Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget"

Transkript

1 Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 29. august 2014 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 18:04 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Eva Sommer-Madsen (formand), Else-Marie Langballe Sørensen, Brit Skovgaard, Michael Seiding Larsen, Thorbjørn Kolbo Ingen Bemærkninger

2 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side 1. Godkendelse af dagsorden august Kompensation til fodboldklubber for benyttelse af kunstgræsbaner i Status - aktiviteter på Panteren Eventuelt august Bilagsoversigt...8 Underskriftsside...9

3 Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Godkendelse af dagsorden august 2014 Sagsnr.: 14/ Sagen afgøres i: Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Område: Ledelsessekretariatet - Sagsbeh: Lone Larsen Lovgrundlag Lov om kommunernes styrelse. Forretningsorden for Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget. Sagsfremstilling Dagsorden til mødet er udarbejdet og udsendt til Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalgets medlemmer i henhold til den godkendte forretningsorden. Indstilling Administrationen indstiller, at det udsendte forslag til dagsorden godkendes. Beslutning i Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget den Indstillingen tiltrådt. 2

4 Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kompensation til fodboldklubber for benyttelse af kunstgræsbaner i Sagsnr.: 14/ Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen Område: Kultur og Fritid - Sagsbeh: Jesper Kjærulff Lovgrundlag Lov om kommuners styrelse. Sagsfremstilling Ved møde i Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget den 12. august 2014 besluttede udvalget, at administrationen skulle udarbejde en model, hvorefter fodboldklubberne i Vordingborg Kommune skulle kompenseres, såfremt de havde planlagt at benytte kunstgræsbaner i tidsrummet fra uge 42 (2013) til uge 18 (2015). Modellen baseres på omkostninger ved leje og anslået kørsel i de sidste 2 år. Klubber, der ikke tidligere har benyttet kunstgræsbaner, sidestilles med klubber af samme størrelse. Såfremt der er behov for en større udnyttelse i kommende sæson vil der være mulighed for afvigelse på op til 25 %. Denne løsning er kompensation for den manglende kunstgræsbane i Vordingborg i sæsonen for 2014/15. Hvis det besluttes, at der skal udbetales kompensation til fodboldklubberne, vil administrationen efterfølgende lave en praktisk model for, hvorledes sagsbehandlingen skal ske. Administrationen har indhentet de ønskede oplysninger fra klubberne, og har på den baggrund udregnet det samlede forventede forbrug. Den samlede udgift i forbindelse med benyttelse af ekstern kunstgræsbane forventes ifølge fodboldklubbernes egne oplysninger at beløbe sig til knapt kr. Der er ikke umiddelbart indenfor udvalgets ramme midler til dækning af kompensation for kørsel og træning til kunstgræsbaner uden for kommunen. Administrationen indstiller derfor, at finansiering af ekstraudgifterne i forbindelse med kørsel og leje af kunstgræsbaner i henholdsvis Gunslevholm og Svenstrup efterskoler medtages i budgetforhandlingerne. Økonomi Økonomiafdelingen har ikke yderligere bemærkninger. Bilag: 1 Åben Besvarelser fra fodboldklubber vedr. benyttelse af kunstgræsbane 94866/14 2 Åben Udtalelse fra Fodboldklubberne 14/ /14 Indstilling Administrationen indstiller, at fodboldklubberne kompenseres for brug af kunstgræsbaner uden for Vordingborg Kommune indenfor en samlet ramme på kr. fra uge 42 i 2014 til uge 18 i 2015, at kompensationen foreslås medtaget i budgetforhandlingerne for budget

5 Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Beslutning i Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget den Udtalelse fra fodboldklubberne i Vordingborg Kommune blev udleveret. Udvalget anbefaler indstillingerne med følgende bemærkninger: Udvalget anbefaler, at der afsættes en ramme på kr. Udvalget anbefaler, at beløbet fordeles forholdsmæssigt efter det forbrug, som er indberettet. Der afsættes en pulje på kr. ud af de kr. til fordeling på de klubber, som ikke har indmeldt hidtidigt forbrug af kunstgræsbane. Det anbefales endvidere, at kørsel afregnes til 1 kr. pr. km. Udvalget besluttede, at administrationen udarbejder et notat med oplysninger om den samlede forventede anlægsøkonomi af kunstgræsbane ved Iselingehallen jf. de oplysninger som udvalget mundtligt fik oplyst på udvalgets møde i juni. Notatet udsendes forud for Kommunalbestyrelsens møde den 4. september. Else Marie Langballe Sørensen (F) og Brit Skovgaard (V) ønsker at fastholde den beslutning om placering af Kunstgræsbanen ved Iselingehallen, som blev besluttet i Kommunalbestyrelsen den 21. juni

6 Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Status - aktiviteter på Panteren Sagsnr.: 14/ Sagen afgøres i: Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Område: Kultur og Fritid - Sagsbeh: Jesper Kjærulff Sagsfremstilling Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget besluttede på møde 12. august 2014, at der fremadrettet skulle være et fast punkt tilknyttet til udvalgsmødet vedrørende aktiviteter på Panteren og administrationen har på den baggrund udarbejdet nedenstående statusbeskrivelse. Arbejdet omkring lovliggørelse og mest nødvendig renovering af stueplan på Panteren forventes afsluttet primo september måned. Bygningen var oprindeligt opvarmet ved produktionsvarme fra virksomhedens maskine, og der er derfor indlagt fjernvarme. Eltavler og anlæg i hele bygningen havde været udsat for hærværk, og er blevet renoveret og forberedt til den kommende brug af hele hallen. I umiddelbar forlængelse af denne renovering påbegyndes renovering, indretning og lovliggørelse af 1. salen. Den forventes færdiggjort ultimo oktober. For at udnytte den samlede kapacitet i hallen, er nu indsat døre og vinduer og forstærkninger af vægge, således at bygningen nu kan rumme op til 3530 personer i alt til forskellige events. Heraf 3000 i den store hal og maksimalt 530 personer i de tilstødende lokaler samtidig i forbindelse med events. Der er ligeledes indrettet en midlertidig cafe, 2 mødelokaler/aktivitetsrum og kontor. Bygningen er således klar til at danne ramme om forskellige aktiviteter fra midten af september Nedenfor er beskrevet de aktiviteter, som administrationen på nuværende tidspunkt har kendskab til vil være i spil på Panteren. Der er henvendelser fra forskellige sider dagligt, så oplistningen nedenfor vil være et øjebliksbillede. Der er endnu ikke modtaget den endelige ibrugtagningsgodkendelse i forhold til Region Sjællands miljøgodkendelse af området. Den forventes klar inden åbningen den 20. september. Lejeaftaler: Big Wheel Studios,- lejer ca.100 m2 af første sal til administration. 5 teatre, grafisk designer, lyd og lysfolk. Sportsmassør- lejer ca. 20 m2 af første sal - 1-årig lejekontrakt. Enkelt arrangementer: Åbning 20. september kl Frivillig fredag den 26. september FOU-møde den 13. november Byplansmøde landsmøde for ca. 450 til 600 deltagere 1. oktober 2015 Frivillige i Røde Kors (måneds møder) mangler endelig bekræftelse Tre Hardball indendørs stævner fordelt over vinteren endelige datoer endnu ikke aftalt Foreningen Steeet Power minimum 2 weekendarrangementer Julemarked arrangeret af Big Wheel Studios forsøges planlagt og afholdt november/december 2014 Desuden mange henvendelser og forespørgsler omkring mulighed for booking/ leje af faciliteter. Tilbagevendende aktiviteter: Street Power to gange ugentligt 5

7 Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Fægtning to gange ugentligt (mangler d.d. en fægtebane) Karate i lille sal tre gange ugentligt Danse skole to gange ugentligt Forhandlinger med Sydsjællands Klatreklub i Vordingborg mandag i næste uge afhængig af, hvad der kan tilbydes af indendørsklatrings faciliteter. Desuden pågår forhandlinger med øvrige brugere om mulighed for at benytte store hal til aktiviteter. Udvalget vil på de kommende møder få en løbende orientering om udviklingen af den daglige drift Indstilling Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget den Indstillingen tiltrådt. 6

8 Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Eventuelt august 2014 Sagsnr.: 13/ Sagen afgøres i: Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Område: Kultur og Fritid - Sagsbeh: Lone Larsen Sagsfremstilling. Beslutning i Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget den Intet. 7

9 Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Bilagsoversigt 2. Kompensation til fodboldklubber for benyttelse af kunstgræsbaner i Besvarelser fra fodboldklubber vedr. benyttelse af kunstgræsbane (94866/14) 2. Udtalelse fra Fodboldklubberne 14/ (100432/14) 8

10 Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Underskriftsside Eva Sommer-Madsen Else-Marie Langballe Sørensen Brit Skovgaard Michael Seiding Larsen Thorbjørn Kolbo 9