hil dig vor fane. Opvisningen var selvfølgelig det væsentlige. Der var mange ting at se, og det var en hemmelig fryd at se pigernes nyfødte bryster aftegne sig i de tynde gymnastikdragter. Men udover gymnastikken var der forskellige forlystelser, skydetelte, keglebaner og en håndboldkamp mellem mændene fra landsbyen og sognets gårde og huse. Stregspil var et ukendt begreb. Spillet foregik over hele banen; det var mere de morsomme episoder end målene, der talte. Konfirmationen betød, at jeg kom på karleholdet; og verden blev større. Vi deltog i forårsopvisningerne i det ottekantede forsamlingshus i Øster Jølby med hold fra hele Mors. Det var overvældende. Så mange tilskuere havde jeg aldrig set før; både balkon og gulv var fyldt, så der næsten ikke var plads til gymnasterne, der desuden måtte tage hensyn til de stolper, der bar balkonen. Om aftenen var der dans, vals, polka, sekstur vekslende med det mere ubestemmelige moderne dans, som jeg studerede i smug med et brændende ønske om at turde kaste mig ud på gulvet. Men jeg holdt mig til polka og den toppede høne, som jeg havde lært til dans i forsamlingshuset. Festen sluttede kl. 1 med at formanden trådte frem midt på gulvet og takkede for en god dag og opfordrede alle til at synge med på Altid frejdig når du går, veje Gud tør kende. Og så gik de fleste hjem. Om sommeren var der fælles opvisning for hele øen i Præstbro. Vi lagde selv bræddegulv ud nogle aftner i forvejen, dér hvor gymnastikken skulle foregå. Hele søndagen var der karle og pigehold fra Solbjerg, Bjergby, Sejrslev, Hvidbjerg osv. Orkestret sad på en tribune og satte ind med fuld musik, når der skulle marcheres ind og ud. Midt på eftermiddagen var der tale, en efterskoleforstander, en præst eller politiker sagde noget om folkelighed og fællesskab. Når gymnastikken sluttede til aften, blev den medbragte mad spist i den gamle grusgrav, der for længst var omdannet til et græsklignende amfiteater, beliggende ved siden af gymnastikpladsen. Dog var det ikke græske tragedier, men folkelige komedier, der blev spillet. Når bønder elsker var meget yndet. Konfirmationen betød også, at jeg fik lov at komme med til delingsførermøder, der blev afholdt i februar måned på Galstrup Efterskole en lørdag-søndag, som vi endnu ikke havde lært at kalde en weekend. Vi blev delt i karle og piger. Når karlene havde gymnastikinstruktion, havde pigerne

4 gymnastikteori og omvendt. Fælles var der sang, foredrag og folkedans lørdag aften, og det sluttede søndag med at karlene og pigerne for hinanden viste, hvad de havde arbejdet med. Stemningen til disse møder var, hvad man ti år senere kaldte euforisk. Men da jeg kom på karlehold i gymnastik, var min verden begyndt at gå i skred. Jeg var begyndt at spille fodbold. Så langt tilbage, jeg kan huske, spillede vi fodbold hjemme på græsplænen og i frikvartererne i skolen. Men nu spillede jeg turneringsfodbold i Karby Idrætsklub. Det passede ikke far og mor. Det blev ikke sagt direkte, men det lå i luften. Turneringskampene søndag formiddag betød, at jeg måtte gå midt i udmugningen. Og det gav en time mere i stalden til den anden; som regel far. Mor var bekymret over selskabet. Det var jo en anden slags mennesker, der spillede fodbold end dem, der gik til gymnastik. Selvfølgelig var de fleste ordentlige mennesker; på førsteholdet var der håndværkerlærlinge og svende, et postbud, en mekaniker, en cykelsmed, kromandens søn osv. Men de brugte et andet sprog og holdt fest på en anden måde end gymnastikfolk. De holdt bal på kroen, hvor der blev drukket og danset tæt, mens gymnaster dansede i forsamlingshuset med afstand og uden øl, (hvis man ser bort fra de karle, der drak sig mod til omme bag forsamlingshuset). Og hvor gymnasterne sluttede med at synge Altid frejdig, når du går, sang fodboldspillerne Vi går aldrig hjem, vi går aldrig hjem, når vi først er kommet ud. Med fodbold fik søndagen en spænding, den ikke havde haft før. Vi var selv helte søndag formiddag og kunne så følge de rigtige helte i sporten søndag aften med Gunnar Nu som mellemmand. Vi kendte de fleste spillere i første division og selvfølgelig alle landsholdsspillerne, som vi tilmed engang cyklede til København for at se, da arvefjenden skulle slås. Vi stod med stampublikummet bag målet ved hockeybanen, hvor øllerne blev skyllet ned og vandet ladet i de tomme flasker. Det havde vi aldrig set på Mors. Begejstringen blandt de virkede overvældende, da de elleve løb ind på banen. Efter to minutter stod det 1-0 til svenskerne, to minutter senere 2-0. Vi cyklede de 350 km tilbage igen med et nederlag på 6-0. VM i 1958 blev en gyser. Vi vidste, min kammerat og jeg, at der var to fjernsyn i byen, men nærme os dem kunne vi ikke. Det ene var på kroen, det andet havde elektrikeren, som vi ikke kom sammen med privat. Hans søn gik i realskole i Nykøbing. Vi fulgte med i radioen og læste alle aviser, vi kunne opdrive. Men da finalen skulle spilles, bed vi al skam i os; cyklede ned til kroen og bankede på; ingen svarede, men vi kunne høre høje kommentarer og tilråb; vi tog i døren, men kunne ikke få den op; der var så stopfyldt, at det var umuligt at få døren åben, selv om vi lagde skuldrene til. Der var ikke andet at gøre end at gøre det umulige: spørge elektrikeren. Vi cyklede som død og djævel de tre kilometer. Bankede nervøst på døren; den blev åbnet af sønnen; om vi måtte komme ind og se fodbold; han skulle spørge sin far og mor; spændingen var ulidelig, vi kunne høre fjernsynet inde fra stuen, brasilianerne scorede, han kom tilbage: nej, det var ikke så godt, for de havde gæster. Andre erfaringer kom til, da jeg kort tid efter rejste ud i den store verden, draget af det nye, bundet af det gamle. Skæbnen ville imidlertid, at jeg nogle år senere i en periode kom tilbage til Mors og med i gymnastikken. Men, ak hvor forandret var alt ikke blevet. Euforien var væk. Der var ikke længere samme klang i sangene, ikke længere den samme glød i talerne, ikke længere det samme antal gymnaster. Karlene

5 var næsten forsvundet, og selv om børn og motionister var med i større tal end tidligere, kunne det ikke fjerne fornemmelsen af, at noget uigenkaldeligt var gået tabt. Tema II: Husker du dit idrætsliv? Vi har alle en idrætshistorie. Det har du, det har dine forældre, og det har dine bedsteforældre. Formålet med det følgende tema er at udforske familieidrætshistorien (den type historie kaldes ofte den lille historie ) i form af et forskningsprojekt, hvor du finder frem til ikke kun dine egne (det er jo nemt nok), men også dine forældres og bedsteforældres idrætslige erfaringer i forbindelse med skole, forening og andre steder. Den empiri (oplysninger/data), der derved fremkommer, skal du dernæst sammenligne med andre fra klassen og til sidst forsøge at perspektivere til samfundets idrætshistorie (som også kan betegnes den store historie ) via den idrætshistoriske tekst i B-bogen (s ). Andre vinkler og temaer i forbindelse med dette Grav-hvor-du-står-forløb er i høj grad mulige, men følgende er overkommelige i relation til den tid og det materiale, der er til rådighed. I en klasse vil der ofte være elever, der ikke har mulighed for at perspektivere større eller mindre dele af familiens idrætshistorie til den danske idrætshistorie, som den er beskrevet i B-bogen. Der vil simpelt hen ikke være en dansk idrætshistorie at relatere til. I de tilfælde må man nøjes med den familieinterne sammenligning. Arbejdsspørgsmål: Det er ikke uden problemer at interviewe forældre og ikke mindst bedsteforældre om deres idrætslige praksis i skole og forening for op til 75 år siden. Det siger sig selv, at meget er glemt og det, der huskes, er ikke nødvendigvis det daglige og gennemsnitlige, men måske snarere det spektakulære og anderledes. Prøv alligevel at interviewe dine forældre og bedsteforældre om deres skoleidræt og foreningsidræt da de var ca. 14 år og sammenlign med dig selv i samme aldersgruppe. Dine bedsteforældre har formentlig gået i folkeskole efter 1937, hvor en ny skolelov krævede mindst 7 års skolegang, så ved at vælge ca. 14 år som sammenligningspunkt kan alle sikkert være med. Når man ønsker at undersøge udviklingen af idrætsudøvelse over tid, kan man støde på vanskeligheder hvad sammenligning af begreber over tid angår. Det problem må man være opmærksom på. Idrætsbegrebet var nemlig ikke helt så bredt i forældrenes og bedsteforældrenes ungdom. Det vi f.eks. i dag kalder hverdagsmotion og henregner under idræt, syntes man slet ikke var idræt før i tiden. Da ville man aldrig finde på at kalde cykling til arbejdet eller spadsereture for idræt. Spørgeliste til idrætslig praksis som ca. 14 årig: Følgende spørgeliste indeholder forslag til spørgsmål, du kan stille familien og efterfølgende sammenligne med dig selv. Du kan evt. udvælge nogle af spørgsmålene eller finde supplerende. Spørgsmålene lægger umiddelbart op til korte, præcise svar, hvilket er en fordel, hvis du og din klasse er blevet enige om at lave en sammenlignende undersøgelse, hvor svarene f.eks. indføres i skema. Det vil sige, at I vælger en kvantitativ undersøgelsesform. Spørgsmålene kan dog også bruges i forbindelse med et semistruktureret interview, hvor der er mulighed for at gå bag om svarene ved at stille uddybende spørgsmål. I så fald vil der

6 være tale om en kvalitativ undersøgelse. Begge typer undersøgelse kan således foretages med udgangspunkt i de samme spørgsmål. Og begge kan med fordel udføres sideløbende. Spørgeliste med interviewspørgsmål til forældre og bedsteforældre: a) Skoleidræt: a. Hvor mange idrætslektioner havde du om ugen? b. Hvad var den almindeligste aktivitet henholdsvis vinter og sommer? c. Hvilke andre aktiviteter havde du almindeligvis? d. Havde piger og drenge undervisning sammen? e. Var du omklædt til undervisningen? Var din underviser? f. Skulle I gå i bad efter idrætstimerne? g. Var der mulighed for at dyrke frisport efter skoletid? I hvilke aktiviteter? h. Tog du skoleidrætsmærker? Hvilke? i. Var der gymnastiksal, hal, atletikfaciliteter, svømmehal tilknyttet skolen? b) Idræt organiseret i forening: a. Hvilke(n) idrætsforening(er) var du medlem af? b. Hvilke idrætsgrene udøvede du? c. Hvilket niveau (bredde klubelite udvalgt elite) var du på? d. Hvilke aktiviteter tilbød foreningen ud over de idrætslige? e. Deltog du i foreningslivet som leder, træner, festdeltager, tilskuer til 1.holdets kampe? f. Var udgifter til kontingent, spilletøj, transport etc. et økonomisk problem? g. Dyrkede dine forældre/søskende foreningsidræt? h. Hvornår holdt du (evt.) op med at dyrke foreningsidræt? c) Idræt organiseret udenfor forening (f.eks. motionscenter, danseskole) a. Hvilke(t) sted(er) dyrkede du idræt? b. Hvilke(n) slags idræt(ter) udøvede du? c. Var udgifterne et økonomisk problem? d. Dyrkede dine forældre/søskende samme slags idræt?

7 e. Hvornår holdt du (evt.) op med at dyrke den slags idræt? d) Selvorganiseret idræt a. Hvilke typer idrætsaktivitet var der tale om (f.eks. kondiløb, fodbold med venner etc.)? b. Hvor ofte? Analyse og vurderinger Du og evt. din klasse står nu med en række data. De kan analyseres og diskuteres/vurderes/perspektiveres på f.eks. tre niveauer: a) Personlige a. Sammenlign dine egne idrætslige erfaringer med din families b. Hvilke udviklingsmønstre springer mest i øjnene? b) Klassen/gruppen c) Samfundet a. Opdel klassens samlede idrætslige erfaringer i f.eks.: i. Køn ii. Land - by b. Undersøg ligheder og forskelle c. Hvilke udviklingsmønstre springer mest i øjnene? a. Resultaterne fra såvel det personlige plan som fra klasse/gruppeplanet kan diskuteres/vurderes/perspektiveres i relation til samfundets generelle og idrætslige udvikling i samme periode. Se din grundbog, Idræt B idrætsteori, historiedelen samt dele af sociologidelen b. Idræt B idrætsteori kan bringe dig langt i den retning, men du kan også vælge at supplere med: i. Skoleområdet: Ivar Berg-Sørensen og Per Jørgensen (red.): Én Time Dagligen skoleidræt gennem 200 år, København 1998 ii. Foreningsidrætten: Else Trangbæk m.fl. (red.) Dansk Idrætsliv, København 1995 (bd. 1 og 2)

Den Internationale lærernes dag

Den Internationale lærernes dag Den Internationale lærernes dag I dag er det en særlig dag. For den 5. oktober har flere foreninger rundt om i verden valgt at markere som Den internationale lærernes dag. Man ønsker på denne måde at markere

Læs mere

FESTLIG FORÅRSOPVISNING I HEJNSVIG

FESTLIG FORÅRSOPVISNING I HEJNSVIG Hejnsvig, den 18. marts-12 FESTLIG FORÅRSOPVISNING I HEJNSVIG Med 250 spændte og storsmilende gymnaster på gulvet til indmarch og godt 350 forventningsfulde publikummer i Hejnsvig Hallen blev søndagens

Læs mere

Sæson 2014 / 2015. Ubberud. Gymnastik afdeling

Sæson 2014 / 2015. Ubberud. Gymnastik afdeling Sæson 2014 / 2015 Ubberud Gymnastik afdeling BØRNE - UNGDOM HOLD Piger spring/rytme 0 2 klasse Onsdag kl. 15.30 16.30 i Ubberud hallen fra 03-09-14 (NB: Tidspunktet rettet!) Hej Piger Starter vi en ny

Læs mere

Hundslund IF s historie

Hundslund IF s historie Foreningens start Gym Skytter HIF 1880 1890 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 Foreningerne Hundslund IF s historie Hundslund Sogns Gymnastikforening - ca. 1916 Hundslund Sogns

Læs mere

FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET

FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET Det brændende spørgsmål Yderkantsområdets centrale karakteristika Hvordan skaber vi mere og bedre idræt og bevægelse i "yderkantsområdet? Definition af yderkantsområdet Yderkantsområdet

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

TINGBAKKESKOLEN TINGBAKKEHALLEN

TINGBAKKESKOLEN TINGBAKKEHALLEN Esrum Gymnastik TINGBAKKESKOLEN Mandag start den 20.9.10. TINGBAKKEHALLEN 2010-2011. 16.30 17.30 i SALEN Drenge far 5 til 8 år Ved Stig serup Bevægelse og motion i leg med redskaber, der giver sved på

Læs mere

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form 1983 Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form Hans og Anna Pedersen VEJEN: Selv om det sner, stormer eller regner kan man hver dag træffe ægteparret Anna og Hans Pedersen, Præstevænget

Læs mere

PIs gymnastikhold indtager. opvisningsgulvene. Af Sidsel Andersen, gymnast på PI Opvisningsholdet

PIs gymnastikhold indtager. opvisningsgulvene. Af Sidsel Andersen, gymnast på PI Opvisningsholdet GYMNASTIKAFDELINGEN... PIs gymnastikhold indtager opvisningsgulvene Af Elisabeth Arnsdorf Haslund, bestyrelsesmedlem i PI-Gymnastik Fotos Gudrun Clausen, skavenfoto.dk Opvisningssæsonen er i fuld gang,

Læs mere

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om.

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Historien om Anita og Ruth Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Anita og Ruth. Da de var

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn 1 De tre prinsesser i bjerget det blå Der var engang en konge og en dronning, som ikke kunne få børn. De havde alt, hvad de ellers ønskede sig, men

Læs mere

nene fra Andst. Jeg undrer mig blot over, at den skriftlige tilkendegivelse

nene fra Andst. Jeg undrer mig blot over, at den skriftlige tilkendegivelse Af Rikke Ulbrandt Henriksen. Siden nytår har 6. klasse på ABC været igennem en turbulent tid. I februar stod de på de skrå brædder til skolefesten, men efter succesen er klassen næsten halveret. Årsagen

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte Prøve i Dansk 1 Maj-juni 2009 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Navn CPR-nummer Produktionsnr. 01 Dato Prøvenummer

Læs mere

og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om.

og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om. Prædiken Pinse på Herrens Mark 2. pinsedag. og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om. Rikke: Sådan tror jeg egentlig,

Læs mere

VK Det bedste fundament for uddannelse

VK Det bedste fundament for uddannelse 2014 VK Det bedste fundament for uddannelse 1 Stephanie, 2.g og rytter Dét at være Team Danmark elev på VK, gør at jeg ikke er nødsaget til at gå på kompromis med min sport pga. min uddannelse, eller omvendt.

Læs mere

Indholdsplan. Bernstorffsminde Efterskole 13/14. Anderledes dage og uger

Indholdsplan. Bernstorffsminde Efterskole 13/14. Anderledes dage og uger Indholdsplan Bernstorffsminde Efterskole 13/14 Anderledes dage og uger Indhold ANDERLEDES DAGE OG UGER... 3 Introdage... 3 DOSO... 3 Efterårs- og vintermøde... 4 Gallafest... 4 Musicaluge... 5 Skitur...

Læs mere

A n s I F G y m n a s t i k

A n s I F G y m n a s t i k A n s I F G y m n a s t i k O P S T A R T I ANS IF GYMNASTIK 2013/2014 A n s I F G y m n a s t i k Karin Munk Andersen, Økonomiansvarlig Rikke Sloth Mogensen, Instruktøransvarlig Pia Walliser Sehested,

Læs mere

Historien om en håndværksvirksomhed

Historien om en håndværksvirksomhed Velkommen til historien om Solvang VVS At det blev Solvang VVS som skulle blive omdrejningspunktet i denne historie var på ingen måde planlagt, idet den ligesågodt kunne være skrevet med udgangspunkt i

Læs mere

BASISHALL OG IDRETTSANLEGG - Nye og kreative anlegg

BASISHALL OG IDRETTSANLEGG - Nye og kreative anlegg BASISHALL OG IDRETTSANLEGG - Nye og kreative anlegg Laura Munch Udviklingskonsulent Lokale og Anlægsfonden 75 MIO. KR. FRA DANSKE SPIL: UDVIKLING OG STØTTE TIL IDRÆTS-, KULTUR OG FRITIDSANLÆG KVINDER

Læs mere

SÆSON 2013-2014 VELKOMMEN!

SÆSON 2013-2014 VELKOMMEN! SÆSON 2013-2014 VELKOMMEN! Velkommen til sæsonen 2012/2013 i Taastrup Gymnastik Forening Det er allerede blevet tid til at gøre klar til en ny sæson i TGF. En sæson der sikkert bliver lige så begivenhedsrig

Læs mere

Børns idrætsdeltagelse i København

Børns idrætsdeltagelse i København Børns idrætsdeltagelse i København Bjarne Ibsen Institut for Forskning i Idræt og Folkelig Oplysning (IFO) August 2003 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Hvilke idrætsaktiviteter går børnene til?... 13

Læs mere

UNDERVISNINGSMILJØVURDERING

UNDERVISNINGSMILJØVURDERING UNDERVISNINGSMILJØVURDERING 1. Er du en pige eller en dreng 47 % Pige 53% Dreng Thyland Idrætsefterskole december 2011 2. Hvor godt eller dårligt synes du selv, du klarer dig i klassen? 6 Jeg er en af

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Den lille dreng og den kloge minister.

Den lille dreng og den kloge minister. Den lille dreng og den kloge minister. Der var engang en minister som var så klog at han kunne undvære hovedet. Han beholdt det dog alligevel, men det havde gjort ingen forskel om han havde mistet det,

Læs mere

Introduktion til Udspring. En guide for tilskuere

Introduktion til Udspring. En guide for tilskuere Introduktion til Udspring En guide for tilskuere Juli 2012 Udspring er en æstetisk sport, hvor ynde kombineres med styrke og smidighed, mens udspringeren bevæger sig gennem luften. Udspringeren skal have

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Kapitel 14. Motionsvaner hvorfor, hvordan og hvor?

Kapitel 14. Motionsvaner hvorfor, hvordan og hvor? Kapitel 14 Motionsvaner h v o r for, h v o rdan og hvor? Kapitel 14. Motionsvaner hvorfor, hvordan og hvor? 143 Motion er kendt for sine mange sundhedsfremmende effekter (nærmere beskrevet i kapitel 6),

Læs mere

Af Freja Gry Børsting

Af Freja Gry Børsting Af Freja Gry Børsting Flygtningelejren i Jonstrup Af Freja Gry Børsting Furesø Museer 2015 Flygtningelejren i Jonstrup Forfatter: Freja Gry Børsting Illustration: Allan Christian Hansen Forfatteren og

Læs mere

Afslutning d. 31. marts 2014

Afslutning d. 31. marts 2014 Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2014 30. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning d. 31. marts 2014 Vi mødes kl. 18.45 i Gimsing Sognegård, hvor vi holder Struer Folkedanserforening

Læs mere

Referat af mødet: Bevar Rolfsted Skole 10. juni kl. 19-21.30

Referat af mødet: Bevar Rolfsted Skole 10. juni kl. 19-21.30 Referat af mødet: Bevar Rolfsted Skole 10. juni kl. 19-21.30 Da Faaborg-Midtfyn kommune skal spare penge i fremtiden, er der blevet udarbejdet et sparekatalog, som blev offentliggjort i maj måned. Af sparekataloget

Læs mere

180 : Jeg er ikke vred mere

180 : Jeg er ikke vred mere 180 : Jeg er ikke vred mere I 180 grader møder vi mennesker, hvis liv har taget en voldsom drejning, men som er kommet styrket videre. Tabita Brøner er vokset op som Jehovas Vidne. Men som teenager mødte

Læs mere

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes.

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. 1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. Rejsedagbog lørdag d. 26. marts Vi mødtes i Kastrup lufthavn kl. 6:00. Spændingsfyldte fløj vi mod Paris Charles de Gaulle kl. 8:20. I lufthavnen spiste vi frokost og

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Kost og Motion. Artikler fra i dag: Foredrag. Interviews. Foto: Oliver. Tobias Strange Andersen 4.a. Oliver Hedelund Jørgensen 4.a.

Kost og Motion. Artikler fra i dag: Foredrag. Interviews. Foto: Oliver. Tobias Strange Andersen 4.a. Oliver Hedelund Jørgensen 4.a. Kost og Motion Daglige repportager af Oliver og Tobias 4.a 4. udgave - Torsdag d. 14. okt. Foto: Oliver Artikler fra i dag: Foredrag Onsdag eftermiddag bød på et spændende foredrag om sund og usund kost...

Læs mere

2.B s matematiske spilledag

2.B s matematiske spilledag 2.B s matematiske spilledag Vi spiller Tarzan og vi spiller også Kalaha og vi har også spillet Up og Down og vi har også spillet Sequence som er et spil om taktik og held og vi har spillet Bohnanza og

Læs mere

Grindsted Gymnastik og Idrætsforening Grand Prix Info 2015-16

Grindsted Gymnastik og Idrætsforening Grand Prix Info 2015-16 Grindsted Gymnastik og Idrætsforening Grand Prix Info 2015-16 Indholdsfortegnelse GGIF Grand Prix 3 Grand Prix Gymnastik 4 Forventninger 4 Træning 5 Økonomi 6 Reserver 7 Vigtige datoer 2015-16 8 Kontakt

Læs mere

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen.

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. 1. Søvnløs Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. Jeg havde en mærkelig uro i mig - lidt kvalme og lidt ondt i maven. Det havde jeg

Læs mere

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn 0. - 5. KLASSE - indskolingsafdelinger RØD/GUL www.kochs.dk - vi vil være verdens bedste skole - for børn Hvad indeholder pjecen? I denne pjece kan du læse om N. Kochs Skoles indskolingsafdelinger. I skolens

Læs mere

Danske Idrætsforeninger (DIF)

Danske Idrætsforeninger (DIF) Danske Idrætsforeninger (DIF) - Hvorfor, hvordan, hvornår Visionen Vi har en vision om at gøre Danmark til det bedste land i verden at dyrke idræt i. Vi skal være en nation, hvor idrætten indgår som en

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Juleaften 2014..docx. 27-12-2014. side 1. Prædiken til Juleaften 2014. Tekster. Luk. 2,1-14

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Juleaften 2014..docx. 27-12-2014. side 1. Prædiken til Juleaften 2014. Tekster. Luk. 2,1-14 side 1 Prædiken til Juleaften 2014. Tekster. Luk. 2,1-14 Og da englene havde forladt dem og var vendt tilbage til himlen, sagde hyrderne til hinanden:»lad os gå ind til Betlehem og se det, som er sket,

Læs mere

SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER

SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER 1 NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE Denne folder er en oversigt over, hvilke linjer, du som elev kan vælge imellem,

Læs mere

Sådan blev jeg: Ida Auken

Sådan blev jeg: Ida Auken Sådan blev jeg: Ida Auken Sorgløs - privilegeret - og med Auken i bagagen. Her fortæller Ida Auken om livet privat og den politiske tilværelse. Af Peter Brüchmann, 14. oktober 2012 03 Stort personligt

Læs mere

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Pigen, der havde blinket til mig, stod og ventede på mig ved døren. Jeg ved, at vi tilhører den samme tradition, sagde hun. Jeg hedder Brida. Jeg er ikke

Læs mere

Børn og unge i bevægelse Resultaterne af en undersøgelse af børn og unges deltagelse i idræt i Fredericia Kommune i 2007

Børn og unge i bevægelse Resultaterne af en undersøgelse af børn og unges deltagelse i idræt i Fredericia Kommune i 2007 Børn og unge i bevægelse Resultaterne af en undersøgelse af børn og unges deltagelse i idræt i Fredericia Kommune i 2007 Bjarne Ibsen og Jan Toftegaard Støckel Center for forskning i Idræt, Sundhed og

Læs mere

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis fredag 13. juli 2012 Hun indretter med indføling: Stylet orden Side X 70 23 15 23 jna.dk energivinduer Spar op til 35% nu kontakt os for mere info udstilling: Kratholmvej

Læs mere

Tematekst + lærervejledning. Jødeforfølgelse i Danmark

Tematekst + lærervejledning. Jødeforfølgelse i Danmark Tematekst + lærervejledning. Jødeforfølgelse i Danmark Med den voksende jødeforfølgelse i 30 ernes Tyskland steg behovet for jødisk udvandring. De fleste lande, inklusiv Danmark, var dog ikke villige til

Læs mere

Sct. Knuds Skole. Fredag den 10.10.08. Er kondi en sodavand...?

Sct. Knuds Skole. Fredag den 10.10.08. Er kondi en sodavand...? Sct. Knuds Skole Fredag den 10.10.08 Er kondi en sodavand...? KONDITION STYRKE SMIDIGHED Program for Skolernes Motionsdag Program: 08.15 09.30 Lektioner jf. skema 09.30 09.45 Morgensang/Andagt v/ Thomas

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

Det vigtigste er IKKE at vinde men at blive bedre! Perspektiver på gode idrætsmiljøer for børn og unge i skolen og foreningen

Det vigtigste er IKKE at vinde men at blive bedre! Perspektiver på gode idrætsmiljøer for børn og unge i skolen og foreningen Det vigtigste er IKKE at vinde men at blive bedre! Perspektiver på gode idrætsmiljøer for børn og unge i skolen og foreningen Hvad er der på menuen? Jeg vil blive bedre - hvad er vigtigt for børn når de

Læs mere

VELKOMMEN. Fodbold Fodboldfitness Gymnastik Zumba. Herstedøster IC

VELKOMMEN. Fodbold Fodboldfitness Gymnastik Zumba. Herstedøster IC VELKOMMEN Fodbold Fodboldfitness Gymnastik Zumba Herstedøster IC Herstedøster Idræts Club - eller blot HIC i daglig tale - blev stiftet den 14. Maj 1920, og er dermed den ældste idrætsforening i Albertslund

Læs mere

At satse på det enestående og samtidig sikre bredden

At satse på det enestående og samtidig sikre bredden At satse på det enestående og samtidig sikre bredden Oplæg ved Kulturpolitikken efter kommunalreformen 10. 11. september 2007 Else Trangbæk, professor, institutleder Mit personlige udgangspunkt -gymnasten

Læs mere

indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6

indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6 Martin i Laos indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6 Indhold Børnene ved Mekong 10 Dyrene i landsbyen 14 Hvad spiser man i Laos 16 Martin i rismarken 18 Børnene vaccineres 20 Nee og Noo står op

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud. Fokusgruppeinterview og spørgeskemaundersøgelse. Refleksioner af sognediakon Hanne Hummelshøj Februar 2014

Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud. Fokusgruppeinterview og spørgeskemaundersøgelse. Refleksioner af sognediakon Hanne Hummelshøj Februar 2014 Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud. Refleksioner af sognediakon Hanne Hummelshøj Februar 01 Fokusgruppeinterview og spørgeskemaundersøgelse. Fokusgruppeinterview. Jeg har haft to fokusgruppeinterview

Læs mere

Emne: De gode gamle dage

Emne: De gode gamle dage Afsnit 1 Et uægte barn Emne: De gode gamle dage Folk siger tit, at alt var bedre i gamle dage. Men det kan jo ikke passe. Selvfølgelig er der nogen ting, der er bedre i dag. Men verden er ikke den samme

Læs mere

Seriøst for sjovt. Kan teenagekoden overhovedet knækkes?

Seriøst for sjovt. Kan teenagekoden overhovedet knækkes? Seriøst for sjovt. Kan teenagekoden overhovedet knækkes? Et mikro- og midi-perspektiv på frafaldsproblematikken Vejen 26.november 2014 Hvad er der på menuen? Det trænere og ledere tror der årsagen til

Læs mere

Nyheder oktober 09 30/10

Nyheder oktober 09 30/10 Nyheder oktober 09 30/10 Husk at deltage i fremstillingen af julegrønt, til årets julesalg. Det foregår lørdag den 7. november kl. 13. I forbindelse med arrangementet tilbydes fællesspisning efterfølgende,

Læs mere

Søttrup Gymnastikforening SÆSONSTART UGE 36 (1/9 el.2/9)

Søttrup Gymnastikforening SÆSONSTART UGE 36 (1/9 el.2/9) Gymnastik i Hornum Gymnastik er udfordringer til alle i alle aldre. Bevægelse er sjovt og sundt. PROGRAM 2014/2015 i Søttrup Gymnastikforening SÆSONSTART UGE 36 (1/9 el.2/9) Velkommen til en ny sæson i

Læs mere

Spritteren. Om eftermiddagen ligger mejeriet øde og stille hen. Far og mejeristerne er som regel færdig først på eftermiddagen

Spritteren. Om eftermiddagen ligger mejeriet øde og stille hen. Far og mejeristerne er som regel færdig først på eftermiddagen Spritteren Om eftermiddagen ligger mejeriet øde og stille hen. Far og mejeristerne er som regel færdig først på eftermiddagen med at gøre rent efter formiddagens arbejde. Det bliver gjort grundigt og der

Læs mere

Lystrup Idrætsforening

Lystrup Idrætsforening Beretning år 2014 Gymnastikafdelingen Lystrup IF 1.januar - 31. december 2014 Det er nu mit andet år som formand for gymnastikafdelingen i Lystrup IF og et år hvor der igen er sket rigtig meget indenfor

Læs mere

Opgave 1. Modul 2 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct. 1. Hvor mange penge har Simon med?

Opgave 1. Modul 2 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct. 1. Hvor mange penge har Simon med? Modul 2 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct X 1. Hvor mange penge har Simon med? 387 kr. 300 kr. 298 kr. 2. Hvor meget vandt Fredericia? 31-26 29-28

Læs mere

Klasseaftaler og regler om alkohol

Klasseaftaler og regler om alkohol I en undersøgelse svarede 85% af de unge ja tak til regler for deres alkoholforbrug. De gav udtryk for, at det er nemmere at sige nej, hvis man har regler at henvise til Klasseaftaler og regler om alkohol

Læs mere

Metodeopgave. Overgangen over Storebælt 1658, aflevering ons. d. 30/10/02 Povl D. Rasmussen

Metodeopgave. Overgangen over Storebælt 1658, aflevering ons. d. 30/10/02 Povl D. Rasmussen Metodeopgave Denne opgave har jeg valgt at inddele i tre afsnit: Erik Dahlbergs rolle Karl X Gustavs rolle Corfitz Ulfelds rolle Jeg vil undersøge og diskutere hver af de tre personers roller i overgangen

Læs mere

De næste spørgsmål handler om forskellige aktiviteter inden for det sidste år

De næste spørgsmål handler om forskellige aktiviteter inden for det sidste år ID: Dette spørgeskema indeholder en række personlige spørgsmål om private forhold, som mange mennesker helst vil holde for sig selv. Når du er færdig med at besvare spørgsmålene, lægger du skemaet i en

Læs mere

Resultater af DHF s Efterskoleundersøgelse. 2013 / sammenfatning v. Anne Søndergård, cand.pæd.

Resultater af DHF s Efterskoleundersøgelse. 2013 / sammenfatning v. Anne Søndergård, cand.pæd. Resultater af DHF s Efterskoleundersøgelse 2013 / sammenfatning v. Anne Søndergård, cand.pæd. Formålet Medlemstallet hos de 14-18-årige falder drastisk Efterskolernes rolle Anbefalinger til de involverede

Læs mere

Historiebevidsthed i undervisningen

Historiebevidsthed i undervisningen Historiebevidsthed Historiepraktik projekt Af Jimmie Winther 250192 Hold 25.B Vejl. Arne Mølgaard Historiebevidsthed i undervisningen I dette dokument vil jeg først angive den definition af historiebevidsthed

Læs mere

Åben skole i hårdt kvarter

Åben skole i hårdt kvarter 20 Åben skole i hårdt kvarter Tema I En ting er at tage hegnet ned og åbne et skoleområde for alle i et roligt parcelhuskvarter. Noget andet er at gøre det i et storbykvarter med tunge sociale udfordringer,

Læs mere

Søttrup Gymnastikforening

Søttrup Gymnastikforening Gymnastik i Hornum PROGRAM 2015/2016 i Søttrup Gymnastikforening SÆSONSTART UGE 36 (31/8 el.1/9) Velkommen til en ny og spændende sæson i Søttrup Gymnastikforening Vi håber, at rigtig mange har lyst til,

Læs mere

En refleksionsøvelse om identitet og normer bl.a. med diskussion af en tegnefilm, der handler om at vokse op og være tro mod sig selv.

En refleksionsøvelse om identitet og normer bl.a. med diskussion af en tegnefilm, der handler om at vokse op og være tro mod sig selv. 1 At være sig selv Materielle Tid Alder A8 45 min 10-12 Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, normer, skolemiljø Indhold En refleksionsøvelse om identitet og normer bl.a. med diskussion af en tegnefilm, der

Læs mere

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 31. Søndag den 5. december

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 31. Søndag den 5. december Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 31 Søndag den 5. december Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 32 Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 33 Vi standsede for at tage os

Læs mere

Fodbold blev måske op-fundet i det gamle Æ-gyp-ten. Her har man fun-det bolde af læ-der, træ og pa-py-rus. De bolde er mere end 2000 år gamle.

Fodbold blev måske op-fundet i det gamle Æ-gyp-ten. Her har man fun-det bolde af læ-der, træ og pa-py-rus. De bolde er mere end 2000 år gamle. Fodbold blev måske op-fundet i det gamle Æ-gyp-ten. Her har man fun-det bolde af læ-der, træ og pa-py-rus. De bolde er mere end 2000 år gamle. I Kina har man også spillet fod-bold for flere 1000 år siden,

Læs mere

Bilag 4. Transkriberet interview med Liselott Blixt

Bilag 4. Transkriberet interview med Liselott Blixt Bilag 4 Transkriberet interview med Liselott Blixt Af: Gruppe 7 Interviewer: Jeg vil starte med at høre om hvad dig og dansk folkeparti mener om den alkohol politik vi har idag hvor man kan købe alkohol

Læs mere

Opgaver til Den dag tyskerne kom

Opgaver til Den dag tyskerne kom Opgaver til Den dag tyskerne kom 1 Når de voksne frygter krig Knuds mor og far talte tit om, at der var krig i Europa, og at krigen kunne komme til Danmark. Hvad taler dine forældre om? Hvad er de bange

Læs mere

Evaluering brobygning

Evaluering brobygning or_6739.mdb Evaluering brobygning November 2008 Sydvestjyllands Efterskole SELVEVALUERING 2008-09 Evaluering brobygning [ S Y D V E S T J Y L L A N D S E F T E R S K O L E N O V E M B E R 2 0 0 8 ] I ugerne

Læs mere

Gid han var død af noget andet

Gid han var død af noget andet Gid han var død af noget andet Gid han var død af noget andet. Sådan havde jeg det. Som om jeg ikke havde ret til at sørge og græde, fordi min stedfar havde drukket sig selv ihjel, og ikke var død af en

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. 18-01-2015 side 1 Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. Moral eller evangelium. Evangelium betyder det glædelige budskab. En kinesisk lignelse fortæller om et andet bryllup.

Læs mere

Jeg bygger kirken -1

Jeg bygger kirken -1 kirken - Helligånden & kraft Mål: Det er første pinsedag dagen, hvor kirken startede Vi skal høre, hvordan det gik til, og vi skal opdage, at det alt sammen skete ved Helligånden og Guds kraft. Dette var

Læs mere

Generalforsamling i Ørestad IF

Generalforsamling i Ørestad IF Generalforsamling i Ørestad IF Mandag 28. april 2014 kl. 19.30 Field s, 3. sal - ved siden af fitness dk Referat 1. Formalia a. Valg af dirigent - Lotte b. Valg af referent - Frida c. Valg af 2 stemmetællere

Læs mere

Nyhedsbrev - Lotte Friis Februar - 2014

Nyhedsbrev - Lotte Friis Februar - 2014 Nyhedsbrev - Lotte Friis Februar - 2014 EM i Herning MIT 2013 Baltimore Jeg sidder på min seng her i Baltimore en solrig søndag formiddag, Det er min første rigtige fridag i 2014, ingen træning, ingen

Læs mere

ingen bragende latter og høje stemmer. Ikke at der blev sagt noget mig, var jeg lidt beklemt, især over min mor.

ingen bragende latter og høje stemmer. Ikke at der blev sagt noget mig, var jeg lidt beklemt, især over min mor. Chatollet Jeg husker mit barndomshjem som et meget stille sted. Der var ingen bragende latter og høje stemmer. Ikke at der blev sagt noget til mig om at være stille, eller at stemningen var trykket. Det

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj/juni 2010/2011

Læs mere

Dine vaner. Dagens dato. Hvornår er du født? 2. Er du dreng eller pige? 3. Dyrker du sport eller motion uden for skoletid?

Dine vaner. Dagens dato. Hvornår er du født? 2. Er du dreng eller pige? 3. Dyrker du sport eller motion uden for skoletid? Dagens dato 2 0 Dato Måned År 1. Hvornår er du født? Dato Måned 1 9 År 2. Er du dreng eller pige? Dreng Pige Dine vaner 3. Dyrker du sport eller motion uden for skoletid? Nej Skriv hvad 4. Hvor mange timer

Læs mere

Brenderup Idrætsforening

Brenderup Idrætsforening Velkommen i Brenderup Idrætsforening - Fodboldafdelingen Brenderup Idrætsforening Fodbold Gymnastik Håndbold Badminton Motion Brenderup Idrætsforening holder til i Brenderup Aktivitetscenter, Kirkevej

Læs mere

Spørgeskema Undervisningsmiljø 4. 9. klasse

Spørgeskema Undervisningsmiljø 4. 9. klasse Spørgeskema Undervisningsmiljø 4. 9. klasse 25. august 2005 Før du går i gang med at udfylde skemaet, skal du læse følgende igennem: Tag dig tid til at læse både spørgsmål og svarmuligheder godt igennem.

Læs mere

Hvad er det, du siger -3

Hvad er det, du siger -3 Hvad er det, du siger -3 Alt, hvad Djævelen siger, er falsk og forkert. Mål: Børn indser, at ting, som ser godt ud, ikke altid behøver at være godt. Hvis vi vil holde os til det, som er sandt og godt,

Læs mere

Velkommen til Børnehaven Kornvængets årsplan.

Velkommen til Børnehaven Kornvængets årsplan. Velkommen til Børnehaven Kornvængets årsplan. Indledning: Tidligere år er der i børnehaven blevet udarbejdet en virksomhedsplan. Denne er nu erstattet med en årsplan. Årsplanen skal være grundlag for intern

Læs mere

Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på Brøruphus Efterskole

Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på Brøruphus Efterskole Spørgeskema Undervisningsmiljø og trivsel Sådan udfylder du skemaet: Spørgeskemaet handler om det psykiske, fysiske og æstetiske undervisningsmiljø på din efterskole. Det indeholder også nogle spørgsmål

Læs mere

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C Trøjborg 29. juni 2009 Kære 9. årgang. En tøjklemme. Ja, sådan ser den ud den er blevet lidt gammel og grå lidt angrebet af vejr og vind den er blevet brugt meget. I kender alle sammen tøjklemmer, nogle

Læs mere

H E L E E Nr. 6 juli 2015

H E L E E Nr. 6 juli 2015 HELE E Nr. 6 juli 2015 HELENENYT Nr. 6 (juli årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout &

Læs mere

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Sydthy Friskole

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Sydthy Friskole Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Sydthy Friskole Tag dig tid til at læse spørgsmål og svarmuligheder godt igennem. Du kan kun sætte 1 kryds ud for hvert spørgsmål, hvis ikke der står noget andet.

Læs mere

Ære være Gud i det højeste og på jorden! Fred til mennesker med Guds velbehag!

Ære være Gud i det højeste og på jorden! Fred til mennesker med Guds velbehag! Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 24. december 2014 Kirkedag: Juleaften/A Tekst: Luk 2,1-14 Salmer: SK & LL: 94 * 119 * 120 * 104 * 121 Koen gumler på sit hø, æslet holder sin skingre skryden

Læs mere

-- betingelse--, --betinget virkelighed. Var jeg ung endnu, (hvis-inversion - litterær form)

-- betingelse--, --betinget virkelighed. Var jeg ung endnu, (hvis-inversion - litterær form) Betinget virkelighed Betinget virkelighed vil sige en tænkt virkelighed under en bestemt betingelse. Man springer ud af virkeligheden og ind i en anden ved at forestille sig, hvad man så ville gøre: Hvis

Læs mere

Det har gjort mig til den jeg er...

Det har gjort mig til den jeg er... . Da jeg var 3 år, flyttede vi til Thurø. I København havde vi ikke haft fjernsyn. Så det, at vi fik et lille et, var en MEGET stor ting. De første par dage på Rolf Krakes Vej brugte jeg foran fjernsynet.

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Indblik: Drømmemanden droppede karriereræset

Indblik: Drømmemanden droppede karriereræset Indblik: Drømmemanden droppede karriereræset Michael Rohde var stødt på vej op ad karrierestigen, inden han valgte at ændre kurs. I dag hjælper han andre mennesker med at leve et bedre liv i pagt med deres

Læs mere

Spørgsmål til. elever BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Dialog et spil om holdninger

Spørgsmål til. elever BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Dialog et spil om holdninger Spørgsmål til elever BØRN, UNGE OG ALKOHOL Dialog et spil om holdninger Elever FORMÅL At I hører hinandens synspunkter og erfaringer. At gruppen diskuterer disse. At give ideer til fælles normer. At give

Læs mere

Anderledes dage og uger i 2014 2015 Indhold

Anderledes dage og uger i 2014 2015 Indhold Anderledes dage og uger i 2014 2015 Indhold 2014 Morgensang/Morgensamling Hver morgen hele året mødes elever og morgentilsynslærerne til en morgensamling. Her synges 2 sange samt bedes fadervor. Dette

Læs mere

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel.

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Så kunne vi tage det sammen, men jeg tænkte lidt over

Læs mere